A TANTÁRGY ADATLAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TANTÁRGY ADATLAPJA"

Átírás

1 A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézet 1.4 Szakterület Kommunikáció 1.5 Képzési szint Magiszteri, MA 1.6 Szak / Képesítés Kommunikáció 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Önismeret A tantárgy kódja UMM Az előadásért felelős tanár neve A szemináriumért felelős tanár neve dr. Dégi László Csaba egyetemi adjunktus 2.4 Tanulmányi év II 2.5 Félév I 2.6. Értékelés módja K 2.7 Tantárgy típusa DF 3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 3.1 Heti óraszám 2 melyből: 3.2 előadás szeminárium/labor Tantervben szereplő össz-óraszám 28 melyből: 3.5 előadás szeminárium/labor 28 A tanulmányi idő elosztása: 5 * 25 = 125 óra A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 10 Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 10 Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 28 Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 8 Kollokvium 9 Más tevékenységek: terepmunka Egyéni munka össz-óraszáma A félév össz-óraszáma Kreditszám 5 4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi ULM4525 javasolt 4.2 Kompetenciabeli - nyitottság az önismereti tapasztalatokra, helyzetekre, eszközökre - sokszempontú kommunikációs tapasztalatok 5. Feltételek (ha vannak) 5.1 Az előadás lebonyolításának feltételei 5.2 A szeminárium / labor lebonyolításának feltételei - Legkevesebb 75%-os jelenlét A határidő átlépése pontlevonást von maga után 1 (egy) pont/nap. 1

2 Minimális feltételek - 28 óra terepmunka - 4 találkozás érintettel, egyénileg - 2 eszköz használata az érintettel, egyénileg - Terepnapló, egyéni beszámoló határidős leadása a kollokvium előtt - Kommunikációs esemény megszervezése, értékelése (szociális, csoportos) 6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák C1 Az információ- és kommunikációtudományok területéhez kapcsolódó szaknyelv és a szakmai ismeretek elsajátítása. Szakmai kompetenciák C3 A kommunikációban részt vevő felek és célcsoportok ismerete. C5 Krizismenedzsmenthez, konfliktuskezeléshez és tárgyalástechnikákan és nyilvános szerepléshez nyújtott szaktanácsadás C6 Nemzetközi közkapcsolati szaktanácsadás Transzverzális kompetenciák CT2 Multidiszciplináris munkacsoportban való hatékony munkavégzés elsajátítása, a csoporton belüli szerepnek m egfelelő munkavégzés. 7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 7.1 A tantárgy általános célkitűzése 7.2 A tantárgy sajátos célkitűzései A tantárgy alapja: kísérleti helyzetek és valós önismereti környezetek megtapasztalása a részvevő hallgatók személyes bevonódása és aktivitási preferenciája függvényében. A szemináriumi tevékenységek alatt az explorációs jellegű értékelési-önértékelési technikák és eszközök (szociális atom, szociális háló térkép, ecomap, genogram, kinetikus rajzelemzés és standardizált kérdőív) kiscsoportos begyakorlására kerül sor. A gyakorlati rész sajátos igényű terepen, illetve személyek körében zajlik (lásd a 8.2 pontnál) ez a meglévő kommunikációs tapasztalatokra épít és az önnevelő, önreflexív magatartás fejlesztését célozza meg. A mindennapi életben, de sajátos közösségekben, a hallgatók nemcsak a kommunikációs, hanem a szociális és érzelmi készségek teljesebb skáláját gyakorolhatják, a személyes hatékonyság megtapasztalása mellett. A terep tréning egyik legalkalmasabb és legkomplexebb önértékelési és önnevelési technika, amelynek lényegére és fontosságára a társak és szakirányítók visszajelzése, értékelése világít rá a kollokvium során. 8. A tantárgy tartalma 8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 2

3 Választható terepek és programok: Diakónia Keresztyén Alapítvány és Méra Elérhetőségek: Ro Cluj, str. Zambilei, nr. 7 Tel/fax: Granny program Szociális gyerekprogram * Gondozóotthon Otthoni betegápolás és palliatív ellátás *Titulescu after-school projekt Aleea Herculane nr Cluj Napoca Tel.: Görög Katolikus Caritas Elérhetőségek: Piaţa Cipariu f.n. (Catedrala Greco-Catolică în construcţie) Cluj-Napoca Tel/Fax: Drogprevenciós iroda Szociális program gyereknek és családoknak Lehetséges tevékenységi területek: Kolozsvári Hallássérültek 2-es számú iskolája Elérhetőségek: Gruia utca.51 szám irányítószám: Telefon Fax Munka értelmi fogyatékos, tanulási zavaros és halmozottan sérült gyermekekkel Szabadidős-bentlakásos program Egyéni tevékenység Ellenőrzés Érintettek való találkozás Értékelés Esettanulmány Explorációs módszerek Interaktív workshop Közös irányított beszélgetés Páros, kiscsoportos munka Szerepjáték Szupervízió Tréning, felkészülés Új módszerek 28 óra tereptréning / összesen 56 óra** Estuar Alapítvány Elérhetőségek: 3

4 Str. Gorunului nr. 21, etaj. 2 Cluj-Napoca, cod: Tel./Fax: 0364/ ( ) Mobil: ( ) Nappali erőforrásközpont felnőtt mentális betegeknek Társas integrációs közösségi programok ** Vendégtrénerrel közösen: dr. Kiss János Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, intézetvezető Könyvészet: Albert-Lőrincz Enikő (2004) A csoportokkal való munka módszertani kérdései. Kolozsvár: Scientia. Baciu Cristina, Dămean Diana, Ducu Viorela, Roth-Szamosközi Mária (2008) Caiet de practică pentru studenţi asistenţi sociali: modele şi recomandări pentru proiecte de intervenţie. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. Brandell Jerrold R. (1997) Theory and practice in clinical social work. New York; London; Toronto: The Free Press. Buda Béla (1993) Empátia: a beleélés lélektana. Budapest: Ego School Bt. Buda Béla (1994) A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Budapest: Animula. Buda Béla (2003) A lélek egészsége: a mentálhigiéné alapkérdései. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Dégi László Csaba (2010) A daganatos betegségek pszichoszociális elemzése: elméleti bevezető segítőknek. Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó. McGoldrick Monica, Gerson R., Shellenberger S. (1999) Genograms. Assesment and intervention. New York; London: Norton Press / Roth-Szamosközi Mária (2003) Perspective teoretice si practice ale asistentei sociale. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. Satir V. (1999) A család együttélésének művészete. Az új családműhely. Budapest: Coincidencia. Sherman R., Fredman N. (1989) Strukturális technikák a családterápiában. Budapest: Magyar Pszichiátriai Társaság. Vass Zoltán (2001) A kinetikus családrajz (Kinetic Family Drawings) alkalmazása a pszichodiagnosztikában. Magyar Pszichológiai Szemle 56: ; / Ajánlott könyvészet: Clayton E. Tucker-Ladd (2004). Psychological self-help. The Self-Help Foundation Rudas János (2009). Javne örökösei. Fejlesztő tréningcsoportok - elvek, módszerek, gyakorlatcsomagok. Lélekben Otthon Könyvkiadó, Budapest Takács Ilona (2005). Pszichológia a mindennapokban. Medicina Kiadó, Budapest 9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. A kommunikációs szakmák számára felkészült szakemberek képzése. 10. Értékelés Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső jegyben 10.4 Előadás

5 10.5 Szeminárium / Labor A csoportmunkákban való aktív részvétel Érintettel való munkáról és az alkalmazott eszközről való írott beszámoló Önreflexió Kollokvium és a záró Szemináriumi jelenlét és tevékenység Terepnapló Önismereti napló Kollokvium 40% 15% 15% 30% kommunikációs esemény megszervezése (szociális projekt) 10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 75%-os jelenlét kötelező (minimum 21 óra szemináriumon) jelenlétpótlási lehetőség nincs, kivételt jelentenek a betegségi, fogyatékossági állapotok és az igazolt tanulmányi utak. A határidő átlépése pontlevonást von maga után 1 (egy) pont/nap. Kitöltés dátuma Előadás felelőse Szeminárium felelőse dr. Dégi László Csaba Az intézeti jóváhagyás dátuma Intézetigazgató

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 25 Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 25 Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes- Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BabeşBolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Politikai, Közigazgatási és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet Újságíró Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Valláspedagógiai és Zenepedagógiai Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia 1.4

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Bevezetés a pasztorális tanácsadásba. A tanácsadói kapcsolat.

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Bevezetés a pasztorális tanácsadásba. A tanácsadói kapcsolat. A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Didaktikai Teológia Intézet 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA Transzverzális kompetenciák Szakmai kompetenciák A TANTÁRGY ADATLAPJA A képzési program adatai Felsőoktatási intézmény Kar Intézet Szakterület Képzési szint Szak / Képesítés Babeş-Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírás

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Turizmus 1.5 Képzési

Részletesebben

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Környezetfizika kurzus elsajátitása 4.2 Kompetenciabeli Racionális gondolkodás. 5. Feltételek (ha vannak)

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Környezetfizika kurzus elsajátitása 4.2 Kompetenciabeli Racionális gondolkodás. 5. Feltételek (ha vannak) A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Környezettudományi és Mérnöki 1.3 Intézet Környezettudományi 1.4 Szakterület Fizika 1.5

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közösségi pénzügyek

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közösségi pénzügyek 1. A képzési program adatai Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Politikatudományi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar FIZIKA 1.3 Intézet A MAGYAR TAGOZAT FIZIKA INTÉZETE 1.4 Szakterület FIZIKA / ALKALMAZOTT

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP. 1. A program adatai. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár

TANTÁRGY ADATLAP. 1. A program adatai. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1. A program adatai TANTÁRGY ADATLAP 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Környezettudomány és Környezetmérnöki kar 1.3 Intézet Környezetanalízis és Mérnöki tanszék

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Gazdaságtörténet

A TANTÁRGY ADATLAPJA Gazdaságtörténet Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás -és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Környezettudomány és Környezetmérnöki Kar 1.3 Intézet Környezettudomány 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Tanulmányi terület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírás

Részletesebben

szeminárium/labor 3.4 Tantervben szereplő össz- 56 melyből: 3.5 28 3.6

szeminárium/labor 3.4 Tantervben szereplő össz- 56 melyből: 3.5 28 3.6 A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár intézmény 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babes Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben