A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt"

Átírás

1 Székhely-problémák A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt 1

2 A székhely fellelhetősége A székhely valódiságának ellenőrzéséről a törvény (Art. 24/A. (3)) nem említ részleteket. Annyit lehet tudni, hogy egy iroda elnevezésű helységet keres ilyenkor a hivatal (A Ctv. 7. (1)). A székhelyet cégtáblával kell jelölni. Cégtábla hiányában, ha a revizor nem talál nem nyilvánvaló irodát a címen, akkor a székhely nem minősül valódinak. 2

3 A székhely fellelhetősége Nem jó: Jó: 3

4 A székhely fellelhetősége Megfelelő az egyszerű lista is: 4

5 A székhely fellelhetősége A székhely valódiságának ellenőrzése kapcsán utólag is sikeresen lehet támadni az adóhivatali vélelmet, ha az adózó nem nyilatkozza kifejezetten azt a revizorok számára, hogy a székhelyen nem tartózkodtak és nem volt cégtábla sem. Figyelem! Áfa átvihető követelés elvész!!! 5

6 Székhely szolgáltató van? Nincs. A Székhelyszolgáltató fogalmát a jogszabályból törölték (lásd KOCKERD anyag!), ennek ellenére a vállalkozások központi ügyintézésére alkalmas irodát sokan bocsátanak rendelkezésre, anélkül, hogy bérleti jogokat kínálnának. 6

7 A székhelyváltás kezelése adó ellenőrzés előtt vagy során Az ellenőrzés megkezdésekor már elköltözött adózókat ugyanaz az adóigazgatóság ellenőrizheti, ennek a hivatal vezetői általi engedélyezése rutinműveletté vált. Az adózókat így több száz km-re lévő adóhivatalokba is lehet idézni. 7

8 A székhelyváltás kezelése adó ellenőrzés előtt vagy során Az távoli idézések esetében a kimentési lehetőséget az adóhatóság igyekszik szűken intézni. Ilyen esetekben célszerű kitartóan kérelmezni az új székhely szerinti hivatalba való idézést, miután a törvény (Art ) két lehetőséget hagy, amely közül a hivatalnak méltányosan kell választania. 8

9 A székhelyváltás kezelése adó ellenőrzés előtt vagy során Az adóhivatal revizorai azonban szeretik magukhoz kéretni a legérintettebb vezető tisztségviselőket. Gyakori, hogy a meghatalmazott megjelenésekor mégsem tiltakoznak, ha érdemi információkat, adatokat, bizonylatokat kapnak. Ezért célszerű az ügyvezetőt kímélni 9

10 A székhelyváltás kezelése adó ellenőrzés előtt vagy során 10

11 A székhelyváltás kezelése adó ellenőrzés előtt vagy során 11

12 Az ellenőrzés során tett nyilatkozatok A nyilatkozattétel során nem szabad elfelejteni, hogy adózó saját ügyében nem köteles nyilatkozatot tenni. Különösképpen célszerű figyelni arra, hogy az adórevizor miként fogalmazza át a nyilatkozattevő mondatait. 12

13 Az ellenőrzés során tett nyilatkozatok A nyilatkozattétel során célszerű későbbi válaszadást megjelölni a dátumokat, összegeket, vagy egyéb adatokat firtató kérdésekre. Ezeket a nem tudom, nem emlékszem válaszok esetén a hivatal, az adózót elmarasztaló nyilatkozatként értékeli. 13

14 Adóregisztrációs örömök A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt 14

15 2012-től: adószám nuku! Megtagadható lesz az adószám megállapítása, ha az adózó vezető tisztségviselője, képviseletre jogosult tagja, többségi tulajdonosa előző cége(i) alapján kockázatosnak minősül. 15m / 30m adótartozással való megszűnés 5 éven belül 50m / 150m adómegállapítás 5 éven belül Felfüggesztés után törléssel megszűnő 15

16 2012-től: adószám nuku! A korábbi székhelyen nem fellelhető okból történt adószám-törlések eseteit célszerű felülvizsgáltatni, miután azok általában nem teljes körű tényállásfeltáráson alapultak. 16

17 Az adószám megállapítás menete 1 nap: Ha nem valószínűsíthető akadály 8 nap: Egyéb esetben Megtagadó határozat ellen kimentési kérelem 8 napon belül (volt EVA alanyok előnyben) Igazolás: 30 napon belül (kérelemre) 17

18 Kimentjük magunkat? Tartozás azért keletkezett, mert a vevők neki sem fizettek ÉS a vevőkkel szemben fennálló követelés összege a tartozást elérte vagy meghaladta ÉS a követelések érvényesítése során úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható volt. 18

19 A kimentési okokat kicsit átírták 19

20 Adóregisztráció megküldése Az állami adóhatóság és a cégnyilvántartás közötti, az adóregisztrációs eljáráshoz kapcsolódó adatszolgáltatás érdekében a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemben fel kell tüntetni a cégjegyzékbe bejegyzett (bejegyezni kívánt) tagok (részvényesek) magyar állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számát. A tagok adóazonosító száma nem szerepel a cégjegyzékben. 20

21 Változásbejegyzéskor 30 nap: az akadály elhárítási határideje Az ügyintézés menete: NAV = 30 napon belül felszólít Adózó = 30 napon belül hiánypótol Elhúzódó bejegyzési folyamat 21

22 Felügyelet melletti működés A tervezet szerint az adózási szempontból kockázatosnak ítélt adózók működésük első időszakában folyamatosan adóhatósági felügyelet mellett működnének. 22

23 Fokozott felügyelet Ha a kockázatelemzés eredménye, hogy a cég kockázatos, akkor fokozott felügyelet: - Határozatban - Maximum 1 évre Lehetséges követelmények: Gyakoribb áfa és összesítő nyilatkozat A bevallásban feltüntetett számlák másolatának benyújtása Bevallás, nyilatkozat ellenjegyzése 23

24 KOCKERD - beküldés Előírható kérdőív letöltése, kitöltése: Megmaradt a postai értesítés, de már nem kötelező papíralapon kitölteni a kérdőívet. Mehet elektronikus úton is. (Ez már így volt 2012 szeptembertől) 24

25 KOCKERD postázási gondok A postázás problémáját megoldották egy automata adószám-törlést visszavonó határozattal. Helyette: Bírságolás, mint megelőző csapás 25

26 KOCKERD - témakörök Előírható kérdőív letöltése, témakörök: Tevékenység Foglalkoztatott személyek száma Eszközök Pénzügyi háttér 26

27 KOCKERD problémák A számviteli szabályok szerint a pénzmozgást nem igénylő tételek rögzítését, így a vevői, szállítói számlákat is elegendő elvégezni a negyedévet követő hónap utolsó napjáig (Számv. tv (3) b)) A jövőre nézve történt tevékenységi és módszerbeli várakozások számonkérése 27

28 KOCKERD problémák Az is furcsa elvárás, hogy a bejelentett munkavállalókat FEOR szám szerint a vállalkozásnak kell leválogatnia. Rejtélyes az is, hogy a foglalkoztatáshoz mennyiben kapcsolódik a munkaruha kérdése. 28

29 KOCKERD emlékeztetőül A Ket. 7. -a szerint a hatóság úgy szervezi meg tevékenységét, hogy az ügyfélnek a legkevesebb költséget okozza. A Ket. 1. (2) bekezdése szerint a hatóság hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, és az ügyféllel való együttműködés követelményeinek megfelelően köteles eljárni. A Ket. 5. (1) bekezdése pedig előírja, hogy hatóság köteles elősegíteni az ügyféli jogok gyakorlását. 29

30 Van kérdésük? 30

31

32

33

34

35

36 Adótortúra = KOCKERD 1

37 KOCKERD jogszabályi alapok A hivatalnak eleve nem is feladata a jogszabály adata lehetőségek ellazáskodása, hiszen a közpénzek védelme, visszaszerzése kapcsán minden jogszerű eszközt igénybe vehet, sőt igénybe kell vennie. A jogalkotó még azt is elnézi, ha kicsit túlzásba viszi 2

38 KOCKERD jogszabályi alapok A jogalkotó úgy döntött, hogy 2012 januárjától új eszközöket ad az adóhatóság kezébe az adóregisztrációs eljárással és a kapcsolódó kockázatelemzést követő kérdőívek kiküldésével. A kérdőívek kiértékelése és az adóregisztrációs eljárás eredménye lehet a fokozott adóhatósági felügyelet. 3

39 KOCKERD jogszabályi alapok Cégek esetében az állami adóhatóság - cégbíróság útján vezető tisztségviselőjének, képviseletre jogosult tagjának, a korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja, vagy részvényese személyében történt változásról történt tudomásszerzését követően haladéktalanul kockázatelemzési eljárást folytat le, 4

40 KOCKERD jogszabályi alapok KOCKERD elkerülhetetlen, ha ügyvezető többségi tulajdonos-váltás bejegyzését kérték. 5

41 KOCKERD jogszabályi alapok Az adóhatóság tehát kérdőívet küldhet, az adózó által végezni kívánt tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállásának ellenőrzése céljából. Ennek során a törvény szerint az alábbiak közlésére hívja fel az adózót: 6

42 KOCKERD jogszabályi alapok Art. 24/D. (1) és 24/F: a) a tevékenység részletes bemutatása, b) a foglalkoztatottak számával, az alkalmazás jellegével kapcsolatos információk közlése, c) a tevékenység folytatásához rendelkezésre álló eszközök bemutatása, d) a tevékenység végzéséhez szükséges helyiség adataira, valamint a helyiség használatának jogcímére vonatkozó információk közlése, e) a végezni kívánt tevékenységhez rendelkezésre álló pénzügyi, finanszírozási források részletes bemutatása. 7

43 KOCKERD a kitöltésről általában Az adóhatóság végzéssel dönt a kérdőív kötelező kitöltéséről, a végzés nem megfellebbezhető. Az eddigi esetek szerint a kitöltésre a hivatal 10 napot ad. A 13 oldalas kérdőív és a kitöltési útmutató nem érhető el az adóhatóság honlapján, sőt azt egyelőre kizárólag papíralapon lehet kezelni, számítógéppel kitölthető verziója nincs! 8

44 KOCKERD a kitöltésről általában A kérdőív minden oldalára fel kell vezetni a vállalkozás nevét és adószámát, de csak a végén kell egyszer aláírni. Az aláírással a vállalkozás vállalja, hogy a jövőbeni adatok is megfelelnek a valóságnak... 9

45 KOCKERD elemzés kérdésenként 1. Adóköteles tevékenység megkezdése. A kérdés értelmezhetetlen, mert a cégbíróságon bejegyzett adózó nem tud megalakulni főtevékenységi kör nélkül, annak megkezdése se az Art-ban, se más jogszabályban nem ismert. Az adóhatóság az adóköteles tevékenységet az Art. 14. (1) szakaszával azonosítja, azonban annak megkezdése (pl. bevallásra, pénzforgalmi számlanyitásra) vonatkozó adókötelezettség akkor is fennáll, ha gazdasági tevékenység minimális és az kimerül a bankszámla vezetési költségek elszámolásában és az adóbevallás benyújtásában. 10

46 KOCKERD elemzés kérdésenként 2. Ha az adóköteles tevékenységet nem kezdte meg, akkor az adózónak nyilatkoznia kell a megkezdés dátumáról. Ezzel egy olyan adat kerülhet az adóhatóság birtokába, amely értelmezésének nincs jogszabályi háttere. Az adóköteles tevékenység megkezdésének mibenlétét az adóhatóságtól eltérően értelmező vállalkozások súlyos következményekkel találhatják szembe magukat, ha az első kérdésre adott nemleges válasz után ebbe a rovatba egy alakulástól eltérő dátumot írnak. 11

47 KOCKERD elemzés kérdésenként 2. A rovatnak az értékelési szempontjairól nincs információ a kitöltési útmutatóban sem. Alapesetben ez a dátum az adószám bejegyzésének, vagy átalakulással történő létrejövetel, illetve külföldi vállalkozás fióktelepe esetén cégbírósági végzésnek a napja. 12

48 KOCKERD elemzés kérdésenként 3. A ténylegesen megkezdett, első hat, legnagyobb árbevételt keletkeztető adóköteles tevékenység felsorolása. A tevékenységeket bevételi adatok feltüntetése nélkül kell felsorolni, ami könnyebbség, de az újonnan alakult vállalkozások esetén az árbevétel-adatok kapcsán az adózónak a tárgynapi (!) árbevételét is figyelembe kellene vennie legalábbis a kitöltési útmutató szerint. 13

49 KOCKERD elemzés kérdésenként 3. Ha az adózó számára minimális a keletkezésétől eltelt idő, akkor jövőbeni becslések (!) alapján kell felsorolnia a tevékenységeket. A kitöltési útmutató nem szól arról, hogy milyen sorrendben szerepeljenek a nulla árbevételt hozó tevékenységek és mi történjen akkor, ha az adózónak nincs 6 ténylegesen megkezdett tevékenysége (alakuláskor gyakran csupán a főtevékenység kerül bejelentésre). 14

50 KOCKERD elemzés kérdésenként 3. A kérdőív a korábban bejegyzett vállalkozásokra az árbevételt a megelőző egy évre számítja, vélhetően ezzel az adóhatóság az utolsó lezárt üzleti év adataira gondol. Ennek kapcsán kétség merülhet fel, hogy az adóhatóság május 31-ig elfogadja-e a 1029-es bevallásban szereplő adatokat, vagy május 31-ig is a 1129-es bevallásban feltüntetendő adatokat szeretné látni? Nem világos, hogy adateltérés esetén várható-e szankció, vagy fokozott adóhatósági felügyelet alá vonás. 15

51 KOCKERD elemzés kérdésenként 4. Meg kell jelölni az okát annak, ha még nem kezdte meg a tényleges adóköteles tevékenységét. Beugratós kérdés. Korábban az 1. és 2. kérdésnél megjelölt kiértékelési kockázatok mellett újabb kockázatot jelenthet ennek a rovatnak a kitöltése. Az útmutató ismét nem ismerteti a válaszadás lehetséges következményét, de a jogszabályból világosan kiolvasható, hogy éppen ezek azokat az esetek, amikor az adóhatóság joggal dönthet a fokozott adóhatósági felügyelet mellett. 16

52 KOCKERD elemzés kérdésenként 4. A jogszabály szövege szerint az adóhatóság az adózót határozattal - legfeljebb egy éves időtartamra - fokozott adóhatósági felügyelet alá vonhatja, ha a gazdasági tevékenység megvalósulásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek nem állnak az adózó rendelkezésére, vagy ha a rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek valószínűsíthetően nem elegendőek a gazdasági tevékenység megvalósításához. 17

53 KOCKERD elemzés kérdésenként 5. Meg kell jelölni a dátumát annak, ha mikor fogja a vállalkozás a tényleges adóköteles tevékenységét megkezdeni. Az 1., 2., és 4. pont kitöltése esetén kockázatot jelent ennek a pontnak és a jövőbeni dátumnak a megjelölése, főleg azzal, hogy az adózó részéről nem kerül megjelölésre konkrét dátum, hiszen ezzel azt üzeni az adóhatóságnak, hogy a tényleg adóköteles tevékenység megkezdése nélkül kíván létezni, ezzel megvalósítva a fokozott adóhatóság felügyelet kritériumait. 18

54 KOCKERD elemzés kérdésenként 6. Meg kell jelölni legalább három, egy éven belül tervezett adóköteles tevékenységet. Az adózó ennek a kérdésnek kapcsán adókötelezettséget meghaladó jövőbeni találgatásra kényszerül. Bár a jogszabály a kérdőív témakörei tekintetében nem említ jövőbeni tevékenységi körökre vonatkozó információt, csupán a jelenlegi tevékenység részletes bemutatását, mégis az adóhatóság kötelezővé teszi azon új vállalkozások számára, amelyek nemleges választ adtak az 1. kérdésre. 19

55 KOCKERD elemzés kérdésenként 6. Az adóhatóság 1 éves működési idő elteltével gondolja úgy, hogy a kérdésre nem kötelező választ adni. A kérdőív kitöltési útmutatója nem említ jogkövetkezményt arra az esetre vonatkozóan, ha 1 éven belül létrejött vállalkozás azt mégse töltené ki. 20

56 KOCKERD elemzés kérdésenként 7. Az adóköteles tevékenység tényleges végzésének helyét és a tevékenységi köröket kell párosítani. A kitöltési útmutató a tevékenységi körök közül elegendőnek talál legalább egyet megjelölni, amennyiben az 1. kérdésre igen választ adott a vállalkozás. 21

57 KOCKERD elemzés kérdésenként 8. A vevői kört kell megjelölni. A kérdés megválaszolásához el kell olvasni a kitöltési útmutatót, mert csak ez által derül ki az, hogy a nettó árbevétel adatok alapján súlyozni kell az egyes vevői köröket, a 10 százalék alatti vevőkör nem jelölhető! A kérdőív a korábban bejegyzett vállalkozásokra az árbevételt a megelőző egy évre számítja vélhetően ezzel az adóhatóság az utolsó lezárt üzleti év adataira gondol. 22

58 KOCKERD elemzés kérdésenként 8. Ennek kapcsán kétség merülhet fel, hogy az adóhatóság május 31-ig elfogadja-e a 1029-es bevallásban szereplő adatokat, vagy jelenleg is a 1129-es bevallásban feltüntetendő adatokat szeretné látni? Nem világos, hogy adateltérés esetén várható-e szankció, vagy fokozott adóhatósági felügyelet alá vonás. 23

59 KOCKERD elemzés kérdésenként 9. A vevői kör földrajzi eloszlását kell megjelölni. Az adóhatóság a vevőkre jutó bevétel típus és földrajzi eloszlását újonnan alakult vállalkozások esetén a kérdőív kitöltésének napjáig (!) a többi bejegyzett cégnél pedig a megelőző évre számíttatják. A megoszlás tekintetében a kérdőív nem tér ki a volt EVA alany vállalkozások esetére, ahol a nettó árbevétel adót tartalmazó összeg volt. 24

60 KOCKERD elemzés kérdésenként 9. A rovatok kitöltése kötelező, ha a vállalkozás az 1. kérdésre igen választ adott. Az adóhatóság ismét jövőbeni becslést kér számon az adózón, azzal, hogy az árbevételt még nem realizált vállalkozások esetében akkor is, ha már évek óta működnek - az a), b) és c) rovatok bejelölését várható vevői kör alapján rendeli kitölteni. 25

61 KOCKERD elemzés kérdésenként 10. A tárgyévben, illetve amennyiben volt a megelőző évben a forgalom értéke szerint három legnagyobb vevő megnevezése és adott vevőnek teljesített értékesítés összesítése. Az adóhatóság a három legnagyobb vevőre jutó árbevételt az újonnan alakult vállalkozások esetén a kérdőív kitöltésének napjáig (!) a többi bejegyzett cégnél pedig a megelőző évre számíttatják. A megoszlás tekintetében a kérdőív nem tér ki a volt EVA alany vállalkozások esetére, ahol a nettó árbevétel adót tartalmazó összeg volt. 26

62 KOCKERD elemzés kérdésenként 10. A rovatok kitöltése kötelező, ha a vállalkozás az 2. kérdést kitöltötte, vagyis van a tevékenységnek megkezdési dátuma. Nem fogalmaz egyértelműen a kérdőív, amikor azt állítja, hogy a legnagyobb három vevő adószámának ismerete közösségi értékesítés esetében is (!) kötelező. Ebből az vélelmezhető, hogy ismerni kell a legnagyobb vevő adószámát, ami viszont nem következik az Áfa tv e) pontjából ahol csak a vevő nevét és címét kell rögzíteni. Amennyiben nincs árbevétel (pl. kizárólag pénzügyi bevétele van a vállalkozásnak), akkor nullát kell írni az első rovatba 27

63 KOCKERD elemzés kérdésenként 11. A bevételek rögzítési módja. Bár a kérdés csak bevétel -t említ, a kitöltési útmutató pontosít azzal, hogy árbevételt jelöl meg. A bevétel rögzítési módozatok közül hiányzik a számviteli bizonylat útján történő értékesítés esete, ezt vélhetően a papíralapú számla, vagyis a b) rovatba célszerű besorolni. 28

64 KOCKERD elemzés kérdésenként 12. A tárgyévben, illetve amennyiben volt a megelőző évben a forgalom értéke szerint három legnagyobb szállító megnevezése és adott szállító részéről teljesített forgalom összesítése. Az adóhatóság a három legnagyobb szállítóra jutó nettó forgalmi adatokat kéri, az újonnan alakult vállalkozások esetén azt a kérdőív kitöltésének napjáig (!) a többi bejegyzett cégnél pedig a megelőző évre számíttatják. A megoszlás tekintetében a kérdőív nem tér ki a volt EVA alany vállalkozások esetére, ahol a nettó költségek adót tartalmazó összege volt elszámolva. 29

65 KOCKERD elemzés kérdésenként 12. A rovatok kitöltése kötelező, ha a vállalkozás az 1. kérdésre igen választ adott. Amennyiben nincs beszerzése (pl. kizárólag pénzügyi kiadása van a vállalkozásnak), akkor nullát kell írni az első rovatba. 30

66 KOCKERD elemzés kérdésenként 13. A könyvvezetés saját alkalmazottal, vagy könyvviteli szolgáltatást nyújtó személy által való ellátása. Az alkalmazott megjelölése esetén az adóhatóság a közölt adatot nyilvánvaló összeveti a munkavállalókról érkezett bejelentésekkel és adatszolgáltatásokkal. A könyvviteli szolgáltatást nyújtó személy lehet természetes, vagy jogi személy, így ide cégnevet is feltüntethet a vállalkozás. Ha a nincs állandó meghatalmazott (nincs VAMO) és az elektronikusan beküldött bevallásokra sincs T180 és a szállítók között sem szerepel, vélhetően az adóhatóság a bejelentett adatot további ellenőrzés tárgyává teszi. 31

67 KOCKERD elemzés kérdésenként 14. A vezető tisztségviselők jogviszonyainak felsorolása, minősítése. A vezető tisztségviselőkkel szemben az adóhatóság döntési kompetenciát és abban pedig sorrendet feltételez, miközben a gazdasági társaságokról szóló törvény nem ismer ilyen paramétereket, sőt néhány extrém kivétellel kizárja az utasíthatóságot (Gt. 22. (4)). A tevékenység végzésének gyakorisága is hasonló okból értelmezhetetlen. A vállalkozások éppen ezért kockázatot vállalhatnak, ha a például bejelölik a F pontot, amely szerint a székhely virtuális. 32

68 KOCKERD elemzés kérdésenként 15. A kérőív kitöltésének időpontjában az adózónál foglalkoztatott személyek száma, ebből a munkaerőkölcsönzéssel foglalkoztatott személyek számának megjelölésével. Az egyszerűnek tűnő kérdés ismét a kitöltési útmutató szerint eltérő adatra vezethet, hiszen nem tüntethető fel az egyébként foglalkoztatott fogalmában beletartozó társas vállalkozó és a megbízásban foglalkoztatott képviselő. Ebből fakadóan az újonnan alakult vállalkozás esetében ez az adat akkor is nulla, ha egyébként a vállalkozás járulékokat és adót fizet az említett foglalkoztatottjai után. 33

69 KOCKERD elemzés kérdésenként 16. Szakirányú képesítésű foglalkoztatott személyek szükségessége. Ismét egyszerűen megválaszolható kérdés, amelyet ismét megbonyolít a kitöltési útmutató. A vállalkozásnak szükséges szakképesített foglalkoztatási kötelezettsége ellenére is a nem választ kell adni, ha a követelménynek a tulajdonos, vagy a képviselő végezettségével, szakképesítésével eleget tesz és munkát végez. A munkát végez mibenlétét a kérdőív nem pontosítja. 34

70 KOCKERD elemzés kérdésenként 17. Szakirányú képesítésű foglalkoztatott személyek elégséges száma. Ha a 16. kérdésre igen válasz lett feltüntetve, akkor a szükséges létszám teljesüléséről kell igen, vagy annak hiánya esetén nem választ adni. Ha a 16. kérdésre nem válasz lett beírva, ezt a rovatot üresen kell hagyni. 35

71 KOCKERD elemzés kérdésenként 18. A foglalkoztatottak száma FEOR szám szerinti bontásban. A kitöltési útmutatót itt is figyelembe kell venni. Ismét nem lehet feltüntetni a vállalkozás tulajdonosát, mint társas vállalkozót, vagy a megbízásban tevékenykedő képviselőjét és a hét sort akkor is ki kell nullázni, ha egyébként a 15. kérdésben már a nulla közölve lett. 36

72 KOCKERD elemzés kérdésenként 19. A foglalkoztatottak száma munkavégzés helye szerinti bontásban. A kitöltési útmutatót itt is figyelembe kell venni. Ismét nem lehet feltüntetni a vállalkozás tulajdonosát, mint társas vállalkozót, vagy a megbízásban tevékenykedő képviselőjét és az öt sort akkor is ki kell nullázni, ha egyébként a 15. kérdésben már a nulla közölve lett. Az öt kategóriára meghatározást is ad a kitöltési útmutató. 37

73 KOCKERD elemzés kérdésenként 20. A munkaerő részére a munkavégzéshez szükséges munkaruha. Az adóhatóság a munkaruha kérdését az alkalmazás jellegéhez tartozó kérdésként jelölte. Nem lett megkülönböztetve a munkaruha szükségtelensége, illetve az az eset, hogy a munkaruhát a munkáltató annak szükségessége ellenére sem biztosítja. 38

74 KOCKERD elemzés kérdésenként 21. A jelenléti ív vezetése. A munkaviszonyra vonatkozó előírások alapján a munkaidő adatokat a munkáltató tartja nyilván (Munka tv. 140/A. ). Jelenléti ív a munkajogi szabályok körében fogalmilag nem ismert. Miután vélhetően a nemleges választ az adóhatóság jogszabálysértőnek véli majd, ezért mérlegelni kell, hogy az adóhatóság a jelenléti ív említésével a jogszabály szerinti munkaidővel kapcsolatos adatok nyilvántartására céloz. Ha munkáltatóként a vállalkozás vezet / vezettet ilyen nyilvántartást, akkor célszerű az igen válasz megjelölése. 39

75 KOCKERD elemzés kérdésenként 22. A munkaerő bejelentésének felelőse. Az adóhatóság a felelősöket csökkenő sorrendben írja elő megjelölni, így a legfelelősebb az 1-es értéket kapja, míg a legkevésbé felelős a 4-es számot. Ha a felsoroltak közül ennél kevesebb tekinthető felelősnek, akkor a rangsorolás is szűkülhet, de legalább egy felelőst meg kell jelölni. Az egyéb felelős csak magánszemély lehet. 40

76 KOCKERD elemzés kérdésenként 23. Adózó tulajdonában lévő eszközök bekerülési értéke ezer forintban a számviteli törvény alapján. A látszólag egyértelmű kérdés elfelejti meghatározni a vonatkozási időpontot, a korábbi bevételi, vevői és szállítói adatokból kiindulva itt is az újonnan alakultakra a kérdőív kitöltésének napja, egyéb esetben, pedig az előző üzleti év utolsó napján fennálló helyzetről kell számot adni. A vonatkozási dátum az eszközök használatbavételi (aktiválási) és tulajdonlási dátuma ugyanis eltérhet. A felsorolásból hiányoznak a tenyészállatok és a beruházások. Ezek adataira az adóhatóság nyilván nem kíváncsi. 41

77 KOCKERD elemzés kérdésenként 24. Az adózó használatában, de más tulajdonában lévő eszközök szerződés szerinti nettó havidíja. Az eszközök felsorolása tekintetében az adóhatóság következetes, a más tulajdonában lévő eszköz tekintetében azonban ezek eszközkategóriába való besorolása pontatlanságokat szülhet, hiszen a bérleti díj költség és nem pedig eszköz ellenértéke. Ismét problémát jelent a vonatkozási időpont meghatározása és az is, hogy a díjat havidíjra kell elosztani. 42

78 KOCKERD elemzés kérdésenként 25. Az adózó tulajdonában lévő 10 legnagyobb méretű belföldi ingatlan. Bár ez a kérdés igényli a legnagyobb adminisztrációt, mégis ez a kérdés kimagaslik a többi közül az egyértelműségével. A vonatkozási időpont hiánya már megszokott, de ennek ellenére a tulajdonban lévő státusz mégis egyértelműsíti, hogy a kérdőív kitöltésének napjáról van szó. A kérdés azért is válaszolható meg egyértelműen, mert egy másik hatósági nyilvántartás a Földhivatal által nyilvántartott adatokat kérdezi meg. 43

79 KOCKERD elemzés kérdésenként 26. A tevékenységhez szükséges eszközök rendelkezésre állása. Nem szabad a kitöltés közben elfáradni, mert mindig akad beugratós kérdés. Korábban az 1. és 2. kérdésnél megjelölt kiértékelési kockázatok mellett újabb kockázatot jelenthet ennek a rovatnak nem, vagy a részben válasszal való kitöltése. Az útmutató ismét nem ismerteti a válaszadás lehetséges következményét, de a jogszabályból világosan kiolvasható, hogy éppen ezek azokat az esetek, amikor az adóhatóság joggal dönthet a fokozott adóhatósági felügyelet mellett. 44

80 KOCKERD elemzés kérdésenként 26. A jogszabály szövege szerint az adóhatóság az adózót határozattal - legfeljebb egy éves időtartamra - fokozott adóhatósági felügyelet alá vonhatja, ha a gazdasági tevékenység megvalósulásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek nem állnak az adózó rendelkezésére, vagy ha a rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek valószínűsíthetően nem elegendőek a gazdasági tevékenység megvalósításához. 45

81 KOCKERD elemzés kérdésenként 27. Székhely céljára igénybe vett ingatlan használati jogcíme. Az adóhatóság alapvető fogalmi zavarral küszködik a székhelyszolgáltató mibenlétével kapcsolatban. Székhelyszolgáltató cég nincs. Ilyen csak ügyvédi iroda lehet (49/2007. (XI. 14.) IRM rendelet). A fogalmi zavar megjelenik a 2012-es évre kiadott adóhatóság ellenőrzési irányokról kiadott tájékoztatásában is, ahol kockázatosnak minősítik a székhelyszolgáltatót igénybe vevő céget. 46

82 KOCKERD elemzés kérdésenként 27. Az adóhatóság vélhetően olyan szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra gondol, amelyek egy adott címen több vállalkozás számára is biztosítanak székhelyet. Amennyiben ilyen helyen van a vállalkozás székhelye, akkor célszerű ezt a hivatali értelmezés szerint megválaszolni. A saját tulajdonú ingatlanra hivatkozás esetén annak az ingatlannak 23. kérdésre adott válaszok között is fel kell tűnnie. A 25. kérdésre adott válaszban a feltűnése nyilvánvaló, talán ezért nem is hivatkozza meg a kitöltési útmutató. 47

83 KOCKERD elemzés kérdésenként 28. A székhely földhivatali adatai. Miután az eddigi kérdések alapján még mindig előfordulhat olyan eset, hogy hiányzik az adóhatóságnál a székhely helyrajzi száma és területe, valamint a művelési ágból kivett részének elnevezése (pl. kivett udvar, lakóház). A válasz vélhetően nem tagadható meg azzal az indokkal, hogy a székhely igénybevételére a teljes ingatlan mérete és a művelési ágbeli sorsa ismerete nélkül is sor kerülhet. 48

84 KOCKERD elemzés kérdésenként 29. Az adózó székhelyén rendelkezésre álló terület mérete. Ha már a földhivatali adatok amúgy is a 28. kérdés miatt rendelkezésre állnak, akkor nincs akadálya, hogy a területi bontásra sor kerüljön. Az a lényeg, hogy az adóhatóság visszakaphassa a tulajdoni lappal megegyező információkat. 49

85 KOCKERD elemzés kérdésenként 30. Az adózó telephely és/vagy fióktelep létezése. Bár a 7. kérdésre adott válaszból világosan következne, hogy van-e a vállalkozásnak a székhelytől eltérő helyen telephelye, vagy fióktelepe, azért célszerű újra rákérdezni. Ugyanez a gyanú fennáll a 19. kérdés kapcsán is. Az adat egyébként a cégbírósági nyilvántartásban is szerepel. 50

86 KOCKERD elemzés kérdésenként 31. A telephelyek (fióktelepek) területi, használati, adatai árbevételi sorrendben. Ez a saját tulajdonú adatok esetében csupán ismétlés. Egyéb esetben a székhelyre vonatkozó információkat kérdezi meg újra az adóhatóság immár telephelyekre, fióktelepekre bontva. A vonatkozási időpont hiányzik, de ezt már megszokhattuk. A saját tulajdonú ingatlanra hivatkozás esetén annak az ingatlannak 23. kérdésre adott válaszok között is fel kell tűnnie. A 25. kérdésre adott válaszban a feltűnése nyilvánvaló, talán ezért nem is hivatkozza meg a kitöltési útmutató. 51

87 KOCKERD elemzés kérdésenként 32. A telephely hiányának oka. Ismét egy beugratós kérdés. Egyrészt ha van telephely, akkor nem kell kitölteni, másrészt a kitöltése esetén az 1. és 2. kérdésnél megjelölt kiértékelési kockázatok mellett újabb kockázatot jelenthet ennek a rovatnak a b) és c) válasszal való kitöltése. Az útmutató ismét nem ismerteti a válaszadás lehetséges következményét, de a jogszabályból világosan kiolvasható, hogy éppen ezek azokat az esetek, amikor az adóhatóság joggal dönthet a fokozott adóhatósági felügyelet mellett. 52

88 KOCKERD elemzés kérdésenként 32. A jogszabály szövege szerint az adóhatóság az adózót határozattal - legfeljebb egy éves időtartamra - fokozott adóhatósági felügyelet alá vonhatja, ha a gazdasági tevékenység megvalósulásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek nem állnak az adózó rendelkezésére, vagy ha a rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek valószínűsíthetően nem elegendőek a gazdasági tevékenység megvalósításához. 53

89 KOCKERD elemzés kérdésenként 33. A székhely és telephely/fióktelep távolsága. Az adóhatóság kíváncsi a cégbírósági nyilvántartásban szereplő címek közti maximális távolságra. Ha nincs telephely vagy fióktelep, akkor nem kell kitölteni. 54

90 KOCKERD elemzés kérdésenként 34. A 60 km-nél székhelytől távolabbi/telephely vagy fióktelep esetén a távolság oka. Az adóhatóság a 60 km-nél távolabbi fióktelep távolságának okára érdeklődik. A kérdésben elírás szerepel, a székhelytől a telephely még Budapesten belül se tud 60 km-nél messzebb kerülni. Az indoklási elvárásban megjelenik a racionális szó, vagyis az adóhatóság mérlegelni kívánja, hogy a vállalkozás a hivatali szempontok szerint értékelhető választ ad-e. 55

91 KOCKERD elemzés kérdésenként 35. A kérdőív kitöltésének napján fennálló követelések és pénzeszközök. Az adatokra vonatkozó vonatkozási dátum elvárása túlzás és az összesen sornak sincs különösebb értelme, hacsak az adóhatóság nem az összeadást kívánja gyakoroltatni a vállalkozásokkal. A kérdőív kitöltésének napján a követelések terén csak egy korábbi dátum szerinti adat lenne elvárható, ez az előző negyedév utolsó napja lehetne, ha az adott adózó naptári évek szerint vezeti a könyvelését. 56

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/F. (1) bekezdésében foglalt intézkedés végrehajtására kitöltendő KOCKERD kérdőívhez

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/F. (1) bekezdésében foglalt intézkedés végrehajtására kitöltendő KOCKERD kérdőívhez Kitöltési útmutató az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/F. (1) bekezdésében foglalt intézkedés végrehajtására kitöltendő KOCKERD kérdőívhez Az állami adóhatóság az adószám megállapítását,

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS Szatymaz Községi Önkormányzat 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583560, Fax: 62/283311 BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS (állandó, ideiglenes jellegű helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó) I. A vállalkozás

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés)

BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés) BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés) [az állandó jellegű iparűzési tevékenység, a vállalkozók kommunális adójában fennálló adóköteles tevékenység megkezdéséről, a bejelentett adatok változásáról,

Részletesebben

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá (KATA bejelentés V. ) I. Bejelentkezés jellege Adóköteles tev. megszűnése Helyi iparűzési adó - állandó jellegű tevékenység - ideiglenes jellegű

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése: év hó naptól év hó napig. Egyéb változás: időpontja: év hó nap

Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése: év hó naptól év hó napig. Egyéb változás: időpontja: év hó nap BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS- BEJELENTÉS az idegenforgalmi adóról AO. 35/1 Adóhatóság tölti ki Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály I. Bejelentkezés, bejelentés jellege Benyújtandó

Részletesebben

Adóigazolás, együttes adóigazolás

Adóigazolás, együttes adóigazolás Adóigazolások 2011: az egyes igazolásokra vonatkozó részletes tudnivalók. Az adóhatóság adóigazolást az adózó kérelmére állít ki. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul. Az igazolást a nyilvántartásban szereplő

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól elektronikus benyújtás esetén Frissítve:

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

2. Eljárási rendelkezések. 3.

2. Eljárási rendelkezések. 3. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 20/ 2011. ( X. 1 7. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A Z I D E G E N F O R G A L M I A D Ó R Ó

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám:. Adóhatóság: Nyírmihálydi Község Jegyzője Átvétel dátuma:... Átvevő:...Adózó mutatója:... BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá I. Bejelentkezés

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Igénylőlap kiküldetési igazoláshoz munkavállaló, társas vállalkozó kiküldése ideiglenes munkavégzés céljából egyéni vállalkozó/őstermelő ideiglenes külföldi tevékenysége

Részletesebben

Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi Kirendeltsége

Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi Kirendeltsége Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi Kirendeltsége 9061 Vámosszabadi, Szabadi út 57. Tel: 96/560-200, Fax.: 560-209 Kérelem és adatlap Magánszemély (egyéni vállalkozó) részére fizetési

Részletesebben

egyes alkalmazási kérdések 1. Az Art -ról 2. Bejelentkezés, bejelentés 3. Problémás adójogi helyzetek 4. Fontosabb határidők

egyes alkalmazási kérdések 1. Az Art -ról 2. Bejelentkezés, bejelentés 3. Problémás adójogi helyzetek 4. Fontosabb határidők Bary- Gyenge- Joó- Lakatos egyes alkalmazási kérdések 1. Az Art -ról 2. Bejelentkezés, bejelentés 3. Problémás adójogi helyzetek 4. Fontosabb határidők 1 Az adózók jogait és köteleze

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben

Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben Előadó: Vadász Iván Budapest, 2015. szeptember 23. Adóhatóság új eszközei Elévülési idő meghosszabítása Adóregisztrációs eljárás

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya:

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya: DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület 9. sz. irodahelyiség Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-301 www.hajduszoboszlo.eu Ügyintéző: Adócsoport "B" épület/15.sz. irodahelyiség Tel.:52/557-353

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ I. ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ INFORMÁCIÓK 1. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve. Magánszemély esetében a személyi igazolványban szereplő név. 2. A vállalkozás

Részletesebben

GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Adó Osztály 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Tel: (66) 386-122, Fax.: (66) 283-288 www.gyomaendrod.hu ado@gyomaendrod.hu A D A T L A P Gazdasági társaság

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft. 2.2. II. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft. 2.2. II. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u.57. Telefon: 54/430-001/118 Fax: 54/541-052 www.biharkeresztes.hu Ügyintéző: Adócsoport BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az

Részletesebben

I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás BEVALLÁS a magánszemélyek kommunális adójáról Benyújtandó Múcsony Nagyközség Önkormányzata Adóhatóságához (helyrajzi számonként külön-külön kell benyújtani) I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Jogi személy számlatulajdonos esetében

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Bakonyszentlászló önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.) HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről KÖKÉNY községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről KÖRJEGYZŐ 7666. Pogány, Széchenyi

Részletesebben

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos:

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: Kengyel Közgég Jegyzője Beérkezés dátuma: Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: BEVALLÁS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Öreglak Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve

Részletesebben

DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére

DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére * A csillaggal jelölt mezőket kötelező kitölteni. 1. Adószám * az első beadvány esetén a DURS tölti ki 1. Melléklet

Részletesebben

Az Adózás rendjéről szóló törvény évi változásai

Az Adózás rendjéről szóló törvény évi változásai Az Adózás rendjéről szóló törvény 2017. évi változásai Módosító törvények 2016. évi C. törvény 2016. évi CIV. törvény 2016. évi CXXI. törvény 2016. évi CXXV. törvény 2016. évi CXXVII. törvény Képviseleti

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Az idegenforgalmi adóról Egységes szerkezetben* Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve):

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve): Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály 9002 Győr, Honvéd liget 1. Pf.: 56. Tel.: 96/500-100 Fax: 500-523 Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, átvétel napja:... átvevő aláírása HELYI

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére 1. Lízingbevevő vállalkozás adatai Lízingbevevő neve: Kapcsolattartó neve: Fő-. és fontosabb kiegészítő tevékenység megnevezése: Alapítás dátuma: Székhely: Telephely: Bankszámlaszám: Telefon, Fax: Vez.

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2012 / 4 Gazdasági társaságokkal kapcsolatos törvények változásai

HÍRLEVÉL. 2012 / 4 Gazdasági társaságokkal kapcsolatos törvények változásai HÍRLEVÉL 2012 / 4 Gazdasági társaságokkal kapcsolatos törvények változásai 2012 folyamán a gazdasági társaságok működését jelentős mértékben érintő jogszabályi változások lépnek hatályba. Az alábbiakban

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített)

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE. Dr. Bozsik Sándor és Gróf Pál

ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE. Dr. Bozsik Sándor és Gróf Pál 1 ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE Dr. Bozsik Sándor és Gróf Pál TANTÁRGY CÉLJA Kis- és középvállalkozások adózási feladatainak elsajátítása Fontosabb adóbevallások elkészítése, esettanulmányok megoldása Adóbevallásokkal

Részletesebben

titulus családi név keresztnév 2. keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév település irányítószám ország

titulus családi név keresztnév 2. keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév település irányítószám ország ASP BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS ADO BEJ-2016 Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Telefon: 06-27-595-100 E-mail: elugy@nagymaros.hu Fax: 06-27-354-245 Beküldő viselt neve titulus családi név keresztnév

Részletesebben

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása KÉRELEM Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához _ ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12 Ügyfélfogadás

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

Bejelentkezés, Változás-bejelentés

Bejelentkezés, Változás-bejelentés Bejelentkezés, Változás-bejelentés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Bakonybánk önkormányzat adóhatóságához Az adóhatóság tölti ki!

Részletesebben

Tartalom KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Tartalom KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 15T1043H Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, ügyfélkapun történő

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 17T1043TEL. Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 17T1043TEL. Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 17T1043TEL Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, telefonon teljesített

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály Adóigazgatási Osztály ADATLAP

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály Adóigazgatási Osztály ADATLAP ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése:... Adószáma:...; Tevékenység

Részletesebben

Könyvelési díj és bérszámfejtési díj AKCIÓ!!!

Könyvelési díj és bérszámfejtési díj AKCIÓ!!! http:// Könyvelési díj és bérszámfejtési díj AKCIÓ!!! Kezdő társaságok cégalapítása ingyenes, amennyiben a könyvelésével 2 évre társaságunkat bízza meg! Számviteli politikáját, pénzkezelési -, leltározási

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap Bevallási határidő: 2009. 06. 02. Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: Tokaj Város Jegyzője Adóiroda ev hó.nap Adóhatóság azonosító száma: 1. AZONOSÍTÓ AATOK

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére

DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére * A csillaggal jelölt mezőket kötelező kitölteni. 1. Adószám * az első beadvány esetén a DURS tölti ki 1. Melléklet

Részletesebben

10. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter ) - -

10. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter ) - - BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Hort község önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2002. (III. 31.) ÖR sz. rendelete az idegenforgalmi adóról

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2002. (III. 31.) ÖR sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2002. (III. 31.) ÖR sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye):

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye): [16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévrıl CSÖRÖG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR IGÉNYLŐLAP BIZTOSÍTÁS IGAZOLÁSHOZ Magyarországon és egy másik államban párhuzamos an folytatott kereső tevékenység esetén A magyarországi kereső tevékenység mellett

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni):

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni): Naplófőkönyv zárása Az egyszeres könyvvitel alap- és részletező nyilvántartásokból áll. (Kettős könyvvitel esetében a részletező nyilvántartásokat a főkönyvi számlák analitikája adja, így ezért nincs szükség

Részletesebben

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Telefon: 0640 222 229, 061 237 1660 Telefax: 061 237 1666 E-mail: info@erstelakaslizing.hu www.erstelakaslizing.hu Lízingkérelem Gazdasági társaságok

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése: Adószáma:... ; Tevékenység

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

K É R E L E M é s A D A T L A P

K É R E L E M é s A D A T L A P K É R E L E M é s A D A T L A P M a g á n s z e m é l y é s e g y é n i v á l l a l k o z ó f i z e t é s i k ö n n y í t é s r e é s / v a g y m é r s é k l é s r e / t ö r l é s r e i r á n y u l ó k

Részletesebben