Szákszendi. nem lesz semmi! Az Ő hitvallását állítom elétek példaként, igaz az a tétel, hogy semmit nem kapunk meg csak úgy.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szákszendi. nem lesz semmi! Az Ő hitvallását állítom elétek példaként, igaz az a tétel, hogy semmit nem kapunk meg csak úgy."

Átírás

1 Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Tanévnyitó ünnepély 2011/2012 Elmúlt a nyár, kár érte kár! Halász Judit kedves dalszövegének soraival köszönlek benneteket kedves Öveges diákok. Folytathatnám e sorokat úgy is, hogy a mai naptól sok munka vár rátok. A jól megérdemelt pihenést a mai nappal a nyüzsgőbb, dolgosabb hétköznapok váltják majd fel. Persze, még szívesen gondolunk valamennyien vissza az elmúlt nyár legszebb perceire: kirándulásokra, strandolásra, a fagyi finom hűsítő ízére, pecázásra a tónál vagy egy elkényeztetett hétre a nagyinál, ahol minden kívánságotokat lesték. Sorolhatnám a végtelenségig. Megemlékezés az aradi vértanúkról Várjuk az érdeklődőket október 6-án, 16 órára a kopjafához. Az általános iskola itt emlékezik meg az aradi vértanúkról. Szákszend Község Önkormányzata Hírmondó A naptár ma szeptember 1- ét mutat. Biztosan hallottátok már, hogy az idő nem áll meg, így nekünk, nektek is folytatnotok kell a megkezdett munkát. Ezek között a falak között nagyon sokszor elhangzottak már iskolánk névadójának, Öveges József professzor úrnak szavai, miszerint Semmiből nem lesz semmi! Az Ő hitvallását állítom elétek példaként, és szeretném, ha egy kicsit elgondolkoznátok azon, hogy valóban igaz az a tétel, hogy semmit nem kapunk meg csak úgy. Ahhoz, hogy eredményeket érjünk el, ismeretekben gazdagodjunk, emberségben növekedjünk, ahhoz komoly, kitartó munkára, szorgalomra, elkötelezettségre, szabálytudatra van szükség. Hogy hogyan lehet ezt a mindennapokban legjobb tudásotok szerint megvalósítani? A kapott házi feladatot el kell készíteni! Akár úgy, hogy ki kell színezni a manócskát a lap alján, terméseket gyűjteni természetismeret órára, tojást hozni a kémia órai kísérlethez, megtanulni egy memoritert, felkészülni egy angol szódolgozatra, vagy csak megmutatni a házi feladatot a beteg osztálytársnak. Mindennap tenni kell azért, hogy júniusban egy szép bizonyítvánnyal, és ami még ennél is fontosabb olyan, a mindennapi életben használható tudással legyetek gazda szeptember XIV. évf. 8. szám gabbak, amire lehet alapozni az elkövetkezőkben. Az oktató nevelőmunkához minden feltétel biztosított intézményünkben. A tavalyi évben felújított tornatermünk - már szakos kolléga irányításával - lehetőséget ad mind a tanórai, mind a tanórán kívüli foglalkozások lebonyolítására. A nyár folyamán a felújítási karbantartási munkák folyamatosan történtek. Az emeleti irodák tisztasági meszelésére, a tálalókonyha és az étkező, valamint a mosdók fertőtlenítő meszelésére került sor. Felújításra került a Maci terem, melegítő konyha és az étkező világításrendszere. A további felújítási, karbantartási munkák ütemezés szerint fognak zajlani. Egy igen jelentős TIOP pályázat eredményeként, intézményünk nagy értékű informatikai berendezésekkel gazdagodott: 5 interaktív táblával és a hozzá tartozó hálózattal, 8 számítógéppel, és egy szavazórendszerrel. Ez utóbbiról annyit lehet és érdemes tudni, nem elrettentésként, hogy akár 10 perc alatt lefeleltethető még a legnagyobb, 26 fős osztály is úgy, hogy az eredményeket az osztályzattal együtt rögtön közli a pedagógus minden tanulóval. A nyár folyamán bekövetkező valamennyi változást felsorolni kevés, ez a rövid idő. A tanév előrehaladtával az osztályfőnökök fognak bővebb tájékoztatást adni, akiket itt szeretnék ismertetni. 1. osztály osztályfőnök : Budáné Deák Anita 2. osztály osztályfőnök : Varga Józsefné (Folytatás a következő oldalon)

2 SZÁKSZENDI szeptember (Folytatás az előző oldalról) 3. osztály - osztályfőnök: Csonka Zoltán 4. osztály- osztályfőnök: Havasiné Orbán Ildikó 5. osztályosztályfőnök: Fehér Gábor 6. osztály osztályfőnök: Róthné Gulyás Adrienn 7. osztályosztályfőnök: Bagó Orsolya 8. osztályosztályfőnök: Valkóné Papp Éva Napközi vezetője-simon Zoltánné Tanulószoba vezetője - Maninger Mariann Testnevelőnk- Vasi Csaba Azokhoz szeretnék fordulni, akik számunkra ma a legfontosabbak, akik ma jöttek első nap iskolába, Ők a kis elsőseink. Végignézve mosolygós arcotokon, látva feszült, izgalmas pillantásotokat felvillannak előttem a júniusban elballagott diákjaink arcai, és nem tagadom sokat gondoltam ma rájuk, hiszen ők szintén elsőként ülnek az iskolapadba, abba az iskolában, amit már ők maguk választottak. Az élet azonban nem áll meg. Ti veszitek át helyüket a mai nappal. Nagyon sok szeretettel fogadunk benneteket! Tudom, láttam már Anita tanító néni milyen mesés világgal vár titeket. Meganynyi érdekes, titokzatos, izgalmas játékkal, gondolkodó sarokkal, meseszőnyeggel várta jöttötöket. Biztos vagyok abban, hogy a kihegyezett ceruzák, a szép tankönyvek katonás sorban csak arra várnak, hogy kézbe vegyétek őket. Kívánom, hogy érezzétek nagyon jól magatokat, szerezzetek sok barátot, jöjjetek jó kedvvel, kíváncsian minden nap iskolába! Ügyesedjetek, okosodjatok, növekedjetek szüleitek és valamennyiünk örömére, megelégedésére. Iskolánk nagyon sok kedves hagyományt alakított ki évek során, amit ápolunk, és évről évre továbbviszünk. Ilyen hagyományként, kis tanulóinkat iskolánk jelvényének kitűzésével és egy szál virággal jelképesen is iskolánk tagjaivá fogadjuk. Kérlek benneteket, viseljétek, és legyetek büszkék arra, hogy Öveges kisdiákok vagytok! Kívánok valamennyi tanulónknak jó munkát, szép eredményeket; kollégáimnak nagyon jó egészséget az elkövetkező tanévhez. A tantestület új tagjainak bemutatkozása: Simon Zoltánné Házasságkötésem óta élek Szákszenden ben szereztem német nyelvtanári diplomát a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. Nagyon örülök annak, hogy egy munkanélküli periódus után pedagógusként gyerekekkel foglalkozhatok. Az idei tanévben a napközi vezetésére kaptam megbízást. Az alsó tagozatos gyerekek itt felügyelet mellett készítik el házi feladatukat, amelyhez szükség esetén segítséget is kapnak. Emellett szabadidejük hasznos eltöltésére is változatos programok állnak rendelkezésre és sok időt töltenek mozgással a szabadban. Fontos számomra, hogy az általam végzendő tevékenység munkaépítő jellegű legyen, a rám bízott gyermekek és saját magam számára is. A tanév folyamán e cél megvalósulása érdekében kívánok dolgozni. Vasi Csaba 40 éves vagyok, Bokodon lakom. Komáromba jártam gimnáziumba testnevelés tagozatra. Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán testnevelés-sportszervezés szakon, majd ezt követően a Magyar Testnevelési Egyetemen gyógytestnevelő tanári szakon szereztem diplomát. Edzői képesítésem van atlétika, úszás és erőemelés-testépítés sportágakban, valamint masszőri képesítéssel is rendelkezem. A főiskola elvégzését követően Szegeden dolgoztam egy fitneszteremben masszőrként és edzőként, majd Oroszlányban tanítottam testnevelést és gyógytestnevelést egy helyi általános iskolában három évig. Az utóbbi nyolc évben úszást oktattam az oroszlányi uszodában a város és a térség óvodásai és iskolásai számára. Oroszlányban éveken keresztül egyik szervezője voltam néhány országos és több helyi sporteseménynek, a város egészét megmozgató futóversenynek, tömegsport rendezvénynek. Ennek és sportolói aktivitásomnak köszönhetően 2005-ben a Saucony magyarországi képviselete megválasztott a Sport elhívatottja egyik országos követének. Hobbim a kerékpározás, túrázás, hosszútávfutás. Budáné Deák Anita Kisbéren élek férjemmel, kislányunk 7 éves ben végeztem Győrött a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai karán, tanító-művelődésszervező valamint ember és társadalom műveltségi területen. 14 éven keresztül tanultam zongora tanszakon. Ezen tudásomat kamatoztatva 9 évig orgonáltam esküvőkön Kisbéren szeptember1-től vagyok tagja a szákszendi Öveges József Általános Iskola tantestületének. Az 1. osztály osztályfőnöke, az 5. és 6. évfolyam ének-zene tanóráit valamint a furulya szakkört tartom. Az újság hasábjain keresztül szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak, az iskola valamennyi dolgozójának, a gyerekek szüleinek és nem utolsó sorban a gyerekeknek, hogy közösségükbe szeretettel fogadtak engem. Palotainé Papp Éva Intézményegység-vezető

3 2011. szeptember SZÁKSZENDI Önkormányzati Hírek A képviselő-testület szeptember 15-én munkaterv szerinti ülést tartott, amelyen az alábbi napirendi pontok szerepeltek: 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, tájékoztató a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről és a polgármesteri intézkedésekről. Előterjesztő: László Kálmán polgármester A lejárt határidejű határozatok végrehajtása megtörtént. A polgármestert szóbeli kiegészítésként elmondta, megtörtént a sportpálya öntözőberendezésének és a Viking típusú önjáró fűnyíró gép beszerzése. Az óvodában megtörtént a tisztasági meszelés, a galériák lambériázása. Az általános iskolában felújításra került a melegítőkonyha, az étkező és a maci terem világításrendszere. Sor került a mosdók, melegítő konyha, étkező és a tanári helységek tisztasági meszelésére augusztus 31. napjával 7 fő kezdte meg munkavégzését a rövidtávú közfoglalkozatás második ütemében. A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 2. Tájékoztató a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás évben végzett tevékenységéről és a évi feladatokról. Előterjesztő: Kovács Miklós Röviden tájékoztatta a képviselő-testületet a KEOP keretében történő 2 db szemétlerakó rekultivációjáról, melynek várható befejezési határideje március 31. Az önkormányzat kötelezettsége továbbiakban a 2-2 db monitoring kút üzemeltetése és a terep rendbetartása. A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 3. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása. Előterjesztők: László Kálmán polgármester A évi költségvetés módosítására az I. félévi központosított és átvett előirányzatok átcsoportosítása miatt került sor. 3 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását Ft bevétellel és Ft kiadással fogadta el. 4. Beszámoló az önkormányzat évi I. félévi költségvetésének teljesítéséről. Előterjesztő: László Kálmán polgármester Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 79. -a értelmében a polgármester kötelezettsége a féléves gazdálkodásról szóló tájékoztatás beterjesztése a képviselő-testület felé. Az önkormányzat gazdálkodása stabil és kiegyensúlyozott. A kiadások és a bevételek teljesítése időarányos. Az önkormányzatnak likviditási gondja nem volt. A képviselő-testület a beszámolót elfogadta. 5. Beszámoló Bokod- Dad-Kecskéd- Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás I. félévi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: László Kálmán polgármester A kiadások 56 %-át a személyi juttatások, 15 %-át a munkaadót terhelő járulékok, 29 %-át a dologi kiadások teszik ki. Az intézményegységek előirányzati keretükön belül gazdálkodtak. A működési bevételek teljesítése 40.6%-ban teljesült. A képviselő-testület a beszámolót elfogadta. 6. Szákszendi Község évekre vonatkozó stratégiai, valamint a évi ellenőrzési tervének elfogadása. Előterjesztő: László Kálmán polgármester A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. -a, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 121/A. -a rendelkezik a helyi önkormányzatok belső pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működtetésének főbb szabályairól, megjelölve az általa elérni kívánt fontosabb célokat is. Ennek keretében a jegyző feladata az önkormányzat irányítása alatt alá tartozó költségvetési szervek ellenőrzése. Külön megállapodás alapján Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el az Oroszlány Többcélú Kistérségi Társulás Polgármesteri Hivatalainak és költségvetési szerveinek belső ellenőrzését. Szákszend Község Önkormányzatánál 2012 évben tervezett ellenőrzés az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásának terjed ki. A képviselő-testület a évi ellenőrzési tervet elfogadta. 7. A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 11/2009.(X.28.) önkormányzati rendelet módosítása. Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző A szeptember 1. napjától a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) több rendelkezése módosul, az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékossági és foglalkoztatású tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXLXXI. törvény, valamint a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény alapján. Az Szt. fenti módosítása szükségessé teszi a helyi rendelet módosítását szabályainak felülvizsgálatát és módosítását. Az Szt. aktív korúak ellátására vonatkozó módosítása értelmében, a helyi rendeletben szereplő bérpótló juttatás elnevezésű támogatási forma helyett bevezeti a foglalkoztatást helyettesítő támogatást. Az Szt. lakásfenntartási támogatásra vonatkozó módosítása a helyi rendeletet a következőben érinti: - normatív alapú jogosultsági jövedelemhatárt az öregségi nyugdíjminimum250%-ban határozza meg a korábbi 150% helyett, illetve a helyi jogi norma sem állapíthat meg 250 %-nál alacsonyabb határt, így a jogosultsági jövedelemhatárt az öreg- (Folytatás a következő oldalon)

4 4 ségi nyugdíjminimum 250 %-ra szükséges emelni, - a jövedelemszámítás alapja az egy főre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység, amely reálisabban jeleníti meg az adott háztartás jövedelmi és kiadási viszonyait, - a jövedelemi értékhatár megemelésével egyidejűleg eltörlésre kerül a lakásfenntartási költségek jövedelmen belüli arányára vonatkozó előírás (a tényleges jövedelmi küszöb). A támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése érdekében a módosítás két további alapvető intézkedést vezetett be. Az egyik a lakásfenntartási támogatást igénylők vagyoni helyzetének vizsgálata, mellyel kiszűrhetők a támogatást nem jogszerűen igénylők. A másik pedig annak előírása, hogy a támogatást elsősorban természetben kell nyújtani, így a támogatott valóban az ellátás céljának megfelelő módon Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi II. törvény 38.. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 11/2009.(X.28.) szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3/A.. a bérpótló juttatás szövegrész helyébe a foglalkoztatást helyettesítő támogatás szövegrész lép. SZÁKSZENDI kapja a támogatást. A képviselő-testület a rendelet módosítását elfogadta. A helyi szociális rendelet az újság hasábjain megjelenik. 8. Javaslat Szákszend község Építési Szabályzatának és Településszerkezeti Tervének elfogadására. Előterjesztő: László Kálmán polgármester Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII tv. 9. -ban foglaltaknak megfelelően lefolytatásra került a véleményezési eljárás Szákszend Község Településrendezési tervének és a Helyi Építési Szabályzatának módosítása tárgyában a szükséges államigazgatási eljárás. A képviselő-testület az Építési Szabályzat és a Településrendezési Terv módosításával egyetértett. 9. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat évi fordulójához való csatlakozásra szeptember Előterjesztő: László Kálmán polgármester A korábbi évekhez hasonlóan Szákszend Község Önkormányzata döntött arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Továbbá a képviselő-testület határozott az elektronikus adatbázis használatáról is. 10. Egyebek E napirendi pont keretében a polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a pályázati lehetőségekről, valamint a Nyár búcsúsztató tapasztalatairól. Több napirendi pont nem lévén a polgármester berekesztette az ülést. Szákszend, szeptember 23. Deákné dr. Schiffner Márta jegyző Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.( IX.14.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 11/2009.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 2.. A R 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt a Szt (1) bekezdésének a.) és c.) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása esetén. (2) A normatív lakásfenntartási támogatás feltételeit és összegét az Szt (2)-(8) bekezdései határozzák meg. (3) Szákszend Község Önkormányzata a helyi lakásfenntartási támogatást önálló ellátásként nyújtja. (4) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, illetve család, akinek: a.) háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg, és b.) a háztartás egyik tagja sem rendelkezik vagyonnal. (5) Az elismert lakásnagyság megállapításánál az Szt (4) bekezdésében foglaltak az irányadók. (6) Fogyasztási egységen az Szt.38.. (2a),(2 b.), (2.c.) bekezdésében meghatározottakat kell érteni. (7) A normatív lakásfenntartási támogatás összege nem lehet kevesebb 2500 Ft-nál. (8) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: a.) a közös háztartásban élők jövedelméről szóló igazolást, nyilatkozatot, b.) a lakás nagyságát hitelt érdemlően igazoló iratot, illetve személyes nyilatkozatot, c.) bérleti-, albérleti szerződést, d.) vagyonnyilatkozatot, és e.) a szolgáltató által kiállított igazolást a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap fogyasztásának egy havi átlagáról. (9) A jogosult részére megállapított támogatás a közüzemeknek, szolgáltatóknak természetben nyújtott ellátásként kell utalni. (10) A közüzemekhez, szolgáltatókhoz átutalt támogatás fogyasztásra fel nem használt részét a szolgáltató a támogatott által korábban felhalmozott tartozás kiegyenlítésére írja jóvá. (11) A támogatás egy évre kerül megállapításra. 3.. A R. 7. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (Folytatás a következő oldalon)

5 SZÁKSZENDI szeptember 5 (1) Nem részesíthető lakásfenntartási támogatásban az igénylő: a.) akinek a lakáshasznosításból származó jövedelme van, vagy b.) aki érvényes bérleti-, albérleti szerződéssel nem rendelkezik. c.) aki tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződést kötött. (2) Meg kell szüntetni a támogatást, ha: Tisztelt Állampolgárok! a.) jogosult a támogatott lakást értékesíti, b.) a jogosult a támogatott lakásból elköltözik, c.) a jogosult a támogatás megszüntetését kéri, d.) a bérleti-, albérleti szerződése lejárt, vagy e.) a jogosult meghal. 4.. (1) Ez rendelet szeptember A esztendőt a népszámlálás éveként is emlegetik majd a jövőben. Hazánk eddigi történetében összesen tizenöt ilyen jeles év akad, az első az 1869-es esztendő volt. Az idei a 15. a cenzusok sorában. A évi népszámlálásról a évi CXXXIX. törvény rendelkezik. A törvény értelmében a Magyar Köztársaság területén október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani. A népszámlálás statisztikai célú, egy adott pillanatra, az eszmei időpontra vonatkozó személy- és lakásösszeírás, amely alapvető jelentőségű adatokat biztosít az ország lakosságáról, a népesség fontosabb demográfiai, iskolázottsági, foglalkozási jellemzőit, háztartások és a családok összetételéről, valamint a lakások főbb adatairól. Az összeírási időszak október 1-jén kezdődik és október 31. napjáig tart. A népszámlálás szakmai irányításáról a Központi Statisztikai Hivatal, még végrehajtásáról települési önkormányzat jegyzője, mint települési népszámlálási felelős gondoskodik. Az adatfelvétel végrehajtása során a számlálóbiztosok munkájának közvetlen irányítója és ellenőrzője a felülvizsgáló. Feladata a beérkezett kérdőívek minőségének értékelése, érkeztetése, az elektronikus monitoring rendszer által kért információ rögzítése. Az adatfelvétel tényleges lebonyolítói: a települési népszámlálási felelős által megbízott számlálóbiztosok. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének három módja van: - A népszámlálások történetében először nyílik lehetőség az adatszolgáltatók számára, hogy adatszolgáltatási kötelezettségüknek az internet segítségével tegyenek eleget. Ehhez a www. enepszamlaas.hu honlapra kell belépni, ahol egy azonosító és egy egyedi kód megadásával lehetővé válik a népszámlálási kérdőívcsomag on-line felületen történő kitöltése. Internetes kitöltés esetén valamennyi ott lakó személyről ugyan így kell kitölteni a kérdőívet. A kérdések internetes megválaszolására október 1-16 között van lehetőség. - Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja úgy is, hogy a kérdőíveket saját maga tölti ki. Ebben az esetben a kitöltött papírkérdőíveket az adatszolgáltató a kapott borítékba visszahelyezve átadja a számlálóbiztosnak, amikor az ismét felkeresi az adott címet. Papír alapú önkitöltésére is október között van lehetőség. - Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja személyesen a számlálóbiztosnak, aki az összeírás céljából október között keresi fel. Az összeírás köre: - lakott lakás - nem lakott lakást - nem lakáscéljára használt (iroda, rendelő) lakást - lakott üdülőt - lakott egyéb lakóegységet - a lakóegységben élő minden olyan magyar és külföldi állampolgárt, aki életvitelszerűen él a lakásban, függetlenül attól, hogy ez a lakóegység neki: - lakóhelye (bejelentett állandó lakcíme) 15-én lép hatályba, a rendelkezéseit augusztus 31. napjától indult eljárásokban kell alkalmazni. Szákszend, szeptember 9. László Kálmán polgármester Deákné dr. Schiffner Márta jegyző Tájékoztatás a évi népszámlálásról - tartózkodási helye (bejelentett ideiglenes lakcíme), vagy - nem bejelentett lakcíme - akkor is, ha az eszmei időpontban átmenetileg (Pl: gyógykezelés, üdülés, rokonlátogatás miatt) távol van. - azokat a személyeket, akiknek ez a lakás az állandó otthonuk, de átmenetileg külföldön tartózkodnak és a külföldi tartózkodás teljes időtartama nem éri el a 12 hónapot, - azokat, akiknek az adott lakcímen van az állandó otthonuk, de tanulás, munkavégzés miatt máshol laknak és csak hetente térnek erre a címre, - azokat a személyeket, akik október 1-je 0 óra és az adatok felvétele közötti időszakban meghalt vagy elköltözött. Adatvédelem A számlálóbiztos kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott válaszokat, illetve a tudomására jutott egyéb információkat bizalmasan kezeli. A népszámlálás előkészítésének és végrehajtásának minden szakaszában ügyelni kell az adatvédelem szabályainak betartására. A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések kivételével- kötelező. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni. A településünkön népszámlálási felelős: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző Települési felülvizsgáló: Mezőfi Attiláné (Folytatás a következő oldalon)

6 6 Népszámlálási biztosok: 0001 körzet Havasiné Orbán Ildikó - Dankó Pista utca 1-1, 2-2 szám - Dózsa György utca 1-61, szám - Móra Ferenc utca 1-17, 2-8/D. szám - Nefelejcs köz 1-4 szám - Ságvári Endre utca 1-33 szám - Szőlőhegy út 1-12 szám 0002 körzet Becsákné Valkó Rita - Győri utca , szám - Kossuth utca 1-41, 2-60 szám 0003 körzet Pintér Lászlóné - Csillag utca 1-63, 2-66 szám - Fő utca 1-51, 2-66 szám - Győri utca 2-66 szám - Kis utca 21-25, szám - Száki utca 1-23 szám 0004 körzet Kiss Józsefné - Ady Endre utca 1-11, 2-16 szám - Mátyás király utca 19-29/I, 6-28 szám - Móra Ferenc utca 19-77, szám - Petőfi Sándor utca 1-41, 2-44 szám 0006 körzet Kiss Józsefné - Kisberek 1-13, 2/A-12 szám 0000 körzet Veszpréminé Varga Ildikó ( településszintű lakcímmel rendelkezők) 0005 körzet Veszpréminé Varga Ildikó - Győri utca 1-37 szám - Kis utca 1-19, 2-20 szám - Száki utca , szám Kérem, a Tisztelt Lakosokat, hogy a népszámlálás zavartalan lebonyolítása érdekében segítsék a számlálóbiztosok munkáját, aktív közreműködésükkel! Szákszend, szeptember 26. Deákné dr. Schiffner Márta népszámlálási felelős SZÁKSZENDI Augusztus 20-án a nyugdíjas klub tagjai meghívást kaptak Tardoskeddre a búcsúra és a Szent István napi ünnepségre. A délelőtti órákban érkeztünk meg a Faluházba, ahol kellemes fogadtatásban volt részünk. Barátaink nagyon örültek, hogy erre a jeles rendezvényre elfogadtuk meghívásukat. A finom tízórai elfogyasztása után vendéglátóinkkal kimentünk a rendezvények helyszínére. A gulyásfőző verseny zsűrizése után mindenkit vendégül láttak egy finom gulyással. A második igen sikeres rendezés a szalonnasütés volt. Tagjaink is többen besorakoztak a nagy meleg ellenére a nyársazók soraiba. Az ebédek Evangélikus egyházi hírek Rendszeres Gyülekezeti Alkalmaink Istentiszteletet Szákon minden vasárnap 9:30-kor Istentisztelet Szenden minden vasárnap 10:30-kor Istentisztelet Vérteskethelyen minden vasárnap 14:00-kor szeptember Tardoskedden vendégeskedtünk Férfi Kör a szendi parókián, a hónap 2. és 4. hetén, kedden este 19:00-20:00- ig. Ezeken az alkalmakon a férfiak szerepéről beszélgetünk kötetlenebb közegben. Középpontba a család a gyülekezeti és társadalmi szerepvállalások és még sok aktuális téma kerül az asztalra. elfogyasztása után egy kis sétát tettünk a faluban. Megnéztük a templomot, ahol egy idegenvezető kislány ismertette a történetét. Azt is elmondta, hogy sajnos nem sokan járnak templomba és főleg a fiatalok nem. Ezután megnéztük a tájházukat, és láttuk, hogy a sok régi használati tárgy között nagyon sok olyan van, ami nálunk is ismert. Elmondták és láttuk is, hogy az önkormányzat nem csak a jelennel a jövővel, de a település múltjával is foglalkozik. Szeretnék a fiatalokban tudatosítani, hogy honnan származnak, és legyenek büszkék elődeikre. A délutáni órákban került sor a Szent István szobor megkoszorúzására. Elsőként a Polgármester Úr mondta el ünnepi köszöntőjét, és köszönetet mondott minden résztvevőnek, akik elfogadták meghívásukat. Ezután a térség országgyűlési képviselője méltatta Szent István nagyságát. A köszöntők után valamenynyi külföldi és hazai vendég képviselői elhelyezték a szobornál a tisztelet virágait és koszorúit. Az ünnepség befejeztével átmentünk a szabadtéri színpadhoz ahol megnéztük és meghallgattuk a sok-sok színvonalas műsort. A finom vacsora elfogyasztása után, visszamentünk a Faluházba, ahol még sokat beszélgettünk barátainkkal, és sorba kóstoltuk a finom süteményeket. A késő esti órákban vettünk búcsút barátainktól és megbeszéltük, hogy a következő találkozó Szákszenden lesz 2012-ben, majd hazaindultunk. Nagy Béláné Baba- Mama klub a szendi parókián, a hónap 2. és 4. hetén, szerdán délelőtt 10:00-11:30-ig. Ezekre az alkalmakra azokat az édesanyákat és gyermekeiket várom, akik otthon vannak csemetéikkel. Az anyaság nagyon szép hivatás, ugyanakkor nehéz is tud lenni. Sokszor az édesanyák sokat (Folytatás a következő oldalon)

7 SZÁKSZENDI szeptember 7 vannak egyedül gyermekeikkel és egy idő után ez az egyedüllét nyomasztóvá válhat. Ezeken az alkalmakon lehetőség nyílik kimozdulni az édesanyáknak és együtt, egymással beszélgetni az anya-gyermek kapcsolatról, gyermeknevelésről. A Baba- Mama klub lehetőséget nyújt kisgyermekeknek kézműves foglalkozásokra és az anyáknak egy oldott beszélgetésre. Összegyülekezés napja minden hónap utolsó vasárnapján 16:00-18:00-ig. A helyszín még egyeztetés alatt. Erre az alkalomra a gyülekezet minden tagját szeretettel hívom és várom. Szeretetvendégségünkön minden alkalommal más-más előadót, lelkészt hívok meg, akik egy-egy aktuális és érdekfeszítő témában tartanak előadást. Délutáni alkalmunkra kérem a testvéreket lehetőségeikhez képest édes és sós süteménnyel járuljanak hozzá az összejövetelhez. Ifjúsági kör a szendi parókián, a hónap 2. és 4. hetén, szombaton este 18:00-19:00-ig. Szeretettel várom és hívom gyülekezetünk fiataljait 14 és 18 év között ezekre az alkalmakra. Ifjúsági alkalmunknak sok éneklés, játék, beszélgetés, nevetés lesz a vendége. Talán ismerik a kedves olvasók a következő kis anekdotát. Mikor is a szúnyog berepül egy McDonald sba, repül mindenfelé, aztán megtelepszik egy pohár shake szélén, de véletlenül beleesik. Kapálózik, majd öt perc küzdés után sikerül kievickélnie, aztán gyorsan odébb száll, ismét egy shake szélére. De szerencsétlenségére megint belecsúszik. Kapálózik újból, de végül már nem bírja tovább és belefullad. Mi ebből a tanulság? Soha ne ess két shake-be. A humorban, illetve a humoros történetekben rengeteg igazság van. Úgy jöhet át, közelíthet meg minket az igazság, hogy az valóban tanító jelleggel bír és még nagyon haragudni sem lehet érte. Micsoda tanítás, veséig hatoló igazság ez! Aki kétségbe esik, az előbb utóbb meghal. Számtalanszor voltam már, vagy a fenti kis viccnél maradva, számtalanszor estem már kétségbe. Borzalmas egy lelkiállapot. Számomra valóban a semmi érzéséhez, a bennem tomboló nihilizmushoz van köze. Mikor nem látok ki a falaim mögül, nem látok előre, nincs semmi energiám, semmi hitem, racionalitás nulla. Se ember, se Isten hangja nem ér el. Magam vagyok, egyedül a kétségben. Csak a kétség van és én. Aztán már eltűnök én lenni és csak a kétség marad. Voltam így jó néhányszor. Első szakítá- Kedves Olvasók! som egy lánnyal. Húú, de fájt. Három év után, 19 évesen szakítottunk. Feküdtem a szobám padlóján és nem tudtam, hogy lesz-e következő pillanat. Hogy is lenne? Nélküle? Kizárt. Így feküdtem vagy fél óráig, de egyszerre tűnt egy hétnek és egy pillanatnak. Ott egy kicsit meghaltam. Aztán szüleim elvesztése, édesanyám halála, mely a kezeim között érte. Élet már nem volt a tekintetében. Kicsit volt még pulzusa. Agyvérzés. Felfoghatatlan, érthetetlen és megélhetetlen. Dolgoztam az élménnyel sokat, sőt mai napig előveszem lelkemben és pakolgatom össze az élményt. Mit ültetett el bennem az az élmény, az a trauma? Kétségben voltam, nem vitás. Akkor ott és utána is kicsit mosolyogtam magamon és a szakításomon Bettivel. Mert a kétség itt kezdődik. Mikor édesanyám a kezeim között hal meg. Mi ehhez képest egy szakítás? Aztán volt még egykét szakításom, igen nehezen viseltem őket. Akkor azt éreztem, hogy O.K., anyut elengedtem, de bennem él, lüktetnek a szavai. Meg tudom szólítani és még választ is hallok a szívemben. De ez a szerelem azért más volt. Ez igen. Nem is szerelem ez, hanem valami űrutazás. Valami olyan színes és muzsikáló állapot, mely nincs is a világon. Ezeket a színeket és zenéket mi teremtettük meg. A nem létezőből hoztunk létre valami létező új világot. Ez a szerelem más volt. Vége, annyi. Zuhanás vissza abba a világba, ami ismerős volt ugyan, de nem szerettem. Kétség. Erőtlenség, egy újabb és sokkal valóságosabb egészen más halál. Észrevettem, hogy ugyan úgy észlelem az érzéseimet, mint korábban, csak most és kivételesen, mert ilyen még nem volt, szóval most jóval erősebben érzem. Kétség! Életemnek rendszeres látogatója, néha szállóvendége. Mindig és mindig visszatér. Azt mondta, mert egyszer merészeltem megszólítani, hogy míg élek velem lesz. Köszi, gondoltam, jó barát vagy. Aztán csak összebarátkoztunk, jó ez erős, szóval beszélgettünk. Megértettem, hogy a Kétségkolléga tanítani akar és mindig is tanított. Arra, hogy mi a valódi és mi a fontos. Arra is tanított, hogy ha azt hiszem vége mindennek, akkor születik meg bennem valami. Valami más, valami örök. Azt is átadta nekem, hogy ne féljek a rossz érzéseimtől, hogy szabad elkámpicsorodni és ordítani is. Szabad sírni, mert csak azt lehet megvigasztalni, aki sír és el van keseredve. És valóban. Tisztít és felemel. Megmos és megéget. Persze fáj és fájni fog a vele való találkozás, mert nyeseget, de már nem félek a kétségtől. Megtaláltam benne az egységet, azt ami lehetek és vagyok úgy igazán. Ott belül. Kadlecsik Zoltán Evangélikus lelkész

8 SZÁKSZENDI szeptember Meghívó "Számomra alkotott, választott rég ki Isten. Te voltál és te vagy a kincsek kincse itt lenn. Néped népem, a te megváltód az enyém is, és ahová mégy, oda megyek én is." "Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, és hittünk benne." (János 1,4-16) Bodajk őrségi Mária zarándokhely. A régi források szerint Szent István is többször járt itt fiával, Imrével. Abban az időben szerzetesek éltek itt. Feljegyezték, hogy gyógyító forrásvízétől több beteg meggyógyult, kérésük meghallgatást nyert, ezért egyre többen zarándokoltak ide bizalommal. Elődeink, de közülük is többen gyalog indultak útra már szombaton, zászlót, feszületet vittek magukkal. Több községen mentek keresztül, ahol harangszóval fogadták őket, betértek a templomba rövid imára, és kicsit megpihentek. /Bokod, Pusztavám, Mór/ Odaérve tapasztaltuk, hogy a közeli községekből most is érkezett több gyalogos zarándok csoport. Szeptember 11-én reggel a száki és szendi hívek közül 31-en indultunk busszal Bodajkra. Zarándok utunk imádságait saját szándékra, egyházközségeink híveiért és Plébános Urunkért ajánlottuk fel. Útközben a rózsafüzért imádkoztuk, Mária énekeket Katolikus egyházi hírek: A évet a Magyar Püspöki Konferencia a Családok Évének nyilvánította, ezzel mutatva, hogy a család a társadalom legalapvetőbb és legfontosabb intézménye. A család alapját, a házasságot Krisztus Urunk szentségi rangra emelte, és ezzel megerősítette. Ebben az esztendőben különösen is nagy szeretettel hívjuk Önöket november 6-án a szendi Szent Józsefről elnevezett templomba, a de órakor kezdődő szentmisére, melynek keretében lehetőséget kínálunk, hogy újra megerősítsék házasságkötésükkor tett ígéreteiket. A szentmisét Dr. Paskai László bíboros, nyugalmazott esztergombudapesti érsek úr mutatja be. Bodajkra zarándokultunk Mint lelkipásztoruk, nagy szeretettel hívom és várom Önöket a magam és egyházközségünk nevében! Imádsággal és tisztelettel: Író Sándor plébános Kérem az előkészületek miatt, szándékukat mielőbb jelezzék: Író Sándor tel: Müller Csabáné tel: Bodóné W. Tünde tel: énekeltünk. Megérkezve a templomban még nem ért véget a 8-órai szentmise, először a Kálvária hegyre mentünk fel és imádkozva, énekelve végeztük el a keresztutat. Ezután közösen a templomba mentünk, énekkel köszöntöttük a Szűzanyát és Szent Fiát. A helyi Plébános Úr üdvözölt bennünket azt kívánva, hogy kéréseink meghallgatást nyerjenek. A szent mise kezdéséig egyénileg imádkoztunk, gyónási lehetőség volt, gyertyát és szép kegytárgyakat vásárolhattunk. A kegytemplom nagyon szép, de nem nagy, ezért zarándokudvart alakítottak ki szabadtéri oltárral. Itt kezdődött az ünnepi szentmise fél 11 órakor, melyet Spányi Antal megyéspüspök mutatott be. Nagyon sok zarándok volt, aki az udvaron nem fért el, a templomban hallgathatta a szentmisét, áldozási lehetőség itt is volt. Szentbeszédében a főpásztor arra kért bennünket, hogy a családokért imádkozzunk sokat, főleg a szegény sorsú bajbajutottakért. Akkor lesz nemzetünk erős, polgárai megelégedettek, ha családban nőnek fel a gyermekek, ahol mindkét szülő hitben, szeretetben neveli őket, egymást segítve, egymásnak megbocsájtva. A Pápai és a magyar himnusz eléneklésével fejeződött be a szentmise. Úgy éreztük mindegyikünk lelkiekben megerősödve tért haza. Bízunk abban, hogy Plébános Urunk és a fiatalok szervezésében még sok szép zarándoklaton vehetünk részt, jó Isten segítségével. Szákszendi zarándokok KATOLIKUS HITTAN Szerdánként: 1-2. oszt.: oszt.: oszt.: oszt.: oszt.: Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

9 Gondolatok Mottó: "Tanuljunk meg vágyakozni azután ami a miénk" (Simone Weil) Amikor először jártam a faluban, már akkor is jó hosszú volt. Beleléptem a puha, dús fűbe, éreztem az illatát. Nem kellett a beton, kutyagumitól átitatott émelyítő szagát belélegeznem. SZÁKSZENDI szeptember 9 Manapság, amikor sokunk úgy érzi, hogy fokozott, sokszor erőn felüli teljesítményt kívánnak tőlünk, valamilyen módon pótolni igyekszünk az elvesztett energiát. De vajon mivel pótolható az elveszettnek vélt erő, mitől frissülhetünk fel? Tényleg a koffein, a cukor az, amire kizsigerelt szervezetünknek szüksége van? Energiaitallal minden megoldható? Felpörögve minden probléma orvosolható? Esetleg a feszültségoldó cigaretta, alkohol a dolgok nyitja? A válasz egyértelmű, még ha mindenki nem is tudja elfogadni. Egyik sem az igazi megoldás. Stresszkezelésről, stresszoldásról, a felüdítő testmozgásról, megfelelő pihenésről és feltöltődésről, már többször esett szó. Most részletesebben az energiaitalokról olvashatnak, azok gyermekekre, felnőttekre gyakorolt káros hatásaira világítanánk rá. Kutatják, de bármilyen kutatás és bizonyíték nélkül is egyértelmű, hogy egy adag feketekávé többszörösét tartalmazó ital, ráadásul nagy mennyiségű cukorral megfűszerezve nem lehet egészséges, nem tehet jól szervezetünknek. A pillanatnyi felpörgés, határtalan erő érzése nagyon hamar megbosszulja magát. Utána jön a kimerültség, fejfájás, hányinger, hányás, izomgyengeség. Jó esetben ennyivel megússzuk. A fiatalok nagy része, sajnos egyre fiatalabb kortól rendszeresen fogyasztják, naponta akár több alkalommal. Hétvégén egy-egy buli al- Éjjel láttam millió csillagot. Nem halványították el a város mesterséges, csak az ember önzőségét szolgáló fények. Hallottam a harang messze szálló zúgását. Nem nyomta el ezer és ezer autó dübörgő zaja. Messze tekinthettem, végtelen távolba, bármit elérhettem és megláthattam. Nemcsak az óriásplakátok erőszakos, tudatalattimba hatoló, harsány képeit kellett magamba innom. Amikor először énekeltem együtt a EGÉSZSÉGRŐL, BETEGSÉGRŐL Vajon tényleg energiát pótolnak a energiaitalok? Himnuszt, az összetartozás különös érzése járt át. Hiába szólal meg gépen, hangfalakból messze harsogva a jól ismert dallam, nem érint meg ilyen közelről. Itt érzem, látom, hallom, tapintom önmagam. Megérint valami és már tudom, hogy csak egy pont vagyok a világmindenségben. Nem több és nem kevesebb, mint bárki és bármi. De együtt jó. Együtt szép, és széppé tehető sok minden. Takács Ilona kalmával pedig több dobozzal egymás után megisznak belőle, ráadásul más szerekkel kombinálva (alkohol, dohányzás, kábító hatású szerek). Innen szinte egyenes út a kórház, mivel a kizsigerelt szervezet már nem tudja önmagát egyenesbe hozni. Fáradt szervezetünk segítségért, pihenésért kiállt, nem lehet a végletekig hajszolni feltöltődés nélkül Egy amerikai gyermekgyógyászati folyóiratban megjelent cikk arról ír, hogy a nagy mennyiségű koffeint tartalmazó italok különösen veszélyesek lehetnek a szívrendellenességekben, figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarban (ADHD) vagy más testi és érzelmi zavarokban szenvedő gyermekekre. "Ezek a termékek rendkívül szabályozatlanok, és semmiféle terápiás előnynyel nem rendelkeznek" - állítja a cikk szerzője, dr. Steven E. Lipshultz, a Miami Egyetem gyermekgyógyászati tanszékének vezetője. A gyermekgyógyász felméréseiből az is kiderül, hogy az amerikai kamaszok és a fiatalok százaléka fogyaszt energiaitalokat az ezekkel kapcsolatos figyelmeztetések ellenére. Sokan alkohollal is keverik az energiaitalokat, ami még tovább erősítheti káros hatásait. A tanulmány szerzői szerint azonban ezek az italok még alkohol nélkül is kockázatosak lehetnek. Először is nem határozták meg az energiaitalok biztonságos szintjét a gyermekek számára. Egy doboz energiaital az egy csésze kávéban lévő koffeinmennyiség többszörösét is tartalmazhatja. A gyártók ráadásul cukrot, gyógynövényi kiegészítőket és más anyagokat is hozzáadnak termékeikhez, melyek hatásairól még nem készültek alapos tudományos vizsgálatok. Egy doboz energiaital néhány csészényi kávénak megfelelő koffeint tartalmaz, az energiaitalt azonban másképp fogyasztják. Míg általában nem iszunk meg közvetlenül egymás után több csésze kávét, az üdítőitalokat intenzív testmozgás után, tanulás közben, behűtve, gyorsan isszák meg. A hiperaktivitásban és szívbetegségben szenvedő gyerekeken kívül az energiaitalok olyan fiatalokra is veszélyesek lehetnek, akik cukorbetegségben, epilepsziában és pszichológiai rendellenességekben szenvednek. Lipshultz úgy véli, hogy a gyermekorvosoknak és a közvéleménynek tisztában kell lennie az energiaitalok lehetséges káros hatásaival, különösen a legsebezhetőbb népességet illetően. Egy másik, szintén amerikai kutatóktól (nem véletlenül, hiszen ott a legmagasabb az ilyen italt fogyasztók száma) tollából származó cikk hasonló eredménnyel zárult. Az energiaitalok mindegyike több koffeint tartalmaz, mint egy kávé, alkohollal való kombinációjuk pedig különösen aggodalomra ad okot - állapították meg a kutatók. Mint John Higgins kutatásvezető elmondta, az energiaitalok koffeintartalma 70 és 200 milligramm között van dobozonként, míg egy csésze erős kávéban 40-től 150 milligramm koffein található. Még nagyobb probléma, (Folytatás a következő oldalon)

10 10 hogy az összetevők, így a guarana, taurin, gyógynövények, ásványi anyagok és a vitaminok egy része kölcsönhatásba léphet a koffeinnel. Ezek a kölcsönhatások befolyásolhatják a szívritmust, a vérnyomást, sőt még a mentális állapotot is, különösen akkor, ha nagyobb mennyiségben vagy alkohollal együtt fogyasztják. Európában több ország vezetett be korlátozásokat ezen italokkal kapcsolatban. Norvégiában, Dániában és Franciaországban betiltották a Red Bull energiaitalt, miután egy állatkísérletben azt találták, hogy a taurinnal táplált patkányok bizarr viselkedést mutattak, szorongtak, sőt öncsonkítás is előfordult náluk. Higgins és csoportja szerint az embernél is kapcsolatot találtak a szer fogyasztása és a kockázatkereső viselkedés között. A kutatók arra figyelmeztetik az energiaitalokat fogyasztó sportolókat, hogy az ital koffeintartalma és más hatóanyagai miatt szervezetük súlyosan kiszáradhat. SZÁKSZENDI Az egyik népszerű energiaital gyártója természetesen elutasította az eredményeket, ahogy a mobiltelefon-gyártók is elzárkóznak az elől, hogy az általuk gyártott készülékkel folytatott szinte napi 24 órás telefonálás bármi gondot okozhat. A cég szerint a kutatás csupán véletlenszerű adatokat fésült át az interneten, és alaposságban meg sem közelíti az elismert országos intézmények az energiaitalokkal kapcsolatos tudományos kutatásait, amelyek ellenkező eredményeket hoztak. Nekünk itt Magyarországon nem kell megvárni, amíg a nálunk fejlettebb világ országai bizonyítgatják jó vagy nem jó az energiaitalok fogyasztása. Valószínűleg üzlet, mint nagyon sok dolog manapság. Mindenki megteheti, hogy kipróbálja. Egy doboztól még nem áll meg a világ. De nem hiszem, hogy több élvezettel járna, mint egy jó könyv elolvasás, vagy meleg augusztusi este tücsökciripelése. dr. Takács Ilona Emlékszel? Emlékezz! Sok-sok évnyi kihagyás után szeptember 17-én végre megrendezésre került a 20 éves osztálytalálkozónk. A Faluházban gyülekeztünk és Varga Józsefné (Gizi tanár néni) vezetésével végigjártuk az iskolánkat, ahol sok minden változott, mióta elballagtunk, de a hirtelen, mindenkiből előtörő emlékek nem győztünk egymás szavába vágni - által mégis ugyanaz volt minden. Mindenkinek eszébe jutott valami: a portásfülkében árult 20 filléres kifli, a szenes kályha, Magdi néni harmonikája, az úttörő szertár, az egy-két ajtós szekrényből álló büfé, ahol Fekete tanár bácsi felügyelete alatt árultuk a finomságokat, a nyári gyakorló kertes kötelező kapálások, az örsi órák és még sok-sok minden más. Jó érzés volt újra itt lenni és együtt lenni a mieinkkel. A régi osztálytermünkbe érve mindenki elmondta, hogy mi történt vele szeptember Hivatkozások: videó: energiaitalok_karos_hatasai h t t p : / / w w w. h a z i p a t i k a. c o m / articles/az_energiaitalok_karosak_ lehetnek_a_fiatalokra taplalkozas/energiaitalok-karoshatasai html Nőgyógyászati Rákszűrés án Nőgyógyászati rákszűrést szervezünk az orvosi rendelőben. Vizsgálatot végző orvos: Dr. Varju János Szűrésre jelentkezni és időpontot kérni az orvosi rendelőben és a védőnői tanácsadóban lehet. Telefon: 34/ , 30/ az elmúlt röpke 20 év alatt. Volt sírás, volt nevetés. Sírtunk elhunyt osztálytárunk, barátunk miatt, akit mindenki szeretett, aki mindig mosolygott, aki soha nem panaszkodott, aki soha nem elégedetlenkedett még akkor sem, amikor már nagyon beteg volt, még akkor sem, amikor már nagy fájdalmai voltak. Nevettünk azon, hogy valaki semmit nem változott, javíthatatlan marad, nevettünk eltitkolt soha eddig ki nem derült szerelmeken, és nevettünk a régi csínytevéseken. Sokan voltunk, sokféle lett az életünk. De az a nyolc év, amit együtt töltöttünk mindenkiben kitörölhetetlenül benne maradt. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert nekünk nagyon jó osztályközösségünk volt, életre szóló barátságok köttettek, mindig számíthattunk egymásra (főleg dolgozatíráskor). Az időutazást a Faluházban folytattuk egy nagyon finom vacsora (még egyszer köszönjük Nyári Gábor!) mellett egészen hajnalig. Nagyon szép este volt és remélem, nem kell újabb 20 évnek eltelnie ahhoz, hogy megismételjük. Ezúton szeretnénk megköszönni az Önkormányzatnak, hogy térítésmentesen biztosították a helyet számunkra es évfolyam nevében Takácsné Hartmann Anita

11 SZÁKSZENDI szeptember 11 Kötetlen, vidám nyárbúcsúztató programok várták szombaton egész nap nem csak a helyieket Szákszenden. A rendezvényt, amit első alkalommal szervezett meg az önkormányzat, volt, aki krumpli fesztiválnak nevezte el, hiszen délután a vendégek a Faluház udvarán számtalan burgonyából készült ételek közül válogathattak. S hogy miért pont ez a zöldség került a program középpontjába? Mert Szákszend kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkezik, még ma is sokan termesztik, s minden bizonnyal arra is sokan emlékeznek, hogy esztendeje a megyeszékhelyen nem nagyon kellett kiabálniuk a szákszendi burgonyaárusoknak, mert vitték a terményüket, mint a cukrot. D é l e l ő t t a z o n b a n még a fo- Vidám nyárbúcsúztató augusztus 27 gatoké volt a főszerep a Homokosban, azaz az Ady Endre és Dózsa György utca kereszteződésében. Dadról, Császárról és Etéről érkeztek a lovasok, akik vadász- és szinkronhajtás bemutatójukkal adtak ízelítőt tudásukból, s ahogy Zona József, az egyik szervező fogalmazott fitogtathatták, mennyit bírnak lovaik. A pálya kialakításánál eleinte gondot okozott a nagy szél, ami folyamatosan lefújta a verőhibát jelző labdákat, de a szervezők igen gyorsan és frappánsan orvosolták a problémát: almával helyettesítették, így egy füst alatt a lovak bemutató utáni csemegéjét is biztosították. Az önkormányzat csapatán kívül többen serénykedtek az ételek készítésén. Fiatalok és más csoportok is lázasan készülődtek, sőt Kadlecsik Zoltán evangélikus lelkész is beállt kuktának: darabolta a paradicsomot, s kevergette a hatalmas kondérban a paprikás krumplit. Délutánra pedig öszszeállt a menü. Szerepelt benne még berét, azaz tócsi, krumplikása, szilvás és mákos gombóc, krumplis pogácsa, krumplis túróslepény, tepsisburgonya, s rengeteg étel, melynek fő alapanyaga a burgonya. A gasztronómiai élvezetek mellett természetesen mozgás és kulturális programok is várták a vendégeket a Faluházban és környékén: sportos, vidám játékok minden korosztálynak, műsort adott a Szederinda néptáncegyüttes, a dadi Ifjúsági Klub, a Modern Tánccsoport, a Talpasok Kara, a Vidám fiúk zenekar, este pedig tábortűz zárta az első szákszendi nyárbúcsúztatót. Szákszend Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki a nyárbúcsúztató zökkenőmentes lebonyolításában résztvevőknek.

12 12 SZÁKSZENDI Gáláztak a modern táncosok Megalakulásuk óta harmadik alkalommal hívták a szülőket, ismerősöket évzáró jótékonysági gálaműsorra a szákszendi modern tánccsoport tagjai augusztus 26-án este, ők pedig érkeztek is szép számmal a faluházba. A csoport 2008 nyarán jött létre ötven fővel, létszámuk ma negyven, az óvodásoktól a középiskolásokig minden korosztály képviselteti magát, s Gulyás Regina művészeti vezető örömére egyre több aprótalpú csatlakozik hozzájuk. Ő vallja, hogy a táncórák nem csupán a mozdulatok elsajátításáról, a koncentrációkészség fejlesztéséről szólnak, hanem a lélek és saját magunk megismeréséről, a kettő összehangolásáról, s a növendékek azt is megtanulják, hogyan kell viselkedni társaikkal, hogyan vegyék az akadályokat egy-egy újabb koreográfia megtanulása során. Regina mint mondta egyre több tehetséges fiatallal találkozik, ám hiányzik belőlük a kitartás, de a tánc reményei szerint ezt is fejleszti bennük szeptember A péntek esti gálán pedig valóban megmutathatták a táncosok, mennyit fejlődtek az eltelt időszakban, milyen tánctudásra tettek szert. A palettán szerepelt balett, modern és kortárs tánc, s a latin temperamentumból is ízelítőt kaphatott a közönség, amely minden produkciót vastapssal jutalmazott, de érthető módon a legnagyobb sikert a legkisebbek aratták. A gála bevételéből fellépéseik kiadásait fedezik, s vezetőjük azt is szeretné, ha tavasszal a legnagyobbak táncversenyen is megméretnék magukat. Portfólió Farm Szákszenden Tizennyolcadik alkalommal szervezte meg a megye agrárvállalkozója címet idén tavasszal elnyerő Hartmann Imre szákszendi gazda azt a konferenciát és bemutatót, melyen közel nyolcvan mezőgazdasággal foglalkozó gazdálkodó ismerkedhetett meg a legújabb kukorica- és napraforgófajtákkal, a fajtanemesítés irányaival, a szántóföldi növény- és kártevővédelem újdonságaival. Az érdeklődőket hétfői rendezvényen a házigazda köszöntötte elsőként, majd sorra következtek az előadók, akik a Pioneer, a DuPont és a Nitrogénművek Zrt. legújabb fejlesztéseivel ismertették meg a résztvevőket, illetve beszámoltak a Portfólió Farm elnevezésű projekt tapasztalatairól. Ez utóbbi gazdája a Hartmann birtokon Takács András, aki egyébiránt a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének vezetőségi tagja. Mint arról a szakember tájékoztatott, a bemutatón résztvevő multinacionális cégek hívták életre a Portfólió Farmokat, megyénként egyet-egyet, hogy ezeken a területeken koncentráltan mutathassák be a fajtanemesítés, a látványvetések eredményeit, a növényvédelem és a műtrágya felhasználás módszereit, hatásosságukat. Az élő bemutatóval egybekötött konferencián a mezőgazdasági termelőket tájékoztatták a Pioneer cég legújabb fejlesztéseiről, vetőmag hibridjeiről, a DuPont területi képviselője a komplex növény- és kártevővédelem fontosságát hangsúlyozta, míg a Nitrogénművek szaktanácsadója a tápanyag visszapótlásról tartott előadást, megemlítve, hogy az utóbbi időben újra reneszánszát éli a műtrágyázásban a pétisó, amit pont nyolcvan éve, 1931-ben kezdtek el gyártani Magyarországon. - Az új ismeretek mellett persze sok egyéb haszna is van az ilyen szakmai összejöveteleknek mondta Takács András. A gazdák megismerik egymás módszereit, tapasztalatait, terméseredményeit, s a konzultációk során személyes kapcsolatok, ismeretségek alakulnak ki, melyek a későbbiekben segíthetik a jobb eredmények elérését, s nem utolsó sorban a jövedelmezőség szintjének emelését.

13 SZÁKSZENDI szeptember 13 Mesefelolvasó délután a könyvtárban A nagy magyar mesemondó Benedek Elek születésnapja alkalmából, a népmese napján (szeptember 30.) kedvenc meséjüket olvashatták fel a gyerekek a könyvtárban. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé. Az általános iskola tanítónői segítettek a gyerekeknek a mese kiválasztásában, a felkészülésben. A lelkes toborzásnak köszönhetően 16-an jelentkeztek meseolvasásra, másodikostól a negyedikes korosztályig. A szereplők rövid meséket olvastak fel. Tekintélyes nézősereg hallgatta a történeteket, a tanítókon kívül a szülők és diáktársak is részt vettek az eseményen. Nagyon jól sikerült a délután, bizonyítva nincs olyan gazdag és tartalmas, gyermeket és felnőttet egyaránt kielégítő olvasmány, mint a népmese. Takács Gyöngyi könyvtáros Ősz fele van az idő Szeretettel várunk mindenkit október 15.-én 20 órára, a FALUHÁZBA, az immár 15. alkalommal megrendezésre kerülő, ÓVODAI JÓTÉKONYSÁGI BÁLUNKRA. Aki szereti a jó ételt, a jó hangulatot, ott a helye. Az idei évben is szeretnénk kedveskedni meglepetéssel. SZTÁRVENDÉGÜNK SZEKERES ADRIENN A BELÉPŐJEGYEK ÁRA: 3500ft, ami a vacsorát és egy aperitívet tartalmaz. Jegyek elővételben megvásárolhatók, MÜLLERNÉ Marcsinál (Tel: vagy ), vagy Takácsné Hartmann Anitánál (Tel: ) Aki nem tudja megtisztelni rendezvényünket, PÁRTOLÓ JEGY megvásárlásával, szintén támogathatja óvodásainkat.(megvásárolható a két hölgynél ÁRA: 1500 Ft). A jó hangulatról a JÁZMIN DUÓ gondoskodik. Tombola szelvény vásárolható (100 Ft), és ha Fortuna is úgy akarja, értékes nyereményekkel térhetnek haza. Minden kedves vendégünknek jó szórakozást kívánunk! Az óvoda szülői szervezete és dolgozói Kiselejtezetett könyvek vására a könyvtárban október 6 7-én az állományból kivont fölöspéldányok 100 Ft-os egységáron megvásárolhatók a könyvtárban óráig. Takács Gyöngyi könyvtáros Gazdálkodók, Őstermelők figyelmébe! Időpontváltozás! Tájékoztatom Önöket, hogy az év hátralévő részében, ideiglenesen a szákszendi falugazdászi fogadóórák a szerda délutáni időpontban lesznek 13:00 16: 00 óráig. Helyszín továbbra is a Faluház épülete. Falugazdász elérhetősége: 06 70/ Kisbéri központ: 34/ Behek Marcell falugazdász

14 14 SZÁKSZENDI Anyakönyvi hírek Született Pintér Gábor és Balogh Zsuzsanna leánya Emma szeptember Elhalálozott: Bazsó Imre Labdarúgás Mészáros&Mészáros Megye III. osztály Déli csoport 1. forduló: Bársonyos - Szák 1-4 G. Sz: Gyalogos N, Kodai J, Kiss J, Gálos Cs Szend - Tárkány 2-0 G. Sz. : Kiss Z (2) 2 forduló: Szák - Bakonysárkány 6-1 G. Sz. : Kiss J. (3), Gálos Cs. (2), Kovács Tamás, Súr - Szend 0 : 5 Kiss Z, Kiss L, Cságola M., Dobroczki A, Kaluha I. 3. forduló: Kerékteleki - Szák: 6-0 Szend - Réde 2-3 G. Sz.: Kiss Z., Kiss L. 4. forduló: Csémi Se Vasért - Szák 6-1 G. Sz. : Gyalogos N. Szend - Kerékteleki 12-1 G. Sz.: Kocsis R (5), Kiss Z. (2), Kiss L. (2), Müller Cs., Mayer P, Cseh N. Szákszendi A Szákszendi Ön kor mány zat ha von ta meg je le nõ in gye nes in for má ci ós lap ja. Ki ad ja a Szákszendi Pol gár mes te ri Hi va tal. Fe le lõs ki adó: Lász ló Kál mán pol gár mes ter. Fel nõtt ügye let: Min den hét köz nap du. 16 órától reg gel 8 órá ig, -Szom ba ton, va sár nap és ün nep nap okon 24 órá ban bizto sít ügye le tet. Gyer mek or vo si ügye let: -hét köz nap órá ig -hét vé gén, ün nep nap okon 9-11 órá ig, il let ve órá ig biz tosí tott, egyéb ként ké szen lét mû kö dik. He lye: Orosz lány, Al kot mány út 2. Szak or vo si ren de lõ in té zet KÖZ PON TI OR VO SI ÜGYE LET TE LE FON SZÁ MA: 34/ , 30/ E.ON Áram szol gált. Rt hi ba be je len tés: 06-40/ Mo bil ról: 06-/30-/ hi ba be je len tés: 06/ (hét vé gén is hív ha tó) Le vél ben: 9027 Gyõr, Kan dó Kál mán u VÍZ MÛ Fo gyasz tá si Iro da Orosz lány:

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Szákszend Község Önkormányzata 2012. december 16-án 16.00 órakor közös karácsonyi ünnepséget rendez a Faluházban,

Részletesebben

Szákszendi. Hírmondó. Anyák napja, Május első vasárnapja. Az édesanya

Szákszendi. Hírmondó. Anyák napja, Május első vasárnapja. Az édesanya Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Május első vasárnapja Anyák napja, szeretettel köszöntjük az Édesanyákat, Nagymamákat, Dédnagymamákat, jó

Részletesebben

Szákszendi. a szociális törvény szerint azoknak a szociálisan rászoruló személyeknek. történő juttatása elvitellel biztosított.

Szákszendi. a szociális törvény szerint azoknak a szociálisan rászoruló személyeknek. történő juttatása elvitellel biztosított. Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Önkormányzati Hírek Hírmondó A képviselő-testület 2012. május 23-án tartotta munkaterv szerinti ülését,

Részletesebben

követően alig hét év múltával örökre távozott.

követően alig hét év múltával örökre távozott. Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban Önkormányzati lap Megjelenik havonta XXIV. évfolyam 1. szám Díszpolgártól búcsúzunk Elhunyt dr. Pap Gyula Családtagjai, tisztelői, barátai, egykori

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

Medgyesegyházi hírlap Medgyesegyháza Város Önkormányzatának helyi, ingyenes közérdekű lapja

Medgyesegyházi hírlap Medgyesegyháza Város Önkormányzatának helyi, ingyenes közérdekű lapja Medgyesegyházi hírlap Medgyesegyháza Város Önkormányzatának helyi, ingyenes közérdekű lapja XIX. évfolyam, 8. szám Kedves Olvasók! Magam, a város képviselő-testülete, a szervezők nevében szeretettel látjuk

Részletesebben

NÉPSZÁMLÁLÁS 2011. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2011. SZEPTEMBER HÓ, 12. ÉVFOLYAM 9. SZÁM ÁRA: 170,-

NÉPSZÁMLÁLÁS 2011. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2011. SZEPTEMBER HÓ, 12. ÉVFOLYAM 9. SZÁM ÁRA: 170,- HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2011. SZEPTEMBER HÓ, 12. ÉVFOLYAM 9. SZÁM ÁRA: 170,- NÉPSZÁMLÁLÁS 2011. Az Országgyűlés a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvénnyel elrendelte, hogy

Részletesebben

M E G H Í V Ó Nem elég mai idôkben törvényeket írni, de azok iránt szimpátiát is kell gerjeszteni. (Széchenyi István)

M E G H Í V Ó Nem elég mai idôkben törvényeket írni, de azok iránt szimpátiát is kell gerjeszteni. (Széchenyi István) 2014. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1 AZ ÚJSÁG MEGJELENIK KÉT HAVONTA A KÖZSÉG LAKÓINAK LAPJA XVI. évfolyam 1. szám 2014. március SZALAI BORBÁLA Március Vízdermesztő zimankós tél, messzi fuss! Nem látod,

Részletesebben

Tartalomból: Nyugdíjas-találkozó. Informatikai fejlesztés az általános iskolában. www.kekkozseg.hu faluhazkek@t-online.hu

Tartalomból: Nyugdíjas-találkozó. Informatikai fejlesztés az általános iskolában. www.kekkozseg.hu faluhazkek@t-online.hu XIV. ÉVFOLYAM 8-9. SZÁM 2011. AUGUSZTUS-SZEPTEMBER Tartalomból: 2. oldal: Népszámlálás 3-4. oldal: Önkormányzati hírek 5-7. oldal: Suli hírek 8. oldal: Ovi hírek 9. oldal: Nyugdíjasok 10. oldal: Református

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Visszatekintés az elmúlt egy évre

Visszatekintés az elmúlt egy évre T A R T A L O M NAGYSZENTJÁNOSI Kiadja: Nagyszentjános Község Önkormányzata Fk.: Friderics Cecília polgármester Falunap...2 Népszámlálás...3 Polgárőr Egyesület hírei...4 Iskolai - óvodai nyereményjátékok.

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra Zászlófelvonás Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal A Kerepesi Polgármesteri Hivatal homlokzatára 4 zászló - magyar, székely, német és szlovák - került elhelyezésre. A február 14-én délután két órakor

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft NAGYKÖRŰ ÁRA: 220 Ft A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. Szeptember Évnyitó 2008 Első nap az iskolában Fotó: Tóta Gábor Tartalom Szakmai képzések - támogatással Az Önkormányzat hírei Tanévnyitó Aranydiploma

Részletesebben

1848. március 15. Jánoshidai Híradó

1848. március 15. Jánoshidai Híradó Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XII. évfolyam 1. szám 2009. március 1848. március 15. Gyulai Pál: Hazám Sokszor valál

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

Tanévnyitó. Tisztelt Olvasók!

Tanévnyitó. Tisztelt Olvasók! Tanévnyitó Széchenyi teljesítménytúra az alsó tagozaton Immár hagyománnyá vált a szeptember elsõ felében megrendezésre kerülõ Széchenyi-emléktúra, melyen évrõl évre az iskola is képviselteti magát. Az

Részletesebben

RÁKÓCZI Rákóczi papp 2

RÁKÓCZI Rákóczi papp 2 Rákóczi 1 RÁKÓCZI 2 papp Rákóczi BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, RÁKÓCZIFALVA! Rákóczifalva három esztendővel ezelőtt kapott városi rangot. A Város Napját, az idén először a várossá válás évfordulóján, vagyis július

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT Hercegkútért Közalapítvány és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közös bálja A húsvétot követő hétvégén, 2007.

Részletesebben

ALGYõI HÍRMONDÓ. A függetlenség ünnepe. a tartalomból. hölgynek az algyôi iskolában hosszú idôn keresztül végzett oktató-nevelô

ALGYõI HÍRMONDÓ. A függetlenség ünnepe. a tartalomból. hölgynek az algyôi iskolában hosszú idôn keresztül végzett oktató-nevelô ALGYõI HÍRMONDÓ Közéleti lap Ára: 100 Ft 2013. október XXII. évf. 10. szám A tradíciókhoz híven az idén is megünnepelte függetlenségének 1997-es visszaszerzését Algyô. Az ünnepségsorozat alkalmából a temetôben

Részletesebben

Babanézõben. Évről évre visszatérő kedves

Babanézõben. Évről évre visszatérő kedves XXIII. évfolyam 2. szám Évről évre visszatérő kedves kötelességünknek tartjuk felkeresni és bemutatni olvasóinknak az újév legelső közénk toppant tolnai polgárát, hogy ilyenkor a szülők örömében osztozva

Részletesebben

Tápiógyörgye. A megújuló Községháza

Tápiógyörgye. A megújuló Községháza Faluújság Tápiógyörgye XX. évfolyam 4. szám A község közéleti lapja 2011. október Tápiógyörgye épített örökségének kiemelten fontos részét képezi a település központjában található Községháza, mely bő

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

ÚTRAVALÓ 2 0 1 4 Boldog Új Évet!

ÚTRAVALÓ 2 0 1 4 Boldog Új Évet! 16 A B csoport végeredménye: A Titánok (Szécsény) vitte 1. Nyúl-York 2 2 0 0 6-2 6 haza a profik kupáját! 2. Nyúl-Dzsörzi 2 1 0 1 5-4 3 A csoport: Rimóc, Katalánok, Két ünnep közötti 3. Rimóc 2 0 0 2 4-8

Részletesebben

HíRMONDÓ. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. X. évfolyam 3. szám 2012. március ZSOMBÓI. Önkormányzat hírei

HíRMONDÓ. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. X. évfolyam 3. szám 2012. március ZSOMBÓI. Önkormányzat hírei X. évfolyam 3. szám 2012. március ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Önkormányzat hírei Szennyvízberuházás lakossági tájékoztatás Farsangi élménybeszámolók

Részletesebben

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. április Hernád éves közmeghallgatása idén február 20-ra esett, melyen Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony beszámolt

Részletesebben