IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT"

Átírás

1 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3 15EB/M/A4 15EB/E F/A1 15EB/E F/A2 Cégadatok (A) Cég neve: Kalocsai Fűszerpaprika Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 6300 Kalocsa Alkotmány utca 49. Adószáma: KSH jelzőszáma: (B) Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő Ridegné Markó Márta neve: BESZÁMOLÓ ADATOK (C) Beszámoló típusa: ÉVES BESZÁMOLÓ Benyújtás oka: ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: Beszámolási időszak kezdete és vége: Pénzegység és pénznem: EZER HUF Beszámoló elfogadásának időpontja: Legfőbb szerv határozatának száma: 1/2015 Mérleg választott típusa: A típus Eredménykimutatás költségeljárása: Forgalmi költség eljárással Megküldésre kerülő dokumentumok: Kiegészítő melléklet Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító MÁK igazolás Közhasznúsági melléklet (D) A cég könyvvizsgálatra kötelezett e: Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: (E) Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása: IGEN Dr Szöllősi Attila A közzétételi költségtérítés megfizetésre került: Kelt: Kalocsa, EB 01/A Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=RXygqgiw8DOFnz7p%2fkXRAQ%3d%3d&so=1&c=x7DgoVshp6t9sTwfexwU2Q%3d%3d 1/6

2 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák) Cégnév: Kalocsai Fűszerpaprika Zrt Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök ( sor) I. Immateriális javak (03 09 sorok) 3 1. Alapítás átszervezés aktivált értéke 4 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 3. Vagyoni értékű jogok 6 4. Szellemi termékek 7 5. Üzleti vagy cégérték 8 6. Immateriális javakra adott előlegek 9 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. Tárgyi eszközök (11 17 sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök (19 26 sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 22 vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák) Cégnév: Kalocsai Fűszerpaprika Zrt Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 27 B. Forgóeszközök ( sorok) beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=RXygqgiw8DOFnz7p%2fkXRAQ%3d%3d&so=1&c=x7DgoVshp6t9sTwfexwU2Q%3d%3d 2/6

3 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 28 I. Készletek (29 34 sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 35 II. Követelések (36 42 sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 38 szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. Értékpapírok (44 48 sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. Pénzeszközök (50 51 sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások (53 55 sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 56 Eszközök összesen ( sor) ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév: Kalocsai Fűszerpaprika Zrt Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 57 D. Saját tőke ( sorok) I. Jegyzett tőke ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( ) 61 III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék ( sorok) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok (69 71 sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=RXygqgiw8DOFnz7p%2fkXRAQ%3d%3d&so=1&c=x7DgoVshp6t9sTwfexwU2Q%3d%3d 3/6

4 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 72 F. Kötelezettségek ( sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek (74 76 sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 75 vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78 85 sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 84 vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév: Kalocsai Fűszerpaprika Zrt Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 86 III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és sorok) Rövid lejáratú kölcsönök 88 ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen ( sorok) EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (forgalmi költség eljárással) Cégnév: Kalocsai Fűszerpaprika Zrt Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=RXygqgiw8DOFnz7p%2fkXRAQ%3d%3d&so=1&c=x7DgoVshp6t9sTwfexwU2Q%3d%3d 4/6

5 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 7 II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) III. Értékesítés bruttó eredménye (I II) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés 15 VI. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (+ III IV+V VI) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 21 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 23 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet 28 VII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 30 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (forgalmi költség eljárással) Cégnév: Kalocsai Fűszerpaprika Zrt Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 36 VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII VIII) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+ A+ B) IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (IX X) E. Adózás előtti eredmény (+ C+ D) XI. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+ E XI) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 47 G. Mérleg szerinti eredmény (+ F+18 19) beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=RXygqgiw8DOFnz7p%2fkXRAQ%3d%3d&so=1&c=x7DgoVshp6t9sTwfexwU2Q%3d%3d 5/6

6 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT e beszamolo.im.gov.hu Elektronikus beszámoló minden jog fenntartva (c) beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=RXygqgiw8DOFnz7p%2fkXRAQ%3d%3d&so=1&c=x7DgoVshp6t9sTwfexwU2Q%3d%3d 6/6

7 Kalocsai Fűszerpaprika Zártkörűen Működő Részvénytársaság K a l o c s a KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a éves beszámolóhoz 2015.

8 2 I. Általános rész A,/ A társaság bemutatása:. A társaság neve: Kalocsai Fűszerpaprika Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 6300 Kalocsa, Alkotmány utca 49. Telephelyei: 6328 Dunapataj Gábor Áron u 8. Működési forma: 6343 Miske Hajósi út 46. Alapítás időpontja: január 1. Adószáma: Sükösd Szabadság u Kalocsa Kubinszky utca 2. Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzék száma: Bács-Kiskun Megyei Bíróság EU adószáma :HU Internetes honlapja: Alaptőke: ezer HUF azaz Egymilliárd-tizenötmillió-háromszáztizenkilencezer forint, amely db egyenként 1000,- forint, összesen ,- névértékre szóló dematerializált törzsrészvényből áll. A társaság részvénykönyvét a KELER Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. vezeti. Tulajdonosok: Belföldi magánszemélyek 8,3 % Belföldi társaságok 73,3 % Szövetkezeti tulajdon 18,2 % Állami tulajdon (MNV ZRt. törzsrészvény) 0,2% 100,0 % Tulajdonosi kapcsolatok: Házi Piros Paprika Kft. (6346. Sükösd, Dózsa György út 164. cégjegyzékszáma : , adószáma : KSH száma: ) tulajdoni aránya 21,3%. Longum Invest Kft. ( 6725 Szeged, Szövetkezeti út 1., adószám: , cégjegyzék száma: , KSH száma: ) tulajdoni aránya: 40,4% Szegedi Paprika Fűszer és Konzervgyártó Zrt. (H-6725 Szeged, Szövetkezeti u. 1., adószáma: , cégjegyzékszáma: , KSH száma

9 ) közvetett tulajdonlás következtében kapcsolt fél. Könyvvizsgáló : K+SZ Vitalitás Kft Baja, Vadász u. 2. Adószáma: , Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: nevében eljáró természetes személy Dr. Szöllősi Attila (lakcíme: 6500 Baja, Mező u. 5.) számon bejegyzett könyvvizsgáló. A évi könyvvizsgálat és audit díja havi ,- Ft. A kötelező könyvvizsgálaton kívül a könyvvizsgáló más szolgáltatást nem végzett, és egyéb díjazásban sem részesült. A mérlegkészítésért felelős: Ridegné Markó Márta (6341 Homokmégy Kossuth u. 142.) engedélyszáma: A beszámoló aláírására jogosult személy: Németh József (1116 Budapest Albertfalva u 40.) vezérigazgató. Tevékenységi kör: Növénytermelési szolgáltatás Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, tartósítás Tejtermék gyártása Üdítőital, ásványvíz gyártása Tésztafélék gyártása Máshová nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása Fűszer, ételízesítő gyártása Tároló fatermék gyártása Nyomás ( kivéve: napilap) Egyéb sokszorosítás Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem Egyéb élelmiszer - nagykereskedelme Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s Zöldség-gyümölcs kiskereskedelme Kávé-,tea-, kakaó-, fűszer - nagykereskedelem Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelem Egyéb élelmiszer kiskereskedelem Könyv-kiskereskedelem Újság, papíráru- kiskereskedelem Egyéb szálláshely - szolgáltatás Raktározás, tárolás Saját tul. bérelt.ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

10 4 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás M.n.s.egyéb szakm., tudományos,műszaki tevékenys Csomagolás 8292' 08 Másh.nem sor. egyéb kiegészítő, üzleti szolgáltatás Egyéb humán- egészségügyi ellátás Könyvkiadás Adatfeldolgozás,web-hosting szolgáltatás Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenység Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Történelmi hely,építm.,egyéb látványosság Múzeumi tevékenység Italszolgáltatás B,/ A Zrt. számviteli politikájának rövid ismertetése: A számvitelről szóló évi C. törvény alapján készített Számviteli politikában rögzítésre kerültek azok a számviteli elvek, értékelési módszerek és eljárások, amelyeket a könyvvezetés során, valamint a beszámoló közzétételénél alkalmazunk. Részvénytársaságunk kettős könyvvezetésre kötelezett, könyveit forintban, magyar nyelven vezeti. Mérlegét az éves beszámoló, Sztv. 1. sz. melléklete A változatában, eredmény kimutatását a Sztv. 3. sz. melléklete szerinti A forgalmi költség eljárás bontásban, magyar nyelven, ezer forintban készíti el. A mérlegzárás időpontja február 28., a fordulónapja december 31-e. A mérleg fordulónapja és mérlegkészítés időpontja között lényeges esemény nem történt. A számviteli politika kialakítása során célul tűztük ki, hogy a törvény szellemének, előírásainak megfelelően, információs rendszerünk a részvénytársaságunkról megbízható és valós összképet adjon a tulajdonosok, a befektetők, és a hitelezők számára. Az értékelési módszerek: Az éves beszámoló összeállításánál, az egyes mérlegtételek értékelésénél a vállalkozás folytatásának elvéből indulunk ki, ennek megfelelően eszközeinket beszerzési, illetve előállítási költségen, értékvesztéssel csökkentve értékeltük, a vásárolt eszközöket beszerzési költségen. A vásárolt eszközök nyilvántartásának alapja a bekerülési érték. A felhasználás folyamatosan képzett átlagárral történik.

11 5 A saját termelésű, előállítású eszközök értékét, közvetlen költségeit éves utókalkuláció készítésével határoztuk meg. Devizás követelések, kötelezettségek nyilvántartása az értékesítés, beszerzés napján érvényes MNB árfolyamon történik. Az év végi devizás követeléseket, kötelezettségeket a számviteli törvény alapján - az MNB által kiadott december 31-i árfolyamon értékeljük, elszámolva az árfolyam- differencia összegét. el. Tárgyi eszközöknél összevontan a piaci érték 50%-ra értékhelyesbítést számolunk Értékvesztés: - a vásárolt és a saját termelésű készleteknél, ha azok piaci ára jelentősen csökken, vagy a könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb a piaci ártól. -A követeléseknél, ha késedelemben van és annak megtérülése bizonytalannak minősül. Értékvesztés visszaírása: - a vásárolt és a saját termelésű készleteknél, ha azok piaci értéke jelentősen magasabb, mint a könyv szerinti értéke / az elszámolt veszteség erejéig/. - A követeléseknél, ha a követelés várható megtérülése jelentősen nagyobb a könyv szerinti értéknél / az elszámolt veszteség erejéig/. Amortizációs politikánkat a "Társasági adó törvény"-ben meghatározottak, továbbá a számviteli törvény előírásai szerint alakítottuk ki és számoltuk el az értékcsökkenést az eredmény terhére, lineáris leírást alkalmaztunk. A maradványértéket az 500 ezer forint feletti tárgyi eszközöknél, egyenként aktiváláskor az eszköz jellegének megfelelően határozzuk meg. Az immateriális javaknál 33 %-os, a 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközöknél használatbavételkor 100 %-os értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoltuk. Beruházásoknál értékcsökkenés nem került elszámolásra. Részvénytársaságunk számviteli politikájában rögzítettek szerint egy adott üzleti évet érintően jelentős összegűnek tekintjük, ha a feltárt hibák és hibahatások együttes értékének összege meghaladja a mérleg főösszeg 2 %-át, ezen összeg alatti hibát nem jelentős összegűnek minősítjük.

12 6 Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba nem volt. Értékelési módokban változás nem történt. Tárgyi eszközök között átsorolás nem volt. A mérleg sorok korlátlanul összehasonlíthatók. Összevont ( konszolidált) éves beszámoló készítési kötelezettség A társaság a vállalkozáscsoport konszolidálásba bevont anya-és leányvállalata. A évi C. Számviteli tv alapján konszolidált beszámoló készítésére kötelezett. A konszolidált beszámolót a Házi Piros Paprika Kft. ( székhelye: 6346 Sükösd, Dózsa Gy. u. 164.) végzi, kapcsolt vállalkozásként a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt évi éves beszámolója is e körben kerül konszolidálásra. II.A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Befektetett eszközök 1.1 Immateriális javak és tárgyi eszközök: M.e.: eft Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések Beruházások Tárgyi eszköz összesen Egyéb berendezések Mindöszszesen Ebből: környezetvédelmet szolgáló Bruttó érték Nyitó: Növekedés Csökkenés Záró: Értékcsökkenés Nyitó: Növekedés Csökkenés Záró:

13 7 Nettóérték Tárgyi eszközök értékhelyesbíté- Tárgyi eszközök értéke Értékcsökkenés elszámolás évben eft - immateriális javak 0 - ingatlanok műszaki berendezések, gépek, járművek egyéb berendezések Összesen Ebből a 100 ezer forintot meg nem haladó 100 %-ban költségként elszámolt kis értékű eszközök értékcsökkenése 241 e Ft. Tárgyi eszköz szükségszerű selejtezéséből adódó terven felüli értékcsökkenés, valamint tárgyi eszköz értékvesztés visszaírás nem volt. Tárgyi eszköz értékesítés 250 e Ft értékben történt Befektetett pénzügyi eszközök: A VEGA - Delicatesse Termelő és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaságban (6300 Kalocsa Alkotmány u 49. adószáma: , cégjegyzék száma: , KSH száma: ) cégünk tulajdoni részaránya:97%. Jegyzett tőke:3500e Ft, saját tőke eft. VIRGINTRADE Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6300 Kalocsa Alkotmány u 49., adószáma: , cégjegyzék száma: , KSH száma: ), cégünk tulajdoni részaránya 49%.Jegyzett tőke: 3000 eft, saját tőke: e Ft, veszteség pótlására befizetés összesen: Ft, ebből a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. részéről: e Ft.

14 8 A társaság befektetéseit - a számviteli politikájának megfelelően - a könyvekben beszerzési áron tartja nyilván, szükség esetén értékvesztést elszámolva. Adatok ezer Ft-ban! Megnevezés Nyitó Növ. Csökkenés Záró Ért.veszt Egyéb Össz. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Összesen / Forgóeszközök 2.1 Készletek A készleteink értéke január 1-i e Ft-ról december 31-re e Ft-ra emelkedett. A készletek ( konzervgyártással, száraz és nedves ételízesítő gyártással és az őszi fűszerpaprika nyers alapanyag felvásárlásokkal együtt) a következő gazdasági év árualapjához szükségesek. Készletváltozások Megnevezés Nyitó Záró Változás Index eft % 1. Anyagok ,6 2. Áruk ,1 3. Állatok Befejezetlen term. és félkész term ,5 5. Készlet ,2 6. Készletre adott előleg Mindösszesen ,6 Ebből: Veszélyes hulladék A készleteknél értékvesztés elszámolás és visszaírása nem volt.

15 9 Leltárhiány és többlet összege az összes forgalomhoz viszonyítva csekély, felelősségre vonást nem alkalmaztunk Követelések Megnevezés Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Munkavállalókkal kapcs. követelés Adott előleg Áfa és egyéb adóhatósági köv Egyéb követelés Összesen Követeléseink nőttek. A követelések között az Áfa és egyéb hatósági követelés bázishoz képest növekedett az adóhatóságtól tárgyhóban vissza nem igényelhető Áfa összegével. A vevő követeléseink is növekedtek a bázis évhez viszonyítva, mind a belföldi, mind a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések tekintetében. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Házi Piros Paprika Kft Szegedi Paprika Zrt VIRGINTRADE Kft VEGA-Delicatesse Kft Összesen: Kapcsolt vállalkozások részére áruszállításból és szolgáltatásból származó árbevétel összesen: e Ft, ebből a Házi Piros Paprika Kft e Ft, Virgintrade Kft 94406e Ft, Vega Delicatesse Kft e Ft, Szegedi Paprika Zrt e Ft. Áruszállításból / szolgáltatásból adódóan határidőn túli követelések összege fordulónapon eFt ( ebből cégcsoporton belüli: e Ft), a bázis e Ft- hoz viszonyítva emelkedett. A lejárt követelésekből 2468 Ft ra vonatkozóan 100% értékvesztést számoltunk el, követelés leírás e Ft volt. Követelések értékvesztése: adatok ezer Ft-ban! Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró

16 10 Követelések értékvesztése én éven túli deviza követelés és kötelezettség nem állt fenn. Az éven belüli deviza követelések és kötelezettségek év végi deviza értékelése az MNB december 31-i. árfolyamának megfelelően történt. Az év végi devizás tételek átértékelése A devizás vevő, pénzeszköz és szállító i MNB árfolyamon történt értékeléséből e Ft árfolyam nyereség keletkezett összevontan. Pénzeszközök: Összege bázis e Ft-ról eFt-ra csökkent melyből a pénztárban volt eft, a bankszámlánkon eft. 2.4 Aktív időbeli elhatárolások Összetevői Nyitó Záró eft Bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 Költségek,/ kamat elhatárolása Halasztott ráfordítások Saját tőke A január 1-i e Ft saját tőke e Ft-ra csökkent az értékelt eszközök az alacsonyabb piaci értéke miatt. Az osztalék fizetés feltételei a korlátozások miatt nem állnak fenn. A társaság tőketartalékát kötelezettség nem terheli. Értékelési tartalék képzés a piaci értékhez igazodóan a tárgyi eszközöknél összevontan, a mérlegvalódiság elvét követve: e Ft. A piaci érték és a nyilvántartási érték megegyezik. A saját tőke üzleti éven belüli változása Tőkeelemek Nyitó állo- Növekedés Csökkenés Záró állo-

17 11 mány mány Jegyzett tőke Jegyzett, be nem f. /-/ Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg sz. eredmény - előző évi Mérleg sz. eredmény - tárgyévi Összesen: Eredménytartalék növekedés összege: e Ft, ebből e Ft előző évi nyereség, valamint a Virgintrade Kft részére 40e Ft összegű pótbefizetés csökkenés. 4. Céltartalék Céltartalék képzés és felszabadítás 2014-ben nem volt. 5. Hosszúlejáratú kötelezettség Nincs. 6. Rövidlejáratú kötelezettségek Változás Banki hitelek Kötelezettségek áruszállításból Rövid köt. kapcs vállalkozással Egyéb kötelezettségek Vevőktől kapott előleg Rövidlej. köt.egyéb rész Összesen A rövidlejáratú kötelezettség növekedés a magasabb volumenű felvásárlásból adódik. A devizahitelek, valamint az export bevételek devizaárfolyam ingadozásának kivédése céljából kötött, illetve le nem zárt, határidős EUR vételi és eladási ügylet év végén nem állt fenn.

18 12 Kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben: Áruszállításból, szolgáltatásból adódóan a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség év végén összesen: e Ft, ebből a Szegedi Paprika Zrt e Ft, Longum - Invest Kft e Ft. Tagi kölcsön: e Ft. Szegedi Paprika Zrt-től. Kapcsolt vállalkozásoktól 2014-ben igénybevett áruszállítás/szolgáltatás összege: e Ft ebből a Házi Piros Paprika Kft e Ft, Szegedi Paprika Zrt e Ft, Vega Delicatesse Kft 3216.e Ft, Virgintrade Kft.4581e Ft, Longum Invest Kft e Ft. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek e Ft Költségvetési befizetési kötelezettség Jövedelmek (munkabérek) elszámolási számla Fel nem vett járandóság 32 0 Különféle egyéb kötelezettség Összesen Passzív időbeli elhatárolások A bázis eft-ról eft-ra csökkent. Tárgyidőszakot terhelő eft - Halasztott bevételek Különféle költségek, ráfordítások Összesen A halasztott bevételben levő támogatás az amortizációs leírással, évenként folyamatosan kerül a rendkívüli bevételek közé. A különféle költségek és ráfordítások között a közüzemi díjak, banki kamat és marketing költség elhatárolás szerepel. 8. Egyéb bevételek- ráfordítások eft Bevételek Tárgyi eszközértékesítés 250 Kötbér, káreseményekkel kapcsolatos bevételek 312 Deminimis támogatás minimálbér növekedésre 0 Egyéb 106 Összesen: 668

19 13 Ráfordítások Tárgyi eszköz értékesítés ráfordítása 0 Adók, illetékek Bírságok, kötbérek Utólag adott engedmény Értékvesztés (követelések, készletek) Egyéb ( különféle egyéb ) Összesen Rendkívüli bevételek - ráfordítások e Ft. Rendkívüli bevétel: évi beruh.visszafiz. nélküli fejl. támogatás écs.elsz évi beruh. Visszafizetés nélküli fejl. támogatás elsz Egyéb 0 Összesen: 650 Rendkívüli ráfordítások Támogatás/összesen: Az eredmény kimutatás kiegészítése A belföldi értékesítés nettó árbevétele az alábbi főbb tevékenységekből tevődik össze: Bázis, eft Tény e Ft Fűszer- és ételízesítő (TEÁOR: 1084) Egyéb tartósítás (TEÁOR :1039) Vetőmag szolg (TEÁOR 0161 ) Saját tul.ingatlan bérbeadás ( TEÁOR Egyéb nagykereskedelmi tev. (TEÁOR Máshova nem sorolt egyéb élelm.gyárt.(teáor) Máshova nem sorolt kieg. üzl.szolg.(teáor 8299) Bolti kiskereskedelem ( TEÁOR 5211) Összesen:

20 14 Exportértékesítés nettó árbevétele piacok szerint: Bázis e Ft. Tény e Ft Európai Unió tagországok felé összese Fűszer- és ételízesítő (TEÁOR: 1084) Egyéb tartósítás (TEÁOR :1039) Egyéb nagykereskedelmi tev. (TEÁOR 4638) Európai Unión kívüli értékesítés összese Fűszer- és ételízesítő (TEÁOR: 1084) Egyéb nagykereskedelmi tev. (TEÁOR) 11 6 Összes export kivitelünk Az aktivált teljesítmények értéke és a költségek költség nemenkénti megbontása az alábbiak szerint alakult: e Ft Megnevezés Bázis Tény Saját előállítású eszközök aktivált értéke Saját termelésű készletek állományváltozása Aktivált saját teljesítmények értéke A költségek költség nemenkénti alakulása Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások ELÁBÉ Egyéb szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatásokból: - Hatósági díjak Biztosítási díjak Különféle egyéb költségek Bankköltségek Anyagjellegű ráfordítás összesen

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2012. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás. Az 1999-től

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.6.4. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1

Részletesebben

Fűszerpaprika Nonprofit Kft.

Fűszerpaprika Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 20754000721957203 Cégjegyzék száma: 0309118376 Cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Fűszerpaprika Nonprofit Kft. 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

2013. évi Éves beszámoló

2013. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/ő60-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2006. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Statisztikai számjel. 2011. évi. Éves beszámoló. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint

Statisztikai számjel. 2011. évi. Éves beszámoló. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

Csepeli Hőszolgáltató Kft. Csepeli Hőszolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet a 2014. évi éves beszámolóhoz 1 I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 I/A. BEVEZETÉS... 4 I/A/1. A számviteli

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben