E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, április 11. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének áprilisi ülésére Tárgy: Beszámoló Siófok Város Önkormányzata évi gazdálkodásáról Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Előkészítette: Közgazdasági Osztály Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 2 Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben előírt kötelezettségnek eleget téve Siófok Város Önkormányzatának évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentést az alábbiak szerint terjesztem elő. A város és intézményei évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselőtestület a 3/2012./II.24./ számú rendeletével fogadta el. A jóváhagyott összesített költségvetés szerint e Ft előirányzaton belül gazdálkodhattunk. A költségvetés összeállításánál a kiadásokat kifejezetten olyan szinten terveztük, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak. Ebből következően költségvetési hiánnyal és további fejlesztési hitelfelvétellel sem számoltunk, mindössze a likvid hitelkeretünket terveztük átmenetileg 300 millió forinttal növelni, amely év második felében a Bankhoz benyújtott kedvező elbírálást követően megvalósult és 900 millió forint kerettel gazdálkodtunk tovább. Az év végi beszámolóban a módosított költségvetés már e Ft bevétellel és e Ft kiadással és e Ft felhalmozási hiánnyal számol. A költségvetési főösszegek csökkenését az időközben jelentkezett feladatokból adódó növekedés ellenére, a kórház és fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átadása következtében a Kórház költségvetésének az időarányos I-IV. havi teljesítési adatokra csökkentett előirányzat módosítása eredményezte évben Siófok Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az Önállóan működő Intézmények, a (Kórház ig történt átadásig) záró tény adatai alapján a Költségvetési bevételek összesen: e Ft, Költségvetési kiadások összesen: e Ft, további részletesebb alakulásukat az alábbiakban ismertetjük. SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEI A beterjesztett költségvetési javaslat e Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. A évi költségvetés összeállításánál is a kiadások kifejezetten olyan szinten voltak tervezhetők, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak. Ebből következően költségvetési hiánnyal nem számoltunk. Bevételeink között azonban figyelembe vettük a kibocsátott kötvény még fel nem használt részét, melynek összege e Ft. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt e Ft-tal növekedve e Ft-ra változott, amely e Ft összegű 89,2 % - os teljesítést mutat az év végére. I. Az önkormányzat bevételeinek részletes teljesítési adatait az önkormányzati Beszámoló 1/A. és 1/B. számú mellékletei mutatják be összesítve, valamint működési és fejlesztési célú részletezés szerint. Bérleti díjból a tervezett bevételnek a 93,2 %-a teljesült a zárási időpontig, a Balaton parti Kft fizetési nehézségei miatt csak a számlázott összegek háromnegyedét egyenlítette ki. A Fürdő Egyletnek is maradt 2013 évre áthúzódó meg nem fizetett bérleti díja. Az üzemeltetésből származó bevételek 96,5 % -kal teljesültek. A DRV-vel az elmaradt eszközhasználati díj megfizetése ügyében sikerült megegyezni a díj összege a tervezettet meghaladóan megfizetésre került. Tab városa viszont továbbra sem fizette meg a hulladék gazdálkodási díj tartozását. Vagyonértékesítésből származó bevételünk teljesítése az ingatlanok iránti gyér kereslet következtében 37,4 %-os teljesülést mutat.

3 3 Osztalék bevételeink jól alakultak a tervhez képest a BAHART Zrt.-től a magasabb összegű osztalékot kaptunk, így a teljesítés 102,7 % -os lett. A lekötésből származó kamatbevétel, amely a kötvény fel nem használt részének kamatozásából származott, magasabb a tervezettnél, mert ez a forrás csak később került felhasználásra és addig kamatozott. Forgalmi kamatbevételünk is kedvezően alakult, mert az elkülönített számlákon voltak időszakonként még el nem költhető, így kamatozó számlaegyenlegek. Az általános forgalmi adó visszaigénylésből származó bevételünk lényegesen meghaladja a tervezettet a Sió Pláza mélygarázs beruházás elszámolása következtében. A kiadási oldalon viszont ÁFA befizetés növekedést eredményezett a bérleti díj elszámolása. A felhalmozási célú bevételek között majd a második félévben jelennek meg véglegesen átvett pénzeszközként, illetve támogatási kölcsön visszatérülésként a Galérius fürdő megvétele során beszámításra kerülő a korábbiakban teljesített kiadások, mint a Siotour üzletrész kifizetésére fordított összeg és a folyósított tagi kölcsönök. Helyi adóbevételt az előző évinél 275 millió Ft.-tal magasabb összeggel terveztük az adómérték emelés és a következetes behajtási tevékenység folytán elérhető többletbevételre számítva. Az éves zárás számadataiból látható, hogy a tervet sikerült teljesíteni, adóhivatalunk tényleges bevétele a évben 2976 M forint i állapot Számla típusa Tervezett bevétel évre / M Ft / Tényleges bevétel / M Ft / Eltérés /M Ft/ Teljesülés Építményadó ,6 76,6 107,20 Idegenforgalmi adó építmény után Idegenforgalmi adó ,4 3,4 101,3 Iparűzési adó ,7-89, Gépjárműadó ,4-5,6 97,7 Bírság, pótlék 20 22,1 2,1 110,5 Talajterhelési díj 2 4,8 2,8 240,00 Összesen: ,03 %

4 4 Adónemenkénti százalékos megoszlás a következő: Építményadó: Az év elején történt adómérték változás következtében az építményadó tervezett bevételét megemeltük, amely 107,2 %-ra realizálódott az év végére. A tervhez képest 76,6 M forint túlteljesítést tudtunk regisztrálni. A táblázatban mutatkozó 8 M forint tartalmazza az év közben az építmény utáni idegenforgalmi adóhátralékokra történő befizetést és az utólagos (5 év elévülési időn belüli) előírást is. Építményadóban fő adózót tartunk nyilván, akik db adótárggyal rendelkeznek. A hátralékok behajtására segítségül szolgált a Nemzeti Adó,- és Vámhivatal közreműködése és önálló bírósági végrehajtó munkája is. A 2012-es évben is, aki tehette az üdülő ingatlanát lakóházzá minősítette a nagyobb adóteher elkerülése végett. Új építésű ingatlanok esetében a minősítésre inkább jellemző a lakás-lakóház, a nyaraló-hétvégi házzal szemben. Az Építésügyi Hatóságnál kezdeményezett épületek jellegének átminősítése leegyszerűsödött, így ez jelentősen csökkentette az adóköteles építmények számát, így a évben is növekedett a törvényileg mentesített alapterület nagysága. Idegenforgalmi adó: 101,3%-os teljesítést mutat a bevétel az éves tervhez képest májusában 24 fő idegenforgalmi adatgyűjtő kezdte el a vendégéjszakák begyűjtését a város területén, melyet 17 körzetre osztottunk. Az adatgyűjtők párban ellenőrizték a kijelölt területeiket. Egy fő a szállodák hatósági ellenőrzését látta el az adónemért felelős önkormányzati dolgozóval együttműködve. A szállodák nem hozták az előző év hasonló időszakában mért vendégforgalmat. A téli szálloda bezárások miatt az első két hónapban fokozatos csökkenés mutatkozott a vendégéjszakák számában, azonban a március 15-i hosszú hétvégétől számítva a vendégéjszakák számának emelkedése a jellemző. Júniustól pozitív változás mutatható ki, minden hónap vendégforgalma több ezres növekedést eredményezett, kivéve a július hónap, ahol a viszonylag szeles és csapadékos időjárás következtében elmaradtak a vendégek. Augusztus hónapban al több vendégéjszakát regisztráltunk, mint a év augusztusában. Ehhez a kellemes időjárás és a nyári meleg idő is hozzájárult. Az éves adatok adóköteles és adómentes vendégéjszakát mutatnak. Az adóköteles vendégéjszakáknál 9%-os, a mentes éjszakáknál pedig 5,4 %-os éves növekedést regisztráltunk. Az adóköteles vendégéjszakák felderítésére nagy figyelmet kellett fordítani, mert a szezon indulásakor már látható volt, hogy a kedvező időjárás ellenére még mindig érezteti hatását a pénzügyi válság. A vállalatok által fenntartott, a már bezárásra ítélt munkahelyi üdülők még mindig nem nyitották ki kapuikat, a működő egységek is kevesebb vendéget fogadtak, mivel a munkáltatók nem tudták finanszírozni dolgozóiknak az üdülési hozzájárulást. Az előző évben bezárt panziók, hotelek 2012-ben sem nyitottak ki. Néhány szálloda az üzletkörét már az előző évben megváltoztatva, inkább a fiatalok fogadására állt át, így a 18 év alatti életkorúak elszállásolása csak adómentes vendégéjszakákat eredményezett. A vendégek többsége az olcsóbb szálláshelyeket kereste, nem ragaszkodtak a vízparti szállásokhoz. Az ellenőrzéseinket a teljesített vendégéjszakák minél jelentősebb arányú bevallásának elérésére alapoztuk, ezért az általános ellenőrzési gyakorlatnak megfelelően az adatgyűjtést körzetenként 2-2 személy végezte, ezáltal kontrolálhatóbbá, pontosabbá vált a munka. Az ellenőrzések folyamatába beépítettük a befizetések ellenőrzését is, és amennyiben szükséges volt, még időben megtettük a szükséges intézkedéseket a kintlévőség beszedésére. Iparűzési adó: Az 1.260,7 M forint bevétel 93,4%-os teljesítés mutat. A város illetékességi területén 1470 fő (212 fővel kevesebb, mint az előző évben) - egyéni vállalkozó és 2462 (72 vállalkozással több), mint az előző évben- társas vállalkozás működik. Az egyéni vállalkozások nagy többsége kényszervállalkozás. Folyamatosan szüntetik meg vagy szüneteltetik tevékenységüket. Egyre több felszámolási és végrehajtási eljárásnál jelentettük követeléseinket a felszámolónak, amely követeléseket majdnem minden esetben behajthatatlansággal töröltük. A felszámolások végett eltörölt összeg E forint volt. A nyilvántartott vállalkozásaink közül 142 esetben felszámolást 77 esetben

5 5 végelszámolást regisztráltunk. A évben folyamatos volt a hatósági beszedési megbízások (inkasszók) benyújtása a fizetési kötelezettségüket nem teljesítők bankszámlái felé. A kibocsátott hatósági beszedési megbízások tanúsága szerint a vállalkozások gyakran fizetésképtelenek. Hátralékaink beszedése miatt önálló bírósági végrehajtó bevonását is alkalmaztuk. Figyelmet fordítottunk a bevallások beadásának kikényszerítésére. A felszólításokra, mulasztási bírság kivetésekre sem jelentkezők helyszíni ellenőrzést kaptak. Az ellenőrzések száma a évben megnövekedett, mivel ezen feladatot egy erre a munkafolyamatra szakosodott köztisztviselő látja el. A bevétel csökkenését okozta az a tény is, hogy az év végi feltöltési kötelezettség mértékhatára 50 M forintról 100 M forintra nőtt. Feltöltési kötelezettséget 152 vállalkozás jelentett, december 20-ig befizetett előlegek összege E forint. Gépjárműadó: A 237,4 M forint, 97,7 %-os teljesítést tükröz. A gépjárműadóról szóló törvény értelmében a évben ezen adónemben nem volt adómérték emelés. Az önkormányzat illetékességi területén 8598 fő adózót és db gépjárművet tartunk nyílván. A mozgáskorlátozottság miatti kedvezményt 168 fő adózó, míg egyéb mentességet 65 esetben e forint összegben biztosított a gépjárműadóról szóló törvény. Csökkent az új gépjárművásárlás, ugyanakkor egyre több gépjárművet vontak ki a forgalomból, ideiglenesen vagy véglegesen. A nyilvántartott gépjárműállomány növekvő korösszetétele miatt az adó mértéke törvényileg kisebb, így évről-évre kevesebb éves előírás várható. A gépjármű teljesítményén alapuló adóztatás hatása az előző saját tömegen alapulóval szemben a gépjárműállomány korösszetétele alapján is befolyásolja a beszedhető adó nagyságát. Amennyiben nagyobb a fiatalabb gépjárművek aránya az állományon belül, úgy magasabb, fordítva pedig alacsonyabb bevételre számíthatunk. Az állomány folyamatos változása nehezíti a pontos tervezhetőséget a bevételekre vonatkozóan. Az adómentességi lehetőségeket is egyre többen használják ki. A súlyos mozgáskorlátozottak mentessége mellett kedvezményi kört is beépítettek, amelyet a légrugós tehergépjárművek tulajdonosai vehettek igénybe. A nem fizető tulajdonosok személygépjárműveinek, forgalomból történő kitiltása vagy az elidegenítési tilalom bejegyzése mellett, sok esetben csak munkabér vagy nyugdíjletiltással értünk el eredményt. A munkanélküliség növekedésével viszont egyre több az olyan ügyfelünk, aki jövedelemmel, végrehajtható vagyontárggyal nem rendelkezik. Több esetben már az a gépkocsi sincs a tulajdonában, amely után a hátraléka keletkezett. Bírság, pótlék: A hátralékos, nem fizető adózókkal szembe alkalmazott hatósági jogkörünk következetes érvényesítésének, kintlévőségeink - beleértve a pótlék és bírságtartozásokat isbehajtásának eredménye a tervezetthez képest 110,5 %-os teljesítést mutat. A pótlék és bírság kifizetéseket teljesítik utoljára a vállalkozások és magánszemélyek, mivel a rossz gazdasági helyzetnek köszönhetően a túlélésért küzdenek. Az adóhivatal dolgozói nem kis teljesítménnyel kényszerítik ki a hátralékok megfizetését. A bírság és pótlék bevételek behajtására külön intézkedéseket nem tudunk eszközölni, mivel ezek végrehajtása csak tőketartozással együtt lehetséges. Méltányossági ügyek: Az adózás rendjéről szóló törvény lehetőséget biztosít méltányosságból történő adó elengedésre vagy részletfizetésre. Méltányossági eljárás során a magánszemély adózók szociális helyzetének, jövedelmi viszonyainak vizsgálata után hozzuk meg döntésünket a kivetett adó törléséről vagy az esetleges részletfizetésről. A 2012-es évben méltányosságból e forintot töröltünk el, amelyből 38 esetben e forint építményre kivetett adó, 5 esetben 210 e forint építmény utáni idegenforgalmi adó, 1 esetben 50 e forint helyi iparűzési adó, 3 esetben 40 e forint gépjárműadó, 10 esetben 694 e forint késedelmi pótlék, 2 esetben 29 e forint bírság, 3 esetben 202 e forint talajterhelési díj méltánylása volt.

6 6 Végrehajtás: A 2012-es évben 390 esetben indítottunk végrehajtási eljárást a hátralékosokkal szemben. 256 db hatósági beszedési megbízást indítottunk 101 M forint értékben, 60 főnél munkabérletiltást, 26 főnél nyugdíj letiltást alkalmaztunk 17 M forint értékben, 45 esetben történt NAV-os megkeresés, 3 esetben ingatlan végrehajtási bejegyzésre, E forint értékben fizettek az adósok. Ezen kívül a hátralékosainknak az év során kétszer küldtünk fizetési felszólítást befizetési postautalvánnyal, és év elején szintén felhívtuk a figyelmüket előző évi befizetetlen helyi adóelőírásukra. Ezen két esetben több ezer fizetési felszólítást küldtünk ki, amely 30,6 M forinttal csökkentette kintlévőségeinket. A felhalmozási célú bevételeink között, megjelennek a pályázatok útján már elnyert források, valamint az időközben benyújtott megvalósításra tervezett fejlesztési célú támogatások összegei. Sajnos jellemző, hogy az elnyert támogatások kisebb nagyobb időbeni csúszással érkeznek meg, amelyek likviditási problémákat eredményeznek. A tervhez viszonyított teljesülési adat 34,2 %. Ehhez hozzájárult az is, hogy a Kórházi pályázatokat átadtuk, illetve tartaléklistás és még döntésre váró pályázatunk is van a tervezettek közül. A személyi jövedelemadó 8%-os lakóhely szerinti átengedett része utalásra került havonta, a tervezett összegben. Az állami támogatás folyósítása folyamatos volt, a tervezett előirányzatot megkaptuk. II. A polgármesteri hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását főbb bevételi és kiadási csoportonként a Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege mutatja be. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában e Ft költségvetési bevétellel és kiadással számoltunk, amelyből e Ft a hivatal működési saját bevétele és e Ft az önkormányzattól kapott intézményi támogatás. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő főösszeg a képviselő-testületi döntések és a központi intézkedések következtében, az évközi módosítások következtében e Ft-tal csökkenve Ft-ra változott. Bírság és igazgatási szolgáltatásból származó tervezett bevétel 108,4 %-át realizáltuk. Az építési bírság összege viszont csökkenést mutat a lényegesen kevesebb építkezés és a szabálykövetőbb magatartás következtében. Az okmányiroda az előirányzatot meghaladóan teljesítette bevételi tervét. A szolgáltatások ellenértéke 98,8%-os teljesítést mutat Parkolási díjbevételünk e Ft, amely a tervezett bevétel 88,2 %-a a tervezettől való belétel elmaradás egyik főbb oka az, hogy a nehezebb gazdasági körülmények miatt, általában kevesebben használják nap mint nap az autóikat ebből kővetkezően a parkolók iránti igény és az ebből származó bevétel is kevesebb. A szervezetileg ben a hivatalhoz tartozó Sportcentrum szolgáltatási bevételei a terv szerint alakultak. A hivatal támogatás értékű bevétele Europe Direct Információs Irodához, a Többcélú Kistérségi Társulás és Siójut Község feladatellátásához kötődik. Az Europe Direct Információs Iroda támogatási bevétele 97 %. Siójut község a feladatellátásához szükséges hozzájárulást nem tudta pénzügyi nehézségei miatt maradéktalanul rendezni, annak megfizetése áthúzódik ra.

7 7 III. Az intézmények közül a kórház terv szinten összességében e Ft bevétellel számolt, ezen belül az intézményi működési bevétel e Ft és az OEP támogatás e Ft, a tervezés a teljes évre történt, amelyből az első négy hónapban az átadásig e Ft realizálódott. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézmények átvételéről szóló évi CLIV. törvény alapján az intézmény től állami kézbe került, ezért január 1-je és az átszervezés fordulónapja közötti időszakra vonatkozóan beszámolási kötelezettsége keletkezett. A fentiek alapján készült a Siófok Város Kórház-Rendelőintézete I-IV hónap gazdálkodásáról a beszámoló évi I-IV. havi pénzforgalmi bevételeik összességében 23,5 millió forinttal nőttek 2011 azonos időszakához képest. A pénzforgalmi bevételeiket meghatározó OEP és intézményi működési bevételek a két időszak összehasonlításában nagyságrendileg azonos szinten alakultak, így a bevételek növekedését az Önkormányzat által az idén átutalt 25 millió forint - az előző év alulfinanszírozásának összege - magyarázza. Ez az összeg a dolgozók bérkompenzációját tartalmazta, amelynek fedezetét az Önkormányzaton keresztül biztosította a központi költségvetés. Az OEP.-től származó bevétel 1,3 millió forinttal volt több első négy hónapjában, mint ugyanazon időszakában. A járóbeteg-szakellátás teljesítmény adatait összehasonlítva látható, hogy 2012-ben 2011-hez képest csökkenő betegforgalom mellett nőtt az összes teljesített pont, mert több szakrendelésnél nőtt az egy esetre jutó átlagpont mennyisége. A bevételek másik nagy csoportja, az Intézményi működési bevételek minimális mértékben 1,87%-al csökkentek, a bázis időszakhoz képest. Ezen belül az áru-, és készletértékesítésből származó bevétel, elsősorban a Borostyán Patika bevétele csökkent a recept felírási rendeletváltozás miatt. Önállóan működő intézmények bevételei: Intézmény megnevezése Önállóan működő intézmények bevételi adatai ( ) Bevételek évi terv évi mód. ei évi tény % (tény/mód. ei.) KIKK ,17% Működési bevételek ,31% Támogatásértékű bevételek 219 0,00% Fenntartótól kapott finanszírozás ,92% BRTKK ,96% Működési bevételek ,56% Támogatásértékű bevételek ,48% Fenntartótól kapott fínanszírozás ,27%

8 8 Gondozási Központ ,71% Működési bevételek ,05% Támogatásértékű bevételek ,38% Fenntartótól kapott finanszírozás ,97% SIOK ,09% Működési bevételek ,97% Támogatásértékű bevételek ,72% Fenntartótól kapott finanszírozás ,21% INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Működési bevételek ,11% Támogatásértékű bevételek ,29% Fenntartótól kapott finanszírozás ,81% Az Önálló intézményi saját bevételek összességében 113,11 %-os teljesítést mutatva jól alakultak, minden intézményünk többletbevételt ért el saját bevételei vonatkozásában látható, hogy az intézmények is fontosnak tartották, a tervezett bevételek teljesítését, figyelemmel voltak annak alakulására. Ennek következtében a fenntartótól kapott tervezett finanszírozásra kisebb összegben volt szükség a tevékenységek elvégzéséhez, így azok csak 91,81 % -ban teljesültek. KIADÁSOK A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük az intézmények működtetésének és szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását. Kiemelten figyeltünk továbbá a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges és az előző évben megkezdett áthúzódó beruházások befejezését lehetővé tevő forrásokra. I. Az önkormányzat módosított e Ft-os előirányzatából e Ft került felhasználásra, a tervezett előirányzat 94,3 %-a. Ezen belül a működési célú kiadások aránya 56,1 % felhasználásukat, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2, 2/A., 2/B., és 2/C. számú mellékletei mutatják be. Az önkormányzat működési kiadásai között jelentősebb a városüzemeltetésre fordított rész, a szakfeladatok összesítése után ez e Ft volt. Összességében 4,3 % előirányzat túllépéssel, úgy, hogy az egyes szakfeladatoknál elért megtakarítás nagyrészt fedezte az időközben felmerült előre nem tervezett többlet feladatok forrásigényét egyes feladatok esetében. A közmunkára tervezett előirányzat felhasználással együtt vizsgálva a városüzemeltetési fenntartási költségek alakulását, azok csak 69,3 %-os felhasználást mutatnak, mert a tervezethez képest lényegesen kevesebb kiadást eredményezett a kisebb volumenben indult közmunka.

9 9 Városüzemeltetési feladatok területén az alábbi munkavégzések történtek évben: Zöldterületek, parkok fenntartása A évre jóváhagyott költségvetés az előző évhez képest kevesebb forrást biztosított a feladatok ellátásához. A 2011 év végén elvégzett munkák és befogadott számlák egy része a 2012-es évben került kifizetésre, ezért azok is a 2012-es évi költségvetésünket terhelték. A korábbi években lefolytatott közbeszerzési eljárások során kiválasztott parkfenntartókkal kötött szerződésekben foglalt vállalkozói díjak az infláció mértékével növekedtek. A szárazság miatt többletköltséget jelentett az öntözés, amelyet azokon a területeken is el kellett végeztetni, ahol kiépített öntözőrendszer nem áll rendelkezésre. Folyamatosan megfigyelhető a költségnövekedés a rongálások helyreállításánál. A tavalyi évben a játszótereken kellett nagyfokú javításokat végeznünk. A Jókai parkban található fészek hinta cseréje a tizenévesek használata során jelentősebb ráfordítást igényelt, hogy megfeleljen a szabványok előírásainak. A növényvédelmi munkálatokat időben el tudtuk végezni. A 2012 évben a gallyazás, fakivágási feladatok a pénzügyi lehetőségekhez idomultak, így a feladatok elvégzésénél az élet- és balesetveszélyességet helyeztük előtérbe. A pénzügyi teljesítés az ütemezésnek megfelelően alakult a szigorú költségtakarékossági szempontok figyelembevételével. Látványos parkosítások, fásítások a tavalyi évben nem készültek, mivel a rendelkezésre álló pénzügyi keretek ezt nem tették lehetővé. A zöldterület az elkészült új Fő térrel növekedett és a növények kezelése a szűkös keretek ellenére is minőségi szinten alakult. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően meghirdettük a Városi Virágosítási Versenyt, amelyre az előző évekhez hasonló számban jelentkezetek magán személyek és intézmények. Az ünnepélyes díjátadót a városnapon tartottuk. Kiemelten kezeltük a köztéri villanyoszlopok díszítését is, így átcsoportosításokkal a hídjainkon lévő oszlopokat is felvirágoztathattuk. Természetvédelmi és Sóstói magasparti területek fenntartása A rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása a tervezettek szerint történt. A Sóstói magas-parton a szükséges munkák elkészültek, a terület ápolása folyamatos volt. A Töreki Természetvédelmi Területen a tavaszi időszakban a kaszálást és a szükséges erdőápolási munkálatokat (csemeteültetés, tűzvédősáv, stb.) elvégeztettük. Az erdei bútorok és tájékoztató táblák rongálása gyakori, ezek pótlását tavasszal a pénzügyi keretek betartása mellett elvégeztettük, sajnos az év második felében olyan mértékű rongálás történt melyre később nem volt pénzügyi fedezet. Állategészségügyi és mezőgazdasági feladatok A feladatok ellátására tervezett éves pénzügyi keret nagy részét (4.192 e Ft.) a szúnyog-írtás teszi ki, amit előre kellett kifizetnünk a Balatoni Szövetségnek. A 2012 évben háromszor volt akkora a szúnyogpopuláció, hogy a gyérítést el kellett rendelni. Lehetőséget adunk minden év tavaszán, hogy a lakosság kijelölt helyszíneken a kutyáit beoltassa. Az állatorvosokkal történt egyeztetések után ez is sikeresen lezajlott. Köztisztasági feladatok A 2012 évi tavaszi takarításba a közmunkaprogramban dolgozókat is bevontunk, így az önkormányzatnak a szemét elszállítása és a felhasznált anyagok kifizetése jelentkezett költségként. A tavalyi évben a létszámmal csökkentett közmunkaprogram keretein belül a dolgozók pénteken és hétfőn a város területén darabos szemétszedéssel kezdték a napot. Nagy területen végeztek a téli időszakot követő takarítást, falevélszedést és egyéb köztisztasági feladatokat.

10 10 A 2009-ben kötött szerződés szerint zajlik a város közterületeinek tisztántartása. A nyári időszakban a turisták által fokozottan igénybe vett területeken és a rendezvények környékén külön megrendelés alapján végeztetjük a takarítást. A tavalyi évben a költségvetésben a plusz takarításokra fordítható pénzügyi feltételek azonban kevesebb takarítást tettek lehetővé, így a közmunkaprogramban dolgozókat kellett átcsoportosítsunk a feladat ellátására. A rongálások és a vandalizmus miatt egyre több hulladékgyűjtőt is pótolnunk kell, amik vagy a Sióból vagy a Balatonból kerülnek elő. Szintén a köztisztasági feladat ellátását terhelte, hogy a bulizó fiatalok a közterületeket sokszor illemhelynek használták, és ez a kiemelt üdülőkörzetben, a Nagystrand környékén, a Jókai park és a Belváros területén is megjelent. Hasonló problémákat okoztak a nyáron nagyobb számban megjelenő hajléktalanok, Ők inkább a kevésbé frekventált területen okoztak károkat. Egyre nagyobb problémát jelent a hajléktalanok szálláshelyeinek felszámolása (Új Piac tér környéke, Millennium park) melyet szintén ebből a költségkeretből fedeztünk. Ezen problémák megoldására a Rendőrkapitánysággal felvettük a kapcsolatot, a gyakoribb ellenőrzések és a nagyobb fokú rendőri jelenlét reményében. Összességében véve - köszönhetően az Idegenforgalmi közmunkaprogramnak is, a feladatok ellátása zökkenőmentesen, az ütemezéseknek megfelelően történt. Az illegálisan lerakott szeméttel kapcsolatosan sajnos nagy változást nem tapasztalunk a tavalyi évhez képest. A város területén lévő szelektív üveg hulladékgyűjtő pontok mellett nagyfokú illegális szemét lerakásokat tapasztaltunk. A hulladékot zsákokban helyezik ki éjszaka a közterületekre. A szemét elszállítását folyamatosan végeztetjük, a szállítás és kifizetés állandó költségterhet jelent. Közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartási feladatai: A költségvetésben a közutak, hidak, járdák, kerékpárutak és parkolók fenntartására a 2012-es évre vonatkozó költségvetésben az előző évi költségvetésnél 33% kevesebb forrás került jóváhagyásra. A tavaszi felkészülés során a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségekhez igazodva, csak a balesetveszély elhárítására irányuló munkálatokat tudtunk részben elvégeztetni a város útjaira, járdáira, kerékpárútjaira nézve illetve a város hídjainak megfelelő szinten történő üzemeltetésére, fenntartására. Az évente kötelező hídvizsgálatot elvégeztettük, ennek folyományaként a lehetőségeinkhez mérten a szükséges kisebb javításokat el tudtuk végezni. Azonban a Sió csatorna felett húzódó nagyobb hídjaink javítására a rendelkezésre álló üzemeltetési költségek nem elegendőek. Ezek rendbetételére megfelelő szakfelügyelet mellett és a hidakra specializált kivitelező csapat munkája során lenne lehetőség. Tavasszal elkezdődtek a téli fagykárokból eredő kátyúzási munkálatok, elsősorban a balesetveszélyes kátyúkra korlátozva. A város területén a murvás útjainkat, parkolóinkat egész évben igyekeztünk karban tartani. Az üzemeltetési költség előirányzatok a szerződésekben foglalt kötelezettségeink kifizetésére és az azonnali balesetveszély elhárítására irányuló munkákra voltak elegendőek. A KRESZ táblák figyelése, karbantartása napi szinten történik, a kimutatások szerint a nyári hónapokban kiemelkedően sok az ellopott, megrongálódott táblák száma, amelyet a biztonságos közlekedés miatt azonnal pótolni kell. Az elmúlt évek során, a város területén lévő KRESZ táblák többsége elhasználódott. A fényvisszaverő képességük nem éri el a szabványban előírtakat, ezért fokozatosan újítjuk, cseréljük fontossági sorrendben e tábláinkat. Nem ritka esemény, hogy táblákat tartó oszlopokat törnek ki és visznek el a helyéről a rongálók. Az útburkolati jelek festésére a évben 3,5 millió forinttal gazdálkodhattunk. Ennek megfelelően a legforgalmasabb helyeken kerültek útburkolati jelek felfestésre, megújításra. Közvilágítás: A 2012-es év villamos energia felhasználás díján 2011-ben előirányzott csökkenés megvalósult, a 2012-es évre előirányzott költségkeret elegendő volt a közvilágítás esztétikai és műszaki színvonalának fenntartására. Viszont a diszpécser szolgálaton a hibabejelentések számának növekedése tapasztalható az előző évekhez képest, mely a fényforrások elöregedésével és üzemidejüknek folyamatos lejártával magyarázható. A 2012-es év a közvilágítás fejlesztésével kapcsolatosan

11 11 sikeresnek tekinthető. A Bihari és Bulcsú utcák közvilágításának kiépítésével 16 db energiatakarékos korszerű LED lámatesttel, kandeláberrel és 585 fm kábelhálózattal bővült Siófok város közvilágítási hálózata, melynek értéke ,- Ft+ÁFA decemberében a város közvilágítási hálózatának egy jelentős része korszerűsítésre került, melynek során 2192 db LED lámpa és 328 db energiatakarékos fényforrás került felszerelésre. A beruházásnak köszönhetően a 2013-as évben a közvilágítás villamos energia igényének további csökkenését reméljük, valamint a fenntartási költségek mérséklődésével is számolunk. Közbiztonsági feladatok: A közbiztonsági feladatok teljesítése az éves ütemezésnek megfelelően történt. A közbiztonsági feladatok ellátására rendelkezésre álló összeg nagy részét a Petőfi sétány Kft.-nek kifizetendő összeg a Petőfi sétány kamerarendszerének szezonálisan történő üzemeltetésére. Közfoglalkoztatás: A évben a közfoglalkoztatás az országos közfoglalkoztatási program idegenforgalmi és parlagfű mentesítési feladatok elvégzésére valamint a hosszabbtávú és átmeneti időszakú foglalkoztatásra benyújtott pályázatok alapján történt. A Belügyminisztérium által, az országos közfoglalkoztatási program részeként meghirdetett idegenforgalmi közmunkaprogram Siófok Város Önkormányzatának gesztorságával valósult meg a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. A Balaton-parti települések tisztaságának és a turizmus feltételeinek javítása érdekében 12 települést érintően, május 25. napjától szeptember 30. napjáig 50 fő napi 8 órában látta el feladatát. A program a korábbi évekhez képest később indult el jelentősen lecsökkentett létszámmal. Az üdülőterületek és szabad strandok köztisztasági, zöldterület-fenntartási, kaszálási (parlagfű és allergén növényektől való mentesítési) munkálatok elvégzésére került sor az önkormányzatok tulajdonában lévő területeken. Siófok város területén 3 brigádban átlagosan 21 fő fizikai munkás dolgozott. A parlagfű mentesítési programban Ádánd 2 fővel, Balatonendréd 1 fővel, Balatonszabadi 1 fővel, Ságvár 2 fővel, Som 1 fővel, Nyim 1 fővel, Siófok 6 fővel, Siójut 1 fővel, és Zamárdi 1 fővel vett részt. A programban közterületek parlagfű és gaz mentesítése került elvégzésre kézi erővel történő kaszálással. A programban foglalkoztatottak létszáma: 16 fő segédmunkás, a program időtartama: től ig tartott, a megtisztított terület: 21,1 hektár A hosszabb időtartamú és átmeneti időszakú közfoglalkoztatás az év egészében működött. A foglalkoztatottak napi 6 órás munkaidőben dolgoztak. A közfoglalkoztatottak nagyobb részben a város közterületeinek tisztántartását, az utcabútorok karbantartási feladatait látták el. Az év során átlagosan 36 fő közfoglalkoztatását vállaltuk. A szabálysértési, vagy bírósági eljárás keretében közmunkára ítélt személyek foglalkoztatása is folyamatos volt az év során. A munkavégzés ellenőrzése és hatékonyságának növelése esetükben igen jelentős ráfordítást igényelt, és ez nem mindig érte el az elvárható eredményt. Egyéb városi feladatok: A év második félévében, a költséghelyen ellátandó feladatok bővültek a Fő tér Széchenyi szökőkút karbantartási, üzemeltetési költségeivel, valamint a Fő tér elektromos és vizes térfűtésének üzemeltetési költségeivel. Nem tervezett kiadást jelentett a karácsonyi díszvilágítás felszereléséhez szükséges, és eltulajdonított kábelek, dugaljak, csatlakozók illetve fényfüzérek pótlása. A tervezett feladatok (pl: szökőkutak, ivó kutak üzemeltetése, zászlózás) illetve a víz- és áramdíj költségek a terveknek megfelelően alakultak. Építés és településfejlesztés: A feladatok ellátása az évben, a GISPÁN térinformatikai rendszer karbantartása (követési támogatás keretében), mint leszerződött és folyamatosan ellátandó kötelezettség alapján teljesült. A városi

12 12 közműtérképek változásvezetése valamint a közmű-adatszolgáltatás és koordináció felmerülő költségei kerültek kifizetésre. A kiadások teljesítése az előirányzaton belül maradt. Tószabályozás: A évi költségvetés nem tartalmazott előirányzatot. A partvédőművek és mögöttes sétányok balesetveszélyes helyeinek megszüntetését a Balaton-parti Kft, mint a terület kezelője végezete el. Az év második felében költségvetési átcsoportosítást követően a Balaton igen alacsony vízállása lehetővé tette, hogy még a tél beállta előtt sor kerülhetett a jelentősnek mondható beruházási felújítási munkák elvégzésére. Vízrendezés, belvízelvezetés: Ennél a szakfeladatnál a rendelkezésre álló előirányzatból a szerződésben foglalt feladatok elvégzésének kifizetését tudtuk biztosítani, amely a csapadékvíz átemelők folyamatos üzemeltetésének ellátását és a felmerülő energia költségek megfizetését jelentette. A közfoglalkoztatás keretében az árkok kaszálási munkáihoz szükséges üzemanyag költség és a gépek karbantartásának költsége került megfizetésre. Ezen túlmenően kizárólag balesetveszély elhárítás miatt került sor az útburkolatokban lévő megsüllyedt vagy törött víznyelők javítására. Tervszerű megelőző és karbantartó munkálatok elvégzésére nem kerülhetett sor a 2012-évben. Temetőfenntartás: A költséghely terhére kifizetett összeg nagyobb részben a köztemetőkből elszállított szemét ártalmatlanításának költségét jelentette. A fentieken túlmenően a Szépvölgyi utcai temető ravatalozójánál a hűtőkamra javítására a vízcsőtörés hibaelhárítására és a tető bádogos szerkezetének - megrongált felülete helyreállítására kerülhetett sor. A szakfeladatra biztosított költségkeret csak a legszükségesebb feladatok ellátását tette lehetővé. Környezetvédelmi vizsgálatok: Az Önkormányzat teljes szervezetére kiépített EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési rendszer 3 éves megújítására az előző évben került sor. A évet a hitelesítés 3 éves érvényességi idejére költség nem terhelte, az évben lesz esedékes. A közoktatási, közművelődési és sporttámogatásra kiadásként. tervezett előirányzat 92,5%-a mutatkozik Szociálpolitikai kiadásaink a méhnyakrák elleni védőoltást igénybevevők létszámának változása következtében csökkenek, az előirányzat 94 %-át használtuk fel. A segélyre fordított összeget is sikerül csökkenteni azáltal, hogy kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy csak a ténylegesen rászorulók részesüljenek támogatásban. Szociális ellátásra a tervezett előirányzat 89,7 %-át, e Ft-ot fordítottunk az év során. Felnőtt segélyezés: Felnőtt segélyezés: - aktív korúak ellátásában 417 főt részesítettünk, az e célra felhasznált összeg e Ft; - időskorúak járadékában 14 főt részesítettünk, a kifizetett összeg e Ft; - átmeneti szociális segélyezésre e Ft-ot fordítottunk 64 fő számára; - temetési segélyre, köztemetésre e Ft került felhasználásra 48 fő számára; - közgyógyellátásban méltányos alapon 26 fő részesült, a felhasznált összeg 576 e Ft;

13 13 - lakásfenntartási támogatást e Ft összegben 492 fő kapott; - ápolási díjra összesen e Ft-ot használtunk fel 101 fő részére; - mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában 56 fő részére 662 e Ft-ot fordítottunk. Gyermek segélyezés: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 921 gyermek kapott: az évben első alkalommal (augusztus 1. napján érvényes jogosultság alapján) gyermekenként 5.800,- Ft összegben, a törvényi szabályozás szerint második alkalommal (november 1. napján érvényes jogosultság alapján) már 5.800,- Ft értékű Erzsébet utalványban. - rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 3 családban 3 gyermek részesült 95 e Ft összegben; - térítési díjat 97 gyermek kapott, a kifizetett díj e Ft; - óvodáztatási támogatásban 61 kérelmező részesült 930 e Ft összegben; - gyermektartásdíj megelőlegezésére e Ft-ot fordítottunk 49 gyermek érdekében. Kimutatásainkban ezen összegen túl megjelenik az előző évről áthúzódó januárban kifizetett tételek összege is. A Polgármesteri hivatal és az önállóan működő intézmények támogatására intézmény finanszírozásként összességében a tervezett összeg 90,3 %-át, e Ft-ot használtuk fel. Fejlesztési feladatok év Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait e Ft előirányzott összegből kívánta megvalósítani, amelyből az év során e Ft felhasználás történt, a tervezett összeg 85,8 %-a. A fejlesztési célú kifizetések részletezését az Önkormányzati beszámoló 3 sz. melléklete tartalmazza, amelyet az alábbi szöveges információkkal egészítünk ki: I. Áthúzódó beruházások 1. Panelfelújítás évben is folytatódtak az iparosított technológiával épület társasházak energia megtakarítás célzó felújítási, korszerűsítési munkái, amelyhez a társasházak számára az önkormányzat pénzügyi támogatást nyújtott. A nehéz gazdaság helyzet hatására az önkormányzattal kötött támogatási szerződés ellenére néhány társasház a beruházást nem kezdte meg, mert nem tudták biztosítani a szükséges önerőt. Az előirányzatból megmaradt összeget költségátcsoportosítással más, előre nem kalkulált, év közben felmerült kiadásra fordítottuk. 2. Marosi körforgalom MÁV kisajátítása A Marosi körforgalom még évben elkészült, azonban a földterületekkel kapcsolatos rendezetlen tulajdoni viszonyok miatt a forgalomba helyezésre csak ideiglenes engedélyt kaptunk. A tulajdoni viszonyok rendezése, MÁV tulajdonú terület megvásárlása után a körforgalom végleges forgalomba helyezése megtörtént Kórház sürgősségi ellátás- Kórház struktúraváltás Az építés-kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult, a vállalkozási szerződések a közbeszerzési eljárás nyertesével, az ÉPKAR ZRT-vel 2012.április 18-án aláírásra kerültek. A munkaterület átadás április 24-én megtörtént, a kivitelezési munkák megkezdődtek.

14 14 A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi XXXVIII. Törvény és az átadás- átvétel részletszabályait tartalmazó kormányrendeletek módosításai alapján a települési önkormányzatok tulajdonában és fenntartásában lévő kórházak május 1-től állami tulajdonba kerültek át. A rendelet értelmében változás történt a projektgazda személyében. A projektgazdai feladatokat a jogutódlás következtében Siófoki Kórház- Rendelőintézete látja el. A 92/2012.(IV.27) Korm. Rendelet alapján, május 1-ét követően a jogutódlás alapján a kedvezményezetté váló egészségügyi intézményi kedvezményezettnek az Európai Unió által társfinanszírozott projektjei végrehajtásához szükséges saját forrást a központi költségvetés biztosítja. 6. Fonyódi erdőfelújítás Új telepítésű, üzemtervezett erdőről van szó, melyhez a kapcsolódó elvégzendő feladatokat az erdészeti igazgatóság határozza meg. A meghatározott feladatoknak eddig eleget tettünk, erdővédelmi bírságot nem szabtak ki. Az előirányzott összeget teljes mértékben felhasználtuk. 7. Víztorony felső szint informatikai kialakítása A Víztorony informatikai kialakítása évvégén megtörtént, a pénzügyi teljesítés a évre áthúzódott. 12. Könyvtár belsőépítészeti kivitelezése A könyvtár belsőépítészeti kialakítása év végén megvalósult, a pénzügyi teljesítés a évre húzódott át. Az éves garanciális bejárás novemberben megtörtént, a észlelt hibákat a vállalkozó javította. 13. Intézmények energetikai vizsgálata Az intézmények energetikai vizsgálatát abból a célból készíttettük, hogy KEOP pályázatokon való részvétel esetén már előre lássuk az adott intézmény, fejlesztési, energia megtakarítási lehetőségeit. 14. Integrált oktatás pályázat Pályázati felhívás megjelenésére vártunk, mely az oktatási épületek felújítását, átalakítását, fejlesztését támogatta volna. Terveink között szerepelt a Terem mozi ilyen jellegű hasznosítása is, ezért a meglévő engedélyezési terveket a pályázat várható kiírásához módosíttattuk. Sajnálatos módon a pályázat felhívás nem jelent meg. 15. Kompetencia (informatika alapinfrastruktúra fejlesztése ) A pályázat során az iskolák számára interaktív táblákat szereztük be a helyszíni ellenőrzés alkalmával a projektzáró emlékeztető plakátokat adminisztrációs hiba miatt javítani kellett. 16. Siófok, Vitorlás utca Bethlen utca felújításának kivitelezői jótállása A siófoki Vitorlás utca Bethlen utca és környékének felújítási munkái még évben megtörténtek. A vállalkozóval kötött szerződés szerint a 3 éves garanciális időszakra visszatartott pénzösszeg kifizetése vált esedékessé évben. II. Pályázott beruházások 1. Siófok új teherenetsítő út létesítése KÖZOP A déli tehermentesítő út Kele utca és 65. ös út körforgalom közötti szakaszának előkészítési munkáira, illetve megépítésére adtunk be pályázatot. A támogató szervezettől az előkészítési munkákra

15 15 vonatkozóan közbeszerzés lebonyolítása, projektmenedzser, RMT készítése pozitív döntés született. A részletes megvalósíthatósági tanulányterv megírására kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként szerződéskötésre októberében került sor. Az előirányzatból felhasznált összeget a közbeszerzési tanácsadó és a projektmenedszer részszámláinak kifizetésére fordítottuk. 2. Déli tehermentesítő egyéb költségei A déli tehermentesítő út Kele utca és 65. ös út körforgalom közötti szakaszának építési engedélyezési eljárása folyamatban van. A közlekedési hatóság az engedélyt csak abban az esetben adja ki, ha a meglévő körforgalom szimulációs vizsgálatát elkészítetjük időközben a szimulációs vizsgálat elkészült, a hatőság elfogadta. Az előirányzatból megmaradt összeget költségátcsoportosítással más, előre nem kalkulált, év közben felmerült kiadásra fordítottuk. 3. Tulajdonviszonyok rendezése a déli tehermentesítőnél A déli tehermentesítő út Kele utca és 65. ös út körforgalom közötti szakaszának megvalósítása során mind az út mind a híd idegen területeket érint. Ezeket a területeket vagy megvásárolni, vagy bérleti szerződés keretében - pl Sió csatorna mederhasználata vízvezeték kiváltása miatt - igénybe kell venni. Ezek a költségek a évre áthúzódnak. 4. Déli tehermentesítő tervezési díj A déli tehermentesítő út Kele utca és 65. ös út körforgalom közötti szakaszának építési engedélyezési és kiviteli terveit megrendeltük. ( Az engedélyezési eljárás folyatban van. ) Az előirányzatból felhasznált összeg a tervezési díj I. részszámláját fedezi. 5. Közvilágítás korszerűsítése KEOP 5.3.0/A/ Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretein belül pályázatot nyújtottunk be a város közvilágítás korszerűsítésének támogatására. A pályázat sikeresen lezajlott, az Önkormányzat támogatásban részesül a támogatói szerződés aláírásra került. A beruházás lebonyolításához közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezés novemberben megkezdődött. Az előirányzatból felhasznált összeg a kivitelezés I. részszámláját, a nyilvánosság biztosításával megbízott cég I. részszámláját, valamint a projektmenedszeri feladatok ellátását végző cég részszámláit fedezte. A további kifizetések a évre áthúzódtak. 6. Közvilágítás egyéb költségek A fenti pályázat során a felmerülő költségek mindegyikét pénzügyileg a pályázat nem vagy csak részben támogatja ezek fedezetét az önkormányzatnak önerőből szükséges biztosítani. 7. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek reonstrukciója DDOP-5.1.5B A Déli városrész csapadékvíz elvezetésének kapacitás bővítésére pályázatot nyújtottunk be. A páylázat mind szakmailag, mind formailag elfogadásra került, azonban a magas részvételi arány miatt csak tartaléklistásként reménykedhettünk támogatásban. A tartaléklistára kerülést ugyan megfellebbeztük, de elutasította a támogató szervezet. 8. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek reonstrukciója egyéb költségek A fenti pályázat során a felmerülő költségek mindegyikét pénzügyileg a pályázat nem vagy csak részben támogatja ezek fedezetét az önkormányzatnak önerőből szükséges biztosítani fentiek miatt nem került felhasználásra a költségevetésbe szerepeltetett előirányzat.

16 16 9. Vilma majori árok kapacitás bővítése DDOP-5.1.5/B A Vilma majori árok csapadékvíz elvezetésének kapacitás bővítésé pályázati támogatásból valósult meg. A kivitelezés április végén befejeződött, a támogatási összeg pénzügyi elszámolása megtörtént, a támogatási összeget megkaptuk. Az eredetileg előirányzott összeg nem fedezte a projekt összes kiadását a különbözetet a Vilma majori árok kapacitás bővítése egyéb költségek összegének részben átcsoportosításával tudtuk fedezni. 10. Vilma majori árok kapacitás bővítése egyéb költségek A fenti pályázat során a felmerülő költségek mindegyikét pénzügyileg a pályázat nem vagy csak részben támogatja ezek fedezetét az önkormányzatnak önerőből szükséges biztosítani. Az eredetileg feltüntetett előirányzati összeg egy részét a fent leírt módon használtuk fel, a maradék összeget, más, előre nem kalkulált, év közben felmerült kiadásra fordítottuk. 11. Hajléktalan szálló bővítése A siófoki hajlaktalan szálló bővítésére és felújítására pályázatot nyújtottunk be támogatói döntésre várunk. A évben felhasznált összeg az építési enegdélyezési eljáráshoz szükséges különböző hatósági szolgáltatási díjakat és a tervezési díjat foglalja magában. 12. Óvodafejlesztés a SIOK intézményeiben - TÁMOP /2 A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretein belül TÁMOP /2 kódszámmal lehetőség nyílik pályázat benyújtására. A pályázat célja, hogy az óvoda a támogatás segítségével optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára, személyiségük kibontakoztatásához támogatói döntésre várunk. Az eddig felmerült költség a pályázaírói díjat tartalmazza. 13. Közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházás A Dél Dunántúli Operatív Program keretein belül Közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása elnevezéssel, DDOP-5.1.2/B-11 számmal pályázati lehetőség nyílt a közösségi közlekedés színvonalának javítására. Siófok Város Önkormányzata a Balatoni fejlesztési Tanács koordinálása mellett több Balaton parti településsel, a MÁV Zrt. és a BAHART Zrt. vel együtt nyújtott be pályázatot, melyben akadálymentes buszöblök kiépítésére, felújítására, buszvárók telepítésére, cseréjére, valamint információs táblák kihelyezésére vállalkozott. A pályázat támogatásba részesül, a támogatói szerződés előkészítése folyamatban van. Az aláírást követően kezdődik a kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése, majd várhatóan szeptemberben a kivitelezés. Az előirányzatból felhasznált összeg a tervezési díjat és az enegdélyezési eljáráshoz szükséges különböző hatósági szolgáltatási díjakat foglalja magában. III. Egyéb beruházások 1. Siófok 6587 hrsz. ( Ofotért ) épület bontása Az épület bontására a Balaton part Kft vel kötöttünk szerződést. A bontási munkák megkezdéséhez csak a szomszédos épület új gázellátásának kiváltásának elkészítése után lehet hozzáfogni, mivel az Ofotért épületéről kapta az energiát. Az kiváltást csak évben vállalta az E- ON, így a bontási munkák is csúsztak.

17 17 2. Térfigyelő kamerák telepítése a Fő téren A Fő téren valamint a hivatal épületének külső kamerázására pályázatot nyújtottunk be, mely támogatásba részesült. A támogatási szerződés aláírása után a támogatási összeget a támogató szervezet részükre átutalta. A kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás előkészítését megkezdtük. A projektet legkésőbb június 30 ig be kell fejezni. 3. Intézmények közműveinek leválasztása Azon intézmények, melyeknél a tulajdonosi viszonyok változtak, az egyes épületrészek közművel való ellátása és a fogyasztások független mérése érdekében a közműveket át kellett alakítani, és új mérőórákat almérőket kellett felszereltetni. 4. Illegális szemétlerakók bekamerázása A évben az illegális szemétlerakó helyek bekamerázása nem történt meg az erre szánt összegből költségátcsoportosítással más, előre nem kalkulált, év közben felmerült kiadásra fedeztünk. 5. Gimnázium energetikai szakvéleménye A gimnázium épületének energetikai felújítását 2009 ben KEOP pályázat kereten belül valósítottuk meg. Az első fenntartás jelentés készítése során azonban tapasztaltuk, hogy a kívánt és a pályázatban is vállalt megtakarítási adatokat nem tudjuk felmutatni. Új energetikai szakvélemény készítése vált szüksége, melyben a szakértő feltárta fenti probléma okait, és megoldás lehetőségeit. Jelenlegi fűtésszámlák adatai alapján intézkedésre nincs szükség. 6. Kőkereszt felújítása, áthelyezése A Tüske-féle Hálaadó kőkereszt áthelyezéséről és felújításáról testületi döntés született - a szobrot a vállalkozó felújította, kihelyezése még november 1. előtt megtörtént. 7. Kerékpárút fejlesztése KÖZOP A Siófok Ságvár között tervezett kerékpárutat támogatási összegből szeretnénk megvalósítani. A már korábban elkészült terveket módosítani kellett, ugyanis az idők folyamán a kerékpárutakra vonatozó szabványok megváltoztak. A tervek engedélyeztetési eljárása lezajlott, a szükséges területszerzési eljárások folyamatban vannak. Pályázati felhívás megjelenésére számítunk. A felhasznált összeg a tervezési díjat és az engedélyeztetéshez szükséges szakhatósági szolgáltatási díjakat foglalja magában. 8. Foglalkoztató szoba kialakítása Széchenyi óvoda A SIOK óvoda tagintézmény egységei közül néhányban jelentősen több gyerek jelentkezett, mint a kiscsoportba felvehető gyereke száma. Megvizsgálva a lehetőségeket arra a megállapításra jutottunk, hogy a Széchenyi utcai óvoda kihasználatlan melegítő konyhaként üzemelő részét át lehet alakítani csoportszobává a szükséges szociális helyiségekkel együtt. A kivitelezési munkák az óvoda nyári szünete alatt megtörténtek, a szükséges eszközöket is leszállították. 9. Béke Jóságos Angyala szobor talapzatának bevésése és festése A Béke jóságos angyala nevű szobor a béke, a barátság és az egyetértés nemzetközi szimbólumaként a Jótett Világa Jótékonysági Szervezet Nemzetközi Szövetségének, a Kultúra és Művészet Nemzetközi Akadémiájának valamint az Orosz Nyelvű Írók Nemzetközi Föderációjának közös ajándékaként került Siófokra. Az önkormányzat a szobor felállításnak költségei közül a talapzat 4 oldalán található emléktábla elhelyezésének és gravíroztatásának költségeit vállalta magára.

18 Sió utca Sorház utca csomópont, parkoló építés A Sió utca Sorház utcai csomópont és parkoló építési engedélyének érvényességi ideje lejárt a meghosszabbítása szükséges. Költségként a tervezői felülvizsgálatai valamint az engedélyezési eljárás szolgáltatási díja merült fel. 11. Optikai kábel kiépítése Az új rendészeti iroda Kálmán Imre sétány 4. szám alatt kialakítása lehetővé tette, hogy a város kameráinak képét egy diszpécserszoba kialakításával egy helyen, összegyűjtve figyelni lehessen. A Víztornyon korábban elhelyezett kamerák képeit is figyelik ehhez egy optikai kábel kiépítése vált szükségessé a két épület között. A pénzügyi teljesítés a évre áthúzódott. 12. Fő tér elektromos akna javítása A Fő téren lévő elektromos aknák közül az egyik elromlott javítása vált szükségessé. 13. Mártírok útja 5 - vízikresítés A Mártírok útja 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület ellátása a szomszédos ingatlanról történt közös vízmérő órával. Ez folyamatos problémát jelentett a közműdíjak fizetése alkalmával, ezért a vízmérőóra ikresítése mellett döntöttünk. Így a két ingatlan vízfogyasztása korrekt módon nyomon követhető. 14. Fő tér 5. önkormányzati lakások fűtésleválasztása A Fő tér 5. szám alatti társasházban 3 db önkormányzati lakás található, melyek a fűtése a társasház közös, elavult fűtési rendszeréről történt. Hosszú távon költséghatékonyabbnak bizonyult a lakások leválasztása, és önálló fűtési rendszer kiépítése. A pénzügyi teljesítés a évre áthúzódott. 15. Jubileumi tér Galamb köz kerékpár út kerékpárút tervezése A Jubileumi tér és a Galambköz közötti kerékpárút építési engedélyének érvényessége lejár. Az építési engedély meghosszabbítása azonban már nem volt lehetséges a MÁV tervezett vasútvonal kétpályásítása miatt. Az eredeti tervező a terveket módosította a fentiek figyelembe vételével az engedélyezés folyamatban van. A évben felhasznált összeg az engedélyezési eljáráshoz szükséges szakhatósági díjat fedezte. A további felmerült költség kifizetése évre húzódik. 16. Riasztó és kamerarendszer telepítése a hivatal épületében A hivatal épületét a belső folyosókat, közlekedőket, külső homlokzatot - biztonságtechnikai okokból kamerákkal látták el, riasztókat szereltek fel és bővítették a beléptető rendszert. IV. Tervezés feladatok 1. Ringló utca járdatervezése A Foki-hegyi városrészen a Bláthy O. utcától délre lévő terület egyre jobban beépül. Az itt lakók kérték, hogy az iskola és a közelben lévő bevásárló központ könnyebb és biztonságosabb megközelíthetősége érdekében a Ringló utcába járdát készítsünk. A járda tervezés költségeit az Önkormányzat, a kivitelezés költségeit helyi vállalkozó viselte. V. Áthúzódó felújítások 1. Aluljáró lépcsőinek felújítása A Március 15. tér aluljárójának a lépcsőfokai elfagytak, balesetveszélyes állapotban voltak.

19 19 A kivitelező év végén a felújítási munkákat elvégezte, a pénzügyi teljesítés azonban évre húzódott. 2. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a Víztoronyban DDOP-2.1.1/D A Víztorony felújítási munkáival kapcsolatos pályázati költségek egy része áthúzódott év elejére. Nem tervezett költségként merült fel a februári hideg időben az épület egyes gépészet berendezéseinek, vezetékeinek elfagyása. A szükséges javítási munkákra a fedezetet költségátcsoportosítással biztosítottuk. Időközben a pályázat pénzügyi elszámolása lezárult, a támogatási összeget megkaptuk. Az épület kivitelezőjével az éves garanciális bejárásra októberében került sor. 3. Thanhoffer villa felújítása A Thanhoffer villa felújítását a Balaton parti Kft. végezte, a kiviteli munkák ellenőrzéséhez az Önkormányzat biztosítja a műszaki ellenőröket. A munkálatok a terveknek megfelelően haladtak az I. ütem befejezését a kivitelező novemberében készre jelentette, a műszaki átadás- átvétel megtörtént. VI. Intézményi felújítás 1. Beszédes J. Általános Iskola tornacsarnokának parkettaburkolata A Siófok, Szépvölgyi u. 2. szám alatti Beszédes József Általános Iskola és Speciális Tagozat tornacsarnokában a parketta az évek során megkopott, a burkolat minősége már nem volt megfelelő, néhol töredezett, emiatt balesetveszélyt jelentett és egy esetben már okozott is sérülést. Felújítását elvégeztük. 2. Iskolák, óvodák felújítása A SIOK vezetője jelezte, hogy több telephelyén nagyon időszerű lenne az épületek festése nyílászáró cseréje, javítása és egyéb karbantartási munka elvégzése. Több árajánlat bekérése után a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval a javítási, karbantartási munkákat elvégeztettük. VII. Egyéb felújítási feladatok 1. Rendelőintézet hibáinak javítása Az ANTSZ levélben szólította fel az Önkormányzatot, mint tulajdonost a Rendelőintézet hibáinak javítására. A javításokat elvégeztettük. 2. Sió parti kerékpárút helyreállítása A Sió parti kerékpárút javítását csak azután tudjuk elvégezni, miután a DRV Zrt. a tulajdonában és kezelésében lévő leszakadt támfalat helyreállítja. Miután ez a évben sem történt meg, így az előirányzat nem került felhasználásra. 3. Önkormányzati lakások folyamatos felújítása Az önkormányzati lakásokat a bérlők sajnálatos módon lelakott állapotban hagyják el. Ez ilyen lakások folyamatos felújítása szükséges, hogy a követező lakó az ingatlant használni tudja évben felújításra került a Kandó u. 9. szám alatti, a Mártírok útja 5. szám alatti valamint a Tanácsház u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás. 4. Batthyány u. 1. fűtéskorszerűsítésének tervezési és kivitelezési munkái A Battyhány u. 1. szám alatt található, Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. által használt épületben a meglevő gázkazán minden évben meghibásodott, az egész fűtési rendszer elavult, a radiátorok nem

20 20 rendelkeztek szabályozó szelepekkel, termofejekkel, így fűtés a kelleténél nagyobb költséget emésztett fel. A fűtési rendszer korszerűsítése után a költségek csökkenése várható. A pénzügyi teljesítés a évre áthúzódott. 5. Kálmán Imre sétány 4. felújítási munkák A Kálmán Imre sétány 4. szám alatt alakítottuk ki az új városrendészeti irodát. Mivel korábban a helyiséget gyermekkönyvtárként, majd üzletként használták, így az új igényeknek megfelelően a helyiségek felújítása, az elektromos rendszer átépítése, informatikai kábelek beépítése vált szükségessé. Adósságszolgálat Adósságszolgálatra: hitel, kötvénytörlesztésre és ezek kamatára évben e Ft-ot irányoztunk elő, ezzel szemben a tényleges teljesítés e Ft lett. A kötvény kamat fizetés változó kamatláb alapján történik, meghatározó ennek számítása során a 3 hónapos EURIBOR referencia kamatláb alakulása, amely 2012-ben úgy alakult, hogy a tervezett előirányzatot 6,8 %-al túlléptük. Az adósságszolgálatot saját bevételeinkből teljesíteni tudtuk, így a visszafizetés vonatkozásában megfelelünk Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény előírásainak is. Az önkormányzatra háruló feladatok és az elnyert fejlesztési támogatások kiutalásának elhúzódása következtében már a költségvetés készítésekor számítani lehetett arra, hogy az előző évekhez viszonyítva többször és nagyobb mértékben kell igénybe venni likviditási hitelkeretünket. Esedékes fizetési kötelezettségeinket a realizált bevételek és az igénybe vehető likvid hitelkeret segítségével teljesíteni tudtuk. II. Polgármesteri Hivatal elfogadott e Ft-os előirányzatából e Ft került felhasználásra, amely a tervezett előirányzat 86,8 %-a. Kiadásai között elsősorban a Polgármesteri Hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési kiadások jelennek meg. A jóváhagyott működési kiadási előirányzata e Ft összegű, amelyből e Ft összegű felhasználás történt. A tervezésnél a személyi jellegű kiadások, valamint a munkaadót terhelő járulékok a költségvetésben engedélyezett létszámkeretnek megfelelően kerültek számbavételre. Felhasználásuk is megfelel az elvárható takarékos gazdálkodás követelményeinek, teljesítésük 86,5 % és 83,2 %. A dologi kiadások felhasználása is jól alakult, 79,3 % teljesítést mutat. A hivatalnál az igazgatási kiadások és a Közterület Felügyelet kiadásai jelentik a nagyobb tételeket, de ezen feladatok miatt felmerült költségek terén is sikerült megtakarítást elérni. Az igazgatási feladatokra történő éves felhasználás az előirányzat 86,1 %-a volt. A banköltség megosztásra került az önkormányzat és az intézmények között így a tervezetthez képest kedvezőbben alakult. A hulladék projekt korábbi Közgépes ÁFA visszaigénylését rendezni kellett, amely a hivatal különválása után az Önkormányzatot illeti meg, ezért a hivatalnál kiadásként jelentkezett. Az illetékbélyeg beszerzésre fordított kiadást fedezi, annak továbbadása után a bevételként is megjelenő összege. Siójut Község itt tervezett működési kiadása bevételként is megjelenik a feladatellátáshoz történő hozzájárulásként, illetve támogatásként. A fejlesztési kiadás e Ft összegben megvalósult, a beléptető rendszer I. emeleti bővítésével és egy takarítógép beszerzésével, amellyel egyébként élőmunka kiváltást is megvalósítottunk.

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. november 12. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 11.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 11. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő Siófok, 2012. december 11. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2012. decemberi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER E L Ő T E R J E S Z T É S

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 06. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/457/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 3.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója Tárgykört

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 23. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról 2. számú napirend a Képviselő testület 2013. szeptember 25 i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő testület! A 2013. évi helyi adó kivetések és

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatásról Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez Csorvás Város Polgármesterétől 5920. Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 258-016. Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez az önkormányzat 2016. évi első féléves gazdálkodásáról Tisztelt

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. december 06. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. május 12. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. szeptember 3-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. szeptember 3-i ülésére 210/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére 2. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról. Az előterjesztést készítette: Tengölics

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. III. negyedéves beszámolója Tárgykört rendező

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról sz. napirend a Képviselő-testület 2014. november 29-i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő-testület! Rábapatona Község Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról A 2012.

Részletesebben

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó.

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 2/162-6/2015. ELŐTERJESZTÉS Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.február 17-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2010. (.) rendelete a 2009.

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez Csorvás Város Polgármesterétől 5920. Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 258-016. Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez az önkormányzat 2016. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. szeptember 22. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 9. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 1. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. év első félévi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolok be.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 19-i ülésére BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám:./2013 Előkészítő: Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11. napjára összehívott ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról

Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 79. -a alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Önkormányzati támogatás változása eft Változások összesen: eft

ELŐTERJESZTÉS. Önkormányzati támogatás változása eft Változások összesen: eft BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2010 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 15-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek

Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek 1 Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek A 2016. első negyedévi befizetési határidőket követően Eger Megyei Jogú Város adóbevételi adatai továbbra is bizakodásra adhatnak okot.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló.

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Jegyzője Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Telefon 263-026. 9-109/2010. Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

A korábban megküldött intézményi táblázatokhoz és szöveges indokláshoz a mai napig javaslat nem érkezett.

A korábban megküldött intézményi táblázatokhoz és szöveges indokláshoz a mai napig javaslat nem érkezett. Tisztelt Képviselő-testület! A korábban megküldött intézményi táblázatokhoz és szöveges indokláshoz a mai napig javaslat nem érkezett. A korábban megküldött táblázatokat ismételten megküldöm, azokkal a

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére 8. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére 8. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 26-i ülésére 8. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2016. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését

Részletesebben

LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-970

LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-970 LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-970. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Letenye Város Képviselő-testületének 2013.szeptember 26-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 18-i ülésére. Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása V.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 18-i ülésére. Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása V. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2008 Előkészítő: Répásy Ildikó/ ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben