ÖNÁLLÓ ZÖLDTÁRCA MEGTARTÁSÁT SÜRGETIK N

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNÁLLÓ ZÖLDTÁRCA MEGTARTÁSÁT SÜRGETIK N"

Átírás

1 ÖNÁLLÓ ZÖLDTÁRCA MEGTARTÁSÁT SÜRGETIK NİTT A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTİK SZÁMA PANNON MAGBANK INDUL A TÁJÉRTÉK VADÁSZAT MOBIL GÁTTAL VÉDENÉK SZENTENDRÉT AZ EP A CIANIDOS BÁNYÁSZAT ELLEN EURÓPA ZÖLD FİVÁROSA A "KÖRNYEZETBARÁT" VULKÁN Zöld honlap Kérjük kímélje a környezetet és ne nyomtassa ki a dokumentumot.

2 Köszöntı Kedves Olvasók! Májusi hírlevelünket némi nosztalgiával ajánlom Önöknek, hiszen azt talán az utolsó környezetvédelmi és vízügyi miniszterként kell most jegyeznem. Ugyanakkor büszke vagyok mindarra, amit az elmúlt két évben sikerült elérnünk e számomra oly kedves és fontos szakterületeken. Az utóbbi hónapban is igen sokat tehettünk a környezetvédelmi értékekért. Dr. Kling István államtitkárral együtt személyesen vettem részt a Zöld Kommandó egyik fontos akcióján, mely során az építési-bontási hulladékok szakszerő kezelését ellenıriztük egy Budapest környéki telephelyen. Fontosnak tartom ugyanis, hogy az ilyen anyagokat a környezet és az ember számára biztonságosan hasznosítsák. Ezzel párhuzamosan csaknem ötven önkormányzat és zöld civil szervezet számára több mint 17 ezer köbméter illegálisan lerakott hulladék felszámolására biztosítottunk 100 millió forintot. Példátlan érdeklıdés kísérte a legújabb klímavédelmi programunkat, a Klímabarát Háztartás Programot: egy hónap alatt több mint egymilliárd forint értékő energiatakarékos háztartási gépre pályáztak az idıskorúakat, a nagycsaládosokat, a fogyatékkal élıket és a regisztrált munkanélkülieket segítı alapítványok és egyesületek. A program sikerét jelzi, hogy a rászorulókat támogató szervezetek eddig több mint 270 pályázatot nyújtottak be mintegy 16 ezer háztartás energiafaló hőtı- és mosógép klímabarát cseréjére. Ezzel nemcsak az éghajlatot védjük, de jelentıs megtakarítást is elérhetnek rezsiköltségeikben a leginkább rászorulók. 01 Ugyancsak fontos eredménynek tekintem, hogy uniós támogatást sikerült elnyerni a Pannon Magbank létrehozására. A vészhelyzetekre létrehozott, egymillió euró költségvetéső génbanki győjtemény Magyarország és a Pannon ökorégió teljes növényvilágát - az élelmiszerként felhasznált és a vadon élı növények sokféleségét - egy helyen, közkincsként fogja megırizni. A program részeként ökológusok és botanikusok a klímaváltozás által veszélyeztetett fajok visszatelepítésével is megpróbálkoznak az egyik hazai nemzeti parkban. A Föld Napján İriszentpéteren alkalmam volt természetvédelmi kitüntetésekkel jutalmazni a legjobb szakembereket. A jeles nap alkalmából a Magyar Nemzeti Bank "İrségi Nemzeti Park" emlékérmét bocsátott ki. Ha visszagondolok a miniszterként eltöltött elmúlt két évemre, büszke vagyok arra, hogy derekasan és eredményesen küzdöttünk a környezetvédelem és a vízügy érdekeiért. Talán az egyik legemlékezetesebb pillanat számomra a cigándi és a tiszaroffi árvízi tározó átadása volt, de nagy örömömre szolgált a számos ökoturisztikai fejlesztés és új kerékpárút bemutatása is. Ami azonban mindvégig a szemem elıtt lebegett, az a klímavédelem és az ehhez kapcsolódó szemléletformálás volt, többek között az "Egy mozdulat" program segítségével, amely úgy gondolom, egy sokakat megmozgató, fontos és eredményes kezdeményezés volt. Bízom benne, hogy a húsz éve létezı önálló zöldtárcával együtt nem huny ki a mindenkori kormány "zöld lelkiismerete", amiért magam is elkötelezetten dolgoztam egész eddigi pályafutásom során civilként, és legutóbb kétéves miniszterségem alatt. Szabó Imre miniszter

3 HÁZUNK TÁJÁN A környezetvédelem hírei Magyarországról Az önálló zöldtárca megtartását sürgeti több mint 100 civil szervezet Természetvédelmi kitüntetések a Föld napja alkalmából Az önálló környezetvédelmi minisztérium megtartását és megerısítését sürgeti több mint 100 civil szervezet. A hét országos szervezet (Greenpeace, Hulladék Munkaszövetség, Levegı Munkacsoport, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Magyar Természetvédık Szövetsége, Védegylet és WWF Magyarország) az elmúlt napokban nyílt levelet írt a Fidesz-MPP és a KDNP vezetıjének, amelyben 106 civil szervezettel együtt "aggodalmát fejezte ki a környezetvédelmi tárca gazdasági csúcsminisztériumba való olvasztásával kapcsolatban, és a tárca önállóságát támogatta" - olvasható a WWF közleményében. A civilek nemcsak megtartanák, hanem jelentısen meg is erısítenék a tárcát. Hasonló szakmai érveket hangoztatva sürgette az önálló zöldtárca megtartását a napokban a gazdaság, a tudomány és a civil szektor szakembereit tömörítı Országos Környezetvédelmi Tanács is. A szervezetek végül felhívják a figyelmet arra, hogy a rendszerváltás egyik kiemelkedı vívmánya volt az önálló környezetügyi minisztérium létrehozása, "tehát a kérdés nemcsak szakmai, hanem szimbolikus politikai jelentıséggel is bír". A Föld napja alkalmából Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter április 22-én İriszentpéteren a magyar természetvédelem legnagyobb kitüntetéseit; Pro Natura díjat, Pro Natura emlékplakettet, illetve miniszteri elismerı oklevelet adományozott azoknak a szakembereknek, akik munkájukkal hozzájárultak a természet megóvásához. A jeles nap alkalmából a Magyar Nemzeti Bank İrségi Nemzeti Park emlékérmét bocsátott ki. A Föld napja arra hívja fel a figyelmet, hogy a világ környezetpusztító tendenciája megváltoztatható, a természet megóvása és a társadalmi fejlıdés megfér egymás mellett óta Magyarországon évrıl évre egyre többen tesznek valamit a Föld napján: fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek, környezeti vetélkedıt, patak- és falutakarítást szerveznek. A Föld napja mozgalom legnagyobb sikere, hogy helyi igény szerint, helyi kezdeményezésre szervezıdnek a programok. Sikeres szemétgyőjtési akciót zárt a Magyar Közút 02 Példátlan érdeklıdés a Klímabarát Háztartás program iránt Hatalmas érdeklıdés kísérte a zöldtárca által meghirdetett Klímabarát Háztartás Programot: egy hónap alatt több mint egymilliárd forint értékő energiatakarékos háztartási gépre pályáztak az idıskorúakat, a nagycsaládosokat, a fogyatékkal élıket és a regisztrált munkanélkülieket segítı alapítványok és egyesületek. A program sikerét jelzi, hogy a rászorulókat támogató szervezetek eddig több mint több mint 270 pályázatot nyújtottak be mintegy 16 ezer háztartás energiafaló hőtı- és mosógép klímabarát cseréjére. A Klímabarát Háztartás Program egyszerre szolgál klímavédelmi, szociális és gazdaságélénkítı célokat. A környezetvédelmi minisztérium korszerő és energiahatékony háztartási gépek beszerzéséhez gépenként ezer forintos támogatást nyújt. A klímavédelmi programmal mintegy 2 ezer tonnával csökkenhet a háztartások éves CO2-kibocsátását, ami egy 200 hektáros tölgyerdı éves CO2- megkötésének felel meg. A gépcserével háztartásonként akár évi 15 ezer forintot lehet megspórolni a rezsiköltségbıl. Csaknem ötvenezer önkéntes szemétszedı vett részt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. immár hagyományosnak számító országos szemétgyőjtési akcióján. A Föld napja alkalmából tartott eseményen az önkéntesek az ország több száz pontján győjtötték a hulladékot az utak mentén. A Magyar Közút hatodik alkalommal szervezte meg országos akcióját az általa üzemeltetett harmincezer kilométeres közúthálózatnak és környezetének megtisztítására. Hat alkalommal összesen 225 ezer önkéntes csaknem 35 ezer köbméternyi szemetet győjtött országszerte - ezzel tizenkét darab ötvenméteres úszómedencét lehetne megtölteni. A Közút a felügyelete alá tartozó közúthálózaton évente mintegy százezer köbméternyi hulladékot győjt össze saját erejébıl. A szemétgyőjtési akcióval céljuk az is, hogy a fiatalabb generációk figyelmét felhívják a természet megóvásának fontosságára.

4 03 17 ezer köbméter illegális hulladékot számolnak fel A zöldtárca 100 millió forinttal segíti az illegális hulladéklerakók felszámolását az idén. Az önkormányzatok és nonprofit szervezetek számára kiírt pályázat eredményeképpen 200 helyszínen több mint köbméter illegálisan lerakott hulladékot győjtenek össze és ártalmatlanítanak szakszerően. A támogatásra 44 önkormányzat és 4 társadalmi szervezet pályázott sikeresen. A tárca célja, hogy a megtisztított területekre ne kerülhessen ismételten elhagyott hulladék, ezért azok a pályázatok részesülhetnek támogatásban, amelyek nem csupán a szemét egyszeri összeszedését célozták meg, hanem a megelızést, a tájékoztatást és a területek utógondozását, valamint - adott esetben - a terület funkcióváltását is magába foglaló komplex programot tartalmaztak. Az elbírálásnál külön értékelték, ha a munkát a civil szervezetek és az önkormányzatok közösen végezték. Pályázni a teljes költségvetés 80 százalékára, de legfeljebb 3 millió forintra lehetett. Nıtt a szelektív hulladékgyőjtésben résztvevık száma Az elmúlt két év alatt 35 százalékról 50 százalékra nıtt a szelektív hulladékgyőjtésben aktívan résztvevı éves, jellemzıen közép- vagy felsıfokú végzettségő fiatalok aránya - derül ki az ÖKO- Pannon idei lakossági felmérésébıl. Még ezzel együtt is mindössze minden második lakos, legnagyobb arányban a nık győjtik anyaguk szerint külön válogatva a csomagolási hulladékokat. Bár a szelektív győjtésben résztvevık aránya 2008-ról 2010-re csak csekély mértékben, 52 százalékról 54 százalékra nıtt, a hulladékképzıdés megelızését is fontosnak tartó lakosok aránya számottevı mértékben, 32 százalékról 45 százalékra bıvült. Ma már a magyar lakosság 96 százaléka ismeri vagy hallott valaha a hulladékgyőjtésnek errıl a formájáról. Saját megítélése szerint 10-bıl 8 megkérdezett lakóhelyén mőködik szelektív hulladékgyőjtési rendszer, amelynek jelenléte az elmúlt két év során leginkább a vidéki nagyvárosok lakosai körében vált érzékelhetıvé. Uniós támogatású környezetvédelmi szemléletformáló program Zöld Kommandó - célkeresztben az építésibontási hulladék Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter és dr. Kling István államtitkár is részt vett a Zöld Kommandó zöldfelügyeleti ellenırzési akciósorozatának áprilisi bevetésén Tárnokon, egy építésihulladék-kezelı telephelyen. A telepen a zöldtárca vezetıi a zöldhatósággal közösen végigkísérték, ahogy a begyőjtött építési-bontási hulladékot válogatják, osztályozzák, majd mobil törıgéppel különbözı szemcseméretre aprítják. Az aprított törmeléket forgalomba hozni vagy építıanyagként beépíteni csak jóváhagyott építıipari mőszaki engedéllyel lehet. Az építési és bontási hulladékkal történı engedély nélküli területfeltöltések, hulladéklerakások miatt a természetvédelmi értékek - élıhelyek és a víz védelme - sérülhet, környezet-, illetve természetkárosítás fordulhat elı. Az idei Zöld Kommandó eddig összesen 103 ellenırzést tartott országszerte. Az akciósorozat során feltárt leggyakoribb jogsértés az engedély nélküli hulladéklerakás, területfeltöltés, a korábban már bezárt kommunális hulladéklerakóra építésibontási hulladék további behordása, illetve hulladék elhagyása. Eredményes volt a vegyszerellenes kampány A Levegı Munkacsoport felmérése szerint a magyar lakosság 73 százaléka gondolja úgy, hogy a hétköznapi életben használt vegyi anyagok károsítják az egészséget, arányuk tavaly 65 százalék volt. A Levegı Munkacsoport egyéves, a vegyszerek veszélyeit bemutató kampánya során több magyar városban és az interneten is felhívták az emberek figyelmét a vegyszerezett világ veszélyeire. A most záruló "Vegyszerezett világ" elnevezéső, egyéves kampányuk során több ezer emberrel személyesen, több százezerrel pedig az interneten ismertették a hétköznapokban használt vegyi anyagok veszélyeit. Az emberek leginkább - 95 százalékos arányban - az élelmiszerekben található vegyi anyagoktól tartanak. Szermaradványokkal szennyezettek lehetnek például esetenként a zöldségek és a gyümölcsök. A most befejezıdött projektre mintegy 30 millió forintot költöttek, amibıl 21 millió forintot az EU finanszírozott.

5 04 "Szólj rá apádra, ha nem vigyáz a világra!" szlogennel indult a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közös, európai uniós támogatással megvalósuló, környezettudatosságra és környezetvédelemre nevelı komplex programja. A Környezet és Energia Operatív Program támogatásából olyan országos szemléletformáló programra kerül sor, amely a jövı generációján keresztül a lakosság környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezetetikájának fejlesztésére fókuszál az élhetı Föld megmentésért. A "Szólj rá apádra!" szlogent viselı akció három fı elemre épül: egy 7 helyszínes roadshow-ra az ország 7 régiójában, egy médiakampányra és egy külön e célra fejlesztett internetes weboldalra (www.zoldorseg.hu). Pannon Magbank: vészhelyzetekre létrehozott génbanki győjtemény Mintegy 1 millió euró költségvetéső, az Európai Unió LIFE+ programja által is finanszírozott egyedülálló magbank jön létre a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásával. A Pannon Magbank a világ 13. legnagyobb nemzeti mezıgazdasági génbankjaként számon tartott Tápiószelei Génbank kibıvítésével valósul meg, és a hazai, vadon élı növények génbanki megırzését szolgálja. A győjtemény fontosságát egy olyan kísérlet is alátámasztja majd, melynek során ökológusok és botanikusok a klímaváltozás által veszélyeztetett fajok visszatelepítésével próbálkoznak meg az egyik hazai nemzeti parkban. A génbank Magyarország és a Pannon ökorégió teljes növényvilágát - az élelmiszerként felhasznált és a vadon élı növények sokféleségét - egy helyen, nemzetgazdasági szempontból a leghatékonyabban, valamint költségtakarékos módon, a meglévı tudást és a kiépített infrastruktúrát optimálisan felhasználva közkincsként fogja megırizni. Felavatták a nyíregyházi Zöld Piramist Az indonéziai szigetvilág élılényeit bemutató, Európában egyedülálló esıerdıházat és ócenáriumot avatott fel Bajnai Gordon pénteken a Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdıi Állatparkban. Az Európai Unió támogatásával, 1,6 milliárd forintos költségbıl épült turistalátványosságában az indonéz dzsungelvilág 300 állatának egyedét helyezték el. Az esıerdıházban látható például borneói orángután, komodói varánusz, ázsiai elefánt, oroszlán és gepárd is, a tizenkét medencés óceanáriumban pedig egyebek között homoki tigriscápa, barna- és dajkacápa, muréna, csikó-, bohóchal, rája és languszta. A négyzetméteres létesítmény kialakításához az Indonéz Köztársaságtól és a világhírő Berlini Állatkerttıl kapott segítséget a Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdıi Állatpark. Országos tájértékvadászat indul A Norvég Alap több mint 300 millió forinttal támogatja Magyarország tájainak, épített és természeti kincseinek feltárását, adatbázisba rendezését - az úgynevezett Tájérték Kataszter (TÉKA) létrehozását, illetve azt, hogy mindez az interneten keresztül is elérhetı legyen. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kara, a Földmérési és Távérzékelési Intézet, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat együttmőködése révén létrejövı adatbázisból megtudhatjuk, utazásaink során hol és mit érdemes megnézni, és magunk is feltölthetjük az általunk felfedezett értékeket. A magyar táj értékeinek széles körő megismerése érdekében a TÉKA konzorcium "Értékvadászat" címmel országos akciót, versenyt hirdet iskolák, intézmények, civil szervezetek, valamint magánszemélyek számára. A pályázatra jelentkezı csapatoknak a környezetükben található tájértékeket kell felmérniük, majd az értékekrıl fotót és rövid leírást kell készíteniük, és azt eljuttatni a szakmai zsőrihez. Befejezték a balatoni vízeresztést, feloldották a pontyfogási tilalmat Befejezte a siófoki vízeresztı zsilip fokozatos elzárását a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. A két hónapja tartó vízeresztés során 70 millió köbméter vizet engedtek le a Balatonból, ami 12 centiméterrel csökkenti s tó vízszintjét. A tavaszi apasztó vízeresztés elérte célját: a tó vízszintje jelenleg 112 centiméter, amely kedvezı a nyári szezon indulásához, hiszen egy maximális, mégis biztonsággal tározható vízmennyiséget jelent. A vízszint maximális felsı határa a tó üzemelési szabályzata szerint 110 centiméter a siófoki vízmérce "0" pontjához viszonyítva. A Balatonon feloldották a pontyfogási tilalmat. A szakértık álláspontja szerint olyan elenyészı a természetes pontyszaporulat a Balatonban - a társaság ezért évi 350 tonnányi telepítéssel oldja meg a pontyállomány utánpótlását, hogy nincs értelme az ívási idıszak miatt fogási tilalmat elrendelni.

6 A nyírségi üdülıhelyen a most átadott Zöld Piramis mellett korábban - több milliárd forintos költségbıl - élményfürdı, szálloda és vigadó épült, s hamarosan megkezdik a parkfürdı korszerősítését is. Különleges mobil gáttal védenék a Dunától Szentendrét Afrika-ház épül a veszprémi Állatkertben A legmagasabb állatkertészeti és turisztikai elvárásoknak fog megfelelni a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadasparkban épülı Afrikaház, amelynek alapkövét a napokban tették le. A vadaspark a Közép-dunántúli Operatív Program egyik turisztikai pályázatán 216 millió forint öszszegő vissza nem térítendı támogatást nyert el. Az öt elembıl álló fejlesztésbıl korábban már elkészült a Csimpánzvilág, a Böbe Majom Tanodája, valamint a Kölyökdzsungel, az elmúlt hetekben pedig hozzáláttak az Afrika-ház építéséhez is. A 640 négyzetméteres, télen-nyáron látogatható, zsiráfok, orrszarvúak és antilopok tartására és bemutatására alkalmas létesítmény összköltsége 180 millió forint, a komplexumban egy 110 négyzetméteres látogatói teret is kialakítanak. A tervek szerint a létesítmény 2010 októberében nyílik meg a Gulya-dombon, az Afrikaszavanna kifutójának szomszédságában. Egyedülálló mobil árvízvédelmi fallal kívánja megvédeni Szentendre történelmi részét a Duna gyakori áradásának következményeitıl a város vezetése. Az uniós pályázaton igényelt közel egymilliárd forintból a jelenlegi védmővet is megerısítenék. A fejlesztés elsı szakaszához kapott 40 millió forintból 2009-ben elkészült tervek alapján két "lépcsıben" folyna az árvízvédelmi beruházás. Elıször a jelenlegi gátat erısítenék meg, majd méter hosszan - egy úgynevezett mobil falat állítanának fel, amely szükség szerint szétszedhetı, illetve újra összeszerelhetı, felállítható. A hazánkban egyedülálló mobil gát tulajdonképpen egy háromszöglető lemezekbıl álló, összecsukható fémszerkezet. A projekt megvalósulása révén nemcsak Szentendre lakosságának és az óváros történelmi emlékeinek védelmét biztosítanák, hanem a teljes közép-magyarországi régió árvízi kiadásait is csökkentenék. A beruházás átadása a tervek szerint 2011 elejére várható. Szennyvízberuházás indul Rózsaszentmártonban Geotermikus hıenergiával is főtenek majd Miskolcon 05 Hosszú távú, 2030 végéig szóló hıenergia-szállítási szerzıdést kötött a PannErgy Polifon Zrt. többségi tulajdonában lévı Miskolci Geotermia (MG) Zrt. a Miskolci Hıszolgáltató (Mihı) Kft.-vel, a társaság évente mintegy 113 ezer gigajoule geotermikus hıenergiát szállít majd a Mihı-nek. Miskolc térségében, Kistokajban és Mályiban két termelı és egy visszasajtoló geotermikus kutat létesít hamarosan az MG. Mintegy kétezer méter mélységbıl hozzák a felszínre a forró vizet, illetve a gızt, amelybıl főtési és ipari hıt, illetve villamos energiát állítanak elı. A több lépcsısre tervezett beruházás elsı üteme mintegy 2,8 milliárd forintba kerül, a pénzt a cég saját forrásból, banki hitelbıl, Uniós támogatással új, korszerő szennyvíztisztító telep épül a Heves megyei Rózsaszentmártonban, és kibıvül a község csatornahálózata is. A 760 millió forintos fejlesztéshez 607 millió forintos támogatást biztosít a Környezet és Energia Operatív Program. A beruházás több mint kétezer lakos életminıségét javítja, és nagyobb biztonságba kerülnek a felszín alatti vizek is. A beruházás során megépül egy korszerő, 210 köbméteres napi kapacitású szennyvíztisztító telep, és kiépül közel 36 kilométernyi szennyvízcsatorna-hálózat is. Ezzel közel teljessé válik a település csatornázottsága. A fejlesztésnek köszönhetıen komfortosabbá válik a településen lakók élete, és nı az ingatlanok értéke is. A község érzékeny vízminıség-védelmi területen fekszik, így lényeges szempont, hogy a beruházással csökken a felszín alatti vizek veszélyeztetettsége is.

7 illetve pályázat útján biztosítja. A projektnek köszönhetıen a 32 ezer lakás távfőtését ellátó Mihı Kft százalékkal alacsonyabb áron jut majd a hıenergiához. Miskolc távhıigényének mintegy 20 százalékát szeretnék geotermikus, zöld energiával biztosítani. Megújuló energiával hőtik és főtik majd a Mérnök Kar új épületét Szegeden A Sanyo bıvíti napelemgyárát Dorogon A Sanyo Hungary megkezdte a dorogi napelemgyár harmadik üzemcsarnokának betelepítését. A 4,5 milliárd forintos beruházást az Európai Unió és a magyar költségvetés közel 900 millió forinttal támogatta. A "SOLAR III" üzembe állításával 2011 januárjára évente 315 megawatt teljesítményő napelemet szerelnek össze, és 30 százalékkal bıvül az európai exportra termelı gyár kapacitása. Szeptember végig több mint 200 fı felvételét tervezik az elsı gépsor elindításához, majd decemberig ugyanekkora létszám kell a második ütemhez. A Solar III-as gyáregységet egy korábbi csarnokból alakították ki, termelıterülete négyzetméter. A négy és fél milliárd forintos beruházásból 3,7 milliárd forint a technológiai fejlesztés értéke. A Sanyo gyártja jelenleg az egyik leghatékonyabb, fotovoltaikus napelemet, amely a visszavert fényt is hasznosítja, árnyékban is mőködik. Megújuló energiával, a földhı segítségével hőtik és főtik majd a Szegedi Tudományegyetem Mérnök Karának új épületét. A környezetbarát és energiatakarékos hıszivattyús rendszer kiépítése már elkezdıdött. A tervek szerint az épület ıszre készül el, a telken összesen 24 darab, száz méter mélységő lyukat fúrnak, ezekbe helyezik el a hıcserélı közeget keringetı szondákat. A 24 szondából álló rendszer teljesítménye meghaladja majd a 3300 négyzetméteres oktatási épület 85 kw-os főtési igényét. A hıszivattyús rendszerek akkor üzemeltethetık hosszú távon és hatékonyan, ha nemcsak főtésre, hanem hőtésre is használják ıket. Ilyenkor a nyári idıszakban visszatáplált hı segíti az érintett talajréteg regenerációját. Ehhez hozzájárul az is, hogy az Alföldön viszonylag magasan van a talajvíz, amelynek áramlása segíti pótolni a hıszivattyúkkal kinyert energiát. Kerékpárosbarát Település és Munkahely 2010 Napenergiából fedezik Újszilvás közületi áramszükségletét 06 Több mint 600 millió forintból épül meg az ország legnagyobb napelemparkja Újszilváson; a település egymaga is képes lesz biztosítani közintézményei teljes villamosenergia-szükségletét. A naperımő megépítését a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében elnyert támogatás teszi lehetıvé. A naperımőnek köszönhetıen a 2800 fıs település önmaga is képes lesz a közvilágításhoz és az intézmények mőködéséhez szükséges villamos energia elıállítására. Számítások szerint tíz év alatt térülnek meg a költségek. Az 1 hektárnyi területet elfoglaló erımő napelemei követik majd a nap járását, és 400 kw elıállítására lesznek képesek. Ezzel a teljesítménnyel az újszilvási lesz az ország legnagyobb napelemparkja. Az elképzelések szerint 2011 januárjától már az új, környezetbarát minierımő biztosítja a település közszolgáltatásainak áramellátását. Díjat nyert a könyvfesztiválon a zöldtárca mesekönyve A közlekedési és a környezetvédelmi tárca ismét meghirdette a "Kerékpárosbarát Település 2010" és "Kerékpárosbarát Munkahely 2010" pályázatokat. A pályázat azon kezdeményezéseket bátorítja, amelyek hozzájárulnak a megfelelı kerékpáros környezet és infrastruktúra kialakításához, valamint a környezettudatos közlekedési kultúra megteremtéséhez. Célja, hogy az önkormányzatok példamutató intézkedéseit, kezdeményezéseit felkutassa és példaként állítsa egyéb települések elé. Az elismerı címre szeptember 30-ig nagyközségek, községek, városok, valamint megyei jogú városok és fıvárosi kerületek pályázhatnak. Az értékelési szempontok között szerepel a településen található kerékpáros úthálózat hossza, állapota, a biciklitárolók és a kölcsönözhetı kerékpárok száma, de az infrastruktúra-fejlesztésre fordított források nagyságát is figyelembe veszik.

8 Környezetvédelmi és Vízügyi Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Budai-díjjal jutalmazták a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium "Nálatok nınek-e még égig érı paszulyok?" címő kétkötetes mesegyőjteményét a XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A könyv a biológiai sokféleség védelme témakörben meghirdetett meseíró-pályázat nyertes alkotásait tartalmazza. A pályázat a mezıgazdasági növények sokféleségének jelentıségére, így a táplálékként szolgáló növények változatosságának csökkenésére hívta fel az emberek figyelmét. A Budai-díjat minden évben az oktatást, nevelést legjobban segítı könyvnek ítélik oda. A Föld Napja Alapítvány gondozásában megjelent mesekönyv a meseíró-pályázat nyertes alkotásait tartalmazza, melyeket amatır gyermek és felnıtt írók készítettek. A könyvben található mesék a biológiai sokféleség védelme, különösen a táplálékként szolgáló növények, a magyar zöldség-, gyümölcs- és gabonafajták változatossága témakörében születtek. Tizenharmadik alkalommal szervezte meg a zöldtárca a Környezetvédelmi és Vízügyi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt április végén Pakson, ahol magyarországi, nappali rendszerő képzést folytató szakképzı iskolák végzıs tanulói mérték össze tudásukat a környezetvédelem, a vízgazdálkodás és a szennyvíztechnológia témakörében.. A 2009/2010-es tanévben a közel kilencven versenyzıbıl húsz diák - környezetvédelmi technikusok, vízügyi technikusok és szennyvíztechnológusok - jutott tovább a kétnapos döntıbe. Az utolsó fordulóban laboratóriumi mérések és természetvédelemmel kapcsolatos gyakorlatok várták a versenyzıket. Azok a diákok, akik hetven százalék felett teljesítettek a szakmai tanulmányi versenyen, mentesülnek a környezetvédelem, a vízgazdálkodás és a szennyvíztechnológia vizsgatantárgyak, vizsgarészek alól, a tanulmányi verseny gyıztes tanulói pedig felvételt nyernek a Debreceni Egyetem, illetve az ELTE hallgatói közé. Május közepén kezdıdik a szúnyogirtás a Tisza-tó térségében 07 Közel két tucat település összefogásával várhatóan hat alkalommal, elıször május közepén irtják a szúnyogokat a Tisza-tó környékén. Bár az elmúlt esztendıben egyszer biológiai irtást is végeztek ezen a vidéken, ám a szakértık szerint idén nem érné meg áldozni a gyérítésnek erre a többi technológiánál jóval drágább módszerére. Ezért elsısorban repülıgépes, úgynevezett légi kémiai, továbbá esetenként, egy-egy rendezvény helyszínén meleg ködös, földi kezeléseket végeznek majd a térségben, 6000 hektáros területen. Az önkormányzati társulás résztvevıinek szándéka szerint az idegenforgalmi szezonban a tavalyi hét helyett összesen hat alkalommal, kéthetente lesz szúnyogirtás. Egy-egy kezelés átlagosan három nap alatt, bı ötmillió forintból valósítható meg. Az elsı irtás május 13. és 15. között, az utolsó az augusztus 20-i ünnep idején várható. Az elızetes vizsgálatok azt mutatják: a csapadékos tavasz és az esızések után maradt rengeteg pangó víz miatt idén komoly szúnyoginvázióra kell számítani.

9 KITEKINTİ hírek az Európai Unióból és a nagyvilágból Európai városok polgármesterei az energiatakarékosság mellett A cianidos bányászat uniós betiltására szólít fel az Európai Parlament Megszavazta az Európai Parlament azt az állásfoglalást, amely arra szólítja fel az Európai Bizottságot, hogy kezdeményezze a cianidos bányászati technológiák teljes betiltását az Európai Unióban 2011 vége elıtt. A brüsszeli plenáris ülésen megszavazott szöveg szerint a képviselık azt is szeretnék elérni, hogy a bányákat üzemeltetı vállalatok kötelesek legyenek olyan biztosítást kötni, amely baleset vagy mőködési zavar esetén fedezné a helyszín eredeti ökológiai és kémiai állapotának helyreállítását, valamint a károk megtérítését. A 488 igen, 48 nem és 57 tartózkodó vokssal elfogadott állásfoglalás szerint "az elmúlt 25 évben világszerte több mint 30 nagyobb cianidszivárgással járó komoly baleset fordult elı, ezek közül a legsúlyosabb tíz évvel ezelıtt, amikor több mint 100 ezer köbméter cianiddal szennyezett vizet eresztettek egy aranybánya víztárolójából a Tisza Duna vízrendszerbe, ezzel Közép-Európa történelmének akkori legsúlyosabb ökológiai katasztrófáját idézve elı". Nem ad engedélyt a ciántechnológiás aranykitermelésre Nagybánya Több száz európai város polgármestere vállalt kötelezettséget egy Brüsszelben aláírt nyilatkozatban arra, hogy városaik a szén-dioxid-kibocsátást az uniós célkitőzést meghaladó mértékben, több mint 20 százalékkal csökkentik 2020-ig. A Polgármesterek Szövetségéhez tartozó városatyák általában is elkötelezték magukat az energiatakarékosság és a megújuló energiaforrások használatának elımozdítása, valamint polgáraik környezettudatosságának növelése mellett. A szöveget tavaly már több mint ezer város - köztük több magyar település, így Budapest - polgármestere aláírta. A mostani csatlakozókkal az aláíró felek száma több mint 1600-ra emelkedik, akik 36 országban 120 millió lakost képviselnek. Az üvegházhatást okozó gázok több mint fele a városokban, a városok mőködése folytán keletkezik. A szélerımőparkok jelentette kockázatot vizsgálják 08 A nagybányai önkormányzat megtagadta az engedélyt a ciántechnológiás aranykitermelésre egy orosz érdekeltségő vállalattól. A máramarosi megyeszékhely képviselı-testülete megszavazta: nem adható ki építkezési engedély az egykori Aurul üzemet is magában foglaló övezetben, ugyanakkor az ugyanitt korábban kibocsátott engedélyeket is felfüggesztették. Az orosz érdekeltségő Romaltyn Mining ugyanis újabb építkezési és környezetvédelmi engedélyekért folyamodott az önkormányzathoz és a szakhatóságokhoz annak érdekében, hogy a végleges jóváhagyások birtokában nekivágjon a ciántechnológiás színesfémkitermelésnek. A Romaltyn Mining annak az auszt- A brit kormány szélerımővek százainak létesítését tervezi az ország partjai elıtt az elkövetkezendı tíz évben. Jó néhány madárfaj vonul azonban át a térségen, így fennáll annak a veszélye, hogy a rossz helyen felállított szélkerekeknek ütközve elpusztulnak az állatok. A Wildfowl and Wetlands Trust (WWT) kutatói ezért napelemmel mőködı nyomkövetıket szereltek fel öt apácalúdra, hogy megismerhessék nyári vonulásuk pontos útvonalát. Eddig annyit tudnak, hogy a madarak az Északi-tengeren át Norvégia nyugati partja mentén repülnek északi költıhelyeikre, de a pontos útvonal és a pihenıhelyek hollétét homály fedi. A brit kutatás által szolgáltatott információk ismeretében meg lehet állapítani azokat a helyszíneket, ahol a madarak veszélyeztetése nélkül lehet telepíteni szélerımőparkokat.

SZI NAGYTAKARÍTÁS AUTÓMENTES NAP GUINNESS REKORD AZ ASZFALTON ZÁRUL A "BRINGÁZZ A MUNKÁBA" KÖZÖS BIOSZFÉRA REZERVÁTUM BUDAPEST ZÖLDTÉRKÉPE HARC AZ ERD

SZI NAGYTAKARÍTÁS AUTÓMENTES NAP GUINNESS REKORD AZ ASZFALTON ZÁRUL A BRINGÁZZ A MUNKÁBA KÖZÖS BIOSZFÉRA REZERVÁTUM BUDAPEST ZÖLDTÉRKÉPE HARC AZ ERD İSZI NAGYTAKARÍTÁS AUTÓMENTES NAP GUINNESS REKORD AZ ASZFALTON ZÁRUL A "BRINGÁZZ A MUNKÁBA" KÖZÖS BIOSZFÉRA REZERVÁTUM BUDAPEST ZÖLDTÉRKÉPE HARC AZ ERDİKÉRT ZÖLD OLIMPIA KLÍMADAL KORMÁNYÜLÉS A VÍZ ALATT

Részletesebben

Zöld Holnap. Köszöntő. 2009. július. Kedves Olvasó!

Zöld Holnap. Köszöntő. 2009. július. Kedves Olvasó! CSAK EGY MOZDULAT ENERGIATAKARÉKOS IZZÓK PARLAGFŰ KOMMANDÓ ÁRVÍZ ÉS VÉDELEM KECSEGÉT A DUNÁBA DÍJAZTÁK A RÁKOSI VIPERÁT MÉRGESHÁZ KÉK HULLÁM ÉS ÖKO-STRAND ÖKOLOGIKUS SZÚNYOGIRTÁS FÜSTMENTES LESZ AZ EU

Részletesebben

Zöld Holnap. Köszöntő. 2009. június. Kedves Olvasó!

Zöld Holnap. Köszöntő. 2009. június. Kedves Olvasó! MILLIÁRD FA KLÍMABARÁT OTTHON A SERPA ÜZENETE EIFFEL- TORONY HULLADÉKBÓL NULLA HULLADÉK PROGRAM SZEMÉTFOLT AZ ÓCEÁNBAN ELEKTROMOS ÉS HIDROGÉN AUTÓK ZÖLD KÖZMUNKA NEMZETI PARKOK HETE NAPSUGÁRVÉDELMI TESTÜLET

Részletesebben

Zöld Holnap SZIGORÚBB MAJOMTARTÁS ERDŐTELEPÍTÉS BÓNUSZBÓL BUMERÁNGGAL A SZELEKTÍV GYŰJTÉSÉRT. 2008. december

Zöld Holnap SZIGORÚBB MAJOMTARTÁS ERDŐTELEPÍTÉS BÓNUSZBÓL BUMERÁNGGAL A SZELEKTÍV GYŰJTÉSÉRT. 2008. december ÁRVÍZI TÁROZÓ CIGÁNDON SZÁRAZ LÁBBAL A VÍZALATTI BARLANGBAN KISVONAT ÉS SZAFARI A HORTOBÁGYON LAPÍTSD ÉS HOZD ITALOSKARTONGYŰJTÉS SZIGORÚBB MAJOMTARTÁS ERDŐTELEPÍTÉS BÓNUSZBÓL BUMERÁNGGAL A SZELEKTÍV GYŰJTÉSÉRT

Részletesebben

Zöld Holnap. Köszöntő. 2009. április. Kedves Olvasó!

Zöld Holnap. Köszöntő. 2009. április. Kedves Olvasó! SZTÁROK A ZÖLD MAGYARORSZÁGÉRT SZELEKTÍVEN FERIHEGYEN NINCS TÖBB HIGANYOS HŐMÉRŐ KÖRNYEZETBARÁT PORSZÍVÓ A VÍZ VILÁGNAPJA, A FÖLD ÓRÁJA KÉK ZÁSZLÓ A STRANDOKNAK KLÍMAIRODA GÖDÖLLŐN BRINGÁZZ A MUNKÁBA!

Részletesebben

Üllı Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala FENNTARTHATÓSÁGI TERV

Üllı Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala FENNTARTHATÓSÁGI TERV FENNTARTHATÓSÁGI TERV Üllı 2009-2010 1. POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTİ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 3. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSI ALAPELV ÉRTELMEZÉSE... 7 3.1. A legfıbb általános stratégiai célkitőzések... 7 3.2. A Nemzeti

Részletesebben

Debreceni Egyetem Közgazdaság Tudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. ÖKOTURIZMUS

Debreceni Egyetem Közgazdaság Tudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. ÖKOTURIZMUS Debreceni Egyetem Közgazdaság Tudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. ÖKOTURIZMUS Készítette: Pallagi Adrienn Belsı konzulens: dr. Szász Tibor Külsı konzulens: dr. Lopota Viktor, Debreceni Földhivatal

Részletesebben

ENERGIA HÍRLEVÉL. Új Széchenyi Terv- megújulók újult erővel

ENERGIA HÍRLEVÉL. Új Széchenyi Terv- megújulók újult erővel ENERGIA HÍRLEVÉL Az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa II. évf. 8. szám, 2010. augusztus Új Széchenyi Terv- megújulók újult erővel Egymillió új munkahely, a magyar

Részletesebben

ENERGIA HÍRLEVÉL. Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa. V. évfolyam. 8. szám, 2013.

ENERGIA HÍRLEVÉL. Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa. V. évfolyam. 8. szám, 2013. ENERGIA HÍRLEVÉL Az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa V. évfolyam. 8. szám, 2013. szeptember M2RES Szeminárium önkormányzatok számára Az Észak-Alföldi Regionális

Részletesebben

Vidékünk a Jövınk Szövetség

Vidékünk a Jövınk Szövetség Vidékünk a Jövınk Szövetség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Vidékünk nem csak İseink öröksége, hanem kölcsön Unokáinktól 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 3 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Részletesebben

ENERGIA HÍRLEVÉL. Jön az épületenergetikai cselekvési terv

ENERGIA HÍRLEVÉL. Jön az épületenergetikai cselekvési terv ENERGIA HÍRLEVÉL Az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa V.évf. 2. szám, 2013. február Jön az épületenergetikai cselekvési terv Folyik a zöld cselekvési terv felülvizsgálata,

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. s z e p t e m b e r - o k t ó b e r Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI... 4 Kormányzati program roma

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET KÖRNYEZET- ÉS TÁJFÖLDRAJZI TANSZÉK A FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA DÁN

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem. A Tokaji kistérség fejlesztési tervei

Budapesti Corvinus Egyetem. A Tokaji kistérség fejlesztési tervei Budapesti Corvinus Egyetem Margó esettanulmányi verseny A Tokaji kistérség fejlesztési tervei Erıs Tamara Meleg Viktória Szegedi Balázs II. évfolyam Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnöki Bsc Budapest,

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Mőszaki és Számítástechnikai Tanácsadó Szolgáltató Bt. FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Budapest 2002. augusztus Felülvizsgálva: 2004. Készítette: VarSoft Bt. Ügyvezetı: Várkonyi Sándorné környezetvédelmi

Részletesebben

KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK ÉS JELENSÉGEK A HAZAI SAJTÓ TÜKRÉBEN

KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK ÉS JELENSÉGEK A HAZAI SAJTÓ TÜKRÉBEN KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK ÉS JELENSÉGEK A HAZAI SAJTÓ TÜKRÉBEN A JNOB Irodában heti rendszerességgel készítünk összefoglalókat a kollégák számára a sajtóban bemutatott környezeti problémákról. Az alábbi lista,

Részletesebben

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta több mint hétezer fı), így az ország 3. legnépesebb települése

Részletesebben

Önkormányzatok: teljesen tiszta lappal!

Önkormányzatok: teljesen tiszta lappal! 2013 TÉLI SZÁM KÖZÉLET GAZDASÁG KÖRNYEZETVÉDELEM E-ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓ A Kormány minden adósságot átvallalt Önkormányzatok: teljesen tiszta lappal! (Írásaink a 3 9. és a 18. oldalon) GAZDASÁG Nagy

Részletesebben

Szeged A kistérség központi települése az utóbbi évtized népességcsökkenése nyomán az ország 5. legnépesebb települése, a Dél-Alföldi régió

Szeged A kistérség központi települése az utóbbi évtized népességcsökkenése nyomán az ország 5. legnépesebb települése, a Dél-Alföldi régió Szeged A kistérség központi települése az utóbbi évtized népességcsökkenése nyomán az ország 5. legnépesebb települése, a Dél-Alföldi régió központja. Közlekedés földrajzi helyzete jó (fıút, elkészülés

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 1. Vásárosnamény Város Önkormányzata 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetı... 4 1. Vásárosnamény

Részletesebben

ENERGIA HÍRLEVÉL. Energetikai törvényt nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. T a r t a l o m

ENERGIA HÍRLEVÉL. Energetikai törvényt nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. T a r t a l o m ENERGIA HÍRLEVÉL Az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa IV.évf. 11. szám, 2012. november Energetikai törvényt nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium A kormány

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Egy beruházási projekt megvalósítása és finanszírozása a KEVIÉP Kft.-nél Belsı konzulens: Dr. Tarnóczi Tibor egyetemi docens Készítette: Szarvas Rita Külsı konzulens:

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja 2009 2014 A Program készítéséért felelıs: Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura Kft.

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 5. TÉMATERÜLET Környezetvédelem, vízgazdálkodás, gazdálkodás a természeti erıforrásokkal

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010 Érd Megyei Jogú Város gazdasági programja 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai 1 Tartalom Bevezetés...3 Jövıkép...4 I. Jövı Program...5 1. Baba-program...5 2. Óvodai és köztéri

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

Jánossomorja Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Programja

Jánossomorja Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Programja Jánossomorja Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Programja Tartalom 1. Bevezetés...3 2. Alapfogalmak és alapelvek...4 3. A jelenlegi állapotok felmérése:...9 3.1. Környezet állapota:...10 3.1.1. Hidrogeológiai

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

ENERGIA HÍRLEVÉL. VI. évfolyam. 11. szám, 2014. november. URBAN Water Footprint - Városi vízlábnyom zárókonferencia

ENERGIA HÍRLEVÉL. VI. évfolyam. 11. szám, 2014. november. URBAN Water Footprint - Városi vízlábnyom zárókonferencia ENERGIA HÍRLEVÉL Az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa VI. évfolyam. 11. szám, 2014. november URBAN Water Footprint - Városi vízlábnyom zárókonferencia 2014. november

Részletesebben