Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság részéről: Dr. Misz Mihály Dr. Löffler Erzsébet Bognár Ignác Csányi Barna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság részéről: Dr. Misz Mihály Dr. Löffler Erzsébet Bognár Ignác Csányi Barna"

Átírás

1 Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Ikt.sz.: /2013 JEGYZŐKÖNYV mely készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának augusztus 21-ei üléséről Helyszín: Eger MJV Polgármesteri Hivatala, I. sz. tárgyaló Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság részéről: Dr. Misz Mihály Dr. Löffler Erzsébet Bognár Ignác Csányi Barna Eger MJV Polgármesteri Hivatala részéről: Rázsi Botond alpolgármester Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető Grósz Ákosné Urbán Éva csoportvezető Bori Attila csoportvezető Agyagási Dezső kulturális ügyintéző A jegyzőkönyvet Gál István kulturális ügyintéző vezette. Meghívottak: Badacsonyiné Bohus Gabriella Egri Civil Kerekasztal A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnökének távollét miatt, az ülést dr. Misz Mihály vezette le, az Elnök Asszonnyal történt előzetes megbeszélés alapján. dr.misz Mihály: köszöntötte a tagokat és a megjelenteket, majd kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontokról, valamint azok sorrendjéről, melyet a Bizottság tagjai egyöntetűen elfogadtak. 1. NAPIREND Beszámoló Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata I. féléves gazdálkodásáról Előterjesztő: Habis László polgármester Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető A beszámoló a jegyzőkönyv 1. melléklete. Dr. Misz Mihály: köszöntötte, Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető asszonyt, és megkérte számoljon be az Önkormányzat az első féléves gazdasági tevékenységéről. Juhászné dr. Krecz Erzsébet: elmondta, hogy az államháztartási törvény alapján elkészült Eger Város önkormányzati gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló beszámolója. Az önkormányzati első féléves beszámoló magában foglalja az év első hat hónapja gazdasági folyamatainak szöveges értékelését, az elemzéshez szükséges mellékleteket, kimutatásokat, ábrákat. Sok bizonytalan tényezővel kellett számolniuk, melyet igyekeztek megfelelő tartalékok képzésével ellensúlyozni. A évi költségvetésben működési hiányt nem lehetett

2 tervezni. Az előző évekkel történő összehasonlítást a változások nem teszik lehetővé. A fejlesztési hiány finanszírozását előző évi pénzmaradvánnyal és hitelfelvétellel tervezték. Az intézményi kiadások a tervezett előirányzatnak megfelelően teljesítettek, néhány intézménynél láthatóak túllépések, egy-két óvodánál, a Sportiskolánál és a Harlekin Bábszínháznál. A Dobó István Vármúzeumnál és a Bródy Sándor Megyei és Városi könyvtár esetében szintén jelentkezett túl finanszírozás, elsősorban a pályázatok miatt. Vármúzeum kapcsán a tavalyi évről áthozott adóságot év végéig rendezni szükséges. Bevételek esetében kedvező a kép, problémák az iparűzési adóknál jelentkeztek, visszafizetési kötelezettségek keletkeztek az adózók felé. A vagyoni bevételek is kedvezően alakultak. Fejlesztések elindultak, ezek pénzügyi teljesítései folyamatosak. Kamatbevételek jól alakultak. Csányi Barna: kérdezte, hogy a Sportiskola kiadásai miért a kulturális résznél jelentkezik. Juhászné dr. Krecz Erzsébet: válaszában elmondta, hogy eddig az oktatási intézményeknél szerepeltették a Sportiskolát, mivel a közoktatási intézmények már nem tartoznak a Város felügyelete alá, de a Sportiskola a Humán Szolgáltatási Irodához tarozik, így kapott helyet a kulturális résznél. Bognár Ignác: megkérdezte, hogy a tranzakciós adók mekkora terhet jelentenek. Juhászné dr. Krecz Erzsébet: pontosan még nem tudta megmondani milyen terhet ró ez az Önkormányzatra, hiszen augusztus 1.-től nőtt a tranzakciós adó mértéke, előre nem tervezett kiadás jelent. Dr. Misz Mihály: megköszönte az elhangzottak, kérte a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a beszámolóról. Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a I. félévi költségvetési folyamatok ismeretében a II. félév gazdálkodására vonatkozóan az alábbi intézkedéseket írja elő: 1.A évi költségvetés II. félévi végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani a tervezett bevételi előirányzatok beszedésére, elsősorban a helyi adóbevételekre. A kiadási előirányzatok takarékos felhasználása továbbra is tartandó. A takarékosságnak a II. félévi tartalék előirányzatok felhasználásánál is érvényesülnie kell. Pótelőirányzati kérelem intézményi körben csak rendkívül indokolt esetben terjeszthető a Közgyűlés elé. Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői Határidő: folyamatos december 31-ig 2.A helyi adóbevételek és a felhalmozási bevételek alakulását havonta elemezni szükséges. Törekedni kell többletbevételek realizálására. Mindent meg kell tenni a tervezett bevételek beszedése érdekében. Hangsúlyt kell, hogy kapjon a hátralékok kezelése, mellyel növelni tudjuk a bevételeket az intézményekben és az Önkormányzatnál. Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői Határidő: havonta, a hátralékok esetében negyedévente

3 3.A működési bevételi többletek a fejlesztési kiadások forrásaként, vagy a tartalék előirányzatok növelésére kerüljenek felhasználásra. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos december 31-ig 4. Kiemelten kell kezelni a folyamatban lévő pályázatok megvalósítását műszaki, jogi és pénzügyi szempontból egyaránt. Fontos feladat a határidőben történő kivitelezés és a szakmai és pénzügyi elszámolás. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 5.A költségvetésben tervezett fejlesztési hitelfelvétel közbeszereztetése, kormányzati engedélyeztetése kiemelten kezelendő. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 6.A évi költségvetés előkészítő munkáit a évi központi költségvetési törvény- tervezet megjelenését követően haladéktalanul meg kell kezdeni. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelem szerint Szavazást követően a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatotokat. 49/2013. (21.) KIB döntés: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a I. félévi költségvetési folyamatok ismeretében a II. félév gazdálkodására vonatkozóan az alábbi intézkedéseket írja elő: 1.A évi költségvetés II. félévi végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani a tervezett bevételi előirányzatok beszedésére, elsősorban a helyi adóbevételekre. A kiadási előirányzatok takarékos felhasználása továbbra is tartandó. A takarékosságnak a II. félévi tartalék előirányzatok felhasználásánál is érvényesülnie kell. Pótelőirányzati kérelem intézményi körben csak rendkívül indokolt esetben terjeszthető a Közgyűlés elé. Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői Határidő: folyamatos december 31-ig 2.A helyi adóbevételek és a felhalmozási bevételek alakulását havonta elemezni szükséges. Törekedni kell többletbevételek realizálására. Mindent meg kell tenni a tervezett bevételek beszedése érdekében. Hangsúlyt kell, hogy kapjon a hátralékok kezelése, mellyel növelni tudjuk a bevételeket az intézményekben és az Önkormányzatnál. Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői Határidő: havonta, a hátralékok esetében negyedévente

4 3.A működési bevételi többletek a fejlesztési kiadások forrásaként, vagy a tartalék előirányzatok növelésére kerüljenek felhasználásra. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos december 31-ig 4.Kiemelten kell kezelni a folyamatban lévő pályázatok megvalósítását műszaki, jogi és pénzügyi szempontból egyaránt. Fontos feladat a határidőben történő kivitelezés és a szakmai és pénzügyi elszámolás. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 5.A költségvetésben tervezett fejlesztési hitelfelvétel közbeszereztetése, kormányzati engedélyeztetése kiemelten kezelendő. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 6.A évi költségvetés előkészítő munkáit a évi központi költségvetési törvénytervezet megjelenését követően haladéktalanul meg kell kezdeni. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelem szerint Juhászné dr. Krecz Erzsébet elhagyta a termet. 2. NAPIREND Tájékoztató a fenntartható városfejlesztési programok elkészítésének tervezett megvalósításáról Előterjesztő: Habis László polgármester Előadó: Tuza Róbert irodavezető A tájékozató a jegyzőkönyv 2. melléklete. Dr. Misz Mihály: megkérte Bori Attilát a Városfejlesztési csoport vezetőjét, hogy tájékoztassa a Bizottságot a fenntartható városfejlesztési programok elkészítésének tervezett megvalósításáról. Bori Attila: elmondta, hogy január 31-én jelent meg a pályázat felhívás Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése címmel. Célja, hogy a városok a már elkészült Integrált Településfejlesztési Stratégiájukat korábbi nevén Integrált Városfejlesztési Stratégia figyelembe véve a kohéziós politika beavatkozási logikájának tematikus célkitűzései és beruházási prioritásai mentén fogalmazzák meg a településük, ill. annak funkcionális térségét érintő fejlesztési elképzeléseiket a as időszakra vonatkozóan. A Közgyűlés 60/2013. (II. 12.) számú határozatával döntött a pályázat beadásáról. A pályázat határidőre benyújtásra került és 39,1 Mft támogatásban (100%-os intenzitással) részesült. A Támogató Okirat május 21-én kelt. A feladat jellege, újszerűsége, a jogszabályi változások naprakész követhetősége érdekében a Belügyminisztérium, mint szakminisztérium és az Irányító Hatóság aktív

5 segítséget nyújt a városok számára a tervezési folyamathoz. Ennek keretében került sor az első regionális műhelytalálkozóra június 21-én. Ezt követően a hivatali kollégák és kiválasztott szakértők állították össze a munka ütemtervet és feladatleírást. Bognár Ignác: megkérdezte, hogy az anyag foglakozik-e a roma lakosság helyzetével. Bori Attila: hozzáfűzte, hogy az előző Integrált Városfejlesztési Stratégia külön antiszegregációs tervet tartalmazott, ezt kisebbségi szakértők jóváhagyták, a mostani tervben is hasonlóan kell cselekedni, szakértők vizsgálják, felülbírják az anyagot. Dr. Misz Mihály: megköszönte az elhangzottak, kérte a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a tájékoztatóról. Szavazást követően a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót. Bori Attila elhagyta a termet. 3. NAPIREND Tájékoztató az " Eger a te történeted, nyáron is!" kommunikációs kampányról Előterjesztő: Habis László polgármester Előadó: Rázsi Botond alpolgármester A tájékoztató a jegyzőkönyv 3. melléklete. Dr. Misz Mihály: felkérte Rázsi Botond alpolgármestert, hogy ismertesse a tájékoztató tartalmát. Rázsi Botond: elmondta, hogy Eger Megyei Jogú Város tavaly megkezdett arculati, marketinges megújulása ebben az évben folytatódott, és a nyári időszakban kiteljesedett. Az Eger a te történeted, nyáron is! kampány lényege, hogy nem csak a nyári-őszi eseményekre, fesztiválokra, rendezvényekre koncentrál, és az egyes programgazdák nem elszigetelten promóciózzák saját programjaikat, hanem összehangoltan, az egységes arculat jegyében, és olyan kreatív elemek alkalmazásával, amelyek összekapcsolják az egyes konkrét eseményeket. Az arculati egyesítésen túl ez finanszírozási összefogást is jelentett: az egyes programgazdák a nekik ítélt, rendezvényekre szánt támogatásból a marketingre szánt forrásokat összeadva erősebb kommunikációt tudtak folytatni, mint külön-külön, ugyanakkor nem sérült az egyes események saját promóciója sem. Az arculathoz a koordináció biztosításával, a költségekhez pedig saját forrásaival az önkormányzat is hozzájárult, így ami egyedül kevésbé hatékony, együtt már jelentős, érdemi tételt jelentett az országos marketing területén. A célunk az, hogy a jövőben még több szereplő és esemény bevonásával, közösen, nagyobb forráskoncentrációval, önkormányzati koordinációval még hatékonyabb országos marketingkampányt tudjunk folytatni. Ha partnerek által közösen kiválasztott Ypsylon Média Kft-vel kötöttünk szerződést. A több hónapos aktív előkészítés eredményeként az országos sajtótájékoztatót án 11:00 órakor a Budapesti Történeti Múzeumban tartottuk. A június végétől október végéig tartó kampány keretét 2 db, 25 perces Egerről készült film műsorra tűzése adta, a Duna TV-n és az MTV-n. A kampány kreatív elemei közé tartozott:. Az Eger arcai a kampány Herczeg Flóra egri énekművész és Fesztbaum Béla Jászai-díjas színművész népszerűsítette a várost, Költözz Egerbe! pályázati eljárás során kiválasztott fiatal pár 1 hónapot köztünk élt Egerben, napi blogos (szöveg, fotó, videó) jelentkezéssel. A koltozzegerbe.blog.hu oldalon eredményesen blogolnak, a legjelentősebb internetes közösségi

6 oldalon, a Facebookon is aktívak. 10 nap alatt megtekintője volt az oldalnak. Az RTL és az MTV Híradója is forgatott velük, folyamatos a médiaérdeklődés. Jumurdzsák blogja: egy kortárs író blogot írt régi egri történeteket, legendákat újrafogalmazva, személyes elemekkel színezve. Facebook hirdetés, Google adwords kampány, reggeli vezető kereskedelmi műsorokban interjúk, Kossuth Rádió spotok, study tour, index.hu-n, origo.hu-n cikkek, országos online és elektronikus médiában való jelenlét társult a kampányhoz. Június 7-én indult a teljesen megújult eger.hu oldalunk, mely főoldalán eseménynaptár hirdeti naprakészen a városunkban zajló rendezvényeket. Napi 8-10 aktuális hírrel pedig folyamatosan tájékoztatja az olvasót a történésekről, a Gárdonyi Év eseményeiről. Napi 1000 címre megy hírlevél, mely tartalmazza ugyanezeket a napi híreket, esemény-beszámolókat. Ez júniustól egy országos, mintegy 150 címet tartalmazó újságírói listával egészül ki. A program nyáron nem ért végett, ősszel is folytatódnak a rendezvények sorai. Idén is érzékelhető már a kampány hatása, de jövőre folytatni kell az erőteljes médiajelenlétet. Csányi Barna: kérdezte, hogyan képzelik el a kampány folytatását. Rázsi Botond: hozzáfűzte, hogy az idei elemek megvizsgálás után döntenek a jövő évi folytatásról, ami biztos, hogy az internet jelentőségét nem szabad fél vállról venni, egyre többen tájékozódnak a világháló segítségével, de természetesen a hagyományosnak mondható kampány elemeket sem lehet figyelmen kívül hagyni. Bognár Ignác: kérdezte, hogyan mérhető a kampány eredményessége. Rázsi Botond: kérdésre válaszolva elmondta, hogy vannak mérhető számok, a Költözz Egerbe blogot közel ezer ember lájkolta, 24 ezer követője van, igazából az év végi statisztikából derül ki, hogy emelkedett-e a látogatók száma Egerben, ahhoz hogy még hatékonyabb legyen a jelenlét, hatékonyabb legyen a kampány hatás még több forrásra van szükség. Dr. Misz Mihály: kérdezte, történte-e nyitás a külföldi piac felé. Rázsi Botond: elmondta, hogy elkészült egy háromnyelvű, angol, német, lengyel, kiadvány, száraz információkkal, mikor, hol és mit tud megtekinteni a turista. Dr. Misz Mihály: megköszönte az elhangzottak, kérte a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a tájékoztatóról. Szavazást követően a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének a tájékoztató elfogadását. 4. NAPIREND Előterjesztés az Egri Kulturális és Művészeti Központ létszámkeret bővítéséről és előirányzat módosításokról Előterjesztő: Habis László polgármester Előadó: Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete. Dr. Misz Mihály: megkérte Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.

7 Dr. Palotai Zsuzsanna: A kulturális intézményrendszer tevékenységének áttekintése nyomán a Közgyűlés döntött a szervezetek szükség szerinti átalakításáról, feladatok átadásáról, és költségvetési források részbeni biztosításról. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ tekintetében a feladatok, rendezvények megvalósításához további döntések meghozatal szükséges, egyrészt pályázathoz kötött létszámnövelésről és ennek fedezetéről, másrészt a programok költségvetéséről. A Márai Látogatóközpont és a szépasszonyvölgyi Kalandpark működtetése új feladatokat állít az intézmény elé, ez teszi szükségessé, hogy létszám 5 fő szakmai és 1 fő nem szakmai státusszal növekedjen szeptember 1-jétől. Az év végéig várható 3 havi személyi és 2 havi dologi kiadásokat kell az intézmény számára biztosítani. Hozzátette, hogy az Egri Kulturális és Művészeti Központ működésében új feladatként jelentkező Márai Látogatóközpont, szépasszonyvölgyi Kalandpark és évi kulturális események, rendezvények kiadásainak költségvetési forrásához új előirányzatok felhasználására van szükség. Dr. Misz Mihály: megköszönte az elhangzottak, kérte a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről. Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Márai Látogatóközpont és a szépasszonyvölgyi Kalandpark működtetése, és a kulturális feladatok, rendezvények megvalósítása érdekében önkormányzat évi költségvetése I. fejezet 1 címszám 1. alcímszám Egri Kulturális és Művészeti Központ kiadási előirányzatait a következők szerint módosítja: 1. 1 (k) személyi juttatások eft 1. 2 (k) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eft 1. 3 (k) dologi kiadások eft A kiadások fedezetével az alábbi előirányzatokat csökkenti: II/12/4/1/3/K Boros rendezvények II/14/17/1/3/Ö Kulturális rendezvények lebonyolítása II/54/1/5/K Művészetek Háza Kft. támogatása eft eft eft Felelős: Habis László polgármester megbízásából Juhászné dr. Krecz Erzsébet dr. Palotai Zsuzsanna irodavezetők Határidő:2013. augusztus Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Egri Kulturális és Művészeti Központ létszámkeretét szeptember 1. napjától a következők szerint módosítja: Közalkalmazott, szakmai dolgozó kötelező feladatra +5 fő (módosított 27 fő), Közalkalmazott egyéb dolgozó kötelező feladatra +1 fő (módosított 17,5 fő), Összesen kötelező feladatra +6 fő (módosított összes létszámkeret 44,5 fő) A létszámkeret módosítását az önkormányzat évi költségvetése 4. sz. mellékletében a soron következő rendeletmódosításkor át kell vezetni. Felelős: Habis László polgármester megbízásából Juhászné dr. Krecz Erzsébet

8 dr. Palotai Zsuzsanna irodavezetők Határidő: augusztus 31. illetve november 14. Szavazást követően a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozatok elfogadását. Határozati javaslat: 50/2013 (VIII. 21.) KIB döntés: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Márai Látogatóközpont és a szépasszonyvölgyi Kalandpark működtetése, és a kulturális feladatok, rendezvények megvalósítása érdekében önkormányzat évi költségvetése I. fejezet 1 címszám 1. alcímszám Egri Kulturális és Művészeti Központ kiadási előirányzatait a következők szerint módosítja: 1. 1 (k) személyi juttatások eft 1. 2 (k) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eft 1. 3 (k) dologi kiadások eft A kiadások fedezetével az alábbi előirányzatokat csökkenti: II/12/4/1/3/K Boros rendezvények II/14/17/1/3/Ö Kulturális rendezvények lebonyolítása II/54/1/5/K Művészetek Háza Kft. támogatása eft eft eft Felelős: Habis László polgármester megbízásából Juhászné dr. Krecz Erzsébet dr. Palotai Zsuzsanna irodavezetők Határidő: augusztus Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Egri Kulturális és Művészeti Központ létszámkeretét szeptember 1. napjától a következők szerint módosítja: Közalkalmazott, szakmai dolgozó kötelező feladatra +5 fő (módosított 27 fő), Közalkalmazott egyéb dolgozó kötelező feladatra +1 fő (módosított 17,5 fő), Összesen kötelező feladatra +6 fő (módosított összes létszámkeret 44,5 fő) A létszámkeret módosítását az önkormányzat évi költségvetése 4. sz. mellékletében a soron következő rendeletmódosításkor át kell vezetni. Felelős: Habis László polgármester megbízásából Juhászné dr. Krecz Erzsébet dr. Palotai Zsuzsanna irodavezetők Határidő: augusztus 31. illetve november 14.

9 5. NAPIREND Előterjesztés a Nadace Partnerství cseh alapítványtól kapott támogatás fogadásáról és nemzetközi célú felhasználásáról Előterjesztő: Habis László polgármester Előadó: Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete. Dr. Misz Mihály: megkérte Grósz Ákos Gáborné Urbán Évát kulturális csoportvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. Grósz Ákos Gáborné Urbán Évá: a következőket mondta, Eger városa évben megnyerte a harmadik alkalommal megrendezett Európai Év Fája versenyt a Termálfürdő területén található platánfával. Az Európai Év Fája 2013 díjátadó gálájára június 5-6-án a Brüsszeli Zöld Hét nemzetközi konferencia során került sor. A versenyt és a díjátadó gálát szervező csehországi székhelyű Nadace Partnerství alapítványtól CZK összegű támogatásban részesülnek, melyet az utazási és a részvételi költségek fedezésére fordíthatanak. A Nadace Partnerství alapítvány támogatását, a kb Ft-nak megfelelő cseh korona átutalásához szükséges megállapodást a cseh szervezet megküldte az Önkormányzat részére. Az elszámoláshoz szükséges beszámolót a hivatal elkészítette. A Magyarország törvényi szabályozása szerint, a képviselő-testület hatásköre az alapítványi forrás átvétele és átadása, így a pályázati összeg előirányzatosításához a Közgyűlés jóváhagyása szükséges. Dr. Misz Mihály: megköszönte az elhangzottak, kérte a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről. Határozati javaslatok: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a cseh Nadace Partnerství alapítvány részéről az Európai Év Fája 2013 elnevezésű rendezvény díjátadó gálájához kapcsolódó költségek CZK működési támogatás fogadásához és az ezzel összefüggő, alábbi előirányzat-módosításhoz. A Bevétel IV/5/3/Ö Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök/működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból/ Nadace Partnerství Alapítványtól Európai Év Fája 2013 címszám cseh koronának megfelelő forint összeggel növekszik, kiadás II/22/1/3 Nemzetközi kapcsolatok /Működési költségvetés / Dologi kiadások cseh koronának megfelelő értékű forinttal növekszik. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Határidő: szeptember 30. Szavazást követően a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását. 51/2013 (VIII. 21.) KIB döntés: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a cseh Nadace Partnerství alapítvány részéről az Európai Év Fája 2013 elnevezésű rendezvény díjátadó gálájához kapcsolódó költségek CZK működési támogatás fogadásához és az ezzel összefüggő, alábbi előirányzat-módosításhoz. A Bevétel IV/5/3/Ö Támogatások államháztartáson belülről

10 és átvett pénzeszközök/működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból/ Nadace Partnerství Alapítványtól Európai Év Fája 2013 címszám cseh koronának megfelelő forint összeggel növekszik, kiadás II/22/1/3 Nemzetközi kapcsolatok /Működési költségvetés / Dologi kiadások cseh koronának megfelelő értékű forinttal növekszik. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Határidő: szeptember NAPIREND Előterjesztés a Kulturális Alap év II. félévi felosztására Előterjesztő: Gál Judit tanácsnok Előadó: Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete Dr. Misz Mihály: megkérte Agyagási Dezső kulturális referenst, hogy ismertesse az előterjesztést. Agyagási Dezső: elmondta, hogy a Kulturális Alap évente két alkalommal kínál pályázati lehetőséget a különböző egyesületeknek és aktivitásoknak. Az első félév pályázati támogatásainak átutalása után, a második félévben 1950 e. Ft állt a pályázók rendelkezésére. Összesen 21 kérelem érkezett be. Bognár Ignác: véleménye szerint a Kulturális Alap felosztása megfelelő,, azonban örülne, ha az Ötágú Síp határon túli magyarok prózamondó versenye még nagyobb támogatást kapna. Dr. Misz Mihály: megköszönte az elhangzottak, kérte a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak. Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága saját hatáskörben eljárva, a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja a Kulturális Alap év II. félévi támogatásainak szakmai felosztását. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Dr. Palotai Zsuzsanna a Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Határidő: október 15. Szavazást követően a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság saját hatáskörben, 4 igen szavazattal elfogadta a Kulturális Alap év II. félévi felosztásáról szóló javaslatot. 52/2013 (VIII. 21.) KIB döntés: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága saját hatáskörben eljárva, a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja a Kulturális Alap év II. félévi támogatásainak szakmai felosztását. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából

11 Dr. Palotai Zsuzsanna a Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Határidő: október 15. Egyéb észrevétel, hozzászólás nem érkezett, így a bizottság elnöke megköszönte mindenkinek a részvételt és a nyílt ülést bezárta, majd a nyolcadik napirendi pontra zárt ülést rendelt el. A jegyzőkönyvet vezette: K.m.f... Gál István, kulturális referens A jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek: Dr. Misz Mihály, levezető elnök Dr. Löffler Erzsébet, szakértő, külsős tag

12 1. melléklet 1. napirend JAVASLAT Eger város önkormányzati gazdálkodásának I. féléves helyzetéről készített beszámoló elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartási törvény alapján figyelemmel a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségről szóló kormányrendeletre elkészült Eger Város önkormányzati gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló beszámolója. Az önkormányzati első féléves beszámoló magában foglalja az év első hat hónapja gazdasági folyamatainak szöveges értékelését, az elemzéshez szükséges mellékleteket, kimutatásokat, ábrákat. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati beszámolóhoz kapcsolódó mellékletek, kimutatások, ábrák, valamint a szöveges értékelés alapján vitassa meg és fogadja el a I. féléves zárással összefüggésben készített anyagot. Eger, augusztus 14. Habis László sk. Polgármester Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a I. félévi költségvetési folyamatok ismeretében a II. félév gazdálkodására vonatkozóan az alábbi intézkedéseket írja elő:

13 1. A évi költségvetés II. félévi végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani a tervezett bevételi előirányzatok beszedésére, elsősorban a helyi adóbevételekre. A kiadási előirányzatok takarékos felhasználása továbbra is tartandó. A takarékosságnak a II. félévi tartalék előirányzatok felhasználásánál is érvényesülnie kell. Pótelőirányzati kérelem intézményi körben csak rendkívül indokolt esetben terjeszthető a Közgyűlés elé. Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői Határidő: folyamatos december 31-ig 2. A helyi adóbevételek és a felhalmozási bevételek alakulását havonta elemezni szükséges. Törekedni kell többletbevételek realizálására. Mindent meg kell tenni a tervezett bevételek beszedése érdekében. Hangsúlyt kell, hogy kapjon a hátralékok kezelése, mellyel növelni tudjuk a bevételeket az intézményekben és az Önkormányzatnál. Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői Határidő: havonta, a hátralékok esetében negyedévente 3. A működési bevételi többletek a fejlesztési kiadások forrásaként, vagy a tartalék előirányzatok növelésére kerüljenek felhasználásra. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos december 31-ig 4. Kiemelten kell kezelni a folyamatban lévő pályázatok megvalósítását műszaki, jogi és pénzügyi szempontból egyaránt. Fontos feladat a határidőben történő kivitelezés és a szakmai és pénzügyi elszámolás. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 5. A költségvetésben tervezett fejlesztési hitelfelvétel közbeszereztetése, kormányzati engedélyeztetése kiemelten kezelendő. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 6. A évi költségvetés előkészítő munkáit a évi központi költségvetési törvény- tervezet megjelenését követően haladéktalanul meg kell kezdeni. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelem szerint

14 2. melléklet Ikt.szám: / napirend Tájékoztató a fenntartható városfejlesztési programok elkészítésének tervezett megvalósításáról Tisztelt Bizottság! január 31-én jelent meg az ÉMOP-3.1.1/C-13 kódszámú pályázat felhívás Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése címmel. A felhívás célja, hogy a városok a már elkészült Integrált Településfejlesztési Stratégiájukat (ITS) korábbi nevén Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) figyelembe véve a kohéziós politika beavatkozási logikájának tematikus célkitűzései és beruházási prioritásai mentén fogalmazzák meg a településük, ill. annak funkcionális térségét érintő fejlesztési elképzeléseiket a as időszakra vonatkozóan. A Közgyűlés 60/2013. (II. 12.) számú határozatával döntött a pályázat beadásáról. A pályázat határidőre benyújtásra került és 39,1 Mft támogatásban (100%-os intenzitással) részesült. A Támogató Okirat május 21-én kelt. A feladat jellege, újszerűsége, a jogszabályi változások naprakész követhetősége érdekében a Belügyminisztérium, mint szakminisztérium és az Irányító Hatóság aktív segítséget nyújt a városok számára a tervezési folyamathoz. Ennek keretében került sor az első regionális műhelytalálkozóra június 21-én. Ezt követően a hivatali kollégák és kiválasztott szakértők állították össze a 1. sz mellékletben csatolt munka ütemtervet és feladatleírást. A felülvizsgálandó stratégia szakmai megalapozottsága közös érdekünk, ezért különösen fontos, hogy a településfejlesztés szempontjából releváns szakterületeken tevékenykedő szakemberek aktív közreműködésével készüljön el a as időszakra vonatkozó stratégiai jelentőségű dokumentáció. Tisztelt Bizottság, kérem Tájékozatóm szíves tudomásulvételét. Eger, augusztus 14. H a b i s L á s z l ó polgármester

15 3. melléklet Tájékoztató Eger a te történeted, nyáron is! kommunikációs kampányról 3. napirend Tisztelt Közgyűlés! Eger Megyei Jogú Város tavaly megkezdett arculati, marketinges megújulása ebben az évben folytatódik, és a nyári időszakban kiteljesedik. Az Eger a te történeted, nyáron is! kampány lényege, hogy nem csak a nyári-őszi eseményekre, fesztiválokra, rendezvényekre koncentrál, és az egyes programgazdák nem elszigetelten promóciózzák saját programjaikat, hanem összehangoltan, az egységes arculat jegyében, és olyan kreatív elemek alkalmazásával, amelyek összekapcsolják az egyes konkrét eseményeket. Az arculati egyesítésen túl ez finanszírozási összefogást is jelent: az egyes programgazdák (intézményeink, cégeink) a nekik ítélt, rendezvényekre szánt támogatásból a marketingre szánt forrásokat összeadva erősebb kommunikációt tudnak folytatni, mint külön-külön, ugyanakkor nem sérül az egyes események saját promóciója sem. Az arculathoz a koordináció biztosításával, a költségekhez pedig saját forrásaival az önkormányzat is hozzájárul. Így ami egyedül kevésbé hatékony, együtt már jelentős, érdemi tételt jelent az országos marketing területén. Bízva az Eger a te történeted, nyáron is! kampány sikerében, a célunk az, hogy a jövőben még több szereplő és esemény bevonásával, közösen, nagyobb forráskoncentrációval, önkormányzati koordinációval még hatékonyabb országos marketingkampányt tudjunk folytatni. A közös munka március végén kezdődött: egyrészt megkerestük azon városi főszereplőket, akik együttműködésére, anyagi hozzájárulására szükség van a kampányban, másrészt tárgyalásokat folytattunk 3 médiacéggel (Magyar Turizmus Zrt Észak-Magyarországi Regionális Marketing Igazgatóság, Right Communication Kft, Ypsylon Média Kft) az összehangolt, egységes, országos marketingkampány megvalósítása érdekében. Csatlakozott partnereink: 1. Dobó István Vármúzeum ,- Ft 2. Boros rendezvényekre szánt források ,- Ft 3. Egri Turisztikai Kft (TDM) ,- Ft

16 4. EKMK ,- Ft 5. Eger Termál Kft ,- Ft 6. Önkormányzat ,- Ft Az így rendelkezésre álló bruttó ,- Ft forrásból kiindulva szerződtünk a 6 partner által közösen kiválasztott Ypsylon Média Kft-vel. A kampány teljes koordinációját, a közös kreatív elemek operatív megvalósítását az önkormányzat titkársági csoportja végzi. A több hónapos aktív előkészítés eredményeként az országos sajtótájékoztatót án 11:00 órakor a Budapesti Történeti Múzeumban tartottuk. A június végétől október végéig tartó kampány keretét 2 db, 25 perces Egerről készült film műsorra tűzése adja, a Duna TV-n és az MTV-n. A filmek a Média Eger Kft munkái. Júniusban a tavalyi anyag, októberben pedig a most készítendő kerül adásba. Kreatív elemek 1. Eger arcai a kampány során: Herczeg Flóra egri énekművész és Fesztbaum Béla Jászai-díjas színművész. Megjelennek az eseményeken, interjúkon, zsűriznek az Egri Csillagok Castingon, népszerűsítik a várost nyáron a hangjukkal, ismertségükkel. 2. Költözz Egerbe!: Egy pályázati eljárás során kiválasztott fiatal pár 1 hónapot köztünk él Egerben, napi blogos (szöveg, fotó,videó) jelentkezéssel. Balizs Kata és Horváth Ders július 19-én költöztek városunkba. A koltozzegerbe.blog.hu oldalon eredményesen blogolnak, a legjelentősebb internetes közösségi oldalon, a Facebookon is aktívak. 10 nap alatt megtekintője volt az oldalnak. Az RTL és az MTV Híradója is forgatott velük, folyamatos a médiaérdeklődés. 3. Jumurdzsák blogja: egy kortárs író blogot ír régi egri történeteket, legendákat újrafogalmazva, személyes elemekkel színezve. Július 20-tól augusztus 20-ig él a blog az eger.hu főoldalán, állandó bannerként Jumurdzsák blogja néven. Minden olvasó, érdeklődő tippelhet, ki rejtőzik Jumurdzsák álarca mögött. Az író személye az augusztus 20-i városi ünnepségen kap nyilvánosságot. A kampány eseménypillérei: 1. Múzeumok Éjszakája, június Egri Csillagok Casting, július Bikavér Ünnep - Nemzetközi Néptánc Fesztivál, július Egri Csillagok interaktív játék, július ,és 4 további hétvége 5. a megújult Egri Termálfürdő megnyitó augusztus 9., Strand Fesztivál, augusztus Gárdonyi születésnap Egerben, augusztus Gárdonyi Irodalmi Fesztivál, augusztus Végvári Vigasságok, augusztus

17 9. Egri Szüreti Felvonulás és Bormustra, augusztus Szépasszony-völgyi Turisztikai Látogató Központ nyitása, október eleje 11. Gárdonyi emléknap, október 17. Médiajelenlét: Facebook hirdetés, Google adwords kampány, reggeli vezető kereskedelmi műsorokban interjúk, Kossuth Rádió spotok, study tour, index.hu-n, origo.hu-n cikkek, országos online és elektronikus médiában való jelenlét szerepelnek az Ypsylon Média Kft vállalásában. A Dobó István Vármúzeum és az NKA együttműködésének köszönhetően társadalmi célú hirdetések az MTV1 csatornáján és a Kossuth Rádióban riportok egész évben folyamatosan láthatóak, hallhatóak a Gárdonyi Év népszerűsítése érdekében. A Média Eger is részt vállalt a közös munkában, a filmek elkészítésén túl összehangolják megjelenéseiket, médiafelületeiket az Ypsylon Média Kft-vel, az egriek és környékünkön élők maximális tájékoztatása érdekében. Június 7-én indult a teljesen megújult eger.hu oldalunk, mely főoldalán eseménynaptár hirdeti naprakészen a városunkban zajló rendezvényeket. Napi 8-10 aktuális hírrel pedig folyamatosan tájékoztatja az olvasót a történésekről, a Gárdonyi Év eseményeiről. Napi 1000 címre megy hírlevél, mely tartalmazza ugyanezeket a napi híreket, esemény-beszámolókat. Ez júniustól egy országos, mintegy 150 címet tartalmazó újságírói listával egészül ki, az Ypsylon Média Kft jóvoltából. Ez szintén komoly megjelenési lehetőségeket generál nap, mint nap. Kérem Tisztelt Képviselőket, a tájékoztató elfogadására! Eger, augusztus 29. Habis László polgármester

18 4. melléklet 4. napirend Előterjesztés az Egri Kulturális és Művészeti Központ létszámkeret bővítéséről és előirányzat módosításokról Tisztelt Közgyűlés! A kulturális intézményrendszer tevékenységének áttekintése nyomán a Közgyűlés döntött a szervezetek szükség szerinti átalakításáról, feladatok átadásáról, és költségvetési források részbeni biztosításról. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ tekintetében a feladatok, rendezvények megvalósításához további döntések meghozatal szükséges, egyrészt pályázathoz kötött létszámnövelésről és ennek fedezetéről, másrészt a programok költségvetéséről. A Márai Látogatóközpont és a szépasszonyvölgyi Kalandpark működtetése Az intézmény létszáma 5 fő szakmai és 1 fő nem szakmai státusszal növekszik szeptember 1-jétől. Az év végéig várható 3 havi személyi és 2 havi dologi kiadásokat kell az intézmény számára biztosítani. Költségvetési kihatások: I/1/1 Egri Kulturális és Művészeti Központ személyi juttatások eft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eft dologi kiadások eft Az intézmény által vagy az intézmény közreműködésével megvalósított/megvalósítandó évi programok: - Bikavér Ünnep kulturális programok eft - Szüret és Bormustra eft évi rendezvények (Húsvéti Vigalom, - Pünkösdi, Szüreti Fesztivál, Advent, - Óév Búcsúztató) eft A II. fejezet Önkormányzati feladatellátás kiadásai között tervezett források rendelkezésre bocsátása és a költségvetésen történő átvezetése az alábbiak szerint szükséges: I/1/1 Egri Kulturális és Művészeti Központ személyi juttatások eft munkaadókat terhelő járulékok és

19 szociális hozzájárulási adó + 95 eft dologi kiadások eft Az Egri Kulturális és Művészeti Központ működésében új feladatként jelentkező Márai Látogatóközpont, szépasszonyvölgyi Kalandpark és évi kulturális események, rendezvények kiadásainak költségvetési forrásához az alábbi előirányzatok felhasználását jóváhagyni szíveskedjék: - II/12/4/1/3/K Boros rendezvények eft - II/14/17/1/3/Ö Kulturális rendezvények lebonyolítása eft - II/54/1/5/K Művészetek Háza Kft. támogatása eft eft A Márai Látogatóközpont működése jelentősen a szabadtéri színpadhoz kötött, erre tekintettel évre bevétellel még nem számolunk. A szépasszonyvölgyi Kalandpark igénybevétele ingyenes lesz. A évi költségvetés tervezésénél kell az egész éves működtetéssel számolni. A beruházásnak pályázathoz készített megvalósíthatósági tanulmánya szerint a látogatóközpont és szabadtéri színpad önkormányzati támogatást nem igényel. Tisztelettel kérem a Közgyűléstől, hogy az önkormányzati kulturális feladatok lebonyolításához és létesítmények működtetéséhez a javaslat szerint forrásokat és létszámokat biztosítani szíveskedjék. Eger, augusztus 13. Habis László

20 Határozati javaslat: 3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Márai Látogatóközpont és a szépasszonyvölgyi Kalandpark működtetése és a kulturális feladatok, rendezvények megvalósítása érdekében önkormányzat évi költségvetése I. fejezet 1 címszám 1. alcímszám Egri Kulturális és Művészeti Központ kiadási előirányzatait a következők szerint módosítja: 1. 1 (k) személyi juttatások eft 1. 2 (k) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eft 1. 3 (k) dologi kiadások eft A kiadások fedezetével az alábbi előirányzatokat csökkenti: II/12/4/1/3/K Boros rendezvények II/14/17/1/3/Ö Kulturális rendezvények lebonyolítása II/54/1/5/K Művészetek Háza Kft. támogatása eft eft eft Felelős: Habis László polgármester megbízásából Juhászné dr. Krecz Erzsébet dr. Palotai Zsuzsanna irodavezetők Határidő: augusztus Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Egri Kulturális és Művészeti Központ létszámkeretét szeptember 1. napjától a következők szerint módosítja: Közalkalmazott, szakmai dolgozó kötelező feladatra +5 fő (módosított 27 fő), Közalkalmazott egyéb dolgozó kötelező feladatra +1 fő (módosított 17,5 fő), Összesen kötelező feladatra +6 fő (módosított összes létszámkeret 44,5 fő) A létszámkeret módosítását az önkormányzat évi költségvetése 4. sz. mellékletében a soron következő rendeletmódosításkor át kell vezetni. Felelős: Habis László polgármester megbízásából Juhászné dr. Krecz Erzsébet dr. Palotai Zsuzsanna irodavezetők Határidő: augusztus 31. illetve november 14.

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné 2965-10/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2010. augusztus 18-án megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Kiss Barnabás

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat és intézményei előirányzatainak módosítására

Előterjesztés az önkormányzat és intézményei előirányzatainak módosítására Kiegészítés a 19. napirendhez Előterjesztés az önkormányzat és intézményei előirányzatainak módosítására Tisztelt Közgyűlés! A bizottsági üléseket követően, a november havi könyvelés zárása után érkeztek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

J A V A S L A T. az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

J A V A S L A T. az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dolniczky Lászlóné vezető-főtanácsos J A V A S L A T az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea 740-4/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. február 20.-án a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság elnöke

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének május 22-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének május 22-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Ikt.sz.: 2393-11/2013 JEGYZŐKÖNYV mely készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2013. november 05-ei ülésén Helyszín: Eger MJV Polgármesteri Hivatala, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás 740-15/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. szeptember 25.-én a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak:boldog István polgármester Enyedi Ferencné képviselő

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-11-2/2014. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában szeptember 15-én megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén elhangzottakról.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában szeptember 15-én megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén elhangzottakról. 2966-11/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 15-én megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Jékli Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 16-án (hétfő) de.: 9.00 órára összehívott rendkívüli ülésén Jelen vannak: Hamza Gábor polgármester, Tóth

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának november 21. napján órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának november 21. napján órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. november 21. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás március 30-i üléséről

Jegyzőkönyv. A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás március 30-i üléséről Jegyzőkönyv A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás 2010. március 30-i üléséről Tartalomjegyzék 1/2010. (III. 30.) TT. A 2010. március 30-i Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás 4. o. napirendi pontjainak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Állandó meghívottak: Badacsonyiné Bohus Gabriella Civil Kerekasztal Hegedűsné Majnár Márta Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

Állandó meghívottak: Badacsonyiné Bohus Gabriella Civil Kerekasztal Hegedűsné Majnár Márta Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Ikt.sz.: 2393-12/2013 JEGYZŐKÖNYV mely készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2013. november 05-ei nyílt ülésén Helyszín: Eger MJV Polgármesteri Hivatala,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 5-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 5-ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. május 5-ei ülésére Iktatószám: 10-87/14/2016 Készítette: Kozma György hivatalvezető Szavazás módja: minősített

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. ÁPRILIS 21-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 875-2/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. június 25. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület október 24-én megtartott rendes üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület október 24-én megtartott rendes üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-39/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 24-én megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 11-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: november 11.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 11-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: november 11. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. november 11-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. november 11. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Előterjesztés A napirend címe, tárgy: Az előterjesztő megnevezése: Jászkisér Városi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/620/2014. ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. mely készült az Oktatási Bizottság 2009. augusztus 18-én tartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. mely készült az Oktatási Bizottság 2009. augusztus 18-én tartott nyílt üléséről Iktatószám: 8277-8/2009 Jegyzőkönyv mely készült az Oktatási Bizottság 2009. augusztus 18-én tartott nyílt üléséről Jelen vannak: A bizottság részéről: Dr. Sípos Mihály elnök Láng András tag Gálfi Antal

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Előterjesztés, Sándorfalva Város Képviselő-testületének. polgármester

Előterjesztés, Sándorfalva Város Képviselő-testületének. polgármester 2. Előterjesztés Sándorfalva Város Képviselő-testületének Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. számú

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. szakértő külső tag

JEGYZŐKÖNYV. szakértő külső tag Iktatószám: 5956-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Alpolgármester Úr irodájában 2012. június 28-án a Rendkívüli Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Stolár Mihály Ferenc Indítványozta, hogy a tanács az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el.

Jegyzőkönyv. Stolár Mihály Ferenc Indítványozta, hogy a tanács az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el. Szám: 08/8-6/2014 Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 14-én 10.00 órai kezdettel a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsnak a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki irodájában megtartott üléséről. Jelen van a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.15.) rendeletének módosításáról Hajdúbagos község

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére 2. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról. Az előterjesztést készítette: Tengölics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 7/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 13- án 17. 00 órakor a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés

Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés Jegyzőkönyv 4/2013. sz. ülés Készült: 2013.11.25-én a Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Bogdánné Urbán Anikó elnök köszönti

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 340-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai:39-41., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

Gál Judit: köszöntötte a Kepes Intézet képviselőit, majd kérte, hogy számoljanak be az Intézet működéséről.

Gál Judit: köszöntötte a Kepes Intézet képviselőit, majd kérte, hogy számoljanak be az Intézet működéséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Ikt.sz.: 2393-4/2013. JEGYZŐKÖNYV mely készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2013. április 15-ei üléséről Helyszín: Eger

Részletesebben

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez Csorvás Város Polgármesterétől 5920. Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 258-016. Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez az önkormányzat 2016. évi első féléves gazdálkodásáról Tisztelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Jegyzőkönyv Iktatószám: 1371-10/2015 a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, II. tárgyaló Ideje: 2015. augusztus 27. Jelen vannak: A Városgazdálkodási Bizottság részéről:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 852/2014. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő -testület)

Részletesebben