Balog Ildikó 1 Fodor Árpád 2 : Az értékelemzés alkalmazási lehetségei a közbeszerzésben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balog Ildikó 1 Fodor Árpád 2 : Az értékelemzés alkalmazási lehetségei a közbeszerzésben"

Átírás

1 Balog Ildikó 1 Fodor Árpád 2 : Az értékelemzés alkalmazási lehetségei a közbeszerzésben Adót senki nem szeret fizetni, ezzel szemben mindenki természetesnek veszi azokat az állami szolgáltatásokat, mint az egészségügyi ellátás, a közutak létrehozása, mködtetése, közoktatás, közvilágítás, és még sorolhatnánk tovább. Annak érdekében, hogy az állam a bevételek azonos szinten tartása mellett (vagy inkább annak csökkentése mellett) növelni tudja szolgáltatásai színvonalát, komolyan meg kell fontolnia, mire ad ki pénzt. Az értékelemzés olyan fejlesztési, racionalizálási módszer, melynek segítségével az elállító és/vagy a szolgáltató az igényeket a szükséges mértékben, mégis a leggazdaságosabb módon elégítheti ki. Alkalmazásával % költségcsökkentés érhet el úgy, hogy közben a minség is javul! A közszférában mindennapos a százmilliós, vagy akár több milliárdos beruházás és beszerzés. Nem mindegy, tudunk-e egy-egy alkalommal átlagosan 10 százalékot megtakarítani, és azt más célra fordítani! Példamutató érték Gyr város önkormányzatának elkötelezettsége az értékelemzés módszere iránt ben nagyszabású projekt keretében végezték el az önkormányzat költségvetésének felülvizsgálatát e fejlesztési technológia segítségével. A teljes intézményhálózat (oktatási, egészségügyi-szociális intézmények, sportlétesítmények, stb.) mködésének javítására 23 team alakult. Ma már látható, hogy az értékelemzésbe fektetett anyagi és szellemi erforrás rövid idn belül megtérült. A Közgylés az és évben hozzávetleg 9 millió forintot költött erre a munkákra. Ezt lehet szembeállítani a kb. 100 millió Ft/év megtakarítással. 3 Az értékelemzés szemlélete (funkcionális gondolkodás, alkotó bírálat, minimális funkcióköltségre való törekvés) beivódott a város mindennapi életébe, így nemcsak a konkrét értékelemzési munkáknál hoz eredményt, hanem más feladatok megoldása esetében is (pápalátogatás, kajak-kenu világbajnokság céltorony építése, stb.). Az elmúlt 10 évben mintegy 50 (!!) projekt értékelemzésére került sor. 1. Az értékelemzésrl A II. világháború idején a nyersanyagok árai világszerte, így az Amerikai Egyesült Államokban is rendkívüli módon megemelkedtek. Ezzel párhuzamosan, a hirtelen megnövekedett hadiipari megrendelések következtében bizonyos nemesfémekbl (titán, réz, molibdén) hiány mutatkozott, ezért a tervezk kénytelenek voltak helyettesít anyagokra, megoldásokra rátérni. A szállítók azt tapasztalták, hogy a megrendel, az amerikai hadsereg, nem reklamálta meg az árut, azaz a módosított kivitel, anyagú termék megfelelt az igényeiknek. A II. világháborút követen azt várták, hogy a helyettesít anyagok állandóan is megmaradhatnak a termékekben, de nem ez következett be. Amint a nyersanyagok árai az eredeti szintre süllyedtek, ill. a hiány megsznt, a szállítók visszatértek a drágább, eredetileg betervezett anyagokra. Erre a "kényszerhelyzet szülte" jelenségre figyeltek fel a General Electric vezeti. Erlicher és Winnie már 1946-ban felismerték a téma jelentségét, és körvonalazták az értékelemzés fogalmát, eljárásrendszerét ben megbízták L. D. Miles-t, a General Electric baltimore-i részlegének mérnökét és anyagbeszerzjét, hogy dolgozzon ki egy olyan, általánosan alkalmazható eljárást, mely anyagköltség csökkenést eredményez a funkció teljesítésének biztosítása mellett. 1 PROVA Bt., értékelemz 2 MicroVA Fejleszt Bt., értékelemz, Certified Value Specialist, a Magyar Értékelemzk Társaságának elnöke 3 Jezsó György: Értékelemzés Gyr városában a városépítészet területén, Magyar Értékelemzk Társasága, VI. Értékelemzési Konferencia, MicroVA Fejleszt Bt. 1

2 Lawrence Delos Miles és munkatársai, Sredencheck, Fountain és Horn, négy év alatt a más területen sikeresen alkalmazott költségcsökkentési és egyéb megoldásokra alapozva kidolgoztak egy új fejlesztési eljárást (módszertant, know-how-t), melyet Miles Value Analysis-nek (VA), azaz értékelemzésnek nevezett. Az értékelemzés alapvet logikai összefüggésrendszerét a következ ábra mutatja: IGÉNYELEMZÉS FUNKCIÓ- ÉS FOLYAMATELEMZÉS FUNKCIÓTELJESÍTÉS VIZSGÁLATA FUNKCIÓKÖLTSÉG VIZSGÁLATA FUNKCIÓ-SZERVEZETI KAPCSOLAT VIZSGÁLATA ÖTLETGYJTÉS KIVÁLASZTÁS FUNKCIÓ ÉRTÉK = FUNKCIÓKÖLTSÉG TERVEZÉS ábra 1: Az értékelemzés logikai összefüggésrendszere Az ábrából jól látható, hogy az értékelemzés mindig a vevi, fogyasztói, felhasználói igényekbl indul ki, és azok szükséges mérték kielégítését célozza meg. Ennek érdekében funkciókat, majd az ehhez tartozó elégséges mérték paramétereket határozza meg, és ezek ismeretében új megoldási lehetségeket keres. A funkciók és a hozzájuk tartozó funkcióköltségek és/vagy funkciókapcsolatok viszonyából a legkedvezbb kombinációt hozza létre. Így jön létre a vev és a vállalkozó (szállító, szolgáltató) szempontjából is legkedvezbb termék/szolgáltatás. Tapasztalataink szerint az értékelemzéssel támogatott fejlesztési projektek % os megtakarítást, és emellett jelents minségemelkedést eredményeznek. 2. Hol tart a világon az értékelemzés alkalmazása? Az értékelemzés elsként kialakításának hazájában, az USA-ban terjedt el. Széleskör alkalmazásában nagy szerepet játszott az Amerikai Védelmi Minisztérium (DoD). Bill Clinton februárjában írta alá, és ezzel életbe léptette azt a törvényt, mely szerint "minden kiemelt ügynökségnek, hivatalnak, minisztériumnak rendelkeznie kell értékelemzés eljárásokkal és programokkal a költségvetés hatékonyabb felhasználása érdekében". Ez a gyakorlati életben azt jelenti, hogy a szövetségi pénzeknél minden 10 m$ feletti (ma kb. 3 Milliárd Ft), az egyes államok szintjén, minden 2 m$ feletti (ma kb. fél milliárd Ft) projektnél kötelezen alkalmazzák. Példaként álljon itt New York City Vezetési és Költségvetési Hivatala által végzett értékelemzések listája ( ): ANALYSES 3 Elemzés BRIDGES 17 Híd BRIDGE PROTCTIVE COATING 1 Híd védfestése MicroVA Fejleszt Bt. 2

3 VEHICLE GARAGES/MAINTENANCE 5 Buszgarázs építés/fenntartás CHILDREN S CENTER 1 Gyermek központ CLINIC/HEALTH FACILITIES 5 Kórház/egészségügyi szolgáltatás COMMUNITY COLLEGE 1 Mveldési ház COMPUTER SYSTEMS 3 Számítógépes rendszer CORRECTIONS FOOD SERVICE 5 Élelmezési szolgáltatás COURTS 11 Bíróságok CSO FACILITIES 12 Kombinált Csatorna Túlfolyó szolgáltatás DATA CENTER 3 Adatközpont EVIRONMENTAL CENTER 1 Környezetvédelmi központ EQUIPMENT/APPARATUS 3 Felszerelés, berendezés, szerkezet FERRY TERMINAL 4 Komp kiköt FERRY BOATS/SLUDGE VESSEL 3 Révhajók/kotróhajó FILTRATION PLANT 3 Víztisztító-m FIRE/POLICE TRAINING 2 Tzoltó és rendrségi képzés HOSPITALS 21 Kórház HOUSING 1 Lakásépítés INCINERATOR 1 Szemétkezel JAILS 12 Börtön JUVENILE CENTERS 2 Ifjúsági központ LANDFILL REMEDIATION 2 Talajjavítás LIBRARIES/MUSEUMS 7 Könyvtár, múzeum LONG TERM CARE FACILITIES 3 Hosszú távú karbantartási szolgáltatások NITROGEN MANAGEMENT PLAN 3 Nitrogénkezelési terv PARKS/ZOOS/POOLS 7 Park, állatkert, tó POLICE POUND 1 Rendrségi raktár (Elkobzó Iroda) POLICE STATIONS/FIREHOUSES 5 Rendr és tzoltó állomás PROCEDURES/PROCESS REDESIGN 13 4 Folyamat újratervezése PUBLIC SAFETY SYSTEM 2 Nyilvános biztonsági rendszer PUMP STATIONS 4 Szivattyú állomás RESERVOIR COVER, CHLORINATION 2 Víztározó burkolat, klórozás RISK STUDIES 2 Kockázati tanulmány ROADS/UTILITIES 3 Útkarbantartás, közútkezelés SANITATION FACILITIES 4 Közegészségügyi szolgáltatás SLUDGE FACILITIES 5 Szennyvíziszap feldolgozó SCHOOLS:ELEMENTARY 7 Általános iskola INTERMEDIATE 2 Középiskola SECONDARY 2 Középiskola SUBWAY STATION 1 Metró állomás WATER POLLUTION CONTROL PLANTS 25 Szennyvízkezel üzem TOTAL (EXCUDING ANALYSES) 215 ÖSSZESEN Az amerikai és a nemzetközi értékelemzési vérkeringést a SAVE 5 International fogja össze. E szervezet mintegy 60 nemzet értékelemz társaságából áll. A Magyar Értékelemzk Társasága 1996-ban csatlakozott e szervezethez. 3. Hol tart ma Magyarországon az értékelemzés alkalmazása? Magyarországon 1968 óta alkalmazzák az értékelemzést. Elször a MÁV-nál, majd az iparban alkalmazták rendszeresen. 4 SUBJECTS OF PROCESS STUDIES INCLUDE: HIGH SCHOOL RENOVVATIONS, CORRECTIONAL INFIRMARY, POLICE TIMEKEEPING, CONTRACT PROCUREMENT, DAYCARE CONTRACTING, CHILD WELFARE PAYMENT SYSTEM, OFFICE OF CHILD SUPPORT ENFORCEMENT COLLECTIONS, CITY PROCESS FOR LEASING OFFICE SPACE, CITYWIDE MAIL HANDLING, COORDINATED IT SERVICES (Fiskola felújítása, kórházi fejlesztés, rendrségi munkaid nyilvántartási rendszer, szerzdéskötési folyamat, napközi ellátás szerzdés, gyermek ellátás fizetési rendszere, gyerektartás fizetési kötelezettségek beszedése, városi bérleti lehetségek folyamata (hivatal), városi levélkezelés, szolgáltatás koordinálás) 5 Society of American Value Engineers MicroVA Fejleszt Bt. 3

4 Az egykori Országos Mszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB), az MKKE KTI 6, a különböz ipari minisztériumok, a Pénzügyminisztérium, a Belügyminisztérium különböz pályázatokkal, módszertanok megvásárlásával, kísérleti projekt-sorozatok támogatásával serkentette az alkalmazást. A Magyar Értékelemzk Társasága 1990-ben alakult. Küldetésük, hogy a gazdasági-társadalmi fejldés érdekében elsegítsék az állami- és közszféra teljesítményének növekedését, a hazai vállalkozások versenyképességét, valamint szakmailag és etikailag összefogják a hazai értékelemzési életet, bekapcsolódva a nemzetközi értékelemzés vérkeringésébe. 4. Az értékelemzés alkalmazási lehetségei a Közbeszerzési törvényben 4.1. A Közbeszerzési törvény továbbfejlesztése értékelemzéssel A Közbeszerzési törvény szintén tartalmazza az értékelemzés definícióját, illetve az alkalmazási feltételeket. A 10. j. pontja szerint: j) értékelemzés: a termék, illetve a szolgáltatás értékességét növel döntéselkészít módszer, amelynek alkalmazása során a termék, illetve a szolgáltatás funkciójának és elállítási vagy beszerzési költségeinek viszonyát kell vizsgálni; A bekezdése szerint: (6) Az ajánlatkér az ajánlati felhívásban elírhatja, hogy az ajánlattev alkalmazza az értékelemzés módszerét. Sajnos a félreértelmezés, félreértés egyik példáját láthatjuk, az e bekezdést követ állásfoglalásban: BH II. A tkeer vizsgálata a közbeszerzési eljárásban a pénzügyi-gazdasági alkalmasság körébe tartozó kérdés [1995. évi XL. tv. 33. (2) bek., 43. (2) bek., 44. (1) bek., 56. (1) bek., 59. (1) bek., 71. (1) bek., 79. (5) bek.]. Ha már a Közbeszerzési törvény egyes részleteit megemlítjük, érdemes kiemelni a jogszabály preambulumát. E szerint: Az Országgylés az államháztartás kiadásainak ésszersítése, a közpénzek felhasználása, átláthatóságának és széles kör nyilvános ellenrizhetségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében, a belföldi áruelállítás és munkaer-foglalkoztatás elsegítésének szempontjára is tekintettel - nemzetközi szerzdéseinkkel összhangban - a következ törvényt alkotja: Figyelmesen elolvasva a preambulumot, hiányoljuk azt a megfogalmazást, miszerint az egész törvényalkotás legfontosabb célja a közbeszerzések olcsóbbá 7 és jobbá (értékesebbé) tétele. (Ha az ésszersítés szó ezt szeretné kifejezni, akkor elnézést kérünk a jogszabály elkészítitl.) óta több jogszabály elkészítésével kapcsolatos munka indult meg értékelemzéssel. Ezek az alábbiak voltak: 6 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági Továbbképz Intézete 7 a termék és/vagy szolgáltatás életciklusára vonatkozóan MicroVA Fejleszt Bt. 4

5 Miniszterelnöki Hivatal: Társasházi törvény, A kormány és a minisztériumok munkatervének öszszeállítása, Jogszabály-alkotási folyamat, Alapítványok, közalapítványok, Rokkantsági ellátások, Elektronikus irat, -kommunikáció, kereskedelem koncepcióalkotása. ÁPV Rt.: Tartós állami tulajdonú vagyonnal való gazdálkodás Munkaügyi Minisztérium: Foglalkoztatási törvény értékelemzése Gazdasági Minisztérium: Mszaki szabályozási folyamat A beavatkozások a jogszabály-elkészítési folyamat különböz fázisában történtek. Jogszabályok felülvizsgálata Ajánlott beavatkozási pontok (VM = Value Methodology) Koncepcióalkotás VM 1 Szakmai anyag elkészítése VM 2 Normatív szöveg elkészítése VM3 Hatályosulás vizsgálata VM 4 Elektronikus irat, -kommunikáció, -kereskedelem Megváltozott munkaképességek ellátási rendszere A tartós állami tulajdonban maradó vagyon kezelése Alapítványok, közalapítványok Társasházi tv. ábra 2: Ajánlott beavatkozási pontok a jogszabályok elkészítési folyamatában E törvények értékelemzéssel történ elkészítésében résztvevk a módszerben annak átfogó, komplex jellegét, rendszerszemléletét, a több szempontú megközelítés lehetségét, a minség emelésére való törekvést, az igények és a funkciók figyelembevételét emelték ki. Néhány vezet ill. team-tag véleménye az értékelemzés hasznosságról: "Gyökeresen új szemlélettel közelítette meg a problémát, mód nyílt valamennyi érintett álláspontjának megismerésére. Új gondolkodási stílust jelentett (igényfelmérés, szükséges követelmény, funkció, funkcióköltség). Olyan problémákat is feltárt, eltérbe hozott, ami hagyományosan dolgozva elkerüli a figyelmet. Komoly gyakorlati, alkalmazási problémák kerültek a vezetink elé. A kodifikálást megelz értékelemzés azért hasznos, mert az igények feltárására és a megoldási módok közötti válogatásra szélesebb körben és még a szövegezés eltt ad lehetséget. Már a módszerbl adódóan egybevetette a jelenlegi helyzetet az elérend céllal. A témát teljes egészében feldolgozta, komplett anyagot biztosított a vezetk számára. A munkák sikeresnek, hatékonynak bizonyultak. Jelents, komplex és nyílt problémákat dolgoztunk fel komoly munkabefektetéssel, mégis, a team-tagok mindegyikétl úgy váltunk el, hogy kijelentették, bármikor készek újra beszállni egy következ team-munka sorozatba. Javasoljuk, hogy a következ alkalommal, amikor a Közbeszerzési törvény továbbfejlesztésére sor kerül, alkalmazzuk az értékelemzést! MicroVA Fejleszt Bt. 5

