K I S B É R I Ú J S Á G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I S B É R I Ú J S Á G"

Átírás

1 K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM MÁJUS -JÚNIUS ÁRA: Ft Dr. K o m p o r d a y Zoltán ü n n e p i b e s z é d e (Pálmai József volt kisbéri főjegyző emléktáblájának avatásán.) Tartalomból: Kivonat Kisbér Város Képviselőtestülete április 25-i ülésének és május 10-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Adóügyi tájékoztató A BECSÜLETRŐL avagy a mondott szó igazságáról Sikerélmény Majális Kupa Sakkcsapat-verseny Izraeli jutalomút IN HONOREM PÁLMAI JÓZSEF Gondolatok a Petőfi ISK sportbemutatójáról Pedagógusainkat köszöntjük Az elmúlt hónap eseményei a kisbéri TMG-ben "Csak tiszta forrásból" Miért éppen Wass Albert? Töretlen hittel ember és magyar "Szeretem, mert MAGOR" GYERMEKNAP Programjai A Kisbéri Napok programjairól Színházbérlet tervezetek Óvodai hírek Idénynyitó verseny Kisbéren Ló és lovas jól teljesített Elhunyt Pongrácz Gergely Csülökpörkölt-főzőverseny Kisbéren A POKOL REJTÉLYE Nemzetközi Művészeti Fesztivál Gúta-Kisbér A jól kormányzott állam a legnagyobb mentsvár. A következő szám megjelenésének napja: június 28. Lapzárta: június 20. F O G A D Ó N A P O K Dr. Udvardi Erzsébet polgármester: június 13. Kisbér: 9-12-ig június 14. Hánta: ig Kégl Attila alpolgármester: június 22. Kisbér: ig Árvai József jegyző: június 13. Kisbér: 9-12-ig Lovasi Péter rendőrkapitány június 28. Kisbér 9-12-ig Tisztelt Polgármester asszony, Alpolgármester úr, Jegyző úr, a városi Önkormányzat megjelent képviselői, kedves megemlékezők! Köszönetét tolmácsolom feleségemnek, Pálmai Izabellának, akinek az édesapjáról emlékezik meg utolsó szolgálati helyének társadalma. Igen, ezen a helyen végzett munkája szolgálat volt, a nemzet, szűkebben pedig ezen város polgárainak szolgálata származásra, vallásra való tekintet nélkül. A község felemelése volt munkájának célja, amit eredményesen végzett. Igazolják ezt azok az eredmények, amiket a település fejlesztésében elért. Ismertek ezen eredmények és tervek az akkori alispánnak tett beszámolójából. Látható emléke és szimbóluma végzett munkájának a 'Hősök szobra", aminek talapzatára végül az ő neve is fel lett vésve. E szoborra vésett sorok sugározzák ma is azt a hitet és akaratot, amivel országunk felemelkedéséért dolgozott és példát mutatott a ma nemzedékének is: "Apa! Itt büszkén emlékezz fiadra Anya! Itt enyhüljön szívednek fájdalma Gyermek! Itt lángoljon szíved előre Ezeréves hazánk visszaszerzésére." Pálmai József május 4-én született Sajóvámoson. Édesapja elemi iskolai igazgató tanító volt. Ő miután Egerben leérettségizett a ciszterciek gimnáziumában, mindjárt az olasz front poklába került, ahol meg is sebesült. Háború után közigazgatási pályára lépett. Állomáshelyei voltak: Sajóvámos, Nagytálya, Felsőtárkány, végül Kisbér, ahol január 13-tól október 27-ig, elhurcolásáig volt főjegyző.itt érte a Szálasi-féle hatalomátvétel és a nyilas uralom. Vannak, akik emiékeznek az akkori zavaros időkre és még köztünk él az is, aki részese volt elvitelének... Soha nem került bíróság elé. E ég volt az, hogy a vészes időkben is ember, keresztény magatartást tanúsító maradt. Embernek tekintette a keresztény munkaszolgálatosokat és a gettóba gyűjtött zsidókat. Ezért velük közös sorsra ítélte őt a helyi nyilas vezetés. Felesége és leánya, a 14 éves Izabella Komáromban kérlelték a nyilas főispánt - Vojtoviczot -, hogy bocsássa szabadon Pálmai Józsefet. Azt mondta Vojtovicz, ha a helyi nyilas vezető felelősséget vállal érte, akkor szabadulhat. Ez a helyi vezető ezt a kérést megtagadta. Talán ma is Önök között él, és ha van lelkiismerete, bizonyára mardossa. A Pálmai család nem tett ezen ember ellen semmit, Istenre bízta a bíráskodást. A bűnösök megtalálták annak a módját, hogy elkerüljék a felelősségre vonást. A Pálmai család viselte a háború utáni nehéz helyzetet, ami a magyar értelmiségnek kijutott. Nem méltányolták azt, hogy miért kellett meghalnia. Akik érdekében tett dolgaiért koncentrációs táborba hurcolták Németországba, előbb Dachauba, majd Buchenwaldba, többszörös kártérítést kaptak. Pálmai Józsefné azonban olyan választ kapott, hogy mivel férjét magyar hatóságok tartóztatták le, nem jogosult mindarra, amire a hazai zsidó elhurcoltak. Vajon a zsidókat nem magyar szervek gyűjtötték össze német parancsra? Pálmai Józsefet október 27-én a csendőrség letartóztatta és a komáromi csillagerődbe vitték, ahonnan minden eljárás nélkül december 16-án bevagonírozták és Dachaubahurcolták.A Vöröskereszt értesítése szerint február 15-én Buchenwaldban kiütéses tífusz halál ok megjelölésével meghalt. Vele együtt tartóztatták le a helyi állomásfőnököt és a római katolikus lelkészt is. Az előbbinek fia akkor halt hősi halált és erre őt szabadon engedték, a lelkésznek pedig sikerült a fogságból megszökni. Pálmai József Tibor fia 43 évesen meghalt, akinek a fia és két unokája, két dédunokája itt van most velünk együtt. Felesége, aki velünk élt, 1974-ben hunyt el. Izabella lánya, - aki utoljára találkozott vele, felkeresve őt 14 évesen a Csillagerődben - feleségem most fél oldalán bénultan fekszik és végtelenül szomorú, hogy édesapjáról szóló és megtisztelő ezen megemlékezésen nem tud jelen lenni. Jelen van viszont három fiúnk, Pálmai József unokái és egy dédunokája, de megemlékezik róla tíz unokánk is. Gyakran kerestük fel feleségemmel és fiaimmal Kisbért, feleségem szülővárosát és emlékezünk a történtekre. Minden diktatúra és terror ember és Isten ellenes. Gyakorolják azt akár németek, vagy akármilyen nemzetiségűek, bizonyítja ezt az, hogy sógorát - aki katona sem volt - civilként hurcolták el a szovjetek és halt éhen egy szibériai fogolytáborban. Nem gyűlölhetjük ezért sem a német, sem az orosz népet, mert ők is sokat szenvedtek a hitleri és a sztálini diktatúrától. Kell, hogy az embernek legyen egy vezérfonala, amit igaznak ismer el, és ez vezeti. Ez n e m lehet rövid életű pártprogram. Akár hívő valaki, akár nem, a kereszténység lényege teszi értékessé, vagyis az, hogy szereti-e embertársát úgy, mint önmagát, de legalábbis nem akar másnak olyat, amit magának sem kíván. Sajnos Magyarország polgárainak nagyobb része még nem jutott viszsza arra az erkölcsi magaslatra, hogy legalább nemzettársaikra így tekintsenek. Erre példa a december 5-ei népszavazás a kettős állampolgárságról, amely eredmény minden várakozásunkat alulmúlta. Gyalázat! Hogyan nézzünk ezek után a határon túli magyar embertársaink szemébe? Miképpen magyarázzuk meg ezt az eredményt gyermekeinknek, unokáinknak? Pálmai József életét kockáztatta és vesztette el amiatt, hogy az üldözötteken, segítségre szorulókon igyekezett segíteni lehetősége szerint. Ez az emléktábla figyelmeztessen mindenkit a-ra, hogy minden diktatúra emberellenes és hős az, aki életét adja embertársaiért. Drága Apósom! Nem volt lehetősége családodnak arra, hogy sírodra virágot helyezzen, de imáinkban naponta megemlékezünk Rólad. Mi ugyan sajnos nem ismertük egymást, de tudjuk azt, hogy soha nem hal meg az, akit szerettek. Pálmai József leszármazottai nevében köszönöm Kisbér város vezetőinek, Önkormányzatának, hogy a város egykori vezetőjéről - aki életét áldozta a településen lakó emberekért - maradandóan, még 60 év multán is így megemlékeztek. Kívánom, hogy Polgármester asszony és a város valamennyi vezetője, önkormányzati képviselője viselje szívén a nemzet és ezen belül a reá bízott kisebb közösség gondjait és eredményekben gazdag munkát végezzen hosszú időn át erőben, egészségben. Isten éltesse Önöket! Kisbér, május. 5.

2 2 KISBÉRI ÚJSÁG május-június Kivonat Kisbér Város Képviselő-testülete április 25-i ülésének és május 10-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Kisbér Város Képviselő-testülete a 208/2004. (X. 25.) sz. határozata első mondatát az alábbiakra módosította: A Kisbéri Városigazgatóság feladatköréből a tűzvédelmi feladatok ellátását január 1-től megszünteti, egyúttal a Kisbéri Városigazgatóság főfoglalkozású álláshelyeinek számát 66 főről december 28-tól 1 közhasznú álláshellyel, tovább december 31-től 7 fő gépkocsivezetővel - 58 főre csökkenti. A Képviselő-testület a 267/2004. (XII. 20.) sz. határozatát az alábbiakra módosította: Az elrendelt létszámleépítéssel érintett dolgozók részére az önkormányzat költségvetési szerveinél meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállaló - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságnak megszakítása nélkül - foglalkoztatására nincs lehetőség. Elrendeli pályázat benyújtását a 10/2005. (III.18.) BM rendeletben foglalt hozzájárulás elnyerésére. Kisbér Város Képviselő-testülete 1) támogatta a Bánki Donát Szakképző Iskola Régiós Decentralizált Alap pályázatát 1 db számítógép vezérlésű faipari szárítókamra 6 m3-es, valamint 1 db CNC-vezérlésű faipari felső marógép beszerzésére. A pályázat összköltsége 22 millió Ft, a pályázathoz szükséges önrészt az iskolát támogató vállalkozástól átutalt szakképzési keret terhére biztosítja az intézmény. 2) Az iskola igazgatója vállalja az intézményben felhalmozódott hátralékok, kifizetetlen számlák intézményi bevételek terhére történő kiegyenlítését. Kisbér Város Képviselő-testülete engedélyezte a Családok Átmeneti Otthonában a törvényben előírt zsebpénz kifizetését június 1-től az intézménynél a személyi térítési díj növekedéséből keletkező többletbevétel terhére. Kisbér Város Képviselő-testülete a Kisbéri Zene- és Művészeti Iskola térítési díjaival kapcsolatos előterjesztésről a májusi testületi ülésen hoz döntést. A döntés meghozatala érdekében tájékoztatást kért arra vonatkozóan, hogy a környékbeli alapítványi, magán és önkormányzati zeneiskolai térítési díjak hogyan alakulnak, van-e kisbéri növendéke a környékben működő alapítványi zeneiskoláknak. Felkérte az illetékes bizottságát, vizsgálja meg a térítési dijak csökkentésének lehetőségét. A képviselők elfogadták a évi adóügyi feladatok ellátásáról adott és a évi pénzügyi ellenőrzésekről szóló beszámolót. A testület a forgalomból kivont Latvia kisbuszt térítésmentesen a Bakony Gyöngye Autó-Motor Egyesület Kisbér tulajdonába adta azzal a kikötéssel, hogy szükség esetén a kisbuszt a város önkormányzata használhassa. A gépjármű forgalomba helyezésével és további üzemeltetésével kapcsolatos költségek az egyesületet terhelik. Kisbér Város Képviselő-testülete a Kisbéri Nyugdíjas Klub részére ,- Ft, a Vöröskereszt helyi szervezete részére ,- Ft, a KEM Közoktatásért Alapítvány részére ,- Ft, a Mozgáskorlátozottak KEM Egyesülete részére ,- Ft támogatást állapított meg évre, a költségvetési rendeletben szereplő társadalmi szervezetek támogatására szolgáló előirányzat terhére. Kisbér Város Képviselő-testülete a Kisbér, Angol kert 1. sz. alatti Kisbéri Gondozási Központ telephelyét és székhelyét a Kisbér, Perczel M. u. 40. sz. alatt lévő Városigazgatóság épületébe helyezte át a városközpont (Lovarda épületkomplexum) felújítása miatt. Az áthelyezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a többcélú kistérségi társulás megalakulásával az épület bővíthető legyen. A Képviselő-testület a évi sporttámogatásokat két féléves bontásban az alábbiak szerint határozta meg: Súlyemelés: Ft, Labdarúgás: Spartacus Se Ft, Fisarja SzE Hánta Ft, Lovassport: Kisbéri Lovas Klub Ft, Sakk: Sakkbarátok Egyesülete Ft, Kézilabda: Kézilabda Se Ft, Kerékpár: Kisbéri Kerékpárok K Ft, Teke: Kisbéri Teke Klub Ft, Egyéb sport és ifjúsági rendezvények: Ft (játék határok nélkül) A második féléves támogatások mértékéről október hónapban határoz, amikor a képviselő-testület a Sakkbarátok Egyesületének nyújtott támogatás megállapítása során a megemelt összegű támogatást figyelembe veszi. (20 efttal több támogatásban részesült a II. félév terhére) Kisbér Város Képviselő-testülete A Magyar Közmű Rt. és a Picur és Anett Kft. halasztott értékesítésre épített bérlakás konstrukciója kapcsán utasította a Polgármesteri Hivatalt közvélemény kutatás, igényfelmérés lefolytatására, a potenciális bérlők, lakásvásárlók feltérképezésére. Kisbér Város Képviselő-testülete a régi általános iskola területén megépült közlekedési park elhelyezésére beterjesztett javaslatok közül elsősorban a futballpálya melletti területet (Kisbér, 217 hrsz-u sportpálya megnevezésű ingatlan) javasolta ismételten megvizsgálni a Közútkezelő KHT Kisbéri Kirendeltsége vezetőjével közösen. Kisbér Város nem kívánt élni egy Beruházási Tanácsadó Kft. ajánlatával. Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisbér, Fáy utca útépítését - a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács a évi területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra benyújtott pályázat tartaléknak minősítése miatt - csökkentett műszaki tartalommal megvalósította. A műszaki paraméterek kisebb módosításával és a felújított hossz csökkentésével a Fáy utca útépítése a Vásártéri utca és Wencheim B. u. közötti szakaszon elkészült. A beruházás forrásai: - önkormányzati saját forrás: ,- Ft - TEKI támogatás: ,- Ft Összesen: ,- Ft A képviselők tudomásul vették a Kisbéri Önkéntes Tűzoltóság utóellenőrzéséről készült összefoglaló jelentést. Kisbér Város Képviselő-testülete engedélyezte a tulajdonát képező Kisbér, Iskola u. 11. sz. ingatlanon 1 db hársfa kivágását, a platánfa állapotát az önkormányzat megvizsgáltatja, kivágását nem engedélyezi. Kisbér Város Képviselő-testülete támogatta az Őszi Napfény Idősek Otthona Ifjúsági, Családügyi, Szociális és EsélyegyenlőségiMinisztériumhoz benyújtandó pályázatát a demens betegek ellátási feltételeinek javítására. A pályázat várható költsége 4 millió Ft, a szükséges 10 %-os Téglajegy a Művelődési Központ építéséhez Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistérségi Művelődési Központ építéséhez 100/2004 (III.25.) számú határozatával elrendelte db 1.000,- Ft névértékű téglajegy kibocsátását. Városunk kulturális életét évek óta súlyosan visszavetette egy Művelődési Ház hiánya. Főleg a fiatalok szenvedik meg, de nincs olyan korosztály, amely ne használná rendezvényeihez. Most végre megoldódni látszik a probléma ,- Ft-os címzett támogatással, ,- Ft önkormányzati önrész biztosításával megkezdődött március l-jén a kivitelezés a KÉSZ Kft. mint kivitelező bonyolításával. A tervezett 410 millió forint az épület átadását biztosítja, de szükségünk van egyéb berendezési tárgyakra, eszközökre. Ezért fordulunk bizalommal Önhöz, akinek élete kötődik, vagy kötődött Kisbérhez. Téglajegy kibocsátását határozta el városunk képviselő-testülete. Minden téglajegy értéke 1000 Ft és szigorú számviteli bizonylatként kezeljük. Minden példányt sorszámmal láttunk el, amelyből a tőpéldány és a sorsolási példány a tömbben marad. Mindazok között, akik megvásárolnak egy vagy bármennyi téglajegyet, sorsolást tartunk, és a nyertesek alkotják az avató önrészt az intézmény az emelt szintű elhelyezésért és ellátásért fizetendő díjból befolyt előirányzat terhére biztosítja. Kisbér Város Képviselő-testülete elfogadta Kisbér Város Önkormányzata, a Kisbéri Ipari Terület Hasznosító Bt., valamint a SANO-Modern Takarmányozás Kft-vel kötendő együttműködési megállapodást azzal a feltétellel, hogy a KIT Bt-vel külön megállapodásban kerüljön rögzítésre az, hogy a Bt. biztosítja a tartalék ipari terület megközelítését az iparterületen jelenleg működő két vállalkozás közötti út közforgalmi úttá történő megnyitásával. Több napirend nem lévén, dr. Udvardi Erzsébet a testületi ülést bezárta. A képviselő-testület május 10-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Kisbér Város Képviselő-testülete a belváros fejlesztés a volt Királyi Lovarda együttes rehabilitációjával és hasznosításával elnevezésű projekt szakértői segítségnyújtás és fordítás feladatra kiírt egyszerű meghívásos közbeszerzési eljárásának győzteseként a PRO- VITAL 2000 KFT-t hirdette ki. Kisbér város értékesített egy tulajdonában levő ingatlant. Kisbér Város Képviselő-testülete felhatalmazta Kisbér város polgármesterét, hogy pályázatot nyújtson be a Közép-dunántúli Regionális Területfejlesztési Tanács által kiírt decentralizált terület- és régiófejlesztési célelőirányzat elnyerésére, Kisbér városközpont fejlesztésére. Több napirend nem lévén, dr. Udvardi Erzsébet a rendkívüli testületi ülést bezárta. Malomsoki László díszelőadás közönségét. Kérjük, csatlakozzon nemes szándékunkhoz, és amennyiben Önnek vagy vállalkozásának anyagilag nem megterhelő vásároljon téglajegyet, támogatva ezzel Önkormányzatunkat e nemes cél elérésében. Köszönettel: Kisbér Város Önkormányzata nevében: Dr. Udvardi Erzsébet polgármester A téglajegyeket a polgármesteri hivatal titkárságán, az önkormányzati képviselőknél, az önkormányzat pénzügyi irodáján, valamint a Könyvtárban lehet megvásárolni. Bővebb információ a 34/ telefonszámon, illetve a címen kérhető.

3 2005. május-június KISBÉRI ÚJSÁG 3 Adóügyi Beszámolómban szeretnék tájékoztatást adni a évi adók kivetéséről, adóbevétel teljesítéséről és az adóigazgatásifeladatokról.a évi helyi adórendelet módosítása, valamint a gépjárműadó törvény módosítása, milyen hatással volt a bevételek alakulására. A évi összesített adóbevétel teljesítése 84,7 %. A évi összes adóbevétel a évihez a e Ft-hoz viszonyítva 24,5 %-os növekedést mutat, amely összegszerűen e Ft volt. A évi adóbevétel egy új adónemmel a vállalkozók kommunális adójával bővült, mely bevételt tekintve e Ft-ot jelent, tételszámban 392 adóalanyt, vállalkozót érintett. Ez az adónem is úgy működik mint a helyi iparűzési adó, melyre előleget kell fizetni és a következő évi bevallásban szerepel a tényleges adókötelezettség. Az építményadó kivetése a évi e Ft-hoz viszonyítva e Ft-tal emelkedett, a bevétel teljesítésben ez 9,7 %-os növekedést eredményezett, amely a évit a e Ft-ot 401 e Ft-tal haladta meg. A helyi iparűzési adóelőírása az előző tájékoztató Melyik ló lobog a szélben? A zászló! Azaz lobogna, ha a Könyvtáron árválkodó zászlótartóból nem tűnne el rendszeresen az intézmények számára kötelezően előírt nemzeti lobogó. Igazán nagy öröm, hogy enyévihez a e Ft-hoz viszonyítva 11,4 %-kal növekedett azaz e Ft-tal. A befizetés teljesítése azonos a évivel. A mezőgazdasági föld jövedelemadójából származó önkormányzati bevétel csaknem teljesen megszűnt a törvényi módosítás következtében. A keletkezett 33 e Ft bevétel egy bérlő befizetéséből áll. A magánszemélyek kommunális adójánál az adótételek száma 9 adózóval növekedett az előző évhez képest, az összege 44 e Ft. Bevételek teljesülése 2,9% -kal maradt el az előző évtől 21 e Ft összegben. Az idegenforgalmi adó összegszerűségében nem nagy volumenű, 147 e Ft növekedés, azonban ez 228,9 %-ot mutat évi 114 e Ft-tal szemben. A késedelmi pótlékok és mulasztási bírságok előírása az előző évhez képest minimális csökkenést mutatnak, azonban a befizetések teljesülése lemaradt, főleg a késedelmi pótlék hátralékának összege 1302 e Ft-tal növekedett meg tárgyévi szinten. A gépjárműadó és a törvényi szinten történő 50 %-os adómérték emelés, illetve tételszám növekedése következtében 68,6 %-kal növekedett meg. A kivetett adó összegét tekintve e Ft-ot jelentett a évben kivetett e Ft adóhoz képest. A teljesítésnél 52,2 % -os a növekedés, ez pénzösszeg tekintetében e Ft bevétel növekedést jelent a évi e Ft adóhoz képest. Az idegen bevéteti számlánk mint adónem évben kettévált. Egy idegen bevételeket kezelő és egyéb bevételi számla, mely bevételei teljes egészében önkormányzati bevételi forrást képeznek. Ezen adónemnél halmozottan sok az előző évek hátraléka. A szabálysértési bírságok befizetése lassan csordogál, illetve közmunkaként való ledolgozás csökkenti. A évre kimutatott szabálysértési és helyszínbírság bevételi teljesítése 81,4 %-os. Az egyéb bevételek közt szerepel még a kamatmentes lakásépítési kölcsönök beszedése is, így az össz 817 e Ft bevétel 83,2 %-os teljesítést mutat. Az adóigazgatási és hatósági feladatok körében az éves bevallások alapján a kivetésekre, előírásokra és méltányossági kérelmekre kiadott határozatok száma: 4810 db volt. A határozatok megoszlása adónemenként: magánszem. komm. adója: építményadó: iparűzési adó: 1907 db 118 db 537 db gépjárműadó: 1856 db vállalkozók komm. adója: 392 db Egyéb ügyintézési (szabálysértés, árverés, bírósági végrehajtás stb.) ügyiratok száma 42 db. A kiadott adó- és értékbizonyítványok száma 88 db, az adóigazolások 39 db, a költségmentességi igazolások, környezettanulmányok és vagyoni bizonyítványok: 48 darabot tett ki. Az adóhiány felkutatására tett intézkedések: A bevallások elmulasztása miatt kiadott idézések száma összesen: 256 db volt (gépjárműadó miatt 118 db, kommunális adó miatt 30 db, iparűzési adó miatt 62 db bejelentkezés hiánya miatt 46 db). Adóbehajtásra kiadott intézkedések az alábbiak: A hátralékos kimutatás alapján a kiadott felszólítások száma: 449 db volt, a kiadott letiltások száma : 30 db. Az önkormányzat kötelező állat egészségügyi feladata, az ebek kötelező veszettség elleni védőoltásának megszervezése, lebonyolítása és nyilvántartása. Nyilvántartásunk alapján a szervezetten beoltott ebek száma 619 db ( szeptemberben) és december 31-ig beoltott ebek száma összesen: 994 db volt. Kisbér, április 14. Kardos Csabáné adóügyi főmunkatárs A BECSÜLETRŐL avagy a mondott szó igazságáról Egy érdekes szólás jutott eszembe a minap, miközben a túlbürokratizált tulajdonszerzési kötelezettségekről elmélkedtem. "Az idő telik a becsület meg fogy..." Hogy miért ez jutott most eszembe? Körülbelül évvel ezelőtt - őseimtől tudva - egy tulajdonszerzést kemény kézfogással meg lehetett pecsételni. Akkor a mondott szónak volt igazságtartama. Ennek esetleges kikerülése fel sem igen vetődött egyik fél részéről sem. Ezek után telt az idő és bevezetődött a szerződéskötés. Valaki, vagy valakik - talán magukból kiindulva - kötelezően elrendelték a papíron történő megállapodást. Az ingatlan nyilvántartásokba csak ezeken keresztül lehetett a változásokat rögzíteni. Indoklás: A szó elszáll, az írás megmarad." Vagyis a mondott szó már nem ért Találós kérdés annyit, - a becsület elkezdett fogyni. Azután a 80-as években elrendelték az ügyvédi ellenjegyzés kötelességét. Sőt a tulajdon átruházási szerződéseket továbbiakban az ügyvédek készítették. Indoklás: Az ügyvéd a garancia a szerződéskötésre. Ugye az idő most is telt, a becsület, pedig tovább fogyott. Ma már azt is megélhettük, hogy az ügyvédek által készített szerződéseket közjegyző előtt kell hitelesíttetni. Itt tartunk ma. Eltelt év, a becsület pedig egyre fogyott. Vajon ki állítja meg ezt a fogyást? Remélem nem gondolják komolyan a jogalkotóink, hogy az egyre-másra termesztett papírhegyek, vagyonnyilatkozatok, adóbevallások, ezt orvosolhatják! Ezeket csak Mi emberek gátolhatjuk m e g az életvitelünk tisztességével. És, ezt hol kell elkezdeni? Megint csak egy szólással válaszolok. "Fejétől büdösödik a hal." Tisztelettel: Dákai József nyi, a hazafias érzéseit a nemzeti jelképek gyűjtésével bizonyító állampolgár él, vagy megfordul Kisbéren. Sajnos a költségvetés nem teszi lehetővé, hogy havonta új zászlót vásároljunk, ezért szívesen fogadnánk, ha az összegyűjtött zászlókból fel tudna ajánlani valaki egyet a Könyvtár számára. Morvai Józsefné Valljuk be őszintén, mi pedagógusok, hogy ritkábban akad sikerélményünk a munkánkban. Mi az oka? Több is van, de most nem ezt kívánom taglalni. Ha sikerélményben van részünk, az felemelő, továbblendítő. Tanítónak, tanárnak, tanulónak egyaránt. A negyedik tanév ez, amikor óraadóként a kisbéri Bánki Donát Szakképző Iskolában is tanítok rajz és vizuális kultúrac.tantárgyat. Ebben a tanévben a megyei rajzpályázatok közül egy a tanulókhoz közel állót választottam. A fiatalok "vevők" voltak erre a feladatra. Bőségesen adott időt, s lehetett témát, technikát választani. Nyitra megye és Komárom - Esztergom megye közös művészeti vetélke- Majális Kupa Sikerélmény A Sakkbarátok Egyesülete Kisbér - Ászár ismét megrendezte a Majális Kupa sakk-csapatversenyét május 1- én a Városi Sportcsarnokban. A rendezvényre ismét eljöttek barátaink az ország minden részéről, Mórról, Bakonyszentlászlóról, Tatabányáról, Veszprémvarsányról, Budapestről és természetesen testvérvárosunkból, Gútáról. Kisbériek, ászáriak 4 csapattal indultunk. A 4 fős csapatok reggel 9 órakor kezdtek és svájci rendszerben, 2x15 perces játékidőben mérkőztek meg egymással. A versenyt - immár negyedik alkalommal - a Tapolca csapata nyerte. 2. lett a budapesti Hóbagoly, 3. a (Észak) Komárom 1. csapata. A helyi 1. csapat a 7. helyezést érte el, de jól szerepeltek a az Öregfiúk (Szmulai Pál, Kun Zoltán, Horváth János és Hadnagy Tibor) és a Ifjúságiak is (Baranya István, dőjén vettünk részt 9. és 10. évfolyamos tanulókkal. Nemzeti tradícióink témakörben Knoll Balázs és Cserna Dorina 10. évfolyamos tanulók, Ember és szabadidő témakörben Cserna Dorina, Bátisz Melinda és Gyürüs Adrienn 10. évfolyamos tanulók, vegyes technikával, grafikával indultak. Közülük is Gyürüs Adrienn nevét kell kiemelnünk, mert kategóriájában megyei 3. helyezett lett. Gratulálunk! Kívánom pedagógus társaimnak, és tanítványainknak is, hogy legyen sok sikerélményük nekik is, minél többször. Csaba Lajosné rajztanár Sakkcsapat-verseny Jére Hunor, Duhaj József és Kertész Soma). Az eredményhirdetés vegén több különdíjat, és tábladíjakat kaptak a legjobbak. A legjobb ászári Komlósi Tibor, a legjobb kisbéri pedig Kun Zoltán lett. A verseny végén gútai barátainkat vendégül láttuk egy kis (ászári és kethelyi) borkóstolóra és egy "könnyű" uzsonnára (főtt debreceni, paprikás házikolbász, sonka, szalonna, vöröshagyma, vajaskenyér). Vendégeinkkel beszélgettünk a sakkról, a történelemről, a népszavazás hatásáról, a helyi közéletről, és természetesen a borról. Este búcsúzóul Füri Ferenc barátunk - a testvérvárosi csapat vezetője, a helyi Nyugdíjas Klub elnöke - meghívott minket Gútára egy általuk a közeli jövőben megrendezendő sakkversenyre. Malomsoki László Sakkbarátok Egyesülete Kisbér - Ászár

4 4 KISBÉRI ÚJSÁG május-június I z r a e l i j u t a l o m ú t Kisbéri e m l é k e k a cfáti m ú z e u m b a n Egy húsztagú magyar küldöttség tagjaként a közelmúltban, jutalomúton, Jeruzsálemben járt Somogyi Lászlóné, Eszter a kisbéri Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények művelődésszervezője. Még az utazás előtt megígértettem vele, ha visszaérkezik, elbeszélgetünk élményeiről. Hát, íme! - Gondolom, velem együtt, mindenki Irigyelt az egyhetes utazásért. Mit kell tenni azért, hogy ilyen szép úttal jutalmazzák az embert? - Sikeresen pályázni. A Művelődési Alapprogram pályázatokatírt ki a Holocaust 60. évfordulója alkalmából. Három témában nyújtottam be sikeres pályázati anyagot. Az egyik egy ifjúsági rendezvény volt, a másik a városi Holocaust megemlékezés, ezzel együtt a régi zsidó temetőben a sírokat is rendbetettük, s egy márványtáblát állítottunk az elpusztított kisbéri zsidók emlékére. A harmadik pályázat pedig a kisbéri zsidóság emlékére készült Honismereti füzet megjelentetésére, annak támogatására készült. Óriási izgalommal készülődtem, hiszen életem első repülőútján egy olyan országba utazhattam, ahol szinte minden kő maga a történelem. - Tudom, hogy sok-sok mesélni valód van, mégis melyek voltak a legemlékezetesebb pillanatok? - Jeruzsálem gyönyörű város. A három világvallás - keresztény, mohamedán, zsidó - egyaránt magáénak vallja. Pénteken este részt vettünk egy zsinagógában a "szombat köszöntésen". Jártunk Nazarethben, a Szent Család lakóhelyén, a Jordán folyó mellett Yardeni-ben, ahol Jézus is megkeresztelkedett, s ahol éppen egy japán csoport keresztelkedett. Jeruzsálemben voltunk az Olajfák hegyén, a Getsemáni kertben, a Szent Sír Templomnál, Mária halálának és az utolsó vacsorának a helyét is megnéztük. Később a Siratófalnál is voltunk. Betlehemben is jártunk, megnéztük a helyet, ahol Jézus született. Templomot emeltek fölé, így az eredeti barlang-istállóba csak innen lehet lemenni. Ezen a templomon is, mint a Szent Sír - bazilikán több vallás osztozik: középső része a görögkeletieké, déli szárnya az örményeké, az északi pedig, a katolikusoké illetve a protestánsoké. A barlangban ezüst csillag jelzi a helyet, ahol Mária megszülte Jézust. - Lehetetlen megkerülni a kérdést, nem féltetek az utazás során? - Nagyon szigorú biztonsági előadások közepette utaztunk, de Izraelben mindvégig nagyon vigyáztak ránk. Egy hétemeletes szállodában laktunk,itt a biztonsági felügyelet minden alkalommal megnézte a szállodába belépő idegenek táskáját. A kirándulásaink alatt fegyveres kísérő vigyázott ránk. - Jól tudom, hogy Kisbér nevével is találkoztál izraeli múzeumokban? - Igen. Jeruzsálemben, a Yad Vashem Intézetben. A Yad Vashem azt jelenti, megörökíteni az emlékeket és a neveket. Az izraeli kormány alapította ban a Holocaust áldozatainak és hőseinek emlékére. Ez egy kutatóintézet és adminisztrációs központ, területén iskolák, könyvtár, levéltár, múzeumok és emlékhelyek vannak, II. János Pál Pápa is meglátogatta az intézetet Izraeli látogatása alkalmából.itt előadásokat hallgattunk a Holocaust-ról, s arról, a történelem oktatás keretében miként lehet feldolgozni a szörnyűségeket. Az Intézetben van az Elpusztult Zsidó Közösségek Völgye. Ez egy hatalmas kőtömbökből készült kis Európa. Azokkal az országokkal, ahol a II. Világháború dúlt. Magyarország is helyet kapott, márványtáblákon emlékeznek meg megyénként a zsidó áldozatokról. Komárom-Esztergom megyéből Komárom, Tatabánya-Felsőgalla, Esztergom, Tokod, Bánhida, Dorog, Kis- bér, Tata-Tóváros és Ács nevét olvastam a táblán. Aztán Cfátban (a térképeken Safedként található), a Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeumában is láttam kisbéri emlékeket. (Ezekről keretes anyagunkban részletesen is olvashatnak.a szerk.) Egyébként a Yad Vashem-beli programokról a Duna tv stábja filmet forgatott, úgy tudom, április 17-én délután kerül adásba. Akkor a nézők is meggyőződhetnek róla, hogy nem közhely, ha azt mondom, felejthetetlen élmény volt számomra ez az utazás. Gáspár Mária (A cikk a Megyei Hírlapban megjelent április 6-án. Szerk.) A Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Múzeumát Cfátban, Chava és Josef Lustig alapította 1986-ban, s 1990-ben nyílt meg. ben kértem Josef Lustigot, hogy írja meg nekem, milyen kisbéri vonatkozású anyagokat őriznek múzeumukban. Gyors válaszában közölte, hogy a múzeumban héber nyelvű összefoglaló van a kisbéri zsidóság történetéről, információ, különböző bibliográfiai forrásokból, kisbéri születésű híres magyar-zsidókról ( a zsinagógaépítő Baumhorn Lipótról, Hazai Hugóról, a közgazdasági íróról, Székely Artúrról, valamint a jeles mérnök, feltaláló Korda Dezső Desiréről). És egy régi fénykép a kisbéri zsinagógáról, ami a mai lapostetős kocsma-húsbolt, festékbolt épület helyén állt. IN H O N O R E M P Á L M A I J Ó Z S E F Honismeretei Körünk kezdeményezésére a város képviselő testülete május 5-én régi adósságának tett eleget, amikor emléktábla avató ünnepség keretében emlékezett meg Pálmai Józsefről, Kisbér egykori főjegyzőjéről. Tetteinek emlékét e naptól, a városháza falán elhelyezett emléktábla hirdeti majd az utókor számára. Pálmai József egész életében a közösségért dolgozott, miközben sorsa kegyetlenül rövidre szabta életét. Nem érte meg 46. életévét. Nem volt hős, élete mégis szorosan összefonódott nemzetünk történelmével. Peregjenek hát az emlékezés sorai, idézzük fel életét, munkásságát. Százhat évvel ezelőtt, május 4-én született Sajóvámoson. A középiskolai érettségit 1917-ben, a községi közigazgatási jegyzővizsgát 1921-ben Egerben kitűnő eredménnyel tette le től Nagytályán segéd-, majd adóügyi jegyző től Felsőtárkányban főjegyző. A családi kötelékek voltak azok, amelyek a kisbéri főjegyzői állás megpályázására késztették. Felesége édesanyja ugyanis Kisbéren volt postamester. Házasságából két gyermek született: Tibor és Izabella január 13-án választották meg Kisbéren főjegyzőnek. Hosszan lehetne sorolni azokat a fejlesztéseket, amelyek 14 éves áldásos működése alatt településünkön megvalósultak. Ezek közül csak néhány legfontosabb: körorvosi lakás vásárlása, közkutak fúratása, hősök emlékművének elkészíttetése, közterületek parkosítása, Széchenyi István-, Kossuth Lajos-, Komáromi utcák útburkolatának kövezése, Széchenyi utcában lakossági hozzájárulással betonjárda készítése, főjegyzői lakás vásárlása, községháza építése, 25 nagycsaládos ONCSA ház építése, napközi otthonos óvoda építése. Végére hagyva a legfontosabbat, a már több mint tíz éve húzódó polgári iskola létesítését 1934-ben. Tevékenysége nyomán Kisbér az 1940-es évekre virágzó kisvárossá fejlődött, amely a környékre kisugárzó gazdasággal, élénk kereskedelemmel, és a működéshez szükséges közintézményekkel rendelkezett. Gondozott közterületei, kultúrált szórakozóhelyei, mozgalmas társadalmi élete messze felül múlta sok járási székhely szintjét. Legfontosabb terve, egy Kisbér központú új járás szerevezése, azonban az emberi gonoszság és rosszindulat miatt már nem valósulhatott meg. Munkája során sugározta magából a közösségért végzett munka szeretetét, és arra törekedett, hogy munkatársait is meggyőzze a feladatok hittel, szívvel, lelkesedéssel való elvégzésére. "Előrelátó, nagy szervezőképességű, a fejlődést híven szolgáló, a rendet, és a szépet szerető vezető volt"- emlékezik róla volt munkatársa Bihari Béla. Sokak szemében zárkózott embernek tűnt - pedig csak igényes volt, nem kereste az olcsó népszerűséget, megválogatta barátait. Ezért, voltak akik nem értették meg. Nehéz háborús időkben azzal a felelősség tudattal végezte a közigazgatás megsokszorozódott és a lakosság életét rendkívüli mértékben megterhelő, rendeletek miatt egyáltalán nem népszerű munkáját, hogy a haza és egy jobb jövő szolgálatában fárad. Kormányhoz lojális tisztviselőként, a nyilasokat a nemzet egységét megbontó hazaárulóknak, a bolsevistákat a vallást, a családot és minden emberi kultúrát elpusztító ellenségnek tekintette Ezért ellenségei csak az alkalomra vártak, hogy aljas rágalommal lecsapjanak rá A német megszállás után, 1944 májusában megkezdődött a zsidó lakosság gettóba tömörítése. Kisbér és kornyéke zsidó lakosságát Kisbéren három gettóba zsúfolták össze. A gettókban embertelen körülmények között vártak elszállításukra. Ezért a kisbéri képviselő testület volt zsidó vezetői - akik részt vettek a település felvirágoztatásában végzett közös munkában - felkeresték Őt, segítségét kérve. A főjegyző humánus ember lévén igyekezett a gettóba zárt zsidók elhelyezésén és jobb élelmezésén segíteni. Ezért névtelen levélben, aljas módon feljelentették, és már júniusban megindították ellene a támadást. A névtelen feljelentés alapján Komárom megye nyilas érzelmű alispánja, vizsgálatot rendelt el. A főjegyző korrekt módon, a vizsgálat befejezéséig kérte áthelyezését, s ennek alapján Gútára helyezték. Ekkor a képviselő testülethez címzett levelében a következőket írta: "Kijelentem, hogy az ellenem megindított rágalomhadjáratnak lezárása után nem szándékozom Kisbérről elpályázni, hanem visszajövök ide ahol a sok-sok fájdalmas tövisszúrás és ostorcsapás után örömmel és még fokozottabb lelkesedéssel kívánok dolgozni Kisbér község felvirágoztatásáén és a lakosság boldogulásának, szebb és boldogabb jövőjének biztosításáért!" A képviselő testület egységesen kiállt a főjegyző mellett. Az üggyel kapcsolatos véleményüket az alispánnak küldött levelükben dr. Somogyi Antal plébános fogalmazta meg: "Nem gondolnám, hogy ma arra volna szüksége ennek a megpróbált és még nagyobb megpróbáltatások előtt álló országnak, hogy hatóságai besúgók kiszolgálásában serénykedjenek" Pálmait ezután visszahelyezték Kisbérre. A Szállasi-féle hatalom átvétel után, a nyilasok Pálmai József főjegyzőt, dr. Somogyi Antal plébánost, Kiss Péter állomásfőnököt október 23-án letartóztatták és a komáromi Csillag-erődbe deportálták. Innen Pálmai Józsefet a dachaui-, majd a buchenwaldi koncentrációs táborba szállították, ahol február 15-én elhunyt. A kisbéri nyilas vezetők, és akik alattomosan mögöttük álltak, már nem élnek közöttünk. A nyilas vezetők a háború után elnyerték méltó büntetésüket. Akik mögöttük álltak azoknak lelkiismeretükkel az Isten színe előtt kell elszámolniuk. Pálmai József életútja korán zárult le - a hátralévő további alkotó évek adósságával tért örök pihenőre. Élete mégis gazdag és értékes volt - még így is, hogy éveinek számát tekintve még hosszú ideig közöttünk maradhatott volna. Nem rajta múlott. Hegedüs Pál

5 2005. május-június KISBÉRI ÚJSÁG 5 G o n d o l a t o k a Petőfi ISK sportbemutatójáról 1995-ben rendezték meg az első sportünnepélyt, azzal a céllal, hogy a szűkös Iskolai sporttámogatást adományokkal, szülői segítséggel ki lehessen egészíteni és nem utolsósorban, hogy bemutassák tanulóink, milyen ügyesek tudnak lenni egy-egy műsor elkészítésénél. Ebben az évben már 10. alkalommal bolydította fel iskolánk életét a különös eseményre való lázas készülődés. Több száz tanulónk vonult fel és változatos, zenés műsorával szórakoztatta a közönséget. A felkészítő tanároknak külön öröm, hogy a gyerekek lelkesedéssel, nagy aktivitást mutatva készültek a nap mint nap a számukra is fontos eseményre. Köszönöm Tölgyesi Erikának, a balettcsoport vezetőjének, Török Zoltánnénak, az alsós évfolyamokban testnevelést tanító kollégámnak, Huberné Borsos Eszter tanárnőnek, az énekkarunk vezetőjének, hogy a bennük lévő ötletekkel, plusz energiával, szárnyat tudtak adni tanulóink lelkesedésének és a többletmunkával ismét sikeres műsorral tudtunk bemutatkozni. Köszönöm Kovács Viktor tanár úrnak, hogy segítségével megismerkedhettünk egy számunkra új sportággal, a bokodi Móra Ferenc Általános Iskola, teremkerékpáros csapatának tolmácsolásában. Az elmúlt hónap eseményei a kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában Rendezvényeink április 22-én a Polgármesteri Hivatal dísztermében került sor színjátszó körünk legújabb darabjának, Szigligeti Ede Liliomfi című komédiájának bemutatására. A darab próbái 2004 szeptemberében kezdődtek, s azóta minden héten négy órát próbáltak a diákok Mármarosi Lászlóné tanárnő vezetésével. Az előadás sikeréhez az izzasztó próbákon kívül hozzájárultak a szép éskorhűjelmezek, az ötletes díszletek. A kisbéri előadást másnap Bakonyszom-bathelyen szintén egy nagy sikerű előadás követett. A vastaps után színészeinket és pedagógusainkat megvendégelték, és mindenkinek virággal köszönték meg a szép estét. Terveink szerint a nyáron és az ősz folyamán a környék településeire szeretnénk elmenni, ahol az eddigi tapasztalataink alapján mindig szívesen fogadják műsorainkat. Azok sem maradnak le a színdarabról, akik az április " C s a k tiszta f o r r á s b ó l " május 5-én a Petőfi Sándor Általános Iskola ének szaktantermében megrendeztük hagyományos iskolai népdalversenyünket, 17 indulóval. A versenyzők között 1. osztálytól 8. osztályig minden korosztály szerepelt. A lelkes, dalolni vágyó diákokat Huberné Borsos Eszter tanárnő készítette fel. Odaadó munkájának köszönhetően szebbnél szebb dalok csendültek fel. A szakértő zsűri elnöke Gál István nyugdíjas énektanár, aki hosszú éveken át tanított iskolánkban, most is közös éneklésre invitálta a gyerekeket. Zsűri további tagjai: Fejes Zoltánné igh., Bakonyi Ilona a D.Ö.K. vezetője, Lork Mária énektanár, Baráth Jánosné az etei tagiskola vezetője és Zimonyi Gábor a kisbéri Zene- és Művészeti Iskola tanára. Helyezések: 5. Csima Krisztina 6. a 4. Katona Szabina 5. b 3. Kovács Éva 8. b 2. Gyüszi Éva 7. d 1. Kovács Kinga 6. b Ez a kellemesen eltöltött délután reméljük még sok-sok évig megismétlődik iskolánkban. A verseny lebonyolításának segítője: Szabó Regina 8. a oszt. tanuló. Zimonyi Gábor Köszönöm a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskolába járó volt tanítványainknak, hogy maguk köré gyűjtve társaikat a szép évek emlékéből erőt gyűjtve szívesen léptek fel műsorunkon. Egy ilyen rendezvény nem csak műsorból áll. Előtte és utána is sok teendő várja tanárt, szülőt egyaránt. Köszönöm a háttérmunkálatokban segítő kollégáimnak és szülőknek az aktivitásukat és segítségüket. Köszönöm Baranyai Balázsnak, hogy a DISCO-t már 3. alkalommal, felajánlásból rendezte meg. Nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani azoknak a vállalkozóknak üzletvezetőknek, kik komoly tombola felajánlásaikkal támogatták iskolánkat. Támogatóink névsora: Papír-írószer, Andrásiné Szögyényi Zsuzsanna; Barkácsbolt, Sántik Sándor; Szuper műszaki bolt, Tóth Árpád; Mogyi Módi, Mogyorósi József; NAD Kft, Nemes Tibor; Németh Kft.; Állateledel, Tóthné Bana Ildikó; Ajándékbolt, Tenger Istvánné; Vadász-horgász bolt; Szivárvány kézműves kuckó, Varga Ferencné; Venézia kávéház; Picur és Anett Kft., Torma László; Nyílászárok szaküzlete, Manzák György; Bádog-csatorna bolt, Tribusz Gábor; Játékbolt, Csonka Zoltán; Kincsem Hotel, Imre Károly; Takarékszövetkezet, Pál József; Zöldséggyümölcs, Harmath Attila; Ékszerbolt, Arnold Béla; Illatszer-drogéria, Riez Jánosné, Kertimag, Ihász János; Rauch ékszer- zálogház; Virágbolt, Lipovecz Veronika; Bútortmit, Huszár László; Méterárubolt, Klupács József; Fibidusz Kft.; Vianni, Rapaliné Takács Eszter; Zsana Butik, Simon Zsanett; Viking cipőbolt; Török-zöldséges; Baba-bolt, Törzsök Csilla; Dallas Butik; Divatáru szaküzlet, Torma Ferenc; Bakony Étterem, Belány Róbert; Eni Fodrászkellék szaküzlet; JOKER papírbolt; Fess vegyiáru kereskedés; Kuckó ajándékbolt, Sellő ABC, Juhászné Jutka; Köszönjük a 4 nagy zsák császári csemege felajánlást, amit tanulóinknak osztottunk ki az atlétikai és háziversenyen való résztvételért.. Aktív szülök névsora : Szíjjné, Marika; Ráczné, Gizike; Szabóné, Terike; Feketéné, Marika; Sivingerné, Mariann; Tormáné, Jutka; Vindischné, Éva; Horváthné, Zsuzsanna; Elekesné, Anikó; Hermanné, Mártika; Katonáné, Margitka ; Tormáné, Ilonka; Sinigláné, Márti; Kissné, Maja; Aki felvállalja egy ilyen rendezvény támogatói névsorának leírását, az biztosan kifelejti a szívéhez legközelebb állót. Ezért előre is elnézést kérek. Tanulóink nevében is köszönöm a segítségeket. Pusztainé Kiss Teréz 22-i előadáson nem voltak ott, mert ősszel az új Wass Albert Művelődési Központ színházában két alkalommal is műsorra tűzték a gimnázium produkcióját. Május 12-én 40 diákunk és 5 pedagógusunk indult Gútára, eleget téve testvériskolánk meghívásának, ahol részt vettek az ottani diáknapon. A programok között szerepelt az iskola megismerése, bemutatkozó műsor, Csaó Darwin, gulyásfőzés. A meghívást mi is viszonozzuk a június 9-én tartandó Táncsics Napra. Ballagás, érettségik május 6-án fejezték be gimnáziumi tanulmányaikat 12. osztályos diákjaink. Másnap a hűvös, borús időben 47-en búcsúztak el iskolájuktól éstanáraiktól.a megható és szép ünnep alkalmából virágba borultak aziskolafolyosói, tantermei és udvara. Meghatott szülök és vendégek népes serege előtt búcsúztak tőlük a 11. évfolyam diákjai, az énekkar és a tantestület nevében az igazgatónő. A négy éves közösségi és tanulmányi munkájukért sokan kaptak jutalomkönyvet, valamint a kiemelkedő teljesítményért a Táncsics Alapítvány pénzjutalmát kapta Magdalics Ágnes 12. b és Pintér Noémi 12. a osztályos diákunk. Május 9-én kezdődő és május 20-ig tartó írásbeli érettségi vizsgákkal komoly és fárasztó munka vette kezdetét, mely a júniusi szóbeli vizsgákkal fog zárulni. Ez a tanév mérföldkő az érettségik rendszerében, hiszen ilyen jelentős változásra az érettségi vizsgák ben történt bevezetése óta még nem került sor. Csak reménykedni tudunk, hogy június végén jó szájízzel zárjuk le a vizsgaidőszakot, s a diákok nem szenvednek kárt az országosan kirobbant botrány miatt. Versenyeredmények Otoltics Márk 7. osztályos diákunk a körzeti atlétikai versenyeni. helyezést ért el, így továbbjutott a megyei döntőbe. Atlétikai Diákolimpia megyei döntőjén 100 m- es síkfutásban Matisz Ádám III., Komáromi Mihály IV helyezett lett. Szintén ezen a versenyen 4 x 100-m-es váltóban Matisz Ádám, Komáromi Mihály, Deák Gábor és Kovács FerencI.helyezést értek el. A Bevetés Próba területi döntőjén 3 csapattal vettünk részt,i., IV. és V. helyet szerezték meg a versenyen. Az első helyen végző csapat továbbjutott az országos döntőbe, ahol 9. helyen végzett. A csapat tagjai: Csikár Éva, Pintér Dóra, Guzs András és Komáromi Mihály. Felkészítő tanáruk Túri Józsefné. Farkasné Kégl Hedvig A népdaléneklő-verseny résztvevői Pedagógusainkat köszöntjük Tisztelt óvónők, tanítók, tanárok, oktatási intézményben dolgozók! Engedjék meg, hogy Pedagógus-napi köszöntőmet egy személyes emlékkel, élménnyel kezdjem. Magyar tanárom az általános iskolában egy felvidéki igazi magyar településről, - a sors különös játékaként, - Kisbér testvérvárosából Gútáról került hozzánk. Talán mert eleve magában hordozta magyarságát, tanórái máig felejthetetlenek számomra. Minket nem kellett biztatni az olvasásra, személyes varázsával úgy hatott ránk, hogy a legroszszabb tanulói is elolvasta a könyvet. Nekünk nem volt kötelező és ajánlott irodalom - csak volt Jókai. Móricz, Mikszáth, Arany János és Gárdonyi Géza. Nagyon sok verset megtanított nekünk, emlékszem, amit dalba lehetett foglalni azt közösen énekeltük, gyakran Gaál István tanár úr hegedűkíséretével. Színes egyéniség volt, tanárnak született és ezt a hivatását haláláig gyakorolta. Örök pihenője a szeretett Gúta város temetője. Egyéniség volt. Ezt tartom a pedagógus legfontosabb erényének. Mert lehet valaki kitűnő szakember, maradéktalanul teljesíti az oktatási törvényben leírtakat, de ha hiányzik belőle az a szikra, mellyel lángra gyújtja tanítványainak érdeklődését, tudásvágyát, nyomtalanul eltűnik az emlékezetből. Nem irigylésre méltó pedagógusaink mostani munkája. Alkalmazkodás a szüntelen változó törvényekhez, megfelelni az újabb és újabb utasításoknak. A sok feladat között elsikkad a lényeg, - a tanulás megszerettetése, az igény felkeltése a tudás megszerzésére. A pedagógus munkája nem merül ki az oktatásban, legalább ennyire fontos a gyermek nevelése, az életre való felkészítése. Napjaink zaklatott, elgépiesedett világában, amikor a média önti magából gyermekeinkre a sok szennyet, óriási feladat hárul a pedagógusra. Ésitt van szükség újból az egyéniségre, mert e képesség birtokában szinte minden órán lehetőség nyílik az etikai, esztétikai nevelésre, csak fel kell ismerni a lehetőségeket, ha kell játékosan becsempészni a kötelezően előirt tantervi anyag elsajátításába. Nehéz ma pedagógusnak lenni, de nagyon szép hivatás, csakúgy mint az én magyar tanárom idejében. Mert mi lehet annál felemelőbb, mint mikor a három éves gyereket egy közösségbe szoktatva megtanítják az első versre, felkészítik az édesanya köszöntésére. Vagy az alsó tagozatban megtanítani a gyermeket a betűvetésre, szűkebb környezete megismertetésére. De nem kisebb élmény annak a tanárnak a számára sem, kinek tanítványa eredményesen szerepel egyegy tanulmányi versenyen, vagy sikeresen veszi az akadályokat a középiskolában. S az már mérhető eredmény, mikor egy középiskolás bejut az egyetemre, főiskolára, s évek múlva orvos, mérnök, tanárember vagy bármely területen jó szakemberként állja meg a helyét. Évente egyszer nyílik hivatalosan is lehetőség pedagógusaink köszöntésére. Kívánok munkájukhoz kitartást, türelmet, több megbecsülést, hivatásuk során sok szeretetet, élményt és sikereket. Kívánom, hogy munkájukra évtizedek múltán is úgy emlékezzenek tanítványaik, mint azénemlékeimben él meg ma is Borka Anna, Panni néni. Cser Tamás

6 6 KISBÉRI ÚJSÁG május-június "Töretlen hittel ember és magyar" Ügy tűnik minden új évszázadot egyegy feledésre és megtagadásra ítélt nemzeti géniuszunk újraélesztésével kell kezdenünk. Wass Albert a XX. század magyar tragédiáinak előjátéka idején született a Kolozs megyei Válaszúton. / Az írót életeseményei a XX. század első felének egyik koronatanújává teszik. "Tizenegy éves koromban akaratom ellenére román állampolgár lettem." Írói pályáját, miként oly sok sorstársa életét erőszakosan vágta ketté a II. világháborús összeomlás: a menekülés, majd a kényszerű emigráció. A trianoni nemzedék írógéniusza ezután német menekültként, lágerlakóként írta műveit nyarán kivándorolt fiaival az Amerikai Egyesült Államokba. Itt az emigráció szellemi vezéreként, anyagi- és munkaáldozatokat hozó szervezőjeként segítette politikailag megszállt hazáját. Küzdelmes élete, nemzetféltő gondja Erdélyért és a szétszakított magyarság egységéért, jobb jövőjéért folytatott fáradhatatlan munkálkodása megbecsülést érdemel. Gazdag életműve, írói, költői és közéleti munkásságának minden értéke a MAGYAR ÖRÖK SÉG része. Wass Albert a Mezőség szülötte, egész élete során, a száműzetésben is ennek az elhagyatott, szegénységbe merült tájnak a krónikása maradt. A Mezőség a magyarság tragédiájának egyik történelmi színtere. Ifjúkorától kezdve kötelességének érezte a Mezőség megírását Kiemelkedő értékű KARD ÉS KASZA című nagyregényét élete alkonyán írta meg az erdélyi íróóriás. Munkájához az anyagot már fél évszázaddal ezelőtt gyűjtögetni kezdte a kolozsvári Erdélyi Múzeum híres levéltárában, ahol a czegei Wass családnak egyedül 17 vaspántos ládára való okmánya, levele volt felhalmozva. Értékes anyaggal szolgált Szolnok-Doboka Vármegye Monográphiája is, valamint a marosvásárhelyi Teleki-téka. A kétkötetes történelmi regényből megismerheti az olvasó a Wass család történetét és a szerző elregényesített életrajzát. Családja - a czegei és szentegyedi Wassok - Erdély legrégebbi főnemesi famíliái közé tartozik. A KARD ÉS KASZA című nagyregénye méltán nevezhető Erdély krónikájának is. Az író két részre osztotta a regényt. A zi. kötet a Krónikás írás kimondottan a krónikák alapján épült fel. "A múlt ugyanis szerves és elválaszthatatlan része a jelennek, mint ahogy a jelen sem egyéb, mint a jövendő kezdete." A Krónikás írás a legszebb erdélyi legenda, a mezőségi tóvilág mítosza, ugyanakkor hiteles őstörténete. A regény első hőse BUZÁT - feltételezhetően a család alapítója ben építette meg az első házát ott a (Wass Albert) tavak közötti dombok laposán. A könyv két legfontosabb helységét: Bölényest és Miklósdombot nem találjuk a térképen. Eredeti ősi elnevezések voltak, melyeket a későbbi korok átváltoztattak Vasas-Szentgotthárdra és Czegére. A család Erőss néven szerepel a regényben. Természet közeli, egyszerű, dolgos, emberséges és igazságos világot bújtat ekkor még a Tóhát. A Tóhátban megbúvó magyar nép tiszteli szomszédját, békében és harmóniában él önmagával, istenével és a földdel. Az élettárs sírig tartó kapcsolatot jelent. S ahogy telnek az évtizedek, a keresztény isten arca homályos tükör lesz. Az első drámai jelzés a Tóvidék számára a kunok betörése Szent László korában. A kunok végigtarolják a Tóvidéket, megölik Buzát egyik fiát, Gyekét. Az öreg Buzát többi fia pedig leöli a gyilkost, és Gyeke elhurcolt asszonyát, Ildikót is. Kegyetlen ősi törvény ez. Szent László seregét a megsemmisüléstől az egyik Buzát fiú leleménye és ereje menti meg a magyar hadra a hegyről bölénycsordát zúdítani akaró kunoktól. Ettől kezdve a Buzátok sorsa egybefonódik Magyarország sorsával, történetével. Wass Albert regényéből elénk tárul és megelevenedik a föld minden szépségével Erdély, melyet karddal és kaszával védtek őseink. Sokat szenvedett föld ez, ahol ha kellett a kaszából fegyver egyenesedett, és amikor béke lett, akkor fölhangzott a prédikátori ige: kovácsoljatok a kardokból ekevasat. A békekeresés volt a kenyerük. Nem az örökös háborúskodás. Az ösztönös önvédelem. A túlélés minden határainkon túl élő magyar alapállása. Mindig újrakezdhető az élet. Wass Alberten kívül még senki sem kísérelte meg, így több évszázados folyamatában ábrázolni a románság erdélyi térnyerését. A 17. század elején Basta olyan kegyetlen mészárlást végzett a túlnyomórészt protestáns Erdélyben, amelyben a lakosság egyharmada maradt csak meg. A sorozatos magyarirtások aggasztó jelei megismétlődnek ben és azi. világháború végén, majd a vasgárdista időszakban, ben. A történelmi viharokban Erdély magyarságának nagy része elveszett. A magyar népesség helyére lassan románok költöztek be a hegyekből, a Kárpátokon túlról. Erről a fájdalmas átalakulásról és a táj fájdalmas történetéről ad képet a Krónikás írás 1050-től 1917-ig. "Hogy mi ennek az írásnak a célja? Először is az, hogy valamiféle emlékoszlopot állítson a múltnak, mielőtt a bölények hátrahagyott csapásait a fölismerhetetlenségig szét nem tapossák a birkanyájak. Másodszor, hogy fényt vessen a történelmi sors ezer apró titkára, s ezáltal jövendő nemzedékek okulására szolgálhasson. A II. kötet SZEMTANÚSÁG alcímmel a XX. század első felének regénye. A román kézre adott erdélyi magyarság elnyomását tárja fel valós történések nyomán. Azt az elnyomást, amit az író is átélt. Ellene könyvei és cikkei sorában harcolt az általa alapított és vezetett Erdélyi Világszövetség élén. Életútja nemcsak kisebbségi sorsban volt rögös, hanem Erdély újabb elvesztése után is. Sok aggodalmat és keserűséget okozott neki szülei sorsa is. Az 1945-ös menekülésnél mostohaanyja, báró Mansfield Ira betegen egy nagyváradi apácazárdában maradt, majd oroszromán börtönben halt meg. Édesapja, Endre gróf a honvédséggel került át a Szovjetunió megszállta országba, bujkált, lovak mellett dolgozott, míg aztán kommunista fogság után külföldre juthatott. Önmagában is kész regény, mégpedig a múlt századnak - és benne Erdélynek a regénye. Wass Albert egy vak öregember személyében küldi haza önmagát. De a vak öregember csak azt tudja, ami volt, azt már nem látja, ami van. Mit tehetne mást a vak öregember a feketelaki domboldalon, szemben az egykori kúrával? Próféciát mond. E két kötet a helytállás és a hűség példatára. Különleges értéktöbbletet az ad ennek a műnek, hogy a XX. század viszontagságai közepette megsemmisült, eltűnt családi okmánytárak anyagát történeti hitelességgel dolgozta be művébe. A meseszövés egységessége és szépsége mellett az adatok hitelessége is erősíti az élményt, így a kategóriájában messze a világirodalom híres családregényei fölé helyezi ezt a művet. A KARD ÉS KASZA című nagyregénye - mely méltán nevezhet ő Erdély krónikájának is - életművének egyik pillére. A kard és a kasza a szüntelen harc és a szüntelen munkálkodás szimbólumává magasztosul. Vállalt feladata, hogy ébren tartsa a magyar nemzeti öntudatot, ismertesse a magyar néppel szemben elkövetett bűnöket és igazságtalanságokat és a tudomány eszközeivel megdöntse azokat az ellenséges forrásokból eredő tévtanokat, melyek a MAGYAR HAZA szétdarabolásához vezettek, melyek a magyarság teljes megsemmisítését célozzák. A magyar igazság minél szélesebb körben való megismertetése egyetemes magyar érdek. Egy öreg székely parasztember mondta: magyarnak lenni jó, de nagyon nehéz. Wass Albert számára Erdély nemcsak földrajzi egység volt, hanem egyúttal az igazság és a tisztesség hazája is. Írói mivoltára meghatározó jelentőségű volt mezőségi származása és református vallása. Az emigrációban "egy összekuszált emberiség élő lelkiismereteként ismertük meg" Sokat használt otthon maradt népének, hazánknak is aktív közéleti szereplésével. A regény azok számára is lenyűgözően érdekes, akik az izgalmas történések mellett az elbájolóan szép, színes tájleírásokat szeretik. Benne van írójának sorok közé, szavak mögé rejtett sorsvonala. Hősei által lehetséges életei, végzetei. A múlt bemutatása mellett a jelen drámai láttatásával próbál kiutat keresni jellegzetesen transzszilvánista életszemlélete alapján. Wass Albert helye - kiemelkedő írói munkássága, valamint az erdélyi magyarság érdekében tett elévülhetetlen szolgálatai okán - a magyarság halhatatlanjai között van. Írói életművének egyenletesen magas színvonala, sokszínűsége és terjedelme a XX. század legnagyobb magyar íróinak sorába emeli őt. A rendszerváltás előtt Magyarországon még a nevét sem volt szabad leírni, csupán elmarasztaló jelzők kíséretében. A határon elkobozták regényeit a turistáktól, postai úton szinte lehetetlen volt hazajuttatni müveit. Ki is ez az író, aki 1945 óta emigrációban élt? Két nemzedék került ki azóta az iskolapadokból anélkül, hogy a magyar irodalmi tankönyvekben Wass Albert nevét olvashatták volna. Ki ez az író, aki hosszú fizikai távollét után most szellemileg hazatér? Ez a földönfutóvá tett gróf, ez a bűvös szavú író, ez az erdélyi magyar az emigráció első pillanatától élete végéig Erdély, s az ottani magyarság elsőszámú szószólója volt határon innen és túl egyaránt. Nem túlzás leírni. Nálánál többet senki sem tett Erdélyért. Wass Albert jelképesen hazatért. Túlélt diktátorokat és rezsimeket, túllépett gyalázkodásokon, s hátra nem nézve haladt a neki rendelt szűk ösvényen. Ez az ösvény hazavezetett oda, ahová tartozik. Ahhoz a magyarsághoz, amelynek igazságát, sorsát, fájdalmát és kevés örömét 1945 óta az emigrációban magyarul és idegen nyelveken szüntelenül hirdette. Ahhoz a magyarsághoz, melytől soha egyetlen percre sem szakadt el, s most íme újraitt van Ő, ez a bölcs öregember, s olvasók tíz- és százezreit tanítja hitre, emberségre, szeretetre, reménységre, hűségre. "TÖRETLEN HITTEL EMBER ÉS MA GYAR" Aforizmák, bölcsességek a regényből: "Hont foglalni alkalmas a kard, s annak védelmezésében hasznos. Megtartani a hont azonban csak kaszával lehet. Kaszával, ekével, izzadságos, becsületes munkával. Hont veszejt, ki másra bízza a munkát." "Kétféle ember van ezen a világon,... egyik karddal farag világot magának, a másik ekével. De a karddal faragott világot egy másik kard ledöntheti, s újjá faraghatja nagyon is gyorsan. Maradandót csupán az eke farag." "Aki nem tud országért küzdeni, az nem érdemel országot." "A háborút, azt elvesztettük bizony. Ideje most már, hogy megnyerjük a békét. Magyarnak lenni annyit jelent, jobbnak lenni, tisztességesebbnek lenni, mint más." Az összeállítást készítette.: Walcz Lászlóné

7 2005. május-június KISBÉRI ÚJSÁG 7 Miért éppen W a s s Töretlen hittel ember és magyar Albert? Egyszerű Jókairól, Petőfiről, Erkelről elnevezni egy művelődési házat. Nemzetünk (el)ismert nagyjai, nem tévedhetünk. Akkor sem kell töprengeni és vitatkozni, ha a település egyik neves szülötte a névadó. Kisbéren más a helyzet: Wass Albert Művelődési Ház (Központ! Szerk.) épül. Kétségtelenül megosztó személyisége 20. század sokáig betiltott, ma már (talán) országszerte ismert írója. Őt magát és írásait sokan szélsőjobboldalinak tartják. Ez erősen vitatható, de szerintem csak akkor érvelhet valaki pro vagy kontra, ha megismerte Wass Albert életét, elolvasta regényeit, novelláit, újságcikkeit. Tény, hogy A Nagy Könyv játékban a legjobb száz közé jutott A funtinelli boszorkány, az Adjátok vissza a hegyeimet!, valamint a Kard és kasza című regénye is. Mind a hármat volt szerencsém olvasni, jó szívvel ajánlhatom a szerzőt nem ismerők, ugyanakkor a látatlanban fitymálók figyelmébe. Fontosnak tartom azt, amit Wass Albert regényeiből újra és újra kiderül: töretlen hittel ember és magyar az Erdély hányatott sorsát százszor és ezerszer gyönyörűségesen megéneklő mester. A részletekről, a több mint harminckötetes életműről lehet, kell és érdemes eszmét cserélni. Mondjuk Kisbéren, a Wass Albert Művelődési Házban. Mórocz Károly (A jegyzet megjelent a 24 óra május 19-i számban) "Szeretem, mert M A G O R " Simon Zsanett egy új üzletet nyitott Kisbéren, a M A G O R boltot. Egyedülálló vállalkozás ez, ezért felkerestem és elbeszélgettünk vele múltról, jelenről, jövőről, a magyar termelők, a hazai kereskedelem helyzetéről. - Honnét ered a bolt neve, mit jelent ez? - A MAGOR mozgalom elsősorban egy eszme, másodsorban értékesítés, üzlet. A név az ősmagyar - bizonyára mindenki által ismert - név, ezzel is jelezni kívánták szeretnénk kibővíteni a borok, likőrök és a röviditalok termékskáláját. a hálózatot létrehozók hovatartozásukat. Kapható lesz nálunk az "okostolyás" A mozgalom megalapítója Usztics Mátyás, - aki május 19-én a megnyitón is (A feltalálója, Andor Ákos gyakran jelen volt - arra helyezte a fő hangsúlyt, hogy hazai vállalkozások könnyebben piacra juttathassák a bizonyíthatóan (védjeggyel ellátott) az általuk megtermelt, előállított termékeiket. A megnyitón a művészúrbeszélt a termékekről, amelyeket meg lehetett kóstolni, kézbe fogni. Alig fértünk be a boltba, oly sokan eljöttek. Az őstermelők, kisiparosok, kézművesek nem tudják minőségi termékeiket bejuttatni a multinacionális hálózatokhoz, árban nem tudnak versenyezni a rendkívül olcsó keleti dömpingáruval. Ezért érezték szükségét egy ilyen hálózat létrehozásának. Sok országban támogatják a hazai vállalkozásokat, nálunk sajnos ez nincs így, ezért mi is egy hálózathoz való tartozással megpróbáljuk megfelelő áron eljuttatni a vásárlókhoz a termékeket. - Hány fajta terméket forgalmaznak és milyet? - Mintegy 600 termékünk volt nyitáskor, de tervezzük a bővítést. A kapható élelmiszerek adalékok és tartósítószerek nélkül készülnek. Próbálunk kedvében járni a lisztérzékenyeknek, cukorbetegeknek és az egészséges táplálkozást előnyben részesítőknek. Mindig lesznek biotermékek az üzletben. Az általunk forgalmazott paprikát Magyarországon termelték, csomagolták. Ellenőrzött minőség. A gyógyteák a pannonhalmi bencések által gyűjtött és kevert füvek. Tervezzük ősi kovászszal készült sütőipari termékek forgalmazását és tartózkodik Kisbéren, egy ingatlana isitt van. Szerk.), amelyben minden tápanyag megtalálható, ami az ember napi szükségletét fedezi és talán lesz "okossajt" is. - Látom van vegyiárú, kerámia, ajándék. - A vegyi termékeket érzékeny bőrűek is használhatják, mert gyógynövény alapúak, a légfrissítőink pumpásak, nem aeroszolosak, ezzel is próbáljuk védeni környezetünket. Az ajándék palettánkban megtalálható a kézzel készített - nem préselt nagyüzemi - cserépedény, amelyet fazekas és keramikus művészek készítettek. Kisbéri keramikus termékek is vannak. A fa és más kézműipari ajándékaink is vannak, például fonott kosarak, bútorok, amelyeket használni is lehet, de akár a lakás, nyaraló, pinceház dísze lehet. - Aki támogatja a magyar vállalkozásokat, termelőket, ide jöjjön? - Igen, de szeretettel várunk mindenkit, aki ellenőrzött élelmiszerekkel szeretné védeni családja és a maga egészségét, aki szép magyar kézműves termékeket szeretne ajándékozni szeretteinek. -Köszönöm az interjút és sok sikert kívánok munkájukhoz. - soki M I É R T W A S S A L B E R T? Nagy érdeklődéssel olvastam a múlt havi Kisbéri Újságban megjelent cikket, amely az új Művelődési Központ nevének kiválasztásával kapcsolatban jelent meg. Először is szeretném tudatni mindenkivel, hogy a város által felajánlott lehetőség, miszerint szívesen veszünk minden olyan ötletet, amely a Művelődési Házunk elnevezésére méltó, nyilvánosságra került, és nem volt előre eldöntve az, hogy mi lesz új büszkeségünk neve. Természetesen sokan reagáltak a Kisbéri Újságban megjelent felhívásra. Érdekes módon azonban Kisbéren kívülről, többen jeleztek vissza a név választással kapcsolatban. Minden Kisbéren és a Kistérségben élő polgárnak lehetősége nyílt arra, hogy véleményt nyilvánítson. Akik megtették köszönet érte. A Képviselő Testület a Bizottsági vélemények alapján a Wass Albert nevet választotta térségi Művelődési Központnak. Nem igazán értem, hogy miért baj ez? Nem műveletlenség az, ha valaki nem olvasott Wass Albert könyvet. Miért is lenne az? Viszont anélkül, hogy ne ismernénk életét, munká ját, ne törjünk pálcát felette! Mi köze van Kisbérhez, és a térséghez? Egyszerű a magyarázat, igaz magyar ember volt, aki már akkor, az átkos időben is vállalni merte azt, amit sokan még ma sem mernek vállalni! Szeretném megkérdezni, ha már itt tartunk, Kun Bélának mi köze volt Kisbérhez? Tudniillik róla utcát neveztek el városunkban. Szerencsére ma már nem így hívják. Egy Művelődési Központot nem az alapján kell elnevezni, hogy mi hangzik jól, például menjünk a Bakonyba, hanem az alapján, hogy ki, illetve mi a méltó arra, ami viselheti nevét. Visszatérve a cikkre, hogy nézne az ki, hogy menjünk a Csabába? Ugye ez sem hangzik jól? Végezetül nem árt, ha megnézzük a 100 legnépszerűbb könyvet, amelyet Magyarországon olvasnak, 3 Wass Albert kötet van közte! Senki más írónak nincs ennyi regénye a 100 között! Még Jókainak sem! Persze ecsetelhetném tovább, hogy Petőfinek mi köze a kisbéri iskolához, Erkelnek mi köze volt a régi Művelődési Házhoz, vagy a gyöngyszemnek mi köze van az Óvodához, de felesleges szerintem. Ebben a fene nagy demokráciában mindenkinek, mindig van véleménye. Nekünk az a dolgunk, hogy meghallgassuk, mérlegeljük, és utána döntsünk. Ezúttal Wass Albertre esett a választás. Ismét hangsúlyozom, mindenkinek megvolt a lehetősége arra, hogy nevet ajánljon. Aki megtette, azzal foglalkoztunk. Aki azt állítja, hogy a név választás előre el volt döntve, az pedig nem mond igazat, hazudik! A Wass Albert Művelődési Központ Könyvtárában egyébként minden Wass Albert mű megtalálható lesz! Kérem, aki nem ismeri, olvassa el őket, ígérem nem fog csalódni a név választásban! Kégl Attila alpolgármester M E G H Í V Ó GYERMEKNAP KISBÉR MÁJUS 29. MAJÁLIS TÉR PROGRAMOK: 8 órától HORGÁSZ VERSENY GYEREKENEK (Park tó) Helyszín: Majái is tér 11 órától ÜGYESSÉGI KERÉKPÁRVERSENY Ki a mester két keréken? 14 órától: kézműves foglalkozások, ügyességi versenyek,sakk-szimultán, tombola, szépségversenygyerekeknek,mazsorett bemutató balett bemutató, aszfaltrajz verseny, tűzoltó-hab PALACSINTA A HELYI VÖRÖSKERESZT AKTÍVÁINAK AJÁNDÉKA Kispályás foci és 11-es rugó verseny HELIKOPTER ÉS REPÜLŐ MODELL BEMUTATÓ. 16 óra 30 perc: "A furfangos csudadoktorok" című mesejáték Maszk Bábszínház előadása 18 órakor BETTY LOVE műsora TÁBORTŰZ Rossz idő esetén a programok a Lovardában kerülnek megrendezésre. Mindenkit szeretettel várunk! Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények Kisbér Május 27. Hánta 1 6 óra Művelődési Ház Jótettért jót várj- Csörgősipka Színház (Győr) műsora

8 8 KISBÉRI ÚJSÁG május-június A Kisbéri N a p o k programjairól - Somogyi Lászlónét kérem a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények művelődésszervezőjét, adjon rövid tájékoztatást a tervezett programokról. - A tervek szerint ismét július utolsó hetében kerülnek megrendezésre a programok. Ez évben is lesz Egészség Napja, Barátság Napja, Veteránautó fesztivál (Lovarda előtti téren), Halászléfőző-verseny (a Park tó mellett, közben Bojtorján együttes gyerekeknek szóló műsora, Máté Péter emlékműsor), lesznek művészeti és gyűjteményes kiállítások. K Ö N Y V A J Á N L Ó Tavaly is nagy siker volt a szabadtéri koncert. A Syncron együttes és barátai tartják. Az eddigi egyeztetés szerint vasárnap délelőtt fellép a mintegy 50 fős német bremkei tűzoltózenekar a Római Katolikus templomban. Hagyományosan a vasárnap esti operett zárja a programokat, ez évben a Lili bárónő című darabot láthatják az érdeklődők. - Lehet még változás? - Természetesen, de a részletes programról mindenképpen tájékoztatjuk a júniusi Kisbéri Újságban a város polgárait. - emel - A Városi Könyvtár legújabb könyveiből Óvodai hírek Május első hetében megtörtént az óvodai beíratás. Kisbér- Hánta: 48 nagycsoportost engedünk iskolába, helyette 47 új óvodás iratkozott be. Etei csoportunkban 6 nagycsoportos megy iskolába és 14 új óvodás iratkozott be. A Gyöngyszem Óvoda létszáma a os nevelési évben 219 fő. Hántán 20, Kisbéren 167, Etén 32 gyerek. Meghitt hangulatban megünnepeltük az óvodában az Anyák napját. Május 14-én a nagycsoportosok részt vettek egy kis műsorral az Őszi Napfény Szociális Otthon Anyák napi ünnepségén. Május 17. A papírgyűjtés, hagyomány már az óvodában, hogy évi két alkalommal ősszel és tavasszal papírgyűjtést szervezünk Most kg papír gyűlt össze. A bevételből a gyerekeknek ábrázolási Varró Aladár Béla: Gyógynövények gyógyhatásai Orvos és beteg egyaránt haszonnal forgathatja a könyv lapjait, de ajánlható az egészséges emberek számára is. Megtalálhatják benne a gyógynövények gyűjtésére, kezelésére, tárolására és feldolgozására vonatkozó tanácsokat is. Halász Judit: A gyilkos tsunami egy túlélő szemével A tsunami megváltoztatta mindannyiunk életét. Örök nyomot hagyott a tenger. Tombolt, városokat döntött romba, szigeteket törölt el a föld színéről. Halált, gyászt és rémületet hagyott maga után. Hogyan látta mindezt egy túlélő? Schmidt Egon: Madárvédelem a ház körül Gyakorlati tanácsot ad fészekodúk készítésére, valamint ír a téli etetésről, a madárvédelemről, tudnivalókat a madárfiókákról és mindezek mellett madárismertetőt is olvashatunk benne. Dívák, primadonnák, színésznők: Jászai Mari, Fedák Sári, Karády Katalin A színésznők társadalmi rangjának felívelése az önálló egzisztenciára törekvő, öntudatos nők színpadra lépésével vette kezdetét. Fedák Sári, Jászai Mari és Karády Katalin fényes sikereket arattak, elbűvölték a közönséget és kivételes tehetségük révén megnyíltak előttük az arisztokrácia zárt társasági világának kapui és túlzás nélkül állítható, az egész ország rajongott értük. Életüket és tevékenységüket mutatja be a könyv. Catherine Anderson: Az ég kékje A fiatal lány vakon született és egy műtétnek köszönhetően most ismerkedik a világgal és egy jóképű fiúval. Miként tud a két fiatal megbirkózni a nehézségekkel. Az első találkozásuk alkalmával támadt kölcsönös vonzalomból vajon szerelem lesz-e? Zoltán Diána: Terézapu filmre lép avagy a pasasok is lehetnek szőkék! Kedvcsinálónak olvassák el Gálvölgyi János gondolatait a könyvről. "Rendkívül tetszik ez a legújabb Terézapu. Más szinglikönyvet még nem olvastam, de az az érzésem, hogy ezután felesleges is lenne. Ebben ugyanis minden benne van." Továbbra is várjuk a könyvtárba olvasóinkat és minden kedves érdeklődőt. Morvai Józsefné igazgató eszközöket vásárolunk. Ebben a nevelési évben elkezdtük a szelektív hulladékgyűjtést az óvodában. Komposztálót alakítottunk ki, és a gyerekek által fogyasztott gyümölcsök héját virágágyásban elszáradt virágokat, gyomokat gyűjtjük ide. A gyerekek közül van aki otthonról is elhozza a hétvégi zöldség és gyümölcs héját. Terveink között szerepel egy papírgyűjtő konténer idetelepítése. Napközben felgyülemlett papírhulladékot a gyerekek külön gyűjtenék az egyéb hulladéktól. Meggyőződésünk, hogy már ebben a korban el kell kezdeni a környezetvédelmi nevelést. Ebben nagyon sok segítséget kaptunk az Öko-Pannon Khttől. A gyerekek, kis munkafüzetek, színezők segítségével ismerkedhetnek a szelektív hulladékgyűjtéssel. Előttünk álló programok Május 21. Egészségnap- a gyerekek gyümölcs és zöldség salátát készítenek, az udvaron közös tornán a nagy- Színházbérlet Elkészült a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények Színházbérlet tervezete, a programokról, a bérletes előadások tartalmáról érdeklődni lehet a könyvtárban ( Batthyány tér 5/a 34/ ). A három típusú bérlettel szeretnék Kisbér és a környező települések lakóit a kisóvodás kortól a felnőtt korosztályig meghívni a rendezvényekre. Az előadások többsége az első évben a "könnyű" műfajból kerül ki, de igény szerint lesznek más jellegű rendezvények. Az ősztől megrendezésre kerülő előadások nagy űrt pótolnak a kultúra, a közművelődés terén a Bakonyalján lakók életében, mert egy-egy előadás megtekintéséért nem kell nagy távolságot megtenni a környező nagyobb városokba. Mindenkit szeretettel vár a Wass Albert Művelődési Központ. "Bakony" bérlet felnőtteknek 2005/06. évadra (hat előadás) A bérlet ára: Ft szeptember 1. Naptehatre Budapest Shakespeare - "Szentivánéji álom" című vígjáték két felvonásban október 2. Jókai Színház Észak - Komárom Dan Goggin: Apácák musical két részben november 3. Táncsics Mihály Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Színjátszó csoportjának bemutatója Szigligeti Ede: Liliomfi című vígjáték február 4. Sziget Színház Szigetszentmiklós Mágnás Miska - operett március 5. Jókai Színház Komárnó My fair lady - két részben április 6. Budaörsi Játékszín Budaörs Arisztophaness - Bergendy : Madarak zenés komédia két részben "Wass Albert" bérlet 5-8 osztályosoknak és középiskolásoknak 2005/06. évadra (hat előadás) csoportosok tófutáson vesznek részt. A programot a Vita-Sütő Kft. Támogatja. Május 24. Nagycsoportosok fogászati ellenőrzésen vesznek részt. Május 25. Iskola látogatás- a leendő első osztályosok meglátogatnak egy tanórát. Május 27. Évzáró- nagycsoportosok búcsúztatása. Május 31. Óvodai gyermeknap. Támogatja a Szülői Szervezet. Június 1. Színház látogatás a Lovardában, címe: Az aranyhegy. Május 26-június 24-ig 10 alkalommal nagycsoportosok úszás oktatása a móri uszodában. Az úszást támogatja "Gyöngyszem Alapítvány Óvodásainkért". tervezetek A bérlet ára: Ft Műsor: október 1. Jókai Színház Észak - Komárom Gazdag szegények - zenés játék november 2. Táncsics Mihály Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Színjátszó csoportjának bemutatója Szigligeti Ede: Liliomfi című vígjáték december 3. Sziget Színház Szigetszentmiklós A padlás című musical február 4. Magyarock Dalszínháza Komárom "Hamlet" című rockopera március 5. Jókai Színház Komárnó Twiszt Olivér musical április 6. Budaörsi Játékszín Budaörs Márai Sándor: Kassai polgárok "Varázscsengő" bérlet óvodásoknak és 1-4 osztályosoknak. 2005/06 évadra (öt előadás) A bérlet ára: Ft Műsor: október: 1. Jókai Színház Észak - Komárom "Nyuszi ül a hóban" című mesejáték november 2. Kincses Színház "Holle Anyó" című mesejáték december 3. Kolompos Együttes "Furulyás Palkó" című mesejáték március 4. Budapesti Szabad Ötletek Színháza "Óz a nagy varázsló" című mesejáték április 5. Kincses Színház "A gőgös hercegnő" című mesejáték A műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják. Természetesen a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények vezetői terveznek a bérleti előadásokon kívüli színházi rendezvényeket is. Szent György napja a kisbéri Gyöngyszem Óvodában Régen ilyenkor hajtották ki az állatokat a nyári legelőre Kisbéren ekkor van a Szent György napi vásár, ahol sok minden kapható. Óvodánkban harmadik alkalommal rendeztük meg a vásárt, felelevenítettük a hagyományokat. Az óvó nénik előadásában a gyerekek megnézhették a Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című mesejátékot. Az óvó nénik által készített vásárfiák megvásárolhatóak voltak. A vásár az időjárás ellenére jól sikerült, délutánra még a nap is kisütött. Csőréné Ladányi Edit óvodavezető

9 2005. május-június KISBÉRI ÚJSÁG 9 Idénynyitó verseny Kisbéren Ló és lovas jól teljesített Az Európa Napok kisbéri eseménysorozatába illeszkedett az Uniós Díjugrató Országos Verseny. A Majális téren már kora délelőttől pályára léptek a kezdő és már gyakorlott lovasok és lovak, hogy az akadályokkal megmérkőzzenek. Az időjárásra ezúttal nem lehetett panasz. Ragyogó napsütésben zajló egész napos megmérettetésen az érdeklődők szép lovakat, már versenyzésre éhes lovasokat láthatott. Mátyás István, a megyei lovassport szövetség elnöke a látottakat értékelve elmondta, hogy az idénynyitón összességében a lovasok és a lovak jól teljesítettek. A színvonallal nem volt gond, az indulók száma is azt mutatta, nagyon várták már a szezonkezdést a lovasklubok. Az Unió kupát az idén az ifjúsági kategóriában Egervári Orsolya, a Hubertus Lovas Klub versenyzője nyerte. A nyitott kategóriában, a Persecutor LK színeiben induló, Horváth Balázs vihette haza az Unió kupát Kisbérről. A résztvevők rajthoz álltak a Kristóf János, neves kisbéri lovas emlékére rendezett versenyen is. A családja által alapított kupát, a vele járó tiszteletdíjat, Kristóf János lánya és unokája adta át az ifjúsági kategóriában Egervári Orsolyának (Hubertus LK) és Peredi Szabolcsnak (Dunakiliti LK). A kisbéri Unió Kupa eredményei: B/1 a kezdő lovasok stílusversenye 1.TüskeNikolett (Alfréd nevű lovon) Kerkamenti LE 2. Pap Alexandra (Luna nyergében) Bécs Transz Kft. 3. Leszli Veronika (Koppány Lánya) Kisbéri LK 4. Ragány Albert (Hajnal) N-Nábob LK B/1 b kezdő lovak stílusversenye 1. Karig Gábor (Chivas Regal) BLK Csülökpörkölt-főzőverseny Április 30-án Tóth Béla barátunk emlékére Csülökpörkölt-főzőversenyt rendeztünk a Három Kópé sörözőben. A versenyre, amely délután 4-kor kezdődött 7 csapat nevezett. A főzésben szabály az volt, hogy nem volt szabály. Mindenki saját ízlése és társasága, vendégei létszáma alapján kisüthette, hogy mit főzzön. 19 órakor a zsűri (Kálmán Sándor, Withalm Antal, Gunázer Gyula, Bertalan László, Jámbor Lajos és Csonka Márton - Tóth Béla barátai) eldöntötte, 2. Horváth Balázs (Maxim Alíz) Persecutor LK 3. Bagladi Tamás (Laura) Kerkamenti LK 4. Micskó János (Carmen) Kerkamenti LK 5. Szentirmai Péter (Boszporusz Hunor) Ácsi Gazdakör 5 Pap Gabriella (Ricsi) Lajta-Hanság Rt. B/1 c nyitott kategória 1. Fehér János (Jóság) Hubertusz LK 2. Kiss Bence (Kagán R) Bója SE 3. Kiss Szabolcs (Rémusz) N-Nábob LK 4. Rónai Zsófia (Dolli) Vértesszőlősi LK 5. Néth Tibor (Koktél) Simontornya TC 6. Tóth Eszter (Káosz) Pirik Farm B/2 versenyszám UNIÓ kupa Ifjúsági kat. 1. Egervári Orsolya (Quaestor Berni) Hubertus LK 2. Tóth Péter (Mimóza) Dunakiliti LK 3. Pausits Vilmos (Zora) Halászi LK 4. Kiss Szabolcs (Rémusz) N- Nábob LK B/2 versenyszám UNIÓ kupa Nyitott kat. 1. Horváth Balázs (Korza) Persecutor LK 2. Micskó János (B-Koktél)Kerkamenti LK 3. Horváth Balázs (Kamilla) Persecutor LK 4. Varga Petra (Papilon B) Lajtahanság Rt. 5. Kovács Csaba (Jaguár) Canton LK 6. Rakovics Tibor (Sahib) Kisbéri LK B/3 versenyszám KRISTÓF JÁNOS EMLÉK VERSENY Ifjúsági kategória 1.Egervári Orsolya (Quaestor Berni) Hubertus LK 2. Pausits Vilmos (Cili) Halászi LK 3. Baldauf Attila (Presztizs) Szigetköz LK Nyitott kategória 1.Peredi Szabolcs (Konok) Dunakiliti LK 2. Micskó János (Sienna) Kerkamenti LK 3. Horváth Balázs (Korza) Persecutor LK 4. Szentirmai Péter (Szélvész) Ácsi Gazdakör 5. Vörös Veronika (Gavallér) Lajta-Hanság Rt. 6. Bécs Ágnes (Dolomit) Bécs Transz Kft Kulacs Béla Kisbéren hogy ki kapja Kégl Attila alpolgármester által felajánlott vándorserleget és a tárgyjutalmakat, okleveleket. Az első helyezett "Pirolitrüsz" csapat, a második a Rendőrség, a harmadik pedig a Kézi-labdabarátok csapata lett. De nem szomorkodott a Máté és barátai, a Polgárőrség, a Három Kópé és az Andorka baráti kör csapata sem, mert az ételt mindenki elfogyasztotta és a baráti, jó hangulat reggel 4 óráig kitartott. Ekkor búcsúztunk el egymástól azzal, hogy jövőre ugyanekkor, ugyan- Csepelek, Pannik, Tündik, Pannóniák Hol vagytok hős magyarok?! végén Csepel még ál A XIX. század mos, szürke falu volt a főváros szomszédságában. Kacsák, libák vígan úszkáltak a Duna csendes partján. Ipar gyakorlatilag nem létezett, a mesteremberek a helyiek igényeit elégítették ki. Ám főként a mezőgazdaság volt az uralkodó ágazat. Ebbe az idillikus csendbe hozott változást a csehországi Weisz fivérek betelepülése. A későbbi gyáralapító Weisz Manfréd, édesapja malom- és konzervipari gépeket gyártott. A kiegyezés utáni közös hadsereg felszerelése nagy hasznot hozott a családnak ban hadiüzemet létesítettek Csepelen. 15 évre bérbe vettek 50 holdnyi területet január 12-én elindult a gyár fegyvertöltény gyártására. A gyár rohamosan fejlődött, 1911-ben acélöntöde, majd járműgyártás indult. A háború szintén lökést ad a gyárnak, elindul a hadiipari megrendelések sorozata. A lövészárok kályha, csajka, repülőgép rotor, ke Hetvenhárom éves korában május 19-én - elhunyt Pongrácz Gergely, a Corvin köziek főparancsnoka. A Corvin köz november 4-e után még négy napig tartotta magát a szovjet tankokkal szemben, eleste azonban szimbolikus jelentőségű volt. A forradalom leverését jelentette. Elment egy legenda, aki egész életét igazi elismeréséért, megismeréséért tette fel. Sokszor mondta, hogy a forradalmat el akarják rabolni tőlük, azoktól, akik csinálták, és hogy itt a veszély, mert ismét átírják ot. Hiánypótló pedagógiai munkát végzett, múzeumi tárlatvezetésein ismertette meg a fiatalokkal a valódi '56-ot, saját pénzén nyári tábort mű ködtetett. Oda vele a történelem egy szelete is. Pongrácz Gergely tevékenyen részt vett a kisbéri '56-os kopjafa felállításában az Angol park területén, annak felavatásán megjelent, a helyi hősöket megtisztelte jelenlétével. (Cikk a kővetkező számban) Munkában a zsűri itt. Köszönjük a megjelenteknek a részvételt, a pártatlan, szakértő zsűrinek a munkát. Sárközi Béla rékpárok, motorkerékpárok. Motorkerékpárjaikon a jellegzetes embléma díszeleg. Amíg a front távoli országokban dúlt, addig a termeléssel nem sok probléma adódott, hanem a front közeledtével fogyott a termelőlétszám, bombázásoktól dőltek az épületek január 9. A Vörös Hadsereg lefoglalja a gyárat, az ü z e m élére katonai biztos kerül. Megindul az újjáépítés és az átszervezés. Az autószerelő műhely megkezdi a járművek helyreállítását júniusában elindul a kis-, 100 cm3-es lemezvillás Csepelek gyártása. A kis Csepel 100 Túra, teljesen hazai előállítású motorkerékpár volt. A jármű kisebb átalakításokon átesett, mégis az '50-es évekig maradt gyártásban ben jött a 125 cm3-es változat, majd a 250 cm3-es is gyártásra került. A 250 cm3-es ára ben 9.100,- Ft volt. Békási Imre Bakony Gyöngye autós-motoros nosztalgia egyesület (Folytatás a következő számban) Sáhó Tivadar: Hősök napjára Hideg szikla tömb, ki tudja hány millió éves, de sokat tudna beszélni az emberi gonoszságról. Aki bölcsnek tart/a magát, az gyilkolni mindig képes. Az állat csak akkor gyilkol, ha veszélyben van, vagy éhes. A kőbe vésett nevek Idővel, csak hideg írások lesznek, hisz mi vagyunk az utolsó nemzedék, kik ismertük és szerettük őket. Fiatalok voltak, szerető gyermekek, apák és jó testvérek, kik nagy urak parancsát teljesítették, a háborúba nem önként mentek. Kiket a frontról láb, vagy kéz nélkül hoztak, azok itthon hazájukban, megbecsülést soha nem kaptak. Fájdalmukat mámorító itallalenyhítették, ezértőket, hogyiszákosak,sokan megvetették. Volt, aki csonka törzsét négy keréken kézzel lökötte, az életét csekély adományokból tengette. Rendes nyugdíjat, vagy meleg otthont az államtól nem kaptak, mert ők, mivel harcoltak, háborús bűnösök voltak. Az idő múlott, a hadirokkantak elfogytak, de az ő keserves sorsuk bennem örök, fájdalmas emléket hagytak. A háború rettenetes és nagyon borzalmas dolog, aki nem élte át, az az elbeszélésekből soha nem érti meg. Ha te nem gyilkolsz, téged ölnek meg, ha te nem akarsz, akkor is harcolnod kell, mást nem tehetsz. ha meghalsz - neveddel egy kősziklában - a sok között egy hősi halott lehetsz. Nálunk most béke van, hisz ez mindenki vágya. Legyen mindig így, hogy soha ne legyen többet hősi halott, hadiözvegy és sok apró hadi árva! Milyen szép volna, ha örökké mindenhol így lenne, nem fegyvereket és gyorsan pusztító eszközöket gyártanának, hanem nagy szeretettel, hasznosat és csak jót csinálnának! A mi nemzetünk már annyit szenvedett, megérdemelné a nyugodt életet. Mohácsnál a török legyőzte a kicsiny sereget és levagdalta a harcban elfogott magyar fejeket. Piramist építettek a sok fejből a szultán lába előtt, százötven évig sanyargatta szegény népünket. és rabláncra fűztek sok ártatlan gyermeket és nőt. Az osztrák trónörököst mikor meggyilkolták, népünket megint egy értelmetlen háborúba hajszolták. Hogy mi lett a pusztító háborúnak az eredménye? Hazánkatigazságtalanulfeldarabolták érte. Miért kell nekünk másnak az érdekeit szolgálni, miért nem tudunk keményen saját lábunkon megállni? Most mást szolgálnak katonáink Irakban. nekünk n e m segített senki, magunkra voltunk hagyva ötvenhatban. Hányszor kell még fiaink nevét ilyen sziklákba vésni? De jó volna örökre eldobni a vésőt és a kalapácsot! Ezt az emlékművet nagy áhítattal felszentelték, mikor a frontra mentek fegyverrel a kezükbe, velük ugyan ezt tették.

10 10 KISBÉRI ÚJSÁG május-június A sütemény sütő versenyen elért két első helyezett közül a barackos joghurt torta receptjét már megjelentettük az újság előző számában. Most közreadjuk a másik receptet is. Rakott barackos Hozzávalók: 2 db kész piskótatekercs, lekvár a töltéshez, 0,5ltej, 2 csomag vanília puding, 0,5 liter gyümölcsös joghurt. Krém: A fél liter tejet 2 csomag vaníliapudinggal megfőzzük, a gyümölcsös joghurtot melegen hozzákeverjük. A piskótát megkenjük lekvárral és feltekerjük, majd kb. 1 cm-es szeletekre vágjuk. A folpakkal borított tálat kibéleljük piskóta karikákkal és a fele krémet beletöltjük. A tetejére egy sor piskótakarikát rakunk. Rátesszük a krém másik felét és újból egy sor piskótát. A hűtőbe 1-2 órára betesszük, majd tányérra borítjuk és kész is a nemcsak látványos, de nagyon finom sütemény. Jó étvágyat kívánunk hozzá. - Mné - A Charbon Ker. és Szolg. Kft. gépjármű hasznosító tevékenységet folytat Ácson, a volt cukorgyár területén.főtevékenysége a gépjárművek bontása és kivonása a forgalomból (bontási átvételi igazolás kiállítása). Munkájuk során a tulajdonosoktól, illetve az üzemeltetőktől elszállítják, megvásárolják a forgalomból kivont gépjármüvet és ezt hivatalos okmánnyal igazolják. Sok gépjármű tulajdonosa nem tudja azt, hogy gépkocsiját csak abban az esetben tudja kivonni a forgalomból, ha erről hivatalos átvételi, bontási igazolást kap. E probléma megoldásában szeretnének Önökkel együttműködni, óvva környezetünk, közterületeink tisztaságát, szépségét. Előzetes telefon egyeztetés után munkatársuk felkeresné és tájékoztatná Önt a cégük nyújtotta lehetőségekről. (Tel: 34/ ; 06-20/ ; Fax: 34/ ) Czakó Attila Ügyvezető Helyesbítés! A Második Kisbéri, Hántol Polgárok Borversenyén Morvai József helyett Morvai Ferenc kopott ezüstérmet Vegyes fehérborával. Az érintettektől elnézést kérünk. (Szerk.) A P O K O L REJTÉLYE A kisbéri angolkertben áll egy netet meséltek, amikor az egyik mészkősziklákból épített barlangrendszer, amely fölé az építők gadást kötött a többiekkel, hogy ő gyerek - bátorságát fitogtatva - fo mesterséges dombot emeltek. A végigmegy és megnézi igaz-e a város felől a domb eltakarja a labirintus bejáratát. Az idők folyamán kalmat, s takarítás közben elemel történet. Alig várta a kínálkozó al az építmény célja is feledésbe te a Pokol bejáratát védő vasrács merült, ezért a lakosság "Pokol"- kulcsát, majd bement az alagútba. nak nevezte el és keletkezését Amikor a vitéz előtti lépcsőfokra igyekezett a saját elképzelésének lépett a vasember hirtelen összezárta karjait s ijedtében a hősködő megfelelően magyarázni. A monda szerint az alagút a komáromi vár titkos kijárata. A titkos keresésére indulók szegény fiút a szörnyethalt. A következő napon a alagutat a török korban a várkapitány parancsára sok ezer rab éveták. Az esetet követően a ménes- vasember karjai között halva találkig ásta, amíg elérkeztek a kellő parancsnok leszereltette az elmés távolságra levő, biztonságosabb szerkezetet és a labirintusból egy Kisbérre. Az alagút bejáratát egy rövid szakaszt meghagyva betömette az alagutat. vasból készített páncélos vitéz "vasember" állta el. Ha bárki a vitéz előtti lépcsőfokra hágott, a lép hogy az alagút a kastély pincéjébe Többen ugyanakkor tudni vélik, cső lesüllyedt és a vasember szorosan átkarolta a hívatlan idegent. domb alatti dór oszlopos terem vezet és a gróf a mesterséges A ménes megalakulása után a ben találkozott szeretőjével. kishuszárok rémtörténeteket találtak ki, s egymást ijesztgették: (Részlet Hegedűs Pál gyermekeknek szóló helytörténeti gyűj "Majd elvisz a vasember!" Történt egyszer, hogy épp egy ilyen törtéteményéből) Nemzetközi Művészeti Fesztivál G ú t a - K i s b é r "Semmiben sem szabunk határokat" Gyermekelőadás Kisbér Lovarda június óra és 13 óra június óra Az arany h e g y című mesejáték két felvonásban. Figyelem! Aki felismeri a képen látható helyszíneket vagy személyeket, azok eredetéről, történetéről mesélni tudna, kérjük keresse a szerkesztőséget. Malomsoki László főszerkesztő HÁZTARTÁSIGÉP SZERVIZ ÉPÜLETKLÍMATIZÁLÁS, TELEPÍTÉS: - Karbantartás, szerviz H Ű T Ő - K L Í M A Viszonteladói, márkaképviseleti kapcsolat a jelentős hazai forgalmazókkal - Garanciális szerviz - Referencia munkák HÁZTARTÁSIGÉP JAVÍTÁS -AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI, HAJDU, ARDO LUX, márkaszerviz - Jelentős alkatrészkészlet, közvetlen gyári kapcsolatokkal B a c h e r Gyula 2870 Kisbér, Kozma F. u. 14. Tel.:34/ , T i s z t e l t O l v a s ó! TELJES KÖRŰ PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS a pénzügyi terület teljes kínálatából hitelek, lízing, faktoring, európai szintű pályázatok, biztosítások, megtakarítások. Egy helyes pénzügyi döntés, rendszerint nem kevés pénzt jelent és elejét veszi a későbbi bosszúságoknak. Egyre nehezebb a folyamatosan növekvő és változó pénzügyi kínálatokat áttekinteni magánszemélyeknek, vállalkozóknak egyaránt. Vállalatunk folyamatosan figyelemmel kíséri a pénzügyi piac változásait és aktualizálják az ajánlott termékpalettát. A cég függetlensége lehetővé teszi, - mely ritka érték a pénzügyi tanácsadás területén - hogy minden ügyfelünk profitál. HITELEK! Gyors ügyintézés, 17 vezető bank termékeiből választjuk ki az Ön számára legmegfelelőbbet, ingyenes elbírálással. Lakáshitelek. Szabad felhasználású hitelek, akár jövedelemigazolás nélkül is. Régi hitelek kiváltása kedvezőbb kamatozásúra. EU-követelményeknek megfelelő pályazatok írása! Lízing! - Faktoring! Régi, illetve új hitelek futamidő csökkentésére kidolgozott megtakarítási programok! BIZTOSÍTÁSOK naprakész tartása, optimalizálása, átvizsgálása. 24 biztosító társaság kínálatából az Önök elvárásai és igényei alapján állítjuk össze a programokat "kötelező, casco, vagyon, felelősség, élet, stb...." A létrejött szerződések folyamatos menedzselése a futamidő végéig. Káresemény esetén mi járunk el az Önök érdekében a pénzintézetek felé. MEGTAKARÍTÁSOK Források, Célok, Tőkeképzések, Befektetések menedzselése rövid-, közép-, és hosszú távon, magas hozamokkal. "Nyugdíj, Gyermekek jövője, Ingatan, Tőkejövedelem, stb..." ELÉRHETŐSÉGEINK: Tel/Fax: 34/ / Kovács Károly Sales Referent

11 2004. május-június KISBÉRI ÚJSÁG 11 S Z E N T E O P T I K A Kisbér Batthyány tér 1. Tel.: 34/ Napszemüvegek nagy választékban kaphatók! - Killer Loop - Polaroid - Esprit - - Tom Tailor - STING - SOLANO, stb. - Még tart a dioptriás - 100% UV szűrős - napszemüveg lencse AKCIÓ 2390,- FT/db - EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYA ELFOGADÓHELY T E M P O C B A Érdemes betérni hozzánk! Országos és helyi akciónkkal varjuk kedves vásárlóinkat. Hétfő óráig K-P óráig Sz óráig V óráig "A szív sajog, Kisbér, a fájdalom Komáromi csak u.11. nő, Nem hoz enyhülést a múló idő. Itt hagytál minden álmot, vágyat, Nekünk maradt a könny és a bánat." Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk Fehér Katalin, született Szabó Katalin halálának második évfordulójára a kisbéri Római Katolikus templomban június 6-án (hétfő) este 7 órai szentmisén. Gyászoló család ConFort Munkaruha védőeszköz szaküzlet és Kisbér, Széchenyi I. u. 10. Tel./fax.: 34/ Előttünk a nyár... Öltöztesse egyenruhába kerti bútorait! ÓRIÁSI kerti bútor szivacs választékból választhat, vagy rendelhet a minták alapján. Háttámlás párna: 900,- Ft; Öt pozíciós székpárna: 1700,- Ft; Napozó ágypárna: 2990,- Ft; Ülőpárna: 325,- Ft; Hintaágy garnitúra: 8440,- Ft; Abroszok 250 x 140 cm: 1500,- Ft; Tálaló garnitúra (kesztyű + kötény): 950,- Ft Várjukkedves vásárlóinkat ahétminden munkanapján. Nyitva. H-P: ig (ebédidő: ig) Sz: ig M A G Y A R közösségünkbe Egészségőrző társakat keresünk! Szervezéssel plusz jövedelem! Tel:34/ Kisbéri Újság Kisbér város havonta megjelenő közéleti lapja Felelős kiadó: Meretei János városigazgató 2870 Kisbér, Perczel Mór u. 40. Tel.: 34/ Főszerkesztő: Malomsoki László Tel.: 30/ Szerkesztőség címe: Városi Könyvtár Kisbér, Batthány tér 5/a Tel.: 34/ Nyomda: Multi Grafi Kft Nagyigmánd, Fácán u Pihenjen a Velencei tónál vízparti szállodánkban! A festői szépségű tó partján, a szabad strand és a hajókikötő közvetlen szomszédságában, 35 db 2-4 ágyas, fürdővel, telefonnal, minibárral, tv-vel felszerelt szobákkal, 8.000m2 pihenő pihenő és grillkerttel, a közelben lévő új gyógyfürdővel várjuk kedves vendégeinket. Érdeklődni: Kincsem Hotel Kisbér Tel: 06/ , V I A N N I Boltunk kínálata egy eurós termékekkel bővült. Minden termék 270,- Ft Ajándéktárgyak, kulcstartók, háztartási kellékek, selyemvirágok. Kisbér, Széchenyi u. 8. Könyvesbolt nyílt Kisbéren! Kossuth u. 10. szám alatti Műszaki Kisáruházban. Nagy választékkal várjuk a város olvasni szerető ifjú és felnőtt lakosait. 5000,- Ft vétel esetén ajándék könyvet választhat minden kedves vásárló. Ugyanitt: elöltöltős automata mosógép ,- Ft-tól, gáztűzhely ,- Ft-tól, hűtőszekrény ,- Ft-tól. Hitelügyintézés a helyszínen! Tel/Fax: 34/ É K S Z E R Kisbér Széchenyi u. 21. Telefon: 30/ Ezüst-, aranyékszer eladás Törtarany beszámítás Ft/gramm Készítés, javítás Pearcing, óra értékesítés Autóbuszos utazások Görögországba: Akció: májusban és júniusban: apartmanok 50 %-os kedvezménnyel. Másfél óra alatt juthat él Horvátországba és Montenegróba! Közvetlen repülőjárat Pérről. Repülőjegy Montenegróba: 130 Euro Nyári belföldi egyhetes üdülések már Ft-tól -kérje prospektusunkat. Repülőjegyet vásárolhat és külföldi utasbiztosítást is köthet irodánkban! Kisbér Tourist - Komáromi u. 1. Telefon: E l h u n y t a k : Morvai György Józsefné sz.: Bencsik Mária 1952 Sebők László 1945 Téglás József 1957 Malomsoki ingatlaniroda Tel.: 06/ / Ingatlanközvetítés, ingatlan értékbecslé Sorházi lakások rendkívüli akcióban! Érdeklődjön irodámban! ARGOSZ Biztosító Rt. HELYI KÉPVISELŐ Tel.: 30/ Kondicionáló és frissítő testmasszázs Részmasszázsok ( hát - nyak ) Karcsúsító aromaterápiás testtekercselés Mélytengeri iszappakolás Méregtelenítés, Talpmasszázs BIO-SZOLÁRIUM Érdeklődni, időpontot egyeztetni Dr. Ihász Jánosnénál a 06-70/ Férfi diákmunkaerőt telefonszámon földmunkára lehet. keresek, Kisbér központjában nyárra. Telefon: 06-70/ Házasságot kötöttek: Andorka Judit és Jakab Zoltán Ravasz Ildikó és Dancsó Zsolt Valu Eliza Nóra és Iván Árpád Krisztián Morvai Zita és Dr. Evanics János Mészáros Erika és Kovács Zoltán Németh Mónika és Sasvári Csaba Születtek: Császár Attila és Kósa Katalin fia Zalán Vida Gábor és Kraitl Margit fia Tamás Patrik

12 12 KISBÉRI ÚJSÁG május-június A Majális Kupa sakkcsapat-versenyen megmérkőzött egymással a kisbéri Öregfiúk és a gútaiak legénysége A csülökpörköltfőző-verseny díjazottjai és résztvevői A Kisbér térségi polgármesterek a jegyzők jelenlétében írták alá az új társulási megállapodásokat a kisbéri Polgármesteri Hivatalban A Föld napja alkalmából Kisbéren is aktívak voltak a természetvédők Ballag már a vén diák. A Liliomfi hölgyszereplői: Pintér Noémi és Magdalics Ágnes Uniós Díjugrató Országos Verseny volt május 1-jén a Majális Téren A Magor bolt árukínálatának egy része A hántai anyáknapi ünnepség képei Gaál István tanár úr megénekeltette a népdalverseny résztvevőit Fuggert J. Ferenc tűzzománc kiállításának megnyitása a polgármesteri hivatalban

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó.

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 2/162-6/2015. ELŐTERJESZTÉS Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. MÁJUS 17 -ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Tárgy: Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatásról Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

- Képviselő-testülethez

- Képviselő-testülethez DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma:../2015. ELŐTERJESZTÉS - Képviselő-testülethez

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2008. (V.23.)Kt. határozatával döntött az intézményeknél történő létszámcsökkentésekről.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2008. (V.23.)Kt. határozatával döntött az intézményeknél történő létszámcsökkentésekről. Szentes Város Alpolgármestere 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-12027/2008. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A helyi önkormányzatok

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás 740-15/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. szeptember 25.-én a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 16-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI F OSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról A 2012. évi őszi vizsgaidőszakban a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 11. (4) bekezdésben foglaltak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006.

Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18951987-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.007/1994. 8900 Zalaegerszeg, Apáczai. Cs. J. tér 5/A. 2006. Fordulónap: 2006. december 31. Beszámolási időszak: 2006.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár város 2012. évi rendezvénynaptárával kapcsolatos

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2014.02.21. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a városházán. A nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik alkalommal hirdetett a témában

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április márciusáig végzett munkájáról Szociális és Fgészségügyi Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Véleményező Pénzügyi- és Gazdasági 13 zottság Bizottság: ligyrendi, Jogi, és Közbiztonsági Bizottság Készítette:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2012

Közhasznúsági jelentés 2012 Készült: Debrecen, 2012.01.30-án. Közhasznúsági jelentés 2012 KOSSUTH ÁLTALÁNOS NYELVI ALAPÍTVÁNY 4024 Debrecen, Kossuth u. 33 A Kossuth Általános Nyelvi Alapítvány (4024 Debrecen, Kossuth u. 33.) 1991.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Fáncsik Géza, Horváthné

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról Összefoglaló a Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról A verseny megrendezésének időpontja: 2017. 03.31 04.01. rendező intézményének neve: Debreceni Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona szervezőjének

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézményekben indítható tanulócsoportok számának meghatározásáról.

A nevelési-oktatási intézményekben indítható tanulócsoportok számának meghatározásáról. MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 165/2008. ELŐTERJESZTÉS - a képviselő testülethez- A

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 13/2013.

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Iskolánkban két pályázati lehetőség kihasználásának köszönhetően elindult, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend, egyre sikeresebb az asztalitenisz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 25-i nyílt üléséről Tartalmazza az 5/2014.(IX.25.) 6/2014.(IX.25.) 7/2014.(IX.25.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 95/2011. (VIII.09.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI alapító okiratának módosítása 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szekszárd Megyei

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. június 5. napján tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba polgármester,

Részletesebben

Kivonat a Dombóvári Német Kisebbségi Önkormányzat január 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2009. (I.23.) sz. határozat

Kivonat a Dombóvári Német Kisebbségi Önkormányzat január 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2009. (I.23.) sz. határozat Kivonat a i Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. január 23-i ülésének 1/2009. (I.23.) sz. határozat A i Német Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000,E-mail: hivatal@bokony.hu Ügyiratszám:.../2008 M E G H Í V Ó Tárgy: Meghívó Bököny Község Önkormányzat Képviselő-

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben