Balog Ildikó 1 Fodor Árpád 2 : Az értékelemzés alkalmazási lehetségei a közbeszerzésben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balog Ildikó 1 Fodor Árpád 2 : Az értékelemzés alkalmazási lehetségei a közbeszerzésben"

Átírás

1 Balog Ildikó 1 Fodor Árpád 2 : Az értékelemzés alkalmazási lehetségei a közbeszerzésben Adót senki nem szeret fizetni, ezzel szemben mindenki természetesnek veszi azokat az állami szolgáltatásokat, mint az egészségügyi ellátás, a közutak létrehozása, mködtetése, közoktatás, közvilágítás, és még sorolhatnánk tovább. Annak érdekében, hogy az állam a bevételek azonos szinten tartása mellett (vagy inkább annak csökkentése mellett) növelni tudja szolgáltatásai színvonalát, komolyan meg kell fontolnia, mire ad ki pénzt. Az értékelemzés olyan fejlesztési, racionalizálási módszer, melynek segítségével az elállító és/vagy a szolgáltató az igényeket a szükséges mértékben, mégis a leggazdaságosabb módon elégítheti ki. Alkalmazásával % költségcsökkentés érhet el úgy, hogy közben a minség is javul! A közszférában mindennapos a százmilliós, vagy akár több milliárdos beruházás és beszerzés. Nem mindegy, tudunk-e egy-egy alkalommal átlagosan 10 százalékot megtakarítani, és azt más célra fordítani! Példamutató érték Gyr város önkormányzatának elkötelezettsége az értékelemzés módszere iránt ben nagyszabású projekt keretében végezték el az önkormányzat költségvetésének felülvizsgálatát e fejlesztési technológia segítségével. A teljes intézményhálózat (oktatási, egészségügyi-szociális intézmények, sportlétesítmények, stb.) mködésének javítására 23 team alakult. Ma már látható, hogy az értékelemzésbe fektetett anyagi és szellemi erforrás rövid idn belül megtérült. A Közgylés az és évben hozzávetleg 9 millió forintot költött erre a munkákra. Ezt lehet szembeállítani a kb. 100 millió Ft/év megtakarítással. 3 Az értékelemzés szemlélete (funkcionális gondolkodás, alkotó bírálat, minimális funkcióköltségre való törekvés) beivódott a város mindennapi életébe, így nemcsak a konkrét értékelemzési munkáknál hoz eredményt, hanem más feladatok megoldása esetében is (pápalátogatás, kajak-kenu világbajnokság céltorony építése, stb.). Az elmúlt 10 évben mintegy 50 (!!) projekt értékelemzésére került sor. 1. Az értékelemzésrl A II. világháború idején a nyersanyagok árai világszerte, így az Amerikai Egyesült Államokban is rendkívüli módon megemelkedtek. Ezzel párhuzamosan, a hirtelen megnövekedett hadiipari megrendelések következtében bizonyos nemesfémekbl (titán, réz, molibdén) hiány mutatkozott, ezért a tervezk kénytelenek voltak helyettesít anyagokra, megoldásokra rátérni. A szállítók azt tapasztalták, hogy a megrendel, az amerikai hadsereg, nem reklamálta meg az árut, azaz a módosított kivitel, anyagú termék megfelelt az igényeiknek. A II. világháborút követen azt várták, hogy a helyettesít anyagok állandóan is megmaradhatnak a termékekben, de nem ez következett be. Amint a nyersanyagok árai az eredeti szintre süllyedtek, ill. a hiány megsznt, a szállítók visszatértek a drágább, eredetileg betervezett anyagokra. Erre a "kényszerhelyzet szülte" jelenségre figyeltek fel a General Electric vezeti. Erlicher és Winnie már 1946-ban felismerték a téma jelentségét, és körvonalazták az értékelemzés fogalmát, eljárásrendszerét ben megbízták L. D. Miles-t, a General Electric baltimore-i részlegének mérnökét és anyagbeszerzjét, hogy dolgozzon ki egy olyan, általánosan alkalmazható eljárást, mely anyagköltség csökkenést eredményez a funkció teljesítésének biztosítása mellett. 1 PROVA Bt., értékelemz 2 MicroVA Fejleszt Bt., értékelemz, Certified Value Specialist, a Magyar Értékelemzk Társaságának elnöke 3 Jezsó György: Értékelemzés Gyr városában a városépítészet területén, Magyar Értékelemzk Társasága, VI. Értékelemzési Konferencia, MicroVA Fejleszt Bt. 1

2 Lawrence Delos Miles és munkatársai, Sredencheck, Fountain és Horn, négy év alatt a más területen sikeresen alkalmazott költségcsökkentési és egyéb megoldásokra alapozva kidolgoztak egy új fejlesztési eljárást (módszertant, know-how-t), melyet Miles Value Analysis-nek (VA), azaz értékelemzésnek nevezett. Az értékelemzés alapvet logikai összefüggésrendszerét a következ ábra mutatja: IGÉNYELEMZÉS FUNKCIÓ- ÉS FOLYAMATELEMZÉS FUNKCIÓTELJESÍTÉS VIZSGÁLATA FUNKCIÓKÖLTSÉG VIZSGÁLATA FUNKCIÓ-SZERVEZETI KAPCSOLAT VIZSGÁLATA ÖTLETGYJTÉS KIVÁLASZTÁS FUNKCIÓ ÉRTÉK = FUNKCIÓKÖLTSÉG TERVEZÉS ábra 1: Az értékelemzés logikai összefüggésrendszere Az ábrából jól látható, hogy az értékelemzés mindig a vevi, fogyasztói, felhasználói igényekbl indul ki, és azok szükséges mérték kielégítését célozza meg. Ennek érdekében funkciókat, majd az ehhez tartozó elégséges mérték paramétereket határozza meg, és ezek ismeretében új megoldási lehetségeket keres. A funkciók és a hozzájuk tartozó funkcióköltségek és/vagy funkciókapcsolatok viszonyából a legkedvezbb kombinációt hozza létre. Így jön létre a vev és a vállalkozó (szállító, szolgáltató) szempontjából is legkedvezbb termék/szolgáltatás. Tapasztalataink szerint az értékelemzéssel támogatott fejlesztési projektek % os megtakarítást, és emellett jelents minségemelkedést eredményeznek. 2. Hol tart a világon az értékelemzés alkalmazása? Az értékelemzés elsként kialakításának hazájában, az USA-ban terjedt el. Széleskör alkalmazásában nagy szerepet játszott az Amerikai Védelmi Minisztérium (DoD). Bill Clinton februárjában írta alá, és ezzel életbe léptette azt a törvényt, mely szerint "minden kiemelt ügynökségnek, hivatalnak, minisztériumnak rendelkeznie kell értékelemzés eljárásokkal és programokkal a költségvetés hatékonyabb felhasználása érdekében". Ez a gyakorlati életben azt jelenti, hogy a szövetségi pénzeknél minden 10 m$ feletti (ma kb. 3 Milliárd Ft), az egyes államok szintjén, minden 2 m$ feletti (ma kb. fél milliárd Ft) projektnél kötelezen alkalmazzák. Példaként álljon itt New York City Vezetési és Költségvetési Hivatala által végzett értékelemzések listája ( ): ANALYSES 3 Elemzés BRIDGES 17 Híd BRIDGE PROTCTIVE COATING 1 Híd védfestése MicroVA Fejleszt Bt. 2

3 VEHICLE GARAGES/MAINTENANCE 5 Buszgarázs építés/fenntartás CHILDREN S CENTER 1 Gyermek központ CLINIC/HEALTH FACILITIES 5 Kórház/egészségügyi szolgáltatás COMMUNITY COLLEGE 1 Mveldési ház COMPUTER SYSTEMS 3 Számítógépes rendszer CORRECTIONS FOOD SERVICE 5 Élelmezési szolgáltatás COURTS 11 Bíróságok CSO FACILITIES 12 Kombinált Csatorna Túlfolyó szolgáltatás DATA CENTER 3 Adatközpont EVIRONMENTAL CENTER 1 Környezetvédelmi központ EQUIPMENT/APPARATUS 3 Felszerelés, berendezés, szerkezet FERRY TERMINAL 4 Komp kiköt FERRY BOATS/SLUDGE VESSEL 3 Révhajók/kotróhajó FILTRATION PLANT 3 Víztisztító-m FIRE/POLICE TRAINING 2 Tzoltó és rendrségi képzés HOSPITALS 21 Kórház HOUSING 1 Lakásépítés INCINERATOR 1 Szemétkezel JAILS 12 Börtön JUVENILE CENTERS 2 Ifjúsági központ LANDFILL REMEDIATION 2 Talajjavítás LIBRARIES/MUSEUMS 7 Könyvtár, múzeum LONG TERM CARE FACILITIES 3 Hosszú távú karbantartási szolgáltatások NITROGEN MANAGEMENT PLAN 3 Nitrogénkezelési terv PARKS/ZOOS/POOLS 7 Park, állatkert, tó POLICE POUND 1 Rendrségi raktár (Elkobzó Iroda) POLICE STATIONS/FIREHOUSES 5 Rendr és tzoltó állomás PROCEDURES/PROCESS REDESIGN 13 4 Folyamat újratervezése PUBLIC SAFETY SYSTEM 2 Nyilvános biztonsági rendszer PUMP STATIONS 4 Szivattyú állomás RESERVOIR COVER, CHLORINATION 2 Víztározó burkolat, klórozás RISK STUDIES 2 Kockázati tanulmány ROADS/UTILITIES 3 Útkarbantartás, közútkezelés SANITATION FACILITIES 4 Közegészségügyi szolgáltatás SLUDGE FACILITIES 5 Szennyvíziszap feldolgozó SCHOOLS:ELEMENTARY 7 Általános iskola INTERMEDIATE 2 Középiskola SECONDARY 2 Középiskola SUBWAY STATION 1 Metró állomás WATER POLLUTION CONTROL PLANTS 25 Szennyvízkezel üzem TOTAL (EXCUDING ANALYSES) 215 ÖSSZESEN Az amerikai és a nemzetközi értékelemzési vérkeringést a SAVE 5 International fogja össze. E szervezet mintegy 60 nemzet értékelemz társaságából áll. A Magyar Értékelemzk Társasága 1996-ban csatlakozott e szervezethez. 3. Hol tart ma Magyarországon az értékelemzés alkalmazása? Magyarországon 1968 óta alkalmazzák az értékelemzést. Elször a MÁV-nál, majd az iparban alkalmazták rendszeresen. 4 SUBJECTS OF PROCESS STUDIES INCLUDE: HIGH SCHOOL RENOVVATIONS, CORRECTIONAL INFIRMARY, POLICE TIMEKEEPING, CONTRACT PROCUREMENT, DAYCARE CONTRACTING, CHILD WELFARE PAYMENT SYSTEM, OFFICE OF CHILD SUPPORT ENFORCEMENT COLLECTIONS, CITY PROCESS FOR LEASING OFFICE SPACE, CITYWIDE MAIL HANDLING, COORDINATED IT SERVICES (Fiskola felújítása, kórházi fejlesztés, rendrségi munkaid nyilvántartási rendszer, szerzdéskötési folyamat, napközi ellátás szerzdés, gyermek ellátás fizetési rendszere, gyerektartás fizetési kötelezettségek beszedése, városi bérleti lehetségek folyamata (hivatal), városi levélkezelés, szolgáltatás koordinálás) 5 Society of American Value Engineers MicroVA Fejleszt Bt. 3

4 Az egykori Országos Mszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB), az MKKE KTI 6, a különböz ipari minisztériumok, a Pénzügyminisztérium, a Belügyminisztérium különböz pályázatokkal, módszertanok megvásárlásával, kísérleti projekt-sorozatok támogatásával serkentette az alkalmazást. A Magyar Értékelemzk Társasága 1990-ben alakult. Küldetésük, hogy a gazdasági-társadalmi fejldés érdekében elsegítsék az állami- és közszféra teljesítményének növekedését, a hazai vállalkozások versenyképességét, valamint szakmailag és etikailag összefogják a hazai értékelemzési életet, bekapcsolódva a nemzetközi értékelemzés vérkeringésébe. 4. Az értékelemzés alkalmazási lehetségei a Közbeszerzési törvényben 4.1. A Közbeszerzési törvény továbbfejlesztése értékelemzéssel A Közbeszerzési törvény szintén tartalmazza az értékelemzés definícióját, illetve az alkalmazási feltételeket. A 10. j. pontja szerint: j) értékelemzés: a termék, illetve a szolgáltatás értékességét növel döntéselkészít módszer, amelynek alkalmazása során a termék, illetve a szolgáltatás funkciójának és elállítási vagy beszerzési költségeinek viszonyát kell vizsgálni; A bekezdése szerint: (6) Az ajánlatkér az ajánlati felhívásban elírhatja, hogy az ajánlattev alkalmazza az értékelemzés módszerét. Sajnos a félreértelmezés, félreértés egyik példáját láthatjuk, az e bekezdést követ állásfoglalásban: BH II. A tkeer vizsgálata a közbeszerzési eljárásban a pénzügyi-gazdasági alkalmasság körébe tartozó kérdés [1995. évi XL. tv. 33. (2) bek., 43. (2) bek., 44. (1) bek., 56. (1) bek., 59. (1) bek., 71. (1) bek., 79. (5) bek.]. Ha már a Közbeszerzési törvény egyes részleteit megemlítjük, érdemes kiemelni a jogszabály preambulumát. E szerint: Az Országgylés az államháztartás kiadásainak ésszersítése, a közpénzek felhasználása, átláthatóságának és széles kör nyilvános ellenrizhetségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében, a belföldi áruelállítás és munkaer-foglalkoztatás elsegítésének szempontjára is tekintettel - nemzetközi szerzdéseinkkel összhangban - a következ törvényt alkotja: Figyelmesen elolvasva a preambulumot, hiányoljuk azt a megfogalmazást, miszerint az egész törvényalkotás legfontosabb célja a közbeszerzések olcsóbbá 7 és jobbá (értékesebbé) tétele. (Ha az ésszersítés szó ezt szeretné kifejezni, akkor elnézést kérünk a jogszabály elkészítitl.) óta több jogszabály elkészítésével kapcsolatos munka indult meg értékelemzéssel. Ezek az alábbiak voltak: 6 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági Továbbképz Intézete 7 a termék és/vagy szolgáltatás életciklusára vonatkozóan MicroVA Fejleszt Bt. 4

5 Miniszterelnöki Hivatal: Társasházi törvény, A kormány és a minisztériumok munkatervének öszszeállítása, Jogszabály-alkotási folyamat, Alapítványok, közalapítványok, Rokkantsági ellátások, Elektronikus irat, -kommunikáció, kereskedelem koncepcióalkotása. ÁPV Rt.: Tartós állami tulajdonú vagyonnal való gazdálkodás Munkaügyi Minisztérium: Foglalkoztatási törvény értékelemzése Gazdasági Minisztérium: Mszaki szabályozási folyamat A beavatkozások a jogszabály-elkészítési folyamat különböz fázisában történtek. Jogszabályok felülvizsgálata Ajánlott beavatkozási pontok (VM = Value Methodology) Koncepcióalkotás VM 1 Szakmai anyag elkészítése VM 2 Normatív szöveg elkészítése VM3 Hatályosulás vizsgálata VM 4 Elektronikus irat, -kommunikáció, -kereskedelem Megváltozott munkaképességek ellátási rendszere A tartós állami tulajdonban maradó vagyon kezelése Alapítványok, közalapítványok Társasházi tv. ábra 2: Ajánlott beavatkozási pontok a jogszabályok elkészítési folyamatában E törvények értékelemzéssel történ elkészítésében résztvevk a módszerben annak átfogó, komplex jellegét, rendszerszemléletét, a több szempontú megközelítés lehetségét, a minség emelésére való törekvést, az igények és a funkciók figyelembevételét emelték ki. Néhány vezet ill. team-tag véleménye az értékelemzés hasznosságról: "Gyökeresen új szemlélettel közelítette meg a problémát, mód nyílt valamennyi érintett álláspontjának megismerésére. Új gondolkodási stílust jelentett (igényfelmérés, szükséges követelmény, funkció, funkcióköltség). Olyan problémákat is feltárt, eltérbe hozott, ami hagyományosan dolgozva elkerüli a figyelmet. Komoly gyakorlati, alkalmazási problémák kerültek a vezetink elé. A kodifikálást megelz értékelemzés azért hasznos, mert az igények feltárására és a megoldási módok közötti válogatásra szélesebb körben és még a szövegezés eltt ad lehetséget. Már a módszerbl adódóan egybevetette a jelenlegi helyzetet az elérend céllal. A témát teljes egészében feldolgozta, komplett anyagot biztosított a vezetk számára. A munkák sikeresnek, hatékonynak bizonyultak. Jelents, komplex és nyílt problémákat dolgoztunk fel komoly munkabefektetéssel, mégis, a team-tagok mindegyikétl úgy váltunk el, hogy kijelentették, bármikor készek újra beszállni egy következ team-munka sorozatba. Javasoljuk, hogy a következ alkalommal, amikor a Közbeszerzési törvény továbbfejlesztésére sor kerül, alkalmazzuk az értékelemzést! MicroVA Fejleszt Bt. 5

6 4.2. Beruházások esetén A tervezési tender kiírásának támogatása Amennyiben a hivatalok már a koncepcióterv terveztetési eljárását megelzen létrehoznak egy igényelemzésen alapuló funkcionális modellt, és ez alapján dolgozzák ki tenderfelhívásunkat, jelents mértékben javíthatják a beruházás minségét, gazdaságosságát. E mellett egyértelmvé teszi a pályázati kiírást, hiszen a pályázó tudja, milyen szempontoknak kell megfelelnie, (funkciók és paraméterek rögzítik azokat), valamint olyan pályázati anyagok születnek, melyek az igényeket magasabb szinten és kisebb költséggel elégítik ki. Az értékelemzési teamben ez esetben az adott beruházás megvalósításához szükséges szakterületek képviseli, a pályázat kiírói, valamint a beruházásban érintett valamennyi fél képviselje részt vesz. Így biztosított az, hogy valamennyi igénykelt elvárása megfogalmazódjon, illetve az, hogy a kiírás a szükséges mszaki és gazdaságossági követelményeket teljeskören rögzítse a pályázókkal szemben. Az értékelemzés módszerének alkalmazása ebben a szakaszban lehetvé teszi a teljes tervezési díj objektív, korrekt elrejelzését, meghatározását. A funkciómodell segítségével ugyanis leírja, hogy a beruházás milyen munkaelemekbl épül fel, egyúttal egyértelmvé teszi, milyen szakemberekre van szükség, illetve kinek mi a feladata. Ezt követen meghatározhatjuk, hogy az egyes mveletekre, feladatokra mennyi munkaidt kell fordítani (elzetes mérnöknap becslés). Az eljárásnak köszönheten elkerülhetvé válnak a nézeteltérések, viták; a tervezési munka jó hangulatban indulhat, zajlik. Ha a koncepcióterv elkészítésére történ tender kiírása eltt már megtörténne a funkcionális modell összeállítása, nem fordulhatna el, hogy egy olyan pályam nyer, ahol pl. néhány, az intézményben dolgozó munkatársnak nem lenne munkatere, irodája, vagy hogy a törvényben rögzített követelmények egy része alulteljesített, más része pl. magasan túlteljesített szinten valósulna meg. E változat lényege: a funkcionális modell a hozzá rendelt paraméter-rendszerrel együtt alkotja majd a követelményjegyzéket. Ez a típusú közelítés nem csak a tervezt segíti a tervek hatékony elkészítésében, hanem az ajánlatkért is, hiszen a tervek leszállításakor ennek alapján pillanatok alatt lehet minsíteni az elvégzett munkát, igazolni a teljesítést. ( Csupán az egyes funkciókat és a hozzá tartozó paramétereket kell egyenként leellenrizni, hogy teljesültek-e az elvárások. Pl. egy szociális otthonban a lakóteret biztosít funkcióhoz ellenrizni kell, hogy teljesül-e minden egyes lakótérben az egy fre es 6 m 2 lakótér törvényi elírás. Ha ezt elzetesen elvégezték volna, akkor nem fordulhatna el, hogy ez az érték egy gondozási egység átlagában 5,3 m 2, ugyanebben a szociális otthonban egy másik gondozási egység átlagában pedig meghaladja a 10 m 2 -t. Ez a megállapítás így leírva nagyon egyszernek tnik, de a valóság az, hogy ez egy nagyon alapos, és jelents munkabefektetést igényl lépéssorozat végtermékeke.) A beruházási objektum terveinek továbbfejlesztése Az értékelemzés alkalmazásának egyik leghatékonyabb beavatkozási lehetsége a beruházási tervek felülvizsgálata és fejlesztése. Ha a cikk elején bemutatott, New York város értékelemzés listáját áttekintjük, biztosan feltnik, hogy k is e területen alkalmazzák leggyakrabban. Érdemes áttekinteni azt is, hogy milyen pontokon lehet, mikor igazán érdemes az értékelemzést elindítani. Az alábbi ábra ezeket a pontokat jelöli meg: MicroVA Fejleszt Bt. 6

7 Magasépítési beruházási tervek felülvizsgálata Ajánlott beavatkozási pontok (VM = Value Methodology) Koncepcióterv elkészítése eltt VM 1 Tanulmányterv elkészítése után, kontroll VM 2 Tanulmányterv készítése Az engedélyezési terv engedélyeztetése eltt VM 3 Eng. terv készítése Szakági tervek felülvizsgálata VM4 Kiviteli terv készítése A kivitelezés megkezdése eltt VM 5 Beruházó Kivitelez ábra 3: Az értékelemzés alkalmazási lehetségei a tervezés folyamatában Az amerikai gyakorlat szerint az ún. nagy projekteket, ami náluk a 10 millió USD feletti projekteket jelenti, általában 3-4 alkalommal is elvégzik az értékelemzéses felülvizsgálatot, st, a szövetségi beszerzési szabályzat (FAR) lehetvé teszi, hogy a kivitelez, a munkák megkezdése eltt még egyszer áttekintsék a projektet. (Az els 3 értékelemzést az állam finanszírozza meg, az utóbbit pedig maga a kivitelez.) Ilyen esetben, ha a kivitelez a követelményjegyzékben megfogalmazott funkciókat maradéktalanul teljesíteni tudja, de további költségcsökkentési lehetséget tud még megmutatni, a megtakarításon %-ban és adómentesen (!) osztozik az állammal ben kezddött el az útügyi beruházási tervek értékelemzéses felülvizsgálatának és fejlesztésének rendszeres hazai alkalmazása. Ebben kezdeményez, mentori szerepet vállalt az UKIG, a megyei közútkezel kht.-k támogatásával. Az elmúlt négy év alatt befejezett 51 munka során a teamek 221,2 Milliárd Ft tervezett kiadásból összesen 20,3 Milliárd Ft-nyi megtakarítást, és 4,2 Milliárd Ft tartalombvítést (többletráfordítást) javasoltak. Összesítve ez azt jelenti, hogy az állam az értékelemzés e területen történ alkalmazásával 24,5 Milliárd Ft-ot költhet el hatékonyabban, hasznosabban!! Hogy mire is jó az értékelemzés? Álljon itt az utóbbi évek egyik legeredetibb javaslata, egy elkerül út engedélyezési terveinek felülvizsgálatából: Tényállapot A tervezési szakaszon a terv szerint a pálya 200 m hosszan zárt keretaluljáróban, 425 m hosszan pedig U-keretben fut, és külön szintben keresztezi a régi számú utat. Problémák A tervezett mtárgy építési költsége mintegy 3 milliárd forint. A mélyponttal rendelkez keretaluljáróban vízelvezetési nehézségek, szellzési problémák lépnek fel. Télen számolni kell a jégképzdés fokozott veszélyével is. A zárt keretaluljáró építése a szk hely miatt problémát jelenthet az építés alatti forgalom fenntartása szempontjából. Az aluljáró építése az egyik legköltségesebb megoldás, és az egész beruházás költségének 30 %-át képezi. MicroVA Fejleszt Bt. 7

8 Javaslat Javasoljuk a vízszintes és magassági vonalvezetés módosítását, így elmaradhat az aluljáró építése. A javaslat lényege: a régi és az új út keresztezését kb. 400 m-rel arrébb javasoljuk kialakítani. (Az eredeti tervben azért szerepelt aluljáró, mert így nem merül fel zajártalom a lakókörnyezetben.) A javaslat bevezetésének elnyei A vízszintes vonalvezetés lehetvé teszi, hogy a meglév úttal való különszint keresztezést lakott területen kívül építhessük meg. Megtakarítható a költséges zárt keretaluljáró építése. A felüljárón nem merülnek fel vízgyjtési és kivezetési problémák. Megtakarítás A zárt keretaluljáró becsült költsége 3000 millió Ft Többlet ráfordítások 600 m normál gyorsforgalmi út 0,6 x 800 mft 480 millió Ft Egy darab keresztezési mtárgy 150 millió Ft 400 m útkorrekció 0,4 x 200 MFt 80 millió Ft 400 m szervizút 0,4 x 100 MFt 40 millió Ft Zajvéd fal 2 x 700 m hosszan 28 millió Ft Összesen 738 millió Ft A megtakarítások és többlet ráfordítások egyenlege: millió Ft megtakarítás. Az említett 51 közutas munkában 2450 ötlet, majd ezekbl mintegy 500 javaslat született. A Közbeszerzési törvény értelmében az ajánlatkér a tender kiírásába rögzítheti, hogy aki megnyeri a tervezési tendert, részt kell vegyen az értékelemzéssel történ felülvizsgálatban, fejlesztésben. A cél az, hogy a módszer segítségével a szakértk kiaknázzák a tervben még meglév tartalékokat. (A kivitelezésre vonatkozó pályázat nyertesének ugyanis már nincs jelents mozgástere, ugyanis a kivitelez által történ változtatási kezdeményezést a közbeszerzési törvény nem teszi lehetvé. Neki pontosan azt kell megvalósítani, amire elnyerte a tendert.) Egyetlen kiutat jelenthet a 1/1996. (II. 7.) KTM rendelet, mely lehetséget nyújt alternatív ajánlat beadására. Az említett rendelet mellékletében megfogalmazza, hogy az építési beruházás ajánlatkérési mszaki dokumentációjának tartalmaznia kell a következket: 2. b) A tervezett mszaki megoldások (szerkezetek, beépített berendezések, készülékek, vezetékek, rendszerelemek stb.) tervrajzokra utaló leírása, az anyagminségek és egyéb követelmények meghatározásával: - részletesen ismertetve a javasolt, és ezen mszaki dokumentációban kidolgozott megoldásokat, - megjelölve az egyenérték alternatív mszaki megoldások lehetséges körét. Amennyiben a kiíró él ezzel a lehetséggel, hatékonyabbá teheti beruházásait Összehasonlításra, kiválasztásra Az értékelemzés módszere sikeresen alkalmazható a termékek, szolgáltatások beszerzése esetén is. Jelents mérték költségeket takaríthatunk meg alkalmazásával, hozzájárulva az államháztartás gazdaságosabb mködéséhez. MicroVA Fejleszt Bt. 8

9 A beszerzések esetén az ajánlatkér pontosan meghatározott követelményjegyzékkel hirdeti meg a pályázatot. Az értékelemzés módszere segíthet a fogyasztói igényeket tükröz követelmények meghatározásában, illetve a pályázatok elbírálásában Minden ajánlatadó azonos termékkel/szolgáltatással pályázik Sok esetben egy alkalmas terméket, funkcióhordozót keresünk az igények kielégítésére. Nincs lehetségünk arra, hogy a meglév funkciókat, vagy azok paramétereit változtassuk, ezek adottak, kívül esnek fejlesztési hatáskörünkön (pl. A4-es, 80 gr, félfamentes papírt szeretnénk beszerezni). Itt a kiírásnál lehet alkalmazni az igény- és funkcióelemzést, a hozzá tartozó paraméterekkel. A kiválasztás csupán a szállítási kondíciók (ár, helyszín, id, stb.) alapján végezhet el Az ajánlattevk hasonló jelleg, de különféle termékkel/szolgáltatással pályázhatnak Komplexebb termékek/szolgáltatások esetében a fentinél összetettebb a feladat. Mivel most sem tudjuk a terméket/szolgáltatást megváltoztatni, csak azt tehetjük, hogy a meglév termékeket azok funkciói és paraméterei alapján megvizsgáljuk és rangsoroljuk. Ez azt jelenti, hogy a legjobbnak ítélt megoldás is tartalmazhat - felesleges funkciói miatt - többletköltségeket. A beszerzési döntések meghozatala során - hasonlóan a többi értékelemzési munkához - az igénykeltk, és feltárt igényeik alapján megfogalmazzuk a megvásárolni kívánt termék/szolgáltatás funkcióit, majd fontosságuk alapján súlyozzuk azokat (s i ). Paraméter(eke)t rendelünk az egyes funkciókhoz, meghatározzunk azok elvárt, optimális értékét. Az alkotó fázis keretében keresünk megoldásokat, tendereztetünk, piackutatást végzünk: feltárjuk a szóba jöhet alternatívákat, milyen termékek tudják a fenti funkciókat teljesíteni. Értékeljük a megoldási változatokat, megvizsgáljuk funkcióteljesítésüket (t i ), majd pontértéket képezünk belle. (s i * t i ) A pontértékek összeadásával megkapjuk a termékek összesített funkcióteljesítését. (F A, F B ) Az alábbi példában a forróvíztároló értékének kiszámítását egy részletét mutatjuk be: A termék Funkció megnevezése Funkció súlyszáma s i Funkcióteljesítés (az elvárt %-a) t i Pontérték s i * t i.. F 1113 Villamos energiát hvé 3, ,8 alakít F 1121 Hcserél felülettel 1, ,4 rendelkezik F 1122 Vízzel érintkezik 1, ,4 F 1211 Ht konvekcionál 1, ,6 F 1222 Hmennyiséget tárol 4, ,5 F 33 Vízkképzdést csökkent 4, ,5.. Összesen ,71 Tételezzük fel, hogy az A termék beszerzése 100 Ft-ba kerül. Ezt behelyettesítve az Érték=Funkció/Költség képletbe : 8 A funkcióteljesítés optimális szintje 100%. Ha a funkció minsége nem felel meg, alulteljesített funkcióról beszélünk, és akkor a teljesítés szintje pl. csak 90 %-os lesz. MicroVA Fejleszt Bt. 9

10 F A 8 764,41 É A = = = 87,6 K A 100 Ha egy másik szállító ajánlatát vizsgáljuk meg hasonló módon, az értékesség számítása más eredményt hozhat, pl. É B = 80,6 A fenti számítást valamennyi megoldási változatra elkészítjük. Ezután nincs más hátra, mint kiválasztani a legmagasabb érték terméket. Fontos kiemelni, hogy a beszerzések esetében nem elegend csupán a termék funkcióteljesítéseit és költségeit összevetni, figyelembe kell venni a beszerzési ár mellett olyan további szempontokat is, mint a szállítási, fizetési feltételek, beszállító megbízhatósága, üzemeltetési költségek, várható élettartam, stb. De erre a szempontrendszer-vizsgálatra is jó az értékelemzés! Próbálják ki! A meghirdetetthez képest, alternatívákra is tesznek ajánlatot Ez esetben ki kell egészítenünk az elre elkészített funkcionális modellt. Ezekhez újabb súlyszámot, újabb osztályzatot, új költségvonzatot, majd újabb értéket kell számolnunk. Mindhárom esetben a f feladat az, hogy meghatározzuk az egyes megoldási változatok értékét, azaz a funkció és funkcióköltség hányadosát, majd ki kell választanunk azt az ajánlatot, melynek értéke a legmagasabb. 5. Összefoglalás Az értékelemzés célja az érték, értékesség optimalizálása, a legkedvezbb változat kifejlesztése, kiválasztása. Mivel alkalmazása jelents költségcsökkentést és minségemelkedést eredményez, érdemes bevonni a közbeszerzések területére. Számos nagyszabású beruházás és beszerzés indul folyamatosan, amit e módszerrel jobbá, olcsóbbá tehetnénk! A hazai értékelemzési gyakorlat terjesztésén munkálkodik a Magyar Értékelemzk Társasága. Célja, hogy minél szélesebb körrel ismertesse meg a módszert, ill. az alkalmazástól várható elnyöket. Gyr városához hasonlóan valamennyi állami és közigazgatási intézmény mködésében jelents eredményeket hozhat, ha az értékelemzés szemlélete beleivódik a mindennapi gondolkodásba. MicroVA Fejleszt Bt. 10

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

A köz- és magánszféra együttműködésével kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok

A köz- és magánszféra együttműködésével kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok A köz- és magánszféra együttműködésével kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok Tanulmány 2007.április Szerkesztette és a kutatást irányította: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár, az ÁSZ Fejlesztési

Részletesebben

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN

TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN KÖZIGAZGATÁSI OLVASMÁNYOK TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Forum Politicum Könyvek Forum Politicum Intézet Kiadványa Felel s szerkeszt : Huber Szebasztián kozpont@forumpoliticum.hu www.forumpoliticum.hu

Részletesebben

Projekttervezés Jegyzet

Projekttervezés Jegyzet Projekttervezés Jegyzet Általános áttekintés Tartalom A jegyzet célja projektek tervezésével, előkészítésével, az egyes lépések logikai összefüggéseivel összefüggő tapasztalatok átadása, közérthető, a

Részletesebben

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés Katona Nóra - 2 - I. Ki az iskolapszichológus és mi az iskolapszichológia 3 I.1. A definíció szintjén 3 I.2. Jelenlegi kihívások a magyar rendszerben

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

Gyri Péter Maróthy Márta

Gyri Péter Maróthy Márta Gyri Péter Maróthy Márta Merre tovább? Egy nemzeti hajléktalanügyi stratégia lehetséges keretei Szakérti javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya részére Budapest, 2008. Az Olvasóhoz A rendszerváltozás éveiben,

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

Lean Management. A Lean alkalmazható kis-, közepes- és nagyméretû szervezeteknél, a legkülönfélébb iparágakban és szolgáltatási területeken egyaránt.

Lean Management. A Lean alkalmazható kis-, közepes- és nagyméretû szervezeteknél, a legkülönfélébb iparágakban és szolgáltatási területeken egyaránt. 2008/4 A Hat Szigma és egy pohár sör A Lean Menedzsment és a Hat Szigma evolúciója A Hat Szigma alkalmazása a kis- és középvállalatoknál Változtatások az egészségügyben, a minõség szempontjai Átadták a

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel

A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel Ötvös Zoltán A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel 2007. augusztus- szeptember 1 Tartalomjegyzék oldal 1. Az érettségi

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés Korai fejlesztés Az európai helyzet elemzése Kulcstényez k és ajánlások Összefoglaló jelentés Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért A jelentés a Korai fejlesztés

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

(KÖZ)BESZERZÉSI RENDSZER KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNELMI ALAPJAI, VONATKOZÓ SZABÁLYOZÓK ALKALMAZÁSA HAZÁNKBAN

(KÖZ)BESZERZÉSI RENDSZER KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNELMI ALAPJAI, VONATKOZÓ SZABÁLYOZÓK ALKALMAZÁSA HAZÁNKBAN VÉDELEMGAZDASÁGTAN BEKES KATALIN (KÖZ)BESZERZÉSI RENDSZER KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNELMI ALAPJAI, VONATKOZÓ SZABÁLYOZÓK ALKALMAZÁSA HAZÁNKBAN HISTORICAL BACKGROUND TO THE FORMATION OF THE PUBLIC PROCUREMENT

Részletesebben

A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése által

A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése által Pulay Gyula A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése által Összefoglaló: A cikk az Állami Számvevőszék integritásfelmérésének elméleti alapjait mutatja be, majd a 2013. évi integritásfelmérés

Részletesebben

KATONAI BESZERZÉS I. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE

KATONAI BESZERZÉS I. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE IX. Évfolyam 1. szám - 2014. március Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu KATONAI BESZERZÉS I. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE Absztrakt A katonai beszerzésről sokaknak első

Részletesebben

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban A pedagógiai szaktanácsadási szolgáltatások megújítása, a szaktanácsadói szolgáltatások felülvizsgálata TÁMOP 3.1.5./12 A szaktanácsadói tevékenység napjainkban Írták: Debreczeni Zsuzsanna Kákonyi Lucia

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr.

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr. TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr. Ködmön István Többszörös rendszerintegráció a tanúsítási gyakorlatban

Részletesebben