ÁpolásÜgy évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Ápolók Nemzetközi Napja. Kitüntetett Ápolók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Ápolók Nemzetközi Napja. Kitüntetett Ápolók"

Átírás

1 ÁpolásÜgy Ápolók Nemzetközi Napja Kitüntetett Ápolók Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. KEF Konferencia évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk!

2 Prontosan a seböblítõ az elsõ választás a seböblítésre Csak a tiszta seb gyógyul Minden típusú sebhez, különösen krónikus sebhez (MRSA fertőzött sebekhez kiemelten ajánlott) Feltisztítja a sebet a sebváladéktól Polyhexanidot és undecylenamidopropyl betaine-t tartalmaz Magas sejt és szöveti tolerancia allergiás esetekben is A felbontás után 8 hétig használható Gyors és eredményes sebgyógyulás B. Braun Medical Kft Budapest Montevideo u. 2/c Tel.: +36 (1) Fax: +36 (1)

3 Tisztelt Ápolási Egyesületi Tagok, Kedves Olvasók! Idei elsõ számunk megjelenése óta egy újabb negyedéven vagyunk túl és túlzások nélkül állíthatjuk, mozgalmas idõszakot éltünk. Ez megmutatkozott mind az egyesületi munkánk területén, mind pedig a szakmapolitikai eseményekben. Az idei tavasz, nyárelõ változásokat hozott a betegeknek is, hiszen a márciusi népszavazás eredményeként megszûnt a vizitdíj és a kórházi napidíj is, ez az egyes szolgáltatóknál elsõsorban az alapellátásban okozott gazdasági nehézségeket. a nagyobb intézmények mozgástere tágabb lehetõséget biztosított a kiesõ bevétel pótlására, de ez nem jelenti azt, hogy költségvetésükbõl ne hiányozna az így elveszett hányad. Májusban az egészségügyi kormányzat élén is változás következett be, az addigi minisztert Dr. Székely Tamás váltotta. A népszavazás és miniszterváltás után, annak hatására a kormány újragondolta az egészségbiztosítás koncepcióját és az ezzel kapcsolatos csekély szakmai, társadalmi támogatottsággal bíró jogszabályt visszavonta. Az elmúlt egy év reformtörekvései sajnos nem erõsítették az ápolói szakma presztízsét, így mára kritikussá vált a helyzet. Ennek megvitatására május 15-én az Ápolók Nemzetközi Napja elõtti délután a Semmelweis Egyetem ápolói és asszisztensei kezdeményezésére fórumon vehettünk részt, ahol az Egészségügyi Minisztérium is képviseltette magát. A szakmapolitikai változások közepette egyesületünkben folytattuk munkánkat és az idõszaknak megfelelõen, az alapszabály elõírásait követve április 22-én sikeresen megtartottuk éves küldöttközgyûlésünket, május 16-án pedig az ápolók Nemzetközi Napjának központi ünnepségét. Az esemény jelentõségét emelte, hogy az újonnan megválasztott egészségügyi miniszter, Dr. Székely Tamás elfogadta felkérésünket és személyesen vett részt az eseményen. Az új egészségügyi miniszterrel történõ rövid találkozásunk alkalmával õszinte, nyitott, segíteni akaró tárcavezetõt ismerhettünk meg. Mondhatjuk, hogy a május az ünnep jegyében telt, hiszen országszerte több megyei és helyi szervezetünk tartott tudományos üléssel egybekötött ünnepségeket, ahol a nagy elõdök mellett megemlékezhettek és köszönthették azon munkatársaikat is, akik kiemelkedõ teljesítményükkel elérték társaik elismerését. A területi rendezvények mellett a szekciók is végezték munkájukat, megrendezték éves tudományos üléseiket, így a szakoktatói, a szülésznõi és a klinikai elektrofiziológiai szekció gyûlt össze egy-egy tudományos napra. Az idei évben a transzkultúrális ápolási konferenciánkat Szentgotthárdon tartottuk, amely sok érdekes ismerettel gazdagította a résztvevõket. Kedves Olvasók, az elõzõekben leírtak alapján bizton állíthatom, hogy termékeny idõszak áll mögöttünk. Az elõttünk álló nyár egyesületi rendezvényekben kicsit szegényebb lesz, mint a tavasz volt, de ez az idõszak lehetõséget biztosít arra, hogy átgondoljuk, mit tehet az egyesület azért, hogy a pályát kényszerbõl elhagyó kollégáink ismét velünk dolgozzanak és az ápolói pálya a fiatalok körében választható alternatívaként szerepeljen. A nyári szabadságokhoz minden kedves tagtársamnak és olvasónak kívánok kellemes idõtöltést, felüdülést és jó pihenést! Bugarszki Miklós elnök MAGYAR ÁPOLÁSI EGYESÜLET Hungarian Nursing Association II. ÉrtesítÕ Tisztelt Kollégák! A Magyar Ápolási Egyesület július között rendezi meg a Pszichiátriai Szakdolgozók IX. Országos Kongresszusát. A rendezvény tíz éves múltra tekint vissza, Balassagyarmatról indult útjára 1998-ban és 2007-ig minden évben megrendezésre került. Az egészségügy átalakítása az OPNI megszûnésével sajnos lehetetlenné tette a tavalyi évben a rendezvény megtartását.idén a szakdolgozók határozott igényének megfelelve a Magyar Ápolási Egyesület tovább kívánja vinni e nagyszerû hagyományt. A konferencia helyszíne Dobogókõ, Hotel Nimród Egy konferencia sikere sok tényezõ együttes hatása, de talán a legfontosabb a gazdag szakmai tartalom. Ön azzal járulhat hozzá közös sikerünkhöz, ha részvételével vagy elõadásával emeli a rendezvény szakmai értékét. A konferencia témakörei: 1.Aktualitások az egészségügyi reform utáni helyzetrõl, mi lesz veled pszichiátria? 2.Szociális munkások szerepe és lehetõségei a pszichiátriában 3. A pszichiátriai betegek rehabilitációs lehetõségei 4. Közösségi pszichiátriai ellátás és a pszichiátriai osztályok együttmûködése 5. Szenvedélybetegségek: Alkoholbetegek kezelése, Gyógyszerfüggõség 6. A média szerepe a pszichiátria megítélésében 7. Biztonság a pszichiátrián 8. Pszichiátriai ápolás a mindennapokban 9. Egyéb A jelentkezési határidõ július 11. A személyes találkozás reményében, üdvözlettel: Bugarszki Miklós - elnök sk évf. 2. szám ELNÖKI BEKÖSZÖNõ ÁpolásÜgy 1

4 Beszámoló a Magyar Ápolási Egyesület évi küldöttközgyûlésérôl. Ezután a napirend elfogadása és a munkabizottságok megválasztása következett. A bizottságok megválasztása után Tunyi Tünde alelnök felkérte az elnököt beszámolója megtartására. A beszámoló tartalmazta az egyesület évi szakmai munkáját, részletesen kitérve a napi feladatoktól kezdve az idõszakos és eseti feladatokra, a konferenciák szervezésére, valamint a területi és szekció eseményekre is. Ezt a beszámoló második részeként a gazdasági helyzet ismertetése követte, majd áttértünk a évi költségvetési és szakmai tervre. Az elnöki beszámoló õszintén feltárta a tárgyév és az elõttünk álló év nehézségeit. Elhangzott, hogy a év sorsdöntõ volt az egyesület jövõjét illetõen, a pedig meghatározó lesz. A Magyar Ápolási Egyesület április 22-én rendezte meg éves rendes közgyûlését. A helyszín a Semmelweis Egyetem Bõr és Nemi Kórtani Intézetének elõadóterme volt, ahol a lebonyolításhoz valamennyi körülmény adott volt. A küldöttek folyamatosan érkeztek és a kezdésre elértük a határozatképességhez szükséges létszámot is. A közgyûlést a mandátumvizsgáló bizottság jelentésével kezdtük, amely alapján megállapítottuk, hogy a Magyar Ápolási Egyesület küldötteinek száma 168, jelen van 117, a határozatképességhez szükséges létszám 85, a küldöttközgyûlés határozatképes és megkezdheti munkáját. A évrõl elmondható, hogy nehéz gazdasági helyzetben ugyan, de sikerült teljesíteni a szakmai vállalásainkat. Az elnöki beszámolót a felügyelõ bizottság beszámolója követte, amelyet Harsányi Imréné felügyelõ bizottsági elnök távollétében Szilvási Lajosné felügyelõ bizottsági tag ismertetett. A felügyelõ bizottság jelentését lapunkban teljes terjedelmében olvashatják. A beszámolók után a levezetõ elnök vitára bocsátotta a hallottakat, majd a határozathozatal következett, melynek eredményeképp a Magyar Ápolási Egyesület küldöttközgyûlése az elnöki beszámolót és munkatervet, valamint a felügyelõ bizottsági beszámolót egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta. Bugarszki Miklós elnök EGYESÜLETI HÍREK 2 ÁpolásÜgy évf. 2. szám

5 A Magyar Ápolási Egyesület Kiemelkedôen Közhasznúsági Jelentése évrôl Elhangzott 2007.április 22-én a MAE küldöttközgyûlésén. Egyesületünk, mint kiemelten közhasznú szervezet a évben is az évi CLVI tv-nek megfelelõen látta el közfeladatait. E feladatokon belül elsõ sorban oktatás, képzés, továbbképzés, a lakosság egészséges életmódjának támogatása volt kiemelhetõ. A küldöttközgyûlésen a kiemelten közhasznú szervezetekre vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelõen szakmai és pénzügyi beszámolót kell elõterjeszteni, amelyet az alábbiakban részletezek. A beszámoló elsõ részében a bevételi oldal évi terv és tény adatait ismertetem, majd ugyanezzel a módszerrel a kiadási oldalt mutatom be ben is elmondható, hogy elsõdleges szempont a stabil gazdálkodás megteremtése mellett a közterhek határidõre történõ megfizetése volt, tekintettel az egyesület közhasznú státuszára és a pályázatokon való részvételi feltételekre. Mint eddig is, bevételünk legnagyobb hányadát a tagdíjbefizetések képezték, amelyet 2007-re 9,500 fõs taglétszámra terveztünk, ez összegszerûen forintot jelentett. Ezzel szemben a tény Ft, ami 86,9% megvalósulást jelentett. Ez a tavalyi megvalósulási aránytól 2,3%-al marad el. Mindezek mellett a éves tagdíjbevétel az összbevételünk 79%-át tette ki. Itt kell megemlíteni, hogy az egyesület tagnyilvántartása alapján regisztrált tagunk van, amely létszám kis eltéréssel 100% fizetési morál mellett forint tagdíjbevételt jelentett volna. A befizetések alapján számított taglétszámunk azonban fõ, ami jelentõs eltérést okoz. Második legjelentõsebb bevételi forrást a beadott pályázatok kedvezõ elbírálása okán a pályázati bevételek jelentették, ez a tervezett forinttal szemben kedvezõtlenül alakult és csak 73,4% teljesüléssel forint bevételt jelentett. A tervezet és a megvalósulás tekintetében nagyságrendben a következõ tétel az egyes rendezvényekhez kapott támogatások, illetve szerzõdésbe foglalt projektek voltak. A tervezethez képest a tagdíjakhoz hasonlóan itt is jellemzõ volt a kisebb eredmény, amelynek konkrét oka, hogy az egyik cég nem tett eleget szerzõdésben vállalt hosszú távú kötelezettségének, így a tervezett forinttal szemben a bevételünk ennél a sornál forint volt, ez csupán 76.9% teljesülést jelent. A rendezvények regisztrációs díjbevétele a tervezettnél alacsonyabb részvétel miatt szintén csökkenõ bevételt hozott, amely további bevételkiesést jelentett. A legkevésbé teljesülõ tétel azonban az egyéb bevételbe sorolható tételek esetében jelentkezett, ez azonban csak arányaiban mondható nagynak, az ezen a területen mutatkozó kiesés az összbevétel 2%-át sem érte el. A fentiek szerinti összes évi bevétel terv-tény aránya 79.4%. Ez az arány a tervezett összes bevételhez képest kicsit több mint 8 millió forintos bevételkiesést jelent. A kiadási oldal bemutatásánál elõbb a dologi költségeket mutatom be, amely a teljes kiadási összegnek a 68.96%-a, a fennmaradó 31.01%-bérjellegû kiadás, amely a járulékköltségeket is tartalmazza. A kiadási oldal legnagyobb tételét mind tervezés, mind pedig tény tekintetében az Ápolásügy címû lap kiadási költsége jelenttette, amelyet 2007-ben forintra terveztünk. Ez a dologi kiadásnak közel 30%-a. Második nagy kiadás nem a tagdíj visszatérítés volt, ami a tárgyidõszakban forintos összeget jelentett. Ez kevesebb volt a tervezettnél, de mivel a tagdíjbevételek alapján kerül meghatározásra, ez természetes volt. További jelentõs kiadás volt a rendezvények lebonyolítási költsége, amely a tervezett forint kiadással szemben a tény oldalon forint értékben realizálódott. Ez 141% megvalósulás mellett a dologi költségek közelítõleg 1/6-át tette ki ben összes bevételünk közel 10%-át tették ki a külföldi szervezetek részére befizetett tagdíjak, amit forint terv mellett, kismértékû megtakarítást elérve elõírásszerûen teljesítettünk. Az iroda mûködtetésre forint tervvel szemben forintot fordítottunk, így a megvalósulási arány itt 79,7%-ot ért el. Ennél a tételnél a tavalyi évhez képest jelentõs emelkedés mutatkozott, hiszen ez az elsõ év amikor a 12 hónapra megfizettük az iroda bérleti díját. Egyéb költségek tekintetében a tárgyévben nagy tételt jelentettek az eszközbeszerzések, melyeket a meglévõ, elsõsorban informatikai eszközök állapota tett szükségessé, emellett az egyik pályázaton elnyert céltámogatás is ezen a területen kerülhetett felhasználásra. Így az egyéb költségekre felhasznált összeg forint volt, ami az összes dologi kiadásnak ( Ft) kicsit kevesebb, mint 10%-a. Személyi kiadásokra 2007-ben a tervezett kiadásoknak csupán 61.9%-át használtuk fel. Ez tartalmaz valamenynyi bérköltséget, beleértve az adókat és járulékokat. Az elõzõek alapján a személyi jellegû kiadások az összes kiadás 30,1 %-át teszik ki. Áttekintve valamennyi bevételt és kiadást elmondható, hogy a tárgyévi bevétel, ami Ft volt, elmaradt a Ft- kiadástól, így Ft a tartalékok terhére került felhasználásra. A bevételi évf. 2. szám EGYESÜLETI HÍREK ÁpolásÜgy 3

6 oldalon adódó tervhez viszonyított hiányt sikerült ellensúlyozni a kiadási oldal egyes tervezett elemeinek csökkentésével, így a Magyar Ápolási Egyesület mûködése során csupán 2,4% likviditási hiányt szenvedett el. Az egyesület mûködése a december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközök alapján stabilnak mondható. Összegzésként elmondható, hogy egyesületünk a évben a szakmai, közösségi vállalásainak eleget tett, tagjai számára több pontszerzõ továbbképzési lehetõséget biztosított. Sajnálatos módon a nemzetközi szervezetek által külföldön szervezett konferenciákon nem állt módunkban részt venni. A stabil gazdálkodást nehezíti, hogy bár a mérlegünk 2007-ben csupán kismértékû hiányt mutat, az egészségügyben zajló folyamatok nem kedveznek, negatív hatások, a bevételek csökkenése évrõl évre érezteti hatását és csak a kiadási oldal szoros kontrolljával tartható meg a stabilitás. Bugarszki Miklós elnök Felügyelô Bizottság jelentése Elhangzott én a Magyar Ápolási Egyesület Küldöttközgyûlésén Tisztelt Küldöttközgyûlés! A Felügyelõ Bizottságnak, mint a Küldöttközgyûlés által megválasztott testületnek feladata: A közgyûlés, a választmány és az elnökség határozatai végrehajtásának, az egyesület és szervei alapszabály szerinti mûködésének felügyelete, és a tevékenységérõl történõ beszámolás. Az egyesület gazdálkodásának, pénzeszközeinek a könyvvezetési kötelezettségre vonatkozó szabályok elõírás szerinti kezelésének, a nyilvántartások, a pénzügyi és statisztikai kimutatások és beszámolók elkészítésének az ellenõrzése. A Felügyelõ Bizottság a évi ellenõrzési kötelezettségének eleget tett és a tapasztalatokat az alábbiakban ismertetem: A non-profit jelleggel, kiemelkedõen közhasznú és társadalmi szervezetként mûködõ MÁE 1989-tõl, olyan jogi személyként mûködik, amelyben kifejezetten a személyegyesülési jelleg dominál, önkéntes társulással szervezõdik. A szervezettségének megtartásához és fokozásához meghatározó, hogy az egyesület céljai és feladatai találkozzanak a tagjai egyéni és társadalmi érdekeltségével, elvárásaival. Ezt kívánja a Felügyelõ Bizottság is elõsegíteni. Sajnálattal állapítottuk meg, hogy a fizetõ tagok száma évrõl év végére 81,7%-ra csökkent. Hatása a bevételek alakulása és az egyesület jövõje szempontjából sem közömbös. Az ellenõrzés során a hatályos gazdálkodási jogszabályoknak, belsõ szabályzatoknak való megfelelõséget vizsgáltuk. Az alkalmazott vizsgálati módszer reprezentatív mintavételes eljárás volt. Megvizsgáltuk az egyszeres könyvvitelt vezetõ közhasznú egyszerûsített beszámoló mérlegét és eredmény levezetését alátámasztó alapbizonylatokat, és az azok alapján készített nyilvántartásokat, összesítõ kimutatásokat. Az alapbizonylatok között áttekintettük a banki és pénztári kifizetés valamint a bérszámfejtés dokumentumait. Házipénztár ellenõrzést tartottunk. Megvizsgáltuk az elõleg és szigorú számadású nyomtatványok elszámolásának rendjét. Olyan szabálytalanságot, mely az egyesület pénzügyi és számviteli rendjét sértené nem tapasztaltunk. A banki és pénztári kifizetések utalványozott, szabályszerûen kiállított bizonylatok alapján történtek, a bizonylatok tartalma az egyesület tevékenységének megfelel. Bizonylat, számla, bérjegyzék, szerzõdés nélküli kifizetés, nem történt. Az egyesület az APEH felé a bejelentési, bevallási és befizetési kötelezettségének rendszeresen eleget tett és tesz. Az egyesület a gazdálkodását a küldöttközgyûlés által elfogadott éves költségvetési terv alapján végzi. A költségvetés pénzforgalmi szemléletben, a kialakított bevételi és kiadási struktúrának megfelelõen tartalmazza a fõbb, mûködést meghatározó tételeket. A év december 31-én rendelkezésre álló 9763 ezer Ft banki és pénztári pénzkészlet és a évben ténylegesen befolyt bevételek ezer Ft nyújtottak fedezetet a kiadások teljesítéséhez. A bevételi oldalon nagyságrendileg meghatározóak a tagdíjak, a mintegy 81,6%-os részarányukkal, és a különbözõ pályázati pénzek 8,5 %, rendezvények le- EGYESÜLETI HÍREK 4 ÁpolásÜgy évf. 2. szám

7 bonyolítása 7,6%, szponzori támogatások 3,9%, és az egyéb bevételek (kiadói tevékenység, APEH 1% és kamatnyereség, jelvényértékesítés) 1,2% részaránnyal. Az elõzõeken túl a évi Leonardo program miatt a bevételeknél Ft visszafizetés, mint bevételt csökkentõ tétel került elszámolásra. A évi tervezett BEVÉTELEK 79,4%-ra teljesültek, a bevételi elmaradás mintegy 8 millió 56 ezer forint. Valamennyi bevételi nemnél bevétel kiesés volt. Összegszerûségét tekintve az elmaradás a tagdíjaknál volt a legnagyobb, ezer Ft. A támogatások ezer Ft-tal maradtak el a tervezettõl, mely részben az ÁNN és regionális, országos rendezvények, szekció rendezvények kiállítói díjainak, részben a támogatási öszszegek csökkenésének tudhatók be. Sikeres pályázatok évben is segítették az egyesület szakmai munkáját, de a pályázatok is közel egymillió Ft-tal alatta maradtak a tervezett összegnek. A évi tervezett KIADÁSOK-at az egyesület 81,9%-ra teljesítette, a befolyt bevételek azonban a kiadások 2,4 %-ára nem nyújtottak fedezetet, így a korábbi évek megtakarított pénzeszközeibõl 754 ezer Ft felhasználásra került a évi kiadások teljesítéséhez. A dologi és személyi jellegû kiadások részaránya a tervezéskor 59, illetve 41% volt, a tényleges teljesítése a dologi kiadások javára valósult meg (69, illetve 31%). A dologi jellegû kiadások között meghatározó nagyságrendet, 30,8%-ot képvisel az Ápolásügy újság teljes nyomdai kivitelezési munkálatainak és a címjegyzéknek megfelelõ címekre történõ kiszállításának a kiadásai. A megyéknek történõ tagdíj visszatérítések a dologi kiadások 18%-át képviselik. Az elszámolást belsõ szabályozás alapján munkafolyamatba épített ellenõrzés keretében a MÁE Központi Irodájának munkatársa végzi. Az elõzõ félév elszámolása alapján a megyék bizonylatainak ellenõrzését követõen, szabályszerûségi ellenõrzés lefolytatásával történik a kiutalás. A közhasznúsági jelentésben szereplõ MÉRLEG FÕÖSSZEG ezer Ft, az eszköz oldalon a befektetett eszközök 604 ezer Ft-tal, a forgó eszközök ezer Ft-tal szerepelnek. Az adatok alapján megállapítható, hogy nem a tartósan rendelkezésre álló eszközök képviselnek jelentõs nagyságrendet, hanem a korábbi évek pozitív eredményébõl képzõdött pénzeszközök. A pénzeszközök 79,8 %-os részaránya jelenti a mûködés biztonságát. A forrás oldalon a saját tõke ezer Ft, és a rövid lejáratú kötelezettség 64 ezer Ft. A saját tõke az elõzõ évhez képest 1570 ezer Ft-tal csökkent. A év közhasznú tevékenysége veszteséges lett. Összességében évben vagyonvesztés következett be, a saját tõke a évi saját tõkének 87,2%-a, oka a bevétel és kiadás diszharmóniája, valamint az, hogy a kiadások egyszeri ráfordítást jelentõ költségekben realizálódtak. A saját tõke fedezetét a december 31-én rendelkezésre álló ezer Ft pénzeszközök az ezer Ft követelések és a használatban lévõ tárgyi eszközök biztosítják. Az Egyesület mûködését érintõ egyéb megállapítások: A vezetõ szerv döntését tartalmazó határozatokról olyan nyilvántartás vezetésérõl kell rendelkezni a közhasznú szerv létesítõ okiratának vagy annak felhatalmazása alapján belsõ szabályzatának, melybõl a vezetõ szerv döntésének tartalma, a döntést támogatók és ellenzõk számaránya ( ha lehetséges személye) megállapítható; Az egyesület vezetõsége minden évben az alapszabály szerint legalább negyedévente tartsa meg ülését; A évi határozatokat az elnökségi, vezetõségi ülésekrõl készült emlékeztetõk tartalmazzák. Errõl az egyesület a határozat tárat folyamatos nyilvántartással vezette, a döntési arányok rögzítése megvalósult. Az elnökségi, vezetõségi ülések az elõírt számban megtartásra kerültek. A házipénztári szabályzatot az egyesület az elõírt határidõre elkészítette. JAVASLATOK: Célszerûségi: A gazdasági egyensúly megteremtése érdekében a szervezettséget javítani szükséges. A kincstári körbõl kikerülõ gazdasági társasági, ill. egyéb átalakulással érintett intézményeknél a tagdíj levonásra nagyobb figyelmet kell fordítani, ill. új megbízást kell adni. A negyedéves vezetõségi ülésekre álljon rendelkezésre a negyedéves költségvetés teljesítése, a likviditást segítõ idõbeli beavatkozások érdekében. A bevételek alakulását vegyék figyelembe a kiadások teljesítése során. Szabályszerûségi: Szabályzatok ismételt aktualizálása. Házipénztárnál kerekítési szabályok rögzítése a szabályzatban. A Felügyelõ Bizottság jelentését összegezve: Megállapítható, hogy a beszámoló, a mérleg, az eredmény kimutatás és a közhasznúsági jelentés valós, megbízható adatokat tartalmaz. Az egyesület gazdasági tevékenysége az alapszabállyal összhangban áll, annak céljait szolgálja. Tisztelt Küldöttközgyûlés! Kérem, hogy az elhangzottak szerint a beszámolót szíveskedjenek elfogadni. Köszönöm figyelmüket! Harsányi Imréné F.B. elnök évf. 2. szám EGYESÜLETI HÍREK ÁpolásÜgy 5

8 Fórum az ápolásról egy leendô ápoló szemével Mostanában sokat lehet hallani a médiában, hogy ápoló hiány van. A kórházak által feladott hirdetésekre nem jelentkeznek, sõt a jelenleg státuszban lévõ dolgozók is távoznak munkahelyükrõl. Azok az ápolók, akik még az egészségügy rabszolgái, tehetetlenek. Sztrájkolni nem sztrájkolhatunk, hiszen az egészségügy 24 órás üzem, és emberéletek múlnának rajta. Ebben a helyzetben május 15-én felcsillant a remény, talán tehetünk valamit. Ezen a napon került megrendezésre a Semmelweis Egyetem Dísztermében az a fórum, mely az ápolók helyzetérõl szólt. Mostanában sok fórum volt az egészségügy helyzetérõl, ám ez mégis más volt, egy újszerû kezdeményezés. A Pulmonológiai Klinika ápolóinak kezdeményezésére indult. Az ápolásvezetõkön, orvosokon, szakmai szervezeteken, a szakképzés vezetõin túl képviseltették magukat a szakminisztériumok (oktatás, egészségügy), az ÁNTSZ és az Egészségbiztosítási Felügyelet vezetõi is, valamint több betegszervezet. De ami a legfontosabb, a gyakorlati helyeken látott ismerõs arcokkal is tele volt a terem, képviselték magukat az ápolók is, akik ennek az egész zûrzavarnak a levét isszák, ám mégis tõlük mûködik még a betegellátás. Én végzõs diplomás ápoló hallgatóként vettem részt a fórumon, és tolmácsolni szerettem volna csoporttársaim (és persze saját) véleményemet, hogy nem csak a jelenlegi helyzet kritikus, hanem az utánpótlás felõl is vannak gondok. Erre a fórum elején tartott elõadásokban Balogh Zoltán, a MESZK elnöke is rátapintott, hiszen elõadása a fõiskolát végzett hallgatók létszámcsökkenésérõl, valamint a pályafutását külföldön folytató diplomásokról szólt. Már itt is látszott, a helyzet tragikus. A megtartott elõadások után fõszerepet kaptak azok, akik helyzete miatt ez a fórum létrejött, az ápolók. Sok felszólalás volt, ami nem azt jelentette, hogy panasz áradatok sora zúdult, hanem a helyzet megjelölése után, a megoldás keresésén volt a hangsúly. A felszólalások mondanivalója, lényege mindnek ugyan az volt, nincs se erkölcsi megbecsülés, se anyagi megbecsülés. Nincsenek jutalmak, mint amiket az idõsebb ápolók meséltek. Nincs semmi, ami motiválja a dolgozókat. Feltettem magamba a kérdést, hogy akkor mi tartja itt õket? Mitõl dolgoznak ilyen lelkesen annyi év után? De nem kellett sokáig gondolkoznom a válaszon, hiszen hasonló okokból választottam én is ezt a pályát. A szakma szeretete. És ez az, amiért még ebben a lehetetlen helyzetben is inkább harcolnak, minthogy elhagyják szeretett hivatásukat. Ezek után felszólalásom a diákok mellett már szinte csak semmiségnek tûnt, de sokan egyetértve bólogattak, mikor elmondtam a problémánkat. Egyik szemem sír, a másik nevet! - kezdtem zavartan a mondanivalómat. Nevet, mert közel egy hónap múlva diplomás ápoló leszek, és sír, mert kilátástalannak tartom a helyzetem. Most vagyok fiatal. Most kéne megalapoznom a jövõmet. De mibõl? Mikor sok helyen azt láttam, hogy az ápolónak nem csak hogy másod állása volt, hanem sokszor harmad, és negyed állása is van. Persze ez sem az általam áhított biztos egzisztencia megalapozására, hanem a létfenntartásra kell. Ezeket látván, ha a szakmában akarok, illetve akarunk maradni, (mert azt hiszem nyugodtan beszélhetek a csoporttársaim nevében is), sajnos nincs más lehetõségünk, mint a külföldön alapvetõ erkölcsi, és anyagi megbecsülést választani. Persze sokan vannak olyanok is, akik teljesen mást fognak csinálni, és nem maradnak a betegágy mellett. Ha bele gondolunk abba, hogy ebben az évben a nappalisok 18-an végeztek, és a jelenleg harmadévesek közül értesüléseim szerint 9-en választották az ápoló szakirányt, akkor a fõiskola irányából nem nagyon lesz utánpótlás. Így az ápoló hiány csak fokozódni fog. Ennek, így végzõs hallgatóként akár örülhetnék is, hiszen biztos lehetek benne, hogy van hely számomra az egészségügyben, viszont ha jobban bele gondolok, sajnos egyáltalán nem ilyen örömteli a helyzet,.sõt inkább fogalmazhatnék úgy, hogy ürömteli. Reméljük lesz foganatja ennek a fórumnak! Kell, hogy változzon valami, és ha lehet, jobb irányba, mert ha ezek a dolgok így maradnak, egy felszólaló szavaival élve összeomlik az egészségügy. Mégis azt gondolom, hogy ezt a terhet is nevetve kell elviselnünk. Nevetnünk kell, hisz a jó ápolónak Florence Nightingale szerint is mindig derûsnek kell lennie. Fontos hogy a hivatásunkat ezekben az áldatlan állapotokban is ellássuk. Szükség van ránk! Konta Éva diplomás ápoló EGYESÜLETI HÍREK 6 ÁpolásÜgy évf. 2. szám

9 Ettől az ajánlattól nagyot dobban a szíve! Aveo, 5 ajtós, Ft Lacetti, Ft Ha most vásárol nálunk, 5 évig garantáltan gondoskodunk autójáról. Flottakedvezmény akár egy autó vásárlása esetén is! Chevrolet Katona 2100 Gödöllő, Dózsa György út Tel.: 28/ , 28/ A hirdetésben szereplő ajánlatok a nyomdába adás időpontjában érvényes kondícióknak felelnek meg. A General Motors Southeast Europe Kft. és márkakereskedésünk fenntartja a jogot az ajánlatok megváltoztatására, illetve felfüggesztésére. A hirdetésben szereplő adatok tájékoztató jellegûek, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A képek illusztrációk. Konkrét ajánlatokért és további részletekért kérjük, forduljon márkakereskedőnkhöz. A feltüntetett árak fogyasztói árak. Az ajánlatban szereplő modellek átlagfogyasztása: 4,6 9,5 l/100 km, CO 2 -kibocsátás: g/km (kombinált használat esetén). *A kiterjesztett (korlátozott) 2 éves vagy km eléréséig szóló jótállás a gyártó 3 éves vagy km eléréséig tartó alapjótállását követően ( 3+2 év ) kezdődik, amelynek speciális feltételeiről, kérjük, érdeklődjön a programban részt vevő Chevrolet-forgalmazóknál. A 3+2 év garanciaajánlat csak a Lacetti modellekre vonatkozik. Forduljon be hozzánk bizalommal! Bármilyen autóval kapcsolatos problémáját orvosoljuk! A K-Autócentrum Kft ben alakult családi vállalkozás. Fő tevékenységünk a Chevrolet modellek forgalmazása és garanciális szervizelése. Nálunk jó kezekben van az autója Ezenkívül vállaljuk minden típusú gépjármű javítását, villamossági szerelését, műszaki vizsgáztatását, nemzetközi zöldkártya készítését, gumiszerelést. Karbantartjuk autóját 3M autófóliázást, autóklíma javítását, töltését, fertőtlenítését, gombaeltávolítást, karosszériajavítást, gépjárműmosást, külső-belső takarítást is végzünk. Mindenről gondoskodunk Hitel- és biztosítási ügyintézésről, okmányirodai forgalomba helyezésről, átírásról, gépjármű-beszámításról (hitellel terhelten is), használtautó-értékesítésről, bizományi értékesítésről. Törődünk Önnel Szolgáltatásaink közé tartozik gépkocsik rövid és hosszú távú bérbeadása, reptéri transzfer, hozom-viszem szolgáltatás, gépjárműalkatrészek és -kiegészítők értékesítése. Mindezt két gödöllői és egy budapesti telephelyünkön biztosítjuk azoknak, akik ránk bízzák magukat. Reméljük, hogy e rövid bemutatkozásunk után Önök is lehetőséget adnak nekünk a bizonyításra!

10 Ismét Együtt! A Magyar Ápolási Egyesület május 16-án rendezte meg az ápolók Nemzetközi Napja központi ünnepségét. Immár hagyomány, hogy a nagy múltú ünnepség helyszíne a SOTE Nagyvárad téri Elméleti Tömbjének díszterme. Az elõzetes jelentkezések alapján a megszokotthoz képest kevesebb jelentkezés érkezett, a rendezvény napján mégis szinte megtelt a terem. Az ide évben az Ápolók Nemzetközi Tanácsa ajánlása alapján az alapellátást vettük górcsõ alá, a tudományos elõadások ehhez a témakörhöz kapcsolódtak. A tudományos ülés elõtt az ünnepnek szenteltük a délelõttöt és hagyományainknak megfelelõen méltó körülmények között emlékeztünk meg Florence Nightingalerõl akinek a tiszteletére ezekben a napokban a világ minden táján megrendezik az Ápolók Nemzetközi Napja ünnepséget. A megfelelõ hangulatról Szabó Bakos Zoltánné elnökségi tagunk közbenjárására ismét a székesfehérvári Szent György Kórus gondoskodott, de vers és gitár elõadásával Somogyi Csabáné szakápoló és Pifka Alexandra is hozzájárult a nap sikeréhez. Az ünnepi köszöntõt az idei évben Csetneki Julianna, az Ápolási Szakmai Kollégium elnöke mondta, aki mondandóját a sokunk által ismert nehéz ápolói létszámhelyzet ellenére is az ünneplésre helyezte, köszöntõjét a józan optimizmus jellemezte annak ellenére, hogy az elõzõ délután szintén e helyütt az elkeseredés hangjának adtunk teret az egészségügy, ezen belül az ápolók rossz helyzetének köszönhetõen. Az ünnep mellett külön öröm és kitüntetés volt számunkra, hogy a május elején kinevezett egészségügyi miniszter, Dr. Székely Tamás elfogadta felkérésünket és személyesen köszöntötte a jelenlévõket az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából. Köszöntõjében elismeréssel szólt az ápolók áldozatos munkájáról és utalt arra is, hogy a jelenlegi helyzet megoldását fontos feladatának tekinti. Az ünnepi köszöntõk után a hagyományoknak megfelelõen került sor a Miniszter által adományozott kitüntetések átadásra és a kitüntetettek méltatására. Az idei évben három Pro Sanitate, öt Egészségügyi Miniszteri Dicséret és négy Egészségügyi Miniszteri Díszoklevél került átadásra. A miniszteri elismerést a Magyar Ápolási Egyesület által létrehozott Kossuth Zsuzsanna emlékérmek átadása, majd a tiszteletbeli ápoló avatása követte. Az ünnepség után a kitüntetetteket és kísérõiket egy szerény fogadáson láttuk vendégül. Az ebédszünet után a tudományé volt a fõszerep és a már említett témakörben hallhattunk tartalmas elõadásokat, így Dr. Balogh Sándor fõigazgató úr a szakdolgozó speciális szerepét emelte ki az alapellátásban. További elõadóink is az alapellátás köré csoportosították mondandójukat, kiemelve az együttmûködés jelentõségét és az egészségszemlélet közvetítésének fontosságát ben a Magyar Ápolási Egyesület fennállásának 20. évfordulóját ünnepli, hogy ez az ünnep méltó legyen egyesületünk múltjához, értékeihez és eredményeihez a tagság támogatása és részvétele elengedhetetlenül fontos. Ezért már most kérem valamennyi tagtársamat, járuljon hozzá a 20. évforduló méltó megünnepléséhez. Bugarszki Miklós elnök Gyermekápolók X. Országos Kongresszusa Székesfehérvár, szeptember Tisztelt Kolléganõk, Kollégák! Abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy az idei évben Székesfehérváron kerül megrendezésre a Magyar Ápolási Egyesület és a Fejér Megyei Szent György Kórház Újszülött Csecsemõ Gyermekosztályának együttmûködésében a Gyermekápolók X. Kongresszusa. A rendezvény, kiállítás, ebéd helyszíne: Szent István Mûvelõdési Központ Székesfehérvár, Liszt Ferenc u.1-3. A kongresszussal kapcsolatos kérdésekben Bognár Lászlóné (Tel.: 06 20/ , készséggel áll az Önök rendelkezésére. Elõadásokat a gyermekgyógyászat, a gyermekápolás bármely területérõl szívesen várunk. Az elõadások soros összefoglalóját ben, a fenti címre kérjük eljuttatni legkésõbb június 15-ig. Az összefoglaló formai követelménye: Times New Roman betûtípusban, 12-es betûméretben, 1,5-ös sortávolságban. A Jelentkezési lap és az Elõadás bejelentõ letölthetõ a web oldalról. Mindenkit szeretettel várunk Székesfehérváron, a Királyok városában! Bognár Lászlóné A Szervezõ Bizottság Elnöke FMSZGYK Újszülött Csecsemõ Gyermekosztály Ápolási koordinátor MÁE Fejér Megyei vezetõje EGYESÜLETI HÍREK 8 ÁpolásÜgy évf. 2. szám

11 Akire büszkék vagyunk a év kitüntetettjei Kitüntetés Név Beosztás Munkahely Pro Sanitate Dr. Halmos Tamásné nyugalmazott igazgatóhelyettes Horváthné Király Valéria osztályvezetõ ápoló Egészségügyi Miniszter Díszoklevele Egészségügyi Miniszteri Dicséret: Dr. Kenessey Kórház, Balassagyarmat Kovács Erzsébet ápolási igazgató Zala megyei Kórház Budai Béláné ápoló Jahn Ferenc Kórház Jécsák Mihályné ápolási supervizor Pszichiátriai szakkórház, Nagykálló Pékné Morvai Erzsébet nyugdíjas Varga Istvánné osztályvezetõ fõnõvér Kaposi Mór Oktatókórház, Kaposvár Erdei Jánosné osztályvezetõ ápoló BAZ megyei Idõsek Otthona, Szerencs Nagy Erika osztályvezetõ-ápoló helyettes Jávorszky Ödön Kórház, Vác Tóth Gizella vezetõ asszisztens Hetényi Géza Kórház, Szolnok Zentainé Kupi Ágnes ápolónõ Markusovszky Kórház, Szombathely Vörösmarty Attila osztályvezetõ ápoló Péterfy utcai Kórház Kossuth Zsuzsanna díj: Aranyosi Gáborné klinikavezetõ fõnõvér SE II.sz Gyermekklinika Dr. Csanádi Lajosné klinikai központ fõnõvére SZTE Szent-Györgyi A. Klinikai Központ Ápolás Igazgatási Osztály Wetzelné Gál Anna ápolási igazgató Szent Margit Kórház Tiszteletbeli ápoló Dr. Schneider Ferenc osztályvezetõ fõorvos Vas megyei Markusovszky Kórház Tiszteletbeli szülésznõ Prof. Dr. Tóth Zoltán klinikaigazgató Debreceni Egyetem Orvos- Egészségtudományi Centrum Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikáján EGYESÜLETI HÍREK évf. 2. szám ÁpolásÜgy 9

12 2008 tiszteletbeli ápolója: Dr. Schneider Ferenc Dr. Schneider Ferenc 1975 óta dolgozik a szombathelyi Vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt.-ben. Kezdetben a Csecsemõ- Gyermek Osztályon dolgozott, majd 1981 óta az Infektológiai Osztályon végzi gyógyító munkáját. Ezen idõszak alatt szakvizsgát szerzett csecsemõ-gyermekgyógyászatból, infektológiából és belgyógyászatból ban lett osztályvezetõ fõorvos ig Vas, Gyõr-Moson, Sopron és Komárom-Esztergom megyék regionális szakfõorvosi feladatait látta el. Jelenleg az Infektológiai Szakmai Kollégium tagja és a Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság fõtitkára. Orvosszakmai munkája a fertõzõ betegségekhez kötik. Fõ érdeklõdési területei: az idegrendszeri fertõzések, zoonózisok, krónikus vírushaepatitis. A nõvérek képzésében 25 évig vett részt. Szakközépiskolában és szakiskolában gyermekgyógyászatot oktatott. Az Egészségügyi Fõiskola szombathelyi Képzési Központjában külsõ elõadóként infektológiai ismereteit adja át. A védõnõk számára készült Gyermekgyógyászat tankönyv infektológiai fejezetének Õ a szerzõje. Oktató tevékenysége során szaktanácsadói, vizsgabizottsági, vizsgaelnöki teendõket is ellát. Rendszeresen kap konzulensi és opponensi megbízásokat szakdolgozatokkal kapcsolatban. Az ápolási munkát és ezzel kapcsolatos tapasztalatokat a vele együtt dolgozó ápolóktól tanulta. Sok kiváló ápolónõvel dolgozhatott és véleménye szerint, szívesen adják át szakismereteiket, tudásukat a kezdõ orvosoknak. Pályája kezdetén a nõvérek tanították meg a csecsemõ helyes fogására, fürdetésére, pelenkázására, etetésére. Késõbb, amikor már szakorvos lett, az õ meglátásukra, megfigyeléseikre is támaszkodhatott a betegek érdekében. Soha nem hagyta figyelmen kívül a nõvérek észrevételét. Meglátása szerint a fiatal nõvéreket arra kell bíztatni, hogy figyeljenek a beteg minden megnyilvánulására, akkor biztosan észreveszik a fontos változásokat. Osztályvezetõként az a cél vezérli, hogy éreztesse, számit a tudásukra és nélkülözhetetlen megfigyeléseikre. Schneider fõorvos úgy érzi, hogy azt a sok tudást, ismeretet, tapasztalatot, amit a nõvérektõl kapott, viszonoznia kell. A tanítás neki napi feladat. Megbeszéléseken, viziten, ambulancián, mindenhol van annyi idõ, hogy az aktuális eset tanulságait megbeszéljék. Az évente megrendezésre kerülõ infektológiai szakdolgozók vándorgyûléseinek aktív részese és büszke arra, hogy mennyi sokoldalúan képzett ápolónk van és, hogy milyen önzetlenül tudnak örülni egymás szakmai sikereinek. Ez a hagyomány arra kötelezi, hogy tovább folytassa, és minden segítséget megadjon az ápolók tudományos fórumának fejlõdéséhez, fennmaradásához. Dr. Schneider Ferenc fõorvos úr nagy erénye, hogy a betegellátásban a nõvéreket partnernek tekinti és úgy is, bánik velük. Tiszteletbeli szülésznõ cím átadása május, Debrecen A szülésznõi konferencia negyedik éve adja meg azt a tiszteletteljes keretet, melynek során átadhatjuk a Tiszteletbeli szülésznõ díját! E díjat azzal a szándékkal hívtuk életre, hogy évrõl évre azok a szakemberek kaphassák meg, akik kiemelkedõen sokat tettek a magyar bábaság ügyéért. Ez a szándék vezérelt bennünket az eddigiekben is a díjak átadásakor: Hisz 2005 novemberében Dr. Rácz Jenõ akkori egészségügyi miniszter úr Dr. Szabó István Dr. Paulin Ferenc professzor urak vehették át a díjat, majd 2006 júniusában Dr. Papp Zoltán professzor úr 2006 novemberében pedig a Szülésznõ - Védõnõ Konferencián Dr. Horváth Boldizsár tanár úr Tóth Ibolya Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai Fõosztályának vezetõ szakmai fõtanácsosa kapta a díjat májusában Dr. Gaál Józsefnek volt módunk átadni a Tiszteletbeli szülésznõ címet. Majd év végi kongresszusunkon: Dr. Illei György Dr. Machay Tamás professzor urak kapták a díjat. A szülésznõ képzés terén, valamint szülésznõi szakma gyakorlatát illetõen nagy horderejû változásokat éltünk meg a kilencvenes évektõl. Mindez komoly érték és szerepkörváltozással járt szakmánkban, valamint egyben a terhek növekedésével is. A szülésznõi kar csak akkor tud a társadalom és a szakma kihívásainak megfelelni és a jogosan kívánt nagyobb EGYESÜLETI HÍREK 10 ÁpolásÜgy évf. 2. szám

13 önállóságot elérni, ha tevékenységét hivatássá fejleszti. Hazánkban a teljes értékû hivatás kialakulásáig még hosszú az út. Viszont lépésenként haladunk efelé. Ebben a folyamatban volt mindig is nagy segítségünkre Dr. Tóth Zoltán professzor úr, aki kezdetektõl fogva szívügyének tekintette a szülésznõk problémáinak megoldását, a képzés fejlesztését. Ma részére szeretnénk átadni a Tiszteletbeli szülésznõ címet. Dr. Tóth Zoltánt a Debreceni Orvostudományi Egyetemen 1973-ban summa cum laude minõsítéssel avatták orvosdoktorrá. Azóta a Debreceni Orvostudományi Egyetem Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikáján dolgozik, 1997-tõl, mint egyetemi tanár, 2005-tõl, mint intézetvezetõ. A klinikán eltöltött idõ alatt, szakmai fejlõdése érdekében számos oklevelet adó szakmai tanfolyamon vett részt itthon és külföldön egyaránt. A klinikán kezdetben a perinatalis kérdésekkel, a koraszüléssel foglalkozó munkacsoportban tevékenykedett, majd késõbb érdeklõdése a szülészeti-nõgyógyászati ultrahang-diagnosztika felé fordult, speciálisan a magzat fejlõdési rendellenességeinek korai ultrahang felismerése, az ultrahang szûrõvizsgálatok felé. Papp Zoltán professzor úr vezette munkacsoportban a prenatalis genetikai diagnosztika korszerû módszereit sajátította el, s részt vett a magas színvonalú tudományos munkában. A magzat fejlõdési rendellenességeinek prenatális ultrahang-diagnosztikája címû kandidátusi disszertációját 1984-ben, A vese- és húgyúti rendellenességek praenatalis ultrahang-diagnosztikája címû doktori értekezését 1994-ben védte meg a Magyar Tudományos Akadémián. A Debreceni Orvostudományi Egyetemen 1995-ben habilitált. Az egyetemi doktori képzés keretében témavezetõként folyamatosan irányítja Ph.D. hallgatók munkáját. Eddig 285 tudományos publikációja jelent meg hazai és külföldi szaklapokban. Pályája kezdetétõl fogva töretlen aktivitással veszi ki részét a képzésbõl. Rendszeresen vezet gyakorlatokat, tart elõadásokat, speciálkollégiumokat, szemináriumokat, egyéb kurzusokat, magyar és angol nyelvû oktatás keretében szülészetnõgyógyászat, humángenetika, ultrahang-diagnosztika témakörben. Emellett rendszeresen vizsgáztat. A DE Családorvosképzõ Központ szülészetinõgyógyászati mentoraként irányítja a családorvos rezidensek szakmai képzését. A Magyar Szülészeti- Nõgyógyászati Ultrahang Társaság elnökeként szervezi a hazai szakemberek képzését. Professzor úr nemcsak az orvosképzésben veszi ki aktívan a részét, de a szülésznõképzést is szívügyének tekinti. Idõt, fáradságot nem kímélve dolgozott azon, hogy beindulhasson Debrecenben a szülésznõképzés tõl a képzés szakmai felelõse volt, a Bologna folyamatú képzés keretében a bachelor (Bsc) szülésznõképzés akkreditációját készítette elõ. Nem csak a képzés beindításában voltak elévülhetetlen érdemei, de az oktatás felügyeletében, egyre magasabb színvonalúvá tételében is. Szülésznõk, szakdolgozók részére rendezett konferenciák rendszeres részvevõje. Több szakmai szervezetben is tölt be rangos funkciót. Professzor úr jelenleg a Debreceni Egyetem Orvos- Egészségtudományi Centrum Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikáján klinikaigazgatóként vesz részt a klinikai gyógyító-megelõzõ-, betegellátó-, oktató-, valamint tudományos-kutató munka irányításában és felügyeletében. Szakmánk szinte valamennyi területét aktívan mûveli, mûtétek széles skáláját végzi. Köszönjük eddigi munkáját, a továbbiakhoz pedig szívbõl kívánunk jó egészséget! A hagyományok szerint az 1845-bõl való Bábaeskü elmondásával szentesítettük a Tiszteletbeli szülésznõ cím átadását: Dr. Tóth Zoltán esküszöm, hogy a reám bízott bábászati szolgálatban kötelességemet és cselekedeteimet minden elõadható esetben, lelkiismeretesen és szorgalmasan véghez viendem. Minden melléktekintet nélkül cselekedendek, és senkit készakarva károsítani nem fogok; sõt inkább hittel ígérem, hogy a szülészkedõnek jelenlétem által minden lehetõ segedelmet nyújtandok! Fogadom, hogy kuruzsolni nem fogok; hogy a közelgõ halálos veszedelmet el nem hallgattandom, ne hogy valami elmulasztassék, mi a szülészkedõk jövõ életbeli üdvökre megkívántatik; valamint elöljáróimnak engedelmeskedni fogok, miként az egy hû, pontos, lelkiismeretes bábához illik. Isten engem úgy segéljen! Ámen Csetneki Julianna Magyar Ápolási Egyesület Szülésznõi Szekció elnök Csordás Péterné Magyar Ápolási Egyesület Szülésznõi Szekció vezetõségi tag EGYESÜLETI HÍREK évf. 2. szám ÁpolásÜgy 11

14 Minõségi inkontinencia ellátást, alacsonyabb összköltségen! Az egészségügyi reform kapcsán az intézmények dolgozói is saját bõrükön, illetve a betegeik, ápoltjaik révén tapasztalták és tapasztalják még mindig a változásokat. Ma már mindenki számára világos, hogy az egészségügyi tárca némely lépése óvatlanra, pontatlanra, egyes csoportok érdekeit figyelmen kívül hagyva, adott esetben hiányérzetet keltõre sikerült. Éppen így a hozzá tartozó kommunikáció. Hangozzék el világosan: optimalizálni szükséges az egészségügyi ellátás összes költségét, minimalizálni az állami kiadásokat, mindamellett megbecsülni a méltán jó hírû szakembereket, megõrizni a betegek méltóságát és a szabad választásuk jogát. Ahhoz, hogy az inkontinencia ápolás minõségi és mégis költséghatékony legyen, ma már bizonyos eszközök, szolgáltatások állnak a döntéshozó vezetõk rendelkezésére. Az egészségügyi intézmények inkontinenica ápolásra fordított kiadásai, a teljes ápolási költségvetésüknek átlagosan 15%-át teszik ki. Ebbõl is a legelhanyagolhatóbb tétel az egyszerhasználatos nedvszívó eszközök beszerzésére fordított összeg, ami alig 1-2%. Ennél jóval drágább a betétek cseréjére fordított munkaidõ, vagyis a hozzá tartozó bérköltség (hiszen a kevésbé optimális ellátás során átázás, ágynemûcsere és arra fordított idõ/pénz merül fel) ill. az átázás okozta mosatási költségek. Ahhoz, hogy a költségeket optimalizáljuk, mindenekelõtt a személyre szabott termékválasztás, ápolás elvét kell magunkévá tenni. Nem lehet egy teljes osztály minden betegét azonos termékkel ellátni! Illetve lehet, de az: nagy pazarlás Az inkontinencia ápolásban érintettek érdekei mások és mások, de fontossági sorrendet felállítani nehéz volna: Az intézmény vezetõségének célja: az intézményi költségvetési keretein belül, a lehetõ legszínvonalasabb inkontinencia ellátás biztosítása, a szakszemélyzet terhelésének csökkentése, az ápoltak életminõségének javítása és a hozzátartozók elégedettségének növelése. Az ápoló személyzet célja: a vezetõség elvárásainak megfelelve, saját ergonómiáját és érdekeit szem elõtt tartva, a gondozottak modern eszközökkel történõ, gyors és biztonságos ellátása úgy, hogy az ápoltak minõségi és méltóságteljes életet élhessenek. A betegek érdeke: a pénzükért elvárt színvonalas ellátás, kényelem és biztonság. A beteg hozzátartozói számára: fontos, hogy jó kezekben tudják az ápoltat, jó karban lévõnek, elégedettnek lássák. Az intézményi, minõségi inkontinencia ápolás 5 ismérve: Inkontinencia gondozásban jártas, rendszeresen továbbképzett személyzet Elsõ osztályú egyszerhasználatos védõeszköz Kiegészítõ szolgáltatásokat ajánló, megbízható, rugalmas beszállító Elégedett ápoltak, hozzátartozók, szakszemélyzet és intézményi vezetés. Amennyiben a TENA termékekkel dolgozik, biztos lehet benne, hogy minden jogszabályt törvénytisztelõ módon szem elõtt tartva, korrekt tájékoztatásban, továbbképzésben részesül és a felelõs szervek ill. az intézményvezetés nagy elégedettségére a személyre szabott ápolás kialakítását, annak kapcsán pedig az inkontinencia ápolás összköltségének csökkentését remélheti! 12 ÁpolásÜgy évf. 2. szám

15 TENA Flex Önállóan felhelyezhetô modern nadrágpelenka Teljes felületén légáteresztô, saját anyagából készült övével a páciens csípôjére rögzíthetô, majd nadrágpelenkává alakítható súlyos inkontinencia védôeszköz. Csak a szükséges felületen borítja a bôrt. Különlegessége a nedvszívó felület FeelDry rétege, mely a bôr irányába történô visszanedvesedést minimalizálja. Kiváló nedvszívó és folyadékmegtartó képessége egyike azon tulajdonságainak, aminek köszönhetôen segít csökkenteni az inkontinencia ellátás összköltségét. Decubitus megelôzésére és kezeléséhez kifejezetten ajánlott. Az elsô olyan nadrágpelenka, mely fele annyi idô alatt, és teljesen egyedül is nagyon könnyen felhelyezhetô, így segíthet visszanyerni a súlyos inkontinens betegek mobilitását, növeli az önellátó képességet. Az önállóság megtartásával, illetve viszszanyerésével az inkontinencia ellátás összköltsége ugyancsak csökkenthetô nem csak egyéni, de társadalmi szinten is. Ugyanis a szakápolás szükségességének minimalizálásával az egészségügyi ellátás kollektív terhei csökkenthetôk. A TENA Flex nadrágpelenka ajánlható aktív életvitelû és ellátásra szoruló fekvôbetegek részére egyaránt. TENA Flex Plus S (Nettó ár: 84 Ft/db, Általános jogcím: Támogatás összege: 71 Ft/db, Bruttó térítési díj: 16 Ft/db, EÜ.tér. köt: Tám. összege: 59 Ft/db, Bruttó térítési díj: 30 Ft/db), TENA Flex Plus M (Nettó ár: 111 Ft/db, Általános jogcím: Támogatás összege: 82 Ft/db, Bruttó térítési díj: 35 Ft/db, EÜ.tér. köt: Tám. összege: 67 Ft/db, Bruttó térítési díj: 53 Ft/db), TENA Flex Super S (Nettó ár: 88 Ft/db, Általános jogcím: Támogatás összege: 75 Ft/db, Bruttó térítési díj: 16 Ft/db, EÜ.tér. köt: Tám. összege: 62 Ft/db, Bruttó térítési díj: 31 Ft/db), TENA Flex Super M (Nettó ár: 112 Ft/db, Általános jogcím: Támogatás összege: 95 Ft/db, Bruttó térítési díj: 20 Ft/db, EÜ.tér.köt: Tám. összege: 78 Ft/db, Bruttó térítési díj: 41 Ft/db), TENA Flex Maxi S (Nettó ár: 111 Ft/db, Általános jogcím: Támogatás összege: 75 Ft/db, Bruttó térítési díj: 43 Ft/db, EÜ.tér. köt: Tám. összege: 62 Ft/db, Bruttó térítési díj: 59 Ft/db), TENA Flex Maxi M (Nettó ár: 140 Ft/db, Támogatás összege: Általános jogcím: 95 Ft/db, Bruttó térítési díj: 54 Ft/db, EÜ.tér.köt: Tám. összege: 78 Ft/db, Bruttó térítési díj: 74 Ft/db), TENA Flex Plus L (Nettó ár: 135 Ft/db, Általános jogcím: Támogatás összege: 95 Ft/db, Bruttó térítési díj: 48 Ft/db, EÜ.tér.köt: Tám. összege: 78 Ft/db, Bruttó térítési díj: 68 Ft/db), TENA Flex Plus XL (Nettó ár: 135 Ft/db, Általános jogcím: Támogatás összege: 95 Ft/db, Bruttó térítési díj: 48Ft/db, EÜ.tér. köt: Tám. összege: 78 Ft/db, Bruttó térítési díj: 68 Ft/db), TENA Flex Super L (Nettó ár: 132 Ft/db, Általános jogcím: Támogatás összege: 112 Ft/db, Bruttó térítési díj: 24 Ft/db, EÜ.tér.köt: Tám. összege: 92 Ft/db, Bruttó térítési díj: 48 Ft/db), TENA Flex Super XL Nettó ár: 132 Ft/db, Általános jogcím: Támogatás összege: 112 Ft/db, Bruttó térítési díj: 24 Ft/db, EÜ.tér. köt: Tám. összege: 92 Ft/db, Bruttó térítési díj: 48 Ft/db), TENA Flex Maxi L (Nettó ár: 168 Ft/db, Általános jogcím: Támogatás összege: 112 Ft/db, Bruttó térítési díj: 67 Ft/db, EÜ.tér.köt.: Tám. összege: 92 Ft/db, Bruttó térítési díj: 91 Ft/db) A TENA termékekrôl részletes információért, felírhatósági segédanyagokért és precíz felhelyezési tanácsért fordulhat: INKO-INFO (ingyenesen hívható zöldszám) Hívható: hétköznapokon ig. SCA Hygiene Products Kft., 1021 Budapest, Budakeszi út 51., Postacím: 1525 Budapest, Pf Az árakat a 18/2008 (IV.25.) EüM rendelet alapján frissítettük. TENA Flex sajtó, július évf. 2. szám ÁpolásÜgy 13

16 Az ápolók értékközvetítõ szerepe a közösségek szolgálatában Ápolók az alapellátás frontvonalában Az Ápolók Nemzetközi Tanácsa (ICN) sajtóközleménye az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából Ma, az Ápolók Nemzetközi Napján, az ápolók világszerte örömmel fogadják, hogy az alapellátás ismét a világ egészségügyének elõterébe került. Ezen a napon, amely Florence Nightingale születésének évfordulója is egyben, különösen van okunk az ünneplésre, mivel az alapellátás híven tükrözi az ápolói munka múltbeli és jelenbeli értékeit és lényegét egyaránt. Mindig is az ápolók álltak a legközelebb a betegekhez, õk értették meg leginkább szükségleteiket, az alapellátás pedig az ápolói feladatok élén állt az egyes országok szintjén éppúgy, mint globálisan. Az alma-atai nyilatkozat mely kiemelt célul fogalmazza meg az egészségügyi ellátáshoz való, az alapellátáson keresztül történõ, egyetemleges hozzáférést 30. évfordulóján az ICN az ápolók alapellátásban betöltött vezetõ szerepét is ünnepli. Az ápolói hivatás utóbbi harminc éve alatt az oktatás, a szerepkörbõvítés és képességfejlesztés mind hozzájárultak ahhoz, hogy az ápolók a szolgáltatások széles skáláját nyújthassák az egyéneknek és a közösségeknek. Napjainkban, amikor az ápolók jelentik az alapellátás frontvonalát, biztosítjuk, hogy minden egyén és közösség hozzáférhessen a gyakorlati, tudományos és társadalmilag elfogadható módszereken és technológiákon alapuló, alapvetõ egészségügyi ellátásokhoz, jelentette ki Hiroko Minami, az ICN elnökasszonya. Az ápolói gyakorlat az alapellátás lényege. Az ápolók szolgáltatásokat nyújtanak az embereknek, a legnagyobb egészségügyi ellátó csoportot alkotva. Az alapellátás 1978 óta számtalan olyan sikert könyvelhet el, mint a kanyaró és a paralízis ellenõrzés alá vonása, valamint más, pusztító betegségek, például a himlõ kiirtása. Az immunizáció aránya a legtöbb országban emelkedett, a csecsemõ- és gyermekhalandóság világszerte jelentõsen csökkent, a várható élettartam pedig lényegesen nõtt. Habár ezeknek az eredményeknek a nagy része a 90-es évekre tehetõ, mégsem sikerült az elõnyöket minden esetben hasznosítani. Elfogadhatatlan, és egyre szélesedõ egyenlõtlenségek mutatkoznak a betegségek elterjedésében, és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben országon belül és országok közötti vonatkozásban egyaránt, legyenek azok bár iparosodott vagy fejlõdõ országok. Az alapellátás erõsítése az egészségügyi eredmények javítása céljából erõfeszítéseket kíván az egészségügyi szakemberektõl, az állampolgároktól, a kormánytól, a civil szervezetektõl, ügynökség ektõl, és másoktól. Az ápolók mindenütt felkészültek az értékközvetítésre és a közösségek szolgálatára az alapellátásban. Genf, Svájc, május 12. Diabetes Educator képzés a Roemhamptoni Egyetemen A Federation of European Nurses in Diabetes (FEND) pályázatot hírdetett, a Roehampton University (London) Diabetes Educatiora. Magyarországról ketten pályáztunk és felvételt is nyertünk. Az educatiós cursusra június ig került sor, a Roehampton University-in /London/. A résztvevõk igen színes képet mutattak, s a világ legkülönbözõbb tájairól kerültek a csoportba. Valamennyien a diabeteses betegek oktatásával és ellátásával foglalkoznak. Európából, Dániából 6, Svájcból, Finnországból 1-1, Litvániából 1, Magyarországról 2, Romániából 2, Bulgáriából 2, Törökországból 2, Grúziából 2, Nigeriából 2, és a Bermudákról 2 diabetes nurse vett részt. A magyar kolléganõ Kind Róbertné Mátészalkán dolgozik mint diabetológiai NEMZETKÖZI HÍREK 14 ÁpolásÜgy évf. 2. szám

17 szakápoló és oktatja a kórházi betegeket és ápolókat és a háziorvosok mellett dolgozó körzeti ápolókat és azok betegeit is. A képzés fõ vonala a Diabetes Mellitus, ezen belül az 1. típusú, a 2. típusú Diabetes. Szó volt a korai (Hypoglycaemia, hyperglycaemia) és a késõi szövõdményekrõl. /szem, száj-, bõr, vese, láb- és érelváltozások/ Továbbá a diabetes és a terhesség kapcsolatáról, az oktatás és a kutatás módszereirõl. A cursus nyelve az angol volt. Az elõadók a diabetes legkiválóbb képviselõi voltak. Az elõadások reggel 9-tõl délután 6-ig tartottak, egy órás ebédszünettel. Lehetõséget kaptunk az egyetemi könyvtárba való tagfelvételre és így az egyes elõadások anyagaihoz is hozzáférhettünk. A cursus magas színvonalú és igen jól szervezett volt. A továbbképzést a FEND fogta össze. A képzésen munkatársaival részt vett a FEND elnöknõje Anne-Marie Felton. Az elhelyezés is kitûnõ volt, egyágyas, fürdõszobás kollégiumban laktunk az egyetem területén. Alkalmunk volt megismerni más országok diabetessel kapcsolatos problémáit, amit különösen fontosnak érzek, mert a diabetes rohamos elterjedése globális probléma. A cursus tagjai egy prezentációval mutatkoztak be és akkor vált világossá, hogy milyen eltérõ lehetõségek vannak a dibeteses betegek ellátására. A mi képzésünk átfogóbb mint bármelyik eddig megismert forma. A FEND távoli célja, hogy a közös problémára, egységes elvek mentén igyekezzen egy sikeres oktatási módszert adni a betegek korszerû ellátásához, edukálásához. Ezt a cursust akarja magként kezelni és a jelenlévõket felkészíteni arra, hogy a helyi edukator képzés legfõbb segítõje lehessen. Folytatásként két esszét kell az egyetemnek beküldeni meghatározott idõben és 2009 júliusában Barcelonában, egy addig elkészített és megvalósított programot prezentációként bemutatni. A vizsga ezután következik. A tanfolyam igen feszes volt, de a kollégák megismerése és a színvonal feledteti a résztvevõk folyamatos igénybevételét. Londont is igyekeztünk az elõadások után felfedezni. Azt gondolom, hogy igen tartalmas kilenc napnak voltunk részesei. Dr. Halmos Tamásné Ápolók Nemzetközi Napja BESZÁMOLÓ Fejér Megye Közgyûlése által támogatott, az Ápolók Nemzetközi Napja tiszteletére rendezett ünnepségrôl Ünnepség, Tudományos Ülés, Nõvér Bál az Ápolók Nemzetközi Napján A betegek között énnekem kell lenni az isteni jóság fénysugarának, mindig rá kell mosolyognom a rám bízott gyerekekre, elhagyatottakra, ápoltjaimra, akiknek egyedüli társuk vagyok. Túl keveset adnék, ha az orvosság mellett nem nyújtanám a szívemet is feléjük! Kalkuttai Teréz anya gondolata volt a mottója az idei Ápolók Napjának, amelyet a Fejér megyei Szent György Kórház ápolási igazgatósága, a Magyar Ápolási Egyesület Fejér megyei szervezete és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fejér megyei területi szervezete rendezett május 15-én, a Romhányi Auditóriumban. Az auditórium zsúfolásig megtelt: az intézmény szakdolgozói, ápolói közül, aki csak tehette, részt vett az eseményen. Megnyitót Szabó Bakos Zoltánné ápolási igazgató mondott, aki Dr. Simon Gábor osztályvezetõ fõorvos ünnepi köszöntõjét követõen a kitüntetett ápolókat és a tiszteletbeli ápolót köszöntötte. Ezt követõen Magyar Ápolási Egyesület Dicsérõ Okleveleit adta át Bognár Lászlóné, a Magyar Ápolási Egyesület Fejér megyei elnöke. Az esemény ünnepi hangulatát a Szent György Kórház kórusa és a Vörösmarty Színház két mûvésze: Závodszky Noémi és Kovács Zoltán emelte színvonalas mûsorral. Az ünnepséget tudományos ülés követte. Az Egészségügyi Szak- és Továbbképzési Bizottság a továbbképzést 8 kreditpontra értékelte. Az elõadásokon kétszázhúsz fõ szakdolgozó vett részt. Tudományos ülés (I. rész) üléselnök: Bajkóné Tóth Erzsébet ÁNTSZ kistérségi vezetõ ápoló, Bognár Lászlóné MÁE Fejér megyei szervezetének elnöke A kalózlábtól a neuroprotézisekig, avagy a végtagpótlás története a kezdetektõl napjainkig Mayer Ágnes gyógytornász Központi Fizikoterápia Az edukáció és a táborok szerepe a gyermekkori diabetes gondozásában Szabóné Hajdú Ildikó diplomás ápoló - Újszülött-, Csecsemõ- és Gyermekosztály Az ápolók mentálhigiénéje az Intenzív Osztályon Németh Ildikó diplomás ápoló Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály Az ápolói munka lélektani megsegítése Nemesné Somlai Gitta pszichológus, supervizor, terapeuta Élni vagy halni? Németh Istvánné OKJ ápoló Pszichiátriai Osztály MEGYEI ESEMÉNYEK évf. 2. szám ÁpolásÜgy 15

18 Vitafórum a délelõtt elhangzott elõadásokkal kapcsolatban Tudományos ülés (II. rész) üléselnök: Andavölgyiné Tóth Márta MESZK területi szervezetének alelnöke, Dr. Rüllné Barabás Ildikó MESZK helyi szervezetének elnöke Az Onkológiai Gondozó várószobája Bóka Ferencné onkológiai szakasszisztens Onkológiai Gondozó Kicsi vagyok én - koraszülött ellátás a Fejér megyei Szent György Kórházban Bognár Lászlóné ápolási koordinátor Újszülött-, Csecsemõ- és Gyermekosztály A szükséges rossz (gyógyszeraddikció) Fürész Miklósné diplomás ápoló, osztályvezetõ fõnõvér Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály Méltósággal meghalni, vagy méltatlanul haldokolni? Buhala Mária OKJ ápoló Krónikus Osztály és Kardiológiai Rehabilitációs Osztály Team munka az ápolásban Gál Márta ápoló; Nagy László klinikai szakápoló I. Pulmonológiai Osztály Vitafórum a délután elhangzott elõadásokkal kapcsolatban Az intézeti szervezeti kultúra fontos része, hogy a dolgozói kollektívákat szabadidõs, szórakoztató programok keretében hívjuk össze, és rendezzünk számukra összejöveteleket. Ennek példája az Ápolók Nemzetközi Napjának tiszteletére - a tudományos programon túl -, a 320 fõ részére megrendezett Nõvér Bál, amelyre május 16-án este került sor a Köfém étteremben. A vérpezsdítõ, élõ zenére szinte mindenki táncra perdült. A programot karaoke és tombola is színesítette, sok értékes és érdekes nyereménnyel. Programsorozatunk nagy sikerrel járt, mely a túlterhelt, és a nagy létszámhiánnyal küzdõ ápolói réteg munkakedvét nagymértékben emelte. Székesfehérvár, július 4. Szabó Bakos Zoltánné ápolási igazgató Ápolók Nemzetközi Napja Zala megyében Az ápolás modern elveit megalapozó Florence Nightingale elõtt tisztelegtünk Zala megye kórházaiban május 13-án az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából Zalaegerszegen, a Zala megyei Kórházban délelõtt szakmai elõadásokat tartottunk, majd kora délután dr. Csidei Irén fõigazgató köszöntötte az intézet ápolóit, szakdolgozóit. Ezt követõen Kovács Erzsébet ápolási igazgató Kossuth Zsuzsa-emléklapot adományozott Kovács Erzsébetnek, a pszichiátriai osztály diplomás ápolójának, Bognár Szabolcsnak, a szeptikus sebészet szakápolójának, és Málics Ferencnének, a bõrgyógyászat vezetõ asszisztensének. Salamon Andrea onkológiai szakápoló munkáját a Magyar Ápolási Egyesület Elismerõ Díszoklevéllel jutalmazta. Nagykanizsán a Kanizsai Dorottya Kórházban május 15-én ünnepi megemlékezést, majd azt követõen szakmai napot tartottunk. Az idei ünnepség Gerencsér Dóra énekével kezdõdött. Marton Ferencné ápolási igazgató köszöntötte a meghívott vendégeket, a résztvevõket és az ünneplés alatt is a betegágy mellett munkájukat végzõ ápolókat és szakdolgozókat. Ezt követõen Cseresznyés Péter, Nagykanizsa alpolgármestere mondott a városvezetés nevében köszönetet a kanizsai Dorottya Kórház minden dolgozójának. Meghívott vendégünk, a Magyar Ápolási Egyesület elnöke, Bugarszki Miklós ünnepi beszédében kiemelte: Az Ápolók Nemzetközi Napján át kell gondolnunk azt is, hogy minként tehetnénk még jobbá a jövõt. Florence Nightingale még lámpással a kezében járkált a betegek között, ma már a legmodernebb technikai fejlesztéseket alkalmazva küzdünk azért, hogy betegeink a legjobb ápolást, ellátást kapják. A beszédek elhangzása után dr. Kovács József, a kanizsai Dorottya Kórház fõigazgatója Florence Nigthingale dícsérõ oklevelet adott át Kosztolánczi Zsoltné gyógyszertári asszisztensnek, Poór Anita és Sényi Melinda diplomás ápolónak, Belina Gyöngyi és Németh Lajosné szakápolónak, valamint Horváthné Németh Zsuzsanna szülésznõnek. A Magyar Ápolási Egyesület Elismerõ Díszoklevelét Váriné Andróczi Piroska fõnõvér (intenzív osztály) Bugarszki Miklóstól a MÁE elnökétõl vehette át. Az ünnepi megemlékezést tudományos ülés követte, amelyen 9 elõadás hangzott el. Az elõadások az intézet vezetése és a Magyar Ápolási Egyesület helyi csoportja által közzétett pályázati felhívásra érkezett tudományos munkákból kerültek ismertetésre. A tudományos ülést az ESZTB 10 kreditpontra értékelte. megyei ESEMÉNYEK 16 ÁpolásÜgy évf. 2. szám

19 Nagykanizsa megyei Jogú Város vezetése a kiváló dolgozatokért az elõadóknak oklevéllel és értékes tárgyjutalommal kedveskedett. Az öt legjobbnak ítélt dolgozat íróját a Kanizsai Dorotytya Kórház vezetése pénzjutalommal díjazta. Az elsõ két helyezett az Ápolási Egyesület különdíját is megkapta. Elsõ helyezett: Törekvéseink az obesitas megelõzésére, kezelésére gyermekkorban osztályunkon. Elõadó: Bolla Orsolya osztályvezetõ fõnõvér, gyermekosztály. Második helyezett: Skizofrén beteg ápolása az osztály falain belül és kívül Elõadó: Knausz Miriam OKJ ápoló, pszichiátria osztály Harmadik helyezett: Családközpontú szülészet a Kanizsai Dorottya Kórházban Elõadó: Zalán Erika szülésznõ, szülészeti- nõgyógyászati osztály Negyedik helyezett: Glaukómás betegek ápolása és életminõségüket javító lehetõségek Elõadó: Szantner Ibolya diplomás ápoló, szemészet Ötödik helyezett: Minõségi ápolás stroke-részlegen. Elõadó: Varga Tamásné diplomás ápoló, neurológia A szakmai nap zárásaként terített asztal mellett folytathattuk munkatársainkkal a beszélgetést. A Magyar Ápolási Egyesület i budapesti országos ünnepségén, Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter Kovács Erzsébet Zala megyei Kórház Ápolási Igazgatóját Pro Sanitate kitüntetésben részesítette. Gratulálunk a kitüntetetteknek és a tudományos munkák elkészítõinek! További munkájukhoz jó egészséget és sok sikert kívánunk! Boros Károlyné Zala megyei vezetõ VIII. Ápolók Nemzetközi Napja Szakmai konferencia május 30. Szolnok Megyei szintû szakmai rendezvényünk 8. alkalommal került megrendezésre Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A konferencia célja: Alkalmat biztosít arra, hogy a szakdolgozók bemutassák munkájukat, kutatási eredményüket Új eljárásokkal, tapasztalatok ismertetésével hozzájárul az ismeretek bõvítéséhez, segít megtalálni a legoptimálisabb módot, az ellátási, ápolási-gondozási folyamatokhoz Hagyományõrzõ módon lehetõséget biztosít az egészségügyi szakellátás területén dolgozó munkatársaknak a közös gondolkodásra Továbbképzõ pontok szerzése Az egészségügyben dolgozók képezik az egészségügyi rendszer magját, azonban az egészségügy emberi erõforrása világszerte kritikus helyzetben van. Ezzel a problémával szemben egyetlen ország sem védett. Az eredmény: dolgozóhiány a klinikákon, egészségügyi munkahelyeken. A probléma oka az, hogy évtizedek óta világszerte csekély az egészségügyi képzésbe, menedzsmentbe, fizetésekben történõ beruházás. Mindez karrier változtatásokhoz, korai nyugdíjba vonuláshoz és nemzetközi migrációhoz vezet. A konferencián 227 fõ regisztrált ápoló vett részt. Az egészségügy minden területérõl jöttek: alapellátás, járó és fekvõbeteg -ellátás, otthoni szakápolási szolgálatok, mentõápolók, ügyeletben dolgozók. A megjelenteket köszöntötte Vadas Sándor /Szociális Eü-i Sport és Etnikai Bizottság elnöke/, Jánosiné Dr. Bene Ildikó /Hetényi Géza Kórház Rendelõ Intézetének vezetõ fõorvosa/. A szakmai program Bugarszki Miklós a Magyar Ápolási Egyesület elnökének elõadásával kezdõdött. Az egyesület múltjáról, jelenérõl, eredményeirõl, kitûzött céljairól számolt be. A mesterséges táplálás eszközeirõl, PEG-rõl, indikációkról, ápolói feladatokról Molnár-Gábor Ottília számolt be, a Nutrícia Otthoni szakápolási szolgálat munkatársa. A Népegészségügyi Programhoz kapcsolódva a prevenció fontossága hangzott el, két elõadásban is: A szájüregi elváltozások jelentõségeivel kapcsolatban Makainé Izsó Olga elõadásában, illetve a csontritkulással kapcsolatban Varga Jánosnétól. Alternatív gyógymódok közül a homeopátiával ismertetett meg bennünket Dr. Varga Katalin homeopátiás orvos. A MÁV Kórház mozgásszervi és neurológiai rehabilitációs osztályt Csiga Jánosné mutatta be. Az Elektronika 77 képviselõje a cukorbetegségrõl beszélt és a korszerû vércukormérõkrõl. Végezetül az Ápolási Egyesület ünnepélyes keretek között jutalomban részesített 3 egészségügyi szakdolgozót. Bugarszki Miklós elnök úr gratulált és átadta a kitüntetéseket. Lehoczky János Róbertné, az egyesület megyei elnöke mutatta be a díjazottak szakmai életútját. Díjazott szakdolgozók: Budai Antalné, a karcagi Kátai Gábor Kórház neurológiai osztály profilvezetõ ápolója, Dr. Dercsényi Lászlóné, a JNSZ megyei Hetényi Géza Kórház Rendelõintézet mûtõsnõje és végül, de nem utolsó sorban Vékonyné Kovács Etelka, a mezõtúri Kórház ápolási igazgatója. A konferencia vendéglátással zárult évf. 2. szám megyei ESEMÉNYEK ÁpolásÜgy 17

20 II. Transzkulturális Konferencia március 28. Hotel Lipa étterem, Szentgotthárd A konferencia második alkalommal került megrendezésre, melyet a Vas megyei Ápolási Egyesület vezetõje, Wágner Vilmosné szervezett meg. A program célja az volt, hogy megismerjük a különbözõ vallást és kultúrát mûvelõ lakosság ápolási feladatait. A megnyitó után elsõ elõadó: Vörösmarty Attila osztályvezetõ ápoló, elõadásának címe: Transzkulturális ápolás jelene és jövõje. Az elõadó bemutatta a kulturális ápolás fontos tényezõit, mint pl. a beteg elégedettség fokozása, a beteg együttmûködése az ápolás során stb. Nagyon fontos, hogy megfelelõ ismerettel rendelkezzünk az eltérõ kultúrák szokásairól, nyitottak és fogékonyak legyünk. A kulturális érzékenységet mutató, ismereteket tükrözõ és ennek szellemében végezett ápolás a cél. Az elõadó vázolta az ápolás során felmerülõ problémákat, mint pl. túlterheltség, elõítéletek, tudás- és idegen nyelv hiánya. A fogadó intézmények szerkezetébõl adódó hiányosságok, pl. nem megfelelõ számú fürdõ és mellékhelyiség, illetve nincsen az intézményekben a gyásznak helyisége ( virrasztó). Feltette a kérdést: mit tehet az ápoló? Kulturális értékeket felmérni, tiszteletben tartani az ápolás gyakorlatában. Transzkulturális ápolás során az ápolás és a kultúra összehangolódik. Madealine Leininger a 80-as években hozta létre az Egyesült Államokban a Napkelte Modellt melyben a kulturális ápolást és gondoskodást fogalmazta meg. Európai példák Németországban és Angliában szintén megtalálható az Európai Transzkulturális Nõvéri Szövetség, ahol ezt a tudományt mûvelik és oktatják. Következõ elõadó Szabóné Kármán Judit romalógus egyetemi tanár, elõadásának címe: Sastyipe thaj nasra lipe: a magyarországi cigányság és az egészségügy kapcsolata. Elõadásában ismertette a cigányság kialakulásának rövid történetét, betelepítésüket és a cigányság rétegeit és azok anyagi helyzetét. A cigányság helyzete a 70- es 80-as években a kötelezõ munkavállalással anyagi helyzetük jelentõsen nõtt, lehetõség volt a továbbtanulásra is. A rendszerváltást követõen a munkanélküliség megjelenése elsõsorban õket érintette, mivel alacsony iskolai végzettség miatt munkájukra nem volt szükség. Õket érte legnagyobb mértékben a szegénység, ennek következtében a legrosszabb körülmények közé kerültek évben felmérést készítettek a magyar cigányság helyzetérõl, ehhez az európai felméréshez csatlakoztunk, mely felmérte Európában és Afrikában a cigányság helyzetét. A magyar lakosság 7%- a cigány, jellemzõ, hogy apró falvas településeken élnek. Az európai felmérésben a cigány lakosság közül minden 10.-ik, míg nálunk minden 13.-ik cigány lakos éhezik. A szegénység, a deprimált körülmények, egészségromlás, hiányos táplálkozás miatt korai a halálozásuk. A lakossághoz viszonyítva õk évvel rövidebb ideig élnek. A betegségek közül a TBC 10 -szer,szív és érrendszeri betegségek 15-ször gyakoribbak a lakossághoz viszonyítva. De gyakoribb a hepatitis, enteritis, ételmérgezésbõl adódó salmonella fertõzések a döghús fogyasztása miatt és az ebbõl adódó halálozás. Jellemzõ a kis súllyal- és fejlõdési rendellenességgel született csecsemõ is. Felmérés tartalmazta, hogy a depresszió 75%-ban fordul elõ, de gyakoribb az öngyûlölet, agresszivitás és az elhúzódó betegségek. A cigányságnak eltérõ kultúrája van, de nem jelenti azt, hogy a cigány egyenlõ buta. Dr. Rased Aref kórházunk adjunktusa volt a következõ elõadó, elõadásának címe: Zsidó vallás kialakulása, betegek ápolására való hatása. Az Iszlám az egyistenhiten alapuló vallás. Követõit muszlimoknak hívják. A muszlimoknak öt alapvetõ kötelezettségük van: az egyetlen, örökkévaló Istenben, Mohamed prófétában való hit, az imádság, az anyagi hozzájárulás, amit a gazdagok fizetnek a szegényeknek, Ramadan böjt és a zarándoklat. Az Iszlám két nagy ünnepe: Eid el-fitr; A böjti holdhónapot követõ elsõ hajnalon a hívõk imára gyûlnek össze, áldást kérnek böjtjükre és megújult testükben, hitben megerõsödött lelkükben az új élet megindulására. Az Eid-el-fitr három napos ünnep, melyben gyakran váltják egymást a látogatások. A második nagy ünnep: Eig Aladha, Zarándoklat idõszakában a hívõk megemlékeznek arról, hogy Ábrahám próféta feláldozta elsõszülött fiát az Úr kívánságára, akit az Úr angyala az élet számára visszaadott. Ekkor a muszlimok állatáldozatot mutatnak be, melyet ugyanúgy, mint az elõzõekben közös reggeli ima vezet be. Az Eid-el-adha két napig tart. Az Iszlám étkezési szokásait jellemzi az alkohol tilalma. Az egyértelmûen tiltott kategóriába tartozik a disznóhús, a vér és a döghús fogyasztása. A disznó még ízesítésként használt szalonnája, a hagyma pirításra szolgáló zsírja, vagy az abból származó adalékanyagok, kivonatok formájában is tilos. A húsételeket mindig teljesen át kell sütni. Az Iszlám a vérrõl azt vallja, hogy ennek áramában terjed a testre ható minden rontás, ezért csak a rendesen kivéreztetett, helyesen vágott állat húsa fogyasztható. Az Iszlám további tiltott fogyasztási kategóriájába tartozik minden olyan állat húsa, mely állat pusztulását fulladás, agyonverés, magasról mélybe zuhanás, döfködés, vagy más ragadozó állat okozta. A higiénés szokásokhoz tartozik: a metélés. Csak a férfiak esetében alkalmazzák; Hónalj szõrzet eltávolítása, nemi szõrzet eltávolítása, férfiaknál a bajusz nyírása, amely nem érheti el a felsõ ajakív vonalát, körömápolás, körömnyírás. Étkezés elõtt és után is elõírt a kézmosás. Siklósi Vilmos, a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség elnöke a zsidó vallás és a betegek ápolásának kapcsolatáról tartott elõadást. Az elõadó beszélt a zsidó vallás kialakulásáról, mivel a zsidóságot a vallás hozta létre és hitték, hogy egy Isten van. A vallás alapja a gondoskodás, betegek ápolása és a szegények segítése volt. Az ünnepük a szombat, ahol megyei ESEMÉNYEK 18 ÁpolásÜgy évf. 2. szám

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy XII. OTDK MISKOLCON REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TRANSZKULTURÁLIS ESEMÉNYEK Minden tagunkhoz eljutunk! Magnézium Tartalmú Természetes

Részletesebben

Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2012. 26. évf. 1. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS!

Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2012. 26. évf. 1. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Termékeink a magyar önkéntes véradók plazmájából előállított vérkészítmények Humafactor 8-9 Humaglobin Human albumin 5%,

Részletesebben

Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2014. 28. évf. 2. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS!

Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2014. 28. évf. 2. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2014. 28. évf. 2. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Sharing Expertise Ígéretünk szaktudásunk megosztására A B. Braun széles termékpalettájával világszerte

Részletesebben

Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2013. 27. évf. 2. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS!

Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2013. 27. évf. 2. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2013. 27. évf. 2. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Kedves Olvasók! A tavasz elmúltával a nyár elején, de még a nyári szabadságok előtt igyekszünk tájékoztatást

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó: ÁpolásÜgy TISZTELETBELI TAG PROF. DR. ILLEI GYÖRGY FOGLALKOZÁS EÜ. TOVÁBBKÉPZÉS Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. BOLDOG ANYÁKNAPJÁT! 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk!

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2011. 25. évfolyam Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2011. 25. évfolyam Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2011. 25. évfolyam Minden tagunkhoz eljutunk! Termékeink a magyar önkéntes véradók plazmájából el állított vérkészítmények Humafactor

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 3. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 3. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy TARTALOMBÓL: KÉPZETT ÁPOLÓ MINÕSÉGI SZOLGÁLTATÓ MÁE REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TISZTELETBELI ÁPOLÓT AVATTUNK Minden tagunkhoz

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. április 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. április 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Rendhagyó számot tart kezében, tekintettel, hogy rendhagyó események történtek áprilisban. Nem folytatjuk az ETI 50 éves fennállásának megünneplésére indított

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk! MÁE Jubileuma Budapesten. Szociális Konferencia Békéscsabán

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk! MÁE Jubileuma Budapesten. Szociális Konferencia Békéscsabán ÁpolásÜgy TARTALOMBÓL: MÁE Jubileuma Budapesten Kitüntetetteink Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 19. Szociális Konferencia Békéscsabán 29. 23. évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk!

Részletesebben

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket!

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! LAPUNK XVI. évfolyam 1. szám 2015. április Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! Kitüntetettjeink

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom ÉV AZ Kedves Olvasók! A múlt utat mutat a jövő felé indítják gondolataikat a Szerkesztők az ETI 50. évfordulójának alkalmából soron következő cikkben. Nagy elődeinkre Deme Saroltára

Részletesebben

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)...

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)... a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja Tartalom A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)............................................2 Szövetségi Tanácsülés

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Megszelídült gyönyörűség vígan szökken át a réten, vörös pipacs arca búbján, nézi báját tótükrében. Selymes haját viszi a szél, koszorút fon nap reája, dalol a

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Iktatószám: /2007 ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 14-334, 13-775 13-863 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült az Országos

Részletesebben

XV. évfolyam 1. szám 2014. április. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja

XV. évfolyam 1. szám 2014. április. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja XV. évfolyam 1. szám 2014. április Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja Kitüntetettjeink Betekintés Telephelyeink életébe: - Bemutatkozik a szikszói Geriátriai

Részletesebben

ÁpolásÜgy. Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: Feladó:

ÁpolásÜgy. Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: Feladó: Feladó: Feladó: Magyar Ápolási Egyesület Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 1431 Budapest, Pf: 190. ÁpolásÜgy 2007. 25. 21. évf. évf. 2. 4. szám szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! 2011. Human Albumin

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2009. március-április 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2009. március-április 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Tisztelt Olvasó! Egy évvel ezelőtt, bensőséges ünneplés keretében mutattuk be az ETInfo elmúlt 10 évének történetét, és az akkori jubileumi számban összegyűjtöttük az újság addigi

Részletesebben

A mi. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

A mi. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 1. szám 2012. április Lapunk T A R T A L O M Körképek telephelyeinkrõl: A mezõkövesdi Mozgásszervi

Részletesebben

kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/4 5.

kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/4 5. kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/4 5. Tisztelt Olvasóink! A szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Rácz Jenő Tagok: Dr. Svébis Mihály, Dr. Antal Gabriella Torda Júlia V égre itt a nyár. A

Részletesebben

polgári biztonságszolgáltatás

polgári biztonságszolgáltatás polgári biztonságszolgáltatás A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Baranya-Somogy-Tolna megyei szervezetének közös kiadványa Tartalom Kamarában vagy kamarán kívül? 2 Az első országos

Részletesebben

MFTTT Közgyűlés. Közhasznúsági jelentés

MFTTT Közgyűlés. Közhasznúsági jelentés MFTTT Közgyűlés 2010. május 20-án a FÖMI Bosnyák téri Székháza tanácstermében tartotta szokásos rendes évi közgyűlését a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság. A főtitkári beszámolóból

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. március 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. március 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! E havi számunkat egyfajta tematikus számnak is tekinthetjük. Több cikkünk, köztük a vezércikk taglalja a megfelelő számú szakképzett egészségügyi dolgozó hiányából

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális kórház 2012/7 8. A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja E lapszámunk és a magyar kórházügy támogatója: Tisztelt Olvasóink! Dr. Szepesi András E ltelt ez a nyár is. Sok örömet nem hozott. Meleg volt,

Részletesebben

A Mi Kórházunk. Betegeink között a Krónikus Tüdõosztályon. Portré Akire nagyon büszkék vagyunk. Nyitott kórházat! Fõszezon a traumatológián

A Mi Kórházunk. Betegeink között a Krónikus Tüdõosztályon. Portré Akire nagyon büszkék vagyunk. Nyitott kórházat! Fõszezon a traumatológián A Mi Kórházunk a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet magazinja Betegeink között a Krónikus Tüdõosztályon Portré Akire nagyon büszkék vagyunk Nyitott kórházat! Fõszezon a traumatológián

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL Kitüntetések 2014. Március 15-e alkalmából Beszámoló az ICOMOS XXIV. éves rendes közgyűléséről

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2013 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. szeptember 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. szeptember 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Megkopott már a határ hazabotorkált a nyár, beérett gyümölcsökben mámorító mézíz jár, testem sóváran várja melegen átöleljen rézszínű indián nyár. (Nagy Zsuzsanna)

Részletesebben

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben,

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben, LAPUNK XV. évfolyam 3. szám 2014. december Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja TARTALOM Ünnepi köszöntő Kitüntetettjeink Betekintés Telephelyeink életébe: Bemutatkozik

Részletesebben