család magazinja Kamasz a családban Mizser Pál, az Ôrbottyánban élô festômûvész Ételek szôlôvel Fáradt és levert?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "család magazinja Kamasz a családban Mizser Pál, az Ôrbottyánban élô festômûvész Ételek szôlôvel Fáradt és levert?"

Átírás

1 Csomád l Erdôkertes l Galgamácsa l Ôrbottyán l Vácegres l Váckisújfalu l Vácrátót l Veresegyház A k család i s t é r s é g i magazinja Ingyenes magazin I. évfolyam 3. szám október l l Mizser Pál, az Ôrbottyánban élô festômûvész Ételek szôlôvel Fáradt és levert? Kamasz a családban

2 T ARTALOM Mizser Pál, az Ôrbottyánban élô festômûvész 4 A droghasználat kialakulásának okai 6 Szexuális nevelés az iskolákban 7 Kamasz a családban 8 A serdülôkorról 9 A pattanásos bôr mint kozmetikai probléma 10 Izgô-mozgó, szertelen, problémás a gyermekem? 11 Alig kászálódott ki az ágyból, máris visszaheveredne? 12 Hasfájás, büfizés, bukás 14 Olvasói levelek 15 Ételek szôlôvel 16 Iskoláshoroszkóp 17 Valami bûzlik és nem csak Dániában 18 Kérdések és válaszok 19 Iránytû a pénzügyekben 19 Ôszi tennivalók a kertben 20 TISZTELT OLVASÓK! Tapasztalataikkal segítsenek a megoldásban kedves olvasótársuknak, aki az alábbiakban fogalmazta meg kérését: Van egy témakör, melyrôl szívesen hallanék/olvasnék minél többet: kétgyermekes családanyaként egy év múlva tervezem a munkába állást. Mivel azonban Budapesten dolgozom, gyermekeim tizenéves koráig nem tudom megoldani a teljes munkaidôbe visszaállást, vagy csak abban az esetben, ha megoldom a gyermekfelügyeletet este 6 7-ig. Gondolom, többen is vannak hasonló helyzetben, ezért szívesen hallanám, mások hogyan oldják meg ezt a problémát. Köszönettel: Poós Zsuzsa Veresegyház, Hársas utca A következô lapszámainkba az alábbi témához várjuk írásaikat, hozzászólásaikat: Ajándékozási szokások a családban, vegyünk vagy készítsünk? A számítógép, tv, videó rabságában. Ön hogyan szabályozza otthon gyerekét? Karácsonyra készülünk, hogyan és mibôl készíthetünk díszeket? Süteményreceptek. Kedves Hirdetôink! A Kistérségi Család Magazinja az Ön és a lakosság szolgálatában! Új formát kínálunk ahhoz, hogy Ön a lehetô legolcsóbban, de mégis hatékonyan hirdessen, és könnyen megtalálható legyen azok számára, akiknek szükségük lenne az Ön szolgáltatására. Magam is tapasztaltam, ha kerestem pl. egy szabót, asztalost, kômûvest, tévészerelôt, gumijavítót vagy szobafestôt, és ha nem tudtam a mester vagy a szolgáltató nevét, igen nehéz helyzetbe kerültem. Természetesen megpróbáltam a telefonkönyvbôl kibogarászni, vagy szomszédokat, ismerôsöket megkérdezni, vagy más csatornákon megtalálni, de mindig szereztem néhány bosszús percet magamnak. A megoldás a KIstérségi KIrakat, a KI-KI? Részletek a harmadik oldalon! GYEREKEK! KÜLDJETEK SAJÁT MAGATOK ÁLTAL ÍRT VERSEKET VAGY NOVELLÁKAT A SZERKESZTÔSÉG CÍMÉRE! Üdvözlettel: Baranyó Csaba kiadó Kiadja a Bacsa Bt. l Felelôs kiadó: Baranyó Csaba l A szerkesztôség címe: 2112 Veresegyház, Országbíró u. 4. l Fax: l l Megjelenik havonta. l Az ebben a lapszámban megjelent (nem fizetett) írásokat, információkat Arató Róbert, Fazekas Imre, Fülekiné K. Orsolya, Garamszegi Márta, Heszné Fekete Rita, Jávorszkiné Viszt Andrea, Dr. Kovács Ilona, Dr. Mohai Imre, Nagyné Nádasi Beáta, Petneházy Gyöngyvér, Dr. Rácz József, Schmidt Ferenc, Tóth Edit, Várhelyi Dóra, szolgáltatták. l Korrektor: Torma Mária l Nyomás: Regiszter Plakát Nyomda Kft. l A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelôsséget, de fenntartja magának a jogot azok esetleges visszautasítására. Fizetett politikai tartalmú hirdetéseket egységesen fogadunk. l Leadott hirdetéseket és a szerkesztôséghez eljuttatott írásokat, képeket nem ôrzünk meg, és nem juttatunk vissza. Hirdetések felvétele l A kiadónál a lapban megjelenô megrendelôlap visszaküldésével, vagy a címen, vagy a os faxszámon. l ARUNDO Tanácsadó Kft. Gazdasági és Innovációs Központ, Veresegyház, Fô u , I. em. 210-es szoba Tel.:

3 k i s t é r s é g i 3 KISTÉRSÉGI KIRAKAT KI-KI? Tematikus Szakmai Adatbázis! Megjelenés 4 hónapra már forint+áfától A Kistérségi Család Magazinjában! Elônye: n Hogy egy családhoz négy alkalommal is eljusson a hirdetése, Önnek csak 0,25 forintjába kerül alkalmanként. n Költségkímélô és mégis folyamatos jelenlétet biztosít. n Címszó alapján könnyen megtalálják, nem kell, hogy Önt vagy cégét név szerint ismerjék. n Ha változás történik a megjelentetett adatokban, nem kell hónapokat (évet) várni a módosításra, ezt akár havonta is megteheti. n Mindig kéznél van, és aktuális információkat tartalmaz. n Terjesztése ellenôrizhetô. n A lapot tartalma miatt sokan olvassák, így hirdetése is sokat van kézben. Alkalmankénti megjelenés 3000 Ft+áfa. Felárak keret: +20% eltérô színû alnyomat: +30% Megrendeléseiket a 22. oldalon található Hirdetési megrendelô lapon adhatják le, vagy kérésére személyesen is megkeressük.

4 k i s t é r s é g i 4 Háttérben a veresegyházi Szabadidôs és Gazdasági Innovációs Centrum macikút mennyezeti festményének makettje Mizser Pál, az Ôrbottyánban élô festômûvész Ha valaki még nem látta, arra biztatom, hogy feltétlenül nézze meg a festômûvész alkotásait Veresegyházon, a Szabadidôs és Gazdasági Innovációs Centrum macikút fölötti mennyezetén, vagy a Veres-Dent Fogászati Központ épületében. A mûvésszel eddigi életútjáról, a vizuális nevelés fontosságáról beszélgettem egy szép kora ôszi napon ôrbottyáni otthonukban. RÖVID ÉLETÚT 1941-ben, a háború kellôs közepén született Vácon, szoros családi kötelékben nôtt fel, mely közösség együtt is maradt mind a mai napig. A Mizser egy honfoglaló törzs neve, kicsi tatár eredettel. Szellemi irányultsága a református hiten belül indult el. Édesapja és nagyapja is presbiter volt, fizetés nélkül tettek a közösségért. Tanár, majd pap szeretett volna lenni. De ott voltak a saját tanáraim rossz példái, hogy miket kellett nekik akkoriban tanítani nekünk, egy nemzetet kellett megfosztani történelmi tudatától. Nem volt egyszerû, hatalmas konfliktus volt Mikor meg a papi pályával kezdtem el foglalkozni, akkor az egyházi közösség vezetôjét hurcolták el és csukták börtönbe mondja. A piarista gimnáziumban érettségizett, és akkor már tudatosan választotta a mûvészi pályát. Szülei a tsz-mozgósítás miatt elvesztették jövedelemszerzési lehetôségeiket, ezért egy éven keresztül hajnalban vagont pakolt, este pedig a Képzômûvészeti Fôiskolára, a Kmetty János vezette elôkészítôre járt. Sikeres felvételi, 1965-ben diploma. Európában alig van olyan ország, ahol ne lett volna tárlata, de amire a legbüszkébb, az a japán állam meghívására létrejött két kiállítás.

5 k i s t é r s é g i 5 n Több mint negyven éve vagy a pályán. Alkotásaid szerte a világban megtalálhatók. A képeidrôl visszaköszönô látványban mennyi a valóság és mennyi a képzelet? n A képeimen megtartom a valóságnak azt a szintjét, ami elhiteti velem, hogy ez egy táj, és kiveszem belôle az embert, csak a nyomát hagyom benne, mintha már eltûnt volna. Ez a minthaság az, ami kiadatott egy tíz-tizenöt éves anyagot. Új volt ez a hang akkor, és sokan keresték a képeimet. már benne van minden élettapasztalata. Azt hiszem, az én Concertóm a Fô téri munkám. Közel egy évet dolgoztam rajta, 52 négyzetméter, egy kicsit elfáradtam. n Az oktatás áthatotta az eddigi életed ben alapítója s azt követôen tizennyolc éven át tanára voltál a zebegényi Szônyi István Szabadiskolának, tanítottál több hazai és külföldi alkotótáborban, építészhallgatókat a Szent István Egyetemen, de legjobban mégis a gyerekek körében érzed jól magad. Most, mint Ôrbottyánban élô mûvész, Veresegyházon tartasz heti két alkalommal kreatív gyakorlatokat. Mit takar ez pontosan? n Elôször is, a gyerekek körében lenni felüdülés, ôk még rendelkeznek azzal az ôsi látásmóddal, amit genetikailag hoznak magukkal, sok újdonságot tanulok tanítás közben tôlük. Másodsorban pedig nem véletlenül neveztem el kreatív gyakorlatoknak. A vizuális képesség az életképesség, a tájékozódás képessége. Ez a lapos képernyôjû világ, amit most élünk a számítógéptôl a televízióig, azok ezt a képességet teljesen visszafejlesztik. Ha én ránézek valamire, akkor látom a térben a rendet, tudok tájékozódni, magamévá tudom tenni, be tudom lakni. Sokan már a lakásukat sem tudják segítség nélkül berendezni. Nagyon szeretem használni a kínai filozófusok mondását, miszerint minden háznak van ajtaja, ablaka, de a lényege az üresség, a nem léte, az üresség adja a te létedet, birtokba veheted és használhatod. Szóval a kreatív gyakorlat nemcsak azt jelenti, hogy rajzolni és festeni tanítom meg a gyerekeket, hanem azt is, hogy a gyerekek problémamegoldó képességét fejlesszem, kinyissam a világra a szemüket, felhívjam a figyelmüket mûvészettörténeti dolgokra. Akármilyen furcsa is, de maga a színelmélet, a harmónia meg a zenei hangzás világa is matematika. Akinek jó matematikai érzéke van, látja az összefüggéseket, az a színhangokra is érzékenyebb. Sajnos ezt kevés helyen tanítják az iskolákban. Yehudi Menuhin azt mondta, hogy a mûvészetekre, a mûvészet fogékonyságára való nevelést csak hiteles mûvészemberek végezhetik igazán hatékonyan, tehát ezt bármilyen jól felkészült egy tanár könyvbôl nem lehet megtanulni. Ahhoz, hogy meg tudjam gyôzni a mûvészet erejével, kell a virtuozitás. n A szülôk mit tehetnek gyerekeik vizuális látásmódjának fejlesztése érdekében? n A szülô annyit tehet ha szemléletet nem tud adni, hogy mindenféle eszközt a gyerek kezébe ad a pasztellkrétától az akvarellfestékig, és többféle minôségû ceruzát. Ezeket a gyereknek ki kell próbálnia, hogy a manipulációs képessége fejlôdjön. Minél több vizuális ingernek tegyék ki, vigyék el minél több kiállításra. A környezetét is ennek szellemében rendezzék be. Én például mobil szobrokat csináltam a gyerekeimnek, amelyek a levegô áramlása következtében mozogtak. n A következô idôszak tervei? n Mindenféleképpen szeretnék Bartók emlékére egy sorozatot csinálni. Mivel az utóbbi idôben sokat foglalkozom kultúrantropológiával, ezen belül a mítoszokkal és a kozmológiával, csillagászattal, hogy miként függ össze az anyag, az emberiség múltja és története a csillagokkal, valószínû, hogy Mikro- és makrokozmosz lesz a sorozat címe. n Köszönöm a beszélgetést, és jó egészséget, erôt kívánok a terveid megvalósításához. Baranyó Csaba n Legutóbbi munkád a Fô téren már valami mást sugároz, mint a korábbi képeid hangulata. n Igen. Ebbôl a minthaságból átmentem egy teljesen más vonalra. Az én hitem az, hogy az emberben lévô képességeket a pálya végén szabadjára kell engedni. Az a sok feszültség, öröm és megaláztatás együtt, ami bennem van, lecsapódott, és vizuálisan is a felszínre került. Tudod, nagyon szeretem a zenét, és most, mivel Mozart- és Bartók-év van, rengeteg mûvüket hallani. A két zene közel áll egymáshoz, mindkettô harmonikus. De amíg Mozarté organikus, és abban minden játékos menüetté válik, addig Bartóké valami egészen más, a feje tetejére állított világ. Alkotásaiban ott vannak a két világpusztulás élményeibôl eredô vad indulatok. A Concerto a legkedvesebb számomra, abban

6 A droghasználat kialakulásának okai A fiatalok drogozásával kapcsolatban nagyon sok kutatást végeztek. A kutatások ellenére nem tudjuk biztosan megmondani, hogy valaki miért kezd drogozni, miért folytatja, és miért lesz függô. Ugyanehhez a kérdéskörhöz tartozik, hogy miként lehet felismerni azt az állapotot, amikor valaki még nem kábítószerezik, de bizonyos figyelmeztetô jelzések már vannak arra, hogy az illetô nagy valószínûséggel drogozni fog. Egyáltalán, vannak-e a drogfogyasztást elôre jelzô tényezôk? A serdülôkor fejlôdési feladatai közé tartozik a pszichés függetlenség, az autonómia és az identitás kialakítása. Ennek során a serdülôk sokféle viselkedést, attitûdöt és tevékenységet próbálnak ki, mielôtt megtalálják a saját útjukat. A serdülôkori kísérletezô szerhasználatot legális és illegális drogokkal több kutató ilyen útkeresésnek tartja, mely önmagában nem kóros, hanem felhívja a figyelmet arra, hogy a serdülô egy nehezen megoldható problémával küzd. Ma a kábítószerezés kialakulásában a fiatalok, ezen belül a serdülôk között két nagy csoportot különítünk el: 1. Újdonság- vagy élménykeresôk: a kellemes élményekért, az eufóriáért használják a drogokat, vagy azért, hogy társaik elfogadják vagy befogadják ôket. Sokuknak problémája van a drogozás miatt, hiszen a droghatás megzavarja iskolai teljesítményüket, mindennapi életüket stb. Bár az egyének sebezhetôségüket tekintve nagyon különböznek, még az alkalmi drogfogyasztás is vezethet függôséghez. Egy fiatal, egyetemistákból álló társaság rendszeresen minden szóba jöhetô drogot, elsôsorban hallucinációkat okozó szert kipróbált. Élményeiket egy internetes oldalon osztották meg a többiekkel, olyan tanácsok kíséretében, hogy mit mivel érdemes kombinálni, vagy mit mivel nem szabad használni. A kipróbálás, alkalmi használat mellett nem váltak rendszeres droghasználókká. 2. Öngyógyító csoport: ezek a serdülôk súlyos problémákkal küszködnek a mindennapi életükben, vagy pedig állandó hangulati zavaraik vannak. Sokszor depressziósak, vagy más lelki betegségben szenvednek. Ôk nem azért használnak drogokat, hogy egyszerûen jól érezzék magukat, eufóriásak legyenek, hanem a rossz hangulatukat próbálják meg ellensúlyozni. Ez az öngyógyítás. Azért használok idézôjelet, mert a hosszabb droghasználat ezeket a problémákat nemhogy nem csökkenti, hanem még fokozza is: a depresszió súlyosabbá válik, a mindennapi problémák egyre nehezebben megoldhatók, más egészségügyi problémák is fellépnek. A 19 éves Kriszta intravénásan használt amfetamint hetente többször, és hasonló rendszerességgel LSD-t. Szülei elváltak, anyja újra férjhez ment. Kriszta kapcsolata anyjával nagyon rosszul alakult: a mama túl féltô, túl gondoskodó volt, emellett azonban domináns, magát szerette a család központjában látni. Lánya drogozását is a mártír, a megmentô szerepek eljátszására használta. Kriszta ebbôl a szoros, túlzottan gondoskodó, de valójában az érzelmi szükségleteivel, felnôtté válásával (továbbtanulás, pályaválasztás) nem törôdô kapcsolatból próbált a drogozással kitörni. Ehhez társult kedélyzavara, ami hullámzó módon jelentkezett; de a drogozás alkalmával elmúlt. Különösen az LSD-t szerette, ekkor minden más volt, izgalmas, a barátaival együtt autóztak, és minden apróságnak más jelentése volt, mint a való életben. A kísérletezô, alkalmi kábítószer-használatot szerencsére ritkán kíséri a visszatérô vagy rendszeres droghasználat vagy a drogfüggôség. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ha a drogfogyasztásra több alkalommal kerül sor, és egyéb személyiségfejlôdési és családi problémák is vannak, a rendszeres droghasználat kialakulásának megnô az esélye. Dr. Rácz József pszichiáter KÉK PONT Drogkonzultációs Központ és Ambulancia Közhasznú Alapítvány 1095 Budapest, Gát u. 25. I/8. Tel./fax: Tel.: , AZ ELSÔ HASZNÁLAT ÉLETKORA A HASZNÁLÓK SZÁZALÉKÁBAN (BUDAPEST, ÉVFOLYAM, 2003) Droghasználati célú használat 46,7 Visszaélésszerû gyógyszerfogyasztás 9,8 9,3 24,7 18,9 49,7 25,5 15,5 14 éves kor elôtt 14 évesen 15 évesen 16 évesen vagy idôsebb korban Forrás: Paksi és Elekes Zs. (2004): A évfolyamos középiskolások alkohol- és drogfogyasztása Budapesten ben. Addiktológia, 3:

7 k i s t é r s é g i 7 Szexuális nevelés az iskolákban Örökzöld téma, gyakran vita tárgya a fiatalok szexuális felvilágosítása. Abban mindenki egyetért, hogy szükség van rá, de abban már megoszlanak a vélemények, hogy ki a legilletékesebb személy, akitôl az érintett korosztály elfogadja a magyarázatokat, a válaszokat. A szülônek, a pedagógusnak, esetleg az egészségügyi szakembernek kell-e ebben fôszerepet vállalnia? Igazából mindháromnak fontos feladata van. A családé a morális nevelés, a megfelelô értékek átadása és olyan szülô-gyermek kapcsolat kialakítása, ahol a gyermek bármikor bizalommal fordulhat a szüleihez akár a szerelemmel, a szexualitással kapcsolatos ma még mindig tabuként kezelt kérdésekkel is. A tapasztalat az, hogy a serdülôk gyakran tanácstalanok, nem kapnak kielégítô választ szüleiktôl kérdéseikre. Napi gondok, túlhajszoltság, létbizonytalanság jellemez egyre több családot. A szülôk energiájuk nagy részét az alapszükségletek kielégítésére fordítják Az ilyen családoktól nem várhatjuk el, hogy a szerelemrôl, a párválasztásról, a fogamzásról, a fogamzásgátlásról beszéljenek gyermekeikkel. Az iskola feladata, hogy azokkal az ismeretekkel vértezze fel a gyerekeket, amelyek a szexualitással kapcsolatos biológiai információkat tartalmazzák. Az általános iskolai tananyagban sajnos a serdülôkori változásokról, a személyi higiéniai kérdésekrôl késôn, a hetedik-nyolcadik osztályban esik szó. A tényleges, biológiailag is indokolt igény azonban a korábbi megbeszélést teszi szükségessé. Az osztályfônöki órákon az osztályfônök lényeges ismereteket nyújthat, beszélgetéseket folytathat e témában. Az iskola-egészségügyi szolgálat az iskola szövetségese ebben a munkában, hiszen a célok azonosak: a gyermekek a serdülôkori nemi érés során felmerülô kérdéseikre idôben választ kapjanak. Tudják meg, mi is történik velük valójában, ne érje ôket felkészületlenül az ilyenkor szokásos biológiai és lelki problémák sorozata. Az iskolai védônôi szolgálat alkalmas arra, hogy e témáról érdemben beszélgessen a fiatalokkal, oktassa ôket. A gyerekek is nagyobb bizalommal vannak irántuk, hiszen nincsenek függô viszonyban. A tanácsadáson lehetôség van további ismeretek szerzésére, egyéni beszélgetésekre. GYAKRAN FELMERÜLÔ KÉRDÉSEK: n Külön a lányoknak, külön a fiúknak, vagy együtt? Kiderült, hogy mindkettônek megvannak a maga elônyei és hátrányai is. A külön oktatás elônyei: tizenéves korban a fiúk és a lányok nemi és személyiségi érésének a kezdete és fejlôdési üteme is jelentôsen eltér. A lányok korábban érnek, és a tizenéves kor elsô felében fejlettebbek a fiúknál. Tapasztalat, hogy amíg a nemiséggel vagy a családtervezéssel kapcsolatos kér- dések megbeszélésében a lányok éretten vesznek részt, a fiúk egy része nevetgél. A lányok az intim kérdések részleteirôl a fiúk jelenlétében nem szívesen beszélnek. A tanulók bátrabban nyilvánulnak meg az azonos nemûek között. Ha a lányok és a fiúk együtt vesznek részt az órákon, a következô elônyökre számíthatunk: a személyiségfejlôdés szempontjából alapvetô, hogy a tanulók ismerjék a témakörnek mindkét nemre jellemzô problematikáját, és errôl prüdéria nélkül tudjanak is beszélni egymással. A kérdést az adott iskolában, az osztály, a helyi lehetôségek ismeretében kell eldönteni. n Nem kell-e azzal a veszéllyel számolni, ha a gyermek túl korán túl sok információt kap, annyira felcsigázzuk a szexuális érdeklôdését, hogy azonnal igyekszik kipróbálni azt? A tapasztalat inkább az ellenkezôje, a felvilágosított gyerekek okosabban kezdik elôkészíteni szexuális életüket. Fontos, hogy minden felmerülô kérdésre maradéktalanul, ôszintén meg kell adni a választ, méghozzá az életkornak és érdeklôdésnek megfelelôen. A szexuális felvilágosítás, nevelés tehát minden olyan felnôtt feladata, aki megfelelô ismerettel rendelkezik, és képes arra, hogy nyíltan, ôszintén beszéljen a mindenre fogékony és tudásra szomjas fiatalokkal. Segítsük gyermekeinket, hogy mind magukkal, mind a társadalommal szemben pozitív magatartást tudjanak kialakítani. Garamszegi Márta iskolavédônô

8 k i s t é r s é g i 8 Kamasz a családban A kamaszkort talán legegyszerûbb úgy behatárolni, mint a felsô tagozatos kortól a gimnáziumi évekig tartó életszakaszt. Természetesen a kiskamasz- és a valódi kamaszkori jelenségek és viselkedések különbözôek, azonban a háttérben lezajló folyamatok megegyeznek. Ezek mentén tekintsük végig azokat a tényezôket, amelyek gyermekeink serdülôkori változásait okozzák, s amelyek sokszor kétségbe sodornak bennünket szülôi szerepünkben. A serdülôkor a második viharos korszak a család életében. Másodszor élik át a szülôk az éntudat fejlôdésével kapcsolatban az önállósulási törekvéseket, dacreakciókat, ellenállásokat. (Az elsô a kétéves kor tájékán zajlik, és dackorszaknak nevezzük.) Hasonló belsô folyamatok zajlanak le, melyek a természetes ösztönkésztetések következményei. Ahogyan a családi viszonyokat megtanulja az óvodáskor idején, most ezeket áthelyezi a külsô világba : a szeretni tudást a társak felé és a konfliktusokat a felnôtt világ felé. Három meghatározó folyamat zajlik ebben az idôszakban, amelyet a serdülô életkori feladatainak nevez a fejlôdéslélektan, s amely az ösztönök és az én harcának tekinthetô. Ez a kettôsség, ellentmondásosság végig jelen van a serdülô életében, és sok vihart, hangulatváltozást írhatunk a számlájára. 1. Az elsô életkori feladat a saját test megváltozásának elfogadása Sokszor nehezen elfogadható a kiskamasz számára mindaz, amely a szexuális érés következtében a testén a külsô szem számára is láthatóan megváltozik. Egyszerre vágyott és elutasított, szégyenteljes dolognak éli meg, hogy a nemi jellegek egyre erôsebben megmutatkoznak. Ha nem sikerül megváltozott testét énje számára elfogadottan megél- ni, súlyos szorongások, megbetegedések jelentkezhetnek. 2. A fejlôdés másik jele a családról való fokozatos leválás Ez a változás az, amely a szülônek is a legtöbb fájdalmat okozza, s amely a legtöbb konfliktust kiváltja. Szülôként érdemes tudni, és nem csak elméleti síkon, de saját személyes emlékeinket, hangulatainkat is felidézve, tudatosítva, hogy a szülôrôl való leválás valódi feladat. Hiszen a következô életszakaszban már felnôtt életvitelt vár el tôlük saját szülôjük és a társadalom. Ehhez szükséges ez az átmenet, ez segíti a felkészülést. Ahogyan a tipegôkorban a kicsik eltávolodnak, majd visszaszaladnak biztonságot tankolni az anyuhoz, ugyanúgy csetlikbotlik a kisgyerek és felnôttség közötti úton kamasz gyerekünk. Az értelmi fejlôdés, a mindennapi tapasztalati összehasonlítások és az önállósulási késztetések következtében megváltozik viszonyuk a szülôkhöz. Már nem látják ôket tökéletesnek, sôt, gyakran mindent tagadni igyekeznek, amely a szüleikre, illetve gyermek-önmagukra emlékezteti ôket. Talán meglepô, de ezek az énfejlôdést és az önállósodást szolgálják. A fenti történés elindít egy párhuzamos folyamatot: a kortársakhoz való viszony megváltozását. Azt a szerepet, amit addig a szülôk jelentettek, a barátok veszik át: az önbecsülés-szabályozás és önkorlátozás funkcióját biztosítják. 3. A felnôttszerepekhez való viszony megváltozása A serdülônek a felnôttséggel kapcsolatos fantáziákat összhangba kell hoznia saját reális képességeivel és az objektív lehetôségekkel. Mit kell elviselnie a szülônek ahhoz, hogy sikeresen túlélje a család a kamaszkort? Viták és gyakran sok szomorúság kíséri ezt az idôszakot. Amíg a serdülô váltogatja a gyermekkori kötôdéssel szembeni küzdelem miatti szorongáselhárítási módokat, normálisan zajló serdülôkorról van szó. Hol túlságosan magába süpped, hol minden szabállyal szembeszáll, hol a valóságtól elszakadtnak látjuk. Arra kell figyelni, ha ezek bemerevednek, hosszú idôn keresztül fennmaradnak. A viselkedésben megnyilvánuló furcsaságokat a fiatal ösztönökkel való viaskodása okozza. A kiborulások, zajos harcok a függetlenséget jelképezik, és a passzivitással, a gyengeséggel (gyermekséggel) való szembenállást jelentik. Ellentéte az ösztönöknek való teljes ellenállás, amely végletes passzivitásban, aszketikus viselkedésformákban nyilvánul meg. Ezek gyakran átfordulnak egymásba, a spontán gyógyulást az aktív viselkedésbe váltás jelzi.

9 k i s t é r s é g i 9 A szülôk számára attól is nehéz ez a kor, mert saját kamaszkori emlékeik is megmozdulnak, akkori vágyaik, jelen helyzetük, szüleikkel való elintézetlen konfliktusaik is nehezítik az érzelmi hullámzást. Hozzájárul ehhez az is, hogy szülôk életkorukat és életszerepeiket tekintve is kritikus szakaszban lehetnek. A gyerek számára most kezdôdik valami, a felnôttség izgalma kárpótolja a gyermekkor elvesztéséért, a szülô számára azonban végét jelenti egy olyan szerepnek, amely hosszú idôn keresztül az élete nagy részét kitöltötte. Fôként a legkisebb gyerek elengedése fájdalmas. Azonban a serdülônek sem könnyû! A heves indulatok gyakran depresszív érzéseket, önvádat, önértékelési zavarokat okoznak benne. Természetesen ezek a szülôk számára ritkán válnak nyilvánvalóvá. Utólag azonban jó megbeszélni a konfliktusokat. A szülônek törekednie kell arra, hogy ne minôsítéseket közöljön ilyenkor, hanem azokat az érzéseket fogalmazza meg, amelyek az adott helyzetben ébredtek benne. Biztosra vehetô, hogy ezek a mondatok (énközlések) hatni fognak, dolgozni kezdenek a gyerekben. Nem érdemes lelkifurdalást kelteni a kamaszban, nem is érhetô el vele kiegyensúlyozottság. Az érzelmi zûrzavar elfogadása az, amit közvetíteni kell felé. Sem az engedékenység, sem a merev szigor nem hatékony. A dresszúra, az örök ellenôrzés, gyanakvás ádáz harcot eredményez, a gyerek végképp ellenségnek könyveli el a szülôt, ez pedig rossz kimenetelt jelez. Természetesen a józan határokra most is szükség van. A kamaszkorú gyereknek arra van szüksége, hogy feszegethesse a határokat, de arra is, hogy legyen mit feszegetnie. A kapcsolat ôszintesége és a bizalom az eszköz arra, hogy ebben a korban is megmaradjon a szülô viszonyulási mércének, és fontos legyen a szomorúsága, jókedve. Gyakori félelem a szülôk számára napjainkban az alkohol-, illetve droghasználat a fiatalok körében. Az alkohollal szemben talán elnézôbbek vagyunk bizonyos életkoron ( életév) túl. A mértéktelen fogyasztás az, amelyet feltétlenül észre kell venni. Amennyiben a kamasz elhárítja a szakember segítségét, a szülônek kell kérnie a közös gondolkodás lehetôségét. A haragon és kétségbeesésen túl a közös gondolkodás lehetôvé teszi a mögöttes üzenet kihallását. A kielégítetlen érzelmi szükségleteket, a kapcsolati zavar történetét megfejtve közelebb juthat a szülô a gyerek megértéséhez és a korrekció esélyéhez. Azt szoktuk mondani: a kamaszkorral egyetlen teendônk, hogy kibírjuk. Ehhez kívánok mindahányunknak mindig megújuló hitet, bölcsességet, türelmet! Tóth Edit pszichológus A serdülôkorról A serdülôkor az élet olyan szakasza, amely mindenkit megvisel. Ezzel a kinyilatkoztatással valószínûleg nem mondok újat. A mindenki alatt értem a serdülôt, a szüleit, a testvéreit, a nagyszüleit, a rokonait, a barátait, a tanárait stb. De félre a komolytalansággal! A serdülôkor tényleg próbára teszi a türelmet, toleranciát, szeretetet. A nemi érést hormonális változások indítják el, amely nemcsak testi elváltozásokkal jár, hanem lelkileg is erôsen megviseli a fiatalokat. A gyermekek ebben a korban bár magatartásuk látszólag fölényes, túl hangos, sokszor féktelen belsôleg bizonytalannak érzik magukat. Sokan szorongással küzdenek, néha depresszióra is hajlamosak lehetnek. Mivel már nem kisgyerekek, nem lehet úgy kezelni ôket, mint korábban. Józan keretek között önállóságot kell nekik adni, de mindig figyelemmel kell kísérni, hogy merre járnak, kivel barátkoznak, mivel töltik idejüket. Az ôszinteség, bizalom, tapintat, szeretet elengedhetetlen a szülôk és a serdülô között. VESZÉLYEK A hormonális éréssel felébrednek a nemi ösztönök, melyek kezdetben nemegyszer a saját nemûek iránti túlzott vonzalomban, rajongásban nyilvánulhatnak meg. Néha homoszexuális magatartásformák is elôfordulnak. Mind gyakoribb napjainkban a nemi ösztön túl korai kielégítése, a nagyon fiatalon kezdett szexuális kapcsolat, ami ebben az éretlen, tapasztalatokat nélkülözô korcsoportban súlyos következményekkel járhat. A cigaretta, az alkohol, a drogok kipróbálása, néha rendszeres fogyasztása is komoly veszélyt jelent gyermekeinknek. MEGELÔZÉS A sportolás, a szabad levegô, az értelmes, hasznos elfoglaltságok, az egészséges légkörû baráti társaság nagyon fontos a fiatalok számára. A biztos családi háttér, a szülôk okos szeretete, példamutatása nélkülözhetetlen. Ez az életszakasz minden gyarlósága ellenére egyúttal az is, melyben lelkesedés és érdeklôdés kelthetô fel az igazi értékek és ideálok iránt. Ezt kívánom minden családnak, sok szeretettel: Kovács Ilona gyermekgyógyász (három, már felserdült gyermek édesanyja)

10 10 k i s t é r s é g i A pattanásos bôr mint kozmetikai probléma A serdülôkorban a nemi mirigyek mûködésének beindulása felborítja a szervezet hormonegyensúlyát, leáll azoknak a belsô elválasztású mirigyeknek a tevékenysége, amelyek az idô elôtti nemi érést gátolják. A serdülôkorban átmenetileg a hím jellegû hormonok mennyisége növekszik meg, és számtalan kozmetikai hiba keletkezését idézik elô, pl.: pattanásos bôr (akné), verejtékezési és szôrnövekedési rendellenességek, hámképzési zavarok stb. Ezek közül a pattanásos bôrt emelném ki, melynek szövôdményei akár az egész életüket végigkísérhetik. A pattanásos bôr a pubertás környékén jelenik meg, gyulladással, pattanásokkal, gennyes csomókkal. Ekkor a szervezet akár a normális mennyiség kétszeresét is meghaladó fagygyút termel, melyet egyfajta elszarusodási zavar követ. Ennek okaként a faggyú nem tud a bôrfelszínre ürülni, megreked, benne bôrirritáló anyagcseretermékek halmozódnak fel. Ha mindez a környezô szövetekbe jut, erôs gyulladást okoz. A tünetek korai felismerése és idôben elkezdett kezelése rendkívül fontos feladat, mert így akár nyomtalanul is elmúlhat a serdülôkor végére. Sok esetben viszont a folyamat súlyosbodik, a betegség szövôdményes formái alakulnak ki, amelyek az arc torzító hegesedését eredményezhetik. Itt kell hangsúlyozni a szülôk fontos szerepét. Ne tekintsék ezt az állapotot az életkor sajátosságának, azonnal irányítsák gyermekeiket bôrgyógyász szakorvoshoz, kozmetikushoz, akiknek együttmûködése az egyedüli védelem a szövôdmények kialakulása ellen. A pattanásos bôrûek életmódjához különösen javasolt a kellô mennyiségû mozgás, sportolás, nyugodt életvitel, megfelelô táplálkozás. Szigorú diétára nincs szükség, de a nehezen emészthetô, zsíros, füstölt ételek, olajos magvak (mák, dió, mogyoró, kakaó, csokoládé) fogyasztását korlátozni kell. Az elôzôekbôl is látható, hogy az arcbôr kombinált kezelést igényel, amely csak az érintett, a bôrgyógyász és a kozmetikus összehangolt munkája esetén eredményes. Segítsük gyermekeinket, hogy az arcbôrük állapota ne okozzon beilleszkedési zavart, ne alakuljon ki gátlásosság, hanem gyógyult arccal, megnövekedett önbizalommal, szinte újjászületve keressék helyüket és párjukat a világban. Jávorszkiné Viszt Andrea kozmetikusmester ANDI kozmetika 30/

11 k i s t é r s é g i 11 Izgô-mozgó, szertelen, problémás a gyermekem? Azokat a gyerekeket, akiknek iskolai, óvodai teljesítménye elmarad attól, amit életkoruk és értelmi képességeik alapján elvárhatnánk, a szakirodalom tanulási problémásnak nevezi. Többnyire okosak, kreatívak, mégis egyes képességeik nem az elvárt módon fejlôdnek (írás, olvasás, számolás). A zavart rendszerint a hiányos vagy sérült kommunikációjuk okozza. A tanulási zavart szinte mindig kísérik társtünetek: a figyelem zavara, a folytonos és céltalan mozgás, a gondolkodás nélküli cselekvés, a szabályokkal, utasításokkal szembeni ellenállás. SENKI NE HIGGYE, HOGY A TANULÁSI PROBLÉMÁS, SZERTELEN GYEREKE FOGYATÉKOS, MERT NEM AZ! Csecsemôkorban az ilyen gyerekek nem a megszokott módon fejlôdnek, lassabban kezdenek mindent, sokat sírnak, s ha felveszik ôket, akkor sem nyugszanak meg, mozgásuk rendezetlenebb, sokuknál kimarad a mászás, de tíz hónaposan általában felállnak, és szinte ettôl a pillanattól kezdve rohanva közlekednek. Általában jó mozgásúak, de a finomabb, pontosabb mozgások végrehajtásában ügyetlenek, késôbb kezdenek el rajzolni, szoros felügyeletet igényelnek, mert hiányzik belôlük az óvatosság. Rövid ideig tartó figyelmük miatt hamar elunnak mindent, akaratosak, makacsak, ha azonnal nem kapnak meg valamit, dührohamot kapnak, hisztis sírásba kezdenek, késôbb lesznek szobatiszták. Többnyire szégyenlôssé, visszahúzódóvá válnak, nehezen barátkoznak, szeretnek egyedül lenni. 3-6-SZOR TÖBB FIÚ KERÜL FEJLESZTÔ KEZELÉSRE, MINT LÁNY Amikor iskolába kerülnek, nem tûrik a szabályokat, rendszerint rendetlenek, feledékenyek, belekotyognak az órába, mindenkit félbeszakítanak, piszkálják, ütögetik padszomszédjukat. Nemigen tudnak együttmûködni másokkal. Az ilyen kisgyermek gyakran kiváltja környezete nemtetszését, ami tovább rontja helyzetét, romlik az önértékelése, a kiközösítés miatt pedig agresszívvá válik. Néha a tanárok is nehezen tolerálják a mozgékonyságot, a bekiabálást. Talán többször vesztik el türelmüket, mint másoknál, úgy érzik, tehetetlenek a jelenséggel szemben, s néha az osztály elôtti megszégyenítésig is elfajulhat a dolog, ami viszont csak olaj a tûzre. A gyermek még kevésbé fog együttmûködni. Csak azért sem! lesz a jelszava. A fiúkra inkább a hiperaktivitás, az impulzivitás a jellemzô, míg a lányok viszszahúzódóbbak, náluk inkább a figyelem zavara okoz problémát. Mivel ez utóbbi kevésbé zavarja a pedagógusok munkáját, általában 3-6-szor több fiú kerül fejlesztô kezelésre, mint lány. Már csak ezért is érdemes a szülôknek jobban figyelniük, s még idejekorán szakemberhez fordulniuk. A tünetek a gyerek 2-3 éves korában kezdenek sûrûsödni, s akkor beszélünk szakemberre tartozó problémáról, ha kb. öt féléven át fenn is maradnak. Ilyenkor érdemes a területi nevelési tanácsadóhoz, pszichológushoz, fejlesztô pedagógushoz fordulni. Részletes állapotfelmérést követôen mivel léteznek álproblémás gyerekek is, akiknél a fejlôdési zavart például halláskárosodás okozza, a szakember egyénre szabott fejlesztési tervet készít. Hogy sikeres-e a foglalkozás, azt a szülô hamar észreveszi gyermekén. Ha néhány hét után a hiszti ideje öt percrôl háromra csökkent, az már jó hír. Minden gyerek más, ezért eltérô idô kell a fejlesztô kezelés sikeréhez, és nagyon fon- tos a környezet figyelô és dicsérô visszajelzése is, amely hozzájárul a gyerek pozitív énképének visszaállításához. Ha a szülô egy év után sem tapasztal változást azt tanácsolom, forduljon másik szakemberhez, mert lehet, hogy egy másik módszer jobban illik majd a gyerek személyiségéhez. RAJTUNK, SZÜLÔKÖN IS NAGYON SOK MÚLIK Fogadják el a gyereket olyannak, amilyen. Lássák meg a jó tulajdonságait. Erôsítsék mindennap szeretetükkel. Próbálják meg elképzelni, hogy mit érezhet. (ô nem gonosz, s nem tehet a tüneteirôl! Maga is szenved, és szeretne úgy viselkedni, hogy szeressék!) Dolgozzanak ki közösen egy szabályrendszert, mely egyszerû, a gyermek életkorához igazodó jutalmazó és büntetô elemeket egyaránt tartalmaz, s melyben a gyerek jól érzékeli, hogy meddig mehet el. De érezze magát biztonságban! Ne szidjuk meg, ha háromévesen nem tud késsel-villával bánni, vagy leeszi a terítôt, inkább értékeljük azt, ha mindennap egyre több idôt tölt el az asztalnál fészkelôdés, felugrálás nélkül. Neki ez is sok energiájába kerül. Aki bôvebben szeretne tájékozódni e témában, annak ajánlom dr. László Zsuzsa: Az örökmozgó gyerek vagy Peter Kline: Zseninek születtünk címû könyvét. Nagyné Nádasi Beáta fejlesztô pedagógus

12 12 k i s t é r s é g i Alig kászálódott ki az ágyból, máris visszaheveredne? Fáradtnak és levertnek érzi magát? Ilyenkor a munkára koncentrálni kész képtelenség. Szétszórtan igyekszik elvégezni a napi feladatait, miközben valójában csak az estét várja, hogy végigdôlhessen a heverôn és lazíthasson egy kicsit. Mi okozhatja mindezt? Nos, akár a túl alacsony vérnyomás is okozhatja. De mit is jelent ez tulajdonképpen? A vér, ahogy végighalad az útján a testen keresztül, nyomja az erek falát, melyeken átfolyik. Ez a nyomás pedig mérhetô. Eközben két érték adódik. Az egyik (a magasabb) szisztolés érték, mely azt az erôt mutatja, amivel a szív az artériákon keresztül átpumpálja a vért. A másik (az alacsonyabb) diasztolés érték, mely azt a nyomást jellemzi, ami az erekben uralkodik, amikor a szív nyugalmi állapotban van, és a vér visszafelé áramlik a szívbe. A normális vérnyomást (szisztolés), illetve (diasztolés) közötti értékek jellemzik. KIVÁLTÓ OKOK A vérnyomásproblémákat a legkülönfélébb okok válthatják ki. A táplálkozási hibák, a mozgáshiány és a túlsúly, illetve amire az úgynevezett orvosmeteorológusok rájöttek, hogy az idôjárás is nagy hatással van az emberi szervezetre. Mindenekelôtt az idôjárás-változások vannak komoly kihatással a közérzetre. Ám amíg a veszélyes magas vérnyomás (hipertónia) gyakran egész éven át észrevétlen marad, az alacsony vérnyomás (hipotónia) azonnal észrevéteti magát. Szédülés (mely akár eszméletvesztésig is terjedhet), hôhullámok és levertség a következményei. Bár az alacsony vérnyomásnak koránt sincsenek olyan egészségügyi következményei, mint a hipertóniának, mégis masszívan korlátozza az életminôséget. Még szerencse, hogy a vérnyomás mozgásra serkenthetô. Ehhez azonban a vérnyomás rendszeres ellenôrzése szükséges. Csak így fedezhetô fel hamar a tartósan túl alacsony vagy túl magas vérnyomás. Az alacsony vérnyomást magasba lendítô szerek hihetetlenül egyszerûek. Lehet akár például a megszokottnál egy kevéskével több só is. A nátrium szûkíti az ereket, így fokozza a vér érfalakra gyakorolt nyomását. Mindenesetre a só vizet köt meg, így nedvességet von el a sejtektôl. A sok folyadék nemcsak ezért olyan fontos, hanem mert megelôzi a vérkeringési problémák kialakulását. Alapszabály, hogy testsúly-kilogrammonként legalább 33 ml-t kell fogyasztani naponta. Ezenkívül a mindennapjainkba iktassuk be az aktív mozgást. A HELYES VÉRNYOMÁS BEÁLLÍTÁSA TERMÉSZETES ANYAGOKKAL A fokhagyma (galagonyával és fagyönggyel kombinálva) a magas vérnyomásra van hatással. A hibiszkuszt, szôlôhéjat és hajdinát tartalmazó szerek segítenek egészségesen tartani a szívet és a vérkeringést. A rozmaring az alacsony vérnyomás ellen nyújt támogatást. Alapvetôen igaz viszont, hogy a szív, a vérkeringés vagy a vérnyomás tartós problémái az orvos kezébe tartoznak. Csak ô képes felbecsülni a kockázatokat és rálelni az igazi okokra. ALVÁS AZ IRODÁBAN Az irodai álmosság oka vélhetôleg az, hogy a dolgozó belsô órája túl kevés fényt kap. Egy napsütéses napon a szabadban az embert mintegy lux (fénymértékegység) éri, míg az irodában mindössze 400 lux, ennek pedig alvászavar és depresszió lehet a következménye. SÓS VÍZ Amerikai tudósok 300 egészséges babánál egy speciális cumival megvizsgálták azt az erôt, mellyel a különféle ízesítésû vizeket szívták. Megállapították, hogy azoknak a babáknak, akik három nappal a születés után jobban kedvelték a sós vizet, némiképp magasabb volt a vérnyomásuk. Úgy tûnik, ebben az örökletes tulajdonságok komoly szerepet játszanak. Mert amennyiben a sós gyerekek nagyszüleinek magas volt a vérnyomásuk, a babák szisztolés nyomása még magasabb volt. ÚJ HORMON A berlini Charité tudósai felfedeztek egy hormont, mely növeli a vérnyomást. Most azt vizsgálják, hogy a magas vérnyomásos pácienseknél nem betegesen magas-e ennek a hormonnak a szintje. Ezenkívül a kutatók azzal is kísérleteznek, hogy a laboratóriumokban kifejlesszenek egy ellenkezô hatású hormont is.

13 Pénzkereseti lehetôség! Egyetemisták, fôiskolások, gyes-en lévô kismamák, sok szabadidôvel rendelkezôk, tenni akarók részére! A KISTÉRSÉG MIND A NYOLC TELEPÜLÉSÉN (CSOMÁD, ERDÔKERTES, GALGAMÁCSA, ÔRBOTTYÁN, VÁCEGRES, VÁCKISÚJFALU, VÁCRÁTÓT, VERESEGYHÁZ) EGY-EGY FÔT KERESÜNK A KISTÉRSÉGI CSALÁD MAGAZINJA HELYI KÉPVISELETÉRE. Érdeklôdni a kiadó elérhetôségein, vagy a (20) os telefonszámon. Nem csak vizelettartási problémákra! Kriston-intimtorna 10 órás tanfolyam egyéneknek és csoportoknak. Inkontinens panaszok megoldására, megelôzésére. A tanfolyam kezdési idôpontja: november 11. Érdeklôdni Vigh Eleonóra intimtornatrénernél lehet a es telefonszámon. Megbízható minôségû magyar gyermekruházat elérhetô áron! Blue Cat Síelés Olaszországban! Mintabolt: Gödöllô, Kossuth Lajos u. 6. Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig szombaton Ido pont: január 27-to l február 3-ig Helyszín: Cortina D Ampezzo Elhelyezés: Szálloda félpanzióval apartmanok önellátással. Utazás: egyénileg Felno ttek részére ingyenes oktatás! A hirdetés felmutatójának cégünk ez év december 31-ig 5 % engedményt ad a nettó árból. Érdeklo dni a kiadónál, vagy a os telefonszámon!

14 14 k i s t é r s é g i Kismamanapló Szerkeszti: Várhelyi Dóra Hasfájás, büfizés, bukás Számunkra az elsô idôszakot a legjobban a hasfájás nehezítette meg. Kezdô szülôként azt sem tudtuk, mi az oka, hogy a pici olyan keservesen sír. Nem voltunk tisztában a büfiztetés fontosságával és a helyes tartással sem, amit evés után alkalmazni kell. Persze akadnak segítô kezek, hasznos tanácsok, megfelelô gyógyszerek, amikkel túl lehet esni ezen a nehéz idôszakon, úgyhogy minden kismamának türelmet és sok-sok nyugalmat kívánok. A gyerek nem beteg, sôt teljesen jól mûködik, csak idô kell, míg a pocakja hozzászokik az itteni világhoz. Miután rájöttünk, mi a baj, beszereztünk mindent, ami enyhítheti az evés utáni fájdalmakat. Volt olyan, amit evés elôtt kellett beadni, volt olyan, amit utána. Mi bevetettük mindkettôt, mert csak az egyik sosem hatott. Ezek a gyógyszerek mind természetes anyagokból, gyógynövényekbôl készülnek, így nem kell aggódni, hogy rosszat tesz az ember. Ez egy darabig bejött, de nem teljesen. Aztán kiderült, hogy a tejserkentô tea is hasfájást okoz. Az van a dobozán, hogy napi egy litert meg kell inni belôle, de az én kisbabám hasa nagyon érzékeny volt, így felhagytam azzal is. Emellett nagyon odafigyeltem az étkezésemre, hogy a tej, amit kap, semmiképpen se okozzon neki hasfájást. Kipróbáltam a különbözô evés elôtti, evés utáni, evés közbeni has- és hátmasszírozásokat, de mindemellett sem tudtam teljesen felhôtlenné tenni az én kicsikém életét. A doktor néni megnyugtatott, hogy legrosszabb esetben is 3-4 hónapos korukra kinövik a babák, és így is lett. Amivel azóta is küzdünk, az a bukás. Sajnos az én kismanóm nem tud ellenállni az ételeknek, így korlátlan mennyiségben képes magához venni mindent, ami a cumisüvegbôl és a kiskanálból a szájába jut. Pontosan tudja, látja, hogy még van benne, és ô addig eszik, iszik, amíg van. Nagyon nehéz meghatározni azt a mennyiséget a gyümölcs- és zöldségpépekbôl, ami elég ahhoz, hogy jól- lakjon, de ne bukjon. Érdekes, hogy általában a fölösleg nem is közvetlenül evés után távozik, hanem néhány óra elteltével. Elmentünk ultrahangra is, hogy megnézzék, minden rendben van-e a gyomrával, és szerencsére nincs semmi probléma. Igazság szerint a bukás csak abban jelent nehézséget, hogy napi több garnitúra ruha kell a gyerekre és rám is, ezenkívül mindig figyelnem kell, mikor hány, hogy azonnal át tudjam öltöztetni, nehogy megfázzon. Ezért sokat van ölben, ami amiatt is aggaszt, hogy vajon idôben meg tud-e így tanulni felülni, mászni. Ráadásul tapasztalt ismerôsök azzal nyugtatnak, hogy a bukás is elmúlik akkor, ha felül a gyerek. De ha mindig ölben van, akkor hogyan tanul meg? Sajnos aggódó természetû kismama vagyok, a forgolódás elôtt is pánik fogott el, hogy már 5 hónapos, és még nem forog, aztán egyik napról a másikra átfordult egyik oldaláról a másikra. Most 7 hónapos, és még nem ült fel, ezért ezen aggódom. Persze az eszemmel tudom, hogy ez minden babánál más idôpontban történik, és semmilyen hiányosságot nem jelent. Mindenesetre örömmel fogadok minden olyan tanácsot, ami segít eloszlatni a félelmeimet. Ja, és emellett még a foga sem jött ki, pedig már nagyon fáj az ínye, és nagyon várjuk de ezt majd a következô írásomban folytatom.

15 k i s t é r s é g i 15 zött megfejt a nôvér, egybôl kétszeresét szopizta, és mind a mai napig szopik! Mikor hazajöttünk, már nem okozott gondot a mozgás sem, nem úgy, mint a fiamnál Talán pár év múlva tervezünk ismét gyermeket, és biztos, hogy az is császáros lesz attól én még édesanya vagyok, mert nem természetes úton adok életet gyermekeimnek! Heszné Fekete Rita Tisztelt Szerkesztôség! n Olvasva a Kismamanapló sorait, egyre nagyobb késztetést éreztem arra, hogy írjak a tapasztalataimról amióta megtudtuk elsô gyermekünk érkezését, sok szakcikket elolvastam és azt tapasztaltam, hogy valamiért mindig bûntudatot próbálnak kelteni a császáros anyukákban! Miért? A mi fájdalmunk nem fájdalom? Ugyanúgy megszenvedjük gyermekünk világra jöttét! Igaz, nem a gyermek világrajövetelekor, hanem utána Fiammal két nappal a kiírt idôpont elôtt altatásban megcsászároztak, mert nem volt megfelelô a szívhangja, 24 órán át nem lehetett felkelni mindenem elgémberedett senki nem mondta, hogy mozogjak 3 óránként hozták a gyermekem, persze sokszor beetetve, pedig tejem lett volna ezért pár nap elteltével a tej is elapadt, és tápszereznem kellett a fiamat. Ekkor eldöntöttem, hogy a következô gyermekem nem szülöm ebben a neves budapesti intézményben Lányom egy éve, tervezett császármetszéssel született Vácon, egészségesen és igen jó súllyal Epidurális érzéstelenítést alkalmaztak, így már a mûtôben láthattam és meg is puszilhattam hat óra múlva felkelhettem valami elképesztô belsô erô segített, hiszen tapasztalatból tudtam, hogy menni, menni, menni. Nagyon minimális fájdalmat éreztem, nem úgy, mint az elsô szülésnél amikor a gyerekorvos nagyvizitet tartott, és több órán át nem kaptuk meg a gyerekeket, a mellem bedurrant mire kihozták, úgy bekeményedett, hogy alig tudott szopizni, de kitartó volt kértem, ne etessék tápszerrel a lányom miután, kínok kínja kö- n Az én terhességem átlagos terhesség volt, attól eltekintve, hogy toxoplazmózissal állandó vérvételekre jártam, és a hátrahajló méhem miatt kétszer is vérzéssel küzdöttünk. A második vérzésem a 36. héten volt, és már úgy mentünk be a kórházba, hogy szülünk is, de mire odakerültünk, hogy a konzílium kimondja a végsô döntést, már híre-hamva sem volt a vérzésnek. Az utolsó 1-2 hetet nem kívánom senkinek. Tolatva közlekedtem, se állni, se ülni, se feküdni és kivártuk a 40. hét + 1 napot, amikor az orvosom már nem várt tovább. Az ultrahangon minden rendben volt, 4000 grammra és 52 centire becsülték, a magzatvíz több volt a kelleténél, de ez nem volt probléma. Indítani kellett a szülést következett a burokrepesztés. Nagyon kellemetlen volt. Rengeteg víz elfolyt (kb. 3 liter), és a hasam még mindig ugyanakkora maradt. Na, ekkor a szülés császármetszés elôkészületeibe csapott át! Vérvétellel, katéterrel, borotválással, aneszteziológusi konzultációval együtt 2 percen belül a mûtôben voltunk. Nem mondom, hogy nem féltem. A mûtôben is peregtek az események babanyöszörgés, majd megjelent az orvosom arca, ekkor tudtam meg, hogy fiam van: 5475 gramm és 54 cm! Visszakérdeztem, hogy ez most komoly? Feltehetôleg a terhességi vitaminnak köszönhetôen. A 16 órás fekvéssel nem volt gondom, legalább pihenhettem még egy kicsit. Amint lehetett, igyekeztem felállni, járkálni, betartva az utasításokat. Tejem volt, így vasgyúró kisfiamnak nem volt hiánya semmiben csak az a fejfájás ne lett volna, ami annak következménye volt, hogy az érzéstelenítésnél bemozdultam. Elviselhetetlen volt, de egy beavatkozással ezen is tudtak segíteni. A 4. nap után hazajöttünk A kisfiam most lesz október 7-én volt 2 éves A megpróbáltatások ellenére én senkit nem riasztok el a császármetszés gondolatától. Ha tehetném, még egyszer, ugyanígy. Fülekiné K. Orsolya

16 16 k i s t é r s é g i FIATAL CSIRKE SZÔLÔVEL Hozzávalók: 1 kis fej vöröshagyma 5 dkg fehér vagy kék szôlô, lehetôleg mag nélküli 2 evôkanál olaj 4 nagy, kicsontozott csirkemell (kb. 70 dkg) 1 evôkanál vaj vagy margarin 1 teáskanál étkezési keményítô 1,25 dl száraz fehérbor 1,25 dl fôzôtejszín só, fekete bors Fôzési idô: 20 perc Elkészítés: A vöröshagymát megtisztítjuk, és finomra vágjuk, a szôlôt megmossuk, és a szemeket félbevágjuk. Az olajat nagy serpenyôben, közepes hômérsékleten felforrósítjuk. A csirkemellet sóval, borssal ízesítjük, és minden oldalról 5-6 percig sütjük, míg aranybarna színt kap, majd kivesszük, és félrerakjuk. A vajat egy másik serpenyôben megolvasztjuk. Hozzáadjuk a hagymát, és 3 perc alatt üvegesre pároljuk. Egy csészében összekeverjük az étkezési keményítôt a borral, beleöntjük a serpenyôbe, és állandó keverés mellett 1-2 percig fôzzük, amíg a szósz besûrûsödik. Hozzáöntjük a tejszínt és a szôlôt, majd 1 percig fôzzük. Ezután a csirkemellet a hús keletkezett levével ismét felforrósítjuk. Az elkészített mártást sóval és borssal ízesítjük, leöntjük vele a csirkemellet, és már tálalhatjuk is az ételt. Tanácsok: Ünnepi köretként kínálhatunk mellé vadrizst párolt gombával és összevágott lilahagymával. Kalóriatartalom: 369 kcal Szénhidráttartalom: 5 gramm Zsírtartalom: 16 gramm Ételek szôlôvel Fazekas Imre, chef, Thermal Hotel Helia SZÔLÔVEL ÉS TÚRÓVAL TÖLTÖTT KOSÁRKÁK Hozzávalók (6 darabhoz): 35 dkg édes linzertészta (ha mélyhûtött, felolvasztva) 22,5 dkg (1 csésze) túró 20 dkg vörös szôlô, felezve, szükség szerint kimagozva 1,5 dl habtejszín 2 evôkanál porcukor fél kávéskanál tiszta vaníliaaroma Elkészítés: A sütôt elômelegítjük 200 fokosra (gázsütôn 6-os fokozat). A tésztát kinyújtjuk, és kibélelünk vele 6 mély, 9 centiméteres, hullámos peremû kis sütôformát. Megszurkáljuk az alapjukat, hogy a kosárkaformája a kisült tésztának megmaradjon, kibéleljük sütôpapírral, és babot helyezünk rá. 10 percig sütjük, kivesszük a sütôpapírt és a babot, majd a formákat még 5 percre visszahelyezzük a sütôbe, míg a tészta megpirul, és teljesen átsül. Kiszedjük a formákból, és rácson hagyjuk kihûlni. Közben egy tálban összekeverjük a túrót a tejszínnel, a vaníliaaromával és a porcukorral. A masszát szétadagoljuk a tésztakosárkákba. Elegyengetjük a felületüket, a tetejükön elrendezzük a szôlôket, és így tálaljuk.

17 k i s t é r s é g i 17 November A november szónak az eredeti latin novem, azaz kilenc jelentés szerint az év kilencedik és nem tizenegyedik hónapját kellene jelölnie. Ez így is volt az ókori Róma kalendáriumaiban, míg a hónapok sorrendjét nem a januárral kezdték. Az áprilishoz, júniushoz és szeptemberhez hasonlóan a november is harmincnapos. Ôsi írások és naptárak a novembert Ôsz-hónap-nak, Köd-hónapnak, Hideg-hónapnak és Szél-hónapnak nevezik. Az ôsz ekkortájt már valóban a végéhez közeledik. A sûrû, nyirkos köd, az erôs szelek és a hideg már a tél közeledtét jelzik. Az egyházi évben a hónapot Szent András havaként tartják nyilván. Így nevezik a régi magyar kalendáriumok is. A csillagászok az uralkodó csillagjegyrôl Nyilasnak nevezték el. Ha novemberben már megfagy a víz, a január latyakos lesz. NOVEMBER 2. HALOTTAK NAPJA Amilyen a nap idôjárása, olyan lesz az egész tél. Ha ezen a napon hó esik, Nem olvad el márciusig. NOVEMBER 11. MÁRTON NAPJA Ha Márton fehér lovon jön, enyhe, hosszú tél, ha barnán, kemény tél várható. Márton napján, ha a lúd jégen jár, Karácsonykor vízben poroszkál. Amilyen az idô Márton-napon, olyan lesz márciusban. NOVEMBER 19. ERZSÉBET NAPJA Erzsébet, Katalin havat szokott adni, A bitang marhákat jászolhoz kell kötni. (Bitang = megszökött, elkóborolt. A szerk.) Erzsébet-nap a tél, illetôleg a karácsony rámutató napja. NOVEMBER 25. KATALIN NAPJA Ha Katalin kopog, a karácsony locsog. Ha Katalin locsog, a karácsony kopog. Ha Katalin napján a kacsák és a libák a jeget tapossák, karácsonyra jég lesz, ha nem tapossák, nem lesz. Ha Katalin napján fagy, jó kukoricatermés várható. Schmidt Ferenc Ha novemberben bezáródnak a házak ajtai, nem lesz tartós a tél. Ha elmarad a télelô, a télutó fagyot és csapadékot hoz. Ha novemberben esik az esô és fagy, a vetés abba tönkremegy. Korán beáll a tél, ha a november száraz és nem fagyos. Iskoláshoroszkóp SKORPIÓ ( ) Ha elmagyarázzuk a Skorpió gyermeknek, hogy az iskola egy olyan hely, ahol minden titok és tudomány nyitjára megtanítják, nagy örömmel jár oda. Más gyermekkel ellentétben hamar megérti, hogy a megfelelô tudás és mûveltség megszerzése elengedhetetlen a jó társadalmi pozíció szempontjából, így nem kell majd figyelmeztetnünk arra, hogy tanuljon jobban. Ha szerencséje van, olyan állást talál magának, ahol kedvenc idôtöltéseinek hódolhat. A Skorpiók nagyszerûen megállják helyüket kriminológusként, patológusként, pszichiáterként és feltalálóként, sôt, adótanácsadóként is.

18 18 k i s t é r s é g i Kedvenceinkrôl Valami bûzlik és nem csak Dániában Nemcsak mi igényeljük kedvenceink feltétel nélküli szeretetét, hanem ôk is igénylik gazdáik törôdését, a velük való foglalatosságot. A játék, babusgatás közben néha azonban kénytelenek vagyunk fintorogni, mert kedvencünk szájából olyan szag terjeng, ami legkevésbé sem nevezhetô kellemesnek. Ennek oka pedig egyáltalán nem a fogmosás hiányából ered. A kutyák és a macskák számára a rágás a szájhigiénia legfontosabb eleme. A válogatós, elkényeztetett állatok azonban szívesebben fogyasztanak konzervet vagy zselés eleséget, pépessé passzírozott falatokat még akkor is, amikor arra egészségi okokból nincsen szükségük. A rágás elmaradása különösen a rövid orrú fajtáknál vagy a hibás fogazatú egyedeknél nagyban segíti a fogkôképzôdést. Az ételmaradékból elôbb kenôcsös felrakódás, majd tapadós plakk keletkezik, ami kedvez a különbözô sók lerakódásának, és a fogak körül nehezen eltávolítható, masszív fogkô keletkezik. A fogkô kedvez a baktériumok megtapadásának, ami a kellemetlen szájszag kialakulásához vezet. Ez azonban csak az egyik baj. A másik az, hogy a fogköves állat nyalakodás közben tengernyi baktériumot szór szét a környezetébe, ami érzékeny kisgyermekek számára komoly veszélyforrást, fertôzési gócot jelenthet. Az aggódó szülôk talán nem is gondolnak arra, hogy a visszatérô torokgyulladás oka esetenként a betegeskedô gyermek környezetében élô fogköves kutya vagy macska. A fogkô folyamatosan irritálja az állat ínyét, ami gyulladásba jön, felhúzódik, és a fog gyökere fokozatosan lemeztelenedik. A következmény a fog kilazulása, majd elvesztése. Addig azonban az állat nagyon szenved, komoly fájdalmat érez, kerüli a rágást, ami a fogkô képzôdését tovább súlyosbítja. A macskáknál az utóbbi években fedezték fel azt a nagy fájdalommal járó és emiatt kóros lesoványodásig vezetô kórformát, aminek során a fogak gyökere felszívódik, a fogak meglazulnak, és az állat rágásra képtelenné válik. Ilyen esetekben a fogak eltávolítása teljes gyógyuláshoz vezethet. Addig azonban sok egyéb tennivalónk lehet. Szögezzük le: a fogköveket el kell távolítani! Ez történhet mechanikusan, vagy a korszerûbb módon ultrahangos készülékkel, amihez azonban az állatot el kell altatni. A megelôzés módja a száraz, granulált eleség adása, alkalmanként rágószalag, rágócsík használata. Újabban kapható fogápoló szett, amely különbözô nagyságú kefékbôl, ujjra húzható, érdes oldalú hüvelybôl és enzimatikusan ható, ízesített fogkrémbôl áll. Az állatok rövid idô alatt megtaníthatók a rendszeres fogmosásra, és mivel a kutyáknak csirkehúsos, a macskáknak pedig halas ízesítésû a fogkrém, a fogápolás akár jutalomnak is felfogható. Dr. Mohai Imre állatorvos

19 k i s t é r s é g i 19 Kérdések és válaszok Válaszol: Jávorszkiné Viszt Andrea kozmetikusmester A gyerekem arca nagyon pattanásos és mitesszeres, sokkal jobban, mint a korosztályáé általában. Nagyon zavarja a dolog, hogyan kezeljem? A kezelés célja kettôs: a meglévô bôrtünetek gyógyítása, valamint az újabb csomók kialakulásának a megelôzése. A pattanásos bôrt nem jó szappannal mosni. A szappan általában lúgos kémhatású (ph-érték 7 14 között), túlzottan zsírtalanít, ennek következtében fokozódik a faggyútermelés, aminek hatására a hám megduzzad, és nehezen ürül. Ez mitesszerek kialakulásához (komedóképzôdéshez) vezet. Helyette semleges (phérték 7) vagy savas (ph-érték 0 7) kémhatású arctejjel vagy mosakodókrémmel kell megtisztítani a bôrt a szennyezôdésektôl, valamint a túlzott mennyiségû zsírtól. A pattanásos bôrt különbözô rázókeverékekkel, arcvizekkel, arcszeszekkel célszerû szárítani, amelyek alkoholtartalma nem haladja meg a 20 40%-ot, a túlzott kiszáradás elkerülése érdekében. Ha a bôr húzódik, viszket, hámlik, zsíros bôrre való hidratálókrémmel naponta kétszer vékonyan kenjük be. A csomók megelôzése céljából nagyon fontos a mitesszerek rendszeres, szakszerû kitisztítása. A kemény csomókat nem szabad nyomkodni, a begennyesedett jelenségek kiürítése gyorsítja a gyógyulást, de ezeket minden esetben bízzuk szakemberre. Válaszol: Dr. Kovács Ilona gyermekgyógyász Serdülô lányomnak rendszertelen a menstruációja. Kell-e orvoshoz fordulni? A ciklus kezdetben gyakran szabálytalan. Akkor kell orvoshoz (lehetôleg gyermeknôgyógyászhoz) fordulni, ha a vérzés túl erôs, túl gyakori, vagy egy hétnél tovább tart. Kiskamasz fiamnak megduzzadt az egyik melle. Nem jelent ez gondot? Hormonális hatásra a serdülôkor kezdetén a fiúk egy részénél is észlelhetô átmeneti mérsékelt emlôduzzanat, ez lehet féloldali is. Néhány hónap alatt visszafejlôdik. Kivizsgálást és kezelést csak akkor igényel, ha a herék fejletlenek maradnak, és máshol is zsírszövetfelszaporodás észlelhetô. (Csípôn, combokon.) Válaszol: Dr. Rácz József pszichiáter Mennyire lehetnek veszélyeztetettek azok a gyerekek, akik pl. csokifüggôk tizenéves korukban, vagy valami más ártalmatlannak tûnô területen lehet ilyen jellegû függôséget tapasztalni náluk? Általában az egyik függôség hajlamosító tényezô egy másik függôségre. A kémiai függôségek (mint a pszichoaktívszer-használat) mellett viselkedéses függôségeket is ismerünk, mint pl. az internetfüggôség, kóros játékszenvedély, kóros vásárlás, az evészavarok egy része. Az elôzô megállapítás ezekre is érvényes. A csokifüggés és hasonló viselkedések esetében azonban nem kell tartani valódi kémiai vagy viselkedéses függôség kialakulásától. Ugyanakkor ez a viselkedés más problémákat jelezhet: pl. a gyerek nem érzi úgy, hogy kellôen szeretnék, vagy megfelelô helye lenne a családban, az óvodában vagy az iskolában. Iránytû a pénzügyekben Több éve foglalkozom pénzintézetek összehasonlításával, és arra a megállapításra jutottam, hogy nincs köztük legjobb vagy legrosszabb. Ezt talán már sokan megállapították, mégis mindig a legjobbat keresik. Egy dologban közösek a bankcsoportok: mindegyik a saját elônyeit hangoztatja és tartja a legfontosabbnak, de ez érthetô is! Nekünk, hétköznapi embereknek pedig nehéz kiigazodni a futamidôk és a kamatok sokaságában. Külföldi, tôkepiaci országokban a felnôttek, a szülôk már több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek ezen a téren, és nem tévednek el a bankszámlakamat és a tôkeszámlahozam közötti megkülönböztetésben. Sôt, 18 év körül a legtöbben már tisztában vannak azzal is, hogy mire való egy bank és mire nem. Mikor és mire kell valakinek biztosítást kötnie, és mikor felesleges? Szabad-e hitelt felvenni, vagy inkább megtakarításokra épüljön a családi vagyon? Esetleg mindkettôre? Azt tapasztalom, hogy nálunk az átlagos pénzügyi kultúra a munkajövedelem megszerzésében és a pénz elköltésében ki is merül. De mi van akkor, ha a munkajövedelmünk nagyságrendje nem éri el az igényeinknek megfelelô szintet? Ekkor lépni kell, hiszen a helyzet kockázatossá válhat, és mielôbb a lehetôségeinkhez kell igazítani családi költségvetésünket! De hogyan és merre lépjünk? Megoldható ez hitelek nélkül is? Mivel komoly pénzügyi, pénzintézeti változások mennek végbe kis hazánkban, célszerû és nagyon fontos, hogy kíváncsiak és nyitottak legyünk ezekre a folyamatokra, megismerjük azokat, hiszen komoly lehetôségek rejlenek bennük! És semmiképpen ne csak egyetlen pénzintézetre fokuszáljunk, hanem az összefüggésekre, hátterekre is. Higgyék el, kis lépésekkel is lehet elôrehaladni! Az életszínvonal és az életminôség jelentôs javításához négy dologra van szükség. Az egyéni célokra, megfelelô pénzügyi tervre, az ehhez tartozó idôre és ami a legnehezebb, következetességre. Minden ember életében elérkezhet az a pillanat, amikor nemcsak ô dolgozhat a pénzéért, hanem a pénze is dolgozhat ôérte. Ennek a pillanatnak az eléréséhez kívánok mindenkinek bátor lépéseket és kitartást. Arató Róbert tôkepiaci szaktanácsadó

20 20 k i s t é r s é g i Viccek n Olyan szívesen síelnék panaszkodik az egyik százlábú a másiknak, de mire felcsatolom a léceket, elmúlik a tél. Mit mondanak a szakácsnôk, ha meglátnak egy kupac krumplit? Na, pucoljunk! Viccek n Viccek n Viccek n Viccek Miért csíkos a zebra? Mert nem akarja, hogy elüssék. Akarsz sokat keresni? kérdi egyik barát a másikat. Igen! feleli a másik. Akkor jól elbújok, és keress meg! Ül a nyúl az út szélén, és remeg. Arra megy egy másik, és megkérdezi: Miért remegsz úgy? Az erdôben farkasra vadásznak. De hát te nyúl vagy! Jó, jó, de mire kimagyarázom magam Két macska beszélget: Ma balszerencsém lesz! sóhajt az egyik. Miért? kérdi a másik. Reggel átment elôttem egy fekete kutya! Miért füstöl a kórház kéménye? Mert fô az egészség! Miért szerencsés állat a kenguru? Mert üres erszénnyel is tud ugrálni. A vicceket Mendel Péter és Mendel Mátyás küldte Veresegyházról. Köszönjük! Ôszi tennivalók a kertben Tanácsok nem csak kezdô kertészeknek! Az ôsz az év egyik legszínpompásabb évszaka. A nyár végi virágok tarkaságát fokozatosan váltja fel a beérô termések szemet gyönyörködtetô látványa és a színesedô lombkoronák változatossága. Ahhoz, hogy a következô évben is szép lehessen a kertünk, néhány dolgot ôsszel kell elvégeznünk. n Bokrainkat metszéssel alakíthatjuk: A hajtásokat a kívánt fejlôdési irányba nézô, erôs rügyekig vágjuk vissza. A metszés különösen a kora tavasszal, lombfakadás elôtt virágzó bokrok kialakításánál fontos, hisz ezeket kora tavasszal nem metszhetjük. n Ha kertünket új növényekkel szeretnénk gazdagítani, azt most tegyük meg! A rózsák és cserjék ültetésére egyaránt alkalmas az ôszi idôszak. Amennyiben a vásárolt növényeket nem tudjuk rögtön elültetni, gyökerüket fedjük be földdel, hogy megakadályozzuk kiszáradásukat. A kiásott ültetôgödörbe helyezzünk szerves trágyát vagy tôzeget, és a visszatemetett növényt gondosan locsoljuk be, hogy a gyökerek még a téli fagyok beállta és a vegetációs idôszak vége elôtt megeredhessenek. A sövény telepítésére is ez az idôszak a legelônyösebb. Ha gondosan felásott, megtrágyázott talajba ültetünk, a fiatal növények könnyen megerednek, és általában olcsóbban is juthatunk hozzájuk, mint ha tavasszal vásárolnánk. n A tavaszi virágpompáról is ilyenkor, októberben gondoskodhatunk: A nyáron felszedett virághagymákat is most ültessük el, ügyelve a helyes ültetési mélységre. Általános szabályként elmondható, hogy a hagymákat 2-3-szor olyan mélyre kell ültetni, mint amekkora a magasságuk, de a legtöbb, újonnan vásárolt hagyma csomagolásán fel is tüntetik azok helyes ültetési mélységét. n Ha fagyérzékeny növények díszítik kertünket: Ideje gondoskodni azok téli takarásáról, illetve dézsás növényeink (pl. leander) teleltetésérôl. Egy-egy kisebb éjszakai fagy még nem árt ezeknek a növényeknek, de fontos, hogy a keményebb fagyok beállta elôtt találjunk nekik nem túl meleg (10-15 C), világos teleltetôhelyet. n A kerti munkákban a gyermekek is segíthetnek. Ha mindennel végeztünk, vagy nincs kertünk, menjünk el kirándulni, amíg még tart a szép idô. Színes leveleket, terméseket gyûjthetünk, melyekbôl képeket, díszeket alkothatunk, amikor a rossz idô a szobába kényszerít bennünket. Petneházy Gyöngyvér tájépítészmérnök

Mire utalnak a jelek? Az írás-olvasás tanításának módszerei Veszekedni nem egyszerû Madarak költözése Energiamérleg

Mire utalnak a jelek? Az írás-olvasás tanításának módszerei Veszekedni nem egyszerû Madarak költözése Energiamérleg Ingyenes magazin l I. évfolyam 2. szám l 2006. szeptember Mire utalnak a jelek? Az írás-olvasás tanításának módszerei Veszekedni nem egyszerû Madarak költözése Energiamérleg Munkalehetõség! Tisztelt A

Részletesebben

Az iskola nem pótolhatja a szülõket. Adómentes iskolakezdési támogatás. Gyermekeink õszi ruhatára. Kismamanapló: Sírni hagyni?

Az iskola nem pótolhatja a szülõket. Adómentes iskolakezdési támogatás. Gyermekeink õszi ruhatára. Kismamanapló: Sírni hagyni? Ingyenes magazin l I. évfolyam 1. szám l 2006. augusztus Az iskola nem pótolhatja a szülõket Adómentes iskolakezdési támogatás Gyermekeink õszi ruhatára Kismamanapló: Sírni hagyni? Az unoka nem a mi gyerekünk!

Részletesebben

A család. magazinja. Európai forrásokból az oktatás fejlesztésére. Az órák világa. Dráma a családban. Hogy a síelés örömteli legyen.

A család. magazinja. Európai forrásokból az oktatás fejlesztésére. Az órák világa. Dráma a családban. Hogy a síelés örömteli legyen. A család Csomád l Erdôkertes l Galgamácsa l Ôrbottyán l Vácegres l Váckisújfalu l Vácrátót l Veresegyház k i s t é r s é g i Ingyenes magazin II. évfolyam 1. szám l 2007. január l www.bacsabt.hu magazinja

Részletesebben

A család. magazinja A VÁCRÁTÓTI ÓVODA BEMUTATÁSA. A mozgás és a helyes táplálkozás. Köszöntjük az édesanyákat! Testvérek a családban. www.bacsabt.

A család. magazinja A VÁCRÁTÓTI ÓVODA BEMUTATÁSA. A mozgás és a helyes táplálkozás. Köszöntjük az édesanyákat! Testvérek a családban. www.bacsabt. A család Ingyenes magazin II. évfolyam 4. szám 2007. április l l Csomád l Erdôkertes l Galgamácsa l Ôrbottyán l Vácegres l Váckisújfalu l Vácrátót l Veresegyház k i s t é r s é g i Ingyenes magazin l II.

Részletesebben

A család. Az iskolaérettségrôl A piros, mint az életerô színe Hatékony védelem homeopátiával TANINTÉZMÉNYEK A KISTÉRSÉGBEN

A család. Az iskolaérettségrôl A piros, mint az életerô színe Hatékony védelem homeopátiával TANINTÉZMÉNYEK A KISTÉRSÉGBEN A család Csomád l Erdôkertes l Galgamácsa l Ôrbottyán l Vácegres l Váckisújfalu l Vácrátót l Veresegyház k i s t é r s é g i Ingyenes magazin II. évfolyam 2. szám l 2007. február l www.bacsabt.hu magazinja

Részletesebben

Cs. Tóth Ibolya HASADÉK

Cs. Tóth Ibolya HASADÉK Cs. Tóth Ibolya HASADÉK 1 Szerkesztõ: dr. Benesóczky Dezsõ és Rõczei György Szakmailag lektorálta: Dr. Váscsán Attila (Pécs, Gyermekgyógyászati Klinika) A könyvborító Kovács Attila fotóinak felhasználásával

Részletesebben

Zsipp- Zsupp. A jószívű sárkány

Zsipp- Zsupp. A jószívű sárkány Zsipp- Zsupp 2009. június 32. szám Egy 9 éves kislány világjátéka a hozzáfűzött meséjével. A jószívű sárkány Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány. Úgy hívták: Andi. Ez a kislány bement

Részletesebben

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Indító 2005 Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Grafikai szerkesztô: Balázs Andrea Kiadja a Gyerekparadicsom Alapítvány Felelôs kiadó: Tóbiás László Készítette a Print City Kft. Felelôs vezetô:

Részletesebben

life Babánk érkezett! interjú mellműtött kismamákkal Orvosi rovat Kezelések, kiújulás, gyermekvállalás

life Babánk érkezett! interjú mellműtött kismamákkal Orvosi rovat Kezelések, kiújulás, gyermekvállalás 21. szám 2011 október life Orvosi rovat Kezelések, kiújulás, gyermekvállalás Lelki egészség A depresszió és a leküzdése Az intimitás a partnerkapcsolat kincse Az érzelmek fizikája Innovációk, újdonságok

Részletesebben

Magyar Református Nevelés

Magyar Református Nevelés Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 VIII. évf. 5. szám 2007. október A TARTALOMBÓL: Szenvedélyeink Az Elengedésrõl Bevezetés a szenvedélybetegségek fogalomkörébe A szociális munkás

Részletesebben

SMs üzenet. Test gyógyítói, lélek ápolói. A gyermeknevelés kérdései. Amikor a test beszél INFORMÁCIÓS MAGAZIN. 2006. tavasz nyár

SMs üzenet. Test gyógyítói, lélek ápolói. A gyermeknevelés kérdései. Amikor a test beszél INFORMÁCIÓS MAGAZIN. 2006. tavasz nyár SMs üzenet INFORMÁCIÓS MAGAZIN Test gyógyítói, lélek ápolói A gyermeknevelés kérdései Amikor a test beszél 2006. tavasz nyár elérhetõségeink Internet: www.smsuzenet.hu itt is elolvashatja az SM s üzenet

Részletesebben

SMs üzenet. SM-centrum bemutató: a szolnoki Hetényi Géza Kórház. amik rajtad állnak. A mozgáskorlátozottak. lakásátalakítási támogatásáról

SMs üzenet. SM-centrum bemutató: a szolnoki Hetényi Géza Kórház. amik rajtad állnak. A mozgáskorlátozottak. lakásátalakítási támogatásáról SMs üzenet INFORMÁCIÓS MAGAZIN SM-centrum bemutató: a szolnoki Hetényi Géza Kórház amik rajtad állnak A mozgáskorlátozottak lakásátalakítási támogatásáról 2005. tavasz elérhetõségeink Internet: www.smsuzenet.hu

Részletesebben

Az Aktív Látás Háza Kassán

Az Aktív Látás Háza Kassán Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek II. évfolyam, 2011/4., július augusztus Az Aktív Látás Háza Kassán Egyre több a lelki beteg gyermek Értelmi sérültek Németországban Iskolaavató www.carissimi.sk

Részletesebben

magazin Férfias gondok Az olimpia jegyében Interjú Varga Dániellel Stresszoldó tippek Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek:

magazin Férfias gondok Az olimpia jegyében Interjú Varga Dániellel Stresszoldó tippek Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek: Gyógyhír III. évfolyam 10. szám 2008. október magazin Az olimpia jegyében Interjú Varga Dániellel M i t ô l h í z u n k? Stresszoldó tippek Férfias gondok Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek:

Részletesebben

Magazin PATI KA. Bízzék gyógyszerészében! Agy a hasban? Lábak és idegek. www.patikamagazin.hu. Gyógyszertárunk ajándéka

Magazin PATI KA. Bízzék gyógyszerészében! Agy a hasban? Lábak és idegek. www.patikamagazin.hu. Gyógyszertárunk ajándéka PATI KA GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA Magazin XIII. évfolyam 9. szám 2008. szeptember Egészségügyi ismeretterjesztô folyóirat www.patikamagazin.hu Bízzék gyógyszerészében! Agy a hasban? Lábak

Részletesebben

figyelem EGÉSZSÉGÜGYI KIADVÁNY atención dikkat attention arreta pozor SNI bнимание ADHD attenzione uwaga nροσοχή achtung hiperaktivitás

figyelem EGÉSZSÉGÜGYI KIADVÁNY atención dikkat attention arreta pozor SNI bнимание ADHD attenzione uwaga nροσοχή achtung hiperaktivitás pozor attention dikkat arreta SNI attenzione hiperaktivitás achtung nροσοχή uwaga ADHD bнимание EGÉSZSÉGÜGYI KIADVÁNY atención figyelem 3 ELŐSZÓ Dr. Velkey György Magyar Kórházszövetség, elnök MRE Bethesda

Részletesebben

Gárdonyi Béla. Tamás könyve. Szerkesztette: Dr. Hunyady Györgyné. Lektor: Dr. Kosztolányi György ISBN: 963 00 8462 7

Gárdonyi Béla. Tamás könyve. Szerkesztette: Dr. Hunyady Györgyné. Lektor: Dr. Kosztolányi György ISBN: 963 00 8462 7 Gárdonyi Béla Tamás könyve Szerkesztette: Dr. Hunyady Györgyné Lektor: Dr. Kosztolányi György ISBN: 963 00 8462 7 A könyv megjelenését támogatták: Dr. Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

PATI KA. Magazin GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA. www.patikamagazin.hu. Az Ön gyógyszertára

PATI KA. Magazin GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA. www.patikamagazin.hu. Az Ön gyógyszertára PATI KA GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA Magazin XII. évfolyam 11. szám 2007. november Egészségügyi ismeretterjesztô folyóirat www.patikamagazin.hu Az Ön gyógyszertára A gyógyszertár ajándéka! 2007.

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Témaválasztás indoklása

1. Bevezetés. 2. Témaválasztás indoklása 1. Bevezetés Nagyon nehéz manapság annak a fiatal párnak a dolga, aki gyermekáldásra vállalkozik. Hogy miért? A napjainkban elterjedő eszmék, a csak saját magadra számíthatsz, tedd azt ami neked jó mottó

Részletesebben

Az álmok valóra válnak

Az álmok valóra válnak BARBARA SCHEIBER Az álmok valóra válnak Kézikönyv Williams-szindrómás gyerekek szüleinek Az álmok valóra válnak Kézikönyv Williams-szindrómás gyerekek szüleinek BARBARA SCHEIBER Az álmok valóra válnak

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer E L B I R LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2013. február BUDAPEST

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer E L B I R LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2013. február BUDAPEST 213. február Tisztelt Hölgyem / Uram! Februári levelünk hasábjain engedjék meg nekem, hogy a januárihoz http://www.police.hu/data/cms129176/brfk_elbir_213_januar.pdf hasonlóan egy olyan, 212. év végi jeles

Részletesebben

Készítette: Kleinné Németh Judit intézményvezető

Készítette: Kleinné Németh Judit intézményvezető Készítette: Kleinné Németh Judit intézményvezető Az 1992 óta az Egészségmegőrzési Központban működő szakmai team, komplex módon valósítja meg Dunaújvárosban prevenciós, egészségnevelési és mentálhigiénés

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tasnádi Ágnes. A pszichés fejlődés zavarai típusainak felismerése, sajátosságai és életviteli jellemzői. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Tasnádi Ágnes. A pszichés fejlődés zavarai típusainak felismerése, sajátosságai és életviteli jellemzői. A követelménymodul megnevezése: Tasnádi Ágnes A pszichés fejlődés zavarai típusainak felismerése, sajátosságai és életviteli jellemzői A követelménymodul megnevezése: Általános gyógypedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul

Részletesebben

Ami az egyénben a legigazibb, ami őt leginkább önmagává teszi, az nem egyéb, mint saját lehetősége (Paul Valéry)

Ami az egyénben a legigazibb, ami őt leginkább önmagává teszi, az nem egyéb, mint saját lehetősége (Paul Valéry) Marosfői Levente: Állatorvosként mentálhigiénés segítő (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet.

Részletesebben

Munkaterápia a kolostorban

Munkaterápia a kolostorban Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek V. évfolyam,., április Munkaterápia a kolostorban Bauer Ferenc professzor az újszülöttgyógyászatról A korai hallásszűrés fontossága carissimi.lap@gmail.com

Részletesebben

Magazin. Testmozgás hidegben PATIKA. www.patikamagazin.hu. Tápláló étrend idôskorban is A fogyás pszichológiája A kisbabák bôrének ápolása

Magazin. Testmozgás hidegben PATIKA. www.patikamagazin.hu. Tápláló étrend idôskorban is A fogyás pszichológiája A kisbabák bôrének ápolása PATIKA GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA Magazin XIV. évfolyam 2. szám 2009. február Egészségügyi ismeretterjesztô folyóirat www.patikamagazin.hu Tápláló étrend idôskorban is A fogyás pszichológiája

Részletesebben

Túl nehéz az iskolatáska?

Túl nehéz az iskolatáska? III. évfolyam 8. szám, 2003. augusztus www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Túl nehéz az iskolatáska? Augusztus már az iskolakezdésre való felkészülés ideje. A rutinszerû könyv-,

Részletesebben

2011/1. Az Alapítvány a Cukorbetegekért lapja. Az orvos válaszol A koleszterinről. www.diabetes.hu facebook.com/diabetes.hu

2011/1. Az Alapítvány a Cukorbetegekért lapja. Az orvos válaszol A koleszterinről. www.diabetes.hu facebook.com/diabetes.hu 2011/1 Az Alapítvány a Cukorbetegekért lapja Az orvos válaszol A koleszterinről www.diabetes.hu facebook.com/diabetes.hu 7 ALATT MINDENKI JOBBAN FEST Mit mutat az A1c érték? Táplálkozás során az emésztés

Részletesebben

Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Inkluzív nevelés Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Szerkesztette Rózsa Mária sulinova Közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Személyes okok... 3 Témaválasztás... 3 Szakirodalom... 3 Célom... 4 Szenvedélybetegség... 5 A szenvedélybetegség

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Személyes okok... 3 Témaválasztás... 3 Szakirodalom... 3 Célom... 4 Szenvedélybetegség... 5 A szenvedélybetegség TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Személyes okok... 3 Témaválasztás... 3 Szakirodalom... 3 Célom... 4 Szenvedélybetegség... 5 A szenvedélybetegség röviden... 5 Addikció fogalma... 5 Dependencia... 6 Kialakulás...

Részletesebben