Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, PhD Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, PhD Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK"

Átírás

1 Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, PhD Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció folyamatkategóriáiba. A hallgatók megtanulják, hogyan kell érvényesíteni a tárgyalási megállapodásokat és a meggyőző kommunikáció eszközrendszerével képesek lesznek kompromisszum és konfliktuskezelésre. A tantárgy keretein belül a hallgatók megismerik az érveléstechnika eszközrendszerét az egyoldalú vagy kétoldalú- illetve az emocionális vagy racionális érvelés technikáit. Az előadások és a gyakorlatok alkalmával a hallgatók elsajátítják a társadalmi szintű kommunikáció alapelveit. Megismerik a média természetét, a szakmai partnerekkel való együttműködés lehetőségét, a sajtótájékoztató szervezését, a sajtóközlemény írását, az üzleti kapcsolatok építését. A hallgatók betekintést nyernek a közéleti kommunikáció marketingjébe: a kommunikációs stratégia és az üzleti levelezés elkészítésébe. Az előadások alkalmával a hallgatók megismerik a szakmacsoport szerinti felsőoktatási szakképzés szakmai kommunikációját, a gyakorlatok alkalmával pedig annak szakszerű alkalmazását. A tantárgy lehallgatása és a gyakorlatok elvégzése után a hallgatók képesek lesznek az érveléstechnika eszközrendszerével önálló tárgyalási formákat megtervezni, megszervezni és a tárgyalási folyamatban részt venni. Az adott szakmacsoport keretein belül az időtervezés és információátadás technikáit betartva a társadalmi, a közéleti és az üzleti kommunikáció nyilvános és szakmai formáit alkalmazni. A kommunikáció típusai, funkciói, szintjei. A kommunikációkutatás irányzatai. A kommunikáció 7 elméleti alapmodellje. A verbális kommunikáció. A non-verbális kommunikáció. A tárgyalás alapjai. Az érveléstechnika eszközrendszere. Az asszertív kommunikáció. A média természete. A marketingkommunikáció alapjai. A médiakommunikáció eszközrendszere. Dr. Róka Jolán: Kommunikációelméleti alapismeretek. BKF, Bp., ISBN: Hofmeister-Tóth Ágnes Mitev Ariel Zoltán: Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai Kiadó, Bp, ISBN: Németh Erzsébet: Közszereplés. Osiris Kiadó, Bp., ISBN:

2 Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Bp , ISBN: Borgulya Ágnes Somogyvári Márta: Kommunikáció az üzleti világban. Akadémiai Kiadó, Bp., ISBN:

3 Munkaerő-piaci ismeretek FKF1203 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Kósáné dr. Bilanics Ágnes főiskolai docens, PhD Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja UT A tantárgy ismeretanyagának elsajátításával a hallgatók képesek lesznek a logikus gondolkodásra, a jobb helyzetfelismerésre és a reális helyzetértékelésére a munka világában. Megteremtjük a hiteles kommunikáció és önmenedzselés alapjait, ezáltal segítve a határozott, céltudatos és felelős munkavállalói magatartás kialakulását hallgatóinkban. A hallgató képes lesz a kulturált, udvarias, etikus munkavállalói magatartás tanúsítására és fejlesztésére, ezzel teremtve meg önmaga számára a céltudatos karrier alapjait. A kurzus segítségével megismerkedhetünk az önmenedzselés néhány területével és technikájával, a munkáltatók értékrendjével, munka- és teljesítményelvárásaival. A tantárgy oktatása során bemutatjuk a munka és a munkavégzés jellemzőit, a munkaerőpiac működésének alapjait és aktuális igényeit, a munkaerőpiacot, mozgató törvényszerűségeket, munkajogi előírásokat, illetve a gazdálkodó szervezetek humánerőforrás gazdálkodásának legfontosabb követelményeit, területeit és módszereit. Foglalkozunk a munkaerőpiac által legfontosabbnak tartott kompetenciákkal, a motivációval, a kompenzációs és a javadalmazási rendszerekkel, az emberi erőforrás fejlesztésnek a hazai és nemzetközi munkaerő-piaci trendjeivel. A tantárgy célja az ember, mint stratégiai erőforrás munkavégzésének megismerése, motivációinak feltárása, a jó önéletrajz és motivációs levél szempontjainak, a karriertervezés hazai és külföldi vonatkozásainak, illetve a munkavállalás jogi és eljárási szabályainak megismerése az Európai Unióban. Emberi erőforrás menedzsment (szerk.) Hajós L. Berde Cs.: Emberi erőforrás gazdálkodás, Szaktudás kiadó Ház, Bp., ISBN Farkas Ferenc Karolinyi Mártonné László Gyula Poór József: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, Complex Jogi és Üzleti Kiadó, Bp., ISBN

4 Menedzsment, (Szerk.): Láczay M. Berde Cs., Nyíregyházi Főiskola, Nyh., ISBN Nemeskéri Gyula: Emberi erőforrás fejlesztésének módszertana. Ergofit, Budapest, ISBN Karrier plusz 2011 A hatékony álláskeresés és karrierépítés titkai HVG kiadvány 2011/9.

5 Idegen nyelvi alapszintű ismeretek FKF1104 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Veres Ferenc főiskolai tanár, PhD Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja MF A kurzus célja a napjainkban egyre jellemzőbbé váló, nemzetközi színtéren megvalósuló szakmai együttműködést is lehetővé tevő idegen nyelvi ismeretek elsajátítása. A tantárgy keretében a hallgatók tanulmányozott szakmai területük jellegének megfelelően olyan, a gazdaság különböző területeire vonatkozó idegen nyelvi tudásanyagra tesznek szert, amely lehetővé teszi a sikeres szakmai érintkezést, valamint megteremti az alapokat a szakma idegen nyelven elérhető eredményeinek megismeréséhez. A kurzus folyamán a hallgatók elsajátítják a szakma alapfokú idegen nyelvű szakszókincsét, illetve annak különböző élethelyzetekben történő gyakorlati alkalmazási módjait. Az elsajátítandó ismeretek átadása és begyakorlása a szóbeli és írásbeli kommunikációs szituációk és feladattípusok keretében történik. Az ismeretanyag a hagyományos leíró nyelvtanokkal ellentétben a funkcionális megközelítést, azaz a nyelv kommunikatív funkcióját tekinti elsődlegesnek. A kurzus folyamán a hallgatók a kitűzött tananyagot a sikeres kommunikáció feltételeit biztosító idegen nyelvi kompetenciák sokoldalú fejlesztésének figyelembe vételével sajátítják el. Ennek eredményeként a tanulmányozott szaknyelv speciális lexikájának birtokában képesek lesznek szóbeli szituációkban gondolataik megfogalmazására, a beszédpartner közlésének megértésre, adekvát válaszok létrehozására, továbbá írott szakmai szövegek megértésére, írásbeli válaszok alapszintű elkészítésére. Mivel információs társadalmunk sikeres szakmai együttműködésének elengedhetetlen feltételévé vált a szakmai idegen nyelvű szoftverek használata, a kurzus célja azok útmutatás alapján történő kezelői képességének, a kezelőfelületek használatának, a felhasználónak készített leírások és üzenetek megértésének, alkalmazásának alapszintű elsajátíttatása is. John and Liz Soars: New Headway English Course Pre Intermediate Student s Book. Oxford University Press, ISBN: Norman Coe Mark Harrison Ken Paterson: Oxford Angol Nyelvtan, Magyarázatok- Gyakorlatok. Oxford University Press, ISBN: Babári Ernő dr. Babári Ernőné: Der neue Deutschexpress 1-2. Lexika Kiadó. Bp., 2006.

6 2007. ISBN: ; ISBN: A. Fearns D. Lévy-Hillerich: Kommunikation in der Wirtschaft.Lehr- und Arbeitsbuch. Goethe Institut Nakladatelstvi Fraus - Cornelsen Verlag. München Plzen Berlin ISBN: Abbadie Ch. Chovelon B. Morsel M. H: L expression francaise écrite et orale, Presse Universitaire, Grenoble, ISBN ; X

7 Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási alapismeretek FKF1102 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Fodorné Zagyi Orsolya, főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja GI A tantárgy keretei között a hallgatók elsajátítják az alapvető informatikai alapkompetenciákat és mindazokat a pénzügyi, adózási ismereteket, amelyek a gazdasági folyamatok nyilvántartásának főbb lépéseihez szükségesek. A kurzus végére a hallgatók alkalmassá válnak az egyes adónemek aktuális kulcsainak készségszintű alkalmazására, az elektronikus adatbázisok felhasználói szintű használatára. Kialakul a logikus, rendszerben való gondolkodás képessége. Erősödik a felelősségtudat, az önálló, kreatív munkavégzés iránti igény. Az infokommunikációs alkalmazások használatával alkalmassá válnak a gyors, esztétikai igényeknek megfelelő szakmai kommunikációra. Alapvető pénzügyi ismeretek matematikai összefüggéseinek készség szintű ismerete (százalékszámítás, jelenérték, jövőérték). A hagyományos és a modern (elektronikus) számlázás lényege, kapcsolata a bizonylati renddel és fegyelemmel. Az elektronikus kommunikáció főbb formái, és szociális hálók, fórumok, keresés az Interneten. Fájltípusok, ezek konvertálhatósága, kezelésük szoftverekkel. Műveletek fájlokkal. Vágólap használata, a fájltípusok közötti átjárhatóság, integrálhatóságuk. Szövegszerkesztési alapismeretek, dokumentum létrehozása és továbbszerkesztése. Táblázatkezelési alapismeretek, adattáblázatok létrehozása és továbbszerkesztése. Táblázatok adatainak szűrése, származtatott adatok létrehozása meglévő adatokból. A prezentációkészítés alapjai. Grafikonok, ábrák készítése. Pálinkó Éva Szabó Márta: Vállalati pénzügyek. Typotex Kiadó, Bp., ISBN Galó Miklós Kvancz József (szerk.): Gazdasági alapfogalmak. Bessenyei könyvkiadó, Nyh., ISBN Pétery Kristóf: Microsoft Office Excel 2010 Alapok, Mercator Studio, Szentendre, ISBN Pétery Kristóf: Microsoft Office Word 2010 Alapok, Mercator Studio, Szentendre, 2010.

8 ISBN Dr. Schneider Ferenc: Internet-Alapok, APC STÚDIÓ, Gyula, ISBN

9 Diszkrét matematika PTF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Kurdics János, főiskolai tanár, PhD Az absztrakt matematika nyelvezetének és néhány általánosan használt fogalmának elsajátítása az algebra és számelmélet köréből. Kompetenciák: Matematikai modellalkotás, összefüggéslátás, rendszerező képesség fejlesztése. A korábban tanultak alkalmazásával új összefüggések felfedezése. Deduktív következtetések. A halmazelmélet alapfogalmai. Részhalmaz. Halmazműveletek és tulajdonságaik. Relációk és leképezések. Algebrai struktúrák. Algebrai műveletek és tulajdonságaik. Nevezetes struktúratípusok. Csoport, gyűrű, szabad félcsoport és csoport. Permutációcsoport. Az asszociativitás és a disztributivitás következményei. Boole-algebra. Számelméleti alapismeretek. Oszthatóság és maradékos osztás egész számok körében. A számelmélet alaptétele. Prímszámok. Számelméleti függvények. Számrendszerek. Lineáris kétismeretlenes diofantoszi egyenlet. Kongruencia, Euler-Fermat tétele. Egyismeretlenes lineáris kongruenciák. Polinomgyűrűk. Oszthatóság és maradékos osztás polinomok körében. Prím és irreducibilis polinomok. A polinomelmélet alaptétele. Testek. A racionális számok, tizedes tört alakjuk. A valós és komplex számok teste. Műveletek komplex számokkal. Az algebra alaptétele. Másod- és harmadfokú egyenletek megoldása. Véges testek. Lovász László - Pelikán József - Vesztergombi Katalin: Diszkrét matematika, TYPOTEX ELEKTRONIKUS KIADÓ KFT., Budapest, 2010, ISBN: Fried Ervin: Klasszikus és lineáris algebra. Tankönyvkiadó, Budapest, Fried Ervin: Általános algebra. Tankönyvkiadó, Budapest, Abloncy P. Andrásfai B.: Infor-Matek. Polygon jegyzettár. JATE Bolyai Intézet, Szeged, Dr. Szendrei János: Algebra és számelmélet. Tankönyvkiadó, Budapest, több kiadásban

10 Informatika és elektronika PTF1201 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Falucskai János, főiskolai docens Megismertetni a hallgatókkal a számítógépek használatával kapcsolatos alapvető elméleti és gyakorlati tudnivalókat. Legyenek képesek számítógépes szakmai és felhasználói alapfeladatok magas szintű elvégzésére, optimalizálásra. Kompetenciák: Alapvető tájékozottság a jelek és kódok tekintetében. Ismerje a jelátalakítás és az információábrázolás módszereit. Informatikai nyelv fejlesztése. Algoritmikus gondolkodás fejlesztése. Az információ fogalma, megjelenési formái. A számítógép mint információfeldolgozó gép. Informatikai alapfogalmak (adat, program, fordítóprogram, interpreter, programozás, operációs rendszer, alapszoftver, rendszer közeli szoftver, alkalmazói szoftver, bit, bájt, kompatibilitás, szintaktika, szemantika, programozási nyelvek, táblázatkezelők, szövegszerkesztők, adatbázis kezelők). Perifériák fajtái, használatuk. Operációs rendszer alapfogalmak. Algoritmus fogalma, jellemzői, megadási módok. Számrendszerek, konverziós szabályok. Információábrázolás számítógépen (cím, logikai, szöveges és numerikus adatok ábrázolása és a velük végezhető műveletek; programok ábrázolása). A processzor működésének alapelvei. Számítógépek programozása. Hálózati alapfogalmak és kommunikáció. Számítógépes rendszerek fejlesztésének lépései. Informatikai jog. Herendi Tamás : Algoritmusok, Kelet-Magyarországi Informatikai Tananyag Tárház, 2012 Dr. Nyakóné dr. Juhász, Katalin-Dr. Terdik, György-Biró, Piroska-Dr. Kátai, Zoltán: Bevezetés az informatikába, Kelet-Magyarországi Informatikai Tananyag Tárház, Fekete Gábor: Számítástechnikai kislexikon, Aquila Könyvkiadó, Debrecen, 2007 Csala Péter: Informatika alapjai, ComputerBooks, Bp., 2001

11 Számítógép architektúrák PTF1202 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Fazekas Szilárd, főiskolai adjunktus, PhD A hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek a digitális rendszerek (kiemelten a számítógép) tervezésének, elkészítése technológiájának, felépítésének, működésének területén. Kompetenciák: Számítógépes hardverek ismerete, elektronikai ismeretek. Szükséges hardverkörnyezet kialakításának képessége, rendszerező képesség fejlesztése. A digitális technika alapjai (logikai kapuk, kombinációs és szekvenciális hálózatok). A mikroelektronika alapjai (félvezetők, tranzisztorok, logikai kapuk, integrált áramkörök, memóriák). A mikroprocesszorok felépítése, működése. A személyi számítógépek rendszertechnikája. A számítógépes hálózati ismeretek alapjai. dr. Kovács György: Számítógép-architektúrák, Debreceni Egyetem, 2006 Csala Péter: Informatika alapjai: Hardver alapok, szoftvertechnológia, informatikai rendszerek fejlesztése, ComputerBooks, Budapest, Abonyi Zsolt: PC hardver kézikönyv, ComputerBooks, Budapest, Cserny László: Mikroszámítógépek, LSI Oktatóközpont, Budapest, Ron White: Így működik a számítógép, ComputerBooks, Budapest, 1993.

12 Programozási nyelvek I. PTF1204 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens, CSc. A programozási nyelvek jellemzőinek, a program alkotóelemeinek megtanulása. Egy eljárásorientált programozási nyelv haladó szintű elsajátítása. Kompetenciák: Egyéni alkotó munka, konkrét programozási nyelv alapjainak megismerése, az absztrakciós képesség fejlesztése. A magas szintű programozási nyelvek kialakulása. A programozási nyelvek osztályozása: imperatív, deklaratív, speciális és máselvű nyelvek. Szintakszisleíró formális eszközök. Karakterkészlet. Lexikális elemek (szimbolikus nevek, címke, megjegyzés, literálok). Kötött és szabad formátumú nyelvek. Változó, nevesített konstans. Adattípusok (beépített és programozói. egyszerű és összetett). Deklarációk. Kifejezések. Végrehajtható utasítások. Értékadó, ugró, feltételes utasítások. Többirányú elágaztatás. Ciklusszervezési lehetőségek. Programegységek (alprogram, blokk, csomag, taszk). Paraméterkiértékelés, paraméterátadás. Hatáskör és élettartam. Fordítási egységek. Input-output, állományok kezelése. Absztrakt adattípus. Generikus programozás. Párhuzamos programozás. A gyakorlaton egy eljárásorientált programozási nyelv elsajátítása a cél. Juhász István-Korotij Ágnes: Programming languages, Kelet-Magyarországi Informatikai Tananyag Tárház, 2012 Juhász, István-Kósa, Márk-Pánovics, János-Édelkraut, Róbert: C példatár, Kelet- Magyarországi Informatikai Tananyag Tárház, Nyékiné G. J. (szerk.): Programozási nyelvek. Kiskapu R.W. Sebesta, Concepts of Programming Languages. Addison-Wesley, 2002.

13 Assembly nyelvek PTF2101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Fazekas Szilárd, főiskolai adjunktus, PhD. A hallgatók sajátítsák el az assembly programozás alapjait, legyenek képesek önállóan egyszerű assembler programokat, más nyelvekben felhasználható assembly rutinokat írni. Ismerjék a nyelv lehetőségeit, felhasználási területeit. Ismerjék meg a gépi szintű programozást, tudják értelmezni, nyomkövetni a már megírt programokat, legyenek tisztában a megszakítások programozási jelentőségeivel. Kompetenciák: egy alacsony szintű nyelv megismerése, gondolkodási műveletek fejlesztése, elemző, problémamegoldó képességfejlesztés, hardverismeretek fejlesztése. Regiszterek és szerepük. Alapvető utasítások assembly nyelven. Az assembly és a magas szintű nyelvek kapcsolata. Megszakítások, a megszakítások szerepe. Memóriakezelés, I/O lehetőségek, az assembler programok szerkezete. Program és adatterület címzése, ugró és ciklus utasítások. Az offset operátor, com formátum, memória rezidens program írása. Máté Eörs: Assembly programozás. Kiskapu Kiadó, Budapest, Agárdi Gábor: IBM PC Gyakorlati Assembly, LSI Oktatóközpont, Bp.,1998 Agárdi Gábor: IBM PC Gyakorlati Assembly haladóknak, LSI Oktatóközpont, Bp.,1998

14 Programozási nyelvek II. PTF1205 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) PTF1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens, CSc. Az objektumorientált, funkcionális, logikai és egyéb programozási nyelvek jellemzőinek megtanulása. Egy objektumorientált programozási nyelv haladó szintű elsajátítása. Kompetenciák: a C++ nyelv alapelemeinek elsajátítása, modellalkotási képesség fejlesztése, absztrakt gondolkodás fejlesztése, programozási képességek bővítése. Az objektumorientált nyelvek eszközrendszere: osztály, objektum, bezárás, öröklődés, polimorfizmus, korai és késői kötés, üzenetek. Tiszta és hibrid objektumorientált nyelvek. Az egységesség kérdése. Az algoritmikus objektumorientált nyelvek (Java, Eiffel, Smalltalk, C#). Funkcionális (applikatív) programozási nyelvek. A függvény, mint programozási eszköz. Hivatkozási átlátszóság, függvényösszetétel, rekurzió. Logikai programozási nyelvek. A matematikai logikán alapuló paradigma eszközei. Mintaillesztés, következtetőgép. A deklaratív objektumorientált nyelvek (CLOS, OOPROLOG). Adatvezérelt programozás, adatfolyam nyelvek. Specilizációs nyelvek. Egyéb nyelvek. A gyakorlaton egy objektumorientált programozási nyelv elsajátítása a cél. Lapteva Natalia - Tóth Bertalan: Programozzunk C++ nyelven, COMPUTERBOOKS, Budapest, 2011 Tóth Bertalan: Programozzunk C++ nyelven!, ComputerBooks Kiadó, Budapest, 2003 Nyékiné G. J. (szerk.): Programozási nyelvek. Kiskapu Juhász I.: Magasszintű programozási nyelvek 2. Elektronikus jegyzet. Debreceni Egyetem, 2003.

15 Operációs rendszerek PTF1206 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) PTF1201 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vályi Sándor, főiskolai docens, PhD A hallgatók megtanulják az operációs rendszerek felépítésének, működésének alapelveit. Ismerkedjenek meg konkrét operációs rendszerekkel (pl. Windows, Unix). Kompetenciák: rendszerkomponensek szerepének megismerése, állománykezelési lehetőségek. Értse a konkrét operációs rendszer működésének főbb jellemzőit az elméleti háttér megalapozásával. Rendszer fogalma, számítógépes rendszerek hierarchikus felépítése, operációs rendszer fogalma. Hardver alapfogalmak az operációs rendszerek szemszögéből nézve: processzorok, operatív tárak, háttértárak, egyéb perifériák, megszakítási rendszer. Operációs rendszerek osztályozásai (egy-felhasználós, kötegelt multiprogramozott, időosztásos, tranzakciós, valós idejű, elosztott, hálózati). Operációs rendszerek komponensei, funkciói és szolgáltatásai: rendszer adminisztráció (processzor ütemezés, megszakítás kezelés, szinkronizáció, folyamatvezérlés, tárkezelés, periféria-kezelés, állománykezelés, működtetés, nyilvántartás, operátori interfész), program-fejlesztési támogatás (szövegszerkesztők, fordítók, interpreterek, könyvtárkezelés, szerkesztő/betöltő, programtesztelést támogató eszközök, integrált programfejlesztői környezet), alkalmazói támogatás (operátori ill. kötegelt munkavezérlő parancsnyelvi rendszer, shell, grafikus felhasználói interfész - GUI, rendszer szolgáltatások, segédprogram készlet, alkalmazói programcsomagok). Gyakorlaton a hallgatók egy-két operációs rendszer (pl. MsWindows, Linux) alapvető felépítésével és használatával ismerkednek meg. Fazekas, Gábor: OPERÁCIÓS RENDSZEREK, Kelet-Magyarországi Informatikai Tananyag Tárház, Dr. Adamkó, Attila: Operációs rendszerek gyakorlat, Kelet-Magyarországi Informatikai Tananyag Tárház, 2012

16 S. Tanenbaum, A. S. Woodhull, Operációs rendszerek; Budapest : Panem ; 1999,

17 Adatszerkezetek és algoritmusok PTF1207 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) PTF1201 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vályi Sándor, főiskolai docens, PhD A hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek a különböző adatszerkezetek sajátosságairól, a hozzájuk kötődő algoritmusokról és felhasználhatóságukról. Kompetenciák: algoritmusok valós életbeli problémákra való adaptálásának képessége, algoritmusleíró eszközök használata, adatszerkezeti jellemzők elsajátítása, állománykezelési ismeretek szerzése. Adatszerkezetek fogalma, osztályozása. Műveletek adatszerkezetekkel (létrehozás, bővítés, törlés, csere, rendezés, keresés, elérés, bejárás, feldolgozás). Adatszerkezetek ábrázolása (folyamatos és szétszórt) és reprezentációja. Adatszerkezetek implementációja. Adatszerkezetek alkalmazása. Absztrakt adatszerkezetek. Halmaz, multihalmaz, tömb, táblázat, lista, verem, sor, sztring, fa, háló, rekord. Állománykezelés. Műveletek állományokkal (létrehozás, módosítás, feldolgozás, újraszervezés, rendezés, elérés). Állományszerkezetek (egyszerű, összetett), láncolás és indexelés. Herendi Tamás : Algoritmusok, Kelet-Magyarországi Informatikai Tananyag Tárház, 2012 Iványi Antal szerk.: ALGORITHMS OF INFORMATICS I, Kelet-Magyarországi Informatikai Tananyag Tárház, 2012 Iványi Antal szerk.: ALGORITHMS OF INFORMATICS II, Kelet-Magyarországi Informatikai Tananyag Tárház, 2012 Iványi Antal szerk.: ALGORITHMS OF INFORMATICS III, Kelet-Magyarországi Informatikai Tananyag Tárház, 2012 Marton László, Fehérvári Arnold: Algoritmusok és adatstruktúrák, Novadat, Győr, 2002

18 Hálózati architektúrák és osztott rendszerek PTF1208 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) PTF1202 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens, CSc. A számítógépes kommunikáció alapjainak, felépítésének, működésének a megismerése, azok hatékony és eredményes alkalmazása érdekében. Kompetenciák: hálózati alapfogalmak ismerete, a hálózati protokollok használatának elsajátítása, hálózaton keresztüli adatátvitel sajátosságainak ismerete, kombinatív gondolkodás fejlesztése. Számítógép hálózatok elméleti alapjai. Hálózati topológiák és architektúrák. Az OSI modell rétegeinek főbb jellemzői: fizikai átviteli jellemzők és módszerek, közeg-hozzáférési módszerek, adatkapcsolati protokollok, hálózati réteg, szállítási réteg, együttműködési réteg, megjelenítési réteg, alkalmazási réteg. Lokális hálózatok. Az Internet alapjai. Párhuzamos számítógépek, hardver rendszerek. Benyó Balázs- Fék Márk-Kiss István-Kóczy Annamária-Kondorosi Károly- Mészáros Tamás- Román Gyula -Szeberényi Imre-Sziray József: Operációs rendszerek, Panem Kiadó, Budapest, 2000 Fazekas, Gábor: OPERÁCIÓS RENDSZEREK, Kelet-Magyarországi Informatikai Tananyag Tárház, 2012 Dr. Adamkó, Attila: Operációs rendszerek gyakorlat, Kelet-Magyarországi Informatikai Tananyag Tárház, 2012 S. Tanenbaum, A. S. Woodhull, Operációs rendszerek; Budapest : Panem ; 1999,Andrew S. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok, Panem-Prentice Hall Könyvkiadó Kft Fred Halsall: Data Communications, Computer Networks and Open Systems, Fourth Edition. Addison-Wesley Publishers Ltd

19 Adatbázisrendszerek PTF1211 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) PTF1201 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Fazekas Szilárd, főiskolai adjunktus, PhD A hallgatókat az előadáson megismertetni az adatbázisrendszerek elméletének alapjaival, miközben ezzel párhuzamosan a gyakorlaton az elmélet alkalmazása kerül bemutatásra. Kompetenciák: adatbázis-szemlélet kialakítása, adatbázissémák kialakításának képessége, adatmodellezés leíró eszközökkel, konkrét adatbázis-kezelő rendszer megismerése. Az adatbázisrendszerek és az adatbázis szemlélet kialakulása. A hagyományos adatkezelés problémái. Az adatbázisrendszerek kialakulásának történeti áttekintése. Az adatok erőforrás jellege. Az adatbáziskezelés mint erőforrással való gazdálkodás. Az adatbázisrendszerek architektúrája az adatbáziskezelés alapfogalmai. Külső szint, koncepcionális és fizikai szint. Adatdefiníció és adatmanipuláció, ezek nyelvi támogatása. Adatmodell, séma, metaadatbázis, adatszótár, befogadó és önálló nyelvű rendszerek. Az adatbázis adminisztrátor. Adatfüggetlenség és adatmodellezés. Az adatmodellezési feladat C.W. Bachman féle megfogalmazása. Az ER-modell. A CODASYL DBTG javaslat és a hálós adatmodell. Hierarchikus adatmodell. Integritási kérdések. A relációs adatmodell. Alapfogalmak, reláció séma. Funkcionális függőségek és tulajdonságaik. Kulcsok. Anomáliák. Normálformák. A relációs modellen alapuló adatmanipuláció: relációs algebra és kalkulus. SQL. A relációs adatmodell általánosításai. Beágyazott modell, objektum relációs technikák, adatkocka. Implementációs kérdések. Egy konkrét, az SQL-t implementáló adatbáziskezelő rendszer megismertetése. J. D. Ulmann J. Widom: Adatbázisrendszerek (Alapvetés), Panem, Budapest, Fred Rolland: Adatbázisrendszerek, InformációTechnológia sorozat, Panem, Budapest, Halassy Béla: Adatmodellezés, Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, Quittner Pál: Adatbáziskezelés a gyakorlatban, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993.

20 Algoritmusok tervezése és elemzése PTF1213 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Dömösi Pál, egyetemi tanár, DSc., MTA doktor Programozás- és algoritmuselméleti ismeretek megszerzése, elmélyítése. Kompetenciák: programhelyesség bizonyítás képessége, párhuzamos programok jellemzőinek megismerése, problémamegoldó képesség fejlesztése, összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. A program szemantika definiálásának módjai: operációs, denotációs, axiomatikus szemantika. A programhelyesség fogalmai. A programbizonyítás módszerei. Floyd-Naur-féle lépésenkénti bizonyítás, Hoare-féle induktív kifejezések módszere, Dijkstra-féle leggyengébb előfeltételkalkulus. Nem szekvenciális programok analízise. Párhuzamos programok speciális tulajdonságai. Párhuzamos programok helyességének Owitzki-Gries- és Stirling-féle módszere. Nem determinisztikus programok, helyességük bizonyítása, Dijkstra-féle őrzött utasítások. A Kröger-féle programmodell, programtulajdonságok kifejezése az időlogikában. Rekurzív programok. Herendi Tamás: Algoritmusok, Kelet-Magyarországi Informatikai Tananyag Tárház, Iványi Antal szerk.: ALGORITHMS OF INFORMATICS I, Kelet-Magyarországi Informatikai Tananyag Tárház, Iványi Antal szerk.: ALGORITHMS OF INFORMATICS II, Kelet-Magyarországi Informatikai Tananyag Tárház, 2012

21 Internet eszközök és szolgáltatások PTF2105 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Iszály György Barna, főiskolai adjunktus, PhD. A hallgatók ismerjék meg a WEB és egyéb Internet felületek programozási lehetőségeit. Kompetenciák: webprogramozási ismeretek, kommunikációs képességek fejlesztése, kombinatív gondolkodás, kreativitás és logikus gondolkodás fejlesztése. Az Internet kurrens eszközeinek szerepe, használata, megvalósítása programozásorientált alapokon. Kliens-szerver és többrétegű architektúrák és az Internet. Szöveg, kép, hang, videó kezelése. Szabványok és protokollok. Biztonsági és védelmi problémák. Szerveroldali és kliensoldali programozás. Adatbázisok szerepe. Webtechnológiák. HTML, CGI, Perl, Java, JavaScript, J++, JSP, Vb script, VRML, PHP alapok. Gál Tibor: Web programozás, MŰSZAKI EGYETEM, Budapest, 2006 Debolt, V.: Html és CSS - Webszerkesztés stílusosan; Kiskapu Kft., Budapest, 2005; ISBN: Morrison, M.: Tanuljuk meg az XML használatát 24 óra alatt; Kiskapu Kft., Budapest, 2006; ISBN: Bócz Péter Szász Péter: A világháló lehetőségei, Computerbooks, Kris Jamsa Suleiman Lalani Steve Weakley : A WEB programozása I. II., Kossuth, Budapest, 1997.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium Tantárgy neve Általános gazdasági és menedzsment ismeretek AIB1011 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - kollokvium Dr. Egri Imre, főiskolai tanár GTI A hallgatók megismerik

Részletesebben

Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Tantárgyfelelős intézet kódja MII TANTÁRGYLEÍRÁS

Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Tantárgyfelelős intézet kódja MII TANTÁRGYLEÍRÁS Programozási nyelvek I. INO1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Alapvető programozási készségek

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

SZÁMÍTÁSTECHNIKA-TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

SZÁMÍTÁSTECHNIKA-TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Bevezetés az informatikába ST1101 Meghirdetés féléve 1 Óraszám (elm.+gyak.) 1+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Tóthné Dr. Szűcs Etelka Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium Filozófia KÖB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. habil. Kiss Lajos András főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM. Gépészmérnöki és Informatikai Kar

MISKOLCI EGYETEM. Gépészmérnöki és Informatikai Kar MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök informatikus alapszak képzési programja A képzés célja olyan mérnök informatikusok képzése, akik képesek műszaki informatikai és információs infrastrukturális

Részletesebben

Mérnök informatikus szak

Mérnök informatikus szak Mérnök informatikus szak PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2008/2009 Mérnök informatikus szak Az alapképzési szak megnevezése: mérnök informatikus Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS SZAKCSOPORT AL. Informatika I. modul : ECDL felkészítés. Információtechnológiai alapismeretek, szövegszerkesztés.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS SZAKCSOPORT AL. Informatika I. modul : ECDL felkészítés. Információtechnológiai alapismeretek, szövegszerkesztés. Informatika I. modul : ECDL felkészítés Információtechnológiai alapismeretek, szövegszerkesztés. ST1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 6 Összóraszám (elm+gyak) 0+40 K Tantárgyfelelős neve Dr. Iszáj

Részletesebben

TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM (BSC LEVELEZŐ KÉPZÉS)

TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM (BSC LEVELEZŐ KÉPZÉS) TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM (BSC LEVELEZŐ KÉPZÉS) TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPISMERETEK Analízis I. MILB011 9-6-0/v/5, os, ma dr. Kersner Róbert Kárpáti Ferenc Algebra alapjai (természetes, egész, racionális, valós

Részletesebben

TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM

TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPISMERETEK Analízis I. MINB011 220/v/5, os, ma dr. Kersner Róbert dr. Sárvári Csaba Algebra alapjai (természetes, egész, racionális, valós és komplex számok).

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM. Gépészmérnöki és Informatikai Kar

MISKOLCI EGYETEM. Gépészmérnöki és Informatikai Kar MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök informatikus mesterszak képzési programja A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik az informatika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos

Részletesebben

MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERSZAK (MSC SZAK)

MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERSZAK (MSC SZAK) BMF NIK MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERSZAK (MSC SZAK) TANTÁRGYLEÍRÁSOK 2004 Tartalom Elõszó 3 A Mérnök informatikus mesterszak képzési követelményei és tanterve 5 Mérnök informatikus mesterszak tantervi táblája

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola. Tantárgyi tematikák. Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés. Eger, 2005.

Eszterházy Károly Főiskola. Tantárgyi tematikák. Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés. Eger, 2005. Eszterházy Károly Főiskola Tantárgyi tematikák Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Eger, 2005. Tartalomjegyzék 1. Adatbázisrendszerek...................................... 3 2.

Részletesebben

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 1. Készség és személyiségfejlesztés I. Kreditpont: 4 Össz. óraszám (elm+gyak): I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 kollokvium Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus A hallgatók fejlődés-lélektani alapismereteinek

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ MÉRNÖKINFORMATIKUS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2012 Kecskemét Tartalom I. ALAPADATOK... 1 II. A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök XIII_Informatika_ágazat Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a

Részletesebben

Tantárgynév, kód Szak Modul: Az oktatás nyelve Választhatóság Ismeretkör: Heti tanóraszám (ea + gy + lb)/értékelés/kredit Meghirdetési gyakoriság

Tantárgynév, kód Szak Modul: Az oktatás nyelve Választhatóság Ismeretkör: Heti tanóraszám (ea + gy + lb)/értékelés/kredit Meghirdetési gyakoriság Tantárgynév, kód: A számítástudomány matematikai alapjai I., MMF1A0IN 1 Választhatóság: K Ismeretkör: TTA Heti tanóraszám (ea + gy + lb)/értékelés/kredit: (2 + 4 + 0) / f / 6 Meghirdetési gyakoriság: tanév

Részletesebben

Tantárgynév, kód: A számítástudomány matematikai alapjai I., MMF1A0IN Szak: mérnökinformatikus. Szakirány: mind Az oktatás nyelve: magyar

Tantárgynév, kód: A számítástudomány matematikai alapjai I., MMF1A0IN Szak: mérnökinformatikus. Szakirány: mind Az oktatás nyelve: magyar Tantárgynév, kód: A számítástudomány matematikai alapjai I., MMF1A0IN Szak: mérnökinformatikus. Szakirány: mind Választhatóság: K Ismeretkör: TTA Heti tanóraszám (ea + gy + lb)/értékelés/kredit: (2 + 4

Részletesebben

Műszaki Informatika mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

Műszaki Informatika mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Műszaki Informatika mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés A képzés megnevezése: felsőfokú szakképzés A szakképesítés megnevezése: műszaki informatikai mérnökasszisztens A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

xkir Tesztintézmény HELYI TANTERV

xkir Tesztintézmény HELYI TANTERV xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Informatika..SZAKMACSOPORT Informatikai alkalmazásfejlesztő..szakma OKJ SZÁMA: 54 481 02 0010 54 03!TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2!

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

mérnök informatikus mesterképzési (Master) szak programja

mérnök informatikus mesterképzési (Master) szak programja A mérnök informatikus mesterképzési (Master) szak programja Jóváhagyta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tanácsa Budapest 2005 1 A mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása

Részletesebben

Készítette: Deák János 2004 április

Készítette: Deák János 2004 április Készítette: Deák János 2004 április 2 Összefoglalás: Az információs forradalom sikere nagymértékben az informatikai számítástechnikai eljárásoknak, technológiáknak köszönhető. Az IT ipar fejlődésének üteme

Részletesebben

Tantárgynév, kód Szak Szakirány: Az oktatás nyelve Választhatóság

Tantárgynév, kód Szak Szakirány: Az oktatás nyelve Választhatóság Tantárgynév, kód: A számítástudomány matematikai alapjai I., MMF1A0IN Választhatóság: K Ismeretkör: TTA Heti tanóraszám (ea + gy + lb)/értékelés/kredit: (2 + 4 + 0) / f / 6 Meghirdetési gyakoriság: tanév

Részletesebben

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI A tömegkommunikáció elmélete MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A kurzus célja a moderátori tevékenység megalapozásához nélkülözhetetlen tömegkommunikáció elméleti

Részletesebben