JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága április 5-i soron következő üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2007. április 5-i soron következő üléséről"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága április 5-i soron következő üléséről Jelen vannak: Bordás Imre a bizottság alelnöke, Szórád Róbert Mihály a bizottság alelnöke, Barcza Gábor, Urbán Csaba, Kiss Gábor, Patóné Mezei Erzsébet, Szikra Ferenc, Vágner Olivér bizottsági tagok Bejelentéssel távol: Tokár István Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző Czibulkáné dr. Németh Emília könyvvizsgáló Hajdúné Gácsi Mária irodavezető Hasznos Mihályné irodavezető-helyettes Vitosné Veres Julianna csoportvezető Lakatos István irodavezető Dr. Györgyi Lajos irodavezető Szűcs Ferenc, Magyar Közg. Társaság JNkSzM Szervezete Boldog István polgármester Kiss Józsefné jegyzőkönyvvezető Bordás Imre tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az elfogadott működési szabályzat alapján a bizottsági ülést a bizottsági elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt bizottsági alelnök vezeti. Tokár István elnök úr felkérte az ülés vezetésére. Köszönti a Pénzügyi Bizottság ülésén megjelenteket, megállapítja a határozatképességet. Bejelenti, hogy a nyilvánossági törvény alapján a bizottság jegyzőkönyve is nyilvános kategóriába tartozik, ezért ettől az időponttól kezdve a bizottsági ülések jegyzőkönyvei a megyei önkormányzat honlapján olvashatók lesznek. Megállapítható, nincs olyan napirendi pont, mely a bizottság átruházott hatáskörű döntése lenne, így minden döntéshez egyszerű többség szükséges. A bizottság egyhangúlag az alábbi napirendet fogadja el: 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

2 2 2. Előterjesztés a Megyei Önkormányzat évről szóló ellenőrzési jelentése és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek összefoglaló ellenőrzési jelentése elfogadásáról 3. Előterjesztés a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 4. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi szakmai, gazdasági programjára 5. Előterjesztés a Megyei Önkormányzat és a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodásról 6. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi szakellátás formáiról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló 3/2004. (II. 23.) számú rendelet módosítására 7. Előterjesztés egyes szociális intézmények működését segítő támogatásra pályázat benyújtására 8. Előterjesztés egyes megyei infrastrukturális projektek előkészítésének koordinálására 9. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Alternatív Energia Klaszter létrehozásának kezdeményezésére 10. Előterjesztés alapítványok támogatásáról 11. Előterjesztés a mezőtúri Bíró Kálmánné Bakos Ilona Otthon fenntartói jogának átvételére 12. Előterjesztés a kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium fenntartói jogának átvételére, az intézmény alapító okiratának elfogadására 13. Előterjesztés a megyei önkormányzat és intézményei egységes energiagazdálkodási feladatai ellátására 14. Egyéb kérdések

3 3 1./ napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról Hajdúné Gácsi Mária szóbeli kiegészítésében elmondja, a részesedésekről szóló melléklet nem 6/c., hanem 5/c. számú mellékletként szerepel, ez javításra kerül. A Verseghy Ferenc Könyvtár egy pályázatot ad be, melynek önerő része szerepel a pénzmaradvány-felosztásban 400 eft-tal, de csak általánosságban pályázati önerő a megfogalmazás. A pályázathoz szükséges, hogy megnevezésre kerüljön, milyen pályázat. A 8/b. melléklet pontosításra kerül azzal, hogy érdekeltségnövelő pályázat. A mérleg főösszeg millió Ft-tal kevesebb, mely konkrétan a Gyermekotthon egy befejezetlen beruházásához kapcsolódik. Ez az összeg a leltárában szerepel, de a főkönyvi kivonatában és mérlegében nem, amely auditálási eltérés lesz. A Gazdasági Bizottság 1 tartózkodással támogatta az előterjesztést. Czibulkáné dr. Németh Emília szóbeli tájékoztatójában elmondja, öt könyvvizsgáló kollegájával elvégezték a könyvvizsgálatot, mely keretében vizsgálták az önkormányzat és intézményei összevont adatait tartalmazó egyszerűsített éves beszámolóját, az egyszerűsített mérleget, az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást és az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést és 16 intézmény költségvetési beszámolóját. A könyvvizsgálati véleményt a közgyűlésre fogja benyújtani. A könyvvizsgáló három fő szempont szerint végzi a vizsgálatot. Részletesen ismerteti a szempontokat. A részjelentéseket a könyvvizsgáló kollegák leadták, ebből készül az összesített jelentés. Összességében elmondható, a jogszabályoknak megfelelően, kis eltérésekkel működött minden intézmény és az önkormányzat is. A megállapítás összességében pozitív. Négy intézmény esetében auditálási eltérést kellett megállapítani. Ezek közül egy intézménynél nem volt akkora a nagyságrend, hogy a hitelesítő záradékot befolyásolta volna, három intézmény esetében azonban korlátozó záradékot adtak: Gyermekotthon Szolnok, Pszichiátriai Intézet Újszász, Hetényi Géza Kórház. Részletesen ismerteti az eltéréseket és azok nagyságát. A megyei önkormányzat egészét nézve a számviteli törvényben 2% a felső határ az auditálási eltérésnél. Az eltérés a határon van, de a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szerint a 100 millió Ft a jelentős hibahatár. Szeretne mindenképpen hitelesítő záradékot adni, de ebben egyeztet a kamarával. A zárszámadási rendeletet elfogadásra javasolja, a 180 millió Ft-os hiány nem veszélyeztette a költségvetés egyensúlyát. Szűcs Ferenc az illetékbevételi többletből való 100 millió Ft-os hiánycsökkenés nem jön ki az adatokból. Hajdúné Gácsi Mária válaszában elmondja, három összehasonlító adat szerepel az előterjesztésben, melyeket részletesen ismertet. Ha évközben plusz feladatok nem jelentkeztek volna, nagyobb összeggel lehetett volna csökkenteni a hiányt. Az önkormányzat egyetlen bevétele az illetékbevétel, amelyet lényegében a többletfeladataira szabadon használhat. A bizottság 7 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 20/2007. (IV. 05.) PB számú határozat: A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról szóló előterjesztéssel az elhangzott pontosítások figyelembevételével egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

4 4 2./ napirendi pont: Előterjesztés a Megyei Önkormányzat évről szóló ellenőrzési jelentése és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek összefoglaló ellenőrzési jelentése elfogadásáról Vitosné Veres Julianna szóbeli kiegészítésében elmondja, az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta. 21/2007. (IV. 05.) PB számú határozat: A bizottság a Megyei Önkormányzat évről szóló ellenőrzési jelentése és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek összefoglaló ellenőrzési jelentése elfogadásával egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 3./ napirendi pont: Előterjesztés a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Szűcs Ferenc a civil témához kapcsolódóan kérdése, a Megyei Civil Kerekasztallal való kapcsolattartás mellett nem gondoltak-e a város és a megye közötti kapcsolat kialakítására? Dr. Bozsó Péter válaszában elmondja, az előterjesztés 16. oldalának 20. pontja a civil szervezetekkel való együttműködés megelőlegezése, melybe beleértik a Szolnok Megyei Jogú Városban működő szervezeteket is. Kiegészíthető ez a pont azzal, hogy a Megyei Civil Kerekasztal és az ehhez kapcsolódó más civil szervezetekkel való kapcsolattartás. Egyeztető Bizottság a törvény alapján működik a város és a megye között, melynek bármilyen téma lehet napirendjén, így szerepelhet a megye és a megyei jogú város közötti civil szervezetekkel való kapcsolat is. Szikra Ferenc kérdése, bejegyzett egyesületről van szó vagy civil szervezet? Szűcs Ferenc elmondja, önállóan nem bejegyzett, választott testületről van szó, mely szervezetileg önálló. Részt vesz a megyei jogú város közgyűlésén, bizottságokba tagot delegál, oktatásokat szervez. Dr. Bozsó Péter azt javasolja, ebben az esetben az Egyeztető Bizottság kompetenciájára gondoljanak. Bordás Imre kérdése, hogy az előterjesztés írásbeli módosítása nélkül gondolja a javaslatot Bozsó úr? Dr. Bozsó Péter válasza igen. Bordás Imre azt gondolja, a megyének Szolnok város ebben az értelemben nem része. A kért együttműködésnek kiemelt szerepe van, melyre számos jó példát látnak a város és a megye vezetése között. Ha csak Szolnok város kiemelése történne, akkor az a többi várossal történő negatív diszkriminációt jelentené.

5 5 Urbán Csaba véleménye, ha a városok civil kerekasztalai beemelésre kerülnek, akkor a kistérségekben működő civil kerekasztalt is bele kellene venni. Bordás Imre az elhangzottakat úgy értelmezte, hogy az előterjesztés nem veszi be a városokat, de nem is hagy ki a sorból senkit. 22/2007. (IV. 05.) PB számú határozat: A bizottság a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 4./ napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi szakmai, gazdasági programjára Szűcs Ferenc tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a Verseghy Ferenc Könyvtárban működő Európai Információs Ponttal közösen a Magyar Közgazdasági Társaság Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Szervezete évente öt előadást szervez közgazdasági témában. A bizottság 7 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 23/2007. (IV. 05.) PB számú határozat: A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi szakmai, gazdasági programjával egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 5./ napirendi pont: Előterjesztés a Megyei Önkormányzat és a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodásról Bordás Imre elmondja, a törvényes választás megtörtént, ennek következtében készült az előterjesztés 24/2007. (IV. 05.) PB számú határozat: A bizottság a Megyei Önkormányzat és a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás megkötésével egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 6./ napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi szakellátás formáiról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló 3/2004. (II. 23.) számú rendelet módosítására Dr. Györgyi Lajos szóbeli kiegészítésében elmondja, az előterjesztést a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság támogatta. A bizottság 7 igen, 1 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozza:

6 6 25/2007. (IV. 05.) PB számú határozat: A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi szakellátás formáiról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló 3/2004. (II. 23.) számú rendelet módosításával egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 7./ napirendi pont: Előterjesztés egyes szociális intézmények működését segítő támogatásra pályázat benyújtására Dr. Györgyi Lajos szóbeli kiegészítésében elmondja, az előterjesztést a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság támogatta. 26/2007. (IV. 05.) PB számú határozat: A bizottság egyes szociális intézmények működését segítő támogatásra pályázat benyújtásával egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 8./ napirendi pont: Előterjesztés egyes megyei infrastrukturális projektek előkészítésének koordinálására 27/2007. (IV. 05.) PB számú határozat: A bizottság egyes megyei infrastrukturális projektek előkészítésének koordinálásával egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 9./ napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Alternatív Energia Klaszter létrehozásának kezdeményezésére Szűcs Ferenc nagyon hasznos, fontos anyagnak tartja. 28/2007. (IV. 05.) PB számú határozat: A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Alternatív Energia Klaszter létrehozásának kezdeményezésével egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 10./ napirendi pont: Előterjesztés alapítványok támogatásáról Hajdúné Gácsi Mária szóbeli kiegészítésében elmondja, a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság április 3-i ülésén döntött az Idősügyi Alap felosztásáról. Van egy olyan pályázat, a Besenyszögi Idősek Otthonáért Alapítvány, melynek támogatása közgyűlési hatáskör. Javasolja az előterjesztés kiegészítését a Besenyszögi Idősek Otthonáért Alapítvány 20 ezer Ft-os támogatásával az Idősügyi Alap terhére.

7 7 Bordás Imre kérdése, szóban fog elhangozni? Hajdúné Gácsi Mária elmondja, a módosítással kiegészített előterjesztés kerül közgyűlésre. 29/2007. (IV. 05.) PB számú határozat: A bizottság alapítványok támogatásával egyetért, az elhangzott kiegészítéssel a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 11./ napirendi pont: Előterjesztés a mezőtúri Bíró Kálmánné Bakos Ilona Otthon fenntartói jogának átvételére Búsi Lajos szóbeli kiegészítésében a jelen és a következő napirendhez összefoglalóan elmondja, mindkét település önkormányzatával tárgyalásokat folytattak. Az egyeztetéseket pénzügyi áttekintés előzte meg, megtörténtek a műszaki felmérések. Állapotfelmérő leltár készült. A két önkormányzatnál sikerült az elmúlt hét keddjén megállapodásra jutni az önkormányzat vezetésével. Mindkét testület elfogadta a közösen összeállított megállapodástervezetet. A tiszafüredi önkormányzattal folyamatban van az egyeztetés az iskola átvételével kapcsolatban. Próbálják az álláspontokat közelíteni, megállapodás még nincs, ezért nem terjesztik még a képviselők elé. Bordás Imre kérdése, dönthet-e a bizottság együtt az alapító okiratról és a fenntartói jog átvételéről? Dr. Bozsó Péter válasza igen. A bizottság 7 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 30/2007. (IV. 05.) PB számú határozat: A bizottság a mezőtúri Bíró Kálmánné Bakos Ilona Otthon fenntartói jogának átvételével egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 12./ napirendi pont: Előterjesztés a kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium fenntartói jogának átvételére, az intézmény alapító okiratának elfogadására Bordás Imre véleménye szerint annak idején azok a települések jártak jól, akik nem csináltak presztízst abból, hogy a településük a fenntartója-e az intézményüknek. Akik már régebben megyei közgyűlési tagok, azok tudják, hogy hány nem szolnoki székhelyű intézmény komoly pályázati támogatást és megyei finanszírozást kapott a működéséhez. A költségszigorításokban azok a települések is ide jutnak, akik annak idején nem gazdasági okból elsősorban nem tették. A bizottság 7 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

8 8 31/2007. (IV. 05.) PB számú határozat: A bizottság a kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium fenntartói jogának átvételével, az intézmény alapító okiratának elfogadásával egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 13./ napirendi pont: Előterjesztés a megyei önkormányzat és intézményei egységes energiagazdálkodási feladatai ellátására Urbán Csaba kérdése, ha jól gondolja, ez az előterjesztés arról szól, hogy egységesítési terv kerül kidolgozásra? Ha nem tervről van szó, akkor bővebb tájékoztatást kér. Búsi Lajos elmondja, megpróbálták az előterjesztésben három pontban megfogalmazni a célt, melyet szeretnének elérni. El kell végezni egy felmérést, mely megadja, hogyan használják fel a kifizetésre került energiát. A kórház nem szerepel ebben, ott külön kértek fel szakértőket. A felmérés azt mutatja meg, hogy a felhasznált energia ténylegesen hasznosul-e, vagy elegendő lenne kevesebbet fogyasztani. Ezt szeretnék kibővíteni a tervezésre vonatkozóan is. Amikor egy-egy blokkban már látják, kb. mit kellene elvégezni, javaslatot fognak kérni a csökkentésre. Vannak elképzeléseik, milyen rendszerrel lehet megoldani, pl. újrahasznosuló energiával, napenergiával. A tervezésre lehet pályázni 80%-os támogatással, 20%-os önerővel, ennek azonban van egy kikötése, hogy 1 éven belül el kell kezdeni megvalósítani. Villamos energiában három céggel végeztettek eddig felmérést, ezért nem fizetnek. A kapott anyagokat elemezték a hivatal energetikusával, illetve külső szakértő segítségével, s kiderült, egyik cég sem volt teljesen korrekt. Erre példát mond. Az előkészítés folyamata lehet, hogy hosszabb, de nem szabad beleugrani a jónak tűnő ajánlatokba. Legalább három ajánlatot kérnek be. Ez még nem a tervezés, az a következő lépcső. Urbán Csaba kérdése, a jelenlegi folyamat pénzmozgással nem jár? Búsi Lajos válasza nem. 32/2007. (IV. 05.) PB számú határozat: A bizottság a megyei önkormányzat és intézményei egységes energiagazdálkodási feladatai ellátásával egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 14./ napirendi pont: Egyéb kérdések Bordás Imre véleménye szerint az illetékbevétel alakulásán vitatkozni nem tudnak. Látszik, hogy az országban más tendenciák vannak. Következtetések levonhatók. Megköszöni a bizottsági tagok munkáját, a bizottsági ülést bezárja. Szolnok, április 5. Bordás Imre a bizottság alelnöke

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2009. február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága 2010. június 4-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága 2010. június 4-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága 2010. június 4-i üléséről. Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem Jelen vannak: Molnár Imre, a Bizottság elnöke

Részletesebben

Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottsága. Jegyzőkönyv a bizottság 2009. február 4-i üléséről

Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottsága. Jegyzőkönyv a bizottság 2009. február 4-i üléséről Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem A bizottság létszáma: 13 fő Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottsága Jegyzőkönyv a bizottság 2009. február 4-i üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-11/2006. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. április 28-án

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről 5087-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről Az ülés helye: Baja, Városháza Díszterem, Szentháromság tér 1. Jelen vannak: Dr. Balogh László, Fercsák Róbert,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén. Jegyzőkönyv Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részéről: Szvitankó Tamás elnök Saláta László Mihály Zérczi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak:, Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/2008. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/21. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21. április 3-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 2-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010 JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

Jegyzőkönyv. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Jegyzőkönyv Készült: 2011. december 9-én, 9.15 órakor, Szolnokon, a Megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága rendkívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 16-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 16-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 16-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről 3-1-5/2005. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről Jelen vannak: Bókay Endre, Cservék Ágnes, De Blasio Antonio, Erb József, dr. Fekete Éva, dr.

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

IV-3091-2/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. március 31. napján tartott rendkívüli üléséről.

IV-3091-2/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. március 31. napján tartott rendkívüli üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. március 31. napján tartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én

Részletesebben