O B L Á C I Ó BENCÉS LELKISÉGI LAP 2014 XIV/2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "O B L Á C I Ó BENCÉS LELKISÉGI LAP 2014 XIV/2"

Átírás

1 O B L Á C I Ó BENCÉS LELKISÉGI LAP 2014 XIV/2

2 TARTALOM XIV/2. AZ OBLÁTUSSÁGRÓL Borián Elréd OSB Oblátusrektori beszámoló 4 Egri László Jeremiás OSB obl. Oblátus beöltözés Tihanyban 9 LEGYETEK TANÚIM! Máthé Zsuzsanna Ágnes OSB obl. Visszatekintés az oblátusközösség nyári lelkigyakorlatára 11 Lillik Mária Zsófia OSB obl. Facebook a kommunikáció szolgálatában 14 Posch Tünde Regina OSB obl. Emlékezés Kiss Gabriella Tarzícia testvérünkre 19 Fürjes Éva Krisztiána OSB obl. Sarkadi Zoltánné Judit testvérünkre emlékezünk 21 Borián Elréd OSB Zarándoklat Lébénybe és Kismartonba 23 MÚLTUNK FORRÁSAINÁL Borián Elréd OSB Szent Ferenc példaképe: Szent Márton 27 Virt László Márton Áron az üldözött zsidóság védelmében 35 Gulácsy Irén OSB obl. Levél Kelemen Krizosztom főapát úrhoz 42 MEDITÁCIÓK Enzo Bianchi A keresztény emberkép a Filippiekhez írt levélben 44 Anselm Grün OSB Adventi gondolatok 54 Gernot Candolini Áldás a gyermek 56 Tóta Péter Benedek Dominus et abbas úrnak és apátnak hívassék 58 Adalbert de Vogüé OSB A benedeki Regula prológusának preambuluma 60 IMÁDSÁGOK Gernot Candolini Szent Márton imája 64 Gérecz Imre OSB Imádság hivatásokért 65 Damjanich János imája a kivégzése előtti éjszakán 66 SZEPIRODALOM Reményik Sándor Kegyelem 67 Nyírő József Advent a havason 68 SZEMLE Klaibán Sándor Günter OSB obl. Az evangélium öröme 72 HÍREK 74

3 Jézus születése és a háromkirályok érkezése (Freskó Subiaco ősi monostorában) 3

4 AZ OBLÁTUSSÁGRÓL Borián Elréd OSB OBLÁTUSREKTORI BESZÁMOLÓ július 8-án Mindenkit szeretettel köszöntök, és köszönöm az Úrnak, hogy újra együtt lehetünk. Külön köszöntöm a lelkigyakorlat vezetőjét: Binzberger Ákos alperjel atyát. Imádkozzunk érte, hogy a Lélek általi imádságra vezessen minket. Külön köszönöm a tavalyi kérdésekre való őszinte válaszokat, és azt, hogy Ákos atya kérdéseire is sokan válaszoltatok. A tavaly nyáron kis dobozban összegyűjtött, és az Obláció 2013/2. számában közzétett javaslatok a jó ötletek közé sorolták, hogy a dékániák meghívják egymást találkozóikra. Örülök az ilyen közös találkozóknak, és szorgalmazom őket, bár tudom, a szervezés nem egyszerű. Többen kiemeltétek, hogy baráti légkör tapasztalható, és sokszor számíthattok egy másik oblátus segítségére. A dékániák rendszerét, az oblációmegújítást és az Obláció lapot is többen említették az erősségeink között. A Regula útmutatását is kiemeltétek, amely az ima- és lelki közösség alapja. Két dékániát meglátogattam, és ezeken az összejövetelen szintén először közösségünk értékeiről beszéltünk. A testvérek alapvetőnek tartották a közös úton haladást, az elfogadást, az irgalmat, a türelmet és az egymásért való imádság tanulását. Valaki kijelentette, hogy a dékánia tagjai fontosabbak számára, mint a rokonai. Nagyon építő, szívet emelő mondat volt: Hálás vagyok a közösségért. Simon Weil gondolata jut eszembe: Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, amink van. Sokan értékesnek találták a közös zsolozsmákat, az elmélkedéseket az olvasmányról, a kirándulásokat, a nyári és őszi lelkigyakorlatot. Az olvasmányok köteteivel kapcsolatban meg kellett állapítanom, hogy akik korábban lettek oblátusok, még megkaphatták zsolozsmánk olvasmányos köteteit. Ma már nincs kiadható példány, és nem is tervezzük az újranyomást. Simon Ferenc atya, Efrém testvér vezetésével elkészült a zsoltárok könyvének elektromos változata, és majd valamikor a teljes zsolozsmáskönyv is meglesz, utána pedig a vigília olvasmányai lesznek elérhetők. Ez több éves munka. A jobbítás egyik kívánsága: Lehetne nagyobb szerepe életünkben a Regulának. Ebben az évben a Regula lesz az olvasmányunk, az annak legújabb kiadása végén található tanulmány alapján. Legyen szabad azonban egy volt dékánnak, aki egészségi okokból már nem tud részt venni a lelkigyakorlaton, erre a mondatra való reakcióját idéznem: Ez rajtunk múlik. 4

5 Az oblátusságról Mindnyájatoknak ajánlom még az új Regula-kiadás utáni tanulmányon kívül Söveges Dávid atya Regula-kommentárját, illetve Emmánuel Heufelder apát úr Istenhez vezető utunk című könyvét, amelyből az utolsó példányokat kértem el a kiadónkból. Godofréd atyának az oblátusokhoz szóló Regula-kommentárjai honlapunkon olvashatóak. Többen hiányolták a beszélgetéseket a lelkigyakorlaton és egymás megismerését. A Pannonhalmi dékániában és más dékániákban való megbeszélésekből azt éreztem, hogy főként a hölgyek szeretnének ismerkedni, többet tudni egymásról. A férfiak inkább megelégszenek a saját dékániájukkal való kapcsolatokkal. A lelkigyakorlat elsősorban az imádság helye és a lelki fejlődés helye. Ki kell mondanom, hogy ez valamennyire szemben áll a 60 fős lelkigyakorlatos közösség és családi viszonyai megismerésének vágyával. Mégis engedve ennek a vágynak szerda este a levéltári új teremben hat csoportot alkotunk. Először a dékánok beszélnek, és velük együtt kijönnek dékániájuk itt levő tagjai. Ekkor mutatkoznak be a jelöltek is. Majd hat csoportban, amelyet Ákos atya már addigra kialakít, beszélünk önmagunkról és a lelkigyakorlat témájáról. Ákos atya hét fiatalabb bencést is megszólított, de csak egy van itthon, Imre diakónus testvér, aki magiszter lett, a bencés növendékek elöljárója. Ő is csatlakozik az egyik csoporthoz. Volt olyan mondat, amelyet másokkal együtt nem igazán értettem: A dékánválasztást másképp csinálnám. De hogyan? kérdeztük magunkban és hangosan is. Egyik megbeszélésen valaki bátran vállalta, hogy ő írta, és kifejtette: nem tartotta elég szabadnak a dékánválasztást. Így már érthető lett a gondolat. Más azt írta: az információk nem jutnak el mindenkihez. Ez lehetséges, de mindenki tehet azért, hogy megtudja a szükséges információkat. Sok éve elindítottuk honlapunkat, és még most is sokan vannak, akik nem nézik meg, még a fontos események előtt sem. Akinek nincs internetelérése, az is telefonálhat például a dékánjának, hogy értesítse a honlapon levőkről. Ezért nem tartom reálisnak egy újabb csatorna, az e-hírlevél beindítását. Aki nem nézi meg időnként a honlapunkat, vagy nem csatlakozik a facebookhoz, akkor miért nézné az e-hírlevelet? Az Obláció lapunk az oblátus hírlevelet váltotta fel. Ebben is nagyon sok információ található. (Sajnos az idén a posta az ajánlott küldeményt két helyről visszahozta, anélkül, hogy a két dékánt értesítette volna. A perjeli irodában vehetik át az Oblációt a dékánok.) A tavaly beindított belső körű, titkos facebooknak 35 tagja van, ott is olvashatók a fontos információk. A dékántalálkozóról pedig nemcsak a dékán telefonját vagy jét kell várni, hanem érdeklődni is lehet, ha érdekli a közösség az oblátust. Ha pedig a dékánia mindig ugyanabban az időpontban tartja a gyűlést, akkor még inkább kevésbé érthető a reklamálás. 5

6 Borián Elréd OSB Olvashattuk azt is: jó, hogy a győri csoport megmaradt. Már 2012-ben beszélni kellett erről a csoportról, ebben az évben aztán még inkább ingatag lett a csoport létezése, általában hárman vagy legfeljebb négyen jártak, és ebből kettő a Pannonhalmi dékánia gyűlésén is mindig ott volt. A többség véleménye szerint nem indokolt a Szent László-csoport fennmaradása. Angéla testvér betegsége miatt lemondott, a Pannonhalmi dékániában szeptemberben dékánválasztás lesz. Nincs itt Bernadett dékán sem, őt Róza testvér hozta volna, aki betegsége miatt lemondta az utat. Bernadett testvér komoly műtétje után nem emelhet, ezért vonattal, busszal nem tudott eljönni. Ebből a kis dékániából nincs itt senki. Újra felvetem a Tanulmányi Házban összejövő két dékánia számára: nem lenne-e ésszerű jobban együttműködni, egy dékániát alkotni?! Ennek megvalósítása azonban nem egyszerű, ezért nem is erőltetem, de felvetem a kérdést. A Szent Benedek Tanulmányi Házban élő bencések közül egy-egy alkalomra valakit meg lehetne hívni, és nem csak várni, hogy ők közeledjenek a dékániák felé. A visszajelzésekre reagálva tettem át a programban a dékánok beszámolóját az első nap estéjéről a következő nap estéjére, amikor már jobban benne vagyunk a lelkigyakorlatban. A lelkigyakorlat alatti ötleteket olvasva nekem és másnak is feltűnt, mintha nem érzékelnénk az idő rövidségét. A zsolozsmák, előadások, egyéni ima mellett nem sok fér bele ebbe a két és fél vagy három napba. Elmélkedéshez ajánlom a diákkápolnát és a káptalantermet. Délelőttönként próbáljunk szilenciumot, csöndet tartani a felkeléstől ebédig. Mivel kiosztjuk a kulcsokat, ezért is kérhetem, hogy a mobilokat hagyjátok a szobákban. A lelkigyakorlathoz hozzátartozik a családtól való elvonulás is. Ha mégis szükséges, akkor csak ebéd után telefonáljatok, egyébként kikapcsolva tartsátok a készülékeket. Könyveket, képeslapokat a megadott időben lehet vásárolni a Teleki-teremben. Itt lehet aláírás után az interneten megrendelt PAX-kártyát is átvenni. Kérem, hogy ott is figyeljétek órátokat, hogy öt perccel hamarabb már az elmélkedések termében legyetek. Szobáitok ablakait se hagyjátok nyitva, ha eltávoztok onnan. Október 4-én, szombaton tervezek egy közös kirándulást, zarándoklatot a középkori bencés templomhoz, Lébénybe, ahol zsolozsmával összekötött szentmisét szeretnék a közösségnek bemutatni. Innen Ausztriába megyünk, Kismartonba, ahol az Esterházy-kastélyt és a Szent Márton-dómot nézzük meg. Az ősi lébényi és kismartoni templomokat nemrég felújították, érdemes összehasonlítani a pannonhalmi bazilika átalakításával. Jó lenne valahol útközben közös, egyszerű ebédet ennünk. Körülbelül 7000 forintra becsülöm a költségeket. Ha kevesen jelentkeznek az oblátusok, akkor a pannonhalmi egyház- 6

7 Az oblátusságról községnek is felajánlom a részvétel lehetőségét. Szeptember 10-ig lehet nálam ban jelentkezni, és kiteszek egy lapot az asztalra, amelyen már itt fel lehet iratkozni. Szeretettel hívok mindenkit. Pannonhalmán és a győri állomáson lehet majd felszállni a buszra. A honlapon augusztus folyamán a részletek is olvashatók lesznek. Attyapusztára újra hívom az érdeklődőket, jelölteket, novíciusokat és a preceptorokat is. Idén én tartom a rekollekciót. Október (péntek vasárnap) lesz a rekollekció, de az időpontra még egyszer rá kell kérdeznem az új karmelita elöljáró megválasztása után. Az ünnepi ebédre ne menjünk előbb az ebédlőbe. A diétát kérők minden étkezés előtt szóljanak a tálalóban, hogy ők diétás ételt rendeltek. Július 11-én, Szent Benedek ünnepén az ebéd után kisbusz indul Győrbe, amelyben 19 hely van. Az attyapusztai rekollekcióra jelentkező lap mellé a buszra való jelentkezést is kiteszem. Imáinkban emlékezzünk meg az eltávozott Emília és Tarzícia testvérünkről, illetve a súlyosan beteg Judit testvérről. Örömünkre öt beöltöző lesz, hárman a bécsi Boldog IV. Károly csoportból, ketten a Pannonhalmi dékánia tagjaiból. Bécsből a házaspár csak csütörtökön este tud érkezni munkahelyi okok miatt. Idén nem lesz obláció. A jelölteknek is nagyon örülünk. Legyen szabad idéznem egy jobbító hozzászólás első részét: Általánosságban jónak tartanám, ha sokkal több fiatalt tudnánk a közösséghez vonzani. Ennek érdekében ötleteket lehetne gyűjteni a dékániákban, hiszen nagy tapasztalatokkal rendelkezik a közösség, mert valahogyan mindenki eljutott az érdeklődéstől a jelöltségig vagy az oblációig. Az oblátusok számára szánt 40 zsolozsmáskönyvet a népbejáró mellett található pasztorális szobában Günter testvér osztja, aki cserében elkéri a kitűzőt. A liturgia végén, a könyv visszaadásakor pedig visszaadja a kitűzőt. Aki a liturgiára épp csak beesik vagy késik, az a padok végéből vegyen zsolozsmáskönyvet, és oda tegye vissza. Az is igaz persze, hogy 40-nél többen leszünk, és nem mindenkinek tud adni Günter testvér. A liturgiák és elmélkedések előtt minimum öt perccel legyünk már ott, hogy át tudjuk magunkat adni a belső figyelemnek. Ezért azt kérem, hogy 15 perccel hamarabb induljunk el a szobáinkból a programok előtt. Mindenki a bazilika népbejáratán menjen be a templomba. A liturgiákon halkan énekeljünk, és a kántorok által megadott ritmusban. Illő módon öltözzünk, még ha meleg is az idő. A kerengőben is próbáljunk csendet tartani. Minden testvérnek, dékánnak köszönöm a lelkigyakorlatos jelentkezés gondosságát. Elnézést kérek, ha a szobával kapcsolatos kérések közül több nem valósult meg. 7

8 Borián Elréd OSB Számomra a legváratlanabb probléma a gimnáziumi lift kártyás használata. Meg voltam győződve, hogy nyáron a vendégek használhatják a liftet. Majd az is meglepett, hogy alig lehetett öt kártyát felkutatni, amellyel használhatják a liftet a beteg lábúak. Az illetékes informatikus Szent Benedek-zarándokútra indult. A tornaterem építésének a zaja is zavaró lenne a Teleki-teremben. Ezért a levéltár igazgatójának, Dénesi Tamás tanár úrnak beleegyezését külön köszönöm, hogy a Teleki-teremben tervezett előadásokat a levéltár új termében tarthatjuk. Ez könnyen megközelíthető kívülről. Bentről pedig a főmonostori liften a -1 szintre kell jönni, és ott végigmenve a folyosón, néhány lépcsőn lehet a teremhez eljutni. Ezen a szinten lakik a pilisvörösváriak csoportja. A kulcs nálam van, az előadások előtt kinyitom a termet, de utána be kell zárnom. A vigíliára és az esti szentmisére a kerengőn keresztül mehetünk be, mert kinyitjuk az ajtót, de utána be kell zárni a turisták miatt. A déli imaórára kívülről, a bástyáról menjünk be. A később jövőkkel is tudassátok ezt az információt. Kérem, hallgassunk szívünkkel Ákos atya szavaira. A csoportos találkozókon pedig mindenki jusson szóhoz, bátorítsuk egymást, és senki se tartsa magánál a szót hosszú ideig. A dékángyűléseken is, ha a vezető úgy készül fel, hogy 20 perces vagy hoszszabb bevezetőt tart, akkor a közösség passzívvá válik. A jó bevezető a testvérek bevonására irányul, és a legjobb, ha körben adjuk egymásnak a szót. Annál jobb egy dékánia gyűlése, minél több körbeszélgetés alakulhat ki, a jó kérdés, a jó felvetés szüli a jó válaszokat. Soha ne vitatkozzunk a másikkal, ne szembe beszéljünk a rossz világgal, hanem egyes szám első személyben mondjuk el véleményünket. Mindenki megérti, ha különböző vélemények állnak egymással szemben, és gondolkodhat, melyik áll közelebb az igazsághoz. Aki a társával való szembenállását hangsúlyozza, az sérti a szeretetet a csoportban. Szent XXIII. János pápa szokta mondani: Az igazság szeretet nélkül halott. Krisztus szeretetének semmit előbbre ne tegyünk? tanítja a Regulánk, hogy az evangélium vezetésével eljussunk Isten országába, amely Szent Pál szerint: béke és öröm a Szentlélekben. 8

9 Az oblátusságról Egri László Jeremiás OSB obl. OBLÁTUS BEÖLTÖZES TIHANYBAN július 1-jén a Magyar Bencés Kongregáció önálló monostora lett a Tihanyi Apátság. Rögtön felmerült a gondolat, hogy ezzel megnyílt a lehetőség az apátsághoz kapcsolódó oblátusközösség létrejöttére is. Amikor ezzel a vágyunkkal megkerestük Richárd atyát, már nyitott kapukat döngettünk, válaszában azt írta, ők is gondolkoznak rajta, és szeretettel várnak minket szeptember 22-én találkoztunk először mi, oblátusjelöltek Tihanyban. Oblátus magiszterünk, Kiss Domonkos atya, nagy szeretettel fogadta a mintegy tucatnyi főt számláló kis csoportot. Az ország számos pontjáról érkeztünk, részben a Balaton környékéről (Balatonfüred, Siófok, Veszprém, Somló), részben a fővárosból, de volt köztünk váci, pécsi érdeklődő is. Ugyanilyen sokszínű volt a csoport az életállapot tekintetében is: házas, özvegy, magánfogadalmas, házasságra készülő. A kéthavonta, hétvégén tartott találkozók során nemcsak egymást ismertük meg egyre jobban, hanem a bencés lelkiséget, a szerzetesi élet spirituális gyökereit, a keleti szerzetesség nagy alakjait is. Megismerkedtünk a lectio divina gyakorlatával, a zsolozsma felépítésével, a közösség életével, a Tihanyi Apátsággal. A találkozók során mindig együtt végeztük a vesperást a közösség szerzeteseivel. Ezt követően közös vacsora, majd kompletórium zárta az alkalmakat. Egyre szorosabb elköteleződés és egyre nagyobb vágy alakult ki, hogy a beöltözéssel még egy lépéssel közelebb kerülhessünk a monostor közösségéhez. Eljött a névválasztás ideje, ami érdekes önreflexiós gyakorlat is volt mindanynyiunk számára; ki az a szent, aki a leginkább kifejez engem, mert sorsa hasonló, illetve élete vagy valamelyik vonása különösen vonzó számomra. A beöltözésre november 16-án, Szent Ányos, az apátság patrónusa ünnepének vigíliáján került sor az ünnepélyes esti zsolozsma keretében. A rövid szertartásban meghatottan vettük át a Regulát és a Szent Benedek-érmet Richárd perjel atya kezéből. Beöltöztek: Bálintffy Eduárd Brúnó; Egri László Jeremiás; Egri Lászlóné (Kati) Kinga; Lipthay-Ticz Gabriella Teréz; Marsó János János; Nagy György Özséb; Németh Zoltán Jakab; Unger László Illés; Varga Magdolna Piroska 9

10 Az oblátusságról A beöltözés után az ünnepélyes búcsúi szentmise keretében adhattunk hálát Istennek ezért az ajándékáért, majd a tetőtéri agapé kötetlen, örömteli beszélgetései zárták a napot. Elindultunk tehát, és a Regula olvasásával, tanulásával készülünk az egy év múlva esedékes oblációra. Közben annak is örülünk, hogy kis csoportunk egyre gyarapszik, alig van olyan találkozó, hogy ne jönnének közénk újabb érdeklődők. Hisszük, hogy az Úr építi a várost... Oblátus beöltözés Tihanyban 10

11 LEGYETEK TANÚIM! Máthé Zsuzsanna Ágnes OSB obl. VISSZATEKINTÉS AZ OBLÁTUSKÖZÖSSEG NYÁRI LELKIGYAKORLATÁRA Számomra az idei lelkigyakorlat más volt, mint az eddigiek. Persze nincs két egyforma, mondhatnák a kétkedők, de ez a mostani tényleg MÁS volt. Kezdődött azzal, hogy jóval Szent Benedek ünnepe előtt mely köré mindig fonódik az oblátusok, obláták lelkigyakorlata levelet kaptunk Ákos atyától. Azt írta, hogy igazán érdekelnék (főként a lelkigyakorlat résztvevőitől) az imádsággal kapcsolatos erőforrásaink, örömeink, kérdéseink, erőfeszítéseink, elakadásaink vagy egyéb tapasztalataink. Nekem ekkor kezdődött a lelkigyakorlat, amikor ezekre a feltett kérdésekre, a magam válaszait kerestem. Ha címet kellene adnom, hogy valamiképpen sejthető legyen, miről is volt szó, akkor azt mondanám: imádságos küzdelmeink. Az idei lelkigyakorlat vezetője, Ákos atya az első elmélkedésben elmondta nekünk, hogy miről gondolkodnánk közösen az előttünk álló napokban. Eszerint: a szemlélődés és a tevékenység, a tenni és a lenni állapot közti egyensúly keresése, az ora et labora és legere, az imádság dialógusa és az Istennel való párbeszéd lehetősége. Csendben lenni az Úr előtt, az Úr jelenlétében. Időt adni Istennek. Ezek a gondolatok rögtön megadták a következő napok hangulatát. A türelmetlenség egyszerűen lefoszlott rólam, ahogy elmesélte a saját vívódásait a megnyugvás és a tenni akarás érzéseivel. Személyes történeteiben sokszor magamra ismertem, mintha rólam is beszélne. A Mária és Márta evangéliumi részt felelevenítve egy élethelyzetéről mesélt, melyben a sok mártás forgás után a máriaságot izmosította. Elhagyva az elvárások és a teljesítménykényszer világát, hogy aztán a csöndes visszavonultságban a tapasztalásból megszülethessen lelkében a Mária-kép és a Márta kép-integrálásával az egyensúly. Mária és Márta szövetségre lép. Ideje legyen az életünkben Máriaként az Úrra figyelni, és ideje legyen az életünkben Mártaként szolgálni. Számomra ekkor egy igen fontos megjegyzés hangzott el, mely kérdéssel én obláta-életemben (talán más is) oly sokszor szembesülök. Találjuk meg életünkben az egyensúlyt, ne akarjuk mi, világiak, szerzetesi aránnyal feszíteni az életünket, és mi mondta Ákos atya se felejtsük el a saját prioritásunkat. A belső ima, a tapasztalat és az ebben való elmélyülés, a benne maradás és a menekülés érzésének a feldolgozása. Ezen gondolatoknak az imádság különbözö formáiban való részletesebb kifejtésére készült a következő három napban. 11

12 Máthé Zsuzsanna Ágnes OSB obl. A különböző imaformák kincseivel kínált meg bennünket, hogy aztán ki-ki megtalálja a magáét. Mindnyájan az Istenhez vezető úton haladunk, ki előrébb, ki hátrébb, s talán nem is egyszerre, véglegesen, találjuk meg a számunkra élhető imaformát, hanem élethelyzetekben, életszakaszokban változóan más-más módokon. Hogy ne csak lelki elmélet legyen, hanem igazi lelkigyakorlat, ezért kisebb csoportokban feladatokat is kaptunk, melyeket együtt a kiscsoportban oldottunk meg előre megadott módszerekkel. Ez lectio divina vagy akár egy kis szentírási részlet volt. Feldolgoztuk, majd egyvalaki a csoportból beszámolt a közösség előtt is. Nagyon érdekes volt számomra újból és újból megtapasztalni sokféleségünket. Csendünk is volt az Úrral, közösen is. Csak úgy legyünk jelen állapotban. A zsolozsmázás, zsoltározás is a gyakorlati részhez tartozott, a zsolozsma és a belső imádság látszólagos ellentmondásának feloldása. Nem áll szemben a kettő, a szív imádságát segíti a közös zsolozsmázás. Természetesen a Regula is igen gyakran szóba került. A zsolozsmázásról szóló fejezetek, a szentírásra, lelki olvasmányra és a belső imádságra buzdító fejezetek. Hiába olvastam a Regulát, így az imádság felől nézve és hozzáolvasva a 19. és 20. fejezetet, új értelmet nyernek a sorok. Mindig csodálatba ejt a Regula sokszor praktikus intelmein átsejlő szeretetteljes, gyöngéd gondoskodás. Új gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy nem egyféleképpen lehet olvasni a Regulát, valahogy személyesebben szól, ha konkrét kérdés felől keressük az odavonatkozó részt, s nem csak a következő kijelölt szakaszt vesszük. A mi válaszaink is előkerültek az elmélkedések során. Ákos atya kiemelt közülük néhányat, és közkinccsé tette, mint mondta. Nagyon tetszett nekem, hogy valaki ezt írta: A zsoltárimában jó hallani egymás hangján a zsoltárok szavait vagy tanuljak meg panaszkodni az Úristennek zsoltárokkal, s akkor gyűjtöttem egybe a panaszos, dicsérő, dicsőítő és bizalommal teli zsoltárokat. Számos gondolat közül kiemelnék még néhányat, amely megérintett és kísér azóta is. A közös liturgiát átjárhatják a személyes csöndjeim, hagyom, hogy megszólítva legyek, mi az, ami kifényesedik: egy-egy mondat vagy jézusi szó. A zsolozsma és a liturgia s a belső imádság átjárja egymást. Személyesen is lehet barátkozni a zsoltárokkal. Címkékkel megjelölni egyet-egyet: hálaadó zsoltár, kérő zsoltár; vagy jó kívülről megtanulni, mert az ember utazik, sötét van, nem tud elaludni, ám így is van zsoltár, ami az embert elkíséri. Amikor talajvesztettnek érezzük magunkat, gondolhatunk arra, hogy ez jó alkalom Istennek, hogy valami jót tegyen velünk, mint anya, aki felkapja kicsi gyerekét, amikor sietnie kell. A hajnalt váró őr képe is szép gondolat volt: biztosan tudja, hogy eljön a hajnal, de nincs hatalmában beavatkozni. Mi is csak ezt mond- 12

13 Legyetek tanúim! hatjuk, biztosak vagyunk, hogy az Isten van és betölt bennünket. Azt csak csöndesen tesszük hozzá: hogy mikor és hogyan, azt add nekünk, ahogy Neked tetszik Uram. Sok mindenről írhatnék még, de végül álljon itt Szalézi Szent Ferenc írása, mely szintén elhangzott ezen a négy felejthetetlen napon: Ha szíved elkószál és szenved, óvatosan vidd vissza a helyére, és helyezd gyengéden a Te Istened jelenlétébe. És ha soha semmi mást nem csináltál egész életedben, csak a szívedet hoztad vissza és helyezted Isten jelenlétébe, habár az újra és újra elszaladt, miután visszahoztad, akkor az életed beteljesedett. Görgey-Josvay Edit Skolasztika testvérünk a nyáron megújította oblációját. 13

14 Legyetek tanúim! Lillik Mária Zsófia OSB obl. FACEBOOK A KOMMUNIKÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN 1. A facebook története A facebook amerikai alapítású közösségi hálózat, amely 2004-ben kezdte meg működését. Mark Elliot Zuckerberg, egy fiatal amerikai feltaláló, programozó volt a facebook közösségi oldal megteremtője, amely az egyik legnagyobb kommunikációs hálózat a világon. A következő mérföldkő a történetében október 4-e, mert ezen a napon a facebook elérte az egymilliárd regisztrált felhasználót. Felhasználóinak száma jelenleg 1,23 milliárd augusztusában a facebook megújította adatvédelmi és a tartalommegosztási rendszerét. Megjelent egy újabb frissítés, amely a közzététel rendjét szabályozza, lehetővé teszi általunk nem ismert emberek oldalának követését (beleegyezésükkel), a hírfolyamokat pedig áttekinthetőbbé teszi a barátok és az események besorolásával november 26-án elindult a facebook magyar változata, mely hamarosan rendkívül népszerűvé vált. A fordítást magyar felhasználók végezték, és ez a munka ma is folyik. A magyarok körében kiemelkedően népszerű ez a közösségi oldal: a hazai netezők 80 százaléka használja a facebookot. 2. A facebook használata A rendszer használata ingyenes, egy egyszerű regisztrálással lehet meghívás nélkül csatlakozni hozzá. A felhasználók létrehozhatnak egy személyes profilt (oldalt), kapcsolódhatnak ismerőseikhez, illetve csoportokhoz, valamint üzeneteket válthatnak és eseményeket szervezhetnek. Az üzenőfalon keresztül híreket, információkat, weboldalakat és videókat is megoszthatnak egymással. Városok, munkahelyek, felsőoktatási intézmények vagy régiók által szervezett közösségekhez csatlakozhatnak, és mások érhetnek el bennük. A saját hálózaton belül a mások adatlapja részleteiben is látható, míg a más közösséghez tartozó felhasználó adatlapja nem, de ez függ a felhasználók egyedi beállításaitól is. A like, magyarosan lájk gomb a facebook egyik legismertebb fejlesztése. A szó jelentése: tetszik. A dislike (nem tetszik) gomb, ami ennek ellentéte, jelenleg még nincs alkalmazásban, és Mark Zuckenberg szerint nem is lesz, mert bár ez is lehetőség a vélemény kifejezésére, nem illik bele a cég arculatába. A gomb feladata az, hogy az emberek tetszésüket fejezhessék ki általa egy adott dolog vagy termék kedvelése kapcsán. A gomb használatával egy kattintással jelezni lehet a tetszésnyilvánítást, nincs szükség hosszabb véleményezésre. A kezdeményezésnek az adta a hátteret, hogy a korábbinál sokkal személyesebb kap- 14

15 Legyetek tanúim! csolatot akartak kialakítani a honlapok látogatói számára. Természetesen a szöveges véleményezés lehetősége továbbra is fennmaradt. 3. A facebookra való regisztráció menete A facebookra regisztrálhat bárki, aki betöltötte a 13 éves kort, és rendelkezik egy működő címmel. A regisztráció egyszerű, gyors és ingyenes. Első lépés Regisztráció Egy internetes keresőprogramba pontosan be kell írni: facebook.com Facebook regisztrációnál a következő adatokat kell megadni: név cím jelszó (Bármit választhatunk, amit meg tudunk könnyen jegyezni. A magánhangzóknak nem lehet hosszúságjelük! Nagybetű és szám is legyen a jelszóban, legegyszerűbb a szó elején nagybetűt használni, a szó végén pedig elhelyezni a számot.) nem (férfi/nő) születésnap Második lépés Biztonsági ellenőrzés Ennél a lépésnél a képként, vagyis keretben megjelenített karaktereket kell begépelni, és a regisztrációs gombra kattintani. Harmadik lépés Ismerősök keresése címed és jelszavad megadása után a facebook átnézi a levelező partnereket, és ajánl olyanokat, akik már rendelkeznek facebook profillal, oldallal. (Nem kötelező megjelölni őket ismerősként, de általuk növekszik a kommunikáció lehetősége.) Negyedik lépés Adatlap információ Nem kötelező: Végzettségünk: középiskola, egyetem / főiskola és munkahely megadása. Ötödik lépés Profilkép feltöltése Nem kötelező: Képet tölthetünk fel a számítógépünkről, vagy webkamerával is készíthetünk egyet önmagunkról vagy környezetünkről, vagy szimbolikus képet is feltehetünk. Ezek után várnunk kell egy re, amely visszajelzi jelentkezésünket. Ha megkaptuk a helyes regisztráció eredményeképpen, akkor már csak a kapott igazoló, megerősítő linkre kattintva aktiváljuk facebook profilunkat. A lap tetején lehet beírni az üres részbe. Csak bátran! 15

16 Lillik Mária Zsófia 4. Csoport létrehozása A facebook számos lehetőséget kínál felhasználói számára, ezeket sikeresen hasznosíthatjuk mindennapjaink során, legyen szó barátokról, közösségekről vagy éppen munkáról. Az egyik ilyen praktikus funkció a csoport létrehozása. Facebook csoport születhet például egy közös feladat, egy közös érdeklődési kör vagy egy közös élmény mentén. Ha ezt mi kezdeményezzük, akkor első körben a saját ismerőseinkből verbuválhatunk csoportot, de aztán ők mint adminok, vagyis a csoportot létrehozó adminisztrátorok vagy tagok saját ismerőseik meghívásával növelhetik a létszámot. A mókuskerék itt nem áll meg, hiszen a csoport láncszerűen tovább bővíthető az újabb és újabb ismeretségi körökből toborzott facebook-lakókkal. A csoportot az adatvédelmet tekintve három kategóriába sorolhatjuk. Ha a Nyilvános opciót választjuk, akkor a csoportot és annak tagjait, valamint a csoport posztjait, azaz bejegyzéseit, egymás között megosztott fotóit, videóit vagy dokumentumait bárki láthatja. Ha a Zárt opciót állítjuk be, akkor mindenki láthatja a csoportot és annak tagjait, viszont a bejegyzéseket kívülállók nem, csak a csoport tagjai láthatják. Ha a Rejtett (Titkos) opciót választjuk, akkor csak a tagok láthatják a csoportot és annak tagjait, valamint a csoport bejegyzéseit. Ilyen típusú a jelenlegi oblátus csoportunk óta működik a facebook közösségi oldalon a saját titkos csoportunk, jelenleg 43 fővel. A nyári lelkigyakorlaton döntöttük el, hogy zárt facebook oldalt indítunk, ezzel kezdünk kommunikációnk megkönynyítéséhez. Zénó testvér javasolta, és ő is vállalta az adminisztrációs feladatot. Neki kell jelezni, ha már beléptünk a facebookba, hogy a zárt csoportunk tagjai akarunk lenni. Nála lehet kijelentkezni, de mindenki maga is kijelentkezhet.. 5. Funkciók a létrehozott csoport kezdőoldalán Bejegyzéseket írhatunk az üres rovatba, amelyeket a többiek lájkolhatnak, hozzászólásokat írhatnak hozzá. Le is iratkozhatnak róluk, azaz a leiratkozott tag számára már nem érkezik értesítés, ha valaki a továbbiakban hozzászól az adott bejegyzéshez. Fényképeket/videókat tölthetünk fel és oszthatunk meg. A számítógépünkön tárolt fényképek és videók közül választhatunk, vagy a webkamera segítségével elkészített felvételeket tehetjük közzé. A feltöltött fényképekből albumot is összeállíthatunk (Ha nyaralunk, akkor biztonsági okokból csak a nyaralás végén töltsük fel a képeket!) Kérdéseket és hozzájuk kapcsolódó válaszlehetőségeket hozhatunk létre. Ez a funkció hasznos lehet, ha például egy adott témával kapcsolatban szeretnénk azt felmérni, hogy a tagok hogyan vélekednek róla. 16

17 Legyetek tanúim! Fájlokat tölthetünk fel, többek között szövegeket (pl.: Word), táblázatokat (pl.: Excel), diavetítéseket (pl.: PowerPoint). Üzeneteket küldhetünk egy vagy több csoporttagnak. A megnyíló chat-ablakban a beszélgetésekbe bevonhatjuk a tagokon kívül saját ismerőseinket is. A csevegések előzményei megjelennek postafiókunkban, így korábbi beszélgetéseinket nyomon követhetjük, illetve törölhetjük őket. Ha a tagok éppen nem elérhetőek, akkor postafiókjukba továbbítódnak üzeneteink, tehát azokra később is tudnak reagálni. Új tagokat hívhatunk meg a csoportba, azonban szintén csak a saját ismerőseink közül választhatjuk ki őket. Az Események fül (menüpont) alatt található lehetőségek: Eseményeket tudunk létrehozni, azaz megszerkeszthetjük egy-egy rendezvény, találkozó vagy szabadidős program profilját. Megadhatjuk a nevét, a részleteket, a helyszínét és a pontos dátumát. Az eseményre a csoport összes tagját meghívhatjuk, de választhatunk is a tagok közül. Az eseménnyel kapcsolatos információkat tehetjük nyilvánossá vagy csak ismerőseink körében láthatóvá is. Ha csak saját csoportunkban gondolkodunk, akkor szabályozhatjuk, hogy a vendégek is meghívhatják-e az ismerőseiket, és publikuse a vendéglista. Áttekintésükhöz külön kategóriákba rendezhetjük a korábbi és a közelgő eseményeket. A Fényképek fül alatt található lehetőségek: Megtekinthetők a csoport fényképei és videói. Lehetőség van feltöltésre is, de ezen a részen csak a számítógépünkön tárolt fotókat tudjuk feltölteni. A Fájlok fül alatt található lehetőségek: Dokumentumot hozhatunk létre, azaz olyan szöveget írhatunk, amelyet címmel láthatunk el, szerkeszthetjük és képet illeszthetünk mellé. Fájlokat tölthetünk fel, többek között szövegeket (Word), táblázatokat (Excel), diavetítéseket (PowerPoint). Megtekintésükhöz külön kategóriákba rendezhetjük a dokumentumokat és a fájlokat. Közös érdekünk, hogy minél többen tagjai legyünk a titkos és a nemrég megalakult nyílt csoportunknak is. Elréd atya kért fel, hogy a nyílt csoport adminisztrátora legyek. 6. A nyílt csoportunk Örömmel üdvözöltem Elréd atya gondolatát 2014 nyarán, hogy alakítsunk a titkos csoport mellett egy nyílt, mindenki számára látható, elérhető nyílt csoportot. A titkos csoport lapján egy kis vita alakult ki arról, hogy kell-e nekünk ez a nyílt 17

18 Lillik Mária Zsófia csoport. Többen féltek a nyitottságtól, a külsősök esetleges kellemetlenkedő megjegyzéseitől. Nagyon bízom abban, hogy félelmeink elmúlnak, mert a csoportunkba való belépés az oblátusok körében is önkéntes. A titkos és a nyílt csoport és tagjai között semmiféle összemosódás nem lehet. Az oblátusok közül bárki regisztrálhat mind a két csoportban, vagy választhat a kettő közül. A facebook-on való egyéni regisztrálás után meg lehet keresni nyílt csoportunkat, bárki kérheti a felvételét. A csoportba való bejutás az adminisztrátoron keresztül, az ő jóváhagyásával történhet itt is, akárcsak a titkos csoportban. Az adminisztrátornak joga van a csoportból a nem oda valókat eltávolítani. Természetesen bárki önként ki is léphet, akárcsak a titkos csoportból. Nagyon remélem, hogy érdekes, figyelmet keltő keresztény csoportunk lesz. Elréd atya ezt írta egyik hozzászólásában a titkos csoportunk oldalán: Olyan lesz a nyílt csoport oldala, amilyenné teszik az önként belépő oblátusok, és ha nem nyitunk embertársaink felé, akkor vétünk Jézus missziós főparancsa ellen. 18

19 Legyetek tanúim! Posch Tünde Regina OSB obl. EMLÉKEZÉS KISS GABRIELLA TARZICIA TESTVÉRÜNKRE A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. (2 Tim. 4,7) Kiss Gabriella Tarzícia testvérünk életének 88. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Lelki üdvéért a szentmise és a temetési szertartás június 4-én volt Sopronban és Pannonhalmán. Hamvait a pannonhalmi Fájdalmas Szűzanyakápolna urnatemetőjében helyezték örök nyugalomra. A lélek halhatatlanságában való hite egész életét jellemezte. Gabi néni február 27-én született Nagykanizsán. Mélyen hívő életének alapjait először családjában kapta, többek között az egyik testvére apácanővér volt Szombathelyen. A nagykanizsai Líceumban a Notre Dame-nővérek tanították. Következett Sopron, ahol az Isteni Megváltó Leánya Intézetben szerzett tanítói oklevelet. Budapesten a Gyógypedagógiai Főiskola gyógypedagógus, majd logopédus szakterületén végzett. A pártállami időkben nem volt könnyű hite gyakorlása. Az Iborfián töltött küzdelmes napokról gyakran hallottunk tőle. Később a nagykanizsai Nevelési Tanácsadóban dolgozott. Vidáman, kiegyensúlyozottan, rá jellemző precizitással foglalkozott óvodás, iskoláskorú gyermekekkel egyaránt. Kanizsa környéki településeken pl. Inke, Iharosberény, Őrtilos községekben tanított. Idősebb korában is nagy empátiával fordult a gyermekek minden korosztályához, hogy beszédtechnikájukat javítsa. Aktív résztvevője volt Nagyrécse, a nagykanizsai Alsóvárosi Templom plébániájának életében, ahol hitoktatott is. A bencés lelkiség nagyon közel állt a szívéhez ben titkos oblációt tett, a Tarzícia nevet vette fel. A zsolozsma nagyszerű ismerője és gyakorlója, az egyház fáradhatatlan tagja lett. A hozzá forduló testvérek számára pedig segítőkész volt a Szentháromság-dékániában is. Élete utolsó szakaszát Sopronban, a bencések Idősek Otthonában töltötte. Sopronba költözése előtt a rá jellemző bölcsességgel és bátorsággal számolta fel kanizsai múltját; ez nem volt könnyű elhatározás, de életállapotából adódóan a legjobb lehetséges döntés volt. 19

20 Legyetek tanúim! Rá emlékezve, megköszönöm Istennek, hogy életem része lehetett, és engem is gazdagított személyével. Gabi néni, Tarzícia testvér nyugodjál békében. A Fájdalmas Szűz Mária-kápolna piéta-szobra (Pannonhalma, a Millenniumi emlékmű mellett) 20

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2

OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2 OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2 TARTALOM VI/2. Borián Elréd OSB Elôszó 3 AZ OBLÁTUSSÁGRÓL Kraß Maurus OSB A bencés oblátusok 5 Sárosi Attila Pál OSB obl Bencés obláció 7 Kálmán Gabriella Ágota OSB

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Hírlevél. 2010. II. szám. Tar talomból: Az Országos Tanács 2010 április 18-án.

Hírlevél. 2010. II. szám. Tar talomból: Az Országos Tanács 2010 április 18-án. MKKM 2010. II. szám Hírlevél A M a g y a r K a t o l i k u s K a r i z m a t i k u s M e g ú j u l á s H í r l e v e l e Az Országos Tanács 2010 április 18-án. Tar talomból: Beszámoló az Országos Tanács

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról

Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról XI. évfolyam 3. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. ősz Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról A pannonhalmi bencések életében már hagyománynyá vált, hogy minden év augusztusában

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

Jubiláns házasok találkozója a Székesegyházban Mátyás Zsófia

Jubiláns házasok találkozója a Székesegyházban Mátyás Zsófia Meghalt Habsburg Ottó Igazi európai, katolikus keresztény, odaadó családapa 3. oldal A család és a társadalom A család az emberséggel adott érték, lehetőség, kincs 4. oldal Vezércikk Az evangéliumi úton

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Szeptember. 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Szeptember. 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért LELKISÉG 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket,

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk Töltsük hasznosan a nyarat! Látnivalók egyházmegyénkben, amelyeket kerékpárral is megközelíthetünk 3. oldal Papi dispozíciók Plébánosi és lelkészi kinevezések, áthelyezések egyházmegyénkben 11. oldal Misztikus

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik...

Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik... www.gyongyos.ofm.hu Sarlós Boldogasszony XV. évf. 2. szám 2010. július Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik... Lk.1,45-46 A nemzeti összetartozás színhelye A te szavadra, Uram Százszorosan kapod

Részletesebben

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél VILÁGPO STA Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél Önkéntesi gyakorlat 2006. január 22., vasárnap délelõtt 11 órára várjuk a budapesti Názáret Missziósházba mindazokat,

Részletesebben

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. õsz EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG Vianney Szent János Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, II. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2006. tél BENNÜNK IS SZÜLESSEN MEG A MEGVÁLTÓ! Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból Tisztelt Béla

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL X. SZENT MÁRTON MA. évfolyam 4. szám 2008. tél

BENCÉS HÍRLEVÉL X. SZENT MÁRTON MA. évfolyam 4. szám 2008. tél BENCÉS HÍRLEVÉL X. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA SZENT MÁRTON MA Christian Haidinger altenburgi apát úr homíliája, amelyet a pannonhalmi bazilikában 2008. november 11-én mondott el Kedves

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XIX.évf. 3. szám 2008. Karácsony hava Megérkezés találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve (Lk 2, 12) Dicsőség a magasságban Istennek,

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA!

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VI. évfolyam 2. szám 2004. nyár SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! Sokat hallunk mostanában hazánk, a Magyar Köztársaság csatlakozásáról az

Részletesebben

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11.

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11. 1 (http://berakash.blogspot.ro/2012/02/tau-franciscano-origemsimbolos-e.html) Ferences Világi Rend 2 Kedves Testvérkék! Úgy gondoltam, érdemes lenne ezeken a borongós őszi napokon kicsit a Ferences Világi

Részletesebben