A Létezés Teljessége Felé

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Létezés Teljessége Felé"

Átírás

1 A Létezés Teljessége Felé Találkozás Naszlady Attilával, nemzetközileg is magas szinten elismert, világhírű professzorral Köznapi mércével nem mérhető emberrel találkoztam. Aki példát mutat az értelmiség feladatáról, céljáról, s felülkerekedve a napi élet gyakori akadályain, képes szakmai és erkölcsi normákat állítani. Sok problémája volt akkor, amikor a kereszténység jelét hordozva, az igazságot mindennél fontosabbnak tartva, ellenállásba ütközött. De kezdjük a tények bemutatásával! Prof. Dr. Naszlady Attila (1931. november 4. Budapest) belgyógyász, kardiológus, Kiváló orvos, Kiváló oktató, 1999-óta a Vatikáni Tudományos Accedemia Pontificia Tiberina r. tagja, a Szent István Tudományos Akadémia r. tagja, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, c. egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi tagja, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos orvos vezetője, a Budai Irgalmasrendi Kórház főigazgató volt főorvosa Számos hazai és külföldi informatikai, kardiológiai, pulmonológiai tudományos társaság tisztségviselő tagja és még hosszan sorolhatnám szakmai és civil tagságát és kitüntetéseit. Prof. Dr. med. Naszlady Attila (Forrásanyag: A riporter most leginkább ifjúkori emlékeit, sorsfordító eseményeit szeretné bemutatni a szerző írásai által. Az alább közölt emlékeiből, írásaiból a szerző azokat az eseményeket emelte ki, amelyek meghatározták életét. Folytatásokban közölt tanulmányai, naplószerű feljegyzései azt bizonyítják, hogy Naszlady Attila orvosi léte nem korlátozódik csupán a magas szintű szakmai, rendszerszervezői, újító és gyógyító tevékenységre. Közéleti aktivitása nagyon erős. Morális, szociális, teológiai, pedagógiai kérdésekkel is mélyen foglalkozik. A társadalom belüli, erkölcsi kérdések folyamatosan érdeklik, sokat tesz gondolatainak ismeretterjesztő stílusának alakításában, mert szeretné nem csak a szakmai olvasóihoz, előadásainak hallgatóihoz eljuttatni. A széles, színvonalat igénylő közönségét keresi. Minden fórumon a tiszta, humánus élet lehetőségére irányítja a figyelmet. A Pannon Világ ez évi első számában két tanulmányát közöljük. Feladatunk közkinccsé tenni. President of the European Federation for Medical Informatics Accademia Pontificia Tiberina Vatican elected member Gold Cross of Malta Escorting physician of the Holy Father Jean-Paul II. in Hungary 1991 and 1996 Pannon Világ 1

2 A Budapesti Orvostudományi Egyetem légköre az 1950-es években Ennek, a felkérésre írt visszaemlékezésnek az a célja, hogy bepillantást nyújtson a XXI. század magyar fiataljainak, jelesül egyetemistáinak, az akkori idők viszonyaiba. Bizonyára meglepődnek, ha elolvassák, hogy milyen körülmények között tanultunk, hogyan kellett állandóan egyensúlyozni a lehetőségek, a ténylegességek és a kötelezőségek között. Akkoriban született a mondás: Magyarország szabad ország, mindenki azt csinálja, amit szabad. Itt akár be is fejezhetném leírást, mert ez már kifejezi azt, hogy a politikai állásfoglalástól függött minden; ha megtehette volna a vörös hatalom, akkor még a gondolatokat is ellenőrizték volna. A II. világháború után Magyarország a szovjet uralom alá rendelt terület lett, jóllehet nem ebben egyeztek meg a Szövetségesek. Legfeljebb befolyási övezetről volt szó, nem rémuralomról. Számomra a gimnázium VII. osztályában ( ben) vált érzékelhetővé a szellemi szabadság korlátozásának kezdete. A fizika tanárnő felkért kettőnket, mint osztályelsőket, hogy mi tartsunk órát a Világ keletkezéséről. Barátom a Kant-Laplace elméletet ismertette, én a Szentírás leírását próbáltam korszerűsíteni. Pl.: a pozitivista materializmus azon heccelődött, hogy a Bibliában olyan képtelenségek vannak, mint hogy előbb lett világosság, s csak azután teremtette Isten a világító égitesteket. Ezzel szemben sikerrel hivatkoztam arra, hogy a sugárzó fény sokkal elemibb összetevője a világrendszernek, mint a tehetetlen anyagi tömeg. Majd a vita során elővettem a nagyágyút : a Lorentzféle transzformációs faktorként akkor már ismert képletet: ennek értelmezése annyit jelent, hogy a v=c=fénysebességgel mozgó hossz megrövidül ugyanakkor a mozgás ideje meghosszabbodik (idődilatáció). Mivel érveltem a fénysebességgel mozgó valami esetén azaz, ha c=v akkor a képlet nevezője zérus, s ez a tört értékét végtelenné teszi (t/0 idő); a hossz megrövidülése pedig a képlet (osztóként 0/m hossz) alkalmazásával zérust eredményez. Tehát 1) a fényben nem lehet anyag, mely nincs kiterjedés nélkül; 2) az anyag nem lehet mindennek alapja. A materializmust a fizikai tudomány cáfolta meg nem a Biblia. Meg is lett az eredménye: a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség kommunista VII. osztályos tanuló MADISZ-titkára később újságíró érettségi vizsgám előtt az egyetemi felvételi bizottságnak rólam olyan jelentést küldött, hogy ne vegyenek fel semmilyen egyetemre. Nem is vettek fel. Ezután szakmásított hivatásos gépkocsi- vezetőnek tanultam. Vizsgabiztosnak kifogtam Rákosi Mátyás sofőrjét, aki alig akart átengedni a vizsgán, mert azt mondta: miért veszi el a helyet egy munkástól, amikor maga érettségizett, irodába is mehetne. Szerényen megjegyeztem, hogy miért baj az, ha egy munkás művelt?. Majd meglátom milyen művelt.- mondta és elirányított a Köztársaság téri Fővárosi Színház omega-alakú kocsi feljárójához és azon kellett egy 3 tonnás Opel Blitz tehergépkocsival mindkét irányba végig tolatnom, méghozzá csak a visszapillantó tükörből nézve, de úgy, hogy a kerekek 30 cm-nél nem kerülhettek távolabb a járdaszegélynél. Előző napi egész napos gyakorlással ezt a szinte lehetetlen műveletet sikerült végrehajtanom. Így átengedett. A Fővárosi Elektromos Művek hivatásos gépkocsivezető dolgozójaként dolgoztam egy évig, napi km-t megtéve Budapest romos utcáin. Azt gondoltam, a 8 órai munka után majd nyelvet tanulok. Hiú ábránd volt, mert olyan fáradt lettem a feszült figyelemtől, hogy az albérleti szobámba érve rögvest elaludtam. Később a házi gazdámékat kitelepítették, a lakásukat egy ÁVO-s (Államvédelmi Osztály) politikai tisztje kapta meg, így engem azonnali hatállyal kitettek az utcára. A munkahelyem segített másik albérletet keresni. A következő évben, mint munkást felvettek az Orvosegyetemre és a diákszállóba, valamint ösztöndíjat is kaptam a kitűnő tanulmányi eredményem alapján. Úgy éreztem révbe érkeztem. Az öröm azonban nem sokáig tartott. Alig pár hónap múlva behívattak a rektorátusra, ahol a DISz titkár és egy alezredes rendfokozatú honvédegyenruhás illető igyekezett rávenni, hogy lépjek be a Honvédség kötelékébe, katonatisztnek képeznek ki s mint törzstiszt(?) fejezem be a kiképzést őrnagyi rangban. Nemet mondtam. Órákig győzködtek, de nem tágítottam. Másnapig adtak gondolkodási időt. Akkor is nem-et mondtam, mire elkezdtek fenyegetőzni, hogy ha én rácsapok a párt felém nyújtott kezére, akkor nem érdemlem meg, hogy az egyetem padjaiban üljek - mondták. A gépkocsi vezetői vizsgázáskor már bevált módszer szerint halkan, elkeseredetten csak annyit mondtam, hogy: szerintem akkor nem érdemelném meg, hogy orvosnak tanulhassak, ha kétszer egynéhány óra alatt le lehetne beszélni arról, amire iskolás korom óta készülök. Végül ezt úgy úsztam meg, hogy másik évfolyamtársamat erőltették be, hogy a kitűzött létszám meglegyen. Újra fellélegeztem. Ámde pár hónap múlva ismét elővettek ; most a nyomozóhatóságtól valaki, aki be sem mutatkozott (szigorúan titkos?!) és azzal vádolt meg, hogy fekete 2 Pannon Világ

3 misékre (azaz dorbézolásokra, ma buliknak mondanák) járunk, többek között én is. Minthogy ez teljesen kitalált vád volt, semmilyen bizonyítékot, de még a helyet sem tudták megnevezni, pénzünk sem volt ilyenekre, egyetlen tanút sem tudtak előhozni, így további nyomozással fenyegetve távozott az illető. Ebből se lett soha semmi, azt hiszem akkor még nem képezték ki eléggé a szovjet szakértők őket. A háború előtti rendszerben kialakított, utána sokat szidott numerus clausus rendszert, a proletár diktatúra úgy valósította meg, hogy ezúttal is a származás számított előnynek vagy hátránynak, de nem a genetikai, hanem a társadalmi: mindenféle előnyben a munkás származásúak részesültek. Létrehozták a szakérettségi rendszert, ami azt jelentette, hogy munkás vagy paraszt származású fiatalokkal egy, azaz 1 év alatt, úgymond, elvégeztették a nyolc gimnáziumot vagyis alig valamilyen tudásra kaptak érettségi bizonyítványt, hogy tovább tanulhassanak. Az egyetemen aztán a rendesen érettségizettekre bízták ezeknek a korrepetálását, tanulópárként beosztva egymáshoz őket. Sok szakérettségis vért izzadt, mégsem ment semmire, elsősorban az első félévi anatómiai latin kifejezésekkel. A hozzám osztott falusi fiú, egyébként igen jámbor, jó szándékú, igyekvő szakérettségis tanulópárom az első néhány anatómiai leckével való foglalkozás után megkérdezte, hogy várhatóan hány külföldi (értsd: latin) szót kell megtanulnia. Mondtam, hogy legalább több ezret. Például ilyeneket: sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi ez egy! Egy hét múlva, józan ésszel belátva a lehetetlent, kiiratkozott. Egyébként az évfolyamon mintegy 180 szakérettségisből igen kevesen végeztek ráadásul bukdácsolva, évet ismételve, éveket elfecsérelve végzés nélkül stb. Elvették a korlátozott számú helyet az arra alkalmasabbak elől, bár erről nem ők tehettek. Hat év múlva, amikor mi végeztünk (1957) az én tanulópárom úgy-ahogy megélő gazdálkodóvá vált, bár az első három évében ( az ő munkájának eredményét is lesöpörték a padlásáról elkötötték az istállójából beszolgáltatás címén. Az oktatóink igen kiváló szakemberek voltak, akik még a háború előtt szerezték egyetemi oktatói, tanári állásukat. A vizsgák szigorúak voltak, a gyakorlatokon a IV.-V. éves, kiemelkedő tudású hallgatókból u.n. demonstrátorokat kaptunk gyakorlat vezetőnek. Az anatómiai boncoláskor már tudni kellett a latin kifejezéseket. Szerencsétlen szakérettségiseink itt is kínlódtak, ha valahogy megjegyezték a latin elnevezést, ragozott alakjukat végleg nem sehogy sem tudták. Amikor rám került a sor restellve a gyakorlat vezető gúnyolódását a latint nem tudókon el kezdtem momdani: In hac regione femoralis differentes partes distingui possumus. Regio arterialis, regio venosa, regio lymphatica. Állj! mordult rám. Maga kispap Pannon Világ volt? Nem, csupán nyolc évig tanultam latint. Többet nem viccelődött. A demokratikus jelleg hangsúlyozását egyes, fiatalabb, háború után kinevezett professzorok a nép közé keveredésével fejezték ki, pl. az altisztekkel röplabdázás közben, rövid nadrágban jöttek be szigorlatoztatni. Máskor a május elsejei kötelező, ellenőrzött, órákon át tartó felvonulásokon együtt kiabálták a politikai jelszavakat a tömeggel. Szánalmas volt ezeket a tisztes korú idős urakat látni ettől megalázva szenvedni. A létszámot persze ellenőrizték. Minden reggel ½ nyolcra bent kellett lenni az egyetemen Szabad Nép újságolvasásra. Délután közös tanulás sal folytatódtak az előadások este nyolc óráig. Ezeket az évfolyamokat nevezték el reform évfolyamoknak. Rendeztek közös ünnepségeket, melyen a politikailag kiválók tartották (nem mondták, kezükben tartott papírról olvasták) a beszédeket. Ez két okból történt így, még a nagypolitikában is: 1) előre ellenőrizték a szöveget, 2) rögzítve volt, hogy mi hangzott el, nehezebb volt ráfogni egy vádolható szöveget. Egyik például ilyen mondattal kezdődött: Ami a pezsgőmámorban fogant uracsoknak régebben sikerült, mennyivel inkább nekünk, az egyszerű nép verejtékszagú fiainak is sikerülni fog. A végén ellenőrzött ütemes dörgő taps. Ezeket az államvédelmis civil besúgókat egyhamar felismertük, mert olyan, szabvány, barna kincstári lábbelit hordtak, amilyen nem volt kereskedelmi forgalomban. Amikor Sztálin 70 éves lett a magyar néptől kapott, a Műcsarnokba összegyűjtött születésnapi ajándékait megtekintendő ki lettünk vezényelve. Volt ott minden: tucatnyi párnahuzat, báránybőr bekecs, porcelán étkészlet, lipicai négyes fogat (képe), vesszőkosár, csizma, temérdek dísztárgy stb., stb. elképesztő mennyiségben. Mégsem irigyelte senki, tudtuk, hogy ez mértéktelen hízelgés eredménye. Márpedig köztudott, hogy a hízelgést meg lehet vásárolni, vagy ki lehet kényszeríteni, azonban az irigylést ki kell érdemelni. Sztálin halála után enyhült valamit a kényszer, de akkor is volt olyan professzorunk, aki a tantermi előadáson sírva mondott gyászoló szavakat, vasárnap meg a misén láttuk. Az is egy vallásellenes trükk volt, hogy vasárnap délelőttre különféle kötelező vagy ajánlott foglalkozásokat iktattak be egészen addig, míg valaki meg nem mondta, hogy a szombat esti misehallgatás is érvényes. Egyszer Húsvét előtt 3 napos u.n. összetartási gyakorlaton kellett részt vennünk reggeltől estig. Nem értettük mi értelme volt ennek. Később kiderült, hogy a jezsuiták éppen akkor tartottak egy 3 napos lelki gyakorlatot Harmadéves korunkban összeesküvés címén lecsaptak az Orvosegyetem néhány hallgatójára és hallgatónőjére akikről később megtudtam, hogy csupán kifogásokat felhozó leveleket írtak a pártbizottságra páran, a többi meg csak tudott róla, de nem 3

4 jelentette fel őket (a párt akkor egyetlen politikai szervezetet jelentett, mivel csak egy volt hatalmon, a kommunista ideológiájú Magyar Dolgozók Pártja). Bírósági tárgyaláson évre ítélték el őket; köztük az én egyik barátomat, akit röviddel azelőtt próbáltam lebeszélni erről a szerintem esélytelen s ezért ostoba tevékenységről. Nem vallott rám, ezt is megúsztam. (Aztán 1956-ban kiszabadult és elmenekült külföldre, ahol orvosprofesszor lett.) 1956-ban október 23-án részvettem az egyetemi Gólyavár épületében tartott egyetemi gyűlésen. Döbbentem észleltem, hogy Rusznyák István akadémikus, politikailag elkötelezett nagyhatalmú professzor kezét tördelve magyarázkodott egy kérdésre, mely álláshalmozását feszegette. Eközben a Rádiónál már kitört az akkor még zavargás, de hamarosan eldördült az első lövés az államvédelmiek de csak a kiskatonák meggyógyítása után jöttem el; Maléter október 30.-án a laktanyába beözönlő nyugati újságírók előtt színt változtatott, a közvélemény pedig tévesen a forradalom dicsőségébe emelte. Végül a szovjetek elfogták s kivégeztették. Sic transit gloria mundi. Azután október 30.-án távollétemben, az évfolyam sportfelelősi tisztségemből elnökké választott (ez a Forradalmi Bizottság elnökségét jelentette) mit sem tudva laktanyai kalandomról. Amikor később odahívtak a gyűlésre az ajtóban álló két, géppisztolyos évfolyamtársamat megfeddtem, hogy fegyvert fogtak orvostanhallgató létükre. Eloldalogtak júniusában két héttel a befejező államvizsga előtt kizártak az egyetemről mondván, hogy lefegyvereztem a néphatalmat ; a két hallgató társam ugyanis párttag volt, amit én nem is részéről s elért a hír, hogy éppen Puskás Sanyit kedves, szelíd, halk szavú, volt kollégiumi szobatársamat ölte meg a Múzeum kertben. Ez adta meg a lökést többeknek és nekem is, hogy valamit tenni kell. Hazamentem és azon töprengtem, hogy mit tehetnék én. Elhatároztam, hogy reggel bemegyek az egyetemi klinikára, hátha hasznomat veszik az esetleges sebesült ellátásban. Az Üllői utat hosszában lőtték az oroszok, én a falhoz simulva haladtam az Egyetem felé, amikor a Kilián laktanya fala mellett egy férfit eltalált egy szovjet golyó. Átfutottam a sebesülthöz, majd mindketten bemenekültünk a laktanyába. Maléter ezredes azonnal ellenőrzött bennünket: kik vagyunk, hogy' kerültünk oda stb. Amikor megmondtam, hogy szigorló orvos vagyok, azt kérdezte, hogy nem maradnék-e ott, mert az ő orvosuk megszökött és sok kiskatona beteg. Maradtam. Meglett a válasz arra, hogy mit kell tennem. Innen már egy másik, sokkal izgalmasabb történet kezdődött, amit egy velem készült portré filmben már elmondtam. Mi lett a két orosz katonával, aki bemenekülése a laktanyába, Maléter fejvadásszal lövette a Corvin közi felkelő gyerekeket, helyszínrajzot küldött a szovjet harcálláspontra, hogy hova lőjenek, én meg rájöttem, hogy rossz helyre vetődtem, tudtam róluk. Félév múlva a rektor megbukott fiával kapcsolatos érdekcsere folytán váratlanul visszavettek. A szeptemberben nélkülem felavatottak ezalatt a félév alatt katonai tanfolyamon szolgáltak és tisztekké léptették elő őket. Én ebből kimaradtam, aztán ők kétévenként bevonulgattak több hétig tartó honvédségi továbbképzésekre nekem meg maradván tizedes, soha többet nem kellett katonának lennem. Ilyenek voltak a mi boldog, egyetemi ifjú éveink. Külföldi tanulmányút szóba se kerülhetett, már felnőttként is csak turistaként, mindössze 70 dollár megvásárlásával és csak kétévenként kaptunk nyugatra kiutazási engedélyt. Igaz, diszkó, drog, pornó nyíltan nem volt, mint ahogy a munkanélküliség is csak a gyáron belül rejtve létezett. Azért ezek a kemény idők az 1956-ban tudatosan itthon maradtakat megedzették, ha a nehézségeket jellemnevelő körülményként kezelték. A sodródók meg beleolvadtak előbb a gulyáskommunizmusba majd, miként világszerte úgy 1989 óta itthon is a feltalált aranynélküli aranyborjú imádásának konzum-idiótizmusába. Ideje lenne a múlt tanulságait levonva szebb jövőt építeni. Naszlady Attila 4 Pannon Világ

5 A vezető felelőssége Mindenki vezető, aki irány-adó mások tettei számára, akár tudja ezt, akár nem, akár akarja, akár nem. Felelősségük ebben rejlik, ám ez a felelősség nyilvánvaló, ha tudatában van irányító szerepének. Ezek a hivatalból vezetők lehetnek alsó (pl.: csoportvezető), középső (pl.: osztályvezető kórházban főorvos, főnővér, főmérnök stb.), és felső szinten irányítók (pl.: elnökök, igazgatók, miniszteriális hivatalnokok). A vezetés azonban nem életcél, hanem a közjó megvalósításában közreműködő szolgálat egyik fajtája. A vezetőt vagy kinevezik, vagy választják az előbbit vagy elfogadják, vagy ellenzik. Akit kineveznek annak küldetés tudatra van szüksége, akit kiválasztanak annak előny, ha hivatása van. A küldetéshez külső erő, a hivatáshoz belső energia szükséges. Az előbbit a jog, az utóbbit az erkölcs vezérli. Eszményi esetben a jog az erkölcs egy jól körülírt része. Hatalom és uralom az egyik oldalon, engedelmesség és szolgálat a másikon. Állapotbeli kötelesség és cselekvésbeli felelősség ott és itt. Amíg a kinevezett humanista egyén tettei elismerésre méltóan hasznosak lehetnek, addig a kiválasztott személy keresztényi cselekedetei dicséretesen értékteremtők. A legfelső vezetést vagy uralkodó törvényesség szigora biztosítja, vagy törvényes uralkodás kegyes jóindulata látja el. A szigorúnak jóindulatra, a jóindulatúnak szigorra célszerű törekednie, hogy az igazságosság és irgalom természetes ellentéte egyensúlyba kerülhessen. Utasítani az képes igazán, aki engedelmeskedni is tud, jó példát mutatni az képes, aki tud példát követni. A példa ragadós,- ez főleg a rosszra igaz. A vezetőnek mindkét változatban legáltalánosabban ugyanaz a feladata: a vezetett közösség javát szolgálni, azaz a közjón munkálkodni. A közjó: igazságosság és béke. Ezek érvényesítése is az ő felelőssége, érvényesülése pedig a közösségéé. A hatalom manapság legtöbbször sajnos nem a szakértelem, hanem a tulajdon alapján keletkezik, illetve aranyborjú hátán ügetve működik. Méghozzá alig láthatóan, mivel nem nyilvánvaló tényekkel, hanem rejtett birtoklás erejénél fogva a lehetőségek válogatásával és hozzáférhetőségével befolyásolja vagy éppenséggel határozza meg, hogy korlátozza-e vagy bővíti-e a működés alapjául szolgáló szervezeti (strukturális) feltételeket. A megfelelő vezető nemcsak irányt mutat, hanem azt is segíti, hogyan lehet vagy kell a célirányosságot betartani. Nagy előny bár nem feltétel, ha ő is arra tart, netán elöl halad, vagyis nem tűnik el, mint aki feleslegesnek érzi magát, nem vonul szó nélkül rejtekhelyre, alkalmat adva arra, hogy jelenlétét szükségtelennek minősíthessék ellenfelei, mondván nélküle is jól mennek a dolgok, hanem jól észlelhetően jelen van, megbeszél, részt vesz, példát mutat a sikerekkel és gondokkal foglalkozásban. A vizet prédikál, de bort iszik mondás akkor is igaz, ha visszatetszést kelt. Ostobaság mezítláb állni a hóban - megállapítás akkor is helytálló, ha hóban mezítláb álló mondja. Vagyis kivéve a mester/ tanítvány viszonyt ellentétben az akarat-vezérelt hatalmi felfogással miszerint: nem az számít mit mondanak, hanem, hogy ki mondja az értelemvezérelt tudományos felfogás éppen a fordítottját állítja: mindegy, hogy ki mondja, a fontos az, hogy igaz vagy téves. Vak tyúk is talál szemet szállóige kikristályosodott időtálló igazsága ez. A tudomány, az igazság rendszeres keresése, maga is közösség alakító, hiszen meglátásai eleinte egy szűk elit körnek féltve őrzött kincse (bennfentesség, ezotérizmus a pythagoreusoknál, majd az odi profanum vulgus elv a rómaiaknál, szerzői copyright, szabadalmi jogvédelem napjainkban), mely később válik közkinccsé. A vezető egyik feladata a tudományos eredmények tudásának közkinccsé tétele illetve ennek elősegítése. A szak-vezető feladata (szak-) értelemszerűen a vezetett szakterületre érvényes. Minthogy a vezetők túlnyomó többsége nem választott, hanem kinevezett s ez utóbbiak lehetnek fenntartással vagy kényszerből elfogadottak, netán nem-elfogadottak (kiváltképp akkor, ha a szamárlétrán addig mentek felfelé míg el nem érték a hozzá nem értés szintjét, ahol ez kiderül róluk, de akkor már késő ilyenkor válnak kiszolgáltatottjaivá a felbérelt tanácsadók hadának) a kinevezett vezető lényeges feladata, hogy olyan elfogadottá váljék, mintha kiválasztódott lett volna. Az elfogadottság eleinte előlegezett megtiszteltetés, melyet később ki kell érdemelnie. Ehhez több kell, mint szakértelem ehhez olyan vezetői tulajdonságok is kellenek, amelyek általános emberi jó tulajdonságok: okos megértés, tapasztalaton kelt körültekintő bölcsesség, jó szándék, jó akarat, megingathatatlanság az igazságosságban, megvesztegethetetlenség, kedvesség, emberszeretet (nemcsak az ügyfelek, hanem a munkatársak iránt is), áldozatvállalás bátor pártolása az igaz gondolatoknak, a szép dolgoknak, a jó eseményeknek. A jót követendő célként hirdesse ne védekezésként, ha támadják. Jó célok megvalósulását akadályozhatja meg a nem megnyerő bánásmód. Nem mindegy hogyan képes ezt elérni, szem előtt tartva, hogy a stílus maga az ember. Munkatársai is eszerint ítélik meg viselkedését, de őt is befolyásolja a másik metakommunikációja (arckifejezés, tekintet, taglejtés, hanghordozás stb.), ha alapos emberismerettel rendelkezik. Ilyen pedig csak annak van, aki mindig érdemben figyel oda a másik megnyilatkozására, nemcsak akkor, amikor saját hatását fürkészi másokon, Pannon Világ 5

6 hanem, amikor mások hatását figyeli meg önmagán. Ne azt figyelje, hogy félnek-e tőle, hanem arra figyeljen, hogy nem kelt-e félelmet. A másikra figyelés önkéntes alárendeltség erényes alázata, melyet csak kevély vezető nem képes vállalni. Ne legyen a számon utasítás, de legyen számon kérés vélekedjék, akinek nem csak az irányítás, de az ellenőrzés is kötelessége. Mindez a közösség egyes tagjaira nézve jelentőségteljes. A vezetőnek azonban a közösség egészére vonatkozó feladata, hogy tagjainak egymáshoz jó viszonyulását is elősegítse azzal, hogy úgy szervezi meg munkájukat, egymással és vele való együttlétüket, hogy az értékteremtő legyen szellemiségében, sikeres eredményességében és nem csak térben, vagyis az egész intézményben összehangoltan, hanem időben is, azaz vonzó jövőt ígérjen. Tisztességes közösségben az elvárás maga is serkentő, mert az emberek többnyire igyekeznek megfelelni annak, amit jogosan várnak el tőlük, különösen, ha gyakori és sohase hiányzó a méltó erkölcsi és anyagi elismerés. A vezetőben azonban ne tengjen túl a szereplési vágy, ne szomjazza az dicsőséget. Kellő alaposság nélkül ne tartson beszédet, mert a készületlenség a hallgatóság lebecsülése. A közösség nehéz helyzetében a vezető a saját szorongását, borúlátását, ha van is benne ilyen, ne árassza ki környezetére, mert az elbizonytalanítja a vele együtt érzőket, megdöbbenti az együtt gondolkodni és lebénítja a cselekedni elszántakat, viszont vérszemet kapnak az ellentétgerjesztők. Ezekben ilyenkor támad fel a követelőző szellem és, ha nem sikerül elérni céljaikat, azzal vádaskodnak, hogy nincs a vezetőben úgymond megegyezés készség. Kompromisszum azonban csak egyik vagy másik jó esély között lehet, de semmi esetre sem lehet összemosó kiegyezés jó és rossz között. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy a világ nem fekete és fehér, szürkéből van a legtöbb. Csakhogy a szürke is feketéből és fehérből áll össze. A fegyelmezett, mérlegelő, iskolázott gondolkodásra képtelenek kifogása hasonló demagóg szöveg, hogy különben is minden relatív, ami a szigorú logika szerint azt jelenti, hogy minden mástól függ. Ez persze lehetetlen, mert a minden-en kívül nincs más. A jövőre vonatkozó elgondolás, terv (stratégia) a felső- és középvezetők összehangolt munkája révén lehet az elérhető legeredményesebb. A közép vezetőknek éppen ezért esetenként igen nehéz lehet pártfogolt beosztottjaikkal a magasabb vezetés iránymutatását elfogadtatni, ám az ezredeseknek egyértelműen a tábornokok mellé kell állniuk. Arra kapták a megbízatásukat, melyet elvállaltak. Ugyanakkor képviselniük kell a nép hangját, ha az jogos elvárás, esetleg önkéntes áldozatvállalás, netán méltányos bírálat. A szabad véleménycsere nem jelentheti kizárólag azt, hogy a beosztott bejön a saját és kimegy a vezető véleményével. A közvetítés felfelé és lefelé esetenként nem könnyű, de az ő vezetői felelősségük, a szakmai iránymutatáson túl, éppen ebben van. A centralizáció vagy decentralizáció kérdésében az ideális megoldás nem a vagy-vagy, hanem a következő: a központi vezetés az értelemre ható információk alapján javasol, rendelkezik, a távolabbi köznép a javaslatnak vagy rendelkezésnek a helyi viszonyok jobb megbecsülhetősége alapján alkalmaz. Tömören: az elit proponál, a nép diszponál. Eszményi esetben az elit értelemre ható információi érvényesülnek a nép érzelmeire ható dezinformációk ellenére. A munkatársak közül nem mindenki dolgozik egyenlő távolságban a főnöktől. Gondosan ügyelni kell arra, hogy ez a munkaköri különbség (titkártól - portásig) ne érződhessék a kapcsolat emberi oldalán pozitív vagy negatív értékelésként. A közelállóknál sem a személy, hanem legfeljebb a rábízott információ lehet bizalmas, különösen, ha ellenkező neműekről van szó. Mind a vezető, mind a beosztott tisztességének kikezdhetetlennek kell lennie minden tekintetben. (A kisded lelkeket sohase szabad megbotránkoztatni scandalum pusillorum, még ha tudjuk is, hogy a farizeusi botrány scandalum farizaicum vétlenként sem mindig kerülhető ki). Mindenütt akadhat rágalom áriát harsogó Don Basilio. Nem igaz az a vezetői individualista felfogás, hogy maga számára az erkölcsöt mindenki megszabhatja éppen fordítva: az erkölcsnek kell mindent megszabnia. Nem jócselekedet, ha a főnök, nem vállalva egy kényes munka elrendelésének népszerűtlenségét, maga végzi el azt, amit nem mert a beosztottal elvégeztetni. Megcsinálom magam, akkor legalább tudom, hogy rendesen el lett intézve a dolog vigasztalja magát. Adott esetben ez inkább gyávaság, mint áldozatvállalás, mert éppen ez a kényelmesebb, tehát kevésbé erkölcsös, mint ha fáradságot nem kímélve megtanítja a másikat a feladat elvégzésére. Utóbbi meg is éri, mert legközelebb már nem kell majd helyette másnak dolgoznia, megszegve azzal a szubszidiaritás elvét. (Mivel tudott dolog, hogy a Világban az intelligencia mennyisége állandó, az emberiség meg szaporodik, előfordulhat olyan szerény képességű beosztott, hogy a nála kisebb IQ- jú már növény (pl.: tök) őt lehetetlen betanítani). A jogos szigor alkalmazásától a népszerűtlenségtől való félelem senkit se tántorítson el s bár rövidtávon ellenszenvet szülhet, ám hosszabb idő elteltével sikere valóban igazolódik és megbecsülést eredményez. Mivel egyesek feladata és felelőssége gyakran túlterjed az intézmény belső életén, ehhez már a külső környezetet is figyelembe kell venni. A középvezető olyan a szervezetben, mint a sejt a testben. Központi irányítás alatt van ugyan, de az élet alapjait hordozó molekuláris biológiai működést szervezni az ő feladata. Ahogy a sejtet határoló membrán beengedi az előnyöst és kiszűri, visszautasítja a károst, úgy kell a 6 Pannon Világ

7 vezetőnek ugyanezt a tűzfal szerepet vállalnia. Persze, hogy legfelül mit engednek be, annak a középvezető sejtek által is szükségesnek tartottnak, és minden részesedő számára előnyösnek kell lennie. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy a rész nem látja az egészet, amely viszont magasabbról látszik, ezért a kiérdemelt bizalom alapján előfordulhat, hogy vakon kell engedelmeskedni. Különösen, ha nincs mód latolgatni, mert gyors beavatkozásra van szükség. A sejtet határoló membránnak, a beáramlás szűrésén túl, vannak más feladatai is. A belül keletkező feleslegest, salakot, ki kell választania, kiáramoltatnia, el kell távolítania. Ilyenek a rémhírek, pletykák, rágalmak közeg-mérgező termékei a desinformációk, akár tévedésen, akár hátramozdító rosszindulaton (mint a rák) alapulnak. A vezetőnek a gén- etikai mínusz-variánsok mérgező kigőzölgésén sem szabad begőzölni, hanem felesleges energia pocsékoló önemésztődés helyett hideg fejjel, egyszerűen meg kell tőlük szabadulni. Az igaz híreket (ezek az információk, a hamisak a dysinformációk) az illetékes forrásokból kell kérni, elvárni, megszerezni és jelentőségük, érdemük szerint feldolgozni. Sohase feledjük el, aki hazudik, az tudja mi az igazság. A béka kuruttyolása nem ér fel az (olymposi) égig, még ha magát befészkelten a betegeknek szánt (epidaurosi) gyógyberkekből, vagy a nekik szentelt gyógyvízből jön is, ahonnan amúgy sem odavalóként minden vartyogót rögvest ki kell dobni, mert nem érdemes arra várni, hogy majd egy királylány csókjára gazdag herceggé válik iziben, mint a mesében. Némely hasonló, mese-hírvivő személynek nem lehet az igazságot egyenesen a szemébe mondani, mert ezekben az esetekben megcsúfolva az anthropogeometriát a vezető és közte az egyenes a leghosszabb út. Ilyenkor, őszinte tapintatból az igazságot csak kerülő módon (good bypass és nem godby pass) lehet más fejébe becsempészni, amit azután, ő, mint sajátját boldogan fedez fel, hirdet és talán még követ is. Okos vezető ilyesmiből nem csinál presztizs-ügyet, a fontos, hogy megvalósuljon a kívánatos szinte mindegy, hogy kinek tulajdonítják a sikert. Jószívű vezetőnek nem szabad féltékenynek lennie munkatár- sai sikerére, némely esetben inkább büszke lehet rá, mi több: jó, ha esetenként titkon rá is segít. Hasonló helyzet, amikor az elrendelt orvosi tanácskérés, az alibi-konzilium (k) egyetlen presztizsvédő indoka, hogy meg legyen osztva vele a koporsó cipelésének terhe vagy egy korábbi szakvélemény iránti indokolatlan bizalmatlanságból, netán a másik, esetleg nevesebb szakember tévedésére vadászó szenvedélyből, igen drága, kellemetlen, felesleges vizsgálattal ellenőriztetik a beteg állapotát. Az ilyen eljárás várható kezelési következmények nélkül, csúfos anyagi és erkölcsi kudarcba kergeti még a segítő szándékot is. További hamis indok lehet, hogy gátlástalanul a betegség csekély valószínűségére tekintet nélkül a betegre nézve akár kockázatos külső vizsgálati igénylések halmozásával igazolják egyes vezetők a csupán presztizs-hajszoló saját fejlesztést. Fővárosunk egészségügyi vezetése mostanság éppen abban látszik ludasnak lenni, hogy ilyeneket lobby-érdekekből támogat. A lobbyzásnak nevezett eljárás sem mindig elvetendő, csak, ha igazságtalanságot eredményez. Igenis van jó protekció, amikor a méltánytalanság elhárítására nincs más mód. A jó vezetőnek ezekre akkor van szüksége, ha egyedül kevésnek bizonyul ereje. Olyan kapcsolatokat célszerű találnia, amelyek segítenek sikerre vinni jó céljait. Ilyenekből munkatársakat is célszerű keresnie, akik közül aztán az egyik majd idővel kiválik, s a vezetői feladatokba jól betanult helyettes utódként beválik. Nem lehet, persze, nagyreményű olyan személy, aki mindenre kész, de semmire se jó. Egy másfajta helyzetben, éppen ellenkezőleg: ügyet sem szabad vetni jött-ment baráti tanácsadókra, vigécekre, bértollnokokra, helyezkedőkre főleg, ha tudjuk, hogy mint oly sokan a közéletben másutt, máskor, másképp már vezetőként megbuktak, mert az ilyen barát nemcsak ígér, de be is tart. Ez a betartássá váló segítség abból is állhat, hogy feleslegesen, ostoba feltételezések alapján rogyásig hajszolja önző érdekében mások munkatársait, holott közismert, hogy senki sem tud nagyobb kárt okozni, mintha egy buta ember még szorgalmas is, vagy kitartóan dolgoztat másokat. Ugyanis, ha egy okos Pannon Világ 7

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

Mit gondolsz, Budapesten is elérted volna azt, amit itt, Nyíregyházán?

Mit gondolsz, Budapesten is elérted volna azt, amit itt, Nyíregyházán? Szabó Dénes Makó, 1947 A karvezetőnek egy keréken is kell tudni pörögni! Minden pillanatban készen kell állni! Alapvetően az énekkar tanítja az embert Mit gondolsz, Budapesten is elérted volna azt, amit

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Kötodés. Mottó: Az emberek egymásnak születtek: oktasd őket, vagy viseld el őket! Marcus Aurélius

Kötodés. Mottó: Az emberek egymásnak születtek: oktasd őket, vagy viseld el őket! Marcus Aurélius Kötodés Mottó: Az emberek egymásnak születtek: oktasd őket, vagy viseld el őket! Marcus Aurélius Az írásokat összegyűjtötte: Gyöngyösi Olga Kedves Pedagógustársam! Tisztelt Olvasó! A 2009. év pedagógusnapjára

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

Zsipp- Zsupp. A jószívű sárkány

Zsipp- Zsupp. A jószívű sárkány Zsipp- Zsupp 2009. június 32. szám Egy 9 éves kislány világjátéka a hozzáfűzött meséjével. A jószívű sárkány Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány. Úgy hívták: Andi. Ez a kislány bement

Részletesebben

Kitüntetés prof. Kovács László gyermekgyógyásznak Értelmi akadályozottság és a lét megértése A budapesti állatkertben

Kitüntetés prof. Kovács László gyermekgyógyásznak Értelmi akadályozottság és a lét megértése A budapesti állatkertben C M Y Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek K IV. évfolyam, 2013/5., október Kitüntetés prof. Kovács László gyermekgyógyásznak Értelmi akadályozottság és a lét megértése A budapesti állatkertben

Részletesebben

Reményben élve SÚLYPONT: NŐK A MAGYAR EGYHÁZBAN ÉS TÁRSADALOMBAN

Reményben élve SÚLYPONT: NŐK A MAGYAR EGYHÁZBAN ÉS TÁRSADALOMBAN SÚLYPONT: NŐK A MAGYAR EGYHÁZBAN ÉS TÁRSADALOMBAN A 20 éves Egyházfórum ünnepi sorozatának 2006. áprilisi rendezvénye a Nők a magyar egyházban és társadalomban címet viselte. A beszélgetésnek négy meghívott

Részletesebben

3 Téged keres tekintetem a szent sátorban, hogy erődet és

3 Téged keres tekintetem a szent sátorban, hogy erődet és www.szentlelekszatmarnemeti.ro Ardai Attila atya, 2011 Süllyed a hajó. A kapitány elkiáltja magát: Minden fölösleges terhet a tengerbe! A sok utas között egy pap is van. Nagy léleknyugalommal előveszi

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM ALUMNI MAGAZINJA 2013. tél II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MEGJELENIK FÉLÉVENTE

A DEBRECENI EGYETEM ALUMNI MAGAZINJA 2013. tél II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MEGJELENIK FÉLÉVENTE A DEBRECENI EGYETEM ALUMNI MAGAZINJA 2013. tél II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MEGJELENIK FÉLÉVENTE Éttermünk baráti vagy munkahelyi összejövetelekre, reprezentatív vacsorákra, születésnapokra vagy bármilyen más

Részletesebben

Neumann Ottó. Köszönjük, hogy megszülettünk!

Neumann Ottó. Köszönjük, hogy megszülettünk! Neumann Ottó Köszönjük, hogy megszülettünk! BEMBO K. Neumann Ottó Neumann Ottó Köszönjük, hogy megszülettünk! Kaáli Intézet: 20 év 20 000 gyermek Budapest, 2011 Grafika, tördelés: Hollós János A könyv

Részletesebben

XVIII. évfolyam 2010/2. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból:

XVIII. évfolyam 2010/2. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból: XVIII. évfolyam 2010/2. szám TEHETSÉG A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa A tartalomból: Az emberi képességeknek nincs még egy olyan területe, ahol az öröklődés és a környezet szerepét illetően

Részletesebben

TEHETSÉG. XX. évfolyam 2012/3. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból:

TEHETSÉG. XX. évfolyam 2012/3. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból: XX. évfolyam 2012/3. szám TEHETSÉG A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa A tartalomból: A kiválóság kritériuma azt jelenti, hogy az egyénnek egy vagy több területen a kortársaihoz képest különbnek

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2012. 20. évfolyam 74. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 13-22. oldal Tartalom Kovács Gusztáv: Elkezdődött 1 Kovács Blanka (11.E): μετάνοια 2-3 Marján Babett (12.A): Beszélgetés

Részletesebben

Főszerkesztői köszöntő

Főszerkesztői köszöntő Főszerkesztői köszöntő Kedves Olvasóink! Minden kezdet nehéz. Az új tanév kezdetét vette Úgy vélem, hogy a konklúziót mindenki le tudja vonni. Remélem, hogy nyáron mindenki kipihente magát és sikerült

Részletesebben

ÁPRILIS XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM. Példakép(p)

ÁPRILIS XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM. Példakép(p) IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2010 ÁPRILIS XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Példakép(p) BELSŐSÉGEK Fekete Pálizs Brigitta Regina Példa-képp Mindig felnéztem a nagyapámra az őszintesége

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

Magyar Polgári Együttműködés. Egyén és társadalom. Konferencia, 2001. június 30.

Magyar Polgári Együttműködés. Egyén és társadalom. Konferencia, 2001. június 30. Magyar Polgári Együttműködés Egyén és társadalom Konferencia, 2001. június 30. Kopp Mária Bizonyára mindnyájan emlékeznek Andorka Rudolf professzorra, sokunk mesterére és barátjára, aki élete utolsó tíz

Részletesebben

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században 1 A Junior Achievement Magyarország Alapítvány által készített kiadvány megjelenését, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Részletesebben

2012 07-08. A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata. Dr. éger istván Demokráciát csak belülről lehet működtetni

2012 07-08. A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata. Dr. éger istván Demokráciát csak belülről lehet működtetni Orvosok Lapja A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata interjú Dr. éger istván Demokráciát csak belülről lehet működtetni MOK Komplex Kft. szolgáltatásai orvosspecifikus termékek szakmai felelősség

Részletesebben

Sikeres Emberi Sorsfordulók

Sikeres Emberi Sorsfordulók Sikeres Emberi Sorsfordulók Találkozás Harsányi Zsuzsannával, az Oxford Egyetemi Kiadó volt főszerkesztőjével Egy ismerősöm hívott, hogy ismerjek meg egy kiváló, a leghatékonyabb oktatói módszerrel dolgozó

Részletesebben

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése Polacsek Lajos Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1851-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Indító 2005 Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Grafikai szerkesztô: Balázs Andrea Kiadja a Gyerekparadicsom Alapítvány Felelôs kiadó: Tóbiás László Készítette a Print City Kft. Felelôs vezetô:

Részletesebben

Utam a perfekt angolhoz. Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne?

Utam a perfekt angolhoz. Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne? Utam a perfekt angolhoz Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne? Előszó Okos ember más kárán tanul, a buta a sajátján, a hülye semmiből. E népi bölcsesség alapján nagyon kevés okos ember van a földön.

Részletesebben

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele XI. évfolyam 1. szám 2005. január

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele XI. évfolyam 1. szám 2005. január A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele XI. évfolyam 1. szám 2005. január BEKÖSZÖNTŐ Hálót fon az est, a nagy barna pók... Juhász Gyula versét már régen dédelgetem, hogy e kép és a belőle kiolvasható üzenet

Részletesebben

Visszavágó múlt megosztó jövő

Visszavágó múlt megosztó jövő Az alábbi tanulmány megjelenik az Eszmélet c. folyóirat őszi számában. Szalai Erzsébet: Visszavágó múlt megosztó jövő Fiatal baloldali/zöld és szélsőjobboldali civil aktivisták a mai Magyarországon 2007

Részletesebben

Szabados György: BIBLIAI SZEMLÉLETŰ LEVELEZÔ LELKISEGÉLY SZOLGÁLAT

Szabados György: BIBLIAI SZEMLÉLETŰ LEVELEZÔ LELKISEGÉLY SZOLGÁLAT Szabados György: BIBLIAI SZEMLÉLETŰ LEVELEZÔ LELKISEGÉLY SZOLGÁLAT Bevezetés (Személyes dolgok, kapcsolatba kerülésünk a levelezô lelkigondozói szolgálattal.) Nagyon hosszú idôre nyúlik vissza az emberek

Részletesebben

Lélekemelô. A pipaszagú macska. képek hangulatok könyvek. A lélek és a Feng Shui. A pszichiátria és a média. Pszichiátriai Magazin

Lélekemelô. A pipaszagú macska. képek hangulatok könyvek. A lélek és a Feng Shui. A pszichiátria és a média. Pszichiátriai Magazin Lélekemelô pszichiáterek egymás között A pipaszagú macska A lélek és a Feng Shui A pszichiátria és a média Fák, virágok, fények képek hangulatok könyvek Pszichiátriai Magazin 2010. november II. évfolyam

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Lélekemelô. Szárnyalunk vagy kullogunk? képek hangulatok könyvek. Perényi András a káosz elôl menekült...

Lélekemelô. Szárnyalunk vagy kullogunk? képek hangulatok könyvek. Perényi András a káosz elôl menekült... Lélekemelô pszichiáterek egymás között Szárnyalunk vagy kullogunk? Milyen az ôrült szülô-szindróma? Perényi András a káosz elôl menekült... Születésnap: avagy 30 éves a Magyar Pszichiátriai Társaság képek

Részletesebben