191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet. az örökségvédelmi bírságról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet. az örökségvédelmi bírságról"

Átírás

1 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kövt.) 93. -a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el: 1. (1) A kulturális örökség fogalomkörébe tartozó elemek az örökségvédelmi bírság (a továbbiakban: bírság) megállapításának szempontjából I., II., III. és IV. kategóriába tartoznak. (2) A kategóriába sorolás során figyelemmel kell lenni a kulturális örökséghez tartozó elemek korára, ritkaságára, a kulturális örökség egészén, valamint az érintett társadalmi (etnikai, kulturális, vallási stb.) közösségen belüli jelentőségére. 2. (1) A kategóriába sorolást - a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak kivételével - régészeti lelőhelyek és műemlékek esetén a védettségre vonatkozó miniszteri rendelet, kulturális javak esetén a védetté nyilvánítást kimondó határozat tartalmazza. (2) A bírság megállapítása szempontjából a Kövt ában meghatározott kulturális javak a IV., a nyilvántartott régészeti lelőhelyek és a kulturális örökség ideiglenes védelem alatt álló elemei a III. kategóriába tartoznak. (3) Az január 1-je előtt műemlékké nyilvánított ingatlanok I. és II. kategóriába sorolását e rendelet melléklete tartalmazza, az e körbe tartozó, de a mellékletben nem szereplő műemlékek a III. kategóriába tartoznak. (4) A kulturális örökségnek a Kövt. hatálybalépése előtt védetté nyilvánított elemei közül a régészeti lelőhelyek és kulturális javak e rendelet alapján mindaddig az I. kategóriába tartoznak, amíg a védettségükre vonatkozó rendelet, illetve határozat másképp nem rendelkezik. 3. (1) A bírságot - a Kövt ára tekintettel - e rendeletben foglaltak figyelembevételével kell megállapítani. (2) Ha a kötelezettségszegés megszüntetésére vonatkozó hatósági határozatot a kötelezettségszegő nem, vagy nem megfelelően hajtja végre, a bírságot ismételten ki kell szabni. (3) A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén bírság akkor szabható ki, ha a bejelentés elmulasztása miatt a kulturális örökség közvetlen veszélybe került, védetté nyilvánított kulturális javak esetében pedig akkor is, ha a tárgy eltűnt. 4. A bírság összege a) az I. kategória esetén 10 ezertől 250 millió forintig, b) a II. kategória esetén 10 ezertől 125 millió forintig, c) a III. kategória esetén 10 ezertől 25 millió forintig, d) a IV. kategória esetén 10 ezertől 250 millió forintig terjedhet. 5. (1) Védett tárgy- vagy műemlékegyüttes, illetőleg védett gyűjtemény esetén az 1. szerinti kategóriába sorolás a teljes tárgy- vagy műemlékegyüttesre, illetve a védett gyűjtemény egészére vonatkozik. (2) A valamely kategóriába besorolt egyes örökségi elemek értéke eltérhet műszaki, biztosítási vagy forgalmi értéküktől. (3) A bírság megfizetése nem mentesít a bírsággal sújtott tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a kulturális örökség elemeinek megóvása érdekében a megfelelő védekezés kialakítására, a védettségi állapot vagy környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól. 5/A. (1) A bírság kiszabása során meg kell állapítani a bírság alapját. (2) A bírság alapját a) a kulturális örökség eleme történeti, eszmei jelentősége és egyedisége, b) a helyreállítás lehetősége, időbeni és pénzügyi mértéke, c) a kötelességszegés tartama jellege, ismétlődése figyelembevételével úgy kell meghatározni, hogy az a kötelezettet a további, az örökségvédelem értékeit sértő magatartástól visszatartsa. (3) Régészeti lelőhelyek esetén a bírságalap meghatározásakor - a (2) bekezdésben foglaltakon túl - figyelembe kell venni a jogsértő tevékenységgel érintett területnek a lelőhely kiterjedéséhez viszonyított mértékét is. (4) A bírságalap legmagasabb összege: a) az I. kategóriába tartozó kulturális örökségi elem sérelme esetén 25 millió forint, b) a II. kategóriába tartozó kulturális örökségi elem sérelme esetén 12,5 millió forint, c) a III. kategóriába tartozó kulturális örökségi elem sérelme esetén 2,5 millió forint, d) a IV. kategóriába tartozó kulturális örökségi elem sérelme esetén 25 millió forint.

2 5/B. (1) Az 5/A. -ban foglaltak alapján meghatározott bírságalapot meg kell szorozni a) a kulturális örökségi elem veszélyeztetése, illetve hatósági engedélytől eltérő módon végzett tevékenység esetén 1,5-del, b) a kulturális örökségi elem megrongálása, illetve hatósági engedély nélkül végzett tevékenység esetén 3-mal, c) a kulturális örökségi elem részleges megsemmisítése esetén 6-tal, d) a kulturális örökségi elem teljes megsemmisítése (eltűnése) esetén 10-zel. (2) Ha az (1) bekezdésben felsorolt magatartások közül több is megvalósul, a súlyosabb jogsértéshez tartozó szorzószámmal kell a bírságalapot megszorozni. 5/C. (1) Az 5/A-5/B. -ok alapján meghatározott bírság különösen indokolt esetben - az eset sajátosságaira vagy kötelezett személyi körülményeire figyelemmel - annak legfeljebb 10%-áig mérsékelhető. (2) Ha a kötelezett építésügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérő módon a kulturális örökségi elem sérelme nélkül végez, az örökségvédelmi bírság kiszabása során az építésügyi bírságra vonatkozó szempontrendszer figyelembevételével kell eljárni. 6. (1) A bírság összegét ezer forintra való kerekítéssel kell megállapítani. (2) Kérelemre a jogerős és végrehajtható határozattal kiszabott bírság legfeljebb tizenkét egyenlő részletben történő megfizetését az első fokon eljárt örökségvédelmi hatóság akkor engedélyezheti, ha a bírság összege az egymillió forintot meghaladja, és az a bírság megfizetését, valamint célját nem veszélyezteti. Részletfizetés esetén a hátralékos összeget a jegybanki alapkamat terheli. (3) Ha a kötelezett valamely részlet megfizetését határidőre nem teljesíti, a fennmaradt bírságösszeg jegybanki alapkamattal terhelt mértéke egy összegben válik esedékessé. 7. (1) A bírságot az azt megállapító jogerős és végrehajtható határozatban előírt határidőn belül a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) számlájára kell befizetni. Késedelem esetén a bírság összegét a jegybanki alapkamat terheli. (2) A Hivatal évente tájékoztatja a nemzeti kulturális örökség miniszterét a bírságok összegének a Kövt ában meghatározott felhasználásáról. 8. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése utáni kötelezettségszegésekre kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a műemlékvédelmi bírság megállapításának szempontjából az egyes műemlékek kategóriába sorolásáról és a bírság mértékéről szóló 229/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet. Melléklet a 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelethez BUDAPEST I. KATEGÓRIA Településrész Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m I. kerület Apród u Semmelweis Ignác szülőháza Sándor Móric lépcső 2. I. kerület Batthyány tér 7. Plébániaépület Bem rakpart 27. Aranyhal u. 1. I. kerület Batthyány tér 7. Szent Anna-plébániatemplom Fő u. 39. I. kerület Clark Ádám tér Alagút keleti bejárata I. kerület Clark Ádám tér Lánchíd Lánchíd hídfő lépcsők I. kerület Döbrentei tér 9. Rudas fürdő Szent Gellért rakpart I. kerület Fő u. 41. Volt Erzsébetiek temploma Bem rakpart 29. I. kerület Fő u. 41. Batthyány tér 1. Bem rakpart 28. Volt Erzsébetiek kórháza

3 I. kerület Hadnagy u Rácfürdő Hegyalja út mentén I. kerület Ybl Miklós tér 2-6. Várkert bazár 148X Öntőház u. 11. Sándor Móric lépcső Ybl Miklós tér Várkert kioszk I. kerület Anjou bástya Buda falai Tóth Árpád sétány Dísz tér 2. Dísz tér 6. Dísz tér 7. Babits Mihály sétány Bécsi kapu tér Anna u. 1. Emeletes barokk sarokház Tárnok u Dísz tér 15. Emeletes lakóház Halászbástya Halászbástya Hess András tér 1-2. Szentháromság tér 5. Ibolya u Hess András tér 2. Ibolya u. 2. Szentháromság tér Kapisztrán tér 2-4. Anjou bástya 8. Tóth Árpád sétány Kapisztrán tér 6. Úri u. 55. Szent Miklós-templom maradványa Domonkos kolostor maradványa Nándor-laktanya Mária Magdolna-templom maradványai Szent György tér Sándor-palota Szent György tér 6. Királyi palota Szentháromság tér Mátyás-templom Színház u Volt Karmelita-templom, Várszínház Színház u Karmelita rendház Táncsics Mihály u. 1. Emeletes barokk lakóház, Ibolya u. 1. OMvH székháza Táncsics Mihály u. 7. Erdődy-palota Táncsics Mihály u. 9. József-kaszárnya Úri u. 49. Országház u. 28. Templom és kolostor Úri u. 53. Kolostor Országház u Úri u. 55. Templomtorony Kapisztrán tér 6. II. kerület Bem József u. 20. Ganz törzsgyár Ganz u. 15. II. kerület Budakeszi út Pálos kolostor és templom

4 Hárshegyi út romjai II. kerület Fekete István u. 11. Nyék középkori templomromja Szajkó u II. kerület Fő u Királyfürdő Ganz u. 4. II. kerület Frankel Leó u Lukács fürdő Zsigmond köz 2. Árpád fejedelem útja 5-6. II. kerület Frankel Leó u Császár fürdő Zsigmond köz 1. Árpád fejedelem útja 7-8. II. kerület Hűvösvölgyi út 78. Fekete István u Mátyás király vadászkastélyának romjai II. kerület Mecset u. 14. Török síremlék III. kerület Fő tér 1. Volt Zichy-kastély Hajógyár u. 2. Szentlélek tér 7. Óbudai rakpart 31. III. kerület Kiscelli u Kolostor és templom Kolostor u. 33. III. kerület Meggyfa u előtt Római épület maradványai III. kerület Pacsirtamező u Amfiteátrum Nagyszombat u. 5. Viador u. Szőlő u III. kerület Szentendrei út Amfiteátrum romjai III. kerület, Aquincum Szentendrei út 133. Római polgáros maradványainak együttese III. kerület, Óbudai sziget Hajógyári sziget Az aquincumi helytartó palotájának maradványai V. kerület Szabadság híd V. kerület Alkotmány u. 8. Saroképület Szemere u. 6. V. kerület Deák Ferenc tér 4. Paplak és iskola Bárczy István u. 10. V. kerület Deák Ferenc tér 5. Ev. templom V. kerület Ferenciek tere 6. Egyetemi Könyvtár Reáltanoda u. 2. V. kerület Ferenciek tere 9. R. k. templom V. kerület Ferenciek tere 10. Irodaház Petőfi Sándor u V. kerület Hold u. 4. Banképület Kiss Ernő u. 4. Perczel Mór u. 3. V. kerület Honvéd u Volt VALERO selyemgyár Markó u Stollár Béla u V. kerület József Attila u. 6. Klasszicista ház Nádor u. 2. V. kerület József nádor tér Pénzügyminisztérium Szende Pál u. 6. Dorottya u V. kerület Károlyi Mihály u. 12. Sarokház Reáltanoda u V. kerület Károlyi Mihály u. 16. Volt Károlyi-palota

5 Ferenczy István u. 1. Henszlmann Imre u. 2. V. kerület Kossuth Lajos tér 1-3. Országház Széchenyi rakpart 11. V. kerület Kossuth Lajos tér 11. Földművelésügyi Minisztérium Alkotmány u. 1. Báthory u. 2. Kozma Ferenc u. 2. V. kerület Kossuth Lajos tér 12. Magyar Néprajzi Múzeum Alkotmány u. 2. Vajkay u. 2. Szalay u. 1. V. kerület Margit híd Margit híd V. kerület Március 15. tér Belosi templom, r. k. templom V. kerület Március 15. tér Contra Aquincum maradványai V. kerület Nádor u. 9. Volt Festetics-palota Zrínyi u V. kerület Október 6. u. 7. Volt Marczibányi-palota Sas u. 8. Zrínyi u. 13. V. kerület Papnövelde u Hittudományi Akadémia V. kerület Papnövelde u. 9. Egyetemi templom, r. k. V. kerület Pesti Barnabás u. 2. Volt Péterffy-palota Galamb u. 1. V. kerület Petőfi tér 2/B Gör. kel. templom Galamb u. 4/B V. kerület Roosevelt tér 5-6. Mérleg u Zrínyi u. 1. V. kerület Roosevelt tér 9. Akadémia u. 2. Széchenyi rakpart 1. Volt Gresham biztosító székháza Magyar Tudományos Akadémia V. kerület Szent István tér R. k. templom V. kerület Szerb utca 4. Gör. kel. szerb templom Veres Pálné u. 23. V. kerület Szervita tér 7. R. k. templom Városház u. 20. V. kerület Váci u. 47. R. k. templom Nyáry Pál u. 2. V. kerület Váci u. 47. Zárda Molnár u. 6. V. kerület Váci u Újosháza V. kerület Városház u. 7. Vitkovits Mihály u. 1. Vármegye u. 2. Semmelweis u. 6. Egykori megyeháza V. kerület Városház u Bárczy István u Gerlóczy u Károly körút V. kerület Vigadó tér 2. Deák F. u Vigadó u Középület Pesti Vigadó VI. kerület Andrássy út 22. Magyar Állami Operaház

6 Dalszínház u Hajós u Lázár u. 19. VI. kerület Andrássy út 25. Állami Balettintézet Dalszínház u. 1. Hajós u. 2. Paulay Ede u VI. kerület Andrássy út 67. Régi Zeneakadémia Vörösmarty u. 35. VI. kerület Andrássy út 69. A régi Műcsarnok VI. kerület Andrássy út 71. Sarokház Izabella u VI. kerület Bajza u. 41. Kália-kápolna Kmetty u. 26. Munkácsy Mihály u. 18. Szondy u. 71. VI. kerület Liszt Ferenc tér 8. Zeneművészeti Főiskola Király u. 64. Dohnányi u. 1. VI. kerület Teréz körút Nyugati Pályaudvar VII. kerület Dohány utca 8. Zsinagóga VII. kerület Erzsébet körút Volt New York-palota Dohány u Osvát u VII. kerület Kazinczy u Izraelita imaház és lakóház VII. kerület Rumbach Sebestyén u Zsinagóga VII. kerület Városligeti fasor 5-7. Ref. templom és parókia VIII. kerület Baross tér Keleti Pályaudvar VIII. kerület Bródy Sándor u. 4. Lakóház VIII. kerület Bródy Sándor u. 8. Képviselőház VIII. kerület Illés u. 25. Volt Festetics-villa és pálmaház Tömő u. 41. Korányi Sándor u. 2/C Balassa u. 6. (SOTE) VIII. kerület Kerepesi temető Vécsey János síremléke a Kerepesi temetőben VIII. kerület Kerepesi temető Haggenmacher család síremléke VIII. kerület Kerepesi temető Krecsányi család síremléke VIII. kerület Kerepesi temető Egry-síremlék VIII. kerület Kerepesi temető Kaudelka-síremlék VIII. kerület Kerepesi temető Eisele család síremléke VIII. kerület Kerepesi temető Malosik család kriptája VIII. kerület Kerepesi temető Rupp család mauzóleuma VIII. kerület Kerepesi temető Temetőépületek VIII. kerület Kerepesi temető Batthyány család mauzóleuma VIII. kerület Kerepesi temető Deák Ferenc mauzóleuma VIII. kerület Kerepesi temető Gozsdu család síremléke VIII. kerület Kerepesi temető Kossuth Lajos mauzóleuma VIII. kerület Kerepesi temető Jókai Mór síremléke VIII. kerület Kerepesi temető Lyka Anasztáz síremléke VIII. kerület Kerepesi temető Schlik család síremléke VIII. kerület Kerepesi temető Kasselik család síremléke VIII. kerület Kerepesi temető Ganz Ábrahám mauzóleuma VIII. kerület Múzeum körút 4. Tudományegyetem

7 Puskin u. 5. VIII. kerület Múzeum körút 6-8. Tudományegyetem Puskin u. 5. VIII. kerület Múzeum körút Magyar Nemzeti Múzeum Bródy Sándor u. 1. Múzeum u. 2. Pollack Mihály tér 2. VIII. kerület Múzeum u. 11. Volt Károlyi-palota VIII. kerület Ötpacsirta u. 2. Volt Almássy-palota Múzeum u. 13. VIII. kerület Pollack Mihály tér 3. Volt Festetics-palota Bródy Sándor u. 3. VIII. kerület Pollack Mihály tér 8. Esterházy-palota VIII. kerület Pollack Mihály tér 10. Volt Károlyi-palota VIII. kerület Szabó Ervin tér 1. Volt Wenckheim-palota Baross u. 16. Reviczky u. 1. VIII. kerület Üllői út Ludovika Ludovika tér 1. IX. kerület, Bakáts tér R. k. plébániatemplom Ferencos IX. kerület, Fővám tér 7-9. Volt Fővámház Ferencos Sóház u IX. kerület, Kálvin tér 7. Ref. templom Ferencos IX. kerület, Ferencos IX. kerület, Ferencos IX. kerület, Ferencos Üllői út Hőgyes Endre u Kinizsi u. 31. Iparművészeti Múzeum Üllői út Volt laktanya Ferenc körút 45. Liliom u Vámház körút 1-3. Vásárcsarnok Csarnok tér 1. Pipa u. 1. Sóház u Szent László tér Kőbányai r. k. plébániatemplom X. kerület, Kőbánya XI. kerület Hunyadi János út Mezőkövesd u. XI. kerület Műegyetem rakpart 1-6. Budafoki út 4-6. XI. kerület Szent Gellért tér 2. Kelenhegyi út 2-4. Kemenes u Római tábor maradványai BME Könyvtárépület Gellért Szálló és fürdő XI. kerület, Citadella Gellérthegy XII. kerület Csaba u. 5. R. k. kápolna XII. kerület Csaba u. 5. R. k. templom és torony XIV. kerület Hősök tere Dózsa György út Állatkerti út Szépművészeti Múzeum XIV. kerület Hősök tere Olaf Palme sétány 1. Dózsa György út 37. Műcsarnok XIV. kerület Hősök tere Millenniumi emlékmű

8 XXII. kerület, Szigetköz Templom u. 6/A Szent Flórián tér Zsák u. MÁV vasútvonal között Római tábor maradványai BARANYA MEGYE I. KATEGÓRIA XIV. kerület Stefánia út 14. Földtani Intézet Szabó József köz 2. XIV. kerület Városliget Vajdahunyad Vára Vázsonyi Vilmos sétány XVII. kerület, Rákoskeresztúr Pesti út 115. Volt Podmaniczky-Vigyázókastély XXII. kerület, Kastélymúzeum u. 4. Volt Rudnyánszky-kastély Nagytétény XXII. kerület, Nagytétény Nagytétényi út 284/B Szabadság út 1/A R. k. templom Település Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m Bükkösd 250 Kossuth u. 34. Volt Petrovszky-kastély Bükkösd 251 Kossuth u. 36. Kápolna Cserkút 256 Alkotmány u. R. k. templom Drávaiványi 357 Rákóczi u. Ref. templom Hosszúhetény- 289 Templom tér Volt püspöki kastély és parkja Püspökszentlászló Hosszúhetény- 290 Templom tér R. k. templom Püspökszentlászló Kásád 9272 Rákóczi út 28. Lakóház Tájház Magyaregregy 339 Máré Máré-rom Mánfa 196 Melegmányi völgy R. k. templom Mohács 200 Szepessy tér Püspöki palota Mohács 199 Szepessy tér R. k. püspöki templom Nagyharsány 414 Kossuth Lajos tér Ref. templom Pécs 8809 Apáca u. 14. Lakóház és ókeresztény sírkápolna Pécs 195 Aradi vértanúk útja 55. Vár- és osfalak (Szt. István tér 21. Hunyadi János u. Vak Bottyán u. Káptalan u. stb.) Pécs 4 Ágoston tér Templom Pécs 25 Eötvös József u. 3. Várfal Pécs 28 Esze Tamás u. 2. Barbakán Szent István tér Pécs 51 Janus Pannonius u. 4. Lakóház, egykori kanonoki ház Pécs 67 Káptalan u. 2. Zsolnay Múzeum Pécs 69 Káptalan u. 4. Lakóház, (múzeum), képtár Pécs 79 Király u. 19. Lakóház, ún. Vasy-ház Pécs 11 Mária u. 11. Lakóház Pécs 13 Mária u. 13. Lakóház, ún. Majláth-ház Pécs 129 Nyár u. 8. Idrisz Baba türbéje Pécs 94 Papnövelde u. 1. Volt Papnevelde Pécs 96 Papnövelde u. 3. Lakóház

9 Pécs 97 Papnövelde u. 5. Múzeum és irodaház Pécs 135 Rákóczi út 2. Dzsámi Pécs 137 Rákóczi út 15. Néprajzi Múzeum Várfal Pécs 170 Szent István tér Ókeresztény mauzóleum Pécs 171 Szent István tér Püspöki palota Pécs 169 Szent István tér Székesegyház Pécs 172 Szent István tér 14. Levéltár és plébánia (Káptalan u. 8.) Pécs 108 Szepesy Ignác u. 3. Egyetemi Könyvtár Pécs 179 Széchenyi tér Belosi plébániatemplom Pécs-Mecsekalja 131 Jakabhegyi út Templomrom Pécsad 303 Vár Vár, apátság és temploma Siklós 425 Vajda János tér R. k. templom Siklós 426 Vajda János tér Vár Siklós 8166 Vajda János tér 2. Volt ferences kolostor Szász 349 Templom tér 2. Vár Sziget 477 Vár Vár, kastély Sziget 476 Zrínyi tér R. k. plébániatemplom BÁCS-KISKUN MEGYE I. KATEGÓRIA Település Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m Apostag 627 Iskola u. Zsinagóga Baja 526 Bartók Béla u. R. k., volt ferences templom Baja 525 Bartók Béla u. 3. Volt ferences rendház Baja 533 Szentháromság tér 11. Lakóház Dunapataj 649 Béke tér Ref. templom Hajós 660 Jókai M. u. 2. Gyermekotthon, egykori Érseki kastély Hajós 661 Köztársaság tér R. k. templom Hercegszántó 9155 Karapancsa Vadászkastély Hercegszántó 9156 Karapancsa Kiskastély Kalocsa 584 Asztrik tér 1. MTTSZ székház és óvoda Kalocsa 567 Hunyadi u. 2. Képtár Kalocsa 579 Szentháromság tér Székesegyház Kalocsa 580 Szentháromság tér 1. Érseki Palota Kalocsa 583 Szentháromság tér 4. Volt érseki jószágkormányzóság Kalocsa 568 Szent István u Lakóház, művelődési ház Kecskemét 481 Arany János u. 1. Ev. templom Kecskemét 494 Jókai u. 1. R. k., volt piarista templom Kecskemét 495 Jókai u. 1. Papnevelde, volt piarista rendház Kecskemét 497 Katona József tér Szentháromság-oszlop Kecskemét 499 Kálvin tér 1. Volt Jogakadémia, ún. Református Kollégium Kecskemét 503 Kéttemplom köz 1-3. Katona J. tér 2. Kodály-intézet, volt ferences kolostor Kecskemét 505 Kossuth tér R. k. plébániatemplom, ún. Nagytemplom Kecskemét 502 Kossuth tér R. k., volt ferences templom Kecskemét 501 Kossuth tér Ref. templom Kecskemét 504 Kossuth tér 1. Városháza

10 Kecskemét 9987 Műkert Műkert (Művésztelep) Kecskemét 514 Rákóczi u. 2. Régi és új zsinagóga Kecskemét 513 Rákóczi út 1. Városi Galéria, ún. Cifra-palota Kecskemét 515 Szabadság tér 3. Lakóház, ún. ev. bérház, illetve Luther-palota Kecskemét 516 Szabadság tér 7. Iskola, volt Ref. Újkollégium Kecskemét 517 Széchenyi tér Gör. kel. templom Kiskunfélegyháza 585 Béke tér R. k. ótemplom Kiskunfélegyháza Kossuth L. u. 1. Városháza Petőfi tér Kiskunhalas Petőfi u. 1. Zsinagóga és építészeti környezete Lajosmizse 8475 Alsóbene 225. Tanya-múzeum Tiszaalpár 679 Alpár, Várkert R. k. templom Tompa 6828 Bárómajor Szt. Anna-kápolna Tompa 692 Szabadföld u. 47. (Bárómajor) Volt Redl-kastély BÉKÉS MEGYE I. KATEGÓRIA Település Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m Békés 777 Széchenyi tér Ref. templom Békéscsaba 702 Széchenyi tér Evangélikus kistemplom Gyula 721 Gróza park (Miklósos) Gör. kel. templom Gyula 744 Harruckern tér R. k. templom Gyula 727 Kossuth L. u. 15. (Szigeterőd, Kastélypark) Volt Harruckern-Wenckheim- Almásy-kastély Gyula 728 Várfürdő út 2. Uszoda, volt lovarda (Kastélypark) Gyula 726 Várfürdő út Várkastély (Szigeterőd, Belső ) Gyula 729 Várfürdő út Kerek ágyúbástya-rondella (Szigeterőd, Belső ) Mezőberény 786 Luther tér 1. Szlovák ev. templom Mezőhegyes 9298 Csekonits park Víztorony és szivattyúház Mezőhegyes 4311 Hild János tér Központi magtár Mezőhegyes 9306 Kossuth u (a törvény szerint ) Volt sütöde-pekerájszárazmalom Mezőhegyes 802 Kozma Ferenc u. Lovarda Mezőhegyes 9286 Kozma F. u. 6. Csikóscsárda (Ómezőhegyes) Mezőhegyes 9289 Kozma F. u. 14. Szállásépület, volt kettős tiszti lak Mezőhegyes 9308 Kozma F. u. 28. Lakóház, ún. déli reprezentatív kaszárnya Mezőhegyes 9309 Kozma F. u. 28. Déli Nagydiadalív Mezőhegyes 9310 Kozma F. u. 30. Volt ménesparancsnoki épület Mezőhegyes 9312 Kozma F. u. 32. Északi Nagydiadalív Mezőhegyes 9311 Kozma F. u. 32. Hotel Nónius Mezőhegyes 9315 Kozma F. u. 32. Fa harangláb Mezőhegyes 9300 Posta u. 1. Volt Vadászvendéglő Mezőhegyes as major Gabonaüzemi zabsilótorony

11 Mezőhegyes as major Ómezőhegyes 25. Földbe süllyesztett apsziskonyhás csikóslak Mezőhegyes as major Ómezőhegyes sz. földbe süllyesztett csikóslak Mezőhegyes as major Sertéstelepi zabsilótorony (Újmezőhegyes) Mezőhegyes es major Fa harangláb (Csatókamarás) Mezőhegyes es major Kerületközponti magtár (Kamarás) Mezőhegyes as major Zabsilótorony (Fűregpuszta) Mezőhegyes es major Zabsilótorony (Árokospuszta) Mezőhegyes as major (Külsőperegpuszta) Földbe süllyesztett, boltozott csikóslak Mezőhegyes os major Zabsilótorony Mezőhegyes es major Gluzek Gyula elevátormagtár (Peregpuszta) Mezőhegyes es major Komlószárító (Peregpuszta) Mezőhegyes es major Fa harangláb (Peregpuszta) Mezőhegyes os major Zabsilótorony (Csatókamrás) Mezőhegyes es major Zabsilótorony (Komlósfecskés-puszta) Orosháza 751 Győri Vilmos tér Ev. templom Szabadkígyós 798 Tangazdaság Volt Wenckheim-kastély Szarvas Anna-liget Csáky-kastély (Külterület) Szarvas 827 Szabadság u. 2. Volt Bolza-kastély Szarvas 831 Vajda P. u. Ev. ótemplom Szeghalom 839 Kossuth tér Ref. templom Tótkomlós 805 Hősök tere Ev. templom Vésztő 8801 Mágori domb Csolt-monostor alapfalai Vésztő 9123 Wesselényi u. 30. Gazdaház BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE I. KATEGÓRIA Település Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m Abaújszántó 1393 Szent István tér R. k. templom Bánhorváti Szabadság u. Ref. templom Bánhorvát Bodrogkeresztúr 1394 Felső u. R. k. templom Bodrogolaszi 1277 Fő u. 1. R. k. templom Boldogkőalja 1043 Várrom Boldogkőalja 1041 Kossuth u. 2. Volt Péchy-Zichy-kastély Boldva 965 Szabadság tér 7. Ref. templom Edelény 972 Borsodi út 7. Volt L Hullier-Coburg-kastély Fáj 1046 Bolt u. 1. Volt Fáy-kastély Felsőregmec 1284 Petőfi u. Ref. templom

12 Forró 1052 Kossuth tér 2. R. k. templom Füzér 1290 Várhegy Várrom Füzérradvány 1296 Kossuth u. 2. Volt Károly-kastély Golop 1406 Rákóczi u. 34. Volt régi Vay-kastély Gönc 1060 Dobogó-hegy Templom- és kolostorrom Gönc 8646 Kossuth u. 85. Lakóház Huszita-ház Hejce 1070 Béke tér 1. Kastély Hejce 1071 Béke tér 5. R. k. templom Karcsa 1303 Táncsics u. Ref. templom Kéked-Alsókéked 1087 Fő u. 21. Volt Melczer-kastély Komlóska 1311 Rákóczi u. 50. Lakóház Korlát 1090 Kossuth u. 26. Ref. templom Köröm 1200 Kossuth u. 23. R. k. plébániaház Kurityán 990 Külterület Templom- és kolostorrom Martonyi 992 Háromhegy Templom- és kolostorrom Mád 1411 Rákóczi u. 75. Zsinagóga Miskolc 848 Avas Ref. templom Miskolc 849 Avas Harangtorony Miskolc 902 Bükkszentlélek Kolostorrom Miskolc 851 Deák Ferenc tér 7. Magyar ortodox templom Miskolc 852 Déryné u. 1. Nemzeti Színház Széchenyi u. 23. Miskolc 869 Mindszent tér R. k. templom Miskolc 875 Papszer u. 1. Herman Ottó Múzeum Miskolc-Diósgyőr 901 Vár utca Várrom Miskolc-Hámor 900 Újmassa Őskohó Monok 1421 Kossuth u. 18. Kossuth Lajos szülőháza Monok 1423 Széchenyi u. 12. Monoki-kastély Ónod 1204 Várrom Ózd-Szentsimon 1261 Barátság út 2. R. k. templom Pácin 1328 Kossuth kert 1. Várkastély Ragály 996 Rákóczi u. Ref. templom Rakacaszend 998 Rózsadomb út Ref. templom Regéc Külterület Várrom Mogyoróska Rudabánya 999 Temető u. Ref. templom Sajószentpéter 1213 Béke tér 13. Ref. templom Sárospatak 1335 Kádár Kata u Városfalak Béla király tér Rákóczi u Kossuth u. 69. Sárospatak 1342 Kádár Kata u. 21. Várkastély Sárospatak 1347 Kádár Kata u. 26. Volt Trinitárius kolostor Sárospatak 1354 Rákóczi u. 1. Nagykollégium Sárospatak 1353 Szent Erzsébet tér R. k. templom Kádár Kata u. Sátoraljaújhely 919 Deák u. 14. R. k. templom Sátoraljaújhely 920 Deák u. 14. Rendház Selyeb 1109 Kossuth tér Nepomuki Szt. János-szobor Szalonna 1004 Kossuth u. Ref. templom és fa harangtorony Szendrő 1008 Gát u. 12. R. k. templom Nepomuki Szt. János-szobor Szerencs 1429 Kossuth u. Ref. templom

13 Szerencs 1425 Rákóczi u. 96. Rákóczi-kastély Szikszó 1113 Szabadság tér Ref. templom Szomolya 9583 Toldi u Barlanglakás Taktabáj 1432 Kossuth L. u. 5. Ref. templom Tard 8865 Béke u. 55. Lakóház Tard 8864 Béke u. 57. Lakóház Tállya 1444 Rákóczi u. 11. Rákóczi-kúria Tokaj 1457 Bethlen G. u. 7. Karácsony-Sasarát-ház Tornaszentandrás 1021 Szabadság u. R. k. templom Vizsoly 1118 Szent János út 80. Ref. templom Zubogy 1025 Dózsa Gy. út 60. Ref. templom CSONGRÁD MEGYE I. KATEGÓRIA Település Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m Csongrád 2730 Kossuth tér R. k. templom Fábiánsebestyén 2771 Külső dűlő 44. Szélmalom Gádorosi műút 2724 Andrássy út 11. R. k. templom Hódmezővásárhely 2719 Kálvin János tér Ref. újtemplom Hódmezővásárhely 2721 Kossuth tér Ref. ótemplom és magtár Hódmezővásárhely Kiszombor 2758 Szent István tér R. k. kerektemplom Makó 2736 Kálvin tér Ref. ótemplom Makó 2742 Szent István tér R. k. plébániatemplom Makó 2739 Széchenyi tér 22. Megyeház u. Volt Csanád-megyeháza, ma Városháza Nagymágocs Szentesi út 2. Volt Károlyi-kastély Szeged 2652 Dóm tér Dóm tér építészeti együttese Belos Palánk Szeged 2653 Dóm tér Ortodox templom Somogyi u. 3/A Révay u. 3. Belos Palánk Szeged 2651 Dóm tér Szent Dömötör-torony Belos Palánk Szeged 2681 Mátyás király tér R. k. templom Alsóos Szeged 2682 Mátyás király tér Kolostor Alsóos Szeged 2683 Munkácsy Mihály u. 7. R. k. templom Felsőos Szeged 2700 Szent György tér 4. Rendház Munkácsy u Felsőos Szeged 2703 Széchenyi tér 10. Feketesas u Városháza

14 Kiss Ernő u. 1. Városház u. 1. Belos Szeged 8470 Tisza Lajos krt. 56. Palota Belos Szeged-Tápé 2768 Kossuth u. R. k. templom Szeg 2779 Kossuth tér 1. Károlyi-kastély Szentes 2751 Kossuth tér Ref. templom FEJÉR MEGYE I. KATEGÓRIA Település Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m Aba 1692 Béke tér R. k. templom Alcsútdoboz- Alcsút 1591 Egykori Habsburg-kastély ép. parkja, kápolna Alcsútdoboz Hatvan puszta major Magtár Alcsút Bicske 1596 Kossuth u. 42. Volt Batthyány-kastély és parkja Csák 1598 Kastélypark Volt Esterházy-kastély és parkja Szt. Vince u. 1. Csókakő Várrom Várrom Külterület Dég 1677 Hunyadi J. u. 11. Volt Festetics-kastély és parkja Dég Külterület Hollandi ház Enying 1696 Kossuth u. R. k. templom Szabadság tér Ercsi 1630 Templom tér R. k. templom Fehércsurgó 1649 Petőfi u. R. k. templom Fehércsurgó 1648 Petőfi u. 2. Volt Károlyi-kastély és parkja Füle 1703 Széchenyi u Lakóház Iszkaszentgyörgy 1708 Kossuth tér 1. Amade-Bajzáth-Pappenheim- (Károlyi)-kastély és parkja Lovasberény 1716 Fehéri u. Vörösmarty út Volt Cziráky-kastély és parkja, kápolna Martonvásár 1719 Emlékezés tere 1. Volt Brunszvik-kastély és parkja Mór 1662 Szent István tér 5. Volt Lamberg-kastély és parkja Nádasdladány 9263 Kastélypark Volt Nádasdy-kastély és parkja Április 4. u. Seregélyes 1736 József A. u. Volt Zichy-Hadick-kastély és parkja Soponya Dózsa Gy. u. 13. Volt Zichy-kastély és parkja Nagyláng Petőfi S. u. Székesfehér 1474 Arany János u. R. k. templom, püspöki székesegyház Székesfehér 1475 Arany János u. Hentel (tévesen Szt. Anna)- kápolna Székesfehér 1534 Fő u. 5. Egykori Fekete Sas Patika Székesfehér 1535 Fő u. 6. Volt cisztercita rendház Székesfehér 1536 Fő u. 6. R. k., volt cisztercita templom János köz 2. Székesfehér 1512 Jókai u Oskola u Ún. Hiemer-ház

15 Székesfehér 1514 Jókai u. 3. Zeneiskola Oskola u Székesfehér 1551 Koronázó tér Romkert Várkörút 5. Székesfehér 1555 Városház tér Volt ferences rendház Székesfehér 1554 Városház tér R. k. templom Székesfehér 1493 Megyeház u. 17. Volt megyeháza Székesfehér 1574 Oskola u Ún. Font-Caraffa-ház Jókai u Székesfehér 1576 Oskola u. 6. Lakóház Székesfehér 1544 Petőfi u. R. k., volt karmelita templom Kossuth u. sarok Székesfehér 1545 Petőfi u. 2. Papi otthon, karmelita rendház Székesfehér 1550 Rác u. Gör. kel. szerb templom Székesfehér 1509 Szent István tér 9. Egykori megyeháza Székesfehér 1556 Városház tér 5. Püspöki palota Tác-Fövenypuszta 1742 Gorsium, római település romjai Vál 1618 Vajda János u. 1. Volt Ürményi-kastély és parkja Vál-Temető 1617 Ürményi-mauzóleum GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE I. KATEGÓRIA Település Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m Árpás 3453 R. k. plébániatemplom Csorna 3478 Szabadság tér 5. R. k. templom, volt premontrei templom Csorna 3480 Szabadság tér 16. Tanácsháza, volt premontrei prépostság Dénesfa 3593 Fő u. 19. Ideggyógyintézet, volt Czirákykastély Fertőd 3596 Bartók B. u. Volt Esterházy-kastély Fertőd 3599 Bartók B. u. Híd Fertőd 3598 Bartók B. u. Magtár, volt Marionett-színház Fertőd 3597 Bartók B. u. 1. Egykori őrségépület Fertőd 9939 Bartók B. u. 2. Áruház, egykori őrségépület Fertőd 3600 Fő u. Szálloda és vendéglő Fertőd 3603 Gábor Á. u. Internátus Fertőd 3604 Madách I. sétány 1. Tanácsház, ún. Muzsikaház Fertőd 3605 Madách sétány Konzervüzem, volt lovarda Fertőrákos 3807 Mithras-szentély maradványai Fertőrákos 3798 Fő u Volt Püspöki kastély Fertőszéplak 3650 Hősök tere Kália Győr 2944 Apor Vilmos tér Püspöki Székesegyház Káptalandomb Győr 2913 Bécsi kapu tér R. k., volt karmelita templom Győr 2914 Bécsi kapu tér Mária-szobor Győr 2916 Bécsi kapu tér 2. Püspöki kazamaták Győr 2924 Bécsi kapu tér 5. Püspöki kazamaták, ma múzeum Győr 2834 Gutenberg tér Frigyláda-szobor Győr 2859 Kazinczy u. 21. Szabadsajtó u. 22. Lakóház, ún. Rozália-ház

16 Győr 2861 Kália-domb Kália Győr 2868 Káptalandomb 1. Püspök és együttese Győr 2935 Liszt F. u. 13. Irodaház, volt megyei tanácsház Győr 2940 Liszt F. u. 20. Irodák, ún. Zichy-ház Győr 2955 Rákóczi út 6. R. k., volt magyar ispita templom Győr 2956 Rákóczi út 6. Lakóház, volt magyar ispita Gorkij u. sarok Győr 3011 Széchenyi tér Mária-oszlop Győr 3018 Széchenyi tér Bencés-templom Győr 3015 Széchenyi tér 4. Lakóház Győr 3016 Széchenyi tér 5. Xantus János Múzeum Győr 3019 Széchenyi tér 9. Bencés Rendház Győr 2824 Zechmeister u. 1. Szálloda, volt karmelita kolostor Aradi vértanúk útja 2. Héder 9431 Felszabadulás u. 34. Gazdasági épület, volt uradalmi magtár Héder 3738 Felszabadulás u. 49. Alkotóház, volt Khuen- Héderi-kastély Héder 3740 Fő utca R. k. templom (Boldogasszonykápolna) Hidegség 3823 R. k. templom (Rotunda) Lébény 3744 Templom tér 1. R. k. templom Damjanich J. u. Mihályi 3702 Korona u. 1. Volt Dőry-kastély és parkja Mosonmagyaró 3030 Fő u. 2. Kollégium Mosonmagyaró 3083 Pozsonyi út Vár és erődrendszer Mosonmagyaró 3072 Szt. László tér 1. R. k. plébániatemplom Nagycenk 3848 Kiscenki út 3. Széchenyi emlékmúzeum, volt Széchenyi-kastély Nagycenk 3842 Széchenyi tér 5. R. k. plébániaház Nagycenk 3843 Temető Széchenyi sírkápolna Nagycenk 3845 Templom tér R. k. templom Nemeskér 3858 Ev. templom Pannonhalma 3559 Kália Pannonhalma 3557 Főapátság parkja A főapátság parkja, kerti ház Pannonhalma 3555 Várkerület 1. Bencés főapátság és temploma Pannonhalma 3556 Várkerület 1. Bencés apátsági templom Rajka 3765 Ifjúság u. 30. R. k. templom Rajka 3766 Ifjúság u. 30. Kália-szoborcsoport Templomkert Sopron 3442 Városfalak Sopron 3111 Balfi út Pihenőkereszt Sopron 3121 Bécsi domb Római amfiteátrum maradványai Sopron 3122 Bécsi u. 7. Szt. János-templom Sopron 3112 Fő tér Szentháromság-oszlop Sopron 3113 Fő tér Tűztorony Sopron 3115 Fő tér 3. Ún. Gambrinus-ház Új u. 2. Sopron 3118 Fő tér 6. Fabricius-ház Sopron 3119 Fő tér 7. Ún. Tábornok-ház Sopron 3120 Fő tér 8. Storno-ház Sopron 3324 Szent György u. Szt. György-templom

17 Sopron 3179 Szent Mihály út R. k. Szt. Mihály-templom Sopron 3378 Templom u. Fő tér R. k., volt ferences, majd bencés templom Sopron 3380 Templom u. 1. Ún. Káptalanterem Sopron 3381 Templom u. 1. Kollégium, volt ferences, majd bencés rendház Sopron 3382 Templom u Bányászati múzeum, volt Esterházy-palota Sopron 3407 Új u. 11. Lakóház, zsinagóga Sopron 3416 Új u Zsinagóga Sopron 3204 Várkerület 7. Ún. Reipál-ház Sopron Mária-Magdolna-templom Sopronbánfalva Sopron Kolostorhegy u. R. k., volt karmelita templom Sopronbánfalva Sopron- Sopronbánfalva 3445 Kolostorhegy u. 2. Elmebeteg otthon, volt karmelita kolostor Sopronhorpács 3886 R. k. templom Szany 3507 Kossuth Lajos u. 2. Dózsa György u. 1. Községi Könyvtár, volt püspöki kastély Zsira 3909 Rákóczi Ferenc u. 12. Volt Gyülevizy-Pejacsevichkastély HAJDÚ-BIHAR MEGYE I. KATEGÓRIA Település Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m Debrecen 1772 Déri tér 1. Déri Múzeum Debrecen 9663 Egyetem tér 1. Kossuth Lajos Tudományegyetem épülete Debrecen 1779 Kálvin tér 1. Ref. Nagytemplom Debrecen 1780 Kálvin tér 16. Ref. Kollégium Debrecen 1786 Kossuth u. 10. Csokonai Színház Debrecen Piac u Aranybika Szálloda és mozi Debrecen 1814 Piac u. 35. Ref. kistemplom Debrecen 1763 Szt. Anna u. 15. R. k. Szt. Anna-templom Hajdúböszörmény 1817 Bocskai tér Múzeum, egykori Hajdúszékház Kossuth u. 1. Hajdúdorog 1855 Tokaji u. 2. Gör. kat. templom Hajdúdorog 1856 Tokaji u Gör. kat. templom kerítésfala Hortobágy Petőfi tér 2. Nagyhortobágyi csárda Nagyhortobágy Hortobágy Hortobágyi kőhíd mellett Pásztormúzeum Nagyhortobágy Petőfi tér 1. Hortobágy as számú közlekedési út Nagyhortobágyi kőhíd Nagyhortobágy ( szelv.) Monostorpályi 1887 Kossuth u. 28. Magtárépület és két ún. tubus magtár Nagykereki 1846 Bocskai tér 1. Bocskai Nyíracsád 1860 Petőfi tér Ref. templom HEVES MEGYE I. KATEGÓRIA

18 Település Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m Bélapátfalva Külterület Ciszterci apátsági templom Kőalja dűlő Eger 2038 Csiky Sándor u. 2. Széchenyi u. 19. Jezsuita Gimnázium Dobó István Gimnázium Eger 1940 Dobó István tér 4. Minorita-templom Eger 1942 Dobó István tér 6. Minorita rendház Eger 2025 Eszterházy Károly tér 1. Líceum Eger 1982 Knézich Károly u. Minaret Eger 1999 Kossuth Lajos u. 14. Ferences kolostor Eger 2000 Kossuth Lajos u között Ferences-templom Nagyboldogasszony-templom Eger 2023 Pyrker tér Székesegyház Eger 2059 Vár Vár és erődrendszer romjai Eger-Belos 1958 Dózsa György tér 1-3. Valide szultána fürdő Kossuth Lajos u. 19. Eger-Belos 1990 Kossuth Lajos u. 4. Kispréposti palota Eger-Belos 1995 Kossuth Lajos u. 9. Vármegyeháza Eger-Belos 1996 Kossuth Lajos u. 9. Megyei börtön Eger-Belos 2001 Kossuth Lajos u. 16. Nagypréposti palota Eger-Belos 2029 Széchenyi u Érseki palota Eger-Belos 2030 Széchenyi u. 5. Érsekudvar Eger-Belos 2035 Széchenyi u. 15. Jezsuita templom Ciszterci templom Eger-Belos 2036 Széchenyi u. 17. Jezsuita rendház Eger-Belos 2046 Széchenyi u. 55. Rác plébániaház Eger-Belos 2045 Vitkovics u. 32. Széchenyi u. 55. mögött Rác templom Görögkeleti templom Feldebrő 2169 Szabadság tér 1. R. k. templom Gyöngyös 2106 Barátok tere R. k., volt ferences templom Gyöngyös 2107 Barátok tere 1. Volt ferences kolostor Gyöngyös 2101 Fő tér R. k. Szt. Bertalan-templom Gyöngyöspata 2193 Kossuth u. R. k. templom Hatvan 2123 Kossuth tér Volt Grassalkovich-kastély Kisnána 2202 Béke u. 1. Vár Noszvaj 2146 Dobó u. 10. De La Motte-kastély és parkja Parád 2275 Sziget u. 8. Népi lakóház Sirok-Külterület 2281 Várrom Tarnaszentmária 2156 Egri út R. k. templom JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE I. KATEGÓRIA Település Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m Jánoshida 3989 Fő u. 2. R. k., volt premontei templom Jászberény 3940 Ferencesek tere Szociális otthon, volt ferences rendház Jászberény 3939 Ferencesek tere R. k. templom Jászberény 3951 Lehel vezér tér 15. Bíróság, volt Jászkun Kapitányság Jászberény 3952 Lehel vezér tér 15. Volt börtön

19 Jászberény 3948 Szentháromság tér 4. R. k. plébániatemplom Karcag 3971 Kossuth tér 2. Ref. templom Karcag 3974 Vágóhíd u. 22. Szélmalom Karcag-Külterület 3972 Zádor híd Kunhegyes 4055 Ady E. u. 11. Ref. templom Mezőtúr 3979 Kossuth tér 7. Ref. templom Szolnok 3920 Koltói A. u. 8. Diákotthon, volt ferences kolostor Szolnok 3919 Koltói A. u. 8. R. k., volt ferences templom Újszász 9395 Abonyi u. 1. Kórház, volt II. sz. Orczykastély Újszász 4034 Akácfa u. 90. Orczy-kastély KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE I. KATEGÓRIA Település Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m Bajna 2472 Május 1. tér 15. Volt Sándor-Metternich-kastély Bajna 2473 Rákóczi F. u. 20. Volt istállóépület Dömös 2490 Felsőfalu dűlő Prépostsági romok Esztergom 2329 Jókai u. 1. Sándor-palota Kamenszky-ház Esztergom Majer István u. Sötétkapu Esztergom 2302 Mindszenty tér 1. R. k. (víziosi) plébániatemplom Esztergom 2304 Mindszenty tér 2. Érseki Palota és Keresztény Múzeum Esztergom 2350 Szent István tér 1. Főszékesegyház Esztergom 2379 Szent István tér 2. Vár Esztergom 2310 Szent István tér 4., 5., 6., 7., 8., 9. Kanonoki házsor Esztergom 2309 Szent István tér 10. Szeminárium Esztergom Falun kívül Pálos kolostorrom Pilisszentlélek Komárom 9736 Csillagerőd Komárom 8831 Igmándi erőd Komárom Külterület Monostori erőd Oroszlány 2380 Majkpuszta Volt kamanduli remeteség Oroszlány 2381 Vértesszentkereszt Bencés templom- és kolostorrom Tata 2450 Hősök tere 7. Kórházi laboratórium, volt kastély melléképület Tata 2451 Hősök tere 8. Egykori lakóház Tata 2452 Hősök tere 9/A Volt Esterházy-kastély Tata 2438 Kossuth tér R. k. plébániatemplom Tata 2447 Néppark Műrom Tata 2446 Néppark Esterházy kerti lak Tata 2448 Néppark Mecset Tata 2396 Tanoda tér 5. Volt piarista rendház Tata 2467 Váralja u Vár Várgesztes 2641 Várhegy Vár NÓGRÁD MEGYE I. KATEGÓRIA

20 Település Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m Alsópetény 5436 Fűzfa sor 2. R. k. templom Temető Alsópetény 5437 Temető Harangtorony Balassagyarmat 5668 Madách u. 2. Büntetés-végrehajtási Intézet Bátonyterenye Rákóczi út R. k. templom Nagybátony, Maconka Cserhátsurány 5679 Dobó Katica u. 4. R. k. templom Drégelypalánk 5692 Börzsöny hegység Várrom Egyházasdengeleg 5739 Temető R. k. templom Egyházasgerge 5863 Temető Lenin út 90. R. k. templom Erdőtarcsa 5745 Petőfi S. út 1. Volt Szentmiklóssy-Kubinyikastély Hollókő 5879 Kossuth L. u. 82. Egykori lakóház Palóc Múzeum Hollókő 5864 Külterület Várrom Mátraszőlős 5754 Gyöngyvirág u. 8. R. k. templom Mátraverebély 5848 Dózsa György út 4. R. k. templom Mátraverebély 5850 Szentkút Remetebarlang Mohora 5711 Kossuth L. u. 2. Volt Zichy-Vay-kastély Nógrád 5794 Várrom Nógrádsáp 5795 Nézsai út Alsósápi r. k. templom Pásztó 5764 Múzeum tér 1. R. k. plébániatemplom Salgótarján 5664 Külterület Salgó rom Szécsény 5927 Ady E. u Várfalak Rákóczi u Somogyi B. u Marx K. u Szécsény 5928 Ady E. u. 7. Volt Forgách-kastély Szécsény 5930 Haynald Lajos u. 9. Volt ferences kolostor Szécsény 5929 Haynald Lajos u. 9. R. k. templom Szirák 5425 Petőfi u Volt Teleki-Dengenfeld-kastély Tar 5430 Petőfi u. 7. R. k. templom Tereske 5814 Kossuth u. R. k. templom PEST MEGYE I. KATEGÓRIA Település Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m Abony 6875 Deák Ferenc u. 4. Zsinagóga Abony 6888 Tószegi u. 51. Volt Vigyázó-kúria Acsa 6892 Petőfi u. Volt Prónay-kastély Aszód 6902 Szabadság tér 7. Volt újabb Podmaniczky- Széchenyi-kastély és parkja Aszód 6901 Szabadság tér 8. Volt régi Podmaniczky-kastély Dabas-Gyón 6972 Kossuth L. u Volt Halász Móric-kúria Érd 7012 Mecset u. Minaret Fót 7015 Vörösmarty tér 2. Volt Károlyi-kastély Fót 7019 Vörösmarty u. R. k. templom Fót Vörösmarty u. 1. Volt zárdaépület Fót 7020 Vörösmarty u. 2. R. k. plébániaház

T/10718. számú törvényjavaslat. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. módosításáról

T/10718. számú törvényjavaslat. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10718. számú törvényjavaslat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2016. május 1 2016.

Részletesebben

Országgy ű lés Hivatal a Irományszám : Á 0 A 8 ( Érkezett : 2016 MÁJ 2 6. Módosító javasla t. Kővér László, az Országgyűlés elnöke.

Országgy ű lés Hivatal a Irományszám : Á 0 A 8 ( Érkezett : 2016 MÁJ 2 6. Módosító javasla t. Kővér László, az Országgyűlés elnöke. ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISELŐ j I Országgy ű lés Hivatal a Irományszám : Á 0 A 8 ( Érkezett : 2016 MÁJ 2 6. Módosító javasla t Kővér László, az Országgyűlés elnöke Helvben_ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

sieb rtxv ttai a UP'rdgg Tisztelt Elnök Úr!

sieb rtxv ttai a UP'rdgg Tisztelt Elnök Úr! 2011 12/15 14 :47 FAX +36 1 441 5967 KULTURALIS BIZOTTSAG Cj0001/001 7 UP'rdgg sieb rtxv ttai a KULTURÁLIS És SAJTÓBIZOTTSÁG Irt:1rJ9"si'riv,tYft : 1 Érkezett : 2011 DEC 1 Bizottsági módosító javasla t

Részletesebben

A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK

A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK 1.-4. TÉRKÉPEK ÉS JEGYZÉKEK 1. számú melléklet ÖVEZETI TERVLAP 2. számú melléklet AZ ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG MEGENGEDETT LEGNAGYOBB ÉRTÉKE AZ EGYES UTCÁKBAN TERVLAP

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

FŐKÉTÜSZ Kft évi kéményellenőrzés sormunka ütemezése V. kerület

FŐKÉTÜSZ Kft évi kéményellenőrzés sormunka ütemezése V. kerület Közterület neve Közterület Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege (tervezett) Akadémia utca 1 3 2016.01.11 Akadémia utca 7 2016.04.01 Akadémia utca 7 2016.04.01 Akadémia utca 7

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet. az örökségvédelmi bírságról

191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet. az örökségvédelmi bírságról 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról A kulturális örökség védelmérıl szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kövt.) 93. -a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

1052 Deák Ferenc utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca

1052 Deák Ferenc utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám Tervezett időpont 1051 Október 6 utca 6 2017.01.04 1051 Október 6 utca 8 2017.07.10 1051 Október 6 utca 11 2017.01.06 1051 Október 6 utca 19 2017.01.09

Részletesebben

Fiókirodák címe, nyitva tartása

Fiókirodák címe, nyitva tartása Fiókirodák címe, nyitva tartása S.sz. Település Posta Posta címe nyitva tartás 1. Ajka Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Kedd 14:00-18:00 Péntek 12:00-16:00 2. Bácsalmás Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2010. (VII. 12.) önkormányzati rendelete az V. kerület közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátás körzeteinek

Részletesebben

Bővített hajfesték modullal rendelkező dm üzletek

Bővített hajfesték modullal rendelkező dm üzletek A, Á 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 7570 Barcs,

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon Ajkai Fiók 8400 Ajka, Szabadság tér 4/a. 88/510-030 Allee Skála Fiók H: 10.00-20.00 K: 10.00-20.00 Sze:10.00-20.00 Cs: 10.00-20.00 P: 10.00-20.00 Szo:10.00-14.00 Allee Bevásárlóközpont 1117 Budapest, Október

Részletesebben

Budapest műemlék középületei

Budapest műemlék középületei törzsszám helység cím név helyrajzi szám 15037 Budapest 1 Hess András tér 2. Domonkosok egykori kolostorának maradványai 6536 15036 Budapest 1 Hess András tér 1., Szentháromság tér 5. egykori jezsuita

Részletesebben

"Adni öröm" gyűjtőhelyek

Adni öröm gyűjtőhelyek "Adni öröm" gyűjtőhelyek Spar Ajka, Ifjúság u. 9. Spar Baja, Bernhardt S. u.77. Spar Baja, Jelky tér 4. Spar Balassagyarmat, Mikszáth K. u.14. Spar Balassagyarmat, Rákóczi fej. út 56. Spar Balatonfüred,

Részletesebben

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei

Részletesebben

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :11. Parlex azonosító: 10PIFGC60003

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :11. Parlex azonosító: 10PIFGC60003 Iromány száma: T/15058. Benyújtás dátuma: 2017-04-12 15:11 Miniszterelnökség Parlex azonosító: 10PIFGC60003 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása Benyújtó: Dr.

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

FÜGGELÉKEK. a KÉSZ-hez

FÜGGELÉKEK. a KÉSZ-hez 1 FÜGGELÉKEK a KÉSZ-hez Figyelem: a mellékelt anyag nem része a 16/2000. (VIII. 15.) Kt. sz. rendelettel megalkotott Kerületi Építési Szabályzatnak. Adatai más jogszabályokon, ill. intézkedéseken alapulnak.

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations 1 of 6 Hungary - Filling stations and friendly filling stations INA Zalakomár M7 I. (kimenő) 46.512415000000 17.191828000000 X X X X X NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP INA Zalakomár M7 II.

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Hitel Vadász - Online Hitel - Hitel keresõ Földhivatalok megyénként Bács-Kiskun Megyei földhivatalok listája Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Úri u. 38. (Önkormányzat Intézménye), TEVK: 01

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Úri u. 38. (Önkormányzat Intézménye), TEVK: 01 dr. Benke-Nagy Anita Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 01-001-001-5, Cím: Úri u. 38. (Önkormányzat Intézménye), TEVK: 01 Anna utca teljes közterület 16 Balta köz teljes közterület 9 Kapisztrán tér

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

ürítési nap hétfő és csütörtök

ürítési nap hétfő és csütörtök Utca Ady Endre utca Akácos utca Alinka utca Alkotmány utca Arany János utca Árpád utca Árvácska utca Avar utca Babits Mihály utca Bajcsy Zsilinszky utca Bakony utca Bányász utca Barátság utca Bartók Béla

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01 Szehofnerné Széber Zsuzsanna Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 07-061-001-2, Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01 Csokonai utca teljes közterület 51 Mónus Illés utca 000001 000007 folyamatos

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17 TARTALOM Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17 Szakkönyvtárak 17 1. Országos Széchényi Könyvtár 17 2. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 19 3. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtára

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 5630 Békés, Kossuth utca 3.

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

Érvényes: április 23-ától

Érvényes: április 23-ától Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750 Algyő 6750 Algyő Búvár

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL Sorszám Város Irányítószám 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45.

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

a megfigyelt terület HRK száma (db) helyszíne, elhelyezése BRFK V. Kerület 1 Szabadság tér Szabadság tér

a megfigyelt terület HRK száma (db) helyszíne, elhelyezése BRFK V. Kerület 1 Szabadság tér Szabadság tér Rendőri Szerv RK, Kamerák a kamera pontok Települések a megfigyelt terület HRK száma (db) helyszíne, elhelyezése Szabadság tér Szabadság tér Bajcsy-Zsilinszky út 24. Bajcsy-Zsilinsuky út és Podmaniczky

Részletesebben

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Abádszalók Jászkun Volán Zrt. autóbusz-állomás, Deák F. u. 20. (59) 355-780 Ajka Somló Volán Zrt. autóbusz-állomás (88) 312-222 információs szolgálat (88) 311-183

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I.

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I. Almáskamarás Város Megnevezés Utca Idősek Klubja Dózsa Gy. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Óvoda Dózsa Gy. Általános Iskola Szent I. Battonya Békés Békéscsaba

Részletesebben

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek:

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek: Savaria 38. évkönyv Belföldi kiadványcsere-partnerek: INTÉZMÉNY VÁROS 1 Dráva Múzeum Barcs 2 Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Békés 3 Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsaba 4 Magyar Földtani és Geofizikai

Részletesebben

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations services MOL Filling statis Abádszalók Füredi út 47.464230 20.589420 yes yes yes yes no no yes Aby Radák utca 47.191410 20.002530 yes yes no no no no no Ady 6.sz. főút 47.130488 18.865122 yes yes no no

Részletesebben

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2008. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 10. /1/-/2/ bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva Pásztó városban

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET 1. számú 1. számú Batsányi János Művelődési Központ 732 Tapolca, Vasút u. 3. Akácfa Árpád Bacsó Béla Damjanich János Dózsa György Fazekas Hegymagasi Kandó Kálmán Keszthelyi Kulich Gyula Mogyoróshegy Nyár

Részletesebben

SPAR és INTERSPAR áruházak

SPAR és INTERSPAR áruházak SPAR és INTERSPAR áruházak INTERSPAR: 1032 Budapest, Bécsi u. 154. 1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30. 1106 Budapest, Kerepesi út 61. 1117 Budapest, Október 23-a u. 8-10. 1191 Budapest, Üllői u. 201. 1201

Részletesebben

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás 5241 Abádszalók Füredi út 0:00 24.00 0 0 0 0 1 20.589420 47.464230 2740 Abony Radák utca 6:00 22:00 0 1 1 0 1 20.002530 47.191410 2457 Adony 6.sz. fıút 6:00 22:00 1 1 1 0 1 18.865122 47.130488 8400 Ajka

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A ( Alapkezelõ ) - amelynek székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., nyilvántartja a Fõvárosi

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület Sorszám Megye Település Cím 1 02. kerület Bátori László utca 2. 2 02. kerület Margit körút 47-49. 3 05. kerület Erzsébet tér 2-3. 4 06. kerület Andrássy út 55. 5 07. kerület Erzsébet körút 6. 6 08. kerület

Részletesebben

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út Agip Abda 62550 Győr-Moson- 9151 Abda Bécsi út 1. 47.6840292687097 18.952205 Agip Baja 61350 Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út 97. 46.195104 19.6489445326511 Agip Balatonederics 65100 Veszprém 8312

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet Cím: 3346 Bélapátfalva, Május 1 út 2/a. Tel.: 36/554-370 Fax: 36/554-371 E-mail: agriatksz@agriatksz.hu

Részletesebben

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Irányítószám Város 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 8261 Badacsony

Részletesebben

Shell. Hálózat BUDAPEST

Shell. Hálózat BUDAPEST Shell Hálózat BUDAPEST 1138, Váci út 196. 1037, Bécsi út 277. 1089, Kálvária tér 035865 1143, Stefánia út 1-5 1115, Tétényi út 2. 1138, Népfürdő utca 25832/2 hrsz. IDEIGLENESEN ZÁRVA 1016, Mészáros utca

Részletesebben

BKK FUTÁR helyszínek. IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Újpest-Városkapu M IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Rákospalota-Újpest vasútállomás

BKK FUTÁR helyszínek. IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Újpest-Városkapu M IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Rákospalota-Újpest vasútállomás Kerület Kategória Helyszín publikus megnevezése I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Batthyány tér M H I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Clark Ádám tér I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Déli pályaudvar

Részletesebben

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható)

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható) Bács-Kiskun megye 6501 Baja Oroszlán utca 5. Baja 1 posta Bács-Kiskun megye 6503 Baja Dózsa György utca 161. Baja 3 tanposta Bács-Kiskun megye 6301 Kalocsa Szent István utca 44 Kalocsa posta Bács-Kiskun

Részletesebben

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14.

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. město adresa Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Ajka Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. Baja Tóth Kálmán tér 1. Baja Vörösmarty

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve.

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve. i továbbfutói lista neve város 1 UE-T-5142 "Kis Tigris" Gimnázium, és 200475 Komló Dél-Dunántúl 35 11 6 420 000 Ft 2 UE-T-5105 Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános, Alapfokú Művészeti, Szakképző, Gimnázium,

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK S. sz. Iskola neve Irsz. Helység Út/utca, hsz. Telefon E-mail 1. Kinizsi Pál Gimnázium és 2740 Abony Kossuth tér 18. 53/360-071 kinizsi@kinizsi-abony.hu 2. Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi 2170 Aszód

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Cover Your Grey termékeket forgalmazó dm üzletek listája

Cover Your Grey termékeket forgalmazó dm üzletek listája A 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 1045 Budapest, Rózsa u. 16-18. 1051 Budapest, Arany J. u. 30. 1052 Budapest, Károly krt. 26. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39/B 1021 Budapest,

Részletesebben

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10.

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10. Járás/Tankerület székhelye: Várpalota 8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek Település Ősi Kötelező felvételt biztosító iskola 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi,

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Univerzum III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Állandó nyitva tartású személyes ügyfélszolgálati

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

Metrópótló útvonalak és megállóhelyek. (operatív metrópótlás esetén)

Metrópótló útvonalak és megállóhelyek. (operatív metrópótlás esetén) Metrópótló útvonalak és megállóhelyek (operatív metrópótlás esetén) 1002 Deák F. leszállóhely (elsı megálló) M 1 1. Deák Ferenc Oktogon, 2009. november 16-tól Andrássy út Opera 70-es, 78-as troli Jókai

Részletesebben

Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2013. Határozat

Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2013. Határozat Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 4554-6/2013. Határozat A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.. törvény /a továbbiakban: Ve./ 77. /1/ bekezdésében biztosított

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben