ÖNÁLLÓ ZÖLDTÁRCA MEGTARTÁSÁT SÜRGETIK N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNÁLLÓ ZÖLDTÁRCA MEGTARTÁSÁT SÜRGETIK N"

Átírás

1 ÖNÁLLÓ ZÖLDTÁRCA MEGTARTÁSÁT SÜRGETIK NİTT A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTİK SZÁMA PANNON MAGBANK INDUL A TÁJÉRTÉK VADÁSZAT MOBIL GÁTTAL VÉDENÉK SZENTENDRÉT AZ EP A CIANIDOS BÁNYÁSZAT ELLEN EURÓPA ZÖLD FİVÁROSA A "KÖRNYEZETBARÁT" VULKÁN Zöld honlap Kérjük kímélje a környezetet és ne nyomtassa ki a dokumentumot.

2 Köszöntı Kedves Olvasók! Májusi hírlevelünket némi nosztalgiával ajánlom Önöknek, hiszen azt talán az utolsó környezetvédelmi és vízügyi miniszterként kell most jegyeznem. Ugyanakkor büszke vagyok mindarra, amit az elmúlt két évben sikerült elérnünk e számomra oly kedves és fontos szakterületeken. Az utóbbi hónapban is igen sokat tehettünk a környezetvédelmi értékekért. Dr. Kling István államtitkárral együtt személyesen vettem részt a Zöld Kommandó egyik fontos akcióján, mely során az építési-bontási hulladékok szakszerő kezelését ellenıriztük egy Budapest környéki telephelyen. Fontosnak tartom ugyanis, hogy az ilyen anyagokat a környezet és az ember számára biztonságosan hasznosítsák. Ezzel párhuzamosan csaknem ötven önkormányzat és zöld civil szervezet számára több mint 17 ezer köbméter illegálisan lerakott hulladék felszámolására biztosítottunk 100 millió forintot. Példátlan érdeklıdés kísérte a legújabb klímavédelmi programunkat, a Klímabarát Háztartás Programot: egy hónap alatt több mint egymilliárd forint értékő energiatakarékos háztartási gépre pályáztak az idıskorúakat, a nagycsaládosokat, a fogyatékkal élıket és a regisztrált munkanélkülieket segítı alapítványok és egyesületek. A program sikerét jelzi, hogy a rászorulókat támogató szervezetek eddig több mint 270 pályázatot nyújtottak be mintegy 16 ezer háztartás energiafaló hőtı- és mosógép klímabarát cseréjére. Ezzel nemcsak az éghajlatot védjük, de jelentıs megtakarítást is elérhetnek rezsiköltségeikben a leginkább rászorulók. 01 Ugyancsak fontos eredménynek tekintem, hogy uniós támogatást sikerült elnyerni a Pannon Magbank létrehozására. A vészhelyzetekre létrehozott, egymillió euró költségvetéső génbanki győjtemény Magyarország és a Pannon ökorégió teljes növényvilágát - az élelmiszerként felhasznált és a vadon élı növények sokféleségét - egy helyen, közkincsként fogja megırizni. A program részeként ökológusok és botanikusok a klímaváltozás által veszélyeztetett fajok visszatelepítésével is megpróbálkoznak az egyik hazai nemzeti parkban. A Föld Napján İriszentpéteren alkalmam volt természetvédelmi kitüntetésekkel jutalmazni a legjobb szakembereket. A jeles nap alkalmából a Magyar Nemzeti Bank "İrségi Nemzeti Park" emlékérmét bocsátott ki. Ha visszagondolok a miniszterként eltöltött elmúlt két évemre, büszke vagyok arra, hogy derekasan és eredményesen küzdöttünk a környezetvédelem és a vízügy érdekeiért. Talán az egyik legemlékezetesebb pillanat számomra a cigándi és a tiszaroffi árvízi tározó átadása volt, de nagy örömömre szolgált a számos ökoturisztikai fejlesztés és új kerékpárút bemutatása is. Ami azonban mindvégig a szemem elıtt lebegett, az a klímavédelem és az ehhez kapcsolódó szemléletformálás volt, többek között az "Egy mozdulat" program segítségével, amely úgy gondolom, egy sokakat megmozgató, fontos és eredményes kezdeményezés volt. Bízom benne, hogy a húsz éve létezı önálló zöldtárcával együtt nem huny ki a mindenkori kormány "zöld lelkiismerete", amiért magam is elkötelezetten dolgoztam egész eddigi pályafutásom során civilként, és legutóbb kétéves miniszterségem alatt. Szabó Imre miniszter

3 HÁZUNK TÁJÁN A környezetvédelem hírei Magyarországról Az önálló zöldtárca megtartását sürgeti több mint 100 civil szervezet Természetvédelmi kitüntetések a Föld napja alkalmából Az önálló környezetvédelmi minisztérium megtartását és megerısítését sürgeti több mint 100 civil szervezet. A hét országos szervezet (Greenpeace, Hulladék Munkaszövetség, Levegı Munkacsoport, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Magyar Természetvédık Szövetsége, Védegylet és WWF Magyarország) az elmúlt napokban nyílt levelet írt a Fidesz-MPP és a KDNP vezetıjének, amelyben 106 civil szervezettel együtt "aggodalmát fejezte ki a környezetvédelmi tárca gazdasági csúcsminisztériumba való olvasztásával kapcsolatban, és a tárca önállóságát támogatta" - olvasható a WWF közleményében. A civilek nemcsak megtartanák, hanem jelentısen meg is erısítenék a tárcát. Hasonló szakmai érveket hangoztatva sürgette az önálló zöldtárca megtartását a napokban a gazdaság, a tudomány és a civil szektor szakembereit tömörítı Országos Környezetvédelmi Tanács is. A szervezetek végül felhívják a figyelmet arra, hogy a rendszerváltás egyik kiemelkedı vívmánya volt az önálló környezetügyi minisztérium létrehozása, "tehát a kérdés nemcsak szakmai, hanem szimbolikus politikai jelentıséggel is bír". A Föld napja alkalmából Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter április 22-én İriszentpéteren a magyar természetvédelem legnagyobb kitüntetéseit; Pro Natura díjat, Pro Natura emlékplakettet, illetve miniszteri elismerı oklevelet adományozott azoknak a szakembereknek, akik munkájukkal hozzájárultak a természet megóvásához. A jeles nap alkalmából a Magyar Nemzeti Bank İrségi Nemzeti Park emlékérmét bocsátott ki. A Föld napja arra hívja fel a figyelmet, hogy a világ környezetpusztító tendenciája megváltoztatható, a természet megóvása és a társadalmi fejlıdés megfér egymás mellett óta Magyarországon évrıl évre egyre többen tesznek valamit a Föld napján: fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek, környezeti vetélkedıt, patak- és falutakarítást szerveznek. A Föld napja mozgalom legnagyobb sikere, hogy helyi igény szerint, helyi kezdeményezésre szervezıdnek a programok. Sikeres szemétgyőjtési akciót zárt a Magyar Közút 02 Példátlan érdeklıdés a Klímabarát Háztartás program iránt Hatalmas érdeklıdés kísérte a zöldtárca által meghirdetett Klímabarát Háztartás Programot: egy hónap alatt több mint egymilliárd forint értékő energiatakarékos háztartási gépre pályáztak az idıskorúakat, a nagycsaládosokat, a fogyatékkal élıket és a regisztrált munkanélkülieket segítı alapítványok és egyesületek. A program sikerét jelzi, hogy a rászorulókat támogató szervezetek eddig több mint több mint 270 pályázatot nyújtottak be mintegy 16 ezer háztartás energiafaló hőtı- és mosógép klímabarát cseréjére. A Klímabarát Háztartás Program egyszerre szolgál klímavédelmi, szociális és gazdaságélénkítı célokat. A környezetvédelmi minisztérium korszerő és energiahatékony háztartási gépek beszerzéséhez gépenként ezer forintos támogatást nyújt. A klímavédelmi programmal mintegy 2 ezer tonnával csökkenhet a háztartások éves CO2-kibocsátását, ami egy 200 hektáros tölgyerdı éves CO2- megkötésének felel meg. A gépcserével háztartásonként akár évi 15 ezer forintot lehet megspórolni a rezsiköltségbıl. Csaknem ötvenezer önkéntes szemétszedı vett részt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. immár hagyományosnak számító országos szemétgyőjtési akcióján. A Föld napja alkalmából tartott eseményen az önkéntesek az ország több száz pontján győjtötték a hulladékot az utak mentén. A Magyar Közút hatodik alkalommal szervezte meg országos akcióját az általa üzemeltetett harmincezer kilométeres közúthálózatnak és környezetének megtisztítására. Hat alkalommal összesen 225 ezer önkéntes csaknem 35 ezer köbméternyi szemetet győjtött országszerte - ezzel tizenkét darab ötvenméteres úszómedencét lehetne megtölteni. A Közút a felügyelete alá tartozó közúthálózaton évente mintegy százezer köbméternyi hulladékot győjt össze saját erejébıl. A szemétgyőjtési akcióval céljuk az is, hogy a fiatalabb generációk figyelmét felhívják a természet megóvásának fontosságára.

4 03 17 ezer köbméter illegális hulladékot számolnak fel A zöldtárca 100 millió forinttal segíti az illegális hulladéklerakók felszámolását az idén. Az önkormányzatok és nonprofit szervezetek számára kiírt pályázat eredményeképpen 200 helyszínen több mint köbméter illegálisan lerakott hulladékot győjtenek össze és ártalmatlanítanak szakszerően. A támogatásra 44 önkormányzat és 4 társadalmi szervezet pályázott sikeresen. A tárca célja, hogy a megtisztított területekre ne kerülhessen ismételten elhagyott hulladék, ezért azok a pályázatok részesülhetnek támogatásban, amelyek nem csupán a szemét egyszeri összeszedését célozták meg, hanem a megelızést, a tájékoztatást és a területek utógondozását, valamint - adott esetben - a terület funkcióváltását is magába foglaló komplex programot tartalmaztak. Az elbírálásnál külön értékelték, ha a munkát a civil szervezetek és az önkormányzatok közösen végezték. Pályázni a teljes költségvetés 80 százalékára, de legfeljebb 3 millió forintra lehetett. Nıtt a szelektív hulladékgyőjtésben résztvevık száma Az elmúlt két év alatt 35 százalékról 50 százalékra nıtt a szelektív hulladékgyőjtésben aktívan résztvevı éves, jellemzıen közép- vagy felsıfokú végzettségő fiatalok aránya - derül ki az ÖKO- Pannon idei lakossági felmérésébıl. Még ezzel együtt is mindössze minden második lakos, legnagyobb arányban a nık győjtik anyaguk szerint külön válogatva a csomagolási hulladékokat. Bár a szelektív győjtésben résztvevık aránya 2008-ról 2010-re csak csekély mértékben, 52 százalékról 54 százalékra nıtt, a hulladékképzıdés megelızését is fontosnak tartó lakosok aránya számottevı mértékben, 32 százalékról 45 százalékra bıvült. Ma már a magyar lakosság 96 százaléka ismeri vagy hallott valaha a hulladékgyőjtésnek errıl a formájáról. Saját megítélése szerint 10-bıl 8 megkérdezett lakóhelyén mőködik szelektív hulladékgyőjtési rendszer, amelynek jelenléte az elmúlt két év során leginkább a vidéki nagyvárosok lakosai körében vált érzékelhetıvé. Uniós támogatású környezetvédelmi szemléletformáló program Zöld Kommandó - célkeresztben az építésibontási hulladék Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter és dr. Kling István államtitkár is részt vett a Zöld Kommandó zöldfelügyeleti ellenırzési akciósorozatának áprilisi bevetésén Tárnokon, egy építésihulladék-kezelı telephelyen. A telepen a zöldtárca vezetıi a zöldhatósággal közösen végigkísérték, ahogy a begyőjtött építési-bontási hulladékot válogatják, osztályozzák, majd mobil törıgéppel különbözı szemcseméretre aprítják. Az aprított törmeléket forgalomba hozni vagy építıanyagként beépíteni csak jóváhagyott építıipari mőszaki engedéllyel lehet. Az építési és bontási hulladékkal történı engedély nélküli területfeltöltések, hulladéklerakások miatt a természetvédelmi értékek - élıhelyek és a víz védelme - sérülhet, környezet-, illetve természetkárosítás fordulhat elı. Az idei Zöld Kommandó eddig összesen 103 ellenırzést tartott országszerte. Az akciósorozat során feltárt leggyakoribb jogsértés az engedély nélküli hulladéklerakás, területfeltöltés, a korábban már bezárt kommunális hulladéklerakóra építésibontási hulladék további behordása, illetve hulladék elhagyása. Eredményes volt a vegyszerellenes kampány A Levegı Munkacsoport felmérése szerint a magyar lakosság 73 százaléka gondolja úgy, hogy a hétköznapi életben használt vegyi anyagok károsítják az egészséget, arányuk tavaly 65 százalék volt. A Levegı Munkacsoport egyéves, a vegyszerek veszélyeit bemutató kampánya során több magyar városban és az interneten is felhívták az emberek figyelmét a vegyszerezett világ veszélyeire. A most záruló "Vegyszerezett világ" elnevezéső, egyéves kampányuk során több ezer emberrel személyesen, több százezerrel pedig az interneten ismertették a hétköznapokban használt vegyi anyagok veszélyeit. Az emberek leginkább - 95 százalékos arányban - az élelmiszerekben található vegyi anyagoktól tartanak. Szermaradványokkal szennyezettek lehetnek például esetenként a zöldségek és a gyümölcsök. A most befejezıdött projektre mintegy 30 millió forintot költöttek, amibıl 21 millió forintot az EU finanszírozott.

5 04 "Szólj rá apádra, ha nem vigyáz a világra!" szlogennel indult a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közös, európai uniós támogatással megvalósuló, környezettudatosságra és környezetvédelemre nevelı komplex programja. A Környezet és Energia Operatív Program támogatásából olyan országos szemléletformáló programra kerül sor, amely a jövı generációján keresztül a lakosság környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezetetikájának fejlesztésére fókuszál az élhetı Föld megmentésért. A "Szólj rá apádra!" szlogent viselı akció három fı elemre épül: egy 7 helyszínes roadshow-ra az ország 7 régiójában, egy médiakampányra és egy külön e célra fejlesztett internetes weboldalra (www.zoldorseg.hu). Pannon Magbank: vészhelyzetekre létrehozott génbanki győjtemény Mintegy 1 millió euró költségvetéső, az Európai Unió LIFE+ programja által is finanszírozott egyedülálló magbank jön létre a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásával. A Pannon Magbank a világ 13. legnagyobb nemzeti mezıgazdasági génbankjaként számon tartott Tápiószelei Génbank kibıvítésével valósul meg, és a hazai, vadon élı növények génbanki megırzését szolgálja. A győjtemény fontosságát egy olyan kísérlet is alátámasztja majd, melynek során ökológusok és botanikusok a klímaváltozás által veszélyeztetett fajok visszatelepítésével próbálkoznak meg az egyik hazai nemzeti parkban. A génbank Magyarország és a Pannon ökorégió teljes növényvilágát - az élelmiszerként felhasznált és a vadon élı növények sokféleségét - egy helyen, nemzetgazdasági szempontból a leghatékonyabban, valamint költségtakarékos módon, a meglévı tudást és a kiépített infrastruktúrát optimálisan felhasználva közkincsként fogja megırizni. Felavatták a nyíregyházi Zöld Piramist Az indonéziai szigetvilág élılényeit bemutató, Európában egyedülálló esıerdıházat és ócenáriumot avatott fel Bajnai Gordon pénteken a Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdıi Állatparkban. Az Európai Unió támogatásával, 1,6 milliárd forintos költségbıl épült turistalátványosságában az indonéz dzsungelvilág 300 állatának egyedét helyezték el. Az esıerdıházban látható például borneói orángután, komodói varánusz, ázsiai elefánt, oroszlán és gepárd is, a tizenkét medencés óceanáriumban pedig egyebek között homoki tigriscápa, barna- és dajkacápa, muréna, csikó-, bohóchal, rája és languszta. A négyzetméteres létesítmény kialakításához az Indonéz Köztársaságtól és a világhírő Berlini Állatkerttıl kapott segítséget a Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdıi Állatpark. Országos tájértékvadászat indul A Norvég Alap több mint 300 millió forinttal támogatja Magyarország tájainak, épített és természeti kincseinek feltárását, adatbázisba rendezését - az úgynevezett Tájérték Kataszter (TÉKA) létrehozását, illetve azt, hogy mindez az interneten keresztül is elérhetı legyen. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kara, a Földmérési és Távérzékelési Intézet, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat együttmőködése révén létrejövı adatbázisból megtudhatjuk, utazásaink során hol és mit érdemes megnézni, és magunk is feltölthetjük az általunk felfedezett értékeket. A magyar táj értékeinek széles körő megismerése érdekében a TÉKA konzorcium "Értékvadászat" címmel országos akciót, versenyt hirdet iskolák, intézmények, civil szervezetek, valamint magánszemélyek számára. A pályázatra jelentkezı csapatoknak a környezetükben található tájértékeket kell felmérniük, majd az értékekrıl fotót és rövid leírást kell készíteniük, és azt eljuttatni a szakmai zsőrihez. Befejezték a balatoni vízeresztést, feloldották a pontyfogási tilalmat Befejezte a siófoki vízeresztı zsilip fokozatos elzárását a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. A két hónapja tartó vízeresztés során 70 millió köbméter vizet engedtek le a Balatonból, ami 12 centiméterrel csökkenti s tó vízszintjét. A tavaszi apasztó vízeresztés elérte célját: a tó vízszintje jelenleg 112 centiméter, amely kedvezı a nyári szezon indulásához, hiszen egy maximális, mégis biztonsággal tározható vízmennyiséget jelent. A vízszint maximális felsı határa a tó üzemelési szabályzata szerint 110 centiméter a siófoki vízmérce "0" pontjához viszonyítva. A Balatonon feloldották a pontyfogási tilalmat. A szakértık álláspontja szerint olyan elenyészı a természetes pontyszaporulat a Balatonban - a társaság ezért évi 350 tonnányi telepítéssel oldja meg a pontyállomány utánpótlását, hogy nincs értelme az ívási idıszak miatt fogási tilalmat elrendelni.

6 A nyírségi üdülıhelyen a most átadott Zöld Piramis mellett korábban - több milliárd forintos költségbıl - élményfürdı, szálloda és vigadó épült, s hamarosan megkezdik a parkfürdı korszerősítését is. Különleges mobil gáttal védenék a Dunától Szentendrét Afrika-ház épül a veszprémi Állatkertben A legmagasabb állatkertészeti és turisztikai elvárásoknak fog megfelelni a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadasparkban épülı Afrikaház, amelynek alapkövét a napokban tették le. A vadaspark a Közép-dunántúli Operatív Program egyik turisztikai pályázatán 216 millió forint öszszegő vissza nem térítendı támogatást nyert el. Az öt elembıl álló fejlesztésbıl korábban már elkészült a Csimpánzvilág, a Böbe Majom Tanodája, valamint a Kölyökdzsungel, az elmúlt hetekben pedig hozzáláttak az Afrika-ház építéséhez is. A 640 négyzetméteres, télen-nyáron látogatható, zsiráfok, orrszarvúak és antilopok tartására és bemutatására alkalmas létesítmény összköltsége 180 millió forint, a komplexumban egy 110 négyzetméteres látogatói teret is kialakítanak. A tervek szerint a létesítmény 2010 októberében nyílik meg a Gulya-dombon, az Afrikaszavanna kifutójának szomszédságában. Egyedülálló mobil árvízvédelmi fallal kívánja megvédeni Szentendre történelmi részét a Duna gyakori áradásának következményeitıl a város vezetése. Az uniós pályázaton igényelt közel egymilliárd forintból a jelenlegi védmővet is megerısítenék. A fejlesztés elsı szakaszához kapott 40 millió forintból 2009-ben elkészült tervek alapján két "lépcsıben" folyna az árvízvédelmi beruházás. Elıször a jelenlegi gátat erısítenék meg, majd méter hosszan - egy úgynevezett mobil falat állítanának fel, amely szükség szerint szétszedhetı, illetve újra összeszerelhetı, felállítható. A hazánkban egyedülálló mobil gát tulajdonképpen egy háromszöglető lemezekbıl álló, összecsukható fémszerkezet. A projekt megvalósulása révén nemcsak Szentendre lakosságának és az óváros történelmi emlékeinek védelmét biztosítanák, hanem a teljes közép-magyarországi régió árvízi kiadásait is csökkentenék. A beruházás átadása a tervek szerint 2011 elejére várható. Szennyvízberuházás indul Rózsaszentmártonban Geotermikus hıenergiával is főtenek majd Miskolcon 05 Hosszú távú, 2030 végéig szóló hıenergia-szállítási szerzıdést kötött a PannErgy Polifon Zrt. többségi tulajdonában lévı Miskolci Geotermia (MG) Zrt. a Miskolci Hıszolgáltató (Mihı) Kft.-vel, a társaság évente mintegy 113 ezer gigajoule geotermikus hıenergiát szállít majd a Mihı-nek. Miskolc térségében, Kistokajban és Mályiban két termelı és egy visszasajtoló geotermikus kutat létesít hamarosan az MG. Mintegy kétezer méter mélységbıl hozzák a felszínre a forró vizet, illetve a gızt, amelybıl főtési és ipari hıt, illetve villamos energiát állítanak elı. A több lépcsısre tervezett beruházás elsı üteme mintegy 2,8 milliárd forintba kerül, a pénzt a cég saját forrásból, banki hitelbıl, Uniós támogatással új, korszerő szennyvíztisztító telep épül a Heves megyei Rózsaszentmártonban, és kibıvül a község csatornahálózata is. A 760 millió forintos fejlesztéshez 607 millió forintos támogatást biztosít a Környezet és Energia Operatív Program. A beruházás több mint kétezer lakos életminıségét javítja, és nagyobb biztonságba kerülnek a felszín alatti vizek is. A beruházás során megépül egy korszerő, 210 köbméteres napi kapacitású szennyvíztisztító telep, és kiépül közel 36 kilométernyi szennyvízcsatorna-hálózat is. Ezzel közel teljessé válik a település csatornázottsága. A fejlesztésnek köszönhetıen komfortosabbá válik a településen lakók élete, és nı az ingatlanok értéke is. A község érzékeny vízminıség-védelmi területen fekszik, így lényeges szempont, hogy a beruházással csökken a felszín alatti vizek veszélyeztetettsége is.

7 illetve pályázat útján biztosítja. A projektnek köszönhetıen a 32 ezer lakás távfőtését ellátó Mihı Kft százalékkal alacsonyabb áron jut majd a hıenergiához. Miskolc távhıigényének mintegy 20 százalékát szeretnék geotermikus, zöld energiával biztosítani. Megújuló energiával hőtik és főtik majd a Mérnök Kar új épületét Szegeden A Sanyo bıvíti napelemgyárát Dorogon A Sanyo Hungary megkezdte a dorogi napelemgyár harmadik üzemcsarnokának betelepítését. A 4,5 milliárd forintos beruházást az Európai Unió és a magyar költségvetés közel 900 millió forinttal támogatta. A "SOLAR III" üzembe állításával 2011 januárjára évente 315 megawatt teljesítményő napelemet szerelnek össze, és 30 százalékkal bıvül az európai exportra termelı gyár kapacitása. Szeptember végig több mint 200 fı felvételét tervezik az elsı gépsor elindításához, majd decemberig ugyanekkora létszám kell a második ütemhez. A Solar III-as gyáregységet egy korábbi csarnokból alakították ki, termelıterülete négyzetméter. A négy és fél milliárd forintos beruházásból 3,7 milliárd forint a technológiai fejlesztés értéke. A Sanyo gyártja jelenleg az egyik leghatékonyabb, fotovoltaikus napelemet, amely a visszavert fényt is hasznosítja, árnyékban is mőködik. Megújuló energiával, a földhı segítségével hőtik és főtik majd a Szegedi Tudományegyetem Mérnök Karának új épületét. A környezetbarát és energiatakarékos hıszivattyús rendszer kiépítése már elkezdıdött. A tervek szerint az épület ıszre készül el, a telken összesen 24 darab, száz méter mélységő lyukat fúrnak, ezekbe helyezik el a hıcserélı közeget keringetı szondákat. A 24 szondából álló rendszer teljesítménye meghaladja majd a 3300 négyzetméteres oktatási épület 85 kw-os főtési igényét. A hıszivattyús rendszerek akkor üzemeltethetık hosszú távon és hatékonyan, ha nemcsak főtésre, hanem hőtésre is használják ıket. Ilyenkor a nyári idıszakban visszatáplált hı segíti az érintett talajréteg regenerációját. Ehhez hozzájárul az is, hogy az Alföldön viszonylag magasan van a talajvíz, amelynek áramlása segíti pótolni a hıszivattyúkkal kinyert energiát. Kerékpárosbarát Település és Munkahely 2010 Napenergiából fedezik Újszilvás közületi áramszükségletét 06 Több mint 600 millió forintból épül meg az ország legnagyobb napelemparkja Újszilváson; a település egymaga is képes lesz biztosítani közintézményei teljes villamosenergia-szükségletét. A naperımő megépítését a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében elnyert támogatás teszi lehetıvé. A naperımőnek köszönhetıen a 2800 fıs település önmaga is képes lesz a közvilágításhoz és az intézmények mőködéséhez szükséges villamos energia elıállítására. Számítások szerint tíz év alatt térülnek meg a költségek. Az 1 hektárnyi területet elfoglaló erımő napelemei követik majd a nap járását, és 400 kw elıállítására lesznek képesek. Ezzel a teljesítménnyel az újszilvási lesz az ország legnagyobb napelemparkja. Az elképzelések szerint 2011 januárjától már az új, környezetbarát minierımő biztosítja a település közszolgáltatásainak áramellátását. Díjat nyert a könyvfesztiválon a zöldtárca mesekönyve A közlekedési és a környezetvédelmi tárca ismét meghirdette a "Kerékpárosbarát Település 2010" és "Kerékpárosbarát Munkahely 2010" pályázatokat. A pályázat azon kezdeményezéseket bátorítja, amelyek hozzájárulnak a megfelelı kerékpáros környezet és infrastruktúra kialakításához, valamint a környezettudatos közlekedési kultúra megteremtéséhez. Célja, hogy az önkormányzatok példamutató intézkedéseit, kezdeményezéseit felkutassa és példaként állítsa egyéb települések elé. Az elismerı címre szeptember 30-ig nagyközségek, községek, városok, valamint megyei jogú városok és fıvárosi kerületek pályázhatnak. Az értékelési szempontok között szerepel a településen található kerékpáros úthálózat hossza, állapota, a biciklitárolók és a kölcsönözhetı kerékpárok száma, de az infrastruktúra-fejlesztésre fordított források nagyságát is figyelembe veszik.

8 Környezetvédelmi és Vízügyi Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Budai-díjjal jutalmazták a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium "Nálatok nınek-e még égig érı paszulyok?" címő kétkötetes mesegyőjteményét a XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A könyv a biológiai sokféleség védelme témakörben meghirdetett meseíró-pályázat nyertes alkotásait tartalmazza. A pályázat a mezıgazdasági növények sokféleségének jelentıségére, így a táplálékként szolgáló növények változatosságának csökkenésére hívta fel az emberek figyelmét. A Budai-díjat minden évben az oktatást, nevelést legjobban segítı könyvnek ítélik oda. A Föld Napja Alapítvány gondozásában megjelent mesekönyv a meseíró-pályázat nyertes alkotásait tartalmazza, melyeket amatır gyermek és felnıtt írók készítettek. A könyvben található mesék a biológiai sokféleség védelme, különösen a táplálékként szolgáló növények, a magyar zöldség-, gyümölcs- és gabonafajták változatossága témakörében születtek. Tizenharmadik alkalommal szervezte meg a zöldtárca a Környezetvédelmi és Vízügyi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt április végén Pakson, ahol magyarországi, nappali rendszerő képzést folytató szakképzı iskolák végzıs tanulói mérték össze tudásukat a környezetvédelem, a vízgazdálkodás és a szennyvíztechnológia témakörében.. A 2009/2010-es tanévben a közel kilencven versenyzıbıl húsz diák - környezetvédelmi technikusok, vízügyi technikusok és szennyvíztechnológusok - jutott tovább a kétnapos döntıbe. Az utolsó fordulóban laboratóriumi mérések és természetvédelemmel kapcsolatos gyakorlatok várták a versenyzıket. Azok a diákok, akik hetven százalék felett teljesítettek a szakmai tanulmányi versenyen, mentesülnek a környezetvédelem, a vízgazdálkodás és a szennyvíztechnológia vizsgatantárgyak, vizsgarészek alól, a tanulmányi verseny gyıztes tanulói pedig felvételt nyernek a Debreceni Egyetem, illetve az ELTE hallgatói közé. Május közepén kezdıdik a szúnyogirtás a Tisza-tó térségében 07 Közel két tucat település összefogásával várhatóan hat alkalommal, elıször május közepén irtják a szúnyogokat a Tisza-tó környékén. Bár az elmúlt esztendıben egyszer biológiai irtást is végeztek ezen a vidéken, ám a szakértık szerint idén nem érné meg áldozni a gyérítésnek erre a többi technológiánál jóval drágább módszerére. Ezért elsısorban repülıgépes, úgynevezett légi kémiai, továbbá esetenként, egy-egy rendezvény helyszínén meleg ködös, földi kezeléseket végeznek majd a térségben, 6000 hektáros területen. Az önkormányzati társulás résztvevıinek szándéka szerint az idegenforgalmi szezonban a tavalyi hét helyett összesen hat alkalommal, kéthetente lesz szúnyogirtás. Egy-egy kezelés átlagosan három nap alatt, bı ötmillió forintból valósítható meg. Az elsı irtás május 13. és 15. között, az utolsó az augusztus 20-i ünnep idején várható. Az elızetes vizsgálatok azt mutatják: a csapadékos tavasz és az esızések után maradt rengeteg pangó víz miatt idén komoly szúnyoginvázióra kell számítani.

9 KITEKINTİ hírek az Európai Unióból és a nagyvilágból Európai városok polgármesterei az energiatakarékosság mellett A cianidos bányászat uniós betiltására szólít fel az Európai Parlament Megszavazta az Európai Parlament azt az állásfoglalást, amely arra szólítja fel az Európai Bizottságot, hogy kezdeményezze a cianidos bányászati technológiák teljes betiltását az Európai Unióban 2011 vége elıtt. A brüsszeli plenáris ülésen megszavazott szöveg szerint a képviselık azt is szeretnék elérni, hogy a bányákat üzemeltetı vállalatok kötelesek legyenek olyan biztosítást kötni, amely baleset vagy mőködési zavar esetén fedezné a helyszín eredeti ökológiai és kémiai állapotának helyreállítását, valamint a károk megtérítését. A 488 igen, 48 nem és 57 tartózkodó vokssal elfogadott állásfoglalás szerint "az elmúlt 25 évben világszerte több mint 30 nagyobb cianidszivárgással járó komoly baleset fordult elı, ezek közül a legsúlyosabb tíz évvel ezelıtt, amikor több mint 100 ezer köbméter cianiddal szennyezett vizet eresztettek egy aranybánya víztárolójából a Tisza Duna vízrendszerbe, ezzel Közép-Európa történelmének akkori legsúlyosabb ökológiai katasztrófáját idézve elı". Nem ad engedélyt a ciántechnológiás aranykitermelésre Nagybánya Több száz európai város polgármestere vállalt kötelezettséget egy Brüsszelben aláírt nyilatkozatban arra, hogy városaik a szén-dioxid-kibocsátást az uniós célkitőzést meghaladó mértékben, több mint 20 százalékkal csökkentik 2020-ig. A Polgármesterek Szövetségéhez tartozó városatyák általában is elkötelezték magukat az energiatakarékosság és a megújuló energiaforrások használatának elımozdítása, valamint polgáraik környezettudatosságának növelése mellett. A szöveget tavaly már több mint ezer város - köztük több magyar település, így Budapest - polgármestere aláírta. A mostani csatlakozókkal az aláíró felek száma több mint 1600-ra emelkedik, akik 36 országban 120 millió lakost képviselnek. Az üvegházhatást okozó gázok több mint fele a városokban, a városok mőködése folytán keletkezik. A szélerımőparkok jelentette kockázatot vizsgálják 08 A nagybányai önkormányzat megtagadta az engedélyt a ciántechnológiás aranykitermelésre egy orosz érdekeltségő vállalattól. A máramarosi megyeszékhely képviselı-testülete megszavazta: nem adható ki építkezési engedély az egykori Aurul üzemet is magában foglaló övezetben, ugyanakkor az ugyanitt korábban kibocsátott engedélyeket is felfüggesztették. Az orosz érdekeltségő Romaltyn Mining ugyanis újabb építkezési és környezetvédelmi engedélyekért folyamodott az önkormányzathoz és a szakhatóságokhoz annak érdekében, hogy a végleges jóváhagyások birtokában nekivágjon a ciántechnológiás színesfémkitermelésnek. A Romaltyn Mining annak az auszt- A brit kormány szélerımővek százainak létesítését tervezi az ország partjai elıtt az elkövetkezendı tíz évben. Jó néhány madárfaj vonul azonban át a térségen, így fennáll annak a veszélye, hogy a rossz helyen felállított szélkerekeknek ütközve elpusztulnak az állatok. A Wildfowl and Wetlands Trust (WWT) kutatói ezért napelemmel mőködı nyomkövetıket szereltek fel öt apácalúdra, hogy megismerhessék nyári vonulásuk pontos útvonalát. Eddig annyit tudnak, hogy a madarak az Északi-tengeren át Norvégia nyugati partja mentén repülnek északi költıhelyeikre, de a pontos útvonal és a pihenıhelyek hollétét homály fedi. A brit kutatás által szolgáltatott információk ismeretében meg lehet állapítani azokat a helyszíneket, ahol a madarak veszélyeztetése nélkül lehet telepíteni szélerımőparkokat.

10 rál román tulajdonban lévı Aurul Rt.-nek a helyét vette át, amelynek bozintai meddıhányójánál 2000-ben gátszakadás történt, és ennek nyomán 100 ezer köbméternyi cianid- és nehézfémtartalmú szennyvíz jutott a Tiszába. Európa legnagyobb passzívház-építési programja Bécsben Hatan versengenek az Európa zöld fıvárosa címért Barcelona, Malmö, Nantes, Nürnberg, Reykjavík és Vitoria-Gasteiz közül kerül ki Európa zöld fıvárosa 2012-ben és 2013-ban - jelentette be az Európai Bizottság. Az uniós tagországok közül minden évben egy olyan európai város viselheti a zöld fıváros címét, amely élen jár a környezetbarát városi életmód kialakításában, így példaként szolgálhat más városok számára. Elıször az idén van zöld fıvárosa az uniónak, mégpedig Stockholm. Jövıre Hamburg viseli majd a címet. A 2012-es és 2013-as fıvárosról az ısszel döntenek a most lerövidített lista alapján ra kétmillió elektromos autó a francia utakon Formát ölt Európa legnagyobb passzívház-építési programja Bécsben - írta a Der Standard címő osztrák lap. Az Eurogate nevet viselı program keretében 2011 ıszéig 842, majd a második fázisban további ezer passzívház-technológiával épülı lakás, illetve iroda létesül - tudósított az újság internetes kiadása. Az építésre kijelölt terület az egykori Aspang vasútállomás telke az osztrák fıváros 3., Landstrasse nevő kerületében. Az építkezés összköltsége 103 millió euró. A fıváros több mint 40 millió euróval támogatja a programot. A passzívház-társasházakban a bérlık évi 230 euróval kevesebb főtésdíjat fizetnek, mint egy alacsony energiaigényő lakásban, az éves széndioxid-kibocsátás mintegy 500 kilogrammal kevesebb - mondta Michael Ludwig polgármesterhelyettes. Jelenleg 12 passzívház áll Bécsben, összesen 1150 lakással. David Attenborough ökológiai katasztrófára hívja fel a figyelmet 09 Franciaországban 10 éven belül 2 millióra emelkedik az elektromos meghajtású gépkocsik aránya, ez azonban csak a károsanyag-mentes közlekedés célzott támogatásával válhat reális célkitőzéssé. Az elektromos autók gyártásában és a kapcsolódó iparágakban tevékenykedı francia cégek becslése szerint 2020-ra a gépkocsik piacán 4,5 százalékot ér el a részben vagy teljes egészében elektromos meghajtású gépkocsik aránya. Franciaországban az elırejelzés szerint a 2 millió kocsi kétharmada hibridautó, egyharmada kizárólag elektromos meghajtású lesz, ez a hatalmas autópark azonban nem falja vészes mértékben az áramot, a teljes fogyasztásban csupán 1,5 százalékos lesz a részaránya. Ez azt jelenti, hogy a technológia terjedésének nincs akadálya az üzemanyag-ellátási oldalon, nagy feladat viszont a kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, és a jelenleg még drága technológia vonzerejének növelése. Negyven neves brit ökológus fejti ki a Silent Summer (Néma nyár) címő könyvben, hogyan törli el fajok sokaságát a Föld színérıl az ember. A most megjelenı kötethez David Attenborough természetfilmes írta az elıszót. A könyv ötven évvel elıdje, a Rachel Carson által jegyzett nagysikerő Néma tavaszt követıen látta meg a napvilágot, amelyben a szerzı a szennyezésnek az élıvilágra kifejtett hatását taglalta. Az új tanulmány szemlélteti a rovarirtóknak, a népesség növekedésének, a gazdálkodásnak és más tényezıknek a hatását a Nagy-Britannia ökoszisztémáját fenntartó fajokra. Ahogy Attenborough írja: "Hajlamosak vagyunk a nagyobb állatokra összpontosítani, és a kicsiket figyelmen kívül hagyni, pedig ık jelentik egész ökoszisztémánk alapját - és gyorsabban tőnnek el, mint valaha".

11 A "környezetbarát" vulkán Kárpátalján digitális domborzati térkép készül a Felsı-Tiszáról Az izlandi vulkánkitörés hamut ugyan bıven juttatott a légtérbe, de lényegesen kevesebb szén-dioxidot, mint amennyit a hamu miatt leállított légiforgalom juttatott volna - írja a Durham Egyetem tanulmánya. A kitörés elsı napjaiban a vulkán napi 150 ezer tonna szén-dioxidot bocsátott ki, míg az európai légteret használó repülıgépek egy átlagos napon 510 ezer tonna szén-dioxidot juttatnak a légtérbe. Az European Environment Agency kimutatásai szerint Európa 32 országában 2007-ben átlagosan napi 510 ezer tonna szén-dioxidot bocsátott ki a légiközlekedés. A nagyjából kétharmados járattörlési arányt figyelembe véve ez napi 340 ezer tonnányi szennyezéscsökkenést jelent. London két legnagyobb forgalmú repülıtere, a Heathrow és a Gatwick környékén a London Air Quality Network által végzett mérések jelentıs visszaesést mutattak a légúti problémákat okozó légköri károsanyag-szennyezésben. Van, ami lebonthatja a mőanyagot a tengerben Kárpátalján román szakemberek bevonásával készül a Felsı-Tisza-völgy mederrészének digitális domborzati modellje. A Tisza román ukrán határon húzódó szakaszát ábrázoló digitális domborzati térképet Kárpátalja megye vízgazdálkodási fıosztálya rendelte meg, az elkészítése a tiszai árvíz- és környezetvédelemre vonatkozó román ukrán közös program keretében történik. Az érintett területrıl elkészültek a térképészeti munkálatokhoz szükséges légi felvételek - adta hírül az ungvári ua-reporter.com internetes hírportál. A román szakemberek közremőködésének köszönhetıen pontos digitális domborzati térképek állnak majd az ukrán vízügyi hatóságok rendelkezésére a kárpátaljai Felsı-Tiszáról. A digitális kartográfiai anyagok fontos szerepet játszanak majd a hidrotechnikai létesítmények tervezése, építése és használata során, valamint az áradások modellezésében. Szigorodtak a tévékészülékekre érvényes elıírások 10 A tengerben úszó mőanyag hulladékok immáron hatalmas problémát jelenteknek mind a környezetvédelem, mind a hajózás számára. Most a Sheffieldi Egyetem és a brit Környezeti, Halászati és Akvakultúra Tudományok Központjának kutatói olyan mikrobák nyomára bukkantak, amelyek elbontják a mérgezı mőanyagdarabkákat. Ez az elsı DNS-alapú kutatás, amely azzal foglalkozik, hogy miként viselkednek a mikrobák a mőanyagdarabkákkal. Felfedezték, hogy bizonyos tengeri baktériumfajok igen hamar megtelepednek a mőanyagon, és egyfajta biofilmet alkotnak rajta. A kutatók most azt készülnek megvizsgálni, hogyan változik a mikrobák viselkedése a mőanyaggal szemben különbözı partközeli élıhelyeken. A mikrobák lehetnek még leginkább képesek arra, hogy elbontsák a mérgezı anyagokat, vagy akár magát a mőanyagot. Az Oceana tengervédelmi szervezet becslése szerint világszerte óránként mintegy 675 tonna szemét ömlik a tengerekbe, ennek a fele mőanyag. A május elejétıl érvényes új amerikai energiafelhasználási szabvány szerint a tévékészülékeknek a korábbi határértékhez képest csaknem 50 százalékkal kell kevesebbet fogyasztaniuk, ha továbbra is viselni kívánják az Energy Star jól ismert logóját. Az Egyesült Államok környezetvédelmi hivatala által elıírt 4.0-ás energiatakarékossági szabványnak például egy 50 colos (127 centiméteres) képátlójú készülék akkor felel meg, ha bekapcsolt állapotban fogyasztása nem haladja meg a 153 kilowattórát. A korábbi 3.0-ás szabvány szerint legfeljebb 318 kilowattóra volt a megengedett legnagyobb energiafelhasználás. Az új feltételek szerint a tévékészülékek az úgynevezett kikapcsolt, azaz a készenléti módban 1 wattnál nem fogyaszthatnak több energiát. Jóllehet, az új szabvány léptéke elsıre drasztikusnak tőnhet, az ismertebb gyártók többsége már felkészült a váltásra. További szigorítás 2012 májusától várható.

12 ELÉRHETİSÉGEINK Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Cím: 1011 Budapest, Fı utca Levélcím: 1394 Budapest, Pf: 351 Központi telefonszám: Fax: Véleményét, hozzászólását, kérdéseit ide várjuk: 11

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása A KözépMagyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása Budapest, 2009. december 11. Tartalomjegyzék Az elıadás témakörei Természet és környezetvédelmi kiírások a

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Kovács István igazgató 2011. június 27. Az MFB szerepe a magyar gazdaságban Motor a a fejlesztéspolitika és a bankrendszer, a fejlesztéspolitika

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

a nemzeti vagyon jelentıs

a nemzeti vagyon jelentıs A hazai geotermális kultúra a nemzeti vagyon jelentıs eleme VI. Nemzetközi Geotermikus Konferencia Bencsik János Korszakváltás küszöbén állunk A globális és helyi szinten jelentkezı pénzügyi és gazdasági

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től)

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) Program megnevezése Hitelnyújtó intézmény Szerződés száma Hitelszerződés kelte Hitelnyújtás célja Beruházás(ok)

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban tapasztalatok, lehetıségek Orosz György Programiroda vezetı Pályázati tapasztalatok Pályázatkészítés: Formai követelmények miatt sok elutasítás Szakmai rész

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91.

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. E L İ T E R J E S Z T É S Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2010. április 14-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Lakossági

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén.

EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén. EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén. A 2009. évben az akkori Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, mint a Környezet és Energia Operatív Program

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

ugyanakkor: egy megoldás(?):

ugyanakkor: egy megoldás(?): Fidesz-KDNP Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Kabinet FideszFenntartható fejlıdés Munkacsoport A 2000-es évekre bebizonyosodott, hogy a fenntartható növekedés egy oximoron, azaz önmagának ellentmondó

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS AMOENITAS Biatorbágyi

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Fókuszban a gyerekek: Zöld jelzés az ovisulifejlesztéseknek

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Fókuszban a gyerekek: Zöld jelzés az ovisulifejlesztéseknek SAJTÓKÖZLEMÉNY Fókuszban a gyerekek: Zöld jelzés az ovisulifejlesztéseknek Lehet 70 bölcsıdével több? Hamarosan megkezdıdhet a korszerősítése és a bıvítése annak a 14 óvodának és iskolának, amelyek elsıként

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KvVM/KJKF/1895/2007. TERVEZET Magyarországnak a Földmegfigyelési Csoporthoz (Group on Earth Observation, GEO) történı csatlakozásáról szóló 2039/2006. (III.10.)

Részletesebben

Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel

Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel Befejezıdött a szennyvíztelep felújítása Zalaegerszegen. A szennyvíz tisztítása során klór helyett UV-fényt használnak, ívóvíz minıségő víz kerül a tisztítómőbıl

Részletesebben

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve 1. Általános célkitőzések A Közlekedési Emléktár Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) Alapító Okiratához hően 2011-ben is a közösségi közlekedés

Részletesebben

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020)

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020) A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020). Marczin Örs természetvédelmi fejlesztési referens Vidékfejlesztési Minisztérium, Természetmegırzési Fıosztály A

Részletesebben

Az önkormányzati energiagazdálkodás néhány esete Dr. Éri Vilma Éghajlatváltozás, energiatakarékosság, környezetvédelem és kármentesítés VIII. Környezetvédelmi Konferencia Dunaújváros, 2006. június 6. Amiről

Részletesebben

A modern múlt m áért PROJEKTINDÍTÓ NAP. A projekt bemutatása

A modern múlt m áért PROJEKTINDÍTÓ NAP. A projekt bemutatása A modern múlt m - étkezésünk fenntarthatóságáé áért PROJEKTINDÍTÓ NAP A projekt bemutatása ELŐZMÉNYEK A TÁJT A VÁROSOMV A VÁROSODV A HELY SZELLEME KONFERENCIÁK Környezeti kultúra kulturális lis környezet

Részletesebben

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26.

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26. A 1- éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára 2010. május 26. A fiatalok véleménye a környezetvédelem jelentőségéről százalék A környezetvédelem

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

Dr. Botka László polgármester. Iktatószám: 10569/2010. Szeged és Temesvár közös projektjei

Dr. Botka László polgármester. Iktatószám: 10569/2010. Szeged és Temesvár közös projektjei Elıterjesztı: polgármester Iktatószám: 10569/2010. Tárgy: Szeged és Temesvár közös projektjei Melléklet: 1 határozat-tervezet 1 közös nyilatkozat tervezet Készítette: Fejlesztési Iroda Törvényességi véleményezésre

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2011. április 28. napján tartandó. ü l é s é r e

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2011. április 28. napján tartandó. ü l é s é r e Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2011. Sorszám: 26. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28.

Részletesebben

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntartható fejlıdés: a XXI. Század globális kihívásai vitasorozat 2007. október 18. Dr. Laczka Éva 1 Elızmények 1996 az ENSZ egy 134 mutatóból

Részletesebben

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása Harangozó Gábor fogalmazó KvVM Vízgazdálkodási Fıosztály Lajosmizse, 2010. május 11. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN Lochuk Nikoletta-MRM Nagypáli 2011 BEMUTATKOZÁS Az elıadás célja: megismertetni a pályázatot, mint eszközt. Miért fontosak az Európai Uniós pályázási

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Tisztelt Vállalkozó! A csatolt sajtószemle a kkv-k napi működését érintő fontos változásokat, gyakorlati tudnivalókat tartalmaz. Dorog, 2015. július 20. Üdvözlettel:

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

és gazdaságélénkítı csomagok a

és gazdaságélénkítı csomagok a 12. Elıadás Magyarországi nagyberuházások és gazdaságélénkítı csomagok a rendszerváltás küszöbén Papp Adrienn Tanársegéd 1 Nagyberuházások 1. Kıolajvezetékek kiépítése 2. Paksi Atomerımő 3. Autópályák

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. évre

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. évre KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. évre A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület 1998. május 12-én kezdte meg KÖZHASZNÚ tevékenységét. A Csongrád Megyei Bíróság által 1401. sorszám alatt bejegyzett társadalmi

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL A Ford közzétette 14. Fenntarthatósági Jelentését, amelyben a vállalat kiemeli, hogy 2000 és 2012 között a globális gyártóüzemekben 37

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testület! A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0-A, Helyi hı, hőtési és villamos-energia

Tisztelt Képviselı-testület! A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0-A, Helyi hı, hőtési és villamos-energia Szentes város Polgármesterétıl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-17747-2/2013 Témafelelıs: Kecskés Mária, Szántai Szilvia Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Tárgy: Szentes város intézményeinek

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés . ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 4.sz. melléklet Témaszám 7712/52/696901 7 200 000.06.30 2 200 000 ENSI hálózat Ökoiskola projektje OM-KvVM együttmőködési megállapodás alapján 2005.12.31

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Magyar Hidrológiai Társaság XXIX. Országos Vándorgyőlés Eszterházy Károly Fıiskola Eger, Egészségház u. 4. 2011. július 6 8.

Magyar Hidrológiai Társaság XXIX. Országos Vándorgyőlés Eszterházy Károly Fıiskola Eger, Egészségház u. 4. 2011. július 6 8. Magyar Hidrológiai Társaság XXIX. Országos Vándorgyőlés Eszterházy Károly Fıiskola Eger, Egészségház u. 4. 2011. július 6 8. Fodor Zoltán Komlós Ferenc Hidrotermikus hı hıszivattyúzási lehetıségei a Duna

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.2.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0105 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2010. február 10-én került

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Fenntartható fejlıdés: a XXI. század globális kihívása konferencia Láng István A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Budapest, 2007. február 15. Római

Részletesebben

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. Szén-dioxid semlegesség A vízió: 2025-ben Koppenhága lesz az első szén-dioxidsemleges főváros a világon. az összes

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı Szoftver- és szolgáltatásexport Vityi Péter IVSZ szakértı Helyzetértékelés IVSZ felmérés 2012 október: 200 vállalat nemcsak IVSZ tagok Szoftver- és szolgáltatás export gazdasági helyzet Volumen: 180Mrd

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani partnerünk, a Menedzsment Fórum szervezésében megrendezésre kerülı Pályázati Konferenciát. Partnereink 10 %-os kedvezményre jogosultak

Részletesebben

Waste to Energy projekt bemutatása

Waste to Energy projekt bemutatása European Regional Development Fund Waste to Energy projekt bemutatása WASTE TO ENERGY Dr. Pigniczki Zsanett pigniczki@darfu.hu DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Waste to

Részletesebben

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. augusztus

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. augusztus Hírlevél 2007. november 1 Hírlevél 2008. augusztus Hírlevél 2008. augusztus 2 ÚJ, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ PÁLYÁZATI KIÍRÁS JELENT MEG A hazai vállalkozások körében népszerű,

Részletesebben

Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012.

Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012. Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012. Goodwill Consulting Kft. Országos pályázati tanácsadó, pályázatíró cég Regionális irodák: Budapest, Nyíregyháza Külföldi képviselet: Románia:

Részletesebben

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában Kocsis Krisztián kéményseprımester - Kéményseprı-ipari közszolgáltatás egységesítése - Mőszaki feladatok egyértelmősítése, fogalmak tisztázása

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. március Hírlevél 2011. március 2 173 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATAIBAN A 2011. évi vállalkozásfejlesztést célzó

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete TÁJÉKOZTATÁSUL a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról 1 (egységes

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft.

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Világítástechnika mesterfokon Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Egyedi igényekre szabott tervezés 2 A Webs Világítástechnikai Kft. komplex és egyedi megoldásokat kínál a kül-, és beltéri díszvilágítás,

Részletesebben

Zöld Iroda programok a Szegedi Tudományegyetemen József Attila Tanulmányi és Információs Központban

Zöld Iroda programok a Szegedi Tudományegyetemen József Attila Tanulmányi és Információs Központban Zöld Iroda programok a Szegedi Tudományegyetemen József Attila Tanulmányi és Információs Központban Erdélyi Evelyn intézmény igazgató SZTE TIK Szeged, 2013. március 13. A TIK, mint befogadó intézmény Közös

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. július. Munkaszervezetünk hírei

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. július. Munkaszervezetünk hírei Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK Duna Projekt A DUNA PROJEKTRŐL ÁLTALÁBAN A Duna projekt egy, az Európai Unió támogatásával, közel 30 milliárd forintból megvalósuló, kiemelt állami beruházás. Magyarország eddigi legnagyobb, az árvízvédelem

Részletesebben