À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À ADATLAP VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE 4/1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À ADATLAP VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE 4/1"

Átírás

1 ADATLAP VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE 4/1 KÉRJÜK, NYOMTATOTT NAGYBETÛVEL TÖLTSE KI! PRELAK azonosító: À À À À À À À AdviseSoft azonosító: À À À À À À À OTP dolgozó és/vagy a partner tölti ki OTP Fiók neve és címe: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À OTP Fiók kódja À À À Banki ügyintézô neve és törzsszáma: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Banki ügyintézô telefon- és fax száma: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Partner neve és kódja: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Partner telefonszáma: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Partner címe: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Partner kapcsolattartó neve: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Partner kapcsolattartó telefon- és fax száma: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Partner kapcsolattartó címe: 1. Vállalkozás adatai Cégnév: Cégbejegyzés száma: Adószám: KSH szám: Alapításának éve: Székhelye: település utca/tér szám emelet ajtó Levelezési címe: Telefonszám: utca/tér szám emelet ajtó Fax szám: Elsô számú vezetô neve: Beosztása: Telefonszáma: Ügyintézô neve: Beosztása: Telefonszáma: Bankszámlaszáma: Számlavezetô pénzintézet: A cég tôkéjében 25%-ot meghaladó részesedéssel rendelkezô tulajdonosok: OTP ügyintézô aláírása Partner aláírása Ügyfél aláírása

2 ADATLAP VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE 4/2 KÉRJÜK, NYOMTATOTT NAGYBETÛVEL TÖLTSE KI! 1. Vállalkozás adatai (folytatás) A cég tôkéjében 50% feletti külföldi tulajdon: van nincs A cég könyvvezetése: egyszeres kettôs Az állam, önkormányzat, nagyvállalat 1 részesedése a 25%-ot meghaladja: igen nem Elôzô év nettó 2 /összes 3 árbevétele: eft Foglalkoztatotti létszám: fô Elôzô év adózás elôtti eredménye: Saját tôke 4 : Elôzô év mérlegfôösszege 4 : eft eft eft 2. Konstrukció típusa Sztenderd konstrukció Világlízing Világlízing esetében a mindenkori maximális finanszírozási aránynál 10%-kal kevesebb hitel nyújtható) 3. Finanszírozás célja és módja Új ingatlan lízingbevétele Használt ingatlan lízingbevétele Visszlízing Jövedelem alapú finanszírozás Fedezet alapú finanszírozás 4. Finanszírozni kívánt ingatlan adatai Beruházó: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Finanszírozni kívánt ingatlan címe: út, tér szám emelet ajtó Jelleg: társasházi lakás családi ház sorház építési telek egyéb: Méret: À À À m 2 Bruttó vételár: À À À À À À À À À À Helyrajzi szám: Kiegészítô ingatlan: Garázs db Gépkocsi beálló db Tároló db egyéb: db Méret/db: À À x À À À m 2 Bruttó vételár: À À À À À À À À À À À À À À Helyrajzi szám: Kiegészítô ingatlan: Garázs db Gépkocsi beálló db Tároló db egyéb: db Méret/db: À À x À À À m 2 Bruttó vételár: À À À À À À À À À À À À À À Helyrajzi szám: 1 Nagyvállalat: 250-nél több alkalmazott vagy 4Mrd Ft feletti árbevétel és 2,7 Mrd Ft feletti mérlegfôösszeg 2 Ha a lízingbevevô gazdasági társaság 3 Ha a lízingbevevô egyéni vállalkozó 4 Csak gazdasági társaság esetén kell kitölteni OTP ügyintézô aláírása Partner aláírása Ügyfél aláírása

3 ADATLAP VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE 4/3 KÉRJÜK, NYOMTATOTT NAGYBETÛVEL TÖLTSE KI! 4. Finanszírozni kívánt ingatlan adatai (folytatás) Kiegészítô ingatlan: Garázs db Gépkocsi beálló db Tároló db egyéb: db Méret/db: À À x À À À m 2 Bruttó vételár: Helyrajzi szám: À À À À À À À À À À À À À À Bruttó vételár összesen: Átadás várható idôpontja: Szerzôdésre vonatkozó adatok Nettó vételár: À ÀÀ À À ÀÀ À À À Ft Devizanem: HUF CHF EUR JPY Áfa mértéke: À ÀÀ À À ÀÀ À À À Ft Futamidô ( hónap): À À (JPY csak világlízing esetén választható) Bruttó vételár: À ÀÀ À À ÀÀ À À À Ft A törlesztés devizaneme: HUF CHF EUR JPY Elôzetesen vállalt önerô: (visszlízing À ÀÀ À À ÀÀ À À À Ft Fínanszírozandó összeg esetén technikai önerô) Elôzetesen vállalt havi törlesztôrészlet: À ÀÀ À À ÀÀ À À À Ft A település kategóriája (az OTP lakáslízing tölti ki) Maradványérték (bruttó vételár %-a): 0% 15% 25% Bankszámlaszám a törlesztéshez À ÀÀ À À ÀÀ À À À À À ÀÀ À À À À À À À À À À À À À À Rendelkezik-e per-, teher-, igénymentes ingatlannal: igen nem Tulajdoni aránya: À À % Amennyiben igen, ingatlan értéke Ingatlan címe: út, tér szám emelet ajtó À À À À À À À Ft Ingó vagyontárgyak értéke Egyéb ingatlanfedezetet kíván-e felajánlani: igen nem Amennyiben igen, a fedezetül felajánlott ingatlan címe: út, tér szám emelet ajtó Kíván-e készfizetô kezest felajánlani: igen nem Kezes neve: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Kezes címe: út, tér szám emelet ajtó Kezes szem. ig. száma: À À À À À À À À À À Szerzôdéskötés helye: OTP FIÓK (beadás helye) Központ: (OTP Lakáslízing, 1012 Budapest, Vérmezô út 4.) Amennyiben a lízingbevevô az OTP fiókban kívánja aláírni a szerzôdést: Közjegyzô neve: Közjegyzô telefonszáma: Közjegyzô címe: OTP fiók címe (kívülrôl is elérhetô): À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À OTP ügyintézô aláírása Partner aláírása Ügyfél aláírása

4 ADATLAP VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE 4/4 6. Szükséges dokumentumok Adatlaphoz csatolandó dokumentumok: Cégkivonat (30 napnál nem régebbi) Utolsó két lezárt év beszámolója (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítô melléklet) Legfrissebb fôkönyvi kivonat Tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi) Információs adatlap (beszámoló típusának megfelelô) Aláírási címpéldány APEH igazolás (nullás, 30 napnál nem régebbi) Önkormányzati igazolás (nullás, 30 napnál nem régebbi) VPOP igazolás (ha nem áll kapcsolatban vele, akkor arról) Számlavezetô bank által kiadott bankinformáció 7. Megbízás 1. Lízingbevevô Ügyfél (a továbbiakban Ügyfél) az általa kiválasztott, fentiekben megjelölt ingatlan/eszköz (továbbiakban: Lízingtárgy) lízingbevétele érdekében megbízza az OTP Lakáslízing Zrt-t (a továbbiakban Lízingbeadó), hogy a lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzata alapján Elôzetes Értékelést végezzen. 2. Ügyfél kijelenti, hogy a Lízingbeadó Üzletszabályzatát és Hirdetményét megismerte, értelmezte, és az Üzletszabályzat rendelkezéseivel összhangban adja meg jelen megbízást a Lízingbeadó részére. 3. Ügyfél nyilatkozik, hogy az Elôzetes Értékelés alapján szándékában áll lízingszerzôdést kötni a fenti Lízingtárgy lízingelése érdekében, amelyben Ügyfél mint lízingbevevô kíván félként sze re pelni. 4. Ügyfélnek tudomása van arról, hogy jelen megbízás alapján készített Elôzetes Értékelés nem jelent a lízingügyletre vonatkozó szerzôdéskötési kötelezettséget egyik fél számára sem. 5. Az Elôzetes Értékelés keretében a Lízingbeadó elvégzi az ügyfél- és partnerminôsítést a Lízingbeadó ügyfél- és partnerminôsítési szabályzata alapján. Lízingbeadó továbbá fedezetértékelést végez az esetleges lízingtárgy értékének megállapítása érdekében a Fedezetértékelési szabályzat rendelkezéseinek megfelelôen. Amennyiben az Ügyfél a lízingügylet biztosítására ingatlan fedezetet kíván felajánlani, Lízingbeadó a felajánlott ingatlan fedezeti értékelését is elvégzi. 6. Amennyiben Ügyfél a lízingügylet során Kezessel/Társszerzôdôvel kívánja biztosítani a lízingszerzôdés alapján fennálló fizetési kötelezettségeinek teljesítését, Lízing - beadó az ügyfél- és partnerminôsítést a Kezessel/Társszerzôdôvel szemben is lefolytatja. 7. Ügyfél vállalja, hogy az Elôzetes Értékelés teljesítése ellenértékeként jelen adatlap aláírásával egyidejûleg megfizeti a Lízingbeadó Hirdetménye szerinti Értékbecslési Díjat a Lízingbeadó részére. 8. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Értékbecslési Díj nem kerül visszafizetésre abban az esetben sem, ha az Elôzetes Értékelés alapján elkészített ajánlatot követôen nem jön létre lízingügylet az Ügyfél és Lízingbeadó között. 9. Lízingbeadó az Elôzetes Értékelést elvégzi, és annak összefoglaló eredményét írásban egy példányban Ügyfélnek átadja. Az átadásra Lízingbeadó hivatalos helyi sé - gében kerül sor, ahol Ügyfél személyesen megjelenik. 10. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben Ügyfél az Elôzetes Értékelés elkészültét követô 8 munkanapon belül nem veszi át személyesen annak írásbeli össze - foglaló eredményét, úgy azt a Lízingbeadó az Ügyfél számára postai küldeményként megküldi. 11. A jelen megbízásban nagy kezdôbetûvel jelölt szavak, amennyiben külön nincsenek meghatározva, a Lízingbeadó lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzatában meghatározott tartalommal bírnak. 12. Ügyfél kijelenti, hogy a fent hivatkozott Üzletszabályzatot ismeri, az abban írtakat kifejezetten elfogadja. 13. A fenti adatlap tartalma üzleti titoknak minôsül; arról bármilyen másolat vagy kivonat készítése kizárólag az Ügyfél és Lízingbeadó elôzetes írásbeli engedélyével történhet. 14. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az adatlapon feltûntetett hitelközvetítô partnernek az ügylettel kapcsolatos információkat/adatokat az OTP Lakáslízing átadja. 15. Az Ügyfél büntetôjogi felelôssége tudatában kijelenti, hogy az adatlapon feltüntetett összes adat a valóságnak megfelel, valamint 45 napot meghaladó lejárt adó, TB vagy más tartozása nincs. Kelt:,... OTP ügyintézô aláírása Partner aláírása Ügyfél aláírása

5 FÉNYMÁSOLÁSI HOZZÁJÁRULÁS 1/1 VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KÉRJÜK, NYOMTATOTT NAGYBETÛVEL TÖLTSE KI! PRELAK azonosító: À À À À À À À AdviseSoft azonosító: À À À À À À À Név: Székhely: utca/tér szám emelet ajtó Cégjegyzékszám: KSH szám: Adószám: Képviseletre jogosult: Név: Lakcím: utca/tér szám emelet ajtó Született: Anyja neve: Szig. szám: Beosztás: Alulírott, mint a (továbbiakban: Lízingbevevô) cégjegyzési joggal rendelkezô képviselôje a jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Lízingbeadó a Lízingbevevô lízingszerzôdés megkötéséhez szükséges adatait tartalmazó okmányokról, okiratokról fénymásolás útján másolatot készítsen, és azokat megôrizze. Egyben hozzájárulok ahhoz is, hogy az okmányokban, okiratokban szereplô adatokat a lízingszerzôdés fennállása alatt a lízingszerzôdésbôl eredô kötelezettségek és jogosultságok érvényesítése érdekében a Lízingbeadó felhasználja. Jelen Nyilatkozat aláírása nem jelent hozzájárulást ahhoz, hogy a Lízingbeadó a társaság adatait harmadik személynek a hatáskörükben eljáró hatóságok és a cégcsoporthoz tartozó vállalatok kivételével kiadja. Jelen Nyilatkozat aláírásával egyben büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem, hogy az átadott okmányok, okiratok eredetiek, a bennük foglalt adatok a valóságnak megfelelnek. Aláírásommal egyben felhatalmazom a Lízingbeadót, hogy az átadott okmányokban, okiratokban foglalt adatok hitelességét akár az illetékes hivatal, hatóság bevonásával megvizsgálja. Kelt:, À À À. À. À.... Lízingbevevô képviseletében tanú neve tanú neve tanú címe tanú címe

6 INFORMÁCIÓS ADATLAP 1/1 A cég neve: À À À À À À À À À À À À À À À À À À EGYSZERES KÖNYVVITELÛ VÁLLALKOZÓK ESETÉBEN Az egyéb mutatókhoz szükséges plusz információk Átlagos állományi létszám 2. Vezetés összes jövedelme 3. Vezetésnek nyújtott nyújtott kölcsön és elõleg 4. K + F költségei 5. Öt évet meghaladó kötelezettségek 6. Zálogjoggal biztosított kötelezettség 7. Terven felüli értékcsökkenés 8. Immateriális javak bruttó értéke 9. Anyagkészlet 10. Árukészlet 11. ELÁBÉ 12. Alvállalkozói teljesítmények 13. Hitelértékesítés 14. Tárgyévi értékesítés export árbevétele 15. Rövid lejáratú hitelek 16. Rövid lejáratú kölcsönök 17. Fizetett osztalék (1996-ig) 18. Szállító állomány elõzõ év végén 19. Szállító állomány tárgyidõszak végén Az adósminõsítéshez szükséges plusz információk Határidôn túli követelések 2. Határidõn túli vevõi követelések 3. Határidõn túli szállítói tartozás 4. Hosszú lejáratú hitelek tárgyévi törlesztése 5. Hosszú lejáratú hitelek tárgyévi kamatai 6. Vevõ állomány elõzõ év végén 7. Vevõ állomány tágyidõszak végén 8. Tárgyi eszközök bruttó értéke 9. Tárgyi eszközök bruttó értéke elõzõ év végén 10. Likvid befektetések 11. Készletek elôzô év azonos idôszaka végén (csak évközi adatok esetén kitöltendô) 12. Rendkívüli bevételek 13. Rendkívüli ráfordítások 14. Pénzügyi mûveletek bevételei 15. Pénzügyi mûveletek kiadásai 16. Fizetett összes kamat 17. Szállítóktól való függés (a,b,c betûjelet írja be!) a) szállítók könnyen helyettesíthetõk b) kevés számú, de nem monopol helyzetû szállítók c) a szállítók monopol helyzetûek 18. Vevõktõl való függés (a,b,c betûjelet írja be!) a) a vevõkör a jövedelmezõség csökkenése nélkül változtatható b) a vevõkör csak a jövedelmezõség csökkenésével változtatható c) valamely vevõ kiesése az ügyfél mûködését veszélyezteti Kelt:,... Aláírás

7 INFORMÁCIÓS ADATLAP 1/1 A cég neve: À À À À À À À À À À À À À À À À À À EGYSZERÛSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTÔ VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Az egyéb mutatókhoz szükséges plusz információk Átlagos állományi létszám 2. Vezetés összes jövedelme 3. Vezetésnek nyújtott kölcsön és elôleg 4. K + F költségei 5. Öt évet meghaladó kötelezettségek 6. Zálogjoggal biztosított kötelezettségek 7. Terven felüli értékcsökkenés 8. Immateriális javak bruttó értéke 9. Anyagkészlet 10. Árukészlet 11. ELÁBÉ 12. Alvállalkozói teljesítmények 13. Fizetett osztalék 15. Tárgyévi értékesítés export árbevétele 16. Rövid lejáratú hitelek 17. Rövid lejáratú kölcsönök Az adósminõsítéshez szükséges plusz információk Határidôn túli követelések 2. Határidôn túli vevôi követelések 3. Határidôn túli szállítói tartozás 4. Hosszú lejáratú hitelek tárgyévi törlesztése 5. Hosszú lejáratú hitelek tárgyévi kamatai 6. Vevô állomány tárgyidôszak végén 7. Tárgyi eszközök bruttó értéke 8. Tárgyi eszközök bruttó értéke elôzô év végén 9. Likvid befektetések 10. Egyéb likvid aktívák (Az aktív idôbeli elhatárolások közül a likvid eszközök) 11. Passzív idôbeli elhatárolásként könyvelt kötelezettségek 12. Készletek elôzô év azonos idôszaka végén (csak évközi adatok esetén kitöltendô) 13. Fizetett összes kamat 14. Elôzô évi (bázis év) készletállomány év elején 15. Szállítóállomány tárgyidôszak végén 16. Szállítóktól való függés (a,b,c betûjelet írja be!) a) szállítók könnyen helyettesíthetôk b) kevés számú, de nem monopol helyzetû szállítók c) a szállítók monopol helyzetûek 17. Vevôktôl való függés (a,b,c betûjelet írja be!) a) a vevôkör a jövedelmezôség csökkenése nélkül változtatható b) a vevôkör csak a jövedelmezôség csökkenésével változtatható c) valamely vevô kiesése az ügyfél mûködését veszélyezteti Kelt:,... Aláírás

8 INFORMÁCIÓS ADATLAP 1/1 EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A cég neve: À À À À À À À À À À À À À À À À À À Az egyéb mutatókhoz szükséges plusz információk Átlagos állományi létszám 2. Vezetés összes jövedelme 3. Vezetésnek nyújtott nyújtott kölcsön és elõleg 4. K + F költségei 5. Öt évet meghaladó kötelezettségek 6. Zálogjoggal biztosított kötelezettség 7. Terven felüli értékcsökkenés 8. Anyagkészlet 9. Árukészlet 10. ELÁBÉ 11. Alvállalkozói teljesítmények 12. Fizetett osztalék 13. Hitelértékesítés 14. Tárgyévi értékesítés export árbevétele 15. Rövid lejáratú hitelek 16. Rövid lejáratú kölcsönök Az adósminõsítéshez szükséges plusz információk Pénzeszközök 2. Értékpapírok 3. Készletek 4. Határidõn túli követelések 5. Határidõn túli vevõi követelések 6. Határidõn túli szállítói tartozás 7. Hosszú lejáratú hitelek tárgyévi törlesztése 8. Hosszú lejáratú hitelek tárgyévi kamatai 9. Hosszú lejáratú kötelezettségek 10. Vevõ állomány tágyidõszak végén 11. Szállító állomány tárgyidõszak végén 12. Egyéb követelések 13. Tárgyi eszközök nettó értéke 14. Immateriális javak nettó értéke 15. Adó- és társadalombizt. tartozás 16. Folyamatban lévõ beruházások 17. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 18. Tárgyi eszközök bruttó értéke 19. Készletek elôzô év azonos idôszaka végén (csak évközi adatok esetén kitöltendô) 20. Rendkívüli bevételek 21. Rendkívüli ráfordítások 22. Pénzügyi mûveletek bevételei 23. Pénzügyi mûveletek kiadásai 24. Fizetett összes kamat 25. Szállítóktól való függés (a,b,c betûjelet írja be!) a) szállítók könnyen helyettesíthetõk b) kevés számú, de nem monopol helyzetû szállítók c) a szállítók monopol helyzetûek 26. Vevõktõl való függés (a,b,c betûjelet írja be!) a) a vevõkör a jövedelmezõség csökkenése nélkül változtatható b) a vevõkör csak a jövedelmezõség csökkenésével változtatható c) valamely vevõ kiesése az ügyfél mûködését veszélyezteti Kelt:,... Aláírás

9 INFORMÁCIÓS ADATLAP 1/1 A cég neve: À À À À À À À À À À À À À À À À À À KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTÔ VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Az egyéb mutatókhoz szükséges plusz információk Átlagos állományi létszám 2. Részvényárfolyam (Piaci érték) (Ft) 3. Részvények száma 4. Vezetés összes jövedelme 5. Vezetésnek nyújtott nyújtott kölcsön és elôleg 6. K + F költségei 7. Öt évet meghaladó kötelezettségek 8. Zálogjoggal biztosított kötelezettség 9. Terven felüli értékcsökkenés 10. Immateriális javak bruttó értéke 11. Hitelértékesítés Az adósminõsítéshez szükséges plusz információk Határidôn túli követelések 2. Határidôn túli vevôi követelések 3. Határidôn túli szállítói tartozás 4. Hosszú lejáratú hitelek tárgyévi törlesztése 5. Hosszú lejáratú hitelek tárgyévi kamatai 6. Tárgyi eszközök bruttó értéke 7. Tárgyi eszközök bruttó értéke elôzô év végén 8. Likvid befektetések 9. Egyéb likvid aktívák (Az aktív idôbeli elhatárolások közül a likvid eszközök) 10. Passzív idôbeli elhatárolásként könyvelt kötelezettségek 11. Készletek elôzô év azonos idôszaka végén (csak évközi adatok esetén kitöltendô) 12. Szállítóktól való függés (a,b,c betûjelet írja be!) a) szállítók könnyen helyettesíthetôk b) kevés számú, de nem monopol helyzetû szállító c) a szállítók monopol helyzetûek 13. Vevôktôl való függés (a,b,c betûjelet írja be!) a) a vevôkör a jövedelmezôség csökkenése nélkül változtatható b) a vevôkör csak a jövedelmezôség csökkenésével változtatható c) valamely vevô kiesése az ügyfél mûködését veszélyezteti Kelt:,... Aláírás

10 INFORMÁCIÓS ADATLAP 1/1 A cég neve: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À AZ ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTÔ VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Az egyéb mutatókhoz szükséges plusz információk Átlagos állományi létszám 2. Részvényárfolyam (Piaci érték) (Ft) 3. Részvények száma 4. Vezetés összes jövedelme 5. Vezetésnek nyújtott nyújtott kölcsön és elôleg 6. K + F költségei 7. Öt évet meghaladó kötelezettségek 8. Zálogjoggal biztosított kötelezettség 9. Terven felüli értékcsökkenés 10. Immateriális javak bruttó értéke Az adósminõsítéshez szükséges plusz információk Határidôn túli követelések 2. Határidôn túli vevôi követelések 3. Határidôn túli szállítói tartozás 4. Hosszú lejáratú hitelek tárgyévi kamatai 5. Hosszú lejáratú hitelek tárgyévi törlesztése 6. Tárgyi eszközök bruttó értéke 7. Tárgyi eszközök bruttó értéke elôzô év végén 8. Likvid befektetések 9. Egyéb likvid aktívák (Az aktív idôbeli elhatárolások közül a likvid eszközök) 10. Passzív idôbeli elhatárolásként könyvelt kötelezettségek 11. Készletek elôzô év azonos idôszaka végén (csak évközi adatok esetén kitöltendô) 12. Elôzô évi (bázis év) készletállomány év elején 13. Szállítóktól való függés (a,b,c betûjelet írja be!) a) szállítók könnyen helyettesíthetôk b) kevés számú, de nem monopol helyzetû szállítók c) a szállítók monopol helyzetûek 14. Vevôktôl való függés (a,b,c betûjelet írja be!) a) a vevôkör a jövedelmezôség csökkenése nélkül változtatható b) a vevôkör csak a jövedelmezôség csökkenésével változtatható c) valamely vevô kiesése az ügyfél mûködését veszélyeztet Kelt:,... Aláírás

11 ADATLAP KÉSZFIZETÔ KEZES RÉSZÉRE 3/1 KÉRJÜK, NYOMTATOTT NAGYBETÛVEL TÖLTSE KI! PRELAK azonosító: ÀÀ À À À À À À AdviseSoft azonosító: À À À À À À À 1. Ügyfél* szerzôdésére vonatkozó adatok (Továbbiakban Ügyfél: akiért a Kezes a kezességet vállalja) Név: Cím Ajánlati szám: Szerzôdésszám: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À 2. Személyes adatok Név: Születési név: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Születési hely/idô: À À À À À À À À À À À À À À À À À,... Állampolgárság: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Anyja születési neve: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Szig. szám/útlevélszám: À À À À À À À À À Adóazonosító jel: À À À À À À À À À À Személyi azonosító: À À À À À À À À À À À À Azonosító okmány kiállítója, betûjele: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Napközbeni telefonszám: mobilszám: Állandó lakcím: út, tér szám emelet ajtó Értesítési cím: út, tér szám emelet ajtó Családi állapot: eltartottak száma: Háztartás létszáma: fô Mióta lakik jelenlegi állandó lakhelyén?... Bejelentett lakcímen valô tartózkodás alapja: Tulajdonos Bérlô Családtag Egyéb cím: Rendelkezik-e per-, teher-, igénymentes ingatlannal: igen nem Tulajdoni aránya: % Amennyiben igen, ingatlan értéke: Ft Ingatlan címe: út, tér szám emelet ajtó Ingó vagyontárgyak értéke: Ft Kezes aláírása

12 ADATLAP KÉSZFIZETÔ KEZES RÉSZÉRE 3/2 KÉRJÜK, NYOMTATOTT NAGYBETÛVEL TÖLTSE KI! 3. Jövedelmi adatok Munkahely neve: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Címe: út, tér szám emelet ajtó Telefonszáma: mellék Jelenlegi munkahelyére történô belépés dátuma:... À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Beosztás: Ha egy évnél rövidebb ideje dolgozik a jelenlegi munkahelyén, elôzô munkahelyének neve: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Címe: út, tér szám emelet ajtó Telefonszáma: mellék Havi nettó, munkaviszonyból származó jövedelme: À ÀÀ À À ÀÀ À À Ft Egyéb jövedelme (havi): À ÀÀ À À ÀÀ À À Ft Bankszámlaszáma: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Jövedelme bankszámlára érkezik? Igen Nem Ha igen, akkor: az OTP-hez részben %-ban az OTP-hez teljes egészében más bankhoz érkezik Megtakarításai: életbiztosítás, részvény, kötvény bankbetét egyéb: Havi fix kiadásai összesen: À À À À À À À Ft Hitelkártyával rendelkezik: igen nem Egyéb hitelek törlesztô részleteinek összege: À À À À ÀÀ À À Ft lejárata:... Van-e az OTP Bank Rt-n kívül más hitelintézettel pénzügyi jellegû kapcsolata? Igen Nem Vezet-e más hitelintézetnél lakossági folyószámlát? Igen Nem Ha igen, annak bankszámlaszáma: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Jelenleg összesen hány darab hitele van más pénzintézetnél? db Más hitelintézetnél fennálló összes hiteltartozása: À ÀÀ À À ÀÀ À À Ft Más hitelintézetnél fennálló összes kezességvállalása: À ÀÀ À À ÀÀ À À Ft 4. Ha Ön nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban Egyéni vállalkozó Ôstermelô Kft. vagy Bt. bel- vagy kültagja Más társas vállalkozás tulajdonosa Tanuló Háztartásbeli Munkanélküli Nyugdíjas, törzsszáma: À À À À À À À À À À À 5. Vállalkozásra vonatkozó adatok Vállalkozás neve: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Adószáma: À À À À À À À À Vállalkozás alapításának dátuma:... Bankszámlaszáma: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Kezes aláírása

13 ADATLAP KÉSZFIZETÔ KEZES RÉSZÉRE 3/3 6. Részletes személyi adatok Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? Felsôfokú Érettségi Szakképesítés 8 általános, vagy alacsonyabb Ha Ön foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, akkor az Ön munkáltatója: Egyéni vállalkozó Ôstermelô KKT vagy Bt Kft Részvénytársaság Non-profit szervezet Központi vagy helyi közigazgatási szerv Állami vagy helyi önkormányzati költségvetési szerv Egyéb Munkahelyen betöltött pozíciója: Felsô vezetô Középvezetô Szellemi munkát végzô alkalmazott Fizikai munkát végzô alkalmazott Ön jogállását tekintve: Köztisztviselô Közalkalmazott Honvédség hivatásos állományának tagja Fegyveres szervek hivatásos állományának tagja Egyik sem Melyik terméket vette már igénybe az OTP Banktól? A-, B-, C- hitel Ingatlan biztosítás Személyi kölcsön Diákhitel Életbiztosítás LTP-betét Befektetési alap Hitelkártya Lakáshitel Jelzálog típusú hitel OTP Privát Bank 7. A készfizetô Kezes kötelezettségei 1. Amennyiben Ügyfél a lízingügylet során Kezessel kívánja biztosítani a lízingszerzôdés alapján fennálló fizetési kötelezettségeinek teljesítését, Lízingbeadó az ügyfél- és partnerminôsítést a Kezessel szemben is lefolytatja. 2. A jelen megbízásban nagy kezdôbetûvel jelölt szavak, amennyiben külön nincsenek meghatározva, a Lízingbeadó lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzatában meghatározott tartalommal bírnak. 3. Kezes kijelenti, hogy a fent hivatkozott Üzletszabályzatot ismeri, az abban írtakat kifejezetten elfogadja. 4. A fenti adatlap tartalma üzleti titoknak minôsül; arról bármilyen másolat vagy kivonat készítése kizárólag a Kezes és a Lízingbeadó elôzetes írásbeli engedélyével történhet. 5. A Készfizetô Kezes büntetôjogi felelôssége tudatában kijelenti, hogy az adatlapon feltüntetett összes adat a valóságnak megfelel. 6. Amennyiben Lízingbevevô a Szerzôdések alapján fizetendô bármely összeg megfizetésével késedelembe esik, Lízingbeadó a Szerzôdések szerinti egyéb jogosultságai gyakorlása mellett jogosult a Szerzôdések alapján fennálló bármely hátralék összegét az Üzletszabályzat 3. számú mellékletét képezô, készfizetô kezességrôl rendelkezô okiratmintával lényegileg azonos tartalmú készfizetô kezességrôl rendelkezô okirat alapján is érvényesíteni. A készfizetô kezességrôl rendelkezô okirat a Lízingszerzôdés elválaszthatatlan részét képezi. 7. Lízingbeadó jogosult készfizetô kezességet kérni abban az esetben különösen, ha a Lízingbevevô nem természetes személy. Ebben az esetben a Kezes a Finanszírozható Összeg és minden járulékai megfizetésére készfizetô kezességet vállal. 8. A Kezes készfizetô kezességvállalása hatályos marad mindaddig, amíg a Lízingszerzôdés értelmében a Lízingbeadót megilletô valamennyi tôke, kamat és egyéb járulékai teljes mértékben megfizetésre nem került és a végleges elszámolás meg nem történt Lízingbeadó és Lízingbevevô között. 9. Kezes készfizetô kezességvállalása alapján köteles a Lízingbeadó elsô írásbeli felszólítására, a jogviszony vizsgálata nélkül 2 banki napon belül megfizetni a Lízingbeadó által a Lízingbevevô lejárt és esedékes kötelezettségeként nyilvántartott összeget. Kelt:,... Kezes aláírása

14 ELADÓI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 5/1 KÉRJÜK, NYOMTATOTT NAGYBETÛVEL TÖLTSE KI A MEGFELELÔ RÉSZT! PRELAK azonosító: À À À À À À À AdviseSoft azonosító: À À À À À À À HA AZ ELADÓ MAGÁNSZEMÉLY / MAGÁNSZEMÉLYEK Mely létrejött egyrészrôl À À À À À À À À À À À À À À À ÀÀ À À À À À À À À À À ÀÀ Születési hely, idô: À À À À À À À À À À À À À À À À À, À À À À À Anyja neve: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Szem. ig. szám: À À À À À À À À À À À À Személyi szám: À À À À À À À À À À Adóazonosító jel: À À À À À À À À À À Cím: À À À ir.sz. À À À À À À À À À À À À À À À À À À À település út, tér szám emelet ajtó Telefonszám: À À À À À À À À À À cím À À À À À À À À À À À À Értesítési cím: À À À ir.sz. À À À À À À À À À À À À À À À À À À À település út, tér szám emelet ajtó Mint eladó kijelentem, hogy a lízingbevevôvel ROKONI KAPCSOLATBAN ÁLLOK / NEM ÁLLOK ROKONI KAPCSOLATBAN. (A megfelelô rész aláhúzandó.) Számlavezetô bank neve: Bankszámlaszáma: És À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Név: À À À À À À À À À À À À À À À ÀÀ À À À À À À À À À À À Születési hely, idô: À À À À À À À À À À À À À À À À À, À À À À À Anyja neve: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Szem. ig. szám: À À À À À À À À À À À À Személyi szám: À À À À À À À À À À Adóazonosító jel: À À À À À À À À À À Cím: À À À ir.sz. À À À À À À À À À À À À À À À À À À À település út, tér szám emelet ajtó Telefonszám: À À À À À À À À À À cím À À À À À À À À À À À À Értesítési cím: À À À ir.sz. À À À À À À À À À À À À À À À À À À À település út, tér szám emelet ajtó Mint eladó kijelentem, hogy a lízingbevevôvel ROKONI KAPCSOLATBAN ÁLLOK / NEM ÁLLOK ROKONI KAPCSOLATBAN. (A megfelelô rész aláhúzandó.) Számlavezetô bank neve: Bankszámlaszáma: Értékbecsléssel kapcsolatban kereshetô: Név: Telefonszám: cím: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À ÀÀ À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À ÀÀ À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À ÀÀ À À À À À À À À À À À Eladó Eladó Lizingbevevô-jelölt Lizingbevevô-jelölt

15 ELADÓI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 5/2 KÉRJÜK, NYOMTATOTT NAGYBETÛVEL TÖLTSE KI A MEGFELELÔ RÉSZT! HA AZ ELADÓ VÁLLALKOZÁS Mely létrejött egyrészrôl À À À À À À À À À À À À À À À ÀÀ À À À À À À À À À À À Képviseli: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Telefonszám: À À À À À À À À À À cím: À À À À À À À À À À À À Cégjegyzékszám: À À À À À À À À À À À À Székhely: À À À ir.sz. À À À À À À À À À À À À À À À À À À À település út, tér szám emelet ajtó Adószám: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À KSH szám: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Számlavezetô bank neve: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Bankszámlaszáma: Értékbecsléssel kapcsolatban kereshetô: Név: Telefonszám: cím: À À À À À À À À À À À À À À À ÀÀ À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À ÀÀ À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À ÀÀ À À À À À À À À À À À Adásvételi szerzôdéssel kapcsolatban kereshetô: Név: Telefonszám: cím: À À À À À À À À À À À À À À À ÀÀ À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À ÀÀ À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À ÀÀ À À À À À À À À À À À HA A LIZINGBEVEVÔ MAGÁNSZEMÉLY / MAGÁNSZEMÉLYEK Másrészrôl À À À À À À À À À À À À À À À ÀÀ À À À À À À À À À À ÀÀ Születési hely, idô: À À À À À À À À À À À À À À À À À, À À À À À Anyja neve: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Szem. ig. szám: À À À À À À À À À À À À Személyi szám: À À À À À À À À À À Adóazonosító jel: À À À À À À À À À À Cím: À À À ir.sz. À À À À À À À À À À À À À À À À À À À település út, tér szám emelet ajtó Telefonszám: À À À À À À À À À À cím: À À À À À À À À À À À À Értesítési cím: À À À ir.sz. À À À À À À À À À À À À À À À À À À À település út, tér szám emelet ajtó Eladó Eladó Lizingbevevô-jelölt Lizingbevevô-jelölt

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez A NYOMTATVÁNYCSOMAG 2012.06.15-TŐL ÉRVÉNYES Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 2/1 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról) Adatlap

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról, szerződő ügyfelenként 1 1 adatlapot kell kitölteni) Adatlap

Részletesebben

OTP Lakáslízing igénylőcsomag

OTP Lakáslízing igénylőcsomag OTP Lakáslízing igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Lakáslízing Zrt., mint a lakáslízing piac vezető pénzügyi vállalkozása mellett döntött. Ezen

Részletesebben

OTP LAKÁSLÍZING IGÉNYLCSOMAG

OTP LAKÁSLÍZING IGÉNYLCSOMAG OTP LAKÁSLÍZING IGÉNYLCSOMAG 44/1 Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Ingatlanlízing Zrt., mint a lakáslízing piac vezet pénzügyi vállalkozása mellett döntött.

Részletesebben

OTP Standard Faktoring, OTP Standard Plusz Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Standard Faktoring, OTP Standard Plusz Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Standard Faktoring, OTP Standard Plusz Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kérelem II. Vevői Adatlap III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben

OTP Lakáshitel igénylőcsomag. Tisztelt Ügyfelünk!

OTP Lakáshitel igénylőcsomag. Tisztelt Ügyfelünk! OTP Bank Nyrt. OTP Lakáshitel igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Bank Nyrt-nek, a lakáshitelezés piacvezető pénzintézete mellett döntött. Ezen

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező,

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

MKB Bank Zrt. hó MKB Perspektíva Magánhitel 15. hó MKB Horizont Lakáshitel. hó MKB Horizont Magánhitel 15. hó. hó MKB BUBOR Plusz Lakáshitel

MKB Bank Zrt. hó MKB Perspektíva Magánhitel 15. hó MKB Horizont Lakáshitel. hó MKB Horizont Magánhitel 15. hó. hó MKB BUBOR Plusz Lakáshitel Kapcsolattartó MKB fiók: Kérjük, jelölje meg a kapcsolattartásra választott MKB fiókot MKB Bank Zrt. Szerződésazonosító szám(ok): HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1 (Hatályos: 2011.

Részletesebben

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb adatai nyilatkozat

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: Iroda kódja: A) A Vállalkozás azonosító adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés

Részletesebben

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről A beszámolónak megfelelő

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Lombardhitel/OTP Vállalkozói Lombardhitel fix marzs mellett igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Lombardhitel/OTP Vállalkozói Lombardhitel fix marzs mellett igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Vállalkozói Lombardhitel/OTP Vállalkozói Lombardhitel fix marzs mellett igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kérelem II. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben

A Területalapú támogatások előfinanszírozása (NHP2) konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok

A Területalapú támogatások előfinanszírozása (NHP2) konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok A Területalapú támogatások előfinanszírozása (NHP2) konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II III. IV. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről A beszámolónak

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: Iroda kódja: A) A Vállalkozás azonosító adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1. A Vállalkozás

Részletesebben

Lakossági jelzáloghitel

Lakossági jelzáloghitel KÖLCSÖNKÉRELEM Lakossági jelzáloghitel JKK001_18 A kölcsönkérelem kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Bank tölti ki! Cenzúraszám (CJK): A hiteligénylő

Részletesebben

OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok I. Bankgarancia kérelem II. A beszámolónak megfelelô információs adatlap Éves/Egyszerûsített s beszámolóval rendelkezô, illetve SZJA szerinti bevallást

Részletesebben

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Ezt az adatlapot a kölcsönkérelemmel érintett valamennyi személyről ki kell tölteni! A kölcsönkérelemmel érintett személy státusza Kérjük, jelölje meg az adatlapon

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

MKB 1X1 INGATLANFEDEZETŰ BANKGARANCIA KÉRELEM

MKB 1X1 INGATLANFEDEZETŰ BANKGARANCIA KÉRELEM I. Igényelt bankgarancia főbb adatai MKB 1X1 INGATLANFEDEZETŰ BANKGARANCIA KÉRELEM Megbízás típusa Új megbízás Meglévő sz. szerződés módosítása Igényelt garancia összege Garancia devizaneme Garancia lejárat

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel. Adatszolgáltató lap

Gyűjtőszámlahitel. Adatszolgáltató lap Gyűjtőszámlahitel Adatszolgáltató lap Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz az adóstárs(ak)ról, akik az

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL Benyújtandó dokumentumok Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner neve:* Partner székhelye:* Partnert képviselő neve:* Az igénylő (teljes) neve:

Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner neve:* Partner székhelye:* Partnert képviselő neve:* Az igénylő (teljes) neve: F I N A N S Z Í R O Z Á S I K É R E L E M FHB Ingatlanlízing Zrt. FHBIL azonosító: * Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner neve:* _ Partner székhelye:* Partnert képviselő neve:* Bírálati módja: 1 jövedelem

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM. lakáskorszerűsítés üdülővásárlás. üdülőépítés lakásfelújítás. üdülőfelújítás telekvásárlás

KÖLCSÖNKÉRELEM. lakáskorszerűsítés üdülővásárlás. üdülőépítés lakásfelújítás. üdülőfelújítás telekvásárlás KÖLCSÖNKÉRELEM A hiteligénylő neve:... Hitel devizaneme: HUF alapú EUR alapú* * Csak szabad felhasználású jelzáloghitel, és piaci kamatozású lakáscélú hitel esetén Igényelt hitel összege:...ft vagy....

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfél azonosító: Iroda kódja: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1 1. Az Egyéni Vállalkozó

Részletesebben