Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Bujdosó Gyöngyi. LATEX kezdőlépések. Segédkönyv a L A TEX tanulásához Szintaktikák és mintalapok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Bujdosó Gyöngyi. LATEX kezdőlépések. Segédkönyv a L A TEX tanulásához Szintaktikák és mintalapok"

Átírás

1 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Bujdosó Gyöngyi LATEX kezdőlépések Segédkönyv a L A TEX tanulásához Szintaktikák és mintalapok Debrecen, 2008

2 Tartalomjegyzék 1. Dokumentumosztályok Osztályok (.cls) A L A TEX standard dokumentumosztályai Az AMS-L A TEX standard dokumentumosztályai Opciók Gyakran használt csomagok (.dtx) Mintafájl Bekezdésformázás A bekezdés Bekezdések kiemelése center quote quotation verse Szótárak, lexikonok szedése description Felsorolások Azonos értékű fogalmak (itemize) Különböző értékű fogalmak (enumerate) Listaelemet jelölő jel megváltoztatása Betűtípusok és betűméretek Betűtípusok megadása a L A TEX-ben Szövegközi kiemelés Betűméretek Egy kis szörnyű minta Méretek, számlálók Mértékegységek Méretek megadása Beépített méretek átállítása Helykihagyás Egyéb méretek Számlálók Lábjegyzetek Lábjegyzet megadása és számozása Kiíratási formák megváltoztatása A footnote csomag és opciói Dobozok 16 1

3 TARTALOMJEGYZÉK 2 7. Táblázatok Tabulátorok a tabbing környezet Táblázatok a tabular környezet Hivatkozások Kereszthivatkozás Irodalomjegyzék Minta hivatkozásokra Baker és Archinard

4 1. fejezet Dokumentumosztályok, stílusok, csomagok 1.1. Osztályok (.cls) \documentclass[opciók]{osztály} A L A TEX standard dokumentumosztályai article (cikk), book (könyv), report (beszámolók, diplomamunka), letter (levél), slides (fólia), proc (konferenciakiadvány), minimal; ltxdoc, ltxguide, ltnews (L A TEX fálj dokumentálásához való osztályok) Az AMS-L A TEX standard dokumentumosztályai amsart (cikk), amsbook (könyv), amsproc (konferenciakiadvány); amsdtx, amsldoc (L A TEX fálj dokumentálásához való osztályok) Opciók 10pt, 11pt, 12pt alap betűfokozat megadása a4paper, a5paper, b5paper, letterpaper (215, 9 279, 4 mm), legalpaper (215, 9 355, 6 mm), executivepaper (184, , 7 mm) onecolumn egy oszlopos, twocolumn két oszlopos szedésű lesz az egész dokumentum. \columnsep=10pt \columnseprule=0pt oneside (alapért.: article, report), twoside (alapért.: book) a páros és páratlan oldalak azonosak, illetve különbözőek. openright, openany (csak book) a fejezetek mindig páratlan, illetve az aktuálisan következő oldalon kezdődnek. titlepage (alapért.: book, report), notitlepage (alapért.: article) készít, illetve nem készít külön címlapoldalt. landscape lap vízszintes orientációjú lesz. 3

5 FEJEZET 1. DOKUMENTUMOSZTÁLYOK... 4 draft, final nyomtat, illetve nem nyomtat fekete négyzeteket a túlcsorgásoknál. leqno a kiemelt képletek jele bal oldalon lesz. fleqn a kiemelt képletek nem középre, hanem balra lesznek illesztve. A bal margó megnövelve a \mathindent beállított értékével. \mathindent=25pt 1.2. Gyakran használt csomagok (.dtx) \usepackage[opciók]{csomagnév} inputenc latin1 latin2 \usepackage[latin2]{inputenc} beírásának eredményeképpen Windows alatt gépelve forrásszövegünkbe beírhatjuk a magyar ékezetes karaktereket, azaz nem szükséges használni a \ o, \H o stb. formákat. pc852 applemac fontenc \usepackage[t1]{fontenc} eredménye pl. a magyar külső és»belső idézőjel«megjelenítése. makeidx amslatex babel magyar \usepackage[magyar]{babel} átállítja például a Chapter 1 kiírást 1. fejezet alakúra, és beállítja a magyar elválasztást deuch francais english portuges Mintafájl Magyar nyelvű szövegek szedése esetén egy L A TEX-fájlnak minimálisan a következő sorokat kell tartalmaznia (a % jel utáni részek megjegyzések): \documentclass{book} % dokumentum alapstílusa \usepackage[latin2]{inputenc} % ékezetek \usepackage[t1]{fontenc} % nemzeti karakterek, írásjelek \usepackage[magyar]{babel} % magyar elválasztás és generált szöveg \begin{document} Egy kis dokumentum szövege. \end{document}

6 2. fejezet Bekezdésformázás 2.1. A bekezdés Ha magyar nyelvű szöveget szedünk, érdemes betartani a bekezdések formázásának magyar tipográfiai szabályait. Feltétlenül érdemes betartani a főszöveg bekezdéseinek szedésére vonatkozóan a következőket: a bekezdések között ne legyen plussz helykihagyás, a főszöveg alap bekezdésének első sora be legyen húzva, és a behúzás mértéke a dokumentumon belül ne változzon, a sortávolság a betűkhöz és a sorhosszhoz megfelelően legyen beállítva, a sorok a bekezdésen belül kétoldali kizárással legyenek szedve, a kiemelésre használható formák közül a megfelelőt válasszuk, a listákat a standardnak megfelelően szedjük, és érdemes odafigyelni a kimeneti sorokra is Bekezdések kiemelése A L A TEX-nek viszonylag sok és kényelmes környezete létezik bekezdések kiemelésére. Ezek közül nézzük meg most azokat, amelyek függetlenek a dokumentumosztálytól azaz mindegyikükkel alkalmazható center quote Az ebbe a környezetbe írt szöveg a szedéstükör vízszintes közepére kerül. Többsoros szöveg elhelyezésére szolgál. Ez egy mintaszöveg annak bemutatására, hogy a főszöveg normál bekezdése milyen hosszúságú sorokkal szedődik. Közvetlenül a cím után szedett bekezdés első sora ezzel a dokumentumosztállyal (book) dolgozva behúzás nélkül, de a további bekezdések első sora itt is behúzással szedődik alapértelmezésben. 5

7 FEJEZET 2. BEKEZDÉSFORMÁZÁS 6 Bizonyos szövegeket szeretnénk szűkített margókkal azaz kétoldali behúzással kiemelni. Erre szolgál ez a környezet. Több bekezdést írhatunk itt is, a megjelenítésben a bekezdések első sora nem lesz behúzva quotation Ez a környezet szolgál például egy több sorból álló idézet, vagy több idézet megjelenítésére Ez hasonlít az előzőhöz, de itt a bekezdések első sora behúzással szedődik, és a bekezdések között nincs helykihagyás verse Versek szedésénél a verse környezetet használhatjuk, amelyben egyegy verssor a \\ dupla, ún. újsor jelig tart. A sorok formázása ennek megfelelően történik, szintén kétoldali behúzással. Üres sor a versszak végét jelzi. Így tehát ez már egy új versszak Szótárak, lexikonok szedése description Előfordulhat, hogy szükségünk van egy szövegrész szótárszerű szedésére is, ilyen például az, amikor fogalmakat sorolunk fel magyarázattal együtt: center Több sornyi szöveg szedéstükrön belüli horizontális középrehelyezésére szolgáló L A TEX környezet. quote Több darab, egy bekezdés hosszú idézet bekezdésformázással való kiemelésére is szolgáló, rövidített sorokat szedő L A TEX környezet. quotation Egy darab, több bekezdés hosszú idézet bekezdésformázással való kiemelésére is szolgáló, rövidített sorokkat szedő L A TEX környezet. verse Versek írására szolgáló, rövidített sorokat szedő, több bekezdésre kiható L A TEX környezet Felsorolások Főszövegben gyakran használunk felsorolásokat. Ennek két fajtáját különböztethetjük meg a felsorolt fogalmak egymáshoz való viszonyától függően: Azonos értékű fogalmak (itemize) Itt a fogalmaknak nincsen sorrendjük egymáshoz képest, így nem szükséges őket számozott listába sorolni, a listaelemek azonos jellel vannak ellátva. (Ezt néhol jelöletlen listának is nevezik.) A magyarban a listaelemek jelölésére leggyakrabban használt jelek a gondolatjel ( ), a középpont ( ) és a csillag ( ).

8 FEJEZET 2. BEKEZDÉSFORMÁZÁS 7 Az amerikai standard ettől eltérő, nagyobb középpontot és nagyobb csillagot alkalmaz, és a jelek függőleges helyzete is eltér a magyarban szokásostól. Ráadásul a középpontot részesíti előnyben ellentétben a magyarral, ami a gondolatjelet. Ezen a listán is jól látszik a környezetek egymásbaágyazása Különböző értékű fogalmak (enumerate) Amikor a felsorolt fogalmaknak értéke az azonos szinteken szereplőknek is külőnböző, a listaelemeket különböző jellel látjuk el. Ezt alkalmazzuk akkor is, amikor egyes listaelemekre később hivatkozunk. (Ezt néhol jelölt listának is nevezik.) Az elemeket jelölő jel lehet arab szám, római szám, kisbetű, nagybetű, illetve görög betű. 1. A magyar standard szerinti alapszabályok: (a) A sorrend: I. 1. A) a) α) (b) Ügyeljünk arra, hogy i. a számok után mindig pont, ii. a betűk után mindig kerek zárójelet használunk. (c) A kurziválás: i. számok esetében: A. ha az alapszöveg antikva, akkor a szám is antikva, B. ha az alapszöveg kurzív, akkor a számok is kurzívak, ii. betűk esetében: A. ha a szöveg antikva, a betű (az őt követő zárójellel együtt) kurzív, B. ha a szöveg kurzív, a betű (az őt követő zárójellel együtt) antikva. 2. Az angolszász standard a mienktől, jól láthatóan, ebben is eltér Listaelemet jelölő jel megváltoztatása Egyenként Ha azonban szeretnénk a standardtól eltérő jeleket alkalmazni, módunk van a jelek egyenkénti megváltoztatására az egyes \item parancsok után [] jelek közzé írtan, pl. \item[--] módon. Egyöntetűen Az itemize környezetben a jelek szintenkénti átdefiniálásával lehet a legegyszerűbben megadni az általunk használni kívánt jeleket. A L A TEX átdefiniáló parancs a \renewcommand{}{}, ahol az első zárójelpárba az átdefiniálandó parancs nevét, a másodikba pedig az új parancsot kell írnunk. Ezekben a környezetben például már az átírt címkék jelennek meg. Az első szint jelét a \renewcommand{\labelitemi}{--} paranccsal, (más) a második szint jelét a \renewcommand{\labelitemii}{$\circ$} paranccsal,

9 FEJEZET 2. BEKEZDÉSFORMÁZÁS 8 a harmadikét pl. a \renewcommand{\labelitemiii}{$\cdot$} paranccsal, a negyedikét pedig a \renewcommand{\labelitemiv}{$\rightarrow$} paranccsal. Hasonló módszer alkalmazható az enumerate környezetben is. Itt a szint jelölésének megjelenéséért több parancs is felelős. 1. Az n-edik jel milyenségét (pl. 1 vagy A vagy a stb.) a \theenumin parancs határozza meg. Átdefiniálásuk pl. a következőképpen történhet: a) \renewcommand{\theenumi}{\arabic{enumi}} illetve \renewcommand{\theenumii}{\alph{enumii}} illetve b) \renewcommand{\theenumiii}{\roman{enumiii}} illetve c) \renewcommand{\theenumiv}{\alph{enumiv}} 2. Az n-edik jel megjelenési formáját az eléje és utána írandó jelekkel együtt pedig a \labelenumin parancs határozza meg. Például: a) \renewcommand{\labelenumi}{\theenumi.} vagy b) \renewcommand{\labelenumii}{\em\theenumii)} vagy például b/i \renewcommand{\labelenumiii}{\em\theenumii/\theenumiii} illetve b/ii \renewcommand{\labelenumiv}{(\theenumiv)}

10 3. fejezet Betűtípusok és betűméretek A szövegek szedésénél sokszor szükségünk van egyes szövegrészek, fejezetcímek, szavak, kifejezések más betűcsaláddal vagy csak más betűtípussal (más néven betűváltozattal) való szedésére, illetve egyes szövegrészek (pl. címek) nagyobb betűmérettel (más néven betűfokozattal) történő megjelenítésére. A L A TEX-ben a betűcsaládok, betűváltozatok és betűfokozatok váltására több parancs is létezik, melyeket most röviden áttekintünk Betűtípusok megadása a L A TEX-ben A különböző betűváltozatok megadására több parancs is szolgál a L A TEX-ben: Alakjuk szerint lehet \textup{(minta)} (Minta): álló (antikva), \textit{(minta)} (Minta): dőlt (kurzív), \textsl{(minta)} (Minta): döntött, \textsc{(minta)} (Minta): roman kiskapitális (kapitälchen). Vastagságuk szerint lehet \textmd{(minta)} (Minta): normál, \textbf{(minta)} (Minta): félkövér. Betűcsalád szerint pedig lehet \textrm{(minta)} (Minta): roman (és egyben antikva), \textsf{(minta)} (Minta): betűtalp nélküli, groteszk, sans serif (és egyben antikva), \texttt{(minta)} (Minta): írógép típus (és egyben antikva). Néhányuk kombinálható is, például: \textit{\textbf{anna Bella}} eredménye: Anna Bella \textbf{\textsf{anna Bella}} eredménye: Anna Bella \textsl{\textsf{anna Bella}} eredménye: Anna Bella \textsl{\textbf{anna Bella}} eredménye: Anna Bella 3.2. Szövegközi kiemelés Szövegközi kiemelésre leginkább javasolt az antikva kurzív váltás. Ez azt jelenti, hogy az antikva betűkkel írt szövegben a legjobb a kiemelt szavakat, kifejezéseket kurzívval szedni, míg kurzív környezetben antikvával. Ezt a L A TEX egy igen kellemes parancsa oldja meg: az \emph{ }. Egy példa az \emph{ } hatására: 9

11 FEJEZET 3. BETŰTÍPUSOK ÉS BETŰMÉRETEK 10 {\rm Ha a szövegkörnyezet antikva, a kiemelés legyen \emph{kurzívval} szedett!} Ha a szövegkörnyezet antikva, a kiemelés legyen kurzívval szedett! {\it Ha a szövegkörnyezet kurzív, a kiemelés legyen \emph{antikvával} szedett!\/} Ha a szövegkörnyezet kurzív, a kiemelés legyen antikvával szedett! 3.3. Betűméretek A L A TEX tíz betűméretet átállító paranccsal rendelkezik. Ezek a következők: \tiny (a legkisebb méret α), \scriptsize (az indexek mérete α), \footnotesize (lábjegyzet mérete α), \small (kisebb méret α), \normalsize (normál méret α), \large (nagyobb α), \Large (nagy α), \LARGE (nagy α), \huge (nagy α), \Huge (nagy α). Érvényes átváltásig, illetve a csoport bezárásáig. Látható, hogy a parancsok nemcsak a szöveg karaktereinek méretét, hanem a matematikai mód karaktereinek méretét is megváltoztatják Egy kis szörnyű minta Felhívás! A Magyar TEXesek Szövetsége (továbbiakban MTSz) felhívja kedves tagjai figyelmét a szövetség következő előadására: Betűk a TEX-ben Ideje: Debrecen, március 17. Helye: A Debreceni Egyetem Matematikai és Informatikai Intézetének M 214-es terme. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el tájékoztatónkat, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, pszichiáterét! Az előadásra mindenkit szeretettel várunk. Az önkéntes előadók jelentkezési határideje március 16. Tisztelettel: A szervezők

12 4. fejezet Méretek, számlálók A L A TEX a plaintex-ben használtaktól eltérő parancsokat kínál a méretek, valamint a számlálók megadására, értékének módosítására. Most áttekintjük ezeket Mértékegységek A TEX többfajta mértékegységet ismer. Ezek két, megkülönböztetendő csoportba sorolhatók: Abszolút mértékegységek:. mm, cm, pt, bp, cc, pc, dd, in, sp mm milliméter cm centiméter pt pont (point) pc pica dd didot point cc ciceró in hüvelyk (inch) sp osztott pont (scaled point) bp nagy pont (big point) A mértékegységek átváltásai: pt pc in cm bp dd cc sp 1 pt = 1 0, , , , , , pc = , , , ,215 0, in = 72,27 6, , ,542 5, cm = 28,4528 2,371 0, , ,7 2, cc = 12,84 1,07 0,1777 0, , Néhány példa a megadásra: 6 cm 20pt in + 5,34 pc.31246in - 5,34 pc Relatív mértékegységek:. ex, em 1 em az aktuális betűkészlet M betűjének a szélessége, 1 ex az aktuális betűkészlet x betűjének a magassága. A magukban hordozott méret attól függ, hogy mekkora az aktuális betűkészlet x illetve M betűje Méretek megadása Beépített méretek átállítása Mindennek meg van adva az alapértelmezett mérete, mint például a szövegtükör szélességének vagy magasságának. A már létező méretek átállítása az alábbi 11

13 FEJEZET 4. MÉRETEK, SZÁMLÁLÓK 12 módon történhet: vagy például \textwidth = 16cm \textheight = 23cm \setlength{textwidth}{16cm} \addtolength{textwidth}{-2cm} \settowidth{\parindent}{behúzás} Helykihagyás Függőleges helykihagyás \vspace{2cm} \vspace*{2cm} Vízszintes helykihagyás \hspace{2cm} \hspace*{2cm} Egyéb méretek A L A TEX által előre definiált, valamint az általunk létrehozott méretek megváltoztatására a következő parancsok szolgálnak: Új méret megadására a \newlength{\parancsnév} parancs szolgál. Méret megváltoztatására a \setlength{\parancsnév}{méret} szolgál. Méret relatív megváltoztatására az \addtolength{\parancsnév}{hozzáadandó méret} parancs szolgál. Helykihagyásra a \hspace{méret}, \hspace*{méret}, \vspace{méret}, \vspace*{méret} és \addvspace*{méret} parancsok szolgálnak.

14 FEJEZET 4. MÉRETEK, SZÁMLÁLÓK Számlálók Új számláló megadására a \newcounter{számlálónév}[ős] szolgál. Pl. \newcounter{minta}, vagy \newcounter{minta}[chapter]. Ős számláló megadása esetén az újonnan létrehozott számláló értéke az ős számláló értékének változásakor automatikusan lenullázódik. Például a book dokumentumosztály használata esetén a section és a subsection számlálók a következőképpen vannak létrehozva: \newcounter{section}[chapter] és \newcounter{subsection}[section] Értékének megadására a \setcounter{számlálónév}{érték} szolgál. Pl. \setcounter{minta}{1} Értékének relatív megváltoztatására az \addtocounter{számlálónév}{érték} szolgál. Pl. az \addtocounter{minta}{3} eredménye 4 lesz. Értékének növelése 1-gyel a \stepcounter{számlálónév} paranccsal is történhet. Értékének növelése 1-gyel történhet a \refstepcounter{számlálónév} paranccsal is, ami hivatkozásra (lásd később) is alkalmassá teszi a számláló itteni értékét. Értékátadás: \setcounter{számláló 1 }{\value{számláló 2 }. Pl. \setcounter{minta}{\value{page}} eredményeként a minta számláló értéke meg fog egyezni az aktuális oldalszámmal. Kiíratási formák pl. a már létrehozott minta számlálónál: Formátummal az alábbiak lehetségesek: \arabic{minta}: 1, 2,... \Roman{minta}: I, II,... \roman{minta}: i, ii,... \Alph{minta}: A, B,... \alph{minta}: a, b,... \fnsymbol{minta},,,... Létezők kiíratása a \theszámláló módon, pl. \theminta, \thepage. Új kiírató parancs definiálása Pl. \newcounter{mintacounter}[chapter] \setcounter{mintacounter}{1} \renewcommand{\themintacounter} {\thechapter.--\roman{mintacounter}} Eredményei: 4. i 4. ii 4. iii Létezők megváltoztatása pl. \renewcommand{\thepage}{--~\roman{page}.~--} Eredménye: XIII.

15 5. fejezet Lábjegyzetek A L A TEX alapértelmezésben több lábjegyzetet formázó lehetőséggel rendelkezik, mint a plaintex. Ezeket fogjuk most röviden áttekinteni Lábjegyzet megadása és számozása A legegyszerűbb eset 1 a \footnote{szöveg} parancs használatára az, amikor a parancs után kapcsos zárójelek között egyszerűen megadjuk a lábjegyzet szövegét. Vigyázzunk a szóközökre és a jel elhelyezésére! 2 Ha a dokumentumban átlagban kevesebb, mint 1,5 lábjegyzet szerepel, érdemesebb a lábjegyzeteket jellel ellátni. Ezt úgy érhetjük el, hogy a footnote számláló kiíratását a már jól ismert módon átváltoztatjuk \fnsymbol-ra: \renewcommand{\thefootnote}{\fnsymbol{footnote}}. A magyar standard szerint ilyenkor a lábjegyzetek számozása minden oldalon eggyel ( -gal) kezdődik. Ha az automatikus számozástól eltérő számot szeretnénk megjeleníteni, akkor azt \footnote[új szám]{szöveg} módon írva tehetjük meg. 35 Majd ismét a legegyszerűbb formát iii) használva folytatódik az eredeti számozás. Dobozokból iv) nem tudunk kiíratni lábjegyzetet. Ha ez mégis szükséges, cselhez kell folyamodnunk: a dobozban el kell helyezni a lábjegyzet jelét a \footnotemark[szám] paranccsal, majd dobozon kívül meg kell adnunk a lábjegyzet szövegét a \footnotetext[szám]{szöveg} paranccsal. Ilyenkor sajnos az automatikus számozás felfüggesztődik, így léptetnünk is kell a számlálót v). Ha a footnote számláló aktuális értékét akarjuk kiíratni, akkor a szögletes zárójelek között konkrét szám beírása helyett használjuk a \value{footnote} értékkiírató parancsot! 1 Mivel itt a book stílust használjuk, a lábjegyzetek számokkal vannak jelölve. A számok és a lábjegyzet szövegének megjelenési formáját a stílusfájlok állítják be. 2 A lábjegyzet jele előtt nem szabad szóközt hagyni! A magyar standard szerint. (Itt le is nulláztam a számlálót.) A magyarban ekkor a,, stb. forma a szokásos, sajnos az \fnsymbol nem ezt produkálja. Az \fnsymbol-ban ráadásul csak 9 jel van. 35 Ilyenkor az automatikus számozás felfüggesztődik. iii) Itt újra a \footnote{szöveg} forma szerepel, csak a számláló kiíratását definiáltam át. iv) Ez például egy \fbox-hoz tartozik. v) Az ismert módon, a \stepcounter{számláló} paranccsal. 14

16 FEJEZET 5. LÁBJEGYZETEK 15 A minipage környezet az általa tartalmazott lábjegyzeteket a saját területe alján jeleníti meg. a Kisbetűvel íródik, és értéke eggyel kezdődik. Számlálója az mpfootnote. Itt is lehet d alkalmazni a különböző a, már ismert formákat a. d Ha akarjuk... a Számban és formában is Kiíratási formák megváltoztatása Ha meg akarjuk változtatni az alap kiíratási stílusokat, többek között az alábbi lehetőségeket használhatjuk. A lábjegyzetek közötti távolságot a \footnotesep parancs határozza meg. Értékének megváltoztatása a \setlength{}{} és \addtolength{}{} parancsokkal történhet. A vonalat a \footnoterule parancs jeleníti meg. Megváltoztatására példa: \renewcommand{\footnoterule}{\kern-3pt\noindent \rule{.5\textwidth}{.4pt} \vspace{2,6pt}}. Ez már ugyanolyan helykihagyásokkal 6, de hosszabb vonallal választja el a lábjegyzetet a szövegtörzstől. A szövegtörzstől való távolságot a \skip\footins határozza meg. Átállítása pl. \addtolength{\skip\footins}{1mm} módon történhet A footnote csomag és opciói Betöltése tehát a \usepackage[opció]{footnote} módon történhet. Használható opciói: perpage Oldalanként újrakezdi a lábjegyzetek számozását (mint a footnpag csomag alkalmazása esetén). para A lábjegyzetek nem különálló bekezdésekben, hanem egyetlen bekezdésben jelennek meg (mint az fnpara csomag használata esetén). symbol Az alkalmazott jelek az \fnsymbol jelei lesznek. marginal A \footnotemargin 7 parancs felelős a lap alján megjelenő lábjegyzetek jeleinek margótól mért távolságáért. A jelek balra igazítva jelennek meg. flushmargin Ua., csak a lábjegyzetek jelei jobbra igazítva jelennek meg. norule A lábjegyzeteket a szövegtörzstől elválasztó vonal nem jelenik meg. 6 A \noindent parancsot ne hagyjuk ki! 7 Átállítása a hosszakat átállító parancsokkal történhet. Lásd például a \footnotesep parancsnál.

17 6. fejezet Dobozok A \hbox helyett használhatjuk a L A TEX-ben az \mbox{...}-ot 1. Ha meghatározott hosszúságú vízszintes dobozt akarunk létrehozni, használjuk a \makebox[szélesség][l r]{...} parancsot, amely alapértelmezésben azaz ha sem [l] sem [r] paramétert nem adunk meg középre illeszt. Bekeretezett dobozokat készítenek az \fbox és \framebox parancsok, melyek használata és szintaktikája megegyezik az előző parancsokéval. Paraméterei: \fboxrule, \fboxsep. Ha egy bekezdést akarunk dobozba helyezni, használjuk a jó \parbox[t b c][magasság][t b c s]{szélesség}{...} parancsot, amely majdnem tökéletesen működik. Ez egy olyan doboz, amely alapértelmezésben középre helyezett ([c]), de ezt a [t], illetve [b] beállításokkal meg tudjuk változtatni. A [magasság] 2 után a szöveg dobozban elfoglalt helyzetét adjuk meg: [t]: tetejéhez, [b]: aljához, [c]: közepéhez, [s] 3 : egyenletesen elosztva. A szélesség a doboz vízszintes méretét határozza meg. Ebbe azonban csak egyetlen bekezdést írhatunk. Ezt pedig oda lehet tenni, ahová csak kedvünk tartja, és ha akarjuk, az \fbox paranccsal be is keretezhetjük. Ha ennél többet akarunk, azaz egy teljesen különálló kis lapot kívánunk létrehozni az adott lapon belül, a minipage környezetet használhatjuk, amelynek szintaktikája a a következő: \begin{minipage}[t b c][magasság][t b c s]{szélesség} A doboz tartalma. \end{minipage} Ebben létrehozhatunk több bekezdést is, nem csak egyet. Itt a lábjegyzetek is a lapocskához fognak tartozni. a Paraméterek megadása: lásd a \parbox parancsnál. Lehetőség van szövegek egyszerű módon való felemelésére és lesüllyesztésére is. Ezeket a mozgatásokat a \raisebox{dimenzió}{...} paranccsal érhetjük el, ahol pozitív dimenzió megadása esetén emelést, negatív megadása esetén pedig süllyesztést végzünk. 1 Ez ugyanolyan tulajdonságú, mint a \hbox. 2 Magasság megadása esetén kötelező megadni a külső helyzetet, míg a szöveg belső elhelyezésére alapértelmezett a [t]. 3 Az [s] sajnos csak a minipage környezetnél működik, hatása ott is csak lábjegyzet létezése esetén látható. 16

18 FEJEZET 6. DOBOZOK 17 Érdekes parancs még a \rule[emelés]{szélesség}{magasság} is. Ebbe a témakörbe taroznak még a dobozdefiniálások is, amelyekhez a következő parancsokat használhatjuk: \newsavebox{\elso} \savebox{\elso}[szélesség]{...}.... \usebox{\elso}...

19 7. fejezet Táblázatok Tabulált táblázatokat a tabbing környezeten belül, szokványos táblázatokat a tabular környezeten belül, mátrixokat az array környezeten belül hozhatunk létre Tabulátorok a tabbing környezet Az adott környezet illesztési pozícióit a \= paranccsal, az illesztési helyeket a \> paranccsal adhatjuk meg. Ha formátumsort akarunk használni, azt a \kill paranccsal jelölhetjük ki (ekkor ez a sor nem jelenik meg). Egy egyszerű példa a tabbing környezet használatára: \begin{tabbing} \emph{megoldások.} \= 1. \= Ezen környezeten belül... pl.\\ \> \> a következ\h o módon: \verb-v\a ersz\a \i v\a o- (= vérszívó).\\ \> 2. \> Meg kell nézni a\\ \> \> \LaTeX\ kezd\h oknek és haladóknak cím\h u könyv 221. oldalát. \end{tabbing} Sajnos azonban e környezeten belül speciális szerepe van a \ és \ parancsoknak is, így hivatalosan ezek egyike sem használható ékezetesítésre, ennek következtében azonban az áéí stb. formák sem. Ez utóbbi ugyan az alábbi példával megcáfolódik, de arra az esetre, ha mégis előbukkanna ez a probléma, most megnézzük a megoldásokat. Megoldások. 1. Ezen környezeten belül a \a ékezetesítő parancs használható pl. a következő módon: v\a ersz\a \i v\a o (= vérszívó). 2. Meg kell nézni a L A TEX kezdőknek és haladóknak című könyv 221. oldalát. Kovács Katalin Fizika 10:00 C 345 László Matematika 9:00, 14:50 K 321 Norbert Kémia 15:50 M 125 Kispatakfalvi Zita Földrajz tegnapelőtt felmondott 7.2. Táblázatok a tabular környezet Ez a környezet alkalmas a klasszikus értelemben vett táblázat elkészítésére. A környezetnek két formája létezik: \begin{tabular}[vert. poz.: t b]{oszlopok formátuma} 18

20 FEJEZET 7. TÁBLÁZATOK 19 \begin{tabular*}{szélesség}[vert. poz.: t b]{oszlopok formátuma} A szélesség a táblázat szélessége lesz, azaz az utóbbi forma adott szélességű táblázat létrehozását teszi lehetővé. Az oszlopok formátumának megadásánál használhatjuk például a következőket: l, r, c,, p{szélesség}, (= szomszédos oszlopok közé beszúrandó szöveg}, *{n}{oszlop(ok) form.}, A környezetben használható parancsok: \\, &, \hline \cline{első oszlop utolsó oszlop}, \multicolumn{n}{oszlopform.}{szöveg}, Táblázat Név évf. összeg Megjegyzés Kiss Anita V Ft A múlt év végén teljesített minden rábízott feladatot, és még egy kicsit többet is. Kovács Koloska III Ft Nem teljesített semmit. Összesen: Ft És akkor ez itt a legvége a szövegünknek.

21 8. fejezet Hivatkozások A L A TEX-nek, minden kiegészítő csomag nélkül is számos lehetősége van hivatkozások, kereszthivatkozások alkalmazására. A hivatkozások olyan parancsok, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy a L A TEX által automatikusan generált számokat ne explicit formában kelljen a szövegünkben beírni, hanem azok a hivatkozott számokkal együtt változzanak. Ezek közül a parancsok közül nézünk most meg néhányat Kereszthivatkozás Rögtön a fejezet elején, a fejezet címének megadása után elhelyeztünk egy címkét, amely ennek a fejezetnek a számát fogja eltárolni: \label{hiv}, de ezt helyettesítettük egy kicsit bonyolultabb címkével: \label{fej:hiv}, ami lehetőséget ad a címkék egységesebb módon való kezelésére. A \label{hiv} vagy \label{fej:hiv} módon megadott címke elhelyezése esetén módunkban áll két dologra is hivatkozni: 1. Hivatkozhatunk a címkével megjelölt, számlálóval rendelkező résznek a címke megadásánál élő számára (pl. 6), illetve összetett számára (pl. 1.6) a \ref{hiv} vagy \ref{fej:hiv} parancs beírásával. 2. Hivatkozhatunk arra az oldalszámra, amelyre a címke került a \pageref{hiv} vagy \pageref{fej:hiv} formában paraméterezett parancs beírásával. Példa: Mint azt a Hivatkozások (8. fejezet, 20. oldal) című fejezetben láthatjuk, a L A TEX több lehetőséget is felkínál hivatkozások beillesztésére. A kereszthivatkozások (8.1. alfejezet, 20. oldal) területén is kellemes környezetet biztosít. Megoldás:... \chapter{hivatkozások} \label{fej:hiv}... 20

22 FEJEZET 8. HIVATKOZÁSOK 21 Mint azt a Hivatkoz\ asok (\ref{fej:hiv}{.}~fejezet, \pageref{fej:hiv}{.}~oldal) cím\h u fejezetben láthatjuk, a \LaTeX\ több lehet\h oséget is felkínál hivatkozások beillesztésére. A kereszthivatkozások\label{alfej:kereszt} (\ref{alfej:kereszt}{.}~alfejezet, \pageref{alfej:kereszt}{.}~oldal) területén is kellemes környezetet biztosít. A fenti módszerrel megjelölhetünk bármilyen számlálóval ellátott szövegrészt. A számláló lehet általunk létrehozott is. Példa: A minta kedvéért mégegyszer hivatkozunk e fejezetre bemutatván, hogy az oldalszámok a helyesek maradnak (8. Hivatkozások, 20. oldal). Megoldás: A minta kedvéért mégegyszer hivatkozunk e fejezetre -- bemutatván, hogy az oldalszámok a helyesek maradnak (\ref{fej:hiv}{.}~hivatkozások, \pageref{fej:hiv}{.}~oldal) Irodalomjegyzék Ha csak egyszerű módon akarunk irodalomjegyzéket/felhasznált irodalom listát létrehozni, használhatjuk a L A TEX \begin{thebibliography}{hivatk. jel minta} listaelemek \end{thebibliography} környezetét. Ebben az esetben a szöveg többi részében hivatkozhatunk is ezekre a listaelemekre. Ehhez aznoban az kell, hogy a listaelemeket a következő módon adjuk meg: \bibitem[kiírandó szám/jel]{hivatkozási címke} a mű adatai Ezt akkor használjuk, ha valamilyen különlegesebb számozást akarunk létrehozni. Ha nem írunk szögletes zárójelet, a listaelemek arab számmal folyamatosan számozódnak: \bibitem{hivatkozási címke} a mű adatai A szövegen belül az irodalomjegyzékbeli elemekre a \cite{hivatkozási címke lista} paranccsal hivatkozhatunk, amely kiírja az automatikusan létrejött vagy az általunk megadott számo(ka)t vagy jel(ek)et. A hivatkozási címke lista elemeit vesszővel választjuk el. Ha valamilyen egyéb információt is akarunk hozzáfűzni a szövegbeli hivatkozáshoz, azt szögletes zárójelek között, \cite[plusz info]{hivatkozási címke lista} módon tehetjük meg. Ilyen lehet például, hogy 7. oldal.

BUJDOSO GYÖNGYI FAZEKAS ATTILA // / / KEZDOLEPESEK TERTIA KIADÓ

BUJDOSO GYÖNGYI FAZEKAS ATTILA // / / KEZDOLEPESEK TERTIA KIADÓ BUJDOSO GYÖNGYI FAZEKAS ATTILA // / / KEZDOLEPESEK TERTIA KIADÓ Tartalomjegyzék Előszó 13 1. A plaintex 19 Bevezető 21 1. Alapvető tudnivalók 23 1.1. A TgK használata vázlatosan 23 1.2. Betűk és jelek

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a gyakorlati vizsga alapját képezi. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

4. Javítás és jegyzetek

4. Javítás és jegyzetek és jegyzetek Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 1 Automatikus javítás

Részletesebben

Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL. a., Begépelés

Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL. a., Begépelés Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL a., Begépelés Az adatok bevitelének legegyszerűbb módja, ha a táblázat kijelölt cellájába beírjuk őket. - számok (numerikus adatok) -

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés - 1-3. modul - Szövegszerkesztés Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

x 2 3 y 5 6 x + y 7 9

x 2 3 y 5 6 x + y 7 9 Táblázat készítése Táblázat: tabular a tabular első paraméterében meghatározzuk, hogy a táblázat oszlopai hogyan helyezkednek el a cellájukon belül. c: középen; l: balra zárva; r: jobbra zárva stb. Közéjük

Részletesebben

Thesis class for the Eszterházy Károly College Osztályfájl szakdolgozat készítéséhez az Eszterházy Károly Főiskola részére thesis-ekf.cls v1.

Thesis class for the Eszterházy Károly College Osztályfájl szakdolgozat készítéséhez az Eszterházy Károly Főiskola részére thesis-ekf.cls v1. Thesis class for the Eszterházy Károly College Osztályfájl szakdolgozat készítéséhez az Eszterházy Károly Főiskola részére thesis-ekf.cls v1.1 Tómács Tibor tomacs@ektf.hu 2015. április 19. Since the Eszterházy

Részletesebben

9. Képaláírás, kereszthivatkozás, tárgymutató és jegyzékek

9. Képaláírás, kereszthivatkozás, tárgymutató és jegyzékek , kereszthivatkozás, tárgymutató és jegyzékek Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye

Részletesebben

SZABÁLYZATOK FORMÁTUMLEÍRÁSA

SZABÁLYZATOK FORMÁTUMLEÍRÁSA TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZATOK FORMÁTUMLEÍRÁSA Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2007. január 3. Határozat száma: 2007/1/6. Hatályos: 2007. január 3. Felelıs személy: Tóth Péter, fıtitkár oldalszám:

Részletesebben

SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN

SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN Az Excelben az egyszerű adatok bevitelén kívül számításokat is végezhetünk. Ezeket a cellákba beírt képletek segítségével oldjuk meg. A képlet: olyan egyenlet, amely a munkalapon

Részletesebben

ÉRETTSÉGI MÁSODIK GYAKORLAT ELINDULÁS A PAPÍRMÉRET ÉS A MARGÓK BEÁLLÍTÁSA. ÜZLETI INFORMATIKAI ESZKÖZÖK Kiadványszerkesztés

ÉRETTSÉGI MÁSODIK GYAKORLAT ELINDULÁS A PAPÍRMÉRET ÉS A MARGÓK BEÁLLÍTÁSA. ÜZLETI INFORMATIKAI ESZKÖZÖK Kiadványszerkesztés 1 MÁSODIK GYAKORLAT ÉRETTSÉGI A feladat megoldása során a Word 2010 használata a javasolt. Ebben a feladatban a következőket fogjuk gyakorolni: A papírméret és a margók beállítása. Stílusok létrehozása,

Részletesebben

Szövegszerkesztés. Microsoft Office Word 2010

Szövegszerkesztés. Microsoft Office Word 2010 Szövegszerkesztés Microsoft Office Word 2010 Szövegformázás A dokumentumszöveg formátumát meghatározó felépítés formázott - szöveg, - táblázat, - kép + stílusok + eszköztár beállítások Karakterek Bekezdések...

Részletesebben

Szövegkezelő programok általuk kínált lehetőségek

Szövegkezelő programok általuk kínált lehetőségek Szövegszerkesztés Szövegkezelő programok általuk kínált lehetőségek formázási lehetőségek WYSIWYG elv (What You See Is What You Get Amit látsz azt kapod) táblázat, grafika és egyéb objektumok nyelvi modulok

Részletesebben

Egyes esetekben e fejezet keretében készítjük el a Tartalomjegyzéket is, melynek technikai megvalósításáról majd az 5.6.6. fejezetben olvashat.

Egyes esetekben e fejezet keretében készítjük el a Tartalomjegyzéket is, melynek technikai megvalósításáról majd az 5.6.6. fejezetben olvashat. Szövegszerkesztés 1. Bevezetés Ebben a modulban a szövegszerkesztési szabályokat kívánjuk bemutatni. Feltételezzük, az olvasó már ismer legalább egy szövegszerkesztő programot, így annak teljes körű bemutatására

Részletesebben

Word I. Bevezető. Alapfogalmak

Word I. Bevezető. Alapfogalmak Word I. Bevezető A szövegszerkesztők segítségével igényesen kialakított dokumentum készítésére van lehetőségünk, de használhatjuk levelek akár elektronikus levelek írására is. Tananyagunkkal a szövegszerkesztési

Részletesebben

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján.

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján. 6. modul Prezentáció A modul a prezentációkészítéshez szükséges ismereteket kéri számon. A sikeres vizsga követelményei: Tudni kell prezentációkat létrehozni és elmenteni különböző fájl formátumokban A

Részletesebben

XIII. Jedlik Ányos Szakmai Napok. Formai követelmények

XIII. Jedlik Ányos Szakmai Napok. Formai követelmények XIII. Jedlik Ányos Szakmai Napok Formai követelmények Tartalomjegyzék Bevezető... 1 Tartalmi felépítés... 1 A dolgozat terjedelme... 2 Formai követelmények... 2 Általános tudnivalók... 2 Címoldal... 2

Részletesebben

Word V. tabulátortípus meg nem jelenik: Tabulátor - balra, Tabulátor - jobbra,

Word V. tabulátortípus meg nem jelenik: Tabulátor - balra, Tabulátor - jobbra, Word V. Tabulátorok A tabulátorok (tabulátorhely: A vízszintes vonalzó azon pontja, amely meghatározza a szövegbehúzást, illetve a szövegoszlop kezdetét.), segítségével a szöveget balra, jobbra, középre,

Részletesebben

Minta a Szigetvár feladathoz

Minta a Szigetvár feladathoz Minta a Szigetvár feladathoz A forrást (sziget.txt) megnyitjuk a Jegyzettömb segítségével és a szöveget a Vágólap segítségével átmásoljuk az alapértelmezetten megnyíló üres dokumentumba, majd elmentjük

Részletesebben

TABULÁTOROK TÁBLÁZATOK KÉSZÍTÉSE. A táblázatok készítésének lehetőségei:

TABULÁTOROK TÁBLÁZATOK KÉSZÍTÉSE. A táblázatok készítésének lehetőségei: TABULÁTOROK A tabulátorokat a szavak soron belüli pontos pozicionálására használjuk. A tabulátorokat valamilyen pozícióhoz kötjük. A pozíciók beállíthatók vonalzón vagy a Formátum menü Tabulátorok menüpontjának

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2 tanóra (90 perc) 2. Szöveg

Részletesebben

4. modul - Táblázatkezelés

4. modul - Táblázatkezelés 4. modul - Táblázatkezelés Az alábbiakban ismertetjük a 4. modul (Táblázatkezelés) syllabusát, amely a gyakorlati modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ez a modul a táblázatkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

Word IV. Élőfej és élőláb

Word IV. Élőfej és élőláb Word IV. Élőfej és élőláb A menüpont a Nézet legördülő menü Élőfej és élőláb parancsával érhető el. Ezután a megjelenő szaggatott részbe írhatjuk be a kíván szöveget. OLDALSZÁMFORMÁZÁS DÁTUMBESZÚRÁS VÁLTÁS

Részletesebben

18. Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny

18. Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny 18. Fővárosi nformatika Alkalmazói Verseny SZÖVEGSZERKESZTÉS Elméleti feladatlap Neved:... Kerületed:... 1. Keresd meg az összetartozó fogalmakat, majd írd a táblázatba megoldást!../ 10 pont 1) dual core

Részletesebben

A szakdolgozat végleges címe (célszerű tördeléssel az összetartozó szavak egy sorban legyenek)

A szakdolgozat végleges címe (célszerű tördeléssel az összetartozó szavak egy sorban legyenek) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék S ZAKDOLGOZA T A szakdolgozat végleges címe (célszerű tördeléssel az

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Alapvetések. Szövegszerkesztés szabályai. Állományok névadási szabálya I. 10. heti (összevont) gyakorlat. Videó beszúrásának története

Alapvetések. Szövegszerkesztés szabályai. Állományok névadási szabálya I. 10. heti (összevont) gyakorlat. Videó beszúrásának története Alapvetések és a Szövegszerkesztés szabályai 10. heti (összevont) gyakorlat 1 Állományok névadási szabálya I. Angol ABC kisbetűi + számok + _ + - Egyéb írásjelet (szóközt sem!), ékezetes betűt ne használjon!

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával A Microsoft OFFICE EXCEL táblázatkezelő program alapjai 2013-as verzió használatával A Microsoft Office programcsomag táblázatkezelő alkalmazása az EXCEL! Aktív táblázatok készítésére használjuk! Képletekkel,

Részletesebben

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel Több oldalas dokumentum készítése MS Word 2010 szövegszerkesztővel Egy többoldalas dokumentummal szemben támasztott követelmények (példa feladaton keresztül bemutatva) Készítsünk hat oldalas dokumentumot,

Részletesebben

TVSZ 1 sz. melléklet

TVSZ 1 sz. melléklet TVSZ 1 sz. melléklet A diplomadolgozat (szakdolgozat) készítésének és bírálatának rendje, tartalmi és formai követelményei valamint a záróvizsga rendje a GTK-n (2013. 10. 21.) Kivonat (http://gtk.szie.hu/sites/default/files/files/szabalyzatok/etvsz_gtk_kieg_1_mell_dipldolg.pdf)

Részletesebben

Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja 2014 ECDL Alapítvány Jogi nyilatkozat A modul célja

Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja 2014 ECDL Alapítvány Jogi nyilatkozat A modul célja Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja Az alábbiakban ismertetjük a Táblázatkezelés modul követelményeit, amely a modulvizsga alapját is képezi. 2014 ECDL Alapítvány A syllabus az ECDL Alapítvány

Részletesebben

I. Internetes keresési feladatok (ajánlott idő: 20 perc)

I. Internetes keresési feladatok (ajánlott idő: 20 perc) I. Internetes keresési feladatok (ajánlott idő: 20 perc) A talált oldalak internet címét (URL) másold ki egy szöveges dokumentumba és mentsd Csapatnev_internet néven! A konkrét válaszokat ide a papírra

Részletesebben

Segédanyag a WORD használatához

Segédanyag a WORD használatához Segédanyag a WORD használatához Tartalom Kezdőlap:... 2 Beszúrás... 3 Tervezés... 3 Lapelrendezés... 4 Hivatkozás... 4 Objektumok saját menüi... 5 Táblázat... 5 Képek... 5 Alakzatok... 5 Menün kívüli tudnivalók

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2. Szöveg bevitele és módosítása

Részletesebben

5. Töréspontok és hasábok

5. Töréspontok és hasábok és hasábok Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 1 Szakaszok Dokumentum

Részletesebben

A legfontosabb DOS parancsok

A legfontosabb DOS parancsok A legfontosabb DOS parancsok A DOS parancsok általános formája: KULCSSZÓ paraméterek Az utasítások akár kis-, akár nagybetűkkel is írhatók, a DOS nem tesz köztük különbséget. A kulcsszó és az első paraméter

Részletesebben

6. Alkalom. Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél. K é p

6. Alkalom. Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél. K é p 6. Alkalom Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél K é p Képet már létezı képállományból vagy a Word beépített CLIPART képtárgyőjteményébıl illeszthetünk be. Képállományból kép beillesztése A szövegkurzort

Részletesebben

Utasítás a szemináriumi munka formai feldolgozásához

Utasítás a szemináriumi munka formai feldolgozásához Utasítás a szemináriumi munka formai feldolgozásához A szemináriumi munka formája A szemináriumi munka fedőlapja úgy kell, hogy kinézzen, mint ahogy az a mellékletben szereplő dokumentumban látható oldalszámozás

Részletesebben

Mindezek közben célszerű bekapcsolva tartani a Minden látszik gombot, hogy a bekezdésjelek és az egyéb rejtett formázási szimbólumok megjelenjenek.

Mindezek közben célszerű bekapcsolva tartani a Minden látszik gombot, hogy a bekezdésjelek és az egyéb rejtett formázási szimbólumok megjelenjenek. Részlet a mintából A forrást megnyitjuk a Jegyzettömb segítségével és a szöveget a Vágólap segítségével átmásoljuk az alapértelmezetten megnyíló üres dokumentumba, majd elmentjük a vizsgamappába. Ügyeljünk

Részletesebben

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet A Normál nézet egy egyszerűsített oldalképet mutat. Ez a nézet a legalkalmasabb a szöveg beírására, szerkesztésére és az egyszerűbb formázásokra. Ebben a nézetben

Részletesebben

FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ. (magyar és angol nyelvű tanulmányok)

FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ. (magyar és angol nyelvű tanulmányok) FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ (magyar és angol nyelvű tanulmányok) A kéziratokat a következő címre kérjük elküldeni: Határidők: - a kézirat beküldési határideje: 2015. július

Részletesebben

Szöveges műveletek. Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével:

Szöveges műveletek. Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével: Alapvető szabályok Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével: Minden szöveges elem szövegdobozban, objektumban helyezkedik

Részletesebben

8. Mezőutasítások. Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu. 8. Mezőutasítások. v2013.10.24.

8. Mezőutasítások. Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu. 8. Mezőutasítások. v2013.10.24. Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 1 Mezőutasítások (1) A Word lehetőségeit

Részletesebben

Tabulátorok, felsorolás, stílusok Tabulátorok

Tabulátorok, felsorolás, stílusok Tabulátorok Tabulátorok, felsorolás, stílusok Tabulátorok A szöveg a bekezdésben balra, jobbra sorkizártan vagy középre igazodik, a bekezdés igazításától függően. Ekkor a bekezdés valamennyi és teljes sora eszerint

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szövegszerkesztés. Munkánk során figyelembe vesszük azt, hogy az irodai programcsomag szövegszerkesztői az alábbi elemeket kezelik.

Szövegszerkesztés. Munkánk során figyelembe vesszük azt, hogy az irodai programcsomag szövegszerkesztői az alábbi elemeket kezelik. erdeigrete.webnode.hu greta@korosy.hu Szövegszerkesztés Szövegszerkesztő programot használunk akkor, ha írásos munkánkat igényesen, esztétikusan, esetleg nyomtatásra szeretnénk elkészíteni. Munkánk során

Részletesebben

Összetett feladatok. Föld és a Hold

Összetett feladatok. Föld és a Hold 1. feladat Összetett feladatok Föld és a Hold Készíts weblapot, ahol a Földet és a Holdat mutatod be! A weblaphoz tartozó nyers szöveg a fold.txt és a hold.txt tartalmazza. A forrásban megtalálod a fold.jpg

Részletesebben

Szövegszerkesztés alapok

Szövegszerkesztés alapok Szövegszerkesztés alapok Libre Office Writer http://szabadut.fsf.hu/ Szöveg szerkesztő programok Editorok Szövegszerkesztők (Word processor) Kiadványszerkesztők (DTP) Fájlformátumok TXT fájlok editorok

Részletesebben

Tipográfia a szövegszerkesztésben A tipográfia fogalma

Tipográfia a szövegszerkesztésben A tipográfia fogalma A tipográfia fogalma A tipográfia görög eredetű szó, a XVI. századtól használjuk. Tüposz: vert vagy vésett ábra Grafo: írni A tipográfia a készülő nyomtatványok szedésformájának a tartalom jellegének és

Részletesebben

DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI

DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI I. A disszertáció fő részei 1. Külső borító 2. Címlap román nyelven 3. Címlap magyar nyelven 4. Tartalomjegyzék (a fejezetcímek oldalszámaival) 5. Főszöveg bevezetés fejezetek

Részletesebben

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása.

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása. QGIS Gyakorló Verzió: 1.7. Wroclaw Cím: A Print composer használata és a címkézés. Minta fájl letöltése innen: http://www.box.net/shared/87p9n0csad Egyre több publikációban szerepelnek digitális térképek,

Részletesebben

Szövegszerkesztő programok: Jegyzettömb, WordPad, Microsoft Word

Szövegszerkesztő programok: Jegyzettömb, WordPad, Microsoft Word Szövegszerkesztő programok: Jegyzettömb, WordPad, Microsoft Word A szövegszerkesztők közül az elkészítendő szöveg jellegétől függően választunk programot, és nem feltétlenül azt, amelyiket alapértelmezésben

Részletesebben

Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások

Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások A formázás sorrendje 1. Begépelem a szöveget folyamatosan 2. Helyesírást ellenőrzök 3. Entert (bekezdés) vagy Shift + Entert ütök 4. Formázok KIJELÖLÖM A FORMÁZANDÓ

Részletesebben

2. ALKALOM. Bekezdés Elválasztás Tabulátor Vezérlıkarakterek Beállítás Oldalbeállítás BEKEZDÉS

2. ALKALOM. Bekezdés Elválasztás Tabulátor Vezérlıkarakterek Beállítás Oldalbeállítás BEKEZDÉS 2. ALKALOM Bekezdés Elválasztás Tabulátor Vezérlıkarakterek Beállítás Oldalbeállítás BEKEZDÉS Két ENTER közé esı szövegrészt kezel egy bekezdésként a szövegszerkesztı program. Bekezdés (alinea) tulajdonságok:

Részletesebben

Adatok bevitele a dokumentumba

Adatok bevitele a dokumentumba Adatok bevitele a dokumentumba A szövegszerkesztés egyik legfontosabb és legegyszerűbb lépése a szöveg begépelése. A szövegszerkesztő dokumentumablakában egy függőleges vonal villog. Ezt a jelet szövegkurzornak

Részletesebben

Microsoft Word előadás. Bevezetés az informatikába I.

Microsoft Word előadás. Bevezetés az informatikába I. Microsoft Word előadás Bevezetés az informatikába I. A Word felépítése Menüsor Eszköztár Vonalzók Kurzor Dokumentum Állapotsor Betűk betűtípus fogalma betűméret félkövér, dőlt, aláhúzott proporcionális

Részletesebben

ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ OE-RKK 2016 - 2 - A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA KÜLSŐ MEGJELENÉSE A szakdolgozatot/diplomamunkát keménytáblás kötésben, fekete táblaborítóval, aranyszínű

Részletesebben

Táblázatok. Feladatok Szegélyek és cellák. 1. feladat. 2. feladat

Táblázatok. Feladatok Szegélyek és cellák. 1. feladat. 2. feladat Táblázatok A táblázatok cellákat tartalmazó sorokból és oszlopokból épülnek fel. A cellában szöveg, szövegközi grafikák és egyéb táblázatok is elhelyezhetők. A táblázat táblázatba történő beszúrásánál

Részletesebben

KARAKTERFELISMERÉS AZ EVASYS-BEN

KARAKTERFELISMERÉS AZ EVASYS-BEN KARAKTERFELISMERÉS AZ EVASYS-BEN HOL HASZNÁLHATÓ, KI HASZNÁLHATJA A Miskolci Egyetem megvásárolta a kézírásfelismerés (ICR) modult az Evasys legutóbbi licencével együtt. Ezzel lehetőség nyílt a papír alapú

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA II. (regionális) forduló 2006. február 17... Helyszín fejbélyegzője Versenyző Pontszám Kódja Elérhető Elért Százalék. 100..

Részletesebben

Word III. Kattintsunk a Fájl menü Nyomtatási kép parancsára, vagy a szokásos eszköztár nyomtatási kép ikonjára

Word III. Kattintsunk a Fájl menü Nyomtatási kép parancsára, vagy a szokásos eszköztár nyomtatási kép ikonjára Nyomtatási-kép Word III. Kattintsunk a Fájl menü Nyomtatási kép parancsára, vagy a szokásos eszköztár nyomtatási kép ikonjára Az eszköztáron található gombok segítségével tekinthetjük meg az oldalt, illetve

Részletesebben

1. Komárom. 40 pont. Név:... osztály:... Informatika középszint. gyakorlati vizsga 0921 4 / 16 2010. május 17.

1. Komárom. 40 pont. Név:... osztály:... Informatika középszint. gyakorlati vizsga 0921 4 / 16 2010. május 17. 1. Komárom Hozzon létre egy 2 oldalas dokumentumot a komáromi er drendszer történetének bemutatására! A dokumentumot a szövegszerkeszt program segítségével készítse el! Az egyszer szövegszerkeszt vel készített

Részletesebben

I/1. Pályázati adatlap

I/1. Pályázati adatlap I/1. Pályázati adatlap Készítsd el a mintán látható A4-es méretű adatlapot! A következő feladatok ehhez nyújtanak útmutatást. Az adatlap teljes szövegét tartalmazó forrásfájl és a felhasznált kép a mellékelt

Részletesebben

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet Lakóház tervezés ADT 3.3-al Segédlet A lakóház tervezési gyakorlathoz főleg a Tervezés és a Dokumentáció menüket fogjuk használni az AutoDesk Architectural Desktop programból. A program centiméterben dolgozik!!!

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

Ismerkedés az új felülettel

Ismerkedés az új felülettel Ismerkedés az új felülettel A 2003-as verzióhoz képes változott a menüszerkezet. Az ablak tetején menüszalag található, amely előtérbe helyezi a legfontosabb parancsokat, így nem kell a program legkülönbözőbb

Részletesebben

C.) gy ligatúra (csak kurzív változata) A magyar nyelv számára volna kívánatos létrehozni a ligatúrát, csak az ólomszedés idejében volt ilyen, de

C.) gy ligatúra (csak kurzív változata) A magyar nyelv számára volna kívánatos létrehozni a ligatúrát, csak az ólomszedés idejében volt ilyen, de Tipográfia III. LIGATÚRA Összekapcsolt betűk. Ezeket a fontkészlet tartalmazza. A leggyakoribb ligatúrák: A.) f ligatúrák: fi, fl, ff, ffi, ffl, fj B.) és jelentésű szavak. (et, and, und, stb.)et-jelnek

Részletesebben

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. CIKKEK, TANULMÁNYOK KÖZLÉSÉNEK RENDJE A szerző a közölni kívánt cikket a főszerkesztő címére

Részletesebben

Témák. Bevezetés az informatikába 7. Előadás. Szövegfile-ok típusai. Szövegszerkesztők típusai. Mértékegységek. Szövegszerkesztők szolgáltatásai

Témák. Bevezetés az informatikába 7. Előadás. Szövegfile-ok típusai. Szövegszerkesztők típusai. Mértékegységek. Szövegszerkesztők szolgáltatásai Bevezetés az informatikába 7. Előadás Számítógépes dokumentumkészítés I Témák Szövegfile-ok típusai Szövegszerkesztők típusai Szövegszerkesztők szolgáltatásai Microsoft Word szövegszerkesztők Szövegfile-ok

Részletesebben

openbve járműkészítés Leírás az openbve-hez kapcsolódó extensions.cfg fájl elkészítéséhez

openbve járműkészítés Leírás az openbve-hez kapcsolódó extensions.cfg fájl elkészítéséhez Leírás az openbve-hez kapcsolódó extensions.cfg fájl elkészítéséhez 1. oldal openbve járműkészítés Leírás az openbve-hez kapcsolódó extensions.cfg fájl elkészítéséhez A leírás az openbve-hez készített

Részletesebben

A matematikai feladatok és megoldások konvenciói

A matematikai feladatok és megoldások konvenciói A matematikai feladatok és megoldások konvenciói Kozárné Fazekas Anna Kántor Sándor Matematika és Informatika Didaktikai Konferencia - Szatmárnémeti 2011. január 28-30. Konvenciók Mindenki által elfogadott

Részletesebben

Táblázatok kezelése. 1. ábra Táblázat kezelése menüből

Táblázatok kezelése. 1. ábra Táblázat kezelése menüből Táblázat beszúrása, létrehozása A táblázatok készítésének igénye már a korai szövegszerkesztőkben felmerült, de ezekben nem sok lehetőség állt rendelkezésre. A mai szövegszerkesztőket már kiegészítették

Részletesebben

Hol használjuk a szövegszerkesztőt? Az élet minden területén megtalálható: levelet, meghívót, dolgozatot, feladatlapot, könyvet is készíthetünk vele.

Hol használjuk a szövegszerkesztőt? Az élet minden területén megtalálható: levelet, meghívót, dolgozatot, feladatlapot, könyvet is készíthetünk vele. Szövegszerkesztés ALAPOK 2 3 Hol használjuk a szövegszerkesztőt? Az élet minden területén megtalálható: levelet, meghívót, dolgozatot, feladatlapot, könyvet is készíthetünk vele. 4 Miért használjuk a szövegszerkesztőt?

Részletesebben

835 + 835 + 835 + 835 + 835 5

835 + 835 + 835 + 835 + 835 5 Orchidea Iskola VI. Matematika verseny 20/20 II. forduló. A macska és az egér jobbra indulnak el. Ha az egér négyzetet ugrik, akkor a macska 2 négyzetet lép előre. Melyik négyzetnél éri utol a macska az

Részletesebben

A számítógép beállításainak megváltoztatása

A számítógép beállításainak megváltoztatása Megjelenés és témák Először tekintsük át, hogy hogyan lehet a képernyőn megjelenő elemek küllemét módosítani. Válasszuk a Start menü Vezérlőpultban a Megjelenés és témák hivatkozást. Itt kattintsunk a

Részletesebben

Táblázatkezelés 5. - Függvények

Táblázatkezelés 5. - Függvények Táblázatkezelés 5. - Függvények Eddig mi magunk készítettünk képleteket (számolási utasításokat). A bonyolultabb, programozók által készített, Excelbe beépített képleteket függvényeknek nevezik. Táblázatkezelőnk

Részletesebben

Dokumentumkészítés. Építész-informatika november 4.

Dokumentumkészítés. Építész-informatika november 4. Dokumentumkészítés Építész-informatika 1 2008. november 4. Miért érdemes a szövegszerkesztést egyetemen tanulni? Alapfokú ismeretek (pl. ECDL) Rövid szöveg (1 2 oldal): egyedi, alapvető formázások Mélyebb

Részletesebben

LATEX nem túl röviden Csárdi Gábor 1998. október

LATEX nem túl röviden Csárdi Gábor 1998. október LATEX nem túl röviden Csárdi Gábor 1998. október Tartalom Előszó 7 1. Miért L A TEX? 9 1.1. Miért mi?............................... 9 1.2. Pro és kontra............................. 9 2. Amit feltétlenül

Részletesebben

Az Ebook leadással kapcsolatos fontos információk

Az Ebook leadással kapcsolatos fontos információk Az Ebook leadással kapcsolatos fontos információk Tartalom Az Ebook leadással kapcsolatos fontos információk...1 Tartalom... 1 Stílusok... 2 Idézetek... 4 Képek... 5 Inline image... 5 Illusztráció... 6

Részletesebben

Bevezetés az Excel 2010 használatába

Bevezetés az Excel 2010 használatába Molnár Mátyás Bevezetés az Excel 2010 használatába Csak a lényeg érthetően! Tartalomjegyzék A TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI 1 AZ EXCEL PROGRAMABLAK FELÉPÍTÉSE 1 GYORSELÉRÉSI ESZKÖZTÁR 5 ÁLLAPOTSOR 6 AZ EXCEL

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5

1. oldal, összesen: 5 1. oldal, összesen: 5 Elmélet Word 1. Döntse el az alábbi állításról, hogy a tagmondatok tartalma igaz-e, s A WORD helyesírás-ellenőrző rendszere minden helyesírási hibánkat kijavítja, mert felismeri,

Részletesebben

2 PowerPoint 2016 zsebkönyv

2 PowerPoint 2016 zsebkönyv 2 PowerPoint 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 PowerPoint 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli

Részletesebben

4. modul - Táblázatkezelés

4. modul - Táblázatkezelés 4. modul - Táblázatkezelés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 4. modul (Táblázatkezelés) syllabusát, amely a gyakorlati modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ez a modul

Részletesebben

PC-Kismester verseny első forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. december 6.

PC-Kismester verseny első forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. december 6. PC-Kismester XVIII. informatikai verseny feladatok 1. oldal, összesen: 5 5-8. osztály PC-Kismester verseny első forduló feladatai Beküldési határidő: 2014. december 6. Informatikai alapismeretek 1. A felsoroltak

Részletesebben

3. Az ősember. I n f o r m a t i k a é r e t t s é g i, k ö z é p s z i n t, m á j u s 1 9.

3. Az ősember. I n f o r m a t i k a é r e t t s é g i, k ö z é p s z i n t, m á j u s 1 9. 1. Színház Készítse el a mintán látható színházi plakátot! A következő feladatok ehhez nyújtanak útmutatást! A plakát A5-ös méretű lesz, ezért egy fekvő A4-es lapra két példányt helyezzen el. 1. A szöveg

Részletesebben

Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal

Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal Aromo Iskolaadminisztrációs Szoftver Felhasználói kézikönyv -- Szöveges értékelés 1 Tartalomjegyzék Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal 1 Bevezetés 3

Részletesebben

Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... IX WEBSZERKESZTÉSI ALAPISMERETEK HTML. 1. II. Háttér beállítása I. Elsõ weblapunk III. Karakterformázás...

Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... IX WEBSZERKESZTÉSI ALAPISMERETEK HTML. 1. II. Háttér beállítása I. Elsõ weblapunk III. Karakterformázás... Tartalomjegyzék BEVEZETÉS.............. IX Kedves Olvasó.................... ix Kedves érettségizõ!................. x A mintafeladatok használata......... x WEBSZERKESZTÉSI ALAPISMERETEK HTML. 1 I. Elsõ

Részletesebben

1.1.1 Dátum és idő függvények

1.1.1 Dátum és idő függvények 1.1.1 Dátum és idő függvények Azt már tudjuk, hogy két dátum különbsége az eltelt napok számát adja meg, köszönhetően a dátum tárolási módjának az Excel-ben. Azt is tudjuk a korábbiakból, hogy a MA() függvény

Részletesebben

Táblázatos adatok használata

Táblázatos adatok használata Táblázatos adatok használata Tartalomjegyzék 1. Az adatok rendezése...2 2. Keresés a táblázatban...2 3. A megjelenő oszlopok kiválasztása...3 4. Az oszlopok sorrendjének meghatározása...4 5. Az oszlopok

Részletesebben

Témák. Informatika I Eladás. Szövegfile-ok típusai. Szövegszerkesztk típusai. Mértékegységek. Szövegszerkesztk szolgáltatásai

Témák. Informatika I Eladás. Szövegfile-ok típusai. Szövegszerkesztk típusai. Mértékegységek. Szövegszerkesztk szolgáltatásai Informatika I Eladás Számítógépes dokumentumkészítés I Témák Szövegfile-ok típusai Szövegszerkesztk típusai Szövegszerkesztk szolgáltatásai Microsoft Word szövegszerkesztk Szövegfile-ok típusai Formázatlan

Részletesebben

A normaszöveg Wordben történő szerkesztése során a következőkre figyelemmel lenni:

A normaszöveg Wordben történő szerkesztése során a következőkre figyelemmel lenni: Melléklet A ParLex lehetőséget teremt arra, hogy megfelelően szerkesztett Worddokumentumok tartalmát a legtöbb esetben a rendszerben importálással is lehessen rögzíteni. Az importáláshoz szükséges, hogy

Részletesebben

Kézikönyv. Szelekciós jegyzék 2.

Kézikönyv. Szelekciós jegyzék 2. Kézikönyv Szelekciós jegyzék 2. Tartalomjegyzék 1 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÜRES... 4 2 ABAS-ERP MASZKINFÓ... 6 3 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÜRES... 7 4 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 8 5 PARANCS KERESÉSE...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Budapest, 2001. 1. Bevezetés 2

Tartalomjegyzék. Budapest, 2001. 1. Bevezetés 2 Magyar L A TEX tördelési útmutató a TypoTEX Kiadó munkatársai és szerzői részére c TypoTEX Kiadó Budapest, 2001 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 2. Részletes útmutató 2 2.1. Dokumentumstruktúra... 2 2.2.

Részletesebben

SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR KOLOZSVÁR JOGTUDOMÁNYI ÉS EURÓPAI TANULMÁNYOK TANSZÉK SZAKDOLGOZAT

SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR KOLOZSVÁR JOGTUDOMÁNYI ÉS EURÓPAI TANULMÁNYOK TANSZÉK SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZAT KIVITELEZÉSÉNEK KÖVETELMÉNYRENDSZERE III. ÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE I. Felépítés, elrendezés: - Címlap, a bibliográfiai leírás standard elemeivel (szerző, cím, keltezés, szak megnevezése, vezetőtanárok

Részletesebben

BASH SCRIPT SHELL JEGYZETEK

BASH SCRIPT SHELL JEGYZETEK BASH SCRIPT SHELL JEGYZETEK 1 TARTALOM Paraméterek... 4 Változók... 4 Környezeti változók... 4 Szűrők... 4 grep... 4 sed... 5 cut... 5 head, tail... 5 Reguláris kifejezések... 6 *... 6 +... 6?... 6 {m,n}...

Részletesebben

A kiemeléshez, kérjük, csak kurziválást használjanak; ne használjanak aláhúzást, félkövér betűtípust, sem KISKAPITÁLIST.

A kiemeléshez, kérjük, csak kurziválást használjanak; ne használjanak aláhúzást, félkövér betűtípust, sem KISKAPITÁLIST. Publikációs feltételek és formai tudnivalók A tanulmányok maximális terjedelme 2 szerzői ív, a recenzióké és a vita rovatban megjelenő írásoké 1 ív, a konferencia-beszámolóké és a portré rovatban megjelenő

Részletesebben

18. Szövegszerkesztők

18. Szövegszerkesztők 18. Szövegszerkesztők A szövegszerkesztés olyan számítógépes művelet, amelynek során később nyomtatásban megjelenő szövegegységeket, dokumentumokat hozunk létre, majd azokat papírra kinyomtatjuk. A különböző

Részletesebben