A MAGYAR PÁLYÁZATI PIAC SZOLGÁLTATÓINAK FELMÉRÉSE A felmérési adatok általános elemzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR PÁLYÁZATI PIAC SZOLGÁLTATÓINAK FELMÉRÉSE 2013. A felmérési adatok általános elemzése"

Átírás

1 MMM Consulting Kft A MAGYAR PÁLYÁZATI PIAC SZOLGÁLTATÓINAK FELMÉRÉSE A felmérési adatok általános elemzése Azonosító: Készítette: PFT-04-S/13 Simoncsics Gábor MMM Consulting Kft Minden jog fenntartva.

2 1. Előzmények 2013-ban lezárul a magyar pályázati rendszer második nagy, Európai Uniós finanszírozási szakasza, és 2014-től kezdetét veszi a Nemzeti Fejlesztési Terv harmadik fázisa. A fordulópont mérföldkövet jelent a magyar pályázati kultúrában, számos mai társadalmi, gazdasági, és egyéb jellemző köszönhető az elmúlt időszaknak, és a változások, amiket a következő szakasz hozhat, mindenképpen a mai alapokra épülnek. Mivel a pályázati rendszer alapvetően a gazdaság élénkítésére szolgál, igencsak speciális helyzet tapasztalható ma, hiszen az élénkítő, ösztönző hatásra nagyon komolyan rányomta a bélyegét az elmúlt évek pénzügyi, majd gazdasági válsága. A mai állapot zavarosságát pedig csak fokozzák a részben ugyancsak a válságoknak köszönhető társadalmi, és politikai feszültségek. A mérföldkő, amihez érkeztünk, számvetésre sarkall, új trendeket, új irányokat lehet felvenni, persze, ha kicsit körültekintünk, és megfigyeljük azt a jelenlegi állapotot, amiből ki fogunk indulni hamarosan. A folyamatok, és az aktuális helyzet piaci megítéléséhez piackutatást végeztünk a pályázatírói- és pályázati tanácsadói társadalomban. A felmérésünk célja az volt, hogy egy reprezentatív mintán keresztül felismerjük a trendek mozgási irányait, az alapvető hozzáállásokat, véleményeket, és elvárásokat. Alapjaiban véve négy fő területre irányoztuk a figyelmünket. 1. Az első az volt, hogy hogyan élik meg a jelenlegi és a jövőbeni piaci lehetőséget a szakemberek, milyen lehetőségeket látnak rövidtávon, illetve a következő finanszírozási ciklusban. 2. A második fókuszterület az volt, hogy az ügyfelek hogyan jutnak el a szakemberekhez, milyen csatornákon keresztül épül fel egy pályázatíró, tanácsadó praxisa. 3. A harmadik érdeklődésünk pedig az volt, hogy a szolgáltatók milyen területeken látnak fejlődési lehetőségeket maguk előtt. 4. Végül az is érdekelt minket, hogy a szakember hogyan látja a közreműködő állami szervezetek munkáját a magyar pályázati rendszerben. A felmérést kizárólag olyan vállalkozások bevonásával végeztük, akik rendszeresen végeznek pályázatírási, pályázati tanácsadási, esetleg projektvezetési tevékenységet, és bevételüknek hangsúlyos része származik ebből. A nehezen körülhatárolható szakmai közegre vonatkozó legfrissebb becslések alapján a piaci szereplők mintegy 1-2%-át sikerült megszólítanunk, és a megkeresett partnerek 39,13%-a, vállalta a valódi válaszadást. A résztvevők közt minden jelentősebb gazdasági társasági forma megtalálható, és méretben sem szelektáltunk, az egyéni 1.

3 vállalkozó véleményére ugyanúgy kíváncsiak voltunk, mint egy részvénytársaság vezérigazgatójának a véleményére. Akivel csak lehetett, telefonos interjú keretei közt készítettük a felmérést, hogy a kérdések egységes megértéséről gondoskodjunk, ebbe a folyamatba mindössze kettő partner nem tudott az elfoglaltságai miatt beilleszkedni, de ők ben válaszoltak a kérdésekre. Fontos kiemelnünk, hogy olyan információkat kértünk a döntéshozóktól, melyekre a megkérdezettek jellemzően nem rendelkeztek napra kész statisztikai kimutatásokkal a saját cégüknél, így a válaszokat személyes megítélésként rögzítettük minden esetben. Minden válaszadót kértünk, hogy a lehető legjobb becsléssel adjon nekünk viszonyszámokat, az eredményeink, és következtetéseink ezért inkább tekintendők úgy, hogy a vizsgált csoport, mint a szakmában tapasztalattal rendelkező szakemberek véleményének, érzésének a felmérése. 2. Felmérési tapasztalatok A legelső szembeötlő tapasztalatunk az volt, hogy a pályázati szakmában tevékenykedő vállalkozások vezetői az átlagosnál nyitottabbak az együttműködésre, a korábban tapasztalt telefonos felméréseinknél lényegesen magasabb arányt ért el az együttműködések száma. A cégvezetők döntő többségében szívesen nyilatkoztak a tapasztalataikról, és véleményeikről, összességében a szakma nagyfokú nyitottságot tükröz. A sikertelen megkeresések zöme nem létező telefonszámokból, és megígért, de be nem tartott visszahívásból, vagy elektronikus válaszadásból származott, valódi elzárkózást a felmérésben való részvételtől a megkeresetteknek mindössze 12,5 százalékában kaptunk. Tekintettel arra, hogy hideg listás felmérést végeztünk, ez a csekély visszautasítási arány mindenképpen figyelemre méltónak számít A magyar pályázati piac megítélése a szakember szemével A piacot, mint üzleti táptalajt jelenlegi állapotában a szakma jellemzően borúlátóan ítéli meg. A pályázatképes ügyfelek számára a szakemberek döntően alacsony pontszámot ( pont, 77%) adtak arra a kérdésre, hogy milyen a pályázati lehetőségek általános állapota ma hazánkban. Markáns része a szakembereknek ugyan úgy vélekedett, hogy elfogadható pályázati lehetőségek vannak az ügyfelek részére ( pont, 23%), de kifejezetten jónak, vagy kitűnőnek egy válaszadó 2.

4 sem látta a jelenlegi helyzetet (1. sz. ábra). Ugyanakkor a fizetőképes kereslet pályázatírásra már kicsit jobb képet mutat a cégvezetők szemében, bár az elégségesen jó szint alá még mindig sokan pozicionálták a piacot ( pont, 52%). Pályázati lehetőségek ma hazánkban személyes megítélés 1-10-es skálán Fizetőképes kereslet pályázatírásra személyes megítélés 1-10-es skálán 23% 42% 4% 54% 77% 1. sz. ábra 2. sz. ábra Kielégítő szintűnek a válaszadók majdnem fele ítélte meg a jelenlegi állapotokat ( pont, 42%), és kifejezett elégedettségről is beszámoltak már néhányan ( pont, 4%). Annak ellenére, hogy a pályázati lehetőségeket döntően gyengének ítéli meg a vizsgált csoport, az aktuális üzleti lehetőségek megítélése ennél egyértelműen jobb (2. sz. ábra), ez a piac szűrésének hatékonyságát tükrözi, azaz a szolgáltatók meg kiválogatják az alkalmas ügyfélkört. A saját piacukat rövidtávon a megkérdezetteknek több, mint fele az alsó tartományba sorolta az Üzleti kilátások idén személyes megítélés 1-10-es skálán Üzleti kilátások személyes megítélés 1-10-es skálán 32% 8% 60% 25% 21% 54% 3. sz. ábra 4. sz. ábra értékelés során ( pont, 62%), viszont a cégvezetőknek majdnem harmada látta az idei üzleti kilátásait elfogadhatónak ( pont, 42%), még annál is jobbnak ( pont, 8%) viszont már csak igen szűk réteg tartotta (3. sz. ábra). Az optimizmus sokkal erősebb középtávon, a 2014-et követő 7 évre vetítve (4. sz. ábra). A vizsgált csoportnak mintegy ötöde volt csak borúlátó ( pont, 21%), több, mint a fele egy élhető, 3.

5 elégséges piacra számít ( pont, 54%), és a megkérdezettek negyede magas üzleti várakozással ( pont, 25%) tekint a jövőbe. A magyar pályázati kultúrára vonatkozó kérdéseinkre adott válaszok már sokkal érdekesebb képet adnak. A pályázatokkal kapcsolatos kultúra megítélését szándékosan úgy kértük a résztvevőktől, hogy pályázatírókkal, tanácsadókkal, közreműködő szervezetekkel, és ügyfelekkel együtt mondjanak egy ítéletet a teljes szakmáról (5. sz. ábra). Azon túl, hogy pont közé eső, tehát kiemelkedő értékelés egyáltalán nem érkezett, elfogadhatónak is csak a szereplők ötöde tartja a mai helyzetet ( pont, 20%), az alattinak pedig a döntő többség ( pont, 80%). A pályázatírói és tanácsadói társadalmat kétféleképpen minősíttettük a résztvevőkkel. Egyfelől kértünk mindenkit, Vélemény a pályázatírási kultúráról A saját szakmai kompetencia megítélése A szakma kompetenciájának megítélése 20% 50% 4% 46% 39% 61% 80% 5. sz. ábra 6. sz. ábra 7. sz. ábra hogy becsülje meg a saját szakmai felkészültségét, majd a teljes szolgáltatói közösség szakmaiságának az átlagát. Az első kérdésre a csoport legnagyobb része a felső kategóriás értékelést adta önmagára nézve ( pont, 50%), hasonlóan nagy részcsoport pedig erős közepes minősítést adott saját magának ( pont, 46%), míg volt egy sovány hányad, akik elégedetlenségről adtak tanúbizonyságot ( pont, 4%) a saját szakértelmükkel kapcsolatban (6. sz. ábra). Szöges ellentétben áll ezzel a teljes szakmai piac megítélése, ahol is kiemelkedő kategóriába való besorolás egyáltalán nem is történt, alig több, mint egy harmada tartotta elfogadhatónak a helyzetet ( pont, 39%), majdnem két harmada pedig egy átlagosan elfogadható alatti szinten ( pont, 61%) ítélte meg a szolgáltatók szakmai felkészültségét (7. sz. ábra). Mivel a megkérdezett szakemberek nem estek át semmilyen előszűrésen, sőt igyekeztünk minél szélesebb spektrumból meríteni a válaszadókat, igen valószínűtlen, hogy véletlenszerűen a szakma krémjével készítettünk volna interjúkat. Sokkal reálisabb, hogy a minden szentnek maga felé hajlik a keze elvnek megfelelően a válaszadók magasabbra értékelték magukat, mint azt a csoportot, aminek a részeként működnek, és objektív megítélés esetén hasonló eredményt kellett volna produkálnia statisztikailag. Ezzel természetesen semmi baj nincs, az eredmények ugyanakkor arra inthetik a válaszadó cégvezetőket, hogy alaposabban térképezzék fel a saját vállalkozásuk belső folyamatait, és gondoskodjanak a szakmaiság reálisabb méréséről. 4.

6 2.2. Az értékesítési csatornák szerepe a magyar pályázatírási kultúrában A pályázatíró-, és pályázati tanácsadó szolgáltatók a válaszadók csoportjában döntően hagyományos értékesítési csatornákon keresztül szerzik ügyfeleiket (8. sz. ábra). Ebből is a legnagyobb szeletet a visszatérő ügyfelek (30,32%), és az ajánlás útján szerzett új ügyfelek (30,65%) együttese adja. Jól mutatja ez a pályázati szakma bizalmi jellegét, jól tükrözi a potenciális ügyfélkör alapvető bizalomvesztését. Nyilván a szolgáltatók a kisebbik ellenállás felé mozdultak el az ügyfélszerzés folyamatában, és elégedett ügyfélből újra ügyfelet generálni, illetve egy elégedett ügyfél ajánlása alapján szerezni új ügyfelet mindig könnyebb, mint meggyőzni egy tapasztalatok nélküli, vagy éppen rossz tapasztalatokkal rendelkező ügyfelet a pályázattal kapcsolatos kihívások Az értékesítési csatornákból származó ügyfelek aránya Weboldal Közösségi marketing marketing Hideg hívás Új ügyfél ajánlásból Visszatérő ügyfél Konferenciák Google AdWords Értékesítő csapat Fax kampány Szakmaközi partnerek Bevételükkel elégedett cégek Teljes minta 8. sz. ábra felvállalására. A fennmaradó értékesítést döntően a weboldalakról beérkező új megrendelők határozzák meg (11,81%), ami pedig a tudatos vásárlói szokásokkal rendelkező ügyfelek tipikus viselkedése. A maradék 18,29%-on pedig osztoznak a valódi, aktív marketing eszközök, úgy, mint a közösségi marketing, marketing, személyes megkeresés hideg hívással, konferenciákon való 5.

7 részvétel, Google AdWords, sales csapat, fax kampány, vagy szakmaközi partnerkapcsolataikkal való együttműködés. Megvizsgáltuk, hogy a bevételükkel elégedett szolgáltatók mit csinálnak másképp, ezért feldolgoztuk az adatokat azon válaszadók tekintetében, akik legalább 8 ponttal értékelték a saját aktuális bevételi szintjüket. Figyelemre méltó, hogy a visszatérő ügyfél (45,84%), és az ajánlás útján keletkező új ügyfél (29,36%) együttesen az ügyfélszerzési tevékenységnek 75,2%-át adja ki. Az értékesítési csatornák maradék negyedéből szintén nagy szeletet hasít ki a weboldal szerepe (11,81%), és a fennmaradó 13,99%-on osztozkodnak az aktív marketing tevékenységek, azok közül sem mindegyik. Egyértelműen látszik, hogy egy elégedett anyagi helyzetű pályázatiíró-tanácsadó vállalkozást gyakorlatilag háromnegyed részben már eltart a saját kiforrott ügyfélköre, de az alacsonyabb pénzügyi eredménnyel rendelkező szolgáltatóknál is bőven 60% feletti ez az arány. Az ügyfelek következő nagy szelete tudatos vásárló, és mindkét csoportnál kicsiny a valódi marketing tevékenységgel szerzett ügyfelek aránya. Mindez jelentheti azt, hogy annyira bizalmi lett a pályázatírási szakma, hogy az ügyfelek nehezen szólíthatóak meg a bizalmi csatornákon kívülről, avagy azt is, hogy megszólíthatóak lennének ugyan, de kisebb munkával oldható meg a jelenlegi fennmaradás egy szolgáltatónak, és egy elégedett ügyfélkör el tud tartani egy vállalkozást ezen a szakterületen. Alátámasztani látszik ezt a bevételi elégedettség megosztása (9. sz. ábra), mely szerint a szolgáltatóknak mindössze 36%-a inkább elégedetlen a bevételeivel ( pont), 44%-a inkább elégedett ( pont), és 20%-a kifejezetten elégedettnek vallotta magát ( pont), a látott értékesítési csatornák használata mellett. A saját, és a szakma felkészültségének megítélése közti (6-7. sz. ábrák), illetve a piaci lehetőségek megítélése (1-3. sz. ábrák) és az ügyfélszerzési viselkedés, valamint a bevételi elégedettség (8-9. sz. ábrák) közti A jelenlegi bevétellel való elégedettség ellentmondások arra engednek következtetni, hogy a pályázati szakmából élő vállalkozói réteg még mindig nem kellően tudatos, a sikeresség inkább egy természetes kiválasztódási folyamat eredménye, mint egy előre eltervezett vállalkozásfejlesztésé. A piaci szereplők nagy része minden bizonnyal elsősorban a szakmai megbízhatósága miatt rendelkezik olyan ügyfélkörrel, ami a 20% 44% 9. sz. ábra 36% 6.

8 vállalkozását már elegendő bevétellel látja el, azonban egy bizonyos szint fölött, a megfelelő vállalatfejlesztési tudás hiányában már csökken a növekedési ütem, és ezzel párhuzamosan az alternatív értékesítési csatornák használata iránti kedv is megcsappan. Jól látszik ez a jelenlegi felmérés eredményeiből is, a magukat sikeresnek érző vállalkozóknál nagyobb az elégedett ügyfelekből származó új megrendelések aránya, mint a teljes mintában, és kisebb az alternatív értékesítési csatornákra való nyitottság is. Ennek a folyamatnak a megerősítését látjuk majd a 2.3. fejezetben. Fejlesztési igény - Hatékonyabb marketing a bevételi elégedettség függvényében Inkább elégedett Inkább elégedett Inkább elégedett 17% 27% 30% 70% 73% 83% Van Nincs Van Nincs Van Nincs 10. sz. ábra Inkább elégedetlen Semleges Fejlesztési igény - A cég növekedése a bevételi elégedettség függvényében 50% 18% 50% 50% 82% Van Nincs Van Nincs Van Nincs 11. sz. ábra Inkább elégedetlen 50% Semleges Semleges 2.3. A szolgáltató vállalkozások fejlődési lehetőségei Az egyes szolgáltatókat a három fő fejlődési területről kérdeztük, arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen fejlődési lehetőségeket látnak saját maguk előtt. Az értékelés során három csoportba osztottuk a megkérdezetteket. Az első csoportba azok tartoztak, akik a skálán az alsó tartományba sorolták a bevételi elégedettségüket, ők inkább elégedetlenek. A második csoport, aki a középmezőny fölé pozicionálta magát, de még nem a felső kategóriába, a harmadik csoportba pedig a kifejezetten elégedett cégvezetők válaszai kerültek. A marketing területén való fejlődési lehetőségek tekintetében (10. sz. ábra) érdekes megfigyelés, hogy minél elégedettebb a bevételével egy vállalkozás vezetője, annál inkább lát fejlődési lehetőséget marketingben. Rendkívül érdekes jelenséget mutat a vállalkozás növekedésével kapcsolatos fejlődési lehetőségek megítélése (11. sz. ábra). 7.

9 A 2.2. fejezetben megfigyelt folyamatokkal párhuzamba állítható, hogy a bevételükkel inkább elégedetlen vállalkozások vezetői, illetve a kifejezetten elégedettek fele voksol a növekedés mellett, míg a középmezőnynél ez már 82%. A jelenség magyarázata nagy valószínűséggel a vállalatirányítás mögött rejlik, az alacsony hatékonyságú cégeknél nagyobb elrettentő hatása van a méretbeli fejlesztésnek. A magyar vállalkozói kultúrára kifejezetten jellemző a szervezetfejlesztési tudás nélkülözése, a cégvezetők többségének nincs használható információja arról, hogyan tudjon a vállalkozása biztonságosan növekedni, hogyan tudja az abban rejlő veszélyeket kikerülni, elhárítani, ráadásul a stabil bővülést elősegítő kontrollerszoftverek használata sem igazán elterjedt még. A vállalkozások méretváltozása hazánkban még egy természetes kiválasztódási folyamat, a cégvezetők döntően piaci tapasztalatokból tanulnak a specifikus képzések helyett. Legjobban a negatív tapasztalatok visszatartó hatását láthatjuk a bővüléstől való elzárkózás jelensége mögött, ami egy teljesen érthető pszichológiai alapú ok-okozati összefüggés, ám a legtöbb vállalkozás növekedési plafonjának, vagy zsugorodásának az egyik legfőbb okozója lehet. A középmezőnynél tapasztalható fejlődési kedv minden bizonnyal Fejlesztési igény - Hatékonyabb vállalkozás a bevételi elégedettség függvényében 20% 18% Inkább elégedetlen a kezdeti sikerek ösztönző hatásának köszönhető. Ez a réteg ugyanis egyértelműen azokból áll, akik ráéreztek a méret és a hatékonyság növelésére, és még sok 40% 60% lehetőséget látnak maguk előtt. Tudatos szervezetfejlesztési lépések nélkül viszont nagy valószínűséggel jutnak el oda, ahol a piac Inkább elégedett 82% 80% Semleges jelentősebb szereplői rekednek meg sokszor. A vállalkozás hatékonyságának javításával Van Nincs Van Nincs Van Nincs 12. sz. ábra kapcsolatos igények (12. sz. ábra) ugyancsak érdekes, de várható eredményt hoztak. Azon cégvezetők, akik a bevételükkel elégedetlenebbek, 40%-ban elutasítják a hatékonyabbá válás lehetőségét, míg azok, akik már elindultak magasabb jövedelmi szint felé, vagy kifejezetten elégedettek a bevételeikkel, az elutasítás aránya már fele ekkora nagyságrendű. Vagyis azon cégvezetők, akik jobb tapasztalatokkal rendelkeznek az eredményességet illetően, kimutathatóan jobban látják a hatékonyság fokozásában az egyik fejlődési lehetőséget. 8.

10 2.4. A szakemberek véleménye a magyar pályázati piac állami szereplőiről Már a felmérés adatgyűjtési időszakában feltűnő volt, hogy a megkérdezettek egyértelműen rossz véleménnyel vannak a pályázati rendszer állami közreműködőivel szemben. Három területről kérdeztük ki a szakemberek véleményét. Elsőként kíváncsiak voltunk, mennyire ítélik meg ügyfélbarátnak a pályázati kiírásokat, azaz egy átlagos pályázó számára mennyire érthető, emészthető, vagy életszerű egy pályázat kiírása (13. sz. ábra). A két szélső érték a válaszok közt nem fordult elő, tehát teljesen ügyfélbarátnak, vagy totálisan ellenségesnek senki sem értékelte a A pályázati kiírások ügyfélbarátisága 9% 24% A pályázatok elbírálásának ügyfélcentrikussága 18% 73% 76% jelenlegi helyzetet. Azonban az inkább elégedetlen ( pont) kategóriába a válaszadók 73%-a tartozott, elfogadhatónak ( pont) 18%-nyi szakember ítélte meg a rendszert, és kifejezetten elégedett ( pont) mindössze 9%-a volt a megkérdezetteknek. A pályázatok elbírálásának 12% 13. sz. ábra A pályázatok elbírálásának hatékonysága 88% 15. sz. ábra 14. sz. ábra ügyfélcentrikusságát már sokkal rosszabbul ítélte meg a szakma (14. sz. ábra). Annak megítélését kértük a szakemberektől, hogy egy beadott pályázatot mennyire az ügyfél szemszögéből, az ügyfél érdekében bírálnak el, mennyire segítik a pályázót a sikeres pályázásban, vagy éppen mennyire akadályozzák, vagy van az elbírálásnak ellenséges hozzáállása. Inkább elégedetlen választ 76%-os arányban kaptunk, és elfogadhatónak a válaszadók 24%-a tartotta az elbírálási folyamatokat. Kifejezett elégedettségről senki sem 9.

11 nyilatkozott. A legrosszabb képet a pályázatok elbírálásának hatékonysága adta. Véleményt kértünk a pontosságról, a határidők betartásáról, magyarul arról, hogy a pályázókkal szembeni elvárt igényszint mennyire teljesül a másik oldalról (15. sz. ábra). A válaszadók 88%-a alapvetően elégedetlen volt a jelenlegi helyzettel, és elfogadható kategóriába is mindössze 12%-uk sorolta. Kifejezett elégedettségről itt sem kaptunk egyetlen visszajelzést sem. Kíváncsiak voltunk a szakmabeliek azon véleményére is, hogy mennyire átlátható és független a pályázati rendszer állami oldala. Megkérdeztük a felmérésben részt vevő cégvezetőket, hogy mennyire tartják fontosnak azokat a háttér-információkat, melyekhez csak kevesen juthatnak hozzá, mennyire fontos ez egy pályázat sikeres megírásához (16. sz. ábra). A válaszadók 50%-a kifejezetten fontosnak tartotta ( pont), és 25%-uk tartotta inkább fontosnak ( pont), míg csupán a megkérdezettek negyede vélekedett úgy, hogy a rendszer mindenki számára egyenlő esélyeket ad információk terén ( pont). Arra is rákérdeztünk, hogy mennyire érzik úgy, hogy a pályázatok elbírálásának folyamatában előnyt jelentene a személyes hivatali kapcsolat, azaz mennyire lehet kapcsolatok révén ráhatni egy-egy pályázat megnyerésére (17. sz. ábra). Összességében a kép itt már nem annyira rossz, ugyanis a válaszadók 44%-a inkább úgy vélekedett, hogy nincs lehetőség a személyes ráhatásra ( pont), de ha megnézzük azt, hogy azok, akik úgy gondolják, hogy inkább van rá lehetőség, illetve azok, akik kifejezetten úgy ítélik meg, hogy ezen sok múlik ( pont, 28%, és pont, ugyancsak 28%), akkor ők együtt már kiadják a véleménytöbbséget (56%). A háttérinformációk fontosságának megítélése egy pályázat sikeres megírásához 50% 28% A személyes hivatali kapcsolatok fontosságának megítélése 28% 16. sz. ábra 17. sz. ábra 25% 25% 44% 10.

12 3. Összefoglalás Bár a felmérést viszonylag szűk csoporton végeztük el, ezért mindössze csak közel reprezentatívnak minősül, mégis sikerült általa egyértelmű irányokat feltárni. Sok előre sejthető álláspont került visszaigazolásra, de néhány igen érdekes megfigyelést is tettünk. Összességében ki kell mondanunk, hogy a pályázati kultúrában Magyarországon kimutatható feszültségek vannak. A piac jelenleg eléggé lehangoló a szakemberek véleménye alapján, de adhat még lehetőséget, mind a saját vállalkozásaik, mind pedig az ügyfeleik számára, a várakozások szerint a következő finanszírozási időszakban kiváltképp. Jelentős a kontraszt a szakma felkészültségének megítélése, és az önértékelés között, bár örömteli, hogy fejlesztési területen azért inkább az igények uralkodnak, mint az elzárkózás, még annak ellenére is, hogy a fejlődési igények mögött jellemzően nem tapasztalható tudatosság, tervezés, vagy valódi, felépített stratégia. Pedig a verseny élesedik, az ügyfelek egyre inkább bizalmi körökből származnak, az a vállalkozó, aki nem fejleszt legalább hatékonyságban, várhatóan alulmarad a versenyben. Nyilván a sikeresebb szolgáltatóknak jó hír, hogy a 2014-et követő közép távú ciklus nagy lehetőségeket rejt, viszont nekik a növekedésre kell majd odafigyelniük, ezen a területen szintén a lemaradás elleni verseny várható, nélkülözhetetlen a megfelelő HR és szervezeti rendszerek kiépülése a jobb cégeknél. A legtöbbet viszont úgy fest, hogy az állami szereplőknek kellene fejlődniük, legalábbis a szakma szemüvegén át nézve. Az elégedetlenség nagyon is kézzel fogható, a legkomolyabb szakemberek is valódi nehézségekről számoltak be a pályázatok kiírásától a megvalósításon át a fenntartási szakaszokig bezárólag. Nyilván ez is gyengíti a potenciális pályázók általános bizalmát, így nem csak a munkavégzés elé gördít sok akadályt egy vállalkozó számára, hanem az ügyfélszerzést is igencsak nehezíti Következtetések, várható folyamatok, kitörési lehetőségek Mivel a pályázati piacon dolgozó szolgáltatók jelenleg viszonylag természetes kiválasztódási folyamat szerint versengenek egymással, a 2014-től megnyíló újabb finanszírozási ciklus várhatóan hirtelen felduzzasztja a szolgáltatók populációját, ami a versenyhelyzet fokozódásához fog vezetni. Az új szolgáltatók minden bizonnyal árversenybe fogják hajszolni a nagyra nőtt régieket, ami 11.

13 számos jelenleg még sikeresnek mondható szolgáltató megingásához, esetleg bukásához fog vezetni, kiindulván abból a tapasztalatból, hogy nincs megfelelően tudatos organizációjuk. Nyilván a kisebb szereplők közt a piaci lehetőségek növekedése kezdetben egy növekvő szolgáltatószámot fog eredményezni, amit várhatóan egy aktív cserélődési folyamat fog követni, ahogy a kevésbé hatékony vállalkozások alulmaradnak a versenyben, és helyükre új jelentkezők, vagy más cégnéven újra próbálkozók lépnek. Ez a folyamat természetesen sok sérült ügyfelet fog generálni, ami sajnálatos módon megint az ügyfelek átlagos elégedetlenségi szintjét fogja növelni. A piaci versenyhelyzet az elmúlt időszakban eléggé kiforrott, a keretrendszerek stabilizálódtak, úgyhogy a következő versenykörnyezetben várhatóan azok fognak tudni kitörni, akik minőségi előrelépést tesznek az átlaghoz képest. Más piacokról származó tapasztalatok alapján ezt mindenképp a tudatos vállalatépítés tárgykörében fellelhető szakértelem megszerzése és bevezetése fogja elindítani, úgy mint a stratégiai szervezetfejlesztés, a pénzügyi tervezés, a HR minősítő rendszerek bevezetése, vagy a kontrollerszoftverek használata. Nyilván a legnagyobb túlélési és sikerpotenciálja azon vállalkozásoknak van, akik már start-up jelleggel, eleve ilyen elvek szerint épülnek ki, de a már meglévő vállalkozások strukturális átalakítása is jellemzően kimagasló eredményeket szokott hozni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy bár a felmerülő költségek, illetve a többletmunkák miatt a vállalkozások zöme idegenkedik az ilyen jellegű fejlesztésektől, azonban akik mégis felvállalják e többletterheket, már a kezdeti években el tudnak húzni a piaci átlagtól, ennél fogva pedig a kedvező piaci pozíciójuk megalapozottsága szinte természetesen következik. Tehát a mai megállapodott szolgáltatói környezetből való kitörést várhatóan azon szolgáltatók fogják elsőként elérni, akik könnyen átláthatóvá teszik a menedzsmentjüket, az igényeiknek megfelelően, tudományos alapokon végzik a személyzetkiválasztást, és olyan vállalatszervezési szakismereteket alkalmaznak, amikben folyamatosan optimalizálható a belső kommunikáció, és a szervezeti hatékonyság növekedése a profit mértékén túl a vezetői terhek csökkenésében is kimutatható. Természetesen egy jól a vállalkozásra szabott rendszer kialakítása munkaigényes, és sajnos az országban még ennek a piacnak nincs meg a valódi kultúrája, nehéz valóban jó szolgáltatót találni, a szükséges szakismeret pedig nehezen fellelhető, és jellemzően nem az elfoglalt vállalatvezetők életmódjára van optimalizálva. 12.

14 4. Köszönetnyilvánítás Köszönettel tartozunk az összes válaszadónknak, akik nem csak a felmérés kérdéseinek megválaszolásában segítettek minket, de sokan rengeteg hasznos tanáccsal is elláttak, vagy őszintén feltárták az igényeiket, elvárásaikat, tapasztalataikat. Külön köszönet jár minden résztvevőnek azért, hogy meglévő és fejlesztés alatt álló szolgáltatásaink létjogosultságára ilyen mértékű megerősítéseket kaptunk. Jó hír, hogy sok megkérdezett cégvezetőnél felmerült problémára már most kész megoldásokkal rendelkezünk, de a feldolgozott igényeket folyamatosan építjük be a szolgáltatásainkba. A fejlesztéseinkhez kapcsolatban várjuk a további javaslatokat, vagy igényeket, akár teljesen egyedi, vállalkozásspecifikus kihívásokat illetően is. 13.

Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014.

Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014. Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014. Aon felmérés összefoglaló eredményei Előadó: Rendesi János ügyfélkapcsolati igazgató e: janos.rendesi@aon.hu Aon Risk Solutions 1

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket?

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Kővári Zoltán V. MABISZ NEMZETKÖZI BIZTOSÍTÁSI KONFERENCIA, 2014. november 6. Online értékesítés eredményei

Részletesebben

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében Kiválóság Tavasz 2012 EFQM Kiválóság Nap Budapest, 2012. március 8. Szabó Kálmán, ügyvezető igazgató, az EFQM Nemzeti Partnerszervezete

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

AVOP kérdőív és értékelése

AVOP kérdőív és értékelése AVOP kérdőív és értékelése A kérdőívre a két workshopon megjelentek közül 47-en válaszoltak. Bár a kérdőíves felmérés nem mondható reprezentatívnak, mégis alkalmas volt arra, hogy bizonyos problématerületeket

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A legjobbak esélyei Pályakezdők toborzása és kiválasztása

A legjobbak esélyei Pályakezdők toborzása és kiválasztása A legjobbak esélyei Pályakezdők toborzása és kiválasztása Az elmúlt egy évben számtalan megkeresést és biztatást kaptunk, hogy folytassuk a megkezdett kutatásokat, vizsgáljuk tovább a pályakezdők helyzetét.

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe Budapest, 2012. október 30. A Budapest Bank a lakossági ügyfelek bankhűségének feltérképezése céljából évente

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Termelők együttműködését segítő szervezetek felmérése KÉRDŐÍV

Termelők együttműködését segítő szervezetek felmérése KÉRDŐÍV 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu Termelők együttműködését segítő szervezetek felmérése KÉRDŐÍV Kérjük, hogy lehetőség szerint jelen kérdőívet a szervezet elsőszámú döntéshozója töltse ki!

Részletesebben

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ)

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS A MÁSODIK ÉS HARMADIK PÁLYÁZATI CIKLUSBAN ÖSSZEFOGLALÓ A kutatás háttere, módszertan A Campus Hungary ösztöndíjban részesülők hazaérkezésüket

Részletesebben

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút Önkitöltős kérdőíves lakossági megkérdezés A KUTATÁS A KUTATÁS TÉMÁJA: A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A CSATORNA-

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020

Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020 16.12.2013 Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020 A felmérésről Felmérés típusa: online-megkérdezés a DUIHK-tagság körében Felmérés ideje: 2013.12 14. Résztvevők (értékelésbe bevont): N=80 Legfontosabb eredmények

Részletesebben

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása:

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása: Google AdWords ügynökség kiválasztása: hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Még több hasznos info» www.klikkmarketing.hu Google AdWords ügynökség kiválasztása:

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Pozitív példák egy fejlődő régióból A HU-RO/0901/277/2.2.2 számú önkormányzati szervezetfejlesztési projekt tapasztalatai

Pozitív példák egy fejlődő régióból A HU-RO/0901/277/2.2.2 számú önkormányzati szervezetfejlesztési projekt tapasztalatai Pozitív példák egy fejlődő régióból A HU-RO/0901/277/2.2.2 számú önkormányzati szervezetfejlesztési projekt tapasztalatai Debrecen, 2012. február 17. (péntek) Dr. Ujhelyi Mária, egyetemi docens Debreceni

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

A kutatás időtartama: 2013. március

A kutatás időtartama: 2013. március 1 A kutatás célja a Magyarországon működő, rendszeresen frissített termékkínálattal rendelkező, online kiskereskedelemmel foglalkozó cégek működésének vizsgálata. A kutatás célcsoportjának kiválasztása:

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2010..

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2010.. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2010.. Egészségpénztárak és AXA Piac 60 milliárd bevétel 50 milliárd szolgáltatási kiadás 50 milliárd vagyon Axa 77 milliárdbevétel 6 milliárd szolgáltatási kiadás

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp Ügyfélkapcsolat fejlesztése ALITER = másképpen Alapítva: 2004. Ügyfélkapcsolati Fejlesztő Központ programja a minőségi ügyfélkapcsolatokért

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált. Szakképző Központ. Miskolc. Piackutatás

Széchenyi István Térségi Integrált. Szakképző Központ. Miskolc. Piackutatás Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Piackutatás Módszertan Kérdőíves kutatás, elemzés. A célcsoport elérése kvantitatív és kvalitatív elérési úton valósulhat meg a leghatékonyabban.

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8.

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8. A társadalomkutatás módszerei I. 13. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. december 8. Outline 1 célja 2 Alapfogalmak 3 Mintavételi eljárások 4 További fogalmak 5 Mintavételi hiba számítása

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése Rövid összefoglaló - Összességében elmondható, hogy a fiatalok elégedettek voltak a csoportvezetők teljesítményével, hisz átlagos érékelésük sehol

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai Közép-európai közvélemény: Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer mobilitási funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai államokban A Central European Opinion Research Group (CEORG)

Részletesebben

Üdvözli Önt a QERDES.COM! Biztosítási Alkusz cégek helyzete és várakozása 2011 Piackutatás eredmény

Üdvözli Önt a QERDES.COM! Biztosítási Alkusz cégek helyzete és várakozása 2011 Piackutatás eredmény Üdvözli Önt a QERDES.COM! Automatizált érdeklődő, ügyfél és panaszkezelés, ügyfélelégedettség mérés többfelhasználós, többnyelvű környezetben. Biztosítási Alkusz cégek helyzete és várakozása 2011 Piackutatás

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Cégátvilágítás. A sikeres pályázati felkészülés kulcsa

Cégátvilágítás. A sikeres pályázati felkészülés kulcsa A sikeres pályázati felkészülés kulcsa 1. Alapítás éve: 2000 2. Céljai: Elősegítse a Dél-Alföldi Régióban az információ technológia szolgáltatásainak elterjesztését, megismertetését, részt vegyen a fejlesztésekben

Részletesebben

A hamisítás vállalati tapasztalatai Magyarországon kivonat a kutatási jelentésből

A hamisítás vállalati tapasztalatai Magyarországon kivonat a kutatási jelentésből A hamisítás vállalati tapasztalatai Magyarországon kivonat a kutatási jelentésből Vállalati döntéshozók körében Magyarországon első ízben végeztek kutatást termékhamisítással kapcsolatos tapasztalataik,

Részletesebben

Tisztelt Rózsa András Úr!

Tisztelt Rózsa András Úr! VSL Kft. 2000 Szentendre Pitypang u.. VSL Kft. ISO 9000 FÓRUM Rózsa András részére. Tisztelt Rózsa András Úr! Ez az összesítés tartalmazza az ISO 9000 FÓRUM XX. Nemzeti Konferenciáján elhangzott kerekasztal-beszélgetésre

Részletesebben

Képzettségi elvárások:

Képzettségi elvárások: Az MP Solutions Személyzeti Tanácsadó Kft. - toborzási és kiválasztási csapata bővítésére - HR gyakornokot keres. HR gyakornok Feladat és felelősségi kör: szaksajtó figyelés és piackutatási projektekben

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenysége, vállalkozásfejlesztés A Széchenyi Programiroda feladatai Az Új Széchenyi Terv célkitűzése: hatékony pályázati rendszer működtetése a kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

A hajléktalan emberek véleménye a kidolgozott szakmai és módszertani elveket alkalmazó programokról MUNKÁNK EREDMÉNYEI

A hajléktalan emberek véleménye a kidolgozott szakmai és módszertani elveket alkalmazó programokról MUNKÁNK EREDMÉNYEI A hajléktalan emberek véleménye a kidolgozott szakmai és módszertani elveket alkalmazó programokról MUNKÁNK EREDMÉNYEI Az elégedettségi kérdőív A válaszadás önkéntes volt A kérdőív kitöltése névtelen volt

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2014

Nagy Webáruház Felmérés 2014 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2014 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 586 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Klienselégedettségi mérés az Útkeresés Segítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatánál és a Családok Átmeneti Otthonában

Klienselégedettségi mérés az Útkeresés Segítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatánál és a Családok Átmeneti Otthonában Klienselégedettségi mérés az Útkeresés Segítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatánál és a Családok Átmeneti Otthonában - Kutatási beszámoló A kutatásra a TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0029 számú projekt keretén

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index SAJTÓKÖZLEMÉNY - azonnal közölhető 2014. szeptember 2. Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index Az online kiskereskedelem hat legnagyobb szektora az év első hat hónapjában, együttesen

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése A turisztikai desztináci ció menedzsment rendszer fejlesztése se Magyarországon gon Magyar TDM Szövetség TDM ALAPFOGALMAK Desztináció Földrajzilag meghatározható egység, úti cél, melyben Önkormányzatok

Részletesebben

Felmérés a 2010-es év adózással kapcsolatos feladatainak általános megítéléséről

Felmérés a 2010-es év adózással kapcsolatos feladatainak általános megítéléséről Felmérés a 2010-es év adózással kapcsolatos feladatainak általános megítéléséről 2010. január 11. Felmérés a 2010-es év adózással kapcsolatos feladatainak általános megítéléséről A Deloitte a tavalyi év

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

1. DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZ: ISKOLA SZERVEZETI DIAGNÓZIS

1. DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZ: ISKOLA SZERVEZETI DIAGNÓZIS Kedves Tantestület! Közös munkánk eredménye alapján készül a Változásért változunk Fejlesztési Program következő ütemének tervezése. Aktivitásotoknak köszönhetően sikeresen zárhatjuk a Fejlesztési Program

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2015

Nagy Webáruház Felmérés 2015 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2015 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 790 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel MITTE Communications A MITTE Communications az iparági területek működését értő és támogató csapatával megkerülhetetlen résztvevője a

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

Teremts esélyt magadnak és másoknak!

Teremts esélyt magadnak és másoknak! Néhány szó a mikrovállalkozásokról a SEED Alapítvány kutatásai és empirikus tapasztalatai tükrében Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. június 26., Budapest Teremts esélyt magadnak és másoknak! Vállalkozások

Részletesebben

A konfirmáció mint a fiatalok megtartásának eszköze

A konfirmáció mint a fiatalok megtartásának eszköze A konfirmáció mint a fiatalok megtartásának eszköze Magyarországi egyház szociológiai kutatások tanulságai a fiatal felnőttek szemszögéből Hámori Ádám szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

A projektmenedzsment alapjai

A projektmenedzsment alapjai A projektmenedzsment alapjai A projektmenedzsment alapjai 2003. 09. 15. [1] Tartalom Mi Mi a projekt? Projekt célok, terjedelem Projekttervezés Érintettek Kockázatok A projekt nyomon követése Összefoglalás

Részletesebben

Hogyan segíthetnek az EU-ból jövő pénzek a cégeknek ill. Magyarországnak?

Hogyan segíthetnek az EU-ból jövő pénzek a cégeknek ill. Magyarországnak? Hogyan segíthetnek az EU-ból jövő pénzek a cégeknek ill. Magyarországnak? Agenda 2 Eredmények, tanulságok a múltból Aktuális pályázatok vállalkozóknak Néhány stratégiai gondolat, kezdeményezés Néhány gondolat

Részletesebben

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Tóth Laura NESsT 2011.január 14. 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

A forrásbevonás politikai mintázata

A forrásbevonás politikai mintázata A forrásbevonás politikai mintázata avagy van-e színe, szaga az EU-s pénznek? Másodelemzés a Közpolitikai Intézet által készített tanulmányról a ROP és a KKFOP felhasználásáról (Fondurile Structurale de

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS Less Myths more Practice A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata. A

Részletesebben

Az Olimpiai Csapat. Megítélés a lakosság és a támogatók körében. GfK Hungária 2012. szeptember - október

Az Olimpiai Csapat. Megítélés a lakosság és a támogatók körében. GfK Hungária 2012. szeptember - október Az Olimpiai Csapat Megítélés a lakosság és a támogatók körében GfK Hungária 2012. szeptember - október GfK 2012 Közvélemény-kutatás és szponzori megkérdezés 2012. október 1 A Magyar Olimpiai bizottság

Részletesebben

Kompetencia alapú videointerjú platform A KIVÁLASZTÁS ÚJ ÉLMÉNYE

Kompetencia alapú videointerjú platform A KIVÁLASZTÁS ÚJ ÉLMÉNYE Kompetencia alapú videointerjú platform A KIVÁLASZTÁS ÚJ ÉLMÉNYE Professzionális kiválasztási megoldás azoknak, akik nem elégszenek meg a hagyományos kiválasztási folyamatok hatékonyságával. Gyors Hatékony

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL A toborzást-kiválasztást támogató humáninformatikai megoldásunk, a nexonjob, rugalmasan a vállalati egyedi igények alapján testre szabható. A rendszer webes felületén keresztül jelentkezhetnek a pályázók

Részletesebben

Hitelfelvétel és a Növekedési Hitelprogramban (NHP) való részvétel a KKV-k körében Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből

Hitelfelvétel és a Növekedési Hitelprogramban (NHP) való részvétel a KKV-k körében Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Hitelfelvétel és a Növekedési Hitelprogramban (NHP) való részvétel a KKV-k körében Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Budapest, 2015. március Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

Előadók a konferencián:

Előadók a konferencián: Előadók a konferencián: Barta Tibor - az esemény házigazdája Információs vállalkozó, marketing tanácsadó. http://marketingtorta.hu/ 1 Zajdó Csaba E-kereskedelmi szakértő http://www.webshopexperts.hu/ A

Részletesebben

Alma CG: A #costconsulting európai piacvezetője

Alma CG: A #costconsulting európai piacvezetője Alma CG: A #costconsulting európai piacvezetője Küldetésünk Cost Consulting: megtakarítások az eredményre ható összes költséggel kapcsolatban A COST CONSULTING ALAPELVEI Megtakarítások azonosítása és realizálása

Részletesebben

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi.

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Üzleti terv Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Felhasználói: Belső vagy külső használatra, Időtáv: rövid táv (egy év)vagy középtáv

Részletesebben

Az alábbi összefoglaló az elemzés legfontosabb eredményeit és megállapításait tartalmazza.

Az alábbi összefoglaló az elemzés legfontosabb eredményeit és megállapításait tartalmazza. Készítette: Varga Katalin 2008. szeptember ÖSSZEFOGLALÓ a magyarországi hőszivattyú-piacot bemutató elemzésről Az Energia Klub 2008. augusztusában végzett felmérést a hazai hőszivattyú-piacról, melynek

Részletesebben

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu Érdemes még hírlevelet írni? Kérdőíves felmérés Nemrég készítettem egy kérdőívet, mert érdekelt, hogy mennyire megalapozott az az állítás, hogy a hírlevél halott, és nem érdemes már foglalkozni vele. A

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

Eredmények. 132fő 13% 58% 92 ügyfél 40 piackutató. Innováció kutatás 2015. NRC - Médiapiac. www.nrc.hu. tartja innovatívnak az online kutatást

Eredmények. 132fő 13% 58% 92 ügyfél 40 piackutató. Innováció kutatás 2015. NRC - Médiapiac. www.nrc.hu. tartja innovatívnak az online kutatást NRC - Médiapiac Innováció kutatás 2015 Innováció kutatás 2015 Eredmények 132fő 13% 58% 92 ügyfél 40 piackutató tartja innovatívnak az online kutatást szerint a mobilkutatás innovatív A kutatás célja Innovációs

Részletesebben

Iránytű a magyar politikához Az Iránytű Intézet decemberi közvélemény-kutatásának eredményei I.

Iránytű a magyar politikához Az Iránytű Intézet decemberi közvélemény-kutatásának eredményei I. 2012. december 20. Iránytű a magyar politikához Az Iránytű Intézet decemberi közvélemény-kutatásának eredményei I. Az ezen elemzés keretében publikálja decemberi országos közvélemény-kutatásának eredményeit.

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Milyen a betegbiztonság 2015-ben Magyarországon?

Milyen a betegbiztonság 2015-ben Magyarországon? Milyen a betegbiztonság 2015-ben Magyarországon? A Magyar Rezidens Szövetség és Szinapszis Kft. közös kutatásának eredményei szerint mind az átlagembereket, mind az egészségügyben dolgozókat aggasztja

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje

A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje Dr. Sass Judit Dr. Bodnár Éva Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet A kutatás célja A felsoktatásban

Részletesebben

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled!

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! 7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! Elıszó Amikor egy érdeklıdı, vagy akár egy visszatérı vevınk ismét felkeres minket, ezt azért teszi meg, mert szüksége van tılünk valamire, de minimum

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról 1200 fős országos reprezentatív felmérés a 18 éves és idősebb lakosság körében 2012. május 18-22. A Policy Solutions a Medián közvélemény-kutató

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével ÉLETERŐ 2 Igényfelmérés eredményei a D-Dunántúli és É-Alföldi régióban dolgozó gyermekvédelmi szakemberek körében A

Részletesebben

JAHUSC / Japan Hungary Support Center Tokyo / jahusc@gmail.com M U N K A K Ö R I L E Í R Á S. Felelős ügyintéző. A megbízói munkakört betöltő:

JAHUSC / Japan Hungary Support Center Tokyo / jahusc@gmail.com M U N K A K Ö R I L E Í R Á S. Felelős ügyintéző. A megbízói munkakört betöltő: JAHUSC / Japan Hungary Support Center Tokyo / http://jahusc-suport. main.jp /magyar jahusc@gmail.com Skype: jahusc-support M U N K A K Ö R I L E Í R Á S / Felelős ügyintéző / Általános előírások: A hivatalon

Részletesebben