NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013-2014 NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE"

Átírás

1 Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Telephely 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 20. Tel.: 42/ NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE Benczúr téri Telephely Összeállította a nevelőtestület jóváhagyásával: Rácz Istvánné megbízott telephelyvezető szeptember

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Személyi feltételek: Nevelési feladatok, szakmai munka Ellenőrzések, látogatások terve Gyermekvédelmi feladatok Gyermekétkeztetés Ünnepek, megemlékezések, hagyományok Az intézmények közötti kapcsolattartás Szülői értekezletek Dokumentációs munka Szülői igényeken alapuló tehetséggondozó önköltséges foglalkozások tanköteles korú gyermekek számára Az óvodánk kapcsolatrendszere Feladat ellátási terv Egyéni megbízatások Tárgyi fejlesztések, felújítás, karbantartás SZÁMÚ MELLÉKLET Házi munkaközösség SZÁMÚ MELLÉKLET Csoportbeosztás, főbb tevékenységi területek megosztása SZÁMÚ MELLÉKLET Munkarend, munkaidőbeosztás SZÁMÚ MELLÉKLET Eseménynaptár... 15

3 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Az intézmény neve: Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri telephely Cím: Nyíregyháza, Benczúr tér 20. Telefon: 42/ Telephely felelős vezető: Rácz Istvánné Fogadóra: Minden hónap második hétfője, tól előzetes egyeztetés után Az intézmény Alapító Okirat szerinti férőhely: 100 fő csoportok száma: 4 2. Személyi feltételek: A négy csoportban 8 óvodapedagógus, 4 dajka dolgozik, 1 óvodatitkár, és egy udvaroskarbantartó dolgozik. 1 fő óvodapedagógus személyében történt változás nyugdíjazás miatt Dolgozói adatok Óvodapedagógusok képesítése Végzettség, képesítés Fő Óvodapedagógus 7 Tanár, drámapedagógus 1 Pedagógiai munkát segítők képesítése Végzettség, képesítés Fő Óvodai dajka 4 Udvaros, karbantartó 1 Óvodatitkár 1

4 Gyermeklétszám adatok szeptember 30. Óvoda neve Benczúr téri Telephely Csoportok Száma Férőhelyek száma Beírt gyermek létszám ebből Bejáró HH HHH SNI BTMN A nevelési év rendjének meghatározása Az óvodai nevelési év szeptember augusztus 31.-ig tart Tanévnyitó nevelési értekezlet augusztus 29. Tanévzáró nevelési értekezlet 2014.június. Iskolai szünetek, melyek ideje alatt az óvoda a házirendben szabályozott esetben tart nyitva: Téli szünet tájékoztatás, jegyzőkönyvi határozat Nyári szünet (5 hét) második ciklus Az esetleges munkarendváltozásokról a szülőket, legalább 10 nappal korábban tájékoztatjuk. Óvodai nevelés nélküli munkanapok: tanévzáró 2.3. Tárgyi feltételek A nyár folyamán a 4-es csoport mosdóját felújították, a falvizesedést megszüntették. A hosszú közlekedési folyosót átfestették. A nyári zárva tartás alatt megtörtént a nagytakarítás, karbantartás.

5 Csoport 1. sz. Szivárvány 2. sz. Micimackó 3. sz. Süni 4. sz. Huncutka Csop.szerv. Gyermeklétszám szept./május vegyes 26/27 vegyes 20/23 vegyes 26/26 vegyes 27/29 Pedagógusok Nagy Attiláné Macsuga Győzőné Rácz Istvánné Barcziné Nagy Valéria Lippai-Nagy Tünde Kosztor Jánosné Dr. Toronicza Gyuláné Nev.-, okt. munkát segítők Popovicsné Tóth Anikó Cservenákné Biri Erzsébet Gyugos Jánosné Nagy Ferencné Óvodatitkár: Udvaros, karbantartó: Mankó Éva Dankó István A munkaidő beosztást a 3. sz. melléklet tartalmazza. A csoportbeosztást, a főbb tevékenységi területek megosztását a 2. sz. melléklet tartalmazza. 3. Nevelési feladatok, szakmai munka 3.1. A nevelési év fő feladatai Az egészségmegőrzés, egészséges életvitel megalapozása, környezettudatos gondolkodás, környezetbarát magatartás formálása. Esélyegyenlőség. Az integráció helye, szerepe óvodánkban Korszerű óvodapedagógiai módszerek választása: a gyermekek kezdeményezéseire támaszkodó módszerek: differenciálás, kooperatív technikák, mozgás, zene felhasználása, szülőkkel való partneri együttműködés módszere. Az udvari szabadjáték alkalmával az egészségfejlesztés, közös testmozgás lehetőségének biztosítása, mozgás szabályjátékok bővítése. A módosított Pedagógiai Program és a Köznevelési Törvény végrehajtásából adódó feladatok megoldása Nevelési értekezlet Tanévnyitó értekezlet Időpont: augusztus Helyszín: Búzaszem Nyugati Óvoda Téma: A nevelési elv irányításával kapcsolatos feladatok Pedagógiai program, munkaterv elfogadása

6 Tanévzáró értekezlet Időpont: június Helyszín: Búzaszem Nyugati Óvoda Téma: A nevelési év lezárása, tapasztalatok megbeszélése a következő nevelési év feladatainak kitűzése. Munkatársi értekezlet Időpont: szeptember Helyszín: Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr tér Téma: Személyi változások. Az innováció szükségessége. Nevelőtestületi értekezlet Időpont: január Helyszín: Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr tér Téma: Törvényi változások, a belőlük adódó feladataink. Pedagógus életpályamodell. Iskolaérettség. Rendszeres havi megbeszélések Minden hónap első hétfőjén vezetői megbeszélés Minden hónap második keddje (a hallottak átadása) Az aktuális események megbeszélése Továbbképzéseken résztvevők beszámolója 3.3. Szakmai munkaközösség Cím: A külső világ tevékeny megismerése Munkaközösség vezető: Nagy Attiláné 1 sz. melléklet Intézményi szinten működő munkacsoportok Gyermekvédelmi munkacsoport Felelős: Kosztor Jánosné Minőségügyi munkacsoport Felelős: Barcziné Nagy Valéria A 2013/2014-es nevelési évben a következő méréseket végezzük: Szülői kérdőív, komplex képsor, öltözködés, tisztálkodás, tárgyak, játékok, berendezések kezelése.

7 3.4. Munkatervi feladatok ütemezése program terv Feladat megnevezése Maximális létszám túllépésének engedélyezésére Tanévnyitó értekezlet Munkatársi értekezlet Vezetői értekezlet Statisztika adatainak feltöltése A KIR rendszerében intézmény közzétételi listáját Az óvodás gyermek számára oktatási azonosító szám igénylése. Iskolaérettséggel kapcsolatos teendők Időpontja Helyszíne Résztvevők köre Augusztus 29. NyMJV Közgyűlés Augusztus 29. Székhelyintézmény Óvodapedagógusok Augusztus. 28. Minden hónap első hétfő Székhelyintézmény Székhelyintézmény Benczúr téri óvoda Minden pedagógiai munkát segítő dolgozó Vezetőség Október. 31. Benczúr téri óvoda Óvodatitkár Október Benczúr téri óvoda Óvodatitkár Március 31. Benczúr téri óvoda Minden óvodapedagógus Félévi (értékelő) értekezlet Közös munkaközösségek Teamek Beiskolázással, beóvodázással kapcsolatos feladatok elvégzése. Minden év január között Meghatározott munkaközösségi (feladatterv) munkaterv szerint Tagintézmények Meghatározott program szerint május Benczúr téri óvoda Tanévzáró értekezlet Június Székhelyintézmény Minden óvodapedagógus A munkaközösség tagjai Team tagok Minden óvodapedagógus Minden óvodapedagógus

8 4. Ellenőrzések, látogatások terve Ellenőrzés ideje Szeptember Október November Ellenőrzés helye B.NY.O. Benczúr tér B.NY.O. Benczúr tér B.NY.O. Benczúr tér Ellenőrzés tartalma Ellenőrzés módja Ellenőrzést végzi Dokumentációk ellenőrzése -Felvételi és mulasztási napló -Csoportnapló - Jelenléti ívek -Szabadság nyilvántartók - Egyéb munkatervek Statisztika adatainak egyeztetése - Munkaidőnyilvántartás KIR adatbázis feltöltöttsége, Szokás, szabályrendszer Szakmai munkaközösségek tevékenysége; Gazdálkodás éves helyzetének áttekintése Dokumentumok ellenőrzése Dokumentumok ellenőrzése Látogatás Munkaközösségi foglalkozáson való részvétel óvodavezető, telephelyfelelős belső ellenőr óvodavezető, telephelyfelelős, Min. bizt.vezető óvodavezető, telephelyfelelős December, Folyamatosan Egész évben Január B.NY.O. Benczúr tér B.NY.O. Benczúr tér Dajkák, karbantartók munkájának ellenőrzése A pedagógiai program szerinti haladás, pedagógiai munka ellenőrzése Fejlesztőpedagógusok tevékenysége, integrált nevelés Tankötelesek, iskolaérettség munkájának ellenőrzése Látogatás Látogatás, Dokumentumok ellenőrzése óvodavezető, telephelyfelelős óvodavezető, telephelyfelelős Február B.NY.O. Benczúr tér Munkaidő nyilvántartás - Gyermeki mérések; Kötelező órán túli tevékenységek ellenőrzése. Kötelező m Látogatás Dokumentumellenőrzés, óvodavezető, telephelyfelelős Min. bizt.vezető Március B.NY.O. Benczúr tér Fejlesztő teamek munkája; Szakmai munkaközösségek tevékenysége Dokumentumellenőrzés, beszámoló óvodavezető, telephelyfelelős Április B.NY.O. Benczúr tér Munkaidőnyilvántartás Tűz- és munkavédelmi jegyzőkönyvek vizsgálata. Dokumentumok ellenőrzése ellenőrzés, óvodavezető, telephelyfelelős Május B.NY.O. Benczúr tér Gyermeki mérések eredményei Dokumentumellenőrzés óvodavezető, telephelyfelelős Min. bizt.vezető Június B.NY.O. Benczúr tér Munkaidőnyilvántartás, Csopotnaplók, éves értékelések Megbeszélés, Dokumentumellenőrzés óvodavezető, telephelyfelelős belső ellenőr B.NY.O. Benczúr tér Munkafegyelem, és az intézményi tulajdon védelmére szolgáló előírások betartásának ellenőrzése óvodavezető, telephelyfelelős Július, Augusztus B.NY.O. Benczúr tér Beszerzési igények, felújítási, takarítási munkálatok egyeztetése, ellenőrzése. A nevelési év kezdetére, a nyári karbantartási munkálatok, nagytakarítás elvégzésének ellenőrzése Dokumentumok ellenőrzése Megbeszélés óvodavezető, telephelyfelelős

9 4.1. Pedagógiai tevékenységek ellenőrzésének terve Neveléssel kapcsolatos Óvodán kívüli tevékenysé- Minőségfejlesztés Pedagógiai attitűdök, mód- Egyéb tevékenységek gek és kapcsolatrendszerek szerek, eljárások Csoportban a nevelő munka Óvoda -iskola kapcsola- Szociális érzékenység Gyermekvédelmi tevéellenőrzése (Változatos munkaformák meg- tának erősítése kenység jelenítése a mindennapi Empátia Gyógypedagógiai tevé- tevékenységekben) Kirándulások szervezése, Gyermeki szokás - sza- kenység színvonala bály rendszer alakulása Pozitív bánásmód Beóvodázás (HHH gyer- Dokumentumok ellenőrzé- mekek és 5 évesek felkuse Közművelődési intézmé- Értékelés (szülők tájékoz- Egyéni fejlesztés tatása) nyek program kínálatának tatása) A HHH gyermekek egyenlő Eszközök kiválasztása, kihasználása (Múzeum, Életkori sajátosságok fi- arányú elosztása a taggazdaságosság színház, könyvtár) Mérések, megfigyelések, elemzések, értékelések gyelembe vétele óvodák között Házirend betartása és Rendezvények, ünnepség- Sportlétesítmények ki- Szülői problémák kezelése betartatása gek színvonala használása (uszoda, sport- A szülői szervezettel Továbbképzésen részvécsarnok) Belső szabályozók auditok együttműködés, tel, az ismeretek tovább- Óvodai tehetséggondozó Közös család - óvoda adása - foglalkozások színvonala program szervezése Munkaközösségek, szak- Szakmai, pedagógiai mai csoportok működése feladatok és szakmai do- és együttműködése kumentáció vezetése

10 5. Gyermekvédelmi feladatok A gyermekvédelmi munka folyamatos. Nehezen bontható napokra, hetekre, hónapokra. Változó világunk nap, mint nap hozza a problémáit, szaporítja a családok gondjait, ami előbbutóbb tükröződik a gyermekekben. Megnő a felelőssége nemcsak a gyermekvédelmi felelősnek, hanem minden óvópedagógusnak. Feladatunk a probléma észlelése, jelzése, a szülő, illetve gyermek megfelelő szervhez történő irányításával a család segítése. Tesszük ezt tapintatosan, szociális érzékenységgel, hogy az érintettek szégyenkezés nélkül el is tudják fogadni. Megkeressük problémánkkal az Egységes Pedagógiai Szolgálatot, a Családsegítő és Gyermekjóléti Központot, a Szociális Irodát, így nyújtva segítő kezet a rászorulóknak. 09. hó 10. hó 11. hó Intézményünkbe járó: Halmozottan Hátrányos Helyzetű, Hátrányos helyzetű, 3 gyermekes, Tartósan beteg gyerekek létszámának felmérése. Nyomtatványok összegyűjtése, egyeztetés az adminisztrátorral. A Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyerekek felkeresése otthonunkban, a csoport óvónőivel együtt. Állapotfelmérés, a segítség lehetséges formáinak felkutatása. Gyermekvédelmi konferencia a Városházán. Karácsonyi pályázatok figyelése, megírása. 12. hó Nyertes pályázat esetén szociális tevékenység program, ajándékozás megszervezése. 01. hó 02. hó A H.H.H., H.H és 3gyerekes, tartósan beteg gyerekek létszámának újbóli felmérése, ellenőrzése. Változások rögzítése. Egyeztetés a csoportok óvónőivel, probléma felmerülésekor esetjelzés a Gyermekjóléti Központ felé. 03. hó Szükség esetén esetmegbeszélés az adott gyermek családgondozójával az óvodában. 04. hó 05. hó Szükség esetén Esetkonferencia a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál. Szükség szerint családlátogatások a gyerekek óvónőivel együtt. Statisztika kérése az óvodánkba járó H.H.H., H.H és 3gyerekes létszámról. Az adatok eljuttatása az illetékes koordinátorokhoz. 06. hó Gyermekvédelmi Konferencia a Városházán. 07. hó A szociálisan rászoruló gyermekek nyári óvodába járási igényeknek felmérése, elhelyezésük társóvodában a szünet idejére. 08. hó Takarítási szünet idejére otthoni telefonos készenlét biztosítása sürgős esetekre.

11 6. Gyermekétkeztetés A gyermekétkeztetést óvodánkban a SODEXO Kft. látja el. Feladatunk: Az edényzet pótlása, ellátása folyamatos legyen az egész évben. A jó partnerkapcsolat megőrzése a gyermekek jobb ellátása érdekében. 7. Ünnepek, megemlékezések, hagyományok Az ünnepek, ünnepélyek jelentős események az óvodánk és a gyermekek életében. A visszatérő ünnepek, jeles napok, hagyományok a közös élmény erejével hatnak. Minden óvodai évben visszatérnek, hagyománnyá válnak. Az életben a legfontosabb a szeretet, az egymásnak örömszerző emberi összetartozás. Nemzeti ünnepünk szervezése, megemlékezés szintjén valósul meg. Ünnepek, ünnepélyek, rendezvények rendje: Szeptember Szüreti mulatság. Felelős: minden óvodapedagógus Október 04. Állatok világnapja Felelős: Rácz Istvánné December 06. Mikulás Felelős: Macsuga Győzőné December Karácsony Felelős: minden óvodapedagógus + Dr.Toronicza Gyuláné Február Mackófesztivál Felelős: minden óvodapedagógus Sanyi bohóc, Farsang Felelős: minden óvodapedagógus + Kosztor Jánosné Március 15. Nemzeti ünnepünkről való megemlékezés, az ezt megelőző napokban beszélgetés, séta a városban. Felelős: minden óvodapedagógus Március Nyílt nap, a csoportokban, szülőknek. a csoportokban Felelős: Minden óvodapedagógus Március 22. Víz világnapja Felelős: Minden óvodapedagógus + Barcziné Nagy Valéria Április Húsvéti készülődés, tojásfa állítása Felelős: Minden óvodapedagógus + Macsuga Győzőné Április 22. A Föld Napja Felelős: Minden óvodapedagógus + Nagy Attiláné Május 10. Madarak és fák napja Felelős: Minden óvodapedagógus + Lippai-Nagy Tünde Május Anyák napja Felelős: Minden óvodapedagógus Évzárók Felelős: Minden óvodapedagógus Május 30. Gyermeknap Felelős: Minden óvodapedagógus Június Benczúr napok Felelős: Minden óvodapedagógus + Rácz Istvánné

12 8. Az intézmények közötti kapcsolattartás Az óvodavezető és a telephelyfelelős együttesen felelnek azért, hogy a pedagógusokat, a gyermekeket és a szülőket érintő információk időben eljussanak hozzájuk. Minden hónap első hétfőjén vezetői értekezlet van. 9. Szülői értekezletek Szülői értekezleteket egy évben 3 alkalommal szervezünk. Szeptember: A nevelési év indításával kapcsolatos feladatok ismertetése. A Házi rend és az új Pedagógiai Programunk rövid ismertetése. A csoportok szokás és szabályrendszere. Törvényi változások, az iskolaérettség követelményei. SZMK választás, vagy megerősítés. Január: Május: Az első félév nevelő-oktató munkájának értékelése. A farsang megbeszélése. Az iskolába készülő gyerekek szüleinek korrekt tájékoztatása. Éves eredmények megbeszélése. Készülődés az évzáróra. Várható programok. SZMK-tagok: 1. csoport: Dr. Kántor-Faragó Márta, Juhász Beáta 2. csoport: Juhász Béláné, Ecsedi Lászlóné 3. csoport: Csörnökné Gyurecskó Gabriella, Kovácsné Gyurecskó Edit 4. csoport: Palicz Gáborné, Fóra Csabáné 10. Dokumentációs munka Csoportok dokumentációi: 1. előjegyzési napló 2. felvételi, mulasztási napló 3. csoportnapló 4. a gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáció 5. óvodai szakvélemény A dokumentumok vezetése egységesen, pontos adatokkal a Pedagógiai Programban közösen elfogadott megállapodás szerint történik.

13 11. Szülői igényeken alapuló tehetséggondozó önköltséges foglalkozások tanköteles korú gyermekek számára Zene óvoda Ovi foci Angol Balett Hittan 12. Az óvodánk kapcsolatrendszere Az egyenrangú partnerkapcsolat kialakítása és megtartása. A folyamatos kapcsolattartás, korrekt tájékoztatás. A kölcsönös tisztelet, a másság tisztelete és elfogadása. Család Iskolák Partner Város óvodái Pedagógiai szakszolgálat Tanulási képességet vizsgáló bizottság Kapcsolattartás jellemzői Tartalom: Új találkozási formák keresése. A szülők rendszeres tájékoztatása a gyermek fejlődésmenetéről. Cél: Őszintébb nevelőpartneri kapcsolat kialakítása. A szülők aktivitásának fokozása, pedagógiai munkánk megismertetése. Várható eredmény: A csalási nevelést folytatjuk, kiegészítjük. Rendszeressé és hatékonyabbá válik a párbeszéd a pedagógusok és szülők között: Érdeklődnek a nyílt napok, rendezvények iránt. Tartalom: Volt óvodásaink meglátogatása az iskolában. Közös programok szervezése Cél: Az iskolai élet megismertetése az intézmény látogatása során. Azonos értékrendszer felállítása, tapasztalatok átadása. Várható eredmény: Fontosnak tartjuk, hogy az óvoda-iskola közötti átmenet minél zökkenő mentesebb legyen. Tartalom: Szakmai tapasztalatszerzés, továbbképzéseken való rézvétel. Közös rendezvények szervezése Cél: A rendszeres információáramlás biztosítása, szakmai ismeretek átadása, adaptálása a hatékony gyermeknevelés érdekében. Várható eredmény: Erősödik a tagintézmények közötti kapcsolat. Tartalom: Iskolakészültségi vizsgálatok igénylése. Szakmai tanácsok kérése. Szükség esetén fejlesztő foglalkozások kérése. Cél: A problémával küzdő gyermekek megfelelő fejlesztése. Várható eredmény: Megfelelő időben, megfelelő szakemberhez kerülnek a gyermekek. Közösen történik a gyermekek fejlesztése. Tartalom: A sajátos nevelési igényű gyermekek szakszerű ellátása, a beiskolázást elősegítő vizsgálatok kérése.

14 Gyermekjóléti szolgálat Művelődési intézmények Védőnő, fogorvos Civil szervezetek Bölcsőde Cél: Az integrált nevelés megvalósítása, a gyermek egyéni fejlesztése a team munkában résztvevő szakemberekkel. Várható eredmény: A gyermek szakvéleményt kp a probléma okáról. A legmegfelelőbb fejlesztést kapja meg a gyermek. Tartalom: Családgondozókkal való rendszeres kapcsolattartás. Indokolt esetben jelzőrendszer működtetése. Cél: A HHH és HH-s gyermekek érdekeinek képviselete, jelzőrendszeri funkció betöltése. Várható eredmény: Az együttműködés által kedvezőbbé válik a gyermek fejlődése, bővülnek a segítségnyújtás lehetőségei. Sikeresebbé válik a preventív munka. Tartalom: Gyermekszínház, múzeumok, kiállítások látogatása. Könyvtárral való ismerkedés. Cél: A gyermeki ízlésvilág, kulturális igényesség fejlesztése, formálása a felkínált programokon való részvétellel. A kívánatos viselkedési formák pozitív irányítása. Várható eredmény: A gyermekek érdeklődése, igényessége fokozódik a kultúra világa iránt, amely a családokra is jótékony hatást gyakorol. Az esztétikai ismeretek birtokában fejlődik alkotókedvük. Tartalom: Óvodás gyermekeink szűrése, vizsgálata. Cél: A gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérése. A folyamatos információcsere által a családok segítése, egészséges életmód alakítása. A rendszeres óvodába járás biztosítása. Várható eredmény: A gyermekek fejlődése mérhetővé válik. Formálódik a gyermekek, családok egészséges életvitelének igénye, rendszeressé válik a gyermekek óvodába járása. Tartalom: Közös programok szervezése, egymás rendezvényeinek látogatása, közös pályázatok készítése. Cél: A város kulturális életében, a közéletben való részvétel. Egymás segítése, támogatása a pályázatokban. Várható eredmény: Javul az információcsere, hatékonyabbá válik a közös munkavégzés. Sikeres pályázatok segítségével javul az intézmény tárgyi ellátottsága. Tartalom: Bölcsődei gyermekek meglátogatása. Közös programok szervezése (bábszínház, karácsony). Cél: A bölcsődei szülőkkel, gyermekekkel óvodánk megismertetése, megszerettetése az óvodai látogatása során. Várható eredmény: Zökkenő mentesebbé válik a gyermekek számára az átmenet.

15 13. Feladat ellátási terv Az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően: Jogszabályi előírások Részvétel a nevelőtestület munkájában. Felkészülés a napi fejlesztőmunkára. A tevékenységek előkészítése. A gyermek, a csoport értékelése. Ügyviteli feladatok ellátása. Gyermekvédelmi feladatok. Intézményi dokumentumok készítése. Tapasztalatszerző séták, utak. Óvoda-család együttműködése. Kapcsolattartás: más óvodákkal, iskolákkal, szakszolgálatokkal, intézményekkel, egyházzal. A teljesítés helyszíne óvoda külső Innováció. x x Vezető által átruházott megbízatások. x x x x x x x x x x x x x Helyi megvalósítás munkaforma Nevelési értekezlet belső továbbképzés, nevelőtestületi munkára való felkészülés, éves tervek előkészítése, munkaközösségi terv előkészítése. Eszközkészítés, helyszíni szemle, új mesevers, dal tanulása, heti tervkészítés. Szakanyag keresése. A következő napi tevékenységhez szükséges eszköz számszerű előkészítése. Megfigyelések, dokumentumok naprakész vezetése. Mérések elvégzése. Étkezési, mulasztási naplók vezetése. Családlátogatás, fogadóóra, környezettanulmány, gyámügyi kapcsolat. Fejlettségmérő lapok, csoport napló vezetése, önköltséges tervek előkészítése, a negyedéves, féléves, és év végi értékelések elkészítése. Séták, múzeumlátogatás kirándulások szervezése, előzetes terepszemle. Munkadélutánok, tavaszi parkosítás. Szakmai megbeszélések, bemutatók megtekintése, elemzése, kultúr-programokon való aktív részvétel, szervezetekkel kapcsolatos írásos dokumentációk készítése, véleményezése. Pályázatfigyelés, -készítés, hospitálás, városi munkaközösségben való aktív részvétel. Egyéni megbízatásokkal járó tevékenységek.

16 14. Egyéni megbízatások Nevelő-oktató munkában résztvevő pedagógusok névsora Kötelező óra Barcziné Nagy Valéria 32 Dr. Toronicza Gyuláné 32 Nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb- és várható feladatok Szertárak-, könyvtárak- és fénykép felelős, jegyzőkönyvvezető. Bábszínház és más rendezvények szervezésének a felelőse. Kapcsolattartó a külső óraadókkal. Balesetvédelmi felelős. Kosztor Jánosné 32 Gyermekvédelmi felelős Macsuga Győzőné 32 Dekoráció felelős. Nagy Attiláné 32 Munkaközösség vezető, szertár- és könyvtár felelős. Rácz Istvánné 22 Telephely felelős, nyilvántartások, hivatalos okiratok, bélyegzők és balesetbiztosítás felelőse, leltárfelelős, egészségügyi kiskönyvek. Lippai-Nagy Tünde 32 Dekoráció felelős, faliújság felelős. Szabó Katalin 32 Jegyzőkönyvvezető. Faliújság felelős. Elsősegély láda felelős. 15. Tárgyi fejlesztések, felújítás, karbantartás Az iroda falának javítása, festése. A bejárati ajtók és nyílászárók további cseréje. Csoportszobák, öltözők, mosdók festése. A feljáró felé esővédő szerelése. A biztonság érdekében csengő kiépítése. Az esőcsatorna javítása. Udvari játékeszközök cseréje. A 2. sz. csoport linóleumának cseréje.

17 MELLÉKLETEK

18 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Házi munkaközösség 2013/2014. Téma: Külső világ tevékeny megismerése A környezet mennyiségi és formai összefüggései Munkaközösség vezető: Nagy Attiláné Nyíregyháza, szeptember 09.

19 Helye: Búzaszem Nyugati Óvoda, Nyíregyháza, Benczúr tér 20. Munkaközösség vezető: Nagy Attiláné Munkaközösség célja: A külső világ tevékeny megismerése és ezen belül a környezet mennyiségi és formai összefüggései témában korszerű módszertani ismertek és gyakorlati tapasztalat átadása. Ezzel is elősegítve a gyermeket az őket körülvevő világ hatékonyabb felfedeztetésében, megtapasztaltatásában, A szertár bővítése, megújítása e tevékenységi formához kapcsolódó eszközökkel, munkalapokkal. Mottó: Amit hallok elfelejtem, amit láttam, arra emlékszem, amit csináltam azt tudom is! (ókori bölcs mondása) Munkaközösség feladata: Az óvoda szakmai működésének az erősítése. A mindennapokban is jól használható anyagkigyűjtés a külső világ tevékeny megismerése és azon belül a környezet mennyiségi és formai összefüggései témakörben ciklusokra, tevékenységekre lebontva, játékba integráltan, differenciáltan, középső és nagycsoportra lebontva. 1. Foglalkozás Korszerű módszertani ismeretek és gyakorlati tapasztalatok átadása a külső világ tevékeny megismerése és ezen belül a környezet mennyiségi és formai összefüggései tevékenységi formában. Pályakezdő kartársnőnk előadása a témában Hajdúböszörményi tanulmányai alapján. Könyvajánlók, tervezetek közreadása, kiemelése. Felelős: Lippai-Nagy Tünde Határidő: november Foglalkozás Szakkönyvek segítségével matematikai tartalmú játékgyűjtemény közreadása. Ezáltal is tapasztalathoz juttatjuk a gyermekeket, elősegítve a tevékenységben megvalósuló tanulást. Felelős: Nagy Attiláné Határidő: december Foglalkozás Komplex külső világ tevékeny megismerése és azon belül a környezet mennyiségi és formai összefüggései -terv készítése ciklusokra lebontva. A témakörökhöz konkrét játékos tevékenységek tervezése középső- és nagycsoportra lebontva. Felelős: Minden óvónő Határidő: május, folyamatos 4. Foglalkozás Szertárbővítés a külső világ tevékeny megismerése és azon belül a környezet mennyiségi és formai összefüggései tevékenységi formához. Munkalapok, feladatlapok, eszközök készítése. Felelős: Minden óvónő Határidő: május, folyamatos Nyíregyháza, szeptember 09. Nagy Attiláné, munkaközösség vezető

20 2. SZÁMÚ MELLÉKLET CSOPORT BEOSZTÁS, FŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK MEGOSZTÁSA SZIVÁRVÁNY CSOPORT: MACSUGA GYŐZŐNÉ NAGY ATTILÁNÉ HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Mesélése, verselés Ének-zene, énekes játék, gyermektánc Mozgás Külső világ tevékeny megismerése. Rajzolás, mintázás, kézimunka. MICIMACKÓ CSOPORT: RÁCZ ISTVÁNNÉ HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Mesélése, verselés Mozgás Ének-zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, mintázás, kézimunka. Külső világ tevékeny megismerése.

21 SÜNI CSOPORT: BARCZINÉ NAGY VALÉRIA LIPPAI-NAGY TÜNDE HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Mozgás Ének-zene, énekes játék, gyermektánc Külső világ tevékeny megismerése. Mesélése, verselés Rajzolás, mintázás, kézimunka. HUNCUTKA CSOPORT: KOSZTOR JÁNOSNÉ DR. TORONICZA GYULÁNÉ HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Külső világ tevékeny megismerése. Mesélése, verselés Ének-zene, énekes játék, gyermektánc Mozgás Rajzolás, mintázás, kézimunka.

22 3. SZÁMÚ MELLÉKLET MUNKAREND Óvodapedagógusaink munkarendje: Délelőtt: Délután: Ügyeletes munkarend: Délelőtt: Délután: Dajkák munkarendje: Délelőtt: Délután: Pedagógiai asszisztens munkarendje: Karbantartó munkarendje: Megjegyzés: A munkarendtől eltérni csak a telephely felelős engedélyével lehet. MUNKAIDŐ BEOSZTÁS ÓVODAPEDAGÓGUSOK Heti váltásban: A Hét B Hét Macsuga Győzőné Nagy Attiláné Barcziné Nagy Valéria Lippai-Nagy Tünde Kosztor Jánosné Dr. Toronicza Gyuláné Rácz Istvánné Szabó Katalin

23 Ügyeletes óvodapedagógus: A Hét A Hét Kosztor Jánosné Barcziné Nagy Valéria B Hét B Hét Dr. Toronicza Gyuláné Lippai-Nagy Tünde ÓVODA DAJKÁK Heti váltásban: A Hét B Hét Cservenákné Biri Erzsébet Popovicsné Tóth Anikó Nagy Ferencné Gyugos Jánosné Pedagógiai asszisztens: Udvari munkás: Dankó István

24 5. sz. melléklet Szeptember Október November December Január Február Március Április Május Eseménynaptár 2013/2014 Visszaszoktatás, beszoktatás. Dokumentációk elkészítése. Tanévnyitó értekezlet. Az új szülőknek szülői értekezlet. Adminisztráció: felvételi napló, csoportnapló. Adatszolgáltatás: csoportok HH-s, HHH-s, háromgyerekes, egyéb kedvezmények felmérése. Pályázatok figyelése. Évkezdéssel kapcsolatos feladatok: biztosítás, munkaközösség éves munkaterve, fakultatív foglalkozások felmérése, mérési rend IMIP megbeszélése. Szülői értekezlet. Szüreti mulatság szervezése. Ovifoci gála. Állatok világnapja: okt. 04. Verseny szervezése a négy csoport gyerekei között. Dokumentációk ellenőrzése: okt. 15. Logopédiai szülői értekezlet. Séták szervezése: piac, könyvtár, Erdei Tornapálya. Az 5 éves gyermekek felmérése a Sindelár teszttel. Fejlesztése terv készítése. Kirándulás szervezése az őszi erdőbe. Fogorvos. Szelektív szombat. Az óvodai esélyegyenlőség megteremtése az év folyamán a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatási sikeressége érdekében. Volt óvodásaink meglátogatása az első osztályban. Látogatás a közeli múzeumba. Pályázat írása. Kézműves foglalkozás a nagyoknak. Munkaközösség. Bábszínház. Ünnepek: Mikulás, Karácsony. Dramatikus népi játékok felelevenítése: Betlehemezés. Karácsonyi műsor adása a Múzeumban, Hóvirág Bölcsődében. Kézműves foglalkozás szervezése a nagyoknak. Bábszínház. Naplók ellenőrzése. Szülői értekezlet. Ha szükséges, akkor az Egységes Pedagógiai Szakszolgálathoz irányítani időben a gyermeket. Látogatás a Legóba. A miskolci együttes zenés előadása. Látogatás a könyvtárba, Csiriptanyára. Kiszézés, majd Farsang. Mackó fesztivál. Munkaközösség, Kézműves foglalkozás a nagyoknak. Múzeumlátogatás. Nyílt napok a csoportokban. Kirándulás a téli erdőbe. Sanyi bohóc előadása. Nemzeti ünnepünk: március 15. Séta a Kossuth térre. Kézműves foglalkozás a nagycsoportosoknak. Bábszínház. Óvodacsalogató nyílt délutáni játszóház. Jeles nap: a Víz Világnapja rajzok kihelyezése a teraszra. Fogorvos. Kakaóbérlet előadása. Közös kézműves foglalkozás a nagyoknak. Húsvét, tojásfa állítása. Gyermekek visszamérése. Szülői, gyermeki elégedettség felmérése. Jeles napok: Föld napja közös fa ültetése az óvoda udvarára. Óvodai beiratkozás. Kakaóbérlet előadása. Séták szervezése. Ismerkedés a vasútállomással. Botanikus kert. Bábszínház. Játékos vetélkedő a madarak és fák napja alkalmából. Közös kézműves foglalkozás szervezése a nagycsoportosoknak. Anyák napja. Kakaóbérlet előadása. Ovifoci gála. Évzárók. Kirándulások szervezése. Június Sportnap. Rajzverseny. Tanévzáró értekezlet. Július A nyári udvari élet megszervezése. Augusztus A nyári udvari élet megszervezése.

25 Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény Nyíregyháza, Körte u 41 Tel /fax : 42/ cím: gmail.com 2013/2014. NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE Összeállította a nevelőtestület jóváhagyásával: Keczkó Mihályné tagintézmény vezető Nyíregyháza, szeptember

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015.

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. 1 Tartalomjegyzék tartalom oldalszám 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3-5 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 6-8 3. A gyermekek létszámadatai 8-9 4.

Részletesebben

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve TARKARÉT ÓVODA 2013/2014.évi munkaterve Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 3. Gyermekek létszámadatai 4. Az intézmény működési rendje

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év

A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év Készült: Hajdúböszörmény, 2013. szeptember Készítette: Klára 1 Csillagvár Óvoda 4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc utca 1. sz.

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com Az intézmény

Részletesebben

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34.

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. MUNKATERV 2014/2015 Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület a munkatervet..%-ban elfogadta. Határozatszám:./201..(IX...) Intézmény OM - azonosítója:

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda (2040 Budaörs, Szabadság út 64.) Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás Alkalmazotti

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE Aki nem tart lépést szakmája

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10.

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE OM azonosító: 035646 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3 2. Dolgozói

Részletesebben

MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE

MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Intézmény OM azonosítója: Érvényessége: 2014. szeptember 01. 2015. augusztus 31. Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2014 2015. évben... 4 1.1. A nevelési

Részletesebben

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV A 2014/2015-ös nevelési évre Az intézmény neve: Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Az intézmény címe, telefonszáma: 8394 Alsópáhok

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. október Iktatószám:566/O/2014. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2014/2015....

Részletesebben

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária MÁKSZEM ÓVODA Éves munkaterv 2013 / 2014 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202684 Nevelőtestület nevében: Varga Szilvia Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében:

Részletesebben

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető M U N K A T E R V 2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN A VADVIRÁG ÓVODÁRA VONATKOZÓ ADATOK...

Részletesebben

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE 0/0 Készítette: Varsányi Ildikó intézményvezető Elfogadta: az óvodai intézményegység nevelőtestülete 0 szeptember - jén a tanévnyitó értekezleten TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető:. aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás

Részletesebben

MUNKATERVE 2014/2015.

MUNKATERVE 2014/2015. Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ MUNKATERVE 2014/2015. Készítette: Szegfű Ferencné 2014. szeptember 4. Az Óvodák működési rendje Az óvodai nevelési év rendje: A 2014/2015-ös nevelési

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5. Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója:. Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Icsu Ferencné Legitimációs eljárás

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

MUNKATERV. 2013-2014-es nevelési év

MUNKATERV. 2013-2014-es nevelési év Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza, Kereszt u.8. MUNKATERV 2013-2014-es nevelési év Készítette: Skarbit Józsefné intézményvezető Nyíregyháza, 2013. szeptember 30. 0 Tartalomjegyzék 1.Az intézmény jellemzői...

Részletesebben

MUNKATERV. MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG

MUNKATERV. MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG MUNKATERV MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG 2013. szeptember 01-től 2014. augusztus 31-ig -1- Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az óvoda fenntartója, működtetője : Kisgyőr Község Önkormányzata

Az óvoda fenntartója, működtetője : Kisgyőr Község Önkormányzata Az óvoda fenntartója, működtetője : Kisgyőr Község Önkormányzata Címe: Kisgyőri Óvoda 3556 Kisgyőr, Arany J. u. 26. OM azonosítója : 202243 Telefon: 06-46/476-272 Email címe: kisgyoriovoda@gmail.com Óvoda

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

5Lo Yh:.i!}Je 5; c-(ie r_o V~ Készítette: Skarbit Józsefn' ~ ; MUNKATERV. 2014-2015-es nevelési év. t "1-, Nyíregyháza, 2014. szeptember 15.

5Lo Yh:.i!}Je 5; c-(ie r_o V~ Készítette: Skarbit Józsefn' ~ ; MUNKATERV. 2014-2015-es nevelési év. t 1-, Nyíregyháza, 2014. szeptember 15. Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza, Kereszt u.8. MUNKATERV 2014-2015-es nevelési év ~HÁZ.i/)~ 5Lo Yh:.i!}Je 5; c-(ie r_o V~ Készítette: Skarbit Józsefn' ~ ; t "1-, intézményvezető ~~J. ",e(!>~..za,

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02 VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 ÉVES MUNKATERV 2013/2014. NEVELÉSI ÉV Városlőd, 2013-09-02 Készítette: Staub Ildikó Óvodavezető-helyettes TARTALOM 1. A 2013/2014

Részletesebben

Cseppkő Óvoda Munkaterv

Cseppkő Óvoda Munkaterv Cseppkő Óvoda Munkaterv 2014/2015. nevelési évre Budapest 2014. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3 Helyzetelemzés...4 Személyi feltételek:...4 Tárgyi feltételek:...6

Részletesebben