A MAGYAR PÁLYÁZATI PIAC SZOLGÁLTATÓINAK FELMÉRÉSE A felmérési adatok általános elemzése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR PÁLYÁZATI PIAC SZOLGÁLTATÓINAK FELMÉRÉSE 2013. A felmérési adatok általános elemzése"

Átírás

1 MMM Consulting Kft A MAGYAR PÁLYÁZATI PIAC SZOLGÁLTATÓINAK FELMÉRÉSE A felmérési adatok általános elemzése Azonosító: Készítette: PFT-04-S/13 Simoncsics Gábor MMM Consulting Kft Minden jog fenntartva.

2 1. Előzmények 2013-ban lezárul a magyar pályázati rendszer második nagy, Európai Uniós finanszírozási szakasza, és 2014-től kezdetét veszi a Nemzeti Fejlesztési Terv harmadik fázisa. A fordulópont mérföldkövet jelent a magyar pályázati kultúrában, számos mai társadalmi, gazdasági, és egyéb jellemző köszönhető az elmúlt időszaknak, és a változások, amiket a következő szakasz hozhat, mindenképpen a mai alapokra épülnek. Mivel a pályázati rendszer alapvetően a gazdaság élénkítésére szolgál, igencsak speciális helyzet tapasztalható ma, hiszen az élénkítő, ösztönző hatásra nagyon komolyan rányomta a bélyegét az elmúlt évek pénzügyi, majd gazdasági válsága. A mai állapot zavarosságát pedig csak fokozzák a részben ugyancsak a válságoknak köszönhető társadalmi, és politikai feszültségek. A mérföldkő, amihez érkeztünk, számvetésre sarkall, új trendeket, új irányokat lehet felvenni, persze, ha kicsit körültekintünk, és megfigyeljük azt a jelenlegi állapotot, amiből ki fogunk indulni hamarosan. A folyamatok, és az aktuális helyzet piaci megítéléséhez piackutatást végeztünk a pályázatírói- és pályázati tanácsadói társadalomban. A felmérésünk célja az volt, hogy egy reprezentatív mintán keresztül felismerjük a trendek mozgási irányait, az alapvető hozzáállásokat, véleményeket, és elvárásokat. Alapjaiban véve négy fő területre irányoztuk a figyelmünket. 1. Az első az volt, hogy hogyan élik meg a jelenlegi és a jövőbeni piaci lehetőséget a szakemberek, milyen lehetőségeket látnak rövidtávon, illetve a következő finanszírozási ciklusban. 2. A második fókuszterület az volt, hogy az ügyfelek hogyan jutnak el a szakemberekhez, milyen csatornákon keresztül épül fel egy pályázatíró, tanácsadó praxisa. 3. A harmadik érdeklődésünk pedig az volt, hogy a szolgáltatók milyen területeken látnak fejlődési lehetőségeket maguk előtt. 4. Végül az is érdekelt minket, hogy a szakember hogyan látja a közreműködő állami szervezetek munkáját a magyar pályázati rendszerben. A felmérést kizárólag olyan vállalkozások bevonásával végeztük, akik rendszeresen végeznek pályázatírási, pályázati tanácsadási, esetleg projektvezetési tevékenységet, és bevételüknek hangsúlyos része származik ebből. A nehezen körülhatárolható szakmai közegre vonatkozó legfrissebb becslések alapján a piaci szereplők mintegy 1-2%-át sikerült megszólítanunk, és a megkeresett partnerek 39,13%-a, vállalta a valódi válaszadást. A résztvevők közt minden jelentősebb gazdasági társasági forma megtalálható, és méretben sem szelektáltunk, az egyéni 1.

3 vállalkozó véleményére ugyanúgy kíváncsiak voltunk, mint egy részvénytársaság vezérigazgatójának a véleményére. Akivel csak lehetett, telefonos interjú keretei közt készítettük a felmérést, hogy a kérdések egységes megértéséről gondoskodjunk, ebbe a folyamatba mindössze kettő partner nem tudott az elfoglaltságai miatt beilleszkedni, de ők ben válaszoltak a kérdésekre. Fontos kiemelnünk, hogy olyan információkat kértünk a döntéshozóktól, melyekre a megkérdezettek jellemzően nem rendelkeztek napra kész statisztikai kimutatásokkal a saját cégüknél, így a válaszokat személyes megítélésként rögzítettük minden esetben. Minden válaszadót kértünk, hogy a lehető legjobb becsléssel adjon nekünk viszonyszámokat, az eredményeink, és következtetéseink ezért inkább tekintendők úgy, hogy a vizsgált csoport, mint a szakmában tapasztalattal rendelkező szakemberek véleményének, érzésének a felmérése. 2. Felmérési tapasztalatok A legelső szembeötlő tapasztalatunk az volt, hogy a pályázati szakmában tevékenykedő vállalkozások vezetői az átlagosnál nyitottabbak az együttműködésre, a korábban tapasztalt telefonos felméréseinknél lényegesen magasabb arányt ért el az együttműködések száma. A cégvezetők döntő többségében szívesen nyilatkoztak a tapasztalataikról, és véleményeikről, összességében a szakma nagyfokú nyitottságot tükröz. A sikertelen megkeresések zöme nem létező telefonszámokból, és megígért, de be nem tartott visszahívásból, vagy elektronikus válaszadásból származott, valódi elzárkózást a felmérésben való részvételtől a megkeresetteknek mindössze 12,5 százalékában kaptunk. Tekintettel arra, hogy hideg listás felmérést végeztünk, ez a csekély visszautasítási arány mindenképpen figyelemre méltónak számít A magyar pályázati piac megítélése a szakember szemével A piacot, mint üzleti táptalajt jelenlegi állapotában a szakma jellemzően borúlátóan ítéli meg. A pályázatképes ügyfelek számára a szakemberek döntően alacsony pontszámot ( pont, 77%) adtak arra a kérdésre, hogy milyen a pályázati lehetőségek általános állapota ma hazánkban. Markáns része a szakembereknek ugyan úgy vélekedett, hogy elfogadható pályázati lehetőségek vannak az ügyfelek részére ( pont, 23%), de kifejezetten jónak, vagy kitűnőnek egy válaszadó 2.

4 sem látta a jelenlegi helyzetet (1. sz. ábra). Ugyanakkor a fizetőképes kereslet pályázatírásra már kicsit jobb képet mutat a cégvezetők szemében, bár az elégségesen jó szint alá még mindig sokan pozicionálták a piacot ( pont, 52%). Pályázati lehetőségek ma hazánkban személyes megítélés 1-10-es skálán Fizetőképes kereslet pályázatírásra személyes megítélés 1-10-es skálán 23% 42% 4% 54% 77% 1. sz. ábra 2. sz. ábra Kielégítő szintűnek a válaszadók majdnem fele ítélte meg a jelenlegi állapotokat ( pont, 42%), és kifejezett elégedettségről is beszámoltak már néhányan ( pont, 4%). Annak ellenére, hogy a pályázati lehetőségeket döntően gyengének ítéli meg a vizsgált csoport, az aktuális üzleti lehetőségek megítélése ennél egyértelműen jobb (2. sz. ábra), ez a piac szűrésének hatékonyságát tükrözi, azaz a szolgáltatók meg kiválogatják az alkalmas ügyfélkört. A saját piacukat rövidtávon a megkérdezetteknek több, mint fele az alsó tartományba sorolta az Üzleti kilátások idén személyes megítélés 1-10-es skálán Üzleti kilátások személyes megítélés 1-10-es skálán 32% 8% 60% 25% 21% 54% 3. sz. ábra 4. sz. ábra értékelés során ( pont, 62%), viszont a cégvezetőknek majdnem harmada látta az idei üzleti kilátásait elfogadhatónak ( pont, 42%), még annál is jobbnak ( pont, 8%) viszont már csak igen szűk réteg tartotta (3. sz. ábra). Az optimizmus sokkal erősebb középtávon, a 2014-et követő 7 évre vetítve (4. sz. ábra). A vizsgált csoportnak mintegy ötöde volt csak borúlátó ( pont, 21%), több, mint a fele egy élhető, 3.

5 elégséges piacra számít ( pont, 54%), és a megkérdezettek negyede magas üzleti várakozással ( pont, 25%) tekint a jövőbe. A magyar pályázati kultúrára vonatkozó kérdéseinkre adott válaszok már sokkal érdekesebb képet adnak. A pályázatokkal kapcsolatos kultúra megítélését szándékosan úgy kértük a résztvevőktől, hogy pályázatírókkal, tanácsadókkal, közreműködő szervezetekkel, és ügyfelekkel együtt mondjanak egy ítéletet a teljes szakmáról (5. sz. ábra). Azon túl, hogy pont közé eső, tehát kiemelkedő értékelés egyáltalán nem érkezett, elfogadhatónak is csak a szereplők ötöde tartja a mai helyzetet ( pont, 20%), az alattinak pedig a döntő többség ( pont, 80%). A pályázatírói és tanácsadói társadalmat kétféleképpen minősíttettük a résztvevőkkel. Egyfelől kértünk mindenkit, Vélemény a pályázatírási kultúráról A saját szakmai kompetencia megítélése A szakma kompetenciájának megítélése 20% 50% 4% 46% 39% 61% 80% 5. sz. ábra 6. sz. ábra 7. sz. ábra hogy becsülje meg a saját szakmai felkészültségét, majd a teljes szolgáltatói közösség szakmaiságának az átlagát. Az első kérdésre a csoport legnagyobb része a felső kategóriás értékelést adta önmagára nézve ( pont, 50%), hasonlóan nagy részcsoport pedig erős közepes minősítést adott saját magának ( pont, 46%), míg volt egy sovány hányad, akik elégedetlenségről adtak tanúbizonyságot ( pont, 4%) a saját szakértelmükkel kapcsolatban (6. sz. ábra). Szöges ellentétben áll ezzel a teljes szakmai piac megítélése, ahol is kiemelkedő kategóriába való besorolás egyáltalán nem is történt, alig több, mint egy harmada tartotta elfogadhatónak a helyzetet ( pont, 39%), majdnem két harmada pedig egy átlagosan elfogadható alatti szinten ( pont, 61%) ítélte meg a szolgáltatók szakmai felkészültségét (7. sz. ábra). Mivel a megkérdezett szakemberek nem estek át semmilyen előszűrésen, sőt igyekeztünk minél szélesebb spektrumból meríteni a válaszadókat, igen valószínűtlen, hogy véletlenszerűen a szakma krémjével készítettünk volna interjúkat. Sokkal reálisabb, hogy a minden szentnek maga felé hajlik a keze elvnek megfelelően a válaszadók magasabbra értékelték magukat, mint azt a csoportot, aminek a részeként működnek, és objektív megítélés esetén hasonló eredményt kellett volna produkálnia statisztikailag. Ezzel természetesen semmi baj nincs, az eredmények ugyanakkor arra inthetik a válaszadó cégvezetőket, hogy alaposabban térképezzék fel a saját vállalkozásuk belső folyamatait, és gondoskodjanak a szakmaiság reálisabb méréséről. 4.

6 2.2. Az értékesítési csatornák szerepe a magyar pályázatírási kultúrában A pályázatíró-, és pályázati tanácsadó szolgáltatók a válaszadók csoportjában döntően hagyományos értékesítési csatornákon keresztül szerzik ügyfeleiket (8. sz. ábra). Ebből is a legnagyobb szeletet a visszatérő ügyfelek (30,32%), és az ajánlás útján szerzett új ügyfelek (30,65%) együttese adja. Jól mutatja ez a pályázati szakma bizalmi jellegét, jól tükrözi a potenciális ügyfélkör alapvető bizalomvesztését. Nyilván a szolgáltatók a kisebbik ellenállás felé mozdultak el az ügyfélszerzés folyamatában, és elégedett ügyfélből újra ügyfelet generálni, illetve egy elégedett ügyfél ajánlása alapján szerezni új ügyfelet mindig könnyebb, mint meggyőzni egy tapasztalatok nélküli, vagy éppen rossz tapasztalatokkal rendelkező ügyfelet a pályázattal kapcsolatos kihívások Az értékesítési csatornákból származó ügyfelek aránya Weboldal Közösségi marketing marketing Hideg hívás Új ügyfél ajánlásból Visszatérő ügyfél Konferenciák Google AdWords Értékesítő csapat Fax kampány Szakmaközi partnerek Bevételükkel elégedett cégek Teljes minta 8. sz. ábra felvállalására. A fennmaradó értékesítést döntően a weboldalakról beérkező új megrendelők határozzák meg (11,81%), ami pedig a tudatos vásárlói szokásokkal rendelkező ügyfelek tipikus viselkedése. A maradék 18,29%-on pedig osztoznak a valódi, aktív marketing eszközök, úgy, mint a közösségi marketing, marketing, személyes megkeresés hideg hívással, konferenciákon való 5.

7 részvétel, Google AdWords, sales csapat, fax kampány, vagy szakmaközi partnerkapcsolataikkal való együttműködés. Megvizsgáltuk, hogy a bevételükkel elégedett szolgáltatók mit csinálnak másképp, ezért feldolgoztuk az adatokat azon válaszadók tekintetében, akik legalább 8 ponttal értékelték a saját aktuális bevételi szintjüket. Figyelemre méltó, hogy a visszatérő ügyfél (45,84%), és az ajánlás útján keletkező új ügyfél (29,36%) együttesen az ügyfélszerzési tevékenységnek 75,2%-át adja ki. Az értékesítési csatornák maradék negyedéből szintén nagy szeletet hasít ki a weboldal szerepe (11,81%), és a fennmaradó 13,99%-on osztozkodnak az aktív marketing tevékenységek, azok közül sem mindegyik. Egyértelműen látszik, hogy egy elégedett anyagi helyzetű pályázatiíró-tanácsadó vállalkozást gyakorlatilag háromnegyed részben már eltart a saját kiforrott ügyfélköre, de az alacsonyabb pénzügyi eredménnyel rendelkező szolgáltatóknál is bőven 60% feletti ez az arány. Az ügyfelek következő nagy szelete tudatos vásárló, és mindkét csoportnál kicsiny a valódi marketing tevékenységgel szerzett ügyfelek aránya. Mindez jelentheti azt, hogy annyira bizalmi lett a pályázatírási szakma, hogy az ügyfelek nehezen szólíthatóak meg a bizalmi csatornákon kívülről, avagy azt is, hogy megszólíthatóak lennének ugyan, de kisebb munkával oldható meg a jelenlegi fennmaradás egy szolgáltatónak, és egy elégedett ügyfélkör el tud tartani egy vállalkozást ezen a szakterületen. Alátámasztani látszik ezt a bevételi elégedettség megosztása (9. sz. ábra), mely szerint a szolgáltatóknak mindössze 36%-a inkább elégedetlen a bevételeivel ( pont), 44%-a inkább elégedett ( pont), és 20%-a kifejezetten elégedettnek vallotta magát ( pont), a látott értékesítési csatornák használata mellett. A saját, és a szakma felkészültségének megítélése közti (6-7. sz. ábrák), illetve a piaci lehetőségek megítélése (1-3. sz. ábrák) és az ügyfélszerzési viselkedés, valamint a bevételi elégedettség (8-9. sz. ábrák) közti A jelenlegi bevétellel való elégedettség ellentmondások arra engednek következtetni, hogy a pályázati szakmából élő vállalkozói réteg még mindig nem kellően tudatos, a sikeresség inkább egy természetes kiválasztódási folyamat eredménye, mint egy előre eltervezett vállalkozásfejlesztésé. A piaci szereplők nagy része minden bizonnyal elsősorban a szakmai megbízhatósága miatt rendelkezik olyan ügyfélkörrel, ami a 20% 44% 9. sz. ábra 36% 6.

8 vállalkozását már elegendő bevétellel látja el, azonban egy bizonyos szint fölött, a megfelelő vállalatfejlesztési tudás hiányában már csökken a növekedési ütem, és ezzel párhuzamosan az alternatív értékesítési csatornák használata iránti kedv is megcsappan. Jól látszik ez a jelenlegi felmérés eredményeiből is, a magukat sikeresnek érző vállalkozóknál nagyobb az elégedett ügyfelekből származó új megrendelések aránya, mint a teljes mintában, és kisebb az alternatív értékesítési csatornákra való nyitottság is. Ennek a folyamatnak a megerősítését látjuk majd a 2.3. fejezetben. Fejlesztési igény - Hatékonyabb marketing a bevételi elégedettség függvényében Inkább elégedett Inkább elégedett Inkább elégedett 17% 27% 30% 70% 73% 83% Van Nincs Van Nincs Van Nincs 10. sz. ábra Inkább elégedetlen Semleges Fejlesztési igény - A cég növekedése a bevételi elégedettség függvényében 50% 18% 50% 50% 82% Van Nincs Van Nincs Van Nincs 11. sz. ábra Inkább elégedetlen 50% Semleges Semleges 2.3. A szolgáltató vállalkozások fejlődési lehetőségei Az egyes szolgáltatókat a három fő fejlődési területről kérdeztük, arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen fejlődési lehetőségeket látnak saját maguk előtt. Az értékelés során három csoportba osztottuk a megkérdezetteket. Az első csoportba azok tartoztak, akik a skálán az alsó tartományba sorolták a bevételi elégedettségüket, ők inkább elégedetlenek. A második csoport, aki a középmezőny fölé pozicionálta magát, de még nem a felső kategóriába, a harmadik csoportba pedig a kifejezetten elégedett cégvezetők válaszai kerültek. A marketing területén való fejlődési lehetőségek tekintetében (10. sz. ábra) érdekes megfigyelés, hogy minél elégedettebb a bevételével egy vállalkozás vezetője, annál inkább lát fejlődési lehetőséget marketingben. Rendkívül érdekes jelenséget mutat a vállalkozás növekedésével kapcsolatos fejlődési lehetőségek megítélése (11. sz. ábra). 7.

9 A 2.2. fejezetben megfigyelt folyamatokkal párhuzamba állítható, hogy a bevételükkel inkább elégedetlen vállalkozások vezetői, illetve a kifejezetten elégedettek fele voksol a növekedés mellett, míg a középmezőnynél ez már 82%. A jelenség magyarázata nagy valószínűséggel a vállalatirányítás mögött rejlik, az alacsony hatékonyságú cégeknél nagyobb elrettentő hatása van a méretbeli fejlesztésnek. A magyar vállalkozói kultúrára kifejezetten jellemző a szervezetfejlesztési tudás nélkülözése, a cégvezetők többségének nincs használható információja arról, hogyan tudjon a vállalkozása biztonságosan növekedni, hogyan tudja az abban rejlő veszélyeket kikerülni, elhárítani, ráadásul a stabil bővülést elősegítő kontrollerszoftverek használata sem igazán elterjedt még. A vállalkozások méretváltozása hazánkban még egy természetes kiválasztódási folyamat, a cégvezetők döntően piaci tapasztalatokból tanulnak a specifikus képzések helyett. Legjobban a negatív tapasztalatok visszatartó hatását láthatjuk a bővüléstől való elzárkózás jelensége mögött, ami egy teljesen érthető pszichológiai alapú ok-okozati összefüggés, ám a legtöbb vállalkozás növekedési plafonjának, vagy zsugorodásának az egyik legfőbb okozója lehet. A középmezőnynél tapasztalható fejlődési kedv minden bizonnyal Fejlesztési igény - Hatékonyabb vállalkozás a bevételi elégedettség függvényében 20% 18% Inkább elégedetlen a kezdeti sikerek ösztönző hatásának köszönhető. Ez a réteg ugyanis egyértelműen azokból áll, akik ráéreztek a méret és a hatékonyság növelésére, és még sok 40% 60% lehetőséget látnak maguk előtt. Tudatos szervezetfejlesztési lépések nélkül viszont nagy valószínűséggel jutnak el oda, ahol a piac Inkább elégedett 82% 80% Semleges jelentősebb szereplői rekednek meg sokszor. A vállalkozás hatékonyságának javításával Van Nincs Van Nincs Van Nincs 12. sz. ábra kapcsolatos igények (12. sz. ábra) ugyancsak érdekes, de várható eredményt hoztak. Azon cégvezetők, akik a bevételükkel elégedetlenebbek, 40%-ban elutasítják a hatékonyabbá válás lehetőségét, míg azok, akik már elindultak magasabb jövedelmi szint felé, vagy kifejezetten elégedettek a bevételeikkel, az elutasítás aránya már fele ekkora nagyságrendű. Vagyis azon cégvezetők, akik jobb tapasztalatokkal rendelkeznek az eredményességet illetően, kimutathatóan jobban látják a hatékonyság fokozásában az egyik fejlődési lehetőséget. 8.

10 2.4. A szakemberek véleménye a magyar pályázati piac állami szereplőiről Már a felmérés adatgyűjtési időszakában feltűnő volt, hogy a megkérdezettek egyértelműen rossz véleménnyel vannak a pályázati rendszer állami közreműködőivel szemben. Három területről kérdeztük ki a szakemberek véleményét. Elsőként kíváncsiak voltunk, mennyire ítélik meg ügyfélbarátnak a pályázati kiírásokat, azaz egy átlagos pályázó számára mennyire érthető, emészthető, vagy életszerű egy pályázat kiírása (13. sz. ábra). A két szélső érték a válaszok közt nem fordult elő, tehát teljesen ügyfélbarátnak, vagy totálisan ellenségesnek senki sem értékelte a A pályázati kiírások ügyfélbarátisága 9% 24% A pályázatok elbírálásának ügyfélcentrikussága 18% 73% 76% jelenlegi helyzetet. Azonban az inkább elégedetlen ( pont) kategóriába a válaszadók 73%-a tartozott, elfogadhatónak ( pont) 18%-nyi szakember ítélte meg a rendszert, és kifejezetten elégedett ( pont) mindössze 9%-a volt a megkérdezetteknek. A pályázatok elbírálásának 12% 13. sz. ábra A pályázatok elbírálásának hatékonysága 88% 15. sz. ábra 14. sz. ábra ügyfélcentrikusságát már sokkal rosszabbul ítélte meg a szakma (14. sz. ábra). Annak megítélését kértük a szakemberektől, hogy egy beadott pályázatot mennyire az ügyfél szemszögéből, az ügyfél érdekében bírálnak el, mennyire segítik a pályázót a sikeres pályázásban, vagy éppen mennyire akadályozzák, vagy van az elbírálásnak ellenséges hozzáállása. Inkább elégedetlen választ 76%-os arányban kaptunk, és elfogadhatónak a válaszadók 24%-a tartotta az elbírálási folyamatokat. Kifejezett elégedettségről senki sem 9.

11 nyilatkozott. A legrosszabb képet a pályázatok elbírálásának hatékonysága adta. Véleményt kértünk a pontosságról, a határidők betartásáról, magyarul arról, hogy a pályázókkal szembeni elvárt igényszint mennyire teljesül a másik oldalról (15. sz. ábra). A válaszadók 88%-a alapvetően elégedetlen volt a jelenlegi helyzettel, és elfogadható kategóriába is mindössze 12%-uk sorolta. Kifejezett elégedettségről itt sem kaptunk egyetlen visszajelzést sem. Kíváncsiak voltunk a szakmabeliek azon véleményére is, hogy mennyire átlátható és független a pályázati rendszer állami oldala. Megkérdeztük a felmérésben részt vevő cégvezetőket, hogy mennyire tartják fontosnak azokat a háttér-információkat, melyekhez csak kevesen juthatnak hozzá, mennyire fontos ez egy pályázat sikeres megírásához (16. sz. ábra). A válaszadók 50%-a kifejezetten fontosnak tartotta ( pont), és 25%-uk tartotta inkább fontosnak ( pont), míg csupán a megkérdezettek negyede vélekedett úgy, hogy a rendszer mindenki számára egyenlő esélyeket ad információk terén ( pont). Arra is rákérdeztünk, hogy mennyire érzik úgy, hogy a pályázatok elbírálásának folyamatában előnyt jelentene a személyes hivatali kapcsolat, azaz mennyire lehet kapcsolatok révén ráhatni egy-egy pályázat megnyerésére (17. sz. ábra). Összességében a kép itt már nem annyira rossz, ugyanis a válaszadók 44%-a inkább úgy vélekedett, hogy nincs lehetőség a személyes ráhatásra ( pont), de ha megnézzük azt, hogy azok, akik úgy gondolják, hogy inkább van rá lehetőség, illetve azok, akik kifejezetten úgy ítélik meg, hogy ezen sok múlik ( pont, 28%, és pont, ugyancsak 28%), akkor ők együtt már kiadják a véleménytöbbséget (56%). A háttérinformációk fontosságának megítélése egy pályázat sikeres megírásához 50% 28% A személyes hivatali kapcsolatok fontosságának megítélése 28% 16. sz. ábra 17. sz. ábra 25% 25% 44% 10.

12 3. Összefoglalás Bár a felmérést viszonylag szűk csoporton végeztük el, ezért mindössze csak közel reprezentatívnak minősül, mégis sikerült általa egyértelmű irányokat feltárni. Sok előre sejthető álláspont került visszaigazolásra, de néhány igen érdekes megfigyelést is tettünk. Összességében ki kell mondanunk, hogy a pályázati kultúrában Magyarországon kimutatható feszültségek vannak. A piac jelenleg eléggé lehangoló a szakemberek véleménye alapján, de adhat még lehetőséget, mind a saját vállalkozásaik, mind pedig az ügyfeleik számára, a várakozások szerint a következő finanszírozási időszakban kiváltképp. Jelentős a kontraszt a szakma felkészültségének megítélése, és az önértékelés között, bár örömteli, hogy fejlesztési területen azért inkább az igények uralkodnak, mint az elzárkózás, még annak ellenére is, hogy a fejlődési igények mögött jellemzően nem tapasztalható tudatosság, tervezés, vagy valódi, felépített stratégia. Pedig a verseny élesedik, az ügyfelek egyre inkább bizalmi körökből származnak, az a vállalkozó, aki nem fejleszt legalább hatékonyságban, várhatóan alulmarad a versenyben. Nyilván a sikeresebb szolgáltatóknak jó hír, hogy a 2014-et követő közép távú ciklus nagy lehetőségeket rejt, viszont nekik a növekedésre kell majd odafigyelniük, ezen a területen szintén a lemaradás elleni verseny várható, nélkülözhetetlen a megfelelő HR és szervezeti rendszerek kiépülése a jobb cégeknél. A legtöbbet viszont úgy fest, hogy az állami szereplőknek kellene fejlődniük, legalábbis a szakma szemüvegén át nézve. Az elégedetlenség nagyon is kézzel fogható, a legkomolyabb szakemberek is valódi nehézségekről számoltak be a pályázatok kiírásától a megvalósításon át a fenntartási szakaszokig bezárólag. Nyilván ez is gyengíti a potenciális pályázók általános bizalmát, így nem csak a munkavégzés elé gördít sok akadályt egy vállalkozó számára, hanem az ügyfélszerzést is igencsak nehezíti Következtetések, várható folyamatok, kitörési lehetőségek Mivel a pályázati piacon dolgozó szolgáltatók jelenleg viszonylag természetes kiválasztódási folyamat szerint versengenek egymással, a 2014-től megnyíló újabb finanszírozási ciklus várhatóan hirtelen felduzzasztja a szolgáltatók populációját, ami a versenyhelyzet fokozódásához fog vezetni. Az új szolgáltatók minden bizonnyal árversenybe fogják hajszolni a nagyra nőtt régieket, ami 11.

13 számos jelenleg még sikeresnek mondható szolgáltató megingásához, esetleg bukásához fog vezetni, kiindulván abból a tapasztalatból, hogy nincs megfelelően tudatos organizációjuk. Nyilván a kisebb szereplők közt a piaci lehetőségek növekedése kezdetben egy növekvő szolgáltatószámot fog eredményezni, amit várhatóan egy aktív cserélődési folyamat fog követni, ahogy a kevésbé hatékony vállalkozások alulmaradnak a versenyben, és helyükre új jelentkezők, vagy más cégnéven újra próbálkozók lépnek. Ez a folyamat természetesen sok sérült ügyfelet fog generálni, ami sajnálatos módon megint az ügyfelek átlagos elégedetlenségi szintjét fogja növelni. A piaci versenyhelyzet az elmúlt időszakban eléggé kiforrott, a keretrendszerek stabilizálódtak, úgyhogy a következő versenykörnyezetben várhatóan azok fognak tudni kitörni, akik minőségi előrelépést tesznek az átlaghoz képest. Más piacokról származó tapasztalatok alapján ezt mindenképp a tudatos vállalatépítés tárgykörében fellelhető szakértelem megszerzése és bevezetése fogja elindítani, úgy mint a stratégiai szervezetfejlesztés, a pénzügyi tervezés, a HR minősítő rendszerek bevezetése, vagy a kontrollerszoftverek használata. Nyilván a legnagyobb túlélési és sikerpotenciálja azon vállalkozásoknak van, akik már start-up jelleggel, eleve ilyen elvek szerint épülnek ki, de a már meglévő vállalkozások strukturális átalakítása is jellemzően kimagasló eredményeket szokott hozni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy bár a felmerülő költségek, illetve a többletmunkák miatt a vállalkozások zöme idegenkedik az ilyen jellegű fejlesztésektől, azonban akik mégis felvállalják e többletterheket, már a kezdeti években el tudnak húzni a piaci átlagtól, ennél fogva pedig a kedvező piaci pozíciójuk megalapozottsága szinte természetesen következik. Tehát a mai megállapodott szolgáltatói környezetből való kitörést várhatóan azon szolgáltatók fogják elsőként elérni, akik könnyen átláthatóvá teszik a menedzsmentjüket, az igényeiknek megfelelően, tudományos alapokon végzik a személyzetkiválasztást, és olyan vállalatszervezési szakismereteket alkalmaznak, amikben folyamatosan optimalizálható a belső kommunikáció, és a szervezeti hatékonyság növekedése a profit mértékén túl a vezetői terhek csökkenésében is kimutatható. Természetesen egy jól a vállalkozásra szabott rendszer kialakítása munkaigényes, és sajnos az országban még ennek a piacnak nincs meg a valódi kultúrája, nehéz valóban jó szolgáltatót találni, a szükséges szakismeret pedig nehezen fellelhető, és jellemzően nem az elfoglalt vállalatvezetők életmódjára van optimalizálva. 12.

14 4. Köszönetnyilvánítás Köszönettel tartozunk az összes válaszadónknak, akik nem csak a felmérés kérdéseinek megválaszolásában segítettek minket, de sokan rengeteg hasznos tanáccsal is elláttak, vagy őszintén feltárták az igényeiket, elvárásaikat, tapasztalataikat. Külön köszönet jár minden résztvevőnek azért, hogy meglévő és fejlesztés alatt álló szolgáltatásaink létjogosultságára ilyen mértékű megerősítéseket kaptunk. Jó hír, hogy sok megkérdezett cégvezetőnél felmerült problémára már most kész megoldásokkal rendelkezünk, de a feldolgozott igényeket folyamatosan építjük be a szolgáltatásainkba. A fejlesztéseinkhez kapcsolatban várjuk a további javaslatokat, vagy igényeket, akár teljesen egyedi, vállalkozásspecifikus kihívásokat illetően is. 13.

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója A 2012. évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója készítette: Humánpolitikai és Szervezetfejlesztési Igazgatóság 2012. december 2/8 Bevezetés Az elmúlt évhez hasonlóan a Humánpolitikai

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014.

Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014. Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014. Aon felmérés összefoglaló eredményei Előadó: Rendesi János ügyfélkapcsolati igazgató e: janos.rendesi@aon.hu Aon Risk Solutions 1

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

avagy mit mond cégvezető * a marketingjéről 1. Ki foglalkozik az Ön vállalkozásában a marketinggel?

avagy mit mond cégvezető * a marketingjéről 1. Ki foglalkozik az Ön vállalkozásában a marketinggel? KKV marketing felmérés 2009 IV. avagy mit mond 1 300 cégvezető * a marketingjéről Miklovicz Norbert kkv marketing szakértő Kis- és középvállalkozási marketing felmérésünk 2009 elején indult útjára; célom

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról 2011. szeptember Nobody s Unpredictable Módszertani áttekintés A kutatást végezte: Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Zrt. Mintanagyság: 800 fő Mintavétel

Részletesebben

Felmérő adatlap összesítő, értékelő dokumentum - vállalkozók

Felmérő adatlap összesítő, értékelő dokumentum - vállalkozók Felmérő adatlap összesítő, értékelő dokumentum - vállalkozók Előzmények: Velence Város Önkormányzata a vállalkozói kör és a Polgármesteri Hivatal közötti kapcsolat és kommunikáció javítása érdekében felmérő

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020

Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020 16.12.2013 Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020 A felmérésről Felmérés típusa: online-megkérdezés a DUIHK-tagság körében Felmérés ideje: 2013.12 14. Résztvevők (értékelésbe bevont): N=80 Legfontosabb eredmények

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 33 2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívet összeállította Bugyi Község Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek önkitöltős módszer

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2015

Nagy Webáruház Felmérés 2015 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2015 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 790 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2010..

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2010.. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2010.. Egészségpénztárak és AXA Piac 60 milliárd bevétel 50 milliárd szolgáltatási kiadás 50 milliárd vagyon Axa 77 milliárdbevétel 6 milliárd szolgáltatási kiadás

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

professzionális e-mail kommunikáció

professzionális e-mail kommunikáció professzionális e-mail kommunikáció Kik vagyunk? A Targetmax 100% magyar tulajdonú vállalkozás, több mint 10 éves szakmai tapasztalattal az e-kommunikáció és online direkt marketing területén. Két területen

Részletesebben

Vállalatfejlesztési Diagnózis

Vállalatfejlesztési Diagnózis Vállalatfejlesztési Diagnózis ÚT A BELSŐ POTENCIÁL FELTÁRÁSÁHOZ Az eredmények bemutatásának tartalmi elemei Motiváció Kompetencia Eredmények A Vállalatfejlesztési Diagnózis egy olyan integrált szervezeti

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

IMPC Personnel Hungária Kft. Álláskeresési irányzatok 2016

IMPC Personnel Hungária Kft. Álláskeresési irányzatok 2016 Álláskeresési irányzatok 2016 1 A szakemberpiac az elmúlt időszakban jelentősen átalakult, a vállalkozások mind gyakrabban szembesülnek a gyártóipari szegmensben tapasztalható szakember hiánnyal. A megváltozott

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata LAKOSSÁGI KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2. Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ)

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS A MÁSODIK ÉS HARMADIK PÁLYÁZATI CIKLUSBAN ÖSSZEFOGLALÓ A kutatás háttere, módszertan A Campus Hungary ösztöndíjban részesülők hazaérkezésüket

Részletesebben

Stengl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Stengl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Stengl Kereskedelmi és Székhely: 7632 Pécs, Júlia u. 13. IV. em. 13. Tel: 06 30 758 75 16 Fax: 06 72 520 263 Tisztelt leendő Partnerünk! Kérem, engedje meg, hogy röviden bemutassuk cégünket. A Stengl Kereskedelmi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Ec-Pec Alapítvány

BESZÁMOLÓ. Ec-Pec Alapítvány Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztı program után járó támogatást igénybe vevı intézmények számára biztosított szaktanácsadás, szakértıi szolgáltatás, valamint

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Üdvözli Önt a QERDES.COM! Biztosítási Alkusz cégek helyzete és várakozása 2011 Piackutatás eredmény

Üdvözli Önt a QERDES.COM! Biztosítási Alkusz cégek helyzete és várakozása 2011 Piackutatás eredmény Üdvözli Önt a QERDES.COM! Automatizált érdeklődő, ügyfél és panaszkezelés, ügyfélelégedettség mérés többfelhasználós, többnyelvű környezetben. Biztosítási Alkusz cégek helyzete és várakozása 2011 Piackutatás

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások Tartalom Értékelés háttere, célja, módszertana Az értékelésnél

Részletesebben

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról 1200 fős országos reprezentatív felmérés a 18 éves és idősebb lakosság körében 2012. május 18-22. A Policy Solutions a Medián közvélemény-kutató

Részletesebben

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Módszertan Kutatásunk ezerfős mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez VaughanVaughanVaughan Econ-Cast AG Rigistrasse 9 CH-8006 Zürich Sajtóközlemény Econ-Cast Global Business Monitor 2014. december Stefan James Lang Managing Partner Rigistrasse 9 Telefon +41 (0)44 344 5681

Részletesebben

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket?

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Kővári Zoltán V. MABISZ NEMZETKÖZI BIZTOSÍTÁSI KONFERENCIA, 2014. november 6. Online értékesítés eredményei

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében Kiválóság Tavasz 2012 EFQM Kiválóság Nap Budapest, 2012. március 8. Szabó Kálmán, ügyvezető igazgató, az EFQM Nemzeti Partnerszervezete

Részletesebben

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Tanácsadók álláskeresési álmai Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Cél Megtalálni azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a friss diplomások elhelyezkedési esélyeit. Ezek

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről AZ ÜGYFÉLÉLMÉNY SZEREPE AZ AUTÓKERESKEDELEMBEN ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről KIHÍVÁS #1 JELENTŐS VÁLTOZÁS A VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOKBAN! 7,8 1,3 83% NISSAN EUROPE STUDY 2013, WWW.MASHABLE.COM

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS Less Myths more Practice A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata. A

Részletesebben

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről VII. Országos Tanácsadói Konferencia Budapest, 2014. október 30. Dr. Poór József, CMC Iliás Anikó Csak a változás állandó. Schopenhauer

Részletesebben

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Prof. Dr. Szerb László egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Helyzetkép

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI Dr. Polereczki Zsolt DE-GTK Marketing és Kereskedelem Intézet Élelmiszer Kutató és Marketing Szolgáltató Központ Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter A MARKETING

Részletesebben

AZ EGYETEMI KAROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

AZ EGYETEMI KAROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE E G Y E T E M I K A R O K H A L L G A T Ó I É R T É K E L É S E AZ EGYETEMI KAROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE A korábbi fejezetekben témakörönként elemeztük a hallgatók elégedettségét egyetemük

Részletesebben

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu Érdemes még hírlevelet írni? Kérdőíves felmérés Nemrég készítettem egy kérdőívet, mert érdekelt, hogy mennyire megalapozott az az állítás, hogy a hírlevél halott, és nem érdemes már foglalkozni vele. A

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez

Részletesebben

Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL

Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL ÖSSZEFOGLALÁS! Továbbra is igen magas a kvótareferendummal kapcsolatos

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

AVOP kérdőív és értékelése

AVOP kérdőív és értékelése AVOP kérdőív és értékelése A kérdőívre a két workshopon megjelentek közül 47-en válaszoltak. Bár a kérdőíves felmérés nem mondható reprezentatívnak, mégis alkalmas volt arra, hogy bizonyos problématerületeket

Részletesebben

Tisztelt Rózsa András Úr!

Tisztelt Rózsa András Úr! VSL Kft. 2000 Szentendre Pitypang u.. VSL Kft. ISO 9000 FÓRUM Rózsa András részére. Tisztelt Rózsa András Úr! Ez az összesítés tartalmazza az ISO 9000 FÓRUM XX. Nemzeti Konferenciáján elhangzott kerekasztal-beszélgetésre

Részletesebben

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása:

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása: Google AdWords ügynökség kiválasztása: hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Még több hasznos info» www.klikkmarketing.hu Google AdWords ügynökség kiválasztása:

Részletesebben

Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói

Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói A válságot követően a hazai bankrendszer hitelállománya jelentősen csökkent. A reálgazdaságra gyakorolt erőteljesebb és közvetlenebb hatása

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5.

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5. Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató 2013. November 5. Az új korszak átformálja a üzleti folyamatokat Big Data, közösség, mobil és felhőalapú e-business

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

Közszolgálati teljesítményértékelés - véleményfelmérés eredmények -

Közszolgálati teljesítményértékelés - véleményfelmérés eredmények - Közszolgálati teljesítményértékelés - véleményfelmérés eredmények - 203. 2 Bevezetés Kitöltési időszak: 203.08.2. 5:00 óra és 203.08.27. 2:30 között Az eredetileg tervezett határidőt (203.08.25. 24:00)

Részletesebben

Teremts esélyt magadnak és másoknak!

Teremts esélyt magadnak és másoknak! Néhány szó a mikrovállalkozásokról a SEED Alapítvány kutatásai és empirikus tapasztalatai tükrében Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. június 26., Budapest Teremts esélyt magadnak és másoknak! Vállalkozások

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

Inbound marketing. Damjanovich Nebojsa, Senpai Consulting, HubSpot viszonteladó

Inbound marketing. Damjanovich Nebojsa, Senpai Consulting, HubSpot viszonteladó Inbound marketing Damjanovich Nebojsa, Senpai Consulting, HubSpot viszonteladó Rólam Inbound marketing tanácsadó, HubSpot viszonteladó Tanácsadó a Fortune 500 cégeknek Elismert tréner és konferencia előadó

Részletesebben

A kutatás időtartama: 2013. március

A kutatás időtartama: 2013. március 1 A kutatás célja a Magyarországon működő, rendszeresen frissített termékkínálattal rendelkező, online kiskereskedelemmel foglalkozó cégek működésének vizsgálata. A kutatás célcsoportjának kiválasztása:

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 3. hullám Vélemények a fehérvári médiáról 10. augusztus 31. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo

Részletesebben

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek 1. Honnan érkeztek expat vezérigazgatóik és országmenedzsereik? Az expat országmenedzserek 42%-a Nyugat-Európából vagy az Egyesült Államokból érkezik, 58%-uk

Részletesebben

Változó vásárlói szokások nyomon követése 2016 Szeptember SAP Forum. Komjáthy Csaba

Változó vásárlói szokások nyomon követése 2016 Szeptember SAP Forum. Komjáthy Csaba Változó vásárlói szokások nyomon követése 2016 Szeptember SAP Forum Komjáthy Csaba Digitális átalakulás, nem csak az online boltokban A bolti értékesítés megoszlása a teljes kereskedelmi bevételek tekintetében

Részletesebben

A BESZERZÉS HUMÁN MENEDZSMENT OLDALA

A BESZERZÉS HUMÁN MENEDZSMENT OLDALA A BESZERZÉS HUMÁN MENEDZSMENT OLDALA MUNKAERŐ-TOBORZÁS UTÁNPÓTLÁS KÉRDÉSE Bányai Réka, Soós Anna Kinga 2016 1 2 3 4 Bevezetés Miért nem talál a HR és a beszerzési vezető kvalifikált beszerzőt? Utánpótlás

Részletesebben

eredmények Nemdohányz tulajdonosainak körébenk

eredmények Nemdohányz tulajdonosainak körébenk Közvélemény-kutatási eredmények Nemdohányz nyzók k védelmv delméről l szóló törvényjavaslat hatása, annak megítélése a vendégl glátóhelyek tulajdonosainak körébenk Kutatási módszertanm A Századvég telefonos

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe Budapest, 2012. október 30. A Budapest Bank a lakossági ügyfelek bankhűségének feltérképezése céljából évente

Részletesebben

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Összefoglaló A székesfehérváriak közhangulata rendkívül kedvező, a közösségépítő programok látogatottsága magas, a lakosok többsége

Részletesebben

M I N D E N K I L E H E T J Ó S A L E S - E S! By Benyovszky Tünde

M I N D E N K I L E H E T J Ó S A L E S - E S! By Benyovszky Tünde M I N D E N K I L E H E T J Ó S A L E S - E S! By Benyovszky Tünde MIVEL FOGLALKOZOM? 2 3 AZ ÉRTÉKESÍTŐVÉ VÁLÁS PSZICHOLÓGIÁJA Téves hiedelmek MÁSOK KONFORM ÉSZLELÉSE BEIDEGZŐDÉS Everything you look for

Részletesebben

marketing gyorsindító alapvetések

marketing gyorsindító alapvetések marketing gyorsindító alapvetések munkafüzet!1 Kiadja: Oláh Sándor Mérhető Marketing Megoldások 2015. Minden jog fenntartva. A jelen jegyzet tartalmának másolása, sokszorosítása, közzététele bármilyen

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Családi vállalkozások, vállalkozó családok 1997-2007

Családi vállalkozások, vállalkozó családok 1997-2007 Családi vállalkozások, vállalkozó családok 1997-2007 Budapest, 2007 május 23. Soltész Anikó Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 22-24. Telefon: (1) 212 21 79; Fax: (1)

Részletesebben

A fogyasztói árindex és a reáljövedelmek lakossági megítélése egyes közép-kelet-európai országokban

A fogyasztói árindex és a reáljövedelmek lakossági megítélése egyes közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: A fogyasztói árindex és a reáljövedelmek lakossági megítélése egyes közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Tanulmány az Egyetemi Közös Modul bevezetésének oktatói tapasztalatairól

Tanulmány az Egyetemi Közös Modul bevezetésének oktatói tapasztalatairól A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a 2013/2014. tanév első félévében bevezetésre került az Egyetemi Közös Modul (EKM) tárgyainak oktatása. Az eddigi tapasztalatok megismerése érdekében készített kérdőívre

Részletesebben

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében 2014 A PR Heraldról A PR Herald (www.prherald.hu) az 1995-ben alapított első magyar public relations szakfolyóirat

Részletesebben