TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2006/2007 ÉPÍTŐMÉRNÖK EGYETEMI KIEGÉSZÍTŐ szak

2 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Bieber Norbert Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Winkler Csaba Készült a MiX-2M Kft. (Mezei Miklós) Győr gondozásában 2.

3 Tisztelt Elsőéves Hallgatóink! Gratulálok Önöknek abból az örömteli alkalomból, hogy a legfiatalabb hazai egyetem, a Széchenyi István Egyetem hallgatói lettek! Önök az ország legdinamikusabb térségében működő egyetemen tanulnak, s készülhetnek jövendő pályájukra. A diploma megszerzéséért folytatott küzdelem nem öncélú tevékenység: a követelmények teljesítése ma is életük meghatározó része, s mindinkább az lesz a jövőben. Felkészültségüket, rátermettségüket tanulmányaik során oktatóik, diplomásként majd a munkaerőpiac minősíti. Oktató munkánk célja, hogy a magyar gazdaságban a Széchenyi István Egyetemen szerzett diploma továbbra is elismert induló pozíciót jelentsen. Mi számítunk az Önök szakmai ambícióira, s a lehetőségeink szerint támogatjuk szakmai törekvéseiket. Tanulmányaik helyszíne Győr városa, amely sokat tett a győri felsőoktatás minőségi fejlődéért, a Széchenyi István Egyetem létrejöttéért. Nehéz, sok küzdelemmel járó, ugyanakkor felemelő érzéseket ébresztő felsőfokú tanulmányaikhoz a Széchenyi István Egyetem valamennyi oktatója, munkatársa nevében sok sikert, erőt, kitartást kívánok! Győr, szeptember 4. Dr. Szekeres Tamás rektor 3.

4 Általános információk AZ INTÉZMÉNY NEVE, CÍME, INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓJA Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1. Tel.: *, fax: Alapító okirat száma: 588/2002. adószáma: bankszámlaszáma: MÁK intézményi azonosító: FI AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Széchenyi István Egyetem Győr mindig is jelentős iskolaváros volt. Egyházi és világi alapfokú, középfokú iskolái mellett a XVIII. századtól a kor igényeinek és színvonalának megfelelő felsőoktatási intézmények is működtek a városban. Az 1718-ban létrehozott jezsuita Akadémia hittudományi, bölcseleti és jogi képzést nyújtott, s 1745-től világi hallgatók is tanulhattak az intézményben. A Győri Királyi Akadémia 1776-ban kezdte meg működését. A jogtudomány és a magyar irodalom olyan jelentős személyiségei folytatták tanulmányaikat Győrött, mint Deák Ferenc, Csányi László (1848-ban Széchenyi István után a közlekedési és közmunkaügyi miniszter) és Mikszáth Kálmán. Az akadémia kisebb-nagyobb megszakításokkal a XIX. század végéig, 1892-ig működött a városban a következő jelentős időpont. Ebben az évben alapították intézményünk közvetlen jogelődjét, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolát. A főiskola a közlekedési és távközlési infrastruktúra számára képezett - akkori szóhasználattal - mérnököket. Ekkor épült fel a Mosoni Duna festői szépségű kanyarulatában, a barokk belvárostól néhány percnyi sétaútra az az épületegyüttes, amely - Magyarországon párját ritkító kivételként - eredetileg is felsőoktatási célokra épült. Az intézmény 1986-tól viseli a legnagyobb magyar, Széchenyi István nevét. Az egyetem a város és a térség gazdaságát, társadalmát a képzési spektrum folyamatos színesítésével szolgálta és szolgálja a jövőben is. Az 1990-es évek elejétől a mérnöki tudományok mellett a közgazdasági, az egészségtudományi és szociális képzés is megjelent az oktatási kínálatban ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem programkihelyezése révén a jogi képzés, a jogász szak is visszatért a városba, s 2002-től a Széchenyi István Egyetem saját jogon indított szakja lett. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézet Győri Tagozatának 1995-ben történt integrálásával az ezredforduló időszakára ténylegesen létrejött egy olyan universitas, amely hallgatói létszámával, oktatói karának tudományos minőségével, képzési kínálatának sokszínűségével kaphatta meg január 1-jével az egyetemi rangot. A sikerben meghatározó az Universitas-Győr Alapítvány szerepe. Az alapítvány 1990-től segíti, ösztöndíjakkal és költségtérítésekkel támogatja a győri egyetem tudományos hátterének megteremtését. Egyetemünk szeptemberében 2 egyciklusú egyetemi képzést (építészmérnöki, jogász), 19 Bologna-rendszerű alapképzési szakot (ápolási és betegellátási, egészségügyi szervező, építészmérnöki, építőmérnöki, gazdaságinformatikus, gazdálkodási és menedzsment, 4.

5 Általános információk gépészmérnöki, kereskedelem és marketing, környezetmérnöki, közlekedésmérnöki, közszolgálati, mechatronikai mérnöki, mérnök informatikus, műszaki menedzser, műszaki szakoktató, nemzetközi igazgatás, nemzetközi tanulmányok, szociális munka, villamosmérnöki), hagyományos főiskolai szakként a zenetanár-kamaraművészt kínálja a továbbtanulóknak. A szakok feltételek nélkül, az első engedélyezési körben megkapták a képzés indításához szükséges támogatást. Az alapképzési szakok (BA, BSc) általában 7 félévesek, s - hasonlóan a főiskolai képzéshez - közvetlen elhelyezkedési lehetőséget is kínálnak a hallgatóknak. A végzettek másfél- vagy kétéves mesterképzésben (MA, MSc) folytathatják tanulmányaikat, amely a klasszikus egyetemi szintű diplomát adja. Egyetemünkön a hallgatók felkészültségük kiteljesítése érdekében más szakok tantárgyai közül is választhatnak, s párhuzamos képzésben tanulhatnak. Így pl. a közgazdászok jogi vagy mérnöki ismeretekkel is bővíthetik tanulmányaikat. A közel tizenkétezer nappali tagozatos hallgató mellett ötezren levelező vagy távoktatási szakokon tanulnak. Képzési kínálatunk új eleme az internetes távoktatás gazdálkodási és menedzsment illetve közlekedésmérnöki szakon. Dinamikusan fejlődő egyetemként folyamatosan megújítjuk képzéseinket, a térség gazdaságával, a munkaadókkal eredményes kapcsolatot alakítottunk ki. Sikeres pályázatokkal, több térségbeli céggel együttműködve olyan tudományos-kutatási programokat indítottunk, amelyek bizonyítják, hogy a győri egyetem és a győri, a térségi gazdaság kapcsolata szoros. A tanulmányi erőfeszítéseket, a jó felkészültséget elismerő munkaerő-piaci háttér kedvezően befolyásolja a győri egyetem szakjain végzettek elhelyezkedési lehetőségeit. Győr városa, a környező térség motiválóan színes tanulmányi helyszín. A képzési versenyben a Széchenyi István Egyetemnek már nem a hazai piacon kell bizonyítania, hanem olyan multinacionális cégek szintjén, mint például az Audi, a NOKIA vagy a Philips. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A Széchenyi István Egyetem szervezeti egységei 1. OKTATÁSI SZERVEZETI EGYSÉGEK 1.1. MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFRASTRUKTURÁLIS RENDSZEREK MODELLEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE MULTIDISZCIPLINÁRIS MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA BAROSS GÁBOR ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI INTÉZET Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék Építészettörténeti és Városépítési Tanszék Épülettervezési Tanszék Környezetmérnöki Tanszék Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék Közlekedési Tanszék Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék Szerkezetépítési Tanszék 5.

6 6. Általános információk JEDLIK ÁNYOS GÉPÉSZ-, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET Anyagismereti és Járműgyártási Tanszék Automatizálási Tanszék Fizika és Kémia Tanszék Gépszerkezettan és Mechanika Tanszék Informatika Tanszék Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Matematika és Számítástudomány Tanszék Műszaki Tanárképző Tanszék Távközlési Tanszék EGYÉB SZERVEZETI EGYSÉGEK Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium 1.2. JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁG, JOG, REGIONALITÁS ÉS TÁRSADALOM AZ INTEGRÁLÓDÓ KÖZÉP-EURÓPÁBAN MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZET Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék Bűnügyi Tudományok Tanszék Jogelméleti Tanszék Jogtörténeti Tanszék Kereskedelmi-, Agrár- és Munkajogi Tanszék Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET Gazdálkodástudományi Tanszék Idegen Nyelvi Oktatási Központ Marketing és Menedzsment Tanszék Nemzetközi Kommunikáció Tanszék Nemzetközi Tanulmányok Tanszék Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék EGYÉB SZERVEZETI EGYSÉGEK Európa-tanulmányi Központ 1.3. PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET Egészségtudományi Tanszék Szociális Munka Tanszék Testnevelési és Sportközpont 1.4. VARGA TIBOR ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET Szólóhangszerek és Művészetelmélet Tanszék Zenekari Hangszerek Tanszék

7 Általános információk 2. A REKTOR KÖZVETLEN HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ TUDOMÁNYOS KUTATÁSI SZERVEZETI EGYSÉGEK Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont Kooperációs Kutató Központ 3. SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK 3.1. EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT 3.2. EGYETEMI KOLLÉGIUM 3.3. EGYETEMI KÖNYVTÁR Állományalakítási és Feldolgozó Csoport Olvasószolgálati és Tájékoztató Csoport 3.4. FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT 4. FUNKCIONÁLIS SZERVEZETI EGYSÉGEK 4.1. BELSŐ ELLENŐRZÉS 4.2. GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁG Munkaügyi Csoport Műszaki Osztály Pénzügyi és Számviteli Osztály 4.3. REKTORI HIVATAL Oktatásszervezési Csoport Kommunikációs Titkárság Tanulmányi Osztály Tudományszervezési és Nemzetközi Csoport ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A TANULMÁNYOKRÓL ÉS A KAPCSOLATOS ÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL Az Egyetemen a képzés féléves (szemeszter) rendszerben történik. Egy szemeszter 15 hét szorgalmi időszakból és 6 hét vizsgaidőszakból áll. A szorgalmi időszakban órarendi foglalkozások, tantárgytól függően, előadások és/vagy tantermi és/vagy labor gyakorlatok vannak. Ugyancsak tantárgytól függően a szorgalmi időszakban kellhet teljesíteni bizonyos követelményeket, egyes tantárgyak esetében valamennyi követelményt a szorgalmi időszakban kell teljesíteni. A tantárgyért felelős oktató által összeállított tantárgyi követelmények, a tantárgy leírása mellett tartalmaz minden olyan információt, ami a tantárgy sikeres teljesítésének szabályaira vonatkozik. A tantárgyi követelményeket a szorgalmi időszak első, ún. regisztrációs hetében, az első foglalkozás alkalmával ismertetik az oktatók. A tantárgyi követelmények, a félév folyamán, a tanszék hirdetőtábláján és egyes esetekben a tanszék honlapján is folyamatosan megtalálhatók. Ne felejtse el gondosan áttanulmányozni a tantárgyi követelményeket. A vizsgaidőszak hat hetében minden hallgató maga választhatja meg, hogy a tanszékek által meghirdetett vizsgaidőpontok közül melyik alkalommal kívánja teljesíteni a 7.

8 Általános információk követelményeket. A vizsgajelentkezés kezdő időpontját hirdetményben tesszük közzé. A vizsgaidőszakon kívül vizsgát tenni csak rendkívüli esetben (pl. a vizsgaidőszakra eső hosszabb betegség), külön engedéllyel lehet. Az egyes tantárgyak felvétele a szorgalmi időszak kezdete előtt, központilag meghirdetett időszakban és határidővel történik. Minden hallgató maga határozza meg, hogy a jelen Tanulmányi Tájékoztatóban közölt tanterv előírásait is figyelembe véve, a soron következő félévben mely tantárgyak követelményeit kívánja teljesíteni. A határidők elmulasztása nem pótolható. A tantárgyak tanszékekhez tartoznak. A tantárggyal kapcsolatosan elsősorban a tantárgy oktatója tud felvilágosítást adni. A tantárggyal kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzá. Ugyanakkor folyamatosan kísérje figyelemmel az Ön által felvett tantárgyak tanszékeinek hirdetőtábláját és honlapját, ahol segítséget és információkat kaphat a sikeres teljesítéshez. Az egyes szakok az intézetekhez tartoznak. A szakok tantervével, választható tantárgycsoportokkal, szakmai gyakorlattal, stb. kapcsolatos kérdéseit az adott szak vezetőjének (felelősének) vagy a szak szerint illetékes intézet oktatási igazgatóhelyettesének teheti fel. Az alábbi táblázatban megtalálja, hogy melyik szak melyik intézet hatáskörbe tartozik. szak ápolási és betegellátási BA egészségügyi szervező BA építészmérnöki BSc építészmérnöki egyciklusú építőmérnöki BSc gazdaságinformatikus BSc gazdálkodási és menedzsment BA gépészmérnöki BSc jogász egyciklusú kereskedelem és marketing BA környezetmérnöki BSc közlekedésmérnöki BSc közszolgálati BA mechatronikai mérnöki BSc mérnök informatikus BSc műszaki menedzser BSc műszaki szakoktató BSc 8. intézet Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Kautz Gyula Gazdaságtudományi Intézet Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Intézet Kautz Gyula Gazdaságtudományi Intézet Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet Kautz Gyula Gazdaságtudományi Intézet Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

9 nemzetközi igazgatás BA nemzetközi tanulmányok BA szociális munka BA villamosmérnöki BSc zenetanár-kamaraművész Általános információk Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Intézet Kautz Gyula Gazdaságtudományi Intézet Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Varga Tibor Zeneművészeti Intézet A tanulmányaival kapcsolatos bármely kérelem, panasz, jogorvoslat beadása az intézményi vonatkozó szabályzatában rögzített ügyviteli rend szerint, csak és kizárólag írásban történhet. A beadási rend tartalmazza az egyes ügyekre vonatkozó beadási határidőt. A kérelem beadására formanyomtatványok állnak rendelkezésre és (amennyiben létezik ilyen) a kérelem formanyomtatványának nevét a beadási rend szintén tartalmazza. A formanyomtatványok témáitól eltérő ügyben az Ön által megfogalmazott levéllel is lehetséges az adott ügy intézésének elindítása. Az ügyek intézésével kapcsolatosan tájékoztatást kaphat a Tanulmányi Osztály ügyintézőitől. A kérelem/panasz/jogorvoslat benyújtásának helye minden esetben a Tanulmányi Osztály, levelező és távoktatási tagozat hallgatói esetében a Felnőttképzési Központ. A kérelem kivizsgálását első fokon a szak szerint illetékes intézet Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottsága végzi, és bocsátja ki az elsőfokú határozatot. A határozaton szerepel a jogorvoslati lehetőség (a beadási határidő és a jogorvoslati kérelmet elbíráló személy megjelölése). Bármely kérelem kivizsgálása után mindig írásban meghozott határozat kerül kiadásra. A határozatot postai úton juttatjuk el Önnek, vagy személyesen veheti át (az átvétel módjára vonatkozóan a kérelem beadásakor tájékoztatást adunk). Mind a Tanulmányi Osztály, mind a Felnőttképzési Központ meghatározott és közzétett nyitvatartási rend szerint fogadja a hallgatókat. A nyitvatartási rend a szorgalmi és a vizsga időszakban különböző lehet. Ügyintézés előtt tájékozódjon az adott időszakra érvényes nyitvatartási rendről. Az Önnel tartandó kapcsolat zavartalansága érdekében kérjük, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a hallgatói információs rendszerben Önről nyilvántartott adatokat. Amennyiben téves bejegyzést tapasztal, vagy adataiban (lakcím, levelezési cím, telefonszám, stb.) változás állt be ezt haladéktalanul, írásban jelentse be a Tanulmányi Osztályon, levelező és távoktatási tagozat hallgatói esetében a Felnőttképzési Központnál. 9.

10 Általános információk A 2006/2007-ES TANÉV IDŐBEOSZTÁSA I. félév Bevezető foglalkozások (Gólyatábor) augusztus szeptember 3. (szerda vasárnap) Tanévnyitó ünnepségek szeptember 4., hétfő, 10 óra (az I. évfolyam hallgatóinak) Városi-Egyetemi Csarnok Szorgalmi időszak - 1 hét regisztráció (csak összevont foglalkozások) - 14 hét tantermi oktatás 10. Oktatási szünet szeptember 4. (hétfő) december 16. (szombat) (36. naptári hét 50. naptári hét) Tantárgyválasztás (véglegesítés) szeptember 4-8. (hétfő péntek) Beiratkozások szeptember 1-2. nappali tagozat, I. évfolyam (péntek és szombat) nappali tagozat többi évfolyamán szeptember 4-8. (hétfő péntek) levelező, távoktatási tagozat szeptember (hétfő szombat) Akadémiai Nap (oktatási szünet) Rektori szünet Munkaszüneti napok állami ill. egyházi ünnepek miatt szeptember 21. (csütörtök) szeptember 22. (péntek) október 23. (hétfő) nemzeti ünnep november 1. (szerda) mindenszentek Magyar Tudomány Ünnepe november 8. (szerda) Tudományos és Művészeti Diákköri november 22. (szerda) Konferencia (ősz) tól oktatási szünet Vizsgajelentkezés november 20-tól (hétfő) Vizsgaidőszak december 18. (hétfő) január 27. (szombat) 50. naptári hét 4. naptári hét Szakirányválasztás - építőmérnöki szak, egyetemi szint, nappali tagozat - gazdálkodási szak főiskolai szint nappali + levelező tagozat - közlekedésmérnöki szak főiskolai szint nappali + távoktatási tagozat - építőmérnöki szak, főiskolai szint, levelező tagozat október (hétfő péntek) Tantárgyválasztás (előzetes) január 8. (hétfő) január 27. (szombat)

11 Általános információk Téli záróvizsga időszak január 29. (hétfő) február 2. (péntek) Diplomaosztó ünnepélyek február 24. (szombat) óra, Városi-Egyetemi Csarnok Nyitott kapuk október 17. (kedd) ősz (oktatási szünet) Az előadótermekben csak 12 óra után lehet vizsgáztatni! - tél (oktatási szünet) január 9. (kedd) Az előadótermekben csak 12 óra után lehet vizsgáztatni! II. félév Beiratkozások január 29. február 2. nappali tagozat (hétfő péntek) levelező, távoktatási tagozat február 5. február 10. (hétfő szombat) Tantárgyválasztás (véglegesítés) január 29. február 3. (hétfő szombat) Szorgalmi időszak - 1 hét regisztráció (záróvizsgák miatt oktatás csak a D1, C1, E, F, G termekben, és Jogi épületben lehetséges) - 14 hét tantermi oktatás Munkaszüneti napok állami ill. egyházi ünnepek miatt január 29. (hétfő) május 11. (péntek) 5. naptári hét naptári hét március 15. (csütörtök nemzeti ünnep) április 9. (húsvét hétfő) május 1. (kedd állami ünnep) május 28. (pünkösdhétfő) április 30. (hétfő) Munkanap áthelyezés miatt munkaszüneti nap (jogszabály alapján várható időpont) Munkanap áthelyezés miatt munkanap május 5. (szombat) (jogszabály alapján várható időpont) Rektori szünet Műszaki OTDK Vizsgajelentkezés Vizsgaidőszak május 14. (hétfő) június 23. (szombat) ÁJI, jogász szak, valamint az ÉKI mérőgyakorlatot teljesítő hallgatói számára április (hétfő péntek) április (hétfő szerda) április 9-től (hétfő) 20. naptári hét 25. naptári hét május 14. (hétfő) június 30. (szombat) 11.

12 Szakirányválasztás (gépészmérnöki BSc., közlekedésmérnöki BSc., mechatronikai mérnök BSc., nappali mérnöktanár gépész BSc., nappali villamosmérnöki BSc., nappali+levelező építőmérnöki főiskolai szak gépészmérnöki főiskolai szak, nappali+levelező, távoktatás műszaki menedzser főiskolai szak, nappali gazdálkodási egyetemi szak, nappali+távoktatás 12. Általános információk március 4. (vasárnap) március 9. (péntek) Tantárgyválasztás (előzetes) május 28. (hétfő) szeptember 2. (vasárnap) Nyári záróvizsga időszak június 25. (hétfő) július 6. (péntek) Diplomaosztó ünnepélyek Nyári általános szabadságolás (20 munkanap) Az általános szabadságolás idején az igazgatási és a tanulmányi épület 8-tól 15 óráig lesz nyitva. A kollégium épületei nyitva tartanak július 14. (szombat) Városi-Egyetemi Csarnok óra: Műszaki Tudományi Kar óra: Jog- és Gazdaságtudományi Kar, Petz Lajos Intézet, Varga Tibor Intézet július 23. (hétfő) augusztus 17. (péntek) Megjegyzés: a tanévi időbeosztás a tanév során változhat. Kísérje figyelemmel az Egyetem honlapját, és a hirdetőtáblákat! MOBILITÁS Mobilitási koordinátor: Mészáros Márta Hallgatói mobilitás a Széchenyi István Egyetemen Az egyetem hallgatói két módon utazhatnak külföldre tanulmányaik során: 1. Részképzés (tanulási céllal) 2. Szakmai gyakorlat (munkavállalási céllal) 1. Részképzés során a hallgató anyagi támogatással vagy saját költségen egy választott vagy ajánlott külföldi intézményben tölthet el a kiutazás formájától függően egy bizonyos időt. A hallgatók részképzésre, nyári egyetemre (egy intézmény által szervezett 1-3 hetes intenzív szeminárium) utazhatnak az egyetem által szervezett formában, illetve egyéni pályázatok útján. Szervezett részképzést nyújtó pályázatok például: a. ERASMUS az EU oktatással foglalkozó Socrates pályázati program felsőoktatásra vonatkozó alpályázata. Ennek keretében a hallgató a Széchenyi

13 Általános információk István Egyetem európai partneregyetemeinek egyikén (összesen 42 intézmény) tanulhat szakjának megfelelően min. 3 hónapot, melynek támogatásához ösztöndíjra pályázhat az egyetemen.(www.tka.hu) b. CEEPUS az ERASMUS-hoz hasonló EU-s pályázat mely elsősorban a keleeurópai intézményeken való részképzést támogatja. Feltételei az előbbiekkel azonosak. (www.tka.hu) Egyéni pályázati lehetőségek például: (fogadó intézményt a hallgatónak önállóan kell keresnie) a. Magyar Ösztöndíj Bizottság kétoldalú államközi megállapodások alapján hirdeti meg ösztöndíjlehetőségeit évente a világ bármely országába, bármely szakon. (www.scholarship.hu) b. British Council elsősorban az Egyesült Királyság egyetemein kínál ösztöndíj lehetőségeket bizonyos feltételekkel. (www.britishcouncil.hu) c. Osztrák-Magyar Akció Alapítvány elsődleges célja a hallgatók támogatás közös kutatási, képzési és oktatási tevékenységek megvalósításában, illetve magyar és német nyelvű nyári nyelvtanfolyamokon való részvételben. (www.omaa.hu) d. Fulbright az Egyesült Államok különböző egyetemein eltöltendő tanulmányokhoz kínál ösztöndíjakat. Feltétele a kiváló angol nyelvtudás. (www.fulbright.hu) e. Különböző Alapítványok (Pl. Pro Renovanda Hungariae, Külföldi Tanulást segítő Megyei Közalapítvány, Győr) fogadó intézménytől és országtól függetlenül anyagi támogatásért lehet pályázni a külföldi részképzés idejére. 2. A hallgató tanulmányai során kötelezően vagy szabadon választott módon töltheti szakmai gyakorlatát külföldön. Szervezett szakmai gyakorlat: A Széchenyi István Egyetem nem szervez hallgatóinak külföldi szakmai gyakorlatot, de egyetemközi megállapodásai alapján, illetve a tanszéki nemzetközi kapcsolatok alapján a hallgató kezdeményezheti egyénileg a szakmai gyakorlatot. Egyéni gyakorlati lehetőségek: AIESEC/AIESTE A közgazdász, illetve mérnök hallgatók nemzetközi szövetsége folyamatosan lehetőséget kínál külföldi szakmai gyakorlatra. A Széchenyi István Egyetemen mindkét szövetség képviselteti magát, így a helyi iroda segítséget tud nyújtani az egyéni igények kielégítésében. Közvetítő ügynökségek az egyetem számos esetben kap értesítést a külföldi cégektől közvetlenül, vagy ügynök útján szakmai gyakorlati helyekről. Ezek a lehetőségek a Tudományszervezési és Nemzetközi Csoport faliújságján (Ig. ép. 3. emelt) folyamatosan nyomon követhetőek. 13.

14 Általános információk Hallgatói mobilitással a Széchenyi István Egyetemen a Tudományszervezési és Nemzetközi Csoport foglalkozik, így fentiekről bővebb felvilágosítást ott található. Elérhetőségek: Tel: 96/ ,419 Igazgatási épület iroda Fogyatékosügyi koordinátor: Azizi Judit főiskolai adjunktus Amennyiben Ön valamilyen fogyatkossággal él, kérjük jelentkezzen az itt megadott elérhetőségek valamelyikét felhasználva az egyetemi koordinátornál. Ő lesz az Ön segítségére abban, hogy tanulmányai során Ön a többiekkel azonos esélyekkel indulhasson. Tanulmányi és életpálya tanácsadás: - Jelentkezési tanácsadás: Kommunikációs Titkárság , , - Elhelyezkedés, munkaerőpiac: Karrier Iroda , - Öregdiák: , - Diákmunka: Pannon-Work Győr, Hédervári u , , A BEIRATKOZÁS ÉS BEJELENTKEZÉS Az országgyűlés végén fogadta el a jelenleg hatályos felsőoktatási törvényt, mely azóta már módosult és jelen tanulmányi tájékoztató szerkesztése idején is folyamatban van egy újabb módosítása. Egyetemünk Tanulmányi és Vizsga Szabályzata elfogadás előtt van. Amikor Ön e sorokat olvassa, az Egyetem Szenátusa már elfogadta a Tanulmányi és Vizsga Szabályzatot. A jogszabályi háttér előre jelzett változása miatt nincs értelme itt a hallgatói támogatások és fizetendő díjak jelenleg hatályos egyetemi szabályzatát közölnünk. Gondoskodni fogunk arról, hogy a Tanulmányi és Vizsga Szabályzat és a Hallgatói Támogatások és Díjak szabályzata azok elfogadása után minden hallgatónkhoz eljusson. Ilyen körülmények között itt most csak a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos legfontosabb, törvényben rögzített szabályokról adunk egy rövid összefoglalót. A hallgatói jogviszony A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség, de a soron következő félév első (ún. regisztrációs) hetében az aktív vagy a passzív (nyugvó) félévet be kell jelenteni. Az aktív félévre történő bejelentkezés csak akkor lehetséges, ha a hallgatónak nincs lejárt fizetési kötelezettsége az Egyetemmel szemben. Az aktív félév bejelentésének elmulasztása automatikusan passzív (nyugvó) félév megkezdését jelenti. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetése (passzív félév) nem lehet hosszabb, mint 2 félév. 14.

15 Általános információk Ha a hallgató 2 egybefüggően szüneteltetett félév után nem jelenti be szándékát az aktív félév megkezdésére, az Egyetem a Szabályzatban leírt eljárást követően a hallgatói jogviszonyt megszünteti. Ugyancsak megszüntetésre kerül a hallgatói jogviszonya annak, aki lejárt fizetési kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti a megadott határidőre. Egy hallgató legfeljebb 12 féléven át folytathat a felsőoktatásban államilag támogatott finanszírozási formában tanulmányokat. Ugyanakkor az adott szakon rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb 2 félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Egy adott képzési szinten történt diploma megszerzése után, ugyanazon a szinten, más képzésen csak költségtérítéses formában lehet tanulmányokat folytatni. Az államilag támogatott hallgató tanulmányai második aktív félévének végén 30, a negyedik aktív félévének végén 60 kreditponttal kell, hogy rendelkezzen. Amennyiben nem szerzi meg a szükséges kreditpontszámot, tanulmányait ugyanazon képzésen költségtérítéses formában folytathatja, ha ezt nem vállalja, akkor hallgatói jogviszonya megszűnik. Ebben az esetben a tanulmányok későbbi folytatása csak újabb, rendes felvételi eljárás után lehetséges. Az államilag támogatott hallgató, aktív féléveiben az Egyetem vonatkozó szabályzata szerint pénzbeli támogatásokban (ösztöndíj, szociális támogatás, lakhatási támogatás, stb.) részesülhet. A költségtérítéses hallgató pénzbeli támogatásban nem részesül. Az államilag támogatott hallgató és a költségtérítéses hallgató az Egyetem vonatkozó szabályzata szerint szolgáltatási díjat köteles fizetni. A költségtérítéses képzésre felvett hallgató az egyetemi Szabályzatban rögzített költségtérítés fizetésére kötelezett. Amennyiben fizetési kötelezettségének az előírt határidőig nem tesz eleget, a Szabályzatban rögzített eljárás (figyelmeztetés, felszólítás, stb.) lefolytatása után sem, hallgatói jogviszonyát az Egyetem megszünteti. KÜLFÖLDI HALLGATÓK A külföldi hallgatók beiratkozásával/bejelentkezésével kapcsolatos információk: Külföldi hallgatók a Széchenyi István Egyetemre a magyar hallgatókkal azonos feltételekkel, az érettségi bizonyítványból történő pontszámítás alapján jelentkezhetnek, illetve nyernek felvételt. A magyar felvételi eljárásról ismertető található a Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapján (www.felvi.hu), illetve az Oktatási Minisztérium honlapján (www.om.hu). A Széchenyi István Egyetem a külföldön szerzett érettségi bizonyítványból az alábbi módon számolja ki a felvételi pontokat: - Amennyiben a külföldön szerzett érettségi bizonyítvány alapján az érvényes pontszámítási eljárás szerint felvételi pontszám számítható (a tantárgyak és a szerzett érdemjegy beazonosíthatóak), úgy a felvételi eljárás teljes egészében megegyezik az általános eljárással. - Amennyiben a külföldön szerzett érettségi bizonyítvány alapján az érvényes pontszámítási eljárás szerint felvételi pontszám nem számítható (a tantárgyak és a 15.

16 Általános információk szerzett érdemjegy nem beazonosíthatóak), úgy az adott szakhoz előírt vizsgatárgyakból érettségi vizsgával kell rendelkezni. Ha egy külföldi hallgató felvételt nyert a Széchenyi István Egyetemre, rá a évi XXXIX. külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény előírásai vonatkoznak. Bővebb felvilágosítás a Külügyminisztérium honlapján (www.kulugyminiszterium.hu) található. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS A magyar állampolgárságú hallgatók egészségügyi szolgáltatásra jogosultak. Az EU-s tagállamokból érkezők az EU egészségbiztosítási kártya birtokában jogosultak sürgősségi egészségügyi szolgáltatásra. A kártyát a szolgáltatónál az igénybevételkor be kell mutatniuk. Lehetőség van saját hazájukban vagy Magyarországon magánbiztosítást kötni. Az EU-n kívüli országokból érkezők hazájukban vagy Magyarországon saját jogon rendezik biztosításukat. Sürgősségi ellátást útlevelük alapján vehetnek igénybe. Egyéni szerződéssel többletszolgáltatásra szerezhetnek jogosultságot. A cím: Egészségbiztosítási Pénztár, Szabolcska u. 1/a. A külföldi hallgatók az APEH-től (9021 Győr, Szent István u. 15/17.) kérhetnek adóazonosító jelet. Ennek megléte a feltétel minden pénzbeni juttatás kifizetésének. EGYETEMI KOLLÉGIUM Egyetem tér 1., Mészáros Lőrinc u Egyetem tér 1.: 1158 férőhely. Elhelyezés 3 ágyas szobákban. 2 szobához tartozik egy vizesblokk. Mészáros Lőrinc u. 12.: 450 elhelyezés 2 és 3 ágyas szobákban. 2 szobához tartozik egy vizesblokk és egy teakonyha. A térítési díj jelenleg Ft Ft fejlesztési hozzájárulás Ft kábeltévé. Az internet csatlakozás költsége félévenként 5000 Ft. Belső kollégium: folyosónként mikrohullámú sütővel, főzőlappal, mosogatóval felszerelt konyhák vannak kialakítva, lehetőséget adva a kulturált főzésre, ételmelegítésre. Szobánként egy mikrohullámú sütő (1.500,- Ft/szoba /félév), kisteljesítményű konyhai kiegészítő gépek elhelyezhetők. Szobánként egy 4 évnél nem idősebb saját vagy új bérelt (7.500,- Ft/szoba/félév) hűtő elhelyezése engedélyezett. A kollégiumok egész területén TILOS A DOHÁNYZÁS, csak az arra kijelölt helyen lehetséges, a tilalom megszegése fegyelmi vétségnek minősül. Mosatás mindkét kollégiumban - Ágyneműt bérelni, illetve mosatni lehet. - A kollégiumokban zsetonnal (300 Ft/zseton) működő, korszerű mosógépek elhelyezésével bővült a hallgatók mosási lehetősége. A zsetonokat a portákon, illetve a gondnokságon vásárolhatják meg a hallgatók. 16.

17 Kollégiumi belépő kártyák Általános információk A kollégiumokban ujjlenyomat azonosítással működő elektronikus beléptető rendszer működik, melyek használata belépő kártyákkal történik. A belépőket a beköltözés során kapják meg a kollégisták. A belépők a kártyák sorszámát tartalmazzák, amelyhez hozzárendelődik a hallgató fényképe, neptun kódja, szobaszáma, ezek az adatok jelennek meg a portaszolgálat monitorán jelezve a belépés jogosultságát. A hallgató ujjlenyomatával igazolja magát minden kétséget kizáróan a belépés során. Kártyákkal való mindennemű visszaélés fegyelmi vétségnek minősül. Stúdió: audió és videó stúdió, amely műszaki, szerkesztői, vagy bemondói ambíciójú hallgatókat vár soraiba. Kórus: a kollégium kórusának repertoárján elsősorban musical, spirituálé és népszerű dal található. Holland és szerb kapcsolattal rendelkezik. A jelentkezéshez nem árt egy kis zenei képzettség, de nem is feltétel a kottaolvasás. Fotókör: jól felszerelt laboratóriumban és szakképzett vezető irányításával dolgozhatnak a fotózás iránt érdeklődők. Működik e-magyarország pont, autósport klub, NET klub, kondicionáló terem. Háromféle vallási kör is található a kollégiumban. EGYETEMI KÖNYVTÁR (Igazgatási épület földszint és I. emelet) A könyvtár feladata az egyetemen folyó oktatási, tanulmányi és kutatómunka szakirodalmi és szakirodalmi tájékoztatási igényeinek szolgálata, a hallgatók általános művelődési igényeinek szolgálata. Segítséget nyújt más könyvtárak állományához, illetve információs adatbázisok adataihoz való hozzáféréshez könyvtárközi kölcsönzés, illetve on-line adatbázis keresés útján. Dokumentumállományunkat az ALEPH integrált számítógépes rendszer segítségével tárjuk fel. A katalógusunk bárki számára elérhető az interneten. A beiratkozás személyi igazolvány alapján ingyenesen történik a földszinten lévő kölcsönző pultnál. A kölcsönzést szintén az ALEPH nevű integrált könyvtári szoftverrel végezzük. A könyvtár állományának jelentős része a két szinten szabadpolcos rendszerben található. Az emeleten helyezkedik el az egyéni nyelvtanulást segítő multimédiás nyelvi stúdió. A könyvtár állományában, a különböző témák irodalmának összegyűjtésében az emeleti szolgálati helyen lévő szaktájékoztató könyvtáros nyújt segítséget. Ugyancsak ő nyújt további felvilágosítást a multimédiaterem látogatóinak is. A könyvtár állományának jelentős része kölcsönözhető. A kölcsönzési határidő négy hét. Nem kölcsönözhetők a folyóiratok, az egy vagy két piros csíkkal ellátott kézikönyvek, a szabványok, a szabadalmak és a szakdolgozatok. Reprográfiai szolgáltatás A könyvtár dokumentumairól, illetve hozott anyagról rendelésre, színes vagy fekete-fehér másolatokat készítünk. 17.

18 SZÁMÍTÓGÉPES SZOLGÁLTATÁSOK 18. Általános információk A Széchenyi István Egyetem számítástechnikai kabinetjeiben mintegy 500 korszerű számítógép szolgálja a hallgatók szakmai felkészülését. A számítástechnikai kabineteket a Széchenyi István Egyetem hallgatói térítésmentesen használhatják az órarendi órákon, a különböző szintfelmérők (ZH, teszt, vizsga stb.) megírásakor, az önálló tanulás, gyakorlás, feladatkészítés, TDK dolgozatkészítés stb. alkalmával és a tanulmányaikkal összefüggő adminisztratív tennivalók alkalmával. A kollégiumokban szobánként egy szélessávú internetes végpont található. Az aulában, a kollégiumban e-magyarország pontok, a Hallgatói Információs Központban további internetes számítógépek találhatók. A campus program keretében a Széchenyi István Egyetem hallgatói jogtiszta szoftvert igényelhetnek. Cím: SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG A Testnevelési és Sportközpont az edzőcsarnokban, a villanyvilágításos szabadtéri kézilabda és kosárlabda pályán, az ergometriás laboratóriumban, a Városi-Egyetemi Csarnok küzdőtere mellett annak erősítő és kardió termében szervezi, koordinálja a hallgatók testnevelését, szabadidő- és versenysportját. Kora tavasztól késő őszig vízi sportolásra (kajak-kenu) is lehetőség van, a kollégium épületénél csónakkölcsönző működik. A Körtöltés úti sporttelepen kondicionáló és küzdősport terem, villanyvilágításos füves labdarúgópálya, 2 kézilabda és 5 teniszpálya működik. A Városi Egyetemi Csarnok hétköznaponként 8-16 óráig testnevelési foglalkozásokra a hallgatók rendelkezésére áll. A szabadidő egészséges eltöltéséhez ajánlott és biztosított feltételek mellett egyetemünk Sport Egyesülete több szakosztály fenntartásával, más-más szintű bajnokságban való részvétel biztosításával ad lehetőséget a versenysport rendszerességét és emelt követelményeit is vállaló hallgatók sportolásához. A szabadidősport keretében labdarúgás, jéghoki, kajak-kenu, küzdősportok (kyo-kushinkay, shotokan, kick-boksz, tae-kwan doe, aikido), tenisz, floorball, futsal, tollaslabda, tájékozódási futás és sziklamászó sportcsoport is működik. A Hallgatói Önkormányzattal együttműködve minden évben sportáganként házibajnokságokat, futó- és sportnapokat rendezünk. A versenysportra vállalkozó hallgatók jelentkezését a SZESE irodájában várjuk, ahol az átigazolással és versenyekkel kapcsolatos teendőket intézzük. Szertárainkból sportszereket, téli és nyári sportoláshoz szükséges sportfelszereléseket lehet kérni. A fenti szolgáltatásokat egyetemünk hallgatói, dolgozói vehetik igénybe pártolói igazolvány ellenében. Kiemelkedő sporteredményt elérő hallgatóink félévente sportösztöndíjra pályázhatnak, a szorgalmi időszak első hónapjának végéig.

19 Általános információk A Széchenyi István Egyetem Jó tanuló Jó sportoló pályázata és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Magyar Köztársaság Jó tanuló Jó sportoló versenykiírása a 2006/2007-es tanévre is érvényes. 19.

20 HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ A NEPTUN TANULMÁNYI ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A Széchenyi István Egyetemen a hallgatókkal kapcsolatos adminisztratív munkák döntő része a NEPTUN számítógépes rendszer támogatásával folyik. Ez egy interaktív rendszer, melyen keresztül bonyolítható az egyéni órarend összeállításától kezdve, a vizsgákra jelentkezés, vizsgajegyek, átlagok, stb. ellenőrzése, pénzösszegek átutalása különböző egyetemi befizetések céljára (költségtérítés, ismételt vizsga (IV) díj, eljárási díj, stb.), kifizetések ellenőrzése nappali tagozaton, államilag finanszírozott képzésben (ösztöndíj, támogatások, stb.). A kreditrendszerű oktatás szervezésének elengedhetetlen feltétele egy ilyen rendszer működtetése. Csak így teljesíthetők a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban előírt feltételek, amelyek a hallgatóság számára biztosítják azt a lehetőséget, hogy a diploma megszerzéséhez lehetséges számtalan út közül az egyéniségének legmegfelelőbbet válassza. A rendszer működtetésében az üzemeltetőkön kívül az egyetemi oktatás minden szereplője részt vesz egy jogosultsági rendszer által meghatározott szerepben. Ennek lényeges részét jelenti a hallgatóság együttműködése, amihez szükséges a NEPTUN hallgatói moduljának ismerete. Ennek ismertetésére szolgálnak a NEPTUN hirdetőtáblákon megjelenített információk, valamint a NEPTUN rendszeren eljuttatott üzenetek. Ez a tájékoztató kiadvány elsősorban a tanulmányaikat most kezdő hallgatók számára készült és egy átfogó ismertetést tartalmaz a Hallgatói modulról, valamint kitér a pénzügyi műveletek elvégzésére és az új diákigazolvány megrendelésére és használatára is. Tájékoztatást adunk a NEPTUN üzemeltetéséről és a konzultációs lehetőségekről is. HOZZÁFÉRÉS A NEPTUN rendszert az intézményen belül a C100 számítástechnikai kabinetben lehet teljes körűen elérni, a kabinetnél kifüggesztett időszakokban. Intézményen kívül a rendszer teljes körűen (hallgatói, pénzügyi modul) bármely napszakban a hét bármely napján elérhető a neptun.sze.hu (NEPTUN WEB bejelentkezés, hallgatók számára) címen, Internet Explorer (min. 5.0) használatával. A HALLGATÓI MODUL A hallgatói modul két fő részre tagolódik, az egyik rész a hallgatói adatokat tartalmazó rész, ez a hallgatói adatok füzet, egy másik rész a hallgatói tanulmányaival kapcsolatos, képzésével, felvehető tárgyaival, vizsgaalkalmakkal, különböző választásokkal foglalkozó rész, ez a hallgatói tanulmányok füzet. Hallgatók részére az oktató, az Oktatásszervezési Csoport, a Tanulmányi Osztály, vagy a tanszék ügyintézője üzenetet tud küldeni, ez az üzenet füzetlapon jelenik meg. Gyakran szükséges, hogy a hallgatók hallgatótársaikról információt szerezzenek, gyorsan hozzájussanak társaik elérési címeihez. Ezt a keresés füzetlapon keresztül tehetik meg. 20.

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2008/2009 JOGI ASSZISZTENS szak Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Winkler Csaba Készült

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2006/2007 MŰSZAKI SZAKOKTATÓ INFORMATIKA (BSC) szak Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Bieber Norbert Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010 FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2008/2009 FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Winkler Csaba Készült

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina 2 Tisztelt Elsőéves Hallgatóink!

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2010. február

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2010. február Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010. február FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2007.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2007.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2007.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900000 az

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Tanulmányi Tájékoztató Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Mi kell a beiratkozáshoz? Beiratkozási lap aláírva (2 példány) a TAJ, adókártya, személyi fénymásolata

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Az Egyetem oktatási egységei Műszaki Tudományi Kar (az egyetem hallgatóinak 2/3-a) Gazdaságtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23.

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. A évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 Miről lesz szó? 1. Helyzetkép 2. Milyen teendőik vannak még a felvételi

Részletesebben

A 2015-2016-OS TANÉV

A 2015-2016-OS TANÉV A 2015-2016-OS TANÉV I. FÉLÉVÉNEK IDŐBEOSZTÁSÁÓL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. augusztus 28. HATÁLYOS: 2016. február 07. Azonosító: DU 3/2015. Iktatószám: KDH-14/3/2015. 1 1. AZ UTASÍTÁS

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Mészáros Márta SZE Nemzetközi Munkacsoport http://ipc.sze.hu

Mészáros Márta SZE Nemzetközi Munkacsoport http://ipc.sze.hu Mészáros Márta SZE Nemzetközi Munkacsoport http://ipc.sze.hu kiutazás csak szerződött intézménybe (tanulmányi ösztöndíj esetén) Aktív hallgatói jogviszony (tan. esetén) min. 3 (gyakorlat esetén 2) hónap,

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Alapfokú C típusú nyelvvizsga van. Közvetlen felvételi lehetőség RMKANYSZNC

Alapfokú C típusú nyelvvizsga van. Közvetlen felvételi lehetőség RMKANYSZNC Nyelvi képzés tájékoztató Kritériumtárgy teljesítése Nappali tagozat, alapképzési szakos hallgatók számára Gépészmérnök, Had-és biztonságtechnikai mérnök, Mechatronikai mérnök, Villamosmérnök, Könnyűipari

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2014 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2012. 1. Az Egyetem neve: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2. Székhelye: Budapest Címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Levelezési címe: 1581

Részletesebben

Hallgatói WEB használata

Hallgatói WEB használata Hallgatói WEB használata A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A NEPTUN.NET HASZNÁLATÁHOZ Belépés a Neptun.NET rendszerbe hallgatóként: http://www.mtf.hu/ A honlap fejsorában található füleken haladva a Hallgatóknak

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2015. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2015. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2015 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex)

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex) Nyelvvizsga szótár Korábbi elnevezés alapfokú (A vagy B vagy C típusú) középfokú (A vagy B vagy C típusú) felsőfokú (A vagy B vagy C típusú) egynyelvű vagy kétnyelvű általános szakmai vagy szaknyelvi Új

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

Szülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal

Szülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal Szülői modul Belépés a TANINFORM rendszerbe Belépni vagy a bogim.hu oldalon elhelyezett linkre való kattintással vagy a https://start.taninform.hu/application/start?intezmenyindex=032552 cím böngészőbe

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ RÉGEBBI TANFOLYAMON RÉSZT VETT HALLGATÓK BEJELENTKEZÉS UTÁN JELENTKEZÉS TANFOLYAMRA GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

REGISZTRÁCIÓ RÉGEBBI TANFOLYAMON RÉSZT VETT HALLGATÓK BEJELENTKEZÉS UTÁN JELENTKEZÉS TANFOLYAMRA GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK REGISZTRÁCIÓ RÉGEBBI TANFOLYAMON RÉSZT VETT HALLGATÓK BEJELENTKEZÉS UTÁN JELENTKEZÉS TANFOLYAMRA GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK REGISZTRÁCIÓ Regisztrációra akkor van szükség, ha még nem volt nálunk semmilyen

Részletesebben

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes Szakmai gyakorlat a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes gyakorlat-orientáció Üzleti BA szakok képzési struktúrája, szakaszai elméleti alapképzés

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Jóváhagyom! Budapest, 2001. -n. (Dr. Szabó Miklós) rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Részletesebben

Neptun rendszer jelentkezési segéd

Neptun rendszer jelentkezési segéd Neptun rendszer jelentkezési segéd Hegedűs Gyula Kollégium Mészáros Lőrinc úti Kollégium Famulus Kollégium 1. Neptun rendszer A böngésző címsávjába gépeld be a Neptun rendszer címét: NEPTUN.SZE.HU 2. Hallgatói

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

NEPTUN MOBIL ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

NEPTUN MOBIL ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET NEPTUN MOBIL ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 1.0 Budapest, 2015. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2015.07.05. Verzió: 1.6. Oldalszám: 2 / 12

Részletesebben

Közérdekű információk

Közérdekű információk Közérdekű információk NEPTUN (HALLGATÓI INFORMÁCIÓS RENDSZER HIR) http://neptun.sze.hu Legalább hetente egyszer nézze meg, mert a legfrissebb információkhoz ezen keresztül juthat. hallgatói adatok, tanulmányi

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. További információk: Impresszum. Különszám - Keresztféléves képzések 2012. Szolnoki Főiskola 1. Kedves Olvasó!

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. További információk: Impresszum. Különszám - Keresztféléves képzések 2012. Szolnoki Főiskola 1. Kedves Olvasó! Kedves Olvasó! Bevezető Az Alumni hírlevél különszámával jelentkezünk. Jelenlegi hírlevelünk célja, hogy értesítést és információt adjunk a Szolnoki Főiskola keresztféléves képzéseiről. Képzési kínálatunkban

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

Felvételi 2012 Felvételi tájékoztató 2012

Felvételi 2012 Felvételi tájékoztató 2012 Felvételi 2012 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2012. szeptemberben induló képzésekre OFIK honlap : www.felvi.hu Felvételi tájoló 2012. (Felvi-rangsorokkal) Diploma 2012.

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI FŐISKOLAI KÉPZÉS

TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI FŐISKOLAI KÉPZÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI FŐISKOLAI KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon 1996 őszén indult meg a társadalombiztosítási főiskolai képzés. A képzés célja olyan társadalombiztosítási szakemberek

Részletesebben

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Alapok, Munkahelyek nyitva tartás sorra kattintva megjelenik az alábbi ablak: A Lista fülön, jelöljük ki azt a munkahelyet, amelynek a nyitvatartási rendjén

Részletesebben

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére A évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. 2012. április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 BME - VIK BME 1. 269 526 m 2

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. BUDAPESTI NÉMET ISKOLA WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Nyelv Választás... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés...

Részletesebben

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete. Felhasználói kézikönyv

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete. Felhasználói kézikönyv Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Webes felület használata... 2 2. Regisztráció, belépés... 2 3. Jelszó módosítása... 4 4. Kilépés... 5

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Alapfokú C típusú nyelvvizsga van. Közvetlen felvételi lehetőség

Alapfokú C típusú nyelvvizsga van. Közvetlen felvételi lehetőség Nyelvi képzés tájékoztató Nappali tagozat, alapképzési szakos hallgatók Gépészmérnök, Had-és biztonságtechnikai mérnök, Mechatronikai mérnök, Villamosmérnök, Könnyőipari mérnök, Ipari termék- és formatervezı

Részletesebben

A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola. A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése

A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola. A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése NEPTUN adminisztrátor: Az adott intézet/tanszék által oktatott tantárgyak, kurzusok meghirdetését és kezelését végző

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Szaftex I. Felhasználói kézikönyv 1.0 Szakdolgozók részére

Szaftex I. Felhasználói kézikönyv 1.0 Szakdolgozók részére Szaftex I. Felhasználói kézikönyv 1.0 Szakdolgozók részére az egészségügyi szakdolgozók kötelező továbbképzési pontjait nyilvántartó rendszer 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 A rendszer elérése... 6 Regisztráció...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Elsőéves, másodéves és harmadéves önköltséges hallgatók számára 1.) Kik pályázhatnak: Károli Gáspár Ösztöndíjban a 2015/2016.

Részletesebben

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS Kurzus meghirdetése adott félévre Adott félév kurzusainak a meghirdetése a TÁRGYAK 46800 felületen történik. Elérési útvonal a jobboldali

Részletesebben

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A jelentkezés rendje Általános tudnivalók A felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenése : 2013. december 16. Esetleges változások( ún. pótkötet) a tájékozatóban

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége:

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége: SZIE-GTK Intézmény elérhetősége: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Telefon: (28) 522-090 Fax: (28) 522-040 E-mail: katona.laszlone@gtk.szie.hu Honlap: http://www.gtk.szie.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben

TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ

TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ Kedves Látogató! Jelen tájékoztatóban összefoglaljuk a Tisztaszoftver Program keretén belül az arra jogosultak számára ingyenesen

Részletesebben

Erasmus tájékoztató. Közgazdaságtudományi Kar. Pécs 2013. május 7.

Erasmus tájékoztató. Közgazdaságtudományi Kar. Pécs 2013. május 7. Erasmus tájékoztató Közgazdaságtudományi Kar Pécs 2013. május 7. Erasmus szabályzat Erasmus szabályzat www.ktk.pte.hu/hallgatók/szabályzatok, Tájékoztatók Információ tanulmányi kötelezettség, tárgybefogadás

Részletesebben

oktatóközpont ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT.

oktatóközpont ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT. Általános információk Képzések típusa: Képzéseinket az oktatás intenzitása szerint csoportosítjuk. Ezen szempontok szerint a Résztvevők választhatnak a hétközi,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

http://sao.bbi.hu/login

http://sao.bbi.hu/login PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet nyári kollégiumi férőhely igénybevételére (1037. Kunigunda útja 35) 2012.05.21 2012.05.31 1. Online jelentkezés A gyorsabb

Részletesebben

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015. tanév I. félév

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015. tanév I. félév Ikt. sz.: X-121-15-TO/2014. NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 1. számú tájékoztató Jelen dokumentum a következő tájékoztatókat tartalmazza: A) Általános információk minden hallgatónak

Részletesebben

A B.Sc. képzés harmadik félévének a végén 2008. januárban lehetősége van a további tanulás számára szakirány megjelölésére.

A B.Sc. képzés harmadik félévének a végén 2008. januárban lehetősége van a további tanulás számára szakirány megjelölésére. ikt. szám.: ügyintéző: Kovácsné Orosz Enikő Tisztelt Hallgatónk! A B.Sc. képzés harmadik félévének a végén 2008. januárban lehetősége van a további tanulás számára szakirány megjelölésére. Az Önre érvényes

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Aláíráspótló vizsgára való jelentkezés feltételei és menete (Székesfehérvár)

Aláíráspótló vizsgára való jelentkezés feltételei és menete (Székesfehérvár) Aláíráspótló vizsgára való jelentkezés feltételei és menete (Székesfehérvár) Feltételek: Félévközi jegy pótlása esetén (ez esetben is aláíráspótló típusú vizsgára kell jelentkezni): elégtelen bejegyzés

Részletesebben

TUDNIVALÓK a 2015/16-os tanév I. félévéhez (nappali és levelező tagozatos hallgatóknak)

TUDNIVALÓK a 2015/16-os tanév I. félévéhez (nappali és levelező tagozatos hallgatóknak) TUDNIVALÓK a 2015/16-os tanév I. félévéhez (nappali és levelező tagozatos hallgatóknak) 1.) A I. FÉLÉV IDŐBEOSZTÁSA: I. FÉLÉV Regisztrációs hét: 2015. szeptember 7 szeptember 11. (1 hét) I. félév szorgalmi

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

Kollégiumi jogosultság megállapításához

Kollégiumi jogosultság megállapításához Kollégiumi jogosultság megállapításához 51/2007. (III. 26.) Korm. r. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 3. (1) Államilag támogatott képzésben

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Tartalomjegyzék I. Fontos tudnivalók... 3 II. Belépés a felületre... 3 III. E-ügyintézés... 4 1. Bizonylatkitöltés

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

MODULO KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17.

MODULO KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17. MODULO 2 KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717 SZTE HSZI 2014. július 17. Tartalomjegyzék Kitöltés megkezdése 3 Személyes adatok 3 Elérhetőségek 3 Tanulmányi adatok 4 Nyelvvizsga 4 Egyéb

Részletesebben

Tájékoztató 2015.09.02. Schmuck Balázs Tanulmányi osztályvezető. Neumann János Informatikai Kar :: Beiratkozás

Tájékoztató 2015.09.02. Schmuck Balázs Tanulmányi osztályvezető. Neumann János Informatikai Kar :: Beiratkozás Tájékoztató Schmuck Balázs Tanulmányi osztályvezető 1 Napirend Tájékoztatás a diákigazolványról Tájékoztatás a nyelvi követelményekről Tájékoztatás a fogyatékkal élő hallgatók kedvezményeiről Tájékoztatás

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

Parlagfű Bejelentő Rendszer

Parlagfű Bejelentő Rendszer Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www.govcenter.hu/pbr Felhasználói funkciók: 1. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1.

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 214/215. tanévre felvételt hirdet: Nappali tagozatos felsőfokú szakképzésre (molodsij szpecialiszt): Szak A vizsgatárgyak A tantárgy státusa Minimálisan

Részletesebben

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Zalai Ernő egyetemi tanár Titkárság: Skorán Éva Telefon: (1) 482-5155/5029 Fax: (1) 482-5329 1093 Budapest, Fővám tér 8. 213. szoba Telefon:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben