Óvodavezetői éves beszámoló 2013/2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óvodavezetői éves beszámoló 2013/2014"

Átírás

1 Óvodavezetői éves beszámoló 2013/2014

2 1. Az intézmény működése az adott évben megfelel-e az Alapító Okiratban, a házirendben és az SZMSZ ben szabályozottaknak? Az eltérések okai, esetleges módosítási javaslatok. A Százszorszép Művészeti Bázisóvoda 2013/2014-es nevelési évben az Alapító okíratban, Házrirendben és SZMSZ-ben szabályozottan, törvényesen működött. 2. A gyermeklétszám alakulása a nevelési év elején végén. Átlagos csoportlétszám csoport Okt.1. létszám Ebből lány SNI/3 SNI/2 BTM/2 HH étkezők okt.1. ebből lány HHH Vidék Mici (nagy) Nyuszi középső) Mókus (kicsi) Bóbita (vegyes) Vuk (vegyes) Pillangó (vegyes) Cica (vegyes) Katica (nagy) összesen 171 / Átlagos csoportlétszám október 1-én: 21,4 Fő / 22,6 fő csoport Május 31. létszám Ebből lány SNI/3 SNI/2 BTM/2 HH étkezők okt.1. ebből lány HHH Vidék Mici (nagy) Nyuszi középső) Mókus (kicsi) Bóbita (vegyes) Vuk (vegyes) Pillangó (vegyes) Cica (vegyes) Katica (nagy) összesen 187 / Átlagos csoportlétszám május 31-én: 23,4 fő / 24,6 fő

3 3. A humán erőforrás elemzése 3.1. Személyi feltételek: pedagógus és pedagógiai munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak létszámának alakulása: 2013/1024-es nevelési évben az engedélyezett és indítható csoportszámunk: /2014-es nevelési évben engedélyezett óvodapedagógus létszámunk: 17 fő A nevelő-oktató munkát segítő és egyéb munkakörök alakulása 2013/2014-es nevelési évben Nevelő - oktató és egyéb munkakör engedélyezett státusza: 16,5 álláshely Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglakoztatott dolgozók augusztus szeptember 01 Enyediné Tóth Ilona Dajka (8 órában) Dajka (8 órában) Uhrin Andrásné Dajka (8 órában) Dajka (8 órában) Sramkó Lejla Dajka (8 órában) Dajka (8 órában) Gargya Judit Dajka (8 órában) Dajka (8 órában) Valyuchné Varga Mónika Dajka (8 órában) Dajka (8 órában) Nagyné Lestyán Éva Dajka (8 órában) Pedagógiai asszisztens (4 óra) Dajka (4 óra) Tóth Istvánné Dajka (8 órában) Pedagógiai asszisztens (6 óra) Dajka (2 óra) Vigh-Opra Erika Dajka (8 órában) Pedagógiai asszisztens (6 óra) Dajka (2 óra) Sinyi Viktória Óvodatitkár Óvodatitkár (8 órában) Enyedi János Udvaros-fűtőkarbantartó Takarító (8 órában) (8 órában) Kovács Anita Takarító (6 órában) Dajka (6 órában) Pallaghné Nagyváthy Hedvig Takarító (6 órában) Dajka (2 órában) takarító (4 órában) Siklósi Viktória Gazdaságvezető Gazdaságvezető (8 órában) (8 órában) Csizmár Lászlóné Gazdasági ügyintéző Gazdasági ügyintéző (8 órában) (8 órában) Pásztor Anikó Gazdasági ügyintéző Gazdasági ügyintéző (8 órában) (8 órában) Bucsiné Tóth Anita Gazdasági ügyintéző Gazdasági ügyintéző (8 órában) (8 órában) Vári Péterné Gazdasági ügyintéző (8 órában) Gazdasági ügyintéző (8 órában)

4 A dolgozók betegség vagy egyéb ok miatti tartós távolléte, a helyettesítés megszervezése től ig a munkanapok száma összesen: 208 nap Engedélyezett álláshelyek száma: 33,5 Létszám: 34 fő 34 fő X 208 munkanap = nap Ebből: táppénzen töltött napok száma: 75 nap szülési szabadságon töltött napok száma: 28 nap Összes hiányzási napok száma: 103 nap A hiányzások, az összes dolgozók általi munkanapjainak (7.072 nap): 1,5% Elhanyagolható a hiányzások száma, - egész évben nem veszélyeztette az intézmény működését. Nem jelentett többletterhet a helyettesítés, mert legtöbbször csoportbontással oldottuk meg a hiányzók helyettesítését. A kötött munkaidőn felüli többletmunkát a szakmai munkánk fejlesztésére tudtuk fordítani és nem az állandó helyettesítésre. Annak ellenére, hogy idősödő a nevelőtestületünk, amit a dajkák folyamatos fiatalításával sikerült megállítani nem jellemző a folyamatos táppénz igénybevétele. Személyes véleményem ezzel kapcsolatban az, hogy ha a munkatársaim jól érzik magukat a munkahelyükön, akkor nincs okuk táppénzre menekülni. Munkatársaim csak akkor veszik igénybe a táppénzt, ha szükséges és elkerülhetetlen Közösségi szolgálatot töltő középiskolások. 4 középiskolával kötöttünk kétoldalú megállapodást a közösségi szolgálatra vonatkozóan. Tóth Ágnes óvodavezető helyettes koordinálja a diákokat. Az idén 8 diákot fogadtunk eddig A gyakornokok és mentoraik együttműködésének tapasztalatai. A 2013/2014-es nevelési évben nem volt gyakornok óvodapedagógusunk. Négy óvodapedagógus hallgató gyakorlatát biztosítottuk 2013/2014-es nevelési évben. 2 hallgató a Pillangó vegyes csoportban mentortanára - Kusnyár Mihályné, egy hallgató a Bóbita vegyes csoportban mentortanára Tóth Ágnes és egy hallgató a Katica nagy csoportban mentortanára Lendvai Sándorné szakvizsgázott óvodapedagógusok irányításával töltötték kötelező gyakorlatukat. Ketten ebben a nevelési évben sikeres gyakorlati államvizsgát szereztek.

5 3.4. Üres álláshelyek és azok pályáztatása. Egy óvodapedagógus március 19-én kisbabát szült, helyette szerződéssel azonnal alkalmaztunk pályáztatás nélkül egy kolléganőt, mivel a feladatot azonnal elkellett látni. Karbantartónk április 01-től nyugdíjba ment, helyette áthelyezéssel alkalmaztunk új munkatársat takarítói munkakörbe A továbbképzések, kompetenciák bővítése. Továbbképzési terv teljesítésének helyzete, aktualizálása. A 2013/2014-es nevelési évben 2 óvodapedagógus és egy dajka tanulmányait segítettük. Áchimné Domokos Anikó óvodapedagógus mentélhigiénés szakvizsgás képzés első két félévén van túl sikeresen. Nacsa Hajnalka óvodapedagógus felsőfokú továbbképzés keretében családkonzulensnek tanul és három félévet sikeresen teljesített. Nagyné Lestyán Éva pedagógiai asszisztens - dajka sikeres óvodapedagógus diplomát szerzett. 4. A nevelőmunka értékelése 4.1. A kitűzött pedagógiai célok eredményessége, értékelése Szeptember első két hetében megtörtént a tanköteles korú gyermekeink szűrővizsgálata. 42 gyermeket vizsgált az utazó fejlesztőpedagógus. 5 gyermek speciális fejlesztése nem indokolt, 25 gyermek csoportjában bizonyos területeken fejleszthető, 12 gyermek további vizsgálata javasolt. Ismét módosításra került az óvodánk Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata és Házirendje a törvényi változások aktualizálása miatt. A KIOS Bizottság 79/2013.(X.8.) határozatával megállapította mindhárom dokumentumunkról, hogy nem ellentétes a hatályos jogszabályokkal. A pedagógiai program, SZMSZ, Házirend megfelelt az általános formai, törvényességi, és tartalmi követelményeknek. Az óvodánk 2012/2013-as nevelési év értékelését, 2013/2014-es nevelési év munkatervét és a tanévnyitó értekezlet jegyzőkönyvét határidőre elkészítettem és az Oktatási Osztályra papíralapon és PDF formátumban is megküldtem. Minden csoport megtartotta az év eleji szülői értekezleteket október 10-ig. A szülői értekezleteken hozott döntésekről a jegyzőkönyvek elkészültek és a csoportnaplóban rögzítésre kerültek. Szeptemberben egy hónapig tartó befogadó programsorozatot tartottunk az új kiscsoportos gyermekeink számára. Mihály napon délelőtt az új kicsik

6 százszorszépekké avatása megtörtént. Ezen a napon gyümölcssalátát készítettünk a gyerekekkel. Lehetőségük volt liszt gyurmából és termésekből kedvenc állataikat elkészíteni, nyakláncot fűzni, sor és váltóversenyt szerveztünk a csoportoknak, valamint táncházat rendeztünk. 2013/2014-es nevelési év statisztikáját szintén határidőre elkészítettem. Szeptemberben a nagycsoportos gyerekek tehetséggondozó műhelyekbe történő beválogatása zökkenőmentesen lezajlott. Az idei nevelési évben október 1-től hét 30 órás tehetségműhelyt indítottunk be, Kiskézműves - térbeli-vizuális, Töprengő - logikai, Pörgő-forgó -testi-kinesztetikus, Daloló pacsirták -zenei, Hétpróbások - testi-kinesztetikus, Tündértánc - testi - kinesztetikus, Varázssipka - nyelvi tehetségműhelyeket szeptemberétől regisztrált Tehetségpontként működtünk tavaszán a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségéhez akkreditációs kérelmet nyújtottunk be. Az akkreditációs eljárást követően 2013 augusztus 9-én ben értesített bennünket a MATEHETSZ arról, hogy jogosultakká váltunk az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címre szeptember 14-én Budapesten ünnepélyes keretek között került sor az akkreditáció eredményét igazoló dísztábla átadására. Szeptemberben 3 tehetséggondozó műhelyvezető óvodapedagógus vett részt a MATEHETSZ által meghírdetett Tehetséggondozás az óvodában 30 órás ingyenes továbbképzésén. Középső és nagycsoportos gyermekeink részére megrendeltük a Napsugár bábszínház bérleteit, a szülők örömmel fogadják, hogy az óvoda elviszi gyermekeiket ezekre az előadásokra. Október elején a Katica nagycsoportos gyerekek őszi versekkel, dalokkal, népi dalos játékokkal köszöntötték nyugdíjasainkat. Őszi galériaavatónkon Hevesi Ferenc festőművész (nagypapa) alkotásaiból kiállítást szerveztünk. Őszi óvodai hangversenyen a Berbécs együttes zenélt erdélyi népdalokat így kedveskedtek gyermekeinknek. Szeptembertől iskolát kezdő gyermekeinket meglátogattuk az iskolák által tartott nyílt tanítási napokon, mely nagy szervezést igényelt részünkről, hogy minden iskolát kezdő gyermekhez eljusson valamelyik óvó nénije.

7 Októberben az iskolai őszi szünetben a földszinten lévő Micimackó csoportot a dolgozók kifestették a szülők segítségével. Karbantartónk a csoport parkettáját felcsiszolta és lelakkozta. November 7-én Budapesten kötelező ABPE továbbképzésen vettem részt. November 9-án intézményünkből 2 óvodapedagógus vett részt Budapesten az V. Országos Tehetségkonferencián. A konferencia témája : A tehetségpontok hálózati munkájának segítése, új módszerek közvetítése címmel került megrendezésre. A sok törvényi változás miatt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság főosztályán dolgozó Paszkoszné Kulcsár Andrea vezető főtanácsos asszonytól pontos és korrekt értelmezést kapjunk a legújabb törvényi változásokról. November 22-én nagy sikerrel megrendeztük az óvodai alapítványi Bálunkat. A bál tiszta bevétele: Ft lett, melyet a Cica csoport gyermekszékeinek cseréjére és az udvari játékok fejlesztésére fogunk fordítani. November 22-én a Csabagyöngye Kulturális Központban a békéscsabai Óvodapedagógusok Kézműves Kiállításán öt óvodapedagógusunk vett részt alkotásaival (Áchimné Domokos Anikó - mézeskalács, Gulykás János pasztell képek, Kusnyár Mihályné - gyöngyfűzés, ékszerek, Nedényiné Törőcsik Anna - hímzés, dr. Szabó Tiborné üvegfestés). A gyermekműsort a Pörgő-forgó tehetségműhelybe járó gyermekeink adták Ledzényi Lászlóné és Törőcsik Anna tehetségműhely vezetők irányításával. Százszorszép Bábcsoportunk a Három kismalac című mesét játszották el párnabábokkal. December az advent jegyében zajlott. December 5-én megérkezett a Mikulás az óvodánkba. December 10-én megtartottuk a téli galéria avatónkat. A kiállításon Óré János volt szülőnk és Gulykás János óvodapedagógusunk alkotásaiból rendeztünk kiállítást. A galéria avatón a műsort a Daloló pacsirták tehetséggondozó műhelybe járó gyerekek adták. December 13-án nevelés nélküli napot tartottunk, a Megyei Tehetségnapunk szervezése a Rózsakert piac előadótermében. A megyében és városunkban dolgozó óvodapedagógusok betekintést nyerhettek a köznevelési törvény által is szabályozott tehetséggondozó programunkba. Ízelítőtt kaphattak az elméletből is neves előadók tolmácsolásában.

8 Közös karácsonyi rendezvényünkön az óvónők mesedramatizálással kedveskedtek a gyerekeknek Nyakigláb, Csupahály és Málészáj - című meseét játszották el, majd az Százszorszép Óvónői Kórusunk adventi dalokat énekelt. Februárban csoportonként rendeztük meg a farsangi mulatságot, melyen a szülők is rendszeres vendégeink. Március 15.-én a középső és nagycsoportos gyermekeink ellátogattak a Kossuth térre és kivitték a gyerekek által készített nemzeti színű zászlókat, kokárdákat, hajtogatott virágokat. A szobornál elmodták az erre az alkalomra tanult verseket, mondókákat, a nagyok elénekelték az óvodapedagógusok segítségével a Kosuth nótákat. Az iskolába menő gyermekek beiskolázása, óvodai szakvélemények kiosztása zökkenőmentesen zajlott. Három csapattal neveztün a Városi Óvodai Sportnapra, melyen igen eredményesen szerepeltek gyermekeink. Beóvodázás előtt felkutattuk azokat az 5 éves gyermekeket akiknek 2014/2015-ös nevelési évben óvodába kötelező majd járni és körzetünkben van állandó és ideiglenes lakcíme. A beóvodázásra készülve, nyílt napot szervezünk április 23-án és 24-én az érdeklődő szülőknek és gyermekeiknek. Keresett az óvodánk, nincs gyermekhiányunk. Pedagógusaim egész évben nagyon leterheltek voltak. Csoport munkájuk mellet végezték a BTM-es és tehetséges gyermekek fejlesztését, 17 óvodapedagógusból 11- en töltötték az online felületre a portfóliójukat Beiskolázási adatok (a tanköteles korúaknál az óvodában maradás okai ). 2013/2014-es nevelési évben 73 gyermek volt tanköteles korú, ebből 55 gyermek ment iskolába, 18 gyermek óvodában maradt. Az óvodában maradás indoka vagy szociális éretlenség, vagy részképesség egyenetlenség A bemeneti és kimeneti megfigyelések, felmérések, eredmények összegzése, értékelése. A Gyermektükör - a gyerekek egyéni fejlesztési dokumentációja, melyben 3-4 éven keresztül folyamatos megfigyeléseket, felméréseket és értekeléseket végeznek az óvodapedagógusok a folyamatszabályzatunknak megfelelően. Ebben rögzítjük minden gyermek tehetség területeit, mely alapján 5 éves kortól minden iskolába készülő óvodásunk az adott tehetségműhelybe kerül. Az óvodapedagógusok a szülőkkel félévente tartanak konzultációt a gyermek

9 fejlődéséről, beszámolnak a megfigyeléseik tapasztalatairól, elmondják esetleges fejlesztési javaslataikat. A szülők aláírásukkal igazolják a konzultáció tényét Megvalósult- e a szülők rendszeres tájékoztatása a gyermek fejlődéséről: módszerei gyakorisága. Négy éve folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket gyermekük fejlődéséről, fejlesztési javaslatainkról, az elért eredményekről. A szülők félévente, előre egyeztetett időpontokban, személyesen kapnak tájékoztatást gyermekükről, melyet a gyermek egyéni fejlesztési dokumentációjában dátummal és aláírásukkal is igazolnak. A törvény módosításával egyidejűleg bevezetésre kerül óvodánkban. 4.5 A különleges bánásmódot igénylő gyermekek óvodai ellátása, együttműködés a Pedagógiai Szakszolgálati Intézménnyel, tapasztalatok. SNI-s gyerekek ellátása teljes mértékben megoldódott azzal, hogy a speciális szakemberekkel szerződést kötöttünk, melynek anyagi fedezetét részben a KLIK, részben a Fentartó vállalta. Minden SNI-s gyermek megkapta a szakvéleménye alapján a megfelelő fejlesztést. A BTM-es gyerekek egyéni fejlesztését, az óvodapedagógusok egész évben folyamatosan ellátták és dokumentálták a gyermekek szakvéleményének javaslatai alapján. Ebben a tanévben is a tehetséggondozást tekintettük kiemelt fejlesztendő területnek. 59 iskolába készülő nagycsoportos számára tudtunk 7 tehetségműhelyben kreatív alkotómunkát végezni Az intézményi belső ellenőrzés, értékelés tapasztalatai. 2013/2014-as nevelési év kiemelt területe az ének-zenei nevelés Célunk: Az óvodai mindennapi énekes tevékenységek tartalmasabbá tétele, minőségi munka kiemelése, - különös tekintettel a tiszta éneklésre és a megfelelő tempótartásra, a zenében tehetséges gyermekek beazonosítására. Feladatat: Az óvodapedagógusok zenei kultúrájának, éneklési kedvének fokozása közös énekléssel, kreatív énekes játékokkal. Mindennapi, örömteli, felszabadult zenei tevékenységek biztosítása a csoportokban az óvodapedagógusok mintaadásával.

10 Az ellenőrzéseim tapasztalatai a következők voltak: zenei nevelésünk áthatja az óvodai élet minden mozzanatát. korosztálynak megfelelően, valamennyi képességfejlesztés jelenjen meg jelent az óvodapedagógusok éves tervezésben, mikrocsoportos zenei képességfejlesztés során sokféle hangszert és mozgás ötletet biztosítottak az óvodapedagógusok. néptánc egyszerű motívumai beépültek a gyermekek önfeledt mozgásába, táncába, az óvodapedagógusok igényesen állítják össze és választják ki a zene hallgatás anyagát, az óvodapedagógusok megfelelő kezdőhangon énekelnek, a megfelelő tempót még nem mindenkinek sikerül betartani. óvodapedagógusok tudatosan és rendszeresen használják a zenei hangszereket a gyermekek részére népi játékok, dalos körjátékok szervezése a torna-szobában illetve az udvaron folyamatosan megvalósult. Belső ellenőrzés keretében a 2013/104-es nevelési évben ellenőríztem a következő dokumentációkat: Pedagógusok továbbképzésének nyílvántartása, napra kész vezetése, Személyi anyagunk felülvizsgálata, munkaköri leírások módosítása Étkezéssel kapcsolatos kedvezmények, és nyílvántartások ellenőrzése. Aprób hiányosságokat azonnal javítottam és pótoltam A gyermekek igazolt és igazolatlan hiányzásainak alakulása, a hiányzások okai. 2013/2014-es nevelési évben nem volt igazolatlan hiányzása egy gyermeknek sem. Ha valaki hiányzik az legtöbbször a gyermek betegségéből adódóan történik, melyet a szülők orvosi igazolással igazolnak. A másik eset az, amikor a szülők előre bejelentik hogy miért nem jön a gyermek az adott napon óvodába., 5. A nevelés nélküli munkanapok felhasználásának módja, eredményessége Tanévnyitó értekezletet tartottunk Gyulán a Gelény Bírtokon. Az értekezlet ideje alatt a dajkák krumplipaprikást főztek, melyett jó hangulatban és jóítűzűen fogyasztottunk el. Ebéd után az egész alkalmazotti közösség kipróbálhatta a bírtokon kialakított Kalandparkot. Jó volt látni, hogy segítették, bíztatták egymást a kollégák. A nevelésnélküli nap célja a csapatépítés elősegítése volt,

11 mely teljes mértékben sikerült. Kérték jövő nevelési évben is legyen hasonló közösségépítő program vagy kirándulás Alapítványi Bálra készülés, terítés, díszítés, majd este a vendégek fogadása Megyei Tehetségnap szervezése a Rózsakert piac előadótermében. A megyében és városunkban dolgozó óvodapedagógusok betekintést nyerhettek a köznevelési törvény által is szabályozott tehetséggondozó programunkba. Ízelítőtt kaphattak az elméletből is neves előadók tolmácsolásában (Nagy Jenőné - főiskolai adjunktus, Művészeti Óvodák Országos Egyesületének Elnöke, Papp Lászlóné Bázisóvodavezető Püspökladány Gyarmat - Huszka Andrea tehetséggondozó team vezető Püspökladány, Tóth Ágnes óvodavezető helyettes, tehetséggondozó team vezető Százszorszép Művészeti Bázisóvoda) Nevelőtestületünk valamennyi tagja részt vett a püspökladányban megrendezésre kerülő XX. Esztétikai Tanácskozáson valamint a III. Kórusfesztiválon. Ezen a napon ünnepeltük Egyesületünk megalakulásának 15. évfordulóját és a III. Kórusfesztivállal megemlékeztünk Forrai Katalin halálának 10 évfordulójáról is. Ezen a napon felemelő érzés volt megtapasztalni, hogy a művészeti programunk minőségi megvalósulásáért, hálózattá szerveződő közösségünk mekkora utat tett meg a 15 év alatt és milyen mély kötődés alakult ki az egyesületi óvodák, modellóvodák, bázisóvodák és az óvodapedagógusok között. Példaértékűek azok a testvéróvodai kapcsolatok, ahol a vezetők, és beosztottjaik, kilómétert is képesek utazni csak azért, hogy egymásnak segítsenek, vagy egymás eredményeit megnézhessék. Az ötödik nevelés nélküli napunkat az idén nem vettük igénybe. 6. Az óvodapedagógusok megbízatásaihoz kapcsolódó feladatok értékelése 6.1. A gyermekvédelmi munka az óvodában. Ebben a tanévben 187 gyermek járt intézményünkbe. Az óvoda megítélése szerint 22 gyermek hátrányos helyzetűnek minősül. Veszélyeztetett és védelembe vett gyermekünk nem volt. A szülőkkel való kapcsolattartás kielégítő, együttműködőek, mind a szülői értekezleteken, mind az egyéni megbeszéléseken. A leggyakoribb családi probléma anyagi természetű, de több párkapcsolati, jogi és egyéb problémával is találkoztunk. A gyermekvédelmi szolgálat kilenc esetben kért véleményt egy-egy adott családról. Egy esetben mi jeleztünk a jelzőrendszeren keresztül.

12 A nevelési év folyamán a gyermekvédelmi felelős többször vett részt, konferencián, továbbképzésen, esetmegbeszélésen gyermekvédelmi témában. A szülők részére napi szinten biztosítva van fogadó óra keretében az egyéni konzultáció. Intézményi és csoport szinten is preventív programokat szerveztünk. Családi napok, egészségnapok, családi kirándulások, munkadélutánok. Ezeken a programokon nagy létszámban, szívesen vettek részt a családok. A gyermekjóléti szolgálattal való együttműködést a kölcsönösség és az egymás segítése jellemzi A munkaközösség működése. Ebben a tanévben is a tehetséggondozást tekintettük kiemelt fejlesztendő területnek. 59 iskolába készülő nagycsoportos számára tudtunk 7 tehetségműhelyben kreatív alkotómunkát végezni. Minden gardneri tehetségterületet sikerült ebben a tanévben is lefednünk, mivel tavaly Akkreditált Kíválló Tehetségponttá váltunk, a műhelyekben kis változtatásokkal töretlenül folytatuk a korábban megkezdett fejlesztő munkát. Jelenleg 6 kollega rendelkezik a MATEHETSZ szervezésében lebonyolított tehetséggondozói képesítéssel, a többi kollegánk folyamatos továbbképzéseken, országos tehetségnapokon, szakmai találkozókon gyarapítják tudásukat. Minden műhelyben két szakavatott tehetséggondozó tevékenykedett, továbbá a műhelyvezetők egy olyan szakmai teamban tevékenykednek, ahol hatékonyan tudják továbbfejleszteni a mindennapi tehetséggondozást, és a műhelymunkát. A team vezetője Tóth Ágnes, aki több városi, megyei óvodában segítette tanácsaival az intézményekben a korai tehetséggondozás beindítását - országos szakmai rendezvényeken, művészeti óvodák tehetségnapjain előadóként, szekció szervezőként tevékenykedik december 13.-án Megyei Tehetségnapot szerveztünk, ahol vendégül láttuk a megye óvodáit, és az általános iskolák alsós tanítóit. A rendezvény sikerét jelzi, hogy több intézmény azóta hatékonyabban érdeklődik munkánk iránt, gyakran kérik segítségünket. A tem vezetője személyesen segít tanácsaival, gyakorlati munkánk bemutatásával az érdeklődőknek. Programunkat folyamatosan kommunikáljuk a szülők felé (pl.: információs táblák az aulában, fotók készítése), Juniális családi napunkon nagy sikerrel muttunk be egy kedves mesét, Elveszett színek címmel, a mesében valamennyi műhely tehetségígérete és tehetséggobndozója részt vett. Az előadás végén emléklappal jutalmaztuk tehetséges óvodásainkat, ez lett egész éves alkotó munkájuk egyik jutalma. A gyermek és a pedagógusok kraetív munkája, töretlen öröme úgy gondolom tehetséggondozásunk sikerének záloga.

13 6.3. A kötött munkaidőn felüli feladatellátás arányos megszervezésének dokumentálása. Intézményünkben a kötött munkaidőn felüli feladatellátás arányos megszervezéséért az óvodavezető helyettes felel. Számomra évek óta fontos elvárás a munkatársaimtól, hogy a csoporton kívüli többletmunkát, esetleges helyettesítéseket úgy oldjuk meg, hogy mindenki azonos módon kivegye a részét a többletfeladatokból. Ebből következik, hogy idén sem okozott gondot a többletfeladatok egyenlő terhelésének elosztása. A dokumentálása a dolgozók jelenléti ívében történik. 7. Gyermek, illetve dolgozói baleseti statisztika, a balesetek megelőzésére tett vezetői intézkedések. 2013/2014-es nevelési évben nem történt dolgozói és gyermekbalaset. Egy esetben tört be gyermek által az udvari bejárati ajtó üvege, de szerencsénkre baleset nem következett be. A sima üveget drótos üvegre cseréltük a következő balesetek elkerülése végett. 8. Kapcsolat a szülői szervezet képviselőivel: a kapcsolattartás módja, gyakorisága, résztvevők 8.1. Az óvoda kapcsolatrendszere, rendezvényei Szülői Szervezet képviselőivel folyamatosan, - de évente legalább egyszer - tartjuk a kapcsolatot. Minden olyan kérdésben tájékoztatjuk Őket, kikérjük a véleményüket, melyet jogszabály, rendelet előír az óvoda számára. Kapcsolatunk egyenrangú partneri kapcsolat. Szakmai tekintetben viszont, ha az a gyermekeink érdekét sértené egy-egy szülői kezdeményezés, nem engedünk beleszólást, határozottan elutasítunk minden olyan kezdeményezést ami az Alapprogrammal, Pedagógiai Programunkkal ellentétes és az óvodás életkortól életidegen. Továbbra is szoros kapcsolatot tartunk a Bölcsődével, Általános Iskolákkal, Közművelődési Intézményekkel. Az óvodánk rendezvényeit, hagyományait a Pedagógiai Programunk alapján folyamatosan és sikeresen valósítottuk meg az éves munkatervünkben rögzített határidők betartásával, felelősök meghatározásával. 9. A költségvetési gazdálkodás eredményessége, problémái, az óvoda gazdasági helyzete 9.1. Pályázatokon való részvétel, nyertes pályázatok, a költségvetési bevételen túli egyéb bevételek alakulása Költségvetésen túli egyéb bevételeink a tornaszoba terembérleti szerződéseiből adódik.

14 - jóga tanfolyam, - dajka tanfolyam, Minden évben megrendezésre kerülő Alapítványi bálunk, valamint a Juniális jótékonysági családi rendezvényünk bevételét az óvodánk támogatására fordítja az Alapítvány Kuratóriuma. Folyamatosan tartom a kapcsolatot a gazdasági szervezetünk vezetőjével annak érdekében, hogy törvényesen és gazdaságilag is hatékonyan tudjam irányítani az óvodánkat A tárgyi feltételek alakulása, kötelező eszköz-és felszerelési jegyzékben szereplő eszközök beszerzése, pótlása Nincs hiányzó kötelező eszközünk. Folyamatos a selejtezés és az eszközök és felszerelése pótlása Játszótéri eszközök felülvizsgálata Folyamatosan karbantartjuk és javítjuk az udvari játékainkat. Az idei nevelési évben egy játékot telepítettünk. Ezekről a karbantartásokról karbantartási naplót vezet a karbantartónk. 10. Rendkívüli események az óvodában - nem történt. 11. Az év során megvalósuló hatósági ellenőrzések, azok megállapításai: Nem volt hatósági ellenőrzésünk 2013/2014-es nevelési évben. Békéscsaba, július 05. Kócsi Sándorné óvodavezető

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEKESZKÖZEIVEL ÓVODAPEDAGÓGUSOK ORSZÁGOS SZAKMAI EGYESÜLETE 5000 Szolnok, Baross út 51., Pf.: 37, 5002 Szolnok : 06 (20) 442

ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEKESZKÖZEIVEL ÓVODAPEDAGÓGUSOK ORSZÁGOS SZAKMAI EGYESÜLETE 5000 Szolnok, Baross út 51., Pf.: 37, 5002 Szolnok : 06 (20) 442 ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEKESZKÖZEIVEL ÓVODAPEDAGÓGUSOK ORSZÁGOS SZAKMAI EGYESÜLETE 5000 Szolnok, Baross út 51., Pf.: 37, 5002 Szolnok : 06 (20) 442 0067, 06 (20) 9 767 909 e-mail: nagyjenone@upcmail.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat az óvodák 205/206. nevelési évi csoportjaira E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 205. július

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. 24. (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Feladatok a 2010/11 nevelési évre

Feladatok a 2010/11 nevelési évre Feladatok a 2010/11 nevelési évre 1. Az óvoda mikrokörnyezete 1.1. Személyi feltételek Városi Óvoda és Bölcsőde álláshelyeinek a száma szeptember 15-től 2 gondozónői álláshellyel gyarapodott, dolgozói

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évre szóló Munkaterv aktualizálásához. 1. sz. melléklet

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évre szóló Munkaterv aktualizálásához. 1. sz. melléklet A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évre szóló Munkaterv aktualizálásához 1. sz. melléklet előreláthatólag 250 gyermek kezdi meg az óvodai életet. 2014. szeptember 1-től a csoportok átlaglétszáma

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

2015-2016-os nevelési év előkészítése

2015-2016-os nevelési év előkészítése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2015-2016-os nevelési év előkészítése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden tiszteletünk legyen a múlté, de a jövő kedvéért vessük le divatjamúlt zekénket. (Celestin

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2013/2014-es nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2013/2014-es év

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje I. Alapfogalmak A Működési rend fogalomhasználata azonos az Országos Tehetségpont által kiadott Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28.

Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28. Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28. BEMUTATÁS A szekció megbeszélés tartalma: - Törvényi szabályzók: - szakszolgálat - tehetséggondozó

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Vezetői szakmai munkaközösség éves munkaterve 2014-2015. Készítette: Szabóné Szentesi Mária

Vezetői szakmai munkaközösség éves munkaterve 2014-2015. Készítette: Szabóné Szentesi Mária Vezetői szakmai munkaközösség éves munkaterve 2014-2015 Készítette: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. Szakmai műhely tagjai: Ssz. Név munkahely Beosztás Székhely, Táncsics krt. 17. intézményvezető Székhely,

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31.

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. ESZTERLÁNC ÓVODA 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. Készítette: Balog Tiborné Intézményvezető 1 A jó pedagógus megőrzi a múltat, feltárja a jelent

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Kertész leszek, fát nevelek Hogyan vezettem be az óvodámban a tehetséggondozást?

Kertész leszek, fát nevelek Hogyan vezettem be az óvodámban a tehetséggondozást? Kertész leszek, fát nevelek Hogyan vezettem be az óvodámban a tehetséggondozást? HAJDÚSZOBOSZLÓ, 2011. OKTÓBER 19 INDULÁS: NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM TÁMOP 3.4.4. PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 2008-2028-IG

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2012/2013 nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2012/2013 nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2012/2013 nevelési évre 1 Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2012/2013-as nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2012/2013-as év

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-570/203 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 203/204. nevelési évben indítható

Részletesebben