Molnár Judit. Egy kiállítás képei A Jogfosztástól népirtásig című állandó holokauszt kiállítás története

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Molnár Judit. Egy kiállítás képei A Jogfosztástól népirtásig című állandó holokauszt kiállítás története 2004-2011 1"

Átírás

1 Molnár Judit Egy kiállítás képei A Jogfosztástól népirtásig című állandó holokauszt kiállítás története Jeleztem a HDKE képviselőjének, hogy át kell értékelni a kiállítás egy részét [kiemelés tőlem M. J.], mivel az úgy épül fel, hogy a különböző bevonulásokat mutatja, ami egy teljesen más jellegű dolog. Más, mivel nincs ok-okozati összefüggésben az, hogy a magyarlakta vidékek visszatérnek Magyarországhoz és oda Horthy Miklós kormányzó és a magyar hadsereg bevonul, azzal, hogy később menetben hajtották az embereket a halálba. Mindez olyan történelmi csúsztatás, amely felesleges feszültségeket kelt, 2 nyilatkozta Gál András Levente a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (akkori) közigazgatási államtitkára talán véletlenül Magyarország német megszállásának 67. évfordulójának napján, március 19-én, azt követően, hogy január végén megtekintette a budapesti Holokauszt Emlékközpont 2006-ban megnyílt állandó kiállítását. Azon túl, hogy fenti nyilatkozatra a sajtóban sokan reagáltak történészektől kezdve túlélőkig, április 8-án nyílt levelet tett közzé negyvenkét történész és társadalomtudós a történettudomány védelmében. Arra hivatkoztak, hogy az (akkor még el nem fogadott) alaptörvény preambulumában megfogalmazott gondolat, mely szerint hazánk március 19-én elveszítette önrendelkezését, melyet csak május 2-án, az első szabad választásokkal nyert vissza, 3 máris sommás politikai ítélkezés és államilag gyakorolt cenzúra alapjául szolgált. 4 A Történelemtanárok Egylete pódiumbeszélgetésre hívta meg Gál András Levente államtitkárt nyilatkozata témájának megvitatására, aki április 6-án más elfoglaltságára tekintettel lemondta azt. Egyúttal az interjú hangvételével ellentétben, immáron azt írta levelében, hogy Mivel jómagam nem vagyok történész, szakmai kérdésekben nem tudok és 1 A cikk alapját képző előadás elhangzott Budapesten december 14-én a Zsidóság tradicionalitás és modernitás című tisztelgő konferencián Karády Viktor 75. születésnapja alkalmából. 2 Interjú dr. Gál András Leventével: Aktívabb együttműködés a zsidó közösségekkel március 19. letöltve: március A fenti gondolat egyébként már szerepelt a szélsőjobboldali Jobbik Magyarországért 2009-es programjában is. 4 Lásd például: ÉS, április html letöltve: április 12. 1

2 nem is kívánok állást foglalni. 5 Majd hozzátette, hogy Mélységesen elítélendőnek tartom, hogy bizonyos személyek a Holokauszt emlékezetét politikai hangulatkeltésre kívánják felhasználni. ezzel azt állítva, hogy nem ő kívánt a hatalom képviselőjeként beleszólni a kiállítás koncepciójába, hanem bizonyos személyek használják fel az ő nyilatkozatát hangulatkeltésre. Egy héttel később a Heti Válasznak már azt nyilatkozta, hogy Nem vagyok Aczél György. Azt mondtam el, mit olvastam ki a kiállítás egyik részletéből, nem pedig utasítottam bárkit is, hogy rendezze át a kiállítást. Csak személyes véleményét mondta el egy interjúban. 6 A Heti Válasznak ugyanebben a számában azonban Haraszti György, az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem tanszékvezetője, és az MTA Történettudományi Intézetének főmunkatársa azonban szinte ugyanúgy értékelte a kiállítást, mint az államtitkár: Horthy kassai, kolozsvári bevonulása és az ott élő zsidóság több évvel későbbi deportálása között van tér- és időbeli kapcsolat, egyirányú logikai összefüggés azonban nincs. A kiállítás ugyanakkor ezt sugallja. 7 A Holokauszt Emlékközpont ekkor még csak leendő kuratóriumi elnökének gondolata fogalmazódik meg a cikk további részében, miszerint Egy-egy történeti kiállítást öt-hatévenként egyébként is érdemes átgondolni. 8 A jelenlegi tárlat például a szükségesnek ítéltnél talán kevesebb teret szentel a munkaszolgálatnak, miközben bár egy emberélet kioltása is tragédia a jóval kevesebb áldozatot elvesztő cigányság szinte azonos súllyal kezeltetik, mint a zsidóság. A cikk szerzője szerint az új vezetés nagyobb hangsúlyt fektetne az embermentésre is. Prof. Dr. Szita Szabolcs, az MTA doktora, egyetemi tanár Emlékezés háza. Szemlélet és korszakváltás, a HDKE közalapítvány megújítása című koncepciótervében már 2011 januárjában megfogalmazta, hogy az állandó kiállítás megújítása [ ] követelmény. [ ] jövőbe mutató fejlesztési-korszerűsítési terv kidolgozására, nyugat-európai múzeumtechnikára és megújuló pedagógiai eszköztárra épülő, együttműködési terveken alapuló digitalizálási program indítása indokolt. 9 Továbbá Szakmai kihívás az állandó kiállítás folyamatos karbantartása és évekre lebontott feladatokkal tervszerű megújítása 5 Gál András Levente levele a Történelemtanárok Egylete elnökéhez, április 6. 6 Heti Válasz, április p. 7 Sümegi Noémi: Erőltetett menet, Heti Válasz, április pp. 8 Haraszti György egyetlen hazai vagy külföldi példát sem említ erre. 9 Emlékezés háza, 2. p. letöltve: július 9. Az utolsó mondat szerint Az előterjesztést a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Külügyminisztérium és a zsidó szervezetek január 31-i budapesti tanácskozása elfogadta. 2

3 (lehetőség szerint bővítése) 2015-re. 10 A karbantartás mikéntjére és a határidő 2015-ben való megjelölésére nem ad magyarázatot a szerző. Az origo munkatársának június 28-án adott interjút Szita Szabolcs immáron a Holokauszt Emlékközpont megbízott ügyvezető igazgatójaként. Arra a kérdésre, hogy mi a véleménye Gál András Levente márciusi nyilatkozatáról, azt válaszolta, hogy Két tényező kellett a tragédiához: a német beavatkozás és a készséges magyar együttműködés. [ ] ig a béke szigete voltunk. Voltak ugyan zsidótörvények, de tömegesen nem kerültek zsidók olyan életveszélybe, mint más országokban. 11 Arra azonban nem adott választ, hogy szerinte van-e összefüggés a magyarlakta területek visszafoglalása és az ottani zsidók deportálása között. Sőt megfeledkezni látszik arról is, hogy 1944 előtt már létezett a munkaszolgálat intézménye, hogy a magyar hatóságok 1941 nyarán közel zsidónak és hontalannak minősített magyar állampolgárt deportáltak Kőrösmezőn keresztül, akiknek többségét Kamenyec-Podolszkijban az Einsatzgruppe C egységei lemészárolták, valamint 1942 januárjában Újvidéken további közel 1000 zsidót öltek meg magyar csendőrök és katonák. Arra a kérdésre, hogy egy KDNP-s politikus sérelmezi Prohászka Ottokár egykori székesfehérvári püspök képét a kiállításon, Szita válasza egy korábbi beszélgetésre utalva a következő: Prohászka Ottokár képe a kiállításon Hitler közelében található közvetlenül, és ő [Erdő Péter bíboros] ezt ott sértőnek találja. Ez tulajdonképpen elfogadható, hiszen Prohászka 1927-ben meghalt, míg Hitler 1933-ban jutott hatalomra. Én amellett voltam, hogy tegyük már odébb azt a képet. Ezen mi múlik? [ ] de az akkori ügyvezető igazgatónő nem merte ezt meglépni. 12 Szita véleménye szerint az egyházak felelősségét kutatni kell, de kell beszélni a keresztény embermentőkről. Arra azonban nem utal, hogy Prohászka fényképe a kiállítás azon részében található, amely az közötti jogfosztó intézkedésekről szól, s a püspöknek meghatározó szerepe volt az 1920-as numerus clausus törvény beterjesztésében és elfogadásában. Az origo záró kérdésére, miszerint Haraszti György, az új kuratórium elnöke azt mondta, az új kuratórium új kiállítási koncepciót kíván. Valóban kilátásban van új állandó kiállítás?, Szita Szabolcs kérdéssel válaszolt: Hol van erre millió forint? Majd folytatja: időszaki kiállításokban gondolkodhatunk. A műhelyvitákat azonban már 10 Uo. 4. old. 11 "Van-e itt gerinc?" Interjú a Holokauszt Emlékközpont igazgatójával. letöltve: július Martinkovits Judit között volt a Holokauszt Emlékközpont ügyvezető igazgatója. Nem világos, hogy mire céloz itt Szita: kitől félt az igazgatónő? A történészekkel nem mert volna szembeszállni? 3

4 elkezdhetjük. A részeredményekből született kiállítások elküldhetők a vidéki centrumokba majd beépíthetők az állandó kiállításba. Tehát a sajtón keresztül az az üzenet fogalmazódott meg a hatalom részéről és az emlékközpont új vezetése részéről, hogy át kell alakítani az állandó kiállítást. És most ugorjunk vissza az időben! A Holokauszt Emlékközpont állandó kiállítása ben készült meglehetősen feszült munkatempóban. Megnyitására február 21-én került sor. Könnyítette a helyzetet, hogy a Holokauszt Emlékközpontban 2003-tól működött egy kiállítási iroda. Ugyanakkor nehezítette a helyzetet, hogy a szabályok szerint nemzetközi közbeszerzési pályázatot kellett kiírni a látványtervre és kivitelezésre, és a kiállításnak el kellett készülni 2005 őszéig, legkésőbb 2005 végéig. Természetesen nem az történt, hogy négy-öt történész megírta a forgatókönyvet, és néhány belsőépítész azt megvalósította. A Holokauszt Emlékközpont kiállítási irodájában folyt több mint egy éves szakmai vitának eredményeként született meg az állandó kiállítás alapkoncepciója: családtörténetekre épített kiállítási forma, majd ilyen módon készült el 2004 áprilisára a kiállítás alapját képző történeti forgatókönyv. Szerzői Kádár Gábor és Vági Zoltán fiatal történészek voltak. Ennek a forgatókönyvnek a vitáját már az általam vezetett Magyar Nemzeti Múzeum Páva utcai Állandó Kiállítás Programirodája szervezte meg július 9- én a Magyar Nemzeti Múzeumban. 13 A vitán megjelentek száma megközelítette a nyolcvan főt. A hozzászólók száma pedig a felkért szaklektorokkal együtt huszonöt fő volt. További öt írásos vélemény érkezett a programirodába. A sok pozitív megjegyzés mellett számos bírálat is érte a forgatókönyvet. Többségében alap megállapításként hangzott el, hogy a történeti forgatókönyv jó szerkezetű, és látogatóbarát, megvalósításától modern kiállítás várható. Egyetértek az egyik szaklektor, Ungváry Krisztián történész véleményével, miszerint minden történész egyetértését kiváltó kiállítás nincs. Kompromisszumokat kell kötni. De nehéz a kompromisszum megkötése, amikor egymástól igen távoli nézetek is megfogalmazódtak a vitán. Ezek közül a legfontosabbak: 1) A roma holokauszt legyen részletesebb vagy épp ellenkezőleg, egyáltalán ne legyen benne a kiállításban. 13 A Programiroda július 1. és február 28. között működött vezetésemmel. Ezt megelőzően a Holokauszt Emlékközpont külső munkatársaként magam is részt vettem az ottani kiállítási iroda munkájában, valamint három napos nemzetközi tudományos konferenciát szerveztem a magyar holokauszt 60. évfordulója alkalmából a Magyar Tudományos Akadémián. 4

5 2) A kiállítás időhatárai vonatkozásában többen azt javasolták, hogy kezdődjön a 19. századdal, vagy még korábban, mások szerint csak 1920-tól, a numerus clausus törvénytől, sőt felmerült, hogy 1938-tól, az igazi jogfosztástól. A vége tartson egészen napjainkig, beszéljünk a holokauszt emlékezetről is, vagy zárjuk le a történetet a második világháború végével. 3) További vita tárgya volt, hogy mekkora teret használjunk a kiállításra. Csak a Páva utcában egy volt zsinagóga mellé felépített-megépített új épület földalatti kiállítási terét vagy a felújított, de fel nem szentelt zsinagóga terét is. Amennyiben utóbbit is hasznosítjuk, akkor a karzat benne legyen vagy sem? július 22-én a szerzőkkel, továbbá Karsai László történésszel, Toronyi Zsuzsanna történész-muzelógus-levéltárossal, és Kovács András szociológussal összegeztük a véleményeket, majd Kádár Gábor és Vági Zoltán Karsai irányításával, Toronyi közreműködésével átdolgozta a történeti forgatókönyvet. Az állandó kiállítás alapkoncepcióját nem változtattuk meg. A téma A MAGYAR HOLOKAUSZT története. Célja, hogy családtörténeteken keresztül bemutassa a látogatóknak a faji ideológia által fizikai megsemmisítésre ítélt magyar állampolgárok, azaz a zsidók vagy a magyar törvények (úgynevezett zsidótörvények) által annak minősítettek, valamint a romák szenvedéseit, üldöztetését és legyilkolását. A vezérmotívum, mint egyébként az auschwitzi tábori múzeum 18-as számú barakkjában látható magyar kiállításon is, állam és állampolgár viszonya. A kiállítás nem hagyományos kronologikus sorrendet követ, hanem az üldöztetés egyes fázisait, töredezett, megtorpanó majd újrainduló folyamatát mutatja be, amelynek során 1938-tól a magyar állam megfosztja polgárainak egy meghatározott csoportját mindattól, ami az embert emberré teszi: jogaitól, javaitól, szabadságától, emberi méltóságától, és végül puszta életétől. Ezt a felosztást foglalja keretbe a kiállítást bevezető és lezáró terem. Előbbi a magyar zsidóságot és cigányságot mutatja be röviden, utóbbi a felszabadulás és felelősségre vonás kérdését, illetve az üldöztetésekre adott válaszokat tárgyalja. A zsinagóga egyfelől az emlékezés, a hiány, a gyász tere: az elpusztított közösségek, a meggyilkolt egyének emlékét örökíti meg, másfelől az embermentők tere, bemutatva, hogy történelmünk e sötét korszakában sok százan siettek az üldözöttek segítségére. Az eredeti történeti forgatókönyvhöz képest jelentősen rövidítettük és ezzel együtt a bírálatok figyelembe vételével átdolgoztuk az 1920 előtti korszakot, valamint a második világháború utáni részt. A munkaszolgálattal foglalkozó részt, valamint a cigány holokauszt történetét a bővítés mellett árnyaltabban, pontosabban fogalmaztuk át. 5

6 Az öt szaklektor (Deák István professzor, Ormos Mária akadémikus, Ungváry Krisztián történészek, Kovács Mónika szociálpszichológus, Radnóti Sándor esztéta) újabb véleménye alapján szeptember 7-én véglegesítették a szerzők a történeti forgatókönyvet, amely alapját képezhette a látványtervre és kivitelezésre kiírt közbeszerzési pályázatnak. Az október 6-i sajtótájékoztatóval egy időben fölkerült a Holokauszt Emlékközpont honlapjára, így bárki olvashatta, hozzászólhatott. Október 28-án a Holokauszt Emlékközpontban újabb vitát rendeztünk az emlékközpont kuratóriumának, felügyelőbizottságának és munkatársainak részvételével. Mindeközben folyamatosan szakmai háttérmunkát, történeti és képi kutatást végzett nyolc történész, három muzeológus-könyvtáros, egy film szakértő, külön munkacsoport a cigány holokausztra valamint határon túli levéltárosok, muzeológusok, történészek, mindösszesen körülbelül harminc fő. A kutatások kiterjedtek valamennyi magyarországi állami levéltárra, a főbb egyházi levéltárakra, az összes megyei múzeumra, az Országos Széchényi Könyvtárra és Országgyűlési Könyvtárra, a határon túli levéltárakra és múzeumokra, egyéb külföldi intézményekre (mint például: a washingtoni United States Holocaust Memorial Museum, a jeruzsálemi Yad Vashem, Cfaton a Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeuma, a tel-avivi Diaspora Múzeum, a németországi Bundesarchiv, stb.) decemberében írtuk ki a közbeszerzési pályázatot a kiállítás tervezésére és kivitelezésére. A közbeszerzési zsűri munkáját segítette, s a döntést megelőzte egy négytagú szakmai zsűri tevékenysége, bírálata: tagjai egy történész, egy történész-muzeológus, egy építész-belsőépítész és egy informatikus. A közbeszerzési eljárás 2005 júliusáig húzódott el tekintettel arra, hogy a kétfordulós pályázatban a három pályázóbál a két vesztes fél háromszor támadta meg a döntést. Mindezek fényében valós kérdésként merült föl: lesz-e egyáltalán kiállítás? A kiállítás építése végül szeptember 5-én kezdődött. Ekkor szembesültünk a történészek és látványtervezők örök vitájával: kép és szöveg helyes arányának kialakításával. A történészek szerint minden szónak súlya és helye van a kiállításban, a látványtervezők szerint nem tapétázhatunk csak szövegekkel. A kompromisszumos megoldás négy kiállítási szintet eredményezett: 1) audio-guide-dal vezetjük végig a látogatót a kiállításon, 2) a falakra a történeti forgatókönyv jelentősen rövidített változata került kiegészítve képekkel, archív filmekkel, 6

7 3) érintőképernyőkbe tettük a történeti forgatókönyv teljes szövegét, kiegészítve fotókkal, nyomtatványokkal, plakátokkal, egyéb dokumentumokkal valamint visszaemlékezésekkel, úgynevezett beszélő fejekkel, 4) és a kiállítás zárásaként fejleszthető adatbázisba tettük a kiállítás teljes anyagát kiegészítve további dokumentumokkal, kereső programmal. Mindezeken túl egy közel negyedórás film az antijudaizmus-antiszemitizmus történetéről kísérel meg képet adni, ezt egy külön kis teremben folyamatosan vetítjük. A családtörténetek négy, reprezentatívnak szánt zsidó és egy cigánycsalád sorsát mutatja be. A kiállítás képeit, tárgyait magyar és angol nyelvű feliratokkal, magyarázatokkal láttuk el október 3-án ismételten véleményezhették a Holokauszt Emlékközpont munkatársai és a kuratórium tagjai a véglegesnek szánt forgatókönyvet és látványtervet. A Jogfosztástól népirtásig című kiállítás megnyitására február 21-én került sor. Azóta is folyamatos a hazai és nemzetközi elismertsége. A világ legjobb holokauszt kiállításai között tartják számon. A vendégkönyvekben a bejegyzések többsége pozitív, a köszönet fogalmazódik meg a hazai és külföldi látogatók részéről. Gál András Levente államtitkár úr nyilatkozatát követően 2011 áprilisában több látogató is tiltakozott a vendégkönyvben a kiállítás koncepciójának megváltoztatása ellen. Fontos megjegyezni, hogy az adatbázis olyan háttér információkkal rendelkezik, amelyek segítik az emlékközpont munkatársait az adatbázis fejlesztésében. Például mérni tudjuk, hogy a látogatók milyen szavakra keresnek, milyen hosszan időznek el egy-egy képnél, dokumentumnál ban az átadáskor ezekre fölhívtam az emlékközpont akkori vezetőinek figyelmét azzal, hogy a kiállításnak kell, hogy legyen minimum egy fő felelőse, de még inkább csapatmunkára, együttműködésre van szükség. Az emlékközpont akkori vezető történésze, Szita Szabolcs, aki a jelenlegi ügyvezető igazgató, nem kívánt együttműködni, és úgy nyilatkozott, hogy a fejlesztést megcsinálja fél év alatt között félévente rákérdeztem a fejlesztésre. Választ nem kaptam, és az adatbázisban nincs nyoma, hogy fejlesztettek volna. A 2009 tavaszi igazgató váltást követően az egyik elsődleges feladatnak azt tekintettük dr. Harsányi László ügyvezető igazgatóval, 14 hogy egyrészt az emlékközpont honlapját a kor 14 Harsányi László 2009 áprilisától 2011 májusáig volt a Holokauszt Emlékközpont igazgatója. Szita Szabolcs nem fogadta el Harsányi javaslatát szerződésének módosítására, és felmondott. Harsányi kinevezése pályázata értelmében 2012 áprilisáig tartott volna. Kinevezését követően történész főtanácsadóként segítettem munkáját. Leváltását követően néhány nappal az első voltam, akit fölmentettek munkájából. Véleményem szerint politikai okra vezethető vissza Harsányi László eltávolítása. Nem titok, hogy Harsányi államtitkári rangban nyolc éven keresztül vezette a Nemzeti Kulturális Alapot elnökként, s ily módon a Gyurcsány-kormány embere volt, Hiller 7

8 kihívásainak megfelelően fejlesszük, a látogatottságot népszerű időszaki kiállításokkal, nemzetközi konferenciákkal, a holokauszt történetével összefüggő kulturális programokkal növeljük. Minden évben egy történeti és egy művészeti tárgyú időszaki kiállítást szerveztünk, valamint több kisebb kamara-kiállítást is. A történeti kiállításokhoz kapcsolódóan szélesebb közönséghez is szóló, nemzetközi konferenciákat szerveztünk. Rendszeresek voltak a koncertek, könyv- és filmbemutatók. Páva könyvek címmel könyvsorozatot indítottunk. Nemzetközi kapcsolatainkat az USA-tól Németországon keresztül Izraelig intenzíven bővítettük, aminek köszönhetően a magyar holokauszt áldozatainak neveit hatékonyabban tudtuk gyűjteni, ellenőrizni, s több nemzetközi oktatási és tudományos programot indítottunk el ben 50 %-kal nőtt a látogatottság az előző évhez képest. Ugyanakkor ebben az évben az öt év, napi folyamatos nyolc órás működés miatt az összes érintőképernyőt cserélni kellett. Az adatbázis fejlesztésének első lépéseire 2011-ben került volna sor, de a májusi kényszerű vezetőváltás miatt erre már nem kerülhetett sor. Ellenben az új vezetés az adatbázist átnevezte Braham Téka és Informatikai Központtá, és változatlan tartalommal, egy szalagot átvágva ismételten átadta a 2006-ban készült adatbázist. Kérdés ezek után, hogy mire számíthatunk? A április és június közötti nyilatkozatok után június 6-i és 16-i keltezéssel a Holokauszt Emlékközpont jelenlegi kuratóriumi elnöke valamint ügyvezető igazgatója és helyettese (dr. Botos János) pontos ütemtervet állított össze az állandó kiállítás szakmai felülvizsgálatára, melynek értelmében július és október között összeállítják a hibák és változtatások jegyzékét, valamint tisztázzák a szerzői jogokat. Novemberben megvitatják a változtatásokat nemzetközi grémiummal (a négy megnevezett tudós közül az egyiknek a munkahelyét tévesztették el, a másiknak a nevét), majd a változtatásokat tételesen rögzítik december 19. és január 26. között a kiállítást bezárják, és a változtatásokat végrehajtják, majd január 27-én újra nyitják. E tervezetben Haraszti György áprilisi nyilatkozatához képest már az szerepel, hogy a nemzetközi tapasztalat is bizonyítja, hogy 3-4 év elteltével érdemes áttekinteni az állandó kiállítás anyagát, indokolt hibáit kijavítani, kiegészítését, pontosítását elvégezni. A Közalapítvány vezetése halaszthatatlannak tartja az állandó kiállítás szakmai revízióját, kiegészítését, pontosítását. A nemzetközi grémium István, az akkori Oktatási- és Kulturális Miniszter munkatársa. A Holokauszt Emlékközpont felügyeletét gyakorló államtitkár (Gál András Levente) egyértelművé tette, hogy az elitcsere része Harsányi László leváltása. Az is egyértelmű volt, hogy Harsányitól és tőlem nem várhatták a Holokauszt Emlékközpont állandó holokauszt kiállításának átalakítását az új politikai elvárásoknak megfelelően, mert azt történelemhamísításnak tartjuk. Az új politikai vezetés által kinevezett új kuratórium nem foglalkozva semmiféle szakmai beszámolóval az első ülésén (2011. május 19.) azonnali hatállyal felmentette Harsányi Lászlót igazgatói tevékenysége alól. 8

9 mellett a június 16-i változat a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének három meg nem nevezett kutatóját is bevonná a véleményezésbe. Ugyanakkor hiányzik a tervezetből a kiállítás alkotóinak bevonása ebbe a munkába, valamint a széleskörű, nyílt szakmai vita megszervezése. A kiállítást 2011 decemberében nem zárták be. Állítólag nyilvánosan soha meg nem erősítve a Holokauszt Emlékközpont jelenlegi vezetői a HDKE-t is érintő pénzhiányra és a szerzői jogokra tekintettel, tehát nem a nyilatkozataikban hangoztatott véleményükön változtatva, egyelőre nem kívánnak hozzányúlni a kiállításhoz. Cinikusan azt mondhatnám: örüljünk, hogy nem történt semmi. 9

Oktatási útiterv. A Holokauszt Emlékközpontban. www.hdke.hu. 2010. június 10.

Oktatási útiterv. A Holokauszt Emlékközpontban. www.hdke.hu. 2010. június 10. Oktatási útiterv A Holokauszt Emlékközpontban 2010. június 10. Az Emlékközpont oktatási küldetése a holokauszt eseményeinek, szereplőinek hiteles megismertetése a magyar oktatási rendszerben tanulókkal

Részletesebben

Szemlélet- és korszakváltás, a HDKE közalapítvány megújítása. A kiépítendő új nemzeti intézmény, új kuratóriummal működő közalapítvány koncepciója

Szemlélet- és korszakváltás, a HDKE közalapítvány megújítása. A kiépítendő új nemzeti intézmény, új kuratóriummal működő közalapítvány koncepciója EMLÉKEZÉS HÁZA Szemlélet- és korszakváltás, a HDKE közalapítvány megújítása. A kiépítendő új nemzeti intézmény, új kuratóriummal működő közalapítvány koncepciója A vészkorszak az egész magyarság fájdalma;

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

M E G H Í V Ó ZSIDÓK ÉS KERESZTÉNYEK AZ ÉVSZÁZADOK SODRÁBAN INTERPRETÁCIÓK EGY TÉMÁRA. című tudományos konferenciára

M E G H Í V Ó ZSIDÓK ÉS KERESZTÉNYEK AZ ÉVSZÁZADOK SODRÁBAN INTERPRETÁCIÓK EGY TÉMÁRA. című tudományos konferenciára M E G H Í V Ó ZSIDÓK ÉS KERESZTÉNYEK AZ ÉVSZÁZADOK SODRÁBAN INTERPRETÁCIÓK EGY TÉMÁRA című tudományos konferenciára Miskolci Egyetem, 2013. április 17 18. FŐVÉDNÖK Őexc. Ilan Mor, Izrael Állam magyarországi

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A KÖTET SZERZŐI: Botos János történész, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóhelyettese Domány Gyula közgazdász, az MNB igazgatóhelyettese

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Közlekedési Emléktár Alapítvány Kuratóriumának 2013. február 1-i üléséről. 1. napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Közlekedési Emléktár Alapítvány Kuratóriumának 2013. február 1-i üléséről. 1. napirendi pont: Jegyzőkönyv A Közlekedési Emléktár Alapítvány Kuratóriumának 2013. február 1-i üléséről Az ülés helye: 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Jelen vannak: dr. Csüllög Imre, a kuratórium elnöke Bóka Krisztián László,

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista Publikációs lista A holokauszt témakörben: Vöröskeresztes embermentők. A Wesselényi utcai szükségkórház és a gettókórházak helytállása 1944-1945. Budapest.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Óratervezet. Megfigyeltük a fák és az emberek élete közötti hasonlóságot a Biblia képes beszédein keresztül.

Óratervezet. Megfigyeltük a fák és az emberek élete közötti hasonlóságot a Biblia képes beszédein keresztül. Óratervezet Az izraeli Yad Vashem Intézet és a budapesti Holokauszt Emlékközpont 2013-ban meghirdetett egy pályázatot, amelynek címe: A holokauszt a művészetek nyelvén. Az alsótagozatos diákok egy csoportjával

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szakmai zárójelentés

Szakmai zárójelentés Szakmai zárójelentés A magyar holokauszttal kapcsolatos dokumentum-kötetek többsége évtizedekkel ezelőtt jelent meg, s akkor is meglehetősen korlátozott számban. 1 Az utóbbi évtizedben beleértve a magyar

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

2014. december 18-i rendes ülésére

2014. december 18-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Minősített többség (mindhárom határozati javaslat) ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati közalapítványok

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

Holokauszt Emlékközpont Ahol a Múlt a Jövőnek üzen...

Holokauszt Emlékközpont Ahol a Múlt a Jövőnek üzen... Nem tudja megnyitni hírlevelünket? Kérjük, kattintson ide! Holokauszt Emlékközpont Ahol a Múlt a Jövőnek üzen... 2012. februári hírlevél VISSZATEKINTŐ 67 éve, január 17-én veszett nyoma Budapesten Raoul

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

2014. évi... törvény Érkenut: 7014 MI-.J 0 B.

2014. évi... törvény Érkenut: 7014 MI-.J 0 B. lrr in}}t Oí'ezággyiilés Hivatnia 11 / m 2014. évi.... törvény Érkenut: 7014 MI-.J 0 B. Országgy űlési képviselők, a Kormány tagjai és az államtitkárok kötelez ő vagyongyarapodási vizsgálatáró l 1. Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Önkormányzati alapítványok további működésnek tárgyalása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Oktatási útiterv a Holokauszt Emlékközpontban

Oktatási útiterv a Holokauszt Emlékközpontban Oktatási útiterv a Holokauszt Emlékközpontban 2010 2010.06.06. Az Emlékközpont oktatási küldetése a holokauszt eseményeinek, szereplőinek hiteles megismertetése a magyar oktatási rendszerben tanulókkal

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története)

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története) Bevezető film http://www.centropastudent.org/?typ=sprache&flang=eng&movid=34&nid=78&q=m Vallásos családban nőttem fel (Galpert Ernő története) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=13&nid=43&q=m

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselő neve: Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselő neve: Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. szeptember 30. 16.30 órától 17.00 óráig a Képviselő-testület

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. Előterjesztés a 2015. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Előadó: Jegyző Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Adóiroda Előterjesztés a Szentendre

Részletesebben

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok serege és az emlékezet címmel beadott pályázatára elnyert

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Toronyi Zsuzsanna. Iskolák: 1989-1991: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely történelemkönyvtár

Szakmai önéletrajz. Toronyi Zsuzsanna. Iskolák: 1989-1991: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely történelemkönyvtár Szakmai önéletrajz Toronyi Zsuzsanna Iskolák: 1989-1991: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely történelemkönyvtár szak 1991- ELTE BTK levéltár (1998) hebraisztika, történelem (1993-tól) új-

Részletesebben

Helyszín, időpont: A találkozót 2000. november 10.-11.-ig rendezzük meg Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnáziumban

Helyszín, időpont: A találkozót 2000. november 10.-11.-ig rendezzük meg Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnáziumban "Konferencia a civilszervezetek és az iskolák együttműködési lehetőségeiről " avagy Kiegészítés vagy kompenzáció? címmel A program célja: Az iskolákkal folytatott sikeres együttműködésünk tapasztalatai

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZLETES P RO GRAMTERVEZET IDŐ : 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ Évek óta hagyomány, hogy Gödöllő városa a Múzeumok Éjszakája programot városi összefogásban valósítja meg.tehát nemcsak a múzeumok (Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői Királyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 1-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 1-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 143/2014.(X.01.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 2014. október 1-ei rendkívüli ülésének napirendjét: Nyílt ülés: 1. Javaslat a Gyál Közvilágítás

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Jelen kiállításunk esztétikai megvalósításában és muzeológiai elveiben is e két előzmény kiállítás hagyományait vitte tovább.

Jelen kiállításunk esztétikai megvalósításában és muzeológiai elveiben is e két előzmény kiállítás hagyományait vitte tovább. A 2306/1671 azonosítójú DOStalgia 30 éves a PC című időszaki kiállításra, a hozzá kapcsolódó kiadványra és múzeumpedagógiai program megvalósítására vonatkozó NKA-pályázat szakmai beszámolója A DOStalgia

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Száma: 1-121 /2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges JAVASLAT AZ

Részletesebben

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása Melléklet a /2007. (..) HM rendelethez A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Az államtitkár közvetlen irányítása alatt működő

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL A BELSŐ DIGITÁLIS IRATFORGALOMRA 2010. 04. 30. 2 / 6 Önkormányzata /2010. számú együttes polgármesteri és

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására. Összeállította:

Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE KJ.: 21910 /2007. Melléklet: 3 Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására Összeállította: Dr. Kovács Zsuzsanna Közigazgatási és Jogi Főosztály

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. július 23. 10.00 órától 11.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó

Ö S S Z E F O G L A L Ó Ö S S Z E F O G L A L Ó 1 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításával újabb, az iskolák számára a helyi tantervük

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Tisztelt Oktatási Bizottság! Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 2011 április 5-én Biatorbágyi Ökumenikus Iskoláért című beadványban fordul Biatorbágy Város Önkormányzatához. A város képviselőtestülete

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők:

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 12-én 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom.

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom. 124 Krónika Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. november 7. november 12. november 19. november 24. december 5-6. december 7. december 11. december 27. Szent Márton konferencia

Részletesebben

Jogi elemzés az OTKA megszűnéséről

Jogi elemzés az OTKA megszűnéséről MTA Law Working Papers 2015/27 Jogi elemzés az OTKA megszűnéséről Körtvélyesi Zsolt Magyar Tudományos Akadémia / Hungarian Academy of Sciences Budapest ISSN 2064-4515 http://jog.tk.mta.hu/mtalwp Jogi elemze

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Készítette: Horváth Eszter, Kovács Noémi, Németh Szabolcs Csapatnév: HERMANOSOK

Készítette: Horváth Eszter, Kovács Noémi, Németh Szabolcs Csapatnév: HERMANOSOK Készítette: Horváth Eszter, Kovács Noémi, Németh Szabolcs Csapatnév: HERMANOSOK Előzmények: Gunter Demnig német művész volt az első, aki betonkockára applikált réztáblácskába véste az elhurcoltak nevét,

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben

Tisztelt Igazgatóság! Képgaléria Fesztiválmegnyitó http://www.pnsz.hu/galeria/294/ii-pecsi-csaladi-szinhazi-fesztival-megnyito

Tisztelt Igazgatóság! Képgaléria Fesztiválmegnyitó http://www.pnsz.hu/galeria/294/ii-pecsi-csaladi-szinhazi-fesztival-megnyito NKA Igazgatósága 1388 Budapest, Pf.: 82 Tárgy: Záró beszámoló megküldése Pályázati azonosító: 3707/11933 Tisztelt Igazgatóság! A Támogatási Szerződésben foglaltak szerint nyilatkozom, hogy a II. Pécsi

Részletesebben

Az III. Pécsi Családi Színházi Fesztivál záró beszámolója III. Pécsi Családi Színházi Fesztivál 2015. május 23-31. A Támogatási Szerződésben foglaltak szerint nyilatkozom, hogy a III. Pécsi Családi Fesztivál

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 50/2014. (X.21.) KT. sz. határozat a Kari Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

Részletesebben

Új (?) irányok a felsőoktatási igazgatásban a kancellári rendszer közjogi és (szak)politikai dilemmái

Új (?) irányok a felsőoktatási igazgatásban a kancellári rendszer közjogi és (szak)politikai dilemmái Bárány V. Fanny joghallgató (PTE ÁJK), az ÓNSZ közjogi tagozatának tagja Új (?) irányok a felsőoktatási igazgatásban a kancellári rendszer közjogi és (szak)politikai dilemmái I. Bevezetés 2014. július

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlésére 2014. május 6.

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlésére 2014. május 6. ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlésére 2014. május 6. A Magyar Tudományos Akadémia elnökének, alelnökeinek, főtitkárának, főtitkárhelyettesének és választott elnökségi tagjainak megválasztása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Részletesebben

Rendezvények. Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése. partnerek vagyunk! Hungary CONVENTION & TRAVEL

Rendezvények. Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése. partnerek vagyunk! Hungary CONVENTION & TRAVEL Rendezvények Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése partnerek vagyunk! C&T CONVENTION & TRAVEL Hungary Tisztelt Partnerünk! Fő profilunk, a kongresszusok, konferenciák, szimpóziumok és kulturális

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Ellenőrző albizottságának 2015. január 20-án, kedden, 10 óra 00 perckor az Országgyűlés

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben