Útmutató. a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskola Műszaki Menedzser szakán készítendő szakdolgozathoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató. a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskola Műszaki Menedzser szakán készítendő szakdolgozathoz"

Átírás

1 Útmutató a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskola Műszaki Menedzser szakán készítendő szakdolgozathoz Érvényesség: től. Szerkesztette: Dr. Muzelák László főiskolai docens

2 Forrásmunkák: a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Kar, a KF GAMF Kar, dr. Makovényi Ferenc főiskolai tanár, dr. Sajtós Gábor c. főiskolai tanár dr. Császár István főiskolai docens útmutatói 2

3 1. Bevezető Kedves Kolléga! Kedves Főiskolai Hallgató! Ön a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karán folytatott tanulmányainak egy sorsdöntő szakaszába érkezett. Bizonyítania kell, hogy gyakorlat- és problémaorientált szakemberré vált, a főiskolán megszerzett tudása alapján alkalmas önálló munkára, ingatlanfejlesztő, beruházás-előkészítő, technológiát tervező, szervezési feladat elkészítésére, képes hasznosítható javaslatok, általánosítható következtetések megfogalmazására. Örülnénk, ha az elkészítendő szakdolgozata nem csupán tartalmában lenne helyes; általános, főiskolai, tanszéki és konzulensi elvárások alapján készülne, s mindemellett a szakdolgozatok formai követelményeinek is megfelelne. Azért állítottuk össze ezt a tájékoztatót, hogy ebből ismerje meg a konkrét elvárásokat, az Ön személyes tennivalóit, a határidőket, figyelme mire terjedjen ki, a szakdolgozat elfogadtatása érdekében milyen feladatokat kell végrehajtania. Az Építésszervezés és Menedzsment Tanszék valamennyi oktatója és dolgozója nevében eredményes munkát kíván dr. Hajdú Miklós PhD. főiskolai tanár / tanszékvezető / 3

4 2. Általános kérdések 2.1 A szakdolgozat készítésének célja A szakdolgozat készítésének célja a főiskolai tanulmányok során szerzett elméleti és gyakorlati ismeretek integrált alkalmazása, összefoglalása. A hallgató szakdolgozatának elkészítésével bizonyítja, hogy képes összetettebb feladat megoldására. Igazolnia kell szakmai jártasságát, de nem feladata önálló, tudományos eredmény felmutatása. 2.2 A szakdolgozat elkészítésének feltétele A Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karának Műszaki Menedzser Szakán szakdolgozatot készíthet az a hallgató, aki a korábbi szemeszterek során valamennyi alapszigorlatát eredményesen letette és a NEPTUN rendszerben a Szakdolgozat tárgyat felvette. 2.3 A szakdolgozati témák és azok kiadása A hallgató témát választhat a tanszék által összeállított (1. számú melléklet szerinti) feladatlistából, de önmaga is tehet konkrét munkára javaslatot. A feladatlistát a tanszéki hirdetőtáblán és a tanszéki weblapon a hallgatók számára hozzáférhetővé kell tenni! A szakdolgozat tárgya lehet ingatlanfejlesztő, beruházás-előkészítő, kivitelező cégek, intézmények, tervezési, szervezési feladata, így ingatlanfejlesztési és megvalósíthatósági tanulmány, projekt megvalósíthatósági tanulmány, építéstechnológiai és szervezési terv. A hallgató jogosult az előbbi három szakterületen kívüli témát is javasolni, ha az kapcsolódik a műszaki menedzser szakon folytatott tanulmányokhoz, nem csupán leíró, hanem feltáró, elemző jellegű, a hallgató által készített terv-, illetve munkarészeket tartalmaz, alkalmas arra, hogy általánosítható következtetések megfogalmazásának alapja legyen. Amennyiben a hallgató szakdolgozatának témáját a tanszék által összeállított feladatlistából választja ki, az egyúttal a külső és belső konzulensét is meghatározza. Saját maga által hozott szakdolgozat-téma esetén belső konzulensnek a szakterülethez kapcsolódó tantárgyak felelőseinek egyikét kérje fel, s már a szakdolgozat címének megfogalmazásakor hallgassa meg véleményét, javaslatait! Külső konzulens is csak főiskolai vagy egyetemi végzettségű munkatárs lehet, annál a cégnél, ahonnan a szakdolgozat témáját kapja. A 2. számú mellékletben megtalálható egy jelentkezési lap, amit kitöltve és -en a ÉS címre elküldve lehet a témát jóváhagyatni. A témajavaslat mellett legyen egy kb. 1 oldalnyi tájékozató leírás, hogy a hallgató miért javasolja az adott témát, mit kíván bemutatni, megtervezni, elemezni, milyen saját tervező, elemző feladatrészt kíván készíteni, 4

5 kívánja-e a feladatot lehatárolni, s ha igen, milyen munkarészekkel kíván részletesebben foglalkozni, a témát adó intézmény mit, milyen célt kíván elérni? A témajavaslatokat a tanszék oktatóiból álló bizottság véleményezi. Amennyiben a téma a szakdolgozatok elvárásainak nem felel meg, akkor a bizottság azt elutasítja. Ilyenkor a hallgatónak egy héten belül joga van új témát választania, akár a már ismert feladatlistából, akár az általa választott munkahelyen. Ha a bizottság a másik témát is elutasítja, a hallgató szakdolgozatot csak a következő félben készíthet. Az elutasítás testületi álláspont, azon változtatni nem lehet. A szakdolgozat téma-javaslatainak minősítéséről a 3. számú melléklet szerinti összesítő táblázat készül, amit a tanszéki weblapon és a hirdetőtáblán kell a hallgatók számára hozzáférhetővé tenni. 2.4 Konzultációk A dolgozat elkészítésében a hallgatót tanszéki és külső konzulens irányítja. Mind a belső, mind a külső konzulenssel külön-külön, legkevesebb 4-4 alkalommal, arányos ütemezéssel, aláírással is igazoltan konzultálni kell. A konzultációk időpontját és tárgyát a Konzultációs lapon kell írásban feljegyezni. A konzultációs lapon feltüntetett rész-határidőket teljesíteni kell! A Konzultációs lap az 5. számú mellékletben megtalálható és a szakdolgozat beadásakor a feladathoz mellékelni kell. 2.5 A szakdolgozat tulajdonjoga A szakdolgozat beadásakor annak készítője a 6. számú melléklet szerinti nyomtatványon nyilatkozik, hogy a dolgozat saját munkájának eredménye. A dolgozatba természetesenát lehet emelni (a forrás megnevezésével és idézőjelbe téve) már megjelent és dokumentált szövegből részleteket. Amennyiben a szakdolgozat külön nem jelölve olyan összefüggő mondatokat tartalmaz, amelyek nem a szakdolgozat készítőjének szellemi termékei, akkor a plágium vétségét követi el, mert megsérti a szellemi alkotások tulajdonára és a szerzői jogokra vonatkozó rendeleteket. Ha bebizonyosodik, hogy a hallgató nem saját szellemi termékét kívánta sajátjaként feltüntetni, akkor a szakdolgozat nem fogadható el, és a hallgató ellen fegyelmi eljárást kell kezdeményezni. Amennyiben a hallgató dolgozatát valamely cég hasznosítani kívánná, akkor a hallgató élhet szerzői jogaival, s a hasznosító cégnek, a főiskolának és a hallgatónak írásban megállapodást kell kötnie. 2.6 A szakdolgozat titkosítása A szakdolgozati témát kiadó cég kérheti a szakdolgozat titkosítását. Ebben az esetben ki kell tölteni a 7. számú mellékletben található nyomtatványokat. 5

6 3. A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei, nyelve 3.1 A szakdolgozat tartalmi felépítése címoldal (8. számú melléklet) feladat-kiírás (9. számú melléklet) A szakdolgozathoz a kiírás eredeti példányát kell mellékelni. konzultációs lap a hallgató nyilatkozata a szakdolgozat eredetiségéről (5. számú melléklet) (6. számú melléklet) titoktartási megállapodás (7. számú melléklet) Csak abban az esetben csatolandó, ha a feladatot kiadó intézménynél ilyen igény felmerül. tartalomjegyzék A tartalomjegyzékben decimális számozással a fejezetcímek és a hozzájuk tartozó oldalszámok jelennek meg. Szerepelnie kell benne minden olyan címnek, amelyik önálló decimális sorszámot kapott. téma-kifejtés A dolgozat legfőbb része, mert a gondolatokat logikusan és érthetően tárgyalja. Benne az alábbi fő fejezeteket javasoljuk: 1. A dolgozat készítésének célja A lényegre koncentrálva ebben a fejezetben kell ismertetni a választott téma időszerűségét, hasznosságát, itt fogalmazandók meg azok az általános és specifikus célok, amit a szerző a dolgozat készítésével elérni kíván. Amennyiben a téma olyan szerteágazó, hogy annak minden részletével foglalkozni a szakdolgozatban nincs lehetőség, akkor ebben a fejezetben kell a feladatot lehatárolni, s indokolni a kidolgozandó feladatrész megválasztását. 2. A dolgozat készítésének módszere Ismertetni kell a dolgozat készítéséhez szükséges szakirodalmi kutatások módját, konkrét munkában való személyes részvétel arányát, a dolgozatot készítő által kidolgozott feladatrész tartalmát. 3. A szakdolgozat készítéséhez felhasznált elméleti háttér Itt kell összefoglalni azokat a feladathoz tartozó tudományos és gyakorlati ismereteket, amiket a hallgató tanulmányai során és szakirodalmi kutatásai révén szerzett. A fejezet a feladat megértéséhez szükséges elméleti hátteret tartalmazza, a konkrét munkával összefüggő ismertetés csak a következő fő fejezet témája lesz. Az elméletek ismertetése ne haladja meg a téma-kifejtés 1/3-át. 6

7 4. A konkrét feladat vizsgálatának, a tervnek az ismertetése A tudományos ismeretekre építve, az előző fejezettel összhangban, ismertetendő a tanulmány központi témája, a konkrét szervezési, projekt-megvalósítási, ingatlanfejlesztő munka. Arányaiban a témakifejtés fő része, annak mintegy 2/3-a. 5. Összefoglalás, a kidolgozott megoldás értékelése, javaslatok Röviden, tömören összegezni kell a korábban leírtakat, értékelni az elvégzett munka eredményét, javaslatokat tenni a végrehajtás módjára, meghatározni a teljesülés feltételeit. Rögzítendő: a dolgozat készítője a kitűzött célt elérte-e? Nem feltétlen jelent hibát, hogy a cél nem teljesült. Nem csökkenti a dolgozat értékét, ha írója bizonyítja be, hogy eredeti elgondolása, feltételezése nem volt helytálló. Meg lehet fogalmazni, hogy milyen tényezők akadályozták, illetve korlátozták a munkát. Itt, az összefoglalásban jelenik meg, hogy a dolgozat alapján milyen összefüggések ismerhetők fel, milyen általánosítható következtetéseket lehet levonni. Az összefoglalóban a dolgozat készítőjének lehetősége nyílik saját tevékenységét is értékelni, s ha önálló eredményt képes felmutatni, akkor azt feltétlen hangsúlyozza. 6. Mellékletek A szakdolgozat minden bizonnyal tartalmaz ábrákat, a szakdolgozat írója és mások által készített tervrajzokat, fényképeket, táblázatokat, grafikonokat, képleteket, számításokat. Nem helyes ezekkel a téma kifejtését összetördelni; tegye őket a mellékletbe, s a szövegben csak hivatkozzon rájuk! A mellékleteket csoportosítsa formai megjelenés szerint, elhatárolva a táblázatokat, a diagramokat, a rajzokat, terveket és egyéb ábrákat, a fényképeket, matematikai levezetéseket stb. A tartalomjegyzékben a mellékletek egyetlen pontként, részletezés nélkül jelenjenek meg! A mellékletek elején legyen egy önálló tartalomjegyzék, és felsorolandó minden, ami benne szerepel. 7. Függelék Amennyiben a hallgató szükségesnek tart a szakdolgozatához valamilyen törvényt, rendeletet, előírást, szabványt vagy éppen valamilyen prospektust csatolni, akkor azok a függelékbe kerüljenek, mert nem feltétlenül a kifejtett témáról szólnak, csak a jobb megértést segítik. A tartalomjegyzékben ugyanúgy kezelendők, mint a mellékletek. 8. Irodalomjegyzék Felsorolandók azok az írott anyagok (könyvek, folyóiratok, kéziratok, újabban CD-k, interneten hozzáférhető szakirodalmi művek) amelyekre a dolgozat írója a tanulmányban hivatkozik, illetve amelyeket munkájához áttanulmányozott. A felsorolás vagy alfabetikus sorrendben, vagy a hivatkozás sorrendjében történjen. 7

8 A felsorolt irodalom a szerző alaposságát, felkészültségét is jelzi. Ebből kiindulva, az irodalom megválasztása akkor jó, ha tartalmilag illik a témához, minél több művet tartalmaz, minél frissebb, lehetőség szerint nem csak hazai anyagra támaszkodik. Az egyértelmű azonosíthatóság érdekében az egyes szakirodalmi műveknél a következő adatokat kell megadni: a szerző(k) neve, a mű címe, a kiadó neve, a kiadás helye és éve. Folyóiratok esetében a következő azonosítók jelenjenek meg: a szerző(k) neve, a cikk címe, a folyóirat neve, a kiadás éve vagy az aktulás évfolyam száma a lap sorszámával együtt, a kezdő és befejező oldalszám, ahol a cikk található. Számítástechnikai adathordozóról, vagy az internetről vett szakirodalmi művek esetében: a szerző(k) neve, a mű címe, a szoftver megnevezése, az érintett fájl megnevezése, illetve az elérési útvonal. Idegen nyelvű szakirodalom esetében a jellemző adatok a forrás eredeti nyelvén írandók. Ha a forrás nem latin (pl: ciril) betűkkel íródott, akkor a mű címét (eredeti nyelven) latin betűkkel, fonetikusan is oda kell írni. 3.2 A szakdolgozat formai követelményei A szakdolgozat készítője törekedjék ne csak tartalmában helyes, hanem külalakját tekintve is vonzó, látványos, olvasható munkát kiadni kezéből. Ennek érdekében tartsa be a megjelenítésre vonatkozó előírásokat. A szakdolgozat terjedelme A szakdolgozat témáját kifejtő fejezetek minimum 40, maximum 60 A/4 formátumú oldal terjedelműek legyenek. A mellékletek és a függelék terjedelme, a szakirodalmi felsorolás nincs korlátozva. 8

9 A szakdolgozat külalakja A jelen útmutató 3.1 pontjában meghatározott tartalmú tanulmányt, illetve tervet hivatásos könyvkötőknek kell fekete, kemény fedelű kötéssel ellátni. A dolgozat külső oldalán arany színű, süllyesztett betükkel a következő feliratok jelenjenek meg! (A könyvkötők ezeket az előírásokat ismerik.) A borító felső 2/3 ában középre igazítva: SZAKDOLGOZAT Jobb oldalon alul: A HALLGATÓ NEVE Alatta a névhez viszonyítottan középre igazítva: az évszám A dolgozatot álló, A/4 méretű, famentes lapra, írógéppel vagy számítógépes szövegszerkesztővel kell írni. A sortávolság másfeles, a margó mindenütt 2,5 cm, a kötésnél további 0,5 cm legyen. A címek kivételével valamennyi bekezdés sorkizárt (balra és jobbra egyaránt margózott) formátumban íródjon. A dolgozat mind kézirat, mind könyv formátumú lehet. Az előbbi esetben a lapnak csak az egyik, az utóbbinál mindkét oldalára kerül szöveg. Könyv formátumú megjelenítésnél zavaró lehet, ha az ábrák, fotók átütnek a papíron és megjelennek a túloldali szöveg között. Ezt a megfelelő minőségű papír megválasztásával lehet elkerülni. A dolgozatot magyar nyelven, a magyar ékezetes betűket használva kell megírni! A szerző mérsékelten éljen a számítógép nyújtotta betűtípus- betű vastagság-, aláhúzás-fajta-, betűdöntés-, betűszín-, háttérszín változtatásának lehetőségeivel, mert ezek elvonják a figyelmet a tartalomról. A szövegtörzs betűtípusa Arial vagy Times New Roman, mérete 12 pont legyen. A szövegközi kiemelés kerülendő. Amennyiben valamely fogalmat mégis hangsúlyozni szükséges, akkor az félkövér, vagy dőlt betűformával történjen. Az oldalszámok elhelyezésére vonatkozóan az alábbi elvek betartása a helyes: Kéziratszerű (a papírnak csak az egyik oldalát használó) megjelenítés esetén az oldalszám a felső margó középére kerüljön, a szöveggel azonos betűtípussal és betűmérettel. Amennyiben a papír mindkét oldalára ír (könyvszerű megjelenítés), akkor az oldalszám az alsó margóra íródjon, s a jobb oldali (páratlan) oldalaknál a jobb, a bal oldali (páros) oldalaknál a bal szélre. A szövegszerkesztő programok ezt képesek automatikusan figyelni. A dolgozat tagolása A fejezetek, alfejezetek címét a műszaki irodalomban elfogadott, ponttal tagolt decimális számozással kell ellátni. A háromnál több fokozatú (Pl.: ) címrendszert kerülni kell. A rajzos mellékletek megjelenítése Az ábrákat, fotókat, táblázatokat számozással és címmel kell ellátni. 9

10 Az ábraszámot és címet az ábra alá kell írni. Ha az ábraszámozás és az ábraaláírás egy sorba kerül, akkor az ábra szó után pontot kell tenni. Amennyiben a dolgozat írója nem saját maga által készített fotót kíván a szövegben elhelyezni, akkor a felvétel készítőjétől erre engedélyt kell kérnie, s a kép alatt Fotó: szó után fel kell tüntetni a készítő nevét. Ha a szerzőtől nem áll módjában a hozzájárulást megkérnie, akkor inkább tekintsen el a közléstől, mert jogi problémákat eredményezhet. A táblázat címét a táblázat felett balra, a táblázat számát jobbra kell elhelyezni. A szövegben mindig hivatkozni kell az ábrára, illetve a táblázatra. Az összefüggéseket, esetleges matematikai képleteket velük egy sorban a jobb oldalon zárójelbe tett arab számmal kell számozni. A szövegben az összefüggésre ezzel a számmal kell hivatkozni. A szakkifejezésekre, mértékegységekre, fizikai és matematikai jelölésekre, az ábrák rajzolási módjára a Magyar Szabvány érvényes előírásai a mérvadók. A szövegben és a kifejezésekben előforduló számok és mértékegységek álló (antikva) formájúak legyenek. Az egészeket a tizedesektől tizedesvesszővel kell elválasztani. A dolgozat összeállítása közben bővülhet az irodalomjegyzék, módosulhat a mellékletek sorrendje. Ellenőrizze le, hogy a hivatkozások követik-e a változásokat! 3.3 A szakdolgozat nyelve A kiírásban szereplő témát pontosan és szabatosan kell kifejteni. A dolgozat a szakterület hozzáértői számára készül. Kerülendők a felesleges töltelékszövegek, a magától értetődő dolgok magyarázata. Az egyértelműség érdekében azonban (az első előfordulás helyén) a dolgozatban szerepelő fogalmakat deffiniálni kell. Más szerzőktől átvett rövid idézetek, idéző jelek közé rakva, a dolgozatba beszerkeszthetők, de a hosszabb anyagok a mellékletbe kerüljenek. A forrást minden esetben meg kell jelölni. A fogalmazás legyen egyszerű, az érthetőséget ne zavarják többszörösen összetett mondatok. Kerülje a szóismétléseket, ha szükséges használja a könyvesboltokban kapható Szinonima szótár -t, ami majd egész életében elkísérheti. A dolgozatot a magyar nyelv szabályait alkalmazva írja meg! Szabadjon néhány jellemző és gyakran előforduló stilisztikai hibára felhívni a figyelmet! A bírálóban visszatetszést kelthet, ha a szakdolgozat egyes szám első személyben íródik. A mérések eredményeiből az alábbi következtetéseket vontam le. Tegye a mondatot többes számba ( az alábbi következtetéseket vontuk le.) jelezvén, hogy ön az alkotó csapatnak csak egyik résztvevője, de még helyesebb általánosságban fogalmazni: A mérések eredményeiből az alábbi következtetések vonhatók le. 10

11 A magyaron kívül minden (általunk) ismert nyelvben a birtoka a birtokosnak szórend szerepel, a magyar nyelvet azonban a birtokos birtoka szórend jellemzi. Erre ügyelni kell! Ne kezdjen azonban szóval mondatot! Azonban nem utazom veled holnap Pécsre. A mondat nem hangsúlyozza a lényeget. Döntsön! Veled azonban nem utazom holnap Pécsre. Holnap azonban nem utazom veled Pécsre. Pécsre azonban nem utazom veled holnap. Szóban többször, ritkábban ugyan, de írásban is előfordul, hogy a magyar nyelvre jellemző két határozott névelő közül csak az egyiket használják. A atomreaktorban megindult a maghasadás folyamata. Vigyázzon a mondatban az egyes- és többes számú szavak egyeztetésére! Mind a határozott, mind a határozatlan számnevek (minden, sok, kevés) után az alanyt egyes számba kell tenni. Kerülje az idegen szavakat! Csak olyant alkalmazzon, amelyik a magyar nyelvben már meghonosodott, vagy pontosan ismeri tartalmát és írását! Ha van ismert magyar megfelelője, akkor inkább azt használja! Mindegy, hogy időhiányból, vagy a dolgozatot készítő felületességéből származik; a szövegben maradt helyesírási hibák lerontják az egyébként jó tanulmány értékét. Ennek elkerülése érdekében helyes a dolgozatot többször elolvasni, vagy valakit megkérni az átolvasásra. Ne hagyatkozzon szövegszerkesztőjének helyesírás-ellenőrző funkciójára! A melléütéseket, betűhiányokat- vagy többleteket nem jelzi, ha a szó egyébként értelmes. 11

12 4. Szakdolgozat beadása, bírálata, minősítése 4.1 A szakdolgozat beadása A dolgozatot csak a feladatlapon megadott időpontig lehet beadni! A dolgozatot beadás előtt a készítőjének alá kell írnia! A konzulensek a szakdolgozati feladatlapon az Elfogadását javaslom rovatot akkor írhatják alá, ha a jelölt az összes feladatpontot az elvárt mélységben kidolgozta, és a szakdolgozat az előzőekben ismertetett tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A konzulensek jóváhagyása után a dolgozatot a 2 írott, eredeti példányban kell a feladatot kiíró tanszékre, a tanszéki konzulensnek beadni. Az átvétel formai feltételei: a tartalomjegyzékben feltüntetett dokumentumok pontos megléte, a tanszéki és a külső konzulens Elfogadását javaslom aláírása. A bevételt a belső konzulens a 10. számú mellékletben található átvételi bizonylattal elismeri, s benne egyúttal jelzi, hogy az egyik példányt bírálatra (a szakdolgozatot készítő hallgatóval) a külső konzulensnek visszaküldte. Az átvételi bizonylat 2 példányban íródjon, s az egyik a hallgatóé, a másik a belső konzulensé lesz. A szakdolgozat beadásakor a belső konzulens a leckekönyvben aláírással igazolja a Szakdolgozat tárgy teljesítését. 4.2 A szakdolgozat bírálata A szakdolgozatot (egymástól függetlenül) a két konzulens bírálja el. A bírálók a (11. számú melléklet szerinti) útmutató alapján szöveges értékelést írnak, írásban feltesznek két (a szakdolgozat anyagához kapcsolódó) olyan szakmai kérdést, amelynek megtárgyalását szükségesnek tartják, javaslatot tesznek az érdemjegyre. A bírálatok két példányban készülnek, s közülük az egyik példány a hallgatóé, a másik a záróvizsga-bizottságé. A bíráló a szakdolgozatot valamint a bírálatot borítékban juttatja el a dolgozatok összegyüjtésével megbízott tanszéki dolgozóhoz. A dolgozatot átvevő a 12. számú melléklet szerinti lapon regisztrálja az átvételt. 4.3 A hallgató záróvizsgára bocsáthatóságának feltétele A hallgató abban az esetben lehet záróvizsgára bocsátani, ha a szakdolgozat készítésének félévében valamennyi tantárgy vizsgáit eredményesen letette, a Szakdolgozat tárgyból az aláírást megszerezte, a Szakdolgozatot mindkét opponens minimálisan elégségesnek minősítette. 12

13 A vizsgák eredményességét a tanszékvezető által kijelölt oktató a Tanulmányi Osztályon egyezteti, majd a hallgató záró-vizsgára bocsáthatóságát tanszéki osztályozó értekezleten kell elbírálni, és a 13. számú melléklet szerinti táblázatban határozatba foglalni. A határozatot meg kell küldeni a Tanulmányi Osztálynak. 4.4 A szakdolgozat megvédése A hallgató a záró-vizsgán az általa készített szakdolgozat lényegét, fő következtetéseit, megfogalmazott javaslatait rövid (maximum 5 perc időtartamú) előadás keretében ismerteti. Előadását néhány képből álló ppt. diasorral prezentálja. A képek vetítéséhez szükséges segédeszközökről a tanszék gondoskodik. A hallgató a prezentációs anyagot CD lemezen hozza magával, amit a dolgozat védése után a tanszéknek átad. A CD-n legyen rajta a szakdolgozat teljes (szöveges és képes) anyaga is. A védés során a hallgató válaszol bizottság részéről szóban és a bírálók által írásban feltett kérdésekre. A hallgató a szakdolgozat megvédésekor jogosult kitérni azokra, a bírálatokban szereplő észrevételekre is, amelyekkel nem ért egyet. Az oklevél minősítésének alapjául szolgáló számítás során önállóan szerepel a szakdolgozatra a bírálatok és a bizottsági elnök véleménye alapján adott, és önállóan a szakdolgozat védésére a bizottság véleménye alapján adott érdemjegy. Kimagasló értékű szakdolgozat készítése esetén a Záróvizsga-bizottság elnöke (a 14. számú melléklet szerinti nyomtatványon) javaslatot tehet arra, hogy a hallgató a szakterülethez kapcsolódó tudományos egyesület diplomaterv pályázatán részt vegyen. 13

14 5. Határidők A szakdolgozat eredményes elkészítése érdekében a tanszék oktatóinak és a hallgatóknak a következő határidőket kell betartani. 5.1 Határidők őszi félévben készítendő szakdolgozat esetében: A hallgatók tájékoztatása a szakdolgozat készítésének szempontjairól Határidő: A tavaszi félév (6. szemeszter) vége által kijelölt oktató A tanszéki témajavaslatok, a beadott témavázlatok és az elkészült dolgozatok összegyűjtéséért és összesítéséért felelős oktató kijelölése Határidő: A tavaszi félévet záró értekezlet A tanszék által javasolt szakdolgozat-témák listájának összeállítása Határidő: Az őszi félévet megelőző nyitó értekezlet Felelős: A tanszék belső konzulensként figyelembe vehető oktatói A szakdolgozat-témák listájának a hallgatók által hozzáférhetővé tétele a tanszéki weblapon is. Határidő: A nyitó értekezlet napja által kijelölt oktató és a számítógép-laboratórium vezetője A szakdolgozat javasolt témáinak eljuttatása a tanszékre elektronikus levélben Határidő: Szeptember utolsó péntekje Felelős: Valamennyi hallgató A Szakdolgozat tantárgy felvétele a NEPTUN rendszerbe Határidő:A regisztráció két hete Felelős: Valamennyi érintett hallgató Annak ellenőrzése, hogy a hallgató a szakdolgozat készítésére előírt feltételeket teljesítette. Határidő: Szeptember utolsó péntekje Felelős: A tanszék kijelölt oktatója A hallgatók témajavaslatainak összesítése Határidő: A téma-javaslatok beadását követő 2. munkanap Felelős: A javaslatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor A témajavaslatok összesítésének eljuttatása a tanszéki oktatóknak Határidő: Az összesítés elkészülte után azonnal Felelős: A javaslatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor 14

15 A témajavaslatokat minősítő értekezlet Határidő:Az összesítés elkészülte után, de legkésőbb október első péntekje A témajavaslatok minősítéséről összesítő táblázat készítése és elhelyezése a hirdetőtáblán, megjelenítés a tanszéki weblapon Határidő:A minősítő értekezlet napja Felelős: A tanszéki adminisztrátor, a kijelölt oktató és a tanszékvezető Teendők szakdolgozat-téma elutasítása esetén: Új témajavaslat eljuttatása a tanszékre a korábbival azonos módon Határidő:A minősítő értekezletet követő péntek Felelős: Valamennyi érintett hallgató A hallgatók új témajavaslatainak összesítése Határidő: A téma-javaslatok beadását követő 2. munkanap Felelős: A javaslatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor Az új témajavaslatok összesítésének eljuttatása a tanszéki oktatóknak Határidő: Az összesítés elkészülte után azonnal Felelős: A javaslatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor Az új témajavaslatokat minősítő értekezlet Határidő:Az összesítés elkészülte után, de legkésőbb az új témajavaslatok beadását követő pénteken Az új témajavaslatok minősítéséről összesítő táblázat készítése és elhelyezése a hirdetőtáblán, megjelenítés a tanszéki weblapon Határidő:A minősítő értekezlet napja Felelős: A tanszéki adminisztrátor, a kijelölt oktató és a tanszékvezető Az elfogadott témajavaslatok alapján a szakdolgozat kiírások elkészítése és aláírása Határidő: A téma elfogadását követő 2. munkanap Felelős: A tanszéki adminisztrátor és a tanszékvezető A tanszékvezető által aláírt szakdolgozat kiírások eljuttatása a belső konzulensekhez Határidő:Az aláírást követő 2. munkanap Felelős: A tanszéki adminisztrátor A szakdolgozat kiírások eljuttatása a hallgatókhoz Határidő:Az átvételt követő 1. konzultáció Felelős: A belső konzulens 15

16 A szakdolgozat beadása Határidő:Február második hétfője óra Felelős: Valamennyi hallgató és konzulens A szakdolgozati bírálatok elkészítése és eljuttatása a kijelölt oktatóhoz Határidő:A szakdolgozat beadását követő péntek Felelős: Valamennyi konzulens A bírálatok eljuttatása a hallgatóhoz Határidő:A bírálat leadását követő 3. munkanap Felelős: A szakdolgozatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor Annak ellenőrzése a Tanulmányi Osztályon, hogy a szakdolgozatot beadó hallgatók a záróvizsgára való bocsáthatóság feltételeit teljesítették-e. Határidő:A szakdolgozat beadását követő hét Felelős: A szakdolgozatokat összegyűjtő oktató Osztályozó konferencia Határidő:A bírálat leadását követő 2. munkanap Felelős: A szakdolgozatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor Osztályozó konferencia határozatának eljuttatása a Tanulmányi Osztályra Határidő:A konferencia napja Felelős: A tanszéki adminisztrátor és a tanszékvezető Záróvizsga Határidő:A konferenciát követő hétfőtől Egyéb teendők: A jelen útmutató hallgatókat érintő ( számú) mellékleteinek közzététele a tanszéki weblapon Határidő:Az útmutató elfogadását követő 5. munkanap Felelős: A tanszéki számítógépes laboratórium vezetője Tantárgyanként csoportosítva a záróvizsgák tételeinek összeállítása Határidő:Az őszi félévet záró tanszéki értekezlet előtti 2. munkanap által kijelölt oktató(k) A záróvizsgák tételeinek eljuttatása a tanszék valamennyi oktatójának Határidő:Az összeállítást követő 1. munkanap által kijelölt oktató(k) A záróvizsgák tételeinek jóváhagyása Határidő:Az őszi félévet záró tanszéki értekezlet 16

17 A záróvizsgák tételeinek közzététele a tanszéki weblapon Határidő:A tételek jóváhagyását követő 2. munkanap Felelős: A tanszéki számítógépes laboratórium vezetője A záróvizsgák időpontjának jóváhagyása Határidő:Az őszi félévet záró tanszéki értekezlet A vizsgabizottság összeállítása a kérdező tanárok kiválasztása Határidő:Az őszi félévet záró tanszéki értekezlet A záróvizsgák lebonyolításáért felelős oktató kiválasztása Határidő:Az őszi félévet záró tanszéki értekezlet A záróvizsgák megszervezése Határidő: Az őszi félévet záró tanszéki értekezlet után folyamatos Felelős: A kinevezett oktató 17

18 5.2 Határidők tavaszi félévben készítendő szakdolgozat esetében: A hallgatók tájékoztatása a szakdolgozat készítésének szempontjairól Határidő: Az őszi félév (7. szemeszter) vége által kijelölt oktató A tanszéki témajavaslatok, a beadott témavázlatok és az elkészült dolgozatok összegyűjtéséért és összesítéséért felelős oktató kijelölése Határidő: Az őszi félévet záró értekezlet A tanszék által javasolt szakdolgozat-témák listájának összeállítása Határidő: A tavaszi félévet megelőző nyitó értekezlet Felelős: A tanszék belső konzulensként figyelembe vehető oktatói A szakdolgozat-témák listájának a hallgatók által hozzáférhetővé tétele a tanszéki weblapon is. Határidő: A nyitó értekezlet napja által kijelölt oktató és a számítógép-laboratórium vezetője A szakdolgozat javasolt témáinak eljuttatása a tanszékre elektronikus levélben Határidő: Február utolsó péntekje Felelős: Valamennyi hallgató A Szakdolgozat tantárgy felvétele a NEPTUN rendszerbe Határidő:A regisztráció két hete Felelős: Valamennyi érintett hallgató Annak ellenőrzése, hogy a hallgató a szakdolgozat készítésére előírt feltételeket teljesítette. Határidő: Február utolsó péntekje Felelős: A tanszék kijelölt oktatója A hallgatók témajavaslatainak összesítése Határidő: A téma-javaslatok beadását követő 2. munkanap Felelős: A javaslatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor A témajavaslatok összesítésének eljuttatása a tanszéki oktatóknak Határidő: Az összesítés elkészülte után azonnal Felelős: A javaslatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor A témajavaslatokat minősítő értekezlet Határidő:Az összesítés elkészülte után, de legkésőbb március első péntekje 18

19 A témajavaslatok minősítéséről összesítő táblázat készítése és elhelyezése a hirdetőtáblán, megjelenítés a tanszéki weblapon Határidő:A minősítő értekezlet napja Felelős: A tanszéki adminisztrátor, a kijelölt oktató és a tanszékvezető Teendők szakdolgozat-téma elutasítása esetén: Új témajavaslat eljuttatása a tanszékre a korábbival azonos módon Határidő:A minősítő értekezletet követő péntek Felelős: Valamennyi érintett hallgató A hallgatók új témajavaslatainak összesítése Határidő: A téma-javaslatok beadását követő 2. munkanap Felelős: A javaslatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor Az új témajavaslatok összesítésének eljuttatása a tanszéki oktatóknak Határidő: Az összesítés elkészülte után azonnal Felelős: A javaslatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor Az új témajavaslatokat minősítő értekezlet Határidő:Az összesítés elkészülte után, de legkésőbb az új témajavaslatok beadását követő pénteken Az új témajavaslatok minősítéséről összesítő táblázat készítése és elhelyezése a hirdetőtáblán, megjelenítés a tanszéki weblapon Határidő:A minősítő értekezlet napja Felelős: A tanszéki adminisztrátor, a kijelölt oktató és a tanszékvezető Az elfogadott témajavaslatok alapján a szakdolgozat kiírások elkészítése és aláírása Határidő: A téma elfogadását követő 2. munkanap Felelős: A tanszéki adminisztrátor és a tanszékvezető A tanszékvezető által aláírt szakdolgozat kiírások eljuttatása a belső konzulensekhez Határidő:Az aláírást követő 2. munkanap Felelős: A tanszéki adminisztrátor A szakdolgozat kiírások eljuttatása a hallgatókhoz Határidő:Az átvételt követő 1. konzultáció Felelős: A belső konzulens A szakdolgozat beadása Határidő:Június második hétfője óra Felelős: Valamennyi hallgató és konzulens 19

20 A szakdolgozati bírálatok elkészítése és eljuttatása a kijelölt oktatóhoz Határidő:A szakdolgozat beadását követő péntek Felelős: Valamennyi konzulens A bírálatok eljuttatása a hallgatóhoz Határidő:A bírálat leadását követő 3. munkanap Felelős: A szakdolgozatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor Annak ellenőrzése a Tanulmányi Osztályon, hogy a szakdolgozatot beadó hallgatók a záróvizsgára való bocsáthatóság feltételeit teljesítették-e. Határidő:A szakdolgozat beadását követő hét Felelős: A szakdolgozatokat összegyűjtő oktató Osztályozó konferencia Határidő:A bírálat leadását követő 2. munkanap Felelős: A szakdolgozatokat összegyűjtő oktató és a tanszéki adminisztrátor Osztályozó konferencia határozatának eljuttatása a Tanulmányi Osztályra Határidő:A konferencia napja Felelős: A tanszéki adminisztrátor és a tanszékvezető Záróvizsga Határidő:A konferenciát követő hétfőtől Egyéb teendők: Tantárgyanként csoportosítva a záróvizsgák tételeinek összeállítása Határidő:Az őszi félévet záró tanszéki értekezlet előtti 2. munkanap által kijelölt oktató(k) A záróvizsgák tételeinek eljuttatása a tanszék valamennyi oktatójának Határidő:Az összeállítást követő 1. munkanap által kijelölt oktató(k) A záróvizsgák tételeinek jóváhagyása Határidő:Az őszi félévet záró tanszéki értekezlet A záróvizsgák tételeinek közzététele a tanszéki weblapon Határidő:A tételek jóváhagyását követő 2. munkanap Felelős: A tanszéki számítógépes laboratórium vezetője A záróvizsgák időpontjának jóváhagyása Határidő:Az őszi félévet záró tanszéki értekezlet 20

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ. DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ. DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ A DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ a - Emberi Erőforrás BA szak - Kommunikáció és Médiatudomány

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

1. Szakdolgozat/Diplomamunka

1. Szakdolgozat/Diplomamunka ÚTMUTATÓ a záróvizsgára való felkészüléshez az alapszakokon, mesterszakokon, valamint a szakirányú továbbképzésen záróvizsgára készülő hallgatók részére 1) Szakdolgozat/Diplomamunka 2) Témaválasztás 3)

Részletesebben

1. A SZAKDOLGOZAT MEGÍRÁSÁNAK CÉLJA

1. A SZAKDOLGOZAT MEGÍRÁSÁNAK CÉLJA 1 BGF PSZFK ZALAEGERSZEGI INTÉZETE ÚTMUTATÁS ÉS KÖVETELMÉNYEK SZAKDOLGOZAT MEGÍRÁSÁHOZ Kereskedelmi Szakmenedzser Szak végzős hallgatói számára A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő, önálló munkán

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON

A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON A KARI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT melléklete

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SZAKSZEMINÁRIUM, SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI ÉS ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYZATA (A Szent István Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának kari kiegészítése)

Részletesebben

1. számú melléklete A DIPLOMADOLGOZAT (SZAKDOLGOZAT) KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BÍRÁLATÁNAK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT

1. számú melléklete A DIPLOMADOLGOZAT (SZAKDOLGOZAT) KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BÍRÁLATÁNAK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT A Szent István Egyetemen a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (ETVSZ) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kari Kiegészítésének

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. FEJEZET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ MELLÉKLETE

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. FEJEZET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ MELLÉKLETE A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. FEJEZET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ MELLÉKLETE Miskolc, 2014. 1.3.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI

Részletesebben

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Szakdolgozati szabályzat 2010 Tartalom 1. A szakdolgozat célja...3 2. A szakdolgozat készítésének menete...3 2.1. A szakdolgozati témák meghirdetése...3 2.2. A szakdolgozati

Részletesebben

TARTALMI ÉS TECHNIKAI ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSÉHEZ

TARTALMI ÉS TECHNIKAI ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSÉHEZ TARTALMI ÉS TECHNIKAI ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSÉHEZ Az egyetemek, főiskolák hallgatói tanulmányaik befejeztével szakdolgozatot, más néven diplomamunkát készítenek, amelyet bizottság előtt kell megvédeni.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A kiválasztott témát a formanyomtatványon kell a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalban leadni!

H I R D E T M É N Y. A kiválasztott témát a formanyomtatványon kell a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalban leadni! H I R D E T M É N Y A VENDÉGLÁTÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS, MODULKÉPZÉSBEN AKTÍVAN TANULÓ II. ÉVES HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 2011/2012-es tanévre Záródolgozati

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZET SZEKSZÁRD SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Gazdálkodási és menedzsment, Közszolgálati, Nemzetközi tanulmányok alapszakok azon hallgatói számára, akik a 2011-2012. tanévben szakdolgozatot adnak le, illetve

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2414-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc A 19/2008. (XII. 4.)

Részletesebben

Szakdolgozati útmutató

Szakdolgozati útmutató Szakdolgozati útmutató A hallgatónak az oklevél/bizonyítvány megszerzéséhez szakdolgozatot, záródolgozatot vagy diplomamunkát (a továbbiakban: szakdolgozat) kell készítenie. A szakdolgozat készítésével

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON 1. A szakdolgozat/diplomamunka/záródolgozat (továbbiakban: szakdolgozat) elkészítése és sikeres megvédése az oklevél kiadásának

Részletesebben

1 TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT_KARI MELLÉKLET BCE_GTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Kari melléklet A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Karának [a továbbiakban: Kar] Kari Tanácsa a Kari Hallgatói

Részletesebben

Záróvizsga Szabályzat

Záróvizsga Szabályzat Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kar Záróvizsga Szabályzat Elfogadva a Kari Tanács 2015-06-15-i ülésén Érvényes a 2015/16-os tanév őszi félévétől Bevezető Megjegyzés: az alapképzési

Részletesebben

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről Összeállította: Tari Zsolt EGER 2007 2 EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA Szakdolgozati előírások FORMAI

Részletesebben

ÚTMUTATÓ DIPLOMADOLGOZAT ÉS DISSZERTÁCIÓ ÍRÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ DIPLOMADOLGOZAT ÉS DISSZERTÁCIÓ ÍRÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ DIPLOMADOLGOZAT ÉS DISSZERTÁCIÓ ÍRÁSÁHOZ 1. ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK 1.1. ALAPFOK A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen alapfokon a diplomavizsga két próbából áll: a) Az alapozó- és a szaktantárgyak

Részletesebben

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 02 Költségvetés-gazdálkodási

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közgazdaságtudományi Kar Melléklet 1,2,3,4,5,6,7 I. Közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok-, pénzügyi és gazdaságmatematikai elemző

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Doktori Iskola megalakulása A Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori Iskola)

Részletesebben

Akadémiai írás. Dr. Juhász László Ph.D. 2009. Dr. Juhász László PhD. 2009. Akadémiai írás Budapest

Akadémiai írás. Dr. Juhász László Ph.D. 2009. Dr. Juhász László PhD. 2009. Akadémiai írás Budapest Akadémiai írás Tapasztalatok, adatok, ismérvek módszeres gyűjtése a kutatás, a jelenségek rendszeres és kimerítő feltárására teszi tudományossá a megfigyelést és a leírást. Dr. Juhász László Ph.D. 2009

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje 1.A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA (SZTE TVSZ 1.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje 1.A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA (SZTE TVSZ 1. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (SZTE TVSZ) 22.1. és 22.3.

Részletesebben

Záróvizsga Szabályzat

Záróvizsga Szabályzat Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Záróvizsga Szabályzat Elfogadva a Kari Tanács 2014-05-26-i ülésén Érvényes a 2014/15-ös tanévtől Bevezető Megjegyzés: az alapképzési szakok szakdolgozat,

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola. Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat

Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola. Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 2007. A DOKTORI ISKOLA TANÁCSA ÁLTAL 2012. ÁPRILIS 2-ÁN MEGTÁRGYALT ÉS JÓVÁHAGYOTT SZÖVEG I. RÉSZ

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SOPRON 2006 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Általános

Részletesebben