TARTALOMJEGYZÉKE A TERMÉSZET" XVII. évfolyam I XXIV. szám ISMERTETŐ KÖZLEMÉNYEK :

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉKE A TERMÉSZET" XVII. évfolyam 1921. I XXIV. szám ISMERTETŐ KÖZLEMÉNYEK :"

Átírás

1 A TERMÉSZET" TARTALOMJEGYZÉKE XVII. évfolyam I XXIV. szám ISMERTETŐ KÖZLEMÉNYEK : Oldal BENCZÚR ELEK : Fülbemászókról 65 DOBAY JULISKA : Megtámadja-e a rézsikló a viperát. 33 Simbiosis a kihalt állatoknál 45 A víz oxigéntartalma 129 ESTERHÁZY MIKLÓS MÓRIC gróf: Megfigyelések a Vértes alján 20 FODOR PÁL : Postagalamb nemzetközi szerepe A magvar nemes kanáritenyésztés 130 KADIC OTTOKÁR dr. : Hámori barlang 56 KADOCSA GYULA: Rovarok a havon 6 KELLER OSZKÁR dr. : A nagy és kis lilik-ludak Keszthely környékén 29 A fehér gólya fészektelepe fákon 44 A, kanalas gém 137 KENÉZ ZOLTÁN : A pásztorember és nvájőrzö kutyája 91 KIRÁLY LAJOS: Sander 22 KIRNER DEZSŐ : Szardínia állatvilága 101 KOTLÁN SÁNDOR dr.: Külső élősködők 2 KUTASSY ENDRE : A repülő Reptiliákról 17 Tasakos patkányok 41 LÁSZLÓ FERENC : Emberorvoslás állatorvoslás.. 20 NOVACZKY MÁRTON : A burgonya őshazája Mezei zsálya 69 A szőlő peronospora betegsége 139 RADECZKY DEZSŐ : A gólyatöcs és a gulipán fészkelő tanyáin 30 RADVÁNYI SÁNDOR ifj.: Madárpusztítés és közerkölcs 70 RAITSITS EMIL: Hermann Ottó 52 Mikor a ló maga dönti el a pört 82 Mikor az öregasszonynak igaza van 39 RÁDE KÁROLY: Több védelmet a szabadon álló növényeknek 71 TURCHÁNYI TIHAMÉR dr.: Valami a hódról Postagalamb 60 VASVÁRI MIKLÓS: Hazai kis emlősökről , 125 WINDISCH RICHÁRD dr.: Ehető gombák 68 A tojás kémiai összetétele 105 ZIMMERMANN ÁGOSTON dr.: A tej mirigy bimbójáról 113 ZOLTÁN VILMOS : Tud-e a növénv védekezni a hőség ellen 106 VADÁSZATI KÖZLEMÉNYEK: BÁRSONY ISTVÁN : A hosszúcsőrűekről 32 Madarászás 58 A fogoly 77 Őszi hangulat 118 Oldal BERNÁTH ÖDÖN: Vidra-lesen 11 Zergevadászat a Tátrában Viszontüzenet az Üzenethez 50 KERPELY BÉLA : A régi Erdély vadászurairól és vadászataikról 84, 97, 107, 119, 130, 141 KITTENBERGER KÁLMÁN: Üzenet a Vidra-lesen" írójához 37 Képek Ahmednagarból. 43 KÖNYVISMERTETÉS: ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET: Az új gyermeknaptár GEGUS DÁNIEL: Őszi ugaron. 122 JABLONOWSKY JÓZSEF és KADOCSA GYULA: Patkányveszedelem patkányirtás 146 RÉTHY ANTAL : Időjárás és éghajlat 134 VERSEK: DÖRRE JENŐ: Fiúk 142 KADOCSA GYULA: Évre év tűn 5 Lepkeszárnyak 30 KISS DEZSŐ : Évfordulón 2 - Négy szobor 13 A csillagokat várom 54 Fohász 42 Lelkem szárnyán 66 Mátyás bolondja 78 Három magyar 102 Elmegyek 114 Hulló levelek 126 Faust 138 LÁZÁR ISTVÁN : A tyúk 90 VÉKONY PÁL: Meghalt a nyár 105 ZOLTÁN VILMOS: Magyar ősz 128 TÁRCÁK: GELSEI BÍRÓ ZOLTÁN : Az első - fürj! 2 Gyurka, az ürge, meg a béka 55 - Népitélet a baromfiudvarban 64 FODOR PÁL: Lőrinczék vadkacséi 126 LÁZÁR ISTVÁN : Hangyák 31 Árvácska 79 Éva ± Hl NÉMETHY TIHAMÉR: Vándorúton 90 RAITSITS EMIL: A magyar télapó 140 TURCHÁNYI TIHAMÉR : Idegenek az állatkertben 103

2 EBTENYÉSZTÉS: oldal Dick Ernő Arnold t 14 Ebkiállítás Egerben 61 Ebtörzskönyv : 12 Kutya és a reklám 14 Magyar juhászkutyák» -. 13, 34, 48, 71 Russki vadászfoxterrier telep 13 Szopornyica 13 Új kutya 12 Vizsla-iskola 13 Xada Erica 13 VEGYESEK: Állatkert 14, 36 Állatok félelméről 24 Állatok társulása 146 Bakteriológia 36 Békák és az áradás 146 Bölény 50 Ebkiállítás 86 Ebkiállítási tombola eredménye 86 Fejlékelés és büntetésleszállítás 49 Fókavadászat 49 Fossiliák 36 Fűrészpor mint takarmány 25 Galambkiállítás 23 Héja 48 Hód 134 Ifjúság nevelése 43 Kecskebéka madárpusztításai 49 Lepkegyűjtemény 14 Lótusz 37 Madarak repülésének sebessége 49 Madár hüvelykujjának szerepe 49 Madárnyáj 134 Magyar Helikon 14 Magyar kultúra 35 Mocsárfenyő 24 Műtrágya 36 Nápolyi biológiai intézet 36 Német erdők ' 146 Nyérc 49 Ólak tisztítása 36 Paradicsomkert Angliában 74 Parazitizmus 25 Plombázott fák 25 Rekord-tyúk 24 Rovarevő vízi növények 14 Saskeselyű 74 Szél és szélsebesség 25, 37 Tej Bar" 37 Teknős 146 Télen virágzó galyak 25 Oldal Tündérjátékok a tejről 49 Vándorkövekről 25 Vipera 50 MI ÚJSÁG AZ ÁLLATKERTBEN : Állatkert legrégibb lakója 147 Állatkerti bérletjegyek 147 Antverpeni állatkert 63 Állatok alvása 123 Állatkertünk és a napi sajtó. 99 Állat- és növénykertünk 39 Bölömbika 99 Ebkiállítás 99 Ebkiállítás 75 Elefánt lovaglás 63 Fóka 135 Fehér fecske 111 Fókák medencéje 111 Fekete rigó 99 Falz-Fein állatkertje Askania Novában 37 Fényképkiállítás 75 Farkas-kölykök 75 Fácánház 68 Gyermekek az állatkertben 39 Hagenbeck állatainak ára 135 Hamburgi állatkert csődje 15 Herman-szoba 63 Holló 39 Idomítás 51 Jegesmedvék 111 Kondorkeselyü 51 Kutyák 39 Keltetőgép 39 Londoni állatkert 27 Maki-majom 75 Medve 63 Magyarország vadászaihoz 51 Madártani állomás 15 Őszi hangulat az állatkertben 111 Párisi állatkert 27 Ritka lúdfaj az állatkertben 135 Rotterdami állatkert évi jelentése 135 Rózsaünnepély 87 Százlábú 27 Spániel 99 Széki cser 99 Szimfonikus hangversenyek 75 Szimfonikus hangverseny 63 Svájci újságírók 75 Tél az állatkertben 147 Túzok 87 Tragédia a londoni állatkertben....' 27 Teknősbékák versenyfutása 15

3 XVII. ÉVFOLYAM L-H. SZAM I / 7 ; / AZ ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓSÁGÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI: RAITSITS EMIL KIADJA: BUDAPEST FŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE Előfizetési ára egy évre 120 K, félévre 60 K. Egyes szám 5 K. Megjelen minden hó 1- és 15-én A magyar nemzet újraépítésének legsúlyosabb napjain, amidőn a nemzeti géniusz tudós gárdáját sújtja a legjobban a nagy megpróbáltatás, nem indulhat meg e lap sem anélkül, hogy ne hallassa az évforduló alkalmával lelkesítő szavát. A tudomány hatalma győz! Kié a f- -Jo ^nv? Aki műveli, gyakorolja és akinek elméje i kérdésért, de értékeli. Mindazt, amit önhibánkon kívül elve., tünk, azt megnyerhetjük, hélyrepótolhatjuk a leg szentebb és a vér minden mocskától mentes fegyverrel, a tudomány, a tudás fegyverével. Az erőszak győzelme véges és látszólagos, míg a tudomány hatalma alatt kivívott győzelem térhódítása megdönthetetlen. Mindent és a többek között minden gyilkoló szerszámot elvehetnek tőlünk, de veszve nem vagyunk, ha megmarad bennünk az az ősi erő, az a szellemi fölény, mely oly nagy hivatást teljesített a hálátlan nyugat kultúrájának kialakulásához okvetlen szükséges védelmi harcainkban. Eddig főleg karddal küzdöttünk a végkimerülésig, míg a hősi kard, mely fáradt kezünkből ugyan nem tet. hullott ki az évezredes tusákban, csupán pengéjének acélos éle eltompult... Míg a vigasztalhatatlan mult áldatlan napjai az 1920-ik év befejeztéig sok dicsőségtől koszorúzott kardunk élét eltompították, addig nemzeti életünk létjogosultságának legszembetűnőbb példájaként tündöklő fegyverünk, a nemzeti kultúránk bevehetetlen vára megmaradt. A magyar szellem, a magyar tudományos világ minden munkásának egyedüli hivatása csakis az lehet, hacsak egy kicsit is szereti szent hazáját, hogy ezeket az erődítéseket tehetségéhez písten bármilyen megpróbáltatásnak is legyen kitéve, el ne fusson. s m ódon megerősíti, kiépíti..,, e.' kultúra minden fegyverével ezeket a -'«m, mert ít várakat védjük meg nemzeti őserőnkből származó kitartással, míg az igazi magyar géniusz előtt eltörpül, romba dűl minden álkultúra, mely porbasújtotta a mult szomorú tapasztalatai szerint az álprófétáktól félrevezetett hazánkat. Nemzeti kiépítésünk egyedüli irányát ezekután a boldogabb új évben csakis a magyar tudományos haladás adhatja meg. Sok nélkülözés és sorscsapás vár reánk még ezek után, de ez nem viheti kétségbeesésbe a magyart, mert ha kitartunk ideális eszménk mellett, győzelmünk biztos, nemcsak itt, de a végeken is... R. E.

4 Adatok a budapesti állatkert élősködőfaunájának ismeretéhez. IV. Külső élősködők. Irta: Kotlán Sándor dr. A házi- és vadonélő állatok élősködő-faunájának nem csekély kontingensét az ú. n. külső élősködők teszik ki. Ezek közt állandó (stationár) és időleges (temporár) élősködőket szokás megkülönböztetni. Az előbbiek, a szűkebb értelemben vett, valódi paraziták, a gazdaállatok különböző faja szerint különböző és egymástól részben eléggé távoleső csoportokba tartoznak. Nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy minden állatcsoportnak bizonyos, határok közt, amint ezt már a belső élősködőknél is kiemeltem, úgyszólván a saját speciális külső élősködő-faunája is van. Ismeretes pld., hogy a halak kültakaróján a növényi és a legalsóbbrendű állati parazitáktól (protozoa) eltekintve, részben szívóférgek (Gyrodactylus, Diplostomum, Piscicola), részben pedig apró rákok [Crustacea (Copepoda, Branchyura)] élősködnek s nagy számban való jelenlétük esetén gyakran nem csekély veszteségeket is okozhatnak édesvízi halaink közt. A magasabb rendű állatok, nevezetesen madarak és emlősök kültakaróján, a bőrön kevés kivételtől eltekintve leginkább az ízeltlábúak (Arthropoda) különböző alcsoportjaiba tartozó állatok élősködnek. Ezek közt főleg két csoport bir nagyobb fontossággal, nevezetesen az atkák és a tetüfélék. Az előbbiek a pókfélék (Arachnoidea) közé tartoznak s egy részük, az u. n. rühatkák (Sarcoptidae, Demodicidae, Gamasidae) apró, szabad szemmel alig észrevehető paraziták. A másik csoport, a tetüfélék, az Insecták közé tartoznak és közülük két csoportot emelünk ki, ú. m. a szőr- és tolltetveket (Mallophaga) és a tulajdonképeni vérrel táplálkozó tetüféléket (Siphunculata). E két csoportba tartozó rovarokat a régebbi szerzők (Leach, Denny) közel rokonoknak minősítették; az újabb szerzők véleménye erre nézve részben bizonytalan, részben egymásnak ellentmondó (Enderlein, Mjöberg). Bizonyos morphologiai hasonlóságok, melyek e két csoport egyes képviselői közt kétségtelenül fennállanak, arra látszanak utalni, hogy az emlősök tetvei már korán kiváltak a Mallophagák csoportjából s phylogenetikailag ez utóbbiakra vezethetők vissza (Mjöberg). Szőr- és tolltetvek. (Mallophaga) A szőr- és tolltetvek, mint a nevük is mutatja a kültakarót képező szőrzeten, illetőleg tollakon tartózkodnak és a hámképződmények törmelékeiből (elhalt hámsejtek, toll- és szőrtörmelék) táplálkoznak. Ennek megfelelően szájszerveik rágásra vannak berendezve. Az újabb vizsgálatok azonban azt igazolják, hogy egyes fajok (Menopon, Ricinus) bizonyos körülmények közt a vérrel való táplálkozást sem vetik meg. így Strindberg a varjukon élő Ricinus uncinosus és Menopon mesoleucum emésztőcsatornájában vért is talált. Magam a tyúkon oly gyakran található Menopon pallidum N. emésztőcsatornájában oly nagymennyiségben tatáltam vért, hogy az már szabadszemmel, a potroh sötét vörös szineződése által is felismerhető volt. A Physosfomum-genusról pedig már régtől fogva ismeretes, hogy emésztőcsatornájában vér is tálálható, olykor kizárólagosan, ami bizonyossá teszi, hogy ezen genus képviselői szintén képesek gazdájuk vérével táplálkozni. A szőr- és tolltetvek káros hatása azonban főleg abban nyilvánul, hogy mozgásukkal állandó viszkető érzést és nyugtalanságot váltanak ki, ami az állatokat az éjjeli pihenéstől is megfoszthatja s ilyen módon lassan bekövetkező lesoványodásra senyvességre adhat okot. Az elerőtlenedett, senyves állat pedig a viszketést okozó tetűk keresésében és irtásában is kevesebb ügyességgel és eréllyel rendelkezik, aminek végeredménye ezeknek nagymérvű elszaporodásában áll. Különösen a nem megfelelő életviszonyok (homok-, porhiány) közt tartott baromfia- 1920/21. Évfordulón. Vérgőz, halálos párák opál peremétül Napok tengelye reszket, fénye elsötétül... A sárban, szennyben nyüzsgő hangyaraj Vonaglik s zeng fönn sphaera, égi kar.icii, ae Örökből pattant, fullánkos Idő Nem hall, nem lát, fonalat egyre. nemetet. Telik, csobban, szikrázik a pohár, Kavarog benne, ugrál, forr az ár... Es villanását mindenki /esi, Mde'rí a holnapot elengedi... Oh Öröklét!... Szárnyas, forgó Idő! Melynek semmi a mult és a jövő... Lehedre miriád élet fogan, Benned van, ami elmúlt, ami van... Mi néked szív, öröm, vagy gyötrelem. Mi ami történik a tereken.'?... Mi neked születés, mi a halál!? A fe trónod öröktől fogva áll... Óh könyörtelen! mi az teneked, Hogy elvesznek országok, nemzetek... Az első fürj! Gyermekkori vadászemlékeimből. Irta : Gelsei Biró Zoltán. j- o, s í...táj i 1. i.. romban már kölyökvizslát dreszirozgattam boldo-.,-^ia messzebb, mint _,, i pa.ii ősi kúriáján : a veszprémmegyei Páltelek pusztán, pisszenésre nyom p y *,, fi-, c ti, hogy nem szabad kényeztetni, elrontani, to os egesen el ne fusson,,,,,,,,,, «zani vele, kétlábra állítani és olyan produkciókra tanítani, mint a pudli kutyát szokták. A vizsla nemes, értékes, intelligens és hasznos vadászállat. A vizsla nem kutya, hanem uizsia". A kölyökvizslának nem cukor kell, hanem legföljebb nyúlláb. Az is már csak hat hónapos korában, azért, hogy megszokja a vadszagot. Eleinte jó a rongylabda is. Előbb eldobni kis távolságra, elhozatni vele szépen és mikor apportirozza, lenyomni a két hátsó lábára, hogy úgy adia oda, készségesen, gyöngéden, örömmel, ülve. Azután megsimogatni, megdicsérni érte, ha ezt. szépen megcsinálta. Azután eldugni, hogy keresse meg. Fokozatosan rejtettebb helyekre, hogy megtanulja az éles, finom szimatot. Suchschön! Alo such schön! Weiter schön! Pszt! Brrr! Ekkor megtalálta a vadat. Ráugrik, felkapja. Most már: Apport schön! Németül egy szót se tudtam, ma sem mernék vizsgázni KISS DEZSŐ. belőle, de ezeket már hat éves koromban kívülről tudtam.

5 kon olykor töménytelen mennyiségben találhatók e rovarok, melyek következtében elég gyakori jelenség a baromfiaknak a fejlődésben való visszamaradása. A szőr- és tolltetveket morphologiai sajátságaikra való tekintettel két csoportra osztják (Ischnocera és Amblycera), amelyekben ezidőszerint körülbelül 28 genus foglal helyet; az összes eddig ismert és leírt fajok száma több mint 1600-ra tehető. Az élősködők más csoportjaihoz hasonlóan az ide tartozó fajok legnagyobb része csak bizonyos állat- (madár) fajokon található s így azt lehet mondani, hogy minden állatnak (madárnak) vagy legalább is bizonyos egymáshoz közel álló fajoknak saját speciális Mallophagafaunájuk van. A Mallophagáknak legnagyobb része a madarakon él. Alig két-három genus (Gyropus, Trichodectes, Heterodoxus) összesen körülbelül 100 egynéhány fajjal az emlősök szőrtakaróján található meg. A hazai Mallophaga-faunáról ezideig alig, van számottevő adat irodalmunkban s minthogy az Állatkertből származó madarak vizsgálata alkalmával alkalmam nyilt ezen rovarok gyűjtésére és tanulmányozására, nem lesz talán érdektelen, ha tisztán tudományos szempontból az eddig meghatározott fajokat itt röviden felsorolom. Rhea americana. A nandu egy példányán nagyszámban gyűjtöttem Mallophagákat, a melyek tetemes nagyságúk és sötét mustrázatuk által tűnnek fel. A közelebbi vizsgálat folyamán e rovarok a Lipeurusgenushoz tartozóknak bizonyultak, továbbá kiderült, hogy két közelrokon fajról van szó, melyek közi a látszólag teljesen hasonló mustrázat mellett, tetemes nagyságbeli különbségek vannak. Nagyon valószínű, hogy két új fajról van szó, bővebb leírásukat más helyen közlöm. Phasianus colchicus. A közönséges fácán, továbbá annak különböző változatain igen gyakoriak a tolltetvek, amelyek több nem-be tartoznak. Az állatkerti fácánokon, valamint vadonélőkön is a következő fajokat találtam: Lipeurus mesopelios N., Lipeurus Az apám, aki híres kuruc negyvennyolcas volt a vérmegyében, ezt így magyarázta : Fiam! A vizslával csak németül kell beszélni. Mert minden kutya német és minden német kutya. Hát akkor a Bodrival miért beszélünk magyarul? kérdeztem naivan. Az apám kissé megharagudott az okoskodó aztán kedélyesen felelte : kérdésért, de Hja, fiam, az magyar juhészeb ám! Az lehúzza a németet. Sohasem felejtem el, mikor a magunk nevelte első kávébarna vizslával, a kedves Flórával" (szegényállat, negyven éve fekszik már a pálteleki kúria kertjében, az öreg diófa alatt eltemetve) először kimentünk A kutya vadászni. egy éves volt. Okos, hű, eleven állat. Úgy láttam, hogy rettenetes boldog volt, mikor az apám a zöld fegyvertábláról levette kétcsövű vadószpuskáját és füttyentett Flórónak ; Komm! Bolondos örömmel, ugrándozva rohant: hol a szérű felé, hol vissza. Mintha érezte volna, hogy most egy vizsgára megy, ami neki sokkal több gyönyört és élvezetet fog okozni, mint mikor a kastély kis úrfiját először viszik az iskolába. Az sír, de a kutya-kötelesség gyönyört lát hivatása teljesítésében felsőbb lénye : az ember iránt. Verőfényes augusztus közepe volt. A kölestáblának mentünk neki. caponis (L.), Ricinus sp., Goniocotes chrysocephalus Giebel, Goniodes colchici Denny, Goniodes cervinicornis Giebel. Mellagris gallopavo dom. Lipeurus meleagridis (L.), Goniodes stylifer (N.), Menopon biseriatum Piaget. 1. ábra. A nanduról (Rhea americana) gyűjtött Lipeurus sp. Q és _J_ példánya. Numida meleagris dom. Lipeurus caponis (L.), L. numidae Denny, Goniodes stylifer (N.), Menopon numidae Giebel. Pavo eristatus dom. A páván a tolltetveknek csak egy faját, a Menopon phaeostomum N-et találtam. Gallus domesticus. A tyúk tollazatán rendszerint nagy számban találhatók a különböző fajokhoz tartozó tolltetvek. Leggyakoriabbak ezek közt a Menopon trigonocephalum Olfers, a Menopon biseriatum Piaget, a Lipeurus heterographus (N.), L. caponis (L.), Goniocotes gigás Tasch., G. gallinae (Retz.), Goniodes Apám magyarázta : - Fiam, nagyon fontos, hogy az első vadat, amit megáll, lelőjük előtte. Akkor kitűnő állat, lesz, nem szeleskedik, nem fut el, jól apportiroz, mindig kéznél lehet tartani és megkeresi a lelőtt vadat. Fő, hogy mindig keresztül-kasul járjon előttünk, soha messzebb, mint harminc lépésnyire ne engedjük, egy halk pisszenésre nyomban visszatérjen a gazdájához és a nyúl után el ne fusson... A kölesbe fiam magyarázta tovább apám azért hoztam, mert itt fürj van. Ezt állja meg legelőször, legkönnyebben. És ügyes puskásnak a fürjet lőni a legkönnyebb. A fürj jóval halkabb zajjal, mint a fogoly, szólóban vagy párosan, először egyenesen a köles fölé repül, azután nyílegyenes irányt vesz és nem nagy távolban csakhamar újra leszáll, eltűnik. Nyugodtan kell megcélozni és akkor a lövés biztos. Patronomban apró tizennégyes serét van. Ez a legjobb neki... Beértünk a kölesvetésbe. Flórát mór akkor eltemette a kalásztenger. Csak egy vékony esik mutatta, merre jár. Rendkívül élénk fürgeséggel nyargalt előttünk keresztül-kasul, csupán a farkával keltve némi zörejt, amellyel a kölesszárakat veregette, ideges buzgalommal. Mindig előttünk járt. Kéznél maradt. Nem rohant el. A szenvedélye nem'feledtette el vele a szobában és a kertben nyert iskolát. Egyszer csak megtorpant. Hirtelen megállt. Buksi fejét meglapultan leszegte, teste hosszan kinyúlt és úgy megmerevedett, mintha hipnotikus álomba meredt volna.

6 dissimilis. Állatkerti tyúkokon eddig két esetben egy Colpocephalum-ia] is volt található. Columba livia. A galambon gyakori lelet a Lipeurus baculus N. Hydrochelidon nigra. Ricinus phaeonotus N., Docophorus sp. 2 ábra. A nanduról (Rhea americana) gyűjtőit Lipeuruí; sp. csápjai, Ir) cs Larus ridibundus. Docophorus lari Denny. Vanellus vanellus. Ricinus sp. Limosa melanura. Colpocephalum (Actornithophilus) ochraceum N. Oedicnemus, oedicnemus. Ricinus annullatus N. Platalea leucorodia. Lipeurus platalearum N. Ardetta minuta. Colpocephalum trochioxum N. Anser domesticus. A lúdon gyakori a Lipeurus crassicornis (Olfers), továbbá a Docophorus icterodes (N.). Ritkább a Trinotum anseris (Sulzer). Anas boschas dom. A kacsán általában véve ritkábbak a tolltetvek. Jelen volt eddig a Lipeurus anatis (Fabr.) és egy Menopon sp. Cygnus olor dom. Metopeuron cygni (L.), Docophorus cygni Denny. Állt, mint egy szobor, aminőt Istók Jancsi barátom szokott mintózni, vadászcsoportozatokhoz. Még a farka sem mozgott. Meredten, tűhegyesen állt az égnek. Csak a bal lábát emelte föl és a bőre látszott reszketni, valószínűleg az idegességtől, amit a vizslán tapasztalunk, ha vad előtt áll. Apám némán intett az ujjával. Értettem, mit jelent ez. mögötte. Flóra vadat áll! Az első vadat! Halkan közelebb léptünk. Már ott álltunk két lépéssel Apám suttogva biztatta : Pszt! Flóra! weiter schön! Flóra megreszketett, szinte hasonkúszva tett még két lépést, azután végkép Itt a vad! megmeredt Féllépésnyire apám mögött álltam. Balfelől. így tanított meg jó eleve, ha vadászni kísérem, hogy mindenfelé veszélytelen szabad kilövése legyen. Rendkívül izgatott voltam. Ez a pár pillanat gyermekéletem egyik legfeledhetetlenebb emléke. Flóra még állt pár pillanatig, reszkető bőrrel, hátsó féllóbát fölemelve. Most apám rákiáltott. Brrrr! E pillanatban Flóra egy nagyot ugrott. Rebbenés hallatszott. Madórszárnyak gyenge verdesése. Fölszállt egy madárka. Ez volt a fürj. Most láttam először repülni. Eddig csak az ebédlőszoba tányérján majszolgattam, mint miniatűr szárnyas csemegét. Jobban szerettem és finomabbnak Gyps fulvus. A fakó keselyűről egy egyetlen példányú Mallophaga van birtokomban, mely szép mustrázata, de főleg a tetűféléknél szokatlan nagysága (11 mm.) miatt méltán a tolltetvek óriásának nevezhető. Ez a példány a Kellogg által leírt Laemobothrium gypsis-nek felel meg. Cerchneis tinnunculus. Ricinus rufus N. Buteo buteo. Docophorus platystomus N., Ricinus fuscus (N.). Athene noctua. Docophorus sp. Upupa epops. Ricinus melanophrys (N.). \^ Corvus corax. A holló- és varjúféléken élő számos faj közül eddig csak kettőt találtam, ú. m. a Ricinus varius (N.)-t és a Colpocephalum subaequale N.-t. Canis familiáris. Ebeken a fejen található a Trichodectes canis (Retz). Felis catus. Trichodectes subrostratus N. Cavia porcellus. A tengeri malacon aránylag igen gyakoriak a Gyropus ovális N. és a Glyricola gracilis (N.). Capra hircus. Trichodectes climax N. Valódi tetvek. (Siphunculata). Ezek az emlős állatokon élősködnek és vérrel táplálkoznak. Ennek megfelelően szájszerveik nem rágásra, hanem szívásra berendezettek, mely működésben főleg az alsó ajak (labium), a hypopharynx és az alsó állkapocs (maxilla) vesz részt. Testüknek többi részei általában véve a szőr- és tolltetvekéhez hasonló. Káros hatásuk a kellemetlen és nyugtalanító viszkető érzésen felül, melyet emberben, állatban egyaránt előidéznek, főleg azért nem csekély, mert újabban beigazolódott, hogy az emberen élősködő ú. n. ruhatetű (Pediculus corporis De Geer) csípése által veszedelmes ragály közvetítő (kiütéses tífusz, visszatérőláz stb.) szereppel bír. találtam a fogolynál, a kacsánál, de még a dión hizlalt pulykapecsenyénél is. Meredten néztem a repülő fürjet. Villámgyorsan repült nyílegyenest ahogy apám magyarázta előre. Ideges öröm, kíváncsiság és csodálkozás fogott el. Apám arcához emelte puskáját. Flórát már nem is néztem, csak szempillantásnyi ideges fejrángással hol a fürjet, hol a puskacsövet. A fegyver nagyot dörrent, a fülem csengett belé. Füstfelhő borított el, de felfelé szállt és alatta még láthattam ifjú életem leggyönyörűbb jelenetét, hogy a repülő fürj bukfenc formában megfordul a levegőben és lezuhan. Meg van a fürj! ordítottam az artikulátlan gyermekhang valami elragadtató örömével és rohantam előre. Én is Flórának éreztem magamat. Apóm nevetve fenyegetett meg és visszatartotta rohamomat. Várj! Láttam, hol esett le! Flóra majd megkeresi. A durranásra Flóra bolondabb lett, mint én. Nagyot szökkent és elkezdett eszeveszetten félkörben szaladgálni. Mi, apámmal odasiettünk, ahol a fürjet lezuhanni láttuk. Apám gyakorlott vadász volt, jól megjegyezte a helyet, de ha akkor tőlem kérdi, én talán jobban megmutattam volna. Apám csak Flóra után kiabált : Flóra! Liebe Flóra! Da hier! Da hier apport. Langsam, schön...! Such schön! Such hier... hier... Schön, mein hundele...

7 Alak- és rendszertani tekintetben a régi szerzők közül főleg Giebel (Insecta Epizoa, 1874.), majd Piaget (Les Pédiculines, 1880.), az újabb szerzők közül Meinert, Börner, Handlirsch, Fahrenholz, Enderlein, Nuttall és mások foglalkoztak a tetük tanulmányozásával. Legújabban pedig G. F. Ferris (California, 1916.) összefoglaló áttekintést nyújt egyik munkájában az összes eddig leírt fajokról és azok gazdáiról. E szerint a tulajdonképeni tetvek 4 családba (Echinophthiridae, Haematomyzidae, Haematopinidae, Pediculidae) oszthatók be, amelyeken belül 25 genus 100-nál több fajjal van képviselve. Hazai szerzők közül Azary, Kohaut R. és főleg Csífei Ernő foglalkozott ezen állatcsoporttal. 3. ábra. A nanduról gyűjtött Lioeurus sp. (kisebb és nagyobb változat) hímjeinek genitalis szervei Állatkerti állatokról eddig csak kis számban gyűjthettem valódi tetveket, minthogy ezek itten ritkábbak is. Ezek közül felsorolhatom a fehérpatkányról a Polyplax spinulosa (Burm.)-l, a házi nyúlról a Haemodipsus ventricosus-t, egy spanyol kecskéről pedig egy eddig közelebről meg nem határozott Línogrnafhus-fajt. Valami a hódról. Rendkívül érdekes amerikai könyv került a kezembe. Millsnek In beaver world". A hódak világában c. munkája. Az író, akiben szerencsésen egyesül a természettudós a toll mesterével, rendkívül érdekes képet fest erről a nevezetes állatról. Valamikor régen, nálunk is otthonos volt a hód. A régen Flóra megrohant egy félkört, majd oldaltorpant, orrát, azután egyenesen oda futott, ahova mi igyekeztünk. fölszegezte Pillanat múlva, szájában magasan tartva, ott tartotta már a fürjet. Preciz lövés volt. Nem szárnyazás. Néhány serét a madárka szívét találta. Most apám intett: Állj meg! Hüvelyk és középújjéval pattintott Flóra felé : Flóra! Apport schön. Da hier apport...! Flóra megindult a fürjjel, ragyogó szemekkel, szinte röhögő örömmel. Hozta a fürjet. Leült két hátsó lábára és fölnyújtotta az apámnak. A boldogság látszott fehérfoltos, kávébarna pofikáján. Apám elvette a fürjet tőle és elkezdte Flórát nagy boldog vadász-örömmel simogatni. Talán még engem sem simogatott meg soha ennyi szeretettel. Most mintha úgy emlékezném a multakra... Azután rém nézett. Én odarohantam Flórához és elkezdtem a fejét csókolgatni. Közben éreztem, hogy a könnyeim potyognak. Annyira örültem, oly boldog voltam e legelső vadószsiker hatása alatt. Apám nevetett a könnyeimen. De láttam, hogy boldog volt. Szelid barackot nyomott a fejemre és büszke meggyőződéssel mondta : No fiam, te is jó vadász leszel! No, erről a jóslatról még írok majd egyet-mást. kiszáradt Hódtó, a sok Hód, Hódas nevű helyiségünk az ő emlékét őrizik, de most már idegen lett nekünk, alig tudunk róla valamit. Talán érdekelni fogja lapunk olvasóit, ha Mills nyomán elmondok róla egyet-mást. Kezdjük a leírásán. Hossza átlag cm., súlya kg. Prémezete vörösbarna, ritkábban sötétbarna és még ritkábban fekete. Legfeltűnőbb a farka, melynek evezőlapátszerű alakja van és melyet pikkely alakban nőtt sűrű fekete szőrzet takar. Közönségesen elterjedt az a hit, hogy a hód vakolókanál módjára használja a farkát. Ezt azonban semmiféle megfigyelés nem támogatja. A hód evez a farkával, kormányozza vele úszását, ráül, rátámaszkodik, rácsap vele a vízre, hogy vészjelet adjon, vagy hogy játékközben csobbantgasson vele, de vakolni vele még nem látták. Fülei aprók és kerek szélűek, hátsó lábain úszóhártyái vannak, mellső lábai kézszerűek, hosszú, éles körmökkel, melyeket ásásra használ. Különben is rendkívül ügyesen használja mellső lábait agyagtapasztásra s más építőmunkáira. Fogai nagyok és erősek. Négy metszőfoga narancssárga színű és erős állkapcsába ágyazott. Ezeknek a segélyével alig van fa, amit le nem tudna dönteni. Rendkívül gyors és ügyes úszó. Víz alatt kétszáz métert is elúszik és alámerülve 5 10 percig is kitartja. Ez a képessége teszi lehetővé, hogy minden ellensége elől menedékhelyet tud találni a vízben. Rendes tápláléka a vizes talajt szerető fáknak a belső háncsa. Szükség esetén azonban megeszi minden fának a háncsát. Ősszel az egész hódkolónia összeáll, hogy télire való eleséget gyűjtsön. Ami már most életmódjukat illeti, az tele van a legérdekesebb tünetekkel. Bizonyos mélységű és kiterjedésű vízre van szükségük. Víz nélkül épen úgy nem tudnak meglenni, mint mi emberek levegő nélkül. A víz a családi életük színhelye, a munkaterük. Oda menekülnek számtalan ellenségeik elől nyáron és az ad nekik menedékhelyet télen. Töltéseket építenek, melyekkel elkerítik maguknak a vizet. Ebben a munkájukban valósággal megdöbbentő ügyességet fejte- Akkor, jól emlékszem, elkértem a vadásztáskát, amelynek egyik hurokszíjján ott csüngött a fürj, első Apámé, Flóráé, az enyém. vadászzsákmányunk. Tudom, hogy nagyon boldogan hordoztam vállamon és Flóra lett gyermekéletem legszeretettebb, leghűbb, legmegbecsültebb barátja... Még ma is fájólag gondolok vissza rá, hogy miért kellett mindennek elmúlni? ÉVRE ÉV TÜN... Évre év tün... száll az idő. Mint égen a vándorfelhő. Észrevétlen suhan tova, Csafe az arcon és a szívben Marad nyoma. Minden tűnő év az arcon Egy-egy újabb barázdát von. S minden tovaszálló évvel Több a szívben egy-egy hervadt, Tört reménnyel. KADOCSA GYULA

8 nek ki. Csatornákat ásnak, vízlevezetőket. Mindezt olyan tökéletességgel, hogy a mérnök ember is megbámulhatja. Találtak már kétezer láb hosszú töltést is. Ezekben a munkákban az egész kolónia résztvesz és szinte azt hinné az ember, hogy tervszerint s egymást megértve dolgoznak. Vízrekesztékeikben télire kupola alakú facölöpökkel megerősített tömör agyag építményt emelnek. Ebbe azután üreget vájnak, még pedig úgy, hogy a vízfenékből alagutakat vájnak bele fölfelé. Aztán valamivel a víz színe fölött kezdve az üreg padozatát, kivájják belülről az agyagot. Az alagutak rendesen kettő, de találtak már ötöt is állandóan tele vannak vízzel és ki- illetve bejárókul szolgálnak. Az építménynek átmérője az ott lakó hódak száma szerint váltakozik. Öttől harmincöt láb átmérőjű hódházakat találtak. Az építmény háromtól hat lábig emelkedik ki a víz színe fölé. Találtak azonban már olyan hódházakat is, melyek a töltéseken emelkedtek, sőt találtak olyanokat is, melyek a folyó partjain állottak a víztől távolabb, rejtett helyen. Télen olyan csontkeménnyé fagynak a falaik, hogy elegendő védelmet adnak jiekik a szabadban is. Az Egyesült-Államokban New-York államban az Adirondacks nevű erdős területen van még hód. De csaknem régóta kihalóban volt már az egész fajta, mikor 1904-ben Harry Radford egyesületet alkotott a védelmére és sikerült keresztül vinnie, hogy az állam tilalom alá vette a hódakat. Ekkor különböző pontokon huszonegy darab tenyészállatot engedtek szabadon. Tizenhat év alatt olyan szaporulat állott elő, hogy jelenleg re becsülik a számukat. Ezzel aztán új veszedelem állott elő az érdekes állatokra. Szokott szorgalmukkal ugyanis nagy károkat okoztak. Megváltoztatták a folyók medreit, töltéseikkel árvizeket okoztak, tönkretettek nagy értékű erdőket. Most meg már arról van szó, hogy irtani kellene őket. New-York állam törvényhozása előtt egy törvényjavaslat fekszik, mely azt kívánja, hogy nov. 10-étől március 15-ig szabadjon a hódaknak tőrt vetni. A javaslat támogatói azzal érvelnek, hogy ez a pár hónap nem fenyegeti kipusztulással a hódakat, de viszont megakadályozza túlszaporodásukat. Bebizonyítják, hogy csak az irtásra váró erdőkben átlag 100 dollárnyi kárt okoz egy-egy töltése a hódaknak. Aránylag kis területen 587 töltést találtak, melyek több mint dollár kárt okoztak a kitermelésre váró erdőkben. A javaslat ellenzői viszont azt vitatják, hogy a hódak okozta kár más oldalról megtérül. Levezetnek mocsarakat, szabályoznak folyókat, tavakat hoznak létre, ahol a halak bőségesen szaporodhatnak, az elöntött erdők pedig megakadályozzák az olyan gyakori erdőtüzeknek a terjedését. A törvényjavaslatot már csak azért is rossznak tartják, mert a károk ellen nem nyújt védelmet, viszont az állatokat négy hónapon át teljesen kiszolgáltatja a pusztításnak. Ahogy mi az amerikaikat ismerjük, alighanem törvény lesz a javaslatból, mert azt mindenki megérti ott, hogy mennyi az az dollárnyi kár, amit e hódak okoznak és mennyit ér néhány ezer hódprém, de azt már nehezen értik meg, hogy ott, ahol annyi rengeteg erdő van, kár az ilyen okos állatot pusztítani, melynek életéből annyit tanulhat a laikus, a természetbúvár és az állatpszichológus egyaránt. Turchányi Tihamér dr. Rovarok a havon. Irta : Kadocsa Gyula. Úgy a magasabbrendű gerinces állatoknál, mint a fejlődés alacsonyabb fokán álló gerincteleneknek is legnagyobb ellensége a tél. Két hatalmas fegyvere van: a fagy és az élelemhiány, melyekkel az állati életet tulajdonképeni alapjában: az egyedek továbbfejlődésében és fennmaradásában támadja meg. E két fegyvere közül a másodsorban említett a veszedelmesebb. Mert a hideg ellen az állatok tudnak kellőleg védekezni melegebb testtakaróval, vagy pedig az alkalmazkodás révén nyert ama különös képességükkel, mely őket a fagy iránt mintegy érzéketlenekké teszi, ellenben a gyomor mindenkor megköveteli a jussát". Ezért a téllel szemben csakis azok az állatok veszik fel a kemény küzdelmet, amelyek táplálékukat bárha szűkösen is, de biztosítva látják fagy és hó ellenére is a szabadban; viszont egyesek előrelátásból a nehéz napokra téli élelmet gyűjtenek maguknak. Az állatok nagyobb része azonban jobbnak látja a küzdelem elől kitérni. Nem szép ugyan a futás, de hasznos! A vándormadarak melegebb s dúsan terített asztalt kínáló tájakra szállanak el, más állatok viszont biztos búvóhelyen egyszerűen átalusszák a zord időket. A rovarok a tél ellen oly módon védekeznek, hogy életük tulajdonképeni cselekvő szakát a nyárra zsugorítják össze s mire beköszönt a tél, a fagynak ellentálló pefe- vagy báb-alakjukkal már biztosították a jövendő nemzedék életét, vagy pedig a talajba, kövek, fák kérge alá, vagy más védett rejtekhelyre húzódnak vissza, ahol dermedten, mintegy tetszhalottállapotban áttelelnek, hogy mint a mesék elvarázsolt Csipkerózsája csak a tavaszi nap meleg csókjára ébredjenek ismét új életre. Ezek szerint tehát az általános szabály az volna, hogy ősztől tavaszig aktív életet élő, mozgó, táplálkozó és szaporodó rovarvilág nincsen. De van-e szabály kivétel nélkül? S egyáltalában lehet-e ott, ahol a létért emberileg fel nem fogható ősidőktől a mai napig szakadatlanul folyó óriási küzdelem a fajok változásainak, az átalakulásoknak, az alkalmazkodásoknak megszámlálhatatlan példáit eredményezte s eredményezi még mai napig is, lehet-e ott, a természet határtalan birodalmában szabályt felállítani kivétel nélkül? Mint minden szabályra, úgy erre nézve is érvényben marad ama megállapítás, hogy nem a szabály kedvéért látszik valamely jelenség szabályosnak. A szabályt mi emberek gyártjuk s igyekszünk ráolvasni a természetre s ahol a szabály nem vág, ott eg kivételekről" beszélünk. Épen ezért is dől meg az idők folyamán annyi megdönthetetlennek hitt, sokszor százados múlttal kérkedő szabály, hogy helyet adjon egy újabbnak! Az állatvilágban egy megdönthetetlen szabály van: az egyén és faj fentartása és biztosítása; e cél érdekében vívott óriási, szakadatlanul tartó harc az ú. n. létérti küzdelem"; a fajok harca egymással és a környezetük szerves és szervetlen világával. A tél ellen való védekezést is e nagy harc egyik évről-évre megismétlődő, kiemelkedő szakaszának kell tekintenünk. S minthogy e harcban használt fegyverek a legkülönbözőbbek, a tél ellen való védekezésnek is a legkülönbözőbb példáit szemlélhetjük. Ennélfogva lehetnek aminthogy vannak is olyan

SZERKESZTI: NADLER HERBERT KIADJA : BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT. ÉS NÖVÉNYKERTJE

SZERKESZTI: NADLER HERBERT KIADJA : BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT. ÉS NÖVÉNYKERTJE TERMÉSZET SZERKESZTI: NADLER HERBERT KIADJA : BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT. ÉS NÖVÉNYKERTJE VI. ÉVFOLYAM T.-8. SZÁM 1930. ÁPRILIS 1.-15. KÖKÖRCSIN (PULSATILLA GRANDIS) A HÁRMASHATÁRHEGYEN. ifj. Józan M

Részletesebben

A szilszkin. Kiadja: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE. X. ÉVFOLYAM XII. SZAM.

A szilszkin. Kiadja: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE. X. ÉVFOLYAM XII. SZAM. X. ÉVFOLYAM XII. SZAM. 1914. XII. 15. Dr. LENDL ADOLF és Dr. MÁRKUS JENŐ közreműködésével szerkeszti RAITSITS EMIL. Kiadja: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE. Előfizetési ára egy évre 8 K,

Részletesebben

A TERMESZÉT SZERKESZTI: NADLER HERBERT A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. Haller László dr. felvétele. TARTALOM:

A TERMESZÉT SZERKESZTI: NADLER HERBERT A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. Haller László dr. felvétele. TARTALOM: A TERMESZÉT KIADJA: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZÖNSÉGE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, XIV., ÁLLATKERT TELEFON: 220-400 SZERKESZTI: NADLER HERBERT A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA

Részletesebben

császármadár tollazatának színe sokat hasonlít a fa kérgének kielégítő eredményével, mégis az erdő más lakói.

császármadár tollazatának színe sokat hasonlít a fa kérgének kielégítő eredményével, mégis az erdő más lakói. egy évre 3 forint. Megjelenik minden hó i-én és 15-én. Budapest, II., Donáti-utcza 7. Folytatás lapunk X. számából. f\ Q S Ó S Z Ó P Í1VQ d Ó 17. * r t a : L a k a t o s K á r o l y- Ila nagy területen

Részletesebben

KIADJA: B U D A P E S T FŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE

KIADJA: B U D A P E S T FŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE X X I. - X X I I. SZÁM 1926. X I. 1. 15. AZ ÁLLAT- ÉS N Ö V É N Y K E R T IGAZGATÓSÁGÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL S Z E R K E S Z T I : RA1TSITS EMIL D R KIADJA: B U D A P E S T FŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE

Részletesebben

HERMAN OTTÓ, az ösztönös zoológus

HERMAN OTTÓ, az ösztönös zoológus KÉTHAVI ISMERETTERJESZTŐ MAGAZIN 2014. november december I. évfolyam 4. szám 495 Ft TALÁLKOZÁS a puffogó viperával HERMAN OTTÓ, az ösztönös zoológus ÓRIÁSVIDRA, a piráják réme állatvilág művészszemmel

Részletesebben

KÉPTELEN TERMÉSZETRAJZ

KÉPTELEN TERMÉSZETRAJZ NAGY LAJOS KÉPTELEN TERMÉSZETRAJZ TARTALOM A KÍGYÓ A KUTYA A MEDVE AZ ELEFÁNT A SAS A HANGYA A SZARVASMARHA A HAL A LÉGY AZ OROSZLÁN A DISZNÓ A KANÁRI A VÍZILÓ A GÓLYA A LÓ A PAPAGÁJ A MACSKA A LÚD A NYÚL

Részletesebben

a szemléletváltás küszöbén Hová tűnt a nyöszörgő mimők? A havasok papagája Okinavai barlangok

a szemléletváltás küszöbén Hová tűnt a nyöszörgő mimők? A havasok papagája Okinavai barlangok kéthavi ismeretterjesztő magazin 2014. július augusztus I. évfolyam 2. szám 495 Ft Hová tűnt a nyöszörgő mimők? A havasok papagája Okinavai barlangok NEMZETI PARKOK a szemléletváltás küszöbén állatvilág

Részletesebben

XII. évfolyam. 1897. Deczenfber 1. 12. szám AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ 1 ÉN.

XII. évfolyam. 1897. Deczenfber 1. 12. szám AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ 1 ÉN. XII. évfolyam. 1897. Deczenfber 1. 12. szám Méhészeti Közlöny AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ 1 ÉN. A lap szellemi részét érdeklő közlemények a Méhészeti Közlöny" szerkesztőségéhez

Részletesebben

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Téli madárvédelem. Téli sportok. Immunerősítés télen. Teák gyógynövényekből

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Téli madárvédelem. Téli sportok. Immunerősítés télen. Teák gyógynövényekből 2013. XI. évfolyam 1. szám december - január - február TERMÉSZETBARÁT Az Erdőpedagógia projekt negyedévente ingyenesen megjelenő folyóirata. Kiadja: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

Részletesebben

KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉG MINT TERMÉSZETTÖRVÉNY

KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉG MINT TERMÉSZETTÖRVÉNY KROPOTKIN PÉTER KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉG MINT TERMÉSZETTÖRVÉNY TELJES KIADÁS FORDÍTOTTA D r. MADZSAR JÓZSEF A NEPSZA BUDAPEST, 1924 KÖNYVKERESKEDÉS KIADÁSA ERZSÉBET-KÖRUT 35 Világosság könyvnyomda rt. Budapest,

Részletesebben

Lutra és társai: hazánk menyétféle ragadozóinak rövid bemutatása (átdolgozott, bővített kiadás)

Lutra és társai: hazánk menyétféle ragadozóinak rövid bemutatása (átdolgozott, bővített kiadás) Gera Pál Postacím: 1156. Bp., Nyírpalota utca 60. Telefon: + 36 30 258 3637 E-mail: gerapal@t-online.hu Honlap: http://www.otter.econservation.eu Lutra és társai: hazánk menyétféle ragadozóinak rövid bemutatása

Részletesebben

a hóban megbélyegzett állatok Az év madara a búbos banka A dzsungel vadásza a ködfoltos párduc

a hóban megbélyegzett állatok Az év madara a búbos banka A dzsungel vadásza a ködfoltos párduc kéthavi ismeretterjesztő magazin 2015. január február II. évfolyam 1. szám 495 Ft A dzsungel vadásza a ködfoltos párduc megbélyegzett állatok Az év madara a búbos banka MAJMOK a hóban állatvilág művészszemmel

Részletesebben

természetbúvár ALAPÍTVA: 1935

természetbúvár ALAPÍTVA: 1935 69. évfolyam 2014/3. szám ára: 420 ft. előfizetőknek: 350 ft természetbúvár 69. évfolyam 2014/3. szám ára: 420 ft. előfizetőknek: 350 ft ALAPÍTVA: 1935 Bóbitás költözőnk a virágok abc-je vadlovak közt

Részletesebben

Títt. évfolyam. Budapest, Í808 évi márczius hó 5. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE.

Títt. évfolyam. Budapest, Í808 évi márczius hó 5. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Títt. évfolyam. Budapest, Í808 évi márczius hó 5. KÖZTELEK MA(}3> Az wrszágos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Eg&M évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt

Részletesebben

Szerkeszti: ÉBER ERNŐ.

Szerkeszti: ÉBER ERNŐ. ÁLLATOK VÉDELME. fi kolozsvári jtllatvédő-cgyesület havi közlönye. Szerkeszti: ÉBER ERNŐ. Késiratok a szerkeszd nevt're Deák Ferencs-utcsaII SS. kéretnek. Előfizetések és pénzküldemények az egyesülét pénztárosa

Részletesebben

M ' ü TERMESZETTUDOMANYI

M ' ü TERMESZETTUDOMANYI M ' ü TERMESZETTUDOMANYI k én, h arm ad fél n a g y JZ í \ HTT A TVT n y o lcz a d r ét ív n y i K [)/ I M N Y ta r ta lo m m a l; id ő n k én t fam etszetű áb - HAVI FO LY Ó IR A T rák k al illu sztrálva.

Részletesebben

Kisebb közlemények. Adatok a Balaton és a Velencei tó madárfaunájához. Szokott

Kisebb közlemények. Adatok a Balaton és a Velencei tó madárfaunájához. Szokott 244 KISEBB KÖZLEMÉNYEK Kisebb közlemények. Adatok a Balaton és a Velencei tó madárfaunájához. Szokott öszi tartózkodásom ideje Badacsonyban ez idén mindössze két hétre szept. 17-től okt. 2-ig terjedt s

Részletesebben

TENYÉSZTÉSE. KORIZMICS LÁSZLÓ. FRANKLIN-TÁRSULAT BUDAPEST, 1875.

TENYÉSZTÉSE. KORIZMICS LÁSZLÓ. FRANKLIN-TÁRSULAT BUDAPEST, 1875. A TENGERI NYÚLAK TENYÉSZTÉSE. OETTEL RÓBERTNEK REDÁRES M. 5-ik KIADÁST ÉRT MÜVE NYOMÁN UJABB FORRÁSOK ÉS TAPASZTALATOK FIGYELEMBE VÉTELE MELLETT IRT MUNKÁJA UTÁN KÖZLI G E U B I C Y G É Y Z A,, ELŐSZÓVAL

Részletesebben

; BUDAPEST FŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE ELŐFIZETÉSI ÁRA EGY ÉVRE 180 KORONA, FÉLÉVRE 90 KORONA

; BUDAPEST FŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE ELŐFIZETÉSI ÁRA EGY ÉVRE 180 KORONA, FÉLÉVRE 90 KORONA Urit&r) szóm; CJtayvuzAn:, KÖNYVTAftA V.-VI. SZÁM 1922 111. 1.-15. 5 AZ ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT - - IGAZGATÓSÁGÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL. SZERKESZTI : RAITSITS EMIL ; BUDAPEST FŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE ELŐFIZETÉSI

Részletesebben

Salamon király gyűrűje

Salamon király gyűrűje KONRÁD LORENZ Salamon király gyűrűje M Á S O D I K K I A D Á S GONDOLAT BUDAPEST 1976 A mű eredeti címe: Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH et Co. K. G.

Részletesebben

TermészetBúvár ALAPÍTVA: 1935

TermészetBúvár ALAPÍTVA: 1935 69. évfolyam 2014/2. szám Ára: 420 Ft. Előfizetőknek: 350 Ft TermészetBúvár ALAPÍTVA: 1935 Madárcsalogató NAGY-SZIK Szelek szárnyán illatok itt a tavasz Korallszigetek a Mexikói-öbölben Pádis Erdély karsztvilága

Részletesebben

A BALATON LUKÁCS KÁROLY BUDAPEST MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG I R T A

A BALATON LUKÁCS KÁROLY BUDAPEST MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG I R T A A MAGYAR KINCSESTÁRA, # SZEMLE 114. SZ. A BALATON I R T A LUKÁCS KÁROLY BUDAPEST MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG MD0EH ÍZÉBEJi ÚJ gondolatot valósít meg az a kis könyvtár, melyet a Magyar Szemle Társaság bocsát

Részletesebben

ÁZSIAI ÉS AUSZTRÁLIAI UTAZÁSOK ÉS VADÁSZ-KALANDOK

ÁZSIAI ÉS AUSZTRÁLIAI UTAZÁSOK ÉS VADÁSZ-KALANDOK ÁZSIAI ÉS AUSZTRÁLIAI UTAZÁSOK ÉS VADÁSZ-KALANDOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA B E R T P Á L MÁSODIK KIADÁS ÁTDOLGOZTA Dr. S I M O N Y I J E N Ő BUDAPEST AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KIADÁSA Budapest, Athenaeum.

Részletesebben

Vadászias-e őzre sőréttel lőni?

Vadászias-e őzre sőréttel lőni? 1. évfolyam, 3. szám. 1927.május 1. A vadvédelem és a vadászebtenyésztés érdekeit szolgáló képes szaklap A»Szlovenszkói Vadászati Védegylet«úgyszintén helyicsoportjainak hivatalos közlönye Felelős szerkesztő:

Részletesebben

HAVI KÖZLÖNYE. AZ ÁLLAT-VÉDŐ-EGYESÜLET MEGBÍZÁSÁBÓL. Szerkeszti: BÁNYAI ELEMÉR. ÖTÖDIK ÉVFOLYAM 1900. KOLOZSVÁRT

HAVI KÖZLÖNYE. AZ ÁLLAT-VÉDŐ-EGYESÜLET MEGBÍZÁSÁBÓL. Szerkeszti: BÁNYAI ELEMÉR. ÖTÖDIK ÉVFOLYAM 1900. KOLOZSVÁRT ALLATOK VÉDELME A KOLOZSVÁRI ÁLLATtfÉDŐ-EGYEgÜLET HAVI KÖZLÖNYE. # AZ ÁLLAT-VÉDŐ-EGYESÜLET MEGBÍZÁSÁBÓL Szerkeszti: BÁNYAI ELEMÉR. ÖTÖDIK ÉVFOLYAM 1900. KOLOZSVÁRT NV. GOMBOS FERENCZ LYCEÜM-NYOMDÁJÁBAH.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa 2010/5-6. szám

A Barátok Verslista kiadványa 2010/5-6. szám Tóth Bettina (10 éves): Fecske A Barátok Verslista kiadványa 2010/5-6. szám Mészáros Anna (16 éves): Hiúz A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VÉDETT ÁLLATAINKRÓL Szia! A Barátok Verslista Képzeld el című irodalmi

Részletesebben

SZERB ZSIGMOND ÉLJEN AZ ÉLET! A GASZTRONÓMIA REGÉNYE BÉTA I R O D A L M I RT. KIADÁSA

SZERB ZSIGMOND ÉLJEN AZ ÉLET! A GASZTRONÓMIA REGÉNYE BÉTA I R O D A L M I RT. KIADÁSA SZERB ZSIGMOND ÉLJEN AZ ÉLET! A GASZTRONÓMIA REGÉNYE BÉTA I R O D A L M I RT. KIADÁSA Felelős kiadó: Juhász Vilmos 424438 Athenaeum, Budapest Felelős: Kárpáti Antal igazgató B E K Ö S Ζ Ö Ν Τ Ő Uram! Uram,

Részletesebben

ÁLLATOK VÉDELME. fi kolozsvári yhlatvéöő-cgyesülct havi közlönye.

ÁLLATOK VÉDELME. fi kolozsvári yhlatvéöő-cgyesülct havi közlönye. ÁLLATOK VÉDELME. fi kolozsvári yhlatvéöő-cgyesülct havi közlönye. Szerkeszti: ÉBER ERNŐ. Kéziratok a szerkesztő nevíre Deák Ferencs-utcsa zz. sskéretnek. Előfizetések és pénzküldemények az egyesület pénztárosa

Részletesebben

Természet- www.termeszetbuvar.hu BÚVÁR. 68. évfolyam. 2013/5. szám Ára: 420 Ft Előfizetőknek: 350 Ft. A világ végén

Természet- www.termeszetbuvar.hu BÚVÁR. 68. évfolyam. 2013/5. szám Ára: 420 Ft Előfizetőknek: 350 Ft. A világ végén www.termeszetbuvar.hu Természet- 68. évfolyam 2013/5. szám Ára: 420 Ft Előfizetőknek: 350 Ft BÚVÁR A világ végén DR. MÓCZÁR LÁSZL Ó KÖSZÖNTÉSE Kilencvenkilenc esztendő Szinte hihetetlen. Pedig az életrajzi

Részletesebben