Patrol Checking System leírás (Internetes Távfelügyeleti Rendszer)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Patrol Checking System leírás (Internetes Távfelügyeleti Rendszer)"

Átírás

1 Általános leírás: Patrol Checking System leírás (Internetes Távfelügyeleti Rendszer) A Patrol Checking System (továbbiakban rendszer) feladata, hogy a felhasználó különböző helyeken végzett biztonsági tevékenységét közvetlenül ellátó személyek (vagyonőrök), munkahelyen történő megjelenését és távozását központilag regisztrálja, havonta archiválja, és szükség esetén internetes eszközökkel megjelenítse. További feladat az egyes objektumokba működtetett EL-04/MB ( MemoStang ) járőrinformációs rendszer adatainak a távregisztrálása is. Erről bővebb információ a weboldalon található. A fenti cél értelmében minden vagyonőrt - akit be kívánunk vonni a nyilvántartásba - el kell látni elektronikus személyi azonosító eszközzel. Ez jelen esetben egy Dallas csíp műanyag kulcstartón, ami egyben a fent említett EL-04/MB rendszer személyi azonosítója is, mely egy robosztus, érintő elven működő passzív elektronikus eszköz, ami egyedi elektronikus azonosítót (kódot) tartalmaz. Ez a kód fogja a személyeket egyedileg azonosítani. Ezeket az azonosítókat használat előtt, egy vagy több kliens számítógépen, hozzáférési jogosultság alapján (jelszóval), az USB adapterek segítségével fel kell az adott vagyonőr neve szerint vinni a központi adatbázisba. Ekkor lehet egyéb paramétereket is - pl. munkaügyi modul által kívánt munkaügyi kódot - a személyhez csatolni. Ezek az adatok később módosíthatók, ha már a személyi azonosító kódja egyszer a rendszerbe került. Minden objektumban szükséges elhelyezni egy olyan fogadó egységet (PatrolCheck iterminal), amelyhez való érintése a személyi azonosítónak minősíti a kapcsolódó eseményt érkezés, vagy távozás szerint. Az eseményhez a szerver által szolgáltatott időt rendeli. A terminál a szerverrel minden kommunikációkor idő szerint szinkronizálódik. Ha nincs esemény, akkor Életjelet küld maximum óránként. Így biztosítva van a rendszer időszinkronja és távfelügyelete. Ez a terminál lehetővé teszi azt is, hogy az EL-04/MB járőrellenőrzőt kiolvassa, és adatait a központba juttassa. A terminál rövidített neve: PaChiT. Minden terminál rendelkezik pánikgombbal és egyirányú passzív (központilag, a megrendelő igénye szerint engedélyezhető/tiltható) hangátvitellel. A terminál a földrajzi távolságokat a beépített GPRS kapcsolatot lehetővé tevő rendszer segítségével hidalja át, az Interneten keresztül. A GSM szolgáltatótól adatátvitelre jogosító SIM kártya minden terminálba a gyártás során, (vagy később, a Rendszergazda által) beszerelésre kerül. A terminálokra a GSM mobil telefonokra vonatkozó telepítési és üzemeltetési szabályokat kell alkalmazni. A terminálokba épített SIM300DZ GSM/GPRS modul megfelelő CE minősítéssel rendelkezik.. A terminálok működési feszültsége 9-12V=, törpefeszültség, amit egy biztonsági, MW7E08GS típusú hálózati adapter állít elő. Üzemeltetés során így nem merül fel érintésvédelmi szabványból adódó probléma. A rendszer a felhasználó által működtetett GSM VPN, vagy a publikus GPRS hálózaton működik. Első esetben fokozott adatbiztonság, a másodikban a költség a fontosabb szempont. Bizonyos darabszám felett a költség oldalon is az első eset válik kedvezőbbé.a fogadó oldalon a felhasználó számítógép központjában, Windows 2008 Web Server alapú számítógép (és egy tartalék) fogadja a terminálok által küldött adatokat (továbbiakban szerver), melyek v L - a n d I n f o r m a t i k a K f t Oldal: 1/8

2 azonosítják a személyt, az eseményt, és az időpontot. A gépen futó, alkalmazás szerver program (LmServer) feldogozza a terminálok adatait, és egy MS SQL adatbázisba helyezi, személyekre vonatkozó rekordonként. Az adatokhoz való szabályozott hozzáférést a webes szerver program (PatrolWebSrv) biztosít a kliensek részére. Az eseményeket naplószerűen a kliens oldalon MS Internet Explorer 7.0 böngészővel, a felhasználó fix IP címén lehet megjeleníteni. Ily módon, a kliens oldalon, földrajzilag bárhol, diszpécser szolgálat szervezhető. A járőrinformációs adatok ugyanezt az infrastruktúrát használják, csak a kliens oldalon az EL-04/MB rendszerhez tartozó feldolgozó programot szükséges még telepíteni. Az adatok központi archiválásához, törléséhez, a rendszer felügyeletéhez és az általános működtetéséhez szükséges a felhasználó, központi rendszergazdai felügyelete. A rendszer egy ajánlott kialakítását az alábbi ábra szemlélteti. A rendszer üzemeltetését, használatát végző személyek feladatai és jogai úgynevezett szerepkörökhöz kapcsolódnak. A szerepkörökhöz úgynevezett fiókokok vannak rendelve. Maguk a személyek, ezekhez, a fiókokhoz, a kliens v L - a n d I n f o r m a t i k a K f t Oldal: 2/8

3 oldalon, azonosítóval és jelszóval lépnek be. Egy személynek több fiókja lehet. A személyek által végzett tevékenység, a fiók azonosítója (nem a személy neve) szerint naplózódik. A rendszer kétfajta, jellemző adattal dolgozik. Az egyik típus az események (esemény, riasztási naplók, személyi mozgások naplója stb.) másik típus az adtabevitellel létrejött adatok (továbbiakban adatok). Az alábbi szerepkörök lettek a rendszerben kiosztva. Rendszergazda (Sysadmin) Területi rendszergazda (Admin) Diszpécser (Supervisor) Felhasználó (User) A Sysdmin általános feladata a rendszer hardver és szoftver üzemeltetése, továbbá a rendszer használatának a menedzselése, Ő osztja ki az Adminok és Supervisorok azonosítóit és kezdeti (és elveszett) jelszavait. Karbantartja a hozzáférési rendszert. A rendszer összes eseményébe, adatába betekinthet és módosíthatja azokat. A rendszer biztonságáért és megbízhatóságáért személyében felel. Az Adminok az egyes területek (földrajzi vagy logikai) eszközeinek és adatainak a gazdái (tulajdonosai). Ők telepítik fizikailag az egyes terminálokat és gondoskodnak azok üzemeltetéséről Telepítés után a terminálok vonatkozó regisztrációját (adatbázis feltöltése) is elvégzik, és az adatokat folyamatosan karbantartják. Az Ő feladatuk a vagyonőröket személyi azonosítóval ellátni. Ezen eszközök adatait az adatbázisba beviszik, módosítják. Az Adminok csak a saját maguk által telepített eszközök adatait és eseményeit láthatják, másik Admin területi adatait és eseményeit nem. Csak a saját adataikat módosíthatják. Ezekbe a saját, területi eseményekbe betekintési jogokat a Userek (helyi diszpécserek, más felhasználók stb.) is kaphatnak az adott Admintól. Az ők hozzáférését az Admin menedzseli. Az User mindig egy adott területhez (Admin) kapcsolódik, csak ezeket, az eseményeket láthatja, és ezeket nyugtázhatja. A diszpécsereket a Sysadmin menedzseli, és mindenterület eseményeit láthatják.. Az Ő feladatuk a rendszer eseményeinek, riasztásainak feldolgozása, további szükséges intézkedés megtétele. A tevékenységük nyugtázással (megfelelő gomb megnyomása) kerül az eseménynaplóba, A fiókokba, és ez által a rendszerbe történő bejelentkezés az alábbi kép részleten látható: Itt lehet jelszót cserélni és az elveszet jelszó helyet, újat igényelni. Az új jelszó a felhasználó, erre a célra fen tartott címére fog megérkezni és ezt a Sysadmin kezeli. Ő továbbítja a jelszót az adott személyhez. Figyelem!: Ha 10 percen belül egy adott fiókhoz 5 hibás hozzáférési kísérlet történik, akkor ezt a fiókot a rendszer automatikusan lezárja és még az eredeti belépés sem fog működni. Ezt a helyzetet csak a Sysadmin tudja feloldani. Így biztosítható a rendszer megbízhatósága. Terminálok telepítése: A telepítés az Admin személy végzi, és az alábbi folyamatokat foglalja magába: kipróbálás, regisztrálás, helyszíni szerelés, ellenőrzés. v L - a n d I n f o r m a t i k a K f t Oldal: 3/8

4 Kipróbálás: Ennek közvetlenül a készülék átvételekor kell megtörténnie. Szemrevételezzük a készülék kartonpapír dobozát. Ez legyen sérülésmentes. Ellenőrizzük, hogy van e rajta címke sorszámmal és telefonszámmal. Óvatosan vegyük ki a terminált, az antennát, és az adaptert dobozból, úgy, hogy a doboz ne sérüljön. A dobozra a későbbiekben is szükség lesz. A dobozban található egy plasztik kártya, amely hordozta a készülékbe szerelt SIM kártyát, és megtalálható rajta a SIM kártya azonosító kódja és a feloldó PUK kódok. Ez a dobozzal együtt megőrzendő. Azok a dobozok melyek címkéjén zöld jelzés található, olyan terminált tartalmaznak, melyek rendelkeznek EL-04 opcióval. A terminál hátoldalán szintén található egy kis címke, ami a beszerelt SIM hívószámát tartalmazza. A terminált helyezzük egy vízszintes felületre, úgy, hogy az antenna és a tápvezeték ne törjön meg, és az adapter elérjen egy hálózati dugaszoló aljzatig. A későbbiek során a helyszíni szerelésnél is ügyelni kell a vezetékek törés- és csomómentes elhelyezésére. Ezek a vezetékek a terminálban fixen rögzítettek, bármilyen oldásuk nem rendeltetésszerű esemény. Az antenna mágnes talpal rögzíthető mágnesezhető anyaghoz. Figyeljünk, arra, hogy mit teszünk ki a mágnes hatásának. (Pl. floppy, bank kártyya érzékeny erre). A próba alatt antennát olyan helyre helyezzük el ahol fém tárgy közvetlenül, nem árnyékolja le. Az előkészületek után az adaptert dugjuk a konnektorba. Az adapteren lévő piros LED jelzi, hogy az adapter működik. A terminál működése a rajtra lévő LED-k segítségével ellenőrizhető. Ha rendben van a táplálás a 12V= feliratú LED zölden világít. Kisidő múlva felvillan az Üzem LED és bekapcsolódik a terminál GSM modulja. Ezt a GSM LED sárgán és gyorsan (másodpercenként egy rövid) villogva jelzi, hogy regisztrálni kíván a GSM hálózaton. Ha ez sikerült akkor a sárga LED 3-4 másodpercenként villan egy rövidet. Ha regisztráció nem következik be egy idő múlva a terminál resetelődik, (1-2 másodpercre elalszik a 12V= LED) és a folyamat kezdődik, előröl. A sikertelen regisztrációnak sok oka lehet. Nincs hálózati terjedés, a SIM kártya még nincs engedélyezve, antenna hibás vagy erősen árnyékolt. Többszöri sikertelen kísérlet után a terminált visszacsomagoljuk, és kicseréljük a raktárban másikra. Az esetről jegyzőkönyvet veszünk fel. Ha a GSM regisztráció sikeres az Üzem LED villan fel és egy hangjelzés (Beep) tudatja a terminál üzemkészségét. Ekkor a készülék fellép a GPRS hálózatra, és kapcsolatot hoz létre a szerver géppel. Ha kommunikáció rendben lezajlik, két Beep hallatszik, majd az Üzem LED 2 másodperces felvillanása után szapora (másodpercenként 2-3) villogásba kezd. Ez tulajdon képen a terminál és a szerver együttes üzemkészség jele, mivel sikeres üzenetváltás (készülék reset esemény bejegyzése az esemény naplóba) történt. Ha a készülék nem éri el az üzemkészségét 1 percen belül, akkor resetelődik és a folyamatot ismétli, míg nem lesz sikeres kommunikációja a szerverrel. Ha a többszöri próbálkozás sikertelen, akkor szintén készüléket kell cserélni, ha más készülékek pedig képesek a szerverrel kommunikálni. A kipróbált készüléket azonnal regisztrálhatjuk is. Vagy visszadobozoljuk, és a regisztrálás halasztjuk későbbre. A kipróbálás legfőbb célja, hogy raktárról csak működő készüléket vigyünk el. v L - a n d I n f o r m a t i k a K f t Oldal: 4/8

5 Regisztrálás: Célja, hogy a gyártótól kikerül, működő készüléket a rendszer adatbázisába felvegyük, és a munkahely megnevezését és a terminál telefonszámát hozzárendeljük, a terminál működés módját beállítsuk. Célszerű a folyamat megkezdése előtt egy számítógépről a rendszerbe, Adminként bejelentkezni. A Webes eseménynaplóba, a Riasztások lapon követhetjük a folyamatot. Minden Admin rendelkezik egy egyedi, speciális Dallas kulccsal (Admin kulcs) amely az Ő, speciális adatait tartalmazza. Ezek az adatok a szerver(ek) IP címei, az Admin négyjegyű hexadecimális tulajdonosi kódja (OwnerID) és az Admin telefonszáma. A terminálok alap esetben nem ismernek tulajdonost (OwnerID=0000), és még nem rendelkeznek négyjegyű hexadecimális készülék azonosítóval (UnitID=0000). Egy kipróbált készülék - mely üzemkész jelet ad Távozás (sárga!) érintőhelyéhez érintsük az Admin kulcsot, és ne vegyük el míg a visszajelző zöld nagy LED (és a hangjelzés) működik. Ekkor a terminál megtanulta a tulajdonos adatait és a szervernél bejelentkezik készülékazonosítóért. A szerver kiosztja a következő szabad UnitID-t, amit már más készüléknek a továbbiakban nem ad ki. Ezt az eseményt a szerver bejegyzi az eseménynapló riasztási oldalán. Az alábbi bejegyzés látszik, melyen jól követhető, hogy az a készülék kód 0001(UnitID)/0001(OwnerID). A Nyugtázás gomb megnyomásával eljutva a következő lapra, és ott megnyomva az Edit gombot a készülék konfigurációs adatai, és üzenetek, a diszpécser számára bevihetők, majd az Update gombbal érvényesíthetők. Konfigurációs adatok és üzenetek: Adattárolás ideje [hónap] A terminál adatainak, szerveren való tárolására vonatkozó korlát hónapokban feltüntetve. Ezt az értéket csak a Sysadmin változtathatja. Figyelem! Az adatok ezen az időn túl már nem elérhetők, ezért gondoskodni kell az Admin feladatot ellátó személynek, az adatok célszerű archiválásáról. (Export PDF vagy Export Excel) Készülék telefon száma Ez a szám a készülékben lévő SIM kártya telefonszáma, mely a készülék hátoldalán lévő címkén megtalálható. Az Admin vagy a Diszpécser ezen a számon hívhatja a készüléket. Ezt fontos megadni a terminál teszteléséhez, távelérhetőséghez. Behallgatás Engedélyezhető (pipa) a készülék felhívása, és a Munkahely behallgatás két előre programozott telefonszámról. Munkahely (vagy objektum) megnevezése. Későbbiekben minden napló adat evvel a megadott megnevezéssel kerül rögzítésre. Cím Munkahely (objektum) pontos címe. A cím mezőbe () zárójelek közé megjegyzést is tehetünk. v L - a n d I n f o r m a t i k a K f t Oldal: 5/8

6 MemoStang címek Itt adható meg, az, hogy EL-04 járőrellenőrző adatgyűjtő kiolvasásakor a szerver milyen címekre küldje tovább az adatokat. Több cím egymástól vesszővel választandó el. MemoStang feldolgozás Engedélyezhető (pipa)/tiltható a terminálon kiolvasott EL-04 járőrellenőrző adatgyűjtő adatainak továbbadása az Internetes Járőrellenőrző Rendszernek. Értesítendő személy Információ a diszpécser számára, hogy kit kell értesíteni a terminál eseményeivel kapcsolatban. Telefonszám Teendők Ezen személy telefonos elérhetősége. További szöveges információ, utasítások a diszpécser számára. v L - a n d I n f o r m a t i k a K f t Oldal: 6/8

7 Ugyan ezen a lapon beállíthatjuk a készülék üzeneteit is. Azt, hogy az esemény naplóba az adott eseményhez konkrétan milyen szöveg kerüljön, azt az alábbi táblázat szerkesztésével lehet meghatározni. És hogy egy adott esemény először a Riasztások közé vagy az Eseménynaplóba kerüljön azt az Alarm boksz pipázásával lehet beállítani. Maga a szerkesztés az Edit és utána az Update gomb segítségével történik. Az először a Riasztások lapon lévő bejegyzés majd akkor fog az Eseménynaplóba kerülni, mikor az nyugtázva lesz. Ekkor az Eseménynaplóba a nyugtázó fiók azonosítója is rögzítésre kerül. Amikor a fenti beállításokat elvégeztük egy adott terminálra akkor, akkor az a rendszerben regisztráltnak tekinthető. A rendszer szempontjából nagyon fontos a regisztrálás során a maximális pontosság. Ha egy terminál hosszabb időre meghibásodik, akkor helyébe egy másik telepítendő. Az új terminállal is a regisztrációt az eredeti adatokkal szükséges végrehajtani. A régi terminál megjavítása után alaphelyzetbe fog kerülni, tehát bárhova újként regisztrálható. v L - a n d I n f o r m a t i k a K f t Oldal: 7/8

8 Helyszíni szerelés: Az adott helyszínre csak azt a terminált kell felszerelni, amit ide regisztráltunk! A terminált a helyi adottságoknak és követelményeknek megfelelően kell egy függőleges szilárd felületre 2 db csavarral rögzíteni. Elhelyezéskor a GSM eszközök általános irányelveit (orvosi műszerek, robbanás veszélyes környezet stb.) figyelembe kell venni. A szerelés magassága kb cm legyen. A mágnes talpas antennát a készüléktől és más elektronikus eszközöktől a legtávolabb, és minél magasabban helyezzük el. A antenna helyét érdemes kb. 10x10 cm mágnesezhető (vas) lemezből, vagy valamilyen célszerű, előre gyártott konzolból kialakítani. Maga az antenna helyzete lehet függőleges és vízszintes is. Az antenna 50 ohmos koax vezetéke nem toldható és azt törés- és csomómentesen kell vezetni. A hálózati adapter árnyékolt vezetékére ugyanez vonatkozik. Ügyelni kell arra, hogy illetéktelen személy az adaptert ne tudja a konnektorból kihúzni. Ellenőrzés A helyszínen szerelés után szükséges egy kipróbálást végrehajtani, mely folyamata a vonatkozó részben fent található. Ha a helyszínen nincs megfelelő minőségű, folyamatos GSM/GPRS lefedettség akkor a máshol már kipróbált készülék nem fog korrektül működni. Sikeres kipróbálás után a terminál zöld Üzem LED-je szaporán villog (üzemkészség jel). Ekkor érintsünk egy személyi azonosítót az Ékezés vagy Távozás fogadó ponthoz. A biztos érintkezésnek az a módja, hogy a személyi azonosítót enyhén nyomva valamilyen irányba ütközésig húzzuk.. Ekkor megvárjuk míg a fogadók között lévő nagy zöld LED kigyullad és egy Beep hallatszik. Ekkor biztosan sikeres az érintés. Az Üzem LED folyamatosan világít, míg a szerverrel való kommunikáció le nem zajlik. Ekkor visszaáll az üzemkészség jel. Ha a Pánik gombot megnyomjuk a terminál alján, hasonló folyamat játszódik le. Ezek után, néhány másodperc múlva SMS kell kapnunk a készüléktől erről az eseményről. Ez után ha a hangátvitel szükséges - az Admin mobil telefonjáról készüléket felhívhatjuk, mely néhány kicsengés után vonalba kapcsolódik és hallható lesz a környezet hangja. A terminál a hívás ideje alatt más műveletre nem reagál. A hívás megszüntetése után a terminál visszatér alapállapotba (Üzemkészség). Ekkor a készülék hangtechnikailag is ellenőrzött. A terminál két telefonszámról fogad hívást. Az egyik egy fix szám (+3630), a másik az adott Admin telefonszáma, amit a terminál a regisztrációkor tanult meg. Ezzel az ellenőrzés helyszíni része sikeresen befejeződött. Ezeket, a műveletet az Eseménynaplóban még utólag vagy a diszpécserrel távolról együttműködve ellenőrizni szükséges. Ha az Eseménynapló tartalmazza a vonatkozó bejegyzéseket, akkor a terminál beüzemelése befejezettnek tekinthető. v L - a n d I n f o r m a t i k a K f t Oldal: 8/8

MemoStangOne RENDSZER

MemoStangOne RENDSZER MemoStangOne RENDSZER KEZELÉSI LEÍRÁS A MemoStangOne fantázia nevű (EL-04/MB típusú) őrjárat, vagy egyéb munkafolyamat ellenőrző rendszer, ember által kiváltott villamos érintkezés alapján csekkol. Ennek

Részletesebben

TEX MVP SZERVER FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. V5.3.469 és újabb szerver verziókhoz Rev. 1.1 2010.10.22 Central

TEX MVP SZERVER FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. V5.3.469 és újabb szerver verziókhoz Rev. 1.1 2010.10.22 Central TEX MVP SZERVER FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ V5.3.469 és újabb szerver verziókhoz Rev. 1.1 2010.10.22 Central Tartalomjegyzék 1 GPRS adatátviteli hálózat tulajdonságai...4 1.1 GPRS, csomagkapcsolt adatátvitel

Részletesebben

easytrack SP/F GPS / GPRS átjelző és nyomkövető rendszer

easytrack SP/F GPS / GPRS átjelző és nyomkövető rendszer easytrack SP/F GPS / GPRS átjelző és nyomkövető rendszer TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ v1.54 és újabb modul verziókhoz Rev. 1.58 2010.10.15 Tartalomjegyzék 1 Az easytrack alapvető funkciója... 4 1.1

Részletesebben

easytrack II GPS / GPRS átjelző és nyomkövető rendszer

easytrack II GPS / GPRS átjelző és nyomkövető rendszer easytrack II GPS / GPRS átjelző és nyomkövető rendszer HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ V2.19 és újabb modul verziókhoz Dokumentum verzió: 3.0 2014.02.12 Web felület verzió: 3.0.11 Tartalomjegyzék 1 Az easytrack alapvető

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Hálózati beállítások...24

Tartalomjegyzék. Hálózati beállítások...24 Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai... 4 A csomag tartalma... 4 Rendszer követelmények... 4 Bevezetés... 5 Tulajdonságok... 5 Hardware tulajdonságok... 7 Elülső oldal... 7 Hátulsó oldal... 8 Technológiák

Részletesebben

AddressiFire TM 255 / DS9400M Címezhető Tűzjelző Központ Telepítői Kézikönyv

AddressiFire TM 255 / DS9400M Címezhető Tűzjelző Központ Telepítői Kézikönyv AddressiFire TM 255 / DS9400M Címezhető Tűzjelző Központ Telepítői Kézikönyv Copyright 2001 Detection Systems, Inc. 08/01 AddressiFire 255 DS9400M(V2.03) Telepítői Kézikönyv Tartalomjegyzék 1.0 Figyelmeztetések...6

Részletesebben

Comtech Monitoring Rendszer. Felhasználói Kézikönyv

Comtech Monitoring Rendszer. Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv 1 A Rendszer Bemutatása A rendszer több összetevőből épül fel. A fejállomáson elhelyezkedő központi szerver továbbiakban IMC Information & Monitoring Center folyamatosan kommunikál

Részletesebben

A LUXCAM ALKALMAZÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Andorid v1.3.17.1412241833 és ios v1.2.11412311700

A LUXCAM ALKALMAZÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Andorid v1.3.17.1412241833 és ios v1.2.11412311700 A LUXCAM ALKALMAZÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Andorid v1.3.17.1412241833 és ios v1.2.11412311700 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az alkalmazás letöltése, belépés és regisztráció:... 2 3. A kamerakezelő

Részletesebben

Tartalom. Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre... 1 Tartalom...2 BEVEZETÉS...7 ÁTTEKINTÉS... 7 TELEPÍTÉS... 9

Tartalom. Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre... 1 Tartalom...2 BEVEZETÉS...7 ÁTTEKINTÉS... 7 TELEPÍTÉS... 9 Tartalom Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre... 1 Tartalom...2 BEVEZETÉS...7 ÁTTEKINTÉS... 7 Az adatfeldolgozó rendszer rendeltetése...7 Az adatfeldolgozó rendszer működése...8 A

Részletesebben

Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre

Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre Jelen dokumentum szerződésnek minősül a felhasználó és a PROFITEL Kft. között a TAXAWIN feldolgozó szoftver használatára. A szoftvercsomag tartalmazza

Részletesebben

GSM-LINE ADAPTER PRO 2 GSM 900MHz /1800MHz

GSM-LINE ADAPTER PRO 2 GSM 900MHz /1800MHz Technikai adatok: Tápfeszültség: 9-24V DC Maximális áramfelvétel: 500mA Működési hőmérséklet: -10ºC +60ºC Átviteli frekvencia: GSM 900MHz /1800MHz Méretek: 150x101x27 mm Nettó súly: 70g Bruttó súly (csomagolva):

Részletesebben

1. Telepítés lépései. 1.2 A betöltés végén a telepítő program üdvözlő képernyője fogadja.

1. Telepítés lépései. 1.2 A betöltés végén a telepítő program üdvözlő képernyője fogadja. RadMAN 1.2.x dokumentáció Előszó...2 RadMAN-server beüzemelése...2 1. Telepítés lépései...3 2. Alap rendszer beállítása...7 Fejállomás konfigurálása a RadMAN rendszerhez...9 I. Általános beállítások...9

Részletesebben

Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre

Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre Jelen dokumentum szerződésnek minősül a felhasználó és a PROFITEL Kft. között a TAXAWIN feldolgozó szoftver használatára. A szoftvercsomag tartalmazza

Részletesebben

GSM-LINE ADAPTER PRO GSM 900MHz /1800MHz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GSM-LINE ADAPTER PRO GSM 900MHz /1800MHz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GSM-LINE ADAPTER PRO GSM 900MHz /1800MHz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék funkciói A GSM-LINE ADAPTER PRO célja, hogy a GSM hálózatra illessze azokat a riasztórendszereket, melyek vezetékes telefonvonalon

Részletesebben

KözHáló Önkormányzati Biztonsági Központ. Felhasználói leírás. 1.0 verzió. Budapest, 2009. devember 28. A dokumentumot késztette a NETvisor Zrt.

KözHáló Önkormányzati Biztonsági Központ. Felhasználói leírás. 1.0 verzió. Budapest, 2009. devember 28. A dokumentumot késztette a NETvisor Zrt. KözHáló Önkormányzati Biztonsági Központ Felhasználói leírás 1.0 verzió Budapest, 2009. devember 28. A dokumentumot késztette a Copyright Jelen dokumentumhoz fűződő valamennyi jog a tulajdonát képezi.

Részletesebben

Eszközszolgáltatás keretében Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 típusú kártyára kiadott tanúsítvány használati útmutatója

Eszközszolgáltatás keretében Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 típusú kártyára kiadott tanúsítvány használati útmutatója Eszközszolgáltatás keretében Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 típusú kártyára kiadott tanúsítvány használati útmutatója Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 és Windows 2003 operációs rendszeren 1(25)

Részletesebben

Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre

Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre Jelen dokumentum szerződésnek minősül a felhasználó és a PROFITEL Kft. között a TAXAWIN feldolgozó szoftver használatára. A szoftvercsomag tartalmazza

Részletesebben

Hivatalos Jogszabálytár Prémium telepítési segédlet

Hivatalos Jogszabálytár Prémium telepítési segédlet Hivatalos Jogszabálytár Prémium telepítési segédlet Intézmények részére Jelen dokumentációt főként azon intézményeknek készítettük, ahol szolgáltatásunk korlátlan számú felhasználói változata kerül telepítésre.

Részletesebben

NR-440 ONLINE NEW Az euró előírásoknak megfelelő, környezet barát (ROHS), újra hasznosítható pénztárgép Felhasználói kézikönyv

NR-440 ONLINE NEW Az euró előírásoknak megfelelő, környezet barát (ROHS), újra hasznosítható pénztárgép Felhasználói kézikönyv NR-44 ONLINE NEW Az euró előírásoknak megfelelő, környezet barát (ROHS), újra hasznosítható pénztárgép Felhasználói kézikönyv Verzió:.7/ 4.5.8. Tisztelt Vásárlónk! Cégünk az Alt Cash Kft. a Sam4s pénztárgépek

Részletesebben

AR-1001/AR-1011. Beléptetőrendszerek és munkaidő nyilvántartó szoftver/kliens szoftver. Kezelési leírás

AR-1001/AR-1011. Beléptetőrendszerek és munkaidő nyilvántartó szoftver/kliens szoftver. Kezelési leírás AR-1001/AR-1011 Beléptetőrendszerek és munkaidő nyilvántartó szoftver/kliens szoftver Kezelési leírás Tartalomjegyzék Általános leírás...3. oldal Általános alkalmazás...3. oldal Kompatibilis Soyal olvasók/vezérlők...5.

Részletesebben

CallCatcher.Personal GSM (CCRL.Pers GSM) felhasználói kézikönyv

CallCatcher.Personal GSM (CCRL.Pers GSM) felhasználói kézikönyv Nagy- és kiskereskedés, márkaszerviz 1043 Budapest, Munkásotthon u. 25. Tel.: +36 1 389 8272 Fax: +36 1 231 0539 www.spec-ton.hu spec-ton@spec-ton.hu CallCatcher.Personal GSM (CCRL.Pers GSM) felhasználói

Részletesebben

GS1 Logger for Staff. Felhasználói kézikönyv. Verzió 2.5, 2015.01.12. GS1 Logger Staff Felhasználói kézikönyv

GS1 Logger for Staff. Felhasználói kézikönyv. Verzió 2.5, 2015.01.12. GS1 Logger Staff Felhasználói kézikönyv GS1 Logger for Staff Felhasználói kézikönyv Verzió 2.5, 2015.01.12. Verzió 2.5 Minden jog fenntartva GS1 Magyarország Zrt. Oldal: 1 / 23 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Funkcionális leírás a szoftver működése...

Részletesebben

1.1 Az EYE-02 kamera főbb jellemzői. Tartalomjegyzék... 3. 1. Bevezető... 3. 5. További funkciók... 24. 2. Telepítés... 5. 3. A kamera működése...

1.1 Az EYE-02 kamera főbb jellemzői. Tartalomjegyzék... 3. 1. Bevezető... 3. 5. További funkciók... 24. 2. Telepítés... 5. 3. A kamera működése... 1 2 Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 3 1.1 Az EYE-02 kamera főbb jellemzői... 3 1.2 Az EYE-02 kamera főbb részei... 4 1.3 Az EYE-02 kamera főbb belső részei.. 4 2. Telepítés.... 5 2.1 A csomag tartalma..

Részletesebben

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon:

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon: +36.22.534.280 +36.22.534.282 Számlázó és Készletnyilvántartó Program Felhasználói kézikönyv Készítette: Újfalusi Krisztián UFO-INFO Bt. 2006.03.20. UFO-INFO Bt. Kézikönyv: Számlázó és Készletnyilvántartó

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv OPTIMA QMP-50 Online Pénztárgép Forgalmazó: EURO PROMPT KFT. 1138 Budapest, Váci út 168. RENO Udvar E épület Tel.: (06-1) 317-4773 * (06-1) 317-4081 * Fax: (06-1) 318-6692 www.optimapenztargep.hu

Részletesebben

IP-Bridge v1.11. Telepítői és kezelői útmutató

IP-Bridge v1.11. Telepítői és kezelői útmutató IP-Bridge v1.11 Telepítői és kezelői útmutató Tartalomjegyzék 1. Műszaki információ 2. A készülék feladata, felhasználási területei 3. A modul bekötése 3.1. A bemenetek bekötése 3.2. A kimenetek bekötése

Részletesebben

IDENTIVISION IIP- MegaPixel felbontású IP kamerák Telepítési leírás

IDENTIVISION IIP- MegaPixel felbontású IP kamerák Telepítési leírás IDENTIVISION IIP- MegaPixel felbontású IP kamerák Telepítési leírás Dokumentum verzió szám: v2.3 HUN TARTALOM 1. 2. 3. Termék bemutatása... 5 1.1 Termék összegzése... 5 1.2 Termék használhatósága... 5

Részletesebben

Telepítési leírás Dokumentum verzió: v2.3. HUN. Sec-CAM IP MEGAPIXEL FELBONTÁSÚ IP KAMERÁK

Telepítési leírás Dokumentum verzió: v2.3. HUN. Sec-CAM IP MEGAPIXEL FELBONTÁSÚ IP KAMERÁK Telepítési leírás Dokumentum verzió: v2.3. HUN Sec-CAM IP MEGAPIXEL FELBONTÁSÚ IP KAMERÁK 1. TARTALOM 1. Tartalom... 2 2. Termék bemutatása... 5 2.1 Termék összegzése... 5 2.2 Termék használhatósága...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Egyidejű dupla N-csatornás vezetéknélküli router. Modell: WRT610N (EU)

Felhasználói kézikönyv Egyidejű dupla N-csatornás vezetéknélküli router. Modell: WRT610N (EU) Felhasználói kézikönyv Egyidejű dupla N-csatornás vezetéknélküli router Modell: WRT610N (EU) A kézikönyv használata A kézikönyv használata Az ikonok jelentése A kézikönyv olvasása közben különböző ikonokkal

Részletesebben

Ügyviteli utasítás a bankszámlák elektronikus számlavezetéséhez

Ügyviteli utasítás a bankszámlák elektronikus számlavezetéséhez 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Ügyviteli utasítás a bankszámlák elektronikus számlavezetéséhez Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 38/2010. (XII.14.)

Részletesebben