56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "56-OS SZÖVETSÉG LAPJA"

Átírás

1 HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA RÁKOSKERESZTÚRI RABTEMETŐ JÚNIUS - JÚLIUS

2 EMLÉKEZZÜNK JÚNIUS ÁBRAHÁM JÓZSEF ANGYAL JÓZSEFNÉ GÁBOR PÉTER GIMES MIKLÓS GÖNCZI FERENC GYÖNGYÖSI MIKLÓS KONDORI IMRE KÓSA FERENC KOVÁCS FERENC MALÉTER PÁL NAGY ANDRÁS NAGY IMRE TÓTH ILONA ÚJVÁRI JÓZSEF JÚLIUS BALÁZS GÉZA CSEHI KÁROLY GÉMES JÓZSEF HAJNAL SÁNDOR KOKICS BÉLA KOSZTERNA GYULA KÖRÖSI SÁNDOR KUTI ISTVÁN MAKÓ-KLÉGER LÁSZLÓ DR MENYHÁRT GYULA MÉSZÁROS ISVÁN MOLNÁR KÁROLY NAGY ZOLTÁN DR. RAJKI MÁRTON SIKÓ DEZS SOMLYÓI NAGY SÁNDOR SZÁSZ ZOLTÁN TÓTH LÁSZLÓ (A HALOTTAINK II. c. KIADVÁNYBÓL)

3 HITETLENEKHEZ SZÓLOK Somogyváry Gyula Ne féljetek. A tűz még nem aludt el. Csak hamut szórtak az izzó parázsra. Ne féljetek! Olcsó, krajcáros hittel ne gondoljatok temetésre, gyászra. Ne féljetek, ti elcsüggedt Tamások, és ne nézzetek könnyesen a ködbe! Hát elhagytak már mind az álmodások, s azt hiszitek, hogy így lesz mindörökre? Ne féljetek, ti rémült istenadták, a történet még nincs készen mivélünk! A torkunk évszázadok fojtogatták, s mi mégis, most is: élünk, mindig élünk! Ne féljetek! - Nem temetőbe vittek. Csak börtön ez, mit nékünk sírul szántak. S van még súlya a bilincses ökölnek, és van szárnya a hörgő Miatyánknak! Ne féljetek, ti gyötrött, árva lelkek, nem halt még meg a magyar: csak kifáradt. Nem állt a szív meg, csak egy percre dermedt, de már dobog, s a vére újra árad. Ne gondoljatok temetésre, gyászra, s ne sírjatok, hitetlen gyáva hittel! Csak hamu szállott az izzó parázsra... Ne féljetek! A tűz még nem aludt el!

4 NÉZŐPONT Egy várandós anya két gyermeket hord a méhében: az egyik egy kis hívő, a másik egy kis szkeptikus (mindenben kételkedő). A szkeptikus kérdezi: - Te hiszel a születés utáni életben? - -Hát persze - mondja a hívő. Az itteni életünk arra való, hogy felkészüljünk a születés utáni életre, hogy elég erősekké váljunk arra, ami ott kint vár bennünket! - Hülyeség! mondja a szkeptikus - ez nem igaz! Hogyan nézhet ki a kinti, külső élet? - Pillanatnyilag még nem tudom mondja a kis hívő -, de biztosan sokkal világosabb, mint itt bent! - Talán lehet, hogy a szánkkal fogunk enni és a lábunkkal fogunk menni! - Lehetetlen, mondja a szkeptikus. Megyünk a lábunkkal, és eszünk a szánkkal? Micsoda hülyeség! Ez egy fura ötlet, hogyan is működhetne! Itt van a köldökzsinór, már így is túl rövid! - Hát persze, hogy működni fog, csak minden egy kicsit másként fog kinézni mondja a kis hívő. - Soha sem fog működni, mondja - a kis szkeptikus. Még soha senki nem tért vissza a születés után! Születés után vége az egésznek! Az élet nem más, mint egy nagy sötét tortúra! - Még ha nem is tudom pontosan, milyen lesz a születés után élet mondja a kis hívő -, de azt tudom, hogy találkozni fogunk az édesanyánkkal, és ő nagyon vigyáz majd ránk! - Anya! Te hiszel egy anyában? Hol van? kérdi a kis szkeptikus. - Itt van körülöttünk, mi benne vagyunk, és általa létezünk, nélküle nem is lehetnénk! - válaszolja a kis hívő. Amire a kis szkeptikus: - Soha nem láttam még semmilyen anyát! Nincs is ilyen! A kis hívő elgondolkodik egy pillanatra. - Néha, amikor nagyon csendben vagyunk, hallhatod, ahogy énekel, vagy érezheted, amikor megsimogatja a világunkat! mondja aztán halkan. Mindenesetre én hiszem, hogy az igazi életünk, a születés után kezdődik! LELKIISMERET, ETIKA, TÚLÉLÉS (Széll Kálmán VAS SZEMLE)

5 KORTÁRSI TÖPRENGÉS, HAT ÉVETIZEDES BUKDÁCSOLÁSAINK NYO- MÁBAN Németh László: Nem az a fontos, hogy az embert mások meg ne öljék, hanem az, hogy a lelkiismerete meg ne ölje. Egy láthatatlan hatalommal szembenálló többség válik kiszolgáltatottá, szabadságában korlátozottá. Ily módon egy demokráciába göngyölt, arctalan diktatúra foglyai vagyunk. De említhetném még a titkosszolgálatokat is, amelyek lelkiismeretünket akár kijátszva láthatatlan árnyékhatalomként, antidemokratikusan, hatalmi érdekből a kulisszák mögött irányítják a világpolitikát. No és, ahogy a pehely- és nehézsúlyú bokszoló sem képezhet azonos súlycsoportot. Vitatható az is, hogy minden választó (az analfabéta és az egyetemi tanár) szavazata - nem személyisége -, vajon egyenlő lehet-e, s zavaró, hogy a választópolgárok etikai, morális töltése, szociális értéke sem mérhető. Mindezek miatt, vitatható, hogy a demokrácia elméletileg valóban a legjobb kormányzási forma lenne. A legjobb, egy, a nép által ellenőrzött, morálisan megkérdőjelezhetetlen szakértői elit (szellemi arisztokrácia) véges időhatárhoz kötött diktatúrája lehetne, csakhogy ilyen nincs. Így gyakorlatilag valóban a demokrácia a legjobb kormányzásforma, s nekünk etikai indíttatásból is mindent meg kell tennünk, hogy ennek jó működését elősegítsük. Szerencsétlen valóság az is, hogy országunk valóban mély árokkal van kettéhasítva. Antall József egy tönk szélén álló, eladósodott, demoralizált, mentálisan beteg országot vett át, ám a rendszerváltozás után, a rendszerváltó politikai erők fele nem a rendszerváltozásban demokratikusan megválasztott régi harcostárs/aki mellé állt, hanem nehezen megmagyarázható módon - a korábbi ellenséggel, a leváltott szocialistákkal kötött szövetséget. A rendszerváltozásban való együttműködés helyett közös ellenzéket alkottak az utódpárttal, és egyfajta reváns-tudattal, hataloméhséggel a rendszerváltoztatást járatlan úton és nehéz politikai-gazdasági környezetben vezénylő, azon olykor bukdácsoló, hibákat is ejtő kamikáze kabinetnek már kezdettől fogva megveszekedett ellenzékeként (és ellenségként) lépett fel, s a hatalom minden eszközzel (pl. taxisblokád) való meg illetve visszaszerzésére törekedett. Ez a politikai etikát sértő, kérlelhetetlen, olykor a demokrácia lényegét is megkérdőjelező ellenzéki viselkedésmód és a negatív kampánymódszer a palackból kibújó szellem módjára azóta széles körben polgárjogot nyert, jellemzővé vált, és sajnos ma is uralkodik, sőt inkább elhatalmasodik, úgyhogy ma már az erkölcsi tűrőképesség határát súrolja. Zavaró az is, hogy a klasszikus baloldali és konzervatív értékek ma egyre inkább keverednek, összemosódnak. a pártok programja részben pragmatikus, céljait tekintve egymáshoz sokban hasonló, legfeljebb a módszerekben, a stílusban (a kommunikációban és személyekben) van különbözőség. Bármilyen fél bármely állítását szinte 24 óra alatt formailag opponálják, esetleg tényszerűen verbálisan megcáfolják, ám ez által előbb-utóbb akaratlanul is azt a látszatot keltik, mintha mindkét oldalon csupa hazudozó (és harácsoló) vállalna felelős politikai tisztséget. (Ha ez nem igaz is, a hazugság ma is mindennapjaink makacs kísérője, ezért a választók bizalmatlansága érthető.) Az egyszerű állampolgár zavarban van. Tudja ugyan, hogy az egyik hazudik, de általában annak hisz, akire szavazott, vagy aki ügyesebben (hihetőbben) hazudik. Ezáltal a különböző táborba tartozás érzése mintegy bebetonozódik, ami merev szembenállást, akár gyűlöletet eredményez. Ennek érdekében általános az elhallgatás, csúsztatás, mellébeszélés,

6 megtévesztés, adatok hamisítása, félrevezetés, blöffölés, másról beszélés, részigazságokkal való érvelés, a kettős mérce alkalmazása, a jelen problémákról a figyelem elterelése, stb. Napi gyakorlattá vált a visszamutogatás vagy éppen a távoli, reményteljes jövő eszményire festése. Ez és a kísérő korrupció miatt a lakosság elkedvetlenedik, sőt a demokráciában is csalódik. Sokak személyében a politika valóban úri huncutság, minden politikus gazember, fő céljuk a korrupció, anyagi előnyök gyűjtése, a lovagiatlan, becstelen módszerek alkalmazása, és hamar megszületik az ítélet: Bezzeg a Kádár-időkben (ahol a nem kevesebb anomáliát nem tették közhírré). Ember legyen, akinek ebben a zűrzavarban lelkiismerete biztos eligazítást nyújt. Úgy tűnhet, hogy a politikában és a gazdaságban, akár a vadnyugaton, mindent szabad ugyan, ám- paradox módon gyermekeinket mégis erkölcsösre, jellemesre akarjuk nevelni, mintha az embernek két élete, egy korrupt politikai-gazdasági és egy jellemes magánélete lehetne. A politikai helyzetet tovább rontja, hogy minden négy évben szinte mindent elölről kezdünk, leváltunk, átszervezünk, más koncepciókat vezetünk be, s rengeteg értékes tapasztalat vész el, miközben a hosszú távú, kevésbé mutatós programok (pl. környezetvédelem) elmaradnak. Ám még négyévente váltott kormányzás esetén is a legfontosabb kérdésekben egyfajta konszenzust lehetne (és kellene) kialakítani. (A természeténél fogva apolitikus egészségügy pl. egyebek mellett ennek hiánya miatt sem tud a mélypontról kimozdulni). A kiélezett légkörben a politikusok munkájának fő ereje nem a kormányzásra, építésre, hanem az ellenség közömbösítésére, legyőzésére, lehetetlenné tételére, mulasztások elsimítására (vagy kipellengérezésére) s nem utolsósorban saját vagyonuk gyarapítására pazarlódik. Ilyképpen tehetségük, szakértelmük haszontalan, meddő energiává silányul. KONKLÚZIÓ ÉS KITEKINTÉS A XX. század embere sokkal inkább, mint bármikor a történelemben nem elszigetelt, hanem társadalmi, sőt közéleti lény. Cselekedeteivel, véleményével, szavazatával stb. ha él vele egyfajta etikát követ, és felelősen cselekszik. Ám a vázolt körülmények miatt a második évezred emberének lelkiismereti buktatói nemhogy enyhültek volna, inkább súlyosabbá váltak. Napjaink politikája, gazdasága, közélete, etika után kiált. Az eltérő világnézetek, értékrendek, továbbá a deklarált és rejtett célok zűrzavarában ma is nehéz az eligazodás. Senki lelkiismereti gondjait nem vehetjük magunkra, miként lelkiismereti terheinket másokra sem ruházhatjuk át. A keresztény ember világnézeti iránytűje a hite, értékrendje a valláserkölcs, cselekedeteinek ihletői pedig az Isten - és emberszeretet. Minden ember saját lelkiismeretével (azon túl Istennel) áll elszámolásban. Nem szabad elhamarkodottan vagy a körülmények ismerete nélkül másokat megítélnie ( ne ítélj!... ), önmagunkkal szemben nagyvonalúnak, másokkal szemben szigorúnak lennie, ( más szemében a szálkát ), hanem éppen fordítva. A lelkiismeretvizsgálatot magunknak kell kezdeni. Mert végső soron minden embernek önmagának kell múltjával és jelenével őszintén, becsületesen és kritikusan szembenézni. Ez, esetenként nehézség nélkül, békésen megvalósulhat, de olykor kataklizmaszerű lelkiismereti vál-

7 sággal, krízissel, akár szent-páli katarzissal is járhat. A korrekt lelkiismereti számvetés és a helyes tanulságok levonása érdekében mindannyiunk kötelessége a bűnöktől terhelt múlt megismerése. Az elhatárolódó múltfeldolgozás ma, amikor az érdemi történelemtanítás megkérdőjelezése van napirenden. Különösen fontos teendőnk, ami legfőképpen a múlt rendszer képviselőinek érdeke. Ehhez már megfelelő történelmi távlat is biztosítékot nyújt. E tekintetben is példát vehetünk zsidó testvéreinktől, akik a holocaust emlékének ébrentartásával szeretnék a jövő hasonló rémtetteit elkerülni. Csak a múlt terhétől megtisztult lelkiismerettel, s az ekként helyreállított mentális egészséggel vállalhatjuk a siker reményében a jelen harcát és a jövő építését. A mai szekularizált társadalomban a keresztény embernek szinte küldetése, hogy a keresztény normákhoz igazítsa életét és felfogását. Mindenkor az igazság, a szolidaritás, a szubszidiaritás és a közjó mellett döntsön, s nem utolsósorban bízzon Istenben, és ne adja fel a reményt. Legyen nyitott, hogy a bűneiket megbánóknak megbocsásson, hogy a boszszúról vagy revánsról lemondjon. Ökomenikus talajon állva, a keresztény értékeket hirdesse, és saját életében (családjában, környezetében) megvalósítsa azokat. Az egyéni példamutatás mindennél fontosabb, mert az általunk elfogadott értékrend helyes voltáról elsősorban ezzel lehet másokat meggyőzni. Nyitottnak kell lennünk a jobbításra. Ennek szellemében mindent, bármit meg kell változtatnunk azért, hogy minden (ti. Az évszázadok során igazolt értékrend és az erre épülő etika) változatlan maradhasson SZÉLL KÁLMÁN: ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK EGY VITÁHOZ (részletek) Mottó: A KOMMUNIZMUS SZELLEME MA IS KÍSÉRT. Köszönöm az írásomhoz érkezett észrevételeket, értékes kiegészítő vagy kritikai gondolatokat. A rendszerváltozás óta kínos a gondolat, hogy rendezetlenül hagytuk magunk mögött a múltat, amelyet napjainkban egyesek egyre inkább tudatosan elfeledtetni igyekeznek. Az egyéni felelősség közben teljesen feloldódni látszott. Kicsit elszomorított a hozzászólók inkább pesszimista alaphangja. Egyetértettünk abban, hogy a letűnt diktatúra megítéléséhez a múlt eseményeit ismernünk kell, mert csak ennek alapján érthető és értékelhető a jelen. A múlt feltárására nem a bosszúállás igénye vezérel, sokkal inkább a megbocsátás. Ám tudnunk kell, hogy kinek és mit kell megbocsátanunk. A múlt sok erkölcsi, jogi és etikai gaztettet rejteget, s rajtunk is múlik, hogy ne hagyjuk ezeket végleg eltemetni. Ám - ahogy Pascal mondta Az igazság nem a hatalom (tekintély) gyermeke, hanem az időé. A múlt kritikus értékelésére a németek egy új fogalmat vezettek (Vergangenheitsbewältigung) be, amelynek megfelelő kifejezése a magyarban mindmáig hiányzik - múltértékelés múltbírálat, múltfeldolgozás, múltleküzdés -. De nem is a fogalmon, hanem a gyakorlaton van a hangsúly. Igaz, a nácizmust és fasizmust egy világháború semmisítette meg, amely történelmi tanulságok levonására készteti. A németek bátran szakítottak a múlttal, ami végső hatásában hozzájárult az évszázados európai ellenségeskedés megszűnéséhez s az EU megalapításához. A múltat nálunk sem lehet szociáldemokrata deklarációkkal, vagy később születési kibúvókkal meg nem történtté tenni. Csak őszinte megbánással és elhatárolódással lehet felette napirendre térni, és semmiképpen sem szabad elfelejteni. A pártállam olyan volt, mint a börtön, amelyben a börtönőrök és a rabok antagonisztikus kategóriákat képviseltek ugyan, ám a raboknak semmibe sem volt beleszólásuk, ezért minden rossz és jó a foglároktól és gonosz vagy emberséges börtönigazgatótól (Kádár) függött. A rabok jó magaviseletükért emberséget, sőt jutalmat is kaphattak. A börtönigazgatót gyűlölhették, de szerethették is. Ám a rendszerváltozással a börtönből kiszabadulva az emberek zöme ma sem képes belátni, hogy az állam (amely nem azonos bürokrativ apparátusával), mi vagyunk. Pénze az általunk befizetett (Tőlünk levont) összegekből származik. Az állammal (állambácsival) szembenálló mentalitás szellemében az állampolgár folyvást azt kutatja, hogy miként csap-

8 hatja be az államot, és mit adhat neki az állam, hogy jobb élete legyen. De nem gondol a híres Antall József által is helyeselt Kennedy-féle változatra, nevezetesen, hogy mit kellene a polgárnak adnia az államnak, hogy az eredményesebbé váljon. De jó tanácsért fordulhatnánk Liszt Ferenchez vagy akár Máraihoz akit kiutáltak a hazájából, ezért joggal haragudhatott volna rá, mégis a következőket írja: Mindent adjál oda a hazádnak, a világnak nincsen semmiféle értelme hazád nélkül. Semmit se várj a hazától. Csak adjál azt, ami legjobb életedben. A nyugodt, megelégedett életnek, tehát jó gazdaságpolitikára és egészséges nemzettudatra kell épülnie. Utóbbi fontos feltétele az igazságra, erkölcsre és etikára épülő jog, amely a társadalmi és nemzetközi békén nyugszik, amelyeknek mentesnek kell lenni a fanatizmustól, sovinizmustól, idegengyűlölettől a fundamentalizmustól. A globalizáció kihívásai is figyelmet érdemelnek. E tágabb érelemben gazdaságnak, a kultúrának, tudománynak, a technika vívmányainak, a kommunikációs nyelvnek, stb., a politikai, földrajzi határokon felülemelkedő világméretű együttes térhódítása, globális integrációja. A korszerű közlekedés, technika és informatika folytán kisebbé váló földgolyónkon, ennek ma alig van fizikai korlátja irányultsága és mozgása globális. Hatására nemzetek feletti hálózatok, új hatalmi, (gazdasági, kulturális) központok alakulnak. A térhódításban is verseny van, amely részben önmagát szabályozza (korlátozza). Útjában a folyamat nem csak ad (hoz), de kap (visz) is. Egyszerre integrál és szegregál. Talán a modern zene az, amely már csaknem globálissá vált, de a kultúra és tudomány is mindjobban az emberiség globális birtoka. Jelenlegi fő hajtóereje a neoliberális ideológia. ez a folyamat a kis közösségeknek (nemzetállamoknak), kis nemzeti nyelveknek nem kedvez, egyfajta uniformizálódás, homogenizálódás, elszíntelenedése felé vezet. Ám az említettek közül a gazdaság (pénzuralom) jelenti a legnagyobb kihívást, mivel működése hatalomra törő, erőszakos, nehezen kontrollálható. az ellenfeleit legyőzni akaró spekulációs tőke a kulisszák mögött manipulál, melynek nemzetközi működése alig befolyásolható, szinte átláthatatlan. Hálózatával és világcégeivel egyfelől egyfajta megfoghatatlan világhatalommá fejlődik, másfelől a meglévő hatalmi gócokhoz kapcsolódik, s ezzel a gazdag (erős) és (gyenge) országok közötti különbségeket növeli. Amely ország egyszer besétál adósságcsapdájába, az szinte örökké foglya marad, a kamatterhet, GDP-jét folyamatosan csapolják, a pénzügyi hatalommal szembeni függősége, a kiszolgáltatottság állandósul, mert végül a kamattal együtt a hitel sokszorosát kénytelen visszafizetni. Szorítása államokat, földrészeket, rendszereket képes megingatni. Mindez ha csak valamely önszabályozó, vagy önkorlátozó mechanizmus be nem épül a politikai hatalom által egyre uralhatatlanabb és számtalan veszély forrásává válhat. (A rosszindulatú daganatokhoz hasonlóan, minden határon át terjedve elpusztíthatja az eredeti anyaszövetet, megállás nélkül gyarapodik.) A globalizáció korában a nemzetállam politikusainak mozgástere mindinkább szűkül. Egyre nő a veszélye, hogy a spekulációs tőkével, vagy/és az alvilággal fonódik össze. Számukra egy, a világhatalomnak alárendelt kettős (egy publikus és egy láthatatlan) játszótér körvonalai bontakoznak ki, mégpedig a látszat (a színház) és a színfalak mögötti láthatatlan valóság kettős színtere. Félő, hogy számunkra egyre inkább csak a színház marad érzékelhetővé, melyben a résztvevők a dolgok irányítására már nem képesek, ehelyett tapsra várva, és kapva mások által írt szerepeket játszanak a nézők mindannyiunk- megtévesztésére. A polgárok eközben változatlanul, ma is a túlélésre játszanak, mert céltalan lenne a globalizáció ellen küzdeni, inkább meg kell tanulni (ki kellene találni) a vele való együttélés túlélést biztosító szabályait. Dr. Széll Kálmán Dr. Széll Kálmán 1926-ban, nagy múltú vasi családban született. Katonatisztnek készült, végül orvos lett. 45 évet dolgozott a Vas Megyei Markusovszky Kórházban sebészként, majd aneszteziológus osztályvezető főorvosként. Egyetemi docens, főiskolai tanár; számos szakmai, közéleti és egyházi funkció illetve kitüntetés birtokosa. Széleskörű szakírói munkásságába, orvostörténeti művei is beletartoznak, köztük kórházának története. Portrékötetében megeleveníti a XX. század öt jelentős, országos figyelemre érdemes orvosának pályáját és személyiségét ban a Vas Megyei Markusovszky Kórház háromtagú Nemzeti Bizottságában nagy aktivitással vett részt, ezért évtizedekig mellőzésekben részesült, pályáját nehezítették ben Vas megyében a haladó mozgalmak élén tevékenykedett, munkálkodott. Szövetségünk tagja. (Lechner Ferenc OE-ségi tag)

9 HALOTT HŐS FÖLÖTT Somogyváry Gyula Patroklos meghalt. Nyugszik öblös pajzsán. S még áll a föld és áll az égi bolt. Nem tudja tán a roppant nagyvilág, nem érti még, hogy legjobb hőse holt? Hé, süket föld! Hé, hallgató egek, hát nem rendül meg minden sarkotok?... Patroklos meghalt! S tenger, te csak alszol, s békén pislogtok távol csillagok? Halljátok-e, szeme, mint vak tükör, már nem mutat fényt, villámot, mosolyt Harcos keze csak megbénult ököl- Patroklos meghalt. Üvölts hát, te hegy! És jajgass, jajgass, téres rónaság! Zúgjatok égig még egyszer, és aztán hasadjatok szét: hellén harsonák!... Majd hazavisszük. Vállunkon a pajzsa, s pajzsán maga: az óriás halott. De emberkönnyel senki se sirassa, s ne búgjanak körötte gyászdalok. Olimpos bércén, hol csak sasok járnak, sziklába vájjuk pihenőhelyét Testvére volt az arany napsugárnak: ne lássa holtan fecsegő veréb! Sasok zúgassák ott a szárnyukat, velük üzenjen völgyeinkbe le, nem méltó hozzá semmi földi hang, csak a vihar s a villám döreje! Üzenjen nékünk a szirti sasokkal, rikoltsák harcos, buzdító szavát S üzenjen nékünk áldó napsugárral, ha itt hatalmas nemzedéket lát. De hogyha korcsok, henyélő herék prédává tennék Hellas ős rögét: zúdítson orkánt, villám-nyílözönt, s vesszen hitványul szálig ez a nép! Ez legyen sorsunk, esküvel fogadjuk Trója falánál, talpig véresen És átkozott lesz, aki meglapul. Aludj, Patroklos. Hellas nagy leszen!

10 56 EMLÉKE A pártállami diktatúra 1956-ra vonatkozó történelemhamísító megállapításai, koholt vádjai azt a célt szolgálták, hogy azok majd hagyomány formájában szállnak tovább a későbbi nemzedékekre, amelyek azokat, eredetük kutatása nélkül, mint saját véleményüknek vallják és hirdetik majd. Az MSZMP az általa megfogalmazott eszmék, politikai és erkölcsi tézisek alapján próbálta kialakítani az ifjúság világnézetét aszerint, hogy a hazai és a nemzetközi közvélemény állításaikat értékítélet nélkül elfogadja anélkül, hogy a kritika alkalmazását szükségesnek érezné. Ehhez a legcélszerűbb útnak az látszott, hogy a forradalom és szabadságharc vérbefojtását és az azt követő megtorlások szükségességét úgy állították be, hogy azok a nemzet érdekében történetek, a fasiszták által kirobbantott ellenforradalommal és nyilas gyilkosaival szemben. Ki meri pártfogásba venni a sötétben bujkáló nyilas gyilkosokat? Kádárék tudták a legjobban, hogy a 301-es parcellában gyalázatosan eltemetett, lovak által letaposott sírokban nyugvó Mártírok között számtalan zsidószármazású szabadsághős nyugszik, és nyilas pártszolgálatos nincs közöttük! 1956-ban nemzeti forradalom és szabadságharc volt. A hatalmához görcsösen ragaszkodó, megtartásához minden nemtelen eszközt igénybe vevő párt elit, és az őket gátlástalanul és elvtelenül kiszolgáló erőszakszervezetek álltak szemben a magyar néppel. 56-nak részese volt az egész nemzet, a munkástanácsok, a forradalmi bizottságok tagjai, a sztrájkolók, a tüntetések résztvevői, a parasztság, amely élelemmel látta el az országot, a fegyveres harcosok, a nemzetőrség tagjai, mind részesei voltak a szabadságért vívott küzdelemnek. A magyar nemzet 56-ban példát mutatott a világnak hazaszeretetből, elnyomás és elnyomók, bitorlók és megszállók elleni engesztelhetetlen harcból, hősiességből és bajtársiasságból. A fegyveres harcokban elesett szabadságharcosok, a sortüzek áldozatai, a felkoncoltak, éppen olyan hősei nemzetünknek, mint a forradalom és szabadságharc vérbefojtását követő megtorlás mártírjai. Pártállástól, vallási és etnikai hovatartozástól függetlenül a magyar nép egységesen lépett fel a fegyveres harcot is vállalva egy független, szabad, demokratikus Magyarországért azzal az eltökéltséggel: Jobb állva meghalni, mint térden állva élni. Havas Szófia egy letűnt, kártékony és gyalázatos Magyarországnak mérhetetlen károkat okozó - diktatórikus rendszer ideológiáján nevelkedett politikai túlélőinek egyike. Az Országházban az 56-osokkal szembeni aljas állásfoglalása az ellentétek tudatos kiélezése, politikai töltettel kinyilvánított szándéknak tűnik közelgő nemzeti ünnepünk megzavarására, az indulatok felélesztésére. De erre az 56-osok nemzedéke nem vevő! Az 56-os Szövetség pártsemleges, pártok felett álló társadalmi szervezet, amelynek tagsága azonban elvárja minden kormánytól, hogy az 56-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolásában, szellemiségének érvényesülése érdekében olyan tudat érvényesüljön, ami jellemzően egységes, befolyásoló, hiteles és meghatározó véleményt eredményez az utókor szemében. Az Országházban csak 1956 szellemét magának valló, emlékét tisztelettel ápoló képviselőnek van helye! (Szendrődi Miklós)

11 JÓ SZAVAZÁST ELVTÁRSAK Előrebocsátjuk, hogy az alábbi cikk végtelenül aktuális. Ha valamikor, hát ezekben a napokban azzal tesszük a legnagyobb jót az Országgyűlésben helyet foglaló szocialista képviselőknek, ha emlékeztetjük őket a szocialista eszme hazai története legnagyobb mártírjának életére, hogy vegyék észre: ugyanabban a cipőben járnak. Szóval, június 16-án Nagy Imre házelnök a munkáját végezte: elnökölt. Az Országgyűlés pediglen egy olyan törvényt tárgyalt, amely az egész társadalmat lázban tartotta: az iskolák államosításáról szólót. A törvényjavaslat szövegét az ülést megelőző napon kor nyújtotta be a kormány. Sürgősséggel, nyolcórás időkeretben tárgyaltatták meg a T. Házzal. Az ellenzéki felszólalók minden mondatába belekiabáltak a kommunisták. A fő közbekiabálók között Marosán György volt az egyik hangadó, aki tanult szakmáját tekintve péksegéd, és elvben szocdem volt után azonban elsők között állt be kripta-kommunistának, a saját pártja árulójának. Főbűnös volt abban, hogy eme országgyűlési vitanap előtt pár nappal, a kommunisták egyesülés címén lenyelhették a szocdem pártot. Jutalma nem maradt el: előbb miniszter, aztán politikai fogoly, majd rehabilitálták, és július 30-ától a Hegedűs-kormányban miniszterelnök-helyettes lett. A forradalomban sunnyogott, aztán szovjet hívásra, rohant (ismét) elárulni a hazát. Tagja lett a Forradalmi Munkás Paraszt Kormánynak; eszmei helyeslője és követelője volt a sortüzeknek. Ez a hazaárulás aztán feljogosította mindenre; leszármazottai ma is a szürke elitbe tartoznak. Az állandó közbekiabálók közt volt Ortutay Gyula is, a törvényt benyújtó vallás- és közoktatásügyi miniszter. Ortutayt a szegedi piaristák nevelték, tehetségét gondosan pallérozták. Tudós lett, aki az egyházi iskolarendszer szétverésével hálálta meg a tanítást. Nemcsak tanáraihoz volt ilyen. Éppen az ELTE rektora volt, amikor hajdani osztálytársát és jó barátját, Bibó Istvánt politikai perben elítélték az ujját sem mozdította érte. Elárulta a Kisgazdapártot is, amely politikai otthont adott neki a nehéz időkben, cserébe aktív részt vállalt a kommunista kívánalmak szerinti fel-szalámizásban. Milyen a sors a haszonért bármire képes Ortutay Gyula még a börtönviselt Bibónál is előbb halt meg, és ma a varjú sem károg utána, hovatovább, mint tudóst is elfelejtik. Kirendelt üléstermi gyalázkodó volt Kossa István is. Villamoskalauz (más források szerint vezető), aki 1945 után nagy ember lett. Nemzetgyűlési alelnök, többféle miniszter, fél évig még az Állami Egyházügyi Hivatalt is vezette, aztán 56-ban Nagy Imre pénzügyminisztere volt és egyik árulója lett. Jutalma nem is maradt el, minden vonalon sikeres és megbecsült emberként halt meg. Talán csak a legfontosabb bírónál szerepelt rosszul, mert fiatalon, 61 évesen költözhetett ki a Munkásmozgalmi Panteonba. A törvény sürgős bevezetésének előjátéka volt a Pócspetri ügy, egy előkészített provokáció, amelyben egy szerencsétlen fiatal rendőr, a kiképzetlensége okán önmagát lőtte le a saját fegy-

12 verével. Ez aztán véres ÁVO-s terrort eredményezett (Kádár János belügyminiszter személyes irányításával) Pócspetrin, de országszerte mindennapos volt az egyházi iskolák diákjainak, tanárainak és politikai támogatóinak a megfélemlítése. Az országházi tónust néhány részlet felelevenítésével idézzük meg. Slachta Margit képviselő (az első nő a magyar törvényhozásban) minden mondatát félbeszakították, gyalázták, sértegették. A Szociális Testvérek Szerzetesrend alapítójának, zsidók százai megmentőjének a pékinas Marosán ezt vágta oda: Vonulj kolostorba, Ophelia!. Kossa István a vita hevében így szólt az ellenzéki Pócza Lajoshoz: Pócza, maga fogja be a száját, mert odamegyek, és én fogom be! A tónus magáért beszélt, ám eltörpült Nagy Imre házelnök tette mellett. Slachta Margit határozati javaslatát Nagy Imre saját hatáskörben visszautasította, a képviselőnő indokló szövegét a jegyzőkönyvből töröltette, mégpedig azzal az indokkal, hogy az nemzeti becsületünkbe vág. Nagy Imre, az Országgyűlés kommunista elnöke tehát lábbal tiporta a demokrácia elemi szabályait. A kommunizmus magyarországi győzelméből e napon is kivette a részét. Aztán napra pontosan tíz évvel később, június 16-án hajnalban Nagy Imre kiballagott a Kisfogház udvarára, ahol az elvtársi pribék fölakasztotta. Az államosított iskolákban pedig harmincegynehány évig államilag hazudtak róla. Azt kellett megennie, amit a tevékeny részvételével főztek. Slachta Margitra 90 földi évet mért a sors, amelyből 25-öt nyugati emigrációban kényszerült leélni. Rendje illegálisan működött, túlélte a kommunista rendszert. Ezt kellene megfontolniuk azoknak a képviselőknek, akik nemsokára újra megszavazzák a liberálisok receptjét a magyar egészségügy haszonelvű átalakítására. Aztán meglehet, hogy pár év múlva egyikük másikuk, azon veszi észre magát, hogy az általa kimondott igenért a felesége vagy önmaga életével, netán a gyermeke, unokája nyomorékká válásával fizet. Szili Katalinnak is eszébe juthatna egyszer-egyszer, hogy a Nagy Imre helyét foglalja el, amikor ülést vezet. Slachta Margit ( ) Katolikus nővér, aki Keresztény Női Tábor és a Szociális Testvérek Társaságának egyik vezető alakja volt, az első magyar női országgyűlési képviselő. Keményen fellépett a fajüldözés, a szélsőjobboldal térnyerése ellen ben a többi szociális testvérrel együtt igen jelentős embermentő tevékenységet folytatott. Parlamenti munkáját a háború után folytatta, azonban a kialakuló kommunista diktatúra elől az Egyesült Államokba menekül. Halála után 11 évvel 1985-ben Izrael Állama Igaz ember kitüntetésben részesítette, és fát ültettek emlékére a Yad Vashem kertjében. Jó szavazást elvtársak! (forrás: Internet)

13 HALOTT MAGYAROK SZÁJÁVAL SZÓLOK SOMOGYVÁRY GYULA Ez a föld: egy. És örökké magyar. S aki egy marok rögéről lemond: az pusztuljon, az nem való közénk, az rongy! Ki elfelejti köztünk álmosan, hogy vállunkon a jövő keresztje, annak legyen a legszebb perce a veszte! Kinek nyugodt a szíve és álma, akár mert bolond, vagy akár mert bölcs: az hulljon le, mint fáról a rohadt gyümölcs! Ez a föld: egy. És örökké magyar. S aki egy árva rögéről lemond: az járjon úgy, mint a hét gyászmagyar: az rongy! Ki nem lát be a sírok mélyibe, s nem hallja, hogy ott nyögnek az apák: az menjen, jaj, az menjen innen el, tovább! MAGYAR ÉNEK SOMOGYVÁRY GYULA Testvér, a hajnal, íme, újra int, már tépi szét a barna éjszakát, felejtsd a gyötrő bút, a bajt, a kínt: az Isten napja süt majd újra rád. Emeld fel véres homlokod, s zendítsd meg azt a régi dalt, s ha mind egy szálig összefog: csak győzni látod a magyart! Kezdj új barázdát, vesd az új vetést, és sziklazáport verjen pörölyöd, kibírt e nép itt minden jégverést, mert szent csodákat hajt az ősi rög. Emeld föl tiszta homlokod, zendítsd meg azt a régi dalt s ha mind egy szálig összefog: csak győzni látod a magyart! Csak élesítsd az ősök fegyverét, mely ezredévig tisztán tündökölt. Lesújt e hősi, drága penge még, és összeforr, mi széthullott: a föld. Emeld föl büszke homlokod, ragyogjon, hej, a régi kard, s ha mind egy szálig összefog: dicsőnek látod a magyart!

14 TALÁLKOZUNK A BÍRÓSÁGON? A minap rövid hír jelent meg a magyar médiában, miszerint 86 éves korában elhunyt Németh Károly, a Kádár-korszak vezető politikusa. Németh Károly hentessegédként kezdete pályafutását, és 1945-ben lett a Magyar Kommunista Párt (MKP) tagja, majd különböző pártfunkciók betöltése után 1954-ben a pártfőiskolán szerzett diplomát, ezután kinevezték a Csongrád megyei pártbizottság titkárává. Egy július 20-án kelt dokumentum tanúsága szerint, melyben kitüntetésre javasolják az ellenforradalom elleni harc során a rend helyreállítása érdekében kifejtett munkája elismeréseként indoklásként ezek olvashatók: október 24-én megszervezte a megyében a legjobb kommunisták felfegyverzését, október 25-én megszervezte a katonai közigazgatás,. ahol szükség volt, határozott utasítást adott tűzparancsok kiadására November 1- én illegalitásba vonult. November 4-én, azonnal hozzáfogott a karhatalom és a párt szervezéséhez Érdemeiért a Szabadság Érdemrend ezüst fokozatát kapta. Német Károly 56-os tevékenységével megváltotta a belépőjét a hatalom csúcsaihoz, mely nem volt hálátlan hozzá ban a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottsága (KB) mezőgazdasági osztályának vezetője, a párt novemberében lezajlott VIII. kongresszusa után pedig, a mezőgazdaságért felelős KB titkár lett. E minőségében, mások mellett, felelősség terheli a mezőgazdaság erőszakos termelőszövetkezetekbe (tsz) való tömörítéséért, mely a cél elérése érdekében nem riadt vissza a hatalom a fizikai erőszak alkalmazásától sem. Ennek eredményeként 1961elejére a parasztság 98%- a tsz-tag lett márciusára a 4572 tsz-nek mintegy tagja volt. Németh Károly 1965-ben vált meg KB titkári posztjától, majd a következő 25 évben szintén különböző pártfunkciókat töltött be ben 60. születésnapja alkalmából háromtucat elvtársához hasonlóan, érdemei elismeréseként, a Magyar Népköztársaság második legmagasabb kitüntetését, a Magyar Népköztársaság Érdemrendjét kapta. Művei három kötetben láttak napvilágot, 1987-ben a leköszönő Losonczi Pált váltotta az Elnöki Tanács székében, majd 1988-ban, éppen 20 évvel ezelőtt nyugdíjba vonult, ezzel örökre eltűnt a politikai életből ben a Társadalmi Szemle különszáma, a negyven év történelmi eseményeit tartalmazó elemzésében néven nevezi azokat, köztük Németh Károlyt, akik az 1968-ban megindított reformokat megakadályozva, tevékenységükkel hozzájárultak Magyarország 1989-ben bekövetkezet gazdasági, politikai és társadalmi válságához. A 168 óra január 9-i számában Nej György Mit érdemel az a bűnös? címmel interjút készített Katona Bélával, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) elnökségi tagjával. Az MSZP név szerint nevezett meg felelősöket, és személyes felelősségre vonásról beszélt. Akkori álláspontjuk szerint Biszku Bélának, Németh Károlynak, Pullai Árpádnak, Korom Mihálynak és Gáspár Sándornak, valamint a Lázár-kormánynak viselnie kell a felelősséget az általuk elkövetett politikai hibákért. Az MSZP mely az óta fennkölten hangoztatja szociáldemokrata értékeit, március 15.-én Marjai Józsefnek, az MSZMP KB egykori tagjának, nyugállományú diplomatának, a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetést adományozta a magyar gazdaságdiplomácia szervezetének újjászervezése és irányítása, nemzetközi gazdasági kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett munkássága, életútja elismeréseként! Annak a Marjainak, aki mint Lázár György miniszterelnök-helyettese 1978 és 1988 között Magyarország állandó képviselője volt a KGST-ben. Rákosi diktatúrája idején tucatjával akasztották, küldték munkatáborba, vagy a Hortobágyra, az Andrássy út 60. poklába azokat, akik a Horthy-rendszerben pozíciót töltöttek be, nem hogy kitüntessék őket. A rendszerváltáskor a társadalom többsége által várt nagytakarítás és felelősségre vonás elmaradt. Talán ennek köszönhető, hogy nemrég az interneten olvashattam Biszku Bélának, Kádár véreskezű belügyminiszterének ( ) levelét, (aki a Politikai Bizottság december 10.-i ülésén kevesellte a fizikai megsemmisítések számát!), melyet Csunderlik Péternek a Csucsu blog író-

15 jának október 30-i dátummal küldött, és amelyben a 87 éves Biszku többek között a következőket írja: Nagy Imre támogatta az ellenforradalmat. Sőt. Még élére is állt, de szerencsére megvágta magát. Megérdemelte, hogy végül belügyminiszteri aláírásommal pecsételtem meg a kivégzését, midőn kezünkbe került. Büszke vagyok rá. Hiába vagyok idős, hiába fáj mindenem, mert belerokkantam a fasiszták elleni harcba, ha Nagy Imre golyófejével kéne futballoznom, akkor még most is félpályáról lőném a gólokat az NSZK ellen a Népstadionban, hogy visszavágjak a berni szégyenért. Mint ismeretes, a 86 éves Zentai Károly ellen azért indult eljárás 2004-ben, mert a vád szerint 1944-ben katonaként harmadmagával Budapesten megkínozta és megölte a 18 éves Balázs Pétert, mert a zsidó fiatalember nem viselte a megkülönböztető sárga csillagot. Zentai Károlyt még 86 évesen is bíróság elé vonszolják, miközben a Németh Károlyok és Biszku Bélák, akik a pufajkás karhatalom szervezésében és irányításában részt vettek, -amely sortűzének Salgótarjánban december 8-án 131 ember esett áldozatul- nyugodtan élvezik a megérdemelt nyugdíjukat és röhögnek az áldozatok arcába. Olyan szervezeteket, mint a karhatalom, csak bűnös állami vezetések hoznak létre. Akik pedig e szervezetet gyilkosságra buzdították maguk is gyilkosok! A bűnöket pedig egyenlően kellene mérlegelni! Máté András MAGYARORSZÁG MA Negyvenkilenc évvel ezelő tt, június 16-án végezték ki Nagy Imrét, az 1956-os forradalom miniszterelnökét és társait a Kozma Sándor utcai börtönben. Az alábbiakban arra tekintünk vissza, mi vezetett a per elő készítéséhez, illetve milyen közjátékok elő zték meg a kivégzést. Az elvtársak helyeslik a szigorú felelősségre vonást Kállai Gyula vetette fel először január 29-i intézőbizottsági beszámolójában, hogy Nagy Imre esetében nem kellene-e bírósághoz fordulni. Vélhetően előtte egyeztetett Kádár Jánossal, és megállapodtak: hogy egy úgynevezett nagy pert készítenek elő Nagy Imre és társai címszó alatt, amelyben az ellenforradalom valamennyi vezető személyisége helyet kap. A február 22-i politikai bizottsági ülésen Kállai már annak a véleményének adott hangot, hogy nem elegendő annak a megállapítása: csak hibát követtek el, vagy megnyitották az ellenforradalom számára az utat. Ennél tovább kell menni mondta Kállai, hogy Nagy Imre árulást követett el Az SZKP KB elnöksége március 4-én külön napirendi pontként foglalkozott Nagy Imrével és csoportjával. Az elnökség szükségesnek tartotta, hogy az ülésen kialakított véleményt Kádár Jánossal megismertesse. Ezzel a feladattal Malenkovot és Bulganyint bízták meg. Március második felében Kádár János vezetésével párt- és állami küldöttség utazott Moszkvába. Ott felmerült, hogy a Rákosi-, illetve a Nagy Imre-ügyre közösen keressenek megoldást. (Megegyeztek, hogy Rákosit csak akkor engedik haza, ha Kádár hozzájárul. Cserében viszont Kádár teljesíti Hruscsov, azaz a szovjet vezetés valamennyi igényét.) Hazaérkezése után Kádár az április 2-i intézőbizottsági ülésen kiemelte: Szóba került Nagy Imre kérdése is. Mi vetettük fel. [Nem biztos, hogy így volt! K. A.] Az elvtársak helyeslik, hogy megfelelő, szigorú felelősségre vonást eszközöljünk. [Az] Elvtársak nézete szerint a meg-

16 fontolás tárgyát képezheti, hogy rövidebb vagy hosszabb idő múlva kell-e a felelősségre vonásnak megtörténnie, de helyeslik, hogy ez megtörténjen. Akik már a dolgokkal foglalkoznak nálunk, azt mondják, hogy a büntetőeljárás nem kerülhető el, mert tényleges bűncselekmények tömegéről van szó. Ahány embert kihallgatnak árulásért, mind arra hivatkoznak, hogy Nagy Imrétől és Losonczytól stb. kapták az utasítást. Megbilincselve hozzák haza április 17-én Nagy Imrét és társait Romániából, és a Gyorskocsi utcai börtönbe szállítják őket. A vizsgálati szervek a politikai vezetés szűk körének instrukciója alapján és folyamatos ellenőrzés mellett kezdik meg Nagy Imre és társai politikai perének előkészítését, és ide csatlakoztatják a Maléter és társai ügyet is. A Belügyminisztérium II-es főosztálya május 11-én teszi le Münnich Ferenc miniszterelnök-helyettes asztalára Az ellenforradalom vezető erői elleni harc feladatai című tervezetet. Már a tervezet címe is megdöbbentő: harcolni akarnak azok ellen, akik az ő börtöneikben vannak? A tervet négy hónap alatt kívánják végrehajtani, de nem sikerül. A PB június 22-re hívja öszsze a pártértekezlet előkészítésével foglalkozó KB-t, amelyen Kádár János beterjeszti, hogy ezentúl a Nagy Imre-csoportot úgy kell kezelni, mint akik átmentek az ellenség táborába. (forrás: Internet) HŐSI EMLÉKSZOBOR AVATÁSÁRA Somogyváry Gyula Ha tudnék zengő, hősi dalt, most eldalolnám én, ha volna kürtöm, mely rivall, most megzendíteném. De haj, a dalnak szárnya tört, és nincsen trombitám, s a szívünkben is meggyötört sóhaj terem csupán. Pedig ha tudnék hősi dalt, most fölcsattanna szárnya, útban hagyná gyors vihart, és messze, messze szállna, s ha volna zúgó trombitám, zúgatnám égrepsztőn, végig Európán s Ázsián, bércen, folyón és erdőn és azt harsognák ajkaim s a zengő érctorok, a távol sírok halmain: Föl, régi bajnokok! Föl, régi harcok hősei, letépett, zúzott lábatok glédába állna rendre, zúgnának kürtök és dobok csatára, győzelemre! Az lenne ám a hun-roham: szélvész, orkán, ítélet, igazság, melynek kardja van, s melynek győzelme élet! Ha kapnék égi trombitát ó, felébresztenélek: szürke hajtókás hős apák és hetyke, szép legények. De haj, nincs angyal-harsonám s a dalnak szárnya tört, aludj hát sok hű cimborám, kit ringat messzi föld. Imádkozz értük régi kürt csak halkan, búgva, sírva, bolyongjad be a messze űrt, s hajolj le mind a sírra,

17 nem álmok éje ez, a kín az eget verdesi, s egy ország sülyedez! Dobbanjon Kelet és Nyugat minden sírhalma hát, halljátok meg a föld alatt ti régi, hű bakák, hogy véget ért e vak világ, és ítéletre vár, most kezd a sors itt új csatát, s jő: élet vagy halál! Tudom, hogy átlőtt szívetek még egyszer földobogna, és roncsolt, áldott kezetek fegyvert, fegyvert ragadna, dúdolj fülükbe altatót, akár a dajka ének, álmodjanak az álmodók boldog hazát és népet! És aztán zengjed minekünk, bár nem vagy angyal kürtje, hogy lesz még egyszer ünnepünk, és nóta kél szívünkbe, s akár ekével szántjuk ki elsüllyedt szép világunk, avagy, ha Isten rendeli a jövendőt, karddal vágunk; minékünk kell az éneked, hogy felriadjunk rája, harsogd belénk az életet, győzelmek pacsirtája! TENYERÜKBE VOLT ÍRVA A SORSUK? Fél évszázada kezdődött a Nagy Imre-per, majd bírócsere és több hónapnyi szünet után "ítélt a nép". A mártír miniszterelnök beszél az utolsó szó jogán Amikor március 24-én Kádár János, az MSZMP akkori (s még több mint harminc évre) egyeduralkodója fogadta az angol kommunista párt küldöttségét, és szembesülni kényszerült a Nagy Imre - perrel, kapcsolatos aggodalmaikkal - sürgették a nyilvános tárgyalást és annak fontosságát, hogy ismerje el bűnösségét Nagy Imre. A KB első titkára csak annyit válaszolt: "Ha nem néznénk a világkommunizmus érdekeit, Nagy Imre bandája már rég a föld alatt lenne." Az első forduló A titkos per a Fő utcai bíróság és börtön elkülönített részében másfél hónappal korábban, február 5-én kezdődött a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Külön tanácsa elnökének, az akkor ötvenhat éves Radó Zoltánnak a vezényletével. A vádlottakat - többségükben az 1956 novemberében a jugoszláv nagykövetségre menekülő s onnan a romániai Snagovba hurcolt Nagy Imre-csoport tagjait 1957 márciusában letartóztatták, majd április 17-én bekötött

18 szemmel Budapestre szállították, hogy a perre készülvén hosszú hónapokig gyötörjék őket. A bíró által folytatott kihallgatásuk után azonban a tárgyalást - váratlan felsőbb ukázra; felfüggesztették s bizonytalan időre elnapolták. A hatóságok a legelemibb formaságoknak sem tettek eleget. Az január 28-án kelt vádiratot sem a vádlottak, sem a kirendelt védők nem tanulmányozhatták időben - derül ki Nagy Imrének az '56-os Intézet kiadásában megjelent politikai életrajzából. Ráadásul Radó a nagy fejetlenségben 30-án napközben aláírt egy végzést, melyben ugyanaznap reggel 9-re tűzte ki a tárgyalást. Aztán észbe kapott, végül február 5-re jelölte ki a napot. Hajmeresztő kapkodás kezdődött a gépezetben, hogy ledolgozzák a túlságosan is hosszúra nyúlt várakozást. A vádlottak csak a tárgyalást megelőző napon konzultálhattak egy óra hosszat védőikkel "bizalmasan"- a vizsgálótisztek jelenlétében. A védők csak február 1-jén kapták meg a több ezer oldalas vádiratot, amelyet egy közös helyiségben egyszerre tanulmányozhattak, miközben lehallgatták őket, nehogy taktikázásba kezdjenek. Az egyik ügyvéd - a Magyar Országos Levéltárban őrzött jegyzőkönyv szerint - el is szólta magát: "Szegény Nagy Imre, ez benne van nyakig (.) úgy fogom beállítani, mint gyenge akaratú embert, akit sodortak az események." Persze minden előre ki volt fundálva: az ügyvédek a tárgyalás végéig nem hagyhatták el az épületet, nehogy kiszivárogjon valami. Számosan - derül ki az 56-os Intézet kutatásaiból - még a júniusi ítélethirdetés és kivégzés után is úgy hitték, Moszkvában zajlott a per, már ha volt egyáltalán., mert sokáig még ezt is bizonytalanság övezte. Talán épp a hitelesítése érdekében készült filmfelvétel, melynek részleteit mostanáig csupán a ZDF német tévétársaság tette közzé egyetlen alkalommal a per negyvenedik évfordulóján. A tárgyalás előestéjén már világosan tudhatták a rendezők, mire is számíthatnak: Nagy Imre, tisztában lévén helyzetével, védőjével üzente meg: "Ha a legsúlyosabb büntetést szabják ki, semmi körülmények között sem kívánok kegyelmet kérni." A legfőbb ügyész helyettese többször is konzultált az ügyvédekkel, s Nagy Imre védője nem rejtette véka alá, védence "obstruálni fogja a tárgyalást". Ez az életrajzíró Rainer M. János történész szerint semmi mást sem jelentett, mint hogy a volt miniszterelnök nem hajlandó elfogadni a vizsgálat során végig sugallt magatartásmintát, s nem lehet megtörni. A zárt tárgyaláson meglepetésektől aligha kellett tartani, ám az ítélet funkcióinak szempontjából nem volt mindegy, miként viselkednek a vádlottak. Persze a "világmagyarázati" funkciót - ahogyan Rainer véli - maga a halálos ítélet is betölthette volna: az áruló, aki belülről emelt kezet a szocialista államrendre, végül elnyeri méltó büntetését. Azonban egy teljes tagadás álláspontjára helyezkedő, a vádakat elvi alapon visszautasító vádlottal a népnevelő üzenet nem teljes értékű, sőt visszájára fordulhat. A látszatper, amely a résztvevők számára végül is halálosan komoly volt, reggel 9-kor kezdődött a katonai bíróság emeleti tárgyalótermében. A bíró zárt tárgyalást rendelt el, azonban elmulasztotta közölni, a színfalak mögül - akárcsak a Rajk-perben -, mindent magnóra rögzítenek, és a vádlottakat többször is felszólította, hangosabban beszéljenek, mert "rossz a hallása". Szigorú koreográfia szerint zajlott minden: a vádlottakat "rendűségi" sorrendben hallgatták ki, így Nagy Imre volt az, aki valamennyi társa vallomását végigkísérhette. Érdemes felidézni a Radó mellett asszisztáló ülnökök, vagyis a derék "pártatlan, laikus" népbírók neveit: Bíró Mihály, Fehér Kálmán, Lakatos Péterné (akinek férje a Köztársaság téri lincselés egyik áldozata); és egy igazi kakukktojás: Sulyán György hadbíró. A Tökölön már november 3-án foglyul ejtett Maléter Pál vezérőrnagy, honvédelmi miniszter minden lehetőséget kihasznált az ellene emelt hamis vádak cáfolására. Szilágyi József elsősorban tanúságot kívánt tenni arról az ügyről és igazságról, amit számára az anti-sztálinista forradalom jelentett: a végső következtetéseket levonva helyezte magát a per "jelbeszédén" kívülre, s vádlott helyett vádlóként viselkedett. A volt miniszterelnök elsősorban a per törvénytelenségét akarta kimutatni, ezért ő a formaságokra is ügyelt: nyomot kívánt hagyni a történelem sodrában, s valójában az utókor számára fejtette ki mondandóját. Nagy Imréről akart tanúságot tenni - állítja Rainer - vagyis saját képét hagyományozni az utókorra. A pártszerűség hangsúlyozása ráadásul teljes mértékben egybevágott indulatai mozgatórugójával, a bűnbakszerep rákényszerítése miatt érzett keserűséggel. Mert ahol bűnbak van, ott bűn is van, s ezt nem tudta elfogadni. Ismétli magát a múlt Meg volt írva sorsuk a tenyerükben, vagy a körülmények hatalma lett úrrá az események felett? - tudakoltam az évforduló ürügyén Zinner Tibor jogtörténésztől, egyetemi tanártól. A Legfelsőbb Bíróság tudományos kabinetjének vezetője mindenekelőtt leszögezte: mindaz, ami február elején a Nagy Imre és társai ügyben a Fő utcai tárgyalóteremben megkezdődött, mindaz, amit ebben az ügyészség és a bíróság képviselt, teljességgel független volt az igazságszolgáltatástól december 21-én, az MSZMP KB zárt ülésén egyértelműen eldöntötték, "szabad folyást engednek a törvényes eljárásnak", miután az ENSZ szeptemberi rendkívüli közgyűlése utánra időzített Nagy Imre-pert - talán csak az időt húzván - már egyszer elhalasztották. Egyébként e formulát, hogy szabad folyást engednek a törvénynek, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa írta mindig akkor, amidőn épp elutasította valaki kegyelmi kérvényét. A párt vezető testülete, élén Kádárral, ugyanazt a jól bevált gyakorlatot folytatta 1957-ben, mint Rákosi 1949-ben a Rajk-pernél: tudván, tudva, hogy óriási lesz a nemzetközi és a hazai visszhang, a kollektív bűnössé tétel klasszikus gyakorlatát alkalmazta, - vagyis azokat az elvtársait is kéretlenül bevonta az ügy kulisszák mögötti előkészítésébe, akik döntő hányadának ahhoz semmi köze sem volt. Miután megszületett a pártdöntés, ezt már csupán a bíróság orrára kellett kötni. Mindez persze nem jelenti, hogy a bíróságot és ügyészséget ebben a drámában vállalt szerepéért valaha is fel lehet menteni, mert tettestársak voltak, de az alapvető döntést az MSZMP KB, illetve az őket ekképpen tájékoztató kádári vezetés hozta meg. A per kezdetének napján ülésezni kényszerült az MSZMP politikai bizottsága, s a párnázott ajtók mögött arról is esett szó, hogy a moszkvai ukáz ismét megálljt parancsol a már megkezdett ügynek, illetve folytatásának. A lírai

19 stílusú jegyzőkönyv szerint a PB - "figyelembe véve az utóbbi hónapokban bekövetkezett változásokat, valamint az SZKP elnöksége elvtársi véleményét - úgy látja, a magyarországi ellenforradalom fő bűnöseinek elítélését alá kell rendelni az egész emberiség, benne a magyar nép lét-, vagyis a béke kérdésének, a hidegháború frontja áttörésének. A PB véleménye: a per mostani lefolytatása ürügyül szolgálhatna a tárgyalások elől kibúvót kereső imperialista vezető körök számára. Ezért a PB célszerűnek látja a pert - bizonyos kiegészítő indoklással - felfüggeszteni, illetve néhány hónapra elhalasztani." Azaz jogtechnikai eszközökkel éltek, de úgy, hogy a pert bármikor, akár pár hónap múlva is zavartalanul folytatni lehessen - az eleve elképzeltek szerint. Kádár február 14-én is összehívja a PB-t, ahol tájékoztatást ad a fejleményekről, és jelzi a sürgetőknek: nincs szó arról, hogy nem fogjuk eljuttatni oda az ügyet, ahová kell, hanem éppenséggel időlegesen tekintettel vagyunk a világkommunizmus érdekeire. A drámai napon, december 21-én, amikor a központi vezetőség részéről ez a szabad utat biztosító javaslat megszületik, végzi be életét a Nagy Imre-per első halottja is, Losonczy Géza, - mai ismereteink szerint mesterséges kényszertáplálás következtében. Aztán április 24-én már ki is végzik Szilágyit, akit Vida Ferenc ítélt halálra; ő júniusban, mint az ellenállás régi, megbízható tagja veszi át a stafétabotot a tavasszal infarktust kapott Radótól, s késlekedés nélkül adja hóhérkézre Nagy Imrééket. Szilágyi József volt tehát időrendben a Nagy Imreper második áldozata - ő kérte számon a bíróságon az első tárgyalási fordulón Losonczy távollétét Elérkezik a májusi moszkvai szovjet - magyar tárgyalás. 24-én Hruscsov Andropov jelenlétében fogadja Kádárt, aki akkor és ott kap szabad kezet. A küldöttség hazatérte után, a leányfalui pártüdülőben rántják össze a vezérkart, s döntenek a végleges (halálos) forgatókönyvről. Ott születik meg a határozat: június 9-én az ügyet újra sínre kell tenni. Ekkor valamennyi védőt beköltöztetik a Gyorskocsi utcába, míg június 15-én ki nem hirdeti Vida az ítéleteket. Másnap hajnalban Nagy Imrét, Malétert és Gimes Miklós újságírót is bitófára húzzák. Ekkor már nem kötötte Kádárt a május elején Budapestre látogató Gomulkának adott ígérete - vagyis hogy ha lesz is per, halálos ítéletek semmiképp sem születnek majd. "Kádár politikus volt - mondja Zinner Tibor jogtörténész - Nagy Imre halála fontosabb volt számára, mint az adott szó becsülete. Magyar belügynek tekintette az egészet." Hogy végül is kinek a kezéhez tapad vér a Nagy Imre-per által? Zinner szerint az ügyet Kádárra bízták, ő tárgyalt végig mindenkivel mindent, s mániákus kényszer űzte, hogy addig nem nyugszik, míg Nagy Imrét a túlvilágon nem tudja - ez az 1989-ben a KB ülésén félig öntudatlanul elrebegett beszédéből is egyértelműen kiviláglik. Kádár halálos rögeszméje Hogy Nagy Imre halálos ítéletét hol és mikor írták alá? Nem Moszkvában, ott csak hozzájárultak meghozatalához, amikor 1957 augusztusában-szeptemberében Biszku Béla belügyminiszter személyesen vitte el az ORFK politikai nyomozó főosztályán összeállított vádiratot, hogy referáljon Andropovnak, Rudenkónak, s a követendő taktikai lépésekről fogadjon el megszívlelendő tanácsokat. A szovjetek azonban már ekkor is lassúbb tempót, sőt halasztást kértek: a tárgyalást tehát az októberi moszkvai kommunista világtalálkozó utánra halasztották. De gyakorlatilag már ott és akkor, az orosz intelmeket szem előtt tartva pont került a Nagy Imre-perre - ahogyan ez a Jelcin-dossziéból is kiolvasható. A nemzetközi következmények ugyanúgy nem érdekelték a szovjeteket, mint az '56-os forradalom leverésekor vagy a Mindszenty-per idején. Magyarország egy világbirodalom része volt, amelynek nem volt ellenére Nagy Imre és társai kivégzése, sőt jövőbeni önös érdekeit szolgálták ezzel. Jelezhette a világnak és a magyar közvéleménynek: így végzi mindenki, aki kezet emel a rendszerre. Kádárnak a per valóságos rögeszméjévé vált, igyekezett magát a legszélesebb testülettel, a KB-vel fedezni. Hogy miért volt rá szüksége, azt soha nem tudta szavakba önteni. Már 1958 februárjában azt bizonygatta: "Bennünket az eljárásban nem a személyes bosszú, hanem a magyar nép érdeke vezet." Forrás: Internet (Kurcz Béla) Nagy Imre a börtönben Nagy Imre a bitófa alatt Két kép Nagy Imre exhumálásáról ( Képek: Mészáros Márta: Temetetlen halott c. filmjéből)

20 Imre és Hősök terén július 16. Nagy társainak ravatala a OKTÓBER 31 Somogyváry Gyula Valahol, túl a szuronyok palánkján, És úgy találja őt a szürkületben bús kripta mélyén alszik a halott. a kakasszó a bús kripta előtt, üvegszeme a semmiségbe bámul, de akkor újra becsattan az ajtó, erős keze már többet meg se rándul, s reggelre könnyel telesírja ott lent, s fölötte talán régi magyar nyárfák a bús halott a gyászos szemfedőt. könnyeznek reggel-este harmatot És áll a rabság sötét éjszakája De éjszakánként, mikor odahallik, és áll a meddő, önző szócsata a Tisza-parton nyögdécselő nád, borul a felleg, tűnik az idő, rabságba hajtott síró erdőségek, és egyre ver az átkok ostora: a barázdák, a mezők és a végek; a széthúzás, az ősi lomhaság, akkor kilép az ólom koporsóból, ásítanak a minden-magyarok, és kilöki a kripta ajtaját. s a mulandóság pókja teleszőtte a házunkon az ajtót, ablakot Szétnéz acélos, szürke két szemével, öklén dacosan megdagad az ér, S ha mégis lesz egy újhitű magyar, s nem tudja: melyik világtájba menjen, aki reménnyel néz az ég felé, minden irányból panaszt hoz a szél!- aki szívét még el nem kalmárkodta, Kinek segítsen? Melyiket hallgassa? az csússzon térden a halott elé, A rabokat, kik szabadulást várnak? és mondja el imája roncsait, Vagy nyugaton, a lomha Duna táján - lehet, hogy az még egyszer megsegít, szakítsa végét a torzsalkodásnak? egy érintetlen szívű unoka imája tán még elhallik oda Ó, hogy csak egyszer tudna újra élni? Hogyha még egy órát vissza tudna kérni, Jöjj el, Halott, mi csodatevő szentünk, csak egy percet, hogy még egyet kiálthatna: erős kezeddel állítsd meg felettünk -a szava a csontig, a velőkig hatna. a pusztulásnak szörnyű kerekét! Új remény szökne a rabok éjjelébe, Jöjj el, Halott, mi reszkető kezünkkel hej! Vége szakadna, egyszeribe vége! s hamuval hintett bűnbánó fejünkkel De nincs csoda. A messze szállott élet várjuk a jöttöd, hallgatjuk a lépted.

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP Az interjú feltöltése során kérjük, pontosan töltse ki az alábbi űrlapot és figyelmesen válaszolja meg az interjúra vonatkozó kérdéseket. Az interjú feltöltésének állapotát folyamatosan

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei Nagy Imre és kora Az 1956 os forradalom és előzményei A pályázatot készítette: Veres Szimonetta (8. osztály) Felkészítő tanár: Kondor Ágnes Szárcsa Általános Iskola 1213 Budapest, Szárcsa utca 9 11. Tel.:

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről (1989-2005) a) Népszabadság (?) Bossányi Katalin: Meddig engedünk 56-ból? 1991. június 15. Emlékmű a megbékélésért. Megbékélés Emlékmű Alapítvány

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA ő KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1996 Tartalomjegyzék Bevezető 15 Rövidítések

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956 Az állami- és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató

Részletesebben

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK NÉPBÍRÓSÁGI STATISZTIKÁK IM-ÁLLÁSFOGLALÁSOK KEGYELMI ELŐTERJESZTÉSEK NAGY IMRE ÉS TÁRSAI ÜGYE 1989-BEN

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK NÉPBÍRÓSÁGI STATISZTIKÁK IM-ÁLLÁSFOGLALÁSOK KEGYELMI ELŐTERJESZTÉSEK NAGY IMRE ÉS TÁRSAI ÜGYE 1989-BEN / 4 KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK NÉPBÍRÓSÁGI STATISZTIKÁK IM-ÁLLÁSFOGLALÁSOK KEGYELMI ELŐTERJESZTÉSEK NAGY IMRE ÉS TÁRSAI ÜGYE 1989-BEN KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1995 Tartalomjegyzék Bevezető 17

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ ) Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságának 2013. március 19-én, kedden, 11 óra 3 perckor az Országház

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Országos történelem szaktárgyi verseny 2012.

Országos történelem szaktárgyi verseny 2012. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KLAUZÁL GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Országos történelem szaktárgyi verseny 2012. Erőszakszervezetek, rendfenntartó szervezetek a XIX-XX. századi Magyarországon

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól, valamint az ezzel összefüggő 3/2001. (04.10.) Ör. sz. rendelet módosításáról

Előterjesztés az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól, valamint az ezzel összefüggő 3/2001. (04.10.) Ör. sz. rendelet módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az önkormányzat saját

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása 1. A Büntető

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Előhang Butaság, kapzsiság, tévelygés, ferde vétek oltja testünkbe és lelkünkbe mérgeit; s mint koldús éteti öntestén férgeit, mi éppen úgy vagyunk sok drága búnknak étek. És bűnünk mind makacs, igaz bánatra

Részletesebben

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1.

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. Bevezetés: a hagyományos családmodell megváltozásának folyamata

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL)

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL) HOB 3/2011/EL (HOB 5/2010-2014/EL) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága Ellenőrző albizottságának 2011. április 28-án, csütörtökön, 10 óra 05 perckor az Országház földszint

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

AZ ÍRÓK ÉS A HATALOM

AZ ÍRÓK ÉS A HATALOM STANDEISKY ÉVA AZ ÍRÓK ÉS A HATALOM 1956-1963 MÁSODIK, JAVÍTOTT KIADÁS 1956-08 INTÉZET BUDAPEST, 1996 BEVEZETŐ 11 A FORRADALOM ELŐTT 17 A NÉPI ÉS A KOMMUNISTA ÍRÓK 17 EGY MORALISTA ÍRÓ 19 Az 1956. OKTÓBER

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

SZka 212_06 a Fordulat ÉVe

SZka 212_06 a Fordulat ÉVe a fordulat éve SZKA 212_06 tanulói a fordulat éve 12. ÉVFOLYAM 71 6/1 Egy fiatalember gondolatai Csoportos feladatlap Képzeljétek magatokat a pártkatonával találkozó Szabó Péter helyébe! Vajon milyen

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Az Antall-kormány A politikai rendszerváltoztatás utáni első

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységei és ezek feladatai.

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységei és ezek feladatai. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata és a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal - mint közfeladatot ellátó szerv KÖZÉRDEKŰ ADATAI az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és a végrehajtására

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK kormányfő miniszterelnök államfő Mi a köztársasági elnök kifejezés megfelelője? MONARCHIA KÖZTÁRSASÁG császár király cár sah köztársasági

Részletesebben

2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről.

2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről. 2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről. Kedves Olvasó! Tavares konyec! - Ezt mondta volna legszívesebben a magyar kormánytöbbség. E helyett azonban ennél sokkal keményebbeket

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

Javaslat. Dr. Szobonya Zoltán életműve Jánoshalmi értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Maráczi Nóra. (név) (aláírás) Jánoshalma,

Javaslat. Dr. Szobonya Zoltán életműve Jánoshalmi értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Maráczi Nóra. (név) (aláírás) Jánoshalma, Javaslat Dr. Szobonya Zoltán életműve Jánoshalmi értéktárba történő felvételéhez Készítette: Maráczi Nóra (név).. (aláírás) Jánoshalma, 2016.04.28. (P.H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó

Részletesebben

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek Tokeczki.qxd 2011.11.19. 14:18 Page 43 TŐKÉCZKI LÁSZLÓ Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek A különböző etnikai/kulturális közösségeknek kezdettől fogva volt önképük (pozitív) és

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról PAPP ZSOLT Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról Összefoglalás A nehéz sorsú, hajléktalanszállón lakó, AIDS betegségének állandó fenyegetettségében élő szerző a halálról, félelmeiről,

Részletesebben

FRESLI MIHÁLY. Az elveszett Oroszország

FRESLI MIHÁLY. Az elveszett Oroszország FRESLI MIHÁLY Az elveszett Oroszország Korszakok és váltások - államok, lobogók, forradalmak. Kevés olyan ország van a földkerekségen, amelynek a történetét még oly karakteresen fémjeleznék ezek a fogalmak,

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék TK 9 18, 33-38 A világháború jellemzőinek (gépi háború, hadigazdaság, állóháború

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA

Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA NEMZETKÖZI SZEMLE Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA A FŐ IRÁNYVONAL VÁLTOZATLAN 1985. március 25-étől 28-áig Budapesten megtartotta XIII. kongreszszusát a Magyar Szocialista Munkáspárt.

Részletesebben

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat!

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat! 2014 október 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs A vörös értékelve diktatúra Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Hosszú időre megrendültek az alapvető normák: a becsület, az igazmondás, a tisztességes

Részletesebben

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte A TOVÁBBKÉPZÉSEK HATÁSA A PEDAGÓGUSOK SZEMLÉLETÉRE Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte el a Kht. által szervezett Integrációs program keretébe tartozó pedagógus továbbképzések

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. szeptember 12-én tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben