XXV. évf., 1. (70.) szám húsvét. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXV. évf., 1. (70.) szám 2014. húsvét. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!"

Átírás

1 XXV. évf., 1. (70.) szám húsvét Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

2 Ferenc pápa (latinul Franciscus), polgári nevén Jorge Mario Bergoglio, december 17-én Buenos Airesben, Argentínában született. A katolikus egyház vezetője 2013 márciusától. A 266. pápa az egyházfők sorában. A pápai székben XVI. Benedeket követi, aki 2013 februárjában mondott le. Ferenc az első jezsuita egyházfő, az első az amerikai kontinensről és egyben a déli félgömbről, valamint az első nem európai pápa III. Gergely óta.

3 1/2014 TEMERINI HARANGSZÓ 3 Pálinkás Magdolna Ingyen kegyelem Nézz fel ember egyszer vággyal Golgotára! Durván ácsolt három kínos keresztfára. Az egyiken átok, a másikon áldás, harmadikon eljött néked a megváltás! Hittel, alázattal közeledj feléje! Szívedbe költözik az öröm és béke. Az Úr Jézus vére bűneid lemosta. Helyetted kínhalált halt az Isten Fia! A tiszta és szent, a bűntelen és áldott Egyszer s mindenkorra neked megbocsátott. Higgy, s mindent lehet, ne csüggedj, ne lankadj, az elkezdett úton Benne bízva haladj! TEMERINI HARANGSZÓ Kizárólag a temerini hívek belső használatára kiadja a SZENT ROZÁLIA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA, Temerin, Újvidéki u Tel/fax: 021/ Web-oldal: Kereskedelmi forgalomba nem kerül Felelős szerkesztő: Szungyi László esperesplébános Tervezőszerkesztő: Góbor Béla Grafikai szerkesztő: Borda Ákos Webszerkesztő: Sütő Sándor Munkatársak: a cikk alatt jelölt szerzők A lapban való közreműködés díjtalan, a megjelentetéshez támogatásokat köszönettel elfogadunk Készült a TEMERINI ÚJSÁG nyomdájában, Temerinben, 2000 példányban Húsvét öröme és békéje Ott a Kálváriánál ahol Jézust nagypénteken keresztre feszítették, meghalt és eltemették mély éjszaka borult a tájra, sötétség, mélységes csend. A halál csendje. Ez lenne a halál könyörtelen, pusztító ereje? De ahogy múlik az idő, s peregnek a percek, az órák, egyre erősödik az a bizonyos másik Csend: az Élet csendje. Még mindenki alszik, csupán két-három jeruzsálemi asszony szipogva, meghatottan készül a sírhoz. Vége a szombatnak. A hajnali égboltot fénye átragyog a házakon, a Golgotán, Jeruzsálemen, Palesztinán, sőt, átöleli az egész kozmoszt... Különös... Mintha ma minden olyan más lenne... Mintha a természet erői valami titkos összeesküvést szőttek volna, melynek a hajnalban útnak induló asszonyok egyszerűen áldozataivá válnak. Igen, valami történt! S ahogy lassan egyre feljebb kúszik a Nap a horizonton, feltűnik egy útkereszteződés, asszonyok találkoznak. Csendesen zengő, olajok illatával keveredő hangjuk különös elegyet képez a jeruzsálemi úton. De állj! Mi ez? Ki mozdította el a követ? S hova tűnt a holttest? Ki ez a fehér ruhás ifjú? Ne féljetek! Feltámadt, nincs itt! Menjetek, mondjátok meg a többieknek is! S a türelmetlen kíváncsiság, mely legyőzi a hajnali álmosságot, most riadt csodálkozássá, emberfeletti erővé növi ki magát. Apostolok, tanítványok! Keljetek! Feltámadt! Üres a sír! Nincs már ott! S mi ennek tanúi vagyunk! Igen, érdekes érzés ez... Először riadtság, félelem, majd megnyugvás, béke, öröm... Húsvét öröme, az Első Vasárnap öröme! Ez már többé nem a zsidók pászkája: ez már a keresztények húsvétja: Jézus feltámadt! S milyen érdekes! Jézus feltámadása, a világ legmegrendítőbb, a történelem egyedülálló eseménye csendben történik. Ez az Élet csendje. S éppen ez a legnagyobb esemény rá a tanú, hogy egyetlen feltámadás sem történik látványosan, hanem csendben, de megállíthatatlanul. A lelki életben is ez a törvényszerűség valósul meg. Ma is vannak nagy megtérések, de ezt nem kiáltják világgá az újságok. Az irgalmas szamaritánus ma is járja a világ országútjait, csak nem kísérik fotóriporterek. S ez a gondolat képes új optimizmussal eltölteni csüggedt lelkünket ezekben az apokaliptikus időkben, amikor úgy tűnik, hogy jórészt csak halál vesz körbe minket és nem feltámadás. De hiszem, hogy nem így van, csupán tiszta szem kell hozzá, hogy meglássuk: Krisztus ma is feltámad, és itt áll közöttünk! A kérdés csak az, hogyan képzeljük el őt... Mert az igazi húsvét nem az üres sírral kezdődik, hanem amikor Jézus valami módon, titokzatosan beleszól az életünkbe. Amikor megkövesedett szívünkről lepattannak a zárak! Zárak, melyek elzárnak valakitől és bezárnak valamibe. Egy sajátos énközpontú életbe, melybe Jézust csak egyszer-kétszer engedjük be, akkor is csak életünk pereméig. Az igazi Húsvét ott kezdődik, ahol Jézus a zárt ajtók ellenére megjelenik középen, életünk közepén, és így szól: Békesség nektek! mert ebben a békességben maga Jézus van jelen! Ő maga a béke! Húsvét öröme és békéje töltse el szívünket! SZUNGYI László, főesperes-plébános

4 4 TEMERINI HARANGSZÓ 1/2014 A pápa nagyböjti üzenetéből Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9) Kedves Testvéreim! Nagyböjt alkalmából néhány gondolatot ajánlok figyelmetekbe, melyek segíthetnek a megtérés egyéni és közösségi útján. Szent Pál kifejezéséből merítem az alapgondolatot: Hiszen ismeritek a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelmét, hogy értetek szegénnyé lett, bár gazdag volt, hogy az ő szegénysége által ti gazdagok legyetek (2Kor 8,9). Az Apostol a korintusi keresztényekhez fordul, és bátorítja őket, hogy nagylelkűen segítsék a jeruzsálemi, szűkölködő hívőket. Mit mondanak nekünk, mai keresztényeknek, Szent Pálnak ezek a szavai? Mit mond nekünk ma a szegénységre, az evangéliumi értelemben vett szegény életre való meghívás? Ezek a szavak mindenekelőtt elmondják, hogy milyen Isten stílusa. Isten nem a világi hatalom és gazdagság eszközeivel mutatja meg önmagát, hanem a gyengeség és szegénység eszközein keresztül: bár gazdag volt, értetek szegénynyé lett. Krisztus, az Isten örök Fia, aki hatalomban és dicsőségben egyenlő az Atyával, szegénnyé lett; lejött közénk, mindannyiunkhoz közel jött. ( ) Jézus célja nem az volt, hogy magáért a szegénységért legyen szegény, hanem ahogy Szent Pál mondja hogy az ő szegénysége által ti gazdagok legyetek. Ez nem szójáték, vagy egy hatásvadász kifejezés! Ez Isten logikájának szintézise, ebben foglalható össze a szeretetnek, a megtestesülésnek és a keresztnek a logikája. Isten nem a magasból hullajtotta ránk az üdvösséget, mint emberbaráti jámborságból, a fölöslegből adott könyöradományt. Krisztus szeretete nem ilyen! Amikor Jézus alámerül a Jordán vizébe, és megkeresztelteti magát Keresztelő Jánossal, nem azért teszi, mert bűnbánatra, megtérésre van szüksége. Azért teszi, hogy beálljon az emberek közé, akiknek bűnbocsánatra van szükségük, közénk, bűnösök közé és magára vegye bűneink terhét. Ezt az utat választotta, hogy megvigasztaljon, üdvözítsen minket, hogy megszabadítson nyomorúságunkból. ( ) Azt gondolhatnánk, hogy a szegénységnek ez az útja Jézusé volt, mi pedig, akik utána jövünk, üdvözíthetjük a világot megfelelő emberi eszközökkel. Nem így van. Mindenütt, minden korban Isten továbbra is Krisztus szegénysége által üdvözíti az embereket és a világot, aki szegénnyé lesz a szentségekben, az Igében, az Egyházában, amely szegényekből álló nép. Isten gazdagságát nem tudjuk közvetíteni a mi gazdagságunkon keresztül, hanem mindig és kizárólag a személyes és közösségi szegénységünkön át, amelyet Krisztus Lelke éltet. Mesterünket követve mi, keresztények arra kaptunk meghívást, hogy tekintsünk testvéreink nyomorára, érintsük meg, vegyük magunkra és tegyünk konkrétan azért, hogy könnyítsünk rajtuk. A nyomor nem egyenlő a szegénységgel. A nyomor olyan szegénység, amelyben nincs bizalom, szolidaritás, remény. ( ) Háromfajta nyomort különböztethetünk meg: anyagi, erkölcsi és lelki nyomort. Az anyagi nyomor az, melyet általában szegénységnek hív- nak, és azokat érinti, akik nem emberhez méltó körülmények között élnek: alapvető jogok nélkül, elsődleges anyagi szükségletek hiányában, mint az étel, a víz, a higiéniai körülmények, a munka, a fejlődés és a kulturális növekedés lehetősége. ( ) Nem kevésbé aggasztó az erkölcsi nyomor, amely abban áll, hogy az ember a káros szenvedélyek és a bűn rabjává válik. Hány család aggódik amiatt, hogy valamelyik gyakran fiatal családtagon eluralkodik az alkohol, a drog, a játékszenvedély, a pornográfia! Hány ember veszítette el élete értelmét, nincs előttük távlat a jövőt illetően, reménytelenek! És hány ember kényszerült ebbe a nyomorba igazságtalan társadalmi körülmények miatt, a munkanélküliség miatt, amely megfosztja őket attól a méltóságtól, amit a kenyérkereset ad; vagy mert nem egyenlően jutnak hozzá az oktatáshoz és az egészségügyi szolgáltatásokhoz A lelki nyomorra az evangélium az igazi ellenszer. A keresztény ember arra hivatott, hogy vigye el az élet minden területére a megszabadító jó hírt, hogy létezik az elkövetett rossz megbocsátása, hogy Isten nagyobb a mi bűneinknél és ingyen szeret minket, mindig, és a közösségre, valamint az örök életre vagyunk teremtve. Az Úr arra hív minket, hogy örömmel hirdessük az irgalom és a remény üzenetét! Jó megtapasztalni e jó hír terjesztésének örömét, annak örömét, hogy megosztjuk a ránk bízott kincset, hogy ezáltal vigaszt nyújtsunk a megtört szíveknek, és reményt adjunk sok testvérünknek, akiket körülvesz a sötétség. Kedves Testvérek! Azt kívánom, hogy ebben a nagyböjti időben az egész Egyház készségesen és igyek- Mindannyiunknak szüksége van a javulásra, hogy jobbá váljunk. A nagyböjt segít, hogy küzdjünk hibáink ellen. Ferenc pápa Twitter üzenete

5 1/2014 TEMERINI HARANGSZÓ 5 vően tegyen tanúságot az anyagi, erkölcsi és lelki nyomorban élőknek az evangélium üzenetéről, amely az Atya irgalmas szeretetének hirdetésében foglalható össze, aki kész magához ölelni Krisztusban minden embert. A nagyböjt megfelelő idő arra, hogy megváljunk sok mindentől. Jót fog tenni, ha megkérdezzük magunktól, mi mindent tudunk nélkülözni azért, hogy szegénységünkkel segítsünk és gazdagítsunk másokat. Ne felejtsük el, hogy az igazi szegénység fáj: önmagunk megfosztása valamitől nem lenne hiteles e bűnbánati távlat nélkül. Ferenc pápa A Szentlélek, akinek köszönhetően olyanok vagyunk mint szűkölködők, mégis sokakat gazdagítók, mint akiknek semmijük sincs, mégis mindenük megvan (2Kor 6,10), tartsa meg ezeket az elhatározásainkat, és erősítse bennünk az emberi nyomor iránti figyelmet és felelősséget, hogy könyörületessé váljunk és gyakoroljuk az irgalmat. Ezzel a jókívánsággal biztosítalak benneteket imáimról, hogy minden hívő és minden egyházi közösség gyümölcsözően élje meg az egész nagyböjti időt. És kérlek titeket, imádkozzatok értem. Az Úr áldjon meg titeket, és a Szűzanya oltalmazzon benneteket. A Szentatya szentföldi látogatásának programja A vatikáni sajtóterem március 27- én közzétette Ferenc pápa szentföldi apostoli útjának hivatalos programját. Jeruzsálemben Fouad Twal latin szertartású pátriárka mutatta be az újságíróknak a Szentatya zarándoklatát. Jeruzsálemen kívül Ferenc pápa megáll Jordániában és a Palesztin területeken is. A látogatásra VI. Pál pápa és Athenagoras konstantinápolyi pátriárka találkozásának 50. évfordulója alkalmából kerül sor. Ferenc pápa elzarándokol a Szentföldre, hogy megemlékezzen az január 5-i történelmi kiengesztelődésről. Utazása a következő városokat érinti: Amman, Betlehem és Jeruzsálem. A pápa május 24-én, szombaton érkezik Jordániába, ahol a királyi palotában udvariassági látogatást tesz a jordániai királyi párnál. Ezután találkozik a helyi hatóságokkal, majd szentmisét mutat be a város nemzetközi stadionjában. A pápa felkeresi Jézus megkeresztelkedésének helyét Betániában, a Jordán folyó túlsó partján, ahol a latin templomban találkozik a szíriai menekültekkel és fiatal fogyatékkal élőkkel. Május 25-én, vasárnap Ferenc pápa búcsút vesz Jordániától és a Palesztin területekre, Betlehembe érkezik. Az elnöki palotában kerül sor a pápa hivatalos fogadására, majd a Szentatya udvariassági látogatást tesz Mahmúd Abbász palesztin elnöknél. Ezt követően a helyi hatóságokkal találkozik. A pápa a betlehemi Jászol-téren mutat be szentmisét és imádkozza el a Regina Coeli imát. A Casa Nova ferences kolostorban a pápa palesztin családok egy csoportjával ebédel, majd magánlátogatást tesz a Születésbarlangban. Ezután egy menekülttábor központjában köszönti az ott élő gyermekeket. A pápa látogatásának következő állomása Tel Aviv, majd Jeruzsálem. Az apostoli delegáció székhelyén magántalálkozóra kerül sor a pápa és I. Bartolomeosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka között. Ferenc pápa és a pátriárka közös nyilatkozatot írnak alá. A Szent Sír bazilikában tartják meg azt az ökumenikus találkozót, amely a VI. Pál pápa és Athenagoras pátriárka közötti békeölelés 50. évfordulójára emlékezik. A Szentatya a pátriárkákkal, püspökökkel és kíséretével a latin pátriárkátuson fogyasztja el vacsoráját. Május 26-án, hétfőn Ferenc pápa látogatást tesz a jeruzsálemi főmuftinál a Nagy Tanács épületében, majd felkeresi a Nyugati Falat. Ezt követően a Herzl-dombon virágokat helyez el. Látogatásának következő állomása a Yad Vasem Emlékhely. A jeruzsálemi Nagy Zsinagóga közelében lévő központban udvariassági látogatást tesz Izrael két főrabbijánál. Ferenc pápát ezután Simon Peres izraeli elnök fogadja az elnöki palotában. A jeruzsálemi Notre-Dame Központban magán kihallgatáson fogadja a pápát Benjamin Netanyahu miniszterelnök. Délután az Olajfák hegyén lévő ortodox templommal szemben lévő épületben ugyancsak magántalálkozóra kerül sor a Szentatya és I. Bartolomeosz pátriárka között. A pápa a getszemáni templomban találkozik a papokkal, a szerzetesekkel, a szerzetesnőkkel és a szeminaristákkal. Végül a Cenákulum termében szentmisét mutat be a szentföldi püspökökkel. Ez Ferenc pápa Jézus földjén tett első zarándoklatának utolsó állomása. A Szentatya Tel Aviv Ben Gurion repülőterén vesz búcsút Izrael államtól és hétfőn a késő esti órákban érkezik vissza Róma Ciampino repülőterére.

6 6 TEMERINI HARANGSZÓ 1/2014 A pápák szentté avatása Folyamatban Boldog XXIII. János és Boldog II. János Pál pápák szentté avatásának előkészületei. A szertartásra április 27-én kerül sor. A szentté avatást imavirrasztás előzi meg, amely érinti Róma plébániáit. Április 22-én a Lateráni Szent János székesegyházban a fiatalok találkoznak a két boldog posztulátoraival. Ez a két fontos esemény előzi meg az április 27-i ünnepek ünnepét hangsúlyozta P. Federico Lombardi SJ szentszéki szóvivő a sajtókonferenciát bevezető beszédében. A II. János Pál utazásairól kapott hírek azt közvetítették, bárhova megy a pápa, mindenütt otthon van, és mindenütt az aktuális problémákkal néz szembe. Nem a protokolláris találkozók diplomata szertartása volt számára fontos. Az emberekkel akart találkozni fogalmazott Puskely Mária SSND, aki a Vatikáni Rádió munkatársa volt 1970 és 1982 között. 12 évet töltött a Vatikáni Rádió munkatársaként Rómában. Mi volt a feladata szerkesztő riporterként? 1970-ben kerültem a Vatikáni Rádióhoz, egészen 1982 végéig dolgoztam a szerkesztőségben. Számunkra a legfőbb vezérvonal az volt, hogy mi a pápa rádiója vagyunk. Az ott eltöltött 12 év VI. Pál, I. János Pál és II. János Pál pápaságának időszaka volt. Magyarország felé sajátos hivatásunk volt a pápai üzeneteket, beszédeket, enciklikákat összefoglalva mindig haza gondoltunk. Kettős életet éltünk, azt tartottuk szem előtt: mi az, amivel segíteni tudunk, milyen információkat adjunk tovább, amelyeket sehonnan máshonnan nem fognak megkapni. Ez vezetett minket. Eseményekben gazdag időszakot jelentettek a római évek. Három pápa időszaka esik erre a 12 évre. VI. Pál pápa 1963-ban került Szent Péter székébe. Ő volt az első, aki kilépett a Vatikán falai közül. Mert elmenni más világrészbe, ő Boldog II. János Pál és Boldog XXIII. János pápák ült először repülőgépre. Nagyon fegyelmezett, vékony testalkatú ember volt. Kemény teher nyugodott a vállán, 1978-ben halt meg. Ma is magam előtt látom azt az egyszerű koporsót, melyben a Szent Péter téren a földön feküdt. Fújt a szél, hideg volt, az emberek pedig sorban érkeztek, hogy tiszteletüket tegyék VI. Pál pápa előtt. I. János Pál esetében azonnal megragadta az embert egyszerűsége. Mindössze 33 napos pápasága alatt is egyértelműen kiderült, nyitni szeretne a szegény emberek élete felé. XXIII. János pápával személyesen nem találkoztam. Rám nagy hatással volt, amikor részleteket ismerhettem meg abból az időszakból, amikor még isztambuli pápai nunciusként a törökökkel tárgyalt, hogy átengedjék az Európában, életveszélyben élő zsidóságot az országon, hogy eljuthassanak Palesztinába. Ez rávetítette a fényt egyéniségére. Hogyan emlékszik vissza II. János Pál megválasztására? I. János Pál halála után nem sokkal elkezdődött a konklávé. Ki lesz a következő olasz pápa? Ahogy ilyenkor szokás, szerkesztőségünk gyűjteni kezdte az életrajzokat. A téren, mikor felszállt a fehér füst, mindenki feszülten várakozott. Mi is feszülten vártuk a rádióban az eredményt. Vártuk a nagy tapsot, az éljenzést, de amikor a tömeg meghallotta az ismeretlen, idegenül csengő nevet, szinte csend lett a téren. Azután kilépett mosolyogva a tömeg elé az első szláv pápa. A Habemus papam bejelentésekor mindannyian összenéztünk. Senki sem számított arra, hogy ötszáz év után megszakítják az olasz pápák sorát. A szerkesztőségben szomszédunk volt a lengyel szekció, rohantunk hozzájuk segítségért. Nem volt Wojtyła-életrajzunk. Milyen volt első találkozása II. János Pál pápával? II. János Pál volt az első pápa, akivel a szerkesztőségben közvetlen kapcsolatba kerültünk. Megválasztása után bemutatkozott az újságíróknak. Mi is ott voltunk, a Vatikáni Rádió valamennyi munkatársa. Rengetegen gyűltünk össze. A pápa elhaladt előttünk. Egyik kísérője szerencsére a Vatikáni Rádió munkatársa volt. Mikor a mi csoportunkhoz lépett, kísérője jelezte, itt vannak a magyarok. II. János Pál felénk fordult, ez volt az első alkalom, hogy kezet foghattunk vele. Kedves szavaiból sugárzott, hogy ismeri és szereti a magyarokat, él benne a lengyel-magyar barátság tudata. Mi pedig megéreztük, hogy ezzel a pápával jó lesz dolgozni ban felkereste a Vatikáni Rádió szerkesztőségét is. Hogyan zajlott a látogatás? Akkor a Vatikáni Rádió óriási épületében harminchárom nyelvi

7 1/2014 TEMERINI HARANGSZÓ 7 szekció működött. A pápa mindegyiket végigjárta. Izgatottan várakoztunk a szerkesztőségi szobánkban. Szerettem volna adni valamit neki. Előkészítettem Prokop Péter magyar szentek sorozatából összeállított kis albumát, benne Hedvig és Kinga is, a lengyeleknek is kedves magyar szentek. Megérkezett a Szentatya, bemutatkoztunk, és beszélgetni kezdtünk a lengyel-magyar kapcsolatról. Amikor indulni készült, elé álltam, és átnyújtottam neki a magyar szentek gyűjteményét. Kinyitotta, végiglapozta a szentek sorát, és rám mosolygott, majd megkérdezte: Megtarthatom? Milyen élményeket őriz még a római időkből a pápáról? 1981-ben Árpád-házi Szent Erzsébet halálának 750. évfordulóját ünnepeltük. Nagy gonddal készítették elő ezt az ünnepet azzal a céllal, hogy felhívja a világ figyelmét Szent Erzsébet alakjára, szolgálatára. Szerkesztőségünk közvetlenül kapcsolódott a munkába, mi állítottuk össze a történelmi adatokkal, forrásokkal megalapozott dokumentációt. Ebből született II. János Pál pápa magyar egyházhoz intézett ünnepi levele. Többször említette II. János Pállal kapcsolatban a Szentatya közvetlenségét. Milyen embernek látta őt? II. János Pál minden korlátot és minden határt széttolt. Gyakran utazott, bejárta az öt világrészt, Mexikótól Óceániáig. Mindenütt megtalálta az emberekkel a kapcsolatot, hihetetlen empatikus készség rejlett benne. Tudott beszélni a politikusokkal is. Nem volt könnyű az élete, nehéz időket élt át, ezt ismerjük a könyvekből, életrajzokból. Talán ez fejlesztette ki benne, hogy meg tudott érteni szenvedőt, szegényt, a legnyomorultabbakat is. Ember volt a maga teljességében. Megrendítő volt, ahogyan betegségét az emberek előtt is vállalta. Szuverén egyéniségét mindvégig megtartotta, bár testi mivolta ezt már nem tudta közvetíteni. Trauttwein Éva/Magyar Kurír Kihívások és lehetőségek A család volt a témája a közép- és kelet-európai püspökök varsói találkozójának Március elején Varsóban tartottak konferenciát a térség bíborosai és püspöki konferenciáinak elnökei. Erdő Péter, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) elnöke és Józef Michalik, a Lengyel Püspöki Konferencia elnöke meghívására Magyarországról, Horvátországból, a Cseh Köztársaságból, Szlovákiából, Ukrajnából, Litvániából, Fehéroroszországból és Lengyelországból érkeztek főpásztorok. Az összejövetel témája: Kihívások és lehetőségek az Egyház megerősítésére a család témájával foglalkozó rendkívüli Püspöki Szinódus (2014) összefüggésében. A résztvevők megállapították, hogy országaikban a családok helyzete mind a jog, mind a hétköznapi élet terén hasonló vonásokat mutat. A kihívások között a főpásztorok kiemelték a demográfiai csökkenést, a szétszakadt családok számának növekedését, de egyúttal aláhúzták a családi élet újrafelfedezésére, az életre való nyitottságra és a vallásos nevelésre irányuló pasztorális törekvéseket is. Hangsúlyozták azoknak a mozgalmaknak a szerepét, amelyek a családokért tevékenykednek, másrészről pedig azt, hogy milyen fontos a családok részvétele a pasztorális tevékenységben, valamint a férfi és nő közötti házasságot védelmező kezdeményezésekben, ahogyan ezt a horvátországi referendum is tanúsította. A házasságra való felkészülés kapcsán kiemelték: erre nemcsak az esküvő előtti időszakban, hanem már fiatalabb korban szükség van. A felkészítés nem merülhet ki pusztán a házasságról szóló összefoglaló tájékoztatásban, hanem beszélni kell arról, mit jelent családnak lenni. A tapasztalat az, hogy a házasságra és a családi életre való felkészítésben a legmeggyőzőbb módszer: a családi élet tanúságtétele. A püspökök különösképpen hangsúlyozták a tágabb értelemben vett család jelentőségét, hiszen ez társadalmi és gazdasági erőforrás a ma és a jövő társadalma számára a szolidaritás és az ingyenesség tekintetében. Ezt az értéket pedig az államoknak egyre inkább meg kellene becsülniük. Azzal kapcsolatban, hogy növekszik a házasságkötés nélküli együttélések száma, illetve számos nehéz helyzet adódik ezzel összefüggésben, a püspökök aláhúzták: szükség van olyan plébániákra, amelyek valódi befogadó közösségek. Meg kell kérdeznünk magunktól, hogy a közösségeink befogadó készségükkel meg tudják-e mutatni: Isten mindenkit szeret, és ez a szeretet nem éleződik ki konfliktus formájában akkor, amikor a házasságról szóló keresztény tanítás igazsága a kérdés. A találkozó keretében kitértek arra is, hogy az elmúlt években az egyház fontos szerepet töltött be a megbékélést illetően mind az országokon belül, mind pedig egyes nemzetek között. A katolikus egyháznak fő szerepe volt számos nyilatkozat megszületésében, amelyek nem csupán a békés egymás mellett élés szükségességét fejezik ki, hanem azt is, hogy együtt nézzenek szembe a közös kihívásokkal. Ez nem akadályozza meg, sőt inkább teret ad egy egészséges nemzeti feléledésnek, a nemzeti identitás, a kultúra és hagyományok kölcsönös elismerésének. Magyar Kurír

8 8 TEMERINI HARANGSZÓ 1/2014 Milyennek látom Ferenc pápát Tartsd meg, Isten, Szentatyánkat! címmel tematikus napot tartott a Mária Rádió. A nap keretében dr. Harmath Károly OFM a felnőtteknek, Hornyák Ludmilla pedig a gyerekeknek mutatta be Ferenc pápát. A műsorban sor került egy kerekasztal-beszélgetésre is, amelyben Palatinus István atya felvázolta Ferenc pápa szolgálatának legmeghatározóbb eseményeit. Beszámoltak arról a hálaadó szentmiséről is, amelyet a budapesti Szent István-bazilikában tartottak. Továbbá felolvasták dr. Német László SVD nagybecskereki püspöknek a Hírvivőnek adott interjújából azt a részt, amelyben Róma püspökével való találkozását idézi fel. Ferenc pápa megválasztásának egyéves évfordulója alkalmából a Mária Rádióban lelkipásztorok, közéleti személyek is vallottak arról, hogyan látják Ferenc pápát, mely cselekedetei, gondolatai hatottak rájuk. Válogatásunkban a teljesség igénye nélkül emeltünk ki néhány gondolatot a közel tizenkét órás hanganyagból, amit a Hírvivőből kölcsönöztünk. Dr. Bogner István egyetemi tanár (Szabadka): Mint valamikori latintanárhoz, hozzám legközelebb áll, hogy Pontifex Maximus-nak, hídépítőnek éljem meg Ferenc pápa szolgálatát. Láthatjuk, hogy az ellentétek között keresi a közös, járható utat, jó példával, jó szóval, nemes egyszerűséggel. Csodálatos módon építi a hidat a vallások között, a szegények és a gazdagok között. Megragadott, amikor felemelte a leesett táskát és átnyújtotta kedvesen a hölgynek, akivel beszélgetett. Megismerve Ferenc pápát mondhatom, hogy számomra kiteljesedett a pápaságról alkotott fogalomkör. Életvitelével, követhető példájával, szeretettel kormányozza anyaszentegyházunkat. Mgsr. Szungyi László főesperes (Temerin): A köszönése meglepő volt számomra, és az is, amikor pár nap múlva jó étvágyat kívánt a vasárnapi ebédhez. Mára már tudjuk, ez az ő stílusa, amely nagyon emberközeli és hiteles egyúttal. Ferenc pápát a szív pápájának is nevezhetjük szívélyes, közvetlen életstílusa miatt. Mosolyogva, a retorika eszköztárát nélkülözve is nagyon komoly dolgokat mond. Szeretné felrázni az egész egyházat, és egész lényével az evangéliumi életre irányítja figyelmünket. Ferenc pápa személyében az Isteni Gondviselés olyan embert adott az egyház élére, aki Szent Ferenc szellemiségében megújult evangéliumi lendületet ad a világnak. Beszédes Valéria néprajzkutató (Szabadka): Az éjszakai műsort hallgatva figyeltem fel, hogy Ferenc pápa nap mint nap a köznépnek misézik a Szent Márta-házban. Naponta hallható éjszakánként az aznapi szentbeszéde. Nem elvont hittudományi értekezéseket mond, hanem mindenki számára kedvesen, emberien sorolja aznapi intelmeit. Leginkább a szegények, a kiszolgáltatottak, a betegek érdekében inti az emberiséget, nemcsak a katolikusokat, hanem minden jóakaratú embert, mert nagy bajban van a világ. Az esténkénti virtuális találkozásaink akkor váltak rendszeressé, amikor egyik szólásmondására lettem figyelmes. Néprajzosként az ilyen állandó szókapcsolatokra akarva-akaratlanul ráhallik a fülem. A Szentatya nagyanyjának volt az a közmondása hogy: a szemfedélnek nincs zsebe. Szellemes, sokatmondó ez a szókapcsolat. Amikor a nagyanyját idézte, éppen arra intett bennünket, hogy a gazdagabbak lehetnének sokkal szolidárisabbak az elesettekkel, mert, ahogy mi magyarok mondanánk, nem teszi a feje alá senki sem a vagyonát. Matuska Márton újságíró (Újvidék): Az elmúlt évben kétszer is megadatott rácsodálkoznunk a pápa emberi nagyságára. Először, amikor XVI. Benedek lemondott, majd amikor megválasztása után megismerhettük Ferenc pápát. Ritkán nézek televíziót, de a megjelenését követtem. Meglepő volt a köszönése, és mindjárt elkezdtem érdeklődni: vajon kicsoda ő? Hogyan élt? Mit csinált? Abból, amit olvastam róla, kiderül, és az elmúlt év eseményei, megnyilvánulásai is igazolják, hogy érdeklődik az embereket érintő problémák iránt, de nem marad a puszta érdeklődés szintjén. Igazi emberközeli pápánk van, érti egymást a pásztor és a nyáj. Gergely Barnabás közgazdász (Temerin): Beszédében olyan nyelvi fordulatokat használ Ferenc pápa, amely rámutat gondolkodásának egyszerű, de nagyszerű voltára. Fiatalos lendületet hoz az életkorától függetlenül egyházunk és a világ életébe. Közgazdászként ismerek olyan szociális érzékenységet fejlesztő programokat, amelyeket Ferenc pápa szolgálata és szemlélete inspirált. Ebből adódóan arra is esélyt látok, hogy a fogyasztói mentalitás megtorpanjon. Fiatal családosként nagyon jó látni Ferenc pápa odafordulását a családokhoz. Taníts engem útjaidra, Uram, hogy igazságod szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet (Zsolt 86,11)

9 1/2014 TEMERINI HARANGSZÓ 9 Ismerjük meg egyházmegyénket A Szabadkai Egyházmegye, vagy Szabadkai Püspökség, a római katolikus egyház egyházszervezeti egysége a Szerb Köztársaság területén. Székhelye Szabadka, székesegyháza a Szent Teréz Plébániatemplom. Jelenlegi püspöke Dr. Msgr. Pénzes János. Az egyházmegye védőszentje Szent Pál apostol. Az Egyházmegye története a Bácsi Érsekségre vezethető vissza, amelyet Szent László király alapított 1090 körül. Szent László rendeletére Bács városa is érseki székhelye lett a közös Kalocsa-Bácsi Érsekségnek. Az érsekek hol Bácsott, hol pedig Kalocsán székeltek. Bácskának ma Szerbiához tartozó részén, egészen a mohácsi csatáig (1526) virágzott a vallási élet. Számos szerzetes közösség megtelepedett a vidéken. A szerzetesek és szerzetes nővérek összesen 10 különböző apátsághoz és 9 elöljárósághoz tartoztak. A török uralom idején földúlták nem csak a kolostorokat, hanem szinte minden keresztény kegyhelyet. A törökök feletti győzelem után többé nem újították fel sem a Bácsi Káptalant, sem a bácsi székesegyházat. Az érsekség továbbra is a Kalocsa-Bácsi Érsekség nevet viselte, de ekkor már az érsekeket inkább kalocsaiként emlegetik. A Zentai csata után megújul az egyházi élet a Bácskában is. A 17. század végén, mindjárt a felszabadulást követő években, ortodox szerbek és katolikus horvátok (főleg a mai bunyevácok és sokácok elődei) telepednek le Bácska elnéptelenedett vidékeire. A magyarok visszatelepedése a vidékre ehhez képest késik, csak a 18. században nyer lendületet. A trianoni békeszerződéssel (1920) a Kalocsa-Bácsi Érsekség területének kétharmada az újonnan alakult Szerb- Horvát-Szlovén Királysághoz került. A Szentszék (1923-ban). Szabadka székhellyel létrehozta a Bácskai Apostoli Közigazgatást. A Közigazgatás élén a szabadkai Szent Teréz Plébánia plébánosa, Lajčo Budanović állt, akit apostoli adminisztrátornak neveztek ki, majd május 1-jén püspökké szenteltek. A második világháború idején, amikor Bácska ismét Magyarországhoz kerül, a Bácskai Apostoli Közigazgatás, mint a Kalocsi Érsekség hatáskörébe tartozó hivatal működött. Amint a háború befejeződött, Budanović püspök ismét visszakerült a Bácskai Apostoli Közigazgatás élére. Lajčo Budanović püspök halála után (1958) Zvekanović Mátyás került a Bácsi Apostoli Közigazgatás élére. Az új adminisztrátor folytatta elődje munkáját: új plébániák és templomok létesültek, felépült az új Paulinum papnevelde, a Josephinum idős papok otthona, a Marianum, a Miasszonyunkról nevezett Bácskai Nővérek Társulatának anyaháza. VI. Pál pápa január 25-én a Bácskai Apostoli Közigazgatás területén megalapította az új püspökséget, Szabadkai Egyházmegye néven, Zvekanović Mátyást pedig kinevezte Szabadka első megyés püspökének. Mátyás püspök május 16-ig állt az egyházmegye élén, amikor II. János Pál pápa Mons. Pénzes Jánost nevezte ki új szabadkai megyés püspökké. Zvekanović Mátyás püspök április 21-én elhunyt. A Szabadkai Egyházmegye híveinek száma mintegy Az utóbbi években, Jugoszlávia felbomlása óta, a katolikusok száma csökkent, részben az elvándorlás miatt, részben pedig az alacsony természetes szaporulat miatt. A hívek többsége magyar nemzetiségű. A szertartásokat főleg Msgr. dr. Pénzes János Bajmokon született augusztus 10-én június 29-én szentelték pappá Szabadkán. Huszonöt éve áll az egyházmegye élén április 25-én nevezték ki Szabadkai megyéspüspöknek, június 18-án szentelték püspökké. A Szent Ciril és Metódról elnevezett Nemzetközi Püspökkari Konferenciának alelnöke és a liturgiai és szerzetesi tanács elnöke 1998-tól. Jubileuma alkalmából köszöntjük, és ezúton is kifejezzük hálánkat közösségünk sokoldalú támogatásáért. magyarul és horvát nyelven tartják, de ahol igény van rá, biztosítják a német és a szlovák nyelvű istentiszteletek is. A papnövendékek középfokú tanulmányaikat főleg a szabadkai Paulinumban (klasszikus nyelvi gimnázium) végzik horvát és magyar nyelven. Az Egyházmegye keretében Teológiai-Katehétikai Intézet is működik, magyar és horvát nyelvű ágazattal. Az intézetben a jövendőbeli hitoktatók, lelkipásztori-pasztorális munkatársak és diakónusok tanulnak. A püspökségnek 107 papja van és 5 állandó diakónus működik. Szabadkán, Bácson és Újvidéken ferencesrendiek, Zomborban pedig egy kármelita közösség is van. Az egyházmegye területén a szerzetes nővérek négy rendbeli kongregációja tevékenykedik (a Miasszonyunk Nővérek Bácskai, illetve zágrábi rendtartományként, egy ferences és egy domonkos közösség). (Forrás: Wikipédia)

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Péter és a másik tanítvány... a sírhoz sietett... és látta az otthagyott gyolcsot... Látta és hitt. (Jn 20,3.

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Péter és a másik tanítvány... a sírhoz sietett... és látta az otthagyott gyolcsot... Látta és hitt. (Jn 20,3. XXVI. évf., 1. (73.) szám 2015. húsvét Péter és a másik tanítvány... a sírhoz sietett... és látta az otthagyott gyolcsot... Látta és hitt. (Jn 20,3.6-8) Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Az imádkozó édesanyák

Részletesebben

XXIV. évf., 1. (67.) szám 2013. húsvét. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

XXIV. évf., 1. (67.) szám 2013. húsvét. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! XXIV. évf., 1. (67.) szám 2013. húsvét Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! I. Ferenc pápa Jorge Mario Bergoglio SJ I. Ferenc néven az új pápa Krisztus 266. helytartója. 1936. december 17-én született Buenos

Részletesebben

Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk!

Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk! XXIV. évf., 3. (69.) szám 2013. karácsony Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk! Élő egyház Újjáalakításuk 20. évfordulóját ünnepelték az idén cserkészcsapataink Nagy büszkeségünk a Juventus

Részletesebben

Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk!

Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk! XXIII. évf., 3. (66.) szám 2012. karácsony Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk! Élő egyház Lépcsőt építettünk a kálvária dombra Cserkészeink csoportképe a telepi templomnál 3/2012 TEMERINI

Részletesebben

XXI. évf., 2. (59.) szám 2010. Illés-nap. Millenniumi emléktemplom

XXI. évf., 2. (59.) szám 2010. Illés-nap. Millenniumi emléktemplom TEMERINI HARANGSZÓ 1 XXI. évf., 2. (59.) szám 2010. Illés-nap 10 Millenniumi emléktemplom 2000 2010 2 TEMERINI HARANGSZÓ Msgr. dr. Pénzes János, szabadkai megyéspüspök a hívők sokaságának és a vendégek

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. õsz EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG Vianney Szent János Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLI. évf. 7 8. szám (41. Jg. Nr. 7 8) Az európai magyar katolikusok lapja 2009. július augusztus Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K XVI. Benedek pápa üzenete

Részletesebben

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. nyár Remi, a verbita újmisés László atya, az új verbita püspök KINCSÜNK A MISSZIÓ Missziós imaközösségek Verbita baráti

Részletesebben

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 11. szám (37. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. november KÖVESS ENGEM! Joseph Ratzinger bíboros homíliája II. János Pál pápa temetési szentmiséjén

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XX. évfolyam 2. szám VIRÁGVASÁRNAP 2013. március - április Tartalom Virágvasárnap...1 Megalakult egyházközségünk új képviselőtestülete...2

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

ANYÁK NAPJÁRA ELFOGADNI AZ ISTENI IRGALMASSÁGOT MÜNCHEN JELENITS ISTVÁN

ANYÁK NAPJÁRA ELFOGADNI AZ ISTENI IRGALMASSÁGOT MÜNCHEN JELENITS ISTVÁN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVIII. évf. 5. szám (38. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2006. május ELFOGADNI AZ ISTENI IRGALMASSÁGOT XVI. Benedek pápa homíliájából Megérteni és elfogadni

Részletesebben

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 6. szám (37. Jg. Nr. 6) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. június Dr. Kerekes Károly O. Cist. VAN-E MÉG SZĺVED, EURÓPA? XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLIII. évf. 4. szám (43. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2011. április A HIT ÉS A REMÉNY MEGNYITJA LÁTÁSUNKAT A Szentatya nagyböjti üzenetébõl Ahhoz, hogy komolyan

Részletesebben

LEGYÜNK AZ IMÁDSÁG NEMZETE

LEGYÜNK AZ IMÁDSÁG NEMZETE POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 12. szám (39. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. december KÜLDETÉSÜNK VAN MINDEN NÉPHEZ A Szentatya üzenete a missziós világnapra 1926 óta minden

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, II. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2006. tél BENNÜNK IS SZÜLESSEN MEG A MEGVÁLTÓ! Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból Tisztelt Béla

Részletesebben

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 1. szám (36. Jg. Nr. 1) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. január HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT II. János Pál pápa Pastores gregis apostoli buzdítása A dokumentum

Részletesebben

IGAZSÁGOS TÁRSADALOM KRISZTUS EGYHÁZÁNAK DICSÕSÉGE. Legyetek az ima emberei POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E. Cserháti Ferenc püspök

IGAZSÁGOS TÁRSADALOM KRISZTUS EGYHÁZÁNAK DICSÕSÉGE. Legyetek az ima emberei POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E. Cserháti Ferenc püspök POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 11. szám (39. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. november IGAZSÁGOS TÁRSADALOM Cserháti Ferenc püspök KRISZTUS EGYHÁZÁNAK DICSÕSÉGE A Latin-amerikai

Részletesebben

SZŰZ MÁRIA, A MAGYAROK NAGYASSZONYA

SZŰZ MÁRIA, A MAGYAROK NAGYASSZONYA POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 10. szám (36. Jg. Nr. 10) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. október AZ UTAT MUTATÓ KAZÁNI SZŰZANYA Augusztus 27-én pénteken este katonai különgépen érkezett

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben