TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2006/2007 ÉPÍTŐMÉRNÖK EGYETEMI KIEGÉSZÍTŐ szak

2 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Bieber Norbert Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Winkler Csaba Készült a MiX-2M Kft. (Mezei Miklós) Győr gondozásában 2.

3 Tisztelt Elsőéves Hallgatóink! Gratulálok Önöknek abból az örömteli alkalomból, hogy a legfiatalabb hazai egyetem, a Széchenyi István Egyetem hallgatói lettek! Önök az ország legdinamikusabb térségében működő egyetemen tanulnak, s készülhetnek jövendő pályájukra. A diploma megszerzéséért folytatott küzdelem nem öncélú tevékenység: a követelmények teljesítése ma is életük meghatározó része, s mindinkább az lesz a jövőben. Felkészültségüket, rátermettségüket tanulmányaik során oktatóik, diplomásként majd a munkaerőpiac minősíti. Oktató munkánk célja, hogy a magyar gazdaságban a Széchenyi István Egyetemen szerzett diploma továbbra is elismert induló pozíciót jelentsen. Mi számítunk az Önök szakmai ambícióira, s a lehetőségeink szerint támogatjuk szakmai törekvéseiket. Tanulmányaik helyszíne Győr városa, amely sokat tett a győri felsőoktatás minőségi fejlődéért, a Széchenyi István Egyetem létrejöttéért. Nehéz, sok küzdelemmel járó, ugyanakkor felemelő érzéseket ébresztő felsőfokú tanulmányaikhoz a Széchenyi István Egyetem valamennyi oktatója, munkatársa nevében sok sikert, erőt, kitartást kívánok! Győr, szeptember 4. Dr. Szekeres Tamás rektor 3.

4 Általános információk AZ INTÉZMÉNY NEVE, CÍME, INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓJA Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1. Tel.: *, fax: Alapító okirat száma: 588/2002. adószáma: bankszámlaszáma: MÁK intézményi azonosító: FI AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Széchenyi István Egyetem Győr mindig is jelentős iskolaváros volt. Egyházi és világi alapfokú, középfokú iskolái mellett a XVIII. századtól a kor igényeinek és színvonalának megfelelő felsőoktatási intézmények is működtek a városban. Az 1718-ban létrehozott jezsuita Akadémia hittudományi, bölcseleti és jogi képzést nyújtott, s 1745-től világi hallgatók is tanulhattak az intézményben. A Győri Királyi Akadémia 1776-ban kezdte meg működését. A jogtudomány és a magyar irodalom olyan jelentős személyiségei folytatták tanulmányaikat Győrött, mint Deák Ferenc, Csányi László (1848-ban Széchenyi István után a közlekedési és közmunkaügyi miniszter) és Mikszáth Kálmán. Az akadémia kisebb-nagyobb megszakításokkal a XIX. század végéig, 1892-ig működött a városban a következő jelentős időpont. Ebben az évben alapították intézményünk közvetlen jogelődjét, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolát. A főiskola a közlekedési és távközlési infrastruktúra számára képezett - akkori szóhasználattal - mérnököket. Ekkor épült fel a Mosoni Duna festői szépségű kanyarulatában, a barokk belvárostól néhány percnyi sétaútra az az épületegyüttes, amely - Magyarországon párját ritkító kivételként - eredetileg is felsőoktatási célokra épült. Az intézmény 1986-tól viseli a legnagyobb magyar, Széchenyi István nevét. Az egyetem a város és a térség gazdaságát, társadalmát a képzési spektrum folyamatos színesítésével szolgálta és szolgálja a jövőben is. Az 1990-es évek elejétől a mérnöki tudományok mellett a közgazdasági, az egészségtudományi és szociális képzés is megjelent az oktatási kínálatban ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem programkihelyezése révén a jogi képzés, a jogász szak is visszatért a városba, s 2002-től a Széchenyi István Egyetem saját jogon indított szakja lett. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézet Győri Tagozatának 1995-ben történt integrálásával az ezredforduló időszakára ténylegesen létrejött egy olyan universitas, amely hallgatói létszámával, oktatói karának tudományos minőségével, képzési kínálatának sokszínűségével kaphatta meg január 1-jével az egyetemi rangot. A sikerben meghatározó az Universitas-Győr Alapítvány szerepe. Az alapítvány 1990-től segíti, ösztöndíjakkal és költségtérítésekkel támogatja a győri egyetem tudományos hátterének megteremtését. Egyetemünk szeptemberében 2 egyciklusú egyetemi képzést (építészmérnöki, jogász), 19 Bologna-rendszerű alapképzési szakot (ápolási és betegellátási, egészségügyi szervező, építészmérnöki, építőmérnöki, gazdaságinformatikus, gazdálkodási és menedzsment, 4.

5 Általános információk gépészmérnöki, kereskedelem és marketing, környezetmérnöki, közlekedésmérnöki, közszolgálati, mechatronikai mérnöki, mérnök informatikus, műszaki menedzser, műszaki szakoktató, nemzetközi igazgatás, nemzetközi tanulmányok, szociális munka, villamosmérnöki), hagyományos főiskolai szakként a zenetanár-kamaraművészt kínálja a továbbtanulóknak. A szakok feltételek nélkül, az első engedélyezési körben megkapták a képzés indításához szükséges támogatást. Az alapképzési szakok (BA, BSc) általában 7 félévesek, s - hasonlóan a főiskolai képzéshez - közvetlen elhelyezkedési lehetőséget is kínálnak a hallgatóknak. A végzettek másfél- vagy kétéves mesterképzésben (MA, MSc) folytathatják tanulmányaikat, amely a klasszikus egyetemi szintű diplomát adja. Egyetemünkön a hallgatók felkészültségük kiteljesítése érdekében más szakok tantárgyai közül is választhatnak, s párhuzamos képzésben tanulhatnak. Így pl. a közgazdászok jogi vagy mérnöki ismeretekkel is bővíthetik tanulmányaikat. A közel tizenkétezer nappali tagozatos hallgató mellett ötezren levelező vagy távoktatási szakokon tanulnak. Képzési kínálatunk új eleme az internetes távoktatás gazdálkodási és menedzsment illetve közlekedésmérnöki szakon. Dinamikusan fejlődő egyetemként folyamatosan megújítjuk képzéseinket, a térség gazdaságával, a munkaadókkal eredményes kapcsolatot alakítottunk ki. Sikeres pályázatokkal, több térségbeli céggel együttműködve olyan tudományos-kutatási programokat indítottunk, amelyek bizonyítják, hogy a győri egyetem és a győri, a térségi gazdaság kapcsolata szoros. A tanulmányi erőfeszítéseket, a jó felkészültséget elismerő munkaerő-piaci háttér kedvezően befolyásolja a győri egyetem szakjain végzettek elhelyezkedési lehetőségeit. Győr városa, a környező térség motiválóan színes tanulmányi helyszín. A képzési versenyben a Széchenyi István Egyetemnek már nem a hazai piacon kell bizonyítania, hanem olyan multinacionális cégek szintjén, mint például az Audi, a NOKIA vagy a Philips. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A Széchenyi István Egyetem szervezeti egységei 1. OKTATÁSI SZERVEZETI EGYSÉGEK 1.1. MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFRASTRUKTURÁLIS RENDSZEREK MODELLEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE MULTIDISZCIPLINÁRIS MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA BAROSS GÁBOR ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI INTÉZET Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék Építészettörténeti és Városépítési Tanszék Épülettervezési Tanszék Környezetmérnöki Tanszék Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék Közlekedési Tanszék Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék Szerkezetépítési Tanszék 5.

6 6. Általános információk JEDLIK ÁNYOS GÉPÉSZ-, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET Anyagismereti és Járműgyártási Tanszék Automatizálási Tanszék Fizika és Kémia Tanszék Gépszerkezettan és Mechanika Tanszék Informatika Tanszék Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Matematika és Számítástudomány Tanszék Műszaki Tanárképző Tanszék Távközlési Tanszék EGYÉB SZERVEZETI EGYSÉGEK Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium 1.2. JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁG, JOG, REGIONALITÁS ÉS TÁRSADALOM AZ INTEGRÁLÓDÓ KÖZÉP-EURÓPÁBAN MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZET Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék Bűnügyi Tudományok Tanszék Jogelméleti Tanszék Jogtörténeti Tanszék Kereskedelmi-, Agrár- és Munkajogi Tanszék Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET Gazdálkodástudományi Tanszék Idegen Nyelvi Oktatási Központ Marketing és Menedzsment Tanszék Nemzetközi Kommunikáció Tanszék Nemzetközi Tanulmányok Tanszék Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék EGYÉB SZERVEZETI EGYSÉGEK Európa-tanulmányi Központ 1.3. PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET Egészségtudományi Tanszék Szociális Munka Tanszék Testnevelési és Sportközpont 1.4. VARGA TIBOR ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET Szólóhangszerek és Művészetelmélet Tanszék Zenekari Hangszerek Tanszék

7 Általános információk 2. A REKTOR KÖZVETLEN HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ TUDOMÁNYOS KUTATÁSI SZERVEZETI EGYSÉGEK Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont Kooperációs Kutató Központ 3. SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK 3.1. EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT 3.2. EGYETEMI KOLLÉGIUM 3.3. EGYETEMI KÖNYVTÁR Állományalakítási és Feldolgozó Csoport Olvasószolgálati és Tájékoztató Csoport 3.4. FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT 4. FUNKCIONÁLIS SZERVEZETI EGYSÉGEK 4.1. BELSŐ ELLENŐRZÉS 4.2. GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁG Munkaügyi Csoport Műszaki Osztály Pénzügyi és Számviteli Osztály 4.3. REKTORI HIVATAL Oktatásszervezési Csoport Kommunikációs Titkárság Tanulmányi Osztály Tudományszervezési és Nemzetközi Csoport ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A TANULMÁNYOKRÓL ÉS A KAPCSOLATOS ÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL Az Egyetemen a képzés féléves (szemeszter) rendszerben történik. Egy szemeszter 15 hét szorgalmi időszakból és 6 hét vizsgaidőszakból áll. A szorgalmi időszakban órarendi foglalkozások, tantárgytól függően, előadások és/vagy tantermi és/vagy labor gyakorlatok vannak. Ugyancsak tantárgytól függően a szorgalmi időszakban kellhet teljesíteni bizonyos követelményeket, egyes tantárgyak esetében valamennyi követelményt a szorgalmi időszakban kell teljesíteni. A tantárgyért felelős oktató által összeállított tantárgyi követelmények, a tantárgy leírása mellett tartalmaz minden olyan információt, ami a tantárgy sikeres teljesítésének szabályaira vonatkozik. A tantárgyi követelményeket a szorgalmi időszak első, ún. regisztrációs hetében, az első foglalkozás alkalmával ismertetik az oktatók. A tantárgyi követelmények, a félév folyamán, a tanszék hirdetőtábláján és egyes esetekben a tanszék honlapján is folyamatosan megtalálhatók. Ne felejtse el gondosan áttanulmányozni a tantárgyi követelményeket. A vizsgaidőszak hat hetében minden hallgató maga választhatja meg, hogy a tanszékek által meghirdetett vizsgaidőpontok közül melyik alkalommal kívánja teljesíteni a 7.

8 Általános információk követelményeket. A vizsgajelentkezés kezdő időpontját hirdetményben tesszük közzé. A vizsgaidőszakon kívül vizsgát tenni csak rendkívüli esetben (pl. a vizsgaidőszakra eső hosszabb betegség), külön engedéllyel lehet. Az egyes tantárgyak felvétele a szorgalmi időszak kezdete előtt, központilag meghirdetett időszakban és határidővel történik. Minden hallgató maga határozza meg, hogy a jelen Tanulmányi Tájékoztatóban közölt tanterv előírásait is figyelembe véve, a soron következő félévben mely tantárgyak követelményeit kívánja teljesíteni. A határidők elmulasztása nem pótolható. A tantárgyak tanszékekhez tartoznak. A tantárggyal kapcsolatosan elsősorban a tantárgy oktatója tud felvilágosítást adni. A tantárggyal kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzá. Ugyanakkor folyamatosan kísérje figyelemmel az Ön által felvett tantárgyak tanszékeinek hirdetőtábláját és honlapját, ahol segítséget és információkat kaphat a sikeres teljesítéshez. Az egyes szakok az intézetekhez tartoznak. A szakok tantervével, választható tantárgycsoportokkal, szakmai gyakorlattal, stb. kapcsolatos kérdéseit az adott szak vezetőjének (felelősének) vagy a szak szerint illetékes intézet oktatási igazgatóhelyettesének teheti fel. Az alábbi táblázatban megtalálja, hogy melyik szak melyik intézet hatáskörbe tartozik. szak ápolási és betegellátási BA egészségügyi szervező BA építészmérnöki BSc építészmérnöki egyciklusú építőmérnöki BSc gazdaságinformatikus BSc gazdálkodási és menedzsment BA gépészmérnöki BSc jogász egyciklusú kereskedelem és marketing BA környezetmérnöki BSc közlekedésmérnöki BSc közszolgálati BA mechatronikai mérnöki BSc mérnök informatikus BSc műszaki menedzser BSc műszaki szakoktató BSc 8. intézet Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Kautz Gyula Gazdaságtudományi Intézet Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Intézet Kautz Gyula Gazdaságtudományi Intézet Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet Kautz Gyula Gazdaságtudományi Intézet Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

9 nemzetközi igazgatás BA nemzetközi tanulmányok BA szociális munka BA villamosmérnöki BSc zenetanár-kamaraművész Általános információk Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Intézet Kautz Gyula Gazdaságtudományi Intézet Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Varga Tibor Zeneművészeti Intézet A tanulmányaival kapcsolatos bármely kérelem, panasz, jogorvoslat beadása az intézményi vonatkozó szabályzatában rögzített ügyviteli rend szerint, csak és kizárólag írásban történhet. A beadási rend tartalmazza az egyes ügyekre vonatkozó beadási határidőt. A kérelem beadására formanyomtatványok állnak rendelkezésre és (amennyiben létezik ilyen) a kérelem formanyomtatványának nevét a beadási rend szintén tartalmazza. A formanyomtatványok témáitól eltérő ügyben az Ön által megfogalmazott levéllel is lehetséges az adott ügy intézésének elindítása. Az ügyek intézésével kapcsolatosan tájékoztatást kaphat a Tanulmányi Osztály ügyintézőitől. A kérelem/panasz/jogorvoslat benyújtásának helye minden esetben a Tanulmányi Osztály, levelező és távoktatási tagozat hallgatói esetében a Felnőttképzési Központ. A kérelem kivizsgálását első fokon a szak szerint illetékes intézet Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottsága végzi, és bocsátja ki az elsőfokú határozatot. A határozaton szerepel a jogorvoslati lehetőség (a beadási határidő és a jogorvoslati kérelmet elbíráló személy megjelölése). Bármely kérelem kivizsgálása után mindig írásban meghozott határozat kerül kiadásra. A határozatot postai úton juttatjuk el Önnek, vagy személyesen veheti át (az átvétel módjára vonatkozóan a kérelem beadásakor tájékoztatást adunk). Mind a Tanulmányi Osztály, mind a Felnőttképzési Központ meghatározott és közzétett nyitvatartási rend szerint fogadja a hallgatókat. A nyitvatartási rend a szorgalmi és a vizsga időszakban különböző lehet. Ügyintézés előtt tájékozódjon az adott időszakra érvényes nyitvatartási rendről. Az Önnel tartandó kapcsolat zavartalansága érdekében kérjük, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a hallgatói információs rendszerben Önről nyilvántartott adatokat. Amennyiben téves bejegyzést tapasztal, vagy adataiban (lakcím, levelezési cím, telefonszám, stb.) változás állt be ezt haladéktalanul, írásban jelentse be a Tanulmányi Osztályon, levelező és távoktatási tagozat hallgatói esetében a Felnőttképzési Központnál. 9.

10 Általános információk A 2006/2007-ES TANÉV IDŐBEOSZTÁSA I. félév Bevezető foglalkozások (Gólyatábor) augusztus szeptember 3. (szerda vasárnap) Tanévnyitó ünnepségek szeptember 4., hétfő, 10 óra (az I. évfolyam hallgatóinak) Városi-Egyetemi Csarnok Szorgalmi időszak - 1 hét regisztráció (csak összevont foglalkozások) - 14 hét tantermi oktatás 10. Oktatási szünet szeptember 4. (hétfő) december 16. (szombat) (36. naptári hét 50. naptári hét) Tantárgyválasztás (véglegesítés) szeptember 4-8. (hétfő péntek) Beiratkozások szeptember 1-2. nappali tagozat, I. évfolyam (péntek és szombat) nappali tagozat többi évfolyamán szeptember 4-8. (hétfő péntek) levelező, távoktatási tagozat szeptember (hétfő szombat) Akadémiai Nap (oktatási szünet) Rektori szünet Munkaszüneti napok állami ill. egyházi ünnepek miatt szeptember 21. (csütörtök) szeptember 22. (péntek) október 23. (hétfő) nemzeti ünnep november 1. (szerda) mindenszentek Magyar Tudomány Ünnepe november 8. (szerda) Tudományos és Művészeti Diákköri november 22. (szerda) Konferencia (ősz) tól oktatási szünet Vizsgajelentkezés november 20-tól (hétfő) Vizsgaidőszak december 18. (hétfő) január 27. (szombat) 50. naptári hét 4. naptári hét Szakirányválasztás - építőmérnöki szak, egyetemi szint, nappali tagozat - gazdálkodási szak főiskolai szint nappali + levelező tagozat - közlekedésmérnöki szak főiskolai szint nappali + távoktatási tagozat - építőmérnöki szak, főiskolai szint, levelező tagozat október (hétfő péntek) Tantárgyválasztás (előzetes) január 8. (hétfő) január 27. (szombat)

11 Általános információk Téli záróvizsga időszak január 29. (hétfő) február 2. (péntek) Diplomaosztó ünnepélyek február 24. (szombat) óra, Városi-Egyetemi Csarnok Nyitott kapuk október 17. (kedd) ősz (oktatási szünet) Az előadótermekben csak 12 óra után lehet vizsgáztatni! - tél (oktatási szünet) január 9. (kedd) Az előadótermekben csak 12 óra után lehet vizsgáztatni! II. félév Beiratkozások január 29. február 2. nappali tagozat (hétfő péntek) levelező, távoktatási tagozat február 5. február 10. (hétfő szombat) Tantárgyválasztás (véglegesítés) január 29. február 3. (hétfő szombat) Szorgalmi időszak - 1 hét regisztráció (záróvizsgák miatt oktatás csak a D1, C1, E, F, G termekben, és Jogi épületben lehetséges) - 14 hét tantermi oktatás Munkaszüneti napok állami ill. egyházi ünnepek miatt január 29. (hétfő) május 11. (péntek) 5. naptári hét naptári hét március 15. (csütörtök nemzeti ünnep) április 9. (húsvét hétfő) május 1. (kedd állami ünnep) május 28. (pünkösdhétfő) április 30. (hétfő) Munkanap áthelyezés miatt munkaszüneti nap (jogszabály alapján várható időpont) Munkanap áthelyezés miatt munkanap május 5. (szombat) (jogszabály alapján várható időpont) Rektori szünet Műszaki OTDK Vizsgajelentkezés Vizsgaidőszak május 14. (hétfő) június 23. (szombat) ÁJI, jogász szak, valamint az ÉKI mérőgyakorlatot teljesítő hallgatói számára április (hétfő péntek) április (hétfő szerda) április 9-től (hétfő) 20. naptári hét 25. naptári hét május 14. (hétfő) június 30. (szombat) 11.

12 Szakirányválasztás (gépészmérnöki BSc., közlekedésmérnöki BSc., mechatronikai mérnök BSc., nappali mérnöktanár gépész BSc., nappali villamosmérnöki BSc., nappali+levelező építőmérnöki főiskolai szak gépészmérnöki főiskolai szak, nappali+levelező, távoktatás műszaki menedzser főiskolai szak, nappali gazdálkodási egyetemi szak, nappali+távoktatás 12. Általános információk március 4. (vasárnap) március 9. (péntek) Tantárgyválasztás (előzetes) május 28. (hétfő) szeptember 2. (vasárnap) Nyári záróvizsga időszak június 25. (hétfő) július 6. (péntek) Diplomaosztó ünnepélyek Nyári általános szabadságolás (20 munkanap) Az általános szabadságolás idején az igazgatási és a tanulmányi épület 8-tól 15 óráig lesz nyitva. A kollégium épületei nyitva tartanak július 14. (szombat) Városi-Egyetemi Csarnok óra: Műszaki Tudományi Kar óra: Jog- és Gazdaságtudományi Kar, Petz Lajos Intézet, Varga Tibor Intézet július 23. (hétfő) augusztus 17. (péntek) Megjegyzés: a tanévi időbeosztás a tanév során változhat. Kísérje figyelemmel az Egyetem honlapját, és a hirdetőtáblákat! MOBILITÁS Mobilitási koordinátor: Mészáros Márta Hallgatói mobilitás a Széchenyi István Egyetemen Az egyetem hallgatói két módon utazhatnak külföldre tanulmányaik során: 1. Részképzés (tanulási céllal) 2. Szakmai gyakorlat (munkavállalási céllal) 1. Részképzés során a hallgató anyagi támogatással vagy saját költségen egy választott vagy ajánlott külföldi intézményben tölthet el a kiutazás formájától függően egy bizonyos időt. A hallgatók részképzésre, nyári egyetemre (egy intézmény által szervezett 1-3 hetes intenzív szeminárium) utazhatnak az egyetem által szervezett formában, illetve egyéni pályázatok útján. Szervezett részképzést nyújtó pályázatok például: a. ERASMUS az EU oktatással foglalkozó Socrates pályázati program felsőoktatásra vonatkozó alpályázata. Ennek keretében a hallgató a Széchenyi

13 Általános információk István Egyetem európai partneregyetemeinek egyikén (összesen 42 intézmény) tanulhat szakjának megfelelően min. 3 hónapot, melynek támogatásához ösztöndíjra pályázhat az egyetemen.(www.tka.hu) b. CEEPUS az ERASMUS-hoz hasonló EU-s pályázat mely elsősorban a keleeurópai intézményeken való részképzést támogatja. Feltételei az előbbiekkel azonosak. (www.tka.hu) Egyéni pályázati lehetőségek például: (fogadó intézményt a hallgatónak önállóan kell keresnie) a. Magyar Ösztöndíj Bizottság kétoldalú államközi megállapodások alapján hirdeti meg ösztöndíjlehetőségeit évente a világ bármely országába, bármely szakon. (www.scholarship.hu) b. British Council elsősorban az Egyesült Királyság egyetemein kínál ösztöndíj lehetőségeket bizonyos feltételekkel. (www.britishcouncil.hu) c. Osztrák-Magyar Akció Alapítvány elsődleges célja a hallgatók támogatás közös kutatási, képzési és oktatási tevékenységek megvalósításában, illetve magyar és német nyelvű nyári nyelvtanfolyamokon való részvételben. (www.omaa.hu) d. Fulbright az Egyesült Államok különböző egyetemein eltöltendő tanulmányokhoz kínál ösztöndíjakat. Feltétele a kiváló angol nyelvtudás. (www.fulbright.hu) e. Különböző Alapítványok (Pl. Pro Renovanda Hungariae, Külföldi Tanulást segítő Megyei Közalapítvány, Győr) fogadó intézménytől és országtól függetlenül anyagi támogatásért lehet pályázni a külföldi részképzés idejére. 2. A hallgató tanulmányai során kötelezően vagy szabadon választott módon töltheti szakmai gyakorlatát külföldön. Szervezett szakmai gyakorlat: A Széchenyi István Egyetem nem szervez hallgatóinak külföldi szakmai gyakorlatot, de egyetemközi megállapodásai alapján, illetve a tanszéki nemzetközi kapcsolatok alapján a hallgató kezdeményezheti egyénileg a szakmai gyakorlatot. Egyéni gyakorlati lehetőségek: AIESEC/AIESTE A közgazdász, illetve mérnök hallgatók nemzetközi szövetsége folyamatosan lehetőséget kínál külföldi szakmai gyakorlatra. A Széchenyi István Egyetemen mindkét szövetség képviselteti magát, így a helyi iroda segítséget tud nyújtani az egyéni igények kielégítésében. Közvetítő ügynökségek az egyetem számos esetben kap értesítést a külföldi cégektől közvetlenül, vagy ügynök útján szakmai gyakorlati helyekről. Ezek a lehetőségek a Tudományszervezési és Nemzetközi Csoport faliújságján (Ig. ép. 3. emelt) folyamatosan nyomon követhetőek. 13.

14 Általános információk Hallgatói mobilitással a Széchenyi István Egyetemen a Tudományszervezési és Nemzetközi Csoport foglalkozik, így fentiekről bővebb felvilágosítást ott található. Elérhetőségek: Tel: 96/ ,419 Igazgatási épület iroda Fogyatékosügyi koordinátor: Azizi Judit főiskolai adjunktus Amennyiben Ön valamilyen fogyatkossággal él, kérjük jelentkezzen az itt megadott elérhetőségek valamelyikét felhasználva az egyetemi koordinátornál. Ő lesz az Ön segítségére abban, hogy tanulmányai során Ön a többiekkel azonos esélyekkel indulhasson. Tanulmányi és életpálya tanácsadás: - Jelentkezési tanácsadás: Kommunikációs Titkárság , , - Elhelyezkedés, munkaerőpiac: Karrier Iroda , - Öregdiák: , - Diákmunka: Pannon-Work Győr, Hédervári u , , A BEIRATKOZÁS ÉS BEJELENTKEZÉS Az országgyűlés végén fogadta el a jelenleg hatályos felsőoktatási törvényt, mely azóta már módosult és jelen tanulmányi tájékoztató szerkesztése idején is folyamatban van egy újabb módosítása. Egyetemünk Tanulmányi és Vizsga Szabályzata elfogadás előtt van. Amikor Ön e sorokat olvassa, az Egyetem Szenátusa már elfogadta a Tanulmányi és Vizsga Szabályzatot. A jogszabályi háttér előre jelzett változása miatt nincs értelme itt a hallgatói támogatások és fizetendő díjak jelenleg hatályos egyetemi szabályzatát közölnünk. Gondoskodni fogunk arról, hogy a Tanulmányi és Vizsga Szabályzat és a Hallgatói Támogatások és Díjak szabályzata azok elfogadása után minden hallgatónkhoz eljusson. Ilyen körülmények között itt most csak a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos legfontosabb, törvényben rögzített szabályokról adunk egy rövid összefoglalót. A hallgatói jogviszony A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség, de a soron következő félév első (ún. regisztrációs) hetében az aktív vagy a passzív (nyugvó) félévet be kell jelenteni. Az aktív félévre történő bejelentkezés csak akkor lehetséges, ha a hallgatónak nincs lejárt fizetési kötelezettsége az Egyetemmel szemben. Az aktív félév bejelentésének elmulasztása automatikusan passzív (nyugvó) félév megkezdését jelenti. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetése (passzív félév) nem lehet hosszabb, mint 2 félév. 14.

15 Általános információk Ha a hallgató 2 egybefüggően szüneteltetett félév után nem jelenti be szándékát az aktív félév megkezdésére, az Egyetem a Szabályzatban leírt eljárást követően a hallgatói jogviszonyt megszünteti. Ugyancsak megszüntetésre kerül a hallgatói jogviszonya annak, aki lejárt fizetési kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti a megadott határidőre. Egy hallgató legfeljebb 12 féléven át folytathat a felsőoktatásban államilag támogatott finanszírozási formában tanulmányokat. Ugyanakkor az adott szakon rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb 2 félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Egy adott képzési szinten történt diploma megszerzése után, ugyanazon a szinten, más képzésen csak költségtérítéses formában lehet tanulmányokat folytatni. Az államilag támogatott hallgató tanulmányai második aktív félévének végén 30, a negyedik aktív félévének végén 60 kreditponttal kell, hogy rendelkezzen. Amennyiben nem szerzi meg a szükséges kreditpontszámot, tanulmányait ugyanazon képzésen költségtérítéses formában folytathatja, ha ezt nem vállalja, akkor hallgatói jogviszonya megszűnik. Ebben az esetben a tanulmányok későbbi folytatása csak újabb, rendes felvételi eljárás után lehetséges. Az államilag támogatott hallgató, aktív féléveiben az Egyetem vonatkozó szabályzata szerint pénzbeli támogatásokban (ösztöndíj, szociális támogatás, lakhatási támogatás, stb.) részesülhet. A költségtérítéses hallgató pénzbeli támogatásban nem részesül. Az államilag támogatott hallgató és a költségtérítéses hallgató az Egyetem vonatkozó szabályzata szerint szolgáltatási díjat köteles fizetni. A költségtérítéses képzésre felvett hallgató az egyetemi Szabályzatban rögzített költségtérítés fizetésére kötelezett. Amennyiben fizetési kötelezettségének az előírt határidőig nem tesz eleget, a Szabályzatban rögzített eljárás (figyelmeztetés, felszólítás, stb.) lefolytatása után sem, hallgatói jogviszonyát az Egyetem megszünteti. KÜLFÖLDI HALLGATÓK A külföldi hallgatók beiratkozásával/bejelentkezésével kapcsolatos információk: Külföldi hallgatók a Széchenyi István Egyetemre a magyar hallgatókkal azonos feltételekkel, az érettségi bizonyítványból történő pontszámítás alapján jelentkezhetnek, illetve nyernek felvételt. A magyar felvételi eljárásról ismertető található a Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapján (www.felvi.hu), illetve az Oktatási Minisztérium honlapján (www.om.hu). A Széchenyi István Egyetem a külföldön szerzett érettségi bizonyítványból az alábbi módon számolja ki a felvételi pontokat: - Amennyiben a külföldön szerzett érettségi bizonyítvány alapján az érvényes pontszámítási eljárás szerint felvételi pontszám számítható (a tantárgyak és a szerzett érdemjegy beazonosíthatóak), úgy a felvételi eljárás teljes egészében megegyezik az általános eljárással. - Amennyiben a külföldön szerzett érettségi bizonyítvány alapján az érvényes pontszámítási eljárás szerint felvételi pontszám nem számítható (a tantárgyak és a 15.

16 Általános információk szerzett érdemjegy nem beazonosíthatóak), úgy az adott szakhoz előírt vizsgatárgyakból érettségi vizsgával kell rendelkezni. Ha egy külföldi hallgató felvételt nyert a Széchenyi István Egyetemre, rá a évi XXXIX. külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény előírásai vonatkoznak. Bővebb felvilágosítás a Külügyminisztérium honlapján (www.kulugyminiszterium.hu) található. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS A magyar állampolgárságú hallgatók egészségügyi szolgáltatásra jogosultak. Az EU-s tagállamokból érkezők az EU egészségbiztosítási kártya birtokában jogosultak sürgősségi egészségügyi szolgáltatásra. A kártyát a szolgáltatónál az igénybevételkor be kell mutatniuk. Lehetőség van saját hazájukban vagy Magyarországon magánbiztosítást kötni. Az EU-n kívüli országokból érkezők hazájukban vagy Magyarországon saját jogon rendezik biztosításukat. Sürgősségi ellátást útlevelük alapján vehetnek igénybe. Egyéni szerződéssel többletszolgáltatásra szerezhetnek jogosultságot. A cím: Egészségbiztosítási Pénztár, Szabolcska u. 1/a. A külföldi hallgatók az APEH-től (9021 Győr, Szent István u. 15/17.) kérhetnek adóazonosító jelet. Ennek megléte a feltétel minden pénzbeni juttatás kifizetésének. EGYETEMI KOLLÉGIUM Egyetem tér 1., Mészáros Lőrinc u Egyetem tér 1.: 1158 férőhely. Elhelyezés 3 ágyas szobákban. 2 szobához tartozik egy vizesblokk. Mészáros Lőrinc u. 12.: 450 elhelyezés 2 és 3 ágyas szobákban. 2 szobához tartozik egy vizesblokk és egy teakonyha. A térítési díj jelenleg Ft Ft fejlesztési hozzájárulás Ft kábeltévé. Az internet csatlakozás költsége félévenként 5000 Ft. Belső kollégium: folyosónként mikrohullámú sütővel, főzőlappal, mosogatóval felszerelt konyhák vannak kialakítva, lehetőséget adva a kulturált főzésre, ételmelegítésre. Szobánként egy mikrohullámú sütő (1.500,- Ft/szoba /félév), kisteljesítményű konyhai kiegészítő gépek elhelyezhetők. Szobánként egy 4 évnél nem idősebb saját vagy új bérelt (7.500,- Ft/szoba/félév) hűtő elhelyezése engedélyezett. A kollégiumok egész területén TILOS A DOHÁNYZÁS, csak az arra kijelölt helyen lehetséges, a tilalom megszegése fegyelmi vétségnek minősül. Mosatás mindkét kollégiumban - Ágyneműt bérelni, illetve mosatni lehet. - A kollégiumokban zsetonnal (300 Ft/zseton) működő, korszerű mosógépek elhelyezésével bővült a hallgatók mosási lehetősége. A zsetonokat a portákon, illetve a gondnokságon vásárolhatják meg a hallgatók. 16.

17 Kollégiumi belépő kártyák Általános információk A kollégiumokban ujjlenyomat azonosítással működő elektronikus beléptető rendszer működik, melyek használata belépő kártyákkal történik. A belépőket a beköltözés során kapják meg a kollégisták. A belépők a kártyák sorszámát tartalmazzák, amelyhez hozzárendelődik a hallgató fényképe, neptun kódja, szobaszáma, ezek az adatok jelennek meg a portaszolgálat monitorán jelezve a belépés jogosultságát. A hallgató ujjlenyomatával igazolja magát minden kétséget kizáróan a belépés során. Kártyákkal való mindennemű visszaélés fegyelmi vétségnek minősül. Stúdió: audió és videó stúdió, amely műszaki, szerkesztői, vagy bemondói ambíciójú hallgatókat vár soraiba. Kórus: a kollégium kórusának repertoárján elsősorban musical, spirituálé és népszerű dal található. Holland és szerb kapcsolattal rendelkezik. A jelentkezéshez nem árt egy kis zenei képzettség, de nem is feltétel a kottaolvasás. Fotókör: jól felszerelt laboratóriumban és szakképzett vezető irányításával dolgozhatnak a fotózás iránt érdeklődők. Működik e-magyarország pont, autósport klub, NET klub, kondicionáló terem. Háromféle vallási kör is található a kollégiumban. EGYETEMI KÖNYVTÁR (Igazgatási épület földszint és I. emelet) A könyvtár feladata az egyetemen folyó oktatási, tanulmányi és kutatómunka szakirodalmi és szakirodalmi tájékoztatási igényeinek szolgálata, a hallgatók általános művelődési igényeinek szolgálata. Segítséget nyújt más könyvtárak állományához, illetve információs adatbázisok adataihoz való hozzáféréshez könyvtárközi kölcsönzés, illetve on-line adatbázis keresés útján. Dokumentumállományunkat az ALEPH integrált számítógépes rendszer segítségével tárjuk fel. A katalógusunk bárki számára elérhető az interneten. A beiratkozás személyi igazolvány alapján ingyenesen történik a földszinten lévő kölcsönző pultnál. A kölcsönzést szintén az ALEPH nevű integrált könyvtári szoftverrel végezzük. A könyvtár állományának jelentős része a két szinten szabadpolcos rendszerben található. Az emeleten helyezkedik el az egyéni nyelvtanulást segítő multimédiás nyelvi stúdió. A könyvtár állományában, a különböző témák irodalmának összegyűjtésében az emeleti szolgálati helyen lévő szaktájékoztató könyvtáros nyújt segítséget. Ugyancsak ő nyújt további felvilágosítást a multimédiaterem látogatóinak is. A könyvtár állományának jelentős része kölcsönözhető. A kölcsönzési határidő négy hét. Nem kölcsönözhetők a folyóiratok, az egy vagy két piros csíkkal ellátott kézikönyvek, a szabványok, a szabadalmak és a szakdolgozatok. Reprográfiai szolgáltatás A könyvtár dokumentumairól, illetve hozott anyagról rendelésre, színes vagy fekete-fehér másolatokat készítünk. 17.

18 SZÁMÍTÓGÉPES SZOLGÁLTATÁSOK 18. Általános információk A Széchenyi István Egyetem számítástechnikai kabinetjeiben mintegy 500 korszerű számítógép szolgálja a hallgatók szakmai felkészülését. A számítástechnikai kabineteket a Széchenyi István Egyetem hallgatói térítésmentesen használhatják az órarendi órákon, a különböző szintfelmérők (ZH, teszt, vizsga stb.) megírásakor, az önálló tanulás, gyakorlás, feladatkészítés, TDK dolgozatkészítés stb. alkalmával és a tanulmányaikkal összefüggő adminisztratív tennivalók alkalmával. A kollégiumokban szobánként egy szélessávú internetes végpont található. Az aulában, a kollégiumban e-magyarország pontok, a Hallgatói Információs Központban további internetes számítógépek találhatók. A campus program keretében a Széchenyi István Egyetem hallgatói jogtiszta szoftvert igényelhetnek. Cím: SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG A Testnevelési és Sportközpont az edzőcsarnokban, a villanyvilágításos szabadtéri kézilabda és kosárlabda pályán, az ergometriás laboratóriumban, a Városi-Egyetemi Csarnok küzdőtere mellett annak erősítő és kardió termében szervezi, koordinálja a hallgatók testnevelését, szabadidő- és versenysportját. Kora tavasztól késő őszig vízi sportolásra (kajak-kenu) is lehetőség van, a kollégium épületénél csónakkölcsönző működik. A Körtöltés úti sporttelepen kondicionáló és küzdősport terem, villanyvilágításos füves labdarúgópálya, 2 kézilabda és 5 teniszpálya működik. A Városi Egyetemi Csarnok hétköznaponként 8-16 óráig testnevelési foglalkozásokra a hallgatók rendelkezésére áll. A szabadidő egészséges eltöltéséhez ajánlott és biztosított feltételek mellett egyetemünk Sport Egyesülete több szakosztály fenntartásával, más-más szintű bajnokságban való részvétel biztosításával ad lehetőséget a versenysport rendszerességét és emelt követelményeit is vállaló hallgatók sportolásához. A szabadidősport keretében labdarúgás, jéghoki, kajak-kenu, küzdősportok (kyo-kushinkay, shotokan, kick-boksz, tae-kwan doe, aikido), tenisz, floorball, futsal, tollaslabda, tájékozódási futás és sziklamászó sportcsoport is működik. A Hallgatói Önkormányzattal együttműködve minden évben sportáganként házibajnokságokat, futó- és sportnapokat rendezünk. A versenysportra vállalkozó hallgatók jelentkezését a SZESE irodájában várjuk, ahol az átigazolással és versenyekkel kapcsolatos teendőket intézzük. Szertárainkból sportszereket, téli és nyári sportoláshoz szükséges sportfelszereléseket lehet kérni. A fenti szolgáltatásokat egyetemünk hallgatói, dolgozói vehetik igénybe pártolói igazolvány ellenében. Kiemelkedő sporteredményt elérő hallgatóink félévente sportösztöndíjra pályázhatnak, a szorgalmi időszak első hónapjának végéig.

19 Általános információk A Széchenyi István Egyetem Jó tanuló Jó sportoló pályázata és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Magyar Köztársaság Jó tanuló Jó sportoló versenykiírása a 2006/2007-es tanévre is érvényes. 19.

20 HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ A NEPTUN TANULMÁNYI ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A Széchenyi István Egyetemen a hallgatókkal kapcsolatos adminisztratív munkák döntő része a NEPTUN számítógépes rendszer támogatásával folyik. Ez egy interaktív rendszer, melyen keresztül bonyolítható az egyéni órarend összeállításától kezdve, a vizsgákra jelentkezés, vizsgajegyek, átlagok, stb. ellenőrzése, pénzösszegek átutalása különböző egyetemi befizetések céljára (költségtérítés, ismételt vizsga (IV) díj, eljárási díj, stb.), kifizetések ellenőrzése nappali tagozaton, államilag finanszírozott képzésben (ösztöndíj, támogatások, stb.). A kreditrendszerű oktatás szervezésének elengedhetetlen feltétele egy ilyen rendszer működtetése. Csak így teljesíthetők a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban előírt feltételek, amelyek a hallgatóság számára biztosítják azt a lehetőséget, hogy a diploma megszerzéséhez lehetséges számtalan út közül az egyéniségének legmegfelelőbbet válassza. A rendszer működtetésében az üzemeltetőkön kívül az egyetemi oktatás minden szereplője részt vesz egy jogosultsági rendszer által meghatározott szerepben. Ennek lényeges részét jelenti a hallgatóság együttműködése, amihez szükséges a NEPTUN hallgatói moduljának ismerete. Ennek ismertetésére szolgálnak a NEPTUN hirdetőtáblákon megjelenített információk, valamint a NEPTUN rendszeren eljuttatott üzenetek. Ez a tájékoztató kiadvány elsősorban a tanulmányaikat most kezdő hallgatók számára készült és egy átfogó ismertetést tartalmaz a Hallgatói modulról, valamint kitér a pénzügyi műveletek elvégzésére és az új diákigazolvány megrendelésére és használatára is. Tájékoztatást adunk a NEPTUN üzemeltetéséről és a konzultációs lehetőségekről is. HOZZÁFÉRÉS A NEPTUN rendszert az intézményen belül a C100 számítástechnikai kabinetben lehet teljes körűen elérni, a kabinetnél kifüggesztett időszakokban. Intézményen kívül a rendszer teljes körűen (hallgatói, pénzügyi modul) bármely napszakban a hét bármely napján elérhető a neptun.sze.hu (NEPTUN WEB bejelentkezés, hallgatók számára) címen, Internet Explorer (min. 5.0) használatával. A HALLGATÓI MODUL A hallgatói modul két fő részre tagolódik, az egyik rész a hallgatói adatokat tartalmazó rész, ez a hallgatói adatok füzet, egy másik rész a hallgatói tanulmányaival kapcsolatos, képzésével, felvehető tárgyaival, vizsgaalkalmakkal, különböző választásokkal foglalkozó rész, ez a hallgatói tanulmányok füzet. Hallgatók részére az oktató, az Oktatásszervezési Csoport, a Tanulmányi Osztály, vagy a tanszék ügyintézője üzenetet tud küldeni, ez az üzenet füzetlapon jelenik meg. Gyakran szükséges, hogy a hallgatók hallgatótársaikról információt szerezzenek, gyorsan hozzájussanak társaik elérési címeihez. Ezt a keresés füzetlapon keresztül tehetik meg. 20.

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2008/2009 JOGI ASSZISZTENS szak Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Winkler Csaba Készült

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2006/2007 MŰSZAKI SZAKOKTATÓ INFORMATIKA (BSC) szak Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Bieber Norbert Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010 FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2008/2009 FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Winkler Csaba Készült

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina 2 Tisztelt Elsőéves Hallgatóink!

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2010. február

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2010. február Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010. február FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2007.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2007.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2007.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900000 az

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Dátum Esemény 2016. augusztus 21. (vasárnap) augusztus 25. (csütörtök) Gólyatábor Regisztrációs hét augusztus 29. (hétfő): 8 órától ÁJK 2016. augusztus

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Dátum Esemény Regisztrációs hét február 2. (hétfő): Neptun nyitás 8 órától ÁJK 13 órától GÉIK Nappali 2015. február 2. (hétfő) február 6. [levelező

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2006/2007 FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Bieber Norbert Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Winkler Csaba

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Az Egyetem oktatási egységei Műszaki Tudományi Kar (az egyetem hallgatóinak 2/3-a) Gazdaságtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÉVI ALAPOKMÁNYA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÉVI ALAPOKMÁNYA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2004. ÉVI ALAPOKMÁNYA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai! PIR törzsszáma: 308900! az

Részletesebben

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23.

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. A évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 Miről lesz szó? 1. Helyzetkép 2. Milyen teendőik vannak még a felvételi

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Tanulmányi Tájékoztató Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Mi kell a beiratkozáshoz? Beiratkozási lap aláírva (2 példány) a TAJ, adókártya, személyi fénymásolata

Részletesebben

A 2015-2016-OS TANÉV

A 2015-2016-OS TANÉV A 2015-2016-OS TANÉV I. FÉLÉVÉNEK IDŐBEOSZTÁSÁÓL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. augusztus 28. HATÁLYOS: 2016. február 07. Azonosító: DU 3/2015. Iktatószám: KDH-14/3/2015. 1 1. AZ UTASÍTÁS

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29. Időbeosztás/határidők tavaszi félév 2012/13-as tanév Kari sportnap Tanévnyitó ünnepség 2011.augusztus 30. 2012. április 20. HÖK 2011. szeptember 4. Beiratkozás 1. évf. teljes idejű képzések 1. évf. részidős

Részletesebben

Mészáros Márta SZE Nemzetközi Munkacsoport http://ipc.sze.hu

Mészáros Márta SZE Nemzetközi Munkacsoport http://ipc.sze.hu Mészáros Márta SZE Nemzetközi Munkacsoport http://ipc.sze.hu kiutazás csak szerződött intézménybe (tanulmányi ösztöndíj esetén) Aktív hallgatói jogviszony (tan. esetén) min. 3 (gyakorlat esetén 2) hónap,

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2012. 1. Az Egyetem neve: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2. Székhelye: Budapest Címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Levelezési címe: 1581

Részletesebben

A FÉLÉV BEJELENTKEZÉSÉRŐL, SZAKIRÁNY- VÁLASZTÁSÁRÓL ÉS A VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK FELVÉTELÉRŐL

A FÉLÉV BEJELENTKEZÉSÉRŐL, SZAKIRÁNY- VÁLASZTÁSÁRÓL ÉS A VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK FELVÉTELÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2013-2014-1 FÉLÉV BEJELENTKEZÉSÉRŐL, SZAKIRÁNY- VÁLASZTÁSÁRÓL ÉS A VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK FELVÉTELÉRŐL Tisztelt Hallgató! A 2013-2014-1 félévre vonatkozó szakirány-választás, illetve az adott

Részletesebben

Alapfokú C típusú nyelvvizsga van. Közvetlen felvételi lehetőség RMKANYSZNC

Alapfokú C típusú nyelvvizsga van. Közvetlen felvételi lehetőség RMKANYSZNC Nyelvi képzés tájékoztató Kritériumtárgy teljesítése Nappali tagozat, alapképzési szakos hallgatók számára Gépészmérnök, Had-és biztonságtechnikai mérnök, Mechatronikai mérnök, Villamosmérnök, Könnyűipari

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása

A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása A költségtérítés 40%-ának befizetési határideje: 2015. augusztus 24. Az átvétellel (intézmény-, tagozat-, szakváltoztatás stb.) kapcsolatos kérelmek

Részletesebben

1. Jogosultsági rendszer

1. Jogosultsági rendszer 1. Jogosultsági rendszer A fejezet a NEPTUN rendszer különböző típusú felhasználóinak jogosultságait tartalmazza. Nem tartalmazza az ezáltal meghatározott műveletek végrehajtásának módját (ez a program

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANTÁRGY 2013/2014. TANÉV II. FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEI

TESTNEVELÉS TANTÁRGY 2013/2014. TANÉV II. FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEI TESTNEVELÉS TANTÁRGY 2013/2014. TANÉV II. FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEI Az alábbiakban a SZIE Sportközpont tájékoztatójában a Testnevelés tantárgy 2013/2014. tanév II. félévének követelményeit közöljük. Minden

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2014 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők)

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Tisztelt Hallgatók! A BGF szenátusa 2014. június 12-én az alábbi határozatot hozta: A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

Részletesebben

SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata

SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata A Szenátus 2013. május 13-i ülésén SZ-70/2012/13. (2013.

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Hallgatói WEB használata

Hallgatói WEB használata Hallgatói WEB használata A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A NEPTUN.NET HASZNÁLATÁHOZ Belépés a Neptun.NET rendszerbe hallgatóként: http://www.mtf.hu/ A honlap fejsorában található füleken haladva a Hallgatóknak

Részletesebben

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex)

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex) Nyelvvizsga szótár Korábbi elnevezés alapfokú (A vagy B vagy C típusú) középfokú (A vagy B vagy C típusú) felsőfokú (A vagy B vagy C típusú) egynyelvű vagy kétnyelvű általános szakmai vagy szaknyelvi Új

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2015. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2015. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2015 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes Szakmai gyakorlat a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes gyakorlat-orientáció Üzleti BA szakok képzési struktúrája, szakaszai elméleti alapképzés

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat. SZTE Állam- és Jogtudományi Kar február 4.

Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat. SZTE Állam- és Jogtudományi Kar február 4. Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 2015. február 4. Miért jó a hallgatói mobilitás? Nyelvtudás fejlesztése; Interkulturális és szakmai kapcsolatok építése

Részletesebben

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex)

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex) Nyelvvizsga szótár Korábbi elnevezés alapfokú (A vagy B vagy C típusú) középfokú (A vagy B vagy C típusú) felsőfokú (A vagy B vagy C típusú) egynyelvű vagy kétnyelvű általános szakmai vagy szaknyelvi Új

Részletesebben

Közérdekű információk

Közérdekű információk Közérdekű információk NEPTUN (HALLGATÓI INFORMÁCIÓS RENDSZER HIR) http://neptun.sze.hu Legalább hetente egyszer nézze meg, mert a legfrissebb információkhoz ezen keresztül juthat. hallgatói adatok, tanulmányi

Részletesebben

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015 2014/2015. tanév Általános információk: ŐSZI félév Szorgalmi időszak: 2014. szeptember 1. - 2014. december 5. Költségtérítés befizetésének határideje:őszi szünet: október27. - október 31. I. részlet: 2014.

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Szülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal

Szülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal Szülői modul Belépés a TANINFORM rendszerbe Belépni vagy a bogim.hu oldalon elhelyezett linkre való kattintással vagy a https://start.taninform.hu/application/start?intezmenyindex=032552 cím böngészőbe

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Jóváhagyom! Budapest, 2001. -n. (Dr. Szabó Miklós) rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ RÉGEBBI TANFOLYAMON RÉSZT VETT HALLGATÓK BEJELENTKEZÉS UTÁN JELENTKEZÉS TANFOLYAMRA GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

REGISZTRÁCIÓ RÉGEBBI TANFOLYAMON RÉSZT VETT HALLGATÓK BEJELENTKEZÉS UTÁN JELENTKEZÉS TANFOLYAMRA GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK REGISZTRÁCIÓ RÉGEBBI TANFOLYAMON RÉSZT VETT HALLGATÓK BEJELENTKEZÉS UTÁN JELENTKEZÉS TANFOLYAMRA GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK REGISZTRÁCIÓ Regisztrációra akkor van szükség, ha még nem volt nálunk semmilyen

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK 2013/2014-es tanév tavaszi félév

HASZNOS TUDNIVALÓK 2013/2014-es tanév tavaszi félév HASZNOS TUDNIVALÓK 2013/2014-es tanév tavaszi félév JANUÁR 1. szerda Újév 2. csütörtök 3. péntek Téli rektori szünet utolsó. 4. szombat 5. vasárnap 6. hétfő Záróvizsga időszak első 7. kedd 8. szerda 9.

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar SZABÁLYZATA AZ SZTE NEMZETKÖZI HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAPJÁNAK KARI FELHASZNÁLÁSI RENDJÉRŐ L Szeged, 2005. 03. 16. 2 I. Általános rendelkezések Pályázók

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 11. (BDG) Tájékoztató január / 27

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 11. (BDG) Tájékoztató január / 27 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2017. január 11. (BDG) Tájékoztató 2017. január 11. 1 / 27 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. További információk: Impresszum. Különszám - Keresztféléves képzések 2012. Szolnoki Főiskola 1. Kedves Olvasó!

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. További információk: Impresszum. Különszám - Keresztféléves képzések 2012. Szolnoki Főiskola 1. Kedves Olvasó! Kedves Olvasó! Bevezető Az Alumni hírlevél különszámával jelentkezünk. Jelenlegi hírlevelünk célja, hogy értesítést és információt adjunk a Szolnoki Főiskola keresztféléves képzéseiről. Képzési kínálatunkban

Részletesebben

Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz)

Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz) Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz) Bevezetés 1. (1) Jelen melléklet azon szabályok összefoglalása,

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Audit Trail

Szolnoki Főiskola Audit Trail Oktatási szervezeti egységek / Tanszékek feladatellátása / Szakok, szakirányok indítása 1.1.1.1. - Szakindítást megelőző tevékenységek Akkreditációs és képzésfejlesztési Szenátus Rektor [K] Intézményfejlesztési

Részletesebben

Neptun rendszer jelentkezési segéd

Neptun rendszer jelentkezési segéd Neptun rendszer jelentkezési segéd Hegedűs Gyula Kollégium Mészáros Lőrinc úti Kollégium Famulus Kollégium 1. Neptun rendszer A böngésző címsávjába gépeld be a Neptun rendszer címét: NEPTUN.SZE.HU 2. Hallgatói

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

NEPTUN MOBIL ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

NEPTUN MOBIL ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET NEPTUN MOBIL ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 1.0 Budapest, 2015. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2015.07.05. Verzió: 1.6. Oldalszám: 2 / 12

Részletesebben

A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola. A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése

A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola. A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése NEPTUN adminisztrátor: Az adott intézet/tanszék által oktatott tantárgyak, kurzusok meghirdetését és kezelését végző

Részletesebben

Elektronikus napló használati útmutatója diákoknak

Elektronikus napló használati útmutatója diákoknak Elektronikus napló használati útmutatója diákoknak 1. A weboldal megnyitása Miután megnyitottad a böngészőben vagy a honlapunkon a MaYoR napló programot, a weblap megnyitásakor, a használt böngészőtől

Részletesebben

A PTE-ÁJK nappali tagozatán oktatott tantárgyak kreditallokációja

A PTE-ÁJK nappali tagozatán oktatott tantárgyak kreditallokációja A PTE-ÁJK nappali tagozatán oktatott tantárgyak kreditallokációja I. Az ÁJK-nak a teljes képzési időre vonatkozó óraszáma, és az összes kredit megállapítása. tantárgyak óraszám kredit % Kötelező tantárgyak

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Demonstrátori Szabályzata Pécs 2010. 2013. május 22. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar oktatói és kutatói munkájának,

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. BUDAPESTI NÉMET ISKOLA WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Nyelv Választás... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés...

Részletesebben

Playlist.hu Kiadói kézikönyv

Playlist.hu Kiadói kézikönyv Playlist.hu Kiadói kézikönyv Verziószám: 1.1.4. Dátum: 2010. október 13. Tartalomjegyzék Verziótörténet... 3 1. Bevezető... 4 2. Rendszerkövetelmények... 4 3. Bejelentkezés... 4 4. Regisztráció... 5 5.

Részletesebben

Modulo használati útmutató

Modulo használati útmutató 1 / 8 ver2011032101_1.2 Tartalomjegyzék... 1 Tartalomjegyzék... 1 Bejelentkezéstől a beadásig... 2 Külső hallgatók jelentkezése... 2 A Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak jelentkezése... 2 Kitöltés...

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

Felvételi 2012 Felvételi tájékoztató 2012

Felvételi 2012 Felvételi tájékoztató 2012 Felvételi 2012 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2012. szeptemberben induló képzésekre OFIK honlap : www.felvi.hu Felvételi tájoló 2012. (Felvi-rangsorokkal) Diploma 2012.

Részletesebben

A ES TANÉV

A ES TANÉV A 2014-2015-ES TANÉV II. FÉLÉVÉNEK IDŐBEOSZTÁSÁRÓL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. február 09. HATÁLYOS: 2015. augusztus 31. Azonosító: DU 1/2015. Iktatószám: KDH-14/1/2015. 1 1. AZ UTASÍTÁS

Részletesebben

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete. Felhasználói kézikönyv

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete. Felhasználói kézikönyv Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Webes felület használata... 2 2. Regisztráció, belépés... 2 3. Jelszó módosítása... 4 4. Kilépés... 5

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI SZAKOS HALLGATÓK KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI SZAKOS HALLGATÓK KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI SZAKOS HALLGATÓK KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL 1. (1) A szakmai gyakorlat célja, hogy az igazságügyi

Részletesebben

Alapfokú C típusú nyelvvizsga van. Közvetlen felvételi lehetőség

Alapfokú C típusú nyelvvizsga van. Közvetlen felvételi lehetőség Nyelvi képzés tájékoztató Nappali tagozat, alapképzési szakos hallgatók Gépészmérnök, Had-és biztonságtechnikai mérnök, Mechatronikai mérnök, Villamosmérnök, Könnyőipari mérnök, Ipari termék- és formatervezı

Részletesebben

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Alapok, Munkahelyek nyitva tartás sorra kattintva megjelenik az alábbi ablak: A Lista fülön, jelöljük ki azt a munkahelyet, amelynek a nyitvatartási rendjén

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269

Részletesebben

PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE KESZTHELY

PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE KESZTHELY PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE KESZTHELY A Kollégiumi Tanács elfogadta: 2016. június 8. A határozat száma: 5/2016 (VI.08.) számú KT határozat Hatálybalépés:

Részletesebben

SZF. Intézmény elérhetősége:

SZF. Intézmény elérhetősége: SZF Intézmény elérhetősége: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Telefon: (56) 510-300 Fax: (56) 340-106 E-mail: tanhiv@szolf.hu Honlap: http://www.szolf.hu AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium

PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium Felvételi szabályzat A szakkollégiumnak egyszerre legfeljebb 30 hallgatói tagja lehet. A felvételi eljárás első éves hallgatók esetében minden év augusztusában, felsőbb

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE 2017-2018. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes

Részletesebben

Jelenlét ellenőrző rendszer

Jelenlét ellenőrző rendszer Személyazonosító terminálok és hallgatói kezelőfelület v1 Tevesz Gábor 2012. szeptember 17. 1. Dékáni utasítás (1/2011) - kivonat Forrás: https://www.vik.bme.hu/files/00006978.pdf Az egyetemi tanulmányokba

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon:

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon: 9 8 8 A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon 3 + 0 + %! A L K munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás 0000 Magyartörténelem A L K igazságügyi igazgatási alapszak 0000

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 27. (BDG) Tájékoztató január / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 27. (BDG) Tájékoztató január / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2016. január 27. (BDG) Tájékoztató 2016. január 27. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015. tanév I. félév

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015. tanév I. félév Ikt. sz.: X-121-15-TO/2014. NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 1. számú tájékoztató Jelen dokumentum a következő tájékoztatókat tartalmazza: A) Általános információk minden hallgatónak

Részletesebben

http://sao.bbi.hu/login

http://sao.bbi.hu/login PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet nyári kollégiumi férőhely igénybevételére (1037. Kunigunda útja 35) 2012.05.21 2012.05.31 1. Online jelentkezés A gyorsabb

Részletesebben

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS Kurzus meghirdetése adott félévre Adott félév kurzusainak a meghirdetése a TÁRGYAK 46800 felületen történik. Elérési útvonal a jobboldali

Részletesebben

oktatóközpont ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT.

oktatóközpont ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT. Általános információk Képzések típusa: Képzéseinket az oktatás intenzitása szerint csoportosítjuk. Ezen szempontok szerint a Résztvevők választhatnak a hétközi,

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n 1. Előzmények 2016. július 15. A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban SZTE)

Részletesebben