38/2011. Üzletszabályzatt. Üzletágánál. Utolsó módosítás:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "38/2011. Üzletszabályzatt. Üzletágánál. Utolsó módosítás: 2011.12.08."

Átírás

1 38/2011. Üzletszabályzatt a Takarékszövetkezet Befektetési Üzletágánál Utolsó módosítás:

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Üzletszabályzat hatálya Az Üzletág jogállása és a tevékenységet engedélyező határozatok Az Üzletszabályzat nyilvánossága Az Üzletág tevékenységi köre Befektetési szolgáltatási tevékenységek: Kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek: Az Üzletág által végzett befektetési szolgáltatás és kiegészítő befektetési szolgáltatás tárgya (a továbbiakban pénzügyi eszközök) lehet: Az Üzletág és az Ügyfél szerződéses kapcsolata Befektetési szolgáltatási tevékenység illetve kiegészítő szolgáltatásra irányuló szerződés: Ügyfél-átvilágítás, ügyfélazonosítás: Adatvédelem, pénzmosási jogszabályok A képviselet szabályai Közreműködő igénybevétele Együttműködés, tájékoztatás Az üzleti kapcsolat létrejöttét megelőző tájékoztatási kötelezettség Ügyfélkategóriák meghatározására vonatkozó eljárás A szerződés megkötésének megtagadása A megbízás végrehajtásának függőben tartása Értesítések Írásbeliség A megbízás elfogadásának módja Telefonon és telefaxon érkező megbízás elfogadásának közös szabályai A szerződés teljesítése Legjobb végrehajtás elvének érvényesülése A megbízások ellenértéke A visszatartási és óvadéki jog: Végrehajtást követő tájékoztatás Jelentéskészítési kötelezettség A szerződés módosítása, felmondása, megszűnése Felelősségi szabályok Hirdetmények, közzétételek A Titoktartás szabályai Üzleti titok Értékpapír titok Üzleti vagy értékpapír titokra vonatkozó egyéb követelmények Üzleti vagy értékpapír titok kiadása Befektető védelem Az ügyfél-követelések védelme Egyéb befektető-védelmi rendelkezések Eljárás az Üzletág tevékenységének megváltozása esetén A vitás kérdések rendezése Az egyes ügyletek díjazása...43 II. A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK FAJTÁI ÉS VONATKOZÓ SZABÁLYAI Megbízás felvétele és továbbítása; megbízás végrehajtása az ügyfél javára) A bizományosi megbízás típusai és a pénzügyi eszközök köre:

3 12.2. A megbízások felvétele A megbízás módosítása, visszavonása, a szerződés megszüntetése A megbízás teljesítése Elszámolás Külföldi megbízások eltérő szabályai: Azonnali bizományosi ügylet Napon belüli day-trade ügyletek Szabványosított tőzsdei határidős ügyletek Szabványosított tőzsdei opciós ügyletek kötésének feltételei A tőzsdén kívüli nem szabványosított (OTC) származékos ügyletek Nemzetközi szabványosított tőzsdei határidős és opciós ügyletek Kereskedelmi tevékenység (sajátszámlás kereskedés) Portfoliókezelési tevékenység Értékpapír forgalomba hozatalának szervezése (pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül) Általános szabályok A dematerializált értékpapír Értékpapír forgalomba hozatalának szervezése (pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás)) Garanciavállalásra vonatkozó speciális szabályok Letétkezelés és őrzés Tanácsadás társaságoknak tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával összefüggő kérdésekben, és szolgáltatás vállalati fúziók és befolyásszerzés esetében Nyilvános vételi ajánlat útján részvénytársaságokban történő befolyásszerzés szervezése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás: Az Üzletágnak az ügyfél részére nyilvántartható számláira vonatkozó rendelkezések Általános rendelkezések Az összevont értékpapírszámla Zárolt értékpapír-alszámla Pénzforgalmi- és bankszámla (devizaszámla) III. ÜGYNÖKÖK IV. A KISZERVEZÉS V. KÖZVETÍTŐK VI. Záró rendelkezések Mellékletek:... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 3

4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet (9900 Körmend, Rákóczi u. 32.) befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosult takarékszövetkezet, befektetési szolgáltatási tevékenységét a Befektetési Üzletága (fióktelep: 1024, Budapest, Margit krt V/4 a továbbiakban: Üzletág) végzi a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt. ), illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban Bszt. ) alapján. Jelen Üzletszabályzat az Üzletág és a vele a jelen Üzletszabályzatban meghatározott szolgáltatások során - szerződéses kapcsolatba kerülő devizabelföldi és devizakülföldi gazdálkodó szervezet, egyéb jogi személy, illetve természetes személy Ügyfelek szerződéseinek általános feltételeit, valamint az Üzletág működésére vonatkozó egyéb lényeges információkat tartalmazza. 1. Az Üzletszabályzat hatálya Jelen általános szerződéses feltételek rendelkezései külön kikötés nélkül is az Ügyfelekkel kötendő szerződések részét képezik. Jelen Általános Részben foglalt rendelkezések mindenben irányadóak az Üzletszabályzatban szabályozottakra vonatkozóan. A jelen Üzletszabályzatban, valamint annak mellékletét képező szerződésmintákban foglalt rendelkezésektől a Felek szerződéssel csak akkor térhetnek el, ha az eltérés jogszabállyal, vagy tőzsdei illetve elszámolóházi szabályzattal nem ellentétes. A jelen Üzletszabályzatban használt fogalmak megegyeznek a Tpt., illetve a Bszt. által meghatározott fogalmakkal. A konkrét ügylet kapcsán a szerződés Ügyfél általi aláírása - amennyiben abban a jelen Üzletszabályzatra utaló szerződési kikötés található az Üzletszabályzatban foglaltaknak az Ügyfél által történő elfogadását jelenti. Amennyiben a konkrét megkötött szerződés az Üzletszabályzatban írtaktól eltérő szabályokat állapít meg, úgy a konkrét szerződésben meghatározott feltételek az irányadók. A jelen Üzletszabályzat értelmében Tőzsde és Elszámolóház alatt Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet értendő. Az Ügyféllel kötött szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a jelen Üzletszabályzatban, ennek hiányában, pedig a szerződésekhez kötődő jogszabályokban foglalt rendelkezések (Polgári törvénykönyv, a Tpt., a Bszt., és a vonatkozó jogszabályok) irányadók. 2. Az Üzletág jogállása és a tevékenységet engedélyező határozatok A jelen 2. pont alatti meghatározások jogszabály rendelkezésén alapulnak, azoktól a Felek szerződéssel nem térhetnek el. Az Üzletág a jelen Üzletszabályzat alkalmazásában: befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási, illetve árutőzsdei szolgáltatási tevékenység végzésére jogosult szövetkezeti hitelintézet. Az Üzletág önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, a jogalanyiság szempontjából az Üzletág alatt a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet értendő. Az Üzletág tevékenységét kizárólag a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezetet Budapesti Fiókjában (1024, Budapest, Margit krt V/4.) végzi. A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezetet a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg cégjegyzékszám alatt vette nyilvántartásba. 4

5 Befektetési szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó engedély adatai: Hatósági engedély száma: [EN-III-649/2011.sz. PSZÁF határozat] Érvényesség kezdete: A Felügyelet elérhetőségei: Levezési cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Honlapcím: cím: 3. Az Üzletszabályzat nyilvánossága 3.1. Az Üzletág gondoskodik arról, hogy az Üzletszabályzatot az Ügyfelek már a köztük létrejövő szerződéses kapcsolat kezdete előtt megismerjék, akként hogy az Üzletág az Üzletszabályzatát az Ügyfelei számára nyitva álló hivatalos helyiségében 1024, Budapest, Margit krt V/4 alatti fiókjában elhelyezi, és azt bárki a jelen Üzletszabályzat mellékletben meghatározott üzleti órák időtartama alatt megtekintheti, továbbá az Üzletág internetes honlapján - a - (a továbbiakban: Honlap ) hozzáférhetővé teszi. 3.2 A jelen Üzletszabályzatot az Üzletág egyoldalúan módosíthatja, a módosított Üzletszabályzat azonban akkor lép életbe, amikor azt az Üzletág Igazgatósága jóváhagyta, illetve azt az Üzletág az Ügyfelei részére a 3.1. pontban meghatározott módon hozzáférhetővé tette. Az Üzletág az Üzletszabályzatban foglalt feltételek változásáról a vele kapcsolatban álló Ügyfeleket a Honlapon, valamint a tevékenység végzésében érintett fiókjaiban történő kifüggesztéssel értesíti. A módosított Üzletszabályzatot az Üzletág tájékoztatásul megküldi a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére. 3.3 Az Ügyfélnek a változás Honlapon történő közzétételét követően 15 napos határidő áll a rendelkezésére olyan nyilatkozat tételére, hogy a megváltozott tartalommal üzleti kapcsolatát nem kívánja fenntartani az Üzletággal. Amennyiben az Ügyfél a rendelkezésre álló határidő alatt nem nyújt be ilyen írásbeli nyilatkozatot vagy kifogást, az Üzletág úgy tekinti, hogy az Ügyfél a módosított Üzletszabályzatot tudomásul vette, és azt magára nézve kötelezőnek elfogadta. 4. Az Üzletág tevékenységi köre A jelen 4. pont alatti meghatározások a jogszabály által meghatározott elnevezések, ettől a Felek szerződéssel nem térhetnek el Befektetési szolgáltatási tevékenységek: megbízás felvétele és továbbítása; megbízás végrehajtása az ügyfél javára; portfoliókezelés; pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás) pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül Kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek: 5

6 pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése; letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése; tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás; jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás a Bszt. 6. e)-g), j) és k) pontjaiban foglalt származtatott ügyletek alapjául szolgáló eszközhöz kapcsolódó befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás 4.3. Az Üzletág által végzett befektetési szolgáltatás és kiegészítő befektetési szolgáltatás tárgya (a továbbiakban pénzügyi eszközök) lehet: Az Üzletág a befektetési szolgáltatási és kiegészítő tevékenységét valamennyi a Bszt-ben meghatározott pénzügyi eszköz vonatkozásában jogosult végezni. Az Üzletág általános jelleggel, illetve egyes ügyelttípusokra, valamint az egyes Ügyfelekre vonatkozóan is jogosult meghatározni a befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos pénzügyi eszközök körét. Az Üzletág ezen tevékenységek ellátásához rendelkezik a jogszabályokban előírt személyi és tárgyi feltételekkel, valamint a szükséges hatósági engedélyekkel. 5. Az Üzletág és az Ügyfél szerződéses kapcsolata 5.1. Befektetési szolgáltatási tevékenység illetve kiegészítő szolgáltatásra irányuló szerződés: A befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve kiegészítő szolgáltatást az Üzletág kizárólag az Ügyféllel kötött szerződés alapján és annak keretei között végez. Az Üzletágat jogszabály alapján ajánlat, megbízás elfogadási kötelezettség nem terheli. Az Üzletágat ajánlat, megbízás elfogadási kötelezettség még abban az esetben sem terheli az egyedi ügyletek megkötésére, ha az adott ügylettípus vonatkozásában keretszerződést kötött ügyféllel. Ebből következően az Üzletág a szerződéskötési szabadsága alapján, szabadon dönt az Ügyfél szerződéskötési ajánlatának elfogadásáról vagy visszautasításáról. Az Üzletág az ebből fakadó károkért felelősségét kizárja A jelen Üzletszabályzatban meghatározott szolgáltatás(ok) a pontban megjelölt tevékenység kivételével igénybevételének előfeltétele, hogy az Ügyfél az Üzletágnál ügyfélszámla szerződéssel, a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezetnél bankszámla (devizaszámla) vezetésére vonatkozó szerződéssel rendelkezzen Az Üzletág befektetési szolgáltatás végzésére, illetve kiegészítő szolgáltatás nyújtására kizárólag az ügyfél Pmt. szerinti átvilágítása és azonosítása, valamint a Bszt. szerinti minősítése, továbbá az Ügyfél által kitöltött Megfelelési és/vagy (a tevékenység jellegétől függően) Alkalmassági teszt kiértékelését követően jogosult Ügyfél-átvilágítás, ügyfélazonosítás: 6

7 A jelen 5.2. pontban foglalt ügyfél-átvilágítási szabályok jogszabályi előírásokon alapulnak, azoktól a Felek szerződéssel nem térhetnek el Ügyfél az a személy, aki a Bszt. hatálya alá tartozó szolgáltatásokat igénybe veszi Azonosítás az üzleti kapcsolat időtartama alatt Az Üzletág az üzleti kapcsolat létesítésekor írásban rögzíti az Ügyfél, a Képviselő, a Meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult, továbbá a kedvezmény megnyílásakor a Kedvezményezett a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok szerinti azonosító adatait (a továbbiakban: Azonosítás). Az Üzletág az azonosítást minden olyan esetben is elvégzi, amikor azt jogszabály előírja, illetve ha a szerződést, vagy rendelkezést az Ügyfél olyan Meghatalmazottja, illetve a nem természetes személy Ügyfél olyan képviselője, vagy rendelkezésre jogosult kívánja aláírni, akiknek azonosítása még nem történt meg. Az Ügyfél, a Képviselője, illetve Meghatalmazottja az Azonosításhoz a jogszabályban meghatározott személyi azonosító okmányokat, egyéb okiratokat köteles az Üzletágnak bemutatni, illetve az Üzletág rendelkezésére bocsátani. Abban az esetben, ha az Üzletág az ügyfél-átvilágítást nem tudja elvégezni, akkor köteles megtagadni az üzleti kapcsolat létesítését, meglévő kapcsolata esetében pedig megtagadja az ügyleti megbízás teljesítését az ügyfél-átvilágítás elvégzéséig felfüggeszti Az Üzletág az azonosítás során az alábbi adatokat rögzíti: Természetes személy: családi és utónevét (születési nevét); lakcímét; állampolgárságát; azonosító okmányának típusát és számát; külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet; születési helyét, idejét; anyja nevét, adóazonosító jelét Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet: nevét, rövidített nevét; székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét; cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát; főtevékenységét; képviseletére jogosultak nevét és beosztását Az ügyfél-átvilágítás során az Üzletág az alábbi okiratok bemutatását kéri: Természetes személy: 7

8 magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, adó igazolványa külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya, adó igazolványa, vagy az adózás helyét igazoló okirata Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén az azt igazoló - 30 napnál nem régebbi - okiratot, amely igazolja, hogy a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetőleg az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzőhöz benyújtotta, belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént; külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). Ebben az esetben a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő 30 napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént, valamint a szolgáltató köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot rögzíteni. Amennyiben az Ügyfél az azonosításhoz, illetve képviseleti jogának bizonyítására idegen nyelvű okiratot bocsát az Üzletág rendelkezésére, az Üzletág jogosult annak hitelesített magyar nyelvű fordítását kérni, vagy azt - az Ügyfél hozzájárulásával - az Ügyfél költségére lefordíttatni. Az okirat hamis vagy hamisított voltából, téves fordításából eredő esetleges károkért az Üzletág kizárólag súlyos gondatlansága esetén felel. Külföldi hatóság által kiállított okirat esetén az Üzletág kérheti, hogy az Ügyfél azt a kiállítás helye szerinti magyar külképviseleti hatóság által felülhitelesített, illetve a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló évi 11. törvényerejű rendelet szerinti ún. Apostille csatolásával másolatban nyújtsa be Az azonosító adatok és a tényleges tulajdonos bejelentése Az pontban foglaltak szerint bemutatott okiratok alapján - a személyazonosság megállapítását követően - az Üzletág a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok mindenkor hatályos előírásainak megfelelő adatkört veszi nyilvántartásba (továbbiakban: Azonosító adatok) Az ügyfél-átvilágítás során az Ügyfél köteles írásbeli nyilatkozatot tenni az Üzletág részére arra a személyre vonatkozóan, akinek az érdekében ügyleti megbízást ad, illetve aki az ügyleti megbízás során létrejött vagyoni előny felett utasítási, kapcsolt vállalkozási, megbízási, meghatalmazási, vagyonkezelési vagy egyéb jogviszony alapján rendelkezhet. A tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat általános érvénnyel is megtehető azzal, hogy az Ügyfél köteles eseti tényleges tulajdonosi nyilatkozatot is tenni, ha az adott megbízás esetében a tényleges tulajdonos személye eltér az általános tényleges tulajdonosi nyilatkozatban megjelölt személytől. 8

9 Ha az Ügyféllel kötött szerződés fennállása alatt az Üzletágnak bármikor kétsége merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, az Üzletág minden további szerződés megkötését, illetve megbízás teljesítését megtagadja addig, amíg az Ügyfél nem tesz eleget az Üzletág írásbeli nyilatkozattételre szóló felhívásának. A nyilatkozattétel elmulasztásával összefüggésben keletkezett károkat az Ügyfél viseli Az Üzletág az Ügyféltől, Képviselőtől, Meghatalmazottól csak azután fogad el megbízást, ha Azonosítása már megtörtént Az Ügyfél köteles az általa az Üzletág rendelkezésére bocsátott Azonosító adatokban bekövetkezett bármely változásról az Üzletágat haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül értesíteni. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, az ezzel összefüggésben keletkezett károkat az Ügyfél viseli Az Üzletágnak jogában áll az ügyfél-átvilágítást vagy annak kiegészítését bármikor elvégezni. Az Üzletág köteles megtagadni a szerződés megkötését, illetve a pénzügyi művelet végrehajtását, ha az Ügyfél, illetve a Képviselő vagy Meghatalmazott a jogszabályban meghatározott személyi azonosító okmányokat nem mutatja be, vagy az okiratokat szerződéskötéskor nem bocsátja az Üzletág rendelkezésére, illetve az Azonosítást más módon megakadályozza, vagy nem tesz a tényleges tulajdonosra vonatkozóan nyilatkozatot vagy az Üzletág felhívására ismételt tulajdonosi nyilatkozatot Az Ügyfél a megnyitott számlái feletti rendelkezési jogosultságra általa meghatalmazott és a számlaszerződés mellékletét képező formanyomtatványban bejelentett képviselő, vagy a meghatalmazott személyében beállott változást haladéktalanul köteles bejelenteni. Az ennek elmulasztásából származó jogkövetkezményért, illetve kárért az Ügyfél felel Az Üzletág nem felel az olyan hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének jogkövetkezményeiért, amelynek hamis vagy hamisított voltát megfelelő gondosság tanúsítása mellett sem lehetett felismerni Adatvédelem, pénzmosási jogszabályok Az Üzletág az Ügyfél személyes adatait a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli Az Ügyfél személyes adatai kezelésének, felhasználásának célja az Üzletág és az Ügyfél között fennálló jogviszony alapján az Üzletág és Ügyfél között létrejött szerződések teljesítése és az, hogy az Ügyfelet az Üzletág az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan beleértve a felek jogait és kötelezettségeit is legmesszebbkörűen tájékoztassa. Az adatkezelés, adatfelhasználás célja így különösen az Üzletág által befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatások Ügyfél részére történő nyújtása, e szolgáltatásokkal kapcsolatos pénz- és befektetési eszközkövetelések teljesítése Az Üzletág által kezelt adatok meghatározása: Valamennyi, az Ügyfél értékpapír-titoknak és személyes adatnak minősülő adatai, amelyeket az Ügyfél bocsát az Üzletág rendelkezésére, valamint valamennyi, az Üzletág tudomására jutott, a vonatkozó jogszabályok alapján értékpapír-titoknak 9

10 és/vagy személyes adatnak minősülő tény, adat, körülmény, egyéb információ Az adatkezelés időtartama: Az Üzletág és az Ügyfél között fennálló jogviszony időtartama, valamint a jogviszony megszűnését követően az az időszak, ameddig a Felek egymással követelést érvényesíthetnek de legalább 5 évig továbbá ameddig a jogszabály az Üzletág részére kötelezően előírja bármely adat megőrzését, kezelését, felhasználását. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban megjelölt személyes adatokat, az Üzletág 8 évig, a számvitelről szóló törvény rendelkezései alapján a könyvviteli elszámolását közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), így az abban foglalt személyes adatokat is, legalább 8 évig kell olvasható formában megőrizni Az Üzletág jogosult az Ügyfél személyes adatait a jogszabályi előírások betartásával továbbítani, illetve adatfeldolgozót igénybe venni Adatkezelésnek minősül: A személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése is Adatfeldolgozásnak minősül: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy a pénzmosással kapcsolatos jogszabályi előírások alapján az Üzletág olyan szolgáltatónak minősül, aki a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt azonosítási (egyben adatgyűjtési) és egyéb kapcsolódó kötelezettségek alanya. Az Ügyfél köteles tájékozódni a mindenkor hatályos pénzmosási jogszabályok által az Ügyfél számára előírt kötelezettségekről és köteles ezen kötelezettségeinek eleget tenni az Üzletág vonatkozásában is. Az Üzletág ezúton felhívja az Ügyfél figyelmét arra a körülményre is, hogyha a hatályos pénzmosási jogszabály(ok)ban ügyletkötési tilalmat írnak elő az Üzletág vonatkozásában, azt az Üzletág köteles betartani. Az ebből fakadó károkért az Üzletág felelősségét kizárja Az Ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos jogaira ideértve a jogorvoslati lehetőséget is a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény ( Avtv. ) rendelkezései az irányadóak Az Ügyfél az egyedi szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a részére az Üzletág által nyújtott szolgáltatással kapcsolatos szerződésben, az ahhoz kapcsolódó dokumentumokban és okiratokban feltüntetett személyes adatait az Üzletág a megjelölt előírásoknak és céloknak megfelelően kezelje Az Üzletág az Ügyféllel történt telefonbeszélgetést jogosult rögzíteni, amelyről az Ügyfelet előzetesen tájékoztatja. A telefonbeszélgetés kezdeményezésével, illetve tájékoztatást követő folytatásával az Ügyfél hozzájárul a telefonbeszélgetés rögzítéséhez. 10

11 Az Üzletág az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben biztonsági célból fénykép- és videofelvételeket készíthet. Az erre vonatkozó, az ügyfelek figyelmét felhívó jelzések a fiók bejáratánál megtalálhatók. A felvételek elkészítéséhez az Ügyfél az Üzletág szolgáltatásainak önkéntes igénybe vételével hozzájárulnak A képviselet szabályai Az Üzletág az Ügyfél által harmadik személynek adott általános meghatalmazását abban az esetben fogadja el, ha a meghatalmazott személy az Ügyfél és az Üzletág között létrejött Számlaszerződésben az Ügyfél javára vezetett számla felett rendelkezésre jogosult személyként az említett melléklet által megkövetelt formában és tartalommal - bejelentésre került. Az általános meghatalmazás alapján a meghatalmazott személy mindazon cselekmények végzésére jogosult, amelyre a meghatalmazást adó jogosult lenne Ha az Ügyfél teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazással rendelkező képviselője útján köt számlaszerződést, úgy a számlaszerződés alapján megnyitott számláiról első esetben csak oly módon rendelkezhet, ha a rendelkezést megelőzően az Üzletágnál aláírja az aláírás mintául szolgáló adatlapot Az Ügyfél egyedi ügyletre vonatkozó meghatalmazását az Üzletág abban az esetben fogadja el, ha a meghatalmazást az Ügyfél teljes bizonyító erejű magánokirati vagy közokirati formában adta, és a meghatalmazásban a meghatalmazott személye, és az ügylet feltételei világosan és egyértelműen, nem vitatható, és nem félreérthető módon meghatározásra kerültek Az Üzletág nem vizsgálja a meghatalmazáson szereplő aláírások hitelességét, ily módon nem vállal felelősséget azok esetleges meghamisításából eredő kárért. Kivételt képez ez alól, ha egyértelműen megállapítható, hogy az Ügyfél meghatalmazáson szereplő aláírása nem azonos az Üzletág birtokában lévő dokumentumokon szereplő aláírás mintával. Az Üzletág nem felel az olyan hamis, vagy hamisított megbízás teljesítésének jogkövetkezményeiért, melynek hamis vagy hamisított voltát az üzleti gyakorlatban szokásos vizsgálattal nem lehetett felismerni Bármelyik Fél jogosult a hozzá bejelentett képviselőket és aláírásaikat mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítést kézhez nem vette Közreműködő igénybevétele Az Üzletág az Ügyfél érdekében történő eljárása során csak abban az esetben veheti igénybe harmadik személy közreműködését, ha ehhez az Ügyfél kifejezetten hozzájárult, vagy ez a megbízás jellegével együtt jár. Az Üzletág az Ügyfél külön hozzájárulása nélkül is jogosult a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-t (a továbbiakban: KELER Zrt.) közreműködését igénybe venni Az Üzletág a közreműködőért akként felel, mintha saját maga járt volna el, kivéve, ha az Ügyfél maga jelöli ki azt a harmadik személyt, akinek a közreműködésével kell a megbízást teljesíteni. Ebben az esetben az Üzletág mentesül a felelősség alól, ha a megbízási szerződés teljesítése során a harmadik személyt a megbízás teljesítésével összefüggésben megfelelő utasításokkal látta el. 11

12 Az Üzletág az Ügyfél külön hozzájárulása nélkül is jogosult ügynököt, közvetítőt, illetve közreműködőt igénybe venni. Az ügynök az Üzletág nevében jár el, az Üzletág számára szerez jogokat és vállal kötelezettségeket. Az Üzletág ügynökeinek felsorolását a jelen Üzletszabályzat melléklete tartalmazza Ha az Üzletág közvetítőt vesz igénybe, a közvetítő kizárólag az értékpapírok elsődleges forgalombahozatala esetén, a forgalmazási tevékenység körében jogosult az értékpapírokra vonatkozó bizományosi szerződések megkötésére az Üzletág nevében. Az ügynök által megkötött bizományosi szerződés teljesítéseként létrehozandó adásvételi szerződéseket kizárólag az Üzletág köti meg Ha az Üzletág az egyes ügyletek teljesítéséhez ügynököt vagy közreműködőt vesz igénybe, az ügynök eljárásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el Az ügynök közreműködőt nem vehet igénybe. Az ügynök által az ügyfeleknek az ügynöki tevékenysége körében okozott károkért az Üzletág köteles helytállni Az Üzletág a megbízás teljesítése érdekében közreműködőt igénybe vehet Ha az Üzletág az ügylet teljesítéséhez közreműködőt, vagy ügynököt vesz igénybe,az esetben a mindenkori aktuális díjszabályzat díjtételein felül az Ügyfél részére ez költségtöbblettel, vagy a határidők módosulásával nem jár Együttműködés, tájékoztatás Kapcsolattartás nyelve: Az Üzletág és az Ügyfél közötti kapcsolattartás hivatalos nyelve kivéve, ha a felek kifejezetten elérően nem állapodnak meg a magyar. Az Ügyfél kérése esetén az erre vonatkozó megállapodásban meghatározott esetekben és körben az Üzletág jogosult egyes értesítéseket, tájékoztatásokat más, idegen nyelven is megadni azzal, hogy az eltérő nyelven küldött értesítések esetén is az Üzletág által magyar nyelven kiállított értesítések minősülnek hivatalosnak. Az idegen nyelvű tájékoztatásokban, értesítésekben használt fogalmakat az Üzletszabályzat rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni Bizonyos esetekben az adott piacra, pénzügyi eszközre vonatkozó tájékoztatások, ennek alapjául szolgáló dokumentumok kizárólag a kapcsolattartás nyelvétől eltérő nyelven elérhetőek és az Üzletág nem tudja biztosítani az Ügyfél által kért nyelven történő rendelkezésre bocsátást. Ebben az esetben az Ügyfél kifejezett kérése esetén ennek fennállásakor az Üzletág közli is ezt az Ügyféllel. Amennyiben a kért információ függetlenül az Ügyfél erre irányuló közlésétől nem áll rendelkezésre a kapcsolattartás nyelvén, az Ügyfélnek ennek figyelembe vételével szükséges befektetési döntését meghoznia. Ebből eredő következményeket az Ügyfél nem háríthatja az Üzletágra A kölcsönös tájékoztatás és együttműködés szabályai Az Üzletág és az Ügyfél a kölcsönös együttműködés követelményének megfelelően késedelem nélkül értesíti egymást az ügylet szempontjából lényeges körülményekről, tényekről, az ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre idejében válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra. A Felek haladéktalanul 12

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi Igazgatósági utasítás Infosz: 021 Hatályba lép: 2011. július 4. 1/6 oldal Verzió: 4. Érvényes: módosításig Melléklet: Készítette: Ellenőrizte: Tapodi Alexandra Schuszter Péter Jóváhagyók: Schuszter Péter

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Kiadás: 02 Ügyfélminősítési szabályzat Oldal: 5 Hatályos: 2011. 03. 01. Módosítás: Hivatkozás 1 A Solar

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

a Takarékszövetkezet Befektetési Üzletágánál Utolsó módosítás: 2013. 04.11.

a Takarékszövetkezet Befektetési Üzletágánál Utolsó módosítás: 2013. 04.11. 38/2011. Üzletszabályzatzabályzat a Takarékszövetkezet Befektetési Üzletágánál Utolsó módosítás: 2013. 04.11. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 2. Az Üzletág

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. február 1-től TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3 1. Preambulum 3 2. A szabályzat célja 3 3. A szabályzat

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2008. év. hónap... napján elfogadta.

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Általános Ügyféltájékoztató

Általános Ügyféltájékoztató Commerzbank Zrt. Általános Ügyféltájékoztató 1. Bevezető A Commerzbank Zrt. (továbbiakban: Bank) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek

Részletesebben

Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat

Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALMOMJEGYZÉK: 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

8. SZÁMÚ MELLÉKLETE (HIRDETMÉNY)

8. SZÁMÚ MELLÉKLETE (HIRDETMÉNY) ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK (Üzletszabályzat hatályba lépésének időpontja: 2011. január 7.)

Részletesebben

Random Capital Zrt. Ügyfél besorolási szabályzat

Random Capital Zrt. Ügyfél besorolási szabályzat Random Capital Zrt. Ügyfél besorolási szabályzat TARTALMOMJEGYZÉK: 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. Preambulum... 3 1.2. A szabályzat célja... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 3 1.4. Fogalmak... 4 2. KÜLÖNÖS

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 A üzletszabályzata A QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Társaság neve: Székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. V. emelet Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047076 Adószám: 23393824-2-42

Részletesebben

Ügyfélbesorolási politika UniCredit Bank Hungary Zrt. Hatályos március 1-jétől

Ügyfélbesorolási politika UniCredit Bank Hungary Zrt. Hatályos március 1-jétől Ügyfélbesorolási politika UniCredit Bank Hungary Zrt. Hatályos 2014. március 1-jétől Tartalomjegyzék 3 1. Ügyfélbesorolási politika célja 3 1.1. Besorolási alapelvek 3 2. Ügyfélbesorolási kategóriák 3

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név: Lakhely/székhely: Személyi azonosító száma/cégjegyzékszáma: Adóazonosító jele/adószáma: mint megbízó ( a továbbiakban: Megbízó),

Részletesebben

Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11.

Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók EXCLUSIVE CHANGE KFT (105 1.Szent István tér 3..) ÜZLETSZABÁLYZAT Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók Elfogadásra került: Budapest,

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

Ügyfél minősítési belsőszabályzat

Ügyfél minősítési belsőszabályzat Ügyfél minősítési belsőszabályzat Oldal: 22 Társaságunk a befektetési szolgáltatási tevékenysége és a befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítőszolgáltatása keretében, a szerződéskötést megelőzően

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29.

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2016. április 26. Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Utolsó módosítás: 2016. 04. 19. Hatálybalépés: 2016. 04. 26. Jelen üzletszabályzat hatálybalépésének

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

A PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZAT

A PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZAT Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt. Hatályos: 2008. január 31. Ügyfélbesorolási szabályzat A PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZAT - 2008. január 31. A Pioneer Alapkezelı Zrt.

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat alapján a Bank vállalja,

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r. Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g.

A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r. Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g. A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g Szabályzata Az Alkalmassági/Megfelelési Teszt kezeléséhez Hatályba lépés: 2014.08.18

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben befolyásoló részesedésszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 139. -ában foglalt jó üzleti

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;

Részletesebben

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: Ügyfélszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE (továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely:

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2014. 11. 18. Hatályba léptette: vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén Kérdőív pénzforgalmi intézményben/elektronikuspénz-kibocsátó intézményben befolyásoló részesedés szerzésének bejelentéséhez a Bejelentőnek az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 44/C. -ában foglalt jó üzleti hírneve

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E

B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E A PPENINN NYRT. B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E V O N A T K O Z Ó S Z A B Á L Y Z A T T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS... 3 1.1 A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2 A BENNFENTES SZEMÉLYEK

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FINANCIAL EXPERT Országos Hiteliroda Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság

ÜZLETSZABÁLYZAT FINANCIAL EXPERT Országos Hiteliroda Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT FINANCIAL EXPERT Országos Hiteliroda Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 16. mfszt 1. cégjegyzékszám: 01 09 940107 adószám: 13740407 2 1 Általános

Részletesebben

ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA - A TÁRSASÁG ÁLTAL NYÚJTOTT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT AZ ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖNZÉS TEKINTETÉBEN - A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jóváhagyó határozatának

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A SOPRON BANK BURGENLAND ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. 2. 3. 4. 5. és 6. sz módosításokkal egységes szerkezetben TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatálybalépés napja: 2016. április 4. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. székhely: Budapest IX. ker, Üllői út 1. levelezési cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. cégjegyzékszám: 01-10-044261 adószám: 11951766-4-43 tel.: + 36 40

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

A piaci szereplő részletes adatai

A piaci szereplő részletes adatai A piaci szereplő részletes adatai Lekérdezés dátuma: 2014.10.01. Utolsó szinkronizálás dátuma: 2014.10.01. 1 / 22 Intézmény alapadatai év: Intézmény típus: Székhely: Privat Investment Pro Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2012. év március hónap 14. napján elfogadta. A

Részletesebben

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2010. augusztus 1-től

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2010. augusztus 1-től HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2010. augusztus 1-től HC KÖZPONT KFT. Székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32. Cégjegyzékszáma: 01-09-716975 Adószám:

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től)

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) 3. számú melléklet A. ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉS- ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK Keretszerződések: és mellékletét

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a befektetési szolgáltatási tevékenység végzéséről és a kiegészítő szolgáltatások nyújtásáról

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

Ügyfélminősítés lakossági ügyfélnek minősülő társaságok részére

Ügyfélminősítés lakossági ügyfélnek minősülő társaságok részére Ügyfélminősítés lakossági ügyfélnek minősülő társaságok részére A Bszt. előírásai szerint a lakossági ügyfél kategóriába sorolt ügyfeleknek a portfólió-kezelési befektetési szolgáltatási tevékenység nyújtása

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére -

III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére - III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap - lakossági ügyfelek részére - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. VI. em... 1/1.,

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

15746-1/2015 I. TÉNYÁLLÁS

15746-1/2015 I. TÉNYÁLLÁS 15746-1/2015 Állásfoglalás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) egyes rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatban A Társaság

Részletesebben

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely)

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely) Nyilatkozat Alulírott,.....(név) részvényes...... (lakcím/székhely) kijelentem, hogy azon részvényekkel, amelyek vonatkozásában jelen nyilatkozat megtételével egyidejűleg tulajdonjogom részvénykönyvbe

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Hatálybalépés napja: 2012. szeptember 01. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZÁMLASZERZŐDÉS értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely 1036 Budapest Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK MAGÁNSZEMÉLYEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap. - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére -

III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap. - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére - III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa

Részletesebben

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez Szerv megnevezése: EAK eseményazonosító: ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelmező(k) adatai Kérelmező 1 férj/feleség/érintett/egyéb kérelmező Családi és utóneve: Lakcíme:

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel...

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel... Kérjük, a kitöltött nyilatkozatot a következő címre küldje el! Címzett: KELER Zrt. 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. NYILATKOZAT (magánszemélyek részére) Alulírott,........(név) részvényes...... (lakcím/székhely)

Részletesebben

ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA - A TÁRSASÁG ÁLTAL NYÚJTOTT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT AZ ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖNZÉS TEKINTETÉBEN - A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jóváhagyó határozatának

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA 1. A Befektető-védelmi Alap és célja 1.1. A Befektető-védelmi Alap a befektetési szolgáltatók kötelező tagságával működő és a befektetők vagyoni kártalanítását szolgáló szervezet, amely a befektető erre

Részletesebben

STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata

STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata Hatályos: 2012. 04. 16. Név: STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út. 165. 3.emelet Cégjegyzékszám: 01-10-045641

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. (1056 Budapest, Váci utca 38.) MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ MKB BANK ZRT. (1056 Budapest, Váci utca 38.) MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ÜZLETSZABÁLYZATA AZ MKB BANK ZRT. (1056 Budapest, Váci utca 38.) MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ÜZLETSZABÁLYZATA A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRŐL ÉS A KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR Tisztelt Sberbank Magyarország Zrt.! Alulírott 1, a 2014. évi XL. törvény 2 6.

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság )

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) SZERZŐDÉS amely létrejött a és cég:. Cg:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) Ungváriné Fenyves Beáta ( szül: Heves, 1961.03.22,an: Vona Veronika) 3360 Heves, Brassói út 36. (a továbbiakban: Könyvvizsgáló

Részletesebben