A Károly Róbert Főiskola zöld projektjeinek eredményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Károly Róbert Főiskola zöld projektjeinek eredményei"

Átírás

1 A Károly Róbert Főiskola zöld projektjeinek eredményei

2

3 KOHLBACH FÉLÜZEMI BIOMASSZA FŰTŐMŰ Az Asbóth Oszkár Program BIOENKRF projektjének keretében megvalósított beruházás egyik legfőbb feladata, hogy választ adjon a fás szárúak, (energiafűz, akác, nyár, nyesedék, szőlővenyige) gazdaságos elégethetőségére, és az előállított hő hatékony hasznosítására. Tüzelőanyag előkészítés, tárolás és beadagolás A tüzeléshez megfelelő a faapríték, fakéreg, fűrészipari-, vagy erdészeti melléktermékek. A siló tartalmának kihordása és a kazánba történő beadagolása tisztán hidraulikus meghajtással működő masszív éklétrával történik. Fahulladékot, a hosszabb fakérgeket és adott esetben a nagyobb fadarabokat a Hidraulikus Stoker cserélhető késsel ellátott vágószerkezete darabolja méretre, meggátolva ezzel az anyagfolyam fennakadását, esetleges feltorlódását, egy speciális egyedi fejlesztésű biztonsági láncot képezve, megakadályozza az anyag visszaégését. A silóból történő kihordás változtatható mozgású, tengely irányban vezetett éklétratolórúddal történik, amelyet hidraulikus munkahengerrel hajtanak meg, és több kihordóékkel van ellátva. Így jut el a tüzelőanyag az éklétra mozgásához képest keresztben elhelyezett hidraulikus szállítóberendezéshez, majd onnan közvetlenül a vándorrostélyra, ahol összegyűlik, majd elégetésre kerül. A betolás ugyanolyan éklétrák segítségével történik, mint a silókitárolásnál használt egységek. A beadagoló egység egyben része a tüzelőberendezés szabályozásának, mivel a tüzelőberendezés teljesítményének függvényében be-, ill. kikapcsolásra kerül. Újszerű ebben a rendszerben, hogy két helyen, a kazánbetárolás és a beadagoló között, ill. a keresztbeszállító és a beadagoló között kialakított vágóéllel ellátott egység (Hidraulikus Stoker) teljesen megszakítja a tüzelőanyag folyamatosságát és így egy tökéletes visszaégésmegszakítást ill. - megakadályozást biztosít. Ugyanis a két helyen kialakított

4 vágóél az adagolási taktus végén, de a berendezés leállításánál is olyan végállásba kerül, hogy elzárja a tüzelőanyag-folyamot. A tüzelőanyag egy fűtővízzel átáramoltatott kompressziós zónán keresztül jut el a tűztérbe. Így elpárolog belőle a nedvesség egy része, és a tüzelőanyag előmelegítve a rostély szélességében fedi le a tűzrostélyt. Biomassza tüzelés A két tüzelőberendezés maximális összes hőteljesítménye 1000 kw, az óránként eltüzelésre kerülő biomassza maximális mennyisége 385 kg. A tüzelőberendezés tűzálló falazatú gyújtóbolttal elhatárolt tűztérből és utóégető kamrából áll. A tűztér mozgórostélyos kialakítású. Az égési levegő előmelegítve, a tűzálló falazaton szabályozottan kerül a tűztérbe. A tüzelőberendezés működését automatika vezérli, ez biztosítja, hogy a mindenkori hőigénynek megfelelő mennyiségű tüzelőanyag kerüljön a tűztérbe. A kazánvezérlő automatika programozható, mely a távműködtető rendszerhez csatlakozik. A hamu és salakeltávolítás automatikus kihordással történik. Az égéstermékeket a kazán füstelszívó ventilátora juttatja a pernyeleválasztón keresztül a hőszigetelt, korrózióálló béléssel ellátott, 12 m magas acél kéményen át a szabadba. A melegvíz kazán 90/70 o C hőmérséklet szintű hőhasznosító rendszerhez csatlakozik, mely összeköttetésbe kerül a tangazdaság meglévő gázos kazánházának melegvizes rendszerével. Főbb szerkezeti elemek: 1. Faapríték 2. Éklétrás kitároló 3. Hidraulikus beadagoló 4. Adiabatikus tűztér 5. Égéslevegő ventilátor 6. Lépcsős tűzrostély 7. Automatikus kazáncső lefújó egység 8. Pernyeleválasztó ciklon 9. Kémény 10. Hőcserélő

5 F1 ÉS F3 FŰZ A ZÖLDLÁNG PROJEKT EREDMÉNYEI A ZÖLDLÁNG projekt 1.1. számú alprojektjének célja olyan szelekciós nemesítéssel történő fűzfajták előállítása volt, amely maximális tömegű, és energia tartalmú dendromassza termelésére képes, betegségekkel szemben ellenálló, szárazságtoleráló, a hazai termőhelyi viszonyok között minél szélesebb körben alkalmazható fűz fajták előállítása. Az F1 és F3 nevű füzek fajtajelöltként való bejelentésére 2013 tavaszán került sor. F1 fűz F3 fűz Hazánkban több száz éve termesztenek különböző bokorfüzeket, de az eddigi kutatások elsősorban a fonófűz szelektálására irányultak, így rögtön az első szelekciónál kizárták az 1-2 éves korban nagyon gyorsan növő durva, vastag ágas, fonásra alkalmatlan egyedeket. Ezért az igen rövid vágásfordulójú dendromassza ültetvények létesítésére alkalmas klónok kerültek kiválasztásra, ahol a betegségekkel szembeni ellenálló-képesség mellett - fő szempont volt az 1-3 éves fahozam mértéke. Ezeket összehasonlító fajtakísérletekben kellett tovább vizsgálni és kiválasztani a hazai, kedvezőtlen termőhelyi viszonyokhoz jól alkalmazkodó, legnagyobb tömeg és fűtőérték előállítására alkalmas klónokat. Ezekből került előállításra a zöldenergia fa ültetvények létesítéséhez szükséges fűz szaporítóanyag, amelytől a jóval drágább és a hazai ökológiai viszonyokhoz kevésbé alkalmazkodó külföldi szaporítóanyag behozatal volumenének csökkenése feltételezhető.

6 A szelekciós nemesítési munka főbb részei: 1. Energiafűz ültetvény létesítésére alkalmas bokorfűzek előfordulásainak felkeresése. 2. Kiváló növekedésű egészséges egyedek kijelölése, dugványgyűjtés, előszelekciós kísérleti telep létesítése 3 ha-on 3. Az előszelekciós parcellákon a legjobb növekedésű, betegségekkel szemben ellenálló, talpasodásra kevésbé hajlamos, szárazság toleráló, a legnagyobb biomassza, illetve legnagyobb energia tartalmú klónok (fajták) folyamatos kiválogatása. 4. A kiválogatott fajtajelöltekből (dendromassza) hozam mennyiségének és minőségének megállapítása. 5. A fajtajelöltek növekedésének, fenológiai, morfológiai jellemzőinek, az egészségi állapot, stb. megállapítása. 6. Üzemi kísérlet létesítésére alkalmas klónok kiválogatása, a megfelelő minőségű és mennyiségű szaporító anyag előállítása. 7. A fajtajelöltek beltartalmi tulajdonságainak vizsgálata: nedvességtartalom, térfogati sűrűség, fa és kéregarány, fűtőérték. 8. Fajtajelöltek kromoszóma vizsgálata annak megállapítása érdekében, hogy a jelenlegi álló genetikai módszerek alkalmasak-e, az egyes fajok és fajták között lévő rokonsági kapcsolatok, és egyéb tulajdonságok meghatározására. 9. Előzetes fajta bejelentés, szabadalmaztatás, fajtavédelem Fajok/ fajták átlaga számított száraztömeg (t/ha/év) (t/ha) átlaga (t/ha) átlaga (t/ha) Japánfűz 2,21 7,39 8,81 9,95 4,80 6,14 7,09 F1 fűz 2,71 7,16 6,85 18,73 4,94 5,57 8,86 F3 fűz 2,97 8,64 7,13 13,03 5,80 6,25 7,94 F4 fűz 1,97 7,59 7,35 12,32 4,78 5,64 7,31 F5 fűz 1,60 7,33 6,61 15,60 4,47 5,18 7,79 Express fűz 1,92 6,29 5,70 25,87 4,10 4,63 9,94 A vizsgálatok szempontjából a második és a harmadik év a mérvadó mivel 2-3 éves vágásfordulóban gondolkodunk fűz energetikai faültetvényeknél. A második év végén az F1 és F3 fűz bizonyult a legjobbnak. Két igen száraz aszályos év tükrében született ez az eredmény, tehát megállapítható, hogy ez a két fajta tolerálta a legjobban a szárazságot.

7 HOZAMVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI A ZÖLDLÁNG projekt 1.1 számú alprojektje keretében az Egererdő Zrt, a Károly Róbert Nonprofit Kft., a Károly Róbert Főiskola és az Afforest Kft. a meglévő, illetve újonnan, különböző adottságú talajokon telepített fásszárú energetikai ültetvényeken végzett növekedési, hozamvizsgálatokat kisparcellás, illetve üzemi méretű területeken egyaránt. A kísérletek nagy hangsúlyt fektettek a szárazságtűrő fajok, fajták kipróbálására és vizsgálatára. A 2006-ban megkezdett kísérletek területei Tass-pusztán, Alatkán és Kompolton vannak. A tass-pusztai régi kísérleti ültetvény területen 5 fafaj/fafajta vizsgálatára került sor annak megállapítására, hogy ezen a termőhelyen ezek a fák milyen eredménnyel és meddig termeszthetők energetikai ültetvény kultúrában. Ezen a terülten egyértelműen az akác adta a legmagasabb hozamot. Az éger száraz tömege az 5 t/ha-t sem érte el, így megállapítható, hogy energetikai célú, rövid vágásfordulójú ültetvény létrehozására ezen a termőhelyen nem alkalmas ez a fafaj Fűz Hozammérések Tass puszta-régi ültetvény (szárazhozam t/ha) Nemesnyár Akác Mogyoró Éger A fűz hozama az első évben volt a legmagasabb, majd a hozam erősen ingadozó lett. A mérések alapján az akác a harmadik évben érte el produkciós képességének csúcspontját, majd ezután lassú visszaesés következett be. A mogyoró és az éger a többi fafajhoz képest nagyon alacsony hozamot produkált, tehát ebben a kísérletben azt bizonyította, hogy ezen a termőhelyen kevésbé alkalmas energetikai faültetvénynek.

8 Tass-pusztai új kísérleti ültetvény területen 10 fafaj/fafajta telepítésére került sor, abból a célból, hogy releváns információkat kapjunk arra vonatkozóan, hogy ezen a termőhelyen ezek a fák milyen eredménnyel és meddig termeszthetők energetikai ültetvény kultúrában. A vizsgált fajok közül a Monviso nyár produkálta a legmagasabb hozamot 2010-ben. Második és harmadik helyen a pusztaszil és a Raspalje nyár áll 17 és 15 t/ha számított száraz tömeggel. A gyalogakác és a mirabolán hektáronkénti száraz tömege 4 t alatt van, ezek a fajok energetikai célra ezen a termőhelyen nem, vagy kevésbé alkalmasak. 25 Hozammérések Tass-puszta-új ültetvény (szárazhozam t/ha) Akác F1 fűz F2 fűz Japán fűz Monviso nyár Raspalje nyár Zöld juhar Pusztaszil Gyalogakác

9 SZENNYVÍZISZAP HATÁSAI AZ ENERGIAÜLTETVÉNYRE A ZÖLDLÁNG Komplex települési zöldenergia-ellátás új pirolízises eljárással, új fafajtákkal, termesztési és betakarítási technológiákkal (TECH_08-A4/ ) c. projekt 1.2 számú alprojektje keretében a Városgondozási Zrt. A települési szennyvíz kezelésének melléktermékét felhasználva kereste a választ arra, hogy milyen hatással van a kijuttatás a fásszárú energetikai ültetvények jellemző paramétereire. A vizsgálatok 4 hektárnyi területen négy fa fajból - fűz, akác, nyár, szil - álló energiaültetvényen zajlottak. Ezeken különböző összetételű, szennyvíziszap- alapú készítményekkel történő kezelések vizsgálatára került sor. A háromismétléses kisparcellás kísérletben ismétlésenként parcella került kijelölésre. Minden ismétlésben egy kontroll parcella volt. A különböző kezelőanyagok kihelyezésére a telepítés előtt történt, amelyek a következők voltak: 1. 2:1 arányú, faapríték és szennyvíziszap komposzt 2. 4:1 arányú faapríték és szennyvíziszap komposzt 3. 2:1 arányú, faapríték és szennyvíziszap komposzt rostálva 4. 4:1 arányú faapríték és szennyvíziszap komposzt rostálva 5. 4:1 arányú repce-gabonaszalma és szennyvíziszap komposzt 6. 5 m/m% lignitporral kezelt szennyvíziszap m/m% lignitporral kezelt szennyvíziszap 8. N, P és K tartalmú komplex műtrágya 9. 1:1 arányú, faapríték és szennyvíziszap, 5% Biomass Kappa oltóanyag A telepítésre 2010 tavaszán került sor ben szükségszerűen kézi, ben gépi ápolás történt. A növekedési mérések az ültetvény parcelláiban, a kijelölt egyedeken a telepítést követő második hónaptól, a vegetációs időszakban havonta

10 magasság (cm) magasság (cm) átmérő (mm) zajlottak. A 8 féle, szennyvíziszap- alapú kezelőanyag alkalmazása során, a kontrolhoz képest 6 kezelőanyag jobb növekedési eredményeket mutatott, mind az átmérő mind, pedig a magassági paraméterek tekintetében. Kiemelkedő hatás volt tapasztalható a 2:1 arányú, faapríték és szennyvíziszap felhasználásával készített szennyvíziszap-komposzt, a 4:1 arányú faapríték és szennyvíziszap felhasználásával készített rostált szennyvíziszap-komposzt, a 4:1 arányú repce-gabonaszalma és az 5 m/m% lignitporral kezelt szennyvíziszap alkalmazása során. A növekedési vizsgálatok eredményei 30,0 Nyár 20,0 10,0 0,0 2:1 komposzt 4:1 komposzt 2:1 rostálva 4:1 rostálva 4:1 szalma 5% lignit 10% lignit műtrágya oltóanyag kontrol 200,0 Akác 160,0 120,0 80,0 40,0 0,0 2:1 4:1 komposzt komposzt 2:1 rostálva 4:1 rostálva 4:1 5% lignit 10% szalma lignit műtrágya oltóanyag kontrol 200,0 Fűz 160,0 120,0 80,0 40,0 0,0 2:1 4:1 komposzt komposzt 2:1 rostálva 4:1 rostálva 4:1 szalma 5% lignit 10% lignit műtrágya oltóanyag kontrol

11 KÉVÉS BETAKARÍTÓ SZERKEZET A ZÖLDLÁNG projekt keretében a Károly Róbert Főiskola és a Hevesgép Kft. együttműködésében kifejlesztett, szabadalmi oltalom alatt álló szerkezete az elsősorban rövid vágásfordulójú fásszárú energetikai ültetvények letermelésére alkalmas olyan gép, amely a vágási folyamatot követően olyan nagyságú és tömegű, megfelelő tömörségű kévéket készít, amelyek kézi erővel mozgathatók. A gép a traktor hátsó függesztő szerkezetére szerelt, jobbra vágó, ostorszerűen konzolosan kinyúló szerkezet, kereszt és hosszirányú talajkopírozást biztosító felfüggesztéssel. Főbb egységek: 1. Vonószerkezet, 2. Vázszerkezet, 3. Futómű, 4. Fűrésztárcsás vágószerkezet, 5. Anyagtovábbító és tömörítő szerkezet, 6. Kévekötöző szerkezet, 7. Kéve hosszdaraboló szerkezet, 8. Kéve kidobó szerkezet, 9. Mechanikus hajtásrendszer, 10. Hidraulikus hajtás és működtető szerkezet A vonószerkezet biztosítja a gép szállításakor és tárolásakor a vágószerkezet és csatlakozó géprészeinek 90 -os hátrafelé történő elmozdulását, illetve üzem közben a gépnek idegen tárggyal való ütközésekor annak 45 -al hátra történő elfordulását. A vonószerkezetre kerül felszerelésre a traktor erőleadó tengelyéről biztonsági tengelykapcsolóval és szabadon futóval ellátott kardán tengely fogadására alkalmas paraméterekkel rendelkező kúpkerék hajtómű, és a gép hidraulikus rendszerének olaj ellátását biztosító hidraulika tartály és szivattyú. A vázszerkezet nagy szilárdságú zárt szelvényekből és sajtolt profilokból álló, önhordó, betétekkel merevített, kereszttartókkal összekötött, létraváz kialakítású hegesztett szerkezet.

12 A vágószerkezetet két 700 mm átmérőjű egymással szembeforgó függőleges tengelyű fűrésztárcsa alkotja, melyek egymástól való tengelytávolsága: 703 mm, a teljes vágási szélesség 1403 mm. Ezek biztosítják, hogy a 700 mm-es ikersor táv esetén a sortávolság tengelye egyezzen a fűrésztárcsák tengelytávolságával. A fűrésztárcsák meghajtását a fűrésztárcsák tengelyeire szerelt hidromotorok biztosítják. A fűrésztárcsa fordulatszáma: 540 1/perc. A gép javasolt haladási sebessége (3,6 km/ó). Az anyagtovábbítást a fűrésztárcsák mögött elhelyezett vízszintes tengelyű fogazott kis átmérőjű henger látják el. A hengersor a levágott husángokat a behúzó hengerpárhoz továbbítja. Feladatuk a beérkező anyagáram megfogása előtömörítése, és továbbítása a tömörítő szerkezet felé. Az anyagtovábbítást a henger palástján kialakított acél karmok segítik. A tömörítést háromszög alakban elhelyezett hengerek végzik. A tömörítő szerkezet végén a kötöző szerkezet a kötöző zsineget rátekeri az összetömörített kötegre. A kötözés helyének, osztásának, sűrűségének és a zsineg menetek számának az állomány függvényében változtatható. A kötözés szakaszos (a zsineg folyamatos) ennek vezérlése a tömörítő szerkezetet elhagyó kévéről lineáris érzékeléssel történik. A betakarítási munka hatékonysága céljából a zsinegtároló dobozban levő csévék zsineg elejét és véget összekötik, így több ezer méteres zsineg hossz érhető el. A tömörített és kötözött kéve egy folyamatosan létrejövő henger, ezt kell a manipulálási és logisztikai okok miatt, 2,3-2,4 m hosszakra darabolni. A kéve hosszdaraboló feladatot egy nagy teljesítményű hidraulikus meghajtású láncfűrész végzi. A kész kéve egy állítható lejtési szögű kévekidobó szerkezeten jut talaj közelbe, majd a talajjal érintkezve arról lehúzásra kerül. A mechanizmusok a meghajtást a traktor TLT- tengelyről kapják, kardánok, kúpkerék, homlok kerekes hajtóművek, és görgős lánc hajtások segítségével. Energia ellátásukat a traktor hidraulikus csatlakozóiról kapják.

13 IDŐS ÜLTETVÉNYEK IFJÍTÁSÁRA ALKALMAS GÉP A ZÖLDLÁNG projekt keretében kifejlesztett, a Károly Róbert Főiskola és a Hevesgép Kft. közös, szabadalmi oltalom alatt álló szerkezete a fásszárú energetikai ültetvények letermelését követően a meghagyott tuskókat kezeli oly módon, hogy ültetvényt tekintve egységes, a lehető legkisebb, sima vágásfelületeket hagyja maga után, minimalizálva ezzel a tuskók kórokozók okozta fertőzéseinek előfordulását. A gép a traktor hátsó függesztő szerkezetére szerelt, jobbra vágó, konzolosan kinyúló szerkezet. A hegesztett acél profilokból álló hordozó szerkezet lehetővé teszi az eltérő méretű traktor három pontjára történő csatlakozást. Főbb egységek: 1. Vonórúd, 2. Vágószerkezet, 3. Motolla, 4. Gyűjtőtartály, 5. Permetező egység, 6. Hidraulikus és elektronikus rendszer A gép vonórúdja az alvázhoz képest hidraulikus munkahenger segítségével elmozdítható, így az ültetvény sortávolságához és az üzemeltető traktor szélességéhez optimálisan beállítható. A munkagép vonórúd szerkezetének hidraulikus működése könnyen lehetővé teszi a gépnek, a közúti közlekedéskor a traktor-munkagép szállítási szélességének optimalizálását, valamint egyben csökkenti a gép tárolási méreteit is. A vonószem magassága két fokozatban állítható. A vágószerkezet két 700 mm átmérőjű egymással szembeforgó függőleges tengelyű fűrésztárcsa alkotja, melyek egymástól való tengelytávolsága 703 mm, így a teljes vágási szélesség 1403 mm. Ifjító vágás esetén megegyező ikersor-távolságú, 1400 mm bokorszerűen elágazó, vékonyabb hajtásokkal rendelkező vegetáció is betakarítható. A fűrésztárcsa fordulatszáma: 540 1/perc. A gép javasolt haladási sebessége 1m/sec. (3,6 km/óra). A fűrésztárcsák kúpkerék hajtóművek meghosszabbított és megerősített

14 tengelyvégeire kerültek felszerelésre. A vágószerkezet a gép alvázához csuklósan, továbbá jobb és balmenetes állítható orsókkal csatlakozik, mellyel a fűrésztárcsák talajhoz viszonyított szöge és magassága állítható. A fűrésztárcsák által levágott anyag továbbítására szolgál a speciálisan kialakított, két továbbító fogazott-elemes, nagy átmérőjű (1320 mm) motolla. A motolla hajtása a traktor hidraulikus TLT-jéről történik. A motolla fordulatszáma /min között a gép előrehaladási sebessége függvényében a rajta elhelyezett hidraulikus mennyiség-szabályozó szeleppel változtatható. A motollán elhelyezett fogazott továbbító elemek csuklósan, rugóval előfeszítetten kerülnek felszerelésre, melyek feladata az anyagtovábbítás elősegítése, valamint az eltömődések gyakoriságának csökkentése. A motolla által továbbított anyag a gép gyűjtő tartályába kerül. A gyűjtőtartály úgynevezett magas kibillentési magassággal rendelkezik, mellyel biztosítja az összegyűjtött anyagnak a kijelölt helyen történő ürítését és deponálását. A gyűjtőtartály ürítése kettős működésű fékezett véghelyzetű munkahengerrel történik. A permetező egység feladata a levágott nyesedék gomba-spóra mentesítése. A permetező anyagot a gép hátsó részén található fúvókákhoz hidraulikus meghajtású permetszivattyú. Permetanyag tárolására egy 0,5m 3 es tartály gondoskodik. A gép két egymástól független hidraulikus rendszerrel rendelkezik. Az egyik a motolla és permetszivattyú hidromotorral történő működtetésére, a másik a vonórúd állítására, működési, közúton történő szállítási és tárolási állapotának beállítására, továbbá a továbbító csatorna emelésére és süllyesztésére, a gyűjtőtartály billentésére, ürítésére szolgál.

15 BI-DU 1000/M BIOMASSZA TÜZELÉSŰ KAZÁN A ZÖLDLÁNG projekt 3. alprojektjének - megújuló tüzeléstechnológiai fejlesztések - fő célkitűzése olyan, 1 MW teljesítményű pirolitikus elven működő zöldenergia hordozó tüzelő berendezés kifejlesztése volt, amely alkalmas a fás- és lágyszárú növények aprítékainak energetikai célú hasznosítására. A Károly Róbert Főiskola és a Hevesgép Kft. Közös fejlesztésének hazai és nemzetközi szabadalmi bejelentésére 2012-ben került sor. A berendezés a Hevesgép Kft. telephelyén került összeszerelésre és beüzemelésre. A BI-DU 1000/M biomassza tüzelésű kazánrendszer szerkezete A biomassza tüzelésű kazánrendszer bioapríték tüzeléssel működik, és rendelkezik tüzelőanyag tárolóval, a tüzelőanyag tárolóhoz csatlakozó tüzelőanyag adagolóval, a tüzelőanyag adagoló után csatlakoztatott tüzelő berendezéssel, a tüzelő berendezés után csatlakoztatott hőcserélővel, a hőcserélő után csatlakoztatott elvezető csővezetékkel, az egyes egységeket összekötő csővezetékekkel. A találmány lényege egyrészt, hogy a kazánrendszernek két külön tüzelőanyag tárolója van, amelyeknek mindegyike külön tüzelőanyag adagolóval van ellátva, melyek közül első tüzelőanyag adagoló lágyszárú és/vagy finom apríték tüzelőanyagokhoz, a második tüzelőanyag adagoló pedig fás szárú tüzelőanyagokhoz van kialakítva. A találmány egyedisége továbbá, hogy két különböző üzemű hőcserélővel van ellátva két külön feladathoz.

16 A tüzelőanyag tárolója magasított, előnyösen lábakon álló alaplappal rendelkezik és oldalfalakkal van határolva, továbbá szárító berendezéssel van ellátva. A találmány egy olyan kazánrendszer, amelynek a tüzelő berendezése a tűzterébe füstgázt szabályozhatóan visszacirkuláltató kialakítással rendelkezik a tűzágy hőmérsékletének szabályozására, továbbá rostélyszerkezete mozgathatóan van kialakítva. A kazánrendszer főbb paraméterei: Hőteljesítmény: 1000 kw Besorolási nyomás (PS): 6,0 bar Besorolási űrtartalom (V): 4700 l Próbanyomás (PT): 9,0 bar Üzemi nyomás: 3,0 bar Előremenő víz hőfoka: C Visszatérő víz hőfoka: 85 0 C Kilépő füstgáz hőfoka: max C Hatásfok: 82±3 % Alkalmazott tüzelőanyag: faapríték, illetve lágyszárú növényi apríték Tüzelőanyag fogyasztás: ~300 kg/h

17 KÜLÖNBÖZŐ PROFILÚ BEVÁGÁSOKKAL ELLÁTOTT SZELLŐZTETŐ FÓLIA ÉS FÓLIAGYÁRTÓ KÉSZÜLÉK A Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum létrehozása és hatékony működtetése a Károly Róbert Főiskolán című TÁMOP / számú projekt egyik PILOT projektjének célkitűzése egy speciális hasítékolású, elsősorban mezőgazdasági célú felhasználásra alkalmas fólia és az azt előállító gép kifejlesztése volt. Az alapötlet, a már piacon lévő takarófóliákat vizsgálva és elemezve az volt, hogy olyan lézerperforációkkal ellátott takarófólia jöjjön létre, amely alkalmazása az ismert megoldásoknál kisebb költségráfordítással, az állandó jelentős nyitottságot és a könnyű szakadást kiküszöbölve, a növények számára kedvezőbb klíma biztosításával, nagyobb és korábbi termést eredményez. A fólia előállításához szükséges egy lézerrel működő gép, amely a fólián különböző sűrűségű, méretű, alakzatú- és helyzetű (profilú) bevágásokat tud készíteni úgy, hogy a bevágások paramétereit az előre megtervezett, számítógéppel megrajzolt formában vágja a fóliába. A perforált fóliaminták vizsgálata Az elkészült prototípus A készített bevágások, mint kis szelepek melegben a hő hatására megnyúlt és meglágyult fólián kinyílnak, a hidegben kifeszülő és merevedő fólián bezáródnak. Ez azt jelenti, hogy az így perforált fólia mindkét szélsőséges külső hőmérséklettől jobban megvédi a növényt, mint az ismert megoldások kivéve a teljesen zárt fóliát nagy hidegben, anélkül, hogy melegben a fóliát fel kellene tépni vagy nyitni több helyen, hogy a növényeket ne érje túl magas hőmérséklet, majd hideg időjárás esetén az így keletkezett szellőző nyílásokat valamilyen módszerrel újra meg kellene szüntetni. Így az új technológia a hagyományossal szemben a napsütés erősségének változása, illetve a külső hőmérséklet jelentős ingadozása miatt nem igényel folyamatos

18 jelenlétet, odafigyelést. Ez munka és költségmegtakarítást eredményezhet. Alkalmazható a szántóföldi és kertészeti kultúrákban az időjárási szélsőségek hatásának ellensúlyozására, termesztési körülményeik javítására, a hozamok, a minőség növelésére, az önköltség csökkentésére. A perforált fólia viselkedése melegben és hűvösben A évi szabadföldi görögdinnye-termesztési kísérletek eredményei A kísérlet során a zárt és a hagyományosan perforált mellett különböző egyedi alakú perforációkkal ellátott fólia került tesztelésre. A én kiültetett dinnyepalántákról én került le a fólia. A június 6-án fóliatípusonként dinnyepalántán a 10 cm-nél nagyobb hosszúságú dinnyék száma került rögzítésre. A két, korábban kiemelkedő számú virágot és megkötött dinnyét nevelő kezelésen 100, illetve 99 dinnye volt, A többi nem hagyományos kezelésen db között, A hagyományosan fúrton 69, A hagyományosan zárton 0 (!), illetve 1 (!).

19

20 TÁMOP /1/KONV Kutatási eredmények és innovációk disszeminációja az energetikai biomassza (zöldenergia) termelés, átalakítás, hasznosítás, a vidékfejlesztés és környezeti fenntarthatóság terén a Zöld Magyarországért https://www.facebook.com/kutatas.krf

FÁS SZÁRÚ BIOMASSZA FŰTÉSI CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

FÁS SZÁRÚ BIOMASSZA FŰTÉSI CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI FÁS SZÁRÚ BIOMASSZA FŰTÉSI CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Mádainé Üveges Valéria tudományos segédmunkatárs Miskolci Egyetem, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástehnikai Intézet Abstract

Részletesebben

1. melléklet. e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben)

1. melléklet. e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben) 1. melléklet e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben) Vavrik Antal - Ács Tibor - Kovács Gábor - Eörsi-Tóta Gábor 1 Szilárd biomassza gyakorlati energetikai hasznosítása

Részletesebben

Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben

Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben Lontay Zoltán irodavezető.. Kilik Csaba főmunkatárs Budapest, 2012. február 28. 1/29 Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 7. Energiahordozók, energiaelosztás, tárolás Készítők neve: Angster Tamás Borovics Attila Kapuváry Gusztáv Kovács Attila, Dr. Lendvay Péter Nádasdi Péter

Részletesebben

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön A projektet támogatta az EURÓPAI UNIÓ www.energiaklub.hu Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés

Részletesebben

Földgáz alapú fűtőműi hőtermelés és távhőellátás kiváltása biomassza tüzeléssel, környezetbarát transzporttal. 3. kötet

Földgáz alapú fűtőműi hőtermelés és távhőellátás kiváltása biomassza tüzeléssel, környezetbarát transzporttal. 3. kötet A miskolci távhőszolgáltatás kiterjesztésének és a tisztán földgáz alapú hőtermelés megújuló energiahordozókkal történő részbeni helyettesítésének vizsgálata Földgáz alapú fűtőműi hőtermelés és távhőellátás

Részletesebben

Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával

Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával Bölcsőde és Óvoda, mint középület energiatakarékos átalakítása és megújuló energiahasznosítási technológiája 1.1. Közintézmények

Részletesebben

Mezőgépet a karácsonyfa alá

Mezőgépet a karácsonyfa alá Mezőgépet a karácsonyfa alá Kedves vásárlóink! A Szal-Agro Kft-től készletről azonnal megvásárolhatja az alábbi dokumentumban szereplő gépeket. - MTZ traktorok, - keskeny nyomtávú traktor, - vetőgépek

Részletesebben

BIOMASSZA ENERGETIKA: FA ALAPÚ HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSA PIROLÍZISSEL

BIOMASSZA ENERGETIKA: FA ALAPÚ HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSA PIROLÍZISSEL XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia BIOMASSZA ENERGETIKA: FA ALAPÚ HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSA PIROLÍZISSEL Szerző: Rékasi Szabina Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és

Részletesebben

BIOMORV Kazánfejlesztő, Gyártó és Üzemeltető Kft. MORVAI KAZÁN MAGYARORSZÁG Kft.

BIOMORV Kazánfejlesztő, Gyártó és Üzemeltető Kft. MORVAI KAZÁN MAGYARORSZÁG Kft. Oldal1 Morvai-Garamszegi Hulladékhasznosító Mű Szennyvíziszap technológiába integrált termikus ártalmatlanítása zöldáram termeléssel, foszfát kinyeréssel (Üzleti terv és marketing stratégia 2014 február

Részletesebben

A magyar energiaellátás, hasonlóan a világ és az Európai Unió energiaellátásához döntően fosszilis energiahordozókra épül.

A magyar energiaellátás, hasonlóan a világ és az Európai Unió energiaellátásához döntően fosszilis energiahordozókra épül. 1.1 Szükséglet elemzése, lehetséges alternatívák A magyar energiaellátás, hasonlóan a világ és az Európai Unió energiaellátásához döntően fosszilis energiahordozókra épül. Az elmúlt tizenöt évben a villamos

Részletesebben

LELY WELGER Változókamrás bálázók

LELY WELGER Változókamrás bálázók LELY WELGER Változókamrás bálázók www.lely.com innovators in agriculture Minden bála egy újabb remekmű Széles felszedő a maximális kibocsátásért A 2,25 m vezérlőpálya nélküli felszedő még éles kanyarban

Részletesebben

Biomassza, mint megújuló energiaforrás

Biomassza, mint megújuló energiaforrás Biomassza, mint megújuló energiaforrás - felhasználási példák és mintaértékű projektek bemutatása -.... Biomasa, ako obnoviteľný zdroj energie - príklady na jej využitie a predstavenie exemplárnych projektov

Részletesebben

Mezőgazdasági (növénytermesztés, állattartás, erdészeti) hulladékok kezelése és hasznosítása Dr. Czupy, Imre Vágvölgyi, Andrea

Mezőgazdasági (növénytermesztés, állattartás, erdészeti) hulladékok kezelése és hasznosítása Dr. Czupy, Imre Vágvölgyi, Andrea Mezőgazdasági (növénytermesztés, állattartás, erdészeti) hulladékok kezelése és hasznosítása Dr. Czupy, Imre Vágvölgyi, Andrea Mezőgazdasági (növénytermesztés, állattartás, erdészeti) hulladékok kezelése

Részletesebben

www.mgitech.hu Fenntartható bioenergia-termelés fiatal kutatók a bioenergetikában

www.mgitech.hu Fenntartható bioenergia-termelés fiatal kutatók a bioenergetikában Különszám Mezőgazdasági LI. évfolyam 2010. január Technika www.mgitech.hu tudományos, műszaki fejlesztési és kereskedelmi folyóirat Fenntartható bioenergia-termelés fiatal kutatók a bioenergetikában Szekciók:

Részletesebben

Napelem és szélerőmű együttes használata

Napelem és szélerőmű együttes használata Napelem és szélerőmű együttes használata Az emberiség környezetszennyező és energia pazarló életvitele hosszú távon a természeti erőforrások kimerüléséhez vezethet, ezért a fosszilis energiahordozók helyett

Részletesebben

Magyarország - Szlovákia

Magyarország - Szlovákia EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására PONT Intézet A mezőgazdasági hulladékok és termékek energetikai célú hasznosítása Felsőoktatási kutatóprogram Magyarország - Szlovákia Budapest, 2007 2

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia A Vasvári Kistérség energetikai koncepciója Készítők neve: Varga Eszter Szabó Orsolya Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és Magyarország

Részletesebben

12. Energiaültetvények szerep a klímaváltozásban

12. Energiaültetvények szerep a klímaváltozásban 12. Energiaültetvények szerep a klímaváltozásban Borovics Attila / NAIK ERTI Problémafelvetés Magyarország erdőterülete az elmúlt évtizedekben fokozatosan gyarapodott. Köszönhető ez a nagyarányú erdőtelepítéseknek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Előzmények...6. 2. Általános információk...9. 2.1. Engedélyes bemutatása, adatai...9. 2.2. Az Enviroinvest Kft. adatai...

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Előzmények...6. 2. Általános információk...9. 2.1. Engedélyes bemutatása, adatai...9. 2.2. Az Enviroinvest Kft. adatai... TARTALOMJEGYZÉK 1. Előzmények...6 2. Általános információk...9 2.1. Engedélyes bemutatása, adatai...9 2.2. Az Enviroinvest Kft. adatai...9 3. A tervezett beruházás célja...10 4. A jelenleg üzemelő szennyvíztisztító

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

dr. Gyulai Iván A biomassza dilemma

dr. Gyulai Iván A biomassza dilemma dr. Gyulai Iván A biomassza dilemma 1 A biomassza dilemma Írta: dr. Gyulai Iván Kiadja: Magyar Természetvédők Szövetsége 1091 Budapest, Üllői út 91/b. tel: 216-7297, e-mail: info@mtvsz.hu, http://www.mtvsz.hu

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Kertészettudományi Intézet

Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Kertészettudományi Intézet Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Kertészettudományi Intézet ZÖLDSÉGHAJTATÁS Összeállította: TAKÁCSNÉ DR. HÁJOS MÁRIA

Részletesebben

ZÖLD ÉS BIOHULLADÉKOK KOMPOSZTÁLÁSA

ZÖLD ÉS BIOHULLADÉKOK KOMPOSZTÁLÁSA Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály ZÖLD ÉS BIOHULLADÉKOK KOMPOSZTÁLÁSA Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 9. Készítette a Köztisztasági Egyesülés

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

AZ UNIMOG TÍPUSÚ BÁZISJÁRMŰVEKRE SZERELHETŐ REPÜLŐTÉR-KARBANTARTÓ MŰSZAKI TECHNIKAI ESZKÖZÖK BEVEZETÉS

AZ UNIMOG TÍPUSÚ BÁZISJÁRMŰVEKRE SZERELHETŐ REPÜLŐTÉR-KARBANTARTÓ MŰSZAKI TECHNIKAI ESZKÖZÖK BEVEZETÉS Prof. Dr. Szabó Sándor (CSc) AZ UNIMOG TÍPUSÚ BÁZISJÁRMŰVEKRE SZERELHETŐ REPÜLŐTÉR-KARBANTARTÓ MŰSZAKI TECHNIKAI ESZKÖZÖK BEVEZETÉS Napjainkban a légierőre a különböző műveleti tevékenységek végrehajtása

Részletesebben

Innovációs Pályázat Kutatásfejlesztés Teljesen önellátó üvegház létesítése, megújuló energia rendszer kialakításával

Innovációs Pályázat Kutatásfejlesztés Teljesen önellátó üvegház létesítése, megújuló energia rendszer kialakításával Innovációs Pályázat Kutatásfejlesztés Teljesen önellátó üvegház létesítése, megújuló energia rendszer kialakításával 1. Innováció célja, leírása 1.1 Innováció célja, A mai világban nagy hangsúlyt kellene

Részletesebben

Szögletes nagybálázó

Szögletes nagybálázó Szögletes nagybálázó HU KRONE több mint 100 sikeres év Szakértelem Innováció Vásárló centrikusság A KRONE vállalat neve közismert a mezőgazdaság világában több mint egy évszázada. A kezdetekben egy kis

Részletesebben

Műanyagok újrahasznosítása Angyal, András, Pannon Egyetem

Műanyagok újrahasznosítása Angyal, András, Pannon Egyetem Műanyagok újrahasznosítása Angyal, András, Pannon Egyetem Műanyagok újrahasznosítása írta Angyal, András Publication date 2012 Szerzői jog 2012 Pannon Egyetem A digitális tananyag a Pannon Egyetemen a

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. www.enerea.eu A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Részletesebben