Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság részéről: Dr. Misz Mihály Dr. Löffler Erzsébet Bognár Ignác Csányi Barna

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság részéről: Dr. Misz Mihály Dr. Löffler Erzsébet Bognár Ignác Csányi Barna"

Átírás

1 Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Ikt.sz.: /2013 JEGYZŐKÖNYV mely készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának augusztus 21-ei üléséről Helyszín: Eger MJV Polgármesteri Hivatala, I. sz. tárgyaló Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság részéről: Dr. Misz Mihály Dr. Löffler Erzsébet Bognár Ignác Csányi Barna Eger MJV Polgármesteri Hivatala részéről: Rázsi Botond alpolgármester Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető Grósz Ákosné Urbán Éva csoportvezető Bori Attila csoportvezető Agyagási Dezső kulturális ügyintéző A jegyzőkönyvet Gál István kulturális ügyintéző vezette. Meghívottak: Badacsonyiné Bohus Gabriella Egri Civil Kerekasztal A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnökének távollét miatt, az ülést dr. Misz Mihály vezette le, az Elnök Asszonnyal történt előzetes megbeszélés alapján. dr.misz Mihály: köszöntötte a tagokat és a megjelenteket, majd kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontokról, valamint azok sorrendjéről, melyet a Bizottság tagjai egyöntetűen elfogadtak. 1. NAPIREND Beszámoló Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata I. féléves gazdálkodásáról Előterjesztő: Habis László polgármester Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető A beszámoló a jegyzőkönyv 1. melléklete. Dr. Misz Mihály: köszöntötte, Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető asszonyt, és megkérte számoljon be az Önkormányzat az első féléves gazdasági tevékenységéről. Juhászné dr. Krecz Erzsébet: elmondta, hogy az államháztartási törvény alapján elkészült Eger Város önkormányzati gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló beszámolója. Az önkormányzati első féléves beszámoló magában foglalja az év első hat hónapja gazdasági folyamatainak szöveges értékelését, az elemzéshez szükséges mellékleteket, kimutatásokat, ábrákat. Sok bizonytalan tényezővel kellett számolniuk, melyet igyekeztek megfelelő tartalékok képzésével ellensúlyozni. A évi költségvetésben működési hiányt nem lehetett

2 tervezni. Az előző évekkel történő összehasonlítást a változások nem teszik lehetővé. A fejlesztési hiány finanszírozását előző évi pénzmaradvánnyal és hitelfelvétellel tervezték. Az intézményi kiadások a tervezett előirányzatnak megfelelően teljesítettek, néhány intézménynél láthatóak túllépések, egy-két óvodánál, a Sportiskolánál és a Harlekin Bábszínháznál. A Dobó István Vármúzeumnál és a Bródy Sándor Megyei és Városi könyvtár esetében szintén jelentkezett túl finanszírozás, elsősorban a pályázatok miatt. Vármúzeum kapcsán a tavalyi évről áthozott adóságot év végéig rendezni szükséges. Bevételek esetében kedvező a kép, problémák az iparűzési adóknál jelentkeztek, visszafizetési kötelezettségek keletkeztek az adózók felé. A vagyoni bevételek is kedvezően alakultak. Fejlesztések elindultak, ezek pénzügyi teljesítései folyamatosak. Kamatbevételek jól alakultak. Csányi Barna: kérdezte, hogy a Sportiskola kiadásai miért a kulturális résznél jelentkezik. Juhászné dr. Krecz Erzsébet: válaszában elmondta, hogy eddig az oktatási intézményeknél szerepeltették a Sportiskolát, mivel a közoktatási intézmények már nem tartoznak a Város felügyelete alá, de a Sportiskola a Humán Szolgáltatási Irodához tarozik, így kapott helyet a kulturális résznél. Bognár Ignác: megkérdezte, hogy a tranzakciós adók mekkora terhet jelentenek. Juhászné dr. Krecz Erzsébet: pontosan még nem tudta megmondani milyen terhet ró ez az Önkormányzatra, hiszen augusztus 1.-től nőtt a tranzakciós adó mértéke, előre nem tervezett kiadás jelent. Dr. Misz Mihály: megköszönte az elhangzottak, kérte a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a beszámolóról. Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a I. félévi költségvetési folyamatok ismeretében a II. félév gazdálkodására vonatkozóan az alábbi intézkedéseket írja elő: 1.A évi költségvetés II. félévi végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani a tervezett bevételi előirányzatok beszedésére, elsősorban a helyi adóbevételekre. A kiadási előirányzatok takarékos felhasználása továbbra is tartandó. A takarékosságnak a II. félévi tartalék előirányzatok felhasználásánál is érvényesülnie kell. Pótelőirányzati kérelem intézményi körben csak rendkívül indokolt esetben terjeszthető a Közgyűlés elé. Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői Határidő: folyamatos december 31-ig 2.A helyi adóbevételek és a felhalmozási bevételek alakulását havonta elemezni szükséges. Törekedni kell többletbevételek realizálására. Mindent meg kell tenni a tervezett bevételek beszedése érdekében. Hangsúlyt kell, hogy kapjon a hátralékok kezelése, mellyel növelni tudjuk a bevételeket az intézményekben és az Önkormányzatnál. Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői Határidő: havonta, a hátralékok esetében negyedévente

3 3.A működési bevételi többletek a fejlesztési kiadások forrásaként, vagy a tartalék előirányzatok növelésére kerüljenek felhasználásra. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos december 31-ig 4. Kiemelten kell kezelni a folyamatban lévő pályázatok megvalósítását műszaki, jogi és pénzügyi szempontból egyaránt. Fontos feladat a határidőben történő kivitelezés és a szakmai és pénzügyi elszámolás. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 5.A költségvetésben tervezett fejlesztési hitelfelvétel közbeszereztetése, kormányzati engedélyeztetése kiemelten kezelendő. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 6.A évi költségvetés előkészítő munkáit a évi központi költségvetési törvény- tervezet megjelenését követően haladéktalanul meg kell kezdeni. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelem szerint Szavazást követően a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatotokat. 49/2013. (21.) KIB döntés: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a I. félévi költségvetési folyamatok ismeretében a II. félév gazdálkodására vonatkozóan az alábbi intézkedéseket írja elő: 1.A évi költségvetés II. félévi végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani a tervezett bevételi előirányzatok beszedésére, elsősorban a helyi adóbevételekre. A kiadási előirányzatok takarékos felhasználása továbbra is tartandó. A takarékosságnak a II. félévi tartalék előirányzatok felhasználásánál is érvényesülnie kell. Pótelőirányzati kérelem intézményi körben csak rendkívül indokolt esetben terjeszthető a Közgyűlés elé. Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői Határidő: folyamatos december 31-ig 2.A helyi adóbevételek és a felhalmozási bevételek alakulását havonta elemezni szükséges. Törekedni kell többletbevételek realizálására. Mindent meg kell tenni a tervezett bevételek beszedése érdekében. Hangsúlyt kell, hogy kapjon a hátralékok kezelése, mellyel növelni tudjuk a bevételeket az intézményekben és az Önkormányzatnál. Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői Határidő: havonta, a hátralékok esetében negyedévente

4 3.A működési bevételi többletek a fejlesztési kiadások forrásaként, vagy a tartalék előirányzatok növelésére kerüljenek felhasználásra. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos december 31-ig 4.Kiemelten kell kezelni a folyamatban lévő pályázatok megvalósítását műszaki, jogi és pénzügyi szempontból egyaránt. Fontos feladat a határidőben történő kivitelezés és a szakmai és pénzügyi elszámolás. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 5.A költségvetésben tervezett fejlesztési hitelfelvétel közbeszereztetése, kormányzati engedélyeztetése kiemelten kezelendő. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 6.A évi költségvetés előkészítő munkáit a évi központi költségvetési törvénytervezet megjelenését követően haladéktalanul meg kell kezdeni. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelem szerint Juhászné dr. Krecz Erzsébet elhagyta a termet. 2. NAPIREND Tájékoztató a fenntartható városfejlesztési programok elkészítésének tervezett megvalósításáról Előterjesztő: Habis László polgármester Előadó: Tuza Róbert irodavezető A tájékozató a jegyzőkönyv 2. melléklete. Dr. Misz Mihály: megkérte Bori Attilát a Városfejlesztési csoport vezetőjét, hogy tájékoztassa a Bizottságot a fenntartható városfejlesztési programok elkészítésének tervezett megvalósításáról. Bori Attila: elmondta, hogy január 31-én jelent meg a pályázat felhívás Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése címmel. Célja, hogy a városok a már elkészült Integrált Településfejlesztési Stratégiájukat korábbi nevén Integrált Városfejlesztési Stratégia figyelembe véve a kohéziós politika beavatkozási logikájának tematikus célkitűzései és beruházási prioritásai mentén fogalmazzák meg a településük, ill. annak funkcionális térségét érintő fejlesztési elképzeléseiket a as időszakra vonatkozóan. A Közgyűlés 60/2013. (II. 12.) számú határozatával döntött a pályázat beadásáról. A pályázat határidőre benyújtásra került és 39,1 Mft támogatásban (100%-os intenzitással) részesült. A Támogató Okirat május 21-én kelt. A feladat jellege, újszerűsége, a jogszabályi változások naprakész követhetősége érdekében a Belügyminisztérium, mint szakminisztérium és az Irányító Hatóság aktív

5 segítséget nyújt a városok számára a tervezési folyamathoz. Ennek keretében került sor az első regionális műhelytalálkozóra június 21-én. Ezt követően a hivatali kollégák és kiválasztott szakértők állították össze a munka ütemtervet és feladatleírást. Bognár Ignác: megkérdezte, hogy az anyag foglakozik-e a roma lakosság helyzetével. Bori Attila: hozzáfűzte, hogy az előző Integrált Városfejlesztési Stratégia külön antiszegregációs tervet tartalmazott, ezt kisebbségi szakértők jóváhagyták, a mostani tervben is hasonlóan kell cselekedni, szakértők vizsgálják, felülbírják az anyagot. Dr. Misz Mihály: megköszönte az elhangzottak, kérte a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a tájékoztatóról. Szavazást követően a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót. Bori Attila elhagyta a termet. 3. NAPIREND Tájékoztató az " Eger a te történeted, nyáron is!" kommunikációs kampányról Előterjesztő: Habis László polgármester Előadó: Rázsi Botond alpolgármester A tájékoztató a jegyzőkönyv 3. melléklete. Dr. Misz Mihály: felkérte Rázsi Botond alpolgármestert, hogy ismertesse a tájékoztató tartalmát. Rázsi Botond: elmondta, hogy Eger Megyei Jogú Város tavaly megkezdett arculati, marketinges megújulása ebben az évben folytatódott, és a nyári időszakban kiteljesedett. Az Eger a te történeted, nyáron is! kampány lényege, hogy nem csak a nyári-őszi eseményekre, fesztiválokra, rendezvényekre koncentrál, és az egyes programgazdák nem elszigetelten promóciózzák saját programjaikat, hanem összehangoltan, az egységes arculat jegyében, és olyan kreatív elemek alkalmazásával, amelyek összekapcsolják az egyes konkrét eseményeket. Az arculati egyesítésen túl ez finanszírozási összefogást is jelentett: az egyes programgazdák a nekik ítélt, rendezvényekre szánt támogatásból a marketingre szánt forrásokat összeadva erősebb kommunikációt tudtak folytatni, mint külön-külön, ugyanakkor nem sérült az egyes események saját promóciója sem. Az arculathoz a koordináció biztosításával, a költségekhez pedig saját forrásaival az önkormányzat is hozzájárult, így ami egyedül kevésbé hatékony, együtt már jelentős, érdemi tételt jelentett az országos marketing területén. A célunk az, hogy a jövőben még több szereplő és esemény bevonásával, közösen, nagyobb forráskoncentrációval, önkormányzati koordinációval még hatékonyabb országos marketingkampányt tudjunk folytatni. Ha partnerek által közösen kiválasztott Ypsylon Média Kft-vel kötöttünk szerződést. A több hónapos aktív előkészítés eredményeként az országos sajtótájékoztatót án 11:00 órakor a Budapesti Történeti Múzeumban tartottuk. A június végétől október végéig tartó kampány keretét 2 db, 25 perces Egerről készült film műsorra tűzése adta, a Duna TV-n és az MTV-n. A kampány kreatív elemei közé tartozott:. Az Eger arcai a kampány Herczeg Flóra egri énekművész és Fesztbaum Béla Jászai-díjas színművész népszerűsítette a várost, Költözz Egerbe! pályázati eljárás során kiválasztott fiatal pár 1 hónapot köztünk élt Egerben, napi blogos (szöveg, fotó, videó) jelentkezéssel. A koltozzegerbe.blog.hu oldalon eredményesen blogolnak, a legjelentősebb internetes közösségi

6 oldalon, a Facebookon is aktívak. 10 nap alatt megtekintője volt az oldalnak. Az RTL és az MTV Híradója is forgatott velük, folyamatos a médiaérdeklődés. Jumurdzsák blogja: egy kortárs író blogot írt régi egri történeteket, legendákat újrafogalmazva, személyes elemekkel színezve. Facebook hirdetés, Google adwords kampány, reggeli vezető kereskedelmi műsorokban interjúk, Kossuth Rádió spotok, study tour, index.hu-n, origo.hu-n cikkek, országos online és elektronikus médiában való jelenlét társult a kampányhoz. Június 7-én indult a teljesen megújult eger.hu oldalunk, mely főoldalán eseménynaptár hirdeti naprakészen a városunkban zajló rendezvényeket. Napi 8-10 aktuális hírrel pedig folyamatosan tájékoztatja az olvasót a történésekről, a Gárdonyi Év eseményeiről. Napi 1000 címre megy hírlevél, mely tartalmazza ugyanezeket a napi híreket, esemény-beszámolókat. Ez júniustól egy országos, mintegy 150 címet tartalmazó újságírói listával egészül ki. A program nyáron nem ért végett, ősszel is folytatódnak a rendezvények sorai. Idén is érzékelhető már a kampány hatása, de jövőre folytatni kell az erőteljes médiajelenlétet. Csányi Barna: kérdezte, hogyan képzelik el a kampány folytatását. Rázsi Botond: hozzáfűzte, hogy az idei elemek megvizsgálás után döntenek a jövő évi folytatásról, ami biztos, hogy az internet jelentőségét nem szabad fél vállról venni, egyre többen tájékozódnak a világháló segítségével, de természetesen a hagyományosnak mondható kampány elemeket sem lehet figyelmen kívül hagyni. Bognár Ignác: kérdezte, hogyan mérhető a kampány eredményessége. Rázsi Botond: kérdésre válaszolva elmondta, hogy vannak mérhető számok, a Költözz Egerbe blogot közel ezer ember lájkolta, 24 ezer követője van, igazából az év végi statisztikából derül ki, hogy emelkedett-e a látogatók száma Egerben, ahhoz hogy még hatékonyabb legyen a jelenlét, hatékonyabb legyen a kampány hatás még több forrásra van szükség. Dr. Misz Mihály: kérdezte, történte-e nyitás a külföldi piac felé. Rázsi Botond: elmondta, hogy elkészült egy háromnyelvű, angol, német, lengyel, kiadvány, száraz információkkal, mikor, hol és mit tud megtekinteni a turista. Dr. Misz Mihály: megköszönte az elhangzottak, kérte a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a tájékoztatóról. Szavazást követően a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének a tájékoztató elfogadását. 4. NAPIREND Előterjesztés az Egri Kulturális és Művészeti Központ létszámkeret bővítéséről és előirányzat módosításokról Előterjesztő: Habis László polgármester Előadó: Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete. Dr. Misz Mihály: megkérte Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.

7 Dr. Palotai Zsuzsanna: A kulturális intézményrendszer tevékenységének áttekintése nyomán a Közgyűlés döntött a szervezetek szükség szerinti átalakításáról, feladatok átadásáról, és költségvetési források részbeni biztosításról. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ tekintetében a feladatok, rendezvények megvalósításához további döntések meghozatal szükséges, egyrészt pályázathoz kötött létszámnövelésről és ennek fedezetéről, másrészt a programok költségvetéséről. A Márai Látogatóközpont és a szépasszonyvölgyi Kalandpark működtetése új feladatokat állít az intézmény elé, ez teszi szükségessé, hogy létszám 5 fő szakmai és 1 fő nem szakmai státusszal növekedjen szeptember 1-jétől. Az év végéig várható 3 havi személyi és 2 havi dologi kiadásokat kell az intézmény számára biztosítani. Hozzátette, hogy az Egri Kulturális és Művészeti Központ működésében új feladatként jelentkező Márai Látogatóközpont, szépasszonyvölgyi Kalandpark és évi kulturális események, rendezvények kiadásainak költségvetési forrásához új előirányzatok felhasználására van szükség. Dr. Misz Mihály: megköszönte az elhangzottak, kérte a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről. Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Márai Látogatóközpont és a szépasszonyvölgyi Kalandpark működtetése, és a kulturális feladatok, rendezvények megvalósítása érdekében önkormányzat évi költségvetése I. fejezet 1 címszám 1. alcímszám Egri Kulturális és Művészeti Központ kiadási előirányzatait a következők szerint módosítja: 1. 1 (k) személyi juttatások eft 1. 2 (k) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eft 1. 3 (k) dologi kiadások eft A kiadások fedezetével az alábbi előirányzatokat csökkenti: II/12/4/1/3/K Boros rendezvények II/14/17/1/3/Ö Kulturális rendezvények lebonyolítása II/54/1/5/K Művészetek Háza Kft. támogatása eft eft eft Felelős: Habis László polgármester megbízásából Juhászné dr. Krecz Erzsébet dr. Palotai Zsuzsanna irodavezetők Határidő:2013. augusztus Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Egri Kulturális és Művészeti Központ létszámkeretét szeptember 1. napjától a következők szerint módosítja: Közalkalmazott, szakmai dolgozó kötelező feladatra +5 fő (módosított 27 fő), Közalkalmazott egyéb dolgozó kötelező feladatra +1 fő (módosított 17,5 fő), Összesen kötelező feladatra +6 fő (módosított összes létszámkeret 44,5 fő) A létszámkeret módosítását az önkormányzat évi költségvetése 4. sz. mellékletében a soron következő rendeletmódosításkor át kell vezetni. Felelős: Habis László polgármester megbízásából Juhászné dr. Krecz Erzsébet

8 dr. Palotai Zsuzsanna irodavezetők Határidő: augusztus 31. illetve november 14. Szavazást követően a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozatok elfogadását. Határozati javaslat: 50/2013 (VIII. 21.) KIB döntés: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Márai Látogatóközpont és a szépasszonyvölgyi Kalandpark működtetése, és a kulturális feladatok, rendezvények megvalósítása érdekében önkormányzat évi költségvetése I. fejezet 1 címszám 1. alcímszám Egri Kulturális és Művészeti Központ kiadási előirányzatait a következők szerint módosítja: 1. 1 (k) személyi juttatások eft 1. 2 (k) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eft 1. 3 (k) dologi kiadások eft A kiadások fedezetével az alábbi előirányzatokat csökkenti: II/12/4/1/3/K Boros rendezvények II/14/17/1/3/Ö Kulturális rendezvények lebonyolítása II/54/1/5/K Művészetek Háza Kft. támogatása eft eft eft Felelős: Habis László polgármester megbízásából Juhászné dr. Krecz Erzsébet dr. Palotai Zsuzsanna irodavezetők Határidő: augusztus Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Egri Kulturális és Művészeti Központ létszámkeretét szeptember 1. napjától a következők szerint módosítja: Közalkalmazott, szakmai dolgozó kötelező feladatra +5 fő (módosított 27 fő), Közalkalmazott egyéb dolgozó kötelező feladatra +1 fő (módosított 17,5 fő), Összesen kötelező feladatra +6 fő (módosított összes létszámkeret 44,5 fő) A létszámkeret módosítását az önkormányzat évi költségvetése 4. sz. mellékletében a soron következő rendeletmódosításkor át kell vezetni. Felelős: Habis László polgármester megbízásából Juhászné dr. Krecz Erzsébet dr. Palotai Zsuzsanna irodavezetők Határidő: augusztus 31. illetve november 14.

9 5. NAPIREND Előterjesztés a Nadace Partnerství cseh alapítványtól kapott támogatás fogadásáról és nemzetközi célú felhasználásáról Előterjesztő: Habis László polgármester Előadó: Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete. Dr. Misz Mihály: megkérte Grósz Ákos Gáborné Urbán Évát kulturális csoportvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. Grósz Ákos Gáborné Urbán Évá: a következőket mondta, Eger városa évben megnyerte a harmadik alkalommal megrendezett Európai Év Fája versenyt a Termálfürdő területén található platánfával. Az Európai Év Fája 2013 díjátadó gálájára június 5-6-án a Brüsszeli Zöld Hét nemzetközi konferencia során került sor. A versenyt és a díjátadó gálát szervező csehországi székhelyű Nadace Partnerství alapítványtól CZK összegű támogatásban részesülnek, melyet az utazási és a részvételi költségek fedezésére fordíthatanak. A Nadace Partnerství alapítvány támogatását, a kb Ft-nak megfelelő cseh korona átutalásához szükséges megállapodást a cseh szervezet megküldte az Önkormányzat részére. Az elszámoláshoz szükséges beszámolót a hivatal elkészítette. A Magyarország törvényi szabályozása szerint, a képviselő-testület hatásköre az alapítványi forrás átvétele és átadása, így a pályázati összeg előirányzatosításához a Közgyűlés jóváhagyása szükséges. Dr. Misz Mihály: megköszönte az elhangzottak, kérte a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről. Határozati javaslatok: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a cseh Nadace Partnerství alapítvány részéről az Európai Év Fája 2013 elnevezésű rendezvény díjátadó gálájához kapcsolódó költségek CZK működési támogatás fogadásához és az ezzel összefüggő, alábbi előirányzat-módosításhoz. A Bevétel IV/5/3/Ö Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök/működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból/ Nadace Partnerství Alapítványtól Európai Év Fája 2013 címszám cseh koronának megfelelő forint összeggel növekszik, kiadás II/22/1/3 Nemzetközi kapcsolatok /Működési költségvetés / Dologi kiadások cseh koronának megfelelő értékű forinttal növekszik. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Határidő: szeptember 30. Szavazást követően a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását. 51/2013 (VIII. 21.) KIB döntés: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a cseh Nadace Partnerství alapítvány részéről az Európai Év Fája 2013 elnevezésű rendezvény díjátadó gálájához kapcsolódó költségek CZK működési támogatás fogadásához és az ezzel összefüggő, alábbi előirányzat-módosításhoz. A Bevétel IV/5/3/Ö Támogatások államháztartáson belülről

10 és átvett pénzeszközök/működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból/ Nadace Partnerství Alapítványtól Európai Év Fája 2013 címszám cseh koronának megfelelő forint összeggel növekszik, kiadás II/22/1/3 Nemzetközi kapcsolatok /Működési költségvetés / Dologi kiadások cseh koronának megfelelő értékű forinttal növekszik. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Határidő: szeptember NAPIREND Előterjesztés a Kulturális Alap év II. félévi felosztására Előterjesztő: Gál Judit tanácsnok Előadó: Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete Dr. Misz Mihály: megkérte Agyagási Dezső kulturális referenst, hogy ismertesse az előterjesztést. Agyagási Dezső: elmondta, hogy a Kulturális Alap évente két alkalommal kínál pályázati lehetőséget a különböző egyesületeknek és aktivitásoknak. Az első félév pályázati támogatásainak átutalása után, a második félévben 1950 e. Ft állt a pályázók rendelkezésére. Összesen 21 kérelem érkezett be. Bognár Ignác: véleménye szerint a Kulturális Alap felosztása megfelelő,, azonban örülne, ha az Ötágú Síp határon túli magyarok prózamondó versenye még nagyobb támogatást kapna. Dr. Misz Mihály: megköszönte az elhangzottak, kérte a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak. Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága saját hatáskörben eljárva, a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja a Kulturális Alap év II. félévi támogatásainak szakmai felosztását. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Dr. Palotai Zsuzsanna a Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Határidő: október 15. Szavazást követően a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság saját hatáskörben, 4 igen szavazattal elfogadta a Kulturális Alap év II. félévi felosztásáról szóló javaslatot. 52/2013 (VIII. 21.) KIB döntés: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága saját hatáskörben eljárva, a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja a Kulturális Alap év II. félévi támogatásainak szakmai felosztását. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából

11 Dr. Palotai Zsuzsanna a Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Határidő: október 15. Egyéb észrevétel, hozzászólás nem érkezett, így a bizottság elnöke megköszönte mindenkinek a részvételt és a nyílt ülést bezárta, majd a nyolcadik napirendi pontra zárt ülést rendelt el. A jegyzőkönyvet vezette: K.m.f... Gál István, kulturális referens A jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek: Dr. Misz Mihály, levezető elnök Dr. Löffler Erzsébet, szakértő, külsős tag

12 1. melléklet 1. napirend JAVASLAT Eger város önkormányzati gazdálkodásának I. féléves helyzetéről készített beszámoló elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartási törvény alapján figyelemmel a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségről szóló kormányrendeletre elkészült Eger Város önkormányzati gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló beszámolója. Az önkormányzati első féléves beszámoló magában foglalja az év első hat hónapja gazdasági folyamatainak szöveges értékelését, az elemzéshez szükséges mellékleteket, kimutatásokat, ábrákat. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati beszámolóhoz kapcsolódó mellékletek, kimutatások, ábrák, valamint a szöveges értékelés alapján vitassa meg és fogadja el a I. féléves zárással összefüggésben készített anyagot. Eger, augusztus 14. Habis László sk. Polgármester Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a I. félévi költségvetési folyamatok ismeretében a II. félév gazdálkodására vonatkozóan az alábbi intézkedéseket írja elő:

13 1. A évi költségvetés II. félévi végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani a tervezett bevételi előirányzatok beszedésére, elsősorban a helyi adóbevételekre. A kiadási előirányzatok takarékos felhasználása továbbra is tartandó. A takarékosságnak a II. félévi tartalék előirányzatok felhasználásánál is érvényesülnie kell. Pótelőirányzati kérelem intézményi körben csak rendkívül indokolt esetben terjeszthető a Közgyűlés elé. Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői Határidő: folyamatos december 31-ig 2. A helyi adóbevételek és a felhalmozási bevételek alakulását havonta elemezni szükséges. Törekedni kell többletbevételek realizálására. Mindent meg kell tenni a tervezett bevételek beszedése érdekében. Hangsúlyt kell, hogy kapjon a hátralékok kezelése, mellyel növelni tudjuk a bevételeket az intézményekben és az Önkormányzatnál. Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői Határidő: havonta, a hátralékok esetében negyedévente 3. A működési bevételi többletek a fejlesztési kiadások forrásaként, vagy a tartalék előirányzatok növelésére kerüljenek felhasználásra. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos december 31-ig 4. Kiemelten kell kezelni a folyamatban lévő pályázatok megvalósítását műszaki, jogi és pénzügyi szempontból egyaránt. Fontos feladat a határidőben történő kivitelezés és a szakmai és pénzügyi elszámolás. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 5. A költségvetésben tervezett fejlesztési hitelfelvétel közbeszereztetése, kormányzati engedélyeztetése kiemelten kezelendő. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 6. A évi költségvetés előkészítő munkáit a évi központi költségvetési törvény- tervezet megjelenését követően haladéktalanul meg kell kezdeni. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelem szerint

14 2. melléklet Ikt.szám: / napirend Tájékoztató a fenntartható városfejlesztési programok elkészítésének tervezett megvalósításáról Tisztelt Bizottság! január 31-én jelent meg az ÉMOP-3.1.1/C-13 kódszámú pályázat felhívás Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése címmel. A felhívás célja, hogy a városok a már elkészült Integrált Településfejlesztési Stratégiájukat (ITS) korábbi nevén Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) figyelembe véve a kohéziós politika beavatkozási logikájának tematikus célkitűzései és beruházási prioritásai mentén fogalmazzák meg a településük, ill. annak funkcionális térségét érintő fejlesztési elképzeléseiket a as időszakra vonatkozóan. A Közgyűlés 60/2013. (II. 12.) számú határozatával döntött a pályázat beadásáról. A pályázat határidőre benyújtásra került és 39,1 Mft támogatásban (100%-os intenzitással) részesült. A Támogató Okirat május 21-én kelt. A feladat jellege, újszerűsége, a jogszabályi változások naprakész követhetősége érdekében a Belügyminisztérium, mint szakminisztérium és az Irányító Hatóság aktív segítséget nyújt a városok számára a tervezési folyamathoz. Ennek keretében került sor az első regionális műhelytalálkozóra június 21-én. Ezt követően a hivatali kollégák és kiválasztott szakértők állították össze a 1. sz mellékletben csatolt munka ütemtervet és feladatleírást. A felülvizsgálandó stratégia szakmai megalapozottsága közös érdekünk, ezért különösen fontos, hogy a településfejlesztés szempontjából releváns szakterületeken tevékenykedő szakemberek aktív közreműködésével készüljön el a as időszakra vonatkozó stratégiai jelentőségű dokumentáció. Tisztelt Bizottság, kérem Tájékozatóm szíves tudomásulvételét. Eger, augusztus 14. H a b i s L á s z l ó polgármester

15 3. melléklet Tájékoztató Eger a te történeted, nyáron is! kommunikációs kampányról 3. napirend Tisztelt Közgyűlés! Eger Megyei Jogú Város tavaly megkezdett arculati, marketinges megújulása ebben az évben folytatódik, és a nyári időszakban kiteljesedik. Az Eger a te történeted, nyáron is! kampány lényege, hogy nem csak a nyári-őszi eseményekre, fesztiválokra, rendezvényekre koncentrál, és az egyes programgazdák nem elszigetelten promóciózzák saját programjaikat, hanem összehangoltan, az egységes arculat jegyében, és olyan kreatív elemek alkalmazásával, amelyek összekapcsolják az egyes konkrét eseményeket. Az arculati egyesítésen túl ez finanszírozási összefogást is jelent: az egyes programgazdák (intézményeink, cégeink) a nekik ítélt, rendezvényekre szánt támogatásból a marketingre szánt forrásokat összeadva erősebb kommunikációt tudnak folytatni, mint külön-külön, ugyanakkor nem sérül az egyes események saját promóciója sem. Az arculathoz a koordináció biztosításával, a költségekhez pedig saját forrásaival az önkormányzat is hozzájárul. Így ami egyedül kevésbé hatékony, együtt már jelentős, érdemi tételt jelent az országos marketing területén. Bízva az Eger a te történeted, nyáron is! kampány sikerében, a célunk az, hogy a jövőben még több szereplő és esemény bevonásával, közösen, nagyobb forráskoncentrációval, önkormányzati koordinációval még hatékonyabb országos marketingkampányt tudjunk folytatni. A közös munka március végén kezdődött: egyrészt megkerestük azon városi főszereplőket, akik együttműködésére, anyagi hozzájárulására szükség van a kampányban, másrészt tárgyalásokat folytattunk 3 médiacéggel (Magyar Turizmus Zrt Észak-Magyarországi Regionális Marketing Igazgatóság, Right Communication Kft, Ypsylon Média Kft) az összehangolt, egységes, országos marketingkampány megvalósítása érdekében. Csatlakozott partnereink: 1. Dobó István Vármúzeum ,- Ft 2. Boros rendezvényekre szánt források ,- Ft 3. Egri Turisztikai Kft (TDM) ,- Ft

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

12. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

12. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 510-12/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2013. december 3-án megtartott ülésének 12. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e

Részletesebben

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv 365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. május 14-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV 5110-7/2012. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2012. május 16-án megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én /csütörtökön/ 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. augusztus 29-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. augusztus 29-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. augusztus 29-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Szám: 527-15/2014. ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -ában biztosított jogkörömben Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére 4. Tárgy: Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak munkaszervezetében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Jegyzőkönyv Iktatószám: 10762-1/2014 a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Felvéve: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 3300 Eger, Kossuth L. u. 28. Tárgyaló Ideje: 2014. 05.

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK Dr. Harsányi László elnök Perlik Pál igazgató Jóváhagyom: Dr. Hiller István miniszter NKA Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-13/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 04. 17. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2008. december 9-i nyílt ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2008. december 9-i nyílt ülésén elhangzottakról Iktatószám: 1873-16./2008. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2008. december 9-i nyílt ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Láng András Szántósi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2014. október 30-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2014. október 30-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2014. október 30-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bátori István János, Bognár Ignác, Császár Zoltán, Földvári

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

18. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-i üléséről

18. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-i üléséről SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 18. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-i üléséről Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben