család magazinja Kamasz a családban Mizser Pál, az Ôrbottyánban élô festômûvész Ételek szôlôvel Fáradt és levert?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "család magazinja Kamasz a családban Mizser Pál, az Ôrbottyánban élô festômûvész Ételek szôlôvel Fáradt és levert?"

Átírás

1 Csomád l Erdôkertes l Galgamácsa l Ôrbottyán l Vácegres l Váckisújfalu l Vácrátót l Veresegyház A k család i s t é r s é g i magazinja Ingyenes magazin I. évfolyam 3. szám október l l Mizser Pál, az Ôrbottyánban élô festômûvész Ételek szôlôvel Fáradt és levert? Kamasz a családban

2 T ARTALOM Mizser Pál, az Ôrbottyánban élô festômûvész 4 A droghasználat kialakulásának okai 6 Szexuális nevelés az iskolákban 7 Kamasz a családban 8 A serdülôkorról 9 A pattanásos bôr mint kozmetikai probléma 10 Izgô-mozgó, szertelen, problémás a gyermekem? 11 Alig kászálódott ki az ágyból, máris visszaheveredne? 12 Hasfájás, büfizés, bukás 14 Olvasói levelek 15 Ételek szôlôvel 16 Iskoláshoroszkóp 17 Valami bûzlik és nem csak Dániában 18 Kérdések és válaszok 19 Iránytû a pénzügyekben 19 Ôszi tennivalók a kertben 20 TISZTELT OLVASÓK! Tapasztalataikkal segítsenek a megoldásban kedves olvasótársuknak, aki az alábbiakban fogalmazta meg kérését: Van egy témakör, melyrôl szívesen hallanék/olvasnék minél többet: kétgyermekes családanyaként egy év múlva tervezem a munkába állást. Mivel azonban Budapesten dolgozom, gyermekeim tizenéves koráig nem tudom megoldani a teljes munkaidôbe visszaállást, vagy csak abban az esetben, ha megoldom a gyermekfelügyeletet este 6 7-ig. Gondolom, többen is vannak hasonló helyzetben, ezért szívesen hallanám, mások hogyan oldják meg ezt a problémát. Köszönettel: Poós Zsuzsa Veresegyház, Hársas utca A következô lapszámainkba az alábbi témához várjuk írásaikat, hozzászólásaikat: Ajándékozási szokások a családban, vegyünk vagy készítsünk? A számítógép, tv, videó rabságában. Ön hogyan szabályozza otthon gyerekét? Karácsonyra készülünk, hogyan és mibôl készíthetünk díszeket? Süteményreceptek. Kedves Hirdetôink! A Kistérségi Család Magazinja az Ön és a lakosság szolgálatában! Új formát kínálunk ahhoz, hogy Ön a lehetô legolcsóbban, de mégis hatékonyan hirdessen, és könnyen megtalálható legyen azok számára, akiknek szükségük lenne az Ön szolgáltatására. Magam is tapasztaltam, ha kerestem pl. egy szabót, asztalost, kômûvest, tévészerelôt, gumijavítót vagy szobafestôt, és ha nem tudtam a mester vagy a szolgáltató nevét, igen nehéz helyzetbe kerültem. Természetesen megpróbáltam a telefonkönyvbôl kibogarászni, vagy szomszédokat, ismerôsöket megkérdezni, vagy más csatornákon megtalálni, de mindig szereztem néhány bosszús percet magamnak. A megoldás a KIstérségi KIrakat, a KI-KI? Részletek a harmadik oldalon! GYEREKEK! KÜLDJETEK SAJÁT MAGATOK ÁLTAL ÍRT VERSEKET VAGY NOVELLÁKAT A SZERKESZTÔSÉG CÍMÉRE! Üdvözlettel: Baranyó Csaba kiadó Kiadja a Bacsa Bt. l Felelôs kiadó: Baranyó Csaba l A szerkesztôség címe: 2112 Veresegyház, Országbíró u. 4. l Fax: l l Megjelenik havonta. l Az ebben a lapszámban megjelent (nem fizetett) írásokat, információkat Arató Róbert, Fazekas Imre, Fülekiné K. Orsolya, Garamszegi Márta, Heszné Fekete Rita, Jávorszkiné Viszt Andrea, Dr. Kovács Ilona, Dr. Mohai Imre, Nagyné Nádasi Beáta, Petneházy Gyöngyvér, Dr. Rácz József, Schmidt Ferenc, Tóth Edit, Várhelyi Dóra, szolgáltatták. l Korrektor: Torma Mária l Nyomás: Regiszter Plakát Nyomda Kft. l A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelôsséget, de fenntartja magának a jogot azok esetleges visszautasítására. Fizetett politikai tartalmú hirdetéseket egységesen fogadunk. l Leadott hirdetéseket és a szerkesztôséghez eljuttatott írásokat, képeket nem ôrzünk meg, és nem juttatunk vissza. Hirdetések felvétele l A kiadónál a lapban megjelenô megrendelôlap visszaküldésével, vagy a címen, vagy a os faxszámon. l ARUNDO Tanácsadó Kft. Gazdasági és Innovációs Központ, Veresegyház, Fô u , I. em. 210-es szoba Tel.:

3 k i s t é r s é g i 3 KISTÉRSÉGI KIRAKAT KI-KI? Tematikus Szakmai Adatbázis! Megjelenés 4 hónapra már forint+áfától A Kistérségi Család Magazinjában! Elônye: n Hogy egy családhoz négy alkalommal is eljusson a hirdetése, Önnek csak 0,25 forintjába kerül alkalmanként. n Költségkímélô és mégis folyamatos jelenlétet biztosít. n Címszó alapján könnyen megtalálják, nem kell, hogy Önt vagy cégét név szerint ismerjék. n Ha változás történik a megjelentetett adatokban, nem kell hónapokat (évet) várni a módosításra, ezt akár havonta is megteheti. n Mindig kéznél van, és aktuális információkat tartalmaz. n Terjesztése ellenôrizhetô. n A lapot tartalma miatt sokan olvassák, így hirdetése is sokat van kézben. Alkalmankénti megjelenés 3000 Ft+áfa. Felárak keret: +20% eltérô színû alnyomat: +30% Megrendeléseiket a 22. oldalon található Hirdetési megrendelô lapon adhatják le, vagy kérésére személyesen is megkeressük.

4 k i s t é r s é g i 4 Háttérben a veresegyházi Szabadidôs és Gazdasági Innovációs Centrum macikút mennyezeti festményének makettje Mizser Pál, az Ôrbottyánban élô festômûvész Ha valaki még nem látta, arra biztatom, hogy feltétlenül nézze meg a festômûvész alkotásait Veresegyházon, a Szabadidôs és Gazdasági Innovációs Centrum macikút fölötti mennyezetén, vagy a Veres-Dent Fogászati Központ épületében. A mûvésszel eddigi életútjáról, a vizuális nevelés fontosságáról beszélgettem egy szép kora ôszi napon ôrbottyáni otthonukban. RÖVID ÉLETÚT 1941-ben, a háború kellôs közepén született Vácon, szoros családi kötelékben nôtt fel, mely közösség együtt is maradt mind a mai napig. A Mizser egy honfoglaló törzs neve, kicsi tatár eredettel. Szellemi irányultsága a református hiten belül indult el. Édesapja és nagyapja is presbiter volt, fizetés nélkül tettek a közösségért. Tanár, majd pap szeretett volna lenni. De ott voltak a saját tanáraim rossz példái, hogy miket kellett nekik akkoriban tanítani nekünk, egy nemzetet kellett megfosztani történelmi tudatától. Nem volt egyszerû, hatalmas konfliktus volt Mikor meg a papi pályával kezdtem el foglalkozni, akkor az egyházi közösség vezetôjét hurcolták el és csukták börtönbe mondja. A piarista gimnáziumban érettségizett, és akkor már tudatosan választotta a mûvészi pályát. Szülei a tsz-mozgósítás miatt elvesztették jövedelemszerzési lehetôségeiket, ezért egy éven keresztül hajnalban vagont pakolt, este pedig a Képzômûvészeti Fôiskolára, a Kmetty János vezette elôkészítôre járt. Sikeres felvételi, 1965-ben diploma. Európában alig van olyan ország, ahol ne lett volna tárlata, de amire a legbüszkébb, az a japán állam meghívására létrejött két kiállítás.

5 k i s t é r s é g i 5 n Több mint negyven éve vagy a pályán. Alkotásaid szerte a világban megtalálhatók. A képeidrôl visszaköszönô látványban mennyi a valóság és mennyi a képzelet? n A képeimen megtartom a valóságnak azt a szintjét, ami elhiteti velem, hogy ez egy táj, és kiveszem belôle az embert, csak a nyomát hagyom benne, mintha már eltûnt volna. Ez a minthaság az, ami kiadatott egy tíz-tizenöt éves anyagot. Új volt ez a hang akkor, és sokan keresték a képeimet. már benne van minden élettapasztalata. Azt hiszem, az én Concertóm a Fô téri munkám. Közel egy évet dolgoztam rajta, 52 négyzetméter, egy kicsit elfáradtam. n Az oktatás áthatotta az eddigi életed ben alapítója s azt követôen tizennyolc éven át tanára voltál a zebegényi Szônyi István Szabadiskolának, tanítottál több hazai és külföldi alkotótáborban, építészhallgatókat a Szent István Egyetemen, de legjobban mégis a gyerekek körében érzed jól magad. Most, mint Ôrbottyánban élô mûvész, Veresegyházon tartasz heti két alkalommal kreatív gyakorlatokat. Mit takar ez pontosan? n Elôször is, a gyerekek körében lenni felüdülés, ôk még rendelkeznek azzal az ôsi látásmóddal, amit genetikailag hoznak magukkal, sok újdonságot tanulok tanítás közben tôlük. Másodsorban pedig nem véletlenül neveztem el kreatív gyakorlatoknak. A vizuális képesség az életképesség, a tájékozódás képessége. Ez a lapos képernyôjû világ, amit most élünk a számítógéptôl a televízióig, azok ezt a képességet teljesen visszafejlesztik. Ha én ránézek valamire, akkor látom a térben a rendet, tudok tájékozódni, magamévá tudom tenni, be tudom lakni. Sokan már a lakásukat sem tudják segítség nélkül berendezni. Nagyon szeretem használni a kínai filozófusok mondását, miszerint minden háznak van ajtaja, ablaka, de a lényege az üresség, a nem léte, az üresség adja a te létedet, birtokba veheted és használhatod. Szóval a kreatív gyakorlat nemcsak azt jelenti, hogy rajzolni és festeni tanítom meg a gyerekeket, hanem azt is, hogy a gyerekek problémamegoldó képességét fejlesszem, kinyissam a világra a szemüket, felhívjam a figyelmüket mûvészettörténeti dolgokra. Akármilyen furcsa is, de maga a színelmélet, a harmónia meg a zenei hangzás világa is matematika. Akinek jó matematikai érzéke van, látja az összefüggéseket, az a színhangokra is érzékenyebb. Sajnos ezt kevés helyen tanítják az iskolákban. Yehudi Menuhin azt mondta, hogy a mûvészetekre, a mûvészet fogékonyságára való nevelést csak hiteles mûvészemberek végezhetik igazán hatékonyan, tehát ezt bármilyen jól felkészült egy tanár könyvbôl nem lehet megtanulni. Ahhoz, hogy meg tudjam gyôzni a mûvészet erejével, kell a virtuozitás. n A szülôk mit tehetnek gyerekeik vizuális látásmódjának fejlesztése érdekében? n A szülô annyit tehet ha szemléletet nem tud adni, hogy mindenféle eszközt a gyerek kezébe ad a pasztellkrétától az akvarellfestékig, és többféle minôségû ceruzát. Ezeket a gyereknek ki kell próbálnia, hogy a manipulációs képessége fejlôdjön. Minél több vizuális ingernek tegyék ki, vigyék el minél több kiállításra. A környezetét is ennek szellemében rendezzék be. Én például mobil szobrokat csináltam a gyerekeimnek, amelyek a levegô áramlása következtében mozogtak. n A következô idôszak tervei? n Mindenféleképpen szeretnék Bartók emlékére egy sorozatot csinálni. Mivel az utóbbi idôben sokat foglalkozom kultúrantropológiával, ezen belül a mítoszokkal és a kozmológiával, csillagászattal, hogy miként függ össze az anyag, az emberiség múltja és története a csillagokkal, valószínû, hogy Mikro- és makrokozmosz lesz a sorozat címe. n Köszönöm a beszélgetést, és jó egészséget, erôt kívánok a terveid megvalósításához. Baranyó Csaba n Legutóbbi munkád a Fô téren már valami mást sugároz, mint a korábbi képeid hangulata. n Igen. Ebbôl a minthaságból átmentem egy teljesen más vonalra. Az én hitem az, hogy az emberben lévô képességeket a pálya végén szabadjára kell engedni. Az a sok feszültség, öröm és megaláztatás együtt, ami bennem van, lecsapódott, és vizuálisan is a felszínre került. Tudod, nagyon szeretem a zenét, és most, mivel Mozart- és Bartók-év van, rengeteg mûvüket hallani. A két zene közel áll egymáshoz, mindkettô harmonikus. De amíg Mozarté organikus, és abban minden játékos menüetté válik, addig Bartóké valami egészen más, a feje tetejére állított világ. Alkotásaiban ott vannak a két világpusztulás élményeibôl eredô vad indulatok. A Concerto a legkedvesebb számomra, abban

6 A droghasználat kialakulásának okai A fiatalok drogozásával kapcsolatban nagyon sok kutatást végeztek. A kutatások ellenére nem tudjuk biztosan megmondani, hogy valaki miért kezd drogozni, miért folytatja, és miért lesz függô. Ugyanehhez a kérdéskörhöz tartozik, hogy miként lehet felismerni azt az állapotot, amikor valaki még nem kábítószerezik, de bizonyos figyelmeztetô jelzések már vannak arra, hogy az illetô nagy valószínûséggel drogozni fog. Egyáltalán, vannak-e a drogfogyasztást elôre jelzô tényezôk? A serdülôkor fejlôdési feladatai közé tartozik a pszichés függetlenség, az autonómia és az identitás kialakítása. Ennek során a serdülôk sokféle viselkedést, attitûdöt és tevékenységet próbálnak ki, mielôtt megtalálják a saját útjukat. A serdülôkori kísérletezô szerhasználatot legális és illegális drogokkal több kutató ilyen útkeresésnek tartja, mely önmagában nem kóros, hanem felhívja a figyelmet arra, hogy a serdülô egy nehezen megoldható problémával küzd. Ma a kábítószerezés kialakulásában a fiatalok, ezen belül a serdülôk között két nagy csoportot különítünk el: 1. Újdonság- vagy élménykeresôk: a kellemes élményekért, az eufóriáért használják a drogokat, vagy azért, hogy társaik elfogadják vagy befogadják ôket. Sokuknak problémája van a drogozás miatt, hiszen a droghatás megzavarja iskolai teljesítményüket, mindennapi életüket stb. Bár az egyének sebezhetôségüket tekintve nagyon különböznek, még az alkalmi drogfogyasztás is vezethet függôséghez. Egy fiatal, egyetemistákból álló társaság rendszeresen minden szóba jöhetô drogot, elsôsorban hallucinációkat okozó szert kipróbált. Élményeiket egy internetes oldalon osztották meg a többiekkel, olyan tanácsok kíséretében, hogy mit mivel érdemes kombinálni, vagy mit mivel nem szabad használni. A kipróbálás, alkalmi használat mellett nem váltak rendszeres droghasználókká. 2. Öngyógyító csoport: ezek a serdülôk súlyos problémákkal küszködnek a mindennapi életükben, vagy pedig állandó hangulati zavaraik vannak. Sokszor depressziósak, vagy más lelki betegségben szenvednek. Ôk nem azért használnak drogokat, hogy egyszerûen jól érezzék magukat, eufóriásak legyenek, hanem a rossz hangulatukat próbálják meg ellensúlyozni. Ez az öngyógyítás. Azért használok idézôjelet, mert a hosszabb droghasználat ezeket a problémákat nemhogy nem csökkenti, hanem még fokozza is: a depresszió súlyosabbá válik, a mindennapi problémák egyre nehezebben megoldhatók, más egészségügyi problémák is fellépnek. A 19 éves Kriszta intravénásan használt amfetamint hetente többször, és hasonló rendszerességgel LSD-t. Szülei elváltak, anyja újra férjhez ment. Kriszta kapcsolata anyjával nagyon rosszul alakult: a mama túl féltô, túl gondoskodó volt, emellett azonban domináns, magát szerette a család központjában látni. Lánya drogozását is a mártír, a megmentô szerepek eljátszására használta. Kriszta ebbôl a szoros, túlzottan gondoskodó, de valójában az érzelmi szükségleteivel, felnôtté válásával (továbbtanulás, pályaválasztás) nem törôdô kapcsolatból próbált a drogozással kitörni. Ehhez társult kedélyzavara, ami hullámzó módon jelentkezett; de a drogozás alkalmával elmúlt. Különösen az LSD-t szerette, ekkor minden más volt, izgalmas, a barátaival együtt autóztak, és minden apróságnak más jelentése volt, mint a való életben. A kísérletezô, alkalmi kábítószer-használatot szerencsére ritkán kíséri a visszatérô vagy rendszeres droghasználat vagy a drogfüggôség. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ha a drogfogyasztásra több alkalommal kerül sor, és egyéb személyiségfejlôdési és családi problémák is vannak, a rendszeres droghasználat kialakulásának megnô az esélye. Dr. Rácz József pszichiáter KÉK PONT Drogkonzultációs Központ és Ambulancia Közhasznú Alapítvány 1095 Budapest, Gát u. 25. I/8. Tel./fax: Tel.: , AZ ELSÔ HASZNÁLAT ÉLETKORA A HASZNÁLÓK SZÁZALÉKÁBAN (BUDAPEST, ÉVFOLYAM, 2003) Droghasználati célú használat 46,7 Visszaélésszerû gyógyszerfogyasztás 9,8 9,3 24,7 18,9 49,7 25,5 15,5 14 éves kor elôtt 14 évesen 15 évesen 16 évesen vagy idôsebb korban Forrás: Paksi és Elekes Zs. (2004): A évfolyamos középiskolások alkohol- és drogfogyasztása Budapesten ben. Addiktológia, 3:

7 k i s t é r s é g i 7 Szexuális nevelés az iskolákban Örökzöld téma, gyakran vita tárgya a fiatalok szexuális felvilágosítása. Abban mindenki egyetért, hogy szükség van rá, de abban már megoszlanak a vélemények, hogy ki a legilletékesebb személy, akitôl az érintett korosztály elfogadja a magyarázatokat, a válaszokat. A szülônek, a pedagógusnak, esetleg az egészségügyi szakembernek kell-e ebben fôszerepet vállalnia? Igazából mindháromnak fontos feladata van. A családé a morális nevelés, a megfelelô értékek átadása és olyan szülô-gyermek kapcsolat kialakítása, ahol a gyermek bármikor bizalommal fordulhat a szüleihez akár a szerelemmel, a szexualitással kapcsolatos ma még mindig tabuként kezelt kérdésekkel is. A tapasztalat az, hogy a serdülôk gyakran tanácstalanok, nem kapnak kielégítô választ szüleiktôl kérdéseikre. Napi gondok, túlhajszoltság, létbizonytalanság jellemez egyre több családot. A szülôk energiájuk nagy részét az alapszükségletek kielégítésére fordítják Az ilyen családoktól nem várhatjuk el, hogy a szerelemrôl, a párválasztásról, a fogamzásról, a fogamzásgátlásról beszéljenek gyermekeikkel. Az iskola feladata, hogy azokkal az ismeretekkel vértezze fel a gyerekeket, amelyek a szexualitással kapcsolatos biológiai információkat tartalmazzák. Az általános iskolai tananyagban sajnos a serdülôkori változásokról, a személyi higiéniai kérdésekrôl késôn, a hetedik-nyolcadik osztályban esik szó. A tényleges, biológiailag is indokolt igény azonban a korábbi megbeszélést teszi szükségessé. Az osztályfônöki órákon az osztályfônök lényeges ismereteket nyújthat, beszélgetéseket folytathat e témában. Az iskola-egészségügyi szolgálat az iskola szövetségese ebben a munkában, hiszen a célok azonosak: a gyermekek a serdülôkori nemi érés során felmerülô kérdéseikre idôben választ kapjanak. Tudják meg, mi is történik velük valójában, ne érje ôket felkészületlenül az ilyenkor szokásos biológiai és lelki problémák sorozata. Az iskolai védônôi szolgálat alkalmas arra, hogy e témáról érdemben beszélgessen a fiatalokkal, oktassa ôket. A gyerekek is nagyobb bizalommal vannak irántuk, hiszen nincsenek függô viszonyban. A tanácsadáson lehetôség van további ismeretek szerzésére, egyéni beszélgetésekre. GYAKRAN FELMERÜLÔ KÉRDÉSEK: n Külön a lányoknak, külön a fiúknak, vagy együtt? Kiderült, hogy mindkettônek megvannak a maga elônyei és hátrányai is. A külön oktatás elônyei: tizenéves korban a fiúk és a lányok nemi és személyiségi érésének a kezdete és fejlôdési üteme is jelentôsen eltér. A lányok korábban érnek, és a tizenéves kor elsô felében fejlettebbek a fiúknál. Tapasztalat, hogy amíg a nemiséggel vagy a családtervezéssel kapcsolatos kér- dések megbeszélésében a lányok éretten vesznek részt, a fiúk egy része nevetgél. A lányok az intim kérdések részleteirôl a fiúk jelenlétében nem szívesen beszélnek. A tanulók bátrabban nyilvánulnak meg az azonos nemûek között. Ha a lányok és a fiúk együtt vesznek részt az órákon, a következô elônyökre számíthatunk: a személyiségfejlôdés szempontjából alapvetô, hogy a tanulók ismerjék a témakörnek mindkét nemre jellemzô problematikáját, és errôl prüdéria nélkül tudjanak is beszélni egymással. A kérdést az adott iskolában, az osztály, a helyi lehetôségek ismeretében kell eldönteni. n Nem kell-e azzal a veszéllyel számolni, ha a gyermek túl korán túl sok információt kap, annyira felcsigázzuk a szexuális érdeklôdését, hogy azonnal igyekszik kipróbálni azt? A tapasztalat inkább az ellenkezôje, a felvilágosított gyerekek okosabban kezdik elôkészíteni szexuális életüket. Fontos, hogy minden felmerülô kérdésre maradéktalanul, ôszintén meg kell adni a választ, méghozzá az életkornak és érdeklôdésnek megfelelôen. A szexuális felvilágosítás, nevelés tehát minden olyan felnôtt feladata, aki megfelelô ismerettel rendelkezik, és képes arra, hogy nyíltan, ôszintén beszéljen a mindenre fogékony és tudásra szomjas fiatalokkal. Segítsük gyermekeinket, hogy mind magukkal, mind a társadalommal szemben pozitív magatartást tudjanak kialakítani. Garamszegi Márta iskolavédônô

8 k i s t é r s é g i 8 Kamasz a családban A kamaszkort talán legegyszerûbb úgy behatárolni, mint a felsô tagozatos kortól a gimnáziumi évekig tartó életszakaszt. Természetesen a kiskamasz- és a valódi kamaszkori jelenségek és viselkedések különbözôek, azonban a háttérben lezajló folyamatok megegyeznek. Ezek mentén tekintsük végig azokat a tényezôket, amelyek gyermekeink serdülôkori változásait okozzák, s amelyek sokszor kétségbe sodornak bennünket szülôi szerepünkben. A serdülôkor a második viharos korszak a család életében. Másodszor élik át a szülôk az éntudat fejlôdésével kapcsolatban az önállósulási törekvéseket, dacreakciókat, ellenállásokat. (Az elsô a kétéves kor tájékán zajlik, és dackorszaknak nevezzük.) Hasonló belsô folyamatok zajlanak le, melyek a természetes ösztönkésztetések következményei. Ahogyan a családi viszonyokat megtanulja az óvodáskor idején, most ezeket áthelyezi a külsô világba : a szeretni tudást a társak felé és a konfliktusokat a felnôtt világ felé. Három meghatározó folyamat zajlik ebben az idôszakban, amelyet a serdülô életkori feladatainak nevez a fejlôdéslélektan, s amely az ösztönök és az én harcának tekinthetô. Ez a kettôsség, ellentmondásosság végig jelen van a serdülô életében, és sok vihart, hangulatváltozást írhatunk a számlájára. 1. Az elsô életkori feladat a saját test megváltozásának elfogadása Sokszor nehezen elfogadható a kiskamasz számára mindaz, amely a szexuális érés következtében a testén a külsô szem számára is láthatóan megváltozik. Egyszerre vágyott és elutasított, szégyenteljes dolognak éli meg, hogy a nemi jellegek egyre erôsebben megmutatkoznak. Ha nem sikerül megváltozott testét énje számára elfogadottan megél- ni, súlyos szorongások, megbetegedések jelentkezhetnek. 2. A fejlôdés másik jele a családról való fokozatos leválás Ez a változás az, amely a szülônek is a legtöbb fájdalmat okozza, s amely a legtöbb konfliktust kiváltja. Szülôként érdemes tudni, és nem csak elméleti síkon, de saját személyes emlékeinket, hangulatainkat is felidézve, tudatosítva, hogy a szülôrôl való leválás valódi feladat. Hiszen a következô életszakaszban már felnôtt életvitelt vár el tôlük saját szülôjük és a társadalom. Ehhez szükséges ez az átmenet, ez segíti a felkészülést. Ahogyan a tipegôkorban a kicsik eltávolodnak, majd visszaszaladnak biztonságot tankolni az anyuhoz, ugyanúgy csetlikbotlik a kisgyerek és felnôttség közötti úton kamasz gyerekünk. Az értelmi fejlôdés, a mindennapi tapasztalati összehasonlítások és az önállósulási késztetések következtében megváltozik viszonyuk a szülôkhöz. Már nem látják ôket tökéletesnek, sôt, gyakran mindent tagadni igyekeznek, amely a szüleikre, illetve gyermek-önmagukra emlékezteti ôket. Talán meglepô, de ezek az énfejlôdést és az önállósodást szolgálják. A fenti történés elindít egy párhuzamos folyamatot: a kortársakhoz való viszony megváltozását. Azt a szerepet, amit addig a szülôk jelentettek, a barátok veszik át: az önbecsülés-szabályozás és önkorlátozás funkcióját biztosítják. 3. A felnôttszerepekhez való viszony megváltozása A serdülônek a felnôttséggel kapcsolatos fantáziákat összhangba kell hoznia saját reális képességeivel és az objektív lehetôségekkel. Mit kell elviselnie a szülônek ahhoz, hogy sikeresen túlélje a család a kamaszkort? Viták és gyakran sok szomorúság kíséri ezt az idôszakot. Amíg a serdülô váltogatja a gyermekkori kötôdéssel szembeni küzdelem miatti szorongáselhárítási módokat, normálisan zajló serdülôkorról van szó. Hol túlságosan magába süpped, hol minden szabállyal szembeszáll, hol a valóságtól elszakadtnak látjuk. Arra kell figyelni, ha ezek bemerevednek, hosszú idôn keresztül fennmaradnak. A viselkedésben megnyilvánuló furcsaságokat a fiatal ösztönökkel való viaskodása okozza. A kiborulások, zajos harcok a függetlenséget jelképezik, és a passzivitással, a gyengeséggel (gyermekséggel) való szembenállást jelentik. Ellentéte az ösztönöknek való teljes ellenállás, amely végletes passzivitásban, aszketikus viselkedésformákban nyilvánul meg. Ezek gyakran átfordulnak egymásba, a spontán gyógyulást az aktív viselkedésbe váltás jelzi.

9 k i s t é r s é g i 9 A szülôk számára attól is nehéz ez a kor, mert saját kamaszkori emlékeik is megmozdulnak, akkori vágyaik, jelen helyzetük, szüleikkel való elintézetlen konfliktusaik is nehezítik az érzelmi hullámzást. Hozzájárul ehhez az is, hogy szülôk életkorukat és életszerepeiket tekintve is kritikus szakaszban lehetnek. A gyerek számára most kezdôdik valami, a felnôttség izgalma kárpótolja a gyermekkor elvesztéséért, a szülô számára azonban végét jelenti egy olyan szerepnek, amely hosszú idôn keresztül az élete nagy részét kitöltötte. Fôként a legkisebb gyerek elengedése fájdalmas. Azonban a serdülônek sem könnyû! A heves indulatok gyakran depresszív érzéseket, önvádat, önértékelési zavarokat okoznak benne. Természetesen ezek a szülôk számára ritkán válnak nyilvánvalóvá. Utólag azonban jó megbeszélni a konfliktusokat. A szülônek törekednie kell arra, hogy ne minôsítéseket közöljön ilyenkor, hanem azokat az érzéseket fogalmazza meg, amelyek az adott helyzetben ébredtek benne. Biztosra vehetô, hogy ezek a mondatok (énközlések) hatni fognak, dolgozni kezdenek a gyerekben. Nem érdemes lelkifurdalást kelteni a kamaszban, nem is érhetô el vele kiegyensúlyozottság. Az érzelmi zûrzavar elfogadása az, amit közvetíteni kell felé. Sem az engedékenység, sem a merev szigor nem hatékony. A dresszúra, az örök ellenôrzés, gyanakvás ádáz harcot eredményez, a gyerek végképp ellenségnek könyveli el a szülôt, ez pedig rossz kimenetelt jelez. Természetesen a józan határokra most is szükség van. A kamaszkorú gyereknek arra van szüksége, hogy feszegethesse a határokat, de arra is, hogy legyen mit feszegetnie. A kapcsolat ôszintesége és a bizalom az eszköz arra, hogy ebben a korban is megmaradjon a szülô viszonyulási mércének, és fontos legyen a szomorúsága, jókedve. Gyakori félelem a szülôk számára napjainkban az alkohol-, illetve droghasználat a fiatalok körében. Az alkohollal szemben talán elnézôbbek vagyunk bizonyos életkoron ( életév) túl. A mértéktelen fogyasztás az, amelyet feltétlenül észre kell venni. Amennyiben a kamasz elhárítja a szakember segítségét, a szülônek kell kérnie a közös gondolkodás lehetôségét. A haragon és kétségbeesésen túl a közös gondolkodás lehetôvé teszi a mögöttes üzenet kihallását. A kielégítetlen érzelmi szükségleteket, a kapcsolati zavar történetét megfejtve közelebb juthat a szülô a gyerek megértéséhez és a korrekció esélyéhez. Azt szoktuk mondani: a kamaszkorral egyetlen teendônk, hogy kibírjuk. Ehhez kívánok mindahányunknak mindig megújuló hitet, bölcsességet, türelmet! Tóth Edit pszichológus A serdülôkorról A serdülôkor az élet olyan szakasza, amely mindenkit megvisel. Ezzel a kinyilatkoztatással valószínûleg nem mondok újat. A mindenki alatt értem a serdülôt, a szüleit, a testvéreit, a nagyszüleit, a rokonait, a barátait, a tanárait stb. De félre a komolytalansággal! A serdülôkor tényleg próbára teszi a türelmet, toleranciát, szeretetet. A nemi érést hormonális változások indítják el, amely nemcsak testi elváltozásokkal jár, hanem lelkileg is erôsen megviseli a fiatalokat. A gyermekek ebben a korban bár magatartásuk látszólag fölényes, túl hangos, sokszor féktelen belsôleg bizonytalannak érzik magukat. Sokan szorongással küzdenek, néha depresszióra is hajlamosak lehetnek. Mivel már nem kisgyerekek, nem lehet úgy kezelni ôket, mint korábban. Józan keretek között önállóságot kell nekik adni, de mindig figyelemmel kell kísérni, hogy merre járnak, kivel barátkoznak, mivel töltik idejüket. Az ôszinteség, bizalom, tapintat, szeretet elengedhetetlen a szülôk és a serdülô között. VESZÉLYEK A hormonális éréssel felébrednek a nemi ösztönök, melyek kezdetben nemegyszer a saját nemûek iránti túlzott vonzalomban, rajongásban nyilvánulhatnak meg. Néha homoszexuális magatartásformák is elôfordulnak. Mind gyakoribb napjainkban a nemi ösztön túl korai kielégítése, a nagyon fiatalon kezdett szexuális kapcsolat, ami ebben az éretlen, tapasztalatokat nélkülözô korcsoportban súlyos következményekkel járhat. A cigaretta, az alkohol, a drogok kipróbálása, néha rendszeres fogyasztása is komoly veszélyt jelent gyermekeinknek. MEGELÔZÉS A sportolás, a szabad levegô, az értelmes, hasznos elfoglaltságok, az egészséges légkörû baráti társaság nagyon fontos a fiatalok számára. A biztos családi háttér, a szülôk okos szeretete, példamutatása nélkülözhetetlen. Ez az életszakasz minden gyarlósága ellenére egyúttal az is, melyben lelkesedés és érdeklôdés kelthetô fel az igazi értékek és ideálok iránt. Ezt kívánom minden családnak, sok szeretettel: Kovács Ilona gyermekgyógyász (három, már felserdült gyermek édesanyja)

10 10 k i s t é r s é g i A pattanásos bôr mint kozmetikai probléma A serdülôkorban a nemi mirigyek mûködésének beindulása felborítja a szervezet hormonegyensúlyát, leáll azoknak a belsô elválasztású mirigyeknek a tevékenysége, amelyek az idô elôtti nemi érést gátolják. A serdülôkorban átmenetileg a hím jellegû hormonok mennyisége növekszik meg, és számtalan kozmetikai hiba keletkezését idézik elô, pl.: pattanásos bôr (akné), verejtékezési és szôrnövekedési rendellenességek, hámképzési zavarok stb. Ezek közül a pattanásos bôrt emelném ki, melynek szövôdményei akár az egész életüket végigkísérhetik. A pattanásos bôr a pubertás környékén jelenik meg, gyulladással, pattanásokkal, gennyes csomókkal. Ekkor a szervezet akár a normális mennyiség kétszeresét is meghaladó fagygyút termel, melyet egyfajta elszarusodási zavar követ. Ennek okaként a faggyú nem tud a bôrfelszínre ürülni, megreked, benne bôrirritáló anyagcseretermékek halmozódnak fel. Ha mindez a környezô szövetekbe jut, erôs gyulladást okoz. A tünetek korai felismerése és idôben elkezdett kezelése rendkívül fontos feladat, mert így akár nyomtalanul is elmúlhat a serdülôkor végére. Sok esetben viszont a folyamat súlyosbodik, a betegség szövôdményes formái alakulnak ki, amelyek az arc torzító hegesedését eredményezhetik. Itt kell hangsúlyozni a szülôk fontos szerepét. Ne tekintsék ezt az állapotot az életkor sajátosságának, azonnal irányítsák gyermekeiket bôrgyógyász szakorvoshoz, kozmetikushoz, akiknek együttmûködése az egyedüli védelem a szövôdmények kialakulása ellen. A pattanásos bôrûek életmódjához különösen javasolt a kellô mennyiségû mozgás, sportolás, nyugodt életvitel, megfelelô táplálkozás. Szigorú diétára nincs szükség, de a nehezen emészthetô, zsíros, füstölt ételek, olajos magvak (mák, dió, mogyoró, kakaó, csokoládé) fogyasztását korlátozni kell. Az elôzôekbôl is látható, hogy az arcbôr kombinált kezelést igényel, amely csak az érintett, a bôrgyógyász és a kozmetikus összehangolt munkája esetén eredményes. Segítsük gyermekeinket, hogy az arcbôrük állapota ne okozzon beilleszkedési zavart, ne alakuljon ki gátlásosság, hanem gyógyult arccal, megnövekedett önbizalommal, szinte újjászületve keressék helyüket és párjukat a világban. Jávorszkiné Viszt Andrea kozmetikusmester ANDI kozmetika 30/

11 k i s t é r s é g i 11 Izgô-mozgó, szertelen, problémás a gyermekem? Azokat a gyerekeket, akiknek iskolai, óvodai teljesítménye elmarad attól, amit életkoruk és értelmi képességeik alapján elvárhatnánk, a szakirodalom tanulási problémásnak nevezi. Többnyire okosak, kreatívak, mégis egyes képességeik nem az elvárt módon fejlôdnek (írás, olvasás, számolás). A zavart rendszerint a hiányos vagy sérült kommunikációjuk okozza. A tanulási zavart szinte mindig kísérik társtünetek: a figyelem zavara, a folytonos és céltalan mozgás, a gondolkodás nélküli cselekvés, a szabályokkal, utasításokkal szembeni ellenállás. SENKI NE HIGGYE, HOGY A TANULÁSI PROBLÉMÁS, SZERTELEN GYEREKE FOGYATÉKOS, MERT NEM AZ! Csecsemôkorban az ilyen gyerekek nem a megszokott módon fejlôdnek, lassabban kezdenek mindent, sokat sírnak, s ha felveszik ôket, akkor sem nyugszanak meg, mozgásuk rendezetlenebb, sokuknál kimarad a mászás, de tíz hónaposan általában felállnak, és szinte ettôl a pillanattól kezdve rohanva közlekednek. Általában jó mozgásúak, de a finomabb, pontosabb mozgások végrehajtásában ügyetlenek, késôbb kezdenek el rajzolni, szoros felügyeletet igényelnek, mert hiányzik belôlük az óvatosság. Rövid ideig tartó figyelmük miatt hamar elunnak mindent, akaratosak, makacsak, ha azonnal nem kapnak meg valamit, dührohamot kapnak, hisztis sírásba kezdenek, késôbb lesznek szobatiszták. Többnyire szégyenlôssé, visszahúzódóvá válnak, nehezen barátkoznak, szeretnek egyedül lenni. 3-6-SZOR TÖBB FIÚ KERÜL FEJLESZTÔ KEZELÉSRE, MINT LÁNY Amikor iskolába kerülnek, nem tûrik a szabályokat, rendszerint rendetlenek, feledékenyek, belekotyognak az órába, mindenkit félbeszakítanak, piszkálják, ütögetik padszomszédjukat. Nemigen tudnak együttmûködni másokkal. Az ilyen kisgyermek gyakran kiváltja környezete nemtetszését, ami tovább rontja helyzetét, romlik az önértékelése, a kiközösítés miatt pedig agresszívvá válik. Néha a tanárok is nehezen tolerálják a mozgékonyságot, a bekiabálást. Talán többször vesztik el türelmüket, mint másoknál, úgy érzik, tehetetlenek a jelenséggel szemben, s néha az osztály elôtti megszégyenítésig is elfajulhat a dolog, ami viszont csak olaj a tûzre. A gyermek még kevésbé fog együttmûködni. Csak azért sem! lesz a jelszava. A fiúkra inkább a hiperaktivitás, az impulzivitás a jellemzô, míg a lányok viszszahúzódóbbak, náluk inkább a figyelem zavara okoz problémát. Mivel ez utóbbi kevésbé zavarja a pedagógusok munkáját, általában 3-6-szor több fiú kerül fejlesztô kezelésre, mint lány. Már csak ezért is érdemes a szülôknek jobban figyelniük, s még idejekorán szakemberhez fordulniuk. A tünetek a gyerek 2-3 éves korában kezdenek sûrûsödni, s akkor beszélünk szakemberre tartozó problémáról, ha kb. öt féléven át fenn is maradnak. Ilyenkor érdemes a területi nevelési tanácsadóhoz, pszichológushoz, fejlesztô pedagógushoz fordulni. Részletes állapotfelmérést követôen mivel léteznek álproblémás gyerekek is, akiknél a fejlôdési zavart például halláskárosodás okozza, a szakember egyénre szabott fejlesztési tervet készít. Hogy sikeres-e a foglalkozás, azt a szülô hamar észreveszi gyermekén. Ha néhány hét után a hiszti ideje öt percrôl háromra csökkent, az már jó hír. Minden gyerek más, ezért eltérô idô kell a fejlesztô kezelés sikeréhez, és nagyon fon- tos a környezet figyelô és dicsérô visszajelzése is, amely hozzájárul a gyerek pozitív énképének visszaállításához. Ha a szülô egy év után sem tapasztal változást azt tanácsolom, forduljon másik szakemberhez, mert lehet, hogy egy másik módszer jobban illik majd a gyerek személyiségéhez. RAJTUNK, SZÜLÔKÖN IS NAGYON SOK MÚLIK Fogadják el a gyereket olyannak, amilyen. Lássák meg a jó tulajdonságait. Erôsítsék mindennap szeretetükkel. Próbálják meg elképzelni, hogy mit érezhet. (ô nem gonosz, s nem tehet a tüneteirôl! Maga is szenved, és szeretne úgy viselkedni, hogy szeressék!) Dolgozzanak ki közösen egy szabályrendszert, mely egyszerû, a gyermek életkorához igazodó jutalmazó és büntetô elemeket egyaránt tartalmaz, s melyben a gyerek jól érzékeli, hogy meddig mehet el. De érezze magát biztonságban! Ne szidjuk meg, ha háromévesen nem tud késsel-villával bánni, vagy leeszi a terítôt, inkább értékeljük azt, ha mindennap egyre több idôt tölt el az asztalnál fészkelôdés, felugrálás nélkül. Neki ez is sok energiájába kerül. Aki bôvebben szeretne tájékozódni e témában, annak ajánlom dr. László Zsuzsa: Az örökmozgó gyerek vagy Peter Kline: Zseninek születtünk címû könyvét. Nagyné Nádasi Beáta fejlesztô pedagógus

12 12 k i s t é r s é g i Alig kászálódott ki az ágyból, máris visszaheveredne? Fáradtnak és levertnek érzi magát? Ilyenkor a munkára koncentrálni kész képtelenség. Szétszórtan igyekszik elvégezni a napi feladatait, miközben valójában csak az estét várja, hogy végigdôlhessen a heverôn és lazíthasson egy kicsit. Mi okozhatja mindezt? Nos, akár a túl alacsony vérnyomás is okozhatja. De mit is jelent ez tulajdonképpen? A vér, ahogy végighalad az útján a testen keresztül, nyomja az erek falát, melyeken átfolyik. Ez a nyomás pedig mérhetô. Eközben két érték adódik. Az egyik (a magasabb) szisztolés érték, mely azt az erôt mutatja, amivel a szív az artériákon keresztül átpumpálja a vért. A másik (az alacsonyabb) diasztolés érték, mely azt a nyomást jellemzi, ami az erekben uralkodik, amikor a szív nyugalmi állapotban van, és a vér visszafelé áramlik a szívbe. A normális vérnyomást (szisztolés), illetve (diasztolés) közötti értékek jellemzik. KIVÁLTÓ OKOK A vérnyomásproblémákat a legkülönfélébb okok válthatják ki. A táplálkozási hibák, a mozgáshiány és a túlsúly, illetve amire az úgynevezett orvosmeteorológusok rájöttek, hogy az idôjárás is nagy hatással van az emberi szervezetre. Mindenekelôtt az idôjárás-változások vannak komoly kihatással a közérzetre. Ám amíg a veszélyes magas vérnyomás (hipertónia) gyakran egész éven át észrevétlen marad, az alacsony vérnyomás (hipotónia) azonnal észrevéteti magát. Szédülés (mely akár eszméletvesztésig is terjedhet), hôhullámok és levertség a következményei. Bár az alacsony vérnyomásnak koránt sincsenek olyan egészségügyi következményei, mint a hipertóniának, mégis masszívan korlátozza az életminôséget. Még szerencse, hogy a vérnyomás mozgásra serkenthetô. Ehhez azonban a vérnyomás rendszeres ellenôrzése szükséges. Csak így fedezhetô fel hamar a tartósan túl alacsony vagy túl magas vérnyomás. Az alacsony vérnyomást magasba lendítô szerek hihetetlenül egyszerûek. Lehet akár például a megszokottnál egy kevéskével több só is. A nátrium szûkíti az ereket, így fokozza a vér érfalakra gyakorolt nyomását. Mindenesetre a só vizet köt meg, így nedvességet von el a sejtektôl. A sok folyadék nemcsak ezért olyan fontos, hanem mert megelôzi a vérkeringési problémák kialakulását. Alapszabály, hogy testsúly-kilogrammonként legalább 33 ml-t kell fogyasztani naponta. Ezenkívül a mindennapjainkba iktassuk be az aktív mozgást. A HELYES VÉRNYOMÁS BEÁLLÍTÁSA TERMÉSZETES ANYAGOKKAL A fokhagyma (galagonyával és fagyönggyel kombinálva) a magas vérnyomásra van hatással. A hibiszkuszt, szôlôhéjat és hajdinát tartalmazó szerek segítenek egészségesen tartani a szívet és a vérkeringést. A rozmaring az alacsony vérnyomás ellen nyújt támogatást. Alapvetôen igaz viszont, hogy a szív, a vérkeringés vagy a vérnyomás tartós problémái az orvos kezébe tartoznak. Csak ô képes felbecsülni a kockázatokat és rálelni az igazi okokra. ALVÁS AZ IRODÁBAN Az irodai álmosság oka vélhetôleg az, hogy a dolgozó belsô órája túl kevés fényt kap. Egy napsütéses napon a szabadban az embert mintegy lux (fénymértékegység) éri, míg az irodában mindössze 400 lux, ennek pedig alvászavar és depresszió lehet a következménye. SÓS VÍZ Amerikai tudósok 300 egészséges babánál egy speciális cumival megvizsgálták azt az erôt, mellyel a különféle ízesítésû vizeket szívták. Megállapították, hogy azoknak a babáknak, akik három nappal a születés után jobban kedvelték a sós vizet, némiképp magasabb volt a vérnyomásuk. Úgy tûnik, ebben az örökletes tulajdonságok komoly szerepet játszanak. Mert amennyiben a sós gyerekek nagyszüleinek magas volt a vérnyomásuk, a babák szisztolés nyomása még magasabb volt. ÚJ HORMON A berlini Charité tudósai felfedeztek egy hormont, mely növeli a vérnyomást. Most azt vizsgálják, hogy a magas vérnyomásos pácienseknél nem betegesen magas-e ennek a hormonnak a szintje. Ezenkívül a kutatók azzal is kísérleteznek, hogy a laboratóriumokban kifejlesszenek egy ellenkezô hatású hormont is.

13 Pénzkereseti lehetôség! Egyetemisták, fôiskolások, gyes-en lévô kismamák, sok szabadidôvel rendelkezôk, tenni akarók részére! A KISTÉRSÉG MIND A NYOLC TELEPÜLÉSÉN (CSOMÁD, ERDÔKERTES, GALGAMÁCSA, ÔRBOTTYÁN, VÁCEGRES, VÁCKISÚJFALU, VÁCRÁTÓT, VERESEGYHÁZ) EGY-EGY FÔT KERESÜNK A KISTÉRSÉGI CSALÁD MAGAZINJA HELYI KÉPVISELETÉRE. Érdeklôdni a kiadó elérhetôségein, vagy a (20) os telefonszámon. Nem csak vizelettartási problémákra! Kriston-intimtorna 10 órás tanfolyam egyéneknek és csoportoknak. Inkontinens panaszok megoldására, megelôzésére. A tanfolyam kezdési idôpontja: november 11. Érdeklôdni Vigh Eleonóra intimtornatrénernél lehet a es telefonszámon. Megbízható minôségû magyar gyermekruházat elérhetô áron! Blue Cat Síelés Olaszországban! Mintabolt: Gödöllô, Kossuth Lajos u. 6. Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig szombaton Ido pont: január 27-to l február 3-ig Helyszín: Cortina D Ampezzo Elhelyezés: Szálloda félpanzióval apartmanok önellátással. Utazás: egyénileg Felno ttek részére ingyenes oktatás! A hirdetés felmutatójának cégünk ez év december 31-ig 5 % engedményt ad a nettó árból. Érdeklo dni a kiadónál, vagy a os telefonszámon!

14 14 k i s t é r s é g i Kismamanapló Szerkeszti: Várhelyi Dóra Hasfájás, büfizés, bukás Számunkra az elsô idôszakot a legjobban a hasfájás nehezítette meg. Kezdô szülôként azt sem tudtuk, mi az oka, hogy a pici olyan keservesen sír. Nem voltunk tisztában a büfiztetés fontosságával és a helyes tartással sem, amit evés után alkalmazni kell. Persze akadnak segítô kezek, hasznos tanácsok, megfelelô gyógyszerek, amikkel túl lehet esni ezen a nehéz idôszakon, úgyhogy minden kismamának türelmet és sok-sok nyugalmat kívánok. A gyerek nem beteg, sôt teljesen jól mûködik, csak idô kell, míg a pocakja hozzászokik az itteni világhoz. Miután rájöttünk, mi a baj, beszereztünk mindent, ami enyhítheti az evés utáni fájdalmakat. Volt olyan, amit evés elôtt kellett beadni, volt olyan, amit utána. Mi bevetettük mindkettôt, mert csak az egyik sosem hatott. Ezek a gyógyszerek mind természetes anyagokból, gyógynövényekbôl készülnek, így nem kell aggódni, hogy rosszat tesz az ember. Ez egy darabig bejött, de nem teljesen. Aztán kiderült, hogy a tejserkentô tea is hasfájást okoz. Az van a dobozán, hogy napi egy litert meg kell inni belôle, de az én kisbabám hasa nagyon érzékeny volt, így felhagytam azzal is. Emellett nagyon odafigyeltem az étkezésemre, hogy a tej, amit kap, semmiképpen se okozzon neki hasfájást. Kipróbáltam a különbözô evés elôtti, evés utáni, evés közbeni has- és hátmasszírozásokat, de mindemellett sem tudtam teljesen felhôtlenné tenni az én kicsikém életét. A doktor néni megnyugtatott, hogy legrosszabb esetben is 3-4 hónapos korukra kinövik a babák, és így is lett. Amivel azóta is küzdünk, az a bukás. Sajnos az én kismanóm nem tud ellenállni az ételeknek, így korlátlan mennyiségben képes magához venni mindent, ami a cumisüvegbôl és a kiskanálból a szájába jut. Pontosan tudja, látja, hogy még van benne, és ô addig eszik, iszik, amíg van. Nagyon nehéz meghatározni azt a mennyiséget a gyümölcs- és zöldségpépekbôl, ami elég ahhoz, hogy jól- lakjon, de ne bukjon. Érdekes, hogy általában a fölösleg nem is közvetlenül evés után távozik, hanem néhány óra elteltével. Elmentünk ultrahangra is, hogy megnézzék, minden rendben van-e a gyomrával, és szerencsére nincs semmi probléma. Igazság szerint a bukás csak abban jelent nehézséget, hogy napi több garnitúra ruha kell a gyerekre és rám is, ezenkívül mindig figyelnem kell, mikor hány, hogy azonnal át tudjam öltöztetni, nehogy megfázzon. Ezért sokat van ölben, ami amiatt is aggaszt, hogy vajon idôben meg tud-e így tanulni felülni, mászni. Ráadásul tapasztalt ismerôsök azzal nyugtatnak, hogy a bukás is elmúlik akkor, ha felül a gyerek. De ha mindig ölben van, akkor hogyan tanul meg? Sajnos aggódó természetû kismama vagyok, a forgolódás elôtt is pánik fogott el, hogy már 5 hónapos, és még nem forog, aztán egyik napról a másikra átfordult egyik oldaláról a másikra. Most 7 hónapos, és még nem ült fel, ezért ezen aggódom. Persze az eszemmel tudom, hogy ez minden babánál más idôpontban történik, és semmilyen hiányosságot nem jelent. Mindenesetre örömmel fogadok minden olyan tanácsot, ami segít eloszlatni a félelmeimet. Ja, és emellett még a foga sem jött ki, pedig már nagyon fáj az ínye, és nagyon várjuk de ezt majd a következô írásomban folytatom.

15 k i s t é r s é g i 15 zött megfejt a nôvér, egybôl kétszeresét szopizta, és mind a mai napig szopik! Mikor hazajöttünk, már nem okozott gondot a mozgás sem, nem úgy, mint a fiamnál Talán pár év múlva tervezünk ismét gyermeket, és biztos, hogy az is császáros lesz attól én még édesanya vagyok, mert nem természetes úton adok életet gyermekeimnek! Heszné Fekete Rita Tisztelt Szerkesztôség! n Olvasva a Kismamanapló sorait, egyre nagyobb késztetést éreztem arra, hogy írjak a tapasztalataimról amióta megtudtuk elsô gyermekünk érkezését, sok szakcikket elolvastam és azt tapasztaltam, hogy valamiért mindig bûntudatot próbálnak kelteni a császáros anyukákban! Miért? A mi fájdalmunk nem fájdalom? Ugyanúgy megszenvedjük gyermekünk világra jöttét! Igaz, nem a gyermek világrajövetelekor, hanem utána Fiammal két nappal a kiírt idôpont elôtt altatásban megcsászároztak, mert nem volt megfelelô a szívhangja, 24 órán át nem lehetett felkelni mindenem elgémberedett senki nem mondta, hogy mozogjak 3 óránként hozták a gyermekem, persze sokszor beetetve, pedig tejem lett volna ezért pár nap elteltével a tej is elapadt, és tápszereznem kellett a fiamat. Ekkor eldöntöttem, hogy a következô gyermekem nem szülöm ebben a neves budapesti intézményben Lányom egy éve, tervezett császármetszéssel született Vácon, egészségesen és igen jó súllyal Epidurális érzéstelenítést alkalmaztak, így már a mûtôben láthattam és meg is puszilhattam hat óra múlva felkelhettem valami elképesztô belsô erô segített, hiszen tapasztalatból tudtam, hogy menni, menni, menni. Nagyon minimális fájdalmat éreztem, nem úgy, mint az elsô szülésnél amikor a gyerekorvos nagyvizitet tartott, és több órán át nem kaptuk meg a gyerekeket, a mellem bedurrant mire kihozták, úgy bekeményedett, hogy alig tudott szopizni, de kitartó volt kértem, ne etessék tápszerrel a lányom miután, kínok kínja kö- n Az én terhességem átlagos terhesség volt, attól eltekintve, hogy toxoplazmózissal állandó vérvételekre jártam, és a hátrahajló méhem miatt kétszer is vérzéssel küzdöttünk. A második vérzésem a 36. héten volt, és már úgy mentünk be a kórházba, hogy szülünk is, de mire odakerültünk, hogy a konzílium kimondja a végsô döntést, már híre-hamva sem volt a vérzésnek. Az utolsó 1-2 hetet nem kívánom senkinek. Tolatva közlekedtem, se állni, se ülni, se feküdni és kivártuk a 40. hét + 1 napot, amikor az orvosom már nem várt tovább. Az ultrahangon minden rendben volt, 4000 grammra és 52 centire becsülték, a magzatvíz több volt a kelleténél, de ez nem volt probléma. Indítani kellett a szülést következett a burokrepesztés. Nagyon kellemetlen volt. Rengeteg víz elfolyt (kb. 3 liter), és a hasam még mindig ugyanakkora maradt. Na, ekkor a szülés császármetszés elôkészületeibe csapott át! Vérvétellel, katéterrel, borotválással, aneszteziológusi konzultációval együtt 2 percen belül a mûtôben voltunk. Nem mondom, hogy nem féltem. A mûtôben is peregtek az események babanyöszörgés, majd megjelent az orvosom arca, ekkor tudtam meg, hogy fiam van: 5475 gramm és 54 cm! Visszakérdeztem, hogy ez most komoly? Feltehetôleg a terhességi vitaminnak köszönhetôen. A 16 órás fekvéssel nem volt gondom, legalább pihenhettem még egy kicsit. Amint lehetett, igyekeztem felállni, járkálni, betartva az utasításokat. Tejem volt, így vasgyúró kisfiamnak nem volt hiánya semmiben csak az a fejfájás ne lett volna, ami annak következménye volt, hogy az érzéstelenítésnél bemozdultam. Elviselhetetlen volt, de egy beavatkozással ezen is tudtak segíteni. A 4. nap után hazajöttünk A kisfiam most lesz október 7-én volt 2 éves A megpróbáltatások ellenére én senkit nem riasztok el a császármetszés gondolatától. Ha tehetném, még egyszer, ugyanígy. Fülekiné K. Orsolya

16 16 k i s t é r s é g i FIATAL CSIRKE SZÔLÔVEL Hozzávalók: 1 kis fej vöröshagyma 5 dkg fehér vagy kék szôlô, lehetôleg mag nélküli 2 evôkanál olaj 4 nagy, kicsontozott csirkemell (kb. 70 dkg) 1 evôkanál vaj vagy margarin 1 teáskanál étkezési keményítô 1,25 dl száraz fehérbor 1,25 dl fôzôtejszín só, fekete bors Fôzési idô: 20 perc Elkészítés: A vöröshagymát megtisztítjuk, és finomra vágjuk, a szôlôt megmossuk, és a szemeket félbevágjuk. Az olajat nagy serpenyôben, közepes hômérsékleten felforrósítjuk. A csirkemellet sóval, borssal ízesítjük, és minden oldalról 5-6 percig sütjük, míg aranybarna színt kap, majd kivesszük, és félrerakjuk. A vajat egy másik serpenyôben megolvasztjuk. Hozzáadjuk a hagymát, és 3 perc alatt üvegesre pároljuk. Egy csészében összekeverjük az étkezési keményítôt a borral, beleöntjük a serpenyôbe, és állandó keverés mellett 1-2 percig fôzzük, amíg a szósz besûrûsödik. Hozzáöntjük a tejszínt és a szôlôt, majd 1 percig fôzzük. Ezután a csirkemellet a hús keletkezett levével ismét felforrósítjuk. Az elkészített mártást sóval és borssal ízesítjük, leöntjük vele a csirkemellet, és már tálalhatjuk is az ételt. Tanácsok: Ünnepi köretként kínálhatunk mellé vadrizst párolt gombával és összevágott lilahagymával. Kalóriatartalom: 369 kcal Szénhidráttartalom: 5 gramm Zsírtartalom: 16 gramm Ételek szôlôvel Fazekas Imre, chef, Thermal Hotel Helia SZÔLÔVEL ÉS TÚRÓVAL TÖLTÖTT KOSÁRKÁK Hozzávalók (6 darabhoz): 35 dkg édes linzertészta (ha mélyhûtött, felolvasztva) 22,5 dkg (1 csésze) túró 20 dkg vörös szôlô, felezve, szükség szerint kimagozva 1,5 dl habtejszín 2 evôkanál porcukor fél kávéskanál tiszta vaníliaaroma Elkészítés: A sütôt elômelegítjük 200 fokosra (gázsütôn 6-os fokozat). A tésztát kinyújtjuk, és kibélelünk vele 6 mély, 9 centiméteres, hullámos peremû kis sütôformát. Megszurkáljuk az alapjukat, hogy a kosárkaformája a kisült tésztának megmaradjon, kibéleljük sütôpapírral, és babot helyezünk rá. 10 percig sütjük, kivesszük a sütôpapírt és a babot, majd a formákat még 5 percre visszahelyezzük a sütôbe, míg a tészta megpirul, és teljesen átsül. Kiszedjük a formákból, és rácson hagyjuk kihûlni. Közben egy tálban összekeverjük a túrót a tejszínnel, a vaníliaaromával és a porcukorral. A masszát szétadagoljuk a tésztakosárkákba. Elegyengetjük a felületüket, a tetejükön elrendezzük a szôlôket, és így tálaljuk.

17 k i s t é r s é g i 17 November A november szónak az eredeti latin novem, azaz kilenc jelentés szerint az év kilencedik és nem tizenegyedik hónapját kellene jelölnie. Ez így is volt az ókori Róma kalendáriumaiban, míg a hónapok sorrendjét nem a januárral kezdték. Az áprilishoz, júniushoz és szeptemberhez hasonlóan a november is harmincnapos. Ôsi írások és naptárak a novembert Ôsz-hónap-nak, Köd-hónapnak, Hideg-hónapnak és Szél-hónapnak nevezik. Az ôsz ekkortájt már valóban a végéhez közeledik. A sûrû, nyirkos köd, az erôs szelek és a hideg már a tél közeledtét jelzik. Az egyházi évben a hónapot Szent András havaként tartják nyilván. Így nevezik a régi magyar kalendáriumok is. A csillagászok az uralkodó csillagjegyrôl Nyilasnak nevezték el. Ha novemberben már megfagy a víz, a január latyakos lesz. NOVEMBER 2. HALOTTAK NAPJA Amilyen a nap idôjárása, olyan lesz az egész tél. Ha ezen a napon hó esik, Nem olvad el márciusig. NOVEMBER 11. MÁRTON NAPJA Ha Márton fehér lovon jön, enyhe, hosszú tél, ha barnán, kemény tél várható. Márton napján, ha a lúd jégen jár, Karácsonykor vízben poroszkál. Amilyen az idô Márton-napon, olyan lesz márciusban. NOVEMBER 19. ERZSÉBET NAPJA Erzsébet, Katalin havat szokott adni, A bitang marhákat jászolhoz kell kötni. (Bitang = megszökött, elkóborolt. A szerk.) Erzsébet-nap a tél, illetôleg a karácsony rámutató napja. NOVEMBER 25. KATALIN NAPJA Ha Katalin kopog, a karácsony locsog. Ha Katalin locsog, a karácsony kopog. Ha Katalin napján a kacsák és a libák a jeget tapossák, karácsonyra jég lesz, ha nem tapossák, nem lesz. Ha Katalin napján fagy, jó kukoricatermés várható. Schmidt Ferenc Ha novemberben bezáródnak a házak ajtai, nem lesz tartós a tél. Ha elmarad a télelô, a télutó fagyot és csapadékot hoz. Ha novemberben esik az esô és fagy, a vetés abba tönkremegy. Korán beáll a tél, ha a november száraz és nem fagyos. Iskoláshoroszkóp SKORPIÓ ( ) Ha elmagyarázzuk a Skorpió gyermeknek, hogy az iskola egy olyan hely, ahol minden titok és tudomány nyitjára megtanítják, nagy örömmel jár oda. Más gyermekkel ellentétben hamar megérti, hogy a megfelelô tudás és mûveltség megszerzése elengedhetetlen a jó társadalmi pozíció szempontjából, így nem kell majd figyelmeztetnünk arra, hogy tanuljon jobban. Ha szerencséje van, olyan állást talál magának, ahol kedvenc idôtöltéseinek hódolhat. A Skorpiók nagyszerûen megállják helyüket kriminológusként, patológusként, pszichiáterként és feltalálóként, sôt, adótanácsadóként is.

18 18 k i s t é r s é g i Kedvenceinkrôl Valami bûzlik és nem csak Dániában Nemcsak mi igényeljük kedvenceink feltétel nélküli szeretetét, hanem ôk is igénylik gazdáik törôdését, a velük való foglalatosságot. A játék, babusgatás közben néha azonban kénytelenek vagyunk fintorogni, mert kedvencünk szájából olyan szag terjeng, ami legkevésbé sem nevezhetô kellemesnek. Ennek oka pedig egyáltalán nem a fogmosás hiányából ered. A kutyák és a macskák számára a rágás a szájhigiénia legfontosabb eleme. A válogatós, elkényeztetett állatok azonban szívesebben fogyasztanak konzervet vagy zselés eleséget, pépessé passzírozott falatokat még akkor is, amikor arra egészségi okokból nincsen szükségük. A rágás elmaradása különösen a rövid orrú fajtáknál vagy a hibás fogazatú egyedeknél nagyban segíti a fogkôképzôdést. Az ételmaradékból elôbb kenôcsös felrakódás, majd tapadós plakk keletkezik, ami kedvez a különbözô sók lerakódásának, és a fogak körül nehezen eltávolítható, masszív fogkô keletkezik. A fogkô kedvez a baktériumok megtapadásának, ami a kellemetlen szájszag kialakulásához vezet. Ez azonban csak az egyik baj. A másik az, hogy a fogköves állat nyalakodás közben tengernyi baktériumot szór szét a környezetébe, ami érzékeny kisgyermekek számára komoly veszélyforrást, fertôzési gócot jelenthet. Az aggódó szülôk talán nem is gondolnak arra, hogy a visszatérô torokgyulladás oka esetenként a betegeskedô gyermek környezetében élô fogköves kutya vagy macska. A fogkô folyamatosan irritálja az állat ínyét, ami gyulladásba jön, felhúzódik, és a fog gyökere fokozatosan lemeztelenedik. A következmény a fog kilazulása, majd elvesztése. Addig azonban az állat nagyon szenved, komoly fájdalmat érez, kerüli a rágást, ami a fogkô képzôdését tovább súlyosbítja. A macskáknál az utóbbi években fedezték fel azt a nagy fájdalommal járó és emiatt kóros lesoványodásig vezetô kórformát, aminek során a fogak gyökere felszívódik, a fogak meglazulnak, és az állat rágásra képtelenné válik. Ilyen esetekben a fogak eltávolítása teljes gyógyuláshoz vezethet. Addig azonban sok egyéb tennivalónk lehet. Szögezzük le: a fogköveket el kell távolítani! Ez történhet mechanikusan, vagy a korszerûbb módon ultrahangos készülékkel, amihez azonban az állatot el kell altatni. A megelôzés módja a száraz, granulált eleség adása, alkalmanként rágószalag, rágócsík használata. Újabban kapható fogápoló szett, amely különbözô nagyságú kefékbôl, ujjra húzható, érdes oldalú hüvelybôl és enzimatikusan ható, ízesített fogkrémbôl áll. Az állatok rövid idô alatt megtaníthatók a rendszeres fogmosásra, és mivel a kutyáknak csirkehúsos, a macskáknak pedig halas ízesítésû a fogkrém, a fogápolás akár jutalomnak is felfogható. Dr. Mohai Imre állatorvos

19 k i s t é r s é g i 19 Kérdések és válaszok Válaszol: Jávorszkiné Viszt Andrea kozmetikusmester A gyerekem arca nagyon pattanásos és mitesszeres, sokkal jobban, mint a korosztályáé általában. Nagyon zavarja a dolog, hogyan kezeljem? A kezelés célja kettôs: a meglévô bôrtünetek gyógyítása, valamint az újabb csomók kialakulásának a megelôzése. A pattanásos bôrt nem jó szappannal mosni. A szappan általában lúgos kémhatású (ph-érték 7 14 között), túlzottan zsírtalanít, ennek következtében fokozódik a faggyútermelés, aminek hatására a hám megduzzad, és nehezen ürül. Ez mitesszerek kialakulásához (komedóképzôdéshez) vezet. Helyette semleges (phérték 7) vagy savas (ph-érték 0 7) kémhatású arctejjel vagy mosakodókrémmel kell megtisztítani a bôrt a szennyezôdésektôl, valamint a túlzott mennyiségû zsírtól. A pattanásos bôrt különbözô rázókeverékekkel, arcvizekkel, arcszeszekkel célszerû szárítani, amelyek alkoholtartalma nem haladja meg a 20 40%-ot, a túlzott kiszáradás elkerülése érdekében. Ha a bôr húzódik, viszket, hámlik, zsíros bôrre való hidratálókrémmel naponta kétszer vékonyan kenjük be. A csomók megelôzése céljából nagyon fontos a mitesszerek rendszeres, szakszerû kitisztítása. A kemény csomókat nem szabad nyomkodni, a begennyesedett jelenségek kiürítése gyorsítja a gyógyulást, de ezeket minden esetben bízzuk szakemberre. Válaszol: Dr. Kovács Ilona gyermekgyógyász Serdülô lányomnak rendszertelen a menstruációja. Kell-e orvoshoz fordulni? A ciklus kezdetben gyakran szabálytalan. Akkor kell orvoshoz (lehetôleg gyermeknôgyógyászhoz) fordulni, ha a vérzés túl erôs, túl gyakori, vagy egy hétnél tovább tart. Kiskamasz fiamnak megduzzadt az egyik melle. Nem jelent ez gondot? Hormonális hatásra a serdülôkor kezdetén a fiúk egy részénél is észlelhetô átmeneti mérsékelt emlôduzzanat, ez lehet féloldali is. Néhány hónap alatt visszafejlôdik. Kivizsgálást és kezelést csak akkor igényel, ha a herék fejletlenek maradnak, és máshol is zsírszövetfelszaporodás észlelhetô. (Csípôn, combokon.) Válaszol: Dr. Rácz József pszichiáter Mennyire lehetnek veszélyeztetettek azok a gyerekek, akik pl. csokifüggôk tizenéves korukban, vagy valami más ártalmatlannak tûnô területen lehet ilyen jellegû függôséget tapasztalni náluk? Általában az egyik függôség hajlamosító tényezô egy másik függôségre. A kémiai függôségek (mint a pszichoaktívszer-használat) mellett viselkedéses függôségeket is ismerünk, mint pl. az internetfüggôség, kóros játékszenvedély, kóros vásárlás, az evészavarok egy része. Az elôzô megállapítás ezekre is érvényes. A csokifüggés és hasonló viselkedések esetében azonban nem kell tartani valódi kémiai vagy viselkedéses függôség kialakulásától. Ugyanakkor ez a viselkedés más problémákat jelezhet: pl. a gyerek nem érzi úgy, hogy kellôen szeretnék, vagy megfelelô helye lenne a családban, az óvodában vagy az iskolában. Iránytû a pénzügyekben Több éve foglalkozom pénzintézetek összehasonlításával, és arra a megállapításra jutottam, hogy nincs köztük legjobb vagy legrosszabb. Ezt talán már sokan megállapították, mégis mindig a legjobbat keresik. Egy dologban közösek a bankcsoportok: mindegyik a saját elônyeit hangoztatja és tartja a legfontosabbnak, de ez érthetô is! Nekünk, hétköznapi embereknek pedig nehéz kiigazodni a futamidôk és a kamatok sokaságában. Külföldi, tôkepiaci országokban a felnôttek, a szülôk már több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek ezen a téren, és nem tévednek el a bankszámlakamat és a tôkeszámlahozam közötti megkülönböztetésben. Sôt, 18 év körül a legtöbben már tisztában vannak azzal is, hogy mire való egy bank és mire nem. Mikor és mire kell valakinek biztosítást kötnie, és mikor felesleges? Szabad-e hitelt felvenni, vagy inkább megtakarításokra épüljön a családi vagyon? Esetleg mindkettôre? Azt tapasztalom, hogy nálunk az átlagos pénzügyi kultúra a munkajövedelem megszerzésében és a pénz elköltésében ki is merül. De mi van akkor, ha a munkajövedelmünk nagyságrendje nem éri el az igényeinknek megfelelô szintet? Ekkor lépni kell, hiszen a helyzet kockázatossá válhat, és mielôbb a lehetôségeinkhez kell igazítani családi költségvetésünket! De hogyan és merre lépjünk? Megoldható ez hitelek nélkül is? Mivel komoly pénzügyi, pénzintézeti változások mennek végbe kis hazánkban, célszerû és nagyon fontos, hogy kíváncsiak és nyitottak legyünk ezekre a folyamatokra, megismerjük azokat, hiszen komoly lehetôségek rejlenek bennük! És semmiképpen ne csak egyetlen pénzintézetre fokuszáljunk, hanem az összefüggésekre, hátterekre is. Higgyék el, kis lépésekkel is lehet elôrehaladni! Az életszínvonal és az életminôség jelentôs javításához négy dologra van szükség. Az egyéni célokra, megfelelô pénzügyi tervre, az ehhez tartozó idôre és ami a legnehezebb, következetességre. Minden ember életében elérkezhet az a pillanat, amikor nemcsak ô dolgozhat a pénzéért, hanem a pénze is dolgozhat ôérte. Ennek a pillanatnak az eléréséhez kívánok mindenkinek bátor lépéseket és kitartást. Arató Róbert tôkepiaci szaktanácsadó

20 20 k i s t é r s é g i Viccek n Olyan szívesen síelnék panaszkodik az egyik százlábú a másiknak, de mire felcsatolom a léceket, elmúlik a tél. Mit mondanak a szakácsnôk, ha meglátnak egy kupac krumplit? Na, pucoljunk! Viccek n Viccek n Viccek n Viccek Miért csíkos a zebra? Mert nem akarja, hogy elüssék. Akarsz sokat keresni? kérdi egyik barát a másikat. Igen! feleli a másik. Akkor jól elbújok, és keress meg! Ül a nyúl az út szélén, és remeg. Arra megy egy másik, és megkérdezi: Miért remegsz úgy? Az erdôben farkasra vadásznak. De hát te nyúl vagy! Jó, jó, de mire kimagyarázom magam Két macska beszélget: Ma balszerencsém lesz! sóhajt az egyik. Miért? kérdi a másik. Reggel átment elôttem egy fekete kutya! Miért füstöl a kórház kéménye? Mert fô az egészség! Miért szerencsés állat a kenguru? Mert üres erszénnyel is tud ugrálni. A vicceket Mendel Péter és Mendel Mátyás küldte Veresegyházról. Köszönjük! Ôszi tennivalók a kertben Tanácsok nem csak kezdô kertészeknek! Az ôsz az év egyik legszínpompásabb évszaka. A nyár végi virágok tarkaságát fokozatosan váltja fel a beérô termések szemet gyönyörködtetô látványa és a színesedô lombkoronák változatossága. Ahhoz, hogy a következô évben is szép lehessen a kertünk, néhány dolgot ôsszel kell elvégeznünk. n Bokrainkat metszéssel alakíthatjuk: A hajtásokat a kívánt fejlôdési irányba nézô, erôs rügyekig vágjuk vissza. A metszés különösen a kora tavasszal, lombfakadás elôtt virágzó bokrok kialakításánál fontos, hisz ezeket kora tavasszal nem metszhetjük. n Ha kertünket új növényekkel szeretnénk gazdagítani, azt most tegyük meg! A rózsák és cserjék ültetésére egyaránt alkalmas az ôszi idôszak. Amennyiben a vásárolt növényeket nem tudjuk rögtön elültetni, gyökerüket fedjük be földdel, hogy megakadályozzuk kiszáradásukat. A kiásott ültetôgödörbe helyezzünk szerves trágyát vagy tôzeget, és a visszatemetett növényt gondosan locsoljuk be, hogy a gyökerek még a téli fagyok beállta és a vegetációs idôszak vége elôtt megeredhessenek. A sövény telepítésére is ez az idôszak a legelônyösebb. Ha gondosan felásott, megtrágyázott talajba ültetünk, a fiatal növények könnyen megerednek, és általában olcsóbban is juthatunk hozzájuk, mint ha tavasszal vásárolnánk. n A tavaszi virágpompáról is ilyenkor, októberben gondoskodhatunk: A nyáron felszedett virághagymákat is most ültessük el, ügyelve a helyes ültetési mélységre. Általános szabályként elmondható, hogy a hagymákat 2-3-szor olyan mélyre kell ültetni, mint amekkora a magasságuk, de a legtöbb, újonnan vásárolt hagyma csomagolásán fel is tüntetik azok helyes ültetési mélységét. n Ha fagyérzékeny növények díszítik kertünket: Ideje gondoskodni azok téli takarásáról, illetve dézsás növényeink (pl. leander) teleltetésérôl. Egy-egy kisebb éjszakai fagy még nem árt ezeknek a növényeknek, de fontos, hogy a keményebb fagyok beállta elôtt találjunk nekik nem túl meleg (10-15 C), világos teleltetôhelyet. n A kerti munkákban a gyermekek is segíthetnek. Ha mindennel végeztünk, vagy nincs kertünk, menjünk el kirándulni, amíg még tart a szép idô. Színes leveleket, terméseket gyûjthetünk, melyekbôl képeket, díszeket alkothatunk, amikor a rossz idô a szobába kényszerít bennünket. Petneházy Gyöngyvér tájépítészmérnök

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV Kedves páciensem, kérem, válaszoljon részletesen minden kérdésre, mielőtt a tanácsadást elkezdenénk. Eljövetelének motivációja: barátok, ismerősök ajánlása önálló kezdeményezés

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.)

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) TÁMOP-3.1.4.B-13/ 1 2013-0001 Függőség kávé Szerhez kötődő Nem szerhez

Részletesebben

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve:

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: ADATLAP A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: Születési év, hely, idő: Foglalkozás: Munkahely megnevezése: Cím: Mobil telefonszám: E-mail

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz 1 Ha bizonytalannak látom gyermekem fejlődését, kihez fordulhatok? Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő Egészségnevelés Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő A kisgyermek fejlődésének adatai Súlyfejlődés: - Születési súly: átlagosan 2500-3500g - 1. hó: 300g/hó - 2-6. hó: 600g/hó - 7-12. hó: 500g/hó - Ideális súly

Részletesebben

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság jelentése szerint Európában több alkoholt fogyasztanak az emberek, mint a világon bárhol. Ez azt jelenti,

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

Én akarom, így akarom, most akarom!

Én akarom, így akarom, most akarom! 2 fotók: Belényesi Tímea (http://timeabelenyesi.blogspot.com) Én akarom, így akarom, most akarom! Kisnémet Mónika Kedves OlvasóIM! Ahogy azt az augusztusi számban ígértem, a szeptemberi megjelenést a dackorszak

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Az egészséges életmód fontossága.

Az egészséges életmód fontossága. Az egészséges életmód fontossága. Itt a heti foglalkozások keretében a tanulók korosztályának megfelelő formában a hallottak feldolgozásra történik. A hetedik osztályosok által készített prezentáció (kis

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Anamnézis. I. Terhesség: A terhesség előzményei tervezett véletlen lombik

Anamnézis. I. Terhesség: A terhesség előzményei tervezett véletlen lombik Lakcíme: Születési hely, idő: Anyja neve: Anyja/ gondviselő telefonszáma: Vizsgálat időpontja (Játszoda tölti ki): e-mail cím: Vezető tünet: Anamnézis I. Terhesség: A terhesség előzményei tervezett véletlen

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Az élet minden területén és bármely élethelyzetben keletkezhetnek konfliktusok. A gyermekek együttélésében,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A tanfolyamokon a 2-3 hónapos korban történő kezdés a legoptimálisabb, de természetesen fiatalabb és idősebb babákat is szeretettel látunk.

A tanfolyamokon a 2-3 hónapos korban történő kezdés a legoptimálisabb, de természetesen fiatalabb és idősebb babákat is szeretettel látunk. Mikortól lehet alkalmazni a babamasszázst? A babamasszázst elkezdheti akár a baba születését követő első napokban is. Egy anya ha nem is tudatosan végtelen gyengédséggel masszírozza a kisbabáját szinte

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja írta Ravaszné Bocskay Julianna A családi napközi minőségpolitikája - 259/2002. ( XII.18.) Korm. Rendelet, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2000. október-november

ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2000. október-november ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2000. október-november Egészségfejlesztési Kutatóintézet Magyar Gallup Intézet A-82/2000 1 A kérdőív kitöltésekor

Részletesebben

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-79 / 2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

MINDEN ANYUKA MEGGYÓGYUL!

MINDEN ANYUKA MEGGYÓGYUL! MINDEN ANYUKA MEGGYÓGYUL! TÓTH ICÓ, MÁLYVAVIRÁG ALAPÍTVÁNY DISSZEMINÁCIÓS WORKSHOP BUDAPEST, MÁLYVAVIRÁG ALAPÍTVÁNY A MÉHNYAKRÁKOS NŐK GYÓGYULÁSÁÉRT ÉS A MEGELŐZÉSÉRT 2013: Minden anyuka meggyógyul! c.

Részletesebben

ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015.

ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015. ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015. 1. Nemed: Fiú 19 fő Lány 17 fő Összesen:36 fő 2. Véleményed szerint mennyire vagy egészséges? a) Teljesen egészséges vagyok 9 fő 25% b) Eléggé egészséges vagyok

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

A kamaszkor jelenségei. A kamaszkor és válságai. Nem túl késő? Egészséges határok 12:45

A kamaszkor jelenségei. A kamaszkor és válságai. Nem túl késő? Egészséges határok 12:45 A kamaszkor jelenségei A kamaszkor és válságai Nem tiszteli a szüleit, családját, másokat,távol marad Ellenséges társaival,testvéreivel Megkérdőjelezi a szabályokat Önmagával van elfoglalva Lusta, elhanyagolja

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Házaspáros alkalom Szeretettel köszöntelek Benneteket! Siklósiné Földvári Gabi. 2012-10-28 1 Téma 2012-10-28-án A gyermekcentrikus házasság 2 Ismételjünk egy picit Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az

Részletesebben

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT?

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Idézet "A homár, amikor páncélt vált, előbb elhullatja az eredetit; amíg kialakul az új páncél, védtelenné

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Hogyan befolyásolják a családi veszekedések az iskolai teljesítményt? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13.

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13. Kortárssegítő képzés Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13. Stratégia alkotás A kortárssegítő tréning Oktatáskutató

Részletesebben

Életkorok rekreációja

Életkorok rekreációja Életkorok rekreációja Gyermekkor, iskoláskor Néhány alapfogalom auxológia: növekedéstudomány növekedés: mennyiségi változások fejlődés: minőségi változások érés, érettség: egy fejlődési folyamat eredménye,

Részletesebben

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Témakörök Feltárás Időgazdálkodás Feladatok, célok Stressz kezelés FELTÁRÁS Az egyensúly értelmezése Munka Én Család Barátok IDŐGAZDÁLKODÁS 7 Az időgazdálkodás

Részletesebben

Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek

Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek 32 Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek Kisnémet Mónika Nincs kockázat a szerelemben, és ezt te is meg fogod tanulni. Az emberek évezredek óta keresik és megtalálják egymást.

Részletesebben

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől!

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől! A kérdőív kitöltője: az anya az apa A kitöltés helye (tartomány, város): A kitöltés dátuma: 1. Hol született (ország)? 2. Mióta él Németországban (évszám)? 3. Mi az anyanyelve? A 4. 5. kérdést csak akkor

Részletesebben

Méhnyakszűrés: A kolposzkópiás vizsgálat. Frissített útmutató

Méhnyakszűrés: A kolposzkópiás vizsgálat. Frissített útmutató Méhnyakszűrés: A kolposzkópiás vizsgálat Frissített útmutató Page 2 Miért kell a kolposzkópia klinikára mennem? További vizsgálatra van szükség, mivel a méhnyakszűrés a méhnyakon sejtelváltozásokat mutatott.

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Addikció a családban. Ha igen, kérem mondjon pár mondatot (Ha nem mondjuk el röviden!)

Addikció a családban. Ha igen, kérem mondjon pár mondatot (Ha nem mondjuk el röviden!) Addikció a családban 1. Tudja-e Ön mit nevezünk szenvedélybetegségnek? Nem Ha igen, kérem mondjon pár mondatot (Ha nem mondjuk el röviden!) 2. Mit gondol mely családokat érinti jobban ez a probléma? a.,

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. Valószínűleg először Kolumbusz és társai találkoztak

Részletesebben

Kollégiumi munkaterv 2014/2015.

Kollégiumi munkaterv 2014/2015. 1 Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3. Tel/fax: 96/427-522 E-mail: titkarsag@veresp-gyor.sulinet.hu Kollégiumi munkaterv 2014/2015.

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

AZ MFM-Projekt mottója: Csak arra vigyázok, amit értékesnek tartok

AZ MFM-Projekt mottója: Csak arra vigyázok, amit értékesnek tartok AZ MFM-Projekt mottója: Csak arra vigyázok, amit értékesnek tartok Az MFM-Projekt (Mädchen Frauen Meine Tage = lányok, asszonyok, menstruáció) Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesületünk Boldogabb

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 2011/12. tanévben felmértük a tanulók lelki, életmódi tényezőit az Achenbach féle és egy életmódi kérdőívvel. A felmérésben 154 tanuló vett részt.

A 2011/12. tanévben felmértük a tanulók lelki, életmódi tényezőit az Achenbach féle és egy életmódi kérdőívvel. A felmérésben 154 tanuló vett részt. /. tanév A /. tanévben felmértük a tanulók lelki, életmódi tényezőit az Achenbach féle és egy életmódi kérdőívvel. A felmérésben tanuló vett részt. Megállapítások: A 9. évfolyamból az Achenbach kérdőív

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

FELNŐTTKOR CISZTÁS FIBRÓZISBAN Nem nagyra nőtt gyerek. Dr. Kelemen Krisztina Csillebérci Családi Találkozó 2014. 05. 17.

FELNŐTTKOR CISZTÁS FIBRÓZISBAN Nem nagyra nőtt gyerek. Dr. Kelemen Krisztina Csillebérci Családi Találkozó 2014. 05. 17. FELNŐTTKOR CISZTÁS FIBRÓZISBAN Nem nagyra nőtt gyerek Dr. Kelemen Krisztina Csillebérci Családi Találkozó 2014. 05. 17. ÁTADÁS ÁTVÉTEL: KRITIKUS IDŐSZAK Miért? Beteg: Tizenéves, serdülő, fiatal felnőtt

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL 1 DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL FELMÉRÉS 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK KÖRÉBEN Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége (MACOSZ), a NOVARTIS támogatásával KINCSES JÁNOS a MACOSZ elnöke 2010. januárjában

Részletesebben

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára)

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Bár az óvodai beszoktatás időszaka nagy kihívás, mégis van pár aranyszabály, amely felkészítik a gyerekeket, és a szülőket is (!) az óvodakezdésre. Nézzünk

Részletesebben

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák I70 Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák ÍZÔRZÔK Hozzávalók: másfél kg tisztított amur 10 dkg füstölt kenyérszalonna 10 dkg fôtt császárszalonna szeletben 2 nagyobb,

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3 Ö.T.V.E.N. Tartalom Bevezetés...1 Autizmussal élő személyek jogi chartája...5 I. Az Ö.T.V.E.N. program bemutatása...7 II. A célcsoport bemutatása...10 III. A célcsoport pozíciója a hazai oktatási rendszerben...11

Részletesebben

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A legnagyobb jó, amit a másik emberért tehetünk nem az, ha megosztjuk vele a gazdagságunkat, hanem ha elétárjuk a sajátját. (Benjamin Disareli) Palkovicsné

Részletesebben

Kérdőív a családról. Bert Hellinger

Kérdőív a családról. Bert Hellinger Kérdőív a családról Létezik egy mélység, amelyben minden összefolyik. Ez a mélység kívül esik az idő határain. Az életet egy piramishoz hasonlatosnak látom. Fenn, az egészen pici kis csúcson zajlik minden,

Részletesebben

Gyerekszoba - pszichológus szemmel

Gyerekszoba - pszichológus szemmel Gyerekszoba - pszichológus szemmel A babaváró családok egyik legfontosabb problémája, hogy milyen legyen a gyerekszoba, hogyan, milyen bútorokat válasszanak, milyen tapétát, függönyt vagy kiságyat vásároljanak.

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

3. hogyan oldd meg a már kialakult alvászavarokat? Mit csinálj, ha éjszaka felkel?

3. hogyan oldd meg a már kialakult alvászavarokat? Mit csinálj, ha éjszaka felkel? Tartalom bevezető 1. a lelki oldal 2. az alvásproblémák megelőzése megelőzés, miért? megelőzés, hogyan? Hogyan vedd rá az önálló alvásra? Hogyan oldd meg a nappali alvást? Hogyan előzd meg az éjszakai

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7.

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 14 14 GALÉRIA Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 15 www.fotomagazin.hu Gyönyörű fények, elképesztő tájak,

Részletesebben