B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város évi költségvetésének végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról"

Átírás

1 B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 26. évi költségvetésének végrehajtásáról TARTALOMJEGYZÉK

2 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése /27. (IV.24.) rendelete a 26. évi költségvetés végrehajtásáról Oldalszám 1. számú melléklet Bevételek és kiadások előirányzatai 7 2. számú melléklet Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése 34 3.a számú melléklet Az önkormányzati költségvetés mérlege - Bevételek 39 3.b számú melléklet Az önkormányzati költségvetés mérlege - Kiadások 4 4.a számú melléklet A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 41 4.b számú melléklet Parkoló építési alap bevételei és kiadásai számú melléklet Önkormányzati intézmények létszáma számú melléklet Többéves kihatással járó döntések tervezett és várható teljesítési adatai 7. számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg számú melléklet 26. évi környezetvédelmi feladatterv végrehajtása számú melléklet Felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulás elszámolása számú melléklet A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása számú melléklet Központosított előirányzatok elszámolása a számú melléklet A költségvetési szervek 26. évi pénzmaradványa b számú melléklet A 26. évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása számú melléklet Egyszerűsített mérleg számú melléklet Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés számú melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás számú melléklet Egyszerűsített eredménykimutatás számú melléklet Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai Könyvvizsgálói hitelesítő záradék 62

3 Salgótarján 26. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása 63 A 26. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása számú táblázat Általános tartalék 26. évi felhasználása számú táblázat Céltartalékok 26. évi felhasználása számú táblázat Közművelődési feladatok 26. évi felhasználása számú táblázat Sportfeladatok 26. évi felhasználása számú táblázat Civil szervezetek, ifjúsági feladatok 26. évi felhasználása számú táblázat Oktatási feladatok 26. évi felhasználása számú táblázat Képviselői alap 26. évi felhasználása számú táblázat Cigány Kisebbségi Önkormányzat 26. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása és indokolása 9. számú táblázat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 26. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása és indokolása számú táblázat Hitelállomány Lejárat szerint számú táblázat Hitelállomány Eszközök szerint számú táblázat Hitelállomány Hitelezők szerint számú táblázat Kamatfizetés számú táblázat Kisebbségi önkormányzatok költségvetése számú táblázat Az önkormányzati költségvetés mérlege Bevételek számú táblázat Az önkormányzati költségvetés mérlege Kiadások számú táblázat Többéves kihatással járó döntések várható adatai és indokolása számú táblázat Közvetett támogatások 191 Könyvvizsgálói jelentés 193 Vagyonkimutatás 199

4 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /27. (IV. 24) rendelete Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 26. évi költségvetése végrehajtásáról (tervezet) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában biztosított jogkörében Salgótarján Megyei Jogú Város 26. évi költségvetéséről szóló 3/26. (II.14.) sz. rendelet (a továbbiakban: költségvetés) végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. II. Az önkormányzat 26. évi költségvetésének végrehajtása 2. A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 26. évi költségvetésének végrehajtását a) ezer forint kiadással, b) ezer forint bevétellel hagyja jóvá. 3. (1) A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza. 1

5 (2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei részére biztosított költségvetési támogatás költségvetési szervek szerinti bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza. 4. A felújítási, felhalmozási, fejlesztési célú pénzeszközátadás, valamint a támogatásértékű felhalmozási kiadás tételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. 5. (1) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a polgármester a költségvetés 5. -ában foglalt felhatalmazás alapján: a) ezer forint összegű hitelt vett fel a Háromkő Takarékszövetkezetnél 26. január 1-jén fennálló hitelállomány kiváltása érdekében. b) 19. ezer forint összegben a költségvetés működési kiadásai fedezetének megteremtése érdekében - rövid lejáratú hitelt vett igénybe. c) 25. ezer forint összegben felhalmozási hitelt vett fel. 6. A Közgyűlés a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének mérlegét az 1. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 7. A Közgyűlés a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének mérlegét az 1. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 8. A Közgyűlés a költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 3.a és 3.b számú melléklet szerint jóváhagyja. 2

6 9. (1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap összevont mérlegét a 4/a. számú melléklet szerint jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a Parkoló építési Alap összevont mérlegét a 4/b. számú melléklet szerint jóváhagyja. 1. A Közgyűlés a költségvetési szervek átlaglétszámait az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. 11. A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 6. számú melléklet szerint állapítja meg. 12. A Közgyűlés a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleget a 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 13. A Közgyűlés a Környezetvédelmi Program feladattervének teljesítését a 8. számú melléklet szerint állapítja meg. 14. (1) A Közgyűlés a felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulások összegeit a 9. számú melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján a központi költségvetés felé az önkormányzatot ezer forint visszafizetés terheli. 3

7 (2) A Közgyűlés a normatív kötött felhasználású támogatás összegeit a 1. számú melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - a központi költségvetésből az önkormányzatot 865 ezer forint járandóság illeti meg. (3) A Közgyűlés a központosított előirányzatok elszámolását a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot ezer forint visszafizetés terheli. (4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 25. évi kötelezettséggel terhelten áthozott, de fel nem használt normatív kötött felhasználású támogatás miatt az önkormányzatot 2.44 ezer forint visszafizetés terheli. (5) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 25. évi kötelezettséggel terhelten áthozott, de fel nem használt központosított előirányzat miatt az önkormányzatot 393 ezer forint visszafizetés terheli. (6) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 26. évi adóerő képesség javulása következményeként a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen folyósított átengedett Személyi Jövedelemadóból az önkormányzatot 7.92 ezer forint visszafizetés terheli. 15. (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek 26. évi pénzmaradványát a 12/a. számú melléklet szerinti részletezésben jóváhagyja. A felhasználási kötöttséggel meghatározott karbantartási előirányzat és az élelmezési előirányzat maradványaival a költségvetési szervek a 27. évi karbantartási, illetve élelmezési előirányzataikat kötelesek megemelni. A Közgyűlés az intézményeket érintő pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását a 12/b. számú melléklet szerint állapítja meg. 4

8 (2) A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről, a befizetési kötelezettségekről a költségvetési szerveket értesíteni kell. (3) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét, a költségvetési szervnek az önkormányzat elszámolási számlájára kell az érintett előirányzatok módosítása mellett befizetnie. Az intézményeknek a jóváhagyott pénzmaradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges előirányzat-módosításokat a költségvetési rendelet előirányzatainak változtatása miatt 27. június 9-ig kezdeményezni kell a pénzellátást végző költségvetési szervnél. (4) A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó felhasználási kötöttséggel nem terhelt része akkor használható fel szabadon, ha a költségvetési szerv jóváhagyott éves személyi juttatás előirányzatával való gazdálkodás biztonsággal végrehajtható. 16. (1) A Közgyűlés elfogadja az önkormányzat és költségvetési szerveinek adatait összevontan tartalmazó 13. számú melléklet szerinti egyszerűsített mérleget, a 14. számú melléklet szerinti egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 15. számú melléklet szerinti egyszerűsített pénzmaradványt-kimutatást, a 16. számú melléklet szerinti egyszerűsített eredmény-kimutatást (2) A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy az önkormányzat 26. évi egyszerűsített költségvetési beszámolójának, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2. (XII. 24.) Korm. rendelet 45/B., valamint a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 92/A. (1) bekezdésének megfelelően, a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben való közzétételéről gondoskodjon. 5

9 17. A közgyűlés az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait bemutató mérleget a 17. számú melléklet szerint tudomásul veszi. III. Vegyes és záró rendelkezések 18. (1) Ezen rendelet 27. április 25. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 26. évi költségvetéséről szóló 3/26. (II.14.) sz. rendelete - a 39. és a 4. -a kivételével és az azt módosító 6/26. (III.3) sz., 1/26 (IV.27) sz., 13/26. (V.25) sz., 19/26. (VI.29) sz., 21/26 (VIII.31) sz., 26/26. (IX.14) sz., 31/26. (X.31) sz., 39/26. (XI.28) sz., 49/26. (XII.12), 1/27. (I.3), 5/27. (III.27) rendeletek hatályukat vesztik. Székyné dr. Sztrémi Melinda Óvári Péter polgármester címzetes főjegyző 6

10 1.sz.melléklet Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 26 évi előirányzat e Ft 26 évi módositott előirányzat e Ft. Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1 Egészségügyi-Szociális Központ általános feladatok 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,35% 99,75% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,79% 99,87% 3 Dologi kiadás ,89% 89,75% ebből - élelmezési kiadás ,43% 99,43% - karbantartási kiadás ,27% 88,4% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 Támogatás értékű működési kiadás ,% 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre ,% 1,% 7 Felújítás ,22% 92,78% 8 Felhalmozási kiadás ,8% 76,5% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,56% 9,63% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,66% 1,12% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,1% 1,% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev ,% 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,12% 1,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,5% 12,62% 3 Önkormányzati támogatás ,55% 17,37% Bevételek mindösszesen ,38% 16,22% 2 Egészségügyi alapellátás 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,79% 1,% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,4% 99,99% 3 Dologi kiadás ,54% 93,11% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás ,3% 7,83% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 Támogatás értékű működési kiadás 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás ,64% 1,% 8 Felhalmozási kiadás ,83% 99,88% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,41% 97,98% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,74% 1,34% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,15% 1,% -ebből OEP-től származó bev ,15% 1,% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,1% 1,3% 3 Önkormányzati támogatás ,% 1,% Bevételek mindösszesen ,76% 1,3% 7

11 1.sz.melléklet Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 26 évi előirányzat e Ft 26 évi módositott előirányzat e Ft. Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 3 Szociális támogatások 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 2 Munkaadót terhelő járulékok ,79% 99,95% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 Aktív korúak rendszeres segélye ,92% 2 Normatív lakásfenntartási támogatás ,85% 3 Helyi lakásfenntartási támogatás ,6% 4 Lakbértámogatás ,36% 5 Egyéb szociális támogatás ,47% 6 Adósságcsökkentési támogatás ,58% 7 Adósságkez. kapcs.lakásfennt. tám ,34% 8 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 1 Aktív korúak rendszeres segélye ,% 2 Normatív lakásfenntartási támogatás 73 44,% 3 Helyi lakásfenntartási támogatás 12,% 4 Lakbértámogatás ,% 5 Egyéb szociális támogatás ,% 6 Adósságcsökkentési támogatás 18,% 7 Adósságkez. kapcs.lakásfennt. tám. 9 54,% Kiadások összesen ,76% 96,26% 2 Saját bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás ,76% 96,26% Bevételek mindösszesen ,76% 96,26% 4 Gyermekvédelmi támogatások 1 Kiadások 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 Rendszeres gyermekvédelmi tám ,9% 2 Eseti gondnoki díj és ügyvédi m.díj ,% 3 Rendkívüli gyermekvédelmi tám ,18% 4 Egyszeri kiegészítő támogatás ,89% 5 Otthonteremtési támogatás ,% 6 Szociális nyári gyermekétkeztetés ,% 7 Bérlettámogatás ,% 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 1 Rendszeres gyermekvédelmi tám ,% 2 Eseti gondnoki díj és ügyvédi m.díj 1,% 3 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 3,% 4 Egyszeri kiegészítő támogatás 16,% Kiadások összesen ,37% 98,98% 2 Saját bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás ,37% 98,98% Bevételek mindösszesen ,37% 98,98% 8

12 1.sz.melléklet Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET ÖSSZESEN 26 évi előirányzat e Ft 26 évi módositott előirányzat e Ft. Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,21% 99,8% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,26% 99,9% 3 Dologi kiadás ,31% 9,49% ebből - élelmezési kiadás ,43% 99,43% - karbantartási kiadás ,96% 81,87% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,47% 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 Támogatás értékű működési kiadás ,% 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre ,36% 1,% 7 Felújítás ,83% 96,76% 8 Felhalmozási kiadás ,18% 79,18% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,93% 94,57% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,5% 1,16% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,12% 1,% -ebből OEP-től származó bev ,15% 1,% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev ,% 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,93% 1,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,% 11,38% 3 Önkormányzati támogatás ,6% 1,% Bevételek mindösszesen ,96% 1,22% 9

13 1.sz.melléklet Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 26 évi előirányzat e Ft 26 évi módositott előirányzat e Ft. Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET 1 Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,94% 99,4% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,25% 99,39% 3 Dologi kiadás ,14% 96,4% ebből - élelmezési kiadás ,69% 1,% - karbantartási kiadás ,72% 1,% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 Támogatás értékű működési kiadás 2 2 1,% 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás ,65% 1,% 8 Felhalmozási kiadás ,% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások -856 Kiadások összesen ,68% 98,5% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,55% 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,3% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,73% 1,89% 3 Önkormányzati támogatás ,54% 1,% Bevételek mindösszesen ,3% 1,7% 1

14 1.sz.melléklet Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 26 évi előirányzat e Ft 26 évi módositott előirányzat e Ft. Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1 Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata általános feladatok 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,24% 97,48% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,49% 97,23% 3 Dologi kiadás ,31% 87,98% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás ,75% 28,75% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 Támogatás értékű működési kiadás 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás ,47% 8 Felhalmozási kiadás ,31% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,36% 96,35% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,33% 441,33% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev Támogatásértékű felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,2% 1,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek 428 Saját bevételek összesen ,71% 137,22% 3 Önkormányzati támogatás ,2% 1,% Bevételek mindösszesen ,48% 12,53% 11

15 1.sz.melléklet Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 26 évi előirányzat e Ft 26 évi módositott előirányzat e Ft. Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 2 Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,23% 99,99% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,35% 1,% 3 Dologi kiadás ,47% 96,2% ebből - élelmezési kiadás ,49% 1,1% - karbantartási kiadás ,73% 148,68% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,% 3 Ellátottak pénzbeli juttatása ,% 4 Támogatás értékű működési kiadás ,79% 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadás ,2% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 7 Kiadások összesen ,12% 99,25% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,32% 1,4% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,19% 1,2% 3 Önkormányzati támogatás ,29% 1,% Bevételek mindösszesen ,89% 1,% 3 Dornyay Béla Általános Iskola 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,37% 99,2% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,79% 1,% 3 Dologi kiadás ,83% 98,26% ebből - élelmezési kiadás ,51% 99,99% - karbantartási kiadás ,25% 99,5% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 6 6 1,% 3 Ellátottak pénzbeli juttatása ,% 4 Támogatás értékű működési kiadás ,% 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadás ,% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 16 Kiadások összesen ,8% 99,3% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,4% 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 5 5 1,% 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,84% 1,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,6% 1,% 3 Önkormányzati támogatás ,21% 1,% Bevételek mindösszesen ,54% 1,% 12

16 1.sz.melléklet 26 évi 26 évi módositott Teljesítés Telj./ Telj./ előirányzat előirányzat e Ft ered. ei. mód. ei. e Ft e Ft. 4 Gagarin Általános Iskola 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,58% 99,52% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,18% 99,51% 3 Dologi kiadás ,31% 98,94% ebből - élelmezési kiadás ,9% 99,98% - karbantartási kiadás ,21% 95,86% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,% 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 Támogatás értékű működési kiadás 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás 1 2,% 8 Felhalmozási kiadás ,% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások -38 Kiadások összesen ,12% 98,93% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,24% 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről ,% 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,12% 1,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,3% 1,% 3 Önkormányzati támogatás ,27% 1,% Bevételek mindösszesen ,26% 1,% 5 Kodály Zoltán Általános Iskola 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,36% 99,3% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,34% 99,61% 3 Dologi kiadás ,24% 91,71% ebből - élelmezési kiadás ,53% 1,% - karbantartási kiadás ,6% 132,95% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,% 3 Ellátottak pénzbeli juttatása ,% 4 Támogatás értékű működési kiadás ,% 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadás ,% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 15 Kiadások összesen ,68% 97,2% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,81% 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,22% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 5 15,% 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,52% 77,24% 3 Önkormányzati támogatás ,92% 1,% Bevételek mindösszesen ,31% 95,99% Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 13

17 1.sz.melléklet Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 26 évi előirányzat e Ft 26 évi módositott előirányzat e Ft. Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 6 Petőfi Sándor Általános Iskola 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,85% 99,32% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,9% 99,87% 3 Dologi kiadás ,9% 99,89% ebből - élelmezési kiadás ,6% 1,% - karbantartási kiadás ,21% 94,4% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,% 3 Ellátottak pénzbeli juttatása ,% 4 Támogatás értékű működési kiadás 5 5 1,% 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadás ,% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások -162 Kiadások összesen ,12% 99,48% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,85% 1,1% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,4% 1,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,59% 1,1% 3 Önkormányzati támogatás ,25% 1,% Bevételek mindösszesen ,67% 1,% 7 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,41% 99,66% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,95% 99,83% 3 Dologi kiadás ,36% 98,47% ebből - élelmezési kiadás ,66% 99,99% - karbantartási kiadás ,6% 12,21% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 8 8 1,% 3 Ellátottak pénzbeli juttatása ,% 4 Támogatás értékű működési kiadás ,% 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás ,% 1,% 8 Felhalmozási kiadás ,% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 159 Kiadások összesen ,63% 99,59% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,5% 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,25% 1,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,28% 1,% 3 Önkormányzati támogatás ,79% 1,% Bevételek mindösszesen ,5% 1,% 14

18 1.sz.melléklet Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 26 évi előirányzat e Ft 26 évi módositott előirányzat e Ft. Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 8 Arany János Általános Iskola 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,7% 99,87% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,27% 1,% 3 Dologi kiadás ,74% 94,37% ebből - élelmezési kiadás ,82% 1,% - karbantartási kiadás ,7% 19,83% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,% 3 Ellátottak pénzbeli juttatása ,63% 4 Támogatás értékű működési kiadás 5 5 1,% 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás ,% 96,% 8 Felhalmozási kiadás ,% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 16 Kiadások összesen ,24% 98,52% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,71% 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,33% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev ,% 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,9% 1,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,4% 74,87% 3 Önkormányzati támogatás ,15% 1,% Bevételek mindösszesen ,85% 97,29% 9 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola és Ped. Szaksz. 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,96% 97,53% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,49% 97,97% 3 Dologi kiadás ,3% 99,59% ebből - élelmezési kiadás ,56% 99,99% - karbantartási kiadás ,23% 15,57% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Ellátottak pénzbeli juttatása ,77% 95,51% 4 Támogatás értékű működési kiadás 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás ,84% 8 Felhalmozási kiadás ,41% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 1 34 Kiadások összesen ,2% 96,5% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,97% 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről ,% 4 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,96% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,25% 1,% 8 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,64% 1,6% 3 Önkormányzati támogatás ,9% 1,% Bevételek mindösszesen ,87% 1,% 15

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról A Közgyőlés a 17/2008. (IV.29.) rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 21. év A Közgyűlés a 17/211. (IV.28.) önkormányzati rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2012. év

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2012. év SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 212. év A Közgyűlés a 21/212. (IV.25.) önkormányzati rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Salgótarján, 2009. február 5. Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2007. (IV. 19.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2007. (IV. 19.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2007. (IV. 19.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés)

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 10/2009. (IV. 24.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009.

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2013.(IV...) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2013.(IV...) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(IV...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012.évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraszele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. Kazincbarcika Városi Önkormányzat

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 23-i rendes nyílt ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben