2012. december Ára: 490 Ft. Boldog karácsonyt kívánunk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. december www.magyarturista.com Ára: 490 Ft. Boldog karácsonyt kívánunk!"

Átírás

1 december Ára: 490 Ft Természetjárók, magashegyi és teljesítménytúrázók lapja Magyar Turista Címlapfotó: Harsáczki György Merre van a jelzés? résztvevôk a Téli teljesítménytúrán a Gerecsében. Boldog karácsonyt kívánunk! KITEKINTÔ Metróval a csúcs-belvárosba HISTÓRIA Pillanatkép a Magas-tátrai magyar hegymászás történetébôl betétlappal Dolomitjátszótér Az ismeretlen Borsa-völgye Hat felejthetetlen nap Salzburg tartomány tájain ISSN

2 a hónap fotói december Halász Alexandra (Budapest): Gyömbér (Dumbier) csúcs, Tátra Halász Alexandra (Budapest): Bükki színek Dr. Unoka József orvos, nyugalmazott fő orvos, 1933-ban született Beregdarócon, mai Szabolcs-Szatmár megyéhez tartoz Csonka-Beregben. A Debreceni Orvostu dományi Egyetemen szerzett orvosi dip lomát. Nyugdíjas éveiben kezdett család kutatással, a szülőföldjén élők sorsával, magyarság sorskérdéseivel és a politika pártok alapvető ellentéteinek okaival foglalkozni. Könyvébe a szülőföld varázsáról, a kárpátaljai magyarság tragédiájáró nemzetünk sorskérdéseiről és a saját nemzeti értékrendünkbe való megmaradás fontosságáról közöl írásokat. l köztünk egy ember, egy belgyógyász, aki nem restelli világot, a magyarság mai titkait, szűkebb és tágabb csalá dunk, fajtánk jelenkori gyötrelmeit, a szülőföld sorsát, histór áját, benne népünk elárvultságát és elárultságát a szívós diag noszta türelmével és lelkiismeretességével vizsgálni. Könyvéből a szülőföld iránti szeretet mellett Magyarorszá és a magyar nemzet sorsa iránti aggodalom és az útkeresés o vasható ki. Mint amikor az orvos a beteg pulzusán tartva a ke zét, annak rendellenességei és egyéb riasztó jelek alapján, a kó súlyosságától függően hol baráti szóval korholja betegét, ho pedig a leghatározottabban felszólítja eddigi önpusztító éle vitelének a feladására. Többnyire a lakosságot foglalkoztat kérdésekre keresi, és történelmi, filozófiai, valamint társada lompolitikai megközelítésben adja meg a választ. Az elemző és aggódó orvos szavai ezek civil és politiku honfitársaihoz, hogy ez így tovább nem mehet, mert ez az út a ország pusztulásához, a nemzet vesztéhez vezet. Arra int, hogy nem szabad egy tál lencséért, már hatvan év hangoztatott, de soha be nem váltott blöffökért, csábos ígérete kért, csillogó üveggyöngyökért idegen értékrendűek kényére kedvére kiszolgáltatni az országot. Nem szabad feladni nemzeti hagyományőrző értékrendünke és magyar identitásunkat, mert más értékrendű környezetbe mi csak kiszolgáltatott, másokkal helyettesíthető, másodrend polgárok, vagy rabszolgák lehetünk. Domonkos Lászl É 1900 Ft Garbai Gábor (Székesfehérvár): Havasalma (Borzavár) Lánczi Anita (Debrecen): Tengerszem Garbai Gábor (Székesfehérvár): Keretbe foglalva ( Kôris-hegy )

3 Érdemes lenne megmenteni! Valamikor a nyáron kezembe akadt egy régi, még barna-fehér képeslap a fotó a képeslap hátoldalának szövege szerint Bajcsy-Zsilinszky Endre balatonrendesi nyaralójáról készült. Meglepôdtem, mert bár gyakran megfordulok a Balatonnál, különösen az északi parton, de errôl a látnivalóról eddig nem hallottam. A világhálón kicsit kutakodtam, utánanéztem eme kis emléknek, s bár megtudtam, hogy az épület óta zárva van, néhány héttel késôbb mégis biciklire pattantam, és megkerestem az igencsak elárvult, magányos nyaralót. Révfülöp irányából, a pálkövei strand gazdasági bejáratához vezetô úton, az egykori kôbánya rakodókikötôjének torzóit érintve jutottam el úti célomhoz. Úgy gondolom, a hely, annak hangulata, nyugalma és érintetlensége még ma is teljesíti Bajcsy-Zsilinszky Endre nyaralóépítési indítékait, elképzeléseit. Amikrôl a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság honlapján ez olvasható: Zsilinszky nem szokványos stílusú, modern villát akart emelni, hanem egy olyan építményt, amely jellegénél fogva harmóniában van a múlttal és a tájjal. Igen, még ma is érezhetô, tapintható ez a harmónia az épület elôtti nádas, a Balaton víztükre, a túlparti dombok, a balatoni táj itt még fellelhetô érintetlensége mind-mind összhangban van csak az épület pusztulásának már mutatkozó nyomai nem illenek bele a képbe. És ekkor felteszem magamban a kérdést, vajon miért nem ôrizzük meg ezt a néhány tíz négyzetméteres területet? Vajon miért nem ôrzi meg Balatonrendes lakossága, a település vezetése? Miért nem vigyáz erre a kis miliôre a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság? Persze a választ tudom, hisz hazánkban ma mindenre ezt mondják: nincs pénz. Egyszerûbb kiakasztani a Zárva táblát. Ám úgy gondolom, ez elsôsorban nem anyagi forrás kérdése, hiszen itt valami már mûködött, az épület szerkezete még ma is jó állapotban van, a bejárat környékén még gondozás nélkül is nyílnak az évekkel ezelôtti bezárást megelôzôen ültetett virágok szerintem, még újabb költségvetési egyenlegjavító csomag kiadására és uniós engedélyre sem lenne szükség, csupán egy kis takarításra az épületben és környékén. Talán ma Tartalom még megmenthetô ez a kis hajlék, talán még megôrizhetô a jövônek akkor is, ha villanyóráját vandál kezek már kikezdték, ha a lépcsôje már porlad! Talán még megmentésre érdemes akkor is, ha Bajcsy-Zsilinszky Endre személyének és tevékenységének megítélésében sokan sokféle állásponton vannak Végezetül engedjék meg, hogy szerkesztôségünk valamennyi munkatársa nevében boldog, békés karácsonyt kívánjak Önöknek és szeretteiknek! Csidei Lajos MAGYAR TÁJAKON 4 Ürömi kirándulás 7 Békéscsabai körkép 10 Dolomitjátszótér 12 Kenuval a Berettyón és a Körös holtágain (2. rész) SZOMSZÉDOLÁS 14 Az ismeretlen Borsa-völgye MAGYAR TÁJAKON 16 Vándorlásom története a Szent Imre Vándorúton (2. rész) 19 Reneszánsz világ a Cinca-patak mentén 20 A Macskalyuki és Somoskôi tanösvények SZOMSZÉDOLÁS 22 Hat felejthetetlen nap Salzburg tartomány tájain VASUTAK 24 Hegyfalui anziksz KITEKINTÔ 26 Metróval a csúcs-belvárosba HISTÓRIA 28 Pillanatkép a Magas-tátrai magyar hegymászás történetébôl 30 A Komeni-fennsík tetején (2.. rész) MAGYAR TÁJAKON 34 Szent Márton nyara a turonok földjén MAGYAR TURISTA 2012/12 3

4 m a g y a r t á j a k o n B u d a i-h e g y s é g / P i l i s Üröm Semmi sem olyan, mint régen. hallgattam bele egy idôs házaspár beszélgetésébe akaratlanul. Nézze, kedves! mondta az idôs úr a feleségének úton fölfelé a kálvárián. Novemberben járunk, sárgállnak a hegyoldalak, talán december lesz, mire lehullnak a falevelek. Milyen igaz, néztem körbe az ürömi Kálvária-domb tetejérôl. Északon magas hegyek vonulata övezi a tájat: Róka-hegy, Kô-hegy, Ezüst-hegy, Nagy-Kevély, Kevélynyereg, Kis-Kevély. Míg délen alacsonyabb, sárgálló erdôs domborulatok: Péter-hegy, Arany-hegy, Üröm-hegy, Köves-bérc, Fehér-hegy. Nemcsak a halottak napja miatt járok gyakrabban temetôbe, a közelben többnyire kálváriák is vannak, amelyek magaslatokra, dombokra épültek, emlékére annak a helynek, ahol Jeruzsálemben Krisztust keresztre feszítették. A kezdetek Kálváriái másfélék voltak A hagyomány szerint az elsô európai kálvária megépítése a 15. században egy boldog Alvarez nevû spanyol szerzeteshez kapcsolódik. A Szentföldet járva megismerte a jeruzsálemi, tágabban a palesztinai szent helyek nevezetesebb épületeit. Hasonlóságot vélt felfedezni a szülôföldje és a Szentföld között, és úgy gondolta, szülôföldjén is lemásolja, megépíti a szentföldi helyek szent épületeit, Mária házától Krisztus életének fôbb helyszínein át egészen a Golgotáig. Az ekkortól emelt kálváriák nem hasonlítanak a nálunk ismertekhez. A mára általánossá vált, 14 stációból álló kálváriák felállítását XII. Kelemen pápa uralkodása idején, 1731-ben engedélyezték a ferenceseknek. Az általuk állított kálváriákhoz a pápa kiváltságokat is adott. A kiváltságokhoz pedig búcsúk kapcsolódtak, amelyek viszont kitüntetetten a ferencesek mûködéséhez kötôdtek. A rendhez valami módon tartozó személyek nyerhették csak el azokat. A késôbbi évszázadokban e kiváltságok fokozatosan megszûntek, és az egész világegyház számára általánossá vált a 14 állomásból álló keresztút és az ájtatossággal járó búcsú is. A fôtér a templommal A római mérföldkô A 14 stációs Kálvária Régóta készülök már, hogy végigjárjam az ürömi tanösvényt, különös tekintettel Alexandra Pavlovna sírkápolnájára, a kálváriára, a régi kôhídra és más látnivalókra. A kálvária a futballpálya fölötti dombon magasodik, az áhítatot kissé zavarja, hogy odalent meccs zajlik, és éppen a bírót küldik el melegebb éghajlatra, szoros összefüggésben édesanyjával. Túltéve magunkat az ordináréságon tisztelettel kell emlékeznünk azokra, akik 1894-ben adakozásból 14 stációs Kálváriát építettek ide. Az akkori stációk öntöttvas dombormûveit özv. Lauer Ágostonné budapesti lakos ajándékozta az ürömieknek. A kôfaragó munkákat helyi mesteremberek végezték ahogy manapság mondanánk társadalmi munkában. A Kálvária szobrai helyi kôbôl készültek, budakalászi pleisztocén korú édesvízi mészkôbôl és az Ezüst-hegyrôl származó oligocén korú homokkôbôl ben szentelték fel. A Kálvária megszenvedte az idô múlását, 2001-ben adományokból felújították. Az adományozók között szép számmal voltak az egykor kitelepített ürömi svábok és leszármazottaik. Az ô kérésüknek megfelelôen kaptak az új stációképek gót betûs német feliratot. A jobb és bal oldali kereszt megfelelô állapotban maradt fenn, a megroggyant keresztet Ürömi kirándulás A helyreállitott ortodox temetô Zákonyi Botond (szöveg és kép) helyreállították, a korábbi fém korpusz helyett az újat már mûkôbôl készítették. Szomorú apropója az emlékezésnek, hogy Üröm sváb lakossága volt az elszenvedôje Magyarország legnagyobb méretû kitelepítésének. A második világháborút követôen 1448 embert fosztottak meg javaitól, és telepítették ki ôket. Emlékezetes innen a kilátás a közeli falura, a Nagy-Kevély közelségében lévô Pilisborosjenôre. Aki már járt a Nagy-Kevély csúcsán, az tudja aki még nem, ejtse útba, mert kivételes panoráma nyílik hegy-völgyekre, a környezô falvakra, tiszta idôben a Duna kék szalagjára. A Kálváriától lesétálunk a régi kôhídhoz Ezt a régi falu alatt emeltek a Cigány-patakon a 18. században helybéli lapos kôbôl (felsô eocén korú, 35 millió éves mészmárga). A régi kôhíd helyén most karcsú fahíd ível át, bejárata mellett emlékoszlop emlékeztet a budai vár május 21-i visszafoglalásában dicsôséges szerepet játszó, május 3-án Üröm-Táborföldön elszállásolt Kmety György ezredes által vezetett 15. hadosztály honvédjeire. Az emléktáblát az itt táborozás 160-ik évfordulójára állította az Ürömi Településfejlesztési és Érdekvédelmi Egyesület. Visszasétálunk a tanösvény legkülönlegesebb látnivalójához, József nádor feleségének, 4 MAGYAR TURISTA 2012/12

5 A Kálvária domb tetején Alexandra Pavlovnának nevezetes sírkápolnájához. A róla szóló feljegyzésekben gyakran olvasom a magyarok királynéja elnevezést, ami azért is különleges, hisz a tragikus sorsú nádorné alig másfél évet élt Magyarországon. Üröm a 19. században József nádor uradalma volt, ifjú hitvese is hamar megkedvelte, oly annyira, hogy még életében úgy rendelkezett, hogy sírkápolnáját Ürömön építsék meg. Alexandra Pavlovna görögkeleti (orosz ortodox) sírkápolnája 1802-ben épült klasszicista stílusban, Heppe Szaniszló tervei alapján. Alexandra Pavlovna I. Pál orosz cár leánya, II. Katalin cárnô unokája, I. Sándor és I. Miklós cár testvére volt. A tragikus sorsú nagyhercegnô nemcsak különlegesen szép volt, de mélyen vallásos is augusztusában az ifjú IV. Gusztáv Adolf svéd király Károly régensherceggel együtt Szentpétervárra látogatott, hogy a király számára eljegyezzék a 13 éves Alexandra hercegnôt. A még szinte gyermek hercegnô ragaszkodott hozzá, hogy Svédország királynéjaként is gyakorolhassa ortodox vallását. A svéd király ettôl elzárkózott, a cári udvar sem engedett, így a házasság meghiúsult. József Antal János osztrák fôherceg magyar nádor szerencséjére. A nádor 1799-ben 23 évesen ment leánykérôbe Szentpétervárra, és már az elsô találkozásnál elbûvölte az akkor 16 éves Alexandra szépsége, mûveltsége. Napóleon házasságközvetítôi szerepben A leendô házasság hátterében a Habsburgok kezdeményezése állt, mert a Napóleonnal háborúban álló Ausztriának nagy szüksége volt erôs szövetségesre. Különös játéka a sorsnak, hogy a politikai érdekek vezérelte házasság szerelmi házasság lett. Nagy rokonszenvet váltott ki idehaza, hogy az eljegyzésén, február 22-én, a nagyhercegnô díszmagyar ruhába öltözött. Az esküvôt azonban hátráltatta a nehezedô katonai helyzet, a cár és a Habsburg császár viszonya elhidegült, az esküvôt többször elhalasztották. Végül október 30-án a frigy megköttetett, elôbb ortodox, majd római katolikus szertartás szerint. A katolikus szertartást Lemberg érseke celebrálta. A fiatal pár hazatért Magyarországra, a lakosság lelkesedéssel fogadta ôket. Alexandra számára a budai nádori palotában ortodox kápolnát alakítottak ki, amely még házasságkötésük évében el is készült. A fiatal nádorné közvetlenségével, kedvességével hamar belopta magát mindenki szívébe. Az udvar nemeseit elbûvölte szépségével, mûveltségével és a magyarok iránt megnyilvánuló ôszinte rokonszenvével. Az ünnepségeken legtöbbször magyaros ruhában jelent meg, a pattogós ritmusú magyaros zenét az Ô kérésére egyre gyakrabban játszották a várban, ami addig nem volt szokásos. József nádor hitvese javasolta többek közt például a zöld szín felvételét a nemzeti lobogóra, ô buzdította férjét Pest akkori arculatának megváltoztatására olyan épületek megépítésével, amelyek a fôvárosnak európai arculatot adtak. Vajon mi munkált ebben a törékeny, szinte még gyereklány fiatalasszonyban, akinek népszerûsége hamarosan olyan méreteket öltött, hogy a Magyarország függetlenségéért küzdô hazafias körök, majd a nép is a magyarok királynéjaként emlegették? Az ifjú hitves magyarságát versekben, ódákban, himnuszokban örökítették meg, erre korábban sohasem volt példa! Gondoljuk csak el, Habsburg feleségrôl van szó! A bécsi udvar mindig híres volt praktikáiról, cselszövéseirôl Terézia császárnô a bécsi titkosrendôrség fônökével, Thugut báróval összefogva mindent megtett, hogy a nádorné életét megkeserítsék. Attól féltek, ha fia születik, Magyarország bejelenti függetlenségi szándékát, és királlyá választják József nádort. Még élénken élhetett az osztrákok emlékeiben Martinovics Ignác és társainak összeesküvése, amelynek célja volt Magyarországnak a monarchiáról való leválása március 8-án Alexandra fôhercegnô leánygyermeket hozott a világra, aki születésének órájában meghalt. A fôhercegnô gyermekágyi lázba esett, és március 16-án elhunyt. Az orosz A Kálvária domb tetején ortodox elôírások szerint a holttest fölött hat héten át kellett misézni, ezért Alexandra testét a Nádorkertbe vitték át. (Ezt a zöldterületet a nádor 1799-ben örökölte hitbizományban Batthyány József hercegprímástól. A Nádorkert a mai Lágymányos területén, a Budafoki út, Hengermalom utca, a Duna és a vasúti töltés között elterülô ligetes terület, ami késôbb teljesen beépült.) Az elôírt idô letelte után, május 12-én a holttestet a kapucinusok vízivárosi templomának kriptájába vitték (ma Fô utca 20.). József nádor ürömi birtokán 1803-ban felépült a fôhercegnô sírkápolnája, ahová maradványait ortodox szertartás mellett elhelyezték, ezzel teljesült az elhunyt kívánsága. Üröm, mint ortodox zarándokhely Rövid magyarországi élete során milyen hamar szívébe zárhatta a vidéket, hogy így rendelkezett! A sírkápolna hamarosan a pest-budai ortodox közösség zarándokhelyévé vált. A fôhercegnô halála után jött létre az Orosz Egyházi Misszió, amelynek feladata lett az elhunyt emlékének imádságos ápolása, és az ortodoxiának méltó képviselete idegen környezetben ig a misszió gazdag ellátmányt kapott a Szentséges Kormányzó Szinódustól, és élvezte a Habsburg és Romanov udvarok támogatását. Így lett dísze a kápolnának az a faragott ikonosztáz, melyet III. Sándor adományozott 1883-ban. A kápolna mellett kapott helyet Magyarország egyetlen orosz ortodox temetôje is. Azok a templomban szolgáló papok és énekesek találtak itt végsô nyugalomra, akik több mint 140 éven át hordozták szolgálatuk keresztjét távol a hazájuktól A Kálvária dombról szép kilátás nyílik a Nagy-Kevélyre MAGYAR TURISTA 2012/12 5

6 A hamvak viszontagságos sorsa 1809-ben a nádor Napóleon csapatainak betörése idején a budai várba vitette és az ottani ortodox kápolnában ôriztette felesége hamvait, majd a háborús veszély elmúltával visszavitette Ürömbe. József nádor halála után utódai örökölték a birtokot, a sírkápolna átvészelte a két világháborút, de és között többször kifosztották. A koporsót is felfeszítették, az utolsó alkalommal a tetemet is meggyalázták, karjait letörték, és elvitték díszes ruháival, ékszereivel együtt. A fôhercegnô maradványait átszállították a Budavári Palota nádori kriptájába, és ott nyugodott 2004-ig. A régi és az új híd az emlékoszloppal Eközben a kápolna és környéke teljesen lepusztult, csupán 1990-ben a budapesti Szent Szergej egyházközösség erôfeszítéseinek köszönhetôen húztak fel egy ideiglenes kerítést, és tették rendbe a környéket melyet jellemzôen szemétlerakónak használtak ben elkezdôdtek a felújítási munkálatok, köszönhetôen egy Magyarországon élô jómódú szentpétervári orosz üzletember bôkezû támogatásának, a szentpétervári Nyikolaj atya fáradhatatlan szervezô munkájának és az ürömi polgárok áldozatkészségének. Egy esztendô alatt elkészült a templom alatt lévô kripta felújítása, elkészültek az új kovácsoltvas kerítések. Megtörtént a kápolna melletti temetô megtisztítása, ahol az itt szolgált klerikusokat temették el. Elkészült a templom védôszentjének ikonja, és a terület északi oldalán felállításra került egy emlékfal az Istenszülô carszkoje szeloi Odigitria ikonjával re sikerült a kápolnát olyan állapotba hozni, hogy a Habsburg-család beleegyezését adta Alexandra Pavlovna földi maradványainak újratemetéséhez. A díszes szertartásra szeptemberében került sor Hilarion, Bécs és Ausztria püspöke és a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó fôpapjainak vezetésével. Jelen voltak a Romanov- és a Habsburg-család leszármazottai, dr. Erdô Péter bíboros és a magyar ortodox egyház vezetôi. A sírkápolna szombatonként 9 12 óra között látogatható. A régi kôhíd maradványa Üröm központja felé megyünk tovább A Templom téren szembesülhetünk a település múltjával. A legrégebbi emlék egy római mérföldkô, Marcus Aurelius felirattal (a háromszögletû járdaszigeten). A római katolikus templom a török hódoltság utáni kort idézi, a betelepült svábok a templomban temették el elsô plébánosukat 1702-ben. Sírköve a padlózatban látható. Az elsô világháborús emlékmû német családnevei az 1946-ban kitelepítettekre emlékeztetnek. Mennénk tovább a tanösvény Ezüst-hegyi bányájához, de leszakad az ég, a ragyogó napsütést viharos szél és majdnem vízszintesen szakadó esô váltja fel. Barátságtalan novemberi hideg csap le ránk, véget vet az ürömi kirándulásnak. Amely így is emlékezetes, magunkkal visszük Alexandra Pavlovna emlékét és a történelem, fájó pillanatait. Alexandra Pavlovna sírkápolnája Magyar turista Megjelenik havonta Tizedik évfolyam, 12. szám, december Kiadó: Pannónia-Print Kft. Fôszerkesztô Lapigazgató: Csidei Lajos Ügyfélszolgálati munkatárs: Selmeczy Botond (13 órától minden nap hívható) Szerkesztôségi munkatársak: Hárs Dénes Harsáczki György Peták István Polgár Zoltán Zákonyi Botond Jelen lapszámunk további szerzôi: Bakonyi István Bedécs Gyula Ifju György Nád Béla Orbán Róbert Parragh Péter Sváb László Udvarhelyi Nándor Weblap: Postacím: 1255 Budapest, Pf címek: Megjelentetésre szánt cikkek, fotók részére: Túramozgalmakkal és kiírásokkal kapcsolatos anyagok részére: Elôfizetôk részére: Bankszámlaszám: Folyóiratunk kiadót vált, ennek okán elôfizetéseiket a következô, megváltozott folyószámlaszámra kérjük a továbbiakban utalni: Ulyssys Kft. Raiffeisen Bank Terjeszti: HÍRKER és a Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt. Elôfizetés: Elôfizetôi csekk a fenti elérhetôségek bármelyikén igényelhetô. Elôfizetési díj egy évre 5280 Ft, fél évre 2640 Ft. Hirdetésfelvétel: Tördelôgrafikus: Szakmány György Nyomda: Pannónia-Print Kft. Felelôs vezetô: A Kft. ügyvezetôje. ISSN MAGYAR TURISTA 2012/12

7 m a g y a r t á j a k o n d é l-a l f ö l d Polgár Zoltán (szöveg és kép) Békéscsabai körkép A mai Békés megye területén már az újkôkor idején megjelent az ember. A Kis-Ázsia felôl érkezô termelô közösségek honosították meg itt a búza és az árpa termesztését, a kecske, juh, szarvasmarha, sertés tartását. Írásos emlékek hiányában e népek neve ismeretlen, azonban itteni jelentôségük miatt Körös kultúraként tartja számon ôket az európai ôsrégészet. A jóval késôbbi népvándorlás mozgalmas századait a magyar honfoglalás zárta le. A honfoglaláskor a letelepedés során a Gyula törzs helyezkedett el a megye területén, majd késôbb a Vata (Csolt) nemzetség szálláshelye lett, akik monostorát a Vésztô melletti Mágorhalmon tárták fel a régészek. A megye a Fekete- és Fehér-Körös akkori összefolyásánál álló földvár uráról, Békésrôl kapta a nevét. A tatárjáráskor elpusztultak az itteni falvak, a lakosságot kiirtották, aki tehette elmenekült. HUNYADIAK BÉKÉSBEN Az újratelepítést a király szorgalmazta, de a birtokot ekkor nem az egyház kapta, hanem világi birtokosok, így lettek a környék leghatalmasabb földbirtokosai a Hunyadiak. A katolikus templom A török idôk alatt a megye ütközôpont volt, aminek a lakosság látta a kárát, ugyanis a török és a magyar földesúr is beszedte az adót. A törökök kivonulása után a megye siralmas képet mutatott amit nem pusztított el a török, azt a császári zsoldos hadsereg dúlta fel. Aztán lassanként mégiscsak megindult az élet, báró Harruckern János György segítségével szlovák, német, szerb és román telepesek érkeztek a megye területére. Az újratelepült megyében Gyula lett a székhely. A Az Élôvíz-csatorna Harruckern-család kihalásával megjelentek a Wenckheimek, akiknek örökösei között találjuk a Batthyány-családot, Eötvös Józsefet, Trefort Ágostont és a Szarvas életében nagy szerepet játszó Bolzacsaládot. Az es szabadságharc idején a békési nemzetôrök igencsak kivették a részüket a haza védelmébôl. Az elsô világháborút követôen a megye osztozott az ország sorsában. A második világháború során a szovjet hadsereg egy nap alatt elfoglalta a megye egész területét. A világégés után lassan újraindult az élet AZ ÚJ MEGYESZÉKHELY: BÉKÉSCSABA 1950-ben a megyeszékhelyet Békéscsabára helyezték át, és ekkor alakult ki a mai megyei terület is. Békéscsabát az Árpád-kor végén említik elôször az oklevelek, jelentôsége azonban csak a 19. század elsô felében növekedett, amikor a megye legnagyobb településévé vált. Fejlôdésében fontos szerepet játszott a Pest Arad vasútvonal megnyitása. A késôbb megnyílt Nagyvárad Szeged vasútvonal itt keresztezte a pesti vasutat, így aztán Csaba vasúti csomóponttá vált. A nagyobb városok távol vannak Békéscsabától, ez a földrajzi helyzet is gyorsította a megyeközponttá lett Békéscsaba fejlôdését, a lakosság létszámának rohamos növekedését. Békéscsaba Békéscsaba jelentôsebb látnivalóit a városközpontban lévô, négy egymásba kapcsolódó téren és környékükön találjuk. A Szent István téren látható a romantikus stílusú városháza, melynek homlokzatát Ybl Miklós tervezte. Az épület bôvítése során alakult ki a körülzárt, árkádos udvar, ahol szomorúeperfákban gyönyörködhetnek a látogatók. A városháza kiemelkedô látványossága a díszterem, amit bizony érdemes megtekinteni. A városházával szemben találjuk a Fiume szállót. A neoklasszicista épület belsejében polgári hangulat és elegancia fogadja a vendégeket. Az egykor Csaba szálló nevet viselô épület a Nagyvárad Fiume vasútvonaltól kapta a nevét. Nevezettessége, hogy október 6-án a tizenhárom vértanú aradi emlékmûvének avatásáról visszatérve, utolsó békéscsabai látogatása alkalmával ebben az épületben szállt meg Munkácsy Mihály. A Szent István tér és a Kossuth tér találkozásánál magasodik a kéttornyú római katolikus templom piros téglablokkos épülete, amelyet 1910-ben szenteltek fel. A Kossuth MAGYAR TURISTA 2012/12 7

8 téren láthatjuk a Kossuth-szobrot, a Halászlányos-kutat és a régi kisállomás épületét. A Városháza és a katolikus templom BÉKÉSCSABA LOGÓJÁBAN A KÉT EVANGÉLIKUS TEMPLOM A Kossuth tér és a Szeberényi tér sarkán áll az evangélikus Nagytemplom, amely Közép-Európa legnagyobb evangélikus temploma. Méretére jellemzô, hogy közel ötezer hívô befogadására alkalmas. Az 1824-ben elkészült templom empire stílusú, építésekor már letûnt a barokk és a copf, de még nem jelent meg a klasszicista stílus. A Nagytemplommal szemközt található az evangélikus Kistemplom, amely a város legrégebbi temploma. Az 1745-ben barokk stílusban épült templomot id. Tessedik Sámuel püspök építtette, zömök tornya az ország elsô evangélikus kôtornya volt. Belseje és berendezése értékes mûvészi alkotásokat rejt. Az evangélikus Kis- és Nagytemplom meghatározó szimbóluma a városnak, Békéscsaba logója is ezeket az épületeket ábrázolja. MUNKÁCSY KÖTÔDÉSE BÉKÉSCSABÁHOZ Békéscsaba kiemelkedô látnivalói közül több is Munkácsy Mihályhoz köthetô. Az Apponyi grófok intézôje az 1840-es években építtetett a csabai szôlôkben egy nyolcszobás, kis klasszicista kastélyt. Az árva Munkácsy Mihály gyermekként itt töltött számos boldog hónapot, mert rokonságban állt az Apponyi grófok intézôjével, Steiner Jakabbal. Az elmúlt évtizedekben sokféle funkciót betöltô egykori kisnemesi kúriában Munkácsy születésének 150. évfordulóján, 1994-ben nyílt meg a Munkácsy Emlékház. Az épület hátsó négy termében látható a Munkácsy Mihály munkásságát reprezentáló kiállítás, melynek anyagát a Magyar Nemzeti Galériából kölcsönzött huszonegy festmény képezi. Az emlékháztól rövid sétával érhetünk a Munkácsy Mihály Emlékmúzeumhoz. A világ legnagyobb Munkácsy-gyûjteményével rendelkezô, több mint százéves múzeumot a Békéscsabai Múzeumi Egyesület hozta létre. A Munkácsy-kiállítás mellett további nyolc állandó tárlatot tekinthetünk meg, többek között Az evangélikus Kistemplom és Nagytemplom megismerkedhetünk a Körösök növény- és állatvilágával is. A Munkácsy Mihály Emlékmúzeummal szemben januárjában nyílik meg a Csabagyöngye Kulturális Központ, amely nem csak a megyeszékhely, hanem a Dél-alföldi régió egyik legmeghatározóbb komplex közmûvelôdési és kulturális feladatokat ellátó intézménye lesz. AZ ÉLÔVÍZ-CSATORNA SZEREPE BÉKÉSCSABA ÉLETÉBEN Békéscsaba életében fontos szerepet tölt be a városon átfolyó Élôvíz-csatorna, amelyet az 1770-es évektôl kézi erôvel ástak ki, összekötve két Körös-szakaszt. Megépítése után nemcsak a tavaszi árvizek elvezetésére volt alkalmas, hanem a mezôgazdasági termékek vízi szállítására is. Ezeket a 19. század elején 45 szárazmalom fogadta. Az elsô gôzmalom 1853-ban épült. Az István-malom az 1930-as években az ország vezetô gôzmalma volt, napjainkban azonban sajnos már nem üzemel. A helyi lakosoknak és a turistáknak is nagy élményt jelent az Élôvíz-csatorna partján húzódó Szobor sétányon ballagni. Az Istvánmalomtól az Árpád fürdôig tartó séta közben megtekinthetjük az 1970-es években itt elhelyezett alkotásokat, köztük Munkácsy Mihály szobrát is. Az Élôvíz-csatorna partján áll az 1922-ben épült törökfürdô jellegû Árpád fürdô. Az eredetileg gôz- és tisztasági fürdô mûködésében nagy változásokat hoztak a sikeres hévízfúrások óta gyógyfürdô, alkáli hidrogén-karbonátos gyógyvize elsôsorban ízületi, reumatikus és mozgásszervi betegségekre javallt. Az Élôvíz-csatorna KULTURÁLIS ÉS GASZTRONÓMIAI PROGRAMOK BÉKÉSCSABÁN Békéscsaba nemcsak látnivalókkal várja a turistákat, hanem kulturális és gasztronómiai kínálattal is. A kulturális programok közül ki kell emelni a Városházi Estéket, a Tavaszi Fesztivált és a kétévente megrendezésre kerülô Országos Szólótánc Fesztivált. A gasztronómiai fesztiválok az ország minden részébôl (sôt még a határon túlról is) idecsalják a finom, ízletes falatok kedvelôit. Világhírû hungarikumnak számít a csabai kolbász, ennek jegyében október 19. és 22. között már 16. alkalommal rendezték meg a Csabai Kolbászfesztivált, amelyet százezer vendég keresett fel, hogy többek között megkóstolhassa az ötszáz csapat által gyúrt kolbászt. A kóstolás elôtt dukált a csabai Az István-malom Az Árpád fürdô esti fényben 8 MAGYAR TURISTA 2012/12

9 Kolbászfesztivál a Sportcsarnokban pálinka, majd vendégek a finom falatokat kiváló magyar borokkal köztük Csabagyöngyével öblítették le. A Csabai Kolbászfesztiválhoz hasonlóan nagy népszerûségnek örvend a júniusban megrendezésre kerülô Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé, valamint az augusztusban tartott Békéscsabai Lecsófesztivál is. TÚRALEHETÔSÉGEK BÉKÉS MEGYÉBEN A kerékpáros, gyalogos és vízitúrázók is megtalálják számításukat, ha Békés megyébe látogatnak. A teljesítménytúrázók az évet a Téli Körös túrákkal kezdhetik, majd folytathatják Árpád fürdô belsô tavasszal a Békésen Békésen kerékpártúrákkal. A májusban megrendezésre kerülô Csabai kör teljesítménytúrán a gyalogosok, a vízitúrázók és a kerékpárosok is részt vehetnek, mert a túra mindhárom módozatban teljesíthetô. Az idén június elején már 27. alkalommal került sor a Körös 50 teljesítménytúrára, ahol természetesen rövidebb távot is lehetett választani, és a kerékpárosokat is szeretettel fogadták. Nagy népszerûségnek örvendenek a Gyuláról induló Mályvád teljesítmény-körtúrák, amelyeket augusztus végén rendeznek meg. A Sárrét gyalogos és a Körös körül kerékpáros teljesítménytúrák érdekessége, hogy a rendezvényt összekötik hagyományos népi ételek fôzôversenyével, amelyre persze a túrázókat is várják. Kolbászgyúrás A Csabagyöngye Kulturális Központ KIRÁNDULÁS A PÓSTELKI SZABADIDÔPARKBAN Természetesen nemcsak a teljesítménytúrázókat várja Békés megye és Békéscsaba, hanem a kirándulókat és a szabadidô hasznos eltöltését választó kirándulókat is. Jó választás, ha a Békéscsaba melletti Póstelekre is ellátogatunk. Innen tíz kilométert gyalogolva a piros sáv turistajelzésen a dobozi Wenckheim-kastélyparkhoz érkezünk. A zöld sáv turistajelzésen pedig a gyulai Wenckheim-Almásy-kastélyig tíz kilométert, a békéscsabai Munkácsy Múzeumig kielnc kilométert kell megtenni. Aki a könynyedebb sétát kedveli, az a sárga sáv turistajelzésen induljon el, s egy órán belül a gerlai Wenckheim-kastélyhoz ér. Túráink egyfajta kastélytúráknak is felfoghatók. Ha kastélyt szeretnénk látni, akkor Póstelekrôl ki sem kell mozdulni, rövid sétával elérhetjük a póstelki Wenckheim-kastély sajnos nagyon romos épületét gyönyörködni csak a körülötte lévô kastélypark öreg fáiban tudunk. A Póstelki Szabadidôpark kiválóan alkalmas a pihenôidô hasznos eltöltésére. Kellemes sétákat tehetünk a természetvédelmi terület különleges, öreg fái között, és ha közben megéheznénk, erdei büfé és kellemes környezetben található csárda vár finom falatokkal. Ha pedig úgy döntünk, hogy maradunk még egy napot, azt is megtehetjük, mert a parkerdô szélén jól felszerelt kempingben szállhatunk meg. Végezetül egy jó hír a kerékpárosoknak: Európai uniós támogatással 28 kilométer hosszú, turisztikai célú kerékpárút épül a Békéscsaba Doboz Sarkad méhkeréki határátkelô Nagyszalonta útvonalon. Így a következô évtôl Békéscsabáról kerékpártúrákat is lehet majd szervezni Arany János szülôvárosába! A Munkácsy Mihály Emlékház Kolbászkínálat Póstelek, Szabadidôpark Pósteleki romos kastély MAGYAR TURISTA 2012/12 9

10 magyar tájakon gerecse Dolomitjátszótér Érdekességek a Váli-víz völgyében Harsáczki György (szöveg és kép) Rövid idô alatt madártávlatból néztük a völgyet Az ôsz kezdetével nem csak a tanárok, tanítók kezdték meg egyenlôtlen harcukat az iskolapadok koptatóival, de a fellegek is a Nappal. Szeptember 1-én csendes állóháborúra szemerkélô esôre számítottunk. Sokszor láttuk sosem voltunk Éppen ezen a nyáron határoztuk el, hogy legközelebb ahhoz a látványos-érdekes sziklavonulathoz szervezünk túrát, amelyet szerintem évtizedek óta mindenki megbámul Csabdinál az M1-esrôl, de hazafelé menet el is felejtik, így aztán soha senki nem jut el ide. Szóval menjünk Csabdiba! Az útleágazást sem beszélgettük el, s egy kis keringés után behajtottunk a településre. Néhány száz méter után már hegyek között találtuk magunkat. Tetszett, amit láttunk, de a legfontosabb most a kávé Óbarok Csabdi volt, így a Szent László-patak melletti preszszóban éledeztünk. A kiterített térképen kiszúrtuk Csabdi román stílusú templomromját. Ugyanakkor arra kellett rájönnünk, hogy a kiszemelt sziklák nem Csabdi, hanem inkább Óbarok nevével fonódnak össze. Innen áttúrázni unalmas lett volna, ezért újraterveztünk. Úgy döntöttünk, hogy Nagyegyházáról fogunk indítani, de elôbb lássuk a templomot! Bastille Vasztélyban Csabdi római emlékekkel rendelkezik, épületnyomok, pénzek és egy 146-ból származó, két bronzlapra írt katonai elbocsátó levél formájában. Elsô okleveles említése 1274-bôl ismert Chopol néven. A messzebb lévô de valaha önálló Vasztély-puszta neve eredetileg Basztély volt, ami egy Renold nevû francia nemes 13. századi lakótornyának elnevezése mint Bastille! Renoldot elfeledték, megmaradt a bastille magyarosan. A Vár-domb oldalában ma egy 11x7 méter alapterületû épület falai bújnak meg a csalitosban A település a törökök kiûzése idején néptelenedett el. Csabdi templomát sosem említették az oklevelek, és a 13. századi templomhoz utólag emelték ikerablakos tornyát, ami a 16. században pusztult el ban állították helyre olvashattuk emléktábláján. Régen kôfal kerítette, azon kívül pedig árok húzódott, így védelmi funkciója is volt olvastam róla késôbb otthon. A területet kaszálják, a romot most is árok veszi körbe, de úgy vélem, eredetileg nagyobb alapterületû lehetett. Jó kilátás esik innen a falu kétszáz méter fölé emelkedô hegyeire. Fentebb a bokrok egy csonka szovjet emlékmûvet álcáznak jótékonyan. Nyáron nagyon kellemes napozóhely lehet És hoppá, a Nap is kisütött! Rendhagyó Nagyegyháza Visszasétáltunk az autóhoz, és egy világvégejellegû úton amilyenek elhagyott bányatelepekhez szoktak vezetni a szomszédos Nagyegyházára hajtottunk. (Az ég megint beborult ) Egészen az M1-es közelébe autóztunk, a központi parkhoz. A hosszú és szép gesztenyefasort mely mentén Óbarok felé meneteltünk csakis nemesemberek ültethették, nem jellemzô egy bányásztelepülésre. Nagyegyháza igen zöld település benyomását kelti, több kis duzzasztott tava van. Csabdi romtemploma a szovjet emlékmûtôl Ahogy leértünk a Váli-víz völgyébe, láthattuk, hogy a horgásztavat és szép környezetét komoly kerítésekkel védik az illetéktelen betolakodóktól. Jó munkát végeztek, esély sem volt megkerülni. A kerítés felett még egy pillantást vetettem az elôbukkanó sziklákra, majd jó idôre búcsút vettünk tôlük: egy völggyel arrébb kellett gyalogolnunk. Ráadásul még az esô is szemerkélni kezdett. Incselkedô sziklabástyák A dombtetôn betértünk az erdôbe (elcsíptük a piros jelzést), és rövid gyaloglás után leereszkedtünk a nyirkos kis mellékvölgybe. A fák lombja alatt görgetegeken, sárban lépkedve követtük a száraz medret, de hiába tekintgettünk fölfelé sziklákat itt nem láttunk. Végre felrázott bennünket a várva várt látvány: ahogy kiléptünk a fák közül, egy sárga virágmezô felett jókora sziklabástya tornyosult elôttünk. S ez a hely sok turistatérképen nem is szerepel! 10 MAGYAR TURISTA 2012/12

11 Az elsô sziklák - csak incselkedtek... Már el is képzeltük, ahogyan fentrôl kinyílik a táj, ám az ösvény ismét bevitt minket az erdôbe, ahol csak nem akart nekirugaszkodni a kôfolyásos, fatörmelékes hegyoldalnak. Lentrôl pedig semmit sem látni. Mikor végre kiértünk az erdôbôl, a sziklák már mögöttünk voltak. Boszszúsak voltunk, de reménykedtünk a térkép hosszan jelölte a leszakadásokat. Telkek kerítései mentén haladtunk tovább, majd az uzsonnázás után újra az erdôben találtuk magunkat. A Váli-víz ha éppen van vize itt egy kôszoroson is áthalad, medre összeszûkül, a fák fölé borulnak. Néhány száz méter múlva ismét nyíltabb terepre értünk, és megint incselkedô kôtaréjokat pillantottunk meg felettünk. A dolomitjátszótér Nem bírtuk tovább nekivágtunk! A hegyoldal nem adta meg magát könnyen. Magunk is meglepôdtünk, mennyire omlékony a dolomitmurva, a szálkôzet pedig a vele szövetkezô növényzettel együtt hárította támadásunkat, gyakran komoly mászásra kényszerített minket. Felfelé haladtunkban több impozáns szirttel is fényképezkedhettünk. Pont kétszer anynyit kellett mászni, mint gondoltuk rövid idôn belül abszolút madártávlatból néztük a völgyet. Az idô viszont nem kedvezett nekünk: ismét cseperegni kezdett. Ennek ellenére jó szórakozás volt kiszemelni és megközelíteni netán megmászni a legfurcsább szirteket. Ezenfelül elôttünk, a völgyben feltûnt Óbarok is. A következô szikla ugyan alig látszott ki a fák közül, viszont megmászva több tíz méteres mélység húzott lefelé. Más kövekbe furcsa lyukak oldódtak, és találtunk egy olyan göcsörtös sziklát is, ami talán a hévizeknek köszönhetôen vált ellenállóbbá környezeténél és preparálódott ki onnan. Mikor már kezdtünk ráunni a dolomitra, az esôre és beláttunk az elsô udvarokba, úgy gondoltuk, hogy most már a hegy tetején kényelmesen átsétálunk a vonulat utolsó sziklájához, az Öreg-sziklához és barlangjához. Csakhogy sem a hegytetô erdejében sem azon túl nem volt út, ellenben volt helyette egy olyan árokrendszerféle, ami lövészárkokra emlékeztetett. Az érdekes barlang meglepôen tiszta Lehet, hogy így is volt, mert itt december 24-tôl három hónapig állt a front. Ó- és Újbarok, no meg Csabdi is frontfalu lett, ahonnan januárjában evakuálták a lakosságot. Csabdi hatszor cserélt gazdát, és 204 házából 100 megsemmisült! Óbarok barlangja A jelzést elvétettük, mégis leértünk a kicsi faluba, Óbarokba. Már fent hallottuk az autópálya zaját, ami a védôfal ellenére a falura zúdul. Csendre vágyik? Költözzön falura! Mondjuk ide Milyen idill lehetett itt korábban! Óbarok jó ideig Bicskéhez tartozott, 1999-ben önállóvá vált. Az Öreg-szikla folyamatosan emelkedett fölénk, ahogy közeledtünk. Az árnyas út kis emelkedôvel egy bányaudvarra vitt, amelyre egy csaknem 50 méteres sziklafal nézett. A füves térség pedig csodák csodája tiszta volt! Sôt, kis pódiumot betonoztak az egyik végébe. Hiányzott a kábelégetôk mocska, habár egy fél zsák ruhát azért eldobtak a bokrok közé De szemünk már a barlangot kereste. A furcsa, alacsony mennyezetû üreg az ösvénytôl balra nyílik, félúton felfelé. Porlósabb és keményebb dolomit határán alakult ki: a ruhára kicsit ügyelve méternyit sikerült beljebb kerülni. Páratlan szükségalvóhely. Furcsállottuk, hogy sehol egy halom összetört üveg, nem láttunk üszkös szemetet, PET-palackokat. A fejem felett cikázó denevér talán ennek titkát fedte fel elôttünk egy másik frekvencián Kôablak az Öreg-sziklán Erdôn-mezôn a Zuppa-tetôre A szikla oldalától egy lendülettel a hegy tarkóján voltunk. Azért csak ott, mert a kôben találtunk egy jópofa lyukat, egy kôablakot: egymást fotóztuk mögüle Csalódás lett volna, ha nem találunk sziklamászók szögeire a szikla tetején: ötven méter nagy élmény! A másik oldalon lejöttünk, és a faluban átsétáltunk az M1-es hídja alatt. Óbaroknak ez a része ökofalu benyomását kelti, de legalábbis egy olyan települését, ami csak húsz éve vált majorból faluvá. Több háza hosszú, néhai cselédlakásnak tûnik, szemét nincs, de érezni az elhagyatottságot. A meleg napfény sokat javított megítélésén. Nagyegyházára erdôn-mezôn keresztül terveztük a visszautat. A térkép segítségének, a napsütésnek és a nyílt terepnek köszönhetôen egy különös szabadság-élményt éltünk át. Sokáig láthattuk dolomitjátszóterünket Óbarok mögött, toronyról toronyra felidézve azt. Erôs meleg lett, mire beértünk a fiatal erdôbe, ahol hosszú séta után sikerült keresztezni a piros sávot. S ott azonnal emelkedni is kezdett a terep az út köves lett, majd a csúcs jelzésen a Az Öreg-szikla bányaudvara hegyoldalban sétáltunk a ligetes karszterdôben. Bár ez nagyon kellemes volt, megelégeltük a túl kényelmes útvonalat, így felpörgetve magunkat toronyiránt felfújtattunk a Zuppa-tetô (384 m) magas mészkôlépcsôkkel tagolt meredélyén. Ez a csúcs kôzetre, növényzetre, meredekségre, jó kilátásra teljesen a szomszédos Somlyó ikertestvére! Gatyaféken alagúton Miközben szemünkkel megkerestük a lent kattogó vonatot, ettünk egy-két falatot a szögesdróttal óvott zászlórúd és a fakereszt tövében. Végigtekintettünk a Vértes vonulatán és a párától halvány szárligeti háztetôkön, majd megindultunk lefelé a nyaktörô, csúszós lejtôn. Nem mindenki maradt talpon (Ez a keleti irányba kibillentett kôzetrétegek nemes bosszúja!) A további terep éppen megfelelt levezetésnek, jólesô fáradtsággal a lábunkban bandukoltunk le az M1-es nagyegyházi gyalogalagútjáig. A Bicske kerékpártúrákról ismert Vidám Pelikán Vendéglô mellett értünk vissza autónkhoz a fôtérre. Ugyanaz az izgága kiskutya pattant elô a bokorból, amelyik induláskor ugrálta össze a nadrágomat, és ami miatt késôbbre toltam a reggelizést. Ismét kiábrándítottam szegényt Egy kávé-megállót követeltünk ki Balázszsal Karesztôl Óbarokban. Kellett a levezetés. Hmm, nem is olyan elveszett hely ez! fotóztam le kávézás közben az új játszótéren hintázó gyerekeket Kilátás a Zuppa-tetôrôl MAGYAR TURISTA 2012/12 11

12 magyar tájakon alföld Kenuval a Berettyón és a Körös holtágain (2. rész) Pihenô a Túr-tôi holtágban Ifju György (szöveg és kép) 4. nap Ezen a napon is csak 15 kilométerünk van, ezért kényelmesen, keresztényi idôpontban kelünk. Némi mobiltelefon-segítséggel megtalál bennünket a Nimfea képviselôje, aki nemcsak a hajók bérleti díját kasszírozza be, de Trabantjával árkon-bokron át be is visz bennünket a városba. Elôször a pékhez friss péksüteményért, majd az élelmiszerboltba, ahonnan a reggelihez nélkülözhetetlen tejen és kakaón kívül elhozunk egy jókora görögdinnyét is. A fuvar természetesen visszafelé is áll, és hamarosan jóízûen reggelizik a társaság. Már rutinosan pakolunk be a hajókba, és irány Mezôtúr. Elmegyünk a Túrkevét az egykori Balai Állami Gazdasággal összekötô híd alatt, majd csodálkozva nézzük a fejünk felett, a folyó teljes szélességében kifeszített hatalmas emelôhálót, amelynek a közepébôl lecsüng a halakat összegyûjtô varsa. Mintegy hét kilométer után megcsodálhatjuk a jobbról becsatlakozó Nagykunságiöntözôfôcsatorna torkolati zsilipjeit, majd a parton békésen legelészô borjúk és tehenek nyújtanak nagyszerû fotótémát. Ugyancsak remek képeket készíthetünk a bal parton feltûnô lovakról és csikókról is. Ebédidôben érjük el a folyó egyik öbölszerûen kiszélesedô részét, Mezôtúr ahol átvergôdve a rucaörömmel (Salvinia natans) teljesen elborított vízen nagyszerû pihenôhelyre lelünk az árnyékot adó fûzfák alatt. (Ja, ami a rucának öröm, az az evezôsnek korántsem!) Koradélután a tószerûen kiszélesedô folyó partjainál feltûnnek Mezôtúr háztetôi és tornyai. A hajók és a hajósok ide-odaszállítását is végzô Kudlacsek András információi alapján kikötünk a bal parton, az öreg fûzfák alatt, a közúti híd közelében, ott ahol a mezôtúri pecások töltik az idejüket és a szákot hallal. András jó házigazdaként vár bennünket a parton, és rögtön körbeviszi kocsiján a túravezetôt a városban, megmutatva a boltot, a Nemzeti Szállodát (ahová bejárhatunk a vécét használni) és egy kellemes kisvendéglôt, ide majd vacsorázni mehetünk. Megszervezte a táborunk ôrzését is, és nemcsak a következô két napra, amikor a Körös-holtágakra megyünk, hanem az esti vacsorák idejére is. Így nem kell egyikünknek ott maradni a sátraknál és a partra kirakott hajóknál. Felverjük a sátrakat, csobbanunk egyet, megismerkedünk a szomszédban horgászókkal, majd átadva a tábort az ôrnek (egy kedves fiatal diáknak) elmegyünk vacsorázni a Nemzeti Szállodába. 5. nap Reggel a közeli boltnak hála úri módon reggelizünk, majd felpakoljuk a hajókat és magunkat is a ponyvás teherautó platójára (az evezôsöket szállító kisbusz lerobbant), és irány a Peresi-Holt-Körös. A 46-os úton megtett néhány kilométer után egy földúton zötykölôdünk a Töviskes-zug északi csücskéig, ahol lepakolunk és vízre tesszük a hajókat szerencsére hordók és zsákok nélkül, csak az ebédhez szükséges felszereléssel és vizesedényekkel. Úgy ránézésre 19 kilométernyi evezés vár ránk, ami késôbb a pontos lemérés során 26 kilométerre gyarapodik. És mindez egy holtágon, ahol természetesen áll a víz, tehát a sodrás sem segít. Sportos napnak nézünk elébe, ráadásul megint ezerrel süt a nap, tehát elô a krémet és a sokfaktoros naptejet, no meg az immár messze nem fehér inkább szürkés-feketés hosszú ujjú inget, és fejünkbe Fotózás ebédszünetben 12 MAGYAR TURISTA 2012/12

13 Törpegém csaphatjuk az elmaradhatatlan kalpagot. A víz nagyszerû, a környezet szép, a parton egymás nyomába érnek a horgászstégek, kalyibák és komoly nyaralók. Vajon mit foghat itt a több száz horgász, akik hétvégén felkeresik ezt a helyet? Szerencsénkre hétköznap evezünk a Peresen, így nem nehéz elhagyott horgászstéget találni, amire kikapaszkodhatunk egyet pihenni, illetve amirôl a stég létráján kényelmesen beleereszkedhetünk a vízbe. Elég gyakran megállunk csobbanni, mert nagyon meleg van. A hétköznap ellenére látunk horgászokat is, akiknek barátságosan köszönünk, és akik nagy meglepetésünkre barátságosan vissza is köszönnek, sôt még meg is beszéljük a zsákmányt. Egy nagyszerûen megépített stégnél, a közeli, árnyékot adó fa alatt tartunk ebédszünetet dinnyeevéssel. Utána egy kis ejtôzésre is futja az idôbôl, amíg a fotósok a ragyogó piros színû szitakötôket próbálják közelrôl lencsevégre kapni. Átmegyünk két híd alatt, a második után érzôdik, hogy közeledünk a holtág végéhez, mert piszkosabbá, mocsarasabbá válik a víz, egyre nagyobb területeken találkozunk sulyommal is. Egy kanyar után úgy tûnik, mintha vége lenne a holtágnak, de csak egy sással benôtt szûkület állja utunkat, amin átvágjuk a kenukat. Végül újabb sás és nádrengeteg fogad, de ez már valóban a Köröstôl elvágott holtág vége. De hol szálljunk partra? És hogyan emeljük ki a hajókat? Egy hajó valahogy kiköt egy fa tövében, és megindul a felderítés. Egy másik hajó nekifut a sásos rengetegnek, ahol valami nyílás mutatkozik. Ez utóbbi lesz a nyerô, és a kövektôl megtisztított, bokrokkal benôtt rézsün felvonszoljuk a hajókat. Éppen akkor ér oda a szállító teherautó, és a legénységért is megérkezik a közben megjavított kisbusz. Irány a mezôtúri tábor! A hajókat fenn hagyjuk a teherautón, hiszen holnap úgyis szállítani kell. Úgy-ahogy rendbe szedjük magunkat, és mert a szakács ismét szabadnapos, elmegyünk a Gyöngyhalász vendéglôbe egy jó halászlére és harcsapaprikásra. 6. nap A reggeli nap ismét ragyogó színekbe öltözteti a túlparti várost, és mire leülünk a sátrak elé a reggelihez, már az árnyékosabb oldalon is melegen süt. Kilencre megjön a kisbusz és a tábor ôre is, indulás tehát a Túrtôi-Holt-Körösre. A A Peresen Csobbanunk Szarvas felé vezetô útról hamarosan letérünk egy dûlôútra, amelyik a holtágat átvágó földút közelében nemrég épített horgásztanyához vezet. Megjönnek a hajók is, lepakolunk, és hamarosan vízre szállunk. Csomagunk ismét nincs, tehát gyorsan megy minden, még egy csobbanásra is futja az idônkbôl. A mai befejezô napon ugyanazt az utat teszszük meg oda-vissza, a teljes táv mintegy 14 kilométer. A parton itt is egymást érik a horgásztanyák, de jó néhánynál ma már ott ül a tulaj is, és pecázik. Nem bántjuk egymást, köszönünk, megkérdezzük milyen a kapás, és arra kérjük némelyik horgászt, hogy a zsákmányból Nyargal a ménes Telihold a Berettyó felett fôzött halászlébôl hagyjanak nekünk is, mert visszajövünk. Válaszul még arra is figyelmeztetnek bennünket, hogy vigyázzunk a túlsó parton (most éppen jobb kézre), mert a nádas közelében kiálló póznák vannak, melyek az etetôket tartják. Csak egy horgásznak nem tetszik a jelenlétünk, aki meglehetôsen ordináré stílusban zavarja el éppen fürdôzô csapatunkat. Azért találunk számos gazdátlan stéget is, és a melegben meg-megállunk egy-egy kiadós csobbanásra. A horgásztanyák között csak néha bukkan elô a vad part, sással, náddal, lila réti füzénnyel (Lythrum salicaria), de kárpótlásul sok horgászstég mellett telepített tündérrózsa virágzik. Nagyjából egy-másfél kilométerre a holtág vége elôtt visszafordulunk, és kikötünk egy már korábban kinézett szép partszakaszon. A pihenôhely mögötti szántón festôi képet nyújtanak a hatalmas, napsütötte szalmagurigák, a part melletti árnyas fák alatt pedig jólesik az ebéd: a kempingfôzôkön készített leves és a magunkkal hozott szendvicsek. Még egy rövid ejtôzés is belefér az idônkbe. A megbeszélt kora délutáni idôre így is viszszaérünk a kiindulási pontra, ahol lemossuk a hajókat, és felpakoljuk ôket a teherautóra, amelyik egyenesen Túrkevére viszi ôket. Bennünket visszavisznek a táborba, ahol a sofôrök gyorsan átöltöznek, és máris indulnak Bucsára, az ott hagyott autókért. Mire a majd 130 kilométeres út után visszaérnek, a tábor már öszszepakolva várja ôket. Berakodunk az autókba, majd búcsút intünk a vendégszeretô városnak, és a felhôk mögül az égre sugárkoszorút festô lemenô nap fényében megindulunk hazafelé. A mezôtúri református templom Egy szitakötô MAGYAR TURISTA 2012/12 13

14 szomszédolás erdély Az ismeretlen Borsa-völgye A történelmi Erdélybe több útvonalon is el lehet jutni. Az autósok leggyakrabban délen, a Maros völgyében vezetô utat, Nagyvárad felôl a Királyhágót, Szatmárnémeti és Zilah irányából a Meszesi-kaput, Nagybánya felôl a Szamos völgyében haladó utat használják. Mi legutóbb egy kevéssé ismert útvonalat választottunk, Kolozsvártól északra, a Kolozsvári-dombságon keresztül akartunk a Borsa Borsa völgyébe eljutni. Drág település után egyszer csak elfogy az aszfaltozott út, és kövezett földúton, de szép erdei környezetben haladunk öt-hat kilométeren keresztül. A lassabb haladást kárpótolja az érintetlenebb táj, ahol csak legelészô állatokkal és lovas kocsikkal találkozunk. A dombtetôrôl leereszkedve nemsokára a Borsa völgyébe érünk. A Borsa patak és mellékvizeinek völgye Erdély legkorábban magyarlakta tájai közé tartozik. Tizenkilenc települését ma már nagyrészt románok és csak kisebb részben magyarok lakják. A vidék hosszú ideig Doboka vármegyéhez tartozott, melynek központja a Szék közelében épített Doboka vára volt. A 14. században a megyegyûlések székhelyét áttették Bonchidára. E század második felétôl jegyezték fel az elsô román bevándorló telepeseket ban a vármegyét megszüntették, területét több megye között osztották fel, a Borsa völgyét Kolozs vármegyéhez kapcsolták. Az úton az elsô település Kisesküllô Anonymus szerint a honfoglalás idején Tétény és Gyalu a környéken vívott párviadalt egymással. A krónikás is csodálkozott azon, hogy nem a két sereg csapott öszsze, hanem csak a két vezér, s mert Tuhutum, vagyis Tétény gyôzött, neki Udvarhelyi Nándor (szöveg és kép) Kisesküllôi fatemplom esküdött hûséget a másik sereg is. A helyet ennek emlékére nevezték volna el Esküllônek. A magyar történettudomány ma már nem tartja hiteles forrásnak Anonymus krónikáját, valószínû, hogy mint legtöbb szereplôjét, Gyalut is létezô helynév alapján kreálta. A cselekmény helyszíne, Esküllô is már létezô helynév lehetett. A terület legnagyobb része a 13. században a Zsombor nemzetség, késôbb a Sombori(Zsombory)-család birtoka volt egészen a 19. századig. A mindössze négyszáz lelkes Kisesküllô értékes látnivalója az 1801-ben épített kecses, égbenyúló tornyú görög katolikus, ma ortodox fatemplom. A faépítészet egyik legszebb példája a megyében. Belsô festése 1806-ban készült. A templom elé máramarosi típusú kaput állítottak. A faluban van egy kis, 19. század végén épített református templom is, ami a csekély létszámú, a lakosság mintegy tíz százalékát kitevô magyar híveket szolgálja. A szomszédos Nagyesküllô viszont színromán település, egykori református temploma már az 1830-as években is romokban hevert. Borsa völgye jelentôsebb magyarlakta falvai: Kide, Bádok és Válaszút. E falvakban az elmúlt század közepén évekig tartó falukutatásokat végeztek. A népi építészet és hagyományos paraszti világ ekkoriban kezdett átalakulni, s mára nagyrészt el is tûnt, de amit lehetett, azt ekkor összegyûjtötték. A Borsa völgyi kutatások révén a korábban ismeretlen tájegység így egy kicsit megmutathatta magát. Csomafája apró falucska a fôút mellett Mindössze 170 lakosa van, s közülük csak 16 magyar. Református temploma középkori, 1334-ben említik elôször. Déli kapuja félköríves, szószékét a híres kidei kôfaragó, Sipos Dávid készítette 1745-ben. A templomot öt évvel ezelôtt példás módon felújította a maroknyi gyülekezet, kívül-belül újravakolták, kifestették, új tetôcserepet raktak fel. A helyiek összefogását a szomszédos kidei református egyház és magánszemélyek is kiegészítették, hogy megôrizzék az utókornak ezt a szép régi templomot. Kide az egyetlen magyar többségû település a Borsa völgyében, mert egykor ide nem telepítettek be román jobbágyokat. A lakosság azonban vészesen fogy, míg száz éve több Borsa-völgyi táj 14 MAGYAR TURISTA 2012/12

15 mint 1000 fô lakott itt, ma mindössze 160 lakosa van. Kidén a mai református templom 12. századi, egyike a legkorábbi falusi templomoknak Erdélyben. A következô században bôvítették, s azóta is többször átalakították. A katolikusok csak 1766-ban erôsödtek meg annyira, hogy templomot építsenek. A katolikus templomban volt plébános és között Nyírô József. Ô mentette át ide a lebontott báboci református templom ép darabjait. Így került vissza a Sipos Dávid kôfaragó által készített szószék a faluba. Az Umling Lôrinc által festett kazettás mennyezet négy darabja ma a templom karzatának mellvédjén látható. Bádok földúton közelíthetô meg Temploma eredetileg a 13. század második felében épült. Tornya román stílusú, ikerablakos. Belsejének vakolata alól az elmúlt évtizedben értékes, 14. századi falfestmények kerültek elô. A hajóban egy Madonna-kép látható, szentekkel körülvéve. A diadalívet egykor borító Utolsó ítélet kompozícióból eddig négy apostol került napvilágra, s a szentélyben is két apostol képét bontották ki. Az északi falon egy a 15. század második felében készült Fájdalmas Krisztus kép látható, amely a középkori Magyarország területérôl máshonnan nem ismert típust, az ún. Vasárnapi Krisztust képviseli. Ezen a Krisztus körül látható szerszámok a vasárnap tiltott tevékenységekre hívják fel a figyelmet. A templomot 1735-ben jelentôsen átépítették. Berendezését, karzatát és kazettás mennyezetét 1773-ban Umling Lôrinc és fia, Asztalos Umling János készítette. A Kallós Zoltán Múzeum épülete Kátyús és sima útszakaszok Válaszútig A Borsa-völgy legutolsó, de legnagyobb településére, Válaszútra érkezünk ben itt nyílt meg Erdély egyik legszebb népmûvészeti gyûjteménye, a Kallós Zoltán Múzeum és Népmûvészeti Központ. Kallós Zoltán néprajzkutató 1992-ben hozta létre az alapítványt, amely a mezôségi magyarság népi kultúrájának megismertetése, a fellelhetô népzenei és néptáncanyagok, tárgyi emlékek összegyûjtése mellett felkarolta a magyar nyelvû oktatást és közmûvelôdést is. Válaszúton negyedszázados szünet után 1999-ben sikerült újraindítani az anyanyelvi Wass Albert szülôhelye Erdély határán oktatást. Bentlakásos magyar elemi iskola indult, mely a környezô falvakban szórványban élô gyermekeket gyûjti össze. Ma már mintegy százan tanulnak itt. Az alapítvány biztosítja a gyermekek étkezését, szállását, a tanszereket és a hétvégi hazaszállítást is. Amíg várunk a múzeum gondnokára, kedvesen invitálnak be az iskolába és a kollégiumba. Ezek a gyermekek az alapítvány nélkül elvesznének a magyarság számára. Nagy népszerûségnek örvendenek az itt rendezett A bádoki templom mezôségi népzene- és néptánctáborok. Újabban alkotótáborokkal, konferenciákkal, tanfolyamokkal is bôvült tevékenységi körük. A népmûvészeti gyûjtemény egy-egy szobába sûrítve mutatja be a Mezôség, Szék, Kalotaszeg és a Szászföld népmûvészetét. Az emeleten a moldvai csángó magyarok és az erdélyi románság tárgyi emlékei láthatók. Fényképezni nem szabad, ezért csak szemünkkel próbáljuk befogadni a színpompás viseletek, kézimunkák, szôttesek, bútorok, faragások és kerámiák látványát. A tájegységek, sôt azon belül az egyes települések is egymástól jól megkülönböztethetô egyedi sajátosságokkal bírnak, de felismerhetô az Erdélyben együtt élô népek, közösségek közötti erôteljes kölcsönhatás is. Kívülrôl még megörökítjük Wass Albert szülôhelyét, ami a válaszúti Bánffy-kastélyt, melynek egykor híresen pazar berendezése volt. Legpompásabb dísze egy másolatban ma is meglévô dombormûves, színes cserépkályha, eredetije az 1870-es évek végén készült, és a gödöllôi királyi kastélyba került. Az épület jelenleg gazdátlan, negyven évig sérült gyerekek iskolája mûködött benne, de azt 2007-ben kiköltöztették. Szellemi útravalónk legyen a fôbejárat fölött, a karzaton lévô felirat: A rég meghalt ôsök ismét újra élnek, ha nevöket ôrzik hálás nemzedékek. Csomafája felújított templom Máramarosi kapu Kisesküllôin MAGYAR TURISTA 2012/12 15

16 m a g y a r t á j a k o n n y u g a t-d u n á n t ú l Vándorlásom története a Szent Imre Vándorúton (2. rész) Vándorlás a vasfüggöny mentén elágazásig. Ezt az ingajáratot párszor teljesítve felsejlett egy vadcsapás. Pár tucat lépés után elôkerült a jelzés is. Nagyon figyeljetek, Ti lelkes természetbarátok! Ahogy a piros romjelzés rácsatlakozik a piros sávjelzésre, onnan alig 200 méter, és balra egy benôtt szekérúton (béke poraira) induljunk neki a nyíresnek. Az erdô és vele együtt az út is tisztul. Átkelve egy patakon felzakatolunk a dombhátra, és itt egy sztráda vár. Fôútvonal szélességû, remek erdészeti út. Ezen kell caplatni elég sokat. Ahol irtvány van, kitárul a táj szépsége, szelíd, erdôsült dombhátak, melyek a rozsdabarnától a sötétzöldig mindenféle árnyalatban pompáztak. A sztráda végén aztán balra fordultam, le a völgybe. Végre feltûnt Nemesmedves. A híres falucska, melynek lakóit a kommunista hatalom elüldözte, majd kisajátította nevét, mint Sztálin elvtárs bölcsességének ékes bizonyítékát. Ereszkedés a rábafüzesi patak völgyébe Egy tanító, akibôl díszpolgár lett Kemenestaródfa Nemesmedves november 5-én ismét a rátóti állomáson voltam. A Nap éppen vörösre színezte az ég keleti határát. Joggal hittem azt, hogy estére abszolválom a maradék 26 kilométert. Nem elôször fordult elô, hogy emberesen orcára estem. Bele is vágtam sebtiben. A bejáratott úton a piros sávig végig a sínek mentén, majd balra az elsô széles útnál az erdô felé. Ezúttal a piros sáv Mária-kert felé vezetô ágának buzdultam neki. Egy aprócska ziháltatót leküzdve jobbra indul a széles, avarszônyeges út a Mária-kertbe. A Nap sugarai meg csak éppen felülrôl cirógatták a fák lombkoronáit, így sejtelmes is volt a piros romjelzés. Alig öt perc után elértem a Mária-kertet. Ez a kert egy lelkes TANÍTÓ, Piller Dezsô munkája. Az olvasottak alapján olyan ember volt Ô, aki megérdemli a csupa nagybetût (bôségesen). A gasztonyiak annyira megszerették, hogy a falu díszpolgára lett (erre egy szép márványtábla is emlékeztet). A ködös, félhomályos erdô a hit igazi székhelyét rejtette ben a tanító úr egy kis tanítványától egy német nyelvû lapot kapott, ebbôl a lapból merítve az ötletet kiballagott az erdôbe. Ott elôbb egy, majd két Máriaképet helyezett el. Igazán elkerekedhetett a szeme, mikor legközelebb arra járva újabb képeket lelt ott. Kialakult egy kultikus hely. A II. világháború fájdalmas eseményei közepette sokan jártak ide gyógyítani a lelküket, csökkenteni kínjaikat. Alig negyedórát töltöttem itt el, de éreztem: jó itt leülni, kiüríteni lelkünkbôl a gondok seregét, feltöltekezni a helyet belengô tisztasággal, szelídséggel. Szép, árnyas erdôben, Gyertyánfa oldalán Helyeztem el képed, Édes, jó Szûzanyám. Köszöntsön az erdô Hajnalhasadása, Madárkák éneke, Vadgalamb búgása. Nád Béla (szöveg és kép) Tanácstalanság és sugárút Feltöltekezve indultam tovább. Vissza a piros sávra. A széles úton csak mentem, csak mentem. Jelzés nem volt, vissza a Mária-kerti Nemesmedves a fájdalmas történelem Nemesmedves úgy került a hazai legendáriumba, mint a Vörös Hadsereg által utolsóként felszabadított falunk, ahonnan április 4-én ûzték ki a német csapatokat. Ezzel csak az a baj, hogy legalább egy héttel késôbb történt meg ez és hogy melyik helyen, arról pedig komoly szakemberek is vitatkoznak. Akkor miért is a 4-e. Mert Sztálin elvtárs úgy döntött: erre a napra meg kell ennek történni. A szovjet tábornokok pedig inkább puszta kézzel támadtak volna egy Tigris tankra, minthogy szeretett vezérüknek ne legyen igaza ben a 10. számú törvényerejû rendelet (tisztes jogászok már ettôl a huncutságtól nevetôrohamot kapnának) értelmében április 4. pedig légyen a felszabadulás napja! Úgy is volt sokáig, hiszen felszabadítóink még jó 45 évig ünnepeltették magukat szép hazánkban. Nemesmedvest 1336-ban Medus néven említik elôször. Neve a med magyar szóból ered, ami száraz idôszakban vízfolyást jelent ben a hangzatos nevû Gasztoni Zelles Balázs birtoka. Késôbb a Gersei Petô- és a Batthyánycsalád szerzett birtokot (ezek tán ismerôsebb nevek). Három falu volt itt Kis-, Nagy- és Nemesmedves. Vályi Péter a 18. században ezt írja róluk: fölgyeik nem igen termékenyek, határjok többnyire hegyes, szôlejek jó borokat teremnek, fájok tûzre és épültre van, legelôjük jó. A Márta-kertben 16 MAGYAR TURISTA 2012/12

17 A Szent Imre templom 1907-ben még 407-en éltek itt, zömében svábok. Aztán jött Trianon nemzetrokkantó éve, és ez az egyetlen falunk maradt meg a Németújvári járásból után az itt lakó 298 ember zömének menni kellett. A kollektív bûnösség komenyista ôrülete itt is tombolt. Csupán tíz családnak kegyelmeztek re a falu lélekszáma hét fôre zsugorodott. Mára újra huszonketten élnek ebben a rendezett és ápolt faluban. A modernkori Magyarország fintorainak egyike (vagy tán a demokrácia diadala?), hogy 2010-ben két jelölt is ringbe szállt a polgármesteri címért. Több a látnivaló, mint az állandó lakos Ha Nemesmedvesen jársz (nem mintha olyan nagy kunszt lenne bebarangolni), elôször egy fenyegetô acélmonstrum tûnik szembe. Ez az orosz T-34-es tank, mely egykor oly fenyegetôen dörgött bele az ellenség képébe. Ma egy emelvényen áll, csöve kicsit ferdén, hetykén nyúlik ki. Körülötte míves kopjafák. Mindegyik egy-egy megye fôhajtása a felszabadítással egybekötött megszállásért. Az ôsz színorgiája Ha a tanktól északra indulunk, egy kis kápolnára lelünk. Az 1997-ben emelt Szent Orbán-kápolna falán emléktábla, a község katonai és civil áldozatainak névsora a vérzivataros évekbôl. A tank közelében szép, 19. századi szoknyás harangláb. Kicsit távolabb turistapihenô, mellette egy alumíniumharang. Felirata: Ex oriente lux keletrôl jön a fény! Csak halkan jegyzem meg, a tatárok is onnan jöttek. A legmélyebb benyomást rám a falu temetôje tette. Ôsöreg sírok, melyeket gondos kezek ápolnak. A temetô peremén pedig egy kopjafa, melyet a HVTE (Hegyek Vándorai Turista Egyesület) állíttatott az elhunyt turisták emlékére. Ôszintén bevallom, jó egy órát elszöszmötöltem ebben a mini faluban. Lett is nagy sietés, hogy behozzam a lemaradást. Sietésnek eltévedés a vége, amit nem bántam meg A faluból irtványok és szép erdôk között emelkedünk. No, nem az a hûbelebalázsos emelkedô ez. Közben újra feltûnik a zöld sáv Nemesmedves Egy T-34-es tank: emlékezz a múltadra! jelzés, de csak pár percre. Mikor lezúdulunk a Kôhídi-patak völgyébe, újra rútul otthagy minket A Kôhídi-pataktól jött a feketeleves. Az emelkedô a Magas-tetô felé igencsak aljas, hosszú és valami speciális anyaggal borított, ami a legkisebb nedvesség hatására csirizzé válik. Ragadós, csúszós és nedves. Halszálkázva, lihegve mászom fel, fel, fel. Közben izzadok és elszántan keresem a száraz foltokat. Eközben elvétem az utat, semmi gond. A következô völgy a Rönöki-patak völgye. Lezakatolok, a térképem szerint alig két kilométer, és máris a buszmegállóban találom magam. Alig fél óra, és a megállóban vagyok (közben a felsôrönöki haranglábról is sikerült pár képet készíteni). A megállóban hidegzuhany, alig három óra múlva jön a busz. No, de miért keseredjek el, Rönöknek van vasútállomása is. Újabb három kilométer aszfaltszaggatás ebben az 1950-ben egyesített faluban. Ekkor egyesült Alsó- és Felsôrönök ban Ryunuk néven említi elôször egy oklevél. Az tuti, hogy szláv eredetû, de hogy a ruda (érc) vagy a sibrik (halastó) az alap? Egyszerûen elbûvöl a településeink középkori névalakja, íme egy gyöngyszem: Felseuryunuk. Átélt a falu egy pestist (1533.), egy parasztlázadást (1763.), egy kitelepítést (1946.). Miért is nem bántam meg, hogy eltévedtem? Két Nemesmedves határában oka van. Pecsétet keresve egy kedves ember lelkesen segített, egyszerû, büszke lokálpatrióta, hozta Rönök pecsétjét, ô volt a polgármester. (Az ilyent meg kell becsülni!) A másik egy idézet, melyet a millenniumi emlékmûvön leltem: A hazát, melyben nemcsak A jelen röppenô percét, De a változhatatlan múltat S a közelgô jövôt is Szeretnünk kell! Tévedtél, Te költôóriás, a mondat így igaz: Megfogyva bár, de törve nem. Az 1956-os emlékmû a Szent Imre templomnál A Felsô-Csóka felé még jó, hogy nincs dagonya MAGYAR TURISTA 2012/12 17

18 Szent Imre temploma december 28-án visszatértem, hogy végre befejezzem a vándorutat. Felsôrönökrôl alig fél óra erôltetett menettel elértem egy kis kápolnát, újra a vándorút nyomvonalán voltam. Innen egy kis kitérô a Szent Imre-templom. Ezen a helyen már 800 éve is templom állt. Sajnos utolsó vasárnapján egy vihar annyira szétszedte, hogy le kellett bontani. A plébános épp a szentbeszédét kezdte, amikor vakolat- és tégladarabok kezdtek hullani, néhány hívôre nagyobb darabok estek, s kisebb sérülések történtek. A megrémült hívek erre kitódultak a templomból, és a tolongásban kilencen szenvedtek sérülést november 9-én tették le az új templom alapkövét (Széll Kálmán miniszterelnök is közbenjárt ezért.) A templom 35 méter hosszú, 15 méter széles, keresztje 37 méteres magasságban ágaskodik december 9-ig tartottak itt miséket. Ekkor Kômíves János plébánosnak menekülni kellett. (Rejtô után szabadon: Menekülni vagy meghalni!) Ezután hívô lábát ide be nem tehette. A templomtorony a határôrök megfigyelôállása lett ben el akarták bontani a templomot. A Megyei Tanács már ajánlatokat is kért az elbontásra. A jól mûködô szocialista nagyiparnak hála, nem volt szabad kapacitás szeptember 20-án aztán újraszentelték az eklektikus-neogótikus ékszerdobozt. A környezete példamutatóan ápolt. Vannak itt pihenôpadok, kút, információs táblák. Emlékmû a honfoglalás Harangláb Felsô-Rönökön évfordulójára, az 56-os hôsöknek. Régi, bánatos, kopott kövû temetô. Csak egy valami nem tetszett, a honfoglalási emlékmû márványtáblája ripityára törve. Ha ezt magyar tette, elmebeteg, ha osztrák, soviniszta. Az interneten keresgélve egy elkeserítô címet találtam, amit ez a szép templom kapott: Magyarország leggyalázottabb temploma. A környék Csomolungmája A 354 méter magas Felsô-Csóka a környék legmagasabb pontja. A rajta lévô geodéziai torony oldalán virít az utolsó kód, amit a füzetbe kell vésni. Az odavezetô út kezdetben a hangulatos Alsó-Sánta-völgyben kanyarog, aztán szívós emelkedôbe kezd. Egyszer csak jobbra egy fél méteres keréknyomokkal díszített csuszpájzos út indul ki. No, a szerencsétlen, akinek erre kell menni, itt fullad meg. Kaján mosollyal arcomon indultam tovább. Visszapillantottam. Az a cudar jelzés nem arra indul. Hogy az a! No, ennyit az irodalmi stílusról. Combig cuppogva haladtam, egy km/órás sebességgel. Hurrá! Vége a szenvedésnek. Már nincs dagonya, csak kerítés, szeder, aljas gyökerek. A szívós küzdelem közben elvesztettem a jelet. Toronyiránt jutottam fel a toronyhoz. Ott a kód. Innen erôs lejtô, majd hosszú séta a Rábafüzesi-patak völgyében. Feltûntek a falu házai. Innen végig a falun, majd a kerékpárúton át Szentgotthárdra. (Errôl a patinás városról majd hamarosan írok!) Szentgotthárdon a vasútállomás szépen felújított épülete a cél. Ott álltam sárpáncélos ruhámban, ám elégedetten. Elégedett, mert a Szent Imre Vándorút ugyan csak 39 kilométer, de sok-sok élménnyel ajándékozott meg. Emlékek vésôdtek az agyamba. A Miród-forrás magánya, a Mária-kert varázsa, Nemesmedves tucatnyi látnivalója, a leggyalázottabb templomunk. Csak ajánlani tudom mindenkinek, mert egy hétvégén abszolválható, mert a környék hemzseg a barátságos, vendégszeretô magánszállásoktól, mert A dec ember a szép mosoly hónapja Rábafüzes temploma Felsô-Rönök kis temploma Célba értem: Szentgotthárd vasútállomása Nekünk fontos az Ön egészsége! Egészségügyi szakértői iránymutatás Extra, 10 50%-os patikakártyás árkedvezmény Részletek: 18 MAGYAR TURISTA 2012/12

19 m a g y a r t á j a k o n d é l-d u n á n t ú l Éppen négy esztendeje, hogy a Magyar Turistában a Reneszánsz Év kapcsán bemutattam hazánk legrégibb reneszánsz emlékét, az ozorai várkastélyt, valamint ismertettem az építtetô Ozorai Pipo kalandos életútját. A sok vihart és hányattatást megélt várkastély régészeti feltárása 1979-ben kezdôdött, majd a felújítások elsô szakasza 2007-ben fejezôdött be. Ezután a Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága múzeumként nyitotta meg az országosan is jelentôs reneszánsz mûemléket. Az elmúlt években több ezren keresték fel Ozorát, hogy megcsodálják az európai összehasonlításban is egyedülálló, páratlan látnivalót. A megnövekedett látogatói igények indokolttá tették az ozorai Pipo-várkastély turisztikai célú fejlesztését. Erre lehetôséget biztosít az a 1,5 milliárd forint, amelyet a Dél-Dunántúli Regionális Operatív program pályázatán a Reneszánsz világ a Cinca mentén projekt nyert. A KÖVETKEZÔ KÉT ÉV FEJLESZTÉSI TERVEI Folytatódik a reneszánsz várkastély felújítása. Helyreállítják és felvonóhidakkal egészítik ki az épületet körülvevô várfalat, megújítják a vár történelmi kertjét, és feltárják a várárkot, amely most még be van temetve. A jelenleg is látható kiállítások mellett helyreállítják a várbörtönt és a borospincét. A földszinten reneszánsz konyha és vártörténeti kiállítás várja majd a látogatókat. Az elsô emelet barokk átépítésû szobájában kap majd helyet az Eszterházy-család Ozorán élô ágát bemutató anyag. A Sió túlpartján lévô Kula-kertben parkolót alakítanak ki a vendégek fogadására, továbbá szabadtéri színpadot állítanak fel kulturális rendezvények tartására. A település központjában reneszánsz piazza (az olasz piazza szó piacteret jelent, valószínûleg innen származik a magyar piac szó) kerül kialakításra és ad majd helyet az Eszterházy kocsmának amely nevével ellentétben látogatóközpont lesz. A látogatóközpontnak otthont adó egykori barokk nagyvendéglô arról híres, hogy Petôfi Sándor itt lépett fel elôször vándorszínészként. A fogadóközpontban a látogatók tájékoztatást kapnak a helyi és környékbeli látnivalókról, és vásárolhatnak majd a helyi termelôktôl különféle háztáji finomságokat. A piazza sarkában már régóta gólya fészkel, tervek szerint egy kamera segítségével nyomon lehet majd követni a gólyacsalád életét az Eszterházy kocsma egyik képernyôjén keresztül. Az ozorai várkastély Ozora Reneszánsz világ a Cinca-patak mentén Polgár Zoltán (szöveg és kép) NÉGY ÉVVEL EZELÔTT Négy évvel ezelôtt a következôket írtam a várkastély bemutatásakor: A földszinti részen látható Illyés Gyula életét és munkásságát bemutató kiállítás, amelynek azért nem igazán itt van a helye. A pályázat tartalmazza, hogy az Illyés Központ és Emlékház önálló épületet kap majd a piazzán. Az Illyés-kiállítás mellett itt kapnának helyet az 1848-as szabadságharc gyôztes csatájának, az ozorai diadalnak az emlékei is. Két év múlva a látogató várhatóan egy megújult, reneszánsz hangulatú Ozorára érkezik majd, hogy aztán a várkastélyban magába szívhassa a reneszánsz kor levegôjét, és egy képzeletbeli történelmi utazás részese lehessen. A várkastély belsô udvara MI A HELYZET AZ EMLÉKTÚRA OZORAI PIPO NYOMÁBAN TELJESÍTMÉNYTÚRÁVAL? A természetjárók egy része jól ismeri Ozorát és környékét, mert az idén már 15. alkalommal került sor az Emléktúra Ozorai Pipo nyomában teljesítménytúrákra. A túrát elôször teljesítôk megkapják Ozorai Pipo életrajzi kiadványát, a célban pedig palackozott tájjellegû borokat sorsolnak ki a sikeresen teljesítôk között. Sajnos a túra ozorai rajtjára utoljára ban került sor, azóta a rajt helyszínét áttették a simontornyai Vármúzeumhoz. Az okokat Kilátás a várkastélyra a Kálváriáról kérdezve a rendezô elmondta, hogy létszámban megfogyatkoztak, ezért az ozorai környék szalagozására nincs elegendô emberük. (A túra gyakorlatilag turistajelzés nélküli területen halad, a fátlan területen sokszor még az útkövetô szalag elhelyezése is nehézségekbe ütközik.) A másik ok, hogy a simontornyai rész tájképileg sokkal látványosabb. Ez viszont azzal jár, hogy a turisták nem látták még az ozorai várat belülrôl, ugyanis az ozorai Vármúzeumot 2007-ben nyitották meg. Talán érdemes lenne idônként visszatérni az ozorai rajthoz, így lehetôség nyílna a túrán résztvevôknek élvezni a várkastély reneszánsz hangulatát. Véleményem szerint, erre kiváló alkalom kínálkozna a mostani fejlesztések befejezésekor. Ozorai Pipo MAGYAR TURISTA 2012/12 19

20 magyar tájakon nógrád megye A Somoskôi-vár államhatáron túli oldalán fekszik a Somoskôi Nemzeti Természetvédelmi Rezervátum, amelyen belül két tanösvényt találunk. A rezervátumnak két idegenforgalomban gyakrabban használt bejárata van, mindkét helyen belépôdíjat szednek, ami egyben feljogosít a vár látogatására is. Az egyik bejárat Somoskô község szélén van, a várhegy oldalában, a másik Sátorosbánya (szlovák nevén Siatorská Bukovinka) felôl, a községbôl részben a zöld turistaútvonallal párhuzamosan vezetô út végpontján, ahol parkolni is lehet. A területet a szlovák turistatérkép-sorozatban a 141. számmal jelölt térkép ábrázolja, aminek címe Cerová vrchovina Lucenec. Meg kell azonban jegyezni, hogy a térkép alapján az egymásra rajzolt jelzések kuszaságában nem egyszerû az eligazodás, sôt majdnem lehetetlen, mert az útvonal, a Somoskô tanösvény és az államhatár jelei részben fedik egymást. Némi támpontot ad az eligazodáshoz az a kis színes, három nyelven írt füzet, ami a belépôdíjat árusítóknál vásárolható meg Náucny chodnik címmel. Nem hallgathatom el, hogy ez a kis füzet elég sok tekintetben nincs összehangolva a térképpel, némi fejtörés így is szükséges az eligazodáshoz. A turistatérkép egyébként megadja két pont között az út megtételéhez gyalogosan szükséges idôt oda és vissza. A Kosbor Osztály októberében járt erre felfedezôúton. A somoskôujfalui állomáson szálltunk le a vonatról, és autóbusszal folytattuk utunkat Somoskôre. Valószínûleg kevesen tudják, hogy Somoskôt és környékét az 1920-as békeszerzôdés Csehszlovákiának juttatta, és az be is kebelezte. A határ részletes kijelölésénél sikerült azonban olyan álláspontot elfogadtatni, amelynek alapján a szóban forgó területet Csehszlovákia február 15-én visszaadta Magyarországnak. A magyar érvelés azon alapult, hogy az itteni bazaltbányák termékei okvetlenül szükségesek Budapest kövezett utcáinak állagmegôrzéséhez. A A Somoskôi vár a Macskalyuki kilátórol Somoskôi vár belsô udvara Bakonyi István (szöveg és kép) A Macskalyuki és Somoskôi tanösvények további, a Sátoros-hegyre vonatkozó magyar igényt azonban nem sikerült érvényesíteni. A belépôdíj megfizetése után a vár alatt továbbgyalogolva érintettük a híres bazaltorgonát és a kôtengert, majd lefelé haladtunk a sárga jelzésen a Sátormegipatak völgyében. Elértük a régi vámházat, itt kezdôdik a Macskalyuki tanösvény, ahol a 10-es jelû tábla ad magyarázatot a vámház egykori szerepére. A Macskalyuki bazaltbánya az I. világháború elôtt kezdte meg mûködését, és az információk szerint a II. világháború után szûnt meg. Volt azonban egy közbensô idôszak, amikor a véglegesre kialkudott államhatár csehszlovák oldalára esett a bánya, Magyarországra pedig a követ feldolgozó üzem. A szállítás keskenyvágányú kisvasúton történt a telephelyek között, a vámház a szállított bazalt mennyiségének állami ellenôrzését szolgálta a vám megállapításához. A Macskalyuki tanösvény a továbbiakban érinti az egykori bányászfalu romjait, amiket már belepett a moha, benôtt a fû. Mintegy ötven épület romja található itt elhagyatottan. Ismereteim szerint volt itt lakóház, iroda, üzlet, kocsma, sôt iskola is, de ezek maradéka ma már nincs jobb állapotban, mint az aztékok egykori városai. Hamarosan ráakadtunk a piros jelzésre, ami Sátorosbánya felôl érkezve Abroncsos-puszta és egy partizánemlékmû érintésével Pogányvárhoz (Pohansky hrad) vezet. A lomboktól kissé takarva találtunk a valószínûleg nem túl régen létesített Macskalyuki-kilátóra, ahonnan Somoskô és Salgó várát egyszerre lehet látni 20 MAGYAR TURISTA 2012/12

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése Határtalanul! pályázat Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése időpont: 2014. október 6 - október 8. A tanulmányi kirándulásunk úti célja Erdély volt. 2014. október 6-tól 8-ig

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

Makói útikalauz. és a város lógója. Makó város Csongrád megyében a Maros jobb partján, a román határ közelében helyezkedik el.

Makói útikalauz. és a város lógója. Makó város Csongrád megyében a Maros jobb partján, a román határ közelében helyezkedik el. Makói útikalauz Kora tavasszal vitt errefelé utunk. Én nagyon kíváncsi voltam, mert mindig azt hallottam a várossal kapcsolatban: makói hagyma. Így aztán utánanéztem jó előre a településnek, olvastam róla,

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Miért pont Megyer? Tapolca Sümeg. Megyeri sonka

Miért pont Megyer? Tapolca Sümeg. Megyeri sonka Miért pont Megyer? Megyeri sonka Mondhatnánk azt is, hogy csak, de ez túl cinikus lenne és mi nem vagyunk ilyenek. Azt is mondhatnánk még, hogy azért, mert itt Neked jó és punktum, aminek jelentôs valóság

Részletesebben

Balatonszőlősi kirándulások. Balatonszőlősről induló gyalogos kirándulási lehetőségek, fotótúra- pontok és ajánlott túra- útvonalak

Balatonszőlősi kirándulások. Balatonszőlősről induló gyalogos kirándulási lehetőségek, fotótúra- pontok és ajánlott túra- útvonalak Balatonszőlősi kirándulások Balatonszőlősről induló gyalogos kirándulási lehetőségek, fotótúra- pontok és ajánlott túra- útvonalak 1. útvonal A falu nyugati végén, a 2. számú fotótúra- ponttól indulunk.

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Kösiszeg - Kunhalom Kerékpáros Körtúra

Kösiszeg - Kunhalom Kerékpáros Körtúra Kösiszeg - Kunhalom Kerékpáros Körtúra Túraútvonal leírás 0 km. Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12. A túra kiindulási pontja a hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum. Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere HE ép 1 Csákányhegyi kilátó 050/2 Leírás: A Csopak települését északról határoló Csákány-hegy, valamint a parkerdő mindig is kedvelt kirándulóhely volt az itt élők és az üdülő vendégek körében, a Balaton

Részletesebben

"E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos"

E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos "E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos" Meghökkentő ezt itt olvasni, a csendes kertvárosi környezetben. Hisz Kispest talán még nem is létezett, amikor Batthyány Lajost 1849. október

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN Készítette: Rozovics Ferenc Hornyák Ferenc Csaba Faragó Péter István 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Emlékhelyek és emlékművek felsorolása

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

1. nap Indulás:

1. nap Indulás: 1. nap 2014.05.06. Indulás: 2014.05.06. 05.00. A korai indulás ellenére az 58 fős társaság frissen szállt buszra a sátoraljaújhelyi Latabár Színház mögötti parkolóban. A szülők és gyerekek egyaránt izgatottan

Részletesebben

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt.

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A nagy barokk városrendezés során, a téren épültek fel a ma is látható legszebb

Részletesebben

London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: Ft/fo

London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: Ft/fo London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: 109.900.-Ft/fo London-Windsor-Oxford-Stonhenge-Salisbury / 6 nap 2016. augusztus 30-szeptember 04. 1. nap Békéscsaba-Budapest-Bécs-Köln Találkozás:

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú A harmadik út Erdélybe 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét Erdélyben járt, ezúttal a Székelyfölddel ismerkedtünk. Utunk elején Aradon, a 13 aradi vértanú

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

Hármashatár-hegyi kilátópont

Hármashatár-hegyi kilátópont 2016. áprilisától látogatható a Hármashatár-hegy legmagasabb pontján épült új kilátó. A fából készült szerkezet 8 méter magas, és tökéletes panoráma nyílik róla Budapestre. Csatapunk ezúttal a gömb alakot

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

FÓTI-SOMLYÓ 30 TELJESÍTMÉNYTÚRA IGAZOLÓFÜZETE

FÓTI-SOMLYÓ 30 TELJESÍTMÉNYTÚRA IGAZOLÓFÜZETE FÓTI-SOMLYÓ 30 TELJESÍTMÉNYTÚRA IGAZOLÓFÜZETE Rendezők: Útvonalkövetők Klubja Teljesítménytúrázók Társasága Gödöllő Fóti-Somlyó Alsógöd, 2011. december 30. - 1 - Tisztelt Sporttárs! Szeretettel üdvözlünk

Részletesebben

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története:

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története: Bethlen emlékút A Bethlen-út a Bükk első turista útja volt, átadására 1892. július 17-én került sor. A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület a 120 éves jubileumra emlékezve határozta el, hogy az

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs!

Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs! TÁJAK KOROK MÚZEUMOK EGYESÜLET KURD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA VÖLGYSÉG TURISTA EGYESÜLET Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs! Örömmel üdvözöljük a Tolnai Hegyhát 35 elnevezésű

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

Lőcsei evangélikus temetőben nyugvó Tátra-kutatók és -fejlesztők. Astrid Kostelniková tanulmánya alapján

Lőcsei evangélikus temetőben nyugvó Tátra-kutatók és -fejlesztők. Astrid Kostelniková tanulmánya alapján Lőcsei evangélikus temetőben nyugvó Tátra-kutatók és -fejlesztők Astrid Kostelniková tanulmánya alapján Szeretettel köszöntöm a kedves megjelent vendégeket. Astrid Kostelniková üdvözletét is hozom, aki

Részletesebben

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/496/elkeszult-a-rakparti-setany-a-duna-arenahoz Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához 2017.06.02. 19:33 CET Budapest kiemelt fekvésű és festői szépségű

Részletesebben

2014-ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR KIVONAT

2014-ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR KIVONAT 2014-ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR KIVONAT 1. 02.08. Téli Túra az Alföldi Kéken Táv: 7km Útvonal: Halászlak Szarvas Kirándulás a Téli Arborétumba 2. 03.15. Petőfi Emléktúra Mezőberény Útv.: Mezőberény - Liget - Laposi

Részletesebben

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:..

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. CSEPEL HALÁSZTELEK: SZ.SZENTMIKLÓS: SZIGETHALOM: TÖKÖL: SZIGETCSÉP: SZ.SZENTMÁRTON: SZIGETÚJFALU: RÁCKEVE: SZIGETBECSE: MAKÁD: Név: Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. Túrázás

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor HAJDÚSZOVÁT Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor Elérhetőség: Hajdúszovát Község Önkormányzata 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. Telefon: 52/559-211, Fax: 52/559-209 Hajdúszovát

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

A Via Margaritarum útleírása Sóly-Veszprém-Pápakovácsi

A Via Margaritarum útleírása Sóly-Veszprém-Pápakovácsi Jelzés Útvonal: Sóly-Litér Nehézség Úttípus Sóly 207 0,00 Gy A vasúti sínek keresztezése után rögtön jobbra ráfordulunk egy ra, szántóföldek között haladunk. Jelzésre nem sok helyen volt mód, de az út

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Mag. a Istvanits Kerstin (Ausztria) SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Az alábbi feladatokat úgy építettem fel, hogy a diákoknak egy adott szöveg alapján kell kérdésekre válaszolniuk.

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Túra hossza: 76 km Nehézsége: Közepesen nehéz Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth

Részletesebben

JAVASLAT A MEDINAI/SIÓ-MENTI

JAVASLAT A MEDINAI/SIÓ-MENTI JAVASLAT A MEDINAI/SIÓ-MENTI APPONYI KISKASTÉLY ÉS KISBOLDOGASSZONY KÁPOLNA TELEPÜLÉSI/TÁJEGYSÉGI ÉRTÉKTÁRBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELÉHEZ Készítette: Sió-menti Értéktár Bizottság dr. Baranyai Eszter Medina,2014.04.16

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

3. nap 2014. 05. 08.

3. nap 2014. 05. 08. 3. nap 2014. 05. 08. Újra korán kellett ébredni 6.00 órakor, ami Magyarországon 5 órának felel meg az időeltolódás miatt. Ma is sok érdekes hely vár ránk. Reggeli után Fehéregyházára vezetett az út. Szép

Részletesebben

MENEDÉK. Me nedék a Borszék feletti Bükk-havason HELY

MENEDÉK. Me nedék a Borszék feletti Bükk-havason HELY A HELY A Keleti-Kárpátok havasainak a Gyergyói-, a Besztercei-, és a Kelemen-havasok ölelésében levő Borszék immár jó két évszázada Erdély egyik legszebb és méltán híres Európa szerte híres települése.

Részletesebben

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk.

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk. Első nap Reggel 6-kor indultunk a Cseresnyés Kollégium elől. A határ átlépése után az első megállónk Nagyszalonta volt. Megnéztük a város főterét ahol Erdély egyetlen Kossuth Lajos szobor található. Ellátogattunk

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

DUNA. A folyó közelsége biztosítja az exkluzív légkört ahely számára. Teraszhelyiségünkben és a 200 fő

DUNA. A folyó közelsége biztosítja az exkluzív légkört ahely számára. Teraszhelyiségünkben és a 200 fő Rendezvény központ Üdvözöljük A Római-part legújabb gyöngyszeme, ahely, csodálatos dunai panorámával várja kedves vendégeit. Hatalmas kertünkben közvetlenül a folyóparton gyönyörködhet a Dunában egy pohár

Részletesebben

Eltűnő kultúrák nyomában

Eltűnő kultúrák nyomában Eltűnő kultúrák nyomában VI. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2009. október 5-12. Torockó-Verespatak--Gura Humorului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi

Részletesebben

Megoldókulcs. Várostörténet

Megoldókulcs. Várostörténet Megoldókulcs Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven piarista

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

A régi és új Kolozsvár fényképekben

A régi és új Kolozsvár fényképekben HAZAI TÜKÖR A régi és új Kolozsvár fényképekben Fényképek fekszenek előttem. Kolozsvár első fényképészének, a nagytudású Veress Ferencnek néhány, városképet ábrázoló felvétele. 1850-től több mint hatvan

Részletesebben

Badacsony Badacsonytomaj

Badacsony Badacsonytomaj Badacsony Badacsonytomaj Múzeumok: Egry József Emlékmúzeum 8261 Badacsony, Egry sétány 12. Tel.: 87/431-044 E-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu bad.turisztikai.egy@gmail.com, www.badacsony.com Magyar

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN. Józsefváros

PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN. Józsefváros PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN Józsefváros A Józsefvárosi Galériában, 2004. március 3-án tartott Budapesti Históriák elõadóesten M. Szûcs Ilona a Budapesti Városvédõ Egyesület Józsefvárosi Csoportjának elnöke

Részletesebben

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Árgyelán Erzsébet. Kétegyháza 2016.

Részletesebben

Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján. Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság

Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján. Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság A Közép- Dunántúli Régió Közép-Dunántúl Szolgáltatók száma a

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom A templom története: A mai ipolyfödémesi templom 1757-ben épült barokk stílusban torony nélkül (fotó 1934-ből) 1850-60-ban volt felujítva. Egyhajós építmény, melynek

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓ. Évfolyam Útvonal Koordinátor Civil szervezet Egyéb

SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓ. Évfolyam Útvonal Koordinátor Civil szervezet Egyéb SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓ Időpontja: 2011. április 13. (szerda) Gyülekező időpontja: 14,30-15,00 óra között Gyülekező helye: Piac tér Köszöntő és tájékoztató: 15,00 óra Szemétszedés csoportokban koordinátorok

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

2014 Bogács- Eger. Bogácson kirándultunk!

2014 Bogács- Eger. Bogácson kirándultunk! 2014 Bogács- Eger Bogácson kirándultunk! Bogácson kirándultunk! A Csanádpalotai lakásotthon gyermekeivel lehetőségünk volt a múlt héten egy háromnapos kirándulásra. A kirándulás úti célja az észak magyarországi

Részletesebben

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Túra hossza: 70 km Nehézsége: Közepes Terep: Dombvidék Kerékpártúránkat a kőröshegyi templomnál indítjuk(1). A Petőfi úton tekerve hagyjuk el a falut déli irányba. Utunk

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Németh László emléktúra Hűvösvölgy Normafa Péterhegy

Németh László emléktúra Hűvösvölgy Normafa Péterhegy Rajtszám Indulási idő Érkezési idő 1. ellenőrző pont 2. ellenőrző pont 3. ellenőrző pont 4. ellenőrző Németh László emléktúra Hűvösvölgy Normafa Péterhegy Fazekas-hegy 5. ellenőrző pont Adyliget Feketefej

Részletesebben

Németh László emléktúra Hűvösvölgy Normafa Péterhegy

Németh László emléktúra Hűvösvölgy Normafa Péterhegy Rajtszám Indulási idő Érkezési idő 1. ellenőrző pont 2. ellenőrző pont 3. ellenőrző pont 4. ellenőrző Németh László emléktúra Hűvösvölgy Normafa Péterhegy Fazekas-hegy 5. ellenőrző pont Adyliget Feketefej

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 1. A nemzeti érték megnevezése: Szalkszentmárton faluközpont 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

Részletesebben

V. Rongálások. Oláh István. Rongálások88. Eróziós talajmozgások, hanyagság, avagy szándékos, célzott rongálások Feltételezések és tények.

V. Rongálások. Oláh István. Rongálások88. Eróziós talajmozgások, hanyagság, avagy szándékos, célzott rongálások Feltételezések és tények. V. Rongálások Oláh István Rongálások88 Eróziós talajmozgások, hanyagság, avagy szándékos, célzott rongálások Feltételezések és tények Előzmények Egyszer volt, igaz se volt... Művelt, bölcs emberek, emlékeztek-emlékeznek

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt A NyDOP-2009-2.1.1./C.D.E pályázati program keretén belüli Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt címen lehetőség nyílik a soproni

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

A kiirtott magyar szellemfalura emlékeztek

A kiirtott magyar szellemfalura emlékeztek 2014 március 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs A kiirtott értékelve magyar szellemfalura Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Megemlékezést tartottak vasárnap délelőtt a Gánt község közelében található

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben