Anrás Kovács - Publications Books, monographs

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Anrás Kovács - Publications Books, monographs"

Átírás

1 Anrás Kovács - Publications Books, monographs 1) Anti-Semitism among Hungarian College and University Students. (with György Fischer) International Perspectives, vol. 27. American Jewish Committee, New York ) Anti-Semitism and the young elite in Hungary. Sociological Papers, Vol. 5. Number Sociological Institute for Community Studies, Bar-Ilan University, Jerusalem. 3) A különbség köztünk van. Az antiszemitizmus és a fiatal elit. (The difference is between us. Antisemitism and the young elite) Cserépfalvi Könyvkiadó, Budapest ) Antisemitic Prejudices in Contemporary Hungary. Analysis of Current Trends in Antisemitism, Acta no. 16. The Vidal Sasson International Center for Study of Antisemitism, The Hebrew University of Jerusalem, ) Jewish Studies at the Central European University. (Ed.) Vol CEU Jewish Studies Project, Budapest, ) A modern antiszemitizmus (szerk.).uj Mandátum Könyvkiadó, Budapest (The modern anti-semitism. Ed.). 7) Tanulmányok az antiszemitizmusról (Szerk.) ELTE Szociológiai Intézet, ELTE-UNESCO Kisebbségszociológiai Tanszék,Budapest, 2001 (Essays on anti-semitism, Ed:) 8) Jewish Studies at the Central European University. Vol Budapest, Central European University, Jewish Studies Project. (Ed.) 9) Zsidók és zsidóság a mai Magyarországon. (szerk..) Szombat Kiadása, Budapest (Jews and Jewry in contemporary Hungary, Ed.) 10) Zsidók a mai Magyarországon. (Szerk.) Múlt és Jövő Könyvkiadó, Budapest 2002 (Jews in contemporary Hungary, Ed.) 11) NATO, Neutrality and National Identity: the case of Austria and Hungary. (Ed. with R. Wodak) Böhlau Verlag, Wien Köln Weimar, ) New Jewish Identities. (Ed. with Zvi Gitelman, Barry Kosmin) Central European University Press, Budapest, New York, ) Jews and Jewry in contemporary Hungary: results of a sociological survey. Institute for Jewish Policy Research, London ) Jewish Studies at the Central European University. Vol (Ed.) CEU Jewish Studies Project, Budapest 15) A kéznél lévő Idegen. Antiszemita előítéletek a rendszerváltozás utáni Magyarországon. (Stranger at hand. Antisemitic prejudices in post-communist Hungary) POLGART Kiadó, Budapest ) Jewish Studies at the Central European University. Vol (Ed. with M. Miller) CEU Jewish Studies Project, Budapest 17) A Másik szeme. Zsidók és antiszemiták a háború utáni Magyarországon. (The Eye of the Other. Jews and Antisemites in Post-War Hungary). Gondolat Kiadó, Budapest, o. 18) Jewish Studies at the Central European University. Vol (Ed. with M. Miller) CEU Jewish Studies Project, Budapest

2 2 Book chapters and journal articles 1) Emancipatorikus tudomány vagy terapeutikus filozófia? (Emancipatory science or therapeutic philosophy?) Magyar Filozófiai Szemle, 1970/6. Budapest 2) Tudományos racionalitás és kapitalista racionalizáció. Tudomány és történetfilozófia Max Weber munkásságában I-II. (Scientific rationality and capitalist rationalisation. Science and philosophy of history in Max Weber's work.) Világosság, 1971/12; Világosság, 1972/1. Budapest 3) A "másik" kritikai elmélet. Max Horkheimer utolsó művei. (The "other" Critical Theory. Last works of Max Horkheimer.) Világosság, 1972/7. Budapest 4) Kritikai társadalomelmélet és kriticista filozófia között. Max Horkheimer kritikai elmélete. Between a critical theory of society and a criticist philosophy. The critical theory of Max Horkheimer.) Magyar Filozófiai Szemle, 1974/4-5. Budapest 5) Az ökológiai mozgalmak ideológiája a neokapitalizmusban. (The ideology of ecological movements in modern capitalism.) In: "Az ember és természeti környezete" Ed.: Holló Mária, Budapest, ) Ökológia és ökonómia. (Ecology and economy.) In: "A társadalom és természeti környezete". Ed.: Holló Mária, Budapest ) Zwischen kritischer Gesellschaftstheorie und kritizistischer Philosophie. Zur kritischen Theorie von Max Horkheimer. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, No. 3. 8) A protestáns etika és a kapitalista szellem. Megjegyzések Max Weber hipotézisének vitájához. (The protestant ethic and the capitalist spirit. Notes to the discussions on Max Weber's hypothesis.) Világosság, 1977/8-9. Budapest 9) Két kiegyezés. A kiegyezés Bibó István müveiben és a hatvanas évek magyar történetirásában. (Two compromises. The Austro-Hungarian compromise in the works of István Bibó and in the Hungarian historiography of the sixties). In: Bibó-Emlékkönyv, Budapest 1979.; 1992; Magyar Füzetek/12, Párizs ) Kritik der Planung. (A Critique of Planning) Soziologische Revue, Heft 1. Oldenburg 11) Der Marxismus und die Sowjetgesellschaften. (Marxism and the Soviet Systems). In: "Zukunftsperspektiven der Sowjetunion". Hrsg. B. Dietz, C.H. Beck Vlg. München ) A zsidókérdés a mai magyar társadalomban. In: "Zsidóság az 1945 utáni Magyarországon" Ed.: P. Kende, Párizs a) Die Juden in der heutigen ungarischen Gesellschaft Sociologisch Tijdschrift, September Amsterdam

3 Die "Judenfrage" im zeitgenössischen Ungarn. Babylon. Beiträge zur jüdischen Gegenwart. Heft Vlg. Neue Kritik, Franfurt/M. 3 12b) The "Jewish Question" in Contemporary Hungary. In: "The Hungarian Holocaust. Forty Years Later" Ed. R. L. Braham, B. Vago, Columbia University Press, New York c) La "question juive" la Hongrie contemporaine. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Nr.56. Mars Paris 13) "Hogyan jöttem rá, hogy zsidó vagyok?" Interjuk. (with Ferenc Erôs and Katalin Lévai) Medvetánc, 1986/1. Budapest 13a) "Comment j'en suis arrivé à apprendre que j'étais Juif?" Actes de la Recherches en Sciences Sociales, Nr. 56. Mars Paris 13b)"Wie ich schließlich bemerkt habe, daß ich Jude bin" Babylon. Beiträge zur jüdischen Gegenwart. Heft Vlg. Neue Kritik, Frankfurt/M.; In: Peter Haber (Hrsg.): Jüdisches Städtebild Budapest, Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, c)"How did I find out that I was a Jew?" Interviews. Soviet Jewish Affairs, vol.17. No London 14) Az asszimiláció fogalma és a zsidókérdés. A "Zsidókérdés, asszimiláció, antiszemitizmus" (szerk.: Hanák Péter) c. kötetről. (The concept of assimilation and the "Jewish question"). Janus, Pécs 15) Az asszimilációs dilemma. Világosság, 1988/8-9. Budapest (The dilemma of Assimilation) 15a) Das Dilemma der Assimilation - zur Genese der Identität ungarischer Juden. In: "...Und raus bist du! Ethnische Minderheiten in der Politik". Hrsg. R. Bauböck et al. Vlg. für Gesellschaftskritik, Wien ) Budapest la Juive. In: "Budapest", dirigé par A. Losonczy, Autrement, Paris ) The Biographical Method in the Study of Jewish Identity in Present-Day Hungary.(with Ferenc Erôs) In: "Life History as Cultural Construction/Performance" Ed.: T. Hofer and P. Niedermüller. Budapest ) Zsidózó gyerekek, felnôtt antiszemiták. (Abuse of Jews at children and grown-up anti-semites). Holmi, Budapest 19) Az ijesztô végkövetkeztetés. A magyar Holocaustról. Budapesti Könyvszemle, a) Could Genocide Have Been Averted? On the Hungarian Holocaust. Budapest Review of Books. Vol.1. No.1. Winter 1991, Budapest

4 20) Beszélgetés a szociáldemokráciáról. (Conversation on the social democracy.) Századvég, Budapest 4 21) Zsidó és nem zsidó vegyes házasságok a második világháboru után született generációban. (Jewish and non-jewish intermarriage in the second generation). Valóság, Budapest 22) Ami következett és ami bekövetkezett. A kremlinológia és a keleteurópai változások. (The kremlinology and the East-European revolutions.) In: "Láttuk-e, hogy jön?" Ed.: G. Bence, T-Twins Kiadó, Budapest ) A szociáldemokrácia 1956-ban. (The social democracy in the revolution 1956.) Mozgó Világ, Budapest 24) Weimar és Budapest. (Weimar and Budapest. A comparison of two postrevolutionary systems). In: "Csendes? Forradalom? Volt?" Ed.: A. Bozóky, M. Sükösd T-Twins Kiado, Budapest ) Szóról szóra. Az oral history és a történelmi igazság. (Literally. The oral history and the historical truth.) Budapesti Könyvszemle, ) Identitás és etnicitás. Zsidó identitásproblémák a háború utáni Magyarországon. (Identity and ethnicity. The problems of Jewish identity in post-war Hungary). Világosság, 1992/4. Budapest In: Zsidóság, történelem, identitás. Ed. by.: Erôs Ferenc, Yichak M. Kashti, Kovács M. Mária, T-Twins Kiadó, Budapest, ) Asszimiláció, antiszemitizmus, identitás. A zsidóság a modern magyar társadalomban. (Assimilation, anti-semitism, identity. The Jews in the modern Hungarian society). In: "Hogyan éljük túl a XX. századot?" Ed.: M. Vig, Budapest ) The abduction of Imre Nagy and his group. The "Rashomon effect". In: Memory and Totalitarism. Ed. by. Luisa Paserini, International Yearbook of Oral History and Life Stories, vol. I. Oxford University Press, Oxford ) A "Zsidókérdés". (Néhány gondolat negyvenöt év múltán). (István Bibó's essay on the "Jewish Question". Some comments after 45 years.) In: "A hatalom humanizálása. Tanulmányok Bibó István életművérôl." Ed. by: Dénes I. Zoltán, Tanulmány Kiadó, Pécs, ) Stigma and Identity. Jewish Identity Problems is Post-war Hungary. In: "Memory and Multiculturalism". Papers of the VIII. International Oral History Conference. Ed. by Comitato Internationale di Storia Orale, Universitá degli Studi di Siena, Siena, Lucca ) A zsidó identitásról. (On Jewish Identity) Budapesti Könyvszemle, ) Zsidók és magyarok. Csoportsztereotípiák magyar egyetemisták körében. Világosság, 1993/8-9. Budapest 32a) Jews and Hungarians. Group stereotypes among Hungarian students. East European Jewish Affairs, vol.23, No London

5 5 33) Changes in Jewish Identity in modern Hungary. In: "Jewish Identities in the New Europe". Ed. by Jonathan Webber, Littmann Library of Jewish Civilization, London, Washington ) Anti-Semitism and Jewish Identity in Post-Communist Hungary. In: Anti-Semitismus and the Treatment of the Holocaust in Postcommunist Eastern Europe. Ed. by Randolph L. Braham, Columbia University Press, ) Szimbólumok valósága. (The reality of symbols). Politikatudományi Szemle, Budapest 36) Látencia és mobilizálhatóság. (Latent and passive anti-semitism in the young Hungarian elite). Szociológiai Szemle, Budapest 37) Mondd, kit nem választanál? A negatív kampány esélyeirôl. (Whom wouldn't you choose? On the role of prejudices in the Hungarian electoral campaign.) In: Parlamenti választások Ed.: Gábor Luca, Levendel Ådám, Stumpf István. Budapest ) Parties and voters. On electoral victory of Hungarian socialists. Constellations. Vol.2. No 1. April New York, Cambridge 39) Jews and Politics in Hungary. In: Values, Interests and Identity. Studies in Contemporary Jewry. Edited by. Peter Y. Medding. Oxford University Press, New York, Oxford ) Did the Losers Really Win? An Analysis of Electoral Behavior in Hungary in Social Research, Vol. 63. No.2. Summer ) A magyar szociáldemokrácia és az 1956-os forradalom. (The Hungarian Social-Democracy and the Revolutioin in In: Pártok Szerk.: Kőrösi Zsusza, Tóth P. Péter, Budapest ) Aczél és korunk. Egy könyv kapcsán. (Aczél and our age. Comments on a book) Budapesti Könyvszemle, ) The Cultural Commissar with the Human Touch. Budapest Review of Books. Vol.7. No. 4. Winter ) Anti-Semitism Among Hungarian University and College Students (with György Fischer) In: Randolph L. Braham and Attila Pók (Ed.): The Holocaust in Hungary. Fifty Years Later. Columbia University Press, ) Asszimiláció és identitáskeresés. (Assimilation and search for identity) Kritika, 1997/11. 46) A magyar zsidók és a politika. (The Hungarian Jews and Politics) Világosság, 1998/2. Budapest

6 47) Die demokratische Linke und die Gleichschaltung in Osteuropa. Das Beispiel Ungarn. (The Democratic Left and the Establishment of Soviet Rule in Eastern Europe. The Hungarian Case.) In: Sozialdemokraten und Kommunisten nach Nationalsozialismus und Krieg. Zur historischen einordnung der Zwangsvereinigung. (Hg): Bernd Faulenbach, Heinrich Potthof, Klartext Vlg. Essen ) The Holocaust, the Persecution of Jews and Historical Responsibility: Findings of a Survey in Hungary. East European Jewish Affairs, Vol. 28. No.1 Summer ) Az antiszemitizmus mint társadalomtudományos probléma. (Antisemitism as a problem of social sciences) In: A modern antiszemitizmus. (Szerk. Kovács András); Uj Mandátum Kiadó, Budapest ) Antiszemitizmus Magyarországon az 1990-es években. (Antisemitism in Hungary after 1990) In: A modern antiszemitizmus. (Szerk. Kovács András); Uj Mandátum Kiadó, Budapest ) Antisemitismus im heutigen Ungarn. (Antisemitism in Hungary today) In: Wolfgang Benz (Hrsg.): Jahrbuch für Antisemitismusforschung Bd.8. Campus Verlag, Frankfurt a. M. New York, ) A zsidóüldözések, a Holocaust és a történelmi felelősség a mai magyar közvéleményben. (The Holocaust, the Persecution of Jews and Historical Responsibility in the Hungarian Public Opinion) In: Kardos András, Radnóti Sándor, Vajda Mihály (szerk.): Diotíma. Heller Ágnes hetvenedik születésnapjára. Osiris Gond, Budapest ) Antisemitic prejudices in present-day Hungary. In: Zsolt Enyedi, Ferenc Erős (eds.): Authoritarianism and prejudice. Central European Perspectives. Osiris Kiadó, Budapest ) Antisemitic Prejudices in Contemporary Hungary. Analysis of Current Trends in Antisemitism, Acta no. 16. The Vidal Sasson International Center for Study of Antisemitism, The Hebrew University of Jerusalem, P.48 55) Wissen aus der Stube. In: István Romhányi: Ungarn. 26 Gespräche über Wende und Wandel. Edition Q, Berlin ) A latens antiszemitizmus mérése. (Problems of measuring latent antisemitism) Szociológiai Szemle, Budapest, P

7 57) Jewish Assimilation and Jewish Politics in modern Hungary. In: Jewish Studies at the Central European University. Vol CEU Jewish Studies Project, Budapest, ) Measuring latent antisemitism. Sociological Review, MTA Budapest 59) Vallás és vallásosság a mai magyar egyetemisták körében. (Religion and religiosity among university students in contemporary Hungary) In: Nagy Péter Tibor (szerk.): Oktatáspolitika és vallásszabadság. Állam, egyház, iskola, társadalom a 20. Században. Uj Mandátum Könyvkiadó, ) Ungarn. (Hungary) In: Elke-Vera Kotowski Julius H. Schoeps Hiltraud Wallenborn eds.: Handbuch zur Geschichte der Juden in Europa. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, ) The Strength of Antisemitism in Present-Day Hungary. In: Karen Phalet Antal Örkény eds.: Ethnic Minorities and Inter-Ethnic Relations in Context. Ashgate Publishing Company, Burlington, Singapore, Sydney, ) Zsidók és magyarok : a mai magyar egyetemi hallgatók sztereotípiái. ( Jews and Hungarians : Stereotypes of Hungarian University Students today) In: Hunyadi György Nguyen Luu Lan Anh (szerk.): Sztereotípiakutatás. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, ) Idegengyűlölet és a nyugat-európai szélsőjobboldal. (Xenophobia and the Extreme-Right in the West) In: Csepeli György Örkény Antal (szerk.): Gyűlölet és politika. Minoritás Alapítvány Friedrich-Ebert- Alapítvány, Budapest, ) Assimilatione e politica ebraica nell Ungheria moderna. (Jewish Assimilation and Jewish Politics in modern Hungary) In: Ebrei Europei Dieci Anni Dopo La Fine Del Socialismo Reale. La Rassegna Mensile di Israel. Vol. LXVIII. N ) Public Identity in Defining the Boundaries of Public and Private: the Example of latent Anti- Semitism. In: Social Research, vol. 69. Spring ) Az antiszemitizmus percepciója a mai magyar zsidó társadalomban. (The perception of anti-semitism among Hungarian Jews today) In: Küzdelem az igazságért. Tanulmányok Randolph L. Braham 80. születésnapjára. Szerk.: Karsai László Molnár Judit. MAZSIHISZ, Budapest ) Zsidó csoportok és identitásstratégiák a mai Magyarországon. (Jewish Groups and Identity Strategies in Contemporary Hungary) In: Kovács András szerk.: Zsidók a mai Magyarországon. Múlt és Jövő Könyvkiadó, Budapest 2002.

8 68) Jews in Post-war Hungary. In: Anna Szalai (ed.): In the Land of Hagar. The Jews of Hungary: History, Society and Culture. Beth Hatefutsoth, Tel-Aviv, ) Un débat entre historiens dans les années 80: la tragédie des Juifs hongrois. In: D. Bechtel-É. Patlagean-J.CH. Szurek-P. Zawadzki (eds.): Écriture de l Histoire et Identité Juive. L Europe ashkénaze XIX e -XX e siécle. Les Belles Lettres, Paris ) NATO and the Hungarian Public Opinion. In: András Kovács Ruth Wodak (eds.): NATO, Neutrality and National Identity: the case of Austria and Hungary. Böhlau Verlag, Wien Köln Weimar, ) Nationale Identitäten in Zeiten Supra-Nationaler Herausforderungen. (with Ruth Wodak) In: Helmut Gruber Florian Menz Oswald Panagl (eds.): Sprache und politischer Wandel. Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am M., ) Magyar zsidó politika a háború végétől a kommunista rendszer bukásáig. (Jewish Politics in Hungary between the end of the war and the fall of the Communist system) Múlt és Jövő, szám, Budapest 73) Jewish Groups and Identity Strategies in Post-Communist Hungary. In: Zvi Gitelman, Barry Kosmin, András Kovács (eds).:new Jewish Identities. Central European University Press, Budapest, New York, ) NATO-Beitritt und nationale Identität. In: Siegfried Jäger und Franz Januschek (Hrsg.): Gefühlte Geschichte und Kämpfe um Identität. Edition DISS, Unrast-Verlag, Münster, ) Hungarian Jewish Politics from the End of the Second World War until the Collapse of Communism. In: Ezra Mendelsohn (ed.): Jews and the State. Dangerous Alliances and the Perils of Privilege. Studies in Contemporary Jewry, XIX. Oxford University Press, Oxford, p ) National identities in times of supra-national challenges: The debates on NATO and neutrality in Austria and Hungary (with Ruth Wodak) Journal of Language and Politics. Vol. 3. N ) Hungarian Communist Policy and the Six-Day-War in In: András Kovács (Ed.): Jewish Studies at the CEU ), Central European University, Budapest ) Két kiegyezés. (Two compromises) In: Cieger András (szerk.): Kiegyezés. Osiris Könyvkiadó, Budapest 79) Jüdische Gruppen und Identitätsstrategien im post-kommunistischen Ungarn. In: Brigitte Mihok (Hrsg.): Ungarn und der Holocaust. Metropol Verlag, Berlin ) Az antiszemitizmus percepciója és a csoportközi kommunikáció In: Molnár Judit (szerk.): A holokauszt európai perspektivában. Balassi Kiadó, Budapest, 2005

9 9 81) The role of political identity code in defining the boundaries of public and private: The example of latent antisemitism. In: Ruth Wodak and Paul Chilton (Eds.): A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, Philadelphia ) NATO and Hungarian Public Opinion (republication) In: Klaus Eder Willfried Spohn (Ed.): Collective Memory and European Identity. The Effects of Integration and Enlargement. Ashgate, Aldershot )The Historians Debate about the Holocaust in Hungary. In: Louise O. Vasvári Steven Tötösy de Zepetnek (Ed.): Imre Kertész and Holocaust Literature. Purdue University Press, West Lafayette, Indiana P ) Identitások és lojalitások. (Identities and loyalities) In: Kovács Nóra, Osváth Anna, Szarka László (szerk.): Etnikai identitás, politikai lojalitás. Ballassi Kiadó Budapest old. 85) Religiosity, Praxis and Tradition in Contemporary Hungarian Jewry. In: Eliezer Ben-Rafael, Thomas Gergely and Yosef Gorny (Eds): Jewry between Tradition and Secularism. Europe and Israel Compared. Brill, Leiden, Boston ) Hungarian Jews Perception of Anti-Semitism. In: Randolph L. Braham, Brewster S. Chamberlin (Eds.): The Holocaust in Hungary: Sixty Years Later. Social Science Monographs, Boulder, CO, Columbia University Press, New York ) The Eichmann-Case: Introduction and 12 documents from Hungarian Archives. In: Jewish Studies at the Central European University. Vol (Ed. A. Kovács) CEU Jewish Studies Project, Budapest p ) A holokauszt emlékezete és a magyar társadalom: A holokauszt-múzeum fogadtatása a magyar közvéleményben. (The memory of the Holocaust and the Hungarian society. The reception of the Holocaust-Museum in the Hungarian public opinion)- In:. Randolph L. Braham (szerk.): Tanulmányok a holokausztról. IV Prescon Kiadó, Budapest 2006, ) Lehet-e előítélet az előítélet? (Prejudice: can it be prejudice itself?) In: Educatio, XVI. évf tavasz, ) Hannah Arendt jelentősége. (The significance of Hannah Arendt) In: Lánczi András, Horváth Miklós (szerk.): Korrajz XX. századi Intézet, Budapest ) Judenfeindschaft als politische Kode. Antisemitismus in Ungarn. In: Lars Rensmann, Julius H. Schoeps (Hrsg): Feindbild Judentum. Antisemitismus in Europa. Verlag für Berlin-Brandenburg, Berlin,

10 92) Volt-e magyar 68? (Was there a Hungarian 1968?) In: A dimenziók éve: (Szerk.: Schmidt Mária), XX. Század Intézet, Budapest o ) Introduction and Documents on Hungarian-Israeli Relations In: Jewish Studies at the Central European University. Vol (Ed. A. Kovacs, M. Miller) CEU Jewish Studies Project, Budapest, ) A filozófus félelme az erdőszélen. (The Philosopher s Fear of the Jungle) Budapesti Könyvszemle, nyár, ) Philosemitism as a resolution of congnitive dissonance? The case of post-communist Hungary. In: Irene A. Diekmann, Elke-Vera Kotowski (Hrsg): Geliebter Feind, gehasster Freund. Antisemitismus und Philosemitismus in Geschichte und Gegenwart. Verlag für Berlin-Brandenburg, Berlin, ) Zsidók a második világháború utáni Magyarországon (Andor Eszterrel). (Jews in post-war Hungary) In: Szalai Anna (szerk.): Hágár országa. A Magyar zsidóság történelem, közösség, kultúra. Antall József Alapítvány/Kossuth Kiadó, Budapest, o. Other publications 1) Az orosz birodalom bukása. (The Fall of the Russian Empire) A Magyar Füzetek búcsúszáma (Szerk.. Kende Péterrel) Századvég, Vol o) 2) Zsidók Budapesten. (Jews in Budapest) (Ed., foreword) Budapesti Negyed, Vol Budapest, 272 o. 3) Neues Lexikon des Judentums. (Hrsg. J. H. Schoeps): 14 entries Bertelsmann Lexikon Verlag, München/Gütersloh 1992

A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák

A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák ii-2 A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet, Doktori Iskola 2004 2005 és 2006 2007 tanév ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék, PhD képzés,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Toronyi Zsuzsanna. Iskolák: 1989-1991: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely történelemkönyvtár

Szakmai önéletrajz. Toronyi Zsuzsanna. Iskolák: 1989-1991: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely történelemkönyvtár Szakmai önéletrajz Toronyi Zsuzsanna Iskolák: 1989-1991: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely történelemkönyvtár szak 1991- ELTE BTK levéltár (1998) hebraisztika, történelem (1993-tól) új-

Részletesebben

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud. Kornai János akadémikus. Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.hu Kutatási témák Kornai János a szocialista

Részletesebben

ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet Politikatudományi Doktori Iskola 2008-2009 tanév, I. és II. évfolyam

ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet Politikatudományi Doktori Iskola 2008-2009 tanév, I. és II. évfolyam ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet Politikatudományi Doktori Iskola 2008-2009 tanév, I. és II. évfolyam Irányzatok a politika diszkurzív értelmezésében tematika és program w w w.pd k.hu ELSŐ FÉLÉV 1) 2008

Részletesebben

DR. THOMAS COOPER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. THOMAS COOPER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. THOMAS COOPER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Thomas Cooper Születési hely, idő: Chapel Hill, North Carolina, USA; 1971.09.17. Apja neve: Cooper Robert Anyja leánykori neve: Crowe Asta

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Curriculum Vitae and Professional Summary of Gyorgy Csepeli. Professor of Social Psychology

Curriculum Vitae and Professional Summary of Gyorgy Csepeli. Professor of Social Psychology Curriculum Vitae and Professional Summary of Gyorgy Csepeli Professor of Social Psychology Personal Data Born: in Budapest, on February 14, 1946 Address: Budapest 1114 Bartók Béla út 17. Phone: +36 30

Részletesebben

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp.

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp. 1 Publikációk jegyzéke Székely Gábor Monográfiák Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 Hitler hatalomra jutása. Kossuth Könyvkiadó 1983. 251 Profintern-krónika.

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

ESSZÉÍRÁS. 2010. június

ESSZÉÍRÁS. 2010. június ESSZÉÍRÁS Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is.

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is. III. Az SZTE ANGLISZTIKA mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban öefoglaló, eket

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. április 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Békés Csaba Ph.D.

CURRICULUM VITAE. Békés Csaba Ph.D. CURRICULUM VITAE Békés Csaba Ph.D. Születési idő, hely 1957. február 3. Nyírbátor, Tanulmányok 1978 1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged, történelem angol szak 1983 Diploma (MA) 1971 1975 Táncsics

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m

Részletesebben

Dr. Frojimovics Kinga A HOLOKAUSZT KUTATÁS TÖRTÉNETE ÉS PROBLEMATIKÁJA (K, 3 KR.)

Dr. Frojimovics Kinga A HOLOKAUSZT KUTATÁS TÖRTÉNETE ÉS PROBLEMATIKÁJA (K, 3 KR.) Dr. Frojimovics Kinga A HOLOKAUSZT KUTATÁS TÖRTÉNETE ÉS PROBLEMATIKÁJA (K, 3 KR.) Az óra elsődleges célja a Holokauszt kutatás elhelyezése a modernkori történelem kutatásában a Holokausztról írt átfogó

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. 3 Hátsókapu, Sopron, 9400, Hungary Place and date of birth: Sopron, 09. 01. 1975

CURRICULUM VITAE. 3 Hátsókapu, Sopron, 9400, Hungary Place and date of birth: Sopron, 09. 01. 1975 CURRICULUM VITAE PERSONAL DATA Name: Anikó Eszter Bartha Mailing address: 3 Hátsókapu, Sopron, 9400, Hungary Place and date of birth: Sopron, 09. 01. 1975 Nationality: Hungarian E-mail address: hphbaa01@phd.ceu.hu

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF

MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF ==> Download: MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF - Are you searching for Magyarorszag Ujjaepitese Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

Államkapacitás problémái Magyarországon - Dilettantizmus és korrupció

Államkapacitás problémái Magyarországon - Dilettantizmus és korrupció Államkapacitás problémái Magyarországon - Dilettantizmus és korrupció Fazekas Mihály, University of Cambridge, UK mf436@cam.ac.uk, www.mihalyfazekas.eu SzISz Jubileumi Konferencia és Évnyitó, 2011. 10.

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék

Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus i Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék Forrás 1. Balogh, L. (2012): Professor F.J. Mönks, the Greatest

Részletesebben

HÍREK, KÖZLEMÉN Y EK. Tudományos élet

HÍREK, KÖZLEMÉN Y EK. Tudományos élet Please note that the usual s section, aimed at providing information for the members of the Hungarian Michael Polanyi Liberal Philosophical Association is in Hungarian in the following pages. As required

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University Curriculum Vitae First name: Zoltán Last name: Csorba Date and place of birth: 27.03.1964, Budapest Address: H-1084 Budapest, 3 Déri Miksa Street E-mail: csorbazoltaan@freemail.hu Tel: +36-30-755-3545

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary The programmes offered in this brochure are taught in English,

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

DR. BIHARI MIHÁLY EGYETEMI TANÁR

DR. BIHARI MIHÁLY EGYETEMI TANÁR DR. BIHARI MIHÁLY EGYETEMI TANÁR 1. Változások és változatlanságok a politikai intézményrendszerben, in Kurtán Sándor Sándor Péter Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 1988. Demokrácia

Részletesebben

HÓNAP/ HALLGATÓ ERASMUS KÓD AZ EGYETEM NEVE ORSZÁG HELYEK SZÁMA. (1=alap; 2= magiszteri) EÖTVÖS LORÁND. HU 3 4 Filozófia és etika 1/2 TUDOMÁNYEGYETEM

HÓNAP/ HALLGATÓ ERASMUS KÓD AZ EGYETEM NEVE ORSZÁG HELYEK SZÁMA. (1=alap; 2= magiszteri) EÖTVÖS LORÁND. HU 3 4 Filozófia és etika 1/2 TUDOMÁNYEGYETEM ERASMUS KÓD AZ NEVE ORSZÁG HELYEK SZÁMA EÖTVÖS LORÁND BUDAPES0 TUDOMÁNY 0 I TUDOMÁNY DEBRECE0 DEBRECEN 0 EGER0 ESZTERHÁZY KÁROLY SZFVAR0 KODOLÁNYI JÁNOS EGER0 ESZTERHÁZY KÁROLY 0 H SZENT ISTVÁN GODOLLO0

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

ERDÉLYI Ágnes, DSc (erd13316@mail.iif.hu) Szakmai életrajz. Személyes adatok: 1944. február 15-én születtem Budapesten.

ERDÉLYI Ágnes, DSc (erd13316@mail.iif.hu) Szakmai életrajz. Személyes adatok: 1944. február 15-én születtem Budapesten. ERDÉLYI Ágnes, DSc (erd13316@mail.iif.hu) Szakmai életrajz Személyes adatok: 1944. február 15-én születtem Budapesten. Egyetemi tanulmányok: - 1962-től-1967-ig az ELTE BTK-n folytattam tanulmányokat, filozófia,

Részletesebben

Peter CSIGÓ. Curriculum Vitae

Peter CSIGÓ. Curriculum Vitae Peter CSIGÓ Curriculum Vitae Currently I work as researcher in the Institute for Political Science of the Hungarian Academy of Science. Between 2005 and 2010 I was associate researcher at MOKK Centre for

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Borvendég Zsuzsanna KÖZÉPISKOLA 1989 1993 Bárdos László Gimnázium, Tatabánya EGYETEM 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Fenntartható fejlődés vs. nemnövekedés. Tóth Gergely

Fenntartható fejlődés vs. nemnövekedés. Tóth Gergely Fenntartható fejlődés vs. nemnövekedés Tóth Gergely Témák 1. Nemnövekedés? 2. Történelmi ökolábnyom 3. Paradigmaváltók Forduljatok vissza fiúk. Ez csapda! Nemnöveked és Témák 1. Nemnövekedés? 2. Történelmi

Részletesebben

Értékek és értékközvetítés a közszolgálati képzésben

Értékek és értékközvetítés a közszolgálati képzésben Értékek és értékközvetítés a közszolgálati képzésben Values, Value-transfer and Education in the Public Service Dr. Norbert KIS Vice Rector National University of Public Service 2010 előtt: politikai válság,

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

AZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 2004. ÉVI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA

AZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 2004. ÉVI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA AZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 2004. ÉVI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA A. Gergely A, Papp R(eds): Kisebbség és kultúra. Antropológiai tanulmányok I. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Jelenlegi munkahely: TÁRKI Zrt. Jelenlegi munkahely neve, címe

ÖNÉLETRAJZ. Jelenlegi munkahely: TÁRKI Zrt. Jelenlegi munkahely neve, címe ÖNÉLETRAJZ Név: Gábos András Születési idő: 1968. július 7. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: TÁRKI Zrt. Jelenlegi munkahely neve, címe TÁRKI Zrt. Vezető Beosztás Végzettség: Képző intézmény

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Zsidó élet és antiszemitizmus a mai Európában. 2013. október 1-2. Budapest

Zsidó élet és antiszemitizmus a mai Európában. 2013. október 1-2. Budapest Zsidó élet és antiszemitizmus Tervezett program Európa évszázadokon át a virágzó zsidó élet és kultúra egyedülálló helyszíne volt. Ugyanakkor a zsidóság és az emberiség történelmének legsúlyosabb tragédiája

Részletesebben

ANTAL ÖRKÉNY. Curriculum Vitae and Professional Summary

ANTAL ÖRKÉNY. Curriculum Vitae and Professional Summary ANTAL ÖRKÉNY Associate Professor of Sociology Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Szociálpszichológiai Tanszék Pázmány sétány 1/A. H-1117, Budapest Phone: 36-1-209-0555/ ext. 68-27 Fax: 36-1-372-2912 email:

Részletesebben

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo.

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo. Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041 e-mail.:margitborkovits@yahoo.com, Önéletrajz: Iskolai végzettség: 1982 Magyar Testnevelési Egyetem Tanári szak 1984

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Vegyes védjegyközlemények. Jogutódlás

Vegyes védjegyközlemények. Jogutódlás Vegyes védjegyközlemények Jogutódlás ( 111 ) 115.855 ( 732 ) OSRAM AG, München (DE) ( 111 ) 118.168 ( 732 ) OSRAM AG, München (DE) ( 111 ) 121.154 ( 732 ) Pernod Ricard USA, LLC ( Delaware Államban bejegyzett

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Major publications Prof. Dr. Béla Tomka

Major publications Prof. Dr. Béla Tomka Major publications Prof. Dr. Béla Tomka Self-authored books A Social History of Twentieth-Century Europe, London and New York: Routledge, 2013, 552 pp. (***Winner of "Outstanding Academic Title 2013 Award"

Részletesebben

SELECTED BIBLIOGRAPHY

SELECTED BIBLIOGRAPHY SELECTED BIBLIOGRAPHY A kisebbségi önkormányzatok [Minority Self-Governments]. Pécs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 1998. A Magyarországon 1893. január 31-én végrehajtott

Részletesebben

Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései

Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései DSc, nyugállományú egyetemi docens, ZMNE KMDI E-mail: drseres@drseres.com Honlap: http://drseres.com (kutatási programvázlat) EGY ÉRDEKES KÍSÉRLET

Részletesebben

References Aboud, F. E. (1993). The developmental psychology of racial prejudice. Journal of Transcultural Psychiatry, 30, 229 242. Aboud, F. E. (2005). The development of prejudice in childhood and adolescence.

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

képe. Kutatási területe: a Kárpát-medence skori H, Science in Archaeology m, m y ü-

képe. Kutatási területe: a Kárpát-medence skori H, Science in Archaeology m, m y ü- K K A mb y u b M M y v bb u m - y b Nyu ( u F b ) y m y b m v j yü, m j v um u m y - bó u m y, m u m y x- u b ü. S v m y, m v ó yv y u m y ü, v m y, v m m ü -. A u m y u j m 19. b m, m mó m v y ó. E v

Részletesebben

Andrea Rácz (Ph.D) Main publications

Andrea Rácz (Ph.D) Main publications Andrea Rácz (Ph.D) Main publications I.1. BOOKS, MONOGRAPHIES 1. Herczog M. Neményi E. Rácz A.: A gyermekekkel szembeni szexuális visszaélésekről Család Gyerek Ijúság Könyvek, 2002. (ISBN 963 204 045 7)

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

TÖRTÉNELEM DOKTORI PROGRAM. Kutatási Füzetek 12. Ünnepi szám Ormos Mária 75. születésnapjára

TÖRTÉNELEM DOKTORI PROGRAM. Kutatási Füzetek 12. Ünnepi szám Ormos Mária 75. születésnapjára TÖRTÉNELEM DOKTORI PROGRAM Kutatási Füzetek 12. Ünnepi szám Ormos Mária 75. születésnapjára A Kutatási Füzetek a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolája Európa és a magyarság a 18 20.

Részletesebben

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában B y G y F v v m y b E y u m y ( m ó ) y v b y v u m y m j 20. A j m : m y v 1 ü - b ü ó, v m y v - v ó y, m y j y v - u m y ü m j m v. A y v u m y y m u m y, ó ü v, m m m u m y. J, m b m ó b. A MTA 56

Részletesebben

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with UNDER CONSTRUCTION In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with different motifs. I found a lot of abandoned

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Könyvek, monográfiák

Publikációs jegyzék. Könyvek, monográfiák Publikációs jegyzék Könyvek, monográfiák DEZSŐ Márta: Képviselet és választás a parlamenti jogban. /Jog és jogtudomány 15./ MTA Állam- és Jogtudományi Intézete. Budapest, 1998. Közgazdasági és Jogi Kiadó,

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Hungarian. Continuers Level. Resources COLLABORATIVE CURRICULUM AND ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AUSTRALIA

Hungarian. Continuers Level. Resources COLLABORATIVE CURRICULUM AND ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AUSTRALIA Hungarian Continuers Level Resources COLLABORATIVE CURRICULUM AND ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AUSTRALIA General Resources Printed Materials Course and General Background Bánhidi, Z., Jókai, Z. &

Részletesebben

Dr. Tóth Pál Péter. Jászárokszálláson (Magyarország) született (1942).

Dr. Tóth Pál Péter. Jászárokszálláson (Magyarország) született (1942). Dr. Tóth Pál Péter Jászárokszálláson (Magyarország) született (1942). Végzettsége: A Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem-földrajz, népművelési szakán végzett (1965) Debrecenben. 1971-ben filozófiából

Részletesebben

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Kohlmann Ágnes Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola kohlmannagi@yahoo.de Előzmények és kutatási kérdés

Részletesebben

Marx és az Internet. Ropolyi László. Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék ELTE 1518 Budapest, Pf. 32. ropolyi@caesar.elte.

Marx és az Internet. Ropolyi László. Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék ELTE 1518 Budapest, Pf. 32. ropolyi@caesar.elte. Marx és az Internet Ropolyi László Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék ELTE 1518 Budapest, Pf. 32. ropolyi@caesar.elte.hu A gondolatmenet Az Internet megjelenése és széles körű használata a huszadik

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyi adatok. Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyi adatok. Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyi adatok Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek 2. Végzettség, minősítés 2007. 1999. PhD (közgazdaságtudomány) PTE

Részletesebben

Matild SÁGI. MA in Sociology

Matild SÁGI. MA in Sociology Curriculum Vitae Personal Information First name / Surname Address Telephone +36 20 4331982 Email matild.sagi@gmail.com Nationality Hungarian Academic qualifications: PhD in Sociology Eötvös Loránd University

Részletesebben

IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest CSAKODA #16_2012

IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest CSAKODA #16_2012 IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest #16_2012 CSAKODA feladó: trapp dominika címzett: szigeti árpád, keresztesi botond,

Részletesebben

András Bozóki Professor Department of Political Science Central European University Nádor u. 9. 1051 Budapest, Hungary CURRICULUM VITAE Updated: July 2015. EMPLOYMENT HISTORY Since 2005 Full Professor,

Részletesebben

Zsidó kultúra az Európai Kulturális örökségben. www.judaica-europeana.eu

Zsidó kultúra az Európai Kulturális örökségben. www.judaica-europeana.eu Zsidó kultúra az Európai Kulturális örökségben www.judaica-europeana.eu Europeana A vízió Európai digitális könyvtárak, archívumok és online múzeumok Bemutató az Európai kulturális és tudományos örökségről

Részletesebben

Delta Politikai Iskola

Delta Politikai Iskola Delta Politikai Iskola Politikaelmélet Oktató: Tanyi Attila (email: attila.tanyi@gmail.com; telefon: 70/2310392) A kurzus leírása A kurzus némileg rendhagyó megközelítését kívánja adni a politika elméleti

Részletesebben

1976 Ph.D. Loránd Eötvös University, Budapest in Modern History. 1968-1973 Student of History & English at Loránd Eötvös University, Budapest

1976 Ph.D. Loránd Eötvös University, Budapest in Modern History. 1968-1973 Student of History & English at Loránd Eötvös University, Budapest Dr. Attila Pók Curriculum Vitae (Born 1950 in Budapest, Hungarian citizen) Institute of History of the Hungarian Academy of Sciences Hungary, 1250 Budapest Pf. 9. Tel.: (36-1) 2246755, Fax: (36-1) 2246756

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

Örökség megbeszélés. Lakitelek, 2012, október 25.

Örökség megbeszélés. Lakitelek, 2012, október 25. Örökség megbeszélés Lakitelek, 2012, október 25. Az örökség és rokon fogalmai Tradíció Hagyomány Kultúra Közösségi emlékezet Helyi tudás történeti tudás Kulturális örökség Tartalom Örökség fogalmai A kulturális

Részletesebben

Get Instant Access to ebook Modon PDF at Our Huge Library MODON PDF. ==> Download: MODON PDF

Get Instant Access to ebook Modon PDF at Our Huge Library MODON PDF. ==> Download: MODON PDF MODON PDF ==> Download: MODON PDF MODON PDF - Are you searching for Modon Books? Now, you will be happy that at this time Modon PDF is available at our online library. With our complete resources, you

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖNYVKIADÁS ADATAI (1997 2006) DATA OF BOOK PRODUCTION

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖNYVKIADÁS ADATAI (1997 2006) DATA OF BOOK PRODUCTION KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖNYVKIADÁS ADATAI (1997 2006) DATA OF BOOK PRODUCTION (1997 2006) BUDAPEST, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2007 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Argejó Éva

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Argejó Éva SZAKMAI ÉLETRAJZ Argejó Éva Születés helye, ideje Miskolc, 1955 Középiskola 1969 1973 Ihász Dániel Ipari Szakközépiskola Egyetem 1993 1997 ELTE BTK filozófia 1981 1985 ELTE BTK szociológia 1976 1979 Budapesti

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in. Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in. Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary EUROGUIDANCE HUNGARY National Labour Office National Labour Office Euroguidance Hungary 1 Introduction Euroguidance Hungary started

Részletesebben

Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények. Jogutódlás

Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények. Jogutódlás Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények Jogutódlás ( 111 ) 133.486 ( 111 ) 133.489 ( 111 ) 133.496 ( 111 ) 139.725 ( 111 ) 139.877 ( 732 ) ARAMARK Organizational Services,

Részletesebben

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében Intézmény Kar/Szakirány 1999-2011 2012 2013 2014 1999-2014 Magyar érettségi vizsgát tett 282 20 20

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

Szakterülete: településszociológia, a várostervezés mechanizmusainak. elemzése, valamint

Szakterülete: településszociológia, a várostervezés mechanizmusainak. elemzése, valamint K y L A y m y y y A u óbb b y m v - m y y, m ó, m m b ü b, y Eu ó U ó ( v v ) ü, y j u ó - yu ó v ü b, v, u ó u v ó m y y,, u u. E ü b, M y u ó u ó ( v m ) ó y m v y ü m ó y j v, j m b. E j u y m u m y

Részletesebben

KÉP ÉS IDŐ. 1800 Ft KÖTETEIBŐL: NYÍRI KRISTÓF NYÍRI KRISTÓF

KÉP ÉS IDŐ. 1800 Ft KÖTETEIBŐL: NYÍRI KRISTÓF NYÍRI KRISTÓF NYÍRI KRISTÓF KÖTETEIBŐL: 1800 Ft Vernetztes Wissen: Philosophie im Zeitalter des Internets, Wien: Passagen Verlag, 2004. A hagyomány filozófiája, Budapest: T-Twins - Lukács Archívum, 1994. Tradition and

Részletesebben

An international history of newspaper design. Compiled by Henrik Hargitai (Supplement)

An international history of newspaper design. Compiled by Henrik Hargitai (Supplement) An international history of newspaper design Compiled by Henrik Hargitai (Supplement) i.e. -1400s 1500s 1600 1300-as évek: Képes Krónika könyv. 1600s, Kolozsvár, Misztótfalusi Kis Miklós. Könyv. / latin

Részletesebben

Kerthelyreállítások kezdeményezése, koncipiálása és vezetése a Forster Központban 2007 és 2010 között a KEOP 3.1.3 kódszámú, gyűjteményes és történeti kertek helyreállítása című pályázati konstrukció kiírását

Részletesebben

HSA Hungarian Studies Association

HSA Hungarian Studies Association HSA Hungarian Studies Association Oct 2005 Newsletter Please mark it in your calendar! Our Business Meeting at the 2005 AAASS convention will be held on November 5 th, 2005 at 8 am at the Hermitage room

Részletesebben

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Fülöp Gyula Cím(ek) 3535 Miskolc, Perczel M. u. 20. Magyarország Telefonszám(ok) +36/46/565-111/16-94 Fax(ok) +36/46/565-111/29-46 E-mail(ek)

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben