A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt"

Átírás

1 Székhely-problémák A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt 1

2 A székhely fellelhetősége A székhely valódiságának ellenőrzéséről a törvény (Art. 24/A. (3)) nem említ részleteket. Annyit lehet tudni, hogy egy iroda elnevezésű helységet keres ilyenkor a hivatal (A Ctv. 7. (1)). A székhelyet cégtáblával kell jelölni. Cégtábla hiányában, ha a revizor nem talál nem nyilvánvaló irodát a címen, akkor a székhely nem minősül valódinak. 2

3 A székhely fellelhetősége Nem jó: Jó: 3

4 A székhely fellelhetősége Megfelelő az egyszerű lista is: 4

5 A székhely fellelhetősége A székhely valódiságának ellenőrzése kapcsán utólag is sikeresen lehet támadni az adóhivatali vélelmet, ha az adózó nem nyilatkozza kifejezetten azt a revizorok számára, hogy a székhelyen nem tartózkodtak és nem volt cégtábla sem. Figyelem! Áfa átvihető követelés elvész!!! 5

6 Székhely szolgáltató van? Nincs. A Székhelyszolgáltató fogalmát a jogszabályból törölték (lásd KOCKERD anyag!), ennek ellenére a vállalkozások központi ügyintézésére alkalmas irodát sokan bocsátanak rendelkezésre, anélkül, hogy bérleti jogokat kínálnának. 6

7 A székhelyváltás kezelése adó ellenőrzés előtt vagy során Az ellenőrzés megkezdésekor már elköltözött adózókat ugyanaz az adóigazgatóság ellenőrizheti, ennek a hivatal vezetői általi engedélyezése rutinműveletté vált. Az adózókat így több száz km-re lévő adóhivatalokba is lehet idézni. 7

8 A székhelyváltás kezelése adó ellenőrzés előtt vagy során Az távoli idézések esetében a kimentési lehetőséget az adóhatóság igyekszik szűken intézni. Ilyen esetekben célszerű kitartóan kérelmezni az új székhely szerinti hivatalba való idézést, miután a törvény (Art ) két lehetőséget hagy, amely közül a hivatalnak méltányosan kell választania. 8

9 A székhelyváltás kezelése adó ellenőrzés előtt vagy során Az adóhivatal revizorai azonban szeretik magukhoz kéretni a legérintettebb vezető tisztségviselőket. Gyakori, hogy a meghatalmazott megjelenésekor mégsem tiltakoznak, ha érdemi információkat, adatokat, bizonylatokat kapnak. Ezért célszerű az ügyvezetőt kímélni 9

10 A székhelyváltás kezelése adó ellenőrzés előtt vagy során 10

11 A székhelyváltás kezelése adó ellenőrzés előtt vagy során 11

12 Az ellenőrzés során tett nyilatkozatok A nyilatkozattétel során nem szabad elfelejteni, hogy adózó saját ügyében nem köteles nyilatkozatot tenni. Különösképpen célszerű figyelni arra, hogy az adórevizor miként fogalmazza át a nyilatkozattevő mondatait. 12

13 Az ellenőrzés során tett nyilatkozatok A nyilatkozattétel során célszerű későbbi válaszadást megjelölni a dátumokat, összegeket, vagy egyéb adatokat firtató kérdésekre. Ezeket a nem tudom, nem emlékszem válaszok esetén a hivatal, az adózót elmarasztaló nyilatkozatként értékeli. 13

14 Adóregisztrációs örömök A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt 14

15 2012-től: adószám nuku! Megtagadható lesz az adószám megállapítása, ha az adózó vezető tisztségviselője, képviseletre jogosult tagja, többségi tulajdonosa előző cége(i) alapján kockázatosnak minősül. 15m / 30m adótartozással való megszűnés 5 éven belül 50m / 150m adómegállapítás 5 éven belül Felfüggesztés után törléssel megszűnő 15

16 2012-től: adószám nuku! A korábbi székhelyen nem fellelhető okból történt adószám-törlések eseteit célszerű felülvizsgáltatni, miután azok általában nem teljes körű tényállásfeltáráson alapultak. 16

17 Az adószám megállapítás menete 1 nap: Ha nem valószínűsíthető akadály 8 nap: Egyéb esetben Megtagadó határozat ellen kimentési kérelem 8 napon belül (volt EVA alanyok előnyben) Igazolás: 30 napon belül (kérelemre) 17

18 Kimentjük magunkat? Tartozás azért keletkezett, mert a vevők neki sem fizettek ÉS a vevőkkel szemben fennálló követelés összege a tartozást elérte vagy meghaladta ÉS a követelések érvényesítése során úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható volt. 18

19 A kimentési okokat kicsit átírták 19

20 Adóregisztráció megküldése Az állami adóhatóság és a cégnyilvántartás közötti, az adóregisztrációs eljáráshoz kapcsolódó adatszolgáltatás érdekében a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemben fel kell tüntetni a cégjegyzékbe bejegyzett (bejegyezni kívánt) tagok (részvényesek) magyar állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számát. A tagok adóazonosító száma nem szerepel a cégjegyzékben. 20

21 Változásbejegyzéskor 30 nap: az akadály elhárítási határideje Az ügyintézés menete: NAV = 30 napon belül felszólít Adózó = 30 napon belül hiánypótol Elhúzódó bejegyzési folyamat 21

22 Felügyelet melletti működés A tervezet szerint az adózási szempontból kockázatosnak ítélt adózók működésük első időszakában folyamatosan adóhatósági felügyelet mellett működnének. 22

23 Fokozott felügyelet Ha a kockázatelemzés eredménye, hogy a cég kockázatos, akkor fokozott felügyelet: - Határozatban - Maximum 1 évre Lehetséges követelmények: Gyakoribb áfa és összesítő nyilatkozat A bevallásban feltüntetett számlák másolatának benyújtása Bevallás, nyilatkozat ellenjegyzése 23

24 KOCKERD - beküldés Előírható kérdőív letöltése, kitöltése: Megmaradt a postai értesítés, de már nem kötelező papíralapon kitölteni a kérdőívet. Mehet elektronikus úton is. (Ez már így volt 2012 szeptembertől) 24

25 KOCKERD postázási gondok A postázás problémáját megoldották egy automata adószám-törlést visszavonó határozattal. Helyette: Bírságolás, mint megelőző csapás 25

26 KOCKERD - témakörök Előírható kérdőív letöltése, témakörök: Tevékenység Foglalkoztatott személyek száma Eszközök Pénzügyi háttér 26

27 KOCKERD problémák A számviteli szabályok szerint a pénzmozgást nem igénylő tételek rögzítését, így a vevői, szállítói számlákat is elegendő elvégezni a negyedévet követő hónap utolsó napjáig (Számv. tv (3) b)) A jövőre nézve történt tevékenységi és módszerbeli várakozások számonkérése 27

28 KOCKERD problémák Az is furcsa elvárás, hogy a bejelentett munkavállalókat FEOR szám szerint a vállalkozásnak kell leválogatnia. Rejtélyes az is, hogy a foglalkoztatáshoz mennyiben kapcsolódik a munkaruha kérdése. 28

29 KOCKERD emlékeztetőül A Ket. 7. -a szerint a hatóság úgy szervezi meg tevékenységét, hogy az ügyfélnek a legkevesebb költséget okozza. A Ket. 1. (2) bekezdése szerint a hatóság hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, és az ügyféllel való együttműködés követelményeinek megfelelően köteles eljárni. A Ket. 5. (1) bekezdése pedig előírja, hogy hatóság köteles elősegíteni az ügyféli jogok gyakorlását. 29

30 Van kérdésük? 30

31

32

33

34

35

36 Adótortúra = KOCKERD 1

37 KOCKERD jogszabályi alapok A hivatalnak eleve nem is feladata a jogszabály adata lehetőségek ellazáskodása, hiszen a közpénzek védelme, visszaszerzése kapcsán minden jogszerű eszközt igénybe vehet, sőt igénybe kell vennie. A jogalkotó még azt is elnézi, ha kicsit túlzásba viszi 2

38 KOCKERD jogszabályi alapok A jogalkotó úgy döntött, hogy 2012 januárjától új eszközöket ad az adóhatóság kezébe az adóregisztrációs eljárással és a kapcsolódó kockázatelemzést követő kérdőívek kiküldésével. A kérdőívek kiértékelése és az adóregisztrációs eljárás eredménye lehet a fokozott adóhatósági felügyelet. 3

39 KOCKERD jogszabályi alapok Cégek esetében az állami adóhatóság - cégbíróság útján vezető tisztségviselőjének, képviseletre jogosult tagjának, a korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja, vagy részvényese személyében történt változásról történt tudomásszerzését követően haladéktalanul kockázatelemzési eljárást folytat le, 4

40 KOCKERD jogszabályi alapok KOCKERD elkerülhetetlen, ha ügyvezető többségi tulajdonos-váltás bejegyzését kérték. 5

41 KOCKERD jogszabályi alapok Az adóhatóság tehát kérdőívet küldhet, az adózó által végezni kívánt tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállásának ellenőrzése céljából. Ennek során a törvény szerint az alábbiak közlésére hívja fel az adózót: 6

42 KOCKERD jogszabályi alapok Art. 24/D. (1) és 24/F: a) a tevékenység részletes bemutatása, b) a foglalkoztatottak számával, az alkalmazás jellegével kapcsolatos információk közlése, c) a tevékenység folytatásához rendelkezésre álló eszközök bemutatása, d) a tevékenység végzéséhez szükséges helyiség adataira, valamint a helyiség használatának jogcímére vonatkozó információk közlése, e) a végezni kívánt tevékenységhez rendelkezésre álló pénzügyi, finanszírozási források részletes bemutatása. 7

43 KOCKERD a kitöltésről általában Az adóhatóság végzéssel dönt a kérdőív kötelező kitöltéséről, a végzés nem megfellebbezhető. Az eddigi esetek szerint a kitöltésre a hivatal 10 napot ad. A 13 oldalas kérdőív és a kitöltési útmutató nem érhető el az adóhatóság honlapján, sőt azt egyelőre kizárólag papíralapon lehet kezelni, számítógéppel kitölthető verziója nincs! 8

44 KOCKERD a kitöltésről általában A kérdőív minden oldalára fel kell vezetni a vállalkozás nevét és adószámát, de csak a végén kell egyszer aláírni. Az aláírással a vállalkozás vállalja, hogy a jövőbeni adatok is megfelelnek a valóságnak... 9

45 KOCKERD elemzés kérdésenként 1. Adóköteles tevékenység megkezdése. A kérdés értelmezhetetlen, mert a cégbíróságon bejegyzett adózó nem tud megalakulni főtevékenységi kör nélkül, annak megkezdése se az Art-ban, se más jogszabályban nem ismert. Az adóhatóság az adóköteles tevékenységet az Art. 14. (1) szakaszával azonosítja, azonban annak megkezdése (pl. bevallásra, pénzforgalmi számlanyitásra) vonatkozó adókötelezettség akkor is fennáll, ha gazdasági tevékenység minimális és az kimerül a bankszámla vezetési költségek elszámolásában és az adóbevallás benyújtásában. 10

46 KOCKERD elemzés kérdésenként 2. Ha az adóköteles tevékenységet nem kezdte meg, akkor az adózónak nyilatkoznia kell a megkezdés dátumáról. Ezzel egy olyan adat kerülhet az adóhatóság birtokába, amely értelmezésének nincs jogszabályi háttere. Az adóköteles tevékenység megkezdésének mibenlétét az adóhatóságtól eltérően értelmező vállalkozások súlyos következményekkel találhatják szembe magukat, ha az első kérdésre adott nemleges válasz után ebbe a rovatba egy alakulástól eltérő dátumot írnak. 11

47 KOCKERD elemzés kérdésenként 2. A rovatnak az értékelési szempontjairól nincs információ a kitöltési útmutatóban sem. Alapesetben ez a dátum az adószám bejegyzésének, vagy átalakulással történő létrejövetel, illetve külföldi vállalkozás fióktelepe esetén cégbírósági végzésnek a napja. 12

48 KOCKERD elemzés kérdésenként 3. A ténylegesen megkezdett, első hat, legnagyobb árbevételt keletkeztető adóköteles tevékenység felsorolása. A tevékenységeket bevételi adatok feltüntetése nélkül kell felsorolni, ami könnyebbség, de az újonnan alakult vállalkozások esetén az árbevétel-adatok kapcsán az adózónak a tárgynapi (!) árbevételét is figyelembe kellene vennie legalábbis a kitöltési útmutató szerint. 13

49 KOCKERD elemzés kérdésenként 3. Ha az adózó számára minimális a keletkezésétől eltelt idő, akkor jövőbeni becslések (!) alapján kell felsorolnia a tevékenységeket. A kitöltési útmutató nem szól arról, hogy milyen sorrendben szerepeljenek a nulla árbevételt hozó tevékenységek és mi történjen akkor, ha az adózónak nincs 6 ténylegesen megkezdett tevékenysége (alakuláskor gyakran csupán a főtevékenység kerül bejelentésre). 14

50 KOCKERD elemzés kérdésenként 3. A kérdőív a korábban bejegyzett vállalkozásokra az árbevételt a megelőző egy évre számítja, vélhetően ezzel az adóhatóság az utolsó lezárt üzleti év adataira gondol. Ennek kapcsán kétség merülhet fel, hogy az adóhatóság május 31-ig elfogadja-e a 1029-es bevallásban szereplő adatokat, vagy május 31-ig is a 1129-es bevallásban feltüntetendő adatokat szeretné látni? Nem világos, hogy adateltérés esetén várható-e szankció, vagy fokozott adóhatósági felügyelet alá vonás. 15

51 KOCKERD elemzés kérdésenként 4. Meg kell jelölni az okát annak, ha még nem kezdte meg a tényleges adóköteles tevékenységét. Beugratós kérdés. Korábban az 1. és 2. kérdésnél megjelölt kiértékelési kockázatok mellett újabb kockázatot jelenthet ennek a rovatnak a kitöltése. Az útmutató ismét nem ismerteti a válaszadás lehetséges következményét, de a jogszabályból világosan kiolvasható, hogy éppen ezek azokat az esetek, amikor az adóhatóság joggal dönthet a fokozott adóhatósági felügyelet mellett. 16

52 KOCKERD elemzés kérdésenként 4. A jogszabály szövege szerint az adóhatóság az adózót határozattal - legfeljebb egy éves időtartamra - fokozott adóhatósági felügyelet alá vonhatja, ha a gazdasági tevékenység megvalósulásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek nem állnak az adózó rendelkezésére, vagy ha a rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek valószínűsíthetően nem elegendőek a gazdasági tevékenység megvalósításához. 17

53 KOCKERD elemzés kérdésenként 5. Meg kell jelölni a dátumát annak, ha mikor fogja a vállalkozás a tényleges adóköteles tevékenységét megkezdeni. Az 1., 2., és 4. pont kitöltése esetén kockázatot jelent ennek a pontnak és a jövőbeni dátumnak a megjelölése, főleg azzal, hogy az adózó részéről nem kerül megjelölésre konkrét dátum, hiszen ezzel azt üzeni az adóhatóságnak, hogy a tényleg adóköteles tevékenység megkezdése nélkül kíván létezni, ezzel megvalósítva a fokozott adóhatóság felügyelet kritériumait. 18

54 KOCKERD elemzés kérdésenként 6. Meg kell jelölni legalább három, egy éven belül tervezett adóköteles tevékenységet. Az adózó ennek a kérdésnek kapcsán adókötelezettséget meghaladó jövőbeni találgatásra kényszerül. Bár a jogszabály a kérdőív témakörei tekintetében nem említ jövőbeni tevékenységi körökre vonatkozó információt, csupán a jelenlegi tevékenység részletes bemutatását, mégis az adóhatóság kötelezővé teszi azon új vállalkozások számára, amelyek nemleges választ adtak az 1. kérdésre. 19

55 KOCKERD elemzés kérdésenként 6. Az adóhatóság 1 éves működési idő elteltével gondolja úgy, hogy a kérdésre nem kötelező választ adni. A kérdőív kitöltési útmutatója nem említ jogkövetkezményt arra az esetre vonatkozóan, ha 1 éven belül létrejött vállalkozás azt mégse töltené ki. 20

56 KOCKERD elemzés kérdésenként 7. Az adóköteles tevékenység tényleges végzésének helyét és a tevékenységi köröket kell párosítani. A kitöltési útmutató a tevékenységi körök közül elegendőnek talál legalább egyet megjelölni, amennyiben az 1. kérdésre igen választ adott a vállalkozás. 21

57 KOCKERD elemzés kérdésenként 8. A vevői kört kell megjelölni. A kérdés megválaszolásához el kell olvasni a kitöltési útmutatót, mert csak ez által derül ki az, hogy a nettó árbevétel adatok alapján súlyozni kell az egyes vevői köröket, a 10 százalék alatti vevőkör nem jelölhető! A kérdőív a korábban bejegyzett vállalkozásokra az árbevételt a megelőző egy évre számítja vélhetően ezzel az adóhatóság az utolsó lezárt üzleti év adataira gondol. 22

58 KOCKERD elemzés kérdésenként 8. Ennek kapcsán kétség merülhet fel, hogy az adóhatóság május 31-ig elfogadja-e a 1029-es bevallásban szereplő adatokat, vagy jelenleg is a 1129-es bevallásban feltüntetendő adatokat szeretné látni? Nem világos, hogy adateltérés esetén várható-e szankció, vagy fokozott adóhatósági felügyelet alá vonás. 23

59 KOCKERD elemzés kérdésenként 9. A vevői kör földrajzi eloszlását kell megjelölni. Az adóhatóság a vevőkre jutó bevétel típus és földrajzi eloszlását újonnan alakult vállalkozások esetén a kérdőív kitöltésének napjáig (!) a többi bejegyzett cégnél pedig a megelőző évre számíttatják. A megoszlás tekintetében a kérdőív nem tér ki a volt EVA alany vállalkozások esetére, ahol a nettó árbevétel adót tartalmazó összeg volt. 24

60 KOCKERD elemzés kérdésenként 9. A rovatok kitöltése kötelező, ha a vállalkozás az 1. kérdésre igen választ adott. Az adóhatóság ismét jövőbeni becslést kér számon az adózón, azzal, hogy az árbevételt még nem realizált vállalkozások esetében akkor is, ha már évek óta működnek - az a), b) és c) rovatok bejelölését várható vevői kör alapján rendeli kitölteni. 25

61 KOCKERD elemzés kérdésenként 10. A tárgyévben, illetve amennyiben volt a megelőző évben a forgalom értéke szerint három legnagyobb vevő megnevezése és adott vevőnek teljesített értékesítés összesítése. Az adóhatóság a három legnagyobb vevőre jutó árbevételt az újonnan alakult vállalkozások esetén a kérdőív kitöltésének napjáig (!) a többi bejegyzett cégnél pedig a megelőző évre számíttatják. A megoszlás tekintetében a kérdőív nem tér ki a volt EVA alany vállalkozások esetére, ahol a nettó árbevétel adót tartalmazó összeg volt. 26

62 KOCKERD elemzés kérdésenként 10. A rovatok kitöltése kötelező, ha a vállalkozás az 2. kérdést kitöltötte, vagyis van a tevékenységnek megkezdési dátuma. Nem fogalmaz egyértelműen a kérdőív, amikor azt állítja, hogy a legnagyobb három vevő adószámának ismerete közösségi értékesítés esetében is (!) kötelező. Ebből az vélelmezhető, hogy ismerni kell a legnagyobb vevő adószámát, ami viszont nem következik az Áfa tv e) pontjából ahol csak a vevő nevét és címét kell rögzíteni. Amennyiben nincs árbevétel (pl. kizárólag pénzügyi bevétele van a vállalkozásnak), akkor nullát kell írni az első rovatba 27

63 KOCKERD elemzés kérdésenként 11. A bevételek rögzítési módja. Bár a kérdés csak bevétel -t említ, a kitöltési útmutató pontosít azzal, hogy árbevételt jelöl meg. A bevétel rögzítési módozatok közül hiányzik a számviteli bizonylat útján történő értékesítés esete, ezt vélhetően a papíralapú számla, vagyis a b) rovatba célszerű besorolni. 28

64 KOCKERD elemzés kérdésenként 12. A tárgyévben, illetve amennyiben volt a megelőző évben a forgalom értéke szerint három legnagyobb szállító megnevezése és adott szállító részéről teljesített forgalom összesítése. Az adóhatóság a három legnagyobb szállítóra jutó nettó forgalmi adatokat kéri, az újonnan alakult vállalkozások esetén azt a kérdőív kitöltésének napjáig (!) a többi bejegyzett cégnél pedig a megelőző évre számíttatják. A megoszlás tekintetében a kérdőív nem tér ki a volt EVA alany vállalkozások esetére, ahol a nettó költségek adót tartalmazó összege volt elszámolva. 29

65 KOCKERD elemzés kérdésenként 12. A rovatok kitöltése kötelező, ha a vállalkozás az 1. kérdésre igen választ adott. Amennyiben nincs beszerzése (pl. kizárólag pénzügyi kiadása van a vállalkozásnak), akkor nullát kell írni az első rovatba. 30

66 KOCKERD elemzés kérdésenként 13. A könyvvezetés saját alkalmazottal, vagy könyvviteli szolgáltatást nyújtó személy által való ellátása. Az alkalmazott megjelölése esetén az adóhatóság a közölt adatot nyilvánvaló összeveti a munkavállalókról érkezett bejelentésekkel és adatszolgáltatásokkal. A könyvviteli szolgáltatást nyújtó személy lehet természetes, vagy jogi személy, így ide cégnevet is feltüntethet a vállalkozás. Ha a nincs állandó meghatalmazott (nincs VAMO) és az elektronikusan beküldött bevallásokra sincs T180 és a szállítók között sem szerepel, vélhetően az adóhatóság a bejelentett adatot további ellenőrzés tárgyává teszi. 31

67 KOCKERD elemzés kérdésenként 14. A vezető tisztségviselők jogviszonyainak felsorolása, minősítése. A vezető tisztségviselőkkel szemben az adóhatóság döntési kompetenciát és abban pedig sorrendet feltételez, miközben a gazdasági társaságokról szóló törvény nem ismer ilyen paramétereket, sőt néhány extrém kivétellel kizárja az utasíthatóságot (Gt. 22. (4)). A tevékenység végzésének gyakorisága is hasonló okból értelmezhetetlen. A vállalkozások éppen ezért kockázatot vállalhatnak, ha a például bejelölik a F pontot, amely szerint a székhely virtuális. 32

68 KOCKERD elemzés kérdésenként 15. A kérőív kitöltésének időpontjában az adózónál foglalkoztatott személyek száma, ebből a munkaerőkölcsönzéssel foglalkoztatott személyek számának megjelölésével. Az egyszerűnek tűnő kérdés ismét a kitöltési útmutató szerint eltérő adatra vezethet, hiszen nem tüntethető fel az egyébként foglalkoztatott fogalmában beletartozó társas vállalkozó és a megbízásban foglalkoztatott képviselő. Ebből fakadóan az újonnan alakult vállalkozás esetében ez az adat akkor is nulla, ha egyébként a vállalkozás járulékokat és adót fizet az említett foglalkoztatottjai után. 33

69 KOCKERD elemzés kérdésenként 16. Szakirányú képesítésű foglalkoztatott személyek szükségessége. Ismét egyszerűen megválaszolható kérdés, amelyet ismét megbonyolít a kitöltési útmutató. A vállalkozásnak szükséges szakképesített foglalkoztatási kötelezettsége ellenére is a nem választ kell adni, ha a követelménynek a tulajdonos, vagy a képviselő végezettségével, szakképesítésével eleget tesz és munkát végez. A munkát végez mibenlétét a kérdőív nem pontosítja. 34

70 KOCKERD elemzés kérdésenként 17. Szakirányú képesítésű foglalkoztatott személyek elégséges száma. Ha a 16. kérdésre igen válasz lett feltüntetve, akkor a szükséges létszám teljesüléséről kell igen, vagy annak hiánya esetén nem választ adni. Ha a 16. kérdésre nem válasz lett beírva, ezt a rovatot üresen kell hagyni. 35

71 KOCKERD elemzés kérdésenként 18. A foglalkoztatottak száma FEOR szám szerinti bontásban. A kitöltési útmutatót itt is figyelembe kell venni. Ismét nem lehet feltüntetni a vállalkozás tulajdonosát, mint társas vállalkozót, vagy a megbízásban tevékenykedő képviselőjét és a hét sort akkor is ki kell nullázni, ha egyébként a 15. kérdésben már a nulla közölve lett. 36

72 KOCKERD elemzés kérdésenként 19. A foglalkoztatottak száma munkavégzés helye szerinti bontásban. A kitöltési útmutatót itt is figyelembe kell venni. Ismét nem lehet feltüntetni a vállalkozás tulajdonosát, mint társas vállalkozót, vagy a megbízásban tevékenykedő képviselőjét és az öt sort akkor is ki kell nullázni, ha egyébként a 15. kérdésben már a nulla közölve lett. Az öt kategóriára meghatározást is ad a kitöltési útmutató. 37

73 KOCKERD elemzés kérdésenként 20. A munkaerő részére a munkavégzéshez szükséges munkaruha. Az adóhatóság a munkaruha kérdését az alkalmazás jellegéhez tartozó kérdésként jelölte. Nem lett megkülönböztetve a munkaruha szükségtelensége, illetve az az eset, hogy a munkaruhát a munkáltató annak szükségessége ellenére sem biztosítja. 38

74 KOCKERD elemzés kérdésenként 21. A jelenléti ív vezetése. A munkaviszonyra vonatkozó előírások alapján a munkaidő adatokat a munkáltató tartja nyilván (Munka tv. 140/A. ). Jelenléti ív a munkajogi szabályok körében fogalmilag nem ismert. Miután vélhetően a nemleges választ az adóhatóság jogszabálysértőnek véli majd, ezért mérlegelni kell, hogy az adóhatóság a jelenléti ív említésével a jogszabály szerinti munkaidővel kapcsolatos adatok nyilvántartására céloz. Ha munkáltatóként a vállalkozás vezet / vezettet ilyen nyilvántartást, akkor célszerű az igen válasz megjelölése. 39

75 KOCKERD elemzés kérdésenként 22. A munkaerő bejelentésének felelőse. Az adóhatóság a felelősöket csökkenő sorrendben írja elő megjelölni, így a legfelelősebb az 1-es értéket kapja, míg a legkevésbé felelős a 4-es számot. Ha a felsoroltak közül ennél kevesebb tekinthető felelősnek, akkor a rangsorolás is szűkülhet, de legalább egy felelőst meg kell jelölni. Az egyéb felelős csak magánszemély lehet. 40

76 KOCKERD elemzés kérdésenként 23. Adózó tulajdonában lévő eszközök bekerülési értéke ezer forintban a számviteli törvény alapján. A látszólag egyértelmű kérdés elfelejti meghatározni a vonatkozási időpontot, a korábbi bevételi, vevői és szállítói adatokból kiindulva itt is az újonnan alakultakra a kérdőív kitöltésének napja, egyéb esetben, pedig az előző üzleti év utolsó napján fennálló helyzetről kell számot adni. A vonatkozási dátum az eszközök használatbavételi (aktiválási) és tulajdonlási dátuma ugyanis eltérhet. A felsorolásból hiányoznak a tenyészállatok és a beruházások. Ezek adataira az adóhatóság nyilván nem kíváncsi. 41

77 KOCKERD elemzés kérdésenként 24. Az adózó használatában, de más tulajdonában lévő eszközök szerződés szerinti nettó havidíja. Az eszközök felsorolása tekintetében az adóhatóság következetes, a más tulajdonában lévő eszköz tekintetében azonban ezek eszközkategóriába való besorolása pontatlanságokat szülhet, hiszen a bérleti díj költség és nem pedig eszköz ellenértéke. Ismét problémát jelent a vonatkozási időpont meghatározása és az is, hogy a díjat havidíjra kell elosztani. 42

78 KOCKERD elemzés kérdésenként 25. Az adózó tulajdonában lévő 10 legnagyobb méretű belföldi ingatlan. Bár ez a kérdés igényli a legnagyobb adminisztrációt, mégis ez a kérdés kimagaslik a többi közül az egyértelműségével. A vonatkozási időpont hiánya már megszokott, de ennek ellenére a tulajdonban lévő státusz mégis egyértelműsíti, hogy a kérdőív kitöltésének napjáról van szó. A kérdés azért is válaszolható meg egyértelműen, mert egy másik hatósági nyilvántartás a Földhivatal által nyilvántartott adatokat kérdezi meg. 43

79 KOCKERD elemzés kérdésenként 26. A tevékenységhez szükséges eszközök rendelkezésre állása. Nem szabad a kitöltés közben elfáradni, mert mindig akad beugratós kérdés. Korábban az 1. és 2. kérdésnél megjelölt kiértékelési kockázatok mellett újabb kockázatot jelenthet ennek a rovatnak nem, vagy a részben válasszal való kitöltése. Az útmutató ismét nem ismerteti a válaszadás lehetséges következményét, de a jogszabályból világosan kiolvasható, hogy éppen ezek azokat az esetek, amikor az adóhatóság joggal dönthet a fokozott adóhatósági felügyelet mellett. 44

80 KOCKERD elemzés kérdésenként 26. A jogszabály szövege szerint az adóhatóság az adózót határozattal - legfeljebb egy éves időtartamra - fokozott adóhatósági felügyelet alá vonhatja, ha a gazdasági tevékenység megvalósulásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek nem állnak az adózó rendelkezésére, vagy ha a rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek valószínűsíthetően nem elegendőek a gazdasági tevékenység megvalósításához. 45

81 KOCKERD elemzés kérdésenként 27. Székhely céljára igénybe vett ingatlan használati jogcíme. Az adóhatóság alapvető fogalmi zavarral küszködik a székhelyszolgáltató mibenlétével kapcsolatban. Székhelyszolgáltató cég nincs. Ilyen csak ügyvédi iroda lehet (49/2007. (XI. 14.) IRM rendelet). A fogalmi zavar megjelenik a 2012-es évre kiadott adóhatóság ellenőrzési irányokról kiadott tájékoztatásában is, ahol kockázatosnak minősítik a székhelyszolgáltatót igénybe vevő céget. 46

82 KOCKERD elemzés kérdésenként 27. Az adóhatóság vélhetően olyan szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra gondol, amelyek egy adott címen több vállalkozás számára is biztosítanak székhelyet. Amennyiben ilyen helyen van a vállalkozás székhelye, akkor célszerű ezt a hivatali értelmezés szerint megválaszolni. A saját tulajdonú ingatlanra hivatkozás esetén annak az ingatlannak 23. kérdésre adott válaszok között is fel kell tűnnie. A 25. kérdésre adott válaszban a feltűnése nyilvánvaló, talán ezért nem is hivatkozza meg a kitöltési útmutató. 47

83 KOCKERD elemzés kérdésenként 28. A székhely földhivatali adatai. Miután az eddigi kérdések alapján még mindig előfordulhat olyan eset, hogy hiányzik az adóhatóságnál a székhely helyrajzi száma és területe, valamint a művelési ágból kivett részének elnevezése (pl. kivett udvar, lakóház). A válasz vélhetően nem tagadható meg azzal az indokkal, hogy a székhely igénybevételére a teljes ingatlan mérete és a művelési ágbeli sorsa ismerete nélkül is sor kerülhet. 48

84 KOCKERD elemzés kérdésenként 29. Az adózó székhelyén rendelkezésre álló terület mérete. Ha már a földhivatali adatok amúgy is a 28. kérdés miatt rendelkezésre állnak, akkor nincs akadálya, hogy a területi bontásra sor kerüljön. Az a lényeg, hogy az adóhatóság visszakaphassa a tulajdoni lappal megegyező információkat. 49

85 KOCKERD elemzés kérdésenként 30. Az adózó telephely és/vagy fióktelep létezése. Bár a 7. kérdésre adott válaszból világosan következne, hogy van-e a vállalkozásnak a székhelytől eltérő helyen telephelye, vagy fióktelepe, azért célszerű újra rákérdezni. Ugyanez a gyanú fennáll a 19. kérdés kapcsán is. Az adat egyébként a cégbírósági nyilvántartásban is szerepel. 50

86 KOCKERD elemzés kérdésenként 31. A telephelyek (fióktelepek) területi, használati, adatai árbevételi sorrendben. Ez a saját tulajdonú adatok esetében csupán ismétlés. Egyéb esetben a székhelyre vonatkozó információkat kérdezi meg újra az adóhatóság immár telephelyekre, fióktelepekre bontva. A vonatkozási időpont hiányzik, de ezt már megszokhattuk. A saját tulajdonú ingatlanra hivatkozás esetén annak az ingatlannak 23. kérdésre adott válaszok között is fel kell tűnnie. A 25. kérdésre adott válaszban a feltűnése nyilvánvaló, talán ezért nem is hivatkozza meg a kitöltési útmutató. 51

87 KOCKERD elemzés kérdésenként 32. A telephely hiányának oka. Ismét egy beugratós kérdés. Egyrészt ha van telephely, akkor nem kell kitölteni, másrészt a kitöltése esetén az 1. és 2. kérdésnél megjelölt kiértékelési kockázatok mellett újabb kockázatot jelenthet ennek a rovatnak a b) és c) válasszal való kitöltése. Az útmutató ismét nem ismerteti a válaszadás lehetséges következményét, de a jogszabályból világosan kiolvasható, hogy éppen ezek azokat az esetek, amikor az adóhatóság joggal dönthet a fokozott adóhatósági felügyelet mellett. 52

88 KOCKERD elemzés kérdésenként 32. A jogszabály szövege szerint az adóhatóság az adózót határozattal - legfeljebb egy éves időtartamra - fokozott adóhatósági felügyelet alá vonhatja, ha a gazdasági tevékenység megvalósulásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek nem állnak az adózó rendelkezésére, vagy ha a rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek valószínűsíthetően nem elegendőek a gazdasági tevékenység megvalósításához. 53

89 KOCKERD elemzés kérdésenként 33. A székhely és telephely/fióktelep távolsága. Az adóhatóság kíváncsi a cégbírósági nyilvántartásban szereplő címek közti maximális távolságra. Ha nincs telephely vagy fióktelep, akkor nem kell kitölteni. 54

90 KOCKERD elemzés kérdésenként 34. A 60 km-nél székhelytől távolabbi/telephely vagy fióktelep esetén a távolság oka. Az adóhatóság a 60 km-nél távolabbi fióktelep távolságának okára érdeklődik. A kérdésben elírás szerepel, a székhelytől a telephely még Budapesten belül se tud 60 km-nél messzebb kerülni. Az indoklási elvárásban megjelenik a racionális szó, vagyis az adóhatóság mérlegelni kívánja, hogy a vállalkozás a hivatali szempontok szerint értékelhető választ ad-e. 55

91 KOCKERD elemzés kérdésenként 35. A kérdőív kitöltésének napján fennálló követelések és pénzeszközök. Az adatokra vonatkozó vonatkozási dátum elvárása túlzás és az összesen sornak sincs különösebb értelme, hacsak az adóhatóság nem az összeadást kívánja gyakoroltatni a vállalkozásokkal. A kérdőív kitöltésének napján a követelések terén csak egy korábbi dátum szerinti adat lenne elvárható, ez az előző negyedév utolsó napja lehetne, ha az adott adózó naptári évek szerint vezeti a könyvelését. 56

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/F. (1) bekezdésében foglalt intézkedés végrehajtására kitöltendő KOCKERD kérdőívhez

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/F. (1) bekezdésében foglalt intézkedés végrehajtására kitöltendő KOCKERD kérdőívhez Kitöltési útmutató az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/F. (1) bekezdésében foglalt intézkedés végrehajtására kitöltendő KOCKERD kérdőívhez Az állami adóhatóság az adószám megállapítását,

Részletesebben

14T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP. Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

14T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP. Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani. 14T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségű vállalkozások és egyéni cégek részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

13T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP. Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

13T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP. Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani. 13T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok és egyéni cégek részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. március IX. évfolyam 3. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Dr. Bokor Csaba. Adózás rendje 2012

Dr. Bokor Csaba. Adózás rendje 2012 Dr. Bokor Csaba Adózás rendje 2012 1. oldal Tartalomjegyzék Előadó... 4 Bevezető... 4 Képviseleti szabályok... 4 Mulasztási bírság...4 Iratok átvétele...4 Végelszámolás...5 Bejelentés, nyilvántartás...

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2.

Részletesebben

A FairConto Zrt összefoglalója

A FairConto Zrt összefoglalója Adózási változások 2012 A FairConto Zrt összefoglalója 1 Evátlanul 2 Evátlanul Bevételi határ: 30 mft Kinek érdemes maradni? A költséghányad számítás nem minden! A visszatérés költségei riasztóak lehetnek

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

1. Adóigazgatási eljárás

1. Adóigazgatási eljárás Felkészülési anyag a PénzSztár vetélkedőben résztvevők számára 1. Adóigazgatási eljárás Az adóigazgatási eljárás szűkebb értelemben az adózó jogainak és kötelezettségeinek adóhatóság által történő megállapítását,

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az Art hatálya [Art. 4. -ának (4) bekezdése] A kiegészítő előírás szerint az Art.-ot kell alkalmazni

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D PénzSztár Adóigazgatási eljárás A N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július 3 Adóigazgatási eljárás Az adóigazgatási

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

Előszó. Van egy fantasztikus ötletem! De hogyan kezdjek hozzá? Megvan a megoldás! Vállalkozást indítok!

Előszó. Van egy fantasztikus ötletem! De hogyan kezdjek hozzá? Megvan a megoldás! Vállalkozást indítok! Előszó Van egy fantasztikus ötletem! De hogyan kezdjek hozzá? Megvan a megoldás! Vállalkozást indítok! Rögtön felmerül azonban a kérdés, hogy milyet? És hogyan? Bonyolultnak tűnik Annyiféle lehetőség van,

Részletesebben

Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: 2012. december 15-én.

Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: 2012. december 15-én. Összeállítás az Art 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII. törvény alapján, kiegészítve a 2013. január 1-jétől hatályos évközi módosításokkal) Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli

Részletesebben

SEGÉDLET A KÖNYVELŐI FELADATOKHOZ

SEGÉDLET A KÖNYVELŐI FELADATOKHOZ Harkai István SEGÉDLET A KÖNYVELŐI FELADATOKHOZ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ KÖNYVELŐK ÉS CÉGVEZETŐK RÉSZÉRE A FELADAT- ÉS FELELŐSSÉGMEGOSZTÁSRÓL Szerkesztette: Harkai István, 2014 Kiadó: Minőségi Könyvelők Klubja

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. június IX. évfolyam 6. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek Hatályos: 2013. 01. 01-től 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ALAPÍTÁSA

VÁLLALKOZÁS ALAPÍTÁSA a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 1. füzet VÁLLALKOZÁS ALAPÍTÁSA Vállalkozás alapítása 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú kis- és

Részletesebben

14T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

14T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 14T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiségű valamint jogi személyiséggel nem rendelkező nonprofit szervezetek a törzskönyvi jogi személyek

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben