OGYK - HÍRLEVÉL szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OGYK - HÍRLEVÉL 11-12. szám"

Átírás

1 OGYK - HÍRLEVÉL szám Az Országgyűlési Könyvtár elektronikus hírlevele november január Tartalom AKTUÁLIS Nemzetközi együttműködés létrehozója az Országgyűlési Könyvtár 125 éve született Slachta Margit KÖNYVAJÁNLÓ Slachta Margitról és a feminizmusról GYŰJTEMÉNYEINK Külföldi Parlamenti Gyűjtemény A Pulszky-gyűjtemény HÍREK AZ EURÓPAI UNIÓ KEZDEMÉNYEZÉSEIRŐL A kreativitás és innováció európai éve: 2009 KÖNYVAJÁNLÓ Az Európai Unió 2009-es évadjához kapcsolódóan MINDENNAPJAINK Folytatódnak a felújítási munkák a Könyvtárban részleges nyitva tartás AKTUÁLIS NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS LÉTRE-HOZÓJA AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR Hosszú, szakmai előkészítő munka után 2008 elején Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke kezdeményezte cseh, lengyel és szlovák partnerénél, hogy az egyes országok Parlamentjeinek könyvtárai és kutatószolgálatai tegyék le az alapjait egy hosszú távú, szakmai együttműködésnek. A Visegrádi Négyek gazdasági, politikai és kulturális együttműködése megfelelő keretet biztosít ahhoz, hogy a különböző országokban hasonló feladatokat ellátó szervezetek hatékonyan működhessenek együtt. Az együttműködést elindító konferenciára december 4-én és 5-én került sor a magyar Parlamentben, a négy ország képviselőit a konferencián Szili Katalin házelnök köszöntötte. A december 4-ei bemutatkozó előadások után 5-én szűk körű eszmecserét folytattak az egyes országok szakemberei az együttműködés lehetséges területeiről. A négy ország parlamentjeinek könyvtárai és kutatószolgálatai már önmagukban is igen sokfélék: van, ahol kétkamarás a parlament, van, ahol a könyvtárakat a magyarral ellentétben nem használhatja bárki szabadon. Ennek ellenére sok közös szál és feladat köti össze ezeket az intézményeket: egyaránt alkalmazkodnak a parlament és a képviselők igényeihez, kéréseiket pártatlanul és hatékonyan igyekeznek megoldani. Feladatukból adódóan elsősorban jogi, politológiai forrásokat gyűjtenek és dolgoznak fel, őrzik és rendszerezik az egyes országok törvényhozással foglalkozó intézményének dokumentumait. A közös feladatok közös problémák elé is állítják az intézményeket, melyek hatékony megoldását egymás tapasztalatait megismerve könnyebben tudják majd megtalálni a jövőben a különböző országok parlamentjeinek könyvtárai és kutatószolgálatai. A tapasztalatcserén túl a felek célul tűzték ki többek között közös dokumentumok kiadását, az intézmények közötti nyelvi átjárhatóság megteremtését, valamint közös, történeti adatbázisok megteremtését is. Az együttműködés adminisztratív és koordinációs tevékenységét 2009 végéig az Országgyűlési Könyvtár látja el. 125 ÉVE SZÜLETETT SLACHTA MARGIT MAGYARORSZÁG ELSŐ NŐI PARLAMENTI KÉPVISELŐJE Lengyel nemesi származású ősei a történelmi Felvidéken éltek. Kassán tanult, 1903

2 májusában tanítóképző képesítő vizsgát tett, majd Kalocsán német francia szakos polgári iskolai tanári végzettséget szerzett. Előbb a győri orsolyitáknál tanított, majd nevelőtanárként a budapesti Csalogány utcai állami tanítóképzőben dolgozott. Még képzős évei alatt hallotta Farkas Edith előadását a munkásnők védelméről. Az előadás életre szóló hatást tett rá, Győrben maga is bekapcsolódott a gyakorlati szociális munkába, majd 1908-ban abbahagyta a tanítást, hogy minden erejét annak szentelhesse november 19-én az elsők között lépett be a Farkas Edith által akkor alapított Szociális Missziótársulatba. A huszonöt éves ifjú nő a keresztény nővédelem és a katolikus szociális munka élharcosa lett. Előadókörutakat tartott, társadalmi környezettanulmányokat készített, adományokat gyűjtött, többek között a Szociális Missziótársulat erdélyi szervezeteinek a kiépítésére ben szociális iskolát nyitott, majd március 25-től A Keresztény Nő című katolikus egyesületi lapot szerkesztette. Maga is cikkek sorozatát publikálta az újságban: a társadalom legnagyobb feszítőerejének a szociális problémákat tartotta. Hamar megtapasztalta, hogy közéleti-társadalmi szereplés, kapcsolatok nélkül nem lehet a szociális kérdéseket megoldani ban még a Keresztényszocialista Párt tagja, de október 28-tól már az általa szervezett Keresztény Női Tábor élén állt. Pártja programja szerint a nők országos és várospolitikai tevékenységét keresztény, nemzeti, legitimista és szociális alapon kívánta megszervezni március 25-én a Keresztény Nemzeti Egység Párt jelöltjeként a főváros I. kerületében nemzetgyűlési képviselővé választották. Ő lett az első női képviselő Magyarország történetében. Felszólalásaiban a nőkérdést, az általános választójog kérdéseit és a nincstelenek földhöz juttatásának problémáját feszegette a polgári politikusokat megszégyenítő nyíltsággal. A fővárosban elindította az iskolanővéri intézményt, a későbbi iskolaorvosi szolgálat elődjét. A parlamenti ciklus befejeződésével főnöknője megtiltotta, hogy ismét induljon a választásokon. Kettőjük ellentéte eredményezte, hogy május 12-én megalapította a Szociális Testvérek Társaságát, amelynek választott főnöknője lett. Négy évtizeden át, 1963-ig ő irányította a társaságot től a munkásnők szervezésén fáradozott ban megalakította a Szentlélek Szövetséget, egy év múlva lapot is indított A Lélek Szava címmel, amelyben több, a nácizmust kritizáló írása is megjelent november 3-án megnyitotta a Katolikus Női Szociális Képző nevű szociálismunkásoktató intézetet től az egész országban ú. n. világnézeti kurzusokat szervezett, hogy a keresztény értékrend közvetítésével ellensúlyozza a hitleri propagandát. Keresztény hite, humánuma életveszélyt is vállaló embermentő munkára sarkallta a második világháború éveiben. Elhatárolta magát a zsidótörvényektől, számtalan petíciót, föliratot, közbenjárást készített és terjesztett a hatóságok elé, Rómába utazott, hogy személyesen sürgesse XII. Pius pápát a cselekvésre. Lapja áprilisi betiltása után fő feladatának az embermentést tekintette. Az évi nemzetgyűlési választásokon párton kívüli jelöltként, a Polgári Demokrata Párt nagy-budapesti listáján került be ismét a parlamentbe. Hivatalosan januártól párton kívüli képviselő. Az évi választásokon a Keresztény Női Tábor programjával jutott mandátumhoz és 1948 közötti parlamenti felszólalásai többségükben a jogelvűség, a jogbiztonság és a jogrend kérdéseivel foglalkoztak. Ezek biztosítását csak a Szent István-i államrend fennmaradásában látta, ezért a köztársasági államformát elutasította ban sürgette a diplomáciai kapcsolatok helyreállítását a Vatikánnal. A hitoktatás szabadságáért április 16-án elmondott beszéde után Parragi György képviselő így méltatta: Egyetlen férfi a Nemzetgyűlésben! A határokon kívül rekedt magyarság és a kis nemzetek jogai, a családi élet, a nemzet erkölcsösségének védelme is foglalkoztatta. Vallásos világnézeti meggyőződéséből fakadóan antikommunista, szovjetellenes nézeteket vallott. A kommunista párt fokozatos térnyerésével egyre lehetetlenebbé vált politikusi pályájának folytatása október 28-án elmondott felszólalását külpolitikai érdekeket sértőnek minősítették, és hatvan napra kizárták az Országgyűlésből. Utolsó közbekiabálásokkal meg-megszakított parlamenti beszédét június 16-án tartotta, szenvedélyesen ellenezve az egyházi iskolák államosítását kimondó törvényjavaslatot. A törvény elfogadásakor a kormánypárti képviselők elénekelték a Himnuszt, de ő ülve maradt. Ezért a mentelmi bizottság kétszer hat hónapi kizárásra ítélte, és a mentelmi jogát is elveszítette. Letartóztatástól tartva 1949 januárjától a domonkos nővérek zárdájában rejtőzködött. Eredetileg indulni akart az évi választásokon is, de csak a május 15-i szavazásra mert elmenni június 22-ről 23-ra virradó éjjel húgával együtt Ausztriába, onnan szeptember 16-án Tóth Etelka álnéven az Amerikai Egyesült Államokba távozott. Az emigrációból Nemes Margit néven levelezett Magyarországra, és Nemes Borbála néven szerepelt a Szabad Európa Rádióban ben a hazatérés reményében visszatért Bécsbe, majd május 5-én immár saját nevén másodszor és végleg Amerikába utazott. Buffalóban, a Szociális Testvérek Társasága egyik rendházában hunyt el. Halála után tizenegy évvel, 1985-ben Izrael Állam Igaz ember kitüntetésben részesítette, és fát ültettek emlékére a Yad Vashem kertjében március 15-én ő és a

3 Szociális Testvérek Társasága emlékérmet kapott a magyar kormánytól; május 7-én a Magyar Köztársaság Bátorság érdemjelében részesült. Villám Judit KÖNYVAJÁNLÓ SLACHTA MARGITRÓL SZÓLÓ KÖNYVEK, TANULMÁNYOK KÖNYVTÁRUNKBAN Mona Ilona: Slachta Margit - [Budapest] : Corvinus, [2] p. OGYK jelzet: Szerencsés Károly: Tizenhárom életrajz - Budapest : Tankvk., p. OGYK jelzet: * KTK I/2028 Slachta Margit felszólalása az 1946/47. évi állami költségvetés tárgyalásakor: elmondotta a Nemzetgyűlés évi ápr. hó 16-án tartott ülésén / [közread. a] Nemzetgyűlés. - Budapest : Athenaeum, p. OGYK jelzet: C4/8043 A katolikus női szociális képző / ismerteti Slachta Margit. - Budapest : Szociális Testv. Társ. Anyaháza, p. OGYK szám: B8/18024 Slachta Margit: A puszták rejtekéből az élet centrumába ; [előszó Mázy Engelbert] ; [ill.] Márton Lajos. - Budapest: Testvérszövetség, [3] p. OGYK jelzet: Slachta Margit: Miért van szükségünk a nők választójogára? : a választójog és az állami pénzügyek. - Budapest : Stephaneum, p. OGYK jelzet: C4/2266 Magvas Mária: Salkaházi Sára szociális testvér ( ) vértanú a boldogok között (Studia Wesprimiensia. Tanulmányok a teológia és szociális munka területeiről), no. 1-2, p. OGYK jelzet: A4/ Balogh Margit: Slachta Margit a Nemzetgyűlésben, avagy az első női képviselő Pölöskei Ferencjubileum. 2000, p. OGYK jelzet: Mona Ilona: Slachta Margit a szlovákiai zsidókért - Magyarok. 1994, p. OGYK jelzet: Palkó Magda: Slachta Margit. [ ] - Társadalmi Szemle, no. 4, p. OGYK jelzet: A4/2901 A FEMINIZMUS A NEMZETKÖZI ÉS HAZAI SZAKIRODALOMBAN 2008-BAN Le decloisonnement du droit internacional et des relations internationales [A nemzetközi jog és a nemzetközi kapcsolatok felszabadítása] Folyóiratcím: Etudes Internationales, 2008, Évf.: 39, No. 1, p Tartalom: jog és politika kettősségének megszüntetése a nemzetközi jog és a nemzetközi kapcsolatok elmélete területén (kritikai megközelítés); a "harmadik világ" elméletek szerepe a nemzetközi jogban; nemzetközi jog és civil szervezetek; a jog szerepe a nemzetközi kapcsolatok kritikaielméleti megközelítésében; az internet mint a politikai hatalom közvetítője; nemzetközi jog, társadalmi kapcsolatok, a magántulajdonhoz való viszony és békefolyamat Kolumbiában ; a neoliberális kormányzás kritikai elemzése a feminizmus szempontjából a nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi jog elmélete területén (tematikus szám) OGYK jelzet: A4/7566 Futures studies and feminism [Jövőtudományok és feminizmus] Folyóiratcím: Futures, 2008, Évf.: 40, No. 4, p Tartalom: jelenlegi női trendek: a nők a munkaerőpiacon, a női szerepek, a nemek egyenlősége, helyi trend (részmunkaidős foglakoztatás, alkalmi munkavállalás) és globális trend (a társadalmi olló kinyílása, a szegénység növekedése Délen, nők elleni bűnözés, a nők leértékelése, gyermekgyilkosságok, AIDS, a helyi közösségek erősítő szerepe), a nők lélekszámának demográfiai csökkenése, nők és kulcspozíciók, a nők helyzete Kelet- Európában, a nők vallási (keresztény és iszlám) fundamentalista megítélése vs. a nők növekvő képzettsége, a média globalizációjának hatása, az iraki háború és a fundamentalizmus nőkre gyakorolt hatása, a globalizáció kihívásai, a globális felmelegedés következményei; alternatív jövőforgatókönyvek a nők számára, egészségtelen és egészséges jövőképek, a női kultúra dominanciája, globális, nemzeti és helyi stratégiák, női értéktudat; a feminizmus jelenlegi relevanciája; a nők csoportdimenziója; feminizmus és jövőkutatás; a nők és a pozitív jövőkép, a nők jövőképe OGYK jelzet: A4/15306 Sjoberg, Laura: Why just war needs feminism now more than ever [Miért szükséges az igazságos háborúnak a feminizmus támogatása most jobban, mint valaha?] Folyóiratcím: International Politics, 2008, Évf.: 45, No. 1, p Tartalom: az igazságos háború elmélete és ennek problematikája a feminizmus szemszögéből; a "feminizált", a feminista kritika által átformált igazságos háború elmélete; a feminista szempontból igazságos

4 háború alapelvei: párbeszéd az igazság értelmezéséről, érzelmi azonosulás, a háború hatásának vizsgálata a nők és a gyermekek szempontjából, a háború anyagi és emberi veszteségeinek feltérképezése, rendszerszemléletű megközelítés a háború vizsgálatához; a jelenkori nemzetközi konfliktusok vizsgálata a feminista igazságos háború elmélete szempontjából OGYK jelzet: A4/7335 Montgomery, Alexandra: US Families 2025: in search of future families [Amerikai családok, 2025: a jővő családjának kutatása] Folyóiratcím: Futures, 2008, Évf.: 40, No. 4, p Tartalom: USA: Az amerikai családok, 2025 c. workshop; a családok szerepe (Wendell Bell); amerikai családtrendek (gazdasági, társadalmi és demográfiai, technológiai); család-forgatókönyvek és értelmezéseik; család és jövőtudomány, család és feminizmus OGYK jelzet: A4/15306 Milojevic, Ivana: Timing feminism, feminising time [Időzítő feminizmus, női idő] Folyóiratcím: Futures, 2008, Évf.: 40, No. 4, p Tartalom: a feminizmus elmélete és a jövőkutatás; a modern feminizmustanulmányok irányai: főáramlatú diszciplínák, diverzifikáció, újrafeltalálás; az idő újrafeltalálása: az uralkodó idő és kritikája; a női idő kontextualizálása (Kristeva, Di Joan Kelly-Gadol); az idő univerzalitása és partikularitása (Johannes Fabian: Time and the other); a női idő (Kristeva, Forman, Sowton) OGYK jelzet: A4/15306 Leick, Romain: Denkerin in der Männerwelt [Női gondolkodó a férfiak világában] Folyóiratcím: Der Spiegel, 2008, No. 2, p Tartalom: Simone de Beauvoir francia írónő és filozófus születésének 100. évfordulója: munkásságának értékelése, az emancipáció gyakorlati megvalósítója és a feminizmus elméleti megalapozója ("A másik nem", 1949); az írónő Sartre-ral való kapcsolata; az életmű újrafelfedezése, újraolvasása OGYK jelzet: A4/7870 Curtin, Jennifer: Women, political leadership and substantive representation: the case of New Zealand [Nők, politikai vezetés és szubsztantív képviselet: Új-Zéland esete] Folyóiratcím: Parliamentary Affairs, 2008, Évf.: 61, No. 3, p Tartalom: női miniszterek hagyománya az új-zélandi kormányban; nők képviselete, női képviselők és a feminizmus OGYK jelzet: A4/7256 Bhavnani, Kum-Kum Foran, John: Feminist futures: from dystopia to eutopia [Feminista jövő: az antiutópiától az eutópiáig]? Folyóiratcím: Futures, 2008, Évf.: 40, No. 4, p Tartalom: Feminizmus a században; a kutatás fejlődési iránya: WID (a nők a fejlődésben), WAD (a nők és a fejlődés), GAD (a nemek és a fejlődés), WCD (nők, kultúra, fejlődés); civil kezdeményezésű nőmozgalmak: SEWA (India), Navdanya (India), Woman in Black (Nők Feketében, Izrael-Magyarország), Tostan (Szenegál) OGYK jelzet: A4/15306 Burman, Erica: Beyond 'Women vs Children' or 'Women and Children': engendering childhood and reformulating motherhood [ Nők vs gyerekek vagy Nők és gyerekek mögött: a gyermekség létrejötte és az anyaság megváltoztatása] Folyóiratcím: The International Journal of Children's Rights, vol. 16. no. 2, p. OGYK jelzet: A4/ Pszichológia és feminizmus : hogyan alakította át a pszichológia elméleteit, kutatási kérdéseit és módszereit a társadalminem-kutatás / szerk. Kende Anna; ford. Sándor Bea, Budapest, L'Harmattan, 2008 (Pszichológia és társadalom) OGYK jelzet: Weltwende 1968? : ein Jahr aus globalgeschichtlicher Perspektive / Jens Kastner, David Mayer (Hg.), Wien, Mandelbaum, 2008 (Globalgeschichte und Entwicklungspolitik 7.) OGYK jelzet: Női migráció keletről nyugatra : társadalmi nem, mobilitás és azonosulás a jelenkori Európában / szerk. Luisa Passerini [et al.], ford. Szári Péter, Budapest, Balassi, 2008 (Feminizmus és történelem) OGYK jelzet: A nők Horvátországban : nőtörténelem és női művelődés / szerk. Andrea Feldman, ford. Radics Viktória, Budapest, Balassi, 2008 (Feminizmus és történelem) OGYK jelzet: GYŰJTEMÉNYEINK KÜLFÖLDI PARLAMENTI GYŰJTEMÉNY ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ A parlamenti dokumentumok az egyes országok parlamentjeinek tevékenységét rögzítik. Tájékoztatást adnak az adott ország parlamenti életéről, jogalkotásáról, a parlamenti bizottságok tevékenységéről, a különböző ülések napirendjén szereplő parlamenti vitákról. Az Országgyűlési Könyvtár ezeket a hivatalos dokumentumokat az 1886-ban létrejött nemzetközi csereszerződés, a Brüsszeli

5 Egyezmény keretében kezdte el gyűjteni. Az azóta folyamatosan bővülő, illetve változó cserekapcsolatok eredményeként jelenleg 19 ország parlamenti dokumentumait kapjuk. Ezek az anyagok - kevés kivételtől eltekintve - az adott ország hivatalos nyelvén érkeznek. A Könyvtár a külföldi parlamenti dokumentumokat 1974 óta különgyűjteményként kezeli Ez idő alatt több, Magyarország számára különösen is fontos ország anyagából rendkívül értékes gyűjtemény keletkezett. A könyveket mára többnyire a helytakarékosabb mikrofilmlap, illetve CD váltotta föl, de több ország anyaga már csak az interneten érhető el. A PARLAMENTI DOKUMENTUMOK FŐ TÍPUSAI 1. Napló 2. Jegyzőkönyv 3. Iromány 4. Költségvetés 5. Zárszámadás 6. Bizottsági anyagok AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR KÜLFÜLDI PARLAMENTI GYŰJTEMÉNYÉVEL CSEREKAPCSOLATBAN LÉVŐ ORSZÁGOK, TARTOMÁNYOK 1. Amerikai Egyesült Államok 2. Ausztria 3. Berlin 4. Bulgária 5. Cseh Köztársaság 6. Finnország 7. Franciaország 8. India 9. Lengyelország 10. Nagy-Britannia 11. Németország 12. Oroszország 13. Portugália 14. Románia 15. Spanyolország 16. Svájc 17. Svédország 18. Szerbia 19. Szlovákia ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓ Az Interparlamentáris Unió (IPU) honlapjáról (www.ipu.org) elérhetők az országok parlamentjeinek honlapjai, ahol nemzeti nyelven megtalálhatók az adott ország parlamenti dokumentumai. NYITVA TARTÁS: A Külföldi Parlamenti Dokumentumok Gyűjteménye az ENSZ Letéti Gyűjtemény olvasótermében hétfőn 9-13, keddtől csütörtökig 9-17 óráig, pénteken 9-14 óráig várja az olvasókat. E nyitvatartási időben a gyűjtemény szolgáltatásait (pl. mikrofilm leolvasó-nyomtató, internet) a tájékoztató könyvtárosok segítségével vehetik igénybe az olvasók. A GYŰJTEMÉNY ELÉRHETŐSÉGE: Telefon: , , / Fax: A PULSZKY-GYŰJTEMÉNY A gyűjtemény létrejötte Pulszky Ágost nevéhez kötődik, aki a könyvtári bizottság jegyzője és a könyvtár lelkes patrónusa volt. A jeles jogász és szociológus élete során gazdag társadalomtudományi és jogi könyvtárat gyűjtött össze, amelyre törvényhozói, kultúrpolitikusi, akadémikusi, oktatói munkássága természetesen rányomta bélyegét. A nagy tudással, lelkiismeretesen összeállított és gondozott könyvtár nagy segítséget nyújtott Pulszky Ágostnak a Társadalomtudományi Társaság megalapításában és annak kezdeti tevékenységét is támogatta, ugyanis ő volt a társaság alapítója és első elnöke is (1901- ben). Pulszky aztán hamarosan, még az alapítás évében meghalt. Felesége, aki maga is lelkes támogatója volt a Társadalomtudományi Társaságnak, nem sokkal később annak ajándékozta férje könyvtárát. A gazdag jogi és szociológiai könyvtárt, amely kb műből állt, Szabó Ervin rendezte és katalogizálta 1903-ban. Ezt a betűrendes katalógust a társaság ki is nyomtatta, és a továbbiakban az állomány gyarapításáról is gondoskodott. A Társadalomtudományi Társaságot a tanácsköztársasági rendszer bukása és az új rendszer hatalomra jutása után, már 1919 őszén betiltották. Vagyonával és könyvtárával is mostohán bántak, mert az 1918-as összeomláshoz és a forradalmakhoz vezető úton bűnös és eléggé el nem ítélhető, destruktív szerepet tulajdonítottak a társaság két évtizedes tevékenységének, amely a korabeli kormánypárti és jobboldali sajtómegnyilatkozások szerint a liberalizmus és a Jászi-féle radikalizmus melegágya volt. A Pulszky-könyvtár hosszas hányódások után az 1930-as években a Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Könyvtárába került. Onnan 1939-ben az akkor 1235 műből és 1783 kötetből álló gyűjteményt Pulszky Ágostnak a Képviselőházi Könyvtárban egykor betöltött kiemelkedő szerepére való tekintettel örök letétként elhelyezve átadták az Országgyűlési Könyvtárnak. A könyvtár állományba vette, betűrendes és a Pulszky-könyvtár sorszáma szerinti katalógust készített 1942-ben (a Szabó Ervin-féle alapkatalógus kinyomtatott kötetébe pótlapokon, kézírással a további gyarapodásokat a betűrendhez igazodva külön rávezetve) és természetesen a szakkatalógus rendszerébe is besorolta a műveket. Azóta a könyvtár csaknem hiánytalanul egy helyen tárolva tartja a köteteket. A gyűjtemény zöme a XIX. század második felében kiadott gazdag jogi, politikai, szociológiai és filozófiai forrásanyag, bár

6 viszonylag kis részben korábban, elsősorban Magyarországon megjelent könyveket is tartalmaz. Értékét nemcsak az adja, hogy ebből az időszakból Pulszky teljességre törekvően gyűjtött össze minden jelentős magyar kiadványt, hanem az is, hogy ugyanebből a fél évszázadból az említett témakörökből szinte minden valamirevaló külföldi könyvet megszerzett a német, az angol és a francia nyelvterületről. Ezeknek az idegen nyelvű dokumentumoknak nagy része a könyvtárban nem volt meg, így végül is már beszerezhetetlen művek hiányát sikerült pótolni, és velük az állományt gazdagabbá tenni. Nem véletlen, hogy a gyűjtemény a jogelméleti, politikaelméleti, szociológiai, jogfilozófiai és jogszociológiai kutatások fellendülése óta újra és újra jelentős használatnak örvend mind a tudományos kutatók, a politikai (országgyűlési és párt-) szakértők, mind az egyetemi-főiskolai hallgatók körében. (Részlet Jónás Károly Veredy Katalin: Az Országgyűlési Könyvtár története, című könyvből) HÍREK AZ EURÓPAI UNIÓ KEZDEMÉNYEZÉSEIRŐL... A KREATIVITÁS ÉS AZ INNOVÁCIÓ ÉVE Az EU cseh elnöksége és az Európai Bizottság január 5-én hivatalosan is elindította a kreativitás és az innováció európai évét, amelynek jelmondata: Képzelj! Alkoss! Újíts!. A kezdeményezés célja rámutatni a kreativitásnak és az innovációnak a gazdasági, társadalmi és egyéni jólét megteremtésében betöltött fontos szerepére. A kreativitás és innováció európai évének egyedi célkitűzései, többek között a kreativitásnak, az innovációnak és a vállalkozó szellemnek a személyes fejlődésben és a gazdasági növekedésben és foglalkoztatottságban betöltött fontos szerepének tudatosítása; a vállalkozói gondolkodás támogatása az üzleti világgal való együttműködésen keresztül, különösen a fiatalok körében. A célok eléréséhez európai, országos, regionális és helyi szinten konferenciákat, rendezvényeket és egyéb kezdeményezéseket szerveznek a kreativitás és innovációs képesség fontosságával kapcsolatos vitaindítás és figyelemfelkeltés céljából. A kreativitás és az innováció európai éve szervesen illeszkedik a lisszaboni stratégiához, melynek célkitűzése, hogy az EU 2010-re a világ legdinamikusabb és legversenyképesebb tudásalapú gazdaságává váljon. Az Európai Unió hivatalos honlapján nyomonkövethető az év minden eseménye: KÖNYVAJÁNLÓ AZ INNOVÁCIÓ ÉS KREATIVITÁS EURÓPAI ÉVÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK Tudomány és politika / szerk. Mosoniné Fried Judit és Tolnai Márton ; [... szerzői Balogh Tamás et al.]. - Budapest : Typotex, p. : ill., graf. ; 24 cm. - (Tudomány &..., ISSN ) OGY: Közös technológiai kezdeményezések : köz-magán társulások az Európai Unió kutatásában / Európai Unió. Európai Bizottság. - Luxembourg : EUR-OP, szabadlapos kiadvány ; 30 cm. OGY: EU/XXV /M Science, technology and innovation in Europe / EUROSTAT, European Commission. - Luxembourg : EUR-OP, p. ; 21 cm. - (Pocketbooks., ISSN X ) OGY: EU/XXIX Tudományirányítási rendszerek az Európai Unióban : milyen elemek tanulmányozására lenne szükség a magyar tudományirányítási rendszer javításához? : tanulmány / kész. Tattay Levente. - [Budapest] : Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézet, p. : ill. ; 24 cm OGY: * EU KK XXV Reporting intellectual capital to augment research, development and innovation in SMEs : Report to the Commission of the High Level Expert Group on RICARDIS : Encourage corporate measuring and reporting on research and other forms of intellectual capital / Directorate-General for Research. - Luxembourg : EUR-OP, p. ; 30 cm OGY: EU/XXV Ideje magasabb sebességre kapcsolni : az új növekedési és foglalkoztatási partnerség : a Bizottság közleménye az Európai Tanács tavaszi ülésszakának 2006 / Európai Bizottság. - Luxembourg : EUR-OP, p. ; 30 cm OGY: EU/VII /1/M Regionális innováció-politika : kihívások az Európai Unióban és Magyarországon / Dőry Tibor. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop p. : ill., graf. ; 25 cm OGY: * EU KK XVII

7 Az Európai Kutatási Térség /... kész. Heilingbrunner Klára, Gerzsó Géza. - Budapest : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, p. : ill., graf., tábl. ; 24 cm OGY: EU KK XXV Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyarországon / szerk. Grosz András, Rechnitzer János ; [... szerzői Csizmadia Zoltán et al.]. - Pécs ; Győr : Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, , [2] p. : ill. ; 25 cm OGY: Multinational corporations and European regional systems of innovation / John Cantwell and Simona Iammarino. - London ; New York, N.Y. : Routledge, XV, 199 p. : ill., graf. ; 24 cm. - (Studies in global competition ; 18. ) OGY: EU KK XXV European Institute of Innovation and Technology (EIT) : excellence for innovation / European Commission. - Luxembourg : EUR-OP, p. ; 21 cm OGY: EU/XXV Kutatás-fejlesztés az Európai Unióban / Buzás Norbert [et al.] ; szerk. Buzás Norbert ; [ford. Vígh Beáta]. - Szeged : JATEPress, , 94 p. ; 24 cm. OGY: EU KK XXV Science at the service of Europe : a guide to the 2007 annual activity report of the European Commission's Directorate-General for Research. - Luxembourg : EUR-OP, p. ; 21 cm. OGY: EU/XXV különgyűjtemények (ENSZ, EU, MPGY) zárva tartanak. Az informatikai olvasóteremben 12 számítógép áll a felhasználók rendelkezésére. Ezeken a következő programok használhatók: - közel 80 féle magyar CD-adatbázis teljes szöveggel, - több mint 20, előfizetett, teljes szövegű, angol és német nyelvű adatbázis (pl.: HeinOnline, WestLaw, Oxford Scholarship, Keesing s, EBSCO, The Times, International Organisations, Historical Abstract, Credo Reference, stb.) - Internet - szövegszerkesztő, prezentáció-készítő és táblázatkezelő programok. Az adatbázisok lehetőséget nyújtanak a találati lista nyomtatására, mentésére, valamint ben való továbbítására. Az informatikai olvasóterem számítógépein lehetőség van saját dokumentumokat készíteni és tárolni, azokat kinyomtatni, illetve közvetlenül pendrive-ra menteni, valamint a könyvtáros segítségével CD-re írni. A Könyvtárban lehetőség van CD vásárlásra, amelyet a beiratkozási pultnál, a pénztárban kell kifizetni. Indokolt esetben az olvasói számítógépek használatára a Könyvtár időkorlátozást vezethet be. A raktári szolgáltatások (központi és külső raktár) zavartalanul igénybe vehetők. A külső raktárból kért dokumentumok beszállítása kedden és csütörtökön, a délelőtti órákban lesz, amely megrendelhető személyesen vagy elektronikusan az címen. Az olvasótermi folyóiratok és a kézikönyvtári gyűjtemény a földszinti katalógus-folyósóra kerülnek elhelyezésre, így továbbra is hozzáférhetők lesznek. A különgyűjteményekben található kötetek a muzeális dokumentumok kivételével a földszinti katalógusterembe lekérhetők. MINDENNAPJAINK... FELÚJÍTÁSI MUNKÁK A KÖNYVTÁRBAN Az Országgyűlési Könyvtár nagy olvasótermét az elkövetkezendő időszakban felújítják, ezért a könyvtár február 2. és augusztus 30. között korlátozott szolgáltatásokkal és rövidített nyitvatartással működik: kedden és csütörtökön 12 órától 19 óráig várja az olvasókat. Helyben olvasásra a földszinti katalógus teremben lesz lehetőség, ahol a Könyvtár csak korlátozott számban tud ülőhelyet biztosítani. A nagyolvasó, a kutatószobák és a A másolási szolgáltatásainkat a megszokott módon biztosítjuk (önkiszolgáló gépek, megrendelés). A tájékoztató könyvtárosok a Könyvtár gyűjtőkörébe tartozó szakterületekkel kapcsolatban a különgyűjteményekre vonatkozóan is (ENSZ , EU , MPGY ) -- feltett kérdésekre telefonon ( ), faxon ( ), elektronikusan és levélben is válaszolnak. Könyvtárközi kéréseket a fenti időszak alatt is fogad a Könyvtár. A BELÉPÉS A BELÉPTETÉS MÓDJA AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁRBA Ha első alkalommal keresi fel könyvtárunkat, vagy nem rendelkezik érvényes olvasójeggyel, kérjük, hogy

8 beiratkozási szándékát előzetesen jelezze az Olvasószolgálat munkatársainak, mert a belépéshez előzetes bejelentkezés szükséges. Bejelentkezni a as telefonszámon vagy a címen lehet. Érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasóink a szokásos módon, személyazonosságukat igazolva léphetnek be a Könyvtárba. A könyvtárat a Kossuth téri metróállomás felőli oldalon, a déli sorompónál közelíthetik meg. Az épületbe történő belépéshez (Országház, IV-es kapu) a személyazonosság igazolása (személyi igazolvány, útlevél) szükséges. Hírlevelünk célja, hogy rendszeresen tájékoztassuk a jogtudomány és politikatudomány hazai szakembereit a fenti tudományterületeknek az Országgyűlési Könyvtárban elérhető legfontosabb információs forrásairól. Visszajelzését, javaslatait szívesen vesszük a címen! Országgyűlési Könyvtár, 1055 Budapest Kossuth tér 1-3. Tel.: , Fax: / Web:

O G YK - HÍRLEVÉL 15. szám http://www.ogyk.hu Az Országgyűlési Könyvtár elektronikus hírlevele 2009. szeptember Tartalom AKTUÁLIS Befejeződött az olvasóterem felújítása 150 éve született Benedek Elek Benedek

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE BUDAPEST 2012. 1 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA ÉVI JELENTÉSE 32. Összeállította: dr. Náray-Szabó Gábor ISSN 2063-5443 2

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév 1 A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Nagyné Békési Éva Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200 példányban 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E-mail: menszt@menszt.hu Web site: www.menszt.hu ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ A MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 2010 ÉS 2014 KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

E-mail: menszt@menszt.hu Web site: www.menszt.hu ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ A MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 2010 ÉS 2014 KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG Az ENSZ Társaságok Világszövetségének tagja UNITED NATIONS ASSOCIATION OF HUNGARY Member of the World Federation of UN Associations (WFUNA) Street address: H-1062 Budapest, Andrássy

Részletesebben

Hírlevél. szám. www.innovacio.hu. XV. évfolyam 2005. február 8.

Hírlevél. szám. www.innovacio.hu. XV. évfolyam 2005. február 8. Hírlevél www.innovacio.hu 3. szám XV. évfolyam 2005. február 8. 32 Elnökség Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Pakucs János

Részletesebben

Civil hálózat fejlesztés. az együttműködés művészete

Civil hálózat fejlesztés. az együttműködés művészete Civil hálózat fejlesztés az együttműködés művészete tréning (akkreditált képzés PL-3938) Intenzív tréning civileknek a kapcsolatépítésről, partnerségről és bizalomról a proháló hálózat hazai gyakorlati

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2004. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 19. 3.

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2004. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 19. 3. Jelentések a határon túli magyarság helyzetérõl Határon Túli Magyarok Hivatala A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság 2004. T a r t a l o m: Oldal Előszó. 2 1. Nyugat-Európa.. 4 2. Észak-Amerika 19 3. Dél-Amerika

Részletesebben

Választási képeskönyv elsõ választóknak

Választási képeskönyv elsõ választóknak Választási füzetek 115. Választási képeskönyv elsõ választóknak 2004 Európai parlamenti képviselõ választás Országos Választási Iroda Alapítvány a Választásokért A Választási füzetek címû sorozat szerkesztõje

Részletesebben

AZ ÉV FIATAL KÖNYVTÁROSA PÁLYÁZAT

AZ ÉV FIATAL KÖNYVTÁROSA PÁLYÁZAT MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE INFORMATIKAI KÖNYVTÁRI SZÖVETSÉG AZ ÉV FIATAL KÖNYVTÁROSA PÁLYÁZAT AZ EURÓPAI UNIÓ MINT TÉMA A HAZAI KÖNYVTÁROSKÉPZÉSBEN A 21. SZÁZADBAN KÉSZÍTETTE: GERENCSÉR JUDIT Berzsenyi

Részletesebben

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES ACFC/SR/II (2004) 003 SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Hungarian version (Received on 7 May 2004)

Részletesebben

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2014. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről c. közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirányú továbbképzés

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirányú továbbképzés BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirányú továbbképzés BUDAPESTEN MŰKÖDŐ ENSZ SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala. A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság. T a r t a l o m: Előszó.. 2. 1. Nyugat-Európa 5. 2. Észak-Amerika.

Határon Túli Magyarok Hivatala. A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság. T a r t a l o m: Előszó.. 2. 1. Nyugat-Európa 5. 2. Észak-Amerika. Jelentések a határon túli magyarság helyzetérõl Határon Túli Magyarok Hivatala A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság 2005 T a r t a l o m: Oldal Előszó.. 2 1. Nyugat-Európa 5 2. Észak-Amerika. 24 3. Dél-Amerika.

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2003. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 17. 3.

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2003. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 17. 3. Jelentések a határon túli magyarság helyzetérõl Határon Túli Magyarok Hivatala A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság 2003. T a r t a l o m: Oldal Előszó. 2 1. Nyugat-Európa.. 4 2. Észak-Amerika 17 3. Dél-Amerika

Részletesebben

ORVOSI KÖNYVTÁRAK. A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja. 2013. 10. évf. 1. szám

ORVOSI KÖNYVTÁRAK. A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja. 2013. 10. évf. 1. szám ORVOSI KÖNYVTÁRAK A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja 2013. 10. évf. 1. szám Tartalom KÖSZÖNTŐ... 3 HÍREK BESZÁMOLÓK 2012-RŐL... 4 2012. év a GYEMSZI Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtárában...

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE BUDAPEST 2013. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE 33. Összeállította: dr. Náray-Szabó Gábor Anno...Tárgyak

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai Előszó 1 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai 2 Előszó Előszó 3 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK,

Részletesebben

Semester BÖRTÖNLÁTOGATÁSOK A SZAKKOLLÉGIUMMAL NEGOTIATION MOOT: TÁRGYALD MEG EURÓPÁT! A TERRORELHÁRÍTÁSI KÖZPONT

Semester BÖRTÖNLÁTOGATÁSOK A SZAKKOLLÉGIUMMAL NEGOTIATION MOOT: TÁRGYALD MEG EURÓPÁT! A TERRORELHÁRÍTÁSI KÖZPONT INGYENES 2015. I. szám www.mzszk.hu A Magyary Zoltán Szakkollégium mobilitási magazinja PARLAMENTI GYAKORLAT AZ ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALÁBAN BÖRTÖNLÁTOGATÁSOK A SZAKKOLLÉGIUMMAL MAGYARY ZOLTÁN TECHERT MARGIT

Részletesebben

PALYA TOVÁBBTANULÁS: MEGHOSSZABBÍTOTT JELENTKEZÉSI IDŐSZAK: FEBRUÁR 24.! Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VII. ÉVFOLYAM 2012.

PALYA TOVÁBBTANULÁS: MEGHOSSZABBÍTOTT JELENTKEZÉSI IDŐSZAK: FEBRUÁR 24.! Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VII. ÉVFOLYAM 2012. PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VII. ÉVFOLYAM 2012. FEBRUÁR MÁRCIUS TOVÁBBTANULÁS: MEGHOSSZABBÍTOTT JELENTKEZÉSI IDŐSZAK: FEBRUÁR 24.! Tartalom NEMZETKÖZI LEHETÖSÉGEK Miért hasznosak, fontosak a

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

2006. okóber 24. Hírlevél. www.innovacio.hu 19. szám. XVI. évfolyam 2006. október 24.

2006. okóber 24. Hírlevél. www.innovacio.hu 19. szám. XVI. évfolyam 2006. október 24. XVI. évf. 2006. okóber 24. 19. szám Hírlevél www.innovacio.hu 19. szám XVI. évfolyam 2006. október 24. 32 Képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Regionális képviseleti rendszer Gyõr Budavári

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre FGSZE 2013 Szerkesztette: Hrubos Ildikó, Luda Szilvia és Török Imre A szerkesztésben közreműködött: Mészöly

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Popper Eliza 2011.

SZAKDOLGOZAT Popper Eliza 2011. SZAKDOLGOZAT Popper Eliza 2011. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola SZAKDOLGOZAT A Magyar Nemzeti Ifjúsági Tanács megalakulásához vezető út Konzulens: Tordai Bence Popper Eliza Kommunikáció és médiatudomány

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai BESZÁMOLÓ A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ÁGAZATI CIVIL CSELEKVÉSI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (2008-2010) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAK (2009 MÁJUS 1--2010 MÁRCIUS 31) EREDMÉNYEIVEL A beszámolási időszak

Részletesebben

A KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI A KÖNYVLAJSTROMTÓL AZ INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZERIG NEMES ERZSÉBET RETTICH BÉLA

A KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI A KÖNYVLAJSTROMTÓL AZ INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZERIG NEMES ERZSÉBET RETTICH BÉLA A KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI A KÖNYVLAJSTROMTÓL AZ INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZERIG NEMES ERZSÉBET RETTICH BÉLA A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 2003 márciusában élénk

Részletesebben

Egyház - állam - nemzetpolitika a húsz év tükrében

Egyház - állam - nemzetpolitika a húsz év tükrében Egyház - állam - nemzetpolitika a húsz év tükrében Egyház és állam A magyarországi egyházak, felekezetek és vallási közösségek a Kárpátmedence magyarsága érdekében kiemelkedő szerepet töltenek be. Különösen

Részletesebben

KAPTÁR. Tokajiné Demecs Katalin. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim!

KAPTÁR. Tokajiné Demecs Katalin. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim! KAPTÁR XV. évf. 2. (102.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2006. Tokajiné Demecs Katalin ÜNNEPI KÖNYVHÉT MEGNYITÁSA 2006. JÚNIUS 7. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim! 77. Ünnepi

Részletesebben