Közösen kell dolgoznunk az ötcsillagos városért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közösen kell dolgoznunk az ötcsillagos városért"

Átírás

1 facebook.com/tdmsarvar 26. évfolyam 4. szám február 21. SÁRVÁRI HÍRLAP Elindult a kampány! Az országgyűlési választást április 6-ra tűzte ki a köztársasági elnök. A kampányidőszak február 15-én hivatalosan is elkezdődött. Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges, a jelölőszervezetek február 17-e és március 3-a között gyűjtik az ajánlóíveken az aláírásokat. Az idei egyfordulós választással jelentősen lecsökken a parlament létszáma, amely 199 fős lesz. 106 országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, 93-at pedig országos listán választhatunk meg. Megyénkben 3 egyéni választókerület került kialakításra, Szombathely, Sárvár és Körmend székhellyel. Írásaink oldal Tartalomból: Elfogadták a költségvetést Közmeghallgatás Tinódira emlékeztek Farsangi kiállítás Gályarab lelkészek Csúcson a Park Inn Horgászok Sport SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Közösen kell dolgoznunk az ötcsillagos városért Kondora István polgármester történelmi jelentőségűnek nevezte, hogy az állam átvállalta Sárvár 1,8 milliárdos adósságállományát Február 8-án immár hagyománnyá vált évértékelőjén Kondora István polgármester a Nádasdyvár dísztermében kijelentette, hogy közösen kell a jövőben is azon munkálkodnunk, hogy Sárvár megőrizze ötcsillagos jellegét. Negyedik alkalommal adott tájékoztatást a város elmúlt évi fejlesztéseiről, eredményeiről a helyi cégek, intézmények, egyházak vezetőinek. A rendezvény kezdeteként dr. Szalay Ferencné a Béke fejedelme című egyházi éneket adta elő. Majd dr. Szijártó Valéria és a Sárvári Vonósok szívhez szóló közös produkciója következett. Vass Albert sorait szavalta el a jegyző asszony: Volt egyszer egy ember, aki az ő háza udvarán oszlopot épített az ő Istenének az oszlop csak épült, egyre épült, mert az ember hittel a szívében építette az ő Istenének. Az évértékelő háziasszonyaként dr. Szijártó Valéria köszöntőjében hangsúlyozta, hogy ez az alkalom lehetőséget kínál arra, hogy számot adjon arról az önkormányzat, mivel is gyarapodott városunk az elmúlt egy évben, és mindez hogyan is befolyásolja az itt élő és az ide látogató emberek életét. Óvják a város zöldterületeit Sárvár városvezetése fontosnak tartja a város zöldterületeinek gondozását. A tervek szerint a Szombathelyi út melletti úgynevezett kavicsgödör területe is megszépül. Ennek első lépéseként az öreg, balesetveszélyes fák kitermelése történik meg, ezután lehet csak megtervezni a további tennivalókat a területen. Február első szerdáján a valamikori kavicsgödör területén találkoztunk Kondora István polgármesterrel és Papp József önkormányzati képviselővel. A helyszínen való beszélgetésünk apropója éppen a területen lévő balesetveszélyes fák kivágása volt. A képviselő úrtól megtudtuk, hogy a kavicsgödör területét az 1928-as évek környékén rendezték először. A fákat is akkor ültették. Ezek a fák mára elöregedtek, balesetveszélyessé váltak, több közülük a házak felé dől. Kondora István megmutatta a helyszínen, hogy melyik 11 fa kivágásáról döntöttek. Ennél azonban több öreg, kivágásra váró fa van a területen, de elsőként a legrosszabb állapotban lévőket termelik ki, hogy ne maradjon üresen, csupaszon a terület. A kavicsgödör fáiért nem kell aggódniuk a természetvédőknek, hiszen szakvélemény alapján határozták meg, hogy mely fák kerülnek kivágásra. Sárváron a fák pótlása is szigorú rend szerint történik. Folytatás a 4. oldalon Nagy érdeklődés a városrészi fórumokon A közmeghallgatást megelőzően kilenc helyszínen tartottak városrészi tanácskozást a képviselő-testület tagjai. Nagy létszámban voltak ezek közül jelen a február 3-i lakossági fórumon, a Thermál Étteremben is a polgárok. Itt a polgármester és az alpolgármester mellett Vinter István önkormányzati képviselő várta a körzetében lakókat. Az önkormányzat múlt évi munkájáról szóló beszámoló után és az idei költségvetés tervezetének ismertetését követően Vinter István számolt be a városrészben eddig zajlott fejlesztésekről. Folytatás a 4. oldalon Tóth Lívia adománya Sárvárnak Ismét egy elismert kiállító mutatkozott be a magyar textilművészet legnagyobbjainak a sorából a Galeria Arcisban. Tóth Lívia vasi kötődésű alkotó tárlatának anyagából egy értékes darabot adományozott a felújítás előtt álló Vármelléki Óvodának. A nemezelés az egyik legnehezebb textilműfaj. A sárvári tárlatlátogatók már az ország legismertebb textilművészeinek munkáiban is gyönyörködhettek. Ezúttal Tóth Lívia, archaikus múltat idéző, legenda és jelképvilágot mutató alkotásai kerültek a galéria termeibe. Folytatás a 7. oldalon

2 2 Sárvári Hírlap Pályázati felhívás építészeti értékek felújításának támogatására A pályázat jellege: A pályázat nyilvános. Pályázhatnak a 41/2003. (XI.27.) számú önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: rendelet) védetté nyilvánított magántulajdonú épületek tulajdonosai, azoknak az épületeknek, építményeknek a felújítására, amelyek a rendelet mellékletében szerepelnek, továbbá a lakófunkcióval rendelkező műemlék ingatlanok homlokzat-felújítására. A támogatás forrása és összege: A pályázati támogatás fedezete Sárvár Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelete felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadások előirányzatai között bruttó forinttal szerepel. A támogatás fajtái: 1.) Az épített környezet helyi védelmében részesülő objektumok esetében a teljes felújítás költségének 25%-ig vissza nem térítendő támogatás nyújtható a rendelet 11. -a alapján erre a célra létrehozott pénzügyi támogatási alapból, annak erejéig. 2.) Az épített környezet helyi védelmében részesülő objektumok esetében kamatmentes kölcsön nyújtható a teljes felújítási költség 40%-ig, a rendelet 11. -a alapján erre a célra létrehozott pénzügyi támogatási alapból, annak erejéig, amely jelzálogként az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerül. 3.) Az 1. és 2. pontban meghatározott támogatás együttesen is kérhető. A pályázaton való részvétel feltételei: Csak azok a pályázatok részesíthetők támogatásban, amelyeket a munkák megkezdése előtt nyújtottak be és a felújítás költsége hitelt érdemlően igazolható (szükség szerint jogerős építési engedély terv, árazott és tételes költségvetés, műszaki leírás). Engedélyköteles tevékenység esetén az engedélyezési eljárás megindításának az igazolása is elfogadható. Ebben az esetben a jogerős engedélyt legkésőbb a szerződés megkötéséig kell hiánypótolni. A pályázó vállalja, hogy a benyújtott költségvetés reális adatokat tartalmaz és az alkalmazott műszaki megoldás a lehető legtakarékosabb módon került kiválasztásra, összhangban az előírt követelményekkel. A pályázó vállalja, hogy a pénzeszköz átadásáról megállapodást köt az Önkormányzattal, ennek aláírását követően lehet a munkákat elkezdeni. Kiutalásra teljesítményarányosan a kifizetett számlák alapján kerül sor, a feladat elvégzéséről benyújtott számlamásolat és műszaki ellenőri nyilatkozat rendelkezésre bocsátását követően. A pályázat tartalma: kérelem a pályázó adataival (név, lakcím, telefonszám); jogerős építési engedély, bejelentés tudomásul vétel, nyilvántartásba vétel, vagy építéshatósági igazolás, hogy a tervezett tevékenység nem építéshatósági eljáráshoz kötött (a hatályos építésügyi előírások és a tervezett építési munkák függvényében), vagy annak igazolása, hogy az engedélyezési eljárás megindult; tervdokumentáció a felújítás műszaki leírásával és tételes árazott költségvetéssel; az igényelt támogatás összegének és a saját erőből elvégzendő munkák értékének, arányának meghatározása, a támogatás felhasználásának ütemezése határidőkkel; előzetes kötelezettségvállalás (az összes érintett tulajdonos aláírásával) arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az elnyert összeget a pályázati feltételek szerint használja fel az építtető. A pályázat benyújtása: A pályázat benyújtásának határideje: március 10. A pályázatokat Sárvár város Jegyzőjéhez (9600 Sárvár, Várkerület 2-3.) kell benyújtani. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodáján dr. Kovács Attila irodavezető-helyettestől (9600 Sárvár, Várkerület 2-3., 211-es iroda, tel.: 95/ ). A pályázatok legkésőbb március 31-ig elbírálásra kerülnek. Az Önkormányzat az eredményt nyilvánosságra hozza és a pályázókat írásban értesíti. A támogatott felújításokat november 30. napjáig be kell fejezni és készre jelenteni. A pályázat elbírálásának szempontjai: az épület helye, városképi jelentősége a vállalt felújítási összeg és az igényelt támogatás módja a felújítás műszaki szükségessége az elbírálásnál előnyt élvez a városközponti elhelyezkedés, valamint a vállalt önrész és a kért támogatás aránya és módja. Sárvár, február 13. Kondora István polgármester Közlemény a távhővezeték felújításával kapcsolatban Közlemény A sárvári távhőszolgáltatással ellátott lakások és intézmények költséghatékony, hosszú távú biztonságos működése érdekében a Sárvár, Petőfi úti és Alkotmány úti hőkörzeteket összekötő távhővezeték kiépítésére kerül sor. A vezeték a Petőfi-lakóteleptől indulva a Hunyadi utca keresztezésével a Gárdonyi, Vörösmarty, Dózsa utcákon keresztül éri el a Deák utcai hőközpontot. A vezeték elhelyezéséhez első ütemben február 17-től március 24-ig a Dózsa utca felbontására kerül sor a katolikus iskola és a Deák utca, valamint a Kisfaludy utca és a Vörösmarty utca közötti szakaszon. Második ütemben március 24-től május 15-ig a Vörös- A Sárvári Nagycsaládos Egyesület: Adószám: megköszöni mindazon személyeknek a évi SZJA 1%-át, melylyel segítették az egyesület munkáját. Az összeget Télapó-karácsony ünnepség megrendezéséhez használtuk fel. Tisztelettel kérjük, hogy továbbra is támogassák egyesületünket a 2013-as év SZJA 1%-ával! Köszönettel: Sáray Péterné az egyesület elnöke marty, Gárdonyi és Petőfi utcák nyomvonalán kerül a vezeték lefektetésre. A második ütem érinteni fogja a Gárdonyi utcai tömegközlekedést is, így a kivitelezés időszakában a helyközi járatok az Ady Batthyány Hunyadi utcák alternatív útvonalon haladnak. Az említett időszakok alatt ideiglenes forgalomkorlátozás kerül bevezetésre. Közlemény Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az útvonal megválasztásánál a korlátozást vegyék figyelembe, illetve kérjük, hogy az érintett szakaszokon fokozott figyelmet fordítsanak a közlekedésre. A munkálatokkal járó kellemetlenségekért kérjük szíves türelmüket és megértésüket. Sárvár Város Önkormányzata A sárvári Petőfi Úti Óvoda BRUNSZVIK Alapítvány Kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1%- ával támogatták az alapítványt. A befolyt összeget könyvek, játékok és fejlesztő eszközökre fordítottuk. Tisztelettel kérjük továbbra is támogatásukat. Adószámunk:

3 facebook.com/tdmsarvar A februári testületi ülésen fogadták el a város évi költségvetését, amelynek főösszege mintegy 3,5 milliárd forint. A napirendet vita kísérte. A város idei költségvetésével kapcsolatban Kondora István polgármester elmondta, hogy idén is az a nyugodt, békés költségvetési szerkezetépítés működött, mint az elmúlt években, évtizedekben, hiszen Sárvár stabil költségvetéssel rendelkezik már hosszú ideje. A fejlesztési források idén magasabb százalékban jelennek meg a költségvetésben, mintegy 42 százalékban, ami közel 1,5 milliárd forintot jelent. A városra jellemző fejlődés töretlen, és az idei fejlesztések is nagyon jelentősek, részben azért, mert korábbi évekről áthúzódó fejlesztések, részben azért, mert nagy gonadolatokat megvalósító beruházások. A vasútállomás vagy a Vármelléki Óvoda felújítása, a Hegyközségben a szennyvízcsatorna illetve a temető építése vagy a Posta tér megújítása külön-külön is nagyon jelentős projektek mondta a polgármester, aki reméli, hogy az év végén az a vállalás is érvényes lesz, mely szerint a tartalékokból igénybe vett részt a város vissza tudja pótolni. Ebben az évben a kormányzat átvállalja az önkormányzatok teljes adósságállományát, így városunk is megszabadul a hiteleitől. Ez a költségvetés fejlesztési ágán több mint 120 millió forintos forrás bent maradását jelenti. A polgármester kitért arra is, hogy a költségvetés bevételi oldalára csak biztosan befolyó pénzmennyiséget terveznek. Az elmúlt években szerencsére mindig meghaladta a tervezettet az adóbevétel. A Sárvári Hírlap 3 Másfél milliárd forint jut idén fejlesztésekre Elfogadták a város költségvetését Az idei közmeghallgatás szerény érdeklődés mellett zajlott, talán annak köszönhetően, hogy az ezt megelőző kilenc lakossági fórumon nagy létszámban vettek részt a polgárok, és megosztották gondjaikat a városvezetőkkel. Kondora István polgármester a lakossági fórumokkal kapcsolatban összegzésképpen elmondta, hogy állandósult a tanácskozásokra járók létszáma, akikkel a mindennapi életet érintő konstruktív kérdéseket vitattak meg. Az Alkotmány úton és a péntekfalui körzetben volt idén az átlagnál nagyobb az érdeklődés. Összességében körülbelül 350 személy vett részt a tanácskozásokon. Ennek tudható be talán az is, hogy a fórumokat lezáró, szerdai közmeghallgatáson csupán néhány érdeklődő jelent meg. Kondora István február 5-én tartott saját körzetében, az Alkotmány gazdaság mozgásait figyelve, az idei évre tervezett adóbevételek most is befolynak majd, ha pluszforrások érkeznek mint a korábbi években Németh Zsolt, a Híd egyesület képviselője idén sem támogatta a város költségvetését, fejlesztési terveit tartózkodott a szavazáskor úti iskolában lakossági fórumot, majd a Berzsenyi utcában a környéken élők kezdeményezésére. is, akkor azt a tartalékok visszapótlására használja fel a város hangsúlyozta a polgármester. A Híd a Jövőnkért Egyesület képviselője, Németh Zsolt más Fogadóóra Megújul az Alkotmány úti garázssor Az Alkotmány utcai fórumon a polgármester mellett még Varga Jenő és Németh Józsefné képviselők várták a polgárokat. Az elmúlt év munkájának értékelése, a költségvetés és a városfejlesztési elképzelések bemutatása után a lakókkal való párbeszédben a mindennapi ügyek, Az Alkotmány úti garázssor környékének felújítása nemcsak a helyieket, de a szabadidőparkba látogató turistákat is érinti aspektusból világította meg a város költségvetését. Mint mondta, nincs olyan koncepció előkészítve, amely a jövőre vonatkoztatva akár a gazdasági fejlődést is hivatott lenne bemutatni. Kijelentette, hogy tendenciózusan csökkenni fog az iparűzési adóbevétel, és szerinte nincs lobbierő a városban. Vinter István képviselő kampánybeszédnek minősítette Németh Zsolt szavait, ami csúsztatásoktól sem mentes, azt sugallja, hogy minden rossz Sárváron, pedig nem ez érződött a közelmúltban megtartott lakossági fórumokon. Kampel Oszkár egyenesen provokatívnak nevezte Németh Zsolt hozzászólását, Papp József képviselő pedig arra emlékeztette, hogy tavaly sem szavazta meg a város költségvetését, így eddig sem támogatta a város fejlesztését. Kiss Zsolt, a Jobbik képviselője előremutatónak, fejlesztésre és beruházásokra épülőnek nevezte Sárvár évi költségvetését. -fr- Máhr Tivadar alpolgármester február 26-án (szerdán) órától óráig a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 2., I. emelet 205.sz.), órától óráig a Bocskai úti Óvodában (Sárvár, Bocskai u. 1-3.) fogadóórát tart. a mindenkit érintő kérdések kerültek előtérbe, mint utak, járdák, munkahelyek, városépítés, városszépítés mondta Kondora István. A városvezetőtől azt is megtudták a jelenlévők, hogy a körzetben egy nagyberuházás is lesz az idei esztendőben. Több évtizedes, bosszantó probléma oldódik meg a szabadidőpark melletti garázssor egész területének felújításával. Az Alkotmány utcai garázssorokon kívül levő utakat bitumennel borítják, illetve egy körülbelül 30 férőhelyes parkoló is kialakításra kerül. Ez a beruházás nemcsak a helyieket érinti, hiszen a városba látogatók, a szabadidőparkban sétálók is egy szebb, rendezettebb területtel találkozhatnak majd Sárváron. szilvo BEFEKTETÉSI ARANYTÖMB ÉRTÉKESÍTÉSE /

4 4 Sárvári Hírlap Nagy érdeklődés a városrészi fórumokon Folytatás az 1. oldalról Vinter István, a körzet képviselője elmondta, hogy a tavalyi esztendőben megvalósultak azok a fejlesztések, amelyeket a polgárok a korábbi fórumon indítványoztak. Jelentős nagyságú járdaszakaszt aszfaltoztak le a Fekete-híd utcában, átadásra került a gimnázium előtti és a volt katonai temető helyén az új parkoló, illetve elkezdődött a Posta tér nagyberuházás első szakasza is. Idén a Dévai és az Újsziget utcákban történik majd nagyobb előrelépés ígérte a képviselő. A munkák a tavalyi esztendőben már elkezdődtek a járda- és közvilágítási feladatokkal. Ezek idén tovább folytatódnak, de a Bartók Béla utca elmaradt felén is teljes felújítás Kondora István polgármester, valamint Kampel Oszkár és Dr. Szabó Gyula önkormányzati képviselők a Petőfi Úti Óvodában várták az érdeklődő sárváriakat lakossági fórumra. A megjelent érdeklődőket először Kampel Oszkár, a 4-es számú egyéni választókerület képviselője Sárvár minden részére jutott fejlesztés Vinter István képviselő elmondta, hogy idén a Dévai és az Újsziget utcákban történik majd nagyobb előrelépés a felújítást illetően várható több szakaszban. Valamint folytatódik a Dévai utca útburkolat felújítása is. Máhr Tivadar alpolgármesterrel valamennyi városrészi tanácskozáson találkozhattak a polgárok, így saját körzetében, a kertvárosi részen is. Az itt élők részéről jellemzően a csapadékvíz-elvezetés, a járda- és útjavítás illetve zöldterületek rendezése került előtérbe. A csapadékvíz-elvezetés az elmúlt évben 16 utcában valósult meg. Ősszel már elkezdődött három utcában a virágosítás, tereprendezés. Tavasszal a munkálatokkal érintett többi utcában is folytatódnak a városszépítési feladatok. A kertvárosi részben is várnak még utcák a felújításra. A tavalyi esztendőben a csapadékvíz-elvezetési munkák miatt az érintett útszakaszokon nem történhetett meg ilyen beruházás, ezek nagyrészt idén valósulnak majd meg. Öt kertvárosi utcában egy új, olcsóbb technológiát próbálnak majd ki, de ez is több mint 100 millió forintba kerül. -stz- kövezése, míg az átellenes oldalon pedig az aszfaltozása. A Laktanya úti toronyházak tövében fekvő játszótereket is szeretnék még az idei évben felújítani, amit szeretnének biztonságos módon elválasztani az egyébként új burkolatot kapó parkolóktól, és bekötő úttól is. Ezt követően Dr. Szabó Gyula, az 5-ös számú egyéni választókerület képviselője vont mérleget a tavalyi évről. Elmondta, hogy véleménye szerint területén rend van, a felújítások során pedig elsődleges szempontként mindig a lakossági igényeket, azon belül pedig főleg az utak, járdák burkolatának javítását helyezik előtérbe. Ennek megfelelően 2013-ban körzetében több száz méternyi járdát aszfaltoztak újra, egy kivétellel pedig befejeződött az utak kátyúzása is. Területének legnagyobb beruházása tavaly, a 20 millió forintból megvalósult belső Gárdonyi utca teljes rendbetétele volt. Dr. Szabó Gyula elmondta még, hogy területén az idei év kiemelt projektje a vasútállomás környékének felújítása lesz, de gondot fordítanak a kisebb utcák csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldására is. Ezt követően Kondora István polgármester szólt ez egybegyűltekhez, kiemelve, hogy míg 2012-ben összesen 800 millió forintot tudott a város beruházásokra, felújításokra fordítani, addig ez az összeg tavaly már 880 millióra rúgott, míg idén megközelíti a másfél milliárd forintot. A fórum a konkrét lakossági kérdések közös megvitatásával zárult. -Csonka- Óvják a város zöldterületeit Folytatás az 1. oldalról Kondora István, Dr. Szabó Gyula és Kampel Oszkár a városrészi tanácskozáson köszöntötte, majd röviden értékelte a tavalyi év körzetében történt fejlesztéseit. A képviselő összességében eredményesnek ítélte a 2013-as esztendőt. Elmondta, hogy körzetén belül például a fórumnak helyszínt biztosító óvoda is az elmúlt évben újult meg, de jelentős átalakításon, felújításon esett át a tűzoltólaktanya is. Fontos eredmény a Hunyadi út elején, a Laktanya út és a körforgalom között az új, biztonságos parkolóhelyek kialakítása. A Petőfilakótelepen kivágták a veszélyessé vált fákat, modernizálták a játszóteret, kijavították a járdaburkolatokat, idén tavasszal pedig sor kerülhet itt a járda melletti zöldterületeken a faültetésre is. Szintén idei terv, hogy a körforgalomnál, az úgynevezett Dékán saroknál megvalósul a járda tér- Az úgynevezett kavicsgödörben már megjelölték a kivágandó fákat Szakemberek tesznek javaslatot az ültetendő fa fajtájára is, s rendszerint több fa kerül ültetésre, mint amennyit kivágtak folytatta a polgármester. A város zöldterületeinek óvása Sárvár gyógyhelyminősítése miatt és a szellős városszerkezet megőrzésért is fontos. szilke

5 facebook.com/tdmsarvar Folytatás az 1. oldalról Egy kisfilm segítségével mutatták be a 2013-as év önkormányzati és magánberuházásait, majd Kondora István polgármester értékelte az elmúlt esztendő eredményeit. Sárvár lakosainak száma fő volt tavaly, a születések száma 112, a halálozások száma 177. A vendégek 486 ezer vendégéjszakát töltöttek a városban, 3%-kal többet, mint az előző évben. A fürdő látogatóinak száma 706 ezer fő volt. A munkanélküliség az év eleji 5,5%-ról tavaly év végére 3,8%-ra csökkent. Az önkormányzati beruházások értéke közel 900 millió forint volt, a Rákóczi utca idegenforgalmi jellegű magánberuházásai meghaladták a 2 milliárd forintot. A helyi társadalom fontos szereplői továbbra is a civilek, belső életük és programjaik a legfontosabb tartópillérei annak, hogy elmondhassuk Sárvárról az elmúlt évtizedekben egy polgárvárossá vált. A polgármester külön kiemelte a történelmi egyházak közösségmegtartó és lelki életet is szervező erejét. Nemzetközi kapcsolataink megerősödtek az elmúlt években, az osztrák, német kapcsolat mellett nagyon fontos a cseh Uherské Hradištěvel fennálló testvérvárosi együttműködés. A gazdaságról szólva Kondora István leszögezte, hogy az idegenforgalom területén nem érződött a válság, meredeken nőtt az elmúlt években az ehhez kapcsolódó adóbevétel. Az ipargazdaság pedig tavaly elérte a válság előtti teljesítményét. A Trika ruhaipari üzemének bezárása, és a Sága átszervezése mellett jelentős eredményekről is beszámolt. Üzemet alapított Sárváron az AWF autóalkatrészgyártó cég, 5 ezer négyzetméteres raktárt épített a kandallógyár, 200 milliós fejlesztést hajtott végre a HUKE. A város költségvetése is nagyfokú stabilitást mutatott, és tartalékképzésre is volt lehetőség. A polgármester hangsúlyozta, hogy történelmi jelentőségű az a kormányzati intézkedés, amelynek keretében az állam két lépésben konszolidálja az önkormányzatok adósságát, és az idei évvel bezárólag teljes mértékben átvállalja. Sárvár így 1,8 milliárd forintnyi adósságától szabadulhat meg a kormánynak köszönhetően. Egyéni teljesítményekről szólva kiemelte, hogy Dr. Hegedüs Csaba a 100. magyar olimpiai aranyérem megszerzője a város díszpolgára lett. Kampel Oszkárt dandártábornokká nevezték ki, Markó Péter és Dabóczi Dénes életmű díjat kaptak. Rudolf Wiedner, Vas megye Gazdaságáért Sárvári Hírlap 5 Közösen kell dolgoznunk az ötcsillagos városért Polgármesteri évértékelő a Nádasdy-várban Az évértékelő háziasszonya dr. Szijártó Valéria jegyző volt Díjat kapott, Varga Jenő az IPA kitüntetettje lett a közbiztonság támogatásáért, dr. Póczik István a Magyar Arany Érdemkeresztet vehette át, Varga Diána, a népművészet ifjú mestere, Bonis Bona Kiváló tehetséggondozó Díjban részesült. Az önkormányzat Családbarát Önkormányzat Díjat kapott, illetve elnyerte az Arany Rózsa Díjat a Nyugat-Dunántúl legvirágosabb településeként, de a Park Inn és a Spirit hotelek is ismét díjazásban részesültek. A polgármester bemutatta az idei év város borát is. Sárvár évi bora a zalai Csörnyeföldéről származik, a Bussay Pincészet 2011-es Traminije lett a befutó. A tervekről szólva kiemelte a Posta tér, a Vásártér, az Alkotmány utcai garázssor, a kertvárosi utcák, a Csónakázó-tó fejlesztését, Kondora István bemutatta a város borát, a zalai Bussay Pincészet 2011-es Traminije lett a befutó a Kossuth tér 5. szám alatti ház, a távhőrendszer, a Vármelléki Óvoda, a vasútállomás és környéke felújítását, az új köztemető és a légimentőbázis építését. Mikrofonhoz szólította Ágh Péter Fideszes országgyűlési képviselőt is, akit múlt év végén bízott meg Orbán Viktor miniszterelnök az Észak-Vas megyei választókerület vezetésével, és aki jelentős segítséget nyújtott a város elmúlt évi terveinek megvalósításához. Amint azt a képviselő elmondta ez nemcsak egy politikai megbízást jelent, de elköteleződést arra, hogy segítse a térség fejlődését, fejlesztését. Sárváron tavaly az év második felében Ágh Péter közreműködésének is köszönhetően 1,5 milliárd forint értékben sikerült projekteket lezárni, illetve megkezdeni, vagyis támogatási szerződést aláírni. Ez egy óriási dolog, Vas megyében talán itt tudja magáról leginkább elmondani a városvezetés, hogy mindent megtesznek a futó projektek sikeréért. Ha valaki politikusnak áll, akkor arra kell helyeznie a hangsúlyt, hogy jót és maradandót alkosson, egy adott térségért dolgozzon, és azt szolgálja hangsúlyozta Ágh Péter. A képviselő beszéde végén elmondta, hogy már készen állnak a sárvári tervek a következő hétéves pályázati ciklusra is, köztük például egy multifunkcionális sportcsarnok építésére. A megkezdett munka folytatására és a továbbra is tervek megvalósítására további felhatalmazást kért a jelen lévőktől és a város lakosságától. Az est Horváth Dorottya és Fülöp Ákos, a Ma mint Ti Színjátszó Csoport ifjú tehetségeinek duettjével zárult. -fr- Ágh Péter országgyűlési képviselő szerint, ha valaki politikusnak áll, akkor arra kell helyeznie a hangsúlyt, hogy jót és maradandót alkosson, egy adott térségért dolgozzon, és azt szolgálja

6 6 Sárvári Hírlap Tinódi emlékezete előtt tisztelgett a város Január utolsó napján Tinódi Lantos Sebestyénre, a 16. század nagy énekmondójára, költőjére és historikusára emlékeztünk. A sárvári Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár által szervezett ünnepi megemlékezés-sorozat idén is több helyszínen zajlott. Az egykori Nádasdyak városában a múlt század dereka óta emlékezéssel telik minden év első havának utolsó napja. Ez a szép sorozat idén sem szakadt meg. Január 31-én délelőtt előbb megkoszorúzták a gimnáziumban a Tinódi-szobrot, majd Káliz Sajtos József tanár, nyelvjáráskutató és költő Tinódiról szóló előadását hallgatták meg a diákok és a tanárok. Kora délután a várparkban lévő emlékmű körül gyülekeztek az emlékezők. A fanfárok elhangzását és a Himnusz közös eléneklését követően Szibler Gábor, a Nádasdy Ferenc Múzeum múzeumpedagógus tárlatvezetője szólt a megjelentekhez. A szónok Tinódi sikereinek titkáról elmélkedett, melynek lényege véleménye szerint sok más egyéb mellett az, hogy merítettek tőle a történetírók is, és az évszázadok során újra és újra kiadott művek lehetővé tették minden kor számára azok feldolgozását. Az újabb és újabb kiadások rávilágítanak arra, hogy az olvasóközönség igényelte ezen munkákat minden korban, mert mindig megtalálták benne a számukra aktuális mondanivalót. Tinódit tehát a legnagyobb magyar költők, historikusok és dalszerzők közé soroljuk. Ám neve külföldön is ismertté vált, és ott is pontosan értették, milyen szerepet játszott ő a történelemben. Tinódiban tehát Szibler Gábor szerint egy Szibler Gábor, a Nádasdy Ferenc Múzeum múzeumpedagógus tárlatvezetője szólt az emlékezőkhöz olyan embert kell tisztelnünk, aki a klasszikus magyar irodalom szerény, de kiemelkedő előfutára, egyben az első átfogó magyar nyelvű kortörténet megalkotója volt. Széles látókörű historikus, énekes és lantos, sőt, tudósító, aki először igyekezett Magyarország politikai, társadalmi és vallási válságából kiutat mutatni, először világított rá a török legyőzhetőségére, amelyet a későbbi századok programként is használtak. Megfogalmazta, hogy a vágyott cél eléréséhez meg kell szüntetni a pártoskodást, az önzést, mert csak összefogással sikerülhet a török kiűzése.( ) Tinódi Lantos Sebestyén sorai később is, most is aktualitással bírnak. Munkái az összefogás, emberi helytállás és hősiesség tanulságaival szolgálnak zárta gondolatait az ünnep szónoka. A beszéd elhangzása után előbb Kóta Pál adott elő egy lanttal kísért dalt, majd a város, illetve a nagy elődhöz kötődő intézmények és egyesületek helyezték el az emlékezés koszorúit az emlékmű tövénél. Az ünnepi sorozat este a múzeum dísztermében zárult, ahol Az égig érő ballonkabát címmel Varga Richárd és Rozmán Kristóf irodalmi estjét tekinthették meg az érdeklődők. rp A Tinódi Szeibert pályázat díjazottjai A 2013/14-es tanévben a Tinódi Szeibert pályázat kiírásában az irodalmi és a képzőművészeti pályázat azonos volt: A pályázók készítsenek verstárgyakat; olyan alkotásokat, melyek irodalmi műveket idéznek. A beérkezett pályamunkák közül három került értékelésre. Jótékonysági báli szezon Január 25-én az evangélikus farsangi bállal és a civilek jótékonysági báljával folytatódott a báli szezon, február 1-jén pedig a reformátusok báloztak. Egyesület, a Sárvár és Vidéke Méhész Egyesület, valamint a Stop & Go Tánckulb jótékonysági báljukat a Nádasdy Vendéglőben. A rendezvényt Máhr Tivadar alpolgármester I. helyezés van Waarden Franciska 10. B osztályos tanuló Bach Ferenc: A Duna című versét illusztrálta. II. helyezés Schlögl Robin 10. B osztályos tanuló Ady Endre: Őrizem a szemed című verséhez készített verstárgyat. III. helyezés Bogdán Anna és Molnár Enikő 11. C osztályos tanulók közösen készítettek fotósorozatot Petőfi Sándor: Anyám tyúkja című verséhez. Az újra indulás utáni 18. evangélikus farsangi bált szervezte meg a Luther-rózsa Alapítvány a vár termeiben, idén is számos adomány érkezett a rendezvény megvalósításához. Január 25-én második alkalommal szervezték meg a Sárvári Környezetvédő és Természetbarát nyitotta meg. (Képünkön.) Az idén a tavalyinál több pénzt, mintegy 120 ezer forintot tudtak összegyűjteni a Sárvári Mentőállomás részére. Február 1-jén a Sárvári Református Egyházközség báljával folytatódott a farsang szintén a Nádasdy Étteremben.

7 facebook.com/tdmsarvar Folytatás az 1. oldalról A Kárpát-medencét ábrázoló földrajzi formát körül ölelő történelmi és szakrális képi idézetek, vagy élő fű természetmegújító körforgását bemutató textília önmagában is remekmű, a tárlat egysége pedig megsokszorozza az anyagszálakba rejtett üzeneteket. A kiállítást Ambrus Lajos, József Atilla-díjas költő nyitotta meg, felhívva a tárlat kellően ki nem hangsúlyozott gőz és gyúrás nevet viselő alcímére. A nehéz munkával készülő textíliák egyfajta wellness másképp a fürdővárosban. Ambrus Lajos kiemelte, hogy Tóth Lívia műveiben az anyag, a forma és a mondandó örök egysége mutatkozik meg. A kiállító művésznő vasi születésű és pályája kezdetén már bemutatkozott Sárváron. A vasszécsenyi származású művésznő negyedszázada, mint végzős diplomás állított ki a galériában. Innét a kötődés, aminek révén a kiállítás anyagának egyik értékes darabját a művésznő Sárvárnak adományozta. A Vas megyei kötődés ebben erősen közrejátszott, személy szerint is örültem, de a városnak is fontos ajándék, mert ilyet nem mindennap adományoznak. Tóth Lívia a kép helyének megkeresésében kérte a Sárvári Hírlap 7 Tóth Lívia archaikus textiljei a Galeria Arcisban Jelentős műalkotást adományozott a Vármelléki Óvodának Álarcok, legyezők, népszokások. Ezt a címet viseli az a kiállítás, melyet egy tartalmas előadás kíséretében Kiss Gáspár nyugalmazott középiskolai tanár nyitott meg február 7-én a könyvtárban. A téltemető időszak egyik üde színfoltja az a különleges tárlat, mely két helyi gyűjtő tevékenységének, no meg a művelődési központ és könyvtár kultúraközvetítő funkciójának köszönhetően áll a nagyközönség rendelkezésére a következő hetekben. A két gyűjtő, Kiss Gáspárné és Horváth Józsefné, a gyűjtemény legszebb, kiállításra ítélt darabjai pedig egyik részről álarcok, a másik részről legyezők. S ha mindez nem lett volna elég, a témához kapcsolódva a könyvtár tulajdonában lévő anyaggal is kiegészítették a tárlatot a házigazdák. Ha pedig még ez sem lett volna elég, a szemmel láthatót Kiss Gáspár tanár úr toldotta meg egy élvezetes, előadásnak is beillő megnyitóval. Az ajánlót azzal kezdte, hogy mindenki gyűjt valamit, majd rögtön egy porosz király gyűjtőszenvedélyével, hosszú legényekből, vagyis a 180 cmnél magasabb férfiakból összeállított Tóth Lívia műveiben az anyag, a forma és a mondandó örök egysége mutatkozik meg Farsangi hangulat a városi könyvtárban testőrségével kapcsolatos történet közzétételével támasztotta alá állítását. Ezt követően tért rá az álarcokra, melyeket előbb az ősi barlangrajzok, Kiss Gáspár nyugalmazott középiskolai tanár mesélt az álarcok történetéről a megnyitón aztán a sámán-hit, valamint annak folyományaként a népszokások, például a busójárás kapcsán közelített segítségemet, mivel tudtam, hogy óvodának szánja, így jött szóba a felújítás előtt álló Vármelléki Óvoda. A bővítés előtt álló intézmény örömmel vette az ajánlatot, ahol majd külön erre a célra kialakított helyen lesz látható az alkotás meséli az adományozás részleteit Kondor János, a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója. A hosszú hónapokig készülő nagyméretű alkotás a szkíta mondavilágba vezet. Középpontjában az éltető víz istennője áll. A választás azért esett erre a nemeztextilre, mert mesei képi világával az óvodások is azonosulni tudnak. meg, de nem feledkezett el az ókori Hellász színházi kellékeiről, s az álarcok igazi hazájaként számon tartott Velencéről sem. Megjegyezte, hogy a könyvtár folyosóján kiállított álarcok a festői itáliai városból származnak, de már csak díszítő funkciót látnak el, hiszen lényegesen kisebbek annál, hogy el tudnák takarni az arcot. A folytatásban a hazai álarcos bálok történelméről szólt, mely szokás véleménye szerint napjainkra már kiment a divatból. A továbbiakban Kiss Gáspár a játékbabákról és bábokról sztorizott, majd a legyezőkre terelte a szót. Mindegyikben fellelhető volt az egyiptomi szál, a közönség pedig élvezettel hallgatta a kultúrtörténeti előadást, mely a tapssal nem ért véget, csak félbeszakadt, s a tárlat megtekintését követően a gyermekkönyvtárban folytatódott. cz E G É S Z S É G K L U B A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár szeretettel várja Önt, családját és barátait február 26-án, szerdán 17 órára ahol Bányi Kriszta Esszenciális olajok a mindennapokban címmel tart előadást. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

8 8 Sárvári Hírlap A Szent László Plébánia Szent László Plébánia A víz alámosta a Kálvária stációit és azok megroggyantak. A tervek és engedélyeztetések munkálatai elkezdődtek. A hívek támogató figyelmébe ajánljuk! Szombatokon de. 9 órakor jegyeskurzust tartunk a 2014-ben házasodni szándékozók számára. Ezzel is segítjük fiataljainkat, hogy okos bátorsággal vállalják a családalapítást. A katolikus iskolák számára rendezett országos gyűjtésbe február 23-án, vasárnap a szentmisék perselyadományával bekapcsolódhatunk. Minden hónap 25-én, így ezen a februári kedden templomunk Prágai Kis Jézus szobránál boldogabb családokért imádkozunk reggel 7 órakor. Március 1-jén, farsangszombaton estére hívunk a keresztény jótékonysági (Karitász) bálra! A jegyek megérkeztek, átvehetők a plébánián vagy a katolikus iskolában. Részvételükkel egyrészt a katolikus iskola alapítványát, másrészt a rászorulók karitászos gyógyszersegélyét támogatják a város hat háziorvosának közreműködésével. Tombolafelajánlást szíves szeretettel elfogadunk. 4-én, húshagyókedden a katolikus iskola karneváljával véget ér a farsang. Hamvazószerdán (március 5.) megáldott hamuval, 9-én, böjt első vasárnapján a megtérés jeleként minden szentmisén hamvazunk. A 8. osztályos bérmálkozóknak különösen figyelmeztetés a hamu átadása a készületre. Katolikus böjti fegyelem: Az esztendő minden pénteke Jézus kereszthalálának emlékére bűnbánati nap. Engesztelésül ajánljunk fel imádságot, az irgalmasság cselekedeteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt péntekein húseledeltől való megtartóztatás, kötelező hústilalom. Szigorú böjti napokon, hamvazószerdán és nagypénteken a nagykorúaknak csak háromszori hústalan étkezés egyszeri jóllakással. A katolikus böjti fegyelem erősítse a családi összetartást. Ferenc pápa idei nagyböjti üzenetének mottója: Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdaggá tegyen minket (2Kor 8,9). A 2x1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: Szent Miklós Plébáni Szent Miklós Plébánia Február 22-én, szombaton Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepe lesz. Gyermekeknek a következő kézműves foglalkozás a plébánia közösségi termében február 22-én és március 8-án, szombaton délelőtt 10 órakor lesz. Nagy szeretettel várjuk a gyerekeket! A következő gitáros ifjúsági szentmisék február 22-én és március 8-án, szombaton este 18 órakor kezdődnek. A farsangi évközi idő 7.vasárnapján, február 23-án a szentmiséken a katolikus oktatási és nevelési intézmények javára lesz a perselygyűjtés. Kérem, érezzük fontosnak a katolikus oktatás és nevelés ügyét. A bérmálkozásra készülő ifjaknak február 28- án, pénteken 17 órakor lesz a következő bérmálási oktatás a plébánia közösségi termében. Szépen kérem a lelkiismeretes részvételt! Március 1-jén, farsang szombatján lesz a katolikus jótékonysági bál. Belépők a plébánián is igényelhetők. Tombola-felajánlásokat szívesen fogadunk. A farsangi idő március 4-én húshagyókedden véget ér. Március 5-én, hamvazószerdán megkezdődik a nagyböjti szent idő. Ezen a napon a Sári templomban délelőtt 10 órakor és este 18 órakor lesznek hamvazkodó szentmisék. A hittanos gyermekeket és szüleiket szépen kérem, hogy az esti szentmisére jöjjenek el! Legyünk lelkiismeretesek! Nagyböjt 1. vasárnapján, március 9-én minden szentmisén hamvazás lesz. Katolikus családoknak legyen lelkiismeretbeli kötelessége, hogy ebben a szentelményben részesüljenek! Nagyböjt minden péntekén este órakor keresztúti ájtatosságot imádkozunk. Felnőtt híveket és a hittanuló gyermekeket is szeretettel várom! Az első keresztút március 7-én, pénteken órakor kezdődik. A nagyböjti bűnbánati fegyelem részletesen a plébánia honlapján olvasható. Nagyböjti péntekek hústalan böjti napok. A családokban figyeljenek erre. Március 6-án, elsőcsütörtökön és 7-én, elsőpénteken 17 órától lesz gyónási lehetőség. Minden TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI terápiás és diagnosztikai ORVOSI CENTRUM Sárváron. Az Orvos Centrum vezető orvosa Dr. SZEPESI PÉTER szakorvos, természetgyógyász és homeopata orvos, 10 éves homeopátiás orvosi praxissal és 3 éves németországi klinikai tapasztalattal. Az Orvos Centrum helye SÁRVÁR, Kassa utca 6. (Nádasdy Vendéglő mellett) Rendelésre való bejelentkezés: Kezelési területek: gyermek és felnőtt allergia, felső és alsó légúti betegségek, emésztőszervi panaszok, fejfájások, migrén, nőgyógyászati problémák, terheseknél magzatfejlődést támogató program, reumatológiai betegségek, autoimmunbetegségek, autisztikus zavarok és rákbetegek immunrendszeri háttértámogatása. Lelki problémák és betegségek homeopszichológiai kezelése. hétköznap este és között lehet gyónni a Sári templomban. Szerdánként az esti mise után órakor felnőtt katekézisre várom az érdeklődőket. Az idei téma Ferenc pápa katekéziseinek ismertetése. Csütörtökönként a Rózsafüzér Társulat vezetésével este órakor a világosság titkai rózsafüzért imádkozzuk a szolgáló papságért és új papi-szerzetesi hivatásokért. Fontos, hogy erre a szándékra minél többen imádkozzanak. Nagyböjt szent idején hétköznaponként legyünk buzgók a szentmiséken! Akik tehetik, minél többször jöjjenek áldozatos lélekkel! Nagy szükség van az imáikra. Nagyböjt idején figyeljünk a pénteki hústalan napok megtartására! A hittanuló diákok szüleit szeretettel kérem, hogy a vasárnapi és ünnepnapi szentmisékre gyermekeikkel együtt jöjjenek! A hit csak jó példával adható át. A sárváriak szerető figyelmébe ajánlom plébániánk honlapját. A plébánia életével programjaival, szentmisék szándékaival, plébánia híreivel és minden egyéb érdekes tudnivalóval megismerkedhet ezen a hírportálon. A Sárvári Evangélikus E Evangélikus Egyházközség Üzenet Istentől: Isten sokszor és sokféleképpen szólt az atyáknak a próféták által, az utolsó időkben pedig szólt nekünk az ő Fia által. Zsid 1,1-2 Szavunk Istenhez: Mint a napi betevő falat, úgy kell nekünk Istenünk a te éltető szavad. Ebben az évben, a ránk váró választások tétje meghaladja bölcsességünk határait. A szavazófülkék magányában, és a hétköznapi élet zajában, szóljon, tanácsoljon minket a te Szentlelked! Ámen. Férfiegylet: Február 25-én, kedden 17 órától férfiegyletünk tartja havi összejövetelét a gyülekezeti teremben. Ifjúsági találkozó: Március 1-jén, szombaton Soltvadkerten rendezik meg a gyülekezetek ifjúságának nyári előtalálkozóját. Szárnyalj! címmel és témával hirdették meg a 10. nyári, nagy Szélrózsa találkozót, Ézs 40,31a ige alapján: Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok. Úrvacsora: Március 2-án, hónap első vasárnapján az istentisztelet keretében közgyónásra és az oltári szentség közösségébe várjuk a testvéreket. Betegeik számára házi úrvacsorát kérhetnek a hozzátartozók a Lelkészi Hivatalban. Presbiteri gyűlés: Március 4-én, kedden 17 órától tartjuk gyülekezetünk zárszámadó és költségvetést készítő presbiteri gyűlését. SZJA 2x1%: A személyi jövedelemadó bevallások idején szeretettel kérjük a testvéreket, hogy rendelkezzenek a kétszer 1%-ról: Az első 1%-ról a Magyarországi Evangélikus Egyház javára a 0035 technikai szám feltüntetésével lehet rendelkezni. A második 1%-kal helyben, a Luther-rózsa Alapítvány támogatható a Sárvári Evangélikus Egyházközség fejlesztéséért. Ennek adószáma: Ének-zenei tábor: Előzetesen szeretettel tájékoztatjuk híreink olvasóit, hogy folyó év június 28. és július 7. között ismét városunkban lesznek amerikai barátaink. A évi musical táborhoz hasonlóan, most egy új darabbal készülnek. A közös tanulás és előadás lelki útjára hívunk és várunk 30 gyermek, 30 fiatal és 30 felnőtt jelentkezőt a Lelkészi Hivatalban. Református hírek: Református Egyházközség Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és ezzel egy időben gyermek-istentiszteletet tartunk. Február 23-án 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön megterítjük az úr asztalát. Személyi jövedelemadónk 1%-át a Sárvári Református Gyülekezetért Alapítványnak ajánlhatjuk fel, melynek adószáma: A Magyarországi Református Egyház Technikai száma: Gyülekezetünk honlapcíme: hu/lap/refsarvar Baptista Egyházközség Minden vasárnap 16 órai kezdettel tartunk istentiszteletet, amelyre szeretettel várunk továbbra is minden érdeklődőt. A weblapunkon is tájékozódhatnak a gyülekezetünk életéről és működéséről. Webcím: Protestáns gályarab lelkészek emléknapja A Nádasdy-vár belső udvarának falánál koszorúzással emlékeztek meg február 16-án délelőtt egy közös istentiszteletet követően az evangélikus és a református gyülekezetek, valamint a város képviselői kora tavaszán a magyarországi ellenreformáció idején több száz protestáns prédikátort idéztek a Pozsonyban felállított vészbíróság elé. Az ítéletek után több mint egy évet szenvedett a sárvári vár börtönében 8 evangélikus és 7 református lelkész, akiket gályarabnak adtak el. E gyászévtized során ítélték III. Nádasdy Ferencet is fej- és vagyonvesztésre. Az a tíz esztendő szinte elvett mindent anyagi értelemben, ám a hitet nem törte meg, mert a reformáció ma is virágzik hazánkban emlékeztetett beszédében az isteni gondviselésre Gyarmati István lelkipásztor. A két felekezet mellett a város nevében Sütő Károly aljegyző helyezett el koszorút a protestáns prédikátorok sárvári emléktáblájánál meghurcoltatásuk 340-ik évfordulóján.

9 facebook.com/tdmsarvar Sárvári Hírlap Már gyűjtik a jelölő szervezetek az ajánlásokat Az idei országgyűlési választás előtt nagy aktivitást mutatnak a pártok, már 70-nél tart a választási bizottság által nyilvántartásba vett jelölő szervezetek száma. A sárvári választási irodában pedig dr. Szijártó Valéria választási irodavezető tájékoztatása szerint lapzártánkig 13 jelölő szervezet nyújtotta be ajánlóív iránti igényét. 9 tókerületi Választási Iroda vezetője a lóívek átvételének módjáról is, hiszen sárvári lakosok. Az OEVB tagjai már sárvári városházára, hogy az aktuális február 17-e és március 3-a között le is tették az esküt, és megtartották tudnivalókról tájékoztassa őket. Jelen lehet a jelöltséghez szükséges 500 alakuló ülésüket, az elnök dr. Tóth voltak a sárvári iroda tagjai mellett, a celldömölki, kőszegi, büki, csepregi, répcelaki és vépi választási irodák munkatársai is. Az érdeklődők információkat kaptak arról, hogy a választókörzet egyes településein milyen feltétefebruár 10-én megbeszélésre hív- lekkel és milyen szabályozás ta a jelölőszervezetek képviselőit dr. mellett lehet plakátolni, hol Szijártó Valéria, a Vas megyei 02-es lehet választási gyűléseket Esküt tett a választási bizottság Kondora István polgármester előtt számú Országgyűlési Egyéni Válasz- tartani. Egyeztettek az ajánaláírást összegyűjteni. A választási Eszter sárvári ügyvédnő lett. A szairoda ellenőrzi az ajánlásokat, majd vazatszámláló bizottságok tagjait a a választási bizottság veszi nyilván- települési önkormányzat képvitartásba a jelöltet, ha valamennyi a selő-testülete legkésőbb március választási törvényben meghatározott 17-én óráig választja meg. feltételnek megfelel. A bizottságokba a jelölő szervezetek A sárvári képviselő-testület február is delegálhatnak majd tagokat. 12-én választotta meg a Vas megyei A magyarországi lakcímmel ren02. számú Országgyűlési Egyéni delkező választópolgárok már megválasztókerületi Választási Bizottság kapták az értesítőt a névjegyzékbe tagjait, így Benkőné dr. Bagoly Teréz vételükről. A kampány február 15-én celldömölki, dr. Őri-Horváth Andrea hivatalosan is elkezdődött, idén a kőszegi és dr. Tóth Eszter sárvári szavazás napján, április 6-án sem lesz Dr. Szijártó Valéria irodavezető több alakalommal is egyeztet a jelölő szervezetek lakost. Póttagok lettek dr. Komáromi kampánycsend. képviselőivel a zavartalan kampány érdekében László és dr. Markovics Zsuzsanna -fr- Ct.: Szabó János Tapolca, Vörösmarty u.1. Tel./Fax: 87/ , Tel.: 06-20/ , 06-20/ Pályakezdőknek gyakornoki munkát ajánlunk, egyéves határozott időre A munkavállalókat keresztény civil szervezet munkaszervezetének erősítésére foglalkoztatjuk, hat- vagy nyolcórás munkaidőben, heti öt napot, mentorált munkakörökben. A foglalkoztatás a TÁMOP /1 pályázati támogatás keretében történik. A munkavégzés helye változó. Bérezés a pályázati keretekben megszabottak szerint. Feladatok meglévő helyi közösségek tájékoztatása, brand erősítés, forrásgyűjtő kampányok lebonyolítása facebook és weboldal látogatottságának növelése hirdetések készítése, rendezvények szervezésében, lebonyo lításában részvétel projekt menedzserek munkájának támogatása pályázati kiírások, elszámolási szabályok és jogszabályok követése. Elvárásaink felsőfokú végzettség együttműködési és feladatmegoldási készség tanulmányai mellett szerzett előző munkatapasztalat tanulásvágy, elhivatottság. A jelentkezők csoportos meghallgatáson vesznek részt, a meghallgatást követő két héten belül kaphatnak kedvező választ a foglalkoztatásukról. Érdeklődni Szarvas Zoltánnál lehet a es telefonszámon. Önéletrajzukat a címre várjuk. Minden csütörtökön a celldömölki piacon! Mûanyag nyílászárók továbbra is 50% engedménnyel! Reluxa, Redõny, Szalagfüggöny, Kiváló minõségû Napellenzõ, Szúnyogháló és típusú egyéb árnyékoló rendelése, szerelése, javítása mûanyag és S rövid határidõkkel, EÉPÍTÉ borovi fenyõ B felülettõl függõen 0 ÉV! nyílászárók 1 L akár 30% NCIÁVA A R A G kedvezménnyel! forgalmazása Szolgáltatásaink: komplett kivitelezéssel, vagy anélkül! Ingyenes felmérés és árajánlat Gyártás egyedi méretben is Kõmûvesmunka, gipszkartonozás Párkányok, kiegészítõk, alkatrészek Fal-helyreállítási munkálatok Ajánlatunk visszavonásig érvényes!

10 10 Sárvári Hírlap Elszámoltatás nélkül nem tisztul meg a közélet Országjárásának második napján, február 8-án Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom miniszterelnök-jelöltje megyénk három városában, Sárváron, Körmenden, és Szombathelyen is járt. A pártelnök egyebek közt beszélt a Jobbik megélhetést, rendet és elszámoltatást zászlajára tűző választási programjáról is. A Lehet Más a Politika társelnöke, Schiffer András január végén Szombathelyen mutatta be a párt színeiben az országgyűlési választáson Vas megyében indulni szándékozó jelölteket. Bogáti András, a Vas megyei 2-es számú választókörzet LMP-s országgyűlési képviselőjelöltje február 10-én tartott lakossági fórumot Sárváron. Bogáti András, az LMP politikusa bizakodóan tekint az országgyűlési választások elé. Mint mondja, pártja azoknak kínál alternatívát, akik sem a bal-, sem a jobboldalra nincsenek elköteleződve, akik a régi politikából kiábrándultak. Az Aquila Párt és jelöltjei szeretnék magukat megmérettetni az idei országgyűlési választáson. Céljuk nem a hatalom megragadása, hanem az ország erkölcsi, humánus, gazdasági felemelése, a szegénység felszámolása. A párt elnöke, Vargáné Pável Márta és a sárvári választókörzetben indítandó jelöltjük, Kaiser Andrea február 10-én látogatott Sárvárra. Az Aquila Pártnak huszonöt éves múltja van, a tagok többsége már katolikus hittanos gyermekkora óta Vona Gábor, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje Sárváron a Hunyadi utcai körforgalomnál várta az érdeklődőket és a szimpatizánsokat Pörzse Sándor országgyűlési képviselővel és Rába Kálmánnal, a választókörzet jobbikos képviselőjelöltjével. Ismertették választási programjuk fő célkitűzéseit és aktuálpolitikai kérdésekről is szólt az elnök, így az MSZP már lemondott alelnökének, Simon Gábornak eltitkolt negyedmilliárd forintos megtakarításáról. Az ügy kapcsán Vona Gábor elmondta, hogy a Jobbik kormányra kerülése esetén megszüntetné a mentelmi jogot, és a képviselőket dupla büntetéssel sújtaná ilyen esetben, hogy legyen végre elszámoltatás. A lassan véget érő négy év az első parlamenti ciklusa volt a Jobbiknak. Vona Gábor szerint nehéz négy ismeri egymást tudtuk meg Vargáné Pável Márta elnök asszonytól. Templomban tett fogadalommal, szigorúbb életre elkötelezett, katolikus keresztények. Egyesületként tizenhárom évig működtek, több mint egy évvel ezelőtt párttá alakultak. Szegény fiatalokat tanítanak, betegeket ápolnak, és lelki segítséget is adnak a hozzájuk fordulóknak. Egész tevékenységünket az emberszeretet hatja át. Nem hagytunk fel a karitatív és szociális tevékenységünkkel, de szeretnénk a szegények Pörzse Sándor, Vona Gábor, Rába Kálmán és Kiss Zsolt a sárvári jobbikos találkozón esztendő van mögöttük, hiszen egy kétharmados kormánnyal szemben kellett ellenzéki pártként politizálniuk. Amíg az LMP két részre szakadt, az MSZP három részre, addig ugyan nekünk is voltak személyi veszteségeink, de a Jobbik egységes, erős párt maradt. Bebizonyítottuk a társadalomnak, hogy hosszú távú jövő áll a Tiszta, megújuló Magyarországot akarnak 2010 óta vagyok a Lehet Más a Politikának a tagja. Úgy kerültem velük kapcsolatba, hogy közel állnak hozzám a zöld értékek a megújuló energiáktól kezdve, a természetjárásig, a természetvédelemig. Ezért úgy gondoltam, hogy csatlakoznom kell egy olyan zöldpárthoz, mint az LMP, akik nemcsak a jelenre, de a jövőre is gondolnak mondta Bogáti András, aki az általa és pártja által is fontosnak tartott értékeket szeretné másokkal is megismertetni, ezért is vállalta el, hogy megméretteti magát az idei országgyűlési választáson a sárvári választókörzetben. Bogáti András az LMP jelöltje a sárvári körzetben Bemutatkozott az Aquila Párt ügyét felkarolni, valamint korrupciómentes, igazságos és hazugságmentes országot teremteni mondta az elnök asszony. Az Aquila Párt céljai megvalósításához egy kidolgozott, konkrét megoldásokat tartalmazó, 70 oldalas programmal rendelkezik, amely 2012 novembere óta a párt honlapján olvasható. Egyik egyéni jelöltjüket a választókerületünkben szeretnék elindítani, ő Kaiser Andrea német tolmács, férjével közös vállalkozásuk keretében vízi Jobbik előtt, és számolni kell velünk a választásokon szögezte le az elnök. A Jobbik választási programja az élet minden területére próbál megoldást és választ találni. Három jelszó köré rendeződik: a megélhetés, a rend és az elszámoltatás. A megélhetés a tisztességes munkabéreket jelenti, és a munkahelyek számának növelését, nem közmunkaprogramot, és nem a külföldi munkavállaláshoz való aszszisztálást. A rend a közbiztonságot jelenti, elszomorítónak tartjuk, hogy védtelen társadalmi csoportok, a nők, az idősek és a gyermekek elleni erőszakos bűncselekmények száma nőtt. Az elszámoltatásnak időrendben az elsőnek kell lennie, mert amíg nem tisztul meg a közélet, addig nem fog Magyarország előbbre jutni összegezte programjukat Vona Gábor. -fr- Fő célunk a munkahelyteremtés, a zöld munkahelyek teremtése. Ez nemcsak megújuló energiák alkalmazását jelenti, hanem az iskolák és óvodák felkarolásával családbarát munkahelyek teremtését is, amelyek biztos anyagi jövőt jelentenek a családnak, de lehetőséget adnak arra is, hogy a szülők és a gyerekek elég időt tudjanak együtt tölteni. Az LMP egy tiszta, megújuló Magyarországra kér felhatalmazást, közös jövőépítésre hívja minden támogatóját. erőműveket építenek ezen a környéken, és sok időt töltenek itt. Nekünk kettős célunk volt, hogy megbízható legyen a jelölt és legyen helyismerete, ennek a célnak ő felelt meg szögezte le Vargáné Pável Márta. Az Aquila Párt visszavezetné a háromkulcsos adórendszert, %-os mértékben. Céljuk, hogy a többség ellenében egyesek zsebében ne halmozódhasson fel túl sok profit. Mindenkinek jogot biztosítanának a munkához, a munkaidőt valóban nyolcórássá tennék.

11 facebook.com/tdmsarvar A Fidesz február 13-i rezsicsökkentő fórumán mintegy négyszázan vettek részt a Park Inn Hotelben. Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár és Ágh Péter, a sárvári választókerület fideszes országgyűlési képviselőjelöltje beszélt a választás tétjéről. A telt házas fórum vendégeit elsőként Kondora István polgármester köszöntötte. Mint mondta, a Fidesz a rezsicsökkentéssel olyan útra lépett, amely nemcsak messzebbre vitt, de célba is ért. A kormány az emberek oldalára állt a szolgáltatókkal és az unióval szemben. A rezsicsökkentő fórum vendége, Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár a Simon-üggyel kezdte mondandóját. A Simon Gábor által felháborító módon eltitkolt 240 millió forint nagyságát úgy érzékeltette, hogy Sárvár ekkora összegből akar két felnőtt és két gyermekorvosi rendelőt építeni. Egy tönkretett, csőd szélére került országot örököltünk ben a szocialistáktól, de sikerült Magyarországot megújítanunk. Visszafizettük az IMF-hitelt, csökkentettük a költségvetés hiányát és az inflációt, nincs többé uniós eljárás Magyarország ellen, 255 Sárvári Hírlap 11 Ha a baloldal nyer, akkor eltörlik a rezsicsökkentést A GYED extra által biztosított lehetőségeket bemutató sajtótájékoztató zajlott a Fidesz sárvári irodájában február 7-én. A tájékoztatót Ágh Péter, az Országgyűlés Ifjúsági, Szociális, Családügyi és Lakhatási Bizottságának alelnöke, valamint Horváthné Stukics Erzsébet védőnő, a Fidesz Vas megyei Nőtagozatának elnöke tartotta. A január 1-jétől bevezetésre került GYED extra intézkedéscsomag ösztönzi a gyermekvállalást, segíti a gyermeknevelést és kedvezőbb feltételeket biztosít a kisgyermekes szülők munkába állásához kezdte a sajtótájékoztatót Ágh Péter, majd hozzátette, hogy 2010 előtt a Gyurcsány Bajnai kormány családellenes politikája miatt nőnek és anyának lenni hátrányt jelentett a munkaerőpiacokon és a megélhetés szempontjából is. A Fidesz abban ezer új munkahelyet teremtettünk, és növekvő pályára állítottuk a gazdaságot sorolta az eredményeket az államtitkár. A legfontosabb mégis, hogy az elviselhetetlen rezsiköltségeket 20%-kal csökkentettük, és ezáltal nőtt az emberek, a családok biztonsága, kevesebbet fizetnek például a vízért, a gázért, a távhőért és a villanyért is. Az idén három lépésben lesz kisebb a rezsi, a gáz ára április 1-jével 6,5 százalékkal, az áramé szeptemberben 5,7 Máhr Tivadar, a Fidesz sárvári elnöke, Soltész Miklós államtitkár és Ágh Péter képviselő a rezsicsökkentő fórumon a politikában hisz, amelyben a gyermek és a család az első. A kormányváltás óta ezt számos intézkedésével be is bizonyította, ilyen a családi adórendszer bevezetése, a hároméves GYES visszaállítása, a nőket és az édesanyákat segítő foglalkozási programok indítása. Idén januártól pedig tovább csökkent a kiskeresetű családok adója is. A gyermek után járó GYED, GYES továbbfolyósításra kerül abban az esetben is, ha január 1. után újabb gyermek születik a családban, aki után a szülők szintén jogosultak lesznek ellátásra. Januártól a GYED és a GYES mellett már korlátlanul lehet munkát vállalni, ha a gyermek elmúlt egyéves. A diplomás GYED azokat a nőket támogatja, akik tanulás mellett szeretnének gyermeket vállalni. A tájékoztatón Stukicsné Horváth Erzsébet elmondta, hogy a baloldali összefogás politikusai bejelentették, ha hatalomra kerülnek, akkor megszüntetik a családok terheit könnyítő intézkedést, éppen ezért a Fidesz Nőtagozata aláírásba kezdett a GYED extra védelmében. Egy online szavazást indítottak el, a GYED extra kezdeményezéshez mindenki csatlakozhat acsaladazelso.fidesz.hu százalékkal, a távhőé októberben 3,3 százalékkal csökken hangsúlyozta az államtitkár. Az idei választás egyik legnagyobb tétje, hogy meg tudjuk-e védeni a szocialistáktól és szövetségeseiktől a rezsicsökkentést. Ha a baloldal nyer, akkor eltörlik a rezsicsökkentést, hiszen ők nem a lakosságnak, hanem a nagyvállalatoknak vannak elköteleződve mondta Soltész Miklós. Ágh Péter országgyűlési képviselő a mikrofonhoz lépve egy családi történetet osztott meg a hallgatósággal. Csepregi nagyapja nemzetőr volt az 56-os forradalomban, lehetősége lett volna a forradalom leverése után elhagyni az országot, de ő maradt, vállalta a börtönt is, és egy életen át hitte és remélte, hogy egyszer szabad lesz Magyarország. Nagyapja példája azt üzeni számára, hogy mindig elkötelezetten kell tenni a hazánkért és szülőföldünkért. Vas megye 2-es számú választókörzetének országgyűlési képviselő-jelöltjeként Ágh Péter már az elmúlt hónapokban is sokat tett és dolgozott a térség fejlesztéséért. Mint mondja, ha meg akarjuk védeni az eredményeket, akkor össze kell fognunk, éppen ezért a Fidesz támogatóit a Magyar Csapat több tízezres táborába szólította. Végezetül további támogatást kért munkájukhoz, hatékonyságot és lendületet ígért a térség további terveinek megvalósításához. Roberta A kormány számos intézkedéssel segíti a családokat honlapon. A weboldalt eddig már több ezren meglátogatták, és regisztrálásukkal támogatták a kezdeményezést. Február 7-i Nemzetgazdasági Minisztériumi hír, hogy azok, akik munka mellett igénybe veszik a gyed extrát, jogosultak a bölcsődei szolgáltatásra is. szilke NEM BONYOLÍTJUK, NEM BONYOLÍTJUK, Nyugdíjbiztosítási Lakásbiztosítások Gépjármű biztosítások akció Élet-,és április balesetbiztosítások NEM 15-ig! Lakásbiztosítások BONYOLÍTJUK, Vállalati Gépjármű biztosítások biztosítások Pénzügyi Élet-,és tervezés balesetbiztosítások NEM BONYOLÍTJUK, Érdekli Vállalati mekkora biztosítások nyugdíjra számíthat? Pénzügyi tervezés EGÉSZ ÉVBEN KÉRJE A LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÁSOKAT A BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL NEM BONYOLÍTJUK, Kíváncsi hogyan növekedhet nyugdíjaskori bevétele EGÉSZ ÉVBEN KÉRJE a januári A LEGKEDVEZŐBB törvénymódosítás BIZTOSÍTÁSOKAT eredményeképp? A BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL Kezdjen el most gondoskodni nyugdíjas évei biztonságáról! 20% adókedvezmény! Segítünk a megfelelő konstrukció kiválasztásában, a biztosítás és a biztosítók szakmai értékelésével. Az első 10 jelentkező között UTASbiztosítást sorsolunk ki! Sárvár, Hunyadi u. 11. Tinódi vendégló udvarában Tel: 95 / Mobil: / Mobil: / Sárvár, Sárvár, Hunyadi Hunyadi u. 11. u. 11. Tinódi Tinódi vendégló udvarában Sárvár, Hunyadi Sárvár, u. 11. Hunyadi Tinódi vendégló u. 11. udvarában Tinódi vendégló udvarában Tel: 95 Tel.: Tel: / / / Tel: 520 Mobil: / Mobil: 230 / 267 Mobil: / +36 / Mobil: / / Mobil: /631 / 520 /

12 12 Sárvári Hírlap Csúcsra járatódott a Park Inn Hotel A 2013-as esztendőt turisztikai szempontból értékelő sorozatunkban a tavaly 87%-os kihasználtsággal működő Park Inn by Radisson sárvári szállodájának igazgatójával, Tölli Bálinttal beszélgettünk. A Park Inn by Radisson sárvári szállodáját 2006-ban adták át. A szálloda ismertetője szerint középkategóriás hoteljük jellemzője a frissesség és fiatalosság, a barátságos légkör és a vendégszerető személyzet. Számukra az a legfontosabb, ami a vendégeknek is igazán számít: kényelmes ágyak, makulátlanul tiszta szobák, magas színvonalú szolgáltatások, gondtalan kikapcsolódás. Már, több mint 140 hoteljük van világszerte, az Egyesült Államokban, Kanadában, Európában, Afrikában és a Közel-Keleten. A hét éve működő sárvári egységet Magyar Turizmus Minőségi Díjjal és a Zöld Szálloda elismeréssel is kitüntették. A 223 szobás, minimál dizájn stílusú szálloda barátságos légköre a folyosókon és vendégszobákban használt Park Inn színeknek köszönhető, melyek a hangulatos dekorációs elemekkel együtt különlegesnek hatnak. A szálloda igazgatója, Tölli Bálint szerint az elmúlt évek erőfeszítései most értek be, hiszen a Park Inn 2013-ban remek, 87%-os kihasználtsággal működött. Ezzel együtt nem csak a belföldi vendégek aránya, de az átlagárak is nőttek. Az igazgató azt is elmondta, hogy az elmúlt hét esztendő során a vendégkör összetétele is átalakult. Mint Sárváron mindenütt, úgy nálunk is erősödött a cseh küldő piac, ami tavaly már meghaladta az összes vendégszámunk 50%-át. De örömmel állapíthatjuk meg, hogy a német és az osztrák vendégeink száma is emelkedett, míg a SZÉP-kártyának köszönhetően a belföldiek is kezdenek visszatalálni hozzánk! Tölli Bálint igazgató szerint a magas vendégszám miatt a kiszolgálás színvonala nem csökkenhet A 87%-os kihasználtság természetesen komoly kihívást jelent a szálloda vezetőinek, hiszen a magas vendégszám miatt a kiszolgálás színvonala nem csökkenhet. A vezetés elsődleges célkitűzése az, hogy minden vendégük egyformán magas szintű ellátást kapjon, ezért folyamatos náluk a felújítás. Idén januárban már 87 szobát, annak berendezéseit, bútorait sikerült felújítani, kicserélni, míg az egész esztendőre összesen 48 millió forintnyi összeg áll rendelkezésükre hasonló célokra. A szálloda vezetősége a 87%- os kihasználtságon éppen ezért, jelentősen már nem kíván emelni, hiszen véleményük szerint azzal már a zökkenőmentes működést, a kiszolgálás magas színvonalának fenntartását kockáztatnák. Újításokkal, változtatásokkal természetesen a Park Inn Hotelben is találkozhatunk: ilyenek az előfoglalási akciók, vagy az idei évtől bevezetett, kötelező félpanziós kiszolgálás, ami remélhetőleg közel azonos kihasználtság mellett a bevételeket is megnöveli majd. Tölli Bálint igazgató végezetül elmondta, hogy a szálloda vezetésének alapkoncepciója, hogy a Park Inn ne egy elszigetelt egységként legyen jelen a városban, ezért szívesen vesznek részt Sárvár társadalmi életében is, ott jártunkkor például éppen véradásnak biztosítottak helyszínt, sőt ők maguk is beálltak a véradók sorába. -jr.- Nádat vágnak és adminisztrálnak a horgászok Jelentős változásokat hozott az új év a horgászok számára, mivel életbe lépett az új halászati törvény. Az új szabályok tanulása mellett a sárvári pecások télvíz idején a tavak környékét is rendbe teszik. Az új fogási korlátozásokkal, tilalmi időkkel és adminisztrációs feladatokkal való ismerkedés mellett a Sárvári Kinizsi Horgász Egyesület tagjai a téli szezonban idén is nagy gondot fordítanak a városi tavak rendbetételére. Az idei évet is azzal kezdtük, hogy a tavak környékén közösségi munkát végzünk. A háromszáz fős tagságból nagyjából 180-an aktívan vesznek részt szombat-vasárnaponként délelőtt a nádvágásban és a környezet megtisztításában. Így lesz csak rendben minden a tavaszi szezonindulásra mondja Tóth Lajos, a Sárvári Kinizsi Horgász Egyesület elnöke. A gondoskodást meghálálják a vizek, hisz a tórendszer vízminősége kimagaslóan jó, amit a folyamatosan végzett vizsgálatok is igazolnak. Az év első napjainak melegebb időjárása után mostanra szerencsére már el tudtak vermelni a halak a befagyott tavakban. Az idei évtől kötelezően működik egy országos internetes adatbázis, a SZÁK-program, ahova regisztrálni kell az állami horgászjegyért. Az új halászati törvényből kifolyólag Tóth Lajos, a Sárvári Kinizsi Horgász Egyesület elnöke bízik abban, hogy egy pályázat kapcsán tovább bővülhet a Csónakázó-tó vízfelülete mindenki kap egy új horgászati engedélyt. Ehhez tartozik egy országos fogási napló is, amit magával kell vinnie a vízterületre és vezetnie is kell a horgászoknak. A horgászattal töltött idők és a fogott halak összesítve minden év végén bekerülnek majd az országos halászati adattárba. Változtak a haltelepítés szabályai is, már csak őshonos halfajták telepítését engedélyezik. Emellett halgazdálkodási tervet is készít az egyesület, mint a tavak kezelője. A haltelepítést a bevételeink függvényé ben tudjuk biztosítani, ami ponty, keszeg, kárász és süllő fajtát jelent sorolja a botvégre várt zsákmányt Tóth Lajos. A telepítésen túl a saját szaporulat is jónak mondható, ami vonzóvá teszi a sárvári vizeket. A sárvári horgászoknak ezek jó hírek a tavasszal kezdődő fogási szezon előtt. Azonban ennél is jobb hír, hogy a vízjogi engedélyek már megvannak a Csónakázó-tó bővítéséhez. Ha megfelelő pályázati lehetőséghez jut a város, akkor legalább három hektárral bővülhet majd a vízfelület.

13 facebook.com/tdmsarvar Sárvári Hírlap 13 RESTAURANT NÁDOR Keresztény Jótékonysági Bál március 1., szombat A sárvári Nádasdy általános iskola tornacsarnokában Program: órakor kapunyitás órakor megnyitó beszédek, ünnepélyes báli nyitótánc (a katolikus iskola végzős évfolyamának előadásában) órakor Vacsora (Várkapu és Nádasdy Vendéglők) órakor Tombola Zene: Németh László Band (Körmend) A jegyek elővételben a plébániahivatalokban és a katolikus iskolában február 15-től (Sárvár, Dózsa Gy. u 28.) 4000 Ft-ért kaphatók. A katolikus iskola öregdiákjainak a belépő 3200 Ft. Mindenkit szeretettel várunk! A katolikus iskola alapítványa TORKOS CSÜTÖRTÖK a Danubius Health Spa Resort Sárvár NÁDOR ÉTTERMÉBEN március 6-án óra között Büfévacsora 4500 Ft/fő helyett 2250 Ft/fő áron + 10 % felszolgálási díj Italfogyasztás 50 % kedvezménnyel. Előzetes asztalfoglalás: Tel: Kényeztesse érzékeit Pannónia és a Rába völgye gazdag ízvilágával a Danubius szálloda Nádor éttermében! Tel: , danubiushotels.hu/sarvar Párban, egyensúlyban Szeretettel hívunk mindenkit a Danubius szálloda február 28- március 2. között tartandó Lélekhang hétvége programjaira: március 1., szombat: től Párban a táplálkozásban is férfi, női étkek, tápláló ételek, afrodiziákumok, Képes Anita wellness tréner előadása, utána leves ebéd től Párkapcsolati kommunikációs tréning Zámbó Márta coach vezetésével tól Nia óra táncos, örömteli mozgás Brezina Kinga nia oktatóval Ár: 4000 Ft / fő március 2. vasárnap: órától Stílus előadás és egyéni konzultáció Szemes Nóra stylisttal Ár: 2000 Ft / fő Mindkét napon történő részvétel esetén 5000 Ft / fő / 2 nap További információ: Tel: , danubiushotels.hu/sarvar

14 14 Sárvári Hírlap SÁRVÁRI A Sárvári Televízió tervezett műsora február 21. és március 8. között Hírek Hétkor közéleti magazinműsor: Február 22. (szombat) Március 1. (szombat) Február 8. (szombat) Ismétlés: 6.30, (vasárnap 11.00), és Pénteki Mozaik: Február 21. (péntek) Vendég: Dr. Gidó Zsolt PhD, biológiatanár, zoológus Február 28. (péntek) Kondora István évértékelője a Nádasdy-várban/ism. Március 7. (péntek) Vendég: Kondor János, a művelődési központ igazgatója Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap és 19.40, hétfő-csütörtök Labdarúgó-mérkőzés Március 3. (hétfő) és Sárvár FC Répcelak HÍRLAP Sárvár Város Önkormányzatának lapja Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft Sárvár, Móricz Zs. u. 4. Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője Felelős szerkesztő: dr. Fonyó Roberta Szerkesztőség: 9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4. Tel.: 95/ , Fotó: Pajor András Tördelés: Gyulavári Csaba Hirdetésszervező: Takács Szilvia (06/30/ ) Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter Sokszorosítás helye és ideje: Szombathely, Géfin Gy. u , február 19. Megrendelési sorszám: 2012/1. ISSN: IX. Farsang Kupa Nemzetközi triplett és duplett petanque csapatverseny Sitke(Kastélyfogadó pincéje), január A verseny rendezője: Sárvári Sakk Club SE Petanque Szakosztálya. Résztvevők: Pozsony, Losonc (Szlovákia), Darvastó, Veszprém, Győr, Szigetszentmiklós, Velence, Budapest, Kám, Szemenye, Egervölgy, Sárvár. Triplettek száma: 19 (57 fő) Duplettek száma: 22 (44 fő) Mindkettő verseny csoportmérkőzéssel kezdődött, majd a legjobb nyolc egyenes kiesésben küzdött a helyezésekért. Triplett végeredmény: 1. hely: Asbóth László, Barkovics Zoltán, Kasza Gyula Sárvári Sakk Club. 2. hely: Ligeti László, Szabó József, Vámosi Tibor Szigetszentmiklós. 3. hely: Puklér Tamásné, Sinka Tiborné, Puklér Gergő Sárvári Sakk Club. Duplett végeredmény: 1. hely: Havasi József jr. Puklér Bálint Sárvári Sakk Club. 2. hely: Barkovics Zoltán, Kasza Gyula Sárvári Sakk Club. 3. hely: Szakos Martina, Asbóth László Sárvári Sakk Club. Joci és Bálint ifjúsági versenyzőink teljesítménye szenzációs. A legjobb nyolc között egy nagyon jó szlovák párost, majd a Fülöp János Iván László (Velence Budapest) alkotta kiváló duót, a döntőben a szombati triplett verseny győztesét verték meg. Gratulálunk! Süle Miklósné Prémiumalkusz Kft. A független biztosítási alkusz! Az összes biztosító ajánlata, terméke és ügyintézése egy helyen! Takarítson meg akár 30 50%-ot meglévő szerződései díjából! Hagyja, hogy a Biztosítók versenyezzenek Önért! INGYENES tanácsadás és ajánlatkérés irodánkban: Sárvár, Hunyadi u. 18/D. (A Totalcar és Generali iroda mellett) / Szerződött partner: Vocelka Invest Kft. TÁRSASHÁZKEZELÉS Levesszük a terhet és az anyagi felelősséget a Közös képviselők válláról. Közös képviseleti, pénzügyi, jogi és műszaki háttérrel vállalja cégünk Társasházak kezelését. Vocelka Ingatlankezelő Bt Sárvár, Hunyadi u. 18/G. Mobil: 06-20/ Tisztelt Ingatlantulajdonos! LAKOSSÁGI HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁS: PÉNTEK: , SZOMBAT: Hulladékudvar címe: Sárvár, Ikervári u. 23. INGYENES LAKOSSÁGI 120 LITERES SZELEKTÍV KUKA AKCIÓ Amennyiben Ön családi házban lakik, és még nem rendelkezik szelektív kukával, vagy eddig sárga zsákban gyűjtötte a szelektív hulladékát, most társaságunk telephelyén egy rövid regisztrációt követően INGYENESEN átvehet 1 db új, 120 literes, kerekekkel ellátott műanyag kukát, a szelektív kuka ürítése is INGYENES. Az akció időtartama: FIGYELEM, AMÍG A KÉSZLET TART. regisztrációra ÚJ, KIBŐVÍTETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IDŐBEN van lehetőség: KEDD: , CSÜTÖRTÖK: Ügyfélszolgálat címe: Sárvár, Ikervári u. 23. Honlap: évi szelek évi szelektív ürítési rend Sárvár FEBRUÁR H K Sze Cs P Szo FEBRUÁR MÁRCIUS MÁRCIUS 1 H K Sze Sze Cs Cs P P Szo Szo V V H H K K Sze Sze Cs Cs 3 P P 4Szo Szo5 V V ÜVEG SZELEKTÍV ÜVEG ÜVEG LOMTALANÍTÁS LOMTALANÍTÁS SZELEKTÍV SZELEKTÍV BIO KERTVÁROS BIO KERTVÁROS LOMTALANÍTÁS

15 facebook.com/tdmsarvar Megnyerte a felkészülési tornát az NB II-es női kézilabdacsapatunk A Sárvárfürdő Kupa felkészülési tornán a rendező Sárvárfürdő Kinizsin kívül a szintén NB IIes Balatonszemes, a jelenleg a megyei első osztályban szereplő, ám egykor szebb napokat látott Zalaegerszeg, valamint a Hegykő lépett pályára. A megjelenteket Kondora István, városunk polgármestere köszöntötte, kiemelve, hogy Sárváron az önkormányzat nagyon fontosnak tartja, ezért lehetőségeihez képest, saját eszközeivel is segíti az egészséges életmódot, a testmozgást. A torna nyitómeccsét a hazaiak játszották a Zalaegerszeg ellen: a mieink nehezen lendültek játékba, ám végül huszáros hajrával arányban győztek a valamikor még az NB I-ben is szereplő zalaiak ellen. Pupp Adél edző gárdája második meccsén főként gyors lerohanásokkal és indításgólokkal, végig vezetve, magabiztosan győzte le a kissé fáradt Balaton-partiakat, re. A sárváriak a torna záró meccsén, a nap legnagyobb arányú győzelmével re verték a Hegykőt. Végeredményben a Sárvárfürdő Kinizsi udvariatlan házigazdának bizonyulva, mindhárom ellenfelét felülmúlva nyerte el a város önkormányzata által felajánlott kupát. Második lett a Balatonszemes, harmadik a Zalaegerszeg, míg a negyedik helyen a Hegykő végzett. A torna gólkirálynője a hegykői Kelemen Klaudia lett 23 góllal. A Sárvárfürdő által felajánlott különdíjat és a város serlegét a torna díszvendége, az Európa-bajnok, vb és olimpiai ezüstérmes Farkas Ágnes, a Vas megyei Kézilabda Szövetség elnöke adta át. A Sárváfürdő Kinizsi legközelebbi NB II-es bajnoki mérkőzését február 23-án, vasárnap tól játssza a Tapolca ellen. -CSL- Az Atlas nem csak a fej hordozója Sárvári Hírlap 15 Ismerje meg a só csodálatos hatását! MELLÉKHATÁSOK NÉLKÜLI BIZTOS MEGOLDÁS KÖHÖGÉSRE, NÁTHÁRA, ASZTMATIKUS FULLADÁSRA ÉS ALLERGIÁRA az AREC száraz inhalációs SÓSZOBA. IDŐPONT KÉRÉS: / A Debreceni Orvostudományi Egyetem kutatásaival alátámasztott hatékonyság! A Tüdőgyógyászok Szakkollégiumának ajánlásával. A LÉGKÖRT SZABADALOMVÉDETT ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ KÉSZÍTI! Üdülési jogot keresek belföldre, külföldre. Tel.: SEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS CELLDÖMÖLK, MIKES U. 14. SÁRVÁR, RÁKÓCZI U. 10. Hétfőn (A LIDL parkolónál.) Kedden és pénteken tól Csütörtökön tól EGYNAPOS SEBÉSZET Felvilágosítás, előjegyzés Rendelési időben sürgősségi ellátás! Minden, ami sebészet : Vastagbélrák-szűrés Rizikófelmérés Ráncfeltöltés! benőtt köröm, aranyér, visszér, szemölcsök stb. műtéte végbélszűrés, mellvizsgálat DR. VÁRNAI LEVENTE DR. MOJZES SZONJA sebész főorvos sebész adjunktus 06-30/ / Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya az ATLAS a legtöbb embernél tartósan el van mozdulva? Ez a körülmény egész sor testi és szellemi zavart okozhat. 22 éve egy svájci bioenergetikus, dr. Rene- Claudius Schümperli dolgozta ki, és szabadalmaztatta módszerét, amelyet már a világ több mint 30 országában közel 400 Atlasprof specialista alkalmaz. Az egyszerű és biztonságos, vibrációs, gépi masszázs technikát és eszközt kidolgozta, és személyesen oktatja. Az Atlas a fej, a nyak, a gerinc és a csípő egyensúlyát meghatározó első nyaki csigolya. Az eredmény tartós, mert az Atlas az anatómiailag korrekt helyére kerül. A technika egyedülálló, természetes, nem orvostudományi módszer, nem gyakorol hatást a csigolyatestre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás. már Ft-tól A módszer neve AtlasProfilax. A gépi, vibrációs masszázs speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokat és szalagokat. A szervezet öngyógyító, regeneráló mechanizmusának köszönhetően indul be a javulás. Magyarországon 11 Atlasprof specialista van, akik alkalmazzák a metódust. A nagykanizsai dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több mint három éve az AtlasProfilax vibrációs masszázs után, az addig évek óta fennálló panaszai, mint derékfájás, nyaki- és vállfájdalom, szédülés és fejfájás, rövidebb-hosszabb idő alatt megszűntek. Dr. Varga Imre Sárváron február 27-én (csütörtökön) 17 órakor ingyenes ismertető előadást tart a Dózsa Gy. u. 14. szám alatti helységben (itt volt régen a Kollégium, majd a Posta). Minden érdeklődőt szeretettel vár! UNIX Autó Kft. Örömmel tájékoztatjuk minden partnerünket, hogy január 2-tól megnyitottuk az UNIX Autó Kft.-vel közösen AUTÓALKATRÉSZ ÁRUHÁZUNKAT! SZERVIZAKCIÓK! Az itt vásárolt termékek beszerelése esetén 20% engedményt biztosítunk! Mûszaki vizsga Ft-tól Olajcserék 8990 Ft-tól Fék-, futómûjavítás, gumiszerelés Karosszéria- és fényezésjavítás SÁRVÁR SERVICE Kft. (a volt Opel Szalonban) Sárvár, Szombathelyi út 52. Tel.:

16 16 Sárvári Hírlap Kezdje a napot a Matróz vendéglőben, reggelizzen nálunk. Válogasson a hagyományos ízvilágú, kedvező árú ételeink közül. Hideg és meleg szendvicsek, friss saláták, omlettek, főtt vagy sült virsli, bundás kenyér! Kávét, forró teát elvitelre is kérhet. Minden hétköznap reggel 7 órától várjuk kedves vendégünket. 11 órától pedig önkiszolgáló éttermünkben választhat a 700 Ft-os vagy a 950 Ft-os napi menü közül, illetve akciós és állandó kínálatunkból. Új nyitva tartás: Hétfő-Péntek Reggelizz úgy, mint egy király Sárvár, Árpád u Várkapu Vendéglõ - Panzió - Borpince NŐNAP A VÁRKAPUBAN! Március 7-én élőzenével (Kálmán Lackó), március 8-án retro discoval és kedvezményes menüajánlatokkal várjuk a nőnapozni vágyókat! Hölgyvendégeinket egy pezsgővel vagy pezsgőcoctail-lal köszöntjük! Belépés díjtalan!!! Ne feledkezzen meg a böjt idején től a naponta frissen készített HALÉTELEINKRŐL sem! Asztalfoglalás: , , , Étel- és pizzaexpresz Tel.: Bennünket a név kötelez! TRAFIK Batthyány u. 33. H P.: Sz.: V.: Újság Édesség Telefonfeltöltés EON feltöltés Dr. Szalay Lúgos vizek Röviditalok Borok Sörök Pl.: Löwenbräu dobozos 180 Ft/db 0,5 l Soproni dobozos 210 Ft/db 0,5 l Steffl dobozos 185 Ft/db 0,5 l Aranyfácán dobozos 160 Ft/db 0,5 l Arany és ezüst ékszerek, órák Ékszerjavítás és -készítés RÉGI PÉNZÉRMÉK FELVÁSÁRLÁSA Befektetési aranytömb értékesítése! +3620/ SÁRVÁR (A volt borforgalmi udvarban.) Batthyány u. 34/3. web: H-P: , Szo: webáruházunk: Eljegyzési Válaszd a hozzád illòt! Minőségi karikagyűrűk elérhető árakon! Karikagyûrûk NAGY választékban! A klasszikustól a legmodernebb fazonokig... Fehér, sárga és rozé aranyból... Kõvel vagy anélkül... Ha hozod az aranyat: CSAK A MUNKADÍJAT FIZETED! Részletek az üzletben!

Együtt sokkal messzebbre juthatunk

Együtt sokkal messzebbre juthatunk SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2013. FEBRUÁR 8. Kezdődik a Kertvárosban a csapadékcsatorna kiépítése Pályázati támogatásból valósul meg a háromszázmilliós beruházás

Részletesebben

Sárváron is kinyitott a kormányablak

Sárváron is kinyitott a kormányablak www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 27. évfolyam 3. szám 2015. február 13. SÁRVÁRI HÍRLAP Bemutatták Sárvár új imázs filmjét Kondora István polgármester február 6-án tartotta évértékelő-évkezdő

Részletesebben

Újra kiállunk hitünkért és önbecsülésünkért

Újra kiállunk hitünkért és önbecsülésünkért www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 26. évfolyam 6. szám 2014. március 21. SÁRVÁRI HÍRLAP Átadták a felújított tűzoltólaktanyát Ötvennégymillió forintos beruházással újult meg a

Részletesebben

Városunk idén is ott volt az Utazás Kiállításon

Városunk idén is ott volt az Utazás Kiállításon www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 26. évfolyam 5. szám 2014. március 7. SÁRVÁRI HÍRLAP Sárvár ismét a TOP 10-ben A KSH előzetes adatai alapján Sárvár ismét a tíz legnépszerűbb

Részletesebben

Sárvár tavaly is a TOP 10 tagja lett

Sárvár tavaly is a TOP 10 tagja lett www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 27. évfolyam 4. szám 2015. február 27. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Tovább épült az ötcsillagos város Kondora István polgármester

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása Sárvár intézményei mintegy ezerötszáz fővel vettek részt az akcióban

Részletesebben

Több mint kétezren takarították együtt a várost. Költészet napi szavalókórus a főtéren

Több mint kétezren takarították együtt a várost. Költészet napi szavalókórus a főtéren SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2012. ÁPRILIS 20. Több mint kétezren takarították együtt a várost Az összefogás ismét eredményes volt a tavaszi nagytakarítási

Részletesebben

Az álomóvoda valóra vált

Az álomóvoda valóra vált www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 26. évfolyam 19. szám 2014. október 10. SÁRVÁRI HÍRLAP Október 12-én lesz az önkormányzati választás A szavazás napján 6.00-tól 19.00- ig voksolhatnak

Részletesebben

Eredményes évzárás után optimista évkezdet

Eredményes évzárás után optimista évkezdet SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. JANUÁR 25. Eredményes évzárás után optimista évkezdet Évértékelő-évkezdő beszélgetés Kondora István polgármesterrel 4-5. oldal

Részletesebben

Visszatekintő a 2012-es esztendőre!

Visszatekintő a 2012-es esztendőre! SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2013. JANUÁR 11. Visszatekintő a 2012-es esztendőre! Az elmúlt év sárvári eseményeit, programjait idézzük fel lapunk 6. oldalán

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Sikeres volt az elmúlt három év Sárvár életében

Sikeres volt az elmúlt három év Sárvár életében SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2013. OKTÓBER 11. Sikeres volt az elmúlt három év Sárvár életében Beszélgetés Kondora István polgármesterrel egy évvel a választások

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves Olvasónknak! SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. MÁRCIUS 22. Sárvár ismét hazánk tíz leglátogatottabb települése között A külföldi vendégéjszakák számával városunk benne van

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2013. JÚLIUS 12.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2013. JÚLIUS 12. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2013. JÚLIUS 12. V. Nádasdy Történelmi Fesztivál 2013. július 19 21. Az idei fesztivál a 420 éve kirobbant tizenöt éves háború

Részletesebben

Megújul a jövő évre a huszárkiállítás Sárváron

Megújul a jövő évre a huszárkiállítás Sárváron www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 26. évfolyam 11. szám 2014. május 30. SÁRVÁRI HÍRLAP Újabb erdei rendelő a Petőfi Óvodában Május 9-én pedagógiai napra hívott minden érdeklődőt

Részletesebben

Őszi programok a Nádasdy-várban

Őszi programok a Nádasdy-várban SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 13. Őszi programok a Nádasdy-várban Szüret, kutyás és méhész nap, környezetvédelmi nap, SZERtelen Futás 10-11.

Részletesebben

Sárvár a budapesti utazás kiállításon

Sárvár a budapesti utazás kiállításon www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 27. évfolyam 5. szám 2015. március 13. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Sárvár a budapesti utazás kiállításon Takács Zoltán

Részletesebben

Nagytakarítással köszöntött be a tavasz

Nagytakarítással köszöntött be a tavasz SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2013. ÁPRILIS 19. Együttműködés Sárvár és a nyugati járműipari központ között Cél a helyi vállalkozások aktivizálása és újabb befektetők

Részletesebben

Ezrek szűrtek a Várkerületben a Sárvári Kórházért

Ezrek szűrtek a Várkerületben a Sárvári Kórházért SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2013. JÚNIUS 14. Ezrek szűrtek a Várkerületben a Sárvári Kórházért A sárváriak aktivitásukkal megduplázták az egészségvárosban

Részletesebben

Sikeresen pályázott az önkormányzat és intézményei

Sikeresen pályázott az önkormányzat és intézményei www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 27. évfolyam 2. szám 2015. január 30. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Gyorsabb és biztonságosabb utat kapott Sárvár Biztonságosabbá

Részletesebben

Vastapssal ünnepelte a közönség a fúvósokat az újévi koncerten

Vastapssal ünnepelte a közönség a fúvósokat az újévi koncerten www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 27. évfolyam 1. szám 2015. január 16. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Vastapssal ünnepelte a közönség a fúvósokat az újévi

Részletesebben

1956 örökségét lelkünkben kell őriznünk! Nemzetközi spa szakvásár Sárváron

1956 örökségét lelkünkben kell őriznünk! Nemzetközi spa szakvásár Sárváron SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2013. OKTÓBER 25. 1956 örökségét lelkünkben kell őriznünk! Az 56-os forradalom évfordulójáról Sárváron is megemlékeztek, az ünnep

Részletesebben

Megújult a vasútállomás és környéke

Megújult a vasútállomás és környéke facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 27. évfolyam 8. szám 2015. április 24. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Megújult a vasútállomás és környéke Papp László, Ágh Péter, Kondora István

Részletesebben

Díjátadók Virágos város fotókon is megörökítve

Díjátadók Virágos város fotókon is megörökítve SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 27. Díjátadók Virágos város fotókon is megörökítve Kihirdették a virágosítási verseny és a fotópályázat eredményét

Részletesebben

Tíz helyszínen tíz sportág

Tíz helyszínen tíz sportág SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2012. MÁJUS 4. Indulhat a Kertváros déli részén a csapadékcsatorna építése Több mint kétszázmilliós támogatást nyert az önkormányzat

Részletesebben

Természettudományos tudásközpont a gimnáziumban

Természettudományos tudásközpont a gimnáziumban www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 26. évfolyam 22. szám november 21. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Természettudományos tudásközpont a gimnáziumban A biológia

Részletesebben

A születés csodáját ünnepelték

A születés csodáját ünnepelték SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2012. MÁJUS 18. Mozdulj Sárvár! Családi Szabadidős Nap Május 19-én 14 órától családi programok a Csónakázó-tónál 10. oldal A születés

Részletesebben

Telt házzal indult az idei nyári szezon

Telt házzal indult az idei nyári szezon www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 27. évfolyam 12. szám 2015. június 19. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A haza minden magyar közössége A lovasszobor talapzatánál

Részletesebben

Testvérvárosi csúcsértekezlet Sárváron

Testvérvárosi csúcsértekezlet Sárváron SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013. MÁJUS 3. Testvérvárosi csúcsértekezlet Sárváron A nemzetközi oviolimpiára érkező csapatokat elkísérték városuk vezetői is

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. Július 13. Július 20-21-22-én ismét megostromolják a sárvári várat a törökök!

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. Július 13. Július 20-21-22-én ismét megostromolják a sárvári várat a törökök! SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. Július 13. IV. Nádasdy Történelmi Fesztivál Részletes program a 12. oldalon Július 20-21-22-én ismét megostromolják a sárvári

Részletesebben