Zebegény. Emlékezés nemzeti ünnepünkön. Az idõközi önkormányzati választás eredményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zebegény. Emlékezés nemzeti ünnepünkön. Az idõközi önkormányzati választás eredményei"

Átírás

1 Zebegény Zebegény önkormányzatának lapja október Emlékezés nemzeti ünnepünkön tanulságos és élményt adó program volt. Köszönet érte a két fõszervezõnek: Karsainé Szentpéteri Beának és Györkõ Zsoltnak. A verseny eredménye: 1-4. évfolyam - I. helyezett: Forradalmárok 70 pont; II. Ellenállók 65 pont; III. Nagyágyúk 63 Az idõközi önkormányzati választás eredményei A október 18-án megtartott idõközi képviselõ-választáson az 1071 szavazásra jogosult polgár közül 360-an jöttek el, és 354 érvényes voksot adtak le. A szavazatok összeszámlálása után a képviselõ-jelöltekre a zebegényi polgárok a következõképpen voksoltak: Bernáthné Polyák Laura 146 szavazat Csókáné Salamon Melitta Krisztina 172 szavazat Esztergomy György 171 szavazat Faludiné Kmetty Éva 160 szavazat Faragó Józsefné 85 szavazat Gellai Ildikó 84 szavazat Hermány Géza Marcell 140 szavazat Paulovits János 83 szavazat Pásztor László 171 szavazat Tótok Istvánné 122 szavazat Tóth Márton 89 szavazat Vágvölgyi Ilona 79 szavazat Virág István János 75 szavazat A szavazati arányok alapján a képviselõ-testület tagjai lettek: Bernáthné Polyák Laura Csókáné Salamon Melitta Krisztina Esztergomy György Faludiné Kmetty Éva Pásztor László A képviselõk az október 28-án 16 órai kezdettel a polgármesteri hivatal tanácstermében tartott ülésen tették le az esküt, majd a bizottságok megalakulásával megkezdte munkáját az újonnan választott képviselõkkel kiegészített képviselõ-testület. A megválasztott képviselõknek gratulálunk, a község életét, felvirágoztatását segítõ munkájukhoz sok sikert kívánunk! A Szõnyi István Általános Iskola és Mûvészetoktatási Intézmény tanulói és tanárai nemzeti ünnepünkre, október 23-ára folyamatosan készültek. Október 19-én és 20-án filmvetítés volt, 21-én Györkõ Zsolt tanár kíséretében 10 diák ellátogatott a 301-es parcellába, ahol mécseseket gyújtottak hõsi halottaink emlékére, 22-én pedig akadályversenyt rendeztek. A "kicsiknek" 6, a "nagyoknak" 8 állomáson kellett bizonyítaniuk tudásukat, felkészültségüket, rátermettségüket. Volt "romokon" járás gólyalábakkal; '56-os jelképek rajzolása; totó a forradalommal kapcsolatban; zászló, Molotov-koktél, "ágyúgolyó", kockakõ, röplap keresése; kifejtendõ kérdések a forradalomról; képösszerakás. Pontot értek a menetlevelek is. Jól szervezett, pont, Tankok 60,5 pont. Az 5-8. évfolyam - I. helyezett: a 7. osztály 78 pont; II. a 6. és a 8. osztály 77 pont; III. az 5. osztály 67 pont október 23. Október 23-án a templomban, az esti szentmise után emlékeztek a résztvevõk az 1956-os forradalomra és tisztelegtek az áldozatok emlékének, a Magyarország lángokban címû dokumentumfilm megtekintésével. A nagymarosi Szent Rókus Karitász jótékonysági Erzsébet bált rendez a dévai árvaház javára a nagymarosi mûvelõdési házban november 21-én, szombaton órától. Mûsor: Gyémánt Musical Stúdió Vác (mûvészeti vezetõ: Brenner Judit). Zene: Doman Gábor. Árverés, tombola, táncverseny, büfé. Belépõ és asztalfoglalás a nagymarosi könyvtárban és a helyszínen. Telefon: 27/ , 06-30/ Ismét nõgyógyászati szûrõvizsgálatot tartunk Zebegényben! Idõpont: december 4. és 11. Részletek a plakátokon!

2 2 Zebegény Átadás elõtt a nógrádmarcali hulladékkezelõ központ A Zöld Híd Program részeként megépült az európai uniós normákat is teljesítõ nógrádmarcali hulladékkezelõ központ, ahol 2010 második felétõl, Nógrád megye nyugati részének 45 településérõl beszállításra kerülõ települési szilárd hulladékot kezelik majd. A hulladékkezelõ központ részeként elkészült a mechanikai hulladékválogató, a modern komposztáló üzem, a szelektíven gyûjtött hulladékok átrakója, depógáz gyûjtõ - és hasznosító berendezései, valamint a színvonalas üzemviteli épület is. Szintén ennek a projektrésznek a keretében készültek el a balassagyarmati és rétsági hulladékudvarok, illetve kerültek beszerzésre a létesítmények üzemeltetéséhez szükséges új mobil célgépek. A közel 5 millió euróból elkészült létesítményben már a próbaüzem zajlik. A sokasodó mennyiségû települési szilárd hulladék kezelése, újrahasznosítása, ártalmatlanítása egyre nagyobb gondot és terhet jelent az önkormányzatoknak, polgároknak egyaránt. A most megépült nógrád-marcali üzem jelentõs mértékben javít azon a negatív helyzeten, hogy a megtermelt hulladékok nagy része ma még elõkezelés nélkül a hulladéktárolókba kerül. A most megvalósított technológiai rendszer ennek ellenére nem old meg minden problémát, csak akkor lesz képes ellátni feladatát, ha program minden eleme mûködik, az állampolgárok, családok, helyi közösségek partnerek lesznek az eddigi gyakorlat megváltoztatásában. A program egyik legfontosabb célkitûzése az oktatás és tájékoztatás köré csoportosul. A hulladékkezelõ központban megépült mechanikai hulladékkezelõ rendszer lényege, hogy a vegyes települési szilárd hulladékból kiválogassa a termikusan hasznosítható könnyû frakciót, lehetõség szerint kiválassza a fém hulladékot és a szerves anyagok egy részét. A gépi elõkezelés további kiemelt jelentõsége, hogy a hulladéktárolóra kerülõ maradék anyagok minél kisebb helyet foglaljanak el a szûkös hulladéktároló kapacitásokból. A létesítményben megépült A bálákba csomagolt hulladékot továbbhasznosítják komposztáló üzem a fenti célok elérése mellett a településeken keletkezõ zöldhulladékok kezelését végzi majd. Az elõállított jó minõségû komposzt használható lesz a kertekben, parkokban. A Nógrádmarcalban megépült rendszerben a hulladéktárolóban keletkezõ éghetõ gázokat az üzemviteli épület fûtésére, melegvíz ellátására használják. Szükség esetén a felesleges gázt elfáklyázzák, ezzel is csökkentve a légkörbe kerülõ, globális felmelegedést kiváltó gázok mennyiségét. A hulladékgazdálkodási rendszerhez a hulladékudvarok, a szelektív hulladékgyûjtõ szigetek, a mobil veszélyes hulladékgyûjtõ járatok is hozzátartoznak majd. A két hulladékkezelõ központ mellett 486 szelektív hulladékgyûjtõ sziget, 9 hulladékudvar épül. A háztartási veszélyes hulladékok mobil begyûjtését két, erre a célra kialakított jármû kezdheti meg. A parkosított, esztétikailag is megnyerõ hulladékkezelõ központot mûködtetõ gazdasági társaság 106 települési önkormányzat 100 százalékos tulajdonában marad. Feladata lesz a térség hulladékgazdálkodásának összehangolása, koordinációja is. A nógrádmarcali és a néhány hónappal késõbb átadásra kerülõ, Kerepes, Ökörtelek-völgyi hulladékkezelõ központ oktatási centrumként is mûködik majd. Ide várják majd a települések képviselõtestületeit, az iskolák tanárait és diákjait, az érdeklõdõ egyesületeket, polgárokat, de az óvodások számára is készítenek majd ismeretterjesztõ programokat. A hulladékkezelõ központokban oktatási és tájékoztatási referensek fogják segíteni az érdeklõdõket, tanulni vágyókat. Az itt megvalósuló hulladékkezelési rendszert egységes környezethasználati engedély írja elõ számunkra. Nem sok marad abból, amit a régi szeméttelepek látványából megõriztek az emberek. A hulladékgazdálkodás új formája lényegesen többe kerül attól, amikor a hulladékokat jobbára az erdõk szélén lévõ lerakókba szállították. Ennek ellenére sem bánhatunk többé úgy a természettel, ahogyan eddig, mert a vészjelzései már az itt élõk ajtaján is kopogtatnak hangsúlyozta dr. Gémesi György, az Önkormányzati Társulás elnöke. Minden, önkormányzataink területén élõ polgárt meg kell nyernünk az ügynek. Ehhez viszont az kell, hogy kiemelkedõ színvonalú, jól szervezett, ügyfélközpontú szolgáltatást nyújtsunk és az emberek átlássák a hulladékkezelés folyamatát, valós költségeit, a feladat ellátásában lévõ munkatársak pedig hitelesek legyenek. A polgároknak is osztoznia kell a növekvõ környezeti felelõsségen és meg kell becsülni a hulladékkezelésben dolgozók munkáját. Területünkön 37 biztonságba helyezésre váró, köztük két felszámolandó régi hulladéklerakó költségével együtt 9 milliárd forintot kell a hulladékok okozta problémák enyhítésére fordítani 2013-ig. Hangsúlyozni szeretnénk azt is, hogy a hulladékgazdálkodás, a hulladéktermelés állami szabályozása még fejlesztendõ. Ebben a vonatkozásban a természeti erõforrásaink kímélete és a hulladéktermelés csökkentése lehet a határozott cél. Egyszerre beszélünk piaci versenyrõl és közszolgáltatásról, amely kötelezõ önkormányzati feladat. A jelentõs EU és állami támogatással készülõ, a mai igényeknek megfelelõ rendszerek viszont nem lehetnek versenyképesek az egyszerû hulladéklerakással. A szolgáltatások árait, csak a mögöttes tartalom ismeretében lehet összehasonlítani tette hozzá a társulás elnöke. A közel 5 millió euróból elkészült nógrádmarcali létesítményben már a próbaüzem zajlik. A Zöld Híd Program A Zöld Híd Program 106 település összefogásával megvalósuló regionális hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi program, amely Pest megye Északkeleti részére, illetve Nógrád megye nyugati részére terjed ki. A több mint 102 ezer háztartást és közel 300 ezer ezer embert érintõ beruházás célja a régió hulladékgazdálkodási rendszerének európai uniós normák szerinti kialakítása. A projektet az Európai Unió Kohéziós Alapja 50 százalékban, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 40 százalékban, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 5 százalékban támogatja. A fennmaradó 5 százalék önerõt az Észak Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás tagönkormányzatain keresztül biztosítja. (www.zoldhid.hu)

3 Zebegény 3 Szõnyi-emléktábla avatás - másodszor Valóban igaz ember, és festõmûvész tudott maradni Második alkalommal avattak emléktáblát Szõnyi István festõmûvész ( ) budapesti, Baross utca 21. szám alatti lakóházának falán. Az elsõ emléktábla január 17-én került a ház lépcsõházának falára, ám azt ismeretlen tettesek leszerelték és eltüntették. A második emléktábla avatására - mely Buda István szobrászmûvész alkotása - ez év október 6-án délután került sor. Az emléktáblánál Szõnyi Istvánra dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton megyei múzeumigazgató emlékezett. Az emléktáblát T. Szõnyi Zsuzsa és dr. Feledy Balázs, a Szõnyi István Baráti Kör elnöke leplezte le. A táblát állíttatta a zebegényi Szõnyi István Alapítvány, támogatók: Oktatási és Kulturális Minisztérium, dr. Szûcs Lajos, Pest Megye Közgyûlésének elnöke. - Egy nagy magyar festõ emléktáblája elõtt állunk. Olyan honfitársunkra emlékezünk most, aki végigélte, végigszenvedte a 20. század borzalmait, és valóban igaz ember, és festõmûvész tudott maradni - kezdte beszédét dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton. Majd így folytatta: - Élete példaként magasodik most elénk, emléke kötelez. Mert rendszerek jönnek és mennek, hatalmak emelkednek fel és szállnak alá, de az ember, az esendõ ember nem változik. És ez akkor is így van, ha olykor helyi hatalmasságok megakadályozzák, majd csak akadályozzák, hogy egy emléktábla kikerüljön; s akkor is, ha mások ellopják, elpusztítják azt. Szõnyi István emléke ércnél maradandóbb! Szõnyi 1930-ban költözött családjával együtt Pestre, a Baross u. 21. számú házba. Bár ideje jó részét továbbra is Zebegényben töltötte, de ettõl az idõtõl kezdve, közel húsz éven keresztül, az állandó lakásuk Budapesten volt. A fõvárosba költözésnek több oka is volt. Szõnyi alkotói munkássága mellett mindig fontosnak tartotta a pedagógiát. Már fõiskolás korában korrigált, pályatársai sokszor kérték ki szakmai kérdésekben a véleményét. A hivatalos tanítást 1925-ben kezdte el a Belvárosi szabadiskolában, ahová rendszeresen beutazott Zebegény-bõl. Zsuzsa lánya 1930-ban került iskolába, amit már Pesten kezdett el. A Baross utca 21-ben, az V. emeleten volt a lakásuk. A tágas mûterem lehetõvé tette, hogy ott saját magániskolát indítson. A nagysikerû Szõnyi iskola 1937-ig fogadta a növendékeket, akiket ilyen elõképzés után szívesen vettek fel a fõiskolára. Szõnyi 1937-ben kezdett tanítani a Képzõmûvészeti Fõiskolán, akkor, összeférhetetlenség miatt a magániskolai tanítást abba kellett hagynia. A Szõnyi mûterembõl olyan neves mûvészek kerültek ki, mint Iván Szilárd, Kurucz D. István, W. Lampl Mária, Láng Rudolf, László Gyula, Lelkes István, Lipovniczky László, Róbert Miklós, Szalatnyay József, Szántó Piroska, Tóth B. László, stb. Egyik tanítványáról írja Szõnyi a következõket az ban megjelent Kép címû könyve Tehetségvédelem fejezetében: Egy alkalommal egy kisfiút küldtek fel hozzám, akinek rajzai között egy-két olyan remek kompozíciót találtam, hogy elsõ pillanatra azt hittem, hogy Székely Bertalan másolatok. Nem szóltam a gyereknek errõl, hanem leültettem, hogy elõttem csináljon egy kompozíciót valami biblikus témáról. Rövid idõ alatt egy még tökéletesebb kompozíciójú Kereszt-levételt rajzolt. Természetesen ettõl kezdve a legnagyobb figyelemmel és érdeklõdéssel foglalkoztam vele, egészen az érettségiéig. Õsszel miután annak rendje és módja szerint letette a felvételi vizsgát, a Képzõmûvészeti Fõiskola növendéke lett. Ami ösztöndíjat, kitüntetést ott el lehetett érni, azt mind megszerezte, majd a fõiskolai tanulmányok után a római Collegium Hungaricumba került. Ennyi siker és támogatás sem tudta megtartani megkezdett pályáján, hátat fordított a festészetnek, elvégezte a tudományegyetemet s ma igen magas, tudományos állást tölt be. Eszébe se jut alkotni abban a mesterségben, melyhez ifjú korában olyan nagy tehetséget mutatott. Mióta ez az eset megtörtént velem, nem tudok nyugodtan, bizakodó ítéletet mondani kezdõk munkáiról. (Szõnyi nevet nem említ az írásban, de köztudott, hogy az igen tehetséges ifjú László Gyula professzor volt.) Számos Szõnyi festmény készült a budapesti mûteremben, mint a Magyar Nemzeti Galéria tulajdonában levõ Esernyõk, a zebegényi Szõnyi Múzeumban levõ A pesti lakás, a magántulajdonban levõ Háztetõk, vagy az Ablakban címû remekmûvek. A háború és a német megszállás alatt a Szõnyi mûterem és a lakás más célt is szolgált. Szõnyiék üldözötteket bujtattak és hamis iratokat készítettek számukra. Az egyik megmentett, Szõnyi egykori tanítványa, Róbert Miklós kutatásának és utánjárásának köszönhetõ, hogy a Szõnyi család 1984-ben posztumusz YAD VASHEM elismerést kapott. Most megint emlékezünk. Újabb emléket állítottunk annak a festõnek, akinek mûvészete nemzeti kulturális örökségünk kiemelkedõ szelete, akinek képei nélkül szegényebbek lennénk. Azt mondtam magyar festõ. Igen, honfitársunk, de mûvészete határtalan, összeköt magyarokat nem magyarokkal, mindazokat, akik rabjai a tájnak, a természetnek, az emberségességnek, az emberi értékeknek. Képei által is esélyt kapunk arra, hogy önmagunkba nézzünk, megváltozzunk, hogy jobb emberekké váljunk. Valahányszor elhaladunk itt, az emléktábla elõtt, jusson eszünkbe, hogy közöttünk élt és alkotásain keresztül ma is jelenvaló Szõnyi István a nagy magyar festõ, aki a legnehezebb idõkben is helyt állt - mondta befejezésül a megyei múzeumigazgató.

4 4 Zebegény II. Tökvilág Fesztivál - a teljesség igényével Kellemes, szép õszi idõre ébredtünk szeptember 26-án reggel. Sok-sok izgalommal, félelemmel indult a nap, de ez nem sokáig okozott fejfájást. Ugyanis már korán reggel érkeztek az árusok, akiket a helyükre kellett terelni. Ennek lebonyolításában Papp Ildikó volt segítségünkre. Azután egyre gyorsabban peregtek az események. Elindult a lovaskocsis toborzás Szelle Szilveszter segítségével és a cserkészek jó hangulatú zenélésével. A cserkészeket Csóka Saci irányította. Az információs pultnál lehetett tájékozódni Lánc Józsi segítségével. A könyvtár kiállító termében állítottuk ki a zebegényi emberek munkáit, Bugyinszki Laci és Pálosné Völgyi Edit segítségével. A kiállításon résztvevõk: Katona Lászlóné, Molnár Zoltánné, Mundi Jánosné - hímzés, Orgován Krisztina, Geirhart Angéla, Hovanyeczné Járik Anna, Hugyecz Istvánné - gobelin, Noé Henrikné Papp Magdolna - hímzés és gobelin, Ferenczi Glózer Ili - festmények, Mundi Jánosné - kerámia, szõttes, Jane Szabó - tûzzománc, Hrabanek Piroska - fotó, Vakliné Határ Veronika - grafika, selyemfestés, Zebegényi Mária - kagyló-mozaikkép. Megérkeztek a tökhangszer készítõk, tökfaragók, fafaragók, fazekasok, szövõk, játékárusok, lekvártmézet készítõk, az ipolyszalkai tájház kézmûvesei is. Különösen örültünk annak, hogy Willem Csöpi is Középen látható az ország legnagyobb töke velünk szõtte a szõnyeget. Lassan helyükre kerültek a trambulinok és a légvár is. Egyszer csak megérkezett az ország legnagyobb töke. Hegyi Miklós úr Pázmándról hozta el hozzánk ezt a 51,5 kg súlyú termetes tököt, mellyel õ lett a gyõztes. Kíváncsiak vagyunk, hogy Rácalmáson akad-e vetélytársa. Reméljük, hogy a BORS újságban - ami hírt adott a zebegényi II. TÖKVILÁG FESZTIVÁL-ról is - olvashatunk Hegyi úr további sikereirõl. A zebegényi és környékbeli tökök sem vallottak szégyent: a legnehezebb tököt Szabó László hozta el hozzánk, Fehér István egy 163 cm hosszú, érdekes formájú tököt hozott, Fehérné Irénke termése pedig a szépségversenyen nyert. Fehér István szép, hosszú terméseivel még a díszítéshez is hozzájárult, majd mangalica termékeibõl kóstolót tartott, amivel sok ínyenc tetszését nyerte el, különösen, mert Színpadon Hegyi Miklós, a termetes tök tulajdonosa mellette Sauska Krisztián boraiból tartottak borkóstolót Tóth Gyõzõ segítségével. Köszönjük. A Vöröskereszt önkéntesei az egészségügyi sátorban vércukor- és vérnyomásmérést követõen tanácsokat is adtak. Köszönjük mindazoknak, akik a rendezvény napján adtak vért. A véradást azért tartottuk fontosnak, mert sok vendéget vártunk a rendezvényre, és bíztunk annak sikerében. Eredményes volt! A Vöröskereszt munkáját Berki József segítette. Köszönjük! A kézmûves foglalkozások nem jöhettek volna létre a következõ emberek önzetlen segítsége nélkül: Zebegényi Marika, Gyöngyös, Kis Bea, Mundiné Erzsike, Likmus Detti, Loboda Lencsés Eszter, Sárdiné Klári, Kõszegi István, Bús Sándorné, Lõrincz Árpád, Horváthné Csöpi, Kuffertné Mikó Ildikó, Hugyeczné Mundi Ildikó, Szabó Krisztina. A kézmûves foglalkozásokkal párhuzamosan indultak a tökemelõ, tökfaragó, töklökõ, és tökmagpöckölõ versenyek. Segítõk: Fieszl Bianka, Boross Dóra, Apfel Ági, Apfel Anita. Eredmények: Tökmagpöckölõ verseny: Prosenszki László, 36 éves: 8.50 méter; Szabad Dávid, 13 éves: méter. Töklökõ verseny: Boross Tamás, 20 éves: 40 méter; Szabad Dávid, 13 éves: 25 méter. Tökemelõ verseny: Orosz Katalin, Macha Martina. Dél körül bíráltuk a tökételeket, tökitalokat. Különleges, ízletes falatokat kóstolhattunk. Cserkészeink berendeztek egy teaházat, rendeztek akadályversenyt, és különbözõ ügyességi játékokat. A bábszínházi elõadást Polyák Laurának és Szabó Krisztának köszönhetjük. Dvorák Gábor pantomim mûvész elõadását a könyvtár szervezésében, a Pest Megyei Közmûvelõdési Intézet "Megyeházi ajándék" tájoltató program keretében az

5 Zebegény 5 Dvorák Gábor pantomimmûvész mûsora NKA támogatásával láthattuk. Délután gyermek és felnõtt programok követték egymást a színpadon. Köszönjük a Napraforgó Óvoda gyerekeinek és óvónõinek, az általános iskola tanulóinak és felkészítõ tanárainak, valamint a Nyugdíjas Klub tagjainak a fellépést. Vakliné Határ Veronika csángó népdalokat énekelt, és örülünk, hogy errõl az oldaláról is megismerhettük. Örömmel hallgattuk Kocsis György - egykori zebegényi lakos elõadását, amivel kellemes meglepetést okozott a zebegényi közönségnek. A fellépõ mûvészek és együttesek biztosították vendégeink jó kedvét. Szeretnénk megköszönni mindazoknak a segítségét, akik anyagi és fizikai erejükkel hozzájárultak a fesztivál sikeréhez: Renessaince Kávéház, Mókus Büfé, Holiday Appartmanház, Simonyi Ottó, Ghost Busters Kft, Pásztor & Veres Kft, Galéria Cukrászda, Tökvilág, Coop - Faludi. Különösen sokat jelentett számunkra Miklóssy János és kollégáinak segítsége, akik biztosították számunkra a plakátokat, a szóróanyagokat és a falinaptárt. János segítségével volt hallható reklámunk szeptemberben minden vasárnap óránként a RádioQ adásaiban. A váci Elektro- Szignál TV is hírül adta rendezvényünket. A plakátok rajzait és a színpad fölötti mese illusztrációt Csóka Bea készítette. A plakát nyomtatható változatát Kórusz Beának köszönhetjük. A szóróanyagokat Kertész Júlia és Jenovai Ági terjesztette. A fõtér, a híd és a fõút melletti díszítésben segítségünkre voltak: Himmerné Marika, Horváth Rita, Hugyeczné Ildi, Willem Josti és Berki József. A tér berendezését Kertész Júliával és Lepcsényi Pepével terveztük. A színpad felállítása és lebontása Pásztor Laci irányításával történt. Az ételt a Kulacs borozó biztosította. Segítõk: Ritzlné Marika, Fehérné Irénke, Gratzálné Prétyi Kriszti, Pásztorné Kati, Kertész Júlia, Varagya Gyuri, Pallag Istvánné, Flaskai Kálmán, Flaskai Kálmánné, Pásztor Laci, Lepcsényi Gyula, Kórusz Bea, Kórusz Márti, Kövesdi Frigyes. A tombolán kisorsolt töktortákat Deményné Nagy Kriszti készítette. Köszönjük Zebegény Község Önkormányzatának, hogy biztosította a rendezvény számára a területet, és az eszközöket, és köszönjük mindazon fiatalok segítségét, akik Verebes Gergõ és Kata Csaba irányításával biztosították a rendezvény zavartalan lebonyolítását. Külön említést érdemelnek Mikes Zoltán és fiai, Tamás és Balázs, akik mindig a háttérben dolgoznak. Nélkülük elképzelhetetlen lenne bármely rendezvényünk. Szívvel - lélekkel dolgoznak saját eszközeikkel, õk így támogatják rendezvényeinket. Köszönjük! Szeretném, ha az összefogás és a jó szándék jegyében 2010-ben is megrendezhetnénk a III. TÖKVI- LÁG FESZTIVÁLT is. Továbbá várjuk mindazokat, akik jó szándékkal, sok új ötlettel részt szeretnének venni ebben az összefogásban. Mert ugyan sokan vagyunk, de még többen lehetünk! FALUDINÉ KMETTY ÉVA FOTÓK: ZEBEGÉNYI KÖZBESZÉD MAGAZIN Egy mappa képei 1954-bõl A Szõnyi István Emlékmúzeumban november 7-én 15 órakor nyílik az Egy raktár rejtett kincsei sorozat keretében Egy mappa képei 1954-bõl címû kiállítás. A tárlaton Aczél Ilona, Batári László, Bokros László, Gróh János, Hock Ferenc, Izsák József, Jánosi Sándor, Jets György, Károlyi Ernõ, Kondor Béla, Kórusz József, Kutasi Margit, Meggyes László, Miklósi Mária, Miskolczi László, Nagy István, Óvári László, Patay László, Ridovics László, Schey Ferenc, Silberhorn Tibor, Somogyi János, Szalay Ferenc, Tar László, Tóth László, Túry Mária (Kádár Györgyné), Vati József rajzai láthatók, melyeket Szõnyi István 60. születésnapjára készítettek. Köszöntõt mond: dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton megyei múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja: dr. Bodonyi Emõke mûvészettörténész. Közremûködnek: a Szõnyi István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanára Kovács Éva és növendékei Paulovits Boglárka és Tóth Sára. - NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT - Huzatos, rosszul illeszkedõ nyílászáróit szigeteltesse velünk. Svéd technológia, garancia - EUROSTRIP - kiváló minõség. 60 nm-es lakás szigetelése kb: Ft + Áfa. 90 nm-es családi ház szigetelése kb: Ft + Áfa. MENITA Kft / AJTÓK - ABLAKOK SZIGETELÉSE

6 6 Zebegény Tizennyolc féle étel a II. Gõzgombóc Fesztiválon Mi is voltunk gyerekek - régi játékok, babakelengyék A sparherden tálalt ételek hamar elfogytak Az eredetileg szeptember elsõ hétvégéjére tervezett, majd technikai okok miatt elmaradt II. Gõzgombóc Fesztivál október 17-én délután a könyvtár udvarában került megrendezésre. Sajnos az idõjárás nem volt túl kegyes, mert még az esõ is csepergett, de a hangulat attól még nagyon jó volt. A kismarosi Fülemüle kórus vidám harmonika szóval kísért sváb dalaival kezdõdött a rendezvény. Külön köszönetet mondunk Nekik a lelkes részvételért, hiszen úgy is elvállalták a szereplést, hogy egy óra múlva már Vácon volt fellépésük. Utánuk az óvodások német nyelvû játékos mûsora következett. Köszönjük az óvó néniknek a betanítást, kíséretet és az apróságoknak a lelkes szereplést! Ezután következett az ételek kóstolása 18 féle étel érkezett. Sikerüket mi sem igazolja jobban, minthogy pillanatok alatt minden elfogyott. Köszönjük a kedves Háziasszonyoknak, hogy megosztották velünk konyhai titkaikat! Mundi Lászlónak pedig az ételek végigkóstolását és értékelését. A cserkészek német dalai után, akinek kedve volt, Régi népi játék a gyerekek és felnõttek nagy örömére Forralt bor naranccsal. Mindenkinek nagyon ízlett megnézhette a "Mi is voltunk gyerekek" címû kiállítást, ahol régi játékokat, babakelengyét lehetett látni, valamint a kiállítás helyiségében Ferenci Katival kéz- mûves-kedni lehetett. Sok aranyos angyalka, tündér és boszorkány készült kukorica-csuhéból. Köszönjük Kati lelkes munkáját! Akinek nem volt kedve a kézmûveskedéshez, az az udvaron Jung Károllyal régi népi játékokat játszhatott. - Nagy sikere volt! A rendezvényen való részvételért köszönetet mondunk mindenkinek: aki sütött-fõzött, aki szerepelt és aki támogatott, aki fõzte a teát és a forralt bort - a hideg ellen - aki eljött és végigkóstolta a finom falatokat! Végül, de nem utolsó sorban köszönet jár Csóka Lászlónak, aki a zenével a jó hangulatot biztosította! SEBEGIN HAGYOMÁNYMENTÕ EGYESÜLET Iskolai hírek Megalakult a diákönkormányzat ZENEI VILÁGNAP. Iskolánk ebben az évben is megemlékezett a zenei világnapról. Október 1-jén Csánkiné Tomeg Marianna vezetésével és három pedagógus kíséretében 12 gyerek vett részt Vácott az ottani szimfonikus zenekar ünnepi hangversenyén. Október 2-án az iskola ebédlõjében rendezett hangversenyünkön fellépett Hámori Eszter, Polgár Éva, Polgár Balázs, valamint zeneiskolásaink kamarazenekara: Csóka Bernadett, Feke Zsófia, Laczkó Franciska, Molnár Fanni, Németh Imola, Paulovits Boglárka; valamint Kovács Éva és Weidemann- Tóth Krisztina tanárok. DÖK ALAKULÓ ÜLÉS. Október 5-én tartotta az iskola diákönkormányzata (DÖK) az elsõ alakuló ülését, ahol az osztályok képviselõi megválasztották az elnököt Csiffári Fanni személyében és az elnökhelyettest, aki Hliniczky Dominik lett. EMLÉKEZÉS AZ ARA- DI TIZENHÁROMRA. Október 6-án hagyományainkhoz híven az iskola egész közössége - ünnepi ruhában, kokárdával a Kálvária-dombon emlékezett meg a 13 aradi vértanúról. A mûsort a 8. osztály és négy 7. osztályos tanuló adta elõ. Felkészítõ tanáruk Berczeliné Ormány Julianna volt. SULIBULI. Október 9-én a 6 osztály Sulibulit szervezett az iskola ebédlõjében. A nagy népszerûségnek örvendõ rendezvény 17-tõl 21 óráig tartott. KIRÁNDULÁS. Színes osztályprogramok is tarkították az októbert. 13-án a 6. osztály járt a budai labirintusban; 16-án a 7. osztály az állatkertben (a tananyaghoz kapcsolódva a pálmaházban); 17-én az 5. osztály a Juliánus-kilátónál. HAGYOMÁNYÕRZÕ NAP. Az õszi szünet után mindenkit szeretettel várunk a hagyományõrzõ napunkra, melynek idõpontja: november 11-e 9 órai kezdet. FOGADÓÓRÁK. Felhívjuk a tisztelt szülõk figyelmét, hogy negyedéves értékelést adunk ki november 6-án, melyet a fogadóórák követnek november 9-én.

7 Zebegény 7 Az éltetõ anyatej Augusztus elseje az anyatej világnapja volt, ez alkalomból szeretnék utólag néhány gondolattal megemlékezni az éltetõ anyatejrõl és egyben köszönteni a szoptató kismamákat. Az anyatej a legtökéletesebb táplálék a csecsemõ számára, mert az megfelelõ mennyiségben és minõségben tartalmazza mindazokat a tápanyagokat, amelyekre a fiatal csecsemõknek szüksége van. Mindig hozzáférhetõ, megfelelõ a hõmérséklete, gyakorlatilag steril és szépen van csomagolva. A szoptatás természetes folyamat, nem kerül pénzbe. Az élet elsõ hat hónapjában a csecsemõ igényeit optimálisan a kizárólagos szoptatás, anyatejes táplálás elégíti ki. Ismert tény, a szoptatásnak meghatározó szerepe van az anya és gyermek közötti bensõséges érzelmi kapcsolat kialakulásában. Az érzelmi kötõdés megalapozza a késõbbi tartós pozitív kapcsolatot az anya és gyermeke között. A szoptatás szeretetet, védelmet, gondoskodást közvetít. A szoptatott csecsemõknél számos betegség kialakulása ritkább. Tudományos vizsgálatok is igazolták, hogy a szoptatott csecsemõk szellemi fejlõdése gyorsabb, intelligenciájuk gyakran magasabb, mint a tápszerrel táplált csecsemõké. A szoptatás elõnyös az anya számára is. Többek között azért mert amikor a babát közvetlenül a szülés után mellre teszik, a szoptatás hatása serkenti a méhösszehúzódást, ezért kisebb az anyai vérveszteség, így csökken a vérszegénység kialakulásának kockázata. Késõbbiekben a szoptató anya hamarabb visszanyerheti alakját. A szoptatás csökkenti a mellrák, petefészekrák valamint a csontritkulás kialakulásának a kockázatát is. A szoptatás elõnyös a baba számára is. Amikor azt mondjuk valamire, hogy tökéletes, szinte lehetetlen felsorolni, pontokba szedve, tételesen, mitõl az. Az anyatej pedig tökéletes táplálék a csecsemõ számára. Minden tápanyagot, ásványi anyagot, valamint, betegség elleni védõanyagot, folyadékot, stb., egyszerre tartalmaz olyan formában, amilyenben a baba hasznosítani tudja. Az anyatej összetétele csak kis mértékben függ az anya tápanyag ellátottságától, amennyiben az anya túltáplálja magát, súlyfelesleg, nem pedig jobb minõségû anyatej lesz a jutalma. Döntõen a baba igénye határozza meg, mibõl mennyit tartalmazzon az anyatej, összetétele ezáltal, mindig megfelelõ. Az érett, idõre született, egészséges újszülötteket is egy speciális összetételû elõtej fogadja, mely nagy mennyiségben tartalmaz ellenanyagot, ezért védelmet biztosít a babának a fertõzésekkel szemben. Az elsõ néhány korty szinte bevonja az emésztõ csatornát, hogy a kórokozók, allergiát kiváltó anyagok ne jussanak közel a nyálkahártyához. Az elõtej hashajtó hatású is azért, hogy az anyai bilirubin, mely sárgaságot okoz, minél elõbb kiürülhessen a baba szervezetébõl. A szülés után néhány nappal belövellõ érett tejnek nagyobb a cukor és zsírtartalma, hogy a megéhezett baba tápanyag és folyadék igényét kielégítse. Az anyatej, a késõbbiekben étel és ital is egyben. A szopás kezdetén hígabb, majd sûrûbb, kalóriadúsabb tej ürül a mellbõl. Amikor szomjas a baba többször, rövidebb ideig, míg ha éhes hosszabb ideig szopik, hogy hozzájusson a sûrû fõzelékhez is. Ez a magyarázata annak, hogy az igény szerint táplált csecsemõk nagy melegben sem kérnek, de nem is fogadnak el külön folyadékot. A csecsemõkorban anyatejjel táplált gyermek zsír- és cukoranyagcseréje úgy alakul, hogy egész életükben kevésbé lesznek hajlamosak a szív, és érrendszeri betegségekre, a cukorbetegségre és az elhízásra. A kizárólag és igény szerinti szoptatás, olyan anya- gyermek kapcsolatot eredményez, melyben anya figyel gyermekére, a csecsemõ pedig megtanulja jelezni igényeit, és biztonságot érez, hiszen figyelembe vették az igényeit. Az anyáknak csak nagyon kis hányada nem képes csecsemõjét kizárólag anyatejjel táplálni, vagyis szoptatni. Minden szoptató anyának bíznia kell önmagában és kellõ támogatást, biztatást, megerõsítést kell kapnia közvetlen és tágabb környezetétõl és a szakemberektõl egyaránt. Végül arra biztatnék minden szoptató kismamát, ha bármilyen gondja, nehézsége, problémája adódik a szoptatással kapcsolatban, forduljon bizalommal hozzám. FORRÁS: BABAINFO HÉNAPNÉ LUKÁCS BRIGITTA KÖRZETI VÉDÕNÕ Mester Hálózat Magyarország Kft mûszaki segélyvonala: 06-40/ Soha ne felejts! Zebegény A zebegényi újság júliusi, augusztusi számában két kitûnõ emlékezésben méltatták a száz éves Faludi Boriska néni valamint az egyik utolsó zebegényi a közelmúltban elhalálozott Hock István életútját. Talán egy kicsit modortalan vagyok, amikor az utókor számára a megemlékezést szeretném kiegészíteni. Boriska néni életének méltatásából szerintem két meghatározó esemény kimaradt. Két fiútestvére, kik éppen betöltötték 20. életévüket Krebsz András, és Krebsz József az elsõ világháború egyik csataterén Doberdónál estek el, lehelték ki fiatal lelküket és ott nyugodnak tömegsírban. Az emlékezésben a következõ mondat hangzott el Boriska-néninek két gyermeke volt, ma már mindkettõ halott. Nos ez így pontatlan. Boriska néninek három gyermeke volt két leány és egy fiú. A fiút ifj. Faludi Károlyt, született július 6- án, a (Magyarországot felszabadító) szovjet gyilkos siserahad január 6-án 121 zebegényi lakossal együtt szovjet munkatáborba hurcolta és Károly még nem volt 18 éves, amikor Druskovszka bányájában február 1-jén hunyta le szemét. Talán nem vagyok tolakodó, ha azt mondom, az itt leírtak egy testvér egy édesanya sorsát életét meghatározták és ez a vérzivataros évszázad mélyen itta be magát Boriska néni lelkébe. * Németh Feri bácsi Hock István életének kitûnõ méltatásához talán egy apróságot, a második világháború Zebegényt érintõ, de már alig ismert eseményrõl szeretnék egy pár sort írni az utókornak. Három zebegényi katona soha nem emelte fel a kezét a szovjet megszálló csapatok elõtt: Hock István, valamint a 14.5 születésnapot megélt Farkas Piroska papája Fieszl János (Saki), és Hirling Ágoston (Guszti), a Babus papája. Mint sorkatonák a haza védelmében visszavonulás közben amerikai fogságba estek, Angol fogolytáborban kulturált körülmények között éltek Angliában barátokat hagyva öltönyben és nyakkendõben jöttek haza szeretteikhez. Mindhárman ágyban, békében családjuk szeretetében távoztak el a másvilágra. Mivel az élet rövid és az én koromban már túl sok jóra, különösen szeretett falumban pozitív történésekre nem számíthatok, pontosan tudom, sok egyéb mellett napozó terasz, vagy strand nem lesz, ugyanakkor még Zebegény valamikori polgári település létét igazolta egy nyári történés. Banán I. felesége, Matild néni (Tili néni), ki 86 nyarat megélt, gyermekeivel, unokáival dédunokáival csak úgy passzióból visszaúszott a szigetrõl. Ma ez a település anti strandkultúrájának ismeretében az elkövetkezõ 50 évben majdnem elképzelhetetlen Tili néni jövõre megismételni, csónak kíséretrõl gondoskodom. Ez nem csak zebegényi, valószínû dunakanyari csúcs. V. PÁLMAI BÉLA NYARALÓ Zebegény Község Önkormányzatának lapja honlap: Felelõs kiadó: Zebegény Község Képviselõ-testülete 2627 Zebegény, Árpád u. 5. Tel.: 27/ Felelõs szerkesztõ: Furucz Zoltán Tel.: 27/ Nyomdai elõállítás: Garmondtext Kft Vácduka, Petõfi utca 28. Tel./fax: 27/ Felelõs vezetõ: Furucz Zoltán A kéziratok leadásának határideje: minden hónap 20. (A kéziratokat a polgármesteri hivatal titkárságán lehet leadni.)

8 8 Zebegény

Zebegény. Kinek van igazsága?! Akikre büszkék vagyunk. Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja. 2008. augusztus

Zebegény. Kinek van igazsága?! Akikre büszkék vagyunk. Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja. 2008. augusztus Zebegény Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja 2008. augusztus Kinek van igazsága?! Olvasom a honlapon a sommás bejegyzéseket: 35 év alatt nem csalódtam a faluvezetésben akkorát, mint a hétvégén. ;

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja POLGÁRMESTER

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja POLGÁRMESTER Nagymaros 2006. október - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Kedves Nagymarosiak! Nagyon köszönöm! Nehéz szavakat találni arra, hogy

Részletesebben

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév Közélet Kultúra Mindennapok 2010. július 10. 120 forint Kittenberger Napok és nyugdíjasklub-találkozó A Dunakanyar Fúvósegyüttes vidám térzenéje szólította június 19-én a város polgárait és a vendégeket

Részletesebben

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon.

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon. XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM BÁBOLNAI 2009. NOVEMBER AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA 1956-ra emlékeztünk (Tudósításunk a 12. oldalon.) Jubileumi városavató ünnepség Öt évvel ezelõtt, 2003. júliusában

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

LXXXV. évfolyam 11. szám 2013. június 07.

LXXXV. évfolyam 11. szám 2013. június 07. LXXXV. évfolyam 11. szám 2013. június 07. Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes Gyermeknap 2013. Ha mosolyok rózsakertje volna, ez a nagyvilág, benne: kisgyermek mosolya, lenne a legszebb

Részletesebben

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2 2009. augusztus Öt éve ment el Dr. Olasz Imre Õ elment, de emléke eleven marad, alakja úgy él tovább családja, községünk lakossága emlékében, mint amilyen

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

Sződ község önkormányzati tulajdonú,

Sződ község önkormányzati tulajdonú, A lap ingyenes! Kiadja: Sződ Község Önkormányzata XVII. évf. 4. szám 2006. december A tartalomból: 2006. évi Helyhatósági Választások eredménye 6. oldal Sződ Község Képviselő-testületének bizottságai..

Részletesebben

Szüreti felvonulás. Guinness-rekorderek lettünk. XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 100 Ft

Szüreti felvonulás. Guinness-rekorderek lettünk. XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 100 Ft XVIII. évfolyam 10. szám Ára: 2009. október 100 Ft Guinness-rekorderek lettünk 2009. szeptember 20-án került sor egy újabb Guinness-rekord megdöntésre Budapesten. Az Andrássy úton megrendezett kísérleten

Részletesebben

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére 2 KEREPESI VÉLEMÉNY 2009. JANUÁR Ünnepség a Faluházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Turcsányi Béla festõmûvész

Részletesebben

XXIII. évfolyam 7. szám 2014. július 200 Ft

XXIII. évfolyam 7. szám 2014. július 200 Ft XXIII. évfolyam 7. szám Ára: 2014. július 200 Ft Ismét véget ért egy tanév A tanulók már nagyon számolták a napokat, sokuk örömére végre felkerültek a táblára a vakáció utolsó betûi is. Megkezdõdött a

Részletesebben

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk! XII. évfolyam 2-3.szám 2007. december Ébredj fel, aki alszol, és felragyog néked a Krisztus. A Szentírás tanít bennünket mint mindenkor - így a szárnyas idő adventjében. Az ének is felrázni akar: Emeljük

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

EGER TIBOR. A TOLNAI VILÁGJÁRÓ Néhány éve ismerem a mindig. Naptármelléklet. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

EGER TIBOR. A TOLNAI VILÁGJÁRÓ Néhány éve ismerem a mindig. Naptármelléklet. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu Naptármelléklet XXI. évfolyam 12. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2011. december Fotó:Pámerné Bükky Klára EGER TIBOR A TOLNAI VILÁGJÁRÓ Néhány éve ismerem a mindig vidáman mosolygó, cserfes,

Részletesebben

Sikeres volt a sváb bál. Közélet Kultúra Mindennapok. 2011. március 10. 120 forint

Sikeres volt a sváb bál. Közélet Kultúra Mindennapok. 2011. március 10. 120 forint Közélet Kultúra Mindennapok 2011. március 10. 120 forint Civil fórum a mûvelõdési házban Február 25-én a mûvelõdési házban megrendezett civil fórumon találkoztak egymással a Nagymaroson mûködõ kisebbségi

Részletesebben

Ötven esztendõ emlékezete

Ötven esztendõ emlékezete A HERNÁDI, ÚJLENGYELI ÖNKORMÁNYZATOK LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2006. november ÁRA: 80 Ft A tartalomból Megválasztott testületek HER-CSI-HÚS Kft. Mûv-Házi Mozaik Új képviselõk Az állatok napja Ünnepeltünk

Részletesebben

SINKÓ VILMOSNÉ POLGÁRMESTER

SINKÓ VILMOSNÉ POLGÁRMESTER Zebegény Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja 2008. február Készül a 2008. évi költségvetés Önkormányzatunk pénzügyi bizottsága folyamatosan tárgyal az ez évi költségvetésrõl. Emlékeztetõül: a tavalyi

Részletesebben

SOLTI FC a "csúcson" Még két forduló van hátra az õszi szezon mérkõzéssorozatából.

SOLTI FC a csúcson Még két forduló van hátra az õszi szezon mérkõzéssorozatából. TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüstés aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl, melyet

Részletesebben

Visszaköltözött a piac

Visszaköltözött a piac ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIX. évfolyam 23. szám 2010. december 4. www.budapest16.hu Visszaköltözött a piac Ígéret szép szó, ha megtartják,

Részletesebben

Érzés. S benn a lakás kellemes, meleg. Édes fahéj illat telíti meg a teret. Egy ezüstfenyő áll ott középen, Gömbök, csillagszórók öltöztetik fel.

Érzés. S benn a lakás kellemes, meleg. Édes fahéj illat telíti meg a teret. Egy ezüstfenyő áll ott középen, Gömbök, csillagszórók öltöztetik fel. i i 2008. november-december e e d e f i i Abony Város Önkormányzatának lapja e e d f f i f d XVI. évfolyam 11-12. szám 2008. november-december Ára: 300 Ft Érzés Szenteste az utcán lépkedem, S hallom a

Részletesebben

Átadták a hulladékkezelő-központot

Átadták a hulladékkezelő-központot XIX. évf. 24. szám 2010. június 23. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A vasútállomáson elkészültek az ideiglenes pénztár helyiségek, ahol a királyi váró felújításának

Részletesebben

2. Tápiógyörgye 2010 december. Önkormányzati hírek

2. Tápiógyörgye 2010 december. Önkormányzati hírek 2. Tápiógyörgye 2010 december Önkormányzati hírek Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalakulása óta három alkalommal ülésezett, 33 napirendi pontot tárgyalt, 34 határozatot és egy

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY. A hónap eseménye. Kötetlen beszélgetés a világháború máig ható következményeirõl

KEREPESI VÉLEMÉNY. A hónap eseménye. Kötetlen beszélgetés a világháború máig ható következményeirõl KEREPESI VÉLEMÉNY A hónap eseménye Emlékeztünk Emlékezünk! EMLÉKNAPOK az emléknek száz ideje van címmel június 4-7. között több városi eseményre került sor, az I. Világháború századik évfordulója alkalmából

Részletesebben

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek.

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek. XXII. évfolyam 3. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2012. JÚLIUS Kartal Nagyközség Önkormányzatának 101/2011. (lx.15.) számú rendelete alapján a sportcsarnok 2012. május 26-tól Kovács László nevét viseli

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. április Hernád éves közmeghallgatása idén február 20-ra esett, melyen Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony beszámolt

Részletesebben

Emlékezzünk együtt. Köszönöm Nagymaros! Az aradi tizenháromra emlékeztünk

Emlékezzünk együtt. Köszönöm Nagymaros! Az aradi tizenháromra emlékeztünk Közélet Kultúra Mindennapok 2010. október 10. 120 forint Köszönöm Nagymaros! Tisztelt Nagymarosiak! Szívbõl köszönöm, hogy immár harmadszor tiszteltek meg a bizalmukkal, holott csak egy választási cikluson

Részletesebben

2009. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánnak minden kedves olvasónak!

2009. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánnak minden kedves olvasónak! 2009. DECEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány kuratóriumának tagjai a Teleház dolgozói és a Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet

Részletesebben