SZÓTÁR. Aktuális betûkészlet: az aktuális ablak betûkészlete. Aktuális háttérszín: az aktuális ablak háttérszíne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÓTÁR. Aktuális betûkészlet: az aktuális ablak betûkészlete. Aktuális háttérszín: az aktuális ablak háttérszíne."

Átírás

1 186 Szótár SZÓTÁR Ablakok/keretek: szó szerinti fordításban ablakot, átvitt értelemben képernyô-kezelési technikát jelent, mely meghatározott adat (adatbázis) vagy szöveg megjelenítésére szolgáló munkaterület. A képernyôn egyszerre több ablak is megjeleníthetô és a legtöbb program lehetôséget biztosít ezek különbözô funkciójú elrendezésére, mely lehet: alkalmazásablak, dokumentumablak, párbeszédablak stb. Minden ablak fejlécében megtalálható az ablakhoz tartozó adatbázis neve, az ablak típusa és az ablak tartalmára vonatkozó információ. Az ablakok között mindig van egy aktív, ennek fejléce a többitôl eltérô színû. A menüpontok is mindig az aktív ablakra vonatkoznak és amelyek inaktívak (fejléce szürke), azok az adott ablakban nem mûködnek. Adatbázis: meghatározott szempontok alapján összeállított rendszer, mely adatokat és azok összefüggéseit is tartalmazza, valamint biztosítja azok tárolását és visszakeresését. A CompLex rendszerben a különbözô jogszabályok adatbázisokba vannak csoportosítva. Egy adatbázis jogszabályai valamilyen szempont szerint lettek kiválogatva (pl.: Hatályos, Közlöny, Döntvénytár adatbázis). Aktuális ablak: a képernyôn az az ablak, amelynek fejléce kiemelt (inverz) és az összes ablak elôtt helyezkedik el. Az összes mûvelet erre az ablakra vonatkozik, akár menübôl, akár ikonnal, akár billentyûzettel lett a parancs kiadva. Aktuális adatbázis: az aktuális ablakhoz tartozó adatbázis. A kiadott parancsok általában az aktuális ablakra, illetve az aktuális adatbázisra vonatkoznak. Aktuális betûkészlet: az aktuális ablak betûkészlete. Aktuális háttérszín: az aktuális ablak háttérszíne. Alap betûkészlet: új ablak nyitásakor, ha az ablaknak nincs saját egyedi betûkészlete, akkor az ablak típusának megfelelô alap betûkészlet lesz az új ablak betûkészlete. Alap háttérszín: új ablak nyitásakor, ha az ablaknak nincs saját egyedi háttérszíne, akkor az ablak típusának megfelelô alap háttérszín lesz az új ablak háttérszíne.

2 Szótár 187 Alcím: a jogszabályszövegben elôforduló címek összessége. Almenü: olyan menü, amely akkor nyílik meg, ha az egy szinttel feljebb levô menü megfelelô parancsát választjuk. (L. még: Menüsor/Menü fogalomnál.) Állomány: az információ tárolásának egysége az állomány vagy fájl, melyet alapvetôen program és adatállomány csoportokra bonthatunk. Az állományokat a hozzájuk tartozó kiterjesztéssel tudjuk azonosítani (az állomány általában nyolc-, a kiterjesztés háromkarakteres lehet, melyet pont választ el (pl. futtatható fájlok: exe, szöveges fájlok: wri, txt, doc kiterjesztésûek). Bal margó: a lapon nyomtatásnál a szöveg bal széle és a lap bal széle között hagyott hely. Belsô adatbázis: a CD-lemezen szállított adatbázis. Billentyûparancs: a billentyûzet a számítógép legfontosabb adatbeviteli eszköze, azaz utasítások és adatok bevitelére alkalmas eszköz. A legtöbb program tartalmaz olyan parancsokat, melyeket a billentyûzetrôl közvetlenül érhetünk el, így meggyorsítva egy funkció elérését. Ezek az ún. funkcióbillentyûk (pl. F1 F12 billentyûk), de bármely program saját kombinációkat is alkalmazhat, melyeket gyors billentyûparancsnak hívunk, melyhez egy adott parancs, utasítás kapcsolható. Centermutató: fa-struktúraszerûen tovább bontható címmutató. Címmutató: az adatbázishoz tartozó összes jogszabály vagy bizonyos szempontok szerint csoportosított jogszabályok címeinek listája. Címmutató szûkítése: az a mûvelet, amelynek során a teljes vagy a már szûkített címmutatót egy további szempont szerint szûkítjük. A keletkezô új szûkített címmutatóban csak azoknak a jogszabályoknak a címei fognak szerepelni, amelyek a feltételnek eleget tesznek. Címsor: az a sáv, amely az ablak tetején jelenik meg és az ablak elnevezését tartalmazza. Címke: magyarázó szöveget tartalmazó elem. CP852 vagy CodePage 852: a magyar Windows által használt karakterkiosztás.

3 188 Szótár CWI: az angol Windows által használt karakterkiosztás. Dialógusablakok/dialógusbox: a dialógusablak olyan ablak, amellyel információ kérhetô be vagy információt szolgáltat. A legtöbb dialógusablakban azt adhatjuk meg, hogy milyen módon hajtson végre a program egy parancsot. A dialógusablakok különbözô típusú mezôket tartalmaznak, melyek a windows-ban megszokott módon mûködtethetôk. Ha dialógusablakban a mûveletet az [ESC] billentyû vagy a vissza(mégse) gomb megnyomásával fejezzük be, akkor a program nem hajtja végre a kiválasztott parancsot. Ha azonban a mûveletet az [ENTER] billentyû vagy a Rendben gomb megnyomásával fejezzük be, akkor a kiválasztott parancsot a dialógusablakban beállított paramétereknek megfelelôen a rendszer végrehajtja. Egér: a számítógéphez kapcsolható olyan kézzel mozgatható beviteli eszköz, amelynek mozgását a képernyôn látható kurzor mozgása követi. Az egér gombjaira kattintással érvényesíthetjük az adott parancsot. Általában a bal gombbal lépegetünk, kijelölünk, míg a jobb gomb lenyomásával ún. lebegô vagy gördülômenüsor jeleníthetô meg. Egyedi betûkészlet: az ablak egy betûkészlete. Az aktuális ablak egyedi betûkészlete módosítható, így minden ablakhoz saját egyedi betûkészlet rendelhetô. Az egyedi betûkészletek a program végén automatikusan elmentôdnek, és a program újraindításakor automatikusan betöltôdnek. Enter: a klaviatúrán található egyik billentyû neve. Ha egy dialógusablakban elvégezhetô mûveletet az [ENTER] billentyû vagy a Rendben/OK gomb megnyomásával fejezzük be, akkor a kiválasztott parancsot a dialógusablakban beállított paramétereknek megfelelôen a rendszer végrehajtja (érvényesítjük a parancsot). Esc: a klaviatúrán található egyik billentyû neve. Ha egy dialógusablakban elvégezhetô mûveletet az [ESC] billentyû vagy a Vissza gomb megnyomásával fejezzük be, akkor a program nem hajtja végre a kiválasztott parancsot (kilépünk a menübôl, érvénytelenítjük az addig esetleg beírt, bejelölt funkciót.) Eszköztár: az eszköztár gombokból, menükbôl, ikonokból állhat, melyekre rákattintva a leggyakrabban használt menüparancsokat lehet elérni.

4 Szótár 189 Exportálás: egy szöveg egészének vagy kijelölt részének vágólapra helyezése egy másik helyre (dokumentumba) való beillesztés céljából. ÉS kapcsolat: keresés során két szó lehetséges kapcsolata (általában a két szó egy sorba van írva). A keresés eredménye az a jogszabály vagy bekezdés lesz, amely az egyik ÉS a másik szót is tartalmazza. A két szó lehetséges távolsága állítható (egymás után, bizonyos távolságra, egy bekezdésben, egy joganyagban). Fa-struktúra: az állományokat (fájlokat) ún. könyvtárszerkezetbe csoportosíthatjuk. Ez a szerkezet fa-struktúrájú, a legmagasabb szinten a fôkönyvtár áll, innen érhetjük el az ún. alkönyvtárakat, melyeket névvel azonosítunk. Egy könyvtárnak több alkönyvtára is lehet, egy könyvtár azonban két azonos nevû állományt (fájlt) nem tartalmazhat. Azt a könyvtárat, ahol éppen dolgozunk, aktuális könyvtárnak hívjuk. Fájl: az információ tárolásának egysége az állomány vagy fájl, melyet alapvetôen program- és adatállomány csoportokra bonthatunk. Az állományokat a hozzájuk tartozó kiterjesztéssel tudjuk azonosítani [az állomány általában nyolc, a kiterjesztés háromkarakteres lehet, melyet pont választ el (pl. futtatható fájlok: exe, szöveges fájlok: wri, txt, doc kiterjesztésûek]. Feltétel: a keresés funkció alkalmazásakor a felhasználó által szabadon megadható paraméter. Fôcím: a jogszabály száma és címe (általában két bekezdés). Fômenü: a képernyô tetején látható felsorolás, a program funkcióinak csoportosítása. Aktiválva megnyílik a hozzá tartozó almenü. Fül: ablak(ok), amely az Iratminta-készítô rendszer megnyitásakor jelenik meg. Ilyen fülek: CD adatbázis, Saját minták, Kitöltött minták, Dokumentum megtekintése és a Keresés eredménye elnevezésû ablakok, amelyekre kattintva az abban levô dokumentumok, mappák jeleníthetôk meg, illetve az ott elvégezhetô parancsokat érvényesíthetjük (aktivizálhatjuk). Idôállapot, jogszabály idôállapota: egy jogszabály adott idôintervallumban hatályos állapota.

5 190 Szótár Idôgép: egy jogszabály valamennyi állapotának megtekintését teszi lehetôvé a megjelenés idôpontjától a CD lezárásáig ismert utolsó idôpontjáig. Ikonok: programok, utasítások és parancsok azonosítására szolgáló, kisméretû grafikus ábrák, melyek általában az ablak menüsora alatt helyezkednek el, és a leggyakrabban végzett mûveletek gyors elérését szolgálják. Ikonsor: a fômenü alatt található ikonok összessége. A fontosabb funkciók találhatók meg az ikonsorban. Index állomány: keresést elôsegítô állományok összessége. Az adatbázissal együtt a CD-n kerül szállításra. Merevlemezre másolása nagymértékben gyorsítja a keresés sebességét. Jobb margó: a lapon nyomtatásnál a szöveg jobb széle és a lap jobb széle között hagyott hely. Jogszabály azonosítója: a jogszabályt leíró azonosítók: megjelenés éve, kibocsátó, sorszám. Jogterület: jogszabályok egy csoportja, amelyek azonos témakör szabályozásával foglalkoznak. Kattintás egérrel: az egér gombjának lenyomása, majd azonnali felengedése úgy, hogy az egér eközben nem mozdul el. Kereszthivatkozás: a jogszabály szövegében elôforduló más jogszabályra hivatkozás. A megjelenítésben ezek a részek világos (inverz) színnel látszanak. Kibocsátó: a jogszabályt létrehozó szerv vagy személy. Könyvtár: a merevlemezen vagy a hajlékonylemezen kialakított állománytároló hely. Minden lemezen van egy fôkönyvtár, amelybôl alkönyvtárak nyithatók, majd abból újabb alkönyvtárak stb. Az egyes alkönyvtárakba a célszerû szempontok szerint csoportosított állományok kerülnek.

6 Szótár 191 Kurzor: a címmutató, lábjegyzetek, alcímek, hivatkozások ablakokban egy szövegsor magasságú téglalap, amelynek színe más, mint a mellette levô szöveg. A szöveg és lábjegyzet ablakokban a kurzor egy kis függôleges vonal, amelyik villog. Ezek a kurzorok a kurzormozgató billentyûkkel mozgathatók. Kurzor az egér mozgatásánál a képernyôn mozgó jel (általában nyíl) is. Kurzormozgató billentyûk: a villogó kurzor (szövegablakban), illetve kivilágított sor (címmutatóban, alcímekben) mozgatására szolgáló billentyûk. Ezek: [FEL], [LE], [JOBBRA], [BALRA], [HOME], [END], [PAGE UP], [PAGE DN] Külsô adatbázis: adatbázisok, amelyeket a felhasználók készítenek. Lábjegyzet: a jogszabályhoz tartozó olyan információ, amely nem jelenik meg a jogszabály szövegében. A képernyôn a lábjegyzet helyén egy csillag (*) van, a nyomtatásban a lábjegyzet helyén a sorszáma. Lebegô menü: a képernyôn szabadon mozog, mintha saját ablaka lenne. Eszközök, menük, parancsok gyors elérését szolgálja, és általában az egér jobb gombjának lenyomásával hívhatjuk elô. Menü: a képernyôn található fômenü és a hozzá tartozó összes almenü. Segítségével a program összes funkciója elérhetô. Menüpont: a lehulló menü egy pontja, egy funkció elérését teszi lehetôvé. Menüsor: vízszintesen helyezkedik el a címsor alatt és menük nevét tartalmazza. Mezô: olyan adategység (field), amely az adatstruktúra felépítésére szolgál és melyet névvel vagy típussal azonosítunk (pl. karakteres, dátum mezô). Merevlemez: l. Winchester. Navigációs térkép: egyes adatbázisokban a jogi folyamatok átláthatóságát a navigációs térképek segítik. Ezekbôl, az aktív területekre kattintva közvetlenül érhetôek el az egyes részfolyamatokat leíró magyarázatok.

7 192 Szótár Parancssori kapcsolók: a program futását szabályozó, a program indításakor megadott paraméterek. Pozicionálás: bármely funkció végrehajtása vagy kiválasztása azon a helyen (ablakban, dokumentumban) lesz végrehajtva, ahol a kurzorral éppen állunk (pozicionálunk). Programkönyvtár: a merevlemezen annak a könyvtárnak a neve, ahol a CompLex rendszer található. Súgó üzemmód: a program speciális üzemmódja. Az egér kattintásával ahhoz az egységhez tartozó súgó jelenik meg, ahol a kattintás történt. A súgó üzemmódban az egér kurzor más alakú. Szövegrészlet: szöveg és lábjegyzet ablakokban a kijelölt rész vagy részek. Szûkített címmutató: egy adatbázisban található jogszabályok címeinek egy csoportja. Teljes címmutató: az adatbázisban található összes jogszabály felsorolása. Találat: megadott szempontok alapján történô keresés eredményét nevezzük találatnak, mely általában külön ablakban jelenik meg. Törlés: a parancs végrehajtható egy funkcióbeállításból való kilépésekor az [ESC] billentyû vagy a Mégse gomb lenyomásával, így az addig beállított értékek elvesznek vagy visszaáll az eredeti állapot. Törlés funkciót használunk egy dokumentum (vagy mappa) fizikai megszüntetése esetén [DELETE], illetve egy dokumentum szerkesztése során bevitt karakter módosításához. VAGY kapcsolat: keresés során két szó lehetséges kapcsolata (általában a két szó külön sorba van írva). A keresés eredménye az a jogszabály vagy bekezdés lesz, amely VAGY az egyik, VAGY a másik szót tartalmazza. Vágólap (clipboard): a Windows tartozéka, segítségével különbözô programok között lehet szöveget, ábrát cserélni (az egyik program által vágólapra tett objektum a másik programmal levehetô).

8 Szótár 193 Winchester: egy vagy több lemezt tartalmazó és nagy kapacitású háttértár, mely az adatokat képes a lemezre írni és onnan visszaolvasni. (Általánosabban: winchesternek nevezzük a saját számítógépünk központi adattároló egységét, mely programok és dokumentum tárolására és beolvasására szolgál.) Window: szó szerinti fordításban ablakot, átvitt értelemben képernyô-kezelési technikát jelent, mely meghatározott adat (adatbázis) vagy szöveg megjelenítésére szolgáló munkaterület. A képernyôn egyszerre több ablak is megjeleníthetô, és a legtöbb program lehetôséget biztosít ezek különbözô funkciójú elrendezésére, mely lehet: alkalmazásablak, dokumentumablak, párbeszédablak stb. Windows: egy népszerû grafikus felhasználói felület, mellyel több ablakban egyszerre több program is futtatható. (Így pl. az Iratminta-kitöltô rendszer mellett is bármely más program futtatható.)

9 194 Hibaelhárítás HIBAELHÁRÍTÁS Hibajelenség A program használata közben fájl nyitási hibaüzenet Nincs meg a keresett szó Címmutató szóra szûkítésnél nincs meg a keresett jogszabály Ô és Û betût tartalmazó szavak keresésénél nincs találat A hiba oka és elhárítása Nincs elegendô szabad hely a merevlemezen. Foglaltsági (allokációs) hibák a merevlemezen. Ha az ideiglenes állományok számára kijelölt merevlemezen nincs 20 Mbyte szabad hely, valószínû, hogy ez okozza a hibát. Ekkor a merevlemezen a felesleges állományok letörlésével több szabad területet kell létrehozni. Ékezetes szavak keresésénél elôfordulhat, hogy a keresett szóban rövid vagy hosszú ékezet van. A keresésnél a program ezeket a karaktereket megkülönbözteti. Célszerû keresésnél a rövid vagy hosszú ékezetes betûk helyett kérdôjelet tenni, így a program mindkét írásmóddal megtalálja. A kérdôjel használata ebben az esetben is célszerû az ékezetes betû helyett. Problémát okozhat a szóhoz kapcsolódó toldalék is. A keresett szó végére tett csillag segítségével a szó összes toldalékos alakja megkereshetô. (Gondolni kell arra is, hogy toldalékos formában a szó töve is változhat. Pl. kultúra, de kulturális.) Az így indított szûkítés után a találatok száma az esetek többségében jóval nagyobb lesz. A CWI és a CP852 karakterkiosztás az ékezetes betûk kiosztásában tér el egymástól. A rosszul beállított kódkiosztás miatt szókeresésnél és szûkítésnél nem lesz találat. A hiba javítható: a Windows alatt futó program esetén az Opciók menü Egyéb opciók menüpontban a helyes magyar karakterkészletet kell beállítani.

10 Hibaelhárítás 195 Nyomtatásnál a táblázat nem fér ki a lapra A szövegtôl eltérôen a táblázat rögzített szélességû, nyomtatáskor nem tördelôdik be a lap szélességére. A teljes táblázat kinyomtatására két lehetôség van. A nyomtató beállításánál a lap fekvô helyzetbe (landscape) állításával a nyomtatási szélesség növelhetô. A másik lehetôség a betûméret csökkentése, ekkor a táblázat mérete is arányosan csökken. Megfelelô méretet választva a teljes táblázat kinyomtatható.

11 196 Ikonsor IKONSOR Keresés az adatbázisban Egy joganyag kikeresése Sok kis ablak Ablakok egymás mögött Szöveg alcímek Szöveg lábjegyzetek Szöveg tárgyszavak Szövegkapcsolatok Exportálás vágólapra Nyomtatás Keresés az ablakban Következô találat Paragrafus keresése Szöveg változásai Változott bekezdések Hírlevél megtekintése Súgó Könyvjelzô bekezdéshez Megjegyzés a bekezdéshez Szöveghasonlítás Kilépés Közlönyszámok keresése Online címmutató frissítés Tárgyszavak keresése Cím kinagyítása Idôgép

12 Gyorsítóbillentyûk 197 GYORSÍTÓBILLENTYÛK Billentyû [F1] [F2] [F4] [F6] [F7] [F8] [F9] [F10] [F11] [ALT+A] [ALT+C] [ALT+K] [ALT+N] [ALT+O] [ALT+S] [CTRL+F11] [CTRL+D] [CTRL+G] [CTRL+I] [CTRL+K] [CTRL+N] [CTRL+P] [CTRL+R] [CTRL+U] [CTRL+V] [CTRL+W] [CTRL+DEL] [CTRL+SPACE] [CTRL+INS] [SHIFT+F9] [SHIFT+F11] [SPACE] Funkció Segítô információ az adott programállapothoz Címmutató szûkítése Szövegablak nagyítás Címmutatóban jogszabálycím kinagyítása Szöveg alcímek Szöveg lábjegyzetek Megjegyzések hozzáadása/törlése Tárgyszavak kezelése Könyvjelzôk hozzáadása/törlése Ablak menü választása Címmutató menü választása Keresés menü választása Nyomtatott menü választása Opció menü választása Szöveg menü választása Utolsó könyvjelzô Idôgépes jogszabály szövegváltozatainak választása Szöveg kapcsolatai Információ a joganyag karaktereinek és bekezdéseinek számáról Keresés az aktuális ablakban Nyomtatás Paragrafus keresése Keresésnél az elôzô elôfordulásra ugrás Egy joganyagra ugrás A következô módosított bekezdés kikeresése Tallózás a tárgyszavak között Kijelölés törlése Elôzô találati hely megtekintése Szövegexportálás Összes megjegyzés Összes megjegyzés Keresésnél a következô találatra ugrás

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Tanmenet TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Operációs rendszerek alapjai 2. Windows 2000 ismeretek- Munka a képernyőn 3. Windows 2000 ismeretek- A Start menü elemei 4. Windows

Részletesebben

18. Szövegszerkesztők

18. Szövegszerkesztők 18. Szövegszerkesztők A szövegszerkesztés olyan számítógépes művelet, amelynek során később nyomtatásban megjelenő szövegegységeket, dokumentumokat hozunk létre, majd azokat papírra kinyomtatjuk. A különböző

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Tanmenet TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Windows XP ismeretek- Munka a képernyőn 2. Windows XP ismeretek- A Start menü elemei 3. Windows XP ismeretek- A billentyűzet 4. Windows

Részletesebben

Windows mappaműveletek

Windows mappaműveletek Windows mappaműveletek Windows 7 / 10 Források: http://www.akonyv.hu/windows_elemei/windows_7_mappa_allomany_es_lemezkezeles_minta.pdf http://www2.akg.hu/info/erettsegi/szobeli/10.html Windows Intéző felépítése

Részletesebben

Az [F7] billentyû lenyomásával vagy a Szöveg menü Szöveg alcímek menüpont használatával megjeleníthetôk az aktuális jogszabály alcímei.

Az [F7] billentyû lenyomásával vagy a Szöveg menü Szöveg alcímek menüpont használatával megjeleníthetôk az aktuális jogszabály alcímei. Joganyagok megtekintése 19 JOGANYAGOK MEGTEKINTÉSE A címmutatóban felsorolt jogszabályok bármelyikének szövegét megtekinthetjük. Ha a címek között lépegetünk, lehetôség van a jogszabály elôképének megtekintésére

Részletesebben

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. augusztus 18. Tartalom A program főablaka... 3 A fejléc, a felső menüsor valamint az eszköztár... 4

Részletesebben

ClicXoft programtálca Leírás

ClicXoft programtálca Leírás ClicXoft programtálca Leírás Budapest 2015 Bevezetés A ClicXoft programok bár önálló programok közös technológia alapon lettek kifejlesztve. Emellett közös tulajdonságuk, hogy a hasonló funkciókhoz ugyanaz

Részletesebben

9. óra operációs rendszerek. Grafikus operációs rendszer

9. óra operációs rendszerek. Grafikus operációs rendszer 9. óra operációs rendszerek Grafikus operációs rendszer Grafikus képernyőkezelés (egér) Ikonorientált rendszer Ablakos vezérlés Ablak, ikon: fájl, fájlcsoport Egységes kezelői felület Ablakkezelés Menü

Részletesebben

ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES

ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES Számítógép = Univerzális gép! Csupán egy gép a sok közül, amelyik pontosan azt csinálja, amit mondunk neki. Hardver A számítógép

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

2. modul - Operációs rendszerek

2. modul - Operációs rendszerek 2. modul - Operációs rendszerek Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 2. modul (Operációs rendszerek) syllabusát, amely az elméleti és gyakorlati modulvizsga követelményrendszere.

Részletesebben

Ablak és ablakműveletek

Ablak és ablakműveletek Ablak és ablakműveletek 1. Jelölje meg az igaz állításokat! A. A képen egy ablakot lehet látni. B. A Windows operációs rendszerben a mappák és programok ablakokban nyílnak meg. C. Egyszerre csak egy ablakot

Részletesebben

Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások

Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások A formázás sorrendje 1. Begépelem a szöveget folyamatosan 2. Helyesírást ellenőrzök 3. Entert (bekezdés) vagy Shift + Entert ütök 4. Formázok KIJELÖLÖM A FORMÁZANDÓ

Részletesebben

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése Táblázatok Táblázatok beszúrása A táblázatok sorokba és oszlopokba rendezett téglalap alakú cellákból épülnek fel. A cellák tartalmazhatnak képet vagy szöveget. A táblázatok használhatók adatok megjelenítésére,

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv A ForteMap használatához 1 T a r talomjegyzék 1. AZ ALKALMAZÁS ELINDÍTÁSA... 3 1.1. A KEZELŐFELÜLET ISMERTETÉSE... 3 1.2. NAVIGÁLÁS A TÉRKÉPEN... 3 1.2.1. Térkép nagyítása... 4 1.2.2.

Részletesebben

Az operációs rendszer fogalma

Az operációs rendszer fogalma Készítette: Gráf Tímea 2013. október 10. 1 Az operációs rendszer fogalma Az operációs rendszer olyan programrendszer, amely a számítógépekben a programok végrehajtását vezérli. 2 Az operációs rendszer

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Windows XP alapokon

Tartalomjegyzék. Windows XP alapokon Windows XP alapokon Tartalomjegyzék 1. Általában az operációs rendszerekről...4 1.1 Az operációs rendszerek osztályozása kezelőfelület szerint...4 1.1.1 Karakteres kezelőfelületek...4 1.1.2 Grafikus felhasználói

Részletesebben

DebitTray program Leírás

DebitTray program Leírás DebitTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy kintlévőséghez tartozó határidő elmulasztásának komoly következménye lehet. Éppen ezért a Kintlévőség kezelő program főmenü ablakában a program

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a gyakorlati vizsga alapját képezi. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

A fájlkezelés alapjai

A fájlkezelés alapjai Az adattárolás alapelemei Képzeljünk el egy nagy szekrényt, ami még teljesen üres. Ebbe a szekrénybe szeretnénk a ruháinkat bepakolni, de a szekrényben nincs egyetlen polc se. A polcok a ruháink rendszerezett

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Operációs rendszerek Tanmenet Operációs rendszerek TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Operációs rendszerek alapjai 2. Windows XP ismeretek- Munka a képernyőn 3. Windows XP ismeretek-

Részletesebben

Oktatási anyag Excel kezdő

Oktatási anyag Excel kezdő Oktatási anyag Excel kezdő 2010.10.11. 1 Tartalom I. Alapfogalmak... 3 A munkafüzet és részei... 3 Aktív cella... 3 Tartomány... 3 Összefüggő tartomány... 3 Nem összefüggő tartomány... 4 II. A program

Részletesebben

ContractTray program Leírás

ContractTray program Leírás ContractTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy szerződéshez tartozó határidő elmulasztásának komoly gazdasági következménye lehet. Éppen ezért a Szerződés kezelő program főmenü ablakában a

Részletesebben

A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével

A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével 1. A vizsgált cég állományának létrehozása (II.1.2) Egyszerű Kft. 2010. évi állományának létrehozása: DigitAudit főmenü

Részletesebben

A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak.

A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak. Mappakezelés WINDOWS-7 A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak. A PC legnagyobb mappája, amely az összes többi mappát is magában foglalja,

Részletesebben

Oktatási segédanyag. Weboldalszerkesztési gyakorlatok

Oktatási segédanyag. Weboldalszerkesztési gyakorlatok Oktatási segédanyag Weboldalszerkesztési gyakorlatok Bevezetés A korábbi oktatási segédanyagokban megismertük a weboldalszerkesztés gyakorlatát. Ennek a segédanyagnak a célja, hogy gyakorlati példákon

Részletesebben

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

Alapok (a K2D rendszer alapjai) Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Web of Knowledge / Web of Science adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Web of Knowledge / Web of Science adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Web of Knowledge / Web of Science adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis az arra jogosult intézmények és felhsználói kör számára a http://eisz.om.hu

Részletesebben

HVK Adminisztrátori használati útmutató

HVK Adminisztrátori használati útmutató HVK Adminisztrátori használati útmutató Tartalom felöltés, Hírek karbantartása A www.mvfportal.hu oldalon a bejelentkezést követően a rendszer a felhasználó jogosultsági besorolásának megfelelő nyitó oldalra

Részletesebben

1.A. feladat: Programablakok

1.A. feladat: Programablakok 1.A. feladat: Programablakok Nyisd meg sorban a Sajátgép mappát, Hálózatok mappát, indítsd el az Internet Explorer programot. Ehhez kattints kettőt mindegyik asztalon lévő ikonjára. Ha egy ablak teljes

Részletesebben

Ismerkedés az új felülettel

Ismerkedés az új felülettel Ismerkedés az új felülettel A 2003-as verzióhoz képes változott a menüszerkezet. Az ablak tetején menüszalag található, amely előtérbe helyezi a legfontosabb parancsokat, így nem kell a program legkülönbözőbb

Részletesebben

A háttértárakon tárolt adathalmazokat - például programokat, dokumentumokat, adatbázisokat stb. - fájloknak nevezzük.

A háttértárakon tárolt adathalmazokat - például programokat, dokumentumokat, adatbázisokat stb. - fájloknak nevezzük. A fájlkezelés alapfogalmai Minden számítógéppel végzett munka kapcsolódik a háttértárakon lévõ fájlokhoz, hiszen minden program és adat valamilyen háttértáron tárolódik. Munkánk során számos fájlt hozunk

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2 tanóra (90 perc) 2. Szöveg

Részletesebben

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet A Normál nézet egy egyszerűsített oldalképet mutat. Ez a nézet a legalkalmasabb a szöveg beírására, szerkesztésére és az egyszerűbb formázásokra. Ebben a nézetben

Részletesebben

4. Javítás és jegyzetek

4. Javítás és jegyzetek és jegyzetek Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 1 Automatikus javítás

Részletesebben

124 A Jogtár Plusz adatbázisok CD MUNKAÜGY. Bevezetô

124 A Jogtár Plusz adatbázisok CD MUNKAÜGY. Bevezetô 124 A Jogtár Plusz adatbázisok CD MUNKAÜGY Bevezetô A CD Munkaügy a Munka Törvénykönyvét, a Közalkalmazotti és Köztisztviselôi törvényt, továbbá a Foglalkoztatási törvényt, valamint a Munkaügyi ellenôrzésrôl

Részletesebben

13. Tárgymutató. Windows XP alapokon

13. Tárgymutató. Windows XP alapokon Windows XP alapokon 13. Tárgymutató Ablakok elemei...16 ablak határvonal...18 címsor...17 előző méret gomb...18 kilépés gomb...17 kis méret gomb...17 teljes méret gomb...18 vezérlőmenü...19 fogalma...15

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek rendelése modul

Nem gyári alkatrészek rendelése modul Nem gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint

Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint I. Ablakok I.1. Ablak fogalma Windows = ablak, rövidítése: win Program indítás kinyílik az ablaka I.2. Ablak részei A programablak rendszerint az alábbi részekre

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek 2.

Számítógépes alapismeretek 2. Számítógépes alapismeretek 2. 1/7 Kitöltő adatai: Név: Osztály: E-mail cím: 2/7 Kérdések: Mire szolgál az asztal? Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására. A telepített alkalmazások tárolására. A telepített

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Belépés a www.akademiai.hu-n vásárolt e-könyvek eléréséhez. 2. A könyvespolc. 3. Az olvasó nézet

Tartalomjegyzék. 1. Belépés a www.akademiai.hu-n vásárolt e-könyvek eléréséhez. 2. A könyvespolc. 3. Az olvasó nézet Tartalomjegyzék 1. Belépés a www.akademiai.hu-n vásárolt e-könyvek eléréséhez 2. A könyvespolc 3. Az olvasó nézet 3.1. A lapozás, a helyi menü megjelenítése 3.2. A helyi menü opciói 3.3. Hivatkozások és

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis címe: http://www.scopus.com Az adatbázis csak regisztrált, jogosultsággal rendelkező intézmények,

Részletesebben

Választó lekérdezés létrehozása

Választó lekérdezés létrehozása Választó lekérdezés létrehozása A választó lekérdezés egy vagy több rekordforrásból származó adatokat jelenít meg. A választó lekérdezések a táblák, illetve az adatbázis tartalmát nem változtatják meg,

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

Készlet nyilvántartó

Készlet nyilvántartó Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző

Részletesebben

A szövegszerkesztő program (MS Word)

A szövegszerkesztő program (MS Word) A szövegszerkesztő program (MS Word) A Word szövegszerkesztő a Microsoft Office programcsomag része. A csomag telepítése után általában a Start menü/minden program/microsoft Office menü alatt találjuk

Részletesebben

VarioFace dokumenta cio

VarioFace dokumenta cio VarioFace dokumenta cio Tartalom Felhasználói dokumentáció... 2 1. A program felépítése... 2 1.1. Vario csatlakoztatása... 2 1.2. Főablak... 3 1.3. Képkijelölő ablak... 4 2. A program használata... 4 2.1.

Részletesebben

Futárjegyzék készítő program leírása

Futárjegyzék készítő program leírása Futárjegyzék készítő program leírása Ha számítógépén korlátozva vannak a felhasználói jogok, akkor kérje az önök informatikusa segítségét! A www.police.hu/futar weblapról letöltött install_1.2.4.zip fájlt

Részletesebben

Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL. a., Begépelés

Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL. a., Begépelés Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL a., Begépelés Az adatok bevitelének legegyszerűbb módja, ha a táblázat kijelölt cellájába beírjuk őket. - számok (numerikus adatok) -

Részletesebben

Fájlműveletek, könytárszerkezet Fájlkezelés a Total Commanderrel

Fájlműveletek, könytárszerkezet Fájlkezelés a Total Commanderrel Fájlműveletek, könytárszerkezet Fájlkezelés a Total Commanderrel Először is azt kell tisztázni, mi is az a fájl? A file angol szó, eredetileg aktát, iratot jelent. A mi értelmezésünk szerint a számítógépen

Részletesebben

QGIS tanfolyam (ver.2.0)

QGIS tanfolyam (ver.2.0) QGIS tanfolyam (ver.2.0) I. Rétegkezelés, stílusbeállítás 2014. január-február Összeállította: Bércesné Mocskonyi Zsófia Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság A QGIS a legnépszerűbb nyílt forráskódú asztali

Részletesebben

Egyszerűbb a Google keresőbe beírni a Sharepoint Designer 2007 letöltés kulcsszavakat és az első találat erre a címre mutat.

Egyszerűbb a Google keresőbe beírni a Sharepoint Designer 2007 letöltés kulcsszavakat és az első találat erre a címre mutat. A feladat megoldásához a Sharepoint Designer 2007 programot használjuk, mely ingyenesen letölthető a Microsoft weboldaláról. Az érettségi aktuális szoftverlistája alapján az Expression Web 2, az Expression

Részletesebben

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató képzelje el a lehetőségeket Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Ez a felügyeleti útmutató csak tájékoztató célt szolgál.

Részletesebben

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával A Microsoft OFFICE EXCEL táblázatkezelő program alapjai 2013-as verzió használatával A Microsoft Office programcsomag táblázatkezelő alkalmazása az EXCEL! Aktív táblázatok készítésére használjuk! Képletekkel,

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2. Szöveg bevitele és módosítása

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis címe: http://www.scopus.com Az adatbázis csak regisztrált, jogosultsággal rendelkező intézmények,

Részletesebben

FordEcat Gyors útmutató

FordEcat Gyors útmutató FordEcat Gyors útmutató Bejelentkezés Megjegyzés: Inserire il proprio nome utente assegnato e la propria password. Ezt követően válassza ki a nyelvet. Nome: prestare attenzione rispetta maiuscole/minuscole.

Részletesebben

Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása EKOP /B kiemelt projekt megvalósítása

Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása EKOP /B kiemelt projekt megvalósítása Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása EKOP 1.2.17./B kiemelt projekt megvalósítása Felhasználói kézikönyv ÉMO Területrendezési modul

Részletesebben

Word IV. Élőfej és élőláb

Word IV. Élőfej és élőláb Word IV. Élőfej és élőláb A menüpont a Nézet legördülő menü Élőfej és élőláb parancsával érhető el. Ezután a megjelenő szaggatott részbe írhatjuk be a kíván szöveget. OLDALSZÁMFORMÁZÁS DÁTUMBESZÚRÁS VÁLTÁS

Részletesebben

ServiceTray program Leírás

ServiceTray program Leírás ServiceTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés szerviz munkalapok státuszai a Törölve és Lezárva státuszt leszámítva a munkalap különböző nyitott állapotát jelzik, melyek valamilyen tevékenységet jeleznek.

Részletesebben

CADcat. Bevezetés a program főbb funkcióiba

CADcat. Bevezetés a program főbb funkcióiba CADcat. Bevezetés a program főbb funkcióiba Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1 Telepítési útmutató...3 2 Alkatrész kiválasztása (példa: DIN 912, M5x30, 8.8, fémtiszta)...5 2.1 1. lehetőség: Az alkatrészek

Részletesebben

Táblázatos adatok használata

Táblázatos adatok használata Táblázatos adatok használata Tartalomjegyzék 1. Az adatok rendezése...2 2. Keresés a táblázatban...2 3. A megjelenő oszlopok kiválasztása...3 4. Az oszlopok sorrendjének meghatározása...4 5. Az oszlopok

Részletesebben

Speciális kötegelt nyomtatványok kezelése a java-s nyomtatványkitöltő programban (pl.: 0953-1042 kötegelt nyomtatvány)

Speciális kötegelt nyomtatványok kezelése a java-s nyomtatványkitöltő programban (pl.: 0953-1042 kötegelt nyomtatvány) Speciális kötegelt nyomtatványok kezelése a java-s nyomtatványkitöltő programban (pl.: 0953-1042 kötegelt nyomtatvány) A speciális kötegelt nyomtatványok olyan típusú nyomtatványok, amelyek alnyomtatványai

Részletesebben

Operációs rendszerek Microsoft Windows XP Home Edition

Operációs rendszerek Microsoft Windows XP Home Edition Operációs rendszerek Microsoft Windows XP Home Edition Megoldások 1. A dokumentum megnyitásához használjuk a Fájl menü Megnyitás menüpontot. A költő nevét jelöljük ki, majd a Formátum menü Betűtípus menüpont

Részletesebben

SuliStat felhasználói dokumentáció

SuliStat felhasználói dokumentáció SuliStat felhasználói dokumentáció A jelen dokumentáció által tárgyalt program képes egy iskola tanulmányi adataiból statisztikákat készíteni. Osztály illetve iskola szintű statisztika készítésére van

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...

Részletesebben

Outlook Express használata

Outlook Express használata Outlook Express használata Az induló ablak több részre oszlik Nyitott mappa tartalma Mappák Partnerek Az induló ablak nézetét testre lehet szabni a Nézet menü/elrendezés almenüjével Az eszköztár testreszabásához

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

Mrend X Extra 3.0 b. - menetrendszerkesztő program leírása -

Mrend X Extra 3.0 b. - menetrendszerkesztő program leírása - 01 Mrend X Extra 3.0 b - menetrendszerkesztő program leírása - A programmal mobiltelefonra, Java 2ME nyelven írt alkalmazásokat futtató készülékre szerkeszthető menetrend. http://mobilmenetrend.hu R-dei

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

SMS küldő központ Leírás

SMS küldő központ Leírás SMS küldő központ Leírás Budapest 2015 Bevezetés A Clicxoft programcsalád egyes programjaiból sms-t lehet küldeni. Az sms-t küldése nem közvetlenül a programokból történik. Az egyes programok a küldendő

Részletesebben

Egzinet Partner Portál

Egzinet Partner Portál Egzinet Partner Portál Adminisztrációs felület Oktatási segédanyag 1 Készítsd el saját weboldalad! I. Bejelentkezés Minden Egzinet Partner Portál a http://admin.egzinet.hu adminisztrációs felületen keresztül

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZER MODUL KÉRDÉSEI ÉS VÁLASZAI WIN7

OPERÁCIÓS RENDSZER MODUL KÉRDÉSEI ÉS VÁLASZAI WIN7 OPERÁCIÓS RENDSZER MODUL KÉRDÉSEI ÉS VÁLASZAI WIN7 Ablak és ablakműveletek: A számítógép képernyőjén, az asztalon, ablakokban jelennek meg a megnyitott programok, és a mappák. Egyszerre több ablak is meg

Részletesebben

A RENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE

A RENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE Bevezetô 1 BEVEZETÔ A CompLex CD Jogtár Magyarország legrégebbi és legnagyobb jogi információs rendszere. Tartalmazza a teljes magyar joganyagot (a több mint fél évtizede hatályon kívül helyezett jogszabályokkal

Részletesebben

Prezentáció, Prezentáció elkészítése. Nézetek

Prezentáció, Prezentáció elkészítése. Nézetek Microsoft Power Point 2003 program esetén Különböző nézetek közül választhatunk, melyeket többféleképpen érhetünk el: kattinthatunk a Nézet menüre, és onnan választjuk ki a használni kívánt nézetet; a

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2008 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

Dokumentáció. IT Worx. Web eszközök Hír box. 1. Első lépések

Dokumentáció. IT Worx. Web eszközök Hír box. 1. Első lépések Dokumentáció IT Worx Web eszközök Hír box 1. Első lépések A szöveg melletti háromszögre kattintva rendezhetjük a hír boxokat abc szerinti növekvő vagy csökkenő sorrendbe: Ha rákattintunk az egyik hír box

Részletesebben

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0 Elmib Önkormányzati hibabejelentő Felhasználói kézikönyv v1.0 Tartalom Az első belépés... 3 Regisztráció utáni első lépések... 4 Kezdő képernyő felépítése... 5 A hibabejelentő menü... 7 Új hiba bejelentése...

Részletesebben

Hol használjuk a szövegszerkesztőt? Az élet minden területén megtalálható: levelet, meghívót, dolgozatot, feladatlapot, könyvet is készíthetünk vele.

Hol használjuk a szövegszerkesztőt? Az élet minden területén megtalálható: levelet, meghívót, dolgozatot, feladatlapot, könyvet is készíthetünk vele. Szövegszerkesztés ALAPOK 2 3 Hol használjuk a szövegszerkesztőt? Az élet minden területén megtalálható: levelet, meghívót, dolgozatot, feladatlapot, könyvet is készíthetünk vele. 4 Miért használjuk a szövegszerkesztőt?

Részletesebben

Kiadványszerkesztés 2.

Kiadványszerkesztés 2. Kiadványszerkesztés 2. Dr. Kallós Gábor 2010-2011. A szövegszerkesztők szolgáltatásai A fontosabb elvárások: Szépen formázott szöveg előállítása Nyelvi eszközök használata (szótár, helyesírás-ellenőrzés)

Részletesebben

Felhasználói segédlet a PubMed adatbázis használatához. Publikációk keresése, letöltése valamint importja

Felhasználói segédlet a PubMed adatbázis használatához. Publikációk keresése, letöltése valamint importja Felhasználói segédlet a PubMed adatbázis használatához. Publikációk keresése, letöltése valamint importja A PubMed Medline adatbázis internet címe: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed

Részletesebben

Webes vizsgakezelés folyamata Oktatói felületek

Webes vizsgakezelés folyamata Oktatói felületek Vizsgakezelés az ETR megújult webes felületén Webes vizsgakezelés folyamata Oktatói felületek A vizsgák kezelésével kapcsolatban számos paraméterezési lehetőség áll rendelkezésre az ETR rendszerében. Jelen

Részletesebben

Importálás. más típusú (pl:.imp,.xml,.xkr,.xcz) állomány beimportálása a nyomtatványkitöltő programba

Importálás. más típusú (pl:.imp,.xml,.xkr,.xcz) állomány beimportálása a nyomtatványkitöltő programba Importálás Külső programok által generált imp és.xml állományokat be lehet tölteni a program import funkcióival. Az ABEV2006 az xml állományok importálását nem tudta. Ez újdonság a nyomtatványkitöltő programban.

Részletesebben

Hozzávalók keresése és csatolása

Hozzávalók keresése és csatolása Hozzávalók keresése és csatolása VUE támogatja digitális tartalmak hozzáadását saját gépről, WEB-ről, távoli rendszerekből, mint az FTP oldalak, digitális forrásokból és Google szerverekről. A tartalmak

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR KEZELŐPROGRAMJÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 2012.

FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR KEZELŐPROGRAMJÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 2012. FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR KEZELŐPROGRAMJÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 2012. E l őszó A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a magyarországi jogalkotás kiadójaként nemcsak

Részletesebben

Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0

Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0 Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355 - 712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu Internet:

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

A legfontosabb DOS parancsok

A legfontosabb DOS parancsok A legfontosabb DOS parancsok A DOS parancsok általános formája: KULCSSZÓ paraméterek Az utasítások akár kis-, akár nagybetűkkel is írhatók, a DOS nem tesz köztük különbséget. A kulcsszó és az első paraméter

Részletesebben

A CompLex CD Iratmintatár ajánlott konfigurációja hardware: Pentium 300 Mhz, 100 MB szabad hely a lemezen, 64 MB RAM vagy ennél magasabb érték.

A CompLex CD Iratmintatár ajánlott konfigurációja hardware: Pentium 300 Mhz, 100 MB szabad hely a lemezen, 64 MB RAM vagy ennél magasabb érték. 144 A Jogtár Plusz adatbázisok CD IRATMINTATÁR Bevezetés A CompLex CD Iratmintatár a tágan értelmezett polgári jog és a társasági jog területérôl tartalmaz szerkeszthetô irat- és kitölthetô nyomtatványmintákat.

Részletesebben

Használati útmutató Az online példatárhoz

Használati útmutató Az online példatárhoz Használati útmutató Az online példatárhoz A Példatár egy többféle szűrési feltétellel és találati megjelenítéssel rendelkező online adatbázis: I. Keresés 1. Találati lista 2. Térképes megjelenítés 3. Alrendszerek

Részletesebben

Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása EKOP 1.2.17./B kiemelt projekt megvalósítása

Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása EKOP 1.2.17./B kiemelt projekt megvalósítása Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása EKOP 1.2.17./B kiemelt projekt megvalósítása Felhasználói kézikönyv ÉMO Mobil GUI Készítette a

Részletesebben

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Felhasználói Segédlet MICROSEC Kft. 1022 Budapest, Marczibányi tér 9. telefon: (1)438-6310 2002. május 4. Tartalom Jelentés készítése...3 Új

Részletesebben

TABULÁTOROK TÁBLÁZATOK KÉSZÍTÉSE. A táblázatok készítésének lehetőségei:

TABULÁTOROK TÁBLÁZATOK KÉSZÍTÉSE. A táblázatok készítésének lehetőségei: TABULÁTOROK A tabulátorokat a szavak soron belüli pontos pozicionálására használjuk. A tabulátorokat valamilyen pozícióhoz kötjük. A pozíciók beállíthatók vonalzón vagy a Formátum menü Tabulátorok menüpontjának

Részletesebben

Képek és grafikák használata

Képek és grafikák használata Kép elhelyezése a dokumentumban A mai szövegszerkesztők támogatják a képek használatát, ezért egy dokumentum nemcsak szöveget, hanem képeket is tartalmazhat. A Word szövegszerkesztő a képek és rajzok szövegen

Részletesebben

NightHawk AccessControl

NightHawk AccessControl NightHawk AccessControl Poker Edition Version: 2.0 2012. január 1 Tartalomjegyzék Rendszer elemei... 3 Felhasználói felület... 3 Nap nyitása, zárása... 4 Új játékos felvitele... 4 Ki és beléptetés... 5

Részletesebben

Bevezetés a táblázatok használatába és az Excel program

Bevezetés a táblázatok használatába és az Excel program Bevezetés a táblázatok használatába és az Excel program kezelésébe Bevezetés A táblázatok készítését, használatát támogató számítógépes szoftverek közül tananyagunkban a Microsoft Excel programmal foglalkozunk

Részletesebben

Szöveges műveletek. Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével:

Szöveges műveletek. Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével: Alapvető szabályok Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével: Minden szöveges elem szövegdobozban, objektumban helyezkedik

Részletesebben