N A T U R A F E N N T A R T Á S I T E R V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V"

Átírás

1 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa N A T U R A F E N N T A R T Á S I T E R V EGYEZTETÉSI TERV TISZA ALPÁR-BOKROSI ÁRTÉRI ÖBLÖZETE (HUKN20028) kiemelt jelentıségő természetmegırzési terület Jgszabályi háttér: 275/2004. (X.8.) Krmány rendelet 13. számú melléklete 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet 43/2012. (V.3.) VM rendelet Dátum: június 30. Váltzat: Egyeztetési terv 01

2 Pályázat MVH aznsítója: Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támgatás Ügyfél: WWF Világ Természeti Alap Magyarrszág Alapítvány 1141 Budapest, Álms vezér útja 69/A Tel: Fax: Web: Együttmőködı fél: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. tel.: 76/ , fax: 76/ Web: Prjektvezetı: Kerpely Klára (WWF Magyarrszág) Felelıs tervezı: Fülöp Gyula (Respect Kft.) Közremőködı szakértık: Kerpely Klára (WWF Magyarrszág) Sipss Viktória (WWF Magyarrszág) Dóka Richárd (KNPI) Sips Ferenc (KNPI) Kun András (Sziklagyep Bt.) Rév Szilvia (Sziklagyep Bt.) Fülöp Gyula (Respect Kft.) Dr. Szilvácsku Zslt (Respect Kft.) Szabó Balázs (Respect Kft.) Ganzer Gábr (Duna Infpark Bt.) Dr. Kvács Zltán (Frest Expert Kft) Dr. Puky Miklós (Varangy Akciócsprt Egyesület) WWF Magyarrszág 2014 Ez a dkumentáció a szerzıi jgról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzıi jgvédelem alatt áll. A dkumentáció nyilváns, a megfelelı hivatkzásk mellett szabadn felhasználható és terjeszthetı.

3 I. NATURA 2000 FENNTARTÁSI TERV TARTALOMJEGYZÉK 1. TERÜLET AZONOSÍTÓ ADATAI Név Aznsító kód Kiterjedés Kijelölés alapjául szlgáló fajk és/vagy élıhelyek Érintett települések Egyéb védettségi kategóriák Tervezési és egyéb leírásk VESZÉLYEZTETİ TÉNYEZİK KEZELÉSI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA Természetvédelmi célkitőzés, a terület rendeltetése Kezelési javaslatk Élıhelyek kezelése Élıhely-reknstrukció és élıhelyfejlesztés Fajvédelmi intézkedések Kutatás, mnitrzás Mellékletek Kezelési javaslatk megvalósításának lehetséges eszközei a jgszabályk és a tulajdnvisznyk függvényében Agrártámgatásk Jelenlegi mőködı agrártámgatási rendszer Javaslt agrártámgatási rendszer Pályázati frrásk Egyéb Terv egyeztetési flyamatának dkumentációja Felhasznált kmmunikációs eszközök Kmmunikáció címzettjei Egyeztetés hatósági és területi kezelı szervekkel Kmmunikációs mellékletek... 79

4 1. TERÜLET AZONOSÍTÓ ADATAI 1.1 Név Tisza Alpár-Bkrsi ártéri öblözete 1.2 Aznsító kód HUKN20028 Natura 2000 hálózat: kiemelt jelentıségő természetmegırzési terület (kjktt) 1.3 Kiterjedés 3.288,33 hektár 1.4 Kijelölés alapjául szlgáló fajk és/vagy élıhelyek Jelölı fajk /kód/: emlıs vidra (Lutra lutra) /1355/ tavi denevér (Mytis dasycneme) /1318/ kétéltő-hüllı vöröshasú unka (Bmbina bmbina) /1188/ mcsári teknıs (Emys rbicularis) /1220/ dunai tarajsgıte (Triturus dbrgicus) /1993/ hal réti csík (Misgurnus fssilis) /1145/ lápi póc (Umbra krameri) /2011/ WWF Magyarrszág 4

5 gerinctelen kis lemezcsiga (Anisus vrticulus) /4056/ skarlátbgár (Cucujus cinnaberinus) /1086/ növény hmki kikerics (Clchicum arenarium) /2285/ Jelölı élıhelyek /kód/: alktta ligeterdık (Aln- Padin, /91E0*/ Olig-meztróf állóvizek Littrelletea uniflrae és/vagy Iset-Nanjuncetea vegetációval /3130/ Természetes eutróf tavak Magnptamin vagy Hydrcharitin növényzettel /3150/ Flyóvölgyek Cnidin dubiihz tartzó mcsárrétjei /6440/ Keményfás ligeterdık nagy flyók mentén Quercus rbur, Ulmus laevis és Ulmusminr, Fraxinus excelsir vagy Fraxinus angustiflia fajkkal (Ulmenin minris) /91F0/ * = kiemelt jelentısegő priritás élıhely 1.5 Érintett települések A tervezési terület által érintett helyrajzi számk listáját az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekkel érintett földrészletekrıl szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletet (a tvábbiakban: KvVM rendelet) tartalmazza. A Natura 2000 területek által érintett helyrajzi számkat és így a Natura 2000 jgi státuszt is a KvVM rendelet rögzíti, térképi megjelenítéssel is. A jgi jelleg a megsztással keletkezı utód helyrajzi számkra is kiterjed. A helyrajzi számk teljes listája a Megalapzó Dkumentáció 1.3. Területhasználat címő fejezetben található. Megye: Bács-Kiskun, Csngrád, Jász-Nagykun-Szlnk Ingatlan nyilvántartás alrészlet bntású adatai alapján (KNPI, földkönyvi adat, 2013): Település Érintett terület (ha) Megszlás (%) Lakitelek 662,55 20,12 Tiszaug 140,77 4,28 Tiszaalpár 1.143,1 34,72 Tiszasas 705,24 21,42 Csngrád 640,93 19,46 WWF Magyarrszág 5

6 1.6 Egyéb védettségi kategóriák Egyéb érintett (átfedı) Natura 2000 terület: a kjktt teljes területe átfedésben van az Alpárbkrsi Tisza-ártéri öblözet HUKN10004 különleges madárvédelmi területtel. Országs jelentıségő védett természeti terület (egyedi jgszabályban létesített): a kjktt lefedi a Kiskunsági Nemzeti Park Szikra és az Alpári-rét magterületi területegységét (a kettı összesen 965,7 hektár, a terület 29,4 %-a). A terület jelenlegi hivatals hazai nyilvántartásk alapján 8,9 %-a (291,1 ha) "Ex lege védett láp kategóriába esik. Ez a jövıben 28 %-ra nıhet (KNPI, SDF): a KNPI nyilvántartása szerint a terület 28%-a megfelel a törvény erejénél fgva védett lápterület jgi definíciójának. Az ex lege védett jgi jelleg földhivatali nyilvántartásba történı bejegyzését még meg kell elıznie a természetvédelmi hatóság ingatlannkénti, lápterület kiterjedését meghatárzó eljárásának. Az egész terület része a "A Tisza hmkhátsági vízgyőjtıje" ( Hmkhátság mintaterület ) Magas Természeti Értékő Területnek (MTÉT; ESA). Natura 2000 terület Tisza Alpár- Bkrsi ártéri öblözete HUKN20028 Ex lege szikes Ex lege láp Nemzeti Park (magterület) Természetvédelmi Terület Tájvédelmi Körzet Összterület ha % ha % ha % ha % ha % ha ,1 8,9 965,7 29, Országs Öklógiai Hálózat övezetei által érintett területrészek (frrás: Országs Területrendezési Terv): magterület: 79 %; öklógiai flysó: 21 %; puffer övezet: 0 %. 1.7 Tervezési és egyéb leírásk Tervezési területre vnatkzó tervek: Természetvédelmi kezelési terv Jgszabályban kihirdetett természetvédelmi kezelési tervet még nem fgadtak el a tervezési területre. A területet érintıen kezelési terv dkumentáció áll rendelkezésre: Tıserdı és az Alpári-rét területegységének kezelési terve (KNPI, 2009). Körzeti erdıterv A tervezési területre vnatkzó erdıgazdálkdási tervek tekintetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztnsági Hivatal (NÉBIH) Erdészeti Igazgatóságán elérhetı Országs Erdıállmány Adattár erdıtervi adatai nyújtanak erdırészlet szinten aktuális infrmációkat, ezeknek a lényegi részeit és következtetéseit a II. Megalapzó dkumentáció Erdészet címő fejezet tartalmazza (lekért alapadatk erdırészlet szinten: terület, faállmánytípus, rendeltetés, kr, természetesség, tervezett fahasználat, távlati célállmány). WWF Magyarrszág 6

7 Vadgazdálkdási terv A területet érintı vadgazdálkdási, vadászati fıbb adatkat a körzeti vadgazdálkdási tervek tartalmazzák (Országs Vadgazdálkdási Adattár, vezeti: SZIE MKK VadVilág Megırzési Intézet), a fntsabb részleteket és következtetéseket a II. Megalapzó dkumentáció Vadgazdálkdás, halászat, hrgászat címő fejezet tartalmazza. Vízgyőjtı-gazdálkdási Terv A terület az Országs Vízgyőjtı-gazdálkdási Terv Tisza (rész)vízgyőjtıjéhez, nagybb részt (kb. 80 %) annak az Alsó-Tisza jbb part (2-20) tervezési alegységéhez, kisebb részt (kb. 20 %, Lakitelek település révén) a Nagykırösi hmkhát (2-12) tervezési alegységéhez tartzik. Kapcslódó infrmációk, illeszkedések a Élıhelyek kezelése címő fejezetben találhatók. Fajvédelmi terv A területre vnatkzóan, az itt elıfrduló védett illetve Natura 2000 fajk tekintetében jelenleg nincs elfgadtt aktuális fajvédelmi terv érvényben. Egyéb terv A tervezési területen jelenleg flyamatban van egy KEOP prjekt, amelynek jelentıs hatása lehet a terület vízháztartására: Vizes élıhely reknstrukciója és a fkgazdálkdás lehetıségének megteremtése a tiszaalpári Nagy-tó területén címő, KEOP / prjekt, prjektgazda a KNPI. A prjekt területre kifejtett lehetséges hatásait, a tervezett beavatkzáskat a Fenntartási terv Élıhely-reknstrukció és élıhelyfejlesztés címő fejezet tartalmazza. WWF Magyarrszág 7

8 2. VESZÉLYEZTETİ TÉNYEZİK A tervezési terület hivatals Natura 2000 adatlapján (SDF, 2013.) az alábbi veszélyeztetı tényezık es hatásk szerepelnek, a tervezési területen és a terület körül: Veszélyeztetı tényezık és hatásaik a területen: Kód Veszélyeztetı tényezı Jelentısége Érintett terület aránya (%) A02 mővelési mód váltzása M 35 A03.01 intenzív vagy intenzívebb kaszálás M 1 A04.03 A06 A07 pásztrkdás felhagyása, legeltetés hiánya egyéves vagy évelı lágyszárú növénytermesztés bicid termékek, hrmnk, kemikáliák használata H 30 H 20 M 30 A08 trágyázás M 25 Jelölı élıhelyre/fajra gyakrlt hatás flyóvölgyek mcsárrétjei, hmki kikerics: rendszeres legeltetés helyetti kaszálás, máshl pedig a rendszeres kaszálás elmaradása alapvetıen váltztatja meg a gyepek növényzetét (fajösszetétel, szerkezet, brítttság), a gymcserje és inváziós növényfajk terjedését segíti elı flyóvölgyek mcsárrétjei, hmki kikerics: a legeltetés helyetti, illetve a túl mély, nem megfelelı idıben és hagyás terület nélkül végzett kaszálás és az indklatlan tisztító kaszálás kársítja az eredeti növényzetet (töveik sérülnek, sarjadás-maghzás kársdik, brítttság megváltzása) flyóvölgyek mcsárrétjei, hmki kikerics: a rendszeres legeltetés hiánya megváltztatja a gyep szerkezetét, amelybıl eltőnnek a rágást-tiprást-trágyázást és nyíltabb brítást igénylı védendı növényfajk (rvar tápnövények is) és más növények szaprdnak el (köztük sk gym- és inváziós növényfaj) flyóvölgyek mcsárrétjei, ligmeztróf állóvizek, természetes eutróf tavak, hmki kikerics, vidra, vöröshasú unka, dunai tarajsgıte, mcsári teknıs, réti csík, lápi póc, kis lemezcsiga: gyepekkel és felszíni vizekkel szmszéds intenzív szántóföldi mővelés tápanyag- és vegyszer bemsódása (talajvízbe is) kedvezıtlenül megváltztatja a gyepek, a partmenti és a vízi növényzet összetételét (nitrgén és fszfr túlsúly), rntja az élıvíz minıségét és csökkenti a táplálék mennyiségét, közvetlen és táplálékn keresztüli mérgezéssel veszélyezteti a vízhez WWF Magyarrszág 8

9 Kód Veszélyeztetı tényezı Jelentısége Érintett terület aránya (%) Jelölı élıhelyre/fajra gyakrlt hatás B01 erdıtelepítés M 12 B02 F02 G01 erdıgazdálkdás (ültetvényeken is) halászat, vízi erıfrrásk kiaknázása szabadtéri sprtk és szabadidıs tevékenységek; rekreációs tevékenységek M 18 M 4 M 4 H01 felszíni vizek szennyezése M 60 I01 J02 idegenhns inváziós fajk jelenléte emberi hatásra váltzó vízáramlási visznyk H 30 H 80 J03 egyéb élıhely átalakulásk M 5 K01 abitikus természetes flyamatk (lassú) H 80 éger-kıris ligeterdık, keményfás ligeterdık, tavi denevér, skarlátbgár: a tájidegen fafajkkal történı telepítés-felújítás inváziós fajkkal veszélyezteti ezeket az élıhelyeket; a nem megfelelı áplás és felújítás illetve véghasználat (tarvágás) kársítja az élıhelyet, csökkenti az elegyfa és hltfa mennyiségét és a váltzats erdei mikrélıhelyek arányát, utat nyit az inváziós növényfajknak (zöld juhar, amerikai kıris, gyalgakác) lig-meztróf állóvizek, természetes eutróf tavak, réti csík, lápi póc, vidra: a védendı halfajk állmányát kársíthatja, illetve a zsákmányhalak csökkenésén keresztül a vidráét is lig-meztróf állóvizek, természetes eutróf tavak, vöröshasú unka, dunai tarajsgıte, mcsári teknıs, réti csík, lápi póc, kis lemezcsiga: az élıvizeket és a partmenti részeket szennyezheti, a védendı halfajk állmányát kársíthatja lig-meztróf állóvizek, természetes eutróf tavak, vöröshasú unka, dunai tarajsgıte, mcsári teknıs, réti csík, lápi póc, kis lemezcsiga, vidra: az élıvizeket és a partmenti részeket szennyezheti, táplálékbázist csökkenti, közvetlen és táplálékn keresztüli mérgezéssel veszélyezteti a vízhez kötıdı állatfajkat éger-kıris ligeterdık, keményfás ligeterdık: zöld juhar, amerikai kıris, gyalgakác; flyóvölgyek mcsárrétjei: gyalgakác; az inváziós növényfajk kiszrítják az élıhely eredeti állmányalktó növényfajait és a hzzájuk kötıdı állatvilágt éger-kıris ligeterdık, keményfás ligeterdık, flyóvölgyek mcsárrétjei, lig-meztróf állóvizek, természetes eutróf tavak, hmki kikerics, vidra, tavi denevér, vöröshasú unka, dunai WWF Magyarrszág 9

10 Kód Veszélyeztetı tényezı Jelentısége Érintett terület aránya (%) Jelölı élıhelyre/fajra gyakrlt hatás K02 természetes élıhely átalakulásk, szukcessziós flyamatk M 80 (magyarázat: Jentısége: H = nagy jelentıségő; M = közepes jelentıségő; L = kis jelentıségő) Veszélyeztetı tényezık és hatásaik a terület körül: Kód Veszélyeztetı tényezı Jelentısége Jelölı élıhelyre/fajra gyakrlt hatás E01 vársi környezet, lakóterület M H01 felszíni vizek szennyezése M I01 idegenhns inváziós fajk jelenléte H J02 emberi hatásra váltzó vízáramlási visznyk flyóvölgyek mcsárrétjei, ligmeztróf állóvizek, természetes eutróf tavak, hmki kikerics, vidra, tavi denevér, vöröshasú unka, dunai tarajsgıte, mcsári teknıs, réti csík, lápi póc, kis lemezcsiga: emberi lakó- és termelı környezetbıl származó zavarás illetve a pntszerő talajvízzel illetve vízflyással terjedı szennyezés veszélye nı; tápanyag- és vegyszer bemsódása megváltztatja a partmenti és a vízi növényzet összetételét, rntja az élıvíz minıségét, mérgezést kzhat lig-meztróf állóvizek, természetes eutróf tavak, vöröshasú unka, dunai tarajsgıte, mcsári teknıs, réti csík, lápi póc, kis lemezcsiga, vidra: az élıvizeket és a partmenti részeket szennyezheti, táplálékbázist csökkenti, közvetlen és táplálékn keresztüli mérgezéssel veszélyezteti a vízhez kötıdı állatfajkat éger-kıris ligeterdık, keményfás ligeterdık: zöld juhar, amerikai kıris, gyalgakác; flyóvölgyek mcsárrétjei: gyalgakác; az inváziós növényfajk kiszrítják az élıhely eredeti állmányalktó növényfajait és a hzzájuk kötıdı állatvilágt WWF Magyarrszág 10 H éger-kıris ligeterdık, keményfás ligeterdık, flyóvölgyek mcsárrétjei, lig-meztróf állóvizek, természetes eutróf tavak, hmki kikerics, vidra, tavi

11 Kód Veszélyeztetı tényezı Jelentısége Jelölı élıhelyre/fajra gyakrlt hatás denevér, vöröshasú unka, dunai tarajsgıte, mcsári teknıs, réti csík, lápi póc, kis lemezcsiga: az élıhelyek emberi vízelvezetés kzta kiszáradása megváltztatja a szárazföldi és vízi növényzet összetételét és brítását, a védendı állatfajk táplálékának váltzatsságát és mennyiségét csökkenti (magyarázat: Jentısége: H = nagy jelentıségő; M = közepes jelentıségő; L = kis jelentıségő) Lényeges közvetlen veszélyeztetı tényezık: A területet veszélyezteti a természetes vízháztartási visznyk felbrulása, a védendı természeti értékeknek nem megfelelı vízkrmányzás. A nyílt vízfelszínő eutróf tavakat veszélyezteti a túl intenzív eutrfizáció, a gyrs feltöltıdés. Terhelést jelent a tájidegen inváziós növényfajk terjedése közvetetten az árvízzel is, a tájidegen fafajk telepítése az erdı mőveléső területeken, illetve a védendı élıhelyekkel szmszéds részeken. Veszélyeztetı tényezı az érintkezı, beékelıdı szántókról a növényvédıszerek illetve szervesés mőtrágyák bejutása. Kárs a magas véghasználati arány az erdészeti mővelésben és a túltarttt nagyvad állmány. Veszélyeztetı tényezı a természetvédelmi célknak nem megfelelı gyepkezelési gyakrlat: - a legeltetés vagy kaszálás/mechanikus irtás elmaradása, - a legeltetett állatk kívánatstól eltérı mennyisége és faja illetve fajtája, - a szükségtelen tisztítókaszálásk, - a túl intenzív kaszálás, - a mzaiks-hagyásterületes kaszálási módszerek hiánya, - az élıvilágt kevésbé kímélı kaszálógéptípusk alkalmazása. WWF Magyarrszág 11

12 3. KEZELÉSI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA 3.1. Természetvédelmi célkitőzés, a terület rendeltetése Részletes természetvédelmi célkitőzések: A jelölı élıhelyek kiterjedése ne csökkenjen, kivéve ha ez a váltzás másik, az eltőnı élıhelyrészhez hasnló természetességő jelölı élıhely kiterjedésének növekedése miatt következik be. A jelölı élıhelyek természetessége ne csökkenjen, kivéve ha ez közvetlenül elháríthatatlan külsı k (például idıjárási szélsıség, fgyasztószervezet gradációja), vagy erdei élıhely esetén a faállmány engedélyezett véghasználata, illetve a felújítás érdekében szükségszerően végzett talajmunka miatt következik be. Az erdei élıhelyek megóvandó természetes tulajdnságai közé tartzik egyebek között: - a hetergén tér- és krszerkezet, - a legyengült egészségő fák jelenléte, - az álló és fekvı hltfák jelenléte, - a fajgazdag cserje- és gyepszint. A tájidegen fafajk elegyaránya ne növekedjen a jelölı erdei élıhelyek állmányaiban. A jelölı élıhelyek inváziós veszélyeztetésének mértéke ne növekedjen. Ennek érdekében a jelölı élıhelyekkel közvetlenül vagy az árvízi elöntések révén közvetetten érintkezı, az adtt helyen tényleges inváziós fenyegetést jelentı tájidegen fásszárú állmányk telepítése kerülendı. Jelölı erdei élıhelyek állapta javuljn - Azkn a jelölı erdei élıhelyeken, amelyeken az erdıállmány képes felújulni a maga természetes öklógiai flyamataira jellemzı módn (természetes sebességgel, állmánysőrőséggel, állmányszerkezettel), tt biztsítani szükséges a természetszerő felújításk lehetıségét. Legyenek elhárítva az lyan, természetszerő felújításkat akadályzó hatásk, amelyek gyengítésének és megszüntetésének technlógiája ismert, és reálisan kivitelezhetı. - A jelölı erdei élıhelyek állmányainak tíz éves felbntású krsztályszerkezetében ne csökkenjen a térségben szkáss erdıgazdálkdási gyakrlat szerint már véghasználatra elıírható krsztályk, tvábbá az ıket eggyel megelızı krsztály összesített területi kiterjedése. Ne kerüljön tehát véghasználatra több idıs erdıállmány, mint amennyi krsdásával belép a hasnló öklógiai funkciót ellátni képes krsztálykba. A célkitőzés megvalósulása tíz éves erdıtervezési ciklusnként vizsgálandó. Erdıtervezési ciklusnként véghasználat révén a 91E0 (láperdık) egyetlen krsztályának területi részaránya se csökkenjen 50%-s aránynál jbban, illetve a 91F0 (keményfás ligeterdık) esetében egyetlen krsztály területi részaránya se csökkenjen 30%-t meghaladó mértékben. WWF Magyarrszág 12

13 - A 91E0 (láperdık és puhafás ligeterdık) jelölı élıhely állmányainak összességén a tájidegen fafajk elegyaránya felmérési idıszaknként (hat évenként) legalább 8%-al csökkenjen. A jelölı élıhely természetessége felmérési idıszaknként (hat évenként), legalább összesített területének 8%-án növekedjen, elsısrban az elegyedı tájidegen növényfajk irtása és a természetes vízháztartási visznyk helyreállítása révén. - A 91F0 (keményfás ligeterdık) jelölı élıhely állmányainak összességén a tájidegen fafajk elegyaránya felmérési idıszaknként (hat évenként) legalább 20%-al csökkenjen. A jelölı élıhely természetessége felmérési idıszaknként (hat évenként), legalább összesített területének 15%-án növekedjen, elsısrban az elegyedı tájidegen növényfajk mechanikus vagy legeltetéses irtása és a természetes vízháztartási visznyk helyreállítása révén. A kedvezı természetvédelmi helyzet helyreállításáhz célszerő az élıhely legalább egy részét legelıerdıként kezelni. A mcsárrétek öklógiai állapta javuljn, természetessége felmérési idıszaknként (hat évenként), legalább összesített területének 8%-án javuljn. Ennek érdekében elsısrban: - a természetes vízháztartási visznyk helyreállítása, - a tájidegen inváziós növényfajk irtása, - a szántóterületekrıl eredı zavaró hatásk mérséklése és a gyepkezelési gyakrlat javítása szükséges (a legeltetett állatk mennyiségének, fajának és fajtájának ptimalizálása, a szükségtelen tisztítókaszálásk visszaszrítása, a mzaiks, hagyásterületes kaszálási gyakrlat és az élıvilágt kímélı kaszálógéptípusk terjesztése, a kaszálási módk diverzifikálása). A meglévı mcsárrétek öklógiai állaptának, természetességének javítása kiváltható ugyanezen típusú élıhelyek újnnan történı kialakításával, reknstrukciójával is (a természetességnövelési célkitőzés teljes egészében a meglévı mcsárrétek kiterjedésének 8%- át kitevı reknstrukcióval helyettesíthetı). A 3150 (természetes eutróf tavak) jelölı élıhely természetvédelmi helyzetének fenntartása érdekében törekedni kell: - a túl intenzív eutrfizáció, a gyrs feltöltıdés megelızésére, - és gndskdni szükséges a természetes vízháztartási visznyk, - és a nyílt vízfelszínek megırzésérıl. A jelölı fajk állmánynagysága és állmányainak területi kiterjedése ne csökkenjen. A tavi denevér (Mytis dasycneme) természetvédelmi helyzetét javítani szükséges, elsısrban az alkalmas pihenıhelyek (idıs erdık, facsprtk és mesterséges denevérszállásk) számának, illetve kiterjedésének növelésével. A kétéltőek-hüllık helyzete javuljn A vöröshasú unka (Bmbina bmbina), dunai gıte (Triturus dbrgicus) és mcsári teknıs (Emys rbicularis) állmányainak természetvédelmi helyzetét javítani szükséges, elsısrban - lyan vízi kapcslatrendszer (csatrnahálózat) kialakításával, ami egyrészt kapcslatt biztsít az egyes nagybb egységek között és ezáltal ellensúlyzza a védett területbe ékelıdött nagy kiterjedéső szántók hatását, vízhiánys években pedig élı- és szaprdóhelyet is biztsít - a mcsári teknıs számára magasan fekvı tjásrakóhelyek biztsításával, hálós védelemmel. WWF Magyarrszág 13

14 Természetvédelmi priritásk: Kiemelt fntsságú cél a következı élıhelyek kedvezı természetvédelmi helyzetének fenntartása: 3150 (természetes eutróf tavak). Kiemelt fntsságú cél a következı fajk/élıhelyek kedvezı természetvédelmi helyzetének helyreállítása: 6440 (mcsárrétek), 91E0 (láperdık és puhafás ligeterdık), 91F0 (keményfás ligeterdık), tavi denevér (Mytis dasycneme). WWF Magyarrszág 14

15 3.2. Kezelési javaslatk A 275/2004. (X. 8.) Krm. rendelet pntja alapján (5) A fenntartási terv a Natura 2000 terület kezelésére vnatkzó javaslatkat, valamint ezek megvalósításának lehetséges eszközeit tartalmazza, és jgszabály eltérı rendelkezése hiányában kötelezı földhasználati szabálykat nem állapít meg. Az itt megfgalmaztt elıírás-javaslatk célja, hgy a kezelési egységekben elıfrduló közösségi jelentıségő értékek, a jelenlegi gazdálkdási gyakrlat és adttságk alapján javaslatt tegyenek a gazdálkdás kívánats módjára. Ennek érdekében itt megfgalmazásra kerülnek lyan elıírás-javaslatk, amelyek alapul szlgálnak a jövıbeli támgatási prgramk kidlgzásáhz. A gazdálkdók számára ezek az elıírás-javaslatk a jelen terv alapján kötelezettséget nem jelentenek, betartásuk csak támgatási prgramkn keresztül, önkéntes vállalás frmájában válhat csak kötelezıvé. A már más jgszabály vagy hatósági eszköz alapján létezı elıírásk esetében azk kötelezı jellegét értelemszerően az azt megalapzó jgszabály, vagy hatósági eszköz támasztja alá, jelen fenntartási terv ezekre az elıíráskra csak utalást tesz. Kezelési egységek A természetvédelmi szempntból javaslt kezelések egységesebb átláthatósága érdekében kezelési egységeket (KE) határzunk meg, melyeket hasnló jellegő és azns kezelési eljárást igénylı élıhelyfltk/egységek alktnak (alapját az ÁNÉR élıhelytérkép adja). A kezelési egységek lehatárlása nem követi az ingatlan-nyilvántartási határkat, mivel a valós és a tényleges területhasználat ettıl jelentısen eltérhet, jellemzıen természetes határkat követ a lehatárlás (vízflyás, fasr, út, árk, töltés, táblahatár, stb.). A kezelési egységek lefedik a teljes tervezési területet, egyaránt tartalmaznak közösségi jelentıségő jelölı es nem jelölı élıhelytípuskat és fajk élıhelyeit egyaránt. Köztük lyan részek is, amelyek a jelenlegi területalapú agrártámgatási rendszerben nem tartznak a hasznsíttt mezıgazdasági területek közé (HMT), pl. mezsgyék, fasrk, mcsarak, vízállásk. A kezelési egységeknél gazdálkdási jelleg szerint csprtsítva meghatárzzuk azn intézkedéseket, amelyeket a közösségi jelentıségő élıhely és/vagy a faj megırzése érdekében javaslunk, illetve az élıhelyfejlesztési lehetıségekre is kitérünk Élıhelyek kezelése Külön jelenítjük meg a terület fenntartására vnatkzó gazdálkdáshz nem köthetı javaslatkat, illetve a gazdálkdáshz köthetı kezelési javaslatkat. A kezelési javaslatkat elkülönítjük az élıhelytípusk és fajk megırzése érdekében kötelezıen betartandó elıíráskra és az élıhelyek fejlesztése céljából önkéntesen vállalható (választható) elıírás-javaslatkra, utóbbiakat pedig alap és emelt szintőekre az eltérı környezet- illetve természetvédelmi hatásuk alapján. WWF Magyarrszág 15

16 A tervezési területen élıhelyi jellemzık és gazdálkdási-hasznsítási szempntk alapján az azns kezelést igénylı élıhelyekre vnatkzóan 11-féle kezelési egységet határltunk le (a KE-11 nem került lehatárlásra). Ezen kezelési egységek a következık: WWF Magyarrszág 16

17 KE-1: Természetközeli/féltermészetes puhafás erdı és özöngyms származékai KE-2: Természetközeli/féltermészetes keményfás erdı KE-3: Égeres KE-4: Gyenge természetességő faállmány és özöngyms származékai KE-5: Üde rét és özöngyms származékai KE-6: Töltés, gát féltermészetes gyepjei KE-7: Hltág parti növényzettel KE-8: Mcsár KE-9: Mesterséges állóvízi meder KE-10 Szántó KE-12: Egyéb (tanya, épület, út) A kezelési egységek térképi lehatárlását és megjelenítését a Mellékletben található 5. számú térkép Kezelési egységek tartalmazza. A) Gazdálkdáshz nem köthetı, általáns fenntartási javaslatk (a teljes területre, az összes kezelési egységre vnatkznak) Területrendezés, építésügy - Követni kell a megyei és helyi rendezési tervek és építési szabályzatk elıírásait. - A tervezési területen állandó épület, nyári szállás, karám, újabb földút csak a nemzeti park igazgatóság elızetes engedélyével létesíthetı. - Szilárd burklatú mőút a területen nem létesíthetı Bányászat - Hmk, föld kitermelés tils. kivéve, ha szántóterületen végzett, jellemzı talajvízszint alá nem hatló kitermeléssel természetközeli állaptú élıhely kialakítására kerül sr a rekultivációt követıen. Vadászat, vadgazdálkdás - A tervezési terület által érintett vadgazdálkdási egységek érvényes vadgazdálkdási üzemtervei értelmében a Natura 2000 területeken tils lyan tevékenységet flytatni, amely a jelölı fajk állmányát és/vagy a jelölı élıhelytípus fennmaradását veszélyezteti. - A vadgazdálkdási üzemterv természetvédelmi szempntú elıírásainak értelmében elızetesen egyeztetni szükséges a nemzeti park igazgatósággal minden lyan tevékenység végzése elıtt, amely a fenti állapt bekövetkezését eredményezheti, de különösen az alábbi esetekben: WWF Magyarrszág 17

18 a területen mesterséges fácán kibcsátás, nevelés; a területen mesterséges vízivad tenyésztés, nevelés, kibcsátás; vadászati, vadgazdálkdási célú élıhelyfejlesztés, vadföld kialakítása. - Vadászati létesítmény, berendezés (les, cserkelıút, szóró, sózó, dagnya, stb.) elhelyezése a területileg illetékes nemzeti park igazgatósággal egyeztetve történhet. - A létesítmény, berendezés kialakításakr ügyelni kell az adtt területen található védett/jelölı fajk egyedeinek megóvására. - A kialakítás srán törekedni kell a területre/tájegységre jellemzı anyagk alkalmazására, a berendezések tájba illesztésére. Vízgazdálkdás - Az élıhelyek fenntartását biztsító, vízgazdálkdással összefüggı kezelési javaslatkat az egyes kezelési egységenként külön Vizes élıhely - V kategóriában megjelenített elıírásk tartalmazzák. - A kifejezetten vízgazdálkdást érintı kezelési elıíráskat a jellemzıen vizes élıhelyeket, azkhz kötıdı fajk elıfrdulási területeit magába fglaló kezelési egységek elıírásai tartalmazzák (KE-7: Hltág parti növényzettel, KE-8: Mcsár, KE- 9: Mesterséges állóvízi meder). - Országs Vízgyőjtı-gazdálkdási Terv (OVGT): a kezelési egységek vizekhez, vizes élıhelyekhez kötıdı kezelései illeszkednek az OVGT kapcslódó intézkedéseihez. Az OVGT 6.3., illetve részletesen a 8.3. Mőszaki intézkedések mellékletében szereplı egyedi intézkedések közül a területen az alábbiak a leginkább relevánsak: IP1. Területi agrár intézkedési csmag: - TA3: Vízvisszatartás belvíz-érzékeny területeken a belvízelvezetırendszer használata nélkül, mővelési mód és mővelési ág váltással - TA5: A belvíz-rendszer módsítása a víz-visszatartás szempntjait figyelembe véve IP2. Vízflyásk ár- vagy hullámterére és az állóvizek parti sávjára vnatkzó intézkedési csmag: - HA2: Vízflyásk mellett vízvédelmi puffersáv kialakítása és fenntartása - HA3: Állóvizek part menti sávjában a vízvédelmi puffersáv kialakítása és fenntartása IP14: Kársdtt, védett élıhelyekkel és más védett területekkel kapcslats egyedi intézkedések: - VT3: Kársdtt, víztıl függı védett élıhelyek védelme, rehabilitációja érdekében a felszíni vízhasználatk érintı beavatkzásk - VT6: Kársdtt, állóvizektıl függı élıhelyek védelme és rehabilitációja érdekében az állóvíz vízpótlása, illetve vízszintszabályzása - VT9: A természetvédelmi szempntú területi agrárintézkedések WWF Magyarrszág 18

19 B) Gazdálkdáshz köthetı kezelési javaslatk (az összes, illetve az adtt kezelési egységre vnatkznak) Gazdálkdáshz köthetı, támgatási rendszerbe illeszthetı kezelési elıírás-javaslatk: Kötelezıen betartandó elıírásk: Általánsan minden kezelési egységre érvényes (KE-1 KE-12) elıírásk, a valós területhasználatnak (MEPAR lehatárlás) megfelelıen alkalmazva! Gyepek: Erdık: - A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Krm. Rendelet. - az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdıterületeken történı gazdálkdáshz nyújtandó kmpenzációs támgatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet - vnatkzó erdıterv rendelet, körzeti erdıterv - a védett természeti terület természetvédelmi kezelési terve Adtt kezelési egységekre vnatkzó meghatárzásk: Kezelési egység kódja: KE-1 Kezelési egység meghatárzása: Természetközeli/féltermészetes puhafás erdı és özöngyms származékai Ide tartznak a természetközeli és féltermészetes puhafás erdık (jellemzıen főz-nyár ártéri erdık, láperdık), illetve ezek özöngyms váltzatai. Kezelési egység megfeleltetése: Kezelési egység Területegység ÁNÉR 2011 élıhely kód ÁNÉR 2011 élıhely megnevezés Natura 2000 élıhely kód Natura 2000 élıhely megnevezés 1 21 A3xA1xB2xJ 4xD4m Békaszılıs, süllıhínaras, tündérrózsás, vízitökös, tündérfátylas, sulyms rögzült hínár x Békalencsés, rucaörömös, tócsagazs úszóhínár x Harmatkásás, békabuzgánys, pántlikafüves mcsári-vízparti növényzet x Főznyár ártéri erdık x Alföldi mcsárrétek 3150 Természetes eutróf tavak Magnptamin vagy Hydrcharitin növényzettel WWF Magyarrszág 19

N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V

N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V ALSÓ-TISZA HULLÁMTÉR (HUKN20031) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési

Részletesebben

A Deszki gyepek (HUKM20005) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Deszki gyepek (HUKM20005) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Deszki gyepek (HUKM20005) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BiAqua Pr Környezetvédelmi Szlgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partner RESPECT Tanácsadó

Részletesebben

A Tóniszállás-szarvasi gyepek (HUKM20026) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Tóniszállás-szarvasi gyepek (HUKM20026) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Tóniszállás-szarvasi gyepek (HUKM20026) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BiAqua Pr Környezetvédelmi Szlgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partnerek

Részletesebben

Natura 2000 fenntartási terv

Natura 2000 fenntartási terv Natura 2000 fenntartási terv Lapistó-Fertő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUKM20030) Ügyfél: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Partner: CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

Részletesebben

Dél-İrjeg (HUKN20032) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag

Dél-İrjeg (HUKN20032) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címő projekthez Dél-İrjeg (HUKN20032)

Részletesebben

Egyeztetési anyag. Készítette:

Egyeztetési anyag. Készítette: a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címő projekthez Hejı mente (HUBN20030)

Részletesebben

Natura 2000 Fenntartási Terv

Natura 2000 Fenntartási Terv Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Natura 2000 Fenntartási Terv HUON20009 Ostffyasszonyfa-csöngei legelő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Őriszentpéter,

Részletesebben

A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partnerek RESPECT Tanácsadó

Részletesebben

A Mezőcsáti Rigós (HUBN20031) különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve

A Mezőcsáti Rigós (HUBN20031) különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Mezőcsáti Rigós (HUBN20031) különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Eger 2014 Ügyfél: Bükki

Részletesebben

Fenntartási terv. Tervezet (2014. július 23-i állapot szerinti változat)

Fenntartási terv. Tervezet (2014. július 23-i állapot szerinti változat) Fenntartási terv Tervezet (2014. július 23-i állapot szerinti változat) Cserebökény kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUKM20027) Ügyfél: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Partner: CSEMETE

Részletesebben

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek

Részletesebben

A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve EGYEZTETÉS ELŐTTI TERVEZET

Részletesebben

Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve

Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Eger 2014

Részletesebben

A Mágocs-ér (HUKM20006) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Mágocs-ér (HUKM20006) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Mágocs-ér (HUKM20006) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partnerek RESPECT Tanácsadó

Részletesebben

A Köles-ér (HUKM20022) különleges természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Köles-ér (HUKM20022) különleges természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Köles-ér (HUKM20022) különleges természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partner RESPECT Tanácsadó és

Részletesebben

A Korhány és Holt-Korhány (HUKM20023) különleges természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Korhány és Holt-Korhány (HUKM20023) különleges természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Korhány és Holt-Korhány (HUKM20023) különleges természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partnerek RESPECT

Részletesebben

A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Nimfea Természetvédelmi Egyesület

Részletesebben

A kezelési javaslatok megvalósításának támogatási eszközei (tervezet)

A kezelési javaslatok megvalósításának támogatási eszközei (tervezet) II. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. április 30.) a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások

Részletesebben

Natura 2000 Fenntartási Terv

Natura 2000 Fenntartási Terv Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Natura 2000 Fenntartási Terv HUON20012 Kemenessömjéni cserjés legelő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Őrségi

Részletesebben

Miklósfai Mórichelyi-halastavak (HUBF10001) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag

Miklósfai Mórichelyi-halastavak (HUBF10001) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című projekthez Miklósfai Mórichelyi-halastavak

Részletesebben

A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Nimfea Természetvédelmi

Részletesebben

A HUDI20005 Bársonyos

A HUDI20005 Bársonyos A HUDI20005 Bársonyos kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2009. évi XXXVII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2009. évi XXXVII. törvény az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról Az erdei életközösségek nélkülözhetetlen fennmaradása, védıhatása és termékei (hozamai) biztosítása érdekében szükséges

Részletesebben

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Dr. Deák József Áron Nimfea

Részletesebben

A Petőfibányai Kopasz-hegy (HUBN20053) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve

A Petőfibányai Kopasz-hegy (HUBN20053) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Petőfibányai Kopasz-hegy (HUBN20053) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Eger

Részletesebben

A Paszabi kubikgödrök (HUHN20043) különleges természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Paszabi kubikgödrök (HUHN20043) különleges természetmegőrzési terület fenntartási terve A Paszabi kubikgödrök (HUHN20043) különleges természetmegőrzési terület fenntartási terve Nyíregyháza 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partner E-misszió Természet- és Környezetvédelmi

Részletesebben

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve Fotó: http://civertan.blogter.hu/tag/jaszsag Készítette a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapest, 2013

Részletesebben

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 BEVEZETÉS... 4 1. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÁLLAPOTA ÉS JÖVİKÉPE... 5 1.1

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 4. Stratégia Melléklet

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 4. Stratégia Melléklet Hajdúszbszló Várs Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Lcal Agenda 21) kivnat 4. Stratégia Melléklet (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZTVEVİ SZAKÉRTİK: Barabás

Részletesebben

A Keleti-Bakony (HUBF 20001) és a Papod-Miklád (HUBF 20002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület honvédelmi használatú részeinek Natura

A Keleti-Bakony (HUBF 20001) és a Papod-Miklád (HUBF 20002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület honvédelmi használatú részeinek Natura A Keleti-Bakony (HUBF 20001) és a Papod-Miklád (HUBF 20002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület honvédelmi használatú részeinek Natura 2000 fenntartási terve Készítő: Balaton-felvidéki Nemzeti

Részletesebben