6 4.2. Beruházások esetén A tervezési tender kiírásának támogatása Amennyiben a hivatalok már a koncepcióterv terveztetési eljárását megelzen létrehoznak egy igényelemzésen alapuló funkcionális modellt, és ez alapján dolgozzák ki tenderfelhívásunkat, jelents mértékben javíthatják a beruházás minségét, gazdaságosságát. E mellett egyértelmvé teszi a pályázati kiírást, hiszen a pályázó tudja, milyen szempontoknak kell megfelelnie, (funkciók és paraméterek rögzítik azokat), valamint olyan pályázati anyagok születnek, melyek az igényeket magasabb szinten és kisebb költséggel elégítik ki. Az értékelemzési teamben ez esetben az adott beruházás megvalósításához szükséges szakterületek képviseli, a pályázat kiírói, valamint a beruházásban érintett valamennyi fél képviselje részt vesz. Így biztosított az, hogy valamennyi igénykelt elvárása megfogalmazódjon, illetve az, hogy a kiírás a szükséges mszaki és gazdaságossági követelményeket teljeskören rögzítse a pályázókkal szemben. Az értékelemzés módszerének alkalmazása ebben a szakaszban lehetvé teszi a teljes tervezési díj objektív, korrekt elrejelzését, meghatározását. A funkciómodell segítségével ugyanis leírja, hogy a beruházás milyen munkaelemekbl épül fel, egyúttal egyértelmvé teszi, milyen szakemberekre van szükség, illetve kinek mi a feladata. Ezt követen meghatározhatjuk, hogy az egyes mveletekre, feladatokra mennyi munkaidt kell fordítani (elzetes mérnöknap becslés). Az eljárásnak köszönheten elkerülhetvé válnak a nézeteltérések, viták; a tervezési munka jó hangulatban indulhat, zajlik. Ha a koncepcióterv elkészítésére történ tender kiírása eltt már megtörténne a funkcionális modell összeállítása, nem fordulhatna el, hogy egy olyan pályam nyer, ahol pl. néhány, az intézményben dolgozó munkatársnak nem lenne munkatere, irodája, vagy hogy a törvényben rögzített követelmények egy része alulteljesített, más része pl. magasan túlteljesített szinten valósulna meg. E változat lényege: a funkcionális modell a hozzá rendelt paraméter-rendszerrel együtt alkotja majd a követelményjegyzéket. Ez a típusú közelítés nem csak a tervezt segíti a tervek hatékony elkészítésében, hanem az ajánlatkért is, hiszen a tervek leszállításakor ennek alapján pillanatok alatt lehet minsíteni az elvégzett munkát, igazolni a teljesítést. ( Csupán az egyes funkciókat és a hozzá tartozó paramétereket kell egyenként leellenrizni, hogy teljesültek-e az elvárások. Pl. egy szociális otthonban a lakóteret biztosít funkcióhoz ellenrizni kell, hogy teljesül-e minden egyes lakótérben az egy fre es 6 m 2 lakótér törvényi elírás. Ha ezt elzetesen elvégezték volna, akkor nem fordulhatna el, hogy ez az érték egy gondozási egység átlagában 5,3 m 2, ugyanebben a szociális otthonban egy másik gondozási egység átlagában pedig meghaladja a 10 m 2 -t. Ez a megállapítás így leírva nagyon egyszernek tnik, de a valóság az, hogy ez egy nagyon alapos, és jelents munkabefektetést igényl lépéssorozat végtermékeke.) A beruházási objektum terveinek továbbfejlesztése Az értékelemzés alkalmazásának egyik leghatékonyabb beavatkozási lehetsége a beruházási tervek felülvizsgálata és fejlesztése. Ha a cikk elején bemutatott, New York város értékelemzés listáját áttekintjük, biztosan feltnik, hogy k is e területen alkalmazzák leggyakrabban. Érdemes áttekinteni azt is, hogy milyen pontokon lehet, mikor igazán érdemes az értékelemzést elindítani. Az alábbi ábra ezeket a pontokat jelöli meg: MicroVA Fejleszt Bt. 6

7 Magasépítési beruházási tervek felülvizsgálata Ajánlott beavatkozási pontok (VM = Value Methodology) Koncepcióterv elkészítése eltt VM 1 Tanulmányterv elkészítése után, kontroll VM 2 Tanulmányterv készítése Az engedélyezési terv engedélyeztetése eltt VM 3 Eng. terv készítése Szakági tervek felülvizsgálata VM4 Kiviteli terv készítése A kivitelezés megkezdése eltt VM 5 Beruházó Kivitelez ábra 3: Az értékelemzés alkalmazási lehetségei a tervezés folyamatában Az amerikai gyakorlat szerint az ún. nagy projekteket, ami náluk a 10 millió USD feletti projekteket jelenti, általában 3-4 alkalommal is elvégzik az értékelemzéses felülvizsgálatot, st, a szövetségi beszerzési szabályzat (FAR) lehetvé teszi, hogy a kivitelez, a munkák megkezdése eltt még egyszer áttekintsék a projektet. (Az els 3 értékelemzést az állam finanszírozza meg, az utóbbit pedig maga a kivitelez.) Ilyen esetben, ha a kivitelez a követelményjegyzékben megfogalmazott funkciókat maradéktalanul teljesíteni tudja, de további költségcsökkentési lehetséget tud még megmutatni, a megtakarításon %-ban és adómentesen (!) osztozik az állammal ben kezddött el az útügyi beruházási tervek értékelemzéses felülvizsgálatának és fejlesztésének rendszeres hazai alkalmazása. Ebben kezdeményez, mentori szerepet vállalt az UKIG, a megyei közútkezel kht.-k támogatásával. Az elmúlt négy év alatt befejezett 51 munka során a teamek 221,2 Milliárd Ft tervezett kiadásból összesen 20,3 Milliárd Ft-nyi megtakarítást, és 4,2 Milliárd Ft tartalombvítést (többletráfordítást) javasoltak. Összesítve ez azt jelenti, hogy az állam az értékelemzés e területen történ alkalmazásával 24,5 Milliárd Ft-ot költhet el hatékonyabban, hasznosabban!! Hogy mire is jó az értékelemzés? Álljon itt az utóbbi évek egyik legeredetibb javaslata, egy elkerül út engedélyezési terveinek felülvizsgálatából: Tényállapot A tervezési szakaszon a terv szerint a pálya 200 m hosszan zárt keretaluljáróban, 425 m hosszan pedig U-keretben fut, és külön szintben keresztezi a régi számú utat. Problémák A tervezett mtárgy építési költsége mintegy 3 milliárd forint. A mélyponttal rendelkez keretaluljáróban vízelvezetési nehézségek, szellzési problémák lépnek fel. Télen számolni kell a jégképzdés fokozott veszélyével is. A zárt keretaluljáró építése a szk hely miatt problémát jelenthet az építés alatti forgalom fenntartása szempontjából. Az aluljáró építése az egyik legköltségesebb megoldás, és az egész beruházás költségének 30 %-át képezi. MicroVA Fejleszt Bt. 7

8 Javaslat Javasoljuk a vízszintes és magassági vonalvezetés módosítását, így elmaradhat az aluljáró építése. A javaslat lényege: a régi és az új út keresztezését kb. 400 m-rel arrébb javasoljuk kialakítani. (Az eredeti tervben azért szerepelt aluljáró, mert így nem merül fel zajártalom a lakókörnyezetben.) A javaslat bevezetésének elnyei A vízszintes vonalvezetés lehetvé teszi, hogy a meglév úttal való különszint keresztezést lakott területen kívül építhessük meg. Megtakarítható a költséges zárt keretaluljáró építése. A felüljárón nem merülnek fel vízgyjtési és kivezetési problémák. Megtakarítás A zárt keretaluljáró becsült költsége 3000 millió Ft Többlet ráfordítások 600 m normál gyorsforgalmi út 0,6 x 800 mft 480 millió Ft Egy darab keresztezési mtárgy 150 millió Ft 400 m útkorrekció 0,4 x 200 MFt 80 millió Ft 400 m szervizút 0,4 x 100 MFt 40 millió Ft Zajvéd fal 2 x 700 m hosszan 28 millió Ft Összesen 738 millió Ft A megtakarítások és többlet ráfordítások egyenlege: millió Ft megtakarítás. Az említett 51 közutas munkában 2450 ötlet, majd ezekbl mintegy 500 javaslat született. A Közbeszerzési törvény értelmében az ajánlatkér a tender kiírásába rögzítheti, hogy aki megnyeri a tervezési tendert, részt kell vegyen az értékelemzéssel történ felülvizsgálatban, fejlesztésben. A cél az, hogy a módszer segítségével a szakértk kiaknázzák a tervben még meglév tartalékokat. (A kivitelezésre vonatkozó pályázat nyertesének ugyanis már nincs jelents mozgástere, ugyanis a kivitelez által történ változtatási kezdeményezést a közbeszerzési törvény nem teszi lehetvé. Neki pontosan azt kell megvalósítani, amire elnyerte a tendert.) Egyetlen kiutat jelenthet a 1/1996. (II. 7.) KTM rendelet, mely lehetséget nyújt alternatív ajánlat beadására. Az említett rendelet mellékletében megfogalmazza, hogy az építési beruházás ajánlatkérési mszaki dokumentációjának tartalmaznia kell a következket: 2. b) A tervezett mszaki megoldások (szerkezetek, beépített berendezések, készülékek, vezetékek, rendszerelemek stb.) tervrajzokra utaló leírása, az anyagminségek és egyéb követelmények meghatározásával: - részletesen ismertetve a javasolt, és ezen mszaki dokumentációban kidolgozott megoldásokat, - megjelölve az egyenérték alternatív mszaki megoldások lehetséges körét. Amennyiben a kiíró él ezzel a lehetséggel, hatékonyabbá teheti beruházásait Összehasonlításra, kiválasztásra Az értékelemzés módszere sikeresen alkalmazható a termékek, szolgáltatások beszerzése esetén is. Jelents mérték költségeket takaríthatunk meg alkalmazásával, hozzájárulva az államháztartás gazdaságosabb mködéséhez. MicroVA Fejleszt Bt. 8

9 A beszerzések esetén az ajánlatkér pontosan meghatározott követelményjegyzékkel hirdeti meg a pályázatot. Az értékelemzés módszere segíthet a fogyasztói igényeket tükröz követelmények meghatározásában, illetve a pályázatok elbírálásában Minden ajánlatadó azonos termékkel/szolgáltatással pályázik Sok esetben egy alkalmas terméket, funkcióhordozót keresünk az igények kielégítésére. Nincs lehetségünk arra, hogy a meglév funkciókat, vagy azok paramétereit változtassuk, ezek adottak, kívül esnek fejlesztési hatáskörünkön (pl. A4-es, 80 gr, félfamentes papírt szeretnénk beszerezni). Itt a kiírásnál lehet alkalmazni az igény- és funkcióelemzést, a hozzá tartozó paraméterekkel. A kiválasztás csupán a szállítási kondíciók (ár, helyszín, id, stb.) alapján végezhet el Az ajánlattevk hasonló jelleg, de különféle termékkel/szolgáltatással pályázhatnak Komplexebb termékek/szolgáltatások esetében a fentinél összetettebb a feladat. Mivel most sem tudjuk a terméket/szolgáltatást megváltoztatni, csak azt tehetjük, hogy a meglév termékeket azok funkciói és paraméterei alapján megvizsgáljuk és rangsoroljuk. Ez azt jelenti, hogy a legjobbnak ítélt megoldás is tartalmazhat - felesleges funkciói miatt - többletköltségeket. A beszerzési döntések meghozatala során - hasonlóan a többi értékelemzési munkához - az igénykeltk, és feltárt igényeik alapján megfogalmazzuk a megvásárolni kívánt termék/szolgáltatás funkcióit, majd fontosságuk alapján súlyozzuk azokat (s i ). Paraméter(eke)t rendelünk az egyes funkciókhoz, meghatározzunk azok elvárt, optimális értékét. Az alkotó fázis keretében keresünk megoldásokat, tendereztetünk, piackutatást végzünk: feltárjuk a szóba jöhet alternatívákat, milyen termékek tudják a fenti funkciókat teljesíteni. Értékeljük a megoldási változatokat, megvizsgáljuk funkcióteljesítésüket (t i ), majd pontértéket képezünk belle. (s i * t i ) A pontértékek összeadásával megkapjuk a termékek összesített funkcióteljesítését. (F A, F B ) Az alábbi példában a forróvíztároló értékének kiszámítását egy részletét mutatjuk be: A termék Funkció megnevezése Funkció súlyszáma s i Funkcióteljesítés (az elvárt %-a) t i Pontérték s i * t i.. F 1113 Villamos energiát hvé 3, ,8 alakít F 1121 Hcserél felülettel 1, ,4 rendelkezik F 1122 Vízzel érintkezik 1, ,4 F 1211 Ht konvekcionál 1, ,6 F 1222 Hmennyiséget tárol 4, ,5 F 33 Vízkképzdést csökkent 4, ,5.. Összesen ,71 Tételezzük fel, hogy az A termék beszerzése 100 Ft-ba kerül. Ezt behelyettesítve az Érték=Funkció/Költség képletbe : 8 A funkcióteljesítés optimális szintje 100%. Ha a funkció minsége nem felel meg, alulteljesített funkcióról beszélünk, és akkor a teljesítés szintje pl. csak 90 %-os lesz. MicroVA Fejleszt Bt. 9

10 F A 8 764,41 É A = = = 87,6 K A 100 Ha egy másik szállító ajánlatát vizsgáljuk meg hasonló módon, az értékesség számítása más eredményt hozhat, pl. É B = 80,6 A fenti számítást valamennyi megoldási változatra elkészítjük. Ezután nincs más hátra, mint kiválasztani a legmagasabb érték terméket. Fontos kiemelni, hogy a beszerzések esetében nem elegend csupán a termék funkcióteljesítéseit és költségeit összevetni, figyelembe kell venni a beszerzési ár mellett olyan további szempontokat is, mint a szállítási, fizetési feltételek, beszállító megbízhatósága, üzemeltetési költségek, várható élettartam, stb. De erre a szempontrendszer-vizsgálatra is jó az értékelemzés! Próbálják ki! A meghirdetetthez képest, alternatívákra is tesznek ajánlatot Ez esetben ki kell egészítenünk az elre elkészített funkcionális modellt. Ezekhez újabb súlyszámot, újabb osztályzatot, új költségvonzatot, majd újabb értéket kell számolnunk. Mindhárom esetben a f feladat az, hogy meghatározzuk az egyes megoldási változatok értékét, azaz a funkció és funkcióköltség hányadosát, majd ki kell választanunk azt az ajánlatot, melynek értéke a legmagasabb. 5. Összefoglalás Az értékelemzés célja az érték, értékesség optimalizálása, a legkedvezbb változat kifejlesztése, kiválasztása. Mivel alkalmazása jelents költségcsökkentést és minségemelkedést eredményez, érdemes bevonni a közbeszerzések területére. Számos nagyszabású beruházás és beszerzés indul folyamatosan, amit e módszerrel jobbá, olcsóbbá tehetnénk! A hazai értékelemzési gyakorlat terjesztésén munkálkodik a Magyar Értékelemzk Társasága. Célja, hogy minél szélesebb körrel ismertesse meg a módszert, ill. az alkalmazástól várható elnyöket. Gyr városához hasonlóan valamennyi állami és közigazgatási intézmény mködésében jelents eredményeket hozhat, ha az értékelemzés szemlélete beleivódik a mindennapi gondolkodásba. MicroVA Fejleszt Bt. 10

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere (Az IPE 1997. és 1999. évi rendes közgyléseinek állásfoglalásai szerint) 1. A szolgáltatási és támogatási rendszer továbbfejlesztésének indokoltsága

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN Baumgartner Ida hivatalos közbeszerzési tanácsadó HAB 749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Tartalom Zöld közbeszerzés (Green Public Procurement) Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Jogszabályi

Részletesebben

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld közbeszerzésről néhány szóban Mit jelent a zöld közbeszerzés? A zöld közbeszerzés a közszféra olyan beszerzési

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Versenytárgy. ideje 2009. 05. 13. 1. 5348/1/A/12 44 13.992.000.- 1.400.000.- 200.000.- 10,30 Széchenyi u. 1. 2. Térm. (m 2 )

Versenytárgy. ideje 2009. 05. 13. 1. 5348/1/A/12 44 13.992.000.- 1.400.000.- 200.000.- 10,30 Széchenyi u. 1. 2. Térm. (m 2 ) RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nyíregyháza, Széchenyi u. 1. sz. alatti 5348/1/A/12 és a 5348/1/B/1 hrsz-ú ingatlanok kétfordulós nyilvános pályázat útján történ értékesítésére kiadott PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-ban

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza 2011. május 19. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A zöld közbeszerzés jogi feltételei az Unióban 1997. Európai Unió elkötelezte magát a fenntartható

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 10-7/2011. Elterjesztés

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend

Részletesebben

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az 12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az alábbi gondolatok kidolgozását tartotta szükségesnek:

Részletesebben

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása 1. számú melléklet 1. számú melléklet Eljárási határidők és típusok összefoglalása Eljárás fajtája Közösségi értékhatárt elérő Nemzeti értékhatárt elérő I. EGY SZAKASZOS ELJÁRÁSOK 1. Nyílt eljárás 74.

Részletesebben

Zöld közbeszerzés a gyakorlatban

Zöld közbeszerzés a gyakorlatban MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET - the Greenstitute WWW.KOZBESZERZESIINTEZET.HU Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Előadó: dr. Barna Orsolya ügyvéd, közbeszerzési és fenntarthatósági tanácsadó barnao@kozbeszerzesiintezet.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet 1. A pályázat célja üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése KEOP-7.14.0/15-2015-0004 A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületállomány-kataszterében a pályázat benyújtásakor

Részletesebben

Közbeszerzési tudnivalók 2011.

Közbeszerzési tudnivalók 2011. Közbeszerzési tudnivalók 2011. A közbeszerzés A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése

Részletesebben

Szoftver újrafelhasználás

Szoftver újrafelhasználás Szoftver újrafelhasználás Szoftver újrafelhasználás Szoftver fejlesztésekor korábbi fejlesztésekkor létrehozott kód felhasználása architektúra felhasználása tudás felhasználása Nem azonos a portolással

Részletesebben

Tender-EXPERT. Hatékony megoldás a szervezet érdekeinek védelmére. Bull Kormányzati Megoldások Szakmai Nap. Veszelka Tamás. vezérigazgató Winsdom Zrt.

Tender-EXPERT. Hatékony megoldás a szervezet érdekeinek védelmére. Bull Kormányzati Megoldások Szakmai Nap. Veszelka Tamás. vezérigazgató Winsdom Zrt. Tender-EXPERT Hatékony megoldás a szervezet érdekeinek védelmére Bull Kormányzati Megoldások Szakmai Nap Veszelka Tamás vezérigazgató Winsdom Zrt. Tartalom Cégünkről Elvárások kereszttüzében merre vezet

Részletesebben

STRUKTURÁLT HÁLÓZATOK A BIZTONSÁGTECHNIKA SZOLGÁLATÁBAN. Cegléd - 2009. Fürst Ádám, mérnök konzulens

STRUKTURÁLT HÁLÓZATOK A BIZTONSÁGTECHNIKA SZOLGÁLATÁBAN. Cegléd - 2009. Fürst Ádám, mérnök konzulens STRUKTURÁLT HÁLÓZATOK A BIZTONSÁGTECHNIKA SZOLGÁLATÁBAN Cegléd - 2009 Fürst Ádám, mérnök konzulens 1. A Tyco Electronics bemutatása Tyco Electronics Bemutatása Eladás:14,8 milliárd dollár Alkalmazottak:96

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

AZ ÉRTÉKELEMZÉS (VALUE ENGINEERING) ALKALMAZÁSA A HONVÉDELEM FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ ÉRTÉKELEMZÉS (VALUE ENGINEERING) ALKALMAZÁSA A HONVÉDELEM FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN Fodor Árpád microva@microva.hu AZ ÉRTÉKELEMZÉS (VALUE ENGINEERING) ALKALMAZÁSA A HONVÉDELEM FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN Absztrakt A cikk megírásának célja, hogy egyrészt felhívja az Olvasó figyelmét az

Részletesebben

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA Matusek kgé Géza okl. szerkezetépítő mérnök, vállalkozási vezető STRABAG Építő Rt. Magasépítési ágazat, HP direkció ió I. RÉSZ A beruházások megvalósításának menete A

Részletesebben

PANAC Megtakarítási Klub

PANAC Megtakarítási Klub PANnon Autóipari Cluster PANAC Megtakarítási Klub Készítette: Oláh István Költségcsökkentési Szakmai Fórum, Győr, 2007. április 3. PMK PANAC Megtakarítási Klub > önálló klaszterszolgáltatás tagi kezdeményezés

Részletesebben

Minőségmenedzsment: azért felel, hogy a projekt teljesítse az elvárt feladatát és a követelményeket.

Minőségmenedzsment: azért felel, hogy a projekt teljesítse az elvárt feladatát és a követelményeket. Jelölje be a helyes választ: ely projektszereplőhöz tartoznak az következő feladatok: sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet a megvalósítás során a változtatások engedélyezése a megvalósítás

Részletesebben

C É G I S M E R T E T

C É G I S M E R T E T ELTI Energetikai Létesítményeket Tervez Iroda Kft. Telephely, levélcím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 28. /: (36-1) 279-1674, 279-1675 : elti.kft@chello.hu C É G I S M E R T E T Tisztelt leend Partnerünk!

Részletesebben

5. Közbeszerzési eljárások ismertetése

5. Közbeszerzési eljárások ismertetése 5. Közbeszerzési eljárások ismertetése Folyamatban lévő eljárások bemutatása sorszám 1. 2. Az Országos Onkológiai Intézet részére izotópok beszerzése a 2010. évre. Kutatási gép-műszerek beszerzése és üzembe

Részletesebben

Zöld közbeszerzés a gyakorlatban

Zöld közbeszerzés a gyakorlatban MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET - the Greenstitute WWW.KOZBESZERZESIINTEZET.HU Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Előadó: dr. Barna Orsolya ügyvéd, közbeszerzési és fenntarthatósági tanácsadó barnao@kozbeszerzesiintezet.hu

Részletesebben

Képzési anyag I. EPC alapok azaz az energiahatékonyság-alapú szerződés. Transparense projekt. www.transparense.eu

Képzési anyag I. EPC alapok azaz az energiahatékonyság-alapú szerződés. Transparense projekt. www.transparense.eu Képzési anyag I. EPC alapok azaz az energiahatékonyság-alapú szerződés Transparense projekt A KÉPZÉSI ANYAG TARTALMA I. EPC alapok II. EPC folyamat a projekt azonosításától a közbeszerzésig III. EPC folyamat

Részletesebben

LIBRA: a programozott fejlődés

LIBRA: a programozott fejlődés www.mve.hu LIBRA: a programozott fejlődés Előadó: Galambosné Schuszter Anna Portfoliónk Kis- és Középvállalati rendszerek: LibraCom LIBRA3S LIBRA3S Standard Nagyvállalati rendszerek: LIBRA6i LIBRA6i spec.

Részletesebben

305/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A tervpályázati e l j á r á s o k s z a b á l y a i r ó l. Dr. G álfi Sarolta. 2012. március 27.

305/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A tervpályázati e l j á r á s o k s z a b á l y a i r ó l. Dr. G álfi Sarolta. 2012. március 27. 305/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A tervpályázati e l j á r á s o k s z a b á l y a i r ó l Dr. G álfi Sarolta f ő o s z t á l y v e z e t ő - h e l y e t t e s K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

épületek energia sa ETE-Telep

épületek energia sa ETE-Telep Az els lépések, avagy az épületek energia tanúsítása sa Nagy Péter P energia tanúsító ETE-Telep Települési Energiagazdálkod lkodási Szakosztály 1 EU Tények Az EU végs energia-felhasználásának 40%-át az

Részletesebben

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft.

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. XXI. Magyar Minőség Hét 2012 Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. Pár Gondolat magamról Nyeste Zsolt Gépészmérnök 4235 Napja dolgozom a Grundfosnál Közel 10 évet

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan Bácsi Zoltán Bedecs Szilárd Napirend Közép Európai Egyetem (CEU) bemutatása IT stratégia kialakítása Változás előtt Termék

Részletesebben

P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás. P-S TENDER Kft. - Pintér Mónika

P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás. P-S TENDER Kft. - Pintér Mónika P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás Tevékenységi kör Pályázatírás - lakosság, társasházak és lakásszövetkezetek Közbeszerzés bonyolítása Kivitelezők pályáztatása, kiválasztása Kivitelezői

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző számítógépes játékok elkészítésének támogatása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom

Részletesebben

A Dunaújvárosi Duna-híd beruházási terveinek értékelemzése

A Dunaújvárosi Duna-híd beruházási terveinek értékelemzése Fodor Árpád (CVS): A Dunaújvárosi Duna-híd beruházási terveinek értékelemzése Absztrakt A cikk elején a szerz bemutatja a Dunaújvárosi Duna-híd szerkezeti megoldását, majd részletesen beszámol beruházási

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 6/1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tivadar Község Önkormányzata 4921 Tivadar, Petőfi u. 24. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Építési beruházás Tárgy: Vállalkozási

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég.

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég. A vállalat mint rendszer Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek erőforrások Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Valóságos Működő Gazdasági

Részletesebben

13. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére

13. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére 13. Tárgy: Pályázat benyújtása az ÁROP-2211/2010 Készségfejlesztés az önkormányzatoknál c. kiírásra Az előterjesztést

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

Dinamikus Költségelemzés (DCC): hatékony módszer a hatékony fejlesztésekért. Czeglédi Ildikó okl.közgazdász közművagyon-gazdálkodási szakértő

Dinamikus Költségelemzés (DCC): hatékony módszer a hatékony fejlesztésekért. Czeglédi Ildikó okl.közgazdász közművagyon-gazdálkodási szakértő Dinamikus Költségelemzés (DCC): hatékony módszer a hatékony fejlesztésekért Czeglédi Ildikó okl.közgazdász közművagyon-gazdálkodási szakértő A módszertani fejlesztés szükségessége Elhúzódó projekt előkészítések

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Felsoktatási projekt. (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1

Felsoktatási projekt. (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1 Felsoktatási projekt (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1 Emlékszik? (1999) Quali-Társ Bt. 2 Elnyök Hallgatók A képzés gyakorlati vonatkozásainak ersítése a TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia üzletág

Részletesebben

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 2011. Módosításokkal egységes szerkezetben A közbeszerzés tárgya és mennyisége I. Árubeszerzés Szállítási Tündérkert Bölcsőde berendezési-, és felszerelési eszközök beszerzésére

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Finanszírozási lehet ségek az energiahatékonyság és a megújuló energiák területén

Finanszírozási lehet ségek az energiahatékonyság és a megújuló energiák területén DUIHK - Energiakör Finanszírozási lehetségek az energiahatékonyság és a megújuló energiák területén Eladó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2010. szeptember 14. 1. oldal DUIHK - Energiakör Tartalomjegyzék

Részletesebben

Mobil Kommunikációs Kutatás-fejlesztési és Innovációs Centrum létrehozása. (Mobil 2004) Pályázati felhívás

Mobil Kommunikációs Kutatás-fejlesztési és Innovációs Centrum létrehozása. (Mobil 2004) Pályázati felhívás az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával Mobil Kommunikációs Kutatás-fejlesztési és Innovációs Centrum létrehozása (Mobil 2004) Pályázati felhívás Budapest, 2004. november 4. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás Szakmai ismeretek II./3. Molnár György (egyetemi tanársegéd) E ép. 4. em. 4., Fakk: E ép. 4. em. 7. Tel: 463-2698 E-mail: molnargy@eik.bme.hu 1 A tárgyról 4 alakalom összesen

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

Interpellációnak nevezett, de kérdéseket tartalmazó irományára az alábbiakat válaszolom:

Interpellációnak nevezett, de kérdéseket tartalmazó irományára az alábbiakat válaszolom: Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Iktatószám: 1037-15/2014. Kincses László települési képviselő részére Püspökladány Kodály Z. u. 9. Interpellációnak nevezett, de kérdéseket

Részletesebben

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET WWW.KOZBESZERZESIINTEZET.HU A KAMARÁK ÚJ SZEREPKÖRE, ZÖLD KÖZBESZERZÉS A GYAKORLATBAN ELŐADÓ: DR. BARNA ORSOLYA FÜGGETLEN HIVATALOS KÖZBESZERZK ZBESZERZÉSI SI TANÁCSAD CSADÓ

Részletesebben

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k?

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? dr. Kabai Anikó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóság Új Széchenyi

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó

TÁJÉKOZTATÓ. -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó 1 TÁJÉKOZTATÓ -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó nagyberuházások, valamint az els ütemben benyújtandó pályázatok állapotáról, az ebbl adódó feladatokról

Részletesebben

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Épületgépészeti energetikai rendszerterv (ERT) az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások használata tükrében

Épületgépészeti energetikai rendszerterv (ERT) az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások használata tükrében Épületgépészeti energetikai rendszerterv (ERT) az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások használata tükrében Az épületgépészeti energetikai tervezés kezdeti problémái - a tervezés ritkán rendszerelvű

Részletesebben

előzetes vitarendezési kérelmet

előzetes vitarendezési kérelmet E l ő z e t e s V i t a r e n d e z é s i k é r e l e m Alulírott Papp Attila a Konica Minolta Magyarország Kft, mint ajánlattevő (továbbiakban: Kérelmező) nevében a Nyomatmenedzsment rendszer kialakítása

Részletesebben

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság I. A kkv-k megítélése az EU-ban 2000 Kisvállalkozások Európai Chartája világszínvonalú kkv-környezet

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

VRV Xpressz Használati Útmutató

VRV Xpressz Használati Útmutató VRV Xpressz Használati Útmutató A programmal néhány perc alatt nem csak 5-6 beltéri egységes munkákat, hanem komplett, 3-400 beltéri egységgel rendelkez irodaházakat, szállodákat is meg lehet tervezni.

Részletesebben

Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása

Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Halász István ügyvezet Energetikai Tanúsítvány Jogi szabályozás EU direktíva írja el a bevezetését 2002/91/EK -». 2010. Új j direktíva A 176/2008

Részletesebben

Programozás alapjai Bevezetés

Programozás alapjai Bevezetés Programozás alapjai Bevezetés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Programozás alapjai Bevezetés SWF1 / 1 Tartalom A gépi kódú programozás és hátrányai A magas szintÿ programozási nyelv fogalma

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Költségvetési poli.ka az egyenlegcélon túl

Költségvetési poli.ka az egyenlegcélon túl Költségvetési poli.ka az egyenlegcélon túl Budapes. Gazdasági Fórum 2011 október 27. Romhányi Balázs A lényeg A magyar költségvetési poli.ka legnagyobb baja, hogy nincs. A költségvetési poli.ka lényege

Részletesebben

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27.

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek Mihálffy Krisztina Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. Tartalom Előzmények A projekt haladási üteme A projekt részei A projekt tartalma, indokoltsága

Részletesebben

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés

Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés A rendszerfejlesztés életciklusa problémadefiniálás helyzetfeltárás megvalósítási tanulmány döntés a fejlesztésrıl ELEMZÉS IMPLEMENTÁCIÓ programtervezés

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT. Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt.

PROJEKTMENEDZSMENT. Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt. PROJEKTMENEDZSMENT Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt. CÉGCSOPORT FELÉPÍTÉSE, FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK LOGISZTIKAI ÉS IPARI INGATLANOK KIVITELEZÉSE IRODAHÁZAK, KÖZINTÉZMÉNYEK ÉS SZÁLLODÁK KIVITELEZÉSE

Részletesebben

Energiaaudit szolgáltatások a gyakorlatban. MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. Jakócs Krisztián Termékmenedzser 2012. május 09.

Energiaaudit szolgáltatások a gyakorlatban. MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. Jakócs Krisztián Termékmenedzser 2012. május 09. Energiaaudit szolgáltatások a gyakorlatban MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. Jakócs Krisztián Termékmenedzser 2012. május 09. Az auditról általában Az audit jelentése Az "audit" szó mai jelentése már

Részletesebben

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ dr. Magyar Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Épületenergetikai Szakosztály elnöke Ügyvezető igazgató, Comfort Consulting Kft. magyar.zoltan@comfortconsulting.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Közbeszerzési tanácsadás, pályázatfigyelés és ajánlat összeállítás

Közbeszerzési tanácsadás, pályázatfigyelés és ajánlat összeállítás Közbeszerzési tanácsadás, pályázatfigyelés és ajánlat összeállítás Rólunk A Prime Tendering Kft. fő profilja, minőségi és cégre szabott közbeszerzési pályázatfigyelési és pályázatírási szolgáltatás nyújtása

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan 2013. 07. 19. Kapcsolattartó: Saád Tamás E-mail: saad.tamas@aam.hu

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására EUREKA_HU_08 Pályázati felhívás Budapest, 2010. február (Módosítva: 2010. augusztus) 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló

Részletesebben

az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról

az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról T á j é k o z t a t ó az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról Előterjesztő: Ad hoc Bizottság elnöke Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. április 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben