A 2011/2012. NEVELÉSI ÉV, TANÉV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2011/2012. NEVELÉSI ÉV, TANÉV"

Átírás

1 ... helytálljunk,mégis szabadon szaladjunk... A 2011/2012. NEVELÉSI ÉV, TANÉV ÉRTÉKELÉSE I. Béla Gimnázium Elnyert címeink: Tehetséggondozó középiskola, Tehetségpont, Referencia-intézmény, ÖKO-iskola, Madárbarát iskola, Pénziránytű iskola, PTE gyakorlóhely

2 TARTALOMJEGYZÉK GIMNÁZIUM... 1 KOLLÉGIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓVODA Táblázatok

3 I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda A 2011/2012. tanév értékelése I. B É L A G I M N Á Z I U M I. A nevelő-oktató munka feltételei: A. Személyi feltételek: 1. Pedagógus létszám változása (belépő és távozó pedagógusok, pályakezdők száma, a távozás oka) A 2011/2012. tanév elején 42,5 engedélyezett álláshelyen 38 főállású pedagógus, melyek közül 7 részfoglalkoztatású (összesen 4 álláshellyel), valamint 1 fő gyermekés ifjúságvédő+ajkp szervező kezdte meg a nevelő-oktató munkát közalkalmazotti jogviszonyban. Munkánkat 3 óraadó, valamint 3 szakági edző óraadóként segítette (az óraadók további 1 álláshelyen). A tantárgyfelosztás fennmaradó a kötelező óraszámok és a tantárgyak heti óraszámainak a csoportbontások miatt keletkező többszörösei közötti különbségből adódó óráit, melyet további foglalkoztatással nem lehetett lefedni, többletóraként láttuk el, összesen közel három álláshelynyi mértékben. Tanáraink egy része a kollégiumban vesz részt fejlesztő, felzárkóztató tevékenységben (informatika, természettudományos tárgyak). Tanév elején belépő új kollégák: 1 fő testnevelés szakos kolléga (korábbi munkatársunk a Kormányhivatalhoz került közvetlenül a tanévkezdés előtt); 2 fő magyar nyelv és irodalom szakos kolléga (nyugdíjba vonult kollégánk helyére ill. vezetői megbízás miatt helyettesítésre alkalmazott kolléga); 2 fő angol szakos kolléga ( az általános iskolai vezetőváltás miatt áttanítással kívántuk a lefedetlen általános iskolai órákat megoldani, ezért pályázatot írtunk ki az álláshely betöltésére; a tanévet közvetlenül megelőzően keresőképtelen állományból másik munkahelyre távozott kollégánk helyére kellett váratlanul angol szakos kollégát keresnünk). Közülük pályakezdő: három fő 1

4 Tanév közben távozott a nevelőtestületből: Egy 25 %-os részfoglalkozású jogviszonnyal rendelkező biológia kémia szakos kollégánk két éves fizetés nélküli (ápolási) szabadságát követően nyugdíjba vonulás miatt lemondott jogviszonyáról. Egy angol-történelem szakos pedagógus a második félév időtartamára keresőképtelen állományba került, helyettesítését először határozott idejű alkalmazással, majd belső átcsoportosítással megoldottuk. Tanév közben érkeztek: 2 fő Átmenetileg keresőképtelen német, majd angol-történelem szakos tanárunk helyettesítésére volt szükség év közbeni alkalmazásra. A német szakos kolléga két hónapot helyettesített, az angol szakos kolléga 2,5 hónapot. 2. Képzettség alakulása, pedagógus továbbképzési terv teljesülése (szakos ellátottság, egyetemen/főiskolán továbbtanulók száma, támogatott és támogatás nélküli továbbképzésen résztvevők száma, tapasztalatok) Intézményünk által elkészített és Fenntartónk számára is megküldött időszakra vonatkozó pedagógus továbbképzési program alapján minden tanévben elkészítjük a következő tanévre szóló pedagógus beiskolázási tervet. - Egyetemen tanuló kollégák száma 2 fő (olasz nyelvtanár egyetemi képzés; kémia szakos tanár egyetemi kiegészítő képzés) - 30 órás képzések tanügyigazgatási auditor képzés 1 fő Interaktív tábla az oktatásban 1 fő Pénziránytű Alapítvány által szervezett programbevezető képzés 1 fő Mérés-értékelés, az Országos kompetenciamérés az iskolában 2 fő Érettségi elnöki képzés 5 fő - TÁMOP pályázat keretében megvalósuló képzések: Felkészülés felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására 4 fő A referenciaintézmény mintaértékű eljárásainak adaptációját támogató tevékenység módszertana 6 fő Belső képzéseinket a minden tanévben elkészített belső oktatási terv ütemezi. - Belső képzések: Interaktív táblák használata, tantermi csomaghoz kapcsolódó oktatás (TIOP pályázati forrásból) Dokumentumkezelés (tanügyi dokumentumok; DINA) IKT kompetenciák fejlesztése (feleltetőrendszer; Moddle-rendszer) (informatikai munkaközösség által tartott képzés) Közösségi tehetséggondozás a gyakorlatban; A tanórák felépítésének optimális modellje (TÁMOP pályázati forrásból) Az érzelmi intelligencia fejlesztése (szakmai fejlesztésre kiírt fenntartói pályázati forrásból) A 8. osztályosok központi írásbeli felvételi vizsgájának lebonyolításával kapcsolatos képzést tartott az igazgató A felsőoktatási felvételi rendszerről tartott képzést az iskola pályaválasztási felelőse Az érettségi vizsga lebonyolításával kapcsolatos képzést tartott az iskola igazgatója Kompetenciamérés lebonyolításával kapcsolatos képzést tartott a kompetencia mérés felelőse 2

5 3. Pedagógiai munkát közvetlenül segítők létszáma (belépő, távozó, képzések) A pedagógiai munkát közvetlenül segíti a gyermek-és ifjúságvédő, AJKP szervező. (Az Arany János Kollégiumi Programból finanszírozott a szervezői 0,5 álláshely) 4. Korrekciós igények Továbbra is óriási leterheltséget jelent a gimnáziumi rendszergazda számára, hogy a kollégiumnak nincs legalább részfoglalkozású rendszergazdája. A feladatok megnövekedett nagysága az integrált intézményben mindenképpen igényelné a nem pedagógus álláshelyek 0,5 álláshelynyi bővítését a gimnázium-kollégium vonatkozásában (8-ról 8,5-re) B. Tárgyi feltételek: 1. Épületfeltételek, kihasználtság (felújítás) Gimnáziumunk két önálló épületének infrastrukturális adottságait közepesnek, állagukat egyre nehezebben megőrizhetőnek minősíthetjük. Igyekszünk minden lehetőséget megragadni, amellyel hozzájárulhatunk a tanulói környezet minél komfortosabbá formálásához. A B épületi nagy előadónkból az előző tanévben kialakított Neumann-teremünk díszteremként funkcionál, évfolyam szintű előadások, rendezvények céljaira gyakran használjuk. Vizsgaidőszakok idején, ha a teremigény szükségessé teszi, olykor tanórák helyszíne is. Tantermeink kihasználtsága maximális. Tanulócsoportjaink száma miatt elkerülhetetlen volt az idei tanévben, hogy a gimnáziumi feladatellátó hellyel gyakorlatilag közös épületegységet alkotó kollégiumi feladatellátó hely oktatásra alkalmas tanulószobáit is rendszeresen használjuk. A gimnázium és a kollégium hasonló együttműködésére a jövőben is szükség lesz. Tantermeink berendezéseinek amortizációja nagy. Igyekszünk a karbantartók hozzáértését kihasználva javíttatással, illetve szükség esetén cserével biztosítani az oktatási környezet optimális színvonalát, de anyagi lehetőségeink korlátozottak, és a pályázati forrásokból eddig a tantermek bútorzatának a felújítására nem volt módunk. Tornatermünk mérete és felszereltsége csak fenntartásokkal felel meg a középiskolai testnevelés-oktatás és sportfoglalkozások elvárásainak. Ennek ellenére tanulóink, illetve a kollégium diákjai gyakran használják a tanórákon kívül is a torna- és a konditermet. Jó idő esetén valamivel jobb a helyzet, hiszen sportpályánk tágasabb, mint a tornatermünk, viszont állaga sok kívánnivalót hagy maga után. Salakos pályánk a felújítás sorozatos, forráshiány miatt történő elmaradása miatt gyakorlatilag testnevelés-órai célokra használhatatlan. Sportudvarunk kihasználtságához és ezzel együtt sajnos az elhasználódásához is hozzájárul, hogy a kollégiummal együtt használjuk, továbbá a környéken lakók is, főleg fiatalok, a tanítási időn túl gyakran töltik itt szabadidejüket sportolással. A közoktatási típusú sportiskolai osztályunk elindításával különösen érezzük egy megfelelő sportlétesítmény hiányát intézményünkben. Sportosztályos diákjaink a képzési formájukhoz tartozó magasabb óraszámú sportfoglalkozásaikat, edzéseiket egyesületeik közreműködésével a városi sportlétesítmények igénybevételével teljesítik, ami a tanulásszervezésükben nagy rugalmasságot követel. Az új Köznevelési Törvény értelmében 2012 szeptemberétől a kilencedik évfolyamon bevezetendő mindennapos 3

6 testnevelés biztosítására a rendelkezésünkre álló, sportfoglalkozások tartására alkalmas helyszíneink kapacitása nem elegendő. Mindenképpen szükség lesz külső helyszínek igénybevételére. Az iskolai közérzethez jótékonyan járult hozzá parkunk ápoltsága, rendezettsége, amit az udvarosi feladatokat is ellátó munkások hozzáértésének, gondosságának köszönhetünk.. A szép, ápolt iskolai környezetben a Madárbarát iskola, illetve az Ökoiskola programban különösen hangsúlyos környezettudatos magatartásmodell kialakítása, a természet értékeinek felismertetése, óvása sikerrel zajlik. Parkunk állapotának fenntartását, további javítását fontosnak tartjuk, ebbe a munkába a hozzáértők segítségével és felügyeletével tanulóink nagyobb bevonását tervezzük. 2. Eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megvalósulása (nagyobb eszközbeszerzések) A Pedagógiai Programunkban részletezett eszköz-és felszerelési jegyzékben foglaltaknak való megfelelést szem előtt tartjuk, de követelmények a sportudvar, a könyvtár és a közösségi tér vonatkozásában jelenlegi adottságainkkal csak bizonyos fenntartásokkal teljesíthetőek. Tornatermünk mérete és felszereltsége nem a legideálisabb, futópályánk nincs. Könyvtárunk zsúfolt, nincs megfelelő méretű kölcsönzési tér és nincs hely munkaállomások számára. A könyvtár melletti olvasóhelyiség csak egy 20 fős csoport befogadására alkalmas Egy új tornaterem építése lehetőséget adna a jelenlegi tornaterem helyén egy alkalmas méretű könyvtár kialakítására, mely az egész városrész ellátását is meg tudná oldani. A tanulólétszámhoz igazodó közösségi térrel nem rendelkezünk, az A épület I. emeleti zsibongója szűkös, a Neumann-terem a nagyobb közösségi tér iránti igényünket csak részben oldja meg, legfeljebb tanulólétszámunk egy harmadának befogadására alkalmas. A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítványtól fenntartói közreműködéssel megkapott 150 e Ft-ból a biológia oktatásához bonckészleteket, fedő-és tárgylemezeket, a fizika oktatásához mikroszkópra szerelhető kamerát, mágnesrudat, elemeket, elemtöltőket, spektrum-csövek készletét, a földrajz oktatásához pedig laptájolókat szereztünk be. 3. Könyvtári-informatikai ellátottság (tartós tankönyvek, nagy értékű informatikai eszközök) Az iskolai könyvtár közel 20 ezer kötetes gyűjteménye elsősorban a tananyaghoz igazodik. A könyvtár fő gyűjtőkörben a tankönyveken és a tanári kézikönyveken kívül gyűjt szépirodalmat (antológiákat, szöveggyűjteményeket, kötelező, házi és ajánlott olvasmányokat, teljes életműveket, a tananyagban szereplő írók, költők gyűjteményes munkáit), a szaktudományok segédkönyveit (lexikonokat, enciklopédiákat, fogalomgyűjteményeket, szótárakat, a pedagógiai programban meghatározott nevelési és oktatási cél megvalósításához szükséges szakirodalmat, a tehetséggondozás és a felzárkóztatás módszertani irodalmát). Itt található a Wosinsky Mór Megyei Múzeum által letétbe helyezett Esze Tamás gyűjtemény, valamint a Tolna Megyei Pedagógiai Intézet letétbe helyezett angol szakkönyvtára. Használati mutatók: Az egy főre jutó kölcsönzések száma: 1,5 dokumentum (tartós tankönyvek nélkül) 3,25 (tartós tankönyvekkel együtt) 4

7 Egy nyitva tartási órára eső kölcsönzések száma (forgási sebesség): 1,6 dokumentum (tartós tankönyvek nélkül) 3,4 (tartós tankönyvekkel együtt) Számítógépek és online információs források száma: 1 (A könyvtárban egy számítógép található, melynek feladata az adminisztrációs feladatok ellátása.) A könyvtár fejlesztésére rendelkezésre álló szűkös keretből a tanári tankönyvellátást ill. a tanórákhoz közvetlenül felhasználható digitális kiadványokat, szótárakat, feladatgyűjteményeket igyekszünk biztosítani. A módszertani folyóiratok közül a MOZAIK kiadó, adott tárgy tanítására vonatkozó folyóiratait fizetjük elő, elektronikusan kiadványként. A TIOP / fenntartói pályázat keretében iskolánk 7 darab korszerű Promethean interaktív táblát nyert, melyekhez darabonként az interaktív táblaszoftver mellett egy HP-Probook notebook is tartozik. Így iskolánk a meglévőkkel együtt 10 interaktív táblával rendelkezik. A fejlesztés eredményeként elértük, hogy minden tantermünkben lehetővé vált a projektor használata, ami pedagógusaink számára újabb lehetőségeket biztosít a változatos tanulásszervezési eljárások hatékony alkalmazására. C. Anyagi feltételek: 1. A bérjellegű és a dologi költségek alakulása, a szakmai feladat elláthatósága A közoktatási törvény által meghatározott időkeretek szerint látjuk el alapfeladatainkat. A költségvetési évben változatlanul jól átgondolt, feszített gazdálkodásra volt szükség a közoktatási szférára jellemző forráshiány következtében. Törekszünk a források felkutatására és bevonására a minőségi oktatás fenntarthatóságának biztosítása érdekében. Különösen a tehetséggondozás terén próbálunk minél több lehetőséget teremteni. Mivel az alapítványunk még fiatal, nem tőkeerős, így a szakmai kiadásokat fedezni nem tudja. A versenyeztetés finanszírozására, a közösségi rendezvények lebonyolítására a tanulók által fizetett un. kulturális hozzájárulás részben fedezetet biztosított. Az alábbiakban rövid áttekintést adunk a költségvetés alakulásáról: Költségvetés 2011-ben mft (előző három év zárójelben) Ebből fenntartói támogatás mft (előző három év zárójelben) Intézményi összes 457 (456) (429) (458) 410 (409) (417) (406) Általános iskola, óvoda 145 (145) (145) (153) 128 (128) (132) (136) Kollégium 130 (130) (94) (110) 114 (114) (80) (90) Gimnázium 181 (181) (190) (195) 167 (167) (183) (180) Gimnáziumi költségvetés 2012-ben összevetve a két előző évvel július Gimnázium 2011 Gimnázium 2010 Gimnázium K i a d á s Bérre 106 M 96 M 107 M Járulékra 28 M 25 M 27 M Dologi kiad. 60 M 58 M 51 M Mit finanszíroz: 42,5 (45) pedagógus 41 (42,5) pedagógus 41 pedagógus 5

8 4 nem pedagógus. 4 nem pedagógus 4 nem pedagógus Az átgondolt gazdálkodást működésünk minden területén szem előtt tartjuk. A tanévkezdésre a legszükségesebb javításokat, festéseket sikerült a Vagyonkezelő Kft. karbantartói segítségével megoldani. 2. Külső források elnyerésére tett intézkedések, eredmények (konkrét összeggel, pályázatok is) Intézményünk fejlesztésére, a különböző szakmai programok megvalósítására folyamatosan jelentős forrásbővítő tevékenységet folytat. Pályázati forrásból finanszírozzuk a pedagógiai innovációs tevékenységet, a tehetséggondozás nagy részét, a belső tartalmi fejlesztést, az egészséges életvitelt közvetítő tevékenységet, a hátrányos helyzetű tanulók támogatását és iskolánk nagyrendezvényeit. Hagyományos rendezvényeinket az I. Béla Alapítvány is jelentősen támogatja. Rendszeresen támogatást kaptunk a Neumann János Számítástudományi Társaságtól (150 e Ft), és a Paksi Atomerőműtől (150 e Ft) is (Neumann-verseny). Egyes informatikai profilú gazdasági szervezetek (Tarr Kft., Designsoft Kft) anyagilag is (110 e Ft, mások és a lapkiadók az általuk gyártott termékekkel támogatják a Neumann-verseny díjazottjait. Pályázati forrásból Az alábbi támogatásokhoz jutottunk: Pályázat témája Elnyert összeg TÁMOP /2 (iskolai 18,852 millió Ft tehetséggondozás) TÁMOP Referenciaintézmények országos hálózatának 3,974 millió Ft kialakítása és felkészítése Comenius Iskolai együttműködések 2 x Útravaló (továbbfutó) 115 e Ft Városi Alapok Szöcsketáborra 30 e Ft Városi Alapok Neumann-versenyre 50 e +70 e Ft Városi Alapok Béla-napra 30 e Ft Városi Alapok műsorhoz Szekszárd 50 e Ft alapításának 950. évfordulójára Pénzügyi Oktatási Program 300 e Ft (Tudatos Pénzügyekért Alapítvány) Klímakör (Ökoiskola program a 190 e Ft Zöldtárs Alapítvánnyal) Arany János Kollégiumi Program 2,625 millió Ft Városi Alapok: Ped. tartalmi 100 e Ft fejlesztő tevékenység Városi Alapok: Pedagógiai szakmai 60 e FT szolgáltatásra Nemzeti Tehetség Program 700 e Ft Tanulmányi Versenyek Támogatása (Neumann-versenyre) 6

9 TMKFK (Eszközbeszerzés) Rendeleti úton kapott támogatás (BTM) Összesen: 155 e Ft 55 e Ft 27,356 millió Ft (kb. 11,6 millió Ft) 38,956 millió Ft 3. Tandíjjal, térítési díjjal kapcsolatos tapasztalatok Gimnáziumunk rendszeres szervezője az emelt szintű érettségi vizsgáknak, a 2011/2012. tanév tavaszi vizsgaidőszakában a Kormányhivatal a humán tantárgyak emelt szintű érettségi vizsgáinak lebonyolításával bízott meg bennünket. Szolgáltatásunkért 480 e Ft térítési díjat fizetett. A gimnázium bevételei a tandíjhoztérítési díjhoz kapcsolódó szolgáltatásokból az alábbiak szerint alakultak: Foglalkozás Középszintű érettségi vizsgák Általános iskolások tehetséggondozó szakköre Emelt szintű érettségi Kulturális hozzájárulás- szabadidős tevékenységek térítési díja Összesen: Térítési díj összesen: Ft Ft Ft Ft Ft D. Szervezeti feltételek: 1. A vezetés szerkezete, szervezeti klíma (intézményegységek, tagintézmények, tagozatok, épületek, munkaközösségek és egymás közti kapcsolataik) Az intézményi szintű működés szervezeti keretei az előző tanévhez hasonlóan alakultak. A szakmailag önálló kollégium és óvoda élén intézményegység-vezetők állnak. Az összetett iskolai egységben az igazgató az általános iskolában intézményegység-vezető helyettessel, a gimnáziumban két igazgatóhelyettessel (akik közül az egyik helyettes az általános igazgatóhelyettes) osztja meg a vezetői feladatokat februárjától a gimnáziumi igazgatóhelyettesi vezető beosztást a gimnázium két tanára részbeosztású igazgatóhelyettesként tölti be a tanév végéig. (A tanév elején pályázati úton elnyert vezetői megbízásról és közalkalmazotti jogviszonyáról a korábbi vezető lemondott, külföldi munkavállalásra hivatkozással.) Az intézmény igazgatójának öt évre szóló magasabb vezetői megbízása a tanévben lejárt, de a pozíció betöltésére kiírt pályázat során ismét elnyerte az alkalmazotti közösség, illetve a fenntartó bizalmát, és Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyhangúlag támogatta újabb öt évre szóló kinevezését. A gimnáziumban a feladatok megvalósítása a hagyományos szervezeti keretekben, egyrészt a szakmai munkaközösségek segítségével közvetlen vezetői irányítással, 7

10 másrészt a szakmai munkaközösségek munkatervei szerint a munkaközösség-vezetők irányításával, a feladatokra szerveződő teamek projekttervei alapján a teamek vezetőinek irányításával, valamint a pályázati projektek dokumentumai alapján, a projektmenedzsment irányításával valósulnak meg. Gimnáziumunkban az alábbi szakmai munkaközösségek működtek: matematika szakmai munkaközösség a szakmai munkát a munkaközösségvezető irányítja; bölcsész szakmai munkaközösség a szakmai munkát a munkaközösség-vezető irányítja a történelem és a magyar tantárgyfelelősökkel; idegen nyelvi szakmai munkaközösség a szakmai munkát a munkaközösségvezető irányítja; természettudományos szakmai munkaközösség a szakmai munkát a munkaközösség-vezető irányítja; informatika szakmai munkaközösség a szakmai munkát az informatikai menedzser irányítja; osztályfőnöki szakmai munkaközösség a szakmai munkát a minőségügyi megbízott irányítja; A munkaközösség-vezetők tevékenységét közvetlenül az igazgató koordinálja. A tanév nagyobb feladataira teamek alakultak, amelyek az év elején kidolgozott projekttervük alapján működnek. A teamek vezetői a szakmai közösségek vezetőivel, tantárgyfelelőseivel azonosak, de a feladat jellege nem szorítkozik csupán egy szakmai munkaközösség tevékenységi körére. Az alábbi teamek működtek gimnáziumunkban: Hagyományápoló, Arculatépítő Team az iskolai ünnepségek, hagyományos rendezvények szervezésére; Neumann-team a Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny szervezésére; Tehetség-team az iskolai tehetséggondozó munka szervezésére; TDK-team a Tudományos Diákköri Konferencia szervezésére; Comenius-team a nemzetközi iskolai együttműködések pályázataink koordinálására; Korszerű Módszertani Adaptációs Team a modern módszertani kultúra fejlesztésére, a háromhetes iskolai projekt megvalósítására; Öko-team az Ökoiskola és a Madárbarát iskola programjainak koordinálására; Minőségirányítási Team az intézményi minőségirányítási program megvalósítására. Az intézmény működési rendjének biztosításához heti rendszerességgel vezetői egyeztető megbeszélések zajlottak az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a kollégiumvezető, az AJKP mentor-ifjúságsegítő és az ifjúságvédő- diákönkormányzatot segítő tanár részvételével; kéthetente pedig összintézményi vezetői egyeztetésre került sor. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja a kollégium és az előkészítő évfolyam képzését végző gimnázium közötti szoros munkakapcsolatot feltételezi. Az együttműködést az un. AJKP-menedzsment biztosítja. A szervezeti klíma jellemzői: A minőségirányítási programunkban előírt, 2,5 évente elvégzendő, az adottságok minősítésére irányuló irányított intézményi szintű önértékelésnek az előző tanév végén elvégzett felmérése alapján a következő területeket bizonyultak az iskola erősségeinek: Az intézmény hatékony működéséhez fontosnak tartjuk a meghirdetett értékrenddel, 8

11 célkitűzésekkel való azonosulást. A célkitűzések meghatározásában, a feladatok megoldásában a csoportcélok elsőbbséget élveznek az egyéni érdekekkel szemben. Előnyben részesítjük az objektív alapokra épülő differenciált ösztönző rendszert. Az intézmény vezetése felvállalja, felszínre hozza és igyekszik feloldani a konfliktusokat. A tanárok és a munkatársak önállósággal rendelkeznek a szakmai feladataik megvalósításában, az alkalmazott módszerek meghatározásában és a kapcsolódó döntésekben. Nyitottak vagyunk az újra, figyelünk arra, hogy mások mit tesznek, milyen eredményeket érnek el, és ha lehet, tanulunk tőlük. A fejlesztendő terület: El kell érni, hogy minden tanár és más munkatárs azonosuljanak a közösen kidolgozott és elfogadott pedagógiai alapelvekkel, értékrenddel, célkitűzésekkel. Az intézményben határozzák meg előre elvárásokat minden munkatársra vonatkozóan és ellenőrizzék ezek betartását. E. A Polgármesteri Hivatal által koordinált tevékenységek: 1. Gazdálkodási tevékenység A gimnázium mellett a többcélú intézmény többi feladatellátási helyének gazdálkodását érintő tennivalókhoz, a számlakezeléshez, a 106,5 engedélyezett álláshelyre alkalmazott dolgozóval összefüggő munkaügyi feladatokhoz kapcsolódó ügyvitelt a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője végzi, aki. az intézmény összetettségének megfelelő felkészültségű, elkötelezett, munkájával nagyon elégedettek vagyunk. A gazdasági ügyintéző együttműködése a többi tagintézménnyel zökkenőmentes. Munkáját a gimnáziumban heti 20 órában egy pénztáros segíti. Munkamegosztásuk az ellátandó feladatoknak megfelelő. Az állandó gazdasági ügyintéző és a rendszeres időbeli beosztással kisegítő pénztáros személyében az intézmény gazdálkodási tevékenységéhez a szükséges szakértelem és munkaerő biztosított. 2. Takarítás, karbantartás, udvarosi és portaszolgálat A takarítást végző külső szolgáltató, az F&F Kft. viszonylag állandó csoporttal végzi a feladatait. A takarítók együttműködnek az iskola dolgozóival, vezetésével, munkavégzésükben rugalmasak, igyekeznek megfelelni a gimnázium által támasztott elvárásoknak. A karbantartási feladatokat szintén külsős kft., a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alkalmazottja végzi, szükség esetén a kollégiumi intézményegység karbantartójával kisegítve egymást. A gimnáziumi karbantartási feladatok ellátásával megbízott asztalos alkalmazottat gyakran veszik igénybe más feladat-ellátási helyeken is. A karbantartásra fordított bérjellegű kiadások (illetmény, cafetéria-juttatások, útiköltség), a járulékterhek és ezek továbbszámlázásaként a szolgáltatási tevékenységre vonatkozó ÁFA-terhek viszonylag magasak. Az udvarosi tevékenységet szolgáltatásként végző KT-Dinamyc Nonprofit Kft. a gimnázium és a kollégium udvarának, környékének söprését, tavasztól őszig a park gondozását, ill. télen a hó- és jégmentesítést végzi. Munkájuk eredményeképpen iskolánk parkja szépen gondozott és rendezett. A Szekszárdi Klímakör 2011-ben a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott Klíma Alapból a KT-Dinamyc Nonprofit Kft. közreműködésével két 9

12 lombkomposztálót helyezett ki intézményünkbe. A gimnázium kertjének gondozását végző munkások a lombkomposztálókat az őszi lombhulladékkal feltöltötték, majd a Zöldtárs Alapítvány munkatársainak útmutatása szerint gimnáziumunk diákjainak közreműködésével a falevelek komposzttá alakulásához szükséges átforgatást elvégezték. A szakszerű kezelésnek köszönhetően 2012 őszére a talajjavításhoz jól használható komposzt áll majd a rendelkezésünkre. A lombhulladék hasznosítása gazdaságosnak bizonyult, ráadásul az őszi falevél környezettudatos kezelésével gimnáziumunk ökoiskolai programjában konkrét, jól szemléltethető példát is mutathatunk tanulóinknak. A gimnáziumi portaszolgálatot két egymást váltó, a KT-Dinamyc Nonprofit Kft. alkalmazásában álló, jó helyismerettel rendelkező portás látja el. Feladatkörükhöz tartozik a gimnáziumi telefonközpont kezelése is. Mindkét portai alkalmazott sajátjának érzik az iskola rendszerszerű működésének biztosítását, lelkiismeretesen működnek közre a napi feladatok megoldásában. II. 3. Postaszolgálat, kézbesítés A futár naponta kb. 11 órakor érkezik az intézménybe. A más intézményekbe kézbesítendő iratokat és leveleket elviszi, amennyiben az útvonala úgy határozza meg, még aznapi kézbesítéssel. Sürgős esetekben a polgármesteri hivatalba címzett küldeményeket még aznap kézbesíti. A levelek postai feladását lelkiismeretesen végzi. A futár partneri együttműködésre törekvő munkájával elégedettek vagyunk. 4. Étkeztetés A gimnázium és a kollégium tanulóinak étkeztetését a Diákétkezetési Kft. oldja meg. Az étkezések alatt a kollégium pedagógiai felügyelői ügyelnek a rendre. A gimnázium tanulóinak kb. 20%-a veszi igénybe az iskolai étkezés lehetőségét. A diákok 12 és között étkezhetnek. Az órarend alakulása miatt későbbi időpontban étkezők arra panaszkodtak diákönkormányzati képviselőiken keresztül, hogy az aznapi menüből rendszerint számukra már nincs választási lehetőség, illetve gyakran tapasztalták, hogy az étel nem megfelelő hőmérsékletű. A diákok panaszát részben orvosolta, hogy a tanulói befizetésekből létrehozott kulturális alapból egy mikrohullámú sütőt helyeztünk el az ebédlőben, így szükség esetén a tanulók megmelegíthetik az ételüket. Az étkezési szolgáltatás megrendelése területén intézményünkben az ETELKA rendszer működik, melynek segítségével az étkezők és nem étkezők nyilvántartása naprakészebb és pontosabb. Van lehetőség a térítési díjak postai, ill. banki átutalással történő befizetésére, amivel az iskolai étkezést igénybe vevőknek kb. fele él is, csökkentve ezzel a befizetési időszakban a pénztári sorban állás, várakozás kényelmetlenségét, továbbá elkerülve azt, hogy nagyobb összegű pénzt hozzanak magukkal az iskolába A Diákétkeztetési Kft.-vel a 2011/2012. tanévben a végzős diákok hagyományos szalagtűzős vacsorájának szervezésében is együttműködtünk. A rendezvényt a főiskola melletti étteremben rendeztük minden résztvevő megelégedésével. Gyermekek, tanulók létszáma: 1. Létszámváltozás a tanév, nevelési év folyamán (szorgalmi időszak) (az érkezés és a távozás okai) Tanév elején Távozott Érkezett Tanév végén 10

13 Gimnázium nappali tagozat 516 fő 10 fő 5 fő 511 fő A nappali tagozatos gimnáziumi képzésre tanév közben 5 tanuló érkezett, mert úgy gondolták, hogy gimnáziumunk képzési profilja jobban támogatja továbbtanulási szándékaikat. Tíz tanuló más iskolába távozott a gimnáziumi képzésből. 1 fő a 9. A- ból, 1 fő a 9. B-ből, 4 fő a 10. B-ből, 2 fő a 10. C-ből, 1 fő a 11. A-ból, 1 fő a 11. B-ből folytatja másik középiskolában (öt fő gimnáziumban, öt fő szakközépiskolában) a tanulmányait. A szakközépiskolába irányuló váltást a tanulók tanulmányi nehézségei indokolták. Másik Tolna megyei gimnáziumba távozó három tanuló esetében a volt általános iskolai osztálytársak, barátok közösségébe vágyakozás, egy tanuló esetében fegyelmi probléma; egy veszprémi gimnáziumba távozó tanuló esetében a sportkarrier helyi I. osztályú kézilabda sportegyesületben történő kiteljesedése áll az iskolaváltás hátterében. 2. A beiskolázás és a beiratkozás tapasztalatai (iskolaérettség alakulása, az intézménytípusból a továbblépés iránya, továbbtanulási mutatók) A középiskolába lépő korosztály demográfiai mutatóinak előnytelen változása ellenére a 2012/2013. tanévre sikerült beiskoláznunk a tervezett öt 9. évfolyamos osztályt. Az osztályokban az egyes tagozatokra felvettek számát a jelentkezők számarányában mutatkozó igényeknek megfelelően fenntartói engedéllyel az előzetes tervektől kis mértékben eltérően alakítottuk ki. Így a következő osztályaink kezdik meg tanulmányaikat szeptembertől: 9. A : (41) tehetséggondozó, emelt szintű matematika, informatika és fizika profilú + (42) informatika, természettudomány profilú + (44) informatika profilú; 9. B: (43) tehetséggondozó, emelt szintű magyar, informatikával kiegészített humán profilú + (44) informatika profilú; 9. C: (46) közoktatási típusú sportiskolai osztály; 9. D (45) angol emelt szintű öt évfolyamos nyelvi előkészítő osztály; 9. E (47) Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi programja előkészítő osztálya. Összesen 135 kilencedik évfolyamos tanuló kezdi meg tanulmányait az I. Béla Gimnáziumba a 2012/2013. tanévben, közülük 15-en az AJKP előkészítő évfolyamának osztályából folytatják nálunk középiskolai tanulmányaikat, így az új beiratkozók száma 120. A felvételi eljárás során 466 főt rangsoroltunk. A beiskolázás előkészítéseként 2011 őszén több vidéki továbbtanulási börzén is megjelentettük intézményünk képzési kínálatát a kollégiumi tagintézménnyel együtt. Voltunk Balatonbogláron, Kaposváron, Pécsett, Dunaújvárosban, Székesfehérváron, Bonyhádon, Mohácson és Baján. A szekszárdi pályaválasztási napokon standdal és a programot színesítő műsorral vettünk részt, kihasználtuk a helyi média kínálta lehetőségeket is a képzési kínálatunk és a felvételivel kapcsolatos programjaink hirdetésére. Nyílt napjainkon az érdeklődő diákoknak és szüleiknek tantárgyi bemutatókat szerveztünk, bemutattuk a tanórán kívüli tevékenységeink lehetőségeit is, szülői konzultációs napon álltunk az érdeklődők rendelkezésére, illetve az általános iskolák által szervezett továbbtanulási rendezvényeken is részt vettünk, és bemutattuk a képzési kínálatunkat az általános iskolák vezetőinek, az osztályfőnököknek, a tanulóknak és a szülőknek. A felvételivel kapcsolatos információkról, rendezvényeinkről kiadványokban, szórólapokon tájékoztattuk az érdeklődőket. A felvételi előkészítő, tehetséggondozó délutáni foglalkozásainkat az idén is megszerveztük. Bár a beiskolázás sikeréért az előző évekhez képest még komolyabb 11

14 előkészítő munkát végeztük, ennek ellenére a meghirdetett osztályaink tervezett létszám szerinti feltöltése még a rendkívüli felvételi eljárás kiírása ellenére sem lett teljes, az öt osztályban összesen 17 feltöltetlen tanulói hely maradt gimnáziumunkban a beiratkozást követően. 4 és 5 évfolyamos Összes jelentkezők száma (beadott jelentkezési lapok alapján rangsoroltak száma) Az iskola által felvételre javasoltak száma A felvettek száma /2012 gimn. tanévre AJKP Összesen A továbbtanulási mutatóink a 2011-ben érettségi vizsgát tett két négy évfolyamos és egy öt évfolyamos gimnáziumi osztályunk vonatkozásában a várakozásainknak megfelelőek. Az érettségizettek 85%-a jelentkezett főiskolára, egyetemre, 12%-a OKJ képzésbe, 3%-a nem folytatta a tanulmányait. A főiskolára, egyetemre jelentkezettek 60%-a az első helyen megjelölt intézménybe, 20%-a a második helyen megjelölt intézménybe, 16%-a a többedik helyen megjelölt intézménybe nyert felvételt. III. A nevelő-oktató munka értékelése: 1. A nevelőmunka eredményei, nehézségei (a munkaterv és a nevelési-pedagógiai programban kitűzött feladatok alapján; jutalmazások, fegyelmi és büntető intézkedések, valamint ezek okai) Fontos feladatunknak tartjuk a színvonalas oktató munka mellett diákjaink nevelését, kettős célunk a tanulók képességeinek fejlesztése és a személyiségük kibontakozásának hatékony támogatása. A 2011/2012. tanév elején nevelési-pedagógiai munkánk mottójául a Szárnyakat adjon dicséretünk, kritikánk építsen! szlogent jelöltük meg. Kifejezve ezzel, hogy szándékunkban áll a tanév során fokozottan figyelmet fordítani a dicséret és a bírálat nevelő hatására. A dicséretek és az elmarasztalások számának emelkedése az előző tanévhez képest azt bizonyítja, hogy a tanárok mindkét pedagógiai eszközzel gyakrabban éltek. Pedagógiai munkánkban nagy hangsúlyt helyezünk a tanórákon kívüli tevékenységekre, igyekszünk minél több diákot bevonni programjainkba. A rendezvényeinken való aktív tanulói közreműködést jutalmazzuk. A közösségi aktivitásért dicséretben részesült tanulók száma örvendetesen megnövekedett az idei tanévben. Összesen 477, osztályonként átlagosan 30 alkalommal részesítettük diákjainkat valamilyen versenyeredményt, közösségi munkát, iskolai rendezvényeken való tevékeny közreműködést elismerő dicséretben. Tavaly ez a szám osztályonként átlagosan 24 volt. Ismét meghirdettük az Adj hírt! mozgalmunkat a szeptember 1-jétől május 31-ig terjedő időszakra. A mozgalom célja a tanulók aktivitásának, szereplési kedvének növelése, illetve az egyes eredmények iskolai szintű közzététele volt. A nyertes, legtöbb hírt hozó osztály, a 10 C jutalma egy tanítás nélküli munkanap volt, amelyet az újonnan nyílt Szekszárdi Családbarát- és Élményfürdő kínálta lehetőségek élvezetével tölthettek. Az év végi tantárgyi dicséretek száma is megnövekedett a 2011/2012. tanévben. A tanárok az idén 294, osztályonként átlagosan 18 alkalommal egészítették ki az év végi jeles osztályzatot a tanuló kiemelkedő teljesítményét elismerő év végi tantárgyi 12

15 dicsérettel. Az előző tanév végén osztályonként átlagosan 11 tantárgyi dicséret született A dicsérő intézkedések száma összesen: 771, egy tanulóra átlagosan 1,51 db dicséret jut. Az elmarasztalások adatai alapján örvendetes javulást tapasztaltunk az AJKP-s előkészítő osztályban. A tavalyi 131 elmarasztalás helyett az idén csak 7 esetben kellett valamilyen fegyelmezési intézkedést alkalmazni ebben az osztálytípusban. Az átlagnál gyakrabban volt szükség valamilyen fegyelmező intézkedésre. a 9. C-ben, a 9. A-ban, a 10. C-ben, 11. A-ban, 11. B-ben és 10. D-ben. Az intézményben összesen 657 alkalommal volt szükség valamilyen fegyelmezési intézkedésre a tanév során, osztályonként átlagosan 41 alakalommal (tavaly ez a szám 35 volt). Az elmarasztalások oka leggyakrabban a tanórai magatartás kifogásolhatósága, a hiányzások igazolásának elmaradása, késések, az intézmény területének tanítási idő alatt történő engedély nélküli elhagyása. Fegyelmi eljárást a tanév során 6 tanuló ellen kellett indítanunk. Egy tanulót a Facebook közösségi oldal nyilvánosságával való visszaélésért, három tanulót az iskolából történő, közös hazugsággal fedezett távozásért, kettőt pedig tanárával szemben tanúsított tiszteletlen viselkedéséért marasztaltunk el. A hazugság és a tiszteletlen viselkedés esetében sor került egyeztető eljárásra, amelynek keretében a Házirendet megsértő tanulók a közösség érdekében végzett hasznos munka formájában jóvátételt ajánlottak fel, amelynek eleget tettek, így az ellenük indított fegyelmi eljárást megszüntettük. Az dicséretek és elmarasztalások osztályonként az alábbiak szerint alakultak az előző tanévhez képest: A fegyelmező intézkedések száma összesen: 657, egy tanulóra átlagosan 1,29 db fegyelmezés jut. Összességében a dicséretet gyakrabban alkalmazzuk a nevelés eszközeként, mint a fegyelmező intézkedést. A magatartás és szorgalom év végi minősítése a tavalyi értékhez közelít osztályonkénti átlagértéket tekintve. 13

16 Az osztályfőnökök véleménye alapján az osztályközösségek erősségei: az összetartás, az egymás és a pedagógusok iránti segítőkészség, a közösségi életben tanúsított aktivitás. Fejlesztendő területnek tartják a hiányzások gyakoriságának mérséklését, valamint a szorgalom erősítését, illetve a továbbtanulási tervek határozottabb körvonalazását. Az osztályok tanév elején megfogalmazott minőségcéljainak teljesítését az osztályfőnökök áttekintették, a mérleg alapján tűzik majd ki az osztályok a következő tanévre céljaikat. A vállalások teljesülése kb. 50%-os. Az egészségneveléssel, környezeti neveléssel kapcsolatos feladatok megvalósításában az Öko-team volt az osztályfőnökök segítségére, szervezésükben több színvonalas előadáson vettek részt osztályaink. Az osztályfőnöki órákon közlekedésbiztonsági előadások hangzottak el külső szakértők bevonásával. A pályaorientáció hatékonysága érdekében végzőseink egyetemek, főiskolák nyílt napjain vettek részt, illetve a gimnáziumunkban képzési formáikat bemutató felsőoktatási intézménye előadásit hallgatták meg. A Munkaügyi Központ munkatársai ismertették a középiskolai tanulmányaik lezárására készülőkkel a vállalók számára legfontosabb tudnivalókat. Az osztályfőnöki órák keretében a helyi tanterv szerint folyó családi életre nevelést egy A házasság nem papír című előadás egészítette ki a végzősök számára a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége jóvoltából. Az osztályközösségek a Hagyományápoló, arculatépítő team koordinálásával az iskolai rendezvényekben aktívan részt vettek. A nemzeti ünnepekhez, emléknapokhoz, jeles iskolai eseményekhez kapcsolódóan 26 rendezvény szerveződött az idei tanévben diákjaink részvételével. Az osztályközösségek formálása, az összetartozás-érzés erősítése érdekében minden osztályközösség legalább két tanórán, illetve iskolán kívüli rendezvényt szervezett. Fontos közösségformáló hatással voltak a június elején szervezett, az osztályfőnökök által tartalmas programokkal előkészített osztálykirándulások is. 2. Tanulmányi és vizsgaeredmények, országos mérések eredményei (osztályozás, értékelés, tantárgyi átlagok; kötelező és önkéntes vizsgák, mérések eredményei, tapasztalatai; nyelvvizsgák, érettségi vizsgák; bukások, bukások aránya, buktató tárgyak, lemorzsolódások; országos, regionális felmérések) 14

17 A tanulók értékelését a tanév során folyamatosan a pedagógiai programunkban rögzített módon, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az ötfokú skála alkalmazásával végeztük. A magatartás és a szorgalom minősítésében ugyancsak a pedagógiai programban meghatározottak szerint jártunk el. A magatartásjegyek intézményi átlaga 4,12, a szorgalomjegyek intézményi átlaga: 3, 88. Az intézmény tanulmányi átlaga az idei tanévben 3,991 volt. Utoljára ilyen átlag 5 évvel ezelőtt jellemezte iskolánkat. A tavalyihoz képest az iskolai átlag 7 századdal javult. Ez nem jelentős változás, de közelít a kitűzött célunkhoz, ahol a 4,00 feletti intézményi átlagot fogalmaztuk meg, amelyet a jövőre nézve is fenntartunk. A 4,00 feletti átlagot a továbbtanulási tervek, a sikeres érettségi által erősen motivált végzős osztályok teljesítették. Az intézményi átlag felett tíz osztályunk tanulmányi eredménye található. Az évfolyam szintű tanulmányi átlagok alakulása azt mutatja, hogy a magasabb évfolyamok eredményei egyértelműen jobbak. évfolyam 2011/ , , , , ,38 A 11. évfolyamtól a tanulóknak több lehetőségük van a tantárgyi választásra. A tantárgyak átlagainak sorrendje arról tanúskodik, hogy a választott tantárgyakban eredményesebbek a diákok, mint a mindenki számára kötelezőekben. Gimnáziumunkban összesen 32 tantárgyat tanítottunk, amelyek közül 21-nek jobb az átlaga, mint az intézményi átlag. 15

18 Tantárgyak eredményei: Tantárgy Iskolai Kémia 3,04 Fizika 3,212 Matematika 3,274 Történelem 3,511 Olasz nyelv 3,639 Természettudomány 3,652 Német nyelv 3,671 Angol nyelv 3,728 Magyar nyelv és irodalom 3,761 Sport ismeretek 3,935 Földrajz 3,959 Iskolai átlag Francia nyelv 4 Fizika (kiegészítő) 4,143 Biológia és egészségtan 4,174 Természetismeret 4,179 Rajz és vizuális kultúra 4,231 Biológia 4,25 Etika 4,308 Testnevelés és sport 4,35 Sportági ismeretek 4,4 Művészettörténet 4,406 Magyar nyelv és kommunikáció, retorika 4,429 Informatika 4,435 Testnevelés 4,459 Mozgóképkultúra és médiaismeret 4,471 Európai Uniós ismeretek 4,56 Társadalomismeret 4,608 Emberismeret és etika 4,861 Bevezetés a filozófiába 4,879 Ének-zene 4,913 Tánc és dráma 4,939 Dráma 5 Bukások alakulása: Osztályaink 69%-a, tizenegy közösség volt az idén bukásmentes. Az idei tanévben 8 tanuló kényszerül pótvizsgát tenni augusztus végén. A bukások száma az előző évihez képest 4-el csökkent, és több tanulóra oszlott el, viszont 2 végzős magántanulót érint. Jövő évi minőségcéljaink közt szerepel a bukások számának visszaszorítása és a bukásmentes osztályok arányának javítása. 16

19 Eredményességi mutatóink közt tartjuk számon a nyelvvizsgák számának alakulását. Ezen a téren az idei tanévben javulás mutatkozott. A tanév végén tanulóink 18,7%-a rendelkezett nyelvvizsgával, ami a tavalyi 21,6%-os aránynál gyengébb. A nyelvvizsgák megoszlása a következő volt: Nyelv: Típus: Darab: Angol B1 C 2 B2 A 11 B2 B 3 B2 C 38 C1 A 1 C1 C 1 Összesen: 56 Német B1 C 1 B2 A 10 B2 C 27 C1 C 2 Összesen: 40 Összesen: 96 A teljes tanulói létszám %-a: 18,70% A 2011/2012. tanév tavaszi érettségi vizsgaidőszakára 148 tanuló jelentkezését fogadtuk. A jelentkezők megoszlása a különböző vizsgatípusok és a kapott dokumentumok szerint a következő: Középszint Emelt szint Összesen Érettségi biz.-t kapott 95 fő Tanúsítványt kapott 1 fő 2 fő 3 fő Kiegészítő v.-t tett 0 fő 0 fő 0 fő Ismétlő v.-t tett 1 fő 0 fő 1 fő Szintemelő v.-t tett - 2 fő 2 fő Előrehozott v.-t tett 52 fő 1 fő 53 fő A négy érettségi vizsgacsoportban a vizsgaelnökök a vizsgáztatás körülményeit, módját, a vizsgázók felkészültségét egyaránt jónak minősítették. A kitűnő érettségik száma a tavaszi vizsgaidőszakban 3 volt. A közép- és emelt szintű vizsgák eredményei: 2011/2012 Érettségi átlag 4,06 Átlag (középszint) 4,04 Százalék (középszint) 68,4 Átlag (emelt szint) 4,19 Százalék (emelt szint) 57,08 A felsőoktatási felvételi rendszer átalakulásának következményeként a továbbtanulni szándékozók tanulási stratégiája is átalakult. Nagy energiákat fektetnek azokba a tantárgyakba, amelyek a továbbtanulásuk szempontjából fontosak. További 17

20 bizonyítékul szolgál erre a tendenciára az egyes tantárgyak közép- és emelt szintű eredményeinek összevetése. Tantárgyi eredmények az érettségin osztályonként és gimnáziumi szinten Osztályok, csoportok 12.A 12.B 13.D Előrehozott emelt Gimnázium összesen közép Tantárgy neve átl.: átl.: átl.: átl.: átlag db % átlag db % angol nyelv 3,95 4,10 4,34 4,50 4, ,10 4, ,56 biológia 3,67 4,00 4,00 3, ,17 4, ,67 fizika 4,00 5,00 3,00 5,00 4, ,00 4, ,80 földrajz 4,00 4,57 3,33 4,50 5, ,00 4, ,38 informatika 4,22 4,33 4,25 4,71 4, ,75 4, ,00 kémia 2,00 2, ,00 0 magyar nyelv és irodalom 3,67 4,13 4,19 3,00 4, ,00 3, ,09 matematika 3,88 3,48 3,00 3, ,75 3, ,27 német nyelv 4,20 4,56 4,67 3,50 4, ,60 4, ,81 társadalomismeret 4,50 4,67 0 4, ,86 testnevelés 5,00 4,43 5,00 4,00 4, ,00 4, ,00 történelem 4,09 4,00 3,97 3,33 4, ,50 3, ,85 emberismeret és etika 4,00 4,50 4,70 4,52 0 4, ,24 Összesen: 3,94 4,09 4,02 4,40 4, ,08 4, ,40 Országos mérések: A nappali tagozatos gimnázium 10. évfolyamos tanulói érintettek az országos kompetenciamérésben május 25-én az akkori 10. A, 10. B és 10. D osztályaink vettek részt a felmérésben. A mérési eredmények 2012 februárja óta elérhetőek a Közoktatási Információs Iroda honlapjáról, vagy a internetes felületről. Az oktatási intézmények, telephelyeik, sőt osztályaik eredményei nyilvánosak, de mérési azonosító ismeretében az egyéni teljesítményekről is tájékozódhat az érintett tanuló, ill. a szülei, szaktanárai. A évi jelentésekbe a tanulói értékelés még árnyaltabbá vált azáltal, hogy az értékelő rendszer az egyes tanulók korábbi mérési eredményeinek számbavételével prognosztizálja a tőle elvárható mérési eredményt, és azt összeveti a tényleges mérési eredményekkel, viszonyítja a tanuló személyes fejlődésének alakulását az országos átlaghoz is. A szaktanárok, illetve a szülők számára a jelentésnek ez az új eleme rendkívül tanulságosnak bizonyult. A 2011-es mérés eredményeiről általában: 18

21 Matematikából és szövegértésből tanulóink teljesítménye az elvárt szint fölötti. Az új mérési skálán a gimnáziumi matematika eredmények: 19

22 Az új mérési skálán a gimnáziumi szövegértési eredmények: 20

23 Gimnáziumunkra jellemző, hogy adottságaink mellett a tanulók a négy évfolyamos gimnáziumokra jellemző fejlődést mutatják, az országos átlagos fejlődésnél jobban fejlődnek, azonban egyes osztályaink eltérő fejlődési képet mutatnak, amely a következő tanévre is ad számunkra pedagógiailag megoldandó feladatot. 3. Nemzetiségi és kisebbségi nevelés-oktatás (résztvevők száma, eredményesség) A helyi tantervünkben szerepel lakóhelyünk és szűkebb környezetünk vonatkozásában a nemzetiségi és kisebbségi kultúra megismertetése, ill. értékeinek elismerése. Az érintett szaktanárok szaktárgyi óráikon, illetve az osztályfőnökök végzik ezt a feladatot a tanmeneteikben tervezettek szerint. 4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása (résztvevők száma, eredményesség) Intézményünk az idei tanévben is felmérte a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók körét. A közoktatási törvény értelmében a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleményei alapján gyógypedagógussal közösen terveztük és szerveztük meg a szakértői véleményt benyújtott tanulók intézményi ellátását. Ebben a 21

24 tanévben 18 sajátos nevelési igényű, ill. tanulási nehézséggel küzdő tanuló kapott felmentést bizonyos képességek értékelése alól, illetve többletidőt az írásbeli munkáik elkészítéséhez (a megjelölt tantárgyak vonatkozásában). A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleménye alapján sajátos nevelési igényűként minősített tanulók (10 fő) gyógypedagógus által vezetett rehabilitációs foglalkozásokon vettek részt átlagosan heti két órában. A tanulási nehézségekkel küzdők számára fejlesztő, ill. felzárkóztató foglalkozásokat szerveztünk. 5. Felzárkóztató, fejlesztő tevékenység (hátrányos helyzetűek integrálása) A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya gimnáziumi osztályainkban az iskolatípusra jellemző országos gyakorlathoz hasonlóan alacsony. A 9. évfolyam négy és öt évfolyamos osztályaiban a tanulói létszám 15% HH, 2% HHH; a 10. évfolyamon 9% HH, 2% HHH; a 11. évfolyamon 5% HH, 3% HHH; a 12. évfolyamon 6% HH, 2% HHH; a 13. évfolyamon 6% HH, 0% HHH. Intézményi szinten a 483 gimnazista közül 42 fő HH (9%) és 10 fő HHH (2%) van. A hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók megoszlását a képzési formák, illetve osztályok közt az alábbi táblázatok mutatják. Évfolyam Gimnáziumi tanulók létszáma az évfolyamon Tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint Normál (általános) tanterv Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás Összesen HH / HHH Összesen HH / HHH Összesen Gyógypedagógiai csoport, tagozat HH / HHH /2 73 9/ /0 68 8/ /1 36 2/ / /0 Osztály évfolyama és betűjele Tanulólétszám az osztályban Százalékos arányok csoportonként Összesen HH HHH HH (%) 9.A B C D E A B C D A B HHH (%) 22

25 11.D A B D D Iskolai létszám A 9. E osztályban értelemszerűen magasabb a HH és HHH tanulók aránya, hiszen ez az osztály a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjához kapcsolódó előkészítő osztály. A Kollégiumi Program, s egyúttal az előkészítő osztály célja, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően biztosítsa a lehetőséget a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve rászorulónak tekinthető tanulók számára, hogy a kerettantervet alkalmazó helyi tanterv és az ahhoz alkalmazott pedagógiai intézkedések révén elsajátíthassák azokat a szociális és szaktárgyi készségeket, képességeket, amelyek segítségével eredményesen folytathatják és sikeresen fejezhetik be középiskolai tanulmányaikat, valamint az arra alkalmasak esélyt kaphatnak a felsőoktatásban való helytállásra is. A képzési forma további célja, hogy megteremtse az egyéni különbségekre alapozott, differenciált nevelést-oktatást, és a részt vevő tanulók számára biztosítsa a komplex személyiségfejlesztést az előzetes tudás, a képességek, az érdeklődés figyelembevételével. A csoportbontás, a kiscsoportos patrónusi órák, az egyéni tantárgyi fejlesztési tervek, a félévi és év végi egyéni szöveges értékelések e célok megvalósítását hivatottak szolgálni. Az AJKP előkészítő évfolyamán tanulók érdekében a gimnázium és a kollégium nagyon szoros pedagógiai együttműködésben dolgozik az egész tanév folyamán, a kollégiumi csoportvezető és a szaktanárok, osztályfőnök között az átlagnál intenzívebb munkakapcsolatra van szükség. A tanév során az osztályfőnök tartós keresőképtelensége miatt megbízott helyettes osztályfőnök vette át a tanulócsoport vezetését, akinek sikerült a képzési forma sajátosságaihoz igazodó pedagógiai munkát végeznie, így a személyi változás a napi gyakorlatban nem okozott fennakadást. A tanév zárását ugyancsak helyettes osztályfőnök végezte. A tanulók továbbhaladását tekintve nagyon elégedettek vagyunk, hiszen a 28 fős csoportból 57 % folytatja tanulmányait gimnáziumban (a Garay János, illetve az I. Béla Gimnáziumban). Az idei tanévben negyedik éve szerveztük meg az általános iskolák 7. és 8. évfolyamosai számára, elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére, tehetségkibontakoztató foglalkozásainkat, melyen térítés ellenében a nem halmozottan hátrányos helyzetű tanulók is részt vehettek. A tehetséggondozó középiskola cím birtokosaként vállaltuk, hogy a közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervünkön túl pedagógiai programunkban is kiemelten szerepeltetjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét előmozdító tevékenységeket. Matematika, magyar, tanulásmódszertan, realika, önismeret, pályaorientáció, táblajátékok címmel tartottak pedagógusaink foglalkozásokat az első félévben a nyolcadikosok és a hetedikesek számára. A nyolcadikosokkal a tehetségfelkarolás mellett nem titkoltan a felvételire is intenzíven tréningeztünk, a foglalkozásokat rendszeresen látogató tanulók fele felvételt nyert gimnáziumunkba. 23

26 6. Szakszolgálati tevékenység (logopédia, gyógytestnevelés; résztvevők száma, eredményesség) Gimnáziumunkban azokkal a tanulókkal, aki gyógytestnevelés igénybevételére jogosultak, külön csoportban gyógytestnevelő képesítéssel is rendelkező szaktanár foglalkozik heti rendszerességgel. A gyógytestnevelő csoportban 10 tanuló vesz részt heti két órában a speciális igényeikhez igazított testnevelési foglalkozáson. A csoport év végi átlagteljesítménye 4,6. 7. Az intézményi közoktatási esélyegyenlőségi programban foglaltak teljesítése A2010. szeptember 30-án legitimált intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben megfogalmazott akciótervben foglaltak megvalósítása a 2011/2012. tanévben a gimnáziumi feladatellátási helyre vonatkozóan az alábbiak szerint alakult: Hivatkozás a helyzetelemzés megállapítására (problémára) A cél konkrét, szöveges megfogalmazása Az intézkedés leírása Az intézkedés felelőse Az intézkedés megvalósításának határideje Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon (1 év) SNI tanulók fejlesztő foglalkozásának biztosítása A gimnáziumban a kompetenciamérés eredményei meghaladják az országos átlagot, a HH gyermekek eredményei meghaladják az országos átlagot, de kis mértékben alacsonyabbak az iskolai átlagnál. A HHH gyermekek eredményei alacsonyabbak az országos átlagnál is Az SNI-ből eredő hátrányok csökkentése A HHH tanulók kompetencia mérései érjék el az országos gimnáziumi átlagot. Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozás megszervezése A HHH tanulók felzárkóztatása a sikeres kompetencia eredmény érdekében Általános igazgatóhelyettes Intézményvezető A tanév során folyamatos A tanév során folyamatos Egyéni fejlesztés szükségesség merült fel a hátrányos helyzetű és az SNI-s tanulóknál. Elsősorban az SNI-s diákok számára egy fejlesztő pedagógus dolgozta ki az egyéni fejlesztési terveket, amelyek szerint a tanulók hátrányainak leküzdése tervszerűen történt. A fejlesztő pedagógus helyettesítéséről tartós keresőképtelensége miatt a tanév utolsó negyedében gondoskodtunk. A tanulók tanulmányi eredményessége nem csökkent, megtörtént a sikeres továbbhaladásuk intézményünkből a felsőoktatásba is.1 SNI-s tanuló, aki az előző tanévben magántanulóként sikertelenül próbálta teljesíteni a 11. évfolyam követelményeit, az idén az átlagot többszörösen meghaladó hiányzás mellett négy tantárgyból kényszerült javítóvizsgáraa tanévv végén. Az ő sikeres továbbhaladása kérdéses. A gimnáziumban a kompetenciamérés eredményei meghaladják az országos átlagot. A tapasztalataink szerint a hátrányos helyzetű tanulók eredményei kis mértékben alacsonyabbak az iskolai átlagnál. A HHH-s fiatalok eredményei alacsonyabbak az országos átlagnál is. Az intézkedési tervben foglaltakban a célunk az volt, hogy a HHH-s tanulók kompetenciamérési eredményei is érjék el az országos gimnáziumi átlagot. A HHH-s tanulók felzárkóztatása a jobb kompetenciamérési eredmény érdekében a fejlesztő foglalkozások, illetve külön szaktanári (matematika és magyar) kompetenciafejlesztő órák keretében megtörtént. 8. Gyermek- és ifjúságvédelmi munka 24

27 A gyermek- és ifjúságvédő munkaköri feladata a segítségre szoruló diákok támogatása. Az ifjúságvédelmi munka elsődleges célja a hátrányos helyzet enyhítése, az esélyegyenlőség megvalósítása, a gondoskodást igénylő tanulók kiszűrése és számukra a támogatási lehetőségek elérhetővé tétele. Az ifjúságvédő az osztályfőnökök közreműködésével nyújtott tájékoztatást a diákoknak az igényelhető segítségekről. Már a tanév legelején osztályonként felmértük a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulókat, számarányuk alakulását a tanév során folyamatosan követtük. A 2011/2012. tanév szorgalmi időszakának végén a gimnáziumban 80 hátrányos helyzetű tanulónk volt (a tanulói létszám 16%-a), ebből 34 volt a halmozottan hátrányos helyzetű (a tanulói létszám 7%-a). A Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben megfogalmazott akciótervet a gyermek- és ifjúságvédelmi munka során szem előtt tartottuk. A hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségét elősegítő pályázatot a gyermek- és ifjúságvédő gondozta. Az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram keretében a gimnáziumban egy diák és mentora részesült ösztöndíjban a tanév során. Tankönyvtámogatást a 2011/2012. tanévben 185 tanuló kapott, a 2012/2013. tanévre tankönyvtámogatás iránti igényét 185 tanuló nyújtotta be. A gyermek- és ifjúságvédő a tanév során különböző ifjúsági, család- és gyermekvédelmi szakmai szervezettel működött együtt: Szekszárd Megyei Jogú város Önkormányzat Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi felelősök munkacsoportjával; a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal; a Civil Bűnmegelőzési Műhellyel; a Polip Ifjúsági Irodával; a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzattal; az Ifjúsági Érdekegyeztető Fórummal; a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvánnyal; a Közösségi Szolgáltató és Ifjúsági Házzal; a RÉV-vel. Munkakapcsolatban volt továbbá az Art Contact Kortárs Művészeti és Ifjúsági Egyesülettel; az I. Béla Alapítvánnyal; a Garay János Gimnáziummal; a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Házával; a Német Színházzal és Szekszárd Megyei Jogú Város ifjúsági referensével. 9. Balesetek, mulasztások alakulása A gimnázium területén a tanév során öt nem súlyos és egy súlyos minősítésű, 3 napon túl gyógyuló sérülést eredményező tanulói baleset történt. A súlyos sérülés rossz labdakezelésből adódott egy testnevelés órán, két további nem súlyos sérülés is testnevelés órán történt, az egyik ugyancsak kosárlabdázás, a másik magasugrás közben. Két nem súlyos baleset tanórák közti szünetben következett be tanulói figyelmetlenségből: az egyik tanuló a lépcsőn megbotlott, a másik egy üveges szekrénynek ütközött. Egy további nem súlyos baleset egy elméleti órán történt, a tanuló elakadt a padban, ami a lábfejére esett. Mindegyik tanulói balesetről az internetes tanügyi baleseti nyilvántartó használatával jegyzőkönyvet vettünk fel. A balesetek körülményeinek kivizsgálását, a hasonló esetek elkerülése érdekében szükséges intézkedéseket az előírt időn belül megtettük. A balesetek kapcsán a tanulók, illetve a szülők részéről eljárási kérelem nem érkezett. Az egy főre eső hiányzás gimnáziumunkban a 2011/2012. tanévben 76 óra/ fő volt, amely érték kicsit jobb az elmúlt évek átlagánál. A közoktatási sportiskolai képzés 25

28 elindulásával felvállaltuk, hogy támogatjuk a sportosztályba járó diákok élsportolóvá válását. Ezzel együtt azonban azt is el kell fogadnunk, hogy ezek a tanulók gyakran tanítási időben is versenyeken, bajnokságokon vesznek részt, így nyilvántartott hiányzásaik emelni fogják az intézményi statisztikát. Az idei tanévben diákjaink más területeken is számos versenyen vettek részt, amelyek ugyan részint iskolaidőn kívül szerveződtek, mégis főként a vidéki versenyek esetében igénybe vettek néhány órányi távollétet a tanórákról. A nem a sportosztályba járó élsportolók hiányzásai, a különböző egyesületi, civil kikérők gyarapodása amellett, hogy diákjaink széleskörű tanórán kívüli tevékenységét is bizonyítják intézményi szinten fenntartják a hiányzások jelenlegi mértékének alakulását. A végzős osztályok hiányzási statisztikája az elmúlt évek tapasztalatai alapján az iskolai átlagnál magasabb, amit a felsőoktatási nyílt napokon való részvételek magyarázhatnak. Az osztályok minőségcéljai között változatlanul szerepel a hiányzási arány csökkentése. A hiányzások gimnáziumi osztályonkénti megoszlását a 2011/2012. tanévben, illetve alakulását az előző tanévhez képest az alábbi táblázat mutatja: Osztály Hiányzott óraszám/fő a 2011/2012. tanévben 26 A hiányzott óraszám változása az előző tanévhez képest 9. A 75 3%-kal nőtt 9. B 73 16%-kal csökkent 9. C 105 3%-kal nőtt 9. D 42 33%-kal csökkent 9. E 77 48%-kal csökkent 10. A 92 26%-kal nőtt 10. B 54 39%-kal csökkent 10. C 45 56%-kal csökkent 10. D %-kal nőtt 11. A 75 5%-kal nőtt 11. B 115 8%-kal csökkent 11. D 65 6%-kal csökkent 12. A 98 4%-kal nőtt 12. B 88 7%-kal nőtt 12. D 58 32%-kal nőtt 13. D 61 38%-kal nőtt Iskolai átlag 76 11%-kal csökkent A 10. C osztály hiányzási mutatói az előző tanévhez képest több mint 50%-os javulást mutatnak. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Program előkészítő évében a 2011-ben beiskolázott osztály majdnem fele annyit hiányzott csak, mint a 2010-ben beiskolázott társaik. A hiányzások számának csökkentését szolgálja

29 az előző tanévhez hasonlóan idén is meghirdetett Légy ott! mozgalmunk, amelynek keretében a szeptember 1. és május 31. közötti időszakban az egy főre eső hiányzások számában a legalacsonyabb értéket mutató osztályt egy tanítás nélküli munkanappal jutalmaztuk. Az idei győztes, a 9. D osztály az újonnan nyílt Szekszárdi Családbarát- és Élményfürdőben tölthette a június 13-ai tanítási napot. Gimnáziumunkban az igazolatlan hiányzások óraszáma a tanévben 332. Az igazolatlan órák száma az egyes osztályokban 0-69 óráig terjed. Nyolc osztályban van az igazolatlan mulasztások óraszáma 0 és 10 között; két osztályban 10 és 20 között; három osztályban 20 és 30 között; három osztályban pedig 40 és 69 között. Nem volt olyan tanuló, akinek az esetében az igazolatlan órák száma elérte volna az 50-et. A 2011/2012. tanévben az igazolatlan órák száma az alábbiak szerint alakult osztályonként: Osztály Igazolatlan órák száma 9. A B C D 5 9. E A B C D A B D A B D D 69 Iskolai 332 egy tanulóra eső 0,65 átlag 10. Napközis és tanulószobai munka Nem szervezünk. 11. Választható tevékenységi formák és tapasztalataik (fakultáció, előkészítők, tehetséggondozás) Gimnáziumunkban a 9. és 10. évfolyamon a jelentkezési iránynak megfelelően emelt szintű képzést kaptak a tanulók matematikából (41-es tagozat), magyar nyelv és irodalomból (43-as tagozat), angol nyelvből (45-ös tagozat), emelt óraszámú képzést fizikából (41-es tagozat), történelemből (43-as tagozat), matematikából és természettudományból (42-es tagozat). Az informatikát valamennyi tagozatunkon emelt óraszámban oktatjuk a évfolyamon. 27

30 A 11. évfolyamon (a 12. D osztály bekapcsolódásával) emelt szintű érettségire felkészítő képzés folyt az alábbiak szerint: Tantárgy Heti óraszám A csoportok száma Matematika 5 (külön csoport) 2 Történelem 5 (külön csoport) 2 Magyar nyelv és 6 2 irodalom Angol nyelv Német nyelv Biológia Fizika 2,5+2 1 Informatika 2 2 A 12. évfolyamon (a 13. D osztály bekapcsolódásával) az alábbiak szerint folyt az emelt szintű érettségire felkészítő képzés: Tantárgy Heti óraszám A csoportok száma Matematika 5 (külön csoport) 2 Történelem 5 (külön csoport) 2 Magyar nyelv és 6 (külön csoport) 1 irodalom Angol nyelv Német nyelv Biológia Fizika 2 (11. évfolyammal közös 1 (11. évfolyammal közös csoport) Informatika 2 1 A végzősök számára az emelt szintű felkészítő csoportokban választásuk szerint folyamatos volt a továbbhaladás, azok, akik az előző tanévben nem vettek részt egy adott emelt szintű csoport munkájában, sikeres különbözeti vizsga után csatlakozhattak. Az emelt szintű órák sávos szerkezetű elhelyezésével, az előző évek gyakorlatához hasonlóan, sikerült optimális órarendi megoldást találnunk. Az emelt szintű képzési formával kapcsolatos tapasztalataink pozitívak, az érettségi eredmények igazolják létjogosultságukat. A 11. és a 12. évfolyamon azok számára, akik nem kapcsolódnak be az emelt szintű képzésbe, szabadon választható, egy vagy két órában középszinten tanulható tantárgyakat kínáltunk: testnevelést, informatikát, latin, orosz és francia nyelvet, illetve a középszintű érettségire felkészítő földrajzot. A tanulók jelentkezése alapján a 2011/2012. tanévben a középszintű informatika, földrajz és testnevelés választott órákban elindult a képzés. Földrajz tantárgyból a középszintű érettségire való felkészítés a évfolyam számára egy közös csoportban folyt. Szakköröket, tehetséggondozó és fejlesztő foglalkozásokat is működtettünk a tanév során az alábbiak szerint: 28

31 Téma Óraszám Tehetséggondozásra, egyéni foglalkozásokra fenntartott időkeretből szervezett foglalkozások Színjátszóműhely (Létra Színház) 3/hó (pedagógiai munkát segítő feladata, órakeretet nem igényel) Web, iskolaújság 1/hét Médiaműhely, rajzszakkör, 2/hét felvételi előkészítés Énekkar 1/hét Iskolai zenekar 2,5/hét Iskolai sportkör kosárlabda 2 /hét Iskolai sportkör röplabda 2 /hét Iskolai sportkör labdarúgás 2 /hét ECDL vizsgára felkészítő szakkör 1/hét (AJKP) (1) ECDL vizsgára felkészítő szakkör 2x3/hét (AJKP) (2) Kémia szakkör 2/hét Lázár Ervin Műhely 2/hét Olvasástechnikai fejlesztő 1,5/hét IKT programozó klub 2,5 /hét, önszerveződő elemmel A pedagógusok versenyekre történő felkészítő munkája részben a szakköri, illetve tehetséggondozó keretekben működött, részben azon kívül. A évfolyam nyelvi előkészítő (45) és informatika tagozatán (44) heti 2 óra sportfoglalkozást vagy európai uniós és gazdasági ismeretek foglalkozást választottak a tanulók. A választás a beiratkozáskor történt, és két tanévre szól. A választott sportfoglalkozások a testnevelés tantárgy óraszámát növelve kínálnak plusz mozgáslehetőséget az érintett tanulóknak; az európai uniós ismeretek tantárgy keretében pedig a nemzetközi szervezet működéséről, intézményeiről, valamint a Magyar Nemzeti Bank által támogatott, pályázati úton elnyert Pénzügyi Oktatási Program alapján gazdasági ismereteket tanulhatnak az ezt a lehetőséget választó tanulók. 12. Diáksport tevékenység (sportágak, résztvevők száma, heti óraszám) A közoktatási típusú sportiskolai osztályok gondozása: A kapcsolattartás az egyesületekkel, edzőkkel az előző tanévben bevált módon zajlott. A beiskolázás eredményességével azonban nem lehetünk elégedettek. További lehetőségeket kell találnunk arra, hogy a tanulmányi munkában, és az emelt szintű testnevelés terén is motiváltabb sportolókat is nagyobb számban nyerjük meg. A tanév során részt vettünk a Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium által rendezett Sportszakmai és tehetséggondozó Napon, ahol lehetőségünk nyílt tapasztalatcserére más közoktatási típusú sportiskolák képviselőivel. A programigazgatótól megtudtuk továbbá, hogy az elmúlt 7 év eredményének átvilágítását elkezdték, melynek befejezését követően eldől, mely iskolák maradhatnak az anyagilag 29

32 támogatott körben, illetve új pályázat kiírására kerül sor, mely a regisztrált, de nem támogatott iskolák számára nyújt majd lehetőséget. A tehetséggondozás terén megint sikeres évet zárhattunk. Hagyományosan sok sportágban neveztünk a diákolimpiai versenyekre, a palettát röplabdával gazdagítottuk ebben a tanévben. A versenyek eredményeit mellékelem. Két sportosztályunk, ahogyan azt vártuk is, jeleskedett a szép eredmények begyűjtésében. Ebben a tanévben 2 tanulónk érettségizett emelt szinten testnevelésből 90%-os illetve 50%-os eredménnyel, 4tanulónk középszinten, kettő jó (mindketten magántanulók voltak) és kettő jeles eredménnyel. Iskolai sportkör: Sportág résztvevők száma heti óraszám röplabda 20 fő 2 óra kosárlabda 10 fő 2 óra labdarúgás 10 fő 2 óra Az ÖKO iskola program feladataiból kerékpártúra lebonyolításában vettünk részt, a jövőben próbáljuk a programok tervezéséből, lebonyolításából jobban kivenni a részünket. Sikeres iskolai sportnapot szerveztünk, a résztvevő kollégák segítségét ezúttal is köszönjük. Az esemény hangulatát és jelentőségét mindenképpen emelte aktív részvételük. Tanulóink fizikai képességeinek nyomon követése változatlanul kötelező feladat számunkra. Összességében tapasztalható némi javulás, de ebben a tanévben sem sikerült a kritikus alsó kategóriából kinavigálni minden tanulónkat. 13. Egyéb szabadidős programok Tanévkezdő szöcsketáborunk hagyományosan nagy sikerű, a 9. évfolyam tanulóinak szinte maximális részvételével és a felsőbb évesek aktív szerepvállalásával valósul meg. Az októberi diáknap előestéjén rendezett szöcskesimogató teljesíti be a szöcsketáborban kezdődő, az új 9. évfolyamosok beavatási folyamatát, és egyben gazdagítja a szabadidős programok sorát február 4-én rendeztük a végzősök hagyományos szalagavató ünnepségét és bálját, amelyet a tanulók sok szabadidejét igénybe vevő, hosszú tánctanulási periódus előzött meg. Szülői-tanári-tanulói összefogással nagy sikerű farsangi mulatságot szerveztünk március 2-án. Az osztályközösségek rendszeresen szerveznek közösségépítő szabadidős programokat (szombati kirándulás, osztálytea, színházlátogatás, koncert, kenuzás, korcsolyázás)intézményünk rendszeresen rendez kiállításokat városi szinten is ismert grafikai galériánkban. A diákok a kiállítás kapcsán rendszerint délután találkozhatnak a kiállító művészekkel érdeklődésük felkeltése, ill. elmélyítése céljából. A végzősöknek hagyományosan ún. Végzős Parti -t rendezünk a ballagás előestéjén. Az idén a tanároktól elköszönő szerenáddal összekapcsolt partit kiegészítettük egy az iskola névadójáról szóló, Kis Pál István által írt rövid színdarab Vármegyeházán történő bemutatásával. Szándékunkban áll a bemutatóból hagyományt teremteni. Iskolai szintű szabadidős programot szerveztünk a Föld napjára (kerékpártúra). Az utolsó tanítási héten a Létra Színház tartott bemutatót az érdeklődőknek. 30

33 14. Megyei, regionális, országos versenyek, vetélkedők eredményei (tanulmányi, kulturális, sport) Gimnáziumunk az előző évek gyakorlatához hasonlóan képviseltette magát számos megyei, regionális, illetve országos tanulmányi, kulturális és sportversenyen. A versenyeken való részvétel a tehetséggondozó tevékenységünk fontos része. Az egyes tantárgyakhoz kapcsolódóan az alábbi eredményeket érték el tanulóink a 2011/2012. tanévben. Idegen nyelv: Zsitvai Dániel 12.D osztályos tanuló márciusában az angol OKTV országos döntőjében az igen előkelő 2. helyezést érte el. Felkészítő tanárai Raile Katalin tanárnő és Kovácsné Tóth Erika tanárnő voltak. Matematika: Megyei matematikaverseny A megyei matematikaversenyen sok dolgozatot tovább tudtunk küldeni, a legjobb eredményt itt Straubinger Dániel (12.d) tanuló érte el 8. helyezésével, de kiválóan szerepelt még Zhorela Viktor (10.a) 10. helyezésével és Szabó Nóra (11.a) 11. helyezésével. Kömal pontverseny A Kömal pontversenyben a C jelű gyakorlatok megoldásának országos mezőnyében Straubinger Dániel (12.d) az 7-8. helyen végzett Zsoldos Csaba lett. Megyei matematika szakkör háziversenye Megyei matematika szakkör háziversenyén Straubinger Dániel (12.d) 7. helyezést ért el. Kenguru matematikaverseny A Kenguru matematikaversenyen Zhorela Viktor (10.a) megyei 11. helyezett lett. Földrajz: HVG tudásolimpián 113 csapatból a 14. helyezett lett az iskola, a legeredményesebb a 10. A osztály csapata Felkészítő tanár: Barocsai Zoltán Idegen nyelv: OKTV Zsitvai Dániel 12.D osztályos tanuló márciusában az angol OKTV országos döntőjében az igen előkelő 2. helyezést érte el. Felkészítő tanárai Raile Katalin tanárnő és Kovácsné Tóth Erika tanárnő voltak. 31

34 Megyei angol nyelvű műfordító verseny Iskolánkból Török Bálint 11.B osztályos tanuló a 2. helyezést érte el. Felkészítő tanára Kovácsné Tóth Erika tanárnő volt. Magyar nyelv és irodalom: Nagy Ramóna 2011 szeptemberében 12. D osztályos tanuló a Magyar Anime Társaság szervezte ShibuyaCon haikuversenyén közönségdíjat nyert márciusban Bátaszéken megrendezett megyei versmondó versenyen Mikó Zsuzsanna 11.D osztályos tanuló 2. helyezett lett. Felkészítő tanára: Kis Pál István márciusában Karácsonyi Dóra 12.B osztályos tanuló a Szép magyar beszéd versenyen megyei 2. helyezett lett, ezzel az országos döntőben képviselte iskolánkat áprilisban. Felkészítő tanárai: Dr. Mikóné Csősz Judit és Kis Pál István márciusában megrendezett "Az én Pannoniám" V. Kárpát-medencei vers- és prózamondó versenyen Balogh Márton 11. B osztályos tanuló különdíjban részesült a legjobb Baka-szöveg tolmácsolójaként. felkészítő tanára: Kis Pál István. Tornóczky Áron 10. C osztályos tanuló novellája a XVIII. Országos József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró Pályazaton díjazásban részesült, és a zsűri beválogatta a évi gyermek- és ifjúsági antológiába. Nagy Ramóna a 2012 áprilisában tartott Helikon ünnepségeken IRODALMI ALKOTÁS kategóriában ARANY fokozatot kapott. Felkészítő tanára: Jaksa Annamária. A kistérségi olvasástechnikai versenyen Schmidt Péter (9. B) a középiskolás kategória összesített első helyezettje lett. Ének-zene: Helikon ünnepségeken az énekkar könnyűzene és ének kategória ezüst minősítést kapott. Informatika: OKTV-re rekord számú nevezés érkezett, 31 fő jelentkezett, de a jó eredmények ellenére sajnos nem született továbbküldhető dolgozat. A Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermékversenyre nevezett tanulók száma gimnáziumunkból 6 fő volt, nagy örömünkre az előzsűri mindannyiukat érdemesnek találta arra, hogy bekerüljenek a döntőbe is. Közül hárman szereztek dobogós helyezést. Animáció kategóriában Bárczy Örs (12. A) első, Rácz Arnold Zalán (10. A) harmadik helyezést ért el, zene kategóriában Farkas Vivien Erzsébet (10. B) harmadik helyezést ért el. Sport: Országos szintű versenyek 32

35 1. Kosárlabda Diákolimpia Országos Döntő V. korcsoport 4. hely 2. Kézilabda Diákolimpia Országos Döntő V. korcsoport 6.hely 3. Kézilabda Diákolimpia Országos Döntő VI. korcsoport 7.hely 4. Országúti kerékpáros Diákolimpia Országos Döntő Tornyai Richárd 2. hely Diákolimpia Megyei Döntők 1. Atlétika Ügyességi csapatbajnokság fiú magasugró csapat 1. hely 2. Atlétika Ügyességi csapatbajnokság lány 4x800m 2. hely 15. A szakmai munkaközösségek, illetve a tanszakok munkája, tartalmi fejlesztő tevékenységek Az oktató-nevelő munka tervezése, szervezése a szakmai munkaközösségekben, a vezető beosztású pedagógusok közvetlen felügyelete mellett zajlik. A szakmai munkaközösségek jogosítványainak bővülésével a munkaközösségeknek közre kell működniük a szakmai munka belső ellenőrzésében és értékelésében. A belső ellenőrzés területeit a szakmai munkaközösségek tervezési dokumentuma tartalmazza (óralátogatások ütemezése, pedagógiai tervezési és tanügyi dokumentumok szakszerűsége és összhangja, mérések végzése, értékelése és dokumentálása, versenyeredmények nyilvántartása), megvalósulásukért a munkaközösség vezető felelős. A munkaközösség-vezető versenyeztetéssel kapcsolatos feladatai is bővültek, feladata a versenyekre való mozgósítás mellett az értékelés, visszacsatolás (honlap, diákközgyűlés, dicséretek, beszámolók, Mecénás pályázat) is feladatuk. A 2011/2012. tanévben a gimnáziumban a fenntartói finanszírozási keretek között az alábbi szakmai munkaközösségek működtek: Matematikai Természettudományi Bölcsész Idegen nyelvi Osztályfőnöki Az informatikai csoportot az ún. informatikai menedzser közvetlenül irányította. A gimnáziumban már kialakult hagyományai vannak a rugalmas szervezeti kereteknek, a teamek működésének. A TÁMOP kapcsán támogatott Tehetséggondozó Középiskolai Tehetségfejlesztő Program, a TÁMOP pályázatban vállalt tevékenységek fenntartási kötelezettségei; az Arany János Kollégiumi Program gimnáziumi feladatai, a gimnáziumi értékközvetítés igénye szükségessé is tették a projektekbe szervezhető feladatok megoldására a teamek megalakulását. A teamek (a korábbiaknál rugalmasabb szerveződésű és heterogén szakos-összetételű munkacsoportok) a tanév kiemelt feladatait valósítják meg. A kivitelezés minőségének 33

36 ellenőrzése a gimnáziumi vezetőség hatásköre, az értékelés a feladatért felelős igazgatóhelyettesek, az igazgató feladata. A teljesülés kritériumait, a felelősségi köröket, határidőket a teamek projekttervei személyre szólóan is tartalmazzák. Egyes teameknek (minőségügy, AJKP) intézményi szintű feladatai vannak. A minőségügyi folyamatok összehangolására a gimnáziumi mellett intézményi terv is készül. Az AJKP programterv a kollégium és gimnázium együttműködésén alapuló munkaformákat, módszereket feltételez. A tehetségfejlesztő program hatékony megvalósítására a tanévben a Tehetségkutatófejlesztő team; TDK team; Megyei Angol Műfordító Versenyt szervező team; Megyei Környezetvédelmi Versenyt Szervező team; Neumann verseny-team; Lázár Ervin Szépíróműhely és Pódium; Média team működését eredményezte, ill. a korábban is meglévő lazább szervezeti formákat erősítette. Emellett a hagyományápoló/arculatformáló; Korszerű Módszertani Adaptációs Team; AJKP; minőségügyi teamek működtek. A szakmai munkaközösségek, teamek az alábbi kiemelt tanévi feladatokban működtek közre sikeresen: Arculatépítés, eredményesség-javítás, hatékony monitorozás A pedagógiai innovációk fenntartása, tehetséggondozás, korszerű módszertan alkalmazása Felkészülés mintaadó pedagógiai tartalmak közvetítésére Nemzetközi programjaink megvalósítása, projekttevékenységek Minőségirányítási rendszer működtetése Vizsgáztatási feladatok, tanügyigazgatási feladatok Esélyegyenlőség javítása, ifjúságvédelem Sajátos pedagógiai problémák hatékony kezelése Hatékony marketing tevékenység fejlesztése A szakmai fejlesztési tevékenységek célja: az eredményességet és versenyképességet (környezetünk rólunk alkotott véleményét) javítani; minőségi, a tanulók folyamatos fejlődését eredményező tanulási környezet biztosításával, hatékonyabb, minőségi oktató és nevelő munkával. A tartalmi fejlesztő tevékenységeknek az alábbi feladatokkal teremtettük meg a szervezeti hátterét: - tanév elején az eredményességi mutatók alapján egyéni, eredményességet javító vállalások meghatározása - tanmenetekben rögzített IKT, IKT 1:1 alkalmazás, (felelős: mk.vez., határidő: szept.15) követésük monitorozása belső auditokkal - leterheltségi mutatók felvétele - pedagógus teljesítmény-értékelés bonyolítása - munkaköri leírások pontosítása - óralátogatások végzése (mk.vezetők, tantárgyfelelősök kéthetente 1 órában; igazgatóhelyettesek heti 1 órában, igazgató intézményi szinten heti 1 órában) - félévkor monitorozás - tanév végén értékelés, egyéni vállalások teljesülésének vizsgálata 16. Az intézményi minőségirányítási program működtetése, ellenőrzési, értékelési tapasztalatok (az elégedettségi mérések eredményei, ezek ütemezése) 34

37 A közoktatási törvény előírja, hogy a nevelőtestület a szülői közösség véleményének kikérésével évente értékelje a minőségirányítási program végrehajtását. Az értékelésnek ki kell térnie az országos mérés-értékelés eredményeire, figyelembe kell venni a tanulói előrehaladást, az egyes tanulócsoportok teljesítményét. Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményünkben a gimnáziumi minőségfejlesztési rendszer követelményeit és elvárásait terjesztettük ki az óvodára, az általános iskolára és a kollégiumra, megőrizve a középiskolai feladatellátás minőségbiztosítási rendszerelem külső tanúsíttatásának lehetőségét. Feladataink megvalósítása: Team létrehozása: szeptemberében a teamek megalakultak, és az előző évi mérési eredmények figyelembe vételével az intézményi feladatok meghatározása megtörtént. Egyéni eredményességi vállalások: Az oktató-nevelő munka eredményességének javítására az előző tanév helyzetképének elemzésével a 2011/2012-es tanévre az egyéni eredményességi célok eléréséhez a vállalások meghatározása a gimnáziumban megtörtént. A működési interjúkat Hajós Éva igazgató asszony vezette. Leterheltségi mátrix A pedagógusok leterheltségi mátrixa a kitűzött határidőig elkészült és bekerült a személyi anyag közé. Belső képzések a terv szerint megtörténtek A es tanévben elkészített Irányított Önértékelés fejlesztendő területeinek javítására az intézkedési terv elkészítése részben megtörtént. Pedagógus és nem pedagógus teljesítményértékelés Intézményünk minőségirányítási programja értelmében 3 évente, évenkénti bontásban tervezve sor kerül kollégáink teljesítményének értékelésére. 2010/2011-es tanévben elmaradt értékelést 2011 novemberében pótoltuk és 7 kolléga értékelését végezte el az értékelő csoport. Az idei tanévre tervezett pedagógusok és nem pedagógusok teljesítményértékelésének előkészítése megtörtént, az interjúk augusztusban megtörténnek. Belső külső kommunikáció hatékonyságának növelése: kötelező információs rendszer feltöltése, aktualizálása, honlap megtörtént A tanév során több mérést végeztünk : szöcsketábori elégedettségmérés, honlap friss híreink rovat látogatottsága, elemér IKT helyzetfelmérés Szöcsketábori és gólyatábori elégedettségmérés Tanévkezdő szöcsketáborunk hagyományosan nagy sikerű, a 9. évfolyam tanulóinak szinte maximális részvételével és a felsőbbévesek aktív szerepvállalásával. A tábor nagy sikere részben annak köszönhető, hogy a minden tábor végén kérdőíves elégedettségmérést készítünk, melynek eredményeit következő évi szervezésénél figyelembe vesszük. A es tanév kérdőíveinek feldolgozása megtörtént, a 3 nyitott kérdésre adott válaszkategóriák sorrendje az alábbi táblázat tartalmazza. 35

38 Jó volt, hogy megismerhettem az osztálytársaimat, tanáraimat. sok jó közös program volt. jó közösség, társaság jött össze. strandra mehettünk. volt tábortűz. sokat nevettünk, remek volt a hangulat. barátokat szereztünk. Nem volt jó, hogy korán kellett kelni. kevés és/vagy rossz volt a kaja. reggel tornáztunk. a szállással gondok voltak. korán kellett lefeküdni, volt takarodó. kevés strandolás volt. Az I. Béla Gimnáziumba azért jelentkeztem, mert jó az iskola híre. szimpatikus az iskola. a sport miatt. jó a társaság, jó a légkör, kedvesek voltak velem. szeretnék továbbtanulni. az ismerőseim is ide járnak. Pozitívumok: Negatívumok: Jó hangulat Étel minősége 36

39 Egymás megismerése Nagyrészt érdekes, változatos programok Mozgalmasság Tanári munka Kevés szabadidő Néha zsúfolt programok Pár monoton program A leendő 9.-es és az AJKP előkészítős tanulóknak gólyatábort szerveztünk június második felében. A cél: az ismerkedés, a kollégium belakása volt, kommunikációs tréningek és változatos programok beépítésével, a város nevezetességeinek a megismertetése. A tábor sikerességét mutatja az elégedettségmérés fenti eredménye. A partnerközpontú működés lényeges elemének tartjuk a megfelelő mélységű, hiteles kommunikációt közvetlen és közvetett partnereinkkel. Ennek egyik mérhető mutatója az intézményi honlap látogatottsága: 37

40 Gimnáziumi honlap friss híreink rovat látogatottsága: A fenti grafikon tanévenkénti bontásban mutatja a gimnázium friss híreink rovatának látogatottságát. A grafikonról leolvasható, hogy a rovat nézettsége nagy mértékben növekedett az idei tanévben. A rovat az évek során az iskola és a partnerei között fontos információs csatornává vált. elemér Informatikai eszközök az iskolafejlesztés szolgálatában A rendszer bevezetését a as tanévre tervezik. Amennyiben minősítést szeretne kapni az iskola, akkor szakértővel akkreditáltatnia kell az önértékelés eredményét (egynapos vizsgálat). A tanulók véleményének figyelembe vétele nélkül nem lehet akkreditáltatni. Az iskola erkölcsi elismerést, logót és média visszhangot kap. elemér négy fokozatba sorolja az iskolákat. Akkreditáció valószínűleg a 3. fokozattól szükséges. A tanárok 75%-át (I.Béla:34)és a tanulók 50%-át (I.Béla: 263) meg kell kérdezni, és véleményüket be kell számítani az intézményi önértékelés akkreditációjához. Az akkreditációt az iskolának kell majd kezdeményeznie, ha szeretnék az informatikai eszközök és eljárások innovatív használatát jelző cím ezüst vagy arany fokozatát megkapni. Kétévente felül kell vizsgálni az elismerés jogosultságát, illetve fokozatát. Az iskolák kategóriánkénti megoszlása 2012-ben a következő: 220 intézményben megjelent az IKT (1,00 2,49) 251 iskolában alkalmazzák az IKT-t (2,50 2,99) 207 intézményben integrálják az IKT-t (3,00 3,49) 38

41 47 helyen pedig már átalakulnak az IKT használatával (3,50 4,00) (az I.Béla Gimnázium ebbe a kategóriába tartozik) Intézményünk összesített mutatói az informatikai eszközök innovatív alkalmazásában (a maximum 4 egész a skálán): 39

42 40

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI F OSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról A 2012. évi őszi vizsgaidőszakban a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 11. (4) bekezdésben foglaltak

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben