TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA"

Átírás

1

2 MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA PROGR AM J A november

3

4 MISKOLCI EGYETEM MEGHÍVÓ A MISKOLCI EGYETEM Rektora, Hallgatói Önkormányzata és Tudományos Diákköri Tanácsa tisztelettel meghívja Önt, munkatársait, hallgatótársait a november 10 november 28. között megrendezésre kerülő TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁRA

5 A programfüzetet szerkesztette: Dr. Olajos István egyetemi docens a Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának titkára A szerkesztési munkát segítette: Horváth Anett főelőadó Kiadja a Miskolci Egyetem A kiadásért felelős: Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes Miskolc-Egyetemváros, Példányszám: 1000 Készült Develop lemezről, az MSZ és szabványok szerint Miskolci Egyetem Sokszorosító Üzeme A sokszorosításért felelős: Kovács Tiborné üzemvezető ME.Tu/

6 ELŐSZÓ A Miskolci Egyetemen, hazánk többi felsőoktatási intézményéhez hasonlóan, jelentős számú hallgatót vonz a diák tudományos munka, a már hagyományossá vált tudományos diákköri mozgalom. Nagy szerepe van ebben azoknak a kiváló oktató-kutató tanároknak, akik a tehetséges, ambiciózus, tanulási kötelességeiket felelősen teljesítő hallgatókkal való foglalkozást, a tehetség-gondozást szívesen, önzetlenül végzik. A legfontosabb szereplők azonban a hallgatók. A hallgatói tudományos munka megismerésének szervezett formája az évenkénti intézményi tudományos diákköri konferencia, amely különböző szakmai szekciókban ad lehetőséget a fiatalok dolgozatainak bemutatására. A évi konferencián a Miskolci Egyetem 8 kari és 1 intézeti tudományos diákköri tanácsának szervezésében 58 szekcióban 376 előadás hangzik el. A szekcióüléseket az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elhatározásának megfelelően kibővített tanszéki, intézeti illetve összevont tanszéki konferenciák formájában tartjuk. A szekcióülésekre és azok programjaira hívjuk és várjuk az érdeklődőket, továbbá értelemszerűen elvárjuk a szekció tudomány- illetve szakterületén tevékenykedő tanszékek oktatóit és kutatóit, valamint az előadó-szerzőkkel együtt hallgató, azonos szakon tanuló diákokat. A tudományos diákköri munkában való részvétel fontos szerepet játszik az egyetemi képzésben, mert elősegítheti a hallgatók egyéni fejlődését, jutalmazásukat is jelentheti, későbbi pályafutásukat külföldi és hazai konferenciákon, külföldi részképzésben való részvételüket, doktorandusz-képzésre való felvételüket pedig előnyösen befolyásolhatja. Reméljük, hogy a évi konferencián elhangzó előadások bizonyítják majd a diákok szakirodalmi tájékozottságát, azon túl alkotóképességük fejlődését, valamint a választott téma kutatási módszereinek elsajátítását. Dr. Gyulai Ákos egyetemi tanár, az ETDT elnöke 1

7 ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR I. AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOGI SZEKCIÓ Helye: Civilisztikai Intézet Könyvtára (A/6 épület 117/A szoba) Ideje: november 14. (péntek) 9 óra 1. Belényesi Julianna Tünde, ÁJK-CTI, V. évfolyam Az ingatlan-nyilvántartás reformjai a XX. és a XXI. században Konzulens: Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens 2. Gál Fruzsina, ÁJK-CTI, IV. évfolyam Az emisszió kereskedelem Konzulens: Dr. Csák Csilla, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 3. Hevesi Borbála, ÁJK-CTI, V. évfolyam Felelősség a környezeti károkért, különös tekintettel a Rába szennyezésre és a határon átfolyó szennyezésekre Konzulens: Dr. Csák Csilla, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 4. Kaziáner Judit, ÁJK-CTI, V. évfolyam Az Energiajog újdonságai különös tekintettel a földgázszektorra Konzulens: Dr. Csák Csilla, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 5. Kerekes Viktória, ÁJK-CTI IV. évfolyam A történelmi bázisjogosultság és helye az új támogatások rendszerében Konzulens: Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens 6. Kolaj László, ÁJK-CTI, IV. évfolyam Az EMVA gyakorlatorientált megközelítése Konzulens: Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens 7. Koós Márk György, ÁJK-CTI III. évfolyam Az illegális terepmotorozás elleni fellépés komplex eszközrendszere Konzulens: Dr. Csák Csilla, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 8. Pásztor Krisztina, ÁJK-CTI, V. évfolyam Az ügyész szerepe az ingatlan-nyilvántartási eljárásban, különös tekintettel az ún. lakásmaffia jellegű cselekményekre Konzulens: Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens 2

8 9. Pelsőczy Linda ÁJK-CTI IV. évfolyam A WTO és a környezetjog Konzulens: Dr. Csák Csilla, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 10. Szentiványi Veronika, ÁJK-CTI, V. évfolyam Az állatvédelem - A környezetjog és a büntetőjog határán Konzulens: Dr. Csák Csilla, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 11. Zomborszki Pál, ÁJK-CTI III. évfolyam Géptámogatás az agráriumban Konzulens: Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens II. ALKOTMÁNYJOGI SZEKCIÓ Helye: Államtudományi Intézet Könyvtára (A/ szoba) Ideje: november :30 óra 1. Bálint Edina Ida, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam A gyülekezési jog aktuális elméleti és gyakorlati kérdései Konzulens: dr. Hallók Tamás, egyetemi tanársegéd 2. Kazuska Melinda, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam Reformtörekvések választási rendszerünk kapcsán, különös tekintettel az arányosság kérdésére Konzulens: dr. Hallók Tamás, egyetemi tanársegéd 3. Krokavecz Judit, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam A gyülekezési jog és a megoldásra váró kérdései Konzulens: dr. Hallók Tamás, egyetemi tanársegéd 4. Lázár Anett, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam Az élethez való jog korlátozhatósága, az eutanázia kérdései Konzulens: Dr. habil. Paulovics Anita, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 5. Lovassy Ádám, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam A pszichiátriai betegek jogállásának szabályozása és jogaik korlátozása a hatályos magyar jogban Konzulens: Dr. habil. Paulovics Anita, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 3

9 6. Nyirfa Gábor, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam Népszavazás a gyakorlatban A népszavazás és a nemzetközi szerződések kapcsolata Konzulens: dr. Hallók Tamás, egyetemi tanársegéd 7. Stipta Zsuzsa, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam A környezethez való jog, mint az alapjogok korlátozhatóságának indoka Konzulens: Dr. habil. Paulovics Anita, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 8. Szabó Erika, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam Az országos népszavazás újraszabályozása Konzulens: dr. Hallók Tamás, egyetemi tanársegéd 9. Tátrai Zsuzsa Erika, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam Tiltott népszavazási tárgykörök különös tekintettel hazánk nemzetközi szerződéses kötelezettségeire Konzulens: dr. Hallók Tamás, egyetemi tanársegéd 10. Toma Eszter, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam Hazánk pszichiátriai betegei helyzetének és jogainak jövője a múlt, és különösen a jelen tükrében Konzulens: Dr. habil. Paulovics Anita, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens III. BÜNTETŐJOGI SZEKCIÓ Helye: Bűnügyi Tudományok Intézetének Könyvtára (A/6. ép szoba) Ideje: november 11. (Kedd) 16 óra 1. Illés Ivett, ÁJK-BTI, V. évfolyam A fiatalkorú bűnelkövetőkkel szemben alkalmazható elterelési lehetőségek gyakorlati megvalósulása, különös tekintettel a speciális magatartási szabályokra Konzulens: Csemáné Dr. Váradi Erika, PhD, egyetemi docens 2. Kárpáti Orsolya, ÁJK-BTI, V. évfolyam Az ittasság büntetőjogi megítélése az osztrák és a magyar jogban Konzulens: Dr. Jacsó Judit, PhD, egyetemi adjunktus 3. Kerekes Viktória, ÁJK-BTI, IV. évfolyam A női kriminalitás jogi aspektusai Konzulens: dr. Gilányi Eszter, egyetemi tanársegéd 4

10 4. Kiss Enikő, ÁJK-BTI, V. évfolyam Élet a zárt osztályon, avagy a kóros elmeállapotú bűnelkövetők gyógykezelése az IMEI-ben és a polgári pszichiátriai osztályokon Konzulens: dr. Gilányi Eszter, egyetemi tanársegéd 5. Lövei Katalin, ÁJK-BTI, III. évfolyam A közvetítői eljárás tapasztalatai a fiatalkorúakkal kapcsolatos büntetőügyekben Konzulens: Csemáné Dr. Váradi Erika, PhD, egyetemi docens 6. Nagy Anett, ÁJK-BTI, V. évfolyam Összehasonlító elemzés a büntetőjogi mediáció témakörében Svájc, Németország, Ausztria és Magyarország vonatkozásában Konzulens: Prof. Dr. Görgényi Ilona, intézeti tanszékvezető, egyetemi tanár 7. Nagy Nikoletta, ÁJK-BTI, III. évfolyam A munkabüntetések Konzulens: Dr. Sántha Ferenc, PhD, egyetemi docens 8. Pósa Edina, ÁJK-BTI, III. évfolyam A gyűlöletbeszéd büntetőjogi megítélése különös tekintettel az alkotmánybírósági határozatokra Konzulens: Prof. Dr. Görgényi Ilona, intézeti tanszékvezető, egyetemi tanár IV. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI ÉS BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI JOGI SZEKCIÓ Helye: Bűnügyi Tudományok Intézetének Könyvtára (A/6. ép szoba) Ideje: november 11. (Kedd) 14 óra 1. Balázs Tímea, ÁJK-BTI, V. évfolyam A közérdekű munka végrehajtásának gyakorlati problémái Konzulens: Dr. Róth Erika, PhD, egyetemi docens, Dr. Lőrincz József, PhD, egyetemi docens 2. Mazur Ágnes, ÁJK-BTI, V. évfolyam Az ügyész szerepe a büntetőeljárásban Konzulens: Dr. Róth Erika, PhD, egyetemi docens 3. Pető Linda, ÁJK-BTI, V. évfolyam A női fogvatartottak helyzete a büntetés-végrehajtási intézetben Konzulens: Dr. Lőrincz József, PhD, egyetemi docens 5

11 V. EURÓPAJOGI SZEKCIÓ Helye: Civilisztikai Intézet Könyvtára (A/6 épület 117./A szoba) Ideje: november 12. (szerda) 14:30 óra 1. Csordás Tamás, ÁJK-ENI, III. évfolyam Az Európai Területi Együttműködés, különös tekintettel a határmenti együttműködésekre Konzulens: dr. Asztalos Zsófia, egyetemi tanársegéd 2. Gombár Ádám, ÁJK-ENI, V. évfolyam Az Európai Közösség regionális politikája Konzulens: Dr. Angyal Zoltán, PhD, egyetemi adjunktus 3. Jacsó Andrea, ÁJK-ENI, IV. évfolyam Az Európai Unió és az emberi jogok védelme Konzulens: dr. Asztalos Zsófia, egyetemi tanársegéd 4. Ludvig Tamás, ÁJK-ENI, V. évfolyam A Parlamenti Közgyűléstől az Európai Parlamentig Konzulens: Dr. Angyal Zoltán, PhD, egyetemi adjunktus VI. JOGTÖRTÉNETI ÉS RÓMAI JOGI SZEKCIÓ Helye: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet Könyvtára (A/6. épület, 220.) Ideje: november 12. (szerda) 14 óra 1. Balázs Enikő, ÁJK-JJI, IV. évfolyam Prostitúció és nemi erkölcs a klasszikus római társadalom és jog rendszerében Konzulens: Dr. Péter Orsolya Márta, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 2. Galuska Marianna, ÁJK-JJI, V. évfolyam Az inkvizíció története Konzulens: Dr. Koncz Ibolya Katalin, PhD, egyetemi docens 3. Somogyi Magdolna, ÁJK-JJI, IV. évfolyam Joggyűjtemények, jogforrások a középkori német jogban Konzulens: dr. Petrasovszky Anna, egyetemi adjunktus 6

12 VII. KERESKEDELMI JOGI SZEKCIÓ Helye: Kari Tanácsterem (A/6. 31.) Ideje: november 19. (szerda) 15 óra 1. Hencz Adrienn, ÁJK-CTI, V. évfolyam A befektetési alapok, mint a magyar tőkepiac jelentős szereplői Konzulens: Dr. Miskolczi Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi, egyetemi adjunktus 2. Kántor Judit, ÁJK-CTI, V. évfolyam A lízing szabályozása és gyakorlati kérdései, különös tekintettel az ingatlanlízingre Konzulens: dr. Kovács István, egyetemi adjunktus 3. Lődár Lilla, ÁJK-CTI, IV. évfolyam Az igazgatótanács intézménye a nyilvánosan működő részvénytársaságok képviseletében Konzulens: Dr. Miskolczi Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi, egyetemi adjunktus 4. Petrovai Réka, ÁJK-CTI, V. évfolyam A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal szembeni fellépés európai és magyar szabályozása Konzulens: Ujváriné dr. Antal Edit, egyetemi adjunktus 5. Simon Judit, ÁJK-CTI, V. évfolyam A vállalatfelvásárlás magyar szabályai és aktuális problémái a tőkepiaci törvény tükrében Konzulens: Dr. Miskolczi Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi, egyetemi adjunktus 6. Szikszai Anita, ÁJK-CTI, V. évfolyam A vezető tisztségviselő tevékenységéért való felelősség harmadik személyekkel szemben Konzulens: Dr. Barta Judit, PhD, egyetemi docens 7

13 VIII. KÖZIGAZGATÁSI JOGI SZEKCIÓ Helye: Kari Tanácsterem (A/6. 31.) Ideje: november 11. (kedd) 16 óra 1. Bánka Arnold, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam A műemlékvédelem szabályozása és gyakorlati kérdései a hatályos magyar jogban Konzulens: dr. Szabó Annamária Eszter, egyetemi tanársegéd 2. Lakatos Nóra, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam A honvédelmi igazgatás helye a közigazgatás rendszerében, illetve a nemzetközi közegben Konzulens: Dr. Nyitrai Péter, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens 3. Molnár Erzsébet, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam Sajátosságok a honvédelmi és katonai célú építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásaiban Konzulens: Dr. Nyitrai Péter, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens 4. Németh Nelli, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam A gázpiac liberalizációja Konzulens: dr. Czékmann Zsolt, egyetemi tanársegéd 5. Ráczkevy Ildikó, V. évfolyam Az európai közigazgatás centruma: az Európai Bizottság Konzulens: dr. Csáki Gyula Balázs, egyetemi adjunktus IX. MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOGI SZEKCIÓ Helye: Kari Tanácsterem (A/6. 31.) Ideje: november 12. (szerda) 15 óra 1. Heinemann Csilla, ÁJK-CTI, V. évfolyam A korhatár és a szolgálati idő változásai az öregségi nyugdíjra való jogosultság megállapításánál Konzulens: dr. Tóth Hilda, egyetemi adjunktus 2. Kiss Dániel András, ÁJK-CTI, IV. évfolyam A munkajogviszony megszűnésének elméleti és gyakorlati problémái Konzulens: Dr. Kenderes György, PhD, egyetemi docens 8

14 3. Lipták Katalin, ÁJK-CTI, III. évfolyam A foglalkoztatáspolitika összehasonlító elemzése Magyarország és az Európai Unió néhány tagországának esetében Konzulens: dr. Jakab Nóra, egyetemi tanársegéd 4. Louit - Szőke Anna Zsuzsanna, ÁJK-CTI, V. évfolyam Határokon átnyúló szociális ellátások Konzulens: dr. Tóth Hilda, egyetemi adjunktus 5. Lovassy Ádám, ÁJK-CTI, IV. évfolyam A munkához való jog az Alkotmányban és annak gyakorlati érvényesülése a rendszerváltás óta Konzulens: dr. Tóth Hilda, egyetemi adjunktus 6. Papp Ágnes, ÁJK-CTI, IV. évfolyam Mediáció a munkajog területén Konzulens: dr. Jakab Nóra, egyetemi tanársegéd 7. Schulhof Henriett, ÁJK-CTI, V. évfolyam A vállalati szociális felelősség értelmezése munkajogi aspektusból Konzulens: dr. Tóth Hilda, egyetemi adjunktus 8. Szendrák Dominika, ÁJK-CTI, V. évfolyam A munkavállalók kártérítési felelősségének elméleti és gyakorlati kérdései Konzulens: Dr. Kenderes György, PhD, egyetemi docens X. NEMZETKÖZI JOGI SZEKCIÓ Helye: Civilisztikai Intézet Könyvtára (A/6 épület 117./A szoba Ideje: november 13. (csütörtök) 16 óra 1. Kisvárdai Gábor, ÁJK-ENI, V. évfolyam A diplomáciai képviselők mentességére vonatkozó szabályok napjainkban Konzulens: Dr. Pákozdy Csaba, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi adjunktus 2. Kossuth Katalin, ÁJK-ENI, III. évfolyam Központban a gyermek Konzulens: dr. Raisz Anikó, egyetemi tanársegéd 3. Kozák Zsuzsa Barbara, ÁJK-ENI, IV. évfolyam Emberi jogok védelme az ENSZ-ben Konzulens: Dr. Pákozdy Csaba, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi adjunktus 9

15 4. Pápai Anita, ÁJK-ENI, V. évfolyam Válságkezelés a ruandai népirtást követően, különös tekintettel az ICTR és a gacaca eljárások működésére Konzulens: dr. Kirs Eszter, egyetemi tanársegéd 5. Papp Ágnes, ÁJK-ENI, IV. évfolyam Az emberi jogok nemzetközi védelme Konzulens: dr. Raisz Anikó, egyetemi tanársegéd 6. Szabó Szandra Kinga, ÁJK-ENI, III. évfolyam A kettős állampolgárság előnyei és hátrányai a XXI. században Konzulens: dr. Raisz Anikó, egyetemi tanársegéd XI. NEMZETKÖZI MAGÁNJOGI SZEKCIÓ Helye: Civilisztikai Intézet Könyvtára (A/6 épület 117./A szoba) Ideje: november 12. (szerda) 13 óra 1. Pap Laura, ÁJK-ENI, V. évfolyam Az alapvető szerződésszegés szabályai a Bécsi Vételi Egyezményben, különös tekintettel a bírói gyakorlatra Konzulens: dr. Palásti Gábor, egyetemi adjunktus 2. Török Barbara, ÁJK-ENI, V. évfolyam A joghatósági kifogások rendszere a nemzetközi választott bíráskodásban Konzulens: dr. Palásti Gábor, egyetemi adjunktus 3. Zsebesi Nóra, ÁJK-ENI, V. évfolyam A szerződéses kötelezettségekre vonatkozó Róma I. rendelet jelentőségének bemutatása a hazai és a német jogban Konzulens: dr. Palásti Gábor, egyetemi adjunktus 10

16 XII. PÉNZÜGYI JOGI SZEKCIÓ Helye: Államtudományi Intézet Könyvtára (A/6. épület, II. em. 216.) Ideje: november 11. (kedd) 15:30 óra 1. Kovács Kitti, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam Nagyító alatt a vagyongyarapodási vizsgálatok elméleti és gyakorlati aspektusai Konzulens: Dr. Erdős Éva, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 2. Nagy Szilvia, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam A takarékszövetkezetek helye a pénzügyi intézmények rendszerében Konzulens: dr. Varga Zoltán, egyetemi tanársegéd 3. Ujvári Péter, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam A kettős adóztatási egyezmények problematikája Konzulens: Dr. Erdős Éva, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 4. Zatykó Zsuzsanna, ÁJK-ÁTI, III. évfolyam A tőzsdei ügyletek harmonizációs szabályozása Konzulens: Dr. Erdős Éva, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens XIII. POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI SZEKCIÓ Helye: Civilisztikai Intézet Könyvtára (A/6 épület 117./A szoba) Ideje: november 12. (szerda) 10 óra 1. Bátori Annamária, ÁJK-ENI, V. évfolyam A joghatósági megállapodás, mint a joghatóság különös formája Konzulens: Dr. Wopera Zsuzsa, PhD, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 2. Kelemen Judit, ÁJK-ENI, V. évfolyam Bizonyítás a polgári perben, különös tekintettel az apasági és a származás megállapítási perekre Konzulens: dr. Nagy Andrea, egyetemi adjunktus 3. Kopasz Gábor Sándor, ÁJK-ENI, IV. évfolyam Jogcímhez kötöttség vagy kereseti kérelemhez kötöttség érvényesül-e a polgári perekben Konzulens: dr. Nagy Adrienn, egyetemi tanársegéd 11

17 4. Moravszki Eszter, ÁJK-ENI, V. évfolyam A közrendi klauzula jelentése és értelme az Európai Unió polgári eljárásjogában Konzulens: dr. Nagy Adrienn, egyetemi tanársegéd 5. Rajzó Ibolya, ÁJK-ENI, V. évfolyam A hagyatéki eljárás gyakorlati megközelítésben Konzulens: Dr. Wopera Zsuzsa, PhD intézetigazgató, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens XIV. POLGÁRI JOGI SZEKCIÓ Helye: Kari Tanácsterem (A/6. 31.) Ideje: november 12. (szerda) 10 óra 1. Asztalos Zsuzsanna, ÁJK-CTI, V. évfolyam Az utas jogai különös tekintettel a német szabályozásra Konzulens: Prof. Dr. Bíró György, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető egyetemi tanár 2. Bodó Gergely, ÁJK-CTI, V. évfolyam Asszisztált humán reprodukciós eljárások joga Konzulens: Prof. Dr. Bíró György, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető egyetemi tanár 3. Firkala Csaba, ÁJK-CTI, IV. évfolyam A házassági vagyonjog, különös tekintettel a rendelkezési jogra Konzulens: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, PhD, egyetemi docens 4. Török Stella, ÁJK-CTI, IV. évfolyam A kiskorú gyermek tartására vonatkozó szabályok, illetve megvalósulásuk Magyarországon Konzulens: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, PhD, egyetemi docens 12

18 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR I. ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI SZEKCIÓ Helye: A/6. épület, Angol - Német Könyvtár (Fsz. 19. szoba) Ideje: november 17. (hétfő) Balla Gergely BT- 3SZB A Borsod Abaúj Zemplén megyében élő szlovák kisebbség helyzete nyelvi és kulturális szempontból elemezve Konzulens: Dr. Csetneki Sándorné, egyetemi docens Modern Filológiai Intézet Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2. Tóth Anita BT- 3SZB A zsörtölődés beszédaktusának gender-szempontú vizsgálata Konzulens: Dr. Dobos Csilla, dékánhelyettes, egyetemi docens Modern Filológiai Intézet Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 3. Szamosi Barna BT-4alk A Jelentős testek fordítástudományi szempontú elemzése Konzulens: Dr. Simigné Dr. habil Fenyő Sarolta, intézetigazgató, egyetemi docens Modern Filológiai Intézet Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Kegyesné Dr. Szekeres Erika, intézeti tanszékvezető, egyetemi adjunktus Modern Filológiai Intézet Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék II. ANGLISZTIKA SZEKCIÓ Helye: Angol Német Könyvtár (A/6. épület; Fsz. 19. szoba) Ideje: november 20. (csütörtök) Baráth Richárd BT-5AT Bits and Pieces of History in Frank O Connor s Guests of the Nation Konzulens: Dósa Attila, egyetemi docens Modern Filológiai Intézet Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék 13

19 2. Salamon Imola BT-3A Cultural Background and Differences in the English Speaking Countries Konzulens: Kopaszné Láng Viktória, tudományos segédmunkatárs Modern Filológiai Intézet Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék III. FILOZÓFIA SZEKCIÓ Helye: B/2. épület (II. emelet 217/a. terem, 105/a. ajtó) Ideje: november 19. (szerda) Márta Alex BT-5F Úton az irracionalitás felé: Lakatos Imre kuhni oldala Konzulens: Prof. Dr. Forrai Gábor, intézetigazgató, egyetemi tanár Filozófiai Intézet 2. Máthé Tekla Noémi BT-3SZB Az értékvesztés problémái a Don Juan színpadi és film változataiban (Kierkegaardtól Marlon Barndoig) Konzulens: Dr. Szakálné Dr. Veres Irén Ildikó, egyetemi docens Filozófiai Intézet 3. Szabó Zsolt Endre BT-5F Érzések és érzelmek különbségéről, avagy egy fogalmi hiányosság lehetséges feloldásáról a kognitív érzelemfelfogásban Konzulens: Dr. Demeter Tamás, egyetemi docens Filozófiai Intézet 4. Tóth Attila BT-3SZB Fikció és valóság összefüggései a tudományos fantasztikus irodalom klasszikus műveiben (Verne Gyula, Stanisław Lem) Konzulens: Dr. Szakálné Dr. Veres Irén Ildikó, egyetemi docens Filozófiai Intézet 5. Tóth Tamás Zoltán BT-3SZB A kyriakon dipnon és az eucharisztia története a korai egyházban a páli tan győzelméig Konzulens: Prof. Dr. Szigeti Jenő, professor emeritus Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Összehasonlító Irodalom és Kultúratudományi Tanszék 14

20 6. Ziegler Zsolt BT-5F Determinizmus és szabad akarat, a Konzekvencia Érv vizsgálata Konzulens: Prof. Dr. Forrai Gábor, intézetigazgató, egyetemi tanár Filozófiai Intézet 7. Ziegler Zsolt BT-5F Frankfurt típusú példák és morális felelősség Konzulens: Dr. Ambrus Gergely, egyetemi docens Filozófiai Intézet IV. IRODALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Helye: B/2. épület; III. emelet; 317/a. terem Ideje: november 19. (szerda) Barna László BT-4MN Metalepszis az alakzat sokszínűségének bemutatása Konzulens: Dr. Kiss Noémi, egyetemi adjunktus Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Összehasonlító Irodalom és Kultúratudományi Tanszék 2. Füleki Péter BT-4M Térey János Asztalizene című drámájának elemzése Konzulens: Dr. Bognár László, egyetemi adjunktus Filozófiai Intézet 3. Juhász János BT-4M Adalékok Lackner Kristóf szellemi műveltségéhez Konzulens: Dr. Kecskeméti Gábor, intézetigazgató, egyetemi docens Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Régi és Klasszikus Magyar Irodalomtörténeti Tanszék 4. Kovács József BT-absz. A Pesti Hírlap szerzőségi problémái (módszertani kísérlet Csengery Antal publicisztikájának körülhatárolására) Konzulens: Dr. Gyapay László, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Régi és Klasszikus Magyar Irodalomtörténeti Tanszék 15

21 5. Papp Ingrid BT-5MT Nádas Péter: Párhuzamos történetek (a testek kölcsönhatása) Konzulens: Dr. Kiss Noémi, egyetemi adjunktus Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Összehasonlító Irodalom és Kultúratudományi Tanszék 6. Szűcs Boglárka BT-4M egy civis dzsentri úrilány Konzulens: Dr. Sziliné Dr. B. Juhász Erzsébet, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék 7. Vass Róbertné BT-3M Társadalmi kisebbségek Ady Endre publicisztikájában Konzulens: Dr. Kappanyos András, egyetemi docens Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék 8. Veres Viktória BT-5KM Egy levetkőztetett gyermekvers Az Arany Lacinak c. költemény erotikus jelképrendszere Konzulens: Dr. Gyapay László, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Régi és Klasszikus Magyar Irodalomtörténeti Tanszék V. KULTURÁLIS ÉS VIZUÁLIS ANTROPOLÓGIAI SZEKCIÓ Helye: Gyermekváros; I. emelet 10. tanterem Ideje: november 19. (szerda) Bodolai Nikolett BT-5KS Egy leszbikus közösség kapcsolathálójának feltérképezése Konzulens: Dobák Judit, egyetemi tanársegéd Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet 2. Gazsó Dóra Júlia BT-4KM Egy festő verselő naiv népi alkotó, művész, falukrónikás Tankó Berta (Mónus) antropológiai portréja Konzulens: Dr. Ilyés Zoltán, egyetemi docens Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet 16

22 3. Győri Péter BT-3KT A gyimesi gazdálkodás mint megélhetési stratégia Konzulens: Dr. Ilyés Zoltán, egyetemi docens Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet 4. Hadobás Eszter BT-4KT Pluralitás és a bécsi modernség Konzulens: Dr. Ilyés Zoltán, egyetemi docens Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet 5. Kormos Eszter BT-2K Gazdasági stratégiák a laki cigánytelepen Konzulens: Dobák Judit, egyetemi tanársegéd Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet 6. Korsós Bernadett BT-4KT Folklórturizmus Gyimesközéplokon Konzulens: Dr. Ilyés Zoltán, egyetemi docens Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet 7. Kovács Kitti BT-2K Miskolc Lyukóvölgy Biztos Kezdet Program motivációs problémáinak feltárása antropológus szemmel Konzulens: Osgyáni Gábor, óraadó oktató Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet 8. Pálóczi Beáta BT-2K Egy cigány közösség esélyegyenlőségi törekvései Konzulens: Dobák Judit, egyetemi tanársegéd Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet 9. Schumicky Lilla BT-4K Bumsterek és a szex, avagy a női szexturizmus miértjei és kulturális hatásai Gambiában Konzulens: Dr. habil Kotics József, intézetigazgató, egyetemi docens Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet 10. Ujhelyi Anna BT-3K (Hogyan) működik? Hátrányos helyzetű diákokat támogató programok hátrányosságának vizsgálata egy miskolci középiskolában Konzulens: Török Zsuzsanna, egyetemi tanársegéd Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet 17

23 VI. MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Helye: B/2. épület; III. emelet; 317. terem Ideje: november 19. (szerda) Érsek Judit BT-3M A torockói magyarok kétnyelvűségi problémái de facto és de jure Konzulens: Dr. Gréczi - Zsoldos Enikő, egyetemi adjunktus Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék 2. Putz Orsolya BT-2M Terminológiai változások az orvosi szaknyelvben Konzulens: Dr. Illésné Dr. Kovács Mária, dékánhelyettes, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék 3. Üveges Judit BT-5AMX Párhuzamos fordítások szövegtani megközelítése (William Blake: A kisfiú elveszett; Áldozócsütörtök) Konzulens: Dr. Mózesné Dr. habil Kabán Annamária, egyetemi docens Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék VII. NEVELÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Helye: Gyermekváros I. sz. előadó (magasföldszint) Ideje: november 19. (szerda) Bodolai Nikolett BT-5KS Előítélet és diszkrimináció kérdőíves vizsgálata a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának oktatói körében Konzulens: Dr. Ugrai János, egyetemi adjunktus Tanárképző Intézet Andragógia Tanszék 18

24 2. Bujáki Márton BT-4F Létezik-e tudás a kompetenciákon kívül? Konzulens: Dr. Knausz Imre, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszék 3. Csegöldi Alex BT-5s Az oktatókkal szembeni agresszió az iskolában Konzulens: Dr. Karlovitz János Tibor, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Tanárképző Intézet Andragógia Tanszék 4. Firtelmeiszter Beáta BT-5K A testkép vizsgálata serdülők körében - egy miskolci művészeti szakközépiskola tanulói testképének bemutatása Konzulens: Prof. Dr. Vajda Zsuzsanna, intézeti tanszékvezető, egyetemi tanár Tanárképző Intézet Pszichológia Tanszék 5. Firtkó Tamás BT-5KT Tehetségígéretek felkutatása és fejlesztése Borsod Abaúj- Zemplén megye egy nagyközségében (A Taktaharkányi Tehetséggondozó Program) Konzulens: Sarka Ferenc, óraadó oktató Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszék 6. Füzér Gabriella BT-5s A Royal Rangers Egyesület, mint ifjúsági mozgalom Konzulens: Dr. Karlovitz János Tibor, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Tanárképző Intézet Andragógia Tanszék 7. Kiss Dorottya BT-4K Múzeumpedagógia Budapesten és Berlinben Konzulens: Dr. Karlovitz János Tibor, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Tanárképző Intézet Andragógia Tanszék Dr. Torgyik Judit, tanszékvezető helyettes, főiskolai tanár Kodolányi János Főiskola Bölcsészettuományi és Művészeti Intézet Neveléstudományi Tanszék 19

25 8. Kollár Zsuzsa BT-5MS A televízió pozitív és negatív hatásai a gyerekekre Konzulens: Dr. Karlovitz János Tibor, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Tanárképző Intézet Andragógia Tanszék 9. Márta Alex BT-5F Jómódú és rászoruló a reklámokban Konzulens: Dr. Lubinszki Mária, egyetemi adjunktus Tanárképző Intézet Pszichológia Tanszék 10. Solymosi Léna BT-5K Tamperei Erasmus - tanulmányút elemzése egy miskolci egyetemista szemével Konzulens: Dr. Karlovitz János Tibor, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Tanárképző Intézet Andragógia Tanszék 11. Tarr Viktória BT-4F Puskázás Konzulens: Ádám Anetta, egyetemi adjunktus Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszék 12. Tóth Beatrix BT-1PD Hiperaktív gyerek a családban Konzulens: Dr. Karlovitz János Tibor, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Tanárképző Intézet Andragógia Tanszék 13. Tóth Nikolett BT-1PD A Maci csoport élete és gyermekei Konzulens: Dr. Karlovitz János Tibor, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Tanárképző Intézet Andragógia Tanszék 20

26 VIII. POLITIKATUDOMÁNYI SZEKCIÓ I. ÁLTALÁNOS POLITOLÓGIA Helye: A/6. épület XVIII. előadó (földszint) Ideje: november 19. (szerda) Brebán Zsófia BT-4P Európai Unió: versenyképesség és / vagy szolidaritás Konzulens: Veres Edit, megbízott oktató Politikatudományi Intézet 2. Feketéné Pál Enikő BT-4P Barátok közt? Nők a politikában Konzulens: Fekete Sándor, egyetemi tanársegéd Politikatudományi Intézet 3. Gregovszki Judit BT-5P Orbán Zita BT-4P A politikussá válás lépései a keleten avagy a nők esélyei a politikában keleten Konzulens: Boros Bánk Levente, tudományos munkatárs Politikatudományi Intézet 4. Havril Roland BT-5P A civil társadalom értelmezései Magyarországon Konzulens: Pál Gábor, megbízott oktató Politikatudományi Intézet 5. Marikovszky Linda BT-5P A manipulált tömegtudat Konzulens: Veres Edit, megbízott oktató Politikatudományi Intézet 6. Pető Péter BT-4P Születésben abortusz, avagy a magyar haladó baloldal agóniája Konzulens: Fekete Sándor, egyetemi tanársegéd Politikatudományi Intézet 21

27 IX. POLITIKATUDOMÁNYI SZEKCIÓ II. ÖSSZEHASONLÍTÓ POLITOLÓGIA Helye: A/6. épület XVIII. előadó (földszint) Ideje: november 12. (szerda) Benes Péter BT-5P Észak Írország: a békétlenségtől a megbékélésig Konzulens: Dr. Soltész Erzsébet, egyetemi docens Politikatudományi Intézet 2. Gregovszki Judit BT-5P Új Zéland és Magyarország választási rendszerének összehasonlítása Konzulens: Zárug Péter Farkas, egyetemi adjunktus Politikatudományi Intézet 3. László Bernadett BT-4P Svájc politikai rendszere Konzulens: Dr. Soltész Erzsébet, egyetemi docens Politikatudományi Intézet 4. Orbán Zita BT-4P Az osztrák és magyar parlament működési mechanizmusának összehasonlítása Konzulens: Zárug Péter Farkas, egyetemi adjunktus Politikatudományi Intézet 5. Pecze Katalin BT-5P Thaiföld kormányzati rendszere Konzulens: Dr. Soltész Erzsébet, egyetemi docens Politikatudományi Intézet 6. Sáfián Ádám BT-4P A lőporos hordó tetején avagy Magyarország és a délszláv válság Konzulens: Pál Gábor, megbízott oktató Politikatudományi Intézet 22

MISKOLCI EGYETEM MEGHÍVÓ. A MISKOLCI EGYETEM Rektora, Hallgatói Önkormányzata és Tudományos Diákköri Tanácsa

MISKOLCI EGYETEM MEGHÍVÓ. A MISKOLCI EGYETEM Rektora, Hallgatói Önkormányzata és Tudományos Diákköri Tanácsa MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA PROGRAMJA 2009. november 16-30. A tudományos utánpótlás-nevelés és a műszaki, informatikai életpálya elismertségének növelése a Miskolci Egyetem stratégiai

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM MEGHÍVÓ. A MISKOLCI EGYETEM Rektora, Hallgatói Önkormányzata és Tudományos Diákköri Tanácsa

MISKOLCI EGYETEM MEGHÍVÓ. A MISKOLCI EGYETEM Rektora, Hallgatói Önkormányzata és Tudományos Diákköri Tanácsa . MISKOLCI EGYETEM MEGHÍVÓ A MISKOLCI EGYETEM Rektora, Hallgatói Önkormányzata és Tudományos Diákköri Tanácsa tisztelettel meghívja Önt, munkatársait, hallgatótársait a 2012. november 7. december 3. között

Részletesebben

A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei:

A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei: A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei: Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Dr. Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia elnöke XXIX. Országos Tudományos Diákköri

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA , MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA PROGRAMJA 2014. október 27. november 27. MISKOLCI EGYETEM MEGHÍVÓ A MISKOLCI EGYETEM Rektora, Hallgatói Önkormányzata és Tudományos Diákköri Tanácsa tisztelettel

Részletesebben

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ. 2015. március 31. április 2. NKE KTK. Programfüzet

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ. 2015. március 31. április 2. NKE KTK. Programfüzet ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekció 2015. március 31. április 2. Programfüzet XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció 2015.

Részletesebben

1 A 2. pillér : Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája. 60 fol.: ill.

1 A 2. pillér : Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája. 60 fol.: ill. 1 A 2. pillér : Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája. 60 : ill. 2 180 perc alatt a könyvtár körül : középiskolások könyvtárhasználati képzése a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárban / Tóthné

Részletesebben

pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK

pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójába nevezett pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK 1 XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Részletesebben

Rezümékötet és programfüzet

Rezümékötet és programfüzet XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Eszterházy Károly Főiskola (Eger) 2013. április 4 6. Rezümékötet és programfüzet Eger

Részletesebben

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11 EE_BA / 1. Aczél Beáta Toborzás és kompetencia alapú vezető kiválasztása a magyar közszférában Krúdy Emese 2010 EE_BA / 2. Acsai Anna A tűzoltóság oktatási képzési rendszere Dr. Rudnák Ildikó 2012 EE_BA

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA BUDAPEST, 2011. NOVEMBER 3-5. KÖZOKTATÁS, PEDAGÓGUSKÉPZÉS, NEVELÉSTUDOMÁNY - A MÚLT ÉRTÉKEI ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI PROGRAM ÉS ÖSSZEFOGLALÓK Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. A vidék él és élni akar PROGRAMFÜZET. KECSKEMÉT 2015. augusztus 27.

II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. A vidék él és élni akar PROGRAMFÜZET. KECSKEMÉT 2015. augusztus 27. II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A vidék él és élni akar PROGRAMFÜZET KECSKEMÉT 2015. augusztus 27. 1 A tudomány művelői és műhelyei a Kecskeméti Főiskolán TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0012

Részletesebben

Mindent az utasokért, avagy az MVK Zrt. Szolgáltatás Veresné Dr. Somosi KD Jancsurák Gergő BA ME GTK egyetemi tanár minőségének fejlesztése

Mindent az utasokért, avagy az MVK Zrt. Szolgáltatás Veresné Dr. Somosi KD Jancsurák Gergő BA ME GTK egyetemi tanár minőségének fejlesztése A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái Közgazdaságtudományi Szekció Jelmagyarázat: = különdíj; BA, = alapképzés;, = mesterképzés; Intézményi rövidítéseket lásd az intézményi betűkódjegyzékben

Részletesebben

SZAKDOLGOZATOK. bibliográfia. IV / b 2008-2010. Andragógia, Humánerőforrás-tréner, Intézményi kommunikátor, Mediáció, Személyügyi szervező szak

SZAKDOLGOZATOK. bibliográfia. IV / b 2008-2010. Andragógia, Humánerőforrás-tréner, Intézményi kommunikátor, Mediáció, Személyügyi szervező szak SZAKDOLGOZATOK bibliográfia IV / b 2008-2010 Andragógia, Humánerőforrás-tréner, Intézményi kommunikátor, Mediáció, Személyügyi szervező szak SZIE Gazdasági Kar Békéscsaba 2011 TARTALOMJEGYZÉK Andragógia

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2012

Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Gödöllő, 2012 november 8. - 2012 november 30. TARTALOMJEGYZÉK Impresszum 3. Mottó 4. Előszó 5. 1. fejezet - A Magyar Tudomány Ünnepe 6. 2. fejezet - Programok 8. 2.1 - Idősek

Részletesebben

HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE

HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 20630 MsC Ratalics András Levente Tab város a kistérségben betöltött szerepe és a vidék kapcsolatának elemzése Dr. Koncz Gábor 20631 MsC Szabó Tímea Katalin

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014.

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014. DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014. TANÉV DEBRECEN, 2013. Tartalomjegyzék A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE...2

Részletesebben

LELTÁRI SZÁM NÉV SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE

LELTÁRI SZÁM NÉV SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE LELTÁRI SZÁM NÉV SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 19661 MSC Ágoston-Szita Georgina Az új magyarország vidékfejlesztési program képzéseinek szerepe és jelentősége az észak-magyarországi régióban Dr. Szűcs

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA PROGRAMFÜZET. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. 2014. november 11.

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA PROGRAMFÜZET. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. 2014. november 11. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA PROGRAMFÜZET Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2014. november 11. K Szekcióülések helye és ideje Q ép. A139. 8:30 Alkalmazott pedagógia szekció Q ép. A102.

Részletesebben

A tudomány emberi arca

A tudomány emberi arca A tudomány emberi arca A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése PROGRAMFÜZET Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Szombathely, 2012. május

Részletesebben

Elnöki köszöntő. Kedves Résztvevő! A Doktoranduszok Országos Szövetsége nevében köszöntelek a 17. Tavaszi Szél Konferencián Debrecenben!

Elnöki köszöntő. Kedves Résztvevő! A Doktoranduszok Országos Szövetsége nevében köszöntelek a 17. Tavaszi Szél Konferencián Debrecenben! Elnöki köszöntő Kedves Résztvevő! A Doktoranduszok Országos Szövetsége nevében köszöntelek a 17. Tavaszi Szél Konferencián Debrecenben! 2013-ban szervezetünk célul tűzte ki, hogy felfrissítse és nívósabbá

Részletesebben

Tagozatok beosztása. A megnyitó és a tagozati ülések helyszíne: EKF Gyakorlóiskola Eger, Bartók tér 4.

Tagozatok beosztása. A megnyitó és a tagozati ülések helyszíne: EKF Gyakorlóiskola Eger, Bartók tér 4. Tagozatok beosztása A megnyitó és a tagozati ülések helyszíne: EKF Gyakorlóiskola Eger, Bartók tér 4. Kivéve könyvtártudományi tagozatok: Eszterházy Károly Főiskola (Líceum), Eger, Eszterházy tér 1. Tagozat:

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

2014. július-szeptember HÍREK

2014. július-szeptember HÍREK HÍREK Tanévnyitó ünnepség a BGF-en Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere mondott köszöntőt a BGF szeptember 8-i központi tanévnyitó ünnepségén. Az eseményre a Markó utcai Aulában került sor, a

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEK

SEMMELWEIS EGYETEM KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEK T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEK 2 0 1 3 / 2 0 1 4 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Emberi Erõforrások Minisztériuma

Részletesebben

40 Áruszállítási módok a logisztikában / Sinkó István, Győr, SzE, 2007

40 Áruszállítási módok a logisztikában / Sinkó István, Győr, SzE, 2007 1 "A jog megváltoztatja az erkölcsöket", avagy Az antidiszkriminációs törvény szükségességének kérdése Magyarországon az etnikai diszkrimináció megszűntetése érdekében / Fülöp Andrea, [Győr], ELTE ÁJK

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. év Lezárva: 2013.02.14. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE

HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 16719 Áfra László A földgáz, mint természeti erőforrás a magyar lakosság körében Dr. Magyary István 16720 Andrási Erika Az egyéni vállalkozók

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

15215 Andrási Éva A lakossági megtakarítások összehasonlító értékelése az OTP Bank gyakorlatában Misinszki Józsefné

15215 Andrási Éva A lakossági megtakarítások összehasonlító értékelése az OTP Bank gyakorlatában Misinszki Józsefné LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 15215 Andrási Éva A lakossági megtakarítások összehasonlító értékelése az OTP Bank gyakorlatában Misinszki Józsefné 15217 Balogh Anita Családi

Részletesebben