SZÓTÁR. Aktuális betûkészlet: az aktuális ablak betûkészlete. Aktuális háttérszín: az aktuális ablak háttérszíne.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÓTÁR. Aktuális betûkészlet: az aktuális ablak betûkészlete. Aktuális háttérszín: az aktuális ablak háttérszíne."

Átírás

1 186 Szótár SZÓTÁR Ablakok/keretek: szó szerinti fordításban ablakot, átvitt értelemben képernyô-kezelési technikát jelent, mely meghatározott adat (adatbázis) vagy szöveg megjelenítésére szolgáló munkaterület. A képernyôn egyszerre több ablak is megjeleníthetô és a legtöbb program lehetôséget biztosít ezek különbözô funkciójú elrendezésére, mely lehet: alkalmazásablak, dokumentumablak, párbeszédablak stb. Minden ablak fejlécében megtalálható az ablakhoz tartozó adatbázis neve, az ablak típusa és az ablak tartalmára vonatkozó információ. Az ablakok között mindig van egy aktív, ennek fejléce a többitôl eltérô színû. A menüpontok is mindig az aktív ablakra vonatkoznak és amelyek inaktívak (fejléce szürke), azok az adott ablakban nem mûködnek. Adatbázis: meghatározott szempontok alapján összeállított rendszer, mely adatokat és azok összefüggéseit is tartalmazza, valamint biztosítja azok tárolását és visszakeresését. A CompLex rendszerben a különbözô jogszabályok adatbázisokba vannak csoportosítva. Egy adatbázis jogszabályai valamilyen szempont szerint lettek kiválogatva (pl.: Hatályos, Közlöny, Döntvénytár adatbázis). Aktuális ablak: a képernyôn az az ablak, amelynek fejléce kiemelt (inverz) és az összes ablak elôtt helyezkedik el. Az összes mûvelet erre az ablakra vonatkozik, akár menübôl, akár ikonnal, akár billentyûzettel lett a parancs kiadva. Aktuális adatbázis: az aktuális ablakhoz tartozó adatbázis. A kiadott parancsok általában az aktuális ablakra, illetve az aktuális adatbázisra vonatkoznak. Aktuális betûkészlet: az aktuális ablak betûkészlete. Aktuális háttérszín: az aktuális ablak háttérszíne. Alap betûkészlet: új ablak nyitásakor, ha az ablaknak nincs saját egyedi betûkészlete, akkor az ablak típusának megfelelô alap betûkészlet lesz az új ablak betûkészlete. Alap háttérszín: új ablak nyitásakor, ha az ablaknak nincs saját egyedi háttérszíne, akkor az ablak típusának megfelelô alap háttérszín lesz az új ablak háttérszíne.

2 Szótár 187 Alcím: a jogszabályszövegben elôforduló címek összessége. Almenü: olyan menü, amely akkor nyílik meg, ha az egy szinttel feljebb levô menü megfelelô parancsát választjuk. (L. még: Menüsor/Menü fogalomnál.) Állomány: az információ tárolásának egysége az állomány vagy fájl, melyet alapvetôen program és adatállomány csoportokra bonthatunk. Az állományokat a hozzájuk tartozó kiterjesztéssel tudjuk azonosítani (az állomány általában nyolc-, a kiterjesztés háromkarakteres lehet, melyet pont választ el (pl. futtatható fájlok: exe, szöveges fájlok: wri, txt, doc kiterjesztésûek). Bal margó: a lapon nyomtatásnál a szöveg bal széle és a lap bal széle között hagyott hely. Belsô adatbázis: a CD-lemezen szállított adatbázis. Billentyûparancs: a billentyûzet a számítógép legfontosabb adatbeviteli eszköze, azaz utasítások és adatok bevitelére alkalmas eszköz. A legtöbb program tartalmaz olyan parancsokat, melyeket a billentyûzetrôl közvetlenül érhetünk el, így meggyorsítva egy funkció elérését. Ezek az ún. funkcióbillentyûk (pl. F1 F12 billentyûk), de bármely program saját kombinációkat is alkalmazhat, melyeket gyors billentyûparancsnak hívunk, melyhez egy adott parancs, utasítás kapcsolható. Centermutató: fa-struktúraszerûen tovább bontható címmutató. Címmutató: az adatbázishoz tartozó összes jogszabály vagy bizonyos szempontok szerint csoportosított jogszabályok címeinek listája. Címmutató szûkítése: az a mûvelet, amelynek során a teljes vagy a már szûkített címmutatót egy további szempont szerint szûkítjük. A keletkezô új szûkített címmutatóban csak azoknak a jogszabályoknak a címei fognak szerepelni, amelyek a feltételnek eleget tesznek. Címsor: az a sáv, amely az ablak tetején jelenik meg és az ablak elnevezését tartalmazza. Címke: magyarázó szöveget tartalmazó elem. CP852 vagy CodePage 852: a magyar Windows által használt karakterkiosztás.

3 188 Szótár CWI: az angol Windows által használt karakterkiosztás. Dialógusablakok/dialógusbox: a dialógusablak olyan ablak, amellyel információ kérhetô be vagy információt szolgáltat. A legtöbb dialógusablakban azt adhatjuk meg, hogy milyen módon hajtson végre a program egy parancsot. A dialógusablakok különbözô típusú mezôket tartalmaznak, melyek a windows-ban megszokott módon mûködtethetôk. Ha dialógusablakban a mûveletet az [ESC] billentyû vagy a vissza(mégse) gomb megnyomásával fejezzük be, akkor a program nem hajtja végre a kiválasztott parancsot. Ha azonban a mûveletet az [ENTER] billentyû vagy a Rendben gomb megnyomásával fejezzük be, akkor a kiválasztott parancsot a dialógusablakban beállított paramétereknek megfelelôen a rendszer végrehajtja. Egér: a számítógéphez kapcsolható olyan kézzel mozgatható beviteli eszköz, amelynek mozgását a képernyôn látható kurzor mozgása követi. Az egér gombjaira kattintással érvényesíthetjük az adott parancsot. Általában a bal gombbal lépegetünk, kijelölünk, míg a jobb gomb lenyomásával ún. lebegô vagy gördülômenüsor jeleníthetô meg. Egyedi betûkészlet: az ablak egy betûkészlete. Az aktuális ablak egyedi betûkészlete módosítható, így minden ablakhoz saját egyedi betûkészlet rendelhetô. Az egyedi betûkészletek a program végén automatikusan elmentôdnek, és a program újraindításakor automatikusan betöltôdnek. Enter: a klaviatúrán található egyik billentyû neve. Ha egy dialógusablakban elvégezhetô mûveletet az [ENTER] billentyû vagy a Rendben/OK gomb megnyomásával fejezzük be, akkor a kiválasztott parancsot a dialógusablakban beállított paramétereknek megfelelôen a rendszer végrehajtja (érvényesítjük a parancsot). Esc: a klaviatúrán található egyik billentyû neve. Ha egy dialógusablakban elvégezhetô mûveletet az [ESC] billentyû vagy a Vissza gomb megnyomásával fejezzük be, akkor a program nem hajtja végre a kiválasztott parancsot (kilépünk a menübôl, érvénytelenítjük az addig esetleg beírt, bejelölt funkciót.) Eszköztár: az eszköztár gombokból, menükbôl, ikonokból állhat, melyekre rákattintva a leggyakrabban használt menüparancsokat lehet elérni.

4 Szótár 189 Exportálás: egy szöveg egészének vagy kijelölt részének vágólapra helyezése egy másik helyre (dokumentumba) való beillesztés céljából. ÉS kapcsolat: keresés során két szó lehetséges kapcsolata (általában a két szó egy sorba van írva). A keresés eredménye az a jogszabály vagy bekezdés lesz, amely az egyik ÉS a másik szót is tartalmazza. A két szó lehetséges távolsága állítható (egymás után, bizonyos távolságra, egy bekezdésben, egy joganyagban). Fa-struktúra: az állományokat (fájlokat) ún. könyvtárszerkezetbe csoportosíthatjuk. Ez a szerkezet fa-struktúrájú, a legmagasabb szinten a fôkönyvtár áll, innen érhetjük el az ún. alkönyvtárakat, melyeket névvel azonosítunk. Egy könyvtárnak több alkönyvtára is lehet, egy könyvtár azonban két azonos nevû állományt (fájlt) nem tartalmazhat. Azt a könyvtárat, ahol éppen dolgozunk, aktuális könyvtárnak hívjuk. Fájl: az információ tárolásának egysége az állomány vagy fájl, melyet alapvetôen program- és adatállomány csoportokra bonthatunk. Az állományokat a hozzájuk tartozó kiterjesztéssel tudjuk azonosítani [az állomány általában nyolc, a kiterjesztés háromkarakteres lehet, melyet pont választ el (pl. futtatható fájlok: exe, szöveges fájlok: wri, txt, doc kiterjesztésûek]. Feltétel: a keresés funkció alkalmazásakor a felhasználó által szabadon megadható paraméter. Fôcím: a jogszabály száma és címe (általában két bekezdés). Fômenü: a képernyô tetején látható felsorolás, a program funkcióinak csoportosítása. Aktiválva megnyílik a hozzá tartozó almenü. Fül: ablak(ok), amely az Iratminta-készítô rendszer megnyitásakor jelenik meg. Ilyen fülek: CD adatbázis, Saját minták, Kitöltött minták, Dokumentum megtekintése és a Keresés eredménye elnevezésû ablakok, amelyekre kattintva az abban levô dokumentumok, mappák jeleníthetôk meg, illetve az ott elvégezhetô parancsokat érvényesíthetjük (aktivizálhatjuk). Idôállapot, jogszabály idôállapota: egy jogszabály adott idôintervallumban hatályos állapota.

5 190 Szótár Idôgép: egy jogszabály valamennyi állapotának megtekintését teszi lehetôvé a megjelenés idôpontjától a CD lezárásáig ismert utolsó idôpontjáig. Ikonok: programok, utasítások és parancsok azonosítására szolgáló, kisméretû grafikus ábrák, melyek általában az ablak menüsora alatt helyezkednek el, és a leggyakrabban végzett mûveletek gyors elérését szolgálják. Ikonsor: a fômenü alatt található ikonok összessége. A fontosabb funkciók találhatók meg az ikonsorban. Index állomány: keresést elôsegítô állományok összessége. Az adatbázissal együtt a CD-n kerül szállításra. Merevlemezre másolása nagymértékben gyorsítja a keresés sebességét. Jobb margó: a lapon nyomtatásnál a szöveg jobb széle és a lap jobb széle között hagyott hely. Jogszabály azonosítója: a jogszabályt leíró azonosítók: megjelenés éve, kibocsátó, sorszám. Jogterület: jogszabályok egy csoportja, amelyek azonos témakör szabályozásával foglalkoznak. Kattintás egérrel: az egér gombjának lenyomása, majd azonnali felengedése úgy, hogy az egér eközben nem mozdul el. Kereszthivatkozás: a jogszabály szövegében elôforduló más jogszabályra hivatkozás. A megjelenítésben ezek a részek világos (inverz) színnel látszanak. Kibocsátó: a jogszabályt létrehozó szerv vagy személy. Könyvtár: a merevlemezen vagy a hajlékonylemezen kialakított állománytároló hely. Minden lemezen van egy fôkönyvtár, amelybôl alkönyvtárak nyithatók, majd abból újabb alkönyvtárak stb. Az egyes alkönyvtárakba a célszerû szempontok szerint csoportosított állományok kerülnek.

6 Szótár 191 Kurzor: a címmutató, lábjegyzetek, alcímek, hivatkozások ablakokban egy szövegsor magasságú téglalap, amelynek színe más, mint a mellette levô szöveg. A szöveg és lábjegyzet ablakokban a kurzor egy kis függôleges vonal, amelyik villog. Ezek a kurzorok a kurzormozgató billentyûkkel mozgathatók. Kurzor az egér mozgatásánál a képernyôn mozgó jel (általában nyíl) is. Kurzormozgató billentyûk: a villogó kurzor (szövegablakban), illetve kivilágított sor (címmutatóban, alcímekben) mozgatására szolgáló billentyûk. Ezek: [FEL], [LE], [JOBBRA], [BALRA], [HOME], [END], [PAGE UP], [PAGE DN] Külsô adatbázis: adatbázisok, amelyeket a felhasználók készítenek. Lábjegyzet: a jogszabályhoz tartozó olyan információ, amely nem jelenik meg a jogszabály szövegében. A képernyôn a lábjegyzet helyén egy csillag (*) van, a nyomtatásban a lábjegyzet helyén a sorszáma. Lebegô menü: a képernyôn szabadon mozog, mintha saját ablaka lenne. Eszközök, menük, parancsok gyors elérését szolgálja, és általában az egér jobb gombjának lenyomásával hívhatjuk elô. Menü: a képernyôn található fômenü és a hozzá tartozó összes almenü. Segítségével a program összes funkciója elérhetô. Menüpont: a lehulló menü egy pontja, egy funkció elérését teszi lehetôvé. Menüsor: vízszintesen helyezkedik el a címsor alatt és menük nevét tartalmazza. Mezô: olyan adategység (field), amely az adatstruktúra felépítésére szolgál és melyet névvel vagy típussal azonosítunk (pl. karakteres, dátum mezô). Merevlemez: l. Winchester. Navigációs térkép: egyes adatbázisokban a jogi folyamatok átláthatóságát a navigációs térképek segítik. Ezekbôl, az aktív területekre kattintva közvetlenül érhetôek el az egyes részfolyamatokat leíró magyarázatok.

7 192 Szótár Parancssori kapcsolók: a program futását szabályozó, a program indításakor megadott paraméterek. Pozicionálás: bármely funkció végrehajtása vagy kiválasztása azon a helyen (ablakban, dokumentumban) lesz végrehajtva, ahol a kurzorral éppen állunk (pozicionálunk). Programkönyvtár: a merevlemezen annak a könyvtárnak a neve, ahol a CompLex rendszer található. Súgó üzemmód: a program speciális üzemmódja. Az egér kattintásával ahhoz az egységhez tartozó súgó jelenik meg, ahol a kattintás történt. A súgó üzemmódban az egér kurzor más alakú. Szövegrészlet: szöveg és lábjegyzet ablakokban a kijelölt rész vagy részek. Szûkített címmutató: egy adatbázisban található jogszabályok címeinek egy csoportja. Teljes címmutató: az adatbázisban található összes jogszabály felsorolása. Találat: megadott szempontok alapján történô keresés eredményét nevezzük találatnak, mely általában külön ablakban jelenik meg. Törlés: a parancs végrehajtható egy funkcióbeállításból való kilépésekor az [ESC] billentyû vagy a Mégse gomb lenyomásával, így az addig beállított értékek elvesznek vagy visszaáll az eredeti állapot. Törlés funkciót használunk egy dokumentum (vagy mappa) fizikai megszüntetése esetén [DELETE], illetve egy dokumentum szerkesztése során bevitt karakter módosításához. VAGY kapcsolat: keresés során két szó lehetséges kapcsolata (általában a két szó külön sorba van írva). A keresés eredménye az a jogszabály vagy bekezdés lesz, amely VAGY az egyik, VAGY a másik szót tartalmazza. Vágólap (clipboard): a Windows tartozéka, segítségével különbözô programok között lehet szöveget, ábrát cserélni (az egyik program által vágólapra tett objektum a másik programmal levehetô).

8 Szótár 193 Winchester: egy vagy több lemezt tartalmazó és nagy kapacitású háttértár, mely az adatokat képes a lemezre írni és onnan visszaolvasni. (Általánosabban: winchesternek nevezzük a saját számítógépünk központi adattároló egységét, mely programok és dokumentum tárolására és beolvasására szolgál.) Window: szó szerinti fordításban ablakot, átvitt értelemben képernyô-kezelési technikát jelent, mely meghatározott adat (adatbázis) vagy szöveg megjelenítésére szolgáló munkaterület. A képernyôn egyszerre több ablak is megjeleníthetô, és a legtöbb program lehetôséget biztosít ezek különbözô funkciójú elrendezésére, mely lehet: alkalmazásablak, dokumentumablak, párbeszédablak stb. Windows: egy népszerû grafikus felhasználói felület, mellyel több ablakban egyszerre több program is futtatható. (Így pl. az Iratminta-kitöltô rendszer mellett is bármely más program futtatható.)

9 194 Hibaelhárítás HIBAELHÁRÍTÁS Hibajelenség A program használata közben fájl nyitási hibaüzenet Nincs meg a keresett szó Címmutató szóra szûkítésnél nincs meg a keresett jogszabály Ô és Û betût tartalmazó szavak keresésénél nincs találat A hiba oka és elhárítása Nincs elegendô szabad hely a merevlemezen. Foglaltsági (allokációs) hibák a merevlemezen. Ha az ideiglenes állományok számára kijelölt merevlemezen nincs 20 Mbyte szabad hely, valószínû, hogy ez okozza a hibát. Ekkor a merevlemezen a felesleges állományok letörlésével több szabad területet kell létrehozni. Ékezetes szavak keresésénél elôfordulhat, hogy a keresett szóban rövid vagy hosszú ékezet van. A keresésnél a program ezeket a karaktereket megkülönbözteti. Célszerû keresésnél a rövid vagy hosszú ékezetes betûk helyett kérdôjelet tenni, így a program mindkét írásmóddal megtalálja. A kérdôjel használata ebben az esetben is célszerû az ékezetes betû helyett. Problémát okozhat a szóhoz kapcsolódó toldalék is. A keresett szó végére tett csillag segítségével a szó összes toldalékos alakja megkereshetô. (Gondolni kell arra is, hogy toldalékos formában a szó töve is változhat. Pl. kultúra, de kulturális.) Az így indított szûkítés után a találatok száma az esetek többségében jóval nagyobb lesz. A CWI és a CP852 karakterkiosztás az ékezetes betûk kiosztásában tér el egymástól. A rosszul beállított kódkiosztás miatt szókeresésnél és szûkítésnél nem lesz találat. A hiba javítható: a Windows alatt futó program esetén az Opciók menü Egyéb opciók menüpontban a helyes magyar karakterkészletet kell beállítani.

10 Hibaelhárítás 195 Nyomtatásnál a táblázat nem fér ki a lapra A szövegtôl eltérôen a táblázat rögzített szélességû, nyomtatáskor nem tördelôdik be a lap szélességére. A teljes táblázat kinyomtatására két lehetôség van. A nyomtató beállításánál a lap fekvô helyzetbe (landscape) állításával a nyomtatási szélesség növelhetô. A másik lehetôség a betûméret csökkentése, ekkor a táblázat mérete is arányosan csökken. Megfelelô méretet választva a teljes táblázat kinyomtatható.

11 196 Ikonsor IKONSOR Keresés az adatbázisban Egy joganyag kikeresése Sok kis ablak Ablakok egymás mögött Szöveg alcímek Szöveg lábjegyzetek Szöveg tárgyszavak Szövegkapcsolatok Exportálás vágólapra Nyomtatás Keresés az ablakban Következô találat Paragrafus keresése Szöveg változásai Változott bekezdések Hírlevél megtekintése Súgó Könyvjelzô bekezdéshez Megjegyzés a bekezdéshez Szöveghasonlítás Kilépés Közlönyszámok keresése Online címmutató frissítés Tárgyszavak keresése Cím kinagyítása Idôgép

12 Gyorsítóbillentyûk 197 GYORSÍTÓBILLENTYÛK Billentyû [F1] [F2] [F4] [F6] [F7] [F8] [F9] [F10] [F11] [ALT+A] [ALT+C] [ALT+K] [ALT+N] [ALT+O] [ALT+S] [CTRL+F11] [CTRL+D] [CTRL+G] [CTRL+I] [CTRL+K] [CTRL+N] [CTRL+P] [CTRL+R] [CTRL+U] [CTRL+V] [CTRL+W] [CTRL+DEL] [CTRL+SPACE] [CTRL+INS] [SHIFT+F9] [SHIFT+F11] [SPACE] Funkció Segítô információ az adott programállapothoz Címmutató szûkítése Szövegablak nagyítás Címmutatóban jogszabálycím kinagyítása Szöveg alcímek Szöveg lábjegyzetek Megjegyzések hozzáadása/törlése Tárgyszavak kezelése Könyvjelzôk hozzáadása/törlése Ablak menü választása Címmutató menü választása Keresés menü választása Nyomtatott menü választása Opció menü választása Szöveg menü választása Utolsó könyvjelzô Idôgépes jogszabály szövegváltozatainak választása Szöveg kapcsolatai Információ a joganyag karaktereinek és bekezdéseinek számáról Keresés az aktuális ablakban Nyomtatás Paragrafus keresése Keresésnél az elôzô elôfordulásra ugrás Egy joganyagra ugrás A következô módosított bekezdés kikeresése Tallózás a tárgyszavak között Kijelölés törlése Elôzô találati hely megtekintése Szövegexportálás Összes megjegyzés Összes megjegyzés Keresésnél a következô találatra ugrás

18. Szövegszerkesztők

18. Szövegszerkesztők 18. Szövegszerkesztők A szövegszerkesztés olyan számítógépes művelet, amelynek során később nyomtatásban megjelenő szövegegységeket, dokumentumokat hozunk létre, majd azokat papírra kinyomtatjuk. A különböző

Részletesebben

ClicXoft programtálca Leírás

ClicXoft programtálca Leírás ClicXoft programtálca Leírás Budapest 2015 Bevezetés A ClicXoft programok bár önálló programok közös technológia alapon lettek kifejlesztve. Emellett közös tulajdonságuk, hogy a hasonló funkciókhoz ugyanaz

Részletesebben

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. augusztus 18. Tartalom A program főablaka... 3 A fejléc, a felső menüsor valamint az eszköztár... 4

Részletesebben

ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES

ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES Számítógép = Univerzális gép! Csupán egy gép a sok közül, amelyik pontosan azt csinálja, amit mondunk neki. Hardver A számítógép

Részletesebben

Ablak és ablakműveletek

Ablak és ablakműveletek Ablak és ablakműveletek 1. Jelölje meg az igaz állításokat! A. A képen egy ablakot lehet látni. B. A Windows operációs rendszerben a mappák és programok ablakokban nyílnak meg. C. Egyszerre csak egy ablakot

Részletesebben

Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások

Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások A formázás sorrendje 1. Begépelem a szöveget folyamatosan 2. Helyesírást ellenőrzök 3. Entert (bekezdés) vagy Shift + Entert ütök 4. Formázok KIJELÖLÖM A FORMÁZANDÓ

Részletesebben

Az operációs rendszer fogalma

Az operációs rendszer fogalma Készítette: Gráf Tímea 2013. október 10. 1 Az operációs rendszer fogalma Az operációs rendszer olyan programrendszer, amely a számítógépekben a programok végrehajtását vezérli. 2 Az operációs rendszer

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv A ForteMap használatához 1 T a r talomjegyzék 1. AZ ALKALMAZÁS ELINDÍTÁSA... 3 1.1. A KEZELŐFELÜLET ISMERTETÉSE... 3 1.2. NAVIGÁLÁS A TÉRKÉPEN... 3 1.2.1. Térkép nagyítása... 4 1.2.2.

Részletesebben

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése Táblázatok Táblázatok beszúrása A táblázatok sorokba és oszlopokba rendezett téglalap alakú cellákból épülnek fel. A cellák tartalmazhatnak képet vagy szöveget. A táblázatok használhatók adatok megjelenítésére,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Windows XP alapokon

Tartalomjegyzék. Windows XP alapokon Windows XP alapokon Tartalomjegyzék 1. Általában az operációs rendszerekről...4 1.1 Az operációs rendszerek osztályozása kezelőfelület szerint...4 1.1.1 Karakteres kezelőfelületek...4 1.1.2 Grafikus felhasználói

Részletesebben

Oktatási anyag Excel kezdő

Oktatási anyag Excel kezdő Oktatási anyag Excel kezdő 2010.10.11. 1 Tartalom I. Alapfogalmak... 3 A munkafüzet és részei... 3 Aktív cella... 3 Tartomány... 3 Összefüggő tartomány... 3 Nem összefüggő tartomány... 4 II. A program

Részletesebben

DebitTray program Leírás

DebitTray program Leírás DebitTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy kintlévőséghez tartozó határidő elmulasztásának komoly következménye lehet. Éppen ezért a Kintlévőség kezelő program főmenü ablakában a program

Részletesebben

A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével

A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével 1. A vizsgált cég állományának létrehozása (II.1.2) Egyszerű Kft. 2010. évi állományának létrehozása: DigitAudit főmenü

Részletesebben

ContractTray program Leírás

ContractTray program Leírás ContractTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy szerződéshez tartozó határidő elmulasztásának komoly gazdasági következménye lehet. Éppen ezért a Szerződés kezelő program főmenü ablakában a

Részletesebben

Oktatási segédanyag. Weboldalszerkesztési gyakorlatok

Oktatási segédanyag. Weboldalszerkesztési gyakorlatok Oktatási segédanyag Weboldalszerkesztési gyakorlatok Bevezetés A korábbi oktatási segédanyagokban megismertük a weboldalszerkesztés gyakorlatát. Ennek a segédanyagnak a célja, hogy gyakorlati példákon

Részletesebben

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

Alapok (a K2D rendszer alapjai) Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

4. Javítás és jegyzetek

4. Javítás és jegyzetek és jegyzetek Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 1 Automatikus javítás

Részletesebben

1.A. feladat: Programablakok

1.A. feladat: Programablakok 1.A. feladat: Programablakok Nyisd meg sorban a Sajátgép mappát, Hálózatok mappát, indítsd el az Internet Explorer programot. Ehhez kattints kettőt mindegyik asztalon lévő ikonjára. Ha egy ablak teljes

Részletesebben

Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint

Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint I. Ablakok I.1. Ablak fogalma Windows = ablak, rövidítése: win Program indítás kinyílik az ablaka I.2. Ablak részei A programablak rendszerint az alábbi részekre

Részletesebben

A háttértárakon tárolt adathalmazokat - például programokat, dokumentumokat, adatbázisokat stb. - fájloknak nevezzük.

A háttértárakon tárolt adathalmazokat - például programokat, dokumentumokat, adatbázisokat stb. - fájloknak nevezzük. A fájlkezelés alapfogalmai Minden számítógéppel végzett munka kapcsolódik a háttértárakon lévõ fájlokhoz, hiszen minden program és adat valamilyen háttértáron tárolódik. Munkánk során számos fájlt hozunk

Részletesebben

Ismerkedés az új felülettel

Ismerkedés az új felülettel Ismerkedés az új felülettel A 2003-as verzióhoz képes változott a menüszerkezet. Az ablak tetején menüszalag található, amely előtérbe helyezi a legfontosabb parancsokat, így nem kell a program legkülönbözőbb

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis címe: http://www.scopus.com Az adatbázis csak regisztrált, jogosultsággal rendelkező intézmények,

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek 2.

Számítógépes alapismeretek 2. Számítógépes alapismeretek 2. 1/7 Kitöltő adatai: Név: Osztály: E-mail cím: 2/7 Kérdések: Mire szolgál az asztal? Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására. A telepített alkalmazások tárolására. A telepített

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Belépés a www.akademiai.hu-n vásárolt e-könyvek eléréséhez. 2. A könyvespolc. 3. Az olvasó nézet

Tartalomjegyzék. 1. Belépés a www.akademiai.hu-n vásárolt e-könyvek eléréséhez. 2. A könyvespolc. 3. Az olvasó nézet Tartalomjegyzék 1. Belépés a www.akademiai.hu-n vásárolt e-könyvek eléréséhez 2. A könyvespolc 3. Az olvasó nézet 3.1. A lapozás, a helyi menü megjelenítése 3.2. A helyi menü opciói 3.3. Hivatkozások és

Részletesebben

13. Tárgymutató. Windows XP alapokon

13. Tárgymutató. Windows XP alapokon Windows XP alapokon 13. Tárgymutató Ablakok elemei...16 ablak határvonal...18 címsor...17 előző méret gomb...18 kilépés gomb...17 kis méret gomb...17 teljes méret gomb...18 vezérlőmenü...19 fogalma...15

Részletesebben

A szövegszerkesztő program (MS Word)

A szövegszerkesztő program (MS Word) A szövegszerkesztő program (MS Word) A Word szövegszerkesztő a Microsoft Office programcsomag része. A csomag telepítése után általában a Start menü/minden program/microsoft Office menü alatt találjuk

Részletesebben

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet A Normál nézet egy egyszerűsített oldalképet mutat. Ez a nézet a legalkalmasabb a szöveg beírására, szerkesztésére és az egyszerűbb formázásokra. Ebben a nézetben

Részletesebben

VarioFace dokumenta cio

VarioFace dokumenta cio VarioFace dokumenta cio Tartalom Felhasználói dokumentáció... 2 1. A program felépítése... 2 1.1. Vario csatlakoztatása... 2 1.2. Főablak... 3 1.3. Képkijelölő ablak... 4 2. A program használata... 4 2.1.

Részletesebben

Egyszerűbb a Google keresőbe beírni a Sharepoint Designer 2007 letöltés kulcsszavakat és az első találat erre a címre mutat.

Egyszerűbb a Google keresőbe beírni a Sharepoint Designer 2007 letöltés kulcsszavakat és az első találat erre a címre mutat. A feladat megoldásához a Sharepoint Designer 2007 programot használjuk, mely ingyenesen letölthető a Microsoft weboldaláról. Az érettségi aktuális szoftverlistája alapján az Expression Web 2, az Expression

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2. Szöveg bevitele és módosítása

Részletesebben

QGIS tanfolyam (ver.2.0)

QGIS tanfolyam (ver.2.0) QGIS tanfolyam (ver.2.0) I. Rétegkezelés, stílusbeállítás 2014. január-február Összeállította: Bércesné Mocskonyi Zsófia Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság A QGIS a legnépszerűbb nyílt forráskódú asztali

Részletesebben

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával A Microsoft OFFICE EXCEL táblázatkezelő program alapjai 2013-as verzió használatával A Microsoft Office programcsomag táblázatkezelő alkalmazása az EXCEL! Aktív táblázatok készítésére használjuk! Képletekkel,

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

ServiceTray program Leírás

ServiceTray program Leírás ServiceTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés szerviz munkalapok státuszai a Törölve és Lezárva státuszt leszámítva a munkalap különböző nyitott állapotát jelzik, melyek valamilyen tevékenységet jeleznek.

Részletesebben

CADcat. Bevezetés a program főbb funkcióiba

CADcat. Bevezetés a program főbb funkcióiba CADcat. Bevezetés a program főbb funkcióiba Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1 Telepítési útmutató...3 2 Alkatrész kiválasztása (példa: DIN 912, M5x30, 8.8, fémtiszta)...5 2.1 1. lehetőség: Az alkatrészek

Részletesebben

Futárjegyzék készítő program leírása

Futárjegyzék készítő program leírása Futárjegyzék készítő program leírása Ha számítógépén korlátozva vannak a felhasználói jogok, akkor kérje az önök informatikusa segítségét! A www.police.hu/futar weblapról letöltött install_1.2.4.zip fájlt

Részletesebben

Készlet nyilvántartó

Készlet nyilvántartó Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző

Részletesebben

A RENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE

A RENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE Bevezetô 1 BEVEZETÔ A CompLex CD Jogtár Magyarország legrégebbi és legnagyobb jogi információs rendszere. Tartalmazza a teljes magyar joganyagot (a több mint fél évtizede hatályon kívül helyezett jogszabályokkal

Részletesebben

Operációs rendszerek Microsoft Windows XP Home Edition

Operációs rendszerek Microsoft Windows XP Home Edition Operációs rendszerek Microsoft Windows XP Home Edition Megoldások 1. A dokumentum megnyitásához használjuk a Fájl menü Megnyitás menüpontot. A költő nevét jelöljük ki, majd a Formátum menü Betűtípus menüpont

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...

Részletesebben

SuliStat felhasználói dokumentáció

SuliStat felhasználói dokumentáció SuliStat felhasználói dokumentáció A jelen dokumentáció által tárgyalt program képes egy iskola tanulmányi adataiból statisztikákat készíteni. Osztály illetve iskola szintű statisztika készítésére van

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

Mrend X Extra 3.0 b. - menetrendszerkesztő program leírása -

Mrend X Extra 3.0 b. - menetrendszerkesztő program leírása - 01 Mrend X Extra 3.0 b - menetrendszerkesztő program leírása - A programmal mobiltelefonra, Java 2ME nyelven írt alkalmazásokat futtató készülékre szerkeszthető menetrend. http://mobilmenetrend.hu R-dei

Részletesebben

Speciális kötegelt nyomtatványok kezelése a java-s nyomtatványkitöltő programban (pl.: 0953-1042 kötegelt nyomtatvány)

Speciális kötegelt nyomtatványok kezelése a java-s nyomtatványkitöltő programban (pl.: 0953-1042 kötegelt nyomtatvány) Speciális kötegelt nyomtatványok kezelése a java-s nyomtatványkitöltő programban (pl.: 0953-1042 kötegelt nyomtatvány) A speciális kötegelt nyomtatványok olyan típusú nyomtatványok, amelyek alnyomtatványai

Részletesebben

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató képzelje el a lehetőségeket Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Ez a felügyeleti útmutató csak tájékoztató célt szolgál.

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZER MODUL KÉRDÉSEI ÉS VÁLASZAI WIN7

OPERÁCIÓS RENDSZER MODUL KÉRDÉSEI ÉS VÁLASZAI WIN7 OPERÁCIÓS RENDSZER MODUL KÉRDÉSEI ÉS VÁLASZAI WIN7 Ablak és ablakműveletek: A számítógép képernyőjén, az asztalon, ablakokban jelennek meg a megnyitott programok, és a mappák. Egyszerre több ablak is meg

Részletesebben

SMS küldő központ Leírás

SMS küldő központ Leírás SMS küldő központ Leírás Budapest 2015 Bevezetés A Clicxoft programcsalád egyes programjaiból sms-t lehet küldeni. Az sms-t küldése nem közvetlenül a programokból történik. Az egyes programok a küldendő

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR KEZELŐPROGRAMJÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 2012.

FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR KEZELŐPROGRAMJÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 2012. FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR KEZELŐPROGRAMJÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 2012. E l őszó A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a magyarországi jogalkotás kiadójaként nemcsak

Részletesebben

Outlook Express használata

Outlook Express használata Outlook Express használata Az induló ablak több részre oszlik Nyitott mappa tartalma Mappák Partnerek Az induló ablak nézetét testre lehet szabni a Nézet menü/elrendezés almenüjével Az eszköztár testreszabásához

Részletesebben

Kiadványszerkesztés 2.

Kiadványszerkesztés 2. Kiadványszerkesztés 2. Dr. Kallós Gábor 2010-2011. A szövegszerkesztők szolgáltatásai A fontosabb elvárások: Szépen formázott szöveg előállítása Nyelvi eszközök használata (szótár, helyesírás-ellenőrzés)

Részletesebben

Egzinet Partner Portál

Egzinet Partner Portál Egzinet Partner Portál Adminisztrációs felület Oktatási segédanyag 1 Készítsd el saját weboldalad! I. Bejelentkezés Minden Egzinet Partner Portál a http://admin.egzinet.hu adminisztrációs felületen keresztül

Részletesebben

Importálás. más típusú (pl:.imp,.xml,.xkr,.xcz) állomány beimportálása a nyomtatványkitöltő programba

Importálás. más típusú (pl:.imp,.xml,.xkr,.xcz) állomány beimportálása a nyomtatványkitöltő programba Importálás Külső programok által generált imp és.xml állományokat be lehet tölteni a program import funkcióival. Az ABEV2006 az xml állományok importálását nem tudta. Ez újdonság a nyomtatványkitöltő programban.

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2008 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

Hozzávalók keresése és csatolása

Hozzávalók keresése és csatolása Hozzávalók keresése és csatolása VUE támogatja digitális tartalmak hozzáadását saját gépről, WEB-ről, távoli rendszerekből, mint az FTP oldalak, digitális forrásokból és Google szerverekről. A tartalmak

Részletesebben

A legfontosabb DOS parancsok

A legfontosabb DOS parancsok A legfontosabb DOS parancsok A DOS parancsok általános formája: KULCSSZÓ paraméterek Az utasítások akár kis-, akár nagybetűkkel is írhatók, a DOS nem tesz köztük különbséget. A kulcsszó és az első paraméter

Részletesebben

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Felhasználói Segédlet MICROSEC Kft. 1022 Budapest, Marczibányi tér 9. telefon: (1)438-6310 2002. május 4. Tartalom Jelentés készítése...3 Új

Részletesebben

NightHawk AccessControl

NightHawk AccessControl NightHawk AccessControl Poker Edition Version: 2.0 2012. január 1 Tartalomjegyzék Rendszer elemei... 3 Felhasználói felület... 3 Nap nyitása, zárása... 4 Új játékos felvitele... 4 Ki és beléptetés... 5

Részletesebben

Dokumentáció. IT Worx. Web eszközök Hír box. 1. Első lépések

Dokumentáció. IT Worx. Web eszközök Hír box. 1. Első lépések Dokumentáció IT Worx Web eszközök Hír box 1. Első lépések A szöveg melletti háromszögre kattintva rendezhetjük a hír boxokat abc szerinti növekvő vagy csökkenő sorrendbe: Ha rákattintunk az egyik hír box

Részletesebben

Szövegszerkesztés Verzió: 0.051

Szövegszerkesztés Verzió: 0.051 Verzió: 0.051 1 Tartalomjegyzék A Word 2003 munkakörnyezet...9 Word 2003 program megnyitása...9 A Word 2003 képernyő...9 Program bezárása:...11 Az eszköztár...12 Környezetfüggő eszköztár...13 Fájl menü...14

Részletesebben

Szöveges műveletek. Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével:

Szöveges műveletek. Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével: Alapvető szabályok Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével: Minden szöveges elem szövegdobozban, objektumban helyezkedik

Részletesebben

Témák. Bevezetés az informatikába 7. Előadás. Szövegfile-ok típusai. Szövegszerkesztők típusai. Mértékegységek. Szövegszerkesztők szolgáltatásai

Témák. Bevezetés az informatikába 7. Előadás. Szövegfile-ok típusai. Szövegszerkesztők típusai. Mértékegységek. Szövegszerkesztők szolgáltatásai Bevezetés az informatikába 7. Előadás Számítógépes dokumentumkészítés I Témák Szövegfile-ok típusai Szövegszerkesztők típusai Szövegszerkesztők szolgáltatásai Microsoft Word szövegszerkesztők Szövegfile-ok

Részletesebben

Útmutató az OKM 2007 FIT-jelentés telepítéséhez

Útmutató az OKM 2007 FIT-jelentés telepítéséhez Útmutató az OKM 2007 FIT-jelentés telepítéséhez 1. OKM 2007 FIT-JELENTÉS ASZTALI HÁTTÉRALKALMAZÁS telepítése 2. Adobe Acrobat Reader telepítése 3. Adobe SVG Viewer plugin telepítése Internet Explorerhez

Részletesebben

Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása EKOP 1.2.17./B kiemelt projekt megvalósítása

Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása EKOP 1.2.17./B kiemelt projekt megvalósítása Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása EKOP 1.2.17./B kiemelt projekt megvalósítása Felhasználói kézikönyv ÉMO Mobil GUI Készítette a

Részletesebben

Képek és grafikák használata

Képek és grafikák használata Kép elhelyezése a dokumentumban A mai szövegszerkesztők támogatják a képek használatát, ezért egy dokumentum nemcsak szöveget, hanem képeket is tartalmazhat. A Word szövegszerkesztő a képek és rajzok szövegen

Részletesebben

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0 Elmib Önkormányzati hibabejelentő Felhasználói kézikönyv v1.0 Tartalom Az első belépés... 3 Regisztráció utáni első lépések... 4 Kezdő képernyő felépítése... 5 A hibabejelentő menü... 7 Új hiba bejelentése...

Részletesebben

Műveletek makrókkal. Makró futtatása párbeszédpanelről. A Színezés makró futtatása a Makró párbeszédpanelről

Műveletek makrókkal. Makró futtatása párbeszédpanelről. A Színezés makró futtatása a Makró párbeszédpanelről Műveletek makrókkal A munkafüzettel együtt tárolt, minden munkalapon elérhető makrót a Fejlesztőeszközök szalag Makrók párbeszédpanelje segítségével nyithatjuk meg, innen végezhetjük el a makrókkal megoldandó

Részletesebben

Angol szótár V2.0.0.0

Angol szótár V2.0.0.0 Angol szótár V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355 - 712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu. Internet: www.szis.hu.

Részletesebben

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: 1. Belépés a szerkesztőfelületre A következő webcímre belépve - http://www.zalaegerszeg.hu/licoms/login - megjelenik a szerkesztőfelület beléptető ablaka,

Részletesebben

Parlagfű Bejelentő Rendszer

Parlagfű Bejelentő Rendszer Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www.govcenter.hu/pbr Felhasználói funkciók: 1. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra

Részletesebben

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása.

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása. QGIS Gyakorló Verzió: 1.7. Wroclaw Cím: A Print composer használata és a címkézés. Minta fájl letöltése innen: http://www.box.net/shared/87p9n0csad Egyre több publikációban szerepelnek digitális térképek,

Részletesebben

Az RP-info (Rendeletek, Protokollok, Gyógyszer információk) szoftver bemutatása

Az RP-info (Rendeletek, Protokollok, Gyógyszer információk) szoftver bemutatása Az RP-info (Rendeletek, Protokollok, Gyógyszer információk) szoftver bemutatása Az RP-info egy orvosok számára kifejlesztett információs rendszer, amely a betegellátás során felmerülő szakmai kérdések

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához A WEB EDInet rendszer használatához internet kapcsolat, valamint egy internet böngésző program szükséges (Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Részletesebben

Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése

Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése A program a setup lefutása után -ha bejelöltük-, magától elindul. A következkben az indítás a startmenübl, vagy a telepít által létrehozott asztal ikonról indítható:

Részletesebben

Ügyviteli rendszerek hatékony fejlesztése Magic Xpa-val mobilos funkciókkal kiegészítve. Oktatók: Fülöp József, Smohai Ferenc, Nagy Csaba

Ügyviteli rendszerek hatékony fejlesztése Magic Xpa-val mobilos funkciókkal kiegészítve. Oktatók: Fülöp József, Smohai Ferenc, Nagy Csaba Ügyviteli rendszerek hatékony fejlesztése Magic Xpa-val mobilos funkciókkal kiegészítve Oktatók: Fülöp József, Smohai Ferenc, Nagy Csaba Programozás alapjai Ha egy adott adattáblára Ctrl + G t nyomunk,

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató Használati útmutató Program indítása: A telepítés utáni első indításkor a program a szükséges alapbeállításokat elvégzi, és automatikusan újra indul. A főképernyőn a bejelentkezéshez mindig meg kell adni

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0

Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0 Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355 - 712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu Internet:

Részletesebben

Kérem, ismerkedjen meg a DigitAudit program AuditTeszt moduljának Adatok tesztelése menüpontjával.

Kérem, ismerkedjen meg a DigitAudit program AuditTeszt moduljának Adatok tesztelése menüpontjával. Tisztelt Felhasználó! Kérem, ismerkedjen meg a DigitAudit program AuditTeszt moduljának Adatok tesztelése menüpontjával. A program céljai: A programot azért fejlesztettük ki, hogy segítséget adjunk a nagytömegű

Részletesebben

CitiDirect BE SM Felhasználói útmutató

CitiDirect BE SM Felhasználói útmutató CitiDirect BE SM Felhasználói útmutató Bejelentkezés A CitiDirect BE SM futtatásának minimális rendszerkövetelményei megegyeznek a CitiDirect Online Banking rendszer követelményeivel. Kérjük, kattintson

Részletesebben

Mozgás a dokumentumban, szöveg kijelölése

Mozgás a dokumentumban, szöveg kijelölése , szöveg kijelölése A szöveg begépelését mindig a szövegkurzor aktuális helyén tudjuk végrehajtani, ezért alapvető követelmény, hogy a szövegkurzort tetszés szerint át tudjuk helyezni a nekünk megfelelő

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv I. Telepítés 1. A kliensprogram letöltése és telepítése Amennyiben Ön már rendelkezik operációs rendszerének megfelelő kliensprogrammal, ugorjon a következő pontra. Ha még nem töltötte

Részletesebben

Bevezetés a táblázatok használatába és az Excel program

Bevezetés a táblázatok használatába és az Excel program Bevezetés a táblázatok használatába és az Excel program kezelésébe Bevezetés A táblázatok készítését, használatát támogató számítógépes szoftverek közül tananyagunkban a Microsoft Excel programmal foglalkozunk

Részletesebben

WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása]

WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása] WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása] A programot elsősorban a könyvelőirodák tudják hatékonyan alkalmazni a nagy tömegben, ismétlődően végzendő feladatok ellátására. A program a WinSarc

Részletesebben

Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv

Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv Dokumentum Verzió: 1.0 Készítette: SysWork Szoftverház Kft. 1. oldal Felület elérése Az adminisztrációs felület belépés után érhető el. Belépés után automatikusan

Részletesebben

CAD-ART Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 35.

CAD-ART Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 35. CAD-ART Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 35. Tel./fax: (36 1) 361-3540 email : cad-art@cad-art.hu http://www.cad-art.hu PEPS CNC Programozó Rendszer Oktatási Segédlet Laser megmunkálás PEPS 4 laser megmunkálási

Részletesebben

A Paint program használata

A Paint program használata A Paint program használata A Windows rendszerbe épített Paint program segítségével képeket rajzolhat, színezhet és szerkeszthet. A Paint használható digitális rajztáblaként. Egyszerű képek és kreatív projektek

Részletesebben

Tudásszintmérő dolgozat 9. osztály MEGOLDÁS, ÉRTÉKELÉS

Tudásszintmérő dolgozat 9. osztály MEGOLDÁS, ÉRTÉKELÉS Tudásszintmérő dolgozat 9. osztály MEGOLDÁS, ÉRTÉKELÉS 1. feladat: a) 101001110 1 pont b) 10011001 1 pont c) 1x2 8 + 0x2 7 + 1x2 6 + 0x2 5 + 0x2 4 + 1x2 3 + 1x2 2 + 1x2 1 + 0x2 0 = = 256 + 0 + 64 + 0 +

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2010 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató

Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató 1. Minek a leírása a következő? Aktív hálózati hardver eszközök (pl.: routerek) és szoftverek segítségével létrehozott biztonsági rendszer két hálózat (jellemzően

Részletesebben

Operációs rendszerek

Operációs rendszerek Óravázlat az ECDL hálózatos változatához 2. modul Operációs rendszerek Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László

Részletesebben

Akciók, diavetítés. 1. ábra Akciógombok. A lap két regiszterfülből áll, ezek a Kattintásra és az Áthaladáskor. Nézzük meg először az elsőt!

Akciók, diavetítés. 1. ábra Akciógombok. A lap két regiszterfülből áll, ezek a Kattintásra és az Áthaladáskor. Nézzük meg először az elsőt! Akciók Az akciógombok alkalmazásával beállíthatjuk, hogy az objektumra kattintva végrehajtsa a hozzárendelt hiperhivatkozást. Jól láttuk, hogy az objektumokhoz, diákhoz rendelhettünk akciókat, de az akciógombokkal

Részletesebben

Word I. Bevezető. Alapfogalmak

Word I. Bevezető. Alapfogalmak Word I. Bevezető A szövegszerkesztők segítségével igényesen kialakított dokumentum készítésére van lehetőségünk, de használhatjuk levelek akár elektronikus levelek írására is. Tananyagunkkal a szövegszerkesztési

Részletesebben

Színes videó kaputelefon, 3,5, kagyló nélküli, süllyesztett kivitel

Színes videó kaputelefon, 3,5, kagyló nélküli, süllyesztett kivitel Színes videó kaputelefon, 3,5, kagyló nélküli, süllyesztett kivitel Felhasználói kézikönyv 2 MŰKÖDÉS Hívások fogadása és a kép átadása Egy hívás fogadásakor a videó kaputelefon cseng a beállított dallamon.

Részletesebben

PÉNZTÁRKÖNYV PROGRAM

PÉNZTÁRKÖNYV PROGRAM PÉNZTÁRKÖNYV PROGRAM FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS Simon István & Bauer Mihály Tel. : ( 99) / 317 327 (30) / 297-4900 - 1 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS PROMRAMKEZELÉSI LEÍRÁS ----------------------------------------------------------------------

Részletesebben