56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "56-OS SZÖVETSÉG LAPJA"

Átírás

1 HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA RÁKOSKERESZTÚRI RABTEMETŐ JÚNIUS - JÚLIUS

2 EMLÉKEZZÜNK JÚNIUS ÁBRAHÁM JÓZSEF ANGYAL JÓZSEFNÉ GÁBOR PÉTER GIMES MIKLÓS GÖNCZI FERENC GYÖNGYÖSI MIKLÓS KONDORI IMRE KÓSA FERENC KOVÁCS FERENC MALÉTER PÁL NAGY ANDRÁS NAGY IMRE TÓTH ILONA ÚJVÁRI JÓZSEF JÚLIUS BALÁZS GÉZA CSEHI KÁROLY GÉMES JÓZSEF HAJNAL SÁNDOR KOKICS BÉLA KOSZTERNA GYULA KÖRÖSI SÁNDOR KUTI ISTVÁN MAKÓ-KLÉGER LÁSZLÓ DR MENYHÁRT GYULA MÉSZÁROS ISVÁN MOLNÁR KÁROLY NAGY ZOLTÁN DR. RAJKI MÁRTON SIKÓ DEZS SOMLYÓI NAGY SÁNDOR SZÁSZ ZOLTÁN TÓTH LÁSZLÓ (A HALOTTAINK II. c. KIADVÁNYBÓL)

3 HITETLENEKHEZ SZÓLOK Somogyváry Gyula Ne féljetek. A tűz még nem aludt el. Csak hamut szórtak az izzó parázsra. Ne féljetek! Olcsó, krajcáros hittel ne gondoljatok temetésre, gyászra. Ne féljetek, ti elcsüggedt Tamások, és ne nézzetek könnyesen a ködbe! Hát elhagytak már mind az álmodások, s azt hiszitek, hogy így lesz mindörökre? Ne féljetek, ti rémült istenadták, a történet még nincs készen mivélünk! A torkunk évszázadok fojtogatták, s mi mégis, most is: élünk, mindig élünk! Ne féljetek! - Nem temetőbe vittek. Csak börtön ez, mit nékünk sírul szántak. S van még súlya a bilincses ökölnek, és van szárnya a hörgő Miatyánknak! Ne féljetek, ti gyötrött, árva lelkek, nem halt még meg a magyar: csak kifáradt. Nem állt a szív meg, csak egy percre dermedt, de már dobog, s a vére újra árad. Ne gondoljatok temetésre, gyászra, s ne sírjatok, hitetlen gyáva hittel! Csak hamu szállott az izzó parázsra... Ne féljetek! A tűz még nem aludt el!

4 NÉZŐPONT Egy várandós anya két gyermeket hord a méhében: az egyik egy kis hívő, a másik egy kis szkeptikus (mindenben kételkedő). A szkeptikus kérdezi: - Te hiszel a születés utáni életben? - -Hát persze - mondja a hívő. Az itteni életünk arra való, hogy felkészüljünk a születés utáni életre, hogy elég erősekké váljunk arra, ami ott kint vár bennünket! - Hülyeség! mondja a szkeptikus - ez nem igaz! Hogyan nézhet ki a kinti, külső élet? - Pillanatnyilag még nem tudom mondja a kis hívő -, de biztosan sokkal világosabb, mint itt bent! - Talán lehet, hogy a szánkkal fogunk enni és a lábunkkal fogunk menni! - Lehetetlen, mondja a szkeptikus. Megyünk a lábunkkal, és eszünk a szánkkal? Micsoda hülyeség! Ez egy fura ötlet, hogyan is működhetne! Itt van a köldökzsinór, már így is túl rövid! - Hát persze, hogy működni fog, csak minden egy kicsit másként fog kinézni mondja a kis hívő. - Soha sem fog működni, mondja - a kis szkeptikus. Még soha senki nem tért vissza a születés után! Születés után vége az egésznek! Az élet nem más, mint egy nagy sötét tortúra! - Még ha nem is tudom pontosan, milyen lesz a születés után élet mondja a kis hívő -, de azt tudom, hogy találkozni fogunk az édesanyánkkal, és ő nagyon vigyáz majd ránk! - Anya! Te hiszel egy anyában? Hol van? kérdi a kis szkeptikus. - Itt van körülöttünk, mi benne vagyunk, és általa létezünk, nélküle nem is lehetnénk! - válaszolja a kis hívő. Amire a kis szkeptikus: - Soha nem láttam még semmilyen anyát! Nincs is ilyen! A kis hívő elgondolkodik egy pillanatra. - Néha, amikor nagyon csendben vagyunk, hallhatod, ahogy énekel, vagy érezheted, amikor megsimogatja a világunkat! mondja aztán halkan. Mindenesetre én hiszem, hogy az igazi életünk, a születés után kezdődik! LELKIISMERET, ETIKA, TÚLÉLÉS (Széll Kálmán VAS SZEMLE)

5 KORTÁRSI TÖPRENGÉS, HAT ÉVETIZEDES BUKDÁCSOLÁSAINK NYO- MÁBAN Németh László: Nem az a fontos, hogy az embert mások meg ne öljék, hanem az, hogy a lelkiismerete meg ne ölje. Egy láthatatlan hatalommal szembenálló többség válik kiszolgáltatottá, szabadságában korlátozottá. Ily módon egy demokráciába göngyölt, arctalan diktatúra foglyai vagyunk. De említhetném még a titkosszolgálatokat is, amelyek lelkiismeretünket akár kijátszva láthatatlan árnyékhatalomként, antidemokratikusan, hatalmi érdekből a kulisszák mögött irányítják a világpolitikát. No és, ahogy a pehely- és nehézsúlyú bokszoló sem képezhet azonos súlycsoportot. Vitatható az is, hogy minden választó (az analfabéta és az egyetemi tanár) szavazata - nem személyisége -, vajon egyenlő lehet-e, s zavaró, hogy a választópolgárok etikai, morális töltése, szociális értéke sem mérhető. Mindezek miatt, vitatható, hogy a demokrácia elméletileg valóban a legjobb kormányzási forma lenne. A legjobb, egy, a nép által ellenőrzött, morálisan megkérdőjelezhetetlen szakértői elit (szellemi arisztokrácia) véges időhatárhoz kötött diktatúrája lehetne, csakhogy ilyen nincs. Így gyakorlatilag valóban a demokrácia a legjobb kormányzásforma, s nekünk etikai indíttatásból is mindent meg kell tennünk, hogy ennek jó működését elősegítsük. Szerencsétlen valóság az is, hogy országunk valóban mély árokkal van kettéhasítva. Antall József egy tönk szélén álló, eladósodott, demoralizált, mentálisan beteg országot vett át, ám a rendszerváltozás után, a rendszerváltó politikai erők fele nem a rendszerváltozásban demokratikusan megválasztott régi harcostárs/aki mellé állt, hanem nehezen megmagyarázható módon - a korábbi ellenséggel, a leváltott szocialistákkal kötött szövetséget. A rendszerváltozásban való együttműködés helyett közös ellenzéket alkottak az utódpárttal, és egyfajta reváns-tudattal, hataloméhséggel a rendszerváltoztatást járatlan úton és nehéz politikai-gazdasági környezetben vezénylő, azon olykor bukdácsoló, hibákat is ejtő kamikáze kabinetnek már kezdettől fogva megveszekedett ellenzékeként (és ellenségként) lépett fel, s a hatalom minden eszközzel (pl. taxisblokád) való meg illetve visszaszerzésére törekedett. Ez a politikai etikát sértő, kérlelhetetlen, olykor a demokrácia lényegét is megkérdőjelező ellenzéki viselkedésmód és a negatív kampánymódszer a palackból kibújó szellem módjára azóta széles körben polgárjogot nyert, jellemzővé vált, és sajnos ma is uralkodik, sőt inkább elhatalmasodik, úgyhogy ma már az erkölcsi tűrőképesség határát súrolja. Zavaró az is, hogy a klasszikus baloldali és konzervatív értékek ma egyre inkább keverednek, összemosódnak. a pártok programja részben pragmatikus, céljait tekintve egymáshoz sokban hasonló, legfeljebb a módszerekben, a stílusban (a kommunikációban és személyekben) van különbözőség. Bármilyen fél bármely állítását szinte 24 óra alatt formailag opponálják, esetleg tényszerűen verbálisan megcáfolják, ám ez által előbb-utóbb akaratlanul is azt a látszatot keltik, mintha mindkét oldalon csupa hazudozó (és harácsoló) vállalna felelős politikai tisztséget. (Ha ez nem igaz is, a hazugság ma is mindennapjaink makacs kísérője, ezért a választók bizalmatlansága érthető.) Az egyszerű állampolgár zavarban van. Tudja ugyan, hogy az egyik hazudik, de általában annak hisz, akire szavazott, vagy aki ügyesebben (hihetőbben) hazudik. Ezáltal a különböző táborba tartozás érzése mintegy bebetonozódik, ami merev szembenállást, akár gyűlöletet eredményez. Ennek érdekében általános az elhallgatás, csúsztatás, mellébeszélés,

6 megtévesztés, adatok hamisítása, félrevezetés, blöffölés, másról beszélés, részigazságokkal való érvelés, a kettős mérce alkalmazása, a jelen problémákról a figyelem elterelése, stb. Napi gyakorlattá vált a visszamutogatás vagy éppen a távoli, reményteljes jövő eszményire festése. Ez és a kísérő korrupció miatt a lakosság elkedvetlenedik, sőt a demokráciában is csalódik. Sokak személyében a politika valóban úri huncutság, minden politikus gazember, fő céljuk a korrupció, anyagi előnyök gyűjtése, a lovagiatlan, becstelen módszerek alkalmazása, és hamar megszületik az ítélet: Bezzeg a Kádár-időkben (ahol a nem kevesebb anomáliát nem tették közhírré). Ember legyen, akinek ebben a zűrzavarban lelkiismerete biztos eligazítást nyújt. Úgy tűnhet, hogy a politikában és a gazdaságban, akár a vadnyugaton, mindent szabad ugyan, ám- paradox módon gyermekeinket mégis erkölcsösre, jellemesre akarjuk nevelni, mintha az embernek két élete, egy korrupt politikai-gazdasági és egy jellemes magánélete lehetne. A politikai helyzetet tovább rontja, hogy minden négy évben szinte mindent elölről kezdünk, leváltunk, átszervezünk, más koncepciókat vezetünk be, s rengeteg értékes tapasztalat vész el, miközben a hosszú távú, kevésbé mutatós programok (pl. környezetvédelem) elmaradnak. Ám még négyévente váltott kormányzás esetén is a legfontosabb kérdésekben egyfajta konszenzust lehetne (és kellene) kialakítani. (A természeténél fogva apolitikus egészségügy pl. egyebek mellett ennek hiánya miatt sem tud a mélypontról kimozdulni). A kiélezett légkörben a politikusok munkájának fő ereje nem a kormányzásra, építésre, hanem az ellenség közömbösítésére, legyőzésére, lehetetlenné tételére, mulasztások elsimítására (vagy kipellengérezésére) s nem utolsósorban saját vagyonuk gyarapítására pazarlódik. Ilyképpen tehetségük, szakértelmük haszontalan, meddő energiává silányul. KONKLÚZIÓ ÉS KITEKINTÉS A XX. század embere sokkal inkább, mint bármikor a történelemben nem elszigetelt, hanem társadalmi, sőt közéleti lény. Cselekedeteivel, véleményével, szavazatával stb. ha él vele egyfajta etikát követ, és felelősen cselekszik. Ám a vázolt körülmények miatt a második évezred emberének lelkiismereti buktatói nemhogy enyhültek volna, inkább súlyosabbá váltak. Napjaink politikája, gazdasága, közélete, etika után kiált. Az eltérő világnézetek, értékrendek, továbbá a deklarált és rejtett célok zűrzavarában ma is nehéz az eligazodás. Senki lelkiismereti gondjait nem vehetjük magunkra, miként lelkiismereti terheinket másokra sem ruházhatjuk át. A keresztény ember világnézeti iránytűje a hite, értékrendje a valláserkölcs, cselekedeteinek ihletői pedig az Isten - és emberszeretet. Minden ember saját lelkiismeretével (azon túl Istennel) áll elszámolásban. Nem szabad elhamarkodottan vagy a körülmények ismerete nélkül másokat megítélnie ( ne ítélj!... ), önmagunkkal szemben nagyvonalúnak, másokkal szemben szigorúnak lennie, ( más szemében a szálkát ), hanem éppen fordítva. A lelkiismeretvizsgálatot magunknak kell kezdeni. Mert végső soron minden embernek önmagának kell múltjával és jelenével őszintén, becsületesen és kritikusan szembenézni. Ez, esetenként nehézség nélkül, békésen megvalósulhat, de olykor kataklizmaszerű lelkiismereti vál-

7 sággal, krízissel, akár szent-páli katarzissal is járhat. A korrekt lelkiismereti számvetés és a helyes tanulságok levonása érdekében mindannyiunk kötelessége a bűnöktől terhelt múlt megismerése. Az elhatárolódó múltfeldolgozás ma, amikor az érdemi történelemtanítás megkérdőjelezése van napirenden. Különösen fontos teendőnk, ami legfőképpen a múlt rendszer képviselőinek érdeke. Ehhez már megfelelő történelmi távlat is biztosítékot nyújt. E tekintetben is példát vehetünk zsidó testvéreinktől, akik a holocaust emlékének ébrentartásával szeretnék a jövő hasonló rémtetteit elkerülni. Csak a múlt terhétől megtisztult lelkiismerettel, s az ekként helyreállított mentális egészséggel vállalhatjuk a siker reményében a jelen harcát és a jövő építését. A mai szekularizált társadalomban a keresztény embernek szinte küldetése, hogy a keresztény normákhoz igazítsa életét és felfogását. Mindenkor az igazság, a szolidaritás, a szubszidiaritás és a közjó mellett döntsön, s nem utolsósorban bízzon Istenben, és ne adja fel a reményt. Legyen nyitott, hogy a bűneiket megbánóknak megbocsásson, hogy a boszszúról vagy revánsról lemondjon. Ökomenikus talajon állva, a keresztény értékeket hirdesse, és saját életében (családjában, környezetében) megvalósítsa azokat. Az egyéni példamutatás mindennél fontosabb, mert az általunk elfogadott értékrend helyes voltáról elsősorban ezzel lehet másokat meggyőzni. Nyitottnak kell lennünk a jobbításra. Ennek szellemében mindent, bármit meg kell változtatnunk azért, hogy minden (ti. Az évszázadok során igazolt értékrend és az erre épülő etika) változatlan maradhasson SZÉLL KÁLMÁN: ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK EGY VITÁHOZ (részletek) Mottó: A KOMMUNIZMUS SZELLEME MA IS KÍSÉRT. Köszönöm az írásomhoz érkezett észrevételeket, értékes kiegészítő vagy kritikai gondolatokat. A rendszerváltozás óta kínos a gondolat, hogy rendezetlenül hagytuk magunk mögött a múltat, amelyet napjainkban egyesek egyre inkább tudatosan elfeledtetni igyekeznek. Az egyéni felelősség közben teljesen feloldódni látszott. Kicsit elszomorított a hozzászólók inkább pesszimista alaphangja. Egyetértettünk abban, hogy a letűnt diktatúra megítéléséhez a múlt eseményeit ismernünk kell, mert csak ennek alapján érthető és értékelhető a jelen. A múlt feltárására nem a bosszúállás igénye vezérel, sokkal inkább a megbocsátás. Ám tudnunk kell, hogy kinek és mit kell megbocsátanunk. A múlt sok erkölcsi, jogi és etikai gaztettet rejteget, s rajtunk is múlik, hogy ne hagyjuk ezeket végleg eltemetni. Ám - ahogy Pascal mondta Az igazság nem a hatalom (tekintély) gyermeke, hanem az időé. A múlt kritikus értékelésére a németek egy új fogalmat vezettek (Vergangenheitsbewältigung) be, amelynek megfelelő kifejezése a magyarban mindmáig hiányzik - múltértékelés múltbírálat, múltfeldolgozás, múltleküzdés -. De nem is a fogalmon, hanem a gyakorlaton van a hangsúly. Igaz, a nácizmust és fasizmust egy világháború semmisítette meg, amely történelmi tanulságok levonására készteti. A németek bátran szakítottak a múlttal, ami végső hatásában hozzájárult az évszázados európai ellenségeskedés megszűnéséhez s az EU megalapításához. A múltat nálunk sem lehet szociáldemokrata deklarációkkal, vagy később születési kibúvókkal meg nem történtté tenni. Csak őszinte megbánással és elhatárolódással lehet felette napirendre térni, és semmiképpen sem szabad elfelejteni. A pártállam olyan volt, mint a börtön, amelyben a börtönőrök és a rabok antagonisztikus kategóriákat képviseltek ugyan, ám a raboknak semmibe sem volt beleszólásuk, ezért minden rossz és jó a foglároktól és gonosz vagy emberséges börtönigazgatótól (Kádár) függött. A rabok jó magaviseletükért emberséget, sőt jutalmat is kaphattak. A börtönigazgatót gyűlölhették, de szerethették is. Ám a rendszerváltozással a börtönből kiszabadulva az emberek zöme ma sem képes belátni, hogy az állam (amely nem azonos bürokrativ apparátusával), mi vagyunk. Pénze az általunk befizetett (Tőlünk levont) összegekből származik. Az állammal (állambácsival) szembenálló mentalitás szellemében az állampolgár folyvást azt kutatja, hogy miként csap-

8 hatja be az államot, és mit adhat neki az állam, hogy jobb élete legyen. De nem gondol a híres Antall József által is helyeselt Kennedy-féle változatra, nevezetesen, hogy mit kellene a polgárnak adnia az államnak, hogy az eredményesebbé váljon. De jó tanácsért fordulhatnánk Liszt Ferenchez vagy akár Máraihoz akit kiutáltak a hazájából, ezért joggal haragudhatott volna rá, mégis a következőket írja: Mindent adjál oda a hazádnak, a világnak nincsen semmiféle értelme hazád nélkül. Semmit se várj a hazától. Csak adjál azt, ami legjobb életedben. A nyugodt, megelégedett életnek, tehát jó gazdaságpolitikára és egészséges nemzettudatra kell épülnie. Utóbbi fontos feltétele az igazságra, erkölcsre és etikára épülő jog, amely a társadalmi és nemzetközi békén nyugszik, amelyeknek mentesnek kell lenni a fanatizmustól, sovinizmustól, idegengyűlölettől a fundamentalizmustól. A globalizáció kihívásai is figyelmet érdemelnek. E tágabb érelemben gazdaságnak, a kultúrának, tudománynak, a technika vívmányainak, a kommunikációs nyelvnek, stb., a politikai, földrajzi határokon felülemelkedő világméretű együttes térhódítása, globális integrációja. A korszerű közlekedés, technika és informatika folytán kisebbé váló földgolyónkon, ennek ma alig van fizikai korlátja irányultsága és mozgása globális. Hatására nemzetek feletti hálózatok, új hatalmi, (gazdasági, kulturális) központok alakulnak. A térhódításban is verseny van, amely részben önmagát szabályozza (korlátozza). Útjában a folyamat nem csak ad (hoz), de kap (visz) is. Egyszerre integrál és szegregál. Talán a modern zene az, amely már csaknem globálissá vált, de a kultúra és tudomány is mindjobban az emberiség globális birtoka. Jelenlegi fő hajtóereje a neoliberális ideológia. ez a folyamat a kis közösségeknek (nemzetállamoknak), kis nemzeti nyelveknek nem kedvez, egyfajta uniformizálódás, homogenizálódás, elszíntelenedése felé vezet. Ám az említettek közül a gazdaság (pénzuralom) jelenti a legnagyobb kihívást, mivel működése hatalomra törő, erőszakos, nehezen kontrollálható. az ellenfeleit legyőzni akaró spekulációs tőke a kulisszák mögött manipulál, melynek nemzetközi működése alig befolyásolható, szinte átláthatatlan. Hálózatával és világcégeivel egyfelől egyfajta megfoghatatlan világhatalommá fejlődik, másfelől a meglévő hatalmi gócokhoz kapcsolódik, s ezzel a gazdag (erős) és (gyenge) országok közötti különbségeket növeli. Amely ország egyszer besétál adósságcsapdájába, az szinte örökké foglya marad, a kamatterhet, GDP-jét folyamatosan csapolják, a pénzügyi hatalommal szembeni függősége, a kiszolgáltatottság állandósul, mert végül a kamattal együtt a hitel sokszorosát kénytelen visszafizetni. Szorítása államokat, földrészeket, rendszereket képes megingatni. Mindez ha csak valamely önszabályozó, vagy önkorlátozó mechanizmus be nem épül a politikai hatalom által egyre uralhatatlanabb és számtalan veszély forrásává válhat. (A rosszindulatú daganatokhoz hasonlóan, minden határon át terjedve elpusztíthatja az eredeti anyaszövetet, megállás nélkül gyarapodik.) A globalizáció korában a nemzetállam politikusainak mozgástere mindinkább szűkül. Egyre nő a veszélye, hogy a spekulációs tőkével, vagy/és az alvilággal fonódik össze. Számukra egy, a világhatalomnak alárendelt kettős (egy publikus és egy láthatatlan) játszótér körvonalai bontakoznak ki, mégpedig a látszat (a színház) és a színfalak mögötti láthatatlan valóság kettős színtere. Félő, hogy számunkra egyre inkább csak a színház marad érzékelhetővé, melyben a résztvevők a dolgok irányítására már nem képesek, ehelyett tapsra várva, és kapva mások által írt szerepeket játszanak a nézők mindannyiunk- megtévesztésére. A polgárok eközben változatlanul, ma is a túlélésre játszanak, mert céltalan lenne a globalizáció ellen küzdeni, inkább meg kell tanulni (ki kellene találni) a vele való együttélés túlélést biztosító szabályait. Dr. Széll Kálmán Dr. Széll Kálmán 1926-ban, nagy múltú vasi családban született. Katonatisztnek készült, végül orvos lett. 45 évet dolgozott a Vas Megyei Markusovszky Kórházban sebészként, majd aneszteziológus osztályvezető főorvosként. Egyetemi docens, főiskolai tanár; számos szakmai, közéleti és egyházi funkció illetve kitüntetés birtokosa. Széleskörű szakírói munkásságába, orvostörténeti művei is beletartoznak, köztük kórházának története. Portrékötetében megeleveníti a XX. század öt jelentős, országos figyelemre érdemes orvosának pályáját és személyiségét ban a Vas Megyei Markusovszky Kórház háromtagú Nemzeti Bizottságában nagy aktivitással vett részt, ezért évtizedekig mellőzésekben részesült, pályáját nehezítették ben Vas megyében a haladó mozgalmak élén tevékenykedett, munkálkodott. Szövetségünk tagja. (Lechner Ferenc OE-ségi tag)

9 HALOTT HŐS FÖLÖTT Somogyváry Gyula Patroklos meghalt. Nyugszik öblös pajzsán. S még áll a föld és áll az égi bolt. Nem tudja tán a roppant nagyvilág, nem érti még, hogy legjobb hőse holt? Hé, süket föld! Hé, hallgató egek, hát nem rendül meg minden sarkotok?... Patroklos meghalt! S tenger, te csak alszol, s békén pislogtok távol csillagok? Halljátok-e, szeme, mint vak tükör, már nem mutat fényt, villámot, mosolyt Harcos keze csak megbénult ököl- Patroklos meghalt. Üvölts hát, te hegy! És jajgass, jajgass, téres rónaság! Zúgjatok égig még egyszer, és aztán hasadjatok szét: hellén harsonák!... Majd hazavisszük. Vállunkon a pajzsa, s pajzsán maga: az óriás halott. De emberkönnyel senki se sirassa, s ne búgjanak körötte gyászdalok. Olimpos bércén, hol csak sasok járnak, sziklába vájjuk pihenőhelyét Testvére volt az arany napsugárnak: ne lássa holtan fecsegő veréb! Sasok zúgassák ott a szárnyukat, velük üzenjen völgyeinkbe le, nem méltó hozzá semmi földi hang, csak a vihar s a villám döreje! Üzenjen nékünk a szirti sasokkal, rikoltsák harcos, buzdító szavát S üzenjen nékünk áldó napsugárral, ha itt hatalmas nemzedéket lát. De hogyha korcsok, henyélő herék prédává tennék Hellas ős rögét: zúdítson orkánt, villám-nyílözönt, s vesszen hitványul szálig ez a nép! Ez legyen sorsunk, esküvel fogadjuk Trója falánál, talpig véresen És átkozott lesz, aki meglapul. Aludj, Patroklos. Hellas nagy leszen!

10 56 EMLÉKE A pártállami diktatúra 1956-ra vonatkozó történelemhamísító megállapításai, koholt vádjai azt a célt szolgálták, hogy azok majd hagyomány formájában szállnak tovább a későbbi nemzedékekre, amelyek azokat, eredetük kutatása nélkül, mint saját véleményüknek vallják és hirdetik majd. Az MSZMP az általa megfogalmazott eszmék, politikai és erkölcsi tézisek alapján próbálta kialakítani az ifjúság világnézetét aszerint, hogy a hazai és a nemzetközi közvélemény állításaikat értékítélet nélkül elfogadja anélkül, hogy a kritika alkalmazását szükségesnek érezné. Ehhez a legcélszerűbb útnak az látszott, hogy a forradalom és szabadságharc vérbefojtását és az azt követő megtorlások szükségességét úgy állították be, hogy azok a nemzet érdekében történetek, a fasiszták által kirobbantott ellenforradalommal és nyilas gyilkosaival szemben. Ki meri pártfogásba venni a sötétben bujkáló nyilas gyilkosokat? Kádárék tudták a legjobban, hogy a 301-es parcellában gyalázatosan eltemetett, lovak által letaposott sírokban nyugvó Mártírok között számtalan zsidószármazású szabadsághős nyugszik, és nyilas pártszolgálatos nincs közöttük! 1956-ban nemzeti forradalom és szabadságharc volt. A hatalmához görcsösen ragaszkodó, megtartásához minden nemtelen eszközt igénybe vevő párt elit, és az őket gátlástalanul és elvtelenül kiszolgáló erőszakszervezetek álltak szemben a magyar néppel. 56-nak részese volt az egész nemzet, a munkástanácsok, a forradalmi bizottságok tagjai, a sztrájkolók, a tüntetések résztvevői, a parasztság, amely élelemmel látta el az országot, a fegyveres harcosok, a nemzetőrség tagjai, mind részesei voltak a szabadságért vívott küzdelemnek. A magyar nemzet 56-ban példát mutatott a világnak hazaszeretetből, elnyomás és elnyomók, bitorlók és megszállók elleni engesztelhetetlen harcból, hősiességből és bajtársiasságból. A fegyveres harcokban elesett szabadságharcosok, a sortüzek áldozatai, a felkoncoltak, éppen olyan hősei nemzetünknek, mint a forradalom és szabadságharc vérbefojtását követő megtorlás mártírjai. Pártállástól, vallási és etnikai hovatartozástól függetlenül a magyar nép egységesen lépett fel a fegyveres harcot is vállalva egy független, szabad, demokratikus Magyarországért azzal az eltökéltséggel: Jobb állva meghalni, mint térden állva élni. Havas Szófia egy letűnt, kártékony és gyalázatos Magyarországnak mérhetetlen károkat okozó - diktatórikus rendszer ideológiáján nevelkedett politikai túlélőinek egyike. Az Országházban az 56-osokkal szembeni aljas állásfoglalása az ellentétek tudatos kiélezése, politikai töltettel kinyilvánított szándéknak tűnik közelgő nemzeti ünnepünk megzavarására, az indulatok felélesztésére. De erre az 56-osok nemzedéke nem vevő! Az 56-os Szövetség pártsemleges, pártok felett álló társadalmi szervezet, amelynek tagsága azonban elvárja minden kormánytól, hogy az 56-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolásában, szellemiségének érvényesülése érdekében olyan tudat érvényesüljön, ami jellemzően egységes, befolyásoló, hiteles és meghatározó véleményt eredményez az utókor szemében. Az Országházban csak 1956 szellemét magának valló, emlékét tisztelettel ápoló képviselőnek van helye! (Szendrődi Miklós)

11 JÓ SZAVAZÁST ELVTÁRSAK Előrebocsátjuk, hogy az alábbi cikk végtelenül aktuális. Ha valamikor, hát ezekben a napokban azzal tesszük a legnagyobb jót az Országgyűlésben helyet foglaló szocialista képviselőknek, ha emlékeztetjük őket a szocialista eszme hazai története legnagyobb mártírjának életére, hogy vegyék észre: ugyanabban a cipőben járnak. Szóval, június 16-án Nagy Imre házelnök a munkáját végezte: elnökölt. Az Országgyűlés pediglen egy olyan törvényt tárgyalt, amely az egész társadalmat lázban tartotta: az iskolák államosításáról szólót. A törvényjavaslat szövegét az ülést megelőző napon kor nyújtotta be a kormány. Sürgősséggel, nyolcórás időkeretben tárgyaltatták meg a T. Házzal. Az ellenzéki felszólalók minden mondatába belekiabáltak a kommunisták. A fő közbekiabálók között Marosán György volt az egyik hangadó, aki tanult szakmáját tekintve péksegéd, és elvben szocdem volt után azonban elsők között állt be kripta-kommunistának, a saját pártja árulójának. Főbűnös volt abban, hogy eme országgyűlési vitanap előtt pár nappal, a kommunisták egyesülés címén lenyelhették a szocdem pártot. Jutalma nem maradt el: előbb miniszter, aztán politikai fogoly, majd rehabilitálták, és július 30-ától a Hegedűs-kormányban miniszterelnök-helyettes lett. A forradalomban sunnyogott, aztán szovjet hívásra, rohant (ismét) elárulni a hazát. Tagja lett a Forradalmi Munkás Paraszt Kormánynak; eszmei helyeslője és követelője volt a sortüzeknek. Ez a hazaárulás aztán feljogosította mindenre; leszármazottai ma is a szürke elitbe tartoznak. Az állandó közbekiabálók közt volt Ortutay Gyula is, a törvényt benyújtó vallás- és közoktatásügyi miniszter. Ortutayt a szegedi piaristák nevelték, tehetségét gondosan pallérozták. Tudós lett, aki az egyházi iskolarendszer szétverésével hálálta meg a tanítást. Nemcsak tanáraihoz volt ilyen. Éppen az ELTE rektora volt, amikor hajdani osztálytársát és jó barátját, Bibó Istvánt politikai perben elítélték az ujját sem mozdította érte. Elárulta a Kisgazdapártot is, amely politikai otthont adott neki a nehéz időkben, cserébe aktív részt vállalt a kommunista kívánalmak szerinti fel-szalámizásban. Milyen a sors a haszonért bármire képes Ortutay Gyula még a börtönviselt Bibónál is előbb halt meg, és ma a varjú sem károg utána, hovatovább, mint tudóst is elfelejtik. Kirendelt üléstermi gyalázkodó volt Kossa István is. Villamoskalauz (más források szerint vezető), aki 1945 után nagy ember lett. Nemzetgyűlési alelnök, többféle miniszter, fél évig még az Állami Egyházügyi Hivatalt is vezette, aztán 56-ban Nagy Imre pénzügyminisztere volt és egyik árulója lett. Jutalma nem is maradt el, minden vonalon sikeres és megbecsült emberként halt meg. Talán csak a legfontosabb bírónál szerepelt rosszul, mert fiatalon, 61 évesen költözhetett ki a Munkásmozgalmi Panteonba. A törvény sürgős bevezetésének előjátéka volt a Pócspetri ügy, egy előkészített provokáció, amelyben egy szerencsétlen fiatal rendőr, a kiképzetlensége okán önmagát lőtte le a saját fegy-

12 verével. Ez aztán véres ÁVO-s terrort eredményezett (Kádár János belügyminiszter személyes irányításával) Pócspetrin, de országszerte mindennapos volt az egyházi iskolák diákjainak, tanárainak és politikai támogatóinak a megfélemlítése. Az országházi tónust néhány részlet felelevenítésével idézzük meg. Slachta Margit képviselő (az első nő a magyar törvényhozásban) minden mondatát félbeszakították, gyalázták, sértegették. A Szociális Testvérek Szerzetesrend alapítójának, zsidók százai megmentőjének a pékinas Marosán ezt vágta oda: Vonulj kolostorba, Ophelia!. Kossa István a vita hevében így szólt az ellenzéki Pócza Lajoshoz: Pócza, maga fogja be a száját, mert odamegyek, és én fogom be! A tónus magáért beszélt, ám eltörpült Nagy Imre házelnök tette mellett. Slachta Margit határozati javaslatát Nagy Imre saját hatáskörben visszautasította, a képviselőnő indokló szövegét a jegyzőkönyvből töröltette, mégpedig azzal az indokkal, hogy az nemzeti becsületünkbe vág. Nagy Imre, az Országgyűlés kommunista elnöke tehát lábbal tiporta a demokrácia elemi szabályait. A kommunizmus magyarországi győzelméből e napon is kivette a részét. Aztán napra pontosan tíz évvel később, június 16-án hajnalban Nagy Imre kiballagott a Kisfogház udvarára, ahol az elvtársi pribék fölakasztotta. Az államosított iskolákban pedig harmincegynehány évig államilag hazudtak róla. Azt kellett megennie, amit a tevékeny részvételével főztek. Slachta Margitra 90 földi évet mért a sors, amelyből 25-öt nyugati emigrációban kényszerült leélni. Rendje illegálisan működött, túlélte a kommunista rendszert. Ezt kellene megfontolniuk azoknak a képviselőknek, akik nemsokára újra megszavazzák a liberálisok receptjét a magyar egészségügy haszonelvű átalakítására. Aztán meglehet, hogy pár év múlva egyikük másikuk, azon veszi észre magát, hogy az általa kimondott igenért a felesége vagy önmaga életével, netán a gyermeke, unokája nyomorékká válásával fizet. Szili Katalinnak is eszébe juthatna egyszer-egyszer, hogy a Nagy Imre helyét foglalja el, amikor ülést vezet. Slachta Margit ( ) Katolikus nővér, aki Keresztény Női Tábor és a Szociális Testvérek Társaságának egyik vezető alakja volt, az első magyar női országgyűlési képviselő. Keményen fellépett a fajüldözés, a szélsőjobboldal térnyerése ellen ben a többi szociális testvérrel együtt igen jelentős embermentő tevékenységet folytatott. Parlamenti munkáját a háború után folytatta, azonban a kialakuló kommunista diktatúra elől az Egyesült Államokba menekül. Halála után 11 évvel 1985-ben Izrael Állama Igaz ember kitüntetésben részesítette, és fát ültettek emlékére a Yad Vashem kertjében. Jó szavazást elvtársak! (forrás: Internet)

13 HALOTT MAGYAROK SZÁJÁVAL SZÓLOK SOMOGYVÁRY GYULA Ez a föld: egy. És örökké magyar. S aki egy marok rögéről lemond: az pusztuljon, az nem való közénk, az rongy! Ki elfelejti köztünk álmosan, hogy vállunkon a jövő keresztje, annak legyen a legszebb perce a veszte! Kinek nyugodt a szíve és álma, akár mert bolond, vagy akár mert bölcs: az hulljon le, mint fáról a rohadt gyümölcs! Ez a föld: egy. És örökké magyar. S aki egy árva rögéről lemond: az járjon úgy, mint a hét gyászmagyar: az rongy! Ki nem lát be a sírok mélyibe, s nem hallja, hogy ott nyögnek az apák: az menjen, jaj, az menjen innen el, tovább! MAGYAR ÉNEK SOMOGYVÁRY GYULA Testvér, a hajnal, íme, újra int, már tépi szét a barna éjszakát, felejtsd a gyötrő bút, a bajt, a kínt: az Isten napja süt majd újra rád. Emeld fel véres homlokod, s zendítsd meg azt a régi dalt, s ha mind egy szálig összefog: csak győzni látod a magyart! Kezdj új barázdát, vesd az új vetést, és sziklazáport verjen pörölyöd, kibírt e nép itt minden jégverést, mert szent csodákat hajt az ősi rög. Emeld föl tiszta homlokod, zendítsd meg azt a régi dalt s ha mind egy szálig összefog: csak győzni látod a magyart! Csak élesítsd az ősök fegyverét, mely ezredévig tisztán tündökölt. Lesújt e hősi, drága penge még, és összeforr, mi széthullott: a föld. Emeld föl büszke homlokod, ragyogjon, hej, a régi kard, s ha mind egy szálig összefog: dicsőnek látod a magyart!

OSA Archivum 1956-os Intézet Budapest, 2008 1956-OS INTÉZET

OSA Archivum 1956-os Intézet Budapest, 2008 1956-OS INTÉZET NAGY IMRE ÉS VÁDLOTT-TÁRSAI NÉPBÍRÓSÁGI TÁRGYALÁSÁNAK 52 ÓRÁS HANGFELVÉTELE REKONSTRUKCIÓ AZ OSA ARCHIVUMBAN Bevezetô: Mink András A tárgyalás forgatókönyvét készítette: Mink András, Révész Béla, Tamási

Részletesebben

AZ MDF BARÁTKOZIK A HIT GYÜLEKEZETÉVEL

AZ MDF BARÁTKOZIK A HIT GYÜLEKEZETÉVEL A TARTALOMBÓL: 13 + 1 vagyonos tipp................ 2 Az aljasság Csimborasszója............ 3 A logika csõdje..................... 4 A MAZSIHISZ rejtélye.............. 5 A pénzügyi válság megértése..........

Részletesebben

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés Tovább Évkönyv 2013 Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés KIÁLTVÁNYA Minden jó szándékú emberhez, szervezeteikhez, a demokratikus pártokhoz, az egyházakhoz,

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIX. évfolyam 2. szám Mindszenty József emlékév 2012. március Tartalom Szent magyaroknak... érdemét idézzed...1 Mindszenty

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2012 MÁRCIUS. Az Európai Uniónak vissza kell térnie a keresztény értékekhez

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2012 MÁRCIUS. Az Európai Uniónak vissza kell térnie a keresztény értékekhez KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2012 MÁRCIUS Surján László átvette az EP-alelnöki stafétát Tőkés Lászlótól Tizenöt év után újra van irodája a KDNP-nek Szombathelyen A magyarság

Részletesebben

A SZENTÍRÁSFORDÍTÁS KIHÍVÁSAI

A SZENTÍRÁSFORDÍTÁS KIHÍVÁSAI POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 11. szám (40. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. november KRISZTUS MINDIG GYÕZ! XVI. Benedek pápa a szinódusi atyákkal és munkatársakkal szentmise

Részletesebben

200 forint. VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 51. SZÁM 2013. december 21. Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván a. Munkáspárt

200 forint. VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 51. SZÁM 2013. december 21. Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván a. Munkáspárt 2013. december 21. MUNKÁSPÁRT 2013. december 21. 1 200 forint Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván a Munkáspárt 2013. december 21. 2 MUNKÁSPÁRT balszemmel Thürmer Gyula Mi a bal szemünkkel nézünk a világra.

Részletesebben

avagy Schneider úr 2010-ben veszi a kalapját?

avagy Schneider úr 2010-ben veszi a kalapját? A TARTALOMBÓL: Milliókért vizsgálják az õszödi beszéd... 2 média visszhangját Hallgass az eszedre! Szavazz a zsebedre!. 3 Egy meghívott vendég gondolatai a..... 4 Munkáspárt 2006 kongresszusáról A polgári

Részletesebben

Rasszizmus a magyar romák ellen?

Rasszizmus a magyar romák ellen? www.kékújság.com 2012. október 6. A nyugati világ legnagyobb magyar hetilapja / The largest Hungarian weekly in the Western World Vol. 63. No. 41 Price $ 2.00 A bankok és a nagy cégek is viselik a terheket

Részletesebben

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 1956-1990. A MAGYAROK ISTENE PETİFI SÁNDOR (PEST, 1848. ÁPRILIS) FÉLRE, KISLELKŐEK, AKIK MOSTAN IS MÉG KÉTELKEDNI TUDTOK A JÖVİ FELETT, KIK NEM HISZITEK, HOGY EGY ERİS ISTENSÉG

Részletesebben

Felhívás antifasiszta honfitársainkhoz

Felhívás antifasiszta honfitársainkhoz Tovább Évkönyv 2015 Felhívás antifasiszta honfitársainkhoz Munkánkhoz teremtsünk kellő anyagi forrásokat! Írok azért, s úgy élek e kerge világ közepén, mint ott az a tölgy él; tudja, kivágják, s rajta

Részletesebben

napló Műveljük lelkünket magyar

napló Műveljük lelkünket magyar magyar napló A Írószövetség lapja Megjelenik havonta ISSN 0865291 0 A szerkesztőség címe (Írott Szó Alapítvány) 1092 Budapest, Ferenc krt. 14. Levelezési cím: 1450 Bu da pest, Pf. 77. Számlázási cím: 1062

Részletesebben

Még tiltakozhatsz! A Munka törvénykönyvének új tervezete mindent elvenne a dolgozóktól. Bért, szabadságot, magánéletet. 200 forint

Még tiltakozhatsz! A Munka törvénykönyvének új tervezete mindent elvenne a dolgozóktól. Bért, szabadságot, magánéletet. 200 forint 2011. AUGUSZTUS 6. 200 forint MUNKÁSPÁRT 2011. AUGUSZTUS 6. 1 Még tiltakozhatsz! A Munka törvénykönyvének új tervezete mindent elvenne a dolgozóktól. Bért, szabadságot, magánéletet. 2 2011. AUGUSZTUS 6.

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát

Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát PPEK 814 Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát Krajsovszky Gábor Harcold halálig az igazság harcát mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

Karácsonyi beszélgetés Pénzes János szabadkai megyéspüspökkel. Névnapos falinaptár. Ünnepi készülődés Év végi összegzés

Karácsonyi beszélgetés Pénzes János szabadkai megyéspüspökkel. Névnapos falinaptár. Ünnepi készülődés Év végi összegzés IV. évfolyam 7. szám 2010. december 10. A Vajdasági Magyar Szövetség lapja Karácsonyi beszélgetés Pénzes János szabadkai megyéspüspökkel Névnapos falinaptár Ünnepi készülődés Év végi összegzés ÜNNEPI KUCKÓ

Részletesebben

pusztavámi krónika II. évfolyam 18. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika II. évfolyam 18. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika II. évfolyam 18. szám Idôszaki havilap Ingyenes Él a remény! 1956. október 23-ra emlékeztünk Pusztavámon, méltó módon emlékeztünk az 1956. október 23.-i eseményekre. A Mûvelôdési Ház

Részletesebben

PoLíSz 127. Minden becsületes szívnek legszentebb a hon. 1 % a magyar irodalom és kultúra jövőjéért! 2010 tavasz. Gróf Széchenyi István

PoLíSz 127. Minden becsületes szívnek legszentebb a hon. 1 % a magyar irodalom és kultúra jövőjéért! 2010 tavasz. Gróf Széchenyi István Minden becsületes szívnek legszentebb a hon (Bécs, 1791. szeptember 21. Döbling, 1860. április 8.) A nemzet agya volt õ, mely egységgé tette az addig szinte öntudatlan politikai reflex-mozgásokat. (M.

Részletesebben

Hazánk. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk

Hazánk. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T Kereszténydemokrata lap Semjén Zsolt Lectori Salutem! 2007. február Szívünkhöz közel álló, szép szó ennek a lapnak a címe:. Barankovics Istvánnak, pártunk alapítójának,

Részletesebben

Újévi felhívás. 2005. január * VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ * XVI. évfolyam 1. szám

Újévi felhívás. 2005. január * VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ * XVI. évfolyam 1. szám 2005. január * VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ * XVI. évfolyam 1. szám Még fülembe csengenek nemzeti énekünk sorai és lélekemelô dallamai: Isten, áldd meg a magyart Jó kedvvel, bôséggel, Nyújts feléje védô

Részletesebben

Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok!

Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok! 1 2 Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok! Amikor Andrew Vajna producerrel majd a hozzánk csatlakozó színész kollégáinkkal: Fenyő Ivánnal, Dobó Katával, Csányi Sándorral, Gesztesi Károllyal és a többiekkel még

Részletesebben

VI. (XXII.) ÉVFOLYAM, 28. SZÁM 2011. JÚLIUS 23. 200 forint. Az állam pénzén hízik a

VI. (XXII.) ÉVFOLYAM, 28. SZÁM 2011. JÚLIUS 23. 200 forint. Az állam pénzén hízik a 2011. JÚLIUS 23. MUNKÁSPÁRT 2011. JÚLIUS 23. 1 200 forint Az állam pénzén hízik a McDonald s 2011. JÚLIUS 23. 2 MUNKÁSPÁRT balszemmel Thürmer Gyula Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent

Részletesebben

A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA

A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! II. (XVIII.) ÉVFOLYAM 3. SZÁM A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 2 NÉZÕPONT BAL SZEMMEL Thürmer Gyula MIABAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNKAVILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK,

Részletesebben

Babits Mihály: Hazám (részlet)

Babits Mihály: Hazám (részlet) Vagyunk... leszünk... Megjelenik március, június, szeptember, december hónapokban 92 2014. december Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedéves

Részletesebben

IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 45. SZÁM 2009. DECEMBER 3. 200 FORINT KÖLCSÖNÁLOM

IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 45. SZÁM 2009. DECEMBER 3. 200 FORINT KÖLCSÖNÁLOM 200 FORINT KÖLCSÖNÁLOM AZ MSZP KORMÁNY ELHITETTE, HOGY ÉRDEMES ELADÓSODNI, KÖLCSÖNBŐL MINDEN MEGKAPHATÓ. MÁRA KIDERÜLT: MINDEZ CSAK ÁTVERÉS. A VÉGÉN AZ BANK MÉG AZ OTTHONRA IS RÁTESZI A KEZÉT! 2 BALSZEMMEL

Részletesebben

Név:... Város:... Ir.-szám:... Cím:...

Név:... Város:... Ir.-szám:... Cím:... Rendelje meg most az Ufit! Az áprilisban elõfizetõk között értékes Vox Nova cédéket sorsolunk ki! Név:... Város:... Ir.-szám:... Cím:... A megrendelőlapot az alábbi címek valamelyikére kérjük eljuttatni:

Részletesebben

Pünkösti Árpád. Rákosi a hatalomért 1945-1948

Pünkösti Árpád. Rákosi a hatalomért 1945-1948 Pünkösti Árpád Rákosi a hatalomért 1945-1948 1992 TARTALOM Előszó Első fejezet 1. Természetes vezető 2. Nagy ember volt? 3. Az a kis bölcs, okos feje 4. Lobogjon jobban! 5. Az utolsó csatlós daróca Második

Részletesebben

A forradalom folytatódik

A forradalom folytatódik 200 forint MUNKÁSPÁRT 1 A forradalom folytatódik Hugó Chávez újra győzött Interjú Thürmer Gyulával a 11. oldalon 2 BALSZEMMEL balszemmel Thürmer Gyula Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent

Részletesebben

Éljen a forradalom! Március 15-e egyik legfőbb üzenete: nincs reménytelen harc! A tőkés rendszer is legyőzhető, létre kell hozni a dolgozók államát!

Éljen a forradalom! Március 15-e egyik legfőbb üzenete: nincs reménytelen harc! A tőkés rendszer is legyőzhető, létre kell hozni a dolgozók államát! 2013. MÁRCIUS 9. MUNKÁSPÁRT 2013. MÁRCIUS 9. 1 200 forint Éljen a forradalom! Március 15-e egyik legfőbb üzenete: nincs reménytelen harc! A tőkés rendszer is legyőzhető, létre kell hozni a dolgozók államát!

Részletesebben

Tovább. 10. Évkönyv MEASZ. a demokráciáért

Tovább. 10. Évkönyv MEASZ. a demokráciáért Tovább 10. Évkönyv 2014 MEASZ összefogás a demokráciáért A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége Összefogás a Demokráciáért (MEASZ) kiadványa 1081 Budapest, Népszínház u. 27. I/6. E-mail: measz@upcmail.hu

Részletesebben