ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS"

Átírás

1 ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer... 7 II.1.Az adók csoportosítása... 7 II.2. Legfontosabb központi adónemek... 9 II.2.1. Társasági adó és osztalékadó... 9 II.2.2. Az általános forgalmi adó II.2.3. Személyi jövedelemadó II.2.4. Cégautóadó II.2.5. Szociális hozzájárulási adó II.2.6. Egyszerűsített vállalkozói adó II.2.7. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás II.3. Helyi adók II.4. Egyéb adók és adójellegű kötelezettségek II.4.1. Öko-adók II.4.2. Bányajáradék II.4.3. Egyéb fizetési kötelezettségek II.4.4. Szakképzési hozzájárulás II.4.5. Rehabilitációs hozzájárulás II.4.6. Munkaerő-piaci járulékok II.4.7. A 98 százalékos különadó II.4.8. Ágazati Különadók II.4.9. A pénzügyi szervezetek különadója II.5. Adóhatóság II.6. Adókötelezettség- az adózás rendje III. Elektronikus bevallás III.1. Ügyfélkapu, regisztráció III.2. Elektronikus bevallás készítés IV. Illeték IV.1. Illeték fogalma, célja IV.2. Vagyonszerzési illeték IV.3. Eljárási illeték V. Bankválasztás szempont rendszere

3 I. Adórendszer-államháztartás Az állam - mint a gazdaság egyik szereplője - különböző funkciókkal, feladatokkal bír, ezeket vagy ellátja, vagy delegálja más szereplők felé, de ezek ellátásához a fedezetet minden körülmények között meg kell teremteni. E feladatok többnyire szolgáltatások formájában jelennek meg, melyeket az állam nyújt (alanyi, rászorultsági vagy egyéb jogon) az állampolgároknak. A szolgáltatás jellege változhat térben és időben, napjaink jellegzetes állami közszolgáltatásai (a teljesség igénye nélkül) a közegészségügy, közoktatás, igazságszolgáltatás, közösségi közlekedés, környezetvédelem, árvíz- vagy katasztrófavédelem területe, míg régebben a területvédelem, a közösség biztonsága volt az elsődleges feladat. A mai állam adózás szempontjából is lényeges felépítésének és pénzügyi működésének elvi alapját az államháztartás rendszere jelenti. Az államháztartás felépítése: Szentkirályi A..: Vállalkozási ismeretek (BGYPTF SZKI, iskolai belső jegyzet, 2003.) 3

4 I.1. A mai magyar adórendszer A magyarországi adórendszer központi és helyi alrendszere tagozódik. A központi költségvetés bevételének több mint 80%-át az adó- és adójellegű befizetések alkotják. A mai magyar adórendszerünkben az ún. főadók erős koncentrációja jellemző. A négy főadó (általános forgalmi adó, jövedéki adó, személyi jövedelemadó és a társasági adó) a központi költségvetés összes bevételének több mint háromnegyedét adja. A legnagyobb súllyal a közvetett adók (fogyasztáshoz kapcsolt adók) szerepelnek és ezen belül is a legjelentősebb bevételi forrás az általános forgalmi adó (áfa), ami egymaga több mint 20%-os részarányt tesz ki a költségvetési bevételen belül. I.2. Adó fogalma, célja, funkciói Az adó olyan egyszeri, vagy folyamatos (ismétlődő) pénzügyi kötelezettség, amelyet az állam, vagy más közjogi testület (pl.: önkormányzat) közfeladatok ellátásához 4

5 szükséges bevétel szerzése céljából törvényben állapít meg és általában külön eseti ellenszolgáltatás nélkül követelhet mindenkitől, akire a közteherviselésről szóló törvényben rögzített feltételek érvényesek. Megjelenése az államiság jelképe, a közszolgáltatások fenntartásért fizetett ellenszolgáltatás vagy az állam és az állampolgárok közti konszenzus alapján fizetett összeg, annyi, amennyit még az állampolgárok hajlandóak a közös célokért áldozni. Az adóknak három gazdasági feladata van: biztosítaniuk kell az állami (önkormányzati) kiadások fedezetének, ezáltal az államháztartás egyensúlyának és az állami rendszerek működésének fenntartását az adókat és adókedvezményeket az állam (önkormányzat) a piaci szereplők magatartásának befolyásolására is használhatja, ha társadalmi vagy állami igény mutatkozik egyes viselkedésformák szankcionálására (például alkoholfogyasztás), akkor megoldás lehet az ehhez kapcsolódó adók mértékének jelentős megemelése (az adókedvezmény ezzel ellentétes, ösztönző hatás kifejtésére használható) az állam egyik legfontosabb feladata a jövedelmek újraelosztása - az adók ebben éppen olyan fontos szerepet játszanak, mint a rendszer másik oldalán a szociális juttatások (transzferek). Adóztatás célja: a közteherviselés terheihez forrás biztosítása. Minden állampolgár, minden gazdasági szervezet jövedelmével arányosan járuljon hozzá a közterhek finanszírozásához. Adóalany: aki az adóterheket viseli, akire (amire) az adókötelezettség vonatkozik (magánszemély vagy gazdasági szervezet). Adó tárgya: amire az adót kivetik. (Például: jövedelem, vagyontárgy, természetbeni juttatás.) Az adóztatásnál érvényesítendő alapelvek Alkotmányos alapelvek: 5

6 - általánosság - egyenlőség - arányosság - kényszerelv. Adózási elvek - teljesítményelv - igazságosság elve - áldozatelve - hatékonysági elv - fogyasztási elv - haszonelv. Adózási eljárási elvek - legalitás (törvénynek megfelelő magatartás) - törvényesség és eredményesség együttes érvényesítése - az adóztatás egységessége - méltányos eljárás elve - megkülönböztetés tilalma - mérlegelés elve, ide tartozik az adózó tájékoztatáshoz való joga az adózó jóhiszemű joggyakorlásának és együttműködésének kötelezettsége a szerződések tartalma szerinti minősítésének elve a piaci ártól való eltérés tilalma a rendeltetésszerű joggyakorlás. Az adórendszerrel szemben támasztott követelmények: a stabilitás, az egyszerűség, az igazságosság, a semlegesség és a konzisztencia. 6

7 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer II.1.Az adók csoportosítása Az adók csoportosítása adókulcs illetve mérték alapján lineáris: azonos mértékű kulcsot vetít a jövedelemre, vagyontárgyra progresszív: sávokra osztja az adóalapot, pl.: nagyobb jövedelemhez nagyobb adókulcs tartozik degresszív: az adóalap növekedésének mértéke nagyobb, mint a hozzá tartozó adó növekedésének mértéke (magasabb összeghez kisebb kulcs tartozik. Az adók csoportosítása az adóztatás joga szerint központi adók helyi adók. Az adók csoportosítása forma szerint közvetlen adó, mely függ a jövedelem, a vagyon nagyságától, és az adóalany nem háríthatja tovább (pl.: SZJA) közvetett adó: nem függ a jövedelem, vagyon nagyságától, tovább hárítható a gazdaságban (kivéve végső fogyasztó esetében az Áfa). Jogi alap szerinti felosztás: törvény, rendelet, nemzetközi egyezmény által szabályozott. Behajtás módja szerint: önadózás, levonás, kivetés, behajtással beszedett adó. Idő szerint lehet folyamatos, egyszeri (gazdasági év tekintetében) illetve alkalmai. Tárgy szerinti felosztás: jövedelmet (nyereség), vagyont, fogyasztást vagy értékesítést terhelő. Üzemgazdasági szempontok az adózás kapcsán eszközök adóztatása - eszköz beszerzése alapján (ingatlan, import) 7

8 - eszköz állomány nagysága alapján (vagyon, ingatlan, gépkocsi) - eszközhasználat alapján (munkaerő, föld) vállalkozás teljesítésének (működésének) adóztatása - általános (ÁFA) - különleges (fogyasztási adó) eredmény adóztatása - társasági adó (cég) - osztalékadó (tulajdonos) átruházás - nem visszterhes: ajándék, örökség, jóváírás (ingyenes) - visszterhes: adásvétel, barter. Adórendszer: egy államban (gazdaságban) hatályban lévő adójogszabályok rendezett összessége. A közbevételek fő formái: adók vámok: sajátos forgalmi adó jellegű kötelezettségek, termékimport esetén illetékek: az adóktól az különbözteti meg, hogy az egyén vagy szervezet, akkor kötelezhető illetékfizetetésre, ha valamilyen nem gazdasági jellegű ellenszolgáltatást vesz igénybe (eljárási illeték: pl. személyigazolvány, forgalmi engedély kiváltása, cseréje, vagyonszerzési, vagyonátruházási illeték: vagyonérték mobilizálásához kötődő vagyonadó) járulékok: az elkülönített alapok céladói: pl. TB. alapok forrásai, nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, EHO - egészségbiztosítási hozzájárulás, Szakképzési Alap forrása a szakképzési hozzájárulás, Központi Útalap forrása a gépjárműadó) 8

9 bírságok: egyrészt az államigazgatási jellegű kötelezettségek, korlátozások és tilalmak megsértésének szankciói, másrészt a fiskális jellegű közbevételek nem teljesítésének pénzügyi szankciói. II.2. Legfontosabb központi adónemek II.2.1. Társasági adó és osztalékadó (TAO) az évi LXXXI. törvény alapján A TAO verseny semleges, közvetlen adó. A TAO törvény hatálya alatt, adókötelezettség keletkezik, az adózó jövedelem-, és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenysége alapján. A törvény személyi hatálya kiterjed: belföldi illetőségű adóalanyok tekintetében korlátlan (teljes körű) adókötelezettség, amely egyaránt vonatkozik a belföldről és külföldről származó jövedelmekre, 9

10 a külföldi illetőségű adóalanyokra tekintetében korlátozott adókötelezettség, amely vonatkozik a belföldről származó, vagy nemzetközi szerződés, viszonosság alapján belföldön adózó jövedelmekre. Nem alanya a társasági adónak: A Magyar Nemzeti Bank, A büntetésvégrehajtási vállalatok, Tartalék Gazdálkodási Közhasznú Társaság, ÁPV Rt, felszámolás kezdő napjától a felszámolási eljárás alatt állók, jogszabályban meghatározott közszolgálati műsorszolgáltatók A társasági adó jellemzői Rendszeres jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező tevékenység pozitív eredménye alapján fizetendő; Nem a költséget, hanem a nyereséget terheli; Közvetlen adó (nem hárítható tovább); 10

11 Versenysemleges (lásd: tulajdon, gazdálkodási forma, vállalkozási méret, tevékenységi jelleg); Adóztatási mód: önadózással működik; Jellemzően az adóköteles jövedelem százalékában meghatározott lineáris adó (egy, vagy többkulcsos); Szabályozástól függően adókedvezmény igénybevehető (beruházás, foglalkoztatás, KKV ösztönzés) A törvény területi hatálya: A Magyar Köztársaság államterülete. Az adó alapja: kettős könyvvitelt vezető adóalanyok esetén a - növelő és csökkentő tételekkel módosított - adózás előtti eredmény egyszeres könyvvitelt vezetőknél a módosított nettó árbevétel. Legfontosabb adóalap-módosító tételek. Csökkentő tételek: elhatárolt veszteség: a korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb a felhasználása nélkül számított adóévi adóalap 50 százalékáig számolható el az adózás előtti eredmény csökkentéseként. képzett céltartalék felhasználása terven felüli értékcsökkenés visszaírt összege, és adótörvény szerinti értékcsökkenés kapott osztalék szakmunkásképzés regisztrált munkanélküli foglalkoztatása legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű foglalkoztatása adott támogatás, adomány adóévi beruházás értéke (Kkv. szektor). 11

12 Növelő tételek: képzett céltartalék adózás előtti eredmény terhére elszámolt értékcsökkenés nem a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségek, ráfordítások bírságok, büntetések (ráfordításként elszámolt), rendbírság. A társasági adó mértéke: január 1.-jétől 500 millió forint bevételig 10%, e felett 19%. (2012-ben is ez a mérték érvényes) A TAO törvény hatálya alatt a számított adót csökkentő kedvezmények: beruházási kedvezmény fejlesztési kedvezmény térségi, és egyéb kedvezmény mikro-, kis-, és középvállalkozások kedvezménye. Osztalékadó: január 1-jétől külföldi illetőségű, nem természetes személynek kifizetett osztalék mentes az osztalékadó alól. (A belföldi illetőségű társaságnak juttatott osztalék után már korábban sem kellett forrásadót fizetni.) Osztalékfizetés esetén a kifizető felelőssége annak megállapítása, hogy az osztalék kedvezményezettje társaság vagy magánszemély. II.2.2. Az általános forgalmi adó (ÁFA), évi LXXVII. törvény Forgalomhoz kapcsolt adótípus: 12

13 Az ÁFA törvény hatálya Az Áfa törvény személyi hatálya kiterjed: az Áfa törvény hatálya alá bejelentkezett adóalanyokra az EVA adóalanyokra, ha azt az EVA törvény előírja EU jogharmonizáció miatt a csoportos adóalanyokra (kapcsolt vállalkozások adóalanyai). Adóalany: az a jogképes személy, vagy szervezet, aki/amely saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára, eredményére. 13

14 Alanyi adómentesség Az alanyi mentesség személyhez kötődő érték-határtól függűen választható mentességi forma: mezőgazdasági kistermelő meghatározott értékhatárig; egyéb esetekben törvény szerinti értékhatár, vagyis 5 millió Ft (az EU gyakorlatában max 10 ezer ); EVA esetében automatikus; (Az alanyi mentesség automatikusan megszűnik az értékhatár átlépésével) A törvény területi hatálya: a Magyar Köztársaság államterülete az EU tagállamai harmadik államok (export-import). A törvény tárgyi hatálya kiterjed: az adóalany általi belföldi ellenérték fejében történő termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra 14

15 a közösségi termék beszerzésre termékimportra speciális EVA adóalanyokra. Tárgyi adómentesség Az ÁFA esetében a tárgyi mentesség nem az adóalany személyéhez, hanem az általa végzett tevékenységhez kötődik. A tárgyi mentességnek alapvetően két formája van: kötelezően előírt tárgyi mentesség (ÁFA tv. 2. sz. mellékletében tételesen szabályozva), adóalany által választható tárgyi mentesség (pl.: eredeti szerzőnek minősülő tevékenység, könyvtári szolgáltatás) Az Áfa jellemzői: közvetett adó, mert az adó fizetője és az adóteher viselője elválik egymástól általános adó, mert az értékesítési láncolat minden pontján jelen van hozzáadott értéktípusú adó, mert a valódi adóteher a realizált új érték arányában keletkezik nettó típusú adó, mert a vertikum minden fázisában a befizetési kötelezettség együtt jár a visszaigénylési jogosultsággal (kivéve: a végső fogyasztót) fogyasztási típusú adó, mert az értékesítési láncolatban a végső fogyasztót terheli forgalmi típusú adó, mert az értékesítéshez kötött. Az adó alapja főszabály szerint: a teljesítésért járó ellenérték, vagy a szokásos piaci ár. Az adó mértéke: 15

16 Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja. a termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás teljesítésének napja, vagy a számla kibocsátás időpontja. Az ÁFA jogharmonizációja január 1-jén lépett hatályba a évi CXXII. számú Áfa törvény, amely mind szerkezetében mind szövegezésében igazodik a közösségi szintű áfa szabályozás januárja óta hatályos, közös hozzáadott értékadó rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvhez (az ún. HÉA irányelv). A több tízezer oldalas uniós joganyagokban számtalan irányelv és rendelet található az adózásról is. Harmonizáció csak az áfa törvényt illetően valósult meg, mivel az Áfa törvényre vonatkozóan van irányelv, és az adóhatóságok közötti együttműködési rendelet. A több évtizede folyó tárgyalások ellenére a személyi jövedelemadó és a társasági adó törvényt illetően irányelv elfogadására még nem került sor. Ezért valamennyi EU tagállamban ezek az adónemek jelentősen különböznek egymástól. II.2.3. Személyi jövedelemadó (SZJA) az évi CXVII. törvény alapján 16

17 A magánszemélyek jövedelmének adókötelezettségét a SZJA törvény szabályozza. A törvény személyi hatálya: a magánszemélyekre, az egyéni vállalkozókra, az őstermelőkre, és a családi gazdaságokra terjed ki. Területi hatálya: A Magyar Köztársaság terület. Tárgyi hatálya: az adóévi jövedelem: vállalkozói jövedelem egyén vállalkozó önfoglalkoztató alkalmazotti jövedelem tőkejövedelem ingatlanhasznosítás osztalék tőzsde egyéb jövedelmek (nyeremény, természetbeni juttatások) Alanyai: magánszemélyek A SZJA általános jellemzői 2012: az adóévi összes jövedelem után a magánszemély fizeti naptári évenként fizetendő, adóelőleg fizetési kötelezettséggel egyetemben személyi jellegű, annak kell fizetnie, aki adóköteles jövedelmet realizál általános adó: a belföldről és külföldről származó jövedelem egyaránt adóköteles (kivéve: a kettős adózást kizáró egyezmény esete). az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket Ft/hó felett 27% adóalap kiegészítés terheli, (ez alatt nem), így az adóalap 202eFt felett sávosan progresszív, a tényleges adóterhelés így 16% és 20.32%. Béren kívüli juttatások: adó a juttatás 1,19 szeresére 16% adó és 10 % eho, ezek: 17

18 érkezés munkahelyi (kizárólag munkahelyen, csak a munkáltató munkavállalói részére biztosított) Ft/hó Erzsébet utalvány: 5000Ft/hó, készétel vásárlása SZÉP kártya: szálláshely szolgáltatás évi 225 eft, vendéglátás évi 150eFt, szabadidő 75 eft/év Munkahelyi üdülés minimálbér/év Iskolakezdés minimálbér 30%-ka/év Helyi utazási bérlet Iskolarendszerű képzés minimálbér 2,5 szerese/év Önkéntes kölcsönös egészség és nyugdíjpénztár, önsegélyező pénztár a minimálbér 30 és 50%-ka havonta Egyes meghatározott juttatások: adó a juttatás 1,19 szeresére 16% adó és 27% eho (az esetlegesen megfizetett 10% eho levonható) Egyedi, vagy éves kereten felüli béren kívüli juttatás Reprezentáció, üzleti ajándék (keretösszeg, korlát nincs, viszont megszűnt a reprezentáció adómentessége, ezzel együtt a társasági adóban elismert költség), egyéb szervezeteknél maradt a régi szabályozás: 10% (bevétel vagy költség) és minimálbér 25%-ka üzleti ajándéknál Cégtelefon adóköteles része Ingyenesen, kedvezményesen juttatott termék, szolgáltatás Évente három alkalommal adott csekély értékű ajándék II.2.4. Cégautóadó Az adó havi mértéke a gépkocsi hajtómotorjának teljesítményétől (kw) és környezetvédelmi osztály-besorolásától függően a következőek szerint alakul: 18

19 II.2.5. Szociális hozzájárulási adó január 1-től a korábbi foglalkoztatói társadalombiztosítási járulékokat felváltotta a szociális hozzájárulási adó. A szociális hozzájárulási adó megfizetésére általános szabály szerint a kifizető kötelezett. Az adó mértéke 27%, amelyet havonta kell megállapítani és tárgyhónapot követő hó 12-ig megfizetni és bevallani. A szociális hozzájárulási adóból adókedvezmény vehető igénybe. Kormányrendelet szerinti elvárt béremelés megvalósulása esetén az adókedvezmény havi mértéke 2012-ben foglalkoztatottanként 21,5% 75 ezer forint kedvezményalapig, azt meghaladóan az e feletti kedvezményalap után 16%. II.2.6. Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) a évi XLIII. törvény alapján Az EVA január 1. óta új adónem a magyar adórendszerben. Több törvényt váltott ki: egyéni vállalkozónál: a vállalkozói SZJA adót, az osztalékadót, az átalányadót, a cégautó adót és az áfát gazdasági társaságoknál: a társasági adót, az osztalékadót, és az áfát. Az EVA adózás választásának feltételei: az előző két adóév árbevétele nem haladhatja meg a 30 millió forintot 19

20 a vállalkozásnak nincs köztartozása. Adóalap: a módosított nettó bevétel, vagy a módosított adózás előtti eredmény. Adómérték: a pozitív adóalap 37%-a. Az EVA adóalanyok nem tartoznak az áfa törvény hatálya alá (kivéve EU tv hatálya alá tartozó speciális adóalanyok), de a kiállított számláikban az áfát fel kell számítaniuk. II.2.7. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) a évi CXX. törvény alapján Az EKHO törvény hatálya kiterjed meghatározott tevékenységet munkaviszonyban, vagy vállalkozási, megbízási szerződés alapján folytató magánszemélyekre, és a magánszemélyekkel szerződéses kapcsolatban álló munkáltatókra, kifizetőkre. Az EKHO hatálya alá, azon magánszemélyek jelentkezhetnek be, akik a törvény által megadott FEOR számmal azonosított tevékenységeket végzik. (Például: író, újságíró, művész, fotós, operatőr, zeneszerző stb.) Bevételi határ nem lépheti túl az adóévi 25 millió forintot. Adóalap: a nettó bevétel. Adómérték: magánszemélyeknél: 15% nyugdíjas adóalany esetén: 11,1% kifizetőknél: 20 %+27% EHO. II.3. Helyi adók (Htv.) az évi C. törvény alapján Az önkormányzat képviselőtestülete illetékességi területén helyi adókat vethet ki, módosíthat, hatályon kívül helyezhet. Mentességet, kedvezményt adhat a helyi adók alól, a törvény keretei között. Az önkormányzat adó-megállapítási jogának korlátai: 20

21 egy vagyontárgyat egyetlen adó sújthat, adótöbbszörözés tilalma az adó mértékét nem állapíthatja meg a törvényi maximumnál magasabban a vagyon típusú adók körében az adó alapját egységesen kell meghatároznia az évközi adórendelet-módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit. A Htv. hatálya alatti adóalanyok: a magánszemély, a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a magánszemélyek személyi egyesülése. A törvény tárgyi hatálya az alábbi adótárgyakra terjedhet ki: ingatlan-, telek tulajdon vagyonértékű jog munkaerő foglalkoztatása nem állandó lakosként való tartózkodás. A Helyi adó törvény alapján az önkormányzat rendelettel az alábbi helyi adók bevezetésére jogosult: vagyontípusú adók - építményadó - telekadó 21

22 kommunális jellegű adó - magánszemélyek - vállalkozók - idegenforgalmi adó helyi iparűzési adó. A helyi adók megfizetési határideje az adóév március 15., és szeptember 15. II.4. Egyéb adók és adójellegű kötelezettségek II.4.1. Öko-adók Az öko-adó célja: a környezet érdekének védelme a környezetterhelés visszaszorítása a fenntartható fejlődés biztosítása. A környezetvédelmi szabályozás eszközei: jogi eszközök - normatív eszközök: engedélyezés, működés ellenőrzés (bírság), betiltás közgazdasági (piaci) eszközök: önkéntes megállapodás (magatartási kódex, irányelvek, önkéntes megállapodások), adók, forgalmazható jogok, piaci önkéntes szabályozás. Öko-adók rendszere Magyarországon: környezetvédelmi termékdíj (2011. évi LXXXV. számú törvény) környezetterhelési díj: levegőterhelés, vízterhelés, talajterhelés energiaadó: villamos energia, földgáz, szén. II.4.2. Bányajáradék Cél: állami részesedés a bányavállalkozás által kitermelt és a vállalkozás tulajdonába kerülő ásványi nyersanyag és geotermikus energia után. 22

23 A bányászat koncessziós tevékenység, az új területen történő kutatás megkezdését engedélyeztetni kell koncessziós pályázat alapján. Szigorú környezetvédelmi és rekultivációs előírások vannak. Járadékalap: a kitermelt nyersanyag értéke Mértéke: kőolaj, földgáz 30% nemesfém, ásványi anyagok 5% geotermikus energia 2% szilárd ásványi energiahordozó, mélyművelés esetén 0%. II.4.3. Egyéb fizetési kötelezettségek erdőgazdálkodási bírság, erdővédelmi bírság (1996. évi LIV. tv.) földvédelmi járulék, és bírság, talajvédelmi bírság (1994. évi LV. tv) halászatfejlesztési hozzájárulás, halvédelmi bírság (XLI. tv) vízkészlet-járulék (2002. évi LXII. Tv,,2003. évi CXVI: tv., évi CXXXV. tv.), vízvédelmi bírság, csatornabírság (220/2004. VII. 21 Kormány rendelet) betétbiztosítási járulék Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) (1996. évi. CXII. tv.) környezetvédelmi bírság (1995. évi LIII. tv.) vadvédelmi hozzájárulás és bírság (1996. évi LV. tv.). II.4.4. Szakképzési hozzájárulás évi LXXXVI. tv. Cél: a munkaerőpiac követelményeihez igazodó rugalmas, differenciált, a gazdaság dinamikus fejlődését segítő szakképzési rendszer fejlesztési forrásának biztosítása. (OKJ-s képzések, munkakör betöltéséhez szükséges képzések, Felsőoktatási tv. 23

24 szerinti gyakorlati képzések, orientációs képzések, gimnáziumi informatikai oktatás, iskolarendszeren kívüli oktatás támogatása.) Adóalanyok. TA adóalany egyéni vállalkozó EVA alany egyéni cég. Adóalap: a tárgyidőszaki szociális hozzájárulási adó alap, adó mértéke: 1,5%. Kötelezettség lerovásának lehetséges módjai (a módozatok megfelelő törvényi háttérrel támogatva keveredhetnek): szakközépiskolával kötött megállapodás útján, szakközépiskolával kötött tanulószerződés alapján, továbbá gyakorlatigényes felsőoktatási alapképzési szak keretében történő gyakorlati képzés szervezésével a felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján (2012. augusztus 31-ig), illetve hallgatóval kötött munkaszerződés alapján (2012. szeptember 1- től). A gyakorlati képzést szervezők normatíva alapján csökkenthetik bruttó szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket (2012-ben Ft/fő/év). adóhatóság szakképzési hozzájárulás beszedési számlára törtnő befizetés Adóbevallás: önadózással, éves adóbevallás keretében, az üzleti évet követő 5. hó utolsó napjáig. II.4.5. Rehabilitációs hozzájárulás évi IV. tv. Cél: a megváltozott munkaképességűek rehabilitációja. A célok megvalósítását az Állami Foglalkoztatási Szolgálat segíti. Szervei: A Foglalkoztatási Hivatal, Regionális Munkaügyi Központok, Regionális Képző Központok. 24

25 Adóalanyok a munkaadók, akiknél foglalkoztatottak létszáma nem haladhatja meg a 25 főt és az esetlegesen foglalkoztatott megváltozott munkaképességűek aránya kisebb, mint az átlagos statisztikai állományi létszám 5%-a, ezek a TA adóalanyok költségvetési szervek szociális foglalkoztatók. Adóalap: az átlagos statisztikai állományi létszám 5%-a, és a tényleges rehabilitációs foglalkoztatottak pozitív különbözete. Mértéke: Ft/fő/év. Adótétel számítása: a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám és a rehabilitációs hozzájárulás mértékének szorzata. Mentesség akkor érvényesíthető, ha az átlagos statisztikai állományi létszám kisebb, vagy egyenlő 20 fő, és ha a rehabilitált dolgozók aránya nagyobb, vagy egyenlő 5%. Adófizetés: önadózással, a munkaadó vallja be, fizeti meg az adóévet követő február 15-éig. Előlegfizetési kötelezettség negyedévente, a negyedévet követő 20-áig, a mindenkori tényadatok alapján kiszámított éves fizetési kötelezettség 25%-a. II.4.6. Munkaerő-piaci járulékok A munkaerőpiacot megillető munkaadói, munkavállalói és vállalkozói járulék (1991. évi IV. tv.) ével megszűnt. A munkaerő-piaci célok fedezetére január 1-től a munkaadóknak 1%, és a munkavállalóknak 1,5% munkaerő-piaci járulékot kell fizetni a Munkaerő-piaci Alapba. Innovációs járulék (2003. XC. törvény) Cél: a versenyképesség, a fenntartható fejlődés, és a K+F tevékenység finanszírozása. Az innovációs járulék a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapba kerül. Adóalanyok: 25

26 a belföldi székhelyű, számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságok. (Kivéve: a mikro-vagy kisvállalkozása, MNB, MNV Zrt., IM alá tartozó fogva tartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság vagy az alakulás évében a gazdasági társaságok elő-társasága, továbbá a közhasznú és a kiemelkedően közhasznú, non-profit gazdasági társaságok. Adóalap: a helyi adókról szóló törvény szerinti iparűzési adóalapja. Adómérték: 2006 óta 0,3%. Adóbehajtás módja, bevallással illetve önadózással, a tárgyévet követő május 31- éig. Adófizetés, előlegfizetés: negyedévente, tárgyhót követő 20-áig. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása: nyílt pályázati rendszer kiadásai (pályázaton kívüli támogatás a kiadási előirányzat 3%-áig) regionális innovációs célokra a kiadások 25%-a. Az Alap működési költsége maximum a tárgyévi kiadási előirányzat 4,5%-a lehet. Felügyeleti szerv: a mindenkori kutatás-fejlesztésért és a technológiai innovációért felelős miniszter (illetve államtitkár). II.4.7. A 98 százalékos különadó A szabályok december 30-ától hatályosak, január 1-jei visszamenőleges hatállyal. A különadó-fizetési kötelezettség a közszférában munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott magánszemélyekre terjed ki. Különadót annak a magánszemélynek kell fizetnie, aki közszférában munkavégzésre irányuló jogviszonyban (például munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban) foglalkoztatott, és e jogviszonya megszűnésével összefüggésben különadó-alapnak minősülő bevételt szerez. Nem vonatkozik e kötelezettség arra, akinek a jogviszonya megszűnését követő naptári naptól a TB nyugellátásról szóló törvényben 26

27 meghatározott saját jogú nyugellátást állapítanak meg. (2010./XC. törvény 9.. (1) bekezdés). A különadó alapja az említett jogviszonyok megszűnésével összefüggésben fizetett pénzbeli és nem pénzbeli juttatások 2 millió forintot meghaladó része az állami vezetők, polgármesterek, (fő) jegyzők, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői és felügyelő-bizottsági tagjai esetében titoktartási pénz, vagy hallgatási pénz (a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. Törvény 3. (6) bekezdés) állami vezetőknél a jubileumi jutalom 3,5 millió forintot meghaladó része más foglalkoztatottaknál. Nem képezi a különadó-alapját a jogviszony megszűnésének évében esedékes szabadság megváltása címén kifizetett bevétel a jogviszony megszűnésekor a magánszemélyt megillető jubileumi jutalom felmentési (felmondási) időnek a munkavégzési kötelezettséggel járó, részére kifizetendő munkabér, illetmény összege szerződéses katonák leszerelési segélye egyébként: különadó-alapba tartozó bevétel 2 millió forintot meg nem haladó része. A különadó mértéke: az adóalap 98%-a (a különadó-alap után további 27% EHO fizetési kötelezettség terheli a kifizetőt). Egyéb kötelezettségek: A különadót (kifizetéskor) a kifizetőnek kell levonnia, valamint az Art. szerinti, havi bevallásban bevallania és befizetnie. Ha a különadó levonását a kifizető elmulasztotta, azt a magánszemélynek kell megfizetnie a kifizetést követő hónap 12- ig. 27

28 A magánszemélynek a különadót a személyi jövedelemadó bevallásában elkülönítetten kell bevallania, de a különadó alapját képező összeg része az adózó összes jövedelmének. A kifizetők adatot szolgáltatnak az adóhatóságnak március 31-ig a különadó alapját képező kifizetésekről, magánszemélyenként és jogcímenként. II.4.8. Ágazati Különadók évi /XCIV. törvény Az Országgyűlés október 18-án törvényt fogadott el az egyes ágazatokat terhelő különadóról. A rendelkezések december 4-től hatályosak. Az adókötelezettség háromféle tevékenység vonatkozásában áll fenn: bolti kiskereskedelmi tevékenység távközlési tevékenység évi LXVII. törvény szerinti energiaellátók vállalkozási tevékenysége Az adó alanya az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (az adózás rendjéről szóló törvény szerinti egyéb szervezet, egyéni vállalkozó), aki (amely) az adóköteles tevékenységet végzi. Külföldi vállalkozó is lehet adóalany, de csak a Magyarországon kifejtett adóköteles tevékenysége erejéig. Az adó alapja: az adóköteles tevékenységből származó nettó árbevétel. Az adó mértéke: bolti kiskereskedelmi tevékenység esetén az - adóalap 500 millió forintot meg nem haladó része után 0% - adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 30 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,1% - adóalap 30 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,4% - adóalap 100 milliárd forintot meghaladó része után 2,5% 28

29 távközlési tevékenység esetén: - adóalap 100 millió forintot meg nem haladó része után 0% - adóalap 100 millió forintot meghaladó, de 500 millió forintot meg nem haladó része után 2,5% - adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 5 milliárd forintot meg nem haladó része után 4,5% - adóalap 5 milliárd forintot meghaladó része után 6,5% az energiaellátók vállalkozási tevékenysége esetén: az adóalap (a teljes nettó árbevétel) 1,05%-a. II.4.9. A pénzügyi szervezetek különadója Adóalanyok: a bankok, a szakosított hitelintézetek, a szövetkezeti hitelintézetek (takarék, és hitelszövetkezetek), a biztosítók, a pénzügyi vállalkozások, a befektetési vállalkozások, a tőzsde, az árutőzsdei szolgáltatók, a kockázati tőkealap-kezelők, a befektetési alap-kezelők. Adóalapok: hitelintézeteknél: a korrigált mérleg főösszeg biztosítóknál: a korrigált díj pénzügyi vállalkozásoknál: a kamateredmény befektetési vállalkozásoknál, tőzsdénél, árutőzsdei szolgáltatóknál, kockázati tőkealap-kezelőknél a korrigált nettó árbevétel befektetési alap-kezelőknél a nettó eszközérték és az általa kezelt pénztári és portfolió-vagyon összege. Az adó mértéke tevékenységenként eltérő. Bevallás, adófizetés: 2010-ben a különadót szeptember 30-ig kellett bevallani, és két egyenlő részletben megfizetni (szeptember 30-ig, és december 10-ig). 29

30 2011-ben a bevallás határideje március 10., és négy egyenlő részletben kellett megfizetni az aktuális negyedévet követő hó 10-ig. II.5. Adóhatóság január elsejével az APEH és a VPOP fúziójával létrejött a NAV, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az új kormányhivatal az állami adó- és vámhatósági feladatokat összevontan, közös szervezet keretein belül látja el. Struktúrája négy fő tevékenységi kör köré szerveződik: adóigazgatás vámigazgatás bűnügyi tevékenység, valamint a szakmai tevékenységet támogató informatika. Feladata az államot megillető bevételek teljes körű kontrollja és védelme az adó-, a vám- és a büntetőjog eszközeivel. A NAV jelenleg több mint munkatársat foglalkoztat Magyarországon, működése sokrétű. Ellátja például az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtásával kapcsolatos, illetve az egyéb kötelező befizetésekkel kapcsolatos, az állami adóhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, végzi a szerencsejátékszervezéssel kapcsolatos engedélyezési, nyilvántartási és a szerencsejátékügyekkel összefüggő szabálysértési hatósági feladatokat. A NAV végzi továbbá a munkáltatók és kifizetők által foglalkoztatott biztosítottak adatainak nyilvántartásával, továbbá az adatoknak az egészségbiztosítás biztosított nyilvántartása és a munkaügyi hatóságnak történő átadásával kapcsolatos feladatokat. Ellátja a csődeljárásban, felszámolási eljárásban, a végelszámolásban, a vagyonrendezési és adósságrendezési eljárásban a központi költségvetést megillető követelések tekintetében a hitelezői feladatokat, valamit a vámhatóság hatáskörébe tartozó követelések tekintetében a hitelezői képviseletet. 30

31 A végrehajtási eljárásban ellátja a végrehajtás foganatosítójaként a törvény által meghatározott feladatokat. Ellátja az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban a pénzellátással kapcsolatban számára meghatározott feladatokat. Ellátja a befolyt illetékbevételnek a központi költségvetést, illetve a fővárosi, megyei, megyei, megyei jogú városi önkormányzatokat megillető hányadának megállapításával kapcsolatos feladatokat, továbbá elvégzi az illetékek zárási összesítését és végzi az azzal kapcsolatos, a pénzügyminiszter részére teljesítendő adatszolgáltatást. A NAV lefolytatja a szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárást, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartást, végzi az eljárás díjának beszedését és visszatérítését. A NAV feladata az adó- és pénzforgalmi adatoknak, az ellenőrzések megállapításainak összegzése, feldolgozása és ezekről a kormányzati gazdaságpolitika kialakításában részt vevő állami szervek részére információk szolgáltatása. Összefoglalva: az adóhatóság adóztatással összefüggő feladata: a központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalapok javára teljesítendő kötelező befizetések, továbbá támogatások, visszatérítések megállapítása, beszedése, nyilvántartása, végrehajtása, kiutalása és ellenőrzése. II.6. Adókötelezettség- az adózás rendje évi XCII. törvény Az adózás rendjéről szóló törvény hatálya: 31

32 A törvényben meghatározott adókötelezettségek bejelentési, nyilatkozattételi, adómegállapítási, bevallási, adófizetési és adóelőleg fizetési, bizonylat kiállítási és - megőrzési, nyilvántartás-vezetési (könyvvezetési), adatszolgáltatási, adólevonási, adóbeszedési, pénzforgalmi számlanyitási Adókötelezettség tág fogalma, összetevői Bejelentési kötelezettség 32

33 Egyablakos rendszerben bejelentkezés: cégbíróság (cégek) okmányiroda (egyéni vállalkozók) Adóhatóságnál bejelentkezés: (az egyablakos rendszerben nem szereplő adózók pl. egyesületek, magánszemélyek) 2012-től adóregisztrációs eljárás (adószám kiadása előtti ellenőrzés ) Adó és adóelőleg megállapítási kötelezettség A leggyakoribb adóbeszedési mód Magyarországon: az önadózás, az adóalanynak saját magának, kell az adót megállapítani, kiszámítani, bevallani és befizetni. Sajátos eset: munkáltatói adóbevallás (ez is önbevallásnak minősül, mert a magánszemélynek nyilatkoznia kell, hogy csak a munkáltatótól származó jövedelme van!). 33

34 NAV által becsléssel megállapított adókötelezettség, ha a vállalkozó nem nyújt be adóbevallást. Kivetéses adóelőleg megállapítás: társasági-, iparűzési adó, import ÁFA adója esetén gyakorlat. Adóhatóság által készített bevallás: magánszemély nyilatkozik, hogy a hatóság készítse el az adóbevallását, ekkor a magánszemély nyilatkozik az esetleges kedvezményekről is. Adóbevallási kötelezettség Az adóigazgatási eljárási törvény megadja az adóbevallási és befizetési határidőket. - SZJA (magánszemélyek): tárgyévet követő május 20-ig - Egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó, EVA adóalany: a tárgyévet követő február 15-ig, - TAO (cégek, Bt, Kft, Rt stb.) APEH (NAV) és Cégbíróság felé, adóbevallás, mérleg, eredmény-kimutatás, beszámoló: tárgyévet követő május 31-ig. Bizonylatok kiállításának és megőrzésének a kötelezettsége - egyéni vállalkozók, cégek, magánszemélyek, ha valamely tevékenységre adószámot váltanak ki (pl. falusi turizmus) - bizonylatok: számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okmány, nyugta stb. - bizonylatokat 5 évig kell megőrizni, szigorú számadásúakat 10 évig (bevételi- kiadási bizonylatok, számlák). Nyilvántartási és könyvvezetési kötelezettség (az adószámmal rendelkezőknek) - bevételi nyilvántartás: szerződéses jogviszony, falusi vendéglátás, - EVA adóalany, ha költségeit diktált kulcs (az adóköteles bevétel 10%-a költséghányad) alapján számolja el az adóalany 34

35 - bevételi és költségnyilvántartás: ha az adóalany a tételes költségelszámolást választotta (számlák alapján) - pénztárkönyv: egyéni vállalkozó esetén, fő rovatai: (nem) adóköteles bevétel, áfa, bruttó bevétel, költség, áfa, bérköltség, járulékok, ráfordítások - kettős könyvvezetési kötelezettség: Kft, Rt stb. Nyilatkozattételi kötelezettség például vagyonnyilatkozat. Adatszolgáltatási kötelezettség bármely (adó)hatóságnak vagy a KSH felé. Az adózással kapcsolatos ellenőrzések típusai: 35

36 Az Adóhatósági ellenőrzés szakaszai 36

37 Jogkövetkezmények: 37

38 Ellenőrzési megállapítást, hatósági döntést követő jogorvoslati lehetőségek fellebbezés (II. fok), felügyeleti intézkedés iránti kérelem (törvénysértő döntés miatt NAV elnökéhez, a miniszterhez); bírósági kereset (Törvényszék) felülvizsgálati kérelem (Kúria) 38

39 III. Elektronikus bevallás III.1. Ügyfélkapu, regisztráció Az elmúlt években a hazai elektronikus kormányzati program, az e-kormányzat 2005 keretein belül megindult fejlesztések Magyarországon is lefektették az alapokat, megszületett az egységes állampolgári azonosítást nyújtó Ügyfélkapu, amely április 1-én kezdte meg működését és a alatt érhető el. Az ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói, a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri belépéssel, biztonságosan kapcsolatba léphessenek az elektronikus állami és közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel. Az ügyfélkapu szolgáltatásaival kapcsolatos érdeklődésekre a Kormányzati Ügyfél tájékoztató Központ munkatársai adnak felvilágosítást a 189-es helyi tarifával hívható központi kék számon, hang és SMS eléréssel, illetve a címen január 1-én megkezdték működésüket a kormányablakok. 29 ablak nyílt meg, a fővárosban, a megyeszékhelyeken, illetve a megyei jogú városokban. A nyitva tartás reggel 8 órától este 20 óráig. Cél az ügyintézés egyszerűsítése és 2013-ra az egyablakos ügyintézés. A kormányablakok fokozatosan átveszik az okmányirodák feladatait. 1. Az elektronikus úton intézhető adóügyek Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvényben meghatározott adózói körnek elektronikus úton kell adó- és járulékbevallási, valamint adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítenie. A kötelezett adózói körnek a havi adó- és járulékbevallásban - többek között - személyre lebontott adatok feltüntetésével kell az adóhatósághoz havonta elektronikusan bevallást tenni az adó- és társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemély részére teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról és egyéb adatokról. 39

40 Ezen túlmenően bármely adózónak lehetősége van adóügyeinek elektronikus intézésére az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. (XII. 29.) PM rendeletben meghatározottak szerint. Így az adózók a bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségen túlmenően a bejelentési és változás-bejelentési kötelezettségüket is teljesíthetik elektronikus úton. Elektronikus úton adóhatósági szolgáltatás keretében általános, nemleges, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás és illetőségigazolás kiadását, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételt lehet kezdeményezni. Az adózóknak lehetőségük van a személyi jövedelemadójuk 1 %-áról rendelkező nyilatkozatuk, valamint fizetési könnyítési kérelmük elektronikus úton történő előterjesztésére. Mindezek mellett minden adózónak lehetősége van saját adófolyószámlájának megtekintésére, valamint az általa bejelentett és az adóhatóság által nyilvántartott adatainak elektronikus úton történő megtekintésére és ezen adatok letöltésére. Mindezek teljesítése a Kormányzati Portálon (http://www.magyarorszag.hu/) elérhető Ügyfélkapun keresztül történik, amelynek igénybevételéhez szükséges eljárási lépéseket a következőkben ismertetjük. 2. Az Ügyfélkapuról Az Ügyfélkapu olyan belépési pont, amelyen keresztül egyedileg azonosított módon biztonságosan léphet kapcsolatba az elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó közigazgatási szervekkel és közintézményekkel. Személyes ügyfélkapu létrehozásához regisztráció szükséges. 3. Ügyfélkapu regisztráció A regisztrációt annak a magánszemélynek kell elvégeznie, aki a bevallásokat, adatszolgáltatásokat el fogja küldeni az adóhatósághoz, illetve aki az adóügyeket elektronikusan akarja intézni. Ez a személy lehet az adózó önmaga (adószámmal rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó), jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetében a képviseleti joggal rendelkező személy (pl.: egy kft. ügyvezetője), továbbá valamennyi adózó tekintetében annak állandó meghatalmazottja, megbízottja (pl.: könyvelő, adótanácsadó, stb.) is. 40

41 Ügyfélkapus regisztrációját az ország bármely okmányirodájában, valamint az Ügyfélközpontban (Budapest, VI. kerület, Andrássy út 55.) is elvégezheti. Amennyiben rendelkezik a megfelelő szintű elektronikus aláírással, úgy regisztrálhat az interneten is, nem kell okmányirodában megjelennie. Ügyfélkapu regisztrációra lehetősége van időpontot foglalni a Kormányzati Portálon (http://www.magyarorszag.hu/). Az időpontfoglalás nem kötelező, de ennek hiányában az ügyintézés ideje elhúzódhat. A magánszemélynek személyesen fel kell keresnie bármely okmányirodát, ahol személyazonosító okmányának bemutatását, egy Regisztrációs Adatlap kitöltését, valamint egy felhasználó név és egy létező cím megadását követően egyszer használatos aktiváló kódot kap. Az egyszer használható aktiváló kódot a megadott címre küldi el a rendszer, jellemzően azonnal, de maximum 24 órán belül. Fontos, hogy valós címet adjon meg, egyébként nem kapja meg a kódot! A felhasználói név szabadon választható, de amennyiben már foglalt, újat kell választani. A személyes ügyfélkapu határozott ideig érvényes (alapesetben 5 évig, de kérheti ennél kevesebb időre is), tehát nem kell minden adóbevallás előtt felkeresni az okmányirodát. Az érvényesség lejártakor a regisztráció során nyilvántartásba vett adatok automatikusan törlésre kerülnek. 4. Ügyfélkapu aktiválása A kapott azonosítóval és az ideiglenes, egyszer használatos kóddal az Ügyfélkapun (http://www.magyarorszag.hu/) a regisztrációt aktiválni kell. Az aktiválás során a felhasználói név és az aktiváló kód megadását követően jelszót kell választani. A jelszó kitalálásánál és begépelésénél számítson arra, hogy - a saját biztonsága érdekében - nem adhat meg bármilyen karaktert. Az új jelszót biztonsági okokból meg kell erősíteni. Az aktiváló kód 5 napig érvényes. Amennyiben nem sikerült a megadott időn belül a kóddal aktiválni, az Ügyfélkapu adminisztrációs felületén az elfelejtett jelszó menüpontban új, szintén 5 napig érvényes kódot kérhet. Fontos, hogy a felhasználó 41

42 nevet ne felejtse el, mert annak hiányában sem a kód aktiválását, sem új kód küldését nem kérheti, ebben az esetben ismételt okmányirodai regisztrálás szükséges. A későbbiekben az Ügyfélkapun történő belépéshez már csak választott felhasználói nevére és jelszavára lesz szüksége. Ezzel az azonosítóval az Ügyfélkapu bármely más szolgáltatását is igénybe veheti. 5. Adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel A havi adó- és járulékbevallás, illetőleg adatszolgáltatás benyújtására, s ennek következtében valamennyi adóbevallás és adatszolgáltatás elektronikus benyújtására kötelezett újonnan alakult (vagy átalakult) adózó az adószám megszerzését követő 8 napon belül köteles az okmányirodánál regisztráltatnia magát. Erről a tényről a regisztrációt követő 8 napon belül bejelentést kell tennie az állami adóhatóság által erre a célra rendszeresített, és kizárólag az APEH internetes honlapjáról letölthető T180 számú adatlapon. Amennyiben a magánszemély adózó saját maga regisztrációját jelenti be és adóbevallási, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét saját maga teljesíti, akkor a T180 számú adatlapot elektronikus úton is benyújthatja. Abban az esetben, ha az adózó állandó meghatalmazással, vagy megbízással rendelkező képviselője útján elektronikus úton teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, az állandó meghatalmazott, vagy megbízott a megbízást követő 8 napon belül köteles az adóhatósághoz papír alapon bejelenteni a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát a T180-as számú adatlapon. A bejelentés alapján az adóhatóság a képviselőt nyilvántartásba veszi. Az elektronikus adóbevallásra, illetőleg adatszolgáltatásra nem kötelezett, de az adóügyeinek elektronikus intézését önként választó adózó esetében adóhatósági bejelentésre és nyilvántartásba vételre csak abban az esetben van szükség, ha adóügyeit állandó képviselője útján akarja intézni (eseti képviseleti jogot az adóügyek elektronikus intézése során nem lehet adni). Ebben az esetben az adóhatósági bejelentést szintén a képviselőnek kell megtenni papír alapon a T180-as számú adatlapon. A kitöltött adatlapot postai úton, vagy személyesen az APEH Ügyfélszolgálatokon is be lehet nyújtani. 42

43 Ugyanezen a T180-as adatlapon tudja bejelenteni az állandó képviselővel rendelkező havi adó- és járulékbevallás, illetőleg adatszolgáltatás benyújtására kötelezett, illetve az adóügyeinek elektronikus intézését önként választó állandó képviselővel rendelkező adózó, illetve állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselője a képviseletben bekövetkezett változásokat is. Ebben az esetben az adatlapot elektronikus úton kell benyújtani. Az állandó meghatalmazás visszavonását az adózó illetve képviselője elektronikus úton vagy papír alapon, az erre a célra rendszeresített T182-es számú adatlapon jelentheti be. Az adóhatósági nyilvántartásba vétel célja, hogy kapcsolatot teremtsen az adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésére jogosult, okmányirodai regisztrációval rendelkező magánszemély és az általa képviselt adózó/adózók (pl. könyvelő és vállalkozó vagy magánszemély és magánszemély) között. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ügyfélkapun keresztül történő elektronikus ügyintézésre csak az illetékes APEH igazgatóságra érkezett és hibátlannak minősített adatlap beérkezését követően néhány nap múlva nyílik lehetőség. A nyilvántartásba vételről az adóhatóság írásos tájékoztatást küld ki. 6. Segítségkérés, tájékozódás INTERNETEN: regisztrációhoz kiemelten javasoljuk) honlapon az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal hivatalos oldalán az adóhatósági regisztrációs kötelezettséggel és az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatban (itt további információkat tudhat meg a T180 és T182 számú adatlapok letölthető kitöltési útmutatójából) TELEFONON: 43

44 a 189-es ingyenesen hívható kormányzati ZÖLD SZÁMON, az APEH központi tájékoztatási vonalán a es KÉK számon (az adóhatósági regisztrációs kötelezettséggel és az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatban) Ügyfélközpont: 06-(1) (okmányirodai Ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatban) III.2. Elektronikus bevallás készítés Elektronikus formában történő adóbevallásra az adózás rendjéről szóló, évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 31. (2) bekezdésében megjelölt munkáltatók, kifizetők (foglalkoztatók), főfoglalkozású egyéni vállalkozók kötelezettek. Rajtuk kívül a törvény által nem kötelezettek is választhatják az elektronikus adóbevallást. Az elektronikus adóbevallás során az adózó nem csak közvetlenül, az APEH ebev rendszerén intézheti bevallását. A Kormányzati Portál (www.magyarorszag.hu) honlapján elérhető, Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren keresztül (KR rendszer) is elküldheti az adóhatósághoz adó- és járulékbevallásait, adatszolgáltatásait. Az APEH informatikai rendszerében nyilvántartja a gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek, illetve az általuk felhatalmazott természetes személyek adatait. Az elektronikusan beérkező küldeményeket ezek felhasználásával, illetve egyéb információk alapján sokrétű ellenőrzésnek vetik alá. A hibás bevallásokról KR rendszeren keresztül hibajelzést küldenek az adózónak. A hibajelzés megküldésével egyúttal el is utasítják a bevallást. A helyesen kitöltött, időbélyeggel ellátott küldeményeket azonosító számmal látják el, érkezését a feladónak nyugtával igazolják vissza. Az elektronikus adóbevallás készítéséhez szükséges programok és anyagok a és a honlapokról tölthetőek le (nyomtatványkitöltő alkalmazás aktuális verziója, szükséges nyomtatványok, súgó). Az elektronikus úton elküldött bevallásokat a nyomtatványkitöltő programok kódolás után továbbítják, így adattartalmuk kizárólag az azt benyújtó adózó, illetve az azt fogadó és dekódoló APEH-illetékes számára lesz ismert. 44

45 Az elektronikus adóbevallás tehát négy lépésből áll: az Ügyfélkapun történő regisztráció és a szükséges programok, nyomtatványok letöltése és telepítése után a dokumentumok kitöltése következik. Végül az adózó a kitöltött, feladásra előkészített nyomtatványokat az Ügyfélkapun keresztül a Központi Rendszerbe küldi. Az elektronikus adóbevallások benyújtása mellett egyre többen veszik igénybe az adóhatóság által biztosított egyéb elektronikus szolgáltatásokat is. Az APEH elektronikus bevallási rendszere, az ebev képes a törzsadatok kezelésére, az adóhatóságnál nyilvántartott adatok és a bevallásban feltüntetett adatok összehasonlítására. Az adózó elektronikus úton kérhet adóigazolást, lekérdezheti folyószámláját, elektronikus árverésen is részt vehet. Az elektronikus úton benyújtott adóbevallás használata a pénz-, anyag- és időmegtakarításon túl a felhasználó részére további előnyöket nyújt. Az elektronikus bevallás előnye az azonnali visszajelzések rendszere is. Az adóbevallást elektronikusan benyújtó adózó elektronikus értesítést, visszajelzést kap arról, hogy az általa küldött dokumentum megérkezett, továbbá, hogy a rendszer azt elfogadta-e, vagy visszautasította. A hibás bevallás javítása egyszerű: az adóhivatal elektronikus értesítésének megérkezése után - arra hivatkozással - a teljes bevallást kell helyesen kitölteni, és ismételten, elektronikus formában benyújtani. Ezzel elkerülhető az adóhivatalnál a javítás céljából történő személyes megjelenés, hiszen a javítást a bevallás készítője saját számítógépén (akár otthon is) végezheti. A rendszer visszajelzést ad a hibátlan bevallás könyveléséről. További lehetőséget kínálnak az elektronikus bevallók számára, a rendszerben levő nyilvántartott adatok lekérdezésére. Az elektronikus bevallást benyújtó adózók lekérdezhetik az adóhatóságnál vezetett aktuális folyószámlájukat, illetve nyilvántartott törzsadataikat is. Az adózók által az előző években megismert és megszokott Abev kitöltő keretprogram mellett 2008-ban az APEH bevezette az Abevjava elnevezésű nyomtatványkitöltő programot is, mely jelenleg a magánszemélyek és a társasházak személyi jövedelemadó bevallásának kitöltését segíti. Lehetővé teszi emellett a személyi jövedelemadó 1-1 százalékának felhasználásáról szóló rendelkező 45

46 nyilatkozatok benyújtását is. Az új nyomtatványkitöltő előnye platformfüggetlensége. Az Abev programmal korábban kitöltött nyomtatványokat is kezelni tudja, a nyomtatványok kitöltése során pedig képes a nyomtatványok kitöltési útmutatóinak megjelenítésére úgy, hogy a kitöltendő sorra vonatkozó leírást megmutatja, illetve a kitöltési útmutatón belül. (A kitöltési útmutató példákkal is segíti az adózókat.) Az Abevjava a letöltött bevallásokat évenkénti bontásban rendszerezi az új nyomtatványkitöltő programban a könnyebb átláthatóság érdekében. 46

47 IV. Illeték IV.1. Illeték fogalma, célja Az illetékek sok tekintetben sajátos tulajdonságokkal rendelkeznek az állam bevételeinek sorában. Legfőbb vonatkozó jogforrás: az évi XCIII. törvény. Az illeték legfontosabb sajátossága, hogy minden esetben valamilyen állam által végzett feladathoz, funkcióhoz, azonnali, közvetlen ellenszolgáltatáshoz köthető. Célja, hogy az állami (legtöbbször adminisztratív, hivatali) feladatokhoz a fedezetet biztosítsa, vagy annak elérése, hogy ezekhez a tevékenységekhez az állampolgár legalább részben járuljon hozzá. Az illetékek szedésének sok esetben ki sem mondott, de szándékolt indoka, hogy az állampolgárok és a vállalakozások csak akkor vegyék igénybe az államnak eme szolgáltatásait, ha az valóban szükséges. De létezik bizonyos szankcionáló jelleg is, például elveszett iratok pótlása esetén kirótt eljárási illeték ( fölöslegesen dolgoztatod az állami apparátust, fizess érte! ). Cél lehet az adó kiváltása is, például az ingatlanvagyon szerzésekor az átruházással kapcsolatos illeték megfizetése felfogható egyféle vagyon- vagy még inkább vagyonosodási adónak is, ilyen esetben közvetlen ellenszolgáltatás nincs, legfeljebb az adminisztratív teendők (bejegyzés, széljegy, hitelesítés, nyilvántartásba vétel ezért értelmezik sok esetben úgy, hogy az illeték aránytalanul magas mértékű). Két legnagyobb csoportja a vagyonszerzési illetékek és az eljárási illetékek. IV.2. Vagyonszerzési illeték A vagyonszerzés lehet egyoldalú vagy visszterhes (pl.: ajándékozás, öröklés, adományozás illetve csere, adásvétel, barter, követelés elengedés, tartozásátvállalás stb. lévén megvalósuló). Minden esetben illetékkötelezettség keletkezik, függetlenül attól, hogy az új tulajdonos ingyen vagy visszterhesen jutott a vagyontárgyhoz. Az eljárási illetékek három nagy területe: a közigazgatási hatósági eljárási, a bírósági eljárási és a felügyeleti illeték. 47

48 Az illetéktörvény tárgyi hatálya elsősorban az ingó- és ingatlan vagyon átruházását érinti, személyi hatálya a természetes és jogi személyeket. Ingatlanok esetében a kül-, és belföldi szerzés egyaránt ide tartozik, a kötelezettség általában a szerző felet érinti. A vagyon fogalmába az ingatlanokon kívül a vagyoni értékű jog, a vagyoni betét, vagy bármilyen nagy értékkel bíró vagyontárgy beletartozhat (pl.: gépjármű). Az illetékkötelezettség keletkezése illetéktípustól függően öröklési illeték esetében az örökhagyó halála napján átruházás (vétel, ajándékozás stb.) a szerződéskötés illetve okirat aláírásának napján, határozattal záruló jogügyletek esetében a jogerőre emelkedésének napján, eljárás megindításakor, vagy hatósági jóváhagyástól függő jogügyleteknél az utolsó jóváhagyás napján. IV.3. Eljárási illeték Közigazgatási hatósági eljárás esetén kell az eljárási illetéket megfizetni (új eljárás esetében ismételt fizetési kötelezettség áll fenn). Az ügylet alanya: aki az eljárást kezdeményezi, az illeték alapja az eljárás tárgyának értéke az eljárás megindításának pillanatában (pozitív értékváltozáskor a két érték különbözete). Mértéke: lehet az eljárás alapjának függvényében számolandó és lehet tételes. Első esetben az illeték mértéke attól függ, hogy milyen szinten történik az eljárás (és ha külön jogszabály másként nem rendelkezik). 48

49 V. Bankválasztás szempont rendszere A sok, első ránézésre igen hasonló ajánlatból az általunk előzetesen összegyűjtött szempontok szerint kell tudnunk választani. Melyek lehetnek ezek? A bankválasztás lépései Értékelési szempontok Elérhetőség Milyen közel van a bank, mennyire kiterjedt a fiókhálózata és pénzfelvételre alkalmas ATM-hálózata? Milyen a fiókok nyitvatartási ideje? Elérhetők-e a banki szolgáltatások elektronikusan, így pl. interneten, mobiltelefonon vagy call-centeren keresztül? Ha igen, akkor milyen nyitva tartással? (Ezek a szolgáltatások biztosítják, hogy a bankügyeink intézéséhez nem kell bemennünk a bankfiókba, és adott esetben a bankon belüli átutalásokat a hét minden napján 24 órában intézhetjük.) 49

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság, NAV vámszerve, mint vámhatóság önkormányzat jegyzője

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a Vállalkozások lk á k adózása (MSC levelező hallgatók részére) (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás rendjéről szóló tv., SZJA, TA, ÁFA törvény Vizsga: Félórás vizsga az elméletből

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 0605. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 1. számú mellékletében foglaltak alapján a havi és az évközi adóbevallás benyújtására

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2.Számviteli törvény szerinti

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1 A Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2 A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Bakonyszentlászló önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve):

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve): Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály 9002 Győr, Honvéd liget 1. Pf.: 56. Tel.: 96/500-100 Fax: 500-523 Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, átvétel napja:... átvevő aláírása HELYI

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Tájékoztató a január 1-jétől érvényes helyi adók és illetékek változásairól

Tájékoztató a január 1-jétől érvényes helyi adók és illetékek változásairól Tájékoztató a 2013. január 1-jétől érvényes helyi adók és illetékek változásairól Tájékoztatás a helyi adókról szóló 1990.évi C törvény (Htv.), valamint az illetékről szóló 1990.évi XCIII. törvény 2013.01.01-jétől

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Szakképzési hozzájárulás A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Az adó alanyai Témák (különös szabályok és mentességek) A hozzájárulás alapja, korrekciós tényezők, a hozzájárulás

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok (IBAN számok)

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ÖNELLENŐRZÉS/BEVALLÁS PÓTLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ÖNELLENŐRZÉS/BEVALLÁS PÓTLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ÖNELLENŐRZÉS/BEVALLÁS PÓTLÁS. adóévről POGÁNY községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről KÖRJEGYZŐ

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának

Részletesebben

ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE. Dr. Bozsik Sándor és Gróf Pál

ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE. Dr. Bozsik Sándor és Gróf Pál 1 ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE Dr. Bozsik Sándor és Gróf Pál TANTÁRGY CÉLJA Kis- és középvállalkozások adózási feladatainak elsajátítása Fontosabb adóbevallások elkészítése, esettanulmányok megoldása Adóbevallásokkal

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE. a helyi építményadóról

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE. a helyi építményadóról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE a helyi építményadóról Az önkormányzatoknak a települési sajátosságokra tekintettel, eltérő mértékű források szükségesek

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Adóigazolás, együttes adóigazolás

Adóigazolás, együttes adóigazolás Adóigazolások 2011: az egyes igazolásokra vonatkozó részletes tudnivalók. Az adóhatóság adóigazolást az adózó kérelmére állít ki. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul. Az igazolást a nyilvántartásban szereplő

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben SZENTMÁRTONKÁTA önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben