TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2006/2007 ÉPÍTŐMÉRNÖK EGYETEMI KIEGÉSZÍTŐ szak

2 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Bieber Norbert Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Winkler Csaba Készült a MiX-2M Kft. (Mezei Miklós) Győr gondozásában 2.

3 Tisztelt Elsőéves Hallgatóink! Gratulálok Önöknek abból az örömteli alkalomból, hogy a legfiatalabb hazai egyetem, a Széchenyi István Egyetem hallgatói lettek! Önök az ország legdinamikusabb térségében működő egyetemen tanulnak, s készülhetnek jövendő pályájukra. A diploma megszerzéséért folytatott küzdelem nem öncélú tevékenység: a követelmények teljesítése ma is életük meghatározó része, s mindinkább az lesz a jövőben. Felkészültségüket, rátermettségüket tanulmányaik során oktatóik, diplomásként majd a munkaerőpiac minősíti. Oktató munkánk célja, hogy a magyar gazdaságban a Széchenyi István Egyetemen szerzett diploma továbbra is elismert induló pozíciót jelentsen. Mi számítunk az Önök szakmai ambícióira, s a lehetőségeink szerint támogatjuk szakmai törekvéseiket. Tanulmányaik helyszíne Győr városa, amely sokat tett a győri felsőoktatás minőségi fejlődéért, a Széchenyi István Egyetem létrejöttéért. Nehéz, sok küzdelemmel járó, ugyanakkor felemelő érzéseket ébresztő felsőfokú tanulmányaikhoz a Széchenyi István Egyetem valamennyi oktatója, munkatársa nevében sok sikert, erőt, kitartást kívánok! Győr, szeptember 4. Dr. Szekeres Tamás rektor 3.

4 Általános információk AZ INTÉZMÉNY NEVE, CÍME, INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓJA Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1. Tel.: *, fax: Alapító okirat száma: 588/2002. adószáma: bankszámlaszáma: MÁK intézményi azonosító: FI AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Széchenyi István Egyetem Győr mindig is jelentős iskolaváros volt. Egyházi és világi alapfokú, középfokú iskolái mellett a XVIII. századtól a kor igényeinek és színvonalának megfelelő felsőoktatási intézmények is működtek a városban. Az 1718-ban létrehozott jezsuita Akadémia hittudományi, bölcseleti és jogi képzést nyújtott, s 1745-től világi hallgatók is tanulhattak az intézményben. A Győri Királyi Akadémia 1776-ban kezdte meg működését. A jogtudomány és a magyar irodalom olyan jelentős személyiségei folytatták tanulmányaikat Győrött, mint Deák Ferenc, Csányi László (1848-ban Széchenyi István után a közlekedési és közmunkaügyi miniszter) és Mikszáth Kálmán. Az akadémia kisebb-nagyobb megszakításokkal a XIX. század végéig, 1892-ig működött a városban a következő jelentős időpont. Ebben az évben alapították intézményünk közvetlen jogelődjét, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolát. A főiskola a közlekedési és távközlési infrastruktúra számára képezett - akkori szóhasználattal - mérnököket. Ekkor épült fel a Mosoni Duna festői szépségű kanyarulatában, a barokk belvárostól néhány percnyi sétaútra az az épületegyüttes, amely - Magyarországon párját ritkító kivételként - eredetileg is felsőoktatási célokra épült. Az intézmény 1986-tól viseli a legnagyobb magyar, Széchenyi István nevét. Az egyetem a város és a térség gazdaságát, társadalmát a képzési spektrum folyamatos színesítésével szolgálta és szolgálja a jövőben is. Az 1990-es évek elejétől a mérnöki tudományok mellett a közgazdasági, az egészségtudományi és szociális képzés is megjelent az oktatási kínálatban ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem programkihelyezése révén a jogi képzés, a jogász szak is visszatért a városba, s 2002-től a Széchenyi István Egyetem saját jogon indított szakja lett. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézet Győri Tagozatának 1995-ben történt integrálásával az ezredforduló időszakára ténylegesen létrejött egy olyan universitas, amely hallgatói létszámával, oktatói karának tudományos minőségével, képzési kínálatának sokszínűségével kaphatta meg január 1-jével az egyetemi rangot. A sikerben meghatározó az Universitas-Győr Alapítvány szerepe. Az alapítvány 1990-től segíti, ösztöndíjakkal és költségtérítésekkel támogatja a győri egyetem tudományos hátterének megteremtését. Egyetemünk szeptemberében 2 egyciklusú egyetemi képzést (építészmérnöki, jogász), 19 Bologna-rendszerű alapképzési szakot (ápolási és betegellátási, egészségügyi szervező, építészmérnöki, építőmérnöki, gazdaságinformatikus, gazdálkodási és menedzsment, 4.

5 Általános információk gépészmérnöki, kereskedelem és marketing, környezetmérnöki, közlekedésmérnöki, közszolgálati, mechatronikai mérnöki, mérnök informatikus, műszaki menedzser, műszaki szakoktató, nemzetközi igazgatás, nemzetközi tanulmányok, szociális munka, villamosmérnöki), hagyományos főiskolai szakként a zenetanár-kamaraművészt kínálja a továbbtanulóknak. A szakok feltételek nélkül, az első engedélyezési körben megkapták a képzés indításához szükséges támogatást. Az alapképzési szakok (BA, BSc) általában 7 félévesek, s - hasonlóan a főiskolai képzéshez - közvetlen elhelyezkedési lehetőséget is kínálnak a hallgatóknak. A végzettek másfél- vagy kétéves mesterképzésben (MA, MSc) folytathatják tanulmányaikat, amely a klasszikus egyetemi szintű diplomát adja. Egyetemünkön a hallgatók felkészültségük kiteljesítése érdekében más szakok tantárgyai közül is választhatnak, s párhuzamos képzésben tanulhatnak. Így pl. a közgazdászok jogi vagy mérnöki ismeretekkel is bővíthetik tanulmányaikat. A közel tizenkétezer nappali tagozatos hallgató mellett ötezren levelező vagy távoktatási szakokon tanulnak. Képzési kínálatunk új eleme az internetes távoktatás gazdálkodási és menedzsment illetve közlekedésmérnöki szakon. Dinamikusan fejlődő egyetemként folyamatosan megújítjuk képzéseinket, a térség gazdaságával, a munkaadókkal eredményes kapcsolatot alakítottunk ki. Sikeres pályázatokkal, több térségbeli céggel együttműködve olyan tudományos-kutatási programokat indítottunk, amelyek bizonyítják, hogy a győri egyetem és a győri, a térségi gazdaság kapcsolata szoros. A tanulmányi erőfeszítéseket, a jó felkészültséget elismerő munkaerő-piaci háttér kedvezően befolyásolja a győri egyetem szakjain végzettek elhelyezkedési lehetőségeit. Győr városa, a környező térség motiválóan színes tanulmányi helyszín. A képzési versenyben a Széchenyi István Egyetemnek már nem a hazai piacon kell bizonyítania, hanem olyan multinacionális cégek szintjén, mint például az Audi, a NOKIA vagy a Philips. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A Széchenyi István Egyetem szervezeti egységei 1. OKTATÁSI SZERVEZETI EGYSÉGEK 1.1. MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFRASTRUKTURÁLIS RENDSZEREK MODELLEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE MULTIDISZCIPLINÁRIS MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA BAROSS GÁBOR ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI INTÉZET Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék Építészettörténeti és Városépítési Tanszék Épülettervezési Tanszék Környezetmérnöki Tanszék Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék Közlekedési Tanszék Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék Szerkezetépítési Tanszék 5.

6 6. Általános információk JEDLIK ÁNYOS GÉPÉSZ-, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET Anyagismereti és Járműgyártási Tanszék Automatizálási Tanszék Fizika és Kémia Tanszék Gépszerkezettan és Mechanika Tanszék Informatika Tanszék Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Matematika és Számítástudomány Tanszék Műszaki Tanárképző Tanszék Távközlési Tanszék EGYÉB SZERVEZETI EGYSÉGEK Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium 1.2. JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁG, JOG, REGIONALITÁS ÉS TÁRSADALOM AZ INTEGRÁLÓDÓ KÖZÉP-EURÓPÁBAN MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZET Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék Bűnügyi Tudományok Tanszék Jogelméleti Tanszék Jogtörténeti Tanszék Kereskedelmi-, Agrár- és Munkajogi Tanszék Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET Gazdálkodástudományi Tanszék Idegen Nyelvi Oktatási Központ Marketing és Menedzsment Tanszék Nemzetközi Kommunikáció Tanszék Nemzetközi Tanulmányok Tanszék Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék EGYÉB SZERVEZETI EGYSÉGEK Európa-tanulmányi Központ 1.3. PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET Egészségtudományi Tanszék Szociális Munka Tanszék Testnevelési és Sportközpont 1.4. VARGA TIBOR ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET Szólóhangszerek és Művészetelmélet Tanszék Zenekari Hangszerek Tanszék

7 Általános információk 2. A REKTOR KÖZVETLEN HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ TUDOMÁNYOS KUTATÁSI SZERVEZETI EGYSÉGEK Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont Kooperációs Kutató Központ 3. SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK 3.1. EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT 3.2. EGYETEMI KOLLÉGIUM 3.3. EGYETEMI KÖNYVTÁR Állományalakítási és Feldolgozó Csoport Olvasószolgálati és Tájékoztató Csoport 3.4. FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT 4. FUNKCIONÁLIS SZERVEZETI EGYSÉGEK 4.1. BELSŐ ELLENŐRZÉS 4.2. GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁG Munkaügyi Csoport Műszaki Osztály Pénzügyi és Számviteli Osztály 4.3. REKTORI HIVATAL Oktatásszervezési Csoport Kommunikációs Titkárság Tanulmányi Osztály Tudományszervezési és Nemzetközi Csoport ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A TANULMÁNYOKRÓL ÉS A KAPCSOLATOS ÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL Az Egyetemen a képzés féléves (szemeszter) rendszerben történik. Egy szemeszter 15 hét szorgalmi időszakból és 6 hét vizsgaidőszakból áll. A szorgalmi időszakban órarendi foglalkozások, tantárgytól függően, előadások és/vagy tantermi és/vagy labor gyakorlatok vannak. Ugyancsak tantárgytól függően a szorgalmi időszakban kellhet teljesíteni bizonyos követelményeket, egyes tantárgyak esetében valamennyi követelményt a szorgalmi időszakban kell teljesíteni. A tantárgyért felelős oktató által összeállított tantárgyi követelmények, a tantárgy leírása mellett tartalmaz minden olyan információt, ami a tantárgy sikeres teljesítésének szabályaira vonatkozik. A tantárgyi követelményeket a szorgalmi időszak első, ún. regisztrációs hetében, az első foglalkozás alkalmával ismertetik az oktatók. A tantárgyi követelmények, a félév folyamán, a tanszék hirdetőtábláján és egyes esetekben a tanszék honlapján is folyamatosan megtalálhatók. Ne felejtse el gondosan áttanulmányozni a tantárgyi követelményeket. A vizsgaidőszak hat hetében minden hallgató maga választhatja meg, hogy a tanszékek által meghirdetett vizsgaidőpontok közül melyik alkalommal kívánja teljesíteni a 7.

8 Általános információk követelményeket. A vizsgajelentkezés kezdő időpontját hirdetményben tesszük közzé. A vizsgaidőszakon kívül vizsgát tenni csak rendkívüli esetben (pl. a vizsgaidőszakra eső hosszabb betegség), külön engedéllyel lehet. Az egyes tantárgyak felvétele a szorgalmi időszak kezdete előtt, központilag meghirdetett időszakban és határidővel történik. Minden hallgató maga határozza meg, hogy a jelen Tanulmányi Tájékoztatóban közölt tanterv előírásait is figyelembe véve, a soron következő félévben mely tantárgyak követelményeit kívánja teljesíteni. A határidők elmulasztása nem pótolható. A tantárgyak tanszékekhez tartoznak. A tantárggyal kapcsolatosan elsősorban a tantárgy oktatója tud felvilágosítást adni. A tantárggyal kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzá. Ugyanakkor folyamatosan kísérje figyelemmel az Ön által felvett tantárgyak tanszékeinek hirdetőtábláját és honlapját, ahol segítséget és információkat kaphat a sikeres teljesítéshez. Az egyes szakok az intézetekhez tartoznak. A szakok tantervével, választható tantárgycsoportokkal, szakmai gyakorlattal, stb. kapcsolatos kérdéseit az adott szak vezetőjének (felelősének) vagy a szak szerint illetékes intézet oktatási igazgatóhelyettesének teheti fel. Az alábbi táblázatban megtalálja, hogy melyik szak melyik intézet hatáskörbe tartozik. szak ápolási és betegellátási BA egészségügyi szervező BA építészmérnöki BSc építészmérnöki egyciklusú építőmérnöki BSc gazdaságinformatikus BSc gazdálkodási és menedzsment BA gépészmérnöki BSc jogász egyciklusú kereskedelem és marketing BA környezetmérnöki BSc közlekedésmérnöki BSc közszolgálati BA mechatronikai mérnöki BSc mérnök informatikus BSc műszaki menedzser BSc műszaki szakoktató BSc 8. intézet Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Kautz Gyula Gazdaságtudományi Intézet Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Intézet Kautz Gyula Gazdaságtudományi Intézet Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet Kautz Gyula Gazdaságtudományi Intézet Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

9 nemzetközi igazgatás BA nemzetközi tanulmányok BA szociális munka BA villamosmérnöki BSc zenetanár-kamaraművész Általános információk Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Intézet Kautz Gyula Gazdaságtudományi Intézet Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Varga Tibor Zeneművészeti Intézet A tanulmányaival kapcsolatos bármely kérelem, panasz, jogorvoslat beadása az intézményi vonatkozó szabályzatában rögzített ügyviteli rend szerint, csak és kizárólag írásban történhet. A beadási rend tartalmazza az egyes ügyekre vonatkozó beadási határidőt. A kérelem beadására formanyomtatványok állnak rendelkezésre és (amennyiben létezik ilyen) a kérelem formanyomtatványának nevét a beadási rend szintén tartalmazza. A formanyomtatványok témáitól eltérő ügyben az Ön által megfogalmazott levéllel is lehetséges az adott ügy intézésének elindítása. Az ügyek intézésével kapcsolatosan tájékoztatást kaphat a Tanulmányi Osztály ügyintézőitől. A kérelem/panasz/jogorvoslat benyújtásának helye minden esetben a Tanulmányi Osztály, levelező és távoktatási tagozat hallgatói esetében a Felnőttképzési Központ. A kérelem kivizsgálását első fokon a szak szerint illetékes intézet Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottsága végzi, és bocsátja ki az elsőfokú határozatot. A határozaton szerepel a jogorvoslati lehetőség (a beadási határidő és a jogorvoslati kérelmet elbíráló személy megjelölése). Bármely kérelem kivizsgálása után mindig írásban meghozott határozat kerül kiadásra. A határozatot postai úton juttatjuk el Önnek, vagy személyesen veheti át (az átvétel módjára vonatkozóan a kérelem beadásakor tájékoztatást adunk). Mind a Tanulmányi Osztály, mind a Felnőttképzési Központ meghatározott és közzétett nyitvatartási rend szerint fogadja a hallgatókat. A nyitvatartási rend a szorgalmi és a vizsga időszakban különböző lehet. Ügyintézés előtt tájékozódjon az adott időszakra érvényes nyitvatartási rendről. Az Önnel tartandó kapcsolat zavartalansága érdekében kérjük, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a hallgatói információs rendszerben Önről nyilvántartott adatokat. Amennyiben téves bejegyzést tapasztal, vagy adataiban (lakcím, levelezési cím, telefonszám, stb.) változás állt be ezt haladéktalanul, írásban jelentse be a Tanulmányi Osztályon, levelező és távoktatási tagozat hallgatói esetében a Felnőttképzési Központnál. 9.

10 Általános információk A 2006/2007-ES TANÉV IDŐBEOSZTÁSA I. félév Bevezető foglalkozások (Gólyatábor) augusztus szeptember 3. (szerda vasárnap) Tanévnyitó ünnepségek szeptember 4., hétfő, 10 óra (az I. évfolyam hallgatóinak) Városi-Egyetemi Csarnok Szorgalmi időszak - 1 hét regisztráció (csak összevont foglalkozások) - 14 hét tantermi oktatás 10. Oktatási szünet szeptember 4. (hétfő) december 16. (szombat) (36. naptári hét 50. naptári hét) Tantárgyválasztás (véglegesítés) szeptember 4-8. (hétfő péntek) Beiratkozások szeptember 1-2. nappali tagozat, I. évfolyam (péntek és szombat) nappali tagozat többi évfolyamán szeptember 4-8. (hétfő péntek) levelező, távoktatási tagozat szeptember (hétfő szombat) Akadémiai Nap (oktatási szünet) Rektori szünet Munkaszüneti napok állami ill. egyházi ünnepek miatt szeptember 21. (csütörtök) szeptember 22. (péntek) október 23. (hétfő) nemzeti ünnep november 1. (szerda) mindenszentek Magyar Tudomány Ünnepe november 8. (szerda) Tudományos és Művészeti Diákköri november 22. (szerda) Konferencia (ősz) tól oktatási szünet Vizsgajelentkezés november 20-tól (hétfő) Vizsgaidőszak december 18. (hétfő) január 27. (szombat) 50. naptári hét 4. naptári hét Szakirányválasztás - építőmérnöki szak, egyetemi szint, nappali tagozat - gazdálkodási szak főiskolai szint nappali + levelező tagozat - közlekedésmérnöki szak főiskolai szint nappali + távoktatási tagozat - építőmérnöki szak, főiskolai szint, levelező tagozat október (hétfő péntek) Tantárgyválasztás (előzetes) január 8. (hétfő) január 27. (szombat)

11 Általános információk Téli záróvizsga időszak január 29. (hétfő) február 2. (péntek) Diplomaosztó ünnepélyek február 24. (szombat) óra, Városi-Egyetemi Csarnok Nyitott kapuk október 17. (kedd) ősz (oktatási szünet) Az előadótermekben csak 12 óra után lehet vizsgáztatni! - tél (oktatási szünet) január 9. (kedd) Az előadótermekben csak 12 óra után lehet vizsgáztatni! II. félév Beiratkozások január 29. február 2. nappali tagozat (hétfő péntek) levelező, távoktatási tagozat február 5. február 10. (hétfő szombat) Tantárgyválasztás (véglegesítés) január 29. február 3. (hétfő szombat) Szorgalmi időszak - 1 hét regisztráció (záróvizsgák miatt oktatás csak a D1, C1, E, F, G termekben, és Jogi épületben lehetséges) - 14 hét tantermi oktatás Munkaszüneti napok állami ill. egyházi ünnepek miatt január 29. (hétfő) május 11. (péntek) 5. naptári hét naptári hét március 15. (csütörtök nemzeti ünnep) április 9. (húsvét hétfő) május 1. (kedd állami ünnep) május 28. (pünkösdhétfő) április 30. (hétfő) Munkanap áthelyezés miatt munkaszüneti nap (jogszabály alapján várható időpont) Munkanap áthelyezés miatt munkanap május 5. (szombat) (jogszabály alapján várható időpont) Rektori szünet Műszaki OTDK Vizsgajelentkezés Vizsgaidőszak május 14. (hétfő) június 23. (szombat) ÁJI, jogász szak, valamint az ÉKI mérőgyakorlatot teljesítő hallgatói számára április (hétfő péntek) április (hétfő szerda) április 9-től (hétfő) 20. naptári hét 25. naptári hét május 14. (hétfő) június 30. (szombat) 11.

12 Szakirányválasztás (gépészmérnöki BSc., közlekedésmérnöki BSc., mechatronikai mérnök BSc., nappali mérnöktanár gépész BSc., nappali villamosmérnöki BSc., nappali+levelező építőmérnöki főiskolai szak gépészmérnöki főiskolai szak, nappali+levelező, távoktatás műszaki menedzser főiskolai szak, nappali gazdálkodási egyetemi szak, nappali+távoktatás 12. Általános információk március 4. (vasárnap) március 9. (péntek) Tantárgyválasztás (előzetes) május 28. (hétfő) szeptember 2. (vasárnap) Nyári záróvizsga időszak június 25. (hétfő) július 6. (péntek) Diplomaosztó ünnepélyek Nyári általános szabadságolás (20 munkanap) Az általános szabadságolás idején az igazgatási és a tanulmányi épület 8-tól 15 óráig lesz nyitva. A kollégium épületei nyitva tartanak július 14. (szombat) Városi-Egyetemi Csarnok óra: Műszaki Tudományi Kar óra: Jog- és Gazdaságtudományi Kar, Petz Lajos Intézet, Varga Tibor Intézet július 23. (hétfő) augusztus 17. (péntek) Megjegyzés: a tanévi időbeosztás a tanév során változhat. Kísérje figyelemmel az Egyetem honlapját, és a hirdetőtáblákat! MOBILITÁS Mobilitási koordinátor: Mészáros Márta Hallgatói mobilitás a Széchenyi István Egyetemen Az egyetem hallgatói két módon utazhatnak külföldre tanulmányaik során: 1. Részképzés (tanulási céllal) 2. Szakmai gyakorlat (munkavállalási céllal) 1. Részképzés során a hallgató anyagi támogatással vagy saját költségen egy választott vagy ajánlott külföldi intézményben tölthet el a kiutazás formájától függően egy bizonyos időt. A hallgatók részképzésre, nyári egyetemre (egy intézmény által szervezett 1-3 hetes intenzív szeminárium) utazhatnak az egyetem által szervezett formában, illetve egyéni pályázatok útján. Szervezett részképzést nyújtó pályázatok például: a. ERASMUS az EU oktatással foglalkozó Socrates pályázati program felsőoktatásra vonatkozó alpályázata. Ennek keretében a hallgató a Széchenyi

13 Általános információk István Egyetem európai partneregyetemeinek egyikén (összesen 42 intézmény) tanulhat szakjának megfelelően min. 3 hónapot, melynek támogatásához ösztöndíjra pályázhat az egyetemen.(www.tka.hu) b. CEEPUS az ERASMUS-hoz hasonló EU-s pályázat mely elsősorban a keleeurópai intézményeken való részképzést támogatja. Feltételei az előbbiekkel azonosak. (www.tka.hu) Egyéni pályázati lehetőségek például: (fogadó intézményt a hallgatónak önállóan kell keresnie) a. Magyar Ösztöndíj Bizottság kétoldalú államközi megállapodások alapján hirdeti meg ösztöndíjlehetőségeit évente a világ bármely országába, bármely szakon. (www.scholarship.hu) b. British Council elsősorban az Egyesült Királyság egyetemein kínál ösztöndíj lehetőségeket bizonyos feltételekkel. (www.britishcouncil.hu) c. Osztrák-Magyar Akció Alapítvány elsődleges célja a hallgatók támogatás közös kutatási, képzési és oktatási tevékenységek megvalósításában, illetve magyar és német nyelvű nyári nyelvtanfolyamokon való részvételben. (www.omaa.hu) d. Fulbright az Egyesült Államok különböző egyetemein eltöltendő tanulmányokhoz kínál ösztöndíjakat. Feltétele a kiváló angol nyelvtudás. (www.fulbright.hu) e. Különböző Alapítványok (Pl. Pro Renovanda Hungariae, Külföldi Tanulást segítő Megyei Közalapítvány, Győr) fogadó intézménytől és országtól függetlenül anyagi támogatásért lehet pályázni a külföldi részképzés idejére. 2. A hallgató tanulmányai során kötelezően vagy szabadon választott módon töltheti szakmai gyakorlatát külföldön. Szervezett szakmai gyakorlat: A Széchenyi István Egyetem nem szervez hallgatóinak külföldi szakmai gyakorlatot, de egyetemközi megállapodásai alapján, illetve a tanszéki nemzetközi kapcsolatok alapján a hallgató kezdeményezheti egyénileg a szakmai gyakorlatot. Egyéni gyakorlati lehetőségek: AIESEC/AIESTE A közgazdász, illetve mérnök hallgatók nemzetközi szövetsége folyamatosan lehetőséget kínál külföldi szakmai gyakorlatra. A Széchenyi István Egyetemen mindkét szövetség képviselteti magát, így a helyi iroda segítséget tud nyújtani az egyéni igények kielégítésében. Közvetítő ügynökségek az egyetem számos esetben kap értesítést a külföldi cégektől közvetlenül, vagy ügynök útján szakmai gyakorlati helyekről. Ezek a lehetőségek a Tudományszervezési és Nemzetközi Csoport faliújságján (Ig. ép. 3. emelt) folyamatosan nyomon követhetőek. 13.

14 Általános információk Hallgatói mobilitással a Széchenyi István Egyetemen a Tudományszervezési és Nemzetközi Csoport foglalkozik, így fentiekről bővebb felvilágosítást ott található. Elérhetőségek: Tel: 96/ ,419 Igazgatási épület iroda Fogyatékosügyi koordinátor: Azizi Judit főiskolai adjunktus Amennyiben Ön valamilyen fogyatkossággal él, kérjük jelentkezzen az itt megadott elérhetőségek valamelyikét felhasználva az egyetemi koordinátornál. Ő lesz az Ön segítségére abban, hogy tanulmányai során Ön a többiekkel azonos esélyekkel indulhasson. Tanulmányi és életpálya tanácsadás: - Jelentkezési tanácsadás: Kommunikációs Titkárság , , - Elhelyezkedés, munkaerőpiac: Karrier Iroda , - Öregdiák: , - Diákmunka: Pannon-Work Győr, Hédervári u , , A BEIRATKOZÁS ÉS BEJELENTKEZÉS Az országgyűlés végén fogadta el a jelenleg hatályos felsőoktatási törvényt, mely azóta már módosult és jelen tanulmányi tájékoztató szerkesztése idején is folyamatban van egy újabb módosítása. Egyetemünk Tanulmányi és Vizsga Szabályzata elfogadás előtt van. Amikor Ön e sorokat olvassa, az Egyetem Szenátusa már elfogadta a Tanulmányi és Vizsga Szabályzatot. A jogszabályi háttér előre jelzett változása miatt nincs értelme itt a hallgatói támogatások és fizetendő díjak jelenleg hatályos egyetemi szabályzatát közölnünk. Gondoskodni fogunk arról, hogy a Tanulmányi és Vizsga Szabályzat és a Hallgatói Támogatások és Díjak szabályzata azok elfogadása után minden hallgatónkhoz eljusson. Ilyen körülmények között itt most csak a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos legfontosabb, törvényben rögzített szabályokról adunk egy rövid összefoglalót. A hallgatói jogviszony A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség, de a soron következő félév első (ún. regisztrációs) hetében az aktív vagy a passzív (nyugvó) félévet be kell jelenteni. Az aktív félévre történő bejelentkezés csak akkor lehetséges, ha a hallgatónak nincs lejárt fizetési kötelezettsége az Egyetemmel szemben. Az aktív félév bejelentésének elmulasztása automatikusan passzív (nyugvó) félév megkezdését jelenti. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetése (passzív félév) nem lehet hosszabb, mint 2 félév. 14.

15 Általános információk Ha a hallgató 2 egybefüggően szüneteltetett félév után nem jelenti be szándékát az aktív félév megkezdésére, az Egyetem a Szabályzatban leírt eljárást követően a hallgatói jogviszonyt megszünteti. Ugyancsak megszüntetésre kerül a hallgatói jogviszonya annak, aki lejárt fizetési kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti a megadott határidőre. Egy hallgató legfeljebb 12 féléven át folytathat a felsőoktatásban államilag támogatott finanszírozási formában tanulmányokat. Ugyanakkor az adott szakon rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb 2 félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Egy adott képzési szinten történt diploma megszerzése után, ugyanazon a szinten, más képzésen csak költségtérítéses formában lehet tanulmányokat folytatni. Az államilag támogatott hallgató tanulmányai második aktív félévének végén 30, a negyedik aktív félévének végén 60 kreditponttal kell, hogy rendelkezzen. Amennyiben nem szerzi meg a szükséges kreditpontszámot, tanulmányait ugyanazon képzésen költségtérítéses formában folytathatja, ha ezt nem vállalja, akkor hallgatói jogviszonya megszűnik. Ebben az esetben a tanulmányok későbbi folytatása csak újabb, rendes felvételi eljárás után lehetséges. Az államilag támogatott hallgató, aktív féléveiben az Egyetem vonatkozó szabályzata szerint pénzbeli támogatásokban (ösztöndíj, szociális támogatás, lakhatási támogatás, stb.) részesülhet. A költségtérítéses hallgató pénzbeli támogatásban nem részesül. Az államilag támogatott hallgató és a költségtérítéses hallgató az Egyetem vonatkozó szabályzata szerint szolgáltatási díjat köteles fizetni. A költségtérítéses képzésre felvett hallgató az egyetemi Szabályzatban rögzített költségtérítés fizetésére kötelezett. Amennyiben fizetési kötelezettségének az előírt határidőig nem tesz eleget, a Szabályzatban rögzített eljárás (figyelmeztetés, felszólítás, stb.) lefolytatása után sem, hallgatói jogviszonyát az Egyetem megszünteti. KÜLFÖLDI HALLGATÓK A külföldi hallgatók beiratkozásával/bejelentkezésével kapcsolatos információk: Külföldi hallgatók a Széchenyi István Egyetemre a magyar hallgatókkal azonos feltételekkel, az érettségi bizonyítványból történő pontszámítás alapján jelentkezhetnek, illetve nyernek felvételt. A magyar felvételi eljárásról ismertető található a Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapján (www.felvi.hu), illetve az Oktatási Minisztérium honlapján (www.om.hu). A Széchenyi István Egyetem a külföldön szerzett érettségi bizonyítványból az alábbi módon számolja ki a felvételi pontokat: - Amennyiben a külföldön szerzett érettségi bizonyítvány alapján az érvényes pontszámítási eljárás szerint felvételi pontszám számítható (a tantárgyak és a szerzett érdemjegy beazonosíthatóak), úgy a felvételi eljárás teljes egészében megegyezik az általános eljárással. - Amennyiben a külföldön szerzett érettségi bizonyítvány alapján az érvényes pontszámítási eljárás szerint felvételi pontszám nem számítható (a tantárgyak és a 15.

16 Általános információk szerzett érdemjegy nem beazonosíthatóak), úgy az adott szakhoz előírt vizsgatárgyakból érettségi vizsgával kell rendelkezni. Ha egy külföldi hallgató felvételt nyert a Széchenyi István Egyetemre, rá a évi XXXIX. külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény előírásai vonatkoznak. Bővebb felvilágosítás a Külügyminisztérium honlapján (www.kulugyminiszterium.hu) található. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS A magyar állampolgárságú hallgatók egészségügyi szolgáltatásra jogosultak. Az EU-s tagállamokból érkezők az EU egészségbiztosítási kártya birtokában jogosultak sürgősségi egészségügyi szolgáltatásra. A kártyát a szolgáltatónál az igénybevételkor be kell mutatniuk. Lehetőség van saját hazájukban vagy Magyarországon magánbiztosítást kötni. Az EU-n kívüli országokból érkezők hazájukban vagy Magyarországon saját jogon rendezik biztosításukat. Sürgősségi ellátást útlevelük alapján vehetnek igénybe. Egyéni szerződéssel többletszolgáltatásra szerezhetnek jogosultságot. A cím: Egészségbiztosítási Pénztár, Szabolcska u. 1/a. A külföldi hallgatók az APEH-től (9021 Győr, Szent István u. 15/17.) kérhetnek adóazonosító jelet. Ennek megléte a feltétel minden pénzbeni juttatás kifizetésének. EGYETEMI KOLLÉGIUM Egyetem tér 1., Mészáros Lőrinc u Egyetem tér 1.: 1158 férőhely. Elhelyezés 3 ágyas szobákban. 2 szobához tartozik egy vizesblokk. Mészáros Lőrinc u. 12.: 450 elhelyezés 2 és 3 ágyas szobákban. 2 szobához tartozik egy vizesblokk és egy teakonyha. A térítési díj jelenleg Ft Ft fejlesztési hozzájárulás Ft kábeltévé. Az internet csatlakozás költsége félévenként 5000 Ft. Belső kollégium: folyosónként mikrohullámú sütővel, főzőlappal, mosogatóval felszerelt konyhák vannak kialakítva, lehetőséget adva a kulturált főzésre, ételmelegítésre. Szobánként egy mikrohullámú sütő (1.500,- Ft/szoba /félév), kisteljesítményű konyhai kiegészítő gépek elhelyezhetők. Szobánként egy 4 évnél nem idősebb saját vagy új bérelt (7.500,- Ft/szoba/félév) hűtő elhelyezése engedélyezett. A kollégiumok egész területén TILOS A DOHÁNYZÁS, csak az arra kijelölt helyen lehetséges, a tilalom megszegése fegyelmi vétségnek minősül. Mosatás mindkét kollégiumban - Ágyneműt bérelni, illetve mosatni lehet. - A kollégiumokban zsetonnal (300 Ft/zseton) működő, korszerű mosógépek elhelyezésével bővült a hallgatók mosási lehetősége. A zsetonokat a portákon, illetve a gondnokságon vásárolhatják meg a hallgatók. 16.

17 Kollégiumi belépő kártyák Általános információk A kollégiumokban ujjlenyomat azonosítással működő elektronikus beléptető rendszer működik, melyek használata belépő kártyákkal történik. A belépőket a beköltözés során kapják meg a kollégisták. A belépők a kártyák sorszámát tartalmazzák, amelyhez hozzárendelődik a hallgató fényképe, neptun kódja, szobaszáma, ezek az adatok jelennek meg a portaszolgálat monitorán jelezve a belépés jogosultságát. A hallgató ujjlenyomatával igazolja magát minden kétséget kizáróan a belépés során. Kártyákkal való mindennemű visszaélés fegyelmi vétségnek minősül. Stúdió: audió és videó stúdió, amely műszaki, szerkesztői, vagy bemondói ambíciójú hallgatókat vár soraiba. Kórus: a kollégium kórusának repertoárján elsősorban musical, spirituálé és népszerű dal található. Holland és szerb kapcsolattal rendelkezik. A jelentkezéshez nem árt egy kis zenei képzettség, de nem is feltétel a kottaolvasás. Fotókör: jól felszerelt laboratóriumban és szakképzett vezető irányításával dolgozhatnak a fotózás iránt érdeklődők. Működik e-magyarország pont, autósport klub, NET klub, kondicionáló terem. Háromféle vallási kör is található a kollégiumban. EGYETEMI KÖNYVTÁR (Igazgatási épület földszint és I. emelet) A könyvtár feladata az egyetemen folyó oktatási, tanulmányi és kutatómunka szakirodalmi és szakirodalmi tájékoztatási igényeinek szolgálata, a hallgatók általános művelődési igényeinek szolgálata. Segítséget nyújt más könyvtárak állományához, illetve információs adatbázisok adataihoz való hozzáféréshez könyvtárközi kölcsönzés, illetve on-line adatbázis keresés útján. Dokumentumállományunkat az ALEPH integrált számítógépes rendszer segítségével tárjuk fel. A katalógusunk bárki számára elérhető az interneten. A beiratkozás személyi igazolvány alapján ingyenesen történik a földszinten lévő kölcsönző pultnál. A kölcsönzést szintén az ALEPH nevű integrált könyvtári szoftverrel végezzük. A könyvtár állományának jelentős része a két szinten szabadpolcos rendszerben található. Az emeleten helyezkedik el az egyéni nyelvtanulást segítő multimédiás nyelvi stúdió. A könyvtár állományában, a különböző témák irodalmának összegyűjtésében az emeleti szolgálati helyen lévő szaktájékoztató könyvtáros nyújt segítséget. Ugyancsak ő nyújt további felvilágosítást a multimédiaterem látogatóinak is. A könyvtár állományának jelentős része kölcsönözhető. A kölcsönzési határidő négy hét. Nem kölcsönözhetők a folyóiratok, az egy vagy két piros csíkkal ellátott kézikönyvek, a szabványok, a szabadalmak és a szakdolgozatok. Reprográfiai szolgáltatás A könyvtár dokumentumairól, illetve hozott anyagról rendelésre, színes vagy fekete-fehér másolatokat készítünk. 17.

18 SZÁMÍTÓGÉPES SZOLGÁLTATÁSOK 18. Általános információk A Széchenyi István Egyetem számítástechnikai kabinetjeiben mintegy 500 korszerű számítógép szolgálja a hallgatók szakmai felkészülését. A számítástechnikai kabineteket a Széchenyi István Egyetem hallgatói térítésmentesen használhatják az órarendi órákon, a különböző szintfelmérők (ZH, teszt, vizsga stb.) megírásakor, az önálló tanulás, gyakorlás, feladatkészítés, TDK dolgozatkészítés stb. alkalmával és a tanulmányaikkal összefüggő adminisztratív tennivalók alkalmával. A kollégiumokban szobánként egy szélessávú internetes végpont található. Az aulában, a kollégiumban e-magyarország pontok, a Hallgatói Információs Központban további internetes számítógépek találhatók. A campus program keretében a Széchenyi István Egyetem hallgatói jogtiszta szoftvert igényelhetnek. Cím: SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG A Testnevelési és Sportközpont az edzőcsarnokban, a villanyvilágításos szabadtéri kézilabda és kosárlabda pályán, az ergometriás laboratóriumban, a Városi-Egyetemi Csarnok küzdőtere mellett annak erősítő és kardió termében szervezi, koordinálja a hallgatók testnevelését, szabadidő- és versenysportját. Kora tavasztól késő őszig vízi sportolásra (kajak-kenu) is lehetőség van, a kollégium épületénél csónakkölcsönző működik. A Körtöltés úti sporttelepen kondicionáló és küzdősport terem, villanyvilágításos füves labdarúgópálya, 2 kézilabda és 5 teniszpálya működik. A Városi Egyetemi Csarnok hétköznaponként 8-16 óráig testnevelési foglalkozásokra a hallgatók rendelkezésére áll. A szabadidő egészséges eltöltéséhez ajánlott és biztosított feltételek mellett egyetemünk Sport Egyesülete több szakosztály fenntartásával, más-más szintű bajnokságban való részvétel biztosításával ad lehetőséget a versenysport rendszerességét és emelt követelményeit is vállaló hallgatók sportolásához. A szabadidősport keretében labdarúgás, jéghoki, kajak-kenu, küzdősportok (kyo-kushinkay, shotokan, kick-boksz, tae-kwan doe, aikido), tenisz, floorball, futsal, tollaslabda, tájékozódási futás és sziklamászó sportcsoport is működik. A Hallgatói Önkormányzattal együttműködve minden évben sportáganként házibajnokságokat, futó- és sportnapokat rendezünk. A versenysportra vállalkozó hallgatók jelentkezését a SZESE irodájában várjuk, ahol az átigazolással és versenyekkel kapcsolatos teendőket intézzük. Szertárainkból sportszereket, téli és nyári sportoláshoz szükséges sportfelszereléseket lehet kérni. A fenti szolgáltatásokat egyetemünk hallgatói, dolgozói vehetik igénybe pártolói igazolvány ellenében. Kiemelkedő sporteredményt elérő hallgatóink félévente sportösztöndíjra pályázhatnak, a szorgalmi időszak első hónapjának végéig.

19 Általános információk A Széchenyi István Egyetem Jó tanuló Jó sportoló pályázata és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Magyar Köztársaság Jó tanuló Jó sportoló versenykiírása a 2006/2007-es tanévre is érvényes. 19.

20 HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ A NEPTUN TANULMÁNYI ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A Széchenyi István Egyetemen a hallgatókkal kapcsolatos adminisztratív munkák döntő része a NEPTUN számítógépes rendszer támogatásával folyik. Ez egy interaktív rendszer, melyen keresztül bonyolítható az egyéni órarend összeállításától kezdve, a vizsgákra jelentkezés, vizsgajegyek, átlagok, stb. ellenőrzése, pénzösszegek átutalása különböző egyetemi befizetések céljára (költségtérítés, ismételt vizsga (IV) díj, eljárási díj, stb.), kifizetések ellenőrzése nappali tagozaton, államilag finanszírozott képzésben (ösztöndíj, támogatások, stb.). A kreditrendszerű oktatás szervezésének elengedhetetlen feltétele egy ilyen rendszer működtetése. Csak így teljesíthetők a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban előírt feltételek, amelyek a hallgatóság számára biztosítják azt a lehetőséget, hogy a diploma megszerzéséhez lehetséges számtalan út közül az egyéniségének legmegfelelőbbet válassza. A rendszer működtetésében az üzemeltetőkön kívül az egyetemi oktatás minden szereplője részt vesz egy jogosultsági rendszer által meghatározott szerepben. Ennek lényeges részét jelenti a hallgatóság együttműködése, amihez szükséges a NEPTUN hallgatói moduljának ismerete. Ennek ismertetésére szolgálnak a NEPTUN hirdetőtáblákon megjelenített információk, valamint a NEPTUN rendszeren eljuttatott üzenetek. Ez a tájékoztató kiadvány elsősorban a tanulmányaikat most kezdő hallgatók számára készült és egy átfogó ismertetést tartalmaz a Hallgatói modulról, valamint kitér a pénzügyi műveletek elvégzésére és az új diákigazolvány megrendelésére és használatára is. Tájékoztatást adunk a NEPTUN üzemeltetéséről és a konzultációs lehetőségekről is. HOZZÁFÉRÉS A NEPTUN rendszert az intézményen belül a C100 számítástechnikai kabinetben lehet teljes körűen elérni, a kabinetnél kifüggesztett időszakokban. Intézményen kívül a rendszer teljes körűen (hallgatói, pénzügyi modul) bármely napszakban a hét bármely napján elérhető a neptun.sze.hu (NEPTUN WEB bejelentkezés, hallgatók számára) címen, Internet Explorer (min. 5.0) használatával. A HALLGATÓI MODUL A hallgatói modul két fő részre tagolódik, az egyik rész a hallgatói adatokat tartalmazó rész, ez a hallgatói adatok füzet, egy másik rész a hallgatói tanulmányaival kapcsolatos, képzésével, felvehető tárgyaival, vizsgaalkalmakkal, különböző választásokkal foglalkozó rész, ez a hallgatói tanulmányok füzet. Hallgatók részére az oktató, az Oktatásszervezési Csoport, a Tanulmányi Osztály, vagy a tanszék ügyintézője üzenetet tud küldeni, ez az üzenet füzetlapon jelenik meg. Gyakran szükséges, hogy a hallgatók hallgatótársaikról információt szerezzenek, gyorsan hozzájussanak társaik elérési címeihez. Ezt a keresés füzetlapon keresztül tehetik meg. 20.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2014/2015. tanév

SZOLNOKI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2014/2015. tanév SZOLNOKI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Nagyné Békési Éva Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős Kiadó: Dr. Túróczi Imre

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kecskeméti Főiskola GAMF Kar TÁJÉKOZTATÓ A HALLGATÓKNAK Szerkesztette Bagány Mihály Kecskemét 2007 2008 Szerkesztette: Bagány Mihály A szerkesztés munkájában részt vettek: Csernák Zoltán Keresztszeghy

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 2014/2015. TANÉV 1 A Tanulmányi tájékoztatót összeállította a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Rektori Hivatal, Oktatási Igazgatóság, Oktatáskoordinációs Osztálya.

Részletesebben

PPKE T ANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014 Á LTALÁNOS TUDNIVALÓK 2013/2014. TANÉV

PPKE T ANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014 Á LTALÁNOS TUDNIVALÓK 2013/2014. TANÉV 2013/2014. TANÉV 0 A Tanulmányi tájékoztatót összeállította a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Rektori Hivatal, Oktatási Igazgatóság, Oktatáskoordinációs Osztálya. Felelős kiadó: Dr. Szuromi Szabolcs DSc,

Részletesebben

ORDO ACADEMICUS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- és TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Budapest

ORDO ACADEMICUS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- és TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Budapest ORDO ACADEMICUS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- és TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Budapest Alapképzési szakok Mesterképzési szakok NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT 2012/2013. tanév

Részletesebben

TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV

TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM (OM AZONOSÍTÓ: FI 58544) EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV ÁLTALÁNOS RÉSZ A KAR ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI: Tanrendi tájékoztató Általános rész A Pécsi Orvostudományi

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ORDO ACADEMICUS PPKE BTK TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alapképzési szakok Nappali tagozat 2011/2012. tanév Borito_PPKE_BTK_Tan_Tajek_BA.indd

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Mesterképzési szakok Nappali tagozat 2009/2010. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi

Részletesebben

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes Kedves Hallgatónk! Az Ön kezében levő tájékoztató olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek a Karunkon töltött évei során. Útmutatást és tájékoztatást ad a szervezet felépítéséről, működési

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Nappali tagozat 2008/2009. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi tájékoztató szerkesztése

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Alapképzési szakok Levelezõ tagozat 2009/2010. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi

Részletesebben

BeTeKintő 2013. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban.

BeTeKintő 2013. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. BeTeKintő 2013 Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztők: Csizmadia Anna Horváth Balázs Prischetzky Réka Rágyanszky György Ritzl András A kiadvány létrehozásában

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR. 2013/2014-es tanévre

Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR. 2013/2014-es tanévre új űrlap, egyetértünk azzal, hogy egységes legyen az útvonal Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR 2013/2014-es tanévre A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Az 1999. évi LII. Törvény szerint

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BeTeKintő. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztő: Prischetzky Réka

BeTeKintő. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztő: Prischetzky Réka 2012 BeTeKintő Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztő: Prischetzky Réka A kiadvány létrehozásában közreműködtek: az ELTE BTK HÖK tisztségviselői Borító: Lövei

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztató kiadványa

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztató kiadványa 2010 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztató kiadványa CSATLAKOZÓ Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató Készült: 2010. július 5.500 példányban Tartalomjegyzék

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

CSATLAKOZÓ. Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató. Készült: 2009. július 10000 példányban

CSATLAKOZÓ. Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató. Készült: 2009. július 10000 példányban CSATLAKOZÓ Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató Készült: 2009. július 10000 példányban Tartalomjegyzék Checklist 5 1. Gondolatok, információk Információszerzés 7 Hallgatói Képviseletek

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő

SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ a vadgazda mérnöki alapszakon és mesterszakon 2011/2012. tanév 2011. szeptember Holnapunknak minden kulcsa két

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév 1 A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Nagyné Békési Éva Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200 példányban 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Változat száma: 10. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/44. Hatályos: 2014. október 22-től Felelős személy: mindenkori oktatási rektorhelyettes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ: A HIVATALOS FORRÁS

TÁJÉKOZTATÓ: A HIVATALOS FORRÁS A Tájékoztatóról A TÁJÉKOZTATÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ: A HIVATALOS FORRÁS A (továbbiakban: Tájékoztató) a felsőoktatási intézmények hivatalos adatszolgáltatásai alapján, az Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. TANÉV

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. TANÉV PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. TANÉV 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 3 Az intézmény általános jellemzői 3 A 2013/2014.

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN A FELSŐOKTATÁS VERSENYKÉPESSÉGI SZEMPONTÚ ÁTVILÁGÍTÁSA A GYŐRI SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM BEMUTATÁSÁVAL 2013. NOVEMBER

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal)

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal) A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal) 2007. október 4. BEVEZETÉS A Debreceni Egyetem Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus) az Egyetem Hallgatói

Részletesebben

Budapest Kortárstánc Főiskola

Budapest Kortárstánc Főiskola Budapest Kortárstánc Főiskola Egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...3 Bevezető rendelkezések...5 Általános rendelkezések...6 Szervezeti

Részletesebben

A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola. A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése

A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola. A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése Az oktatói web használata Az oktatói jogosultsággal rendelkező személy az, aki a kurzust felvett hallgatók félévi

Részletesebben