13.1.ábra. A jelek csillapítása szabad térben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13.1.ábra. A jelek csillapítása szabad térben"

Átírás

1 13. Rádiós hálózatok A rádióhálózatok az utóbbi években rendkívül gyors fejlődésen mentek keresztül. A rádióháló legfőbb előnye a mobilitás. A hálózattól azt várjuk, hogy az információ, az adatfeldolgozási, számítási teljesítmény bármikor, bárhonnan elérhető legyen. A rádiós rendszerek megismeréséhez néhány alapfogalmat fogunk áttekinteni, anélkül, hogy a hullámterjedés elméletébe elmélyednénk Elméleti alapok A jelek terjedése A jelek szabad térben egyenes vonalban, a fénysebességgel megegyező sebességgel terjednek. Szabad térben az adó energiája egy gömb felszínén oszlik el. Az elfogadott számítási metódus szerint: Csillapítás= 32,4+ 20*log(frekvencia MHz-ben) + 20*log (távolság km-ben) 13.1.ábra. A jelek csillapítása szabad térben A rádiós rendszereink többsége nem szabad térben, hanem a földfelszín közelében működik. A jelek terjedését a távolságon és a frekvencián kívül a felszíni tereptárgyak is befolyásolják. Fresnel zóna Földfelszíni installációnál, ha a két antenna látja is egymást, jelentős csillapítás alakulhat ki. A megfelelő láthatósághoz az kell, hogy az u.n. Fresnel-zónába ne lógjanak be tereptárgyak. 224

2 A Fresnel zóna mérte: 13.2 ábra Fresnel zóna Egyéb hatások A vevő oldalra érkező jelet számos hatás módosítja közbenső tárgyak elnyelő hatása visszaverődés sík felületekről elhajlás a közeg sűrűségének változása miatt (hideg-meleg levegő határán) szóródás kisfelületű tárgyakról szóródás éles sarkokat tartalmazó felületről a vevő és adó nagysebességű mozgása zavaró sugárzások a sávon belül. Tapasztalati adatok 2,4 GHz-es jelek csillapításáról: Anyag Köd Eső (50mm/óra) Téglafal Vastag vakolat Beton fal Kettős üvegezésű ablak Erdősáv (30-50m) Csillapítás 0,02 db/km 0,02 db/km 6-12 db 2-5 db db db db 225

3 Reflexiók hatása A rádióhullámok teljes visszaverődést is szenvedhetnek. Ilyen esetben a visszaverő felület mögött nincs rádióvétel. Elképzelhető az is, hogy a direkt sugárzás nem éri el a vevőt, de egy másik tereptárgyról visszaverődő igen. Tipikus eset, mikor egy hegyoldal felé fordított antenna nagyobb jelet ad, mint az adó irányába fordított, de árnyékolt antenna ábra. Reflexiók a vételben A reflexiók hatására a vevőbe különböző utakon, eltérő késleltetéssel érkeznek jelek. Ha a bemenetre két jel közel fél hullámhossznyi eltéréssel érkezik, akkor kioltják egymást, vagy legalábbis a vett jel erőssége lecsökken. Ez ellen több antenna alkalmazásával védekezhetünk. A többszörös vétel megakadályozhatja az egymást követő szimbólumok felismerését. A reflexiók miatt egy-egy szimbólum idejét viszonylag nagyra kell választanunk, hogy a következő ne olvadjon bele az előző későn, hosszabb úton érkező jeleibe. Megfelelő adatátviteli sebesség elérésére csak az az út kínálkozik, hogy egy szimbólum sok bitet hordozzon, és alkalmazzunk párhuzamos csatornákat. Egy-egy csatornában a leggyakrabban alkalmazott kódolási eljárások: I= In phase Quadrature Phase Shifting (QPS) 2bit /szimbólum Quadrature Amplitude Modulation 16-QAM 4bit/szimbólum 64-QAM 6bit/szimbólum 13.4 ábra. Kódolási eljárások 226

4 A sokféle behatás ellenére elvárjuk, hogy a kapcsolat stabil legyen (a sávon belüli zavarjel esetén is legyen összeköttetés), nehezen legyen lehallgatható, jól használja ki a rendelkezésre álló sávszélességet. Az ipari gyakorlatban ezeket a követelményeket a szórt spektrumú rendszerekkel lehet teljesíteni. A kapcsolatban több rádiócsatornát használunk egyidőben, és valószínűsítjük, hogy valamennyi csatornán nem lép fel zavar azonos időben. Sok párhuzamos csatorna esetén viszonylag alacsony szimbólumsebesség mellett is nagysebességű adtátvitel valósítható meg. A kapcsolat biztonságának növelése A legegyszerűbb megoldás a FHSS (Freqvenzy Hopping Spread Spectrum). A csatorna frekvenciáját egy táblázat alapján, rövid időnként változtatjuk. A táblázat az adó és vevő oldalon is ismert. A rövid idő lehet egy szimbólum időtartamánál rövidebb is, vagy néhány szimbólum időtartamának megfelelő is. (Az eljárást eredetileg arra fejlesztették, hogy a torpedók irányítását nehezebb legyen zavarni). Egy keskenysávú zavar nem teszi lehetetlenné a kapcsolatot (Pl.: háztartási környezetben egy mikrohullámú sütő). frekvencia 1 3 INFORMÁCIÓ Csatornák 13.5 ábra. FHSS rendszerű rádióadás DSSS Direct Sequence Spread Spectrum Az eljárást arra fejlesztették, hogy a sávban esetleg működő zavaró adók hatását csökkentsék, a saját adást pedig elrejtsék. Az adó egy bitnyi idejét felosztjuk töredék bitekre. Minden adó-vevő pár rendelkezik egy spreading kóddal. Az eredeti jelsorozatot ezzel a kóddal EXOR kapcsolatba hozva egy bitsorozatot kapunk. A frekvenciát a töredék-bitenként léptetjük, egy táblázatnak megfelelően. idő 227

5 13.6 ábra. 2 bit ábrázolása a DSSS rendszerben A vevőoldalon a frekvenciaugrások táblázatának és a spreading-kód -nak az ismeretében az eredeti jelsorozat helyreállítható. A szinkronizálás megoldható autó és keresztkorrelációs eljárások használatával. A kód előállítható egy álvéletlen generátorral is. Belátható, hogy az eljárás megnöveli a szükséges sávszélességet. Van azonban több előnye is. Ha egy-egy frekvencián a jel/zaj viszony alacsony, akkor egy olyan vevő számára, amelynek a frekvenciaugrások értéke és időtartama ismeretlen, zajként jelenik meg az adás. Az adóteljesítmény eloszlik a sávban, és zajszínt alatt maradhat. Ez alapozta meg a katonai felhasználást. A felderítő panoráma-vevőkben egy adott frekvencián csak igen rövid időre jelenik meg a zajból kiemelkedő adó, nem vesszük észre az adást. A jel amplitúdója ugyanakkora, mint hagyományos adó esetén, de a sávra jutó átlagos teljesítmény kicsi. Ha több rendszert üzemeltetünk egy sávon belül, akkor az eltérő spreading-kód -al rendelkező adás is zajként jelenik meg. jel teljesítmény jel zaj frekvencia Hagyományos rádió DSSS rádió 13.7 ábra. Jelteljesítmény eloszlása a sávban 228

6 A DSSS rendszerben 1 bithez több frekvenciugrás tartozik. 1 bit akkor is érzékelhető, ha valamelyik frekvencián ütközés történt a sávban dolgozó más adóval. Zaj szempontjából addig használható a rendszer, míg a keresztkorreláció után a jel kiemelkedik a háttérből. Az ismert alkalmazások közül például az IEEE b szabvány is ezt az eljárást használja, 8 vagy 11 bites spreading kóddal. A Shannon tételben megfogalmazott jel/zaj viszonnyal korlátozott bitsebesség korlátok természetesen itt is igazak. Az átviteli sebesség a távolsággal rohamosan csökken ábra g szabvány szerinti készülékek adatátviteli sebessége a távolság függvényében. OFDM Az ejárás a soros/párhuzamos átvitel megfelelője, ahol az adtátvitel párhuzamosságát különböző frekvenciákon működő egyidejű csatornák hozzák létre. Az OFDM az FDM (Freqvenzy Division Multiplexing) eljárás speciális esete, ahol az alcsatornák orthogonalitása miatt az alcsatornák átlapolhatják egymást. A szükséges sávszélesség nagyjából a felére csökken. Lehetővé válik nagyszámú csatorna létrehozása a sávon belül. Az OFDM eljárást széles körben alakmazzák a nagyobb adatátviteli sebesség, a jobb csatornakihasználás, és a keskenysávú zavarok hatásának csökkentése érdekében. (lásd: OFDM fejezet) Ipari rendszerek Ipari vezeték nélküli rendszerek alatt a berendezések egy olyan csoportját értjük, ahol a készülékek nincsenek mechanikusan (villamos vagy fényvezető vezetékkel) összekapcsolva. Az ipari jelző arra vonatkozik,hogy az eszközök villamos zavarokkal terhelt környezetben fognak működni. Ebben a környezetben kell megbízható, hibamentes adatátvitelt létrehozni. A rendelkezésre álló sávok: 9 khz 10 khz 13,553 MHz 13,567 MHz 26,957MHz 27,283 MHz 433,05 MHz 434,79 MHz 2400 MHz 2500 MHz 5725 MHz 5875 MHz 229

7 Tudományos kísérletekhez további sávok engedélyezettek 6765 khz 6795 khz 61,0 GHz 61,5 GHz 122 GHz 123 GHz 244 GHz 246 GHz Számunkra a legfontosabb az ISM (Industrial Science and Medical Band) sáv ( MHz). Ebben a sávban nem kell frekvenciaengedély, és nincs használati díj. Az adóteljesítmények szigorúan korlátozottak, és nem adható felmentés a teljesítménykorlát alól. Az ingyenesség árnyoldala, hogy nincs garancia egyetlen frekvencia privilegizált használatára. Lehet, hogy más is használja velünk egy időben a sávot, ami konfliktusokhoz vezethet. A rendszertechnikát úgy kell kialakítani, hogy a koordinálatlanul működő adások ellenére a kapcsolat működjön, és lehetőleg használja ki a sáv teljeítőképességét. A kijelölt sávokban működő szabványos rendszerek: WLAN IEEE Bluetooth IEEE ZigBee IEEE Trusted Wiretess Kifejezetten ipari adatátviteli célra fejlesztett rendszer a ZigBee és a Trusted Wireless. Valamennyi szabványos készülék és protokoll egyidőben is jelen lehet a sávban. Az egyidejű jelenlét nem teszi (nem teheti, hiszen szabad sávról van szó) lehetetlenné a kommunikációt, csak rontja a hatásfokot, az elérhető maximális adatátviteli sebességet. Az egyidőben, azonos területen működtethető készülékek száma korlátozott 13.2 Szabványos megoldások IEEE (WLAN) A technológiáról az 1. fejezetben, a szabványok áttekintésekor már volt szó. Most a gyakorlati vonatkozásai tekintjük át. A WLAN praktikusan a strukturált kábelhálózat kiterjesztése mobil kliensekre. Előnye a nagy sebesség, és viszonylag egyszerű konfigurálhatóság, automatikus sebesség illesztés. Az alkalmazás területei: Bonyolult kábelvezetés elkerülése (műemlék, sok szerelvény) Mozgó kliensek bekapcsolása a helyi hálózatba Nyilvános elérésű kommunikációs pontok létrehozása (Hot Spots). Célkitűzések: nagy adatátviteli sebeség egyszerű csatlakozás a kábeles ETHERNET hálózathoz stabil kapcsolat szabad (licensz nélküli) frekvenciasáv használata A létrehozott rendszer jól illeszkedik a felhasználói elvárásokhoz. A mobil felhasználók könnyen tudnak csatlakozni a szabadon használható közösségi hálózatokhoz (Hot Spots). 230

8 A WLAN hálózatok alpvetően a TCP/IP protokollra épülnek. A protokoll függvényében az elméletileg elérhető maximális hasznos sebesség jóval alacsonyabb, mint a csatorna névleges sebessége. A szabványosított verziók: IEEE b 2,4 GHz 5GHz IEEE IEEE IEEE IEEE * g n a h IEEE n Tip.hatótáv. beltérben Tip.hatótáv. kültéren Max. adóteljesítmény Bruttó adatátv. sebesség Jellemző seb. Átlapolás nélküli adtatút Csatorna választás 30m 30m 70m 30-50m 30-50m 70m 100m 100m 250m 140m 140m 250m 100mW 100mW 100mW? 200mW 1000mW 100mW? 11 Mbit/sec 54 Mbit/sec 248 Mbit/sec 54 Mbit/sec 54 Mbit/sec 248 Mbit/sec 5,9 Mbit/s 14,4-30, ,4-30,5 24,4-30,5 74 TCP Mbit/sec Mbit/sec Mbit/sec Mbit/sec Mbit/sec 7,1 Mbit/s UDP 3 3? 4 19? fix fix? fix automata? * Az 5 GHz es sáv egy része a katonai radarok sávjába esik. Az alkalmazás elött a felhasznált sávot engedélyeztetni kell, az ingyenes használat ellenére. A szabályozás országonként eltérő. A sávok felosztása nem egységes nemzetközi méretekben. A frekvencia-raszter szerencsére azonos, csak a sáv felső részének kihasználása tér el. Az USA rendszer 11, az európai 13, a japán 14 csatornát definiál. Az 1-es csatorna 2,412GHz. A csatornák középfrekvenciája F=2,412GHz + (n-1)*0,005 GHz A csatornák középfrekvenciájának lépésköze az IEEE szabvány szerint 5MHz. Egy-egy adatúthoz tartozó sávszélesség azonban cca. 22MHz. Egy adatárviteli út tehát több csatornányi helyet foglal el, aminek középfrekvenciája a készüléken beállított csatorna frekvenciája. Így valójában 3 egymástól független, átlapolás nélküli adatút hozható létre a sávban. A középfrekvencia választásra akkor kell fokozottan ügyelnünk, ha a sávban pl. Bluetooth készülékeket is akarunk használni. 231

9 A sebességcsökkenés elkerülésére helyet kell hagynunk a frekvenciasávban. Hasonlóan kell eljárnunk a Trusted Wiretess alkalmazás esetén is ábra. Átlapolás nélküli sávkiosztás IEEE szerint Ha többféle rendszer egyidejű használatára van szükség egy helyen, akkor elrendezhetjük úgy is a sávokat, hogy maradjon hely egy tervezett alkalmazásnak. Működik a rendszer akkor is, ha a sávok átfedik egymást, de csökken a rendszer sebessége és hatásfoka. A hálózat gondos tervezésével jelentősen növelhető a felhasználó rendelkezésére álló adatátviteli sebesség. A 13.9 ábrán az USA-ban szokásos középfrekvenciák szerepelnek. Európában helyet szoktak hagyni a Bluetooth alkalmazásoknak. A szokásos beállítás, hogy az csatorna a sávközép. Nagyobb távolságok esetén a WIFI nem megfelelő technológia. Ha megbízható, több kilóméteres távolságt áthidaló rendszerre van szükség, nem nagy adatátviteli sebesség mellett, akkor a Trusted wireless technológia lehet a megoldás. Ennek a rendszernek is célszerű fenntartani egy csatornacsoportot, ha használjuk ábra. Csatornacsoportok képzése az ISM sávban. Az összeköttetések stabilizálását segíti elő, ha az összeköttetés szükséges sávszélességét nem egymás melletti csatornákkal hozzuk létre, hanem keskenysávú, de nem egymás melletti csatornákból képezünk csatorna csoportokat. Ennek az az előnye, hogy egy szűk spektrumú zavarás kevéssé befolyásolja az összeköttetést. 232

10 Trusted Wireless A WLAN megoldások minden előnyük mellett nem képesek az ipari rádióátviteli igények maradéktalan kielégítésére. A tervezéskor nem az ipari környezet követelményeit tartották a legfontosabb szempontnak. Az ipari rendszerek robusztusabb megoldást kívánnak. A fontosabb követelmények: az összeköttetés zavarás hatására ne szakadjon meg a területen működő, más technológiájú rádiórendszerek minél kevesebb zavart okozzanak sok egyidejű, független kapcsolatot lehessen létrehozni lehetőség szerint nagy hatótávolságot kell elérni korlátozott adóteljesítmény mellett könnyen lehesen integrálni és installálni egy hagyományos automatizálási környezetbe Az alapgondolat, hogy a mérő és vezérlő rendszerek számára elegendő egy keskeny, 100kHz sávszélességű csatorna. Ilyen csatornából az ISM sávban 830 helyezhető el. Tehát 830 független csatornát hozhatunk létre. A csatornákat FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) eljárás szerint váltogatjuk 27msec enként. Egyirányú összeköttetés esetén 63 (100KHz szélességű) csatornát foghatunk össze egy csoportba, és 9 csoportot hozhatunk létre. Kétirányú összeköttetésnél egy csatorna sávszélességét 500kHz ben állapították meg. 7 csoport, csoportonként 22 csatornával áll rendelkeésünkre. Adatátviteli sebesség 300bit/sec-115,2kBitsec között választható. A vevőkészülék bemenete hagyományos, diszkrét elemekből épül fel fel. A diszkrét felépítés eredményeként a vevők bemeneti érzékenysége mitegy 20dB-el jobb, mint integrált társaiké. Ennek köszönhetően irányított antennákkal elérhető szabadtéri távolságok: 900 MHz es sáv, 1W adóteljesítmény, tipikusan 25 km 2,4 GHz-es sáv, 10/100 mw, tipikusan 3 km Az adatátvitel megbízhatóságát jelentősen növeli, hogy egyidejűleg használ hiba javító, és hiba jelző (16 bit CRC) algoritmust is. A hiba javító algoritmusnak a főként pont-multipont elrendezésnél van jelentősége, mert ezekben az esetekben a kapcsolat egyirányú. Természetesen a pont-pont összeköttetésnél is jelentősen javítja a zavartűrő képességét a rendszernek. Hálózati architektura lehet: pont-pont összeköttetés pont -multipont hálós (MESH). Nagyobb távolság áthidalására, vagy terepakadályok (hegy) leküzdésre repeaterek is vannak a rendszerben. A készülékek üzembehelyezése pont-pont kapcsolat esetén gyakorlatilag az antenna szerelésre és a készülékek bekapcsolására korlátozódik. Több készülékes hálózat estén be kell állítanunk a csatornaugrások sorrendjét meghatározó kulcsot (Hopkey). 233

11 13.3 ZigBee A ZigBee a ZigBee Alliance szervezet által kidolgozott szabvány. Tartalmát 2004-ben véglegesítették. Jelenleg folyik a szabvány 2. kiadásának előkészítése. A cél: kis komplexitású hálózatok létrehozására alkalmas, kis adatátviteli sebességű, kis hatósugarú, de megbízható adatátvitelt garantáló eszköz létrehozása. A tervezett alkalmazási területek: ipari mérőeszközök épületautomatizálás orvostechnikai eszközök Az architektúra három fő réteget tartalmaz IEEE által definiált fizikai és adatkapcsolati réteget ZigBee Alliance specifikálta logikai hálózatot alkalmazási profilokat és alkalmazásokat tartalmazó réteget. Alkalmazás Alkalmazási profil Keretrendszer Hálózat és biztonság felhasználó ZigBee vagy a felhasználó ZigBee plattform Adatkapcsolati IEEE Fizikai réteg ábra. ZigBee rétegfelépítése A fizikai és a közegelérési réteg megfelel az IEEE szabványnak. A keretrendszert, az adatvédelmi eljárást a ZigBee szabvány definiálja. Betartása biztosítja a különböző gyártótól származó készülékek együttműködését. Az alkalmazási profil tartalmaz egy publikus részt, ami a különböző gyártók készülékeinek együttműködését garantálja. Az együttműködésre alkalmas eszközök megkaphatják a ZigBee Certified Product tanúsítványt. Zárt rendszerekben egyedi alkalmazási profilokat is tervezhetünk, használhatunk. Az alkalmazás definiálása a felhasználó feladata. A ZigBee készülékek az ISM sávban ( 2,4 2,4835 GHz ), illetve a 868MHz-es sávban üzemelnek. Az ISM sávban 16 csatorna, 5 MHz-es csatornatávolsággal van szabványosítva. Európában 868 MHz-en egy további csatorna is engedélyezett. A rádiótechnikailag a DSSS ( Direct Sequence Spread Spectrum ) eljárást alkalmazzák. A 2,4 GHz-es sávban az elérhető bruttó adatátviteli sebesség 250 kbit/sec. 234

12 A 868 MHz-es sávban 20 kbit/sec a maximális adatátviteli sebesség. A biztonságosságot 128 bites titkosítás, adatismétlést és visszaigazolást használó protokoll segíti. A titkosítási és visszaigazolási eljárások miatt a nettó adatátviteli sebesség nagyjából a fele a bruttó adtátviteli sebességnek. Az energiafelhasználás és a költségek csökkentése érdekében 2 készüléktípust fejlesztettek: teljes funkcionalitású ( Full Function Devices) csökkentett funkcionalitású eszközök ( Reduced Function Devices ) A funkcion a topológiában betöltött szerepkörök szerinti megkülönböztetést jelent. Egy FFD (teljes funkcionalitású) eszköz tetszőleges topológiában használható, lehet hálózati koordinátor, lehet router, minden más eszköztípussal tud kommunikálni, lehet egyben végkészülék is, amellett, hogy router vagy koordinátor nem mehet alvó állapotba, ha koordinátor vagy router funkcióban üzemel. Egy RFD (csökkentett funkcionalitású) készülék csak végkészülék lehet csak 1 hálózati koordinátorral tud kommunikálni automatikusan alvó állapotba megy, ha nincs adatforgalma az üzembe helyezést el lehet végezni szakértői tudás nélkül is. A hálózat lehet csillag vagy hálós topológia. A megvalósított rendszerek többsége hálós (Mesh) topológiájú. A készülékeknek 64 bites egyedi azonosítójuk van. A hálózatban azonban csak 16 bites címet használ a rendszer. Egy hálózatban tehát elvileg résztvevő lehet. A gyakorlatban a lekérdezési gyakoriság, a területen egyidejűleg működő egyéb rádiótechnikai eszközök csatornafoglalása korlátozza az eszközök számát. coordinátor router végkészülék ábra. ZigBee topológia 235

13 A kapcsolat felépítése a ZigBee készülékeknél megfelel a CSMA/CA ( Carrier Sense Multiple Access ) protokollnak. A hálózati kapcsolatok kialakítása automatikus. Ennek vannak jó és rossz oldalai is. Az előny az, hogy egy hullámterjedési akadályt automatikusan ki tud kerülni a rendszer, ha vannak olyan készülékek, amelyeken keresztül a kapcsolat létrehozható. Nem mindig optimális megoldás, hogy az automatizmusból adódóan csak a készülékek térbeli elhelyezével befolyásolható az útvonal, nem tudjuk közvetlen módon beállítani. Egy alvó készülék ébresztési ideje 15 msec. Egy új készülék automatikus beillesztése a koordinátor listájába kb. 30msec. Nagyon rövid idők, annak érdekében, hogy a végkészülékek az alacsony fogyasztású alvó állapotban lehessenek. Az aktív készülékek áramfelvétele ma. Ezekhez célszerű folyamatos energiaellátást tervezni. Az alvó készülék áramfelvétele azonban rendkívül alacsony. Egy AA méretű teleppel 5-8 évig is működhet egy végpont, ha nincs gyakori lekérdezés. Megtakarítható a kábelezés. 236

13.1.ábra. A jelek csillapítása szabad térben

13.1.ábra. A jelek csillapítása szabad térben 13. Rádiós hálózatok A rádióhálózatok az utóbbi években rendkívül gyors fejlődésen mentek keresztül. A rádióháló legfőbb előnye a mobilitás. A hálózattól azt várjuk, hogy az információ, az adatfeldolgozási,

Részletesebben

Vezeték nélküli technológiák. 4.előadás

Vezeték nélküli technológiák. 4.előadás Vezeték nélküli technológiák 4.előadás A WLAN hálózatok előnyei - gyors telepítés WLAN hálózatok - (részben) kábelmentes környezet - mobilitás vezetékes hálózati szolgáltatások tűrhető sebesség (újabb

Részletesebben

Kommunikációs Rendszerek Programozása

Kommunikációs Rendszerek Programozása Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszék Kommunikációs Rendszerek Programozása (Wireless modul) Szerzők ABC sorrendben: Drotár István Kovács Ákos 2013. 11. 14. Jelen kiadvány szabadon másolható és terjeszthető

Részletesebben

Vezetéknélküli hálózatok biztonsági kérdései

Vezetéknélküli hálózatok biztonsági kérdései Debreceni Egyetem Informatikai Kar Vezetéknélküli hálózatok biztonsági kérdései Készítette: Papp Szilárd Programozó Matematikus Szak Témavezető: Dr. Krausz Tamás Információ Technológia Tanszék 2 TARTALOM

Részletesebben

ZIGBEE VEZETÉK NÉLKÜLI KOMMUNIKÁCIÓS SZABVÁNY

ZIGBEE VEZETÉK NÉLKÜLI KOMMUNIKÁCIÓS SZABVÁNY ZIGBEE VEZETÉK NÉLKÜLI KOMMUNIKÁCIÓS SZABVÁNY OKTATÁSI SEGÉDLET A VEZETÉK NÉLKÜLI KOMMUNIKÁCIÓS SZABVÁNYOK OKTATÁSÁHOZ BSc villamosmérnök és mérnök-informatikus hallgatók részére Készítette: Varga Attila

Részletesebben

MUNKAANYAG. Király László. Alkalmazott hálózati ismeretek - Vezeték nélküli kapcsolatok az informatikában. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Király László. Alkalmazott hálózati ismeretek - Vezeték nélküli kapcsolatok az informatikában. A követelménymodul megnevezése: Király László Alkalmazott hálózati ismeretek - Vezeték nélküli kapcsolatok az informatikában A követelménymodul megnevezése: Számítógép javítása, karbantartása A követelménymodul száma: 1174-06 A tartalomelem

Részletesebben

AZ AMI TÉMAKÖRÉBE TARTOZÓ

AZ AMI TÉMAKÖRÉBE TARTOZÓ Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány H-1116 Budapest, Fehérvári út 130. 1509 Budapest Pf. 53 Tel.: (+36-1) 4630-500 Fax: (+36-1) 4630-505 AZ AMI TÉMAKÖRÉBE TARTOZÓ KOMMUNIKÁCIÓS PROTOKOLLOK HATÉKONYSÁGÁNAK

Részletesebben

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés. Informatika alapjai-11 Lokális hálózatok 1/13

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés. Informatika alapjai-11 Lokális hálózatok 1/13 Informatika alapjai-11 Lokális hálózatok 1/13 Lokális hálózatok Számítógép hálózat: több számítógép összekapcsolása o üzenetküldés o adatátvitel o együttműködés céljából. Egyszerű példa: két számítógépet

Részletesebben

A nagysebességű kábeles adathozzáférés forradalmi technológiája Ethernet a háztartásig (EttH) a meglévő KTV koaxiális hálózaton keresztül

A nagysebességű kábeles adathozzáférés forradalmi technológiája Ethernet a háztartásig (EttH) a meglévő KTV koaxiális hálózaton keresztül A nagysebességű kábeles adathozzáférés forradalmi technológiája Ethernet a háztartásig (EttH) a meglévő KTV koaxiális hálózaton keresztül Készítette: Pester Attila, HFC Technics Kft. a.pester@hfctechnics.hu

Részletesebben

Számítógépes hálózatok elmélete jegyzet

Számítógépes hálózatok elmélete jegyzet Számítógépes hálózatok elmélete jegyzet Barhács Oktatóközpont 2002. Számítógépes hálózatok elmélete modul 1. fejezet Hálózati alapfogalmak 1 A mai ember a számítógépeket már nem csak önmagában használja,

Részletesebben

WIFI. Ez az esszé egyben egy átfogó kutatás is lesz, hogy milyen eszközök állnak majd rendelkezésemre a Wifi rendszer kiépítéséhez.

WIFI. Ez az esszé egyben egy átfogó kutatás is lesz, hogy milyen eszközök állnak majd rendelkezésemre a Wifi rendszer kiépítéséhez. WIFI Ez a munka egy kis előkészület a nyári hobbielfoglaltságomhoz is, mert szeretném kibővíteni a most üzemelő wifi rendszeremet. A jelenlegi rendszer egy router kicsi botantennája Wep tikosítással, ami

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar. Szakdolgozat. Vezeték nélküli hálózatok támadóinak lokalizálása

ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar. Szakdolgozat. Vezeték nélküli hálózatok támadóinak lokalizálása ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Szakdolgozat Vezeték nélküli hálózatok támadóinak lokalizálása Készítőjének neve: Neptun kódja: Csaba Tamás Gábor RNS4WG Budapest 2013

Részletesebben

INTERFACE Serial Soros interfész-átalakítók, repeaterek, átjátszók és ipari modemek

INTERFACE Serial Soros interfész-átalakítók, repeaterek, átjátszók és ipari modemek oros interfész-átalakítók, repeaterek, átjátszók és ipari modemek A modern berendezések és gépek növekvő automatizálási szintje egyre nagyobb információmennyiség feldolgozását követeli meg. A növekvő adatáradat,

Részletesebben

A HuWiCo a Hungarian Wireless Community rövidítése. A HuWiCo egy olyan

A HuWiCo a Hungarian Wireless Community rövidítése. A HuWiCo egy olyan HuWiCo A HuWiCo a Hungarian Wireless Community rövidítése. A HuWiCo egy olyan non-profit közösség, melynek célja a vezeték nélküli hálózatok, technológiák terjesztése és népszerűsítése, valamint egy önkéntesek

Részletesebben

Felmérés előkészítő tanulmány az M2M alkalmazások számozási kérdéseiről

Felmérés előkészítő tanulmány az M2M alkalmazások számozási kérdéseiről Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Felmérés előkészítő tanulmány az M2M alkalmazások számozási kérdéseiről A tanulmány a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és a BME Távközlési és Médiainformatikai

Részletesebben

3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN

3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN 3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN 3.1 Az informatika eszközei a kistelepülések szolgálatában 3.1.1 Irodaautomatizálás Tágabb értelemben vizsgálva, az irodaautomatizálás

Részletesebben

1. A gyakorlatban előforduló számítógép és kapcsolattípusok

1. A gyakorlatban előforduló számítógép és kapcsolattípusok 1. A gyakorlatban előforduló számítógép és kapcsolattípusok 1.1. A hálózatok kialakulása, célja, jelentősége A számítógépek megjelenésekor azokat önálló munkavégzésre tervezték. Ugyanakkor a fejlődés során

Részletesebben

Természetesen kitérek a mindenkor emlegetett OSI modell felépítésére, és a nem emlegetett, de folyamatosan használt TCP/IP modell jelentőségére.

Természetesen kitérek a mindenkor emlegetett OSI modell felépítésére, és a nem emlegetett, de folyamatosan használt TCP/IP modell jelentőségére. Hálózati alapismeretek műszaki szemmel Ebben a kis tömör jegyzetben szeretném taglalni a hálózatok általános felépítését, a leggyakrabban használt rövidítések mögötti tartalmak jelentését és néhány dolgot

Részletesebben

VEZETÉK NÉLKÜLI SZENZORHÁLÓZATOK

VEZETÉK NÉLKÜLI SZENZORHÁLÓZATOK Nieberl József VEZETÉK NÉLKÜLI SZENZORHÁLÓZATOK Napjainkban az élet minden területén több száz elektronikai eszköz vesz bennünket körül. Az informatika rohamos fejlődése már néhány évvel ezelőtt lehetővé

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KIADVÁNYA. Kommunikáció 2004. Nemzetközi szakmai tudományos konferencia anyaga -2004-

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KIADVÁNYA. Kommunikáció 2004. Nemzetközi szakmai tudományos konferencia anyaga -2004- A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KIADVÁNYA Kommunikáció 2004 Nemzetközi szakmai tudományos konferencia anyaga -2004- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Budapest, 2004. szeptember 15. Szerkesztették:

Részletesebben

összekapcsolt rendszere.

összekapcsolt rendszere. Hálózatok A számítógép p hálózat h autonóm számítógépek egymással összekapcsolt rendszere. Célja: ~ az erőforrások megosztása ~ üzembiztonság fokozása ~ jobb kihasználtság költségek csökkentése ~ egyszerűbb,

Részletesebben

Számítógép-hálózatok. Egyetemi jegyzet. Ver 0.1 Vajda Tamás

Számítógép-hálózatok. Egyetemi jegyzet. Ver 0.1 Vajda Tamás Számítógép-hálózatok Egyetemi jegyzet Ver 0.1 Vajda Tamás Tartalom 1. Bevezetés:... 6 1.1. Meghatározás:... 6 1.2. Hálózatok alkalmazásai:... 6 1.3. Hálózat felépítése:... 7 1.3.1. Hálózati hardware osztályozása:...

Részletesebben

WLAN HÁLÓZATRÓL RÖVIDEN

WLAN HÁLÓZATRÓL RÖVIDEN IV. Évfolyam 2. szám - 2009. június Jobbágy Szabolcs MH 43. híradó és vezetéstámogató ezred jobbagyszabolcs@citromail.hu WLAN HÁLÓZATRÓL RÖVIDEN Absztrakt A cikkemben szeretnék általános ismereteket nyújtani

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok

Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok Király László Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok A követelménymodul megnevezése: Számítógép javítása, karbantartása A követelménymodul száma: 1174-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Hálózati architektúrák és rendszerek

Hálózati architektúrák és rendszerek Hálózati architektúrák és rendszerek Hozzáférési hálózatok Szélessávú vezetéknélküli elérés (BWA Broadband Wireless Access) 2 WLAN-ok 1 Broadband Wireless Access Vezetéknélküli LAN-ok (WLAN-ok) 2 Miről

Részletesebben

I. - Számítógép-hálózatok alapfogalmai

I. - Számítógép-hálózatok alapfogalmai I. - Számítógép-hálózatok alapfogalmai I / 1 Számítógép-hálózat Számítógép-hálózat: Számítógéprendszerek valamilyen információátvitellel megvalósítható cél érdekében történő (hardveres és szoftveres) összekapcsolása.

Részletesebben

Egy számítógépes hálózat az alábbi egységekből épül fel:

Egy számítógépes hálózat az alábbi egységekből épül fel: Az eredeti mű Farkas Éva 2002 szakdolgozata. Az eredeti lelőhelye: http://www.bibl.u-szeged.hu/inf/demo/halozatok/index.html 1. A számítógép-hálózat fogalma A számítástechnika rohamos fejlődése a számítógépek

Részletesebben

SZEMÉLYI KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK

SZEMÉLYI KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK 1 BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZEMÉLYI KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK BOLYAI JÁNOS - 1998 - 2 KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZEMÉLYI KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK TANULMÁNY Készítette: Sallai József mk. alezredes,

Részletesebben

Vezeték nélküli megoldások a távközlésben

Vezeték nélküli megoldások a távközlésben ezeték nélküli megoldások a távközlésben Szakmai segédlet MMK it továbbképzés 2011 A segédletet a Magyar Mérnöki Kamara írközlési és informatikai Tagozata megbízásából összeállította Kund Csaba. Az anyagot

Részletesebben