Útmutató. a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskola Műszaki Menedzser szakán készítendő szakdolgozathoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató. a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskola Műszaki Menedzser szakán készítendő szakdolgozathoz"

Átírás

1 Útmutató a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskola Műszaki Menedzser szakán készítendő szakdolgozathoz Érvényesség: től. Szerkesztette: Dr. Muzelák László főiskolai docens

2 Forrásmunkák: a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Kar, a KF GAMF Kar, dr. Makovényi Ferenc főiskolai tanár, dr. Sajtós Gábor c. főiskolai tanár dr. Császár István főiskolai docens útmutatói 2

3 1. Bevezető Kedves Kolléga! Kedves Főiskolai Hallgató! Ön a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karán folytatott tanulmányainak egy sorsdöntő szakaszába érkezett. Bizonyítania kell, hogy gyakorlat- és problémaorientált szakemberré vált, a főiskolán megszerzett tudása alapján alkalmas önálló munkára, ingatlanfejlesztő, beruházás-előkészítő, technológiát tervező, szervezési feladat elkészítésére, képes hasznosítható javaslatok, általánosítható következtetések megfogalmazására. Örülnénk, ha az elkészítendő szakdolgozata nem csupán tartalmában lenne helyes; általános, főiskolai, tanszéki és konzulensi elvárások alapján készülne, s mindemellett a szakdolgozatok formai követelményeinek is megfelelne. Azért állítottuk össze ezt a tájékoztatót, hogy ebből ismerje meg a konkrét elvárásokat, az Ön személyes tennivalóit, a határidőket, figyelme mire terjedjen ki, a szakdolgozat elfogadtatása érdekében milyen feladatokat kell végrehajtania. Az Építésszervezés és Menedzsment Tanszék valamennyi oktatója és dolgozója nevében eredményes munkát kíván dr. Hajdú Miklós PhD. főiskolai tanár / tanszékvezető / 3

4 2. Általános kérdések 2.1 A szakdolgozat készítésének célja A szakdolgozat készítésének célja a főiskolai tanulmányok során szerzett elméleti és gyakorlati ismeretek integrált alkalmazása, összefoglalása. A hallgató szakdolgozatának elkészítésével bizonyítja, hogy képes összetettebb feladat megoldására. Igazolnia kell szakmai jártasságát, de nem feladata önálló, tudományos eredmény felmutatása. 2.2 A szakdolgozat elkészítésének feltétele A Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karának Műszaki Menedzser Szakán szakdolgozatot készíthet az a hallgató, aki a korábbi szemeszterek során valamennyi alapszigorlatát eredményesen letette és a NEPTUN rendszerben a Szakdolgozat tárgyat felvette. 2.3 A szakdolgozati témák és azok kiadása A hallgató témát választhat a tanszék által összeállított (1. számú melléklet szerinti) feladatlistából, de önmaga is tehet konkrét munkára javaslatot. A feladatlistát a tanszéki hirdetőtáblán és a tanszéki weblapon a hallgatók számára hozzáférhetővé kell tenni! A szakdolgozat tárgya lehet ingatlanfejlesztő, beruházás-előkészítő, kivitelező cégek, intézmények, tervezési, szervezési feladata, így ingatlanfejlesztési és megvalósíthatósági tanulmány, projekt megvalósíthatósági tanulmány, építéstechnológiai és szervezési terv. A hallgató jogosult az előbbi három szakterületen kívüli témát is javasolni, ha az kapcsolódik a műszaki menedzser szakon folytatott tanulmányokhoz, nem csupán leíró, hanem feltáró, elemző jellegű, a hallgató által készített terv-, illetve munkarészeket tartalmaz, alkalmas arra, hogy általánosítható következtetések megfogalmazásának alapja legyen. Amennyiben a hallgató szakdolgozatának témáját a tanszék által összeállított feladatlistából választja ki, az egyúttal a külső és belső konzulensét is meghatározza. Saját maga által hozott szakdolgozat-téma esetén belső konzulensnek a szakterülethez kapcsolódó tantárgyak felelőseinek egyikét kérje fel, s már a szakdolgozat címének megfogalmazásakor hallgassa meg véleményét, javaslatait! Külső konzulens is csak főiskolai vagy egyetemi végzettségű munkatárs lehet, annál a cégnél, ahonnan a szakdolgozat témáját kapja. A 2. számú mellékletben megtalálható egy jelentkezési lap, amit kitöltve és -en a ÉS címre elküldve lehet a témát jóváhagyatni. A témajavaslat mellett legyen egy kb. 1 oldalnyi tájékozató leírás, hogy a hallgató miért javasolja az adott témát, mit kíván bemutatni, megtervezni, elemezni, milyen saját tervező, elemző feladatrészt kíván készíteni, 4

5 kívánja-e a feladatot lehatárolni, s ha igen, milyen munkarészekkel kíván részletesebben foglalkozni, a témát adó intézmény mit, milyen célt kíván elérni? A témajavaslatokat a tanszék oktatóiból álló bizottság véleményezi. Amennyiben a téma a szakdolgozatok elvárásainak nem felel meg, akkor a bizottság azt elutasítja. Ilyenkor a hallgatónak egy héten belül joga van új témát választania, akár a már ismert feladatlistából, akár az általa választott munkahelyen. Ha a bizottság a másik témát is elutasítja, a hallgató szakdolgozatot csak a következő félben készíthet. Az elutasítás testületi álláspont, azon változtatni nem lehet. A szakdolgozat téma-javaslatainak minősítéséről a 3. számú melléklet szerinti összesítő táblázat készül, amit a tanszéki weblapon és a hirdetőtáblán kell a hallgatók számára hozzáférhetővé tenni. 2.4 Konzultációk A dolgozat elkészítésében a hallgatót tanszéki és külső konzulens irányítja. Mind a belső, mind a külső konzulenssel külön-külön, legkevesebb 4-4 alkalommal, arányos ütemezéssel, aláírással is igazoltan konzultálni kell. A konzultációk időpontját és tárgyát a Konzultációs lapon kell írásban feljegyezni. A konzultációs lapon feltüntetett rész-határidőket teljesíteni kell! A Konzultációs lap az 5. számú mellékletben megtalálható és a szakdolgozat beadásakor a feladathoz mellékelni kell. 2.5 A szakdolgozat tulajdonjoga A szakdolgozat beadásakor annak készítője a 6. számú melléklet szerinti nyomtatványon nyilatkozik, hogy a dolgozat saját munkájának eredménye. A dolgozatba természetesenát lehet emelni (a forrás megnevezésével és idézőjelbe téve) már megjelent és dokumentált szövegből részleteket. Amennyiben a szakdolgozat külön nem jelölve olyan összefüggő mondatokat tartalmaz, amelyek nem a szakdolgozat készítőjének szellemi termékei, akkor a plágium vétségét követi el, mert megsérti a szellemi alkotások tulajdonára és a szerzői jogokra vonatkozó rendeleteket. Ha bebizonyosodik, hogy a hallgató nem saját szellemi termékét kívánta sajátjaként feltüntetni, akkor a szakdolgozat nem fogadható el, és a hallgató ellen fegyelmi eljárást kell kezdeményezni. Amennyiben a hallgató dolgozatát valamely cég hasznosítani kívánná, akkor a hallgató élhet szerzői jogaival, s a hasznosító cégnek, a főiskolának és a hallgatónak írásban megállapodást kell kötnie. 2.6 A szakdolgozat titkosítása A szakdolgozati témát kiadó cég kérheti a szakdolgozat titkosítását. Ebben az esetben ki kell tölteni a 7. számú mellékletben található nyomtatványokat. 5

6 3. A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei, nyelve 3.1 A szakdolgozat tartalmi felépítése címoldal (8. számú melléklet) feladat-kiírás (9. számú melléklet) A szakdolgozathoz a kiírás eredeti példányát kell mellékelni. konzultációs lap a hallgató nyilatkozata a szakdolgozat eredetiségéről (5. számú melléklet) (6. számú melléklet) titoktartási megállapodás (7. számú melléklet) Csak abban az esetben csatolandó, ha a feladatot kiadó intézménynél ilyen igény felmerül. tartalomjegyzék A tartalomjegyzékben decimális számozással a fejezetcímek és a hozzájuk tartozó oldalszámok jelennek meg. Szerepelnie kell benne minden olyan címnek, amelyik önálló decimális sorszámot kapott. téma-kifejtés A dolgozat legfőbb része, mert a gondolatokat logikusan és érthetően tárgyalja. Benne az alábbi fő fejezeteket javasoljuk: 1. A dolgozat készítésének célja A lényegre koncentrálva ebben a fejezetben kell ismertetni a választott téma időszerűségét, hasznosságát, itt fogalmazandók meg azok az általános és specifikus célok, amit a szerző a dolgozat készítésével elérni kíván. Amennyiben a téma olyan szerteágazó, hogy annak minden részletével foglalkozni a szakdolgozatban nincs lehetőség, akkor ebben a fejezetben kell a feladatot lehatárolni, s indokolni a kidolgozandó feladatrész megválasztását. 2. A dolgozat készítésének módszere Ismertetni kell a dolgozat készítéséhez szükséges szakirodalmi kutatások módját, konkrét munkában való személyes részvétel arányát, a dolgozatot készítő által kidolgozott feladatrész tartalmát. 3. A szakdolgozat készítéséhez felhasznált elméleti háttér Itt kell összefoglalni azokat a feladathoz tartozó tudományos és gyakorlati ismereteket, amiket a hallgató tanulmányai során és szakirodalmi kutatásai révén szerzett. A fejezet a feladat megértéséhez szükséges elméleti hátteret tartalmazza, a konkrét munkával összefüggő ismertetés csak a következő fő fejezet témája lesz. Az elméletek ismertetése ne haladja meg a téma-kifejtés 1/3-át. 6

7 4. A konkrét feladat vizsgálatának, a tervnek az ismertetése A tudományos ismeretekre építve, az előző fejezettel összhangban, ismertetendő a tanulmány központi témája, a konkrét szervezési, projekt-megvalósítási, ingatlanfejlesztő munka. Arányaiban a témakifejtés fő része, annak mintegy 2/3-a. 5. Összefoglalás, a kidolgozott megoldás értékelése, javaslatok Röviden, tömören összegezni kell a korábban leírtakat, értékelni az elvégzett munka eredményét, javaslatokat tenni a végrehajtás módjára, meghatározni a teljesülés feltételeit. Rögzítendő: a dolgozat készítője a kitűzött célt elérte-e? Nem feltétlen jelent hibát, hogy a cél nem teljesült. Nem csökkenti a dolgozat értékét, ha írója bizonyítja be, hogy eredeti elgondolása, feltételezése nem volt helytálló. Meg lehet fogalmazni, hogy milyen tényezők akadályozták, illetve korlátozták a munkát. Itt, az összefoglalásban jelenik meg, hogy a dolgozat alapján milyen összefüggések ismerhetők fel, milyen általánosítható következtetéseket lehet levonni. Az összefoglalóban a dolgozat készítőjének lehetősége nyílik saját tevékenységét is értékelni, s ha önálló eredményt képes felmutatni, akkor azt feltétlen hangsúlyozza. 6. Mellékletek A szakdolgozat minden bizonnyal tartalmaz ábrákat, a szakdolgozat írója és mások által készített tervrajzokat, fényképeket, táblázatokat, grafikonokat, képleteket, számításokat. Nem helyes ezekkel a téma kifejtését összetördelni; tegye őket a mellékletbe, s a szövegben csak hivatkozzon rájuk! A mellékleteket csoportosítsa formai megjelenés szerint, elhatárolva a táblázatokat, a diagramokat, a rajzokat, terveket és egyéb ábrákat, a fényképeket, matematikai levezetéseket stb. A tartalomjegyzékben a mellékletek egyetlen pontként, részletezés nélkül jelenjenek meg! A mellékletek elején legyen egy önálló tartalomjegyzék, és felsorolandó minden, ami benne szerepel. 7. Függelék Amennyiben a hallgató szükségesnek tart a szakdolgozatához valamilyen törvényt, rendeletet, előírást, szabványt vagy éppen valamilyen prospektust csatolni, akkor azok a függelékbe kerüljenek, mert nem feltétlenül a kifejtett témáról szólnak, csak a jobb megértést segítik. A tartalomjegyzékben ugyanúgy kezelendők, mint a mellékletek. 8. Irodalomjegyzék Felsorolandók azok az írott anyagok (könyvek, folyóiratok, kéziratok, újabban CD-k, interneten hozzáférhető szakirodalmi művek) amelyekre a dolgozat írója a tanulmányban hivatkozik, illetve amelyeket munkájához áttanulmányozott. A felsorolás vagy alfabetikus sorrendben, vagy a hivatkozás sorrendjében történjen. 7

8 A felsorolt irodalom a szerző alaposságát, felkészültségét is jelzi. Ebből kiindulva, az irodalom megválasztása akkor jó, ha tartalmilag illik a témához, minél több művet tartalmaz, minél frissebb, lehetőség szerint nem csak hazai anyagra támaszkodik. Az egyértelmű azonosíthatóság érdekében az egyes szakirodalmi műveknél a következő adatokat kell megadni: a szerző(k) neve, a mű címe, a kiadó neve, a kiadás helye és éve. Folyóiratok esetében a következő azonosítók jelenjenek meg: a szerző(k) neve, a cikk címe, a folyóirat neve, a kiadás éve vagy az aktulás évfolyam száma a lap sorszámával együtt, a kezdő és befejező oldalszám, ahol a cikk található. Számítástechnikai adathordozóról, vagy az internetről vett szakirodalmi művek esetében: a szerző(k) neve, a mű címe, a szoftver megnevezése, az érintett fájl megnevezése, illetve az elérési útvonal. Idegen nyelvű szakirodalom esetében a jellemző adatok a forrás eredeti nyelvén írandók. Ha a forrás nem latin (pl: ciril) betűkkel íródott, akkor a mű címét (eredeti nyelven) latin betűkkel, fonetikusan is oda kell írni. 3.2 A szakdolgozat formai követelményei A szakdolgozat készítője törekedjék ne csak tartalmában helyes, hanem külalakját tekintve is vonzó, látványos, olvasható munkát kiadni kezéből. Ennek érdekében tartsa be a megjelenítésre vonatkozó előírásokat. A szakdolgozat terjedelme A szakdolgozat témáját kifejtő fejezetek minimum 40, maximum 60 A/4 formátumú oldal terjedelműek legyenek. A mellékletek és a függelék terjedelme, a szakirodalmi felsorolás nincs korlátozva. 8

9 A szakdolgozat külalakja A jelen útmutató 3.1 pontjában meghatározott tartalmú tanulmányt, illetve tervet hivatásos könyvkötőknek kell fekete, kemény fedelű kötéssel ellátni. A dolgozat külső oldalán arany színű, süllyesztett betükkel a következő feliratok jelenjenek meg! (A könyvkötők ezeket az előírásokat ismerik.) A borító felső 2/3 ában középre igazítva: SZAKDOLGOZAT Jobb oldalon alul: A HALLGATÓ NEVE Alatta a névhez viszonyítottan középre igazítva: az évszám A dolgozatot álló, A/4 méretű, famentes lapra, írógéppel vagy számítógépes szövegszerkesztővel kell írni. A sortávolság másfeles, a margó mindenütt 2,5 cm, a kötésnél további 0,5 cm legyen. A címek kivételével valamennyi bekezdés sorkizárt (balra és jobbra egyaránt margózott) formátumban íródjon. A dolgozat mind kézirat, mind könyv formátumú lehet. Az előbbi esetben a lapnak csak az egyik, az utóbbinál mindkét oldalára kerül szöveg. Könyv formátumú megjelenítésnél zavaró lehet, ha az ábrák, fotók átütnek a papíron és megjelennek a túloldali szöveg között. Ezt a megfelelő minőségű papír megválasztásával lehet elkerülni. A dolgozatot magyar nyelven, a magyar ékezetes betűket használva kell megírni! A szerző mérsékelten éljen a számítógép nyújtotta betűtípus- betű vastagság-, aláhúzás-fajta-, betűdöntés-, betűszín-, háttérszín változtatásának lehetőségeivel, mert ezek elvonják a figyelmet a tartalomról. A szövegtörzs betűtípusa Arial vagy Times New Roman, mérete 12 pont legyen. A szövegközi kiemelés kerülendő. Amennyiben valamely fogalmat mégis hangsúlyozni szükséges, akkor az félkövér, vagy dőlt betűformával történjen. Az oldalszámok elhelyezésére vonatkozóan az alábbi elvek betartása a helyes: Kéziratszerű (a papírnak csak az egyik oldalát használó) megjelenítés esetén az oldalszám a felső margó középére kerüljön, a szöveggel azonos betűtípussal és betűmérettel. Amennyiben a papír mindkét oldalára ír (könyvszerű megjelenítés), akkor az oldalszám az alsó margóra íródjon, s a jobb oldali (páratlan) oldalaknál a jobb, a bal oldali (páros) oldalaknál a bal szélre. A szövegszerkesztő programok ezt képesek automatikusan figyelni. A dolgozat tagolása A fejezetek, alfejezetek címét a műszaki irodalomban elfogadott, ponttal tagolt decimális számozással kell ellátni. A háromnál több fokozatú (Pl.: ) címrendszert kerülni kell. A rajzos mellékletek megjelenítése Az ábrákat, fotókat, táblázatokat számozással és címmel kell ellátni. 9

10 Az ábraszámot és címet az ábra alá kell írni. Ha az ábraszámozás és az ábraaláírás egy sorba kerül, akkor az ábra szó után pontot kell tenni. Amennyiben a dolgozat írója nem saját maga által készített fotót kíván a szövegben elhelyezni, akkor a felvétel készítőjétől erre engedélyt kell kérnie, s a kép alatt Fotó: szó után fel kell tüntetni a készítő nevét. Ha a szerzőtől nem áll módjában a hozzájárulást megkérnie, akkor inkább tekintsen el a közléstől, mert jogi problémákat eredményezhet. A táblázat címét a táblázat felett balra, a táblázat számát jobbra kell elhelyezni. A szövegben mindig hivatkozni kell az ábrára, illetve a táblázatra. Az összefüggéseket, esetleges matematikai képleteket velük egy sorban a jobb oldalon zárójelbe tett arab számmal kell számozni. A szövegben az összefüggésre ezzel a számmal kell hivatkozni. A szakkifejezésekre, mértékegységekre, fizikai és matematikai jelölésekre, az ábrák rajzolási módjára a Magyar Szabvány érvényes előírásai a mérvadók. A szövegben és a kifejezésekben előforduló számok és mértékegységek álló (antikva) formájúak legyenek. Az egészeket a tizedesektől tizedesvesszővel kell elválasztani. A dolgozat összeállítása közben bővülhet az irodalomjegyzék, módosulhat a mellékletek sorrendje. Ellenőrizze le, hogy a hivatkozások követik-e a változásokat! 3.3 A szakdolgozat nyelve A kiírásban szereplő témát pontosan és szabatosan kell kifejteni. A dolgozat a szakterület hozzáértői számára készül. Kerülendők a felesleges töltelékszövegek, a magától értetődő dolgok magyarázata. Az egyértelműség érdekében azonban (az első előfordulás helyén) a dolgozatban szerepelő fogalmakat deffiniálni kell. Más szerzőktől átvett rövid idézetek, idéző jelek közé rakva, a dolgozatba beszerkeszthetők, de a hosszabb anyagok a mellékletbe kerüljenek. A forrást minden esetben meg kell jelölni. A fogalmazás legyen egyszerű, az érthetőséget ne zavarják többszörösen összetett mondatok. Kerülje a szóismétléseket, ha szükséges használja a könyvesboltokban kapható Szinonima szótár -t, ami majd egész életében elkísérheti. A dolgozatot a magyar nyelv szabályait alkalmazva írja meg! Szabadjon néhány jellemző és gyakran előforduló stilisztikai hibára felhívni a figyelmet! A bírálóban visszatetszést kelthet, ha a szakdolgozat egyes szám első személyben íródik. A mérések eredményeiből az alábbi következtetéseket vontam le. Tegye a mondatot többes számba ( az alábbi következtetéseket vontuk le.) jelezvén, hogy ön az alkotó csapatnak csak egyik résztvevője, de még helyesebb általánosságban fogalmazni: A mérések eredményeiből az alábbi következtetések vonhatók le. 10

11 A magyaron kívül minden (általunk) ismert nyelvben a birtoka a birtokosnak szórend szerepel, a magyar nyelvet azonban a birtokos birtoka szórend jellemzi. Erre ügyelni kell! Ne kezdjen azonban szóval mondatot! Azonban nem utazom veled holnap Pécsre. A mondat nem hangsúlyozza a lényeget. Döntsön! Veled azonban nem utazom holnap Pécsre. Holnap azonban nem utazom veled Pécsre. Pécsre azonban nem utazom veled holnap. Szóban többször, ritkábban ugyan, de írásban is előfordul, hogy a magyar nyelvre jellemző két határozott névelő közül csak az egyiket használják. A atomreaktorban megindult a maghasadás folyamata. Vigyázzon a mondatban az egyes- és többes számú szavak egyeztetésére! Mind a határozott, mind a határozatlan számnevek (minden, sok, kevés) után az alanyt egyes számba kell tenni. Kerülje az idegen szavakat! Csak olyant alkalmazzon, amelyik a magyar nyelvben már meghonosodott, vagy pontosan ismeri tartalmát és írását! Ha van ismert magyar megfelelője, akkor inkább azt használja! Mindegy, hogy időhiányból, vagy a dolgozatot készítő felületességéből származik; a szövegben maradt helyesírási hibák lerontják az egyébként jó tanulmány értékét. Ennek elkerülése érdekében helyes a dolgozatot többször elolvasni, vagy valakit megkérni az átolvasásra. Ne hagyatkozzon szövegszerkesztőjének helyesírás-ellenőrző funkciójára! A melléütéseket, betűhiányokat- vagy többleteket nem jelzi, ha a szó egyébként értelmes. 11

12 4. Szakdolgozat beadása, bírálata, minősítése 4.1 A szakdolgozat beadása A dolgozatot csak a feladatlapon megadott időpontig lehet beadni! A dolgozatot beadás előtt a készítőjének alá kell írnia! A konzulensek a szakdolgozati feladatlapon az Elfogadását javaslom rovatot akkor írhatják alá, ha a jelölt az összes feladatpontot az elvárt mélységben kidolgozta, és a szakdolgozat az előzőekben ismertetett tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A konzulensek jóváhagyása után a dolgozatot a 2 írott, eredeti példányban kell a feladatot kiíró tanszékre, a tanszéki konzulensnek beadni. Az átvétel formai feltételei: a tartalomjegyzékben feltüntetett dokumentumok pontos megléte, a tanszéki és a külső konzulens Elfogadását javaslom aláírása. A bevételt a belső konzulens a 10. számú mellékletben található átvételi bizonylattal elismeri, s benne egyúttal jelzi, hogy az egyik példányt bírálatra (a szakdolgozatot készítő hallgatóval) a külső konzulensnek visszaküldte. Az átvételi bizonylat 2 példányban íródjon, s az egyik a hallgatóé, a másik a belső konzulensé lesz. A szakdolgozat beadásakor a belső konzulens a leckekönyvben aláírással igazolja a Szakdolgozat tárgy teljesítését. 4.2 A szakdolgozat bírálata A szakdolgozatot (egymástól függetlenül) a két konzulens bírálja el. A bírálók a (11. számú melléklet szerinti) útmutató alapján szöveges értékelést írnak, írásban feltesznek két (a szakdolgozat anyagához kapcsolódó) olyan szakmai kérdést, amelynek megtárgyalását szükségesnek tartják, javaslatot tesznek az érdemjegyre. A bírálatok két példányban készülnek, s közülük az egyik példány a hallgatóé, a másik a záróvizsga-bizottságé. A bíráló a szakdolgozatot valamint a bírálatot borítékban juttatja el a dolgozatok összegyüjtésével megbízott tanszéki dolgozóhoz. A dolgozatot átvevő a 12. számú melléklet szerinti lapon regisztrálja az átvételt. 4.3 A hallgató záróvizsgára bocsáthatóságának feltétele A hallgató abban az esetben lehet záróvizsgára bocsátani, ha a szakdolgozat készítésének félévében valamennyi tantárgy vizsgáit eredményesen letette, a Szakdolgozat tárgyból az aláírást megszerezte, a Szakdolgozatot mindkét opponens minimálisan elégségesnek minősítette. 12

13 A vizsgák eredményességét a tanszékvezető által kijelölt oktató a Tanulmányi Osztályon egyezteti, majd a hallgató záró-vizsgára bocsáthatóságát tanszéki osztályozó értekezleten kell elbírálni, és a 13. számú melléklet szerinti táblázatban határozatba foglalni. A határozatot meg kell küldeni a Tanulmányi Osztálynak. 4.4 A szakdolgozat megvédése A hallgató a záró-vizsgán az általa készített szakdolgozat lényegét, fő következtetéseit, megfogalmazott javaslatait rövid (maximum 5 perc időtartamú) előadás keretében ismerteti. Előadását néhány képből álló ppt. diasorral prezentálja. A képek vetítéséhez szükséges segédeszközökről a tanszék gondoskodik. A hallgató a prezentációs anyagot CD lemezen hozza magával, amit a dolgozat védése után a tanszéknek átad. A CD-n legyen rajta a szakdolgozat teljes (szöveges és képes) anyaga is. A védés során a hallgató válaszol bizottság részéről szóban és a bírálók által írásban feltett kérdésekre. A hallgató a szakdolgozat megvédésekor jogosult kitérni azokra, a bírálatokban szereplő észrevételekre is, amelyekkel nem ért egyet. Az oklevél minősítésének alapjául szolgáló számítás során önállóan szerepel a szakdolgozatra a bírálatok és a bizottsági elnök véleménye alapján adott, és önállóan a szakdolgozat védésére a bizottság véleménye alapján adott érdemjegy. Kimagasló értékű szakdolgozat készítése esetén a Záróvizsga-bizottság elnöke (a 14. számú melléklet szerinti nyomtatványon) javaslatot tehet arra, hogy a hallgató a szakterülethez kapcsolódó tudományos egyesület diplomaterv pályázatán részt vegyen. 13

14 5. Határidők A szakdolgozat eredményes elkészítése érdekében a tanszék oktatóinak és a hallgatóknak a következő határidőket kell betartani. 5.1 Határidők őszi félévben készítendő szakdolgozat esetében: A hallgatók tájékoztatása a szakdolgozat készítésének szempontjairól Határidő: A tavaszi félév (6. szemeszter) vége által kijelölt oktató A tanszéki témajavaslatok, a beadott témavázlatok és az elkészült dolgozatok összegyűjtéséért és összesítéséért felelős oktató kijelölése Határidő: A tavaszi félévet záró értekezlet A tanszék által javasolt szakdolgozat-témák listájának összeállítása Határidő: Az őszi félévet megelőző nyitó értekezlet Felelős: A tanszék belső konzulensként figyelembe vehető oktatói A szakdolgozat-témák listájának a hallgatók által hozzáférhetővé tétele a tanszéki weblapon is. Határidő: A nyitó értekezlet napja által kijelölt oktató és a számítógép-laboratórium vezetője A szakdolgozat javasolt témáinak eljuttatása a tanszékre elektronikus levélben Határidő: Szeptember utolsó péntekje Felelős: Valamennyi hallgató A Szakdolgozat tantárgy felvétele a NEPTUN rendszerbe Határidő:A regisztráció két hete Felelős: Valamennyi érintett hallgató Annak ellenőrzése, hogy a hallgató a szakdolgozat készítésére előírt feltételeket teljesítette. Határidő: Szeptember utolsó péntekje Felelős: A tanszék kijelölt oktatója A hallgatók témajavaslatainak összesítése Határidő: A téma-javaslatok beadását követő 2. munkanap Felelős: A javaslatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor A témajavaslatok összesítésének eljuttatása a tanszéki oktatóknak Határidő: Az összesítés elkészülte után azonnal Felelős: A javaslatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor 14

15 A témajavaslatokat minősítő értekezlet Határidő:Az összesítés elkészülte után, de legkésőbb október első péntekje A témajavaslatok minősítéséről összesítő táblázat készítése és elhelyezése a hirdetőtáblán, megjelenítés a tanszéki weblapon Határidő:A minősítő értekezlet napja Felelős: A tanszéki adminisztrátor, a kijelölt oktató és a tanszékvezető Teendők szakdolgozat-téma elutasítása esetén: Új témajavaslat eljuttatása a tanszékre a korábbival azonos módon Határidő:A minősítő értekezletet követő péntek Felelős: Valamennyi érintett hallgató A hallgatók új témajavaslatainak összesítése Határidő: A téma-javaslatok beadását követő 2. munkanap Felelős: A javaslatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor Az új témajavaslatok összesítésének eljuttatása a tanszéki oktatóknak Határidő: Az összesítés elkészülte után azonnal Felelős: A javaslatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor Az új témajavaslatokat minősítő értekezlet Határidő:Az összesítés elkészülte után, de legkésőbb az új témajavaslatok beadását követő pénteken Az új témajavaslatok minősítéséről összesítő táblázat készítése és elhelyezése a hirdetőtáblán, megjelenítés a tanszéki weblapon Határidő:A minősítő értekezlet napja Felelős: A tanszéki adminisztrátor, a kijelölt oktató és a tanszékvezető Az elfogadott témajavaslatok alapján a szakdolgozat kiírások elkészítése és aláírása Határidő: A téma elfogadását követő 2. munkanap Felelős: A tanszéki adminisztrátor és a tanszékvezető A tanszékvezető által aláírt szakdolgozat kiírások eljuttatása a belső konzulensekhez Határidő:Az aláírást követő 2. munkanap Felelős: A tanszéki adminisztrátor A szakdolgozat kiírások eljuttatása a hallgatókhoz Határidő:Az átvételt követő 1. konzultáció Felelős: A belső konzulens 15

16 A szakdolgozat beadása Határidő:Február második hétfője óra Felelős: Valamennyi hallgató és konzulens A szakdolgozati bírálatok elkészítése és eljuttatása a kijelölt oktatóhoz Határidő:A szakdolgozat beadását követő péntek Felelős: Valamennyi konzulens A bírálatok eljuttatása a hallgatóhoz Határidő:A bírálat leadását követő 3. munkanap Felelős: A szakdolgozatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor Annak ellenőrzése a Tanulmányi Osztályon, hogy a szakdolgozatot beadó hallgatók a záróvizsgára való bocsáthatóság feltételeit teljesítették-e. Határidő:A szakdolgozat beadását követő hét Felelős: A szakdolgozatokat összegyűjtő oktató Osztályozó konferencia Határidő:A bírálat leadását követő 2. munkanap Felelős: A szakdolgozatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor Osztályozó konferencia határozatának eljuttatása a Tanulmányi Osztályra Határidő:A konferencia napja Felelős: A tanszéki adminisztrátor és a tanszékvezető Záróvizsga Határidő:A konferenciát követő hétfőtől Egyéb teendők: A jelen útmutató hallgatókat érintő ( számú) mellékleteinek közzététele a tanszéki weblapon Határidő:Az útmutató elfogadását követő 5. munkanap Felelős: A tanszéki számítógépes laboratórium vezetője Tantárgyanként csoportosítva a záróvizsgák tételeinek összeállítása Határidő:Az őszi félévet záró tanszéki értekezlet előtti 2. munkanap által kijelölt oktató(k) A záróvizsgák tételeinek eljuttatása a tanszék valamennyi oktatójának Határidő:Az összeállítást követő 1. munkanap által kijelölt oktató(k) A záróvizsgák tételeinek jóváhagyása Határidő:Az őszi félévet záró tanszéki értekezlet 16

17 A záróvizsgák tételeinek közzététele a tanszéki weblapon Határidő:A tételek jóváhagyását követő 2. munkanap Felelős: A tanszéki számítógépes laboratórium vezetője A záróvizsgák időpontjának jóváhagyása Határidő:Az őszi félévet záró tanszéki értekezlet A vizsgabizottság összeállítása a kérdező tanárok kiválasztása Határidő:Az őszi félévet záró tanszéki értekezlet A záróvizsgák lebonyolításáért felelős oktató kiválasztása Határidő:Az őszi félévet záró tanszéki értekezlet A záróvizsgák megszervezése Határidő: Az őszi félévet záró tanszéki értekezlet után folyamatos Felelős: A kinevezett oktató 17

18 5.2 Határidők tavaszi félévben készítendő szakdolgozat esetében: A hallgatók tájékoztatása a szakdolgozat készítésének szempontjairól Határidő: Az őszi félév (7. szemeszter) vége által kijelölt oktató A tanszéki témajavaslatok, a beadott témavázlatok és az elkészült dolgozatok összegyűjtéséért és összesítéséért felelős oktató kijelölése Határidő: Az őszi félévet záró értekezlet A tanszék által javasolt szakdolgozat-témák listájának összeállítása Határidő: A tavaszi félévet megelőző nyitó értekezlet Felelős: A tanszék belső konzulensként figyelembe vehető oktatói A szakdolgozat-témák listájának a hallgatók által hozzáférhetővé tétele a tanszéki weblapon is. Határidő: A nyitó értekezlet napja által kijelölt oktató és a számítógép-laboratórium vezetője A szakdolgozat javasolt témáinak eljuttatása a tanszékre elektronikus levélben Határidő: Február utolsó péntekje Felelős: Valamennyi hallgató A Szakdolgozat tantárgy felvétele a NEPTUN rendszerbe Határidő:A regisztráció két hete Felelős: Valamennyi érintett hallgató Annak ellenőrzése, hogy a hallgató a szakdolgozat készítésére előírt feltételeket teljesítette. Határidő: Február utolsó péntekje Felelős: A tanszék kijelölt oktatója A hallgatók témajavaslatainak összesítése Határidő: A téma-javaslatok beadását követő 2. munkanap Felelős: A javaslatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor A témajavaslatok összesítésének eljuttatása a tanszéki oktatóknak Határidő: Az összesítés elkészülte után azonnal Felelős: A javaslatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor A témajavaslatokat minősítő értekezlet Határidő:Az összesítés elkészülte után, de legkésőbb március első péntekje 18

19 A témajavaslatok minősítéséről összesítő táblázat készítése és elhelyezése a hirdetőtáblán, megjelenítés a tanszéki weblapon Határidő:A minősítő értekezlet napja Felelős: A tanszéki adminisztrátor, a kijelölt oktató és a tanszékvezető Teendők szakdolgozat-téma elutasítása esetén: Új témajavaslat eljuttatása a tanszékre a korábbival azonos módon Határidő:A minősítő értekezletet követő péntek Felelős: Valamennyi érintett hallgató A hallgatók új témajavaslatainak összesítése Határidő: A téma-javaslatok beadását követő 2. munkanap Felelős: A javaslatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor Az új témajavaslatok összesítésének eljuttatása a tanszéki oktatóknak Határidő: Az összesítés elkészülte után azonnal Felelős: A javaslatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor Az új témajavaslatokat minősítő értekezlet Határidő:Az összesítés elkészülte után, de legkésőbb az új témajavaslatok beadását követő pénteken Az új témajavaslatok minősítéséről összesítő táblázat készítése és elhelyezése a hirdetőtáblán, megjelenítés a tanszéki weblapon Határidő:A minősítő értekezlet napja Felelős: A tanszéki adminisztrátor, a kijelölt oktató és a tanszékvezető Az elfogadott témajavaslatok alapján a szakdolgozat kiírások elkészítése és aláírása Határidő: A téma elfogadását követő 2. munkanap Felelős: A tanszéki adminisztrátor és a tanszékvezető A tanszékvezető által aláírt szakdolgozat kiírások eljuttatása a belső konzulensekhez Határidő:Az aláírást követő 2. munkanap Felelős: A tanszéki adminisztrátor A szakdolgozat kiírások eljuttatása a hallgatókhoz Határidő:Az átvételt követő 1. konzultáció Felelős: A belső konzulens A szakdolgozat beadása Határidő:Június második hétfője óra Felelős: Valamennyi hallgató és konzulens 19

20 A szakdolgozati bírálatok elkészítése és eljuttatása a kijelölt oktatóhoz Határidő:A szakdolgozat beadását követő péntek Felelős: Valamennyi konzulens A bírálatok eljuttatása a hallgatóhoz Határidő:A bírálat leadását követő 3. munkanap Felelős: A szakdolgozatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor Annak ellenőrzése a Tanulmányi Osztályon, hogy a szakdolgozatot beadó hallgatók a záróvizsgára való bocsáthatóság feltételeit teljesítették-e. Határidő:A szakdolgozat beadását követő hét Felelős: A szakdolgozatokat összegyűjtő oktató Osztályozó konferencia Határidő:A bírálat leadását követő 2. munkanap Felelős: A szakdolgozatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor Osztályozó konferencia határozatának eljuttatása a Tanulmányi Osztályra Határidő:A konferencia napja Felelős: A tanszéki adminisztrátor és a tanszékvezető Záróvizsga Határidő:A konferenciát követő hétfőtől Egyéb teendők: Tantárgyanként csoportosítva a záróvizsgák tételeinek összeállítása Határidő:Az őszi félévet záró tanszéki értekezlet előtti 2. munkanap által kijelölt oktató(k) A záróvizsgák tételeinek eljuttatása a tanszék valamennyi oktatójának Határidő:Az összeállítást követő 1. munkanap által kijelölt oktató(k) A záróvizsgák tételeinek jóváhagyása Határidő:Az őszi félévet záró tanszéki értekezlet A záróvizsgák tételeinek közzététele a tanszéki weblapon Határidő:A tételek jóváhagyását követő 2. munkanap Felelős: A tanszéki számítógépes laboratórium vezetője A záróvizsgák időpontjának jóváhagyása Határidő:Az őszi félévet záró tanszéki értekezlet 20

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS CÉLJA, TERJEDELME Cél: bebizonyítani, hogy adott munkahelyen képesek közgazdasági végzettséghez kötődő munkát ellátni Tartalom: szakmai

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK 2015. 1. A 2015-ös Tudományos Diákköri Konferencia fontos

Részletesebben

Szakdolgozati formai követelmények

Szakdolgozati formai követelmények SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA Szakdolgozati formai követelmények - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Konzultáció... 3 3. A szakdolgozat formai követelményei... 3 4. A szakdolgozat mellékletei... 5 5.

Részletesebben

Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez

Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez I. BEVEZETŐ A Szakdolgozattal azt kell igazolni, hogy a vizsgázó önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki tervezési módszereket,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK A szakdolgozat szokásos terjedelme 40-60 A/4-es gépelt oldal. Az

Részletesebben

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei készítette: Ferenczi Edéné 2009.október 14. Mi a szakdolgozat? Közgazdasági tartalmú értekezés Bizonyítja a hallgató szakterületi jártasságát Hazai és nemzetközi

Részletesebben

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A diplomamunka kötelező részei (bekötési sorrendben) 1. Fedőlap - Bal felső sarokban a kiíró tanszék megnevezése (ha két tanszékkel együttműködve dolgozzuk

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A beadás feltételei: A benyújtott szakdolgozat elfogadását a témavezető tanár a Konzultációs igazolás címet viselő űrlap aláírásával igazolja. A szakdolgozatokba

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

55 810 01 0010 55 09 Mechatronikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 09 Mechatronikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése) TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a programtervező informatikus BSc szak hallgatóinak szakdolgozatával és záróvizsgájával kapcsolatos tudnivalókról

TÁJÉKOZTATÓ a programtervező informatikus BSc szak hallgatóinak szakdolgozatával és záróvizsgájával kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a programtervező informatikus BSc szak hallgatóinak szakdolgozatával és záróvizsgájával kapcsolatos tudnivalókról I. Az Informatikai Kar által gondozott szakok esetében minden szakon önálló

Részletesebben

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga Tájékoztató az Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA hallgatói számára 2014/15. tanév II. (tavaszi) félév I. SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI IGAZSÁGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDOLGOZATÁNAK

ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI IGAZSÁGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDOLGOZATÁNAK BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTİMÉRNÖKI KAR MAGASÉPÍTÉSI TANSZÉK ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI IGAZSÁGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDOLGOZATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. H. BARÁTI

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE

A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE Főiskolai és BSc szakokon Szakdolgozat 1. A szakdolgozat nyelve: magyar vagy angol. 2. A szakdolgozat alakja: A4 formátum, bekötött, fekete színű kemény kötés. 3. A szakdolgozat

Részletesebben

a diplomamunka elkészítéséhez

a diplomamunka elkészítéséhez Ú T M U T A T Ó a diplomamunka elkészítéséhez Debrecen 2016. Bevezetés A módszertani útmutató célja, hogy a diplomamunka tartalmi és formai követelményeit ismertesse, és egyben segítséget nyújtson a sikeres

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a szakoktatói záróvizsga előkészítéséről és lebonyolításának, valamint a szakdolgozat elkészítésének rendjéről, a végzős hallgatók részére

TÁJÉKOZTATÓ a szakoktatói záróvizsga előkészítéséről és lebonyolításának, valamint a szakdolgozat elkészítésének rendjéről, a végzős hallgatók részére Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ TÁJÉKOZTATÓ a szakoktatói záróvizsga előkészítéséről és lebonyolításának, valamint a szakdolgozat elkészítésének rendjéről, a végzős hallgatók

Részletesebben

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. CIKKEK, TANULMÁNYOK KÖZLÉSÉNEK RENDJE A szerző a közölni kívánt cikket a főszerkesztő címére

Részletesebben

Szakdolgozati követelmények

Szakdolgozati követelmények Szakdolgozati követelmények (Az MKSZ-NEK Szakedző Tanfolyam Tanulmányi Szabályzatának 2. számú melléklete) MKSZ-NEK Szakedző Tanfolyam (Megjegyzés: A Szakdolgozati követelmények című melléklet tartalmának

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Oxyologia Tanszék Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Nyíregyháza, 2002. Tartalomjegyzék Bevezető I. Témaválasztás, általános tájékozódás 1.) Témaválasztás

Részletesebben

A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet

A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet PTE TTK FIZIKAI INTÉZET DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉS SZABÁLYAI 2010. FEBRUÁR. 02. 1 A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet A Fizikus MSc képzéshez kapcsolódó diplomamunka

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. a szakdolgozat elkészítéséhez a 2011/12. tanév I. félévére

Ú T M U T A T Ó. a szakdolgozat elkészítéséhez a 2011/12. tanév I. félévére DEBRECENI EGYETEM M SZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK UNIVERSITY OF DEBRECEN FACULTY OF ENGINEERING Ú T M U T A T Ó a szakdolgozat elkészítéséhez a 2011/12. tanév I. félévére Debrecen 2011.

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI Jóváhagyta: EKF Sporttudományi Intézet Intézeti Tanácsa A diplomamunka célja a tanultak

Részletesebben

55 810 01 0010 55 05 Gépipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 05 Gépipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

I. A szakdolgozat tartalmi követelményei

I. A szakdolgozat tartalmi követelményei A szakdolgozattal kapcsolatos követelmények Kedves Hallgatónk, Az alábbiakban segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy szakdolgozatát minél könnyebben készítse el Összefoglaltuk a legfontosabb követelményeket,

Részletesebben

FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ. (magyar és angol nyelvű tanulmányok)

FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ. (magyar és angol nyelvű tanulmányok) FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ (magyar és angol nyelvű tanulmányok) A kéziratokat a következő címre kérjük elküldeni: Határidők: - a kézirat beküldési határideje: 2015. július

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA I. A SZAKDOLGOZAT CÉLJA A szakdolgozat készítésének célja, hogy tanúsítsa a hallgató tudását és szakértelmét valamely általa választott témában, a választott

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMADOLGOZAT SZERKESZTÉSE

A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMADOLGOZAT SZERKESZTÉSE A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMADOLGOZAT SZERKESZTÉSE 1. A szakdolgozat/diplomadolgozat nyelve: magyar vagy angol, esetleg német. 2. A szakdolgozat/diplomadolgozat alakja: A4 formátum, bekötött, fekete színű kemény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS AGRÁRTUDOMÁNYI INTÉZET 4401 Nyíregyháza, Kótaji u. 9-11. Telefon: (42) 599-434, Telefax: (42) 402-485 e-mail: mmfk@nyf.hu ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ a gépészmérnöki

Részletesebben

A diplomamunka készítés követelményei MSc-s hallgatók számára

A diplomamunka készítés követelményei MSc-s hallgatók számára A diplomamunka készítés követelményei MSc-s hallgatók számára A diplomamunka A diplomamunka egyetemi szinten, a szakképzettségnek megfelelő alkotó jellegű, önálló munkán alapuló, tudományos igényű dolgozat,

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A záróvizsgára bocsátás feltétele a konzulens által jóváhagyott szakdolgozat benyújtása. A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON 1. A szakdolgozat/diplomamunka/záródolgozat (továbbiakban: szakdolgozat) elkészítése és sikeres megvédése az oklevél kiadásának

Részletesebben

ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A ZÁRÓDOLGOZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A záródolgozat készítésének célja, hogy a képzésben résztvevő személy a téma kidolgozásával tanúsítsa szakértelmét az általa választott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA Jelentkezés a vállalati gyakorlatra: A vállalati gyakorlatra a mellékelt Vállalati gyakorlati

Részletesebben

A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei az Egészségügyi szervező alapszakon. 2. Szakdolgozat témája, témavezető, konzulens

A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei az Egészségügyi szervező alapszakon. 2. Szakdolgozat témája, témavezető, konzulens A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei az Egészségügyi szervező alapszakon Hatályos: 2007. 12. 01-től Kiegészítés, a szakdolgozat elkészítésének általános rendjéről szóló, a Debreceni

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1185-06/1 Gazdasági tervezési, rendszerelemzési, tervezési vagy

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉS

SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉS Kecskeméti Főiskola GAMF Kar SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA 2007. MÁRCIUS 5. HATÁLYOS: VISSZAVONÁSIG 1. SZ. KIADÁS AZONOSÍTÓ: DU 01/2007 IKTATÓSZÁM: 2013/2007 Összeállította: az oktatási

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére Szarvas 1. A szakdolgozat célja és szerepe A szakdolgozat eredményes megírásával és megvédésével bizonyítja a hallgató szakmai,

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1 ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ A TERVEZÉSI, DIPLOMATERVEZÉSI, SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSI ÉS PROJEKT TÁRGYAK KÖVETELMÉNYEIRŐL A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE

Részletesebben

1956 Magyarország címmel

1956 Magyarország címmel A Honvéd Vezérkar főnök-helyettes, Pintér Lajos tiszteletbeli főkonzul és a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj parancsnoka pályázatot ír ki a honvédtiszt-jelöltek részére 1956 Magyarország címmel A pályázat

Részletesebben

Tudnivalók a XXX. Jubileumi OTDK-val kapcsolatban

Tudnivalók a XXX. Jubileumi OTDK-val kapcsolatban Tudnivalók a XXX. Jubileumi OTDK-val kapcsolatban A részvétel feltételei: Az OTDK-n történő részvételre az intézményi TDK jelölés alapján az osztatlan egyetemi, főiskolai és a BA, BSc, MA, MSc képzésében1

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

A szakdolgozatokra vonatkozó elvárások

A szakdolgozatokra vonatkozó elvárások Dunaújvárosi Főiskola Informatikai Intézet A szakdolgozatokra vonatkozó elvárások A szakdolgozat készítésének célja A szakdolgozat elkészítésével és megvédésével a jelölt bizonyítja, hogy az adott szakmában

Részletesebben

Szakdolgozati Útmutató. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. régészet BA szakirány hallgatói és oktatói számára

Szakdolgozati Útmutató. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. régészet BA szakirány hallgatói és oktatói számára Szakdolgozati Útmutató A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar régészet BA szakirány hallgatói és oktatói számára A Régészeti Tanszék oktatói kara segítséget kíván nyújtani

Részletesebben

Téma elfogadtatása Téma leírása, tartalomjegyzék leadása I. Ellenőrzés 2015.10.29. 14:00 Tájékoztató, feladatrész leadása

Téma elfogadtatása Téma leírása, tartalomjegyzék leadása I. Ellenőrzés 2015.10.29. 14:00 Tájékoztató, feladatrész leadása SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI INTÉZET TELEPÜLÉSI SZAKCSOPORT ALAPELVEK Általános alapelv, hogy a munka egyedi, önálló munka legyen; ez a tervezési feladat megoldásánál

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT A SZERZŐ NEVE 2010.

SZAKDOLGOZAT A SZERZŐ NEVE 2010. SZAKDOLGOZAT A SZERZŐ NEVE 2010. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Intézet neve A SZAKDOLGOZAT CÍME Belső konzulens (+beosztása): Intézeti igazgató (+beosztása): Külső konzulens

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.3.6.1. sz. Egyetemi Szabályzat Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Követelményrendszer

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

Könyvtár és Távoktatási Központ

Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvtár és Távoktatási Központ Szakdolgozatok könyvtári archiválása Készítették: Farkas Rózsa Hernyák Gábor Kincses Julianna Nyitrai László Szolnok 2013. A Szakdolgozatok könyvtári archiválásának folyamata

Részletesebben

Egyes esetekben e fejezet keretében készítjük el a Tartalomjegyzéket is, melynek technikai megvalósításáról majd az 5.6.6. fejezetben olvashat.

Egyes esetekben e fejezet keretében készítjük el a Tartalomjegyzéket is, melynek technikai megvalósításáról majd az 5.6.6. fejezetben olvashat. Szövegszerkesztés 1. Bevezetés Ebben a modulban a szövegszerkesztési szabályokat kívánjuk bemutatni. Feltételezzük, az olvasó már ismer legalább egy szövegszerkesztő programot, így annak teljes körű bemutatására

Részletesebben

Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán

Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán A Műszaki Földtudományi Karon a végzős hallgató (továbbiakban jelölt) csak olyan diplomamunkát / diplomatervet

Részletesebben

5. számú melléklet A szakdolgozatok, diplomamunkák készítésének szabályai

5. számú melléklet A szakdolgozatok, diplomamunkák készítésének szabályai TVSZ. 5. számú melléklet A szakdolgozatok, diplomamunkák készítésének szabályai 1. Az alapképzésben részt vevő hallgató a Képzési és Kimeneti Követelményekben meghatározott szakdolgozatot, a mesterképzésben

Részletesebben

Tájékoztató a szakdolgozat elkészítéséhez a nappali -, és a levelező tagozatos, építészmérnök szakos hallgatók számára

Tájékoztató a szakdolgozat elkészítéséhez a nappali -, és a levelező tagozatos, építészmérnök szakos hallgatók számára PTE-PMMK - 2010. őszi félév Tájékoztató a szakdolgozat elkészítéséhez a nappali -, és a levelező tagozatos, építészmérnök szakos hallgatók számára 1. A szakdolgozat célja A szakdolgozat a szakképzettségnek

Részletesebben

Tanszéki Általános Formai Követelmények

Tanszéki Általános Formai Követelmények BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanszéki Általános Formai Követelmények (Érvényes: 2014. szeptember 1-től) 1. A tervezési feladat rajzaira vonatkozó

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAKON 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Valamennyi oktatónak, TDK felelősnek, hallgatónak Helyben. Kedves Kolleginák, Kollégák, TDK Felelősök, TDK-zó Hallgatók!

Valamennyi oktatónak, TDK felelősnek, hallgatónak Helyben. Kedves Kolleginák, Kollégák, TDK Felelősök, TDK-zó Hallgatók! Valamennyi oktatónak, TDK felelősnek, hallgatónak Helyben Kedves Kolleginák, Kollégák, TDK Felelősök, TDK-zó Hallgatók! Az alábbiakban rövid tájékoztatást szeretnénk nyújtani a XXXI. OTDK-n való részvétel

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon Nyíregyháza 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A szakdolgozati témák meghirdetésének rendje

Részletesebben

A szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei

A szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei A szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős hallgató számot ad arról, hogy képes a választott témájában elmélyült kutatást végezni, a szakirodalmi

Részletesebben

Szakdolgozat, diplomamunka írása, tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat, diplomamunka írása, tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat, diplomamunka írása, tartalmi és formai követelményei 1 Összefoglaló A szakdolgozat, diplomamunka tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős hallgató számot ad arról, hogy képes a választott

Részletesebben

Szakdolgozat készítésére vonatkozó előírások

Szakdolgozat készítésére vonatkozó előírások Szakdolgozat készítésére vonatkozó előírások A Tanulmányi Ügyrend V. része a Terméktervező Intézet kiegészítésével (Az intézeti kiegészítések más színnel és betűtípussal olvashatók.) SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA

Részletesebben

Útmutató szakdolgozatok készítéséhez Ez az útmutató a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán készülő szakdolgozatokkal

Útmutató szakdolgozatok készítéséhez Ez az útmutató a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán készülő szakdolgozatokkal Útmutató szakdolgozatok készítéséhez Ez az útmutató a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán készülő szakdolgozatokkal kapcsolatos formai követelményeket tartalmazza. A dolgozat

Részletesebben

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A szakmai gyakorlat kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozat elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozat elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozat elkészítéséhez a BGE KVIK BA és MA hallgatói számára Tartalomjegyzék 1. A SZAKDOLGOZAT... 3 2. A SZAKDOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 3 3. A SZAKDOLGOZAT FELÉPÍTÉSE... 4 4.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. november 5. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően

Részletesebben

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

Szakdolgozatok és TDK dolgozatok formai követelményei

Szakdolgozatok és TDK dolgozatok formai követelményei Szakdolgozatok és TDK dolgozatok formai követelményei Bioenergia tehetséggondozási műhely 1. előadás Összeállította: Prof. dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Támogató: Oktatásért Közalapítvány, Felsőoktatási,

Részletesebben

Szakdolgozat. Tájékoztató a szakdolgozat elkészítéséről. Konzulensek, témaválasztás. A szakdolgozat bírálata. Konzulensek, témaválasztás.

Szakdolgozat. Tájékoztató a szakdolgozat elkészítéséről. Konzulensek, témaválasztás. A szakdolgozat bírálata. Konzulensek, témaválasztás. Konzulensek, témaválasztás Tájékoztató a szakdolgozat elkészítéséről Környezetmérnök BSc szak; Környezetmérnök főiskolai képzés A dolgozat készítését belső konzulens (témavezető) és a külső konzulens irányítja

Részletesebben

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A csoportos tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Csoportos

Részletesebben

SZIE GTK Marketing Intézet A DIPLOMADOLGOZAT (MESTERSZAK, MSC) KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

SZIE GTK Marketing Intézet A DIPLOMADOLGOZAT (MESTERSZAK, MSC) KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZIE GTK Marketing Intézet A DIPLOMADOLGOZAT (MESTERSZAK, MSC) KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI Jelen szabályozás célja, hogy meghatározza azokat az előírásokat és elveket, amelyeket

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Hely

Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Hely Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Hely KÖVETELMÉNYRENDSZER a Gazdasági informatika című tantárgyhoz, a Gazdálkodási és menedzsment, (BA) alapszak nappalos hallgatói

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Intézményi azonosító: FI 74250 4401 Nyíregyháza Sóstói út 31/B. Tel: 42/599-400 Fax: 42/402-485 SZAKDOLGOZATI LAP Szakirányú továbbképzéshez Név : NEPTUN-kód : Szakirányú továbbképzés:

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A rövid tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául

Részletesebben

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati anyag feltöltése.,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához 1. Négyhetes szakmunka-gyakorlatot kell teljesíteni. A munkáltató és a hallgató közösen állapodnak meg a szakmunka gyakorlat konkrét

Részletesebben

DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI

DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI I. A disszertáció fő részei 1. Külső borító 2. Címlap román nyelven 3. Címlap magyar nyelven 4. Tartalomjegyzék (a fejezetcímek oldalszámaival) 5. Főszöveg bevezetés fejezetek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Idegenforgalmi Szakmenedzser képzése négy

Részletesebben

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2006. január 24-25-én 30. alkalommal rendezi meg a Kutatási és Fejlesztési Tanácskozását.

2006. január 24-25-én 30. alkalommal rendezi meg a Kutatási és Fejlesztési Tanácskozását. Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrár-Műszaki Bizottság Tisztelt Cím! Kedves Kolléga! Értesítem, hogy az MTA Agrár-Műszaki Bizottsága 2006. január 24-25-én 30. alkalommal rendezi meg

Részletesebben

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat

Részletesebben

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMI PHD- ÉS MA-HALLGATÓK KONFERENCIÁJA PILISCSABA, 2013. SZEPTEMBER 4 5., Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola *** A PPKE BTK IDI magyar irodalommal

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI és INFORMATIKAI KAR MÉRNÖK INFORMATIKUS SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI és INFORMATIKAI KAR MÉRNÖK INFORMATIKUS SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI és INFORMATIKAI KAR MÉRNÖK INFORMATIKUS SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. II. I. A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSSEL KAPCSOLATOS HATÁRIDŐK 1. A szakdolgozati

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről

Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről Tisztelt hallgató mielőtt belekezd a szakdolgozata feltöltésébe az elektronikus felületen kérem, hogy figyelmesen olvassa el a tájékoztatót. Csak akkor

Részletesebben

Általános formai követelmények. GÉPSZERKEZETTAN I. tantárgyhoz

Általános formai követelmények. GÉPSZERKEZETTAN I. tantárgyhoz SZE JÁGIVI MTK Mechatronika és Gépszerkezettan Tsz. Általános formai követelmények GÉPSZERKEZETTAN I. tantárgyhoz 1. Rajzborító A gyakorlatvezetők rajzfeladatokhoz az alábbi ábra szerinti Rajzborítót elkészítését

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06/5 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 15 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati szabályzat PTE Illyés Gyula Kar Szekszárd Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szakdolgozati szabályzat A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról) szóló 59-60.

Részletesebben

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Követelmény A beadandó dokumentációját a Keszthelyi Zsolt honlapján található pdf alapján kell elkészíteni http://people.inf.elte.hu/keszthelyi/alkalmazasok_fejlesztese

Részletesebben