Balog Ildikó 1 Fodor Árpád 2 : Az értékelemzés alkalmazási lehetségei a közbeszerzésben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balog Ildikó 1 Fodor Árpád 2 : Az értékelemzés alkalmazási lehetségei a közbeszerzésben"

Átírás

1 Balog Ildikó 1 Fodor Árpád 2 : Az értékelemzés alkalmazási lehetségei a közbeszerzésben Adót senki nem szeret fizetni, ezzel szemben mindenki természetesnek veszi azokat az állami szolgáltatásokat, mint az egészségügyi ellátás, a közutak létrehozása, mködtetése, közoktatás, közvilágítás, és még sorolhatnánk tovább. Annak érdekében, hogy az állam a bevételek azonos szinten tartása mellett (vagy inkább annak csökkentése mellett) növelni tudja szolgáltatásai színvonalát, komolyan meg kell fontolnia, mire ad ki pénzt. Az értékelemzés olyan fejlesztési, racionalizálási módszer, melynek segítségével az elállító és/vagy a szolgáltató az igényeket a szükséges mértékben, mégis a leggazdaságosabb módon elégítheti ki. Alkalmazásával % költségcsökkentés érhet el úgy, hogy közben a minség is javul! A közszférában mindennapos a százmilliós, vagy akár több milliárdos beruházás és beszerzés. Nem mindegy, tudunk-e egy-egy alkalommal átlagosan 10 százalékot megtakarítani, és azt más célra fordítani! Példamutató érték Gyr város önkormányzatának elkötelezettsége az értékelemzés módszere iránt ben nagyszabású projekt keretében végezték el az önkormányzat költségvetésének felülvizsgálatát e fejlesztési technológia segítségével. A teljes intézményhálózat (oktatási, egészségügyi-szociális intézmények, sportlétesítmények, stb.) mködésének javítására 23 team alakult. Ma már látható, hogy az értékelemzésbe fektetett anyagi és szellemi erforrás rövid idn belül megtérült. A Közgylés az és évben hozzávetleg 9 millió forintot költött erre a munkákra. Ezt lehet szembeállítani a kb. 100 millió Ft/év megtakarítással. 3 Az értékelemzés szemlélete (funkcionális gondolkodás, alkotó bírálat, minimális funkcióköltségre való törekvés) beivódott a város mindennapi életébe, így nemcsak a konkrét értékelemzési munkáknál hoz eredményt, hanem más feladatok megoldása esetében is (pápalátogatás, kajak-kenu világbajnokság céltorony építése, stb.). Az elmúlt 10 évben mintegy 50 (!!) projekt értékelemzésére került sor. 1. Az értékelemzésrl A II. világháború idején a nyersanyagok árai világszerte, így az Amerikai Egyesült Államokban is rendkívüli módon megemelkedtek. Ezzel párhuzamosan, a hirtelen megnövekedett hadiipari megrendelések következtében bizonyos nemesfémekbl (titán, réz, molibdén) hiány mutatkozott, ezért a tervezk kénytelenek voltak helyettesít anyagokra, megoldásokra rátérni. A szállítók azt tapasztalták, hogy a megrendel, az amerikai hadsereg, nem reklamálta meg az árut, azaz a módosított kivitel, anyagú termék megfelelt az igényeiknek. A II. világháborút követen azt várták, hogy a helyettesít anyagok állandóan is megmaradhatnak a termékekben, de nem ez következett be. Amint a nyersanyagok árai az eredeti szintre süllyedtek, ill. a hiány megsznt, a szállítók visszatértek a drágább, eredetileg betervezett anyagokra. Erre a "kényszerhelyzet szülte" jelenségre figyeltek fel a General Electric vezeti. Erlicher és Winnie már 1946-ban felismerték a téma jelentségét, és körvonalazták az értékelemzés fogalmát, eljárásrendszerét ben megbízták L. D. Miles-t, a General Electric baltimore-i részlegének mérnökét és anyagbeszerzjét, hogy dolgozzon ki egy olyan, általánosan alkalmazható eljárást, mely anyagköltség csökkenést eredményez a funkció teljesítésének biztosítása mellett. 1 PROVA Bt., értékelemz 2 MicroVA Fejleszt Bt., értékelemz, Certified Value Specialist, a Magyar Értékelemzk Társaságának elnöke 3 Jezsó György: Értékelemzés Gyr városában a városépítészet területén, Magyar Értékelemzk Társasága, VI. Értékelemzési Konferencia, MicroVA Fejleszt Bt. 1

2 Lawrence Delos Miles és munkatársai, Sredencheck, Fountain és Horn, négy év alatt a más területen sikeresen alkalmazott költségcsökkentési és egyéb megoldásokra alapozva kidolgoztak egy új fejlesztési eljárást (módszertant, know-how-t), melyet Miles Value Analysis-nek (VA), azaz értékelemzésnek nevezett. Az értékelemzés alapvet logikai összefüggésrendszerét a következ ábra mutatja: IGÉNYELEMZÉS FUNKCIÓ- ÉS FOLYAMATELEMZÉS FUNKCIÓTELJESÍTÉS VIZSGÁLATA FUNKCIÓKÖLTSÉG VIZSGÁLATA FUNKCIÓ-SZERVEZETI KAPCSOLAT VIZSGÁLATA ÖTLETGYJTÉS KIVÁLASZTÁS FUNKCIÓ ÉRTÉK = FUNKCIÓKÖLTSÉG TERVEZÉS ábra 1: Az értékelemzés logikai összefüggésrendszere Az ábrából jól látható, hogy az értékelemzés mindig a vevi, fogyasztói, felhasználói igényekbl indul ki, és azok szükséges mérték kielégítését célozza meg. Ennek érdekében funkciókat, majd az ehhez tartozó elégséges mérték paramétereket határozza meg, és ezek ismeretében új megoldási lehetségeket keres. A funkciók és a hozzájuk tartozó funkcióköltségek és/vagy funkciókapcsolatok viszonyából a legkedvezbb kombinációt hozza létre. Így jön létre a vev és a vállalkozó (szállító, szolgáltató) szempontjából is legkedvezbb termék/szolgáltatás. Tapasztalataink szerint az értékelemzéssel támogatott fejlesztési projektek % os megtakarítást, és emellett jelents minségemelkedést eredményeznek. 2. Hol tart a világon az értékelemzés alkalmazása? Az értékelemzés elsként kialakításának hazájában, az USA-ban terjedt el. Széleskör alkalmazásában nagy szerepet játszott az Amerikai Védelmi Minisztérium (DoD). Bill Clinton februárjában írta alá, és ezzel életbe léptette azt a törvényt, mely szerint "minden kiemelt ügynökségnek, hivatalnak, minisztériumnak rendelkeznie kell értékelemzés eljárásokkal és programokkal a költségvetés hatékonyabb felhasználása érdekében". Ez a gyakorlati életben azt jelenti, hogy a szövetségi pénzeknél minden 10 m$ feletti (ma kb. 3 Milliárd Ft), az egyes államok szintjén, minden 2 m$ feletti (ma kb. fél milliárd Ft) projektnél kötelezen alkalmazzák. Példaként álljon itt New York City Vezetési és Költségvetési Hivatala által végzett értékelemzések listája ( ): ANALYSES 3 Elemzés BRIDGES 17 Híd BRIDGE PROTCTIVE COATING 1 Híd védfestése MicroVA Fejleszt Bt. 2

3 VEHICLE GARAGES/MAINTENANCE 5 Buszgarázs építés/fenntartás CHILDREN S CENTER 1 Gyermek központ CLINIC/HEALTH FACILITIES 5 Kórház/egészségügyi szolgáltatás COMMUNITY COLLEGE 1 Mveldési ház COMPUTER SYSTEMS 3 Számítógépes rendszer CORRECTIONS FOOD SERVICE 5 Élelmezési szolgáltatás COURTS 11 Bíróságok CSO FACILITIES 12 Kombinált Csatorna Túlfolyó szolgáltatás DATA CENTER 3 Adatközpont EVIRONMENTAL CENTER 1 Környezetvédelmi központ EQUIPMENT/APPARATUS 3 Felszerelés, berendezés, szerkezet FERRY TERMINAL 4 Komp kiköt FERRY BOATS/SLUDGE VESSEL 3 Révhajók/kotróhajó FILTRATION PLANT 3 Víztisztító-m FIRE/POLICE TRAINING 2 Tzoltó és rendrségi képzés HOSPITALS 21 Kórház HOUSING 1 Lakásépítés INCINERATOR 1 Szemétkezel JAILS 12 Börtön JUVENILE CENTERS 2 Ifjúsági központ LANDFILL REMEDIATION 2 Talajjavítás LIBRARIES/MUSEUMS 7 Könyvtár, múzeum LONG TERM CARE FACILITIES 3 Hosszú távú karbantartási szolgáltatások NITROGEN MANAGEMENT PLAN 3 Nitrogénkezelési terv PARKS/ZOOS/POOLS 7 Park, állatkert, tó POLICE POUND 1 Rendrségi raktár (Elkobzó Iroda) POLICE STATIONS/FIREHOUSES 5 Rendr és tzoltó állomás PROCEDURES/PROCESS REDESIGN 13 4 Folyamat újratervezése PUBLIC SAFETY SYSTEM 2 Nyilvános biztonsági rendszer PUMP STATIONS 4 Szivattyú állomás RESERVOIR COVER, CHLORINATION 2 Víztározó burkolat, klórozás RISK STUDIES 2 Kockázati tanulmány ROADS/UTILITIES 3 Útkarbantartás, közútkezelés SANITATION FACILITIES 4 Közegészségügyi szolgáltatás SLUDGE FACILITIES 5 Szennyvíziszap feldolgozó SCHOOLS:ELEMENTARY 7 Általános iskola INTERMEDIATE 2 Középiskola SECONDARY 2 Középiskola SUBWAY STATION 1 Metró állomás WATER POLLUTION CONTROL PLANTS 25 Szennyvízkezel üzem TOTAL (EXCUDING ANALYSES) 215 ÖSSZESEN Az amerikai és a nemzetközi értékelemzési vérkeringést a SAVE 5 International fogja össze. E szervezet mintegy 60 nemzet értékelemz társaságából áll. A Magyar Értékelemzk Társasága 1996-ban csatlakozott e szervezethez. 3. Hol tart ma Magyarországon az értékelemzés alkalmazása? Magyarországon 1968 óta alkalmazzák az értékelemzést. Elször a MÁV-nál, majd az iparban alkalmazták rendszeresen. 4 SUBJECTS OF PROCESS STUDIES INCLUDE: HIGH SCHOOL RENOVVATIONS, CORRECTIONAL INFIRMARY, POLICE TIMEKEEPING, CONTRACT PROCUREMENT, DAYCARE CONTRACTING, CHILD WELFARE PAYMENT SYSTEM, OFFICE OF CHILD SUPPORT ENFORCEMENT COLLECTIONS, CITY PROCESS FOR LEASING OFFICE SPACE, CITYWIDE MAIL HANDLING, COORDINATED IT SERVICES (Fiskola felújítása, kórházi fejlesztés, rendrségi munkaid nyilvántartási rendszer, szerzdéskötési folyamat, napközi ellátás szerzdés, gyermek ellátás fizetési rendszere, gyerektartás fizetési kötelezettségek beszedése, városi bérleti lehetségek folyamata (hivatal), városi levélkezelés, szolgáltatás koordinálás) 5 Society of American Value Engineers MicroVA Fejleszt Bt. 3

4 Az egykori Országos Mszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB), az MKKE KTI 6, a különböz ipari minisztériumok, a Pénzügyminisztérium, a Belügyminisztérium különböz pályázatokkal, módszertanok megvásárlásával, kísérleti projekt-sorozatok támogatásával serkentette az alkalmazást. A Magyar Értékelemzk Társasága 1990-ben alakult. Küldetésük, hogy a gazdasági-társadalmi fejldés érdekében elsegítsék az állami- és közszféra teljesítményének növekedését, a hazai vállalkozások versenyképességét, valamint szakmailag és etikailag összefogják a hazai értékelemzési életet, bekapcsolódva a nemzetközi értékelemzés vérkeringésébe. 4. Az értékelemzés alkalmazási lehetségei a Közbeszerzési törvényben 4.1. A Közbeszerzési törvény továbbfejlesztése értékelemzéssel A Közbeszerzési törvény szintén tartalmazza az értékelemzés definícióját, illetve az alkalmazási feltételeket. A 10. j. pontja szerint: j) értékelemzés: a termék, illetve a szolgáltatás értékességét növel döntéselkészít módszer, amelynek alkalmazása során a termék, illetve a szolgáltatás funkciójának és elállítási vagy beszerzési költségeinek viszonyát kell vizsgálni; A bekezdése szerint: (6) Az ajánlatkér az ajánlati felhívásban elírhatja, hogy az ajánlattev alkalmazza az értékelemzés módszerét. Sajnos a félreértelmezés, félreértés egyik példáját láthatjuk, az e bekezdést követ állásfoglalásban: BH II. A tkeer vizsgálata a közbeszerzési eljárásban a pénzügyi-gazdasági alkalmasság körébe tartozó kérdés [1995. évi XL. tv. 33. (2) bek., 43. (2) bek., 44. (1) bek., 56. (1) bek., 59. (1) bek., 71. (1) bek., 79. (5) bek.]. Ha már a Közbeszerzési törvény egyes részleteit megemlítjük, érdemes kiemelni a jogszabály preambulumát. E szerint: Az Országgylés az államháztartás kiadásainak ésszersítése, a közpénzek felhasználása, átláthatóságának és széles kör nyilvános ellenrizhetségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében, a belföldi áruelállítás és munkaer-foglalkoztatás elsegítésének szempontjára is tekintettel - nemzetközi szerzdéseinkkel összhangban - a következ törvényt alkotja: Figyelmesen elolvasva a preambulumot, hiányoljuk azt a megfogalmazást, miszerint az egész törvényalkotás legfontosabb célja a közbeszerzések olcsóbbá 7 és jobbá (értékesebbé) tétele. (Ha az ésszersítés szó ezt szeretné kifejezni, akkor elnézést kérünk a jogszabály elkészítitl.) óta több jogszabály elkészítésével kapcsolatos munka indult meg értékelemzéssel. Ezek az alábbiak voltak: 6 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági Továbbképz Intézete 7 a termék és/vagy szolgáltatás életciklusára vonatkozóan MicroVA Fejleszt Bt. 4

5 Miniszterelnöki Hivatal: Társasházi törvény, A kormány és a minisztériumok munkatervének öszszeállítása, Jogszabály-alkotási folyamat, Alapítványok, közalapítványok, Rokkantsági ellátások, Elektronikus irat, -kommunikáció, kereskedelem koncepcióalkotása. ÁPV Rt.: Tartós állami tulajdonú vagyonnal való gazdálkodás Munkaügyi Minisztérium: Foglalkoztatási törvény értékelemzése Gazdasági Minisztérium: Mszaki szabályozási folyamat A beavatkozások a jogszabály-elkészítési folyamat különböz fázisában történtek. Jogszabályok felülvizsgálata Ajánlott beavatkozási pontok (VM = Value Methodology) Koncepcióalkotás VM 1 Szakmai anyag elkészítése VM 2 Normatív szöveg elkészítése VM3 Hatályosulás vizsgálata VM 4 Elektronikus irat, -kommunikáció, -kereskedelem Megváltozott munkaképességek ellátási rendszere A tartós állami tulajdonban maradó vagyon kezelése Alapítványok, közalapítványok Társasházi tv. ábra 2: Ajánlott beavatkozási pontok a jogszabályok elkészítési folyamatában E törvények értékelemzéssel történ elkészítésében résztvevk a módszerben annak átfogó, komplex jellegét, rendszerszemléletét, a több szempontú megközelítés lehetségét, a minség emelésére való törekvést, az igények és a funkciók figyelembevételét emelték ki. Néhány vezet ill. team-tag véleménye az értékelemzés hasznosságról: "Gyökeresen új szemlélettel közelítette meg a problémát, mód nyílt valamennyi érintett álláspontjának megismerésére. Új gondolkodási stílust jelentett (igényfelmérés, szükséges követelmény, funkció, funkcióköltség). Olyan problémákat is feltárt, eltérbe hozott, ami hagyományosan dolgozva elkerüli a figyelmet. Komoly gyakorlati, alkalmazási problémák kerültek a vezetink elé. A kodifikálást megelz értékelemzés azért hasznos, mert az igények feltárására és a megoldási módok közötti válogatásra szélesebb körben és még a szövegezés eltt ad lehetséget. Már a módszerbl adódóan egybevetette a jelenlegi helyzetet az elérend céllal. A témát teljes egészében feldolgozta, komplett anyagot biztosított a vezetk számára. A munkák sikeresnek, hatékonynak bizonyultak. Jelents, komplex és nyílt problémákat dolgoztunk fel komoly munkabefektetéssel, mégis, a team-tagok mindegyikétl úgy váltunk el, hogy kijelentették, bármikor készek újra beszállni egy következ team-munka sorozatba. Javasoljuk, hogy a következ alkalommal, amikor a Közbeszerzési törvény továbbfejlesztésére sor kerül, alkalmazzuk az értékelemzést! MicroVA Fejleszt Bt. 5

6 4.2. Beruházások esetén A tervezési tender kiírásának támogatása Amennyiben a hivatalok már a koncepcióterv terveztetési eljárását megelzen létrehoznak egy igényelemzésen alapuló funkcionális modellt, és ez alapján dolgozzák ki tenderfelhívásunkat, jelents mértékben javíthatják a beruházás minségét, gazdaságosságát. E mellett egyértelmvé teszi a pályázati kiírást, hiszen a pályázó tudja, milyen szempontoknak kell megfelelnie, (funkciók és paraméterek rögzítik azokat), valamint olyan pályázati anyagok születnek, melyek az igényeket magasabb szinten és kisebb költséggel elégítik ki. Az értékelemzési teamben ez esetben az adott beruházás megvalósításához szükséges szakterületek képviseli, a pályázat kiírói, valamint a beruházásban érintett valamennyi fél képviselje részt vesz. Így biztosított az, hogy valamennyi igénykelt elvárása megfogalmazódjon, illetve az, hogy a kiírás a szükséges mszaki és gazdaságossági követelményeket teljeskören rögzítse a pályázókkal szemben. Az értékelemzés módszerének alkalmazása ebben a szakaszban lehetvé teszi a teljes tervezési díj objektív, korrekt elrejelzését, meghatározását. A funkciómodell segítségével ugyanis leírja, hogy a beruházás milyen munkaelemekbl épül fel, egyúttal egyértelmvé teszi, milyen szakemberekre van szükség, illetve kinek mi a feladata. Ezt követen meghatározhatjuk, hogy az egyes mveletekre, feladatokra mennyi munkaidt kell fordítani (elzetes mérnöknap becslés). Az eljárásnak köszönheten elkerülhetvé válnak a nézeteltérések, viták; a tervezési munka jó hangulatban indulhat, zajlik. Ha a koncepcióterv elkészítésére történ tender kiírása eltt már megtörténne a funkcionális modell összeállítása, nem fordulhatna el, hogy egy olyan pályam nyer, ahol pl. néhány, az intézményben dolgozó munkatársnak nem lenne munkatere, irodája, vagy hogy a törvényben rögzített követelmények egy része alulteljesített, más része pl. magasan túlteljesített szinten valósulna meg. E változat lényege: a funkcionális modell a hozzá rendelt paraméter-rendszerrel együtt alkotja majd a követelményjegyzéket. Ez a típusú közelítés nem csak a tervezt segíti a tervek hatékony elkészítésében, hanem az ajánlatkért is, hiszen a tervek leszállításakor ennek alapján pillanatok alatt lehet minsíteni az elvégzett munkát, igazolni a teljesítést. ( Csupán az egyes funkciókat és a hozzá tartozó paramétereket kell egyenként leellenrizni, hogy teljesültek-e az elvárások. Pl. egy szociális otthonban a lakóteret biztosít funkcióhoz ellenrizni kell, hogy teljesül-e minden egyes lakótérben az egy fre es 6 m 2 lakótér törvényi elírás. Ha ezt elzetesen elvégezték volna, akkor nem fordulhatna el, hogy ez az érték egy gondozási egység átlagában 5,3 m 2, ugyanebben a szociális otthonban egy másik gondozási egység átlagában pedig meghaladja a 10 m 2 -t. Ez a megállapítás így leírva nagyon egyszernek tnik, de a valóság az, hogy ez egy nagyon alapos, és jelents munkabefektetést igényl lépéssorozat végtermékeke.) A beruházási objektum terveinek továbbfejlesztése Az értékelemzés alkalmazásának egyik leghatékonyabb beavatkozási lehetsége a beruházási tervek felülvizsgálata és fejlesztése. Ha a cikk elején bemutatott, New York város értékelemzés listáját áttekintjük, biztosan feltnik, hogy k is e területen alkalmazzák leggyakrabban. Érdemes áttekinteni azt is, hogy milyen pontokon lehet, mikor igazán érdemes az értékelemzést elindítani. Az alábbi ábra ezeket a pontokat jelöli meg: MicroVA Fejleszt Bt. 6

7 Magasépítési beruházási tervek felülvizsgálata Ajánlott beavatkozási pontok (VM = Value Methodology) Koncepcióterv elkészítése eltt VM 1 Tanulmányterv elkészítése után, kontroll VM 2 Tanulmányterv készítése Az engedélyezési terv engedélyeztetése eltt VM 3 Eng. terv készítése Szakági tervek felülvizsgálata VM4 Kiviteli terv készítése A kivitelezés megkezdése eltt VM 5 Beruházó Kivitelez ábra 3: Az értékelemzés alkalmazási lehetségei a tervezés folyamatában Az amerikai gyakorlat szerint az ún. nagy projekteket, ami náluk a 10 millió USD feletti projekteket jelenti, általában 3-4 alkalommal is elvégzik az értékelemzéses felülvizsgálatot, st, a szövetségi beszerzési szabályzat (FAR) lehetvé teszi, hogy a kivitelez, a munkák megkezdése eltt még egyszer áttekintsék a projektet. (Az els 3 értékelemzést az állam finanszírozza meg, az utóbbit pedig maga a kivitelez.) Ilyen esetben, ha a kivitelez a követelményjegyzékben megfogalmazott funkciókat maradéktalanul teljesíteni tudja, de további költségcsökkentési lehetséget tud még megmutatni, a megtakarításon %-ban és adómentesen (!) osztozik az állammal ben kezddött el az útügyi beruházási tervek értékelemzéses felülvizsgálatának és fejlesztésének rendszeres hazai alkalmazása. Ebben kezdeményez, mentori szerepet vállalt az UKIG, a megyei közútkezel kht.-k támogatásával. Az elmúlt négy év alatt befejezett 51 munka során a teamek 221,2 Milliárd Ft tervezett kiadásból összesen 20,3 Milliárd Ft-nyi megtakarítást, és 4,2 Milliárd Ft tartalombvítést (többletráfordítást) javasoltak. Összesítve ez azt jelenti, hogy az állam az értékelemzés e területen történ alkalmazásával 24,5 Milliárd Ft-ot költhet el hatékonyabban, hasznosabban!! Hogy mire is jó az értékelemzés? Álljon itt az utóbbi évek egyik legeredetibb javaslata, egy elkerül út engedélyezési terveinek felülvizsgálatából: Tényállapot A tervezési szakaszon a terv szerint a pálya 200 m hosszan zárt keretaluljáróban, 425 m hosszan pedig U-keretben fut, és külön szintben keresztezi a régi számú utat. Problémák A tervezett mtárgy építési költsége mintegy 3 milliárd forint. A mélyponttal rendelkez keretaluljáróban vízelvezetési nehézségek, szellzési problémák lépnek fel. Télen számolni kell a jégképzdés fokozott veszélyével is. A zárt keretaluljáró építése a szk hely miatt problémát jelenthet az építés alatti forgalom fenntartása szempontjából. Az aluljáró építése az egyik legköltségesebb megoldás, és az egész beruházás költségének 30 %-át képezi. MicroVA Fejleszt Bt. 7

8 Javaslat Javasoljuk a vízszintes és magassági vonalvezetés módosítását, így elmaradhat az aluljáró építése. A javaslat lényege: a régi és az új út keresztezését kb. 400 m-rel arrébb javasoljuk kialakítani. (Az eredeti tervben azért szerepelt aluljáró, mert így nem merül fel zajártalom a lakókörnyezetben.) A javaslat bevezetésének elnyei A vízszintes vonalvezetés lehetvé teszi, hogy a meglév úttal való különszint keresztezést lakott területen kívül építhessük meg. Megtakarítható a költséges zárt keretaluljáró építése. A felüljárón nem merülnek fel vízgyjtési és kivezetési problémák. Megtakarítás A zárt keretaluljáró becsült költsége 3000 millió Ft Többlet ráfordítások 600 m normál gyorsforgalmi út 0,6 x 800 mft 480 millió Ft Egy darab keresztezési mtárgy 150 millió Ft 400 m útkorrekció 0,4 x 200 MFt 80 millió Ft 400 m szervizút 0,4 x 100 MFt 40 millió Ft Zajvéd fal 2 x 700 m hosszan 28 millió Ft Összesen 738 millió Ft A megtakarítások és többlet ráfordítások egyenlege: millió Ft megtakarítás. Az említett 51 közutas munkában 2450 ötlet, majd ezekbl mintegy 500 javaslat született. A Közbeszerzési törvény értelmében az ajánlatkér a tender kiírásába rögzítheti, hogy aki megnyeri a tervezési tendert, részt kell vegyen az értékelemzéssel történ felülvizsgálatban, fejlesztésben. A cél az, hogy a módszer segítségével a szakértk kiaknázzák a tervben még meglév tartalékokat. (A kivitelezésre vonatkozó pályázat nyertesének ugyanis már nincs jelents mozgástere, ugyanis a kivitelez által történ változtatási kezdeményezést a közbeszerzési törvény nem teszi lehetvé. Neki pontosan azt kell megvalósítani, amire elnyerte a tendert.) Egyetlen kiutat jelenthet a 1/1996. (II. 7.) KTM rendelet, mely lehetséget nyújt alternatív ajánlat beadására. Az említett rendelet mellékletében megfogalmazza, hogy az építési beruházás ajánlatkérési mszaki dokumentációjának tartalmaznia kell a következket: 2. b) A tervezett mszaki megoldások (szerkezetek, beépített berendezések, készülékek, vezetékek, rendszerelemek stb.) tervrajzokra utaló leírása, az anyagminségek és egyéb követelmények meghatározásával: - részletesen ismertetve a javasolt, és ezen mszaki dokumentációban kidolgozott megoldásokat, - megjelölve az egyenérték alternatív mszaki megoldások lehetséges körét. Amennyiben a kiíró él ezzel a lehetséggel, hatékonyabbá teheti beruházásait Összehasonlításra, kiválasztásra Az értékelemzés módszere sikeresen alkalmazható a termékek, szolgáltatások beszerzése esetén is. Jelents mérték költségeket takaríthatunk meg alkalmazásával, hozzájárulva az államháztartás gazdaságosabb mködéséhez. MicroVA Fejleszt Bt. 8

9 A beszerzések esetén az ajánlatkér pontosan meghatározott követelményjegyzékkel hirdeti meg a pályázatot. Az értékelemzés módszere segíthet a fogyasztói igényeket tükröz követelmények meghatározásában, illetve a pályázatok elbírálásában Minden ajánlatadó azonos termékkel/szolgáltatással pályázik Sok esetben egy alkalmas terméket, funkcióhordozót keresünk az igények kielégítésére. Nincs lehetségünk arra, hogy a meglév funkciókat, vagy azok paramétereit változtassuk, ezek adottak, kívül esnek fejlesztési hatáskörünkön (pl. A4-es, 80 gr, félfamentes papírt szeretnénk beszerezni). Itt a kiírásnál lehet alkalmazni az igény- és funkcióelemzést, a hozzá tartozó paraméterekkel. A kiválasztás csupán a szállítási kondíciók (ár, helyszín, id, stb.) alapján végezhet el Az ajánlattevk hasonló jelleg, de különféle termékkel/szolgáltatással pályázhatnak Komplexebb termékek/szolgáltatások esetében a fentinél összetettebb a feladat. Mivel most sem tudjuk a terméket/szolgáltatást megváltoztatni, csak azt tehetjük, hogy a meglév termékeket azok funkciói és paraméterei alapján megvizsgáljuk és rangsoroljuk. Ez azt jelenti, hogy a legjobbnak ítélt megoldás is tartalmazhat - felesleges funkciói miatt - többletköltségeket. A beszerzési döntések meghozatala során - hasonlóan a többi értékelemzési munkához - az igénykeltk, és feltárt igényeik alapján megfogalmazzuk a megvásárolni kívánt termék/szolgáltatás funkcióit, majd fontosságuk alapján súlyozzuk azokat (s i ). Paraméter(eke)t rendelünk az egyes funkciókhoz, meghatározzunk azok elvárt, optimális értékét. Az alkotó fázis keretében keresünk megoldásokat, tendereztetünk, piackutatást végzünk: feltárjuk a szóba jöhet alternatívákat, milyen termékek tudják a fenti funkciókat teljesíteni. Értékeljük a megoldási változatokat, megvizsgáljuk funkcióteljesítésüket (t i ), majd pontértéket képezünk belle. (s i * t i ) A pontértékek összeadásával megkapjuk a termékek összesített funkcióteljesítését. (F A, F B ) Az alábbi példában a forróvíztároló értékének kiszámítását egy részletét mutatjuk be: A termék Funkció megnevezése Funkció súlyszáma s i Funkcióteljesítés (az elvárt %-a) t i Pontérték s i * t i.. F 1113 Villamos energiát hvé 3, ,8 alakít F 1121 Hcserél felülettel 1, ,4 rendelkezik F 1122 Vízzel érintkezik 1, ,4 F 1211 Ht konvekcionál 1, ,6 F 1222 Hmennyiséget tárol 4, ,5 F 33 Vízkképzdést csökkent 4, ,5.. Összesen ,71 Tételezzük fel, hogy az A termék beszerzése 100 Ft-ba kerül. Ezt behelyettesítve az Érték=Funkció/Költség képletbe : 8 A funkcióteljesítés optimális szintje 100%. Ha a funkció minsége nem felel meg, alulteljesített funkcióról beszélünk, és akkor a teljesítés szintje pl. csak 90 %-os lesz. MicroVA Fejleszt Bt. 9

10 F A 8 764,41 É A = = = 87,6 K A 100 Ha egy másik szállító ajánlatát vizsgáljuk meg hasonló módon, az értékesség számítása más eredményt hozhat, pl. É B = 80,6 A fenti számítást valamennyi megoldási változatra elkészítjük. Ezután nincs más hátra, mint kiválasztani a legmagasabb érték terméket. Fontos kiemelni, hogy a beszerzések esetében nem elegend csupán a termék funkcióteljesítéseit és költségeit összevetni, figyelembe kell venni a beszerzési ár mellett olyan további szempontokat is, mint a szállítási, fizetési feltételek, beszállító megbízhatósága, üzemeltetési költségek, várható élettartam, stb. De erre a szempontrendszer-vizsgálatra is jó az értékelemzés! Próbálják ki! A meghirdetetthez képest, alternatívákra is tesznek ajánlatot Ez esetben ki kell egészítenünk az elre elkészített funkcionális modellt. Ezekhez újabb súlyszámot, újabb osztályzatot, új költségvonzatot, majd újabb értéket kell számolnunk. Mindhárom esetben a f feladat az, hogy meghatározzuk az egyes megoldási változatok értékét, azaz a funkció és funkcióköltség hányadosát, majd ki kell választanunk azt az ajánlatot, melynek értéke a legmagasabb. 5. Összefoglalás Az értékelemzés célja az érték, értékesség optimalizálása, a legkedvezbb változat kifejlesztése, kiválasztása. Mivel alkalmazása jelents költségcsökkentést és minségemelkedést eredményez, érdemes bevonni a közbeszerzések területére. Számos nagyszabású beruházás és beszerzés indul folyamatosan, amit e módszerrel jobbá, olcsóbbá tehetnénk! A hazai értékelemzési gyakorlat terjesztésén munkálkodik a Magyar Értékelemzk Társasága. Célja, hogy minél szélesebb körrel ismertesse meg a módszert, ill. az alkalmazástól várható elnyöket. Gyr városához hasonlóan valamennyi állami és közigazgatási intézmény mködésében jelents eredményeket hozhat, ha az értékelemzés szemlélete beleivódik a mindennapi gondolkodásba. MicroVA Fejleszt Bt. 10

C É G I S M E R T E T

C É G I S M E R T E T ELTI Energetikai Létesítményeket Tervez Iroda Kft. Telephely, levélcím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 28. /: (36-1) 279-1674, 279-1675 : elti.kft@chello.hu C É G I S M E R T E T Tisztelt leend Partnerünk!

Részletesebben

A Dunaújvárosi Duna-híd beruházási terveinek értékelemzése

A Dunaújvárosi Duna-híd beruházási terveinek értékelemzése Fodor Árpád (CVS): A Dunaújvárosi Duna-híd beruházási terveinek értékelemzése Absztrakt A cikk elején a szerz bemutatja a Dunaújvárosi Duna-híd szerkezeti megoldását, majd részletesen beszámol beruházási

Részletesebben

AZ ÉRTÉKELEMZÉS (VALUE ENGINEERING) ALKALMAZÁSA A HONVÉDELEM FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ ÉRTÉKELEMZÉS (VALUE ENGINEERING) ALKALMAZÁSA A HONVÉDELEM FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN Fodor Árpád microva@microva.hu AZ ÉRTÉKELEMZÉS (VALUE ENGINEERING) ALKALMAZÁSA A HONVÉDELEM FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN Absztrakt A cikk megírásának célja, hogy egyrészt felhívja az Olvasó figyelmét az

Részletesebben

Versenytárgy. ideje 2009. 05. 13. 1. 5348/1/A/12 44 13.992.000.- 1.400.000.- 200.000.- 10,30 Széchenyi u. 1. 2. Térm. (m 2 )

Versenytárgy. ideje 2009. 05. 13. 1. 5348/1/A/12 44 13.992.000.- 1.400.000.- 200.000.- 10,30 Széchenyi u. 1. 2. Térm. (m 2 ) RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nyíregyháza, Széchenyi u. 1. sz. alatti 5348/1/A/12 és a 5348/1/B/1 hrsz-ú ingatlanok kétfordulós nyilvános pályázat útján történ értékesítésére kiadott PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-ban

Részletesebben

Finanszírozási lehet ségek az energiahatékonyság és a megújuló energiák területén

Finanszírozási lehet ségek az energiahatékonyság és a megújuló energiák területén DUIHK - Energiakör Finanszírozási lehetségek az energiahatékonyság és a megújuló energiák területén Eladó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2010. szeptember 14. 1. oldal DUIHK - Energiakör Tartalomjegyzék

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása

Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Halász István ügyvezet Energetikai Tanúsítvány Jogi szabályozás EU direktíva írja el a bevezetését 2002/91/EK -». 2010. Új j direktíva A 176/2008

Részletesebben

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás Szakmai ismeretek II./3. Molnár György (egyetemi tanársegéd) E ép. 4. em. 4., Fakk: E ép. 4. em. 7. Tel: 463-2698 E-mail: molnargy@eik.bme.hu 1 A tárgyról 4 alakalom összesen

Részletesebben

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

A Magyar Értékelemzk Társaságának stratégiai terve, megvalósítása és hatása 2001-2004

A Magyar Értékelemzk Társaságának stratégiai terve, megvalósítása és hatása 2001-2004 Fodor Árpád 1 A Magyar Értékelemzk Társaságának stratégiai terve, megvalósítása és hatása 2001-2004 Absztrakt A cikk a Magyar Értékelemzk Társaságának (a cikk további részében: MÉT) megújhodását mutatja

Részletesebben

2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról

2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról 2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényre, valamint a tzvédelmi szabályzat

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom A szoftver-folyamat Szoftver életciklus modellek Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 4. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 2. 2 A szoftver-folyamat Szoftver

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos:2011.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérl, valamint

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával Közlekedésbiztonsági ötlet pályázatot hirdet a közúti közlekedésben résztvevők biztonságának

Részletesebben

JEDLIK ÁNYOS PROGRAM. Pályázati felhívás. Budapest, 2006.

JEDLIK ÁNYOS PROGRAM. Pályázati felhívás. Budapest, 2006. JEDLIK ÁNYOS PROGRAM Pályázati felhívás Budapest, 2006. Bevezetés A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (továbbiakban Hivatal) nevében a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda

Részletesebben

A vállalkozás sikerének tényezi. Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1

A vállalkozás sikerének tényezi. Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1 A vállalkozás sikerének tényezi Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1 A siker két egymást segít eleme az IT-ben ERP rendszerek alkalmazása Outsourcing 2005.12.08. 2 A vállalati

Részletesebben

épületek energia sa ETE-Telep

épületek energia sa ETE-Telep Az els lépések, avagy az épületek energia tanúsítása sa Nagy Péter P energia tanúsító ETE-Telep Települési Energiagazdálkod lkodási Szakosztály 1 EU Tények Az EU végs energia-felhasználásának 40%-át az

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2002. (III.27.) számú. rendelete. az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2002. (III.27.) számú. rendelete. az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2002. (III.27.) számú rendelete az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Tokaj Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

VRV Xpressz Használati Útmutató

VRV Xpressz Használati Útmutató VRV Xpressz Használati Útmutató A programmal néhány perc alatt nem csak 5-6 beltéri egységes munkákat, hanem komplett, 3-400 beltéri egységgel rendelkez irodaházakat, szállodákat is meg lehet tervezni.

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Hatályos:2011.01.01-255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodás a fővárosi közösségi közlekedésben

Tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodás a fővárosi közösségi közlekedésben Tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodás a fővárosi közösségi közlekedésben Zana Tibor Vagyongazdálkodási és Portfoliómenedzsment vezető Budapesti Közlekedési Központ KKK Vagyongazdálkodási Konferencia

Részletesebben

A funkcióelemzéstl a felfedezésig - sikeres példák a beruházási tervek fejlesztésénél

A funkcióelemzéstl a felfedezésig - sikeres példák a beruházási tervek fejlesztésénél Fodor Árpád 1 : A funkcióelemzéstl a felfedezésig - sikeres példák a beruházási tervek fejlesztésénél Vajon mi okozza a világon az értékelemzés több mint fél évszázados múltját, az alkalmazások folyamatos

Részletesebben

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV Bököny, 2009. április 15. 1 TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE... 4 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA...

Részletesebben

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld közbeszerzésről néhány szóban Mit jelent a zöld közbeszerzés? A zöld közbeszerzés a közszféra olyan beszerzési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN Baumgartner Ida hivatalos közbeszerzési tanácsadó HAB 749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Tartalom Zöld közbeszerzés (Green Public Procurement) Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Jogszabályi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet #986.

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet #986. TÁJÉKOZTATÁS ÉS ÁRAJÁNLATADÁS Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

Értékelemzés a gyártmány- és minıségfejlesztésben

Értékelemzés a gyártmány- és minıségfejlesztésben Minıségügyi Szakmérnök/ Szakember Képzés BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA BÁNKI DONÁT GÉPÉSZMÉRNÖKI FİISKOLAI KAR Értékelemzés a gyártmány- és minıségfejlesztésben Házi feladat Kismamanadrág értékelemzése Budapest,

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.; 1067 Budapest, Eötvös utca 21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.) 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vagyonbiztosítás:

Részletesebben

Borok illósav-tartalmának csökkentése anioncserével kombinált fordított ozmózison alapuló eljárással. Dr. Kállay Miklós

Borok illósav-tartalmának csökkentése anioncserével kombinált fordított ozmózison alapuló eljárással. Dr. Kállay Miklós Borok illósav-tartalmának csökkentése anioncserével kombinált fordított ozmózison alapuló eljárással Dr. Kállay Miklós Bevezetés A bor illósavai definíció szerint a vízg_zzel illó szerves savak összessége,

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben

Közbeszerzés zöldebben Közbeszerzés zöldebben Budapest, 2015. február 12. Baumgartner Ida idab@t-online.hu HAB-749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Zöld közbeszerzés Zöld közbeszerzésnek nevezzük az olyan közbeszerzést, amely során az

Részletesebben

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft.

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. XXI. Magyar Minőség Hét 2012 Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. Pár Gondolat magamról Nyeste Zsolt Gépészmérnök 4235 Napja dolgozom a Grundfosnál Közel 10 évet

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

"alkossuk meg együtt a jövő épületeit"

alkossuk meg együtt a jövő épületeit "alkossuk meg együtt a jövő épületeit" Cégbemutató: A WELTINVEST Ingatlanfejlesztési Tanácsadó Kft 1999-ben alakult azzal a célkitűzéssel, hogy stabil és megbízható partnerhálózat segítségével komplex

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága. Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS. 2007. június 28-i ülésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága. Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS. 2007. június 28-i ülésére Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2007. június 28-i ülésére Tárgy: A93/2007.(III.8.)

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

2008. EGY ÁTFOGÓ, INTEGRÁLT MEGOLDÁS A DIVAT-KISKERESKEDELEM SZOLGÁLATÁBAN

2008. EGY ÁTFOGÓ, INTEGRÁLT MEGOLDÁS A DIVAT-KISKERESKEDELEM SZOLGÁLATÁBAN 2008. EGY ÁTFOGÓ, INTEGRÁLT MEGOLDÁS A DIVAT-KISKERESKEDELEM SZOLGÁLATÁBAN Máról-holnapra változik a divat, ami a kiskereskedktl is gyors alkalmazkodást követel: kínálatuknak naprakészen kell megfelelnie

Részletesebben

A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet pénzügyi

Részletesebben

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1.

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. Sorozatunkkal az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a civil non-profit szervezetek életében felmerülő szervezési kérdésekben. Lényegre törő leírásokra törekedtünk, ami alkalmassá

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása. Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06.

Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása. Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06. Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06. 1 Fenntartás hiánya A kerékpárutak helyi útnak min sülnek és a helyi

Részletesebben

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetségek, eredmények, tapasztalatok

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetségek, eredmények, tapasztalatok KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetségek, eredmények, tapasztalatok Dr. Jenei Dorina Észak-Alföldi Regionális KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetségek, tapasztalatok, Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan Bácsi Zoltán Bedecs Szilárd Napirend Közép Európai Egyetem (CEU) bemutatása IT stratégia kialakítása Változás előtt Termék

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL Témafelelős: Polyák Sándorné U-/2013. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt. szám: U-38683/2013. Témafelelős:

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

A Munkanélküliek Szolidaritási Alapja és a Foglalkoztatási Alap értékelemzése, ill. a munkaer-piaci szervezet értékelemzési munkáinak koordinációja

A Munkanélküliek Szolidaritási Alapja és a Foglalkoztatási Alap értékelemzése, ill. a munkaer-piaci szervezet értékelemzési munkáinak koordinációja Fodor Árpád - Fodor Valéria: A Munkanélküliek Szolidaritási Alapja és a Foglalkoztatási Alap értékelemzése, ill. a munkaer-piaci szervezet értékelemzési munkáinak koordinációja 1. Bevezetés Az 1994. decemberében

Részletesebben

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30.

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. Az egész életen át tartó tanulás jelentsége a társadalmi és területi különbségek csökkentésében Mottó A tanulás nem csupán

Részletesebben

Vállalkozói kompetenciák fejlesztése a középiskolában, vállalkozói játék segítségével.

Vállalkozói kompetenciák fejlesztése a középiskolában, vállalkozói játék segítségével. Vállalkozói kompetenciák fejlesztése a középiskolában, vállalkozói játék segítségével. Kolman Miklós 2013. április 25. 3300 Eger, Rákóczi út 48. tel.: (36) 536-070 fax: (36) 325-311 www.nejanet.hu Kitűzött

Részletesebben

Új Daikin Altherma LT rendszerek 2012. Nagy Roland

Új Daikin Altherma LT rendszerek 2012. Nagy Roland Új Daikin Altherma LT rendszerek 2012 Nagy Roland Piaci trendek Milyen igények lépnek fel a ftési piacon? Az új épületek egyre alacsonyabb energiaigények A pályázati és a tanúsítási rendszerek követelménye

Részletesebben

Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában

Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában A Közbeszerzési Hatóság Útmutatója alapján, az egységes jogalkalmazás elősegítésére Szerző: dr. Garancsy Georgina jogász, hivatalos

Részletesebben

2004. évi CXXXIV. törvény. a kutatás-fejlesztésrl és a technológiai innovációról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

2004. évi CXXXIV. törvény. a kutatás-fejlesztésrl és a technológiai innovációról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésrl és a technológiai innovációról Az Országgylés annak érdekében, hogy elsegítse a magyar gazdaság versenyképességének és jövedelemtermel képességének a tudásra,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 6/1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tivadar Község Önkormányzata 4921 Tivadar, Petőfi u. 24. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Építési beruházás Tárgy: Vállalkozási

Részletesebben

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat 132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat I. A Közgylés a Simon István utcai Általános Iskola, a Teleki Blanka Szakképz Iskola, valamint az Oladi Mveldési Központ jogutódjaként 2007. augusztus 1. napjával

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

Szivattyúk Szerelvények Rendszerek. PumpMeter. Átlátható szivattyúüzemeltetés.

Szivattyúk Szerelvények Rendszerek. PumpMeter. Átlátható szivattyúüzemeltetés. Szivattyúk Szerelvények Rendszerek PumpMeter. Átlátható szivattyúüzemeltetés. 2 Bevezetés PumpMeter. Innováció a jobb átláthatóságért. Képzelje el, hogy egy új autó vásárlását tervezi. Az ideális modell

Részletesebben

Budapest, 2010. január

Budapest, 2010. január A DÍJPOLITIKAI ALAPELVEK ÉS INTÉZKEDÉSI TERV 2020-IG A FEHÉR KÖNYV ÖSZEFOGLALÁSA Díjstratégiai iroda Budapest, 2010. január 2 A MAGYAR KÖZÚTI DÍJPOLITIKAI REFORM 1. Díjpolitika A díjpolitika a díjszedés

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013. január 2 1. Bevezetés A folyamatosan változó társadalmi, gazdasági környezet, az átalakulás korszakát élő közszolgáltatások,

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég.

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég. A vállalat mint rendszer Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek erőforrások Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Valóságos Működő Gazdasági

Részletesebben

Tender-EXPERT. Hatékony megoldás a szervezet érdekeinek védelmére. Bull Kormányzati Megoldások Szakmai Nap. Veszelka Tamás. vezérigazgató Winsdom Zrt.

Tender-EXPERT. Hatékony megoldás a szervezet érdekeinek védelmére. Bull Kormányzati Megoldások Szakmai Nap. Veszelka Tamás. vezérigazgató Winsdom Zrt. Tender-EXPERT Hatékony megoldás a szervezet érdekeinek védelmére Bull Kormányzati Megoldások Szakmai Nap Veszelka Tamás vezérigazgató Winsdom Zrt. Tartalom Cégünkről Elvárások kereszttüzében merre vezet

Részletesebben

HOGYAN SPÓROLJUNK A VILÁGÍTÁSSAL?

HOGYAN SPÓROLJUNK A VILÁGÍTÁSSAL? HOGYAN SPÓROLJUNK A VILÁGÍTÁSSAL? A fűtés után a villamos áram a legnagyobb költség és egyben lehetőség a megtakarításra 2011. április 14. Nagy István vezető tervező, ELI világítástechnikai szakvállalkozó

Részletesebben

Ökocímkék. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Ökocímkék. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Ökocímkék A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata Hogyan bizonyítható egy vállalat

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak Hidász Napok, 2015. Visegrád Kardos Gábor Műszaki igazgató BEVEZETŐ, TARTALOM Keretek, források Megvalósuló gyorsforgalmi kivitelezési projektek Megvalósuló

Részletesebben

Témavázlat. Új generációs hullámacél hídszerkezetek méretezése és kivitelezése az út és vasútépítésben

Témavázlat. Új generációs hullámacél hídszerkezetek méretezése és kivitelezése az út és vasútépítésben Témavázlat Új generációs hullámacél hídszerkezetek méretezése és kivitelezése az út és vasútépítésben Hullámacél hídszerkezetek általános áttekintése o hullámacél szerkezetek története a XX. sz. elejétől

Részletesebben

Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást. korszersítése Pécsett

Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást. korszersítése Pécsett Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményez korszersítése Pécsett A program története Els pályázati kiírás 2001ben 1107/1999.(X.8.) Korm. határozat A 47/2001.(06.29.)

Részletesebben

Az önköltség-számítás szerepe az értékelemzésben. The Role of First-Cost Calculation at the Value Analysis

Az önköltség-számítás szerepe az értékelemzésben. The Role of First-Cost Calculation at the Value Analysis Az önköltség-számítás szerepe az értékelemzésben SZÓKA Károly 1 A költségvizsgálatok célja mindig az, hogy az értékteremtési folyamatot nyomon tudjuk követni, azt irányítani tudjuk, be tudjunk avatkozni.

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22.

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22. Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére 2013. november 22. Innovációs teljesítmény - EU Innovation Scoreboard 2013 Innovációs Alap A 2013-as kiírású pályázatok státusza (VKSZ integrált

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. április 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

1 Informatikai beszerzések.

1 Informatikai beszerzések. 1 Informatikai beszerzések. Az informatikai szabályzat beruházási fejezete az informatikai eszközök beszerzésével kapcsolatos belső tevékenységet, illetve a szállítóktól elvárt, a beszállítás részeként

Részletesebben

Szociális párbeszéd. Munkahelyi stressz. Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl

Szociális párbeszéd. Munkahelyi stressz. Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl Szociális párbeszéd Munkahelyi stressz Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl This project is organised with the financial support of the European Commission 2 1. Bevezetés A munkahelyi stresszt nemzetközi,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 19.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola "F" épületének energetikai

Részletesebben

Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Balatonföldvár, 2010. szeptember 9-10.

Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Balatonföldvár, 2010. szeptember 9-10. 1. dia A közalapítvány tevékenységének áttekintése 1 2. dia A közalapítvány tevékenységei HKA A hajléktalan-ellátás fejlesztése Intézményfenntartás FOGLAK projektiroda Módszertani tevékenység Nyilvánosság

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására Az előterjesztés száma: 14/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. január 30-án 18-órakor megtartandó ülésére Javaslat Decs Nagyközség

Részletesebben

IT Asset Management. IBM Tivoli Asset Management for IT. 2009. 11. 10 Kubicsek Tamás. 2009 IBM Corporation

IT Asset Management. IBM Tivoli Asset Management for IT. 2009. 11. 10 Kubicsek Tamás. 2009 IBM Corporation IT Asset Management IBM Tivoli Asset Management for IT 2009. 11. 10 Kubicsek Tamás Miért kritikus az átfogó IT eszközmenedzsment kialakítása? Szoftver és Licensz: Komplex licensztípusok Nehezen átlátható

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Munkaképességi index alkalmazás lehetőségei

Munkaképességi index alkalmazás lehetőségei Munkaképességi index alkalmazás lehetőségei Dr. Kudász Ferenc Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály E-mail cím: kudasz@omfi.hu Telefonszám: +36-1-459-3086 Ergonómiai

Részletesebben

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete Pályázati kiírás Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6449 Mélykút Petőfi tér 1.) a Képviselő-testület 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozata

Részletesebben

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ...

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ... 1.sz. levélminta 1. sz. melléklete 1. számú melléklet a 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelethez Nyilatkozat az 1991. évi IL. törvény 31. (1) bekezdés c) pontja, illetve a 70. c) pontja szerint a felszámolási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére. Energetikai pályázaton való részvétel

ELŐTERJESZTÉS. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére. Energetikai pályázaton való részvétel Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41- /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben