NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013-2014 NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE"

Átírás

1 Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Telephely 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 20. Tel.: 42/ NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE Benczúr téri Telephely Összeállította a nevelőtestület jóváhagyásával: Rácz Istvánné megbízott telephelyvezető szeptember

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Személyi feltételek: Nevelési feladatok, szakmai munka Ellenőrzések, látogatások terve Gyermekvédelmi feladatok Gyermekétkeztetés Ünnepek, megemlékezések, hagyományok Az intézmények közötti kapcsolattartás Szülői értekezletek Dokumentációs munka Szülői igényeken alapuló tehetséggondozó önköltséges foglalkozások tanköteles korú gyermekek számára Az óvodánk kapcsolatrendszere Feladat ellátási terv Egyéni megbízatások Tárgyi fejlesztések, felújítás, karbantartás SZÁMÚ MELLÉKLET Házi munkaközösség SZÁMÚ MELLÉKLET Csoportbeosztás, főbb tevékenységi területek megosztása SZÁMÚ MELLÉKLET Munkarend, munkaidőbeosztás SZÁMÚ MELLÉKLET Eseménynaptár... 15

3 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Az intézmény neve: Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri telephely Cím: Nyíregyháza, Benczúr tér 20. Telefon: 42/ Telephely felelős vezető: Rácz Istvánné Fogadóra: Minden hónap második hétfője, tól előzetes egyeztetés után Az intézmény Alapító Okirat szerinti férőhely: 100 fő csoportok száma: 4 2. Személyi feltételek: A négy csoportban 8 óvodapedagógus, 4 dajka dolgozik, 1 óvodatitkár, és egy udvaroskarbantartó dolgozik. 1 fő óvodapedagógus személyében történt változás nyugdíjazás miatt Dolgozói adatok Óvodapedagógusok képesítése Végzettség, képesítés Fő Óvodapedagógus 7 Tanár, drámapedagógus 1 Pedagógiai munkát segítők képesítése Végzettség, képesítés Fő Óvodai dajka 4 Udvaros, karbantartó 1 Óvodatitkár 1

4 Gyermeklétszám adatok szeptember 30. Óvoda neve Benczúr téri Telephely Csoportok Száma Férőhelyek száma Beírt gyermek létszám ebből Bejáró HH HHH SNI BTMN A nevelési év rendjének meghatározása Az óvodai nevelési év szeptember augusztus 31.-ig tart Tanévnyitó nevelési értekezlet augusztus 29. Tanévzáró nevelési értekezlet 2014.június. Iskolai szünetek, melyek ideje alatt az óvoda a házirendben szabályozott esetben tart nyitva: Téli szünet tájékoztatás, jegyzőkönyvi határozat Nyári szünet (5 hét) második ciklus Az esetleges munkarendváltozásokról a szülőket, legalább 10 nappal korábban tájékoztatjuk. Óvodai nevelés nélküli munkanapok: tanévzáró 2.3. Tárgyi feltételek A nyár folyamán a 4-es csoport mosdóját felújították, a falvizesedést megszüntették. A hosszú közlekedési folyosót átfestették. A nyári zárva tartás alatt megtörtént a nagytakarítás, karbantartás.

5 Csoport 1. sz. Szivárvány 2. sz. Micimackó 3. sz. Süni 4. sz. Huncutka Csop.szerv. Gyermeklétszám szept./május vegyes 26/27 vegyes 20/23 vegyes 26/26 vegyes 27/29 Pedagógusok Nagy Attiláné Macsuga Győzőné Rácz Istvánné Barcziné Nagy Valéria Lippai-Nagy Tünde Kosztor Jánosné Dr. Toronicza Gyuláné Nev.-, okt. munkát segítők Popovicsné Tóth Anikó Cservenákné Biri Erzsébet Gyugos Jánosné Nagy Ferencné Óvodatitkár: Udvaros, karbantartó: Mankó Éva Dankó István A munkaidő beosztást a 3. sz. melléklet tartalmazza. A csoportbeosztást, a főbb tevékenységi területek megosztását a 2. sz. melléklet tartalmazza. 3. Nevelési feladatok, szakmai munka 3.1. A nevelési év fő feladatai Az egészségmegőrzés, egészséges életvitel megalapozása, környezettudatos gondolkodás, környezetbarát magatartás formálása. Esélyegyenlőség. Az integráció helye, szerepe óvodánkban Korszerű óvodapedagógiai módszerek választása: a gyermekek kezdeményezéseire támaszkodó módszerek: differenciálás, kooperatív technikák, mozgás, zene felhasználása, szülőkkel való partneri együttműködés módszere. Az udvari szabadjáték alkalmával az egészségfejlesztés, közös testmozgás lehetőségének biztosítása, mozgás szabályjátékok bővítése. A módosított Pedagógiai Program és a Köznevelési Törvény végrehajtásából adódó feladatok megoldása Nevelési értekezlet Tanévnyitó értekezlet Időpont: augusztus Helyszín: Búzaszem Nyugati Óvoda Téma: A nevelési elv irányításával kapcsolatos feladatok Pedagógiai program, munkaterv elfogadása

6 Tanévzáró értekezlet Időpont: június Helyszín: Búzaszem Nyugati Óvoda Téma: A nevelési év lezárása, tapasztalatok megbeszélése a következő nevelési év feladatainak kitűzése. Munkatársi értekezlet Időpont: szeptember Helyszín: Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr tér Téma: Személyi változások. Az innováció szükségessége. Nevelőtestületi értekezlet Időpont: január Helyszín: Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr tér Téma: Törvényi változások, a belőlük adódó feladataink. Pedagógus életpályamodell. Iskolaérettség. Rendszeres havi megbeszélések Minden hónap első hétfőjén vezetői megbeszélés Minden hónap második keddje (a hallottak átadása) Az aktuális események megbeszélése Továbbképzéseken résztvevők beszámolója 3.3. Szakmai munkaközösség Cím: A külső világ tevékeny megismerése Munkaközösség vezető: Nagy Attiláné 1 sz. melléklet Intézményi szinten működő munkacsoportok Gyermekvédelmi munkacsoport Felelős: Kosztor Jánosné Minőségügyi munkacsoport Felelős: Barcziné Nagy Valéria A 2013/2014-es nevelési évben a következő méréseket végezzük: Szülői kérdőív, komplex képsor, öltözködés, tisztálkodás, tárgyak, játékok, berendezések kezelése.

7 3.4. Munkatervi feladatok ütemezése program terv Feladat megnevezése Maximális létszám túllépésének engedélyezésére Tanévnyitó értekezlet Munkatársi értekezlet Vezetői értekezlet Statisztika adatainak feltöltése A KIR rendszerében intézmény közzétételi listáját Az óvodás gyermek számára oktatási azonosító szám igénylése. Iskolaérettséggel kapcsolatos teendők Időpontja Helyszíne Résztvevők köre Augusztus 29. NyMJV Közgyűlés Augusztus 29. Székhelyintézmény Óvodapedagógusok Augusztus. 28. Minden hónap első hétfő Székhelyintézmény Székhelyintézmény Benczúr téri óvoda Minden pedagógiai munkát segítő dolgozó Vezetőség Október. 31. Benczúr téri óvoda Óvodatitkár Október Benczúr téri óvoda Óvodatitkár Március 31. Benczúr téri óvoda Minden óvodapedagógus Félévi (értékelő) értekezlet Közös munkaközösségek Teamek Beiskolázással, beóvodázással kapcsolatos feladatok elvégzése. Minden év január között Meghatározott munkaközösségi (feladatterv) munkaterv szerint Tagintézmények Meghatározott program szerint május Benczúr téri óvoda Tanévzáró értekezlet Június Székhelyintézmény Minden óvodapedagógus A munkaközösség tagjai Team tagok Minden óvodapedagógus Minden óvodapedagógus

8 4. Ellenőrzések, látogatások terve Ellenőrzés ideje Szeptember Október November Ellenőrzés helye B.NY.O. Benczúr tér B.NY.O. Benczúr tér B.NY.O. Benczúr tér Ellenőrzés tartalma Ellenőrzés módja Ellenőrzést végzi Dokumentációk ellenőrzése -Felvételi és mulasztási napló -Csoportnapló - Jelenléti ívek -Szabadság nyilvántartók - Egyéb munkatervek Statisztika adatainak egyeztetése - Munkaidőnyilvántartás KIR adatbázis feltöltöttsége, Szokás, szabályrendszer Szakmai munkaközösségek tevékenysége; Gazdálkodás éves helyzetének áttekintése Dokumentumok ellenőrzése Dokumentumok ellenőrzése Látogatás Munkaközösségi foglalkozáson való részvétel óvodavezető, telephelyfelelős belső ellenőr óvodavezető, telephelyfelelős, Min. bizt.vezető óvodavezető, telephelyfelelős December, Folyamatosan Egész évben Január B.NY.O. Benczúr tér B.NY.O. Benczúr tér Dajkák, karbantartók munkájának ellenőrzése A pedagógiai program szerinti haladás, pedagógiai munka ellenőrzése Fejlesztőpedagógusok tevékenysége, integrált nevelés Tankötelesek, iskolaérettség munkájának ellenőrzése Látogatás Látogatás, Dokumentumok ellenőrzése óvodavezető, telephelyfelelős óvodavezető, telephelyfelelős Február B.NY.O. Benczúr tér Munkaidő nyilvántartás - Gyermeki mérések; Kötelező órán túli tevékenységek ellenőrzése. Kötelező m Látogatás Dokumentumellenőrzés, óvodavezető, telephelyfelelős Min. bizt.vezető Március B.NY.O. Benczúr tér Fejlesztő teamek munkája; Szakmai munkaközösségek tevékenysége Dokumentumellenőrzés, beszámoló óvodavezető, telephelyfelelős Április B.NY.O. Benczúr tér Munkaidőnyilvántartás Tűz- és munkavédelmi jegyzőkönyvek vizsgálata. Dokumentumok ellenőrzése ellenőrzés, óvodavezető, telephelyfelelős Május B.NY.O. Benczúr tér Gyermeki mérések eredményei Dokumentumellenőrzés óvodavezető, telephelyfelelős Min. bizt.vezető Június B.NY.O. Benczúr tér Munkaidőnyilvántartás, Csopotnaplók, éves értékelések Megbeszélés, Dokumentumellenőrzés óvodavezető, telephelyfelelős belső ellenőr B.NY.O. Benczúr tér Munkafegyelem, és az intézményi tulajdon védelmére szolgáló előírások betartásának ellenőrzése óvodavezető, telephelyfelelős Július, Augusztus B.NY.O. Benczúr tér Beszerzési igények, felújítási, takarítási munkálatok egyeztetése, ellenőrzése. A nevelési év kezdetére, a nyári karbantartási munkálatok, nagytakarítás elvégzésének ellenőrzése Dokumentumok ellenőrzése Megbeszélés óvodavezető, telephelyfelelős

9 4.1. Pedagógiai tevékenységek ellenőrzésének terve Neveléssel kapcsolatos Óvodán kívüli tevékenysé- Minőségfejlesztés Pedagógiai attitűdök, mód- Egyéb tevékenységek gek és kapcsolatrendszerek szerek, eljárások Csoportban a nevelő munka Óvoda -iskola kapcsola- Szociális érzékenység Gyermekvédelmi tevéellenőrzése (Változatos munkaformák meg- tának erősítése kenység jelenítése a mindennapi Empátia Gyógypedagógiai tevé- tevékenységekben) Kirándulások szervezése, Gyermeki szokás - sza- kenység színvonala bály rendszer alakulása Pozitív bánásmód Beóvodázás (HHH gyer- Dokumentumok ellenőrzé- mekek és 5 évesek felkuse Közművelődési intézmé- Értékelés (szülők tájékoz- Egyéni fejlesztés tatása) nyek program kínálatának tatása) A HHH gyermekek egyenlő Eszközök kiválasztása, kihasználása (Múzeum, Életkori sajátosságok fi- arányú elosztása a taggazdaságosság színház, könyvtár) Mérések, megfigyelések, elemzések, értékelések gyelembe vétele óvodák között Házirend betartása és Rendezvények, ünnepség- Sportlétesítmények ki- Szülői problémák kezelése betartatása gek színvonala használása (uszoda, sport- A szülői szervezettel Továbbképzésen részvécsarnok) Belső szabályozók auditok együttműködés, tel, az ismeretek tovább- Óvodai tehetséggondozó Közös család - óvoda adása - foglalkozások színvonala program szervezése Munkaközösségek, szak- Szakmai, pedagógiai mai csoportok működése feladatok és szakmai do- és együttműködése kumentáció vezetése

10 5. Gyermekvédelmi feladatok A gyermekvédelmi munka folyamatos. Nehezen bontható napokra, hetekre, hónapokra. Változó világunk nap, mint nap hozza a problémáit, szaporítja a családok gondjait, ami előbbutóbb tükröződik a gyermekekben. Megnő a felelőssége nemcsak a gyermekvédelmi felelősnek, hanem minden óvópedagógusnak. Feladatunk a probléma észlelése, jelzése, a szülő, illetve gyermek megfelelő szervhez történő irányításával a család segítése. Tesszük ezt tapintatosan, szociális érzékenységgel, hogy az érintettek szégyenkezés nélkül el is tudják fogadni. Megkeressük problémánkkal az Egységes Pedagógiai Szolgálatot, a Családsegítő és Gyermekjóléti Központot, a Szociális Irodát, így nyújtva segítő kezet a rászorulóknak. 09. hó 10. hó 11. hó Intézményünkbe járó: Halmozottan Hátrányos Helyzetű, Hátrányos helyzetű, 3 gyermekes, Tartósan beteg gyerekek létszámának felmérése. Nyomtatványok összegyűjtése, egyeztetés az adminisztrátorral. A Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyerekek felkeresése otthonunkban, a csoport óvónőivel együtt. Állapotfelmérés, a segítség lehetséges formáinak felkutatása. Gyermekvédelmi konferencia a Városházán. Karácsonyi pályázatok figyelése, megírása. 12. hó Nyertes pályázat esetén szociális tevékenység program, ajándékozás megszervezése. 01. hó 02. hó A H.H.H., H.H és 3gyerekes, tartósan beteg gyerekek létszámának újbóli felmérése, ellenőrzése. Változások rögzítése. Egyeztetés a csoportok óvónőivel, probléma felmerülésekor esetjelzés a Gyermekjóléti Központ felé. 03. hó Szükség esetén esetmegbeszélés az adott gyermek családgondozójával az óvodában. 04. hó 05. hó Szükség esetén Esetkonferencia a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál. Szükség szerint családlátogatások a gyerekek óvónőivel együtt. Statisztika kérése az óvodánkba járó H.H.H., H.H és 3gyerekes létszámról. Az adatok eljuttatása az illetékes koordinátorokhoz. 06. hó Gyermekvédelmi Konferencia a Városházán. 07. hó A szociálisan rászoruló gyermekek nyári óvodába járási igényeknek felmérése, elhelyezésük társóvodában a szünet idejére. 08. hó Takarítási szünet idejére otthoni telefonos készenlét biztosítása sürgős esetekre.

11 6. Gyermekétkeztetés A gyermekétkeztetést óvodánkban a SODEXO Kft. látja el. Feladatunk: Az edényzet pótlása, ellátása folyamatos legyen az egész évben. A jó partnerkapcsolat megőrzése a gyermekek jobb ellátása érdekében. 7. Ünnepek, megemlékezések, hagyományok Az ünnepek, ünnepélyek jelentős események az óvodánk és a gyermekek életében. A visszatérő ünnepek, jeles napok, hagyományok a közös élmény erejével hatnak. Minden óvodai évben visszatérnek, hagyománnyá válnak. Az életben a legfontosabb a szeretet, az egymásnak örömszerző emberi összetartozás. Nemzeti ünnepünk szervezése, megemlékezés szintjén valósul meg. Ünnepek, ünnepélyek, rendezvények rendje: Szeptember Szüreti mulatság. Felelős: minden óvodapedagógus Október 04. Állatok világnapja Felelős: Rácz Istvánné December 06. Mikulás Felelős: Macsuga Győzőné December Karácsony Felelős: minden óvodapedagógus + Dr.Toronicza Gyuláné Február Mackófesztivál Felelős: minden óvodapedagógus Sanyi bohóc, Farsang Felelős: minden óvodapedagógus + Kosztor Jánosné Március 15. Nemzeti ünnepünkről való megemlékezés, az ezt megelőző napokban beszélgetés, séta a városban. Felelős: minden óvodapedagógus Március Nyílt nap, a csoportokban, szülőknek. a csoportokban Felelős: Minden óvodapedagógus Március 22. Víz világnapja Felelős: Minden óvodapedagógus + Barcziné Nagy Valéria Április Húsvéti készülődés, tojásfa állítása Felelős: Minden óvodapedagógus + Macsuga Győzőné Április 22. A Föld Napja Felelős: Minden óvodapedagógus + Nagy Attiláné Május 10. Madarak és fák napja Felelős: Minden óvodapedagógus + Lippai-Nagy Tünde Május Anyák napja Felelős: Minden óvodapedagógus Évzárók Felelős: Minden óvodapedagógus Május 30. Gyermeknap Felelős: Minden óvodapedagógus Június Benczúr napok Felelős: Minden óvodapedagógus + Rácz Istvánné

12 8. Az intézmények közötti kapcsolattartás Az óvodavezető és a telephelyfelelős együttesen felelnek azért, hogy a pedagógusokat, a gyermekeket és a szülőket érintő információk időben eljussanak hozzájuk. Minden hónap első hétfőjén vezetői értekezlet van. 9. Szülői értekezletek Szülői értekezleteket egy évben 3 alkalommal szervezünk. Szeptember: A nevelési év indításával kapcsolatos feladatok ismertetése. A Házi rend és az új Pedagógiai Programunk rövid ismertetése. A csoportok szokás és szabályrendszere. Törvényi változások, az iskolaérettség követelményei. SZMK választás, vagy megerősítés. Január: Május: Az első félév nevelő-oktató munkájának értékelése. A farsang megbeszélése. Az iskolába készülő gyerekek szüleinek korrekt tájékoztatása. Éves eredmények megbeszélése. Készülődés az évzáróra. Várható programok. SZMK-tagok: 1. csoport: Dr. Kántor-Faragó Márta, Juhász Beáta 2. csoport: Juhász Béláné, Ecsedi Lászlóné 3. csoport: Csörnökné Gyurecskó Gabriella, Kovácsné Gyurecskó Edit 4. csoport: Palicz Gáborné, Fóra Csabáné 10. Dokumentációs munka Csoportok dokumentációi: 1. előjegyzési napló 2. felvételi, mulasztási napló 3. csoportnapló 4. a gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáció 5. óvodai szakvélemény A dokumentumok vezetése egységesen, pontos adatokkal a Pedagógiai Programban közösen elfogadott megállapodás szerint történik.

13 11. Szülői igényeken alapuló tehetséggondozó önköltséges foglalkozások tanköteles korú gyermekek számára Zene óvoda Ovi foci Angol Balett Hittan 12. Az óvodánk kapcsolatrendszere Az egyenrangú partnerkapcsolat kialakítása és megtartása. A folyamatos kapcsolattartás, korrekt tájékoztatás. A kölcsönös tisztelet, a másság tisztelete és elfogadása. Család Iskolák Partner Város óvodái Pedagógiai szakszolgálat Tanulási képességet vizsgáló bizottság Kapcsolattartás jellemzői Tartalom: Új találkozási formák keresése. A szülők rendszeres tájékoztatása a gyermek fejlődésmenetéről. Cél: Őszintébb nevelőpartneri kapcsolat kialakítása. A szülők aktivitásának fokozása, pedagógiai munkánk megismertetése. Várható eredmény: A csalási nevelést folytatjuk, kiegészítjük. Rendszeressé és hatékonyabbá válik a párbeszéd a pedagógusok és szülők között: Érdeklődnek a nyílt napok, rendezvények iránt. Tartalom: Volt óvodásaink meglátogatása az iskolában. Közös programok szervezése Cél: Az iskolai élet megismertetése az intézmény látogatása során. Azonos értékrendszer felállítása, tapasztalatok átadása. Várható eredmény: Fontosnak tartjuk, hogy az óvoda-iskola közötti átmenet minél zökkenő mentesebb legyen. Tartalom: Szakmai tapasztalatszerzés, továbbképzéseken való rézvétel. Közös rendezvények szervezése Cél: A rendszeres információáramlás biztosítása, szakmai ismeretek átadása, adaptálása a hatékony gyermeknevelés érdekében. Várható eredmény: Erősödik a tagintézmények közötti kapcsolat. Tartalom: Iskolakészültségi vizsgálatok igénylése. Szakmai tanácsok kérése. Szükség esetén fejlesztő foglalkozások kérése. Cél: A problémával küzdő gyermekek megfelelő fejlesztése. Várható eredmény: Megfelelő időben, megfelelő szakemberhez kerülnek a gyermekek. Közösen történik a gyermekek fejlesztése. Tartalom: A sajátos nevelési igényű gyermekek szakszerű ellátása, a beiskolázást elősegítő vizsgálatok kérése.

14 Gyermekjóléti szolgálat Művelődési intézmények Védőnő, fogorvos Civil szervezetek Bölcsőde Cél: Az integrált nevelés megvalósítása, a gyermek egyéni fejlesztése a team munkában résztvevő szakemberekkel. Várható eredmény: A gyermek szakvéleményt kp a probléma okáról. A legmegfelelőbb fejlesztést kapja meg a gyermek. Tartalom: Családgondozókkal való rendszeres kapcsolattartás. Indokolt esetben jelzőrendszer működtetése. Cél: A HHH és HH-s gyermekek érdekeinek képviselete, jelzőrendszeri funkció betöltése. Várható eredmény: Az együttműködés által kedvezőbbé válik a gyermek fejlődése, bővülnek a segítségnyújtás lehetőségei. Sikeresebbé válik a preventív munka. Tartalom: Gyermekszínház, múzeumok, kiállítások látogatása. Könyvtárral való ismerkedés. Cél: A gyermeki ízlésvilág, kulturális igényesség fejlesztése, formálása a felkínált programokon való részvétellel. A kívánatos viselkedési formák pozitív irányítása. Várható eredmény: A gyermekek érdeklődése, igényessége fokozódik a kultúra világa iránt, amely a családokra is jótékony hatást gyakorol. Az esztétikai ismeretek birtokában fejlődik alkotókedvük. Tartalom: Óvodás gyermekeink szűrése, vizsgálata. Cél: A gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérése. A folyamatos információcsere által a családok segítése, egészséges életmód alakítása. A rendszeres óvodába járás biztosítása. Várható eredmény: A gyermekek fejlődése mérhetővé válik. Formálódik a gyermekek, családok egészséges életvitelének igénye, rendszeressé válik a gyermekek óvodába járása. Tartalom: Közös programok szervezése, egymás rendezvényeinek látogatása, közös pályázatok készítése. Cél: A város kulturális életében, a közéletben való részvétel. Egymás segítése, támogatása a pályázatokban. Várható eredmény: Javul az információcsere, hatékonyabbá válik a közös munkavégzés. Sikeres pályázatok segítségével javul az intézmény tárgyi ellátottsága. Tartalom: Bölcsődei gyermekek meglátogatása. Közös programok szervezése (bábszínház, karácsony). Cél: A bölcsődei szülőkkel, gyermekekkel óvodánk megismertetése, megszerettetése az óvodai látogatása során. Várható eredmény: Zökkenő mentesebbé válik a gyermekek számára az átmenet.

15 13. Feladat ellátási terv Az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően: Jogszabályi előírások Részvétel a nevelőtestület munkájában. Felkészülés a napi fejlesztőmunkára. A tevékenységek előkészítése. A gyermek, a csoport értékelése. Ügyviteli feladatok ellátása. Gyermekvédelmi feladatok. Intézményi dokumentumok készítése. Tapasztalatszerző séták, utak. Óvoda-család együttműködése. Kapcsolattartás: más óvodákkal, iskolákkal, szakszolgálatokkal, intézményekkel, egyházzal. A teljesítés helyszíne óvoda külső Innováció. x x Vezető által átruházott megbízatások. x x x x x x x x x x x x x Helyi megvalósítás munkaforma Nevelési értekezlet belső továbbképzés, nevelőtestületi munkára való felkészülés, éves tervek előkészítése, munkaközösségi terv előkészítése. Eszközkészítés, helyszíni szemle, új mesevers, dal tanulása, heti tervkészítés. Szakanyag keresése. A következő napi tevékenységhez szükséges eszköz számszerű előkészítése. Megfigyelések, dokumentumok naprakész vezetése. Mérések elvégzése. Étkezési, mulasztási naplók vezetése. Családlátogatás, fogadóóra, környezettanulmány, gyámügyi kapcsolat. Fejlettségmérő lapok, csoport napló vezetése, önköltséges tervek előkészítése, a negyedéves, féléves, és év végi értékelések elkészítése. Séták, múzeumlátogatás kirándulások szervezése, előzetes terepszemle. Munkadélutánok, tavaszi parkosítás. Szakmai megbeszélések, bemutatók megtekintése, elemzése, kultúr-programokon való aktív részvétel, szervezetekkel kapcsolatos írásos dokumentációk készítése, véleményezése. Pályázatfigyelés, -készítés, hospitálás, városi munkaközösségben való aktív részvétel. Egyéni megbízatásokkal járó tevékenységek.

16 14. Egyéni megbízatások Nevelő-oktató munkában résztvevő pedagógusok névsora Kötelező óra Barcziné Nagy Valéria 32 Dr. Toronicza Gyuláné 32 Nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb- és várható feladatok Szertárak-, könyvtárak- és fénykép felelős, jegyzőkönyvvezető. Bábszínház és más rendezvények szervezésének a felelőse. Kapcsolattartó a külső óraadókkal. Balesetvédelmi felelős. Kosztor Jánosné 32 Gyermekvédelmi felelős Macsuga Győzőné 32 Dekoráció felelős. Nagy Attiláné 32 Munkaközösség vezető, szertár- és könyvtár felelős. Rácz Istvánné 22 Telephely felelős, nyilvántartások, hivatalos okiratok, bélyegzők és balesetbiztosítás felelőse, leltárfelelős, egészségügyi kiskönyvek. Lippai-Nagy Tünde 32 Dekoráció felelős, faliújság felelős. Szabó Katalin 32 Jegyzőkönyvvezető. Faliújság felelős. Elsősegély láda felelős. 15. Tárgyi fejlesztések, felújítás, karbantartás Az iroda falának javítása, festése. A bejárati ajtók és nyílászárók további cseréje. Csoportszobák, öltözők, mosdók festése. A feljáró felé esővédő szerelése. A biztonság érdekében csengő kiépítése. Az esőcsatorna javítása. Udvari játékeszközök cseréje. A 2. sz. csoport linóleumának cseréje.

17 MELLÉKLETEK

18 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Házi munkaközösség 2013/2014. Téma: Külső világ tevékeny megismerése A környezet mennyiségi és formai összefüggései Munkaközösség vezető: Nagy Attiláné Nyíregyháza, szeptember 09.

19 Helye: Búzaszem Nyugati Óvoda, Nyíregyháza, Benczúr tér 20. Munkaközösség vezető: Nagy Attiláné Munkaközösség célja: A külső világ tevékeny megismerése és ezen belül a környezet mennyiségi és formai összefüggései témában korszerű módszertani ismertek és gyakorlati tapasztalat átadása. Ezzel is elősegítve a gyermeket az őket körülvevő világ hatékonyabb felfedeztetésében, megtapasztaltatásában, A szertár bővítése, megújítása e tevékenységi formához kapcsolódó eszközökkel, munkalapokkal. Mottó: Amit hallok elfelejtem, amit láttam, arra emlékszem, amit csináltam azt tudom is! (ókori bölcs mondása) Munkaközösség feladata: Az óvoda szakmai működésének az erősítése. A mindennapokban is jól használható anyagkigyűjtés a külső világ tevékeny megismerése és azon belül a környezet mennyiségi és formai összefüggései témakörben ciklusokra, tevékenységekre lebontva, játékba integráltan, differenciáltan, középső és nagycsoportra lebontva. 1. Foglalkozás Korszerű módszertani ismeretek és gyakorlati tapasztalatok átadása a külső világ tevékeny megismerése és ezen belül a környezet mennyiségi és formai összefüggései tevékenységi formában. Pályakezdő kartársnőnk előadása a témában Hajdúböszörményi tanulmányai alapján. Könyvajánlók, tervezetek közreadása, kiemelése. Felelős: Lippai-Nagy Tünde Határidő: november Foglalkozás Szakkönyvek segítségével matematikai tartalmú játékgyűjtemény közreadása. Ezáltal is tapasztalathoz juttatjuk a gyermekeket, elősegítve a tevékenységben megvalósuló tanulást. Felelős: Nagy Attiláné Határidő: december Foglalkozás Komplex külső világ tevékeny megismerése és azon belül a környezet mennyiségi és formai összefüggései -terv készítése ciklusokra lebontva. A témakörökhöz konkrét játékos tevékenységek tervezése középső- és nagycsoportra lebontva. Felelős: Minden óvónő Határidő: május, folyamatos 4. Foglalkozás Szertárbővítés a külső világ tevékeny megismerése és azon belül a környezet mennyiségi és formai összefüggései tevékenységi formához. Munkalapok, feladatlapok, eszközök készítése. Felelős: Minden óvónő Határidő: május, folyamatos Nyíregyháza, szeptember 09. Nagy Attiláné, munkaközösség vezető

20 2. SZÁMÚ MELLÉKLET CSOPORT BEOSZTÁS, FŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK MEGOSZTÁSA SZIVÁRVÁNY CSOPORT: MACSUGA GYŐZŐNÉ NAGY ATTILÁNÉ HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Mesélése, verselés Ének-zene, énekes játék, gyermektánc Mozgás Külső világ tevékeny megismerése. Rajzolás, mintázás, kézimunka. MICIMACKÓ CSOPORT: RÁCZ ISTVÁNNÉ HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Mesélése, verselés Mozgás Ének-zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, mintázás, kézimunka. Külső világ tevékeny megismerése.

21 SÜNI CSOPORT: BARCZINÉ NAGY VALÉRIA LIPPAI-NAGY TÜNDE HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Mozgás Ének-zene, énekes játék, gyermektánc Külső világ tevékeny megismerése. Mesélése, verselés Rajzolás, mintázás, kézimunka. HUNCUTKA CSOPORT: KOSZTOR JÁNOSNÉ DR. TORONICZA GYULÁNÉ HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Külső világ tevékeny megismerése. Mesélése, verselés Ének-zene, énekes játék, gyermektánc Mozgás Rajzolás, mintázás, kézimunka.

22 3. SZÁMÚ MELLÉKLET MUNKAREND Óvodapedagógusaink munkarendje: Délelőtt: Délután: Ügyeletes munkarend: Délelőtt: Délután: Dajkák munkarendje: Délelőtt: Délután: Pedagógiai asszisztens munkarendje: Karbantartó munkarendje: Megjegyzés: A munkarendtől eltérni csak a telephely felelős engedélyével lehet. MUNKAIDŐ BEOSZTÁS ÓVODAPEDAGÓGUSOK Heti váltásban: A Hét B Hét Macsuga Győzőné Nagy Attiláné Barcziné Nagy Valéria Lippai-Nagy Tünde Kosztor Jánosné Dr. Toronicza Gyuláné Rácz Istvánné Szabó Katalin

23 Ügyeletes óvodapedagógus: A Hét A Hét Kosztor Jánosné Barcziné Nagy Valéria B Hét B Hét Dr. Toronicza Gyuláné Lippai-Nagy Tünde ÓVODA DAJKÁK Heti váltásban: A Hét B Hét Cservenákné Biri Erzsébet Popovicsné Tóth Anikó Nagy Ferencné Gyugos Jánosné Pedagógiai asszisztens: Udvari munkás: Dankó István

24 5. sz. melléklet Szeptember Október November December Január Február Március Április Május Eseménynaptár 2013/2014 Visszaszoktatás, beszoktatás. Dokumentációk elkészítése. Tanévnyitó értekezlet. Az új szülőknek szülői értekezlet. Adminisztráció: felvételi napló, csoportnapló. Adatszolgáltatás: csoportok HH-s, HHH-s, háromgyerekes, egyéb kedvezmények felmérése. Pályázatok figyelése. Évkezdéssel kapcsolatos feladatok: biztosítás, munkaközösség éves munkaterve, fakultatív foglalkozások felmérése, mérési rend IMIP megbeszélése. Szülői értekezlet. Szüreti mulatság szervezése. Ovifoci gála. Állatok világnapja: okt. 04. Verseny szervezése a négy csoport gyerekei között. Dokumentációk ellenőrzése: okt. 15. Logopédiai szülői értekezlet. Séták szervezése: piac, könyvtár, Erdei Tornapálya. Az 5 éves gyermekek felmérése a Sindelár teszttel. Fejlesztése terv készítése. Kirándulás szervezése az őszi erdőbe. Fogorvos. Szelektív szombat. Az óvodai esélyegyenlőség megteremtése az év folyamán a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatási sikeressége érdekében. Volt óvodásaink meglátogatása az első osztályban. Látogatás a közeli múzeumba. Pályázat írása. Kézműves foglalkozás a nagyoknak. Munkaközösség. Bábszínház. Ünnepek: Mikulás, Karácsony. Dramatikus népi játékok felelevenítése: Betlehemezés. Karácsonyi műsor adása a Múzeumban, Hóvirág Bölcsődében. Kézműves foglalkozás szervezése a nagyoknak. Bábszínház. Naplók ellenőrzése. Szülői értekezlet. Ha szükséges, akkor az Egységes Pedagógiai Szakszolgálathoz irányítani időben a gyermeket. Látogatás a Legóba. A miskolci együttes zenés előadása. Látogatás a könyvtárba, Csiriptanyára. Kiszézés, majd Farsang. Mackó fesztivál. Munkaközösség, Kézműves foglalkozás a nagyoknak. Múzeumlátogatás. Nyílt napok a csoportokban. Kirándulás a téli erdőbe. Sanyi bohóc előadása. Nemzeti ünnepünk: március 15. Séta a Kossuth térre. Kézműves foglalkozás a nagycsoportosoknak. Bábszínház. Óvodacsalogató nyílt délutáni játszóház. Jeles nap: a Víz Világnapja rajzok kihelyezése a teraszra. Fogorvos. Kakaóbérlet előadása. Közös kézműves foglalkozás a nagyoknak. Húsvét, tojásfa állítása. Gyermekek visszamérése. Szülői, gyermeki elégedettség felmérése. Jeles napok: Föld napja közös fa ültetése az óvoda udvarára. Óvodai beiratkozás. Kakaóbérlet előadása. Séták szervezése. Ismerkedés a vasútállomással. Botanikus kert. Bábszínház. Játékos vetélkedő a madarak és fák napja alkalmából. Közös kézműves foglalkozás szervezése a nagycsoportosoknak. Anyák napja. Kakaóbérlet előadása. Ovifoci gála. Évzárók. Kirándulások szervezése. Június Sportnap. Rajzverseny. Tanévzáró értekezlet. Július A nyári udvari élet megszervezése. Augusztus A nyári udvari élet megszervezése.

25 Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény Nyíregyháza, Körte u 41 Tel /fax : 42/ cím: gmail.com 2013/2014. NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE Összeállította a nevelőtestület jóváhagyásával: Keczkó Mihályné tagintézmény vezető Nyíregyháza, szeptember

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2013/2014-es nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2013/2014-es év

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. 24. (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Feladatok a 2010/11 nevelési évre

Feladatok a 2010/11 nevelési évre Feladatok a 2010/11 nevelési évre 1. Az óvoda mikrokörnyezete 1.1. Személyi feltételek Városi Óvoda és Bölcsőde álláshelyeinek a száma szeptember 15-től 2 gondozónői álláshellyel gyarapodott, dolgozói

Részletesebben

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL Tisztelt Képviselőtestület! A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda és az Egyházasdengelegi Tagóvodájának 2011/2012-es nevelési évre tervezett

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben