OGYK - HÍRLEVÉL szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OGYK - HÍRLEVÉL 11-12. szám"

Átírás

1 OGYK - HÍRLEVÉL szám Az Országgyűlési Könyvtár elektronikus hírlevele november január Tartalom AKTUÁLIS Nemzetközi együttműködés létrehozója az Országgyűlési Könyvtár 125 éve született Slachta Margit KÖNYVAJÁNLÓ Slachta Margitról és a feminizmusról GYŰJTEMÉNYEINK Külföldi Parlamenti Gyűjtemény A Pulszky-gyűjtemény HÍREK AZ EURÓPAI UNIÓ KEZDEMÉNYEZÉSEIRŐL A kreativitás és innováció európai éve: 2009 KÖNYVAJÁNLÓ Az Európai Unió 2009-es évadjához kapcsolódóan MINDENNAPJAINK Folytatódnak a felújítási munkák a Könyvtárban részleges nyitva tartás AKTUÁLIS NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS LÉTRE-HOZÓJA AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR Hosszú, szakmai előkészítő munka után 2008 elején Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke kezdeményezte cseh, lengyel és szlovák partnerénél, hogy az egyes országok Parlamentjeinek könyvtárai és kutatószolgálatai tegyék le az alapjait egy hosszú távú, szakmai együttműködésnek. A Visegrádi Négyek gazdasági, politikai és kulturális együttműködése megfelelő keretet biztosít ahhoz, hogy a különböző országokban hasonló feladatokat ellátó szervezetek hatékonyan működhessenek együtt. Az együttműködést elindító konferenciára december 4-én és 5-én került sor a magyar Parlamentben, a négy ország képviselőit a konferencián Szili Katalin házelnök köszöntötte. A december 4-ei bemutatkozó előadások után 5-én szűk körű eszmecserét folytattak az egyes országok szakemberei az együttműködés lehetséges területeiről. A négy ország parlamentjeinek könyvtárai és kutatószolgálatai már önmagukban is igen sokfélék: van, ahol kétkamarás a parlament, van, ahol a könyvtárakat a magyarral ellentétben nem használhatja bárki szabadon. Ennek ellenére sok közös szál és feladat köti össze ezeket az intézményeket: egyaránt alkalmazkodnak a parlament és a képviselők igényeihez, kéréseiket pártatlanul és hatékonyan igyekeznek megoldani. Feladatukból adódóan elsősorban jogi, politológiai forrásokat gyűjtenek és dolgoznak fel, őrzik és rendszerezik az egyes országok törvényhozással foglalkozó intézményének dokumentumait. A közös feladatok közös problémák elé is állítják az intézményeket, melyek hatékony megoldását egymás tapasztalatait megismerve könnyebben tudják majd megtalálni a jövőben a különböző országok parlamentjeinek könyvtárai és kutatószolgálatai. A tapasztalatcserén túl a felek célul tűzték ki többek között közös dokumentumok kiadását, az intézmények közötti nyelvi átjárhatóság megteremtését, valamint közös, történeti adatbázisok megteremtését is. Az együttműködés adminisztratív és koordinációs tevékenységét 2009 végéig az Országgyűlési Könyvtár látja el. 125 ÉVE SZÜLETETT SLACHTA MARGIT MAGYARORSZÁG ELSŐ NŐI PARLAMENTI KÉPVISELŐJE Lengyel nemesi származású ősei a történelmi Felvidéken éltek. Kassán tanult, 1903

2 májusában tanítóképző képesítő vizsgát tett, majd Kalocsán német francia szakos polgári iskolai tanári végzettséget szerzett. Előbb a győri orsolyitáknál tanított, majd nevelőtanárként a budapesti Csalogány utcai állami tanítóképzőben dolgozott. Még képzős évei alatt hallotta Farkas Edith előadását a munkásnők védelméről. Az előadás életre szóló hatást tett rá, Győrben maga is bekapcsolódott a gyakorlati szociális munkába, majd 1908-ban abbahagyta a tanítást, hogy minden erejét annak szentelhesse november 19-én az elsők között lépett be a Farkas Edith által akkor alapított Szociális Missziótársulatba. A huszonöt éves ifjú nő a keresztény nővédelem és a katolikus szociális munka élharcosa lett. Előadókörutakat tartott, társadalmi környezettanulmányokat készített, adományokat gyűjtött, többek között a Szociális Missziótársulat erdélyi szervezeteinek a kiépítésére ben szociális iskolát nyitott, majd március 25-től A Keresztény Nő című katolikus egyesületi lapot szerkesztette. Maga is cikkek sorozatát publikálta az újságban: a társadalom legnagyobb feszítőerejének a szociális problémákat tartotta. Hamar megtapasztalta, hogy közéleti-társadalmi szereplés, kapcsolatok nélkül nem lehet a szociális kérdéseket megoldani ban még a Keresztényszocialista Párt tagja, de október 28-tól már az általa szervezett Keresztény Női Tábor élén állt. Pártja programja szerint a nők országos és várospolitikai tevékenységét keresztény, nemzeti, legitimista és szociális alapon kívánta megszervezni március 25-én a Keresztény Nemzeti Egység Párt jelöltjeként a főváros I. kerületében nemzetgyűlési képviselővé választották. Ő lett az első női képviselő Magyarország történetében. Felszólalásaiban a nőkérdést, az általános választójog kérdéseit és a nincstelenek földhöz juttatásának problémáját feszegette a polgári politikusokat megszégyenítő nyíltsággal. A fővárosban elindította az iskolanővéri intézményt, a későbbi iskolaorvosi szolgálat elődjét. A parlamenti ciklus befejeződésével főnöknője megtiltotta, hogy ismét induljon a választásokon. Kettőjük ellentéte eredményezte, hogy május 12-én megalapította a Szociális Testvérek Társaságát, amelynek választott főnöknője lett. Négy évtizeden át, 1963-ig ő irányította a társaságot től a munkásnők szervezésén fáradozott ban megalakította a Szentlélek Szövetséget, egy év múlva lapot is indított A Lélek Szava címmel, amelyben több, a nácizmust kritizáló írása is megjelent november 3-án megnyitotta a Katolikus Női Szociális Képző nevű szociálismunkásoktató intézetet től az egész országban ú. n. világnézeti kurzusokat szervezett, hogy a keresztény értékrend közvetítésével ellensúlyozza a hitleri propagandát. Keresztény hite, humánuma életveszélyt is vállaló embermentő munkára sarkallta a második világháború éveiben. Elhatárolta magát a zsidótörvényektől, számtalan petíciót, föliratot, közbenjárást készített és terjesztett a hatóságok elé, Rómába utazott, hogy személyesen sürgesse XII. Pius pápát a cselekvésre. Lapja áprilisi betiltása után fő feladatának az embermentést tekintette. Az évi nemzetgyűlési választásokon párton kívüli jelöltként, a Polgári Demokrata Párt nagy-budapesti listáján került be ismét a parlamentbe. Hivatalosan januártól párton kívüli képviselő. Az évi választásokon a Keresztény Női Tábor programjával jutott mandátumhoz és 1948 közötti parlamenti felszólalásai többségükben a jogelvűség, a jogbiztonság és a jogrend kérdéseivel foglalkoztak. Ezek biztosítását csak a Szent István-i államrend fennmaradásában látta, ezért a köztársasági államformát elutasította ban sürgette a diplomáciai kapcsolatok helyreállítását a Vatikánnal. A hitoktatás szabadságáért április 16-án elmondott beszéde után Parragi György képviselő így méltatta: Egyetlen férfi a Nemzetgyűlésben! A határokon kívül rekedt magyarság és a kis nemzetek jogai, a családi élet, a nemzet erkölcsösségének védelme is foglalkoztatta. Vallásos világnézeti meggyőződéséből fakadóan antikommunista, szovjetellenes nézeteket vallott. A kommunista párt fokozatos térnyerésével egyre lehetetlenebbé vált politikusi pályájának folytatása október 28-án elmondott felszólalását külpolitikai érdekeket sértőnek minősítették, és hatvan napra kizárták az Országgyűlésből. Utolsó közbekiabálásokkal meg-megszakított parlamenti beszédét június 16-án tartotta, szenvedélyesen ellenezve az egyházi iskolák államosítását kimondó törvényjavaslatot. A törvény elfogadásakor a kormánypárti képviselők elénekelték a Himnuszt, de ő ülve maradt. Ezért a mentelmi bizottság kétszer hat hónapi kizárásra ítélte, és a mentelmi jogát is elveszítette. Letartóztatástól tartva 1949 januárjától a domonkos nővérek zárdájában rejtőzködött. Eredetileg indulni akart az évi választásokon is, de csak a május 15-i szavazásra mert elmenni június 22-ről 23-ra virradó éjjel húgával együtt Ausztriába, onnan szeptember 16-án Tóth Etelka álnéven az Amerikai Egyesült Államokba távozott. Az emigrációból Nemes Margit néven levelezett Magyarországra, és Nemes Borbála néven szerepelt a Szabad Európa Rádióban ben a hazatérés reményében visszatért Bécsbe, majd május 5-én immár saját nevén másodszor és végleg Amerikába utazott. Buffalóban, a Szociális Testvérek Társasága egyik rendházában hunyt el. Halála után tizenegy évvel, 1985-ben Izrael Állam Igaz ember kitüntetésben részesítette, és fát ültettek emlékére a Yad Vashem kertjében március 15-én ő és a

3 Szociális Testvérek Társasága emlékérmet kapott a magyar kormánytól; május 7-én a Magyar Köztársaság Bátorság érdemjelében részesült. Villám Judit KÖNYVAJÁNLÓ SLACHTA MARGITRÓL SZÓLÓ KÖNYVEK, TANULMÁNYOK KÖNYVTÁRUNKBAN Mona Ilona: Slachta Margit - [Budapest] : Corvinus, [2] p. OGYK jelzet: Szerencsés Károly: Tizenhárom életrajz - Budapest : Tankvk., p. OGYK jelzet: * KTK I/2028 Slachta Margit felszólalása az 1946/47. évi állami költségvetés tárgyalásakor: elmondotta a Nemzetgyűlés évi ápr. hó 16-án tartott ülésén / [közread. a] Nemzetgyűlés. - Budapest : Athenaeum, p. OGYK jelzet: C4/8043 A katolikus női szociális képző / ismerteti Slachta Margit. - Budapest : Szociális Testv. Társ. Anyaháza, p. OGYK szám: B8/18024 Slachta Margit: A puszták rejtekéből az élet centrumába ; [előszó Mázy Engelbert] ; [ill.] Márton Lajos. - Budapest: Testvérszövetség, [3] p. OGYK jelzet: Slachta Margit: Miért van szükségünk a nők választójogára? : a választójog és az állami pénzügyek. - Budapest : Stephaneum, p. OGYK jelzet: C4/2266 Magvas Mária: Salkaházi Sára szociális testvér ( ) vértanú a boldogok között (Studia Wesprimiensia. Tanulmányok a teológia és szociális munka területeiről), no. 1-2, p. OGYK jelzet: A4/ Balogh Margit: Slachta Margit a Nemzetgyűlésben, avagy az első női képviselő Pölöskei Ferencjubileum. 2000, p. OGYK jelzet: Mona Ilona: Slachta Margit a szlovákiai zsidókért - Magyarok. 1994, p. OGYK jelzet: Palkó Magda: Slachta Margit. [ ] - Társadalmi Szemle, no. 4, p. OGYK jelzet: A4/2901 A FEMINIZMUS A NEMZETKÖZI ÉS HAZAI SZAKIRODALOMBAN 2008-BAN Le decloisonnement du droit internacional et des relations internationales [A nemzetközi jog és a nemzetközi kapcsolatok felszabadítása] Folyóiratcím: Etudes Internationales, 2008, Évf.: 39, No. 1, p Tartalom: jog és politika kettősségének megszüntetése a nemzetközi jog és a nemzetközi kapcsolatok elmélete területén (kritikai megközelítés); a "harmadik világ" elméletek szerepe a nemzetközi jogban; nemzetközi jog és civil szervezetek; a jog szerepe a nemzetközi kapcsolatok kritikaielméleti megközelítésében; az internet mint a politikai hatalom közvetítője; nemzetközi jog, társadalmi kapcsolatok, a magántulajdonhoz való viszony és békefolyamat Kolumbiában ; a neoliberális kormányzás kritikai elemzése a feminizmus szempontjából a nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi jog elmélete területén (tematikus szám) OGYK jelzet: A4/7566 Futures studies and feminism [Jövőtudományok és feminizmus] Folyóiratcím: Futures, 2008, Évf.: 40, No. 4, p Tartalom: jelenlegi női trendek: a nők a munkaerőpiacon, a női szerepek, a nemek egyenlősége, helyi trend (részmunkaidős foglakoztatás, alkalmi munkavállalás) és globális trend (a társadalmi olló kinyílása, a szegénység növekedése Délen, nők elleni bűnözés, a nők leértékelése, gyermekgyilkosságok, AIDS, a helyi közösségek erősítő szerepe), a nők lélekszámának demográfiai csökkenése, nők és kulcspozíciók, a nők helyzete Kelet- Európában, a nők vallási (keresztény és iszlám) fundamentalista megítélése vs. a nők növekvő képzettsége, a média globalizációjának hatása, az iraki háború és a fundamentalizmus nőkre gyakorolt hatása, a globalizáció kihívásai, a globális felmelegedés következményei; alternatív jövőforgatókönyvek a nők számára, egészségtelen és egészséges jövőképek, a női kultúra dominanciája, globális, nemzeti és helyi stratégiák, női értéktudat; a feminizmus jelenlegi relevanciája; a nők csoportdimenziója; feminizmus és jövőkutatás; a nők és a pozitív jövőkép, a nők jövőképe OGYK jelzet: A4/15306 Sjoberg, Laura: Why just war needs feminism now more than ever [Miért szükséges az igazságos háborúnak a feminizmus támogatása most jobban, mint valaha?] Folyóiratcím: International Politics, 2008, Évf.: 45, No. 1, p Tartalom: az igazságos háború elmélete és ennek problematikája a feminizmus szemszögéből; a "feminizált", a feminista kritika által átformált igazságos háború elmélete; a feminista szempontból igazságos

4 háború alapelvei: párbeszéd az igazság értelmezéséről, érzelmi azonosulás, a háború hatásának vizsgálata a nők és a gyermekek szempontjából, a háború anyagi és emberi veszteségeinek feltérképezése, rendszerszemléletű megközelítés a háború vizsgálatához; a jelenkori nemzetközi konfliktusok vizsgálata a feminista igazságos háború elmélete szempontjából OGYK jelzet: A4/7335 Montgomery, Alexandra: US Families 2025: in search of future families [Amerikai családok, 2025: a jővő családjának kutatása] Folyóiratcím: Futures, 2008, Évf.: 40, No. 4, p Tartalom: USA: Az amerikai családok, 2025 c. workshop; a családok szerepe (Wendell Bell); amerikai családtrendek (gazdasági, társadalmi és demográfiai, technológiai); család-forgatókönyvek és értelmezéseik; család és jövőtudomány, család és feminizmus OGYK jelzet: A4/15306 Milojevic, Ivana: Timing feminism, feminising time [Időzítő feminizmus, női idő] Folyóiratcím: Futures, 2008, Évf.: 40, No. 4, p Tartalom: a feminizmus elmélete és a jövőkutatás; a modern feminizmustanulmányok irányai: főáramlatú diszciplínák, diverzifikáció, újrafeltalálás; az idő újrafeltalálása: az uralkodó idő és kritikája; a női idő kontextualizálása (Kristeva, Di Joan Kelly-Gadol); az idő univerzalitása és partikularitása (Johannes Fabian: Time and the other); a női idő (Kristeva, Forman, Sowton) OGYK jelzet: A4/15306 Leick, Romain: Denkerin in der Männerwelt [Női gondolkodó a férfiak világában] Folyóiratcím: Der Spiegel, 2008, No. 2, p Tartalom: Simone de Beauvoir francia írónő és filozófus születésének 100. évfordulója: munkásságának értékelése, az emancipáció gyakorlati megvalósítója és a feminizmus elméleti megalapozója ("A másik nem", 1949); az írónő Sartre-ral való kapcsolata; az életmű újrafelfedezése, újraolvasása OGYK jelzet: A4/7870 Curtin, Jennifer: Women, political leadership and substantive representation: the case of New Zealand [Nők, politikai vezetés és szubsztantív képviselet: Új-Zéland esete] Folyóiratcím: Parliamentary Affairs, 2008, Évf.: 61, No. 3, p Tartalom: női miniszterek hagyománya az új-zélandi kormányban; nők képviselete, női képviselők és a feminizmus OGYK jelzet: A4/7256 Bhavnani, Kum-Kum Foran, John: Feminist futures: from dystopia to eutopia [Feminista jövő: az antiutópiától az eutópiáig]? Folyóiratcím: Futures, 2008, Évf.: 40, No. 4, p Tartalom: Feminizmus a században; a kutatás fejlődési iránya: WID (a nők a fejlődésben), WAD (a nők és a fejlődés), GAD (a nemek és a fejlődés), WCD (nők, kultúra, fejlődés); civil kezdeményezésű nőmozgalmak: SEWA (India), Navdanya (India), Woman in Black (Nők Feketében, Izrael-Magyarország), Tostan (Szenegál) OGYK jelzet: A4/15306 Burman, Erica: Beyond 'Women vs Children' or 'Women and Children': engendering childhood and reformulating motherhood [ Nők vs gyerekek vagy Nők és gyerekek mögött: a gyermekség létrejötte és az anyaság megváltoztatása] Folyóiratcím: The International Journal of Children's Rights, vol. 16. no. 2, p. OGYK jelzet: A4/ Pszichológia és feminizmus : hogyan alakította át a pszichológia elméleteit, kutatási kérdéseit és módszereit a társadalminem-kutatás / szerk. Kende Anna; ford. Sándor Bea, Budapest, L'Harmattan, 2008 (Pszichológia és társadalom) OGYK jelzet: Weltwende 1968? : ein Jahr aus globalgeschichtlicher Perspektive / Jens Kastner, David Mayer (Hg.), Wien, Mandelbaum, 2008 (Globalgeschichte und Entwicklungspolitik 7.) OGYK jelzet: Női migráció keletről nyugatra : társadalmi nem, mobilitás és azonosulás a jelenkori Európában / szerk. Luisa Passerini [et al.], ford. Szári Péter, Budapest, Balassi, 2008 (Feminizmus és történelem) OGYK jelzet: A nők Horvátországban : nőtörténelem és női művelődés / szerk. Andrea Feldman, ford. Radics Viktória, Budapest, Balassi, 2008 (Feminizmus és történelem) OGYK jelzet: GYŰJTEMÉNYEINK KÜLFÖLDI PARLAMENTI GYŰJTEMÉNY ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ A parlamenti dokumentumok az egyes országok parlamentjeinek tevékenységét rögzítik. Tájékoztatást adnak az adott ország parlamenti életéről, jogalkotásáról, a parlamenti bizottságok tevékenységéről, a különböző ülések napirendjén szereplő parlamenti vitákról. Az Országgyűlési Könyvtár ezeket a hivatalos dokumentumokat az 1886-ban létrejött nemzetközi csereszerződés, a Brüsszeli

5 Egyezmény keretében kezdte el gyűjteni. Az azóta folyamatosan bővülő, illetve változó cserekapcsolatok eredményeként jelenleg 19 ország parlamenti dokumentumait kapjuk. Ezek az anyagok - kevés kivételtől eltekintve - az adott ország hivatalos nyelvén érkeznek. A Könyvtár a külföldi parlamenti dokumentumokat 1974 óta különgyűjteményként kezeli Ez idő alatt több, Magyarország számára különösen is fontos ország anyagából rendkívül értékes gyűjtemény keletkezett. A könyveket mára többnyire a helytakarékosabb mikrofilmlap, illetve CD váltotta föl, de több ország anyaga már csak az interneten érhető el. A PARLAMENTI DOKUMENTUMOK FŐ TÍPUSAI 1. Napló 2. Jegyzőkönyv 3. Iromány 4. Költségvetés 5. Zárszámadás 6. Bizottsági anyagok AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR KÜLFÜLDI PARLAMENTI GYŰJTEMÉNYÉVEL CSEREKAPCSOLATBAN LÉVŐ ORSZÁGOK, TARTOMÁNYOK 1. Amerikai Egyesült Államok 2. Ausztria 3. Berlin 4. Bulgária 5. Cseh Köztársaság 6. Finnország 7. Franciaország 8. India 9. Lengyelország 10. Nagy-Britannia 11. Németország 12. Oroszország 13. Portugália 14. Románia 15. Spanyolország 16. Svájc 17. Svédország 18. Szerbia 19. Szlovákia ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓ Az Interparlamentáris Unió (IPU) honlapjáról (www.ipu.org) elérhetők az országok parlamentjeinek honlapjai, ahol nemzeti nyelven megtalálhatók az adott ország parlamenti dokumentumai. NYITVA TARTÁS: A Külföldi Parlamenti Dokumentumok Gyűjteménye az ENSZ Letéti Gyűjtemény olvasótermében hétfőn 9-13, keddtől csütörtökig 9-17 óráig, pénteken 9-14 óráig várja az olvasókat. E nyitvatartási időben a gyűjtemény szolgáltatásait (pl. mikrofilm leolvasó-nyomtató, internet) a tájékoztató könyvtárosok segítségével vehetik igénybe az olvasók. A GYŰJTEMÉNY ELÉRHETŐSÉGE: Telefon: , , / Fax: A PULSZKY-GYŰJTEMÉNY A gyűjtemény létrejötte Pulszky Ágost nevéhez kötődik, aki a könyvtári bizottság jegyzője és a könyvtár lelkes patrónusa volt. A jeles jogász és szociológus élete során gazdag társadalomtudományi és jogi könyvtárat gyűjtött össze, amelyre törvényhozói, kultúrpolitikusi, akadémikusi, oktatói munkássága természetesen rányomta bélyegét. A nagy tudással, lelkiismeretesen összeállított és gondozott könyvtár nagy segítséget nyújtott Pulszky Ágostnak a Társadalomtudományi Társaság megalapításában és annak kezdeti tevékenységét is támogatta, ugyanis ő volt a társaság alapítója és első elnöke is (1901- ben). Pulszky aztán hamarosan, még az alapítás évében meghalt. Felesége, aki maga is lelkes támogatója volt a Társadalomtudományi Társaságnak, nem sokkal később annak ajándékozta férje könyvtárát. A gazdag jogi és szociológiai könyvtárt, amely kb műből állt, Szabó Ervin rendezte és katalogizálta 1903-ban. Ezt a betűrendes katalógust a társaság ki is nyomtatta, és a továbbiakban az állomány gyarapításáról is gondoskodott. A Társadalomtudományi Társaságot a tanácsköztársasági rendszer bukása és az új rendszer hatalomra jutása után, már 1919 őszén betiltották. Vagyonával és könyvtárával is mostohán bántak, mert az 1918-as összeomláshoz és a forradalmakhoz vezető úton bűnös és eléggé el nem ítélhető, destruktív szerepet tulajdonítottak a társaság két évtizedes tevékenységének, amely a korabeli kormánypárti és jobboldali sajtómegnyilatkozások szerint a liberalizmus és a Jászi-féle radikalizmus melegágya volt. A Pulszky-könyvtár hosszas hányódások után az 1930-as években a Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Könyvtárába került. Onnan 1939-ben az akkor 1235 műből és 1783 kötetből álló gyűjteményt Pulszky Ágostnak a Képviselőházi Könyvtárban egykor betöltött kiemelkedő szerepére való tekintettel örök letétként elhelyezve átadták az Országgyűlési Könyvtárnak. A könyvtár állományba vette, betűrendes és a Pulszky-könyvtár sorszáma szerinti katalógust készített 1942-ben (a Szabó Ervin-féle alapkatalógus kinyomtatott kötetébe pótlapokon, kézírással a további gyarapodásokat a betűrendhez igazodva külön rávezetve) és természetesen a szakkatalógus rendszerébe is besorolta a műveket. Azóta a könyvtár csaknem hiánytalanul egy helyen tárolva tartja a köteteket. A gyűjtemény zöme a XIX. század második felében kiadott gazdag jogi, politikai, szociológiai és filozófiai forrásanyag, bár

6 viszonylag kis részben korábban, elsősorban Magyarországon megjelent könyveket is tartalmaz. Értékét nemcsak az adja, hogy ebből az időszakból Pulszky teljességre törekvően gyűjtött össze minden jelentős magyar kiadványt, hanem az is, hogy ugyanebből a fél évszázadból az említett témakörökből szinte minden valamirevaló külföldi könyvet megszerzett a német, az angol és a francia nyelvterületről. Ezeknek az idegen nyelvű dokumentumoknak nagy része a könyvtárban nem volt meg, így végül is már beszerezhetetlen művek hiányát sikerült pótolni, és velük az állományt gazdagabbá tenni. Nem véletlen, hogy a gyűjtemény a jogelméleti, politikaelméleti, szociológiai, jogfilozófiai és jogszociológiai kutatások fellendülése óta újra és újra jelentős használatnak örvend mind a tudományos kutatók, a politikai (országgyűlési és párt-) szakértők, mind az egyetemi-főiskolai hallgatók körében. (Részlet Jónás Károly Veredy Katalin: Az Országgyűlési Könyvtár története, című könyvből) HÍREK AZ EURÓPAI UNIÓ KEZDEMÉNYEZÉSEIRŐL... A KREATIVITÁS ÉS AZ INNOVÁCIÓ ÉVE Az EU cseh elnöksége és az Európai Bizottság január 5-én hivatalosan is elindította a kreativitás és az innováció európai évét, amelynek jelmondata: Képzelj! Alkoss! Újíts!. A kezdeményezés célja rámutatni a kreativitásnak és az innovációnak a gazdasági, társadalmi és egyéni jólét megteremtésében betöltött fontos szerepére. A kreativitás és innováció európai évének egyedi célkitűzései, többek között a kreativitásnak, az innovációnak és a vállalkozó szellemnek a személyes fejlődésben és a gazdasági növekedésben és foglalkoztatottságban betöltött fontos szerepének tudatosítása; a vállalkozói gondolkodás támogatása az üzleti világgal való együttműködésen keresztül, különösen a fiatalok körében. A célok eléréséhez európai, országos, regionális és helyi szinten konferenciákat, rendezvényeket és egyéb kezdeményezéseket szerveznek a kreativitás és innovációs képesség fontosságával kapcsolatos vitaindítás és figyelemfelkeltés céljából. A kreativitás és az innováció európai éve szervesen illeszkedik a lisszaboni stratégiához, melynek célkitűzése, hogy az EU 2010-re a világ legdinamikusabb és legversenyképesebb tudásalapú gazdaságává váljon. Az Európai Unió hivatalos honlapján nyomonkövethető az év minden eseménye: KÖNYVAJÁNLÓ AZ INNOVÁCIÓ ÉS KREATIVITÁS EURÓPAI ÉVÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK Tudomány és politika / szerk. Mosoniné Fried Judit és Tolnai Márton ; [... szerzői Balogh Tamás et al.]. - Budapest : Typotex, p. : ill., graf. ; 24 cm. - (Tudomány &..., ISSN ) OGY: Közös technológiai kezdeményezések : köz-magán társulások az Európai Unió kutatásában / Európai Unió. Európai Bizottság. - Luxembourg : EUR-OP, szabadlapos kiadvány ; 30 cm. OGY: EU/XXV /M Science, technology and innovation in Europe / EUROSTAT, European Commission. - Luxembourg : EUR-OP, p. ; 21 cm. - (Pocketbooks., ISSN X ) OGY: EU/XXIX Tudományirányítási rendszerek az Európai Unióban : milyen elemek tanulmányozására lenne szükség a magyar tudományirányítási rendszer javításához? : tanulmány / kész. Tattay Levente. - [Budapest] : Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézet, p. : ill. ; 24 cm OGY: * EU KK XXV Reporting intellectual capital to augment research, development and innovation in SMEs : Report to the Commission of the High Level Expert Group on RICARDIS : Encourage corporate measuring and reporting on research and other forms of intellectual capital / Directorate-General for Research. - Luxembourg : EUR-OP, p. ; 30 cm OGY: EU/XXV Ideje magasabb sebességre kapcsolni : az új növekedési és foglalkoztatási partnerség : a Bizottság közleménye az Európai Tanács tavaszi ülésszakának 2006 / Európai Bizottság. - Luxembourg : EUR-OP, p. ; 30 cm OGY: EU/VII /1/M Regionális innováció-politika : kihívások az Európai Unióban és Magyarországon / Dőry Tibor. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop p. : ill., graf. ; 25 cm OGY: * EU KK XVII

7 Az Európai Kutatási Térség /... kész. Heilingbrunner Klára, Gerzsó Géza. - Budapest : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, p. : ill., graf., tábl. ; 24 cm OGY: EU KK XXV Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyarországon / szerk. Grosz András, Rechnitzer János ; [... szerzői Csizmadia Zoltán et al.]. - Pécs ; Győr : Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, , [2] p. : ill. ; 25 cm OGY: Multinational corporations and European regional systems of innovation / John Cantwell and Simona Iammarino. - London ; New York, N.Y. : Routledge, XV, 199 p. : ill., graf. ; 24 cm. - (Studies in global competition ; 18. ) OGY: EU KK XXV European Institute of Innovation and Technology (EIT) : excellence for innovation / European Commission. - Luxembourg : EUR-OP, p. ; 21 cm OGY: EU/XXV Kutatás-fejlesztés az Európai Unióban / Buzás Norbert [et al.] ; szerk. Buzás Norbert ; [ford. Vígh Beáta]. - Szeged : JATEPress, , 94 p. ; 24 cm. OGY: EU KK XXV Science at the service of Europe : a guide to the 2007 annual activity report of the European Commission's Directorate-General for Research. - Luxembourg : EUR-OP, p. ; 21 cm. OGY: EU/XXV különgyűjtemények (ENSZ, EU, MPGY) zárva tartanak. Az informatikai olvasóteremben 12 számítógép áll a felhasználók rendelkezésére. Ezeken a következő programok használhatók: - közel 80 féle magyar CD-adatbázis teljes szöveggel, - több mint 20, előfizetett, teljes szövegű, angol és német nyelvű adatbázis (pl.: HeinOnline, WestLaw, Oxford Scholarship, Keesing s, EBSCO, The Times, International Organisations, Historical Abstract, Credo Reference, stb.) - Internet - szövegszerkesztő, prezentáció-készítő és táblázatkezelő programok. Az adatbázisok lehetőséget nyújtanak a találati lista nyomtatására, mentésére, valamint ben való továbbítására. Az informatikai olvasóterem számítógépein lehetőség van saját dokumentumokat készíteni és tárolni, azokat kinyomtatni, illetve közvetlenül pendrive-ra menteni, valamint a könyvtáros segítségével CD-re írni. A Könyvtárban lehetőség van CD vásárlásra, amelyet a beiratkozási pultnál, a pénztárban kell kifizetni. Indokolt esetben az olvasói számítógépek használatára a Könyvtár időkorlátozást vezethet be. A raktári szolgáltatások (központi és külső raktár) zavartalanul igénybe vehetők. A külső raktárból kért dokumentumok beszállítása kedden és csütörtökön, a délelőtti órákban lesz, amely megrendelhető személyesen vagy elektronikusan az címen. Az olvasótermi folyóiratok és a kézikönyvtári gyűjtemény a földszinti katalógus-folyósóra kerülnek elhelyezésre, így továbbra is hozzáférhetők lesznek. A különgyűjteményekben található kötetek a muzeális dokumentumok kivételével a földszinti katalógusterembe lekérhetők. MINDENNAPJAINK... FELÚJÍTÁSI MUNKÁK A KÖNYVTÁRBAN Az Országgyűlési Könyvtár nagy olvasótermét az elkövetkezendő időszakban felújítják, ezért a könyvtár február 2. és augusztus 30. között korlátozott szolgáltatásokkal és rövidített nyitvatartással működik: kedden és csütörtökön 12 órától 19 óráig várja az olvasókat. Helyben olvasásra a földszinti katalógus teremben lesz lehetőség, ahol a Könyvtár csak korlátozott számban tud ülőhelyet biztosítani. A nagyolvasó, a kutatószobák és a A másolási szolgáltatásainkat a megszokott módon biztosítjuk (önkiszolgáló gépek, megrendelés). A tájékoztató könyvtárosok a Könyvtár gyűjtőkörébe tartozó szakterületekkel kapcsolatban a különgyűjteményekre vonatkozóan is (ENSZ , EU , MPGY ) -- feltett kérdésekre telefonon ( ), faxon ( ), elektronikusan és levélben is válaszolnak. Könyvtárközi kéréseket a fenti időszak alatt is fogad a Könyvtár. A BELÉPÉS A BELÉPTETÉS MÓDJA AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁRBA Ha első alkalommal keresi fel könyvtárunkat, vagy nem rendelkezik érvényes olvasójeggyel, kérjük, hogy

8 beiratkozási szándékát előzetesen jelezze az Olvasószolgálat munkatársainak, mert a belépéshez előzetes bejelentkezés szükséges. Bejelentkezni a as telefonszámon vagy a címen lehet. Érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasóink a szokásos módon, személyazonosságukat igazolva léphetnek be a Könyvtárba. A könyvtárat a Kossuth téri metróállomás felőli oldalon, a déli sorompónál közelíthetik meg. Az épületbe történő belépéshez (Országház, IV-es kapu) a személyazonosság igazolása (személyi igazolvány, útlevél) szükséges. Hírlevelünk célja, hogy rendszeresen tájékoztassuk a jogtudomány és politikatudomány hazai szakembereit a fenti tudományterületeknek az Országgyűlési Könyvtárban elérhető legfontosabb információs forrásairól. Visszajelzését, javaslatait szívesen vesszük a címen! Országgyűlési Könyvtár, 1055 Budapest Kossuth tér 1-3. Tel.: , Fax: / Web:

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN AZ rr r ORSZÁGGYŰLÉSI TÖRTÉNETE KÖNYVTÁR 1870 1995 Budapest 1995 TARTALOMJEGYZÉK A szerkesztő előszava '. 11 Rövidítések jegyzéke.14 l. AKONYVTAR ELSŐ ÉVSZÁZADA 15 1. A

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor szeptember 12.

Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor szeptember 12. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2014. szeptember 12. Tittel Pál (1784-1831) Csillagkoronák éjféli barátja 1200 négyzetméter 220 olvasótermi férőhely 67 hallgatói számítógép + WIFI 2013-ban

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata A Vécsey Károly Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár. A közkönyvtári ellátást szolgáló könyvállományt Solt város lakossága társadalmi

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Új könyvek az Európai Unióról

Új könyvek az Európai Unióról Új könyvek az Európai Unióról Válogatás az Országgyűlési Könyvtárba 2015. május hónapban beérkezett könyvekből az Európai Unió témakörében. Az egyes tételek végén a dokumentum raktári jelzete található.

Részletesebben

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 2013. Budapest, 2013. március 22. Budayné Baráth Blanka MTA ATK TAKI könyvtárosa

Részletesebben

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT -

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - Elérhetőség: Déva utca 19. sz. RO-400375 Kolozsvár Tel./Fax: +4 0364 401458 http://kv.sapientia.ro/hu/konyvtar-bemutatas Könyvtárosok: Vincze-Jancsi

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról

Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról SEESARI Szándéknyilatkozat Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról 1. Cikkely A SEESARI SZÁNDÉKA ÉS CÉLJA A SEESARI szándéka és célja a közlekedési

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendjének 7. számú melléklete Keszthely Hatályba lépés ideje:

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI TERV (Érvényes: 2012-2013. tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) Az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolában a szervezett képzésben részt

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Nők szerepe a kutatásfejlesztésben Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Politikai háttér Lisszabon, Európai Tanács ülése, 2000. Cél: 2010-re az EU legyen a legversenyképesebb

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kocsis János Balázs

Oktatói önéletrajz Kocsis János Balázs egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1995 Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnök

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató EUROPASS PORTFOLIÓ Mobilitás az Európai Unióban Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató Munkavállalói mobilitás Cél: 2010-re az EU a világ legversenyképesebb régiója Eszköz: növelni kell a tanulmányi

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

From Research to Enterprise

From Research to Enterprise From Research to Enterprise Bene Tamás Debreceni Egyetem Innováció menedzsment képzés 2011.10.20. Debrecen A pályázati konstrukció INTERREG IVB, Central Europe Program, 1st call A projekt kezdete: 2008.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet Tárgy: Javaslat a Hagar országa" című

Részletesebben

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2.

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2. Lőrik Eszter projekt koordinátor Országos Egészségfejlesztési Intézet 2010. december 2. Az ENWHP bemutatása Miért fontos a lelki egészségfejlesztés a munkahelyeken? A kampány: céljai és résztvevői menete

Részletesebben

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 Bátorítani a vállalkozó szellemet megszűntetni a kudarctól való félelmet A Survey of Amway Europe, October 2013 A kutatás Adatfelvétel: Minta: Országok: Módszer: Intézet:

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció július 8.

Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció július 8. Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció 2016. július 8. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Feszty Árpád - táblaképek Budapest, V. Markó u. 27. I. emelet 37. könyvtár A FT Könyvtára

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, magyar-orosz

Részletesebben

Ábránd-e a versenyképesség?

Ábránd-e a versenyképesség? Ábránd-e a versenyképesség? Dávid Péter ügyvezető igazgató Magyar Közgazdasági Társaság 49. Vándorgyűlése Pécs, 2011.szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Mit jelent a versenyképesség 2. Az AmChamről 3. Amerikai

Részletesebben

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről -

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - 2010. december 3. Országos Erdőfórum Baktay Borbála Vidékfejlesztési Minisztérium Biodiverzitás- és génmegőrzési

Részletesebben

Társadalom Politika & A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI DISKURZUS FOLYÓIRATA & & 1. évfolyam, 3. szám október &

Társadalom Politika & A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI DISKURZUS FOLYÓIRATA & & 1. évfolyam, 3. szám október & Társadalom Politika & A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI DISKURZUS FOLYÓIRATA & & 1. évfolyam, 3. szám - 2005. október & 01b_eleje_002.indd Sec1:1 2005. 12. 08. 1:35:16 jelen kötet megjelenését támogatta: ANTALL JÓZSEF

Részletesebben

Jelölje a helyes választ! A Kultúra Európai Fővárosa kezdeményezés első kiválasztottja 1985-ben Kép Válasz Róma HIBAS Válasz Athén HELYES

Jelölje a helyes választ! A Kultúra Európai Fővárosa kezdeményezés első kiválasztottja 1985-ben Kép Válasz Róma HIBAS Válasz Athén HELYES Jelölje, hogy melyik a hibás válasz! A célt, hogy az EU 2010-re a világ legversenyképesebb gazdasága legyen a Lisszaboni stratégia fogalmazta meg HIBAS az eeurope 2005 program fogalmazta meg Jelölje, hogy

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére. Az előterjesztést készítette: könyvtáros

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére. Az előterjesztést készítette: könyvtáros 1787-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: Könyvtári infotéka szabályzat jóváhagyása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtár október 13.

Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtár október 13. Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtár 2016. október 13. A Tittel Pál Könyvtár felépítése: Egri Campus Gyöngyösi Campus Jászberényi Campus Sárospataki Campus Tittel Pál (1784-1831) Csillagkoronák

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Debreceni Egyetem Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Nemzetköziesítési audit a Debreceni Egyetemen 2016. november 09. Nemzetköziesítés a Debreceni Egyetemen - a Debreceni

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek működési költségek, közgyűlés 6,000,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség utazási költség 1,200,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség tetőcsere 3,000,000 dr.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Különgyűjtemények a könyvtárakban

Különgyűjtemények a könyvtárakban Különgyűjtemények a könyvtárakban Állomány rendezés Az egységes gyűjtemény részgyűjteményekre való felosztása Az állomány hasonló méretű állománytestekre van felosztva Központi gyűjteményrész (törzsgyűjtemény)

Részletesebben

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság kutatás 1960-as évek: mai értelemben vett boldogság kutatások kezdete 1980-as évek: szubjektív jóllét fogalma 1990-es

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Hagyományok és kihívások IV. 2015.08.31. Előzmények A dokumentum kikérésével kapcsolatban:

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros Online világ Oroszi Katalin KSZR Szakmai nap 2016. augusztus 29. Ostoros Modern könyvtár A könyvtár a számítógép és az internet segítségével minőségben újat tud nyújtani szolgáltatásaiban. Az emberek igénylik

Részletesebben

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem Magyarország 2008 Egészség g és kényelem A SISTEM-AIR CSOPORT A SISTEM-AIR az európai központi porszívó gyártás és kereskedelem kiemelkedö képviselöje mind a lakossági, mind az ipari szektor területén.

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Budapest, 2006. december 4. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben