N A T U R A F E N N T A R T Á S I T E R V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V"

Átírás

1 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa N A T U R A F E N N T A R T Á S I T E R V EGYEZTETÉSI TERV TISZA ALPÁR-BOKROSI ÁRTÉRI ÖBLÖZETE (HUKN20028) kiemelt jelentıségő természetmegırzési terület Jgszabályi háttér: 275/2004. (X.8.) Krmány rendelet 13. számú melléklete 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet 43/2012. (V.3.) VM rendelet Dátum: június 30. Váltzat: Egyeztetési terv 01

2 Pályázat MVH aznsítója: Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támgatás Ügyfél: WWF Világ Természeti Alap Magyarrszág Alapítvány 1141 Budapest, Álms vezér útja 69/A Tel: Fax: Web: Együttmőködı fél: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. tel.: 76/ , fax: 76/ Web: Prjektvezetı: Kerpely Klára (WWF Magyarrszág) Felelıs tervezı: Fülöp Gyula (Respect Kft.) Közremőködı szakértık: Kerpely Klára (WWF Magyarrszág) Sipss Viktória (WWF Magyarrszág) Dóka Richárd (KNPI) Sips Ferenc (KNPI) Kun András (Sziklagyep Bt.) Rév Szilvia (Sziklagyep Bt.) Fülöp Gyula (Respect Kft.) Dr. Szilvácsku Zslt (Respect Kft.) Szabó Balázs (Respect Kft.) Ganzer Gábr (Duna Infpark Bt.) Dr. Kvács Zltán (Frest Expert Kft) Dr. Puky Miklós (Varangy Akciócsprt Egyesület) WWF Magyarrszág 2014 Ez a dkumentáció a szerzıi jgról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzıi jgvédelem alatt áll. A dkumentáció nyilváns, a megfelelı hivatkzásk mellett szabadn felhasználható és terjeszthetı.

3 I. NATURA 2000 FENNTARTÁSI TERV TARTALOMJEGYZÉK 1. TERÜLET AZONOSÍTÓ ADATAI Név Aznsító kód Kiterjedés Kijelölés alapjául szlgáló fajk és/vagy élıhelyek Érintett települések Egyéb védettségi kategóriák Tervezési és egyéb leírásk VESZÉLYEZTETİ TÉNYEZİK KEZELÉSI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA Természetvédelmi célkitőzés, a terület rendeltetése Kezelési javaslatk Élıhelyek kezelése Élıhely-reknstrukció és élıhelyfejlesztés Fajvédelmi intézkedések Kutatás, mnitrzás Mellékletek Kezelési javaslatk megvalósításának lehetséges eszközei a jgszabályk és a tulajdnvisznyk függvényében Agrártámgatásk Jelenlegi mőködı agrártámgatási rendszer Javaslt agrártámgatási rendszer Pályázati frrásk Egyéb Terv egyeztetési flyamatának dkumentációja Felhasznált kmmunikációs eszközök Kmmunikáció címzettjei Egyeztetés hatósági és területi kezelı szervekkel Kmmunikációs mellékletek... 79

4 1. TERÜLET AZONOSÍTÓ ADATAI 1.1 Név Tisza Alpár-Bkrsi ártéri öblözete 1.2 Aznsító kód HUKN20028 Natura 2000 hálózat: kiemelt jelentıségő természetmegırzési terület (kjktt) 1.3 Kiterjedés 3.288,33 hektár 1.4 Kijelölés alapjául szlgáló fajk és/vagy élıhelyek Jelölı fajk /kód/: emlıs vidra (Lutra lutra) /1355/ tavi denevér (Mytis dasycneme) /1318/ kétéltő-hüllı vöröshasú unka (Bmbina bmbina) /1188/ mcsári teknıs (Emys rbicularis) /1220/ dunai tarajsgıte (Triturus dbrgicus) /1993/ hal réti csík (Misgurnus fssilis) /1145/ lápi póc (Umbra krameri) /2011/ WWF Magyarrszág 4

5 gerinctelen kis lemezcsiga (Anisus vrticulus) /4056/ skarlátbgár (Cucujus cinnaberinus) /1086/ növény hmki kikerics (Clchicum arenarium) /2285/ Jelölı élıhelyek /kód/: alktta ligeterdık (Aln- Padin, /91E0*/ Olig-meztróf állóvizek Littrelletea uniflrae és/vagy Iset-Nanjuncetea vegetációval /3130/ Természetes eutróf tavak Magnptamin vagy Hydrcharitin növényzettel /3150/ Flyóvölgyek Cnidin dubiihz tartzó mcsárrétjei /6440/ Keményfás ligeterdık nagy flyók mentén Quercus rbur, Ulmus laevis és Ulmusminr, Fraxinus excelsir vagy Fraxinus angustiflia fajkkal (Ulmenin minris) /91F0/ * = kiemelt jelentısegő priritás élıhely 1.5 Érintett települések A tervezési terület által érintett helyrajzi számk listáját az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekkel érintett földrészletekrıl szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletet (a tvábbiakban: KvVM rendelet) tartalmazza. A Natura 2000 területek által érintett helyrajzi számkat és így a Natura 2000 jgi státuszt is a KvVM rendelet rögzíti, térképi megjelenítéssel is. A jgi jelleg a megsztással keletkezı utód helyrajzi számkra is kiterjed. A helyrajzi számk teljes listája a Megalapzó Dkumentáció 1.3. Területhasználat címő fejezetben található. Megye: Bács-Kiskun, Csngrád, Jász-Nagykun-Szlnk Ingatlan nyilvántartás alrészlet bntású adatai alapján (KNPI, földkönyvi adat, 2013): Település Érintett terület (ha) Megszlás (%) Lakitelek 662,55 20,12 Tiszaug 140,77 4,28 Tiszaalpár 1.143,1 34,72 Tiszasas 705,24 21,42 Csngrád 640,93 19,46 WWF Magyarrszág 5

6 1.6 Egyéb védettségi kategóriák Egyéb érintett (átfedı) Natura 2000 terület: a kjktt teljes területe átfedésben van az Alpárbkrsi Tisza-ártéri öblözet HUKN10004 különleges madárvédelmi területtel. Országs jelentıségő védett természeti terület (egyedi jgszabályban létesített): a kjktt lefedi a Kiskunsági Nemzeti Park Szikra és az Alpári-rét magterületi területegységét (a kettı összesen 965,7 hektár, a terület 29,4 %-a). A terület jelenlegi hivatals hazai nyilvántartásk alapján 8,9 %-a (291,1 ha) "Ex lege védett láp kategóriába esik. Ez a jövıben 28 %-ra nıhet (KNPI, SDF): a KNPI nyilvántartása szerint a terület 28%-a megfelel a törvény erejénél fgva védett lápterület jgi definíciójának. Az ex lege védett jgi jelleg földhivatali nyilvántartásba történı bejegyzését még meg kell elıznie a természetvédelmi hatóság ingatlannkénti, lápterület kiterjedését meghatárzó eljárásának. Az egész terület része a "A Tisza hmkhátsági vízgyőjtıje" ( Hmkhátság mintaterület ) Magas Természeti Értékő Területnek (MTÉT; ESA). Natura 2000 terület Tisza Alpár- Bkrsi ártéri öblözete HUKN20028 Ex lege szikes Ex lege láp Nemzeti Park (magterület) Természetvédelmi Terület Tájvédelmi Körzet Összterület ha % ha % ha % ha % ha % ha ,1 8,9 965,7 29, Országs Öklógiai Hálózat övezetei által érintett területrészek (frrás: Országs Területrendezési Terv): magterület: 79 %; öklógiai flysó: 21 %; puffer övezet: 0 %. 1.7 Tervezési és egyéb leírásk Tervezési területre vnatkzó tervek: Természetvédelmi kezelési terv Jgszabályban kihirdetett természetvédelmi kezelési tervet még nem fgadtak el a tervezési területre. A területet érintıen kezelési terv dkumentáció áll rendelkezésre: Tıserdı és az Alpári-rét területegységének kezelési terve (KNPI, 2009). Körzeti erdıterv A tervezési területre vnatkzó erdıgazdálkdási tervek tekintetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztnsági Hivatal (NÉBIH) Erdészeti Igazgatóságán elérhetı Országs Erdıállmány Adattár erdıtervi adatai nyújtanak erdırészlet szinten aktuális infrmációkat, ezeknek a lényegi részeit és következtetéseit a II. Megalapzó dkumentáció Erdészet címő fejezet tartalmazza (lekért alapadatk erdırészlet szinten: terület, faállmánytípus, rendeltetés, kr, természetesség, tervezett fahasználat, távlati célállmány). WWF Magyarrszág 6

7 Vadgazdálkdási terv A területet érintı vadgazdálkdási, vadászati fıbb adatkat a körzeti vadgazdálkdási tervek tartalmazzák (Országs Vadgazdálkdási Adattár, vezeti: SZIE MKK VadVilág Megırzési Intézet), a fntsabb részleteket és következtetéseket a II. Megalapzó dkumentáció Vadgazdálkdás, halászat, hrgászat címő fejezet tartalmazza. Vízgyőjtı-gazdálkdási Terv A terület az Országs Vízgyőjtı-gazdálkdási Terv Tisza (rész)vízgyőjtıjéhez, nagybb részt (kb. 80 %) annak az Alsó-Tisza jbb part (2-20) tervezési alegységéhez, kisebb részt (kb. 20 %, Lakitelek település révén) a Nagykırösi hmkhát (2-12) tervezési alegységéhez tartzik. Kapcslódó infrmációk, illeszkedések a Élıhelyek kezelése címő fejezetben találhatók. Fajvédelmi terv A területre vnatkzóan, az itt elıfrduló védett illetve Natura 2000 fajk tekintetében jelenleg nincs elfgadtt aktuális fajvédelmi terv érvényben. Egyéb terv A tervezési területen jelenleg flyamatban van egy KEOP prjekt, amelynek jelentıs hatása lehet a terület vízháztartására: Vizes élıhely reknstrukciója és a fkgazdálkdás lehetıségének megteremtése a tiszaalpári Nagy-tó területén címő, KEOP / prjekt, prjektgazda a KNPI. A prjekt területre kifejtett lehetséges hatásait, a tervezett beavatkzáskat a Fenntartási terv Élıhely-reknstrukció és élıhelyfejlesztés címő fejezet tartalmazza. WWF Magyarrszág 7

8 2. VESZÉLYEZTETİ TÉNYEZİK A tervezési terület hivatals Natura 2000 adatlapján (SDF, 2013.) az alábbi veszélyeztetı tényezık es hatásk szerepelnek, a tervezési területen és a terület körül: Veszélyeztetı tényezık és hatásaik a területen: Kód Veszélyeztetı tényezı Jelentısége Érintett terület aránya (%) A02 mővelési mód váltzása M 35 A03.01 intenzív vagy intenzívebb kaszálás M 1 A04.03 A06 A07 pásztrkdás felhagyása, legeltetés hiánya egyéves vagy évelı lágyszárú növénytermesztés bicid termékek, hrmnk, kemikáliák használata H 30 H 20 M 30 A08 trágyázás M 25 Jelölı élıhelyre/fajra gyakrlt hatás flyóvölgyek mcsárrétjei, hmki kikerics: rendszeres legeltetés helyetti kaszálás, máshl pedig a rendszeres kaszálás elmaradása alapvetıen váltztatja meg a gyepek növényzetét (fajösszetétel, szerkezet, brítttság), a gymcserje és inváziós növényfajk terjedését segíti elı flyóvölgyek mcsárrétjei, hmki kikerics: a legeltetés helyetti, illetve a túl mély, nem megfelelı idıben és hagyás terület nélkül végzett kaszálás és az indklatlan tisztító kaszálás kársítja az eredeti növényzetet (töveik sérülnek, sarjadás-maghzás kársdik, brítttság megváltzása) flyóvölgyek mcsárrétjei, hmki kikerics: a rendszeres legeltetés hiánya megváltztatja a gyep szerkezetét, amelybıl eltőnnek a rágást-tiprást-trágyázást és nyíltabb brítást igénylı védendı növényfajk (rvar tápnövények is) és más növények szaprdnak el (köztük sk gym- és inváziós növényfaj) flyóvölgyek mcsárrétjei, ligmeztróf állóvizek, természetes eutróf tavak, hmki kikerics, vidra, vöröshasú unka, dunai tarajsgıte, mcsári teknıs, réti csík, lápi póc, kis lemezcsiga: gyepekkel és felszíni vizekkel szmszéds intenzív szántóföldi mővelés tápanyag- és vegyszer bemsódása (talajvízbe is) kedvezıtlenül megváltztatja a gyepek, a partmenti és a vízi növényzet összetételét (nitrgén és fszfr túlsúly), rntja az élıvíz minıségét és csökkenti a táplálék mennyiségét, közvetlen és táplálékn keresztüli mérgezéssel veszélyezteti a vízhez WWF Magyarrszág 8

9 Kód Veszélyeztetı tényezı Jelentısége Érintett terület aránya (%) Jelölı élıhelyre/fajra gyakrlt hatás B01 erdıtelepítés M 12 B02 F02 G01 erdıgazdálkdás (ültetvényeken is) halászat, vízi erıfrrásk kiaknázása szabadtéri sprtk és szabadidıs tevékenységek; rekreációs tevékenységek M 18 M 4 M 4 H01 felszíni vizek szennyezése M 60 I01 J02 idegenhns inváziós fajk jelenléte emberi hatásra váltzó vízáramlási visznyk H 30 H 80 J03 egyéb élıhely átalakulásk M 5 K01 abitikus természetes flyamatk (lassú) H 80 éger-kıris ligeterdık, keményfás ligeterdık, tavi denevér, skarlátbgár: a tájidegen fafajkkal történı telepítés-felújítás inváziós fajkkal veszélyezteti ezeket az élıhelyeket; a nem megfelelı áplás és felújítás illetve véghasználat (tarvágás) kársítja az élıhelyet, csökkenti az elegyfa és hltfa mennyiségét és a váltzats erdei mikrélıhelyek arányát, utat nyit az inváziós növényfajknak (zöld juhar, amerikai kıris, gyalgakác) lig-meztróf állóvizek, természetes eutróf tavak, réti csík, lápi póc, vidra: a védendı halfajk állmányát kársíthatja, illetve a zsákmányhalak csökkenésén keresztül a vidráét is lig-meztróf állóvizek, természetes eutróf tavak, vöröshasú unka, dunai tarajsgıte, mcsári teknıs, réti csík, lápi póc, kis lemezcsiga: az élıvizeket és a partmenti részeket szennyezheti, a védendı halfajk állmányát kársíthatja lig-meztróf állóvizek, természetes eutróf tavak, vöröshasú unka, dunai tarajsgıte, mcsári teknıs, réti csík, lápi póc, kis lemezcsiga, vidra: az élıvizeket és a partmenti részeket szennyezheti, táplálékbázist csökkenti, közvetlen és táplálékn keresztüli mérgezéssel veszélyezteti a vízhez kötıdı állatfajkat éger-kıris ligeterdık, keményfás ligeterdık: zöld juhar, amerikai kıris, gyalgakác; flyóvölgyek mcsárrétjei: gyalgakác; az inváziós növényfajk kiszrítják az élıhely eredeti állmányalktó növényfajait és a hzzájuk kötıdı állatvilágt éger-kıris ligeterdık, keményfás ligeterdık, flyóvölgyek mcsárrétjei, lig-meztróf állóvizek, természetes eutróf tavak, hmki kikerics, vidra, tavi denevér, vöröshasú unka, dunai WWF Magyarrszág 9

10 Kód Veszélyeztetı tényezı Jelentısége Érintett terület aránya (%) Jelölı élıhelyre/fajra gyakrlt hatás K02 természetes élıhely átalakulásk, szukcessziós flyamatk M 80 (magyarázat: Jentısége: H = nagy jelentıségő; M = közepes jelentıségő; L = kis jelentıségő) Veszélyeztetı tényezık és hatásaik a terület körül: Kód Veszélyeztetı tényezı Jelentısége Jelölı élıhelyre/fajra gyakrlt hatás E01 vársi környezet, lakóterület M H01 felszíni vizek szennyezése M I01 idegenhns inváziós fajk jelenléte H J02 emberi hatásra váltzó vízáramlási visznyk flyóvölgyek mcsárrétjei, ligmeztróf állóvizek, természetes eutróf tavak, hmki kikerics, vidra, tavi denevér, vöröshasú unka, dunai tarajsgıte, mcsári teknıs, réti csík, lápi póc, kis lemezcsiga: emberi lakó- és termelı környezetbıl származó zavarás illetve a pntszerő talajvízzel illetve vízflyással terjedı szennyezés veszélye nı; tápanyag- és vegyszer bemsódása megváltztatja a partmenti és a vízi növényzet összetételét, rntja az élıvíz minıségét, mérgezést kzhat lig-meztróf állóvizek, természetes eutróf tavak, vöröshasú unka, dunai tarajsgıte, mcsári teknıs, réti csík, lápi póc, kis lemezcsiga, vidra: az élıvizeket és a partmenti részeket szennyezheti, táplálékbázist csökkenti, közvetlen és táplálékn keresztüli mérgezéssel veszélyezteti a vízhez kötıdı állatfajkat éger-kıris ligeterdık, keményfás ligeterdık: zöld juhar, amerikai kıris, gyalgakác; flyóvölgyek mcsárrétjei: gyalgakác; az inváziós növényfajk kiszrítják az élıhely eredeti állmányalktó növényfajait és a hzzájuk kötıdı állatvilágt WWF Magyarrszág 10 H éger-kıris ligeterdık, keményfás ligeterdık, flyóvölgyek mcsárrétjei, lig-meztróf állóvizek, természetes eutróf tavak, hmki kikerics, vidra, tavi

11 Kód Veszélyeztetı tényezı Jelentısége Jelölı élıhelyre/fajra gyakrlt hatás denevér, vöröshasú unka, dunai tarajsgıte, mcsári teknıs, réti csík, lápi póc, kis lemezcsiga: az élıhelyek emberi vízelvezetés kzta kiszáradása megváltztatja a szárazföldi és vízi növényzet összetételét és brítását, a védendı állatfajk táplálékának váltzatsságát és mennyiségét csökkenti (magyarázat: Jentısége: H = nagy jelentıségő; M = közepes jelentıségő; L = kis jelentıségő) Lényeges közvetlen veszélyeztetı tényezık: A területet veszélyezteti a természetes vízháztartási visznyk felbrulása, a védendı természeti értékeknek nem megfelelı vízkrmányzás. A nyílt vízfelszínő eutróf tavakat veszélyezteti a túl intenzív eutrfizáció, a gyrs feltöltıdés. Terhelést jelent a tájidegen inváziós növényfajk terjedése közvetetten az árvízzel is, a tájidegen fafajk telepítése az erdı mőveléső területeken, illetve a védendı élıhelyekkel szmszéds részeken. Veszélyeztetı tényezı az érintkezı, beékelıdı szántókról a növényvédıszerek illetve szervesés mőtrágyák bejutása. Kárs a magas véghasználati arány az erdészeti mővelésben és a túltarttt nagyvad állmány. Veszélyeztetı tényezı a természetvédelmi célknak nem megfelelı gyepkezelési gyakrlat: - a legeltetés vagy kaszálás/mechanikus irtás elmaradása, - a legeltetett állatk kívánatstól eltérı mennyisége és faja illetve fajtája, - a szükségtelen tisztítókaszálásk, - a túl intenzív kaszálás, - a mzaiks-hagyásterületes kaszálási módszerek hiánya, - az élıvilágt kevésbé kímélı kaszálógéptípusk alkalmazása. WWF Magyarrszág 11

12 3. KEZELÉSI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA 3.1. Természetvédelmi célkitőzés, a terület rendeltetése Részletes természetvédelmi célkitőzések: A jelölı élıhelyek kiterjedése ne csökkenjen, kivéve ha ez a váltzás másik, az eltőnı élıhelyrészhez hasnló természetességő jelölı élıhely kiterjedésének növekedése miatt következik be. A jelölı élıhelyek természetessége ne csökkenjen, kivéve ha ez közvetlenül elháríthatatlan külsı k (például idıjárási szélsıség, fgyasztószervezet gradációja), vagy erdei élıhely esetén a faállmány engedélyezett véghasználata, illetve a felújítás érdekében szükségszerően végzett talajmunka miatt következik be. Az erdei élıhelyek megóvandó természetes tulajdnságai közé tartzik egyebek között: - a hetergén tér- és krszerkezet, - a legyengült egészségő fák jelenléte, - az álló és fekvı hltfák jelenléte, - a fajgazdag cserje- és gyepszint. A tájidegen fafajk elegyaránya ne növekedjen a jelölı erdei élıhelyek állmányaiban. A jelölı élıhelyek inváziós veszélyeztetésének mértéke ne növekedjen. Ennek érdekében a jelölı élıhelyekkel közvetlenül vagy az árvízi elöntések révén közvetetten érintkezı, az adtt helyen tényleges inváziós fenyegetést jelentı tájidegen fásszárú állmányk telepítése kerülendı. Jelölı erdei élıhelyek állapta javuljn - Azkn a jelölı erdei élıhelyeken, amelyeken az erdıállmány képes felújulni a maga természetes öklógiai flyamataira jellemzı módn (természetes sebességgel, állmánysőrőséggel, állmányszerkezettel), tt biztsítani szükséges a természetszerő felújításk lehetıségét. Legyenek elhárítva az lyan, természetszerő felújításkat akadályzó hatásk, amelyek gyengítésének és megszüntetésének technlógiája ismert, és reálisan kivitelezhetı. - A jelölı erdei élıhelyek állmányainak tíz éves felbntású krsztályszerkezetében ne csökkenjen a térségben szkáss erdıgazdálkdási gyakrlat szerint már véghasználatra elıírható krsztályk, tvábbá az ıket eggyel megelızı krsztály összesített területi kiterjedése. Ne kerüljön tehát véghasználatra több idıs erdıállmány, mint amennyi krsdásával belép a hasnló öklógiai funkciót ellátni képes krsztálykba. A célkitőzés megvalósulása tíz éves erdıtervezési ciklusnként vizsgálandó. Erdıtervezési ciklusnként véghasználat révén a 91E0 (láperdık) egyetlen krsztályának területi részaránya se csökkenjen 50%-s aránynál jbban, illetve a 91F0 (keményfás ligeterdık) esetében egyetlen krsztály területi részaránya se csökkenjen 30%-t meghaladó mértékben. WWF Magyarrszág 12

13 - A 91E0 (láperdık és puhafás ligeterdık) jelölı élıhely állmányainak összességén a tájidegen fafajk elegyaránya felmérési idıszaknként (hat évenként) legalább 8%-al csökkenjen. A jelölı élıhely természetessége felmérési idıszaknként (hat évenként), legalább összesített területének 8%-án növekedjen, elsısrban az elegyedı tájidegen növényfajk irtása és a természetes vízháztartási visznyk helyreállítása révén. - A 91F0 (keményfás ligeterdık) jelölı élıhely állmányainak összességén a tájidegen fafajk elegyaránya felmérési idıszaknként (hat évenként) legalább 20%-al csökkenjen. A jelölı élıhely természetessége felmérési idıszaknként (hat évenként), legalább összesített területének 15%-án növekedjen, elsısrban az elegyedı tájidegen növényfajk mechanikus vagy legeltetéses irtása és a természetes vízháztartási visznyk helyreállítása révén. A kedvezı természetvédelmi helyzet helyreállításáhz célszerő az élıhely legalább egy részét legelıerdıként kezelni. A mcsárrétek öklógiai állapta javuljn, természetessége felmérési idıszaknként (hat évenként), legalább összesített területének 8%-án javuljn. Ennek érdekében elsısrban: - a természetes vízháztartási visznyk helyreállítása, - a tájidegen inváziós növényfajk irtása, - a szántóterületekrıl eredı zavaró hatásk mérséklése és a gyepkezelési gyakrlat javítása szükséges (a legeltetett állatk mennyiségének, fajának és fajtájának ptimalizálása, a szükségtelen tisztítókaszálásk visszaszrítása, a mzaiks, hagyásterületes kaszálási gyakrlat és az élıvilágt kímélı kaszálógéptípusk terjesztése, a kaszálási módk diverzifikálása). A meglévı mcsárrétek öklógiai állaptának, természetességének javítása kiváltható ugyanezen típusú élıhelyek újnnan történı kialakításával, reknstrukciójával is (a természetességnövelési célkitőzés teljes egészében a meglévı mcsárrétek kiterjedésének 8%- át kitevı reknstrukcióval helyettesíthetı). A 3150 (természetes eutróf tavak) jelölı élıhely természetvédelmi helyzetének fenntartása érdekében törekedni kell: - a túl intenzív eutrfizáció, a gyrs feltöltıdés megelızésére, - és gndskdni szükséges a természetes vízháztartási visznyk, - és a nyílt vízfelszínek megırzésérıl. A jelölı fajk állmánynagysága és állmányainak területi kiterjedése ne csökkenjen. A tavi denevér (Mytis dasycneme) természetvédelmi helyzetét javítani szükséges, elsısrban az alkalmas pihenıhelyek (idıs erdık, facsprtk és mesterséges denevérszállásk) számának, illetve kiterjedésének növelésével. A kétéltőek-hüllık helyzete javuljn A vöröshasú unka (Bmbina bmbina), dunai gıte (Triturus dbrgicus) és mcsári teknıs (Emys rbicularis) állmányainak természetvédelmi helyzetét javítani szükséges, elsısrban - lyan vízi kapcslatrendszer (csatrnahálózat) kialakításával, ami egyrészt kapcslatt biztsít az egyes nagybb egységek között és ezáltal ellensúlyzza a védett területbe ékelıdött nagy kiterjedéső szántók hatását, vízhiánys években pedig élı- és szaprdóhelyet is biztsít - a mcsári teknıs számára magasan fekvı tjásrakóhelyek biztsításával, hálós védelemmel. WWF Magyarrszág 13

14 Természetvédelmi priritásk: Kiemelt fntsságú cél a következı élıhelyek kedvezı természetvédelmi helyzetének fenntartása: 3150 (természetes eutróf tavak). Kiemelt fntsságú cél a következı fajk/élıhelyek kedvezı természetvédelmi helyzetének helyreállítása: 6440 (mcsárrétek), 91E0 (láperdık és puhafás ligeterdık), 91F0 (keményfás ligeterdık), tavi denevér (Mytis dasycneme). WWF Magyarrszág 14

15 3.2. Kezelési javaslatk A 275/2004. (X. 8.) Krm. rendelet pntja alapján (5) A fenntartási terv a Natura 2000 terület kezelésére vnatkzó javaslatkat, valamint ezek megvalósításának lehetséges eszközeit tartalmazza, és jgszabály eltérı rendelkezése hiányában kötelezı földhasználati szabálykat nem állapít meg. Az itt megfgalmaztt elıírás-javaslatk célja, hgy a kezelési egységekben elıfrduló közösségi jelentıségő értékek, a jelenlegi gazdálkdási gyakrlat és adttságk alapján javaslatt tegyenek a gazdálkdás kívánats módjára. Ennek érdekében itt megfgalmazásra kerülnek lyan elıírás-javaslatk, amelyek alapul szlgálnak a jövıbeli támgatási prgramk kidlgzásáhz. A gazdálkdók számára ezek az elıírás-javaslatk a jelen terv alapján kötelezettséget nem jelentenek, betartásuk csak támgatási prgramkn keresztül, önkéntes vállalás frmájában válhat csak kötelezıvé. A már más jgszabály vagy hatósági eszköz alapján létezı elıírásk esetében azk kötelezı jellegét értelemszerően az azt megalapzó jgszabály, vagy hatósági eszköz támasztja alá, jelen fenntartási terv ezekre az elıíráskra csak utalást tesz. Kezelési egységek A természetvédelmi szempntból javaslt kezelések egységesebb átláthatósága érdekében kezelési egységeket (KE) határzunk meg, melyeket hasnló jellegő és azns kezelési eljárást igénylı élıhelyfltk/egységek alktnak (alapját az ÁNÉR élıhelytérkép adja). A kezelési egységek lehatárlása nem követi az ingatlan-nyilvántartási határkat, mivel a valós és a tényleges területhasználat ettıl jelentısen eltérhet, jellemzıen természetes határkat követ a lehatárlás (vízflyás, fasr, út, árk, töltés, táblahatár, stb.). A kezelési egységek lefedik a teljes tervezési területet, egyaránt tartalmaznak közösségi jelentıségő jelölı es nem jelölı élıhelytípuskat és fajk élıhelyeit egyaránt. Köztük lyan részek is, amelyek a jelenlegi területalapú agrártámgatási rendszerben nem tartznak a hasznsíttt mezıgazdasági területek közé (HMT), pl. mezsgyék, fasrk, mcsarak, vízállásk. A kezelési egységeknél gazdálkdási jelleg szerint csprtsítva meghatárzzuk azn intézkedéseket, amelyeket a közösségi jelentıségő élıhely és/vagy a faj megırzése érdekében javaslunk, illetve az élıhelyfejlesztési lehetıségekre is kitérünk Élıhelyek kezelése Külön jelenítjük meg a terület fenntartására vnatkzó gazdálkdáshz nem köthetı javaslatkat, illetve a gazdálkdáshz köthetı kezelési javaslatkat. A kezelési javaslatkat elkülönítjük az élıhelytípusk és fajk megırzése érdekében kötelezıen betartandó elıíráskra és az élıhelyek fejlesztése céljából önkéntesen vállalható (választható) elıírás-javaslatkra, utóbbiakat pedig alap és emelt szintőekre az eltérı környezet- illetve természetvédelmi hatásuk alapján. WWF Magyarrszág 15

16 A tervezési területen élıhelyi jellemzık és gazdálkdási-hasznsítási szempntk alapján az azns kezelést igénylı élıhelyekre vnatkzóan 11-féle kezelési egységet határltunk le (a KE-11 nem került lehatárlásra). Ezen kezelési egységek a következık: WWF Magyarrszág 16

17 KE-1: Természetközeli/féltermészetes puhafás erdı és özöngyms származékai KE-2: Természetközeli/féltermészetes keményfás erdı KE-3: Égeres KE-4: Gyenge természetességő faállmány és özöngyms származékai KE-5: Üde rét és özöngyms származékai KE-6: Töltés, gát féltermészetes gyepjei KE-7: Hltág parti növényzettel KE-8: Mcsár KE-9: Mesterséges állóvízi meder KE-10 Szántó KE-12: Egyéb (tanya, épület, út) A kezelési egységek térképi lehatárlását és megjelenítését a Mellékletben található 5. számú térkép Kezelési egységek tartalmazza. A) Gazdálkdáshz nem köthetı, általáns fenntartási javaslatk (a teljes területre, az összes kezelési egységre vnatkznak) Területrendezés, építésügy - Követni kell a megyei és helyi rendezési tervek és építési szabályzatk elıírásait. - A tervezési területen állandó épület, nyári szállás, karám, újabb földút csak a nemzeti park igazgatóság elızetes engedélyével létesíthetı. - Szilárd burklatú mőút a területen nem létesíthetı Bányászat - Hmk, föld kitermelés tils. kivéve, ha szántóterületen végzett, jellemzı talajvízszint alá nem hatló kitermeléssel természetközeli állaptú élıhely kialakítására kerül sr a rekultivációt követıen. Vadászat, vadgazdálkdás - A tervezési terület által érintett vadgazdálkdási egységek érvényes vadgazdálkdási üzemtervei értelmében a Natura 2000 területeken tils lyan tevékenységet flytatni, amely a jelölı fajk állmányát és/vagy a jelölı élıhelytípus fennmaradását veszélyezteti. - A vadgazdálkdási üzemterv természetvédelmi szempntú elıírásainak értelmében elızetesen egyeztetni szükséges a nemzeti park igazgatósággal minden lyan tevékenység végzése elıtt, amely a fenti állapt bekövetkezését eredményezheti, de különösen az alábbi esetekben: WWF Magyarrszág 17

18 a területen mesterséges fácán kibcsátás, nevelés; a területen mesterséges vízivad tenyésztés, nevelés, kibcsátás; vadászati, vadgazdálkdási célú élıhelyfejlesztés, vadföld kialakítása. - Vadászati létesítmény, berendezés (les, cserkelıút, szóró, sózó, dagnya, stb.) elhelyezése a területileg illetékes nemzeti park igazgatósággal egyeztetve történhet. - A létesítmény, berendezés kialakításakr ügyelni kell az adtt területen található védett/jelölı fajk egyedeinek megóvására. - A kialakítás srán törekedni kell a területre/tájegységre jellemzı anyagk alkalmazására, a berendezések tájba illesztésére. Vízgazdálkdás - Az élıhelyek fenntartását biztsító, vízgazdálkdással összefüggı kezelési javaslatkat az egyes kezelési egységenként külön Vizes élıhely - V kategóriában megjelenített elıírásk tartalmazzák. - A kifejezetten vízgazdálkdást érintı kezelési elıíráskat a jellemzıen vizes élıhelyeket, azkhz kötıdı fajk elıfrdulási területeit magába fglaló kezelési egységek elıírásai tartalmazzák (KE-7: Hltág parti növényzettel, KE-8: Mcsár, KE- 9: Mesterséges állóvízi meder). - Országs Vízgyőjtı-gazdálkdási Terv (OVGT): a kezelési egységek vizekhez, vizes élıhelyekhez kötıdı kezelései illeszkednek az OVGT kapcslódó intézkedéseihez. Az OVGT 6.3., illetve részletesen a 8.3. Mőszaki intézkedések mellékletében szereplı egyedi intézkedések közül a területen az alábbiak a leginkább relevánsak: IP1. Területi agrár intézkedési csmag: - TA3: Vízvisszatartás belvíz-érzékeny területeken a belvízelvezetırendszer használata nélkül, mővelési mód és mővelési ág váltással - TA5: A belvíz-rendszer módsítása a víz-visszatartás szempntjait figyelembe véve IP2. Vízflyásk ár- vagy hullámterére és az állóvizek parti sávjára vnatkzó intézkedési csmag: - HA2: Vízflyásk mellett vízvédelmi puffersáv kialakítása és fenntartása - HA3: Állóvizek part menti sávjában a vízvédelmi puffersáv kialakítása és fenntartása IP14: Kársdtt, védett élıhelyekkel és más védett területekkel kapcslats egyedi intézkedések: - VT3: Kársdtt, víztıl függı védett élıhelyek védelme, rehabilitációja érdekében a felszíni vízhasználatk érintı beavatkzásk - VT6: Kársdtt, állóvizektıl függı élıhelyek védelme és rehabilitációja érdekében az állóvíz vízpótlása, illetve vízszintszabályzása - VT9: A természetvédelmi szempntú területi agrárintézkedések WWF Magyarrszág 18

19 B) Gazdálkdáshz köthetı kezelési javaslatk (az összes, illetve az adtt kezelési egységre vnatkznak) Gazdálkdáshz köthetı, támgatási rendszerbe illeszthetı kezelési elıírás-javaslatk: Kötelezıen betartandó elıírásk: Általánsan minden kezelési egységre érvényes (KE-1 KE-12) elıírásk, a valós területhasználatnak (MEPAR lehatárlás) megfelelıen alkalmazva! Gyepek: Erdık: - A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Krm. Rendelet. - az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdıterületeken történı gazdálkdáshz nyújtandó kmpenzációs támgatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet - vnatkzó erdıterv rendelet, körzeti erdıterv - a védett természeti terület természetvédelmi kezelési terve Adtt kezelési egységekre vnatkzó meghatárzásk: Kezelési egység kódja: KE-1 Kezelési egység meghatárzása: Természetközeli/féltermészetes puhafás erdı és özöngyms származékai Ide tartznak a természetközeli és féltermészetes puhafás erdık (jellemzıen főz-nyár ártéri erdık, láperdık), illetve ezek özöngyms váltzatai. Kezelési egység megfeleltetése: Kezelési egység Területegység ÁNÉR 2011 élıhely kód ÁNÉR 2011 élıhely megnevezés Natura 2000 élıhely kód Natura 2000 élıhely megnevezés 1 21 A3xA1xB2xJ 4xD4m Békaszılıs, süllıhínaras, tündérrózsás, vízitökös, tündérfátylas, sulyms rögzült hínár x Békalencsés, rucaörömös, tócsagazs úszóhínár x Harmatkásás, békabuzgánys, pántlikafüves mcsári-vízparti növényzet x Főznyár ártéri erdık x Alföldi mcsárrétek 3150 Természetes eutróf tavak Magnptamin vagy Hydrcharitin növényzettel WWF Magyarrszág 19

20 162 B1xB3xB5m 111 B1xB5xJ1m Nádask és gyékényesek x Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídırös, mételykórós mcsarak x Nem zsmbékló magassásrétek Nádask és gyékényesek x Nem zsmbékló magassásrétek x Főz- és nyírlápk 91E0 76 B1xR1xD4m Nádask és gyékényesek x Spntán beerdısödött területek részben betelepült cserje- és gyepszinttel x Alföldi mcsárrétek 71 B2xB3xB1xB 5g Harmatkásás, békabuzgánys, pántlikafüves mcsári-vízparti növényzet x Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídırös, mételykórós mcsarak x Nádask és gyékényesek x Nem zsmbékló magassásrétek 68, 69 B2xB5xB1g 25, 26 B4xJ3m Harmatkásás, békabuzgánys, pántlikafüves mcsári-vízparti növényzet x Nem zsmbékló magassásrétek x Nádask és gyékényesek Lápi zsmbéksk, zsmbéksemlyék kmplexek x Flyómenti bkrfüzesek 194 B5 Nem zsmbékló magassásrétek 18 B5xS6xB1m Nem zsmbékló magassásrétek x Nem ıshns fafajk spntán állmányai x Nádask és gyékényesek 91E0 44 D4 Alföldi mcsárrétek J1xB1m 58 J1xB2xB1m Főz- és nyírlápk x Nádask és gyékényesek Főz- és nyírlápk x Harmatkásás, békabuzgánys, pántlikafüves mcsári-vízparti növényzet x Nádask és gyékényesek 91E0 91E0 45, 48 J2 Láp- és mcsárerdık 91E0 47 J2xJ3xB1m 49 J3xB1m 1, 2, 9, 10, 13, 72, , 29 J4(xJ6) Láp- és mcsárerdık x Flyómenti bkrfüzesek x Nádask és gyékényesek Flyómenti bkrfüzesek x Nádask és gyékényesek 91E0 91E0 J4 Főz-nyár ártéri erdık 91E0 Főz-nyár ártéri erdık (x Keményfás ártéri erdık) 91E0 Flyóvölgyek Cnidin dubiihz tartzó mcsárrétjei WWF Magyarrszág 20

N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V

N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V EGYEZTETÉSI TERV FÜLÖPHÁZI HOSSZÚ-RÉT (HUKN20025) kiemelt jelentıségő

Részletesebben

N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V

N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V MÓRICGÁTI LÁPOK (HUKN20026) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület

Részletesebben

N A T U R A F E N N T A R T Á S I T E R V

N A T U R A F E N N T A R T Á S I T E R V Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V EGYEZTETÉSI TERV MÓRICGÁTI LÁPOK (HUKN20026) kiemelt jelentıségő természetmegırzési

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

A Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös (HUKM20012) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös (HUKM20012) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös (HUKM20012) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BiAqua Pr Környezetvédelmi Szlgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő

Részletesebben

N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V

N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V EGYEZTETÉSI TERV ALSÓ-TISZA HULLÁMTÉR (HUKN20031) kiemelt jelentőségű

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata Vízgyűjtő-gazdálkdási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarrszági része 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata Felszíni víztestek kijelölése Módszertan Vízflyás víztestek felülvizsgálata

Részletesebben

A Tóniszállás-szarvasi gyepek (HUKM20026) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Tóniszállás-szarvasi gyepek (HUKM20026) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Tóniszállás-szarvasi gyepek (HUKM20026) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BiAqua Pr Környezetvédelmi Szlgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partnerek

Részletesebben

A Deszki gyepek (HUKM20005) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Deszki gyepek (HUKM20005) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Deszki gyepek (HUKM20005) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BiAqua Pr Környezetvédelmi Szlgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partner RESPECT Tanácsadó

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. a Zirci Arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérıl

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. a Zirci Arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérıl KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/52/2008. Tervezet a Zirci Arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérıl (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február A Zirci

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2000. (VI.5.) Önk. számú rendelete A helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2000. (VI.5.) Önk. számú rendelete A helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2000. (VI.5.) Önk. számú rendelete A helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl (Egységes szerkezetben a 16/2011. (X. 5.) * módosító rendelettel)

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. a Sághegyi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervérıl. (közigazgatási egyeztetés)

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. a Sághegyi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervérıl. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/225/2008. Tervezet a Sághegyi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervérıl (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február A Sághegyi Tájvédelmi

Részletesebben

A HUDD20035 Pogányvölgyi rétek

A HUDD20035 Pogányvölgyi rétek A HUDD20035 Pogányvölgyi rétek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Egyeztetési anyag Csopak 2014. Támogatási határozat 1536230392 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

Alsó-Zala-völgy (HUBF20037) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag

Alsó-Zala-völgy (HUBF20037) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címő projekthez Alsó-Zala-völgy (HUBF20037)

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA (A békéscsabai AGÓRA intézménytípusú multifunkcinális közösségi közpnt és területi közmővelıdési tanácsadó szlgálat kialakítása) ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A Hanság g (HUFH30005) egyeztetése. Natura 2000 fenntartási terv. Lakossági Rábcakapi, 2014. július 22.

A Hanság g (HUFH30005) egyeztetése. Natura 2000 fenntartási terv. Lakossági Rábcakapi, 2014. július 22. A Hanság g (HUFH30005) fenntartási tervének egyeztetése Lakossági és s gazda fórumf Rábcakapi, 2014. július 22. Natura 2000 fenntartási terv A fenntartási terv a Natura 2000 területen közösségi jelentőségű

Részletesebben

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020)

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020) A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020). Marczin Örs természetvédelmi fejlesztési referens Vidékfejlesztési Minisztérium, Természetmegırzési Fıosztály A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Prgram Helyi és kistérségi szintő rekultivációs prgramk elvégzése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: NYDOP-2007-4.1.1/2 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

Fontos társulástani fogalmak

Fontos társulástani fogalmak Fontos társulástani fogalmak Növényzet (növénytakaró, vegetáció) Az ideális növénytársulás olyan növényközösség, amely - térben és idıben ismétlıdik, - fajkészlete hasonló, - meghatározott termıhelyi körülmények

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ-

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ- AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ- SAIHOZ KAPCSOLÓDÓ KOMPLEX MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK - Pécs2010 EKF prgram TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN)

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) Századunk elsı évtizedében szélsıséges klimatikus viszonyokat tapasztaltunk. Szembesültünk a meteorológiai tényezık (pl. csapadék,

Részletesebben

A Girincsi Nagy-erdő (HUBN20029) kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve

A Girincsi Nagy-erdő (HUBN20029) kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve A Girincsi Nagy-erdő (HUBN20029) kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Eger, 2016 Készítette: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Elérhetőségei: Postacím: Eger

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/267/2008. Tervezet az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

Natura 2000 fenntartási terv készítés tapasztalatai.

Natura 2000 fenntartási terv készítés tapasztalatai. Natura 2000 fenntartási tervek készítése Honlap: www.bfnp.hu zalanatura2000@gmail.com Natura 2000 fenntartási terv készítés tapasztalatai. Megyer Csaba osztályvezető Natura 2000 kijelölés, felmérések A

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

MUNKANAPLÓ ERDİ-KÖRNYEZETVÉDELEM JOGCÍMBEN RÉSZTVEVİ ERDİGAZDÁLKODÓKNAK. Ügyfél regisztrációs száma: Támogatásra jogosult lakcíme/székhelye:

MUNKANAPLÓ ERDİ-KÖRNYEZETVÉDELEM JOGCÍMBEN RÉSZTVEVİ ERDİGAZDÁLKODÓKNAK. Ügyfél regisztrációs száma: Támogatásra jogosult lakcíme/székhelye: MUNKANAPLÓ Kitöltés kezdete (dátum): Vonatkozási év: ERDİ-KÖRNYEZETVÉDELEM JOGCÍMBEN RÉSZTVEVİ ERDİGAZDÁLKODÓKNAK EKV01 Ügyfél neve: Ügyfél regisztrációs száma: ERDİGAZDÁLKODÓ ADATAI: Telefon Támogatásra

Részletesebben

A HUDI20019 Felső-Tápió

A HUDI20019 Felső-Tápió A HUDI20019 Felső-Tápió kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Budapest 2015 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

Hosszú távú természetvédelmi stratégia a Nagykırösi pusztai tölgyesek Natura 2000 területen

Hosszú távú természetvédelmi stratégia a Nagykırösi pusztai tölgyesek Natura 2000 területen Hosszú távú természetvédelmi stratégia a Nagykırösi pusztai tölgyesek Natura 2000 területen Verı György, Sipos Katalin, Baranyai Zsolt, Papp Beáta Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság www.pusztaitolgyesek.hu

Részletesebben

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Máthé László, erdészeti programvezet WWF Magyarország Az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkrmányzata Schulcz József plgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-3/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül.

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül. Mikr- és kisvállalkzásk technlógia fejlesztése Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A Alapvetı cél A mikr- és kisvállalkzásk jövedelemtermelı képességének növelése technlógiai fejlesztésen, krszerősítésen keresztül.

Részletesebben

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 1. A szlgáltatás célja Helyi (térségi) fglalkztatási tanácsadás 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, szakmai, módszertani segítségnyújtással hzzájárulni az adtt térségben, településen a fglalkztatási helyzet

Részletesebben

Jogi környezet, városfejlesztés, területi tervezés, rendezési kérdések

Jogi környezet, városfejlesztés, területi tervezés, rendezési kérdések Jgi környezet, vársfejlesztés, területi tervezés, rendezési kérdések Előadás felépítése 1. Alapfgalmak 2. Helyi jgrendszer 3. Jgi és tervi hierarchia bemutatása 4. Tervfajták tartalma 5. Szabályzási terv

Részletesebben

A Kurca (HUKM20031) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Kurca (HUKM20031) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Kurca (HUKM20031) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partnerek RESPECT Tanácsadó

Részletesebben

2010.08.30. Forrás: APEH

2010.08.30. Forrás: APEH 2010.08.30. Frrás: APEH Tájékztató a társasági adóalanyk 2010. adóévi adókötelezettsége megállapításának új szabályairól Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalktásáról, illetve módsításáról

Részletesebben

N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V

N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V ALSÓ-TISZA HULLÁMTÉR (HUKN20031) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2009. évi XXXVII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2009. évi XXXVII. törvény az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról Az erdei életközösségek nélkülözhetetlen fennmaradása, védıhatása és termékei (hozamai) biztosítása érdekében szükséges

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban tapasztalatok, lehetıségek Orosz György Programiroda vezetı Pályázati tapasztalatok Pályázatkészítés: Formai követelmények miatt sok elutasítás Szakmai rész

Részletesebben

Natura 2000 fenntartási terv

Natura 2000 fenntartási terv Natura 2000 fenntartási terv Hódmezővásárhelyi Kék-tó kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUKM20002) Ügyfél: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Partner: CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi

Részletesebben

T/6934. számú. törvényjavaslat. Elıadó: Budapest, 2008. november

T/6934. számú. törvényjavaslat. Elıadó: Budapest, 2008. november MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6934. számú törvényjavaslat az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról Elıadó: Gráf József földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2008. november

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE 9. IKTATÓSZÁM: 2-11/2012. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Vértesboglár Településrendezési Terve és Helyi Építési Szabályzata módosításának

Részletesebben

Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban

Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban Bankovics András Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság BEVEZETÉS A projekt a Kárpát-medence egyik legnagyobb jelentőségű időszakos szikes taván

Részletesebben

41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban. Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban.

41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban. Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban. 41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban. 42. ábra. Kultúrtájak kiterjedése a Duna-Tisza közén a 18. és a 20.

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS Békéscsaba, 2011. május Az Országos és Békés Megyei Területrendezési Tervek

Részletesebben

Felkészülés az éghajlatváltozásra: mit tehetnek a gazdák?

Felkészülés az éghajlatváltozásra: mit tehetnek a gazdák? Felkészülés az éghajlatváltzásra: mit tehetnek a gazdák? Beszámló kistérségi szemináriumról 2011. február 21, Havad község, Mars megye, Rmánia 15 18 óra Bemutatkzó kör A rendezvényen helyi gazdák, vadászk,

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

Az prét t TT. Hanság g Nemzeti Park Igazgatóság

Az prét t TT. Hanság g Nemzeti Park Igazgatóság Az Ebergıci láprl prét t TT védetté nyilvánítása Takács GáborG Fertı-Hans Hanság g Nemzeti Park Igazgatóság Védetté nyilvánítási eljárás ismertetése se Jogszabályi hátth ttér A természet védelmv delmérıl

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közép-Dunántúli Operatív Prgram Reginálisan kiegyensúlyztt, vnzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása Kódszám: KDOP-2007-1.1.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1149/2008. Tervezet a Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bakonykúti község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK Magyar Madártani Egyesület Fülöp Gyula Kék vércse LIFE - gazdálkodói fórumok - 2007 Natura 2000 területek lehetnek: Farm-alapú támogatás (SPS) területe

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

Természetvédelmi kezelés

Természetvédelmi kezelés Természetvédelmi kezelés Magára hagyás, bekerítés egyensúlyi paradigma természetes, önálló életközösségek (? van) zárt rendszert feltételez gátolja a természetes zavarást is Kezelés nem egyensúlyi paradigma

Részletesebben

A HUDI20016 Epöli szarmata vonulat

A HUDI20016 Epöli szarmata vonulat A HUDI20016 Epöli szarmata vonulat kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve ÖNKORMÁNYZATI KIFÜGGESZTÉSRE Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram keretében Innvatív, integrált térségi szlgáltatásk létesítése címő tervezési felhíváshz Kódszám: TIOP- 3.5.1-09/1 A prjektek az Európai

Részletesebben

19/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelet a Baláta-tó természetvédelmi terület bővítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

19/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelet a Baláta-tó természetvédelmi terület bővítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 19/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelet a Baláta-tó természetvédelmi terület bővítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29. (3) bekezdésében, 85. b)

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

Magyarország növényvilága. Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet szoba /1718 mellék

Magyarország növényvilága. Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet szoba /1718 mellék Magyarország növényvilága Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet 7-608 szoba 20-90-555/1718 mellék tothz9@ludens.elte.hu Cserjések és szegélyek +J1a3 +M678 +P2abc J Liget- és láperdők Liget- és láperdők J3

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA MÓDOSÍTÁS ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Környezeti értékelés a 2/2005. (I.11.) Krm. rendelet alapján VÁROS TEAMPANNON KFT. 2015. december ÉRD

Részletesebben

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám 432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 166/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 167/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 168/2010.

Részletesebben

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS Gyır, 2011.09. HÓ Msz.:Rp.I.189-2 Munkaszám: Rp.I.189-2 Pekkerné Szabó Piroska Felelıs tervezık: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész okl. táj- és környezetrendezési

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen igazolás a 19/2011.(XI.29.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun megyei területrendezési

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

1.2.4.1.1 ÉLİHELYEK ELNEVEZÉSEI

1.2.4.1.1 ÉLİHELYEK ELNEVEZÉSEI 1. táblázat Általános Nemzeti Élıhely Rendszer kategóriái ÉLİHELYEK JELE TERMÉSZETES ÉLİHELYEK 1.2.4.1.1 ÉLİHELYEK ELNEVEZÉSEI A Hinarasok A1 Békalencsés, rucaörömös, tócsagazos úszóhínár A2 Rencés, kolokános

Részletesebben

K e m e n e s h ő g y é s z k ö z s é g h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a ( T e r v e z e t )

K e m e n e s h ő g y é s z k ö z s é g h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a ( T e r v e z e t ) Kemeneshőgyész Község Önkrmányzata Képviselőtestületének /2010. (..) számú rendelete Kemeneshőgyész község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Kemeneshőgyész Község

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Fenntartási terv. Tervezet (2014. július 23-i állapot szerinti változat)

Fenntartási terv. Tervezet (2014. július 23-i állapot szerinti változat) Fenntartási terv Tervezet (2014. július 23-i állapot szerinti változat) Cserebökény kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUKM20027) Ügyfél: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Partner: CSEMETE

Részletesebben

2014. márciusban elvégzett feladatok:

2014. márciusban elvégzett feladatok: HAVI JELENTÉS 6. Tárgy: Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztésére Időszak: 2014. március, 2014. április 2014. márciusban elvégzett feladatok:

Részletesebben

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre XVI: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet/felügyeleti szerv Fertı-Hanság és İrségi Nemzeti Park Igazgatóság költségvetési szerv 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely 841216 szakágazat Költségvetési

Részletesebben

Az 5000 m² alatti területek fásítására, fennmaradására, felszámolására vonatkozó jegyzői feladatok

Az 5000 m² alatti területek fásítására, fennmaradására, felszámolására vonatkozó jegyzői feladatok Az 5000 m² alatti területek fásítására, fennmaradására, felszámolására vonatkozó jegyzői feladatok Dr. Varga Tamás igazgató Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Környezetünk legösszetettebb

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014.

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása. 1.2. Operatív cél A vállalkzóvá

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya. Jelen építési szabályzat hatálya Vinár község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki.

Általános előírások. Az előírások hatálya. Jelen építési szabályzat hatálya Vinár község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki. Vinár Község Önkrmányzata Képviselőtestületének 8/2010. (VIII.23.) önkrmányzati rendelete Vinár község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Vinár Község Önkrmányzata

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE 13. IKTATÓSZÁM:2-7/2012. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési terv, helyi építési szabályzat

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet. a Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről

5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet. a Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről 5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet a Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában, valamint 85. b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése DDOP 3.1.3/G - 14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pályázók köre: helyi önkrmányzatk; helyi önkrmányzatk társulásai; helyi önkrmányzatk, önkrmányzati társulásk által létrehztt nn-prfit gazdasági társaságk,

Részletesebben