Transzgénikus növényi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Transzgénikus növényi"

Átírás

1 Transzgénikus növényi alapanyag élelmiszerbiztonsági szabályozása Gelencsér Éva tud. tanácsad csadó BME 2013

2 Természeti erőforrások - növényi biomassza növelt termésátlag kisebb variabilitás csökkent koncentrációban antinutritiv (toxikus) komponensek (másodlagos metabolitok, mikotoxinok, fitátok, lignin) Nagyobb koncentrációban tápanyag- és egészség szempontjából fontos komponensek (tápanyag előanyagok, tápanyagok, enzimek, prebiotikumok, esszenciális zsírsavak)

3 GM növények termesztési adatai GM növények 1.7 Mh (1997) 148 Mh (2010) herbicid tűrő vagy rovarkártevőkkel szemben ellenálló /szója (60), kukorica (24), gyapot (11), repce (5) Mha (James, 2011) Év

4 GM növények a gyakorlatban Első generációs fejlesztések agronómiai és környezetvédelmi céllal (pl. növényvédőszer felhasználás csökkentése) Második generációs fejlesztések táplálkozási céllal (pl. telítetlen zsírsavakban dús szója- és repceolaj) rossz mezőgazdasági adottságokat jól tűrő (szárazság-, hidegsótűrő, stb.) fajták kialakítása Harmadik generációs fejlesztések pl. hatóanyag-termelésre.

5 GMO szabályozás az EU-ban A GMOk, a GMO-t tartalmazó vagy a GMO-ból előállított termékek piacra történő kibocsátását az EU-ban engedélyeztetni kell. Az EFSA tudományos alapon végzi a GMOk kockázatbecslését: GMOk környezetbe történő szándékos kibocsátása (Directiv 2001/18/EC On deliberate release into the environment of GMOs) GM élelmiszerek és takarmányok, feldolgozott termékek (Regulation (EC) No 1829/2003 On GM food and feed including derived products) Az EFSA független, tudományos tanáccsal látja el a kockázatkezelőket.

6 GMO Panel mandátuma EFSA szerepe az engedélyezési folyamatban GMO Panel - véleményezi az engedélyezésre benyújtott kérelmeket, melyhez útmutatókat készít Plenáris ülés - 1,5 havonta ülésezik a vélemények jóváhagyása céljából Európai Bizottság - megfigyelői szerepe van GMO Unit - tudományos és adminisztratív segítséget nyújt a GMO panel számára EFSA GMOk-kal kapcsolatos tudományos Véleménye -t az EFSA weboldalán közzéteszi, illetve megküldi az EB-nak és az EUtagországoknak A kockázatkezelők a döntenek a GMOk piacra kerülésének engedélyezéséről vagy elutasításáról!

7 GMO panel Szakértői hátteret biztosít a tudományos kockázatértékeléshez: molekuláris jellemzés élelmiszer- és takarmány-biztonság környezet-biztonság és más munkacsoportok (GM mikroorganizmusok; Módszertani útmutató a GM halak/ emlősök és madarak/ rovarok környezetkockázati értékeléséhez; Új technikákkal előállított növények kockázatelemzése; PMEM)

8 Az engedélyezett GMO EU nyilvántartása (http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm) Transzformációs esemény Egyedi azonosító ID Cég Maize (Bt11) SYN-BT Ø11-1 [ Syngenta ] Genetikailag módosított kukorica Új gének/jellemzők Genetikailag módosított kukorica mely hordozza: a cryia (b) gént, mely rovar rezisztenciát biztosít a pat gént, mely toleranciát biztosít a herbicid glufoszinátammóniummal szemben Engedélyezett felhasználás Élelmiszerek és élelmiszer összetevők, melyek tartalmaznak, állnak vagy előállításra kerülnek SYN-BTØ11-1xMON- ØØØ21-9 Engedély lejárata 27/07/2020 Egyéb információk

9 Kockázatbecslés lépései Veszély azonosítása (kockázati tényezők) Veszély jellemzése (emberre és környezetre gyakorolt hatás lehetséges következményei) Kitettség becslése (előfordulás/élelmiszerrel bevitt dózis valószínűsége 2 1,8 1,6 1,4 1,2 Teljes kockázat jellemzése (integrált táplálkozási és toxikológiai vizsgálat) 1 0,8 0,6 0,4 0, dózis, intenzitás, időtartam és a szervezetbe kerülés módja kockázatbecslés kockázat = f (veszélyforrás x terhelés)

10 GM vs ngm növények összehasonlító élelmiszerbiztonsági vizsgálata (Comparitive Safety Assessment) Alapul szolgáló feltételezések környezet/fogyasztók/állatok szempontjából a hagyományosan termesztett termények felhasználása biztonságos a ngm termények tehát alapul szolgálhatnak a GM termények környezeti és élelmiszer-/takarmány-biztonsági értékeléséhez

11 Kulcselemek GM és az összehasonlításra alkalmas ngm kontroll közötti eltérések (tervezett/váratlan) felismerése A felismert különbségek elemzése a környezetre, /élelmiszer/takarmány-biztonságra/táplálkozásra gyakorolt hatás alapján: bizalom elve lényegi egyenértékűség elve, figyelembe véve a ngm kontroll természetes variabilitását összehasonlító kockázatbecslés elve Nincs abszolút élelmiszer-biztonsági értékelés önmagában

12 Transzformációból eredő váratlan hatás A genetikai módosítás tervezett hatását konzisztensen meghaladó különbség a GM és a ngm növény között, mely növénybiológiai szempontból és a metabolizmus utak ismeretében előre megjósolható, pl. rekombinációk (újrarendeződéssel új génkombinációk, endogén gének stimulációja vagy elcsendesítése, génszétesés miatt módosult expresszió) metabolitikus perturbációk eredeti összetevők részarányának változása antiszenz technológia miatt

13 Veszély azonosítás Veszélyek Az élelmiszerben/takarmányban előforduló biológiai, kémiai és fizikai tényezők, melyek káros hatással lehetnek az egészségre (Codex Alimentarius, 2007). Veszély azonosítás A kockázatbecslés első lépése, mely a GM növény és az összehasonlításra használt ngm kontroll közötti különbségekre/vagy az azonosság hiányára fókuszál, a természetes variabilitást figyelembe véve, melyet összehasonlító elemzéssel állapít meg: komponens-összetevők agronómiai és fenotípusos jellemzők Ez határozza meg, hogy szükség van-e további vizsgálatokra.

14 Veszély jellemzése Célja: az élelmiszerben/takarmányban jelenlévő veszélyforrásokkal összefüggésbe hozható kóros egészségügyi hatás természetének kvalitatív vagy kvantitatív elemzése (Guidance for risk assessment of food and feed from GM plants 7 EFSA Journal 2011; 9(5):2150) Veszélyelemzés Kémiai veszélyforrások esetén dózisfüggő elemzés szükséges, biológiai és fizikai tényezőknél, csak ha az adatok biztosíthatók (Codex Alimentarius, 2007). Fontos megállapítani, hogy a feltárt különbségek milyen nagyságú lehetséges toxikológiai és vagy/táplálkozási hatásokat okozhatnak. Laboratóriumi vagy haszonállatokkal végzett kísérletek hasznosak lehetnek a veszély jellemzésére (tesztmodell, tesztanyagok)

15 Kitettség vizsgálata Célja: a humán vagy állati szervezet GM növény eredetű élelmiszerből/takarmányból származó kitettségének kvantitatív becslése (pl. élelmiszer takarmány, pollen, vagy más egyéb növényi alkotók). Kitettségi vizsgálat A GM növényből származó élelmiszernek/takarmánynak kitett állatok és/vagy humán populáció jellemzése (jellege, mérete) és a bevitel nagysága, gyakorisága és időtartama. Minden jelentős forrás feltárása elengedhetetlen annak eldöntésére, hogy van-e különbség a ngm vs GM kitettség esetén. Külön figyelem szükséges a táplálkozási célból módosított GM növény eredetű élelmiszerek/takarmányok esetén (PMM).

16 Kockázat jellemzése A veszélynek kitett populációban várható káros hatás kockázatának becslése (bizonytalansági faktorok, hatás valószínűsége, erőssége) (Codex Alimentarius, 2007). A kockázat jellemzése mutatja meg, hogy a veszély jellemzése megfelelő volt-e (pl. nagyobb GM kitettség miatt a toxicitási vizsgálatokat nagyobb dózisok felé ki kell terjeszteni).

17 Kockázatértékelés lépései Donor szervezet és befogadó növény jellemzése Génmódosítás és annak funkcionális következményei, pl. rdns határszekvenciák (flanking regions) változása hatással van-e a tervezett vagy megjósolható endogén génfunkciókra A GM növény agronómiai és fenotípusos jellemzői A GM növény és a belőle származó élelmiszer/takarmány komponens összetételi jellemzése A géntermék (fehérjék, metabolitok) és a teljes GM növény és a termékek lehetséges toxicitása és allergenitása Diéta eredetű bevitel és annak lehetséges táplálkozási következménye A feldolgozás és a tárolás hatása a termék jellemzőkre

18 Kockázatértékelés (stacked event) A transzformációs események kombinációját (stacked event) tartalmazó GM növény estében minden egyedi transzformációs eseményt (single event) külön kell értékelni. Meg kell vizsgálni, hogy stabil-e az egyedi események kombinációja és nincs-e olyan kölcsönhatás közöttük, mely az egyedi kombinációkkal szemben élelmiszer-biztonsági kockázatot jelenthet az alábbiakra fókuszálva: inzertek stabilitása új gének expressziója és géntermékek az események kombinációjából eredő szinergikus és antagonosztikus hatások Eredménytől függően további toxikológiai vagy táplálkozási vizsgálatok válhatnak szükségessé.

19 Kockázatértékelés (stacked event) A kockázatbecslésnek a GM növény természetes szegregációjából eredő összes szub-kombinációra ki kell terjednie. Az stacked event-et tartalmazó GM növény szub-kombinációiban fellépő összes lehetséges permutációt külön kell értékelni. Ezeket a szub-kombinációkat az engedélyeztetni kívánt felhasználás mellett várható kitettségi szintek megállapításánál is figyelembe kell venni a kockázatbecslésben. Az engedélykérőnek biztosítania kell a szub-kombiációkra vonatkozó adatokat is.

20 Információ a befogadó/szülői növényről Részletes információ szükséges arról, hogy szükségesek-e specifikus vizsgálatok pl. a lehetséges természetes toxinok vagy allergének jelenléte miatt: teljes név (i) család, (ii) faj, (iii) fajta, (iv) alfajta, (v) vonal, (vi) mindennapi név; földrajzi megoszlás és termesztés, EU megoszlást is figyelembe véve élelmiszerbiztonsági adatok (az összetevők toxicitási/allergenitási adatai) korábbi és jelen felhasználás adatai (biztonságos fogyasztási történet, jellemző termesztési, szállítási, tárolási, feldolgozási adatok, a növény része a diétában, van-e meghatározó szubpopuláció a fogyasztásban, vagy makro-, és mikro-tápanyag a diétában)

21 GM növény molekuláris jellemzése Génmódosítás GM növény transzformációs módszer jellemzése transzformációra használt nukleinsavak forrása és jellemzése az inzert jellemzése új vagy módosított genetikai tulajdonságok jellemzése (Southern blot, PCR, restrikciós enzimes hasítás, határszekvenciák) transzformált géntermék hatásmechanizmusa és a fenotípusra vagy metabolizmusra gyakorolt várható hatása géntermék expressziója fehérje/metabolitok szintjén genetikai stabilitás GM növény fenotípusának stabilitása

22 Molekuláris jellemzés adatbázisok segítségével Vizsgálni kell: az új gén vagy génexpressziós termék toxikus (allergén) szekvencia homológiáját (nukleotid vagy fehérje szekvencia információs adatbázisok) GenBank: National Institute of Health (NIH).által összeállított, nyilvánosan hozzáférhető DNS szekvenciák gyűjteménye; DNA Data Bank of Japan (Japán DNS adatbank): Japánban hivatalosan minőség tanúsított, kutatók által gyűjtött DNS szekvencia adatbank; EMBL Nucleotide Sequence (EMBL Nukleotid szekvencia): tudományos publikációkból gyűjtött DNS és RNS szekvenciák, jogvédett alkalmazások vagy közvetlenül a kutatók és szekvenáló csoportok által benyújtott szekvenciák; The SWISS-PROT Protein Sequence Data Bank (SWISS-PROT Fehérje Szekvencia Adatbank): Az Amos Bairoch (University of Geneva) és az EBI együttműködésevel fejlesztett fehérje szekvencia adatbázis, The FARRP Allergen Database (FARRRP Allergén Adatbázis): A fehérje adatbázisokban kutatás céljára nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból gyűjtött és egyedi allergének listája

23 Komponens-összetételi vizsgálatok (esetről esetre) GM növény és az összehasonlítási szempontoknak megfelelő ngm, valamint a területre jellemző referencia növények agronómiai and fenotípusos jellemzői tápanyag-hasznosulás és egészség kockázata szempontjából fontos komponens összetevők vizsgálata (beltartalmi adatok, makro- és mikro-tápanyag komponensek, antinutrutív anyagok, természetes toxinok) feldolgozási technológia hatásának vizsgálata a komponens összetevőkre

24 Komponensek megválasztása az összehasonlító vizsgálatra Mivel az új gén része lehet a GM-élelmiszernek, ezért az elemzésnek ki kell terjednie: makro-összetétel, kulcsfontosságú makro- és mikroelemek, antinutritív anyagok, természetes toxinok, allergén komponensek (termény és tulajdonság specifikusan) OECD szakértők konszenzus anyagai (Consensus Documents for the work on the Safety of Novel Foods and Feeds

25 OECD Konszenzus Dokumentumok Sunflower: Key Food and Feed Nutrients, Anti-Nutrients and Toxicants No. 16, 2007, ENV/JM/MONO(2007)6 Cultivated Mushroom Agaricus Bisporus: Key Food and Feed Nutrients, Anti-Nutrients and Toxicants No. 15, 2007, ENV/JM/MONO(2007)5 An Introduction to the Food/Feed Safety Consensus Documents of the Task Force No. 14, 2006, ENV/JM/MONO(2006)10 Alfalfa and Other Temperate Forage Legumes: Key Feed Nutrients, Anti-Nutrients and Secondary Plant Metabolites No. 13, 2005, ENV/JM/MONO(2005)13 Barley (Hordeum vulgare L.): Key Food and Feed Nutrients and Anti-Nutrients No. 12, 2004, ENV/JM/MONO(2004)20 Cotton (Gossypium hirsutum and Gossypium barbadense): Key Food and Feed Nutrients and Anti-Nutrients No. 11, 2004, ENV/JM/MONO(2004)16 Rice (Oryza sativa): Key Food and Feed Nutrients and Anti-Nutrients No. 10, 2004, ENV/JM/MONO(2004)15 Considerations for the Safety Assessment of Animal Feedstuffs derived from Genetically Modified Plants No. 9, 2003, ENV/JM/MONO(2003)10 Bread Wheat (Triticum aestivum): Key Food and Feed Nutrients, Anti-Nutrients and Toxicants No. 7, 2003, ENV/JM/MONO(2003)7 Maize (Zea Mays): Key Food and Feed Nutrients, Anti-Nutrients and Secondary Plant Metabolites No. 6, 2002, ENV/JM/MONO(2002)25 Potatoes: Key Food and Feed Nutrients, Anti-Nutrients and Toxicants No. 4, 2002, ENV/JM/MONO(2002)5 Sugar Beet: Key Food and Feed Nutrients and Antinutrients No. 3, 2002, ENV/JM/MONO(2002)4Consensus Soybean: Key Food and Feed Nutrients and Anti-Nutrients No. 2, 2001, ENV/JM/MONO(2001)15 Key Nutrients and Key Toxicants in Low Erucic Acid Rapeseed (Canola) No. 1, 2001, ENV/JM/MONO(2001)13 Consensus Documents for the work on Harmonization of Regulatory Oversight in Biotechnology Documents november on Harmonization 21. of Regulatory Header Oversight Title in (under Biotechnology 'View') and the Safety of Novel Foods and Feeds

26 Kukorica fehérje tartalom eloszlás (ILSI Adatbázis) Minták száma Argentina EU United States Fehérje tartalom (% sz.a.)

27 Toxikológiai vizsgálatok (esetről esetre, szükséges vagy nem szükséges) a vegyi anyagok toxikológiai vizsgálatára ajánlott, a GM növényekre és a belőlük előállított élelmiszerekre és takarmányokra adaptált, standardizált toxikológiai módszerekkel végzett vizsgálatok alternatív módszerként génexpressziós, proteomikai és metabolomikai vizsgálatok végzése a várt és váratlan expressziós termékek jelenlétének kimutatására

28 Új fehérje toxicitás vizsgálata (1) A géndonor (vírus, baktérium, növény) új genetikai elem -mel járul hozzá a transzformációhoz ezért ki kell zárni a toxicitást. az új fehérje molekuláris és biokémiai jellemzése (pl. hatásmechanizmus, AS szekvencia, Mt, posztranszlációs állapot, enzimaktivitás, működési optimum, szubsztrát specificitás, lehetséges kölcsönhatás más komponens összetevőkkel) szekvencia homológia toxinokkal stabilitás a lehetséges technológiai feldolgozása vagy tárolása során proteolitikus enzimekkel szembeni stabilitása (pl. pepszin rezisztencia)

29 Új fehérje toxicitás vizsgálata (2) ismételt dózisú, 28 napos toxikológia vizsgálat rágcsálókon, amennyiben a biztonságos fogyasztás nem igazolható az előbbiekkel további kiegészítő vizsgálatok bármilyen kölcsönhatás vagy szinergizmus felderítésére, amennyiben több új fehérje expressziója (multigénes GM növények esetében) tervezett esetleges kiegészítő vizsgálatok akut toxicitási teszttel, pl. a 28 napos toxicitási vizsgálatok dózisainak beállításához

30 Metabolitok toxicitás vizsgálata (3) a fehérjétől eltérő, új komponensek lehetséges toxicitásának vizsgálata megváltozott szinten tervezetten vagy váratlanul megjelenő komponensek (pl. olaj, aminosav), káros fiziológiai hatásának esetleges toxicitásának vizsgálata a várható kitettség figyelembe vételével

31 GM élelmiszer/takarmány toxicitás vizsgálata ismételt dózisú, 90 napos rágcsálókon végzett toxikológiai vizsgálat (British Toxicology Society, 1994), amennyiben az összehasonlító vizsgálatok lényeges eltérést mutattak a GM és ngm növényből származó élelmiszer/takarmány között, vagy bármely váratlan, a géntechnológiának tulajdonítható hatás ezt indokolta ha szükséges gyors növekedésű állatokon (pl. csirke) kiegészítő vizsgálatok esettől függően

32 Allergén kockázat vizsgálata Új fehérje (1) aminosav szekvencia homológia ismert allergénekkel allergén specifikus szérumokkal szembeni IgE kötőképességen alapuló szűrés pepszin rezisztencia és más tápcsatornát szimuláló in vitro emészthetőségi teszt kiegészítő funkcionális vizsgálatként sejtekre vagy állatmodellre alapozott nem validált tesztek a de novo allergén aktivitás feltárására

33 Döntési fa GM növényekben expresszált fehérje allergén kockázatának vizsgálatára (FAO/WHO, 2001) Génforrás (allergén?) Igen Nem Szekvencia homológia Igen Valószínűleg allergén Nem Specifikus szérum szűrés Igen Nem Igen Szekvencia homológia Yes Nem Allergén csoport specifikus szérum szűrés Igen Nem Pepszin rezisztencia Nem +/+ +/ /

34 Új fehérje megváltozott allergenitás vizsgálata Módszerek: Kvantitatív specifikus IgE-ELISA (tolerancia intervallum) 12DE/immunblot allergéns-pecifikus szérumok felhasználásával

35 GM növény megváltozott allergenitásának vizsgálata A teljes a genetikai módosítás hatására bekövetkező endogén allergének (fehérje, pollen) expressziós szintjének proteomikával és allergén specifikus szérumokkal történő immunblot azonosítással történő vizsgálatával, az allergén forrásként ismert, befogadó nem-gm növénnyel történő összehasonlításban Új megközelítés (allergének komponens-összetvők) (Stevnson, 2012)

36 Új megközelítés komponens összetevők Ismert szója allergének

37 Az új fehérje adjuváns hatásának vizsgálata (3) ha az új fehérje funkcionális tulajdonságai vagy ismert adjuvánsokkal mutatott szerkezeti homológiája ezt indokolja, figyelembe véve az élelmiszer/takarmány komponensekkel való kölcsönhatás, vagy technológiai kezelés stb. során esetleg megváltozott bioaktivitást is

38 Táplálkozási vizsgálatok GM növényből származó élelmiszer táplálkozási célú, összehasonlító vizsgálata rágcsálókkal, baromfival/vagy más haszonállatokkal végzett etetési kísérletben, amennyiben a komponens összetevők összehasonlító vizsgálata alapján feltárt különbségek ezt indokolják GM növényből származó takarmány táplálkozási célú összehasonlító vizsgálata baromfival, sertéssel vagy kérődzővel végzett etetési kísérletben, amennyiben a komponens összetevők összehasonlító vizsgálata alapján feltárt különbségek ezt indokolják

39 Hőkezelés hatása A nem-gm kontroll és a GM-élelmiszer összehasonlítása abból a célból, hogy a hőkezelés képes a végtermék élelmiszer-biztonsági kockázatát megváltoztatni. Hőkezelés hatásának vizsgálata az új fehérjében: elimináció degradáció denaturáció

40 Előre becsülhető bevitel (expozició) A GM élelmiszer/takarmány várható bevitel becslése szükséges abban az esetben, ha: várható, hogy a toxikus vagy allergén komponensek bevitele a GM élelmiszer fogyasztásával növekedni fog ha a GM élelmiszernek megváltozott a táplálkozási értéke

41 Piacra kerülést követő megfigyelés (Post Market Monitoring, PMM) PMM, amennyiben a piacra kerülést megelőző kockázatbecslés ezt indokolttá tette pl.: ha a megváltozott tápértékű GM eredetű élelmiszer/takarmány kitettsége nem volt becsülhető hosszútávon, speciális lakosságcsoportokban, táplálkozási láncban stb.

42 GM élelmiszer/takarmány kockázatbecslése EFSA Vélemény 3. Összehasonlító analízis Kontrol és tesztanyag kiválasztása Összetételi vizsgálat Összefoglalás 4. GM élelmiszer/takarmány kockázatbecslése Felhasználás célja Hőkezelés hatása Toxikológia GM élelmiszer/takarmány toxikológiai vizsgálatok Allergenitás Táplálkozási vizsgálatok PMM Összefoglalás

43 Köszönöm a figyelmet!

kerülő GM növények? Gödöllő, 2008. november 6.

kerülő GM növények? Gödöllő, 2008. november 6. Biztonságosan fogyaszthatók-e a piacra kerülő GM növények? Gelencsér Éva Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet - KÉKI Budapest GMO Szimpózium 2008 Gödöllő, 2008. november 6. GM növények a gyakorlatban

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Totális herbiciddel szemben toleráns transzgénikus búza (Triticum aestivum L.) élelmiszer-biztonsági kockázatainak vizsgálata

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Totális herbiciddel szemben toleráns transzgénikus búza (Triticum aestivum L.) élelmiszer-biztonsági kockázatainak vizsgálata DOKTORI ÉRTEKEZÉS Totális herbiciddel szemben toleráns transzgénikus búza (Triticum aestivum L.) élelmiszer-biztonsági kockázatainak vizsgálata Nagy András Budapest 2009 1 A Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. március 3.

LVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. március 3. LVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. március 3. T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Kormányrendeletek 15/2006. (I. 26.) Korm. r. A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjérõl, valamint

Részletesebben

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK Journal of Food Investigations Mitteilungen über Lebensmitteluntersuchungen Tartalomból: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények XLVII. kötetérõl Az élelmiszerbiztonság

Részletesebben

Részletek. 2006. november 2-án 13 órakor tartott

Részletek. 2006. november 2-án 13 órakor tartott OKB, 2006. 11. 2. 1 Részletek az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának 562-es számú tárgyalótermében, 2006. november 2-án 13 órakor tartott a GM-növények hazai engedélyezéséről szóló kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/41/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/41/EK IRÁNYELVE 2009.5.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 125/75 IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/41/EK IRÁNYELVE (2009. május 6.) a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő

Részletesebben

A Magyar Biokémiai Egyesület tájékoztatója Quarterly Bulletin of the Hungarian Biochemical Society

A Magyar Biokémiai Egyesület tájékoztatója Quarterly Bulletin of the Hungarian Biochemical Society BIOKÉMIA A Magyar Biokémiai Egyesület tájékoztatója Quarterly Bulletin of the Hungarian Biochemical Society Szerkesztôbizottság: ALKONYI ISTVÁN, BÁNFALVI GÁSPÁR, ELÔDI PÁL, FALUS ANDRÁS, FÉSÜS LÁSZLÓ,

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Tartalom. nem kevés keserû tapasztalattal, szájízzel és megosztottan.

Tisztelt Olvasó! Tartalom. nem kevés keserû tapasztalattal, szájízzel és megosztottan. Tisztelt Olvasó! Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem! (Seneca) Bármit teszel, okosan tedd, és gondolj a következményére! Miközben a magyar gazdaság mutatói a hivatalos közlések szerint egyre

Részletesebben

IV. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA előadás és poszter kötete

IV. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA előadás és poszter kötete 1 IV. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA előadás és poszter kötete A konferencia helye Fodor József előadóterem, Országos Kémiai Biztonsági Intézet 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. Időpontja 2014. november 21.

Részletesebben

Veszély-, kockázat- és expozícióbecslésben használt fogalmak/terminus technikusok egységes (harmonizált) gyűjteménye

Veszély-, kockázat- és expozícióbecslésben használt fogalmak/terminus technikusok egységes (harmonizált) gyűjteménye Egészségügyi Világszervezet (WHO) Veszély-, kockázat- és expozícióbecslésben használt fogalmak/terminus technikusok egységes (harmonizált) gyűjteménye Fordította: Dr. Hudák Aranka Lektorálta: Dr. Ungváry

Részletesebben

Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k

Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k (gmo -k) a tények tükrében Magyar Fehér Könyv Szerkesztők: Balázs Ervin, Dudits Dénes, Sági László Pannon Növény-Biotechnológiai Egyesület SZEGED,

Részletesebben

BIZTONSÁGOS ÉLELMISZEREK: A NÖVÉNYTERMESZTÉSI BIOTECHNOLÓGIA SZABÁLYOZÁSA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN

BIZTONSÁGOS ÉLELMISZEREK: A NÖVÉNYTERMESZTÉSI BIOTECHNOLÓGIA SZABÁLYOZÁSA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN BIZTONSÁGOS ÉLELMISZEREK: A NÖVÉNYTERMESZTÉSI BIOTECHNOLÓGIA SZABÁLYOZÁSA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN BIZTONSÁGOS ÉLELMISZEREK: A NÖVÉNYTERMESZTÉSI BIOTECHNOLÓGIA SZABÁLYOZÁSA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN A fogyasztókat

Részletesebben

A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXVII. VÁNDORGYŰLÉSE

A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXVII. VÁNDORGYŰLÉSE 1 A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXVII. VÁNDORGYŰLÉSE PROGRAM ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÓK Balatonőszöd 2012. október 4 - október 6. Felelős kiadó: Magyar Táplálkozástudományi Társaság Budapest, Szentkirályi

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

Részletek. 2005. szeptember 15-én 14 órakor tartott

Részletek. 2005. szeptember 15-én 14 órakor tartott OKB, 2005. szeptember 15. 1 Részletek az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának 562-es számú tárgyalótermében, 2005. szeptember 15-én 14 órakor tartott a GM-növények hazai engedélyezésről szóló kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

Fehér Júlia. A GMO-kérdés megítélése az érvek-ellenérvek kereszttüzében - pont került a hazai vita végére (?)

Fehér Júlia. A GMO-kérdés megítélése az érvek-ellenérvek kereszttüzében - pont került a hazai vita végére (?) Fehér Júlia A GMO-kérdés megítélése az érvek-ellenérvek kereszttüzében - pont A világ fölött őrködik a Rend, s nem vész magja a nemes gabonának, De híre sem lesz egykor a csalánnak; az idő lemarja a gyomokat.

Részletesebben

AZ ÉLŐVILÁG SUGÁRTERHELÉSE

AZ ÉLŐVILÁG SUGÁRTERHELÉSE AZ ÉLŐVILÁG SUGÁRTERHELÉSE A TELEPHELY KÖRNYEZETÉBEN File név: PAKSII_KHT_21_Biosugar 1/72 File név: PAKSII_KHT_21_Biosugar 2/72 TARTALOMJEGYZÉK 21 AZ ÉLŐVILÁG SUGÁRTERHELÉSE A TELEPHELY KÖRNYEZETÉBEN...

Részletesebben

Kutatási terv TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV. Konzorciumvezető: Eszterházy Károly Főiskola

Kutatási terv TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV. Konzorciumvezető: Eszterházy Károly Főiskola Kutatási terv Egészségvédő és sportélelmiszerek eredetvédelmének és biztonságának erősítése újonnan kidolgozott analitikai és molekuláris biológiai módszerekkel nyert egyedi paraméterkomplexeket tartalmazó,

Részletesebben

Útmutató az engedélyezési kérelem keretében elvégzendő társadalmigazdasági elemzés elkészítéséhez

Útmutató az engedélyezési kérelem keretében elvégzendő társadalmigazdasági elemzés elkészítéséhez GUIDANCE ON THE PREPARATION OF AN APPLICATION FOR AUTHORISATIONS Útmutató az engedélyezési kérelem keretében elvégzendő társadalmigazdasági elemzés elkészítéséhez 1. verzió 2011. január ECHA_2010_01820000_HU_TRA.doc

Részletesebben

A Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Hírlevele az élelmiszer-biztonság és az EU-csatlakozás jegyében I. évfolyam 1. szám 2002.

A Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Hírlevele az élelmiszer-biztonság és az EU-csatlakozás jegyében I. évfolyam 1. szám 2002. KÉKINFO A Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Hírlevele az élelmiszer-biztonság és az EU-csatlakozás jegyében I. évfolyam 1. szám 2002. december Intézetünk nemcsak szervezetileg újult meg, hanem

Részletesebben

Az élelmiszer az életért elnevezésű Európai Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terve

Az élelmiszer az életért elnevezésű Európai Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terve Az élelmiszer az életért elnevezésű Európai Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terve Kivonat Készült az NKTH támogatásával 1. Élelmiszer az életért Európai Technológiai Platform Az Európai Élelmiszer-

Részletesebben

Biodízel előállítás alapanyagainak és melléktermékeinek vizsgálata állatkísérletekben

Biodízel előállítás alapanyagainak és melléktermékeinek vizsgálata állatkísérletekben Biodízel előállítás alapanyagainak és melléktermékeinek vizsgálata állatkísérletekben DOKTORI (PhD) - ÉRTEKEZÉS Dr. Szele Eszter B-149 Daganatok molekuláris epidemiológiája Doktori Iskola vezetője: Prof.

Részletesebben

Az aflatoxin szennyezettség csökkentésének lehetőségei az élelmiszerláncban

Az aflatoxin szennyezettség csökkentésének lehetőségei az élelmiszerláncban 1 Az aflatoxin szennyezettség csökkentésének lehetőségei az élelmiszerláncban Szerkesztette: Szeitzné Szabó Mária Frecskáné Csáki Katalin Készítette: A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)

Részletesebben

TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE SZAKDOLGOZAT

TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE SZAKDOLGOZAT EU MINŐSÍTÉSŰ HÚSFELDOLGOZÓ HACCP TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE SZAKDOLGOZAT Gallai Enikő IV. évfolyamos vállalkozó-menedzser mérnök hallgató Témavezető: Dr. Fehér László főiskolai docens SZEGED 2007 2 SZINOPSZIS

Részletesebben

AZ ELSÔGENERÁCIÓS GÉNTECHNOLÓGIAI ÚTON MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK MEGÍTÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI HÁTTERE

AZ ELSÔGENERÁCIÓS GÉNTECHNOLÓGIAI ÚTON MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK MEGÍTÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI HÁTTERE AZ ELSÔGENERÁCIÓS GÉNTECHNOLÓGIAI ÚTON MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK MEGÍTÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI HÁTTERE HUNGARIAN BACKGROUND ON VIEWS OF 1 ST GENERATION GENETICALLY MODIFIED PLANTS PUBLISHER AGRICULTURAL COMMITTEE

Részletesebben

AZ ELSÔGENERÁCIÓS GÉNTECHNOLÓGIAI ÚTON MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK MEGÍTÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI HÁTTERE

AZ ELSÔGENERÁCIÓS GÉNTECHNOLÓGIAI ÚTON MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK MEGÍTÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI HÁTTERE AZ ELSÔGENERÁCIÓS GÉNTECHNOLÓGIAI ÚTON MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK MEGÍTÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI HÁTTERE HUNGARIAN BACKGROUND ON VIEWS OF 1 ST GENERATION GENETICALLY MODIFIED PLANTS PUBLISHER AGRICULTURAL COMMITTEE

Részletesebben

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK Journal of Food Investigations Mitteilungen über Lebensmitteluntersuchungen Tartalomból: Magyarország Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Programja A standardizáció elõnyei a

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 2-1/1969 számú irányelv A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer és alkalmazásának útmutatója Bevezetés 1. Az irányelv a FAO/WHO

Részletesebben

Gén technológia a mezőgazdaságban

Gén technológia a mezőgazdaságban Gén technológia a mezőgazdaságban, Karsai Ildikó Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdaság kialakulása (ie. 8000) Közel-Kelet Búza Árpa Kelet- Ázsia: Köles,(ie. 4000) Rizs (ie.

Részletesebben

Az élelmiszeriparban, -ellenõrzésben és -tudományban dolgozó szakemberek számára az élelmiszer-biztonság és az EU-csatlakozás jegyében

Az élelmiszeriparban, -ellenõrzésben és -tudományban dolgozó szakemberek számára az élelmiszer-biztonság és az EU-csatlakozás jegyében KÉKINFO Az élelmiszeriparban, -ellenõrzésben és -tudományban dolgozó szakemberek számára az élelmiszer-biztonság és az EU-csatlakozás jegyében 4. szám 2004. június Tartalom: Dr. Bánáti Diána fõigazgató,

Részletesebben