Major publications Prof. Dr. Béla Tomka

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Major publications Prof. Dr. Béla Tomka"

Átírás

1 Major publications Prof. Dr. Béla Tomka Self-authored books A Social History of Twentieth-Century Europe, London and New York: Routledge, 2013, 552 pp. (***Winner of "Outstanding Academic Title 2013 Award" from CHOICE, American Library Association***) Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség: Magyarország nemzetközi összehasonlításban 1918-tól napjainkig [Economic Growth, Consumption and Quality of Life: Hungary in an International Comparison, 1918 to Present], Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011, 306 pp. Trendek, típusok, teljesítmények: jóléti államok a 20. században [Trends, Types and Achievements: Welfare States in the 20 th Century], Budapest: Magyar Történelmi Társulat Századok, 2009, 85 pp. Európa társadalomtörténete a 20. században [A Social History of 20 th Century Europe], Budapest: Osiris Kiadó, 2008, 648 pp. A jóléti állam Európában és Magyarországon [The Welfare State in Europe and Hungary], Budapest: Corvina Kiadó, 2008, 120 pp. Bevezetés Európa újabb kori társadalom- és gazdaságtörténetébe [Economic and Social History of Modern and Contemporary Europe: An Introduction], Budapest: HEFOP, 2006, 182 pp. Képes banktörténet. Magyar pénzintézetek a kezdetektől az államosításig [An Illustrated History of Hungarian Banks: From the Beginnings to the Nationalization], Budapest: HVG Kiadó, 2006, 168 pp. Welfare in East and West: Hungarian Social Security in an International Comparison, , Berlin: Akademie Verlag, 2004, 192 pp. Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon európai perspektívában [Social Policy in 20 th Century Hungary in a European Perspective], Budapest: Századvég, 2003, 217 pp. Családfejlődés a 20. századi Magyarországon és Nyugat-Európában: konvergencia vagy divergencia? [Family Development in Hungary and Western Europe in the 20 th Century: Convergence or Divergence?], Budapest: Osiris, 2000, 152 pp. A magyarországi pénzintézetek rövid története, [A Short History of Hungarian Banking, ], Budapest: Aula, 2000, 184 pp., 132 pp. (First edition: Budapest: Gondolat, 1996) Érdek és érdektelenség: a bank ipar viszony a századforduló Magyarországán, [Interest and Disinterest: Bank Industry Relations in Hungary at the Turn of the Century, ], Debrecen: Debrecen University Press, 1999, 246 pp.

2 A Harmadik Birodalom. A kutatás új útjai [The Third Reich. New Directions of Research], Szeged: Jate Press, 1998, 120 pp. Edited volumes Rendszerváltozások Magyarországon és Kelet-Közép-Európában [Regime Changes in Hungary and East Central Europe]. Aetas, vol. 28 (2013), no. 4, 218 pp. Rendszerváltozás és történetírás Korok és korszakolás a történetírásban [Periodization in History], Aetas, vol. 25 (2010), no. 4, 194 pp. (Co-editors: Károly Halmos, Judit Klement and Ágnes Pogány) A felhalmozás míve. Tanulmányok Kövér György tiszteletére [The Art of Accumulation: Studies Honouring György Kövér], Budapest: Századvég Kiadó, 2009, 540 pp. Magyarország századi gazdaság- és társadalomtörténete [Social and Economic History of Hungary in the 19 th and 20 th Century], Aetas, vol. 18 (2004), no. 1, 190 pp. Összehasonlító történetírás [Comparative History], Aetas, vol. 14 (2000), no. 4, 196 pp. A Habsburg Birodalom a 19. században [The Habsburg Monarchy in the 19 th Century], Aetas, vol. 11 (1997), no. 4, 226 pp. Összehasonlító gazdaság- és társadalomtörténet [Comparative Economic and Social History of Modern Hungary], Aetas, vol. 8 (1994), no. 3, 187 pp. Historiográfia Körkérdés a magyar történetírás szerkezetéről [Historiography The Structure of History Writing in Hungary], Aetas, vol. 7 (1993), no. 4, 252 pp. Banktörténet a századi Magyarországon [Banking in 19 th and 20 th Century Hungary], Aetas, vol. 6 (1992), no. 3, 164 pp. Selected articles and contributions to edited volumes "Social History as a Discipline: Development, Themes and Methods", in UNESCO-EOLSS Joint Committee, eds., Historical Developments and Theoretical Approaches in Sociology, Oxford: Eolss Publishers, 2013, "Szociálpolitika Magyarországon a világháborúk korában" [Social Policy in Hungary in the Age of Word Wars], Korunk, vol. XXIII, (2012), no. 11, "Szociálpolitika Magyarországon a Kádár-rendszer időszakában: intézmények, funkciók és szakaszok" [Social Policy in Hungary in the Kádár-Era: Institutions, Functions and Periods], Múltunk, vol. LVII (2012), no. 2, "European integration and social policy from an East Central European perspective", in Arnd Bauerkämper and Hartmut Kaelble, Hrsg., Gesellschaften in der europäischen Integration seit den 1950er Jahren. Migration Konsum Sozialpolitik Repräsentationen, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2012,

3 "Gazdasági változások és a fogyasztás alakulása a huszadik századi Magyarországon" [Economic Changes and Consumption in 20 th Century Hungary], in Gyöngy Kovács Kiss and Ignác Romsics, eds., A mi 20. századunk, Cluj Kolozsvár: Komp-Press Kiadó Korunk, 2011, "A befejezetlen 20. század és a csonka 20. század. A jelenkori európai és magyar történelem periodizációjáról" [The Unfinished 20 th Century and the Broken 20 th Century : On the Periodization of Contemporary European and Hungarian History], Aetas, vol. 25 (2010), no. 4, "Ökumené vagy globális közösség? Beszámoló a 21. Történész Világkongresszusról" [Oecumene or the Global Community of Historians?], Századok, vol. 144 (2010), no. 6, "Életminőség és történelem" [Quality of Life and History], in Zsombor Bódy, Sándor Horváth and Tibor Valuch, eds., Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára, Budapest: Argumentum, 2010, "Gazdasági növekedés és fogyasztás Magyarországon a 20. században" [Economic Growth and Consumption in 20 th Century Hungary], Korunk, vol. XXI (2010), no. 4, "Social Policy in East Central Europe: Major Trends in the 20 th Century" (Co-author: Dorottya Szikra), in Alfio Cerami and Peter Vanhuysee, eds., Post-Communist Welfare Pathways: Theorizing Social Policy Transformations in Central and Eastern Europe, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009, "Social Security in Postwar East Central Europe", in Alice Kessler-Harris and Maurizio Vaudagna, eds., Democracy and Social Rights in the "Two Wests". Torino: Otto Editore, 2009, "A hatvanas évek Magyarországon: összehasonlítások tanulságai" [The Sixties in Hungary: Lessons from Comparisons], in Károly Halmos, Judit Klement, Ágnes Pogány and Béla Tomka, eds., Tanulmányok Kövér György hatvanadik születésnapjára, Budapest: Századvég Kiadó, 2009, "A jóléti államok az ezredfordulón: válságjelek vagy válságmítoszok?" [The Welfare States at the Turn of the Century: Crises or Crises Myths?], Magyar Tudomány, vol. 170 (2009) no. 2, "Az időskor mint elkülönült életszakasz kialakulása: a nyugdíjrendszerek szerepe" [The Old Age as a Differentiated Stage of Life: The Role of Pension Sytems], in Gábor Gyáni and Magdolna Láczay, eds., Generációk a történelemben, Nyíregyháza: Hajnal István Kör, 2008, "Intézményesült változékonyság: a jóléti fejlődés sajátos meghatározói Kelet-Közép- Európában" [Institutionalized Volatility: The Peculiar Determinants of Welfare Development in East Central Europe], Korall, vol (2007),

4 "Social Solidarity in East Central Europe: Strong Welfare and Weak Labour?" in Bo Strath and Lars Magnusson, eds., European Solidarities: Tensions and Contentions of a Concept. Brussels: Peter Lang, 2007, "Perfecting Institutionalization: The Foundation of the International Social History Association", Journal of Social History, vol. 42 (2007), no. 2, "The Politics of Institutionalized Volatility: Lessons from East Central European Welfare Reforms", in Tomasz Inglot, ed., Fighting Poverty and Reforming Social Security: What Can Post-Soviet States Learn from New Democracies in Central Europe? Washington, DC.: Woodrow Wilson Center, 2007, "Rászorultsági elv vagy általános szociális jogok? Jóléti rendszerek történeti és összehasonlító kutatásának tanulságai" [Selectivity or universal social rights? Lessons of comparative welfare state research], Esély, vol. 17 (2006), no. 5, "East Central Europe and the European Social Policy Model: A Long-Term View", East European Quarterly, vol. 40 (2006), no. 2, "Social and Economic Convergences in 20 th Century Europe", in Josefina Cuesta Bustillo, ed., Del espacio social europeo a la Europa Social, Salamanca: Univesidad de Salamanca, "Globalizáció és fragmentáció között. Beszámoló a Történész Világkongresszusról" [Between Globalization and Fragmentation. On the 20 th International Congress of Historical Sciences in Sydney], Századok, vol. 139 (2005), no. 6, "A társadalomtörténet-írás nemzetközi intézményesülésének állomásai. A Nemzetközi Társadalomtörténeti Társaság létrejöttéről" [The Institutionalization of International Social History. The Foundation of the International Social History Association], Századok, vol. 139 (2005), no. 6, "Determinants of East Central European Welfare Systems", in Martyn Lyons, ed., History in Global Perspective: Proceedings of the 20 th International Congress of Historical Sciences, Sydney: University of New South Wales, "Az összehasonlító módszer a történetírásban eredmények és kihasználatlan lehetőségek" [The Comparative Method in the Historical Sciences: Results and Unexploited Possibilities], Aetas, vol. 20. (2005), no. 1 2, "Az Európai Szociális Modell múltja és jelene kelet-közép-európai perspektívák" [The Past and Present of the European Social Model: East Central European Perspectives], Esély, vol. 15 (2004), no. 5, "Wohlfahrtsstaatliche Entwicklung in Ostmitteleuropa und das europäische Sozialmodell ", in Hartmut Kaelble und Günter Schmid (Hrsg.), Das Europäische Sozialmodell: Auf dem Weg zum transnationalen Sozialstaat (Wissenschaftszentrum zu Berlin, Jahrbuch 2004), Berlin: Sigma Verlag, 2004,

5 "Az összehasonlító történetírásról. Tanulságok a magyar történetírás számára" [On Comparative History: Lessons for the History Writing in Hungary], Magyar Tudomány, vol. IL (2004), no. 7, "Társadalomtörténeti hagyományok, irányzatok, módszerek a nemzetközi gyakorlat szemszögéből" [Traditions, Approaches and Methods in Social History: Some Lessons from the International Research], Korall, vol. 15 (2004), "Western European Welfare States in the 20 th Century: Convergences and Divergences in a Long-Run Perspective", International Journal of Social Welfare, vol. 12 (2003), no. 4, "A jóléti kiadások alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban, " [Welfare expenditures in Hungary in international comparison, ], Statisztikai Szemle, vol. 81 (2003), no. 1, "Demographic Diversity and Convergence in Europe, : The Hungarian Case", Demographic Research, vol. 6 (2002), no. 2, "Social security in Hungary in a long-run and comparative perspective: expenditures, social rights, and organization, ", Arbeitspapiere des Osteuropa-Instituts der Freien Universitaet Berlin. Arbeitsbereich Politik und Gesellschaft. Nr. 43, 2002, 45 pp. "A jóléti intézmények fejlődésének meghatározói a XX. századi Európában. A hosszú távú összehasonlítások néhány tanulsága" [Determinants of welfare development in 20 th century Europe: some lessons of long-run comparisons], Valóság, vol. 45 (2002), no. 6, "Jóléti rendszerek a 20. századi Magyarországon: Nemzetközi összehasonlítás" [The welfare state in 20 th century Hungary: An international comparison], Történelmi Szemle, vol. 43 (2001), no. 3 4, "Social Integration in 20 th Century Europe: Evidences from Hungarian Family Development", Journal of Social History, vol. 35 (2001), no. 2, "The Development of Hungarian Banking: An International Comparison, ", Journal of European Economic History, vol. 30 (2001), no. 1, "A német tőke Magyarországon az első világháború előtti évtizedekben" [German capital investment in Hungary before WWI], Századok, vol. 135 (2001), "Financial Institutions in Hungary in Central-European Comparison, ", Nordic Notes (Special Edition: Oslo 2000), vol. 5 (2001), "Interlocking Directorates Between Banks and Industrial Companies in Hungary at the Beginning of the Twentieth Century", Business History, vol. 43 (2001), no. 1, "Társadalmi integráció a 20. századi Európában: Magyarország esete" [Social Integration in Europe in the 20 th Century: The Case of Hungary], Századvég, vol. 17 (2000), 3 40.

6 "A magyar bankrendszer fejlődésének sajátosságai nemzetközi összehasonlításban, " [The Development of the Hungarian Banking Structure in Comparative Perspective, ], Századok, 133 (1999), no. 3, "Das Verhältnis zwischen Banken und Industrie in Ungarn, , " Ungarn Jahrbuch (München), vol. 23 (1997), "Személyi összefonódás bankok és iparvállalatok között a századforduló Magyarországán" [Interlocking Directorates in Hungary at the Turn of the Century], Replika, vol. 25 (1997), no. 1, "Bankuralom, bankérdekeltség, bankellenőrzés: A magyarországi pénzintézetek ipari kapcsolatai a századfordulón, " [Bank Hegemony, Bank Interests and Bank Control: Industrial Relations of Banks in Hungary, ], Történelmi Szemle, vol. XXXVII (1995), no. 2, "A totalitarizmuselméletektől az»új társadalomtörténet«ig. Változó hangsúlyok a Harmadik Birodalom értelmezésében" [From the Totalitarianism-Theories to the»new Social History«: Changing Interpretations of the Third Reich], Aetas, vol. 7 (1993), no. 4, "A Hitler-jelenség és a Harmadik Birodalom uralmi rendszere" [Hitler and the Power Structure of the Third Reich], Századok, vol. 127 (1993), no. 2, "A bank ipar kapcsolat Németországban 1850 és 1913 között" [Bank-Industry Relations in Germany between 1850 and 1913], Századok, vol. 127 (1993), no. 1, "Történészviták a Harmadik Birodalom gazdaságáról" [Debates on the Economy of the Third Reich], Világtörténet, vol. 14 (1992), no. 1 2, "Vita a weimari köztársaság bukásának gazdasági okairól" [Debates on the Economy of Nazi Germany] Világtörténet, vol. 9 (1987), no. 4, Work in progress The Manuscript of a book (ca. 400 pages) with the working title "Social Convergences and Divergences in 20 th Century Europe: The Case of Hungary"

CSALÁDFEJLŐDÉS A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN

CSALÁDFEJLŐDÉS A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN Tomka Béla CSALÁDFEJLŐDÉS A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN ük OSIRIS ZSEBKÖNYVTÁR! Tomka Bélaj CSALÁDFEJLŐDÉS A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN: KONVERGENCIA VAGY DIVERGENCIA?

Részletesebben

Nagy Beáta PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK

Nagy Beáta PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK Nagy Beáta Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet/ TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK (1) TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK KÖNYVEK

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

köztörténet és társadalomtörténet specializáció záróvizsga

köztörténet és társadalomtörténet specializáció záróvizsga köztörténet és társadalomtörténet specializáció záróvizsga Japán történelem I-II-III. és Társadalomtörténet I-II-III. tételsorok Történelem 1. Az ősi Japán és kultúrái. Kérdések és viták az őstörténet

Részletesebben

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

FÓKUSZ A MUNKAVÁLLALÁS ÉS GYERMEKVÁLLALÁS PARADOXONA BEVEZETÕ GONDOLATOK. NAGY Beáta

FÓKUSZ A MUNKAVÁLLALÁS ÉS GYERMEKVÁLLALÁS PARADOXONA BEVEZETÕ GONDOLATOK. NAGY Beáta Szociológiai Szemle 2009/3, 81 91. FÓKUSZ A MUNKAVÁLLALÁS ÉS GYERMEKVÁLLALÁS PARADOXONA BEVEZETÕ GONDOLATOK NAGY Beáta Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet H-1093 Budapest,

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN ÁRVA LÁSZLÓ ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN LÁSZLÓ ÁRVA NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD Szolnoki Főiskola 2012 ÚJ TÍPUSÚ

Részletesebben

Egységes vagy nemzetekre tagolt választóközönség? Szavazói magatartás Európa új és régebbi demokráciáiban

Egységes vagy nemzetekre tagolt választóközönség? Szavazói magatartás Európa új és régebbi demokráciáiban Egységes vagy nemzetekre tagolt választóközönség? Szavazói magatartás Európa új és régebbi demokráciáiban Wouter van der Brug, Mark Franklin és Tóka Gábor In: A 2004. évi európai parlamenti választások:

Részletesebben

Miért időszerű ma is Titmuss? 1

Miért időszerű ma is Titmuss? 1 Adrian Sinfield Miért időszerű ma is Titmuss? 1 A világ nagyot változott azóta, hogy Richard Titmuss elmondta róla a gondolatait, s emellett a szociálpolitika elmélete is átalakult. Miért tanulmányozzuk

Részletesebben

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor?

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? Pécs, 2010 A magyar önkormányzati rendszer létrejöttének 20. évfordulója alkalmából

Részletesebben

A KIVÁNDORLÁS ÉS A JÓLÉT ÖSSZEFÜGGÉSE HAZÁNKBAN AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ELŐTT ÉS UTÁN 2

A KIVÁNDORLÁS ÉS A JÓLÉT ÖSSZEFÜGGÉSE HAZÁNKBAN AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ELŐTT ÉS UTÁN 2 Koudela Pál 1 A KIVÁNDORLÁS ÉS A JÓLÉT ÖSSZEFÜGGÉSE HAZÁNKBAN AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ELŐTT ÉS UTÁN 2 Connections between emigration and wellbeing in Hungary before and after the First World War ABSTRACT Immigration

Részletesebben

A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS EGYES GONDOLATI ELŐZMÉNYEI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI. Bevezetés

A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS EGYES GONDOLATI ELŐZMÉNYEI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2013. 137. 1. pp. 28 39. A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS EGYES GONDOLATI ELŐZMÉNYEI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI RAPKAY BENCE ILLÉS SÁNDOR STÁRICS ROLAND CONTEMPLATION ON LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT

Részletesebben

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? Who s Who in the field of immigration in Hungary? Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával jött létre Sponsored

Részletesebben

Akarnak-e dolgozni a munkanélküliek?

Akarnak-e dolgozni a munkanélküliek? Csoba Judit Akarnak-e dolgozni a munkanélküliek? A munkanélküliek munkavállalói képessége és hajlandósága A munkanélküliség számos feltételezett oka közül napjainkban egyre gyakrabban felmerülő érv, hogy

Részletesebben

Bibliographie sur les déplacements de frontières et les minorités nationales en Europe centrale et orientale, principalement de 1918 à 1945

Bibliographie sur les déplacements de frontières et les minorités nationales en Europe centrale et orientale, principalement de 1918 à 1945 Bibliographie sur les déplacements de frontières et les minorités nationales en Europe centrale et orientale, principalement de 1918 à 1945 Cette bibliographie a été obtenue par une recherche dans la base

Részletesebben

Az új kultúrtörténet -ről

Az új kultúrtörténet -ről MAJTÉNYI GYÖRGY Az új kultúrtörténet -ről Nyelvi fordulat kritikai fordulat kulturális fordulat Az egyes korszakok uralkodó diskurzusai döntik el, mikor mi számít egy adott közegben igaznak (tudományosnak);

Részletesebben

Hárs Ágnes Simonovits Bori Sik Endre: Munkaerőpiac és migráció: fenyegetés vagy lehetőség?

Hárs Ágnes Simonovits Bori Sik Endre: Munkaerőpiac és migráció: fenyegetés vagy lehetőség? Hárs Ágnes Simonovits Bori Sik Endre: Munkaerőpiac és migráció: fenyegetés vagy lehetőség? (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Hárs Ágnes Simonovits Bori

Részletesebben

Thursday, 23 April. On-stage conversation with Jonathan Franzen, Guest of Honour Writer of the Festival and Nóra Winkler

Thursday, 23 April. On-stage conversation with Jonathan Franzen, Guest of Honour Writer of the Festival and Nóra Winkler Programs at the 22 nd International Book Festival Budapest Thursday, 23 April 15.00 15.45 Teátrum Teátrum 17.00 17.45 Teátrum Opening ceremony The book festival will be opened by Zoltán Balog, Minister

Részletesebben

A modern magyar történetírás

A modern magyar történetírás A modern magyar történetírás A modern vagyis professzionális magyar történetírás intézményrendszere és személyi feltételei a 19. század utolsó harmadában alakultak ki. A szervezeti keretek megteremtése

Részletesebben

VIGVÁRI ANDRÁS 1 A többszintű kormányzás kérdései szubnacionális nézőpontból - néhány elméleti és közpolitikai szempont 2

VIGVÁRI ANDRÁS 1 A többszintű kormányzás kérdései szubnacionális nézőpontból - néhány elméleti és közpolitikai szempont 2 VIGVÁRI ANDRÁS 1 A többszintű kormányzás kérdései szubnacionális nézőpontból - néhány elméleti és közpolitikai szempont 2 Multi-level governance from sub national perspective some theoretical and public

Részletesebben

SETTLEMENTS OF SOUTH TRANSDANUBIA IN THE LIGHT OF A NATIONAL MARKET SURVEY DÉL-DUNÁNTÚLI TELEPÜLÉSEK EGY ORSZÁGOS PIACKUTATÁS TÜKRÉBEN

SETTLEMENTS OF SOUTH TRANSDANUBIA IN THE LIGHT OF A NATIONAL MARKET SURVEY DÉL-DUNÁNTÚLI TELEPÜLÉSEK EGY ORSZÁGOS PIACKUTATÁS TÜKRÉBEN DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM Vol.6 Issue 3 2014 ISSN 1821-2506 Original scientific paper SETTLEMENTS OF SOUTH TRANSDANUBIA IN THE LIGHT OF A NATIONAL MARKET

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Dr. Márta B. ERDŐS Dr. Gábor JUHÁSZ Dr. Péter GARAI Absztrakt A XX. század második felére a tudás a termelés meghatározó

Részletesebben

Az adatok szerepének, súlyának felértékelődése napjainkban

Az adatok szerepének, súlyának felértékelődése napjainkban ADATOK AZ OKTATÁSPOLITIKA ÉS A KUTATÁS KÖZTI TÉRBEN Az adatok szerepének, súlyának felértékelődése napjainkban áthatja a közpolitikai diskurzust. A szakpolitika és ezzel együtt a közélet adatigénye, sőt

Részletesebben

Hálózatok az autóiparban: tanulás a kutatás-fejlesztés és innováció érdekében

Hálózatok az autóiparban: tanulás a kutatás-fejlesztés és innováció érdekében Külgazdaság, LIII. évf., 2009. július augusztus (89 109. o.) Hálózatok az autóiparban: tanulás a kutatás-fejlesztés és innováció érdekében CSONKA LÁSZLÓ A kutatás-fejlesztés és innováció hálózatosodása

Részletesebben

Ezzel a címmel jelent meg egy régi magyar hetilap, 1865 és 1872 között,

Ezzel a címmel jelent meg egy régi magyar hetilap, 1865 és 1872 között, HAZÁNK S A KÜLFÖLD Ezzel a címmel jelent meg egy régi magyar hetilap, 1865 és 1872 között, kezdetben Jókai Mór közreműködésével. Fejléce önmagában programot adott írta róla Buzinkay Géza A magyar sajtó

Részletesebben

Ildikó Váradi (Jyväskylä): The Status of Finnish Women Between the World Wars in János Kodolányi s Travelogue

Ildikó Váradi (Jyväskylä): The Status of Finnish Women Between the World Wars in János Kodolányi s Travelogue Ildikó Váradi (Jyväskylä): The Status of Finnish Women Between the World Wars in János Kodolányi s Travelogue In my article I will focus on the work of János Kodolányi, who was one of the most significant

Részletesebben

BERKI MÁRTON SZÉTTÖREDEZVE A SOROKSÁRI ÚTI IPARI TERÜLET FUNKCIONÁLIS FRAGMENTÁCIÓJA

BERKI MÁRTON SZÉTTÖREDEZVE A SOROKSÁRI ÚTI IPARI TERÜLET FUNKCIONÁLIS FRAGMENTÁCIÓJA BERKI MÁRTON SZÉTTÖREDEZVE A SOROKSÁRI ÚTI IPARI TERÜLET FUNKCIONÁLIS FRAGMENTÁCIÓJA Bevezetés Egyfelől a rendszerváltás által okozott mélyreható politikai változások, másrészt a globális fordista/ poszt-fordista

Részletesebben

A 20. század mint emlékezeti esemény

A 20. század mint emlékezeti esemény Gyáni Gábor A 20. század mint emlékezeti esemény Mikor kezdődik és meddig tart a század? Van-e értelme századonként korszakolni a történelmet? Látszólag igen. Nemrégiben is akadt hazai könyvkiadó, amely

Részletesebben