Útmutató. a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskola Műszaki Menedzser szakán készítendő szakdolgozathoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató. a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskola Műszaki Menedzser szakán készítendő szakdolgozathoz"

Átírás

1 Útmutató a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskola Műszaki Menedzser szakán készítendő szakdolgozathoz Érvényesség: től. Szerkesztette: Dr. Muzelák László főiskolai docens

2 Forrásmunkák: a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Kar, a KF GAMF Kar, dr. Makovényi Ferenc főiskolai tanár, dr. Sajtós Gábor c. főiskolai tanár dr. Császár István főiskolai docens útmutatói 2

3 1. Bevezető Kedves Kolléga! Kedves Főiskolai Hallgató! Ön a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karán folytatott tanulmányainak egy sorsdöntő szakaszába érkezett. Bizonyítania kell, hogy gyakorlat- és problémaorientált szakemberré vált, a főiskolán megszerzett tudása alapján alkalmas önálló munkára, ingatlanfejlesztő, beruházás-előkészítő, technológiát tervező, szervezési feladat elkészítésére, képes hasznosítható javaslatok, általánosítható következtetések megfogalmazására. Örülnénk, ha az elkészítendő szakdolgozata nem csupán tartalmában lenne helyes; általános, főiskolai, tanszéki és konzulensi elvárások alapján készülne, s mindemellett a szakdolgozatok formai követelményeinek is megfelelne. Azért állítottuk össze ezt a tájékoztatót, hogy ebből ismerje meg a konkrét elvárásokat, az Ön személyes tennivalóit, a határidőket, figyelme mire terjedjen ki, a szakdolgozat elfogadtatása érdekében milyen feladatokat kell végrehajtania. Az Építésszervezés és Menedzsment Tanszék valamennyi oktatója és dolgozója nevében eredményes munkát kíván dr. Hajdú Miklós PhD. főiskolai tanár / tanszékvezető / 3

4 2. Általános kérdések 2.1 A szakdolgozat készítésének célja A szakdolgozat készítésének célja a főiskolai tanulmányok során szerzett elméleti és gyakorlati ismeretek integrált alkalmazása, összefoglalása. A hallgató szakdolgozatának elkészítésével bizonyítja, hogy képes összetettebb feladat megoldására. Igazolnia kell szakmai jártasságát, de nem feladata önálló, tudományos eredmény felmutatása. 2.2 A szakdolgozat elkészítésének feltétele A Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karának Műszaki Menedzser Szakán szakdolgozatot készíthet az a hallgató, aki a korábbi szemeszterek során valamennyi alapszigorlatát eredményesen letette és a NEPTUN rendszerben a Szakdolgozat tárgyat felvette. 2.3 A szakdolgozati témák és azok kiadása A hallgató témát választhat a tanszék által összeállított (1. számú melléklet szerinti) feladatlistából, de önmaga is tehet konkrét munkára javaslatot. A feladatlistát a tanszéki hirdetőtáblán és a tanszéki weblapon a hallgatók számára hozzáférhetővé kell tenni! A szakdolgozat tárgya lehet ingatlanfejlesztő, beruházás-előkészítő, kivitelező cégek, intézmények, tervezési, szervezési feladata, így ingatlanfejlesztési és megvalósíthatósági tanulmány, projekt megvalósíthatósági tanulmány, építéstechnológiai és szervezési terv. A hallgató jogosult az előbbi három szakterületen kívüli témát is javasolni, ha az kapcsolódik a műszaki menedzser szakon folytatott tanulmányokhoz, nem csupán leíró, hanem feltáró, elemző jellegű, a hallgató által készített terv-, illetve munkarészeket tartalmaz, alkalmas arra, hogy általánosítható következtetések megfogalmazásának alapja legyen. Amennyiben a hallgató szakdolgozatának témáját a tanszék által összeállított feladatlistából választja ki, az egyúttal a külső és belső konzulensét is meghatározza. Saját maga által hozott szakdolgozat-téma esetén belső konzulensnek a szakterülethez kapcsolódó tantárgyak felelőseinek egyikét kérje fel, s már a szakdolgozat címének megfogalmazásakor hallgassa meg véleményét, javaslatait! Külső konzulens is csak főiskolai vagy egyetemi végzettségű munkatárs lehet, annál a cégnél, ahonnan a szakdolgozat témáját kapja. A 2. számú mellékletben megtalálható egy jelentkezési lap, amit kitöltve és -en a ÉS címre elküldve lehet a témát jóváhagyatni. A témajavaslat mellett legyen egy kb. 1 oldalnyi tájékozató leírás, hogy a hallgató miért javasolja az adott témát, mit kíván bemutatni, megtervezni, elemezni, milyen saját tervező, elemző feladatrészt kíván készíteni, 4

5 kívánja-e a feladatot lehatárolni, s ha igen, milyen munkarészekkel kíván részletesebben foglalkozni, a témát adó intézmény mit, milyen célt kíván elérni? A témajavaslatokat a tanszék oktatóiból álló bizottság véleményezi. Amennyiben a téma a szakdolgozatok elvárásainak nem felel meg, akkor a bizottság azt elutasítja. Ilyenkor a hallgatónak egy héten belül joga van új témát választania, akár a már ismert feladatlistából, akár az általa választott munkahelyen. Ha a bizottság a másik témát is elutasítja, a hallgató szakdolgozatot csak a következő félben készíthet. Az elutasítás testületi álláspont, azon változtatni nem lehet. A szakdolgozat téma-javaslatainak minősítéséről a 3. számú melléklet szerinti összesítő táblázat készül, amit a tanszéki weblapon és a hirdetőtáblán kell a hallgatók számára hozzáférhetővé tenni. 2.4 Konzultációk A dolgozat elkészítésében a hallgatót tanszéki és külső konzulens irányítja. Mind a belső, mind a külső konzulenssel külön-külön, legkevesebb 4-4 alkalommal, arányos ütemezéssel, aláírással is igazoltan konzultálni kell. A konzultációk időpontját és tárgyát a Konzultációs lapon kell írásban feljegyezni. A konzultációs lapon feltüntetett rész-határidőket teljesíteni kell! A Konzultációs lap az 5. számú mellékletben megtalálható és a szakdolgozat beadásakor a feladathoz mellékelni kell. 2.5 A szakdolgozat tulajdonjoga A szakdolgozat beadásakor annak készítője a 6. számú melléklet szerinti nyomtatványon nyilatkozik, hogy a dolgozat saját munkájának eredménye. A dolgozatba természetesenát lehet emelni (a forrás megnevezésével és idézőjelbe téve) már megjelent és dokumentált szövegből részleteket. Amennyiben a szakdolgozat külön nem jelölve olyan összefüggő mondatokat tartalmaz, amelyek nem a szakdolgozat készítőjének szellemi termékei, akkor a plágium vétségét követi el, mert megsérti a szellemi alkotások tulajdonára és a szerzői jogokra vonatkozó rendeleteket. Ha bebizonyosodik, hogy a hallgató nem saját szellemi termékét kívánta sajátjaként feltüntetni, akkor a szakdolgozat nem fogadható el, és a hallgató ellen fegyelmi eljárást kell kezdeményezni. Amennyiben a hallgató dolgozatát valamely cég hasznosítani kívánná, akkor a hallgató élhet szerzői jogaival, s a hasznosító cégnek, a főiskolának és a hallgatónak írásban megállapodást kell kötnie. 2.6 A szakdolgozat titkosítása A szakdolgozati témát kiadó cég kérheti a szakdolgozat titkosítását. Ebben az esetben ki kell tölteni a 7. számú mellékletben található nyomtatványokat. 5

6 3. A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei, nyelve 3.1 A szakdolgozat tartalmi felépítése címoldal (8. számú melléklet) feladat-kiírás (9. számú melléklet) A szakdolgozathoz a kiírás eredeti példányát kell mellékelni. konzultációs lap a hallgató nyilatkozata a szakdolgozat eredetiségéről (5. számú melléklet) (6. számú melléklet) titoktartási megállapodás (7. számú melléklet) Csak abban az esetben csatolandó, ha a feladatot kiadó intézménynél ilyen igény felmerül. tartalomjegyzék A tartalomjegyzékben decimális számozással a fejezetcímek és a hozzájuk tartozó oldalszámok jelennek meg. Szerepelnie kell benne minden olyan címnek, amelyik önálló decimális sorszámot kapott. téma-kifejtés A dolgozat legfőbb része, mert a gondolatokat logikusan és érthetően tárgyalja. Benne az alábbi fő fejezeteket javasoljuk: 1. A dolgozat készítésének célja A lényegre koncentrálva ebben a fejezetben kell ismertetni a választott téma időszerűségét, hasznosságát, itt fogalmazandók meg azok az általános és specifikus célok, amit a szerző a dolgozat készítésével elérni kíván. Amennyiben a téma olyan szerteágazó, hogy annak minden részletével foglalkozni a szakdolgozatban nincs lehetőség, akkor ebben a fejezetben kell a feladatot lehatárolni, s indokolni a kidolgozandó feladatrész megválasztását. 2. A dolgozat készítésének módszere Ismertetni kell a dolgozat készítéséhez szükséges szakirodalmi kutatások módját, konkrét munkában való személyes részvétel arányát, a dolgozatot készítő által kidolgozott feladatrész tartalmát. 3. A szakdolgozat készítéséhez felhasznált elméleti háttér Itt kell összefoglalni azokat a feladathoz tartozó tudományos és gyakorlati ismereteket, amiket a hallgató tanulmányai során és szakirodalmi kutatásai révén szerzett. A fejezet a feladat megértéséhez szükséges elméleti hátteret tartalmazza, a konkrét munkával összefüggő ismertetés csak a következő fő fejezet témája lesz. Az elméletek ismertetése ne haladja meg a téma-kifejtés 1/3-át. 6

7 4. A konkrét feladat vizsgálatának, a tervnek az ismertetése A tudományos ismeretekre építve, az előző fejezettel összhangban, ismertetendő a tanulmány központi témája, a konkrét szervezési, projekt-megvalósítási, ingatlanfejlesztő munka. Arányaiban a témakifejtés fő része, annak mintegy 2/3-a. 5. Összefoglalás, a kidolgozott megoldás értékelése, javaslatok Röviden, tömören összegezni kell a korábban leírtakat, értékelni az elvégzett munka eredményét, javaslatokat tenni a végrehajtás módjára, meghatározni a teljesülés feltételeit. Rögzítendő: a dolgozat készítője a kitűzött célt elérte-e? Nem feltétlen jelent hibát, hogy a cél nem teljesült. Nem csökkenti a dolgozat értékét, ha írója bizonyítja be, hogy eredeti elgondolása, feltételezése nem volt helytálló. Meg lehet fogalmazni, hogy milyen tényezők akadályozták, illetve korlátozták a munkát. Itt, az összefoglalásban jelenik meg, hogy a dolgozat alapján milyen összefüggések ismerhetők fel, milyen általánosítható következtetéseket lehet levonni. Az összefoglalóban a dolgozat készítőjének lehetősége nyílik saját tevékenységét is értékelni, s ha önálló eredményt képes felmutatni, akkor azt feltétlen hangsúlyozza. 6. Mellékletek A szakdolgozat minden bizonnyal tartalmaz ábrákat, a szakdolgozat írója és mások által készített tervrajzokat, fényképeket, táblázatokat, grafikonokat, képleteket, számításokat. Nem helyes ezekkel a téma kifejtését összetördelni; tegye őket a mellékletbe, s a szövegben csak hivatkozzon rájuk! A mellékleteket csoportosítsa formai megjelenés szerint, elhatárolva a táblázatokat, a diagramokat, a rajzokat, terveket és egyéb ábrákat, a fényképeket, matematikai levezetéseket stb. A tartalomjegyzékben a mellékletek egyetlen pontként, részletezés nélkül jelenjenek meg! A mellékletek elején legyen egy önálló tartalomjegyzék, és felsorolandó minden, ami benne szerepel. 7. Függelék Amennyiben a hallgató szükségesnek tart a szakdolgozatához valamilyen törvényt, rendeletet, előírást, szabványt vagy éppen valamilyen prospektust csatolni, akkor azok a függelékbe kerüljenek, mert nem feltétlenül a kifejtett témáról szólnak, csak a jobb megértést segítik. A tartalomjegyzékben ugyanúgy kezelendők, mint a mellékletek. 8. Irodalomjegyzék Felsorolandók azok az írott anyagok (könyvek, folyóiratok, kéziratok, újabban CD-k, interneten hozzáférhető szakirodalmi művek) amelyekre a dolgozat írója a tanulmányban hivatkozik, illetve amelyeket munkájához áttanulmányozott. A felsorolás vagy alfabetikus sorrendben, vagy a hivatkozás sorrendjében történjen. 7

8 A felsorolt irodalom a szerző alaposságát, felkészültségét is jelzi. Ebből kiindulva, az irodalom megválasztása akkor jó, ha tartalmilag illik a témához, minél több művet tartalmaz, minél frissebb, lehetőség szerint nem csak hazai anyagra támaszkodik. Az egyértelmű azonosíthatóság érdekében az egyes szakirodalmi műveknél a következő adatokat kell megadni: a szerző(k) neve, a mű címe, a kiadó neve, a kiadás helye és éve. Folyóiratok esetében a következő azonosítók jelenjenek meg: a szerző(k) neve, a cikk címe, a folyóirat neve, a kiadás éve vagy az aktulás évfolyam száma a lap sorszámával együtt, a kezdő és befejező oldalszám, ahol a cikk található. Számítástechnikai adathordozóról, vagy az internetről vett szakirodalmi művek esetében: a szerző(k) neve, a mű címe, a szoftver megnevezése, az érintett fájl megnevezése, illetve az elérési útvonal. Idegen nyelvű szakirodalom esetében a jellemző adatok a forrás eredeti nyelvén írandók. Ha a forrás nem latin (pl: ciril) betűkkel íródott, akkor a mű címét (eredeti nyelven) latin betűkkel, fonetikusan is oda kell írni. 3.2 A szakdolgozat formai követelményei A szakdolgozat készítője törekedjék ne csak tartalmában helyes, hanem külalakját tekintve is vonzó, látványos, olvasható munkát kiadni kezéből. Ennek érdekében tartsa be a megjelenítésre vonatkozó előírásokat. A szakdolgozat terjedelme A szakdolgozat témáját kifejtő fejezetek minimum 40, maximum 60 A/4 formátumú oldal terjedelműek legyenek. A mellékletek és a függelék terjedelme, a szakirodalmi felsorolás nincs korlátozva. 8

9 A szakdolgozat külalakja A jelen útmutató 3.1 pontjában meghatározott tartalmú tanulmányt, illetve tervet hivatásos könyvkötőknek kell fekete, kemény fedelű kötéssel ellátni. A dolgozat külső oldalán arany színű, süllyesztett betükkel a következő feliratok jelenjenek meg! (A könyvkötők ezeket az előírásokat ismerik.) A borító felső 2/3 ában középre igazítva: SZAKDOLGOZAT Jobb oldalon alul: A HALLGATÓ NEVE Alatta a névhez viszonyítottan középre igazítva: az évszám A dolgozatot álló, A/4 méretű, famentes lapra, írógéppel vagy számítógépes szövegszerkesztővel kell írni. A sortávolság másfeles, a margó mindenütt 2,5 cm, a kötésnél további 0,5 cm legyen. A címek kivételével valamennyi bekezdés sorkizárt (balra és jobbra egyaránt margózott) formátumban íródjon. A dolgozat mind kézirat, mind könyv formátumú lehet. Az előbbi esetben a lapnak csak az egyik, az utóbbinál mindkét oldalára kerül szöveg. Könyv formátumú megjelenítésnél zavaró lehet, ha az ábrák, fotók átütnek a papíron és megjelennek a túloldali szöveg között. Ezt a megfelelő minőségű papír megválasztásával lehet elkerülni. A dolgozatot magyar nyelven, a magyar ékezetes betűket használva kell megírni! A szerző mérsékelten éljen a számítógép nyújtotta betűtípus- betű vastagság-, aláhúzás-fajta-, betűdöntés-, betűszín-, háttérszín változtatásának lehetőségeivel, mert ezek elvonják a figyelmet a tartalomról. A szövegtörzs betűtípusa Arial vagy Times New Roman, mérete 12 pont legyen. A szövegközi kiemelés kerülendő. Amennyiben valamely fogalmat mégis hangsúlyozni szükséges, akkor az félkövér, vagy dőlt betűformával történjen. Az oldalszámok elhelyezésére vonatkozóan az alábbi elvek betartása a helyes: Kéziratszerű (a papírnak csak az egyik oldalát használó) megjelenítés esetén az oldalszám a felső margó középére kerüljön, a szöveggel azonos betűtípussal és betűmérettel. Amennyiben a papír mindkét oldalára ír (könyvszerű megjelenítés), akkor az oldalszám az alsó margóra íródjon, s a jobb oldali (páratlan) oldalaknál a jobb, a bal oldali (páros) oldalaknál a bal szélre. A szövegszerkesztő programok ezt képesek automatikusan figyelni. A dolgozat tagolása A fejezetek, alfejezetek címét a műszaki irodalomban elfogadott, ponttal tagolt decimális számozással kell ellátni. A háromnál több fokozatú (Pl.: ) címrendszert kerülni kell. A rajzos mellékletek megjelenítése Az ábrákat, fotókat, táblázatokat számozással és címmel kell ellátni. 9

10 Az ábraszámot és címet az ábra alá kell írni. Ha az ábraszámozás és az ábraaláírás egy sorba kerül, akkor az ábra szó után pontot kell tenni. Amennyiben a dolgozat írója nem saját maga által készített fotót kíván a szövegben elhelyezni, akkor a felvétel készítőjétől erre engedélyt kell kérnie, s a kép alatt Fotó: szó után fel kell tüntetni a készítő nevét. Ha a szerzőtől nem áll módjában a hozzájárulást megkérnie, akkor inkább tekintsen el a közléstől, mert jogi problémákat eredményezhet. A táblázat címét a táblázat felett balra, a táblázat számát jobbra kell elhelyezni. A szövegben mindig hivatkozni kell az ábrára, illetve a táblázatra. Az összefüggéseket, esetleges matematikai képleteket velük egy sorban a jobb oldalon zárójelbe tett arab számmal kell számozni. A szövegben az összefüggésre ezzel a számmal kell hivatkozni. A szakkifejezésekre, mértékegységekre, fizikai és matematikai jelölésekre, az ábrák rajzolási módjára a Magyar Szabvány érvényes előírásai a mérvadók. A szövegben és a kifejezésekben előforduló számok és mértékegységek álló (antikva) formájúak legyenek. Az egészeket a tizedesektől tizedesvesszővel kell elválasztani. A dolgozat összeállítása közben bővülhet az irodalomjegyzék, módosulhat a mellékletek sorrendje. Ellenőrizze le, hogy a hivatkozások követik-e a változásokat! 3.3 A szakdolgozat nyelve A kiírásban szereplő témát pontosan és szabatosan kell kifejteni. A dolgozat a szakterület hozzáértői számára készül. Kerülendők a felesleges töltelékszövegek, a magától értetődő dolgok magyarázata. Az egyértelműség érdekében azonban (az első előfordulás helyén) a dolgozatban szerepelő fogalmakat deffiniálni kell. Más szerzőktől átvett rövid idézetek, idéző jelek közé rakva, a dolgozatba beszerkeszthetők, de a hosszabb anyagok a mellékletbe kerüljenek. A forrást minden esetben meg kell jelölni. A fogalmazás legyen egyszerű, az érthetőséget ne zavarják többszörösen összetett mondatok. Kerülje a szóismétléseket, ha szükséges használja a könyvesboltokban kapható Szinonima szótár -t, ami majd egész életében elkísérheti. A dolgozatot a magyar nyelv szabályait alkalmazva írja meg! Szabadjon néhány jellemző és gyakran előforduló stilisztikai hibára felhívni a figyelmet! A bírálóban visszatetszést kelthet, ha a szakdolgozat egyes szám első személyben íródik. A mérések eredményeiből az alábbi következtetéseket vontam le. Tegye a mondatot többes számba ( az alábbi következtetéseket vontuk le.) jelezvén, hogy ön az alkotó csapatnak csak egyik résztvevője, de még helyesebb általánosságban fogalmazni: A mérések eredményeiből az alábbi következtetések vonhatók le. 10

11 A magyaron kívül minden (általunk) ismert nyelvben a birtoka a birtokosnak szórend szerepel, a magyar nyelvet azonban a birtokos birtoka szórend jellemzi. Erre ügyelni kell! Ne kezdjen azonban szóval mondatot! Azonban nem utazom veled holnap Pécsre. A mondat nem hangsúlyozza a lényeget. Döntsön! Veled azonban nem utazom holnap Pécsre. Holnap azonban nem utazom veled Pécsre. Pécsre azonban nem utazom veled holnap. Szóban többször, ritkábban ugyan, de írásban is előfordul, hogy a magyar nyelvre jellemző két határozott névelő közül csak az egyiket használják. A atomreaktorban megindult a maghasadás folyamata. Vigyázzon a mondatban az egyes- és többes számú szavak egyeztetésére! Mind a határozott, mind a határozatlan számnevek (minden, sok, kevés) után az alanyt egyes számba kell tenni. Kerülje az idegen szavakat! Csak olyant alkalmazzon, amelyik a magyar nyelvben már meghonosodott, vagy pontosan ismeri tartalmát és írását! Ha van ismert magyar megfelelője, akkor inkább azt használja! Mindegy, hogy időhiányból, vagy a dolgozatot készítő felületességéből származik; a szövegben maradt helyesírási hibák lerontják az egyébként jó tanulmány értékét. Ennek elkerülése érdekében helyes a dolgozatot többször elolvasni, vagy valakit megkérni az átolvasásra. Ne hagyatkozzon szövegszerkesztőjének helyesírás-ellenőrző funkciójára! A melléütéseket, betűhiányokat- vagy többleteket nem jelzi, ha a szó egyébként értelmes. 11

12 4. Szakdolgozat beadása, bírálata, minősítése 4.1 A szakdolgozat beadása A dolgozatot csak a feladatlapon megadott időpontig lehet beadni! A dolgozatot beadás előtt a készítőjének alá kell írnia! A konzulensek a szakdolgozati feladatlapon az Elfogadását javaslom rovatot akkor írhatják alá, ha a jelölt az összes feladatpontot az elvárt mélységben kidolgozta, és a szakdolgozat az előzőekben ismertetett tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A konzulensek jóváhagyása után a dolgozatot a 2 írott, eredeti példányban kell a feladatot kiíró tanszékre, a tanszéki konzulensnek beadni. Az átvétel formai feltételei: a tartalomjegyzékben feltüntetett dokumentumok pontos megléte, a tanszéki és a külső konzulens Elfogadását javaslom aláírása. A bevételt a belső konzulens a 10. számú mellékletben található átvételi bizonylattal elismeri, s benne egyúttal jelzi, hogy az egyik példányt bírálatra (a szakdolgozatot készítő hallgatóval) a külső konzulensnek visszaküldte. Az átvételi bizonylat 2 példányban íródjon, s az egyik a hallgatóé, a másik a belső konzulensé lesz. A szakdolgozat beadásakor a belső konzulens a leckekönyvben aláírással igazolja a Szakdolgozat tárgy teljesítését. 4.2 A szakdolgozat bírálata A szakdolgozatot (egymástól függetlenül) a két konzulens bírálja el. A bírálók a (11. számú melléklet szerinti) útmutató alapján szöveges értékelést írnak, írásban feltesznek két (a szakdolgozat anyagához kapcsolódó) olyan szakmai kérdést, amelynek megtárgyalását szükségesnek tartják, javaslatot tesznek az érdemjegyre. A bírálatok két példányban készülnek, s közülük az egyik példány a hallgatóé, a másik a záróvizsga-bizottságé. A bíráló a szakdolgozatot valamint a bírálatot borítékban juttatja el a dolgozatok összegyüjtésével megbízott tanszéki dolgozóhoz. A dolgozatot átvevő a 12. számú melléklet szerinti lapon regisztrálja az átvételt. 4.3 A hallgató záróvizsgára bocsáthatóságának feltétele A hallgató abban az esetben lehet záróvizsgára bocsátani, ha a szakdolgozat készítésének félévében valamennyi tantárgy vizsgáit eredményesen letette, a Szakdolgozat tárgyból az aláírást megszerezte, a Szakdolgozatot mindkét opponens minimálisan elégségesnek minősítette. 12

13 A vizsgák eredményességét a tanszékvezető által kijelölt oktató a Tanulmányi Osztályon egyezteti, majd a hallgató záró-vizsgára bocsáthatóságát tanszéki osztályozó értekezleten kell elbírálni, és a 13. számú melléklet szerinti táblázatban határozatba foglalni. A határozatot meg kell küldeni a Tanulmányi Osztálynak. 4.4 A szakdolgozat megvédése A hallgató a záró-vizsgán az általa készített szakdolgozat lényegét, fő következtetéseit, megfogalmazott javaslatait rövid (maximum 5 perc időtartamú) előadás keretében ismerteti. Előadását néhány képből álló ppt. diasorral prezentálja. A képek vetítéséhez szükséges segédeszközökről a tanszék gondoskodik. A hallgató a prezentációs anyagot CD lemezen hozza magával, amit a dolgozat védése után a tanszéknek átad. A CD-n legyen rajta a szakdolgozat teljes (szöveges és képes) anyaga is. A védés során a hallgató válaszol bizottság részéről szóban és a bírálók által írásban feltett kérdésekre. A hallgató a szakdolgozat megvédésekor jogosult kitérni azokra, a bírálatokban szereplő észrevételekre is, amelyekkel nem ért egyet. Az oklevél minősítésének alapjául szolgáló számítás során önállóan szerepel a szakdolgozatra a bírálatok és a bizottsági elnök véleménye alapján adott, és önállóan a szakdolgozat védésére a bizottság véleménye alapján adott érdemjegy. Kimagasló értékű szakdolgozat készítése esetén a Záróvizsga-bizottság elnöke (a 14. számú melléklet szerinti nyomtatványon) javaslatot tehet arra, hogy a hallgató a szakterülethez kapcsolódó tudományos egyesület diplomaterv pályázatán részt vegyen. 13

14 5. Határidők A szakdolgozat eredményes elkészítése érdekében a tanszék oktatóinak és a hallgatóknak a következő határidőket kell betartani. 5.1 Határidők őszi félévben készítendő szakdolgozat esetében: A hallgatók tájékoztatása a szakdolgozat készítésének szempontjairól Határidő: A tavaszi félév (6. szemeszter) vége által kijelölt oktató A tanszéki témajavaslatok, a beadott témavázlatok és az elkészült dolgozatok összegyűjtéséért és összesítéséért felelős oktató kijelölése Határidő: A tavaszi félévet záró értekezlet A tanszék által javasolt szakdolgozat-témák listájának összeállítása Határidő: Az őszi félévet megelőző nyitó értekezlet Felelős: A tanszék belső konzulensként figyelembe vehető oktatói A szakdolgozat-témák listájának a hallgatók által hozzáférhetővé tétele a tanszéki weblapon is. Határidő: A nyitó értekezlet napja által kijelölt oktató és a számítógép-laboratórium vezetője A szakdolgozat javasolt témáinak eljuttatása a tanszékre elektronikus levélben Határidő: Szeptember utolsó péntekje Felelős: Valamennyi hallgató A Szakdolgozat tantárgy felvétele a NEPTUN rendszerbe Határidő:A regisztráció két hete Felelős: Valamennyi érintett hallgató Annak ellenőrzése, hogy a hallgató a szakdolgozat készítésére előírt feltételeket teljesítette. Határidő: Szeptember utolsó péntekje Felelős: A tanszék kijelölt oktatója A hallgatók témajavaslatainak összesítése Határidő: A téma-javaslatok beadását követő 2. munkanap Felelős: A javaslatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor A témajavaslatok összesítésének eljuttatása a tanszéki oktatóknak Határidő: Az összesítés elkészülte után azonnal Felelős: A javaslatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor 14

15 A témajavaslatokat minősítő értekezlet Határidő:Az összesítés elkészülte után, de legkésőbb október első péntekje A témajavaslatok minősítéséről összesítő táblázat készítése és elhelyezése a hirdetőtáblán, megjelenítés a tanszéki weblapon Határidő:A minősítő értekezlet napja Felelős: A tanszéki adminisztrátor, a kijelölt oktató és a tanszékvezető Teendők szakdolgozat-téma elutasítása esetén: Új témajavaslat eljuttatása a tanszékre a korábbival azonos módon Határidő:A minősítő értekezletet követő péntek Felelős: Valamennyi érintett hallgató A hallgatók új témajavaslatainak összesítése Határidő: A téma-javaslatok beadását követő 2. munkanap Felelős: A javaslatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor Az új témajavaslatok összesítésének eljuttatása a tanszéki oktatóknak Határidő: Az összesítés elkészülte után azonnal Felelős: A javaslatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor Az új témajavaslatokat minősítő értekezlet Határidő:Az összesítés elkészülte után, de legkésőbb az új témajavaslatok beadását követő pénteken Az új témajavaslatok minősítéséről összesítő táblázat készítése és elhelyezése a hirdetőtáblán, megjelenítés a tanszéki weblapon Határidő:A minősítő értekezlet napja Felelős: A tanszéki adminisztrátor, a kijelölt oktató és a tanszékvezető Az elfogadott témajavaslatok alapján a szakdolgozat kiírások elkészítése és aláírása Határidő: A téma elfogadását követő 2. munkanap Felelős: A tanszéki adminisztrátor és a tanszékvezető A tanszékvezető által aláírt szakdolgozat kiírások eljuttatása a belső konzulensekhez Határidő:Az aláírást követő 2. munkanap Felelős: A tanszéki adminisztrátor A szakdolgozat kiírások eljuttatása a hallgatókhoz Határidő:Az átvételt követő 1. konzultáció Felelős: A belső konzulens 15

16 A szakdolgozat beadása Határidő:Február második hétfője óra Felelős: Valamennyi hallgató és konzulens A szakdolgozati bírálatok elkészítése és eljuttatása a kijelölt oktatóhoz Határidő:A szakdolgozat beadását követő péntek Felelős: Valamennyi konzulens A bírálatok eljuttatása a hallgatóhoz Határidő:A bírálat leadását követő 3. munkanap Felelős: A szakdolgozatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor Annak ellenőrzése a Tanulmányi Osztályon, hogy a szakdolgozatot beadó hallgatók a záróvizsgára való bocsáthatóság feltételeit teljesítették-e. Határidő:A szakdolgozat beadását követő hét Felelős: A szakdolgozatokat összegyűjtő oktató Osztályozó konferencia Határidő:A bírálat leadását követő 2. munkanap Felelős: A szakdolgozatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor Osztályozó konferencia határozatának eljuttatása a Tanulmányi Osztályra Határidő:A konferencia napja Felelős: A tanszéki adminisztrátor és a tanszékvezető Záróvizsga Határidő:A konferenciát követő hétfőtől Egyéb teendők: A jelen útmutató hallgatókat érintő ( számú) mellékleteinek közzététele a tanszéki weblapon Határidő:Az útmutató elfogadását követő 5. munkanap Felelős: A tanszéki számítógépes laboratórium vezetője Tantárgyanként csoportosítva a záróvizsgák tételeinek összeállítása Határidő:Az őszi félévet záró tanszéki értekezlet előtti 2. munkanap által kijelölt oktató(k) A záróvizsgák tételeinek eljuttatása a tanszék valamennyi oktatójának Határidő:Az összeállítást követő 1. munkanap által kijelölt oktató(k) A záróvizsgák tételeinek jóváhagyása Határidő:Az őszi félévet záró tanszéki értekezlet 16

17 A záróvizsgák tételeinek közzététele a tanszéki weblapon Határidő:A tételek jóváhagyását követő 2. munkanap Felelős: A tanszéki számítógépes laboratórium vezetője A záróvizsgák időpontjának jóváhagyása Határidő:Az őszi félévet záró tanszéki értekezlet A vizsgabizottság összeállítása a kérdező tanárok kiválasztása Határidő:Az őszi félévet záró tanszéki értekezlet A záróvizsgák lebonyolításáért felelős oktató kiválasztása Határidő:Az őszi félévet záró tanszéki értekezlet A záróvizsgák megszervezése Határidő: Az őszi félévet záró tanszéki értekezlet után folyamatos Felelős: A kinevezett oktató 17

18 5.2 Határidők tavaszi félévben készítendő szakdolgozat esetében: A hallgatók tájékoztatása a szakdolgozat készítésének szempontjairól Határidő: Az őszi félév (7. szemeszter) vége által kijelölt oktató A tanszéki témajavaslatok, a beadott témavázlatok és az elkészült dolgozatok összegyűjtéséért és összesítéséért felelős oktató kijelölése Határidő: Az őszi félévet záró értekezlet A tanszék által javasolt szakdolgozat-témák listájának összeállítása Határidő: A tavaszi félévet megelőző nyitó értekezlet Felelős: A tanszék belső konzulensként figyelembe vehető oktatói A szakdolgozat-témák listájának a hallgatók által hozzáférhetővé tétele a tanszéki weblapon is. Határidő: A nyitó értekezlet napja által kijelölt oktató és a számítógép-laboratórium vezetője A szakdolgozat javasolt témáinak eljuttatása a tanszékre elektronikus levélben Határidő: Február utolsó péntekje Felelős: Valamennyi hallgató A Szakdolgozat tantárgy felvétele a NEPTUN rendszerbe Határidő:A regisztráció két hete Felelős: Valamennyi érintett hallgató Annak ellenőrzése, hogy a hallgató a szakdolgozat készítésére előírt feltételeket teljesítette. Határidő: Február utolsó péntekje Felelős: A tanszék kijelölt oktatója A hallgatók témajavaslatainak összesítése Határidő: A téma-javaslatok beadását követő 2. munkanap Felelős: A javaslatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor A témajavaslatok összesítésének eljuttatása a tanszéki oktatóknak Határidő: Az összesítés elkészülte után azonnal Felelős: A javaslatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor A témajavaslatokat minősítő értekezlet Határidő:Az összesítés elkészülte után, de legkésőbb március első péntekje 18

19 A témajavaslatok minősítéséről összesítő táblázat készítése és elhelyezése a hirdetőtáblán, megjelenítés a tanszéki weblapon Határidő:A minősítő értekezlet napja Felelős: A tanszéki adminisztrátor, a kijelölt oktató és a tanszékvezető Teendők szakdolgozat-téma elutasítása esetén: Új témajavaslat eljuttatása a tanszékre a korábbival azonos módon Határidő:A minősítő értekezletet követő péntek Felelős: Valamennyi érintett hallgató A hallgatók új témajavaslatainak összesítése Határidő: A téma-javaslatok beadását követő 2. munkanap Felelős: A javaslatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor Az új témajavaslatok összesítésének eljuttatása a tanszéki oktatóknak Határidő: Az összesítés elkészülte után azonnal Felelős: A javaslatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor Az új témajavaslatokat minősítő értekezlet Határidő:Az összesítés elkészülte után, de legkésőbb az új témajavaslatok beadását követő pénteken Az új témajavaslatok minősítéséről összesítő táblázat készítése és elhelyezése a hirdetőtáblán, megjelenítés a tanszéki weblapon Határidő:A minősítő értekezlet napja Felelős: A tanszéki adminisztrátor, a kijelölt oktató és a tanszékvezető Az elfogadott témajavaslatok alapján a szakdolgozat kiírások elkészítése és aláírása Határidő: A téma elfogadását követő 2. munkanap Felelős: A tanszéki adminisztrátor és a tanszékvezető A tanszékvezető által aláírt szakdolgozat kiírások eljuttatása a belső konzulensekhez Határidő:Az aláírást követő 2. munkanap Felelős: A tanszéki adminisztrátor A szakdolgozat kiírások eljuttatása a hallgatókhoz Határidő:Az átvételt követő 1. konzultáció Felelős: A belső konzulens A szakdolgozat beadása Határidő:Június második hétfője óra Felelős: Valamennyi hallgató és konzulens 19

20 A szakdolgozati bírálatok elkészítése és eljuttatása a kijelölt oktatóhoz Határidő:A szakdolgozat beadását követő péntek Felelős: Valamennyi konzulens A bírálatok eljuttatása a hallgatóhoz Határidő:A bírálat leadását követő 3. munkanap Felelős: A szakdolgozatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor Annak ellenőrzése a Tanulmányi Osztályon, hogy a szakdolgozatot beadó hallgatók a záróvizsgára való bocsáthatóság feltételeit teljesítették-e. Határidő:A szakdolgozat beadását követő hét Felelős: A szakdolgozatokat összegyűjtő oktató Osztályozó konferencia Határidő:A bírálat leadását követő 2. munkanap Felelős: A szakdolgozatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor Osztályozó konferencia határozatának eljuttatása a Tanulmányi Osztályra Határidő:A konferencia napja Felelős: A tanszéki adminisztrátor és a tanszékvezető Záróvizsga Határidő:A konferenciát követő hétfőtől Egyéb teendők: Tantárgyanként csoportosítva a záróvizsgák tételeinek összeállítása Határidő:Az őszi félévet záró tanszéki értekezlet előtti 2. munkanap által kijelölt oktató(k) A záróvizsgák tételeinek eljuttatása a tanszék valamennyi oktatójának Határidő:Az összeállítást követő 1. munkanap által kijelölt oktató(k) A záróvizsgák tételeinek jóváhagyása Határidő:Az őszi félévet záró tanszéki értekezlet A záróvizsgák tételeinek közzététele a tanszéki weblapon Határidő:A tételek jóváhagyását követő 2. munkanap Felelős: A tanszéki számítógépes laboratórium vezetője A záróvizsgák időpontjának jóváhagyása Határidő:Az őszi félévet záró tanszéki értekezlet 20

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS CÉLJA, TERJEDELME Cél: bebizonyítani, hogy adott munkahelyen képesek közgazdasági végzettséghez kötődő munkát ellátni Tartalom: szakmai

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK 2015. 1. A 2015-ös Tudományos Diákköri Konferencia fontos

Részletesebben

Szakdolgozati formai követelmények

Szakdolgozati formai követelmények SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA Szakdolgozati formai követelmények - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Konzultáció... 3 3. A szakdolgozat formai követelményei... 3 4. A szakdolgozat mellékletei... 5 5.

Részletesebben

Általános tudnivalók a diplomaterv elkészítéséhez

Általános tudnivalók a diplomaterv elkészítéséhez Általános tudnivalók a diplomaterv elkészítéséhez I. BEVEZETŐ A Diplomatervvel azt kell igazolni, hogy a diplomázó önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki tervezési módszereket,

Részletesebben

Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez

Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez I. BEVEZETŐ A Szakdolgozattal azt kell igazolni, hogy a vizsgázó önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki tervezési módszereket,

Részletesebben

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A kitöltött nyomtatványok leadása: február 27. hétfő (Q ép. A224.)

A kitöltött nyomtatványok leadása: február 27. hétfő (Q ép. A224.) Tájékoztató a hagyományos képzésben résztvevő közgazdász hallgatók (gazdaságelemző és külgazdasági szakirány) számára 2011/12. tanév (tavaszi félév) Diplomamunka készítés és védés (követelmények, menetrend,

Részletesebben

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei készítette: Ferenczi Edéné 2009.október 14. Mi a szakdolgozat? Közgazdasági tartalmú értekezés Bizonyítja a hallgató szakterületi jártasságát Hazai és nemzetközi

Részletesebben

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A diplomamunka kötelező részei (bekötési sorrendben) 1. Fedőlap - Bal felső sarokban a kiíró tanszék megnevezése (ha két tanszékkel együttműködve dolgozzuk

Részletesebben

TVSZ 1 sz. melléklet

TVSZ 1 sz. melléklet TVSZ 1 sz. melléklet A diplomadolgozat (szakdolgozat) készítésének és bírálatának rendje, tartalmi és formai követelményei valamint a záróvizsga rendje a GTK-n (2013. 10. 21.) Kivonat (http://gtk.szie.hu/sites/default/files/files/szabalyzatok/etvsz_gtk_kieg_1_mell_dipldolg.pdf)

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK A szakdolgozat szokásos terjedelme 40-60 A/4-es gépelt oldal. Az

Részletesebben

TVSZ 5. számú melléklete. Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények

TVSZ 5. számú melléklete. Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények TVSZ 5. számú melléklete Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények A tanszékek által kiírt pályatételeket bármelyik hallgató kidolgozhatja és benyújthatja.

Részletesebben

Szakdolgozat tájékoztató

Szakdolgozat tájékoztató Szakdolgozat tájékoztató Úr Balázs Meg kell írni Szakdolgozatot ír, aki végzős Általános rendszergazda Idegenforgalmi szakmenedzser Pénzügyi szakügyintéző Reklámszervező-szakmenedzser Vendéglátó-szakmenedzser

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A beadás feltételei: A benyújtott szakdolgozat elfogadását a témavezető tanár a Konzultációs igazolás címet viselő űrlap aláírásával igazolja. A szakdolgozatokba

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT elkészítésének formai követelményei és benyújtása

A SZAKDOLGOZAT elkészítésének formai követelményei és benyújtása A SZAKDOLGOZAT elkészítésének formai követelményei és benyújtása (részlet a TVSZ. Kari sajátosságokat tartalmazó mellékletéből magyarázatokkal és mintákkal) A dolgozat terjedelme 20 gépelt oldal (Kb. 50-60000

Részletesebben

Szakdolgozat írásával kapcsolatos tájékoztató

Szakdolgozat írásával kapcsolatos tájékoztató Szakdolgozat írásával kapcsolatos tájékoztató Szakdolgozat tartalmi követelményei és ellenőrzési pontjai A szakdolgozat célja, annak bemutatása, hogy a hallgatók a képzési szakra vonatkozó ismereteket

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ és a ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ

ÚTMUTATÓ a SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ és a ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ ÚTMUTATÓ a SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ és a ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK A szakdolgozat szokásos terjedelme 40-60 A/4-es gépelt oldal. Az

Részletesebben

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára október 3. Schmidt Andrea Elméleti Intézet

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára október 3. Schmidt Andrea Elméleti Intézet MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára 2016. október 3. Schmidt Andrea Elméleti Intézet schmidt@mome.hu A szakdolgozattal kapcsolatos információk elérhetősége ETR Dokumentumok/ MOME Dokumentumok/

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF DEBRECEN FACULTY OF ARTS

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF DEBRECEN FACULTY OF ARTS Debreceni Egyetem BTK Útmutató szakdolgozatok készítéséhez (A Debreceni Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának alapján) Az egységes, osztatlan képzésben, az alapképzésben, (BSc, BA), mesterképzésben

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

A szakdolgozattal szemben támasztott általános elvárások

A szakdolgozattal szemben támasztott általános elvárások A szakdolgozattal szemben támasztott általános elvárások 2014. május 7-ei változat Ajánlások a szakdolgozat felépítésére A témától függő arányban, a szakdolgozat tartalmazza a következő főbb részeket:

Részletesebben

55 810 01 0010 55 09 Mechatronikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 09 Mechatronikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar. Szakdolgozat-konzultációval és szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos információk

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar. Szakdolgozat-konzultációval és szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos információk Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szakdolgozat-konzultációval és szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos információk Szakdolgozattéma-választás, konzultációk: szakdolgozattéma-választás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a programtervező informatikus BSc szak hallgatóinak szakdolgozatával és záróvizsgájával kapcsolatos tudnivalókról

TÁJÉKOZTATÓ a programtervező informatikus BSc szak hallgatóinak szakdolgozatával és záróvizsgájával kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a programtervező informatikus BSc szak hallgatóinak szakdolgozatával és záróvizsgájával kapcsolatos tudnivalókról I. Az Informatikai Kar által gondozott szakok esetében minden szakon önálló

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése) TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma:

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció TANEGYSÉGLISTA k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga Tájékoztató az Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA hallgatói számára 2014/15. tanév II. (tavaszi) félév I. SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE

Részletesebben

A SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI a Színház- és Filmművészeti Egyetem alap-, mester- és osztatlan képzésein

A SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI a Színház- és Filmművészeti Egyetem alap-, mester- és osztatlan képzésein A HKR 8. számú melléklet A SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI a Színház- és Filmművészeti Egyetem alap-, mester- és osztatlan képzésein 1. A hallgató tanulmányainak utolsó két szemeszterében

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI IGAZSÁGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDOLGOZATÁNAK

ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI IGAZSÁGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDOLGOZATÁNAK BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTİMÉRNÖKI KAR MAGASÉPÍTÉSI TANSZÉK ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI IGAZSÁGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDOLGOZATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. H. BARÁTI

Részletesebben

1. A szakdolgozat témája

1. A szakdolgozat témája T Á J É K O Z T A T Ó a szakdolgozat témák kiadásának rendjéről a szakdolgozatok tartalmi és formai követelményeiről a 3. évf. villamosmérnök BSc szakos hallgatók részére 1. A szakdolgozat témája Villamosmérnöki

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a szakdolgozat témák kiadásának rendjéről a szakdolgozatok tartalmi és formai követelményeiről a 3. évf. villamosmérnök BSc szakos hallgatók részére 1. A szakdolgozat témája Villamosmérnöki

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a szakoktatói záróvizsga előkészítéséről és lebonyolításának, valamint a szakdolgozat elkészítésének rendjéről, a végzős hallgatók részére

TÁJÉKOZTATÓ a szakoktatói záróvizsga előkészítéséről és lebonyolításának, valamint a szakdolgozat elkészítésének rendjéről, a végzős hallgatók részére Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ TÁJÉKOZTATÓ a szakoktatói záróvizsga előkészítéséről és lebonyolításának, valamint a szakdolgozat elkészítésének rendjéről, a végzős hallgatók

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a szakdolgozat témák kiadásának rendjéről a szakdolgozatok tartalmi és formai követelményeiről a 3. évf. villamosmérnök BSc szakos hallgatók részére 1. A szakdolgozat témája Villamosmérnöki

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE

A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE Főiskolai és BSc szakokon Szakdolgozat 1. A szakdolgozat nyelve: magyar vagy angol. 2. A szakdolgozat alakja: A4 formátum, bekötött, fekete színű kemény kötés. 3. A szakdolgozat

Részletesebben

1. A szakdolgozat témája

1. A szakdolgozat témája T Á J É K O Z T A T Ó a szakdolgozat témák kiadásának rendjéről a szakdolgozatok tartalmi és formai követelményeiről a 3. évf. villamosmérnök BSc szakos hallgatók részére a 2013-2014 tanévben 1. A szakdolgozat

Részletesebben

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6.

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6. Esszéírás 1X1 Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes 2016. január 6. Mi az esszé? Az esszé a francia essay (=próba, próbálkozás) szóból ered. Eredetileg rövid terjedelmű

Részletesebben

a diplomamunka elkészítéséhez

a diplomamunka elkészítéséhez Ú T M U T A T Ó a diplomamunka elkészítéséhez Debrecen 2016. Bevezetés A módszertani útmutató célja, hogy a diplomamunka tartalmi és formai követelményeit ismertesse, és egyben segítséget nyújtson a sikeres

Részletesebben

Szakdolgozati követelmények

Szakdolgozati követelmények Szakdolgozati követelmények (Az MKSZ-NEK Szakedző Tanfolyam Tanulmányi Szabályzatának 2. számú melléklete) MKSZ-NEK Szakedző Tanfolyam (Megjegyzés: A Szakdolgozati követelmények című melléklet tartalmának

Részletesebben

A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet

A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet PTE TTK FIZIKAI INTÉZET DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉS SZABÁLYAI 2010. FEBRUÁR. 02. 1 A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet A Fizikus MSc képzéshez kapcsolódó diplomamunka

Részletesebben

SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS SZABÁLYZATA

SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS SZABÁLYZATA MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS SZABÁLYZATA 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1.1. Kiterjed a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán folyó Bologna-rendszerű és hagyományos képzésekre:

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Alkotó vers és prózaírás (kreatív írás) szakirányú továbbképzési szak

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Alkotó vers és prózaírás (kreatív írás) szakirányú továbbképzési szak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI Jóváhagyta: EKF Sporttudományi Intézet Intézeti Tanácsa A diplomamunka célja a tanultak

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Oxyologia Tanszék Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Nyíregyháza, 2002. Tartalomjegyzék Bevezető I. Témaválasztás, általános tájékozódás 1.) Témaválasztás

Részletesebben

Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája Kecskemét

Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája Kecskemét Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája Kecskemét ÚTMUTATÓ A szakképzésben részt vevő tanulók záró dolgozat készítéséhez és értékeléséhez

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Kari Tanács 9/2003. (02.18.) sz. Határozata a szakdolgozat elkészítésének általános rendjéről A Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. a szakdolgozat elkészítéséhez a 2011/12. tanév I. félévére

Ú T M U T A T Ó. a szakdolgozat elkészítéséhez a 2011/12. tanév I. félévére DEBRECENI EGYETEM M SZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK UNIVERSITY OF DEBRECEN FACULTY OF ENGINEERING Ú T M U T A T Ó a szakdolgozat elkészítéséhez a 2011/12. tanév I. félévére Debrecen 2011.

Részletesebben

I. A szakdolgozat tartalmi követelményei

I. A szakdolgozat tartalmi követelményei A szakdolgozattal kapcsolatos követelmények Kedves Hallgatónk, Az alábbiakban segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy szakdolgozatát minél könnyebben készítse el Összefoglaltuk a legfontosabb követelményeket,

Részletesebben

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. CIKKEK, TANULMÁNYOK KÖZLÉSÉNEK RENDJE A szerző a közölni kívánt cikket a főszerkesztő címére

Részletesebben

55 810 01 0010 55 05 Gépipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 05 Gépipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Diplomamunka készítés és védés, záróvizsga (követelmények, menetrend, határidők) I. DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉSE ÉS VÉDÉSE. 1.

Diplomamunka készítés és védés, záróvizsga (követelmények, menetrend, határidők) I. DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉSE ÉS VÉDÉSE. 1. Tájékoztató a mesterképzésben résztvevő hallgatók (közgazdasági-elemző szak, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szak, nappali és levelező) számára 2016/17. tanév I. (őszi) félév Diplomamunka készítés és

Részletesebben

A KONZULENS ÉS A HALLGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSE...

A KONZULENS ÉS A HALLGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSE... TARTALOMJEGYZÉK 1. TÉMAVÁLASZTÁS... 2 2. TÉMAVÁZLAT... 2 3. A KONZULENS ÉS A HALLGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSE... 3 4. A SZAKDOLGOZAT... 3 4.1. FORMAI KÖVETELMÉNYEK... 4 4.1.1. Címlap... 4 4.1.2. Nyilatkozat...

Részletesebben

A diplomamunka készítés követelményei MSc-s hallgatók számára

A diplomamunka készítés követelményei MSc-s hallgatók számára A diplomamunka készítés követelményei MSc-s hallgatók számára A diplomamunka A diplomamunka egyetemi szinten, a szakképzettségnek megfelelő alkotó jellegű, önálló munkán alapuló, tudományos igényű dolgozat,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a programozó matematikus hallgatók szakdolgozatával és záróvizsgájával (államvizsgájával) kapcsolatos tudnivalókról

TÁJÉKOZTATÓ. a programozó matematikus hallgatók szakdolgozatával és záróvizsgájával (államvizsgájával) kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a programozó matematikus hallgatók szakdolgozatával és záróvizsgájával (államvizsgájával) kapcsolatos tudnivalókról I. Az Informatikai Kar által gondozott szakok esetében minden szakon önálló

Részletesebben

ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ OE-RKK 2016 - 2 - A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA KÜLSŐ MEGJELENÉSE A szakdolgozatot/diplomamunkát keménytáblás kötésben, fekete táblaborítóval, aranyszínű

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ a SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS hallgatói számára ZALAEGERSZEG 2011/2012. tanév BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18/a. Telefon: (+36-92) 509-900

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS AGRÁRTUDOMÁNYI INTÉZET 4401 Nyíregyháza, Kótaji u. 9-11. Telefon: (42) 599-434, Telefax: (42) 402-485 e-mail: mmfk@nyf.hu ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ a gépészmérnöki

Részletesebben

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMADOLGOZAT SZERKESZTÉSE

A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMADOLGOZAT SZERKESZTÉSE A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMADOLGOZAT SZERKESZTÉSE 1. A szakdolgozat/diplomadolgozat nyelve: magyar vagy angol, esetleg német. 2. A szakdolgozat/diplomadolgozat alakja: A4 formátum, bekötött, fekete színű kemény

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A záróvizsgára bocsátás feltétele a konzulens által jóváhagyott szakdolgozat benyújtása. A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON 1. A szakdolgozat/diplomamunka/záródolgozat (továbbiakban: szakdolgozat) elkészítése és sikeres megvédése az oklevél kiadásának

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA I. A SZAKDOLGOZAT CÉLJA A szakdolgozat készítésének célja, hogy tanúsítsa a hallgató tudását és szakértelmét valamely általa választott témában, a választott

Részletesebben

FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ. (magyar és angol nyelvű tanulmányok)

FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ. (magyar és angol nyelvű tanulmányok) FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ (magyar és angol nyelvű tanulmányok) A kéziratokat a következő címre kérjük elküldeni: Határidők: - a kézirat beküldési határideje: 2015. július

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 2013/2014-es tanévre

H I R D E T M É N Y. A WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 2013/2014-es tanévre H I R D E T M É N Y A WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 2013/2014-es tanévre A záródolgozat a szakképzettségnek megfelelő, önálló munkán

Részletesebben

PORTFÓLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÚTMUTATÓJA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKOKON

PORTFÓLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÚTMUTATÓJA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKOKON AK/24-1/2017. Dékánhelyettesi utasítás PORTFÓLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÚTMUTATÓJA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKOKON Kiterjed az Eszterházy Károly Főiskola Agrártudományi és Vidékfejlesztési Karán folyó felsőoktatási

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék 9026 Győr, Egyetem tér 1. Tel.: 96 / 613-633 Fax: 96 / 613-635 ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZATOK/DIPLOMAMUNKÁK* KIÍRÁSÁHOZ, KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS ÉRTÉKELÉSÉHEZ

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE SZABÁLYZAT ÉVFOLYAMDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉRŐL Miskolc,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A ZÁRÓDOLGOZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A záródolgozat készítésének célja, hogy a képzésben résztvevő személy a téma kidolgozásával tanúsítsa szakértelmét az általa választott

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

Diplomamunka-készítési Útmutató a Közlekedési Tanszék által kiírt diplomamunkák elkészítéséhez

Diplomamunka-készítési Útmutató a Közlekedési Tanszék által kiírt diplomamunkák elkészítéséhez Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar Közlekedési Tanszék Diplomamunka-készítési Útmutató a Közlekedési Tanszék által kiírt diplomamunkák elkészítéséhez Kiegészítés az Építész-,

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei az Egészségügyi szervező alapszakon. 2. Szakdolgozat témája, témavezető, konzulens

A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei az Egészségügyi szervező alapszakon. 2. Szakdolgozat témája, témavezető, konzulens A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei az Egészségügyi szervező alapszakon Hatályos: 2007. 12. 01-től Kiegészítés, a szakdolgozat elkészítésének általános rendjéről szóló, a Debreceni

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA Jelentkezés a vállalati gyakorlatra: A vállalati gyakorlatra a mellékelt Vállalati gyakorlati

Részletesebben

Szakdolgozattal kapcsolatos tudnivalók Meteorológus szakirányos alapszakos hallgatóknak

Szakdolgozattal kapcsolatos tudnivalók Meteorológus szakirányos alapszakos hallgatóknak Szakdolgozattal kapcsolatos tudnivalók Meteorológus szakirányos alapszakos hallgatóknak Jelen tudnivalók elfogadását a hallgató aláírásával igazolja a Tanszéki Titkárságon található elfogadó nyilatkozaton.

Részletesebben

A SZAKDOLGOZATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A SZAKDOLGOZATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar Tájrendező és kertépítő BSc szak A SZAKDOLGOZATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK I. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK A dolgozat címe A dolgozat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Szabályzat a szakdolgozatokról

Szabályzat a szakdolgozatokról SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Szabályzat a szakdolgozatokról A szabályzat hatálya kiterjed a kar valamennyi képzésére, ahol a képesítési követelmények vagy az egyetemi szabályzatok

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére Szarvas 1. A szakdolgozat célja és szerepe A szakdolgozat eredményes megírásával és megvédésével bizonyítja a hallgató szakmai,

Részletesebben

Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán

Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán A Műszaki Földtudományi Karon a végzős hallgató (továbbiakban jelölt) csak olyan diplomamunkát / diplomatervet

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉS

SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉS Kecskeméti Főiskola GAMF Kar SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA 2007. MÁRCIUS 5. HATÁLYOS: VISSZAVONÁSIG 1. SZ. KIADÁS AZONOSÍTÓ: DU 01/2007 IKTATÓSZÁM: 2013/2007 Összeállította: az oktatási

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT A SZERZŐ NEVE 2010.

SZAKDOLGOZAT A SZERZŐ NEVE 2010. SZAKDOLGOZAT A SZERZŐ NEVE 2010. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Intézet neve A SZAKDOLGOZAT CÍME Belső konzulens (+beosztása): Intézeti igazgató (+beosztása): Külső konzulens

Részletesebben

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

A szakdolgozat végleges címe (célszerű tördeléssel az összetartozó szavak egy sorban legyenek)

A szakdolgozat végleges címe (célszerű tördeléssel az összetartozó szavak egy sorban legyenek) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék S ZAKDOLGOZA T A szakdolgozat végleges címe (célszerű tördeléssel az

Részletesebben

1956 Magyarország címmel

1956 Magyarország címmel A Honvéd Vezérkar főnök-helyettes, Pintér Lajos tiszteletbeli főkonzul és a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj parancsnoka pályázatot ír ki a honvédtiszt-jelöltek részére 1956 Magyarország címmel A pályázat

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.3.6.1. sz. Egyetemi Szabályzat Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Követelményrendszer

Részletesebben

Szakdolgozati Útmutató. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. régészet BA szakirány hallgatói és oktatói számára

Szakdolgozati Útmutató. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. régészet BA szakirány hallgatói és oktatói számára Szakdolgozati Útmutató A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar régészet BA szakirány hallgatói és oktatói számára A Régészeti Tanszék oktatói kara segítséget kíván nyújtani

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR. Útmutató a szakdolgozat/záródolgozat készítéséhez. Hatályba lépés időpontja: január 1.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR. Útmutató a szakdolgozat/záródolgozat készítéséhez. Hatályba lépés időpontja: január 1. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR Útmutató a szakdolgozat/záródolgozat készítéséhez Hatályba lépés időpontja: 2013. január 1. 1. Bevezető A szakdolgozatban/záródolgozatban a hallgató

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT, DIPLOMAMUNKA. A szakdolgozat célja

SZAKDOLGOZAT, DIPLOMAMUNKA. A szakdolgozat célja SZAKDOLGOZAT, DIPLOMAMUNKA A szakdolgozat célja A hallgató bizonyítsa a tudományos adatgyűjtésben, az anyag feldolgozásában, rendszerezésében és értékelésében való jártasságát. A szaktudományi, pedagógiai,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1 ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ A TERVEZÉSI, DIPLOMATERVEZÉSI, SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSI ÉS PROJEKT TÁRGYAK KÖVETELMÉNYEIRŐL A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE SZABÁLYZAT A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMATERV KÉSZÍTÉSÉRŐL

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: TÖRTÉNETI INTÉZET ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: TÖRTÉNETI INTÉZET ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítek: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = záróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

A szakdolgozatokra vonatkozó elvárások

A szakdolgozatokra vonatkozó elvárások Dunaújvárosi Főiskola Informatikai Intézet A szakdolgozatokra vonatkozó elvárások A szakdolgozat készítésének célja A szakdolgozat elkészítésével és megvédésével a jelölt bizonyítja, hogy az adott szakmában

Részletesebben

Segédlet a szakgyógyszerész szakdolgozat elkészítéséhez

Segédlet a szakgyógyszerész szakdolgozat elkészítéséhez Segédlet a szakgyógyszerész szakdolgozat elkészítéséhez - a legfontosabb tudnivalók összefoglalása - A szakdolgozat célja az, hogy a jelölt a gyógyszerésztudomány kiválasztott problémakörének önálló tanulmányozásával

Részletesebben

Szakdolgozat leadásának határideje (amennyiben a decemberi záróvizsgára október 20. (csütörtök) óráig

Szakdolgozat leadásának határideje (amennyiben a decemberi záróvizsgára október 20. (csütörtök) óráig Tisztelt Hallgatónk! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a szakdolgozat leadásának szabályzatban meghatározott menetéről. Felhívjuk figyelmét, hogy a szabályzatok ismerete a Hallgató kötelessége, ezért javasoljuk,

Részletesebben