2012. december Ára: 490 Ft. Boldog karácsonyt kívánunk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. december www.magyarturista.com Ára: 490 Ft. Boldog karácsonyt kívánunk!"

Átírás

1 december Ára: 490 Ft Természetjárók, magashegyi és teljesítménytúrázók lapja Magyar Turista Címlapfotó: Harsáczki György Merre van a jelzés? résztvevôk a Téli teljesítménytúrán a Gerecsében. Boldog karácsonyt kívánunk! KITEKINTÔ Metróval a csúcs-belvárosba HISTÓRIA Pillanatkép a Magas-tátrai magyar hegymászás történetébôl betétlappal Dolomitjátszótér Az ismeretlen Borsa-völgye Hat felejthetetlen nap Salzburg tartomány tájain ISSN

2 a hónap fotói december Halász Alexandra (Budapest): Gyömbér (Dumbier) csúcs, Tátra Halász Alexandra (Budapest): Bükki színek Dr. Unoka József orvos, nyugalmazott fő orvos, 1933-ban született Beregdarócon, mai Szabolcs-Szatmár megyéhez tartoz Csonka-Beregben. A Debreceni Orvostu dományi Egyetemen szerzett orvosi dip lomát. Nyugdíjas éveiben kezdett család kutatással, a szülőföldjén élők sorsával, magyarság sorskérdéseivel és a politika pártok alapvető ellentéteinek okaival foglalkozni. Könyvébe a szülőföld varázsáról, a kárpátaljai magyarság tragédiájáró nemzetünk sorskérdéseiről és a saját nemzeti értékrendünkbe való megmaradás fontosságáról közöl írásokat. l köztünk egy ember, egy belgyógyász, aki nem restelli világot, a magyarság mai titkait, szűkebb és tágabb csalá dunk, fajtánk jelenkori gyötrelmeit, a szülőföld sorsát, histór áját, benne népünk elárvultságát és elárultságát a szívós diag noszta türelmével és lelkiismeretességével vizsgálni. Könyvéből a szülőföld iránti szeretet mellett Magyarorszá és a magyar nemzet sorsa iránti aggodalom és az útkeresés o vasható ki. Mint amikor az orvos a beteg pulzusán tartva a ke zét, annak rendellenességei és egyéb riasztó jelek alapján, a kó súlyosságától függően hol baráti szóval korholja betegét, ho pedig a leghatározottabban felszólítja eddigi önpusztító éle vitelének a feladására. Többnyire a lakosságot foglalkoztat kérdésekre keresi, és történelmi, filozófiai, valamint társada lompolitikai megközelítésben adja meg a választ. Az elemző és aggódó orvos szavai ezek civil és politiku honfitársaihoz, hogy ez így tovább nem mehet, mert ez az út a ország pusztulásához, a nemzet vesztéhez vezet. Arra int, hogy nem szabad egy tál lencséért, már hatvan év hangoztatott, de soha be nem váltott blöffökért, csábos ígérete kért, csillogó üveggyöngyökért idegen értékrendűek kényére kedvére kiszolgáltatni az országot. Nem szabad feladni nemzeti hagyományőrző értékrendünke és magyar identitásunkat, mert más értékrendű környezetbe mi csak kiszolgáltatott, másokkal helyettesíthető, másodrend polgárok, vagy rabszolgák lehetünk. Domonkos Lászl É 1900 Ft Garbai Gábor (Székesfehérvár): Havasalma (Borzavár) Lánczi Anita (Debrecen): Tengerszem Garbai Gábor (Székesfehérvár): Keretbe foglalva ( Kôris-hegy )

3 Érdemes lenne megmenteni! Valamikor a nyáron kezembe akadt egy régi, még barna-fehér képeslap a fotó a képeslap hátoldalának szövege szerint Bajcsy-Zsilinszky Endre balatonrendesi nyaralójáról készült. Meglepôdtem, mert bár gyakran megfordulok a Balatonnál, különösen az északi parton, de errôl a látnivalóról eddig nem hallottam. A világhálón kicsit kutakodtam, utánanéztem eme kis emléknek, s bár megtudtam, hogy az épület óta zárva van, néhány héttel késôbb mégis biciklire pattantam, és megkerestem az igencsak elárvult, magányos nyaralót. Révfülöp irányából, a pálkövei strand gazdasági bejáratához vezetô úton, az egykori kôbánya rakodókikötôjének torzóit érintve jutottam el úti célomhoz. Úgy gondolom, a hely, annak hangulata, nyugalma és érintetlensége még ma is teljesíti Bajcsy-Zsilinszky Endre nyaralóépítési indítékait, elképzeléseit. Amikrôl a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság honlapján ez olvasható: Zsilinszky nem szokványos stílusú, modern villát akart emelni, hanem egy olyan építményt, amely jellegénél fogva harmóniában van a múlttal és a tájjal. Igen, még ma is érezhetô, tapintható ez a harmónia az épület elôtti nádas, a Balaton víztükre, a túlparti dombok, a balatoni táj itt még fellelhetô érintetlensége mind-mind összhangban van csak az épület pusztulásának már mutatkozó nyomai nem illenek bele a képbe. És ekkor felteszem magamban a kérdést, vajon miért nem ôrizzük meg ezt a néhány tíz négyzetméteres területet? Vajon miért nem ôrzi meg Balatonrendes lakossága, a település vezetése? Miért nem vigyáz erre a kis miliôre a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság? Persze a választ tudom, hisz hazánkban ma mindenre ezt mondják: nincs pénz. Egyszerûbb kiakasztani a Zárva táblát. Ám úgy gondolom, ez elsôsorban nem anyagi forrás kérdése, hiszen itt valami már mûködött, az épület szerkezete még ma is jó állapotban van, a bejárat környékén még gondozás nélkül is nyílnak az évekkel ezelôtti bezárást megelôzôen ültetett virágok szerintem, még újabb költségvetési egyenlegjavító csomag kiadására és uniós engedélyre sem lenne szükség, csupán egy kis takarításra az épületben és környékén. Talán ma Tartalom még megmenthetô ez a kis hajlék, talán még megôrizhetô a jövônek akkor is, ha villanyóráját vandál kezek már kikezdték, ha a lépcsôje már porlad! Talán még megmentésre érdemes akkor is, ha Bajcsy-Zsilinszky Endre személyének és tevékenységének megítélésében sokan sokféle állásponton vannak Végezetül engedjék meg, hogy szerkesztôségünk valamennyi munkatársa nevében boldog, békés karácsonyt kívánjak Önöknek és szeretteiknek! Csidei Lajos MAGYAR TÁJAKON 4 Ürömi kirándulás 7 Békéscsabai körkép 10 Dolomitjátszótér 12 Kenuval a Berettyón és a Körös holtágain (2. rész) SZOMSZÉDOLÁS 14 Az ismeretlen Borsa-völgye MAGYAR TÁJAKON 16 Vándorlásom története a Szent Imre Vándorúton (2. rész) 19 Reneszánsz világ a Cinca-patak mentén 20 A Macskalyuki és Somoskôi tanösvények SZOMSZÉDOLÁS 22 Hat felejthetetlen nap Salzburg tartomány tájain VASUTAK 24 Hegyfalui anziksz KITEKINTÔ 26 Metróval a csúcs-belvárosba HISTÓRIA 28 Pillanatkép a Magas-tátrai magyar hegymászás történetébôl 30 A Komeni-fennsík tetején (2.. rész) MAGYAR TÁJAKON 34 Szent Márton nyara a turonok földjén MAGYAR TURISTA 2012/12 3

4 m a g y a r t á j a k o n B u d a i-h e g y s é g / P i l i s Üröm Semmi sem olyan, mint régen. hallgattam bele egy idôs házaspár beszélgetésébe akaratlanul. Nézze, kedves! mondta az idôs úr a feleségének úton fölfelé a kálvárián. Novemberben járunk, sárgállnak a hegyoldalak, talán december lesz, mire lehullnak a falevelek. Milyen igaz, néztem körbe az ürömi Kálvária-domb tetejérôl. Északon magas hegyek vonulata övezi a tájat: Róka-hegy, Kô-hegy, Ezüst-hegy, Nagy-Kevély, Kevélynyereg, Kis-Kevély. Míg délen alacsonyabb, sárgálló erdôs domborulatok: Péter-hegy, Arany-hegy, Üröm-hegy, Köves-bérc, Fehér-hegy. Nemcsak a halottak napja miatt járok gyakrabban temetôbe, a közelben többnyire kálváriák is vannak, amelyek magaslatokra, dombokra épültek, emlékére annak a helynek, ahol Jeruzsálemben Krisztust keresztre feszítették. A kezdetek Kálváriái másfélék voltak A hagyomány szerint az elsô európai kálvária megépítése a 15. században egy boldog Alvarez nevû spanyol szerzeteshez kapcsolódik. A Szentföldet járva megismerte a jeruzsálemi, tágabban a palesztinai szent helyek nevezetesebb épületeit. Hasonlóságot vélt felfedezni a szülôföldje és a Szentföld között, és úgy gondolta, szülôföldjén is lemásolja, megépíti a szentföldi helyek szent épületeit, Mária házától Krisztus életének fôbb helyszínein át egészen a Golgotáig. Az ekkortól emelt kálváriák nem hasonlítanak a nálunk ismertekhez. A mára általánossá vált, 14 stációból álló kálváriák felállítását XII. Kelemen pápa uralkodása idején, 1731-ben engedélyezték a ferenceseknek. Az általuk állított kálváriákhoz a pápa kiváltságokat is adott. A kiváltságokhoz pedig búcsúk kapcsolódtak, amelyek viszont kitüntetetten a ferencesek mûködéséhez kötôdtek. A rendhez valami módon tartozó személyek nyerhették csak el azokat. A késôbbi évszázadokban e kiváltságok fokozatosan megszûntek, és az egész világegyház számára általánossá vált a 14 állomásból álló keresztút és az ájtatossággal járó búcsú is. A fôtér a templommal A római mérföldkô A 14 stációs Kálvária Régóta készülök már, hogy végigjárjam az ürömi tanösvényt, különös tekintettel Alexandra Pavlovna sírkápolnájára, a kálváriára, a régi kôhídra és más látnivalókra. A kálvária a futballpálya fölötti dombon magasodik, az áhítatot kissé zavarja, hogy odalent meccs zajlik, és éppen a bírót küldik el melegebb éghajlatra, szoros összefüggésben édesanyjával. Túltéve magunkat az ordináréságon tisztelettel kell emlékeznünk azokra, akik 1894-ben adakozásból 14 stációs Kálváriát építettek ide. Az akkori stációk öntöttvas dombormûveit özv. Lauer Ágostonné budapesti lakos ajándékozta az ürömieknek. A kôfaragó munkákat helyi mesteremberek végezték ahogy manapság mondanánk társadalmi munkában. A Kálvária szobrai helyi kôbôl készültek, budakalászi pleisztocén korú édesvízi mészkôbôl és az Ezüst-hegyrôl származó oligocén korú homokkôbôl ben szentelték fel. A Kálvária megszenvedte az idô múlását, 2001-ben adományokból felújították. Az adományozók között szép számmal voltak az egykor kitelepített ürömi svábok és leszármazottaik. Az ô kérésüknek megfelelôen kaptak az új stációképek gót betûs német feliratot. A jobb és bal oldali kereszt megfelelô állapotban maradt fenn, a megroggyant keresztet Ürömi kirándulás A helyreállitott ortodox temetô Zákonyi Botond (szöveg és kép) helyreállították, a korábbi fém korpusz helyett az újat már mûkôbôl készítették. Szomorú apropója az emlékezésnek, hogy Üröm sváb lakossága volt az elszenvedôje Magyarország legnagyobb méretû kitelepítésének. A második világháborút követôen 1448 embert fosztottak meg javaitól, és telepítették ki ôket. Emlékezetes innen a kilátás a közeli falura, a Nagy-Kevély közelségében lévô Pilisborosjenôre. Aki már járt a Nagy-Kevély csúcsán, az tudja aki még nem, ejtse útba, mert kivételes panoráma nyílik hegy-völgyekre, a környezô falvakra, tiszta idôben a Duna kék szalagjára. A Kálváriától lesétálunk a régi kôhídhoz Ezt a régi falu alatt emeltek a Cigány-patakon a 18. században helybéli lapos kôbôl (felsô eocén korú, 35 millió éves mészmárga). A régi kôhíd helyén most karcsú fahíd ível át, bejárata mellett emlékoszlop emlékeztet a budai vár május 21-i visszafoglalásában dicsôséges szerepet játszó, május 3-án Üröm-Táborföldön elszállásolt Kmety György ezredes által vezetett 15. hadosztály honvédjeire. Az emléktáblát az itt táborozás 160-ik évfordulójára állította az Ürömi Településfejlesztési és Érdekvédelmi Egyesület. Visszasétálunk a tanösvény legkülönlegesebb látnivalójához, József nádor feleségének, 4 MAGYAR TURISTA 2012/12

5 A Kálvária domb tetején Alexandra Pavlovnának nevezetes sírkápolnájához. A róla szóló feljegyzésekben gyakran olvasom a magyarok királynéja elnevezést, ami azért is különleges, hisz a tragikus sorsú nádorné alig másfél évet élt Magyarországon. Üröm a 19. században József nádor uradalma volt, ifjú hitvese is hamar megkedvelte, oly annyira, hogy még életében úgy rendelkezett, hogy sírkápolnáját Ürömön építsék meg. Alexandra Pavlovna görögkeleti (orosz ortodox) sírkápolnája 1802-ben épült klasszicista stílusban, Heppe Szaniszló tervei alapján. Alexandra Pavlovna I. Pál orosz cár leánya, II. Katalin cárnô unokája, I. Sándor és I. Miklós cár testvére volt. A tragikus sorsú nagyhercegnô nemcsak különlegesen szép volt, de mélyen vallásos is augusztusában az ifjú IV. Gusztáv Adolf svéd király Károly régensherceggel együtt Szentpétervárra látogatott, hogy a király számára eljegyezzék a 13 éves Alexandra hercegnôt. A még szinte gyermek hercegnô ragaszkodott hozzá, hogy Svédország királynéjaként is gyakorolhassa ortodox vallását. A svéd király ettôl elzárkózott, a cári udvar sem engedett, így a házasság meghiúsult. József Antal János osztrák fôherceg magyar nádor szerencséjére. A nádor 1799-ben 23 évesen ment leánykérôbe Szentpétervárra, és már az elsô találkozásnál elbûvölte az akkor 16 éves Alexandra szépsége, mûveltsége. Napóleon házasságközvetítôi szerepben A leendô házasság hátterében a Habsburgok kezdeményezése állt, mert a Napóleonnal háborúban álló Ausztriának nagy szüksége volt erôs szövetségesre. Különös játéka a sorsnak, hogy a politikai érdekek vezérelte házasság szerelmi házasság lett. Nagy rokonszenvet váltott ki idehaza, hogy az eljegyzésén, február 22-én, a nagyhercegnô díszmagyar ruhába öltözött. Az esküvôt azonban hátráltatta a nehezedô katonai helyzet, a cár és a Habsburg császár viszonya elhidegült, az esküvôt többször elhalasztották. Végül október 30-án a frigy megköttetett, elôbb ortodox, majd római katolikus szertartás szerint. A katolikus szertartást Lemberg érseke celebrálta. A fiatal pár hazatért Magyarországra, a lakosság lelkesedéssel fogadta ôket. Alexandra számára a budai nádori palotában ortodox kápolnát alakítottak ki, amely még házasságkötésük évében el is készült. A fiatal nádorné közvetlenségével, kedvességével hamar belopta magát mindenki szívébe. Az udvar nemeseit elbûvölte szépségével, mûveltségével és a magyarok iránt megnyilvánuló ôszinte rokonszenvével. Az ünnepségeken legtöbbször magyaros ruhában jelent meg, a pattogós ritmusú magyaros zenét az Ô kérésére egyre gyakrabban játszották a várban, ami addig nem volt szokásos. József nádor hitvese javasolta többek közt például a zöld szín felvételét a nemzeti lobogóra, ô buzdította férjét Pest akkori arculatának megváltoztatására olyan épületek megépítésével, amelyek a fôvárosnak európai arculatot adtak. Vajon mi munkált ebben a törékeny, szinte még gyereklány fiatalasszonyban, akinek népszerûsége hamarosan olyan méreteket öltött, hogy a Magyarország függetlenségéért küzdô hazafias körök, majd a nép is a magyarok királynéjaként emlegették? Az ifjú hitves magyarságát versekben, ódákban, himnuszokban örökítették meg, erre korábban sohasem volt példa! Gondoljuk csak el, Habsburg feleségrôl van szó! A bécsi udvar mindig híres volt praktikáiról, cselszövéseirôl Terézia császárnô a bécsi titkosrendôrség fônökével, Thugut báróval összefogva mindent megtett, hogy a nádorné életét megkeserítsék. Attól féltek, ha fia születik, Magyarország bejelenti függetlenségi szándékát, és királlyá választják József nádort. Még élénken élhetett az osztrákok emlékeiben Martinovics Ignác és társainak összeesküvése, amelynek célja volt Magyarországnak a monarchiáról való leválása március 8-án Alexandra fôhercegnô leánygyermeket hozott a világra, aki születésének órájában meghalt. A fôhercegnô gyermekágyi lázba esett, és március 16-án elhunyt. Az orosz A Kálvária domb tetején ortodox elôírások szerint a holttest fölött hat héten át kellett misézni, ezért Alexandra testét a Nádorkertbe vitték át. (Ezt a zöldterületet a nádor 1799-ben örökölte hitbizományban Batthyány József hercegprímástól. A Nádorkert a mai Lágymányos területén, a Budafoki út, Hengermalom utca, a Duna és a vasúti töltés között elterülô ligetes terület, ami késôbb teljesen beépült.) Az elôírt idô letelte után, május 12-én a holttestet a kapucinusok vízivárosi templomának kriptájába vitték (ma Fô utca 20.). József nádor ürömi birtokán 1803-ban felépült a fôhercegnô sírkápolnája, ahová maradványait ortodox szertartás mellett elhelyezték, ezzel teljesült az elhunyt kívánsága. Üröm, mint ortodox zarándokhely Rövid magyarországi élete során milyen hamar szívébe zárhatta a vidéket, hogy így rendelkezett! A sírkápolna hamarosan a pest-budai ortodox közösség zarándokhelyévé vált. A fôhercegnô halála után jött létre az Orosz Egyházi Misszió, amelynek feladata lett az elhunyt emlékének imádságos ápolása, és az ortodoxiának méltó képviselete idegen környezetben ig a misszió gazdag ellátmányt kapott a Szentséges Kormányzó Szinódustól, és élvezte a Habsburg és Romanov udvarok támogatását. Így lett dísze a kápolnának az a faragott ikonosztáz, melyet III. Sándor adományozott 1883-ban. A kápolna mellett kapott helyet Magyarország egyetlen orosz ortodox temetôje is. Azok a templomban szolgáló papok és énekesek találtak itt végsô nyugalomra, akik több mint 140 éven át hordozták szolgálatuk keresztjét távol a hazájuktól A Kálvária dombról szép kilátás nyílik a Nagy-Kevélyre MAGYAR TURISTA 2012/12 5

6 A hamvak viszontagságos sorsa 1809-ben a nádor Napóleon csapatainak betörése idején a budai várba vitette és az ottani ortodox kápolnában ôriztette felesége hamvait, majd a háborús veszély elmúltával visszavitette Ürömbe. József nádor halála után utódai örökölték a birtokot, a sírkápolna átvészelte a két világháborút, de és között többször kifosztották. A koporsót is felfeszítették, az utolsó alkalommal a tetemet is meggyalázták, karjait letörték, és elvitték díszes ruháival, ékszereivel együtt. A fôhercegnô maradványait átszállították a Budavári Palota nádori kriptájába, és ott nyugodott 2004-ig. A régi és az új híd az emlékoszloppal Eközben a kápolna és környéke teljesen lepusztult, csupán 1990-ben a budapesti Szent Szergej egyházközösség erôfeszítéseinek köszönhetôen húztak fel egy ideiglenes kerítést, és tették rendbe a környéket melyet jellemzôen szemétlerakónak használtak ben elkezdôdtek a felújítási munkálatok, köszönhetôen egy Magyarországon élô jómódú szentpétervári orosz üzletember bôkezû támogatásának, a szentpétervári Nyikolaj atya fáradhatatlan szervezô munkájának és az ürömi polgárok áldozatkészségének. Egy esztendô alatt elkészült a templom alatt lévô kripta felújítása, elkészültek az új kovácsoltvas kerítések. Megtörtént a kápolna melletti temetô megtisztítása, ahol az itt szolgált klerikusokat temették el. Elkészült a templom védôszentjének ikonja, és a terület északi oldalán felállításra került egy emlékfal az Istenszülô carszkoje szeloi Odigitria ikonjával re sikerült a kápolnát olyan állapotba hozni, hogy a Habsburg-család beleegyezését adta Alexandra Pavlovna földi maradványainak újratemetéséhez. A díszes szertartásra szeptemberében került sor Hilarion, Bécs és Ausztria püspöke és a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó fôpapjainak vezetésével. Jelen voltak a Romanov- és a Habsburg-család leszármazottai, dr. Erdô Péter bíboros és a magyar ortodox egyház vezetôi. A sírkápolna szombatonként 9 12 óra között látogatható. A régi kôhíd maradványa Üröm központja felé megyünk tovább A Templom téren szembesülhetünk a település múltjával. A legrégebbi emlék egy római mérföldkô, Marcus Aurelius felirattal (a háromszögletû járdaszigeten). A római katolikus templom a török hódoltság utáni kort idézi, a betelepült svábok a templomban temették el elsô plébánosukat 1702-ben. Sírköve a padlózatban látható. Az elsô világháborús emlékmû német családnevei az 1946-ban kitelepítettekre emlékeztetnek. Mennénk tovább a tanösvény Ezüst-hegyi bányájához, de leszakad az ég, a ragyogó napsütést viharos szél és majdnem vízszintesen szakadó esô váltja fel. Barátságtalan novemberi hideg csap le ránk, véget vet az ürömi kirándulásnak. Amely így is emlékezetes, magunkkal visszük Alexandra Pavlovna emlékét és a történelem, fájó pillanatait. Alexandra Pavlovna sírkápolnája Magyar turista Megjelenik havonta Tizedik évfolyam, 12. szám, december Kiadó: Pannónia-Print Kft. Fôszerkesztô Lapigazgató: Csidei Lajos Ügyfélszolgálati munkatárs: Selmeczy Botond (13 órától minden nap hívható) Szerkesztôségi munkatársak: Hárs Dénes Harsáczki György Peták István Polgár Zoltán Zákonyi Botond Jelen lapszámunk további szerzôi: Bakonyi István Bedécs Gyula Ifju György Nád Béla Orbán Róbert Parragh Péter Sváb László Udvarhelyi Nándor Weblap: Postacím: 1255 Budapest, Pf címek: Megjelentetésre szánt cikkek, fotók részére: Túramozgalmakkal és kiírásokkal kapcsolatos anyagok részére: Elôfizetôk részére: Bankszámlaszám: Folyóiratunk kiadót vált, ennek okán elôfizetéseiket a következô, megváltozott folyószámlaszámra kérjük a továbbiakban utalni: Ulyssys Kft. Raiffeisen Bank Terjeszti: HÍRKER és a Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt. Elôfizetés: Elôfizetôi csekk a fenti elérhetôségek bármelyikén igényelhetô. Elôfizetési díj egy évre 5280 Ft, fél évre 2640 Ft. Hirdetésfelvétel: Tördelôgrafikus: Szakmány György Nyomda: Pannónia-Print Kft. Felelôs vezetô: A Kft. ügyvezetôje. ISSN MAGYAR TURISTA 2012/12

7 m a g y a r t á j a k o n d é l-a l f ö l d Polgár Zoltán (szöveg és kép) Békéscsabai körkép A mai Békés megye területén már az újkôkor idején megjelent az ember. A Kis-Ázsia felôl érkezô termelô közösségek honosították meg itt a búza és az árpa termesztését, a kecske, juh, szarvasmarha, sertés tartását. Írásos emlékek hiányában e népek neve ismeretlen, azonban itteni jelentôségük miatt Körös kultúraként tartja számon ôket az európai ôsrégészet. A jóval késôbbi népvándorlás mozgalmas századait a magyar honfoglalás zárta le. A honfoglaláskor a letelepedés során a Gyula törzs helyezkedett el a megye területén, majd késôbb a Vata (Csolt) nemzetség szálláshelye lett, akik monostorát a Vésztô melletti Mágorhalmon tárták fel a régészek. A megye a Fekete- és Fehér-Körös akkori összefolyásánál álló földvár uráról, Békésrôl kapta a nevét. A tatárjáráskor elpusztultak az itteni falvak, a lakosságot kiirtották, aki tehette elmenekült. HUNYADIAK BÉKÉSBEN Az újratelepítést a király szorgalmazta, de a birtokot ekkor nem az egyház kapta, hanem világi birtokosok, így lettek a környék leghatalmasabb földbirtokosai a Hunyadiak. A katolikus templom A török idôk alatt a megye ütközôpont volt, aminek a lakosság látta a kárát, ugyanis a török és a magyar földesúr is beszedte az adót. A törökök kivonulása után a megye siralmas képet mutatott amit nem pusztított el a török, azt a császári zsoldos hadsereg dúlta fel. Aztán lassanként mégiscsak megindult az élet, báró Harruckern János György segítségével szlovák, német, szerb és román telepesek érkeztek a megye területére. Az újratelepült megyében Gyula lett a székhely. A Az Élôvíz-csatorna Harruckern-család kihalásával megjelentek a Wenckheimek, akiknek örökösei között találjuk a Batthyány-családot, Eötvös Józsefet, Trefort Ágostont és a Szarvas életében nagy szerepet játszó Bolzacsaládot. Az es szabadságharc idején a békési nemzetôrök igencsak kivették a részüket a haza védelmébôl. Az elsô világháborút követôen a megye osztozott az ország sorsában. A második világháború során a szovjet hadsereg egy nap alatt elfoglalta a megye egész területét. A világégés után lassan újraindult az élet AZ ÚJ MEGYESZÉKHELY: BÉKÉSCSABA 1950-ben a megyeszékhelyet Békéscsabára helyezték át, és ekkor alakult ki a mai megyei terület is. Békéscsabát az Árpád-kor végén említik elôször az oklevelek, jelentôsége azonban csak a 19. század elsô felében növekedett, amikor a megye legnagyobb településévé vált. Fejlôdésében fontos szerepet játszott a Pest Arad vasútvonal megnyitása. A késôbb megnyílt Nagyvárad Szeged vasútvonal itt keresztezte a pesti vasutat, így aztán Csaba vasúti csomóponttá vált. A nagyobb városok távol vannak Békéscsabától, ez a földrajzi helyzet is gyorsította a megyeközponttá lett Békéscsaba fejlôdését, a lakosság létszámának rohamos növekedését. Békéscsaba Békéscsaba jelentôsebb látnivalóit a városközpontban lévô, négy egymásba kapcsolódó téren és környékükön találjuk. A Szent István téren látható a romantikus stílusú városháza, melynek homlokzatát Ybl Miklós tervezte. Az épület bôvítése során alakult ki a körülzárt, árkádos udvar, ahol szomorúeperfákban gyönyörködhetnek a látogatók. A városháza kiemelkedô látványossága a díszterem, amit bizony érdemes megtekinteni. A városházával szemben találjuk a Fiume szállót. A neoklasszicista épület belsejében polgári hangulat és elegancia fogadja a vendégeket. Az egykor Csaba szálló nevet viselô épület a Nagyvárad Fiume vasútvonaltól kapta a nevét. Nevezettessége, hogy október 6-án a tizenhárom vértanú aradi emlékmûvének avatásáról visszatérve, utolsó békéscsabai látogatása alkalmával ebben az épületben szállt meg Munkácsy Mihály. A Szent István tér és a Kossuth tér találkozásánál magasodik a kéttornyú római katolikus templom piros téglablokkos épülete, amelyet 1910-ben szenteltek fel. A Kossuth MAGYAR TURISTA 2012/12 7

8 téren láthatjuk a Kossuth-szobrot, a Halászlányos-kutat és a régi kisállomás épületét. A Városháza és a katolikus templom BÉKÉSCSABA LOGÓJÁBAN A KÉT EVANGÉLIKUS TEMPLOM A Kossuth tér és a Szeberényi tér sarkán áll az evangélikus Nagytemplom, amely Közép-Európa legnagyobb evangélikus temploma. Méretére jellemzô, hogy közel ötezer hívô befogadására alkalmas. Az 1824-ben elkészült templom empire stílusú, építésekor már letûnt a barokk és a copf, de még nem jelent meg a klasszicista stílus. A Nagytemplommal szemközt található az evangélikus Kistemplom, amely a város legrégebbi temploma. Az 1745-ben barokk stílusban épült templomot id. Tessedik Sámuel püspök építtette, zömök tornya az ország elsô evangélikus kôtornya volt. Belseje és berendezése értékes mûvészi alkotásokat rejt. Az evangélikus Kis- és Nagytemplom meghatározó szimbóluma a városnak, Békéscsaba logója is ezeket az épületeket ábrázolja. MUNKÁCSY KÖTÔDÉSE BÉKÉSCSABÁHOZ Békéscsaba kiemelkedô látnivalói közül több is Munkácsy Mihályhoz köthetô. Az Apponyi grófok intézôje az 1840-es években építtetett a csabai szôlôkben egy nyolcszobás, kis klasszicista kastélyt. Az árva Munkácsy Mihály gyermekként itt töltött számos boldog hónapot, mert rokonságban állt az Apponyi grófok intézôjével, Steiner Jakabbal. Az elmúlt évtizedekben sokféle funkciót betöltô egykori kisnemesi kúriában Munkácsy születésének 150. évfordulóján, 1994-ben nyílt meg a Munkácsy Emlékház. Az épület hátsó négy termében látható a Munkácsy Mihály munkásságát reprezentáló kiállítás, melynek anyagát a Magyar Nemzeti Galériából kölcsönzött huszonegy festmény képezi. Az emlékháztól rövid sétával érhetünk a Munkácsy Mihály Emlékmúzeumhoz. A világ legnagyobb Munkácsy-gyûjteményével rendelkezô, több mint százéves múzeumot a Békéscsabai Múzeumi Egyesület hozta létre. A Munkácsy-kiállítás mellett további nyolc állandó tárlatot tekinthetünk meg, többek között Az evangélikus Kistemplom és Nagytemplom megismerkedhetünk a Körösök növény- és állatvilágával is. A Munkácsy Mihály Emlékmúzeummal szemben januárjában nyílik meg a Csabagyöngye Kulturális Központ, amely nem csak a megyeszékhely, hanem a Dél-alföldi régió egyik legmeghatározóbb komplex közmûvelôdési és kulturális feladatokat ellátó intézménye lesz. AZ ÉLÔVÍZ-CSATORNA SZEREPE BÉKÉSCSABA ÉLETÉBEN Békéscsaba életében fontos szerepet tölt be a városon átfolyó Élôvíz-csatorna, amelyet az 1770-es évektôl kézi erôvel ástak ki, összekötve két Körös-szakaszt. Megépítése után nemcsak a tavaszi árvizek elvezetésére volt alkalmas, hanem a mezôgazdasági termékek vízi szállítására is. Ezeket a 19. század elején 45 szárazmalom fogadta. Az elsô gôzmalom 1853-ban épült. Az István-malom az 1930-as években az ország vezetô gôzmalma volt, napjainkban azonban sajnos már nem üzemel. A helyi lakosoknak és a turistáknak is nagy élményt jelent az Élôvíz-csatorna partján húzódó Szobor sétányon ballagni. Az Istvánmalomtól az Árpád fürdôig tartó séta közben megtekinthetjük az 1970-es években itt elhelyezett alkotásokat, köztük Munkácsy Mihály szobrát is. Az Élôvíz-csatorna partján áll az 1922-ben épült törökfürdô jellegû Árpád fürdô. Az eredetileg gôz- és tisztasági fürdô mûködésében nagy változásokat hoztak a sikeres hévízfúrások óta gyógyfürdô, alkáli hidrogén-karbonátos gyógyvize elsôsorban ízületi, reumatikus és mozgásszervi betegségekre javallt. Az Élôvíz-csatorna KULTURÁLIS ÉS GASZTRONÓMIAI PROGRAMOK BÉKÉSCSABÁN Békéscsaba nemcsak látnivalókkal várja a turistákat, hanem kulturális és gasztronómiai kínálattal is. A kulturális programok közül ki kell emelni a Városházi Estéket, a Tavaszi Fesztivált és a kétévente megrendezésre kerülô Országos Szólótánc Fesztivált. A gasztronómiai fesztiválok az ország minden részébôl (sôt még a határon túlról is) idecsalják a finom, ízletes falatok kedvelôit. Világhírû hungarikumnak számít a csabai kolbász, ennek jegyében október 19. és 22. között már 16. alkalommal rendezték meg a Csabai Kolbászfesztivált, amelyet százezer vendég keresett fel, hogy többek között megkóstolhassa az ötszáz csapat által gyúrt kolbászt. A kóstolás elôtt dukált a csabai Az István-malom Az Árpád fürdô esti fényben 8 MAGYAR TURISTA 2012/12

9 Kolbászfesztivál a Sportcsarnokban pálinka, majd vendégek a finom falatokat kiváló magyar borokkal köztük Csabagyöngyével öblítették le. A Csabai Kolbászfesztiválhoz hasonlóan nagy népszerûségnek örvend a júniusban megrendezésre kerülô Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé, valamint az augusztusban tartott Békéscsabai Lecsófesztivál is. TÚRALEHETÔSÉGEK BÉKÉS MEGYÉBEN A kerékpáros, gyalogos és vízitúrázók is megtalálják számításukat, ha Békés megyébe látogatnak. A teljesítménytúrázók az évet a Téli Körös túrákkal kezdhetik, majd folytathatják Árpád fürdô belsô tavasszal a Békésen Békésen kerékpártúrákkal. A májusban megrendezésre kerülô Csabai kör teljesítménytúrán a gyalogosok, a vízitúrázók és a kerékpárosok is részt vehetnek, mert a túra mindhárom módozatban teljesíthetô. Az idén június elején már 27. alkalommal került sor a Körös 50 teljesítménytúrára, ahol természetesen rövidebb távot is lehetett választani, és a kerékpárosokat is szeretettel fogadták. Nagy népszerûségnek örvendenek a Gyuláról induló Mályvád teljesítmény-körtúrák, amelyeket augusztus végén rendeznek meg. A Sárrét gyalogos és a Körös körül kerékpáros teljesítménytúrák érdekessége, hogy a rendezvényt összekötik hagyományos népi ételek fôzôversenyével, amelyre persze a túrázókat is várják. Kolbászgyúrás A Csabagyöngye Kulturális Központ KIRÁNDULÁS A PÓSTELKI SZABADIDÔPARKBAN Természetesen nemcsak a teljesítménytúrázókat várja Békés megye és Békéscsaba, hanem a kirándulókat és a szabadidô hasznos eltöltését választó kirándulókat is. Jó választás, ha a Békéscsaba melletti Póstelekre is ellátogatunk. Innen tíz kilométert gyalogolva a piros sáv turistajelzésen a dobozi Wenckheim-kastélyparkhoz érkezünk. A zöld sáv turistajelzésen pedig a gyulai Wenckheim-Almásy-kastélyig tíz kilométert, a békéscsabai Munkácsy Múzeumig kielnc kilométert kell megtenni. Aki a könynyedebb sétát kedveli, az a sárga sáv turistajelzésen induljon el, s egy órán belül a gerlai Wenckheim-kastélyhoz ér. Túráink egyfajta kastélytúráknak is felfoghatók. Ha kastélyt szeretnénk látni, akkor Póstelekrôl ki sem kell mozdulni, rövid sétával elérhetjük a póstelki Wenckheim-kastély sajnos nagyon romos épületét gyönyörködni csak a körülötte lévô kastélypark öreg fáiban tudunk. A Póstelki Szabadidôpark kiválóan alkalmas a pihenôidô hasznos eltöltésére. Kellemes sétákat tehetünk a természetvédelmi terület különleges, öreg fái között, és ha közben megéheznénk, erdei büfé és kellemes környezetben található csárda vár finom falatokkal. Ha pedig úgy döntünk, hogy maradunk még egy napot, azt is megtehetjük, mert a parkerdô szélén jól felszerelt kempingben szállhatunk meg. Végezetül egy jó hír a kerékpárosoknak: Európai uniós támogatással 28 kilométer hosszú, turisztikai célú kerékpárút épül a Békéscsaba Doboz Sarkad méhkeréki határátkelô Nagyszalonta útvonalon. Így a következô évtôl Békéscsabáról kerékpártúrákat is lehet majd szervezni Arany János szülôvárosába! A Munkácsy Mihály Emlékház Kolbászkínálat Póstelek, Szabadidôpark Pósteleki romos kastély MAGYAR TURISTA 2012/12 9

MECSEK-VÖLGYSÉG-HEGYHÁT ÚTIKÖNYV

MECSEK-VÖLGYSÉG-HEGYHÁT ÚTIKÖNYV MECSEK-VÖLGYSÉG-HEGYHÁT ÚTIKÖNYV BARANGOLÁS A MECSEK-VÖLGYSÉG-HEGYHÁT ÚTJAIN Kiadja: Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület, Dr. Finta István elnök 7349 Szászvár, Május 1. tér 1. www.mvh-hacs.hu Minden jog

Részletesebben

PoLíSz. Betlehemi csúcs. Cédrusom 130. Ujlaky István. Major Judit. 2011 január. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 130. 2011 JANUÁR

PoLíSz. Betlehemi csúcs. Cédrusom 130. Ujlaky István. Major Judit. 2011 január. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 130. 2011 JANUÁR Ujlaky István Betlehemi csúcs Rendkívüli biztonsági intézkedések közepette, rendben zajlott le a betlehemi királytalálkozó jelenti a Jerusalem Post. Gáspár, Menyhért és Boldizsár tárgyalásai konstruktív

Részletesebben

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció Készült a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. megbízásából

Részletesebben

Szászrégen és környéke

Szászrégen és környéke Bartos Csilla Orlai Sándor Szászrégen és környéke Útikalauz Környezetvédõ Egyesület Érd, 2007. Szászrégen és környéke Útikalauz Írta, szerkesztette: Bartos Csilla és Orlai Sándor Fénykép: Orlai Sándor

Részletesebben

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás a Monori Pincefalu környezetében Legyen Neked is pincéd! Kiadta: Keress minket az interneten: www.monoriborut.hu www.legyennekedispinced.hu

Részletesebben

2008. november II. évfolyam, 7. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft

2008. november II. évfolyam, 7. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft mindenkinek van véleménye 2008. november II. évfolyam, 7. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Miért csodálatos fényképezni? A hétfejû tündér A jászfényszarui Szivárvány Óvodában Lázár Ervin különös

Részletesebben

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet tér

Részletesebben

Budapest. Közép-Dunavidék. Kistérségei

Budapest. Közép-Dunavidék. Kistérségei Budapest Közép-Dunavidék Kistérségei www.itthon.hu Itthon otthon van Erdő Etyek-Budai borvidék Kunsági borvidék Nemzeti Park Régióhatár Autópálya Vasút Komp Tourinform Iroda Kastély Vár Várrom Múzeum Gyógy/termál/wellness

Részletesebben

FÖVENYESI SALÁTA. Bakancsban vasparipával 2009.

FÖVENYESI SALÁTA. Bakancsban vasparipával 2009. FÖVENYESI SALÁTA Bakancsban vasparipával 2009. Balatononudvari-Fövenyes A Balaton északi partján, Balatonfüredtől 10 km-re keletre, a Tihanyi-félsziget szomszédságában fekszik Balatonudvari település.

Részletesebben

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Van egy perced? Te milyen jövőt választanál? Tiszta környezetet, jó levegőt, egészséges ivóvizet, tápláló élelmiszereket?

Részletesebben

Helyükre kerülnek a kövek! Gondnoki beszámoló PÜNKÖSDI ÜZENET. 2007. pünkösd

Helyükre kerülnek a kövek! Gondnoki beszámoló PÜNKÖSDI ÜZENET. 2007. pünkösd Helyükre kerülnek a kövek! Gondnoki beszámoló 1Pt 2,5 Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus

Részletesebben

Északi Tájakon 2008.MÁJUS. Hogy jókedvü legyél!

Északi Tájakon 2008.MÁJUS. Hogy jókedvü legyél! A BORSOD ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG KIADVÁNYA Hogy jókedvü legyél! Hidd el, hogy nem vagy itt: színház az életed, hidd el: megáll a perc, ha lecsukod szemed, hidd el, hogy minden vágyad

Részletesebben

Támogatók: www.hargitamegye.ro. Tartalomjegyzék. Ajánló. Általános tudnivalók. Gyakorlati tanácsok zarándokoknak. Ajánlott felszerelés

Támogatók: www.hargitamegye.ro. Tartalomjegyzék. Ajánló. Általános tudnivalók. Gyakorlati tanácsok zarándokoknak. Ajánlott felszerelés Tartalomjegyzék Támogatók: Hargita Megye Tanácsa Consiliul Judeţean Harghita Harghita County Council www.hargitamegye.ro Ajánló Általános tudnivalók Gyakorlati tanácsok zarándokoknak Ajánlott felszerelés

Részletesebben

3. szakasz Pécs Nagykanizsa

3. szakasz Pécs Nagykanizsa 3. szakasz Pécs Nagykanizsa Pécs Nagykanizsa szakasz áttekintő térképe Abaliget Kelta eredetű településnek tartják. A 11. században az Aba nemzetség alapította, írásos emlékekben 1332-ben bukkant fel először

Részletesebben

igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést

igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést 1996. november II. évf. 5. szám FOTÓ: Baráth Bálint 1956. október 23-ára emlékeztünk Díszpolgárokat avattunk és Pilis községért emlékplakett kiosztására került sor. A szomorú napra ébredt 1996. október

Részletesebben

KÁRPÁTI LAPOK A turistaság, a honismeret és a természetvédelem terjesztésére Kiadja a Magyarországi Kárpát Egyesület

KÁRPÁTI LAPOK A turistaság, a honismeret és a természetvédelem terjesztésére Kiadja a Magyarországi Kárpát Egyesület 1 2. szám, 2011. KÁRPÁTI LAPOK A turistaság, a honismeret és a természetvédelem terjesztésére Kiadja a Magyarországi Kárpát Egyesület Szerkesztő: Nagy Péter, peter.nagi@t-online.hu Internet: http://www.karpategyesulet.hu

Részletesebben

KÁRPÁTI LAPOK. Kiadja a Magyarországi Kárpát Egyesület Internet: http://www.karpategyesulet.hu Postacím: 1053 Budapest, Reáltanoda utca 9. III. em.10.

KÁRPÁTI LAPOK. Kiadja a Magyarországi Kárpát Egyesület Internet: http://www.karpategyesulet.hu Postacím: 1053 Budapest, Reáltanoda utca 9. III. em.10. 2. szám, 2015. KÁRPÁTI LAPOK A turistaság, a honismeret és a természetvédelem terjesztésére 1 Kiadja a Magyarországi Kárpát Egyesület Internet: http://www.karpategyesulet.hu Postacím: 1053 Budapest, Reáltanoda

Részletesebben

művelődés közművelődési havilap

művelődés közművelődési havilap művelődés közművelődési havilap melléklet 2015 1 Kis-Szamos mente művelődés közművelődési havilap Szerkesztőségi tanács: Benkő Judit Egyed Ákos Guttmann Szabolcs Kása Zoltán Kötő József Péter István Pozsony

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntjük a LXII. Országos Vasutas Természetjáró Találkozó résztvevőit!

Sok szeretettel köszöntjük a LXII. Országos Vasutas Természetjáró Találkozó résztvevőit! EGRI KÖSZÖNTŐ Sok szeretettel köszöntjük a LXII. Országos Vasutas Természetjáró Találkozó résztvevőit! A VTSZ újjáalakulásának 25. évfordulóján a találkozót a Záhonyi VSC és az MVSC közös szervezésében

Részletesebben

MÁRIANOSZTRA ÉRTÉKEI. Települési értékjegyzék I. 2014. december 20.

MÁRIANOSZTRA ÉRTÉKEI. Települési értékjegyzék I. 2014. december 20. MÁRIANOSZTRA ÉRTÉKEI Települési értékjegyzék I. 2014. december 20. Tartalom: Bevezető TERMÉSZETI ÉRTÉKEK A Kopasz-hegy márianosztrai látképe A vadregényes Kovács-patak Márianosztra szívében Évszázados

Részletesebben

Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly

Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly KÉZIKÖNYV Szool lnook várrooss ttöörrttééneettééneek ttaní íttássáhooz álttal lánooss

Részletesebben

A püspök úr dolgos mindennapjai

A püspök úr dolgos mindennapjai Interjú A püspök úr dolgos mindennapjai A nyárutó sugarai aranyozzák be a tatai Kocsi utca parókiájának udvarát, a református templom falait. A hivatalban dr. Márkus Mihállyal beszélgetünk. Pályájáról,

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tartalom. Békés Karácsonyt!

Kedves Olvasó! Tartalom. Békés Karácsonyt! Kedves Olvasó! Immár az ötödik téli számot nyújtjuk át Önnek, s ez így Karácsony és az újesztendő előtt nagy felelősség. Egyrészt, mert mindannyian ilyenkor tekintjük át az egész évet, milyen eredményeket,

Részletesebben

Tündérkertben jártunk...

Tündérkertben jártunk... 1 Tündérkertben jártunk... A zalaegerszegi Városi Vegyeskar idén ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Karvezetőnk, Kovács Kata ötlete volt, hogy e szép kerek számú jubileumot ne csak egy koncerttel,

Részletesebben

m a g y a r t e m e t k e z é s

m a g y a r t e m e t k e z é s Kegyeleti szakmai kiadvány 2013. április XI. évfolyam 1. szám m a g y a r t e m e t k e z é s Új ellenőrző bizottság Az OTEInél Igazgatóváltás székesfehérváron Első szlovák kiállítás Temetkezési szokásaink

Részletesebben

Kalandra várja az Ipoly völgye!

Kalandra várja az Ipoly völgye! Kalandra várja az Ipoly völgye! www.sugarkankalin.hu Tagjaink a dejtári Tájház tornácán A kerékpártúrázók hosszú sora Madárgyûrûzés a Csadó-tanyán A gombatúra egyik szépsége A "Sugárkankalin Turisztikai

Részletesebben

Gyula KÖNYV. Árpási Zoltán

Gyula KÖNYV. Árpási Zoltán Gyula KÖNYV Árpási Zoltán Gyula KÖNYV Majdnem minden, meg egy kicsivel több, ami nélkülözhetetlen a város és a városban élők megismeréséhez, elsősorban nem gyulaiaknak. 2011 Le k t o r o k: d r. Go d

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Mivel hideg is volt, felhős is volt és a sóbányába is készültünk, vittünk magunkkal eső-jacky-t is.

Mivel hideg is volt, felhős is volt és a sóbányába is készültünk, vittünk magunkkal eső-jacky-t is. Torockó, 2013. augusztus 18, vasárnap, 95. nap Éjjel a tegnapi eső után hűvösebb volt, mint az előző napokon és reggelre minden levizesedett. Azért fél nyolc után felkeltünk és kint reggeliztünk. Az ég

Részletesebben

Szép Magyarország 2010/3. szám Ára: 495 Ft

Szép Magyarország 2010/3. szám Ára: 495 Ft Szép Magyarország 2010/3. szám Ára: 495 Ft Veszprém megyei 9 771785 660406 1 0 0 0 3 vártúrák A Balaton-felvidék természeti kincsei Szép Magyarország elôfizetés ajándékkal Fizessen elô barátainak, szeretteinek,

Részletesebben