J a v a s l a t az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J a v a s l a t az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény"

Átírás

1 J a v a s l a t az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója Ózd, február 4.

2 Tisztelt Társulási Tanács! Ózd Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa a 41/2014. (XII.17.) határozatában fogadta el az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény (a továbbiakban: ÓTSZEGYII) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. A hatályos alapító okirat módosítását az alábbiak indokolják: 1. A Társulás a 40/2014. (XII. 17.) határozatában a Babóca Biztos Kezdet Gyerekház mellett a Borsodbótán kialakított és működtetett Manóka Biztos Kezdet Gyerekházat (a továbbiakban: Gyerekház) az ÓTSZEGYII szervezetéhez integrálta. Erre tekintettel a Társulás, mint fenntartó a 41/2014. (XII.17.) határozatában kiegészítette az intézmény alapító okiratát a Biztos Kezdet Gyerekházakra vonatkozó adatokkal. Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/HÖK/2015.(I.23.) határozatában döntött a Gyerekház fenntartásának, működtetésének átvételéről, míg a Társulás a jelen előterjesztést megelőző napirend keretében tárgyalta a Gyerekház fenntartásának, működtetésének átadását Borsodbóta Község Önkormányzata részére. A Tanács döntésének függvényében szükséges az ÓTSZEGYII alapító okiratából a Manóka Biztos Kezdet Gyerekházra vonatkozó adatok törlése. 2. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 43/2014. XII. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: Módosító rendelet) 1. melléklet 2. pontja kiegészítette a Rendelet 1. melléklet 10. alcímében a 1040 Család és gyermekek kormányzati funkciót az alábbi rendelkezéssel: Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében. Ennek alapján a Katona József úti Bölcsődében biztosított gyermekétkeztetésre figyelemmel az ÓTSZEGYII alapító okiratát ki kell egészíteni az új kormányzati funkcióval. Tisztelt Társulási Tanács! A fentiek alapján kérem az alapító okirat módosításának magtárgyalását és elfogadását.

3 Határozati javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának.../2015. (II. 4.) határozata az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyásáról 1. A Társulási Tanács az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okiratot a határozat 1. melléklete, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint hagyja jóvá. A Társulási Tanács felhatalmazza Elnökét az okiratok aláírására. Felelős: Társulási Tanács Elnöke Határidő: azonnal 2. A Társulási Tanács elrendeli az alapító okiratot módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldését a Magyar Államkincstár B.-A.-Z. Megyei Igazgatósága részére, törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében. Felelős: a Munkaszervezet: Ózdi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Osztálya Határidő: aláírást követő 8 napon belül

4 1. melléklet az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa... /2015. (II.4.) határozatához Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratának módosító okirata Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által a december 17-én kiadott 41/2014. (XII.17.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat pontja törlésre kerül. 2. Az alapító okirat 6. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében. 3. Az alapító okirat pontja törlésre kerül. 4. A december 17-én kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép: Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a december 17-én kelt, 41/2014. (XII.17.) számú határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. Jelen alapító okiratot Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a február 4- én kelt, /2015. (II.4.) számú határozatával hagyta jóvá. Záradék: Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba. Az alapító okiratot módosító okiratot Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a február 4-én kelt,.../2015. (II. 4.) számú határozatával hagyta jóvá. Ózd, február 4. Janiczak Dávid Társulási Tanács Elnöke

5 2. melléklet az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa... /2015. (II.4.) határozatához Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi okiratot adja ki: 1. A költségvetési szerv 1.1. Megnevezése: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 1.2. Rövidített neve: ÓTSZEGYII 1.3. Székhelye: 3600 Ózd, Október 23. tér 1. Fogorvosi ellátás, Iskola-fogászati ellátás, Ózdi Központi Ügyelet és Diszpécserszolgálat 1.4. Telephelye: Ózd, Bolyky Tamás utca 15. Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Bolyky Tamás úti Idősek Klubja, Támogató Szolgálat, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ózd, Bulcsú út 1. Bulcsú úti intézményi egység Ózd, Petőfi Sándor út Családsegítés Ózd, József Attila út 3. Szenvedélybetegek közösségi ellátása, Szenvedélybetegek Nappali Intézménye, Nappali Melegedő Ózd, Szent István utca 10. Szent István úti intézményi egység Ózd, Óvoda utca 13. Átmeneti szállás, Éjjeli Menedékhely Ózd, Bolyki főút 11. Szabolcs közi intézményi egység, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Diszpécserközpont Ózd, Lehel vezér út 1. Gyermekjóléti Szolgálat Ózd, Katona József út 2-4. Katona József úti Bölcsőde Ózd, Alkotmány út 3. Háziorvosi szolgálat, Házi gyermekorvosi szolgálat, Védőnői szolgálat Ózd, Mekcsey út 199. Háziorvosi szolgálat, Házi gyermekorvosi szolgálat, Védőnői szolgálat Ózd, Rozsnyói út 15. Háziorvosi szolgálat, Védőnői szolgálat Ózd, Lehel v. út 16. Háziorvosi szolgálat, Házi gyermekorvosi szolgálat, Védőnői szolgálat Ózd, Újváros tér 6. Háziorvosi szolgálat, Házi gyermekorvosi szolgálat, Védőnői szolgálat Ózd, Nemzetőr út 19. Háziorvosi szolgálat, Házi gyermekorvosi szolgálat,védőnői szolgálat Ózd, Csépány út 129. Háziorvosi szolgálat, Házi gyermekorvosi szolgálat Ózd, Puskás T. út 1. Háziorvosi szolgálat Ózd, Csépány út 121. Védőnői szolgálat Ózd, Damjanich út 16. Háziorvosi szolgálat Iskola-egészségügyi ellátás telephelye Ózd, Árpád vezér út 13. Árpád Vezér Általános és Szakiskola Ózd, Petőfi út Petőfi Sándor Általános Iskola Ózd, Kőalja út 149. Apáczai Csere János Általános Iskola

6 Ózd, Mekcsey út 205. Sajóvárkonyi Általános Iskola Ózd, 48-as út 6. Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Ózd, Bolyki T. út 42. Bolyki Tamás Általános Iskola Ózd, Bem út 14. B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Ózd, Vasvár út 37/A. Vasvár Úti Általános Iskola Ózd, Bem út 8. II. János Pál Katolikus Általános Iskola Ózd, 48-as út 26. B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Speciális Közoktatási és Módszertani Intézmény Ózdi Tagintézménye Ózd, Újváros tér 1. Újváros Téri Általános Iskola Ózd, Csépány út 117. Csépányi Általános Iskola Ózd, Petőfi út 20. B-A-Z. Megyei Önkormányzat József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola Bolyai Farkas Szakképző Tagiskolája Ózd, Bolyki főút 2. B-A-Z. Megyei Önkormányzat József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola Bolyai Farkas Szakképző Tagiskolája Ózd, Damjanich út 3. Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Damjanich Úti Tagóvoda Ózd, Petőfi út Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózd, Virág út 27. Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Virág Úti Tagóvoda Ózd, Bánszállás tp. 30. Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Bánszállási Tagóvoda Ózd, Tétény v. út 1. Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózd, Katona J. út 7. Városközponti Napköziotthonos Óvoda Katona József Úti Óvoda Ózd, Nemzetőr út 18. Városközponti Napköziotthonos Óvoda Nemzetőr Úti Tagóvoda Ózd, Alkotmány út 2. Alkotmány Úti Összevont Óvoda Alkotmány Úti Óvoda Ózd, Mogyorósvölgy 2. Alkotmány Úti Összevont Óvoda Mogyorós völgyi Tagóvoda Ózd, Árpád v. út 33. Béke Telepi Óvodák Árpád Vezér Úti Tagóvoda Ózd, Újváros tér 2. Béke Telepi Óvodák Újváros Téri Óvoda Ózd, Csépány út 214. Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Csépányi Tagóvoda Ózd, Somsály út 15. Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Somsályi Tagóvoda Ózd, Újváros tér 2. Újváros téri Bölcsőde Ózd, Mekcsey út 36. Babóca Biztos Kezdet Gyerekház 2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező határozat: Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 8/2013. (III. 27.) és a 16/2013. (V. 16.) határozata 3. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 3.1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 62-65/C. - ában, és a 65/F. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások, a 68. (1)-(2) bekezdésében és a 84. (1)-(2) bekezdésében meghatározott szakosított ellátási formák biztosítása A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 38/A. -ában, a 40. (1)-(2) bekezdésében és a 42. -ában meghatározott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások biztosítása Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 88. -ában meghatározott feladatok ellátása érdekében egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi, házi gyermekorvosi,

7 védőnői, fogászati alapellátási, iskola-egészségügyi szolgálatok és alapellátási ügyelet működtetése. 4. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.1. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások körében illetékességi területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben, annak végrehajtási rendeleteiben, a működési engedélyben, a szakmai programban, a Társulási Tanács határozatában foglaltak szerint az alábbi szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátási formákat működtetet Szociális alapszolgáltatások keretében segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában az alábbi szolgáltatások biztosításával: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, idősek részére nappali ellátás, szenvedélybetegek részére nappali ellátás Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek számára teljes körű ellátás nyújt idősek ápolást-gondozást nyújtó, tartós bentlakásos intézményben: idősek otthonában Hajléktalan személyek részére nappali ellátást biztosít nappali melegedőben, továbbá átmeneti bentlakásos elhelyezést biztosít éjjeli menedékhelyen az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek számára, az éjszakai pihenéshez, valamint krízishelyzetben éjszakai szálláshoz szükséges szolgáltatások megszervezésével, átmeneti szálláson azoknak a hajléktalan személyeknek, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra, az éjszakai pihenéshez, valamint krízishelyzetben éjszakai szálláshoz szükséges szolgáltatások megszervezésével Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások körében illetékességi területén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, annak végrehajtási rendeleteiben, a működési engedélyben, a szakmai programban, a Társulási Tanács határozatában foglaltak szerint a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődése, jóléte, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése érdekében biztosítja Gyermekjóléti Szolgálat működését, amely a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését Gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei ellátást biztosít a családban élő gyermek életkorának megfelelő nappali felügyeletével, gondozásával, nevelésével, foglalkoztatásával és étkeztetésével azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való

8 részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni A Biztos Kezdet Gyerekház a szocio-kulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen az óvodáskort még el nem ért gyermek számára együttesen biztosít társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatást Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvényben és az egészségügyi alapellátás szakmai feltételeire, működtetésére és finanszírozására vonatkozó végrehajtási rendeletekben foglaltak szerint annak érdekében, hogy a beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosított legyen a folyamatos egészségügyi ellátás, az alábbi egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatokat működteti: háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői, fogorvosi alapellátási, iskola-fogászati, iskola-egészségügyi, alapellátási felnőtt és gyermek ügyeleti szolgálatokat A költségvetési szerv a pontokban meghatározott szociális, gyermekjóléti és egészségügyi szolgáltatások, ellátások működését biztosító pénzügyi-gazdálkodási tevékenységet végez az arra irányadó jogszabályok szerint. 5. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 6. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: Kód Megnevezés Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Szenvedélybetegek nappali ellátása Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása Idősek, demens betegek nappali ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekjóléti szolgáltatások Hajléktalanok átmeneti ellátása Hajléktalanok nappali ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start munkaprogram Téli közfoglalkoztatás

9 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:alacsonyküszöbű ellátás) Országos közfoglalkoztatási program Közfoglalkoztatási mintaprogram Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 7. A költségvetési szerv működési köre, illetékességi területe: 7.1. Szociális étkeztetés Ózd, Domaháza és Kissikátor települések közigazgatási területe Házi segítségnyújtás Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Ózd, Uppony települések közigazgatási területe 7.3. Családsegítés Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony települések közigazgatási területe 7.4. Szenvedélybetegek közösségi ellátása Arló, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Ózd települések közigazgatási területe 7.5. Támogató szolgálat Arló, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Csernely, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Ózd települések közigazgatási területe 7.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és Diszpécserközpont Ózd város közigazgatási területe 7.7. Nappali melegedő Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony települések közigazgatási területe 7.8. Szenvedélybetegek Nappali Intézménye Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony települések közigazgatási területe 7.9. Bolyky Tamás úti Idősek Klubja Borsodbóta, Borsodnádasd, Bükkmogyorósd, Csernely, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony települések közigazgatási területe Átmeneti szállás Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony települések közigazgatási területe Éjjeli menedékhely Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony települések közigazgatási területe Szent István úti intézményi egység Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Hangony, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony települések közigazgatási területe

10 7.13. Szabolcs közi intézményi egység Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Hangony, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony települések közigazgatási területe Gyermekjóléti Szolgálat Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony települések közigazgatási területe Katona József úti Bölcsőde Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony Újváros téri Bölcsőde Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony települések közigazgatási területe Háziorvosi szolgálat Ózd város közigazgatási területe Házi gyermekorvosi szolgálat Ózd város közigazgatási területe Védőnői szolgálat Ózd város közigazgatási területe Iskola-egészségügyi ellátás Ózd város közigazgatási területe Fogorvosi alapellátás Ózd város közigazgatási területe Ózdi Központi Ügyelet Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Kissikátor, Ózd települések közigazgatási területe Diszpécser szolgálat Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony települések közigazgatási területe Bulcsú úti intézményi egység Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Hangony, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony települések közigazgatási területe Babóca Biztos Kezdet Gyerekház Ózd város közigazgatási területe. 8. A költségvetési szerv intézményi egységeiben ellátottak száma/férőhelyek: 8.1. Katona József úti Bölcsőde 80 férőhely 8.2. Házi segítségnyújtás 180 fő 8.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 40 készülék 8.4. Bolyky Tamás úti Idősek Klubja 40 férőhely 8.5. Szenvedélybetegek Nappali Intézménye 75 férőhely 8.6. Nappali Melegedő 60 férőhely 8.7. Szabolcs közi intézményi egység 30 férőhely 8.8. Szent István úti intézményi egység 50 férőhely 8.9. Éjjeli Menedékhely 16 férőhely Átmeneti szállás 50 férőhely

11 8.11. Bulcsú úti intézményi egység 34 férőhely Újváros téri Bölcsőde 28 férőhely 9. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 3600 Ózd, Városház tér A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője igazgató, akit Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa nevezi ki határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba és határozott időre maximum 5 évre - bízza meg magasabb vezetői beosztásba nyilvános pályázati eljárás útján. A pályáztatásra és a foglalkoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet rendelkezései az irányadók. Az igazgató tekintetében a munkáltatói jogokat a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja. 11. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény, megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény alapján. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. 12. A költségvetési szerv közvetlen jogelődje neve, székhelye: Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ, Ózd, Szent István út Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény, Ózd, Petőfi út Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Iroda, Ózd, Október 23. tér A költségvetési szerv jogutódlása: A költségvetési szerv általános jogutódlással, egyesítés keretében a pontban meghatározott költségvetési szervek összeolvadásával jött létre. 14. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: Ingatlan: Cím Négyzetméter Helyrajzi szám: ózdi Ózd, Bolyky Tamás utca /1/A/14 Ózd, Petőfi Sándor út Ózd, József Attila út Ózd, Szent István utca Ózd, Óvoda utca Ózd, Bolyki főút Ózd, Petőfi Sándor út

12 Ózd, Katona József út /1 Ózd, Bulcsú út Ózd, Alkotmány út /3 Ózd, Mekcsey út /2 Ózd, Rozsnyói út Ózd, Lehel vezér út Ózd, Újváros tér /49/A/6 Ózd, Nemzetőr út /5/A/121 Ózd, Csépányi út /2 Ózd, Csépányi út Ózd, Damjanich út Ózd, Puskás Tivadar út Ózd, Árpád vezér út Ózd, Újváros tér ,3 8415/14 Ózd, Lehel vezér út ,25 m2 pince 8161/A/23-24 Ózd, Mekcsey út Ingóságok, eszközök: az intézmény általános vagyonleltára tartalmazza. 15. A költségvetési szerv ingatlanvagyon feletti rendelkezési joga: a használatában álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, biztosítékként felhasználni. 16. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 17. A költségvetési szervnek jogi személyiségű szervezeti egysége nincs. 18. A költségvetési szerv fenntartója, székhelye: Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Záradék: Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a december 17-én kelt, 41/2014. (XII.17.) számú határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. Jelen alapító okiratot Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a február 4- én kelt, /2015. (II.4.) számú határozatával hagyta jóvá. Ózd, február 4. Janiczak Dávid Társulási Tanács Elnöke

Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, 2014. december 17.

Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, 2014. december 17. Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyására Előterjesztő: székhely

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat) Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Humán Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRATA, melyet a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 9/2005. (III. 31.) számú határozattal

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) FELSÖ-KISKUNSAGI ÉS DUNAMELLÉK TOSSCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19.

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19. J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására Ó z d, 2013. március 19. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő:

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő: J A V A S L A T Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására Ó z d, 2013. március 5. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2008.(III.03.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2008.(III.03.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2008.(III.03.) számú h a t á r o z a t a a szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1.) az előterjesztést megtárgyalta,

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 114. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: Szabó János igazgató JÓVÁHAGYTA: Szita Károly polgármester 2011. szeptember 22. Hatályos: 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42) 524-586 E-mail: nyhszoc@nyirhalo.hu Ügyiratszám:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 22-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 22-i ülésére 1. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye alapító okiratának

Részletesebben

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA A../2008. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3. Tel: 72-584-000 e-mail: komloter@komloikisterseg.hu H A T Á R O Z A T I K I V O N A T A Társulás Tanácsa 2015. május 5-i ülésének

Részletesebben

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2012. december 20. napján

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6850-1/2009. 10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 88-114/2009. (V.27.) sz. Kth.) Kerekegyháza

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8.

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8. J a v a s l a t Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások formáira, azok igénybe vételének módjára és intézményi térítési

Részletesebben