ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS"

Átírás

1 ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer... 7 II.1.Az adók csoportosítása... 7 II.2. Legfontosabb központi adónemek... 9 II.2.1. Társasági adó és osztalékadó... 9 II.2.2. Az általános forgalmi adó II.2.3. Személyi jövedelemadó II.2.4. Cégautóadó II.2.5. Szociális hozzájárulási adó II.2.6. Egyszerűsített vállalkozói adó II.2.7. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás II.3. Helyi adók II.4. Egyéb adók és adójellegű kötelezettségek II.4.1. Öko-adók II.4.2. Bányajáradék II.4.3. Egyéb fizetési kötelezettségek II.4.4. Szakképzési hozzájárulás II.4.5. Rehabilitációs hozzájárulás II.4.6. Munkaerő-piaci járulékok II.4.7. A 98 százalékos különadó II.4.8. Ágazati Különadók II.4.9. A pénzügyi szervezetek különadója II.5. Adóhatóság II.6. Adókötelezettség- az adózás rendje III. Elektronikus bevallás III.1. Ügyfélkapu, regisztráció III.2. Elektronikus bevallás készítés IV. Illeték IV.1. Illeték fogalma, célja IV.2. Vagyonszerzési illeték IV.3. Eljárási illeték V. Bankválasztás szempont rendszere

3 I. Adórendszer-államháztartás Az állam - mint a gazdaság egyik szereplője - különböző funkciókkal, feladatokkal bír, ezeket vagy ellátja, vagy delegálja más szereplők felé, de ezek ellátásához a fedezetet minden körülmények között meg kell teremteni. E feladatok többnyire szolgáltatások formájában jelennek meg, melyeket az állam nyújt (alanyi, rászorultsági vagy egyéb jogon) az állampolgároknak. A szolgáltatás jellege változhat térben és időben, napjaink jellegzetes állami közszolgáltatásai (a teljesség igénye nélkül) a közegészségügy, közoktatás, igazságszolgáltatás, közösségi közlekedés, környezetvédelem, árvíz- vagy katasztrófavédelem területe, míg régebben a területvédelem, a közösség biztonsága volt az elsődleges feladat. A mai állam adózás szempontjából is lényeges felépítésének és pénzügyi működésének elvi alapját az államháztartás rendszere jelenti. Az államháztartás felépítése: Szentkirályi A..: Vállalkozási ismeretek (BGYPTF SZKI, iskolai belső jegyzet, 2003.) 3

4 I.1. A mai magyar adórendszer A magyarországi adórendszer központi és helyi alrendszere tagozódik. A központi költségvetés bevételének több mint 80%-át az adó- és adójellegű befizetések alkotják. A mai magyar adórendszerünkben az ún. főadók erős koncentrációja jellemző. A négy főadó (általános forgalmi adó, jövedéki adó, személyi jövedelemadó és a társasági adó) a központi költségvetés összes bevételének több mint háromnegyedét adja. A legnagyobb súllyal a közvetett adók (fogyasztáshoz kapcsolt adók) szerepelnek és ezen belül is a legjelentősebb bevételi forrás az általános forgalmi adó (áfa), ami egymaga több mint 20%-os részarányt tesz ki a költségvetési bevételen belül. I.2. Adó fogalma, célja, funkciói Az adó olyan egyszeri, vagy folyamatos (ismétlődő) pénzügyi kötelezettség, amelyet az állam, vagy más közjogi testület (pl.: önkormányzat) közfeladatok ellátásához 4

5 szükséges bevétel szerzése céljából törvényben állapít meg és általában külön eseti ellenszolgáltatás nélkül követelhet mindenkitől, akire a közteherviselésről szóló törvényben rögzített feltételek érvényesek. Megjelenése az államiság jelképe, a közszolgáltatások fenntartásért fizetett ellenszolgáltatás vagy az állam és az állampolgárok közti konszenzus alapján fizetett összeg, annyi, amennyit még az állampolgárok hajlandóak a közös célokért áldozni. Az adóknak három gazdasági feladata van: biztosítaniuk kell az állami (önkormányzati) kiadások fedezetének, ezáltal az államháztartás egyensúlyának és az állami rendszerek működésének fenntartását az adókat és adókedvezményeket az állam (önkormányzat) a piaci szereplők magatartásának befolyásolására is használhatja, ha társadalmi vagy állami igény mutatkozik egyes viselkedésformák szankcionálására (például alkoholfogyasztás), akkor megoldás lehet az ehhez kapcsolódó adók mértékének jelentős megemelése (az adókedvezmény ezzel ellentétes, ösztönző hatás kifejtésére használható) az állam egyik legfontosabb feladata a jövedelmek újraelosztása - az adók ebben éppen olyan fontos szerepet játszanak, mint a rendszer másik oldalán a szociális juttatások (transzferek). Adóztatás célja: a közteherviselés terheihez forrás biztosítása. Minden állampolgár, minden gazdasági szervezet jövedelmével arányosan járuljon hozzá a közterhek finanszírozásához. Adóalany: aki az adóterheket viseli, akire (amire) az adókötelezettség vonatkozik (magánszemély vagy gazdasági szervezet). Adó tárgya: amire az adót kivetik. (Például: jövedelem, vagyontárgy, természetbeni juttatás.) Az adóztatásnál érvényesítendő alapelvek Alkotmányos alapelvek: 5

6 - általánosság - egyenlőség - arányosság - kényszerelv. Adózási elvek - teljesítményelv - igazságosság elve - áldozatelve - hatékonysági elv - fogyasztási elv - haszonelv. Adózási eljárási elvek - legalitás (törvénynek megfelelő magatartás) - törvényesség és eredményesség együttes érvényesítése - az adóztatás egységessége - méltányos eljárás elve - megkülönböztetés tilalma - mérlegelés elve, ide tartozik az adózó tájékoztatáshoz való joga az adózó jóhiszemű joggyakorlásának és együttműködésének kötelezettsége a szerződések tartalma szerinti minősítésének elve a piaci ártól való eltérés tilalma a rendeltetésszerű joggyakorlás. Az adórendszerrel szemben támasztott követelmények: a stabilitás, az egyszerűség, az igazságosság, a semlegesség és a konzisztencia. 6

7 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer II.1.Az adók csoportosítása Az adók csoportosítása adókulcs illetve mérték alapján lineáris: azonos mértékű kulcsot vetít a jövedelemre, vagyontárgyra progresszív: sávokra osztja az adóalapot, pl.: nagyobb jövedelemhez nagyobb adókulcs tartozik degresszív: az adóalap növekedésének mértéke nagyobb, mint a hozzá tartozó adó növekedésének mértéke (magasabb összeghez kisebb kulcs tartozik. Az adók csoportosítása az adóztatás joga szerint központi adók helyi adók. Az adók csoportosítása forma szerint közvetlen adó, mely függ a jövedelem, a vagyon nagyságától, és az adóalany nem háríthatja tovább (pl.: SZJA) közvetett adó: nem függ a jövedelem, vagyon nagyságától, tovább hárítható a gazdaságban (kivéve végső fogyasztó esetében az Áfa). Jogi alap szerinti felosztás: törvény, rendelet, nemzetközi egyezmény által szabályozott. Behajtás módja szerint: önadózás, levonás, kivetés, behajtással beszedett adó. Idő szerint lehet folyamatos, egyszeri (gazdasági év tekintetében) illetve alkalmai. Tárgy szerinti felosztás: jövedelmet (nyereség), vagyont, fogyasztást vagy értékesítést terhelő. Üzemgazdasági szempontok az adózás kapcsán eszközök adóztatása - eszköz beszerzése alapján (ingatlan, import) 7

8 - eszköz állomány nagysága alapján (vagyon, ingatlan, gépkocsi) - eszközhasználat alapján (munkaerő, föld) vállalkozás teljesítésének (működésének) adóztatása - általános (ÁFA) - különleges (fogyasztási adó) eredmény adóztatása - társasági adó (cég) - osztalékadó (tulajdonos) átruházás - nem visszterhes: ajándék, örökség, jóváírás (ingyenes) - visszterhes: adásvétel, barter. Adórendszer: egy államban (gazdaságban) hatályban lévő adójogszabályok rendezett összessége. A közbevételek fő formái: adók vámok: sajátos forgalmi adó jellegű kötelezettségek, termékimport esetén illetékek: az adóktól az különbözteti meg, hogy az egyén vagy szervezet, akkor kötelezhető illetékfizetetésre, ha valamilyen nem gazdasági jellegű ellenszolgáltatást vesz igénybe (eljárási illeték: pl. személyigazolvány, forgalmi engedély kiváltása, cseréje, vagyonszerzési, vagyonátruházási illeték: vagyonérték mobilizálásához kötődő vagyonadó) járulékok: az elkülönített alapok céladói: pl. TB. alapok forrásai, nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, EHO - egészségbiztosítási hozzájárulás, Szakképzési Alap forrása a szakképzési hozzájárulás, Központi Útalap forrása a gépjárműadó) 8

9 bírságok: egyrészt az államigazgatási jellegű kötelezettségek, korlátozások és tilalmak megsértésének szankciói, másrészt a fiskális jellegű közbevételek nem teljesítésének pénzügyi szankciói. II.2. Legfontosabb központi adónemek II.2.1. Társasági adó és osztalékadó (TAO) az évi LXXXI. törvény alapján A TAO verseny semleges, közvetlen adó. A TAO törvény hatálya alatt, adókötelezettség keletkezik, az adózó jövedelem-, és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenysége alapján. A törvény személyi hatálya kiterjed: belföldi illetőségű adóalanyok tekintetében korlátlan (teljes körű) adókötelezettség, amely egyaránt vonatkozik a belföldről és külföldről származó jövedelmekre, 9

10 a külföldi illetőségű adóalanyokra tekintetében korlátozott adókötelezettség, amely vonatkozik a belföldről származó, vagy nemzetközi szerződés, viszonosság alapján belföldön adózó jövedelmekre. Nem alanya a társasági adónak: A Magyar Nemzeti Bank, A büntetésvégrehajtási vállalatok, Tartalék Gazdálkodási Közhasznú Társaság, ÁPV Rt, felszámolás kezdő napjától a felszámolási eljárás alatt állók, jogszabályban meghatározott közszolgálati műsorszolgáltatók A társasági adó jellemzői Rendszeres jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező tevékenység pozitív eredménye alapján fizetendő; Nem a költséget, hanem a nyereséget terheli; Közvetlen adó (nem hárítható tovább); 10

11 Versenysemleges (lásd: tulajdon, gazdálkodási forma, vállalkozási méret, tevékenységi jelleg); Adóztatási mód: önadózással működik; Jellemzően az adóköteles jövedelem százalékában meghatározott lineáris adó (egy, vagy többkulcsos); Szabályozástól függően adókedvezmény igénybevehető (beruházás, foglalkoztatás, KKV ösztönzés) A törvény területi hatálya: A Magyar Köztársaság államterülete. Az adó alapja: kettős könyvvitelt vezető adóalanyok esetén a - növelő és csökkentő tételekkel módosított - adózás előtti eredmény egyszeres könyvvitelt vezetőknél a módosított nettó árbevétel. Legfontosabb adóalap-módosító tételek. Csökkentő tételek: elhatárolt veszteség: a korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb a felhasználása nélkül számított adóévi adóalap 50 százalékáig számolható el az adózás előtti eredmény csökkentéseként. képzett céltartalék felhasználása terven felüli értékcsökkenés visszaírt összege, és adótörvény szerinti értékcsökkenés kapott osztalék szakmunkásképzés regisztrált munkanélküli foglalkoztatása legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű foglalkoztatása adott támogatás, adomány adóévi beruházás értéke (Kkv. szektor). 11

12 Növelő tételek: képzett céltartalék adózás előtti eredmény terhére elszámolt értékcsökkenés nem a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségek, ráfordítások bírságok, büntetések (ráfordításként elszámolt), rendbírság. A társasági adó mértéke: január 1.-jétől 500 millió forint bevételig 10%, e felett 19%. (2012-ben is ez a mérték érvényes) A TAO törvény hatálya alatt a számított adót csökkentő kedvezmények: beruházási kedvezmény fejlesztési kedvezmény térségi, és egyéb kedvezmény mikro-, kis-, és középvállalkozások kedvezménye. Osztalékadó: január 1-jétől külföldi illetőségű, nem természetes személynek kifizetett osztalék mentes az osztalékadó alól. (A belföldi illetőségű társaságnak juttatott osztalék után már korábban sem kellett forrásadót fizetni.) Osztalékfizetés esetén a kifizető felelőssége annak megállapítása, hogy az osztalék kedvezményezettje társaság vagy magánszemély. II.2.2. Az általános forgalmi adó (ÁFA), évi LXXVII. törvény Forgalomhoz kapcsolt adótípus: 12

13 Az ÁFA törvény hatálya Az Áfa törvény személyi hatálya kiterjed: az Áfa törvény hatálya alá bejelentkezett adóalanyokra az EVA adóalanyokra, ha azt az EVA törvény előírja EU jogharmonizáció miatt a csoportos adóalanyokra (kapcsolt vállalkozások adóalanyai). Adóalany: az a jogképes személy, vagy szervezet, aki/amely saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára, eredményére. 13

14 Alanyi adómentesség Az alanyi mentesség személyhez kötődő érték-határtól függűen választható mentességi forma: mezőgazdasági kistermelő meghatározott értékhatárig; egyéb esetekben törvény szerinti értékhatár, vagyis 5 millió Ft (az EU gyakorlatában max 10 ezer ); EVA esetében automatikus; (Az alanyi mentesség automatikusan megszűnik az értékhatár átlépésével) A törvény területi hatálya: a Magyar Köztársaság államterülete az EU tagállamai harmadik államok (export-import). A törvény tárgyi hatálya kiterjed: az adóalany általi belföldi ellenérték fejében történő termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra 14

15 a közösségi termék beszerzésre termékimportra speciális EVA adóalanyokra. Tárgyi adómentesség Az ÁFA esetében a tárgyi mentesség nem az adóalany személyéhez, hanem az általa végzett tevékenységhez kötődik. A tárgyi mentességnek alapvetően két formája van: kötelezően előírt tárgyi mentesség (ÁFA tv. 2. sz. mellékletében tételesen szabályozva), adóalany által választható tárgyi mentesség (pl.: eredeti szerzőnek minősülő tevékenység, könyvtári szolgáltatás) Az Áfa jellemzői: közvetett adó, mert az adó fizetője és az adóteher viselője elválik egymástól általános adó, mert az értékesítési láncolat minden pontján jelen van hozzáadott értéktípusú adó, mert a valódi adóteher a realizált új érték arányában keletkezik nettó típusú adó, mert a vertikum minden fázisában a befizetési kötelezettség együtt jár a visszaigénylési jogosultsággal (kivéve: a végső fogyasztót) fogyasztási típusú adó, mert az értékesítési láncolatban a végső fogyasztót terheli forgalmi típusú adó, mert az értékesítéshez kötött. Az adó alapja főszabály szerint: a teljesítésért járó ellenérték, vagy a szokásos piaci ár. Az adó mértéke: 15

16 Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja. a termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás teljesítésének napja, vagy a számla kibocsátás időpontja. Az ÁFA jogharmonizációja január 1-jén lépett hatályba a évi CXXII. számú Áfa törvény, amely mind szerkezetében mind szövegezésében igazodik a közösségi szintű áfa szabályozás januárja óta hatályos, közös hozzáadott értékadó rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvhez (az ún. HÉA irányelv). A több tízezer oldalas uniós joganyagokban számtalan irányelv és rendelet található az adózásról is. Harmonizáció csak az áfa törvényt illetően valósult meg, mivel az Áfa törvényre vonatkozóan van irányelv, és az adóhatóságok közötti együttműködési rendelet. A több évtizede folyó tárgyalások ellenére a személyi jövedelemadó és a társasági adó törvényt illetően irányelv elfogadására még nem került sor. Ezért valamennyi EU tagállamban ezek az adónemek jelentősen különböznek egymástól. II.2.3. Személyi jövedelemadó (SZJA) az évi CXVII. törvény alapján 16

17 A magánszemélyek jövedelmének adókötelezettségét a SZJA törvény szabályozza. A törvény személyi hatálya: a magánszemélyekre, az egyéni vállalkozókra, az őstermelőkre, és a családi gazdaságokra terjed ki. Területi hatálya: A Magyar Köztársaság terület. Tárgyi hatálya: az adóévi jövedelem: vállalkozói jövedelem egyén vállalkozó önfoglalkoztató alkalmazotti jövedelem tőkejövedelem ingatlanhasznosítás osztalék tőzsde egyéb jövedelmek (nyeremény, természetbeni juttatások) Alanyai: magánszemélyek A SZJA általános jellemzői 2012: az adóévi összes jövedelem után a magánszemély fizeti naptári évenként fizetendő, adóelőleg fizetési kötelezettséggel egyetemben személyi jellegű, annak kell fizetnie, aki adóköteles jövedelmet realizál általános adó: a belföldről és külföldről származó jövedelem egyaránt adóköteles (kivéve: a kettős adózást kizáró egyezmény esete). az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket Ft/hó felett 27% adóalap kiegészítés terheli, (ez alatt nem), így az adóalap 202eFt felett sávosan progresszív, a tényleges adóterhelés így 16% és 20.32%. Béren kívüli juttatások: adó a juttatás 1,19 szeresére 16% adó és 10 % eho, ezek: 17

18 érkezés munkahelyi (kizárólag munkahelyen, csak a munkáltató munkavállalói részére biztosított) Ft/hó Erzsébet utalvány: 5000Ft/hó, készétel vásárlása SZÉP kártya: szálláshely szolgáltatás évi 225 eft, vendéglátás évi 150eFt, szabadidő 75 eft/év Munkahelyi üdülés minimálbér/év Iskolakezdés minimálbér 30%-ka/év Helyi utazási bérlet Iskolarendszerű képzés minimálbér 2,5 szerese/év Önkéntes kölcsönös egészség és nyugdíjpénztár, önsegélyező pénztár a minimálbér 30 és 50%-ka havonta Egyes meghatározott juttatások: adó a juttatás 1,19 szeresére 16% adó és 27% eho (az esetlegesen megfizetett 10% eho levonható) Egyedi, vagy éves kereten felüli béren kívüli juttatás Reprezentáció, üzleti ajándék (keretösszeg, korlát nincs, viszont megszűnt a reprezentáció adómentessége, ezzel együtt a társasági adóban elismert költség), egyéb szervezeteknél maradt a régi szabályozás: 10% (bevétel vagy költség) és minimálbér 25%-ka üzleti ajándéknál Cégtelefon adóköteles része Ingyenesen, kedvezményesen juttatott termék, szolgáltatás Évente három alkalommal adott csekély értékű ajándék II.2.4. Cégautóadó Az adó havi mértéke a gépkocsi hajtómotorjának teljesítményétől (kw) és környezetvédelmi osztály-besorolásától függően a következőek szerint alakul: 18

19 II.2.5. Szociális hozzájárulási adó január 1-től a korábbi foglalkoztatói társadalombiztosítási járulékokat felváltotta a szociális hozzájárulási adó. A szociális hozzájárulási adó megfizetésére általános szabály szerint a kifizető kötelezett. Az adó mértéke 27%, amelyet havonta kell megállapítani és tárgyhónapot követő hó 12-ig megfizetni és bevallani. A szociális hozzájárulási adóból adókedvezmény vehető igénybe. Kormányrendelet szerinti elvárt béremelés megvalósulása esetén az adókedvezmény havi mértéke 2012-ben foglalkoztatottanként 21,5% 75 ezer forint kedvezményalapig, azt meghaladóan az e feletti kedvezményalap után 16%. II.2.6. Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) a évi XLIII. törvény alapján Az EVA január 1. óta új adónem a magyar adórendszerben. Több törvényt váltott ki: egyéni vállalkozónál: a vállalkozói SZJA adót, az osztalékadót, az átalányadót, a cégautó adót és az áfát gazdasági társaságoknál: a társasági adót, az osztalékadót, és az áfát. Az EVA adózás választásának feltételei: az előző két adóév árbevétele nem haladhatja meg a 30 millió forintot 19

20 a vállalkozásnak nincs köztartozása. Adóalap: a módosított nettó bevétel, vagy a módosított adózás előtti eredmény. Adómérték: a pozitív adóalap 37%-a. Az EVA adóalanyok nem tartoznak az áfa törvény hatálya alá (kivéve EU tv hatálya alá tartozó speciális adóalanyok), de a kiállított számláikban az áfát fel kell számítaniuk. II.2.7. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) a évi CXX. törvény alapján Az EKHO törvény hatálya kiterjed meghatározott tevékenységet munkaviszonyban, vagy vállalkozási, megbízási szerződés alapján folytató magánszemélyekre, és a magánszemélyekkel szerződéses kapcsolatban álló munkáltatókra, kifizetőkre. Az EKHO hatálya alá, azon magánszemélyek jelentkezhetnek be, akik a törvény által megadott FEOR számmal azonosított tevékenységeket végzik. (Például: író, újságíró, művész, fotós, operatőr, zeneszerző stb.) Bevételi határ nem lépheti túl az adóévi 25 millió forintot. Adóalap: a nettó bevétel. Adómérték: magánszemélyeknél: 15% nyugdíjas adóalany esetén: 11,1% kifizetőknél: 20 %+27% EHO. II.3. Helyi adók (Htv.) az évi C. törvény alapján Az önkormányzat képviselőtestülete illetékességi területén helyi adókat vethet ki, módosíthat, hatályon kívül helyezhet. Mentességet, kedvezményt adhat a helyi adók alól, a törvény keretei között. Az önkormányzat adó-megállapítási jogának korlátai: 20

21 egy vagyontárgyat egyetlen adó sújthat, adótöbbszörözés tilalma az adó mértékét nem állapíthatja meg a törvényi maximumnál magasabban a vagyon típusú adók körében az adó alapját egységesen kell meghatároznia az évközi adórendelet-módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit. A Htv. hatálya alatti adóalanyok: a magánszemély, a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a magánszemélyek személyi egyesülése. A törvény tárgyi hatálya az alábbi adótárgyakra terjedhet ki: ingatlan-, telek tulajdon vagyonértékű jog munkaerő foglalkoztatása nem állandó lakosként való tartózkodás. A Helyi adó törvény alapján az önkormányzat rendelettel az alábbi helyi adók bevezetésére jogosult: vagyontípusú adók - építményadó - telekadó 21

22 kommunális jellegű adó - magánszemélyek - vállalkozók - idegenforgalmi adó helyi iparűzési adó. A helyi adók megfizetési határideje az adóév március 15., és szeptember 15. II.4. Egyéb adók és adójellegű kötelezettségek II.4.1. Öko-adók Az öko-adó célja: a környezet érdekének védelme a környezetterhelés visszaszorítása a fenntartható fejlődés biztosítása. A környezetvédelmi szabályozás eszközei: jogi eszközök - normatív eszközök: engedélyezés, működés ellenőrzés (bírság), betiltás közgazdasági (piaci) eszközök: önkéntes megállapodás (magatartási kódex, irányelvek, önkéntes megállapodások), adók, forgalmazható jogok, piaci önkéntes szabályozás. Öko-adók rendszere Magyarországon: környezetvédelmi termékdíj (2011. évi LXXXV. számú törvény) környezetterhelési díj: levegőterhelés, vízterhelés, talajterhelés energiaadó: villamos energia, földgáz, szén. II.4.2. Bányajáradék Cél: állami részesedés a bányavállalkozás által kitermelt és a vállalkozás tulajdonába kerülő ásványi nyersanyag és geotermikus energia után. 22

23 A bányászat koncessziós tevékenység, az új területen történő kutatás megkezdését engedélyeztetni kell koncessziós pályázat alapján. Szigorú környezetvédelmi és rekultivációs előírások vannak. Járadékalap: a kitermelt nyersanyag értéke Mértéke: kőolaj, földgáz 30% nemesfém, ásványi anyagok 5% geotermikus energia 2% szilárd ásványi energiahordozó, mélyművelés esetén 0%. II.4.3. Egyéb fizetési kötelezettségek erdőgazdálkodási bírság, erdővédelmi bírság (1996. évi LIV. tv.) földvédelmi járulék, és bírság, talajvédelmi bírság (1994. évi LV. tv) halászatfejlesztési hozzájárulás, halvédelmi bírság (XLI. tv) vízkészlet-járulék (2002. évi LXII. Tv,,2003. évi CXVI: tv., évi CXXXV. tv.), vízvédelmi bírság, csatornabírság (220/2004. VII. 21 Kormány rendelet) betétbiztosítási járulék Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) (1996. évi. CXII. tv.) környezetvédelmi bírság (1995. évi LIII. tv.) vadvédelmi hozzájárulás és bírság (1996. évi LV. tv.). II.4.4. Szakképzési hozzájárulás évi LXXXVI. tv. Cél: a munkaerőpiac követelményeihez igazodó rugalmas, differenciált, a gazdaság dinamikus fejlődését segítő szakképzési rendszer fejlesztési forrásának biztosítása. (OKJ-s képzések, munkakör betöltéséhez szükséges képzések, Felsőoktatási tv. 23

24 szerinti gyakorlati képzések, orientációs képzések, gimnáziumi informatikai oktatás, iskolarendszeren kívüli oktatás támogatása.) Adóalanyok. TA adóalany egyéni vállalkozó EVA alany egyéni cég. Adóalap: a tárgyidőszaki szociális hozzájárulási adó alap, adó mértéke: 1,5%. Kötelezettség lerovásának lehetséges módjai (a módozatok megfelelő törvényi háttérrel támogatva keveredhetnek): szakközépiskolával kötött megállapodás útján, szakközépiskolával kötött tanulószerződés alapján, továbbá gyakorlatigényes felsőoktatási alapképzési szak keretében történő gyakorlati képzés szervezésével a felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján (2012. augusztus 31-ig), illetve hallgatóval kötött munkaszerződés alapján (2012. szeptember 1- től). A gyakorlati képzést szervezők normatíva alapján csökkenthetik bruttó szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket (2012-ben Ft/fő/év). adóhatóság szakképzési hozzájárulás beszedési számlára törtnő befizetés Adóbevallás: önadózással, éves adóbevallás keretében, az üzleti évet követő 5. hó utolsó napjáig. II.4.5. Rehabilitációs hozzájárulás évi IV. tv. Cél: a megváltozott munkaképességűek rehabilitációja. A célok megvalósítását az Állami Foglalkoztatási Szolgálat segíti. Szervei: A Foglalkoztatási Hivatal, Regionális Munkaügyi Központok, Regionális Képző Központok. 24

25 Adóalanyok a munkaadók, akiknél foglalkoztatottak létszáma nem haladhatja meg a 25 főt és az esetlegesen foglalkoztatott megváltozott munkaképességűek aránya kisebb, mint az átlagos statisztikai állományi létszám 5%-a, ezek a TA adóalanyok költségvetési szervek szociális foglalkoztatók. Adóalap: az átlagos statisztikai állományi létszám 5%-a, és a tényleges rehabilitációs foglalkoztatottak pozitív különbözete. Mértéke: Ft/fő/év. Adótétel számítása: a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám és a rehabilitációs hozzájárulás mértékének szorzata. Mentesség akkor érvényesíthető, ha az átlagos statisztikai állományi létszám kisebb, vagy egyenlő 20 fő, és ha a rehabilitált dolgozók aránya nagyobb, vagy egyenlő 5%. Adófizetés: önadózással, a munkaadó vallja be, fizeti meg az adóévet követő február 15-éig. Előlegfizetési kötelezettség negyedévente, a negyedévet követő 20-áig, a mindenkori tényadatok alapján kiszámított éves fizetési kötelezettség 25%-a. II.4.6. Munkaerő-piaci járulékok A munkaerőpiacot megillető munkaadói, munkavállalói és vállalkozói járulék (1991. évi IV. tv.) ével megszűnt. A munkaerő-piaci célok fedezetére január 1-től a munkaadóknak 1%, és a munkavállalóknak 1,5% munkaerő-piaci járulékot kell fizetni a Munkaerő-piaci Alapba. Innovációs járulék (2003. XC. törvény) Cél: a versenyképesség, a fenntartható fejlődés, és a K+F tevékenység finanszírozása. Az innovációs járulék a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapba kerül. Adóalanyok: 25

26 a belföldi székhelyű, számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságok. (Kivéve: a mikro-vagy kisvállalkozása, MNB, MNV Zrt., IM alá tartozó fogva tartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság vagy az alakulás évében a gazdasági társaságok elő-társasága, továbbá a közhasznú és a kiemelkedően közhasznú, non-profit gazdasági társaságok. Adóalap: a helyi adókról szóló törvény szerinti iparűzési adóalapja. Adómérték: 2006 óta 0,3%. Adóbehajtás módja, bevallással illetve önadózással, a tárgyévet követő május 31- éig. Adófizetés, előlegfizetés: negyedévente, tárgyhót követő 20-áig. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása: nyílt pályázati rendszer kiadásai (pályázaton kívüli támogatás a kiadási előirányzat 3%-áig) regionális innovációs célokra a kiadások 25%-a. Az Alap működési költsége maximum a tárgyévi kiadási előirányzat 4,5%-a lehet. Felügyeleti szerv: a mindenkori kutatás-fejlesztésért és a technológiai innovációért felelős miniszter (illetve államtitkár). II.4.7. A 98 százalékos különadó A szabályok december 30-ától hatályosak, január 1-jei visszamenőleges hatállyal. A különadó-fizetési kötelezettség a közszférában munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott magánszemélyekre terjed ki. Különadót annak a magánszemélynek kell fizetnie, aki közszférában munkavégzésre irányuló jogviszonyban (például munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban) foglalkoztatott, és e jogviszonya megszűnésével összefüggésben különadó-alapnak minősülő bevételt szerez. Nem vonatkozik e kötelezettség arra, akinek a jogviszonya megszűnését követő naptári naptól a TB nyugellátásról szóló törvényben 26

27 meghatározott saját jogú nyugellátást állapítanak meg. (2010./XC. törvény 9.. (1) bekezdés). A különadó alapja az említett jogviszonyok megszűnésével összefüggésben fizetett pénzbeli és nem pénzbeli juttatások 2 millió forintot meghaladó része az állami vezetők, polgármesterek, (fő) jegyzők, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői és felügyelő-bizottsági tagjai esetében titoktartási pénz, vagy hallgatási pénz (a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. Törvény 3. (6) bekezdés) állami vezetőknél a jubileumi jutalom 3,5 millió forintot meghaladó része más foglalkoztatottaknál. Nem képezi a különadó-alapját a jogviszony megszűnésének évében esedékes szabadság megváltása címén kifizetett bevétel a jogviszony megszűnésekor a magánszemélyt megillető jubileumi jutalom felmentési (felmondási) időnek a munkavégzési kötelezettséggel járó, részére kifizetendő munkabér, illetmény összege szerződéses katonák leszerelési segélye egyébként: különadó-alapba tartozó bevétel 2 millió forintot meg nem haladó része. A különadó mértéke: az adóalap 98%-a (a különadó-alap után további 27% EHO fizetési kötelezettség terheli a kifizetőt). Egyéb kötelezettségek: A különadót (kifizetéskor) a kifizetőnek kell levonnia, valamint az Art. szerinti, havi bevallásban bevallania és befizetnie. Ha a különadó levonását a kifizető elmulasztotta, azt a magánszemélynek kell megfizetnie a kifizetést követő hónap 12- ig. 27

28 A magánszemélynek a különadót a személyi jövedelemadó bevallásában elkülönítetten kell bevallania, de a különadó alapját képező összeg része az adózó összes jövedelmének. A kifizetők adatot szolgáltatnak az adóhatóságnak március 31-ig a különadó alapját képező kifizetésekről, magánszemélyenként és jogcímenként. II.4.8. Ágazati Különadók évi /XCIV. törvény Az Országgyűlés október 18-án törvényt fogadott el az egyes ágazatokat terhelő különadóról. A rendelkezések december 4-től hatályosak. Az adókötelezettség háromféle tevékenység vonatkozásában áll fenn: bolti kiskereskedelmi tevékenység távközlési tevékenység évi LXVII. törvény szerinti energiaellátók vállalkozási tevékenysége Az adó alanya az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (az adózás rendjéről szóló törvény szerinti egyéb szervezet, egyéni vállalkozó), aki (amely) az adóköteles tevékenységet végzi. Külföldi vállalkozó is lehet adóalany, de csak a Magyarországon kifejtett adóköteles tevékenysége erejéig. Az adó alapja: az adóköteles tevékenységből származó nettó árbevétel. Az adó mértéke: bolti kiskereskedelmi tevékenység esetén az - adóalap 500 millió forintot meg nem haladó része után 0% - adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 30 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,1% - adóalap 30 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,4% - adóalap 100 milliárd forintot meghaladó része után 2,5% 28

29 távközlési tevékenység esetén: - adóalap 100 millió forintot meg nem haladó része után 0% - adóalap 100 millió forintot meghaladó, de 500 millió forintot meg nem haladó része után 2,5% - adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 5 milliárd forintot meg nem haladó része után 4,5% - adóalap 5 milliárd forintot meghaladó része után 6,5% az energiaellátók vállalkozási tevékenysége esetén: az adóalap (a teljes nettó árbevétel) 1,05%-a. II.4.9. A pénzügyi szervezetek különadója Adóalanyok: a bankok, a szakosított hitelintézetek, a szövetkezeti hitelintézetek (takarék, és hitelszövetkezetek), a biztosítók, a pénzügyi vállalkozások, a befektetési vállalkozások, a tőzsde, az árutőzsdei szolgáltatók, a kockázati tőkealap-kezelők, a befektetési alap-kezelők. Adóalapok: hitelintézeteknél: a korrigált mérleg főösszeg biztosítóknál: a korrigált díj pénzügyi vállalkozásoknál: a kamateredmény befektetési vállalkozásoknál, tőzsdénél, árutőzsdei szolgáltatóknál, kockázati tőkealap-kezelőknél a korrigált nettó árbevétel befektetési alap-kezelőknél a nettó eszközérték és az általa kezelt pénztári és portfolió-vagyon összege. Az adó mértéke tevékenységenként eltérő. Bevallás, adófizetés: 2010-ben a különadót szeptember 30-ig kellett bevallani, és két egyenlő részletben megfizetni (szeptember 30-ig, és december 10-ig). 29

30 2011-ben a bevallás határideje március 10., és négy egyenlő részletben kellett megfizetni az aktuális negyedévet követő hó 10-ig. II.5. Adóhatóság január elsejével az APEH és a VPOP fúziójával létrejött a NAV, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az új kormányhivatal az állami adó- és vámhatósági feladatokat összevontan, közös szervezet keretein belül látja el. Struktúrája négy fő tevékenységi kör köré szerveződik: adóigazgatás vámigazgatás bűnügyi tevékenység, valamint a szakmai tevékenységet támogató informatika. Feladata az államot megillető bevételek teljes körű kontrollja és védelme az adó-, a vám- és a büntetőjog eszközeivel. A NAV jelenleg több mint munkatársat foglalkoztat Magyarországon, működése sokrétű. Ellátja például az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtásával kapcsolatos, illetve az egyéb kötelező befizetésekkel kapcsolatos, az állami adóhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, végzi a szerencsejátékszervezéssel kapcsolatos engedélyezési, nyilvántartási és a szerencsejátékügyekkel összefüggő szabálysértési hatósági feladatokat. A NAV végzi továbbá a munkáltatók és kifizetők által foglalkoztatott biztosítottak adatainak nyilvántartásával, továbbá az adatoknak az egészségbiztosítás biztosított nyilvántartása és a munkaügyi hatóságnak történő átadásával kapcsolatos feladatokat. Ellátja a csődeljárásban, felszámolási eljárásban, a végelszámolásban, a vagyonrendezési és adósságrendezési eljárásban a központi költségvetést megillető követelések tekintetében a hitelezői feladatokat, valamit a vámhatóság hatáskörébe tartozó követelések tekintetében a hitelezői képviseletet. 30

31 A végrehajtási eljárásban ellátja a végrehajtás foganatosítójaként a törvény által meghatározott feladatokat. Ellátja az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban a pénzellátással kapcsolatban számára meghatározott feladatokat. Ellátja a befolyt illetékbevételnek a központi költségvetést, illetve a fővárosi, megyei, megyei, megyei jogú városi önkormányzatokat megillető hányadának megállapításával kapcsolatos feladatokat, továbbá elvégzi az illetékek zárási összesítését és végzi az azzal kapcsolatos, a pénzügyminiszter részére teljesítendő adatszolgáltatást. A NAV lefolytatja a szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárást, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartást, végzi az eljárás díjának beszedését és visszatérítését. A NAV feladata az adó- és pénzforgalmi adatoknak, az ellenőrzések megállapításainak összegzése, feldolgozása és ezekről a kormányzati gazdaságpolitika kialakításában részt vevő állami szervek részére információk szolgáltatása. Összefoglalva: az adóhatóság adóztatással összefüggő feladata: a központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalapok javára teljesítendő kötelező befizetések, továbbá támogatások, visszatérítések megállapítása, beszedése, nyilvántartása, végrehajtása, kiutalása és ellenőrzése. II.6. Adókötelezettség- az adózás rendje évi XCII. törvény Az adózás rendjéről szóló törvény hatálya: 31

32 A törvényben meghatározott adókötelezettségek bejelentési, nyilatkozattételi, adómegállapítási, bevallási, adófizetési és adóelőleg fizetési, bizonylat kiállítási és - megőrzési, nyilvántartás-vezetési (könyvvezetési), adatszolgáltatási, adólevonási, adóbeszedési, pénzforgalmi számlanyitási Adókötelezettség tág fogalma, összetevői Bejelentési kötelezettség 32

33 Egyablakos rendszerben bejelentkezés: cégbíróság (cégek) okmányiroda (egyéni vállalkozók) Adóhatóságnál bejelentkezés: (az egyablakos rendszerben nem szereplő adózók pl. egyesületek, magánszemélyek) 2012-től adóregisztrációs eljárás (adószám kiadása előtti ellenőrzés ) Adó és adóelőleg megállapítási kötelezettség A leggyakoribb adóbeszedési mód Magyarországon: az önadózás, az adóalanynak saját magának, kell az adót megállapítani, kiszámítani, bevallani és befizetni. Sajátos eset: munkáltatói adóbevallás (ez is önbevallásnak minősül, mert a magánszemélynek nyilatkoznia kell, hogy csak a munkáltatótól származó jövedelme van!). 33

34 NAV által becsléssel megállapított adókötelezettség, ha a vállalkozó nem nyújt be adóbevallást. Kivetéses adóelőleg megállapítás: társasági-, iparűzési adó, import ÁFA adója esetén gyakorlat. Adóhatóság által készített bevallás: magánszemély nyilatkozik, hogy a hatóság készítse el az adóbevallását, ekkor a magánszemély nyilatkozik az esetleges kedvezményekről is. Adóbevallási kötelezettség Az adóigazgatási eljárási törvény megadja az adóbevallási és befizetési határidőket. - SZJA (magánszemélyek): tárgyévet követő május 20-ig - Egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó, EVA adóalany: a tárgyévet követő február 15-ig, - TAO (cégek, Bt, Kft, Rt stb.) APEH (NAV) és Cégbíróság felé, adóbevallás, mérleg, eredmény-kimutatás, beszámoló: tárgyévet követő május 31-ig. Bizonylatok kiállításának és megőrzésének a kötelezettsége - egyéni vállalkozók, cégek, magánszemélyek, ha valamely tevékenységre adószámot váltanak ki (pl. falusi turizmus) - bizonylatok: számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okmány, nyugta stb. - bizonylatokat 5 évig kell megőrizni, szigorú számadásúakat 10 évig (bevételi- kiadási bizonylatok, számlák). Nyilvántartási és könyvvezetési kötelezettség (az adószámmal rendelkezőknek) - bevételi nyilvántartás: szerződéses jogviszony, falusi vendéglátás, - EVA adóalany, ha költségeit diktált kulcs (az adóköteles bevétel 10%-a költséghányad) alapján számolja el az adóalany 34

35 - bevételi és költségnyilvántartás: ha az adóalany a tételes költségelszámolást választotta (számlák alapján) - pénztárkönyv: egyéni vállalkozó esetén, fő rovatai: (nem) adóköteles bevétel, áfa, bruttó bevétel, költség, áfa, bérköltség, járulékok, ráfordítások - kettős könyvvezetési kötelezettség: Kft, Rt stb. Nyilatkozattételi kötelezettség például vagyonnyilatkozat. Adatszolgáltatási kötelezettség bármely (adó)hatóságnak vagy a KSH felé. Az adózással kapcsolatos ellenőrzések típusai: 35

36 Az Adóhatósági ellenőrzés szakaszai 36

37 Jogkövetkezmények: 37

38 Ellenőrzési megállapítást, hatósági döntést követő jogorvoslati lehetőségek fellebbezés (II. fok), felügyeleti intézkedés iránti kérelem (törvénysértő döntés miatt NAV elnökéhez, a miniszterhez); bírósági kereset (Törvényszék) felülvizsgálati kérelem (Kúria) 38

39 III. Elektronikus bevallás III.1. Ügyfélkapu, regisztráció Az elmúlt években a hazai elektronikus kormányzati program, az e-kormányzat 2005 keretein belül megindult fejlesztések Magyarországon is lefektették az alapokat, megszületett az egységes állampolgári azonosítást nyújtó Ügyfélkapu, amely április 1-én kezdte meg működését és a alatt érhető el. Az ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói, a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri belépéssel, biztonságosan kapcsolatba léphessenek az elektronikus állami és közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel. Az ügyfélkapu szolgáltatásaival kapcsolatos érdeklődésekre a Kormányzati Ügyfél tájékoztató Központ munkatársai adnak felvilágosítást a 189-es helyi tarifával hívható központi kék számon, hang és SMS eléréssel, illetve a címen január 1-én megkezdték működésüket a kormányablakok. 29 ablak nyílt meg, a fővárosban, a megyeszékhelyeken, illetve a megyei jogú városokban. A nyitva tartás reggel 8 órától este 20 óráig. Cél az ügyintézés egyszerűsítése és 2013-ra az egyablakos ügyintézés. A kormányablakok fokozatosan átveszik az okmányirodák feladatait. 1. Az elektronikus úton intézhető adóügyek Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvényben meghatározott adózói körnek elektronikus úton kell adó- és járulékbevallási, valamint adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítenie. A kötelezett adózói körnek a havi adó- és járulékbevallásban - többek között - személyre lebontott adatok feltüntetésével kell az adóhatósághoz havonta elektronikusan bevallást tenni az adó- és társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemély részére teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról és egyéb adatokról. 39

40 Ezen túlmenően bármely adózónak lehetősége van adóügyeinek elektronikus intézésére az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. (XII. 29.) PM rendeletben meghatározottak szerint. Így az adózók a bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségen túlmenően a bejelentési és változás-bejelentési kötelezettségüket is teljesíthetik elektronikus úton. Elektronikus úton adóhatósági szolgáltatás keretében általános, nemleges, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás és illetőségigazolás kiadását, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételt lehet kezdeményezni. Az adózóknak lehetőségük van a személyi jövedelemadójuk 1 %-áról rendelkező nyilatkozatuk, valamint fizetési könnyítési kérelmük elektronikus úton történő előterjesztésére. Mindezek mellett minden adózónak lehetősége van saját adófolyószámlájának megtekintésére, valamint az általa bejelentett és az adóhatóság által nyilvántartott adatainak elektronikus úton történő megtekintésére és ezen adatok letöltésére. Mindezek teljesítése a Kormányzati Portálon (http://www.magyarorszag.hu/) elérhető Ügyfélkapun keresztül történik, amelynek igénybevételéhez szükséges eljárási lépéseket a következőkben ismertetjük. 2. Az Ügyfélkapuról Az Ügyfélkapu olyan belépési pont, amelyen keresztül egyedileg azonosított módon biztonságosan léphet kapcsolatba az elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó közigazgatási szervekkel és közintézményekkel. Személyes ügyfélkapu létrehozásához regisztráció szükséges. 3. Ügyfélkapu regisztráció A regisztrációt annak a magánszemélynek kell elvégeznie, aki a bevallásokat, adatszolgáltatásokat el fogja küldeni az adóhatósághoz, illetve aki az adóügyeket elektronikusan akarja intézni. Ez a személy lehet az adózó önmaga (adószámmal rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó), jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetében a képviseleti joggal rendelkező személy (pl.: egy kft. ügyvezetője), továbbá valamennyi adózó tekintetében annak állandó meghatalmazottja, megbízottja (pl.: könyvelő, adótanácsadó, stb.) is. 40

41 Ügyfélkapus regisztrációját az ország bármely okmányirodájában, valamint az Ügyfélközpontban (Budapest, VI. kerület, Andrássy út 55.) is elvégezheti. Amennyiben rendelkezik a megfelelő szintű elektronikus aláírással, úgy regisztrálhat az interneten is, nem kell okmányirodában megjelennie. Ügyfélkapu regisztrációra lehetősége van időpontot foglalni a Kormányzati Portálon (http://www.magyarorszag.hu/). Az időpontfoglalás nem kötelező, de ennek hiányában az ügyintézés ideje elhúzódhat. A magánszemélynek személyesen fel kell keresnie bármely okmányirodát, ahol személyazonosító okmányának bemutatását, egy Regisztrációs Adatlap kitöltését, valamint egy felhasználó név és egy létező cím megadását követően egyszer használatos aktiváló kódot kap. Az egyszer használható aktiváló kódot a megadott címre küldi el a rendszer, jellemzően azonnal, de maximum 24 órán belül. Fontos, hogy valós címet adjon meg, egyébként nem kapja meg a kódot! A felhasználói név szabadon választható, de amennyiben már foglalt, újat kell választani. A személyes ügyfélkapu határozott ideig érvényes (alapesetben 5 évig, de kérheti ennél kevesebb időre is), tehát nem kell minden adóbevallás előtt felkeresni az okmányirodát. Az érvényesség lejártakor a regisztráció során nyilvántartásba vett adatok automatikusan törlésre kerülnek. 4. Ügyfélkapu aktiválása A kapott azonosítóval és az ideiglenes, egyszer használatos kóddal az Ügyfélkapun (http://www.magyarorszag.hu/) a regisztrációt aktiválni kell. Az aktiválás során a felhasználói név és az aktiváló kód megadását követően jelszót kell választani. A jelszó kitalálásánál és begépelésénél számítson arra, hogy - a saját biztonsága érdekében - nem adhat meg bármilyen karaktert. Az új jelszót biztonsági okokból meg kell erősíteni. Az aktiváló kód 5 napig érvényes. Amennyiben nem sikerült a megadott időn belül a kóddal aktiválni, az Ügyfélkapu adminisztrációs felületén az elfelejtett jelszó menüpontban új, szintén 5 napig érvényes kódot kérhet. Fontos, hogy a felhasználó 41

42 nevet ne felejtse el, mert annak hiányában sem a kód aktiválását, sem új kód küldését nem kérheti, ebben az esetben ismételt okmányirodai regisztrálás szükséges. A későbbiekben az Ügyfélkapun történő belépéshez már csak választott felhasználói nevére és jelszavára lesz szüksége. Ezzel az azonosítóval az Ügyfélkapu bármely más szolgáltatását is igénybe veheti. 5. Adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel A havi adó- és járulékbevallás, illetőleg adatszolgáltatás benyújtására, s ennek következtében valamennyi adóbevallás és adatszolgáltatás elektronikus benyújtására kötelezett újonnan alakult (vagy átalakult) adózó az adószám megszerzését követő 8 napon belül köteles az okmányirodánál regisztráltatnia magát. Erről a tényről a regisztrációt követő 8 napon belül bejelentést kell tennie az állami adóhatóság által erre a célra rendszeresített, és kizárólag az APEH internetes honlapjáról letölthető T180 számú adatlapon. Amennyiben a magánszemély adózó saját maga regisztrációját jelenti be és adóbevallási, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét saját maga teljesíti, akkor a T180 számú adatlapot elektronikus úton is benyújthatja. Abban az esetben, ha az adózó állandó meghatalmazással, vagy megbízással rendelkező képviselője útján elektronikus úton teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, az állandó meghatalmazott, vagy megbízott a megbízást követő 8 napon belül köteles az adóhatósághoz papír alapon bejelenteni a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát a T180-as számú adatlapon. A bejelentés alapján az adóhatóság a képviselőt nyilvántartásba veszi. Az elektronikus adóbevallásra, illetőleg adatszolgáltatásra nem kötelezett, de az adóügyeinek elektronikus intézését önként választó adózó esetében adóhatósági bejelentésre és nyilvántartásba vételre csak abban az esetben van szükség, ha adóügyeit állandó képviselője útján akarja intézni (eseti képviseleti jogot az adóügyek elektronikus intézése során nem lehet adni). Ebben az esetben az adóhatósági bejelentést szintén a képviselőnek kell megtenni papír alapon a T180-as számú adatlapon. A kitöltött adatlapot postai úton, vagy személyesen az APEH Ügyfélszolgálatokon is be lehet nyújtani. 42

43 Ugyanezen a T180-as adatlapon tudja bejelenteni az állandó képviselővel rendelkező havi adó- és járulékbevallás, illetőleg adatszolgáltatás benyújtására kötelezett, illetve az adóügyeinek elektronikus intézését önként választó állandó képviselővel rendelkező adózó, illetve állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselője a képviseletben bekövetkezett változásokat is. Ebben az esetben az adatlapot elektronikus úton kell benyújtani. Az állandó meghatalmazás visszavonását az adózó illetve képviselője elektronikus úton vagy papír alapon, az erre a célra rendszeresített T182-es számú adatlapon jelentheti be. Az adóhatósági nyilvántartásba vétel célja, hogy kapcsolatot teremtsen az adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésére jogosult, okmányirodai regisztrációval rendelkező magánszemély és az általa képviselt adózó/adózók (pl. könyvelő és vállalkozó vagy magánszemély és magánszemély) között. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ügyfélkapun keresztül történő elektronikus ügyintézésre csak az illetékes APEH igazgatóságra érkezett és hibátlannak minősített adatlap beérkezését követően néhány nap múlva nyílik lehetőség. A nyilvántartásba vételről az adóhatóság írásos tájékoztatást küld ki. 6. Segítségkérés, tájékozódás INTERNETEN: regisztrációhoz kiemelten javasoljuk) honlapon az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal hivatalos oldalán az adóhatósági regisztrációs kötelezettséggel és az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatban (itt további információkat tudhat meg a T180 és T182 számú adatlapok letölthető kitöltési útmutatójából) TELEFONON: 43

44 a 189-es ingyenesen hívható kormányzati ZÖLD SZÁMON, az APEH központi tájékoztatási vonalán a es KÉK számon (az adóhatósági regisztrációs kötelezettséggel és az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatban) Ügyfélközpont: 06-(1) (okmányirodai Ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatban) III.2. Elektronikus bevallás készítés Elektronikus formában történő adóbevallásra az adózás rendjéről szóló, évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 31. (2) bekezdésében megjelölt munkáltatók, kifizetők (foglalkoztatók), főfoglalkozású egyéni vállalkozók kötelezettek. Rajtuk kívül a törvény által nem kötelezettek is választhatják az elektronikus adóbevallást. Az elektronikus adóbevallás során az adózó nem csak közvetlenül, az APEH ebev rendszerén intézheti bevallását. A Kormányzati Portál (www.magyarorszag.hu) honlapján elérhető, Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren keresztül (KR rendszer) is elküldheti az adóhatósághoz adó- és járulékbevallásait, adatszolgáltatásait. Az APEH informatikai rendszerében nyilvántartja a gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek, illetve az általuk felhatalmazott természetes személyek adatait. Az elektronikusan beérkező küldeményeket ezek felhasználásával, illetve egyéb információk alapján sokrétű ellenőrzésnek vetik alá. A hibás bevallásokról KR rendszeren keresztül hibajelzést küldenek az adózónak. A hibajelzés megküldésével egyúttal el is utasítják a bevallást. A helyesen kitöltött, időbélyeggel ellátott küldeményeket azonosító számmal látják el, érkezését a feladónak nyugtával igazolják vissza. Az elektronikus adóbevallás készítéséhez szükséges programok és anyagok a és a honlapokról tölthetőek le (nyomtatványkitöltő alkalmazás aktuális verziója, szükséges nyomtatványok, súgó). Az elektronikus úton elküldött bevallásokat a nyomtatványkitöltő programok kódolás után továbbítják, így adattartalmuk kizárólag az azt benyújtó adózó, illetve az azt fogadó és dekódoló APEH-illetékes számára lesz ismert. 44

45 Az elektronikus adóbevallás tehát négy lépésből áll: az Ügyfélkapun történő regisztráció és a szükséges programok, nyomtatványok letöltése és telepítése után a dokumentumok kitöltése következik. Végül az adózó a kitöltött, feladásra előkészített nyomtatványokat az Ügyfélkapun keresztül a Központi Rendszerbe küldi. Az elektronikus adóbevallások benyújtása mellett egyre többen veszik igénybe az adóhatóság által biztosított egyéb elektronikus szolgáltatásokat is. Az APEH elektronikus bevallási rendszere, az ebev képes a törzsadatok kezelésére, az adóhatóságnál nyilvántartott adatok és a bevallásban feltüntetett adatok összehasonlítására. Az adózó elektronikus úton kérhet adóigazolást, lekérdezheti folyószámláját, elektronikus árverésen is részt vehet. Az elektronikus úton benyújtott adóbevallás használata a pénz-, anyag- és időmegtakarításon túl a felhasználó részére további előnyöket nyújt. Az elektronikus bevallás előnye az azonnali visszajelzések rendszere is. Az adóbevallást elektronikusan benyújtó adózó elektronikus értesítést, visszajelzést kap arról, hogy az általa küldött dokumentum megérkezett, továbbá, hogy a rendszer azt elfogadta-e, vagy visszautasította. A hibás bevallás javítása egyszerű: az adóhivatal elektronikus értesítésének megérkezése után - arra hivatkozással - a teljes bevallást kell helyesen kitölteni, és ismételten, elektronikus formában benyújtani. Ezzel elkerülhető az adóhivatalnál a javítás céljából történő személyes megjelenés, hiszen a javítást a bevallás készítője saját számítógépén (akár otthon is) végezheti. A rendszer visszajelzést ad a hibátlan bevallás könyveléséről. További lehetőséget kínálnak az elektronikus bevallók számára, a rendszerben levő nyilvántartott adatok lekérdezésére. Az elektronikus bevallást benyújtó adózók lekérdezhetik az adóhatóságnál vezetett aktuális folyószámlájukat, illetve nyilvántartott törzsadataikat is. Az adózók által az előző években megismert és megszokott Abev kitöltő keretprogram mellett 2008-ban az APEH bevezette az Abevjava elnevezésű nyomtatványkitöltő programot is, mely jelenleg a magánszemélyek és a társasházak személyi jövedelemadó bevallásának kitöltését segíti. Lehetővé teszi emellett a személyi jövedelemadó 1-1 százalékának felhasználásáról szóló rendelkező 45

46 nyilatkozatok benyújtását is. Az új nyomtatványkitöltő előnye platformfüggetlensége. Az Abev programmal korábban kitöltött nyomtatványokat is kezelni tudja, a nyomtatványok kitöltése során pedig képes a nyomtatványok kitöltési útmutatóinak megjelenítésére úgy, hogy a kitöltendő sorra vonatkozó leírást megmutatja, illetve a kitöltési útmutatón belül. (A kitöltési útmutató példákkal is segíti az adózókat.) Az Abevjava a letöltött bevallásokat évenkénti bontásban rendszerezi az új nyomtatványkitöltő programban a könnyebb átláthatóság érdekében. 46

47 IV. Illeték IV.1. Illeték fogalma, célja Az illetékek sok tekintetben sajátos tulajdonságokkal rendelkeznek az állam bevételeinek sorában. Legfőbb vonatkozó jogforrás: az évi XCIII. törvény. Az illeték legfontosabb sajátossága, hogy minden esetben valamilyen állam által végzett feladathoz, funkcióhoz, azonnali, közvetlen ellenszolgáltatáshoz köthető. Célja, hogy az állami (legtöbbször adminisztratív, hivatali) feladatokhoz a fedezetet biztosítsa, vagy annak elérése, hogy ezekhez a tevékenységekhez az állampolgár legalább részben járuljon hozzá. Az illetékek szedésének sok esetben ki sem mondott, de szándékolt indoka, hogy az állampolgárok és a vállalakozások csak akkor vegyék igénybe az államnak eme szolgáltatásait, ha az valóban szükséges. De létezik bizonyos szankcionáló jelleg is, például elveszett iratok pótlása esetén kirótt eljárási illeték ( fölöslegesen dolgoztatod az állami apparátust, fizess érte! ). Cél lehet az adó kiváltása is, például az ingatlanvagyon szerzésekor az átruházással kapcsolatos illeték megfizetése felfogható egyféle vagyon- vagy még inkább vagyonosodási adónak is, ilyen esetben közvetlen ellenszolgáltatás nincs, legfeljebb az adminisztratív teendők (bejegyzés, széljegy, hitelesítés, nyilvántartásba vétel ezért értelmezik sok esetben úgy, hogy az illeték aránytalanul magas mértékű). Két legnagyobb csoportja a vagyonszerzési illetékek és az eljárási illetékek. IV.2. Vagyonszerzési illeték A vagyonszerzés lehet egyoldalú vagy visszterhes (pl.: ajándékozás, öröklés, adományozás illetve csere, adásvétel, barter, követelés elengedés, tartozásátvállalás stb. lévén megvalósuló). Minden esetben illetékkötelezettség keletkezik, függetlenül attól, hogy az új tulajdonos ingyen vagy visszterhesen jutott a vagyontárgyhoz. Az eljárási illetékek három nagy területe: a közigazgatási hatósági eljárási, a bírósági eljárási és a felügyeleti illeték. 47

48 Az illetéktörvény tárgyi hatálya elsősorban az ingó- és ingatlan vagyon átruházását érinti, személyi hatálya a természetes és jogi személyeket. Ingatlanok esetében a kül-, és belföldi szerzés egyaránt ide tartozik, a kötelezettség általában a szerző felet érinti. A vagyon fogalmába az ingatlanokon kívül a vagyoni értékű jog, a vagyoni betét, vagy bármilyen nagy értékkel bíró vagyontárgy beletartozhat (pl.: gépjármű). Az illetékkötelezettség keletkezése illetéktípustól függően öröklési illeték esetében az örökhagyó halála napján átruházás (vétel, ajándékozás stb.) a szerződéskötés illetve okirat aláírásának napján, határozattal záruló jogügyletek esetében a jogerőre emelkedésének napján, eljárás megindításakor, vagy hatósági jóváhagyástól függő jogügyleteknél az utolsó jóváhagyás napján. IV.3. Eljárási illeték Közigazgatási hatósági eljárás esetén kell az eljárási illetéket megfizetni (új eljárás esetében ismételt fizetési kötelezettség áll fenn). Az ügylet alanya: aki az eljárást kezdeményezi, az illeték alapja az eljárás tárgyának értéke az eljárás megindításának pillanatában (pozitív értékváltozáskor a két érték különbözete). Mértéke: lehet az eljárás alapjának függvényében számolandó és lehet tételes. Első esetben az illeték mértéke attól függ, hogy milyen szinten történik az eljárás (és ha külön jogszabály másként nem rendelkezik). 48

49 V. Bankválasztás szempont rendszere A sok, első ránézésre igen hasonló ajánlatból az általunk előzetesen összegyűjtött szempontok szerint kell tudnunk választani. Melyek lehetnek ezek? A bankválasztás lépései Értékelési szempontok Elérhetőség Milyen közel van a bank, mennyire kiterjedt a fiókhálózata és pénzfelvételre alkalmas ATM-hálózata? Milyen a fiókok nyitvatartási ideje? Elérhetők-e a banki szolgáltatások elektronikusan, így pl. interneten, mobiltelefonon vagy call-centeren keresztül? Ha igen, akkor milyen nyitva tartással? (Ezek a szolgáltatások biztosítják, hogy a bankügyeink intézéséhez nem kell bemennünk a bankfiókba, és adott esetben a bankon belüli átutalásokat a hét minden napján 24 órában intézhetjük.) 49

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői

Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői A tanulmányból kiderül, hogy a cégalapítás után milyen bejelentési kötelezettségei vannak, ezek elmulasztása súlyos következményekkel jár! Válassza könyvelési

Részletesebben

13/1991. (V. 21.) PM rendelet

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 13/1991. (V. 21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról A helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011.

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Írta: Sinka Jánosné, közgazdász, nemzetközi adószakértő Sinka Jánosné, Bp., 2011. www.sinkatax.hu, www.adozas.eoldal.hu

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom?

Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom? Adóvilág 2014. április XVIII. Évfolyam 05. szám Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom? Évről évre megfogalmazódik számtalan adózóban az a kérdés, hogy egy adott tevékenysége kapcsán, illetve

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai

Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai A társadalmi szervezetek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok,

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt

Részletesebben