XXV. évf., 1. (70.) szám húsvét. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXV. évf., 1. (70.) szám 2014. húsvét. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!"

Átírás

1 XXV. évf., 1. (70.) szám húsvét Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

2 Ferenc pápa (latinul Franciscus), polgári nevén Jorge Mario Bergoglio, december 17-én Buenos Airesben, Argentínában született. A katolikus egyház vezetője 2013 márciusától. A 266. pápa az egyházfők sorában. A pápai székben XVI. Benedeket követi, aki 2013 februárjában mondott le. Ferenc az első jezsuita egyházfő, az első az amerikai kontinensről és egyben a déli félgömbről, valamint az első nem európai pápa III. Gergely óta.

3 1/2014 TEMERINI HARANGSZÓ 3 Pálinkás Magdolna Ingyen kegyelem Nézz fel ember egyszer vággyal Golgotára! Durván ácsolt három kínos keresztfára. Az egyiken átok, a másikon áldás, harmadikon eljött néked a megváltás! Hittel, alázattal közeledj feléje! Szívedbe költözik az öröm és béke. Az Úr Jézus vére bűneid lemosta. Helyetted kínhalált halt az Isten Fia! A tiszta és szent, a bűntelen és áldott Egyszer s mindenkorra neked megbocsátott. Higgy, s mindent lehet, ne csüggedj, ne lankadj, az elkezdett úton Benne bízva haladj! TEMERINI HARANGSZÓ Kizárólag a temerini hívek belső használatára kiadja a SZENT ROZÁLIA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA, Temerin, Újvidéki u Tel/fax: 021/ Web-oldal: Kereskedelmi forgalomba nem kerül Felelős szerkesztő: Szungyi László esperesplébános Tervezőszerkesztő: Góbor Béla Grafikai szerkesztő: Borda Ákos Webszerkesztő: Sütő Sándor Munkatársak: a cikk alatt jelölt szerzők A lapban való közreműködés díjtalan, a megjelentetéshez támogatásokat köszönettel elfogadunk Készült a TEMERINI ÚJSÁG nyomdájában, Temerinben, 2000 példányban Húsvét öröme és békéje Ott a Kálváriánál ahol Jézust nagypénteken keresztre feszítették, meghalt és eltemették mély éjszaka borult a tájra, sötétség, mélységes csend. A halál csendje. Ez lenne a halál könyörtelen, pusztító ereje? De ahogy múlik az idő, s peregnek a percek, az órák, egyre erősödik az a bizonyos másik Csend: az Élet csendje. Még mindenki alszik, csupán két-három jeruzsálemi asszony szipogva, meghatottan készül a sírhoz. Vége a szombatnak. A hajnali égboltot fénye átragyog a házakon, a Golgotán, Jeruzsálemen, Palesztinán, sőt, átöleli az egész kozmoszt... Különös... Mintha ma minden olyan más lenne... Mintha a természet erői valami titkos összeesküvést szőttek volna, melynek a hajnalban útnak induló asszonyok egyszerűen áldozataivá válnak. Igen, valami történt! S ahogy lassan egyre feljebb kúszik a Nap a horizonton, feltűnik egy útkereszteződés, asszonyok találkoznak. Csendesen zengő, olajok illatával keveredő hangjuk különös elegyet képez a jeruzsálemi úton. De állj! Mi ez? Ki mozdította el a követ? S hova tűnt a holttest? Ki ez a fehér ruhás ifjú? Ne féljetek! Feltámadt, nincs itt! Menjetek, mondjátok meg a többieknek is! S a türelmetlen kíváncsiság, mely legyőzi a hajnali álmosságot, most riadt csodálkozássá, emberfeletti erővé növi ki magát. Apostolok, tanítványok! Keljetek! Feltámadt! Üres a sír! Nincs már ott! S mi ennek tanúi vagyunk! Igen, érdekes érzés ez... Először riadtság, félelem, majd megnyugvás, béke, öröm... Húsvét öröme, az Első Vasárnap öröme! Ez már többé nem a zsidók pászkája: ez már a keresztények húsvétja: Jézus feltámadt! S milyen érdekes! Jézus feltámadása, a világ legmegrendítőbb, a történelem egyedülálló eseménye csendben történik. Ez az Élet csendje. S éppen ez a legnagyobb esemény rá a tanú, hogy egyetlen feltámadás sem történik látványosan, hanem csendben, de megállíthatatlanul. A lelki életben is ez a törvényszerűség valósul meg. Ma is vannak nagy megtérések, de ezt nem kiáltják világgá az újságok. Az irgalmas szamaritánus ma is járja a világ országútjait, csak nem kísérik fotóriporterek. S ez a gondolat képes új optimizmussal eltölteni csüggedt lelkünket ezekben az apokaliptikus időkben, amikor úgy tűnik, hogy jórészt csak halál vesz körbe minket és nem feltámadás. De hiszem, hogy nem így van, csupán tiszta szem kell hozzá, hogy meglássuk: Krisztus ma is feltámad, és itt áll közöttünk! A kérdés csak az, hogyan képzeljük el őt... Mert az igazi húsvét nem az üres sírral kezdődik, hanem amikor Jézus valami módon, titokzatosan beleszól az életünkbe. Amikor megkövesedett szívünkről lepattannak a zárak! Zárak, melyek elzárnak valakitől és bezárnak valamibe. Egy sajátos énközpontú életbe, melybe Jézust csak egyszer-kétszer engedjük be, akkor is csak életünk pereméig. Az igazi Húsvét ott kezdődik, ahol Jézus a zárt ajtók ellenére megjelenik középen, életünk közepén, és így szól: Békesség nektek! mert ebben a békességben maga Jézus van jelen! Ő maga a béke! Húsvét öröme és békéje töltse el szívünket! SZUNGYI László, főesperes-plébános

4 4 TEMERINI HARANGSZÓ 1/2014 A pápa nagyböjti üzenetéből Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9) Kedves Testvéreim! Nagyböjt alkalmából néhány gondolatot ajánlok figyelmetekbe, melyek segíthetnek a megtérés egyéni és közösségi útján. Szent Pál kifejezéséből merítem az alapgondolatot: Hiszen ismeritek a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelmét, hogy értetek szegénnyé lett, bár gazdag volt, hogy az ő szegénysége által ti gazdagok legyetek (2Kor 8,9). Az Apostol a korintusi keresztényekhez fordul, és bátorítja őket, hogy nagylelkűen segítsék a jeruzsálemi, szűkölködő hívőket. Mit mondanak nekünk, mai keresztényeknek, Szent Pálnak ezek a szavai? Mit mond nekünk ma a szegénységre, az evangéliumi értelemben vett szegény életre való meghívás? Ezek a szavak mindenekelőtt elmondják, hogy milyen Isten stílusa. Isten nem a világi hatalom és gazdagság eszközeivel mutatja meg önmagát, hanem a gyengeség és szegénység eszközein keresztül: bár gazdag volt, értetek szegénynyé lett. Krisztus, az Isten örök Fia, aki hatalomban és dicsőségben egyenlő az Atyával, szegénnyé lett; lejött közénk, mindannyiunkhoz közel jött. ( ) Jézus célja nem az volt, hogy magáért a szegénységért legyen szegény, hanem ahogy Szent Pál mondja hogy az ő szegénysége által ti gazdagok legyetek. Ez nem szójáték, vagy egy hatásvadász kifejezés! Ez Isten logikájának szintézise, ebben foglalható össze a szeretetnek, a megtestesülésnek és a keresztnek a logikája. Isten nem a magasból hullajtotta ránk az üdvösséget, mint emberbaráti jámborságból, a fölöslegből adott könyöradományt. Krisztus szeretete nem ilyen! Amikor Jézus alámerül a Jordán vizébe, és megkeresztelteti magát Keresztelő Jánossal, nem azért teszi, mert bűnbánatra, megtérésre van szüksége. Azért teszi, hogy beálljon az emberek közé, akiknek bűnbocsánatra van szükségük, közénk, bűnösök közé és magára vegye bűneink terhét. Ezt az utat választotta, hogy megvigasztaljon, üdvözítsen minket, hogy megszabadítson nyomorúságunkból. ( ) Azt gondolhatnánk, hogy a szegénységnek ez az útja Jézusé volt, mi pedig, akik utána jövünk, üdvözíthetjük a világot megfelelő emberi eszközökkel. Nem így van. Mindenütt, minden korban Isten továbbra is Krisztus szegénysége által üdvözíti az embereket és a világot, aki szegénnyé lesz a szentségekben, az Igében, az Egyházában, amely szegényekből álló nép. Isten gazdagságát nem tudjuk közvetíteni a mi gazdagságunkon keresztül, hanem mindig és kizárólag a személyes és közösségi szegénységünkön át, amelyet Krisztus Lelke éltet. Mesterünket követve mi, keresztények arra kaptunk meghívást, hogy tekintsünk testvéreink nyomorára, érintsük meg, vegyük magunkra és tegyünk konkrétan azért, hogy könnyítsünk rajtuk. A nyomor nem egyenlő a szegénységgel. A nyomor olyan szegénység, amelyben nincs bizalom, szolidaritás, remény. ( ) Háromfajta nyomort különböztethetünk meg: anyagi, erkölcsi és lelki nyomort. Az anyagi nyomor az, melyet általában szegénységnek hív- nak, és azokat érinti, akik nem emberhez méltó körülmények között élnek: alapvető jogok nélkül, elsődleges anyagi szükségletek hiányában, mint az étel, a víz, a higiéniai körülmények, a munka, a fejlődés és a kulturális növekedés lehetősége. ( ) Nem kevésbé aggasztó az erkölcsi nyomor, amely abban áll, hogy az ember a káros szenvedélyek és a bűn rabjává válik. Hány család aggódik amiatt, hogy valamelyik gyakran fiatal családtagon eluralkodik az alkohol, a drog, a játékszenvedély, a pornográfia! Hány ember veszítette el élete értelmét, nincs előttük távlat a jövőt illetően, reménytelenek! És hány ember kényszerült ebbe a nyomorba igazságtalan társadalmi körülmények miatt, a munkanélküliség miatt, amely megfosztja őket attól a méltóságtól, amit a kenyérkereset ad; vagy mert nem egyenlően jutnak hozzá az oktatáshoz és az egészségügyi szolgáltatásokhoz A lelki nyomorra az evangélium az igazi ellenszer. A keresztény ember arra hivatott, hogy vigye el az élet minden területére a megszabadító jó hírt, hogy létezik az elkövetett rossz megbocsátása, hogy Isten nagyobb a mi bűneinknél és ingyen szeret minket, mindig, és a közösségre, valamint az örök életre vagyunk teremtve. Az Úr arra hív minket, hogy örömmel hirdessük az irgalom és a remény üzenetét! Jó megtapasztalni e jó hír terjesztésének örömét, annak örömét, hogy megosztjuk a ránk bízott kincset, hogy ezáltal vigaszt nyújtsunk a megtört szíveknek, és reményt adjunk sok testvérünknek, akiket körülvesz a sötétség. Kedves Testvérek! Azt kívánom, hogy ebben a nagyböjti időben az egész Egyház készségesen és igyek- Mindannyiunknak szüksége van a javulásra, hogy jobbá váljunk. A nagyböjt segít, hogy küzdjünk hibáink ellen. Ferenc pápa Twitter üzenete

5 1/2014 TEMERINI HARANGSZÓ 5 vően tegyen tanúságot az anyagi, erkölcsi és lelki nyomorban élőknek az evangélium üzenetéről, amely az Atya irgalmas szeretetének hirdetésében foglalható össze, aki kész magához ölelni Krisztusban minden embert. A nagyböjt megfelelő idő arra, hogy megváljunk sok mindentől. Jót fog tenni, ha megkérdezzük magunktól, mi mindent tudunk nélkülözni azért, hogy szegénységünkkel segítsünk és gazdagítsunk másokat. Ne felejtsük el, hogy az igazi szegénység fáj: önmagunk megfosztása valamitől nem lenne hiteles e bűnbánati távlat nélkül. Ferenc pápa A Szentlélek, akinek köszönhetően olyanok vagyunk mint szűkölködők, mégis sokakat gazdagítók, mint akiknek semmijük sincs, mégis mindenük megvan (2Kor 6,10), tartsa meg ezeket az elhatározásainkat, és erősítse bennünk az emberi nyomor iránti figyelmet és felelősséget, hogy könyörületessé váljunk és gyakoroljuk az irgalmat. Ezzel a jókívánsággal biztosítalak benneteket imáimról, hogy minden hívő és minden egyházi közösség gyümölcsözően élje meg az egész nagyböjti időt. És kérlek titeket, imádkozzatok értem. Az Úr áldjon meg titeket, és a Szűzanya oltalmazzon benneteket. A Szentatya szentföldi látogatásának programja A vatikáni sajtóterem március 27- én közzétette Ferenc pápa szentföldi apostoli útjának hivatalos programját. Jeruzsálemben Fouad Twal latin szertartású pátriárka mutatta be az újságíróknak a Szentatya zarándoklatát. Jeruzsálemen kívül Ferenc pápa megáll Jordániában és a Palesztin területeken is. A látogatásra VI. Pál pápa és Athenagoras konstantinápolyi pátriárka találkozásának 50. évfordulója alkalmából kerül sor. Ferenc pápa elzarándokol a Szentföldre, hogy megemlékezzen az január 5-i történelmi kiengesztelődésről. Utazása a következő városokat érinti: Amman, Betlehem és Jeruzsálem. A pápa május 24-én, szombaton érkezik Jordániába, ahol a királyi palotában udvariassági látogatást tesz a jordániai királyi párnál. Ezután találkozik a helyi hatóságokkal, majd szentmisét mutat be a város nemzetközi stadionjában. A pápa felkeresi Jézus megkeresztelkedésének helyét Betániában, a Jordán folyó túlsó partján, ahol a latin templomban találkozik a szíriai menekültekkel és fiatal fogyatékkal élőkkel. Május 25-én, vasárnap Ferenc pápa búcsút vesz Jordániától és a Palesztin területekre, Betlehembe érkezik. Az elnöki palotában kerül sor a pápa hivatalos fogadására, majd a Szentatya udvariassági látogatást tesz Mahmúd Abbász palesztin elnöknél. Ezt követően a helyi hatóságokkal találkozik. A pápa a betlehemi Jászol-téren mutat be szentmisét és imádkozza el a Regina Coeli imát. A Casa Nova ferences kolostorban a pápa palesztin családok egy csoportjával ebédel, majd magánlátogatást tesz a Születésbarlangban. Ezután egy menekülttábor központjában köszönti az ott élő gyermekeket. A pápa látogatásának következő állomása Tel Aviv, majd Jeruzsálem. Az apostoli delegáció székhelyén magántalálkozóra kerül sor a pápa és I. Bartolomeosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka között. Ferenc pápa és a pátriárka közös nyilatkozatot írnak alá. A Szent Sír bazilikában tartják meg azt az ökumenikus találkozót, amely a VI. Pál pápa és Athenagoras pátriárka közötti békeölelés 50. évfordulójára emlékezik. A Szentatya a pátriárkákkal, püspökökkel és kíséretével a latin pátriárkátuson fogyasztja el vacsoráját. Május 26-án, hétfőn Ferenc pápa látogatást tesz a jeruzsálemi főmuftinál a Nagy Tanács épületében, majd felkeresi a Nyugati Falat. Ezt követően a Herzl-dombon virágokat helyez el. Látogatásának következő állomása a Yad Vasem Emlékhely. A jeruzsálemi Nagy Zsinagóga közelében lévő központban udvariassági látogatást tesz Izrael két főrabbijánál. Ferenc pápát ezután Simon Peres izraeli elnök fogadja az elnöki palotában. A jeruzsálemi Notre-Dame Központban magán kihallgatáson fogadja a pápát Benjamin Netanyahu miniszterelnök. Délután az Olajfák hegyén lévő ortodox templommal szemben lévő épületben ugyancsak magántalálkozóra kerül sor a Szentatya és I. Bartolomeosz pátriárka között. A pápa a getszemáni templomban találkozik a papokkal, a szerzetesekkel, a szerzetesnőkkel és a szeminaristákkal. Végül a Cenákulum termében szentmisét mutat be a szentföldi püspökökkel. Ez Ferenc pápa Jézus földjén tett első zarándoklatának utolsó állomása. A Szentatya Tel Aviv Ben Gurion repülőterén vesz búcsút Izrael államtól és hétfőn a késő esti órákban érkezik vissza Róma Ciampino repülőterére.

6 6 TEMERINI HARANGSZÓ 1/2014 A pápák szentté avatása Folyamatban Boldog XXIII. János és Boldog II. János Pál pápák szentté avatásának előkészületei. A szertartásra április 27-én kerül sor. A szentté avatást imavirrasztás előzi meg, amely érinti Róma plébániáit. Április 22-én a Lateráni Szent János székesegyházban a fiatalok találkoznak a két boldog posztulátoraival. Ez a két fontos esemény előzi meg az április 27-i ünnepek ünnepét hangsúlyozta P. Federico Lombardi SJ szentszéki szóvivő a sajtókonferenciát bevezető beszédében. A II. János Pál utazásairól kapott hírek azt közvetítették, bárhova megy a pápa, mindenütt otthon van, és mindenütt az aktuális problémákkal néz szembe. Nem a protokolláris találkozók diplomata szertartása volt számára fontos. Az emberekkel akart találkozni fogalmazott Puskely Mária SSND, aki a Vatikáni Rádió munkatársa volt 1970 és 1982 között. 12 évet töltött a Vatikáni Rádió munkatársaként Rómában. Mi volt a feladata szerkesztő riporterként? 1970-ben kerültem a Vatikáni Rádióhoz, egészen 1982 végéig dolgoztam a szerkesztőségben. Számunkra a legfőbb vezérvonal az volt, hogy mi a pápa rádiója vagyunk. Az ott eltöltött 12 év VI. Pál, I. János Pál és II. János Pál pápaságának időszaka volt. Magyarország felé sajátos hivatásunk volt a pápai üzeneteket, beszédeket, enciklikákat összefoglalva mindig haza gondoltunk. Kettős életet éltünk, azt tartottuk szem előtt: mi az, amivel segíteni tudunk, milyen információkat adjunk tovább, amelyeket sehonnan máshonnan nem fognak megkapni. Ez vezetett minket. Eseményekben gazdag időszakot jelentettek a római évek. Három pápa időszaka esik erre a 12 évre. VI. Pál pápa 1963-ban került Szent Péter székébe. Ő volt az első, aki kilépett a Vatikán falai közül. Mert elmenni más világrészbe, ő Boldog II. János Pál és Boldog XXIII. János pápák ült először repülőgépre. Nagyon fegyelmezett, vékony testalkatú ember volt. Kemény teher nyugodott a vállán, 1978-ben halt meg. Ma is magam előtt látom azt az egyszerű koporsót, melyben a Szent Péter téren a földön feküdt. Fújt a szél, hideg volt, az emberek pedig sorban érkeztek, hogy tiszteletüket tegyék VI. Pál pápa előtt. I. János Pál esetében azonnal megragadta az embert egyszerűsége. Mindössze 33 napos pápasága alatt is egyértelműen kiderült, nyitni szeretne a szegény emberek élete felé. XXIII. János pápával személyesen nem találkoztam. Rám nagy hatással volt, amikor részleteket ismerhettem meg abból az időszakból, amikor még isztambuli pápai nunciusként a törökökkel tárgyalt, hogy átengedjék az Európában, életveszélyben élő zsidóságot az országon, hogy eljuthassanak Palesztinába. Ez rávetítette a fényt egyéniségére. Hogyan emlékszik vissza II. János Pál megválasztására? I. János Pál halála után nem sokkal elkezdődött a konklávé. Ki lesz a következő olasz pápa? Ahogy ilyenkor szokás, szerkesztőségünk gyűjteni kezdte az életrajzokat. A téren, mikor felszállt a fehér füst, mindenki feszülten várakozott. Mi is feszülten vártuk a rádióban az eredményt. Vártuk a nagy tapsot, az éljenzést, de amikor a tömeg meghallotta az ismeretlen, idegenül csengő nevet, szinte csend lett a téren. Azután kilépett mosolyogva a tömeg elé az első szláv pápa. A Habemus papam bejelentésekor mindannyian összenéztünk. Senki sem számított arra, hogy ötszáz év után megszakítják az olasz pápák sorát. A szerkesztőségben szomszédunk volt a lengyel szekció, rohantunk hozzájuk segítségért. Nem volt Wojtyła-életrajzunk. Milyen volt első találkozása II. János Pál pápával? II. János Pál volt az első pápa, akivel a szerkesztőségben közvetlen kapcsolatba kerültünk. Megválasztása után bemutatkozott az újságíróknak. Mi is ott voltunk, a Vatikáni Rádió valamennyi munkatársa. Rengetegen gyűltünk össze. A pápa elhaladt előttünk. Egyik kísérője szerencsére a Vatikáni Rádió munkatársa volt. Mikor a mi csoportunkhoz lépett, kísérője jelezte, itt vannak a magyarok. II. János Pál felénk fordult, ez volt az első alkalom, hogy kezet foghattunk vele. Kedves szavaiból sugárzott, hogy ismeri és szereti a magyarokat, él benne a lengyel-magyar barátság tudata. Mi pedig megéreztük, hogy ezzel a pápával jó lesz dolgozni ban felkereste a Vatikáni Rádió szerkesztőségét is. Hogyan zajlott a látogatás? Akkor a Vatikáni Rádió óriási épületében harminchárom nyelvi

7 1/2014 TEMERINI HARANGSZÓ 7 szekció működött. A pápa mindegyiket végigjárta. Izgatottan várakoztunk a szerkesztőségi szobánkban. Szerettem volna adni valamit neki. Előkészítettem Prokop Péter magyar szentek sorozatából összeállított kis albumát, benne Hedvig és Kinga is, a lengyeleknek is kedves magyar szentek. Megérkezett a Szentatya, bemutatkoztunk, és beszélgetni kezdtünk a lengyel-magyar kapcsolatról. Amikor indulni készült, elé álltam, és átnyújtottam neki a magyar szentek gyűjteményét. Kinyitotta, végiglapozta a szentek sorát, és rám mosolygott, majd megkérdezte: Megtarthatom? Milyen élményeket őriz még a római időkből a pápáról? 1981-ben Árpád-házi Szent Erzsébet halálának 750. évfordulóját ünnepeltük. Nagy gonddal készítették elő ezt az ünnepet azzal a céllal, hogy felhívja a világ figyelmét Szent Erzsébet alakjára, szolgálatára. Szerkesztőségünk közvetlenül kapcsolódott a munkába, mi állítottuk össze a történelmi adatokkal, forrásokkal megalapozott dokumentációt. Ebből született II. János Pál pápa magyar egyházhoz intézett ünnepi levele. Többször említette II. János Pállal kapcsolatban a Szentatya közvetlenségét. Milyen embernek látta őt? II. János Pál minden korlátot és minden határt széttolt. Gyakran utazott, bejárta az öt világrészt, Mexikótól Óceániáig. Mindenütt megtalálta az emberekkel a kapcsolatot, hihetetlen empatikus készség rejlett benne. Tudott beszélni a politikusokkal is. Nem volt könnyű az élete, nehéz időket élt át, ezt ismerjük a könyvekből, életrajzokból. Talán ez fejlesztette ki benne, hogy meg tudott érteni szenvedőt, szegényt, a legnyomorultabbakat is. Ember volt a maga teljességében. Megrendítő volt, ahogyan betegségét az emberek előtt is vállalta. Szuverén egyéniségét mindvégig megtartotta, bár testi mivolta ezt már nem tudta közvetíteni. Trauttwein Éva/Magyar Kurír Kihívások és lehetőségek A család volt a témája a közép- és kelet-európai püspökök varsói találkozójának Március elején Varsóban tartottak konferenciát a térség bíborosai és püspöki konferenciáinak elnökei. Erdő Péter, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) elnöke és Józef Michalik, a Lengyel Püspöki Konferencia elnöke meghívására Magyarországról, Horvátországból, a Cseh Köztársaságból, Szlovákiából, Ukrajnából, Litvániából, Fehéroroszországból és Lengyelországból érkeztek főpásztorok. Az összejövetel témája: Kihívások és lehetőségek az Egyház megerősítésére a család témájával foglalkozó rendkívüli Püspöki Szinódus (2014) összefüggésében. A résztvevők megállapították, hogy országaikban a családok helyzete mind a jog, mind a hétköznapi élet terén hasonló vonásokat mutat. A kihívások között a főpásztorok kiemelték a demográfiai csökkenést, a szétszakadt családok számának növekedését, de egyúttal aláhúzták a családi élet újrafelfedezésére, az életre való nyitottságra és a vallásos nevelésre irányuló pasztorális törekvéseket is. Hangsúlyozták azoknak a mozgalmaknak a szerepét, amelyek a családokért tevékenykednek, másrészről pedig azt, hogy milyen fontos a családok részvétele a pasztorális tevékenységben, valamint a férfi és nő közötti házasságot védelmező kezdeményezésekben, ahogyan ezt a horvátországi referendum is tanúsította. A házasságra való felkészülés kapcsán kiemelték: erre nemcsak az esküvő előtti időszakban, hanem már fiatalabb korban szükség van. A felkészítés nem merülhet ki pusztán a házasságról szóló összefoglaló tájékoztatásban, hanem beszélni kell arról, mit jelent családnak lenni. A tapasztalat az, hogy a házasságra és a családi életre való felkészítésben a legmeggyőzőbb módszer: a családi élet tanúságtétele. A püspökök különösképpen hangsúlyozták a tágabb értelemben vett család jelentőségét, hiszen ez társadalmi és gazdasági erőforrás a ma és a jövő társadalma számára a szolidaritás és az ingyenesség tekintetében. Ezt az értéket pedig az államoknak egyre inkább meg kellene becsülniük. Azzal kapcsolatban, hogy növekszik a házasságkötés nélküli együttélések száma, illetve számos nehéz helyzet adódik ezzel összefüggésben, a püspökök aláhúzták: szükség van olyan plébániákra, amelyek valódi befogadó közösségek. Meg kell kérdeznünk magunktól, hogy a közösségeink befogadó készségükkel meg tudják-e mutatni: Isten mindenkit szeret, és ez a szeretet nem éleződik ki konfliktus formájában akkor, amikor a házasságról szóló keresztény tanítás igazsága a kérdés. A találkozó keretében kitértek arra is, hogy az elmúlt években az egyház fontos szerepet töltött be a megbékélést illetően mind az országokon belül, mind pedig egyes nemzetek között. A katolikus egyháznak fő szerepe volt számos nyilatkozat megszületésében, amelyek nem csupán a békés egymás mellett élés szükségességét fejezik ki, hanem azt is, hogy együtt nézzenek szembe a közös kihívásokkal. Ez nem akadályozza meg, sőt inkább teret ad egy egészséges nemzeti feléledésnek, a nemzeti identitás, a kultúra és hagyományok kölcsönös elismerésének. Magyar Kurír

8 8 TEMERINI HARANGSZÓ 1/2014 Milyennek látom Ferenc pápát Tartsd meg, Isten, Szentatyánkat! címmel tematikus napot tartott a Mária Rádió. A nap keretében dr. Harmath Károly OFM a felnőtteknek, Hornyák Ludmilla pedig a gyerekeknek mutatta be Ferenc pápát. A műsorban sor került egy kerekasztal-beszélgetésre is, amelyben Palatinus István atya felvázolta Ferenc pápa szolgálatának legmeghatározóbb eseményeit. Beszámoltak arról a hálaadó szentmiséről is, amelyet a budapesti Szent István-bazilikában tartottak. Továbbá felolvasták dr. Német László SVD nagybecskereki püspöknek a Hírvivőnek adott interjújából azt a részt, amelyben Róma püspökével való találkozását idézi fel. Ferenc pápa megválasztásának egyéves évfordulója alkalmából a Mária Rádióban lelkipásztorok, közéleti személyek is vallottak arról, hogyan látják Ferenc pápát, mely cselekedetei, gondolatai hatottak rájuk. Válogatásunkban a teljesség igénye nélkül emeltünk ki néhány gondolatot a közel tizenkét órás hanganyagból, amit a Hírvivőből kölcsönöztünk. Dr. Bogner István egyetemi tanár (Szabadka): Mint valamikori latintanárhoz, hozzám legközelebb áll, hogy Pontifex Maximus-nak, hídépítőnek éljem meg Ferenc pápa szolgálatát. Láthatjuk, hogy az ellentétek között keresi a közös, járható utat, jó példával, jó szóval, nemes egyszerűséggel. Csodálatos módon építi a hidat a vallások között, a szegények és a gazdagok között. Megragadott, amikor felemelte a leesett táskát és átnyújtotta kedvesen a hölgynek, akivel beszélgetett. Megismerve Ferenc pápát mondhatom, hogy számomra kiteljesedett a pápaságról alkotott fogalomkör. Életvitelével, követhető példájával, szeretettel kormányozza anyaszentegyházunkat. Mgsr. Szungyi László főesperes (Temerin): A köszönése meglepő volt számomra, és az is, amikor pár nap múlva jó étvágyat kívánt a vasárnapi ebédhez. Mára már tudjuk, ez az ő stílusa, amely nagyon emberközeli és hiteles egyúttal. Ferenc pápát a szív pápájának is nevezhetjük szívélyes, közvetlen életstílusa miatt. Mosolyogva, a retorika eszköztárát nélkülözve is nagyon komoly dolgokat mond. Szeretné felrázni az egész egyházat, és egész lényével az evangéliumi életre irányítja figyelmünket. Ferenc pápa személyében az Isteni Gondviselés olyan embert adott az egyház élére, aki Szent Ferenc szellemiségében megújult evangéliumi lendületet ad a világnak. Beszédes Valéria néprajzkutató (Szabadka): Az éjszakai műsort hallgatva figyeltem fel, hogy Ferenc pápa nap mint nap a köznépnek misézik a Szent Márta-házban. Naponta hallható éjszakánként az aznapi szentbeszéde. Nem elvont hittudományi értekezéseket mond, hanem mindenki számára kedvesen, emberien sorolja aznapi intelmeit. Leginkább a szegények, a kiszolgáltatottak, a betegek érdekében inti az emberiséget, nemcsak a katolikusokat, hanem minden jóakaratú embert, mert nagy bajban van a világ. Az esténkénti virtuális találkozásaink akkor váltak rendszeressé, amikor egyik szólásmondására lettem figyelmes. Néprajzosként az ilyen állandó szókapcsolatokra akarva-akaratlanul ráhallik a fülem. A Szentatya nagyanyjának volt az a közmondása hogy: a szemfedélnek nincs zsebe. Szellemes, sokatmondó ez a szókapcsolat. Amikor a nagyanyját idézte, éppen arra intett bennünket, hogy a gazdagabbak lehetnének sokkal szolidárisabbak az elesettekkel, mert, ahogy mi magyarok mondanánk, nem teszi a feje alá senki sem a vagyonát. Matuska Márton újságíró (Újvidék): Az elmúlt évben kétszer is megadatott rácsodálkoznunk a pápa emberi nagyságára. Először, amikor XVI. Benedek lemondott, majd amikor megválasztása után megismerhettük Ferenc pápát. Ritkán nézek televíziót, de a megjelenését követtem. Meglepő volt a köszönése, és mindjárt elkezdtem érdeklődni: vajon kicsoda ő? Hogyan élt? Mit csinált? Abból, amit olvastam róla, kiderül, és az elmúlt év eseményei, megnyilvánulásai is igazolják, hogy érdeklődik az embereket érintő problémák iránt, de nem marad a puszta érdeklődés szintjén. Igazi emberközeli pápánk van, érti egymást a pásztor és a nyáj. Gergely Barnabás közgazdász (Temerin): Beszédében olyan nyelvi fordulatokat használ Ferenc pápa, amely rámutat gondolkodásának egyszerű, de nagyszerű voltára. Fiatalos lendületet hoz az életkorától függetlenül egyházunk és a világ életébe. Közgazdászként ismerek olyan szociális érzékenységet fejlesztő programokat, amelyeket Ferenc pápa szolgálata és szemlélete inspirált. Ebből adódóan arra is esélyt látok, hogy a fogyasztói mentalitás megtorpanjon. Fiatal családosként nagyon jó látni Ferenc pápa odafordulását a családokhoz. Taníts engem útjaidra, Uram, hogy igazságod szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet (Zsolt 86,11)

9 1/2014 TEMERINI HARANGSZÓ 9 Ismerjük meg egyházmegyénket A Szabadkai Egyházmegye, vagy Szabadkai Püspökség, a római katolikus egyház egyházszervezeti egysége a Szerb Köztársaság területén. Székhelye Szabadka, székesegyháza a Szent Teréz Plébániatemplom. Jelenlegi püspöke Dr. Msgr. Pénzes János. Az egyházmegye védőszentje Szent Pál apostol. Az Egyházmegye története a Bácsi Érsekségre vezethető vissza, amelyet Szent László király alapított 1090 körül. Szent László rendeletére Bács városa is érseki székhelye lett a közös Kalocsa-Bácsi Érsekségnek. Az érsekek hol Bácsott, hol pedig Kalocsán székeltek. Bácskának ma Szerbiához tartozó részén, egészen a mohácsi csatáig (1526) virágzott a vallási élet. Számos szerzetes közösség megtelepedett a vidéken. A szerzetesek és szerzetes nővérek összesen 10 különböző apátsághoz és 9 elöljárósághoz tartoztak. A török uralom idején földúlták nem csak a kolostorokat, hanem szinte minden keresztény kegyhelyet. A törökök feletti győzelem után többé nem újították fel sem a Bácsi Káptalant, sem a bácsi székesegyházat. Az érsekség továbbra is a Kalocsa-Bácsi Érsekség nevet viselte, de ekkor már az érsekeket inkább kalocsaiként emlegetik. A Zentai csata után megújul az egyházi élet a Bácskában is. A 17. század végén, mindjárt a felszabadulást követő években, ortodox szerbek és katolikus horvátok (főleg a mai bunyevácok és sokácok elődei) telepednek le Bácska elnéptelenedett vidékeire. A magyarok visszatelepedése a vidékre ehhez képest késik, csak a 18. században nyer lendületet. A trianoni békeszerződéssel (1920) a Kalocsa-Bácsi Érsekség területének kétharmada az újonnan alakult Szerb- Horvát-Szlovén Királysághoz került. A Szentszék (1923-ban). Szabadka székhellyel létrehozta a Bácskai Apostoli Közigazgatást. A Közigazgatás élén a szabadkai Szent Teréz Plébánia plébánosa, Lajčo Budanović állt, akit apostoli adminisztrátornak neveztek ki, majd május 1-jén püspökké szenteltek. A második világháború idején, amikor Bácska ismét Magyarországhoz kerül, a Bácskai Apostoli Közigazgatás, mint a Kalocsi Érsekség hatáskörébe tartozó hivatal működött. Amint a háború befejeződött, Budanović püspök ismét visszakerült a Bácskai Apostoli Közigazgatás élére. Lajčo Budanović püspök halála után (1958) Zvekanović Mátyás került a Bácsi Apostoli Közigazgatás élére. Az új adminisztrátor folytatta elődje munkáját: új plébániák és templomok létesültek, felépült az új Paulinum papnevelde, a Josephinum idős papok otthona, a Marianum, a Miasszonyunkról nevezett Bácskai Nővérek Társulatának anyaháza. VI. Pál pápa január 25-én a Bácskai Apostoli Közigazgatás területén megalapította az új püspökséget, Szabadkai Egyházmegye néven, Zvekanović Mátyást pedig kinevezte Szabadka első megyés püspökének. Mátyás püspök május 16-ig állt az egyházmegye élén, amikor II. János Pál pápa Mons. Pénzes Jánost nevezte ki új szabadkai megyés püspökké. Zvekanović Mátyás püspök április 21-én elhunyt. A Szabadkai Egyházmegye híveinek száma mintegy Az utóbbi években, Jugoszlávia felbomlása óta, a katolikusok száma csökkent, részben az elvándorlás miatt, részben pedig az alacsony természetes szaporulat miatt. A hívek többsége magyar nemzetiségű. A szertartásokat főleg Msgr. dr. Pénzes János Bajmokon született augusztus 10-én június 29-én szentelték pappá Szabadkán. Huszonöt éve áll az egyházmegye élén április 25-én nevezték ki Szabadkai megyéspüspöknek, június 18-án szentelték püspökké. A Szent Ciril és Metódról elnevezett Nemzetközi Püspökkari Konferenciának alelnöke és a liturgiai és szerzetesi tanács elnöke 1998-tól. Jubileuma alkalmából köszöntjük, és ezúton is kifejezzük hálánkat közösségünk sokoldalú támogatásáért. magyarul és horvát nyelven tartják, de ahol igény van rá, biztosítják a német és a szlovák nyelvű istentiszteletek is. A papnövendékek középfokú tanulmányaikat főleg a szabadkai Paulinumban (klasszikus nyelvi gimnázium) végzik horvát és magyar nyelven. Az Egyházmegye keretében Teológiai-Katehétikai Intézet is működik, magyar és horvát nyelvű ágazattal. Az intézetben a jövendőbeli hitoktatók, lelkipásztori-pasztorális munkatársak és diakónusok tanulnak. A püspökségnek 107 papja van és 5 állandó diakónus működik. Szabadkán, Bácson és Újvidéken ferencesrendiek, Zomborban pedig egy kármelita közösség is van. Az egyházmegye területén a szerzetes nővérek négy rendbeli kongregációja tevékenykedik (a Miasszonyunk Nővérek Bácskai, illetve zágrábi rendtartományként, egy ferences és egy domonkos közösség). (Forrás: Wikipédia)

10 10 TEMERINI HARANGSZÓ 1/2014 A vállalkozás erényes tevékenység Amikor 13 éve újraalakítottuk az egyesületünket, magunkra vállaltuk, hogy őseink hagyományait és szokásaikat is folytatjuk. Ezek közé tartozik a római katolikus egyházzal való együttműködés és kölcsönös segítségnyújtás, a tagság és a közösség javára. Bár a könyvekben és a régi iratokban kevés bejegyzés van az ipartestület vallási életéből, tudjuk, hogy iparos dédapáink és nagyapáink életében fontos szerepet töltött be a hit. Ha valaki meghallja azt a szót, hogy vállalkozó, rögtön a pénzre, gazdagságra következtet, mintha ez a kettő szinonimája lenne egymásnak. Pedig gondolhatnának arra is, hogy többet dolgozunk, mint akiknek fix munkaidejük van. Sokkal kevesebb a szabadidőnk, mert a megrendelők, ügyfelek nincsenek tekintettel a mi munkaidőnkre és a szabadidőnkre sem. Egy vállalkozás beindítása rengeteg többletenergiát, időt igényel, de az adóterheket se felejtsük el. A vállalkozás erényes tevékenység, és a négy keresztényi erény az okosság, igazságosság, bátorság és mértékletesség valamint a hit segítségére is szükség van, hogy e válságos világban vállalkozásunk és családunk fennmaradjon. Legelőször azt kell tisztáznunk, hogy a vállalkozás, a vállalkozói lét nem áll ellentétben Isten igéjével, a keresztény életvitellel. Ha megnézzük a Bibliában Isten nagy embereit, Ábrahámot, Izsákot vagy Jóbot, azt látjuk, hogy gazdagsággal áldotta meg őket Isten. Ezek az emberek az Ószövetség vállalkozói voltak. Az Ószövetségben Isten úgy rendelkezett, hogy tartsák meg rendeleteit. Bizonyos értelemben ez ránk is igaz. Szellemi módon akkor járunk helyesen, Temerini iparosok és vállalkozók az ünnepi és Isten akkor tudja megáldani vállalkozásunkat, ha Isten igéjét helyezzük életünkben az első helyre. De az Újszövetségben is találunk példát vállalkozásokra. Akkoriban is különböző rétegeket látunk: rabszolgákat, szolgákat, földműveseket, iparosokat, kereskedőket, urakat, főurakat, papokat, mint ma. Több kereskedő és iparos saját vagyonából szolgált Jé- szentmisén zusnak. Isten nem a gazdagságot, hanem a kapzsiságot ellenzi. De nem mondhatjuk azt sem, hogy az az igazi hívő, aki nagy gazdagsággal rendelkezik. Soha nem tehetjük a földi dolgokat, így a pénzt, a vállalkozásunkat sem a szellemi műveltség elé. Ahogy a szegénység önmagában nem üdvözít, úgy a pénz, a gazdagság sem kárhoztat bennünket. A bajok akkor kezdődnek, amikor a pénz, a munka válik az ember urává és parancsolójává, illetve amikor az ember a vállalkozásával keresett pénzt kizárólag a saját vágyai kielégítésére használja. A Bibliában találhatók olyan részek, amelyeket az üzleti életre is vonatkoznak. Csak néhányat említek, amelyek számunkra is a legfontosabbakká váltak. 1. Vasárnap megszentelése. Az egyik dolog, amit Isten biztosan elvár tőlünk, hogy az Ő napját szenteljük meg. Ne csak hangoztassuk, hanem gyakoroljuk is hitünket. 2. Hívő, azonos felfogású üzlettárs kiválasztása 3. Adók. Jézus mondta: Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Meg kell fizetni az adókat, járulékokat. Nem dolgozunk, és nem dolgoztatunk feketén. 4. Megbízhatóság. Az üzleti életben nagyon fontos a szavahihetőség, a megbízhatóság. Minden ember annyit ér, amennyit a szava ér. Rendkívül fontos, hogy Isten vezetését kérjük, ha komolyabb üzleti döntés, szerződéskötés előtt állunk, vagy nagy összegű kiadást tervezünk. Lehet, hogy emberi szempontok alapján egyszerűen, gyorsan tudnánk határozni, de nem biztos, hogy az Isten terveivel összhangban van, s ezáltal a javunkat szolgálja. Johann Wolfgang von Goethe szavaival zárom gondolataimat: Valamennyi kezdeményező és alkotó cselekedetet illetően egyetlen alapvető igazság létezik abban a pillanatban, amikor valaki határozottan elkötelezi magát, a Gondviselés is működésbe lép. SZŰCS Béla (Elhangzott Szent József ünnepén, az iparosok és vállalkozók napján) Honlap a külföldön élő magyar katolikusoknak Az internet egyik legnagyobb haszna és értéke, hogy megkönnyíti a kapcsolatfelvételt ezt a lehetőséget használja ki a közelmúltban indult honlap, amely a külföldön élő magyar katolikusokat segíti (www.magyarkatolikusok-külföldön.com). A világon körülbelül másfél millió magyar, illetve magyar nyelvű ember él idegen országban, akiknek csaknem hatvan százaléka katolikus. A weboldal jelenleg csak a nyugat-európai, de később az egész világ magyar katolikusainak misszióit, misézőhelyeit hozzáférhetővé teszi.

11 1/2014 TEMERINI HARANGSZÓ 11 Húsz éves jubileum 1994-ben alakult Temerinben a Szent Mónika-közösség Madridban az Actio Catholika gyűlésen egy édesanya felvetette a kérdést: mit tehetünk mi édesanyák, hogy gyermekeink ne veszítsék el hitüket? Többen válaszul elhatározták, naponta buzgón imádkoznak nem csak saját, hanem minden édesanya gyermekének hitéért, és a hét egyik napján a templomban is elmondják imáikat. Lelki vezetőjük Lorenzo atya támogatta elhatározásukat. Szent Mónikát, Szent Ágoston püspök édesanyját választották eszményképül, mivel Mónika buzgón és kitartóan imádkozott sok sírás közepette Ágoston fiáért, aki rossz útra tért. Isten meghallgatta őt és Ágoston fia megtért olyannyira, hogy püspök lett. A kis közösséghez mind több édesanya csatlakozott, míg 1987-ben megkapták a madridi bíboros érsektől az egyházi hivatal jóváhagyását. Az ima a világ más országaiba is eljutott és terjedt. Magyarországra Róna Gábor jezsuita atya hozta el a közösség hírét. A kalocsai édesanyák kérésére ebben a városban Szent Mónika napján augusztus 27-én alakult az első csoport. Lehet, kevesen tudják, hogy Temerinben is létezik a Szent Mónika közössége, tagjai minden nap otthonaikban elimádkozzák napi imájukat, és minden hónapban egy nap A készülő Szent Mónika lobogó képe a templomban is kérik Szent Mónika közbenjárását Olykor László atya találkozóra hívja össze az imádkozó édesanyákat és megfelelő lelki témáról elmélkednek. Nálunk Szungyi László főesperes-plébános atya ajánlatára ben, a Család évében, vidékünkön először, alakult meg a Mónika közösség. Megboldogult Gizella nővér akkor saját maga készítette számunkra a kis imakönyvet. Most elérkeztünk a jubileumi 20. évhez, amit szeretnénk méltóképpen megünnepelni, mégpedig augusztus 31- én, a Vajdaság-szerte megalakult Mónika közösségekkel közösen. Ünnepségünkön László atyával a helybeli imaközösség megalapítójával, és Veréb M. Gizella tisztelendőnővér emlékével kívánunk hálát adni az Úrnak, hogy meghallgatja imánkat és Szent Mónika lelkiségében kívánunk továbbra is kitartóan, állhatatosan imádkozni a saját, és minden édesanya gyermekéért. Szent Mónika, közösségünk eszményképe, az édesanyák példaképe, segíts bennünket, hogy imánkkal célt érjünk! Kérjük az édesanyákat, hogy csatlakozzanak hozzánk! KOVÁCS Franciska, az imacsoport vezetője A Nagyböjt az irányváltás, a gonosz és a nyomor valóságával szembeni válasz ideje. Ferenc pápa Twitter üzenete Ballagás 2014 Minden évben a ballagás napján, a szívből fakadó, örömteli ünneplésnek érkezik el az ideje, amely az Ősi ír áldást idézve, több fontos mozzanatból tevődik össze: Őrizzed lelkedben a hálát, és a köszönet ki ne fogyjon ajkadról. Szíved legyen telve a visszaemlékezés gazdag szépségével arról, ami betöltötte életedet. Bátran nézz szembe életed feladataival és a próbákkal amelyeknek kitesz. A ballagási szentmisén és ballagási ünnepségen a köszönet és a hálaadás mellett megjelennek a visszaemlékezés pillanatai és a célt látó bátorság reménysugarai. Minden ballagó általános és középiskolás diák, köszönetet mond Istennek és embernek egyaránt június 1-jén, a Diákmisén lesz a ballagó középiskolások hálaadó szentmiséje: A Lukijan Mušicki Középiskola végzős IV. és végzős III. osztályának tanulói, valamint azoknak a temerini fiataloknak a csoportja jön az Úr oltárához, akik Újvidéken, Óbecsén, a környező nagyvárosokban és külföldön fejezték be középiskolai tanulmányaikat június 8-án a Diákmisén az általános iskola végzőseinek lesz a hálaadó szentmiséje. Kedves búcsúzó, ballagó Diák, egyet nem felejthetsz el: az iskolában töltött éveket ajándékba kaptad Istentől. Azért kaptad, hogy becsületesen és bölcsen készülj fel a jövődre és az előtted álló útra. Márai Sándor szavai vigyenek céljaid felé: vándor vagy, minden nap tovább kell menned az úton, mely lelked és a lelkedben elrejtett isteni tartalom megismerése felé vezet Tovább kell menned, hiszen dolgod van

12 12 TEMERINI HARANGSZÓ 1/2014 Megemlékezés Ft. Berecz Sándor atya halálának 1. évfordulóján, július 1-jén, szerdán, reggel 8 órakor engesztelő szentmisét mutatunk be üdvösségéért. Temerin plébánosa volt 18 éven keresztül ( ). Papi életének legszebb részét közösségünknek áldozta. Szolgálatára sokan emlékeznek és szívükbe zárták. Adjon neki az Úr örök nyugodalmat, részesítse őt az üdvözültek örömében és jutalmazza meg örök javakkal! A számok tükrében Az egyházközség területén 2013-ban a 48-an részesültek a keresztség szentségében (az előző évben 62-en). Még elszomorítóbb, hogy az egy évnél fiatalabbak száma mindössze 41 volt. Egyházi temetés 149 volt (tavaly 135), 90 éven felüli elhunyt 10, a 80 éven felüli pedig 38 volt. Érzékelhető, hogy a temerini magyarság számbelileg nemcsak fogyatkozik, hanem öregszik is. Elsőáldozó gyerek 56 (73) volt. Bérmálkozott 45 (72) nyolcadikos. Egyházi házasságot ünnepélyesen és nászmisével 25 (22) pár kötött. Az egyházközségben a világegyházzal és az egyházmegyével egységben sokrétű lelkipásztori és közösségi tevékenység folyik, megtartjuk az ünnepeket és őrizzük a hagyományokat. A vasárnapi szentmisék látogatottsága a két templomban 1100 körül van. Az egyházközséget tavaly is a hívek szeretete támogatta és tartotta meg. Az egyházközséget anyagilag 1045, (1195) család támogatta. A lelki örömök közé tartozik, hogy tavaly ft. Zsúnyi Tibor személyében újmisést adott a közösség az egyháznak. A Kókai Imre iskola adott otthont február derekán a Kárpát-medencei cserkészek regös hétvégéjének, amelyen vajdasági cserkészcsapatok vettek részt, a házigazda szerepét pedig a temerini cserkészcsapatok tagjai vállalták. A találkozón régi kézi mesterségeket mutattak be és próbált ki a közel kétszáz résztvevő. A csapatok vasárnap részt vettek a 8.30 órai diákmisén. Szomorú egy éve volt február 2-án, hogy hosszú és súlyos türelmesen viselt betegség után magához hívta az Úr Veréb Ilona Mária Gizella ( ) tisztelendő nővért és elment körünkből a Nővérke, ahogy őt nagy tisztelettel és szeretettel hívták a gyerekek, fiatalok és felnőtt hívek. Egy éves halálának évfordulója alkalmából megemlékező szentmisét mutatunk be érte a Megszentelt Élet Világnapján a temerini Szent Rozália plébánia-templomban. Temerin hívő népe örökre megőrzi emlékét. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe a plébániatemplomban Urunk születésének hírüladását Gyümölcsoltó Boldogasszony napja egyben a Kertbarátkör, a kézimunkázó asszonyok és a Miasszonyunkról Nevezett Világi Rend tagjainak is ünnepnapja. Az ünneplőkhöz a bevonuláskor csatlakoztak a szentmisén résztvevő hívek is. A plébániatemplomban tartott tízórai szentmisén a szentbeszédben ft. Szungyi László atya Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére utalva, nagyon szépen kifejezve Mária igenjét hangsúlyozta. A jeles és emlékezetes ünnepi felajánláskor a hívek az oltárhoz vitték a tavasz virágait. A szentmise után az ünneplők az oltár előtt közös fényképen örökítették meg részvételüket. A kép a borítólap hátsó oldalán.

13 1/2014 TEMERINI HARANGSZÓ 13 Előretekintő SZENT HÁROMNAP: április 17, A szertartások minden este 19 órakor kezdődnek. Ezeken a napokon valamennyien buzgón vegyünk részt a szertartásokon. Nagycsütörtök, április 17. Esti szentmise az utolsó vacsora emlékére. Jézus szeretetparancsát és életpéldáját követve a nagyböjti lemondásainkból, természetbeli adományainkat elhozzuk a templomba és felajánláskor felajánlási mentben az oltárhoz visszük. Az adományokat az egyházközségünkben működő Caritas aktivistái húsvétra eljuttatják a helybeli legrászorultabbaknak. Nagypénteken, április 18. Megváltó Jézusunk halálára emlékezünk. Délelőtt kerül sor a Szentsír feldíszítésére. KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG délután 15 órakor a Kálvárián. NAGYPÉNTEKI SZERTARTÁS este 19 órakor. Nagyszombat, április 19. A délelőtt folyamán csendes időzés a Szentsírnál. Az esti vigília szentmisére hozzunk magunkkal gyertyát. A feltámadási körmenetben buzgó énekkel és áhítattal vegyünk részt. HÚSVÉT, Urunk feltámadásának ünnepe, április 17. Bérmálási lelki előkészület április 23-án szerdán, 24-én csütörtökön és 25-én pénteken este a 19 órai szentmise keretében. Mindhárom nap szentmise és szentbeszéd. Előtte egy órával gyónási alkalom. Első nap a szentmise után próba a bérmálkozókkal, második nap főpróba a bérmálkozókkal és a bérmaszülőkkel, a harmadik este a bérmálási cédulák kiosztása. BÉRMÁLÁS április 27-én, a 10 órai ünnepi nagymise keretében. Május 4-én, a hónap első vasárnapján ANYÁK NAP- JA, megemlékezünk az anyai szeretetről, a szentmiséken köszöntjük őket. ELSŐÁLDOZÁS május 25-én, a Telepen reggel 7 órakor, június 1-én a Szent Rozália templomban délelőtt 10 órakor Május 26-a, hétfő, a telepi millenniumi emléktemplom alapkőszentelésének évfordulója. Este 7 órakor szentmise, azt követően májusi áhítat Pünkösdvasárnap, június 8-án. Délután az elsőáldozók tekijai zarándoklata. ELSŐGYÓNÁS a Telepen június 15-én, reggel 7 órakor, a Szent Rozália templomban délelőtt kor. ÚRNAPJA június 19-én. Úrnapi körmenet az este 7 órakor kezdődő szentmise után. JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE ünnepe június 27- én. Az ünnepet követő vasárnapokon a nagymise keretében, áldásban részesülnek az idén jubiláló házaspárok. Előtte a csütörtöki esti szentmisék után találkozók. a 10. házassági évfordulójukat ünneplők: június 19-én, a 25. évfordulójukat ünneplők: július 6-án, az 50 éves évfordulójukat ünneplők: július 13-án. SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK napja június 29-én, szombaton. ILLÉS-NAP július 20-án, vasárnap. Temerin katolikus hivő népének fogadalmi napja. Reggel 8 órakor szentmise a Telepen, ünnepi nagymise 10 órakor a Szent Rozália plébánia-templomban. Fontos tudnivalók A plébánia telefon- és faxszáma: 021/ (üzenetrögzítő is) * * * Iroda: Az egyházközségi iroda hétfő és az ünnepnapok kivételével munkanapokon 9 11 óráig, valamint az esti szentmisék után áll a hívek szolgálatára. * * * Miserend és egyházközségi hírek minden csütörtökön a Temerini Újságban * * * Magyar Katolikus Rádió az interneten a webcímen hallgatható * * * Temerini Rádió, 93,5 Mhz, minden szombaton reggel Újvidéki Rádió, 90,5 Mhz, minden második vasárnap reggel * * * Mária Rádió, 90,0 MHz, egész nap magyar, illetve horvát nyelvű műsor * * * A plébánia honlapja:

14 14 TEMERINI HARANGSZÓ 1/2014 Támogatóink A Temerini Harangszó megjelenésének főtámogatója az Iparosok és Vállalkozók Egyesülete. Ez úton mondunk köszönetet a tagságnak, hogy lehetővé tette lapunk húsvéti számának megjelenését! Agrofarma takarmánykészítő, tul. Hornyik Imre. Tel.: ANT EGYÜTTES 021/841380, 064/ Balázs Enterier asztalosüzem, tul. Balázs László, Baranyi Károly u. 15. Battyáni András, Temerin Bozsó autófuvarozó, tul. Bozsó Zsolt. Tel.: 063/ Bújdosó Árpád vegytisztitó, Prvomajska 18/1. Tel: Computer Enginiering, tul. Bús Attila. Tel.: Csévári Róbert, Temerin DELORM Kft., tul. Sétáló Szilveszter. Tel.: Elek Ferenc, Tanító u. 26. Elektrolux, tul. Pásztor István. Tel.: , 063/ El-Ka Kft., tul. Kaslik Béla, Rákóczi F Elmed Kft., tul. Szűcs Róbert, Csáki L. u. 1. Tel/fax: Erdélyi Endre és családja, JNH u. 47. Tel/fax.: Eureka, tul. Csernyák Krisztián, Október 23. u. 41. Fontana, tul. Pápista József, Pap Pál 157. Gulyáscsárda, tul. Illés László és Tünde Gumi Trans, tul. Nagy Imre. Tel.: 063/ Hofi-cuki, tul. Hoffman Árpád. Tel.: 021/ Horváth Sándor aranyműves és családja Kabács Borház, Temerin, Népfront u. 14. Kohanec pálinkafőző, Temerin tul. Kohanec Sándor, Proletár u. 28. Tel Koperec Ferenc és családja, Temerin Kókai temetkezési vállalat, tul. Kókai Péter. Tel.: Krisztián József ügyvéd, Újvidéki u Tel.: 063/ Kurcinák Zoltán és családja, Kossuth L. 13. Tel.: Manno Accounting könyvelő és adótanácsadó Kft., tul. Sarok Magdolna, Népfront u. 95. Tel Memorijal temetkezési vállalat, tul. Nagy Erika Merkur könyvelési iroda, tul. Vegyelek Csaba és Katica. Tel.: Miavecz Béla ügyvéd, Újvidék. Tel.: 064/ Miavecz Margitka ügyvéd, Temerin Papirus könyvkereskedés, tul. Szűcs Béla. Tel.: Paska magánkereskedés, tul. Paska Oszkár, JNH u Perfekt könyvelési iroda, tul. Sánta Árpád Pince Caffe Bar, tul. Miavecz Róbert RTV szerviz, tul. Miavecz Pál, Újvidéki u TGT, tul. Kálmán Imre, Temerin. Tel.: 063/ Tiszta gumijavító, tul. Tiszta János és Gábor. Tel.: Tóth könyvelési iroda, tul. Tóth Béla. Tel.: Varga karosszérialakatos, tul. Varga Sándor, Bem utca Varga József borbély, Népfront u. 6. Vegyelek Agrár, tul. Vegyelek Csongor. Tel.: , Vindulo Borászat, tul. Dujmovics László Zsúnyi-Szilák Általános Földműves Szövetkezet, Temerin, tel A temerini Iparosok és Vállalkozók egyesülete tagságának nemes önzetlenségének köszönhető, hogy karácsonykor és húsvétkor a Temerini Harangszó nyomtatott példányai eljutnak nemcsak a katolikus családokba, hanem vidékre, sőt külföldre is. Ezzel a Temerini Harangszóból, a világegyházban és az egyházközségben folyó közösségi életről tájékozódhatnak a kedves olvasók. Mellékelt képünkön az egyesület tagsága a plébániatemplomban.

15 Közösségi élet Újszövetségi zsebbibliát kaptak ajándékba a Gedeon Társaságtól az iskolás gyerekek. A biblia megszentelése a diákmisén történt. A Lourdes-i jelenés napja egyben a betegek világnapja is. A Boldogasszonyról elnevezett telepi emléktemplom búcsúján sokan felvették az idősek és betegek szent kenetét is.

16 Gyümölcsoltó Boldogasszony napját ünnepnapjuknak választották a Kertbarátkör, a Kézimunka szakkör és a Miasszonyunkról Nevezett Világi Rend. Az ünneplők oltár előtt közös fényképe.

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN

MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. FEBRUÁR 28. NAGYBÖJT XII. évfolyam II. szám Emlékezzél ember, hogy por vagy és porrá leszel! 2. OLDAL FERENC PÁPA 5. OLDAL SZENTLÉLEK SZEMINÁRIUM 3. OLDAL NAGYBÖJTI

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

ÖNKÉNTES BETEGLÁTOGATÓK KÉPZÉSI NAPJA VÁC, 2014. 03. 22.

ÖNKÉNTES BETEGLÁTOGATÓK KÉPZÉSI NAPJA VÁC, 2014. 03. 22. ÖNKÉNTES BETEGLÁTOGATÓK KÉPZÉSI NAPJA VÁC, 2014. 03. 22. NYITÓ IMÁDSÁG DALAI 1. Teremts bennem tiszta szívet Ó, Uram! Az erős lelket újítsd meg bennem! x2 Ne vess el engem a Te orcád elől, Szent lelked

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Szegénység. -betlehemi egyszerűség-

Szegénység. -betlehemi egyszerűség- XI.évfolyam 12. Szám 2013. december Szegénység -betlehemi egyszerűség- Amikor meghalljuk, ezt a szót öszszeszorul a szívünk. Nagyon sokan vannak. Gyerekek, felnőttek, családok. Vannak, akik régóta- vannak,

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf?

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Kovács (Kohn) Adolf? 1914 Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? 1906 Berger Adolf 1862 1939 Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) 1874 1944 Apa

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Szent Mihály, szent Gábor és szent Rafael főangyalok. Gyulafehérvár, szeptember 29

Szent Mihály, szent Gábor és szent Rafael főangyalok. Gyulafehérvár, szeptember 29 Szent Mihály, szent Gábor és szent Rafael főangyalok Gyulafehérvár, 2011. szeptember 29 Négy évvel ezelőtt, pontosan ezen a napon, szent Mihály, szent Gábor és szent Rafael főangyalok ünnepén, XVI. Benedek

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben