Patrol Checking System leírás (Internetes Távfelügyeleti Rendszer)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Patrol Checking System leírás (Internetes Távfelügyeleti Rendszer)"

Átírás

1 Általános leírás: Patrol Checking System leírás (Internetes Távfelügyeleti Rendszer) A Patrol Checking System (továbbiakban rendszer) feladata, hogy a felhasználó különböző helyeken végzett biztonsági tevékenységét közvetlenül ellátó személyek (vagyonőrök), munkahelyen történő megjelenését és távozását központilag regisztrálja, havonta archiválja, és szükség esetén internetes eszközökkel megjelenítse. További feladat az egyes objektumokba működtetett EL-04/MB ( MemoStang ) járőrinformációs rendszer adatainak a távregisztrálása is. Erről bővebb információ a weboldalon található. A fenti cél értelmében minden vagyonőrt - akit be kívánunk vonni a nyilvántartásba - el kell látni elektronikus személyi azonosító eszközzel. Ez jelen esetben egy Dallas csíp műanyag kulcstartón, ami egyben a fent említett EL-04/MB rendszer személyi azonosítója is, mely egy robosztus, érintő elven működő passzív elektronikus eszköz, ami egyedi elektronikus azonosítót (kódot) tartalmaz. Ez a kód fogja a személyeket egyedileg azonosítani. Ezeket az azonosítókat használat előtt, egy vagy több kliens számítógépen, hozzáférési jogosultság alapján (jelszóval), az USB adapterek segítségével fel kell az adott vagyonőr neve szerint vinni a központi adatbázisba. Ekkor lehet egyéb paramétereket is - pl. munkaügyi modul által kívánt munkaügyi kódot - a személyhez csatolni. Ezek az adatok később módosíthatók, ha már a személyi azonosító kódja egyszer a rendszerbe került. Minden objektumban szükséges elhelyezni egy olyan fogadó egységet (PatrolCheck iterminal), amelyhez való érintése a személyi azonosítónak minősíti a kapcsolódó eseményt érkezés, vagy távozás szerint. Az eseményhez a szerver által szolgáltatott időt rendeli. A terminál a szerverrel minden kommunikációkor idő szerint szinkronizálódik. Ha nincs esemény, akkor Életjelet küld maximum óránként. Így biztosítva van a rendszer időszinkronja és távfelügyelete. Ez a terminál lehetővé teszi azt is, hogy az EL-04/MB járőrellenőrzőt kiolvassa, és adatait a központba juttassa. A terminál rövidített neve: PaChiT. Minden terminál rendelkezik pánikgombbal és egyirányú passzív (központilag, a megrendelő igénye szerint engedélyezhető/tiltható) hangátvitellel. A terminál a földrajzi távolságokat a beépített GPRS kapcsolatot lehetővé tevő rendszer segítségével hidalja át, az Interneten keresztül. A GSM szolgáltatótól adatátvitelre jogosító SIM kártya minden terminálba a gyártás során, (vagy később, a Rendszergazda által) beszerelésre kerül. A terminálokra a GSM mobil telefonokra vonatkozó telepítési és üzemeltetési szabályokat kell alkalmazni. A terminálokba épített SIM300DZ GSM/GPRS modul megfelelő CE minősítéssel rendelkezik.. A terminálok működési feszültsége 9-12V=, törpefeszültség, amit egy biztonsági, MW7E08GS típusú hálózati adapter állít elő. Üzemeltetés során így nem merül fel érintésvédelmi szabványból adódó probléma. A rendszer a felhasználó által működtetett GSM VPN, vagy a publikus GPRS hálózaton működik. Első esetben fokozott adatbiztonság, a másodikban a költség a fontosabb szempont. Bizonyos darabszám felett a költség oldalon is az első eset válik kedvezőbbé.a fogadó oldalon a felhasználó számítógép központjában, Windows 2008 Web Server alapú számítógép (és egy tartalék) fogadja a terminálok által küldött adatokat (továbbiakban szerver), melyek v L - a n d I n f o r m a t i k a K f t Oldal: 1/8

2 azonosítják a személyt, az eseményt, és az időpontot. A gépen futó, alkalmazás szerver program (LmServer) feldogozza a terminálok adatait, és egy MS SQL adatbázisba helyezi, személyekre vonatkozó rekordonként. Az adatokhoz való szabályozott hozzáférést a webes szerver program (PatrolWebSrv) biztosít a kliensek részére. Az eseményeket naplószerűen a kliens oldalon MS Internet Explorer 7.0 böngészővel, a felhasználó fix IP címén lehet megjeleníteni. Ily módon, a kliens oldalon, földrajzilag bárhol, diszpécser szolgálat szervezhető. A járőrinformációs adatok ugyanezt az infrastruktúrát használják, csak a kliens oldalon az EL-04/MB rendszerhez tartozó feldolgozó programot szükséges még telepíteni. Az adatok központi archiválásához, törléséhez, a rendszer felügyeletéhez és az általános működtetéséhez szükséges a felhasználó, központi rendszergazdai felügyelete. A rendszer egy ajánlott kialakítását az alábbi ábra szemlélteti. A rendszer üzemeltetését, használatát végző személyek feladatai és jogai úgynevezett szerepkörökhöz kapcsolódnak. A szerepkörökhöz úgynevezett fiókokok vannak rendelve. Maguk a személyek, ezekhez, a fiókokhoz, a kliens v L - a n d I n f o r m a t i k a K f t Oldal: 2/8

3 oldalon, azonosítóval és jelszóval lépnek be. Egy személynek több fiókja lehet. A személyek által végzett tevékenység, a fiók azonosítója (nem a személy neve) szerint naplózódik. A rendszer kétfajta, jellemző adattal dolgozik. Az egyik típus az események (esemény, riasztási naplók, személyi mozgások naplója stb.) másik típus az adtabevitellel létrejött adatok (továbbiakban adatok). Az alábbi szerepkörök lettek a rendszerben kiosztva. Rendszergazda (Sysadmin) Területi rendszergazda (Admin) Diszpécser (Supervisor) Felhasználó (User) A Sysdmin általános feladata a rendszer hardver és szoftver üzemeltetése, továbbá a rendszer használatának a menedzselése, Ő osztja ki az Adminok és Supervisorok azonosítóit és kezdeti (és elveszett) jelszavait. Karbantartja a hozzáférési rendszert. A rendszer összes eseményébe, adatába betekinthet és módosíthatja azokat. A rendszer biztonságáért és megbízhatóságáért személyében felel. Az Adminok az egyes területek (földrajzi vagy logikai) eszközeinek és adatainak a gazdái (tulajdonosai). Ők telepítik fizikailag az egyes terminálokat és gondoskodnak azok üzemeltetéséről Telepítés után a terminálok vonatkozó regisztrációját (adatbázis feltöltése) is elvégzik, és az adatokat folyamatosan karbantartják. Az Ő feladatuk a vagyonőröket személyi azonosítóval ellátni. Ezen eszközök adatait az adatbázisba beviszik, módosítják. Az Adminok csak a saját maguk által telepített eszközök adatait és eseményeit láthatják, másik Admin területi adatait és eseményeit nem. Csak a saját adataikat módosíthatják. Ezekbe a saját, területi eseményekbe betekintési jogokat a Userek (helyi diszpécserek, más felhasználók stb.) is kaphatnak az adott Admintól. Az ők hozzáférését az Admin menedzseli. Az User mindig egy adott területhez (Admin) kapcsolódik, csak ezeket, az eseményeket láthatja, és ezeket nyugtázhatja. A diszpécsereket a Sysadmin menedzseli, és mindenterület eseményeit láthatják.. Az Ő feladatuk a rendszer eseményeinek, riasztásainak feldolgozása, további szükséges intézkedés megtétele. A tevékenységük nyugtázással (megfelelő gomb megnyomása) kerül az eseménynaplóba, A fiókokba, és ez által a rendszerbe történő bejelentkezés az alábbi kép részleten látható: Itt lehet jelszót cserélni és az elveszet jelszó helyet, újat igényelni. Az új jelszó a felhasználó, erre a célra fen tartott címére fog megérkezni és ezt a Sysadmin kezeli. Ő továbbítja a jelszót az adott személyhez. Figyelem!: Ha 10 percen belül egy adott fiókhoz 5 hibás hozzáférési kísérlet történik, akkor ezt a fiókot a rendszer automatikusan lezárja és még az eredeti belépés sem fog működni. Ezt a helyzetet csak a Sysadmin tudja feloldani. Így biztosítható a rendszer megbízhatósága. Terminálok telepítése: A telepítés az Admin személy végzi, és az alábbi folyamatokat foglalja magába: kipróbálás, regisztrálás, helyszíni szerelés, ellenőrzés. v L - a n d I n f o r m a t i k a K f t Oldal: 3/8

4 Kipróbálás: Ennek közvetlenül a készülék átvételekor kell megtörténnie. Szemrevételezzük a készülék kartonpapír dobozát. Ez legyen sérülésmentes. Ellenőrizzük, hogy van e rajta címke sorszámmal és telefonszámmal. Óvatosan vegyük ki a terminált, az antennát, és az adaptert dobozból, úgy, hogy a doboz ne sérüljön. A dobozra a későbbiekben is szükség lesz. A dobozban található egy plasztik kártya, amely hordozta a készülékbe szerelt SIM kártyát, és megtalálható rajta a SIM kártya azonosító kódja és a feloldó PUK kódok. Ez a dobozzal együtt megőrzendő. Azok a dobozok melyek címkéjén zöld jelzés található, olyan terminált tartalmaznak, melyek rendelkeznek EL-04 opcióval. A terminál hátoldalán szintén található egy kis címke, ami a beszerelt SIM hívószámát tartalmazza. A terminált helyezzük egy vízszintes felületre, úgy, hogy az antenna és a tápvezeték ne törjön meg, és az adapter elérjen egy hálózati dugaszoló aljzatig. A későbbiek során a helyszíni szerelésnél is ügyelni kell a vezetékek törés- és csomómentes elhelyezésére. Ezek a vezetékek a terminálban fixen rögzítettek, bármilyen oldásuk nem rendeltetésszerű esemény. Az antenna mágnes talpal rögzíthető mágnesezhető anyaghoz. Figyeljünk, arra, hogy mit teszünk ki a mágnes hatásának. (Pl. floppy, bank kártyya érzékeny erre). A próba alatt antennát olyan helyre helyezzük el ahol fém tárgy közvetlenül, nem árnyékolja le. Az előkészületek után az adaptert dugjuk a konnektorba. Az adapteren lévő piros LED jelzi, hogy az adapter működik. A terminál működése a rajtra lévő LED-k segítségével ellenőrizhető. Ha rendben van a táplálás a 12V= feliratú LED zölden világít. Kisidő múlva felvillan az Üzem LED és bekapcsolódik a terminál GSM modulja. Ezt a GSM LED sárgán és gyorsan (másodpercenként egy rövid) villogva jelzi, hogy regisztrálni kíván a GSM hálózaton. Ha ez sikerült akkor a sárga LED 3-4 másodpercenként villan egy rövidet. Ha regisztráció nem következik be egy idő múlva a terminál resetelődik, (1-2 másodpercre elalszik a 12V= LED) és a folyamat kezdődik, előröl. A sikertelen regisztrációnak sok oka lehet. Nincs hálózati terjedés, a SIM kártya még nincs engedélyezve, antenna hibás vagy erősen árnyékolt. Többszöri sikertelen kísérlet után a terminált visszacsomagoljuk, és kicseréljük a raktárban másikra. Az esetről jegyzőkönyvet veszünk fel. Ha a GSM regisztráció sikeres az Üzem LED villan fel és egy hangjelzés (Beep) tudatja a terminál üzemkészségét. Ekkor a készülék fellép a GPRS hálózatra, és kapcsolatot hoz létre a szerver géppel. Ha kommunikáció rendben lezajlik, két Beep hallatszik, majd az Üzem LED 2 másodperces felvillanása után szapora (másodpercenként 2-3) villogásba kezd. Ez tulajdon képen a terminál és a szerver együttes üzemkészség jele, mivel sikeres üzenetváltás (készülék reset esemény bejegyzése az esemény naplóba) történt. Ha a készülék nem éri el az üzemkészségét 1 percen belül, akkor resetelődik és a folyamatot ismétli, míg nem lesz sikeres kommunikációja a szerverrel. Ha a többszöri próbálkozás sikertelen, akkor szintén készüléket kell cserélni, ha más készülékek pedig képesek a szerverrel kommunikálni. A kipróbált készüléket azonnal regisztrálhatjuk is. Vagy visszadobozoljuk, és a regisztrálás halasztjuk későbbre. A kipróbálás legfőbb célja, hogy raktárról csak működő készüléket vigyünk el. v L - a n d I n f o r m a t i k a K f t Oldal: 4/8

5 Regisztrálás: Célja, hogy a gyártótól kikerül, működő készüléket a rendszer adatbázisába felvegyük, és a munkahely megnevezését és a terminál telefonszámát hozzárendeljük, a terminál működés módját beállítsuk. Célszerű a folyamat megkezdése előtt egy számítógépről a rendszerbe, Adminként bejelentkezni. A Webes eseménynaplóba, a Riasztások lapon követhetjük a folyamatot. Minden Admin rendelkezik egy egyedi, speciális Dallas kulccsal (Admin kulcs) amely az Ő, speciális adatait tartalmazza. Ezek az adatok a szerver(ek) IP címei, az Admin négyjegyű hexadecimális tulajdonosi kódja (OwnerID) és az Admin telefonszáma. A terminálok alap esetben nem ismernek tulajdonost (OwnerID=0000), és még nem rendelkeznek négyjegyű hexadecimális készülék azonosítóval (UnitID=0000). Egy kipróbált készülék - mely üzemkész jelet ad Távozás (sárga!) érintőhelyéhez érintsük az Admin kulcsot, és ne vegyük el míg a visszajelző zöld nagy LED (és a hangjelzés) működik. Ekkor a terminál megtanulta a tulajdonos adatait és a szervernél bejelentkezik készülékazonosítóért. A szerver kiosztja a következő szabad UnitID-t, amit már más készüléknek a továbbiakban nem ad ki. Ezt az eseményt a szerver bejegyzi az eseménynapló riasztási oldalán. Az alábbi bejegyzés látszik, melyen jól követhető, hogy az a készülék kód 0001(UnitID)/0001(OwnerID). A Nyugtázás gomb megnyomásával eljutva a következő lapra, és ott megnyomva az Edit gombot a készülék konfigurációs adatai, és üzenetek, a diszpécser számára bevihetők, majd az Update gombbal érvényesíthetők. Konfigurációs adatok és üzenetek: Adattárolás ideje [hónap] A terminál adatainak, szerveren való tárolására vonatkozó korlát hónapokban feltüntetve. Ezt az értéket csak a Sysadmin változtathatja. Figyelem! Az adatok ezen az időn túl már nem elérhetők, ezért gondoskodni kell az Admin feladatot ellátó személynek, az adatok célszerű archiválásáról. (Export PDF vagy Export Excel) Készülék telefon száma Ez a szám a készülékben lévő SIM kártya telefonszáma, mely a készülék hátoldalán lévő címkén megtalálható. Az Admin vagy a Diszpécser ezen a számon hívhatja a készüléket. Ezt fontos megadni a terminál teszteléséhez, távelérhetőséghez. Behallgatás Engedélyezhető (pipa) a készülék felhívása, és a Munkahely behallgatás két előre programozott telefonszámról. Munkahely (vagy objektum) megnevezése. Későbbiekben minden napló adat evvel a megadott megnevezéssel kerül rögzítésre. Cím Munkahely (objektum) pontos címe. A cím mezőbe () zárójelek közé megjegyzést is tehetünk. v L - a n d I n f o r m a t i k a K f t Oldal: 5/8

6 MemoStang címek Itt adható meg, az, hogy EL-04 járőrellenőrző adatgyűjtő kiolvasásakor a szerver milyen címekre küldje tovább az adatokat. Több cím egymástól vesszővel választandó el. MemoStang feldolgozás Engedélyezhető (pipa)/tiltható a terminálon kiolvasott EL-04 járőrellenőrző adatgyűjtő adatainak továbbadása az Internetes Járőrellenőrző Rendszernek. Értesítendő személy Információ a diszpécser számára, hogy kit kell értesíteni a terminál eseményeivel kapcsolatban. Telefonszám Teendők Ezen személy telefonos elérhetősége. További szöveges információ, utasítások a diszpécser számára. v L - a n d I n f o r m a t i k a K f t Oldal: 6/8

7 Ugyan ezen a lapon beállíthatjuk a készülék üzeneteit is. Azt, hogy az esemény naplóba az adott eseményhez konkrétan milyen szöveg kerüljön, azt az alábbi táblázat szerkesztésével lehet meghatározni. És hogy egy adott esemény először a Riasztások közé vagy az Eseménynaplóba kerüljön azt az Alarm boksz pipázásával lehet beállítani. Maga a szerkesztés az Edit és utána az Update gomb segítségével történik. Az először a Riasztások lapon lévő bejegyzés majd akkor fog az Eseménynaplóba kerülni, mikor az nyugtázva lesz. Ekkor az Eseménynaplóba a nyugtázó fiók azonosítója is rögzítésre kerül. Amikor a fenti beállításokat elvégeztük egy adott terminálra akkor, akkor az a rendszerben regisztráltnak tekinthető. A rendszer szempontjából nagyon fontos a regisztrálás során a maximális pontosság. Ha egy terminál hosszabb időre meghibásodik, akkor helyébe egy másik telepítendő. Az új terminállal is a regisztrációt az eredeti adatokkal szükséges végrehajtani. A régi terminál megjavítása után alaphelyzetbe fog kerülni, tehát bárhova újként regisztrálható. v L - a n d I n f o r m a t i k a K f t Oldal: 7/8

8 Helyszíni szerelés: Az adott helyszínre csak azt a terminált kell felszerelni, amit ide regisztráltunk! A terminált a helyi adottságoknak és követelményeknek megfelelően kell egy függőleges szilárd felületre 2 db csavarral rögzíteni. Elhelyezéskor a GSM eszközök általános irányelveit (orvosi műszerek, robbanás veszélyes környezet stb.) figyelembe kell venni. A szerelés magassága kb cm legyen. A mágnes talpas antennát a készüléktől és más elektronikus eszközöktől a legtávolabb, és minél magasabban helyezzük el. A antenna helyét érdemes kb. 10x10 cm mágnesezhető (vas) lemezből, vagy valamilyen célszerű, előre gyártott konzolból kialakítani. Maga az antenna helyzete lehet függőleges és vízszintes is. Az antenna 50 ohmos koax vezetéke nem toldható és azt törés- és csomómentesen kell vezetni. A hálózati adapter árnyékolt vezetékére ugyanez vonatkozik. Ügyelni kell arra, hogy illetéktelen személy az adaptert ne tudja a konnektorból kihúzni. Ellenőrzés A helyszínen szerelés után szükséges egy kipróbálást végrehajtani, mely folyamata a vonatkozó részben fent található. Ha a helyszínen nincs megfelelő minőségű, folyamatos GSM/GPRS lefedettség akkor a máshol már kipróbált készülék nem fog korrektül működni. Sikeres kipróbálás után a terminál zöld Üzem LED-je szaporán villog (üzemkészség jel). Ekkor érintsünk egy személyi azonosítót az Ékezés vagy Távozás fogadó ponthoz. A biztos érintkezésnek az a módja, hogy a személyi azonosítót enyhén nyomva valamilyen irányba ütközésig húzzuk.. Ekkor megvárjuk míg a fogadók között lévő nagy zöld LED kigyullad és egy Beep hallatszik. Ekkor biztosan sikeres az érintés. Az Üzem LED folyamatosan világít, míg a szerverrel való kommunikáció le nem zajlik. Ekkor visszaáll az üzemkészség jel. Ha a Pánik gombot megnyomjuk a terminál alján, hasonló folyamat játszódik le. Ezek után, néhány másodperc múlva SMS kell kapnunk a készüléktől erről az eseményről. Ez után ha a hangátvitel szükséges - az Admin mobil telefonjáról készüléket felhívhatjuk, mely néhány kicsengés után vonalba kapcsolódik és hallható lesz a környezet hangja. A terminál a hívás ideje alatt más műveletre nem reagál. A hívás megszüntetése után a terminál visszatér alapállapotba (Üzemkészség). Ekkor a készülék hangtechnikailag is ellenőrzött. A terminál két telefonszámról fogad hívást. Az egyik egy fix szám (+3630), a másik az adott Admin telefonszáma, amit a terminál a regisztrációkor tanult meg. Ezzel az ellenőrzés helyszíni része sikeresen befejeződött. Ezeket, a műveletet az Eseménynaplóban még utólag vagy a diszpécserrel távolról együttműködve ellenőrizni szükséges. Ha az Eseménynapló tartalmazza a vonatkozó bejegyzéseket, akkor a terminál beüzemelése befejezettnek tekinthető. v L - a n d I n f o r m a t i k a K f t Oldal: 8/8

Gyors Indítási Útmutató

Gyors Indítási Útmutató NWA1300-NJ Gyors Indítási Útmutató 802.11 b/g/n Falban lévő PoE Hozzáférési pont Firmware Verzió 1.00 1. kiadás, 0 / 2011 ALAPÉRTELMEZETT BEJELENTKEZÉSI RÉSZLETEK Felhasználónév admin Jelszó 1234 TARTALOM

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O Használati útmutató Egység neve: BDMv3 / BDMv3O Egység tartalma: Külső modul / Kültéri külső modul, ami egyben az érzékelő is (1) Töltő adapter (5V 2A) (opcionális) Külső csatlakozások: Töltő csatlakozó

Részletesebben

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató A készülék szabványos (FXS) telefonvonalak összekapcsolására szolgál. A készülékhez 9V és 20V közötti váltakozó- vagy egyenfeszültségű tápegység csatlakoztatható

Részletesebben

Thomson Speedtouch 780WL

Thomson Speedtouch 780WL Thomson Speedtouch 780WL Thomson Speedtouch 780WL Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbi útmutató ahhoz nyújt segítséget, hogy hogyan üzemelje be a Thomson Speedtouch 780WL eszközt. Kérdés esetén kollégáink várják

Részletesebben

Elektronikus táv kaptármérleg. helymeghatározóval, biztonsági rendszerrel és kijelzővel

Elektronikus táv kaptármérleg. helymeghatározóval, biztonsági rendszerrel és kijelzővel helymeghatározóval, biztonsági rendszerrel és kijelzővel Beüzemelés Első lépésként készítsük elő a mérleg helyét. A mérleg fémkeretét hozzá lehet rögzíteni a kaptár aljához. A keret megmunkálása közben

Részletesebben

ContractTray program Leírás

ContractTray program Leírás ContractTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy szerződéshez tartozó határidő elmulasztásának komoly gazdasági következménye lehet. Éppen ezért a Szerződés kezelő program főmenü ablakában a

Részletesebben

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R)

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Easy, Reliable & Secure Telepítési útmutató N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Védjegyek Az egyéb márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az itt közölt adatok előzetes figyelmeztetés

Részletesebben

CVNI-G170 Pánikgomb karkötő. Használati útmutató

CVNI-G170 Pánikgomb karkötő. Használati útmutató CVNI-G170 Pánikgomb karkötő Használati útmutató Létrehozás dátuma: 2012.06.22 12:51 1. oldal, összesen: 8 Tartalom CVNI-G170... 1 Pánikgomb karkötő... 1 Használati útmutató... 1 Megjelenés és kezelőgombok...

Részletesebben

KELER KID Internetwork System (KIS)

KELER KID Internetwork System (KIS) KELER KID Internetwork System (KIS) Éles és teszt program installációs segédlet Verzió: 2.0 2015. 04. 10. Cardinal Kft. 2015. Tartalomjegyzék 1. Néhány alapvető információ...3 1.1 KID program hardware

Részletesebben

Zoiper VoIP mobil alkalmazás szoftver beállítása Android rendszerre

Zoiper VoIP mobil alkalmazás szoftver beállítása Android rendszerre Zoiper VoIP mobil alkalmazás szoftver beállítása Android rendszerre A Zoiper VoIP szoftver Android operációs rendszert futtató mobil okos telefonokra is telepíthető. Egy nagyon jó minőségű SIP kompatibilis

Részletesebben

DebitTray program Leírás

DebitTray program Leírás DebitTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy kintlévőséghez tartozó határidő elmulasztásának komoly következménye lehet. Éppen ezért a Kintlévőség kezelő program főmenü ablakában a program

Részletesebben

MOBILTELEFONON keresztüli internet telefonálás

MOBILTELEFONON keresztüli internet telefonálás MOBILTELEFONON keresztüli internet telefonálás A FRING egy olyan alkalmazás, aminek segítségével hívásokat tud kezdeményezni a FONIO, az internet telefon szolgáltatást felhasználva. Igen költségkímélő,

Részletesebben

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év Ajánlott konfiguráció A program hardverigénye: Konfiguráció: 2800 MHz processzor 512 Mbyte memória (RAM) / Szerver gépen 1G memória (RAM) Lézernyomtató

Részletesebben

ES-D1A. Vezeték nélküli mozgásérzékelő. www.etiger.com

ES-D1A. Vezeték nélküli mozgásérzékelő. www.etiger.com ES-D1A Vezeték nélküli mozgásérzékelő www.etiger.com HU A doboz tartalma 1 x PIR Mozgásérzékelő 1 x Konzol 1 x Felhasználói kézikönyv 1. Érzékelő ablak 2. LED jelző 3. Konzol Legelső használat előtt Nyissa

Részletesebben

ServiceTray program Leírás

ServiceTray program Leírás ServiceTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés szerviz munkalapok státuszai a Törölve és Lezárva státuszt leszámítva a munkalap különböző nyitott állapotát jelzik, melyek valamilyen tevékenységet jeleznek.

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0.

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0. 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC VDT-TPC Leírás v1.0.pdf Bevezető Leírás: A VDT-TPC egy telefonos illesztő modul

Részletesebben

CCS Hungary, 2000 szeptember. Handling rendszer technikai specifikáció

CCS Hungary, 2000 szeptember. Handling rendszer technikai specifikáció CCS Hungary, 2000 szeptember Handling rendszer technikai specifikáció Hálózati architektúra SITA Hálózat/ Vám/ Internet/... CodecServer üzenet központ DB LA N Laptop computer RAS elérés Adatbázis szerver

Részletesebben

Kártyás beléptető felhasználói és telepítői leírása. Tisztelt Vásárló!

Kártyás beléptető felhasználói és telepítői leírása. Tisztelt Vásárló! Tisztelt Vásárló! Kártyás beléptető felhasználói és telepítői leírása Megtisztelő számunkra, hogy a termékünket választotta, reméljük hogy berendezésünk zökkenőmentesen fogja szolgálni Önt! A beléptető

Részletesebben

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz Kezelési útmutató PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz RKP4, 8 és 16 kezelőegység használatával A kezelőegység felépítése Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik.

Részletesebben

Milenia Járműfigyelő Rendszer

Milenia Járműfigyelő Rendszer Milenia Járműfigyelő Rendszer Járműfigyelő rendszerünk mobil internet és műholdak segítségével nyújt felhasználóink számára magas színvonalú, valós idejű, járművek figyelésére kialakított szolgáltatást.

Részletesebben

EM8690-R1 Vezeték nélküli füstérzékelő

EM8690-R1 Vezeték nélküli füstérzékelő EM8690-R1 Vezeték nélküli füstérzékelő 2 MAGYAR EM8690-R1 - Vezeték nélküli füst érzékelő Tartalom 1.0 Bevezetés... 2 2.0 LED indikátor... 3 3.0 Beállítások... 3 3.1 Első használat... 3 3.2 Teszt Mód...

Részletesebben

Működési vázlat: Egyéb feltétel. Opcionális rendszerelem. Központi kijelző. Ügyfél terminál érintő monitorral. Ügyfél. Ügyfél Hivatali PC.

Működési vázlat: Egyéb feltétel. Opcionális rendszerelem. Központi kijelző. Ügyfél terminál érintő monitorral. Ügyfél. Ügyfél Hivatali PC. Működési vázlat: Központi kijelző Kijelző Kijelző Hivatali PC Ügyfél Hivatali PC Ügyfél Ügyfél terminál érintő monitorral LAN vagy WiFi Ügyfél Hivatali PC Hivatali PC Sorszám nyomtató Ügyfél Kijelző Ügyfél

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

GSM távkapcsoló és jelző működési leírás. A SIM kártyát a készülékbe csak feszültség mentes állapotban szabad berakni illetve kivenni.

GSM távkapcsoló és jelző működési leírás. A SIM kártyát a készülékbe csak feszültség mentes állapotban szabad berakni illetve kivenni. GSM távkapcsoló és jelző működési leírás ZSGSM-K5 A SIM kártyát a készülékbe csak feszültség mentes állapotban szabad berakni illetve kivenni. A telefonon vagy interneten aktivált kártyákkal egy a szolgáltató

Részletesebben

Használati Útmutató V:1.25

Használati Útmutató V:1.25 Használati Útmutató V:1.25 Vezérlés egységei: Kulcsos kapcsoló BAT LED Biztosíték Csatlakozók Kijelző START/MENU Ok gomb FL.YEL - gomb RED + gomb Memória Akkumulátor Modem Készülék Üzembe helyezése: 1.

Részletesebben

SMS küldő központ Leírás

SMS küldő központ Leírás SMS küldő központ Leírás Budapest 2015 Bevezetés A Clicxoft programcsalád egyes programjaiból sms-t lehet küldeni. Az sms-t küldése nem közvetlenül a programokból történik. Az egyes programok a küldendő

Részletesebben

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol A TRBOnet egy kliens szerver diszpécser szoftver MOTOTRBO rádiók száméra. A TRBOnet szoftver jól alkalmazható a MOTOTRBO rádiós rendszereknél. A szoftver

Részletesebben

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: DL4201 Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A modem webes felületen történő beüzemelése...

Részletesebben

Internetes Járőrinformációs Rendszer (Net Patrol Info System)

Internetes Járőrinformációs Rendszer (Net Patrol Info System) Internetes Járőrinformációs Rendszer (Net Patrol Info System) Az Internetes Járőrinformációs Rendszer (továbbiakban: NPIS) legfontosabb feladata, hogy hatékonyan, gazdaságosan és korrekt módon dokumentálja

Részletesebben

Telepítési útmutató. web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu

Telepítési útmutató. web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu Telepítési útmutató web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu Tartalomjegyzék: Telepítési útmutató... 1 Tartalomjegyzék:... 2 Első lépések:... 3 Konzol oldal telepítése... 3 Licenc megállapodás... 3 Telepítési

Részletesebben

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz. RKP16+ kezelőegység használatával

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz. RKP16+ kezelőegység használatával Kezelési útmutató PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz RKP16+ kezelőegység használatával A kezelőegység felépítése Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik. Ezekkel

Részletesebben

FITNESS SYSTEM Telepítési útmutató

FITNESS SYSTEM Telepítési útmutató FITNESS SYSTEM Telepítési útmutató web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu Tartalomjegyzék: Első lépések:... 3 Licenc megállapodás... 3 Telepítési kulcs... 4 Felhasználói adatok... 5 Telepítő csomagok

Részletesebben

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce honlapról

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce honlapról HANGMODUL INT-VG int-vg_hu 12/11 Az INTEGRA és VERSA vezérlőpanelekkel összekapcsolt INT-VG modul lehetővé teszi a hangüzenetküldés funkció végrehajtását (leváltja a CA-64 SM hangszintetizátor bővítőt).

Részletesebben

ConCorde-960. Használati útmutató

ConCorde-960. Használati útmutató ConCorde-960 Használati útmutató Köszönjük, hogy a ConCorde-960 vezetékes telefonkészüléket választotta. Kérjük, a készülék üzembe helyezése és első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati

Részletesebben

WiLARM-MICRO GSM Modul Telepítői Útmutató Verzió: 2.0

WiLARM-MICRO GSM Modul Telepítői Útmutató Verzió: 2.0 Verzió: 2.0 Tartalomjegyzék WiLARM-MICRO... 1... 1 A GSM modul működése, főbb funkciói... 3 A modul részei... 3 Mini USB csatlakozó... 3 Sorkapcsok... 3 Tápellátás... 3 Bemenetek... 3 LEDek... 4 LEDek

Részletesebben

Használati útmutató a HPB1 3.5, HPB1 4.0, HPB2 3.5, HPB2 4.0, HPB4 4.0 HPB5 3.5, HPB5 4.0, HPB6 WFS riasztókhoz

Használati útmutató a HPB1 3.5, HPB1 4.0, HPB2 3.5, HPB2 4.0, HPB4 4.0 HPB5 3.5, HPB5 4.0, HPB6 WFS riasztókhoz Használati útmutató a HPB1 3.5, HPB1 4.0, HPB2 3.5, HPB2 4.0, HPB4 4.0 HPB5 3.5, HPB5 4.0, HPB6 WFS riasztókhoz FORGALMAZÓ SETECH Meta Hungária Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. Tel/fax: 06 1 206-1881

Részletesebben

Powerline 200 Otthoni hálózati adapter (PL200)

Powerline 200 Otthoni hálózati adapter (PL200) Easy, Reliable & Secure Telepítési útmutató Powerline 200 Otthoni hálózati adapter (PL200) Védjegyek Az egyéb márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az itt közölt adatok

Részletesebben

11.4.1 Laborgyakorlat: Hálózati kártya telepítése

11.4.1 Laborgyakorlat: Hálózati kártya telepítése 11.4.1 Laborgyakorlat: Hálózati kártya telepítése Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot és oldd meg a feladatokat! Ezen a laborgyakorlaton hálózati kártyát fogunk telepíteni, ellenőrizzük a működését,

Részletesebben

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832. központokhoz

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832. központokhoz Kezelési útmutató PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz RKPLCD, LCDL kezelőegység használatával A kezelőegység felépítése Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik. Ezekkel

Részletesebben

ROSSLARE AC-B31 önálló egyajtós beléptető rendszer 500 felhasználóig

ROSSLARE AC-B31 önálló egyajtós beléptető rendszer 500 felhasználóig Rosslare AC-B31 ROSSLARE AC-B31 önálló egyajtós beléptető rendszer 500 felhasználóig Telepítési és kezelési utasítás: Három működési mód (normál, kiiktatott, biztonsági) Kód keresési funkció a programozáskor

Részletesebben

AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11

AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11 AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11 DIGITÁLIS PASSZÍV INFRAÉRZÉKELŐ BEÉPÍTETT VILÁGÍTÁSSAL 1. Tulajdonságok Duál-elemes pyroszenzor. Teljesen digitális mozgásérzékelési algoritmus. Kettős jelelemzés, érték és

Részletesebben

PASSO KÓD TASZTATÚRA

PASSO KÓD TASZTATÚRA s PASSO KÓD TASZTATÚRA ADATOK A PASSO egy digitális kód tasztatúra ami aktiválja a reléket egy 1-8 számjegyű kóddal. Használata ideális olyan helyekre ahol fontos a biztonság, viszont nem kell távirányítót

Részletesebben

SIP telefonközpont készítése Trixbox-szal

SIP telefonközpont készítése Trixbox-szal SIP telefonközpont készítése Trixbox-szal Ez a leírás egy SIP telefonközpont telepítését, üzembe helyezését és konfigurálását mutatja be. Ehhez a Trixbox nevű, előre elkészített rendszert fogjuk használni,

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Gyors üzembe helyezési útmutató WF-2109, WF-2111, WF-2116, WF-2119, WF-2119S, WF-2120, WF-2123, WF-2150, WF-2151, WF-2190, WF-2503 1 A csomag tartalma A csomag,

Részletesebben

REM Trade Hungary Kft. Budapest III.1036 Lajos utca 129.

REM Trade Hungary Kft. Budapest III.1036 Lajos utca 129. Használati útmutató Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy a top5.hu által forgalmazott Meitrack MT90 típusszámú nyomkövető egységre esett a választása. Kérjük, hogy az első üzembe helyezést megelőzően figyelmesen

Részletesebben

Google Cloud Print útmutató

Google Cloud Print útmutató Google Cloud Print útmutató A verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a Használati útmutatóban a megjegyzéseket végig a következő módon használjuk: A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző

Részletesebben

SP-1101W Quick Installation Guide

SP-1101W Quick Installation Guide SP-1101W Quick Installation Guide 06-2014 / v1.2 1 I. Termékinformációk... 3 I-1. A csomag tartalma... 3 I-2. Elülső panel... 3 I-3. LED állapota... 4 I-4. Kapcsoló-státusz gomb... 4 I-5. Termékcímke...

Részletesebben

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal veszélyes keverékkel történő tevékenység bejelentése esetén

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal veszélyes keverékkel történő tevékenység bejelentése esetén TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal veszélyes keverékkel történő tevékenység bejelentése esetén Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B 55 41 04 0000 00 00 Web-programozó 110-06 111-06 70-06 11-06 119-06 1.. 3. 1.. 1.. 3. 1.. 1.. 3. 4. 5. Gyakorlati vizsgatevékenység B Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 55 41 04 0000 00 00 Web-programozó

Részletesebben

Telepítés. NETGEAR 802.11ac vezeték nélküli hozzáférési pont WAC120. A csomag tartalma. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Telepítés. NETGEAR 802.11ac vezeték nélküli hozzáférési pont WAC120. A csomag tartalma. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Védjegyek A NETGEAR, a NETGEAR logó, valamint a Connect with Innovation a NETGEAR, Inc. és/vagy leányvállalatai védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az

Részletesebben

Bluetooth. A Bluetooth kommunikációs adapter beállítása. Microsoft Windows XP/Vista/7 operációs rendszerre. Felhasználói kézikönyv

Bluetooth. A Bluetooth kommunikációs adapter beállítása. Microsoft Windows XP/Vista/7 operációs rendszerre. Felhasználói kézikönyv A kommunikációs adapter beállítása Microsoft Windows XP/Vista/7 operációs rendszerre Felhasználói kézikönyv Használat előtt kérjük, alaposan olvassa el ezt az útmutatót 2 Tartalomjegyzék 1. A kommunikációs

Részletesebben

Műszaki előfeltételek

Műszaki előfeltételek Műszaki előfeltételek 1. Böngésző proxy beállítás A T-Mobile HotSpot szolgáltatás igénybe vételéhez böngészőprogramban ki kell kapcsolni a proxy beállításokat. Ehhez Internet Explorer esetén a Tools/Internet

Részletesebben

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

Mobil Partner telepítési és használati útmutató Mobil Partner telepítési és használati útmutató Tartalom Kezdeti lépések... 2 Telepítés... 2 A program indítása... 6 Mobile Partner funkciói... 7 Művelet menü... 7 Kapcsolat... 7 Statisztika... 8 SMS funkciók...

Részletesebben

Útmutató parkolás indításához és leállításához

Útmutató parkolás indításához és leállításához Útmutató parkolás indításához és leállításához Parkolást ezután is az eddig megszokott felületeken lehet indítani: 1. hangautomata hívásával: +36-1-9999-798-as telefonszámon, követve az automata utasításait,

Részletesebben

Vonalkód olvasó rendszer. Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1]

Vonalkód olvasó rendszer. Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1] Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1] T a r t a l o m j e g y z é k 1 Bevezetés... 3 1.1 A rendszer rövid leírása... 3 1.2 A dokumentum célja... 3 1.3 A rendszer komponensei... 3 1.4

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató

Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Kérjük, hogy használat előtt gondosan olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, és a jövőbeli felhasználás céljából tartsa ezt a kézikönyvet

Részletesebben

Az OPN2001 telepítése és használata

Az OPN2001 telepítése és használata Az OPN2001 telepítése és használata Tartalomjegyzék A meghajtó telepítése 2 A scanner csatlakoztatása 3 OPN2001 USB-csatlakozó 3 A scanner leolvasása 3 Az OPN2001 scanner 4 Használat 4 Funkciók 5 Problémamegoldás

Részletesebben

TV Használati útmutató

TV Használati útmutató TV Használati útmutató TARTALOM Megjelenés.......................................... 3 Üzembe helyezés.................................... 4 Párosítás hallókészülékkel............................. 7 Jeltovábbítás........................................

Részletesebben

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Az ERA felületen a digitális aláírásokat a Ponte webes digitális aláíró program (Ponte WDAP) segítségével lehet létrehozni, amely egy ActiveX alapú,

Részletesebben

Az alábbi útmutató ahhoz nyújt segítséget, hogy hogyan üzemelje be a TP-Link TL-WR740N eszközt.

Az alábbi útmutató ahhoz nyújt segítséget, hogy hogyan üzemelje be a TP-Link TL-WR740N eszközt. TP-Link TL-WR740N TP-Link TL-WR740N Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbi útmutató ahhoz nyújt segítséget, hogy hogyan üzemelje be a TP-Link TL-WR740N eszközt. Kérdés esetén kollégáink várják hívását: Technikai

Részletesebben

Belépés a Budapesti Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési rendszerébe

Belépés a Budapesti Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési rendszerébe Belépés a Budapesti Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési rendszerébe Rendszerkövetelmények: Operációs rendszer: amennyiben Ön Windows 7 operációs rendszerrel szeretné a programot használni, kérjük,

Részletesebben

CareLink Personal telepítési útmutató. Első lépések a CareLink Personal adatfeltöltéshez

CareLink Personal telepítési útmutató. Első lépések a CareLink Personal adatfeltöltéshez CareLink Personal telepítési útmutató Első lépések a CareLink Personal adatfeltöltéshez A CareLink USB illesztőprogram telepítése A CareLink USB illesztőprogramot telepíteni kell. Ez az illesztőprogram

Részletesebben

Beszerelés. ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató

Beszerelés. ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató Beszerelés ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató LCD kijelző 1,5 m Szint 1 Biztonságos Zöld 1,1-1,4 m Szint 2 Biztonságos Zöld 0,8-1,0 m Szint 3 Riasztás Sárga 0,6-0,7 m Szint 4 Riasztás Sárga

Részletesebben

OE-NIK 2010/11 ősz OE-NIK. 2010. ősz

OE-NIK 2010/11 ősz OE-NIK. 2010. ősz 2010/11 ősz 1. Word / Excel 2. Solver 3. ZH 4. Windows 5. Windows 6. ZH 7. HTML 8. HTML 9. ZH 10. Adatszerkezetek, változók, tömbök 11. Számábrázolási kérdések 12. ZH 13. Pótlás A Windows felhasználói

Részletesebben

XWN5001 Powerline 500 WiFi hozzáférési pont Telepítési útmutató

XWN5001 Powerline 500 WiFi hozzáférési pont Telepítési útmutató XWN5001 Powerline 500 WiFi hozzáférési pont Telepítési útmutató Műszaki segítség Köszönjük, hogy NETGEAR terméket választott. A készülék telepítését követően keresse meg a gyári számot a készülék címkéjén,

Részletesebben

micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet

micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet Jellemzők - 500 kártya vagy kulcstartós kártya tanítható meg akár vegyesen is - 30 programozható, maximum 6 számjegyű

Részletesebben

EM8660 Vezeték nélküli ajtó/ablak érintkező (2-utas kommunikáció)

EM8660 Vezeték nélküli ajtó/ablak érintkező (2-utas kommunikáció) v EM8660 Vezeték nélküli ajtó/ablak érintkező (2-utas kommunikáció) 2 MAGYAR EM8660 - Vezeték nélküli ajtó/ablak érintkező Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2 2.0 Bejárati ablak/ajtó

Részletesebben

REM Trade Hungary Kft. Budapest III.1036 Lajos utca 129.

REM Trade Hungary Kft. Budapest III.1036 Lajos utca 129. Használati útmutató Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy a top5.hu által forgalmazott Concox GT03B típusszámú nyomkövető egységre esett a választása! Kérjük, hogy az első üzembe helyezést megelőzően figyelmesen

Részletesebben

QLink Universal SOFTPHONE - TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

QLink Universal SOFTPHONE - TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ QLink Universal SOFTPHONE - TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ iphone android android windows phone www.quaestel.hu Köszönjük, hogy kipróbálja telefonszolgáltatásunkat! A továbbiakban segítséget kívánunk nyújtani készüléke

Részletesebben

Gyors üzembe helyezési kézikönyv

Gyors üzembe helyezési kézikönyv Netis 150Mbps, vezeték nélküli, kültéri, N hozzáférési pont Gyors üzembe helyezési kézikönyv Típus szám: WF2301 A csomagolás tartalma *WF2301 *PoE adapter *Gyors üzembe helyezési kézikönyv LED-ek LED Állapot

Részletesebben

SMS KÜLDŐ RENDSZER MŰSZAKI ÉS KEZELÉSI LEÍRÁSA

SMS KÜLDŐ RENDSZER MŰSZAKI ÉS KEZELÉSI LEÍRÁSA SMS KÜLDŐ RENDSZER MŰSZAKI ÉS KEZELÉSI LEÍRÁSA JEGYZETEK A RENDSZER LEÍRÁSA (1.1) Az SMS-TITKÁR rendszer lehetővé teszi csoportos SMS küldését számítógépről (PC, laptop stb.). A rendszer része egy központi

Részletesebben

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek...

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 2 2 Ügyfélcsoport... 2 3 Ügyfelek... 3 3.1 Váltás ügyfelek között... 4 4 Bevallások... 4 4.1 Létrehozás... 4

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

2.0 Távirányító eleje. 3.0 Riasztás élesítés

2.0 Távirányító eleje. 3.0 Riasztás élesítés EM8621 Távirányító EM8621 Távirányító 2 MAGYAR Taartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.0Távirányító eleje... 3 3.0 Riasztás élesítés... 3 4.0

Részletesebben

YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó

YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó Jellemzõk Mutatós, vízálló kültéri stand alone kártyaolvasó Négy féle ajtónyitási mód: - 4 számjegyû kóddal - Proximity kártyával - Proximity kártyával és

Részletesebben

Logon megrendelő felület

Logon megrendelő felület Szilárd, megbízható alapokon. Logon megrendelő felület Felhasználói kézikönyv Holcim Magyarország Kft. Cement Logisztika 2014 Holcim Country Company Name 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bejelentkezés

Részletesebben

intelligens flottakövetés OBU FIX HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ V02_2014_04_28_HUN_SC

intelligens flottakövetés OBU FIX HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ V02_2014_04_28_HUN_SC intelligens flottakövetés OBU FIX HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ V02_2014_04_28_HUN_SC 1 Mielőtt megkezdi útját a magyar fizető útvonalon, regisztráljon a http://www.hu-go.hu internetes oldalon és töltse fel egyenlegét.

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú, router

Netis vezeték nélküli, N típusú, router Netis vezeték nélküli, N típusú, router Gyors üzembe helyezési kézikönyv Típusok: WF-2409/WF2409/WF2409D A csomagolás tartalma (Vezeték nélküli, N típusú, router, hálózati adapter, ethernet kábel, kézikönyv,

Részletesebben

Sebury F007-EM. Önálló RF kártyás és ujjlenyomat olvasós beléptető

Sebury F007-EM. Önálló RF kártyás és ujjlenyomat olvasós beléptető Sebury F007-EM Önálló RF kártyás és ujjlenyomat olvasós beléptető Kábelcsatlakozó Szabotázsvédelem F007-EM Az F007-EM önálló RF kártyás és ujjlenyomat olvasós beléptető a legújabb mikroprocesszoros technológia

Részletesebben

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Ön letölthető fájl tartalmazza az Evolut Főkönyv 2013. program telepítőjét. A jelen leírás olyan telepítésre vonatkozik, amikor Ön

Részletesebben

K&H token tanúsítvány megújítás

K&H token tanúsítvány megújítás K&H token tanúsítvány megújítás felhasználói kézikönyv 2014.10.15. verzió: 1.2 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 3 2 Technikai feltételek... 3 3 A tanúsítványok megújításának folyamata Firefox... 6 4 A

Részletesebben

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Az ERA felületen a digitális aláírásokat a Ponte webes digitális aláíró program (Ponte WDAP) segítségével lehet létrehozni, amely egy ActiveX alapú,

Részletesebben

Partner. kezelési útmutató

Partner. kezelési útmutató Partner kezelési útmutató A P&T Partner mobil alkalmazás minden Android operációsrendszerrel mûködô mobileszközön ingyenesen elérhetô a Google Play áruházból. Keresd: P&T Partner. Az alkalmazást a telepítés

Részletesebben

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 3.1 ELSŐ FUTTATÁS 5 3.2 TULAJDONOSI ADATLAP 6 3.3 REGISZTRÁLÁS 6 3.4 AKTIVÁLÁS 6 3.5 MÉRÉS 7 3.5.1 ÜGYFÉL

Részletesebben

EW1051 USB Smart kártya olvasó

EW1051 USB Smart kártya olvasó EW1051 USB Smart kártya olvasó 2 MAGYAR EW1051 USB Smart kártya olvasó Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 Funkciók és jellemzők... 2 1.2 A csomag tartalma... 2 2.0 EW1051 telepítése Windows 2000 és

Részletesebben

Protection Service for Business. Az első lépések Android-készülékeken

Protection Service for Business. Az első lépések Android-készülékeken Protection Service for Business Az első lépések Android-készülékeken Protection Service for Business az első lépések Ez az útmutató ismerteti a PSB Mobile Security telepítését és konfigurálását Android-eszközökön.

Részletesebben

easyaid GSM Segélyhívó

easyaid GSM Segélyhívó easyaid GSM Segélyhívó TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ v2.04.0090 és újabb modulverziókhoz Dokumentumverzió: 1.31 2013.08.09 Tartalomjegyzék 1 Az easyaid Segélyhívó rendszer alapvető funkciói... 3 1.1

Részletesebben

STP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

STP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. STP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. Walk-DVR GPRS APN Konfigurálás és hibakeresés version: 1.4 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax:

Részletesebben

Kezdő lépések. Céges email. Tartalom

Kezdő lépések. Céges email. Tartalom Kezdő lépések Céges email Tartalom 1. Bevezetés...2 2. A szolgáltatás elérése és alapbeállításai...3 3. Ismerkedés a levelezővel...6 4. A levelező beállításai...8 5. Naptár... 10 6. Névjegyek... 11 7.

Részletesebben

Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban

Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban 1/5. Intézményi oldal Ezen az oldalon adhatók meg a regisztráló intézmény adatai. Úgy kell kitölteni, hogy ezzel

Részletesebben

Oktatási cloud használata

Oktatási cloud használata Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnikai és Információs Rendszerek Tanszék Oktatási cloud használata Készítette: Tóth Áron (BME MIT), 2013. A segédlet célja a tanszéki oktatási cloud

Részletesebben

Google Cloud Print útmutató

Google Cloud Print útmutató Google Cloud Print útmutató B verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a Használati útmutatóban a megjegyzéseket végig a következő módon használjuk: A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

Gyors üzembe helyezési kézikönyv

Gyors üzembe helyezési kézikönyv Netis vezeték nélküli, kétsávos router Gyors üzembe helyezési kézikönyv WF2471/WF2471D A csomagolás tartalma (Két sávos router, hálózati adapter, ethernet kábel, kézikönyv) 1. Csatlakozás 1. Kapcsolja

Részletesebben

N300 WiFi USB Micro Adapter (N300MA)

N300 WiFi USB Micro Adapter (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Részletesebben