Feladat. A levéltári anyagok digitalizálásával szemben támasztott követelmények Megrendelő: Budapest Főváros Levéltára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Feladat. A levéltári anyagok digitalizálásával szemben támasztott követelmények Megrendelő: Budapest Főváros Levéltára"

Átírás

1 A levéltári anyagok digitalizálásával szemben támasztott követelmények Megrendelő: Budapest Főváros Levéltára Feladat A feladat egy olyan szakmai tanulmány készítése, amely bemutatja a hazai és a nemzetközi levéltári digitalizálási gyakorlatot, egyúttal javaslatot tesz a levéltári digitalizálás egységes szempont- és követelményrendszerére. Az a célja, hogy biztosítsa a digitalizálási projekteknek az E-levéltár szempontjainak megfelelő kimenetét: szabványos, hosszú távon megőrizhető, használható legyen, lehetővé tegye a különböző informatikai rendszerekben való kezelést (interoperabilitás). Gyakorlati, szakmai útmutatót, kézikönyvet is jelentsen egyben bármely levéltár számára a különböző adathordozókon rögzített képi és szöveges források digitalizálására. A projektterméknek célja nem a levéltári digitalizálás támogatása, hanem a befogadó elektronikus levéltár szempontjainak megfelelő szabályozási javaslat elkészítése, a digitalizálási projektek egységes szemléletű outputjának biztosítása, elsősorban technikai szempontból. A digitalizált állományok maguk is elektronikus iratok, hosszú távú megőrzésükhöz az elektronikusan keletkezett iratokkal azonos tárolási, megőrzési és visszakeresési beavatkozások szükségesek. A digitalizálás az elmúlt évtizedben a közgyűjtemények kiemelt feladata lett: a levéltárak mind tájékoztatási, mind állományvédelmi megfontolásból jelentős forrásokat fordítanak iratanyaguk digitalizálására. A levéltári digitalizálás azonos elvekre, technikai és formátumkövetelményekre kell, hogy épüljön, mint az iratképző szerveknél végzett digitalizálás, a projekttermék ajánlásait tehát össze kell hangolni A papír alapú dokumentumok megbízható elektronikus másolatával szemben támasztott technikai követelmények és gyakorlatban alkalmazható eljárásrend című projekttermékben rögzített követelményekkel. A levéltári digitalizálás során létrejövő adatstruktúrának illeszkednie kell az elektronikus levéltári anyag metaadatstruktúrájába, így a projekttermék ajánlásait össze kell hangolni Az elektronikus levéltári rendszer metaadatmodellje című projekttermékben rögzített követelményekkel (ez utóbbi nem készült el!!!). A speciális követelmények a levéltári anyagok egyedi értékéből, adathordozóinak speciális jellegéből és sokféleségéből, a mindezekből adódó különleges állományvédelmi követelményekből, a levéltári nyilvántartási rendszerhez igazodó metaadat-struktúra és dokumentáció szükségességéből adódnak. A termék mindezek figyelembe vételével 1. Adjon áttekintést az EU államainak közlevéltáraiban folyt legjelentősebb levéltári digitalizálási projektek során alkalmazott módszerekről és eljárásokról, a legjobb gyakorlatokról, az EU-országokban létező, hozzáférhető szabályozásokról és szakmai módszertani útmutatókról (különös tekintettel Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Hollandia, az Európai Unió levéltárai, valamint az EU-n kívüli államok közül Svájc gyakorlatára). 2. Külön térjen ki a nemzetközi projektekben a digitális objektumok metaadatainak a megosztása során alkalmazott szabványokra, követelményekre és eljárásokra. Mutassa be és elemezze az jelentősebb európai nemzetközi együttműködések (pl. Europeana, APENET, ICARUS) által alkalmazott megoldásokat. 3. Adjon áttekintést a hazai levéltári digitalizálás során alkalmazott módszerekről és eljárásokról, a legjelentősebb projektek szakmai értékeléséről. 4. Vizsgálja meg a levéltárakban előforduló adathordozók digitalizálásra történő előkészítésével és digitalizálásával kapcsolatos állományvédelmi szempontokat, szem előtt tartva, hogy a digitalizálás semmilyen körülmények között nem járhat az eredeti iratanyag rongálódásával, állapotának veszélyeztetésével. Fejtse ki, hogy az iratok előkészítése és digitalizálása során, milyen esetekben szükséges restaurátor közreműködését kérni, milyen védőés segédanyagok alkalmazhatók a digitalizálás során, amelyek lehetővé teszik pld. a töredezett szélű iratanyag digitalizálását. Rögzítse a vonatkozó követelményeket és ajánlásokat az adathordozók alábbi típusai szerint: különböző korú és típusú, állapotú papíralapú iratok (külön kitérve a kötetformátumokra, nagyméretű tervekre, térképekre); pergamenalapú iratok; mikrofilmek; fényképészeti anyagok (fekete-fehér és színes papírkép, képeslap, film,

2 negatív, dia, dagerrotípia, üvegnegatív); audiovizális anyagok (hangszalag, videoszalag). 5. Foglalja össze a digitális másolatkészítés technikai feltételeit, jogi követelményeit, formátumkövetelményeit, a másolatkészítés folyamatára és a digitális másolat elkészültét követő munkafolyamatokra vonatkozó követelményeket. Térjen ki a szöveges állományok karakterfelismerő alkalmazásokkal való feldolgozásának és indexelésének kérdéseire is. 6. Tegyen ajánlást a másolatokhoz rendelendő leíró és technikai metaadatokra, azok átadási és archiválási struktúrájára 7. Számolva azzal a lehetőséggel, hogy a digitális másolatok elkészülésüket követően azonnal vagy rövid időn belül nem kerülnek e-levéltári (megbízható elektronikus levéltári) megőrzésre, ismertesse az addig tartó átmeneti kezeléssel kapcsolatos követelményeket és eljárásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megbízható elektronikus levéltárba kerülésükig is megőrizzék hitelességüket, integritásukat és használhatóságukat. 8. Ismertesse a digitális másolatok felhasználásával és megosztásával kapcsolatos nemzetközi és hazai jogi szabályozást, az ezzel kapcsolatos problémákat és követelményeket (figyelembe véve a tulajdonjogi és szerzői jogi kérdéseket is). Szükség esetén fogalmazzon meg javaslatokat a hazai jogszabályok átalakítására. 9. A készítendő gyakorlati útmutató a tanulmány megállapításai alapján tömör, kézikönyv-jellegű formában készüljön el publikálásra alkalmas módon. A tematikus elemző fejezetek mellett tartalmazzon tömör, kézikönyv-jellegű gyakorlati útmutatót a digitalizálás teljes munkafolyamatára és követelményrendszerére (az iratok előkészítésétől az utómunkálatokig) az alábbi irattípusokra vonatkozóan külön-külön: 1. - papíralapú iratok 2. - papíralapú kötetek 3. - pergamenalapú oklevelek 4. - építészeti tervek, térképek 5. - fotók 6. - mikrofilmek 7. - audiovizuális anyagok Módszer, szerkezet Két főbb egység a bevezetés után: 1-8. Módszertani-elméleti rész 9. Gyakorlati kézikönyv Módszer: a hasonló tematikájú hazai és nemzetközi előzménydokumentumok összegyűjtése, áttekintése, interjú az egyes részterületek hazai szakértőivel, a fontosabb digitalizálási projektek levezénylőivel, a kiterjedt saját (Arcanum) tapasztalatok rendszerezése, bedolgozása. Interjú formájában bevonandó személyek (intézmények): Lakatos Andor (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár) Reisz Csaba (MOL) Körmendy Lajos (MOL 10. főosztály, oszt. vez.) Szatucsek Zoltán (MOL 16. főosztály, mb. főigazgató helyettes) P. Holl Adrien (BFL állományvédelmi oszt. vez.) Karl Heinz (Bécs, Monasterium, ICARUS) Cseh Gergő Bendegúz (ÁBTL, Informatikai, Adatrögzítő és Állományvédelmi Osztály főoszt. vez. h.)

3 Kiru: előzmények, metaadatok, Europeana Schöck Gyula, Szekszárd (reprintes) 0. Bevezetés A tanulmány célja a ki, felépítése Közgyűjtemények: levéltár, könyvtár, múzeum. Közös elemek és a levéltári specialitások. Cél: megőrzés, hozzáférhetővé tétel Források: saját, pályázat, üzleti szféra Közbeszerzési útmutató Eszközök: meglévő belső, bővítés, outsourcing; hardver, szoftver, emberek Sorrend, ütemezés 1. Nemzetközi áttekintés A fejezetben röviden ismertetjük néhány Európai Uniós és azon kívüli ország konkrét digitalizálási projektjét, gyakorlatát, hozzáférhető ajánlásait, előiratait az interneten elérhető dokumentumok alapján. USA U. S. National Archives and Records Administration: NARA: Digitization at the National Archives: Federal Agencies Digization Guidelines Initiative (FADGI): Library of Congress: Cornell University Library: Kanada Library and Archives Canada: Ausztrália National Archives of Australia: Németország Tartományi szerkezet miatt nincs egy központi nemzeti alap a digitalizálás finanszírozáshoz, azt a tartományoknak kell fizetniük. Baden-Württenberg: Prioritások: 1: ami sokakat érdekel (fotó, térkép); 2. nagy érdeklődésre számottartó anyagok a történeti kutatásokban; 3: a közeljövő évfordulóival kapcsolatosan érdeklődésre számottartó anyagok; 4: további nagy tömegeket érdeklő

4 anyagok. Két másik szempont a prioritás eldöntéséhez: vizuális anyagok, amiket nehezen lehet leírni (kép, fotó, stb.), ill. a sélülékeny, fizikailag veszélyeztetett anyagok. 10 éves akcióterv: millió oldal, ami a 7%-a a mostani anyaguknak. German Digital Library (http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de) pl. egy közös portál, meg gyűjtő-közvetítő az Europeana felé, némi központi költségvetéssel. Nagy-Britannia Útmutatók és standardok: Hollandia National Archives of the Netherlands: Franciaország Csak franciául van bármi! Svájc Swiss Federal Archive: EU MINERVA: A MINERVA az Európai Uniós tagállamok minisztériumai közötti együttműködés, mely a kulturális és tudományos tartalmak digitalizálását hangolja össze. A program célja egy közösen elfogadott európai platform kialakítása a digitalizálásra, metaadatokra és a hosszú távú megőrzésre vonatkozó ajánlások és irányelvek megfogalmazása formájában. A nemzeti programok koordinálása mellett az európai országok, nemzetközi szervezetek és projektek közti kapcsolatok kiépítését is segíti. A program ezenfelül tanácsadó szerepet lát el, mely a már működő jó példák összegyűjtését, valamint a lundi alapelvek elfogadását és terjesztését szorgalmazza. IMPACT is a project funded by the European Commission. It aims to significantly improve access to historical text and to take away the barriers that stand in the way of the mass digitisation of the European cultural heritage Nemzetközi áttekintés Digitális objektumok metaadatai, megosztásuk szabványai, integrálásuk európai portálokba: Europeana, APENET, ICARUS Europeana:

5 APEnet: Archives Portal Europe (Európai Levéltári Portál): Archives portal Europe: APEx: Archives Portal Europe network of excellence' (Európai Levéltári Portál Kiválósági Hálózat): ICARUS (International Centre for Archival Research): Kataszteri térképek (icarus projekt): Monasterium (középkori oklevelek, icarus projekt): 3. Hazai áttekintés Megvalósult projektek, meglévő módszerek, ajánlások, előírások értékelése (interjúk és hozzáférhető dokumentumok alapján) 4. Állományvédelem Előírások, rendszabályok, eljárások a digitalizálás kapcsán felvetődő állagmegóvásra, restaurálásra, dokumentumtípusonként: különböző korú és típusú, állapotú papíralapú iratok (külön kitérve a kötetformátumokra, nagyméretű tervekre, térképekre) pergamenalapú iratok mikrofilmek fényképészeti anyagok (fekete-fehér és színes papírkép, képeslap, film, negatív, dia, dagerrotípia, üvegnegatív) audiovizuális anyagok (hangszalag, videoszalag). 5. Digitalizálás technikai feltételek követelmények formátumok eszközök eljárások digitalizálás utáni teendők OCR (mikrofilmről OCR: vizsgálódás a BFL-ben) A levéltári digitalizálás technikai feltételei Bevezetés Az eszközválasztás az anyag fizikai természete, terjedelme, hordozója, állapota szerint történik. A tervezéskor számbavett anyag és a digitalizálás célja, valamint a mozgósítható források, eszközök együtt határozzák meg a konkrét körülményeket. Ezekkel ebben a fejezetben most nem foglalkozunk, hanem az elméleti, ideális körülményeket feltételezve áttekintjük a használatos digitalizálási technikákat, eljárásokat, formátumokat, eszközöket. A legalapvetőbb fizikai megtestesülésük szerint a digitalizálandó objektumok lehetnek tárgyak, épületek, audiovizuális objektumok, vagy állóképek. Ez utóbbi alatt az összes olyan iratot, könyvet, térképet, plakátot, tervrajzot, oklevelet értjük, aminek információtartalma és fizikai megjelenése kétdimenziós állóképek formájában lényegében a maga teljességében visszaadható, reprodukálható. Nem tartozik tehát ide maga a háromdimenziós tárgy, de pl. a róla készült fotó már igen.

6 A levéltárakban őrzött kulturális közvagyon jellemzően ebbe a kategóriába tartozik, tehát a levéltári digitalizálás döntően különböző digitális formátumú állóképek készítését jelenti. Az audiovizuális anyagokkal kapcsolatos digitalizálási problémákra külön kitérünk. Az állóképeket azok fizikai jellemzői szerint egy sor különböző szempont szerint kategorizálhatjuk: hordozóanyag ( papír, fém, kő, fal, fa, bőr, textil, üveg, celluloid, stb), anyaguk kémiai összetétele (tinta, festék, ceruza, kréta, hordózó anyag optikai tulajdonságai (átlátszó, áttetsző, nem átlátszó), méret (néhány mm-től akár a több méterig), példányszám (egyedi vagy sokszorosított), stb., stb. A levéltári dokumentumok ebből a sokféleségből azért nagyobb mennyiségben csak néhány jellemző típust tartalmaznak: különböző méretű és állagú papír alapú dokumentumokat (iratok, kötetek, tervek, plakátok, térképek), pergamen alapú dokumentumokat (oklevelek), mikrofilmeket. Az állóképeket az ő információtartalmuk tíousa szerint is csoportosíthatjuk: főleg szöveges vagy képi (esetleg mindkettő) információhordozók-e? Fontos, a digitalizálás tervezésekor megfontolandó és eldöntendő kérdés, hogy annak révén mit akarunk reprodukálni: pusztán az információtartalmát-e, avagy többé-kevésbé a fizikai megjelenését is. Ha pl. a fizikai állapot reprodukálásának csak annyiban van jelentősége, hogy az irat eredetiségét szavatolja, de különben csak a rajta lévő szöveg információtartalmát akarjuk megőrizni, akkor ennek megfelelő metódust és formátumot kell választanunk. A digitalizálás lehetséges céljai A skála két végén az eredeti tökéletes reprodukálását is lehetővé tévő archív példány létrehozása és mondjuk az interneten is elfogadható sebességgel működő, kutatható állomány előállítása állhat. A két eltérő célhoz különböző paraméterű képeket kell létrehozni. Lehetőség van a szkennelés során eleve mindkettőt előállítani, ám ez esetben megvan annak a veszélye, hogy a két állomány elválik egymástól, és az utóbb végrehajtott műveleteket (pl. képkorrekció, fájlátnevezés, metaadatok hozzárendelése) kétszer kell végrehajtani, ráadásul azt is menedzselni kell ebben az esetben, mi történt meg az egyik és a másik sorozattal. A nagyobb felbontású, több színinformációt hordozó állományból később is előállíthatjuk a további, a felhasználáshoz lebutított, könnyebben kezelhető fájlokat. Felbontás és színmélység Állóképek esetén a fizikai objektumok leképezésének két független paramétere határozza meg, hogy a reprodukció mennyire valósághű : ez a felbontás és a színmélység, a színreprezentáció. Első megközelítésben azt mondhatnánk,, hogy minél nagyobb felbontású és minél nagyobb színmélységű a létrehozott digitális állományunk, annál jobban visszaadja az eredetit. Viszont ez esetben a mérete is a legnagyobb lesz, annak minden problémájával együtt (erre később még visszatérünk). Egy gépelt papírról nyilván nem érdemes mikroszkópikus felvételt készíteni, hanem az értelmes, reális felhasználási célokhoz kell a felbontást igazítani. Eszközválasztás Az eredeti anyag fizikai hordozója, állapota, mérete, az anyag mennyisége és a digitalizálás célja, minőségi követelményei határozzák meg azt, hogy milyen eszközt használjunk. Az eszközöket is jellemezhetjük ugyanis a fenti paraméterekkel: nekik is van felbontásuk, színmélységük. Fontos paraméterük még az általuk digitalizálható méret, valamint a sebességük is. A különböző gyártók eszközei eltérő metódussal, minőségben és költséggel végezhetik el a digitális képalkotást, körültekintő választással sok későbbi bosszúságtól menekülhetünk meg. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül természetesen az árukat sem, a digitalizálási egységre jutó fajlagos költséggel mindenképpen kalkulálnunk kell. A digitalizálási folyamat eszközei közé kell sorolnunk a berendezéseket vezérlő, az átalakításokat végző számítógépeket és háttértárakat is. Ezek teljesítménye is jelentősen befolyásolhatja az egész munka hatékonyságát, árukkal, várható élettartamukkal pedig a költségoldalon kell számolnunk. Metaadatok, visszakereső rendszer A digitalizálás gyümölcseinek felhasználásához a kívánt állományokat meg kell találnunk. Ehhez értelmes mélységű adatleírásra van szükség. Ennek előállítása, a képállományokhoz való rendelése, és megfelelő navigációt, keresést biztosító rendszerbe való betöltése nélkül a digitalizálás semmit nem ér. Itt is meg kell találnunk az egyensúlyt: a reális

7 felhasználási célokhoz elégséges metaadatot kell hozzárendelnünk. A túl sok, túlságosan szétaprózott adat a felhasználást is nehézkessé teszi, és az előállítást is megnehezíti, megdrágítja. A világban elterjedő mai tendencia az, hogy még ha a háttérben vannak is bonyolultabb, kifinomultabb adatleírást, formázást, keresést támogató adatelemek, a szem előtt lévő, fő eszköz szinte csak egyetlen keresőablak. Lásd akár az Europeana-t, akár a Google-t. Követelmények Mielőtt megfogalmaznánk a levéltári anyagok digitalizálásakor elvárható követelményeket, ismerkedjünk meg kicsit részletesebben a két legfontosabb paraméterrel! Felbontás Egy digitális képet úgy képzelhetünk el, mintha a valóságot egy ablakra feszített szúnyoghálón át néznénk: egyrészt kivágunk belőle egy téglalap alakú szeletet, másrészt csak a rács lukain keresztül látjuk a valóságot. (Az egyszerűség kedvéért tekintsük most úgy, hogy egy lukon átnézve csak egyetlen dolgot tudunk megkülönböztetni: van-e ott valami, vagy nincs, a színes reprezentációról lásd alább.) A keretnek van egy befoglaló mérete, ami meghatározza, hogy a valóság mely és mekkora szeletét látjuk. A rácsnak pedig van egy sűrűsége, ami azt határozza meg, milyen finomsággal látjuk a mögötte lévő dolgokat: egy finom szúnyoghálót távolabbról nézve esetleg észre sem veszünk, míg egy sűrű ablakrács erősen bezavar a képbe. A képalkotó eszközök is ezen az elven működnek: a leképezés (input) és a megjelenítés (output) oldalán is egy téglalap alakú mátrixot képzelhetünk el, amiben meghatározott finomsággal optikailag aktív, fényt érzékelő vagy fény kibocsátására képes elemek sorakoznak. Őket pedig átlátszatlan, optikai szempontból semleges elemek keretezik. Egy ilyen egységet nevezünk pixelnek (Picture element = pixel). Hogy precízek legyünk, egy digitális kép csak a leképezéskor és a megjelenítéskor tekinthető ilyennek, a tárolt képállomány csak bizonyos speciális esetben ilyen, a pixel információt általában valamilyen kódolt formában, a hatékonyabb helykihasználás végett gyakran speciális tömörítési algoritmusokkal összecsomagolva tárolja (lásd később). Az emberi szem is egy képalkotó eszköz, és még ha a fejlettebb látás magasabb agyi folyamatok eredménye is, azért az elemi információt ennek a feldolgozási folyamatnak a kiindulópontjai, a retinánkon elhelyezkedő érzékelő sejtek adják. A szemünknek is van optikai felbontása: azt a legkisebb szöget szokás ennek mértékéül megadni, amekkora eltéréssel elkülönültnek látunk két pontszerű elemet. Ez az érték az átlagos emberi szem esetén kb. 1 ívperc, ad része. Ez a meghatározás kiküszöböli a nézés távolságából adódó változót: ha mondjuk az elkülöníthető pontok távolságával jellemeznénk a felbontást, akkor mindig hozzá kellene tenni, hogy milyen messze vannak. Ennek jelentősége nyilvánvalóvá válik, ha arra gondolunk, mit látunk a tűből és a befűzendő cérnából, ha az a mi kezünkben van, és mit, ha az utca túloldalán lévő varróműhely ablakán lesünk be. A valóságban alapesetben a puszta szemünkkel nézzük a külvilági objektumokat, pl. olvasunk egy kezünkben tartott újságot. Ez esetben a legjobb szemű emberek kb. 300 dpi (dot-per-inch, azaz 300 képpont 2.54 cm-enként) felbontó képességűek, az ennél finomabb részleteket már nem tudják megkülönböztetni. Ezért vált a 300 dpi egyébként a legáltalánosabban elterjedt kimeneti felbontássá Köznapi értelemben egy sor némiképpen eltérő mérőszámokkal jellemezhető különböző dolgot is felbontásnak nevezünk. Beszélünk egy lézernyomtató felbontásáról, egy szkenner felbontásáról, egy digitális kamera felbontásáról, egy projektor felbontásáról, egy monitor felbontásáról. Szokás megadni ezeket a pixelek abszolut számában (pl. 10,2 MP=megapixel), a sorok és oszlopok abszolut számában (pl. 1024x768), az egy hosszegységre jutó pixelek számában (pixelsűrűség, pixel/inch=ppi) nyomtatott vonalak száma hosszegységenként (line/inch=lpi), valamely szabványra való hivatkozással (pl. VGA, full HD), egy hosszmértékben (ti. hogy pl. egy térképállományban két pixel között a valóságban mekkora a távolság), stb. Ezek mindegyike lényegében ugyanazt mondja meg, hogy hány elkülönült egység lehetséges az adott eszközön. Azt ugyanakkor sokszor elmossák, hogy a különböző eszközökön ez mást jelent. Nézzük meg sematikusan, hogyan is jön létre egy digitalizált kép látványa, amit a számítógépünk monitorán szemlélünk! 1. Eredeti objektum 2. Optikai leképezés. A képi információ egy meghatározott látószögű analóg valóságszeletből a képalkotó eszköz egy fix területére vetül. Vannak kontakt eszközök (síkágyas szkenner, dokumentum szkenner, térképszkenner),

8 ahol nincs optikai konverzió, egy az egyben az érzékelő kerül az eredeti képe, és vannak valamilyen vetítést, optikai transzformációt alkalmazó eszközök (felsőfejes, könyvszkenner, digitális fényképezőgép), ahol valamilyen kicsinyíítés vagy nagyítás történhet. 3. Digitális átalakítás. A képalkotó bizonyos felbontással (finomsággal, gyakorisággal) mintát vesz a valóság vetületéből, előállanak a pixelek. 4. Enkódolás, tárolás. Valamilyen algoritmus szerint képfájlba rögzül az infó. Tömörítetlen formátum használata esetén egy képi pixel egyenértékű egy képfájl pixellel. Veszteségmentes tömörítés használata mellett úgy van kódolva egy-egy képi pixel, hogy annak teljes információtartalma veszteség nélkül kerül bele a képfájlba. Veszteséges tömörítés esetén csak valamilyen közelítő algoritmussal állítható helyre az eredetihez hasonló pixelinfó; pixelnél nagyobb egységek információtartalma egyben kódolódik. 5. Dekódolás. A képfájl kiolvasása, a pixelenkénti infó reprodukálása 6. Küldés a megjelenítőre. Az eszköz tulajdonságaihoz kell alakítani a képfájlból kiolvasott, pixelekké alakított felbontás (és szín) információkat. Nagyítás és kicsinyítés is lehetséges. 7. Látás. A megjelenítőnek a befogadóhoz viszonyított elhelyezkedése szerint újabb optikai transzformáció történik, és érvényesül az emberi szem felbontóképessége. Láthatjuk tehát, hogy a folyamat számos pontján történik olyan átalakítás, ami a felbontást is befolyásolja. Gyakorlati szempontból mégis az elsődleges képalkotó eszköz felbontása a leglényegesebb elem. Ez határozza meg leginkább, hogy milyen részletességgel, finomsággal tudjuk a képállományban eltárolni az eredeti dokumentum digitális leképezését. Az elemi képérzékelő elemek valamilyen fényérzékeny elektronikus eszközök (CCD vagy CMOS szenzorok), amik a rájuk eső fény intenzitásával arányos feszültséget képesek generálni. (Ráadásul még mindegyikük a három alapszín valamelyikére szenzitív, erről majd a következő fejezetben beszélünk). Az eszközök egyik felében az érzékelő elemek egy (vagy egymáshoz közeli néhány) sorban helyezkednek el, sűrűségük adja a vízszintes felbontást. A függőleges letapogatás úgy történik, hogy vagy az érzékelősor mozog a digitalizálandó objektum felett (síkágyas szkenner), vagy az érzékelő sor fix, és a szkennelendő anyag mozog alatta (pl. térképszkenner, dokumentumszkenner). Könnyen beláthatjuk, hogy a konstans felbontás biztosításához végtelenül precíz szabályozás szükséges: mindkét esetben precíziós, elektronikusan vezérelt motorok mozgatják a kívánt alkatrészeket. Ez esetben a felbontást a léptető motorok pozícionálásának pontossága, finomsága határozza meg. Főleg az olcsóbb eszközök között találunk olyanokat, amelyek vízszintes és függőleges felbontása eltér (pl. 600 dpi vízszintes és 1200 dpi függőleges felbontás). Ennek az az oka, hogy vagy a képérzékelők sűrűsége, vagy a mozgató motorok léptetési finomsága limitált. Maga a szkennelés addig tart, amig a teljes felület végighalad az érzékelők előtt. Az eszközök másik felében az érzékelők egy mátrixban helyezkednek el, kitöltve egy téglalap alakú felületet. Ilyenek a digitális fényképezőgépek. Szemben az előző, soronkénti letapogatást végző eszközökkel, itt egy felvétel készítése csak az expozíciós idő tartamág tart (illetve praktikusan ez megfejelve a kép tömörítésének, letárolásának, továbbításának időtartamával). A digitális fényképezőgépek mindenképpen igényelnek valamilyen optikai átalakítót, objektívet, hogy a külső kép a kisméretű érzékelő felületre kerüljön. Az objektíveknek is van felbontásuk, azonban ez még a mai, egyre nagyobb felbontású digitális lapkák idején sem jelent szűk keresztmetszetet. Itt inkább az optikai torzítás veszélye nagy, erről majd az eszköztípus ismertetésekor részletesebben szólunk. Az optikai transzformációt involváló eszközök használata esetén fontos tudnunk, kiszámolnunk az adott beállítások mellett létrejövő képfelbontást! Azok a kontakt eszközök, ahol nincs ilyen leképezés, ott biztosak lehetünk benne, hogy a képfelbontás megegyezik a felvételezéskor beállított felbontással. Ahol azonban egy objektív (pláne egy zoom-objektív! ) vetíti a képet az érzékelőre, nem lehetünk biztosak az eredményben. A legegyszerűbb módszer a valós képfelbontás meghatározására, ha rögzítjük a beállításainkat, majd egy ismert hosszúságú tárgyról (pl. egy vonalzó) próbafelvételt készítünk. Ezt nyissuk meg valamilyen képszerkesztő programban, ahol precízen leolvashatjuk, hogy 30 cm-es vonalzónk 3544 pixel, tehát a felvételezés felbontása éppen 300 dpi. Gyakori zavart jelent az eredeti dokumentum mérete, a digitális állomány vízszintes és függőleges pixeleinek számából adódó méret, valamint a képfájlok fejlécében tárolt felbontás- és méretadatok értelmezése. A szkennelő programok, képfeldolgozó alkalmazások által létrehozott képfájlok a pixelenkénti képinformációkon kívül egy sor egyéb adatot is tartalmazhatnak. Ezek a fájlok ún. fejlécében lévő metaadatok egy sor információt tartalmaznak a kép létrejöttének körülményeivel kapcsolatban (pl. digitális fényképezőgép esetén az objektív, a rekesz beállításai, az ISO fényérzékenység-érték, copyright adatok, stb.), ezekről a metaadatokról szóló fejezetben részletesebben szólunk majd.

9 Nem minden képformátum tartalmazza ugyanazokat az adatokat, és nem minden alkalmazás tölti fel az összes lehetséges adatot a fájlok fejlécébe. Ha használni akarjuk a digitális állományt, megnyitjuk azt bármilyen alkalmazásban, a megjelenítő a fájltípus azonosítása után először a fejlécadatokat olvassa ki, amelyeket azután felhasználhat a megjelenítés során is. Hogy hogyan kezeli őket (avagy kezeli-e egyáltalán), az az alkalmazástól függ. Az biztos, hogy két adatot mindig meglelünk bennük: a képfájl pixelben megadott méreteit és a kép felbontását (pl. 3000x2000 pixel, 300 dpi). Ha olyan programba töltjük be a fájlunkat, ami érti a felbontás adatot (pl. egy tördelő programba, vagy egy PDF fájlt hozunk létre az Adobe Acrobat Professional programmal), akkor az 25,4 cm x 16,9 cm méretben jeleníti meg, avagy nyomtatja ki a képünket. Ha az alkalmazás nem érti a felbontás adatot, akkor negligálja, ez esetben a 3000x2000 pixeles képünket nagy valószínűséggel a megjelenítő eszköznek (pl. monitor), vagy magának a programnak az alapértelmezett felbontása szerint kezeli (pl. 72 dpi), és 1:1 megjelenítést választva 105,8 cm x 70,6 cm méretben jeleníti meg. A három adatból kettő mindig egyértelműen meghatározza a harmadikat: így ha el is veszítjük valamiért a képekben tárolt eredeti felbontásadatot, utólag a dokumentum valóságos fizikai méreteinek lemérésével és a pixel-mérettel való arányítással újra meghatározhatjuk azt. Színreprezentáció Színmélység 1 bit 8 bit 24 bit Több bit Színmodellek RGB CMYK Tömörítés Formátumok OCR (Optical Character Recognition, Automatikus szövegfelismerés) A fizikai hordozó digitális reprezentációjához különböző módokon lehet az információtartalmat illetően digitális tartalmat hozzáadni. Ez lehet egyszerűen egy jelentésteli, következetesen használt fájlelnevezési séma, vagy bibliográfiai leírás, mutató, stb. Amikor olyan dokumentumokkal van dolgunk, amelyeknél az információtartalom hordozója alapvetően szöveg, akkor annak teljes digitális reprodukálása adja vissza a legteljesebben az eredeti információ tartalmat. Ez történhet gépeléssel, illetve OCR révén. A rendkívül időigényes és emiatt igen drága manuális adatfelvitel (gépelés, korrektúra, visszajavítás) alkalmazása a tömeges digitalizálásban lehetetlen. Ennek kiváltására olyan programokat használhatunk, amelyek képesek a szkennelt kép-állományokból szöveget előállítani. OCR-nek tehát azt az eljárást nevezzük, amelynek során a képi állományunkból egy program segítségével szöveg képződik. Ennek legnagyobb előnye a hagyományos kézi adatbevitellel szemben a vonzóan alacsony ár, a nagy feldolgozási sebesség, az egyre javuló minőség és a sokféle output lehetőség (Word, PDF, TXT, stb.). A mai OCR programok a minél hatékonyabb szövegfelismeréshez kifinomult eljárások egész tárházát integrálják: képtisztító, képjavító algoritmusok, alak-, mintafelismerés, szótárak, nyelvi szabályok használata, struktúra elemzés, mindez egy soklépcsős, sokszempontos döntési fába rendezve. Az egyes pontokon nem feltétlenül

10 abszolút igen-nem döntések születnek, hanem válasz-valószínűségek, amelyek összességének végső komplex kiértékelése adja a felismert szöveget. A programfejlesztők a sok szempontot igyekeznek optimalizálni a tipikus felhasználói igényekhez, és az annak megfelelő legjobb eredményt adó eljárást beépíteni a rendszerükbe. Vannak, lehetnek olyan, a tipikustól eltérő attribútumokkal rendelkező szövegek, amik esetén ez a gyári felismerés nem ad kielégítő eredményt. Az OCR programok ezekre az esetekre általában rendelkeznek valamilyen tanító eszköztárral, amelynek segítségével speciális betűk, karaktercsoportok felismerésére lehet megtanítani a programot. Az OCR jelenleg elsősorban nyomtatott vagy írógéppel, számítógépes nyomtatóval előállított szövegek felismerésére használható, a kézírásos szövegek automatikus felismerése jelenleg nem ad kielégítő eredményt. Napjainkban már vannak ugyan egészen jó eredményt adó folyó kézírást felismerő alkalmazások, ám ezek nem tudnak szkennelt képekből dolgozni, hanem csak valamilyen tableten, PDA-n bevitt írásból. Ennek az az oka, hogy ezek rögzítik, a felismerendő elemek szegmentálásában felhasználhatóvá teszik a kézírás jellegzetes dinamikáját, idői lefolyását, csak így tudnak elfogadható eredményt produkálni. A piacon komolyan számbavehető program 3-4 van, mi ezek közül jelenleg (2012) az Abbyy FineReader Corporate Edition 10 verziót használjuk. A karakterfelismerés folyamatának lényeges elemei nagyon hasonlóak, az elvi megfontolások megegyeznek, így a többi programra külön nem térünk ki, azok részletes ismertetése meghaladja jelen tanulmány kereteit. OCR programok: Az a tapasztalat egyébként, hogy a kereskedelmi forgalomban lévő OCR programok elsősorban az irodai felhasználókat tekintik célközönségnek, a nagytömegű digitalizálás igényeit kielégítik ugyan, de nem túlzottan támogatják: egy sor finomabb beállítás nem kellően dokumentált, néha kisebb-nagyobb hibák is előfordulnak bennük. Mindegyiknek van SDK-ja (Software Development Kit), amivel saját OCR-alkalmazást lehet felépíteni, természetesen a legfontosabb rutinok, maga az OCR-motor zárt, csak magát a felhasználói felületet, az esetleges plusz funkciókat lehet (és kell! ) beprogramozni.. Az SDK általában viszonylag drága, és speciális és mély programozói (C/C++) tudás kell a használatához, így a mezei digitalizálónak kevéssé ajánlott a használatuk. Akkor lehetne érdemes ilyen alkalmazás fejlesztésébe belefogni, ha igen nagy tömegű, speciális, egy kaptafára menő dokumentumunk van, amik esetén az asztali programverzió nem ad kielégítő eredményt (pl. ipari mennyiségű űrlap, számla feldolgozása esetén). A levéltári területen, egyáltalán, a kulturális területen nem igazán ez a jellemző, hanem inkább az, hogy sokféle dokumentum-típust kell digitalizálni, a legkülönbözőbb méretű, nyomdai kivitelű, hordozójú, állapotú, nyelvezetű szövegeket. Érdemes ugyanakkor időről-időre nyomon követni, tesztelni a megjelenő újabb programokat, verziókat, mert a fejlődés folyamatos, és főleg a nyelvészeti eszközök, a mesterséges intelligencia fejlődésével még további OCR-teljesítmény javulás várható. Alapfogalmak A OCR során az első lépés az oldalak elemzése, melynek során a program felismeri az adott oldalon található elemeket. Igazából ebben a fázisban történik még egy, a szövegminőség szempontjából nagyon fontos folyamat, a kép előfeldolgozása: kiegyenesíti az oldalt, a sorokat, képtisztító algoritmusokkal kiszűri az oldalképből a felismerést zavaró apróbb koszokat, kiemeli a felismerendő szöveget. Az egyes feldolgozandó elemek egy-egy keretet alkotnak, melyek az alábbi típusba sorolhatók: szöveg kép táblázat (vonalkód) Egy oldal igen bonyolult szerkezetű lehet (gondoljunk csak egy napilapra): több szöveghasáb, 2-3 hasábos cím, képek, illetve akár több hasábon áthúzódó táblázatok, különböző olvasásirányú blokkok. A keretek felismerésében természetesen lehetnek hibák. Manuális javítással, egy keret típusának megváltoztatásával vagy a keretvonalak javításával, kézi megrajzolásával sokat lehet segíteni a későbbi felismerési pontosságon.

11 Egy adott kerethez hozzátartozik az írás iránya. Különösen táblázatokban gyakran előfordul, hogy bizonyos cellákban függőleges irányú írás található. Ha ezeket rosszul azonosítja automatikusan a program, ezen is manuálisan javíthatunk. Az OCR programok nem kizárólag karaktereket ismernek fel, igen fejlett nyelvi háttérrel, támogatással rendelkeznek. A legegyszerűbb esetben csak az adott nyelv karakerkészletét ismeri a program, fejlettebb esetekben az adott nyelv teljes szókincsét és nyelvtanát is ismeri és ezt a felismerés során alkalmazza is. Egy adott dokumentumban több nyelvű szövegrészek is előfordulhatnak, így a szövegfelismeréshez szükség lehet egyszerre több nyelv megadására. Ekkor az adott szót a legvalószínűbb nyelvűnek tekinti a program. Például ha egy jellemzően magyar nyelvű szövegben az in memoriam latin kifejezés szerepel, akkor azt hajlamos az OCR program in memóriám -ként felismerni. Avagy az alábbi példán látható oldalon szerepel a Mohamet szó, amit a program eredetileg ebben a formában nem ismer: a számára értelemmel bíró Mohámét alakot ismeri fel helyette. Az adott nyelv szavai bővíthetők, saját szótárakat építhetünk (jellemzően pl. tulajdonnevekből), és ezzel segíthetjük a programot a helyes alak felismerésében. Ugyancsak lehetőségünk van speciális jelek, karakterek beépítésére egy adott nyelvbe (pl. a magyar nyelvet bővíthetjük az umlautos e betűvel (ë), amit nyelvészeti, néprajzi szövegekben gyakran használnak tájnyelvi szavak leírásában). A lenti példában megfigyelhetjük, hogy a felhasználói szótárba felvett tulajdonnevek hogyan hatnak a felismerésükre: Beriszló, Both, Mohamet. A fölső kép szótárhasználat nélkül, az alsó kép szótárhasználattal mutatja ugyanazon oldal OCR-ét, a baloldalon az oldal képével, a jobb oldalon pedig a felismert szöveggel.

12 A túl sok felismerési nyelv (3-4-nél több) használata viszont már rontja a felismerés minőségét. Az OCR futattása után létrejön az ún. köteg (vagy batch) állapot. Ez az OCR program saját formátuma, lényegében egy speciális, az OCR program által kezelt hierarchikus mappastruktúra,, amely tartalmazza az oldalak képállományát, a felismert szerkezeti elemeket, kereteket, és az ebből előállított, felismert, formázott szöveget is. Mérete rendkívül nagy, akár szorosa is lehet a szkennelt oldalak helyigényének (főleg azért, mert az oldalképeket tömörítetlen TIFF formátumban tárolja). Ebben a fázisban nagyon szoros kapcsolat van a kép pontjai és a szöveg betűi között, tizedmilliméteres pontossággal tudja a program, hogy mely képpontokhoz milyen karaktert rendelt, annak minden tulajdonságával: betűtípus, betűméret, betűszélesség, stb. Ez az az állapot, ahol az OCR program felületén belül lehetőségünk van a szöveg javítására. Minőséget befolyásoló tényezők Egy jó minőségű könyvet, vagy egy lézernyomtatóval kinyomtatott mai szöveget bármely OCR program 99,99%-os pontossággal reprodukál. A gyakorlatban azonban ennél általában rosszabb minőségű eredetikkel találkozunk. Mi az, ami alapvetően befolyásolja a felismerés minőségét? 1. Kézírásos szöveg nem felismerhető. 2. A nyomás minősége alapvetően meghatározó. Nagyon gyenge eredményt lehet elérni a rossz minőségű, stencilezett (elsősorban 1950-es 1960-as években keletkezett) gépiratokkal. 3. Meglepően gyenge OCR eredményt adnak a 1980-as évek vége 1990-es évek eleji, már számítógéppel, elektronikus írógéppel készült szövegek, amelyeknél hiányoztak a hosszú ékezetes betűk, nem volt stabil a betűk alapvonala (ugrált az írógépfej, pontozott a mátrixnyomató). 4. Főleg gépirat esetén az igen gyakran előforduló aláhúzással jelzett vagy szóközök beütésével ritkított kiemelések teljesen elrontják az eredményt. 5. A szöveg összefirkálását, aláhúzását, áthúzását, az egyes elemek kipipálását egy bizonyos szintig a programok tolerálják (ha ceruzával és halványan történtek), de a filctollas, golyóstollas jelöléseket már nem. 6. Semmilyen nyelven sem értelmes szövegek. Ilyenek lehetnek például régies nyelven írt szövegek, pl századi könyvek vagy azok betűhív átírásai. 7. Meglepően gyenge az OCR minősége dőlt (italic) betűtípusoknál. Ez függ az alapbetűtípustól is, minél speciálisabb, díszesebb a betű, annál gyengébb a dőlt verzió felismerhetősége is. 8. Nyomtatott anyagok esetén is meghatározó a nyomás minősége. Az emberi szem számára nem zavaró hibák (maszatos nyomat, kopott nyomóforma) is jelentősen ronthatják az OCR minőségét. Nagyon jellemző az é-ó, ó-

13 á, c-e, stb. tévesztése, ami elsősorban a tisztátalan avagy kopott nyomóformának tudható be. A fenti oldal-példa egy kinagyított részletén a mentén szóban az e, é és n betűk bizonyos részei annyira elvékonyodtak a nyomaton, hogy a program mcntcu -nak azonosította őket (fölül a felismert szöveg, alatta a kinagyított oldalkép-részlet látható). 9. Furcsa eredményeket adnak a régies helyesírású szövegek. Mivel a program a mai nyelveket ismeri, hajlamos a régies helyesírást (különösen a következetlen ékezethasználatot, pl. tanit tanít) a maival helyettesíteni. Ebből azonban számos furcsa eredmény születik, pl. a régies írású vajjon szó vájjon lesz (mint vájjon valamit), merthogy így van a program számára értelme. 10. Amennyiben rosszul állítjuk be a nyelvet, hibás eredményt kapunk. Pl. egy magyar nyelvű szöveget véletlenül angol nyelvbeállítással futtatva az összes ékezet eltűnik a szövegből. 11. Soknyelvű oldalak, pl. bibliográfiák, ahol akár 6-8 nyelv is előfordul egyetlen oldalon, nehezítve értelmetlen (folyóirat, intézmény) rövidítésekkel, ismeretlen tulajdonnevekkel. 12. Számos speciális esetben a gép képtelen a képet és a szöveget helyesen értékelni az oldalon. Ennek jellemző példája a kottás könyvek, ahol lehetetlen elkülöníteni a képet a szövegtől, így a kottákat is szövegként próbálja értékelni, illetve a szöveg elválasztójelekkel jelenik meg, itt nem is igen értelmezhető a szövegfelismerés. 13. Különleges eset (de akár gépiratban, akár nyomtatva is gyakran használatos) a ritkított írásmód. Itt számos esetben hiába ismeri fel a betűket a program, azokat csak kis százalékban tudja értelmes (ritkított) szavakká összerakni. Egyrészről örülhetünk, hogy mintegy 50%-ban sikerül a felismerés, de sajnálhatjuk a kimaradó 50%- ot. 14.Nem képes a program felismerni az alapvonalból kiugró szövegeket (az alsó-felső indexek nem ebbe a kategóriába tartoznak, azokat általában jól kezelik a programok), melynek jellegzetes példája a soron belüli törtvonalas ábrázolás. Ez igen gyakran fordul elő 2. világháború előtti rendeletszámok esetén. 15. Fenti esethez hasonló a nyomtatott lapszéli jegyzetek problémája. Ezt is igen előszeretettel használták a század fordulóján. A felismerés problémája abból származik, hogy a jegyzeteket két sor közé írták, így a fővonalban történő olvasás ezeket a betűket nem tudja értelmezni. A helyzetet megoldja, ha két külön keretbe

14 tesszük a főszöveget és a lapszéli jegyzetet. Alább a 14. és 15. pontokban jelzett hibákra láthatunk jellegzetes példát. Fölül az OCR program által automatikusan létrehozott keretek esetén, alul a manuálisan megjavított keretek esetén figyelhetjük meg a felismerés eredményét. Mindkettőben baloldalon az oldalkép látható a zöld színű felismerési keretekkel, jobb oldalon pedig a felismert szöveg.

15

16 16. A program kizárólag egyenes írású szöveget ismer fel (vízszintes vagy függőleges irányban), ferde, hajlított szövegeket nem.

17 17.Szinte használhatatlan az eredmény az újságokban, könyvekben gyakran előforduló hirdetések esetén. A bonyolult szerkezetű, speciális méretű, formájú betűtípusokat, logókat, képeket tartalmazó oldalak esetén egy-egy normálisan álló szövegrész felismerését már jó eredménynek tekinthetjük. Tanítás Minden OCR program egyik fontosnak tűnő alapfunkciója, hogy a számára ismeretlen betűk, illetve betűtípusok megtaníthatók számára, ez a Felhasználói minta tanítása funkció. A minta tanítása hasznos lehet díszes, cirkalmas betűkkel nyomtatott szövegek, speciális karaktereket (pl. matematikai jeleket, fonetikai jelöléseket, ligatúrákat) tartalmazó szövegek esetén, vagy ha rossz nyomtatási minőségű a dokumentum (pl. ha az írógéppel írt szövegben sérült valamelyik betű). A funkció bekapcsolásakor, ha a program a felismerés során ismeretlen, vagy bizonytalanul felismert karakterhez ér, megáll, és a felbukkanó panelen megadhatjuk a kívánt betűt. Ügyelni kell arra, hogy a dőlt és kövér alakok, alsó és felső indexek külön-külön megtanítandók! Egy másik betűtípussal, másik betűmérettel, esetleg eltérő felbontással szkennelt oldalkép esetén a tanított minta nem fog jól működni, annál újabb mintát kell tanítani! Amikor valamennyi kívánt betűre megtanítottuk a programot, kiléphetünk a tanítási módból, és a soron következő felismertetésekben használhatjuk a betanított mintát. A tanítással kapcsolatban az a gyakorlati tapasztalat, hogy általában csak akkor éri meg a befektetett munkát, ha ugyanaz a specialitás nagy mennyiségű szövegben (több száz oldalon) következetesen fordul elő, különben ritkán lesz jelentősen jobb az így nyert szöveg. A felismerési karakterkészlet (az ábécé) precíz beállítása és a megfelelő szótár kialakítása gyakran elégséges az elfogadható eredmény eléréséhez. Kisebb mennyiségű hibás szöveget meg esetleg érdemes egyszerűen manuálisan vagy Keresés/Csere módszerrel kijavítani. Szkennelés minősége A szövegfelismerést természetesen befolyásolja a szkennelés minősége, bár a szkennelési paraméterek viszonylag tág határai között is képes az OCR program elfogadható eredményre. Normál szövegek feldolgozásához 300 DPI, JPG tömörítésű képek elegendőek (a tömörítési arány 80% körül határozzuk meg, ahol a 100% a legjobb minőségű, legkevésbé tömörített fájlt jelenti). Apró betűs (6-7 pontos) szövegek esetén javíthat a felismerésen a 400 DPI-s szkennelés (valós, optikai felbontás). Egyszerű képek esetén elegendő a fekete-fehér (egy bites) TIFF G4 formátum. Ez igen tömör tárolású és a feldolgozás során sem nő meg a szükséges tárolókapacitás. Egy átlagos (A4-es) oldal tárigénye (300 DPI, 80%-os JPG), 1,5-2 MByte, ugyanez fekete-fehérben (300 DPI, TIFF G4 tömörítéssel) KByte, a kölönbség 15-szörös. Érdekes és nem egészen triviális tapasztalat, hogy árnyalatos (szürke vagy színes) képek esetén a külső képszerkesztő programmal végzett tónuskorrekció számos esetben inkább ront mint javít az OCR minőségén! Maga az OCR a programokban 1 bitessé alakított, fekete-fehér állományon történik, de nem mindegy, hogy ezt mi állítjuk elő valami külső programmal (a szkennelő szoftverrel, esetleg képszerkesztővel), avagy az OCR programra bízzuk ezt. Jó minőségű 1 bites képet, ahol az egyenetlen tónusú oldalak halvány és kontrasztosabb részei egyaránt használhatóak maradnak, nem egyszerű előállítani: az a tapasztalat, hogy éppen az OCR program csinálja ezt a legjobban! Akármit is módosítunk az eredeti képen feltételezve, hogy a szkennelő szoftver jól végzi a dolgát, nem állítottunk el rajta valamit végletesen, beavatkozásunk az eredeti, lehető leggazdagabb tónusinformációból elvesz, nem pedig hozzátesz. Még ha szemre esetleg azt gondolnánk, hogy a korrekció nyomán tetszetősebb, kontrasztosabb képeket kaptunk, akkor is általában rosszabb lesz a szövegfelismerés minősége, mintha semmit sem csináltunk volna. Érdemes egy kötetet egy mappába szkennelni, a fájlok elnevezésénél pedig ragaszkodni ahhoz, hogy a fájlnév feleljen meg az oldalszámnak. A 34. oldalt a 034.JPG file-ba szkenneljük, így a későbbiekben minden alkalommal könnyen tudjuk azonosítani a fájlokat. Fontos, hogy a számozatlan (pl. képmellékletek), illetve az eltérő számozású (tartalomjegyzék, külön számozott mellékletek, stb.) oldalak elnevezését egységesítsük, és az adott számozott oldal mellé rendeljük, pl. a 34. oldal utáni képmelléklet kapja a 34_1.JPG, 34_2.JPG fájlnevet. Így biztosíthatjuk, hogy a digitális képek sorrendje jól áttekinthetően megegyezzen az eredeti dokumentum oldalainak sorrendjével. Szkennelés után ellenőrizzük, egyeztessük az oldalszámokat és a fájlneveket, így könnyen kideríthető, ha valamely oldalt nem szkenneltük be: vagy azért mert hiányzik az eredetiből vagy azért mert átsiklottunk rajta. Ezzel az egyéb hibákat is kiszűrhetjük (hibás oldalszámozás az eredetiben, esetleg duplán szereplő oldalak). Futtatás, a szükséges számítógép, teljesítmény

18 Ha rendelkezésre állnak a digitális állományok, kezdődhet a szövegfelismerés, a futtatás. A hatékonyság érdekében ez jellemzően éjszaka végzett művelet, ebben a munkafázisban nincs szükség emberi beavatkozásra. Ugyanakkor a számítógép erőforrásait meglehetősen igénybe veszi, így nem érdemes futtatás közben mást is csinálni ugyanazzal a géppel. A helyesen beállított paraméterek (a dokumentum nyelve, nyelvei, esetleg páros oldalak felosztása, kép elforgatása a helyes olvasási irány megtalálásához, stb.) mellett akár sok kötet felismerését végezhetjük el. A szövegfelismerés igen nagy számítási kapacitást igényel, ami erősen függ a dokumentum jellegétől, minőségétől. Biztosan lassan fut a nagy alakú, bonyolult szerkezetű, rossz minőségű szövegek felismerése, míg a kis alakú, egyszerű szerkezetű, jó minőségű szövegek sokkal gyorsabbak. Jelentős a különbség a színes és a fekete-fehér képek futtatási idejében is: utóbbiak lényegesen gyorsabban lefutnak. Nagy tömegű feldolgozáshoz nagy teljesítményű, nagy memóriájú és nagy háttértárral rendelkező gépek szükségesek. A megfelelő hatékonysághoz többmagos processzorral rendelkező gépeket használjunk (4-8 mag), mivel a programok képesek több szálon futni, s így olyan teljesítményt érhetünk el, mint 2-4 önálló gépen. Egy éjszaka alatt egy megfelelő gépen átlagos oldal OCR-ezése biztosan elvégezhető. Kötegelt feldolgozás A tömeges digitalizálás hatékony fegyvere az OCR programok azon funkciója, amit kötegelt feldolgozásnak nevezhetünk. Megadhatjuk előre a képeket tartalmazó forrás-mappákat, beállíthatjuk a megnyitás, felismerés összes fontos paraméterét, beállíthatjuk a kimeneti formátumot (egy menetben akár többet is), az elmentendő elemek helyét. Ha mindent beállítottunk, akkor akár azonnal, vagy ha úgy tetszik, akár időzítve egy későbbi, alkalmas időpontban (pl. éjszaka vagy hétvégén) elindíthatjuk a feldolgozást, és a program automatikusan elkezdi az első input mappa feldolgozását, majd ha végez, folytatja a következővel, egészen az utolsóig. A futást bármikor megszakíthatjuk és egy későbbi időpontban újraindíthatjuk. Ha esetleg szükséges az egyes kötegek ellenőrzése, akkor is érdemes a képbetöltés, elemzés, felismertetés időigényes folyamatát ezen a módon automatizálni, és az operátori ellenőrzés után már csak a végső formátumban való mentést kell (újra) végrehajtanunk, a munka időigényes dandárja emberi beavatkozás nélkül tud történni. Átnézés, javítás Miután lefutott az OCR, létrejöttek a megfelelő köteg-fájlok. Ezután van lehetőségünk arra, hogy átnézzük az eredményeket és szükség esetén megtegyük a legfontosabb változtatásokat. Itt is hangsúlyozzuk, hogy automatikus szövegfelismerésről van szó, tökéletes szövegelőállítás ezen a módon nem lehetséges (nem érdemes), itt egy elég jó eredményt szeretnénk elérni, a lehetséges maximumot kihozni, figyelembe véve a ráfordításokat. A köteg átnézése során ne vállalkozzunk a teljes szöveg szisztematikus kijavítására, ennek időigénye vállalhatatlanul nagy! Kizárólag egy-egy oldal egészére vonatkozó hibajavításokra hagyatkozhatunk. Ezek az alábbiak lehetnek: 1. Olyan ferdén történt az oldal szkennelése, hogy manuálisan kell kiegyenesíteni a képet. 2. Szöveget is képként ismert fel a program. Ennek jellegzetes esete, hogy amikor sok kép és képaláírás van egy oldalon, bizonyos képaláírások részéve válnak a képnek. Külön keretezzük meg a képaláírást önálló szövegdobozként. 3. A program nem ismerte fel helyesen a hasábokat, a hasábok egymásba folynak. Ekkor manuálisan meghúzva a helyes hasábbeosztást, jelentősen javul a szövegfelismerés. 4. Helytelen nyelvbeállítást alkalmaztunk. Ha nagyon sok oldalnál jelentkezik a hiba, érdemes az egészet újrafuttatni a helyes nyelv(ek) megadásával, ha csak néhány oldalon, akkor ezekre megadhatjuk oldalanként a helyes nyelvbeállítást és csak ezekre futtatjuk újra felismerést. 5. A program nem ismerte fel helyesen a szöveg olvasási irányát, ezért ezt manuálisan meg kell adnunk. 6. Lapszéli jegyzeteket tartalmaz a kötet és a főszöveggel azonos keretbe került. Manuálisan javítsuk, tegyük másik keretbe a jegyzetet. Külön kell beszélnünk a táblázatokról. A gyakorlatban a táblázatok igen nagy méretűek, bonyolultak lehetnek. Már az is igen sokat javít a felismerésen, ha rásegítünk a programnak, megadjuk (ha rosszul ismerte fel), hogy táblázatról van szó. Ekkor hihetetlen intelligenciával kielemzi az oszlopokat, sorokat és megpróbálja megtalálni a legjobb cellabeosztást. Fontos, értékes, sok szöveget tartalmazó táblázatoknál érdemes ezt ellenőrizni, a javításra az alábbi lehetőségeink vannak: 1. Cellák összevonása, szétválasztása.

19 2. Cellaméretek változtatása. 3. Olvasási irány meghatározása akár cellánként külön-külön. Igen gyakori a nagyméretű táblázatoknál, hogy függőleges irásirányt alkalmaznak, amit nem mindig ismer fel a program. Ezt manuálisan javíthatjuk. Ügyeljünk azonban arra, hogy az elért eredmény és a ráfordított munka arányban álljon egymással! Az OCR program felületén egyszerre láthatjuk az oldalak képét a felismerési keretekkel és egy szövegszerkesztő-szerű felületen a felismert, a kimenetnek megfelelően formázott szöveget. Az előbbin lehet az oldal- és keretszintű javításokat eszközölni, az utóbbin pedig a szövegszintűeket. A program vizuálisan kiemeli az általa bizonytalan felismerésűnek vélt betűket, és a felismerési szótárában nem szereplő szavakat is. Ezeken könnyen végiglépdelhetünk, és eldönthetjük, javítjuk-e őket vagy sem. Nem ritkán ugyanis a bizonytalannak jelölt szavakat ennek ellenére helyesen ismeri fel a program. Ha egy oldalon bizonyos százaléknál több a bizonytalan karakter (mert például olyan nyelvű szöveg van rajta, amit nem állítottunk be felismerési nyelvnek), arra további, az egész oldalra vonatkozó vizuális figyelmeztetést ad. Sokszor elegendő csak az így megjelölt oldalakat alaposabban ellenőrizni. A szövegjavítás során használhatunk globális cseréket is: amennyiben tipikus félreolvasások vannak, megkockáztathatjuk egységesen kijavítani őket. Javíthatjuk a felismerést hozzáadott szótárral, jellemzően tulajdonnevekkel, az adott szakterület speciális szavaival. Fejleszthetjük a programot a nem jól felismert karakterek megtanításával. A gyakorlati tapasztalatunk azonban az, hogy ezen lehetőségek használatával csak korlátozott eredményeket tudunk elérni. Egy szótár összeállítása, egy betűcsomag megtanítása igen jelentős ráfordítást igényel; nagyon ritkán fordul elő, hogy a befektetés megtérüljön és jelentősen javuljon az eredmény. Mentés, output A felismert szövegünket egy sor formátumban menthetjük, a beállítható paraméterek az adott fájltípusnak megfelelőek. Fontossága okán itt most csak a három leggyakrabban használt formátumról beszélünk. RTF/DOC/DOCX A legnépszerűbb szövegszerkesztők formátumának előnyei a szövegesen mentett dokumentum kis mérete, az eredetit hűen tükröző formázás, a további szerkeszthetőség, képek beágyazásának lehetősége. Képesek a fejlécként, lábjegyzetként, tartalomjegyzékként, címfokozatokkánt azonosított elemek átvitelére ebben a formátumban, így a szöveg további használatát jelentősen megkönnyíti. A szerkeszthetőség illetve az eredeti formázás pontos megőrzése két egymással ellentétes követelmény, annak tükrében, hogy melyik funkcionalitás kerül túlsúlyba menthetünk akár formázatlan, nyers szöveget, de másik végletként, szövegdobozokkal precízen formázott, ám emiatt nehezebben újraformázható elrendezést is. A felhasználás szándéka szerint válasszunk! PDF, PDF/A Az Adobe évek során fokozatosan ipari szabvánnyá vált formátuma abban a legerősebb, amit a neve sugall: Portable Document Format, azaz hordozható dokumentum formátum. Szöveget és képet is tartalmazhat, kompakt, jól tömöríthető, platformtól függetlenül az eredetivel megegyezően képes megjelenni, beágyazva tartalmazhatja a változatlan megjelenéshez szükséges betűtípusokat, belső navigációs, annotáló eszköztárral, akár még multimédikus elemek beágyazásával is rendelkezik. A PDF/A ennek az ISO által elfogadott, szabványosított speciális esete a hosszútávú megőrzés céljaira. Kötelezően beágyazott betűtípusokat tartalmaz, tilos benne egy sor esetleges inkompatibilitást okozó eszköz használata: audió és video elemek, Java-scriptek, bizonyos tömörítésfajták. A felismert szöveget elmenthetjük szöveges PDF-ként, ami igen kis méretű, és reprodukálja az eredeti dokumentum összes elemét (betűtípusát, betűméretét, keretbeállításait, táblázatait, stb.). Hátránya, hogy az összes OCR hibát megtartja, így a hitelesség elvész. Kereshető PDF Az automatikus OCR eredményeképpen létrejött anyagok legelterjedtebben használt formátuma a kereshető, vagy más néven kétrétegű PDF (angolul leginkább a searchable PDF kiifejezést használják). Szöveges dokumentumok tömeges digitalizálása céljára jó megoldásnak tűnik minden oldalról: a hiteles reprodukció, a hosszú távú megőrzés, az interoperabilitás, a kereshetőség és az előállítási ár szempontjából egyaránt. A világban egyre szélesebb körben terjedő technológia lényege, hogy az eredeti dokumentum (könyv, irat, folyóirat, stb.) képként kerül digitalizálásra, azaz beszkenneljük, majd az automatikus karakterfelismerés segítségével a képből szöveget állítunk elő. Az előállított, mentett

20 dokumentum felső, látható rétegét a kép alkotja, az alsó, láthatatlan rétegét pedig a szöveg. A szöveg és a kép teljesen fedésben van egymással, a szavak a betűk képe, és alatta a szöveg milliméterre pontosan ugyanazon a helyen találhatók. Az így létrehozott állományok egyrészt alkalmasak a dokumentum hiteles megjelenítésére, hiszen az eredeti dokumentum képét látjuk (facsimile), másrészt lehetővé teszik a szöveges kezelést, keresést is. Ez utóbbi legfontosabb eleme a teljes szövegű keresőrendszer, amely lehetővé teszi, hogy tetszőleges szóra, kifejezésre kereshessünk. A másik fontos haszna, hogy lehetőségünk van a szöveg kiemelésére, azt szövegszerkesztőnkbe beilleszthetjük, átemelhetjük. A puszta szövegen kívül a PDF fájlok további információt tartalmazhatnak a dokumentum szerkezetéről, például logikai részeiről, a képekről, táblázatokról, bekezdésekről. Ez az információ a PDF-címkékben kerül kódolásra, és a szöveg további felhasználásakor nyer különös jelentőséget. Ha pl. egy tagged (=cimkézett) PDF fájlból a kijelölt szöveget a vágólapon át egy szövegszerkesztőbe illesztjük, vagy exportáljuk az oldal/fájl szövegét valamilyen szövegformátumba, az megőrzi az eredeti bekezdések tagolását, a sorvégi elválasztott szavakat pedig összevonja. Enélkül minden sor végén kemény sortörés szerepel, ami nagyon megnehezíti a további munkát. A kétrétegű formátumnak lényegesen nagyobb a tárhelyigénye, mint a szöveges PDF vagy WORD állományoké, hiszen a szöveg mellett a képet is tartalmazza. Nagyon nehéz döntést jelent a felső réteget alkotó kép mentési paramétereinek meghatározása. Ha az eredeti szkennelt képpel megegyezőre állítjuk be ( DPI színes JPG), egy sok oldalas dokumentum esetén igen nagy PDF fájlok jöhetnek létre. Ha fekete-fehérben mentjük, lényegesen kisebb méretet kapunk, viszont az előforduló színes vagy szürke képek élvezhetetlenek lesznek. Sajnos az OCR programok nem adnak jó automatikus lehetőséget a vegyes mentésre. A gyakorlatban fekete-fehér mentést követően a színes (az eredeti dokumentum rossz minősége miatt fekete-fehérben esetleg olvashatatlan) oldalakat színesben mentjük ki, majd a megfelelő oldalakat az Acrobat Professional program segítségével színesre cseréljük a teljes fekete-fehér állományban. A legújabb programverziók egyik újítása a vegyes raszter tartalom használata (MRC, Mixed raster content) a kimeneti PDF fájlban. Azon a tapasztalaton alapul, hogy a tipikus szöveges oldalak képe egy halvány tónusú, finom átmenetű, további információt nem tartalmazó háttérre, és a szöveges illetve képi információt tartalmazó előtérre szeparálható, amely két réteg eltérő algorítmussal tömöríthető igazán hatékonyan. Az eredmény egy színvilágában az eredetihez közelítő, ám az eredeti színes képhez viszonyítva töredék méretű állomány. Megjegyezzük, hogy nem minden esetben ad ez a módszer vizuálisan szép eredményt, ha fontos a kicsi méret, akkor érdemes vele egy próbát tenni, és csak ha kielégíti az igényeinket, akkor használni. A hosszú távú megőrzéshez egyelőre nem javasolt formátum. Ugyancsak nagyon nehezen eldönthető kérdés, hogy mi legyen egy PDF fájlban. A mi javaslatunk, jól bevált gyakorlatunk az, hogy egy fizikai kötet, mappa alkosson egy PDF fájlt. Kétségtelen, hogy ez időnként igen nagy méretű, emiatt időnként nehezen állítható elő és a kezelése sem egyszerű. Az ettől eltérő más módszerek (oldalanként, cikkenként, fejezetenként egy PDF) kétségtelenül kisebbek, viszont igen nagy számuk miatt ugyancsak nehezen kezelhetők. Szükség esetén el lehet térni az egy kötet = egy PDF szabálytól. Például előfordulhat, hogy egy folyóirat egy évfolyamát két kötetbe kötötték, de ettől függetlenül folyamatos oldalszámozású. Ekkor, ha a fájl méretei ezt lehetővé teszik, érdemes lehet összevonni a két kötetet egy PDF fájlba. Egy kötet több részre osztása akkor indokolt, ha kezelhetetlenül nagy méretű az állomány (nagy alakú, színes), ekkor kénytelenek vagyunk 2 vagy több részre osztani, két vagy több PDF-be menteni az anyagot. PDF kezelés Miután előállítottuk a végleges (fekete-fehér és színes) PDF állományokat, számos egyéb teendőnk van. Egyrészt a PDF fájl tulajdonságaiban a Title (Cím) és az Author (Szerző) mezőben adjuk meg a kötet azonosító adatait! Ez lehet egy könyv címe, és szerzője, de egy folyóirat neve, évfolyama is. A későbbiekben a PDF megjelenítésekor, azonosításakor (a beállításoktól függően) vagy ez a szöveg, vagy a PDF file neve fog szerepelni. Amennyiben a kötetünknek értelmes belső szerkezete van, helyezzünk el benne könyvjelzőket (bookmark), hogy jobban tudjunk navigálni a kötetben. Jellemző könyvjelzők: könyv fejezetcímei (pl. 1. fejezet. Magyarország története) folyóirat lapszámok (pl. 51. szám december 23.) jegyzőkönyv esetén az ülésnap dátuma, témája cikk szerző, cím: tanulmányköteteknél fontos felvenni az adott cikk adatait (pl. Borsa Iván: Középkori oklevelek)

ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA

ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPISMERETEK... 6 1. Számítástechnikai alapismertek...

Részletesebben

Forrás: http://www.doksi.hu

Forrás: http://www.doksi.hu Főiskolai jegyzet Dr. Medzihradszky Dénes Figyelem! A jegyzet nyers verzióját tartja kezében, amely még számos hibát tartalmazhat és további szerkesztést igényel! A frissített változatok az ILIAS-ban lesznek

Részletesebben

A technológiával segített fordítás alapvetései

A technológiával segített fordítás alapvetései A technológiával segített fordítás alapvetései Eszközök, módszerek, elszámolások A Proford jelen ajánlása a fordítási munkafolyamatokban érintett felek (megrendelők, fordítóirodák és fordítók) számára

Részletesebben

Szövegfeldolgozás XML alapokon Bíró, Szabolcs

Szövegfeldolgozás XML alapokon Bíró, Szabolcs Szövegfeldolgozás XML alapokon Bíró, Szabolcs Szövegfeldolgozás XML alapokon Bíró, Szabolcs A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, az NKTH által lebonyolított Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyv-támogatási

Részletesebben

STATISZTIKÁBA. Csendes Tibor. Szeged, 2001.

STATISZTIKÁBA. Csendes Tibor. Szeged, 2001. BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPES STATISZTIKÁBA Csendes Tibor Szeged, 2001. Lektorálta: Dr. Boda Krisztina tudományos főmunkatárs, Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Informatikai Intézet, Dr. Petres Tibor egyetemi

Részletesebben

Nyelvtechnológiai alkalmazások integrálása keresőmotor(ok)ba

Nyelvtechnológiai alkalmazások integrálása keresőmotor(ok)ba Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Nyelvtechnológiai alkalmazások integrálása keresőmotor(ok)ba Dr. Prószéky Gábor egyetemi docens PPKE ITK Orosz György nappali tagozat programtervező matematikus

Részletesebben

WORD 2000 jegyzet. Barhács Oktatóközpont 2002.

WORD 2000 jegyzet. Barhács Oktatóközpont 2002. WORD 2000 jegyzet Barhács Oktatóközpont 2002. Word 2000 modul 1. fejezet Általános szövegszerkesztési ismeretek Szövegfeldolgozás számítógéppel A személyi számítógépek megjelenésével a szöveg adatként

Részletesebben

Hangoskönyv megoldások és szabványok, A magyarországi helyzet elemzése. Tartalomjegyzék

Hangoskönyv megoldások és szabványok, A magyarországi helyzet elemzése. Tartalomjegyzék 1. A vak és gyengénlátó emberek számára alkalmazható hangoskönyv megoldások és szabványok áttekintése 2., potenciális megoldási javaslatok kidolgozása Készítette az Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

OpenOffice. Dr. Kusper Gábor Dr. Radványi Tibor. Kiadó

OpenOffice. Dr. Kusper Gábor Dr. Radványi Tibor. Kiadó OpenOffice 1 OpenOffice Dr. Kusper Gábor Dr. Radványi Tibor Kiadó D. Kusper Gábor, Dr. Radványi Tibor, 2011 2 Kézirat lezárva: 2011. január 31. ISBN KIADÓ A kiadásért felel a: Felelős szerkesztő: Műszaki

Részletesebben

A vonalkódtechnikáról

A vonalkódtechnikáról Gábor Dénes Főiskola Gazdasági kar A vonalkódtechnikáról Készítette: Balázs Tamás Ferenc műszaki informatikus Témavezető: Ser Ervin Esztergom 2005. Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretném megköszönni minden

Részletesebben

Útmutató az informatikai biztonság megvalósítására önkormányzatok számára

Útmutató az informatikai biztonság megvalósítására önkormányzatok számára Útmutató az informatikai biztonság megvalósítására önkormányzatok számára Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából Standard-Média Bt. 2006. március Az útmutató elkészítésében részt

Részletesebben

MUNKAANYAG. Illés Zoltán. Számítástechnikai szoftverek - Biztonsági másolatok kezelése, adatvédelem. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Illés Zoltán. Számítástechnikai szoftverek - Biztonsági másolatok kezelése, adatvédelem. A követelménymodul megnevezése: Illés Zoltán Számítástechnikai szoftverek - Biztonsági másolatok kezelése, adatvédelem A követelménymodul megnevezése: Számítógép javítása, karbantartása A követelménymodul száma: 1174-06 A tartalomelem

Részletesebben

Programozás alapjai, programtervezés

Programozás alapjai, programtervezés Programozás alapjai, programtervezés Mûszertechnika Oktatás Kft. Összállította: Kertész György tanfolyami jegyzete alapján Kovalcsik Géza 1107 Budapest Szállás u. 21 Telefon: 260-87-14 Tel/Fax: 260-43-48

Részletesebben

Támogatóeszköz-, támogatótechnológiai, gyógyászatisegédeszköz-adatbázisok a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának szolgálatában

Támogatóeszköz-, támogatótechnológiai, gyógyászatisegédeszköz-adatbázisok a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának szolgálatában Támogatóeszköz-, támogatótechnológiai, gyógyászatisegédeszköz-adatbázisok a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának szolgálatában Szerkesztette Tóth Melinda és Mischinger Gábor Budapest, 2012. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szemantikus nyelvi elemzés alkalmazása döntéstámogató rendszerekben

Szemantikus nyelvi elemzés alkalmazása döntéstámogató rendszerekben Tudományos Diákköri Konferencia Szemantikus nyelvi elemzés alkalmazása döntéstámogató rendszerekben Soós István (IV. Inf) Konzulensek: Prof. Vámos Tibor (MTA SZTAKI) Dr. Charaf Hassan (BME AUT) Tartalomjegyzék

Részletesebben

Elektronikus ügyintézés, üzletvitel

Elektronikus ügyintézés, üzletvitel Készült a Phare HU0008-02 program támogatásával A felnőttoktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek javítása Rózsa Tünde Készült a Phare HU0008-02-01-0007 számú Vállalkozások felhasználó-orientált

Részletesebben

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012.

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012. Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok Összeállította: Faludi Anita 2012. Tartalom Bevezetés... 4 Mi az adatbázis kezelés?... 5 Adatbázis-kezelés számítógép nélkül... 5 Adatbázis-kezelés számítógéppel...

Részletesebben

Optikai szövegfelismerő program ABBYY FineReader 12 Felhasználói kézikönyv

Optikai szövegfelismerő program ABBYY FineReader 12 Felhasználói kézikönyv Optikai szövegfelismerő program ABBYY FineReader 12 Felhasználói kézikönyv 2013 ABBYY Production LLC. Minden jog fenntartva. Az ebben a dokumentumban lévő információk értesítés nélkül megváltoztathatók,

Részletesebben

AZ ORACLE LIBRARIES FELHASZNÁLÓI SZEMMEL

AZ ORACLE LIBRARIES FELHASZNÁLÓI SZEMMEL KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR AZ ORACLE LIBRARIES FELHASZNÁLÓI SZEMMEL S Z A K D O L G O Z A T Konzulens: Boda István Készítette: Sajó Andrea Informatikus könyvtáros szak Levelező

Részletesebben

dokumentumkezelő rendszer v2.0

dokumentumkezelő rendszer v2.0 doknet dokumentumkezelő rendszer v2.0 ISMERTETŐ 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 1.1. Ajánló...3 1.2. A rendszer bevezetésének előnyei...6 2. A doknet...9 2.1. Alapfunkciók...10 2.2. Csoportmunka a

Részletesebben

Varga Illés Levente A PDF alapú műszaki dokumentáció

Varga Illés Levente A PDF alapú műszaki dokumentáció Varga Illés Levente A PDF alapú műszaki dokumentáció Jelen jegyzet mentése: 2013. március 9. http://vargailles.archi.hu/index.php/muszdoksi Ha kinyomtatnád, akkor tedd kétoldalasan! A dokumentum füzetnyomtatásra

Részletesebben

A Radiológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása a radiológia digitalizálásával kapcsolatos kérdésekről

A Radiológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása a radiológia digitalizálásával kapcsolatos kérdésekről A Radiológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása a radiológia digitalizálásával kapcsolatos kérdésekről (A digitális radiológia, a PACS és a teleradiológia fejlődési irányai szakmai, technikai jogi feltételrendszere)

Részletesebben

Az állam önvédelmi mechanizmusának megteremtése

Az állam önvédelmi mechanizmusának megteremtése 2013. 06.30 Az állam önvédelmi mechanizmusának megteremtése A költségvetési bevételek biztosítása, az ellenőrzés eszközeivel Készítette: Aladics Anikó, Balázs Péter, George Dory A tanulmány tartalmát,

Részletesebben

Térinformatikai ismeretek 2.

Térinformatikai ismeretek 2. Térinformatikai ismeretek 2. A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Térinformatikai ismeretek 2. : A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Lektor : Detrekői, Ákos Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE

INFORMATIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE INFORMATIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE Arisztotelész Az egész több mint a részek összege. Már az i.e. 384-322-ig élő Arisztotelész is foglalkozott a rendszer jelenségével, viszont utána évszázadokig senki tette

Részletesebben

Tipográfiai alapismeretek

Tipográfiai alapismeretek Tipográfiai alapismeretek Kiadványszerkesztés tantárgyi segédlet Készítette: Mohai István 2006 Pannon Egyetem Kihelyezett Képzési Hely, Gyümölcs u. 38. 1. fejezet: Tipográfia alapjai A tipográfia fogalma

Részletesebben

TARTALOM. JELENÉSEK, BESZÁMOLÓK Jelentés a Levéltári Szakfelügyelet 2004. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól

TARTALOM. JELENÉSEK, BESZÁMOLÓK Jelentés a Levéltári Szakfelügyelet 2004. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól TARTALOM KATONA CSABA KEREKES DÓRA KÖRMENDY LAJOS LAKATOS ANDOR: Internet és levéltár... 3 HORVÁTH J. ANDRÁS: Kutatók és kutatások Budapest Főváros Levéltárában 2003-ban... 25 BREINICH GÁBOR: Az eszmétől

Részletesebben

CZAKÓ DEZSŐ. Internet-, adatbázis- és könyvtárhasználat

CZAKÓ DEZSŐ. Internet-, adatbázis- és könyvtárhasználat CZAKÓ DEZSŐ Internet-, adatbázis- és könyvtárhasználat Hatékony tanulási módszerek, színvonalas szakirodalom-kutatás, igényes dolgozatok Bevezetés Ez a jegyzet az Internet-, adatbázis- és könyvtárhasználat

Részletesebben

Fábri Tímea és Szatmári Péter: A látássérült emberek számítástechnikai lehetőségei és eszközei

Fábri Tímea és Szatmári Péter: A látássérült emberek számítástechnikai lehetőségei és eszközei Fábri Tímea és Szatmári Péter: A látássérült emberek számítástechnikai lehetőségei és eszközei Budapest, 2007-1 - Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 A LÁTÁSSÉRÜLT EMBEREK INFORMÁCIÓSZERZÉSI MÓDSZEREI... 5 AUDIO-TAKTILIS

Részletesebben

META-ADAT TÁROLÁSI TECHNIKÁK. Tóvári Judit Szabó Bálint

META-ADAT TÁROLÁSI TECHNIKÁK. Tóvári Judit Szabó Bálint META-ADAT TÁROLÁSI TECHNIKÁK Tóvári Judit Szabó Bálint MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK META-ADAT TÁROLÁSI TECHNIKÁK Tóvári Judit Szabó Bálint Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat

Részletesebben