NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013-2014 NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE"

Átírás

1 Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Telephely 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 20. Tel.: 42/ NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE Benczúr téri Telephely Összeállította a nevelőtestület jóváhagyásával: Rácz Istvánné megbízott telephelyvezető szeptember

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Személyi feltételek: Nevelési feladatok, szakmai munka Ellenőrzések, látogatások terve Gyermekvédelmi feladatok Gyermekétkeztetés Ünnepek, megemlékezések, hagyományok Az intézmények közötti kapcsolattartás Szülői értekezletek Dokumentációs munka Szülői igényeken alapuló tehetséggondozó önköltséges foglalkozások tanköteles korú gyermekek számára Az óvodánk kapcsolatrendszere Feladat ellátási terv Egyéni megbízatások Tárgyi fejlesztések, felújítás, karbantartás SZÁMÚ MELLÉKLET Házi munkaközösség SZÁMÚ MELLÉKLET Csoportbeosztás, főbb tevékenységi területek megosztása SZÁMÚ MELLÉKLET Munkarend, munkaidőbeosztás SZÁMÚ MELLÉKLET Eseménynaptár... 15

3 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Az intézmény neve: Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri telephely Cím: Nyíregyháza, Benczúr tér 20. Telefon: 42/ Telephely felelős vezető: Rácz Istvánné Fogadóra: Minden hónap második hétfője, tól előzetes egyeztetés után Az intézmény Alapító Okirat szerinti férőhely: 100 fő csoportok száma: 4 2. Személyi feltételek: A négy csoportban 8 óvodapedagógus, 4 dajka dolgozik, 1 óvodatitkár, és egy udvaroskarbantartó dolgozik. 1 fő óvodapedagógus személyében történt változás nyugdíjazás miatt Dolgozói adatok Óvodapedagógusok képesítése Végzettség, képesítés Fő Óvodapedagógus 7 Tanár, drámapedagógus 1 Pedagógiai munkát segítők képesítése Végzettség, képesítés Fő Óvodai dajka 4 Udvaros, karbantartó 1 Óvodatitkár 1

4 Gyermeklétszám adatok szeptember 30. Óvoda neve Benczúr téri Telephely Csoportok Száma Férőhelyek száma Beírt gyermek létszám ebből Bejáró HH HHH SNI BTMN A nevelési év rendjének meghatározása Az óvodai nevelési év szeptember augusztus 31.-ig tart Tanévnyitó nevelési értekezlet augusztus 29. Tanévzáró nevelési értekezlet 2014.június. Iskolai szünetek, melyek ideje alatt az óvoda a házirendben szabályozott esetben tart nyitva: Téli szünet tájékoztatás, jegyzőkönyvi határozat Nyári szünet (5 hét) második ciklus Az esetleges munkarendváltozásokról a szülőket, legalább 10 nappal korábban tájékoztatjuk. Óvodai nevelés nélküli munkanapok: tanévzáró 2.3. Tárgyi feltételek A nyár folyamán a 4-es csoport mosdóját felújították, a falvizesedést megszüntették. A hosszú közlekedési folyosót átfestették. A nyári zárva tartás alatt megtörtént a nagytakarítás, karbantartás.

5 Csoport 1. sz. Szivárvány 2. sz. Micimackó 3. sz. Süni 4. sz. Huncutka Csop.szerv. Gyermeklétszám szept./május vegyes 26/27 vegyes 20/23 vegyes 26/26 vegyes 27/29 Pedagógusok Nagy Attiláné Macsuga Győzőné Rácz Istvánné Barcziné Nagy Valéria Lippai-Nagy Tünde Kosztor Jánosné Dr. Toronicza Gyuláné Nev.-, okt. munkát segítők Popovicsné Tóth Anikó Cservenákné Biri Erzsébet Gyugos Jánosné Nagy Ferencné Óvodatitkár: Udvaros, karbantartó: Mankó Éva Dankó István A munkaidő beosztást a 3. sz. melléklet tartalmazza. A csoportbeosztást, a főbb tevékenységi területek megosztását a 2. sz. melléklet tartalmazza. 3. Nevelési feladatok, szakmai munka 3.1. A nevelési év fő feladatai Az egészségmegőrzés, egészséges életvitel megalapozása, környezettudatos gondolkodás, környezetbarát magatartás formálása. Esélyegyenlőség. Az integráció helye, szerepe óvodánkban Korszerű óvodapedagógiai módszerek választása: a gyermekek kezdeményezéseire támaszkodó módszerek: differenciálás, kooperatív technikák, mozgás, zene felhasználása, szülőkkel való partneri együttműködés módszere. Az udvari szabadjáték alkalmával az egészségfejlesztés, közös testmozgás lehetőségének biztosítása, mozgás szabályjátékok bővítése. A módosított Pedagógiai Program és a Köznevelési Törvény végrehajtásából adódó feladatok megoldása Nevelési értekezlet Tanévnyitó értekezlet Időpont: augusztus Helyszín: Búzaszem Nyugati Óvoda Téma: A nevelési elv irányításával kapcsolatos feladatok Pedagógiai program, munkaterv elfogadása

6 Tanévzáró értekezlet Időpont: június Helyszín: Búzaszem Nyugati Óvoda Téma: A nevelési év lezárása, tapasztalatok megbeszélése a következő nevelési év feladatainak kitűzése. Munkatársi értekezlet Időpont: szeptember Helyszín: Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr tér Téma: Személyi változások. Az innováció szükségessége. Nevelőtestületi értekezlet Időpont: január Helyszín: Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr tér Téma: Törvényi változások, a belőlük adódó feladataink. Pedagógus életpályamodell. Iskolaérettség. Rendszeres havi megbeszélések Minden hónap első hétfőjén vezetői megbeszélés Minden hónap második keddje (a hallottak átadása) Az aktuális események megbeszélése Továbbképzéseken résztvevők beszámolója 3.3. Szakmai munkaközösség Cím: A külső világ tevékeny megismerése Munkaközösség vezető: Nagy Attiláné 1 sz. melléklet Intézményi szinten működő munkacsoportok Gyermekvédelmi munkacsoport Felelős: Kosztor Jánosné Minőségügyi munkacsoport Felelős: Barcziné Nagy Valéria A 2013/2014-es nevelési évben a következő méréseket végezzük: Szülői kérdőív, komplex képsor, öltözködés, tisztálkodás, tárgyak, játékok, berendezések kezelése.

7 3.4. Munkatervi feladatok ütemezése program terv Feladat megnevezése Maximális létszám túllépésének engedélyezésére Tanévnyitó értekezlet Munkatársi értekezlet Vezetői értekezlet Statisztika adatainak feltöltése A KIR rendszerében intézmény közzétételi listáját Az óvodás gyermek számára oktatási azonosító szám igénylése. Iskolaérettséggel kapcsolatos teendők Időpontja Helyszíne Résztvevők köre Augusztus 29. NyMJV Közgyűlés Augusztus 29. Székhelyintézmény Óvodapedagógusok Augusztus. 28. Minden hónap első hétfő Székhelyintézmény Székhelyintézmény Benczúr téri óvoda Minden pedagógiai munkát segítő dolgozó Vezetőség Október. 31. Benczúr téri óvoda Óvodatitkár Október Benczúr téri óvoda Óvodatitkár Március 31. Benczúr téri óvoda Minden óvodapedagógus Félévi (értékelő) értekezlet Közös munkaközösségek Teamek Beiskolázással, beóvodázással kapcsolatos feladatok elvégzése. Minden év január között Meghatározott munkaközösségi (feladatterv) munkaterv szerint Tagintézmények Meghatározott program szerint május Benczúr téri óvoda Tanévzáró értekezlet Június Székhelyintézmény Minden óvodapedagógus A munkaközösség tagjai Team tagok Minden óvodapedagógus Minden óvodapedagógus

8 4. Ellenőrzések, látogatások terve Ellenőrzés ideje Szeptember Október November Ellenőrzés helye B.NY.O. Benczúr tér B.NY.O. Benczúr tér B.NY.O. Benczúr tér Ellenőrzés tartalma Ellenőrzés módja Ellenőrzést végzi Dokumentációk ellenőrzése -Felvételi és mulasztási napló -Csoportnapló - Jelenléti ívek -Szabadság nyilvántartók - Egyéb munkatervek Statisztika adatainak egyeztetése - Munkaidőnyilvántartás KIR adatbázis feltöltöttsége, Szokás, szabályrendszer Szakmai munkaközösségek tevékenysége; Gazdálkodás éves helyzetének áttekintése Dokumentumok ellenőrzése Dokumentumok ellenőrzése Látogatás Munkaközösségi foglalkozáson való részvétel óvodavezető, telephelyfelelős belső ellenőr óvodavezető, telephelyfelelős, Min. bizt.vezető óvodavezető, telephelyfelelős December, Folyamatosan Egész évben Január B.NY.O. Benczúr tér B.NY.O. Benczúr tér Dajkák, karbantartók munkájának ellenőrzése A pedagógiai program szerinti haladás, pedagógiai munka ellenőrzése Fejlesztőpedagógusok tevékenysége, integrált nevelés Tankötelesek, iskolaérettség munkájának ellenőrzése Látogatás Látogatás, Dokumentumok ellenőrzése óvodavezető, telephelyfelelős óvodavezető, telephelyfelelős Február B.NY.O. Benczúr tér Munkaidő nyilvántartás - Gyermeki mérések; Kötelező órán túli tevékenységek ellenőrzése. Kötelező m Látogatás Dokumentumellenőrzés, óvodavezető, telephelyfelelős Min. bizt.vezető Március B.NY.O. Benczúr tér Fejlesztő teamek munkája; Szakmai munkaközösségek tevékenysége Dokumentumellenőrzés, beszámoló óvodavezető, telephelyfelelős Április B.NY.O. Benczúr tér Munkaidőnyilvántartás Tűz- és munkavédelmi jegyzőkönyvek vizsgálata. Dokumentumok ellenőrzése ellenőrzés, óvodavezető, telephelyfelelős Május B.NY.O. Benczúr tér Gyermeki mérések eredményei Dokumentumellenőrzés óvodavezető, telephelyfelelős Min. bizt.vezető Június B.NY.O. Benczúr tér Munkaidőnyilvántartás, Csopotnaplók, éves értékelések Megbeszélés, Dokumentumellenőrzés óvodavezető, telephelyfelelős belső ellenőr B.NY.O. Benczúr tér Munkafegyelem, és az intézményi tulajdon védelmére szolgáló előírások betartásának ellenőrzése óvodavezető, telephelyfelelős Július, Augusztus B.NY.O. Benczúr tér Beszerzési igények, felújítási, takarítási munkálatok egyeztetése, ellenőrzése. A nevelési év kezdetére, a nyári karbantartási munkálatok, nagytakarítás elvégzésének ellenőrzése Dokumentumok ellenőrzése Megbeszélés óvodavezető, telephelyfelelős

9 4.1. Pedagógiai tevékenységek ellenőrzésének terve Neveléssel kapcsolatos Óvodán kívüli tevékenysé- Minőségfejlesztés Pedagógiai attitűdök, mód- Egyéb tevékenységek gek és kapcsolatrendszerek szerek, eljárások Csoportban a nevelő munka Óvoda -iskola kapcsola- Szociális érzékenység Gyermekvédelmi tevéellenőrzése (Változatos munkaformák meg- tának erősítése kenység jelenítése a mindennapi Empátia Gyógypedagógiai tevé- tevékenységekben) Kirándulások szervezése, Gyermeki szokás - sza- kenység színvonala bály rendszer alakulása Pozitív bánásmód Beóvodázás (HHH gyer- Dokumentumok ellenőrzé- mekek és 5 évesek felkuse Közművelődési intézmé- Értékelés (szülők tájékoz- Egyéni fejlesztés tatása) nyek program kínálatának tatása) A HHH gyermekek egyenlő Eszközök kiválasztása, kihasználása (Múzeum, Életkori sajátosságok fi- arányú elosztása a taggazdaságosság színház, könyvtár) Mérések, megfigyelések, elemzések, értékelések gyelembe vétele óvodák között Házirend betartása és Rendezvények, ünnepség- Sportlétesítmények ki- Szülői problémák kezelése betartatása gek színvonala használása (uszoda, sport- A szülői szervezettel Továbbképzésen részvécsarnok) Belső szabályozók auditok együttműködés, tel, az ismeretek tovább- Óvodai tehetséggondozó Közös család - óvoda adása - foglalkozások színvonala program szervezése Munkaközösségek, szak- Szakmai, pedagógiai mai csoportok működése feladatok és szakmai do- és együttműködése kumentáció vezetése

10 5. Gyermekvédelmi feladatok A gyermekvédelmi munka folyamatos. Nehezen bontható napokra, hetekre, hónapokra. Változó világunk nap, mint nap hozza a problémáit, szaporítja a családok gondjait, ami előbbutóbb tükröződik a gyermekekben. Megnő a felelőssége nemcsak a gyermekvédelmi felelősnek, hanem minden óvópedagógusnak. Feladatunk a probléma észlelése, jelzése, a szülő, illetve gyermek megfelelő szervhez történő irányításával a család segítése. Tesszük ezt tapintatosan, szociális érzékenységgel, hogy az érintettek szégyenkezés nélkül el is tudják fogadni. Megkeressük problémánkkal az Egységes Pedagógiai Szolgálatot, a Családsegítő és Gyermekjóléti Központot, a Szociális Irodát, így nyújtva segítő kezet a rászorulóknak. 09. hó 10. hó 11. hó Intézményünkbe járó: Halmozottan Hátrányos Helyzetű, Hátrányos helyzetű, 3 gyermekes, Tartósan beteg gyerekek létszámának felmérése. Nyomtatványok összegyűjtése, egyeztetés az adminisztrátorral. A Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyerekek felkeresése otthonunkban, a csoport óvónőivel együtt. Állapotfelmérés, a segítség lehetséges formáinak felkutatása. Gyermekvédelmi konferencia a Városházán. Karácsonyi pályázatok figyelése, megírása. 12. hó Nyertes pályázat esetén szociális tevékenység program, ajándékozás megszervezése. 01. hó 02. hó A H.H.H., H.H és 3gyerekes, tartósan beteg gyerekek létszámának újbóli felmérése, ellenőrzése. Változások rögzítése. Egyeztetés a csoportok óvónőivel, probléma felmerülésekor esetjelzés a Gyermekjóléti Központ felé. 03. hó Szükség esetén esetmegbeszélés az adott gyermek családgondozójával az óvodában. 04. hó 05. hó Szükség esetén Esetkonferencia a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál. Szükség szerint családlátogatások a gyerekek óvónőivel együtt. Statisztika kérése az óvodánkba járó H.H.H., H.H és 3gyerekes létszámról. Az adatok eljuttatása az illetékes koordinátorokhoz. 06. hó Gyermekvédelmi Konferencia a Városházán. 07. hó A szociálisan rászoruló gyermekek nyári óvodába járási igényeknek felmérése, elhelyezésük társóvodában a szünet idejére. 08. hó Takarítási szünet idejére otthoni telefonos készenlét biztosítása sürgős esetekre.

11 6. Gyermekétkeztetés A gyermekétkeztetést óvodánkban a SODEXO Kft. látja el. Feladatunk: Az edényzet pótlása, ellátása folyamatos legyen az egész évben. A jó partnerkapcsolat megőrzése a gyermekek jobb ellátása érdekében. 7. Ünnepek, megemlékezések, hagyományok Az ünnepek, ünnepélyek jelentős események az óvodánk és a gyermekek életében. A visszatérő ünnepek, jeles napok, hagyományok a közös élmény erejével hatnak. Minden óvodai évben visszatérnek, hagyománnyá válnak. Az életben a legfontosabb a szeretet, az egymásnak örömszerző emberi összetartozás. Nemzeti ünnepünk szervezése, megemlékezés szintjén valósul meg. Ünnepek, ünnepélyek, rendezvények rendje: Szeptember Szüreti mulatság. Felelős: minden óvodapedagógus Október 04. Állatok világnapja Felelős: Rácz Istvánné December 06. Mikulás Felelős: Macsuga Győzőné December Karácsony Felelős: minden óvodapedagógus + Dr.Toronicza Gyuláné Február Mackófesztivál Felelős: minden óvodapedagógus Sanyi bohóc, Farsang Felelős: minden óvodapedagógus + Kosztor Jánosné Március 15. Nemzeti ünnepünkről való megemlékezés, az ezt megelőző napokban beszélgetés, séta a városban. Felelős: minden óvodapedagógus Március Nyílt nap, a csoportokban, szülőknek. a csoportokban Felelős: Minden óvodapedagógus Március 22. Víz világnapja Felelős: Minden óvodapedagógus + Barcziné Nagy Valéria Április Húsvéti készülődés, tojásfa állítása Felelős: Minden óvodapedagógus + Macsuga Győzőné Április 22. A Föld Napja Felelős: Minden óvodapedagógus + Nagy Attiláné Május 10. Madarak és fák napja Felelős: Minden óvodapedagógus + Lippai-Nagy Tünde Május Anyák napja Felelős: Minden óvodapedagógus Évzárók Felelős: Minden óvodapedagógus Május 30. Gyermeknap Felelős: Minden óvodapedagógus Június Benczúr napok Felelős: Minden óvodapedagógus + Rácz Istvánné

12 8. Az intézmények közötti kapcsolattartás Az óvodavezető és a telephelyfelelős együttesen felelnek azért, hogy a pedagógusokat, a gyermekeket és a szülőket érintő információk időben eljussanak hozzájuk. Minden hónap első hétfőjén vezetői értekezlet van. 9. Szülői értekezletek Szülői értekezleteket egy évben 3 alkalommal szervezünk. Szeptember: A nevelési év indításával kapcsolatos feladatok ismertetése. A Házi rend és az új Pedagógiai Programunk rövid ismertetése. A csoportok szokás és szabályrendszere. Törvényi változások, az iskolaérettség követelményei. SZMK választás, vagy megerősítés. Január: Május: Az első félév nevelő-oktató munkájának értékelése. A farsang megbeszélése. Az iskolába készülő gyerekek szüleinek korrekt tájékoztatása. Éves eredmények megbeszélése. Készülődés az évzáróra. Várható programok. SZMK-tagok: 1. csoport: Dr. Kántor-Faragó Márta, Juhász Beáta 2. csoport: Juhász Béláné, Ecsedi Lászlóné 3. csoport: Csörnökné Gyurecskó Gabriella, Kovácsné Gyurecskó Edit 4. csoport: Palicz Gáborné, Fóra Csabáné 10. Dokumentációs munka Csoportok dokumentációi: 1. előjegyzési napló 2. felvételi, mulasztási napló 3. csoportnapló 4. a gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáció 5. óvodai szakvélemény A dokumentumok vezetése egységesen, pontos adatokkal a Pedagógiai Programban közösen elfogadott megállapodás szerint történik.

13 11. Szülői igényeken alapuló tehetséggondozó önköltséges foglalkozások tanköteles korú gyermekek számára Zene óvoda Ovi foci Angol Balett Hittan 12. Az óvodánk kapcsolatrendszere Az egyenrangú partnerkapcsolat kialakítása és megtartása. A folyamatos kapcsolattartás, korrekt tájékoztatás. A kölcsönös tisztelet, a másság tisztelete és elfogadása. Család Iskolák Partner Város óvodái Pedagógiai szakszolgálat Tanulási képességet vizsgáló bizottság Kapcsolattartás jellemzői Tartalom: Új találkozási formák keresése. A szülők rendszeres tájékoztatása a gyermek fejlődésmenetéről. Cél: Őszintébb nevelőpartneri kapcsolat kialakítása. A szülők aktivitásának fokozása, pedagógiai munkánk megismertetése. Várható eredmény: A csalási nevelést folytatjuk, kiegészítjük. Rendszeressé és hatékonyabbá válik a párbeszéd a pedagógusok és szülők között: Érdeklődnek a nyílt napok, rendezvények iránt. Tartalom: Volt óvodásaink meglátogatása az iskolában. Közös programok szervezése Cél: Az iskolai élet megismertetése az intézmény látogatása során. Azonos értékrendszer felállítása, tapasztalatok átadása. Várható eredmény: Fontosnak tartjuk, hogy az óvoda-iskola közötti átmenet minél zökkenő mentesebb legyen. Tartalom: Szakmai tapasztalatszerzés, továbbképzéseken való rézvétel. Közös rendezvények szervezése Cél: A rendszeres információáramlás biztosítása, szakmai ismeretek átadása, adaptálása a hatékony gyermeknevelés érdekében. Várható eredmény: Erősödik a tagintézmények közötti kapcsolat. Tartalom: Iskolakészültségi vizsgálatok igénylése. Szakmai tanácsok kérése. Szükség esetén fejlesztő foglalkozások kérése. Cél: A problémával küzdő gyermekek megfelelő fejlesztése. Várható eredmény: Megfelelő időben, megfelelő szakemberhez kerülnek a gyermekek. Közösen történik a gyermekek fejlesztése. Tartalom: A sajátos nevelési igényű gyermekek szakszerű ellátása, a beiskolázást elősegítő vizsgálatok kérése.

14 Gyermekjóléti szolgálat Művelődési intézmények Védőnő, fogorvos Civil szervezetek Bölcsőde Cél: Az integrált nevelés megvalósítása, a gyermek egyéni fejlesztése a team munkában résztvevő szakemberekkel. Várható eredmény: A gyermek szakvéleményt kp a probléma okáról. A legmegfelelőbb fejlesztést kapja meg a gyermek. Tartalom: Családgondozókkal való rendszeres kapcsolattartás. Indokolt esetben jelzőrendszer működtetése. Cél: A HHH és HH-s gyermekek érdekeinek képviselete, jelzőrendszeri funkció betöltése. Várható eredmény: Az együttműködés által kedvezőbbé válik a gyermek fejlődése, bővülnek a segítségnyújtás lehetőségei. Sikeresebbé válik a preventív munka. Tartalom: Gyermekszínház, múzeumok, kiállítások látogatása. Könyvtárral való ismerkedés. Cél: A gyermeki ízlésvilág, kulturális igényesség fejlesztése, formálása a felkínált programokon való részvétellel. A kívánatos viselkedési formák pozitív irányítása. Várható eredmény: A gyermekek érdeklődése, igényessége fokozódik a kultúra világa iránt, amely a családokra is jótékony hatást gyakorol. Az esztétikai ismeretek birtokában fejlődik alkotókedvük. Tartalom: Óvodás gyermekeink szűrése, vizsgálata. Cél: A gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérése. A folyamatos információcsere által a családok segítése, egészséges életmód alakítása. A rendszeres óvodába járás biztosítása. Várható eredmény: A gyermekek fejlődése mérhetővé válik. Formálódik a gyermekek, családok egészséges életvitelének igénye, rendszeressé válik a gyermekek óvodába járása. Tartalom: Közös programok szervezése, egymás rendezvényeinek látogatása, közös pályázatok készítése. Cél: A város kulturális életében, a közéletben való részvétel. Egymás segítése, támogatása a pályázatokban. Várható eredmény: Javul az információcsere, hatékonyabbá válik a közös munkavégzés. Sikeres pályázatok segítségével javul az intézmény tárgyi ellátottsága. Tartalom: Bölcsődei gyermekek meglátogatása. Közös programok szervezése (bábszínház, karácsony). Cél: A bölcsődei szülőkkel, gyermekekkel óvodánk megismertetése, megszerettetése az óvodai látogatása során. Várható eredmény: Zökkenő mentesebbé válik a gyermekek számára az átmenet.

15 13. Feladat ellátási terv Az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően: Jogszabályi előírások Részvétel a nevelőtestület munkájában. Felkészülés a napi fejlesztőmunkára. A tevékenységek előkészítése. A gyermek, a csoport értékelése. Ügyviteli feladatok ellátása. Gyermekvédelmi feladatok. Intézményi dokumentumok készítése. Tapasztalatszerző séták, utak. Óvoda-család együttműködése. Kapcsolattartás: más óvodákkal, iskolákkal, szakszolgálatokkal, intézményekkel, egyházzal. A teljesítés helyszíne óvoda külső Innováció. x x Vezető által átruházott megbízatások. x x x x x x x x x x x x x Helyi megvalósítás munkaforma Nevelési értekezlet belső továbbképzés, nevelőtestületi munkára való felkészülés, éves tervek előkészítése, munkaközösségi terv előkészítése. Eszközkészítés, helyszíni szemle, új mesevers, dal tanulása, heti tervkészítés. Szakanyag keresése. A következő napi tevékenységhez szükséges eszköz számszerű előkészítése. Megfigyelések, dokumentumok naprakész vezetése. Mérések elvégzése. Étkezési, mulasztási naplók vezetése. Családlátogatás, fogadóóra, környezettanulmány, gyámügyi kapcsolat. Fejlettségmérő lapok, csoport napló vezetése, önköltséges tervek előkészítése, a negyedéves, féléves, és év végi értékelések elkészítése. Séták, múzeumlátogatás kirándulások szervezése, előzetes terepszemle. Munkadélutánok, tavaszi parkosítás. Szakmai megbeszélések, bemutatók megtekintése, elemzése, kultúr-programokon való aktív részvétel, szervezetekkel kapcsolatos írásos dokumentációk készítése, véleményezése. Pályázatfigyelés, -készítés, hospitálás, városi munkaközösségben való aktív részvétel. Egyéni megbízatásokkal járó tevékenységek.

16 14. Egyéni megbízatások Nevelő-oktató munkában résztvevő pedagógusok névsora Kötelező óra Barcziné Nagy Valéria 32 Dr. Toronicza Gyuláné 32 Nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb- és várható feladatok Szertárak-, könyvtárak- és fénykép felelős, jegyzőkönyvvezető. Bábszínház és más rendezvények szervezésének a felelőse. Kapcsolattartó a külső óraadókkal. Balesetvédelmi felelős. Kosztor Jánosné 32 Gyermekvédelmi felelős Macsuga Győzőné 32 Dekoráció felelős. Nagy Attiláné 32 Munkaközösség vezető, szertár- és könyvtár felelős. Rácz Istvánné 22 Telephely felelős, nyilvántartások, hivatalos okiratok, bélyegzők és balesetbiztosítás felelőse, leltárfelelős, egészségügyi kiskönyvek. Lippai-Nagy Tünde 32 Dekoráció felelős, faliújság felelős. Szabó Katalin 32 Jegyzőkönyvvezető. Faliújság felelős. Elsősegély láda felelős. 15. Tárgyi fejlesztések, felújítás, karbantartás Az iroda falának javítása, festése. A bejárati ajtók és nyílászárók további cseréje. Csoportszobák, öltözők, mosdók festése. A feljáró felé esővédő szerelése. A biztonság érdekében csengő kiépítése. Az esőcsatorna javítása. Udvari játékeszközök cseréje. A 2. sz. csoport linóleumának cseréje.

17 MELLÉKLETEK

18 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Házi munkaközösség 2013/2014. Téma: Külső világ tevékeny megismerése A környezet mennyiségi és formai összefüggései Munkaközösség vezető: Nagy Attiláné Nyíregyháza, szeptember 09.

19 Helye: Búzaszem Nyugati Óvoda, Nyíregyháza, Benczúr tér 20. Munkaközösség vezető: Nagy Attiláné Munkaközösség célja: A külső világ tevékeny megismerése és ezen belül a környezet mennyiségi és formai összefüggései témában korszerű módszertani ismertek és gyakorlati tapasztalat átadása. Ezzel is elősegítve a gyermeket az őket körülvevő világ hatékonyabb felfedeztetésében, megtapasztaltatásában, A szertár bővítése, megújítása e tevékenységi formához kapcsolódó eszközökkel, munkalapokkal. Mottó: Amit hallok elfelejtem, amit láttam, arra emlékszem, amit csináltam azt tudom is! (ókori bölcs mondása) Munkaközösség feladata: Az óvoda szakmai működésének az erősítése. A mindennapokban is jól használható anyagkigyűjtés a külső világ tevékeny megismerése és azon belül a környezet mennyiségi és formai összefüggései témakörben ciklusokra, tevékenységekre lebontva, játékba integráltan, differenciáltan, középső és nagycsoportra lebontva. 1. Foglalkozás Korszerű módszertani ismeretek és gyakorlati tapasztalatok átadása a külső világ tevékeny megismerése és ezen belül a környezet mennyiségi és formai összefüggései tevékenységi formában. Pályakezdő kartársnőnk előadása a témában Hajdúböszörményi tanulmányai alapján. Könyvajánlók, tervezetek közreadása, kiemelése. Felelős: Lippai-Nagy Tünde Határidő: november Foglalkozás Szakkönyvek segítségével matematikai tartalmú játékgyűjtemény közreadása. Ezáltal is tapasztalathoz juttatjuk a gyermekeket, elősegítve a tevékenységben megvalósuló tanulást. Felelős: Nagy Attiláné Határidő: december Foglalkozás Komplex külső világ tevékeny megismerése és azon belül a környezet mennyiségi és formai összefüggései -terv készítése ciklusokra lebontva. A témakörökhöz konkrét játékos tevékenységek tervezése középső- és nagycsoportra lebontva. Felelős: Minden óvónő Határidő: május, folyamatos 4. Foglalkozás Szertárbővítés a külső világ tevékeny megismerése és azon belül a környezet mennyiségi és formai összefüggései tevékenységi formához. Munkalapok, feladatlapok, eszközök készítése. Felelős: Minden óvónő Határidő: május, folyamatos Nyíregyháza, szeptember 09. Nagy Attiláné, munkaközösség vezető

20 2. SZÁMÚ MELLÉKLET CSOPORT BEOSZTÁS, FŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK MEGOSZTÁSA SZIVÁRVÁNY CSOPORT: MACSUGA GYŐZŐNÉ NAGY ATTILÁNÉ HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Mesélése, verselés Ének-zene, énekes játék, gyermektánc Mozgás Külső világ tevékeny megismerése. Rajzolás, mintázás, kézimunka. MICIMACKÓ CSOPORT: RÁCZ ISTVÁNNÉ HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Mesélése, verselés Mozgás Ének-zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, mintázás, kézimunka. Külső világ tevékeny megismerése.

21 SÜNI CSOPORT: BARCZINÉ NAGY VALÉRIA LIPPAI-NAGY TÜNDE HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Mozgás Ének-zene, énekes játék, gyermektánc Külső világ tevékeny megismerése. Mesélése, verselés Rajzolás, mintázás, kézimunka. HUNCUTKA CSOPORT: KOSZTOR JÁNOSNÉ DR. TORONICZA GYULÁNÉ HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Külső világ tevékeny megismerése. Mesélése, verselés Ének-zene, énekes játék, gyermektánc Mozgás Rajzolás, mintázás, kézimunka.

22 3. SZÁMÚ MELLÉKLET MUNKAREND Óvodapedagógusaink munkarendje: Délelőtt: Délután: Ügyeletes munkarend: Délelőtt: Délután: Dajkák munkarendje: Délelőtt: Délután: Pedagógiai asszisztens munkarendje: Karbantartó munkarendje: Megjegyzés: A munkarendtől eltérni csak a telephely felelős engedélyével lehet. MUNKAIDŐ BEOSZTÁS ÓVODAPEDAGÓGUSOK Heti váltásban: A Hét B Hét Macsuga Győzőné Nagy Attiláné Barcziné Nagy Valéria Lippai-Nagy Tünde Kosztor Jánosné Dr. Toronicza Gyuláné Rácz Istvánné Szabó Katalin

23 Ügyeletes óvodapedagógus: A Hét A Hét Kosztor Jánosné Barcziné Nagy Valéria B Hét B Hét Dr. Toronicza Gyuláné Lippai-Nagy Tünde ÓVODA DAJKÁK Heti váltásban: A Hét B Hét Cservenákné Biri Erzsébet Popovicsné Tóth Anikó Nagy Ferencné Gyugos Jánosné Pedagógiai asszisztens: Udvari munkás: Dankó István

24 5. sz. melléklet Szeptember Október November December Január Február Március Április Május Eseménynaptár 2013/2014 Visszaszoktatás, beszoktatás. Dokumentációk elkészítése. Tanévnyitó értekezlet. Az új szülőknek szülői értekezlet. Adminisztráció: felvételi napló, csoportnapló. Adatszolgáltatás: csoportok HH-s, HHH-s, háromgyerekes, egyéb kedvezmények felmérése. Pályázatok figyelése. Évkezdéssel kapcsolatos feladatok: biztosítás, munkaközösség éves munkaterve, fakultatív foglalkozások felmérése, mérési rend IMIP megbeszélése. Szülői értekezlet. Szüreti mulatság szervezése. Ovifoci gála. Állatok világnapja: okt. 04. Verseny szervezése a négy csoport gyerekei között. Dokumentációk ellenőrzése: okt. 15. Logopédiai szülői értekezlet. Séták szervezése: piac, könyvtár, Erdei Tornapálya. Az 5 éves gyermekek felmérése a Sindelár teszttel. Fejlesztése terv készítése. Kirándulás szervezése az őszi erdőbe. Fogorvos. Szelektív szombat. Az óvodai esélyegyenlőség megteremtése az év folyamán a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatási sikeressége érdekében. Volt óvodásaink meglátogatása az első osztályban. Látogatás a közeli múzeumba. Pályázat írása. Kézműves foglalkozás a nagyoknak. Munkaközösség. Bábszínház. Ünnepek: Mikulás, Karácsony. Dramatikus népi játékok felelevenítése: Betlehemezés. Karácsonyi műsor adása a Múzeumban, Hóvirág Bölcsődében. Kézműves foglalkozás szervezése a nagyoknak. Bábszínház. Naplók ellenőrzése. Szülői értekezlet. Ha szükséges, akkor az Egységes Pedagógiai Szakszolgálathoz irányítani időben a gyermeket. Látogatás a Legóba. A miskolci együttes zenés előadása. Látogatás a könyvtárba, Csiriptanyára. Kiszézés, majd Farsang. Mackó fesztivál. Munkaközösség, Kézműves foglalkozás a nagyoknak. Múzeumlátogatás. Nyílt napok a csoportokban. Kirándulás a téli erdőbe. Sanyi bohóc előadása. Nemzeti ünnepünk: március 15. Séta a Kossuth térre. Kézműves foglalkozás a nagycsoportosoknak. Bábszínház. Óvodacsalogató nyílt délutáni játszóház. Jeles nap: a Víz Világnapja rajzok kihelyezése a teraszra. Fogorvos. Kakaóbérlet előadása. Közös kézműves foglalkozás a nagyoknak. Húsvét, tojásfa állítása. Gyermekek visszamérése. Szülői, gyermeki elégedettség felmérése. Jeles napok: Föld napja közös fa ültetése az óvoda udvarára. Óvodai beiratkozás. Kakaóbérlet előadása. Séták szervezése. Ismerkedés a vasútállomással. Botanikus kert. Bábszínház. Játékos vetélkedő a madarak és fák napja alkalmából. Közös kézműves foglalkozás szervezése a nagycsoportosoknak. Anyák napja. Kakaóbérlet előadása. Ovifoci gála. Évzárók. Kirándulások szervezése. Június Sportnap. Rajzverseny. Tanévzáró értekezlet. Július A nyári udvari élet megszervezése. Augusztus A nyári udvari élet megszervezése.

25 Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény Nyíregyháza, Körte u 41 Tel /fax : 42/ cím: gmail.com 2013/2014. NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE Összeállította a nevelőtestület jóváhagyásával: Keczkó Mihályné tagintézmény vezető Nyíregyháza, szeptember

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA 2016-2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A felvételi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év Szeptember Esemény Felelős Határidő Nevelőtestületi értekezlet 2015. 09. 15. Intézményi önértékeléssel itézményi önértékelési

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

listája es nevelési év

listája es nevelési év Közzétételi listája 2016-2017-es nevelési év Készült a 229/2012..(VIII.28.) Korm. rend. és a Nktv. 23 (1)-(2) bek. alapján. A közoktatási intézmény adatai: Intézmény neve : Intézmény címe: Telefon/fax

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 694 Pitvaros, Petőfi tér. Tel: 62/650-43 OM azonosító: 20237 E-mail: pitvarosiovi@gmail.com KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda. Munkaterv. 2016/2017 nevelési évre

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda. Munkaterv. 2016/2017 nevelési évre Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Munkaterv 2016/2017 nevelési évre Óvoda neve: Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Óvoda címe: 2009, Pilisszentlászló, Béke u. 2. OM azonosító: 032401 Készítette: Ferencsák

Részletesebben

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda 5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19 Penza lakótelepi

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda. 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában. szeptember 29.

Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda. 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában. szeptember 29. Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában S.sz. Hónap Program Dátum Helyszín Felelős 1. Szeptember Reszort feladatok kiosztása,

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Fő feladatok: 1. A fegyelem megtartása, javítása 2. Az önálló tanulás megsegítése (tanulásirányítás) különböző módszerek alkalmazásával 3. A szabadidő hosszas eltöltése,

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése:

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012. (VIII.28) kormányrendelete a nemzeti közről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvény 23. -a értelmében az alábbi adatokat teszem közzé: Óvoda neve: Brunszvik

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 nevelési év A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. 1.2. bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése

Részletesebben