SZÓTÁR. Aktuális betûkészlet: az aktuális ablak betûkészlete. Aktuális háttérszín: az aktuális ablak háttérszíne.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÓTÁR. Aktuális betûkészlet: az aktuális ablak betûkészlete. Aktuális háttérszín: az aktuális ablak háttérszíne."

Átírás

1 186 Szótár SZÓTÁR Ablakok/keretek: szó szerinti fordításban ablakot, átvitt értelemben képernyô-kezelési technikát jelent, mely meghatározott adat (adatbázis) vagy szöveg megjelenítésére szolgáló munkaterület. A képernyôn egyszerre több ablak is megjeleníthetô és a legtöbb program lehetôséget biztosít ezek különbözô funkciójú elrendezésére, mely lehet: alkalmazásablak, dokumentumablak, párbeszédablak stb. Minden ablak fejlécében megtalálható az ablakhoz tartozó adatbázis neve, az ablak típusa és az ablak tartalmára vonatkozó információ. Az ablakok között mindig van egy aktív, ennek fejléce a többitôl eltérô színû. A menüpontok is mindig az aktív ablakra vonatkoznak és amelyek inaktívak (fejléce szürke), azok az adott ablakban nem mûködnek. Adatbázis: meghatározott szempontok alapján összeállított rendszer, mely adatokat és azok összefüggéseit is tartalmazza, valamint biztosítja azok tárolását és visszakeresését. A CompLex rendszerben a különbözô jogszabályok adatbázisokba vannak csoportosítva. Egy adatbázis jogszabályai valamilyen szempont szerint lettek kiválogatva (pl.: Hatályos, Közlöny, Döntvénytár adatbázis). Aktuális ablak: a képernyôn az az ablak, amelynek fejléce kiemelt (inverz) és az összes ablak elôtt helyezkedik el. Az összes mûvelet erre az ablakra vonatkozik, akár menübôl, akár ikonnal, akár billentyûzettel lett a parancs kiadva. Aktuális adatbázis: az aktuális ablakhoz tartozó adatbázis. A kiadott parancsok általában az aktuális ablakra, illetve az aktuális adatbázisra vonatkoznak. Aktuális betûkészlet: az aktuális ablak betûkészlete. Aktuális háttérszín: az aktuális ablak háttérszíne. Alap betûkészlet: új ablak nyitásakor, ha az ablaknak nincs saját egyedi betûkészlete, akkor az ablak típusának megfelelô alap betûkészlet lesz az új ablak betûkészlete. Alap háttérszín: új ablak nyitásakor, ha az ablaknak nincs saját egyedi háttérszíne, akkor az ablak típusának megfelelô alap háttérszín lesz az új ablak háttérszíne.

2 Szótár 187 Alcím: a jogszabályszövegben elôforduló címek összessége. Almenü: olyan menü, amely akkor nyílik meg, ha az egy szinttel feljebb levô menü megfelelô parancsát választjuk. (L. még: Menüsor/Menü fogalomnál.) Állomány: az információ tárolásának egysége az állomány vagy fájl, melyet alapvetôen program és adatállomány csoportokra bonthatunk. Az állományokat a hozzájuk tartozó kiterjesztéssel tudjuk azonosítani (az állomány általában nyolc-, a kiterjesztés háromkarakteres lehet, melyet pont választ el (pl. futtatható fájlok: exe, szöveges fájlok: wri, txt, doc kiterjesztésûek). Bal margó: a lapon nyomtatásnál a szöveg bal széle és a lap bal széle között hagyott hely. Belsô adatbázis: a CD-lemezen szállított adatbázis. Billentyûparancs: a billentyûzet a számítógép legfontosabb adatbeviteli eszköze, azaz utasítások és adatok bevitelére alkalmas eszköz. A legtöbb program tartalmaz olyan parancsokat, melyeket a billentyûzetrôl közvetlenül érhetünk el, így meggyorsítva egy funkció elérését. Ezek az ún. funkcióbillentyûk (pl. F1 F12 billentyûk), de bármely program saját kombinációkat is alkalmazhat, melyeket gyors billentyûparancsnak hívunk, melyhez egy adott parancs, utasítás kapcsolható. Centermutató: fa-struktúraszerûen tovább bontható címmutató. Címmutató: az adatbázishoz tartozó összes jogszabály vagy bizonyos szempontok szerint csoportosított jogszabályok címeinek listája. Címmutató szûkítése: az a mûvelet, amelynek során a teljes vagy a már szûkített címmutatót egy további szempont szerint szûkítjük. A keletkezô új szûkített címmutatóban csak azoknak a jogszabályoknak a címei fognak szerepelni, amelyek a feltételnek eleget tesznek. Címsor: az a sáv, amely az ablak tetején jelenik meg és az ablak elnevezését tartalmazza. Címke: magyarázó szöveget tartalmazó elem. CP852 vagy CodePage 852: a magyar Windows által használt karakterkiosztás.

3 188 Szótár CWI: az angol Windows által használt karakterkiosztás. Dialógusablakok/dialógusbox: a dialógusablak olyan ablak, amellyel információ kérhetô be vagy információt szolgáltat. A legtöbb dialógusablakban azt adhatjuk meg, hogy milyen módon hajtson végre a program egy parancsot. A dialógusablakok különbözô típusú mezôket tartalmaznak, melyek a windows-ban megszokott módon mûködtethetôk. Ha dialógusablakban a mûveletet az [ESC] billentyû vagy a vissza(mégse) gomb megnyomásával fejezzük be, akkor a program nem hajtja végre a kiválasztott parancsot. Ha azonban a mûveletet az [ENTER] billentyû vagy a Rendben gomb megnyomásával fejezzük be, akkor a kiválasztott parancsot a dialógusablakban beállított paramétereknek megfelelôen a rendszer végrehajtja. Egér: a számítógéphez kapcsolható olyan kézzel mozgatható beviteli eszköz, amelynek mozgását a képernyôn látható kurzor mozgása követi. Az egér gombjaira kattintással érvényesíthetjük az adott parancsot. Általában a bal gombbal lépegetünk, kijelölünk, míg a jobb gomb lenyomásával ún. lebegô vagy gördülômenüsor jeleníthetô meg. Egyedi betûkészlet: az ablak egy betûkészlete. Az aktuális ablak egyedi betûkészlete módosítható, így minden ablakhoz saját egyedi betûkészlet rendelhetô. Az egyedi betûkészletek a program végén automatikusan elmentôdnek, és a program újraindításakor automatikusan betöltôdnek. Enter: a klaviatúrán található egyik billentyû neve. Ha egy dialógusablakban elvégezhetô mûveletet az [ENTER] billentyû vagy a Rendben/OK gomb megnyomásával fejezzük be, akkor a kiválasztott parancsot a dialógusablakban beállított paramétereknek megfelelôen a rendszer végrehajtja (érvényesítjük a parancsot). Esc: a klaviatúrán található egyik billentyû neve. Ha egy dialógusablakban elvégezhetô mûveletet az [ESC] billentyû vagy a Vissza gomb megnyomásával fejezzük be, akkor a program nem hajtja végre a kiválasztott parancsot (kilépünk a menübôl, érvénytelenítjük az addig esetleg beírt, bejelölt funkciót.) Eszköztár: az eszköztár gombokból, menükbôl, ikonokból állhat, melyekre rákattintva a leggyakrabban használt menüparancsokat lehet elérni.

4 Szótár 189 Exportálás: egy szöveg egészének vagy kijelölt részének vágólapra helyezése egy másik helyre (dokumentumba) való beillesztés céljából. ÉS kapcsolat: keresés során két szó lehetséges kapcsolata (általában a két szó egy sorba van írva). A keresés eredménye az a jogszabály vagy bekezdés lesz, amely az egyik ÉS a másik szót is tartalmazza. A két szó lehetséges távolsága állítható (egymás után, bizonyos távolságra, egy bekezdésben, egy joganyagban). Fa-struktúra: az állományokat (fájlokat) ún. könyvtárszerkezetbe csoportosíthatjuk. Ez a szerkezet fa-struktúrájú, a legmagasabb szinten a fôkönyvtár áll, innen érhetjük el az ún. alkönyvtárakat, melyeket névvel azonosítunk. Egy könyvtárnak több alkönyvtára is lehet, egy könyvtár azonban két azonos nevû állományt (fájlt) nem tartalmazhat. Azt a könyvtárat, ahol éppen dolgozunk, aktuális könyvtárnak hívjuk. Fájl: az információ tárolásának egysége az állomány vagy fájl, melyet alapvetôen program- és adatállomány csoportokra bonthatunk. Az állományokat a hozzájuk tartozó kiterjesztéssel tudjuk azonosítani [az állomány általában nyolc, a kiterjesztés háromkarakteres lehet, melyet pont választ el (pl. futtatható fájlok: exe, szöveges fájlok: wri, txt, doc kiterjesztésûek]. Feltétel: a keresés funkció alkalmazásakor a felhasználó által szabadon megadható paraméter. Fôcím: a jogszabály száma és címe (általában két bekezdés). Fômenü: a képernyô tetején látható felsorolás, a program funkcióinak csoportosítása. Aktiválva megnyílik a hozzá tartozó almenü. Fül: ablak(ok), amely az Iratminta-készítô rendszer megnyitásakor jelenik meg. Ilyen fülek: CD adatbázis, Saját minták, Kitöltött minták, Dokumentum megtekintése és a Keresés eredménye elnevezésû ablakok, amelyekre kattintva az abban levô dokumentumok, mappák jeleníthetôk meg, illetve az ott elvégezhetô parancsokat érvényesíthetjük (aktivizálhatjuk). Idôállapot, jogszabály idôállapota: egy jogszabály adott idôintervallumban hatályos állapota.

5 190 Szótár Idôgép: egy jogszabály valamennyi állapotának megtekintését teszi lehetôvé a megjelenés idôpontjától a CD lezárásáig ismert utolsó idôpontjáig. Ikonok: programok, utasítások és parancsok azonosítására szolgáló, kisméretû grafikus ábrák, melyek általában az ablak menüsora alatt helyezkednek el, és a leggyakrabban végzett mûveletek gyors elérését szolgálják. Ikonsor: a fômenü alatt található ikonok összessége. A fontosabb funkciók találhatók meg az ikonsorban. Index állomány: keresést elôsegítô állományok összessége. Az adatbázissal együtt a CD-n kerül szállításra. Merevlemezre másolása nagymértékben gyorsítja a keresés sebességét. Jobb margó: a lapon nyomtatásnál a szöveg jobb széle és a lap jobb széle között hagyott hely. Jogszabály azonosítója: a jogszabályt leíró azonosítók: megjelenés éve, kibocsátó, sorszám. Jogterület: jogszabályok egy csoportja, amelyek azonos témakör szabályozásával foglalkoznak. Kattintás egérrel: az egér gombjának lenyomása, majd azonnali felengedése úgy, hogy az egér eközben nem mozdul el. Kereszthivatkozás: a jogszabály szövegében elôforduló más jogszabályra hivatkozás. A megjelenítésben ezek a részek világos (inverz) színnel látszanak. Kibocsátó: a jogszabályt létrehozó szerv vagy személy. Könyvtár: a merevlemezen vagy a hajlékonylemezen kialakított állománytároló hely. Minden lemezen van egy fôkönyvtár, amelybôl alkönyvtárak nyithatók, majd abból újabb alkönyvtárak stb. Az egyes alkönyvtárakba a célszerû szempontok szerint csoportosított állományok kerülnek.

6 Szótár 191 Kurzor: a címmutató, lábjegyzetek, alcímek, hivatkozások ablakokban egy szövegsor magasságú téglalap, amelynek színe más, mint a mellette levô szöveg. A szöveg és lábjegyzet ablakokban a kurzor egy kis függôleges vonal, amelyik villog. Ezek a kurzorok a kurzormozgató billentyûkkel mozgathatók. Kurzor az egér mozgatásánál a képernyôn mozgó jel (általában nyíl) is. Kurzormozgató billentyûk: a villogó kurzor (szövegablakban), illetve kivilágított sor (címmutatóban, alcímekben) mozgatására szolgáló billentyûk. Ezek: [FEL], [LE], [JOBBRA], [BALRA], [HOME], [END], [PAGE UP], [PAGE DN] Külsô adatbázis: adatbázisok, amelyeket a felhasználók készítenek. Lábjegyzet: a jogszabályhoz tartozó olyan információ, amely nem jelenik meg a jogszabály szövegében. A képernyôn a lábjegyzet helyén egy csillag (*) van, a nyomtatásban a lábjegyzet helyén a sorszáma. Lebegô menü: a képernyôn szabadon mozog, mintha saját ablaka lenne. Eszközök, menük, parancsok gyors elérését szolgálja, és általában az egér jobb gombjának lenyomásával hívhatjuk elô. Menü: a képernyôn található fômenü és a hozzá tartozó összes almenü. Segítségével a program összes funkciója elérhetô. Menüpont: a lehulló menü egy pontja, egy funkció elérését teszi lehetôvé. Menüsor: vízszintesen helyezkedik el a címsor alatt és menük nevét tartalmazza. Mezô: olyan adategység (field), amely az adatstruktúra felépítésére szolgál és melyet névvel vagy típussal azonosítunk (pl. karakteres, dátum mezô). Merevlemez: l. Winchester. Navigációs térkép: egyes adatbázisokban a jogi folyamatok átláthatóságát a navigációs térképek segítik. Ezekbôl, az aktív területekre kattintva közvetlenül érhetôek el az egyes részfolyamatokat leíró magyarázatok.

7 192 Szótár Parancssori kapcsolók: a program futását szabályozó, a program indításakor megadott paraméterek. Pozicionálás: bármely funkció végrehajtása vagy kiválasztása azon a helyen (ablakban, dokumentumban) lesz végrehajtva, ahol a kurzorral éppen állunk (pozicionálunk). Programkönyvtár: a merevlemezen annak a könyvtárnak a neve, ahol a CompLex rendszer található. Súgó üzemmód: a program speciális üzemmódja. Az egér kattintásával ahhoz az egységhez tartozó súgó jelenik meg, ahol a kattintás történt. A súgó üzemmódban az egér kurzor más alakú. Szövegrészlet: szöveg és lábjegyzet ablakokban a kijelölt rész vagy részek. Szûkített címmutató: egy adatbázisban található jogszabályok címeinek egy csoportja. Teljes címmutató: az adatbázisban található összes jogszabály felsorolása. Találat: megadott szempontok alapján történô keresés eredményét nevezzük találatnak, mely általában külön ablakban jelenik meg. Törlés: a parancs végrehajtható egy funkcióbeállításból való kilépésekor az [ESC] billentyû vagy a Mégse gomb lenyomásával, így az addig beállított értékek elvesznek vagy visszaáll az eredeti állapot. Törlés funkciót használunk egy dokumentum (vagy mappa) fizikai megszüntetése esetén [DELETE], illetve egy dokumentum szerkesztése során bevitt karakter módosításához. VAGY kapcsolat: keresés során két szó lehetséges kapcsolata (általában a két szó külön sorba van írva). A keresés eredménye az a jogszabály vagy bekezdés lesz, amely VAGY az egyik, VAGY a másik szót tartalmazza. Vágólap (clipboard): a Windows tartozéka, segítségével különbözô programok között lehet szöveget, ábrát cserélni (az egyik program által vágólapra tett objektum a másik programmal levehetô).

8 Szótár 193 Winchester: egy vagy több lemezt tartalmazó és nagy kapacitású háttértár, mely az adatokat képes a lemezre írni és onnan visszaolvasni. (Általánosabban: winchesternek nevezzük a saját számítógépünk központi adattároló egységét, mely programok és dokumentum tárolására és beolvasására szolgál.) Window: szó szerinti fordításban ablakot, átvitt értelemben képernyô-kezelési technikát jelent, mely meghatározott adat (adatbázis) vagy szöveg megjelenítésére szolgáló munkaterület. A képernyôn egyszerre több ablak is megjeleníthetô, és a legtöbb program lehetôséget biztosít ezek különbözô funkciójú elrendezésére, mely lehet: alkalmazásablak, dokumentumablak, párbeszédablak stb. Windows: egy népszerû grafikus felhasználói felület, mellyel több ablakban egyszerre több program is futtatható. (Így pl. az Iratminta-kitöltô rendszer mellett is bármely más program futtatható.)

9 194 Hibaelhárítás HIBAELHÁRÍTÁS Hibajelenség A program használata közben fájl nyitási hibaüzenet Nincs meg a keresett szó Címmutató szóra szûkítésnél nincs meg a keresett jogszabály Ô és Û betût tartalmazó szavak keresésénél nincs találat A hiba oka és elhárítása Nincs elegendô szabad hely a merevlemezen. Foglaltsági (allokációs) hibák a merevlemezen. Ha az ideiglenes állományok számára kijelölt merevlemezen nincs 20 Mbyte szabad hely, valószínû, hogy ez okozza a hibát. Ekkor a merevlemezen a felesleges állományok letörlésével több szabad területet kell létrehozni. Ékezetes szavak keresésénél elôfordulhat, hogy a keresett szóban rövid vagy hosszú ékezet van. A keresésnél a program ezeket a karaktereket megkülönbözteti. Célszerû keresésnél a rövid vagy hosszú ékezetes betûk helyett kérdôjelet tenni, így a program mindkét írásmóddal megtalálja. A kérdôjel használata ebben az esetben is célszerû az ékezetes betû helyett. Problémát okozhat a szóhoz kapcsolódó toldalék is. A keresett szó végére tett csillag segítségével a szó összes toldalékos alakja megkereshetô. (Gondolni kell arra is, hogy toldalékos formában a szó töve is változhat. Pl. kultúra, de kulturális.) Az így indított szûkítés után a találatok száma az esetek többségében jóval nagyobb lesz. A CWI és a CP852 karakterkiosztás az ékezetes betûk kiosztásában tér el egymástól. A rosszul beállított kódkiosztás miatt szókeresésnél és szûkítésnél nem lesz találat. A hiba javítható: a Windows alatt futó program esetén az Opciók menü Egyéb opciók menüpontban a helyes magyar karakterkészletet kell beállítani.

10 Hibaelhárítás 195 Nyomtatásnál a táblázat nem fér ki a lapra A szövegtôl eltérôen a táblázat rögzített szélességû, nyomtatáskor nem tördelôdik be a lap szélességére. A teljes táblázat kinyomtatására két lehetôség van. A nyomtató beállításánál a lap fekvô helyzetbe (landscape) állításával a nyomtatási szélesség növelhetô. A másik lehetôség a betûméret csökkentése, ekkor a táblázat mérete is arányosan csökken. Megfelelô méretet választva a teljes táblázat kinyomtatható.

11 196 Ikonsor IKONSOR Keresés az adatbázisban Egy joganyag kikeresése Sok kis ablak Ablakok egymás mögött Szöveg alcímek Szöveg lábjegyzetek Szöveg tárgyszavak Szövegkapcsolatok Exportálás vágólapra Nyomtatás Keresés az ablakban Következô találat Paragrafus keresése Szöveg változásai Változott bekezdések Hírlevél megtekintése Súgó Könyvjelzô bekezdéshez Megjegyzés a bekezdéshez Szöveghasonlítás Kilépés Közlönyszámok keresése Online címmutató frissítés Tárgyszavak keresése Cím kinagyítása Idôgép

12 Gyorsítóbillentyûk 197 GYORSÍTÓBILLENTYÛK Billentyû [F1] [F2] [F4] [F6] [F7] [F8] [F9] [F10] [F11] [ALT+A] [ALT+C] [ALT+K] [ALT+N] [ALT+O] [ALT+S] [CTRL+F11] [CTRL+D] [CTRL+G] [CTRL+I] [CTRL+K] [CTRL+N] [CTRL+P] [CTRL+R] [CTRL+U] [CTRL+V] [CTRL+W] [CTRL+DEL] [CTRL+SPACE] [CTRL+INS] [SHIFT+F9] [SHIFT+F11] [SPACE] Funkció Segítô információ az adott programállapothoz Címmutató szûkítése Szövegablak nagyítás Címmutatóban jogszabálycím kinagyítása Szöveg alcímek Szöveg lábjegyzetek Megjegyzések hozzáadása/törlése Tárgyszavak kezelése Könyvjelzôk hozzáadása/törlése Ablak menü választása Címmutató menü választása Keresés menü választása Nyomtatott menü választása Opció menü választása Szöveg menü választása Utolsó könyvjelzô Idôgépes jogszabály szövegváltozatainak választása Szöveg kapcsolatai Információ a joganyag karaktereinek és bekezdéseinek számáról Keresés az aktuális ablakban Nyomtatás Paragrafus keresése Keresésnél az elôzô elôfordulásra ugrás Egy joganyagra ugrás A következô módosított bekezdés kikeresése Tallózás a tárgyszavak között Kijelölés törlése Elôzô találati hely megtekintése Szövegexportálás Összes megjegyzés Összes megjegyzés Keresésnél a következô találatra ugrás

FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR KEZELŐPROGRAMJÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 2012.

FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR KEZELŐPROGRAMJÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 2012. FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR KEZELŐPROGRAMJÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 2012. E l őszó A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a magyarországi jogalkotás kiadójaként nemcsak

Részletesebben

Táblázatkezelés Microsoft Excel XP

Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 A MICROSOFT EXCEL PROGRAM HASZNÁLATA...9 A PROGRAM INDÍTÁSA...9 AZ EXCEL ABLAKÁNAK RÉSZEI...10 A TÁBLÁZATKEZELÉS ELSŐ LÉPÉSEI...13

Részletesebben

Szövegszerkesztés Microsoft Word XP. Tananyag

Szövegszerkesztés Microsoft Word XP. Tananyag Szövegszerkesztés Microsoft Word XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...8 A SZÖVEGSZERKESZTÉS ELSŐ LÉPÉSEI...9 ALAPFOGALMAK...9 A MICROSOFT WORD XP INDÍTÁSA...11 A WORD XP ABLAK RÉSZEI...12 A MUNKAABLAK

Részletesebben

WORD 2000 jegyzet. Barhács Oktatóközpont 2002.

WORD 2000 jegyzet. Barhács Oktatóközpont 2002. WORD 2000 jegyzet Barhács Oktatóközpont 2002. Word 2000 modul 1. fejezet Általános szövegszerkesztési ismeretek Szövegfeldolgozás számítógéppel A személyi számítógépek megjelenésével a szöveg adatként

Részletesebben

I. rész. 1. Bevezetés az Excel program használatába

I. rész. 1. Bevezetés az Excel program használatába Számítástechnika II jegyzet Gazdasági agrármérnök, Vidékfejlesztési agrármérnök Szerkesztette: Szilágyi Róbert, Lengyel Péter Verzió 1.0 I. rész. 1. Bevezetés az Excel program használatába Office XP 1.1.

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tananyag

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tananyag Táblázatkezelés Excel XP-vel Tananyag Táblázatkezelés Excel XP-vel TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 A MICROSOFT EXCEL INDÍTÁSA...9 AZ EXCEL ABLAK RÉSZEI...10 AZ ESZKÖZTÁRAK KEZELÉSE...13 ESZKÖZTÁRAK TESTRESZABÁSA...14

Részletesebben

1. Az Office programcsomag

1. Az Office programcsomag 1. Az Office programcsomag Az Office programcsomag elemei Az Office 2000-nek több kiadása létezik: Standard, Small Business, Professional és Premium. A Standard kiadás általános irodai alkalmazásokat (Word,

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek Hardver, szoftver, operációs rendszer fogalma A hardver a számítógép működését lehetővé tevő elektromos, elektromágneses egységek összessége.

Részletesebben

1. A program bemutatása

1. A program bemutatása XXIV. A Total Commander XXIIV.. A Totall Commander G yakorlatilag szinte minden gépen megtalálható valamilyen Commander program, igaz nagyon gyakran nem legálisan. Az ebbe a kategóriába tartozó programok

Részletesebben

Táblázatkezelés látássérült felhasználók számára

Táblázatkezelés látássérült felhasználók számára Táblázatkezelés látássérült felhasználók számára Vakbarát tananyag Kiadja az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány Szerző: Herczeg Lajos, Mali Attila, Papp László Copyright 2014. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

A MICROSOFT WINDOWS XP ALAPJAI

A MICROSOFT WINDOWS XP ALAPJAI Mgr. Námesztovszki Zsolt A MICROSOFT WINDOWS XP ALAPJAI Szabadka, 2009. Alapfogalmak Az adattárolás mértékegységei A számítógép világában ugyanolyan fontos szerep jut a mértékegységeknek, mint hétköznapi

Részletesebben

1. TANULÁSI EGYSÉG INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

1. TANULÁSI EGYSÉG INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 1. TANULÁSI EGYSÉG INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ AZ INTERNET KIALAKULÁSA AZ INTERNET-EXPLORER HASZNÁLATA KERESÉS AZ INTERNETEN 2-3 TANULÁSI EGYSÉG POWERPOINT XP A PROGRAM ABLAKÁNAK ÁTTEKINTÉSE BEMUTATÓ LÉTREHOZÁSA,

Részletesebben

S z ö v e g s z e r k e s z t é s g y o r s t a l p a l l ó

S z ö v e g s z e r k e s z t é s g y o r s t a l p a l l ó Kötésmargó S z ö v e g s z e r k e s z t é s g y o r s t a l p a l l ó TIPOGRÁFIAI ALAPOK Tipográfia fogalma: - Nyomtatott szövegek megtervezése, formázása, kép és szöveg együttes elrendezése. Papírméret:

Részletesebben

KELE Pro. Felhasználói kézikönyv. Verzió 4.8 COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

KELE Pro. Felhasználói kézikönyv. Verzió 4.8 COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. KELE Pro Verzió 4.8 Felhasználói kézikönyv COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. KELE PRO 4.8 Copyright 1991-1996 Commade Software Kft. Minden jog fenntartva. A jelen dokumentációban megadott

Részletesebben

Kerszám Light. Felhasználói Kézikönyv

Kerszám Light. Felhasználói Kézikönyv Kerszám Light Felhasználói Kézikönyv Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos!

Részletesebben

Bemutató készítés Jegyzet

Bemutató készítés Jegyzet Bemutató készítés Jegyzet Verzió: 0.030-1- Tartalomjegyzék Bevezetés...6 PowerPoint munkakörnyezet...7 PowerPoint program megnyitása...7 A PowerPoint ablak felépítése...8 Speciális beállítások...9 Nézetek...9

Részletesebben

Elektronikus ügyintézés, üzletvitel

Elektronikus ügyintézés, üzletvitel Készült a Phare HU0008-02 program támogatásával A felnőttoktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek javítása Rózsa Tünde Készült a Phare HU0008-02-01-0007 számú Vállalkozások felhasználó-orientált

Részletesebben

Szolgszám V2. Felhasználói Kézikönyv

Szolgszám V2. Felhasználói Kézikönyv Szolgszám V2 Felhasználói Kézikönyv Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos!

Részletesebben

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció Frissítés dátuma: 2012.08.08 Bizalmas! www.computrend.hu 1/223 Tanúsítvány Tanúsítjuk, hogy a CompuTREND Kft által a CT-EcoSTAT

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv külső bejelentők részére Kémiai biztonsági szakrendszer 2.0.0 verzió (build 170)

Felhasználói kézikönyv külső bejelentők részére Kémiai biztonsági szakrendszer 2.0.0 verzió (build 170) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV OTH EKOP-1.A.2 PROJEKT Felhasználói kézikönyv külső bejelentők részére Kémiai biztonsági szakrendszer 2.0.0 verzió (build 170) AZ ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT

Részletesebben

Eu Számla-Raktár. Felhasználói Kézikönyv

Eu Számla-Raktár. Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos! 2002 Provimax

Részletesebben

Kerszám Silver. Felhasználói Kézikönyv

Kerszám Silver. Felhasználói Kézikönyv Kerszám Silver Felhasználói Kézikönyv Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos!

Részletesebben

A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni.

A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni. Használati utasítás az elektronikus kézikönyvhöz A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni. 1. Mozgassa a kurzort az

Részletesebben

IRODAI ALKALMAZÁSOK 1

IRODAI ALKALMAZÁSOK 1 1 SZÖVEGSZERKESZTÉS MICROSOFT WORD 2007 ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET 1. A munkahelyén egy vezetői pozíció megüresedett. A vezetőség egy önéletrajzot és egy motivációs levelet kér benyújtásra. Wordben készítse

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tananyag

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tananyag Adatbázis-kezelés Access XP-vel Tananyag Adatbázis-kezelés Access XP-vel TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...7 ALAPISMERETEK...7 ADATBÁZIS...7 AZ ADATBÁZISHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK...7 ADATMODELL...9 ADATBÁZISOK

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS az AuditBeszámoló vezérlőpult és dokumentumkezelő használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS az AuditBeszámoló vezérlőpult és dokumentumkezelő használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS az AuditBeszámoló vezérlőpult és dokumentumkezelő használatához 2013. 09. 27. Tartalomjegyzék I. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS ÉLESÍTÉSE... 5 I.1 PROGRAMTELEPÍTÉS... 5 I.2 PROGRAMÉLESÍTÉS...

Részletesebben

Dr. Pétery Kristóf: Word 97 feladatok és megoldások

Dr. Pétery Kristóf: Word 97 feladatok és megoldások 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

Táblázatkezelés alapjai, feladata, műveletei

Táblázatkezelés alapjai, feladata, műveletei Táblázatkezelés alapjai, feladata, műveletei A táblázatkezelésről általában A számítógépen megvalósítandó feladatok legnagyobb csoportját táblázat- vagy adatbáziskezelő programokkal oldjuk meg. Adott feladat

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 AZ ADATBÁZIS-KEZELŐ ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA...9 ADATBÁZIS ALAPFOGALMAI...9 ADATBÁZIS FOGALMA...9 AZ ADATBÁZIS SZERKEZETE...10 ELSŐDLEGES

Részletesebben

Mgr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT WORD 2010. Szabadka, 2012.

Mgr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT WORD 2010. Szabadka, 2012. Mgr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT WORD 2010 Szabadka, 2012. Bevezető Szeretnénk lépésről-lépésre, az alapoktól kezdve, a Word részeit és parancsait bemutatni. Segítséget és gyakorlati tanácsokat adni

Részletesebben