1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok"

Átírás

1 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

2 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók: Cím: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. Eladó (Név /Cégnév): Cím: Azonosítószám: Ügyfélszámla: Értékpapírszámla:.. 1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Eladó eladja, a Vevő megvásárolja az Eladó tulajdonában lévő alábbi értékpapírokat. Értékpapír típusa: Értékpapír neve: ISIN kód: Névérték: Mennyiség: Árfolyam: Forgalmi érték: Elszámolt forrásadó: 2. A felek megállapodnak abban, hogy a Vevő az adásvétel tárgyát képező értékpapír ellenértékét az alábbiak szerint az Eladó rendelkezésére bocsátja: Kedvezményezett: Fizetés határideje: Fizetés módja: 3. A felek megállapodnak abban, hogy az Eladó az adásvétel tárgyát képező értékpapírokat az alábbiak szerint a Vevő rendelkezésére bocsátja: Kedvezményezett: Szállítás határideje: Értékpapírszállítás módja: 4. Az értékpapírokhoz fűződő valamennyi jog a Vevőt a pénzügyi teljesítés napjától illeti meg. 5. Az Eladó szavatolja az adásvétel tárgyát képező értékpapírok per-, igény- és tehermentességét, valamint az értékpapírokba foglalt jog fennállását és azok bírói úton történő érvényesíthetőségét. 6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Idevonatkozó szabályai az irányadók. A szerződésből adódó jogvitákra a felek a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Dátum: Vevő Eladó

3 101 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő (Név /Cégnév): Cím: Azonosítószám: Ügyfélszámla: Értékpapírszámla:... Eladó: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók: Cím:1051 Budapest, Vörösmarty tér A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Eladó eladja, a Vevő megvásárolja az Eladó tulajdonában lévő alábbi értékpapírokat. Értékpapír típusa: Értékpapír neve: ISIN kód: Névérték: Mennyiség: Árfolyam: Forgalmi érték: 2. A felek megállapodnak abban, hogy a Vevő az adásvétel tárgyát képező értékpapír ellenértékét az alábbiak szerint az Eladó rendelkezésére bocsátja: Kedvezményezett: Fizetés határideje: Fizetés módja: A felek megállapodnak abban, hogy az Eladó az adásvétel tárgyát képező értékpapírokat az alábbiak szerint a Vevő rendelkezésére bocsátja: Kedvezményezett: Szállítás határideje: Értékpapír szállítás módja: Elszámolóhely: Számlaszám: Az értékpapírokhoz fűződő valamennyi jog a Vevőt a pénzügyi teljesítés napjától illeti meg. 5. Az Eladó szavatolja az adásvétel tárgyát képező értékpapírok per-, igény- és tehermentességét, valamint az értékpapírokba foglalt jog fennállását és azok bírói úton történő érvényesíthetőségét. 6.Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk ide vonatkozó szabályai az irányadók. A szerződésből adódó jogvitákra a felek a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Dátum, Vevő Eladó

4 102 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS VÁLLALATI KÖTVÉNY VÉTELÉRE I. Jelen szerződés Név/cégnév :. Lakcím/székhely:. Adóazonosító jel/adószám:. mint megbízó (továbbiakban Megbízó) és az SPB Befektetési Részvénytársaság (Cím: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8., adószám: ) mint bizományos (a továbbiakban Bizományos) között jött létre az alulírott napon az alábbi feltételekkel: A. A megbízás célja, hogy a Bizományos a Megbízó javára a saját nevében az alábbi kritériumoknak megfelelő (B. pont) értékpapírt vásároljon. B. A megbízás tárgyát képező értékpapír(ok) jellemzői illetve a Megbízó elvárásai a megbízás teljesítésére vonatkozóan: Értékpapír: ISIN kód: Névérték: Lejárat dátuma: Mennyiség: Össznévérték: Árfolyam: Stop Loss: Értékpapír típusa: Piac: Megbízás érvényessége: Részteljesítés lehet: Összevont teljesítés lehet: Ügyfélszámla: Bizományosi díj: Megbízás megadás módja: Kalkulált fedezet:... C. A Megbízó feladata az ügylet lebonyolításához szü kséges kalkulált fedezet rendelkezésre bocsátása. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a megbízás teljesítéséig, visszavonásáig, illetve a megbízás lejáratának napjáig a Biz ományos a szükséges kalkulált fedezeti összeget letétként zárolja a Megbízó ügyfélszámláján. Ügyfél kötelezi magát, hogy a megbíz ás teljesítésekor a teljes vételár összeget kiegyenlíti. D. A Bizományos kötelezettséget vállal arra, hogy a Bizományosi szerződés teljesítéséhez letétbe helyezett összeget a megbízás rendeltetésétől eltérő célra nem használja fel E. A megbízó tudomásul veszi, hogy a letétben lévő pénz a letét ideje alatt nem kamatozik. F. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a stop loss megbíz ás teljesítésének legkorábbi időpontja a jelen megbízásban rögzített feltételek melletti teljesítéseket követő kereskedési nap. II. A megbízás eredménytelensége esetén a Bizományos díjat nem számít fel. III. Bármely szerződési feltétel módosítása illetve a szerződés visszavonása felmondásnak minősül. Felmondás esetére a Bizományos 200 Ft-ot sz ámít fel, amelyet a Megbízó az elszámoláskor tartozik megfizetni. IV.Az Ügyfél kijelenti, hogy az S PB Rt. üzletszabályzat át ismeri, az abban foglaltak at mag ára nézve kötelezőnek fogadja el. V. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az SPB Rt. üzletszabályzata illetve a Polgári Törvénykönyv és az azt kiegészítő hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók. VI.A Megbízó tudomásul vette a Bizományos tájékoztat ását az értékpapír árfolyamáról (mind az ügyletkötést megelőző időszakban, mi nd az ügyletkötés időpontjában), piaci helyzetéről, nyilvános információkról, valamint az üzlet kockázatáról. Dátum: Megbízó Bizományos

5 I. Jelen szerződés 103 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Bizományosi szerződés Vállalati kötvény eladásra Név/cégnév :. Lakcím/székhely:. Adóazonosító jel/adószám:. mint megbízó (továbbiakban Megbízó) és az SPB Befektetési Részvénytársaság (Cím: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8., adószám: ) mint bizományos (a továbbiakban Bizományos) között jött létre az alulírott napon az alábbi feltételekkel: A. A Megbízó megbízást ad a Bizományosnál ügyfél-értékpapírszámláján nyilvántartott, a Megbízó kizárólagos tulajdonát képező, alább felsorolt per-, teher- és igénymentes értékpapír(ok) értékesítésére a Bizományosnak. B. A Megbízó az ügyfélszámláján lévő alábbi értékpapírokat a Bizományos rendelkezésére bocsátja, amelyekre a Bizományos saját nevében, de a Megbízó javára jogosult adásvételi szerződést kötni az alábbi kritériumoknak megfelelően: Értékpapír: ISIN kód: Névérték: Mennyiség: Össznévérték: Árfolyam: Értékpapír típusa: Piac: Megbízás érvényessége: Készletkivezetés módja: Részteljesítés lehet: Összevont teljesítés lehet: Ügyfélszámla: Bizományosi díj: Megbízás megadás módja: C. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízás teljesítéséig, visszavonásáig a megbízás lejáratának napjáig a Bizományos a megbízással érintett értékpapírt zárolja a Megbízó ügyfél-értékpapírszámláján. Az ügyfélértékpapírszámlán zárolt értékpapírok felett a Megbízó nem rendelkezhet, záloggal nem terhelheti. Minden ilyen irányú rendelkezést a Bizományos semmisnek tekint. D. E megbízás alapján a Bizományos jogosult a zárolt értékpapír tulajdonjogára a saját nevében adásvételi szerződést kötni, és a vételár kifizetése után a fenti zárolásból az értékpapírt az új tulajdonos számára felszabadítani illetve az értékpapírt az új tulajdonos ügyfél-értékpapírszámláján jóváírni. E. A Bizományos kötelezettséget vállal arra, hogy a Bizományosi szerződés teljesítéséhez zárolt értékpapírt a megbízás rendeltetésétől eltérő célra nem használja fel. II. A megbízás eredménytelensége esetén a Bizományos díjat nem számít fel. III. Bármely szerződési feltétel módosítása illetve a szerződés visszavonása felmondásnak minősül. Felmondás esetére a Bizományos 200 Ft-ot számít fel, amelyet a Megbízó az elszámoláskor tartozik megfizetni. IV. Az Ügyfél kijelenti, hogy az SPB Rt. üzletszabályzatát ismeri, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. V. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az SPB Rt. üzletszabályzata illetve a Polgári Törvénykönyv és az azt kiegészítő hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók. VI. A Megbízó tudomásul vette a Bizományos tájékoztatását az értékpapír árfolyamáról (mind az ügyletkötést megelőző időszakban, mind az ügyletkötést időpontjában), piaci helyzetéről, nyilvános információkról, valamint az üzlet kockázatáról. Dátum: Megbízó Bizományos

6 104 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA I. Jelen szerződés Bizományosi szerződés ÁLLAMKÖTVÉNY eladására Név/cégnév: Lakcím/székhely: Adóazonosító jel/adószám: mint megbízó (továbbiakban Megbízó) és... az SPB Befektetési Részvénytársaság (Cím: 1051 Budapest, Vörösmarty u. 7-8.) mint bizományos (a továbbiakban Bizományos) között jött létre az alulírott napon az alábbi feltételekkel: A. A Megbízó megbízást ad a Bizományosnál ügyfél-értékpapírszámláján nyilvántartott, a Megbízó kizárólagos tulajdonát képező, alább felsorolt per- teher- és igénymentes értékpapír(ok) értékesítésére a Bizományosnak. B. A Megbízó az ügyfélszámláján lévő alábbi értékpapírokat a Bizományos rendelkezésére bocsátja, amelyekre a Bizományos saját nevében, de a Megbízó javára jogosult adásvételi szerződést kötni az alábbi kritériumoknak megfelelően: Értékpapír: ISIN kód: Névérték: Mennyiség: Össznévérték: Árfolyam: Értékpapír típusa: Piac: Megbízás érvényessége: Készletkivezetés módja: Részteljesítés lehet: Összevont teljesítés lehet: Ügyfélszámla: Bizományosi díj: Megbízás megadás módja: C. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízás teljesítéséig, visszavonásáig a megbízás lejáratának napjáig a Bizományos a megbízással érintett értékpapírt zárolja a Megbízó ügyfél-értékpapírszámláján. Az ügyfél-értékpapírszámlán zárolt értékpapírok felett a Megbízó nem rendelkezhet, záloggal nem terhelheti. Minden ilyen irányú rendelkezést a Bizományos semmisnek tekint. D. E megbízás alapján a Bizományos jogosult a zárolt értékpapír tulajdonjogára a saját nevében adásvételi szerződést kötni, és a vételár kifizetése után a fenti zárolásból az értékpapírt az új tulajdonos számára felszabadítani illetve az értékpapírt az új tulajdonos ügyfél-értékpapírszámláján jóváírni. E. A Bizományos kötelezettséget vállal arra, hogy a Bizományosi szerződés teljesítéséhez zárolt értékpapírt a megbízás rendeltetésétől eltérő célra nem használja fel. II. A megbízás eredménytelensége esetén a Bizományos díjat nem számít fel. III. Bármely szerződési feltétel módosítása illetve a szerződés visszavonása felmondásnak minősül. Felmondás esetére a Bizományos 200 Ft-ot számít fel, amelyet a Megbízó az elszámoláskor tartozik megfizetni. IV. Az Ügyfél kijelenti, hogy az SPB Rt. üzletszabályzatát ismeri, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. V. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az SPB Rt. üzletszabályzata illetve a Polgári Törvénykönyv és az azt kiegészítő hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók. VI. A Megbízó tudomásul vette a Bizományos tájékoztatását az értékpapír árfolyamáról (mind az ügyletkötést megelőző időszakban, mind az ügyletkötést időpontjában), piaci helyzetéről, nyilvános információkról, valamint az üzlet kockázatáról. Dátum: Megbízó Bizományos

7 105 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS ÁLLAMKÖTVÉNY VÉTELÉRE I. Jelen s zerződé s Né v/ c é g n é v :. La kc í m/ szé kh e l y :. Ad ó a zono sí t ó j e l / ad ó sz á m:. mi n t me g b í zó ( t o v áb b i akb an M e g b í zó) é s az S P B B ef ek te t és i R és zv é n ytá rs a s á g ( Cí m: B ud ap e s t, Vö rö sm arty t é r 7-8., ad ó s zá m : ) mi n t b i zo mán y o s ( a t o v áb b i a kb an Bi zo m án y o s) kö z ö t t j ö t t l é t re a z al ul í rott n ap o n a z al á b b i f e l t é t e l e k ke l : A. A me g b í z ás c é l j a, h o g y a Bi zo m án y o s a M e g b í zó j a v ár a a s aj át n e vé b e n az al áb b i kri t é ri um o k n a k me g f e l e l ő ( B. p o n t ) é rté kp a p í rt vás ároljon. B. A me g b í zá s t árgy át ké p e z ő é rté kp ap í r(o k) j e l l e mzői illetve a M e g b í zó e l v ár ás ai a me g b í z ás t e l j e sí t é sére vo n at ko zó an : É rtékp ap í r : I S I N kó d : Né vé rté k: Lejár at d át u m a: M e n n y i ség: Ö sszné vé rték: Árfoly a m: S t o p Lo ss: É rtékp ap í r t í p us a: P i ac : M e g b í zás é r vé n y e ssége : R é szt e l j e sí t é s l e h e t : Ö ssze vo n t t e l j e sí t é s l e h e t : Üg y f é l sz á ml a : Bi zo m án y o si d í j : M e g b í zás me g ad á s mó d j a : K al k ul ál t f e d e zet: C. A M e g b í zó f e l ad at a az üg y l e t l e b o n y o l í t ás áh o z szü k séges k al k ul ál t f e d e zet rendel ke zé sre b o c s át ás a. A M e g b í zó t ud o má sul ve szi, h o g y a me g b í z ás t e l j e sí t é séig, vi s sza vo n á sái g, i l l e t ve a me g b í z á s l e j ár at án a k n ap j ái g a Bi z o m án y o s a s zü ksége s kal k ul ál t f e d e zeti ö ssze g e t l e t é t ké n t z árolja a M e g b í zó üg y f é l sz á ml áj án. Üg y f é l kö t e l e zi mag át, h o g y a m e g b í z á s t e l j e sí t é seko r a t e l j e s vé t e l ár ö s szeget ki e g y e n l í t i. D. A Bi zo má n y o s k ö t e l e zettséget v ál l al a rr a, h o g y a Bi z o m án y o si s zerződé s t e l j e sí t é séhez l e t é t b e h e l y e zett ö s szeget a me g b í z ás rendeltetésétől e l t é rő c é l r a n e m h a szn ál j a f e l E. A me g b í zó t ud o m ás ul ve szi, h o g y a l e t é t b e n l é v ő p é n z a l e t é t i d e j e al at t n e m k a m at o zi k. F. A M e g b í zó t ud o má sul ve szi, h o g y a st o p l o ss me g b í zá s t e l j e sí t é sének l e g ko r áb b i i d ő p o n t j a a j e l e n me g b í z ás b an rög zí t e t t f e l t é t e l e k me l l e t t i t e l j e sí t é seke t kö ve t ő k e res ke d é si n a p. II. A me g b í z ás e red mé n y t e l e n sége e setén a Bi zo m án y o s d í j at n e m sz á mí t f e l. III. B ár me l y s zerződé si f e l t é t e l mó d o sí t ás a i l l e t ve a szer ződés vi ssz a vo n ás a f e l mo n d á sn ak mi n ő sül. F e l mo n d á s e setére a Bi zo m án y o s 2 00 F t -o t sz á mí t f e l, a me l y e t a M e g b í zó az e l sz á mo l ás ko r t arto zi k me g f i zetni. IV. Az Üg y f é l ki j e l e n t i, h o g y az S P B R t. ü zl e t sz ab ál y z at át i sme ri, az ab b an f o g l al t a kat m ag ár a n é zve kö t e l e zőn e k f o g ad j a e l. V. A j e l e n szer ződésbe n n e m sz ab ál y o zott ké rd é se kb e n az S P B R t. ü zl e t sz ab ál y z at a i l l e t ve a P o l g á ri Tö r vé n y kö n y v é s a z azt ki e g é szí t ő h at ál y o s j o g s zab ál y i rend e l ke zés e k a z i r án y ad ó k. VI. A M e g b í zó t ud o má sul ve t t e a Bi z o m án y o s t áj é ko zt at á sát a z é rté kp a p í r árfoly a má ról ( mi n d az üg y l e t kö t é st me g e l ő z ő i d ő sz ak b an, mi n d az üg y l e t kö t é s i d ő p o n t j áb an ), p i ac i h e l y zetéről, n y i l vá n o s i n f o r m ác i ó król, val a mi n t az ü zl e t ko c ká z at ár ó l. D át u m: M e g b í zó Bi zo m án y o s

8 106 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI JEGY VÉTELÉRE I. Jelen s zerződé s Né v/ c é g n é v :. La kc í m/ szé kh e l y :. Ad ó a zono sí t ó j e l / ad ó sz á m:. mi n t me g b í zó ( t o v áb b i akb an M e g b í zó) é s az S P B B ef ek te t és i R és zv é n ytá rs a s á g ( Cí m: B ud ap e s t, Vö rö sm arty t é r 7-8., ad ó s zá m : ) mi n t b i zo mán y o s ( a t o v áb b i a kb an Bi zo m án y o s) kö z ö t t j ö t t l é t re a z al ul í rott n ap o n a z al á b b i f e l t é t e l e k ke l : A. A me g b í z ás c é l j a, h o g y a Bi zo m án y o s a M e g b í zó j a v ár a a s aj át n e vé b e n az al áb b i kri t é ri um o k n a k me g f e l e l ő ( B. p o n t ) é rté kp a p í rt vás ároljon. B. A me g b í zá s t árgy át ké p e z ő é rté kp ap í r(o k) j e l l e mzői illetve a M e g b í zó e l v ár ás ai a me g b í z ás t e l j e sí t é sére vo n at ko zó an : É rtékp ap í r : I S I N kó d : Né vé rté k: Lejár at d át u m a: M e n n y i ség: Ö sszné vé rték: Árfoly a m: S t o p Lo ss: É rtékp ap í r t í p us a: P i ac : M e g b í zás é r vé n y e ssége : R é szt e l j e sí t é s l e h e t : Ö ssze vo n t t e l j e sí t é s l e h e t : Üg y f é l sz á ml a : Bi zo m án y o si d í j : M e g b í zás me g ad á s mó d j a : K al k ul ál t f e d e zet:... C. A M e g b í zó f e l ad at a az üg y l e t l e b o n y o l í t ás áh o z szü k séges k al k ul ál t f e d e zet rendel ke zé sre b o c s át ás a. A M e g b í zó t ud o má sul ve szi, h o g y a me g b í z ás t e l j e sí t é séig, vi s sza vo n á sái g, i l l e t ve a me g b í z á s l e j ár at án a k n ap j ái g a Bi z o m án y o s a s zü ksége s kal k ul ál t f e d e zeti ö ssze g e t l e t é t ké n t z árolja a M e g b í zó üg y f é l sz á ml áj án. Üg y f é l kö t e l e zi mag át, h o g y a m e g b í z á s t e l j e sí t é seko r a t e l j e s vé t e l ár ö s szeget ki e g y e n l í t i. D. A Bi zo má n y o s k ö t e l e zettséget v ál l al a rr a, h o g y a Bi z o m án y o si s zerződé s t e l j e sí t é séhez l e t é t b e h e l y e zett ö s szeget a me g b í z ás rendeltetésétől e l t é rő c é l r a n e m h a szn ál j a f e l E. A me g b í zó t ud o m ás ul ve szi, h o g y a l e t é t b e n l é v ő p é n z a l e t é t i d e j e al at t n e m k a m at o zi k. F. A M e g b í zó t ud o má sul ve szi, h o g y a st o p l o ss me g b í zá s t e l j e sí t é sének l e g ko r áb b i i d ő p o n t j a a j e l e n me g b í z ás b an rög zí t e t t f e l t é t e l e k me l l e t t i t e l j e sí t é seke t kö ve t ő k e res ke d é si n a p. II. A me g b í z ás e red mé n y t e l e n sége e setén a Bi zo m án y o s d í j at n e m sz á mí t f e l. III. B ár me l y s zerződé si f e l t é t e l mó d o sí t ás a i l l e t ve a szer ződés vi ssz a vo n ás a f e l mo n d á sn ak mi n ő sül. F e l mo n d á s e setére a Bi zo m án y o s 2 00 F t -o t sz á mí t f e l, a me l y e t a M e g b í zó az e l sz á mo l ás ko r t arto zi k me g f i zetni. IV. Az Üg y f é l ki j e l e n t i, h o g y az S P B R t. ü zl e t sz ab ál y z at át i sme ri, az ab b an f o g l al t a kat m ag ár a n é zve kö t e l e zőn e k f o g ad j a e l. V. A j e l e n szer ződésbe n n e m sz ab ál y o zott ké rd é se kb e n az S P B R t. ü zl e t sz ab ál y z at a i l l e t ve a P o l g á ri Tö r vé n y kö n y v é s a z azt ki e g é szí t ő h at ál y o s j o g s zab ál y i rend e l ke zés e k a z i r án y ad ó k. VI. A M e g b í zó t ud o má sul ve t t e a Bi z o m án y o s t áj é ko zt at á sát a z é rté kp a p í r árfoly a má ról ( mi n d az üg y l e t kö t é st me g e l ő z ő i d ő sz ak b an, mi n d az üg y l e t kö t é s i d ő p o n t j áb an ), p i ac i h e l y zetéről, n y i l vá n o s i n f o r m ác i ó król, val a mi n t az ü zl e t ko c ká z at ár ó l. D át u m: _ M e g b í zó Bi zo m án y o s

9 107 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI JEGY ELADÁSÁRA I. Jelen szerződés Név/cégnév :. Lakcím/székhely:. Adóazonosító jel/adószám:. mint megbízó (továbbiakban Megbízó) és az SPB Befektetési Részvénytársaság (Cím:1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.,adószám: ) mint bizományos (a továbbiakban Bizományos) között jött létre az alulírott napon az alábbi feltételekkel: A. A Megbízó megbízást ad a Bizományosnál ügyfél-értékpapírszámláján nyilvántartott, a Megbízó kizárólagos tulajdonát képező, alább felsorolt per-, teher- és igénymentes értékpapír(ok) értékesítésére a Bizományosnak. B. A Megbízó az ügyfélszámláján lévő alábbi értékpapírokat a Bizományos rendelkezésére bocsátja, amelyekre a Bizományos saját nevében, de a Megbízó javára jogosult adásvételi szerződést kötni az alábbi kritériumoknak megfelelően: Értékpapír: ISIN kód: Névérték: Mennyiség: Össznévérték: Árfolyam: Értékpapír típusa: Piac: Megbízás érvényessége: Készletkivezetés módja: Részteljesítés lehet: Összevont teljesítés lehet: Ügyfélszámla: Bizományosi díj: Megbízás megadás módja: C. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízás teljesítéséig, visszavonásáig a megbízás lejáratának napjáig a Bizományos a megbízással érintett értékpapírt zárolja a Megbízó ügyfél-értékpapírszámláján. Az ügyfél-értékpapírszámlán zárolt értékpapírok felett a Megbízó nem rendelkezhet, záloggal nem terhelheti. Minden ilyen irányú rendelkezést a Bizományos semmisnek tekint. D. E megbízás alapján a Bizományos jogosult a zárolt értékpapír tulajdonjogára a saját nevében adásvételi szerződést kötni, és a vételár kifizetése után a fenti zárolásból az értékpapírt az új tulajdonos számára felszabadítani illetve az értékpapírt az új tulajdonos ügyfélértékpapírszámláján jóváírni. E. A Bizományos kötelezettséget vállal arra, hogy a Bizományosi szerződés teljesítéséhez zárolt értékpapírt a megbízás rendeltetésétől eltérő célra nem használja fel. II. A megbízás eredménytelensége esetén a Bizományos díjat nem számít fel. III. Bármely szerződési feltétel módosítása illetve a szerződés visszavonása felmondásnak minősül. Felmondás esetére a Bizományos 200 Ft-ot számít fel, amelyet a Megbízó az elszámoláskor tartozik megfizetni. IV. Az Ügyfél kijelenti, hogy az SPB Rt. üzletszabályzatát ismeri, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. V. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az SPB Rt. üzletszabályzata illetve a Polgári Törvénykönyv és az azt kiegészítő hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók. VI. A Megbízó tudomásul vette a Bizományos tájékoztatását az értékpapír árfolyamáról (mind az ügyletkötést megelőző időszakban, mind az ügyletkötést időpontjában), piaci helyzetéről, nyilvános információkról, valamint az üzlet kockázatáról. Dátum: Megbízó Bizományos

10 108 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS DISZKONT KINCSTÁRJEGY VÉTELÉRE I. Jelen s zerződé s Né v/ c é g n é v :. La kc í m/ szé kh e l y :. Ad ó a zono sí t ó j e l / ad ó sz á m:. mi n t me g b í zó ( t o v áb b i akb an M e g b í zó) é s az S P B B ef ek te t és i R és zv é n ytá rs a s á g ( Cí m: B ud ap e s t, Vö rö sm arty t é r 7-8., ad ó s zá m : ) mi n t b i zo mán y o s ( a t o v áb b i a kb an Bi zo m án y o s) kö z ö t t j ö t t l é t re a z al ul í rott n ap o n a z al á b b i f e l t é t e l e k ke l : A. A me g b í z ás c é l j a, h o g y a Bi zo m án y o s a M e g b í zó j a v ár a a s aj át n e vé b e n az al áb b i kri t é ri um o k n a k me g f e l e l ő ( B. p o n t ) é rté kp a p í rt vás ároljon. B. A me g b í zá s t árgy át ké p e z ő é rté kp ap í r(o k) j e l l e mzői illetve a M e g b í zó e l v ár ás ai a me g b í z ás t e l j e sí t é sére vo n at ko zó an : É rtékp ap í r : I S I N kó d : Né vé rté k: Lejár at d át u m a: M e n n y i ség: Ö sszné vé rték: Árfoly a m: S t o p Lo ss: É rtékp ap í r t í p us a: P i ac : M e g b í zás é r vé n y e ssége : R é szt e l j e sí t é s l e h e t : Ö ssze vo n t t e l j e sí t é s l e h e t : Üg y f é l sz á ml a : Bi zo m án y o si d í j : M e g b í zás me g ad á s mó d j a : K al k ul ál t f e d e zet:.. C. A M e g b í zó f e l ad at a az üg y l e t l e b o n y o l í t ás áh o z szü k séges k al k ul ál t f e d e zet rendel ke zé sre b o c s át ás a. A M e g b í zó t ud o má sul ve szi, h o g y a me g b í z ás t e l j e sí t é séig, vi s sza vo n á sái g, i l l e t ve a me g b í z á s l e j ár at án a k n ap j ái g a Bi z o m án y o s a s zü ksége s kal k ul ál t f e d e zeti ö ssze g e t l e t é t ké n t z árolja a M e g b í zó üg y f é l sz á ml áj án. Üg y f é l kö t e l e zi mag át, h o g y a m e g b í z á s t e l j e sí t é seko r a t e l j e s vé t e l ár ö s szeget ki e g y e n l í t i. D. A Bi zo má n y o s k ö t e l e zettséget v ál l al a rr a, h o g y a Bi z o m án y o si s zerződé s t e l j e sí t é séhez l e t é t b e h e l y e zett ö s szeget a me g b í z ás rendeltetésétől e l t é rő c é l r a n e m h a szn ál j a f e l E. A me g b í zó t ud o m ás ul ve szi, h o g y a l e t é t b e n l é v ő p é n z a l e t é t i d e j e al at t n e m k a m at o zi k. F. Üg y f é l t ud o má sul ve s zi, h o g y l e j ár at e l ő t t 8 n a p p al j e l e znie ke l l h a n e m kí v án é l n i az a ut o mat i ku s h o ssz ab b í t ás l e h e t ő ségé ve l é s ké ri, h o g y a l e j áró ö sszege t a t e l j e sí t é si n ap o n sz á ml áj án j ó v áí rj u k. Az aut o m at i k us h o s sz ab b í t á s d í j f i zetési kö t e l e zettséget vo n m ag a ut án, me l y e t az üg y f é l j e l e n s zer ződés al áí r ás á v al e l f o g ad. G. A M e g b í zó t ud o m ás ul ve s zi, h o g y a st o p l o ss me g b í z á s t e l j e sí t é séne k l e g ko r áb b i i d ő p o n t j a a j e l e n me g b í z ás b an rög zí t e t t f e l t é t e l e k me l l e t t i t e l j e sí t é seke t kö ve t ő k e res ke d é si n a p. II. A me g b í z ás e red mé n y t e l e n sége e setén a Bi zo m án y o s d í j at n e m sz á mí t f e l. III. B ár me l y s zerződé si f e l t é t e l mó d o sí t ás a i l l e t ve a szer ződés vi ssz a vo n ás a f e l mo n d á sn ak mi n ő sül. F e l mo n d á s e setére a Bi zo m án y o s 2 00 F t -o t sz á mí t f e l, a me l y e t a M e g b í zó az e l sz á mo l ás ko r t arto zi k me g f i zetni. IV. Az Üg y f é l ki j e l e n t i, h o g y az S P B R t. ü zl e t sz ab ál y z at át i sme ri, az ab b an f o g l al t a kat m ag ár a n é zve kö t e l e zőn e k f o g ad j a e l. V. A j e l e n szer ződésbe n n e m sz ab ál y o zott ké rd é se kb e n az S P B R t. ü zl e t sz ab ál y z at a i l l e t ve a P o l g á ri Tö r vé n y kö n y v é s a z azt ki e g é szí t ő h at ál y o s j o g s zab ál y i rend e l ke zés e k a z i r án y ad ó k. VI. A M e g b í zó t ud o má sul ve t t e a Bi z o m án y o s t áj é ko zt at á sát a z é rté kp a p í r árfoly a má ról ( mi n d az üg y l e t kö t é st me g e l ő z ő i d ő sz ak b an, mi n d az üg y l e t kö t é s i d ő p o n t j áb an ), p i ac i h e l y zetéről, n y i l vá n o s i n f o r m ác i ó król, val a mi n t az ü zl e t ko c ká z at ár ó l. D át u m: M e g b í zó Bi zo m án y o s

11 109 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS DISZKONT KINCSTÁRJEGY ELADÁSRA I. Jelen szerződés Név/cégnév: Lakcím/székhely: Adóazonosító jel/adószám: mint megbízó (továbbiakban Megbízó) és... az SPB Befektetési Részvénytársaság (Cím: 1051 Budapest, Vörösmarty u. 7-8.adószám: ) mint bizományos (a továbbiakban Bizományos) között jött létre az alulírott napon az alábbi feltételekkel: A. A Megbízó megbízást ad a Bizományosnál ügyfél-értékpapírszámláján nyilvántartott, a Megbízó kizárólagos tulajdonát képező, alább felsorolt per- teher- és igénymentes értékpapír(ok) értékesítésére a Bizományosnak. B. A Megbízó az ügyfélszámláján lévő alábbi értékpapírokat a Bizományos rendelkezésére bocsátja, amelyekre a Bizományos saját nevében, de a Megbízó javára jogosult adásvételi szerződést kötni az alábbi kritériumoknak megfelelően: Értékpapír: ISIN kód: Névérték: Mennyiség: Össznévérték: Árfolyam: Értékpapír típusa: Piac: Megbízás érvényessége: Készletkivezetés módja: Részteljesítés lehet: Összevont teljesítés lehet: Ügyfélszámla: Bizományosi díj: Megbízás megadás módja: C. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízás teljesítéséig, visszavonásáig a megbízás lejáratának napjáig a Bizományos a megbízással érintett értékpapírt zárolja a Megbízó ügyfél-értékpapírszámláján. Az ügyfél-értékpapírszámlán zárolt értékpapírok felett a Megbízó nem rendelkezhet, záloggal nem terhelheti. Minden ilyen irányú rendelkezést a Bizományos semmisnek tekint. D. E megbízás alapján a Bizományos jogosult a zárolt értékpapír tulajdonjogára a saját nevében adásvételi szerződést kötni, és a vételár kifizetése után a fenti zárolásból az értékpapírt az új tulajdonos számára felszabadítani illetve az értékpapírt az új tulajdonos ügyfél-értékpapírszámláján jóváírni. E. A Bizományos kötelezettséget vállal arra, hogy a Bizományosi szerződés teljesítéséhez zárolt értékpapírt a megbízás rendeltetésétől eltérő célra nem használja fel. II. A megbízás eredménytelensége esetén a Bizományos díjat nem számít fel. III. Bármely szerződési feltétel módosítása illetve a szerződés visszavonása felmondásnak minősül. Felmondás esetére a Bizományos 200 Ft-ot számít fel, amelyet a Megbízó az elszámoláskor tartozik megfizetni. IV. Az Ügyfél kijelenti, hogy az SPB Rt. üzletszabályzatát ismeri, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. V. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az SPB Rt. üzletszabályzata illetve a Polgári Törvénykönyv és az azt kiegészítő hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók. VI. A Megbízó tudomásul vette a Bizományos tájékoztatását az értékpapír árfolyamáról (mind az ügyletkötést megelőző időszakban, mind az ügyletkötést időpontjában), piaci helyzetéről, nyilvános információkról, valamint az üzlet kockázatáról. Dátum: Megbízó Bizományos

12 I. Jelen s zerződé s 110 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS KÁRPÓTLÁSIJEGY VÉTELÉRE Né v/ c é g n é v :. La kc í m/ szé kh e l y :. Ad ó a zono sí t ó j e l / ad ó sz á m:. mi n t me g b í zó ( t o v áb b i akb an M e g b í zó) é s az S P B B ef ek te t és i R és zv é n ytá rs a s á g ( Cí m: B ud ap e s t, Vö rö sm arty t é r 7-8., ad ó s zá m : ) mi n t b i zo mán y o s ( a t o v áb b i a kb an Bi zo m án y o s) kö z ö t t j ö t t l é t re a z al ul í rott n ap o n a z al á b b i f e l t é t e l e k ke l : A. A me g b í z ás c é l j a, h o g y a Bi zo m án y o s a M e g b í zó j a v ár a a s aj át n e vé b e n az al áb b i kri t é ri um o k n a k me g f e l e l ő ( B. p o n t ) é rté kp a p í rt vás ároljon. B. A me g b í zá s t árgy át ké p e z ő é rté kp ap í r(o k) j e l l e mzői illetve a M e g b í zó e l v ár ás ai a me g b í z ás t e l j e sí t é sére vo n at ko zó an : É rtékp ap í r : I S I N kó d : Né vé rté k: Lejár at d át u m a: M e n n y i ség: Ö sszné vé rték: Árfoly a m: S t o p Lo ss: É rtékp ap í r t í p us a: P i ac : M e g b í zás é r vé n y e ssége : R é szt e l j e sí t é s l e h e t : Ö ssze vo n t t e l j e sí t é s l e h e t : Üg y f é l sz á ml a : Bi zo m án y o si d í j : M e g b í zás me g ad á s mó d j a : K al k ul ál t f e d e zet:.. C. A M e g b í zó f e l ad at a az üg y l e t l e b o n y o l í t ás áh o z szü k séges k al k ul ál t f e d e zet rendel ke zé sre b o c s át ás a. A M e g b í zó t ud o má sul ve szi, h o g y a me g b í z ás t e l j e sí t é séig, vi s sza vo n á sái g, i l l e t ve a me g b í z á s l e j ár at án a k n ap j ái g a Bi z o m án y o s a s zü ksége s kal k ul ál t f e d e zeti ö ssze g e t l e t é t ké n t z árolja a M e g b í zó üg y f é l sz á ml áj án. Üg y f é l kö t e l e zi mag át, h o g y a m e g b í z á s t e l j e sí t é seko r a t e l j e s vé t e l ár ö s szeget ki e g y e n l í t i. D. A Bi zo má n y o s k ö t e l e zettséget v ál l al a rr a, h o g y a Bi z o m án y o si s zerződé s t e l j e sí t é séhez l e t é t b e h e l y e zett ö s szeget a me g b í z ás rendeltetésétől e l t é rő c é l r a n e m h a szn ál j a f e l E. A me g b í zó t ud o m ás ul ve szi, h o g y a l e t é t b e n l é v ő p é n z a l e t é t i d e j e al at t n e m k a m at o zi k. F. Üg y f é l t ud o má sul ve s zi, h o g y l e j ár at e l ő t t 8 n a p p al j e l e znie ke l l h a n e m kí v án é l n i az a ut o mat i ku s h o ssz ab b í t ás l e h e t ő ségé ve l é s ké ri, h o g y a l e j áró ö sszege t a t e l j e sí t é si n ap o n sz á ml áj án j ó v áí rj u k. Az aut o m at i k us h o s sz ab b í t á s d í j f i zetési kö t e l e zettséget vo n m ag a ut án, me l y e t az üg y f é l j e l e n s zer ződés al áí r ás á v al e l f o g ad. G. A M e g b í zó t ud o m ás ul ve s zi, h o g y a st o p l o ss me g b í z á s t e l j e sí t é séne k l e g ko r áb b i i d ő p o n t j a a j e l e n me g b í z ás b an rög zí t e t t f e l t é t e l e k me l l e t t i t e l j e sí t é seke t kö ve t ő k e res ke d é si n a p. II. A me g b í z ás e red mé n y t e l e n sége e setén a Bi zo m án y o s d í j at n e m sz á mí t f e l. III. B ár me l y s zerződé si f e l t é t e l mó d o sí t ás a i l l e t ve a szer ződés vi ssz a vo n ás a f e l mo n d á sn ak mi n ő sül. F e l mo n d á s e setére a Bi zo m án y o s 2 00 F t -o t sz á mí t f e l, a me l y e t a M e g b í zó az e l sz á mo l ás ko r t arto zi k me g f i zetni. IV. Az Üg y f é l ki j e l e n t i, h o g y az S P B R t. ü zl e t sz ab ál y z at át i sme ri, az ab b an f o g l al t a kat m ag ár a n é zve kö t e l e zőn e k f o g ad j a e l. V. A j e l e n szer ződésbe n n e m sz ab ál y o zott ké rd é se kb e n az S P B R t. ü zl e t sz ab ál y z at a i l l e t ve a P o l g á ri Tö r vé n y kö n y v é s a z azt ki e g é szí t ő h at ál y o s j o g s zab ál y i rend e l ke zés e k a z i r án y ad ó k. VI. A M e g b í zó t ud o má sul ve t t e a Bi z o m án y o s t áj é ko zt at á sát a z é rté kp a p í r árfoly a má ról ( mi n d az üg y l e t kö t é st me g e l ő z ő i d ő sz ak b an, mi n d az üg y l e t kö t é s i d ő p o n t j áb an ), p i ac i h e l y zetéről, n y i l vá n o s i n f o r m ác i ó król, val a mi n t az ü zl e t ko c ká z at ár ó l. D át u m: M e g b í zó Bi zo m án y o s

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A. ép.,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 2010 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A.

Részletesebben

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZÁMLASZERZŐDÉS értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely 1036 Budapest Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám

Részletesebben

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés A Üzletszabályzatának 6.sz. melléklete amely létrejött egyrészről a Széchenyi Kereskedelmi Bank (H -1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12., Cg. 01-10-046028)(a továbbiakban Bank), másrészről Név/ Cégnév:... Születési

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. I. Előzmények

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. I. Előzmények 1 TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a Számlaszerződés mellékletét képező adatlap tartalmazza.) mint megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek.

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: Tartós befektetési szerződés)

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: Tartós befektetési szerződés) MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: Tartós befektetési szerződés) amely

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat

Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat Jelen Üzletszabályzatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2005. november 22- én kelt E-III-1167/2005.

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30.

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2012. július 30. napjától 1 Tartalomjegyzék 0. ÁLTALÁNOS RÉSZ...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA...

Részletesebben

Hirdetmény. A. melléklet: Szerződésmintákról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Hirdetmény. A. melléklet: Szerződésmintákról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hirdetmény A. melléklet: Szerződésmintákról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. június 20. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzata MELLÉKLETEK

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzata MELLÉKLETEK AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzata MELLÉKLETEK Hatályos: 2015. június 19. napjától Közzétéve: 2015. június 17. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. március 15.

Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. március 15. Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2014. március 15. napjától 1 / 177 Tartalomjegyzék A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK...

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10..; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep),

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 2. napjától Tartalomjegyzék A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 5 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/43

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/43 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17- 000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep), másrészről

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1095 - Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1095 - Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A (1095 - Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. október 20-tól TARTALOMJEGYZÉK I. Rész Általános szabályok 1. A Fióktelepre és az Üzletszabályzatra

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 - Budapest, Széchenyi tér 7-8.) ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 - Budapest, Széchenyi tér 7-8.) ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A (1051 - Budapest, Széchenyi tér 7-8.) ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2011. december 23-ától TARTALOMJEGYZÉK I. Rész Általános szabályok 1. A Fióktelepre és az Üzletszabályzatra

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat)

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I. A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS ADATAI 4 II. A FELÜGYELETI HATÓSÁG ADATAI: 4 III. A FELÜGYELET

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/43

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/43 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17- 000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep), másrészről

Részletesebben

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA I. AZ FHB KERESKEDELMI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ADATAI Cégnév: FHB Kereskedelmi

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a befektetési szolgáltatási és a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának 3.

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának 3. MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL AZ ÜGYFÉLLEL TÖRTÉNŐ, A TEVÉKENYSÉGÉBE ESŐ SZERZŐDÉSKÖTÉSEKNÉL ÁLTALÁBAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉSMINTÁINAK ÉS TELJESÍTÉSI

Részletesebben

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2011. év november hónap 14. napján elfogadta.

Részletesebben