TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA"

Átírás

1

2 MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA PROGR AM J A november

3

4 MISKOLCI EGYETEM MEGHÍVÓ A MISKOLCI EGYETEM Rektora, Hallgatói Önkormányzata és Tudományos Diákköri Tanácsa tisztelettel meghívja Önt, munkatársait, hallgatótársait a november 10 november 28. között megrendezésre kerülő TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁRA

5 A programfüzetet szerkesztette: Dr. Olajos István egyetemi docens a Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának titkára A szerkesztési munkát segítette: Horváth Anett főelőadó Kiadja a Miskolci Egyetem A kiadásért felelős: Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes Miskolc-Egyetemváros, Példányszám: 1000 Készült Develop lemezről, az MSZ és szabványok szerint Miskolci Egyetem Sokszorosító Üzeme A sokszorosításért felelős: Kovács Tiborné üzemvezető ME.Tu/

6 ELŐSZÓ A Miskolci Egyetemen, hazánk többi felsőoktatási intézményéhez hasonlóan, jelentős számú hallgatót vonz a diák tudományos munka, a már hagyományossá vált tudományos diákköri mozgalom. Nagy szerepe van ebben azoknak a kiváló oktató-kutató tanároknak, akik a tehetséges, ambiciózus, tanulási kötelességeiket felelősen teljesítő hallgatókkal való foglalkozást, a tehetség-gondozást szívesen, önzetlenül végzik. A legfontosabb szereplők azonban a hallgatók. A hallgatói tudományos munka megismerésének szervezett formája az évenkénti intézményi tudományos diákköri konferencia, amely különböző szakmai szekciókban ad lehetőséget a fiatalok dolgozatainak bemutatására. A évi konferencián a Miskolci Egyetem 8 kari és 1 intézeti tudományos diákköri tanácsának szervezésében 58 szekcióban 376 előadás hangzik el. A szekcióüléseket az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elhatározásának megfelelően kibővített tanszéki, intézeti illetve összevont tanszéki konferenciák formájában tartjuk. A szekcióülésekre és azok programjaira hívjuk és várjuk az érdeklődőket, továbbá értelemszerűen elvárjuk a szekció tudomány- illetve szakterületén tevékenykedő tanszékek oktatóit és kutatóit, valamint az előadó-szerzőkkel együtt hallgató, azonos szakon tanuló diákokat. A tudományos diákköri munkában való részvétel fontos szerepet játszik az egyetemi képzésben, mert elősegítheti a hallgatók egyéni fejlődését, jutalmazásukat is jelentheti, későbbi pályafutásukat külföldi és hazai konferenciákon, külföldi részképzésben való részvételüket, doktorandusz-képzésre való felvételüket pedig előnyösen befolyásolhatja. Reméljük, hogy a évi konferencián elhangzó előadások bizonyítják majd a diákok szakirodalmi tájékozottságát, azon túl alkotóképességük fejlődését, valamint a választott téma kutatási módszereinek elsajátítását. Dr. Gyulai Ákos egyetemi tanár, az ETDT elnöke 1

7 ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR I. AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOGI SZEKCIÓ Helye: Civilisztikai Intézet Könyvtára (A/6 épület 117/A szoba) Ideje: november 14. (péntek) 9 óra 1. Belényesi Julianna Tünde, ÁJK-CTI, V. évfolyam Az ingatlan-nyilvántartás reformjai a XX. és a XXI. században Konzulens: Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens 2. Gál Fruzsina, ÁJK-CTI, IV. évfolyam Az emisszió kereskedelem Konzulens: Dr. Csák Csilla, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 3. Hevesi Borbála, ÁJK-CTI, V. évfolyam Felelősség a környezeti károkért, különös tekintettel a Rába szennyezésre és a határon átfolyó szennyezésekre Konzulens: Dr. Csák Csilla, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 4. Kaziáner Judit, ÁJK-CTI, V. évfolyam Az Energiajog újdonságai különös tekintettel a földgázszektorra Konzulens: Dr. Csák Csilla, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 5. Kerekes Viktória, ÁJK-CTI IV. évfolyam A történelmi bázisjogosultság és helye az új támogatások rendszerében Konzulens: Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens 6. Kolaj László, ÁJK-CTI, IV. évfolyam Az EMVA gyakorlatorientált megközelítése Konzulens: Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens 7. Koós Márk György, ÁJK-CTI III. évfolyam Az illegális terepmotorozás elleni fellépés komplex eszközrendszere Konzulens: Dr. Csák Csilla, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 8. Pásztor Krisztina, ÁJK-CTI, V. évfolyam Az ügyész szerepe az ingatlan-nyilvántartási eljárásban, különös tekintettel az ún. lakásmaffia jellegű cselekményekre Konzulens: Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens 2

8 9. Pelsőczy Linda ÁJK-CTI IV. évfolyam A WTO és a környezetjog Konzulens: Dr. Csák Csilla, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 10. Szentiványi Veronika, ÁJK-CTI, V. évfolyam Az állatvédelem - A környezetjog és a büntetőjog határán Konzulens: Dr. Csák Csilla, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 11. Zomborszki Pál, ÁJK-CTI III. évfolyam Géptámogatás az agráriumban Konzulens: Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens II. ALKOTMÁNYJOGI SZEKCIÓ Helye: Államtudományi Intézet Könyvtára (A/ szoba) Ideje: november :30 óra 1. Bálint Edina Ida, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam A gyülekezési jog aktuális elméleti és gyakorlati kérdései Konzulens: dr. Hallók Tamás, egyetemi tanársegéd 2. Kazuska Melinda, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam Reformtörekvések választási rendszerünk kapcsán, különös tekintettel az arányosság kérdésére Konzulens: dr. Hallók Tamás, egyetemi tanársegéd 3. Krokavecz Judit, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam A gyülekezési jog és a megoldásra váró kérdései Konzulens: dr. Hallók Tamás, egyetemi tanársegéd 4. Lázár Anett, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam Az élethez való jog korlátozhatósága, az eutanázia kérdései Konzulens: Dr. habil. Paulovics Anita, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 5. Lovassy Ádám, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam A pszichiátriai betegek jogállásának szabályozása és jogaik korlátozása a hatályos magyar jogban Konzulens: Dr. habil. Paulovics Anita, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 3

9 6. Nyirfa Gábor, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam Népszavazás a gyakorlatban A népszavazás és a nemzetközi szerződések kapcsolata Konzulens: dr. Hallók Tamás, egyetemi tanársegéd 7. Stipta Zsuzsa, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam A környezethez való jog, mint az alapjogok korlátozhatóságának indoka Konzulens: Dr. habil. Paulovics Anita, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 8. Szabó Erika, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam Az országos népszavazás újraszabályozása Konzulens: dr. Hallók Tamás, egyetemi tanársegéd 9. Tátrai Zsuzsa Erika, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam Tiltott népszavazási tárgykörök különös tekintettel hazánk nemzetközi szerződéses kötelezettségeire Konzulens: dr. Hallók Tamás, egyetemi tanársegéd 10. Toma Eszter, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam Hazánk pszichiátriai betegei helyzetének és jogainak jövője a múlt, és különösen a jelen tükrében Konzulens: Dr. habil. Paulovics Anita, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens III. BÜNTETŐJOGI SZEKCIÓ Helye: Bűnügyi Tudományok Intézetének Könyvtára (A/6. ép szoba) Ideje: november 11. (Kedd) 16 óra 1. Illés Ivett, ÁJK-BTI, V. évfolyam A fiatalkorú bűnelkövetőkkel szemben alkalmazható elterelési lehetőségek gyakorlati megvalósulása, különös tekintettel a speciális magatartási szabályokra Konzulens: Csemáné Dr. Váradi Erika, PhD, egyetemi docens 2. Kárpáti Orsolya, ÁJK-BTI, V. évfolyam Az ittasság büntetőjogi megítélése az osztrák és a magyar jogban Konzulens: Dr. Jacsó Judit, PhD, egyetemi adjunktus 3. Kerekes Viktória, ÁJK-BTI, IV. évfolyam A női kriminalitás jogi aspektusai Konzulens: dr. Gilányi Eszter, egyetemi tanársegéd 4

10 4. Kiss Enikő, ÁJK-BTI, V. évfolyam Élet a zárt osztályon, avagy a kóros elmeállapotú bűnelkövetők gyógykezelése az IMEI-ben és a polgári pszichiátriai osztályokon Konzulens: dr. Gilányi Eszter, egyetemi tanársegéd 5. Lövei Katalin, ÁJK-BTI, III. évfolyam A közvetítői eljárás tapasztalatai a fiatalkorúakkal kapcsolatos büntetőügyekben Konzulens: Csemáné Dr. Váradi Erika, PhD, egyetemi docens 6. Nagy Anett, ÁJK-BTI, V. évfolyam Összehasonlító elemzés a büntetőjogi mediáció témakörében Svájc, Németország, Ausztria és Magyarország vonatkozásában Konzulens: Prof. Dr. Görgényi Ilona, intézeti tanszékvezető, egyetemi tanár 7. Nagy Nikoletta, ÁJK-BTI, III. évfolyam A munkabüntetések Konzulens: Dr. Sántha Ferenc, PhD, egyetemi docens 8. Pósa Edina, ÁJK-BTI, III. évfolyam A gyűlöletbeszéd büntetőjogi megítélése különös tekintettel az alkotmánybírósági határozatokra Konzulens: Prof. Dr. Görgényi Ilona, intézeti tanszékvezető, egyetemi tanár IV. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI ÉS BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI JOGI SZEKCIÓ Helye: Bűnügyi Tudományok Intézetének Könyvtára (A/6. ép szoba) Ideje: november 11. (Kedd) 14 óra 1. Balázs Tímea, ÁJK-BTI, V. évfolyam A közérdekű munka végrehajtásának gyakorlati problémái Konzulens: Dr. Róth Erika, PhD, egyetemi docens, Dr. Lőrincz József, PhD, egyetemi docens 2. Mazur Ágnes, ÁJK-BTI, V. évfolyam Az ügyész szerepe a büntetőeljárásban Konzulens: Dr. Róth Erika, PhD, egyetemi docens 3. Pető Linda, ÁJK-BTI, V. évfolyam A női fogvatartottak helyzete a büntetés-végrehajtási intézetben Konzulens: Dr. Lőrincz József, PhD, egyetemi docens 5

11 V. EURÓPAJOGI SZEKCIÓ Helye: Civilisztikai Intézet Könyvtára (A/6 épület 117./A szoba) Ideje: november 12. (szerda) 14:30 óra 1. Csordás Tamás, ÁJK-ENI, III. évfolyam Az Európai Területi Együttműködés, különös tekintettel a határmenti együttműködésekre Konzulens: dr. Asztalos Zsófia, egyetemi tanársegéd 2. Gombár Ádám, ÁJK-ENI, V. évfolyam Az Európai Közösség regionális politikája Konzulens: Dr. Angyal Zoltán, PhD, egyetemi adjunktus 3. Jacsó Andrea, ÁJK-ENI, IV. évfolyam Az Európai Unió és az emberi jogok védelme Konzulens: dr. Asztalos Zsófia, egyetemi tanársegéd 4. Ludvig Tamás, ÁJK-ENI, V. évfolyam A Parlamenti Közgyűléstől az Európai Parlamentig Konzulens: Dr. Angyal Zoltán, PhD, egyetemi adjunktus VI. JOGTÖRTÉNETI ÉS RÓMAI JOGI SZEKCIÓ Helye: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet Könyvtára (A/6. épület, 220.) Ideje: november 12. (szerda) 14 óra 1. Balázs Enikő, ÁJK-JJI, IV. évfolyam Prostitúció és nemi erkölcs a klasszikus római társadalom és jog rendszerében Konzulens: Dr. Péter Orsolya Márta, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 2. Galuska Marianna, ÁJK-JJI, V. évfolyam Az inkvizíció története Konzulens: Dr. Koncz Ibolya Katalin, PhD, egyetemi docens 3. Somogyi Magdolna, ÁJK-JJI, IV. évfolyam Joggyűjtemények, jogforrások a középkori német jogban Konzulens: dr. Petrasovszky Anna, egyetemi adjunktus 6

12 VII. KERESKEDELMI JOGI SZEKCIÓ Helye: Kari Tanácsterem (A/6. 31.) Ideje: november 19. (szerda) 15 óra 1. Hencz Adrienn, ÁJK-CTI, V. évfolyam A befektetési alapok, mint a magyar tőkepiac jelentős szereplői Konzulens: Dr. Miskolczi Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi, egyetemi adjunktus 2. Kántor Judit, ÁJK-CTI, V. évfolyam A lízing szabályozása és gyakorlati kérdései, különös tekintettel az ingatlanlízingre Konzulens: dr. Kovács István, egyetemi adjunktus 3. Lődár Lilla, ÁJK-CTI, IV. évfolyam Az igazgatótanács intézménye a nyilvánosan működő részvénytársaságok képviseletében Konzulens: Dr. Miskolczi Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi, egyetemi adjunktus 4. Petrovai Réka, ÁJK-CTI, V. évfolyam A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal szembeni fellépés európai és magyar szabályozása Konzulens: Ujváriné dr. Antal Edit, egyetemi adjunktus 5. Simon Judit, ÁJK-CTI, V. évfolyam A vállalatfelvásárlás magyar szabályai és aktuális problémái a tőkepiaci törvény tükrében Konzulens: Dr. Miskolczi Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi, egyetemi adjunktus 6. Szikszai Anita, ÁJK-CTI, V. évfolyam A vezető tisztségviselő tevékenységéért való felelősség harmadik személyekkel szemben Konzulens: Dr. Barta Judit, PhD, egyetemi docens 7

13 VIII. KÖZIGAZGATÁSI JOGI SZEKCIÓ Helye: Kari Tanácsterem (A/6. 31.) Ideje: november 11. (kedd) 16 óra 1. Bánka Arnold, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam A műemlékvédelem szabályozása és gyakorlati kérdései a hatályos magyar jogban Konzulens: dr. Szabó Annamária Eszter, egyetemi tanársegéd 2. Lakatos Nóra, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam A honvédelmi igazgatás helye a közigazgatás rendszerében, illetve a nemzetközi közegben Konzulens: Dr. Nyitrai Péter, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens 3. Molnár Erzsébet, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam Sajátosságok a honvédelmi és katonai célú építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásaiban Konzulens: Dr. Nyitrai Péter, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens 4. Németh Nelli, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam A gázpiac liberalizációja Konzulens: dr. Czékmann Zsolt, egyetemi tanársegéd 5. Ráczkevy Ildikó, V. évfolyam Az európai közigazgatás centruma: az Európai Bizottság Konzulens: dr. Csáki Gyula Balázs, egyetemi adjunktus IX. MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOGI SZEKCIÓ Helye: Kari Tanácsterem (A/6. 31.) Ideje: november 12. (szerda) 15 óra 1. Heinemann Csilla, ÁJK-CTI, V. évfolyam A korhatár és a szolgálati idő változásai az öregségi nyugdíjra való jogosultság megállapításánál Konzulens: dr. Tóth Hilda, egyetemi adjunktus 2. Kiss Dániel András, ÁJK-CTI, IV. évfolyam A munkajogviszony megszűnésének elméleti és gyakorlati problémái Konzulens: Dr. Kenderes György, PhD, egyetemi docens 8

14 3. Lipták Katalin, ÁJK-CTI, III. évfolyam A foglalkoztatáspolitika összehasonlító elemzése Magyarország és az Európai Unió néhány tagországának esetében Konzulens: dr. Jakab Nóra, egyetemi tanársegéd 4. Louit - Szőke Anna Zsuzsanna, ÁJK-CTI, V. évfolyam Határokon átnyúló szociális ellátások Konzulens: dr. Tóth Hilda, egyetemi adjunktus 5. Lovassy Ádám, ÁJK-CTI, IV. évfolyam A munkához való jog az Alkotmányban és annak gyakorlati érvényesülése a rendszerváltás óta Konzulens: dr. Tóth Hilda, egyetemi adjunktus 6. Papp Ágnes, ÁJK-CTI, IV. évfolyam Mediáció a munkajog területén Konzulens: dr. Jakab Nóra, egyetemi tanársegéd 7. Schulhof Henriett, ÁJK-CTI, V. évfolyam A vállalati szociális felelősség értelmezése munkajogi aspektusból Konzulens: dr. Tóth Hilda, egyetemi adjunktus 8. Szendrák Dominika, ÁJK-CTI, V. évfolyam A munkavállalók kártérítési felelősségének elméleti és gyakorlati kérdései Konzulens: Dr. Kenderes György, PhD, egyetemi docens X. NEMZETKÖZI JOGI SZEKCIÓ Helye: Civilisztikai Intézet Könyvtára (A/6 épület 117./A szoba Ideje: november 13. (csütörtök) 16 óra 1. Kisvárdai Gábor, ÁJK-ENI, V. évfolyam A diplomáciai képviselők mentességére vonatkozó szabályok napjainkban Konzulens: Dr. Pákozdy Csaba, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi adjunktus 2. Kossuth Katalin, ÁJK-ENI, III. évfolyam Központban a gyermek Konzulens: dr. Raisz Anikó, egyetemi tanársegéd 3. Kozák Zsuzsa Barbara, ÁJK-ENI, IV. évfolyam Emberi jogok védelme az ENSZ-ben Konzulens: Dr. Pákozdy Csaba, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi adjunktus 9

15 4. Pápai Anita, ÁJK-ENI, V. évfolyam Válságkezelés a ruandai népirtást követően, különös tekintettel az ICTR és a gacaca eljárások működésére Konzulens: dr. Kirs Eszter, egyetemi tanársegéd 5. Papp Ágnes, ÁJK-ENI, IV. évfolyam Az emberi jogok nemzetközi védelme Konzulens: dr. Raisz Anikó, egyetemi tanársegéd 6. Szabó Szandra Kinga, ÁJK-ENI, III. évfolyam A kettős állampolgárság előnyei és hátrányai a XXI. században Konzulens: dr. Raisz Anikó, egyetemi tanársegéd XI. NEMZETKÖZI MAGÁNJOGI SZEKCIÓ Helye: Civilisztikai Intézet Könyvtára (A/6 épület 117./A szoba) Ideje: november 12. (szerda) 13 óra 1. Pap Laura, ÁJK-ENI, V. évfolyam Az alapvető szerződésszegés szabályai a Bécsi Vételi Egyezményben, különös tekintettel a bírói gyakorlatra Konzulens: dr. Palásti Gábor, egyetemi adjunktus 2. Török Barbara, ÁJK-ENI, V. évfolyam A joghatósági kifogások rendszere a nemzetközi választott bíráskodásban Konzulens: dr. Palásti Gábor, egyetemi adjunktus 3. Zsebesi Nóra, ÁJK-ENI, V. évfolyam A szerződéses kötelezettségekre vonatkozó Róma I. rendelet jelentőségének bemutatása a hazai és a német jogban Konzulens: dr. Palásti Gábor, egyetemi adjunktus 10

16 XII. PÉNZÜGYI JOGI SZEKCIÓ Helye: Államtudományi Intézet Könyvtára (A/6. épület, II. em. 216.) Ideje: november 11. (kedd) 15:30 óra 1. Kovács Kitti, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam Nagyító alatt a vagyongyarapodási vizsgálatok elméleti és gyakorlati aspektusai Konzulens: Dr. Erdős Éva, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 2. Nagy Szilvia, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam A takarékszövetkezetek helye a pénzügyi intézmények rendszerében Konzulens: dr. Varga Zoltán, egyetemi tanársegéd 3. Ujvári Péter, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam A kettős adóztatási egyezmények problematikája Konzulens: Dr. Erdős Éva, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 4. Zatykó Zsuzsanna, ÁJK-ÁTI, III. évfolyam A tőzsdei ügyletek harmonizációs szabályozása Konzulens: Dr. Erdős Éva, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens XIII. POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI SZEKCIÓ Helye: Civilisztikai Intézet Könyvtára (A/6 épület 117./A szoba) Ideje: november 12. (szerda) 10 óra 1. Bátori Annamária, ÁJK-ENI, V. évfolyam A joghatósági megállapodás, mint a joghatóság különös formája Konzulens: Dr. Wopera Zsuzsa, PhD, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 2. Kelemen Judit, ÁJK-ENI, V. évfolyam Bizonyítás a polgári perben, különös tekintettel az apasági és a származás megállapítási perekre Konzulens: dr. Nagy Andrea, egyetemi adjunktus 3. Kopasz Gábor Sándor, ÁJK-ENI, IV. évfolyam Jogcímhez kötöttség vagy kereseti kérelemhez kötöttség érvényesül-e a polgári perekben Konzulens: dr. Nagy Adrienn, egyetemi tanársegéd 11

17 4. Moravszki Eszter, ÁJK-ENI, V. évfolyam A közrendi klauzula jelentése és értelme az Európai Unió polgári eljárásjogában Konzulens: dr. Nagy Adrienn, egyetemi tanársegéd 5. Rajzó Ibolya, ÁJK-ENI, V. évfolyam A hagyatéki eljárás gyakorlati megközelítésben Konzulens: Dr. Wopera Zsuzsa, PhD intézetigazgató, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens XIV. POLGÁRI JOGI SZEKCIÓ Helye: Kari Tanácsterem (A/6. 31.) Ideje: november 12. (szerda) 10 óra 1. Asztalos Zsuzsanna, ÁJK-CTI, V. évfolyam Az utas jogai különös tekintettel a német szabályozásra Konzulens: Prof. Dr. Bíró György, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető egyetemi tanár 2. Bodó Gergely, ÁJK-CTI, V. évfolyam Asszisztált humán reprodukciós eljárások joga Konzulens: Prof. Dr. Bíró György, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető egyetemi tanár 3. Firkala Csaba, ÁJK-CTI, IV. évfolyam A házassági vagyonjog, különös tekintettel a rendelkezési jogra Konzulens: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, PhD, egyetemi docens 4. Török Stella, ÁJK-CTI, IV. évfolyam A kiskorú gyermek tartására vonatkozó szabályok, illetve megvalósulásuk Magyarországon Konzulens: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, PhD, egyetemi docens 12

18 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR I. ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI SZEKCIÓ Helye: A/6. épület, Angol - Német Könyvtár (Fsz. 19. szoba) Ideje: november 17. (hétfő) Balla Gergely BT- 3SZB A Borsod Abaúj Zemplén megyében élő szlovák kisebbség helyzete nyelvi és kulturális szempontból elemezve Konzulens: Dr. Csetneki Sándorné, egyetemi docens Modern Filológiai Intézet Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2. Tóth Anita BT- 3SZB A zsörtölődés beszédaktusának gender-szempontú vizsgálata Konzulens: Dr. Dobos Csilla, dékánhelyettes, egyetemi docens Modern Filológiai Intézet Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 3. Szamosi Barna BT-4alk A Jelentős testek fordítástudományi szempontú elemzése Konzulens: Dr. Simigné Dr. habil Fenyő Sarolta, intézetigazgató, egyetemi docens Modern Filológiai Intézet Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Kegyesné Dr. Szekeres Erika, intézeti tanszékvezető, egyetemi adjunktus Modern Filológiai Intézet Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék II. ANGLISZTIKA SZEKCIÓ Helye: Angol Német Könyvtár (A/6. épület; Fsz. 19. szoba) Ideje: november 20. (csütörtök) Baráth Richárd BT-5AT Bits and Pieces of History in Frank O Connor s Guests of the Nation Konzulens: Dósa Attila, egyetemi docens Modern Filológiai Intézet Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék 13

19 2. Salamon Imola BT-3A Cultural Background and Differences in the English Speaking Countries Konzulens: Kopaszné Láng Viktória, tudományos segédmunkatárs Modern Filológiai Intézet Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék III. FILOZÓFIA SZEKCIÓ Helye: B/2. épület (II. emelet 217/a. terem, 105/a. ajtó) Ideje: november 19. (szerda) Márta Alex BT-5F Úton az irracionalitás felé: Lakatos Imre kuhni oldala Konzulens: Prof. Dr. Forrai Gábor, intézetigazgató, egyetemi tanár Filozófiai Intézet 2. Máthé Tekla Noémi BT-3SZB Az értékvesztés problémái a Don Juan színpadi és film változataiban (Kierkegaardtól Marlon Barndoig) Konzulens: Dr. Szakálné Dr. Veres Irén Ildikó, egyetemi docens Filozófiai Intézet 3. Szabó Zsolt Endre BT-5F Érzések és érzelmek különbségéről, avagy egy fogalmi hiányosság lehetséges feloldásáról a kognitív érzelemfelfogásban Konzulens: Dr. Demeter Tamás, egyetemi docens Filozófiai Intézet 4. Tóth Attila BT-3SZB Fikció és valóság összefüggései a tudományos fantasztikus irodalom klasszikus műveiben (Verne Gyula, Stanisław Lem) Konzulens: Dr. Szakálné Dr. Veres Irén Ildikó, egyetemi docens Filozófiai Intézet 5. Tóth Tamás Zoltán BT-3SZB A kyriakon dipnon és az eucharisztia története a korai egyházban a páli tan győzelméig Konzulens: Prof. Dr. Szigeti Jenő, professor emeritus Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Összehasonlító Irodalom és Kultúratudományi Tanszék 14

20 6. Ziegler Zsolt BT-5F Determinizmus és szabad akarat, a Konzekvencia Érv vizsgálata Konzulens: Prof. Dr. Forrai Gábor, intézetigazgató, egyetemi tanár Filozófiai Intézet 7. Ziegler Zsolt BT-5F Frankfurt típusú példák és morális felelősség Konzulens: Dr. Ambrus Gergely, egyetemi docens Filozófiai Intézet IV. IRODALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Helye: B/2. épület; III. emelet; 317/a. terem Ideje: november 19. (szerda) Barna László BT-4MN Metalepszis az alakzat sokszínűségének bemutatása Konzulens: Dr. Kiss Noémi, egyetemi adjunktus Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Összehasonlító Irodalom és Kultúratudományi Tanszék 2. Füleki Péter BT-4M Térey János Asztalizene című drámájának elemzése Konzulens: Dr. Bognár László, egyetemi adjunktus Filozófiai Intézet 3. Juhász János BT-4M Adalékok Lackner Kristóf szellemi műveltségéhez Konzulens: Dr. Kecskeméti Gábor, intézetigazgató, egyetemi docens Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Régi és Klasszikus Magyar Irodalomtörténeti Tanszék 4. Kovács József BT-absz. A Pesti Hírlap szerzőségi problémái (módszertani kísérlet Csengery Antal publicisztikájának körülhatárolására) Konzulens: Dr. Gyapay László, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Régi és Klasszikus Magyar Irodalomtörténeti Tanszék 15

21 5. Papp Ingrid BT-5MT Nádas Péter: Párhuzamos történetek (a testek kölcsönhatása) Konzulens: Dr. Kiss Noémi, egyetemi adjunktus Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Összehasonlító Irodalom és Kultúratudományi Tanszék 6. Szűcs Boglárka BT-4M egy civis dzsentri úrilány Konzulens: Dr. Sziliné Dr. B. Juhász Erzsébet, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék 7. Vass Róbertné BT-3M Társadalmi kisebbségek Ady Endre publicisztikájában Konzulens: Dr. Kappanyos András, egyetemi docens Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék 8. Veres Viktória BT-5KM Egy levetkőztetett gyermekvers Az Arany Lacinak c. költemény erotikus jelképrendszere Konzulens: Dr. Gyapay László, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Régi és Klasszikus Magyar Irodalomtörténeti Tanszék V. KULTURÁLIS ÉS VIZUÁLIS ANTROPOLÓGIAI SZEKCIÓ Helye: Gyermekváros; I. emelet 10. tanterem Ideje: november 19. (szerda) Bodolai Nikolett BT-5KS Egy leszbikus közösség kapcsolathálójának feltérképezése Konzulens: Dobák Judit, egyetemi tanársegéd Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet 2. Gazsó Dóra Júlia BT-4KM Egy festő verselő naiv népi alkotó, művész, falukrónikás Tankó Berta (Mónus) antropológiai portréja Konzulens: Dr. Ilyés Zoltán, egyetemi docens Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet 16

22 3. Győri Péter BT-3KT A gyimesi gazdálkodás mint megélhetési stratégia Konzulens: Dr. Ilyés Zoltán, egyetemi docens Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet 4. Hadobás Eszter BT-4KT Pluralitás és a bécsi modernség Konzulens: Dr. Ilyés Zoltán, egyetemi docens Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet 5. Kormos Eszter BT-2K Gazdasági stratégiák a laki cigánytelepen Konzulens: Dobák Judit, egyetemi tanársegéd Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet 6. Korsós Bernadett BT-4KT Folklórturizmus Gyimesközéplokon Konzulens: Dr. Ilyés Zoltán, egyetemi docens Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet 7. Kovács Kitti BT-2K Miskolc Lyukóvölgy Biztos Kezdet Program motivációs problémáinak feltárása antropológus szemmel Konzulens: Osgyáni Gábor, óraadó oktató Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet 8. Pálóczi Beáta BT-2K Egy cigány közösség esélyegyenlőségi törekvései Konzulens: Dobák Judit, egyetemi tanársegéd Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet 9. Schumicky Lilla BT-4K Bumsterek és a szex, avagy a női szexturizmus miértjei és kulturális hatásai Gambiában Konzulens: Dr. habil Kotics József, intézetigazgató, egyetemi docens Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet 10. Ujhelyi Anna BT-3K (Hogyan) működik? Hátrányos helyzetű diákokat támogató programok hátrányosságának vizsgálata egy miskolci középiskolában Konzulens: Török Zsuzsanna, egyetemi tanársegéd Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet 17

23 VI. MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Helye: B/2. épület; III. emelet; 317. terem Ideje: november 19. (szerda) Érsek Judit BT-3M A torockói magyarok kétnyelvűségi problémái de facto és de jure Konzulens: Dr. Gréczi - Zsoldos Enikő, egyetemi adjunktus Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék 2. Putz Orsolya BT-2M Terminológiai változások az orvosi szaknyelvben Konzulens: Dr. Illésné Dr. Kovács Mária, dékánhelyettes, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék 3. Üveges Judit BT-5AMX Párhuzamos fordítások szövegtani megközelítése (William Blake: A kisfiú elveszett; Áldozócsütörtök) Konzulens: Dr. Mózesné Dr. habil Kabán Annamária, egyetemi docens Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék VII. NEVELÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Helye: Gyermekváros I. sz. előadó (magasföldszint) Ideje: november 19. (szerda) Bodolai Nikolett BT-5KS Előítélet és diszkrimináció kérdőíves vizsgálata a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának oktatói körében Konzulens: Dr. Ugrai János, egyetemi adjunktus Tanárképző Intézet Andragógia Tanszék 18

24 2. Bujáki Márton BT-4F Létezik-e tudás a kompetenciákon kívül? Konzulens: Dr. Knausz Imre, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszék 3. Csegöldi Alex BT-5s Az oktatókkal szembeni agresszió az iskolában Konzulens: Dr. Karlovitz János Tibor, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Tanárképző Intézet Andragógia Tanszék 4. Firtelmeiszter Beáta BT-5K A testkép vizsgálata serdülők körében - egy miskolci művészeti szakközépiskola tanulói testképének bemutatása Konzulens: Prof. Dr. Vajda Zsuzsanna, intézeti tanszékvezető, egyetemi tanár Tanárképző Intézet Pszichológia Tanszék 5. Firtkó Tamás BT-5KT Tehetségígéretek felkutatása és fejlesztése Borsod Abaúj- Zemplén megye egy nagyközségében (A Taktaharkányi Tehetséggondozó Program) Konzulens: Sarka Ferenc, óraadó oktató Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszék 6. Füzér Gabriella BT-5s A Royal Rangers Egyesület, mint ifjúsági mozgalom Konzulens: Dr. Karlovitz János Tibor, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Tanárképző Intézet Andragógia Tanszék 7. Kiss Dorottya BT-4K Múzeumpedagógia Budapesten és Berlinben Konzulens: Dr. Karlovitz János Tibor, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Tanárképző Intézet Andragógia Tanszék Dr. Torgyik Judit, tanszékvezető helyettes, főiskolai tanár Kodolányi János Főiskola Bölcsészettuományi és Művészeti Intézet Neveléstudományi Tanszék 19

25 8. Kollár Zsuzsa BT-5MS A televízió pozitív és negatív hatásai a gyerekekre Konzulens: Dr. Karlovitz János Tibor, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Tanárképző Intézet Andragógia Tanszék 9. Márta Alex BT-5F Jómódú és rászoruló a reklámokban Konzulens: Dr. Lubinszki Mária, egyetemi adjunktus Tanárképző Intézet Pszichológia Tanszék 10. Solymosi Léna BT-5K Tamperei Erasmus - tanulmányút elemzése egy miskolci egyetemista szemével Konzulens: Dr. Karlovitz János Tibor, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Tanárképző Intézet Andragógia Tanszék 11. Tarr Viktória BT-4F Puskázás Konzulens: Ádám Anetta, egyetemi adjunktus Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszék 12. Tóth Beatrix BT-1PD Hiperaktív gyerek a családban Konzulens: Dr. Karlovitz János Tibor, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Tanárképző Intézet Andragógia Tanszék 13. Tóth Nikolett BT-1PD A Maci csoport élete és gyermekei Konzulens: Dr. Karlovitz János Tibor, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Tanárképző Intézet Andragógia Tanszék 20

26 VIII. POLITIKATUDOMÁNYI SZEKCIÓ I. ÁLTALÁNOS POLITOLÓGIA Helye: A/6. épület XVIII. előadó (földszint) Ideje: november 19. (szerda) Brebán Zsófia BT-4P Európai Unió: versenyképesség és / vagy szolidaritás Konzulens: Veres Edit, megbízott oktató Politikatudományi Intézet 2. Feketéné Pál Enikő BT-4P Barátok közt? Nők a politikában Konzulens: Fekete Sándor, egyetemi tanársegéd Politikatudományi Intézet 3. Gregovszki Judit BT-5P Orbán Zita BT-4P A politikussá válás lépései a keleten avagy a nők esélyei a politikában keleten Konzulens: Boros Bánk Levente, tudományos munkatárs Politikatudományi Intézet 4. Havril Roland BT-5P A civil társadalom értelmezései Magyarországon Konzulens: Pál Gábor, megbízott oktató Politikatudományi Intézet 5. Marikovszky Linda BT-5P A manipulált tömegtudat Konzulens: Veres Edit, megbízott oktató Politikatudományi Intézet 6. Pető Péter BT-4P Születésben abortusz, avagy a magyar haladó baloldal agóniája Konzulens: Fekete Sándor, egyetemi tanársegéd Politikatudományi Intézet 21

27 IX. POLITIKATUDOMÁNYI SZEKCIÓ II. ÖSSZEHASONLÍTÓ POLITOLÓGIA Helye: A/6. épület XVIII. előadó (földszint) Ideje: november 12. (szerda) Benes Péter BT-5P Észak Írország: a békétlenségtől a megbékélésig Konzulens: Dr. Soltész Erzsébet, egyetemi docens Politikatudományi Intézet 2. Gregovszki Judit BT-5P Új Zéland és Magyarország választási rendszerének összehasonlítása Konzulens: Zárug Péter Farkas, egyetemi adjunktus Politikatudományi Intézet 3. László Bernadett BT-4P Svájc politikai rendszere Konzulens: Dr. Soltész Erzsébet, egyetemi docens Politikatudományi Intézet 4. Orbán Zita BT-4P Az osztrák és magyar parlament működési mechanizmusának összehasonlítása Konzulens: Zárug Péter Farkas, egyetemi adjunktus Politikatudományi Intézet 5. Pecze Katalin BT-5P Thaiföld kormányzati rendszere Konzulens: Dr. Soltész Erzsébet, egyetemi docens Politikatudományi Intézet 6. Sáfián Ádám BT-4P A lőporos hordó tetején avagy Magyarország és a délszláv válság Konzulens: Pál Gábor, megbízott oktató Politikatudományi Intézet 22

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Megnyitó: Dr. Karajz Sándor, dékán-helyettes, egyetemi docens Előadás: Plenáris előadás Helye: Ideje: XXVII. előadó (A/4 épület IV. emelet) 2008. november 27. (csütörtök) 10.00 óra

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciájának 2013.évi helyezettjei

A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciájának 2013.évi helyezettjei A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciájának 2013.évi helyezettjei Szekció Helyezettek, különdíjasok, legjobb opponensek Dolgozatcímek Konzulensek Agrárjogi 1. Poór

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László 1.csoport 1 Alács Rita X. 1. Horváth Gábor Seb. Kl. 2 Bajsz András 2010-10-01 Horváth Gábor Seb. Kl. 3 Bakk Ágnes X. 4. Kakuja M. Sebklinika 4 Baukó Krisztina 5 Berényi Zsuzsanna Éva X. 5. Daróczi M. Sebklinika

Részletesebben

NN Family Run családi futónap és felnőtt futóest

NN Family Run családi futónap és felnőtt futóest 5.25km - Férfi eredmények 1 753 Ryan Sparks 18:30 2 750 Peter Schurch 18:30 3 720 Vanó Imre 18:48 4 743 Rázsó Viktor 20:10 5 523 Dely Kristóf 22:09 6 604 Lengyel Zoltán 22:51 7 620 Mongyi Ferenc 24:21

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat Ssz. Név: Téma: Konzulens: 1. Balázsi Dávid A Götz-G kft. marketing tevékenységének értékelése Égető Ildikó

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Atlétikai Országos Minősítő Pályaverseny

Atlétikai Országos Minősítő Pályaverseny FORG-TECH KUPA Atlétikai Országos Minősítő Pályaverseny 2010. évi Békés Megye Nyílt, Serdülő Egyéni Bajnoksága Jász-Nagykun-Szolnok megye Csongrád megye - Békés megye Válogatott Viadala 2010. szeptember

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA Ssz. Név Ssz. Név 1. Futó Kovács Szandra 36. Török Nándor 2. Barta Róbert 37. Moroncsik Roland 3. Sólyom Vivien 38. Simon Dániel 4. Csorba Adrienn 39. Gáspár Gabriella 5.

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei Nyeremény: páros mozijegy kupon 1. Játéknap (2015.01.20.) Gál Csongor Kovács Dániel Nagy Fanni Vivien Csongrádi Norbert Székely Klaudia Nagy Bence Cilling Andi Juhász

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola (OM: 036063) 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 37. Telefon/fax: 56/461-144

Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola (OM: 036063) 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 37. Telefon/fax: 56/461-144 i Gimnázium és Szakképző Iskola (OM: 036063) 5440, Kossuth Lajos út 37. Telefon/fax: 56/461-144 A i Gimnázium és Szakképző Iskola ideiglenes felvételi jegyzéke a 2011-2012-es tanévre Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Állam- és Jogtudományi Szekció 1

Állam- és Jogtudományi Szekció 1 Állam- és Jogtudományi Szekció 1 Intézmény Város 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Elõadások száma I-III. helyezés Egyéb 1 BCE KIK Budapest 2 3 1 2 8 1 2 2 DE ÁJK Debrecen 1 2 2 1 2 1 3 1

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

S.sz. Teljes év MESZK kártyaszá Tagozat 1. Antal Imre 1004200 Gyógytorna-fizioterápia 2. Asztalos Péter 1004378 Gyógytorna-fizioterápia 3.

S.sz. Teljes év MESZK kártyaszá Tagozat 1. Antal Imre 1004200 Gyógytorna-fizioterápia 2. Asztalos Péter 1004378 Gyógytorna-fizioterápia 3. S.sz. Teljes év MESZK kártyaszá Tagozat 1. Antal Imre 1004200 Gyógytorna-fizioterápia 2. Asztalos Péter 1004378 Gyógytorna-fizioterápia 3. Bacskai Katalin 3010069 Gyógytorna-fizioterápia 4. Bagi Attila

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Eredménylista. Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Maros Körzet: Marosvásárhely 5. osztály 1 Nagy Adél Zsigmond Júlia Ákosfalvi Gimnázium Ákosfalva 149 2 Demeter Dávid Levente Barabás Anna Tudor Vladimirescu Általános Iskola Marosvásárhely

Részletesebben

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Jelentkezési űrlap Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Iskola neve Település 1. Fazakas Gergő Nándor 152 Péterfi Edit Székely

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG Ápolási Tanszék 6726 Szeged, Temesvári krt. 31., Tel/Fax: 54-50-39 E-mail: apolasi@etszk.u-szeged.hu

Részletesebben

Homoki Klára 17 éves Tavasz a Bükkben. Homoki Klára 17 éves Ősz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Miskolc Felkészítő tanár: Kissné Gémes Anetta

Homoki Klára 17 éves Tavasz a Bükkben. Homoki Klára 17 éves Ősz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Miskolc Felkészítő tanár: Kissné Gémes Anetta Homoki Klára 17 éves Ősz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Felkészítő tanár: Kissné Gémes Anetta Homoki Klára 17 éves Tavasz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Felkészítő tanár: Kissné Gémes

Részletesebben

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13.

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13. Tantárgy Helyezés Tanuló neve Megnevezés Szint Felkészítő nevelő 6. Gaál Ramónia 6.a Kisokos 2000 angol verseny országos Fodorné Nagy Erika 3. Kanyó Attila 4.b Kisokos 2000 angol verseny országos Aszalós

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

SZTE Workshop 2013. április 17-19.

SZTE Workshop 2013. április 17-19. SZTE Workshop 2013. április 17-19. TÁRSASDALOMTUDOMÁNYOK A TÁRSADALOMÉRT TERVEZETT PROGRAM Szent-Györgyi Albert Agóra Informatórium, 2013. ÁPRILIS 17 DÉLELŐTT 9:00 10:00 PLENÁRIS ELŐADÁS Prof. Dr. Szabó

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola

Andrássy Gyula Szakközépiskola 2011 2015 Meghívó Andrássy Gyula Szakközépiskola A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola ÉRETTSÉGIZŐ ÉVFOLYAMA 2015. április 30-án 17.00 órakor búcsúzik iskolájától A ballagási ünnepélyre szeretettel

Részletesebben

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA MAGYAR ÓVODAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET, DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA 2010.

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Sszám Név Választott téma Konzulens. Étékpapír-piaci, tőzsdei elemzések. Étrékpapírok (kötvény, részvény szerpe a finanszírozásban)

Sszám Név Választott téma Konzulens. Étékpapír-piaci, tőzsdei elemzések. Étrékpapírok (kötvény, részvény szerpe a finanszírozásban) Sszám Név Választott téma Konzulens 1 Angyal Roxána Étékpapír-piaci, tőzsdei elemzések. Étrékpapírok (kötvény, részvény szerpe a finanszírozásban) Demeter László 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Antal Rita Korszerű

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Versenyző Irodalom - Magyar nyelv és helyesírás 2011. március 5. Dél-Alföld Molnár Veronika 73,0 21 3 Vajda Péter Oktatási

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév Dr. Vuity Valéria Igazgató közgazdaságtan Sárosi Magdolna Igazgatóhelyettes német nyelv Gottlieb Gábor Igazgatóhelyettes matematika, informatika, földrajz Agyagási Anett biológia Bartkóné Szigecsán Réka

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

y JJ Dalló Krisztina, 9 éves Dávid Edit, 1. osztály Demeter László, 10 éves Deres Anita, 12 éves Dolmán Gábor, 10 éves Dominek Balázs. 7.

y JJ Dalló Krisztina, 9 éves Dávid Edit, 1. osztály Demeter László, 10 éves Deres Anita, 12 éves Dolmán Gábor, 10 éves Dominek Balázs. 7. Almán Csilla, 12 éves Antal Ágnes, 13 éves Appel Zoltán, 6. osztály Azari Fruzsina, 3. osztály 7 8 9 10 Chikhi Lilla, 5. osztály Czakó Csaba, 5. osztály Czékmán Csaba, 5. osztály Czinege Diána, 7. osztály

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

2004 és utána született fiúk 7 éves és fiatalabb

2004 és utána született fiúk 7 éves és fiatalabb 2004 és utána született fiúk 7 éves és fiatalabb 10:00 500m 1. Tomka István 2005 Püspökladány, Optimit Hungária 1:28 2. Papp Zsigmond 2004 Berettyóújfalu, II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 1:28 3. Madar Krisztián

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Guruz Laszlo 2. Kelemen Imre 3. Kiss Adrienn Alexandra 4. Radosits Ambrus Zoltan 5. Olajos Katalin 6. Forgacs Bianka 7. Hogye Gyula 8. Nemeth Balint 9. Pakay Bela 10. Pirvacsi Istvan Zsolt 11. Popovics

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Sszám Név Választott téma Konzulens Szak

Sszám Név Választott téma Konzulens Szak Sszám Név Választott téma Konzulens Szak 1 Antal Csaba A kulturális attrakciók kulturális rendezvények jelentősége egy választott desztináció turisztikai kínálatában 2 3 Bata András Információtechnológia

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

1. ÁGAZATI GAZDASÁGTAN TAGOZAT

1. ÁGAZATI GAZDASÁGTAN TAGOZAT 1. ÁGAZATI GAZDASÁGTAN TAGOZAT Kelemen Imre Gábor ME GTK Nagy Dorottya ME GTK Kisida Kata PTE KTK Bunda Krisztina DE AVK Kiss Zsófia Nagy Piroska BCE GTK Blaskó Beáta DE AVK helyezett: Munkácsy András

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3 OROSHÁZI TÁNCSICS MIHÁLY TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZÉKHELYINTÉZMÉNY Érettségi, szakmai és szintfelmérő vizsgák OROSHÁZA 2013-2014. 1 Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője EREDMÉNYEK A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője Magyarország az Én hazám 0. Gimnázium Leövey Klára Gimnázium és SZKI Budapest Bors Lászlóné Szűcs Orsolya Háló Ádám Szládovics Tamás Balassi

Részletesebben

A telephelyválasztás logisztikai és humán aspektusai. A válság hatása a kkv szektorra. adjunktus

A telephelyválasztás logisztikai és humán aspektusai. A válság hatása a kkv szektorra. adjunktus Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Közgazdaságtudományi Szekció 2011.04.14-16. Gödöllı Regionális gazdaságtan II. tagozat 2011.04.15. Ékes Szeverin Kristóf Fazekas Nikolett Világgazdaság és globalizáció

Részletesebben

SZÉTV Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek Budapest, 2015. március 16-17. Helyezés Név Intézmény Város

SZÉTV Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek Budapest, 2015. március 16-17. Helyezés Név Intézmény Város 1. Csarnai Anita 2. Vidra Ákos 3. Szécsényi Dániel István 4. Török Márk 5. Szlovenszki Boglárka 6. Szolanics Vivien 7. Kálmánchei Krisztina 8. Faragó Renáta 9. Barta Tamás 10. Mayer Edina Békéscsabai Széchenyi

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Somogy megye Az intézmény neve i Egyetem Pedagógustovábbképző és Szolgáltató Intézet A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai A település neve 7400 Utca, tér Bajcsy- Zs. u. Irányítószám Házszám

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Hiszek az alkotásban, mely a lélek nyelve, a magasabb lelkeké Hiszek a munkában Hiszek a nehézben. Hogy nem lehetetlen!

Hiszek az alkotásban, mely a lélek nyelve, a magasabb lelkeké Hiszek a munkában Hiszek a nehézben. Hogy nem lehetetlen! Hiszek az alkotásban, mely a lélek nyelve, a magasabb lelkeké Hiszek a munkában Hiszek a nehézben. Hogy nem lehetetlen! (Babits Mihály: Örökkék ég a felhők mögött) 1 Tartalom: MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Részletesebben

Ideiglenes középiskolai felvételi rangsor - módosítási lehetőséget követően - 2015 2016 tanév

Ideiglenes középiskolai felvételi rangsor - módosítási lehetőséget követően - 2015 2016 tanév Ideiglenes középiskolai felvételi rangsor - módosítási lehetőséget követően - 2015 2016 tanév Tanulmányi terület: 01-4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv, a

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

Szakdolgozatok. 1. 1 1988 Kostyákné Vass Ágnes 1 pl. A jog tudományossága

Szakdolgozatok. 1. 1 1988 Kostyákné Vass Ágnes 1 pl. A jog tudományossága Szakdolgozatok 1. 1 1988 Kostyákné Vass Ágnes 1 pl. A jog tudományossága 2. 198? Sipos István 1 pl. Az intenzív mezőgazdasági fejlődés, valamint egyéb tényezők hatásának vizsgálata Szolnok megye hasznos

Részletesebben

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI Fodor Zoltán 2191 Bag Tóth Ilona 3467 Ároktő Pallósi József 7400 Kaposvár GoPro kamera nyertesek: Szigetvári Zoltán 1107 Budapest Gáspár Mátyás 8200

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

EGY PROJECT TÖRTÉNETE

EGY PROJECT TÖRTÉNETE EGY PROJECT TÖRTÉNETE ÁTS-LESKÓ ZSUZSANNA ERDŐS ATTILA ÁDÁM www.odooproject.hu facebook: odooproject www.blog.odooproject.com SOLAR DECATHLON EUROPE 2012 SOLAR DECATHLON EUROPE 2012 1. Építészet 2. Mérnöki

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben 9. D osztály FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGÁK Ferracci Simone angol felsőfokú C 10. B osztály Ténai Éva angol felsőfokú A 12. A osztály Gazsi Bettina angol felsőfokú

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

MEGHÍVÓ VALÉTÁLÁSRA 2003-2008

MEGHÍVÓ VALÉTÁLÁSRA 2003-2008 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság-és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár MEGHÍVÓ VALÉTÁLÁSRA 2003-2008 190 éves a mosonmagyaróvári felsőoktatás A búcsúzónak minden emlék drága, Egy száraz

Részletesebben