Anrás Kovács - Publications Books, monographs

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Anrás Kovács - Publications Books, monographs"

Átírás

1 Anrás Kovács - Publications Books, monographs 1) Anti-Semitism among Hungarian College and University Students. (with György Fischer) International Perspectives, vol. 27. American Jewish Committee, New York ) Anti-Semitism and the young elite in Hungary. Sociological Papers, Vol. 5. Number Sociological Institute for Community Studies, Bar-Ilan University, Jerusalem. 3) A különbség köztünk van. Az antiszemitizmus és a fiatal elit. (The difference is between us. Antisemitism and the young elite) Cserépfalvi Könyvkiadó, Budapest ) Antisemitic Prejudices in Contemporary Hungary. Analysis of Current Trends in Antisemitism, Acta no. 16. The Vidal Sasson International Center for Study of Antisemitism, The Hebrew University of Jerusalem, ) Jewish Studies at the Central European University. (Ed.) Vol CEU Jewish Studies Project, Budapest, ) A modern antiszemitizmus (szerk.).uj Mandátum Könyvkiadó, Budapest (The modern anti-semitism. Ed.). 7) Tanulmányok az antiszemitizmusról (Szerk.) ELTE Szociológiai Intézet, ELTE-UNESCO Kisebbségszociológiai Tanszék,Budapest, 2001 (Essays on anti-semitism, Ed:) 8) Jewish Studies at the Central European University. Vol Budapest, Central European University, Jewish Studies Project. (Ed.) 9) Zsidók és zsidóság a mai Magyarországon. (szerk..) Szombat Kiadása, Budapest (Jews and Jewry in contemporary Hungary, Ed.) 10) Zsidók a mai Magyarországon. (Szerk.) Múlt és Jövő Könyvkiadó, Budapest 2002 (Jews in contemporary Hungary, Ed.) 11) NATO, Neutrality and National Identity: the case of Austria and Hungary. (Ed. with R. Wodak) Böhlau Verlag, Wien Köln Weimar, ) New Jewish Identities. (Ed. with Zvi Gitelman, Barry Kosmin) Central European University Press, Budapest, New York, ) Jews and Jewry in contemporary Hungary: results of a sociological survey. Institute for Jewish Policy Research, London ) Jewish Studies at the Central European University. Vol (Ed.) CEU Jewish Studies Project, Budapest 15) A kéznél lévő Idegen. Antiszemita előítéletek a rendszerváltozás utáni Magyarországon. (Stranger at hand. Antisemitic prejudices in post-communist Hungary) POLGART Kiadó, Budapest ) Jewish Studies at the Central European University. Vol (Ed. with M. Miller) CEU Jewish Studies Project, Budapest 17) A Másik szeme. Zsidók és antiszemiták a háború utáni Magyarországon. (The Eye of the Other. Jews and Antisemites in Post-War Hungary). Gondolat Kiadó, Budapest, o. 18) Jewish Studies at the Central European University. Vol (Ed. with M. Miller) CEU Jewish Studies Project, Budapest

2 2 Book chapters and journal articles 1) Emancipatorikus tudomány vagy terapeutikus filozófia? (Emancipatory science or therapeutic philosophy?) Magyar Filozófiai Szemle, 1970/6. Budapest 2) Tudományos racionalitás és kapitalista racionalizáció. Tudomány és történetfilozófia Max Weber munkásságában I-II. (Scientific rationality and capitalist rationalisation. Science and philosophy of history in Max Weber's work.) Világosság, 1971/12; Világosság, 1972/1. Budapest 3) A "másik" kritikai elmélet. Max Horkheimer utolsó művei. (The "other" Critical Theory. Last works of Max Horkheimer.) Világosság, 1972/7. Budapest 4) Kritikai társadalomelmélet és kriticista filozófia között. Max Horkheimer kritikai elmélete. Between a critical theory of society and a criticist philosophy. The critical theory of Max Horkheimer.) Magyar Filozófiai Szemle, 1974/4-5. Budapest 5) Az ökológiai mozgalmak ideológiája a neokapitalizmusban. (The ideology of ecological movements in modern capitalism.) In: "Az ember és természeti környezete" Ed.: Holló Mária, Budapest, ) Ökológia és ökonómia. (Ecology and economy.) In: "A társadalom és természeti környezete". Ed.: Holló Mária, Budapest ) Zwischen kritischer Gesellschaftstheorie und kritizistischer Philosophie. Zur kritischen Theorie von Max Horkheimer. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, No. 3. 8) A protestáns etika és a kapitalista szellem. Megjegyzések Max Weber hipotézisének vitájához. (The protestant ethic and the capitalist spirit. Notes to the discussions on Max Weber's hypothesis.) Világosság, 1977/8-9. Budapest 9) Két kiegyezés. A kiegyezés Bibó István müveiben és a hatvanas évek magyar történetirásában. (Two compromises. The Austro-Hungarian compromise in the works of István Bibó and in the Hungarian historiography of the sixties). In: Bibó-Emlékkönyv, Budapest 1979.; 1992; Magyar Füzetek/12, Párizs ) Kritik der Planung. (A Critique of Planning) Soziologische Revue, Heft 1. Oldenburg 11) Der Marxismus und die Sowjetgesellschaften. (Marxism and the Soviet Systems). In: "Zukunftsperspektiven der Sowjetunion". Hrsg. B. Dietz, C.H. Beck Vlg. München ) A zsidókérdés a mai magyar társadalomban. In: "Zsidóság az 1945 utáni Magyarországon" Ed.: P. Kende, Párizs a) Die Juden in der heutigen ungarischen Gesellschaft Sociologisch Tijdschrift, September Amsterdam

3 Die "Judenfrage" im zeitgenössischen Ungarn. Babylon. Beiträge zur jüdischen Gegenwart. Heft Vlg. Neue Kritik, Franfurt/M. 3 12b) The "Jewish Question" in Contemporary Hungary. In: "The Hungarian Holocaust. Forty Years Later" Ed. R. L. Braham, B. Vago, Columbia University Press, New York c) La "question juive" la Hongrie contemporaine. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Nr.56. Mars Paris 13) "Hogyan jöttem rá, hogy zsidó vagyok?" Interjuk. (with Ferenc Erôs and Katalin Lévai) Medvetánc, 1986/1. Budapest 13a) "Comment j'en suis arrivé à apprendre que j'étais Juif?" Actes de la Recherches en Sciences Sociales, Nr. 56. Mars Paris 13b)"Wie ich schließlich bemerkt habe, daß ich Jude bin" Babylon. Beiträge zur jüdischen Gegenwart. Heft Vlg. Neue Kritik, Frankfurt/M.; In: Peter Haber (Hrsg.): Jüdisches Städtebild Budapest, Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, c)"How did I find out that I was a Jew?" Interviews. Soviet Jewish Affairs, vol.17. No London 14) Az asszimiláció fogalma és a zsidókérdés. A "Zsidókérdés, asszimiláció, antiszemitizmus" (szerk.: Hanák Péter) c. kötetről. (The concept of assimilation and the "Jewish question"). Janus, Pécs 15) Az asszimilációs dilemma. Világosság, 1988/8-9. Budapest (The dilemma of Assimilation) 15a) Das Dilemma der Assimilation - zur Genese der Identität ungarischer Juden. In: "...Und raus bist du! Ethnische Minderheiten in der Politik". Hrsg. R. Bauböck et al. Vlg. für Gesellschaftskritik, Wien ) Budapest la Juive. In: "Budapest", dirigé par A. Losonczy, Autrement, Paris ) The Biographical Method in the Study of Jewish Identity in Present-Day Hungary.(with Ferenc Erôs) In: "Life History as Cultural Construction/Performance" Ed.: T. Hofer and P. Niedermüller. Budapest ) Zsidózó gyerekek, felnôtt antiszemiták. (Abuse of Jews at children and grown-up anti-semites). Holmi, Budapest 19) Az ijesztô végkövetkeztetés. A magyar Holocaustról. Budapesti Könyvszemle, a) Could Genocide Have Been Averted? On the Hungarian Holocaust. Budapest Review of Books. Vol.1. No.1. Winter 1991, Budapest

4 20) Beszélgetés a szociáldemokráciáról. (Conversation on the social democracy.) Századvég, Budapest 4 21) Zsidó és nem zsidó vegyes házasságok a második világháboru után született generációban. (Jewish and non-jewish intermarriage in the second generation). Valóság, Budapest 22) Ami következett és ami bekövetkezett. A kremlinológia és a keleteurópai változások. (The kremlinology and the East-European revolutions.) In: "Láttuk-e, hogy jön?" Ed.: G. Bence, T-Twins Kiadó, Budapest ) A szociáldemokrácia 1956-ban. (The social democracy in the revolution 1956.) Mozgó Világ, Budapest 24) Weimar és Budapest. (Weimar and Budapest. A comparison of two postrevolutionary systems). In: "Csendes? Forradalom? Volt?" Ed.: A. Bozóky, M. Sükösd T-Twins Kiado, Budapest ) Szóról szóra. Az oral history és a történelmi igazság. (Literally. The oral history and the historical truth.) Budapesti Könyvszemle, ) Identitás és etnicitás. Zsidó identitásproblémák a háború utáni Magyarországon. (Identity and ethnicity. The problems of Jewish identity in post-war Hungary). Világosság, 1992/4. Budapest In: Zsidóság, történelem, identitás. Ed. by.: Erôs Ferenc, Yichak M. Kashti, Kovács M. Mária, T-Twins Kiadó, Budapest, ) Asszimiláció, antiszemitizmus, identitás. A zsidóság a modern magyar társadalomban. (Assimilation, anti-semitism, identity. The Jews in the modern Hungarian society). In: "Hogyan éljük túl a XX. századot?" Ed.: M. Vig, Budapest ) The abduction of Imre Nagy and his group. The "Rashomon effect". In: Memory and Totalitarism. Ed. by. Luisa Paserini, International Yearbook of Oral History and Life Stories, vol. I. Oxford University Press, Oxford ) A "Zsidókérdés". (Néhány gondolat negyvenöt év múltán). (István Bibó's essay on the "Jewish Question". Some comments after 45 years.) In: "A hatalom humanizálása. Tanulmányok Bibó István életművérôl." Ed. by: Dénes I. Zoltán, Tanulmány Kiadó, Pécs, ) Stigma and Identity. Jewish Identity Problems is Post-war Hungary. In: "Memory and Multiculturalism". Papers of the VIII. International Oral History Conference. Ed. by Comitato Internationale di Storia Orale, Universitá degli Studi di Siena, Siena, Lucca ) A zsidó identitásról. (On Jewish Identity) Budapesti Könyvszemle, ) Zsidók és magyarok. Csoportsztereotípiák magyar egyetemisták körében. Világosság, 1993/8-9. Budapest 32a) Jews and Hungarians. Group stereotypes among Hungarian students. East European Jewish Affairs, vol.23, No London

5 5 33) Changes in Jewish Identity in modern Hungary. In: "Jewish Identities in the New Europe". Ed. by Jonathan Webber, Littmann Library of Jewish Civilization, London, Washington ) Anti-Semitism and Jewish Identity in Post-Communist Hungary. In: Anti-Semitismus and the Treatment of the Holocaust in Postcommunist Eastern Europe. Ed. by Randolph L. Braham, Columbia University Press, ) Szimbólumok valósága. (The reality of symbols). Politikatudományi Szemle, Budapest 36) Látencia és mobilizálhatóság. (Latent and passive anti-semitism in the young Hungarian elite). Szociológiai Szemle, Budapest 37) Mondd, kit nem választanál? A negatív kampány esélyeirôl. (Whom wouldn't you choose? On the role of prejudices in the Hungarian electoral campaign.) In: Parlamenti választások Ed.: Gábor Luca, Levendel Ådám, Stumpf István. Budapest ) Parties and voters. On electoral victory of Hungarian socialists. Constellations. Vol.2. No 1. April New York, Cambridge 39) Jews and Politics in Hungary. In: Values, Interests and Identity. Studies in Contemporary Jewry. Edited by. Peter Y. Medding. Oxford University Press, New York, Oxford ) Did the Losers Really Win? An Analysis of Electoral Behavior in Hungary in Social Research, Vol. 63. No.2. Summer ) A magyar szociáldemokrácia és az 1956-os forradalom. (The Hungarian Social-Democracy and the Revolutioin in In: Pártok Szerk.: Kőrösi Zsusza, Tóth P. Péter, Budapest ) Aczél és korunk. Egy könyv kapcsán. (Aczél and our age. Comments on a book) Budapesti Könyvszemle, ) The Cultural Commissar with the Human Touch. Budapest Review of Books. Vol.7. No. 4. Winter ) Anti-Semitism Among Hungarian University and College Students (with György Fischer) In: Randolph L. Braham and Attila Pók (Ed.): The Holocaust in Hungary. Fifty Years Later. Columbia University Press, ) Asszimiláció és identitáskeresés. (Assimilation and search for identity) Kritika, 1997/11. 46) A magyar zsidók és a politika. (The Hungarian Jews and Politics) Világosság, 1998/2. Budapest

6 47) Die demokratische Linke und die Gleichschaltung in Osteuropa. Das Beispiel Ungarn. (The Democratic Left and the Establishment of Soviet Rule in Eastern Europe. The Hungarian Case.) In: Sozialdemokraten und Kommunisten nach Nationalsozialismus und Krieg. Zur historischen einordnung der Zwangsvereinigung. (Hg): Bernd Faulenbach, Heinrich Potthof, Klartext Vlg. Essen ) The Holocaust, the Persecution of Jews and Historical Responsibility: Findings of a Survey in Hungary. East European Jewish Affairs, Vol. 28. No.1 Summer ) Az antiszemitizmus mint társadalomtudományos probléma. (Antisemitism as a problem of social sciences) In: A modern antiszemitizmus. (Szerk. Kovács András); Uj Mandátum Kiadó, Budapest ) Antiszemitizmus Magyarországon az 1990-es években. (Antisemitism in Hungary after 1990) In: A modern antiszemitizmus. (Szerk. Kovács András); Uj Mandátum Kiadó, Budapest ) Antisemitismus im heutigen Ungarn. (Antisemitism in Hungary today) In: Wolfgang Benz (Hrsg.): Jahrbuch für Antisemitismusforschung Bd.8. Campus Verlag, Frankfurt a. M. New York, ) A zsidóüldözések, a Holocaust és a történelmi felelősség a mai magyar közvéleményben. (The Holocaust, the Persecution of Jews and Historical Responsibility in the Hungarian Public Opinion) In: Kardos András, Radnóti Sándor, Vajda Mihály (szerk.): Diotíma. Heller Ágnes hetvenedik születésnapjára. Osiris Gond, Budapest ) Antisemitic prejudices in present-day Hungary. In: Zsolt Enyedi, Ferenc Erős (eds.): Authoritarianism and prejudice. Central European Perspectives. Osiris Kiadó, Budapest ) Antisemitic Prejudices in Contemporary Hungary. Analysis of Current Trends in Antisemitism, Acta no. 16. The Vidal Sasson International Center for Study of Antisemitism, The Hebrew University of Jerusalem, P.48 55) Wissen aus der Stube. In: István Romhányi: Ungarn. 26 Gespräche über Wende und Wandel. Edition Q, Berlin ) A latens antiszemitizmus mérése. (Problems of measuring latent antisemitism) Szociológiai Szemle, Budapest, P

7 57) Jewish Assimilation and Jewish Politics in modern Hungary. In: Jewish Studies at the Central European University. Vol CEU Jewish Studies Project, Budapest, ) Measuring latent antisemitism. Sociological Review, MTA Budapest 59) Vallás és vallásosság a mai magyar egyetemisták körében. (Religion and religiosity among university students in contemporary Hungary) In: Nagy Péter Tibor (szerk.): Oktatáspolitika és vallásszabadság. Állam, egyház, iskola, társadalom a 20. Században. Uj Mandátum Könyvkiadó, ) Ungarn. (Hungary) In: Elke-Vera Kotowski Julius H. Schoeps Hiltraud Wallenborn eds.: Handbuch zur Geschichte der Juden in Europa. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, ) The Strength of Antisemitism in Present-Day Hungary. In: Karen Phalet Antal Örkény eds.: Ethnic Minorities and Inter-Ethnic Relations in Context. Ashgate Publishing Company, Burlington, Singapore, Sydney, ) Zsidók és magyarok : a mai magyar egyetemi hallgatók sztereotípiái. ( Jews and Hungarians : Stereotypes of Hungarian University Students today) In: Hunyadi György Nguyen Luu Lan Anh (szerk.): Sztereotípiakutatás. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, ) Idegengyűlölet és a nyugat-európai szélsőjobboldal. (Xenophobia and the Extreme-Right in the West) In: Csepeli György Örkény Antal (szerk.): Gyűlölet és politika. Minoritás Alapítvány Friedrich-Ebert- Alapítvány, Budapest, ) Assimilatione e politica ebraica nell Ungheria moderna. (Jewish Assimilation and Jewish Politics in modern Hungary) In: Ebrei Europei Dieci Anni Dopo La Fine Del Socialismo Reale. La Rassegna Mensile di Israel. Vol. LXVIII. N ) Public Identity in Defining the Boundaries of Public and Private: the Example of latent Anti- Semitism. In: Social Research, vol. 69. Spring ) Az antiszemitizmus percepciója a mai magyar zsidó társadalomban. (The perception of anti-semitism among Hungarian Jews today) In: Küzdelem az igazságért. Tanulmányok Randolph L. Braham 80. születésnapjára. Szerk.: Karsai László Molnár Judit. MAZSIHISZ, Budapest ) Zsidó csoportok és identitásstratégiák a mai Magyarországon. (Jewish Groups and Identity Strategies in Contemporary Hungary) In: Kovács András szerk.: Zsidók a mai Magyarországon. Múlt és Jövő Könyvkiadó, Budapest 2002.

8 68) Jews in Post-war Hungary. In: Anna Szalai (ed.): In the Land of Hagar. The Jews of Hungary: History, Society and Culture. Beth Hatefutsoth, Tel-Aviv, ) Un débat entre historiens dans les années 80: la tragédie des Juifs hongrois. In: D. Bechtel-É. Patlagean-J.CH. Szurek-P. Zawadzki (eds.): Écriture de l Histoire et Identité Juive. L Europe ashkénaze XIX e -XX e siécle. Les Belles Lettres, Paris ) NATO and the Hungarian Public Opinion. In: András Kovács Ruth Wodak (eds.): NATO, Neutrality and National Identity: the case of Austria and Hungary. Böhlau Verlag, Wien Köln Weimar, ) Nationale Identitäten in Zeiten Supra-Nationaler Herausforderungen. (with Ruth Wodak) In: Helmut Gruber Florian Menz Oswald Panagl (eds.): Sprache und politischer Wandel. Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am M., ) Magyar zsidó politika a háború végétől a kommunista rendszer bukásáig. (Jewish Politics in Hungary between the end of the war and the fall of the Communist system) Múlt és Jövő, szám, Budapest 73) Jewish Groups and Identity Strategies in Post-Communist Hungary. In: Zvi Gitelman, Barry Kosmin, András Kovács (eds).:new Jewish Identities. Central European University Press, Budapest, New York, ) NATO-Beitritt und nationale Identität. In: Siegfried Jäger und Franz Januschek (Hrsg.): Gefühlte Geschichte und Kämpfe um Identität. Edition DISS, Unrast-Verlag, Münster, ) Hungarian Jewish Politics from the End of the Second World War until the Collapse of Communism. In: Ezra Mendelsohn (ed.): Jews and the State. Dangerous Alliances and the Perils of Privilege. Studies in Contemporary Jewry, XIX. Oxford University Press, Oxford, p ) National identities in times of supra-national challenges: The debates on NATO and neutrality in Austria and Hungary (with Ruth Wodak) Journal of Language and Politics. Vol. 3. N ) Hungarian Communist Policy and the Six-Day-War in In: András Kovács (Ed.): Jewish Studies at the CEU ), Central European University, Budapest ) Két kiegyezés. (Two compromises) In: Cieger András (szerk.): Kiegyezés. Osiris Könyvkiadó, Budapest 79) Jüdische Gruppen und Identitätsstrategien im post-kommunistischen Ungarn. In: Brigitte Mihok (Hrsg.): Ungarn und der Holocaust. Metropol Verlag, Berlin ) Az antiszemitizmus percepciója és a csoportközi kommunikáció In: Molnár Judit (szerk.): A holokauszt európai perspektivában. Balassi Kiadó, Budapest, 2005

9 9 81) The role of political identity code in defining the boundaries of public and private: The example of latent antisemitism. In: Ruth Wodak and Paul Chilton (Eds.): A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, Philadelphia ) NATO and Hungarian Public Opinion (republication) In: Klaus Eder Willfried Spohn (Ed.): Collective Memory and European Identity. The Effects of Integration and Enlargement. Ashgate, Aldershot )The Historians Debate about the Holocaust in Hungary. In: Louise O. Vasvári Steven Tötösy de Zepetnek (Ed.): Imre Kertész and Holocaust Literature. Purdue University Press, West Lafayette, Indiana P ) Identitások és lojalitások. (Identities and loyalities) In: Kovács Nóra, Osváth Anna, Szarka László (szerk.): Etnikai identitás, politikai lojalitás. Ballassi Kiadó Budapest old. 85) Religiosity, Praxis and Tradition in Contemporary Hungarian Jewry. In: Eliezer Ben-Rafael, Thomas Gergely and Yosef Gorny (Eds): Jewry between Tradition and Secularism. Europe and Israel Compared. Brill, Leiden, Boston ) Hungarian Jews Perception of Anti-Semitism. In: Randolph L. Braham, Brewster S. Chamberlin (Eds.): The Holocaust in Hungary: Sixty Years Later. Social Science Monographs, Boulder, CO, Columbia University Press, New York ) The Eichmann-Case: Introduction and 12 documents from Hungarian Archives. In: Jewish Studies at the Central European University. Vol (Ed. A. Kovács) CEU Jewish Studies Project, Budapest p ) A holokauszt emlékezete és a magyar társadalom: A holokauszt-múzeum fogadtatása a magyar közvéleményben. (The memory of the Holocaust and the Hungarian society. The reception of the Holocaust-Museum in the Hungarian public opinion)- In:. Randolph L. Braham (szerk.): Tanulmányok a holokausztról. IV Prescon Kiadó, Budapest 2006, ) Lehet-e előítélet az előítélet? (Prejudice: can it be prejudice itself?) In: Educatio, XVI. évf tavasz, ) Hannah Arendt jelentősége. (The significance of Hannah Arendt) In: Lánczi András, Horváth Miklós (szerk.): Korrajz XX. századi Intézet, Budapest ) Judenfeindschaft als politische Kode. Antisemitismus in Ungarn. In: Lars Rensmann, Julius H. Schoeps (Hrsg): Feindbild Judentum. Antisemitismus in Europa. Verlag für Berlin-Brandenburg, Berlin,

10 92) Volt-e magyar 68? (Was there a Hungarian 1968?) In: A dimenziók éve: (Szerk.: Schmidt Mária), XX. Század Intézet, Budapest o ) Introduction and Documents on Hungarian-Israeli Relations In: Jewish Studies at the Central European University. Vol (Ed. A. Kovacs, M. Miller) CEU Jewish Studies Project, Budapest, ) A filozófus félelme az erdőszélen. (The Philosopher s Fear of the Jungle) Budapesti Könyvszemle, nyár, ) Philosemitism as a resolution of congnitive dissonance? The case of post-communist Hungary. In: Irene A. Diekmann, Elke-Vera Kotowski (Hrsg): Geliebter Feind, gehasster Freund. Antisemitismus und Philosemitismus in Geschichte und Gegenwart. Verlag für Berlin-Brandenburg, Berlin, ) Zsidók a második világháború utáni Magyarországon (Andor Eszterrel). (Jews in post-war Hungary) In: Szalai Anna (szerk.): Hágár országa. A Magyar zsidóság történelem, közösség, kultúra. Antall József Alapítvány/Kossuth Kiadó, Budapest, o. Other publications 1) Az orosz birodalom bukása. (The Fall of the Russian Empire) A Magyar Füzetek búcsúszáma (Szerk.. Kende Péterrel) Századvég, Vol o) 2) Zsidók Budapesten. (Jews in Budapest) (Ed., foreword) Budapesti Negyed, Vol Budapest, 272 o. 3) Neues Lexikon des Judentums. (Hrsg. J. H. Schoeps): 14 entries Bertelsmann Lexikon Verlag, München/Gütersloh 1992

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

Bibliographie sur les déplacements de frontières et les minorités nationales en Europe centrale et orientale, principalement de 1918 à 1945

Bibliographie sur les déplacements de frontières et les minorités nationales en Europe centrale et orientale, principalement de 1918 à 1945 Bibliographie sur les déplacements de frontières et les minorités nationales en Europe centrale et orientale, principalement de 1918 à 1945 Cette bibliographie a été obtenue par une recherche dans la base

Részletesebben

Nagy Beáta PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK

Nagy Beáta PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK Nagy Beáta Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet/ TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK (1) TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK KÖNYVEK

Részletesebben

Egységes vagy nemzetekre tagolt választóközönség? Szavazói magatartás Európa új és régebbi demokráciáiban

Egységes vagy nemzetekre tagolt választóközönség? Szavazói magatartás Európa új és régebbi demokráciáiban Egységes vagy nemzetekre tagolt választóközönség? Szavazói magatartás Európa új és régebbi demokráciáiban Wouter van der Brug, Mark Franklin és Tóka Gábor In: A 2004. évi európai parlamenti választások:

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

Thursday, 23 April. On-stage conversation with Jonathan Franzen, Guest of Honour Writer of the Festival and Nóra Winkler

Thursday, 23 April. On-stage conversation with Jonathan Franzen, Guest of Honour Writer of the Festival and Nóra Winkler Programs at the 22 nd International Book Festival Budapest Thursday, 23 April 15.00 15.45 Teátrum Teátrum 17.00 17.45 Teátrum Opening ceremony The book festival will be opened by Zoltán Balog, Minister

Részletesebben

Az archívum mint forrás és forma a kortárs magyar művészetben Székely Katalin (III. évfolyam)

Az archívum mint forrás és forma a kortárs magyar művészetben Székely Katalin (III. évfolyam) Az archívum mint forrás és forma a kortárs magyar művészetben Székely Katalin (III. évfolyam) A Kállai Ernő művészettörténészi-művészetkritikusi ösztöndíj harmadik évfolyamára leadott kutatási tervem a

Részletesebben

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? Who s Who in the field of immigration in Hungary? Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával jött létre Sponsored

Részletesebben

Modernitás, modernizmus és identitásválság: a fin de siècle Budapest

Modernitás, modernizmus és identitásválság: a fin de siècle Budapest GYÁNI GÁBOR Modernitás, modernizmus és identitásválság: a fin de siècle Budapest Carl Schorske egy elsőként negyven éve megjelent tanulmányában a városnak az európai gondolkodás újkori történetében elfoglalt,

Részletesebben

9:30 WELCOME SPEECH by Dr. Olaf Köndgen, Executive Director of the EYCB

9:30 WELCOME SPEECH by Dr. Olaf Köndgen, Executive Director of the EYCB 8:30 9:15 REGISTRATION 9:30 WELCOME SPEECH by Dr. Olaf Köndgen, Executive Director of the EYCB 9:35 11:00 PANEL DISCUSSION Europe s Human Rights Crisis and Possible Responses Panelists: Moderator: Antje

Részletesebben

NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL)

NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL) PLÉH CSABA PALOTÁS GÁBOR LÔRIK JÓZSEF NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL) AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsôoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Dr. Márta B. ERDŐS Dr. Gábor JUHÁSZ Dr. Péter GARAI Absztrakt A XX. század második felére a tudás a termelés meghatározó

Részletesebben

INSTEAD OF AN EDITORIAL

INSTEAD OF AN EDITORIAL INSTEAD OF AN EDITORIAL Year 2010 was a milestone in several respects both in Serbian regional policy and the life of the small workshop of regional science the Regional Science Association (RTT) from

Részletesebben

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor?

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? Pécs, 2010 A magyar önkormányzati rendszer létrejöttének 20. évfordulója alkalmából

Részletesebben

Ildikó Váradi (Jyväskylä): The Status of Finnish Women Between the World Wars in János Kodolányi s Travelogue

Ildikó Váradi (Jyväskylä): The Status of Finnish Women Between the World Wars in János Kodolányi s Travelogue Ildikó Váradi (Jyväskylä): The Status of Finnish Women Between the World Wars in János Kodolányi s Travelogue In my article I will focus on the work of János Kodolányi, who was one of the most significant

Részletesebben

A KIVÁNDORLÁS ÉS A JÓLÉT ÖSSZEFÜGGÉSE HAZÁNKBAN AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ELŐTT ÉS UTÁN 2

A KIVÁNDORLÁS ÉS A JÓLÉT ÖSSZEFÜGGÉSE HAZÁNKBAN AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ELŐTT ÉS UTÁN 2 Koudela Pál 1 A KIVÁNDORLÁS ÉS A JÓLÉT ÖSSZEFÜGGÉSE HAZÁNKBAN AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ELŐTT ÉS UTÁN 2 Connections between emigration and wellbeing in Hungary before and after the First World War ABSTRACT Immigration

Részletesebben

Ezzel a címmel jelent meg egy régi magyar hetilap, 1865 és 1872 között,

Ezzel a címmel jelent meg egy régi magyar hetilap, 1865 és 1872 között, HAZÁNK S A KÜLFÖLD Ezzel a címmel jelent meg egy régi magyar hetilap, 1865 és 1872 között, kezdetben Jókai Mór közreműködésével. Fejléce önmagában programot adott írta róla Buzinkay Géza A magyar sajtó

Részletesebben

Az új kultúrtörténet -ről

Az új kultúrtörténet -ről MAJTÉNYI GYÖRGY Az új kultúrtörténet -ről Nyelvi fordulat kritikai fordulat kulturális fordulat Az egyes korszakok uralkodó diskurzusai döntik el, mikor mi számít egy adott közegben igaznak (tudományosnak);

Részletesebben

Homályzónák: a zsidók közép-európai történetének néhány tisztázandó kérdése

Homályzónák: a zsidók közép-európai történetének néhány tisztázandó kérdése KECSKEMÉTI KÁROLY Homályzónák: a zsidók közép-európai történetének néhány tisztázandó kérdése (Vázlat) Háttér A 19. századi Haszkaláig az askenázi zsidóság etno-vallási tömbjét Hamburgtól Velencéig és

Részletesebben

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról A Magyar Köztársaság és Románia - meggyõzõdve arról, hogy a két ország közötti jószomszédság, a

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

A modern magyar történetírás

A modern magyar történetírás A modern magyar történetírás A modern vagyis professzionális magyar történetírás intézményrendszere és személyi feltételei a 19. század utolsó harmadában alakultak ki. A szervezeti keretek megteremtése

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET

ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET ANDRAGOGY AND CULTURAL THEORY II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014 Tanulmányok / Studies Brachinger Tamás Közösségi művelődés valódi lehetőség-e a kulturális ágazatban? Maróti Andor

Részletesebben

Bibliographie. zusammengestellt von Maruyama Keiichi

Bibliographie. zusammengestellt von Maruyama Keiichi Bibliographie zusammengestellt von Maruyama Keiichi 1902 [1] A kegyelemkenyér. Magyarság, no.44(feb.20), p.1-2. [2] Berlin júliusban. Magyarság, no.168(jul.18), p.1-2. [3] Nemzeti Színház: A Föld. A Zalameai

Részletesebben

egy tömegmészárlásról mi értelmes dolgot lehetne elmondani?

egy tömegmészárlásról mi értelmes dolgot lehetne elmondani? JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 55 Tamás Kisantal egy tömegmészárlásról mi értelmes dolgot lehetne elmondani? Az ábrázolásmód mint történelemkoncepció a holokauszt-irodalomban JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Copyright,

Részletesebben

FÓKUSZ A MUNKAVÁLLALÁS ÉS GYERMEKVÁLLALÁS PARADOXONA BEVEZETÕ GONDOLATOK. NAGY Beáta

FÓKUSZ A MUNKAVÁLLALÁS ÉS GYERMEKVÁLLALÁS PARADOXONA BEVEZETÕ GONDOLATOK. NAGY Beáta Szociológiai Szemle 2009/3, 81 91. FÓKUSZ A MUNKAVÁLLALÁS ÉS GYERMEKVÁLLALÁS PARADOXONA BEVEZETÕ GONDOLATOK NAGY Beáta Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet H-1093 Budapest,

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN ÁRVA LÁSZLÓ ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN LÁSZLÓ ÁRVA NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD Szolnoki Főiskola 2012 ÚJ TÍPUSÚ

Részletesebben

CSALÁDFEJLŐDÉS A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN

CSALÁDFEJLŐDÉS A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN Tomka Béla CSALÁDFEJLŐDÉS A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN ük OSIRIS ZSEBKÖNYVTÁR! Tomka Bélaj CSALÁDFEJLŐDÉS A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN: KONVERGENCIA VAGY DIVERGENCIA?

Részletesebben

VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER

VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: Ő jött el a világba.... Az Ige testté lett, közöttünk

Részletesebben