Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: Rendkívüli ülés 15:03

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2014.09.09. Rendkívüli ülés 15:03"

Átírás

1 Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\ _rk\2014 szeptember rep Ülés ideje: Rendkívüli ülés 15:03 Ülés helye: Városháza tanácsterme (6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/c.) Testületi névsor: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Képviselő Voks Frakció 1. Gyovai István 1 Jövőnk Halas Egyesület Frakció 2. Aradszky Lászlóné 1 FIDESZ Frakció Dr. Skribanek Zoltán 1 FIDESZ Frakció 5. Fülöp Róbert 1 FIDESZ Frakció 6. Halász Balázs 1 Független 7. Hunyadi Péter 1 FIDESZ Frakció 8.Jekő Attila 1 MSZP 9 Jerémiás Béláné 1 FIDESZ Frakció 10. Kuris István László 1 FIDESZ Frakció Nagy Róbert 1 Független 14. Váradi Krisztián 1 Demokratikus Koalíció 15. Vili Gábor 1 Jövőnk Halas Egyesület Frakció (12 fő 80 % ) Távolmaradását bejelentette: 1. Dózsa Tamás Károly 1 Független 2. Máté Lajos 1 FIDESZ Frakció 3. Nagy Péter 1 Független (3 fő 20 %) 1

2 Dr. Ferenczi Mária Kristóf Andrea Csernák Lajos Molnár Nándor jegyző aljegyző pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 12 fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Jekő Attila és dr. Skribanek Zoltán képviselőket. Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint azzal a kiegészítéssel, hogy 4. napirendi pontként tárgyalják az osztós anyagként érkezett "Kiskunhalas Város Önkormányzata 211/2014. Kth. számú határozatának módosítása" című előterjesztést. Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. No: 2058 Gyovai István... Igen Dózsa Tamás Károly... Távol Halász Balázs... Igen Nagy Péter... Távol Nagy Róbert... Igen Vili Gábor... Igen Jekő Attila... Igen Váradi Krisztián... Igen Dr. Skribanek Zoltán... Igen Aradszky Lászlóné... Igen Fülöp Róbert... Igen Hunyadi Péter... Igen Jerémiás Béláné... Igen Kuris István László... Igen Máté Lajos... Távol Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás Ideje:2014.szept.:09 15:06:17 Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen ,00% 80,00% Nem 0 0,00% 0,00% Tartózkodik 0 0,00% 0,00% Szavazott % 80,00% Nem szavazott 0 0,00% Távol 3 20,00% Össz.: % Eredménye: Elfogadva Határozat: 2

3 NAPIREND: Napirend tárgya: Napirend előadója: 1. A Halasi Csipke Közalapítvány alapító okiratának módosítása Gyovai István polgármester 2. Úszóedzői státusz létesítése Gyovai István polgármester 3. A kiskunhalasi általános iskoláknak nyújtandó hátrányos helyzetűeket segítendő támogatás 4. Kiskunhalas Város Önkormányzata 211/2014. Kth. számú határozatának módosítása Gyovai István polgármester Gyovai István polgármester 1 Új napirendi pont 15:06:23 1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Napirend tárgya: A Halasi Csipke Közalapítvány alapító okiratának módosítása Írásos előterjesztés mellékelve. Halász Balázs képviselő: Kérdések 15:06:38 Az anyagból kitűnik, hogy 2 millió Ft-os vagyonnal indult ez az alapítvány. Most mennyi? Szerinte ennek az alapító okirat módosításához kevés köze van. Osztályvezető úr sem tud válaszolni. Utólag egyértelmű választ fognak adni. Nem készültek erre, elnézést kér. Halász Balázs képviselő: Hozzászólások Egy apró dolog, hogy a tanácskozási joggal való részvétel kétszer szerepel az anyagban. Lehet, hogy az egyiket ki lehetne húzni, felesleges. A módosításban is benne van és a régi anyagban is. Kell-e számozni a mellékletet? Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető: Biztos bele kell rakni. 3

4 Egyszer van a felügyelő bizottság. Halász Balázs képviselő: Mindkettő a felügyelő bizottságról szól. Ülésen tanácskozási joggal részt vehetnek, mindkettő az. Nem hiszi, hogy problémát jelent, ha ismétlődik egy mondat. Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető: Nem javasolná belenyúlni, mert ügyvédi iroda készítette az alapító okirat módosítást. Nincsenek abban a helyzetben, hogy szakszerűen és érdemben ezt megtegyék. További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a Halasi Csipke Közalapítvány alapító okiratának módosításáról kéri a képviselők szavazatát. No: 2059 Gyovai István... Igen Dózsa Tamás Károly... Távol Halász Balázs... Igen Nagy Péter... Távol Nagy Róbert... Igen Vili Gábor... Igen Jekő Attila... Igen Váradi Krisztián... Igen Dr. Skribanek Zoltán... Igen Aradszky Lászlóné... Igen Fülöp Róbert... Igen Hunyadi Péter... Igen Jerémiás Béláné... Igen Kuris István László... Igen Máté Lajos... Távol Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás Ideje:2014.szept.:09 15:08:54 Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen ,00% 80,00% Nem 0 0,00% 0,00% Tartózkodik 0 0,00% 0,00% Szavazott % 80,00% Nem szavazott 0 0,00% Távol 3 20,00% Össz.: % Eredménye: Elfogadva Határozat: 4

5 248/2014. Kth. A Halasi Csipke Közalapítvány alapító okiratának módosítása H a t á r o z a t Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Csipke Közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát és a évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését. Határidő: azonnal Felelős: Gyovai István polgármester A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: Halasi Csipke Közalapítvány elnöke, Kossuth u. 37/a Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető Határidő: Felelős: azonnal Dr. Ferenczi Mária jegyző 2 Új napirendi pont 15:08:59 2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Napirend tárgya: Úszóedzői státusz létesítése Írásos előterjesztés mellékelve. Kérdések 15:09:08 Úgy gondolja, hogy nem kell különösebben részletezni ezt az előterjesztést. Az elmúlt évek során a kiskunhalasi úszósport Novotny Attila, egyébként Pro Urbe díjjal kitüntetett úszóedző munkája és bizonyos szerencsés helyzetek következtében olyan szintre jutott, amit szerinte ebben a városban korábban elképzelni sem lehetett. További minél zavarmentesebb munkája érdekében kívánnak státuszt létesíteni a KIGSZ-nél, aminek a paraméterei az előterjesztésben olvashatók. A költségvetés módosítás alkalmával ezt szintén a költségvetésben meg fogják jeleníteni. Aradszky Lászlóné képviselő: Nem tudja, hogy idáig hogy volt. Üdvözölni tudja ezt az előterjesztést, s nagyon örül neki, hogy az Attila kap az önkormányzat által. Idáig volt neki státusza? A Kuruc vitézek téri óvodánál úszóoktató volt, óvodások úszás oktatását ő végezte. Emellett futott fel ezzel az edzői munkával erre a szintre. Valamikor a nyár elején kezdődtek a megbeszélések Novotny úrral. Azt mondta, hogy nagy 5

6 valószínűséggel szeptember végi testületi ülésre fogják tudni bevinni, csak most közbejött a rendkívüli ülés, illetve láthatóvá vált a város előtt is, hogy ilyenfajta kezdeményezés van. Attila részéről az itt megjelölt bér elfogadott, tehát tisztában van ennek a paramétereivel, sőt köszöni a képviselő-testületnek, ha ezt jóváhagyja. Ez azt jelenti, hogy ezentúl kettéválik ez a munkakör. Továbbra is megmarad az óvodában az úszóoktatói állás, erre nagy valószínűséggel egy jogosítványokkal rendelkező valaki fog majd állást nyerni úszóedzőként. Attila kifejezetten a minőségi sport edzését fogja irányítani. Aradszky Lászlóné képviselő: Méltó helyre fog kerülni a pénz. Hunyadi Péter képviselő: Hozzászólások Mindenképpen üdvözli ezt az előterjesztést, s gratulál az úszók eredményeihez. Arra szeretné csak tisztelettel felhívni a figyelmet, véletlenül sem szembeállítva, hogy hála istennek a városban sok kitűnő eredmény született, s kitűnő teljesítmények léteznek még például dobóatlétikában. Köszöni a bólintást, ez valóban így van. Sajnálatos módon ez a szakág elsorvadt, egész minimális segítség nélkül. Úgy gondolja, hogy a következő testületnek lesz ez ügyben tennivalója, mert valóban világ-, európai színvonalú eredmények születtek, s akiket itt felfedeztek, felfuttattak azok csak Szombathelyen tudják folytatni a pályafutásukat, holott folytathatnák Kiskunhalason is. Az adottságok itt is megvannak, szakembergárda megvan. Biztos nem mentek volna el Szombathelyre, ha lenne Halason pálya, ahol kifuthatnák magukat. Sajnos erre nem volt mód és lehetőség. Ha jól tudja, akkor Míg úr eléggé megkeseredett ebben a dologban. Ezt csak jelezni szeretné, hogy kitűnő lehetőségei és adottságai vannak ennek a városnak más tekintetben is. Ez ügyben van még tennivalójuk. Természetesen ezt egyértelműen támogatja. Jekő Attila képviselő: Egyet tud érteni Hunyadi Péter képviselővel, hogy ennek első lépésnek kell lennie egy hosszú úton. Mindvégig azt képviselték, hogy az önkormányzatnak az utánpótlássportban van szerepe. Amikor többször a női kézilabdáról tárgyaltak, jó maga is kérte Kovács Attila elnök urat, hogy vigyázó tekintetüket az utánpótlásra vessék és ez irányból ott is elindultak lépések. Azt gondolja, hogy ezt a területet kell felkarolni, s edzői életpályamodellel, egyéb lehetőségekkel segíteni. Arra azért felhívná a figyelmet, hogy van ennek a dolognak kifutása, mert ha jól tudja, az úszószövetségnél van egy olyan lehetőség, egy kiemelt prémiumedző státusz, hogy amikor olyan szintre ér egy utánpótlásműhely, egy edző, akkor a szövetség veszi át a fizetését. Reményeik szerint ezek az eredmények hamarosan meglesznek, s egy-két éven belül a szövetség teljes mellszélességgel a halasi úszók mögé fog tudni állni. További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát. 6

7 No: 2060 Gyovai István... Igen Dózsa Tamás Károly... Távol Halász Balázs... Igen Nagy Péter... Távol Nagy Róbert... Igen Vili Gábor... Igen Jekő Attila... Igen Váradi Krisztián... Igen Dr. Skribanek Zoltán... Igen Aradszky Lászlóné... Igen Fülöp Róbert... Igen Hunyadi Péter... Igen Jerémiás Béláné... Igen Kuris István László... Igen Máté Lajos... Távol Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás Ideje:2014.szept.:09 15:14:49 Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen ,00% 80,00% Nem 0 0,00% 0,00% Tartózkodik 0 0,00% 0,00% Szavazott % 80,00% Nem szavazott 0 0,00% Távol 3 20,00% Össz.: % Eredménye: Elfogadva Határozat: 249/2014. Kth. Úszóedzői státusz létesítése H a t á r o z a t Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 1-jei hatállyal egy státusszal bővíti a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének státuszszámát. Erre a státuszra a Képviselő-testület ,- Ft/hó bruttó bért és annak járulékait biztosítja, melyet a soron következő költségvetési rendeletmódosításban jóváhagy. Határidő: azonnal Felelős: Gyovai István polgármester A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: Csendes Ildikó igazgató, KIGSZ Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető Határidő: Felelős: azonnal Dr. Ferenczi Mária jegyző 7

8 3 Új napirendi pont 15:14:55 3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Napirend tárgya: A kiskunhalasi általános iskoláknak nyújtandó hátrányos helyzetűeket segítendő támogatás Írásos előterjesztés mellékelve. Dr. Skribanek Zoltán képviselő: Kérdések 15:15:11 Hogy lett kiszámolva ez az összeg, ami az egyes iskolák tekintetében látható a sorokban? Csak az abszolút diáklétszámot vették tekintetbe, vagy azt is nézték, hogy az adott iskolában mennyi hátrányos helyzetű gyerek van, s ennek mennyi a százalékos eloszlása? Lett-e súlyozva? Milyen képlet alapján kapták meg ezt a végösszeget? 500 ezer Ft-ot szántak erre a célra és az iskolák konkrét jelzése alapján, a rászoruló diákok megnevezésével kapták meg a létszámot, s ennek arányában lett szétosztva az összeg. Nem iskolai, osztály-, vagy bármilyen létszám alapján, hanem a konkrét számokat kapták meg az iskoláktól. Azt nem tudja megmondani, hogy név szerint-e, de szám szerint. Az iskolák felmérése alapján történt. Halász Balázs képviselő: Hasonló lett volna a kérdése, bár egy iskolánál utána érdeklődött ennek, hogy történt. Hány forint jut egy szegény diákra, amit az iskola véleményez? Nem túl nagy összegek ezek Ft nagyságrendről van szó, forintra pontosan nem tudja megmondani. Hozzászólások További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát. No: 2061 Gyovai István... Igen Halász Balázs... Igen Nagy Róbert... Tart. Jekő Attila... Igen Dr. Skribanek Zoltán... Igen Fülöp Róbert... Igen Dózsa Tamás Károly... Távol Nagy Péter... Távol Vili Gábor... Igen Váradi Krisztián... Igen Aradszky Lászlóné... Igen Hunyadi Péter... Igen 8

9 Jerémiás Béláné... Igen Kuris István László... Igen Máté Lajos... Távol Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás Ideje:2014.szept.:09 15:17:06 Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen 11 91,67% 73,33% Nem 0 0,00% 0,00% Tartózkodik 1 8,33% 6,67% Szavazott % 80,00% Nem szavazott 0 0,00% Távol 3 20,00% Össz.: % Eredménye: Elfogadva Határozat: 250/2014. Kth. A kiskunhalasi általános iskoláknak nyújtandó hátrányos helyzetűeket segítendő támogatás H a t á r o z a t 1.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a - Fazekas Mihály Általános Iskolának: 99 eft, - Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskolának 71 eft, - Felsővárosi Általános Iskola 110 eft, - Kertvárosi Általános Iskola 75 eft, - Kiskunhalasi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 55 eft, - Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda 90 eft, támogatást nyújt az 1. számú mellékletben szereplő támogatási szerződés minta alapján. 2.) A Képviselő-testület a határozat 1. pontjában szereplő összegeket a soron következő előirányzat módosításban jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Gyovai István polgármester A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: Simon István szociálpolitikai csoportvezető Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Határidő: Felelős: azonnal Dr. Ferenczi Mária jegyző 9

10 4 Új napirendi pont 15:17:14 4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata 211/2014. Kth. számú határozatának módosítása Írásos előterjesztés mellékelve. Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: Többszörösen áttekintették a 211/2014. Kth. számú határozatot a Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatójával és együttesen arra a következtetésre jutottak, hogy mind az ő tekintetükben, mind az önkormányzat tekintetében érdemes lenne módosítani ezt az előterjesztést, pontosan megnevezésre kerülne a beszerzésre kerülő eszköz. Mindkettőjük számára megnyugtatóbb lenne az előterjesztés elfogadása. Halász Balázs képviselő: Kérdések 15:18:05 Hozzászólások Nagyon jónak tartja, hogy most végre címkézett pénz kerül a Városgazda Zrt.-hez. Valóban nagy hiányt szenvednek abban, hogy nincs, ami a pótkocsit megrakja. Régóta vágyakoznak egy Caterpillar gépre, amelyhez hasonló működik a vízműnél és van egy magántulajdonban is, amit úgy bérelnek esetenként. Akár útfelbontásnál, vagy rakodásnál jól tudják ezt használni, csak hát bérelni kell. Ez a gép egy nagyon univerzális gép, hisz nemcsak tolólapozik, hanem a merítőkanala kettényílik. Olyan rakodási munkákat is el tud végezni, amit más két géppel tud megoldani. A hátulján egy forgózsámolyon lévő markoló, illetve árokásó van. Roppant ki tudná használni a Városgazda Zrt. akár a külterületi utaknál, akár belterületi utaknál, ahol bontani is kell. Erre példa volt a Kisfaludy utca nemrég felbontott útszakasza, ahol valóban fel kellett közel 30 méteren hosszan törni azt az aszfaltréteget, ami alól a víz kimosta a homokot és a levegőben lógott a kövesút. Ehhez is úgy bérelt a Városgazda Zrt. gépet. Bízik benne, hogy minél előbb be tudják szerezni és alkalmazni. Nagy segítség lenne ez a külterületen élőknek is. A Vezérigazgató úr a ma délelőtti tárgyalásukon azt mondta, hogy várhatóan csütörtökön a gépet meg tudják venni. További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát. No: 2062 Gyovai István... Igen Halász Balázs... Igen Nagy Róbert... Igen Jekő Attila... Igen Dr. Skribanek Zoltán... Igen Fülöp Róbert... Igen Dózsa Tamás Károly... Távol Nagy Péter... Távol Vili Gábor... Igen Váradi Krisztián... Igen Aradszky Lászlóné... Igen Hunyadi Péter... Igen 10

11 Jerémiás Béláné... Igen Kuris István László... Igen Máté Lajos... Távol Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás Ideje:2014.szept.:09 15:19:58 Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen ,00% 80,00% Nem 0 0,00% 0,00% Tartózkodik 0 0,00% 0,00% Szavazott % 80,00% Nem szavazott 0 0,00% Távol 3 20,00% Össz.: % Eredménye: Elfogadva Határozat: 251/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzata 211/2014. Kth. számú határozatának módosítása H a t á r o z a t Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 211/2014. Kth számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: A 211/2014. Kth. számú határozat c.) pontja helyébe az alábbi c.) pont lép: c.) a Halasi Városgazda Zrt. engedélyt kap Ft értékben árokásó traktor alaptartozékokkal történő beszerzésére, mely a külterületi utak karbantartására is alkalmas. Határidő: azonnal Felelős: Gyovai István polgármester A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója, Bem u. 1. Fsz. 15. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Ferenczi Mária jegyző 11

12 Már csak hármat kell aludni és kezdődnek a szüreti napok. Reméli, hogy az időjárás is jó lesz hozzá. Más napirend nem lévén megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi ülést befejezettnek nyilvánítja. Ülés befejezése 15:20:19 K.m.f. (: Gyovai István :) (: Dr. Ferenczi Mária :) polgármester jegyző Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: (:Jekő Attila :) (:Dr. Skribanek Zoltán:) 12

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.01.28. Rendkívüli ülés 14:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.01.28. Rendkívüli ülés 14:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.01.28. Rendkívüli ülés 14:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\130627\2013 június 27 001.rep Ülés ideje: 2013.06.27. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20130926\2013 szeptember 26 001.rep Ülés ideje:2013.09.26. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

File: C:\testuleti_ulesek\120927\2012 szeptember 27 002.rep. Ülés ideje: 2012.09.27. 14:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

File: C:\testuleti_ulesek\120927\2012 szeptember 27 002.rep. Ülés ideje: 2012.09.27. 14:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120927\2012 szeptember 27 002.rep Ülés ideje: 2012.09.27. 14:05 Ülés helye: Városháza tanácskozóterme Testületi névsor: J E

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. File: C:\testuleti_ulesek\110530\2011 május 30 001.rep J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. File: C:\testuleti_ulesek\110530\2011 május 30 001.rep J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\110530\2011 május 30 001.rep Ülés ideje: 2011. május 30. 16:18 Ülés helye: Városháza tanácskozóterme Testületi névsor: J E G

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Dátum: 2010. szeptember 27. 13.14. Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Dátum: 2010. szeptember 27. 13.14. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 10sze27a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2010. szeptember 27.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 09már30a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2009.márc.30-i üléséről

Részletesebben

ellenőrzési és rendészeti főosztályvezető pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető

ellenőrzési és rendészeti főosztályvezető pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 07dec17b.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2007.december 17-i üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 08már31a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2008.márc.31 üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 13-án (Szerda) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 13-án (Szerda) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 13-án (Szerda) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterem

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-21/2015. Készült: Az ülés helye: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. március 28-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/21. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21. április 3-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő.

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 12-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr. Bakos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. április 1-jén 8.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. április 1-jén 8.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 01/00009-016/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. április 1-jén 8.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 15-én 14 00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 8.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 21-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Juhász Gábor Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA VII. Iktatószám: 316-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. április 28-i s o r o s, n y í l t üléséről 203/2015.(IV.28.)

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2012. december 19-én 11.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 17-én 09.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 17-én 09.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 01/00025-021/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 17-én 09.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, VI.

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án megtartott ülésén

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án megtartott ülésén JEGYZŐ KÖNYV Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal nagy tanácsterem

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. augusztus 14-én (Szerda) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. augusztus 14-én (Szerda) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. augusztus 14-én (Szerda) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Vasemberház Díszterem Nagykanizsa,

Részletesebben