BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INFORMATIKAI ISMERETEK JEGYZET ALAPFOKÚ KÉPZÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INFORMATIKAI ISMERETEK JEGYZET ALAPFOKÚ KÉPZÉS"

Átírás

1 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INFORMATIKAI ISMERETEK JEGYZET ALAPFOKÚ KÉPZÉS Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja Budapest

2 2 Írta és szerkesztette: Rák Balázs bv főhadnagy (Ez a jegyzet a kormányzati gerinchálózat (EKG) Bv. Szervezetbe bekötését követően módosításra kerül) 2006.

3 3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Bevezetés Informatikai alapismeretek Alapfogalmak : számítógép, adat, informácíó, adatvédelem A számítógép perifériái A beviteli prifériák A kiviteli perifériák Az informatikai biztonság Operációs rendszerek Windows operációs rendszerek Unix operációs rendszer A PC és a terminál közötti különbségek A bv. szervezet informatikai rendszere Az országos hálózat topológiája A Bv. szervek helyi hálózatai A Bv. levelezési rendszere Szövegszerkesztés Microsoft Word program használata Szövegszerkesztés a Q-office irodaautomatizálási programcsomag Q-one szövegszerkesztő programjával A Fogvatartotti alrendszer Melléklet: A fogvatartotti alrendszer kézikönyvének Általános tudnivalók fejezetéből. Melléklet: A fogvatartotti alrendszer kézikönyvének Biztonság fejezetéből Melléklet: A fogvatartotti alrendszer kézikönyvének Lekérdezések fejezetéből

4 4 Bevezetés Ez a jegyzet a Büntetés-végrehajtási Szervezetnél (továbbiakban Bv.) alkalmazott informatikai rendszer, azok elemei, hardver eszközök, szoftver eszközök, mint például az Q-office irodaautomatizálási rendszer Q-one, szövegszerkesztő programja, Ms word szövegszerkesztő program, Windows és Unix operációs rendszerekkel foglalkozik. Ezen informatikai rendszerek elsajátítása nélkülözhetetlen a Bv.- nél alkalmazott számítógépes rendszer megértéséhez és alkalmazásához. Napjainkban a számítástechnika életünk és munkánk szerves részévé vált. Annak érdekében, hogy a Bv.-nél alkalmazott rendszert hibátlanul alkalmazni tudjuk, nélkülözhetetlen megismerni a számítógépet, és perifériás eszközeit, egyes, mindennapjainkban is használt számítástechnikai alapfogalmakat, a különböző szakterületek munkáját segítő programokat. A jegyzet célja, hogy egy kezdő felhasználó is megfelelő jártasságot szerezzen a Bv.-nél alkalmazott informatikai rendszerben és bátran, fenntartások nélkül tudja használni. A jegyzet egyes fejezeteit olyan módon próbáltam felépíteni az alapfogalmaktól a bv-nél működő alrendszerek és programok ismertetéséig, amelyek közül legfontosabb a fogvatartotti alrendszer, hogy minél közérthetőbb és könnyebben elsajátíthatóbb legyen minden hallgató számára. A tantárgy tervezett óraszáma elmélettel és gyakorlattal együtt 16 óra.

5 5 1. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 1.1. Alapfogalmak: számítógép, adat, informácíó, adatvédelem. Adat: A tények, az elképzelések nem értelmezett, de értelmezhető közlési formája. Adatállomány: Informatikai rendszerben lévő adatok logikai összefogása, amelyet névvel jelölnek. Adatbiztonság: Az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és tönkretétele elleni műszaki és szervezési intézkedések és eljárások együttes rendszere. Adatvédelem: Az adatok kezelésével kapcsolatos törvényi szintű jogi szabályozás formája, amely az adatok valamilyen szintű, előre meghatározott csoportjára vonatkozó adatkezelés során érintett személyek jogi védelmére és a kezelés során felmerülő eljárások jogszerűségére vonatkozik. Adatfeldolgozás: Az adatok gyűjtése, rendszerezése, törlése, archiválása. Bejelentkezés: Az informatikai rendszer és egy felhasználó között ez utóbbi által olyan kapcsolat kezdeményezése, amelynek során számára az informatikai rendszer funkcióinak használata lehetővé válik. Bv. informatikai rendszere és rendszerelemei: A bv. szervek informatikai rendszereit a szervezeti folyamatok információ-szükségletének biztosítása céljából alkalmazott számítástechnikai és kommunikációs eszközök, az ezeket működtető programok, a tárolt adatok, az alkalmazó és üzemeltető személyzet, valamint az alkalmazási és üzemeltetési szabályok összessége alkotja. A büntetés-végrehajtási szervezet informatikai rendszere az egyes bv. szervek informatikai rendszereiből, az ezeket összekapcsoló kommunikációs hálózatból, a központosított adatbázisokból és ezek programjaiból valamint az egységes alkalmazási és üzemeltetési szabályokból épül fel. Felhasználó: Az a személy vagy szervezet, aki, (amely) egy vagy több informatikai rendszert használ feladatai megoldásához. Informatikai biztonság: Olyan előírások, szabványok betartásának eredménye, amelyek az információk elérhetőségét, sérthetetlenségét és bizalmasságát érintik és amelyeket az informatikai rendszerekben vagy komponenseikben, valamint az informatikai rendszerek vagy komponenseik alkalmazása során biztonsági megelőző intézkedésekkel lehet elérni. A kézikönyv központi fogalma az "informatikai biztonság", amely az ajánlott eljárás tekintetében a következőképpen definiálható:

6 6 Informatikai biztonság alatt valamely informatikai rendszer azon állapota értendő, amelyben a kockázatokat, amelyek ezen informatikai rendszer bevezetésekor a fenyegető tényezők alapján adottak, elfogadható intézkedésekkel elviselhető mértékűre csökkentettük. Integritás: Lásd: Sértetlenség. A program: Eljárási leírás, amely valamely informatikai rendszer által közvetlenül vagy átalakítást követően végrehajtható. Rendelkezésre állás: Az a tényleges állapot, amikor is egy informatikai rendszer szolgáltatásai - amely szolgáltatások különbözők lehetnek - állandóan, illetve egy meghatározott időben rendelkezésre állnak és a rendszer működőképessége sem átmenetileg, sem pedig tartósan nincs akadályozva. Ebben az összefüggésben jelentősége van az információ vagy adatok rendelkezésre állásának, elérhetőségének is. Sértetlenség: A sértetlenséget általában az információkra, adatokra illetve a programokra értelmezik. Az információk sértetlensége alatt azt a fogalmat értjük, hogy az információkat csak az arra jogosultak változtathatják meg és azok véletlenül sem módosulnak. Ez az alap veszélyforrás a programokat is érinti, mivel az adatok sértetlenségét csak rendeltetésszerű feldolgozás és átvitel esetén lehet biztosítani. A sértetlenség fogalma alatt gyakran értik a sérthetetlenségen túli teljességet, továbbá az ellentmondás mentességet és a korrektséget, együttesen: integritást. Az integritás ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy az információ valamennyi része rendelkezésre áll, elérhető. Korrektek azok az információk, amelyek a valós dologi vagy - pl. modellezésnél - feltételezett állapotot helyesen írják le. Védelmi mechanizmusok: Olyan védelmi intézkedések, amelyeket biztonsági szabványok határoznak meg a hardver és szoftver gyártó cégek pedig termékeik előállítása során építik be és szolgáltatják a felhasználók részére. Veszélyforrás: mindaz, aminek támadás formájában történő bekövetkezésekor a rendszer működésében nem kívánt állapot jön létre, az erőforrások biztonsága sérül. Információ: az adatok értelmezett formája. Jelentéssel bíró szimbólumok összessége.

7 A számítógép perifériái A számítógépet körülvevő a számítógéphez csatlakoztatott eszközöket hívjuk perifériának amelyek nélkül a számítógép nem lenne teljes értékű. A perifériákat különböző szempontok szerint lehet csoportosítani, én a számítógép és a periféria közötti adatáramlás iránya szerint csoportosítottam A beviteli perifériák A billentyűzet A számítógéppel a billentyűzeten keresztül kommunikálunk, ezen keresztül adjuk az utasításokat, és ez az adatbevitel egyik eszköze. Számítógép billentyűzetéből sok variánssal találkozhatunk. Mivel az informatika nyelve az angol az első számítógép billentyűzetek is angol nyelvű és kiosztású billentyűzetek voltak. Ezekkel még ma is találkozhatunk. A billentyűzetek fejlődésével egyre több nemzet karakterkészletével jelentek meg billentyűzetek, így mára már teljesen elterjedt a magyar nyelvű és kiosztású billentyűzet hazánkban. A számítógép billentyűzeteken található abc és numerikus gombokon kívül találkozunk vezérlő és funkció billentyűkkel is. Ezek száma az adott számítógép fajtájától és felhasználási területétől is függ. A továbbiakban az elterjedt IBM PC kompatibilis billentyűzeteket és a UNIX terminál billentyűzeteket ismertetném mert ez a két billentyűzettípus található meg a Büntetés-végrehajtási Szervezetnél. Magyar PC billentyűzet

8 8 Magyar Terminál billentyűzet (Vt510) A két billentyűzet közötti különbség a billentyűk számában és nevében van. A PC-a billentyűzeten a Funkció billentyűsor F1-F12 ig tart míg ezzel szemben a terminál billentyűzeten F1-F20 ig. A terminál billentyűzeten ezen kívül még a következő billentyűket találjuk a hozzátartozó funkciókkal: Help <Segítés> DO Find <Keres> Insert <Beszúr> Remove <Töröl> Select <Érvénytelen> Prev <Előző képernyő> Next <Köv. képernyő> Return <Return> Enter <Végrehajtás> F6 <Szjegy> F7 <Tab/K> F8 <Tab/T> F9 <Tab/J> F10 <B.form> F11 < << > F12 < >> > F13 <O.jel.> F14 <Tr.fer> F17 <V.hely> F18 <Paran.> F19 <Kód> F20 <Mozgás> PF1 <Jelöl> PF3 <Hely.> PF4 <Formáz> 1 <Vált.l> 2 <Rögz.l> 3 <Közp.> 0 <Bekezdés> 9 <Másol>. <Ablak> - <Áthely> <V.ker.>

9 Az egér A grafikus kezelőfelületek elterjedésével indult hódító útjára az egér mint grafikus felületen használható mutató és vezérlő eszköz. Az egér jobbra, balra fel, és le irányú mozgatásával a képernyőn az egérkurzor mozgatható. Az egéren található gombok segítségével különböző műveletek végezhetők. (1x kattintás, 2x kattintás a bal egérgombbal, 1x kattintás a jobb egér gombbal.) A kiviteli perifériák A monitor A számítógép legfőbb megjelenítő eszköze a monitor. A grafikus programok és grafikus kezelő felületű operációs rendszerek elterjedésével megnőtt az igény a jó minőségű minél nagyobb felbontású monitorok iránt. A monitorok legfőbb jellemzői a következők: képernyőméret, felbontás, színmélység, képfrissítési frekvencia, képfrissítés módja, a monitor működésének módja CRT/LCD, képarány: 3:4 / 16:9 stb. A ma használt számítógép monitorokat kétféle csoportba sorolhatjuk a képmegjelenítésre használt technológia alapján CRT-s és az LCD-s. A monitorok felbontása az x és y irányú koordináta terület ami képpontokból áll és a megjelenítés finomsága jellemezhető vele. Ezt képpontokban (angol pixel szó) szokás megadni. A színmélység: a megjeleníthető színek száma. A színeket a három alapszínből keverjük.(rgb) A számítógépeknél használatos színmélység értékek a következők: 16 szín (4 bit), 256 szín (8 bit), szín(16 bit), 16millió szín (24 bit). Képfrissítési frekvencia: megadja a másodpercenként kirajzolt teljes képek számát. Mértékegysége: a Hertz rövidítése Hz. A monitor képernyőmérete az a méret amit látunk és -ban adjuk meg. Az elterjedt méretek:14, 15, 17, 19, A nyomtató A nyomtatók feladata a számítógépben tárolt információk megjelenítése papíron. Alapvetően háromféle módon működő nyomtatókat különböztetünk meg a Lézer a tintasugaras és a mátrix nyomtatókat. A nyomtatók főbb jellemző tulajdonságai: a

10 10 működési elv, a felbontás DPI, a nyomtatható színek száma, a sebesség, és a használható papírméretek. A csoportosítás a működési elvek: A mátrix nyomtatók működési elve hasonlít a hagyományos írógépekéhez a papír és a nyomtatófej között helyezkedik el a festékszalag (egy festékkel átitatott textil szalag). A nyomtatófejben lévő tűk ráütnek a festékszalagra és az nyomot hagy a papíron. A nyomtató fejben lévő tűk számának növelésével növelhető a nyomat felbontása. A tűszám általában 8 vagy 24. A mátrixnyomtatók nagyon olcsón üzemeltethető nyomtatók ezért a mai napig használjuk ezt a technológiát a legkülönfélébb helyeken. Az irodákban könyvelési és leltáradatok megjelenítésében, a bolti pénztárgépekben stb. Előnye: az olcsóság. Hátrány: a zaj. A mátrix nyomtatókat A3 papírméretig használjuk, általában leporelló papírral. A tintasugaras nyomtatók amint a nevük is mutatja folyékony tintával működnek. A nyomtatófej a fúvókákon keresztül a papírra juttatja a tintacseppeket. Minél kisseb tintacseppekkel finomabb felbontás érhető el. A tintasugaras nyomtatókkal készíthetünk színes nyomatokat is. A mai modern tintasugaras nyomtatók minimum 4 színű tintából keverik ki az adott árnyalatú színt. Fotó festékkel fotópapírra a modern tintasugaras nyomtatók nagyon jó minőségű színes képeket is képesek nyomtatni. Hátrányuk a drága festék. Előnyük a nyomtató olcsó ára. A lézernyomtatók elterjedése napjainkban felgyorsult, mert a nyomtatók alapára már közelíti a tintasugaras készülékekét, és a porfesték ára kedvezőbb, mint a tintafestéké. Ezért pár ezer oldal kinyomtatása után is megtérül a drágább készülékár. (Az első HP Laserjet nyomtató ben jelent meg ára 3500 dollár volt napjainkban egy HP fekete-fehér lézernyomtató ,-Ft áron megvásárolható.) A lézernyomtatókban használt technológia a fény másológépekben már korábban alkalmazott lézersugaras porfestékes megoldás. A porfesték tálca felett forog a henger amit lézersugárral elektrosztatikusan feltöltünk. A porfesték a henger elektroszatikusan feltöltött pontjaira tapad majd a papírra kerül és a hőhengerrel a papírra égeti. Előnye a gyors és csendes működés, a tintasugaras nyomtatóknál olcsóbb festék. A felbontás DPI Dot per Inch angol szavak szavak rövidítése, jelentése Pont per Inch tehát a festékpontok száma Inchenként. A nyomtatók sebességét a percenkén nyomtatható oldalak számával szokták megadni lap/perc-ben.

11 11 A nyomtatóval használható papírméretek irodai felhasználásra az A4, A3 és és ezek darabolás nélküli változatai a leporellók. Ha egy A3 papírt keresztben félbehajtunk és elvágjuk pontosan két A4 papírlapot kapunk Az informatikai biztonság Teljes informatikai biztonság nem létezik de törekedni kell az elérésére. Az informatikai biztonság alappillérei: -A hardver eszközök fizikai védelme: -természeti csapások hatásától -egyéb hatásoktól Az informatikai rendszert védeni kell a fizikai és a humán behatásoktól.(pl.: túláram, áramszünet, természeti csapás, szerverszoba látogatásának rendje, zárt szerverszobában, meghatározott belépési jogosultsággal) -A rendszer védelme a kölünböző támadásoktól. -A rendszer védelme az internettől. -A rendszer hozáférések felhasználói szintű meghatározása(ki, mihez férhet hozzá). -A rendszerbe felhasználói névvel és jelszóval kell bejelentkezni. A jó jelszóválasztást ki kell kényszeríteni. A jó jelszó kritériumai: -8 karakternél hosszabb -a felhasználó személyi adataihoz nem kapcsolható(pl: személyi szám, TB azon. Jel, családtag neve stb.) mert az ilyen jelszó könnyen kitalálható -a jelszót rendszeresen meg kell változtatni (legalább 3 havonta) -betűkből és számokból áll(általában magyar ékezetes abc betűit nem szabad használni. Ez operációs rendszer függő) Fogalma: Olyan előírások, szabványok betartásának eredménye, amelyek az információk elérhetőségét, sérthetetlenségét és bizalmasságát érintik és amelyek az informatikai rendszerekben vagy komponenseikbe, valamint az informatikai rendszerek vagy komponensek alkalmazása során biztonsági megelőző intézkedésekkel lehet elérni. Informatikai biztonság alatt az informatikai rendszer azon állapota értendő, amelyben intézkedésekkel a fenyegető tényezők általi kockázatokat elviselhető mértékűre csökkentjük. Az informatikai biztonság növelhető a kellőképpen hosszú jelszavak kikényszerítésével (minimum 8 karakter), és a havonta vagy gyakrabban lejáró jelszavakkal, kikényszerítve a jelszó megváltoztatását.

12 12 2. OPERÁCIÓS RENDSZEREK Az Operációs rendszerek a számítógép alapvető működtető programjai Windows operációs rendszerek A világon a legelterjedtebb operációs rendszerek. Az amerikai Microsoft cég terméke. Az első Windows operációs rendszer még a DOS (Disc Operating System) operációs rendszerre épülő grafikus felület volt. A jelenlegi legújabb verziók a Windows XP és a következő a Windows Vista. A windows operációs rendszerek egyfelhasználós többfeladatos operációs rendszerek ami azt jelenti hogy egy időben egy felhasználó dolgozhat a gépen és több programot futtathat. A Windows XP munkaasztala a Start menüvel: A számítógép bekapcsolása után kis idő elteltével betöltődik az operációs rendszer és a képernyőn megjelenik a login ablak. A felhasználói nevet beírva vagy kiválasztva a

13 13 hozzátartozó felhasználói névvel az operációs rendszer ellenőrzi és beléptet a rendszerbe. Ekkor látjuk az Asztalt az operációs rendszer grafikus felületét. Az asztalon általában az alsó részen helyezkedik el az úgynevezett tálca. Ez tartalmazza a Start gombot baloldalt, középső részén láthatjuk az éppen futó programokat a jobb szélen pedig az órát. Az asztalon látjuk még a különböző parancsikonokat. A startmenü felnyitásával pedig a menürendszert a programok indításához illetve az operációs rendszer beállításaihoz. A start menü egérkattintással vagy billentyűzetről a Ctrl + Esc gombok egyidejű lenyomásával nyitható meg. A kurzormozgató billentyűkkel tudunk mozogni a menürendszerben és az Enter megnyomásával tudunk az almenükbe belépni illetve egérkattintással a megfelelő menüpontra. A Windows XP-ből kiléphetünk a startmenün keresztül a start/számítógép kikapcsolása/kikapcsolás menüpontokon keresztül billentyűzetről vagy egérrel kiadva a parancsot illetve az Alt+F4 billentyűkombináció kiadásával. A Windows XP ben a programok ablakokban futnak innen a program neve is azt jelenti ablakok. Az ablakokban futó programok között az alt + tab billentyű kombinációval válthatunk. Az aktuális ablakot és a benne futó programot/alkalmazást az egérrel az ablak fejlécének piros X ikonjára kattintva vagy az Alt+F4 billentyűkombináció kiadásával zárhatjuk be. A Windows XP több fájlrendszert is ismer és tud használni. Elsősorban azonban ajánlot az NTFS fájlrendszer alkalmazása mert a fájlokhoz tartozó hozzáférési jogosultságok FAT32 fájlrendszer alatt nem használhatók. Az XP rendszer alatt használhatunk háttértárolóként floppy lemezt, merevlemezt, optikai lemezt (CD, DVD) valamint USB csatlakozású Pen Drive Flash memóriás eszközöket is. A fájlok könyvtárakban helyezkednek el a meghajtó egységeken. A fájlok neve tartalmazhat kis és nagybetűket, számokat, pontot, de ajánlatos a minél nagyobb kompatibilitás elérése érdekében kerülni a hosszú állományneveket, és a magyar ékezetes betűket. Ha egy fájlnév 8 karakterből és 3 karakter kiterjesztésből áll akkor az kompatibilis lesz a Fat fájlrendszerrel és a unix rendszerrel is.(pl: valami.txt)

14 Unix operációs rendszer A több felhasználós több feladatos operációs rendszer, ami azt jelenti hogy egy időben több program futtatható és egyszerre több felhasználó is futtathat programokat. A Unix rendszer bekapcsolása után be kell jelentkezni a rendszerbe megadva a felhasználói nevet és a jelszót. A bejelentkezés után alapbeállításban veszélyforrásnak tekintjük ha a felügyelő vagy főfelügyelő felhasználók a UNIX rendszer shell szintjére jut ezért a bejelentkezés után azonnal elindul a Q-office vagy a fogvatartotti alrendszer. A unix rendszergazda felhasználója a root felhasználó. Ő rendelkezik a teljes rendszerhez teljes hozzáféréssel. Ő állítja be a felhasználók felhasználói nevét és jogosultságait. A Unix rendszer fájlrendszere Hozzáférési jogosultság, tulajdonos, csoport, fájlnév D rw- r root rendszergazdak Elsomappa - rwx r hallg1 hallgatok Proba.txt - r jelolés olvasási jogosultság - w írási jogosultság - x végrehajtási jogosultság Az első fájl egy könyvtár aminek a tulajdonosa a root felhasználó, a csoportja: rendszergazdák és a neve: Elsomappa A root felhasználónak írás olvasás joga van a fájlhoz, a csoportnak csak olvasás és a többieknek nincs jogosultsága a könyvtárhoz. A második sorban egy fájlt látunk aminek neve proba.txt, tulajdonosa a hallg1 felhasználó a csoport a hallgatok csoportja. A tulajdonos hozzáférése a fájlhoz rwx ami azt jelenti írás, olvasás, futtatási jog, a csoportnak csak olvasási jog a többi felhasználónak semmi jogosultság. Az utóbbi időkben unix rendszerek alá is megjelentek a grafikus felületek aminek köszönhetően a kezelés is egyszerűsödött A PC és a terminál közötti különbségek A terminál csak karakteres megjelenítésre képes, mozgó alkatrészt, mágneslemezes háttértárolót nem tartalmazó, billentyűzettel ellátott adat be és kiviteli eszköz. A programok a szerveren futnak a terminál csak megjelenítést végez, és a

15 15 billentyűzetről beolvasott adatokat továbbítja a szervernek. Önállóan nem üzemképes. A PC önállóan is működőképes, saját processzorral, memóriával, mágneslemezes háttértároló egységgel és sok egyéb perifériával rendelkező gép. Terminál emulációs program futtatásával rá lehet kapcsolódni a unix host gépre és ugyanazokat a feladatokat tudjuk elvégezni róla mint terminálról.

16 16 3. A BV. SZERVEZET INFORMATIKAI RENDSZERE 3.1. Az országos hálózat topológiája A Bv. Országos hálózata az intézetek/intézmények helyi hálózatának összekapcsolása a műholdas adatátviteli rendszer segítségével. Minden Bv. intézet/intézmény rendelkezik parabola antennával és hozzá csatlakoztatott beltéri egységgel, ami ruterként is szolgál. Ez a beltéri egység van hozzákapcsolva koax vagy UTP kábellel a helyi hálózathoz. Általában intézetenként két számítógép tud műholdas adatforgalmat bonyolítani, ezek közül az egyik a Unix host gép, amin a levelezés, a fogvatartotti alrendszer és a személyügyi alrendszer fut A Bv. szervek helyi hálózatai A Bv. szervek rendelkeznek helyi hálózattal amelybe az szerv számítógépei, nyomtatói, aktív és passzív hálózati eszközei csatlakoznak. A hálózat össze kötésénél használnak koax, UTP, és üvegszálas kábeleket, mikrohullámú kapcsolatot a telephelyek között. A helyi hálózat részei a Unix host serverek, a terminál szerverek a rájuk kapcsolt terminálokkal, a PC-k és a Gazdasági informatikai rendszer központi servere általában Windows NT server operációs rendszerrel, az aktív és passzív hálózati eszközök (Hub, Switch, routerek, parabola tükör beltéri egységgel). A helyi hálózatokban működő eszközök fix IP cím kiosztást használnak x.y tartományban. A PC-k ről is elérhetők a unix host server szolgáltatásai terminál emulációs programok használatával A Bv. levelezési rendszere A Bv.-nél kétféle elektronikus levelezést használunk. Az egyik a közönséges ami az internet hálózatot használja a levelek célba juttatásához illetve a Q-office iroda automatizálási programcsomag q-mail levelező részét, amellyel formázott dokumentumokat lehet küldeni egyik hoszt gépről egy másik intézet host gépére. A levelezést a Bv. szerveknél a satadm felhasználók végzik. Ők küldik a leveleket és ők bontják a beérkező elektronikus postát. Példa egy műholdas bv qmail címre: És egy internetes címre:

17 17 A Q-mail program ismertetése A Q-Mail program a Q-office irodaautomatizálási programcsomag része. A program fő feladata az elektronikus levelek küldése és fogadása, bejovő levelek olvasása, nyomtatása, levelek küldése. Levelek olvasása: A Q-office főmenüjéből a levelezés menüpontot választjuk a kurzormozgató gombok segítségével és nyomjuk meg a <VÉGREHAJTÁST>-t, majd a Levél Olvasása menüpontot választjuk és ismét a <VÉGREHAJTÁST>-t. A levelezési összesítőt látjuk:

18 18 Levélgyűjtő: annak a levélgyűjtőnek a neve amibe a leveleink érkeznek jelen esetben a bejovo levélgyűjtőben állunk. A levél állapota: lehet lezárt vagy bontott. Ha a levelet már elolvastuk akkor az állapota bontottra változik. Sürgősség: Az a prioritási szint, amellyel a levelet feladták. Keltezés: A levél feladásának napja, dátuma és időpontja. Tárgy: A levél rövid összefoglalása. A levelek között a kurzormozgató gombokkal lehet mozogni. A kiválasztott levél inverz színűre változik. Levél elolvasása: a kiválasztott levélen állva <VÉGREHAJTÁS>-t ütünk.

19 19 Visszalépés a levelezési összesítésbe: <ÉRV.TLN>-gomb megnyomásával és a Kilépés Módosítás Nélkül menüpontot választva <VÉGREHAJTAS>-t nyomunk. Visszalépés a menü szintek között <ÉRV.TLN>-gomb használatával. A levél nyomtatása a helyi nyomtatón: <VÁLT.LAP> gomb megnyomásával: Megadható a nyomtatás kezdő és utolsó lapja ha a levél egy bizonyos részét szeretnénk csak kinyomtatni. Nyomtató sorszáma megadásával tudjuk kiválasztani az adott nyomtatót amire nyomtatni szeretnénk. (A nyomtatók számozva vannak 0-tól felfelé.). Megadható a példányszám stb. A levél áthelyezése másik levélgyűjtőbe: <ÁTHELYEZÉS> gomb.

20 20 Levél küldése: A Q-mail menüjéből a Levél küldése menüpontot kell választani és <VÉGREHAJTÁS>-t nyomni. Megadjuk a címzettet: pl Megadjuk a Tárgyat : pl. jelentés Levél Osztály-ba sorolása : egyszerű/ajánlott/tértivevényes Nyomunk egy <VÉGREHAJTÁS>-t

21 21 Prototípus dokumentum megadható de nem kötelező. Nyomjunk <VÉGREHAJTÁST>-t Gépeljük be a levelet Ha végeztünk nyomjuk meg a <ERV.TLN> billentyűt és válasszuk a menüből a Módosítások felírását. Nyomjunk <VÉGREHAJTÁST>-t. Visszakerülünk a levél címzéséhez ha mindent rendben találunk nyomjunk <VÉGREHAJTÁS>-t, ha nem kiléphetünk az <ÉRV.TLN> gombbal.

22 22 4. SZÖVEGSZERKESZTÉS A számítógépes szövegszerkesztés az irodai feladatra használt számítógépek egyik legfontosabb feladata. A számítógépekkel együtt fejlődött a számítógépes szövegszerkesztés is. Kezdetben csak angol nyelvű és karakteres szövegszerkesztő programok léteztek. A grafikus operációs rendszerek megjelenésével együtt megjelentek a grafikus felületű szövegszerkesztő programok is. Ezek közül a legfontosabbak az Microsoft Word, A Star (Open) Office Write és azok változatai Microsoft Word program használata A Microsoft cég Word programja a világ egyik legelterjedtebb szövegszerkesztő programja. Könnyen megtanulható a kezelése. Grafikus kezelőfelülettel rendelkezik, használhatunk ikonokat egérparancsokat, forróbillentyűket a feladat hatékony és gyors megoldására. A program a Windows operációs rendszer alól indítható ből indítható. A program indítása: -egérrel: a startmenü/programok/word ikonra egér bal gombjával 1x kattintva -billentyűzettel a Ctrl+Esc gombok megnyomásával a startmenü felgördíthető és a kurzormozgató billentyűkkel a Word Ikonjára állva Enter-t gombot megnyomjuk. A word bejelentkező képernyője: vonalzók eszköztárak menüsor címsor kilépés gomb állapotsor gördítősáv

23 23 Kilépés a programból: - egérrel a jobb felső sarokban lévő X ikonra kattintva -billentyűzetről a Fájl menü Kilépés almenüjére kattintva vagy Alt+F billentyűkombináció majd a K gomb lenyomásával. -gyorsbillentyű használatával az Alt+F4 billentyűkombináció megnyomásával. Az állapotsor a dokumentumról és a kurzorpozícióról ad információkat. Az függőleges és vízszintes vonalzó információt nyújt a margó beállításokról és az adott bekezdésben alkalmazott tabulátor formázásokról. Mozgás a szövegszerkesztő ablakban és a fontosabb billentyű kombinációk: Billentyű Funkció Funkció CTRL-lal együtt Funkció Shift-el együtt Egy karakter balra Egy szó balra Egy karakter kijelölése a kurzortól balra Egy karakter jobbra Egy szó jobbra Egy karakter kijelölése a kurzortól jobbra Egy sor fel Egy bekezdést előre Sor elején állva az előző sor kijelölése Egy sor le Egy bekezdést hátra Sor elején állva az aktuális sor kijelölése Home Sor eleje Dokumentum elej A kurzor aktuális pozíciójától a sor elejéig a szöveg kijelölése End Sor vége Dokumentum vége A kurzor aktuális pozicióüjától a sor végéig a szöveg kijelölése Page Up Egy képernyővel előre Egy lap előre Page Down Egy képernyővel hátra Egy lap hátra Ctrl+Shift+Home Az aktuális kurzorpozíciótól a dokumentum elejéig a szöveg kijelölése. Ctrl+Shift+End Az aktuális kurzorpozíciótól a dokumentum végéig a szöveg kijelölése. Ctrl+Shift+O Az egész dokumentum kijelölése Shift+Enter Új sor új bekezdés nélkül Enter Új bekezdés nyitása. Az új bekezdés örökli az előző bekezdés beállításait. A bekezdésjel jelöli egy bekezdés végét.

24 24 Gépelési szabályok: Mivel a billentyűzeten található gombok száma nem elegendő a teljes karakterkészlet begépeléséhez ezért egy billentyűn több karaktert is láthatunk. Az ABC nagybetűit a shift + ABCgomb együttes lenyomásával írhatunk. A caps lock megnyomásával folyamatosan nagybetűket írhatunk amíg újra meg nem nyomjuk. A számbillentyűk felett található jeleket szintén a Shift+ szám billentyű együttes lenyomásával jeleníthetjük meg.(pl.: felkiáltó jelet a Shift+4 gombok egyidejű megnyomásával) Az ABC billentyűk mellett található karaktereket az Alt Gr vagy a jobb oldali Alt és az adott billentyű együttes megnyomásával írhatunk. kukac jelet Alt Gr + V ) A módosító billentyűket úgy kell használni hogy a módosító billentyűt folyamatosan nyomva tartjuk majd a kívánt karakter billentyűjét mellé ütjük majd felengedjük. A sorok végén nem szabad Enter t ütni, mert ha a sorba nem fér több szó azt a word automatikusan a következő sorba teszi. Entert csak akkor szabad használni ha új bekezdést nyitunk. Bekezdésen belüli új sor nyitásánál használjuk a Shift + Enter billentyű kombinációt. Gépelés közben a szöveget soha ne helyezgessük szóközökkel vagy tabulátorral. A szövegrészeket csak egy tabulátorral vagy szóközzel szabad elválasztani. A szöveg helyzetét mindig a formázásokkal kell majd beállítani. Az írásjelek előtt ne, de utána gépeljünk be szóközt. A tipikus gépelési hibák: - a billentyűzeten van 0(nulla) és O betű is. - a billentyűzeten van 1(egyes) és l(kis L betű is) - az idézőjel ( ) nem azonos két darab egymás után írt ( )aposztróf jellel. Hibajavítás A szöveg begépelése során könnyű hibát véteni. Egy billentyű melléütés és kész a hiba, de ezeket egyszerű korrigálni. A három alapvető gépelési hiba: -Betűhiány: a két betű közé állunk a kurzorral, ahol a betűhiány van és begépeljük a hiányzó betűt. -Felesleges betű: a kurzorral a hiba helyére állunk a Del gomb a kurzor jobb oldalán lévő karaktert, a Backspace pedig a kurzor bal oldalán elhelyezkedő karaktert törli. -Betűcsere: Törléssel és beszúrással vagy az Átír üzemmód bekapcsolásával a kívánt karakterre vagy karakter sorozatra gépelhetünk. Az átírás végén ne felejtsük el kikapcsolni ezt az üzemmódot.(egérrel a státusz soron kattintva lehet ki és bekapcsolni, ha fekete akkor aktív ha szürke akkor kikapcsolt az ÁTÍR üzemmód.)

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Tanmenet TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Operációs rendszerek alapjai 2. Windows 2000 ismeretek- Munka a képernyőn 3. Windows 2000 ismeretek- A Start menü elemei 4. Windows

Részletesebben

ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES

ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES Számítógép = Univerzális gép! Csupán egy gép a sok közül, amelyik pontosan azt csinálja, amit mondunk neki. Hardver A számítógép

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Tanmenet TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Windows XP ismeretek- Munka a képernyőn 2. Windows XP ismeretek- A Start menü elemei 3. Windows XP ismeretek- A billentyűzet 4. Windows

Részletesebben

Novell és Windows7 bejelentkezési jelszavak módosítása

Novell és Windows7 bejelentkezési jelszavak módosítása 1 Novell és Windows7 bejelentkezési jelszavak módosítása A jelszavak használatáról a Nemzeti Közszolgálati Egyetem informatikai és kommunikációs hálózata használatának és üzemeltetésének szabályai, abban

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Operációs rendszerek Tanmenet Operációs rendszerek TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Operációs rendszerek alapjai 2. Windows XP ismeretek- Munka a képernyőn 3. Windows XP ismeretek-

Részletesebben

Adatok bevitele a dokumentumba

Adatok bevitele a dokumentumba Adatok bevitele a dokumentumba A szövegszerkesztés egyik legfontosabb és legegyszerűbb lépése a szöveg begépelése. A szövegszerkesztő dokumentumablakában egy függőleges vonal villog. Ezt a jelet szövegkurzornak

Részletesebben

Word I. Bevezető. Alapfogalmak

Word I. Bevezető. Alapfogalmak Word I. Bevezető A szövegszerkesztők segítségével igényesen kialakított dokumentum készítésére van lehetőségünk, de használhatjuk levelek akár elektronikus levelek írására is. Tananyagunkkal a szövegszerkesztési

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a gyakorlati vizsga alapját képezi. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

Szöveges műveletek. Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével:

Szöveges műveletek. Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével: Alapvető szabályok Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével: Minden szöveges elem szövegdobozban, objektumban helyezkedik

Részletesebben

Hol használjuk a szövegszerkesztőt? Az élet minden területén megtalálható: levelet, meghívót, dolgozatot, feladatlapot, könyvet is készíthetünk vele.

Hol használjuk a szövegszerkesztőt? Az élet minden területén megtalálható: levelet, meghívót, dolgozatot, feladatlapot, könyvet is készíthetünk vele. Szövegszerkesztés ALAPOK 2 3 Hol használjuk a szövegszerkesztőt? Az élet minden területén megtalálható: levelet, meghívót, dolgozatot, feladatlapot, könyvet is készíthetünk vele. 4 Miért használjuk a szövegszerkesztőt?

Részletesebben

A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak.

A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak. Mappakezelés WINDOWS-7 A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak. A PC legnagyobb mappája, amely az összes többi mappát is magában foglalja,

Részletesebben

Szövegszerkesztés MS Word MS Office 2003 (2007)

Szövegszerkesztés MS Word MS Office 2003 (2007) Szövegszerkesztés MS Word MS Office 2003 (2007) 1. A szövegszerkesztők alapvetőfunkciói A szövegszerkesztőprogramok segítségével szövegeket, leveleket, dokumentumokat készíthetünk a számítógéppel. A bevitt

Részletesebben

Számítógép perifériák I.

Számítógép perifériák I. Perifériák csoportosítása I. Output perifériák: monitor nyomtató plotter hangszóró Számítógép perifériák I. II. Input perifériák: billentyűzet egér szkenner kamerák mikrofon III. Háttértárak Pl: Mágneses

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó!

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó! 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 E-mail: zk@3szs. hu / Web: http://www. 3szs. hu Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy telepíti az AUTODATA 2007

Részletesebben

18. Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny

18. Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny 18. Fővárosi nformatika Alkalmazói Verseny SZÖVEGSZERKESZTÉS Elméleti feladatlap Neved:... Kerületed:... 1. Keresd meg az összetartozó fogalmakat, majd írd a táblázatba megoldást!../ 10 pont 1) dual core

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek 2.

Számítógépes alapismeretek 2. Számítógépes alapismeretek 2. 1/7 Kitöltő adatai: Név: Osztály: E-mail cím: 2/7 Kérdések: Mire szolgál az asztal? Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására. A telepített alkalmazások tárolására. A telepített

Részletesebben

Microsoft Word előadás. Bevezetés az informatikába I.

Microsoft Word előadás. Bevezetés az informatikába I. Microsoft Word előadás Bevezetés az informatikába I. A Word felépítése Menüsor Eszköztár Vonalzók Kurzor Dokumentum Állapotsor Betűk betűtípus fogalma betűméret félkövér, dőlt, aláhúzott proporcionális

Részletesebben

Az operációs rendszer fogalma

Az operációs rendszer fogalma Készítette: Gráf Tímea 2013. október 10. 1 Az operációs rendszer fogalma Az operációs rendszer olyan programrendszer, amely a számítógépekben a programok végrehajtását vezérli. 2 Az operációs rendszer

Részletesebben

2. modul - Operációs rendszerek

2. modul - Operációs rendszerek 2. modul - Operációs rendszerek Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 2. modul (Operációs rendszerek) syllabusát, amely az elméleti és gyakorlati modulvizsga követelményrendszere.

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA

BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA Ismeretterjesztő előadás 2. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó aniszirk@gmail.com INFORMÁCIÓS ÍRÁSTUDÁS Az információ elérésének és felhasználásának képessége. leggyakrabban

Részletesebben

2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA. Az információ elérésének és felhasználásának képessége.

2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA. Az információ elérésének és felhasználásának képessége. 2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA 1. INFORMÁCIÓS ÍRÁSTUDÁS Az információ elérésének és felhasználásának képessége. - leggyakrabban számítógép és / vagy Internet használat - IKT technológiák alkalmazásának

Részletesebben

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel Több oldalas dokumentum készítése MS Word 2010 szövegszerkesztővel Egy többoldalas dokumentummal szemben támasztott követelmények (példa feladaton keresztül bemutatva) Készítsünk hat oldalas dokumentumot,

Részletesebben

Word V. tabulátortípus meg nem jelenik: Tabulátor - balra, Tabulátor - jobbra,

Word V. tabulátortípus meg nem jelenik: Tabulátor - balra, Tabulátor - jobbra, Word V. Tabulátorok A tabulátorok (tabulátorhely: A vízszintes vonalzó azon pontja, amely meghatározza a szövegbehúzást, illetve a szövegoszlop kezdetét.), segítségével a szöveget balra, jobbra, középre,

Részletesebben

18. Szövegszerkesztők

18. Szövegszerkesztők 18. Szövegszerkesztők A szövegszerkesztés olyan számítógépes művelet, amelynek során később nyomtatásban megjelenő szövegegységeket, dokumentumokat hozunk létre, majd azokat papírra kinyomtatjuk. A különböző

Részletesebben

ClicXoft programtálca Leírás

ClicXoft programtálca Leírás ClicXoft programtálca Leírás Budapest 2015 Bevezetés A ClicXoft programok bár önálló programok közös technológia alapon lettek kifejlesztve. Emellett közös tulajdonságuk, hogy a hasonló funkciókhoz ugyanaz

Részletesebben

Informatika témavázlat. 3. évfolyam

Informatika témavázlat. 3. évfolyam Informatika témavázlat 3. évfolyam 1. óra Ismétlés tanévi aktualitások Balesetvédelem baleset megelőzés. Mit tanultunk az elmúl időszakban Miről tanulunk az idei tanévben Felszerelések Munkarend 1. Mi

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai írásbeli vizsgatétel T Szakképesítés: 33 4641 01 Számítógép-kezelő (- használó) (azonosító száma, megnevezése) Tantárgy: Írásbeli feladat Kódszám: T OM 33 4641 01 C5 1 Jóváhagyta:

Részletesebben

Nyomtató. A nyomtató igen hasznos kiviteli periféria. A nyomtató feladata, hogy az információt papíron (esetleg fólián, CD-n...) megjelenítse.

Nyomtató. A nyomtató igen hasznos kiviteli periféria. A nyomtató feladata, hogy az információt papíron (esetleg fólián, CD-n...) megjelenítse. Nyomtató A nyomtató igen hasznos kiviteli periféria. A nyomtató feladata, hogy az információt papíron (esetleg fólián, CD-n...) megjelenítse. Nyomtatók csoportosítása: Ütő (impact) nyomtatók Kalapács vagy

Részletesebben

Bejelentkezés az egyetemi hálózatba és a számítógépre

Bejelentkezés az egyetemi hálózatba és a számítógépre - 1 - Bejelentkezés az egyetemi hálózatba és a számítógépre 1. lépés: az Egyetem Novell hálózatába történő bejelentkezéskor az alábbi képernyő jelenik meg: az első sorban a felhasználónevet, a második

Részletesebben

ContractTray program Leírás

ContractTray program Leírás ContractTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy szerződéshez tartozó határidő elmulasztásának komoly gazdasági következménye lehet. Éppen ezért a Szerződés kezelő program főmenü ablakában a

Részletesebben

Szövegkezelő programok általuk kínált lehetőségek

Szövegkezelő programok általuk kínált lehetőségek Szövegszerkesztés Szövegkezelő programok általuk kínált lehetőségek formázási lehetőségek WYSIWYG elv (What You See Is What You Get Amit látsz azt kapod) táblázat, grafika és egyéb objektumok nyelvi modulok

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2008 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások

Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások A formázás sorrendje 1. Begépelem a szöveget folyamatosan 2. Helyesírást ellenőrzök 3. Entert (bekezdés) vagy Shift + Entert ütök 4. Formázok KIJELÖLÖM A FORMÁZANDÓ

Részletesebben

KELER KID Internetwork System (KIS)

KELER KID Internetwork System (KIS) KELER KID Internetwork System (KIS) Éles és teszt program installációs segédlet Verzió: 2.0 2015. 04. 10. Cardinal Kft. 2015. Tartalomjegyzék 1. Néhány alapvető információ...3 1.1 KID program hardware

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv Az eforte 5.0 e-időpont Modul használatához 1 T a r talomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A KÉZIKÖNYVRŐL... 3 1.2. SZÜKSÉGES TECHNIKAI KÖRNYEZET A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ...

Részletesebben

DebitTray program Leírás

DebitTray program Leírás DebitTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy kintlévőséghez tartozó határidő elmulasztásának komoly következménye lehet. Éppen ezért a Kintlévőség kezelő program főmenü ablakában a program

Részletesebben

A WORD2003 rendkívül sokoldalú szolgáltatást nyújtó szövegszerkesztő, melyet elsősorban irodai munkákban használnak.

A WORD2003 rendkívül sokoldalú szolgáltatást nyújtó szövegszerkesztő, melyet elsősorban irodai munkákban használnak. A szövegszerkesztés lépései ELSŐ LÉPÉSEK AZ OFFICE WORD 2003-AS PROGRAMMAL A WORD2003 rendkívül sokoldalú szolgáltatást nyújtó szövegszerkesztő, melyet elsősorban irodai munkákban használnak. Ha gépünkre

Részletesebben

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év Ajánlott konfiguráció A program hardverigénye: Konfiguráció: 2800 MHz processzor 512 Mbyte memória (RAM) / Szerver gépen 1G memória (RAM) Lézernyomtató

Részletesebben

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. augusztus 18. Tartalom A program főablaka... 3 A fejléc, a felső menüsor valamint az eszköztár... 4

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

Tudásszint mérés feladatlap

Tudásszint mérés feladatlap Tudásszint mérés feladatlap 9. évfolyam Útmutató: Semmilyen segédeszköz nem használható! A feladatlap kitöltésére 40 perc áll rendelkezésedre! Gondold át válaszaidat! Név:... Dátum:... Iskola:... Osztály:...

Részletesebben

Szövegszerkesztés Verzió: 0.051

Szövegszerkesztés Verzió: 0.051 Verzió: 0.051 1 Tartalomjegyzék A Word 2003 munkakörnyezet...9 Word 2003 program megnyitása...9 A Word 2003 képernyő...9 Program bezárása:...11 Az eszköztár...12 Környezetfüggő eszköztár...13 Fájl menü...14

Részletesebben

TestLine - GINOP teszt Minta feladatsor

TestLine - GINOP teszt Minta feladatsor GINOP képzés szintfelmérő tesztje Mit lehet a HTML-el csinálni 1. 1:10 Könnyű emutatót készíteni Weblapot készíteni Jósolni Szöveget szerkeszteni Melyek tartoznak az operációs rendszer alapvető feladatai

Részletesebben

2. ALKALOM. Bekezdés Elválasztás Tabulátor Vezérlıkarakterek Beállítás Oldalbeállítás BEKEZDÉS

2. ALKALOM. Bekezdés Elválasztás Tabulátor Vezérlıkarakterek Beállítás Oldalbeállítás BEKEZDÉS 2. ALKALOM Bekezdés Elválasztás Tabulátor Vezérlıkarakterek Beállítás Oldalbeállítás BEKEZDÉS Két ENTER közé esı szövegrészt kezel egy bekezdésként a szövegszerkesztı program. Bekezdés (alinea) tulajdonságok:

Részletesebben

13. Tárgymutató. Windows XP alapokon

13. Tárgymutató. Windows XP alapokon Windows XP alapokon 13. Tárgymutató Ablakok elemei...16 ablak határvonal...18 címsor...17 előző méret gomb...18 kilépés gomb...17 kis méret gomb...17 teljes méret gomb...18 vezérlőmenü...19 fogalma...15

Részletesebben

Felhasználói Leírás v.2.00

Felhasználói Leírás v.2.00 Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v.2.00 Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Program indítása:... 3 A program üzemmódjai:... 4 Számlaegyenleg lekérdezése:...

Részletesebben

A telepítési útmutató tartalma

A telepítési útmutató tartalma 1 A telepítési útmutató tartalma 3 Kompatibilitás és rendszerkövetelmények A telepítési folyamat röviden 4 A telepítés indítása 5 Adatbáziskezelő beállítása / telepítése 8 Telepítési módozatok 11 Az ENSO

Részletesebben

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése Telepítő fájl letöltése honlapunkról A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése A honlapunkon (www.novitax.hu) található telepítő fájlt (novitax2007-setup.exe) le kell tölteni a számítógép egy

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 2010. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

A szövegszerkesztő program (MS Word)

A szövegszerkesztő program (MS Word) A szövegszerkesztő program (MS Word) A Word szövegszerkesztő a Microsoft Office programcsomag része. A csomag telepítése után általában a Start menü/minden program/microsoft Office menü alatt találjuk

Részletesebben

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával 6. A záróvizsga-jegyzőkönyv készítése A záróvizsga-jegyzőkönyveketa Karok többsége a jegyzőkönyvkészítésre Dr. Tánczos László által kifejlesztett Access alkalmazás használatával készíti el. A záróvizsga-jegyzőkönyv

Részletesebben

NINJA kezelői program letöltése és installálása

NINJA kezelői program letöltése és installálása NINJA kezelői program letöltése és installálása A regisztrálás, illetve feltöltés után Ön kapott egy e-mailt tőlünk, melyben leírtuk Önnek a szolgáltatás eléréséhez nélkülözhetetlen, fontos adatokat. A

Részletesebben

TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása

TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása A TvNetTel Kft internetes szolgáltatásának igénybevételéhez szükséges a hálózati csatlakozás beállítása a számítógépen vagy routeren. A beállításhoz szükség van a

Részletesebben

ServiceTray program Leírás

ServiceTray program Leírás ServiceTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés szerviz munkalapok státuszai a Törölve és Lezárva státuszt leszámítva a munkalap különböző nyitott állapotát jelzik, melyek valamilyen tevékenységet jeleznek.

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2010 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

PDF. Tartalomjegyzék 1/21

PDF. Tartalomjegyzék 1/21 PDF Napjainkban a publikálás elterjedt formája a PDF dokumentumok előállítása. A weben ez szinte szabvánnyá vált hosszú dokumentumok esetén. Akkor is nagyon hasznos lehet, ha a gondosan megformázott word

Részletesebben

Minta a Szigetvár feladathoz

Minta a Szigetvár feladathoz Minta a Szigetvár feladathoz A forrást (sziget.txt) megnyitjuk a Jegyzettömb segítségével és a szöveget a Vágólap segítségével átmásoljuk az alapértelmezetten megnyíló üres dokumentumba, majd elmentjük

Részletesebben

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Telepítési útmutató. A program futtatásához Windows XP, Windows 7, 8 operációs rendszer szükséges.

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Telepítési útmutató. A program futtatásához Windows XP, Windows 7, 8 operációs rendszer szükséges. Telepítési útmutató Rendszerkövetelmények: A program futtatásához Windows XP, Windows 7, 8 operációs rendszer szükséges. Szükséges futtatókörnyezet: Windows Framework 4 vagy magasabb verzió. Innen tölthető

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2 tanóra (90 perc) 2. Szöveg

Részletesebben

Órarendkészítő szoftver

Órarendkészítő szoftver SchoolTime Órarendkészítő szoftver 2.0 verzió Tartalomjegyzék: 1., Belépés a programba...3 2., Órarend főtábla...3 3., Tanátok...4 3.1., Új tanár felvitele, módosítása...4 3.2., Tanár törlése...4 3.3.,

Részletesebben

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Di1611/Di2011 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Driver Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A PC szkennelés beállítása 2 Csatlakozás az USB portra 3 A TWAIN meghajtó telepítése 3.1 A TWAIN meghajtó telepítése Plug

Részletesebben

1. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! Írd le, mit tudsz a függőleges sorban olvasható

1. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! Írd le, mit tudsz a függőleges sorban olvasható 20. Fővárosi Informatika lkalmazói Tanulmány Verseny 2010/11. Elméleti feladatlap Szövegszerkesztés kategória Név:. Kerület: 1. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! Írd le, mit tudsz a függőleges sorban olvasható

Részletesebben

12.2.3 Laborgyakorlat: Partíció létrehozása Windows XP Professional operációs rendszerben

12.2.3 Laborgyakorlat: Partíció létrehozása Windows XP Professional operációs rendszerben 12.2.3 Laborgyakorlat: Partíció létrehozása Windows XP Professional operációs rendszerben Bevezetés Nyomtasd ki a feladatlapot és oldd meg a feladatokat! Ezen a laborgyakorlaton FAT32 fájlrendszerre formázott

Részletesebben

Szövegszerkesztés. Microsoft Office Word 2010

Szövegszerkesztés. Microsoft Office Word 2010 Szövegszerkesztés Microsoft Office Word 2010 Szövegformázás A dokumentumszöveg formátumát meghatározó felépítés formázott - szöveg, - táblázat, - kép + stílusok + eszköztár beállítások Karakterek Bekezdések...

Részletesebben

Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0

Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0 Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355 - 712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu Internet:

Részletesebben

Tabulátorok, felsorolás, stílusok Tabulátorok

Tabulátorok, felsorolás, stílusok Tabulátorok Tabulátorok, felsorolás, stílusok Tabulátorok A szöveg a bekezdésben balra, jobbra sorkizártan vagy középre igazodik, a bekezdés igazításától függően. Ekkor a bekezdés valamennyi és teljes sora eszerint

Részletesebben

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató Használati útmutató Program indítása: A telepítés utáni első indításkor a program a szükséges alapbeállításokat elvégzi, és automatikusan újra indul. A főképernyőn a bejelentkezéshez mindig meg kell adni

Részletesebben

Windows. Készítette: Csatlós István

Windows. Készítette: Csatlós István Windows Készítette: Csatlós István Windows alapok Legfontosabb jellemzői: 1. Grafikus felhasználói felület (GUI) 1. Ablak- és egértechnika 2. Menü- és ikonrendszer 2. Többfeladatos (MultiTask) és egyes

Részletesebben

ÉRETTSÉGI MÁSODIK GYAKORLAT ELINDULÁS A PAPÍRMÉRET ÉS A MARGÓK BEÁLLÍTÁSA. ÜZLETI INFORMATIKAI ESZKÖZÖK Kiadványszerkesztés

ÉRETTSÉGI MÁSODIK GYAKORLAT ELINDULÁS A PAPÍRMÉRET ÉS A MARGÓK BEÁLLÍTÁSA. ÜZLETI INFORMATIKAI ESZKÖZÖK Kiadványszerkesztés 1 MÁSODIK GYAKORLAT ÉRETTSÉGI A feladat megoldása során a Word 2010 használata a javasolt. Ebben a feladatban a következőket fogjuk gyakorolni: A papírméret és a margók beállítása. Stílusok létrehozása,

Részletesebben

Telepítési Kézikönyv

Telepítési Kézikönyv Intelligens Dokumentum Kezelő Rendszer Telepítési Kézikönyv 1/15. oldal Dokumentum áttekintés Dokumentum címe: doknet telepítési kézikönyv Dokumentum besorolása: szoftver telepítési leírás Projektszám:

Részletesebben

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - ios

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - ios Program megnevezése: Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat címe: HUSK JOBs portal Közös munkaerő-piaci információs rendszer A vezető partner: Centrum pokročilých

Részletesebben

2 PowerPoint 2016 zsebkönyv

2 PowerPoint 2016 zsebkönyv 2 PowerPoint 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 PowerPoint 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli

Részletesebben

A számítógép beállításainak megváltoztatása

A számítógép beállításainak megváltoztatása Megjelenés és témák Először tekintsük át, hogy hogyan lehet a képernyőn megjelenő elemek küllemét módosítani. Válasszuk a Start menü Vezérlőpultban a Megjelenés és témák hivatkozást. Itt kattintsunk a

Részletesebben

Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL. a., Begépelés

Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL. a., Begépelés Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL a., Begépelés Az adatok bevitelének legegyszerűbb módja, ha a táblázat kijelölt cellájába beírjuk őket. - számok (numerikus adatok) -

Részletesebben

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával A Microsoft OFFICE EXCEL táblázatkezelő program alapjai 2013-as verzió használatával A Microsoft Office programcsomag táblázatkezelő alkalmazása az EXCEL! Aktív táblázatok készítésére használjuk! Képletekkel,

Részletesebben

Általános e-mail fiók beállítási útmutató

Általános e-mail fiók beállítási útmutató Általános e-mail fiók beállítási útmutató Ennek az összeállításnak az a célja, hogy segítséget nyújtsunk azon Ügyfeleink számára, akik az IntroWeb Kft. által nyújtott e-mail szolgáltatáshoz be szeretnék

Részletesebben

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

Mobil Partner telepítési és használati útmutató Mobil Partner telepítési és használati útmutató Tartalom Kezdeti lépések... 2 Telepítés... 2 A program indítása... 6 Mobile Partner funkciói... 7 Művelet menü... 7 Kapcsolat... 7 Statisztika... 8 SMS funkciók...

Részletesebben

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Felhasználói Segédlet MICROSEC Kft. 1022 Budapest, Marczibányi tér 9. telefon: (1)438-6310 2002. május 4. Tartalom Jelentés készítése...3 Új

Részletesebben

Oktatási anyag Excel kezdő

Oktatási anyag Excel kezdő Oktatási anyag Excel kezdő 2010.10.11. 1 Tartalom I. Alapfogalmak... 3 A munkafüzet és részei... 3 Aktív cella... 3 Tartomány... 3 Összefüggő tartomány... 3 Nem összefüggő tartomány... 4 II. A program

Részletesebben

Kiadványszerkesztés 2.

Kiadványszerkesztés 2. Kiadványszerkesztés 2. Dr. Kallós Gábor 2010-2011. A szövegszerkesztők szolgáltatásai A fontosabb elvárások: Szépen formázott szöveg előállítása Nyelvi eszközök használata (szótár, helyesírás-ellenőrzés)

Részletesebben

Informatika akadémia

Informatika akadémia Ismétlés Billentyűk Energiagazdálkodás Operációs rendszer Felhasználónév, jelszó START menü, Tálca, Asztal Ismétlés Milyen 2 avagy 3 részből áll a számítógép? Milyen fő hardverek építik a számítógépet?

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. KORAGYERMEKKORI PROGRAM (0-7 ÉV) Mobil munkaállomások beszerzése

TÁMOP 6.1.4. KORAGYERMEKKORI PROGRAM (0-7 ÉV) Mobil munkaállomások beszerzése TÁMOP 6.1.4. KORAGYERMEKKORI PROGRAM (0-7 ÉV) Mobil munkaállomások beszerzése TÁMOP 6.1.4. KORAGYERMEKKORI PROGRAM (0-7 ÉV) AZ ELŐADÁS TELJES ANYAGA MEGTALÁLHATÓ AZ OTH HONLAPJÁN! ACER Aspire E 15 15,6

Részletesebben

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról Az Informatikai Igazgatóság minden aktív egyetemi hallgató és munkaviszonnyal rendelkező egyetemi dolgozó részére úgynevezett proxy

Részletesebben

11. Balra zárt igazítás A bekezdés sorai a bal oldali margóhoz igazodnak. 12. Beillesztés

11. Balra zárt igazítás A bekezdés sorai a bal oldali margóhoz igazodnak. 12. Beillesztés 1. Ablak A képernyő azon része, amelyben programok futhatnak. 2. Aláhúzott A karakter egyszeres vonallal történő aláhúzása a szövegben. 3. Algoritmus Egy feladat megoldását eredményező, véges számú lépések

Részletesebben

BaBér. Bérügyviteli rendszer. Telepítési segédlet 2014.

BaBér. Bérügyviteli rendszer. Telepítési segédlet 2014. BaBér Bérügyviteli rendszer Telepítési segédlet 2014. Tartalom 1. Ajánlott konfiguráció... 3 2. A BaBér és az SQL2005 szerver telepítése... 5 3. A BaBér program és az SQL2005-ös adatbázis kezelő telepítése...

Részletesebben

Leltárív karbantartás modul

Leltárív karbantartás modul Leltárív karbantartás modul 1. Bevezetés... 2 2. Manuális rögzítés - Leltárív segítségével... 2 3. A leltár gépen történő rögzítése... 4 3.1. Alkatrészek egyenként történő berögzítése... 6 o Alkatrészek

Részletesebben

Word IV. Élőfej és élőláb

Word IV. Élőfej és élőláb Word IV. Élőfej és élőláb A menüpont a Nézet legördülő menü Élőfej és élőláb parancsával érhető el. Ezután a megjelenő szaggatott részbe írhatjuk be a kíván szöveget. OLDALSZÁMFORMÁZÁS DÁTUMBESZÚRÁS VÁLTÁS

Részletesebben

Témák. Bevezetés az informatikába 7. Előadás. Szövegfile-ok típusai. Szövegszerkesztők típusai. Mértékegységek. Szövegszerkesztők szolgáltatásai

Témák. Bevezetés az informatikába 7. Előadás. Szövegfile-ok típusai. Szövegszerkesztők típusai. Mértékegységek. Szövegszerkesztők szolgáltatásai Bevezetés az informatikába 7. Előadás Számítógépes dokumentumkészítés I Témák Szövegfile-ok típusai Szövegszerkesztők típusai Szövegszerkesztők szolgáltatásai Microsoft Word szövegszerkesztők Szövegfile-ok

Részletesebben

Mindezek közben célszerű bekapcsolva tartani a Minden látszik gombot, hogy a bekezdésjelek és az egyéb rejtett formázási szimbólumok megjelenjenek.

Mindezek közben célszerű bekapcsolva tartani a Minden látszik gombot, hogy a bekezdésjelek és az egyéb rejtett formázási szimbólumok megjelenjenek. Részlet a mintából A forrást megnyitjuk a Jegyzettömb segítségével és a szöveget a Vágólap segítségével átmásoljuk az alapértelmezetten megnyíló üres dokumentumba, majd elmentjük a vizsgamappába. Ügyeljünk

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2. Szöveg bevitele és módosítása

Részletesebben

Készítsen négy oldalas prezentációt az E CD bolt számára! Tervezze meg az emblémáját!

Készítsen négy oldalas prezentációt az E CD bolt számára! Tervezze meg az emblémáját! 2. feladat Készítsen négy oldalas prezentációt az E CD bolt számára! Tervezze meg az emblémáját! 1.Válasszon egyedi hátteret a prezentációnak! 2.Minden oldalon a bolt neve és emblémája jelenjen meg! Az

Részletesebben

Ismerkedés az új felülettel

Ismerkedés az új felülettel Ismerkedés az új felülettel A 2003-as verzióhoz képes változott a menüszerkezet. Az ablak tetején menüszalag található, amely előtérbe helyezi a legfontosabb parancsokat, így nem kell a program legkülönbözőbb

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Windows XP alapokon

Tartalomjegyzék. Windows XP alapokon Windows XP alapokon Tartalomjegyzék 1. Általában az operációs rendszerekről...4 1.1 Az operációs rendszerek osztályozása kezelőfelület szerint...4 1.1.1 Karakteres kezelőfelületek...4 1.1.2 Grafikus felhasználói

Részletesebben

HVK Adminisztrátori használati útmutató

HVK Adminisztrátori használati útmutató HVK Adminisztrátori használati útmutató Tartalom felöltés, Hírek karbantartása A www.mvfportal.hu oldalon a bejelentkezést követően a rendszer a felhasználó jogosultsági besorolásának megfelelő nyitó oldalra

Részletesebben

NYOMTATÓK. A nyomtatók fő tulajdonságai. sebesség: felbontás nyomtatóvezérlő nyelv papír kezelés

NYOMTATÓK. A nyomtatók fő tulajdonságai. sebesség: felbontás nyomtatóvezérlő nyelv papír kezelés NYOMTATÓK A nyomtatók fő tulajdonságai sebesség: felbontás nyomtatóvezérlő nyelv papír kezelés 2 1 A nyomtatók sebessége: A nyomtatók sebessége igen széles skálán mozog. Ennek mértékét az 1 perc alatt

Részletesebben

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Telepítés internetről A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Új szolgáltatásunk keretén belül, olyan lehetőséget kínálunk a TERC VIP költségvetéskészítő program

Részletesebben