Óvodavezetői éves beszámoló 2013/2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óvodavezetői éves beszámoló 2013/2014"

Átírás

1 Óvodavezetői éves beszámoló 2013/2014

2 1. Az intézmény működése az adott évben megfelel-e az Alapító Okiratban, a házirendben és az SZMSZ ben szabályozottaknak? Az eltérések okai, esetleges módosítási javaslatok. A Százszorszép Művészeti Bázisóvoda 2013/2014-es nevelési évben az Alapító okíratban, Házrirendben és SZMSZ-ben szabályozottan, törvényesen működött. 2. A gyermeklétszám alakulása a nevelési év elején végén. Átlagos csoportlétszám csoport Okt.1. létszám Ebből lány SNI/3 SNI/2 BTM/2 HH étkezők okt.1. ebből lány HHH Vidék Mici (nagy) Nyuszi középső) Mókus (kicsi) Bóbita (vegyes) Vuk (vegyes) Pillangó (vegyes) Cica (vegyes) Katica (nagy) összesen 171 / Átlagos csoportlétszám október 1-én: 21,4 Fő / 22,6 fő csoport Május 31. létszám Ebből lány SNI/3 SNI/2 BTM/2 HH étkezők okt.1. ebből lány HHH Vidék Mici (nagy) Nyuszi középső) Mókus (kicsi) Bóbita (vegyes) Vuk (vegyes) Pillangó (vegyes) Cica (vegyes) Katica (nagy) összesen 187 / Átlagos csoportlétszám május 31-én: 23,4 fő / 24,6 fő

3 3. A humán erőforrás elemzése 3.1. Személyi feltételek: pedagógus és pedagógiai munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak létszámának alakulása: 2013/1024-es nevelési évben az engedélyezett és indítható csoportszámunk: /2014-es nevelési évben engedélyezett óvodapedagógus létszámunk: 17 fő A nevelő-oktató munkát segítő és egyéb munkakörök alakulása 2013/2014-es nevelési évben Nevelő - oktató és egyéb munkakör engedélyezett státusza: 16,5 álláshely Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglakoztatott dolgozók augusztus szeptember 01 Enyediné Tóth Ilona Dajka (8 órában) Dajka (8 órában) Uhrin Andrásné Dajka (8 órában) Dajka (8 órában) Sramkó Lejla Dajka (8 órában) Dajka (8 órában) Gargya Judit Dajka (8 órában) Dajka (8 órában) Valyuchné Varga Mónika Dajka (8 órában) Dajka (8 órában) Nagyné Lestyán Éva Dajka (8 órában) Pedagógiai asszisztens (4 óra) Dajka (4 óra) Tóth Istvánné Dajka (8 órában) Pedagógiai asszisztens (6 óra) Dajka (2 óra) Vigh-Opra Erika Dajka (8 órában) Pedagógiai asszisztens (6 óra) Dajka (2 óra) Sinyi Viktória Óvodatitkár Óvodatitkár (8 órában) Enyedi János Udvaros-fűtőkarbantartó Takarító (8 órában) (8 órában) Kovács Anita Takarító (6 órában) Dajka (6 órában) Pallaghné Nagyváthy Hedvig Takarító (6 órában) Dajka (2 órában) takarító (4 órában) Siklósi Viktória Gazdaságvezető Gazdaságvezető (8 órában) (8 órában) Csizmár Lászlóné Gazdasági ügyintéző Gazdasági ügyintéző (8 órában) (8 órában) Pásztor Anikó Gazdasági ügyintéző Gazdasági ügyintéző (8 órában) (8 órában) Bucsiné Tóth Anita Gazdasági ügyintéző Gazdasági ügyintéző (8 órában) (8 órában) Vári Péterné Gazdasági ügyintéző (8 órában) Gazdasági ügyintéző (8 órában)

4 A dolgozók betegség vagy egyéb ok miatti tartós távolléte, a helyettesítés megszervezése től ig a munkanapok száma összesen: 208 nap Engedélyezett álláshelyek száma: 33,5 Létszám: 34 fő 34 fő X 208 munkanap = nap Ebből: táppénzen töltött napok száma: 75 nap szülési szabadságon töltött napok száma: 28 nap Összes hiányzási napok száma: 103 nap A hiányzások, az összes dolgozók általi munkanapjainak (7.072 nap): 1,5% Elhanyagolható a hiányzások száma, - egész évben nem veszélyeztette az intézmény működését. Nem jelentett többletterhet a helyettesítés, mert legtöbbször csoportbontással oldottuk meg a hiányzók helyettesítését. A kötött munkaidőn felüli többletmunkát a szakmai munkánk fejlesztésére tudtuk fordítani és nem az állandó helyettesítésre. Annak ellenére, hogy idősödő a nevelőtestületünk, amit a dajkák folyamatos fiatalításával sikerült megállítani nem jellemző a folyamatos táppénz igénybevétele. Személyes véleményem ezzel kapcsolatban az, hogy ha a munkatársaim jól érzik magukat a munkahelyükön, akkor nincs okuk táppénzre menekülni. Munkatársaim csak akkor veszik igénybe a táppénzt, ha szükséges és elkerülhetetlen Közösségi szolgálatot töltő középiskolások. 4 középiskolával kötöttünk kétoldalú megállapodást a közösségi szolgálatra vonatkozóan. Tóth Ágnes óvodavezető helyettes koordinálja a diákokat. Az idén 8 diákot fogadtunk eddig A gyakornokok és mentoraik együttműködésének tapasztalatai. A 2013/2014-es nevelési évben nem volt gyakornok óvodapedagógusunk. Négy óvodapedagógus hallgató gyakorlatát biztosítottuk 2013/2014-es nevelési évben. 2 hallgató a Pillangó vegyes csoportban mentortanára - Kusnyár Mihályné, egy hallgató a Bóbita vegyes csoportban mentortanára Tóth Ágnes és egy hallgató a Katica nagy csoportban mentortanára Lendvai Sándorné szakvizsgázott óvodapedagógusok irányításával töltötték kötelező gyakorlatukat. Ketten ebben a nevelési évben sikeres gyakorlati államvizsgát szereztek.

5 3.4. Üres álláshelyek és azok pályáztatása. Egy óvodapedagógus március 19-én kisbabát szült, helyette szerződéssel azonnal alkalmaztunk pályáztatás nélkül egy kolléganőt, mivel a feladatot azonnal elkellett látni. Karbantartónk április 01-től nyugdíjba ment, helyette áthelyezéssel alkalmaztunk új munkatársat takarítói munkakörbe A továbbképzések, kompetenciák bővítése. Továbbképzési terv teljesítésének helyzete, aktualizálása. A 2013/2014-es nevelési évben 2 óvodapedagógus és egy dajka tanulmányait segítettük. Áchimné Domokos Anikó óvodapedagógus mentélhigiénés szakvizsgás képzés első két félévén van túl sikeresen. Nacsa Hajnalka óvodapedagógus felsőfokú továbbképzés keretében családkonzulensnek tanul és három félévet sikeresen teljesített. Nagyné Lestyán Éva pedagógiai asszisztens - dajka sikeres óvodapedagógus diplomát szerzett. 4. A nevelőmunka értékelése 4.1. A kitűzött pedagógiai célok eredményessége, értékelése Szeptember első két hetében megtörtént a tanköteles korú gyermekeink szűrővizsgálata. 42 gyermeket vizsgált az utazó fejlesztőpedagógus. 5 gyermek speciális fejlesztése nem indokolt, 25 gyermek csoportjában bizonyos területeken fejleszthető, 12 gyermek további vizsgálata javasolt. Ismét módosításra került az óvodánk Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata és Házirendje a törvényi változások aktualizálása miatt. A KIOS Bizottság 79/2013.(X.8.) határozatával megállapította mindhárom dokumentumunkról, hogy nem ellentétes a hatályos jogszabályokkal. A pedagógiai program, SZMSZ, Házirend megfelelt az általános formai, törvényességi, és tartalmi követelményeknek. Az óvodánk 2012/2013-as nevelési év értékelését, 2013/2014-es nevelési év munkatervét és a tanévnyitó értekezlet jegyzőkönyvét határidőre elkészítettem és az Oktatási Osztályra papíralapon és PDF formátumban is megküldtem. Minden csoport megtartotta az év eleji szülői értekezleteket október 10-ig. A szülői értekezleteken hozott döntésekről a jegyzőkönyvek elkészültek és a csoportnaplóban rögzítésre kerültek. Szeptemberben egy hónapig tartó befogadó programsorozatot tartottunk az új kiscsoportos gyermekeink számára. Mihály napon délelőtt az új kicsik

6 százszorszépekké avatása megtörtént. Ezen a napon gyümölcssalátát készítettünk a gyerekekkel. Lehetőségük volt liszt gyurmából és termésekből kedvenc állataikat elkészíteni, nyakláncot fűzni, sor és váltóversenyt szerveztünk a csoportoknak, valamint táncházat rendeztünk. 2013/2014-es nevelési év statisztikáját szintén határidőre elkészítettem. Szeptemberben a nagycsoportos gyerekek tehetséggondozó műhelyekbe történő beválogatása zökkenőmentesen lezajlott. Az idei nevelési évben október 1-től hét 30 órás tehetségműhelyt indítottunk be, Kiskézműves - térbeli-vizuális, Töprengő - logikai, Pörgő-forgó -testi-kinesztetikus, Daloló pacsirták -zenei, Hétpróbások - testi-kinesztetikus, Tündértánc - testi - kinesztetikus, Varázssipka - nyelvi tehetségműhelyeket szeptemberétől regisztrált Tehetségpontként működtünk tavaszán a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségéhez akkreditációs kérelmet nyújtottunk be. Az akkreditációs eljárást követően 2013 augusztus 9-én ben értesített bennünket a MATEHETSZ arról, hogy jogosultakká váltunk az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címre szeptember 14-én Budapesten ünnepélyes keretek között került sor az akkreditáció eredményét igazoló dísztábla átadására. Szeptemberben 3 tehetséggondozó műhelyvezető óvodapedagógus vett részt a MATEHETSZ által meghírdetett Tehetséggondozás az óvodában 30 órás ingyenes továbbképzésén. Középső és nagycsoportos gyermekeink részére megrendeltük a Napsugár bábszínház bérleteit, a szülők örömmel fogadják, hogy az óvoda elviszi gyermekeiket ezekre az előadásokra. Október elején a Katica nagycsoportos gyerekek őszi versekkel, dalokkal, népi dalos játékokkal köszöntötték nyugdíjasainkat. Őszi galériaavatónkon Hevesi Ferenc festőművész (nagypapa) alkotásaiból kiállítást szerveztünk. Őszi óvodai hangversenyen a Berbécs együttes zenélt erdélyi népdalokat így kedveskedtek gyermekeinknek. Szeptembertől iskolát kezdő gyermekeinket meglátogattuk az iskolák által tartott nyílt tanítási napokon, mely nagy szervezést igényelt részünkről, hogy minden iskolát kezdő gyermekhez eljusson valamelyik óvó nénije.

7 Októberben az iskolai őszi szünetben a földszinten lévő Micimackó csoportot a dolgozók kifestették a szülők segítségével. Karbantartónk a csoport parkettáját felcsiszolta és lelakkozta. November 7-én Budapesten kötelező ABPE továbbképzésen vettem részt. November 9-án intézményünkből 2 óvodapedagógus vett részt Budapesten az V. Országos Tehetségkonferencián. A konferencia témája : A tehetségpontok hálózati munkájának segítése, új módszerek közvetítése címmel került megrendezésre. A sok törvényi változás miatt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság főosztályán dolgozó Paszkoszné Kulcsár Andrea vezető főtanácsos asszonytól pontos és korrekt értelmezést kapjunk a legújabb törvényi változásokról. November 22-én nagy sikerrel megrendeztük az óvodai alapítványi Bálunkat. A bál tiszta bevétele: Ft lett, melyet a Cica csoport gyermekszékeinek cseréjére és az udvari játékok fejlesztésére fogunk fordítani. November 22-én a Csabagyöngye Kulturális Központban a békéscsabai Óvodapedagógusok Kézműves Kiállításán öt óvodapedagógusunk vett részt alkotásaival (Áchimné Domokos Anikó - mézeskalács, Gulykás János pasztell képek, Kusnyár Mihályné - gyöngyfűzés, ékszerek, Nedényiné Törőcsik Anna - hímzés, dr. Szabó Tiborné üvegfestés). A gyermekműsort a Pörgő-forgó tehetségműhelybe járó gyermekeink adták Ledzényi Lászlóné és Törőcsik Anna tehetségműhely vezetők irányításával. Százszorszép Bábcsoportunk a Három kismalac című mesét játszották el párnabábokkal. December az advent jegyében zajlott. December 5-én megérkezett a Mikulás az óvodánkba. December 10-én megtartottuk a téli galéria avatónkat. A kiállításon Óré János volt szülőnk és Gulykás János óvodapedagógusunk alkotásaiból rendeztünk kiállítást. A galéria avatón a műsort a Daloló pacsirták tehetséggondozó műhelybe járó gyerekek adták. December 13-án nevelés nélküli napot tartottunk, a Megyei Tehetségnapunk szervezése a Rózsakert piac előadótermében. A megyében és városunkban dolgozó óvodapedagógusok betekintést nyerhettek a köznevelési törvény által is szabályozott tehetséggondozó programunkba. Ízelítőtt kaphattak az elméletből is neves előadók tolmácsolásában.

8 Közös karácsonyi rendezvényünkön az óvónők mesedramatizálással kedveskedtek a gyerekeknek Nyakigláb, Csupahály és Málészáj - című meseét játszották el, majd az Százszorszép Óvónői Kórusunk adventi dalokat énekelt. Februárban csoportonként rendeztük meg a farsangi mulatságot, melyen a szülők is rendszeres vendégeink. Március 15.-én a középső és nagycsoportos gyermekeink ellátogattak a Kossuth térre és kivitték a gyerekek által készített nemzeti színű zászlókat, kokárdákat, hajtogatott virágokat. A szobornál elmodták az erre az alkalomra tanult verseket, mondókákat, a nagyok elénekelték az óvodapedagógusok segítségével a Kosuth nótákat. Az iskolába menő gyermekek beiskolázása, óvodai szakvélemények kiosztása zökkenőmentesen zajlott. Három csapattal neveztün a Városi Óvodai Sportnapra, melyen igen eredményesen szerepeltek gyermekeink. Beóvodázás előtt felkutattuk azokat az 5 éves gyermekeket akiknek 2014/2015-ös nevelési évben óvodába kötelező majd járni és körzetünkben van állandó és ideiglenes lakcíme. A beóvodázásra készülve, nyílt napot szervezünk április 23-án és 24-én az érdeklődő szülőknek és gyermekeiknek. Keresett az óvodánk, nincs gyermekhiányunk. Pedagógusaim egész évben nagyon leterheltek voltak. Csoport munkájuk mellet végezték a BTM-es és tehetséges gyermekek fejlesztését, 17 óvodapedagógusból 11- en töltötték az online felületre a portfóliójukat Beiskolázási adatok (a tanköteles korúaknál az óvodában maradás okai ). 2013/2014-es nevelési évben 73 gyermek volt tanköteles korú, ebből 55 gyermek ment iskolába, 18 gyermek óvodában maradt. Az óvodában maradás indoka vagy szociális éretlenség, vagy részképesség egyenetlenség A bemeneti és kimeneti megfigyelések, felmérések, eredmények összegzése, értékelése. A Gyermektükör - a gyerekek egyéni fejlesztési dokumentációja, melyben 3-4 éven keresztül folyamatos megfigyeléseket, felméréseket és értekeléseket végeznek az óvodapedagógusok a folyamatszabályzatunknak megfelelően. Ebben rögzítjük minden gyermek tehetség területeit, mely alapján 5 éves kortól minden iskolába készülő óvodásunk az adott tehetségműhelybe kerül. Az óvodapedagógusok a szülőkkel félévente tartanak konzultációt a gyermek

9 fejlődéséről, beszámolnak a megfigyeléseik tapasztalatairól, elmondják esetleges fejlesztési javaslataikat. A szülők aláírásukkal igazolják a konzultáció tényét Megvalósult- e a szülők rendszeres tájékoztatása a gyermek fejlődéséről: módszerei gyakorisága. Négy éve folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket gyermekük fejlődéséről, fejlesztési javaslatainkról, az elért eredményekről. A szülők félévente, előre egyeztetett időpontokban, személyesen kapnak tájékoztatást gyermekükről, melyet a gyermek egyéni fejlesztési dokumentációjában dátummal és aláírásukkal is igazolnak. A törvény módosításával egyidejűleg bevezetésre kerül óvodánkban. 4.5 A különleges bánásmódot igénylő gyermekek óvodai ellátása, együttműködés a Pedagógiai Szakszolgálati Intézménnyel, tapasztalatok. SNI-s gyerekek ellátása teljes mértékben megoldódott azzal, hogy a speciális szakemberekkel szerződést kötöttünk, melynek anyagi fedezetét részben a KLIK, részben a Fentartó vállalta. Minden SNI-s gyermek megkapta a szakvéleménye alapján a megfelelő fejlesztést. A BTM-es gyerekek egyéni fejlesztését, az óvodapedagógusok egész évben folyamatosan ellátták és dokumentálták a gyermekek szakvéleményének javaslatai alapján. Ebben a tanévben is a tehetséggondozást tekintettük kiemelt fejlesztendő területnek. 59 iskolába készülő nagycsoportos számára tudtunk 7 tehetségműhelyben kreatív alkotómunkát végezni Az intézményi belső ellenőrzés, értékelés tapasztalatai. 2013/2014-as nevelési év kiemelt területe az ének-zenei nevelés Célunk: Az óvodai mindennapi énekes tevékenységek tartalmasabbá tétele, minőségi munka kiemelése, - különös tekintettel a tiszta éneklésre és a megfelelő tempótartásra, a zenében tehetséges gyermekek beazonosítására. Feladatat: Az óvodapedagógusok zenei kultúrájának, éneklési kedvének fokozása közös énekléssel, kreatív énekes játékokkal. Mindennapi, örömteli, felszabadult zenei tevékenységek biztosítása a csoportokban az óvodapedagógusok mintaadásával.

10 Az ellenőrzéseim tapasztalatai a következők voltak: zenei nevelésünk áthatja az óvodai élet minden mozzanatát. korosztálynak megfelelően, valamennyi képességfejlesztés jelenjen meg jelent az óvodapedagógusok éves tervezésben, mikrocsoportos zenei képességfejlesztés során sokféle hangszert és mozgás ötletet biztosítottak az óvodapedagógusok. néptánc egyszerű motívumai beépültek a gyermekek önfeledt mozgásába, táncába, az óvodapedagógusok igényesen állítják össze és választják ki a zene hallgatás anyagát, az óvodapedagógusok megfelelő kezdőhangon énekelnek, a megfelelő tempót még nem mindenkinek sikerül betartani. óvodapedagógusok tudatosan és rendszeresen használják a zenei hangszereket a gyermekek részére népi játékok, dalos körjátékok szervezése a torna-szobában illetve az udvaron folyamatosan megvalósult. Belső ellenőrzés keretében a 2013/104-es nevelési évben ellenőríztem a következő dokumentációkat: Pedagógusok továbbképzésének nyílvántartása, napra kész vezetése, Személyi anyagunk felülvizsgálata, munkaköri leírások módosítása Étkezéssel kapcsolatos kedvezmények, és nyílvántartások ellenőrzése. Aprób hiányosságokat azonnal javítottam és pótoltam A gyermekek igazolt és igazolatlan hiányzásainak alakulása, a hiányzások okai. 2013/2014-es nevelési évben nem volt igazolatlan hiányzása egy gyermeknek sem. Ha valaki hiányzik az legtöbbször a gyermek betegségéből adódóan történik, melyet a szülők orvosi igazolással igazolnak. A másik eset az, amikor a szülők előre bejelentik hogy miért nem jön a gyermek az adott napon óvodába., 5. A nevelés nélküli munkanapok felhasználásának módja, eredményessége Tanévnyitó értekezletet tartottunk Gyulán a Gelény Bírtokon. Az értekezlet ideje alatt a dajkák krumplipaprikást főztek, melyett jó hangulatban és jóítűzűen fogyasztottunk el. Ebéd után az egész alkalmazotti közösség kipróbálhatta a bírtokon kialakított Kalandparkot. Jó volt látni, hogy segítették, bíztatták egymást a kollégák. A nevelésnélküli nap célja a csapatépítés elősegítése volt,

11 mely teljes mértékben sikerült. Kérték jövő nevelési évben is legyen hasonló közösségépítő program vagy kirándulás Alapítványi Bálra készülés, terítés, díszítés, majd este a vendégek fogadása Megyei Tehetségnap szervezése a Rózsakert piac előadótermében. A megyében és városunkban dolgozó óvodapedagógusok betekintést nyerhettek a köznevelési törvény által is szabályozott tehetséggondozó programunkba. Ízelítőtt kaphattak az elméletből is neves előadók tolmácsolásában (Nagy Jenőné - főiskolai adjunktus, Művészeti Óvodák Országos Egyesületének Elnöke, Papp Lászlóné Bázisóvodavezető Püspökladány Gyarmat - Huszka Andrea tehetséggondozó team vezető Püspökladány, Tóth Ágnes óvodavezető helyettes, tehetséggondozó team vezető Százszorszép Művészeti Bázisóvoda) Nevelőtestületünk valamennyi tagja részt vett a püspökladányban megrendezésre kerülő XX. Esztétikai Tanácskozáson valamint a III. Kórusfesztiválon. Ezen a napon ünnepeltük Egyesületünk megalakulásának 15. évfordulóját és a III. Kórusfesztivállal megemlékeztünk Forrai Katalin halálának 10 évfordulójáról is. Ezen a napon felemelő érzés volt megtapasztalni, hogy a művészeti programunk minőségi megvalósulásáért, hálózattá szerveződő közösségünk mekkora utat tett meg a 15 év alatt és milyen mély kötődés alakult ki az egyesületi óvodák, modellóvodák, bázisóvodák és az óvodapedagógusok között. Példaértékűek azok a testvéróvodai kapcsolatok, ahol a vezetők, és beosztottjaik, kilómétert is képesek utazni csak azért, hogy egymásnak segítsenek, vagy egymás eredményeit megnézhessék. Az ötödik nevelés nélküli napunkat az idén nem vettük igénybe. 6. Az óvodapedagógusok megbízatásaihoz kapcsolódó feladatok értékelése 6.1. A gyermekvédelmi munka az óvodában. Ebben a tanévben 187 gyermek járt intézményünkbe. Az óvoda megítélése szerint 22 gyermek hátrányos helyzetűnek minősül. Veszélyeztetett és védelembe vett gyermekünk nem volt. A szülőkkel való kapcsolattartás kielégítő, együttműködőek, mind a szülői értekezleteken, mind az egyéni megbeszéléseken. A leggyakoribb családi probléma anyagi természetű, de több párkapcsolati, jogi és egyéb problémával is találkoztunk. A gyermekvédelmi szolgálat kilenc esetben kért véleményt egy-egy adott családról. Egy esetben mi jeleztünk a jelzőrendszeren keresztül.

12 A nevelési év folyamán a gyermekvédelmi felelős többször vett részt, konferencián, továbbképzésen, esetmegbeszélésen gyermekvédelmi témában. A szülők részére napi szinten biztosítva van fogadó óra keretében az egyéni konzultáció. Intézményi és csoport szinten is preventív programokat szerveztünk. Családi napok, egészségnapok, családi kirándulások, munkadélutánok. Ezeken a programokon nagy létszámban, szívesen vettek részt a családok. A gyermekjóléti szolgálattal való együttműködést a kölcsönösség és az egymás segítése jellemzi A munkaközösség működése. Ebben a tanévben is a tehetséggondozást tekintettük kiemelt fejlesztendő területnek. 59 iskolába készülő nagycsoportos számára tudtunk 7 tehetségműhelyben kreatív alkotómunkát végezni. Minden gardneri tehetségterületet sikerült ebben a tanévben is lefednünk, mivel tavaly Akkreditált Kíválló Tehetségponttá váltunk, a műhelyekben kis változtatásokkal töretlenül folytatuk a korábban megkezdett fejlesztő munkát. Jelenleg 6 kollega rendelkezik a MATEHETSZ szervezésében lebonyolított tehetséggondozói képesítéssel, a többi kollegánk folyamatos továbbképzéseken, országos tehetségnapokon, szakmai találkozókon gyarapítják tudásukat. Minden műhelyben két szakavatott tehetséggondozó tevékenykedett, továbbá a műhelyvezetők egy olyan szakmai teamban tevékenykednek, ahol hatékonyan tudják továbbfejleszteni a mindennapi tehetséggondozást, és a műhelymunkát. A team vezetője Tóth Ágnes, aki több városi, megyei óvodában segítette tanácsaival az intézményekben a korai tehetséggondozás beindítását - országos szakmai rendezvényeken, művészeti óvodák tehetségnapjain előadóként, szekció szervezőként tevékenykedik december 13.-án Megyei Tehetségnapot szerveztünk, ahol vendégül láttuk a megye óvodáit, és az általános iskolák alsós tanítóit. A rendezvény sikerét jelzi, hogy több intézmény azóta hatékonyabban érdeklődik munkánk iránt, gyakran kérik segítségünket. A tem vezetője személyesen segít tanácsaival, gyakorlati munkánk bemutatásával az érdeklődőknek. Programunkat folyamatosan kommunikáljuk a szülők felé (pl.: információs táblák az aulában, fotók készítése), Juniális családi napunkon nagy sikerrel muttunk be egy kedves mesét, Elveszett színek címmel, a mesében valamennyi műhely tehetségígérete és tehetséggobndozója részt vett. Az előadás végén emléklappal jutalmaztuk tehetséges óvodásainkat, ez lett egész éves alkotó munkájuk egyik jutalma. A gyermek és a pedagógusok kraetív munkája, töretlen öröme úgy gondolom tehetséggondozásunk sikerének záloga.

13 6.3. A kötött munkaidőn felüli feladatellátás arányos megszervezésének dokumentálása. Intézményünkben a kötött munkaidőn felüli feladatellátás arányos megszervezéséért az óvodavezető helyettes felel. Számomra évek óta fontos elvárás a munkatársaimtól, hogy a csoporton kívüli többletmunkát, esetleges helyettesítéseket úgy oldjuk meg, hogy mindenki azonos módon kivegye a részét a többletfeladatokból. Ebből következik, hogy idén sem okozott gondot a többletfeladatok egyenlő terhelésének elosztása. A dokumentálása a dolgozók jelenléti ívében történik. 7. Gyermek, illetve dolgozói baleseti statisztika, a balesetek megelőzésére tett vezetői intézkedések. 2013/2014-es nevelési évben nem történt dolgozói és gyermekbalaset. Egy esetben tört be gyermek által az udvari bejárati ajtó üvege, de szerencsénkre baleset nem következett be. A sima üveget drótos üvegre cseréltük a következő balesetek elkerülése végett. 8. Kapcsolat a szülői szervezet képviselőivel: a kapcsolattartás módja, gyakorisága, résztvevők 8.1. Az óvoda kapcsolatrendszere, rendezvényei Szülői Szervezet képviselőivel folyamatosan, - de évente legalább egyszer - tartjuk a kapcsolatot. Minden olyan kérdésben tájékoztatjuk Őket, kikérjük a véleményüket, melyet jogszabály, rendelet előír az óvoda számára. Kapcsolatunk egyenrangú partneri kapcsolat. Szakmai tekintetben viszont, ha az a gyermekeink érdekét sértené egy-egy szülői kezdeményezés, nem engedünk beleszólást, határozottan elutasítunk minden olyan kezdeményezést ami az Alapprogrammal, Pedagógiai Programunkkal ellentétes és az óvodás életkortól életidegen. Továbbra is szoros kapcsolatot tartunk a Bölcsődével, Általános Iskolákkal, Közművelődési Intézményekkel. Az óvodánk rendezvényeit, hagyományait a Pedagógiai Programunk alapján folyamatosan és sikeresen valósítottuk meg az éves munkatervünkben rögzített határidők betartásával, felelősök meghatározásával. 9. A költségvetési gazdálkodás eredményessége, problémái, az óvoda gazdasági helyzete 9.1. Pályázatokon való részvétel, nyertes pályázatok, a költségvetési bevételen túli egyéb bevételek alakulása Költségvetésen túli egyéb bevételeink a tornaszoba terembérleti szerződéseiből adódik.

14 - jóga tanfolyam, - dajka tanfolyam, Minden évben megrendezésre kerülő Alapítványi bálunk, valamint a Juniális jótékonysági családi rendezvényünk bevételét az óvodánk támogatására fordítja az Alapítvány Kuratóriuma. Folyamatosan tartom a kapcsolatot a gazdasági szervezetünk vezetőjével annak érdekében, hogy törvényesen és gazdaságilag is hatékonyan tudjam irányítani az óvodánkat A tárgyi feltételek alakulása, kötelező eszköz-és felszerelési jegyzékben szereplő eszközök beszerzése, pótlása Nincs hiányzó kötelező eszközünk. Folyamatos a selejtezés és az eszközök és felszerelése pótlása Játszótéri eszközök felülvizsgálata Folyamatosan karbantartjuk és javítjuk az udvari játékainkat. Az idei nevelési évben egy játékot telepítettünk. Ezekről a karbantartásokról karbantartási naplót vezet a karbantartónk. 10. Rendkívüli események az óvodában - nem történt. 11. Az év során megvalósuló hatósági ellenőrzések, azok megállapításai: Nem volt hatósági ellenőrzésünk 2013/2014-es nevelési évben. Békéscsaba, július 05. Kócsi Sándorné óvodavezető

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013/2014 NEVELÉSI ÉV MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ 2013/2014 NEVELÉSI ÉV MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A 2013/2014 NEVELÉSI ÉV MUNKÁJÁRÓL PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY Készítette: Papp Lászlóné intézményvezető 1 Feltételrendszerünk 2013 A 2013/2014 nevelési év kezdéséhez a karbantartási

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki,hogy maga fedezze fel a dolgokat A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5. Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója:. Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Icsu Ferencné Legitimációs eljárás

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év

A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év Készült: Hajdúböszörmény, 2013. szeptember Készítette: Klára 1 Csillagvár Óvoda 4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc utca 1. sz.

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje. 2013/2014. nevelési év értékelése

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje. 2013/2014. nevelési év értékelése Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2013/2014. nevelési év értékelése OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. június 20. Iktatószám:358/O/2014. 1. Az óvodai nevelési év rendje. 2013/2014

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ

CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ 2 TARTALOM I.HELYZETELEMZÉS, SZEMÉLYI TÁRGYI FELTÉTELEK ALAKULÁSA. II.AZ ÉV KIEMELT FELADATAI.

Részletesebben

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető M U N K A T E R V 2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN A VADVIRÁG ÓVODÁRA VONATKOZÓ ADATOK...

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE Aki nem tart lépést szakmája

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

2012 / 2013 NEVELÉSI ÉV EREDMÉNYEIRŐL

2012 / 2013 NEVELÉSI ÉV EREDMÉNYEIRŐL Százszorszép Óvoda 2012-2013 Intézményi beszámoló SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM 032791 2440 Százhalombatta, Posta köz 4. ( Pf: 93.) E-mail: szazszorszep@mail.battanet.hu Telefon: 06-23/354-501

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com Az intézmény

Részletesebben

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023. Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény.

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023. Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény. ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 BESZÁMOLÓ a 2014/2015. TANÉVRŐL Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény. Óvodánkban a 2013-ban

Részletesebben

ŐCSÉNYI TARKABARKA ÓVODA ÉS CSALÁDI NAPKÖZI ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV

ŐCSÉNYI TARKABARKA ÓVODA ÉS CSALÁDI NAPKÖZI ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 1 ŐCSÉNYI TARKABARKA ÓVODA ÉS CSALÁDI NAPKÖZI ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 2014/2015 TANÉV 2 I. Fejlesztési terv 1, Személyi feltételek Foglalkoztatottak száma intézményünkben: 11 fő ( 10 fő óvoda, 1 fő családi

Részletesebben

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE 0/0 Készítette: Varsányi Ildikó intézményvezető Elfogadta: az óvodai intézményegység nevelőtestülete 0 szeptember - jén a tanévnyitó értekezleten TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

M á k v i r á g Ó v o d a

M á k v i r á g Ó v o d a Ó V O D A V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T M á k v i r á g Ó v o d a Budapest, 1173 Újlak u. 108. Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 2011. A pályázó adatai: Horváth Mária Budapest Kővágó u.

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda (2040 Budaörs, Szabadság út 64.) Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás Alkalmazotti

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről, valamint a 2013/14. tanév beindulásáról, terveiről Előkészítette: Kis Eszter tankerületi igazgató, Deákné Domonkos Julianna

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013-2014-es nevelési év Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 Készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest, 2014. 09. 15. Tartalomjegyzék I. Az intézmény

Részletesebben

MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE

MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Intézmény OM azonosítója: Érvényessége: 2014. szeptember 01. 2015. augusztus 31. Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2014 2015. évben... 4 1.1. A nevelési

Részletesebben

MUNKATERVE 2014/2015.

MUNKATERVE 2014/2015. Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ MUNKATERVE 2014/2015. Készítette: Szegfű Ferencné 2014. szeptember 4. Az Óvodák működési rendje Az óvodai nevelési év rendje: A 2014/2015-ös nevelési

Részletesebben

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015.

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. 1 Tartalomjegyzék tartalom oldalszám 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3-5 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 6-8 3. A gyermekek létszámadatai 8-9 4.

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben