I. rész A közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelet (továbbiakban R.1.) módosításai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. rész A közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelet (továbbiakban R.1.) módosításai"

Átírás

1 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelet, valamint az Önkormányzat, az egyházat, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, és az egységes pályázati támogatási rendszerről szóló 34/2009. (X.26.) Önk. sz. rendelet módosításáról Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 25- -ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelet, valamint az Önkormányzat, az egyházat, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, és az egységes pályázati támogatási rendszerről szóló 34/2009. (X.26.) Önk. sz. rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: I. rész A közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelet (továbbiakban R.1.) módosításai 1. (1) A R (12) bekezdés első francia bekezdésében a Művészeti Tanács szövegrész helyébe Lokálpatrióta Tanács szövegrész lép. (2) A R (1) bekezdés a) pontjában a ollós ponyvatető szövegrész helyébe az ollós- és csuklókaros ponyvatető szövegrész lép. (3) A R (6) bekezdés f) pontjában, és a 8. (2) bekezdés k) pontjában a főkertész szövegrész helyébe a zöldreferens szövegrész lép. (4) A R (1) bekezdésében a Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szövegrész helyébe a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal szövegrész lép. (5) A R (3) bekezdés f) pontjában a előtető, ollós ponyvatető, szövegrész helyébe előtető, ollós- és csuklókaros ponyvatető, szövegrész lép. 2. A R (2) bekezdés c) pontjának 3. mondata után a szöveg az alábbi mondattal egészül ki: Lépcsőn történő árubemutatás esetén az üzlet megközelítésére szolgáló bejárat (ideértve ajtónyílást, kaput, kapuszárnyat) előtti a biztonságos közlekedés biztosítása érdekében sávot teljes szélességében szabadon kell hagyni, ott árubemutatás nem engedélyezhető. 3. (1) A R (4) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: d) Amennyiben a kérelmező kiemelkedő művészeti értékkel bíró árukat forgalmaz ( pont), akkor ezen tevékenységéhez kapcsolódóan reklámhordozó (cégér, címtábla, reklámtábla, molino) elhelyezése ingyenes, egyéb közterület-használathoz (árubemutatás, kitelepülés, reklámfigura, stb.) a kérelmezőt 70% díjkedvezmény illeti meg. (2) A R (4) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2 A R (1) bekezdés c) pontjában szereplő Duna parton hajók és úszóműves kikötők kikötését szolgáló rögzítő eszközök, feljárók elhelyezésével, fennmaradásával, valamint a p) pontja szerinti Duna parton úszóközműves kikötő használatával kapcsolatban a közterülethasználati díjat a városüzemeltetési kérdésekkel foglalkozó szakbizottság egyedi mérlegelés alapján határozza meg. (3) A R (5) bekezdésben az alábbi szövegrész hatályát veszti: a kivéve az árubemutatás bármely esetét, ebben az esetben havi részletfizetés kérhető, amennyiben a közterület-használó egy év időtartamra kér közterület-használati engedélyt. Részletfizetés igénylése esetén a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott *-gal jelölt fizetési kedvezmény nem alkalmazható. (4) A R az alábbi új (5a) és (5b) bekezdésekkel egészül ki: (5a) Közterületre vonatkozó, kerthelyiségre vagy vendéglátó teraszra (akár vegyesen is) szóló közterület-használati kérelmet benyújtó kereskedők havi részletfizetést kérhetnek, amennyiben a közterület-használó 12 hónapra kér közterület-használati engedélyt. Részletfizetés igénylése esetén a R. 1. sz. mellékletben meghatározott *-gal jelölt díjkedvezmény nem alkalmazható, ilyen esetben a 12 havi teljes díj mértéke az alapdíj 85%-a. (5b) A kérelmező köteles a havi részleteket az engedélyben meghatározott határidőig befizetni és a befizetés tényét igazolni. Amennyiben a havi részletek teljesítésével vagy azok igazolásával a használó késedelembe esik, és ennek pótlására való felhívás után sem fizeti meg és igazolja 8 napon belül a teljesítést, úgy a részletfizetési kedvezményt elveszíti, valamint a hátralévő időre fennmaradt közterület-használati díjat egy összegben köteles megfizetni 15 napon belül. Akitől a részletfizetési kedvezmény megvonásra került, azon kérelmező számára következő évben részletfizetés nem engedélyezhető. (5) A R (7) bekezdésében a Művészeti Tanács szövegrész helyébe Lokálpatrióta Tanács szövegrész lép. 4. (1) A R (2) bekezdésében a Polgármesteri Hivatalnál szövegrész helyébe a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalnál szövegrész lép. (2) A R (1) bekezdése az alábbi i), j) és k) pontokkal egészül ki: i) Amennyiben a közterületre kinyúló csuklókaros napernyő színe bézs, vagy pasztell színű, a közterület- használót díjmentesség illeti meg. j) A Lokálpatrióta Tanács állásfoglalása szerint kiemelkedő művészeti értéket képviselő boltok, üzletek, galériák, városi múzeumok által kihelyezendő reklámhordozók, valamint ezen kérelmezők cégére. k) A Lokálpatrióta Tanács által iparművészeti értékűnek minősített cégér, címtábla, molinó, vagy portál. 5. (1) A R pontja helyébe az alábbi új szöveg lép: 15. Kiemelkedő művészeti érték: kiemelkedő művészeti értéket képviselnek azok a boltok, üzletek, galériák, melyek magas művészeti értéket képviselő képzőművészeti, iparművészeti, design tárgyakat forgalmaznak és árukészletük legalább 70%-át ezek a termékek teszik ki. Eszerint kiemelt művészeti értéket képvisel minden olyan termék, melynek alkotója a MOME-n vagy a Képzőművészeti Egyetemen végzett, vagy bármilyen állami kitüntetésben, ösztöndíjban részesült, vagy alkotásaira a MANK-tól kapott minősítő szakvéleményt, és a magas művészeti értéket képviselő, védett márkanévvel rendelkező hazai és külföldi képzőművészeti, iparművészeti, design tárgyak is. Külön elbírálás nélkül ebbe a körbe tartoznak a szentendrei múzeumok. (2) A R a az alábbi 16. és 17. pontokkal egészül ki:

3 16. Egybefüggő közterület-használat: amennyiben a közterület-használó egy adott időszakra vonatkozóan (legalább 3, 6, 7, 9, 11 hónapra) folyamatosan kér megszakítás nélkül közterülethasználati engedélyt fedett, vagy fedetlen kerthelyiség, illetve fedett, vagy fedetlen vendéglátó terasz céljára. 17. Reklámhordozó: a mindenkor hatályban lévő, Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott reklámokra vonatkozó helyi rendeletben meghatározott reklám, burkolt reklám (például természetbeni árucikk, mely nem árubemutatás célját szolgálja, hanem az üzlet jellegét jelzi), gazdasági reklám és reklámhordozó (ideértve: címer, címtábla, molinó, plakát, stb.). A R (4)-(8) bekezdései, valamint a 18. (1)-(3) bekezdései hatályukat vesztik. (1) A R sz. melléklet I./1. b) és 2. pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1.b) előtető Ft/m 2 /hó a) ollós- és csuklókaros ponyvatető Ft/m 2 /hó (bézs, vagy pasztell színű) b) ollós- és csuklókaros ponyvatető Ft/m 2 /hó (2) A R sz. melléklet II./1.b) pontja helyébe az alábbi 1.b),1.c) 1.c) pontjai lépnek: 1.b) előtető Ft/m 2 /hó c) ollós- és csuklókaros ponyvatető Ft/m 2 /hó d) ollós- és csuklókaros ponyvatető Ft/m 2 /hó (bézs, vagy pasztell színű) (3) A R sz. melléklet I./34. a) és b) pontjai hatályát vesztik. II. rész az Önkormányzat, az egyházat, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, és az egységes pályázatitámogatási rendszerről szóló 34/2009. (X.26.) Önk. sz. rendelet (továbbiakban R.2.) módosításai 8. (1) A R (1) bekezdés d) pontjában, 14. (7) bekezdésében, a 15. (3) bekezdésében, a 2. számú melléklet végén meghatározott címben és a regisztrációs adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek rész nyilatkozatában, a 3. számú melléklet I. 5), II. (5) és IV. (6) bekezdéseiben, a 4. számú melléklet II. harmadik bekezdésének első mondatában, a 6. számú melléklet II. harmadik bekezdésének első mondatában, 7. számú mellékletének II. második bekezdésének második mondatában, a 9. számú melléklet II. negyedik bekezdés első mondatában, a 10. számú melléklet harmadik bekezdésnek első mondatában a Polgármesteri Hivatal szövegrész helyébe a Közös Önkormányzati Hivatal szövegrész lép. (2) A R számú melléklet III. rész utolsó francia bekezdésében, a 6. számú melléklet III. rész utolsó mondatában, a 7. számú melléklet III. rész utolsó francia bekezdésében, a 9. számú melléklet III. rész utolsó mondatában, valamint a 10. számú melléklet III. rész utolsó mondatában a Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának iratkezelési

4 szabályzatáról szóló 13/2004. (II.16.) sz. Jegyzői utasításban szövegrész helyébe a Szentendre Város Jegyzőjének Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I.9.) számú utasítása szövegrész lép. (3) A R (1) bekezdés f) pontja, a 7. -a, hatályát veszi. (4) A R számú melléklet Pályázati Adatlap 5.A pályázó nyilatkozatai f) pontjában az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 13/A. -nak (6) bekezdése szövegrész helyébe az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (4) bekezdése, az m) pontjában a Ptk. 81. (2) és (3) bekezdése szövegrész helyébe a Ptk. 2:47. (1) és (2) bekezdése, az n) pontjában a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. d) pontja szövegrész helyébe az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény pontja szövegrész lép. (5) A R címében, valamint az (1) és (3) bekezdésekben a Művészeti Tanács szövegrész helyébe a Lokálpatrióta Tanács szövegrész lép. (6) A R számú melléklete helyében jelen rendelet 1. számú melléklete lép. III. rész Záró rendelkezések 9. (1) Jelen rendelet április 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. (2) Ha a már fennálló napernyő ponyvája is megfelel a rendelkezésnek, úgy a díjmentesség ezekre is érvényes. (3) Jelen rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. Szentendre, március Verseghi-Nagy Miklós polgármester dr. Gerendás Gábor jegyző Záradék: a rendelet én került kihirdetésre. dr. Gerendás Gábor jegyző

5 1. számú melléklet a /2015. (III.12.) önkormányzati rendelethez 8. számú melléklet a 34/2009. (X.15.) Önk. sz. rendelethez az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, és az egységes pályázati-támogatási rendszerről Szentendrei Lokálpatrióták Tanácsa (rövidítve: Lokálpatrióta Tanács) I. A Tanács feladatai: a) A polgármester, kulturális alpolgármester, városfejlesztési alpolgármester, illetve főépítész kérésére tanácsadás, meghatározott véleményezési, valamint fejlesztés előkészítő és segítő feladatok ellátása. b) Fő feladata a főépítész munkájának segítése: - cégérek, címtáblák, egyéb hirdetőfelületek véleményezése, a közterület-használatról szóló rendeletben meghatározott közterületi kedvezmények elbírálása, - egyéb közterületi árubemutatás, reklámtevékenység tervezeteinek bírálata, - településképi bejelentési tervek főépítészi igény szerinti bírálata. c) Városképet zavaró szituációk felkutatása, javaslattétel a beavatkozásokra. d) Eseti jelleggel - szükség szerint - külső szakértők segítségét is kérheti. II. A Tanács összetétele: Szavazati joggal rendelkező, állandó tagok: 1 elnök 4 tag szentendrei művész Szavazati joggal nem rendelkező, állandó tag: Titkár a főépítész, valamint egyes, az épített örökségtől független témák esetében a város vezetői által delegált személy is elláthat titkári feladatokat A Lokálpatrióta Tanács elnökét és tagjait a Polgármester kéri fel. III. A Tanács működése A Lokálpatrióta Tanács szükség szerint ülésezik a Polgármester által jóváhagyott és a Tanács által megállapított munkarend szerint. A Lokálpatrióta Tanács üléséről emlékeztetőt kell készíteni, amelyben a többségi véleményt, illetve a tagok esetleges külön véleményét rögzíteni kell. A Lokálpatrióta Tanács működésével kapcsolatos anyagokat, mint a tagok kiválasztásával kapcsolatos dokumentumokat a meghívókat, jelenléti íveket, állásfoglalásra benyújtott dokumentációt, a szakvéleményt, a Lokálpatrióta Tanács más szervekkel történő együttműködésével kapcsolatos megállapodásokat és egyéb dokumentációkat

6 Szentendre Város Jegyzőjének a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I.9.) számú utasításban foglaltak szerint meg kell őrizni.

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya Szentendre Város Önkormányzat 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől E L Ő T E R J E S Z T É S

Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől E L Ő T E R J E S Z T É S a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI.29.) rendelet módosítására a közterületek filmforgatási célú használatával

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére

Részletesebben

E rendelet alkalmazásában:

E rendelet alkalmazásában: Kazincbarcika Város Önkormányzata 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelete a helyi védelem alatt álló építészeti értékek fenntartásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Ópusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

TERVEZET. 4. (1) A város területén kijelölt piac nincs.

TERVEZET. 4. (1) A város területén kijelölt piac nincs. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2011. (XII. 03.) rendelete a közterület használat engedélyezéséről, valamint a közterület használati díjak mértékéről Balatonkenese Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 7/2005. (VI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t) E

Részletesebben

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015.(V.26.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY

A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY Mórahalom város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/1994. (VI.3.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról * Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza: Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek számára Sorszám: III/5. Előkészítette: Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

Rendeletek: - 18/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet: a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól NAPIRENDI PONTOK:

Rendeletek: - 18/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet: a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól NAPIRENDI PONTOK: Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 30-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) Szám: 3/1166-3/2012. KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és a széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

2./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre

2./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 2./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: A közterületek használatáról szóló 13/2001. (X. 18.)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

SZABÁLYZAT. a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT. a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a városban működő civil szervezetek

Részletesebben